Page 1

061140_feestwijzer#24.indd 1

04-09-2006 09:05:33


061140_feestwijzer#24.indd 2

04-09-2006 09:05:34


Feestwijzer voor de honderd-en-dertiende feestviering der

3 October Vereeniging

061140_feestwijzer#24.indd 1

Secretariaat: Telefoon: Fax: E-mail: Website:

Postbus 32014 2303 DA Leiden 071 5 32 47 24 071 5 16 66 99 mailbox@3october.nl www.3october.nl

04-09-2006 09:05:34


Doezastraat 35-37, Leiden. Telefoon (071) 301 2841

061140_feestwijzer#24.indd 2

04-09-2006 09:05:35


‘Tussen kunst en kitsch’ Als ergens een levendig debat over kan worden gevoerd, dan is het wel het thema kunst en kitsch, het motto van de Grote Optocht. Laten we het hier simpel houden. Het is vaak een kwestie van persoonlijke smaak of iets ‘kunst’ of ‘kitsch’ is. Van beide kan een mens eindeloos genieten. Ons 3 oktoberfeest bevat ook in 2006 voor elk wat wils, kunst, kitsch en alles wat ertussen in zit. Dagenlang zal onze stad weer bruisen van activiteiten. Iedereen kan meedoen, jong en oud. We hebben er zelfs onlangs met z’n allen een prachtige prijs voor gekregen: ‘beste stadspromotie-evenement’ van Nederland! De 3 October Vereeniging zorgt niet alleen voor de organisatie van een geweldig feest en voor groeiende faam van de stad Leiden. We houden ook de oorsprong van de viering in ere, onder meer tijdens de betekenisvolle herdenking. En alleen al door de voorbereiding van het Minikoraal op vrijwel alle basisscholen in Leiden en omgeving kent ieder kind de geschiedenis van het Leids Ontzet. Dit jaar is ook een oude wens van onze net afgetreden voorzitter Piet van Sterkenburg in vervulling gegaan. Op de dijk bij Capelle a/d IJssel hebben wij op 13 mei, een plaquette onthuld met de tekst ‘Eer aan de Geuzen en de Prins van Oranje, die hier in 1574 de doorbraak bewerkstelligden voor het ontzet van Leiden, trots van Neerlands steden.’ Voor leden van onze Vereeniging die een tochtje willen maken naar deze plaats van herinnering: de plaquette is bevestigd op het monument ‘Ducdalf ’. Op de algemene ledenvergadering van onze Vereeniging, 12 mei, namen we afscheid van twee prominente bestuursleden. Max Worms heeft gedurende vijftien jaar de Vereeniging gediend. Het bestuur en in het bijzonder de commissie Lunapark is hem veel dank verschuldigd! Piet van Sterkenburg trad terug als voorzitter van het bestuur. Hij heeft veertien jaar lang op markante wijze de vergaderingen geleid en onze Vereeniging vertegenwoordigd. Onze grote dank werd vormgegeven door het toekennen van het erelidmaatschap. Ook is de prijs voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het 3 oktoberfeest naar hem vernoemd. Vanaf nu heet die dus ‘de Van Sterkenburg prijs’. Gelukkig traden er twee nieuwe bestuursleden aan, Jeroen Altink en Charles Schulpen. Acht nieuwe commissarissen versterkten de commissies. En we hebben een aantal ‘snuffelaars’ gevonden die zich nu inwerken in de veelvormige taken van de Vereeniging. Ook ondergetekende kreeg het vertrouwen van de leden op 12 mei. Ik ben er trots op voorzitter te mogen zijn van de 3 October Vereeniging Leiden, ‘een

061140_feestwijzer#24.indd 304-09-2006 09:05:35


-EUBELEN 3TOFFEERDERIJ

7)33%3.%,$%27!!2$ (AARLEMMERSTRAAT  '*,EIDEN

061140_feestwijzer#24.indd 4

04-09-2006 09:05:36


vereniging die zich op hoge leeftijd steeds verjongt’, zoals in het juryrapport van het beste stadspromotie-evenement stond. Of wij ook in de toekomst een kans maken op deze prijs, is in hoge mate afhankelijk van wat er gaat gebeuren rondom Molen de Valk en de Lammermarkt. Het bestuur zal met het nieuw aangetreden College van Burgemeester en Wethouders in gesprek blijven en de belangen van onze Vereeniging verdedigen om zo de organisatie van de kermis veilig te stellen. Wij gaan er daarbij van uit dat de gemeente en de Vereeniging bij uitstek een gemeenschappelijk belang hebben. In 2011 bestaat de 3 October Vereeniging Leiden 125 jaar. Dat is een prachtig jubileum om naar toe te leven. Het bestuur is bezig de plannen voor de komende jaren vorm te geven. Vanzelfsprekend zullen we ook u allen daarbij betrekken. Nu staan de Herdenking en de Viering 2006 voor de deur. Alle commissies hebben er hard voor gewerkt om het feest ook dit jaar vlekkeloos te laten verlopen. Wij hopen dat u er allemaal weer bij bent! Namens het bestuur van de 3 October Vereeniging, Els van Eijck van Heslinga, voorzitter

061140_feestwijzer#24.indd 504-09-2006 09:05:40


104 juh ?!

061140_feestwijzer#24.indd 6

>avkag]`nao6H]jcacn]_dp3,] Lkop]`nao6Lkop^qo-,0-(./,.>=Hae`aj Pahabkkj6,3-)1-2.2/2 Ejpanjap6sss*`orvar*jh Klajejcopef`aj6 i]]j`]cp+i`kj`an`]c64*/,)-2*/,qqn rnef`]c64*/,)-.*/,qqn M A AT W E R K ß I N ß W O N E N

04-09-2006 09:05:40


Colofon De Feestwijzer 2006 is een uitgave van de 3 October Vereeniging Leiden en wordt in een oplage van ca 26.000 exemplaren gratis verspreid. Grafische vormgeving en druk: Drukkerij Groen B.V., Leiden Opmaak en dtp Qwerty realisatie, Leiden Ontwerp omslag: Brainwork communicatie B.V., Rijnsburg Fotografie: Leidse Amateurfotografenvereniging

Lidmaatschap Met de steun van bijna elfduizend leden organiseert de 3 October Vereeniging al sinds 1886 jaarlijks de viering van het Ontzet van Leiden met een groots en spectaculair programma. De meeste programmaonderdelen zijn gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. De Vereeniging streeft naar zoveel mogelijk leden; niet alleen vanwege de financiële opbrengst, maar ook en vooral om een onderlinge band te kweken en het gezamenlijke belang om de 3 oktoberviering in stand te houden tot uitdrukking te brengen. Het lidmaatschap van de 3 October Vereeniging is zeer laagdrempelig: voor slechts 5 euro per jaar (minimaal, u mag natuurlijk meer geven) bent u lid van de Vereeniging. Dit lidmaatschap geeft u een aantal exclusieve rechten: u ontvangt per post het verenigingsorgaan ‘de Joppensztijding’, evenals het programmaboekje van de viering ‘de Feestwijzer’; verder kunt u gratis genieten van de Hutspotmaaltijd op 2 oktober en komt u met voorrang in aanmerking voor gratis kaarten voor het Showprogramma voor 65-plussers. Nog geen lid? Bent u nog geen lid? Meld u dan direct aan, dat kan als volgt: - telefonisch via telefoonnummer 071 - 5324724; - via onze website www.3october.nl; - door de volgende gegevens te sturen naar Ledenadministratie 3 October Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden (postzegel niet nodig): achternaam, voorletters, geslacht, adres + postcode, geboortedatum en telefoonnummer.

061140_feestwijzer#24.indd 704-09-2006 09:05:40


J.E.C. van Arkel Accountant-administratieconsulent M. Wiggers Accountant-administratieconsulent

061140_feestwijzer#24.indd 8

Papiermolen 1 • Leiden Postbus 3111 • 2301 DC Leiden telefoon (071) 568 06 21 telefax (071) 523 63 56 E-mail: info@vanarkelaccountants.nl

04-09-2006 09:05:40


3 October Vereeniging Leiden OPGERICHT 13 MEI 1886 Erevoorzitter: H.J.J. Lenferink, Burgemeester van Leiden. Ereleden: J. Karstens H.A.M.M. Meijer M.J.M. du Prie C.J.J. Hugens

W.J. Laman A.A.F.M de Jong L.M.M. Heruer P.G.J. van Sterkenburg

Bestuur van de 3 October Vereeniging: Mw. E. van Eijck van Heslinga, voorzitter L.C.M. Kallenberg, secretaris A.G.M. van der Poel, penningmeester J.F.W.B. Rijksen J. Mantel E. Filemon R. Kamps R. Bavelaar K.H.N. Schulpen Mw. H.P. van Baalen J.M. Altink T. Hemmes T.W. Cohen Tervaert, praeses collegii LSV Minerva Evenementencommissie: J.F.W.B. Rijksen, voorzitter R. Bavelaar R.H. Breedveld T.W. Cohen Tervaert W.A.B. van der Pluijm Mw. T.M. Schutte T.A. Trippenzee

Mw. A.H. Netiv H.P.M.S. van Oosten Mw. F. de Jong - de Jong R. Kamps Mw. Th. van Kooperen Mw. J. Knipmeijer

Optocht- en Taptoecommissie: E. Filemon, voorzitter A.A.E. Bakker Mw. E.M. van Dam Mw. B.K.M. Drenth Mw. D. Heruer M.J.M. Jacobs L. Janssen A.L. de Jong M. de Jong H. Kuijers

H.J. Ladan R. Schenk Mw. E. Simons A.F. van Sterkenburg Mw. E.F. van Tol – Kok J.J.M. van der Velden R.J. Veldhuyzen van Zanten G.J. Wisse S. Zeilstra

061140_feestwijzer#24.indd 904-09-2006 09:05:41


Oók in Leiden, bij meer dan 500 panden Monumentenwacht: dé sleutel tot behoud van uw monumentale pand! Wilt u een bouwkundig onderzoek en onderhoudsadvies? Monumentenwacht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland 015 215 43 50 of www.erfgoedhuis-zh.nl

Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg en onderhoud. Weversbaan 15 • 2352 BZ Leiderdorp Telefoon (071) 589 18 88 • Fax (071) 589 52 98 E-mail: mail@randstad-elektro.nl www.randstad-elektro.nl

061140_feestwijzer#24.indd 10

04-09-2006 09:05:41


Commissie Herdenking: Mw. H.P. van Baalen, voorzitter E. Filemon R. Kamps J.M.E. Masurel Mw. A.J. Remijn

Mw. S.A.M. Spijkerman T.A. Trippenzee J.J.M. van der Velden R.J. Veldhuyzen van Zanten

Commissie PR R. Bavelaar, voorzitter L.C.M. Kallenberg Mw. J. Gilissen Mw. H.F.A. de Kruijs Mw. T. Kwik

J. Mantel Mw. M. van Sandick-Sopers W.R.J. Idema F. Schohaus

Subcommissie Publiciteit: R. Bavelaar, voorzitter Mw. T. van Delft H.A. Lichtenveldt R.D. Paauw

W.A.B. van der Pluijm R. van Sterkenburg

Subcommissie Leden: Mw. M. van Sandick-Sopers, voorzitter Mw. M.M. Heruer Commissie Protocol: T. Hemmes L.C.M. Kallenberg K.H.N. Schulpen Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot: J. Mantel, voorzitter K.H.N. Schulpen, vice-voorzitter R. Bavelaar B. van Leeuwen A.W.H.M. Elderhorst C.H.M.M. Meijer C. Elzenga S. Pardon P. de Goeijer G.G. Persijn N. Griffioen W.A.B. van der Pluijm R. de Groot F. Simons W. van Ingen Schenau R.J. Veldhuyzen van Zanten A.L. de Jong H.F.M.A. Walenkamp W. van Kampenhout G.J. Wisse F.J. Kuijers S. Zeilstra O.A.M. Langezaal Commissie van bijstand uitreiking Haring: De vrouwen Gilde Partners van de ere voorzitter, de ere leden en de

061140_feestwijzer#24.indd 11

11

04-09-2006 09:05:41


061140_feestwijzer#24.indd 12

Engelber tha Hoeve R

E

S

T

A

U

R

A

N

T

Unieke lokatie gelegen aan de Oude Rijn met grote tuinen en terras * Sfeervol Ă la carte restaurant en Diverse stijlvolle zalen voor elke gelegenheid Hoge Morsweg 140 2332 HN LEIDEN tel. 071-5765000 fax 071-5323780 www.engelbertha.nl

04-09-2006 09:05:42


bestuursleden, zonodig aangevuld met de leden van de Magdalene Moons Vereniging Commissie Lunapark: T. Hemmes, voorzitter K.J. de Vries

K.H.N. Schulpen

Commissie Rust- en Verpleegtehuizen: Partners van de bestuursleden Commissie Merchandising, Fondsenwerving en Externe relaties J.M. Altink, voorzitter A.F.M. van der Capellen T.W. Cohen Tervaert W.R.J. Idema Mw. M. van Sandick-Sofers F. Schohaus Archiefcommissie L.M.M. Heruer, voorzitter R. Kamps Mw. A. Netiv Mw. E.F. van Tol-Kok

T. van Waarssenburg

Vertegenwoordiging in Stichting Geuzen van Boisot T. Hemmes L.M.M. Heruer A.G.M. van der Poel Vertegenwoordiging in Stichting 3 October Gilde J. Altink Mw. H.P. van Baalen R. Kamps Adverteren in de Feestwijzer: De 3 October Vereeniging nodigt bedrijven en instellingen uit te adverteren in de Feestwijzer. Reservering van advertentieruimte in de Feestwijzer 2007 is mogelijk bij het secretariaat van de 3 October Vereeniging: Postbus 32014, 2303 DA Leiden, tel. 071 - 5324724 of fax 071 - 5166699.

061140_feestwijzer#24.indd 13

13

04-09-2006 09:05:42


Is hier ook een ballenbak?

Op koopavond ĂŠn zaterdag open. ABN AMRO is ook geopend op koopavond en zaterdag. Met 100 vestigingen door heel Nederland is er bij u in de buurt gegarandeerd een vestiging geopend. U vindt de dichtstbijzijnde vestiging aan de Stationsweg 31-33 in Leiden of op abnamro.nl. Zo kunt u uw bankzaken altijd regelen wanneer u dat uitkomt. En, nee we hebben geen ballenbak. We blijven natuurlijk een bank. Maar mocht uit onze onderzoeken blijken dat u daar behoefte aan heeft, dan maken we dat ook mogelijk.

