Page 1

ЗАПОРІЖЦІ, ЄДНАЙТЕСЯ! ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ! сьогодні в номері: Справи небайдужих Стор. 8 9

Гра у смерть, або "Ми візьмемося за руки і ступимо за край" Стор. 26 27

у наступному номері:

ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Четвер, 9 лютого 2017 року № 6 (23741)

Ціна договірна

Рік виходу 100 й

z ЩОБ НАШОМУ РОДУ НЕ БУЛО ПЕРЕВОДУ

Чи лікує час «афганський синдром»

ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ – ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ГЕНОФОНДУ НАТАЛЯ ЗВОРИГІНА (ТЕКСТ І ФОТО), «ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА»

Я

К ПЕРЕДБАЧИТИ народження у цілком благополучного подружжя дитини зі спадковою хворобою або вродженим каліцтвом? І чи потрібно це робити? Який вибір зроблять батьки, дізнавшись про вади свого майбутнього малюка - чи залишать йому шанс на життя?

Лікар$лаборант цитогенетик Олена Лялька вивчає хромосомні мутації

Такі думкизапитання роїлися у моїй голові, коли йшла на зустріч до фахівців центру медикогенетичного кон сультування Запорізького обласного медичного центру репродукції людини (ЗОМЦРЛ), який створила і довгі ро ки очолює головний лікар доктор наук, професор, зас лужений лікар України, депутат Запорізької обласної ра ди Наталія Авраменко. Одразу ж зауважу, на всю Запорізьку область фахівців лікарівгенетиків кілька. Можна перерахувати на пальцях однієї руки. Але робота, яку вони виконують, виявляється, вартує того, щоб якомога більше людей дізналися про неї і скористалися їхньою професійною допомогою. Консультування у лікарягенетика це неодмінна скла дова підготовки до бажаної і щасливої вагітності, під твердила завідуюча центром планування сім'ї та репро дуктивного здоров'я ЗОМЦРЛ Валентина Башлай. Ми запрошуємо всі пари, які відповідально ставляться до батьківства і планують бажану дитину, прийти до нас і пройти обстеження дізнатися реальний стан свого реп родуктивного здоров'я.

СТОР. 28 29

ТИ ñ ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ z ПЕРЕДПЛАТА2017

КУПОН

"КАЛЕНДАР ПАТРІОТА" ОТРИМАЛИ ВОЇНИЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ З 9-ГО ПОЛКУ НГУ Авторський дизайнерський перекидний настінний календар "Битви за Україну" від "Запорізької правди" в рамках акції "Кален дар патріота" отримали спецпризначенці 9го полку оперативно го призначення Національної гвардії України. Подарунок пред ставнику військовослужбовців майору Ігорю Леденцову вручили член редколегії газети Віталіна Московцева та керівник секретарі ату Ірина Склярова. Нагадаємо, що календар складають сторінки, присвячені боротьбі українського народу за самовизначення й утвер дження своєї державності. Кожному місяцю відповідає кон кретний історичний факт із інформаційним повідомленням про подію. Сторінки ілюстровані відповідними репродукці ями видатних художників баталістів. Цей календар буде на почесному місці в канцелярії кожного під розділу нашого полку, запевнив майор Леденцов. Тепер наші хлопці точно не загубляться у часі, а ще й підвищать свою освіче ність щодо історичних фактів становлення Української держави. Наша акція "Календар патріота" триває. Так, у суботу, 11 лютого, відповідний захід відбудеться у Запорізькому військовому госпіталі.

ФРАЗА ТИЖНЯ:

БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" Нагадуємо, передплата на газету "Запорізька правда" триває у всіх поштових відділеннях.

Закон - не повія, всіх задовольнити не зможе

СТОР. 13


2

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

z КРИК ДУШІ

"ПОФІГІЗМ" ЧИНОВНИКІВ РУЙНУЄ "ЩАСЛИВІ БУДИНКИ" ДЛЯ СИРІТ З ІНВАЛІДНІСТЮ АЛЬБЕРТ ПАВЛОВ

Д

УЖЕ потрібна підтримка де путатів Запорізької облради і громадськості в цьому наболілому питанні!

У Калинівці фонд "Щаслива дитина" відкрив два будинки для дітейсиріт з обмеженими можливостями, про що йшлося в угодах з Департаментом соц захисту . Про "Щасливий будинок" як про порятунок для дітей з інвалідністю згадувалось у фільмі телеканалу БіБіСі "Забуті діти України". Наступним ета пом розвитку проекту має стати ство рення на базі обох будівель дитячих бу динків сімейного типу (ДБСТ). Для цьо го необхідно будівлі й майно передати із власності обласної ради, Чернігівсь кого будинкуінтернату (с. Калинівка) у власність сільської ради села Панфі ловка. Ще навесні 2015го всі ці момен ти були обговорені із заступником го лови ЗОДА Едуардом Гугніним, началь ОГОЛОШЕННЯ Шевченківським районним військовим комісаріатом м. Запоріжжя проводиться відбір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом у Збройних силах України. Перевагами проходження військової служ би за контрактом у Збройних силах України є: гарантоване грошове забезпечення, яке складає від 7 тис. грн, яке при участі в бойових діях збільшу ється від 2400 до 6000 грн; щорічно виплачується матеріальна допомога на соціальнопобутові потреби, матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового ут римання; речове забезпечення;

ником Департаменту Ігорем Мещаном і директором Чернігівського інтернату Миколою Славовим. Фонд провів робо ту з пошуку прийомних батьків для ДБСТ, батьки пройшли навчання. Більше року ми чекали рішення Запо різької облради про передачу будиноч ків сільради (результат дав лише візит на сесію та особисті бесіди з багатьма депутатами). 31 березня 2016 року обл рада нарешті ухвалила таке рішення, але реалізація його з різних бюрокра тичних причин затягнулася донині. От же, на 7 лютого 2017го будиночки до сі сільраді не передані, відповідно ДБСТ створити не вдається. Водночас, облрада своїм рішенням від 15 грудня 2016 року перейменувала Чернігівсь кий дитячий будинокінтернат на пси хоневрологічний інтернат, тобто, по су ті зробила незаконним перебування ді тей у "Щасливих будинках". Наше журналістське розсліду вання у наступному номері. соціальні гарантії безкоштовна медична допомо га військовослужбовцю та членам його сім'ї, право на санаторнокурортне лікування; щорічна відпустка від 30 до 45 календарних днів зі збе реженням грошового, матеріального забезпечення; збереження за працівниками прийнятими на військову службу за контрактом посади і серед нього заробітку; пенсіонерам з числа військовослужбовців, які от римують пенсію у разі прийняття на військову служ бу за контрактом виплата пенсій не припиняється; можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави… Звертатись до Шевченківського районного РВК за адресою: м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 33. За телефонами: (061) 65 17 14, (061) 65 17 16, 066 994 00 97, (093) 825 89 42, (067) 18 34 675.

z ТОЧКА ЗОРУ ПОХМУРИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ДЛЯ БЕЗРАДІСНОГО ЖИТТЯ ВІТАЛІНА МОСКОВЦЕВА, "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

РОЕКТ "Про державні та інші свята, пам'ятні П дати і скорботні дні", запропонований Ук раїнським інститутом національної пам'яті, люди сприйняли не як проект, а як готовий закон. З обу ренням! Таке враження, що над ним працював той, хто взагалі не вміє радіти і не знає, що означає слово "свято". На кшталт Огурцова з комедії "Кар навальна ніч". Ось тільки це зовсім не смішно… Приміром, нас хочуть позбавити улюблених весняних свят. Щоб не було вихідним 8 березня (колись його іні ціювали феміністки, але для нас це день матерів і дружин, день жіночності, а ще свято початку весни). Натомість пропонують у вересні надуманий День сім'ї (хоча Міжнародний день сім'ї відзначається 15 травня). Збираються відмінити і "травневі свята". Але 1 і 2 травня давно вже не стільки день солідарності трудя щих, скільки час відпочинку на природі, пікніків, дач… І навіщо нам похмурий "День пам'яті й примирення" 8 травня, коли є світлий День Перемоги 9 травня, що став днем вшанування старших поколінь? Гадаю, варто зважати не на офіційну назву свята і його по ходження, а на те, який зміст вкладає в нього народ! Шевченківський день 9 березня навряд чи стане у повному розумінні святом. Бо творчість Тараса Шев ченка за сутністю своєю не святкова. Влаштовувати на його честь сімейне застілля з горілкою навіть блюзнірство. Щоправда, наші винахідливі люди якось викрутяться: відзначатимуть, приміром, 9 березня як жіночий день. Та навіщо виставляти Україну й усе ук раїнське на посміховисько, що вже успішно зробили автори законопроекту? Інститут національної пам'яті у даному випадку добря че попрацював над спотворенням національної пам'яті. Чула, як обговорюють новину запоріжці: спочатку обу рюються законопроектом, потім переходять до ситуації в країні,.. даючи їй аж надто різкі оцінки. Може, сумнів ний документ має спровокувати вибух народного гніву і ще більш дестабілізувати суспільство? Хитро…

z СПІВЧУТТЯ На 69 му році життя перестало битися серце АБЛІЦОВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА. Справжній запоріжець, урод женець Куйбишевського району, був надзвичайно чуйною і тала новитою людиною. З 2006 до 2009 р.р. О.І.Абліцов працював головним спеціалістом відділу взаємодії із ЗМІ та висвітлення діяльності виконавчого апарату Запорізької обласної ради. Виконавчий апарат Запорізької обласної ради висловлює щирі співчуття рідним Олександра Івановича. Пам'ять про цього скромного, працьовитого, люб лячого свою Україну і свій Запо різький край чоловіка назавжди залишаться в наших серцях. ГОЛОВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ГРИГОРІЙ САМАРДАК ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

АБЛІЦОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Українська література зазнала тяжкої втра ти. 5 лютого на 69 му році життя відійшов у Вічність гарний український поет, перекла дач, журналіст, член Національної спілки письменників України Олександр Іванович Абліцов. Духовна спад щина, яку залишив він у книгах "Бентежний бере зень", "Світло материно го вікна", "Гайчур", "Гніз до вітрів" та в багатьох колективних виданнях є окрасою нашого часу. Ми всі пам'ятаємо його заповіт: "Кожна людина повинна жити по совісті". Життя поета є наочним прикладом цього. Олександр Іванович Абліцов народився 15 ве ресня 1948 року в селі Новоукраїнка Куй бишевського району Запорізької області. Закін чив фізикоматематичний факультет Запорізь кого державного педагогічного інституту. Слу жив у армії, вчителював на Миколаївщині та Дніпропетровщині. Багато років працював жур налістом у Запоріжжі. Він був неперевершеним

майстром нарису й зарисовки. Твори в цих жан рах публіцистики виходили в нього досить по етичними. Свої вірші він публікував у місцевій пресі, зокрема, й у "Запорізькій правді". У ЗОО НСПУ очолював ревізійну комісію, був гарним порадником для молодших колег. Його поетичні твори сповнені патріотизмом, актуальністю й високою ліричністю. "Тут рідне, материнське, єдине, що кличе й не дає замулитися пісенному джерелу, так оха рактеризував колись творчість письменника не забутній український поет Микола Лиходід. Властива Олександру Абліцову інтонація трима ється на доброму серці, розумі, слові. На чес ному слові, яке не закликає до довірливості, вона, як те, що саме собою зрозуміле. Слова ці даються з болю, вони швидкоплинні, майже по засвідомі, як голосіння чи вигук "Ой, мамо!". Це од нашої української народної поезії, що перели лася в неосяжний пісенний космос. Це тиха по езія. Це тихі дзвони. Тиха поезія називається любов'ю. Од неї засвічуються вікна. При цьому сяйві можна розмовляти очима..." Запорізька обласна організація Національної спілки письменників України висловлює щирі співчуття близьким та рідним покійного. Пам'ять про поета Олександра Абліцова залишиться на завжди в серцях усіх, хто його знав. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НСПУ


3

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

z АКТУАЛЬНО

ДО "ВОРОГІВ РЕФОРМУВАННЯ ПРЕСИ" МОЖУТЬ ЗАРАХУВАТИ ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ Оріхівський район

І

СТОРІЯ питання нагадує театр абсурду. На зборах трудового колективу КП "Редакція газети "Трудова слава", які відбулися 21 січ$ ня 2016 року, було прийняте рішення про участь у ре$ формуванні друкованого засобу масової інформації газети "Трудова слава" у першому етапі. Потім 26 лютого на пленарному засіданні Оріхівської ра$ йонної ради було прийня$ те рішення про реформу$ вання цієї газети. 23 листопада 2016 року Уряд своєю Постановою "Про зат вердження переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, реформування яких здійснюється на першому ета пі" затвердив перелік друкова них засобів масової інформації та редакцій, до якого увійшла й газета "Трудова слава". Після офіційного оприлюднення пос танови розпочалася практична реалізація реформування кому нальних ЗМІ. Редактор газети "Трудова слава" Світлана Карпенко, як уповноважена трудовим колек тивом редакції, звернулася до державного реєстратора Орі хівської райдержадміністрації з відповідними документами для початку проведення процедури перетворення. Вивчивши доку менти, реєстратор рекоменду вала прийняти засновником га зети рішення про вихід Оріхівсь кої районної ради зі складу засновників, аби всі документи відповідали законодавчим ви могам. Відповідне прохання во на надіслала до Оріхівської районної ради. Було підготов лене відповідне рішення, роз гляд якого відбувся в усіх пос тійних комісіях та на колегії районної ради. Питання було включено до по рядку денного восьмої сесії Орі

