Page 1

NR 6.

55’ERENVejLeÅParKen DECEMBER | JANUAR | FEBRUAR | 2013-14 RYGESTOP SIDE 21

MINISTERBESØG SIDE 8

SNERYDNING SIDE 10 MISBRUG SIDE 10

HELHEDSPLAN SIDE 5 JULETRÆSFEST SIDE 3

PARKERING SIDE 19

VALG SIDE 16

NR. 8

JUBILÆUM SIDE 15


The chairman speaks

formanden har ordet: Kære beboere!

Mød Bestyrelsen

Vintersolhverv, den 21. december er for mange en glædens dag, fordi dagene herefter igen bliver længere. Vintersolhverv var vikingernes jul, hvor de fejrede lysets komme med mjød, masser af mad, og ofringer for at sikre frugtbarhed i det kommende år. Den traditionelle danske jul er forbundet med kristendommen, men uanset hvilken tro man har, er julen en dejlig tid, hvor alle, specielt børnene, går og glæder sig.

Chahrazad El Morabit 2618 5106

Christina S. Jensen 3110 7252

Anne M. Jensen 2142 7924

Bilal Corap 3132 6635

Jamal Figuigui 4081 6028

Wagn Jensen 2521 2233

I Vejleåparken afholder vi vores store traditionsrige julefest, søndag den 8. december i Festsalen – husk billetter i Kulturhuset eller Glashuset! Vinteren kan også betyde meget sne og kulde – og det kan være en stor udfordring at få ryddet sneen – men Ejendomskontoret og de mange flittige gårdmænd gør alt hvad de kan for at holde området ryddet – men husk at de ikke kan være alle vegne samtidigt. Velkommen til Anne – ny i bestyrelsen! Anne m. Jensen, som er valgt som suppleant, er indtrådt i bestyrelsen. Anne har været meget aktiv som frivillig, og er formand for Velkomstgruppen. Anne erstatter Annie Dybing, som har valgt at udtræde af bestyrelsen. Helle J. Jønsson, Formand

55’eren: Beboerinformation for alle beboere i Vejleåparken Nr. 8 – December – februar 2013-14 Ansvarlig udgiver: Afdelingsbestyrelsen AAB55 Kontakt: 55’eren Strandgården 21 2635 Ishøj www.aab55.dk redaktionen.aab55@live.dk Redaktør: Ernst A. Jønsson Layout: www.tramperiet.dk

2

december I januar I februar 2013-14

Produktion: Afdelingsbestyrelsen

Helle J. Jønsson, formand 5312 4648 hellejoensson@live.dk

Oplag: 2.000 eksemplarer Distribueres gratis til alle beboere i Vejleåparken Artikler og fotos Alle henvendelser bedes stilet skriftligt til redaktionen pr. e-mail eller brev. Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter, fotos og lignende, som indsendes uopfordret. Redaktionen påtager sig intet ansvar for trykfejl eller fejl i prisangivelser og datoer. Bladets indhold må ikke eftertrykkes uden skriftlig tilladelse.

Deadline for indlæg til næste nummer : MANDAG 17. FEBRUAR 2014

Ejendomskontor Strandgården 19 Telefon: 43 73 48 09 E-mail: aab55@aab.dk

Næste nummer Næste nummer udkommer den 3. marts 2014. Deadline 17. februar

Pia Voel

Telefontid: Mandag - tirsdag og torsdag - fredag: 9.00 - 11.00 Personlig henvendelse: Onsdag 16.00.17:30 Eller efter aftale


Jul Juletræsfest søndag den 8. december kl 11-14 Stort Juletræ, Underholdning, Balloner og Julemand Julegaver og godteposer til alle børn! Festsalen – Strandgården 19 Der kan købes Glögg, kaffe og æbleskiver Billetter: Voksne – Gratis adgang Børnebillet, incl. Julegave, Godtepose, Æbleskiver & Cacaomælk. Beboere: 50,00 Gæstende børn: 75,00 Billetter kan købes i Kulturhuset og i Glashuset

december I januar I februar 2013-14

3


Af Flemming Hagen Gregersen

Siden den første september har helhedsplanens nye sekretariat etableret sig i Glashuset, Østergården 19. Nye medarbejdere er løbende blevet blevet ansat, og de er nu i færd med at sætte de første af helhedsplanens aktiviteter i værk. Ud over projektleder, Lasse Mathiessen omfatter sekretariatet i skrivende stund de to husledere fra henholdsvis Glashuset og Kulturhuset, Fatiha El Amrani og Flemming Hagen Gregersen. Her til kommer to nyansatte projektmedarbejdere, Christina Blæsbjerg og Mette Ring. I den kommende tid vil sekretariatet blive suppleret med en regnskabsmedarbejder, praktikanter samt en fritidsjobber. Fra venstre: Flemming Hagen Gregersen, Mette Ring, Christina Blæsbjerg, Fatiha El Amrani

4

december I januar I februar 2013-14

Hermed en lille notits om det nye helhedsplans sekretariat samt fotos af projektlederen, Lasse samt de fire medarbejdere.

