Page 1

feestwijzer#12.indd 1

25-08-2005 15:54:04


Feestwijzer voor de honderd-en-twaalfde feestviering der

3 October Vereeniging

een feest om te lezen! 4 weken voor â‚Ź 9,75 Maak gebruik van deze 3 oktober aanbieding.

Naam Straat Postcode/plaats Tel.nr.

voorl.

m

v

huisnr. Geb.dat

ik betaal per acceptgiro ik betaal per automatische incasso schrijf het bedrag af van bank- of gironummer

ingangsdatum abonnement*

Handtekening Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Leidsch Dagblad, tav Lezersservice, antwoordnummer 127, 1800 VB Alkmaar. Of bel gratis: 0800-1711 of surf naar: www.leidschdagblad.nl * proefabonnement wordt automatisch beindigd na 4 weken. Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2005. Abonnement is alleen mogelijk indien u de laatste 3 maanden geen proefabonnement op het Leidsch Dagblad heeft gehad. Leidsch Dagblad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het colofon van de krant treft u nadere informatie aan.

Secretariaat: Postbus 32014 2303 DA Leiden Telefoon: 071 5 32 47 24 Fax: 071 5 16 66 99 E-mail: mailbox@3october.nl Website: www.3october.nl

B38

feestwijzer#12.indd 2-1

25-08-2005 15:54:05


‘Haal nu het doek maar op’ In 2005 groeide onze Vereeniging tot een gonzende bijenkorf van bijna 11.000 leden. Welke vereniging in onze stad van ontdekkingen is zo springlevend! De verjonging en vernieuwing die in 2002 werd ingezet, brengt leven in de brouwerij. Zo mochten wij bij de Minikoraal een piepjonge mevrouw Van der Werf verwelkomen. En wie naar de commissarissen en bestuursleden kijkt ziet steeds meer dynamische dertigers en veertigers. Ook dit jaar is er weer een roedel aan nieuwe initiatieven. Ik volsta met het noemen van de instelling van de 3 oktoberprijzen voor scholen en Leidse kunstenaars. Een bronzen beeld of een expressieve plastiek, fraai van lijn en detail, die de in 1574 herwonnen vrijheid symboliseren, zouden wij graag koesteren als een icoon van Leidens Ontzet. En de scheppingsdrang van een school die voor volgend jaar een nieuw evenement ontwikkelt zou ons feest nog meer innemende spanning verlenen. De Leidse schouwburg, het pronkjuweel van onze stad, viert dit jaar zijn driehonderdjarig bestaan. Die vitaliteit en dat vakmanschap willen wij op tweeërlei wijze als een soort eerbetoon in ons programma tot uitdrukking laten komen. Allereerst door de drie oktoberlezing van Cobi Bordewijk, die ons met een aanstekelijke uitgelatenheid zal vertellen over in die schouwburg opgevoerde theaterstukken met het Beleg en Ontzet als centraal thema. Maar vervolgens ook door de keuze van het speelse motto van de Optocht: ‘Haal het doek maar op.’ Het bestuur van de 3 October Vereeniging houdt niet van grote gebaren en grote emoties. Toch wil het reeds nu, nog een beetje ingetogen, informeren over zijn besluit met ingang van mei 2006 mevrouw Els van Eyck van Heslinga aan de Algemene Ledenvergadering voor te dragen als de nieuwe beoogde voorzitter van de Vereeniging. Voor het eerst een vrouw aan het roer. Als dat geen vernieuwing is! Maar natuurlijk zijn het vooral haar bestuurlijke kwaliteiten, fijn oordeel en helder inzicht die tot haar uitverkiezing hebben geleid. Graag heet ik haar op deze plaats welkom en ik spreek de hoop uit dat zij snel stralend en goedlachs uit de coulissen zal treden. Ook dit jaar namen wij afscheid van drie zeer gewaardeerde bestuursleden, die ieder op hun eigen manier gedurende een termijn van minstens tien jaar de Vereeniging gediend hebben: Tileke Burger, Nico 3

feestwijzer#12.indd 2-3

25-08-2005 15:54:06


Cusell en Rens Heruer. Vanwege zijn grote verdiensten voor de Vereeniging werd de laatste benoemd tot erelid. Maar ook de anderen is de Vereeniging veel dank verschuldigd.

������������������������

�������������������� �����������������������������������������

De problemen die zich aandienen bij de exploitatie van het kermisterrein rondom Molen De Valk en de Lammermarkt laten zich niet door elegante taal beteugelen. Het moet hier opnieuw worden gezegd. De herinrichting van genoemd terrein vergt meer dan één jaar. Eén jaar zal er daar dus geen kermis opgeslagen kunnen worden. Dat betekent inkomstenverlies voor de Vereeniging met als gevolg daarvan een bedreiging van het programma van de Herdenking en Viering. Met veel paukengeroffel en polyfonisch raffinement hebben wij voor onze problemen aandacht gevraagd bij de verantwoordelijk wethouder. Helaas heeft deze tot op heden aan onze immense zorgen nog geen lichtere toets kunnen geven. Wij zullen het spotlicht daarom op die Lammermarkt blijven richten totdat die herinrichting geen rimpelingen meer veroorzaakt bij het organiseren van het Feest der Feesten. Voor de Herdenking en Viering van dit jaar hoeven we gelukkig niet beducht te zijn voor de hobbels van de toekomst. Het programma staat weer stevig in de steigers. De cadans van alledag kan begin oktober als vanouds doorbroken worden om op zijn minst 30 uur lang Leidens Ontzet met veel hartstocht te herdenken en vieren. Ten slotte wens ik u allen voor de toekomst de overtreffende trap toe van feestvieren op 3 oktober. Na een periode van 12 jaar neem ik afscheid als voorzitter. Het was een voorrecht om U, de Vereeniging en de Stad te mogen dienen. Namens het bestuur van de 3 October Vereeniging, Piet van Sterkenburg, voorzitter

5

feestwijzer#12.indd 4-5

25-08-2005 15:54:07


Colofon De Feestwijzer 2005 is een uitgave van de 3 October Vereeniging Leiden en wordt in een oplage van 26.000 exemplaren gratis verspreid. Grafische vormgeving en druk: Drukkerij Groen B.V., Leiden Opmaak en dtp Qwerty realisatie, Leiden Ontwerp omslag: Brainwork communicatie B.V., Rijnsburg Fotografie: Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV)

Lidmaatschap Met de steun van bijna elfduizend leden organiseert de 3 October Vereeniging al sinds 1886 jaarlijks de viering van het Ontzet van Leiden met een groots en spectaculair programma. De meeste programmaonderdelen zijn gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. De Vereeniging streeft naar zoveel mogelijk leden; niet alleen vanwege de financiële opbrengst, maar ook en vooral om een onderlinge band te kweken en het gezamenlijke belang om de 3 oktoberviering in stand te houden tot uitdrukking te brengen.

������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������� ���������������������� ��������������� ��������������������������������������� �������������������������

� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �

Het lidmaatschap van de 3 October Vereeniging is zeer laagdrempelig: voor slechts 5 euro per jaar (minimaal, u mag meer geven) bent u lid van de Vereeniging. Dit lidmaatschap geeft u een aantal exclusieve rechten: u ontvangt het verenigingsorgaan ‘de Joppensztijding’, evenals het programmaboekje van de viering‘de Feestwijzer’; verder kunt u gratis genieten van de Hutspotmaaltijd op 1 oktober en komt u met voorrang in aanmerking voor gratis kaarten voor het Showprogramma voor 65-plussers. Nog geen lid? Bent u nog geen lid? U kunt uw belangstelling voor het lidmaatschap als volgt kenbaar maken: - telefonisch via telefoonnummer 071 - 5324724; - door het invullen van het aanmeldingsformulier op onze website www.3october.nl; - door de volgende gegevens te sturen naar Ledenadministratie 3 October Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden (postzegel niet nodig): achternaam, voorletters, geslacht, adres + postcode, geboortedatum en telefoonnummer. 7

feestwijzer#12.indd 6-7

25-08-2005 15:54:08


3 October Vereeniging Leiden OPGERICHT 13 MEI 1886 Erevoorzitter: H.J.J. Lenferink, Burgemeester van Leiden.

J.E.C. van Arkel Accountant-administratieconsulent M. Wiggers Accountant-administratieconsulent Papiermolen 1 • Leiden Postbus 3111 • 2301 DC Leiden telefoon (071) 568 06 21 telefax (071) 523 63 56 E-mail: info@vanarkelaccountants.nl

Ereleden: J. Karstens H.A.M.M. Meijer M.J.M. du Prie C.J.J. Hugens

W.J. Laman A.A.F.M de Jong L.M.M. Heruer

Bestuur van de 3 October Vereeniging: P.G.J. van Sterkenburg, voorzitter L.C.M. Kallenberg, secretaris A.G.M. van der Poel, penningmeester M.J.R. Worms Mw. H.P. van Baalen J.F.W.B. Rijksen J. Mantel E. Filemon R.M. Kimman R. Bavelaar R. Kamps T. Hemmes W. Kröner, praeses collegii LSV Minerva Evenementencommissie: J.F.W.B. Rijksen, voorzitter J.M. Altink J.P.J. Bekooij R.H. Breedveld Mw. F. de Jong - de Jong R. Kamps

Mw. Th. van Kooperen W. Kröner W.A.B. van der Pluijm Mw. T.M. Schutte T.A. Trippenzee

Optocht- en Taptoecommissie: E. Filemon, voorzitter A.A.E. Bakker Mw. E.M. van Dam Mw. B.K.M. Drenth A.W.H.M. Elderhorst T. Hemmes Mw. D. Heruer A.L. de Jong M. de Jong R.M. Kimman

H. Kuijers H.J. Ladan E. Raats – Coster Mw. E. Simons A.F. van Sterkenburg Mw. E.F. van Tol – Kok R.J. Veldhuyzen van Zanten G.J. Wisse S. Zeilstra

9

feestwijzer#12.indd 8-9

25-08-2005 15:54:09


Commissie Herdenking: Mw. H.P. van Baalen, voorzitter E. Filemon R. Kamps G.J. Kruijt H.J. Ladan

J.M.E. Masurel Mw. A.J. Remijn Mw. S.A.M. Spijkerman T.A. Trippenzee

Commissie Publiciteit, Leden en Sponsoring: R. Bavelaar, voorzitter L.C.M. Kallenberg J. Mantel Mw. H.F.A. de Kruijs Mw. M. van Sandick-Sopers Mw. T. Kwik Subcommissie Publiciteit: R. Bavelaar, voorzitter Mw. T. van Delft H.A. Lichtenveldt R.D. Paauw

����������������������������� �������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������������

������������������������

W.A.B. van der Pluijm R. van Sterkenburg

Subcommissie Leden: Mw. M. van Sandick-Sopers, voorzitter Mw. E.M. van Dam

www.stolpadviseurs.nl

���������������������

Fiscaal advies, Administratieve diensten, Accountancy, Arbeidsvoorwaarden, Automatisering en Organisatie-advies Roelofarendsveen 071-3315200 Zoeterwoude 071-5419442 Hazerswoude-Dorp 0172-589777

Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg en onderhoud. Weversbaan 15 • 2352 BZ Leiderdorp Telefoon (071) 589 18 88 • Fax (071) 589 52 98 E-mail: mail@randstad-elektro.nl www.randstad-elektro.nl

Subcommissie Sponsoring: H.P. van Baalen (Gilde) T. Hemmes (Geuzen) L.M.M. Heruer (Geuzen)

L.C.M. Kallenberg (Gilde) R. Kamps (Gilde) A.G.M. van der Poel (Geuzen)

Commissie Protocol: M.J.R. Worms, voorzitter T. Hemmes

L.C.M. Kallenberg

Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot: J. Mantel, voorzitter R. Bavelaar S. Pardon A.W.H.M. Elderhorst G.G. Persijn C. Elzenga W.A.B. van der Pluijm P. de Goeijer M.J.M. du Prie N. Griffioen A. Rörsch R. de Groot K.H.N. Schulpen W. van Ingen Schenau J. Schuringa A.L. de Jong F. Simons W. van Kampenhout R.J. Veldhuyzen van Zanten J. Karstens H.C.A.J. Walenkamp F.J. Kuijers H.F.M.A. Walenkamp O.A.M. Langezaal D. de Water 11

feestwijzer#12.indd 10-11

25-08-2005 15:54:09


B. van Leeuwen C.H.M.M. Meijer H.A.M.M. Meijer

Engelber tha Hoeve R

E

S

T

A

U

R

A

N

T

Unieke lokatie gelegen aan de Oude Rijn met grote tuinen en terras * Sfeervol à la carte restaurant en Diverse stijlvolle zalen voor elke gelegenheid Hoge Morsweg 140 2332 HN LEIDEN tel. 071-5765000 fax 071-5323780 www.engelbertha.nl

De 3 October Vereeniging dankt het

G.J. Wisse M.J.R. Worms S. Zeilstra

Commissie van bijstand uitreiking Haring: Mw. H.M.A. Kallenberg-de Vries, voorzitter Mw. A.G.L.M. van Bavel Mw. M. Kamps-Jongenelen Mw. L. Bavelaar-Flippo Mw. H.M. Karstensvan Halsema Mw. J. Brinkman-Salentijn Mw. M. van der Klugt-Koek Mw. H. Buschman Mw. D.K. Mantel-Strümpel Mw. E. Cusell-van Biezen Mw. M.J. Meijer-van Glabbeek Mw. A.M. Eijsink Mw. R.M.A. Persijn-Blom Mw. E. Fasse Mw. G. Rörsch-Douwes Mw. A.J.J. de Fockert Mw. M. van SterkenburgOude Essink Nijhuis Mw. S. Heidekamp Mw. E.F. van Tol-Kok Mw. M.J.P. Heruer-van Graas Mw. K.M. Vermeervan der Poel Mw. H. Hoek Mw. E.W. Wolters-Brandt Mw. H.P. de Jong-Erkelens Mw. B.J. Worms-Hermsen Commissie Lunapark: M.J.R. Worms, voorzitter T. Hemmes

K.H.N. Schulpen K.J. de Vries

Commissie Rust- en Verpleegtehuizen: Partners van de bestuursleden Archiefcommissie R. Heruer, voorzitter R. Kamps

T. van Waarsenburg Mw. A. Netiv

Adverteren in de Feestwijzer: De 3 October Vereeniging nodigt bedrijven en instellingen uit te adverteren in de Feestwijzer. Reservering van advertentieruimte in de Feestwijzer 2006 is mogelijk bij het secretariaat van de 3 October Vereeniging: Postbus 32014, 2303 DA Leiden, tel. 071 - 5324724 of fax 071 - 5166699.

3 OCTOBER GILDE hartelijk voor hun financiële en morele ondersteuning 13

feestwijzer#12.indd 12-13

25-08-2005 15:54:10


210003401_123_80x130_viool_fc

01-08-2005

17:12

P

Archief ABN AMRO Leiden wenst u veel plezier tijdens de voorstelling. ‘Haal het doek maar op’ ABN AMRO LEIDEN, STATIONSWEG 31-33.

