Page 1

Ψηφιακό Βίντεο: εκπαίδευση, ενηµέρωση, τέχνη και ψυχαγωγία - Μαθαίνουµε και δηµιουργούµε ψηφιακά

Βίντεο: Ιστορία – Γήπεδο ΑΕΚ 3 ΓΕΛ Ν.Φιλαδέλφειας Μίλτος Κουντουράς Οµάδα Εργασίας: Μαρίνα Γαβριηλίδου ο

Καλλιόπη Σταµάτη


2/10

Περιεχόµενα

Περιεχόµενα...............................................................................................................2 Εισαγωγή....................................................................................................................3 Μεθοδολογία..............................................................................................................4 Κυρίως Κείµενο ......................................Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Ήχος ...........................................................................................................................5 α) Ήχος περιεχοµένου ............................................................................................5 β) Ήχοι περιβάλλοντος ...........................................................................................5 Ψηφιακός ήχος ...........................................................................................................6 Λογισµικό επεξεργασίας ήχου ...................................................................................6 Τύποι αρχείων ήχου ...................................................................................................7 Κάρτες ήχου...............................................................................................................7 α) Πλάτος των ADC/DAC .....................................................................................8 β) Ρυθµός δειγµατοληψίας.....................................................................................8 γ) Επεξεργαστής Ψηφιακού Σήµατος (DSP) .........................................................8 Συµπεράσµατα ...........................................................................................................9 Αυτοαξιολόγηση ........................................................................................................9

Μ. Γ. & Κ. Σ.


3/10

Εισαγωγή

Το θέµα της ερευνητικής εργασίας µε την οποία ασχοληθήκαµε στο 2ο τετράµηνο κατά τη σχολική περίοδο 2011-2012 ήταν το Ψηφιακό Βίντεο. Ψηφιακό βίντεο: είναι ένα είδος συστήµατος καταγραφής, το οποίο λειτουργεί µε τη χρήση ψηφιακού και όχι αναλογικού σήµατος. Το ψηφιακό βίντεο µπορεί να εκληφθεί ως ένα σύνολο στατικών εικόνων που εναλλάσσονται γρήγορα πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Σκοπός της έρευνας είναι: 1. Η αναζήτηση γνώσεων, η πληροφόρηση και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών µε το θέµα. 2. Η συγγραφή µικρού εγχειριδίου, συνοδευόµενο από γλωσσάρι µε τις πιο χρήσιµες πληροφορίες. 3. Η δηµιουργία / επεξεργασία πρωτότυπου/ων βίντεο. Το συγκεκριµένο θέµα επιλέχθηκε διότι είναι προσιτό στους µαθητές και ελκύει το ενδιαφέρον τους, είναι επίκαιρο και τους προσφέρει δεξιότητες καθώς και τους φέρνει σε επαφή µε διάφορα ενδοσχολικά µαθήµατα όπως είναι: τα Αγγλικά, η Πληροφορική, η Τεχνολογία και η Τέχνη. Επιπλέον τους ωφελεί στο ν’ αποκτήσουν την ικανότητα εντοπισµού, συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης διαφόρων πληροφοριών που συνδέονται µε το συγκεκριµένο θέµα. Να εφαρµόσουν ποικίλες γνώσεις, για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες. Να συνεργαστούν αποτελεσµατικά και χωρίς ανταγωνισµούς.

Μ. Γ. & Κ. Σ.


4/10

Μεθοδολογία

Το θέµα που επιλέξαµε για να εργαστούµε είναι: «Ιστορία – Γήπεδο ΑΕΚ». ∆ιαλέξαµε αυτό το θέµα διότι έχει άµεση σχέση µε τον τόπο στον οποίο κατοικούµε αλλά και µε την Μικρασιατική καταστροφή κι έτσι µπορέσαµε να πληροφορηθούµε για πολλά πράγµατα που δεν ξέραµε για την πόλη µας αλλά και για ένα µεγάλο µέρος της Ελληνικής ιστορίας. Καταρχάς ξεκινήσαµε να συλλέγουµε πληροφορίες σχετικά µε την ίδρυση και την ιστορία της ΑΕΚ. Έπειτα βρήκαµε εικόνες, ήχους, βίντεο αλλά τα δηµιουργήσαµε και µόνοι µας καθώς κι αρχίσαµε να έχουµε τις πρώτες ιδέες για το πώς θα είναι το βίντεό µας. Επιπροσθέτως αποφασίσαµε µε ποιο πρόγραµµα δηµιουργίας και επεξεργασίας βίντεο θα δουλέψουµε και µάθαµε κάποιες απαραίτητες χρήσεις του. Τέλος, µε τη βοήθεια της υπεύθυνης καθηγήτριας µας κάναµε έναν έλεγχο στο πλέον τελειωµένο βίντεο και στην ολοκληρωµένη αναφορά µας.

