Triplef studiegids 2017 05

Page 1

Studiegids

Fondsen werven is een vak!

DOOR PROFESSIONALS, VOOR PROFESSIONALS


Het fundament voor professionals

Studiegids 2


Welkom bij 3F-Academy De 3F-Academy is in Nederland het toonaangevende instituut voor opleidingen op het gebied van fondsenwerving. Er is voor iedereen een passende scholingsmogelijkheid.

Van de startende fondsenwerver die, al dan niet op vrijwillige basis, voor een kleiner goed doel een structurele geldstroom wil genereren. Tot de ervaren fondsenwerver, die op strategisch niveau verdieping zoekt in dit vak. Onze opleidingen sluiten aan bij de beroepsprofielen voor fondsen­wervers, die in de branche zijn opgesteld en steeds vaker worden gehanteerd door (potentiële) werkgevers.

ERKEND INSTITUUT

Daarnaast zijn de opleidingen erkend door de European Fundraising Association (EFA). Hiermee is aangetoond dat de opleidingen zowel didactisch, als vakinhoudelijk voldoen aan de hoge eisen die in Europa worden gesteld aan het opleiden van fundraisers.

HET REF Als u geslaagd bent voor óf de Beroepsopleiding Fondsenwerving A óf de Beroepsopleiding Fondsenwerving B, wordt u opgenomen in het Register Erkende Fondsenwervers (REF). Hiermee kunt u kenbaar maken aan belanghebbenden, dat u een officieel erkende opleiding heeft gevolgd. Hiermee onderscheidt u zich van anderen in de sector en geeft u aan dat u serieus inhoud geeft aan het mooie vak, fondsenwerving.

Alle opleidingen hebben een kleinschalig karakter en de groepen zijn nooit groter dan 20 personen. In een informele sfeer krijgt u de lesstof door een ervaren vakdocent aangeboden. U discussieert met collega’s, overlegt en komt samen op nieuwe ideeën. Inspiratie krijgt u uit de aangeboden theorie, maar ook uit de praktijk omdat zowel docent als collega-studenten allemaal praktijkmensen zijn. Tussen de lessen door heeft u ruim de gelegenheid om kennis te maken met collega’s uit het vak. De sfeer binnen de Academy is gemoedelijk en informeel, u wisselt ervaringen uit en bouwt zo een waardevol netwerk op van en met professionals.

balanceerde 3F-Academy biedt een uitge de mogelijkheid mix van kennis, ervaring en eiden het eigen netwerk uit te br

Studiegids

De Academy is zowel in Nederland, als in Europa een erkend opleidingsinstituut. In Nederland zijn we opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan 13:52:07/de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in het CRKBO heeft de Academy een intensieve audit moeten ondergaan. In deze audit worden onder andere de kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot onze zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

LEERZAAM EN LEUK! Het volgen van een opleiding brengt u niet alleen veel kennis en inspiratie, maar biedt u ook de mogelijkheid om een persoonlijk netwerk op te bouwen in de wereld van de fondsenwerving. U treft collega’s en vakgenoten uit het hele land, waarmee u kennis, ervaring en problemen kunt uitwisselen en delen. De opzet is namelijk klein en overzichtelijk.

3


Oriëntatiecursus Fondsenwerving

PAGINA 7

VOOR WIE » Voor iedereen die een eerste stap wil zetten in het werven van additionele middelen. » De deelnemers aan deze cursus komen uit alle branches binnen de non-profitsector. De functies die zij bekleden variëren van fondsenwerver, communicatiemedewerker, beleidsmedewerker, staffunctionaris tot directeur of bestuurder van kleine non-profit organisaties. Ook zien we regelmatig vrijwilligers van een (sport)vereniging of een betrokken ouder van school deelnemen aan deze cursus.

INHOUD U krijgt een helikopterview op het speelveld: waarom geven particulieren cq. sponsoren bedrijven? Welke doelgroepen zijn er (dus) voor uw organisatie? Welke technieken zijn er en welke zijn voor uw organisatie het meest geschikt? U leert dat fondsenwerven niet alleen het generen van geld is en zich zeker niet beperkt tot het aanvragen van geld bij vermogensfondsen.

Beroepsopleiding Fondsenwerving A

KOSTEN € 695,-

STUDIEBELASTING Gemiddeld 20 uur

PAGINA 9

VOOR WIE » Eenieder die het vak fondsenwerven in de praktijk wil gaan toepassen. » Ervaring als fondsenwerver is geen vereiste.