хівської районної ради. На жаль, з незрозумілих причин, 23 груд ня 2016 року депутатам район ної ради не вдалося прийняти рі шення "Про реорганізацію КП "Редакція газети "Трудова сла ва". Питання обговорювалося за повною процедурою: ні до роз робників проекту, відділу з пи тань управління об'єктами спіль ної власності територіальних громад району, ні до редактора газети питань від депутатів не було. В результаті голосування 11 депутатів підтримали рішен ня, 8 утрималися (від БПП, Наш край, Батьківщина). З огляду на ситуацію, що скла лася, та з метою дотримання законодавства України Світла на Карпенко звернулася до го лови Оріхівської районної ради Карини Дудніченко з проханням повернутися до обговорення питання про реорганізацію га зети на колегії районної ради і на другому пленарному засі данні восьмої сесії, додавши, що готова відповісти на всі за питання, які виникатимуть у де путатів районної ради. І вже 20 січня 2017 року відбу лося засідання колегії Оріхівсь кої районної ради. На початку засідання голова райради ого лосила питання, що будуть роз глядатися депутатами під час колегії. Голова районної ради зачи тала мій лист депутатам, наго лосивши на необхідності дотри мання Закону України "Про ре формування комунальних ЗМІ, розповідає Світлана Карпенко, і запросила депутатів поясни ти їхню позицію та обговорити питання. Деякі депутати вис ловлювали думки, котрі були відверто протизаконними, хтось говорив про неможли вість ставити питання повторно на голосування, хтось був неза доволений ставленням керів ника газети особисто до нього, висловлювалися думки, що за кон "неправильний" і не слід

У спадщину передаються не тільки зовнішність і характер, але і борги поспішати його виконувати. Незважаючи на це, голова районної ради надала мені сло во, але окремі депутати своєю брутальною поведінкою зава жали висловити думку до кінця. В результаті під час голосуван ня за винесення питання на розгляд сесії чотири депутати проголосували "за", чотири "проти", один "утримався". Не висловив своєї точки зору з цьо го питання і голова Оріхівської районної державної адміністра ції Максим Проценко, котрий взяв участь у засіданні колегії. Питання так і не було включено до порядку денного другого за сідання сесії. Таким чином, окремі депутати Оріхівської районної ради, з ог

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

ляду на свої власні інтереси та особисте ставлення до керівни ка газети, відкрито перешкод жають виконанню Закону Ук раїни "Про реформування дер жавних і комунальних друкова них засобів масової інформації" та проведенню медіареформи. Всю цю ситуацію редактор га зети виклала у повідомленні до Пологівського міжрайонного відділення Служби безпеки Ук раїни, а також звернулася до медіаюристів ІРРП, що співпра цюють з НСЖУ. "З такими депу татами, котрі відкрито ігнорують закон, не бажають його ні вивча ти, ні виконувати, про щось го ворити немає сенсу", вважає Світлана Карпенко. ПРЕСЦЕНТР ЗОО НСЖУ

z У ТЕМУ

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПЕРЕМОГЛА Розівський район

АЦІОНАЛЬНА спілка журналістів України постійно допо$ Н магає районним газетам у вирішенні важливих проблем, які пов'язані з роздержавленням комунальних ЗМІ. ЗОО НСЖУ незмінно відстоює різними методами інтереси трудо$ вих колективів, які не знаходять взаєморозуміння з місце$ вою владою. Потужну юридичну підтримку надають медіа$ юристи Національної спілки. На контролі у керівництва НСЖУ перебувають ситуації, в яких місцеві ради перешкод$ жають професійній діяльності журналістів районних газет, наприклад, "Наше місто Токмак", "Нова Таврія", "Трудова слава", "Роз$інформ". Завдяки активності НСЖУ вже вдалося відстояти інтереси газет "Нова Таврія" і "Роз$інформ", редак$ торів яких намагалися незаконно звільнити. По допомогу редактор газети "Розінформ" Людмила Подрез звернулася і до запорізького губернатора. Голова ЗОДА Костянтин Бриль під час свого візиту в Розівський район відзначив роботу місцевих журналістів, завдяки якій вдалося виявити протиправні дії керівництва райради, саме завдяки роботі видання "Розінформ" і позиції його головного редактора. Крім того, Костянтин Бриль за явив, що не дозволить місцевим органам влади чинити тиск на ЗМІ. Людмилі Подрез вручили Почесну грамоту "За високий про фесіоналізм, об'єктивність, неупередженість і достовірність освіт лення соціальноекономічних подій в Розівському районі". НАТАЛЯ ВАДИМОВА


4

влада і територія ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

z НА ЧЕРЗІ ДЕННІЙ

"ЖИТЕЛІ АВДІЇВКИ ЗАВЖДИ МОЖУТЬ РОЗРАХОВУВАТИ НА ДОПОМОГУ ЗАПОРІЖЦІВ"

КОСТЯНТИН БРИЛЬ:

ЛЕОНІД СЕМЕНОВ

А ІНІЦІАТИВОЮ обласної З влади постраждалим жителям Авдіївки протягом тільки цього тижня відпра" вили сотні тонн гуманітар" ної допомоги. Запорізька облдержадмініс трація однією з перших в Україні зібрала необхідну гуманітарну допомогу жителям Авдіївки. Перша колона вирушила ще першого лютого. Небайдужі за поріжці й соціально відпові дальний бізнес відгукнулися на заклик керівника регіону Кос тянтина Бриля й оперативно зібрали понад 30 тонн продук тів: крупи, макарони, м'ясо, воду, консерви, олію, цукор, згущене молоко, овочі й фрук ти. Крім цього, відправили ще 250 теплих ковдр та п'ять тонн дизельного палива. Не чекаючи прохання про до помогу, ми одразу розпочали збір гуманітарної допомоги. Ду же приємно, що на наш заклик відгукнулися багато підпри ємств, бізнесструктур і прос тих запоріжців, які не можуть за лишатися байдужими до трагіч них подій, що відбуваються по руч із нами. Нашу гуманітарну допомогу передали керівництву Донецької області, яке розподі лить її між нужденними. Хочу підкреслити, що на чужому горі вже намагаються нажитися шахраї. Телефонуючи, вони представляються співробітни ками Адміністрації Президента України й голови облдержадмі ністрації й збирають гроші для допомоги постраждалим. За певняю, що Запорізька облдерж адміністрація приймає допо могу у вигляді харчових продук тів, одягу, предметів першої не обхідності, але не грошей. За раз Служба безпеки України вже займається питанням по шуку аферистів, зазначив Кос тянтин Бриль. Під час розвантаження гумані тарного вантажу в Авдіївці обс тріляли район загальноосвіт ньої школи №2 й стадіон "Хімік", де розгорнули пункт життєза безпечення ГУ ДСНС в Донець кій області. Унаслідок обстрілу загинули люди, були й поране ні, проте делегація Запорізької області не постраждала. Про це повідомив директор Департа менту соціального захисту на

z УВАГА!

селення облдержадміністрації Ігор Міщан, який супроводжу вав гуманітарний вантаж від об ласної влади. Завдяки голові облдержадмі ністрації до складу групи вклю чили силовиків. Злагоджені дії представників обласного уп равління СБУ дозволили вбе регти життя близько 70 мирних громадян й представників запо різької делегації. Коли ворог розпочав обстріл, вони опера тивно евакуювали людей у під вал школи. Обстріли тривали з вечора до п'ятої ранку. Розванта ження нашого гу манітарного ван тажу завершили лише наступного дня. Ми були од ними з перших, хто зміг доправи ти допомогу жи телям Авдіївки. Можна сказати, що ця біда об'єд нала людей з усієї країни, розповів Ігор Міщан. Відправку гума нітарної допомо ги продовжили наступного дня зібрали й допра вили понад 100 тонн будівельних матеріалів: 90 тонн піску, 12 тонн щебеню, 4,8 тисячі штук цег ли, 2,5 тонни це менту і 2,5 тисячі квадратних мет рів руберойду. Ще через добу до Авдіївки поїхала вже третя колона гуманітарної до помоги ще 45 тонн продуктів,

теплих речей та будівельних матеріалів. До надання гуманітарної до помоги жителям Авдіївки в За порізькій області підійшли комплексно. При облдержад міністрації створили спеціаль ний штаб із надання допомоги. Запоріжці залишаються на зв'язку з Донецькою облдерж адміністрацією й готові прий ти на допомогу своїм земля кам. Жителі Авдіївки завжди можуть розраховувати на до помогу запоріжців, підкрес

лив голова ОДА Костянтин Бриль. За словами голови облдерж адміністрації, паралельно з наданням гуманітарної допомо ги вже вирішили питання прийо му жителів Авдіївки в разі ева куації. Наприклад, у лікувальних установах готові дев'ять тисяч додаткових місць. Також є мож ливість розмістити переселен ців в інтернатах, гуртожитках та професійнотехнічних навчаль них закладах. Близько 250 літніх людей готові прийняти геріат ричні пансіонати.

«ГАРЯЧА» ЛІНІЯ

14 лютого начальник Головного уп равління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Анатолій Васильо вич Казачук проводить "гарячу" теле

фонну лінію. В ході проведення прямої телефонної лінії будуть надані відповід ні роз'яснення та консультації громадя нам з питань пенсійного забезпечення.

Телефонні дзвінки приймаються із 11.00 до 12.00 за номером: 0800503508 Всі дзвінки безкоштовні.


5

трибуна депутата ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

z РОБОЧА ПОЇЗДКА

z НА ЧАСІ

ПРОБЛЕМИ ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ВИРІШУВАТИМУТЬСЯ

ОБЛРАДА НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР БУДІВНИЦТВА МОСТІВ

АННА СВІТЛИЧНА

ГОЛОВНИМИ пробле З мами Великобіло зерського району під час робочої поїздки озна йомився перший заступ ник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков. Серед об’єктів, які потре$ бують негайної уваги від влади, $ полігон твердих побутових відходів у с.Ве$ лика Білозерка, комунальні заклади Великобілозерь$ скої районної ради $ «Вели$ кобілозерська центральна районна лікарня» та «Вели$ кобілозерський центр пер$ винної медико$санітарної допомоги». На полігоні твердих побуто$ вих відходів будівельні робо$ ти ведуться з 2011 року й більша частина робіт завер$ шена, також частково прид$ бана необхідна спеціальна техніка. За словами Єгора Семенкова, на полігоні, який в майбутньому може обслу$ говувати Великобілозерсь$ кий район, частину Василівсь$ кого району та території, що знаходяться поруч, потрібно усунути недоліки та передати на баланс територіальної громади. Прохання громади щодо придбання необхідної техніки буде розглядатися депутатами обласної ради.

$ Це не єдина недобудова в Запорізькій області, подібна ситуація і в Кам’янсько$Дніп$ ровському районі, і в Гуляй$ пільському. Депутати мають розуміти всю ситуацію для прийняття уніфікованих рі$ шень та скорішого завер$ шення будівництва на тери$ торії всієї області, $ зазначив Єгор Семенков. Центральна районна лі$ карня та центр ПМСД розташовані на одній терито$ рії. Лікарня розташована в окремих корпусах: чотири одноповерхових та одне три$ поверхове приміщення по$ ліклініки, приміщення госпо$ дарського призначення. Ре$ монтні роботи, яких потре$ бують всі приміщення лікар$ ні, проводяться й частково поліпшують умови перебу$ вання лікарів та пацієнтів. Ок$ рім проблем зі станом буді$ вель, лікарня та центр ПМСД мають потребу в медичному персоналі та оснащенні. Працівники територіально$ го відділення комунальної ус$ танови «Територіальне ме$ дичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної до$ помоги та медицини катас$ троф» Запорізької обласної ради, який також розташова$ ний на території лікарні, спо$ діваються на переведення до іншої будівлі через незадо$ вільний стан теперішнього

приміщення, але загалом за$ доволені умовами праці, на$ явним матеріально$техніч$ ним оснащенням та медич$ ним обладнанням. Перший заступник голови облради разом із депутата$ ми Запорізької обласної ради, які закріплені за територією Великобіло$ зерського району, $ Іриною Гуцуляк та Олександром Григорчуком $ також відві$ дали Великобілозерське відділення комунального підприємства «Облводока$ нал» Запорізької обласної ради. Водонапірна башта подає населенню якісну воду з глибини 60 м, дане відділення водоканалу обслуговує 10 свердловин. Працівники Великобіло$ зерського експлуатаційного цеху водопостачання звер$ нули увагу членів робочої по$ їздки на потребу ремонту приміщень та на існуючу по$ точну заборгованість із заро$ бітної платні, але відзначили, що минулого року майже пів$ річна заборгованість була погашена за рахунок виді$ лення коштів з обласного бюджету й розпочалося пла$ нування роботи з модерніза$ ції мереж. На думку Єгора Семенкова, є маркери, які свідчать про поліпшення роботи цього ко$ мунального підприємства.

z ДО ВІДОМА Графік особистого прийому громадян у Запорізькій обласній раді на 2017 рік