sekretariat

Helhedsplanens nye sekretariat


VEJLEÅPARKEN HAR FÅET EN NY HELHEDSPLAN Tekst & Foto: Jamal Figuigui

Bliv lidt klogere på Den Nye HELHEDSPLAN

Fra den 1. september 2013 til 31. august 2017 gennemfører Ishøj Kommune, AAB Afd. 55, Stenbjerggård Boligselskab og Søvejhuse den boligsociale helhedsplan, Helhedsplanen i Vejleåparken. Helhedsplanens formål er at understøtte en positiv udvikling indenfor i alt fire indsatsområder: • BØRN, UNGE OG FAMILIER, • UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV • BEBOERNETVÆRK, INDDRAGELSE OG DEMOKRATI • UDSATTE GRUPPER. Under hvert af indsatsområderne igangsætter helhedsplanens medarbejdere og de mange samarbejdspartnere en lang række aktiviteter, der henover helhedsplanens fireårige periode vil komme til at sætte sit præg på livet i Vejleåparken og berøre rigtig mange beboere og ansatte, der har sin daglige gang her.

Læs mere om indsatsområderne på næste side: december I januar I februar 2013-14

5


Helhedsplan INDSATSOMRÅDE 1: BØRN, UNGE OG FAMILIE URBAN Uddannelsestilbud og fritidsaktivitet for alle unge mellem 12 og 16 år med fordybelse i musik, dans og teater. SÆT KULTUREN I SPIL Få kulturen og kulturinstitutionerne tæt ind på livet – Arken, Biblioteket og andre bringer kunst og kultur ind i nærmiljøet. POP UP BIBLIOTEK OG AVISLÆSNING Mobilt bibliotek i Kulturhuse. Fælles avislæsning med fokus på sprogforståelse og samfundsforhold. FERIEFORENING FOR UDSATTE FAMILIER Tilbud om økonomisk støtte til ferie for udsatte børnefamilier vha. midler fra diverse fonde. LEGEFREDAG Pædagogisk superviseret leg og socialt samvær for 8 – 13 årige. KULTURBROFESTIVAL OG EIDFEST Kulturfester på tværs at kultur og traditioner med styrkelse af fællesskabet blandt beboerne i Vejleåparken.

INDSATSOMRÅDE 2 UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV BRANDKADET UDDANNELSE Kompetencegivende uddannelsestilbud for unge i samarbejde med brandvæsenet.

indsa FYRAFTENSBESØG Inspirationsture til de lokale uddannelsesinstitutioner for unge og deres familier

LEKTIEHJÆLP Lokalbaseret lektiehjælp - lige om hjørnet - med Pædagogisk støtte og socialt samvær.

6

december I januar I februar 2013-14


anen 2013-17

E

INDSATSOMRÅDE 3 BEBOERNETVÆRK, INDDRAGELSE OG DEMOKRATI NABOHJÆLP Fælles indsats for øget tryghed i lokalområdet SAMARBEJDE FOR AFDELINGSBESTYRELSER Informationsmøder med Helhedsplanen som centrum.

INDSATSOMRÅDE 4 UDSATTE GRUPPER UDSATTE FLYGNINGE OG INDVANDRERKVINDER Håndarbejdsværksted for udsatte indvandrerkvinder med fokus på faglig opkvalificering og personlig udvikling. ØKONOMISK RÅDGIVNING Tilbud om personlig økonomisk vejledning til udsætningstruede beboere. ÅBEN DIGITAL CAFÉ Introducerende vejledning for beboere i brug af IT-udstyr og internettjenester. MØDREGRUPPER FOR UNGE MØDRE Netværk for unge mødre med fællesskab, støtte og vejledning.

”Jeg er meget begejstret for den vedtagne helhedsplan i Vejleåparken. Den igangsætter nogle gode aktiviteter, med det formål at skabe positive sociale aktiviteter for beboerne i Vejleåparken.

sats Der skal et samarbejde til mellem kommunen og boligforeningerne for at lave et godt koordineret arbejde. Jeg er glad for at kommunen kan bidrage til at realisere de nye aktiviteter de næste 4 år.”

- Ole Bjørstorp, Ishøjs Borgmester

HELHEDSPLANEN I VEJLEÅPARKEN ARBEJDER SAMMEN MED:

Ishøj Bibliotek Ishøj Ungdomsskolen Strandgårdsskolen Københavns

Erhvervsakademi I Tråd Med Verden UU Center Syd Greve Brandvæsen

Ishøj Kommunes Stabsenhed for Kriminalitetsforebyggelse Undervisningsministeriet Det Kriminalpræventive Råd

december I januar I februar 2013-14

7


minister i vejleåparken Tekst: Kasper Bjering Jensen Foto: Ernst A. Jønsson

Mandag d. 21. oktober fik Vejleåparken fornemt besøg, da justitsminister Morten Bødskov og boligminister Carsten Hansen kiggede forbi sammen med Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp. I følget var også socialdemokraternes retsordfører på Christiansborg, Trine Bramsen og adskillige medlemmer af Ishøj Byråd.