INHOUD

Studiegids 4

De opleiding richt zich op gedegen kennis van wervingsmethoden en -technieken en inzicht in hoe deze planmatig in te zetten. In de opleiding komen de volgende werkgebieden van de fondsenwerver aan de orde: vermogensfondsen aanschrijven, donateurs werven, sponsoring, haalbaarheid en communicatie. Verschillende kanalen en technieken worden behandeld, alsmede het middels een stappenplan komen tot een fondsenwervingsplan.

€ 2.897,-

De opleiding bestaat uit vijf verplichte lesdagen, twee keuzeworkshops en het schrijven van een eindwerkstuk.

Gemiddeld 200 uur

Beroepsopleiding Fondsenwerving B

KOSTEN STUDIEBELASTING

PAGINA 11

VOOR WIE » Voor fondsenwervers met minimaal vier jaar relevante werkervaring. » Hbo werk- en denkniveau is vereist.

INHOUD Deze post-Hbo opleiding leidt u op tot de beroepseisen, zoals die geformuleerd zijn in het Beroepsprofiel B. In de opleiding komen de volgende werkgebieden aan de orde: vermogensfondsen aanschrijven, donateurs werven, sponsoring en strategische beleidsontwikkeling. De opleiding bestaat uit 12 plenaire lesdagen verspreid over een jaar. Gedurende deze periode werkt men aan een aantal Proeven van Bekwaamheid, om tenslotte als eindscriptie een strategisch meerjarenplan op te leveren. Naast professionalisering en actualisering van de inhoudelijke vakkennis, wordt er ook gewerkt aan de persoonlijke vaardigheden van de student.

KOSTEN € 5.875,-

STUDIEBELASTING Gemiddeld 600 uur


2-daags topcollege Nalatenschappen

PAGINA 13

VOOR WIE » Voor iedere fondsenwervende professional met vier jaar relevante ervaring en/of voldoende theoretische kennis in de fondsenwerving.

INHOUD Alle aspecten rondom het werven en afhandelen van nalatenschappen worden belicht. U leert hoe de Nederlandse en internationale markt voor nalatenschappen eruit ziet en hoe u zelf goed onderzoek kunt doen naar profiel en motivatie van uw toekomstige erflaters. Ook leert u welke marketingactiviteiten voor uw organisatie werken en hoe u een systematisch wervingsprogramma uitvoert. U traint uw vaardigheden voor effectieve gesprekken met de doelgroep. Tijdens de leergang maakt u stapsgewijs uw eigen strategie of plan van aanpak.

KOSTEN € 985,- voor twee dagen + een terugkommiddag met diner

STUDIEBELASTING 3 dagen

2-daags topcollege Fondsenwervende strategie voor uw non-profit organisatie

PAGINA 15

VOOR WIE » Voor iedere fondsenwervende professional met vier jaar relevante ervaring en/of voldoende theoretische kennis in de fondsenwerving.

INHOUD KOSTEN € 985,- voor twee dagen + een terugkommiddag met diner

STUDIEBELASTING 3 dagen

PAGINA 17

PAGINA 19

Opleidingen op maat: Incompany

Eéndaagse workshops en trainingen

Wil je een cursus die precies aansluit bij de behoeften van uw organisatie op dit moment? Dan kun je beter kiezen voor een op maat gemaakte training, speciaal voor jouw medewerkers en over die aspecten die jij belangrijk vindt. Deze incompany training verzorgen wij bij jou op kantoor of - in overleg - op een andere geschikte locatie

Voor beginnende en ervaren fondsenwervers bieden we een uitgebreid programma met eendaagse workshops /en trainingen. Elk jaar varieert het aanbod zodat we snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de sector en de leerbehoefte van onze deelnemers.

Studiegids

In deze tweedaagse training ervaar je hoe je een sterk, onderscheidend plan kan schrijven, door middel van OGSM, een businessplan op 1 A4. Op dit moment wordt dit veel - en vooral - ingezet in grote, commerciële organisaties. Maar ook steeds meer not-for-profit organisaties ontdekken hoe zij succesvoller kunnen zijn met een sterk plan en management tool in één: OGSM.