3 OCTOBER VEREENIGING Het archief van de 3 October Vereeniging poogt een complete verzameling te zijn van alles wat met beleg en ontzet van Leiden en met de herdenking en viering ervan in verband staat. Uiteraard is het daarnaast ook het archief van de Vereeniging zelf. Regelmatig wordt een beroep gedaan op het archief ten behoeve van onderzoek, voordrachten en publicaties (de collectie is gedeeltelijk ondergebracht bij het Gemeentearchief Leiden). Bijdragen aan de collectie (boeken, foto’s, dia’s, tijdschriftartikelen, films, videomateriaal, voorwerpen of andere bijdragen in nog andere vorm) zijn steeds van harte welkom. Het bestuur heeft beleid ontwikkeld om te komen tot verdere ontsluiting van het archief. Doelstelling is om de bekendheid met de rijke inhoud ervan te vergroten en de gebruiksmogelijkheden uit te breiden. Eerste doel is thans om de inventaris (de beschrijving van de inhoud) te controleren en zo nodig te wijzigen, compleet te maken en de vastlegging te digitaliseren. Het inventarisbestand zal vervolgens - zo mogelijk via internet – beschikbaar komen voor een groter publiek, dat daardoor kennis kan nemen van dit unieke erfgoed. Verdergaande voornemens bestaan, maar daarvoor zal meer tijd nodig zijn. Door het bestuur is een Archiefcommissie ingesteld die zich met de toekomstige ontwikkelingen zal gaan bezighouden. Het archief ontving als elk jaar bijdragen in verschillende vorm, waaruit het navolgende een keuze is: Anoniem gift (guldens) N.J. Bavelaar foto’s feestviering F. Brocken foto’s feestviering P. Brummelkamp foto “koekharing”-plank N. Griffioen diverse stukken Mw. M.C. Hendriksen diverse stukken (nalatenschap mw. A.M.G. van der kaaij C.H.M. Mentink jaardocumentatie viering 2004; foto’s O-3-O beeldregistratie viering 2004 A.R. den Tonkelaar diverse stukken H.C.A.J. Walenkamp (straat)foto’s viering 2004 diverse (anonieme) personen diverse bijdragen (w.o. Feestwijzers, bundels Koraalmuziek, foto’s, krantenberichten, gift) Deze en alle andere, niet vermelde, welwillende schenkers wordt van harte dank betuigd. L.M.M. Heruer, archivaris, Steenschuur 13, 2311 ES Leiden 15

feestwijzer#12.indd 14-15

25-08-2005 15:54:10


3 OKTOBERKRAAM Er is een forse groep verzamelaars van Leidse Varia (boeken en objecten die met onze stad te maken hebben). Met name ook is er belangstelling voor drukwerken, voorwerpen en andere “hebbedingen” die met de herdenking en viering van Leidens Ontzet of de 3 October Vereeniging te maken hebben. Voor alle belangstellenden is er de 3 oktoberkraam met aantrekkelijke aanbiedingen. Het gaat om bijv. een cd over de Musicaloptocht uit 1991, oude feestwijzers, bijzonder drukwerk, “dubbelen” uit het archief, plaatwerk of foto’s, Taptoemedailles. Op de internetsite van de 3 October Vereeniging (www.3october.nl) treft u steeds een actueel en volledig overzicht aan van ons aanbod. Ook leest u daar hoe u de artikelen kunt bemachtigen. Een aantal artikelen uit de kraam zal ook bij verschillende evenementen te verkrijgen zijn.

Speciale aanbiedingen: • CD “Levend Beeld” t.g.v. 10 jaar Minikoraal (2002); tekst en muziek van alle (traditionele en nieuwe) liedjes van het Minikoraal, m.m.v. K&G 3 / NU € 5,- p. st. !!! • Sleutelhanger met miniatuur-standbeeld burgemeester Van der Werf (ca. 3,5 cm); zwaarverzilverd; in cadeaudoosje; een leuk cadeautje voor familie en relaties / € 5,- p. st. Wegens grote belangstelling nog verkrijgbaar: • Mok, porselein bedrukt met Vereenigingsvaandel en tekst van het Leids Volkslied, gevuld met Leidse lekkernij / € 5,- p. st. Telefonisch bestellen kan (tijdens kantooruren) via het nummer van de 3 October Vereeniging 071-5324724. Schriftelijke bestellingen te richten aan de 3 October Vereeniging, Postbus 32014, 2303 DA Leiden of per fax: 071-5166699. LIEDERENBUNDEL “Leidens Ontzet” De liederenbundel “Leidens Ontzet”, met liederen bij de Herdenking en Viering van Leidens Ontzet, is nog steeds te koop. Deze bundel wordt nu gereduceerd aangeboden voor € 2,-. De bundel is bij verschillende gelegenheden te verkrijgen, bijv. bij de Inschrijving voor Haring & Wittebrood op donderdag 15 september in het Waaggebouw. Maar ook bij de Koraalzang op maandag 3 oktober in het Van der Werfpark. NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! De introductie vorig jaar van de nieuwste 3 oktobersjaal was zo’n groot succes dat in ‘no time’ de 10.000 sjaals waren uitverkocht. Voor dit jaar heeft de vereniging een nieuwe voorraad ingekocht zodat ook u nu in het bezit kunt komen van de fel begeerde 3 oktobersjaal. Maar er is meer… dit jaar introduceert de vereniging een heuse 3 oktobercap. Een prachtige cap waarmee u kunt laten zien dat u een Leienaar bent in hart en nieren. Wees er snel bij want ook deze voorraad is beperkt! De sjaal en de cap zullen voor en tijdens de viering op diverse locaties in Leiden worden verkocht voor slechts € 5,- per stuk.

17

feestwijzer#12.indd 16-17

25-08-2005 15:54:11


viering 2005

Programma-overzicht pagina maandag 12 september en dinsdag 13 september  11.00-13.30 uur Kaartuitgifte t.b.v. Muzikaal programma voor senioren Centrale Hal Stadhuis Leiden donderdag 15 september  16.30-21.00 uur Inschrijving Haring & Wittebrood, en Hutspotmaaltijd; De Waag zondag 25 september  9.45-17.00 uur woensdag 28 september  19.30 uur

vrijdag 30 september  10.00-16.00 uur  13.30-14.30 uur  10.00-17.00 uur

zaterdag 1 oktober  9.30-12.00 uur

 10.00-17.00 uur  14.00-02.00 uur  17.00-18.30 uur  18.00-24.00 uur  18.30-19.30 uur  19.30 uur  21.00-01.00 uur  21.00-01.00 uur

Jeugdvoetbaltoernooi, DoCoS-terrein

Repetitie Koraalmuziek, Oefenlokaal Concordia, Langegracht 59/61

47

 12.00-17.00 uur  13.00-21.00 uur

20

21

61

Bezoek rust- en verpleeghuizen 23 Minikoraal, Garenmarkt 24 Vlootschouw en nautische markt, Oude 23 Singel/Houtmarkt

Groot feest voor verstandelijk gehandicapten, Smalspoormuseum Vlootschouw en nautische markt, Oude Singel/Houtmarkt Groot Lunapark, Lammermarkt/ Schuttersveld e.o. Grote Hutspotmaaltijd, Pieterskerkplein (in samenwerking met 3 October Gilde) Feestelijke warenmarkt, toevoerwegen Lunapark Bespeling Stadhuiscarillon Grote Taptoe, start Kaasmarkt Dance Classics Party, Garenmarkt Muziek met DJ, Stadhuisplein

zondag 2 oktober  9.30-17.00 uur  10.00-17.00 uur

25 23 29 33 29 35 35 41 43

 13.30-16.30 uur  14.00-17.00 uur  14.00-22.00 uur  15.00 uur  14.00-23.00 uur  16.00-20.00 uur

maandag 3 oktober  7.00 uur  7.30-9.30 uur

 8.00 uur  8.30-9.30 uur  9.00-01.00 uur  9.00-24.00 uur  9.30-12.00 uur  9.30-12.30 uur  10.00-17.00 uur  10.00-18.00 uur  10.00-13.00 uur  10.00-12.00 uur  10.00-17.00 uur  10.00-12.00  10.30-16.30  10.15 uur  10.30-01.00  13.00 uur  14.30-15.30  23.30 uur

18

feestwijzer#12.indd 18-19

uur uur uur uur

Hutspot bridgedrive, DZB-gebouw Vlootschouw en nautische markt, Oude Singel/Houtmarkt Stedelijk museum De Lakenhal geopend Feestelijke warenmarkt, toevoerwegen Lunapark Muzikaal programma voor senioren, Stadsgehoorzaal Taptoe K & G, Garenmarkt Groot Lunapark, Lammermarkt/ Schuttersveld e.o. 3 Oktoberlezing, Schouwburg Muziek met DJ, Stadhuisplein Jazzmuziek, Koetshuis De Burcht, Burchtplein

43 23 ?? 29 47 49 29 53 43 55

57 Reveille, Stadhuisplein 57 Uitreiking Haring en Wittebrood, De Waag, Aalmarkt 61 Koraalmuziek; Van der Werfpark 35 Bespeling Stadhuiscarillon 29 Groot Lunapark, Lammermarkt/ Schuttersveld e.o. Feestelijke warenmarkt, toevoerwegen 29 Lunapark Poppenkastvoorstellingen, Stille Mare & 61 Burchtplein 63 Straattheater, Breestraat Vlootschouw en nautische markt, Oude 23 Singel/Houtmarkt 51 Vlootshow, Galgewater 64 Klimwand, Doezastraat 65 Polstokverspringen, Steenschuur/ van der Werfpark Waterspektakel, Haven, Steenschuur/ 65 van der Werfpark Stedelijk Museum De Lakenhal geopend 65 39 Circus Pardoes, Garenmarkt 69 Herdenkingsdienst Pieterskerk 43 Muziek (o.a. met DJ), Stadhuisplein Grote Optocht ‘Haal het doek maar op’ 70 82 Poppentheater voor patiëntjes LUMC 83 Vuurwerk, Ankerpark/Zijlsingel

19

25-08-2005 15:54:12


donderdag 15 september 16.30 - 21.00 uur

zondag 25 september 09.45 - 17.00 uur

Inschrijving Haring en

3 Oktober Haring

Wittebrood

en Wittebrood

DE WAAG, AALMARKT Wie op maandag 3 oktober zeker wil zijn van een portie uitstekende haring en het bijbehorend Geusje moet zich vandaag laten inschrijven. Als u in Leiden woont of in Leiden geboren bent kunt u zich vanaf half vijf laten inschrijven bij onze trouwe inschrijvers die klaar zitten voor uw “bestelling”. U toont de gevraagde verbondenheid met Leiden aan door een trouwboekje, een rijbewijs of een ander identiteitsbewijs. En ook uw bezoekende familie uit Australië of Aarlanderveen mag met u meegenieten, want zo zijn we wel. Natuurlijk heeft het allemaal niets meer te maken met honger en met noodzaak om een gratis hapje te bemachtigen. Het heeft wél alles te maken met de instandhouding van een prachtig en uniek evenement: de herdenking en viering van Leidens Ontzet. Er is geen andere plaats waar de inwoners zo massaal twee keer in de rij gaan staan om een traditionele feestgave in ontvangst te nemen: de eerste keer om zich te laten inschrijven en de tweede keer bij de feitelijke uitreiking. Alleen Leiden kent zo’n traditie en alleen Leidenaren weten hoe je daarmee om moet gaan. Om vroeg op maandag 3 oktober dat heerlijke gratis maaltje haring en brood op te halen in De Waag, moet u zich vandaag dus even laten inschrijven in De Waag. Van harte welkom! Komt allen en zegt het voort. De leden van de 3 October Vereeniging kunnen zich gelijktijdig aanmelden voor de Grote Hutspotmaaltijd op zaterdag 1 oktober (zie ook elders in deze Feestwijzer). Vanaf dit jaar zal er voor het eerst een maximum gesteld worden aan het aantal hutspotmaaltijden per lidmaatschap. Per lidmaatschap kunt u maximaal 2 hutspotbonnen krijgen. Wilt u meer bonnen bemachtigen, dan zult u de personen waar u de bonnen voor nodig hebt, lid moeten maken. U kunt dat vooraf doen via de website van de vereniging (www.3october.nl), bij het secretariaat of tijdens de inschrijving in De Waag. U kunt voor het nieuwe lid wederom 2 hutspotbonnen krijgen.

Jeugdvoetbaltoernooi DoCoS - SPORTCOMPLEX HAAGSE SCHOUWWEG Op zondag 25 september wordt voor de 16e keer in successie het gerenommeerde Haring en Wittebroodtoernooi georganiseerd door de voetbalvereniging DoCoS, in nauwe samenwerking met de 3 October Vereeniging en het Sportbedrijf Leiden. Evenals voorgaande jaren wordt het toernooi georganiseerd voor D junioren (10-12 jaar). De volgende Leidse Voetbalverenigingen doen mee: Lugdunum, Roodenburg, U.V.S., v.v. Leiden en DoCoS. Daarnaast zullen elftallen van de volgende betaald voetbalorganisaties deelnemen: ADO Den Haag, FC Den Bosch, Excelsior Rotterdam, HFC Haarlem, RBC Roosendaal, Sparta Rotterdam en Willem II uit Tilburg. Tijdens de pauze van het toernooi zal ook dit jaar een team van oud DoCoS eerste elftal spelers een wedstrijd spelen tegen een artiestenelftal met daarin, naast de sterren uit de series GTST en Onderweg naar Morgen, een aantal bekende T.V. persoonlijkheden. Van de partij zijn naar alle waarschijnlijkheid: Casper van Boheemen, Wilbert Gieske, Maarten Schwaab, Sander Foppele, Bas Muijs en Pim Vosmaer. De aanvang van deze wedstrijd zal rond de klok van 13.15 uur liggen.

Het lidmaatschap van de 3 October Vereeniging is natuurlijk hét bewijs van echt Leidenaarschap. En ook uw niet-Leidse familie uit Australië of Aarlanderveen mag gerust lid worden, want zo zijn wij dan óók wel.

20

feestwijzer#12.indd 20-21

21

25-08-2005 15:54:13


Voorafgaande aan deze wedstrijd zal er rond 13.00 uur een muzikale show worden gegeven door Jong K & G. Van 11.00 tot 16.00 uur zullen er verder voor de jeugdige toeschouwers de nodige interessante activiteiten plaats vinden op het DoCoS complex. De prijsuitreiking van het toernooi is om 17.00 uur. De toegang is gratis. Parkeren: niet in de berm van de Haagse Schouwweg, maar bij de 3 October Hal.

vrijdag 30 september 10.00 - 16.00 uur

Rust- en verpleeghuizen Zoals elk jaar bezoeken de partners van de bestuursleden daags voor de 3 oktoberviering de rust- en verpleeghuizen in Leiden. Onder het genot van een kopje koffie met gebak wordt alvast een voorschotje genomen op het komende feest en worden de nodige herinneringen opgehaald. Traditiegetrouw wordt de bewoners ook een kleine attentie aangeboden.

vrijdag 30 september, zaterdag 1, zondag 2 en maandag 3 oktober 10.00 - 17.00 uur

Vlootschouw en Nautische markt bij de Sleepboothaven OUDE SINGEL/HOUTMARKT Het wordt weer feest in de Leidse Sleepboothaven. De Stichting Sleepboothaven Leiden organiseert weer een aantal activiteiten op en rond het water. Zeker 50 sleepboten, opduwers en historische jachten (bakdekkers) zullen in de sleepboothaven een ligplaats kiezen. De schippers zullen hun schepen met lichtjes en vlaggen optuigen en vooral ´s avonds is dat een prachtig gezicht. Een zondagse wandeling langs deze historische vloot bevelen we van harte bij u aan. Via een ponton over het water kan een ieder- komend vanaf de Zijlpoort- de schepen direct bereiken. Het programma ziet er als volgt uit:

23

feestwijzer#12.indd 22-23

25-08-2005 15:54:13


Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober: Binnenkomst van sleepboten, opduwers en bakdekkers door de Grote Havenbrug, schepen kiezen een ligplaats en de schepen worden opgetuigd. Zondag 2 oktober: Het publiek kan langs wandelen en een aantal schepen van binnen bezichtigen. Op maandag 3 oktober openen de schepen om 10.00 uur de festiviteiten van die dag met hoorngeschal. Een aantal schepen zijn open voor bezichtiging, waarbij u de scheepsmotoren in werking ziet. Onder de sleepboten uit Leiden zijn er een paar met bijzondere scheepsmotoren. Heeft u wel eens gezien dat een scheepsmotor wordt gestart met een brander of met lonten?