Ministre, borgmester og øvrige beslutningstagere var kommet til Vejleåparken for at se hvor stor succes man kan have med at rejse et område ved at gennemrenovere det. Indledningsvis mødtes gruppen med bestyrelsen for AAB afdeling 55, hvor formand Helle J. Jønsson bød velkommen og fortalte om nogle af de mange udfordringer man har haft, og hvordan de er blevet løst. Den nye helhedsplan og resultaterne af den forrige blev berørt, og Helle J. Jønsson sluttede med at opfordre til, også fremover, at tænke på Ishøj og Vejleåparken, når man fremadrettet skal tildele midler til byudvikling og beboerdemokrati. Ishøjs chef for tryghed og kriminalitetsforebyggelse Jonas Mannov fortalte om de aktuelle tryghedsmålinger, hvor Vejleåparkens beboere på en skala fra 1-10 vurderer deres tryghed til 8,4.

bes De to ministre fik samtidig lejlighed til at fremlægge deres aktuelle initiativer. Justitsminister Morten Bødskov lagde stor vægt på bekæmpelse af bandekriminalitet og på at styrke boligselskabernes muligheder for at

8

december I januar I februar 2013-14


erbesøg komme af med beboere der gentagne gange chikanerer deres naboer. For boligminister Carsten Hansen handlede snakken i højere grad om det vigtige i, at ministeriet har puljer som kan søges til boligsociale aktiviteter. Efter mødet viste AAB’s lokale forvaltningsleder Pia Voel rundt i bebyggelsen. Følget trak en stor skare politifolk med rundt. En enkelt beboer pointerede at så meget politi plejede vi ikke at se på gaden i Vejleåparken, mens en anden lidt sarkastisk bemærkede, at hans tryghedsindeks var steget med mindst et helt point. Men overordnet set var der nu stor tilfredshed med besøget. Følget sluttede i Glashuset hvor formanden for Stenbjerggård, Lena Lumby og Glashusets daglige leder, Lasse Matthiessen fortalte om Vejleåparkens anden boligforenings aktiviteter. Efter dette besøg fortsatte følget til Gadekæret og derefter til endnu et møde med befolkningen i Høje Taastrup.

søg december I januar I februar 2013-14

9


Ishøj Kommune tilbyder behandling for misbrug af

narkotika og alkohol Har du behov for hjælp til, at trappe ud af et alkoholeller stofmisbrug er du velkommen til at henvende dig til Ishøj Borger- og Socialservice på 43 57 75 75, Kristina Rye Du kan også henvende dig, hvis du er pårørende til en misbruger. Al henvendelse er anonym. Behandlingsgarantien For både alkoholstofmisbrug er der behandlingsgaranti.

og en

Behandlingsgarantien indebærer, at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter din henvendelse til kommunen. Rusmiddelpolitik Ishøj Kommune er ved at udarbejde en misbrugspolitik, som bliver tilgængelig på hjemmesiden, så snart den er vedtaget. Har du spørgsmål til rusmiddelpolitikken eller til kommunens opgaver på misbrugsområdet i øvrigt, kan du henvende dig til misbrugskonsulent Kristina Rye på 43 57 75 75

10

december I januar I februar 2013-14

Behandlingssted Lænken, Hovedvejen 140 – 146, 2600 Glostrup, Telefon: 39 45 55 00 Blå Kors, Jernbane Alle 11 A, 2630 Taastrup, Telefon: 43 99 01 67

narko


Alkoholforbrug er relateret til 60 forskellige sygdomme. De seneste tal viser at: Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 11,1 liter 100% ren alkohol om året 24,3% danskere over 15 år drikker over lavrisikogrænsen for alkoholindtagelse (7/14 genstande ugentligt for henholdsvis kvinder og mænd) 10,6% danskere over 15 år drikker over højrisikogrænsen for alkoholindtagelse (14/21 genstande ugentligt for henholdsvis kvinder og mænd) 122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer

kotika alkohol


Aktivitetskalender December

Januar ONS

Februar

1

LØR

1 LEGEFREDAG (F) – PIGEKLUBBEN (V) – KVINDEFREDAG (K)

TORS 2

SØN

2

MAN

3

TIR

4

SPIS SAMMEN (K)

ONS

5

DRENGEKLUB (V)

TORS 6

I TRÅD MED VERDEN (K)

SØN

1

MAN

2

GÅ-KLUB (K) , PIGEKLUB (V)

TIR

3

ØKONOMISK RÅDGIVNING (K)

FRE

3

ONS

4

ØKONOMISK RÅDGIVNING (K)

LØR

4

TOR

5

DRENGEKLUB (V)

SØN

5

FRE

6 LEGEFREDAG (F) – PIGEKLUBBEN (V) – KVINDEFREDAG (K)

MAN

6

LØR

7

TIR

7

GÅ-KLUB (K) , PIGEKLUB (V)

FRE

7

SØN

8

ONS

8

DRENGEKLUB (V)

LØR

8 LEGEFREDAG (F) – PIGEKLUBBEN (V) – KVINDEFREDAG (K)

MAN

9

GÅ-KLUB (K) , PIGEKLUB (V)

TORS 9

I TRÅD MED VERDEN (K)

SØN

9

10

ØKO. RÅDGIVNING (K) SPIS SAMMEN (K)

FRE 10

DRENGEKLUB (V)

ONS 11

ØKONOMISK RÅDGIVNING (K)

TOR 12

TIR

LUKKET

DRENGEKLUB (V)