Μ. Γ. & Κ. Σ.


5/10

Ερωτήµατα Κάθε µαθητής ανέλαβε από µία ερώτηση. Μία από τις ερωτήσεις της δικής µας υποοµάδας ήταν σχετικά µε τον Ήχο.

Ήχος Ο ρόλος του ήχου στην επικοινωνία και τη µετάδοση πληροφοριών είναι ουσιαστικός. Η βιοµηχανία του θεάµατος εκµεταλλεύτηκε την ισχύ του ήχου και της µουσικής για να χειριστεί τη διάθεση του κοινού τόσο στον κινηµατογράφο όσο και στην τηλεόραση. Στο χώρο της εκπαίδευσης η ενσωµάτωση κατάλληλων ήχων στις παρουσιάσεις µε χρήση οπτικοακουστικών µέσων έχει ως στόχο τη βελτίωση του οπτικού µηνύµατος και την ενίσχυση της διαδικασίας της µάθησης. Μια εφαρµογή πολυµέσων χωρίς ήχο µοιάζει µε ταινία του βωβού κινηµατογράφου. Ο ήχος στα πολυµέσα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δύο τρόπους:

α) Ήχος περιεχοµένου

Παρέχει ουσιαστική πληροφορία στο χρήστη και µπορεί να περιλαµβάνει: •

Αφηγήσεις για γεγονότα ή περιστατικά σχετικά µε το θέµα). Συχνά συνοδεύουν ένα κείµενο, το επεξηγούν ή θέτουν µια αντίθετη άποψη Μαρτυρίες που χρησιµοποιούνται για να τονιστεί ένα σηµείο της παρουσίασης (ιστορικό ντοκουµέντο, απαγγελία ενός ποιήµατος, κλπ.) Εκφωνήσεις σύντοµες οδηγίες, επεξηγήσεις για το τι ακολουθεί.

β) Ήχοι περιβάλλοντος Οι ήχοι περιβάλλοντος δεν παρέχουν πληροφορίες αλλά ενσωµατώνονται σε µια εφαρµογή για να ενισχύσουν τα θέµατα και να βελτιώσουν την παρουσίαση. Οι επιµέρους χρήσεις τους είναι: •

Ενίσχυση του µηνύµατος µε τη βοήθεια φυσικών ήχων (αέρας, κύµατα, φωνές ζώων, ήχοι πλήθους σε αθλητικές εκδηλώσεις). Μ. Γ. & Κ. Σ.


6/10 •

Μουσική επένδυση. Η σωστή επιλογή της µουσικής δηµιουργεί θετική προδιάθεση στο κοινό και προκαλεί το ενδιαφέρον για τις πληροφορίες των άλλων δοµικών στοιχείων της εφαρµογής. Ηχητικά εφέ. Υπάρχουν µεγάλες βιβλιοθήκες ηχητικών εφέ που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ζωντανέψει η εφαρµογή, να αναδειχθούν τα κύρια σηµεία της και να τονωθεί το ενδιαφέρον του κοινού.