Naast een volle bak met allerlei schepen, is er een kleine nautische markt met kraampjes van scheepsboeken, beschilderde scheepsattributen, touwslagers en 2e hands scheepsonderdelen. En wie weet… vliegen de zeemansliederen opeens om uw oren. Wie wil, kan op 3 oktober gratis met een opduwer van de Sleepboothaven naar de Historische haven aan het Kort Galgewater worden gebracht.

voor de dertiende maal zingen over het Beleg en Ontzet van Leiden in 1574. De Minikoraal is populair geworden en we zijn ontzettend blij dat dit jaar scholen uit Leiderdorp en Voorschoten komen meezingen. Hierdoor kan het 3 oktoberfeest meer impact krijgen in de regio van Leiden. Het motto van dit jaar: Haal het doek maar op, geeft Van der Werf de mogelijkheid, om binnen het traditionele programma van oude en nieuwe liedjes over het 3 oktoberfeest, een uitstapje te maken naar Broadway. Laat dit maar aan hem over. Hij zal daarin begeleid worden door het Geuzencombo onder leiding van Gerard Driessen. Ook de Minivocals gaan met de burgemeester uit 1574 mee naar New York. ‘Start spreading the news’ of ‘Hoort zegt het voort’. Door het aantal aangemelde scholen verwachten we weer dat veel kinderen een plaats kunnen innemen op de tribune of stoelen die we in het Garenmarkt Theater hebben staan. Natuurlijk is er ook ruimte voor volwassenen, maar… de zitplaatsen zijn voor de kinderen. Vrijdag 30 september is het weer zover. Om 13.30 uur komt burgemeester Van der Werf van zijn sokkel uit het park en haalt het doek op voor een wervelend liedjesfeest. Nazaten van Van der Werf delen tekstboekjes uit aan de volwassenen zodat iedereen kan meezingen. Burgemeester Lenferink van Leiden zal zorgen voor een ordelijk verloop van de bijeenkomst. Misschien krijgt hij wel assistentie van de burgemeesters uit de regio.

zaterdag 1 oktober 09.30 - 12.00 uur. vrijdag 30 september 13.30 - 14.30 uur

De MINIKORAAL 2005 GARENMARKT Haal het doek maar op ……….. voor de MINIKORAAL Burgemeester Van der Werf zal zijn handen, armen, vol krijgen aan het dirigeren van de meer dan 2000 leerlingen van 35 basisscholen uit Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. Een recordaantal deelnemende scholen met hun leerlingen uit de groepen 7 en 8 gaan dit jaar samen met vele volwassenen onder leiding van burgemeester Van der Werf 24

feestwijzer#12.indd 24-25

Groot feest voor verstandelijk gehandicapten NATIONAAL SMALSPOORMUSEUM J. PELLENBARGWEG 1, VALKENBURG (Z-H) Op de zaterdag voor 3 oktober wordt ook dit jaar weer een feestochtend georganiseerd voor verstandelijk gehandicapten uit de Leidse regio. Het feest begint voor de liefhebber met een ritje in een echte stoomtrein. Ingestapt wordt bij de Remise, gelegen aan de 25

25-08-2005 15:54:13


Adv_Holland Centraal

10-08-2002

15:27

Pagina 2

Ook dit jaar zal omroep Holland Centraal via de radio uitgebreid aandacht besteden aan de viering van het Leidens Ontzet. Op 2, 3 en 4 oktober wordt rechtstreeks verslag gedaan van de vele evenementen rond de Drie October-viering. Op veel plaatsen zullen verslaggevers live verslag doen van de evenementen via sfeerimpressies en interviews. Adv_Holland Centraal

10-08-2002

15:27

Voorschoterweg 30 te Valkenburg. De slothalte ligt bij het Smalspoormuseum, waar het feest zal plaats vinden. Omdat niet alle bezoekers tegelijkertijd vervoerd kunnen worden met de stoomtrein, ontvangen de deelnemers tijdig bericht hoe laat men bij de Remise aanwezig moet zijn.

Pagina 2

En na 3 oktober kunt u nog een tijd nagenieten via de fotoverslagen op de Holland Centraal TV-krant. Adv_Holland Centraal

10-08-2002

15:27

Pagina 2

Stem daarom tijdens het Leidens Ontzet af op Holland Centraal: Leiden e.o.: via 105.7 ether en 88.1 kabel Bollenstreek: via 107.7 ether en 88.1 kabel Wassenaar: via de kabel 92.9 10-08-2002 15:27 Pagina 2 Centraal Adv_Holland via www.hollandcentraal.nl En overal

De aankomst in de zaal wordt muzikaal begeleid door de Boerenblaaskapel: “Nou ... ?! Toe Maar “. Zij zorgen ervoor dat de stemming er goed in komt. De blaaskapel wordt gesponsord door de bewoners van de Jacob Catslaan in Leiden. Natuurlijk zullen ook dit jaar de Leidse Carnavalsvereniging de Hutspotten niet ontbreken. Compleet met natuurlijk de Raad van Elf zullen zij, zoals altijd voor de lol en de jolijt zorgen. Als hoogtepunt komt dit jaar Vader Abraham, de enige echte, het feest opluisteren. Het 3 October Gilde heeft het mogelijk gemaakt om Vader Abraham te kunnen contracteren. Het feest is uitsluitend bestemd voor deelnemers en hun begeleiders, uit de doelgroep. Instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Leiden en omgeving, evenals belangstellenden die nog niet eerder naar dit feest kwamen, kunnen contact met ons opnemen. Deelnemers die elk jaar komen, krijgen automatisch van ons een uitnodiging. Opgeven kan bij: Thea van Kooperen – Professorenpad 21 – 2313 TA Leiden. Tel: 071- 5310872

27

feestwijzer#12.indd 26-27

25-08-2005 15:54:14


05_0619 TenK AV Leiden

21-06-2005

10:27

Pagina 1

zaterdag 1 oktober 18.00 - 24.00 uur zondag 2 oktober 13.00 - 21.00 uur maandag 3 oktober 9.00 - 24.00 uur

Feestelijke warenmarkt STATIONSWEG, 2e BINNENVESTGRACHT, STEENSTRAAT, BLAUWPOORTSBRUG, TURFMARKT, OUDE SINGEL, NIEUWE MARE, LANGE MARE Op weg naar de kermis en terug: lekker slenteren langs de honderden kramen van de feestelijke warenmarkt. Daar komt u uw vrienden en bekenden tegen en vindt u altijd wel iets van uw gading. Natuurlijk ook veel lekkernijen en etenswaar zoals de vet glimmende paling, de overheerlijke druiven en de traditionele banaan met slagroom! En wat te denken van een paar mooie kamerplanten? Op 3 oktober horen ze erbij en tijdens deze feestelijke warenmarkt kunt u er weer heel wat mensen mee zien sjouwen!

Altijd bereikbaar Behalve op 3 oktober

zaterdag 1 oktober, 14.00 - 02.00 uur zondag 2 oktober 14.00 - 22.00 uur maandag 3 oktober 9.00 - 01.00 uur

Groot Lunapark LAMMERMARKT, SCHUTTERSVELD, RIJNSBURGERSINGEL, STATIONSPLEIN, MOLENWERF, NIEUWE BEESTENMARKT EN BEESTENMARKT

PLANTSOEN 25

POSTBUS 201

T 071 566 02 00

2300 AE

LEIDEN

W W W. T E E K E N S K A R S T E N S . N L

Ieder jaar is de kermis, ook bekend als het lunapark, één van de hoogtepunten van de Ontzetfeesten en dat zal ook dit jaar weer zeker het geval zijn. Met meer dan 175 attracties is er altijd wel iets te vinden. Voor de allerkleinsten, de jeugd of de vaders en de moeders en niet te vergeten opa en oma. Dit jaar zelfs drie dagen. Een niet te missen kans. De kermisattracties staan in het gehele centrum van Leiden. Van Stationsplein via Schuttersveld, parkeerterrein Molen de Valk naar de Beestenmarkt een super kermis. Zowel nieuwe als nostalgische vermakelijkheden zijn er te vinden. Niemand hoeft zich een moment te vervelen. Terug van weggeweest is een werkelijk uniek kijkwerk, dat vele harten weer sneller zal doen kloppen.Te vinden op de kop van de Schuttersveldweg nabij het viaduct. De artiesten geven een unieke show met hun motoren in de “Steilwand Motorsport”. Dit moet je 29

feestwijzer#12.indd 28-29

25-08-2005 15:54:14


gezien hebben. De show in woorden vertalen is onmogelijk. In hun blauwe of rode pakken wordt afhankelijk van de weersomstandigheden met motoren gereden in een kuip. Eerst op de bodem en dan naarmate de snelheid hoger wordt tegen een loodrechte wand. Ondertussen worden de meeste sensationele stunts uitgehaald. Iedere show heeft bovendien een verrassing. Vlak bij is het ‘Action House’, een giga cakewalk met glijbanen, shimmy trappen, lopende bruggen en glijbanen. Bij onze oosterburen, waar jaarlijks meer dan 12.500 kermissen worden gehouden, is het “Action House” een graag geziene gast. Leiden mocht dit jaar niet ontbreken in het toernee schema. Na Leiden gaat men direct weer terug naar Duitsland. Na een toernee die voerde via Hong Kong, Sjanghai, Bangkok en andere grote steden in het Verre Oosten keerde het reuzenrad “Europarad” begin dit jaar terug in ons land. Eén van de kermissen die in ons land wordt bezocht is Leiden. Een kijkje over Leiden en verre omgeving, bij helder weer, is deze kermis mogelijk. Het reuzenrad is dit jaar niet de enige attractie die de bezoekers op grote hoogte brengt. Voor de echte durfals komt de “Scream”. Van meer dan 40 meter hoogte naar beneden ‘vallen’ en dan blijven schommelen terwijl de gondel over de kop gaat. Zie je het al voor je? Waarschijnlijk niet, want de “Scream”, die op het parkeerterrein bij Molen De Valk wordt opgebouwd, is te niet eigenlijk beschrijven. Andere attracties voor hen die uitdagingen zoeken zijn de “Katapult” en “Booster”, beide weer op de vertrouwde plaatsen. Terug van weggeweest is het “Roller spookhuis Ghoster”. Het zal even zoeken zijn naar de nieuwe standplaats, voor Molen De Valk, maar het is de moeite waard. Het afgelopen jaar is alles veranderd en vernieuwd. De ‘spoken’ zijn gebleven, maar… er is veel meer te griezelen bijgekomen. Verder zijn op de kermis de andere, vertrouwde, attracties te vinden, zoals botsauto’s, vliegend tapijt, reuzenschommel ‘cyclone’, magic circus, sound machine, break dance, polyp, glazen doolhof, loopspookhuis, gravitron, super mouse, familie achtbaan, blower, snow jet enz. Veel attracties die de afgelopen kermissen in de prijzen zijn gevallen, omdat zij door het publiek werden beoordeeld als ‘leukste of gezelligste of meest spectaculaire attractie ‘. Kortom, de kermis is een bezoek meer dan waard.

30

feestwijzer#12.indd 30-31

Ook aan de jongste kermisvierders is gedacht. Heel veel attracties zijn er voor hen, zoals de draaimolen met het vrolijke spelende orgel, Aladdin, babysport, mini rad, minizweefmolens, kiddy ride, buggy, vliegtuigmolen, bootjesmolen en natuurlijk ook de hengelspelletjes en touwtje trekken. Op het parkeerterrein naast de Schuttersveldweg zijn de trampolines ook weer present. Of dit allemaal nog niet genoeg is. Nee, want je moet ook een gokje kunnen wagen bij de grijpers, jackpot of pusher. Een foto schieten is eveneens onmiskenbaar verbonden met de kermis. Op ieder kermisterrein is wel één van deze attracties te vinden. De inwendige mens komt ook niets tekort. Poffertjeskramen bieden een goede gelegenheid om even uit te rusten onder het genot van een portie overheerlijke poffertjes. Maar ook de oliebollenkramen, snoepkranen, suikerspinstands en snackbars zijn er. Aan niets ontbreekt het nu ook weer. Dus tot ziens op de kermis. Nog enkele feiten: op meerdere punten zijn tijdelijke toiletvoorzieningen. De verwijsborden geven aan waar te vinden. Bij Molen De Valk is tevens een EHBO-post aanwezig voor het geval dat. Aan de rand van Leiden komt een speciaal kermisdorp. Totaal worden meer dan 150 woonwagens en caravans verwacht. Rijdende huizen met douche of badkamer, keuken, slaapkamers enz. Elk dorp of stad heeft zijn eigen school. De kermis ook. Dit jaar wederom twee rijdende scholen voor de kinderen van de kermisexploitanten aanwezig. Dit zijn grote speciaal ingerichte opleggers. Kinderen krijgen daar individueel onderwijs net als op een gewone basisschool. Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening van alle attracties worden meer dan 20 aggregaten op het feestterrein geplaatst, die allen voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van milieu. Geruisarm en reukloos. Niemand merkt er iets van. Alle kermisattracties voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen, zodat ook hieraan gedacht is. Kermis is een veilig vermaak.

31

25-08-2005 15:54:15


02-1615 MPL Adv. 8x8,5

26-08-2004

10:46

Pagina 1

Poort met toegevoegde waarde

zaterdag 1 oktober 17.00 - 18.30 uur

Grote Hutspotmaaltijd . . . . . bundelen kennis in communicatie

Rooseveltstraat 12 • 2321 BM Leiden Tel: 071-5730995 Fax: 071-5321681 www.mediapoortleiden.nl info@mediapoortleiden.nl

WIJ LOPEN NET IETS HARDER OM UW HUIS TE VERKOPEN! G R A T I S

EPALING! WAARDEB

Obèr Makelaardij doet net het extra stapje dat veel andere makelaars niet doen. Wij stellen alles in het werk om uw huis z.s.m. te verkopen. • persoonlijke begeleiding • laag courtage tarief • geen rare clausules • gratis waardebepaling • no cure, no pay

Leiderdorp (071) 541 99 57

(in samenwerking met het 3 October Gilde) PIETERSKERKPLEIN Inmiddels zeer vertrouwd en oergezellig is de (gratis) Hutspotmaaltijd in de open lucht. Het Pieterskerkplein levert een sfeervolle omgeving voor dit heerlijke Leidse maaltje. Ook dit jaar is de hutspot via een culinair hoogstandje weer bereid uit verse ingrediënten én lekker warm. U kunt intekenen voor de maaltijd en het bijbehorende glaasje op: donderdag 15 september tussen 16.30 uur en 21.00 uur in De Waag aan de Aalmarkt (tijdens de Inschrijving Haring en Wittebrood). De Hutspotmaaltijd is bestemd voor leden van de 3 October Vereeniging. Als u dat (nog) niet of niet meer bent, kunt u zich aanmelden (zie elders in deze Feestwijzer). U kunt natuurlijk ook lid worden tijdens de Inschrijving Haring en Wittebrood. Let op: per lidmaatschap krijgt u maximaal 2 hutspotbonnen! Laat u zich deze smakelijke start van de feesten ook dit jaar niet ontgaan: er is immers geen 3 oktober zonder hutspot. Het 3 October Gilde bestaat uit ondernemingen die het 3 oktoberfeest een warm hart toedragen en dat daadwerkelijk tonen door de bestemming van gelden aan specifieke doelen die met de viering samenhangen. Dit jaar is de Grote Hutspotmaaltijd wederom financieel geadopteerd door het 3 October Gilde, waardoor de kas van de 3 October Vereeniging in belangrijke mate ontzien wordt. Op deze wijze staan de deelnemende ondernemingen dicht bij het Leidse ontzetfeest en bij het feestvierend publiek.

3k buijze x 100

33

feestwijzer#12.indd 32-33

25-08-2005 15:54:15


zaterdag 1 oktober 18.30 - 19.30 uur maandag 3 oktober 8.30 - 9.30 uur

Bespeling Stadhuiscarillon Hoog boven alles uit zal de beiaard van het Stadhuis zijn vrolijke klanken over de stad uitstorten, zowel op taptoe-avond als in de vroege morgen van 3 oktober. Het programma van de beiaardier zal weer een mengeling zijn van eigentijdse en vaderlandse liederen. Het Leidse carillon staat bekend om zijn heldere klankkleur. De kundigheid van de beiaardier is echter minstens zo belangrijk. Het stadhuiscarillon wordt altijd bespeeld door talentvolle leerlingen van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Kwaliteit is dus verzekerd!

zaterdag 1 oktober 19.30 uur

Geregracht 7 2311 PA Leiden 071-5124032 Rooseveltstraat 7 2321 BK Leiden 071-5124627

GROTE TAPTOE De Taptoe wordt gehouden om hulde te brengen aan Prins Willem van Oranje, Pieter Adriaensz. van der Werf, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis Boisot. Bij het defileren langs het standbeeld van Van der Werf en het Jan van Hout-monument, waar kransen worden gelegd, wordt de verenigingen verzocht de vaandels te doen neigen en te zorgen voor een correcte houding van de deelnemers. Uitsluitend officieel erkende verenigingen worden tot de Taptoe toegelaten. Politieke propaganda of het meevoeren van attributen die dit beogen, is niet toegestaan. Het bestuur heeft het recht om groepen, die de goede gang van zaken in de weg zouden kunnen staan niet tot de Taptoe toe te laten of uit de stoet te verwijderen.