5


Studiegids 6

Helikopterview op het speelveld


Oriëntatiecursus Fondsenwerving “De opleidingen hebben me inzicht gegeven in het vak en veel geleerd. Nieuwe aspecten, maar vooral ook samenhang gebracht in zaken, die ik bijna op instinct al deed. Het heeft me bewust gemaakt van wat ik kan en wil met fondsenwerving.”

INHOUD

KOSTEN

In deze cursus komen onder meer aan bod: » Hoe vertelt u de buitenwereld wat uw doel is en waar u fondsen voor werft? Met andere woorden, wat is uw Case for Support? Deze moet voor verschillende doeleinden bruikbaar zijn. Telkens met een kleine aanpassing. Is de Case for Support bruikbaar voor Vermogensfondsen? Kun je met datzelfde verhaal ook naar de potentiële donateur toe en hoe reageren bedrijven op dit verhaal?

€ 695,Het Handboek sponsoring en fondsenwerving van Hans van der Westen is bij deze prijs inbegrepen.

» Story telling. Je moet jouw verhaal, jouw droom echt heel goed over het voetlicht kunnen brengen, daar valt of staat de mate van succes van het fondsenwerven mee. » Geefmotieven voor bedrijven en wat willen ze als tegenprestatie? » Geefmotieven voor vermogensfondsen en wat willen ze als tegenprestatie? » Geefmotieven voor particulieren en wat verlangen zij? » 7 stappen om tot een fondsenwervingsplan te komen. » Welke technieken c.q. vormen van sponsoring en fondsenwerving zijn er?

Om de rol als fondsenwerver zo goed mogelijk te kunnen vervullen ben ik me gaan verdiepen in opleidingen in de fondsenwerving. Op het internet vond ik 3F-Academy die beroepsopleidingen organiseert op dit gebied. En heb ik me inschreven voor de Oriëntatiecursus. De cursus heb ik met veel plezier gevolgd. Uit de cursus en het handboek dat je tijdens de cursus ontvangt, blijkt hoe zeer fondsenwerving een vak op zich is. Communicatie en marketing spelen een belangrijke rol. De cursus is een must voor eenieder die met zijn of haar organisatie de ambitie heeft de wereld een stukje beter of mooier te maken. Dit is een aanrader!

» Wat zijn de randvoorwaarden? » Zorg dat de interne huishouding op orde is. » Ethiek: mogelijkheden verkennen én grenzen bewaken.

RESULTAAT Na het volgen van de oriëntatiecursus heeft u een basiskennis over fondsenwerving in de brede zin. De oriëntatiecursus is tevens het startpunt van de Beroepsopleiding Fondsenwerving A. U verwerft er het inzicht om in de volgende fase van de opleiding díe onderdelen te kiezen, die het beste aansluiten bij uw werksituatie, belangstelling en ambitie. Na afloop weet u waar u staat, hoe te beginnen of hoe uw huidige fondsenwerving naar een (veel) hoger plan te tillen.

Patrick van Leeuwen is werkzaam bij Stichting Groene Hart als projectmedewerker, met ook Fondsenwerving in zijn portefeuille.

Studiegids

» Elevator Pitch. Jouw Case for Support in 1 minuut!

STUDIEBELASTING Gemiddeld 20 uur

7


Studiegids 8

Gedegen kennis van wervingsmethoden

HAD IK DEZE OPLEIDING MAAR TIEN JAAR EERDER GEVOLGD! Jarenlang heb ik als hoofd communicatie/directeur van diverse non-profitorganisaties fondsen geworven. Soms stuurde ik een fondsenwerver of een extern bureau aan. Daarbij gebruikte ik voornamelijk mijn gezond verstand. Maar als ik mijn verstand echt had gebruikt, dan had ik eerder de opleiding Fondsenwerving A gedaan. Alle kennis en ervaring valt op zijn plek en krijgt een kader. Praktische tips worden onderbouwd met wetenschappelijke argumenten of met ervaringen van de docenten. Je krijgt tools in handen om goed te kunnen sparren met fondsenwervers of bureaus. Het is, ook voor het hoger management, de tijd en de investering waard. Angeli Poulssen Communicatiestrateeg en uitgever


Beroepsopleiding Fondsenwerving A “Alle aspecten van het vak komen aan de orde. Met mijn verbrede blik op fondsenwerving vul ik mijn praktijkervaring aan”

DEELNAME

DIPLOMA

Voor eenieder die het vak fondsenwerven in de praktijk wil toepassen en hiermee weinig tot geen ervaring heeft. Doorstroming naar de Beroepsopleiding Fondsenwerving B is in principe mogelijk, echter er zal altijd een intakegesprek aan vooraf gaan.