Ψηφιακός ήχος Η µόνη µονάδα παραγωγής ήχου που διέθεταν οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές ήταν το µεγάφωνο, το οποίο µπορούσε να υποστηρίξει µόνο τόνους ή ήχους χαµηλής ποιότητας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει να διαχειριστούµε στον υπολογιστή ήχους όλων των τύπων, όπως µουσική, αφηγήσεις, ειδικά ηχητικά εφέ, πρωτότυπες ηχογραφήσεις από συναυλίες, οµιλίες κ.λ.π.. Τα ηχητικά σήµατα που προέρχονταν από εξωτερικές πηγές είναι αναλογικά και εποµένως έπρεπε να µετατραπούν σε ψηφιακή πληροφορία, ώστε να είναι αναγνωρίσιµα από τον υπολογιστή. Σήµερα µπορούµε να παράγουµε ψηφιακό ήχο συνδέοντας στην είσοδο της κάρτας ήχου του υπολογιστή αναλογικές πηγές, όπως µαγνητόφωνο, πικάπ, CD-player, ραδιόφωνο, τηλεόραση, µικρόφωνο, συνθεσάιζερ κλπ. Η κάρτα ήχου µετατρέπει τα αναλογικά ηχητικά σήµατα σε ψηφιακά. Η µετατροπή ενός αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό λέγεται ψηφιοποίηση (digitizing) ή δειγµατοληψία (sampling). Η ψηφιοποίηση γίνεται από µία ειδική µονάδα που λέγεται Μετατροπέας Αναλογικού Σήµατος σε Ψηφιακό (Analog to Digital Converter, ADC).

Λογισµικό επεξεργασίας ήχου Τα εργαλεία επεξεργασίας ήχου (sound editing tools) αποτελούν το απαραίτητο λογισµικό για την παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακών ήχων. Υπάρχουν πολλά εργαλεία τόσο για περιβάλλον Macintosh όσο και Windows που υποστηρίζουν την ανάπτυξη πολυµεσικών εφαρµογών µε ήχο υψηλής ποιότητας.

Μ. Γ. & Κ. Σ.


7/10

Τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα επεξεργασίας ήχου είναι: το Sound Edit, Wave Studio, Sound Forge, Deck II, Audacity. Τα προγράµµατα αυτά αναπαριστάνουν τον ήχο ως κυµατοµορφή στην οθόνη του υπολογιστή και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί τις κυµατοµορφές µε την ίδια ευκολία που χειρίζεται ένα κείµενο µε τη βοήθεια επεξεργαστή κειµένου. Μπορεί να κόψει ολόκληρα τµήµατα, να τα επικολλήσει σε οποιοδήποτε σηµείο, να επαναλάβει άλλα, να δηµιουργήσει τους δικούς του ηχητικούς συνδυασµούς. Ιδιαίτερα χρήσιµες είναι οι βιβλιοθήκες ηχητικών αποσπασµάτων και εφέ (sound clip software), που παρέχουν έτοιµους ήχους για να ενσωµατωθούν σε εφαρµογές πολυµέσων.

Τύποι αρχείων ήχου Τα αρχεία ήχου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες µε βάση τη διαδικασία παραγωγής τους: α) αρχεία ψηφιακού ήχου (digit audio files) Περιλαµβάνουν φωνή, µουσική ή ήχους από εξωτερικές πηγές που µετατρέπονται σε ψηφιακή µορφή. Τα αρχεία ψηφιοποιηµένων ηχητικών δεδοµένων περιέχουν την ακριβή ψηφιακή εικόνα της κυµατοµορφής (waveform) του ήχου, όπως αυτή προκύπτει µετά τη δειγµατοληψία µέσω του µετατροπέα ADC. β) αρχεία MIDI Είναι αρχεία µουσικής που παράγονται από µουσικά όργανα µέσω κατάλληλου εξοπλισµού MIDI. Οι διάφορες µορφοποιήσεις αρχείων που έχουν καθιερωθεί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Από τις διάφορες µορφοποιήσεις αρχείων ψηφιοποιηµένου ήχου, η AIFF παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υποστηρίζει εφαρµογές που είναι συµβατές τόσο σε Macintosh όσο και σε περιβάλλον Windows. Παράλληλα υποστηρίζει τη µέγιστη ανάλυση µε δειγµατοληψία 32 bit.

