__MAIN_TEXT__

Page 1

Eéndaagse workshops en trainingen

Tweedaagse Topcolleges:

“In een dag weer helemaal bijgespijkerd op het gebied van fondsenwerving. Dat is voor mij heel praktisch. En na afloop natuurlijk bijpraten met de andere deelnemers. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar ook daar steek je veel van op..”

OVERZICHT WORKSHOPS EN TRAININGEN

FONDSENWERVENDE STRATEGIE VOOR UW NON-PROFIT ORGANISATIE

Kijk voor het actuele opleidingenprogramma op www.3f-academy.nl

7

Hoe schrijf ik een fondsenwervende strategie op 1A4. In dit topcollege ervaart u hoe u een sterk, onderscheidend plan kan schrijven, door middel van OGSM. Op dit moment wordt dit veel - en vooral - ingezet in grote, commerciele organisaties. Maar ook steeds meer not-for-profit organisaties ontdekken hoe zij succesvoller kunnen zijn met een sterk plan en management tool in één: OGSM. Docent: Stephan Ledder van Business Openers

BRANDING

Henk de Graaf

Studiegids

Marius Kolff Directeur CAS International (Comité Anti Stierenvechten) volgde o.a. de workshop ‘Sponsoring en Samenwerking met bedrijven’

Crises: ze zijn aan de orde van de dag, helaas ook voor non-profit-instellingen. Sociale media maken tegenwoordig dat de hele wereld, inclusief de media, kan meekijken tijdens uw crisis. De impact van schade aan reputatie kan met name voor organisaties die afhankelijk zijn van fondsenwerving enorm groot zijn en het niet juist reageren op de maatschappelijke verontwaardiging maakt de schade vaak nog ernstiger. Juist crisiscommunicatie is een middel dat, indien goed ingezet, de schade kan beperken. Ook kennis van nafase en nazorgcommunicatie is belangrijk om de crisis effectief af te kunnen ronden. Binnen de organisatie dreunt de crisis vaak nog lang na, en het is belangrijk daar aandacht voor te hebben en te houden. Docenten: Karien Heijstek, Marije Alma en Ton Heerschop van Parcival

In dit topcollege leert u hoe de Nederlandse en Internationale markt voor nalatenschappen eruit ziet en hoe u zelf goed onderzoek kunt doen naar het profiel en motivatie van uw toekomstige erflaters. Ook leert u welke marketingactiviteiten voor uw organisatie het beste werken en hoe u een systematisch wervingsprogramma uitvoert. Docent: Henk de Graaf van Centrum Nalatenschappen

BLIJF JE ONTWIKKELEN, ER IS ALTIJD IETS NIEUWS TE LEREN Gedurende mijn loopbaan heb ik heel veel brieven geschreven dus heel wat ervaring met het schrijven van keurige brieven. Bij fondsenwerving is de stijl opeens heel anders. De brieven zijn zeker nog wel ‘keurig’, maar wat ik op deze cursus zag was hoe een echte wervende brief eruit moet zien. Ook voor veel van mijn mede-cursisten was het geheel nieuw en ik merkte bij hen dezelfde reacties die ik aanvankelijk ook had. Niet alleen de theoretische kennis over het schrijven van goede brieven, maar ook hoe je een project met veel belanghebbenden tot een succes kunt maken en hoe je hier bedrijven als sponsors bij kunt betrekken werd behandeld. De cursusleiding was iemand uit de praktijk die ook nog eens goed onderricht kon geven. Al met al een positieve en leerzame ervaring waarbij ik veel nieuwe inzichten opdeed.

CRISISMANAGEMENT

NALATENSCHAPPEN

ALGEMENE INFORMATIE

Studiegids

Studiegids 6

» Basisprincipes van Grote Giften Werving Vera Peerdeman » Creatieve denktechnieken voor fondsenwervers Ellen Spanjers » Extra groei met hulp van je achterban Deny de Jong en Willem Visser » Fondsenwervingskansen voor klein(er)e organisaties Deny de Jong » Fondsenwerving voor Kunst en Cultuur Fusien Verloop » Fondsenwerving voor ziekenhuizen en zorginstellingen Welmoed van Boven » Fundraising via acties door derden Jack Simons » Haal alles uit Google Ad Grants Sander Admiraal » Middle donors: een vaak vergeten groep met hoog rendement Hans Broodman » Nalatenschappen Henk de Graaf » Social media voor Fondsenwervers Walter van Kaam » Sponsoring en samenwerking met bedrijven Klaas Dijkstra » Succesvol geld werven bij vermogensfondsen Marjon Staal » Succesvolle acties en evenementen bedenken en organiseren Dirk Jan Broertjes » Uw Strategisch fondsenwervend businessplan op een A4 Stephan Ledder » Wervend Schrijven Jeroen van Bijnen

