Page 1

Радослав Първанов: „Мечтая за нормалност в България”

Николай Урумов: “Двубой” е звън, който да събуди достойнството ни, на стр. 8 доблестта и честта”

на стр. 3

Събота, 21 септември 2013 ã., áð. 218 (4972), ãîäèíà XXII. Öåíà 30 ñò.

Дилемата - тунел или глоби?

ÕËÅÁÎÇÀÂÎÄ ÃÀÁÐÎÂÎ 100% НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ здравословен,пълнозърнест хляб

ГРАХАМ òåë.80-66-63

Shipka tunel

няма време!

Остават още 101 дни!

Николай Илиянов от ПМГ измина най-много крачки

НАДЕЖДА ТИХОВА Седемнайсетгодишният Николай Илиянов от ПМГ регистрира най-много крачки със своя крачкомер в Седмицата на мобилността в Габрово и получи първата награда от екипа на проекта за изграждане на новото депо за отпадъци. В състезанието „Крачка по крачка“ се включиха общо 103 деца. В сряда те получиха безплатни крачкомери, в петък те бяха отчетени и на изминалите най-много крачки бяха раздадени награди. Специалните награди за най-малки участници получиха Марио Казаков и Виктор Василев. Специална награда за най-ентусиазиран участник бе дадена на Виктор Христов, а за най-бърза дама - на Лия Радева. На трето място по броя на изминатите крачки се класира Николай Недев. Втори стана Иван Лилов, а първенецът Николай Иванов за три дни измина 147 776 крачки.

Мария Йозова дава на прокурор неверни декларации за МПС-та Дирекция „Местни данъци и такси“ е констатирала над 20 случая на декларирани МПС с различна от действителната мощност

данни, които са декларирани от собствениците на Шефът на дирекция автомобили, нанесената „Местни данъци и такси“ на местната хазна вреда към Община Габрово Ма- за периода е в размер на рия Йозова дава на про- 1 570 лева. „При това за курор данъкоплатци - фи- всеки следващ период щезически лица, подали де- тата ще нараства, ако не кларации с невярно съдър- се пресече практиката за жание за притежаваните внасяне на неверни деклаот тях моторни превозни рации“ - заяви Мария Йосредства. Пред „100 ве- зова. Тя разкри и технолости“ тя обясни, че става гията, по която се извършвъпрос за констатирани ва измамата. При лично над 20 случая от начало- попълнените от собственито на годината до 30 юли ците декларации за притена декларирани МПС с жаваните от тях моторни различна от действител- превозни средства, без ната мощност на колата. леки автомобили, според В резултат на неверните изискванията на ЗМДТ, в СТЕФКА БУРМОВА

Празнична музика, венци и цветя за Деня на Независимостта, Трявна почита Христо Славейков НАДЕЖДА ТИХОВА С празнична музика, стихове, поднасяне на венци и цветя на паметниците в градовете на региона ще бъде отбелязан 22 септември - Денят на Независимостта на България. В Габрово до градинката срещу бившия ГУМ от 11 ч. ще изнесе концерт представителният оркестър „Габрово“. Празничното честване в Дряново е в 9,45 ч. пред паметника „Майка България” срещу сградата на Общината. По повод 22 септември в центъра на Севлиево от 10,20 ч. ще звучат празнични мелодии в изпълнение на Севлиевската духова музика, а от

10,30 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред Паметника на Свободата. Отбелязването на 22 септември в Трявна ще бъде пред Славейковата къща от 10,45. Освен стихове за България, родолюбиви песни и поднасяне на венец, в програмата е предвидено и кратко слово за Христо Славейков и участието му в обявяването на независимостта на България. Синът на Пенчо Славейков Христо и брат на Иван и Пенчо Славейкови е български политик от Демократическата партия, който става председател на Народното събрание 1908-1910 г. и министър на праводсъдието във втория кабинет на Ал. Малинов.

полетата за киловати те са посочили по-ниски стойности от действителните.

Сравнението с посочените при регистрацията на превозното средство в КАТ данни също показва разминававане между действителните и декларираните мощности. „В Закона за местните данъци и такси и в общинската Наредба са определени размерите на данък превозно средство, съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на неговото производство – обясни Йозова. - Така например при деклариране на автомобил с мощност под 74 киловата размерът на данъка

намалява наполовина – от 1,10 лева за квт на 0,54 лева за квт. Именно от тази разлика е и нанесената щета от 1570 лева.“ Мария Йозова припомни, че от миналата година дирекция „Местни данъци и такси“ работи с нов програмен продукт, който дава възможност за директна връзка със софтуера, използван от КАТ в Габрово за регистрираните там машини. Именно благодарение на използвания от общинската дирекция нов продукт е станало възможно откриването на измамите, колкото и дребни

МИНКА МИНЧЕВА „Обвиненията за блокиране на Водния цикъл - нарочно, звучат просто смешно и глупаво“, заяви областният управител Николай Григоров по повод политическите оценки за неговата работа от народния представител от ПП ГЕРБ и областен председател на партията Цветомир Михов на страниците на „100 вести“ и други местни и регионални медии. Основните обвинения бяха относно забавените строителни дейности по

бул. „Трети март“, разрешението за втория етап от рехабилитацията на Западния обход и в последните дни решението на МРР,

“Нямам интерес като областен управител да стопирам какъвто и да е проект, защото искам да живеем в приятна среда.” като мажоритарен собственик на ВиК-Габрово, да смени досегашния управител на дружеството. Според областното

ръководство на ПП ГЕРБ това са обстоятелства, които пречат на реализирането на големите инфраструктурни проекти на

В „Неофит Рилски” се радват на ново игрище и обновен двор фирма-изпълнител - обясни директорът на ОУ „Не След големия ремонт офит Рилски“ Мая Колева. за саниране на ОУ „Нео- - Обектът се оказа много фит Рилски“ - Габрово там сложен, защото мястото е вече се радват и на ново асфалтирано преди много спортно игрище с ремон- години, вероятно в средатирано дворно простран- та на миналия век. Трябство. „Пътстрой – Габро- ваше да се вдигне цялаво“ АД е изпълнила обек- та стара настилка. Освен та предсрочно, а освен това площта е голяма, а планираните дейности са трябва да бъдат изчислени извършени и ремонт на много точно наклоните, за оградата и прилежащи към да не се задържа вода“ допълни тя. В крайна сметучилището тротоари. „Имахме големи при- ка казусът беше решен с теснения за двора на договаряне на Общината училището, тъй като две без обявление при обща процедури по Закона за цена на възложителя на обществените поръчки, стойност до 70 833 лв. обявени от Общината, ми- „Необходимо беше наха без да бъде избрана предварително проекти-

USD - 1.44726, EUR - 1.95583, CHF - 1.58624, GBP - 2.31843

ВРЕМЕТО прогноза

СЪБОТА 18/6

о

НЕДЕЛЯ 18 /7 о

о

Какви разстояния изминавате пеша?

Донко Дойчев: „Различни разстояния, но точно днес изминах много, може би около 5 километра. Смятам, че това е добър начин да се опази чист въздухът от замърсяването на автомобилите. Мисля за околната среда и затова, ако имам възможност, бих изминал определено разстояние пеша“. Здравка Георгиева: „Не знам точно колко изминавам пеша, но видях, че преди територията на общината. няколко дни „Аз съм от Габрово, тук имаше живея в Габрово и съм деца, които потърпевш от всички неизмерваха уредици в града – разкоразстоянията, които извървяпани улици и други неуват. Аз ходя доста, но никога добства. Нямам интерес не съм мерила колко точно, като областен управител защото нямам такъв уред“. да стопирам какъвто и да Стефан Стефанов: „Измие проект, защото искам навам мнода живеем в добра срего, защото да – приятна и жизнена. си ходя на И това, че аз съзнателно вилата, върсаботирам проектите на ша селскоГЕРБ, са такива глупости, стопанска които не си заслужава да работа и се коментират. Аз ще жисъм все в вея в Габрово и след като движение. съм областен управител и Въпреки че се придвижвам доимам интерес, не по-матам с колата, си мисля, че разлък от кмета или депутатихождането е един добър начин те от ГЕРБ, тези неща да да се опази въздухът чист“. вървят. Георги Борисов: „Днес Продължава на стр. 2 например съм изминал около 5 километра. Смятам, че като се ходи ране, което допълнително пеша или оскъпяваше услугата и засе кара котова беше трудно да се лело, може намерят желаещи фирми. да се опази Подизпълнителите вклю- въздухът чист и е по-добре чиха допълнително и ре- отколкото всеки, който има монт на оградата и нов кола, да я използва постоянтротоар, защото се оказа, но. Аз лично предпочитам да че корените на дърветата ходя пеша“. бяха подкопали оградата, Мария Петкова: „Не знам тротоара и дори улица- точно колко изминавам на та“ - каза директорът на ден, защото не съм се инте„Неофит Рилски“. Сега иг- ресувала от това, но мисля, че рищата са разчертани с разстоянието е доста голямо. площадки за баскетбол, Според мен е здравословно футбол, хандбал, волейбол, да се ходи повече, а и така народна топка и бадмин- въздухът остава по-чист“. тон. Все още не са закупеПродължава на стр. 8 ни врати за мини футбол, колове и мрежи за волейбол и бадминтон.

Николай Григоров: “Обвиненията за блокиране на Водния проект - нарочно, звучат смешно и глупаво”

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

ВАЛУТНИ курсове

на пръв поглед да са те. А и в момента се работи за осъществяване на онлайн връзка с КАТ в Габрово. „Така че всички констатирани до този момент обстоятелства, заедно с подадените декларации и прикрепените към тях документи ще бъдат предадени на Районна прокуратура в Габрово за предприемане на действия по чл. 313 от Наказателния кодекс“, беше категорична Йозова. Предвиденото в него наказание е лишаване от свобода до три години или глоба от 100 до 300 лева.

допитване

Продължава на стр. 2

ПОНЕДЕЛНИК 18о/7о


2

21 септември 2013 г.

Николай Григоров: “Обвиненията за блокиране на Водния проект нарочно, звучат смешно и глупаво” Продължава от стр. 1 Обвиненията за блокиране на Водния цикъл - нарочно звучат просто смешно и глупаво в устата на хората, които го казват. А това са отговорни хора все пак" - отхвърли обвиненията Николай Григоров. Според него създаването на Обществения съвет съм областния управител е доказателство, че той се вслушва в мнението на хората от региона. „Събрахме се хора, които искат да дискутират, а не такива, които само да викат "оставка". Смятам, че това е задължение на областния управител. Какви дарения правя си е моя лична работа и не виждам в това основание партия ГЕРБ да ми иска оставка. Колкото повече ГЕРБ ми я искат, толкова повече няма да я дам. Оставката могат да ми я искат само министър-председателят

Пламен Орешарски, председателят на БСП Сергей Станишев и Областният партиен съвет на БСП, никой друг няма право. Ако с действията си наруша Закона или превиша правомощията си, има институции, които са в правото си да ме отстранят. Няма да се занимавам с хора, които явно не са свикнали да са в опозиция и си търсят някаква легитимация. Да не говорим, че когато пряко атакуваме държавни институции като МРР или АПИ, това по никакъв начин не ни помага да си решаваме проблемите“ категоричен е областният управител, убеден, че във време на нестабилност в държавата „тези обвинения и нападки по никакъв начин не правят добро впечатление на хората, които ни гледат отвън”. Николай Григоров отхвърли предположенията,

че в Габрово има война между институциите. „Някой търси конфронтация! Аз не виждам какво печелят от партия ГЕРБ да ми искат оставката. Смятате ли, че някой печели. Те самите не печелят, защото стават досадни с опитите да ме дискредитират. Най-добре е да седнем на една маса народни представители, кметове, областен управител, неправителствени организации и бизнес и да работим заедно за реализиране приоритетите на общините и областта, защото когато нещата се случват, печелим всички, и обратно когато не се случва, пак всички губим - предложи вариант за съвместна работа с народните представители от ГЕРБ Николай Григоров и коментира обвиненията към председателя на АПИ инж. Стефан Чайков. - Ако има такива

обвинения, да се докажат. Аз мисля, че при това управление страхът изчезна и всеки може да говори свободно, но да стои зад думите си и да ги доказва. Защото, ако тези обвинения бяха по мой адрес – че съм оказвал натиск или че съм принуждавал държавен служител да издава документи с невярно съдържание, аз директно бих завел дело срещу този, който го е казал. Това са абсолютно сериозни неща, за да се говорят лековато. И защо аз нямам такива сигнали, а ги има народен представител, също не мога да разбера? Явно хората, които ги подават, считат, че това е пътят да си решават проблемите“ - е отговорът на областния управител Николай Григоров на позицията на ПП ГЕРБ – Габрово за неговото управление.