35

feestwijzer#12.indd 34-35

25-08-2005 15:54:17


De taptoe wordt opgesteld op het Kaasmarktterrein.Verenigingen die aan de Taptoe wensen deel te nemen, treden aan uitsluitend via de Middelweg en nemen vervolgens in volgorde van aankomst een plaats in. Het is niet toegestaan om tevoren met enkele leden een plaats te reserveren op de Kaasmarkt; groepen moeten dus in het geheel aantreden. Deelnemende muziekverenigingen treden aan via de Koppenhinksteeg. Majorettenkorpsen dienen zelf voor muzikale begeleiding zorg te dragen, zonder welke zij niet gerekend worden tot de muzikale deelnemers. Tijdens de Taptoe mag onder geen enkele voorwaarde worden gestopt voor het geven van een show. Het is toegestaan om met de hand voortbewogen materieel mee te voeren, waarbij rekening dient te worden gehouden met smallere doorgangen in de route (de Taptoe is dus niet geschikt voor praalwagens). Het meevoeren van vlaggen, vaandels, lampions e.d. ter verhoging van het feestelijk karakter van de stoet wordt op prijs gesteld. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers is het meevoeren van dieren en open vuur niet toegestaan. Ook dit jaar start de Taptoe bij daglicht en eindigt in donker. Toch blijft de oproep aan de deelnemers op eigen creatieve wijze gestalte te geven aan het vaste Taptoe motto: ‘Een lint van licht door Leiden’. De commissie zal dit jaar weer op de traditionele wijze de deelnemers voorzien van een taptoe medaille. DE WARE TAPTOEDEELNEMERS HOUDEN ZICH AAN DE RICHTLIJNEN DIE HIERVOOR ZIJN BESCHREVEN. HET WARE TAPTOEPUBLIEK ZOEKT EEN PLAATSJE LANGS DE ROUTE EN MIJDT DE KAASMARKT!

tandprotheticus

Route Kaasmarktterrein, Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Hout-monument). VERTREK VAN DE STOET: 19.30 UUR PRECIES! Taptoeprijs In samenwerking met het Leidsch Dagblad en de Leidse Sportfederatie (LSF) worden prijzen uitgeloofd voor de deelnemende verenigingen die haar doelstellingen op de beste wijze in de Taptoe demonstreren, (resp. € 455,- , € 345- , € 230,-) Naast deze prijzen kan ook de “Taptoepluim” worden toegekend, een aanmoedigingsprijs met een geldbedrag van € 115,37

feestwijzer#12.indd 36-37

25-08-2005 15:54:19


Advertentie feestwijzer 2003 a ge bijst klaagbe en van en van nwoordig ve en tie ra ist min gevat en , at oca t liegen; va at, ge kegoed re rt, zeer voor ve dvocaat mening n weet zij zaken, ade van kw igen; een ed e verd een advon ls lid va gkrachtiaa inder dr edigen; (r.rd ve lf een ze me bij Ro te aane uleert m for worgen vereist g in zaak erklar van een t slechte . die een perneig.) iem rdedigt; een ve veelt of chzelf. onlijk in verwo schijnordt ge e), waar eigele sgeleerd )], vocado cat (a jn met eieren, wi id de an br at, bere advoca tsluitend dikke arin ui caat, wa er aat. er en eis aanklag scaal), . de bunalen n bij tri aal), de twee er of of ten-gen een gerchtsh bij raal. isterie eur-gene r beprocur inde m van de of jonge kleine, (o.), llectief n; aat. 2 te at ; ...co advoca p van advoca n ee oe gr ten in kende advoca kantoor de or ... er vo tantie; gunul on ns , oor Co (m.&v.) t ek h re zic ui st m.); ... ng om handeli hting te ont, listige lic een verp vocaten geor ad of aan t or we .) do .mv.), efoon (m ...wet (v.(m.)g .)); ga (v.(m

10-08-2003

09:48

Voor de zaak én de mensen De 25 specialisten van

De Ruijter de Wildt & De Vroom advocaten

Pag

De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke jury. De uitslag is te zien in de Optocht van 3 oktober. Het reglement van deze “Joppenszprijs” is op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris van de Optochtcommissie, Postbus 11002, 2301 EA Leiden. Individuele deelnemers aan de Taptoe krijgen een herinnering, passend binnen het motto: “Een lint van licht door Leiden.”

vertegenwoordigen alle rechtsgebieden

vocaten, lijke ad tuur. gezamen vestigde, tradi ge bij an of de uur, de ur, zie advocat le advocatu cia de so t, van ch re , volgens elijk recht; (recht)] ar godd an ius naar vino, na re humano, jure di ju (zijn, k recht; achtens mijn kerkelij nent kr , tuo) rd oppo eo (suo, n gepromovee 1 . ee s jury aarmee neemt) vgl. ju van een d lid or wo als t , e d) gejureer rde, h. tot een diseerd)

maandag 3 oktober 10.30 – 16.30 uur

Kantoor Leiden Haagweg 5 071 512 44 45 Kantoor Noordwijk bedrijventerrein ‘s Gravendijck Jonckerweg 2 071 402 93 11 www.deruijterdewildt.nl

CIRCUS PARDOES GARENMARKT - EVENEMENTENPLEIN Nog nooit eerder zag u een Circustent op het evenementenplein op de Garenmarkt. Maandag 3 oktober gaat deze mogelijkheid in vervulling. Circus Pardoes slaat zijn enorme tent op. Met een zitcapaciteit voor 500 personen zullen zij u en de kinderen doen genieten. Geen wilde dieren, zoals leeuwen en tijgers, maar wel een optreden van: een jongleur, een spectaculaire magic-show, clowns, een komische bordenact en een reptielenshow met echte krokodillen en wurgslangen.

HAAL HET DOEK MAAR OP!

ING Bank gunt iedere Leienaar een hoofdrol bij de ‘uitvoering’ van Leidens Ontzet 2005! Schuttersveld 18, Leiden

DENKT MET U MEE

Een heuse spreekstalmeester zal u graag verwelkomen en u laten genieten van een 45 minuten durende show. Komt dat zien, komt dat zien!

39

feestwijzer#12.indd 38-39

25-08-2005 15:54:19


Er zijn vier voorstellingen van 45 minuten: 10.30 – 11.15 uur 11.45 – 12.30 uur 14.30 – 15.15 uur en tenslotte 15.45 – 16.30 uur Buiten, rondom de circustent, kunnen kinderen een ritje maken op een kameel en zullen twee ballonnenclowns hun kunsten vertonen. Ongeacht het weer, op het evenementenplein zit u dit jaar droog! Dat mag u niet missen…

zaterdag 1 oktober 21.00 - 01.00 uur

Dance Classics Party GARENMARKT - EVENEMENTENPLEIN

Meeus volgt

In samenwerking met de evenementencommissie organiseert Restaurant ’t FUST een geweldige Dance Classics Party met als ingrediënten: een fantastische DeeJay, een spectaculaire Lasershow, een oorstrelende geluidsset en een spetterende lichtshow.

Een geweldige happening die u meegemaakt moet hebben. Wij wensen u veel plezier.

41

feestwijzer#12.indd 40-41

25-08-2005 15:54:20


zaterdag 1 oktober 21.00 - 01.00 uur zondag 2 oktober 14.00 - 23.00 uur maandag 3 oktober 10.30 - 01.00 uur

Had elk conflict maar zo’n feestelijk einde.

MET RECHT DE CLERCQ.

W W W. D E C L E R C Q . C O M

Hoge Rijndijk 306, 2314 AM Leiden. Telefoon 071 – 581 53 00. Fax 071 – 581 53 81.

Muziek op het Stadhuisplein Het wordt weer ouderwets swingen op het Stadhuisplein. In nauwe samenwerking met CityHall organiseert de evenementencommissie een breed scala aan muziekoptredens. Zaterdagavond barst het eerste feest al los. Wegens het succes van vorig jaar op zondagmiddag een DJ-contest met heel veel verschillende Dee Jays. Op maandag 3 oktober ’s morgens de Ram-Jam Band het swingt de pan uit! Nadat de optocht door de Breestraat is gegaan, barst de muziek tot ongeveer 18.00 uur weer los met Brickhouse. Tot in de late uurtjes gevolgd door de DJ’s Marcella en Marysol. zaterdag 1 oktober 21.00-23.00 uur Ricky Rivaro 23.00-01.00 uur DJ Brains zondag 2 oktober 14.00-23.00 uur City Hall/Red Bull DJ Contest

IJZERWARENVAKHANDEL SINDS 1890

maandag 3 oktober 10.30-13.00 uur nnb 14.30-18.00 uur Brickhouse 21.00-23.00 uur DJ Marcella 23.00-01.00 uur DJ Marysol

zondag 2 oktober 9.30 - 17.00 uur

Als ’t vakwerk moet worden Winkelblvd. Baanderij Zijlbaan 6 2352 BN Leiderdorp Tel: 071-542 22 00 Fax: 071-542 22 01 ’s zaterdags geopend

Ind.terrein Roomburg Nieuwenhuizenweg 19 2314 XP Leiden Tel: 071-589 92 03 Fax: 071-541 02 00

Hutspot bridgedrive RESTAURANT DE ZIJLBEDRIJVEN (DZB) LE POOLEWEG 11, INDUSTRIETERREIN ROOMBURG Het is dit jaar al weer voor de zesde keer achtereen dat de Hutspot bridgedrive georganiseerd wordt. Wegens het enorme succes van vorig jaar wordt de bridgedrive wederom gehouden op de zondag voor de 3 oktoberviering dus op zondag 2 oktober. De organisatie is in handen van de 3 October Vereeniging in samenwerking met het 43

feestwijzer#12.indd 42-43

25-08-2005 15:54:21


Adv. feestwijzer

15-06-2004

09:19

Pagina 1 Ramo

district Leiden e.o. van de Nederlandse Bridge Bond. De Hutspot bridgedrive behoort inmiddels tot één van de gezelligste bridge-evenementen in deze regio. Tussen de middag wordt u een heerlijke hutspotmaaltijd aangeboden, verzorgt door de catering van de Zijlbedrijven. En natuurlijk is er na afloop haring met ui! We verwachten dat iedereen zijn best zal doen om de “Zilveren Hutspot” in de wacht te slepen. Schrijf u dus snel in!

HOMAN ZORGT ERVOOR! Een kermis, een popfestival of een internationaal hockeytoernooi? Homan neemt u zorgen uit handen. Want met onze elektroaggregaten, feestverlichting en installaties voor tijdelijke stroomvoorziening, geven we elk evenement de power die het verdient. Op tijd, betrouwbaar en betrokken. Daar steken we voor u graag al onze energie in. Bel voor meer informatie 0297 - 28 21 21, mail naar info@homan.nl of kijk op www.homan.nl! Tijdelijke stroomvoorziening • Feestverlichting • Elektro-aggregaten

Altijd Homan inschakelen!

HOMAN Elektrotechniek B.V., Postbus 13, 3640 AA Mijdrecht Telefoon 0297 - 28 21 21, Fax 0297 - 28 81 12 Tevens een vestiging in ‘s-Heerenberg Homan participeert in Eneco Stralend Nederland

Er wordt gespeeld in 2 zittingen van 7 maal 3 spellen (topintegraal). De indeling vindt plaats naar sterkte: A. hoofdklasse en hoger, B. 1e en 2e klasse en C. minder ervaren bridgers. Er kunnen meesterpunten volgens de NBB schaal verdiend worden. De winnaars van elke poule krijgen een prachtige prijs. Verder zijn er prijzen in natura te winnen. Voor de “overall winnaars” is er de grote “Zilveren Hutspot” . Het inschrijfgeld bedraagt € 37,50 inclusief hutspotmaaltijd en haring. Voor informatie en inschrijving kunt u zich wenden tot: Cees Varkevisser Koningin Julianalaan 71 2231 VB Rijnsburg tel: 071 - 4020797 e-mail: cevar@wxs.all (digitaal aanmelden kan ook, zie www.bridgewebnl.com/Leiden)

45

feestwijzer#12.indd 44-45

25-08-2005 15:54:22


Na 3 oktober weer aan de slag? Luba Personele Diensten helpt u graag aan enthousiaste mensen of een uitdagende baan!

zondag 2 oktober 13.30 - 16.30 uur

Muzikaal programma voor senioren STADSGEHOORZAAL BREESTRAAT

Luba Leiden Kort Rapenburg 10 rapenburg@luba.nl T (071) 514 03 41

Luba Leiderdorp Winkelhof 9 leiderdorp@luba.nl T (071) 589 98 62

Luba Voorschoten Leidseweg 68a voorschoten@luba.nl T (071) 561 81 42

������������������������ ����������������������������� ��������� �������������� ��������������� �����������������������

De gratis kaarten voor deze voorstelling (op vertoon van seniorenpas) zijn verkrijgbaar in de Centrale hal van het Stadhuis te Leiden op: Maandag 12 september tussen 11.00 en 13.30 uur (uitsluitend voor leden van de 3 October Vereeniging, neem uw adresetiket van de feestwijzer mee als bewijs

��

������������������������������������������

����������� �������������������

De reacties op het programma van vorig jaar waren hartverwarmend en leerzaam. Het Leidse gehalte van de artiesten sprak de bezoekers zeer wel aan. Daarom dit jaar weer een echt Leidse voorstelling met een groot musicalgehalte en een uitsmijter die vorig jaar een groot succes bleek. De evenementencommissie heeft het Musicalgezelschap OTIS voor u gecontracteerd. Zij brengen een programma met bekende songs uit hun laatste show ’OTIS IN CONCERT’, aangevuld met toepasselijke nummers uit eerdere uitvoeringen. OTIS opent het programma met een optreden van 45 minuten à 1 uur. Dan volgt een pauze van een half uur waarin u een drankje kunt gebruiken die u wordt aangeboden door de 3 October Vereeniging. Na de pauze kunt u genieten van een cabaretoptreden van Tartuffe. Diegenen die vorig jaar de voorstelling hebben bezocht zullen deze twee dames zich nog goed voor de geest kunnen halen. Het wordt in ieder geval weer lachen, véél lachen!

��

Dinsdag 13 september tussen 11.00 en 13.30 uur (voor leden en niet-leden; natuurlijk kan men zich ter plekke opgeven als lid).

�����������������

���������������� ��������������������������������������� ����������������������������� ��������������������������

�������������������������������������������������������������

47

feestwijzer#12.indd 46-47

25-08-2005 15:54:22


zondag 2 oktober 14.00 - 17.00 uur

TAPTOE K & G GARENMARKT – EVENEMENTENPLEIN De “Pleintaptoe” heeft een eigen aantrekkingskracht en een eigen publiek. Deze Taptoe is inmiddels niet meer weg te denken van het feestprogramma. Daarvoor is de geschiedenis te lang en de voorstelling te mooi. Vast onderdeel van de Taptoe is deelname van alle orkesten van het Leidse K & G, in samenwerking met de 3 October Vereeniging bij de totstandkoming van deze Taptoe.

een

de mooiste v

een

. ’ zelf: Globe bruist van de vakantie-ideeën voor ieder budget. LEIDEN T 071-5133941 Doezastraat 30. Tel. u

.nl w w.globereisburo www.globereisburo

Studenten van Leiden! Kom op 3 oktober van je kamer af en ga lekker feesten! Bezoekadres: Rapenburg 33 Openingstijden: ma t/m do 08.30 - 16.30 uur do avond 18.00 - 19.30 uur vr 08.30 - 12.30 uur T (071) 5161718 E info@slswonen.nl I www.slswonen.nl

Je eigen thuis

Het Thema: “Haal het doek maar op” zal dit jaar zeker van toepassing zijn op de drie orkesten van K & G. Om 13.30 uur komt de Stage Band van K & G het publiek al vermaken met mooi zorgvuldig uitgekozen melodieën. De overige orkesten presenteren zich vanaf 14.30 uur aan het publiek op de Garenmarkt. De orkesten komen naar de Garenmarkt vanaf het Muziekverzamelgebouw, waarin K & G gehuisvest is. Deze Streetparade zal worden begeleid door de commissarissen van de Optocht en Taptoe commissie. De 3 October Vereening Leiden, is trots deze Pleintaptoe te mogen organiseren samen met dit succesvolle K & G. Wij hopen dat we mogen genieten van de behaalde resultaten tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade van afgelopen zomer waar K & G wederom wereldkampioen werd. Omdat de viering van de drie oktoberfeesten verspreid is over drie dagen, heeft de 3 October Vereeniging Leiden gemeend de Pleintaptoe te verplaatsen naar zondagmiddag 2 oktober. De deelnemers aan de Taptoe zijn dit jaar: • SHOW - MARCHINGBAND K & G, LEIDEN • JUNIOREN K & G, LEIDEN • STAGE BAND K & G, LEIDEN • TAMARCO, LEIDERDORP • AMIGO, LEIDEN • METRO, SCHEVENINGEN 49

feestwijzer#12.indd 48-49

25-08-2005 15:54:24


advertentie 3 oktober

13-08-2003

11:23

Pagina 1

maandag 3 oktober van 10.00 - 18.00 uur

Vlootschouw en muziek bij irkzee-groep accountants & belastingadviseurs

de Historische Haven KORT GALGEWATER (bij Molen de Put)

Ontzet van financiële zorgen ADVISERING BELASTINGZAKEN JAARREKENINGEN FINANCIËLE ADMINISTRATIES SALARISADMINISTRATIES

Lange Voort 68 2341 KD Oegstgeest Tel. 071-5154014 www.zirkzee.nl Verbeekstraat 8a 2332 CA Leiden Tel. 071-5724965 www.zirkzeedenos.com

In het rustieke water van het Kort Galgewater liggen veel historische bedrijfsvaartuigen. Rond 3 oktober worden daarnaast nog een aantal tjalken, klippers en stoomslepers uitgenodigd om met z’n allen het 3 oktoberfeest luister bij te zetten. De geur van geteerde schepen en getaande zeilen met muziek en nautische attributen. De meeste schepen worden versierd en ’s avonds verlicht. Het programma op maandag 3 oktober ziet er als volgt uit: Vlootschouw. Net als in voorgaande jaren kan het publiek langs de historische bedrijfsvaartuigen lopen. Toneel en muziek. ’s Middags kunt u genieten van Zeemansliederen en kluchten over de binnenvaart. Er is een klein podium aan het Galgewater waar de hele dag scheepse - accordeon muziek uit alle windstreken te beluisteren valt. Eten en drinken. Er zijn één of twee terrasjes met exotische gerechten. Voor de kinderen. ’s Middags is er een kleine vrijmarkt voor kinderen. Tevens is er een kleur- en tekenwedstrijd voor de kinderen met als thema “het water rondom Leiden”. Kraampjes met nautische attributen. Schippers verkopen boeken en kleine nautische attributen. Tussen de Historische Haven en de Sleepboothaven aan de Oude Singel vaart een gratis pendeldienst. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een nog te bepalen goed doel. 51

feestwijzer#12.indd 50-51

25-08-2005 15:54:27


zondag 2 oktober 15.00 uur

3 Oktoberlezing LEIDSE SCHOUWBURG OUDE VEST

Vestigingen in Alphen • Katwijk • Leiden Leiderdorp • Lisse • Noordwijk • Rijnsburg Roelofarendsveen • Wassenaar

www.teeuwen.com

10 J A

AR !

