Świat Przemysłu Kosmetycznego

Świat Przemysłu Kosmetycznego

Wodzisław Śląski, Poland

Specjalistyczny kwartalnik branżowy skierowany do producentów przemysłu kosmetycznego oraz dostawców, oferujących produkty i usługi dla branży kosmetycznej.

"Świat Przemysłu Kosmetycznego" jest źródłem wiedzy z zakresu produkcji, badań i rozwoju, surowców i możliwości ich zastosowania, opakowań i wzornictwa, maszyn, rozwiązań technologicznych oraz usług dla przemysłu kosmetycznego.

Więcej informacji: http://kosmetyka.farmacom.com.pl/farmacom_pl.pdf

A specialist quarterly targeted at cosmetics industry producers, as well as suppliers who offer products and services within the cosmetics field.

"The World of the Cosmetics Industry" is a source of knowledge regarding production, research and development, raw materials and possibilities of their use, packaging and design, machinery, technological solutions and services for the cosmetics industry.

More informations:http://kosmetyka.farmacom.com.pl/farmacom_en.pdf

www.farmacom.com.pl