Page 1

‫وي ويكيليكس‬


‫تقرير مراقب الحسابات‬ ‫في ‪2010/6/30‬‬

‫وي ويكيليكس‬


‫وي ويكيليكس‬


‫القــوائـم المــالـــية‬ ‫في ‪2010/6/30‬‬ ‫وي ويكيليكس‬


‫قائمة اإليرادات عن السنة المالية المنتهية فى ‪ 30‬يونيو ‪2010‬‬

‫وي ويكيليكس‬


‫قائمة اإليرادات عن السنة المالية المنتهية فى ‪ 30‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪$74,905,711‬‬

‫‪$73,313,937‬‬

‫الفعـلي‬

‫المعـتمد‬

‫‪$80,000,000‬‬ ‫‪$70,000,000‬‬ ‫‪$60,000,000‬‬ ‫‪$50,000,000‬‬ ‫‪$40,000,000‬‬ ‫‪$30,000,000‬‬ ‫‪$20,000,000‬‬ ‫‪$10,000,000‬‬

‫وي ويكيليكس‬

‫‪$0‬‬


‫قائمة اإليرادات عن السنة المالية المنتهية فى ‪ 30‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪$80,000,000‬‬ ‫‪$70,000,000‬‬ ‫‪$60,000,000‬‬ ‫‪$50,000,000‬‬ ‫‪$40,000,000‬‬ ‫‪$30,000,000‬‬ ‫‪$20,000,000‬‬ ‫‪$10,000,000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫وي ويكيليكس‬

‫‪2007‬‬

‫‪$0‬‬


‫قائمة المصروفات عن السنة المالية المنتهية فى ‪ 30‬يونيو ‪2010‬‬

‫وي ويكيليكس‬


‫فائض اإليرادات عن المصروفات‬

‫وي ويكيليكس‬


‫فائض اإليرادات عن المصروفات‬ ‫‪$1,800,000‬‬ ‫‪$1,600,000‬‬ ‫‪$1,400,000‬‬ ‫‪$1,200,000‬‬ ‫‪$1,000,000‬‬ ‫‪$800,000‬‬ ‫‪$600,000‬‬ ‫‪$400,000‬‬ ‫‪$200,000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫وي ويكيليكس‬

‫‪2007‬‬

‫‪$0‬‬


‫فائض اإليرادات عن المصروفات‬ ‫‪$1,800,000‬‬ ‫‪$1,600,000‬‬ ‫‪$1,400,000‬‬ ‫‪$1,200,000‬‬ ‫‪$1,000,000‬‬ ‫‪$800,000‬‬ ‫‪$600,000‬‬ ‫‪$400,000‬‬ ‫‪$200,000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫وي ويكيليكس‬

‫‪2007‬‬

‫‪$0‬‬


‫فائض األنشطة التى لها حسابات مستقلة‬

‫وي ويكيليكس‬


‫االحتياطيات‬

‫وي ويكيليكس‬


‫االحتياطيات‬ ‫‪$80,000,000‬‬ ‫‪$70,000,000‬‬ ‫‪$60,000,000‬‬ ‫‪$50,000,000‬‬ ‫‪$40,000,000‬‬ ‫‪$30,000,000‬‬ ‫‪$20,000,000‬‬ ‫‪$10,000,000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫وي ويكيليكس‬

‫‪2007‬‬

‫‪$0‬‬


‫الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى‬

‫وي ويكيليكس‬


‫نقدية بالبنوك وودائع ألجل وشهادات ادخارية‬

‫وي ويكيليكس‬


‫نقدية بالبنوك وودائع ألجل وشهادات ادخارية‬ ‫‪$120,000,00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪$100,000,00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪$80,000,000‬‬ ‫‪$60,000,000‬‬ ‫‪$40,000,000‬‬ ‫‪$20,000,000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫وي ويكيليكس‬

‫‪2007‬‬

‫‪$0‬‬


‫مدينون وأرصدة مدينة أخرى‬

‫وي ويكيليكس‬


‫الحسابات الرقابية والنظامية‬

‫وي ويكيليكس‬


‫مع تحيات‬

‫وي ويكيليكس‬ ‫اإلدارة المـاليـة – الشـئون المـاليـة‬ ‫باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري‬

موازنة الأكاديمية  

وي ويكيليكس

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you