Ook dit jaar kan de 3 October Vereeniging vanwege verbouwingen geen gebruik maken van de gastvrijheid van zowel De Lakenhal als het Academiegebouw. Daarom zal de 3 oktoberlezing deze keer plaatsvinden op een andere unieke locatie: de Leidse Schouwburg. Dat geeft meteen een extra dimensie aan het thema van de 3 oktoberfestiviteiten én aan die van de lezing zelf. Behalve dat het thema van de 3 oktoberfeesten ‘theater’ is, viert de Leidse Schouwburg haar 300-jarig bestaan. De lezing die dr. Cobi Bordewijk, Theater- en filmwetenschappen Universiteit Leiden, zal houden, sluit bij beide aan. Sinds 1999 coördineert zij het onderzoeksproject ‘Drie Eeuwen Leids(ch) To(o)neel’, waaruit een jubileumboek en een tentoonstelling in De Lakenhal voortvloeien. De titel van de lezing luidt: ‘Lof zij den helden!’ Vier eeuwen Leidse stedentrots op het toneel. Toelichting Bordewijk schetst in haar lezing dat het beleg en ontzet van Leiden door de eeuwen heen een geliefd thema is geweest van toneelstukken en andere dramatische producties, zoals opera’s. Het oudst overgeleverde stuk dateert uit 1606, het jongste uit 1999. Hoewel ook belegeringen van andere steden tijdens de Tachtigjarige Oorlog wel tot een toneelvoorstelling geleid hebben, staat dat niet in verhouding tot de aandacht die het beleg en ontzet van Leiden gekregen hebben. Het meest gespeelde stuk was Belegering ende het ontset der stadt Leyden door Reyer Bontius uit 1645. Bontius geeft daarin de gang van zaken tijdens het beleg weer zoals die is overgeleverd. Er is een heldenrol weggelegd voor burgemeester Van der Werf en ook het verhaal van de Leidse Magdalena Moons ontbreekt niet. Zij zou als liefje van de Spaanse aanvoerder Valdez hem van een bestorming van de stad hebben afgehouden. Van Bontius’ stuk zijn wel 103 uitgaven bekend, waarvan de laatste van rond 1850 dateert. Het was hoogstwaarschijnlijk ook het stuk waarmee Jacob van Rijndorp in 1705 de Leidse Schouwburg opende. Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Leidse Schouwburg dit jaar voert de Veenfabriek onder leiding van Paul Koek dit stuk in september opnieuw bewerkt ten tonele. In het voor dit nieuwe stuk aangepaste toneelbeeld laat Bordewijk zien dat het thema van het beleg en ontzet van Leiden ook in de negentiende en twintigste eeuw blijft aanspreken. Zij toont aan dat 53

feestwijzer#12.indd 52-53

25-08-2005 15:54:28


2600138_001_IM_80x85_fc

26-08-2002

09:08

Professionele organisatie. Persoonlijke benadering. De adviseur die je kent

Pagina 1

de geschiedenis van beleg en ontzet van Leiden permanent een plaats heeft gehad in het bewustzijn van de Leidenaren en dat er hierbij geen sprake is van een re-invented tradition. Toegang Belangstellenden zijn van harte welkom de lezing bij te wonen. Een toegangskaart is, zolang de dit jaar beperkte voorraad strekt, vanaf dinsdag 27 september gratis af te halen bij de kassa van de Schouwburg tijdens reguliere openingstijden (di t/m vrij 12-17 uur, za 12-15 uur). De Schouwburg is zondag 2 oktober vanaf 14.30 uur geopend. Boekje Ook dit jaar zal de tekst van de lezing weer als boekje verschijnen. U kunt deze direct na de lezing verkrijgen. Het boekje is ook te bestellen bij het secretariaat van de 3 October Vereeniging of via de website (www.3october.nl zie onder 3 oktoberkraam). Er zijn ook nog exemplaren uit voorgaande jaren beschikbaar. Telefonische informatie/bestelling kan tijdens kantooruren via het nummer van de 3 October Vereeniging: 071 5324724. Schriftelijke bestellingen graag richten aan de 3 October Vereeniging, Postbus 32014, 2303 DA Leiden, of per fax: 071 5166699.

Informatie: (071) 305 00 00 of kijk op www.berk.nl zondag 2 oktober 16.00 - 20.00 uur

Jazz at the burcht KOETSHUIS - BURCHTPLEIN De eerste samenwerking in 2004 is succesvol geweest en dus hebben de evenementen commissie van de 3 October Vereeniging, Koetshuis de Burcht en de reeds lang bestaande jazzclub in Leiden, Jazz on Sunday besloten om ook in 2005 een jazzmiddag te organiseren! Van 16.00 tot 20.00 uur op 2 oktober zijn alle jazzliefhebbers welkom op het plein voor het Koetshuis. De 3 October Vereeniging heeft de band vast weten te leggen die de middag zal openen. Aansluitend opent Jazz on Sunday haar nieuwe seizoen met bekende gezichten: tenorsaxofonist Bob Rigter, op bas de landelijk alom Leidse bekende Dolf del Prado, aan de piano Han van de Rhee, op slagwerk Rob Engels en de man die internationaal zelfs bekend staat Simon Rigter op saxofoon! Wij nodigen u graag uit om dit spektakel bij te wonen, tot ziens bij‌. Jazz at the Burcht! 55

feestwijzer#12.indd 54-55

25-08-2005 15:54:28


maandag 3 oktober 07.00 uur

Rhijngeesterstraatweg 26

2342 AM Oegstgeest

Postbus 51

2340 AB Oegstgeest

Te. 071-5157110

E-mail: ameele@ameele-berging.nl

Reveille STADHUISPLEIN Reveille (v (m); g.mv.) [het Franse woord is réveil, reveille echter is een Nederlandse verkorting van réveillez-vous (word wakker!)] sein om de troepen, soldaten of matrozen te wekken. Aldus de Dikke Van Dale. En dat is exact wat wij ook dit jaar weer hopen te bereiken. Geen matrozen of soldaten, maar het Leidse volk. Het volk dat op 2 oktober tot diep in de nacht heeft standgehouden in het feestgedruis; zij wordt door ons om 6.30 uur gewekt met de vrolijke noten van Feestkapel Decibel. Het Nederlandse volkslied maar vooral, het Leidse volkslied en nog een aantal ONTZETtend vrolijk gestemde liederen klinken over het Stadhuisplein, ondersteund als immer door de Franciscus Band Leiden. En àls de Franciscus Band Leiden er weer zin in heeft volgt een rondgang door de binnenstad zodat iedereen meteen goed wakker is. Zo wordt in de vroege morgen, vol enthousiasme, de aanzet gegeven om de dag waar heel Leiden het hele jaar naar uitkijkt, ook dit jaar weer tot een spetterend feest te maken.

maandag 3 oktober 7.30 - 9.30 uur

Uitreiking Haring en Wittebrood DE WAAG, AALMARKT Op het punt waar vanouds het hart van de stad Leiden is, staat De Waag. Op 3 oktober is daar ook het kloppend hart van de traditie die hoort bij de herdenking en viering van Leidens Ontzet. Duizenden mensen verzamelen zich elk jaar in de vroege morgen bij De Waag en zij wachten geduldig én gezellig op hun (gratis) portie haring en brood. Zij staan daar in de mooiste rij van Nederland en weten dat daarbinnen hoog opgestapeld witbrood en ontelbare haringen in het vat wachten op de komst van Leidenaars die de traditie hoog willen houden. Komt u ook? Hebt u zich op tijd ingeschreven?

57

feestwijzer#12.indd 56-57

25-08-2005 15:54:30


Het gaat inderdaad niet om een gemeentelijke uitdeling of bedeling, maar om het levend houden van een prachtige traditie die uniek is in de wereld: de 3 October Vereeniging nodigt u van harte uit voor een bijzondere, een Leidse én heerlijke feestgave. Naar verwachting zullen een kleine 10.000 Geusjes en bijna 40.000 haringen hun bestemming vinden en dat mag wat ons betreft nog best meer worden. U bent dus van harte welkom, maar inschrijving vóóraf is nodig. Die inschrijving vindt plaats op donderdag 15 september, eveneens in De Waag (zie elders in deze Feestwijzer). Voor wie moeite heeft met het snijden van de haring staat buiten De Waag de top van het Katwijkse haringsnijdersgilde te wachten: zij maken uw haring schoon, terwijl u wacht (en misschien leert). Natuurlijk mag u zeker weer rekenen op de muzikale ondersteuning van Muziekvereniging De Burcht. En we zullen u ook weer verrassen met wat u nog niet eerder beleefde bij de uitreiking. Komt u maar kijken en proeven van de geweldige sfeer en geniet daarna van de uitgereikte feestgaven! Het Geusje: een oer-Leids broodje

WONING- EN PROJECTINRICHTING

E-mail: info@wj-zirkzee.nl www.wj-zirkzee.nl Lammenschansweg 138 2321 JX Leiden Tel: 071-5323848

Het Geusje is een Oudhollands vloerbrood van ongeveer 400 gram, verzegeld op authenticiteit door de 3 October Vereeniging door middel van een ouwel. Het Geusje is verder afgewerkt aan de bovenzijde met een kleine insnijding en met roggebloem. Teruggekeken is naar de geschiedenis van het Geusje: de conclusie is dat het een brood moet zijn geweest van volkoren- en roggebloem, stevig en vast van karakter en op de vloer gebakken in een ouderwetse takkenbossenoven. Door de kwaliteit gist van destijds verloopt het gistingsproces langzaam, maar is de smaakontwikkeling des te beter. Meesterbakker van Maanen probeert zoveel mogelijk van dit historisch karakter terug te brengen naar de maatstaven van deze tijd. En dat levert een stevig maar smakelijk Geusje op voor iedere Leidenaar. Voor de uitreiking van Haring en Wittebrood is Meesterbakker van Maanen de exclusieve leverancier van dit “nieuwe” oer-Leidse 3 oktoberbroodje. Naar verwachting zal de 3 October Vereeniging bijna 10.000 Geusjes nodig hebben bij de uitreiking van Haring en Wittebrood. Meesterbakker van Maanen zal het Geusje in zijn winkels in Leiden tijdens de 3 oktoberfeesten ook verkopen.

59

feestwijzer#12.indd 58-59

25-08-2005 15:54:30


maandag 3 oktober 08.00 uur

Koraalmuziek VAN DER WERFPARK

GLAS IN LOOD

Lammenschansweg 141a 2321 HS Leiden Tel. 071 - 5318323

Fax 071 - 5313443 Email: info@jilleba.nl www.jilleba.nl

De 3 October Vereeniging dankt de GEUZEN VAN BOISOT hartelijk voor hun financiële en morele ondersteuning

Ook dit jaar weer Koraalmuziek, ’s Ochtends in het Van der Werfpark. Klokslag 8 uur zal dirigent Wim de Ru het eerste lied aanheffen, begeleid door de Christelijke Muziek- en Showband “Concordia”. Zoals altijd kunt u zelf meezingen uit de prachtige nieuwe liederenbundel van de Vereeniging. Neem deze mee of schaf hem aan, bij de ingang van het park voor de prijs van € 2,-. Voor die enkeling die geen bundel heeft kunnen kopen zullen er programmaboekjes worden uitgereikt. Dit aantal is beperkt! Halverwege het Koraal zal volgens traditie Jan Das een rede houden over het verleden en heden van Leiden. Burgemeester Lenferink zal hier uiteraard op zijn eigen wijze op reageren. Aan het slot van deze samenzang wordt door burgemeester Leferink de krans gehesen aan het standbeeld van oud-burgemeester Van der Werf. Komt allen in grote getale meezingen bij dit unieke evenement! Programma Geluckig vaderland O Ghij stadt van Leijden (1574) Leiden, stad van mijn hart O Nederland let op uw zaak Mijn Nederland Een liedje van Koppelstok Hymne Wilhelmus

nr. 7 nr. 3 nr. 1 nr. 8 nr. 17 nr. 11 nr. 12 nr. 6

De repetitie van de koraalmuziek vindt plaats op woensdag 28 september in het oefenlokaal van Concordia, Langegracht 59/61 te Leiden, aanvang 19.30 uur. Aldaar kunt u de liederenbundel alvast aanschaffen. maandag 3 oktober 9.30 - 12.00 uur

Poppenkastvoorstellingen STILLE MARE/HOEK HAARLEMMERSTRAAT EN BURCHTPLEIN Wat zou 3 oktober zijn zonder Jan Klaasen en Katrijn! Daarom staan

61

feestwijzer#12.indd 60-61

25-08-2005 15:54:31


Stichting GROENHOVEN Zorgcentrum voor ouderen op Prot. Chr. grondslag Zorgcentrum Groenhoven ligt nabij het centrum van Leiden in de sfeervolle wijk Vreewijk. Groenhoven biedt diensten en zorgverlening en huisvesting aan senioren. U kunt hiervan gebruik maken indien u zelfstandig of in ons verzorgingshuis woont. Voor zelfstandig wonende senioren heeft Groenhoven een uitgebreid dienst en zorgverleningspakket. Zo kunt u aan ons ontspanningsprogramma deelnemen, in ons restaurant een goed verzorgde verse maaltijd nuttigen en als u in de directe omgeving van Groenhoven woont thuis verzorgd worden. Senioren van het complex Nieuw Groenhoven (centrum Leiden) kunnen gebruik maken van ons zorgaanbod, dat wij bieden in samenwerking met woningstichting Ons Doel. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met mevrouw Liny Bijl (zorgmanager). Een informatiefolder ophalen bij de receptie van ons verzorgingshuis of op laten sturen is ook mogelijk. Het adres is: Witte Rozenstraat 21 2311 XS Leiden Tel. 071-5120745 Fax: 071-5132620 Website: www.stichting-groenhoven.nl

Lekstraat 88a 2314 VJ LEIDEN Telefoon 071 – 5 41 08 52 Fax 071 – 5 41 91 32 E-mail info@borsboom-accountants.nl

ook dit jaar in de ochtenduren weer poppenkasten op de bekende plaatsen. De allerkleinsten kunnen daar genieten van de onnavolgbare fratsen van het beroemde tweetal. Dus kinderen: komt dat zien en neem gerust vader, moeder, oma en opa mee. De poppenkasten staan op de volgende plaatsen: - Stille Mare / hoek Haarlemmerstraat - Burchtplein Let op Bij slecht weer vinden beide poppenkastvoorstellingen plaats in Studentensociëteit Minerva aan de Breestraat.

maandag 3 oktober 09.30 - 12.30 uur

Straattheater BREESTRAAT ( voor het STADHUIS en tussen STADHUIS en ’t GANGETJE) Het straattheater mag zeker niet ontbreken als programmaonderdeel van de 3 oktoberviering, vooral als je terugkijkt naar het verleden met fantastische optredens door artiesten van naam. U kunt ook dit jaar genieten en zich verbazen over het kunstzinnige gehalte van de volgende artiesten: Voor het stadhuis Systaime d árt met hun voorstelling “Birdzzz” (België) Een speelse en sensuele straatvoorstelling. In een dansende stoet pronken twee steltvogels met hun veren. Zij zijn er duidelijk op uit, elkaar en het publiek te verleiden. Twee muzikale hanen brengen van meet af aan vuur aan de lont. Met snelle zigeunermuziek en een stiekem handpoppenspel bespelen ze het publiek. Er volgt een dans tussen de steltvogels en één der hanen. De voorstelling eindigt in omhulling van liefde en verlangen, in het poppenspel, de dans en in slepende en sensuele tangomuziek. Deze straatvoorstelling won in 2003 de Performing Art Festivalprijs in Oostende – België.