АННА РУБЕЛЬ

З

ВЕДЕННЯ автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі після тривалої перерви відновлене у вересні 2016 року. Це вдалося завдяки фінансуванню з державного, обласного та бюджету міста Запоріжжя. У 2016 році в цілому освоєно коштів на суму 53,0 млн грн. З передбачених державним бюджетом 226,9 млн грн освоєно 16,359 млн грн. Із передбачених у міському бюджеті Запоріжжя 40,0 млн грн освоєно 12,52 млн грн. Із передбачених в обласному бюд$ жеті 20,0 млн грн освоєно 19,890 млн грн. Таким чином, у будівництво мостів через Дніпро в обласному центрі найбільші капіталовкладення зроблені Запорізькою обласною радою. Крім цього, за рахунок держбюджету погашено кредиторську заборгова$ ність за виконані у 2014 році роботи в розмірі 4,237 млн грн. Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак і депутатський корпус Запорізької обласної ради запевнили, що докладатимуть максимум зусиль для продовження фінансування об'єкта, який має стратегічне значення для всього регіону.

z ПОДЯКА Шановні батьки! Висловлюємо вам подяку за добрі слова, за оцінку нашої праці, за довіру і відкритість до діалогу. Спільні зусилля працівників закладу і вас, батьків, безумовно дають результати. Діти набувають нових навичок і вмінь, їхній фі$ зичний і психологічний стан поліпшується. І це є головною винагородою для нас з вами. Спасибі за добрі слова на адресу адмініс$ трації. Дуже приємно, що ви помічаєте і відчу$ ваєте все, що робиться у школі для поліпшен$ ня умов перебування наших з вами дітей. Але хочу підкреслити, що все це $ результат на$ шої з вами спільної роботи та всебічної під$ тримки керівництва обласної ради та депу$ татського корпусу. Протягом останнього року депутати всіх фракцій за дорученням голови обласної ради Г.В. Самардака, за власної іні$ ціативи неодноразово відвідували заклад, спілкувалися з колективом, оцінювали мате$ ріально$технічний стан, вивчали проблемні питання, обговорювали шляхи їх вирішення. Отже, хочу від імені шкільної родини подяку$ вати Григорію Вікторовичу, Єгору Олексан$ дровичу, Владиславу Петровичу, депутатам обласної ради за підтримку, розуміння наших проблем, за довіру і шанобливе ставлення до дітей, їхніх батьків та працівників. З ПОВАГОЮ, ВІД КОЛЕКТИВУ ДИРЕКТОР ЗАПОРІЗЬКОЇ ШКОЛИ"ІНТЕРНАТУ № 1 Л.Д. ЯРОВА


6

резонанс ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

"ПРИГОДИ КОНКУРСАНТІВ": МИКОЛА МИХАЙЛОВ, "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА", ОЛЕКСАНДР ПРИЛЕПА (ФОТО)

АБРИДЛО, а кидати не Н можна. Вже як у серіалі потрібно дочекатися розв'язки і з'ясувати, на решті, чи та людина дон Педро, за кого себе видає, чи ні?.. Коли 14 лютого я пі ду на засідання комісії з конкурсного відбору на по саду директора театру ім. Магара, візьму з собою крейду і намалюю навколо себе коло. Те саме коло, яке малював навколо себе Хома Брут з гоголівського "Вія", щоб упирі та вовкула ки не чіпали його руками. Чому так? Тому що група під тримки свого директора з ака демічного театру ім. Магара ви явилася вельми агресивною групою. І після засідання комісії 3 лютого група спробувала до нести свою думку до представ ників громадськості, деяких членів комісії і журналіста в формі, далекій від культурної. Я готовий вислухати будьякі до води не на свою користь, але мені дуже не подобається, коли мене чіпають руками чужі люди. Але спочатку начальник рек ламного відділу театру Ірина Панькіна стукала мені в груди своїм витонченим кулачком. Потім, не представившись, ще одна мила жінка. При цьому претендент на посаду директо ра Володимир Панькін говорив, що мене взагалі не можна тор катися, щоб не забруднитися. Що, на мій погляд, виглядало і не логічним, і не культурним. Візьму крейду. Намалюю коло... Отже, 3 лютого відбулося засі дання комісії. Директор Депар таменту культури, туризму, релі гій і національностей ОДА Вла дислав Мороко виступив за те, щоб громадськість була присут ня на першому засіданні з при чини того, що комісії немає чого приховувати від громадськості, її робота повинна бути відкритою. Це чудово, комісія одноголосно проголосувала за відкритість, і на цьому позитив закінчується. Далі пішли справи нерадісні. Депутат облради Тетяна Ковилі на, як і на минулих засіданнях, ко ли обирали керівників обласної філармонії і ТЮГу, заявила про сумнівні в плані законності дії ко місії. Минуле засідання вона вза галі демонстративно покинула. Але якщо у директора філармонії Ірини Конарєвої та директора ТЮГу Віталія Шкляренка конку рентів "на виборах" не було, і "втручання представників влади"

в роботу комісії ніяк не могло вплинути на результат обрання керівників, то у випадку з облас ним академічним театром все не однозначно. На посаду керівника цього комунального закладу ці лих три претенденти, нагадаю: діючий директор Володимир Панькін має двох конкурентів Олександра Третьяченка та Олексія Владімірова. Тому, зро зуміло, і робота комісії ускладню ється, і результат втрачає перед бачуваність. Інтригу щодо ре зультату посилили два листи в комісію. В одному режисер теат ру ім. Магара Віктор Попов від кликав свій підпис під рекомен даційним листом колективу теат ру на підтримку чинного директо ра Панькіна. В іншому свій реко мендаційний лист на підтримку знову ж Панькіна відкликав гене ральний директор Національного академічного драмтеатру ім. Іва на Франка Михайло Захаревич. А далі Тетяна Ковиліна заявила про "конфлікт інтересів": чому в складі конкурсної комісії пере буває директор Департаменту культури, туризму, релігій і наці ональностей ОДА Владислав Мороко, якщо п.7 статті 21 (3) Закону України "Про культуру" прямо забороняє представни кам влади втручатися в роботу конкурсних комісій? Чому підпи сує лист на підтримку Панькіна? Картина в цілому така: на збо рах трудового колективу театру ім. Магара до складу конкурсної комісії були обрані Владислав Мороко, директор музичного училища ім. Майбороди Сергій Пелюк, директор обласного те атру ляльок Анатолій Колб, для яких Владислав Мороко є на чальником. Анатолій Колб, в свою чергу, є начальником ще одного члена комісії провідно

го економіста свого ж театру Вікторії Бєлової. Член комісії Ал ла Самойленко представляє на ціональнокультурне товарис тво. Ці п'ять осіб мінімальна більшість в комісії з дев'яти осіб проголосували за те, щоб ко місія на чолі з Сергієм Пелюком розпочала свою роботу. І далі ця п'ятірка голосувала з усіх пи тань синхронно, проявляючи завидну єдність. Я ні на що не натякаю, всього лише викладаю факт. Два депутати облради Ірина Вишнякова та Володимир Шинкаренко, а також представ ник від "Запорізького театраль ного товариства" Валентин Слонов зазначеної одностай ності не виявляли. Депутат облради Тетяна Ковиліна не голосувала взагалі. Які результати?

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРШИЙ. КОЛЕКТИВНИЙ ЛИСТ: "Голові Запорізької обласної ради Самардаку Г.В. Голові депутатської гумані тарної комісії Запорізької обласної ради Кюрчеву В.М. Голові конкурсної комісії Пелюку С.О. Про недостойну поведінку депутата обласної ради Ковиліної Т.М. і її упереджене ставлення, як члена конкурсної комісії, до кандидата на вакантну посаду. Голови національнокультур них товариств Запоріжжя, тру довий колектив КЗ "Запорізь кий академічний обласний ук раїнський музичнодраматич ний театр ім. В.Г.Магара" обу рені зухвалою, демонстратив ною, неадекватною поведінкою депутата обласної ради Ковилі ної Т.М., члена конкурсної комі

сії на заміщення вакантної поса ди директора театру ім. В.Г.Ма гара, яка проявилась під час проведення засідання комісії 03.02.2017 року. І не тільки. Як нам відомо, Ковиліна Т.М. на магалась зірвати і засідання конкурсної комісії по театру мо лоді. Тільки після того, як вона покинула засідання, комісія провела роботу. Ми були присутніми на засі данні 3 лютого цього року і під тверджуємо, що під "прикрит тям" невиконання якогось зако нодавства Ковиліна Т.М. нама галась зірвати засідання, трак тувала інформацію членам ко місії на свій розсуд, фальсифі кувала поняття законодавства і рішень обласної ради, вводячи всіх присутніх в оману, відмо вилась голосувати з будьяких питань на засіданні. Після цього на своїй сторінці у фейсбук Ко виліна Т.М. розмістила повніс тю брехливу інформацію про засідання, нібито напад на неї з боку працівників театру і керів ників національнокультурних товариств, необгрунтовано, бездоказово звинуватила кан дидата на посаду Панькіна В.М., чим зіпсувала його репу тацію, гідність, авторитет. Ковиліна Т.М. зухвало нав'язу вала присутнім свою думку, тлу мачила законодавство за сво їми поняттями, менторським тоном "грала на камеру", пору шуючи п.7 ст. 213 Закону Укра їни №955У111 від 28.01.2016 року, проявляла упереджене негативне ставлення до канди дата Панькіна В.М., заздалегідь характеризуючи позитивно не відомих їй інших кандидатів. Нам відомо, що саме такі дії з боку депутата обласної ради Ковиліної Т.М., заради її мер


7

резонанс ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

937а СЕРІЯ кантильних інтересів, що ґрун туються на зухвалій поведінці, фальсифікації подій і фактів, не обґрунтованих звинуваченнях авторитетних, заслужених в професійних галузях людей, вже неодноразово приводили до дестабілізації в трудових ко лективах, розшматування ста більної робочої атмосфери. Не адекватна поведінка Ковиліної Т.М. не повинна впливати на ро боту стабільних комунальних закладів, тим більш у сфері культури, в якій вона не розби рається і нічого не розуміє. Нап риклад, в театрі ім.Магара, за її ж словами, вона не була вже 10 років... А за чиїмось "сценарі єм", використовуючи службові обов'язки депутата обласної ради, намагається звинуватити керівника цього закладу і пап люжити його чесне ім'я і автори тет, принижуючи роль всього трудового колективу театру. Також Ковиліна Т.М. негатив но ставиться і обвинувачує ке рівників національнокультур них товариств в їхній "непрофе сійній придатності" до роботи в комісії. Це взагалі ганебне став лення до культури національних меншин, що підлягає суспільно му осуду. Тим більш, сьогодні для всіх нас непростий час випробувань. І в інтересах на благо збереження всіх напра цювань трудових колективів ко мунальних закладів, установ, обласної ради, облдержадмі ністрації, заради миру і єдності всіх, хто проживає на Запорізь кій землі, не може бути дестабі лізації, хаосу, безладу, які нама гаються впровадити такі "шату ни", як депутат обласної ради Ковиліна Т.М. Статус депутата обласної ра ди також не дає права Ковиліній Т.М. так різко і також необґрун товано звинувачувати директо ра галузевого департаменту Мороко В.В., який є членом конкурсної комісії. Раніше це був би просто "нонсенс", щоб особу органу виконавчої влади, яка веде з усіх напрямків робо ти галузь культури, усували від професійних питань і звинува чували у "залежності" від про фесійних кадрів культури... У зв'язку з вищевикладеним ми не просимо, ми вимагаємо усунути з членів конкурсної ко місії на посаду директора театру ім.В.Г.Магара депутата облас ної ради Ковиліну Т.М. З метою проведення засідання конкур сної комісії 14 лютого 2017 року в спокійній, робочій атмосфері, а не в заангажованій неадекват ною поведінкою Ковиліної Т.М.,

просимо вирішити це питання терміново. Заздалегідь вдячні за порозуміння і підтримку. За дорученням керівників НКТ, голова Асоціації НКТ Науфаль Хамдані. Делегація працівників театру, які були присутніми на засі данні 03.02.2017 року за дору ченням 216 працівників акаде мічного обласного українсько го музичнодраматичного те атру ім.В.Г.Магара, які підтри мують на посаду кандидата Панькіна В.М."

РЕЗУЛЬТАТ ДРУГИЙ. ІНДИВІДУАЛЬНА ЗАЯВА ТЕТЯНИ КОВИЛІНОЇ: "03.02. 2017 року відбулося чергове засідання конкурсної комісії з добору керівника КЗ "Запорізький академічний об ласний український музично драматичний театр імені В.Г.Магара" ЗОР. Змінилися лише прізвища членів конкур сної комісії, назва закладу, кіль кість конкурентівконкурсантів та додалася детонуюча і бур хлива громадськість з лексико ном образ і кулаками, а все решта залишилося незмінним: місце засідання комісії; попрання діючих законів дер жави; особа директора Департа менту культури Мороко В.В., який своєю владною присутніс тю втретє ілюструє нехтування діючими законами: Законом України "Про культуру", ст. 21 3, п.7; профільним Законом Ук раїни "Про театри і театральну справу", розділ 4, п. 19. Мороко В.В. знову 02.02.2017 р. видав на себе наказ номер 027 осн.