158_451_80x180_FC.indd 1 061140_feestwijzer#24.indd 14

17-07-2006 10 04-09-2006 09:05:42


Archief 3 OCTOBER VEREENIGING Het archief van de 3 October Vereeniging poogt een complete verzameling te zijn van alles wat met beleg en ontzet van Leiden en met de herdenking en viering ervan in verband staat. Uiteraard is het daarnaast ook het archief van de Vereeniging zelf. Regelmatig wordt een beroep gedaan op het archief ten behoeve van onderzoek, voordrachten en publicaties (de collectie is grotendeels ondergebracht bij het Gemeentearchief Leiden). Bijdragen aan de collectie (boeken, foto's, dia's, tijdschriftartikelen, films, videomateriaal, voorwerpen of andere bijdragen in nog andere vorm) zijn steeds van harte welkom. Het bestuur heeft beleid ontwikkeld om te komen tot verdere ontsluiting van het archief. Doelstelling is om de bekendheid met de rijke inhoud ervan te vergroten en de gebruiksmogelijkheden uit te breiden. Eerste doel is thans om de inventaris (de beschrijving van de inhoud) te controleren en zo nodig te wijzigen, compleet te maken en de vastlegging te digitaliseren. Het inventarisbestand zal vervolgens - zo mogelijk via internet - beschikbaar komen voor een groter publiek. Verdergaande voornemens bestaan, maar daarvoor zal meer tijd nodig zijn. Door het bestuur is een Archiefcommissie ingesteld die zich met de toekomstige ontwikkelingen zal gaan bezighouden. Het archief ontving als elk jaar bijdragen in verschillende vorm, waaruit het navolgende een (alfabetische) keuze is: N.J. Bavelaar R. Breedveld

foto’s feestviering div. stukken, w.o. tegel Haring en Wittebrood (Deltf, ca. 1935) foto’s F. Brocken J. Dingjan ansichtkaart viering 1908 J. Groffie div. stukken, w.o. biografie Van der Werf (Te Water, 1814) T. Hemmes muziekpartituur Mevr. L. Janssen div. stukken nalatenschap J. Janssen A. v/d Kloes foto optocht 1896 Mevr. M. v.d. Klugt div. stukken nalatenschap J. v.d. Klugt C.H.M. Mentink jaardocumentatie viering 2005; foto’s R. Verlint gedenkplaquette Holland Society of New York (1911) Dhr. Den Tonkelaar nn naambordje diverse (anonieme) personen diverse bijdragen (w.o. Feestwijzers, bundels Koraalmuziek, foto's, krantenberichten) Deze en alle andere, niet vermelde, welwillende schenkers wordt van harte dank betuigd. L.M.M. Heruer, archivaris, Steenschuur 13, 2311 ES Leiden

061140_feestwijzer#24.indd 15

15

04-09-2006 09:05:42


3 OKTOBERKRAAM Er is een forse groep verzamelaars van Leidse Varia (boeken en objecten die met onze stad te maken hebben). Met name ook is er belangstelling voor drukwerken, voorwerpen en andere ‘hebbedingen’ die met de herdenking en viering van Leidens Ontzet of de 3 October Vereeniging te maken hebben. Voor alle belangstellenden is er de 3 oktoberkraam. Dit denkbeeldige marktstalletje wordt door (of via) de 3 October Vereeniging gevuld met aantrekkelijke aanbiedingen voor verzamelaars en belangstellenden. Het gaat om door de Vereeniging eerder vervaardigde producten (bijv. een cd over de Musicaloptocht uit 1991), oude feestwijzers, bijzonder drukwerk, ‘dubbelen’ uit het archief, plaatwerk of foto’s, Taptoemedailles, aan ons (door derden) aangeboden ‘Leidse restanten’ enz. enz. Uiteraard komen alleen zaken in de aanbieding die niet (meer) in het Vereenigingsarchief thuishoren en het gaat bijna altijd om beperkte aantallen. Alle opbrengsten komen geheel ten goede aan de Vereeniging. Op de internetsite van de 3 October Vereeniging (www.3october.nl) treft u steeds een actueel en volledig overzicht aan van ons aanbod. Ook leest u daar hoe u de artikelen kunt bestellen. Een aantal artikelen uit de kraam zal ook bij verschillende evenementen te verkrijgen zijn. Speciale aanbiedingen: • CD ‘Levend Beeld’ t.g.v. 10 jaar Minikoraal (2002); tekst en muziek van alle (traditionele en nieuwe) liedjes van het Minikoraal, m.m.v. K & G 3 / NU e 5,- p. st. ! • Sleutelhanger met miniatuur-standbeeld burgemeester Van der Werf (ca. 3,5 cm); zwaarverzilverd; in cadeaudoosje; een leuk cadeautje voor familie en relaties / e 5,- p. st. Wegens grote belangstelling nog verkrijgbaar: • Mok, porselein bedrukt met Vereenigingsvaandel en tekst van het Leids Volkslied, gevuld met Leidse lekkernij / e 5,- p. st. Telefonisch bestellen kan (tijdens kantooruren) via het nummer van de 3 October Vereeniging 071-5324724. Schriftelijke bestellingen te richten aan de 3 October Vereeniging, Postbus 32014, 2303 DA Leiden of per fax: 071-5166699.

LIEDERENBUNDEL ‘Leidens Ontzet’ De liederenbundel ‘Leidens Ontzet’, met liederen bij de Herdenking en Viering van Leidens Ontzet, is nog steeds te koop. Deze bundel wordt gereduceerd aangeboden voor € 2,-. De bundel is bij verschillende gelegenheden te verkrijgen, bijv. bij de Inschrijving voor Haring en Wittebrood op donderdag 21 september in het Waaggebouw. Maar ook bij de Koraalzang op dinsdag 3 oktober in het Van der Werfpark. 16

061140_feestwijzer#24.indd 16

04-09-2006 09:05:43


3 oktobersjaals en -caps De introductie vorig jaar van de nieuwste 3 oktobercap was een groot succes. Dit jaar heeft de Vereeniging een nieuwe voorraad ingekocht zodat ook u nu in het bezit kunt komen van de fel begeerde caps en sjaals. De nieuwe commissie die zich bezig houdt met de merchandising heeft ambitieuze plannen en doelstellingen. Ook rondom en tijdens de aankomende viering zal veel aandacht zijn voor de verkoop van deze sjaals en caps. De samenwerking met de studenten van de Hogeschool Goes zal worden voortgezet. Deze groep richt zich op verkoop tijdens de activiteiten Reveille, koraalmuziek en de grote optocht. Daarnaast zal de samenwerking met Hoge School Leiden wordt geĂŻntensiveerd. De leidse Hogeschool studenten zorgen voor de verkoop bij de vaste verkooppunten Kermisterrein, Stadhuisplein en Garenmarkt. Mogelijk worden nog een tweetal nader te bepalen locaties bemand. Tot slot wordt in samenwerking met studentenvereniging Minerva een plan gemaakt om de verkoop rondom de viering zoals bijvoorbeeld de inschrijving voor Haring en Wittebrood en het voetbaltoernooi verder te intensiveren. Het doel van alle activiteiten is om te zorgen dat het straatbeeld tijdens de viering wordt beheerst door onze fantastische 3 October Vereeniging sjaals en caps die voor en tijdens de viering op diverse locaties in Leiden worden verkocht voor slechts â‚Ź 5,- per stuk.

061140_feestwijzer#24.indd 17

17

04-09-2006 09:05:43


Programma overzicht Maandag 18 september c 11.00-13.30 uur Dinsdag 19 september c 11.00-13.30 uur  

Kaartuitgifte t.b.v. Muzikaal 00 programma voor senioren Centrale Hal Stadhuis Leiden (uitsluitend leden) Kaartuitgifte t.b.v. Muzikaal 00 programma voor senioren Centrale Hal Stadhuis Leiden (leden en niet- leden)

Donderdag 21 september c 16.30-21.00 uur Inschrijving Haring & Wittebrood, en Hutspotmaaltijd; De Waag Zondag 24 september c 10.00-17.00 uur

Jeugdvoetbaltoernooi, DoCoS-terrein

Woensdag 27 september c 19.30 uur Repetitie Koraalmuziek, Oefenlokaal Concordia, Langegracht 59/61

00

00

00

Vrijdag 29 september c 13.30-14.30 uur

Minikoraal, Garenmarkt

00

Zaterdag 30 september c 10.00- 12.00 uur c 14.00- 16.30 uur

Groot feest voor verstandelijk gehandicapten, Groenoordhallen Muzikaal programma voor senioren, Groenoordhallen

00

Hutspot bridgedrive, Restaurant DZB Vlootschouw, nautische markt en muziek, sleepboothaven Oude singel Houtmarkt 3 Oktober Taptoe K&G 3 Oktoberlezing, Kamerlingh Onnes Laboratorium/ Steenschuur Jazz at the Burcht, Burchtplein

00 00

00

Zondag 1 oktober

c 10.00-17.00 uur c 13.00 uur c 13.30-16.30 uur c 15.00 uur c 16.00-20.00 uur

00 00 00

18

061140_feestwijzer#24.indd 18

04-09-2006 09:05:43


viering 2006 Maandag 2 oktober c 10.00-16.00 uur c 13.00-21.00 uur c 14.00-02.00 uur c 17.00-18.30 uur c 18.30-19.30 uur

Bezoek rust- en verpleeghuizen Feestelijke warenmarkt, toevoerwegen Lunapark Groot Lunapark, Lammermarkt/ Schuttersveld e.o. Grote Hutspotmaaltijd; Pieterskerkplein In samenwerking met 3 October Gilde Bespeling Stadhuiscarillon

c 19.30 uur c 21.00-01.00 uur c 20.00-01.00 uur

Grote Taptoe, start Kaasmarkt Hermes House Band, Garenmarkt Muziek met DJ, Stadhuisplein

Dinsdag 3 oktober c 7.00 uur c 7.30-9.30 uur c 8.00 uur c 8.30-9.30 uur c 9.00-01.00 uur c 9.00-24.00 uur c 9.15-12.15 uur c 9.30-12.00 uur c 10.00 uur c 10.00-12.00 uur c 10.00-17.00 uur c 10.00-18.00 uur c 10.30-12.30 uur c 11.00-01.00 uur c 13.00 uur c 14.00-16.00 uur c 14.30-15.30 uur c 14.30-18.00 uur c 23.30 uur

Reveille, Stadhuisplein 00 Uitreiking Haring en Wittebrood, 00 De Waag, Aalmarkt Koraalmuziek; Van der Werfpark 00 Bespeling Stadhuiscarillon 00 Groot Lunapark, Lammermarkt/ 00 Schuttersveld e.o. Feestelijke warenmarkt, toevoerwegen 00 Lunapark Straattheater, Breestraat ter hoogte van 00 het stadhuis Poppenkastvoorstellingen, 00 Stille Mare & Burchtplein Herdenkingsdienst, Pieterskerk 00 Stedelijk Museum De Lakenhal geopend 00 Vlootschouw en nautische markt, 00 sleepboothaven Oude singel Houtmarkt Vlootschouw, Galgewater (bij Molen 00 de Put) De sterkste Geus van Leiden, 00 Garenmarkt Muziek (o.a. met DJ), Stadhuisplein 00 Grote Optocht ‘Tussen Kunst en Kitsch’ 00 Polstokverspringen, Steenschuur/van 00 der Werfpark Sprookjesgoochelaar, kinderafdeling 00 LUMC Muziek, diverse live optredens, 00 Garenmarkt Vuurwerk, Ankerpark/Zijlsingel 00

061140_feestwijzer#24.indd 19

00 00 00 00 00 00 00 00

19

04-09-2006 09:05:43


donderdag 21 september, 16.30 - 21.00 uur

inschrijving Haring en Wittebrood

DE WAAG, AALMARKT

Wie op dinsdag 3 oktober zeker wil zijn van een portie uitstekende haring en een bijbehorend Geusje moet zich vandaag laten inschrijven. Als u in Leiden woont of in Leiden geboren bent kunt u zich vanaf half vijf laten inschrijven bij onze trouwe inschrijvers die klaar zitten voor uw ‘bestelling’. U toont de gevraagde verbondenheid met Leiden aan door een trouwboekje, een rijbewijs of een ander identiteitsbewijs. En ook uw bezoekende familie uit Australië of Aarlanderveen mag met u meesmullen, want zo zijn we wel. Natuurlijk heeft het allemaal niets meer te maken met honger en met noodzaak om een gratis hapje te bemachtigen. Het heeft wél alles te maken met de instandhouding van een prachtig en uniek evenement: de herdenking en viering van Leidens Ontzet. Er is geen andere plaats waar de inwoners zo massaal twee keer in de rij gaan staan om een traditionele feestgave in ontvangst te nemen: de eerste keer om zich te laten inschrijven en de tweede keer bij de feitelijke uitreiking. Alleen Leiden kent zo’n traditie en alleen Leidenaren weten hoe je daarmee om moet gaan. Om vroeg op dinsdag 3 oktober dat heerlijke gratis maaltje haring en brood op te halen in de Waag, moet u zich vandaag dus even laten inschrijven in de Waag. Van harte welkom! Komt allen en zegt het voort. De leden van de 3 October Vereeniging kunnen zich gelijktijdig aanmelden voor de Grote Hutspotmaaltijd op maandag 2 oktober (zie ook elders in deze Feestwijzer). Zoals vorig jaar is ingesteld, geldt een maximum voor het aantal hutspotmaaltijden per lidmaatschap. Per lidmaatschap kunt u maximaal 2 hutspotbonnen krijgen. Wilt u meer bonnen bemachtigen, dan zult u de personen waar u de bonnen voor nodig hebt, lid moeten maken. U kunt dat vooraf doen via de website van de vereniging (www.3october.nl), bij het secretariaat of tijdens de inschrijving in De Waag. U kunt voor het nieuwe lid wederom 2 hutspotbonnen krijgen. Het lidmaatschap van de 3 October Vereeniging is natuurlijk hét bewijs van echt Leidenaarschap. En ook uw niet-Leidse familie uit Australië of Aarlanderveen mag gerust lid worden, want zo zijn wij dan óók wel. 20

061140_feestwijzer#24.indd 20

04-09-2006 09:05:44


zondag 24 september 10.00 - 17.00 uur

3 Oktober Haring en Wittebrood Jeugdvoetbaltoernooi

DOCOS – SPORTCOMPLEX HAAGSE SCHOUWWEG

Wie handtekeningen wil hebben van bekende Nederlanders moet op zondag 24 september naar het complex van de voetbalvereniging DoCoS komen. Dan vindt het 17e Haring en Wittebroodtoernooi plaats. Dit toernooi wordt in nauwe samenwerking met de 3 October Vereeniging georganiseerd. Het toernooi wordt georganiseerd voor D junioren (10-12 jaar). DoCoS heeft de Leidse Voetbalverenigingen U.V.S., VV Leiden, GHC en Lugdunum uitgenodigd. Daarnaast zullen elftallen van de volgende betaald voetbalorganisaties deelnemen: ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam, HFC Haarlem, RBC Roosendaal, Sparta Rotterdam en Willem II uit Tilburg. Zoals gebruikelijk spelen oud DoCoS eerste elftal-spelers in de middagpauze van het toernooi een wedstrijd tegen een artiestenelftal. Dit team zal, naast sterren uit de series GTST en Onderweg naar Morgen, bestaan uit een aantal bekende TV persoonlijkheden. De aanvang van deze wedstrijd zal rond de klok van 13.15 uur liggen. Van 11.00 tot 16.00 uur zullen er verder voor de jeugdige toeschouwers de nodige interessante activiteiten plaats vinden op het DoCoS complex. De prijsuitreiking van het toernooi is om 17.00 uur. De toegang is gratis. Parkeren: niet in de berm van de Haagse Schouwweg, maar bij de 3Â October Hal.

061140_feestwijzer#24.indd 21

21

04-09-2006 09:05:44


061140_feestwijzer#24.indd 22

04-09-2006 09:05:45


vrijdag 29 september 13.30 - 14.30 uur

De Minikoraal 2006

GARENMARKT

Een kunst op zich‌ beslist geen kitsch ! Voor de veertiende maal gaan de leerlingen uit het basisonderwijs uit Leiden en de omliggende gemeenten zingen over het Beleg en Ontzet van Leiden in 1574. De leerlingen komen uit de groepen 7 en 8 en onder leiding van hun juf of meester studeren de kinderen de traditionele- en nieuwe liedjes in. Burgemeester Van der Werf zal de kinderen met hun leerkrachten en hulpouders voor de eerste keer, na al het oefenen op school, ontmoeten op de Garenmarkt. Een unieke gebeurtenis want 2500 kinderen zingen, zonder samen te oefenen voor het eerst op het plein alle liedjes uit het programma onder leiding van de burgemeester uit 1574. U bent van harte welkom bij dit zangspektakel want het is misschien wel het leukste onderdeel van onze viering. Natuurlijk zijn we blij dat er weer scholen uit de regio aan dit festijn meedoen. Het motto van dit jaar: ‘Tussen Kunst en Kitsch’, geeft Van der Werf weer de inspiratie om binnen het traditionele programma, een uitstapje te maken naar de Gouden Eeuw met Rembrandt en het muzikale wonder Mozart. De burgemeester laat zich weer begeleiden door het Geuzencombo onder leiding van Gerard Driessen. Ook de Minivocals stappen terug in de tijd om Van der Werf te ondersteunen. De aanwezige kinderen maken het kunststukje compleet en het wordt weer kippenvel bij het zingen van het Leids Volkslied en tot slot het Wilhelmus. Het theater wordt weer iets uitgebreid maar het zal duidelijk zijn dat de zitplaatsen gereserveerd zijn voor de kinderen. Voor de volwassenen is er plaats genoeg. Vrijdag 29 september is het weer zover. Om 13.30 uur komt burgemeester Van der Werf van zijn sokkel uit het park en brengt op een kunstige manier een wervelend liedjesfeest. Nazaten van Van der Werf delen tekstboekjes uit aan de volwassenen zodat iedereen de teksten kan meezingen. Burgemeester Lenferink van Leiden zal zorgen voor een ordelijk verloop van de bijeenkomst.