“Je gaat echt de diepte in met dit topcollege en je krijgt ontzettend veel praktische tips en tricks. Ik vond het in het begin lastig om het persoonlijke gesprek aan te gaan over nalatenschappen, maar na deze training gaat me dat een stuk makkelijker af.”

De workshops worden gegeven in het landelijke, centraal gelegen en goed bereikbare Arkel. De begintijd is altijd 10.00 uur en om 16.00 uur wordt er afgerond. Na afloop is er een borrel en ruimte voor informeel contact tussen de deelnemers en de cursusleiding. Helaas is de locatie niet toegankelijk voor minder validen.

Studiegids

Nieuw in ons Topcollege programma:

FINANCIËLE VERSLAGLEGGING VOOR GOEDE DOELEN Aan welke verslagleggingsregels moet de jaarrekening voldoen? Wat moet er minimaal in het bestuursverslag opgenomen worden? Wat zijn de eisen van het CBF en de ANBI? Hoe regel ik intern het proces en wie is de interne regisseur en proceseigenaar van de totstandkoming van de jaarstukken? Wat zijn de best practices van een lezenswaardig jaarverslag? Wat zijn de belangrijkste elementen waar de controlerend accountant naar zal kijken? Vragen te over waar u in dit tweedaagse college een antwoord op zult krijgen. Docent: Martin Bauman van Baumannen

8 Stephan Ledder

DEELNAME Voor iedere fondsenwervende professional met vier jaar ervaring en/of voldoende theoretische kennis in de fondsenwerving.

KOSTEN € 985,- voor twee dagen + een terugkommiddag met diner

STUDIEBELASTING

Martin Bauman

Ondanks dat sterke merken echt betere resultaten boeken dan minder sterke, zien we dat de waarde van merken sterk wordt onderschat en de kennis over merken vaak ontbreekt of ontoereikend is. Het topcollege Branding/Merkenbouw biedt een rijk programma van de belangrijkste merkthema’s voor elke organisatie die het merk strategisch wil inzetten om betere en duurzame resultaten te boeken in hun fondsenwerving. Het programma bevat vijf dagdelen, die elk vijf modules en merkthema’s behandelen. Aan de hand van bewezen en recente merktheorieën wordt steeds de vertaalslag gemaakt naar de praktijk van de deelnemers. Docent Jorge Labardie van 37°Celsius Brand Consultancy

HEERLIJK OM ELKE KEER WEER BIJ TE LEREN! Al bijna twintig jaar werk ik met veel plezier bij Stadsherstel Amsterdam. Eerst als senior projectleider verantwoordelijk voor de restauraties van monumenten. Om mijn projecten haalbaar te krijgen had ik steeds meer bijdragen van fondsen en subsidies nodig. Het fondsenwerven lag mij wel en op een natuurlijke manier ging ik er steeds meer mee doen. Om professioneler met fondsenwerving aan de slag te gaan en er beter in te worden heb ik de Beroepsopleiding Fondsenwerving A en B gevolgd. Sinds de 3F-Academy de tweedaagse topcolleges aanbiedt volg ik deze ook met veel enthousiasme, het is heerlijk om van een goede docent te leren maar ook van de andere cursisten. Dus kom maar op met meer Tweedaagse Topcolleges.

3 dagen

INFORMATIE Kijk voor meer informatie over alle meerdaagse opleidingen, de topcolleges en eendaagse workshops op www.3f-academy.nl of neem contact met ons op via info@3f-academy.nl of bel naar 0183 - 563 912 en vraag naar de collega’s van de 3F-Academy!

Jorge Labardie

Ing. Stella van Heezik Hoofd Communicatie, Vrienden & Fondsenwerving van Stadsherstel Amsterdam

Opleidingen op maat: Incompany Wilt u een cursus die precies aansluit bij de behoeften van uw organisatie op dit moment? Dan kunt u kiezen voor een op maat gemaakte training, speciaal voor uw medewerkers en over die aspecten die u belangrijk vindt. Deze Incompany Training verzorgen wij bij u op kantoor of - in overleg - op een andere geschikte locatie.