Ц

із печаткою власного користу вання. На початку засідання я ознайо мила всіх присутніх із части ною Звернення ГО "Запорізьке театральне товариство" номер 014 від 02.02.2017 року на ім'я Подоляк І.І. першого заступни ка голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, в якому надається перелік "грубих процедурних порушень щодо організації та проведення конкурсного добо ру". Але конкурсна комісія всу переч почутим аргументам про довжила своє засідання. Ключовими негативними та протизаконними вважаю нас тупні її моменти: невідповідність оновленого 15.12.2016 р. Ста туту театру ім. В.Г.Магара ви могам чинного законодавства: відсутність посади "директор художній керівник"; кидання із кулаками у ліфті обласної ради і нацьковування особисто на ме не члена конкурсної комісії, здійснене дружиною директора театру ім. В.Г. Магара та його працівницею Панькіною, із жі ночою групою "підтримки та захвату". Але я розумію Панькіну, бо во на кулаками, бійками, далеко не "академічними" образами захи щає родинний "бізнес" за дер жавний кошт: чоловікадирек тора; свій особистий; племінни ці головного бухгалтера теат ру; батька племінниці головно го інженера театру. Отакий ми маємо розбещений "керівний склад" академічного театру з дозволу і за сприяння директора Департаменту куль тури ОДА".

ІКАВО, але баталії навко ло театру хвилюють не тільки їхніх учасників. За поді ями стежать люди, які живуть за сотню кілометрів від місця подій. Назву це "Глас народу": "Дорога редакціє! В оцій круговерті, де бісівські сили по вертикалі й горизонталі намагаються в усьому задавати тон, що лишається народові? Лише духовне поле й усе, що на цій ниві ще родить! Правильно інформація, преса, література, кінотеатри і театри. Останні є культурною візитівкою кожного міста, а загалом держави. Вибачте нинішнього селюка, але колись і ми були рисаками. Нехай спершу строєм під час навчання в Запоріжжі нас води ли в тоді ще театр імені Щорса, що на Металістів. Яке відношен ня мав знатний кіннотник до Терпсихори чи Мельпомени, нам, правда, не пояснювали. Пізніше вже в новому, ошатно му храмі культури довелося бу вати в театрі, працюючи в місті. Кожен такий візит у театр, уже сам по собі, незалежно від вис тави збагачував духовно. Хоча простіше, звичайно, було схо дити в кіно, що і робилось. Але ось "Запорізька правда" відверто чи сміливо розповідає нам незрозумілі якісь "хороводи" навколо обрання нового очільни ка цього вогнища культури. У ме не, дилетанта, враження таке, що вже не в назві, а в керівництві театру імені Магара може опини тись якщо не кіннотник (де їх узя ти?), то автомобіліст. Тому вирі шальне слово, мабуть, за колек тивом закладу, але підтриманим, контрольованим громадськістю. І останнє що оце за воскреслі з часів совітів боязні дописува чі сховались за анонімом? Із ча сів древніх русичів, пам'ятаєте: "Іду на ви"? Із відкритим забра лом?! А тут же не про смертель ний герць ідеться, а лише про вашу точку зору чи, можливо, в когось точку сидіння? Хай ми дітьми чули окрик від бабусі, ко ли надто бешкетували: "Ось приїде енкаведе і забере вас!" Люди, живіть хоч нині чесно, розкуто, зокрема й за тих, кого цього лишали. Не робіть із ве ликого маленький театр абсур ду! Правильного вибору вам! Хай здоровиться! Олексій Передерій, Мала Білозерка". ІДСУМУЮ КОРОТКО: кон курсна комісія все ж як би відбулася; прийняла до розгля ду документи всіх трьох канди датів; юридичний відділ облра ди не взяв на себе відповідаль ність не підтвердити, ні спрос тувати заяви Ковиліної про не законність зборів; друге засі дання призначено на 14 люто го... Все якось хитко і туманно. Єдине, що можу сказати точно, це не остання серія серіалу.

П


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

ЛЮДИ, ЯКІ НАС Миколка Ніжниковський, 12річний хлопчина, який позбувся ніг і правої руки, підірвавшись на бойовому снаряді, вперше взявши участь у змаганнях з плавання для дітей з обмеженими можливостями, посів перше місце! Волонтерка і його прийомна мати Олена Кунєва на своїй сторінці в Facebook розповіла про те, що Коля також вирішив підтримати флешмоб на підтримку наших бійців, які воюють в АТО. Олена опублікувала світлини, на яких хлопчик, незважаючи на всі фізичні труднощі, виконав близько 20 (!) віджимань від підлоги.

Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін стали переможцями Всесвітньої універ Українська диригент Оксана Линів призначена сіади, яка пройшла в Алмати (Ка головним диригентом опери Граца та філармоній захстан). Танцювальна пара підкорила ного оркестру цього ж австрійського міста. глядачів і суддів своїм неперевершеним Контракт триватиме до сезону 2019/20 включно, виступом, повідомив Національний повідомляє пресслужба австрійського театру. олімпійський комітет. Після виступу в Оксана Линів належить до трійки найкращих жінок)дири) короткій програмі Олександра Назарова гентів світу. Народилася на Львівщині у місті Броди. Батько і Максим Нікітін одразу стали лідерами ) керівник народної хорової капели "Боян" м. Броди Ярос) змагань. А згодом, чудово виконавши лав Линів. У 2004 році дівчина стала фіналісткою Міжна) довільний танець, наші фігуристи стали родного диригентського конкурсу імені Ґустава Малера в Німеччині. За підсумками 2015 року її було володарями першого місця на Всесвітній визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації "Класична музика". Паралельно з цією роботою Оксана Линів працює як диригент у різних театрах Європи. універсіаді.

Бармен з Мелітопо ля Руслан Свеженко переміг у відбірко вому турі в най престиж нішому світовому конкурсі барменів World Class, який пройшов в Об'єднаних Арабських Еміратах. Щорічно цей конкурс проводиться більш ніж в 70 країнах. За умовами конкурсу впродовж 10 відведених хвилин барме) ни повинні були приготувати два коктей) лі в тематиці "Зоряних воєн". Після за) кінчення конкурсу Руслан мріє поверну) тися в Україну і відкрити своє кафе.

ПОДІЇ, ЩО НАС

Запорізька дитяча художня школа відкрила на шостому поверсі Запо різької обласної універсальної бібліотеки виставку "Зимові візерунки". Більше 60 живописних та графічних робіт маленьких художників показують зиму каз) кову, святкову та фантастичну. Діти малюють засніжене місто з натури, діляться мрі) ями, вигадують казкових персонажів, щедро діляться враженнями від засніженої при) роди та міста. Для багатьох маленьких художників це була перша в житті виставка. А горді батьки розповідали, як творчість змінює маленьких художників, робить їх уваж) ними, спостережливими і навіть спокійнішими, вчить управляти та ділитися емоціями.

z АНОНС КАМЕРНИЙ ОРКЕСТР МАЕСТРО ІГОРЯ ГОРСЬКОГО ЗАЗВУЧИТЬ У КОНЦЕРТНОМУ ЗАЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

Всіх шанувальників класичної камерної музики запрошуємо на звіт ний концерт студентського камерного оркестру "Концертіно", художній керівник і диригент Ігор Горський. Подія відбудеться у вівторок, 14 лютого, в оновленому після капітального ремонту великому концертному залі європейського рівня Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди, пр. Маяковського, 22)А. Початок о 17.30. Вхід вільний. У програмі твори Жака Оффенбаха, Антоніо Вівальді, Альфреда Шнітке та інших відомих композиторів, а також видатного запорізького композитора Наталії Боєвої. У виконанні солістки Карини Кусої (гобой) з оркестром прозвучить музична п'єса Наталії Боєвої "Осінній пейзаж", а у виконанні Олени Кочерги (флейта) ) "Веснянка".

Волонтери молодіжного руху "Твій вибір" з Мелі тополя порадували ви хованців з Мирненсько го реабілітаційного цен тру новими цікавими майстеркласами, іграми в супергероїв і подарунками. Хлопчи кам давали спортивні завдання, з дівчатками розучували рухи в стилі хіпхоп, і під кінець майстеркласу юні ар тисти були готові давати сольний концерт. Волонтери перетворювали дітей в супергероїв, розписуючи їх обличчя антиалергенними фарбами до) машнього приготування. За результатами ще одного майстер)класу з виготовлення галявини тюльпанів частину власноруч створених квітів дітлахи подарували улюбленим наставникам. Наступна поїздка відбудеться 11 лютого. Волонтери відкриті до співпраці з творчими людьми, налашто) ваними навчати дітей чогось цікавого і корисного, проводити майстер)класи, спортивні та танцювальні заходи. Оголошується збір біжутерії та прикрас для дівчаток. Активістки Ісламського культурного центру "Віра" міста Запоріжжя прове ли в Центрі національних культур "Сузір'я" Запорізької обласної універ сальної бібліотеки захід, присвячений Всесвітньому дню хіджабу. Гостям розповіли про традиційний мусульманський одяг і водночас зламали з десяток стереоти) пів про "східних жінок". Таке свято прохо) дить в нашому місті не вперше, але вперше воно вийшло із мусульманської спільноти до всіх бажаючих, які зібралися в бібліотеці. Усі дівчата й жінки, які підготували захід, на власному прикладі демонстрували, що вони, мусульманки ) активні, відкриті, красиві, впевнені у собі, володіють сучасною технікою та цікавляться всім, що цікавить жінок ) не мусульманок. Мелітопольські КВКшники вирі шили вийти на більш високий рівень вирушили в Одесу, щоб взяти участь в попередніх пе реглядах для ТВшоу "Ліга Сміху". В першому конкурсному дні участь у відборі взяла команда, що складається з досвідчених гравців КВК, ) "Медове місто", а також молоді студентські команди "Люба" і "Олександр Павленко". Один із жартів команди про те, як актори театру знімаються в рекламі, був оцінений як "розрив". Вболіваємо за наших комі) ків і чекаємо на зустріч на телеекрані.


справи небайдужих ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

НАДИХАЮТЬ 21 річна співачка з Енергодара Олексан дра Погуляй зуміла підкорити четвірку суддів шоу "Голос країни" на телекана лі "1 + 1", але вибра ла в якості свого наставника Джамалу. Дівчина заспівала композицію Chandelier популярної співачки Sia.

Бандуристка ансамблю "Дже рела" Олена Гетьманська по дарувала малюкам вихован цям Мелітопольського дитя чого садка №2 "Казка" прек расний концерт. Вона не тільки виконала українські пісні під аком! панемент бандури, а й дала дітям можливість "пограти" на бандурі ! самим торкнутися струн музичного інструменту і почути, як це звучить.

Відомий британський актор Бенедикт Камбербетч, який прославився роллю Шерлока Холмса в однойменному телесеріалі, виявляється, є нащадком уродженця Бердянська Генрі Альфреда Камбербетча. Про це повідомляє ON! LINE.UA з посиланням на англомовну версію Wikipedia. У статті наводиться і точна дата народження прапрадіда "Шерлока" ! 27 червня 1858 року. Його батько у той час був кон! сулом і перебував у Бердянську. У свою чергу, Генрі Альфред Камбербетч став кавале! ром британського лицарського ордена Святого Михайла і Святого Георгія, а також до! сить відомим дипломатом і генеральним консулом Великобританії в Смирні (1896 ! 1908 роки) та генеральним консулом в Бейруті (1908 ! 1914 роки). Один з його синів Генрі Карлтон Камбербетч (1900 ! 1966), який прославився як морський офіцер, командир підводного човна коро! лівського ВМФ, став батьком актора Тімоті Карлтона Камбербетча, який саме і є батьком "Шерлока Холмса".

ЗАХОПЛЮЮТЬ Не порушуючи добрих традицій, "Helper Запоріжжя" і лідер цієї громадської організації Данило Щербаков, за підтримки доброго друга організації Запорізького національного цирку та його ди ректора Тамари Зубко, організува ли чергове свято для підопічних діточок з обмеженими можливос тями та із малозабезпечених сі мей. Для хлопчиків и дівчаток такий цікавий захід став справжньою великою подією. "Сльози щастя навертаються, коли ти бачиш дітлахів з посмішками на обличчях", ! підтвердив Данило Щербаков і закликав: "Друзі, якщо маєте можливість, діліться позитивом и да! руйте дітям свято!" Волонтери запрошують всіх, хто має вільний час, допомогти воїнам АТО плести маскувальні сітки. Потрібна тка! нина, вмілі руки небайдужих патріотично на! лаштованих людей, можна допомогти гроши! ма на закупівлю сітки!основи і реалізації ін! ших прохань наших захисників. "Волонтери збираються у Запоріжжі, Хортицький район, вул. Новгородська, 26 (підвал під будівлею дитячої реанімації 5!ї дитячої лікарні)", ! пише на своїй сторінці в соцмережі запоріжець Сергій Брегеда. Телефони для довідок: 0972622562, 0667222667 ! Сергій. Солісти вокальної студії "Колаж" ТДАТУ (керівник Олександра Козинець) взяли участь у другому Міжнародному фестивалі молодіжної творчості "Литовська феєрія" в столиці Литовської Республіки у Вільнюсі. Фестиваль був організований Всеукраїнською молодіжною громадською організацією "Серце до серця" за підтримки Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Посольства Литви в Україні, Посольства України в Литві на базі Литовського центру дітей та молоді. Таланти продемонстрували 107 учасників з 17 регіонів Литви, України та інших держав Європейського Союзу. За результатами конкурсу в номінації "Вокал" перше місце виборов Вадим Лисенко, випускник механіко!технологічного факультету ТДАТУ, переможець вокального проекту "Голос Мелітополя!2014". Друге місце в цій номінації здобув студент енергетичного факультету ТДАТУ Сергій Частоколяний. Разом зі студентами у фестивалі брала участь художній керівник Центру культури і дозвілля ТДАТУ Олександра Козинець, підтвердивши високий професійний рівень виконавського та викладацького мистецтва, посівши перше місце в своїй категорії. За підсумками організованої конкурсної програми була проведена зустріч в Посольстві України в Литві.

