Page 1

ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Α’ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α: 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ποδήλατο : διασκέδαση και µέσο µεταφοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΕΡΡΙ∆ΗΣ . ΑΛ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤ Α /ΠΕ

ΠΕ 19

∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ναι/όχι)

ΝΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΟΧΙ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Η εξοικείωση των εφήβων µε ένα µέσο φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

-1-


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναφερόµενα µαθησιακά οφέλη κλπ ενδεικτικά µέχρι 300 λέξεις)

Συσχέτιση των διδακτικών στόχων των Μαθηµατικών ,της Φυσικής , της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, της Φυσικής Αγωγής και της Οικονοµίας. Το θέµα εµπίπτει στους εξής κύκλους : α) Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία β) Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη γ) Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες.

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (µέχρι 200 λέξεις)

Η συγκρότηση οµάδων, ο επιµερισµός του έργου και η ανάθεση συγκεκριµένων καθηκόντων σε κάθε µέλος ξεχωριστά, αποτελούν βασικά στοιχεία της µεθόδου.

∆. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (µέχρι 200 λέξεις)

Αυτό που λέµε “ η ζωή ποδήλατο “

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο πληροφορικής «ΝΕΣΤΟΣ»

-2-


Στ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://en.wikipedia.org/wiki/Cycling

Νέα Φιλαδέλφεια, 28/9/2011

Ο ∆ιευθυντής

Οι καθηγητές/ υπογραφή

-3-

Bicycle: Transportation and Entertainment  

Project A' class 2011-12 LYCEUM "MILTOS KOUNTOURAS"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you