Fondsen werven is een vak!

DOOR PROFESSIONALS, VOOR PROFESSIONALS


Welkom bij 3F-Academy

Oriëntatiecursus Fondsenwerving

De 3F-Academy is in Nederland het toonaangevende instituut voor opleidingen op het gebied van fondsenwerving. Er is voor iedereen een passende scholingsmogelijkheid.

balanceerde 3F-Academy biedt een uitge mogelijkheid de mix van kennis, ervaring en te breiden het eigen netwerk uit Van de startende fondsenwerver die, al dan niet op vrijwillige basis, voor een kleiner goed doel een structurele geldstroom wil genereren. Tot de ervaren fondsenwerver, die op strategisch niveau verdieping zoekt in dit vak. Onze opleidingen sluiten aan bij de beroepsprofielen voor fondsen­wervers, die in de branche zijn opgesteld en steeds vaker worden gehanteerd door (potentiële) werkgevers.

ERKEND INSTITUUT

LEERZAAM EN LEUK! Het volgen van een opleiding brengt u niet alleen veel kennis en inspiratie, maar biedt u ook de mogelijkheid om een persoonlijk netwerk op te bouwen in de wereld van de fondsenwerving. U treft collega’s en vakgenoten uit het hele land, waarmee u kennis, ervaring en problemen kunt uitwisselen en delen. De opzet is namelijk klein en overzichtelijk. Alle opleidingen hebben een kleinschalig karakter en de groepen zijn nooit groter dan 20 personen. In een informele sfeer krijgt u de lesstof door een ervaren vakdocent aangeboden. U discussieert met collega’s, overlegt en komt samen op nieuwe ideeën. Inspiratie krijgt u uit de aangeboden theorie, maar ook uit de praktijk omdat zowel docent als collega-studenten allemaal praktijkmensen zijn. Tussen de lessen door heeft u ruim de gelegenheid om kennis te maken met collega’s uit het vak. De sfeer binnen de Academy is gemoedelijk en informeel. U wisselt ervaringen uit en bouwt zo een waardevol netwerk op van en met professionals.

INHOUD

KOSTEN

DEELNAME

DIPLOMA

DEELNAME

In deze cursus komen onder meer aan bod: » Hoe vertelt u de buitenwereld wat uw doel is en waar u fondsen voor werft? Met andere woorden, wat is uw Case for Support? Deze moet voor verschillende doeleinden bruikbaar zijn. Telkens met een kleine aanpassing. Is de Case for Support bruikbaar voor Vermogensfondsen? Kunt u met datzelfde verhaal ook naar de potentiële donateur toe en hoe reageren bedrijven op dit verhaal?

€ 695,Het Handboek sponsoring en fondsenwerving van Hans van der Westen is bij deze prijs inbegrepen.

Voor eenieder die het vak fondsenwerven in de praktijk wil toepassen en hiermee weinig tot geen ervaring heeft. Doorstroming naar de Beroepsopleiding Fondsenwerving B is in principe mogelijk, echter er zal altijd een intakegesprek aan vooraf gaan.

Om het Diploma Fondsenwerving A te verwerven dient u fase 1 en fase 2 volledig doorlopen te hebben. U dient bovendien een voldoende te behalen voor het werkstuk.

Voor de fondsenwerver die werkervaring en HBO werk- en denkniveau heeft. U kunt deelnemen aan de Beroepsopleiding Fondsenwerving B als u langer dan 4 jaar (beroepsmatige) ervaring heeft als fondsenwerver en minimaal een HBO werk- en denk niveau hebt. Ook diegenen die in het bezit zijn van een Diploma Fondsenwerving A komen in principe in aanmerking om door te stromen naar deze post-HBO opleiding. In alle gevallen geldt dat er eerst een intake gesprek plaatsvindt.

» Story telling. U moet uw verhaal, uw droom echt heel goed over het voetlicht kunnen brengen, daar valt of staat de mate van succes van het fondsenwerven mee.

3

» Elevator Pitch. Uw Case for Support in 1 minuut! » Geefmotieven voor bedrijven en wat willen ze als tegenprestatie? » Geefmotieven voor vermogensfondsen en wat willen ze als tegenprestatie? » Geefmotieven voor particulieren en wat verlangen zij? » 7 stappen om tot een fondsenwervingsplan te komen. » Welke technieken c.q. vormen van sponsoring en fondsenwerving zijn er? » Wat zijn de randvoorwaarden? » Zorg dat de interne huishouding op orde is.