Om het Diploma Fondsenwerving A te verwerven dient u fase 1 en fase 2 volledig doorlopen te hebben. U dient bovendien een voldoende te behalen voor het werkstuk.

INHOUD

FASE 2 Vijf modules Aansluitend op de oriëntatiecursus volgt u drie verplichte opleidingsdagen over verschillende kennis- en vaardigheidsaspecten van het vak. De onderwerpen die in de modules aan bod komen, zijn grofweg onder te verdelen in werven bij particulieren (donateurs), werven bij bedrijven (sponsoring) en geld aanvragen bij vermogensfondsen. U bepaalt, indien nodig samen met een collega van de 3F-Academy, wat het onderwerp van uw examenwerkstuk gaat worden en welke twee keuzeworkshops het beste aansluiten bij uw situatie. Middels de twee keuzeworkshops kunt u verdieping zoeken in de onderwerpen die al behandeld zijn, maar ook uw eigen competenties trainen. FASE 3 Werkstuk Ter afsluiting van de Beroepsopleiding Fondsenwerving A maakt u een werkstuk in de vorm van een fondsen­ wervingsplan of beknopt campagne- of projectplan, waarmee u laat zien inzicht te hebben in de methodische samenhang van de technieken.

» kunt u intern adviseren over de technieken die ingezet dienen te worden bij uw organisatie, » kunt u een stappenplan in hoofdlijnen en een actieplan voorstellen ter voorbereiding, » kunt u een projectplan en een projectpresentatie (evt. voor extern gebruik) maken, » kunt u zorg dragen voor de organisatie en productie van communicatiemiddelen van de campagne, » kunt u het management ondersteunen bij de uitvoering van campagnes, voldoet u aan de eisen van het functieniveauprofiel A (Junior Fondsenwerver). Dit profiel kunt u opvragen bij 3F-Academy.

KOSTEN € 2.897,Een studiemap en het Handboek sponsoring en fondsenwerving van Hans van der Westen is bij deze prijs inbegrepen.

STUDIEBELASTING Gemiddeld 200 uur

Studiegids

De Beroepsopleiding Fondsenwerving A bestaat uit drie fasen: FASE 1 Oriëntatiecursus In een tweedaagse inleiding krijgt u een overzicht van het vakgebied, de verschillende wervingstechnieken en welke voor uw organisatie relevant zijn. Aan het eind van deze eerste fase bent u in staat om een eenvoudig fondsenwervingsplan op te stellen, zie pagina 5.

RESULTAAT Met het diploma Fondsenwerving A: » wordt u opgenomen in het Register Erkende Fondsenwervers (REF),

9


Studiegids 10

Werken aan persoonlijke vaardigheden Na 30 jaar beroepspraktijk als freelance cultuurproducent kwam ik tot de conclusie dat een solide fondsenwervingsopleiding een sleutelpost was, deze ontbrak nog in mijn vrij diverse portfolio. Ik werd door een collega geadviseerd om voor de 3F-Academy te kiezen. Als ambitieuze zzp’er heb ik deze studie zelf gefinancierd. In het begin van de opleiding was ik zenuwachtig: ik vroeg me af of deze keuze goed voor me was en of ik toevallig niet in een saaie wereld van spread-sheets en morbide goede doelen organisaties zou eindigen. Niks was minder waar. De docenten en de studiebegeleiders bleken dezelfde ambitieuze en ondernemende medemensen te zijn, met veel overdraagbare kennis, ervaring en besmettelijke vonk. Mijn collega-cursisten, dat uit alle hoeken en streken van de maatschappelijk geÍngageerde wereld kwamen, bleken toegewijde wereldverbeteraars te zijn, met veel empathie en gevoel voor de urgentie. Elk college en Proeve van Bekwaamheid was een ontdekkingsreis naar een nieuwe wereld, opbouwend en motiverend. Natuurlijk zou het zonder flinke dosis van zelfstudie, onderzoek en praktijk nooit lukken. Maar als je op zoek naar een opleiding bent, om een volwassen, professioneel fondsenwerver in de moderne wereld te worden is de Beroepsopleiding Fondsenwerving B echt iets voor jou. Jacek Rajewski Cultuurarchitect Consultancy


Beroepsopleiding Fondsenwerving B “Fondsenwerving is 5% inspiratie en 95% transpiratie. Fondsenwerving begint met een goed idee, maar is vooral hard werken. De kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding heb ik direct kunnen toepassen in mijn werk. Zowel op strategisch- als op operationeel niveau.”