MAN 10

LØR 11 LEGEFREDAG (F) – PIGEKLUBBEN (V) – KVINDEFREDAG (K)

TIR

11

GÅ-KLUB (K) , PIGEKLUB (V)

DRENGEKLUB (V)– BANKO (F)

SØN 12

ONS 12

DRENGEKLUB (V) SPIS SAMMEN (K)

FRE 13 LEGEFREDAG (F) – PIGEKLUBBEN (V) – KVINDEFREDAG (K))

MAN 13

TORS 13

I TRÅD MED VERDEN (K)

LØR 14

TIR

14

GÅ-KLUB (K) , PIGEKLUB (V)

FRE 14

DRENGEKLUB (V)

SØN 15

ONS 15

DRENGEKLUB (V) SPIS SAMMEN (K)

GÅ-KLUB (K) , PIGEKLUB (V)

TORS 16

I TRÅD MED VERDEN (K)

SØN 16

17 ØKO. RÅDGIVNING (K) SPIS SAMMEN (K)

FRE 17

DRENGEKLUB (V)

MAN 17

MAN 16 TIR

LØR 18 LEGEFREDAG (F) – PIGEKLUBBEN (V) – KVINDEFREDAG (K)

TIR

18

SPIS SAMMEN (K)

TOR 19

SØN 19

ONS 19

DIGITAL CAFEDRENGEKLUB CAFE DRENGEKLUB (V)

FRE 20

MAN 20

TORS 20

I TRÅD MED VERDEN (K) ØKO. RÅDGIVNING (K)

LØR 21

TIR

21

SPIS SAMMEN (K)

FRE 21

DRENGEKLUB (V)

SØN 22

ONS 22

DIGITAL CAFEDRENGEKLUB CAFE DRENGEKLUB (V)

TORS 23

I TRÅD MED VERDEN (K)

SØN 23

FRE 24

DRENGEKLUB (V)

MAN 24

ONS 18

MAN 23 TIR

24

ONS 25

ØKONOMISK RÅDGIVNING (K)

LUKKET

LØR 22 LEGEFREDAG (F) – PIGEKLUBBEN (V) – KVINDEFREDAG (K))

LØR 25 LEGEFREDAG (F) – PIGEKLUBBEN (V) – KVINDEFREDAG (K))

TIR

25

GÅ-KLUB (K) , PIGEKLUB (V)

TOR 26

SØN 26

ONS 26

DRENGEKLUB (V)

FRE 27

MAN 27

TORS 27

I TRÅD MED VERDEN (K)

LØR 28

TIR

28

GÅ-KLUB (K) , PIGEKLUB (V)

FRE 28

DRENGEKLUB (V)

SØN 29

ONS 29

DRENGEKLUB (V) SPIS SAMMEN (K)

MAN 30

TORS 30

I TRÅD MED VERDEN (K)

TIR

FRE 31

DRENGEKLUB (V)

31

(K) = kulturhuset – (V)=Varmecentralen – (F)=Festsalen 12

de ja fe

LØR 15 LEGEFREDAG (F) – PIGEKLUBBEN (V) – KVINDEFREDAG (K)

december I januar I februar 2013-14


spis spissammen sammen 2013

Dato Hovedret 10.12 Flæskesteg

2014 Dato 21.01 04.02 18.02 04.03 18.03 01.04

Dessert Risalamande

Hovedret Stegt flæsk med persillesovs Krebinetter med stuvet hvidkål Forloren Hare Osso Buco med kartoffelmos Dansk hakkebøf med bløde løg Koteletter i fad

Dessert Jordbærgrød Sandkage Budding Isdessert Hjemmelavet æblekage Kærnemælkskoldskål

Andre aktiviteter: december

Økonomisk Rådgivning Tirsdag d. 3, 10, og 17.12 kl. 10.00 – 15.00 Samt onsdag d. 4, 11 og 18.12 kl. 15.00 – 18.00

I Tråd Med Verden: Hverdage kl. 9.30 – 14.00 fra d. 6.1.-2014

Daglig cafe kl. 9.30 – 14.00

december anuar februar Digital Cafe: 22.1 kl. 15.00 – 17.00

I Tråd Med Verden Hverdage kl. 9.30 – 14.00

Ishøj Kvindeforening: Hver fredag kl. 18.00 – 22.00

Daglig cafe kl. 9.30 – 14.00

Daglig cafe kl. 9.30 – 14.00

Legefredag Hver fredag kl. 14.00 – 17.00

februar

Huset er lukket i perioden: Den 19.12 – 6.1.-2014

januar

Legefredag: Hver fredag kl. 14.00 – 17.00 fra d. 10.1

Økonomisk Rådgivning: Hver tirsdag kl. 10.00 – 15.00 fra d. 7.1.-2014

Legefredag: hver fredag kl. 14.00 – 17.00

Økonomisk Rådgivning: Hver tirsdag kl. 10.00 – 15.00 I Tråd Med Verden: Hverdage kl. 9.30 – 14.00 Digital Cafe: 19.2 kl. 15.00 – 17.00

Ishøj Kvindeforening: Hver fredag kl. 18.00 – 22.00

Feriehjælp til Børnefamilier.

Igen i år har vi ansøgt feriefondene om et beløb, der skal gå til feriehjælp til Vejleåparkens børnefamilier.