HET REGISTER ERKENDE FONDSEN­WERVERS

» Ethiek: mogelijkheden verkennen én grenzen bewaken.

Als u geslaagd bent voor óf de Beroepsopleiding Fondsen­werving A óf de Beroepsopleiding Fondsen­ werving B, wordt u opgenomen in het Register Erkende Fondsen­wervers (REF). Hiermee kunt u kenbaar maken aan belanghebbenden, dat u een officieel erkende opleiding heeft gevolgd.

RESULTAAT

Jeannette Panickar - Manager Opleidingen

Ook aanbevolen door:

Na het volgen van de oriëntatiecursus heeft u een basiskennis over fondsenwerving in de brede zin. De oriëntatiecursus is tevens het startpunt van de Beroepsopleiding Fondsenwerving A. U verwerft er het inzicht om in de volgende fase van de opleiding díe onderdelen te kiezen, die het beste aansluiten bij uw werksituatie, belangstelling en ambitie. Na afloop weet u waar u staat, hoe te beginnen of hoe uw huidige fondsenwerving naar een (veel) hoger plan te tillen.

STUDIEBELASTING Gemiddeld 20 uur

INHOUD De Beroepsopleiding Fondsenwerving A bestaat uit drie fasen:

HAD IK DIT MAAR TIEN JAAR EERDER GEDAAN! Jarenlang heb ik als hoofd communicatie/directeur van diverse non-profitorganisaties fondsen geworven. Soms stuurde ik een fondsenwerver of een extern bureau aan. Daarbij gebruikte ik voornamelijk mijn gezond verstand. Maar als ik mijn verstand echt had gebruikt, dan had ik eerder een opleiding bij de 3F-Academy gevolgd. Alle kennis en ervaring valt op zijn plek en krijgt een kader. Praktische tips worden onderbouwd met wetenschappelijke argumenten of met ervaringen van de docenten. Je krijgt tools in handen om goed te kunnen sparren met fondsenwervers of bureaus. Het is, ook voor het hoger management, de tijd en de investering waard. Angeli Poulssen Communicatiestrateeg en uitgever

4

FASE 1 Oriëntatiecursus In een tweedaagse inleiding krijgt u een overzicht van het vakgebied, de verschillende wervingstechnieken en welke voor uw organisatie relevant zijn. Aan het eind van deze eerste fase bent u in staat om een eenvoudig fondsenwervingsplan op te stellen. FASE 2 Vijf modules Aansluitend op de oriëntatiecursus volgt u drie verplichte opleidingsdagen over verschillende kennisen vaardigheidsaspecten van het vak. De onderwerpen die in de modules aan bod komen, zijn grofweg onder te verdelen in werven bij particulieren (donateurs), werven bij bedrijven (sponsoring) en geld aanvragen bij vermogensfondsen. U bepaalt, indien nodig samen met een Manager Opleidingen van de 3F-Academy, wat het onderwerp van uw examenwerkstuk gaat worden en welke twee keuzeworkshops het beste aansluiten bij uw situatie. Middels de twee keuzeworkshops kunt u verdieping zoeken in de onderwerpen die al behandeld zijn, maar ook uw eigen competenties trainen. FASE 3 Werkstuk Ter afsluiting van de Beroepsopleiding Fondsenwerving A maakt u een werkstuk in de vorm van een fondsen­ wervingsplan of beknopt campagne- of projectplan, waarmee u laat zien inzicht te hebben in de methodische samenhang van de technieken en het proces.

RESULTAAT Met het diploma Fondsenwerving A: » wordt u opgenomen in het Register Erkende Fondsenwervers (REF), » kunt u intern adviseren over de technieken die ingezet dienen te worden bij uw organisatie, » kunt u een stappenplan in hoofdlijnen en een actieplan voorstellen ter voorbereiding, » kunt u een projectplan en een projectpresentatie (evt. voor extern gebruik) maken, » kunt u zorg dragen voor de organisatie en productie van communicatiemiddelen van de campagne, » kunt u het management ondersteunen bij de uitvoering van campagnes, voldoet u aan de eisen van het functieniveauprofiel A (Junior Fondsenwerver). Dit profiel kunt u opvragen bij 3F-Academy.

