Page 1

BYMODELLER

3D-printede by- og bygningsmodeller Fra digitale kartdata til form og struktur


Lær byen din å kjenne 3D Vision tilbyr en unik og kostnadseffektiv produksjonsprosess for by- og bygningsmodeller, basert på kombinasjonsinnhenting av tilgjengelige kartdata og tredimensjonal printerteknologi. By- og bygningsmodeller i miniatyrmålestokk gir en rekke muligheter innen fremtidig byplanlegging og øker interessen fra egne innbyggere og besøkende. • Mulige endringer av fysiske forhold i byrom kan modelleres og reelt vurderes. • Alternative utbyggingsforslag kan sammenliknes, og en ser virkning på omgivelsene etc. • Gir optimalt grunnlag for høringsprosesser og beslutninger for byggherrer og myndigheter. • Vekker interesse i egen befolkning og hos besøkende. • Historisk dokumentasjon. • Muligheter for projisering av visuell kommunikasjon som grafikk, foto og film.


3D modell av UiO/Livsvitenskapsbygget ved universitetet i Oslo - et av Statsbyggs største prosjekter gjennom alle tider.


Fra digitale ressurser til detaljerte modeller Norge er helt i front internasjonalt innen fotogrammetrisk 3D-kartlegging og standardisering. Det gir oss muligheter for å generere nøyaktige og detaljerte 3D-modeller av by- og bygningsområder. 3D Vision innhenter nødvendige kartdata og konverterer informasjonen til en digital 3D-modell som printes ut i ferdig form og farge. Vi printer ut aktuelle områder seksjonsvis, som monteres sammen der modellen ønskes plassert. Seksjonene kan også framonteres enkelt, for eventuelle korrigeringer eller bruk i planprosesser. Vår tredimensjonale printerteknologi egner seg også ypperlig til å skrive ut modeller for teknologi- og utviklingsmiljøer innen olje- og gassnæringen, arkitektur, geologi og produktutvikling.


Trondheim by på 4 måneder 3D Vision ble sommeren 2015 tildelt oppdraget med å ”bygge” Trondheim. 1018 års byhistorie printes og modelleres på 4 måneder! Rundt 15 kvadratkilometer blir i løpet av prosessen forminsket til 15 kvadratmeter, oppdelt i elemeter på 1x1 meter. I tillegg til å bli en attraksjon for publikum, gir modellen Trondheim kommune et godt verktøy til å forbedre og forenkle egen byplanlegging og -utvikling. Bymodellen sikrer et nøyaktig og visuelt riktig vurderingsgrunnlag i slike saker. Den demokratiserer også hele prosessen, ved at folk lettere kan se og forstå hvordan byen egentlig ser ut og hvordan nye bygg og endringer i landskapet kan komme til å se ut.


Skansen i Trondheim


post@3dvision.no - Telefon 908 05 870 - www.3dvision.no

Bymodeller  

3D- Printede by- og landskapsmodeller

Advertisement