Fra den 1. februar 2014 åbnes der for ansøgninger til årets feriearrangementer. Alle børnefamilier i Vejleåparken, der har lave månedlige rådighedsbeløb, kan søge om økonomisk hjælp til at komme på sommerferie. Henvendelse sker til huslederne, Fatiha eller Flemming i Kulturhuset, Strandgården 21 eller Glashuset, Østergården 19.

december I januar I februar 2013-14

13


F J Spis Sammen tirsdage kl. 17.30 10.12 Flæskesteg

Risalamande

21.01 Stegt flæsk med persillesovs

Jordbærgrød

04.02 Krebinetter med stuvet hvidkål

Sandkage

18.02 Forloren Hare

Budding

04.03 Osso Buco med kartoffelmos

Isdessert

18.03 Dansk hakkebøf med bløde løg

Hjemmelavet æblekage

01.04 Koteletter i fad

Kærnemælkskoldskål

Pris pr. person kr. 50,- Børn under 7 år kr. 25,-

Tilmelding og forudbetaling til Spis Sammen senest fredagen før arrangementet.

14

december I januar I februar 2013-14

T


Fødselsdag Jubilæum Camilla 10 års jubilæum på Ejendomskontoret – og Pia blev 60! Camilla Vallentin Pehrson har nu i 10 år betjent beboerne i Vejleåparken – hendes store effektivitet og altid gode humør, betyder rigtig meget for såvel ejendomskontoret som beboerne. Pia Voel, Forvaltningsgruppeleder på ejendomskontoret er fyldt 60 år – og det forstår man jo slet ikke, når man ser det smukke unge menneske – med det ultrahøje aktivitetsniveau! Begge piger blev fejret ved en, meget velbesøgt, morgenmadsreception den 23. oktober. Fra 55’eren skal også lyde et stort tillykke til dem begge!

Tillykke! Foto: Ernst A. Jønsson

december I januar I februar 2013-14

15


va Valg

I veljeårparken

- farvel til sofaen

Tirsdag den 19. november gik Ishøj til valgurnerne for at vælge et nyt byråd. Vi har fulgt Vejleåparken på valgdagen og set på tallene. Det vigtigste resultat var en massiv tilbagegang for sofaen og en fremgang i valgdeltagelsen på 8 procentpoint. Klokken var 9 da valgformanden, byrådsmedlem Uffe Andersen, åbnede valghandlingen i Vejleåparkens Festsal. Valghandlingen var denne gang flyttet hertil fra sin normale placering på Strandgårdsskolen på grund af skolens igangværende renovering. Omkring 20 valgtilforordnede og kommunalt ansatte stod klar til at tage imod de 3.867 vælgere fra Vejleåparken og omegn.

De første vælgere stod allerede og trippede. Og det var heldigt, for valghandlingen kan ikke starte før de først ankomne vælgere har tjekket at valgurnerne er tomme, inden de aflåses. Og der kom hurtigt gang i udleveringen af stemmesedlerne fra valgstedets tre valgborde. På forhånd havde rekord mange vælgere – over 200 – brevstemt. De tilforordnede havde travlt hele dagen. Men særligt i tidsrummet 14-16, hvor der ved valgbord 3 opstod en enorm kø. Vælgere til dette valgbord måtte stoppes i indgangen og køen nåede lejlighedsvis helt ud på gaden. Men de standhaftige vælgere blev stående. Trods ventetiden opgav kun meget få personer at afgive deres stemme.

16

december I januar I februar 2013-14

Tekst: Kasper Bjering Jensen

Ellers forløb valgdagen enormt fredeligt. Og da en af de lokale betjente rutinemæssigt kiggede forbi valgstedet, var hans eneste bemærkning at han savnede at man hejste flaget. Den slags hørte sig ifølge ordensmagten til på en folkestyrets festdag.

Den røde bydel Som valgdagen skred frem stod det klart, at valgdeltagelsen ville gå frem. Ved dagens afslutning var den vokset fra 48,7% i 2009 til 56,7% i år. En fremgang på 8 procentpoint. Selve valgresultatet viste endnu engang markant opbakning til den såkaldte ”røde blok”. Med 57,2% til Socialdemokraterne, 19,6% til SF, 5,0% til Enhedslisten og 4,2% til Radikale, fik de fire partier tilsammen ca. 86% af stemmerne.


alg Parti Stemmer Andel A. Socialdemokraterne 1226 57,2 % B. Radikale Venstre 89 4,2 % C. Det Konservative Folkeparti 31 1,4 % F. SF – Socialistisk Folkeparti 420 19,6 % I. Liberal Alliance 14 0,6 % O. Dansk Folkeparti 174 8,1 % V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 83 3,9 % Ø. Enhedslisten 107 5,0 % Andre 0 0,0 %

For partierne i blå blok blev det altså til ca. 14%, fordelt på 8,1% til Dansk Folkeparti, 3,9% til Venstre, 1,4% til Konservative og 0,6% til Liberal Alliance. Det var en fremgang på 3 procentpoint til de blå. De røde oplevede dog også en mindre fremgang, da de to blokke delte de ca. 4% af stemmerne, som Ishøj Borgerliste havde fået ved valget før. Borgerlisten genopstillede ikke.

