Page 1

Тест № 2 по Информационни технологии 1. 2.

Програмата за текстообработка е : а) Microsoft Excel б) Microsoft Word;

в) Microsoft Access;

г) Microsoft Power Point

С MS Word могат да се вмъкват графични елементи в текстовия документ. a) Вярно b) Невярно

3.

Един абзац може да бъде подравнен: а) ляво, дясно, центрирано, двустранно; б) ляво, дясно, горе, долу; в) ляво, дясно, едностранно, двустранно; г) ляво, дясно, преди, след

4.

За да запишете промените в съществуващ документ избираме последователността от команди: а) От менюто избирате File → Save as... в) От менюто избирате Edit → Replace… б) От менюто избирате File → Save г) От менюто избирате File→New…

5.

Показаните бутони се използват за представяне на избраните символи като: а) номериране на списък в) горен и долен индекс б) горен и долен колонтитул г) номериране на страница

6. Когато използвате бутоните, селектирате целия текст на параграфа a) Истина

7.

б) Лъжа

Кой бутон от лентата Formatting ще използвате за да подравним двустранно текста на текущия параграф? а)

8.

за да подравните параграф не трябва задължително първо да

б)

в)

г)

Включването на горен регистър за въвеждане на главни букви от клавиатурата става като: а) еднократно се натисне клавишът Ctrl; б) еднократно се натисне клавишът Caps Lock; в) еднократно се натисне клавишът Tab; г) еднократно се натисне клавишът Shift.

9. Кой бутон от реда с инструменти ще използвате за вмъкнете във вашия документ, картинка от колекцията на компютъра? а)

б)

в)

г)

10. Кой бутон от реда с инструменти ще използвате за да отворите нов документ ? а)

б)

в)

г)

11. Преди да се зададе команда за преместване на даден текст в компютърен документ, той трябва да бъде: а) маркиран; б) форматиран; в) редактиран; г) оцветен. 12. В компютърната текстообработка размерът на символите се измерва в: а) пиксели; б) пунктове; в) сантиметри; г) инчове.

13. Как се нарича горе показаното инструментално меню: a) Standard б) Formatting в) Mail Merge 14. Как ще номерирате страниците в документ на MS Word ? а) На последния параграф от всяка страница записвам поредния й номер б) От менюто избирам Format → Bullets and Numbering в) От менюто избирам Insert→Page Numbers г) От менюто избирам Insert→Symbol 15. Програмата Dia е предназначена за: а) Компютърна графика б) Текстообработка

в) Работа с таблична информация г) Чертане на схеми

г) Drawing

Test2  
Test2  
Advertisement