63

feestwijzer#12.indd 62-63

25-08-2005 15:54:34


Voor het stadhuis/hoek Trouwstraatje maar vooral lopend over de Breestraat richting ’t Gangetje Het Abacus Theater. Ergens in een grijs gebied tussen Beeldende Kunst en Theater, maakt Abacus Theater mobiele visuele acts van uitzonderlijk hoog niveau. Ze spelen niet op een podium maar tussen de mensen. Niet een afgeronde voorstelling maar improviserend naar omstandigheden en reacties uit het publiek. ’s Morgens komen zij naar de Breestraat met een aantal Timecruisers. Timecruisers zijn reusachtige fantasievoertuigen en steltlopende creaties die de tijd trotseren. Techniek uit heden, verleden en toekomst komt samen in deze gevaarten. Grote wielen, vleugels en straalmotoren symboliseren de snelheid die volgens Einsteins theorieën nodig zou zijn om de tijd te bedwingen.

maandag 3 oktober 10.00 - 12.00 uur

Stedelijk Museum De Lakenhal Het is een goed gebruik dat alle Leidse ouders tenminste eenmaal met hun kinderen op 3 oktober De Lakenhal bezoeken om de tastbare herinneringen aan Leidens Ontzet te bekijken. In het museum bevinden zich de portretten van Van der Werf, Van Hout, Van der Does en Valdez, het Lanckaerttapijt en het bekende grote schilderij van Van Bree, en natuurlijk ook de beroemde hutspot die door Cornelis Joppensz in de Lammenschans is gevonden. Tevens kunt u het schilderij van J.H. van Laar, uit 1861, bewonderen, dat door het 3 October Gilde aan het museum is geschonken. Dit schilderij toont de Dankdienst in de Pieterskerk van 3 oktober 1574. Maar er is nog veel meer te zien op de historische afdeling en in de hal van het museum waar een speciale 3 oktober-presentatie is ingericht. Op zondag 2 oktober is Stedelijk Museum De Lakenhal geopend van 12.00 tot 17.00 uur en op maandag 3 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. De toegang tot het museum is op 3 oktober gratis.

maandag 3 oktober 10.00 - 13.00 uur

maandag 3 oktober 10.00 - 17.00 uur

Klimwand voor de kinderen

Waterspektakel

DOEZASTRAAT (bij de ingang van het van der Werfpark)

STEENSCHUUR / VAN DER WERFPARK

Dit jaar speciaal voor de kinderen de mogelijkheid om je klimkunsten uit te proberen. Een grote Klimwand van wel 8 meter hoog en 2 meter breed staat opgesteld naast het Van der Werfpark. Twee ervaren instructeurs zorgen dat je veilig en goed “gezekerd” via de makkelijke, de moeilijke of de gecompliceerde route naar boven kunt klimmen. Bovenaan natuurlijk hard de bel luiden, zodat je vader of moeder niet alleen ziet maar ook hoort dat je de top gehaald hebt!

Dit jaar geen wielerronde op het Rapenburg, wel een groot Waterspektakel op twee verschillende locaties in de stad.

64

feestwijzer#12.indd 64-65

Steenschuur/Van der Werfpark 10.00-12.00 uur Fierljeppen/Polsstokverspringen. Bekende en minder bekende stadgenoten kunnen met een grote polsstok proberen om over het water van de Steenschuur zo in de armen van burgemeester Van der Werf te springen! Voor de beste springers hebben we een aantal mooie prijzen. Een demoteam zorgt voor het begeleiden van de deelnemers zodat deze 65

25-08-2005 15:54:34


op een zo veilig mogelijke manier de overkant bereiken, of niet natuurlijk! Voor 20 september 2005 kunnen alle enthousiaste springers zich opgeven op onderstaand emailadres. Je moet ouder zijn dan 16 jaar. Geef op: je naam, adres en telefoonnummer. info@bekooij.nl

Technisch Installatie en adviesbureau

VERKUYLEN BV gas, water, sanitair elektro technisch bureau dakbedekkingen

Karel Doormanweg 3 - 2315 SG Leiden tel. 071 - 522 37 67 - fax 071 - 522 12 10

Wil je wél studeren… …maar niet meer naar school? Kies voor i-studie van de LOI Kies uit ruim 350 opleidingen. Bel (071) 545 1234 voor een gratis studiegids. Of kijk op

www.loi.nl

Kiek in de pot

Uw traiteur Het ENIGE adres voor uw HUTSPOT Dagverse maaltijden Buffetten Party-schalen Soiree’s High-tea’s lunchgerechten Diners

WATERSPEKTAKEL BIJ DE HAVEN EN HET HAVENPLEIN Als u toch in de buurt van de Sleepboothaven bent, kunt u vandaag de hele dag vanaf de kant van de Haven, het Havenplein en de brug over de Herengracht genieten van heel uiteenlopende activiteiten en demonstraties op en rond het water. De Brandweer, de Reddingsbrigade en de Koninklijke Marine verzorgen diverse demonstraties. Deze nieuwe attractie mag u beslist niet missen!

maandag 3 oktober 10.00 - 17.00 uur

Muzikale opluistering HAVENGEBIED Het Shantykoor Voor de mast uit Katwijk zal tussen 10.00 en 12.00 uur de diverse waterattracties muzikaal opluisteren. Ook in de middaguren zal een koor vanaf een platbodem hun liederen ten gehore brengen. De hele dag zijn aanwezig: Stichting Stoomspuit Gorkum. Een groep enthousiaste Gorkumers heeft van de, in vervallen staat verkerende stoomspuit, weer een goed werkende machine gemaakt. Zij geven een demonstratie hoe deze stoomspuit in staat is om met stoomenergie een grote hoeveelheid water te verpompen. De stoomspuit wordt door 2 paarden getrokken. Route: Haven tot aan Zijlpoort. Palingrokerij: Een stalletje met Haring en Paling, waar de paling ter plekke gerookt wordt.

Hogewoerd 79 2311HG Leiden Tel: 071- 5120608. 67

feestwijzer#12.indd 66-67

25-08-2005 15:54:35


Op het Havenplein staat de Vrijwillige Brandweer uit Woubrugge. Zij laten u een Oldtimer, een Bedford zien. Een open trekker/manschappenwagen met Motorspuitaanhangwagen. Gebouwd in 1951. De Bedford is na een half jaar noeste arbeid (hij moest helemaal uit elkaar) met de hand geschilderd. Hij staat nu weer glimmend te pronken.

maandag 3 oktober 10.15 uur

De Leidse Reddingsbrigade geeft de hele dag ondersteuning en tussendoor geven zij een korte een demonstratie.

Op 3 oktober 1574 direct na de bevrijding door de Geuzen, kwam een groot deel van de Leidse bevolking spontaan bij elkaar in de Pieterskerk voor een dankdienst voor de herkregen vrijheid. Deze dienst is als herdenkingsdienst door de eeuwen heen uitgegroeid tot een bijzondere traditie. U bent ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om de traditionele Herdenkingsdienst bij te wonen op die bijzondere historische plek, de Pieterskerk. Ds. Roelof Steenstra, een oude Leidse bekende, zal de Herdenkingsdienst dit jaar voorgaan. De muziek wordt verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”. De organist is de ons bekende Joop Brons en de liederen worden gezongen door De Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons.

Het promotieteam van De Koninklijke Marine is aanwezig met een Duikvaartuig van 30 meter lang, twee rubber reddingsboten, een promotietent en een klimwand op het Havenplein voor volwassenen en jeugd vanaf 16 jaar.

Thema Herdenkingsdienst “De waterlelie komt niet van zijn plaats, hoe hard het ook waait en van welke kant de wind ook komt. Hij is met een lange stengel “verankerd”, diep en donker, op de bodem van de vijver. Dat houdt hem op zijn plaats. Wanneer hij dat loslaat, raakt hij stuurloos op drift, alle kanten uit. Vergelijkbaar zitten wij a.h.w. “verankerd” vast aan het verleden. Zo ontstaat geschiedenis. Wij zijn niet ergens in de tijd willekeurig neergelaten in deze wereld om een aantal jaren te consumeren en vervolgens weer te verdwijnen. Wij zijn mensen met een geschiedenis. Wij zijn daar - net als die waterlelie - met een lange steel mee verbonden, die houdt ons op onze plaats en voorkomt dat wij op drift raken. Je moet het leven zien in het perspectief en tegen de achtergrond van onze geschiedenis. Dat doe je door te gedenken. Gedenken is meer dan zich herinneren. Gedenken is “het zich weer levend voor de geest halen”. Zo werkt het verleden door in het heden. Snijd je die band door dan blijf je zonder enige diepgang aan de oppervlakte drijven en waait met alle winden mee. Daarom is het goed om ieder jaar weer met een kerkdienst het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574 te gedenken.

Op het programma ’s morgens staat verder nog Water-spuitvoetbal: Herengracht/Kalvermarkt. De Brandweer Woubrugge zoekt enthousiastelingen in het publiek die met de spuitwedstrijd mee willen doen. Wie maakt de meeste doelpunten? Op het programma ‘s middags staat verder nog: Wedstrijd touwtrekken op het water. Op een vlonder in het water, twee ploegen, een dik touw en… trekken maar. Ploegen samengesteld uit Prominente Leidenaren en Sporters kunnen hier hun krachten tonen. I.s.m. het 3 October Gilde zijn er leuke prijzen te verdienen. Vanaf de Sleepboothaven aan de Oude Singel/Houtmarkt vaart een kleine pendeldienst richting de Historische haven aan het Kort Galgewater.

Herdenkingsdienst PIETERSKERK

Ds. Roelof Steenstra

68

feestwijzer#12.indd 68-69

69

25-08-2005 15:54:37


maandag 3 oktober 13.00 uur

GROTE OPTOCHT HAAL HET DOEK MAAR OP Bij de optocht De titel van de Grote Optocht komt uit de eerste regel van een bekend lied van cabaretier Wim Sonneveld. Deze theaterman heeft vele podia in Nederland bespeeld, waaronder ook het podium van de Leidse Schouwburg. Onze schouwburg, want zo mogen we dit theater toch wel noemen, viert dit jaar haar 300 jarig bestaan en is daarmee het oudste theater van ons land. Velen zeggen: het mooiste theater. Dit jubileum is aanleiding geweest de Grote Optocht op te bouwen uit theatervormen vanuit het heden, verleden en de toekomst. Een dankbaar onderwerp waarbij de leden van de Optochtcommissie veel creativiteit aan de dag konden leggen. Zo komt u in de Grote Optocht het Grieks- en Romeins theater tegen. En wat te denken van het Middeleeuws theater? Natuurlijk mag in zo’n overzicht het Klassiek theater niet ontbreken. Romeo en Julia zijn zeker van de partij. Het hedendaags theater krijgt een dubbele betekenis dankzij de jubileumvoorstelling van de jarige Leidse Schouwburg. Ter afsluiting van

70

feestwijzer#12.indd 70-71

het feestelijke jaar brengt de Leidse Schouwburg het uit 1645 stammende stuk: “Belegering ende het Ontset der Stadt Leyden”. Dit oude stuk wordt in een modern jasje in een aangepaste Schouwburg opgevoerd en voor een deel ook gebracht in de Grote Optocht. Het stuk werd geschreven door de jonge Reyer Bontius geboren in het eerste kwart van de 17e eeuw. Deze Reyer was de zoon van Cornelis Bontius, de kleinzoon van de hoogleraar Reynerius Bontius en een neefje van de beruchte schout Willem Bontius. De eerste druk van het stuk zou verschenen zijn toen de auteur twintig jaar oud was. Bij de beschrijving van de Grote Optocht meer over dit stuk. De toekomst van het theater wordt uitgebeeld door de groep Abacus. Dit fantasieachtig theater kunt u ook al in de ochtenduren in het centrum van de stad bewonderen. Kleurrijke en prachtig geschminkte gezichten kunt u zien bij het Circustheater. De laatste jaren bent u van ons gewend dat kinderen een belangrijke rol spelen in de Grote Optocht. In het Kindertheater kunt u van deze jonge mensen genieten. Tot slot laten wij u ook kennismaken met het Volkstheater en invloeden uit de Amerikaanse theaterwereld. Wij wensen u zeer veel plezier bij het kijken en luisteren naar de Grote Optocht en…

Haal het doek maar op !

Medewerking verlenen Gemeentebestuur Leiden, Politie Hollands Midden District IV ( Leiden/ Voorschoten), Korps Landelijke Politiediensten/Dienst Levende Have, Gemeentelijke Diensten Leiden, Leidse Brandweer, Leidse Rij- en Jachtclub, Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging, Dienst Wijkbeheer Leiden, Leidse en andere muziekkorpsen en -groepen, Leidse Schouwburg, Fa. Magro/Bergen op Zoom, Bloemenmagazijn David Nieuwenburg, Automobielbedrijf Het Motorhuis, Fa. Spreksel, Fa. Hoppezak, Johan Paardekoper, BSG Leiden, Creastand/ Zoetermeer, Bonaventura College, Stedelijk Gymnasium, div. landelijke ruiterverenigingen en maneges, Flora/Rijnsburg, Musical gezelschap OTIS, Rode Kruis afd. Leiden e.o., R.K. Basisschool St. Joseph, Leidsch Dagblad, fa. Haasnoot/ Rijnsburg, Scoutinggroep St. Joseph, Jongerentheatergroep “Zooitje (on)geregeld”, Sligro Leiden, Coca Cola Nederland, HEMA Leiden, Tot Ieders Genoegen, Griffioen Precious Presents, ROC Leiden, Da Vinci College Leiden, Archeon Alphen a/d Rijn, Snowworld Zoetermeer, Alecto Leiderdorp, Auto Heemskerk Leiden, Jaap Slagman, Leiden English Flushers en vele anderen.

71

25-08-2005 15:54:38


ROUTE VAN DE OPTOCHT

Samenstelling en volgorde

Vertrek 13.00 uur precies: Burggravenlaan. De gehele Burggravenlaan is opstelplaats en niet bestemd voor publiek!!!!!!!! Daarna: Hoge Rijndijk, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Breestraat, Noordeinde, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, Fruinlaan, waarna ontbinding van de Optocht in de Fruinlaan ter hoogte van het Stedelijk Gymnasium. De Burggravenlaan zal tot 16.00 uur volledig afgesloten zijn tussen Hoge Rijndijk en Fruinlaan.

van de Optocht

ALGEMENE AANWIJZINGEN

 Politiebus

Voorgenoemde route is erop gericht de Optocht aaneengesloten door de stad te laten gaan. Naast de instructies die de deelnemers ontvangen, is zeker ook de medewerking van het publiek nodig om de Optocht de route zonder haperingen te laten afleggen. Het met een voertuig innemen van een standplaats langs de optochtroute is niet toegestaan (zo nodig worden voertuigen op last van de politie verwijderd). Men wordt dringend verzocht de route zo breed mogelijk vrij te laten (op diverse plaatsen worden daartoe dranghekken geplaatst) en niet met de Optocht mee te lopen of door de optocht heen over te steken. Met name in de smallere doorgangen zullen activiteiten en neringdoenden buiten de gevels niet worden toegestaan. Dergelijke activiteiten in de stoet zijn altijd verboden. Medewerking wordt ook gevraagd om te voorkomen dat kinderen in het gedrang komen. Natuurlijk krijgen zij van de ouderen gelegenheid om vooraan te staan. Maar dit is niet zonder gevaar, vooral wanneer ruiters, koetsen of praalwagens voorbij rijden. De taak van de politie en van de Optochtcommissarissen kan zeer verlicht worden door hun aanwijzingen met souplesse op te volgen. Nogmaals een vriendelijk, maar zeer DRINGEND verzoek: mijd de Burggravenlaan tijdens het opstellen van de Optocht: deze laan is in gebruik als opstelplaats en behoort niet tot de route; uw aanwezigheid daar belemmert de opstelling en start van de Optocht. De Optochtcommissie zorgt voor voldoende verkeersregelaars om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

72

feestwijzer#12.indd 72-73

 Leidsch Dagblad  Politiemotoren  Politie te paard

 Muziekkorps: Amigo  Erewacht te paard Met het vaandel van de 3 October Vereeniging, verzorgd door leden van de Leidse Rij- en Jachtclub en de Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging o.l.v. mevrouw M.A.G. Couwenberg (commandant).  Lopend Leids Vendel Officiële garde van de 3 October Vereeniging onder de zinspreuk “Panis et Piscis”.  Ruiters, vier trompetten en pauken Uitgevoerd door de Palenstijnruiters  Rijtuig Met de burgemeester van Leiden en de voorzitter van de 3 October Vereeniging en hun echtgenotes. De voorzitter van de 3 OctoberVereeniging Leiden, de heer Piet van Sterkenburg, zal voor de laatste keer in zijn functie deeluitmaken van de Optocht.  Praalwagen Purple  Rijtuigen Met bestuursleden van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken te Groningen en de 8 OctoberVereeniging “Alkmaars Ontzet”.