Продължава от стр. 1

Затова на първо време решихме дворът да се заключва вечер. Нямаме нищо против децата от квартала да спортуват тук, но нека да е в рамките на нашето работно време, за да са под наблюдение“ призова Мая Колева. Ръководството на ОУ „Неофит Рилски“ ще търси финансиране и за ремонт

на вътрешната площадка на училището, където има игрища за футбол. В момента там се полагат тръби за предстоящата газификация на школото. Училището се нуждае и от нов физкултурен салон, тъй като сегашният е малък и не е пригоден за колективни спортове. Спортуващите деца от ОУ

„Неофит Рилски“ на практика ползват базата на спортен комплекс „Христо Ботев“, но през зимата там няма отопление и вероятно ще трябва да прекъснат тренировките. Затова е необходимо да се построи нов физкултурен салон на училището, обясни директорът на школото Мая Колева.

Селскостопански Грозде мускат отонел продава тел. 0877/822-025. Грозде - мерло, мискет, ркацители, булгар, продава 0894/398-229. [11, 6] ОБОР, битовка, 4 крави и 4 юнички продава 0876/924-144 [11, 5] Грозде димят - 0.70 лв., над 500 кг, 65 ст., кара на адрес, продава тел. 0897/544-399. [4, 4] Пшеница продава тел. 0896/087-207 [11, 8]

Продава обзавеждане нови родопски одеала и юргани продава 0895 289 016. [10, 7] Перални, хладилници, съдомиялни и други продава 0894/398-229. [11, 11] Продавам ъглов диван с ракла и вътрешни врати. Телефон: 0898/761-117 Фризер-ракла марка „Индезит“ продава 852005, 0896/705-455 [5, 5] Пералня „Siltal“ за 80 лв. продава тел. 0882/448264. [6, 5] Спешно, изгодно продава три дивана и секция - справки на тел. 066/879818. [3, 3] Спалня с 5-крилен гардероб продава тел. 0879/461935 [3, 3] Малка секция с писалищен плот продава тел. 066/857-094, след 20 часа. [2, 1]

Чугунен котел „Виадрус“ - 42 kW, продава тел. 0879/186-560. [5, 3] Чугунени радиатори продава тел. 0896/630-213 [2, 1]

Лекари Очен кабинет и оптика д-р Митева - ул. „Орловска“ 45, 80-47-50, 0888/408-934 Д-р Трифонов - невролог, психиатър - Габрово, ул. „Емануил Манолов“ № 12-А, 804 549, 0885 251 655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

В „Неофит Рилски” се радват на ново игрище и обновен двор Поставени са само новите табла за баскетбол. „За съжаление, досега нашият двор не представляваше интерес за големите деца от квартала, но сега, когато го видяха, че е нов и хубав, големи момчета са идвали да играят и са изкривили един от баскетболните кошове.

Продава машини ЦИРКУЛЯР продава 0879/132-832. [2, 2] Продава материали Ц иментови коло ве - 6 лв./брой, продава 0888/390-082 [11, 11] Плочи продава тел. 0878/363-516. [3, 3] Керемиди - двуканални, употребявани, продава 0885/189-642 [11, 3] Стари цигли продава тел. 0898/825-848 [6, 1] Покривни плочи и цигли продава тел. 0898/319-847 [5, 1]

животни купува Дойна крава купува 0988/854-064 [5, 1]

Купува разни СТАРИ, неработещи перални, хладилници, печки, бойлери, пружини от легла, радиатори, цистерни и варели от нафта и всякакви други железа, директно от адрес изкупува 0888/238669 и 0895/190-585. Железа и всякакви цветни метали на коректни цени, със собствен транспорт, купува 0892/706-738 [22, 9] Буркани купува тел. 0896/636-321 [5, 2] Стара битова нафта, електромотори, ел. бобини и Продава разни всякакви трансформатори Масажно легло - мобил- купува 0893/235-418 [22, 2] но, продава 0886/433-830. Цистерна - пластмасова, Купува материали един тон, цена: 160 лв. - Всякакъв вид желязо из0888/101-427. [5, 4] купува тел. 0897/249-167.

Казвам се Александър Стефанов Алексиев от гр. Павликени. През 2011 г. претърпях ПТП по пътя Павликени - Велико Търново. Оттогава вече 2 години и 1 месец съм прикован към инвалидната количка. Диагнозата е два счупени прешлена от гръбначния стълб. Оттогава съм принуден да живея при баба ми в гр. Бяла Черква, защото в Павликени живеем на последния етаж и нямаме асансьор. Баща ми почина преди 10 години. Учех висше в Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Компютърни системи и технологии“, но прекъснах заради ПТП-то. Пращахме документи до много държави и всички са на едно мнение - че ще проходя, но сумите, които искат, са непосилни за нас. Избрали сме клиника в Гърция - операция за присаждане на стволови клетки по нов метод. Сумата, която ми е необходима, е 20 000 евро. Имам дарителска банкова сметка: Александър Стефанов Алексиев BIC: UNCRBGSF IBAN: BG14UNCR70001520708491 УниКредит Булбанк Facebook: https://www.facebook.com/dapomognemnaaleksandar Телефон за връзка с мен: 0883605624

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КОХЕЗИОНЕН ФОНД Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” www.opе.moew.government.bg “Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”

Справка за строителните дейности по Водния цикъл през седмицата 23-29 септември ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО Полагане на проводи:

• Помпена станция „Тончевци” - рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • Помпена станция и Напорен резервоар кв. Стефановци - вертикална планировка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • ул. „Емануил Манолов” - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • ул. „Минка Стефанова” – тласкател и хранителен водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • ул. „Тракия” - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. гл. кол. II десен до ПС (индустриална зона) - битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г. • ул. „Стръмнина” - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • ул. „Тракия” - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г. • ул. „Лазурна” - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

Възстановяване на настилки:

• ул. „Хаджи Димитър” - възстановяване на тротоарна настилка; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г. • ул. „Алеко Богориди” – полагане на бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г. • ул. „Васил Друмев” - възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • ул. „Брегалница” - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • ул. „Брегалница” – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г. • ул. „Баждар” - висока зона - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • ул. „Селимица” – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г. • ул. „Емине” – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г. • ул. „Цветарска” - възстановяване (в обсега на траншеята) на асфалтовата настилка, прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

ЕТАП 2 - "СТАНИЛОВ" ЕООД Полагане на проводи:

• бул. „Априлов” – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • ул. „Шипка” – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г. • ул. „Брянска” – водопровод между ул. "Никола Василиади" и Консултативна поликлиника; прогнозно завършване на участъка: 06.10.2013 г. • ул. „Мир” – канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

Възстановяване на настилки:

Кръводаряване Кръводарител 0+ 0897/684-280 [11, 2] Спешно! Кръводарител В отрицателна за родилка търси тел. 0899/828-515, 0888/205-968 [3, 2]

• ул. „Градище” – полагане на бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 10.10.2013 г. • улици „Орловска“ (в участъка от училище „Райчо Каролев” до кръстовището с ул. „Никола Василиади”), „Кукуш”, „Република”, „Роден край”, „Подуево”, „Юджиийн Скайлър”, „Иван Димов” и ул. „Лале” - полагане бордюри и тротоарни плочки и цялостно възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 30.09.2013 г.

Превози ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, 16 куб. м, ДДС фактури 0899/377-924 Промоция транспорт с бус - 0.50 лв./км, самосвал - 25лв./курс 0893/511-154. УСлуги с бус до 2 тона тел. 0897/249-167 [11, 3]

• ул. „Николаевска“ – свързаване на сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г. • ул. „Климент Охридски“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г. • ул. „Каменоломна“ – полага се водопровод и канал;  прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г. • ул. „Неофит Рилски“ – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г. • ул. „Беленска“ – полага се  канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г. • ул. „Въдичарска“ - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09. 2013 г. • бул. „Столетов“ - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г. • Дере ВиК и Маркотея – рехабилитация, прогнозно завършване: 05.12.2013 г.

Билети, пътувания АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ - 066/80-49-48.

• ул. „Тотьо Иванов“ – полагане на бордюри и тротоари, подготовка за цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

На 24 септември 2013 г. се навършват 6 месеца от смъртта на

доц. д-р инж. Тодор Димитров Петров - на 74 г. преподавател в ТУ - Габрово

Не се забравя човек, раздавал всичко от себе си за другите, с най-голямо търпение, внимание и обич.

ЕТАП 3 – "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Полагане на проводи:

Възстановяване на улична настилка:

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО БУЛ. "ТРЕТИ МАРТ" Във връзка с рехабилитацията на ВиК мрежата – етап 2, в частност рехабилитация на дере ВиК и Маркотея, е въведена временна организация на движение по бул. „Трети март” до 15.10.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели. Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО БУЛ. "АПРИЛОВ" Във връзка с рехабилитацията на ВиК мрежата - етап 2, в частност подмяна на водопроводната мрежа по бул. „Априлов”, е въведена временна организация на движение по булеварда, в участъка от Шиваров мост до ул. „Бялката”, за периода 20.09.2013 г. - 06.10.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели. Община Габрово се извинява за създаденото неудобство. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛ. "МИР" Във връзка с рехабилитацията на ВиК мрежата – етап 2, в частност подмяна на канализационната мрежа, е въведена временна организация на движение по ул. „Мир” за периода 20.09.2013 г. 30.09.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели. Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

Затова сега толкова ни липсваш.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Съпругата му Дора, всички близки и приятели

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.


3

анфас

21 септември 2013 г.

Радослав Първанов: „Мечтая за нормалност в България” Човек е успял, когато има какво да остави зад гърба си, когато има добро семейство и пази в себе си традицията и почита своя корен, счита младият фотограф