DEELNAME Voor de fondsenwerver die werkervaring en Hbo werk- en denkniveau heeft. U kunt deelnemen aan de Beroepsopleiding Fondsenwerving B als u langer dan 4 jaar (beroepsmatige) ervaring heeft als fondsenwerver en minimaal een Hbo werk- en denk niveau hebt. Ook diegenen die in het bezit zijn van een Diploma Fondsenwerving A komen in principe in aanmerking om door te stromen naar deze post-Hbo opleiding. In alle gevallen geldt dat er eerst een intake gesprek plaatsvindt.

INHOUD

RESULTAAT Met de Beroepsopleiding Fondsenwerving B: » wordt u opgenomen in het Register Erkend Fondsenwervers (REF), » voldoet u aan de eisen van het functieprofiel B (Allround Vakvolwaardig Fondsenwerver), » bent u in staat om zelfstandig te werken aan fondsenwervingsprojecten of onderdelen daarvan, » toont u zelfstandigheid in een kleine organisatie, » toont u uw kwaliteiten als onderdeel van het team in een grote organisatie, » kunt u aantonen dat u op dit competentieniveau alle facetten van het fondsenwerving beheerst, » bent u in staat om op strategisch- en beleidsmatig niveau het fondsenwerven in een organisatie te verankeren.

U wordt gestimuleerd om uw creativiteit aan te boren en te ontwikkelen. U leert bestaande patronen te doorbreken om ze te verbeteren en ook andere betrokkenen daartoe te motiveren.

€ 5.875,-

DIPLOMA

STUDIEBELASTING

Op basis van uw persoonlijk profiel, maakt u tijdens de opleiding een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Hierin staat welke competenties u verder wenst te ontwikkelen.

Gemiddeld 600 uur

KOSTEN

Studiegids

Beroepsgericht leren is één van de belangrijkste didactische werkvormen van deze opleiding. U krijgt theorie, u moet analyseren, reflecteren en ervaringskennis opbouwen. U leert op die manieren, die het beste aansluiten bij uw beroepspraktijk, interesses en ambities. U werkt zowel individueel, als in groepsverband een aantal opdrachten/ Proeve van Bekwaamheid uit. Vanzelfsprekend sluiten de opdrachten aan bij de behandelde onderwerpen tijdens de lesdagen. Ook zult u een vrije opdracht mogen kiezen. U ontwikkelt niet alleen de vereiste vakkennis en vaardigheden, maar ook persoonlijke competenties die de professionele fondsenwerver onderscheiden.

Al uw werkzaamheden legt u vast in een persoonlijk portfolio. Dit portfolio is uw opleidingsdossier waarin u alles beschrijft wat u leert en maakt, alleen of samen. U sluit de opleiding af met een examenopdracht. Deze bestaat uit het maken van een strategisch meerjarenplan, waarin alle onderwerpen van het fondsenwerven zijn geïntegreerd. Eigenlijk komen alle Proeve van Bekwaamheid, waaraan gedurende het gehele studiejaar is gewerkt, samen in een beleidsplan fondsenwerving gericht op uw eigen organisatie.

11


Studiegids 12

In gesprek met potentiĂŤle erflaters


2-daags topcollege Nalatenschappen B-NIVEAU

“Je gaat echt de diepte in met dit topcollege en je krijgt ontzettend veel praktische tips en trucs. Ik vond het in het begin lastig om het persoonlijke gesprek aan te gaan over nalatenschappen, maar na deze training gaat me dat een stuk makkelijker af.”

DEELNAME Dit 2-daags topcollege + een terugkommiddag is bedoeld voor iedere fondsenwervende professional met vier jaar relevante ervaring en/of voldoende theoretische kennis in de fondsenwerving.

INHOUD In deze twee dagen wordt voor de fondsenwerver die meer wil weten over de werving van nalatenschappen, uit de doeken gedaan wat er allemaal komt kijken bij nalatenschappenwerving!