061140_feestwijzer#24.indd 23

23

04-09-2006 09:05:45


zaterdag 30 september 10.00 - 12.00 uur.

Groot feest voor verstandelijk gehandicapten

GROENOORDHALLEN

Op de zaterdag voor 3 oktober wordt ook dit jaar weer een feestochtend georganiseerd voor verstandelijk gehandicapten uit de Leidse regio. Let op, dit jaar geen ritje met de trein want de Groenoordhallen is de plaats waar het feest plaats vindt! Bij binnenkomst wordt iedereen muzikaal begeleid door een Boerenblaaskapel uit Leiden. Zij zorgen dat de stemming er goed in komt. Deze groep wordt gesponsord door Cementbouw van D. van der Gugten. Natuurlijk zullen ook dit jaar de Leidse Carnavalsvereniging de Hutspotten niet ontbreken. Compleet met natuurlijk de Raad van Elf zullen zij, zoals altijd voor de lol en de jolijt zorgen. Hierna volgt een optreden van Show- & Marchingband Amigo uit Leiden met hun nieuwste show. En dan als hoogtepunt van dit grote feest komt dit jaar Marianne Weber optreden. De Soroptimisten uit Leiden hebben dit optreden mogelijk gemaakt en verzorgen tevens de feestelijke aankleding en de leuke attentie voor iedere deelnemer. Het feest is uitsluitend bestemd voor deelnemers en hun begeleiders, uit de doelgroep. Instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Leiden en omgeving, evenals belangstellenden die nog niet eerder naar dit feest kwamen, kunnen contact met ons opnemen. Deelnemers die elk jaar komen, krijgen automatisch van ons een uitnodiging. Opgeven kan bij: Thea van Kooperen, Professorenpad 21, 2313 TA Leiden. Tel: 071- 5310872 of koperen@casema.nl

24

061140_feestwijzer#24.indd 24

04-09-2006 09:05:45


zaterdag 30 september 14.00 – 16.30 uur

Muzikaal programma voor Senioren

GROENOORDHALLEN

‘ZONNIG MADEIRA’ De evenementencommissie heeft voor de senioren twee bekende artiesten naar Leiden weten te halen in samenwerking met de Soroptimisten Leiden. Deze vereniging sponsort dit jaar, naast de feestelijke ochtend voor de verstandelijk gehandicapten, ook dit ­seniorenevenement. Wie kent Marianne Weber niet? Al jaren weet zij zich te handhaven op de landelijke hitlijsten. Zij treedt ook regelmatig voor radio en televisie op. Haar warme persoonlijkheid zal menige gast in een feestelijke stemming brengen. Nog meer zal dat het geval zijn met het optreden van good old Eddy Christiani. Liedjes zoals: Zonnig Madera en Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel nou dan weet je het wel, zullen de senioren als werkelijke muziek in de oren klinken. Eddy komt trouwens speciaal uit Spanje over voor dit optreden. De Stalen band uit Leiden, het orkest van de toenmalige HCW, zal het verdere muzikale gedeelte voor haar rekening nemen. Het belooft een nostalgische middag te worden. Wij wensen de deelnemers een plezierige middag. De gratis kaarten voor deze voorstelling (op vertoon van seniorenpas) zijn verkrijgbaar in de Centrale hal van het Stadhuis te Leiden op : Maandag 18 september tussen 11.00 en 13.30 uur (uitsluitend voor leden van de 3 October Vereeniging, neem uw adresetiket van de feestwijzer mee als bewijs) Dinsdag 19 september tussen 11.00 en 13.30 uur. (voor leden en niet-leden; natuurlijk kan men zich ter plekke opgeven als lid)

061140_feestwijzer#24.indd 25

25

04-09-2006 09:05:45


Leidens Ontzet is ook dit jaar op radio en TV! Omroep doet live verslag en is overal bij: van haring en wittebrood tot aan de grote optocht; van kermis tot vuurwerk! Op 3 oktober zijn de verslaggevers van Holland Centraal Radio in de hele stad voor sfeerimpressies en interviews. Holland Centraal 3 oktober-radio begint al om 06.00 uur! Holland Centraal TV maakt uitgebreide verslagen van alle feesten en evenementen op het kanaal van de Holland Centraal TV-Krant. Kunt u na 3 oktober nog steeds geen genoeg krijgen van Leidens Ontzet? Op onze website kunt u al onze uitzendingen terugkijken en -luisteren, en op de Holland Centraal TV-Krant ziet u uitge足 breide fotoreportages! Zie voor de actuele programmering van Radio en TV www.hollandcentraal.nl of HC-Text vanaf pagina 500.

3 oktober-radio en -TV! de beste van het westen! 24 uur per dag lokaal nieuws en de beste muziek Leiden e.o.: 105.7 ether / 88.1 kabel Bollenstreek: 107.7 ether / 88.1 kabel Wassenaar: kabel 92.9 - en overal via hollandcentraal.nl

J

KD

I

061140_feestwijzer#24.indd 26

Infra

04-09-2006 09:05:46


zondag 1 oktober 10.00 - 17.00 uur

Hutspot bridgedrive

RESTAURANT DE ZIJLBEDRIJVEN (DZB) Le Pooleweg 11, industrieterrein Roomburg, Leiden

Het is dit jaar al weer voor de zevende keer achtereen dat de ‘Hutspot’ bridgedrive wordt gehouden. Wegens enorm succes vorig jaar wordt de bridgedrive weer gehouden op de zondag voor de 3 oktoberviering dus op zondag 1 oktober. De organisatie is in handen van de 3 October Vereeniging in samenwerking met het district Leiden e.o. van de Nederlandse Bridge Bond. De Hutspotbridgedrive behoort inmiddels tot één van de gezelligste bridge-evenementen in deze regio. Tussen de middag wordt u een heerlijke hutspotmaaltijd aangeboden, verzorgd door de catering van de Zijlbedrijven. En natuurlijk is er na afloop haring met ui! We verwachten dat iedereen zijn best zal doen om de ‘Zilveren Hutspot’ in de wacht te slepen. Schrijf u dus snel in ! Er wordt gespeeld in 2 zittingen van 7 maal 3 spellen (topintegraal). De indeling vindt plaats naar sterkte: A: hoofdklasse en hoger, B: 1e en 2e klasse en C: minder ervaren bridgers. Er kunnen meesterpunten volgens de NBB schaal verdiend worden. De winnaars van elke poule krijgen een prachtige prijs. Verder zijn er prijzen in natura te winnen. Voor de ‘overall-winnaars’ is er de grote ‘Zilveren Hutspot’ . Het inschrijfgeld bedraagt E 37,50,- inclusief hutspotmaaltijd en haring. Voor informatie en inschrijving kunt u zich wenden tot: Cees Varkevisser Koningin Julianalaan 71 2231 VB Rijnsburg tel: 071 - 4020797 aanmelden kan via e-mail: cevar@wxs.all

061140_feestwijzer#24.indd 27

27

04-09-2006 09:05:46


05_0619 TenK AV Leiden

21-06-2005

10:27

Pagina 1

Altijd bereikbaar Behalve op 3 oktober

P L A NVToS O 3 0 0L Ae Ei d LeEnI D E N n EdNe 2l 5l a aP O n S T5 B1U S 2230 31 2 2AA T 071 535 80 00 F 071 535 80 01 T 071 566 02 00 W W W. T E E K E N S K A R S T E N S . N L www.teekenskarstens.nl

061140_feestwijzer#24.indd 28

04-09-2006 09:05:46


zondag 1 oktober 13.00 uur dinsdag 3 oktober 10.00 - 17.00 uur

Vlootschouw, nautische markt en muziek

SLEEPBOOTHAVEN OUDE SINGEL- HOUTMARKT

Het wordt weer feest in de Leidse Sleepboothaven. De Stichting Sleepboothaven Leiden organiseert rondom dinsdag 3 oktober wederom een aantal activiteiten op en rond het water. Zeker 50 sleepboten, opduwers en historische jachten (bakdekkers) kiezen vanaf vrijdag 29 september op de Oude Singel en de Oude Herengracht weer een ligplaats. De schippers zullen hun schepen met lichtjes en vlaggen optuigen en vooral ’s avonds is dat een prachtig gezicht. Via een ponton over het water kan een ieder - komend vanaf de Zijlpoort - de schepen direct bereiken. Zondag 1 oktober Na een brunch voor de schippers en genodigden, zal K&G 3 om 13.00 uur een prachtig concert geven op het ponton voor iedereen die wil komen luisteren. Dinsdag 3 oktober 10.00 - 17.00 uur Om 10.00 uur openen de schepen de festiviteiten van die dag met hoorngeschal! Een aantal schepen zijn open voor bezichtiging, waarbij u de scheepsmotoren in werking kunt zien. Sommige scheepsmotoren zijn van historische waarde, en starten nog ouderwets met een brander of met lonten! Naast de vlootschouw met een variëteit aan schepen, is er een kleine nautische markt met scheepsboeken, beschilderde scheepsattributen, touwslagers en 2e hands scheepsonderdelen. Ook vandaag is er een pendeldienst: u kunt met een opduwer gratis van de Sleepboothaven naar de Historische Haven aan het Galgewater worden gebracht. De schippers vragen daarvoor een vrijwillige donatie voor een nader te bepalen Goed Doel. Mogelijk zal een ‘Shantykoor‘ optreden; bij de opstapplaats voor de pendeldienst kunt u van hun Zeemansliederen meegenieten.

061140_feestwijzer#24.indd 29

29

04-09-2006 09:05:46


/PRECHTBETROKKEN

2%#(43")*34!.$s!$6)3%2).'%."%'%,%)$).'s-%$)!4)/.s).#!33/

,EIDEN (AAGWEG .OORDWIJK *ONCKERWEG 4

WWWRWVNL

TUSSEN KUNST EN KITSCH

3

3

Hoe je er ook tegenaan kijkt; ING Bank wenst iedere Leienaar een ‘onbetaalbaar’ mooi Leidens Ontzet 2006! Schuttersveld 18, Leiden

DENKT MET U MEE

30

061140_feestwijzer#24.indd 30

04-09-2006 09:05:47


zondag 1 oktober 13.30 uur – 16.30 uur

3 Oktober TAPTOE K & G

Garenmarktplein

De ‘Pleintaptoe’ heeft een eigen aantrekkingskracht en een eigen publiek. Deze taptoe is inmiddels niet meer weg te denken van het feestprogramma. Daarvoor is de geschiedenis te lang en de voorstelling te mooi. Helaas moeten we het dit jaar stellen zonder de Show and Marchingband van K & G. Dit orkest heeft verplichtingen in Denemarken. In dit land van de LEGOsteentjes krijgt K & G weer een belangrijke prijs overhandigd. Wij zullen ze zeker missen !

Om 13.30 uur komt de Stage Band van K&G het publiek al vermaken met mooi zorgvuldig uitgekozen melodieën. De overige orkesten presenteren zich vanaf 14.15 uur aan het publiek op de Garenmarkt. De orkesten komen naar de Garenmarkt vanaf het Muziekverzamelgebouw, waarin K&G gehuisvest is. Deze STREETPARADE zal worden begeleid door de commissarissen van de Optocht en Taptoe commissie. De 3 October Vereeniging Leiden, is trots deze Pleintaptoe te mogen organiseren samen met K & G. Omdat de viering van de drie oktoberfeesten verspreid is over een aantal dagen, heeft de 3 October Vereeniging Leiden gemeend de Pleintaptoe te verplaatsen naar zondagmiddag 1 oktober. De deelnemers aan de Taptoe zijn dit jaar: • JUNIOREN K & G, LEIDEN • STAGE BAND K & G, LEIDEN • ADEST MUSICA, SASSENHEIM • JONG ADEST MUSICA, SASSENHEIM • AMIGO, LEIDEN

061140_feestwijzer#24.indd 31

31

04-09-2006 09:05:47


Poort met toegevoegde waarde

02-1615 MPL Adv. 8x8,5

26-08-2004

10:46

Pagina 1

. . . . . bundelen kennis in en ij Gro communicatie ukker

Dr

Rooseveltstraat 12 • 2321 BM Leiden Tel: 071-5730995 Fax: 071-5321681 www.mediapoortleiden.nl info@mediapoortleiden.nl

Haarstudio Creative v.o.f. Dames-, Herenen Kinderkapsalon (voor het hele gezin) Klokpoort 51, Leiden (verlengde Hooigracht, richting Langegracht)

Tel. 071-522 28 81

061140_feestwijzer#24.indd 32

04-09-2006 09:05:48


zondag 1 oktober 2006 aanvang: 15.00 uur

3 Oktoberlezing

KAMERLINGH ONNES LABORATORIUM - STEENSCHUUR (Faculteit der Rechten)

Ook dit jaar zal de 3 oktoberlezing plaatsvinden op een historische locatie: De Universiteit Leiden is zo gastvrij daarvoor de oude collegezaal in het voormalig Kamerlingh Onnes Laboratorium, tegenwoordig de Rechtenfaculteit ter beschikking te stellen. In die prachtige zaal hebben ooit beroemde geleerden als Einstein en Kamerlingh Onnes college gegeven. Bij uitstek geschikt voor een historische lezing. Dit jaar wordt de lezing gegeven door dr. Thera Wijsenbeek-Olthuis. Zij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Economische en Sociale Geschiedenis van de Universiteit van Leiden. Zij heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van de materiële cultuur en het dagelijks leven. De titel van haar lezing luidt: ‘Honger’ Toelichting: Honger lijden is een dramatische en traumatische gebeurtenis. Evenals in de hongerwinter van 1944-1945 werd de Leidse bevolking tijdens het beleg getroffen door een humanitaire ramp, die lang in het collectieve geheugen gegriefd bleef staan. Juist dit menselijke lijden tijdens het beleg is zowel door de belegerden als de belegeraars gebruikt voor hun oorlogspropaganda en daarom misschien nog erger gemaakt dan het in feite was. Immers hoe meer honger er in Leiden werd geleden des te moediger hadden de Leidenaars stand gehouden ondanks alle ontberingen. Voor de Spaanse legerleiding betekende een grote hongersnood dat hun nieuwe krijgstactiek, namelijk uithongering van een opstandige stad, goed werkte. Maar in hoeverre werd er echt honger geleden en hoe was het gesteld met de voedselvoorraden in de stad tijdens het beleg? Toegang Belangstellenden zijn van harte welkom de lezing bij te wonen. Een toegangskaart is, zolang voorraad strekt, op zondag 1 oktober vanaf 14.00 uur gratis op te halen in het voormalig Kamerlingh Onnes Laboratorium. Er zijn 200 kaarten beschikbaar. De zaal is open vanaf 14.30 uur. Boekje Zoals u gewend bent, verschijnt ook deze lezing in boekvorm. U kunt het boekje direct na afloop verkrijgen. Daarnaast is het te bestellen

061140_feestwijzer#24.indd 33

33

04-09-2006 09:05:49


DcioZiiZcYkZZa kddgYZZaW^_8VhZbV

7Z`^_`jlkddgYZZadeXVhZbV#ca

   

061140_feestwijzer#24.indd 34

04-09-2006 09:05:50


via het secretariaat van de 3 October Vereeniging of via de website (www.3october.nl, zie onder 3 oktoberkraam). Er zijn tevens exemplaren uit voorgaande jaren beschikbaar. Telefonische informatie/ bestelling kan tijdens kantooruren via het nummer van de 3 October Vereeniging: 071 532 47 24. Schriftelijke bestellingen graag richten aan: 3 October Vereeniging, Postbus 32014, 2303 DA Leiden, of per fax: 071 516 66 99.

zondag 1 oktober 16.00 - 20.00 uur

Jazz at the Burcht

KOETSHUIS - BURCHTPLEIN

Na het succes van eerdere jaren is het een traditie geworden‌ Jazz at the Burcht! Als opwarmer voor de viering op 2 en 3 oktober nodigen de 3 October Vereeniging, Het Koetshuis de Burcht en het bestuur van Jazz on Sunday u graag uit om deze jazz middag bij te wonen. Jazz on Sunday is een Leidse jazzclub die het 30ste seizoen met plezier openen op 1 oktober. Het Boogie Woogie kwartet van Andre Valkering, een bekende in de jazzwereld, zal een spetterend concert geven van 16.00 tot 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd! Jazz on Sunday wenst iedereen gezellige 3 Oktober dagen!

maandag 2 oktober 10.00 - 16.00 uur

Rust- en verpleeghuizen Zoals elk jaar bezoeken de partners van de bestuursleden daags voor de 3 oktoberviering de rust- en verpleeghuizen in Leiden. Onder het genot van een kopje koffie met gebak wordt alvast een voorschotje genomen op het komende feest en worden de nodige herinneringen opgehaald. Traditiegetrouw wordt de bewoners ook een kleine attentie aangeboden.