всичко, а само онова, което ми харесва като тема, - Г-н Първанов, като като визия, неочакваното. млад човек, считате ли, Точно това ме подтикна че вече сте поел своя на любителски начала, с любителска техника да се път? - Считам, че съм тръг- захвана с фотография, да нал по пътя, който ще ме започна да трупам опит доведе до добро образо- и да улавям това, което вание и нужния опит, за привлича окото ми. Онова, да вървя самостоятелно което присъства в личната ми колекция, са пейзажите напред в живота. Считам, че съм тръгнал от нашия град. по малко по-различен път Всъщност, започнах от родителите си и не съм по-сериозно да се занимаизцяло на техния гръб. Да, вам с фотография, когато те са ми родители и ме мой приятел фоторепортер обгрижват, но се опитвам от чужбина ме замоли да всячески да помагам и да изпратя снимка от спортбъда равнопоставен с тях, но събитие. Вживях се в да бъдем рамо до рамо в тази задача, която за мен беше своеобразно прежиживота и да си помагаме. - Защо предпочетохте вяване. Това фактически да учите в Габрово, а не в беше първата ми репортажна снимка. Оттогава чужбина? - Считам, че образова- реших категорично, че ще нието, което се получава в снимам онова, което ми българските университети, харесва и ме привлича. е добро, стига човек да И в никакъв случай няма има желание да учи и да да пропускам интереснисе развива. В противен те моменти в града ни. случай, където и да завър- Така че вече три години ши, той ще има само една се старая да не пропускам местните случки. диплома, без знания. - Вие учите в техни- - Казвате, че вече чески ВУЗ, как избрахте работите и с някои информационни агенции, на специалността? - До определен мо- които изпращате снимки, мент, когато се опитвах кои са те? да надничам в своето бъ- - От няколко години деще и да се опитвам да работя с медии на нашия направя някакъв макар и и чуждия пазар. Първомисловен, макар и не тол- начално започнах с весткова сериозен план, тога- ниците „Телеграф“, „Топ ва няколко факта ме на- спорт“ и „Монитор“, посочиха към специалността късно - с „24 часа“, „Труд“, ми и други, които може би спортни сайтове. Сайтът ще запазят статуквото си. sportline на най-големия ни Електричество винаги ще спортен фотограф Бончук има. То ще е нужно за уре- Андонов, уловил миговете ди, за машините, за жи- на най-големите спортни вота на хората. Дали ще победи в България и в свесе произвежда чрез ядрен та. синтез, ТЕЦ-ове или чрез Напоследък изпращам фотоволтаици и ветроге- за по-големи агенции и нератори, електроенергия групи сайтове, в някои винаги ще има и ще е нуж- регионални медии в Авна. Моята специалност ще стрия, в Германия, в САЩ. бъде винаги актуална, за- Децата на семейство от щото тя е свързана с про- моето село Богданчовци ектирането на мрежи за например са в Америка пренос, за производството и аз им изпратих зимен на елементи, за различни- пейзаж от ремонтираната те методи на движение от им къща. Тази снимка те я централата до контакта на бяха поместили в регионабитовия абонат вкъщи или лен вестник в Чикаго. Но на индустриалния потреби- регионалните медии са ми тел. Това беше моят избор, по на сърце. Струва ми се, продиктуван от това, че че тук оценяват снимките винаги ще има нужда от ми много по-искрено и исспециалисти в областта на тински. Може би, защото знанието, което в момента сме съграждани, а и контактът е по-истински. усвоявам. Надявам се, че ще - Коя снимка Ви е успея да се реализирам доставила най-голямо в своята професионална удоволствие? област, макар че в Бълга- - Снимката, която съм рия неписаното правило поставил сред високите е малко хора да работят нива на моята класация това, за което са учили. и предполагам, че след Нали надеждата умира по- години тя ще ми остане следна, затова се надявам сред ярките отпечатъци на да работя по специалност- времето, това е моментът, та си или поне близко до в който президентът Росен Плевнелиев разговаря с нея. - Но изборът Ви на баща ми в София. специалност не е съвсем случаен. Като ученик дори спечелихте награда? - Да, това беше първа награда от надпреварата между всички технически гимназии в страната през април 2012 г. „Енергия на бъдещето“ с разработката „Използване на биотермална енергия в промишлено предприятие“. Създадохме я заедно с моя съученик Христо Цонев. За съжаление, във Варна представих сам системата за отопление и охлаждане в „Мехатроника“. По време на дните на Интелигентната енергия в Габрово презентирах макета на действаща къща с множество пасивни източници, които Тогава ми направи впечатление богатата инпредставих във Варна. - Вашето хоби е фото- формация, с която разграфията, кое Ви накара полагаше президентът в областта на българската да хванете фотоапарата? - Вероятно жаждата за спортна история. От очите ретроспекция на скорош- им се виждаше как протината, значимата за мен ча мъжкият разговор, инслучка чрез запечатване- тереса, с който обсъждат то на мига. Аз не снимам всеки зачекнат от единия СТЕФКА БУРМОВА

или от другия детайл. Не оставям настрана и факта, че това все пак е снимка на държавния глава на страната ни и Мъж номер 1 за мен – моят баща, която излъчва много емоция. На Шипка например, пред паметника президентът не се съгласи да се снима с мой приятел от Гърция, но до мястото на възстановката на събитията отпреди 136 години го направи. Така че снимката на президента с баща ми остави ярък отпечатък в мен най-вече заради близостта на разговора между двамата мъже, въпреки

тава – стила на снимане, техниката, създаването на самия кадър - те са си на автора. - Като завършите образованието си, ще работите повече по специалността или ще наблегнете на фотографията? - Предвид интензивността на живота в момента, като се има предвид влиянието на Запада върху хората и върху нашето поколение, предполагам, че ще съвместявам двете неща. Но какво ще се случи в бъдеще, единствено съдбата знае. Все пак, сега уча за бакалавър, а

като човек, който се реализира по специалността си, с хоби фотография, със семейство. И всичко, което правя, да бъде тук, в моя роден град. - Вероятно имате силна духовна връзка с родителите си? - Установяването на тази връзка и изграждането й като устойчива е резултат на възпитанието, което са ми дали моите родители. Благодарение на тях са формирани определени качества в характера ми, а моят принос за изграждането ми, както и за поддържането на силната духовна връзка помежду ни е минимален. Смятам, че единствено, чисто физически съм си помогнал, тяхната работа върху възпитанието ми и образованието ми да бъде по-лека и резултатна. Между нас има невероятна хармония. - Как възприемате конфликтите и как те трябва да бъдат разрешавани – между приятели, между по-големи групи хора? - Конфликти винаги ще

ацията и задължително да се правят компромиси и отстъпки от участниците в конфликта. Важно е също следването на една посока и да се върви до постигането на целта към нея – с аргументи, определени отстъпки и компромиси. Да няма безкрайно лутане между различните мнения. - Човешкото развитие се базира върху опита и грешката и подобно лутане води до добри резултати понякога? - Няма гаранция, че изходът ще бъде добър. От лутането, макар и с отрицателни последици и във времето то да оставя лоша следа, е важно да се извлече максимума от ситуацията и позитивното от случилото се. - Кога считате, че човек е успял? - Лично моето мнение е, че един човек е успял, когато има своето изградено име, когато той може да бъде полезен като специалист и приятел, когато е постигнал определени резултати в сферата, в която работи. Не да е

Радослав Първанов

всички охранители наоколо. - Как успявате да снимате от най-доброто място? - Макар и малката практика ме научи буквално да пробивам бариерата от хора, от колеги, а ако е събитие с участието на представители на високите етажи на властта – да се промушвам успешно покрай охранителите, за да уловя неочаквания момент. Това ме провокира да правя дори невъзможното да застана пред компютъра не с възможно наймного кадри, а с най-точните и интересни кадри. И да разкажа една история. Целта ми е като седне да прелиства снимките, човекът да разбере какво се е случило, да се развълнува от него. Стремя се да улавям наистина интересното – онова, което се случва извън протокола. Напоследък успявам по-често. - Винаги ли успявате да експонирате личните настроения и емоции в самата фотография?

- Според мен винаги се запечтва личното чувство на автора, каквото и да е то. За снимката специално – твърдо „Да“, въпреки че според мнението на много професионални фотографи то може да се игнорира, но до някаква степен. Има нещо, което винаги си ос-

след това ще преследвам магистърската степен. Все още не знам върху какво ще е тя, може би ще е различна специалност. Но към днешна дата съм убеден, че ще съвместявам двете неща професията си и фотографията. Хобито си остава до живот. Харесвам си го и използвам всяка възможност да се занимавам с фотография. - Според Вас, защо младите хора не се интересуват от случващото се около тях, а се носят безметежно по вълните на живота? - Според мен всичко тръгва от корена. Българинът, съвременникът, голям процент от хората считат, че светът се върти само и единствено около тях. Когато започнем да мислим, че не сме единствено ние на света, вероятно друго ще бъде поведението ни. Имаме съграждани, имаме колеги, приятели, семейство, не можем да мислим само за себе си. Скоро четох, че човек се помни не по това какво е направил за себе си, а по това, което е оставил след себе си. Тази мисъл ме стимулира да вървя напред и да се опитвам да направя нещо полезно в живота си, нещо добро. Не казвам, че съм съвършен, но считам, че винаги има какво да се постига. Признавам, трудно ми е, но виждам, че животът върви напред и лично моят живот трябва да е в положителна посока. Може и с малки крачки, но задължително трябва да е напред. - Какво искате да постигнете в живота си? - Твърде млад съм за категоричност, но правя опити. Вярвам, че при добро стечение на обстоятелствата ще живеем в поподредена България. Твърдо виждам себе си тук. В по-добрата България, в един развит град Габрово, със запазена история и природа. Виждам себе си

е роден на 31 август 1993 г. в Габрово. Средното си образование завършва в габровската професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“. В момента е студент втори курс по специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане“ в габровския Технически университет. Радослав Първанов е носител на първа награда от надпреварата между всички технически гимназии в страната през април 2012 г. на тема „Енергия на бъдещето“. Той е и съдия по колоездене от 2008 година.

има, разногласия – също. Ако всички са на едно мнение, то животът щеше да бъде скучен, еднообразен и безсмислен, може би. Подчинен сляпо. Представям си го като една колония от хора, която само кима в знак на съгласие, върши по инерция всичко, което им се заповяда, храни се под строй, спи под строй, върви под строй в посока, която им се посочи. - Нали се счита, че злото съществува, за да бъде оценено доброто? - Важно е човек да опита от всичко, включително и от горчивината, за да усети сладостта след това. За да успява да преодолява, да се изправи, когато е сгрешил и е паднал на дъното. А как ще се изкачи нагоре – той сам си знае. Важно е да не се спира в движението си, докато постигне баланса не само за себе си, но и за хората около себе си. Връщам се на конфликтите. Те винаги ще съществуват, но считам, че те трябва да бъдат решавани по цивилизован начин. Може да звучи клишарски, но клишетата са заради това, че са верни. Така че стремежът трябва да бъде насочен към това конфликтът да бъде решаван човешки, чрез дискусия. Защото хората са много, а човеците – малко. Важно е съществуващият проблем да бъде разгледан от всички страни, преобърнат с хастара, както се казва, да се разплете и заплете наново, да се предвиди всичко, което би могло да се случи при определен ход – ако стане това, какво ще последва, в противен случай какъв ще бъде резултатът - за да се стигне до най-доброто решение. И да си сигурен, че си успял да огледаш конфликта от всички възможни страни и посоки. За да се достигне до възможния вариант за изход от ситу-

на дъното на социалната стълбица, без да искам да обидя някого, но да си стои там и да вегетира с мисълта, че няма какво повече да постига. Да не се стреми към израстване в професионален, личностен или обществен план. Човек е успял, когато има какво да остави зад гърба си. Когато има добро семейство и пази в себе си традицията и почита своя корен. Тогава, според мен, човек е успял. А не когато има тлъста банкова сметка, блестяща лимузина и палати. Или когато е излъскал името си с пари, спечелени на гърба на другите. Да, вярно е, че без пари не може, но поважно е да си Човек. Да имаш пари за нормален живот и мъничко отгоре. Не да се стремим само да свържем двата края. - Самият Вие имате ли самочувствие? - Според мен самочувствието ми е в рамките на нормалното, то е адекватно на хората, с които общувам. Не съм човек, който поставя себе си над другите. - Какво може да Ви обиди? - Много неща могат да ме обидят. Добре че не съм свръхобидчив, но при отправена към мен необоснована и язвителна лична нападка - насочена срещу това, което правя, срещу моята фамилия – бих се обидил. Иначе съм широко скроен човек и нося на майтап. Себеироничен съм, приемам шегите, обичам да се смея и веселя. - За какво си мечтае днес Радослав Първанов? - За нормалност. - Роден сте в трудни времена, които продължават... - Искам да живея нормално, без излишни луксове, без лъскавини около мен. Да го няма постоянното оплакване, дори и трудно да е, правилата да са едни и същи и човек

да може да планира живота си. Омръзна ми от перманентни кризи. Ние, българите, непрекъснато дълбаем надолу и както се казва в онзи виц, само до българския казан в ада няма дявол, който да натиска изскачащите. Може и да има единици, които имат желание да преодолеят всичкото това оплакване, да са над дребните неща от живота, но винаги под всеки се намират десетима, които да ги дърпат надолу. - Млад човек сте, не Ви ли се иска да пътувате, да опознаете света, да научите повече за човешките нрави в другите държави? - Аз го правя това нещо. Пътувам и виждам света, но не се задържам повече от 5-10 дни. Става ми изключително тясно на мястото, където съм, без държавата си, без града си, без природата и приятелите тук. - Не бихте могъл да живеете на друго място, така ли? - Бих могъл, но с приятели и отдолу написано с малки букви „със задължителното ежеседмично идване в Габрово“. Досега съм бил на много места в Европа, бил съм и в Азия – Сирия и държавите около Турция, балканските страни. - Къде извън България Ви харесва най-много, където бихте могъл да живеете? - В някой от така наречените мегаполиси бих живял, но ми е харесало най-много - може би като скорошно преживяване – в Сърбия. Там нещата са много добре. И в Турция – като организация на живота, като отношение между хората. Всичко там върви по един динамичен, но много точен и подреден, организиран и ползотворен начин. Времето се използва пълноценно, там се изцежда всеки един позитив от минутата. - Какво са приятелите за Вас? - Всичко. Отново ще използвам клише, но наистина човек без приятели не може. А за да има човек приятели, той самият трябва да бъде приятел. Приятелите до голяма степен изграждат човека и самочувствието му. Приятелите са лакмуса за човешката същност, те са и най-големият коректив, поне лично за мен. - Любовта сполетявала ли Ви е? - Сполетявала ме е, няколко пъти дори, но досега не се е получавало. - Разочарованията? - Големи са. Трудно ги преодолявам. Много дълго време са в главата ми и се измъчвам. Каквото и да е било разочарованието, то трудно ме пуска. Изправям се след това и тръгвам отново напред, но аз си знам как и с цената на какво. - И си казвате: „Може би е така, защото не съм срещнал голямата любов и тя ме чака някъде“? - Очаквам я, да. - Оттук нататък към какво върви Радослав Първанов? - Искам така да подредя живота си, че времето да ми стига за работа, за удоволствия, за задължения. Най-голямото ми удоволствие е фотографията, разбира се. Както и да прекарвам достатъчно време с близките си, извън ежедневието. Да търсим всевъзможни поводи за създаване на празници в семейството ни.