Vanzelfsprekend vormt de strategie van de organisatie op het gebied van nalatenschappen een belangrijk onderdeel. Hoe zorg je voor een verankering van de activiteiten en het niet uit het oog verliezen van de lange termijn doelstelling? Behalve voor fondsenwervers is deze 2-daagse training ook interessant voor managers en juristen die nalatenschappen afwikkelen en meer willen weten over de wervingsaspecten!

ONDERWERPEN » Juridisch: waar krijg je als fondsenwerver mee te maken? » Werven van geïnteresseerden en belangstellenden.

Tot 2030 wordt minimaal een verdubbeling van de inkomsten verwacht. Besteedt jouw goede doel voldoende aandacht aan nalatenschappen? Zorg dat je als organisatie voorbereid bent en dat jouw organisatie ook gesteund wordt in nalatenschappen. Naast de standaardwerving met een DM brief en een brochure, wordt tijdens deze training dieper ingegaan op het werven van potentiële erflaters uit je eigen donateursbestand. Ook vragen omtrent het nut van een advertentie en social media komen aan bod. Hierbij is het belangrijk na te gaan wie precies je doelgroep is voor nalaten; wie zijn de potentiële erflaters?

» Identificeren van mensen die het goede doel reeds hebben opgenomen in hun testament. » Het gesprek aangaan: huisbezoek, telefonisch gesprek. » Relatiebeheer: hoe houd je 5-25 jaar de relatie goed.

Studiegids

Nalatenschappen zijn van groot belang voor non-profit­ instellingen. Steeds meer mensen laten een deel van hun vermogen na aan een goed doel. En dat aantal zal alleen maar stijgen de komende jaren. De vergrijzing zet door en tussen nu en 2030 komt de welvarende protestgeneratie (geboren tussen 1946-1954) te overlijden. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor goede doelen alleen maar toe: eigen verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid worden steeds belangrijker gevonden. Nalatenschappen vormen nu reeds 20% van de inkomsten eigen fondsenwerving van goede doelen organisaties.

» Strategie rond nalatenschappen.

RESULTAAT Na afloop van dit tweedaagse topcollege ben je in staat om een goed nalatenschappenprogramma te ontwikkelen, op te zetten en uit te voeren.

KOSTEN € 985,- voor twee dagen + een terugkommiddag met diner

STUDIEBELASTING 3 dagen

DOCENT Henk de Graaf

13


Studiegids 14

Leren van elkaar


2-daags topcollege Fondsenwervende strategie voor uw non-profit organisatie

DEELNAME Dit 2-daags topcollege + een terugkommiddag is bedoeld voor iedere fondsenwervende professional met vier jaar relevante ervaring en/of voldoende theoretische kennis in de fondsenwerving.

INHOUD

ONDERWERPEN » Introductie en geschiedenis OGSM. » Uitgangspunten voor een goed strategisch plan, hoe positioneer je je ten opzichte van anderen. » Vertaling van een missie in een fondsenwervend doel (objective). » Definiëren van de concrete goals. » Hoe kies je strategieën om je objective te bereiken? » Welke middelen moet je inzetten om je doel te bereiken? » Hoe kun je onderscheidend zijn? » Hoe je kunt meten of je op koers ligt.

Vaak is de stip op de horizon van je organisatie wel duidelijk. Iedereen werkt daar naar toe. Ook weet u als ervaren fondsenwerver wat er iedere dag op je afkomt in de wereld van not-for-profit. Maar hoe maak je als fondsenwervende organisatie echt verschil tussen al die organisaties waar eigenlijk niemand tegen kan zijn? Hoe zorg je ervoor dat jij zoveel mogelijk fondsen binnenhaalt zodat jouw organisatie ook echt kan doen waarvoor zij in het leven is geroepen! Hoe ben je onderscheidend?

RESULTAAT Na afloop van deze tweedaagse topcollege ben je in staat om een Meerjarig strategisch Fondsenwervingsplan neer te zetten.

KOSTEN € 985,- voor twee dagen + een terugkommiddag met diner.