9

ІДЕЇ, ЯКІ НАС ОКРИЛЯЮТЬ У рамках реалі зації українсько німецького соці ального проекту "Розвиток соці альної інфра структури у зв'язку зі зрос танням кількості внутрішньо переміщених осіб" німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), спільно із Запорізькою міською радою була проведена робота з відновлення дошкільного навчального закладу № 100 "Гармонія" в Шев ченківському районі. Дитячий садок № 100 розрахований на чотири вікові групи для виховання і навчання 75 дітей загального розвитку, а також дітей з особливими потребами. Відкрити його планують у квітні 2017 року. До облаштування садочка долучилися представники Департа! менту освіти і науки Запорізької міської ради, фахівці німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), запорізькі педагоги, а також батьки майбутніх вихованців саду. Кожен з учасників семінару презентував своє бачення території дошкільного закладу. В Енергодарі депутати міськради прийняли прог раму молодіжного креди тування. В її рамках плану! ється провести конкурс на за! будовника, а також по бульвару Каштановому побудувати но! вий будинок на 10 поверхів. Тут отримати квартири зможуть 100 сімей віком до 35 років. Щоб ознайомитися з умовами, потрібно зареєструватися на офіційному сайті http://www.molod!kredit.gov.ua або за адресою регіонального управління: Запоріжжя, вул.Патріотична, 49, тел.: 0612!34!25!57, 236!06!17 У минулому році Меліто польський за вод турбоком пресорів "Тур боком" від святкував своє 15 річчя. До цієї дати за! вод відкрив нове виробництво ! ливарну компанію. У зв'язку з цим на підприємстві було створено 200 нових робочих місць. Шукати кадри "Турбоком" вирішив оригінально і розмістив у місті відповідні інформаційні білборди. На них ! співробітники підприємства. На одній з рекламних конструкцій красується бухгалтер підприємства, яка присвятила "Турбокому" 13 ро! ків професійної діяльності. Фото супроводжено підписом "Ми пиша! ємося кожним співробітником!". Тут же завод закликає мелітопольців приєднуватися до виробництва машинобудівної продукції і ! вливатися в ряди цього трудового колективу. Для бійців АТО, бажаючих отримати землю в Запо різькій області, створять єдине вікно. Оновлений склад обласної консультативної ради учасників антитерористич! ної операції, до якої увійшли представники 19 міст і районів області, вперше зібрався на своє засідання і визначив пріоритети діяльності. Найважливішим питан! ням для демобілізованих бійців залишається земельне. З одного боку, останнім часом завдяки наполегливості обласної влади і громадськості видано майже 2,5 тис. дозволів на розробку проектів землевідведення, з іншого ! десятки заявників місяцями не можуть отримати від недобросо! вісних виконавців готові проекти. Виходом має стати єдине вікно, яке працюватиме при центрах допомоги учасникам АТО. Прийом вестимуть фахівці, які перевірятимуть правильність і повноту представлених мате! ріалів, оперативно вноситимуть корективи. Це дозволить систематизува! ти роботу і контролювати проходження кожної земельної справи.

ДОБІРКУ ПІДГОТУВАЛА ОЛЕКСАНДРА ВОРОНЦОВА (ФОТО ВЛАСНІ ТА З ВІДКРИТИХ ІНТЕРНЕТДЖЕРЕЛ)


10

нам пишуть... ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

"Хочу зіграти під небом Парижа" ЛЮДМИЛА КУЦ, ВОЛОДИМИР ПЕНЕЖКО (ФОТО) смт Чернігівка

Ц

Я ІСТОРІЯ не про вундеркінда і не про хлопчикаперфекціоніста, який прагне все робити відмінно. Ця історія про звичайні людські ціннос ті, на які ми в буденному житті мало звертаємо увагу. А юнак, котрий може виступити під не бом Парижа, учень Чернігівської музич ної школи Данило Кікоть, чий талант ус тигли відзначити вже не тільки земляки, а й поважне журі міжнародного і всеукра їнського конкурсів. У 2015 році юний акордеоніст отримав Диплом лауреата II ступеня в номінації "солістінструменталіст" XV Міжнародно го конкурсуфестивалю дитячого та юнацького виконавського мистецтва "Акорди Хортиці". Торік Диплом лауре ата III ступеня й пам`ятну медаль Першого відкритого Всеукраїнського конкурсу ба яністівакордеоністів "Баянне коло на За поріжжі". Вражає, як п`ятнадцятирічний Даня успішно виступає на сценах такого масштабу і виступає, дійсно, за Україну, а також, що майстерності своєї він досяг буквально за кілька років, освоюючи прог раму музичної школи майже екстерном. Вважається, що в музику діти повинні приходити в дуже ранньому віці тоді й вийде щось путнє. Але Даня став винят ком із правил, бо почав навчатися прак тично вже "переростком": якось напро сився на заняття до дідуся Івана Олексійо вича Кікотя, та так і залишився у його класі. Дідусь же понад 45 років викладає в музичній школі й випустив багато талано витих учнів, зокрема й таких, хто потім об рав музику своєю професією. А от власно го онука ніяк не міг схилити до занять, хо ча дуже прагнув і сподівався, і мріяв. Даня зростав у нас вдома, слухав зачу довано, як я граю на баяні, на акордеоні, підходив, натискав на кнопочки, клавіші… Цим все й закінчувалося, розповідає Іван Олексійович. Аж образливо мені було! І так, і сяк я до нього, не хоче, і все тут! Змирився я й не чіпав його більше. Захо пився онук спортом, потім танцями, ще чимось я терплю. Ледве сльозу не зро нив, коли Даня прийшов несподівано й го ворить: "Вчи мене, дідусю, музиці!". Ну, думаю, треба йому шанс дати, але ж пізно як! Стандартне навчання не підходило, то му обрали метод форсування: й музичні ази освоювали, і твори грали все одно часно. Не одразу зпід пальців підлітка дорослі почули серйозну музику. Але, напевне, то му що у Данила тоді вже були міцні руки, природне чуття мелодії й бажання довес ти, що свій вибір він зробив не за прим хою, все вдавалося просто чудово. Всту пивши до музичної школи, Даня того ж ро ку взяв участь у районному фестивалі, вперше опинившись на великій сцені пе ред безліччю глядачів. Дідусь теж висту пав разом з онуком, але Даня продемонс трував усім, а найперше самому собі, що в дуеті чути і його гру самостійну, не прик риту дідусевою майстерністю…

Потім були ще виступи, але та гра дуетом запам`яталася назавжди, дала поштовх і впевненість. Престижне друге місце в об ласному конкурсі зі спеціальності баяна й акордеона серед учнівсолістів музичних шкіл, прекрасна перемога дуету акорде оністів у складі Данила Кікотя й Івана Ков дрі на обласному фестивалі ансамблів, оркестрів народних інструментів, а з ча сом третя сходинка дуету на тому ж "Ба янному колі на Запоріжжі" (до речі, Іван Ковдря в якості старшого товариша став для Данила своєрідним прикладом: ус пішно вступив до Запорізького музичного училища імені П. Майбороди). Треба за уважити, що навіть прийняти саме лиш рі шення про участь у якомусь конкурсі, тим паче міжнародному, вимагає не тільки майстерності, сміливості, але й глибокої відповідальності педагога й учня. Саме на це й налаштовує своїх вихованців Іван Олексійович. Так що для них слова "висту пити за Україну" не просто слова. Даня вчився поєднувати заняття у зви чайній школі і в музичній, на курсах ан глійської мови і на стадіоні (батько у хлоп ця поліцейський зі стажем і хоче, аби син ріс сильним і сміливим). Нині юнак усві домлює, що, якби не музика, життя не від крилося б йому багатьма гранями й ба гатьох якостей сильного характеру у свої роки він не зміг би виховати в собі. Його улюблені твори вальс "Під небом Пари жа", вальсмюзет "Байдужість", енергійна "Карусель" в обробці Ю. Шахнова, п`єса "Старий трамвай", класична "Арія" Рішара Гальяно… До того ж, йому дуже поталани ло з родиною: завжди підтримують і нап равляють батько й мати, бабуся й дідусь, а першою вчителькою була у нього тітонь ка… За асоціацією з "Вальсом під небом Парижа" я спитала Данила, чи не мріє він часом виступити на паризькій сцені, як ото мріяли й робили відомі музиканти? Я ж розумію, що для цього треба багато й довго, й терпляче вчитися, посміхнувся він на цей "закид". Звичайно, хотілося б і мені закінчити консерваторію, але поки що я збираюся отримати вищу освіту у сфері туризму. Для цього прагну добре навчатися, вивчаю англійську. У нас прек расні районні курси, де ми спілкуємося зі справжніми американцями, коли вони приїздять проконтролювати якість наших знань. Беремо участь у рольових ситуа ціях, тренуємо, так би мовити, активну жит тєву позицію. Я не хочу сісти на шию бать кам, коли стану студентом, готуюся по дорослому прийняти цей період. Але я ду же люблю подорожувати, мені цікаво, як у тій чи іншій країні організовують цю сфе

ру. Звичайно ж, хто б не мріяв про Париж! Не виключено, що доля колись приведе мене туди, і я зіграю під його небом на акордеоні просто для дру зів чи перехожих. Це було б чудово! Го ловне ж, я вважаю, поставити мету пе ред собою, усвідомити, що вона тобі пот рібна, ця мета, а тоді вже досягати її. Му зику ж я не хочу кидати в жодному разі! Вона допомагає розкрити душу, облаго роджує її, окрилює в досягненні мети… Авжеж, погоджується з онуком дідусь, для якого музика і робота, й життя, і засіб молодості. Та нині реалії такі, що й музи ці потрібна допомога. Інструменти старі їх треба ремонтувати, налагоджувати (од ного разу сам учитель "постраждав": під час виступу прямо на сцені, під "Ой, лоп нув обруч" обірвався ремінь баяна, так і довелося дограти з одним ременем на плечі прим. автора). Та й на конкурс чи фестиваль поїхати теж проблема. На все потрібні гроші, й чималі. Тому ми дуже вдячні всім небайдужим людям, які розу міють важливість моменту, розділяють на ше захоплення музикою і радіють нашим успіхам. Ми перед цими людьми, перед нашими глядачами несемо відповідаль ність за те, як виступили, з чим поверну лися додому. …Зимовий вечір огортає серпанком хур делиці стареньке приміщення музичної школи. В маленькому тісному, але тепло му класі Іван Олексійович веде заняття, вмовляючи учня чи ученицю точніше бра ти ноти, показує складні переходи. Час від часу так захоплюється, що забуває пере дати інструмент і сам програє складні ді лянки. Слухай, слухай, яка прекрасна мелодія, як вона проникає в самісіньке серце! ви гукує тихенько вчитель. І ось уже руки Де ниса Дяді чи Лізи Міхневич, Максима Щербаня чи Альоші Ломейка, Назара Га лича чи Сашка Ставицького впевненіше розтягують міхи, натискають кнопочки і клавіші, а окремі, розрізнені до цього, зву ки об`єднуються й піднімаються у вільний політ. Дитяча душа, відчувши підтримку вчителя, нарешті впевнюється, що й вона може літати, і злітає! Колись Іван Олексійович узявся вчити музики хлопчика, котрий ще не вмів писа ти й читати. І навчив! За своєю методи кою, відпрацювавши її буквально на ходу. Хлопчика теж звали Даня. Випадок, збіг обставин?.. Дідусь та онук завжди радіють будьякій можливості виступити разом, попрактику ватися у грі, їх приваблює будьяка сцена. І на святі для хліборобів чи бібліотекарів Даня виступає так само відповідально й творчо, як і перед високим журі на конкур сі. А коли онук і дідусь під овації встають зі стільців, щоб уклонитися залу, багато ко му на очі набігають сльози. Адже люди в ці моменти власноруч пересвідчуються, що перед ними живе втілення дружби, лю бові, наступності двох поколінь. Музикан ти теж не приховують своїх емоцій: щас ливий і гордий дідусь, що у нього такий онук, щасливий і гордий онук, що у нього такий дідусь! А поміж ними музика…


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

телепрограма: 14 ефірних + 9 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

E

ОВЕН. Не відмовляйтеся від пропо зицій, що надходитимуть вам у цей період. Серед них можуть бути корис ні! А ось від далеких поїздок поки краще відмовитись ви будете потрібні вдома. У близьких можуть виникнути неприємнос ті, розв'язати їх зможете лише ви. У вас вийде! ТЕЛЕЦЬ. Період сприятливий для угод купівліпродажу. Але краще робити їх не самостійно, а за участю аген тів. У цей період можна розпочинати ре монт, але тільки в тому випадку, якщо у вас є на нього гроші. Коштів не вистачає? Тоді краще не витрачати їх даремно, фі нанси ще знадобляться. БЛИЗНЮКИ. Намагайтеся підтриму вати зв'язки як старі, так і нові. Завдяки їм ви зможете знайти цікаву сфе ру діяльності для себе. Деяким Близню кам у цей період доведеться шукати іншу роботу, щоб поповнити матеріальні запа си. У вашому житті відбудуться великі змі ни! Готуйтеся до них морально. РАК. Зірки не радять вам довіряти оточуючим, навіть добре зна йомим, у найближчі два тижні. Існує вели кий ризик, що вас обдурять, скористав шись довірливістю й наївністю. У любов них стосунках, нарешті, запанує мир. Ви користайте цей шанс, щоб закріпити ду ховний зв'язок із коханою людиною. ЛЕВ. Цього тижня вам категорично не можна перевтомлюватись і на вантажувати себе роботою. Як наслідок слабкість та погіршення здоров'я. Краще зробіть акцент на приємних справах. Зай міться творчістю, самореалізацією, улюб леним хобі. Зустрічайтесь із друзями, во ни дуже за вами сумують. ДІВА. Вас може очікувати розчару вання в друзях або родичах. Не за циклюйтеся на проблемах, краще поста райтеся відволіктися. Такий шанс випаде на роботі буде достатньо справ і завдань. Проявіть себе, показавши працьовитість і результативність. Похвала не змусить се бе чекати.