Κάρτες ήχου Σήµερα υπάρχει στο εµπόριο µία µεγάλη ποικιλία καρτών ήχου µε εκπληκτικές δυνατότητες. Ο χρήστης, που θέλει να ασχοληθεί µε την ανάπτυξη πολυµεσικών εφαρµογών, θα πρέπει να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές απαιτήσεις των εφαρµογών που πρόκειται να χειριστεί, έτσι ώστε να φθάσει στην καλύτερη επιλογή. Κάθε κάρτα ήχου χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές παραµέτρους, οι οποίες αξιολογούνται ως εξής:

Μ. Γ. & Κ. Σ.


8/10

α) Πλάτος των ADC/DAC Το πλάτος των µετατροπέων ADC και DAC σχετίζεται άµεσα µε το µέγεθος δείγµατος ψηφιοποίησης, δηλαδή µε το πλήθος των δυαδικών ψηφίων που χρησιµοποιούνται για την ψηφιοποίηση του ήχου. Τ β) Ρυθµός δειγµατοληψίας Ο ρυθµός δειγµατοληψίας αναφέρεται στον αριθµό δειγµάτων αναλογικού ήχου ανά sec που δέχονται οι µετατροπείς ADC/DAC. Όσο µεγαλύτερος είναι ο ρυθµός δειγµατοληψίας τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα καταγραφής του ψηφιοποιηµένου ήχου. γ) Επεξεργαστής Ψηφιακού Σήµατος (DSP) Σήµερα οι κάρτες ήχου υψηλών απαιτήσεων διαθέτουν ένα ειδικό ολοκληρωµένο κύκλωµα, τον Επεξεργαστή Ψηφιακού Σήµατος (Digital Signal Processor, DSP).

Μ. Γ. & Κ. Σ.


9/10

Συµπεράσµατα

Συνοψίζοντας µέσα από το project του 2ου τετραµήνου καταφέραµε να µάθουµε να δηµιουργούµε το δικό µας βίντεο καθώς και να χειριζόµαστε προγράµµατα δηµιουργίας και επεξεργασίας βίντεο. Ακόµη αποκοµίσαµε πολλές σηµαντικές γνώσεις και µάθαµε να χρησιµοποιούµε λογισµικά επεξεργασίας κειµένου, δηµιουργίας πινάκων και επεξεργασίας παρουσιάσεων. Μάθαµε πως πρέπει να είναι µία σωστή αναφορά και πάνω απ’ όλα να συνεργαζόµαστε µεταξύ µας για να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε στο συγκεκριµένο µάθηµα.

Μ. Γ. & Κ. Σ.


10/10

Αυτοαξιολόγηση Η οµάδα µου είναι η Green και αποτελείται από τέσσερα άτοµα. Την Μαρίνα Γαβριηλίδου, τον Γιώργο Γεωργαντόπουλο, την Καλλιόπη Σταµάτη και τον Βασίλη Σταυριανίδη. Για να καταφέρουµε να δουλέψουµε ευκολότερα, χωριστήκαµε σε υποοµάδες των δύο. Η κάθε υποοµάδα επέλεξε το θέµα µε το οποίο ήθελε ν’ ασχοληθεί και µέσα από τα µαθήµατα οι µαθητές έµαθαν πώς να χρησιµοποιούν προγράµµατα δηµιουργίας και επεξεργασίας βίντεο αλλά και πως να επεξεργάζονται τον ήχο και τις εικόνες που θα χρησιµοποιήσουν. Η Μαρίνα κι εγώ κάναµε µια µεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουµε να έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα αν και στην αρχή αντιµετωπίσαµε πολλές δυσκολίες διότι αρχικά δεν ξέραµε πως φτιάχνετε ένα βίντεο. Μέσα όµως από το project του 2ου τετραµήνου καταφέραµε να αποκοµίσουµε πολλές πληροφορίες σχετικά µε την Πληροφορική και την Τεχνολογία οι οποίες θα µας φανούν αρκετά χρήσιµες σε µεγαλύτερες τάξεις αλλά και στο µέλλον µας. Επιπλέον επιλέξαµε το θέµα «Ιστορία – Γήπεδο ΑΕΚ» διότι έχει σχέση µε τον τόπο στον οποίο µένουµε καθώς και µε την Ιστορία µας.

Μ. Γ. & Κ. Σ.

Τελική έκθεση - αναφορά  

προξεκτ 2ου τετραμήνου