4

21 септември 2013 г.

Доц. Илияна Марчева: „Работата на политиците е да управляват, а не да търсят поуки от историята” СТЕФКА БУРМОВА

всяка наука си има своя специфичен език. А пост Приключи юбилейната Национална конференция модернизмът наложи мно„Индустрия, иновации и технологии: историческиго сложен език и е много ят опит на българите и приносът на габровци“, трудно читателят да хване посветена на 130-та годишнина на музейното дело същността, която се крие в Габрово. Историци и изследователи от цялата зад употребяваната терстрана търсеха корена на будния български дух, минология. Лично аз се зазидан в темелите на държавата ни, непрекъснаопитвам да бъда по-ясна и то събуждал страстта за работа и за развитие не разбрана. Мисля, че и косамо в областта на индустрията, но и на културалегите по време на конфета, на образованието. Доколко успяха те в своите ренцията демонстрираха търсения, историческите изследвания създават ли подобен подход. Защото възможност за манипулация на фактите, вслушват се надявам след време ли се политиците в оставените от историята понякой да прочете нашите уки? Отговор на тези въпроси потърси „100 вести“ изследвания. Както каза от ръководителя на форума доц. д-р Илияна Марчеедин професор: „Абе, ние ва от Института за исторически изследвания към пишем за след 30 години, БАН. сега никой няма да ни прочете“. - Доц. Марчева, по изследваш и по тази при - Ако трябва да се навреме на обсъжданията чина си стигнал до опреправи аналогия с Дните беше зачекнат въпросът, делените изводи. Ако при на камерната музика и свързан с възможността това познание се опиташ концерта на световноизза манипулация на факти- да прикриеш по някаква вестния квартет „Димов“, те от страна на историка, конюнктурна, лична, поликойто в Габрово беше и възможно ли е подобно тическа и всякаква друга антрополози, социални ан- те, че да внушава. Да не слушан и гледан на живо посегателство върху ис- линия познанието, до кое- трополози се опитват да я натрапва определеното срещу 3 лева вход, а една торическата истина? то си достигнал, ето това интепретират през тяхната мнение и извода, до който чалга певица, налагаща - Всъщност, вече всяка вече е манипулацията. А си призма. И много често е стигнал, но да бъде дос- съмнителна култура, ведума манипулира и вся- голямата манипулация на ми се струва – с някаква татъчно аргументиран да роято ще пее срещу 20 и ко обобщение се откъсва историка и на всеки един конкретна идеологическа внушава истината. Тук е и повече лева входен билет, от конкретността. Знам за изследовател е, че няма цел. Докато за класиче- голямата отговорност, коя- каква ще бъде тя? големия спор, свързан с абсолютно точна истина. В ските историци е важно да то всички големи историци - Да, високата култура това, че историкът, интер- момента много се говори изтегляме информация, да са отбелязвали всъщност - вече е проблем. Само че претирайки всички архив- за този релативизъм на можем да я проверим до да не манипулираш факти- ние не можем да диктувани и предметни източници историческото познание. каквато степен е възмож- те и поредицата от факти, ме пазара. Ние живеем в на епохата, манипулира, Общо взето постмодер- но и да направим един до които си се добрал. А хипер пазарно общество. защото извежда опреде- низмът, както сега се чу, разбираем разказ, в който вече оттук нататък зрите- И самата държава се откалени черти от тях или ги предполага много и раз- да се видят причини и по- лят, читателят ще бъде ак- за от функцията си да възтивният, защото ще може питава. В училище децата вижда през своя личен лични гледни точки и дори следици. субективен поглед. Но в се отрича верификацията, - От тази гледна точка да съпоставя факти. трябва само да се образонашата наука точността се поради това, че всеки има каква е Вашата оценка за - Не Ви ли се стру- ват, а възпителната функизнесените от конферен- ва, че всички тези из- ция е прехвърлена единизмерва с това не доколко право да интерпретира. ние абсолютно адекватно - В тази ситуация при цията факти, част от които следвания, които се пра- ствено към семейството. отразяваме предмета - тъй модернизацията, ком- поне на мен не ми бяха вят, докладите, които се Няма я вече нагласата в представят по време на обществото то да възпикато това е невъзможно пютъризацията, която ни известни? - или историческия про- засипва, която предлага - Тази конференция конференции, трябва да тава висока култура, но цес, а доколко ние като нови методи и подходи, беше в рамките на класи- намерят път до хората, може би това е и целта на професионалисти не си отхвърлящи всичко старо, ческата историография и които да знаят истината политиците. позволяваме да прене- как успява историкът да историческия подход, кой- за събитията, за да могат - Самите политици то малко е подтиснат от самите те да си извадят вслушват ли се в истобрегваме информацията, се справи? до която с такова ниво - Ние сме различ- постмодернизма, но общо житейските поуки? риците и това, което те на знание, с такава ме- ни типове историци. За взето се развива и в уни- - Разбира се, че би казват за поуките на истодология на работа сме себе си мога да кажа, че верситетите, и в музеите, било чудесно, но още от торията? достигнали. Защото всяко постмодернизмът, постин- и при нас в Академията, времето на първия клино- - Мисля, че сред тях, поколение развива раз- дустриалната епоха, дори тъй като историята е една пис са намерили една таб- както и сред по-голяма лични подходи. Има много краят на студената война от най-древните науки. И личка, в която се казва: част от обществото съпо-големи натрупвания от всъщност вкара личността колкото и да се опитваме „Боже, Боже, какво време ществува една аберация предишното по отношение на автора на преден план да мислим за нея като настана – всички пишат, и те хващат и възприемат историческата информа- при изследване на истори- изкуство, все пак през XIX никой не чете!“, така че онова от историята и истоция или интерпретация. ческите процеси и много век е изкаран един ин- общо взето това е едната рическите процеси, което Всяко поколение трябва често се казва: „Ама той струментариум, който се страна на въпроса. Дру- може да им пасне в тяхнада бъде честно към себе това го пише, защото има развива с времето. Имам гата е, че историческите та идеология. Дори Гьоте си и към бъдещите истори- някаква биографична за- предвид анализа на до- съчинения са изместени е казал, че човек вижда чески поколения, а оттам даденост да изследва и по кументите, позитивизма. от така наречените науч- това, което знае. Не мога и към публиката, като не този начин да я интерпре- Виждам, че и самата пуб- но-популярни изследва- да кажа примерно, че поприкрива и не подтиска тира, или обремененост, лика се интересува от фа- ния. А и не знам доколко литиците не познават исобикновените хора биха торията, но едва ли целта това, до което е достиг- или цел“. Доколкото следя ктите. нал, благодарение на мо- и чета, и познавам и спо- Интерпретацията е се задълбочили да четат им е да теглят поуки от мента, използван инстру- ровете за философия на другото нещо. Даже един по-специфична информа- нея. Защото много често ментариум и това, което е историята, и това, което известен академик Гюзе- ция. Ние правим все пак контекстът, в който рабовидял в изворите, с които колегите работят, виждам, лев, който е медиавист научни сборници, научни тят, е различен и това като разполага. Затова абсо- че класическите историци в една от последните си монографии и самите ние че ли за тях е оправдание лютно задължително при не прекрачват границите, книги, споделяйки за зана- се разкъсваме между това да не се учат от историнас е да се каже на база за които постмодерните ята на историка, казва, че да бъдем колкото се може ята. Нали и Хегел беше на какви източници, с как- исторически социолози, всъщност историкът така по-разбираеми и същевре- казал: „Историята учи, че ви инструменти и подходи така наречените историци трябва да поднесе факти- менно по-научни. Защото на нищо не учи!“.

- Не помага ли историята за анализиране на определена ситуация? - Проблемът е, че историческият разказ се разпада на много малки части. Започнаха да доминират теми, които правят прекъсване между базисните процеси, социалните и идеологическите структури. Защото се направи вертикален срез надолу и се започна най-общо казано в последователността ежедневието на простолюдието, на средната класа, на висшата класа и връзката между тях се загуби. Буржоазната история е по същия начин. Не че не присъства работническата класа примерно в ранната капиталистическа епоха, но никаква връзка не се прави какво става оттук нататък. Върви се паралелно – буржоазката, феминистката, домакинята и не знам си какво още. Скъса се обобщението, търсенето на обективни закономерности между процесите, които изследваш. Това допринесе да няма голяма полза от нас и само обучените да търсим подобни обобщения професионалисти го правим. Но не мога да виня политиците, защото всъщност тяхната задача е да управляват, а не да теглят поуки от историята. - А в международен план? - В международен план те също са заложници на определени тенденции, които трябва да се следват. А международното положение изключително се усложни. За съжаление, нашата нация като цяло много трудно устоява своите права и то не само сега. Ние сме много гъвкави и приспособими във времето. Това се вижда и от нашето велико Възраждане колко трудно е пробивало. Има много характерен случай за българска колония в румънски град, в която се появява един грък и след 20 години се констатира, че всички българи говорят вече гръцки. Тази приспособимост е може би комплекс за малоценност, ценене на чуждото, което и у други народи съм виждала, но при нас е изключително силно изразено. А днешната ситуация ни създава още по-големи комплекси. - Как оцелява един

историк в днешно време, с мижавите заплати на БАН? - Вече свикнахме, че сме с мижави заплати. - Трябва ли да свиква човек с това? - Всяко нещо си има цена и поне за себе си отчитам, че в рамките на БАН имаме достатъчно творческа свобода. Найценното за един изследовател – независимо историк или в друга област на познанието, е да има достатъчно творческа свобода и по-малко да се допитва до автоцензурата си. Всъщност, още след 9 септември 1944 г. Академията става приют на изгонени от университета хора, така наречените буржоазни учени, които не трябва да влияят на студентите и затова им намират поприще в тези институти. И досега има подобна тенденция. Затова казвам, че поне за мен свободата си има цена. - Когато се говори за габровските индустриуалци, за колегите им от другите градове, има ли яснота доколко самите те са считали, че са исторически значими, та сега изследователите да има откъде да черпят информация за тях? - Ние, историците, използваме не само тефтерите на въпросните личности, но и тяхната кореспонденция, личните им писма, в които разказват за своите проблеми, както беше с Параходното дружество и покупката на парахода „Мария Луиза“. Струва ми се, че при една значителна част от тях, особено при така наречените самосъздали се индустриалци може би има съзнание за мисия. Че техният пример е определена мисия. Има го това усещане - да запазят за историята, за поколенията, за фамилията информацията за своя труд. - Въпрос на възпитание ли е това, според Вас? - Мисля, че да - на времето, на успеха, на общественото признание. Всъщност на нас ни липсва мисионерската страст за всяко едно нещо. Ако човек има мисия, той осмисля живота си. Като че ли предишните поколения са били по-наивни и са вярвали в смисъла.