061140_feestwijzer#24.indd 35

35

04-09-2006 09:05:50


061140_feestwijzer#24.indd 36

tandprotheticus

04-09-2006 09:05:51


maandag 2 oktober 13.00 - 21.00 uur dinsdag 3 oktober 9.00 - 24.00 uur

Feestelijke warenmarkt

STATIONSWEG, 2e BINNENVESTGRACHT, STEENSTRAAT, BLAUWPOORTSBRUG, TURFMARKT, OUDE SINGEL, NIEUWE MARE, LANGE MARE

Op weg naar de kermis en terug: lekker slenteren langs de honderden kramen van de feestelijke warenmarkt. Daar komt u uw vrienden en bekenden tegen en vindt u altijd wel iets van uw gading. Natuurlijk ook veel lekkernijen en etenswaar zoals de vet glimmende paling, de overheerlijke druiven en de traditionele banaan met slagroom! En wat te denken van een paar mooie kamerplanten? Op 3 oktober horen ze erbij en tijdens deze feestelijke warenmarkt kunt u er weer heel wat mensen mee zien sjouwen!

maandag 2 oktober 14.00 - 02.00 uur dinsdag 3 oktober 09.00 - 01.00 uur

Groot Lunapark

LAMMERMARKT, SCHUTTERSVELD, RIJNSBURGERSINGEL, STATIONSPLEIN, MOLENWERF, NIEUWE BEESTENMARKT EN BEESTENMARKT

‘Komt dat zien, komt dat zien, die rad van avontuur, er zijn nog enkele plaatsen vrij!’ Kermis is een feest voor jong en oud, groot en klein. Als kind kom je er met je vader en je moeder, later met je vriendje of vriendinnetjes en daarna met je eigen kinderen. Als opa of oma weet je dikwijls de weg ook nog te vinden. Enkele dagen voor ‘Het Ontzet van Leiden’ komen grote vrachtwagens met aanhangwagens en opleggers naar Leiden. Die wagens brengen de kermisattracties, die zo belangrijk zijn om het feest te laten slagen. Ook dit jaar belooft het Lunapark, dat traditioneel een belangrijk onderdeel van de festiviteiten rond het ‘Ontzet van Leiden’ vormt, weer spectaculair te worden. Meer dan 175 kermisattracties staan dan de feestvierders tot hun beschikking. Dit jaar met primeurs als ‘No Limit’ en ‘Imagination’, maar ook met de nostalgie van de draaimolen met de schommelpaarden en de niet weg te denken bootjesmolen en

061140_feestwijzer#24.indd 37

37

04-09-2006 09:05:51


vliegtuigjes, die zelf bestuurt kunnen worden door de piloten in de dop. Dit alles is te vinden in het hart van Leiden rondom molen ‘De Valk’ die zoals gewoonlijk weer in feesttooi zal staan. De kermis omvat dit jaar ook weer het Schuttersveld, het al eerder genoemde parkeerterrein rondom molen ‘De Valk’, Lammermarkt tot en met de Nieuwe Mare, Nieuwe Beestenmarkt en Beestenmarkt, alsmede de Steenstraat en een deel van de Rijnsburgersingel. Naar verwachting komen er ook weer attracties op het Stationsplein. Kortom, één van de allergrootste kermissen in oppervlakte van ons land. Er is heel veel te beleven. Wie alles vanuit de hoogte wil zien, moet zeker niet aarzelen om eens in het ‘Reuzerad’ te gaan. Deze voor de kermis onmisbare kermisattractie staat op dezelfde plaats als vorig jaar. In de hoek op het parkeerterrein bij molen ‘De Valk’. Er zijn feestvierders die ieder jaar ongeacht het weer een ritje maken en dan ontdekken dat Leiden groeit en bloeit, want het is altijd verrassend om te zien hoe groen de stad Leiden is. Bijna, misschien nog wel hoger dan het reuzerad is de ‘No Limit’. Deze super attractie komt voor de eerste keer en krijgt een centrale plaats op de kermis. Schommelsgewijze gaat men naar een duizeling wekkende hoogte om tenslotte enkele rondjes te draaien, terwijl men steeds over de kop gaat. Eerder dit jaar het succes op de kermis. Wie het overigens wat rustiger aan wil doen kan terecht in de ‘Turbo Polyp’. Een golvende beweging die jong en oud prettig vinden. ‘t Is alsof je aan het surfen bent. Wie er nog niet genoeg van heeft, kan terecht bij attracties met de meeste vreemde namen, zoals ‘Sound Machine’, ‘Magic Circus’, waar overigens geen paard of leeuw te vinden is, ‘Fun Circus’, ‘Break Dance’, ‘Blower’,‘Cyclone’, ‘Autoskooter’, ‘Miami Trip’ en ‘Roller Ghoster’. Bij deze laatste attractie zijn de spoken echt! Voor kinderen is er ook veel om te beleven. Diverse draaimolens, de door de kinderen al of niet samen met papa en mama te besturen autootjes, die op een accu rijden, de familie achtbaan, overigens voor groot en klein, een ritje in tropische sferen met de buggy enz enz. Bij dit alles horen natuurlijk onmisbare elementen als eten, drinken, schieten en een gokje wagen. Een gelijk beeld, maar dan anders van opzet is de kermis op het Schuttersveld. Met terug van weggeweest de ‘Wellenflieger’, een

061140_feestwijzer#24.indd 38

04-09-2006 09:05:52


enorme zweefmolen die al van verre zichtbaar is en verlicht wordt door duizenden gekleurde lampjes. Verder natuurlijk de ‘Cakewalk’, die ook bekend is als ‘Holly Holly’. Nieuw is de ‘Super Star’, terwijl men kan worden afschoten naar een enorme hoogte in de ‘Bungee’. Dan ook weer de nodige leuke attracties voor de kinderen en er kan een gokje worden gewaagd. De achtbaan ‘Super Mouse’ staat, zoals gewoonlijk op de Beestenmarkt en is omringd door veel andere leuke kermisattracties. De Feestelijke Warenmarkt vormt hierop een aansluiting om het rondje kermis te maken met Stationsplein en Rijnsburgersingel. Nog enkele feiten: Totaal worden meer dan 150 woonwagens en caravans verwacht, waarvoor een speciaal terrein ingericht zal worden. Woonwagens zijn eigenlijk rijdende huizen. Dus daar ook een douche of badkamer, keuken, slaapkamers enz. Elk dorp of stad heeft zijn eigen school. De kermis dus ook, want dit jaar zijn er maar liefst twee rijdende scholen voor de kinderen van de kermisexploitanten aanwezig. Dit zijn grote speciaal ingerichte opleggers. Kinderen krijgen daar individueel onderwijs net als op een gewone basisschool. Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening voor alle attracties worden meer dan 20 aggregaten op het feestterrein geplaatst, die alle voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van milieu. Geruisarmen reukloos. Niemand merkt er iets van. Aan veiligheid is ook gedacht. Alle (kinder)vermaakattracties zijn gekeurd volgens het ‘Warenwetbesluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen’ en hebben een certificaat met vermelding van registratienummer. Op meerdere punten komen toiletvoorzieningen, welke duidelijk worden aangegeven en bij molen De Valk is tevens een EHBO-post aanwezig voor het geval dat. Kortom, je mag de kermis niet missen!

061140_feestwijzer#24.indd 39

39

04-09-2006 09:05:52


061140_feestwijzer#24.indd 40

Het is tijd voor feest. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven, zoals de 3 October Vereeniging. En dat doen wij graag. Persoonlijk, betrokken en dichtbij. Het is tenslotte ook onze stad.

Het is tijd voor de Rabobank.

04-09-2006 09:05:53


maandag 2 oktober 17.00 - 18.30 uur

Grote Hutspotmaaltijd (in samenwerking met het 3 October Gilde)

PIETERSKERKPLEIN

Inmiddels zeer vertrouwd en oergezellig is de (gratis) Hutspotmaaltijd in de open lucht. Het Pieterskerkplein levert een sfeervolle omgeving voor dit heerlijke Leidse maaltje. Ook dit jaar is de hutspot via een culinair hoogstandje weer vers bereid uit verse ingrediĂŤnten ĂŠn lekker warm. U kunt intekenen voor de maaltijd en het bijbehorende glaasje op: donderdag 21 september tussen 16.30 uur en 21.00 uur in de Waag aan de Aalmarkt (tijdens de Inschrijving Haring en Wittebrood). De Hutspotmaaltijd is bestemd voor leden van de 3 October Vereeniging. Als u dat (nog) niet of niet meer bent, kunt u zich aanmelden (zie elders in deze Feestwijzer). U kunt natuurlijk ook lid worden tijdens de Inschrijving Haring en Wittebrood. Let op: per lidmaatschap krijgt u maximaal 2 hutspotbonnen!!! Laat u zich deze smakelijke start van de feesten ook dit jaar niet ontgaan: er is immers geen 3 oktober zonder hutspot. Het 3 October Gilde bestaat uit ondernemingen die het 3 oktoberfeest een warm hart toedragen en dat daadwerkelijk tonen door de bestemming van gelden aan specifieke doelen die met de viering samenhangen. Dit jaar is de Grote Hutspotmaaltijd wederom financieel geadopteerd door het 3 October Gilde, waardoor de kas van de 3 October Vereeniging in belangrijke mate ontzien wordt. Op deze wijze staan de deelnemende ondernemingen dicht bij het Leidse ontzetfeest en bij het feestvierend publiek.

061140_feestwijzer#24.indd 41

41

04-09-2006 09:05:53


Had elk conflict maar zo’n feestelijk einde.

MET RECH T D E C L E RCQ

WWW. DE CL E RCQ.COM

Hoge Rijndijk 306, 2314 AM Leiden. Telefoon 071 – 581 53 00. Fax 071 – 581 53 81.

IJZERWARENVAKHANDEL SINDS 1890

Als ’t vakwerk moet worden Winkelblvd. Baanderij Zijlbaan 6 2352 BN Leiderdorp Tel: 071-542 22 00 Fax: 071-542 22 01 ’s zaterdags geopend

061140_feestwijzer#24.indd 42

Ind.terrein Roomburg Nieuwenhuizenweg 19 2314 XP Leiden Tel: 071-589 92 03 Fax: 071-541 02 00

04-09-2006 09:05:54


maandag 2 oktober 18.30 - 19.30 uur dinsdag 3 oktober 8.30 - 9.30 uur

Bespeling Stadhuiscarillon Hoog boven alles uit zal de beiaard van het Stadhuis zijn vrolijke klanken over de stad uitstorten, zowel op taptoe-avond als in de vroege morgen van 3 oktober. Het programma van de beiaardier zal weer een mengeling zijn van eigentijdse en vaderlandse liederen. Het Leidse carillon staat bekend om zijn heldere klankkleur. De kundigheid van de beiaardier is echter minstens zo belangrijk. Het stadhuiscarillon wordt altijd bespeeld door talentvolle leerlingen van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Kwaliteit is dus verzekerd!

maandag 2 oktober 19.30 uur

GROTE TAPTOE De Taptoe wordt gehouden om hulde te brengen aan Prins Willem van Oranje, Pieter Adriaensz. van der Werf, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis Boisot. Bij het defileren langs het standbeeld van Van der Werf en het Jan van Hout-monument, waar kransen worden gelegd, wordt de verenigingen verzocht de vaandels te doen neigen en te zorgen voor een correcte houding van de deelnemers. Uitsluitend officieel erkende verenigingen worden tot de Taptoe toegelaten. Politieke propaganda of het meevoeren van attributen die dit beogen, is niet toegestaan. Het bestuur heeft het recht om groepen, die de goede gang van zaken in de weg zouden kunnen staan niet tot de Taptoe toe te laten of uit de stoet te verwijderen. De taptoe wordt opgesteld op het Kaasmarktterrein. Verenigingen die aan de Taptoe wensen deel te nemen, treden aan uitsluitend via de Middelweg en nemen vervolgens in volgorde van aankomst een plaats in. Het is niet toegestaan om tevoren met enkele leden een plaats te reserveren op de Kaasmarkt; groepen moeten dus in het geheel aantreden. Deelnemende muziekverenigingen treden aan via de Koppenhinksteeg. Majorettenkorpsen dienen zelf voor muzikale begeleiding zorg te dragen, zonder welke zij niet gerekend worden tot de muzikale deelnemers. Tijdens de Taptoe mag onder geen enkele voorwaarde worden gestopt voor het geven van een show. Het is toegestaan om met de hand voortbewogen materieel mee te voeren, waarbij rekening dient te worden gehouden met smallere doorgangen in de route ( de Taptoe

061140_feestwijzer#24.indd 43

43

04-09-2006 09:05:54


8181-646 80x130mm Okt_Ver

Ongestoord genieten! De voorbereiding en uitvoering van een evenement roepen altijd spanning op. Behalve als u Homan inschakelt. Want als erkend installateur geven we met onze elektro-aggregaten, knowhow en jarenlange ervaring, elke festiviteit de juiste power. Op tijd, betrouwbaar en vooral veilig. Daar steken we voor u al onze energie in. ALTIJD HOMAN INSCHAKELEN! Bel voor meer informatie 0297 - 28 21 21, mail naar info@homan.nl of kijk op www.homan.nl!

TIJDELIJKE STROOMVOORZIENING • FEESTVERLICHTING

061140_feestwijzer#24.indd 44

ELEKTRO-AGGREGATEN • KERMIS

04-09-2006 09:05:54


is dus niet geschikt voor praalwagens). Het meevoeren van vlaggen, vaandels, lampions e.d. ter verhoging van het feestelijk karakter van de stoet wordt op prijs gesteld. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers is het meevoeren van dieren en open vuur niet toegestaan. Ook dit jaar start de Taptoe bij daglicht en eindigt in donker. Toch blijft de oproep aan de deelnemers op eigen creatieve wijze gestalte te geven aan het vaste Taptoe motto: ‘Een lint van licht door Leiden’. De commissie zal dit jaar weer op de traditionele wijze de deelnemers voorzien van een taptoe medaille.

DE WARE TAPTOEDEELNEMERS HOUDEN ZICH AAN DE RICHTLIJNEN DIE HIERVOOR ZIJN BESCHREVEN. HET WARE TAPTOEPUBLIEK ZOEKT EEN PLAATSJE LANGS DE ROUTE EN MIJDT DE KAASMARKT! Route Kaasmarktterrein, Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument). VERTREK VAN DE STOET: 19.30 UUR PRECIES! Taptoeprijs In samenwerking met het Leidsch Dagblad en de Leidse Sportfederatie (LSF) worden prijzen uitgeloofd voor de deelnemende verenigingen die haar doelstellingen op de beste wijze in de Taptoe demonstreren (resp. € 455,- , € 345- , € 230,-) Naast deze prijzen kan ook de ‘Taptoepluim’ worden toegekend, een aanmoedigingsprijs met een geldbedrag van € 115,De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke jury. De uitslag is te zien in de Optocht van 3 oktober. Het reglement van deze ‘Joppensz-Prijs’ is op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris van de Optochtcommissie, Postbus 11002, 2301 EA Leiden.

‘Een lint van licht door Leiden’

061140_feestwijzer#24.indd 45

45

04-09-2006 09:05:54


Na 3 oktober weer aan de slag? Luba Personele Diensten helpt u graag aan enthousiaste mensen of een uitdagende baan!