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

K

ТЕРЕЗИ. Для вас настає сприятли вий період, коли життя буде бук вально бити ключем. Енергії виявиться за надто багато. Найкраще, якщо ви її спря муєте на сім'ю. Подаруйте свою любов близьким. Вільний час присвятіть прогу лянкам на природі або поїздкам за місто. Це те, що зараз потрібно! СКОРПІОН. Підвищення на роботі, несподівана поїздка або зустріч із майбутнім коханим одна з цих подій не одмінно станеться у вашому житті най ближчим часом. Намагайтеся менше кон фліктувати. Посварившись із кимось, вам буде важко відновити відносини. СТРІЛЕЦЬ. Вам доведеться обирати між сім'єю і роботою. Близькі поч нуть тягнути ковдру на себе, а начальство вважатиме, що ви потрібні в офісі. Роз ставте пріоритети грамотно. Порадують діти обов'язково зверніть увагу на їхні досягнення. А ось чоловік засмутить сво їми невдачами й небажанням вирішувати проблеми. КОЗЕРІГ. Час підвищеної активнос ті, особливо для Козерогів на ке рівних посадах. Забудьте про спокій та сон на деякий час. Із 13 по 15 лютого че кайте несподіваної звістки. Спочатку вона здасться вам неприємною, але скоро ви зміните свою думку. Намагайтеся не пе реїдати в цей період. ВОДОЛІЙ. Настав час щось змінити в житті: піти з ненависної роботи, розірвати зв'язок із нелюбом. Підтримку шукайте у близьких друзів, вони допомо жуть. Ефективними в цей період будуть заняття фітнесом і будьякі процедури по догляду за собою. Порадуйте себе! А спонсором вашого відпочинку нехай ста не чоловік. РИБИ. Найближчим часом існує ве лика спокуса купити щось дороге. Але робити цього категорично не можна! Краще заведіть собі скарбничку й почніть відкладати гроші. У вихідні постарайтеся відпочити, відправившись на вечірку або зустріч із друзями. Ось тільки алкоголем краще не захоплюватися.

L M

N

O

P

КАЛЕНДАР ІЗ 9 ПО 15 ЛЮТОГО

9.02. 13та (до 16.37), 14та місячна доба. Місяць у Раку (друга чверть). До 12.42 день листа: в теплиці, що обігріва ється, можна посіяти скоростиглі сорти томатів для вирощування у відкритому ґрунті та огірки для домашнього городу. Сприятливий час для сівби квітів чорно бривців, годеції, петунії, запашного го рошку, настурції, хризантем, майорця на розсаду для відкритого ґрунту. У парнику на біопаливі посійте білоголову, цвітну й брюссельську капусту, кріп, шпинат. Зай міться грибами. Із 12.42 можна сіяти со няшник. 10.02. 14та (до 17.52), 15та місячна доба. Місяць у Леві (друга чверть). Спри ятливий час для сівби соняшнику. 11.02. 15та (до 19.08), 16та місячна доба. Повний місяць (о 03.31) у Леві. Мі сячне затемнення. До 16.53 можна сіяти соняшник, із 16.53 садити й пересаджу вати кімнатні рослини. Гарний день для

садіння й сівби на розсаду овочевих куль тур й особливо квітів. 12.02. 16та (до 20.23), 17та місячна доба. Спадаючий місяць (третя чверть) у Діві. Сприятливий час для садіння й пере саджування кімнатних рослин. Гарний день для садіння й сівби на розсаду ово чевих культур й особливо квітів. 13.02. 17та (до 21.36), 18та місячна доба. Спадаючий місяць (третя чверть) у Діві. До 23.44 можна садити й пересаджувати кім натні рослини, садити й сіяти на розсаду ово чеві культури й квіти. Із 23.44 сприятливий час для сівби гвоздики Шабо й інших квітів. 14.02. 18та (до 22.47), 19та місячна доба. Спадаючий місяць (третя чверть) у Діві. День квітки. Сприятливий час для сів би гвоздики Шабо й інших квітів. 15.02. 19та (до 23.57), 20та місячна доба. Спадаючий місяць (третя чверть) у Терезах. День квітки. Сприятливий час для сівби гвоздики Шабо й інших квітів.

ПОГОДА Четвер 9 лютого

Дорогі наші друзіпередплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

П’ятниця 10 лютого

Субота 11 лютого

Неділя 12 лютого

Понеділок 13 лютого

Вівторок 14 лютого

Середа 15 лютого

Четвер 16 лютого

П’ятниця 17 лютого

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Індекс 21707 21708 (пільговий)

Вартість видання з доставкою: 1 міс. 3 міс. 6 міс. 29,76 89,28 178,56 25,43 76,29 152,58

на рік 357,12 305,16

Передплачуйте "Запорізьку правду" і будьте з нами!
12 13 лютого ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 17.20, 22.50, 23.30, 0.15 Погода 6.25, 23.00 Золотий гусак 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 7.20, 23.35 На слуху 8.35 Паспортний сервіс 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Теніс. Матч чемпіонату світу. Світова група Кубка Федерації. Україна Австралія 13.10 Борхес 14.00 Д/ф “Трипілля. Забута цивілізація Старої Європи” 15.20 Фолькmusic 16.30, 3.55 Т/с “Анна Піль” 17.30 Твій дім2 17.50 Вікно в Америку 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 Що там з Євробаченням? 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Перша шпальта 19.50 З перших вуст 19.55 Вересень 20.20, 4.40 Про головне 21.30, 5.35 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Епоха честі” 22.35 Обличчя війни 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 2.10 Біатлон. Чемпіонат світу. І етап. Гонка переслідування 10км (жінки) 3.00 Біатлон. Чемпіонат світу. І етап. Гонка переслідування 12,5км (чоловіки)

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля 3” 10.55, 12.25 “Міняю жінку 3” 12.20 Налаштування нових параметрів супутникового мовлення теле каналу 1+1 шляхом пересканування транспондера 11766 H на супутнику Astra 4A (Sirius 4) 12.55, 0.30 “Ліга сміху” 16.00 “Казкова Русь”

телепрограма ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.30 Т/с “Останній москаль” 22.00 “Гроші” 23.15, 3.15 Т/с “Теорія брехні 3”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.25 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.15, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20, 12.25 Х/ф “Кохання з випробувальним терміном” 15.15 “Чекай на мене” 18.00, 19.00 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 0.50, 5.00 “Подробиці” 21.00 Т/с “Рідкісна група крові” 23.00, 3.15 Т/с “Впізнай мене, якщо зможеш” 1.45 Х/ф “Ти будеш моєю” 4.35 Док.проект “Леген ди бандитського Києва”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Культпросвіт” 10.00, 22.10 Т/с “Блондинка” 11.30 “Кіноkids” 11.35, 13.15 “Хітпарад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Чарівниця” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.00 “Зашифровані мистецтвом” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музична хвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55 Гімн України 6.57, 16.10, 16.40, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 “6 соток” 7.00 “Ранок. Кава. Позитив” 9.20 “Слово” 9.25, 13.00, 18.45 “Ці кумедні звірі” 9.30 “Легенди Запоріжжя” 9.55 “Європейський вимір” 10.10 “Кіносеанс +” 10.25 “Кома” 10.40 “Вухаті та хвостаті” 10.55, 16.30 “Нотатки на глобусі” 11.40 “Як це” 11.55 “Києвотека” 12.15 “Рідна мова” 12.20 Д/ф “Сімдесятники Дахно” 12.35 “Кіно і час” 13.05 “Діловий ритм”

13.30 “Чотири лапи” 13.45 “Абетка гурмана” 14.15 “Хочу бути” 14.35 “Мандри Кота Фініка” 14.50 “Віконечко” 15.15 Т/с “Таксі” 16.00, 19.00, 22.00, 23.30 “Телекур’єр” 16.15 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.45 “Рефрен” 17.00 “Книгочей” 17.50 “Урок ... для батьків” 18.15 “Скарби роду” 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Час змін” 19.55 “Арт і Шок” 20.20 “Запорізький вектор” 20.50 “Любий каприз” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Зауваження до влади” 21.40 “Піщані історії” 22.35 “Клуб700” 23.00 “Стоп корупції”

tv5 5.15 “Щоденник шопоголіка” 6.00 “Повідомляємо” 6.15, 9.30 “Казка Домовуші” 6.35 “Сили природи” 7.00 “Ранок з TV5” 9.00 “Переможний голос віруючого з К.Коуплендом” 10.00 “Податковий вісник” 10.10 “Дзвони Православ’я” 10.30 “Домобуд” 11.00 “Запоріжжя. Територія можливостей” 11.45 “Водне життя” 12.15 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Х/ф “Любовний крах” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Планшет” 17.15 “Тижденьспорт” 17.35 “Таємний код зламано” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Донбас сьогодні” 20.20 Т/c “Врятувати боса” 22.50 “Хочу у відпустку” 23.20 Х/ф “Кульове поранення” 1.05 Нічний канал

ICTV 5.50 Служба розшуку дітей 5.55, 19.20 Надзвичайні новини 6.40 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 11.05 Секретний фронт 12.00, 13.20 Х/ф “Близнюки” 12.45, 15.45 Факти. День 14.35, 16.20 Х/ф “Безмежний обрій” 16.55 Х/ф “Європа” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с “На трьох” 22.25 Свобода слова 0.30 Х/ф “Ніндзяубивця” 2.15 Т/с “ЛасВегас2”

3.40 Стоп10 4.30 Факти 4.50 Провокатор

22.40 Новини ТВ5 23.50 Сили природи 1.20 Теорія змови

СТБ

2+2

6.55, 16.00 “Все буде добре!” 8.55 “Все буде смачно!” 9.50 Х/ф “Швидкий поїзд” 11.50 Х/ф “П’ять років та один день” 13.45 “Битва екстрасенсів 16” 18.00, 22.00 “Вікна Новини” 18.30 Т/с “Коли ми вдома” 19.55, 22.35, 1.30 “Слідство ведуть екстрасенси” 23.35 “Давай погово римо про секс 3” 3.32 “Краще на ТВ”

6.00 Мультфільми 8.00 Х/ф “Дюна” 13.40 Д/п “Помста природи” 17.30 “Українські сенсації” 18.30 “Спецкор” 19.00 “ДжеДАІ” 19.30, 20.20 Т/с “Одинак” 21.15 Х/ф “Шпигун по сусідству” 23.05 Х/ф “100 000 000 до н.е.” 0.45 Х/ф “Глибинна бомба” 2.15 Х/ф “Москаль чарівник”

НОВИЙ КАНАЛ 2.55, 2.20 Зона ночі 4.40, 18.00 Абзац 5.35, 6.45 Kids Time 5.36 М/с “Хай живе король Джуліан” 6.46 Зірки під гіпнозом 10.10 Х/ф “Великий Гетсбі” 12.55 Х/ф “Три метри над рівнем неба” 15.20 Х/ф “Три метри над рівнем неба 2: Я тебе хочу” 19.00 Ревізор 22.00 Страсті за ревізором 0.35 Х/ф “Супергерой ське кіно” 2.15 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 1.50 Новини 9.15, 2.40 Зірковий шлях 11.20 Х/ф “Мільйонер” 13.25, 15.30 Т/c “Даша” 18.00 Т/c “Райське місце” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/c “Умови контракту” 23.30 Х/ф “Хроніки Ріддіка” 3.50 Реальна містика 5.20 Т/c “Адвокат”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20 Хроніка подій 7.45 Тижденьcпорт 8.00, 18.30 Ваше здоров’я 8.30, 11.45 Погода 8.35 Хітпарад FMTV 9.15, 17.00 Баскетбол. Суперліга Парі Матч. БК “Запоріжжя” БК “Черкаські мавпи” 10.45 Соціальний патруль 11.15 Квиток у пригоди 11.50, 0.30 Земні катаклізми 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Секретні історії 15.20 Повітряні бої 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 16.50, 20.40, 22.40, 0.20 ПогодаСпорт 19.00 Іду на Ти 19.30, 23.20 Про рибальство всерйоз 20.00 Домовуша 20.20 Навколо світу 20.30, 0.10 Спортогляд 21.40 Він та вона. Бій за життя