KOSTEN € 2.897,Een studiemap en het Handboek sponsoring en fondsenwerving van Hans van der Westen is bij deze prijs inbegrepen.

STUDIEBELASTING Gemiddeld 200 uur

INHOUD

Studiegids

Daarnaast zijn de opleidingen erkend door de European Fundraising Association (EFA). Hiermee is aangetoond dat de opleidingen zowel didactisch, als vakinhoudelijk voldoen aan de hoge eisen die in Europa worden gesteld aan het opleiden van fundraisers.

“Fondsenwerving is 5% inspiratie en 95% transpiratie. Fondsenwerving begint met een goed idee, maar is vooral hard werken. De kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding heb ik direct kunnen toepassen in mijn werk. Zowel op strategisch- als op operationeel niveau.”

Hiermee onderscheidt u zich van anderen in de sector en geeft u aan dat u serieus inhoud geeft aan het mooie vak, fondsenwerving.

Studiegids

2

Beroepsopleiding Fondsenwerving B “Alle aspecten van het vak komen aan de orde. Met mijn verbrede blik op fondsenwerving vul ik mijn praktijkervaring aan”

“De opleidingen hebben me inzicht gegeven in het vak en veel geleerd. Nieuwe aspecten, maar vooral ook samenhang gebracht in zaken, die ik bijna op instinct al deed. Het heeft me bewust gemaakt van wat ik kan en wil met fondsenwerving.”

Studiegids

Studiegids

De Academy is zowel in Nederland, als in Europa een erkend opleidingsinstituut. In Nederland zijn we opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan 13:52:07/de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in het CRKBO heeft de Academy een intensieve audit moeten ondergaan. In deze audit worden onder andere de kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot onze zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Beroepsopleiding Fondsenwerving A

5

Beroepsgericht leren is één van de belangrijkste didactische werkvormen van deze opleiding. U krijgt theorie, u moet analyseren, reflecteren en ervaringskennis opbouwen. U leert op die manieren, die het beste aansluiten bij uw beroepspraktijk, interesses en ambities. U werkt zowel individueel, als in groepsverband een aantal opdrachten/ Proeven van Bekwaamheid uit. Vanzelfsprekend sluiten de opdrachten aan bij de behandelde onderwerpen tijdens de lesdagen. Ook zult u een vrije opdracht mogen kiezen. U ontwikkelt niet alleen de vereiste vakkennis en vaardigheden, maar ook persoonlijke competenties die de professionele fondsenwerver onderscheiden.

Al uw werkzaamheden legt u vast in een persoonlijk portfolio. Dit portfolio is uw opleidingsdossier waarin u alles beschrijft wat u leert en maakt, alleen of samen. U sluit de opleiding af met een examenopdracht. Deze bestaat uit het maken van een strategisch meerjarenplan, waarin alle onderwerpen van het fondsenwerven zijn geïntegreerd. Eigenlijk komen alle Proeven van Bekwaamheid, waaraan gedurende het gehele studiejaar is gewerkt, samen in een beleidsplan fondsenwerving gericht op uw eigen organisatie.

RESULTAAT Met de Beroepsopleiding Fondsenwerving B: » wordt u opgenomen in het Register Erkend Fondsenwervers (REF), » voldoet u aan de eisen van het functieprofiel B (Allround Vakvolwaardig Fondsenwerver), » bent u in staat om zelfstandig te werken aan fondsenwervingsprojecten of onderdelen daarvan, » toont u zelfstandigheid in een kleine organisatie, » toont u uw kwaliteiten als onderdeel van het team in een grote organisatie, » kunt u aantonen dat u op dit competentieniveau alle facetten van fondsenwerving beheerst, » bent u in staat om op strategisch- en beleidsmatig niveau het fondsenwerven in een organisatie te verankeren.

U wordt gestimuleerd om uw creativiteit aan te boren en te ontwikkelen. U leert bestaande patronen te doorbreken om ze te verbeteren en ook andere betrokkenen daartoe te motiveren.

€ 5.875,-

DIPLOMA

STUDIEBELASTING

Op basis van uw persoonlijk profiel, maakt u tijdens de opleiding een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Hierin staat welke competenties u verder wenst te ontwikkelen.

Gemiddeld 600 uur

KOSTEN

Profile for Jeannette Panickar

Studieoverzicht 3F-Academy  

Studieoverzicht 3F-Academy  

Profile for 3facademy
Advertisement