Kom langs bij ĂŠĂŠn van onderstaande vestigingen en schrijf je in! Luba Leiden, Kort Rapenburg 10, rapenburg@luba.nl, T (071) 514 03 41 Luba Leiderdorp, Winkelhof 9, leiderdorp@luba.nl, T (071) 589 98 62 Luba Voorschoten, Leidseweg 68a, voorschoten@luba.nl, T (071) 561 81 42 Luba Medisch, Eschertoren 1A, Leiden (naast de Groenoordhallen), medisch@luba.nl, T (071) 516 30 65

Een nieuwe naam maar met feestjes als vanouds! Volmolengracht 29 2312 PG Leiden (071) 513 77 75 www.kwikevents.nl8FMLPNCJKEFXBTTUSBBUWBO)FU.PUPSIVJT

"VUPXBTTFO WB&MLF[POEBHPQFO

0QFOJOHTUJKEFO NBBOEBHUNWSJKEBHUPUVVS [BUFSEBHUPUVVS  [POEBHUPUVVS

7POEFMMBBO -FJEFO5FMXXXNPUPSIVJTOM

061140_feestwijzer#24.indd 46

04-09-2006 09:05:55


maandag 2 oktober 21.00- 01.00 uur

HERMES HOUSE BAND

GARENMARKT – Evenementenplein

Het wordt Feest op de Garenmarkt op maandagavond 2 oktober! De bekendste, grootste en gezelligste studentenband van Nederland, de Hermes House Band doet dit jaar ook Leiden aan. Met een ruim assortiment aan verschillende muziekstijlen als disco, pop, rock, smartlappen en eigentijdse hits weet deze band elke gelegenheid tot een feest te maken. Na de verenigingstaptoe de stad in en genieten van deze geweldige band. In samenwerking met de evenementencommissie organiseert Restaurant ’t FUST dit fantastische optreden. Wij wensen u veel plezier.

Maandag 2 oktober 20.00 – 01.00 uur Dinsdag 3 oktober 11.00 – 01.00 uur

Muziek op het Stadhuisplein Het wordt weer swingen op het Stadhuisplein. In nauwe samenwerking met City Hall organiseert de evenementencommissie een breed scala aan muziek optredens. Op maandagavond 2 oktober barst het feest los, lekker swingen met vele bekende D.J.’s. Op dinsdag 3 oktober ‘s morgens rond de klok van elf en direct na de doorkomst van de optocht een optreden van de West Coast Big Band met zang van Babette van Veen. En dan rond de klok van vier uur een Leidse rockband met hitpotentie

061140_feestwijzer#24.indd 47

47

04-09-2006 09:05:55


een u

de mooiste v

een

. ’ zelf: Globe bruist van de vakantie-ideeÍn voor ieder budget. LEIDEN Doezastraat 30. Tel. T 071-5133941

www.globereisburo w w.globereisburo .nl

Studenten van Leiden! Kom op 3 oktober van je kamer af en ga lekker feesten! Bezoekadres: Rapenburg 33

Openingstijden: ma t/m do 08.30 - 16.30 uur do avond (op afspraak) 18.00 - 19.30 uur vr 08.30 - 12.30 uur T (071) 5161718 E info@slswonen.nl I www.slswonen.nl

061140_feestwijzer#24.indd 48

Je eigen thuis

04-09-2006 09:05:57


Absent Minded Deze jonge band staat op het punt van doorbreken. Hun eerste single en clip ‘Start Over’ komt elke dag tientallen keren voorbij op TMF en MTV en is met grote regelmaat te horen op radio 3FM. Hun debuutalbum ‘The Color between Black and White’ , welke in juni is verschenen, verkoopt goed. Kortom genoeg redenen om naar het Stadhuisplein te komen om deze ‘Leidse’ rock met eigen ogen en oren te bewonderen. ’s Avonds rond tien uur kan iedereen weer los gaan op de muziek van een aantal DJ’s, zij spelen tot in de late uurtjes……….

MUZIEK Programmering Stadhuisplein 2006 ARTIESTEN

TIJDEN

Maandag 2 oktober

Diverse DJ’s

20.00 - 01.00 uur

Dinsdag

West Coast Big Band

11.00 -12.15 uur

DAG

061140_feestwijzer#24.indd 49

DATUM

3 oktober

Pauze ivm passeren grote optocht West Coast Big band

14.30 - 15.45 uur

Absent Minded

16.00 - 17.00 uur

Diverse DJ’s

20.00 - 01.00 uur

49

04-09-2006 09:05:57


W

Online boekhouden met Reeleezee is een bevrijding!

Zirkzee-groep steekt u de helpende hand toe‌ Zelf uw financiÍle administratie voeren met de zekerheid van de expertise van Zirkzee is mogelijk met Reeleezee. Met dit internet boekhoudprogramma kunt u zelf 24 uur per dag online de boekhouding doen, waar en wanneer u maar wilt. En Reeleezee biedt meer voordelen automatische updates en backups, flexibiliteit en gebruiksgemak, automatisch inlezen van bankmutaties, geen software installatie nodig en een maandelijks abonnement, dus zonder extra investering.

accountants & belastingadviseurs

meer informatie? www.zirkzee.nl

061140_feestwijzer#24.indd 50

04-09-2006 09:05:58


dinsdag 3 oktober 07.00 uur

Reveille

STADHUISPLEIN

Ook dit jaar weer, zal onder het toeziend oog van het traditionele, onvolprezen vaandel der 3 October Vereeniging, de viering om 7.00 uur geopend worden met de welluidende klanken van de reveille! Om iedereen alvast in de stemming te brengen voor de rest van de dag, zal ook in 2006 ‘Decibel’ vanaf 6.30 uur het stadhuisplein opluisteren met zijn feestelijke klanken! Zodra de majoortamboer de reveille heeft geblazen, openen wij met het Nederlandse Volkslied en het uiteraard nog mooiere en zeker dierbaardere, Leidse Volkslied. Wij verheugen ons erop om samen met u door middel van de oude bekende, maar ook de nieuwe liederen van het Leids ontzet, de dag te mogen openen. Na het zingen op het stadhuisplein, zal om 7.30 uur de Franciscus Band Leiden zijn jaarlijkse ommegang door de straten van Leiden maken; gezamenlijk wekken wij dan de rest van de stad om aan het mooiste feest van het land te kunnen beginnen!

dinsdag 3 oktober 7.30 - 9.30 uur

Uitreiking Haring en Wittebrood

DE WAAG, AALMARKT

Op het punt waar vanouds het hart van de stad Leiden is, staat de Waag. Op 3 oktober is daar ook het kloppend hart van de traditie die hoort bij de herdenking en viering van Leidens Ontzet. Duizenden mensen verzamelen zich elk jaar in de vroege morgen bij de Waag en zij wachten geduldig én gezellig op hun (gratis) portie haring en brood. Zij staan daar in de mooiste rij van Nederland en weten dat daarbinnen hoog opgestapeld witbrood en ontelbare haringen in het vat wachten op de komst van Leidenaars die de traditie hoog willen houden. Komt u ook? Hebt u zich op tijd ingeschreven?

061140_feestwijzer#24.indd 51

51

04-09-2006 09:05:58


Vestigingen in Alphen • Katwijk • Leiden Leiderdorp • Lisse • Noordwijk • Rijnsburg Roelofarendsveen • Wassenaar

061140_feestwijzer#24.indd 52

04-09-2006 09:05:58


Het gaat inderdaad niet om een gemeentelijke uitdeling of bedeling, maar om het levend houden van een prachtige traditie die uniek is in de wereld: de 3 October Vereeniging nodigt u van harte uit voor een bijzondere, een Leidse én heerlijke feestgave. Naar verwachting zullen een kleine 10.000 Geusjes en bijna 40.000 haringen hun bestemming vinden en dat mag wat ons betreft nog best meer worden. U bent dus van harte welkom, maar inschrijving vóóraf is nodig. Die inschrijving vindt plaats op donderdag 21 september, eveneens in de Waag (zie elders in deze Feestwijzer). Voor wie moeite heeft met het snijden van de haring staat buiten de Waag de top van het Katwijkse haringsnijdersgilde te wachten: zij maken uw haring schoon, terwijl u wacht (en misschien leert). Natuurlijk mag u zeker weer rekenen op de muzikale ondersteuning van Muziekvereniging De Burcht. En we zullen u ook weer verrassen met wat u nog niet eerder beleefde bij de Uitreiking. Komt u maar kijken en proeven van de geweldige sfeer en geniet daarna van de uitgereikte feestgaven!

Het Geusje: een oer-Leids broodje Het Geusje is een Oudhollands vloerbrood van ongeveer 400 gram, verzegeld op authenticiteit door de 3 October Vereeniging door middel van een ouwel. Het Geusje is verder afgewerkt aan de bovenzijde met een kleine insnijding en met roggebloem. Teruggekeken is naar de geschiedenis van het Geusje: de conclusie is dat het een brood moet zijn geweest van volkoren- en roggebloem, stevig en vast van karakter en op de vloer gebakken in een ouderwetse takkenbossenoven. Door de kwaliteit gist van destijds verloopt het gistingsproces langzaam, maar is de smaakontwikkeling des te beter. Meesterbakker van Maanen probeert zoveel mogelijk van dit historisch karakter terug te brengen naar de maatstaven van deze tijd. En dat levert een stevig maar smakelijk Geusje op voor iedere Leidenaar. Voor de uitreiking van Haring en Wittebrood is Meesterbakker van Maanen de exclusieve leverancier van dit ‘nieuwe’ oer-Leidse 3 oktoberbroodje. Naar verwachting zal de 3 October Vereeniging bijna 10.000 Geusjes nodig hebben bij de uitreiking van Haring en Wittebrood. Meesterbakker van Maanen zal het Geusje in zijn winkels in Leiden tijdens de 3 oktoberfeesten ook verkopen.

061140_feestwijzer#24.indd 53

53

04-09-2006 09:05:58


2600138_001_IM_80x85_fc

26-08-2002

09:08

Pagina 1

Professionele organisatie. Persoonlijke benadering. De adviseur die je kent

Informatie: (071) 305 00 00 of kijk op www.berk.nl

061140_feestwijzer#24.indd 54

04-09-2006 09:05:59


dinsdag 3 oktober 08.00 uur

Koraalmuziek

VAN DER WERFPARK

Zonder de Koraalmuziek ’s ochtends in het Van der Werfpark, zou het 3 oktoberfeest het 3 oktoberfeest niet zijn. Klokslag 8 uur zal Wim de Ru het eerste lied aanheffen, begeleid door de Christelijke Muziek- en Showband ‘Concordia’ en Harmoniekapel Werkmans Wilskracht. Kom kijken en zing mee! In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt dit jaar het programmaboekje niet uitgereikt. Wel kunt u de liederenbundel bij binnenkomst van het park verkrijgen. In deze bundel (kosten e 2,– ) staan alle liederen voor zowel de Koraalmuziek als de Reveille. Halverwege het Koraal zal een echte ‘Leienaar’ een rede houden (over het verleden en heden van Leiden). Burgemeester Lenferink zal hier kort op reageren. Aan het slot van deze samenzang zal er een krans worden gelegd aan het standbeeld van oud burgemeester Van der Werf, door de huidige burgemeester Lenferink, gevolgd door het Wilhelmus. Kom allen in groten getale kijken en meezingen bij dit unieke evenement!!!! Programma: O Ghij stad van leiden Merck toch hoe sterck Leiden, stad van mijn hart Liedje van Koppelstok Mijn Nederland Mijn Land Hymne Wilhelmus

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

3 9 1 11 17 16 12 6

De repetitie van de koraalmuziek vindt plaats op woensdag 27 september in het oefenlokaal van Concordia, Langegracht 59/61 te Leiden, aanvang 19.30 uur. Aldaar kunt u de liederenbundel alvast aanschaffen.

061140_feestwijzer#24.indd 55

55

04-09-2006 09:06:00


Rhijngeesterstraatweg 26

2342 AM Oegstgeest

Postbus 51

LOGICX VAN den AMEELE A O

U P

T G

061140_feestwijzer#24.indd 56

O E

R

B I

E C

R H

T

G

I 1

N 8

G 6

2340 AB Oegstgeest

4

Te. 071-5157110

E-mail: ameele@ameele-berging.nl

04-09-2006 09:06:00


dinsdag 3 oktober 09.15 - 12.15 uur

STRAATTHEATER

BREESTRAAT (voor het STADHUIS en tussen STADHUIS en ’t GANGETJE)

Het straattheater mag zeker niet ontbreken als programma-onderdeel van de 3 oktoberviering, vooral als je terugkijkt naar het verleden met fantastische optredens door artiesten van naam. Een viertal acts kunt u dit jaar verwachten, die afwisselend een aantal keren zullen optreden. We hopen dat u ook dit jaar zult genieten en zich kunt verbazen over het kunstzinnige gehalte van de volgende artiesten: Voor het stadhuis maar vooral lopend over de Breestraat richting ’t Gangetje: Theatergroep Close Act met Bird Sails. Felgekleurde vleugels veroorzaken een luchtverplaatsing. Met een brede spanwijdte zweven de bijzondere vogels door de straat en produceren vreemde geluiden. Het publiek raakt overdonderd als deze wezens voorbij paraderen. Zij vullen de ruimte met een vleugeldans waarbij zij ritmisch door elkaar vliegen. Hun karakteristieke koppen kijken rond en bewegen op de cadans van een vogelbalts. Dan zetten zij hun vleugels weer in beweging en verdwijnen… Ook lopend over de Breestraat tussen Stadhuis en Gangetje: Toon Maas In zijn nieuwe straattheaterproject Triptyk speelt Toon Maas drie verschillende voorstellingen. De delen van de trilogie staan op zichzelf en tegelijk zijn ze met elkaar verbonden. Als in een filmisch drieluik ontwikkelt zich gaandeweg, op een bijzonder originele en humoristische wijze en in verschillende

061140_feestwijzer#24.indd 57

57

04-09-2006 09:06:00


061140_feestwijzer#24.indd 58

Pl.J. Lucie

Voorschoten

Hofweg 55 2251 LP tel.: 0715764175 www.allemansgeest.nl

04-09-2006 09:06:01


verschijningsvormen het unieke ‘twee-in-één personage’. Lopend door de straat laat hij het publiek kennismaken met zijn alter-ego waarbij elk optreden weer uniek en anders is. Runewold Hij heeft alle wereldzeeën bevaren met zijn Vliegende Hollander. Runewold vertelt de wonderlijkste verhalen van zijn reizen. Hij deelt ze met het publiek terwijl hij door de straten loopt. Voor het stadhuis: Driemaal 30 min. treedt voor u op Torch Michael. Deze Belgische entertainer, jongleur en acrobaat laat u genieten van zijn humoristische circusacts. Elke groep treedt twee of driemaal 25 - 30 minuten op.

dinsdag 3 oktober 9.30 - 12.00 uur

Poppenkast en Poppentheater voorstellingen

STILLE MARE - HOEK HAARLEMMERSTRAAT BURCHTPLEIN

Wat zou 3 oktober zijn zonder Jan Klaasen en Katrijn? Daarom ook dit jaar in de ochtenduren weer Poppenkast bij de Hartebrugkerk - Hoek Haarlemmerstraat. De allerkleinsten kunnen daar genieten van de onnavolgbare fratsen van het beroemde tweetal. Op het Burchtplein dit jaar Poppentheater. Poppentheatergezelschap Remisolleke laat de kinderen genieten van twee voorstellingen: De bijzondere schelp: Aurora de zeemeermin wil een verrassingsfeestje organiseren voor Kira de inktvis, omdat zij 50 jaar wordt. Ondertussen vindt Loena een hele bijzondere schelp dan wordt iedereen opgeschrikt door de komst van een haai en gaan ze allemaal op de vlucht. Een ding is zeker, het hangt van de kinderen af of alles goed komt en het verjaardagsfeest in alle hevigheid kan losbarsten. De magische waterput: Tinkelijn is de dochter van een tovenaar. Zij heeft van haar vader een tovenaarskistje gekregen. Hierin zitten allemaal spulletjes waarmee ze kan gaan toveren.