DOCENT En ook al is commercie vaak een vies woord in de notfor-profit sector, juist jouw rol is om zo veel mogelijk geld binnen te halen. Dus laten we gebruiken wat we kunnen leren van commerciële organisaties om jouw organisatie echt succesvol te maken! Met sterke inhoud en een strategisch en praktisch format dat je verder helpt! Tijdens de training is er continue afwisseling tussen kennisdeling en actief zelf aan de slag. Bij ieder onderdeel van de training ga je zelf oefenen met de verschillende onderdelen, zodat je na de twee dagen een eigen plan hebt gemaakt en het hele proces hebt doorlopen. Ook worden er

Stephan Ledder

Studiegids

In deze tweedaagse training ervaar je hoe je een sterk, onderscheidend plan kan schrijven, door middel van OGSM, een businessplan op 1 A4. Op dit moment wordt dit veel - en vooral - ingezet in grote, commerciële organisaties. Maar ook steeds meer not-for-profit organisaties ontdekken hoe zij succesvoller kunnen zijn met een sterk plan en management tool in één: OGSM.

goede en slechte voorbeelden gedeeld, zodat je leert wat wel - en niet - werkt bij het maken van het plan!

15


Maatwerk voor de organisatie

Studiegids 16


Opleidingen op maat Incompany “Samen met je collega’s heel gestructureerd toewerken naar een gedegen fondsenwervend plan. Het heeft onze organisatie heel veel opgeleverd. Nooit geweten dat er binnen onze club al zo veel kennis, kunde en energie aanwezig was.”

INHOUD

VOORBEELD 2

Wil je een cursus die precies aansluit bij de behoeften van jouw organisatie op dit moment? Dan kun je beter kiezen voor een op maat gemaakte training, speciaal voor jouw medewerkers en over die aspecten die jij belangrijk vindt. Deze incompany training verzorgen wij bij jou op kantoor of - in overleg - op een andere geschikte locatie. Het gaat erom dat alle ‘fondsenwervende’ neuzen dezelfde kant op gaan wijzen.

Een overkoepelende organisatie wil graag dat al haar leden eenduidig geïnformeerd worden over de mogelijkheden die het werven van additionele middelen te bieden heeft. Wat is fondsenwerving en wat kunnen jullie - als individuele club binnen het grotere geheel - daar op lokaal niveau mee? Een legitieme vraag, die heel goed in een tweedaagse training beantwoord kan worden. Ook goed voor de samenwerking en het verstevigen van de onderlinge contacten.

VOORBEELD 1 Fondsen werven doet de fondsenwerver nooit alleen. Iedereen binnen een organisatie die te maken heeft met externe contacten moet zich ervan bewust zijn, dat er zich mogelijkheden kunnen voordoen die een fondsenwervend karakter hebben. Of het nu gaat om de telefoniste die een potentiële donateur te woord staat of de directeur die op een netwerkbijeenkomst een lid van een lokale serviceclub tegen het lijf loopt. Maar ook de inkoper die met de leveranciers spreekt en de communicatieafdeling die een persbericht schrijft. Allemaal moeten ze dezelfde boodschap uitdragen. De Academy gaat met de collega’s aan de slag en zorgt dat middels interactieve opdrachten in combinatie met de theorie, de boodschap luid en duidelijk overkomt. Aan het eind van de training weten de deelnemers waar de kansen liggen en zullen ze deze veel eerder en sneller oppakken dan voorheen.

VOORBEELD 3 Een organisatie gaat een landelijke campagne uitrollen. Die campagne bestaat uit meerdere uitingen, cross-mediaal, in meerdere kanalen op verschillende momenten in het jaar. De kick-off en de uitleg wat er wanneer van wie verwacht wordt, kun je in een korte inspiratiesessie laten uitvoeren door de Academy. Iedereen keert volledig geïnformeerd, enthousiast en in een flow huiswaarts. De campagne leeft, iedereen voelt de vonk en is zich bewust van het feit dat het belangrijk is.

KOSTEN Op aanvraag

Studiegids

Incompany trainingen zijn altijd maatwerk en dat betekent dat de mogelijkheden eindeloos zijn. De Manager Opleidingen van 3F-Academy bespreekt graag jouw wensen om vervolgens samen met onze ervaren docenten een programma samen te stellen. Effectiviteit en output vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Een paar voorbeelden van mogelijke incompany trainingen:

17


Studiegids 18

sg n i k a m Kennis n € 398,50 va aanbod 50* voor

, 8 9 2 €

Eéndaagse actuele workshops en trainingen

* Alle bedragen zijn inclusief BTW. 3F-Academy is een erkend opleidingen instituut u hoeft dus geen BTW te betalen.