Ændring - 2,4 % + 4,2 % 0,0 % - 6,4 % + 0,6 % + 1,3 % + 1,7 % + 5,0 % - 3,9 %

Beboer i byrådet Der var ved valget kun opstillet to kandidater med bopæl i Vejleåparken. Det var 33 årige Kasper Bjering fra Socialdemokraterne og 19 årige Silas Marker fra Enhedslisten. De to kandidater opnåede på det lokale valgsted henholdsvis 46 og 4 personlige stemmer. For Kasper Bjering var det nok til at vinde det sidste af Socialdemokraternes i alt 11 mandater. Men mandatet blev kun udløst på grund af partiets valgforbund med konservative. Og Kasper fik pladsen med i alt 93 stemmer - blot én stemme foran nærmeste partikammerat Birgit Nielsen med 92 stemmer. Navn Ole Bjørstorp Seyit Özcan Bilal Inekci Erkan Yapici Sengül Deniz Kalbiye Yüksel Gökhan Camur Bayram Yüksel Sami Deniz Volkan Turan

Parti A A F A A F B A F F

Derudover blev borgmester Ole Bjørstorp den store personlige stemmesluger med 433 personliges stemmer. Og derefter fulgte en lang række af kandidater med etnisk minoritetsbaggrund, hvoraf mange er født og opvokset i Vejleåparken. I toppen finder man Socialdemokraternes Seyit Özcan med 192 stemmer og SF’s Bilal Inekci med 133 stemmer.

Stemmetal 433 192 133 106 105 97 82 80 73 62

læs om valgfesten på næste side december I januar I februar 2013-14

17


valg Valgfest i Kulturhuset

fest

Flemming Hagen Gregersen

Tirsdag den 19. november var der kommunalvalg i Danmark. Som noget helt nyt blev der afholdt valgfest i Kulturhuset.

Fra kl. 15 til kl. 20 på valgdagen kunne man nyde en portion gratis valgsuppe, og i dagens anledning kunne man selv vælge, om suppen skulle være rød eller blå. Der blev dog også budt på en helt neutralt farvet suppe til de, der ikke ønskede at bekendtgøre deres politiske ståsted. Ud over valgsuppe, kage, kaffe og andet godt til munden, var der live-opdatering af valgresultater fra tv-Ishøj samt periodisk underholdning med Ungerådet og en række af de lokale musik- og raptalenter med tilknytning til Ishøj Ungdomskole og Vejleåparken. Over hundrede beboere benyttede sig af tilbuddet og kiggede forbi, og arrangementet blev til en rigtig hyggelig fejring af demokratiet og det gode naboskab. Og stemmeprocenten? Ja, den steg fra 48,7 % i 2009 til 57 % i 2013.

Tillykke med dette fine resultat til Vejleåparken.

18

december I januar I februar 2013-14

h


g

Til alle der Parkerer på P-PladSen ved køBmanden! læserbrev: Vi er nu kommmet ind i den mørke og snart kolde tid. • Alle haster ind, i deres varme bolig. • Bilen parkeres i hast, og gerne i nærheden af hvor man bor. • I nogle tilfælde også hvor det er ulovligt. • Ved fortovskanten med de gule striber • 2 biler uden på hinanden på kører vejen • Ved kantsten/bed op til de rigtig parkeringspladser. Men husk lige, at den dag, du har brug for hjælp af ambulance/brandbil, så kan der gå unødig tid,før hjælpen kommer frem, når de skal sno sig mellem disse biler der holder til gene.

Vi skal hjælpe hinanden, så hverdagen bliver så problemfri og tryg for alle. Så min opfordring er, at vi prøver at parkere på det rigtige parkeringsareal, også selv om vi skal gå lidt længere. Med venlig hilsen

Anne Jensen Strandgården 5 st th 2635 Ishøj Tlf. 4373 7924 Jeg har flere gange især når det er Mobil 2142 7924 morgen, haft problemer med at komme mellem parkerede biler på kørevejen.

hallo! december I januar I februar 2013-14

19


Kender du til væggelus?

Tekst: Bilal Corap

lUs Væggelus er et lille blodsugende insekt i familie med tægen, som mange nok kender fra skovturene om sommeren. Væggelus kaldes ofte også for sengelus eller bed bugs. Den lever af at suge blod hos mennesker og dyr og kan være overordenligt svære at slippe af med hvis man først har fået væggelusen ind i hjemmet. Den kan maksimalt blive op til omtrent en centimeter lang og har en flad krop, medmindre den har spist blod for nyligt.

Det lille insekt er meget god til at gemme sig i revner og sprækker og kan være svær at få øje på hvis man ikke ved hvor man skal lede. Den kommer for det meste kun frem om natten, for at spise, hvorefter den kravler tilbage til dens gemmested for at fordøje og for at formere sig. Dyrene formerer sig forholdsvist hurtigt og det er derfor vigtigt at opdage dem tidligt for at undgå at de spreder sig, problemet bliver kun værre af at vente. Opdag væggelus og find ud af hvordan du skal forhold dig hvis uheldet er ude.