лично мнение за устройството на държавата

За човека най-голямата свобода е законността Политика и партии Д-р Генко Генков, лекар и богослов

„Държавата е най-висшата идея за общото благо.“ (Платон) Идеалът - това е реален математически модел на бъдещето. „Осъществяването на идеала би съвпаднало с края на историята, което означава, че той е недостижим и е само израз на регулиране, дава посоката към целта и ръководи човека поскоро като чувство за вярна посока, отколкото като ясен образ и резултат. Идеалът може да се представи във вид на образ само в изкуството - във форма на прекрасното“ (Кант). Възможна ли е идеална държава? Да, ако всеки има достатъчно и никой няма в излишък, който е също толкова вреден, колкото и недоимъка. Как да се постигне това?

Като всеки дава от себе си всичко, на което е способен, и взема толкова, колкото му е потребно. Но това е Божествен принцип! Да, ама не! (както казва Достоевски). Това е принципът на комунизма, но с обратен знак. Каква е разликата между потребности и пороци и кои са критериите за тяхното разграничаване? За биологичните потребности (храна, сън, секс) и пороците (чревоугодство, мързел, похот) критерият са здравето и болестите. За социалните потребности (подслон, дрехи, топлина и др.) и пороците (алчност, завист, злоба) критерият е справедливостта, а тя се изразява чрез собствеността. По принцип всяка собственост е „кражба“, защото човекът е безспорен собственик само на своите достойнства и пороци. Но тъй като всеки човек има лични потребности, то за задоволяването им трябва да има и лична (фамилна)

собственост. Обществените потребности се задоволяват от обществената (държавна) собственост. Частната собственост няма обосновка и оправдание. Тя е начин за експлоатация (печалба), т. е. използване на наемен труд, без да го заплаща в пълен размер. („Всяка печалба е незаплатен човешки труд“ Маркс.) Особено непонятно е съществуването на частни банки, тъй като парите са изключителна държавна собственост. Затова те трябва да се национализират. Същото важи и за застрахователните дружества, енергетиката, външната търговия, търговете и всички крупни предприятия и учреждения. Земите и горите не са само икономическа категория, те са и територия на държавата, за която се е проливала кръв. Те трябва също да се национализират и да се дават под аренда или като лична (фамилна) собственост само на български

граждани. За духовните потребности и пороци критерият е свободата, а тя се изразява в творчеството. Свободен е само този, който може да се самоограничава и да „робува“ на Бога. Абсолютно свободен е само Бог, а за човека най-голямата свобода е законността. Ако България не може да бъде идеална държава, то поне промените да са в правилна посока: 1. Да стане президентска република, тъй като само личността носи отговорност, а не колективните органи (парламент, правителство, съд). Президентът трябва да обединява усилията на трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна, които да са разделени, а не разединени. Неговата роля е като „нулата“ в трифазния ток, т. е. без нея никоя фаза не може да функционира. Върнат закон от президента да се прегласува с квалифицирано мнозинство от 2/3 от депутатите.

2. Парламентът да се състои от 100 депутати, т. е. толкова, колкото да се фомират парламентарните комисии, като всяка от комисиите да се състои от 5 или 7 души. Депутат, не присъствал на 3 заседания по неуважителни причини на комисията, на която е член, или на заседание в пленарната зала, да отпада и на негово място да влиза следващият от листата. Депутат не е професия и затова трябва да бъде избиран най-много за два мандата. Да отпадне депутатският имунитет. 3. В правителството 1-2 от министрите да са от опозицията, за да могат отвътре да контролират решенията му. 4. Съдиите и прокурорите да са избираеми и мандатни. Да нямат имунитет. 5. И накрая, като венец на промяната - нова столица само за държавни институции - президентство, парламент, правителство, върховни съдилища, в центъра на България.

Д-р Генко Генков лекар и богослов

Становището, че няма нужда от партии, е погрешно. Партиите са катализатор на обществения живот. Така че те са необходими. Въпросът е колко да бъдат те за пълноценния политически живот. Всяка партия се идентифицира с определен цвят и идеи. Цветовете, на които се разлага светлината, а тя е сянката на Бога и затова е максималната скорост на материята (2-ри постулат на Айнщайн), са седем - червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, тъмносиньо и виолетово. Следователно и максималният брой необходими партии е седем. Разположени отляво надясно е както следва: червено - комунисти-социалисти, оранжево - социалдемократи, жълто - социаллиберали, зелено

- земеделци и еколози, синьо - либерали, тъмносиньо - консерватори, и виолетово - националисти. Съгласно Закона на Гаус за нормалното разпределение на масовите явления, идеалното представителство на всяка партия при 100% гласуване е следното: 0. Екстремисти - 2%; 1. Комунисти-социалисти - 6%; 2. Социалдемократи 13%; 3. Социаллиберали 19%; 4. Земеделци и еколози - 22%; 5. Либерали - 19%; 6. Консерватори - 13%; 7. Националисти - 6%. Партиите да се издържат от членския си внос, а не да се субсидират от бюджета. Създаването на нови партии извън седемте не е възможно, тъй като това е границата, определена чрез светлината от Бога.

Новият “100 вести” в Интернет www.100vesti.info


Почистване „Ели 07“ ЕООД - почистване - 066/857-028, 0893/435-258, 0898/485154.

Ремонт на покриви, всякакви, безшевни, улуци и с плочи - тел. 0896 859 701. Ремонт на покриви, всички видове + тенекеджийство- 0892/319-013 [33, 32] Коминочистене - тел. 0896/189-520. [22, 18] Направа и ремонт на покриви - 0896/189-520 [22, 11] Измазване на комини и капаци - тел. 0896/189-520 [22, 11] Строителна бригада извършва хидроизолация, улуци, тенекеджийски услуги, ремонт на циглени покриви, топлоизолация, дренаж 0895/115-453 [11, 9] Ремонт, направа на покриви и улуци, дренаж и други СМР - 0897/390-194 [11, 8] Кърти, изхвърля 0899/023-913 [22, 1]

5

обяви

21 септември 2013 г.

ÌÅÁÅËÈ КУХНЕНСКИ ШКАФОВЕ ОФИС МЕБЕЛИ

ТИПОВИ И ПО ПРОЕКТ НА КЛИЕНТА

0897 893 563 0897 843 667 Шпакловка, боядисване, обръщане на прозорци и врати - качество - 0877 888 173, 066 850 266. [22, 22] Шпакловка и боядисване - 0895/992-838 [12, 7] Вътрешни ремонти 0896/614-725 [11, 1] Фаянс, теракота 0899/023-913 [22, 1]

Строителство Строителен предприемач събаря, почиства от А до Я - 0895/043-388 Строителен предприемач събаря, почиства от А до Я, извършва строителни работи и ремонти Изолации 0895/043-388 Алпинисти - 0899/321Кърти и пробива 190 0897/832-363 АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ Строителство и ре- Вътрешен ремонт 0898/907-400 монт на покриви - на тел. Безпрашно циклене - Алпинисти - 0878 447 0896/799-364. 0887/040-471. 244.

Външни топлоизола- Изработва ВиК, комини ции - алпинисти, собствено Изгодно! Топлоизола- ВиК монтаж и поддръжка скеле - 0898/569-486 [33, ции - 0898/538-938. [22, - 0887/680-034. 31] 10] Машинно отпушване на канали - 0888/889-799. Хидроизолации Щори Водоотоплителни и СОФИ - хидроизолации, 13- EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ - ВиК инсталации. Проекти15 лв/кв.м; Разсрочено пла- външни и вътрешни, ВРА- ране, доставка и монтаж щане. Гаранционен срок 10 ТИ - блиндирани, входни, 0898/57-22-13 години - 0888/314-533. автоматични гаражни, РО- Коминочистене и ремонт Хидроизолации от осно- ЛЕТКИ - охранителни, ДО- - 0898/760-728. [11, 5] ви до покрив - тел. 86-33- ГРАМА - алуминиева, PVC, Почистване и ремонт на 57, 0877/166-459. [22, 15] БАРИЕРИ - автоматични - комини - 0894/673-532 [11, Х идроизолация на 87-04-89, 0888/255-318 2] покриви и гаражи - тел. Ремонт и чистене на коЕл. инсталации, ремонти мини - 0878/123-686 [22, 1] 0896/189-520 [22, 11] Хидроизолации, ци- Ремонт и монтаж на бойклене, покриви, дренаж - лери и автоматични перал- Търсене на вода ни по домовете, без почи- Откриване на подземна 0896/302-462 [11, 8] Извършвам хидро- и вен ден - тел. 82-16-75, вода с багети. Определяне топлоизолации, циглени по- 0899/284-703. на дълбочината и дебита. криви, улуци, дренаж и др. Електроуслуги, ремонт 100 % гаранция. 0897/548на ел. домакински уреди и 928 [33, 3] - 0899/069-167. [15, 2] инсталации - 0888/298-636, 823-409. [25, 17] Градини, басейни Ремонт на електроуреди Оформление и изпълне- Ремонт на телевизори по и електроника ние на дворни места, озеле- домовете - 0888/279-846. Ремонт на перални, суняване, водопадни и езерни Ел. инсталации и елек- шилни и печки, безплаформи, скални кътове, бар- троремонти прави тел. тен транспорт - 804-193, 0876/830-770 [5, 3] бекюта. 0888/942-335. 0887/942-469.

Ремонт на МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ И СЪДОМИЯЛНИ, резервни части - справки на тел. 066 804-193, 0887/942-469. Ремонт на телевизори, плазми, LCD, уредби, МОНИТОРИ - 804-193, 0887/942469.

Нарязани, нацепени дърва - 59 лв./куб. Реални кубици. Безплатен транспорт - тел. 0894/410-453 [22, 5] Режа дърва - 0897/961710. [11, 5] Режа дърва - 0879/052523. [3, 3] Дърва - нацепени 0898/841-199 [11, 3] Дърва за огрев, метрови - 50 лв., нарязани - 60 лв. 0877/522-899 [15, 3] Дърва за огрев, метрови 50 лв., нарязани и нацепени - 60 лв. - 0878/472-237 [22, 3] Режа дърва + цепене 0897/684-280 [11, 2] Акация (салкъм) - 48 лв./куб. м, безплатен транспорт, продава тел. 0896/735-859 [3, 2] Нацепени дърва - 60 лв./куб. м, реални количества, безплатен транспорт, продава тел. 0896/735-859 [3, 2]

Предлагам работа за дърводелец-мебелист. Три свободни места. Тел. 066/805-736, 0888/255307. [5, 3] Фирма търси шивачки с опит за работа на редовна смяна - 0879/444-717. [6, 5] Пицария „Мания“ търси сервитьори - 0899/161663. [11, 5] Фирма търси да назначи общи работници и заварчици - тел. 067/172-333 [5, 4] Кофражисти за Габрово търси 0878/741-214 [11, 4] М ашиностроителна фирма търси ОТКК. Телефон за справки: 80-71-77 [3, 3] АВтосервиз търси автомонтьор с опит - тел. 0898/786-784. [11, 3] Шивачки прав шев, оверлог и покривна машини търси тел. 0888/610-393 [11, 2] Фирма „Дино“ набира шивачки на прав шев. Редовно и добро заплащане. ул. „Любен Каравелов“ 26 [11, 1] Мъже за монтаж на мебели търси да назначи 066/808-061, 0887/640071. [5, 1]

Отопление Пресяти въглища донбас и брикети, кафяви въглища и разпалки. Безплатен транспорт. 0887/031-439, 0889/991-977, 88-21-13, с/у КДН Всички видове дърва за огрев. Безплатен транспорт. Складова база Колева ливада, 0894/686-818. „РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани и нацепени, БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ - 0898/450946, 0887/105-729. „МГ-ЛЕС“ ЕООД продава изгодно дърва за огрев. Реални кубици! Безплатен транспорт. 0878/513655, 0887/547-499, 0895/636327.