73

25-08-2005 15:54:39


 Geuzen in gerij De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen.  Vijf Herauten  Gouden Koets Tijdens het eerste lustrum van het 3 October Gilde is er een prijsvraag geweest. De prijswinnaar ziet u vandaag in onze Gouden Koets.  Zes Ruiters Uitgevoerd door de groep Muijsert.  Felicitatie 300 jarige Leidse Schouwburg De directie van het mooiste en oudste theater van ons land presenteert zich op feestelijke wijze. Muzikaal ondersteund door een Tuna groep.  De Joppenszprijzen  Fanfarekorps van de Koninklijke Luchtmacht Hoofdcartouche

Haal het doek maar op

 Cartouche EERSTE BEDRIJF We zien een prachtige wagen als symbool van het Grieks theater. Vanuit de klassieke mythologie laten we u de Griekse prinses Antigone zien. Zij was een dochter van de Thebaanse koning Oedipus en zijn vrouw en moeder Jocasta. Toen Oedipus zich bewust werd van zijn bloedschande, stak hij zijn eigen ogen uit; Jocasta verhing zich. Antigone begeleidde daarop Oedipus door zijn ballingschap in Griekenland. In het heiligdom van Colonus, bij Athene, vond Oedipus zielenrust, waarna hij stierf. Antigone ging terug naar Thebe. Daar was haar broer Polynices gedood bij een oproer tegen de nieuwe koning Creon. Zijn lichaam lag onbegraven buiten de stad. Antigone strooide, symbolisch, aarde over hem heen. Creon liet haar vervolgens inmetselen in een grot, waar ze zich verhing. Deze mythe kent vele varianten, maar steeds is Antigone het heldhaftig slachtoffer van een afschuwelijke familiegeschiedenis. In deze groep ziet u veel Grieken gekleed in toga en getooid met olijftakken en genietend van de druiven.

74

feestwijzer#12.indd 74-75

 Muziekvereniging: VIOS We gaan verder in de Griekse mythologie met Medusa. De Gorgonen waren drie zussen: Sthena (kracht), Medusa (koningin) en Euryale (de verspringende). Zij waren dochters van Phorcys, een zoon van Gaia. Alleen Medusa was sterfelijk, zij werd gedood door Perseus. Haar angstaanjagende gelaat werd aangebracht op schilden van krijgers, stadsmuren en amuletten. Wie haar aanschouwde veranderde in steen. Met behulp van Athena’s schild wist Persues haar te onthoofden en uit haar dode lichaam ontstond de reus Chrysaor en het (door Poseidon verwekte) gevleugelde paard Pegasus. Athena plaatste het Medusa-hoofd op haar schild (Aigis). De twee volgende figuren uit de Griekse mythologie zijn Daedalus en Icarus. Daedalus was een bekend kunstenaar in Athene. Hij was een nakomeling van de koning van Attica, Erechtheus. Hij was zeer bekend omdat hij de eerste was die standbeelden open ogen gaf en uitgestrekte handen en voeten die verend voortschreden. Maar toen een leerling, Talos, grote talenten bleek te hebben was hij bang dat hij beter zou worden dan hijzelf. Daarom stootte hij hem van een hoge rots. Koning Minos van Kreta bood hem bescherming en hij genoot van de vriendschap met de koning. Daedalus moest voor de koning een onderkomen maken voor de Minotaurus. Hij bouwde een ingenieus labyrint vol kronkelende wegen waar niemand ooit uit kon ontsnappen. Toen het labyrint klaar was werd de Minotaurus in het midden opgesloten. De stad Athene stuurde al negen jaar lang 7 jonge mannen en 7 jonge meisjes als oorlogsschat aan koning Minos. Dit was voedsel voor de Minotaurus. Daedalus kreeg heimwee en hij vroeg Minos of hij mocht vertrekken. Maar de koning weigerde. Vanaf dat moment dacht Daedalus hele dagen na over hoe hij kon ontsnappen. Alleen de lucht zou voor hem een ontsnappingsroute zijn. Hij begon wassen vleugels te maken en op een dag probeerde hij te vluchten samen met zijn zoon Icarus. Hij had zijn zoon nog zo gewaarschuwd voor het gevaar. Hij zei tegen Icarus: Zoon vlieg niet te hoog want de zon zal je vleugels doen smelten en vlieg niet te laag want anders stort je in de zee. Maar ze waren nog niet ver weg of Icarus probeerde eens hoog te vliegen. Met alle gevolgen van dien: Zijn vleugels smolten en hij stortte in zee. Het Romeins theater wordt in deze groep uitgebeeld door heldhaftige soldaten en gladiatoren. De groep wordt vooraf gegaan door een aantal trommelaars en in de groep geven de Romeinse dames acte de presence.

75

25-08-2005 15:54:39


Asterix en Obelix mogen in dit onderdeel van het eerste bedrijf niet worden vergeten. Hoe zat dat ook al weer met Asterix? Zo’n 2000 jaar geleden was heel Gallië, zo heette Frankrijk toen, bezet door soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Heel Gallië? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk… Ren Goscinny en Albert Uderzo creëerden het wereldberoemde duo Asterix en Obelix in 1959. We gaan naar het Middeleeuws theater. Ridders en Jonkvrouwen komen aan u voorbij en zij worden vermaakt door narren en minstrelen. De jonkvrouw met haar witte zakdoek speelt haar spel goed.

 Muziekvereniging: Franciscus Band Leiden Studenten hebben altijd een aparte rol gespeeld in onze maatschappij. Jarenlang namen zij de plaatsen in op de eerste rijen van de Leidse Schouwburg. Nu kijken ze vaak naar uitvoeringen van medestudenten. Deze Lullo’s vermaken hun collega’s op de wagen die hierna komt. In badjas en natuurlijk aan het bier genieten de studenten van het optreden. Het Theater van de toekomst wordt prachtig neergezet door het Abacus Theater. We laten hier de beelden voor zich spreken.  Doe het gordijn maar even dicht.

 Muziekvereniging: Junioren K & G In de volgende groep laten we u zien hoe het volk naar de schouwburg ging. U ziet het schouwburgpubliek uit de achttiende en negentiende eeuw. Keurig gekleed op weg naar de Oude Vest. Zij komen aan bij de voorstelling van Reyer Bontius, Belegering ende het Ontset der stad Leyden in 1574. U kunt de jubileumvoorstelling van de Leidse Schouwburg aanschouwen op de wagen die nu aan u voorbij trekt. Het stuk werd door Bontius geschreven in dialoogvorm en tussen de bedrijven door zijn vertoningen te zien van zogenaamde Tableaux Vivants, waarin de acteurs verschillende aangrijpende gebeurtenissen zonder woorden als in een schilderij uitbeelden. Bij de vertoningen sprak een acteur een verklarend versje van vier regels. Tableaux vivants zijn in de lange historie van de 3 oktoberoptocht een gewild onderdeel geweest. Vooral bij historische optochten.

 Cartouche TWEEDE BEDRIJF In het tweede bedrijf maken we kennis met het Klassiek toneel. Een hoofdrol hierin is weggelegd voor William Shakespeare. Op de wagen zien we Romeo en Julia. Het verhaal is ontstaan door verschillende hervertellingen van een verhaal uit 1476 van Masuccio Salernitano, Mariotto en Gianozza. Het is het verhaal van Romeo Montague en Julia Capulet; twee kinderen van rivaliserende families in Verona, Italië, die verliefd op elkaar worden, in tegenstelling tot de haat en nijd die er bestaat tussen hun familieleden. Getweeën staan ze op tegen hun ouders en trouwen, om zo de twee families wellicht tot verzoening te brengen. Uiteindelijk faalt dit plan en plegen zij zelfmoord. We zien hier ook nog King Lear. Een stuk dat Shakespaere schreef op basis van het leven van koning Leir. Uit het klassiek toneel kennen we allemaal Cyrano de Bergerac. Het verhaal van Edmond Rostand, zegt dat Cyrano hoofd van de cadetten

Na dit deel van het eerste bedrijf houden we even een Pauze. Het is nu tijd om te genieten van een kopje koffie, verzorgd door de koffiejuffrouwen van de schouwburg. Vergeet de gevulde koek niet. Als u hoge nood heeft kunt u gebruik maken van de toiletten. Zo te zien staat er al een flinke rij. De toiletjuffrouw doet goede zaken. Het is altijd jammer dat de pauze zo kort duurt. Luister daar gaat de pauzebel al. Even snel doorspoelen en weer terug naar onze zitplaats. Terug in het theater kijken we naar de revue en het cabaret. De Snip en Snap Revue en prachtige revuedames. Veel veren en glamour. Het is halverwege de twintigste eeuw.

feestwijzer#12.indd 76-77

25-08-2005 15:54:40


is en tevens dichter en zwaar verliefd op zijn nichtje Roxanne. Maar Cyrano heeft een lelijke lange neus en denkt dat zijn nichtje nooit van hem zal houden. Op een dag wil ze met Cyrano een afspraak om te vertellen dat ze van iemand uit zijn peleton houdt. Het is Christian de Neuvilette. Eerst dacht Cyrano dat ze hem bedoelt maar al snel belooft hij Roxanne te helpen bij haar liefde voor Christian. Roxanne krijgt een aanzoek van een baron en zij wil dan ook zo snel mogelijk trouwen met Christian. Cyrano leidt de baron af zodat Roxanne en Christian kunnen trouwen. Christian sneuvelt in de strijd tegen de Spanjaarden. Door de bemiddeling van Cyrano is hij op de hoogte van alle brieven en gedichten van Christian aan Roxanne. Nadat hij zelf zwaar gewond raakt, bekent hij zijn liefde aan Roxanne op zijn sterfbed.

geweest. Ze pleegde zelfmoord nadat men haar meldde dat haar man Marcus Antonius was omgekomen. Dat deed ze met een adder die ze in een mand met vijgen had laten binnensmokkelen, die adder zou haar hebben gebeten in de borst of in de arm. Toen Marcus Antonius, die toch nog leefde, dit hoorde maakte hij ook een eind aan zijn leven. Cleopatra wordt goed in de gaten gehouden door de kamelen en de olifant. Een orkest in stijl sluit dit Egyptische drama.

Deze taferelen worden met meer dan bijzondere belangstelling gadegeslagen door de twee oude heertjes uit de Muppets. Gezongen toneel komen we tegen in Aida. Deze groep begint met een stille trom. Het verhaal speelt zich af in het Egypte van de farao’s, dat in strijd is met het buurland Nubia. Tijdens een expeditie op vijandelijk gebied neemt de Egyptische generaal Radames een groep vrouwen gevangen waaronder de beeldschone Aida. Radames weet dan nog niet dat Aida de dochter van de Nubiaanse koning is; hij is wel zwaar onder de indruk van haar. Hij schenkt haar als slavin aan zijn verloofde, prinses Amneris. Wat niet mag, gebeurt toch: Aida en Radames worden hopeloos verliefd op elkaar. Zonder het te beseffen roept Radames daarmee het noodlot over hun drieën af. Want het huwelijk van Radames met de dochter van de farao is aangekondigd hoewel hij eigenlijk verliefd is op Aida. Amneris merkt dat haar aanstaande echtgenoot van een ander houdt. Op haar beurt raakt Aida in een innerlijke tweestrijd omdat zij de dochter van de koning van Nubia is en een verhouding met Radames gezien zal worden als verraad aan haar volk. Twee prachtige obelisken passeren u nu. Slaven trekken de sfinx voort en de Egyptische bevolking trekt zingend aan u voorbij.

We belanden nu in de twintigste eeuw. U herkent hem vast wel: Dorus, een creatie van Tom Manders. Wat iedereen is bijgebleven is de onvergetelijke presentatie van Poesie mauw. Het waren ook de jaren waarin een traantje werd weggepinkt bij volksmuziek. Ook hier welt een traan. Dit is een prima overgang naar het straattheater. Voor de 3 oktoberfeester niet onbekend. Vanochtend heeft u al het nodige op de Breestraat kunnen zien. Jaap Slagman zet onder het motto: Comedia del’Arte een eigen interpretatie neer waarin de poppenkast een belangrijke rol speelt.  Muziekvereniging: Con Fuoco

De groep wordt gevolgd door een grote obelisk die door slaven door de straten van Leiden wordt geduwd. De vier Nubiers kondigen Cleopatra aan. Cleopatra was farao van het oude Egypte. Ze was het laatste lid van de Ptolemaeische dynastie die over Egypte had geregeerd vanaf 305 v. Chr. Ze nam de troon over bij de dood van haar vader, Ptolemaeus XII Auletes in 51 v. Chr. Cleopatra is zowel met Gaius Julius Ceasar als met Marcus Antonius, die betrokken was bij Caesars door, gehuwd

feestwijzer#12.indd 78-79

 Cartouche DERDE BEDRIJF Het Kindertheater wordt voor u op verschillende manieren gepresenteerd. De kinderen zijn met hun begeleiders lang aan het werk geweest om u te kunnen laten genieten van wat er op dit gebied te zien is.

25-08-2005 15:54:40


Het Circustheater is misschien wel het ultieme genot wat betreft drama, fantasie, acrobatiek, humor en liefde voor dieren. We openen met een clownsorkest. Op de tonen van dit orkest laat kindercircus Atleto zien wat zij allemaal kunnen met hoepels en balanceerwielen.

We gaan naar het Volkstheater. Op de wagen ziet u een authentieke Surinaamse Volkstheatergroep. Het is een genot om naar te kijken en vooral te luisteren. Zij brengen hun eigen muziek mee.

Gymnastiekvereniging Excelsior laat ons genieten van een trapeze act, gevolgd door een uit Duitsland komende groep met Rohnraderen.

Van Suriname naar Parijs. Aan het begin van de vorige eeuw ontstond de Can-Can in het Parijse theater de Moulin Rouge. Deze groep danseressen brengt u weer even terug naar, voor sommigen, hun stoutste dromen.

Bij een circus hoort natuurlijk ook het ijscowagentje. De fietsende clowns maken het wel erg bont maar het is ook absoluut knap wat zij u laten zien. Jongleren is een vak apart. Zonder hun knotsen, ballen en andere zaken te laten vallen vertonen deze jongleurs hun kunsten aan u. Hier ziet u een aantal creaties uit de eerder genoemde periode van de Comedia del’Arte. Prachtige clowns figuren. Bij een circus horen wilde dieren. Deze beesten lijken gevaarlijk toch kun je ze echt aaien.

De groep wordt gevolgd door een eigentijdse benadering van de erotiek in onze samenleving. We durven het echt aan met deze fantastische paaldanseres. Dit soort kerels zullen we altijd blijven zien. Zorg maar dat u uw potloodslijper bij de hand heeft.  Muziekvereniging: Show and Marching Band K & G We openen nu het Filmtheater voor u. Een enorm filmdoek komt langs; we vergeten daarbij niet de regisseur, de cameraman, de man met het beroemde bordje CUT en andere attributen. U herkent ook wel de kaartjesverkoper. Maar ook Al Capone met zijn gangsterbende.

Deze clowns zoeken het hoog op. Een prachtige groep.

In het Muziektheater gaan we genieten van de West Side Story. Het verhaal gaat over liefde en lijkt wel wat op een moderne uitwerking van Romeo en Julia. In deze Grote Optocht komt alles bij elkaar. De verhaallijn is dan ook een bewerking van het toneelstuk van William Shakespaere Romeo and Juliet, maar in dit geval speelt het tussen Pools/Amerikaanse en Puertoricaanse straatbendes in de Upper West Side van New York City. Tony en Maria worden verliefd op elkaar, hoewel ze bij verschillende bendes behoren

De acrobatische Gym Piramiden bouwers zullen deze middag veel kilometers afleggen. Zij lopen ook naar boven.

Tony hoort bij de Jets en de Puertoricaanse Maria hoort bij de Sharks. Het sombere thema, de prachtige muziek en het brandpunt van de verhaallijn was gericht op de sociale problemen van die tijd.

Dames en Heren, Hooggeëerd publiek. Uw aandacht voor… de spreekstalmeester. Al fietsend praat hij alle onderdelen aan elkaar.