Eéndaagse workshops en trainingen “In een dag weer helemaal bijgespijkerd op het gebied van fondsenwerving. Dat is voor mij heel praktisch. En na afloop natuurlijk bijpraten met de andere deelnemers. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar ook daar steek je veel van op..”

OVERZICHT WORKSHOPS EN TRAININGEN

CURSIST VAN DE WORKSHOPS AAN HET WOORD: Via mijn netwerkgesprekken kwam ik er achter dat ik graag meer wilde leren over fondsenwerving. 3F-Academy voldeed heel goed aan mijn wensen. Ik wilde praktijkgericht met collega’s uit het werkveld duidelijke handvaten krijgen om zaken zelf op te kunnen gaan pakken. In het afgelopen jaar heb ik 8 workshops met veel plezier gevolgd en ook direct in de praktijk kunnen brengen. Daarnaast wilde ik ook mijn netwerk verbreden en leren hoe andere stichtingen zaken aanpakten. Het brede cursus aanbod helpt je heel gericht je kennis en kunde te verbreden en je kunt juist een workshop los volgen. Gecombineerd met de enthousiaste trainers en de servicegerichte aanpak van het team maken 3F-Academy een echte aanrader! Daphne Zumbrink

Kijk voor het actuele programma op www.3f-academy.nl/vfw

Studiegids

» Basisprincipes van Grote Giften Werving Vera Peerdeman » Creatieve denktechnieken voor fondsenwervers Ellen Spanjers » Effectieve online marketing voor goede doelen Liesbeth van Uytven, Melle Bekker » Fondsenwerving voor Kunst en Cultuur Fusien Verloop » Fondsenwerving voor ziekenhuizen en zorginstellingen Welmoed van Boven » Middle donors: een vaak vergeten groep met hoog rendement Hans Broodman » Ontdek de gouden formule om effectiever fondsen te werven met direct mail (en email) Bas van Breemen, Cynthia Tulen » Peer to Peer & Event fondsenwerving voor ngo’s Jack Simons » Social media voor Fondsenwervers Walter van Kaam » Sponsoring en samenwerking met bedrijven Klaas Dijkstra » Succesvol geld werven bij vermogensfondsen Dunja Colman » Succesvolle acties en evenementen bedenken en organiseren Dirk Jan Broertjes » Uw Strategisch fondsenwervend businessplan op een A4 Stephan Ledder » Wervend Schrijven Jeroen van Bijnen

ALGEMENE INFORMATIE De workshops worden gegeven in het landelijke, centraal gelegen en goed bereikbare Arkel. De begintijd is altijd 10.00 uur en om 16.00 uur wordt er afgerond. Na afloop is er een borrel en ruimte voor informeel contact tussen de deelnemers en de cursusleiding. Helaas niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of rolstoelgebruikers.

19


Cursusleiders en docenten

Studiegids

Corine Aartman

Sander Admiraal

Sofie Bienert

Jeroen van Bijnen

Welmoed van Boven

Bas van Breemen

Dirk Jan Broertjes

Hans Broodman

Dunja Colman

Klaas Dijkstra

Jeanette Eesmann-Foster

Henk de Graaf

Petra Hoogerwerf

Deny de Jong

Walter van Kaam

John van der Kooy

20


Stephan Ledder

Jack Simons

Vera Peerdeman

Roger Pruppers

Ellen Spanjers

Marjon Staal

Cynthia Tulen

Studiegids

Jorge Labadie

21

Liesbeth van Uytven

Fusien Verloop

Karin Vlug

Hans van de Westen


Studiegids

22


Medewerkers

Peter Helmer

Jan Krol

Jeannette Panickar

Manuela van Omme

Studiegids

Examencommissie Beroepsopleiding Fondsenwerving B

23

Klaas Dijkstra

Jolan van Herwaarden

RenĂŠe Steenbergen

Gea Broekema

Odette Paauwe-Insinger


TRIPLE F-ACADEMY Dam 20-22 4241 BN Arkel 0183 56 39 12 info@3F-academy.nl www.3F-academy.nl

Cursuslocatie Arkel CS Stationsweg 29 4241 XH Arkel De cursuslocatie is helaas niet rolstoeltoegankelijk

CONTACTPERSONEN

Jeannette Panickar jeannette@3f-academy.nl

Manuela van Omme manuela@3f-academy.nl