Page 1

Centralna glasovna pošta in faks sistem

Poenoteno sporočanje za mala in srednje velika podjetja (SME) Nadgradnja za serijo telefonskih central COMpact 5000 in COMmander omogoča enostavno in učinkovito uporabo glasovne pošte, integracijo pošiljanja in sprejemanja telefaks sporočil v sistem e-pošte.

 Glasovna pošta in faks predali za posamezne interne priključke ali skupine  Pošiljanje faksa z vsakega delovnega mesta priključenega v omrežje  Prilagojena sporočila za vsak predal govorne pošte  Časovno načrtovane funkcije glasovne pošte  Priročno upravljanje glasovne pošte z COMfortel sistemskim telefonom  Govorno vodene funkcije  Obvestilo o novi pošti s klicem, e-pošto ali RSS  Posredovanje sporočil po e-pošti  Brez stroškov za vzdrževanje in obratovanje faksov

Simply Clever PBX Systems


Auerswald glasovna pošta in faks sistem – kratek pregled  Predal glasovne pošte – osrednji odzivnik Preprosto posreduje klice na vaš osebni predal glasovne pošte v času vaše odsotnosti in klicatelja pozdravi z individualnim obvestilom. Enostavno upravljanje s sistemskim telefonom COMfortel.

 Enostavno pošiljanje in prejemanje telefaks sporočil dostopno vsem uporabnikom na delovnem mestu Včeraj: Čakanje pri pošiljanju faksa in zamudno sortiranje sprejetih faks sporočil med uporabnike. Danes: Pošiljanje in sprejemanje faksimilnih sporočil neposredno na delavnem mestu tudi brez porabe papirja.

 Poenoteno sporočanje Bodite obveščeni – vedno in povsod! Auerswald centralna rešitev glasovne pošte in faksa pošilja posneta govorna in faks sporočila avtomatično po e-pošti. En poštni nabiralnik za elektronsko pošto, avdio in faks sporočila.

 Skupinsko orientirano delo Glasovno pošto in faks predale razdeli v skupine: npr. prodajna ekipa lahko deli skupni nabiralnik pošte. Glede na centralizirano upravljanje člani skupine lahko vidijo katera sporočila so že obdelana.

 Prilagojena sporočila Predal glasovne pošte lahko predvaja prilagojena sporočila glede na številko klicatelja. Poslovnega partnerja iz določene države lahko pozdravite v angleškem jeziku ali tudi z osebnim sporočilom.

 Izbira sogovornika V času vaše odsotnosti klicatelji lahko izbirajo ali želijo govoriti z osebo, ki vas nadomešča ali pustiti sporočilo.

 Samodejno obveščanje Kadar ste na poti vas lahko sistem samodejno obvešča o novih sporočilih s klicem, e-pošto ali RSS. Tako boste vedno obveščeni o novih sporočilih, preverili pa jih boste, ko boste imeli čas.

 Glasovno vodeno brskanje po sporočilih Pri poslušanju sporočil vam bo na voljo pomoč v obliki glasovno vodenih navodil.

 Popolna integracija sistema Upravljanje predala glasovne pošte je lahko še posebej priročno z vrvičnim sistemskim telefonom COMfortel. Dialogi na zaslonu telefonov so tako enostavni, da je mogoče z lahkoto nadzorovati tudi več glasovnih predalov naenkrat.

 Sistem, ki raste s potrebami V kolikor se poveča potreba po številu predalov glasovne pošte ali faksa, je možna preprosta razširitev preko programske opreme COMmander sistema.

Nove funkcije omogočajo telefonske centrale:

COMpact 5010 VoIP z modulom COMpact 2VoIP COMpact 5020 VoIP z modulom COMpact 2VoIP ali 6VoIP COMmander Basic.2 (19”) z modulom COMmander VMF COMmander Business (19”) z modulom COMmander VMF

Sistemski telefoni:

COMfortel 1500 COMfortel 2500 (AB) COMfortel VoIP 2500 AB

Ostale zahteve:

Telefonske centrale s programsko opremo V 4.0 ali višje Sistemski telefoni s programsko opremo V 4.4 ali višje Windows, Mac OS X in Linux za upravljanje preko spletnega vmesnika Windows XP, Vista ali 7 za pošiljanje faksov

+

+

Auerswald - Centralna glasovna pošta in faks sistem  

Auerswald - Centralna glasovna pošta in faks sistem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you