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час Time 6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 6.20, 1.55 Огляд преси 6.25, 0.25 Хроніка дня 6.30, 18.45 Місцевий час 6.40, 0.15 Час бізнесу 6.45 Клуб LIFE 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 Інформацій ний ранок 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.20, 21.25 Бізнесчас 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформацій ний день 20.03, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 1.30 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 2.30 Вечірній прайм 0.30 “Люди. Hard Talk”

z ПРИЄМНА ПОДІЯ ПІД ЗВУКИ НЕВМИРАЮЧОГО ВАЛЬСУ… ОЛЕНА СТАХОВА (ТЕКСТ І ФОТО)

АМИ в довгих вечірніх сукнях, чоло віки… ні, всетаки не у фраках, а в Д костюмах (шкода, що не всі надягнули краватки)… Справжній бал! "Олексан дрівський2017", що його до Дня право славної молоді провела у ПК Металургів Запорізька єпархія УПЦ. Танцювали польку, полонез, падеграс, вальси. Для тих, хто не уміє, влаштували майстер клас. А танцюристи з хореографічної студії "PrimaVera" під керівництвом Єв генії Осипової показали бальні танці в усій їхній красі. Душевну атмосферу підсилили виступи членів гуртка пісенної поезії "Обрій" Запо різького гідротехнічного коледжу ЗДІА і об ласного центру туризму та краєзнавства, спорту й екскурсій молоді. З дітьми зай малися аніматори БФ "Посмішка дитини". Діяло ретрофотоательє. Пригощали чаєм з випічкою… Було весело! поділилася одна з учас ниць вечора. Я не вперше побувала на ба

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 9.45 Х/ф “Чорна стріла” 11.20 Х/ф “Батальйони просять вогню” 16.35 Х/ф “Люди в океані” 18.05 Х/ф “Корпус генерала Шубнікова” 19.40 Х/с “Повернення Шерлока Холмса” 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 23.20 “Криве дзеркало” 0.05 Х/ф “Синдбад мореплавець” 2.10 Х/с “Війна Фойла” 3.45 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 лу православної молоді. Цього разу особли во сподобався муніципальний духовий ор кестр під керівництвом Богдана Сапожніко ва. От тільки я… не натанцювалася. Хотіло ся, щоб нам дали більше часу просто по вальсувати…

5.00 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30, 8.30 “Мультфільми” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 10.20 “Три сестри” 11.00, 16.00 “Файна Юкрайна” 12.10, 1.30 “Орел і Реш ка. Шопінг 2016”

14.00, 20.00 “Орел і Реш ка. Ювілейний 2” 15.00, 21.00 “Орел і реш ка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Орел і Решка” 19.00 “Розсміши коміка” 22.00 Х/ф “Кохання та інші неприємності” 23.50 Т/с “Сонна Лощина” 3.00 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.40, 12.00, 12.50, 0.15, 1.10 Т/с “Чемпіон” 6.30 “Таймкод” 7.30, 17.00, 23.10 Т/с “Смерть шпигунам! Прихований ворог” 8.30, 20.40 Т/с “Головні ролі” 9.20 Мультфільми 10.30 Х/ф “Степанова пам’ятка” 13.50, 14.40, 18.50, 19.40 Т/с “Копальня” 15.30, 21.35 Російський акцент 16.00, 18.00, 22.00, 2.00 Новини RTVi 16.10, 18.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 2.30, 4.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктМорітц. Жінки. Швидкісний спуск 3.30, 7.45 Біатлон. Чем піонат світу. Хохфі льцен. Чоловіки. Гон ка переслідування 5.00, 9.30, 19.45 Зимові види спорту. Огляд подій 6.00, 8.30, 12.30, 16.30, 1.05 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Саппоро 7.00 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Жінки. Гонка переслідування 10.30, 18.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктМорітц. Чо ловіки. Комбінація. Швидкісний спуск 13.45, 18.45 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктМорітц. Чо ловіки. Комбінація. Слалом 15.00 Хокей. НХЛ. Регу лярний сезон. Огляд 15.30 Хокей. НХЛ. Регу лярний сезон. “Міннесота” “Детройт” 19.30 Гірські лижі. Чемпі онат світу. Санкт Морітц. Церемонія нагородження 20.25, 21.00 Снукер. Welsh Open

РЕНТВ 4.00, 1.15 “Дивна справа” 5.00 “Документальний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “Новини” 8.00 “Військова таємниця” 10.00 Д/п “Таємниці ста родавніх земель” 11.00, 15.00, 18.00 “Інформаційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря” 13.00 Х/ф “Ріддік” 16.00, 2.15 “Таємниці Чапман” 17.00, 0.15 “Найприго ломшливіші гіпотези” 19.00 Х/ф “Викрасти за 60 секунд” 21.15 “Водити поросійськи” 22.25 Х/ф “Спаун” 3.15 “Територія обману”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.00, 23.25, 23.45, 0.10, 0.30, 0.55, 1.15, 1.40, 2.00, 2.25, 2.45, 3.10, 3.30, 3.50, 5.00, 5.20, 5.45, 12.15, 12.35, 13.00, 13.25, 19.15, 19.35 Ігри розуму 4.15, 4.35, 6.05, 6.30 Наукові дурниці 6.50, 9.55, 13.45 Мегазаводи 7.40, 14.35 Міжнародний аеропорт Дубай 8.25, 16.50 Друга світова війна: Пекло під водою 9.10, 21.40 Паранормальне 10.45, 15.20, 16.05, 18.30, 22.25 Розслідування авіакатастроф

11.30 Прорив 17.35 Історія Бога з Морганом Фріменом 20.00 Антарктика 20.45 Історія Бога з Морганом Фріменом

VIASAT HISTORY 7.10, 17.20 “Друга світова війна: чого варта імперія” 8.00 “Погода, яка змінила хід історії” 8.25, 12.05, 14.45, 16.30, 19.25, 21.10, 22.00, 5.30 “Найбільші містифікації в історії” 9.15, 13.40 “Жінки за доби Реставрації” 10.15, 10.45, 18.10, 4.15 “Неймовірні винаходи” 11.15, 2.35 “Змова” 12.55, 3.25 “Тіні середньовіччя” 15.35, 20.15, 1.40 “Мисливці за міфами” 18.40, 4.45 “Музейні таємниці” 22.50 “The Day When...” 23.50 “Катастрофа європейського єврейства” 0.45 “World War II In Colour” 6.15 “Заборонена історія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Садко”, м/ф “На воді”, “Архангельські новели”, “Олівець і Ляпка веселі мисливці” 4.00, 10.00 М/ф “Летючий корабель”, м/ф “Свято”, “Наздоженивітер”, “Дивний птах”, “І я б зміг...” 5.00, 11.00 М/ф “Снігурка” , м/ф “В пошуках Олуен” 6.30, 12.30 М/ф “Вовчище Сірий хвостище”, “ЧучелоМяучело”, “Вітерець” 7.00, 13.00 М/c “Чебурашка йде до школи”, м/ф “Політ на Місяць”, “Тяп, ляп маляри!”, “Слон і Мураха” 14.00 Х/ф “Міняю собаку на паровоз”, м/ф “Алло! Вас чую!”, “Який звук видає комар?”, “Івашко і БабаЯга”, “Карпуша”, “Кулькаліхтарик” 16.00 М/ф “Хоробрий заєць”, м/ф “Казка про попа і про наймита його Балду”, “Чому ослик затявся?”, “Про джмелів і королів” 17.00 Х/ф “Як стати чоловіком”, м/ф “Коротунець Зелені штанці”, “Лімпопо” 18.30 М/ф “Ми з Джеком”, “Казка”, “Курка на вулиці” 19.00 М/c “Шарман, шарман!”, м/ф “Біжи, струмочку”, “Різні колеса”, “Три мішки хитрощів”, “Топтижко”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00, 23.00 “До та після...” 6.05 “Дванадцятий поверх” 7.30, 10.05, 13.30, 14.45, 16.30, 20.45, 22.00, 0.00, 1.35, 2.40, 4.00 Музична Ностальгія 8.00 “Були Часи” 9.00 Х/ф “Бережи мене, мій талісман” 10.20 “Рокнрол ТВ” 11.00 Фільмвистава “Маленькі комедії великого будинку” 14.00 “... До 16 і старше” 15.00 Х/ф “Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо” 16.55 The Best of “СевАлогія” 17.50 Х/ф “Маленька Віра” 20.00, 2.00 “Минулі Часи” 20.40, 1.50 “Прес експрес” 21.00 “Народжені в СРСР” 0.20 Х/ф “Оглядини” 3.00 “Колба часу”


13

телепрограма ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу 6.15, 7.15, 8.15 Спорт 6.20, 8.20 АгроЕра 6.25, 7.20, 8.25, 17.20, 22.50, 23.30, 0.15 Погода 6.30, 23.00 Золотий гусак 6.45, 7.45, 8.30 Смакота 7.25, 23.35 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Україна на смак 9.25, 18.50 Що там з Євробаченням? 9.35 Д/с “Джон Фітц) жеральд Кеннеді” 10.35 Концертна програ) ма “Україна колядує” 12.15 Суспільний університет 12.40, 21.30, 5.35 Новини. Спорт 13.15 Уряд на зв’язку з громадянами 14.00 Книга.ua 14.30 Вересень 15.20 Театральні сезони 15.45 Д/ф “Клоун іде на манеж. М. Яковченко” 16.15 Мистецькі історії 16.30, 3.15 Т/с “Анна Піль” 17.30 Хто в домі хазяїн? 17.45 М/с “Попелюшка” 18.15, 1.20 Новинний блок 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Утеодин з Майклом Щуром 19.50, 22.45 З перших вуст 19.55 Наші гроші 20.20, 4.40 Про головне 21.50 Т/с “Епоха честі” 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 2.10 Вікно в Америку 2.30 Світло

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 1.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля ) 3” 10.55, 12.25 “Міняю жінку ) 3” 12.20 Налаштування нових параметрів супутнико)вого мовлення теле) каналу 1+1 шляхом пересканування транспондера 11766 H на супутнику Astra 4A (Sirius 4) 12.55, 1.45 “Ліга сміху” 15.35 “Казкова Русь” 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Останній москаль” 22.00 “На ножах” 23.30 “Тіна Кароль. Сила любові та голосу”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 14.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.15, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.20, 12.25, 21.00 Т/с “Рідкісна група крові” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00 Ток)шоу “Стосується кожного” 20.00, 0.50, 5.00 “Подробиці” 23.00, 3.00 Т/с “Впізнай мене, якщо зможеш” 1.45 Х/ф “Випадковий запис” 4.20 Док. проект “Леген) ди бандитського Києва”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день ) сьогодні!” 9.00 “Природа сьогодні” 10.00, 22.10 Т/с “Блондинка” 11.30 “Кіноkids” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 13.15 “Хіт)парад” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС)інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС)спорт” 15.00 “Смачного!” 18.05 “Тонкі сфери”

18.15, 22.00“АЛЕКС)афіша” 18.30 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС)погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Герої землі Запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Роби бізнес” 21.00 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55 Гімн України 6.57, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.00 “Ранок. Кава. Позитив” 9.20, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 “6 соток” 9.25, 13.00, 15.00 “Ці кумедні звірі” 9.30 “Ми ) Запоріжжя! Ми ) Україна” 9.45 “Козацька звитяга” 9.55 “Повір у себе” 10.10 “Загублені в часі” 10.20 “Мандри Великим лугом” 10.35 “Урок … для батьків” 11.00 “Енергоманія” 11.25 “Удосвіта” 11.50 “Шовкова косиця” 12.05 Д/ф “У колі любові Миколи Рушковського” 12.30 “Спадщина” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Мова жестів” 13.45 “Скарби роду” 14.10 “Дитячий світ” 14.25 “4+1” 14.40 “Юні експерти” 14.50 “Етикет” 15.15 Т/с “Таксі” 16.00, 19.00, 22.00, 23.30 “Телекур’єр” 16.15 Д/ф “Тріфон Зарезан” 16.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.35 “Я й це” 17.00 Мультзал 17.15 “Степовики” 17.55 “Шлях до себе” 18.20 “Невідане Закарпаття” 18.45 “Зупинись і здивуйся” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “По суті” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “В майстерні митця” 21.25 “Як це було” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Уряд на зв’язку з громадянами”

tv5 5.25 “Дзвони Православ’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.30 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.00 “Переможний голос віруючого з К.Коуплендом” 10.00 “Про рибальство всерйоз” 10.30 “Хроніка подій” 10.45 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 11.00 “Донбас сьогодні” 11.30 Д/ф “Документальний цикл “Легенди” 12.15, 16.00 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Х/ф “Маленька Фадетта” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.20 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 17.15, 20.20 Т/c “Врятувати боса” 19.45 “Давайте розберемося” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Сага” 1.30 Нічний канал