061140_feestwijzer#24.indd 59

59

04-09-2006 09:06:01


GLAS IN LOOD

Lammenschansweg 141a 2321 HS Leiden Tel. 071 - 5318323

Fax 071 - 5313443 Email: info@jilleba.nl www.jilleba.nl

De 3 October Vereeniging dankt de

061140_feestwijzer#24.indd 60

GEUZEN VAN BOISOT hartelijk voor hun financiĂŤle en morele ondersteuning

04-09-2006 09:06:01


Als ze begint aan haar eerste toverdrankje gaat het meteen al mis. Wat er dan gebeurt, vertellen we nog niet. Wel kunnen we verklappen dat Ankie en Wouter verdwaald zijn in het bos, dat er een draak in voorkomt en dat er voor dieven ook toverspreuken bestaan. Zou Tinkelijn de kunst van het toveren gaan beheersen, zodat het allemaal toch nog goed afloopt? Het is een verrassende voorstelling met veel licht- en geluidseffecten, die het voor de kinderen extra boeiend maken. Dus kinderen: komt dat zien en neem gerust vader, moeder, oma en opa mee. De poppenkast staat op de Stille Mare/hoek Haarlemmerstraat Het poppentheater staat op het Burchtplein Let op Bij slecht weer vinden beide poppenkastvoorstellingen plaats in Studentensociëteit Minerva aan de Breestraat.

dinsdag 3 oktober 10.00 uur in plaats van 10.15 uur!!

Herdenkingsdienst

PIETERSKERK

Ook dit jaar is er natuurlijk weer de traditionele Herdenkingsdienst in de Pieterskerk. Een dienst ter herdenking van de bevrijding door de Geuzen op 3 oktober 1574. Al direct na de bevrijding door de Geuzen, kwam een groot deel van de Leidse bevolking spontaan bijeen in de Pieterskerk, in een dankdienst voor de herkregen vrijheid. Door de eeuwen heen is deze dienst uitgegroeid tot een bijzondere traditie. U bent ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om de Herdenkingsdienst bij te wonen, op die bijzondere historische plek, de Pieterskerk. Voorganger is prof. dr. Marius van Leeuwen, als remonstrants theoloog verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij is de auteur van o.a. Van Feest naar Feest (2004). De muziek zal worden verzorgd door Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’. De organist is de ons bekende Joop Brons en de liederen worden gezonden door de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons.

061140_feestwijzer#24.indd 61

61

04-09-2006 09:06:02


Geregracht 7 2311 PA Leiden 071-5124032 Rooseveltstraat 7 2321 BK Leiden 071-5124627

LWSVZRDZEWTOAG

LEIDSCHE

WATERSPORTVERENIGING

“ZWEM RECHT DOOR ZEE EN WEER TERUG”

061140_feestwijzer#24.indd 62

OP ALGEMENE GRONDSLAG opgericht 30 april 2004

Lekstraat 88a 2314 VJ LEIDEN Telefoon 071 – 5 41 08 52 Fax 071 – 5 41 91 32 E-mail info@borsboom-accountants.nl

04-09-2006 09:06:03


Thema Herdenkingsdienst Waarom vieren we feesten? Om aan de sleur van het alledaagse leven te ontsnappen - we zetten de wereld even op zijn kop. Maar bij een feest als 3 oktober gaat het er vooral ook om de met die datum verbonden gebeurtenissen te gedenken, de verhalen daarover op te halen. Verhalen van vrijheidszin en moed. En van vreugde over herwonnen vrijheid: ‘Wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers, het net is gescheurd en wij, wij zijn ontkomen…’(Psalm 124). Maar als we de bevrijding van toen herdenken, doen we dat niet enkel uit historische interesse. We bevestigen, al vierend, dat wat toen op het spel stond: vrijheid, geloofsvrijheid, onafhankelijkheid, voor ons nog altijd grote waarde heeft. We halen het verleden op, om in het licht ervan het heden en de toekomst te begrijpen. Zo versterken we in onszelf de passie voor de vrijheid. Wat betekent dat ideaal nu? Wat zetten wij ervoor op het spel? Marius van Leeuwen

dinsdag 3 oktober 10.00 - 12.00 uur

Stedelijk Museum De Lakenhal Het is een goed gebruik dat alle Leidse ouders tenminste eenmaal met hun kinderen op 3 oktober Stedelijk Museum De Lakenhal bezoeken om de tastbare herinneringen aan Leidens Ontzet te bekijken. In het museum bevinden zich de portretten van Van der Werf, Van Hout, Van der Does en Valdez, het Lanckaerttapijt en het bekende grote schilderij van Van Bree, waarop de burgemeester zijn arm aan het volk aanbiedt. Op de historische afdeling staat de beroemde hutspot die door Cornelis Joppensz in de Lammenschans is gevonden en in de hal van het museum is een presentatie ingericht rond het schilderij ‘Willem van Oranje en burgemeester W. van der Werf, de dag na het ontzet in Leiden’. Dit werk van de Delftse schilder P.A. Haaxman is dit jaar aan het museum geschonken door het Bonaventuracollege Leiden. Dinsdag 3 oktober is het museum van 10.00 tot 12.00 uur geopend en gratis toegankelijk.

061140_feestwijzer#24.indd 63

63

04-09-2006 09:06:03


dinsdag 3 oktober, 14.30 - 15.30 uur

Sprookjesgoochelaar Carlijn voor de patientjes van de Kinderafdeling van het LUMC

KINDERDAKTUIN - LUMC

Drie oktober is een feest voor groot, klein, dik, dun, oud, jong en evenals vorig jaar, dit jaar ook voor de kinderen die in het ziekenhuis moeten blijven. Op dinsdag 3 oktober komt sprookjesgoochelaar Carlijn naar de kinderdaktuin. Carlijn neemt je mee in een wereld vol betovering, magie en fantasie. Het feest is bestemd voor alle patientjes die op de kinderafdeling moeten verblijven. Zij mogen hun broertjes, zusjes en vaders en moeders ook uitnodigen, zodat die kunnen meegenieten. Voor iedereen is er natuurlijk ook een drankje en voor de kinderen nog een extra verrassing. Dankzij een aantal vrijwilligers kunnen de kinderen op zaal alles volgen via de televisie.

64

061140_feestwijzer#24.indd 64

04-09-2006 09:06:03


dinsdag 3 oktober van 10.00 - 18.00 uur

Vlootschouw, kleine nautische markt en muziek bij de Historische Haven

KORT GALGEWATER (BIJ MOLEN DE PUT)

In het rustieke water van het Kort Galgewater liggen veel historische bedrijfsvaartuigen. Rond 3 oktober worden daarnaast nog een aantal tjalken, klippers en stoomslepers uitgenodigd om met z’n allen het drie oktoberfeest luister bij te zetten. De geur van geteerde schepen en getaande zeilen met muziek en nautische attributen. De meeste schepen worden versierd en ’s avonds verlicht. Het programma op dinsdag 3 oktober ziet er als volgt uit: Vlootschouw. Net als in voorgaande jaren kan het publiek langs de historische bedrijfsvaartuigen lopen. Muziek. ’s Middags is er een klein podium aan het Galgewater waar de hele dag scheepse en accordeon muziek uit alle windstreken te beluisteren valt. Kraampjes met nautische attributen. Er zijn een paar kraampjes waar schippers boeken en kleine nautische attributen verkopen. Tussen de Historische Haven en de Sleepboothaven aan de Oude Singel vaart een gratis pendeldienst. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een nog te bepalen goed doel.

061140_feestwijzer#24.indd 65

65

04-09-2006 09:06:03


Bandolera Basler Betty Barclay Catherina Hepfer Creenstone Fuchs Schmitt Gardeur Gerry Weber Joseph Ribkoff Mac Michele Rosner Taifun Vera Mont Zerres

Technisch Installatie en adviesbureau

VERKUYLEN BV gas, water, sanitair elektro technisch bureau dakbedekkingen

Karel Doormanweg 3 - 2315 SG Leiden tel. 071 - 522 37 67 - fax 071 - 522 12 10 info@tib-verkuylen.nl

Wil je wel studeren, maar niet naar school? Kies voor studeren bij de LOI. Ruim 350 opleidingen! Ook erkend HBO en cursussen voor Onderweg. Meer weten? Kijk op www.loi.nl of bel (071) 545 1234.

”Meesterlijk!”

Met de LOI kom je er wél!

Kiek in de pot

Uw traiteur Het ENIGE adres voor uw HUTSPOT Dagverse maaltijden Party-schalen Buffetten High-tea’s Soiree’s Diners lunchgerechten Hogewoerd 79 2311HG Leiden Tel: 071- 5120608.

061140_feestwijzer#24.indd 66

04-09-2006 09:06:04


dinsdag 3 oktober 10.30 - 12.30 uur

‘Wie wordt de Sterkste Geus van Leiden?’

mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van:

Garenmarkt - Evenementenplein

De 3 October Vereeniging heeft in 2005 een zogenaamde ‘Scholenprijs’ in het leven geroepen. Om scholieren van de basisscholen uit Leiden en omgeving meer te betrekken bij het 3 oktoberfeest werd een prijsvraag uitgeschreven onder de scholieren om een spel te verzinnen wat het jaar erop op 3 oktober zou worden uitgevoerd. Daarom wordt dit jaar, speciaal voor alle jeugd van de basisscholen, en natuurlijk ook voor hun vaders, moeders, broertjes, zusjes, meesters en juffen het spel uitgevoerd dat gewonnen heeft. De Driemaster uit Leiderdorp verzon het spel: Wie wordt de sterkste Geus van Leiden? Het wordt een soort Spel zonder grenzen met een sterk Leids Historisch karakter. Het evenementenplein op de Garenmarkt wordt ’s morgens omgetoverd in het Leiden van 1574, met een echte Leidse straat, de historische stadsmuren, de weilanden rondom de Lammenschans en een heus haringschip aan de horizon. Er zijn zes spelonderdelen, waarvan er telkens twee tegelijk op het plein gespeeld worden. 1. Haringtonnen race 2. Kanon trekken 3. Beklim de Lammenschans 4. Postduif werpen 5. Verover de stadsmuur 6. Verspreid de Haringen en Wittebroden Acht ploegen van elk 4 scholieren uit Groep 8 van de basisscholen kunnen meespelen en strijden om de titel Sterkste geus van Leiden. Kracht, snelheid en behendigheid van de leerlingen wordt op de proef gesteld.

061140_feestwijzer#24.indd 67

67

04-09-2006 09:06:05


De 4e jaars klas ‘sport-dienstverlening & veiligheid’ van Het Da Vinci College uit Leiden zal elk team en alle spelonderdelen begeleiden. Veiligheid en spelplezier staan voorop. Het publiek kan vanaf de grote tribune toekijken en aanmoedigen! Geef je snel op, er is nog plaats! Op de website van de 3 October Vereeniging staat hoe dit kan: www.3october.nl

dinsdag 3 oktober 13.00 uur

GROTE OPTOCHT ‘Tussen Kunst en Kitsch’ Bij de optocht De titel van de Grote Optocht komt dit jaar uit een populair televisieprogramma: Tussen kunst en kitsch. Veel mensen kijken naar het taxeren van waardevolle spullen maar ook van waardeloze zaken. Een mooi uitgangspunt voor een optocht. Zeker als dit gekoppeld is aan 15 juli 1606, de geboorte van Rembrandt en 27 januari 1756, de geboortedatum van W. A. Mozart. De traditionele openingsgroep van de optocht met koetsen en hoogwaardigheidsbekleders krijgt dit jaar een bijzonder tintje. In de eerste koets maakt u kennis met onze nieuwe voorzitter, mevrouw Els van Eyck. Zij zal zeker genieten van die meer dan 100.000 mensen die haar welkom zullen heten. De voorzitter zal dankbaar gebruik kunnen maken de ervaringen van onze burgervader de heer Lenferink. De Optochtcommissie brengt haar gedurende de optocht een aubade. Een delegatie van kinderen uit de Minikoraal, zal haar de hele route toezingen met liedjes over Rembrandt, Mozart en natuurlijk ook het Leidens Ontzet. Na de opening brengt de Optochtcommissie voor u de Gouden Eeuw. Dit was een periode in de Nederlandse geschiedenis, en dan met name van de noordelijke zeven Verenigde Provinciën, waarin handel, wetenschap, kunst en militaire macht (vooral ter zee) een toppositie in de wereld innamen. Deze periode komt ruwweg overeen met de 17e eeuw. Een belangrijk jaar daarin was 1602, het jaar waarin de VOC opgericht werd. Na het rampjaar 1672 begon een periode van economische neergang en was de Gouden Eeuw over haar hoogtepunt heen. De volgende groep die wij presenteren gaat volledig over Mozart, componist, pianist en dirigent van klassieke muziek. Hij wordt algemeen beschouwd als een muzikaal wonderkind en één van de allergrootste componisten. Zijn werk heeft veel invloed gehad op latere componisten, met name Ludwig van Beethoven en Johannes Brahms. 68

061140_feestwijzer#24.indd 68

04-09-2006 09:06:05


In de laatste groep laten we u kennis maken met eigentijdse kunstvormen. Vaak op een ludieke manier aan u gepresenteerd. U zult zich zelfs in Barcelona wanen op de beroemde Ramblas waar u kunt genieten van vele Living Statues. Bijzonder in deze optocht is wel de hernieuwde kennismaking met de ‘Leidse Sleuteltjes’. Het beroemde Leidse kinderkoor, toen onder leiding van Henk Franke. Wij zijn blij dat ze met hun liedje over Rembrandt bij ons zijn. Na vele jaren heeft de bouwer van onze praalwagens, de firma Verver, de medewerking aan onze optocht stopgezet. De drukke werkzaamheden binnen het bedrijf zijn hier debet aan. Graag wil ik de heer Cees Verver en zijn zonen heel hartelijk bedanken voor de bijzondere samenwerking. De resultaten waren altijd weer verbluffend. Voor dit jaar zijn wij heel blij dat de heer Verver voor ons wel de ontwerpen heeft gemaakt. De realisatie van het werk wordt verzorgd door de Vastgoed Combinatie Rijnland onder leiding van Ron Barendse. Wij hebben hier zeer veel vertrouwen in. U kunt nu gaan genieten van de Grote Optocht: Tussen Kunst en Kitsch! MEDEWERKING VERLENEN: Gemeentebestuur Leiden, Politie Hollands Midden District IV ( Leiden/ Voorschoten), Korps Landelijke Politiediensten/Dienst Levende Have, Gemeentelijke Diensten Leiden, Leidse Brandweer, Leidse rij- en Jachtclub, Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging, Dienst Wijkbeheer Leiden, Leidse en andere muziekkorpsen en groepen, Vastgoed Combinatie Rijnland, Juffermans, Warmond, Fa. Magro/ Bergen op Zoom, Bloemenmagazijn David Nieuwenburg, Automobielbedrijf Het Motorhuis, Fa. Spreksel , Fa. Hoppezak, BSG Leiden, Cees Verver, Bonaventura College Leiden, Stedelijk Gymnasium Leiden, div. landelijke ruiterverenigingen en maneges, Flora/Rijnsburg, Rode Kruis afd. Leiden e.o., R.K. Basisschool St. Joseph, Leidsch Dagblad, fa. Haasnoot/ Rijnsburg, Scoutinggroep St. Joseph,, Toneelgroep Ploef, Rumor di Mare, Het Viswijvenkoor, Tot Ieders Genoegen, de Leidse Sleuteltjes o.l.v. Michiel v.d. Wetering, Henie v.d Wees, Marco Laros, Sligro Leiden, Coca Cola Nederland, HEMA Leiden, Griffioen Precious Presents, ROC Leiden, Da Vinci College Leiden, Snowworld Zoetermeer, L.S.C. Alecto Leiderdorp, Auto Heemskerk Leiden, Jaap Slagman, Kluivers Recycling, Martin Vreeken, en vele anderen.

ROUTE VAN DE OPTOCHT Vertrek 13.00 uur (!!!) precies: Burggravenlaan. De gehele Burggravenlaan is opstelplaats en niet bestemd voor publiek !!!!!!!!

061140_feestwijzer#24.indd 69

69

04-09-2006 09:06:05


Daarna: Hoge Rijndijk, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Breestraat, Noordeinde, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, Fruinlaan, waarna ontbinding van de Optocht in de Fruinlaan ter hoogte van het Stedelijk Gymnasium. De Burggravenlaan zal tot 16.00 uur volledig afgesloten zijn tussen Hoge Rijndijk en Fruinlaan.

