2Water - Spildevand

Page 1

Velkommen til en innovativ, visionÌr og faglig kompetent produktionsvirksomhed – med speciale i fremstilling og montering af anlÌg til spildevandsrensning


Hvem er vi? 2WATER er en professionel anerkendt producent og leverandør af effektiv og miljørigtig bestykning til spildevandsrenseanlæg. Løsningerne udarbejdes og implementeres i samarbejde med de bedste rådgivere og leverandører i branchen. Inden for vores kerneområde er det vores intention at levere kvalitetshåndværk med fokus på den tætte, løsningsorienterede dialog. I vores produktion har vi eget glasblæseanlæg, langsvejseautomat og stor

SIDE 2-3

bukke-og valsekapacitet, samt svejseudstyr til rustfrit, aluminium og sort jern. I vores plastafdeling svejser vi både tanke og beholdere samt trykrør. Vi råder over fire fuldt udstyrede montagebiler. Vi har mange loyale kunder, der betragter os som en fremsynet sparringspartner i udviklingsprocessen med et teknisk og håndværksmæssigt velfunderet produktionsapparat. Vores kunder ved, at vi er garant for dokumenteret kvalitet – altid leveret til tiden.


Hvad kan vi tilbyde? 2WATER indgår i projekter som hovedentreprenør, som leverandør af smede-og maskinentrepriser og som komponentleverandør. Vi leverer industrielt smede- og montagearbejde samt udvikler og producerer unikke kundetilpassede løsninger, f.eks.: • Dæksler • Maskinudstyr • Rør-og anlægsinstallationer • Tanke, siloer og filtre • Levering og montering af overdækninger, trapper, gelændere og betjeningsplatforme • Glasblæsning af aluminium og rustfri • Tanke og rørføring i PE & PP Løsningerne leveres ifølge miljøgodkendte metoder og nødvendige certificeringer.

“Vi sætter en ære i at lave fremtidssikrede og kundetilpassede løsninger – leveret til tiden.”

Kunderne er vand- og forsyningsselskaber, vand­ værker­og industrielle virksomheder, samt de førende rådgivere og totalentreprenører i branchen. Alle med høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed, dokumentation, funktionalitet, driftssikkerhed og service. Vores erfarne, certificerede svejsere og montører er vant til selv at tage ansvar og levere et topprofessionelt og dokumenteret resultat – hver gang.

Rasmus Lund Aaskoven, medejer

www.2water.dk

2WATER ··· process & piping


“Vi er nok lidt lige som humlebien, der ikke ved, at den ikke kan flyve. Vi ser en udfordring i at løse selv de vanskeligste opgaver.” Verner Iversen, smed/montageleder

Medarbejderne er vores vigtigste ressource Hos 2WATER møder du fagfolk med vigtig viden og solid erfaring. Du møder mennesker, der arbejder med engagement, og som forstår dine krav og ønsker. Medarbejderne kender processerne, forstår dine målsætninger og indfrier forventningerne til kvalificeret sparring og den rigtige løsning. Og vi har frem for alt en stab af medarbejdere, der kombinerer et meget højt fagligt niveau med et engagement og en ansvarsfølelse, der er i særklasse. Det er mennesker, der gør forskellen.

SIDE 4-5


Vores holdninger 2WATER er en ejerledet virksomhed, hvor faglige og menneskelige værdier prioriteres før økono­ misk gevinst – vel vidende, at et solidt økonomisk fundament er en forudsætning for, at virksom­ heden kan udvikle sig. Vi har opbygget en virksomhedskultur, der bygger på sammenhold, åbenhed og ærlighed i alle relationer, med respekt, tillid og ansvar til den enkelte medarbejder. Arbejdsmiljø og sikkerhed er i fokus, og vi sørger systematisk for at holde fast i trivsel på jobbet og at være på forkant med mulige risici. Vi lever til enhver tid op til national og interna­ tional lovgivning på alle de områder, der gælder vores virksomhed og aktiviteter. Vi prioriterer respekten for miljø og natur højt og vælger til enhver tid løsninger og adfærd, der belaster vores omgivelser mindst muligt.

www.2water.dk

2WATER ··· process & piping


Spildevandsrenseanlæg – udvalgte cases Vi påtager os fremstilling og montering af rørbestykning, smedearbejde, pumper og procesudstyr, samt opførelse af nye anlæg og renoveringer.

Vandcenter Syd – Renseanlæg Kunde: Vandcenter Syd Etablering af slamtransport • Levering og montering af pumpestation på NordØst & NordVest R/A • Installationer for slammodtagelse på Ejby Mølle R/A Overskudsslam pumpestation på Ejby Mølle R/A • Etablering af excentersnekkepumpestation • Montage af cyklonanlæg • Opførelse af stålhus AktivSlam pumpestation 2 x 12.000 m3/t • Smede- og maskinentreprise Sidestrømsbehandling – Daemon proces • Smede- og maskinentreprise

OPTIMAL HÅNDTERING AF SPILDEVAND

Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing · Tel +45 7020 2505 stjernholm@stjernholm.dk · www.stjernholm.dk

SIDE 6-7


Ombygning af Egebjerg Syd Renseanlæg Kunde: Vand og Affald, Svendborg Maskin- og Smedeentreprise • Ny mellempumpestation med 3 stk. snekkepumper • Ny efterklaringstank • Nyt fordelerbygværk • Ny returslampumpestation • Ombygning af eksisterende fordelerbygværk til flowmålerbrønd • Etablering af ny udløbsbrønd med flowmåler • Forøgelse af højde i fordelerbygværk og afløbskasser i procestanke • Nye gangbroer på procestanke

Udbygning af Tysinge Renseanlæg Kunde: Holbæk Spildevand A/S Maskin- og Smedeentreprise • Indløbspumpestation • Nyt ventilbygværk • Eksisterende udligningsbassiner m. spulepumpe • Ny indløbsflowmålerinstall. • Nyt ristebygværk • Nyt sand- og fedtfang • Ny selektortank • 2 nye procestanke • Ny efterklaringstank • Ny udløbsflowmålerbrønd • Nyt iltningsbygværk • Ny prøveudtagningsbrønd • Ny flydeslamsbrønd • Ny slambrønd • Ny pumpestation for teknisk vand • Ny spulevandsbrønd • Ny maskinbygning (Kemikalietank m. dossering, blæserinstall., returog overskudsslampumper, sandvasker og VVS-install.) • Ombygning af slammodtagestation

www.2water.dk

Genbrugsvandanlæg Kunde: Danish Crown Maskinentreprise • Pumper • Filtrering • Syrefast tankanlæg • Niveau- og trykmåling • Trykforøgeranlæg

2WATER ··· process & piping


Industrivej 12 DK-6630 Rødding

Tlf: 7026 7777 Fax: 7425 2599

www.2water.dk 2water@2water.dk 3Grader ApS - Skt. Anna Gade 5, 8000 Aarhus C. - www.3grader.dk

Foto - Mads Hansen

MG - 5683