Дърва за огрев - метрови, нарязани и нацепени - 066/855-516, 0894/425151 Дърва за огрев на склад - метрови, нацепени, реални кубатури, доставка веднага, безплатен превоз - 0879/988-131 „Пехливанов“ - пресяти въглища донбас, брикети, дърва. Ниски цени, безплатен транспорт - 066/805642, 0897/892-903. Нацепени дърва - 60 лв./куб., безплатен транспорт, незабавна доставка 0893/511-154. [22, 19] Дърва за огрев - нарязани, нацепени - тел. 0886/393-726. [22, 15] ЕТ „Петя Гайдарова“ - донбаски въглища - 360 лв./ тон, брикети, дърва за огрев - метрови, нарязани и нацепени. Безплатен транспорт. Изкупува гори! 0898690606, 066/808-053 [22, 11]

Дърворезач - 6 лв./куб 0894/602-701 [12, 11] Режа дърва на 6 лв. 0899/050-080 [11, 11] Режа дърва - 0899/278396. [12, 10] Режа дърва - 0884/961840 [11, 8] Метрови дърва - 50 лв., нацепени - 60 лв. Поръчайте от нас и забравете за НЕРЕАЛНИТЕ кубици! 0877/272-621 [11, 8] Метрови дърва - 50 лв., нацепени - 60 лв. - мериш на камиона и плащаш продава 0878/921-488 [11, 8] Метрови дърва - 50 лв., нацепени - 60 лв. продава 0894/062-744 Купувате от нас и забравяте за другите! [11, 8] Нацепени дърва - 60 лв., реални кубици, незабавна доставка - 0896/428-137 Нацепени дърва - 60 лв., гарантирано количество, незабавна доставка - 0893/262-793 [22, 7]

Автомобили продава Опел Кадет - комби, продава 0876/585-043 [14, 11] VW Jetta 1.6 - gas, 1989 г., за 800 лв. продава 0894/788-998 [6, 6] Ситроен Берлинго - дизел, 1.6 HDI, на 5 години, закупен от България, продава 0899/187-299 [22, 7] Фолксваген Бора 2000 г., продава 852005, 0896/705-455 [5, 5] Субару Импреза - 2000 куб. см, 1996 г., 3000 лв., Фиат Пунто -. 1.8 куб. см, 2000 г., 3000 лв. -

0895/625-811. [5, 5] Шкода Октава 1.8, 75 к. с., 1998 г., 112 хил. км, 3800 лв., продава 0898/760-633. [10, 4] Opel Astra - 1993 г., за 950 лева продава тел. 0877/777-025. [5, 4] Opel Astra 1.6, с АГУ, продава тел. 0899/929-677. [11, 4] Опел Омега - 2000 куб., 115 к. с., газ, бензин, и Пежо 406 - дизел, 2100 куб., цена по споразумение, продава тел. 0886/828-263 [3, 2]

ВАЗ, Москвич Гуми ВАЗ 2101 п р о д а в а 4 бр. зимни гуми с джанти 0899/400-363. [3, 2] - 13 цола, за Рено продава тел. 0889/063-830. [3, 3] Автомобили купува Коли, бусове (може и де- Газови уредби фектирали) до 1000 лв. от Газова уредба „Ловато“ място изкупува 0897/429- италианска, се продава. Тел 374 за връзка: 0878/440-096 Стари автомобили купу- [4, 1] ва тел. 0894/398-229. [11, 11] Ремаркета Авторемарке - 500 кг, Скрап, стари автомобили ново, без регистрация, заКоли за скрап от мяс- водско производство, прото изкупува тел. 0899 092 дава тел. 0899/922-231 [3, 3] 510. [22, 22]

Имоти продава Гарсониера за 13000 лева продава 0879/640-705 [22, 20] Къща в с. Враниловци за 28000 лв. продава 0885/999-958 [11, 6] Апартамент - 65 кв. м, тухлен, Колелото, обзаведен, за 42000 лв. продава 0887/343-261 [11, 11] Ремонтирана тухлена гарсониера на Еса продава 0897/804-090 [11, 8] Къща с двор - 2 декара, в с. Камещица продава 0896/373-109. [5, 3]

Производствено помещение - 1500 кв. м, с 10 дка земя в кв. Кряковци продава 0888/419-838 [24, 7] Тристаен апартамент в блок „Дунав-1“, ет. 12, ТЕЦ, 96 кв. м, за 56000 лв. продава тел. 0888/423-214 [11, 6] Апартамент - 2+1, 68 кв. м, тухла, продава 0896/373109. [5, 3] Къща - ново строителство, 150 кв. м, качествена дограма, изолация, 45000 лв. продава - 0888/682-202. [5, 5] Апартамент - 130 кв. м, в центъра продава/отдава под наем - справки на тел. 066/862-932, 0894/450306. [11, 1]

Имоти дава под наем Офиси с обзавеждане в сградата на ОББ - 5 лв./ кв. м отдава под наем 0888/907-666. Тристаен апартамент дава под наем 0898/475648 [11, 11] Магазин - 108 кв. м, бл. „Сони“, бул. „Могильов“ 2, дава под наем тел. 807625, 0887/215-496 [11, 11] Квартира до „Кауфланд“ под наем - 0898/598-440 [11, 8] О бзаведен двуста ен апартамент в центъра - 200 лв., дава под наем 0878/935-671 [7, 7] Апартамент в идеален център дава под наем тел. 066/854-185, 0896/349417. [5, 5]

Апартамент под наем 110 кв. м, идеален център - тел. 0876/171809. [4, 4] Механа „Хановете“ - напълно оборудвана, се отдава под наем/продава се - тел. 0898/595-920. [11, 4] Обзаведена гарсониера на Гарата под наем 0876/111-275 [5, 1] Гарсониера дава под наем след 20 часа тел. 8727-34 [3, 1] Апартамент за студенти - дава под наем 0888/508819 [3, 1] Спешно! Хранителен магазин, работещ, печеливш, дава/продава на лизинг тел. 0894/368-833 [5, 1] Апартамент на Варовник - 190 лева, дава под наем тел. 0888/601-828 [11, 1]

Работа предлага Търся секретарка, владееща писмено и говоримо руски и английски език. Предлагам атрактивно заплащане,бонус пакет и пълни СО. Изпращайте CV на e-mail: rabota_sekretar@abv.bg. Фирма търси мебелист с опит - 0899/133-646. [16, 14] Гумаджия за лекотоварни гуми търси 0897/942171 [11, 11] Механа „Габъра“ търси готвач - 0897/974-704 [11, 11] ФИРМА „ЧАКАЛА“ - Севлиево, търси международни шофьори. За контакти - 0675/98 105 и на място - ул. „Зона Изток“ №1. [11, 10] „ПРИНЦ“ ООД - Производител на чанти и портфейли. Габрово, ул. „Орловска“ 154, 066/803489. Свободни позиции, с опит: Шивачи - 500-800 лв; Крояч - 500700 лв.; Трашач - 500-700 лв.; Шлайфист - 500 лв.; Ръчни операции - 350-500 лв.; Опаковка; Хигиенист. Възможност за обучение.За кандидатстване: молба за постъпване, автобиография, диплома средно образование, трудови книжки. [10, 10] Пицария „Фреш“ търси пицар и сервитьорка с опит - 0878/167-772 [11, 5]

БИНГО ЗАЛА “ГАБРОВО” ТЪРСИ

КРУПИЕТА телефон 0877 759 899

Поддръжка компютри Инсталация и ремонт на компютри. Продажба на компютри втора ръка. 0888/410-117 Мебели, обзавеждане Мебели по поръчка, конкурентни цени - 0887/830601. [22, 4] Траурни агенции Траурна агенция „Омега“ денонощно - справки на тел. 0898/552-582, 0898/560-440. Денонощна траурна агенция „Покой“ - справки на тел. 066/85-65-55, 0897/945-519.

Ресторант „Пъстървата“ (бивш „Боила“) търси готвачи топла и студена кухня; помощник готвачи и бармани. Събеседване с кандидатите ще се проведе на 23 септември 2013 г. на ул. „Пенчо Постомпиров“ 11 от 17 часа , 0896/640-840. [11, 10] жени за работа на бродиращи машини търси 0888/974-238 [10, 8] Хранителни стоки в кв. Палаузово търси продавачка - 0894/414-274 [11, 8] Фирма търси леяри 0888/684-429 [11, 8] Фирма за закуски търси работник за нощна смяна 0878/705-797 [6, 6] „Елит“ ООД търси да назначи заварчик на СО апарат. 0879/814-775 [11, 5] Кафе „Тифани“ търси сервитьорка - 0879/383738 [6, 3] Фирма „Ти Фузион България“ - гр. Габрово търси да назначи шивачки. Осигурен транспорт за Дряно- Работа търси во и Трявна. За справки: Гледане на деца и болни 066/811-411, 0886/002- хора - тел. 0884/026-948. [6, 5] 981. [11, 5]

Уроци, курсове Пламен Румпалов - математика и всичНЕМСКИ език - уроци и подготовка за ки предмети - справки на тел. 0898/281TestDaF - на тел. 0885 835 757. 163. [22, 14] Имоти търси под наем Стая търси 0895/939-382 Гори купува Гори, земи купува на НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ 0988/832-317. Нощувки Нощувки - 0896 640 697. [22, 21] Нощувки - 0878/515-080 [11, 11] Нощувки - 10 лв., център - 0888/508-819 [4, 2] Имоти купува Имоти в и извън града купува 0897/429-374. жилище в центъра от 85 до 120 кв. м, до 300 евро/ кв. м купува 0894 359 201 [16, 13]

Новият брой на “100 вести” в Интернет на адрес:

www.100vesti.info Еротика Запознанства Дама за вас - 0898/925- Аз съм на 75 години. Же206 [11, 11] ланието ми е да срещна Секс за мъже - 0898/389- половинката си. Живеене 793 [11, 3] на двете места. Данчето. 0988/968-536 [2, 1] Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

5300 Габрово, ул. “Отец Паисий” № 2, www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г. Управител и главен редактор: Иван Господинов - 810-410, 0887/611-753. Отг. секретар: Бояна Пенчева - 810-411, 0888/261-847; Репортери: Ружа Любенова - 810-417, 0898/703-030; Минка Минчева - 810-418, 0887/237-585; Надежда Тихова - 810-419, 0887/633-112; Стефка Бурмова - 810-414, 088/6667532, Светлозар Стефанов - 810-416, 0889/399 677. Коректор и набор малки обяви: Стефка Бешева - 810-413, 0889/517-920. Прием обяви: Димитър Господинов - 810-415; Реклама: Светла Савова - 0888/428-906. Счетоводство: Веска Константинова - 810-416, Юрид. съветник: Евгени Попов - 0888/339-070. Wеb дизайн: Ивайло Господинов. Печат: ПК ПОЛИПРЕС - 810-920.

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!


6

сканди

21 септември 2013 г. судоку лесно

средно

трудно

вкусно

Борис Беров

брям - гръцки печени зеленчуци Продукти: патладжани - 2 бр., тиквички - 2 бр., картофи - 6 бр., лук - 1 глава, чесън - 1 глава, домати - 2 бр., олио, дафинов лист Приготвяне: Патладжаните, тиквичките и картофите се нарязват на колелца и се запържват. В останалата мазнина се запържват ситно нарязаният лук и чесън. В тавичка се нареждат запържените колелца, като между пластовете се поръсва със запържената смес от лука и чесъна. Всичко поръсвате с настърганите домати. Прибавяте вода и печете в предварително загрята фурна. Италиански ябълков пай със стар хляб Продукти: хляб - 1 неголям черен хляб, прясно мляко - 200 мл, ябълки - 3 бр. За заливката: яйца - 3 броя, захар - 150 г, лимони - 1 брой, настъргана кора, ванилия - шушулка или есенция, прясно мляко - около 60-70 мл, брашно - 1 - 2 с. л. за сгъстяване, сол - 1 щипка. Приготвяне: Меката част на хляба се реже на по-едри кубчета. Залива се хлябът с млякото и се накисва за 20 минути, за да може да се премеси. Останалото мляко се смесва със захарта. Прибавят се трите яйца, настърганата кора на един лимон, остърганите половинки на разполовената по дължина ванилия. Разбива се всичко и се добавя шипка сол, 1-2 с. л. брашно, за да се посгъсти сместа. Ябълките се режат на полумесеци. Намачква се попилият млякото хляб и се притиска с пръсти по дъното и стените на подмазнена форма - блатът трябва да е тежък и влажен, по време на печенето ще се поизсуши. Отгоре се подреждат нарязаните ябълки в концентрични кръгове. Притискат се леко наредените ябълки отгоре и се заливат с млечно-яйчената ароматна смес. Пече се около 1 час в умерено загрята фурна.