ALGEMENE AANWIJZINGEN Voorgenoemde route is erop gericht de Optocht aaneengesloten door de stad te laten gaan. Naast de instructies die de deelnemers ontvangen, is zeker ook de medewerking van het publiek nodig om de Optocht de route zonder haperingen te laten afleggen. Het met een voertuig innemen van een standplaats langs de optochtroute is niet toegestaan (zo nodig worden voertuigen op last van de politie verwijderd). Men wordt dringend verzocht de route zo breed mogelijk vrij te laten (op diverse plaatsen worden daartoe dranghekken geplaatst) en niet met de Optocht mee te lopen of door de optocht heen over te steken. Met name in de smallere doorgangen zullen activiteiten en neringdoenden buiten de gevels niet worden toegestaan. Dergelijke activiteiten in de stoet zijn altijd verboden. Medewerking wordt ook gevraagd om te voorkomen dat kinderen in het gedrang komen. Natuurlijk krijgen zij van de ouderen gelegenheid om vooraan te staan, Maar dit is niet zonder gevaar, vooral wanneer ruiters, koetsen of praalwagens voorbij rijden. De taak van de politie en van de Optochtcommissarissen kan zeer verlicht worden door hun aanwijzingen met souplesse op te volgen. Nogmaals een vriendelijk, maar zeer DRINGEND verzoek: mijd de Burggravenlaan tijdens het opstellen van de Optocht: deze laan is in gebruik als opstelplaats en behoort niet tot de route; uw aanwezigheid daar belemmert de opstelling en start van de Optocht. De Optochtcommissie zorgt voor voldoende verkeersregelaars om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

GRATIS DOOR SPONSORING:

LUNCHPAKKETTEN DEELNEMERS OPTOCHT

HEMA 70

061140_feestwijzer#24.indd 70

04-09-2006 09:06:05


Hoe meer zielen, hoe meer vreugde Word lid van de 3 October Vereeniging Leiden! Meer dan elfduizend leidenaars gingen u voor. Zij werden lid van de 3 October Vereeniging. Leiden. Met hun steun organiseert de Vereeniging ieder jaar weer de viering van het Ontzet van Leiden met een groots en spectaculair programma. Ook dit jaar wil de Vereeniging weer veel nieuwe leden werven, niet alleen vanwege de financiÍle opbrengst, maar ook en vooral om een onderlinge band te kweken en het gezamenlijk belang om de 3 oktoberviering in stand te houden en uit te dragen. Voor minimaal e 5,– per jaar bent u al lid van de grootste vereniging van Leiden. Als lid van de Vereeniging heeft u buiten dat u bijdraagt aan een prachtig feest, een aantal voordelen: - Zo ontvangt u een maal per jaar het verenigingsorgaan de Joppensztijding - Krijgt u de Feestwijzer met het programma van de viering thuis gestuurd - Bent u van harte uitgenodigd om de Hutspotmaaltijd op 2 oktober gratis bij te wonen - Komt u als 65-plusser in aanmerking voor gratis kaarten voor het Showprogramma voor senioren Hoe kunt u lid worden? * Telefonisch via 071-5324724 * Door het aanmeldingsformulier op onze website: www.3october. nl in te vullen * Door uw gegevens op te sturen naar: Ledenadministratie 3 October Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden. O.v.v. uw achternaam, voorletters, geslacht, adres en postcode, geboortedatum en telefoonnummer

061140_feestwijzer#24.indd 71

71

04-09-2006 09:06:05


Samenstelling en volgorde van de Optocht c Leidsch Dagblad c Politiemotoren c Politie te paard c Politiebus c Muziekvereniging: Show and Marchingband K & G c Erewacht te paard Met het vaandel van de 3 October Vereeniging, verzorgd door leden van de Leidse Rij- en Jachtclub en de Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging o.l.v. mevrouw M.A.G. Couwenberg (commandant). c Lopend Leids Vendel Officiële garde van de 3 October Vereeniging onder de zinspreuk ‘Panis et Piscis’. c Ruiters, vier trompetten en pauken Uitgevoerd door de Palenstijnruiters c Schutterij met kanon c Praalwagen koor Minikoraal c Rijtuig Met de burgemeester van Leiden en de voorzitter van de 3 October Vereeniging en hun echtgenote/echtgenoot. De voorzitter van de 3 October-Vereeniging Leiden, Mevrouw Els van Eyck-van Heslinga, zal voor de eerste keer in haar functie deel uitmaken van de Optocht. c Rijtuigen Met bestuursleden van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken te Groningen en de 8 October Vereeniging ‘Alkmaars Ontzet’. c Geuzen in gerij De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een 72

061140_feestwijzer#24.indd 72

04-09-2006 09:06:05


jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. c 5 Herauten c De Joppenszprijzen met Cartouche Tussen Kunst en Kitsch c Delegatie bestuursleden van de winnende verenigingen van de Joppenszprijzen c Muziekvereniging: Kunst & Genoegen, de Junioren c Gouden Koets De Soroptimisten hebben dit jaar veel geld ingezameld voor het gehandicaptenfeest en de voorstelling voor onze ouderen. Wij hebben een delegatie in onze Gouden Koets uitgenodigd. c Zes Ruiters Uitgevoerd door de groep Muijsert. c De Gouden Eeuw Het VOC schip dat u nu ziet staat symbool voor een organisatie die in de 17e en 18e eeuw van de Nederlandse overheid het monopolie kreeg op de handel met AziÍ. De VOC was de eerste echte multinational ter wereld en wordt eveneens gezien als het eerste bedrijf dat aandelen uitgaf, teneinde de uitvaarten te kunnen bekostigen. De VOC werd in 1602 opgericht en er kwam een eind aan in 1798. U ziet het schip met bemanning, kapitein met matrozen. De bemanning is aan het werk en zo krijgt u een beeld van de werkzaamheden op zo’n schip. De groep eindigt met het kontje van het schip. c Het zeemanskoor Rumor di Mare zorgt voor heerlijke zeemansliedjes. Dit tot grote tevredenheid van de prachtige groep Indische mensen die het contact met de VOC symboliseren. De groep die nu langstrekt geeft een beeld van de mensen uit die tijd. Rijke dames, heren en kinderen laten zien dat ze een goed leven hadden dankzij die VOC. c Muziekvereniging: Amigo

061140_feestwijzer#24.indd 73

73

04-09-2006 09:06:06


c De zeeslagen Het was niet altijd rozengeur en maneschijn. Er werd, met name op zee, in die tijd flink gevochten. Piet Hein en Michiel de Ruijter waren in onze ogen grote helden maar sommigen zeggen; ook echte zeerovers. De kinderen beelden een zeeslag uit en het kostuum hebben ze zelf gemaakt. De groep wordt afgesloten met een kanon uit die tijd. c Het Viswijvenkoor doet zeker niet onder voor de mannen. Ook zij brengen hun liedjes over de zee met veel enthousiasme ten gehore. c Schilders Bij de Gouden Eeuw denken wij op de eerste plaats aan onze beroemde schilders. Rembrandt, Johannes Vermeer, Jan van Goyen, Gerrit Dou, Jan Lievens, Paulus Potter en Frans Hals. c Praalwagen de Anatomische les Wetenschappers poseerden vaak gezeten tussen hun instrumenten en studieobjecten. Artsen werden meermalen afgebeeld tijdens een ‘anatomische les’: gegroepeerd rond een lijk, terwijl een van hen college gaf. De beroemdste hiervan is de Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp. Dit schilderij is te bezichtigen in het Mauritshuis te Den Haag en dateert uit 1632. De groep die hierop volgt bestaat uit studenten en Chirurgijnen . Ook treffen we hier een blindengroep aan. c Rembrandt Harmenszoon van Rijn De grootste onder onze schilders, Rembrandt, krijgt in deze optocht extra aandacht. Jonge Rembrandtjes zingen hun eigen lied over de jonge Rembrandt. De Leidse Sleuteltjes verplaatsen zich in de huid van de jonge Rembrandt. De groep die nu volgt geeft een beeld van het leven in die tijd. Stadsomroeper, straattheater, groenteman, huisvrouwen vullen dit beeld in. ’t Zingend Hart laat u kennis maken met muziek uit de zeventiende eeuw. Zij doen dit zonder enige begeleiding van een instrument.

74

061140_feestwijzer#24.indd 74

04-09-2006 09:06:06


c De Nachtwacht Het grootste werk, letterlijk en figuurlijk, van Rembrandt is wel de Nachtwacht. In die tijd werden vooral in Haarlem en Amsterdam veel schuttersstukken vervaardigd. Het bekendste schuttersstuk is De Schutterscompagnie van kapitein Frans Banning Cocq, beter bekend als de Nachtwacht. Dit stuk uit 1642 hangt in het Rijksmuseum te Amsterdam. Vandaag zijn zij uit de lijst gekomen en zijn bij ons te gast. Als u vraagt of ze even willen poseren krijgt u in luttele seconden de Nachtwacht gepresenteerd. c Het Bourdonorkest houdt de sfeer van de Gouden Eeuw nog even voor u vast.

c Malle Babbe Jan Adriaenssen van Vianen was rond 1627 eigenaar van brouwerij ’t Zeepaert aan het Spaarne in Haarlem. Hij splitste het gebouw in tweeën en verkocht beide gebouwen in 1642 aan Cornelis Tetrode. Vermoedelijk doopte Tetrode de brouwerij ’t Zeepaert om in de Vergulde Leggende Bastaert Pijp waarnaar de herberg aan de Smedestraat te zijn genoemd. In deze kroeg werkte Malle Babbe. Frans Hals schilderde Malle Babbe ergens rond 1630 en 1633. Frans Hals woonde aan de Bakenessergracht op steenworp afstand van de Brouwerij van Tetrode. Malle Babbe was zelf niet zo onder de indruk van het schilderij. ‘Een uil op mijn schouder ? Ik ben toch geen heks?’ De uil is het symbool van wijsheid, zou Frans Hals haar hebben gezegd. Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh , die beiden nauwe banden met Haarlem hadden, schreven rond 1973 een liedje over Malle Babbe.

061140_feestwijzer#24.indd 75

75

04-09-2006 09:06:06


c De bottenkluivers en de arme Leidse bevolking geven aan dat de Gouden Eeuw niet voor iedereen welvaart betekende. Ergens in deze groep zien we Frans Hals, de schilder van Malle Babbe. c Praalwagen: Malle Babbe De wagen geeft de sfeer weer van de kroeg in de Gouden Eeuw en die van onze tijd. De tekst van het lied Malle Babbe treft u op deze wagen aan. Het kroegvolk zal ongetwijfeld lallend voorbij trekken. c Muziekvereniging: Franciscus Band Leiden We gaan de Gouden Eeuw verlaten en stappen in de 18e eeuw. De jonge Mozart zien we in deze kleine omnibus samen met zijn vader en jongere zusje. c Praalwagen: Eine kleine Nachtmusik Herkent u de jonge Mozart achter deze prachtige zwarte vleugel. Hierbij geen technische snufjes. Mozart speelt op deze wagen de sterren van de hemel en wordt lieftallig begeleid door de danseresjes van ballestudio Giselle. De volgende barokgroep die nu langs komt is bijna niet te beschrijven. Jaap Slagman heeft er weer iets bijzonders van gemaakt. Kijk en geniet er van. Porselein is kwetsbaar en breekbaar. Deze prachtige porseleinen steltlopers zullen u doen verbazen. Kent u de toverfluit ? Jawel, die van Mozart ! Amanda Wolzak brengt u Die Zauberflote met daarin de Koningin van de Nacht, gespeeld 76

061140_feestwijzer#24.indd 76

04-09-2006 09:06:09


door Margreet Schuemie. Deze Koningin beweegt zich wel op een heel bijzondere manier voort. Een staaltje van prima techniek. Vraag van de dag: Wie speelt in deze groep de rol van Papageno ? c Een prachtige Mozartgroep als voorbode van het Requiem. Gevolgd door een Leidse Barok dansgroep. Mozart is op jonge leeftijd gestorven en in alle eenvoud begraven. Dit gaan we nu opnieuw doen en doen op deze manier recht aan de grote Wolfgang Amadeus Mozart. Na de begrafenis is er altijd het plakje cake. Wij hebben nu gekozen voor iets heel anders. Laat het u smaken, tenminste als de traktatie op het Noordeinde nog in voorraad is. c Muziekvereniging: Con Fuoco Met deze muziekvereniging stappen we onze eigen tijd binnen. De beeldende kunst van nu wordt uitgebeeld door mensen die het naakte lichaam beschilderen. Lichaamsversieringen zijn zo oud als de mensheid. Zij zijn ook ingeburgerd in vele verschillende culturen, ook bij ons. Naast tattoos en andere versieringen beschildert een aantal kunstenaars graag het gehele menselijk lichaam of delen daarvan. Wij laten u zien hoe dit in zijn werk gaat. Bent u wel eens op de Ramblas in Barcelona of de Dam in Amsterdam geweest ? U zag daar standbeelden die op een bepaald ogenblik bewogen en met het publiek een interactie hadden. c Praalwagen: De beeldentuin Op deze wagen ziet u een aantal beelden. Het marmer is kostbaar, dus niet aanraken. Herkent u de figuren? Tweede vraag van de dag: Wie is die magere Hein? c De prachtige groep Color laat zien dat op een kunstige manier prachtige creaties getoond kunnen worden. c Muziekvereniging: Vios-Zoeterwoude De tijd van Piet Mondriaan trekt aan ons voorbij. We herkennen ook aspecten uit de Op-Art periode. Alles uitgevoerd door leden van Groen-Wit.

061140_feestwijzer#24.indd 77

77

04-09-2006 09:06:09


Een zeer eigentijds beeld van de kunst is de Graffiti. Eigenlijk betekent het woord; krasjes. Graffiti is het op straat of in andere min of meer openbare plaatsen met verf of viltstift aanbrengen van mededelingen of tekeningen. Vaak wordt graffiti in verband gebracht met vandalisme, door graffitispuiters die eigendommen van anderen beschadigen en deze daarmee op kosten jagen om de graffiti te verwijderen. Graffiti bestaat echter ook als kunstvorm. Onze graffitispuiters kunnen rustig hun gang gaan. In de muziek is de rap niet meer weg te denken. We laten u hier een Battle Rap zien maar vooral horen. c De groep kunstenaars die nu langskomt gaat u zeker herkennen. Zeker de man met dat ene oor. De slotgroep wordt een slotfeest. DJ Sebastiaan Sleebos, een bekende Leidse DJ en inmiddels ook bekend buiten de stadsgrenzen gaat u vermaken. De partygangers vermaken zich opperbest. Ook hier geldt: in de muziekwereld neemt de Disc Jockey van nu, een belangrijke plaats in. Wij hopen dat u veel plezier hebt beleefd aan een beetje kunst en een beetje kitsch. Het geheel zweefde wel degelijk c Tussen Kunst en Kitsch. c Politie te paard c Politiemotoren

78

061140_feestwijzer#24.indd 78

04-09-2006 09:06:09


dinsdag 3 oktober 14.00 - 16.00 uur

Polstok verspringen

STEENSCHUUR / VAN DER WERFPARK

Wegens het enorme succes van vorig jaar gaan we in 2006 weer over het water van de Steenschuur springen.

Fierljeppen/Polsstokverspringen. Mochten vorig jaar vele bekende stadsgenoten de sprong over het water wagen, dit jaar is het de beurt aan de Leidse Studenten. Alle 5 de studentenverenigingen uit Leiden hebben ons verzekerd met een ploeg springers te komen om de eer van hun vereniging hoog (en droog?) te houden. Rekening houdend met het feit dat elke student natuurlijk op 2 oktober gaat stappen, is het polsstokverspringen dit keer ’s middags. Om 14.00 uur, net wakker na een avond goed doorzakken, kunnen zij laten zien dat het 3 oktoberfeest ook onder onze studenten leeft. Met een grote polsstok kunnen zij proberen om over het water van de Steenschuur zo in de armen van Burgemeester Van der Werf te springen! Voor de beste springers hebben we mooie prijzen. Een demonstratieteam van de Polsstok Bond Holland zorgt voor het begeleiden van de deelnemers zodat deze op een zo veilig mogelijke manier de overkant bereiken, soms wel met een nat pak!

