2Water - Vandbehandling

Page 1

Velkommen til en innovativ, visionÌr og faglig kompetent produktionsvirksomhed – med speciale i fremstilling og montering af anlÌg til vandbehandling


Hvem er vi? 2WATER er en professionel anerkendt producent og leverandør af effektiv og miljørigtig bestykning til vandbehandlingsanlæg. Løsningerne udarbejdes og implementeres i sam­arbejde med de bedste rådgivere og leverandører i branchen. Inden for vores kerneområde er det vores intention at levere kvalitetshåndværk med fokus på den tætte, løsningsorienterede dialog. I vores produktion har vi eget glasblæseanlæg, lang­ svejseautomat og stor bukke-­og valsekapacitet, samt svejseudstyr til rust­frit, aluminium og sort jern. I vores plastafdeling svejser vi både tanke og beholdere samt trykrør. Vi råder over fire fuldt udstyrede montagebiler. Vi har mange loyale kunder, der betragter os som en fremsynet sparringspartner i udviklings­ processen med et teknisk og håndværksmæssigt velfunderet produktionsapparat. Vores kunder ved, at vi er garant for dokumenteret kvalitet – altid leveret til tiden.

SIDE 2-3


Hvad kan vi tilbyde? 2WATER indgår i projekter som hovedentreprenør, som leverandør af smede-og maskinentrepriser og som komponentleverandør. Vi leverer industrielt smede- og montagearbejde samt udvikler og producerer unikke kundetilpassede løsninger, f.eks.: • Dæksler • Maskinudstyr • Rør-og anlægsinstallationer • Tanke, siloer og filtre • Levering og montering af overdækninger, trapper, gelændere og betjeningsplatforme • Glasblæsning af aluminium og rustfri • Tanke og rørføring i PE & PP Løsningerne leveres ifølge miljøgodkendte metoder og nødvendige certificeringer.

“Vi sætter en ære i at være vores kunders foretrukne samarbejdspartner med projekter af høj kvalitet – leveret til tiden.”

Kunderne er vand- og forsyningsselskaber, vand­ værker­og industrielle virksomheder, samt de førende rådgivere og totalentreprenører i branchen. Alle med høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed, dokumentation, funktionalitet, driftssikkerhed og service. Vores erfarne, certificerede svejsere og montører er vant til selv at tage ansvar og levere et topprofessionelt og dokumenteret resultat – hver gang.

Mio Bekker, medejer

www.2water.dk

2WATER ··· purified H2O


“Vi er nok alle lidt nørder på hvert vores felt og bliver begejstrede over at lave optimale løsninger.” Morten Larsen, smed/montageleder

Medarbejderne er vores vigtigste ressource Hos 2WATER møder du fagfolk med vigtig viden og solid erfaring. Du møder mennesker, der arbejder med engagement, og som forstår dine krav og ønsker. Medarbejderne kender processerne, forstår dine målsætninger og indfrier forventningerne til kvali­ficeret sparring og den rigtige løsning. Og vi har frem for alt en stab af medarbejdere, der kombinerer et meget højt fagligt niveau med et e ­ ngagement og en ansvarsfølelse, der er i særklasse. Det er mennesker, der gør forskellen.

SIDE 4-5


Vores holdninger 2WATER er en ejerledet virksomhed, hvor faglige og menneskelige værdier prioriteres før økono­ misk gevinst – vel vidende, at et solidt økonomisk fundament er en forudsætning for, at virksom­ heden kan udvikle sig. Vi har opbygget en virksomhedskultur, der bygger på sammenhold, åbenhed og ærlighed i alle relationer, med respekt, tillid og ansvar til den enkelte medarbejder. Arbejdsmiljø og sikkerhed er i fokus, og vi sørger systematisk for at holde fast i trivsel på jobbet og at være på forkant med mulige risici. Vi lever til enhver tid op til national og interna­ tional lovgivning på alle de områder, der gælder vores virksomhed og aktiviteter. Vi prioriterer respekten for miljø og natur højt og vælger til enhver tid løsninger og adfærd, der belaster vores omgivelser mindst muligt.

www.2water.dk

2WATER ··· purified H2O


Vandbehandlingsanlæg – udvalgte cases Vi påtager os fremstilling og montering af rørbestykning, smede­arbejde, pumper og procesudstyr, samt opførelse af nye anlæg og renoveringer. Alle vores montører har gennemgået hygiejne­kursus på vandværk.

Marbjerg Vandværk – maskinentreprisen Kunde: HOFOR Det nye vandværk er et af Danmarks største og kan levere 4,8 mio. m³­vand årligt og skal servicere omkring 120.000 borgere i otte ­kom­muner i hovedstadsområdet. Entreprisen omfatter bl.a.: • Montering af 2 stk. Krüger Oxydator samt 8 stk. Filtraflo Trykfilter • Levering og montering af alle tekniske rørsystemer • Montering af diverse tekniske komponenter (pumper, ventiler, kapselblæsere, UV-anlæg, ventilatorer osv.) • Levering og montering af diverse smedearbejder (2 gangbroer, ­kransystem og pladeafdækninger mm.)

SIDE 6-7


Ny transportledning, SK Vand Kunde: SK Vand A/S Komplet leverance af pumper, rørbestykning og procesudstyr. • Renovering af 3 vandværker • Etablering af 3 nye bygværker

Skive Ny Vandværk Kunde: Totalentreprenør Krüger A/S

Renovering Lysholt Vandværk Kunde: TREFOR

Smede- og montageentreprise • Smede- og montagearbejde for nyt vandværk

Smedeentreprise: • Ny iltning • Renovering ved filtre og rentvandstanke • Ny udpumpningsinstallation • Rustfrie trapper og platforme • Overdækning af iltningsspor

Skjern Øst Vandværk Kunde: Krüger A/S Smedeentreprise. Totalrenovering af: • Pumper • Iltning • Filterfront

www.2water.dk

2WATER ··· purified H2O


Industrivej 12 DK-6630 Rødding

Tlf: 7026 7777 Fax: 7425 2599

www.2water.dk 2water@2water.dk 3Grader ApS - Skt. Anna Gade 5, 8000 Aarhus C. - www.3grader.dk

Foto - Mads Hansen

MG - 5683