7

21 септември 2013 г. Рубриката „Дързостта да бъдеш първи“ е част от инициативата на Областна управа да бъдат представени личности, родени в Габрово, които са дръзнали да бъдат първи в определена област. 52 събития и седмица габровци, колкото са и седмиците в годината, са представени накратко в настолния календар за тази година, издаден от Областната управа. Тук ги представяме по-подробно в реда, в който са включени в календара. Той ни представя:

Тревненецът Янко Мустаков създава първия български хор, запял преди 145 г. в храм "Св. Преображение", Свищов

Първи български хор "Янко Мустаков" участва във Втория фестивал на духовната музика в Габрово, едно от най-значимите културни събития в областта

Янко Мустаков, български композитор, диригент и педагог 3 януари 1842 - 24 декември 1881 г. Из статията на Маргарита Ганчева „Янко Мустаков - щрихи от живота и дейността на музикалния творец“, публикувана в юбилейния вестник „50 години Школа по изкуствата „Янко Мустаков“ в Трявна, 2004 година Във възрожденската история на България Янко Мустаков е известен освен като музикант (църковен певец, цигулар, диригент, композитор) и като педагог и училищен инспектор, автор на учебници, поет, читалищен библиотекар, касиер, актьор. Тази многостранна дейност е характерна за създаващата се по това време нова интелигенция. Йонко, или

става душата на младежките компании. Момчето не остава безразлично и към патриотичните настроения на времето си, а това скоро бива забелязано от турската власт. За да избегне наказание, по един необичаен начин (в кош и покрит със сушени плодове) Мустаков напуска Трявна и през 1858 година се установява в Свищов като клисар-псалт на църквата „Свети Димитър". Бързо спечелил симпатиите на видни граждани, забелязали и влечението му към светската музика, те го съветват да замине за Букурещ да учи музика. Документи в архива на Букурещката консерватория сочат, че от 1860 г. до 15

педагози - Янко Мустаков и Емануил Васкидович, да станат домашни учители“. Именно за нуждите на този ученик Мустаков написва „Буквар, нареден по звучащ метод“ (за първо отделение) и „Православно християнско учение“. Паралелно с учителската дейност Мустаков работи и за музикалното ограмотяване на свищовските граждани, като през 1865 г. с любители-музиканти сформира кръжок, в който ги запознава с елементарна теория, ноти, такт, ключове, гами, интервали, динамика и т. н. В 1868 година именно с тези младежи е създаден първият светски хор в България, а през 1870 година - оркестър (инструментите закупува с лични средства - 3 цигулки, виола, виолончело и изработен от него цимбал). Същата година, малко преди Великден, Мустаков написва първата българска многогласна (четиригласна)

Църквата „Свето Преображение Господне” в Свищов, където за първи път запява хорът, създаден от тревненеца Янко Мустаков, построена през 1836 г. Църквата в момента не е действаща, до една от колоните в храма е зейнала огромна дупка, заради пропадане както по-късно свищовлии април 1863 г. е съществу- композиция „Опялото на го преименуват за благо- вало специално училище Исуса Христа". За нуждизвучие, Янко Стойнев Мус- за църковни и светски пе- те на новосъздадения хор таков, е роден в Трявна в вци, където в продълже- той започва да композира мразовития 3 януари 1842 ние на четири години се песни по текстове на Иван година. Конкретни данни изучава инструментална Вазов и П. Славейков: за ученическите му години музика, музикална теория, „Химн на Кирил и Метолипсват, но се знае, че хармония, композиция и дий", „Химн на екзарха", завършва основно обра- дирижиране. За съжале- „Тържествено събрани в зование в родния си град, ние, интригите и борбите многочислен сбор", „Царю, където изучава и цигулка. между преподавателите добре дошъл", „На царя и Не е известно името на довеждат до решението на на Русия", „Из кръв и дим човека, повел бъдещия Па- ръководството да закрие и жалост свободата изгаисий в българската музика училището и от септември ря", „О, ден тържествен, по пътя на изкуството, но на негово място се създа- ден велик" и др. Запазени вероятно Петко Славей- ва Букурещката консерва- са около 15 четиригласни ков е оказал съществено тория. Съпоставяйки фа- песни със запомняща се влияние, въвеждайки за ктите, установих, че Янко мелодия и ясна структура, пръв път (именно в Тряв- Мустаков е учил там до свидетелстващи за творчена) обучение по музика. закриването му, тъй като ски дар на композитора. От друга страна, личността през учебната 1863/1864 Съвсем естествено е, че на учителя в този период е година той вече е назна- когато на 15 юни 1877 госвързана със събиране на чен за учител в средното дина Свищов става първибългарски народни песни махленско училище със ят освободен град, хорът и с революционната орга- заплата от 1500 гроша. посреща руските войски низация „Тайно общество", Предвид успехите му, през с тези песни. През 1879 създадена от Г. С. Раков- следващата година тя вече година заседава първото ски. е 2500 гроша, а в автоби- Учредително българско На С красив глас, весел ографията си Алеко Кон- родно събрание в Търнонрав, многобройни песни стантинов пише, че баща во. Лично княз Дондукови неразделната си дру- му уговаря „двама измеж- Корсаков кани с писмо гарка - цигулката, Янко ду най-видните тогавашни певците за участие през

Великденските празници (по време двете събития съвпадат) и те изумяват чужденците с майсторството си. При пътуването на Александър Батемберг от Русе за Търново, при с. Борумлии, хорът на Янко Мустаков посреща първия български княз с песните „О, радостен ден" и „Тържествено събрани...", написани и подготвени специално за случая. Спечелил известност на добър педагог и организатор, през май 1879 г. Янко Мустаков е назначен за училищен инспектор на Свищовска и Никополска околии, води „Привременен педагогически курс" с учители от селата, изпраща две телеграми до Министерството на просвещението с предложение да се въведе предметът „музика" в учебната програма. В подкрепа на идеята се подготвя за печат учебник, който за съжаление, е издаден след смъртта му с името на негов ученик. След една обиколка на кон през октомври той заболява тежко, консултира се с лекари в Букурещ, които установяват атрофия на мозъка вследствие на менингит. Завърнал се в Свищов, Янко Мустаков умира на 24 декември 1881 година. Ранната смърт на този всеотдаен музикант не позволи развитието и пълната изява на неговия талант. У Янко Мустаков надделява не композиторът, а музикалният деятел, който в процеса на работа композира. Може би това е причината все още само професионалните музиканти да знаят и разбират смисъла на неговото дело, което заслужава многократното повторение на думата „пръв": пръв музикант с професионално образование, създател на първия български светски хор, пръв въвел нотно ограмотяване на хористите, написал първата четиригласна композиция, първия български марш, първия учебник по музика. Оставил десетки свои вдъхновени ученици и продължители на делото му, сред които Цветан Радославов - създател на химна на Р. България; либретиста и композитора на операта „Камен и Цена" - Ив. Иванов; бъдещи професионални и самодейни хорови диригенти из цяла България. Янко Мустаков е Йонко Стойнов Буюклийски Според автора на антологията „Славейкови гнезда“ Минчо Г. Минчев истинското име на Янко Стоянов Мустаков е Йонко Стойнов Буюклийски. Основно образование получава в Трявна при поп Стоян Дечов, Петко Славейков и Стефан Еленчанина. Още от малък се увлича в черковно-славянското пеене, събира народни песни. Завършва музикално училище в Букурещ. През 1860 година се-

През 1934 г. Първият български хор приема името „Янко Мустаков“ - като израз на почит към личността и делото на своя основател мейството му се преселва в Свищов. Мустаков става псалт в черквата „Св. Димитър“, оженва се и остава да живее тук. Едновременно е учител в Горната махала. През лятото на 1860 година посещава Букурещ и донася писмата на Свищовския революционен комитет. Заподозрян от властите, търси убежище в Трявна и покъсно в Преображенския манастир. В началото на 1868 година с подкрепата на местните жители създава първия в България черковен хор за многогласно пеене с използване на нотно писмо. Така поставя началото на съвременното хорово дело у нас. Заедно със своите ученици съставя оркестър, с лични средства закупува по-го-

тие на читалищното дело и театралната самодейност в Свищов. Музикалният му талант се откроява особено ярко в паметните дни около посрещането на руските войски през 1877 година. Янко Мустаков написва редица вдъхновени творби по текстове на Иван Вазов и Петко Славейков. В по-скромни мащаби се изявява и като поет – пише текстове за свои песни. Известен е като композитор и диригент и след Освобождението. Когато в 1879 година в Търново заседава Учредителното народно събрание, Мустаков бил повикан с хора си за Великденските празници. Това направило силно впечатление на чуждестранните гости. След раздя-

лищен инспектор на Свищовска и Никополска околия. Основава "Певческо дружество", което дава самостоятелни концерти в свищовския читалищен салон. Автор е на 15 духовни и светски композиции, между които: „Опело на Христа“ (за четиригласен хор, 1870); „Царю наш, добре дошъл“ (1877); „На царя и на Русия“ (1877); „Руски цар е на земята“ (1877); „И с кръв, и с дим, и с жалост“ (1875); „Приветствена песен“ (1875); прави хармонизации на няколко десетки народни песни. Автор е на учебниците: „Най-практична метода за първоначално изучаване на децата“, 1869; „Буквар, нареден по звучна мето-

Янко Мустаков се установява в Свищов през 1862 г., едва на 20 г. и бързо спечелва симпатиите на градския елит. Започва работа като учител и псалт в най-старата градска черква „Св. Димитър“, която се намира на възвишението Калето, в непосредствена близост до дома, в който се настанява Мустаков. лямата част от инструментите. Оркестърът изпълнява предимно музика към театрални представления. Преподава солфеж и музикално майсторство на Алеко Константинов, проф. Иван Шишманов, проф. Георги Данаилов, Георги Байданов, Атанас Паунов, Стоян Гешев, Иван Иванов и др. Допринася за разви-

лата си с гостите руси Мустаков получавал благодарствени писма и композиции от руски автори. След петнадесетгодишно учителстване през 1879 година е назначен за учи-

да“, 1872 (три издания); „Читанка за ученици от основните училища“, 1874; „Православно християнско учение за ученици от приготовителните класове“, 1874.

Материалите подготви Надежда Тихова със съдействието на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов“ и Държавен архив – Габрово.


8

21 септември 2013 г.

Николай Урумов: “Двубой” е звън, който да събуди достойнството ни, доблестта и честта” П

опулярният български актьор Николай Урумов, който изигра доста роли в постановки на габровския театър, този сезон е ангажиран отново да работи с габровската трупа. Този път обаче той няма да бъде актьор, а режисьор. За дебюта му в новото поприще е избран „Двубой“ на Иван Вазов . Постановката усилено се репетира в момента, а на 15 октомври се очаква да бъде нейната премиера. За работата му в ролята на режисьор, за актуалността на вазовата класика и днес, разговаряхме с Николай Урумов.