061140_feestwijzer#24.indd 79

79

04-09-2006 09:06:09


061140_feestwijzer#24.indd 80

04-09-2006 09:06:09


dinsdag 3 oktober 14.30 – 18.00 uur

Kraak & Smaak Live

GARENMARKT – Evenementenplein

Nadat de kinderen van de basisscholen ’s morgens op het plein hun spelen gespeeld hebben, is het ’s middags de beurt voor de wat oudere jeugd! Dit jaar 3 fantastische optredens met een hoog ‘Leids’ gehalte. In het voorprogramma beginnen we met een optreden van de inmiddels vermaarde Slechte Band uit Leiden. Het getuigt van lef als je je band zo durft te noemen. En zo rond half vier, dan gaat Leiden uit z’n dak. Ze treden inmiddels in het hele land op, stonden dit jaar met KoninginneNach nog in Den Haag , waren succesvol op Pinkpop en lieten bij het Oerolfestival heel Terschelling meedeinen. Ze treden nu eindelijk Live op in hun eigen stad: Kraak & Smaak met hun Liveband Het Leidse trio wordt in de liveversie bijgestaan door drummer Ro Krom van Gotcha, zanger U-Gene en zangeres Rose. Een lekker doorgesmeerde funk­ soulband met een zeer hoge feestpotentie. Blijf maar eens onberoerd staan als Rose haar ‘keel’ opentrekt en de dj’s hun beats droppen. We hopen dat het plein groot genoeg is om alle liefhebbers een plaatsje te geven… Als afsluiting van deze swingende middag treden voor u op de winnaars van het Leids Levenslied de dames van Tartuffe uit Leiderdorp. Het programma ziet er als volgt uit 14.30 - 15.15 uur : de Slechte Band 15.30 - 17.15 uur : Kraak & Smaak Live 17.30 - 18.00 uur : Tartuffe

061140_feestwijzer#24.indd 81

81

04-09-2006 09:06:10


061140_feestwijzer#24.indd 82

04-09-2006 09:06:10


dinsdag 3 oktober 23.30 uur

Vuurwerk

ANKERPLANTSOEN - ZIJLSINGEL

Niet weg te denken bij ons fantastische 3 oktoberfeest is natuurlijk het traditionele en prachtige vuurwerk ter afsluiting van de herdenking en viering van het Leidens Ontzet. Ook dit jaar zal in het Ankerplantsoen een sensationeel samenspel van klank en kleur te aanschouwen zijn. Kom kijken en geniet van dit schitterende slotakkoord van de 3 oktoberviering.

DE GEUZEN VAN BOISOT De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal grote ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. De Geuzen van Boisot bestaan op dit moment uit: Clean Lease Randstad Geelkerken & Linskens Advocaten ING-Bank Leiden Luba Beheer B.V. Motorhuis Holding B.V. Oudclad Dak- en Gevelsystemen B.V. Dhr. A.W.M. Coenen Smitsloo Groep Totaalarchitectuur Van Egmond

061140_feestwijzer#24.indd 83

83

04-09-2006 09:06:10


In het 3 October Gilde zijn Leidse ondernemers samengebracht die uiting willen geven aan hun betrokkenheid bij de tradities van 3 oktober en de viering van Leidens Ontzet. De deelnemende ondernemers betalen jaarlijks een bijdrage van € 310,- aan de Stichting 3 October Gilde. De deelnemers komen minstens 2x per jaar bij elkaar, onder meer om te beslissen over de besteding van de bijeengebrachte gelden. Per 1 augustus 2006 bestond het Gilde uit de volgende 150 deelnemers: de heer J.J. Aalst ABNAMRO Bank N.V. AKRON Reclame & Marketing Van den Ameele Berging B.V. Ampère BV AOES Arenthals Grant Thornton Van Arkel Accountants Art Exp Atlas Inexo B.V. Bakema & Pison Makelaardij Bandridge Europe N.V. Loodgietersbedrijf Barendse B & R Bouwmanagement BDO Accountants & Adviseurs Bekooy B.V. Bekooij Stukadoors- en Afbouwbedrijf Berk accountants Beto BV BV Betonmortel Centrale Koudekerk Bey Bouw B.V. De Blauwe Roos ’t Bloemenhoekje Bloemsierkunst David Nieuwenburg Boonekamp Drankengroothandel B.V. Borsboom Accountantskantoor Bos Beheer Breedveld Holdingsmij. B.V. Brouwer’s Tours B.V. BSG Media Producties & AV Faciliteiten

Bunnig & Partners B.V. De Clercq Advocaten, Notaris en Belastingadviseurs CMW Creative Management Wassenaar CSN Automatisering Deloitte Dieben Beheer B.V. Van Diemen Sloopwerken Jan van Duuren Transport Elderhorst C.V. EnergiQ Holding Elfa Leiden B.V. Ernst & Young Euro-Coiffeur Eurotransplant Fast administratiekantoor Fiorella Fortis Bank Frebouw Bouw- en Onderhoudsbedrijf Galerie De Rode Cirkel Geenjaar Autobedrijf B.V. Van der Geest B.V. Drukkerij Graficon Griffioen Precious Presents Drukkerij Groen Groeneveld Keurslagerij Gebr. De Groot B.V. De Gunst Juweliers F.C.A. van Haasteren Hedeman Herenmode

84

061140_feestwijzer#24.indd 84

04-09-2006 09:06:11


Hemmes, van Baal, van de Berg en Karremans Herenkapsalon Eric Het Huis de Roef Het op Zondag/Witte Weekblad Hogeschool Leiden Holiday Inn Leiden Holstein-Tmmermans Advocaten Holverda Schoonmaakbedrijf Firma Hoppezak Hundersmark B.V. ID College Impulsus, Training & Coaching B.V. ING Bank Leiden Interpulse automatisering B.V. Jansen Ohlenroth & Partners Advocaten Jachtwerf Albatros De Jong Autoverhuur B.V. Kamsteeg Autolease Klinkenberg Betimmering Klinkenberg Zonwering Kluivers Recycling Van der Klugt Bed & Interieur Apotheek Kok Leiden BV Fa. D. Koolmoes Fa. J. Koolmoes en Zn. KPMG Accountants N.V. Kwik Events P.B. Labrujere Ladan Zonwering van Lanschot N.V. Leidsch Dagblad 't Leidsche Huys Leyenburg Mode Liam B.V. Lubbe Reizen Aad van der Luit Maasdam B.V. Makelaardij Bob Oudshoorn B.V. Media Design Internet van der Meer Autoschade Service Meeus AssurantiĂŤn Meeus Bedrijfshuisvesting B.V. M.I.G.-Leiden B.V. M. MOens Het Motorhuis B.V. Van Muiden Glas- en Schilderwerken MVKK Kommunicatie

Nexus Students Swinghuse B.V. Nieuwborg Aluminium B.V. Nismar Leiden Speciaalslagerij Ed Nozeman Nijssen Koeling Ober Makelaardij Onderwijsbureau Hollands Midden Pasadena Productions B.V. Drs. A. Pechtold Perquin Holding B.V. Van der Poel Assurantiekantoor B.V. Prentenkabinet Promotion Activities Quality Company Support Rabobank Leiden/Oegstgeest Rambo B.V. Randstad B.V. Elektrotechniek Randstad Nederland B.V. Remmerswaal Accountantskantoor Restaurant Cronesteyn ROC Leiden Van Roy c.s. Advocaten De Ruijter De Wildt De Vroom Advocaten Rijsbergen Automaterialen B.V. Fa. G.A. Sassen SchadeNet Leiden Sloos en Zoon B.V., Grond- en Straatwerken Sport Business & Media Travel Springer Verwarming B.V. Stadscafe/Restaurant Van der Werff Stadsgehoorzaal & De Waag Stichting Stadsparkeerplan Studio America Switch Werving & Selectie B.V. Teekens Karstens Advocaten/Notarissen Transportbedrijf van der Ham Verkuylen Beheer B.V. Voetlicht De Waard & Partners Belastingadviseurs G. Wolf Management & Advies B.V. Zandor Dirk van der Zeeuw Loodgietersbedrijf W.J. Zirkzee B.V. Zirkzee & den Os Belastingadviseurs

Het 3 October Gilde streeft naar een groot draagvlak bij het bedrijfsleven en nodigt daarom ook andere ondernemers van harte uit zich aan te sluiten. Aanmelding is mogelijk bij het 3 October Gilde, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden en via de sponsorpagina van de website: www.3october.nl of per fax: 0715166699.

061140_feestwijzer#24.indd 85

85

04-09-2006 09:06:11


Georganiseerde feesten der 3‑October V 1886 Optocht Vereenigingen met Banieren 1887 Waterfeest ‘Intocht der Geuzen’ 1888 Volkskinderspelen 1889 Wedstrijd versierde Vliegers en Volksspelen 1890 Kinderfeesten en Optocht 1891 Reclame-optocht 1892 Volksmuziekfeest 1893 Versierde Hoepeloptocht en Wedstrijd 1894 Paarden- Versiering-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1895 Etalage-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1896 Fietsfeest en Optocht 1897 Kinder-Cantate: Leidens Strijd en Zegepraal 1898 In combinatie met de Kroningsfeesten 1899 Water-optocht (Versierde Boeiers en Peurschuitjes) 1900 Groot Muziekfestival (Harmonie- en Fanfarekorpsen) 1901 Optocht van Versierde Voertuigen 1902 Grote Sportbetoging 1903 Optocht Versierde Landbouwvoertuigen 1904 Grote Optocht. Praalwagen Sted. Ver. met Banieren 1905 Groot Muziekfestival 1906 Grote Historische Optocht 1907 Grote Reclame-optocht 1908 Etalage-Wedstrijden. Optocht van Bruidsparen 1909 Optocht Gekostumeerde Groepen ‘Elf Provinciën’ 1910 Optocht der Vereenigingen en Volksspelen 1911 Optocht: Hulde van de Elf Provinciën en van Oost en West 1912 Groot Sportfeest 1913 Optocht Sted. Ver. met Banieren en Gekostumeerde Groepen 1914-1916 Geen feest wegens oorlog 1917 Cantate: ‘Leidens Strijd en Zegepraal’ 1918 (Koor 300 Kinderen) Oud-Holl. Nieuwe tijd en Voordracht (Gehoorzaal en Graanbeurs) 1919 Grote Leidse Historische Optocht 1920 Optocht ‘De Volken der Aarde’ 1921 Feestelijke intocht der Geuzenvloot, grote romantische Optocht: Meesterwerken Wereld Literatuur 1922 Openluchtspel. Intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom, 3 Oktober 1922, met optocht 1923 Groot Middagfeest. Intocht van Willem l, Prins van Oranje, ­binnen Brussel, 23 september 1577 1924 Openluchtspel-Minnespel (Spel van Klank en Kleur). De Vrede van Rijswijk en Historische Allegorische Optocht ‘De Gouden Eeuw’ (1572-1697) 1925 Nationale Reclame-optocht 1926 Intocht van Jan van Beieren binnen Leiden, op 18 augustus 1420. Riddertoernooi. Het spel der 4 elementen 1927 Allegorische Optocht: ‘de Leidse Hout’ 1928 Optocht: ‘Het Verkeer door alle Eeuwen heen’ 1929 Optocht: ‘De Rijn’. Historie en sage van St. Gotthard te Katwijk aan Zee 1930 Groot Bloemenfeest 1931 Optocht Oost en West 1932 Optocht + en 1933 Oranje en Leiden 1934 Belangrijke personen en feiten uit de Geschiedenis der Elf Provinciën 1935 Oosterse Optocht 1936 Luisterrijke Jubileum-optocht 1937 Optocht: ‘Griekse Mythen en Sagen’ 1938 ‘Het Leidse Stadhuis’ 1939 Alleen Uitdeling Haring en Wittebrood 1940-1944 Geen feest wegens oorlog 1945 Grote Optocht, voorstellende: 1e enkele historische gebeurtenissen: 2e groepen, samengebundeld door Buurtcommissies e.a.; 3e reclame 1946 Grote Optocht: ‘Het vertrek van Karel ll, Koning van GrootBrittanië en Ierland, uit Den Haag naar Scheveningen ter inscheping naar Engeland op de 2e juni 1660’ 86

061140_feestwijzer#24.indd 86

04-09-2006 09:06:11


tober Vereeniging vanaf haar oprichting 1947 Luisterrijke Optocht, voorstellende ‘10 Eeuwen Historische Klederdrachten’ 1948 Luisterrijke Optocht, genaamd: ‘Rondom de Vrede van Munster’ 1949 Optocht: ‘Leiden’s Beleg en Ontzet’: ‘Intocht der Geuzen’ (Studenten Roeivereniging ‘Njord’) 1950 Grote Bedrijfs-Parade 1951 Jubileum-optocht: ‘Leidse Hutspot’ 1952 Leidse Meesters 1953 ‘Uyt Leydens Scatcamere’, van Ada van Holland tot Napoleon 1954 ‘De Leydse Tuyn’, van Pieter de la Court 1955 Bedrijfscorso 1956 Rembrandt in zijn Leidse tijd 1957 Sprookjesoptocht ‘Er was eens...’ 1958 Muzikale maskerade ‘Een en al Muziek’ 1959 Historische optocht ‘Keizer Maximiliaan l van Oostenrijk’ 1960 ‘Het Domein van de Vrouw’ 1961 75 jaar 3 October-Vereeniging. Grote Jubileum-optocht ‘Het Landjuweel van 1596’ 1962 ‘Vivat Oranje’ (ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard) 1963 Grote optocht: ‘’t Zit in de lucht’ 1964 Optocht: ‘Feest in Speelgoedland’ 1965 Grote reclame-optocht: ‘Sprookjes van deze Tijd’ 1966 Grote landen-optocht: ‘Tussen Keulen en Parijs’ 1967 Leidse Lachspiegel 1968 Van Smeekschrift tot Handvest, grote historische optocht 1969 Grote muzikale reclame-show ‘Handel aan de wandel’ 1970 ‘Kassie kijken’, grootste rondrijdende show 1971 Grote Optocht: ‘Weet je nog wel’ (Beelden uit onze kinderjaren) 1972 ‘’t Jaar in, ‘t jaar uit’ 1973 ‘Muzikale Hutspot’ 1974 4e Eeuwfeest Leidens Ontzet, Kon. Bezoek, 6 dagen feest, Historische Optocht: ‘De Tyrannie verdrijven’ 1975 Grote Optocht: ‘Vrouw in ’t spel’ 1976 Optocht: ‘Met vlag en wimpel’ 1977 Grote Optocht: ‘Stripparade’ 1978 Optocht: ‘Wonderbaarlijke reizen’ 1979 ‘Met de klok mee’ 1980 ‘Leesfeest’ 1981 ‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’ 1982 ‘Kinderrijk’ (bekende en beroemde kinderen) 1983 ‘Slinger van Muziek’ 1984 ‘Poppedeinen’ 1985 ‘Uit de school geklapt’ 1986 ‘Leiden, een eeuwig feest’ 1987 ‘We are the world’, een wereldoptocht 1988 Grote Optocht: ‘Feestneuzen’ 1989 Grote Optocht: ‘Een paar apart’ 1990 Grote Optocht: ‘Rijp en Groen’ 1991 Grote Optocht: ‘The Sound of Musicals’ 1992 Grote Optocht: ‘Europa in harmonie’ 1993 Grote Optocht: ‘Pracht en Praal’ 1994 Grote Optocht: ‘Vrouw in het vizier’ 1995 Grote Optocht: ‘Getallen getoond’ 1996 Grote Optocht: ‘Partner parade’ 1997 Grote Optocht: ‘Kleur bekennen’ 1998 Grote Optocht: ‘Scheiden doet Leiden’ 1999 Grote Optocht: ‘Op het randje...’ 2000 Grote Optocht: ‘Mijlpalen’ 2001 Grote Optocht: ‘Als de dag van toen’ 2002 Grote Optocht: ‘Juhh, hoooorrtturiss!’ 2003 Grote Optocht: ‘Er was eens …… een sprookje’ 2004 Grote Optocht: ‘Een beezzzt van een feezzzt‘ 2005 Grote Optocht: ‘Haal het doek maar op’ 2006 Grote optocht: ‘Tussen Kunst en Kitsch’

061140_feestwijzer#24.indd 87

87

04-09-2006 09:06:11


88

061140_feestwijzer#24.indd 88

04-09-2006 09:06:13


*OEFFUIFSPQ

GN

,JKLWPPSFFOVJUHFCSFJEGPUPWFSTMBH WBOEFPLUPCFSGFFTUFOPQ

XXXTMFVUFMTUBEOM 061140_feestwijzer#24.indd 3

04-09-2006 09:06:13


Haal na het 3 oktober feestgedruis de beste adviseurs in huis!

061140_feestwijzer#24.indd 4

It pays to be prepared

04-09-2006 09:06:14

Feestwijzer 2006  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you