20

december I januar I februar 2013-14


Det anbefales, at man lader en erfaren skadedyrsbekæmper tage sig af sagen for at slippe af med væggelusene på den hurtigste måde, da disse har stor erfaring med at finde skadedyrenes opholdssteder og bekæmpe dem med de rette midler. Det er dog også muligt at slippe af med skadedyrene uden at gøre brug af professionel (og dyr) hjælp, det kræver dog en stor indsats fra din side af, og der er ingen garanti for at krybene bliver væk. Væggelus gemmer sig oftest i sengetøj, revner, sprækker, bag løstsiddende tapet og gulvtæpper når de ikke er i færd med at spise. Hvis du har mistanke om væggelus, så kig led efter dyrene og deres efterladenskaber i dit hjem, især i og omkring senge. Kig efter levende insekter, deres skaller, æg og dyrenes afføring, som oftest er små brunlige pletter. Kig under madrassen, i lagnerne, mellem revnerne i gulvbrædderne, i sofapuderne og andre steder de kunne tænkes at finde et mørkt og uforstyrret skjulested. Derudover kan man ofte finde små blodpletter i sengetøjet.

RYGESTOP! Sundhedscentret gennemfører rygestopskurser på tyrkisk i kulturhuset. 10. dec. 2013 17. dec. 2013 7. jan. 2014 14. jan. 2014

Kontakt ejendomskontoret, hvis du har mistanke om væggelus, så det kan bekæmpes uden at det bliver et stort problem.

Us

HUSK ØKONOMISK RÅDGIVNING Tirsdag d. 3/12 Tirsdag d. 10/12 Tirsdag d.17/12 kl. 10.00 – 15.00 Onsdag d. 4/12 Onsdag d. 11/12 Onsdag d. 18/12 kl. 15.00 – 18.00 december I januar I februar 2013-14

21


læserbrev

En dejlig torsdag morgen 17/10 2013 Jeg går med min dejlige hund i snor. En dejlig mørk torsdag morgen kl. ca. 6.30. Vi går turen som vi plejer, ind igennem vores lokalcenter, og op langs Bjerregården på gadesiden. Vi går i vores egne tanker, og min hund går og nyder det. Eller hvad en hund nu gør. Pludselig kommer der en løs hund op bag min hund, og snuser min hund bagi. Min hund får et chok og slå sit hoved ind mod træet, og piber højt. Jeg siger højt, hvem har en hund der er løs. Bobby bliver der kaldt. Kom her. Men nej Bobby kommer ikke. Jeg siger den hund skal i snor. Bobby kaldes der igen. Hvorefter Bobby går over til sin ejer. Jeg siger min hund slog hovedet på træet. Godt, lyder svaret over på den anden side. Nu er det ikke første gang jeg møder den samme dame med 2 løse hunde. Når du beder den pågældende dame, om at tage sine hunde i snor. Får man nogle beskidte svar. Eller en fuck finger. Siger man du må ikke have 2 hunde. Får man at vide. Det er min datters. Når man så ser hunden sidde og besørge. Samles den så op af Bobbys ejer. Næh nej, den bliver pænt liggende. Tænk engang hvis man skulle bøje sig ned og samle op. Uha uha! Man bliver lidt harm. Jeg ville nemlig også gerne have 2 hunde. Så hvorfor kan man som beboer, der selv har valgt, at bo i Vejleåparken, ikke indordne sig efter den husorden der nu engang er. Det kan jeg godt nok ikke forstå. For kan man ikke indordne sig. Så syntes jeg personligt, det er respektløst over for de andre beboer. Så kunne det være man skulle finde sig et andet sted at bo. Så KÆRE hundeejere. I Vejleåparken SKAL hunde holdes i snor på alle tider af døgnet. Ønsker man at lade sin hund rende løs. Så find steder hvor man må have hunde løse. Det gør vi. Dette er ikke skrevet som et surt opstød. Tværtimod. Men et ønske om at respekterer de retningslinjer der nu engang er i Vejleåparken. Dem har vi alle i tidens løb været med til at lave. Vi har også skrevet under på vores lejekontrakt, at vi godt vil indordne os under de regler der nu engang er i den bebyggelse, man nu har valgt at bo i.

Snerydning Mange undrer sig over hvorfor der kan være meget sne og svært fremkommelige stier efter kraftigt snefald – men det er der altså en forklaring på Hvis det sner, er det vigtigt at der ryddes, så beboerne kan færdes trygt og sikkert. Den første Prioritet er at beboerne skal komme ud af opgangen, derefter at boliggaderne skal ryddes og endelig skal der fjernes sne fra p-pladserne, også selv om der er biler. Udfordringen er at vi har rigtig mange opgange og boliggader – og man kan ikke være over det hele på en gang. Vi rydder sne mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.

Få en Brandsikker jul! Juletid er hyggetid – men de mange juledekorationer kan blive rene brandbomber når granen er tør og lysene er ved at brænde ned! Undgå ulykker – hold øje med alle levende lys – vær også opmærksom på børnene eller husdyr.

røgalarm!!!

Hvilket indebærer at ALLE hunde skal føres i snor. Om vi hundeejere kan lide det eller ej Ser vi positivt på det. Så er det respekt for vores medmenneske og for alle i bebyggelsen.:)

Hvis røgalarmen går i gang p.g.a. røg, kan man aktivere/slukke på kontakten.