добър знак за актьора от щатния състав на Народен театър „Иван Вазов“, получил първия си „Аскеер“ за участие в представление по Иван Вазов да направи режисьорския си дебют по Иван Вазов. Освен това в средата на миналия сезон излезе премиера в Русенския театър, където аз играх в „Службогонци“ бих искал да благодаря на на Вазов. На всичко отгоНАДЕЖДА ТИХОВА Невена Митева, която ми ре като истински сопотски - Защо избрахте точ- отправи поканата то да зет също имам влияние на но комедията „Двубой“ на бъде режисирано от мен. Вазов като традиционен Ясно беше, че трябва да участник във Вазовите търИван Вазов? - По принцип като бъде комедия. Предложе- жества, които се случват класик, като голям драма- нието точно за „Двубой“ в Сопот. Затова мисля, че тург, поет, писател всяко е лично на Митева. През изборът на „Двубой“ беше произведение на Вазов е 2000 година в Народния предопределен. живо и актуално и днес театър „Иван Вазов“ аз - Сега с Вазов ще нас това, че той познава получих първата награда правите и режисьорския много добре човешката „Аскеер“ точно за играта си дебют. Така ли е? психика, характерите, нра- си в „Двубой“ на Иван - Може да се каже. Аз вите. Що се отнася до Вазов. Така че Митева съм работил като режиконкретното заглавие, аз смята, че това е някакъв сьор с аматьорска трупа,

правил съм си едно „уан мен шоу“, но постановка в професионален театър с професионални актьори ще правя за първи път. Радвам се, че режисьорският ми дебют е в този град, с тази трупа и ще бъде пред тази публика. Аз имам сантименти и към града, и към театъра и то не случайно. - Кое Ви е най-трудно в ролята на режисьор? Като актьор ще наблягате ли на актьорската игра повече отколкото на режисьорските похвати? - Аз още на първата среща с колегите казах, че няма да правя режисьорски театър. Няма да има агресивна режисура в нашия спектакъл. Аз ще правя игрови театър и е логично, когато един актьор разказва една история, тя да има привкуса на

играта и това да е водещото. Ако един художник разказва историята и поставя една пиеса, той ще „рисува“ картини на сцената. За мен е важно действието, то е приоритетът. В нашия спектакъл действието се измества малко напред във времето. - Т. е. - редактирате Иван Вазов? - Да. Спектакълът е поскоро по Вазов, защото има моя сценична версия. - Защото „майка му в Ямбол подозира нещо“? - Прословутата реплика от „Двубой“, станала вече клише: „А майка ми в Ямбол нищо не подозира“, казана от Пушкаров докато отива на дуела, в нашия спектакъл е опровергана - майка му подозира. И не само подозира – тя се появява на сцената. Това е една дописана роля от мен специално за Ружа Николова – доайенът на този театър и любимка на габровската публика. Ще я видим в една вихрена роля, в един вихрен спектакъл. Помолил съм сценографа Кирил Наумов в дъното на сцената да има една въртяща се врата. Както тя завихря около себе си въздуха, така ще се завихря и действието. Няма да забравя думите

на професор Крикор Азарян, когато репетирахме „Краят на играта“ на Самюел Бекет в Театър 199. Той ни приканваше да си спомним как се казва пиесата - „Краят на играта“, и наистина да играем, да се забавляваме. Сега нашата пиеса се казва „Двубой“ и в нея трябва да им двубой. В нашия спектакъл ще има много двубои. - Сега като сте от страната на режисьора, не Ви ли се иска пак да се качите на сцената с колегите си? - Аз се качвам. Не толкова да им покажа нещо, а по-скоро, за да проверя нещо, което искам от тях, дали може да стане. Иначе изцяло съм се доверил на актьорите и мисля, че всеки от тях е узрял вече за своята си роля. Премиерата трябва да бъде на 15 октомври. Голямо забавление и много смях очаква зрителите. Те трябва да очакват и изненади като например включването в екипа и на оркестър „Габрово“. Поне на премиерните представления музикантите ще свирят на живо. С две думи – завесата ще се отвори, давайки ясен знак, че ние правим театър. Спектакълът не започва на отворе-

Вицешампионите по волейбол откриха сезона с победа

Зарко Гатев Вицешампионът на България „КВК Габрово“ откри новия сезон с победа. Селекцията на треньора Любомир Герасимов надигра новака в Суперлигата „Добруджа-07“ (Добрич) с 3:1. Зрителите, които дойдоха в зала „Орловец“, видяха един нов отбор на „КВК Габрово“ на игрището. От миналогодишните състезатели на тима в мача взеха участие само Ники Кючуков, Минчо Минчев, Иван Власев и Мартин Палийски. Заради контузии мача пропуснаха Краси Стефанов, Станислав Петков, Стоян Вулджев и Атанас Митев. Травма попречи и на Костадин Гаджанов да дебютира за „КВК Габрово“. Любомир Герасимов започна мача с Ники Кичуков, Минчо Минчев, Илиян Геор-

Най-яркият малък талант на тенис клуб „Габрово“ - Симона Найденова, намери място сред десетте най-добри състезателки

гиев, Иван Власев, Костадин Стойков, Красимир Гайдарски и Добромир Иванов - либеро. За последните трима това беше първи мач с екипа на габровския отбор. В третия гейм Мартин Палийски замени Краси Гайдарски, а в четвъртия Иван Власев напусна играта, а бившият национал се върна на терена. Волейболистите на „КВК Габрово“ отвяха момчетата на Мирослав Живков в първия гейм, който приключи бързо при резултат 25:12. Коце Стойков и съотборниците му започнаха ударно и втората част, с 4:0 и 7:1. Постепенно домакините намалиха оборотите и позволиха на добруджанци да съкратят разликата, но геймът отново беше в актива на „КВК Габрово“ - 25:20. В третата част отборът

на „Добруджа-07“ за пръв път в мача поведе и до 13-

та точка държеше лидерството. След това габров-

ският тим пое контрола и приключи частта с 25:21.

Така резултатът в двубоя стана 3:0. Треньорите на двата състава се бяха споразумяли за още един допълнителен гейм. В него волейболистите на „КВК Габрово“ сякаш изгубиха мотивация, а гостите продължиха да набират скорост и резонно се стигна до 21:25 в полза на „Добруджа-07“ и крайното 3:1. Великолепна форма демонстрира диагоналът Минчо Минчев, реализирал 21 точки в мача. По 12 записаха Илиян Георгиев и Костадин Стойков, а 11 отбеляза Иван Власев, който изненада със силен начален удар и записа 3 аса на сметката си. За отбора на гостите най-резултатен беше Йордан Желязков с 16 точки. По-късно вчера двата отбора изиграха още една контролна среща в зала „Орловец“.

чудесно в Мастърс турнира на „оранжев корт“ по програмата “Тенис 10s” на Българската федерация по тенис и зае осмото място в крайното подреждане. В Плевен 16-те найдобре подготвени момиченца в България за тази възраст бяха разделени в четири предварителни групи. С много добра игра Симона извоюва първото място в своята група, с три последователни победи. Малката габровска тенисистка започна с 4:2 над поставената като водачка в групата - Жасмина Киселкова от „Черноморец“ (Бургас), и този успех й вдъхна нужното самочувствие. В следващите два мача от групата Симона беше безапелационна и не даде гейм на съперничките си Виктория Попова от „Локомотив“ (Пловдив) и Емма Фантуси от „Тича“ (Варна). На четвъртфиналите състеза-

телката на ТК „Габрово“ допусна първата си загуба в турнира. Симона беше спряна от представителката на ТК „Царевец“ - Горна Оряховица - Ваня Косева, която впоследствие стигна до третото място. Срещата приключи при резултат 1:4, 2:4. Това изпрати нашето момиче в битката за разпределяне на местата от 5-то до 8-мо. Последва още една много драматична загуба от Христина Николова от Нова Загора. Мачът беше изключително оспорван и приключи с тайбрек 4:5 (5:7). Това пречупи психически малката габровска състезателка. В последвалия двубой за 7-8-мо място тя вече нямаше необходимата мотивация и отстъпи лесно с 1:4 на Йоана Дряновска от „Престиж“ (Велико Търново). Симона, както и всички останали участнички в „Мастърс“-а, получиха гра-

моти от Българската федерация по тенис, а за класиралите се между първо и осмо място имаше и предметни награди, връчени от вицепрезидента на БФТ Рангел Марков, Манол Манолов (председател на ТК „Плевен-ПСК“) и Велиан Бакалов - отговорник по програмата „Тенис 10“ за регион Плевен. „Успехът на Симона е голям и може да се каже, че е исторически за нашия клуб. Осмо място в България си е сериозно постижение, като се има предвид колко много са сериозните тенис школи в страната. Това няма как да не ни прави щастливи. Това е и най-големият ни стимул за работа. Пак ще кажа, че този успех е на всички деца от групата, в която Мони тренира през сезона, както и на всички останали хора в нашия клуб, които по един или друг начин са допринес-

ли за нейното израстване през годината“, сподели треньорът й Галин Христов. За добрата работа с подрастващите в ТК „Габрово“ добре говорят и още два чудесни резултата, постигнати от състезателки на клуба преди броени дни. Камелия Атанасова взе участие в Държавен турнир за девойки до 18 г., който се проведе на кортовете на ТК „Локо98“ в Пловдив и стигна до четвъртфинал, в който отстъпи с 3:6/3:6 на петата в България - състезателка на ТК „Левски“ (София). Никол Дочева пък игра финал в регионален турнир за деца до 12 г., който се проведе в Горна Оряховица. В мача за първото място състезателката на ТК „Габрово“ взе първия гейм с 4:0, но следващите два бяха за съперничката й Дияна Гецова от ТК „Царевец” - 0:4, 3:5.

Симона Найденова е осма в България!

в страната при момичетата до 8 години. Възпитаничката на треньорите Галин Христов и Свилен Мълчанков се представи

на завеса, което да даде знака, че ние пресъздаваме самия живот такъв, какъвто е. Не. Ние пресъздаваме театър. Ние играем театър. А ако говорим за посланието на самия спектакъл, аз го правя заради следното, казано от Вазов: „Дуелът – това чуждестранно растение, не се хваща на българска почва. Значи дуелът отлага се за другий век?“. Днес във всеки вестник, особено в жълтата преса, ставаме свидетели колко хора биват омаскарени, оплюти неоправдано, но няма нито един осъден или наказан, нито един обезщетен. За жалост когато са се полагали онези правила и основи на доблест и чест, на рицарско чувство, когато е можело ад се посее зрънцето, се е видяло, че това у нас не става, дуелите се обявяват, но не се провеждат. Да си припомним, че един Пушкин и Лермонтов - големи гении на руската и световна поезия, умират на дуел заради чест и достойнство. Тук тези понятия малко като че ли са девалвирали. Така че този спектакъл е една камбанка, един звън, който да събуди малко достойнството ни, доблестта и честта.

допитване

Какви разстояния изминавате пеша? Продължава от стр. 1

Борис Ангелов: „Не съм се интересувал от разстоянието, но често се разхождам. Смятам, че човек трябва да се движи, а също така по този начин се опазва въздухът от замърсяване. Предпочитам да ходя пеша отколкото да се придвижвам с автомобил“. Славка Бъчварова: „Аз съм пенсионерка, но въпреки това изминавам доста голямо разстояние, може би най-малко 2 километра. Когато трябва да премина по-големи разстояния се движа с колата си, но иначе предпочитам да ходя пеша. Това е полезно не само за опазването на чистия въздух, но и за самия индивид“. Стефанка Иванова: „Изминавам различни разстояния, а също така ходя и на стадиона, за да обикалям. Мисля, че разхождането е един добър начин да се опазва въздухът и аз лично предпочитам да ходя“. Петя Георгиева: „Може би около 3 километра на ден, защото работя на бюро и не се разхождам много. Разбира се, мисля, че колкото повече се движи човек, толкова по-добре за него, а и за околната среда, защото не се замърсява въздухът“. Донка Тотева: „Различно, защото някой ден дори не излизам от вкъщи, но друг път се разхождам доста. Може би най-малко 5 километра. Смятам, че е по-добре да се предвиждаме пеша, отколкото с превозни средства“.

"100 Вести" 21 септември 2013 г  
"100 Вести" 21 септември 2013 г  
Advertisement