In deze groep kunt u uw hart ophalen aan dansende, swingende Rock & Roll meiden en jongens. Let ook op de prachtige auto’s die in deze groep meegenomen worden. We maken deze groep compleet met een Basketbalteam en een Honkbalteam. Daar horen natuurlijk ook de Cheerleaders bij.

Herkent u dit nog? De man met het buikorgeltje! En zijn aapje. Zeg nu maar gerust AAP.

Hij wordt op zijn huid gezeten door het Fietsharmonisch orkest. Deze groep sluit het circustheater af.

feestwijzer#12.indd 80-81

25-08-2005 15:54:41


We besluiten ons muziektheater met de Blues Brothers.

uur 23.30 uur oktober 23.30 maandag 33 oktober maandag

We hopen dat u van deze wereld van het THEATER heeft genoten.

Vuurwerk

GRATIS DOOR SPONSORING:

LUNCHPAKKETTEN DEELNEMERS OPTOCHT

ANKERPARK Zoals elk jaar is ook dit jaar weer het traditionele vuurwerk een prachtige afsluiting van een geweldig feest. In het Ankerplantsoen zal als een sensationeel slotakkoord van de herdenking en viering van het Leidens Ontzet ook dit jaar weer een prachtig samenspel van kleur en klank te aanschouwen zijn. Kom en geniet met volle teugen van dit schitterende schouwspel. Kom en geniet, slapen komt daarna wel.

HEMA maandag 3 oktober 14.30 - 15.30 uur

Poppentheater voor de patientjes van de Kinderafdeling van het LUMC KINDERDAKTUIN - LUMC 3 Oktober is een feest voor groot, klein, dik, dun, oud, jong en evenals vorig jaar, dit jaar ook voor de kinderen die in het ziekenhuis moeten blijven. Op maandag 3 oktober komt het Poppentheater PANKRAS een uur lang hun kunstjes vertonen, ze laten zoveel mogelijk kinderen van de kinderafdeling meegenieten. Het feest is bestemd voor alle patiĂŤntjes die op de kinderafdeling moeten verblijven. Zij mogen hun broertjes, zusjes en vaders en moeders ook uitnodigen, zodat die kunnen meegenieten. Voor de kinderen is er natuurlijk ook een drankje en nog een kleine verrassing. Dankzij een aantal vrijwilligers kunnen de kinderen op zaal alles volgen via de televisie.

82

feestwijzer#12.indd 82-83

DE GEUZEN VAN BOISOT De Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal grote ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsorbijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen. De Geuzen van Boisot bestaan op dit moment uit: Clean Lease Randstad Geelkerken & Linskens Advocaten ING-Bank Leiden Luba Beheer B.V. Motorhuis Holding B.V. Oudclad Dak- en Gevelsystemen B.V. Dhr. A.W.M. Coenen Smitsloo Groep Totaalarchitectuur Van Egmond

83

25-08-2005 15:54:41


In het 3 October Gilde zijn Leidse ondernemers samengebracht die uiting willen geven aan hun betrokkenheid bij de tradities van 3 oktober en de viering van Leidens Ontzet. De deelnemende ondernemers betalen jaarlijks een bijdrage van e 310,- aan de Stichting 3 October Gilde. De deelnemers komen minstens 2x per jaar bij elkaar, onder meer om te beslissen over de besteding van de bijeengebrachte gelden. Per 1 augustus 2005 bestond het Gilde uit de volgende 131 deelnemers: de heer J.J. Aalst ABNAMRO Bank N.V. AKRON Reclame & Marketing Van den Ameele Berging B.V. Arenthals Grant Thornton Van Arkel Accountants Art Exp Atlas Inexo B.V. Bakema & Pison Makelaardij Loodgietersbedrijf Barendse B & R Bouwmanagement BDO Accountants & Adviseurs Bekooy B.V. Bekooij Stukadoors- en Afbouwbedrijf Berk accountants Beij Bouw B.V. De Blauwe Roos ’t Bloemenhoekje Bloemsierkunst David Nieuwenburg Boonekamp Drankengroothandel B.V. Borsboom Accountantskantoor Bos Beheer Breedveld Holdingsmij. B.V. Brouwer’s Tours B.V. BSG Media Producties & AV Faciliteiten Bunnig & Partners B.V. De Clercq Advocaten, Notaris en Belastingadviseurs CSN Automatisering Deloitte

84

feestwijzer#12.indd 84-85

Dieben Beheer B.V. Van Diemen Sloopwerken Jan van Duuren Transport Elderhorst C.V. EnergiQ Holding Elfa Leiden B.V. Euro-Coiffeur Eurotransplant Fast administratiekantoor Fortis Bank Frebouw Bouw- en Onderhoudsbedrijf Galerie De Rode Cirkel Geenjaar Autobedrijf B.V. Van der Geest B.V. Gerechtsdeurwaarderkantoor Buik en Van der Horst Graficon Drukkerij Van der Greft Beheer B.V. Griffioen Precious Presents Drukkerij Groen Groeneveld Keurslagerij Groenoordhallen Exploitatiemij. Gebr. De Groot B.V. F.C.A. van Haasteren Hedeman Herenmode Hemmes, van Baal, van de Berg en Karremans Het Haagsche Schouw Het op Zondag/Witte Weekblad Hogeschool Leiden Holiday Inn Leiden

Holstein-Tmmermans Advocaten Holverda Schoonmaakbedrijf Firma Hoppezak Hundersmark B.V. ID College Impulsus, Training & Coaching B.V. ING Bank Leiden Interpulse automatisering B.V. Jansen Ohlenroth & Partners Advocaten Jachtwerf Albatros De Jong Autoverhuur B.V. Kamsteeg Autolease Klinkenberg Betimmering Van der Klugt Bed & Interieur Apotheek Kok Leiden BV Fa. D. Koolmoes Fa. J. Koolmoes en Zn. KPMG Accountants N.V. Kwik & Van Hoek P.B. Labrujere Ladan Zonwering van Lanschot N.V. Leidsch Dagblad Leyenburg Mode Liam B.V. Lubbe Reizen Maasdam B.V. Makelaardij Bob Oudshoorn B.V. Media Design Internet van der Meer Autoschade Service Meeus Bedrijfshuisvesting B.V. W.L.M. Meuwissen M.I.G.-Leiden B.V. Mike’s Trade en Horeca Service Monty Magazines Het Motorhuis B.V. Van Muiden Glas- en Schilderwerken MVKK Kommunicatie Nexus Students Swinghuse B.V. Nieuwborg Aluminium B.V. Ed Nozeman Nijssen Koeling Ober Makelaardij Onderwijsbureau Hollands Midden Pasadena Productions B.V. Drs. A. Pechtold P.J.M. Perquin Belastingadviseurs B.V Perquin Holding B.V.

Pieterskerk Van der Poel Assurantiekantoor B.V. Prentenkabinet Promotion Activities Quality Company Support Rabobank Leiden/Oegstgeest Rambo B.V. Randstad B.V. Elektrotechniek De Regentenkamer Remmerswaal Accountantskantoor Restautants De Baanderij en De Gaanderij Restaurant Koetshuis De Burcht Restaurant Cronesteyn ROC Leiden Romac Reinigingsmachines Dick de Roode Van Roy c.s. Advocaten De Ruijter De Wildt De Vroom Advocaten Rijsbergen Automaterialen B.V. Fa. G.A. Sassen SchadeNet Leiden Garage J.C.H. van Schie Schlagwein Timmer-Metsel-Onderhoud Sloos en Zoon B.V., Grond- en Straatwerken Soek - ‘t Leidse Huys Sportbedrijf Leiden Sport Business & Media Travel Springer Verwarming B.V. Staal Bankiers Stadscafe/Restaurant Van der Werff Stadsgehoorzaal & De Waag Stichting Stadsparkeerplan Switch Werving & Selectie B.V. Teekens Karstens Advocaten/Notarissen Transportbedrijf van der Ham TV West Verkuylen Beheer B.V. Voetlicht De Waard & Partners Belastingadviseurs KDV De Watergeuzen G. Wolf Management & Advies B.V. Dirk van der Zeeuw Loodgietersbedrijf W.J. Zirkzee B.V. Zirkzee & den Os Belastingadviseurs

Het 3 October Gilde streeft naar een groot draagvlak bij het bedrijfsleven en nodigt daarom ook andere ondernemers van harte uit zich aan te sluiten. Aanmelding is mogelijk bij het 3 October Gilde, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden en via de sponsorpagina van de website: www.3october.nl of per fax: 0715166699.

85

25-08-2005 15:54:42


Georganiseerde feesten der 3-October Vereeniging vanaf haar oprichting 1886 Optocht Vereenigingen met Banieren 1887 Waterfeest ‘Intocht der Geuzen’ 1888 Volkskinderspelen 1889 Wedstrijd versierde Vliegers en Volksspelen 1890 Kinderfeesten en Optocht 1891 Reclame-optocht 1892 Volksmuziekfeest 1893 Versierde Hoepeloptocht en Wedstrijd 1894 Paarden- Versiering-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1895 Etalage-Wedstrijd en Vaandeloptocht 1896 Fietsfeest en Optocht 1897 Kinder-Cantate: Leidens Strijd en Zegepraal 1898 In combinatie met de Kroningsfeesten 1899 Water-optocht (Versierde Boeiers en Peurschuitjes) 1900 Groot Muziekfestival (Harmonie- en Fanfarekorpsen) 1901 Optocht van Versierde Voertuigen 1902 Grote Sportbetoging 1903 Optocht Versierde Landbouwvoertuigen 1904 Grote Optocht. Praalwagen Sted. Ver. met Banieren 1905 Groot Muziekfestival 1906 Grote Historische Optocht 1907 Grote Reclame-optocht 1908 Etalage-Wedstrijden. Optocht van Bruidsparen 1909 Optocht Gekostumeerde Groepen ‘Elf Provinciën’ 1910 Optocht der Vereenigingen en Volksspelen 1911 Optocht: Hulde van de Elf Provinciën en van Oost en West 1912 Groot Sportfeest 1913 Optocht Sted. Ver. met Banieren en Gekostumeerde Groepen 1914-1916 Geen feest wegens oorlog 1917 Cantate: ‘Leidens Strijd en Zegepraal’ 1918 (Koor 300 Kinderen) Oud-Holl. Nieuwe tijd en Voordracht (Gehoorzaal en Graanbeurs) 1919 Grote Leidse Historische Optocht 1920 Optocht ‘De Volken der Aarde’ 1921 Feestelijke intocht der Geuzenvloot, grote romantische Optocht: Meesterwerken Wereld Literatuur 1922 Openluchtspel. Intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom, 3 Oktober 1922, met optocht 1923 Groot Middagfeest. Intocht van Willem l, Prins van Oranje, binnen Brussel, 23 september 1577 1924 Openluchtspel-Minnespel (Spel van Klank en Kleur). De Vrede van Rijswijk en Historische Allegorische Optocht ‘De Gouden Eeuw’ (1572-1697) 1925 Nationale Reclame-optocht 1926 Intocht van Jan van Beieren binnen Leiden, op 18 augustus 1420. Riddertoernooi. Het spel der 4 elementen 1927 Allegorische Optocht: ‘de Leidse Hout’ 1928 Optocht: ‘Het Verkeer door alle Eeuwen heen’ 1929 Optocht: ‘De Rijn’. Historie en sage van St. Gotthard te Katwijk aan Zee 1930 Groot Bloemenfeest 1931 Optocht Oost en West 1932 Optocht + en 1933 Oranje en Leiden 1934 Belangrijke personen en feiten uit de Geschiedenis der Elf Provinciën 1935 Oosterse Optocht 1936 Luisterrijke Jubileum-optocht 1937 Optocht: ‘Griekse Mythen en Sagen’ 1938 ‘Het Leidse Stadhuis’ 1939 Alleen Uitdeling Haring en Wittebrood 1940-1944 Geen feest wegens oorlog 1945 Grote Optocht, voorstellende: 1e enkele historische gebeurtenissen: 2e groepen, samengebundeld door Buurtcommissies e.a.; 3e reclame

86

feestwijzer#12.indd 86-87

1946 Grote Optocht: ‘Het vertrek van Karel ll, Koning van GrootBrittanië en Ierland, uit Den Haag naar Scheveningen ter inscheping naar Engeland op de 2e juni 1660’ 1947 Luisterrijke Optocht, voorstellende ‘10 Eeuwen Historische Klederdrachten’ 1948 Luisterrijke Optocht, genaamd: ‘Rondom de Vrede van Munster’ 1949 Optocht: ‘Leiden’s Beleg en Ontzet’: ‘Intocht der Geuzen’ (Studenten Roeivereniging ‘Njord’) 1950 Grote Bedrijfs-Parade 1951 Jubileum-optocht: ‘Leidse Hutspot’ 1952 Leidse Meesters 1953 ‘Uyt Leydens Scatcamere’, van Ada van Holland tot Napoleon 1954 ‘De Leydse Tuyn’, van Pieter de la Court 1955 Bedrijfscorso 1956 Rembrandt in zijn Leidse tijd 1957 Sprookjesoptocht ‘Er was eens...’ 1958 Muzikale maskerade ‘Een en al Muziek’ 1959 Historische optocht ‘Keizer Maximiliaan l van Oostenrijk’ 1960 ‘Het Domein van de Vrouw’ 1961 75 jaar 3 October-Vereeniging. Grote Jubileum-optocht ‘Het Landjuweel van 1596’ 1962 ‘Vivat Oranje’ (ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard) 1963 Grote optocht: ‘’t Zit in de lucht’ 1964 Optocht: ‘Feest in Speelgoedland’ 1965 Grote reclame-optocht: ‘Sprookjes van deze Tijd’ 1966 Grote landen-optocht: ‘Tussen Keulen en Parijs’ 1967 Leidse Lachspiegel 1968 Van Smeekschrift tot Handvest, grote historische optocht 1969 Grote muzikale reclame-show ‘Handel aan de wandel’ 1970 ‘Kassie kijken’, grootste rondrijdende show 1971 Grote Optocht: ‘Weet je nog wel’ (Beelden uit onze kinderjaren) 1972 ‘’t Jaar in, ‘t jaar uit’ 1973 ‘Muzikale Hutspot’ 1974 4e Eeuwfeest Leidens Ontzet, Kon. Bezoek, 6 dagen feest, Historische Optocht: ‘De Tyrannie verdrijven’ 1975 Grote Optocht: ‘Vrouw in ’t spel’ 1976 Optocht: ‘Met vlag en wimpel’ 1977 Grote Optocht: ‘Stripparade’ 1978 Optocht: ‘Wonderbaarlijke reizen’ 1979 ‘Met de klok mee’ 1980 ‘Leesfeest’ 1981 ‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’ 1982 ‘Kinderrijk’ (bekende en beroemde kinderen) 1983 ‘Slinger van Muziek’ 1984 ‘Poppedeinen’ 1985 ‘Uit de school geklapt’ 1986 ‘Leiden, een eeuwig feest’ 1987 ‘We are the world’, een wereldoptocht 1988 Grote Optocht: ‘Feestneuzen’ 1989 Grote Optocht: ‘Een paar apart’ 1990 Grote Optocht: ‘Rijp en Groen’ 1991 Grote Optocht: ‘The Sound of Musicals’ 1992 Grote Optocht: ‘Europa in harmonie’ 1993 Grote Optocht: ‘Pracht en Praal’ 1994 Grote Optocht: ‘Vrouw in het vizier’ 1995 Grote Optocht: ‘Getallen getoond’ 1996 Grote Optocht: ‘Partner parade’ 1997 Grote Optocht: ‘Kleur bekennen’ 1998 Grote Optocht: ‘Scheiden doet Leiden’ 1999 Grote Optocht: ‘Op het randje...’ 2000 Grote Optocht: ‘Mijlpalen’ 2001 Grote Optocht: ‘Als de dag van toen’ 2002 Grote Optocht: ‘Juhh, hoooorrtturiss!’ 2003 Grote Optocht: ‘Er was eens …… een sprookje’ 2004 Grote Optocht: ‘Een beezzzt van een feezzzt‘ 2005 Grote Optocht: ‘Haal het doek maar op’

87

25-08-2005 15:54:42


������������������������� ������������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� �������������������� �������������

������������������������������������ ��������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������

��������������������������������

��������������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������� �������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

88

feestwijzer#12.indd 88-89

���������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������������� 25-08-2005 15:54:44


feestwijzer#12.indd 90

Haal na het 3 oktober feestgedruis de beste adviseurs in huis!

25-08-2005 15:54:45


feestwijzer#12.indd 91

25-08-2005 15:54:45


feestwijzer#12.indd 92-93

25-08-2005 15:54:45

Feestwijzer 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you