En god ven til de firbenede hunde Annie Dybing

Batteri skiftes, når batteri bipper konstant.

22

december I januar I februar 2013-14


MØD BESTYRELSEN Jamal Figuigui Mød Jamal Figuigui fra afdelingsbestyrelsen Jamal blev valgt ind i AAB55’s bestyrelse i foråret. Gennem sit arbejde har Jamal været med i forskellige bestyrelser – og har bl.a. været ansat under en heldhedsplan, hvor han havde ansvar for børn- og ungeområdet. Jamal arbejder som frivillig i Den Røde Varmecentral, hvor han er formand for udvalget, som udover Jamal, består af Wagn Jensen og Bilal Corap fra afdelingsbestyrelsen. Jamal har altid været glad for at være blandt mennesker, derfor valgte han at tage pædagog uddannelsen i 2007. Jamal har siden 2011 været uddannet pædagog og har arbejdet forskellige steder. Jamal bruger meget af sin fritid som frivillig rådgiver for udsatte unge. Han håber at fortsætte sin uddannelse som Kandidat i Antropologi, fordi det har hans særlige interesse at følge hvordan vi mennesker interagerer. ”Det er en stor opgave, med et stort ansvar at være en del af AAB’s største afdeling i Danmark. En afdeling, der ligesom mange andre afdelinger, har en masse udfordringer, men som jeg føler vi får løst ved en stor fælles indsats. Det var naturligt for mig at blive en del af bestyrelsen, da jeg er født og opvokset i Ishøj, og mener, at jeg kan bidrage på mange områder” siger Jamal.

BLÅ BOG: Jamal Figuigui, 24 år Gift Marokkanske rødder Født og opvokset i Ishøj DIA privatskole 95-04 HTX 04-07 Pædagog Uddannelsen Storkøbenhavn 07-11 Nuværende stilling: Ansat som pædagog med ansvar for det miljø- terapeutiske arbejde i Behandlingsskolerne.

”Det er en stor opgave, med et stort ansvar at være en del af AAB’s største afdeling i Danmark!”

Jamal december I januar I februar 2013-14

23


VAGT Vagttelefon 22 74 46 42

Vagttelefonen må KUN benyttes i forbindelse med uopsættelige skader, når Ejendomskontoret er lukket.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har smækket mig ude? Hvis du har været så uheldig at få smækket dig ude skal du ringe efter en låsesmed.

Bina görevlisi ofisinin açık olmadığı zamanlarda, nöbetçi telefon hattı acil ve ertelenemeyen kaza durumları haricinde kullanımamalıdır. The Guardphone (Vagttelefonen) may ONLY be used in connection with urgent injuries, when the Propertyoffice (Ejendomskontoret) is closed.

Det skal du IKKE bruge vagttelefonen til:

• Du kan ikke reservere selskabslokaler • Du kan ikke leje eller bytte bolig • Du kan ikke få oplyst vaskeriets åbningstider • Du kan ikke bestille nyt køkken • Du kan ikke tilmelde dig arrangementer i kulturhuset

Eksempler på skader, som du SKAL bruge vagttelefonen til: • Brand • Indbrud • Sprunget vandrør – vand løber ned fra overboen • Total stoppede afløb. • Manglende varme (vinter) • Ingen vandforsyning til boligen • Ingen strømforsyning til boligen (husk at tjekke sikringerne) • Ituslåede ruder

Eksempler på skader, som normalt kan vente:

• Sprungne sikringer (skal undersøges inden vagtudkald) • Defekt vaskemaskine. • Dryppende vandhaner o.l. • Utæt wc-cisterne.

Det er altid den person som har vagttelefonen, som vurderer om skaden er uopsættelig eller om reparationen kan vente!

VIGTIGT ! Du kan selv komme til at betale for udkaldet! Husk, det er dyrt hvis du rekvirerer vagtudkald uden for normal arbejdstid. Et vagtudkald af håndværker udenfor normal arbejdstid koster typisk 3.500 kr. Det er afdelingen (din husleje) der betaler. Hvis fejlen skyldes dine egne installationer (opvaskemaskine, vaskemaskine, fjernsyn, lamper o.l.) skal du selv betale. Det gælder også hvis du selv er skyld i stoppede afløb, f.eks. børnebleer i toiletkummen - eller hvis du gentagne gange tilkalder hjælp til f.eks. en sprungen sikring.

Brug kun vagtudkaldet når det er strengt nødvendigt. Vagttelefonen er åben på hverdage fra 17.00 – 07.00 I weekenden er vagttelefonen åben fra fredag kl. 17.00 til mandag kl. 07.00

24

december I januar I februar 2013-14

Ejendomskontoret har ingen nøgle til dit lejemål og har ingen hovednøgle. Du skal selv betale låsesmeden og regne med at det koster mellem 400 og 1.500 kr. som skal betales kontant. Prisen afhænger af hvilket tidspunkt man skal rykke ud. HUSK, at du skal kunne vise legitimation, når du kommer ind.

Gem altid en ekstra nøgle hos familie, venner eller en god nabo – det er sund fornuft!

13 1344 aab 55 blad 8  
13 1344 aab 55 blad 8  
Advertisement