ICTV 5.35 Дивитись усім! 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Більше ніж правда 11.05 Т/с “Життя і пригоди Мишка Япончика” 12.05, 13.20 Т/с “Відділ 44” 12.45, 15.45 Факти. День 13.40 Х/ф “Країна мавп” 15.20, 16.20, 21.25 Т/с “На трьох” 17.50 Т/с “Котовський” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Громадянська оборона 23.30 Х/ф “Володар перснів. Хранителі персня” 2.40 Т/с “Лас)Вегас)3” 3.20 Стоп)10 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.55 Провокатор

СТБ 7.05, 16.00 “Все буде добре!” 9.05 “МастерШеф” 18.00, 22.00 “Вікна) Новини” 18.30, 23.55 Т/с “Коли ми вдома” 20.00, 22.45 “Мастер Шеф Діти ) 2” 1.15 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 2.55, 2.45 Зона ночі 4.35, 18.00 Абзац 5.30, 7.45 Kids Time 5.35 М/с “Хай живе король Джуліан” 6.50 М/с “Том і Джеррі” 7.46 Київ вдень та вночі 9.40 Серця трьох 15.10 Серця трьох. Постшоу 19.00 Суперінтуїція 22.35 Т/с “Гра Престолів” 0.45 Х/ф “Привиди в Коннектикуті”

УКРАЇНА 6.10, 16.10, 5.20 Т/c “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.10 Новини 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15 Зірковий шлях 11.30, 4.40 Реальна містика 13.30 Т/c “Черговий лікар 2” 15.30 Т/c “Черговий лікар” 18.00 Т/c “Райське місце” 19.45 Ток)шоу “Говорить Україна” 21.00, 23.30 Т/c “Умови контракту” 0.30 Т/c “C.S.I.: Маямі” 3.00 Х/ф “Хроніки Ріддіка”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.50, 18.00, 20.40, 22.40, 1.35 Погода)Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ)5 8.20 Про рибальство всерйоз 8.50 Лінія успіху 9.05 Таємниці світобудови 9.40, 20.30, 1.20 Спортогляд 10.00, 21.40 Він та вона. Бій за життя 10.50 Школа виживання: леви 11.50 Земні катаклізми 12.50 Правила життя 13.40 Святий Валентин у кожному з нас 15.20 Повітряні бої 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 17.00 Загадки планети 18.10 Кордон 18.30 Аномальні явища 19.00 Хочу у відпустку 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30, 0.30 Наука проти містики 3.00 Шосте почуття 3.40 Прокляття скіфських курганів 4.40 Зворотний бік Місяця 5.30 Полювання на НЛО

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 10.45 “Нове Шалене відео по) українськи” 8.30 “Облом.UA.” 8.55 Д/п “Потойбічна Украї)на. “Вбивці розуму”” 9.45 Д/п “Потойбічна Украї)на. “Магічне коло”” 15.00 Х/ф “Земля під ударом” 16.50 Х/ф “Земний апокаліпсис” 18.30 “Спецкор” 19.00 “ДжеДАІ” 19.30, 20.20 Т/с “Одинак” 21.15 Х/ф “Балістика: Екс проти Сівер” 23.00 Х/ф “Великий вибух” 0.55 Т/с “Інспектор Алекс” (2 сезон) 1.50 Х/ф “Камінна душа”14 лютого

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час)Time 6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 6.20, 1.55 Огляд преси 6.25, 0.25 Хроніка дня 6.30, 18.45 Місцевий час 6.40, 0.15 Час бізнесу 6.45 Клуб LIFE 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 7.35, 8.10, 8.25, 8.35 Інформацій) ний ранок 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 8.20, 21.25 Бізнес)час 8.45 Драйв 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформацій) ний день 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 20.03, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 1.30 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 2.30 Вечірній прайм 0.30 “Люди. Hard Talk”

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 9.30, 23.20 “Криве дзеркало” 10.15 Х/ф “Було в батька три сини” 12.50 Х/ф “Майор “Вихор” 16.50 Х/ф “У квадраті 45” 18.10 Х/ф “Викуп” 19.40 Х/с “Повернення Шерлока Холмса” 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 0.05 Х/ф “Як стати щасливим” 1.40 Х/с “Війна Фойла” 3.20 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.00 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30, 8.30 “Мультфільми” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 10.25 “Три сестри” 11.00 “Файна Юкрайна”

12.25 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.20 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 15.20, 21.00 “Орел і реш) ка. Навколосвітня подорож” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Орел і Решка” 19.00 “Розсміши коміка” 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 22.00 “КВК на БІС” 0.40 Т/с “Ти ) моє життя” 2.10 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.50, 12.00, 12.50, 0.15, 1.05 Т/с “Чемпіон” 6.45, 9.20 Мультфільми 7.30, 17.00, 23.10 Т/с “Смерть шпигунам! Прихований ворог” 8.30, 20.40 Т/с “Головні ролі” 10.30 Х/ф “Коли я стану велетнем” 13.50, 14.40 Т/с “Копальня” 15.30, 21.30 Російський акцент 16.00, 18.00, 22.00, 2.00 Новини RTVi 16.10, 18.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 18.50, 19.40 Т/с “Копальня ) 2. Золота лихоманка” 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 2.00, 16.15, 1.45 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 2.30, 15.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Коламбус” ) “Нью) Йорк Рейнджерс” 5.15 Тележурнал WATTS 5.30, 16.30 Біатлон. Чем) піонат світу. Хохфі) льцен. Жінки. Гон) ка переслідування 6.15, 9.00, 17.15 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Чоловіки. Гонка переслідування 7.00, 10.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Саппоро 8.00, 11.45 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт)Морітц. Чоловіки 9.30, 19.45 Зимові види спорту. Огляд подій 11.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт)Морітц. Чоловіки 12.45, 18.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт)Морітц 14.30, 1.00 Стрибки з трампліна: Кубок світу. Пхенчхан. Кваліфікація 19.30 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт)Морітц 20.30, 21.00 Снукер. Welsh Open

РЕНТВ 4.00, 3.00 “Територія обману” 5.00 “Документальний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “Новини” 8.00 “Військова таємниця” 10.00 Д/п “Спадок зоря) них прибульців” 11.00, 15.00, 18.00 “Інформаційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря” 13.00 Х/ф “Викрасти за 60 секунд” 16.00, 2.00 “Таємниці Чапман” 17.00, 1.00 “Найприголом) шливіші гіпотези” 19.00 Х/ф “Напролом” 20.50 “Водити по)російськи” 22.25 Х/ф “Кривавий діамант”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.10, 1.30, 2.15, 10.40, 15.15, 16.00, 18.25, 22.25 Розслідування авіакатастроф 23.55, 3.00, 8.20, 16.45 Антарктика 0.45 Космос: Простір і час 3.45, 17.35, 20.45 Істо) рія Бога з Морга) ном Фріменом 4.35, 5.50, 6.15 Наукові дурниці 5.00, 5.25, 12.10, 12.35, 13.00, 13.20, 19.15, 19.35 Ігри розуму 6.40, 9.55, 13.45 Мегазаводи 7.30, 14.30 Міжнародний аеропорт Дубай 9.05, 21.35 Паранормальне 11.25 Прорив 20.00, 20.20 Наукові дурниці 4

VIASAT HISTORY 7.00 “Друга світова війна: чого варта імперія” 7.55, 6.20 “Погода, яка змінила хід історії” 8.20, 14.40, 19.20, 5.25 “The Day When...” 9.15, 22.50 “Жінки за доби Реставрації” 10.15, 10.45, 18.10, 4.10 “Неймовірні винаходи” 11.15, 2.30 “Змова” 12.05, 16.25, 21.10 “Най) більші містифікації в історії” 12.55, 3.20 “Тіні середньовіччя” 13.45 “Видатні жінки в світовій історії” 15.35, 20.15, 1.35 “Мис) ливці за міфами” 17.15 “Холодна війна: під) водне протистояння” 18.35, 4.40 “Музейні таємниці” 22.00 “Загублений світ Олександра Великого” 23.50 “Шість королев Генріха VIII” 0.40 “World War II In Colour”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Міняю собаку на паровоз”, м/ф “Алло! Вас чую!”, “Який звук видає комар?”, “Івашко і Баба)Яга”, “Карпуша”

4.00, 10.00 М/ф “Хоробрий заєць”, м/ф “Казка про попа і про наймита його Балду”, “Чому ослик затявся?” 5.00, 11.00 Х/ф “Як стати чоловіком”, м/ф “Коротунець ) Зелені штанці”, “Лімпопо” 6.30, 12.30 М/ф “Ми з Джеком”, “Казка”, “Курка на вулиці” 7.00, 13.00 М/c “Шар) ман, шарман!”, м/ф “Біжи, струмочку”, “Різні колеса”, “Три мішки хитрощів” 14.00 Х/ф “Найкрасиві) ший кінь”, м/ф “Но) вели про космос”, “Спортландія”, “Метаморфоза” 16.00 М/ф “Фока ) на всі руки дока”, м/ф “Головний зоря) ний”, “Як каченя) музикант стало футболістом” 17.00 Х/ф “Стороннім вхід дозволено”, м/ф “Якось”, “Федорине горе” 18.30 М/ф “Пригоди Чи) чикова. Манілов”, “Робінзон і літак”, “Про Сидорова Вову” 19.00 М/c “Шарман, шарман!”, м/ф “Квартет”, “Стадіон Шкереберть”, “Незнайко вчиться”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00 Фільм)вистава “Маленькі комедії великого будинку” 7.30, 8.45, 10.30, 14.45, 16.00, 19.35, 20.40, 1.30, 4.05 Музична Ностальгія 8.00 “... До 16 і старше” 9.00 Х/ф “Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо” 10.55 The Best of “СевАлогія” 11.50 Х/ф “Маленька Віра” 14.00, 20.00 “Минулі Часи” 14.40, 19.50 “Прес) експрес” 15.00, 21.00 “Народжені в СРСР” 17.00, 2.00 “Були Часи” 17.55 “Ранкова пошта” 18.25 Фільм)вистава “Алі)Баба та 40 розбійників” 22.00 Д/ф “Діти ХХ з’їзду” 22.45 Музична Ностальгія 23.00 “До та після...” 0.05 “Дванадцятий поверх” 3.00 Х/ф “Бережи мене, мій талісман” 4.20 “Рок)н)рол ТВ”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен) ня від приватних осіб у розділи: проE дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо) шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого) лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14 15 лютого СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 22.50, 23.30, 0.15 Погода 6.25, 23.00 Золотий гусак 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 7.20, 23.35 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Україна на смак 9.25, 18.50 Що там з Євробаченням? 9.35 Д/с “Джон Фітцжеральд Кеннеді” 10.35 Д/ф “Марко Вовчок. Таємнича зірка” 11.00 Засідання Кабінету Міністрів України 13.15 Наші гроші 14.00 Війна і мир 15.25, 2.10 Біатлон. Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 15км (жінки) 17.25, 3.55 Т/с “Анна Піль” 18.15, 1.20 Новинний блок 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Д/ф “Простір толерантності. Коріння, кров і душа” 19.50 З перших вуст 19.55 Слідство. Инфо 20.20, 4.40 Про головне 21.30, 5.35 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Епоха честі” 22.40 Мегалот 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля = 3” 10.55, 12.25 “Міняю жінку = 3” 12.20 Налаштування нових параметрів супутни= кового мовлення теле=каналу 1+1 шляхом перескану= вання транспондера 11766 H на супутнику Astra 4A (Sirius 4) 12.55 “Ліга сміху 2015” 15.30 “Казкова Русь” 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Останній москаль” 22.00 “Одруження наосліп 3” 23.30, 3.00 Т/с “Теорія брехні = 3” 0.45 “Ліга сміху”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 14.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.15, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.20, 12.25, 21.00 Т/с “Рідкісна група крові” 15.50, 16.45 “Речдок”

телепрограма ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО 18.00, 19.00 Ток=шоу “Сто= сується кожного” 20.00, 0.50, 5.00 “Подробиці” 23.00, 3.15 Т/с “Впізнай мене, якщо зможеш” 1.45 Х/ф “Іван Франко” 4.35 Док. проект “Легенди бандитського Києва”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день = сьогодні!” 9.00 “Природа сьогодні” 10.00, 22.10 Т/с “Блондинка” 11.30 “Кіноkids” 11.35 “Для маленької компанії” 12.40, 13.00, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 12.50 “Комуналка” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС=інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС=спорт” 15.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 18.00 “Експонат” 18.15, 22.00 “АЛЕКС=афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС=погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.00 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Особиста справа” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55 Гімн України 6.57, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.00 “Ранок. Кава. Позитив” 9.20, 16.10, 17.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 “6 соток” 9.30 “До чистих джерел” 9.55 “Зелений бум” 10.25 “Карта Прикарпаття” 10.40 “Галерея образів” 10.55 “Кохання в житті великих українців” 11.25 “Арт і Шок” 11.50, 14.50 “Люди і долі” 12.10 Д/ф “Павло Загребель=ний. До запитання” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “4+1” 13.45 “Мандрики! 14.05 “Хочу бути” 14.25 “Уроки історії: події та постаті” 15.15 Т/с “Таксі” 16.00, 19.00, 22.00, 23.30 “Телекур’єр” 16.25 “Козацька звитяга” 16.35 “Час змін” 17.15 Мультзал 17.55 “Азбука смаку” 18.05 “Вухаті та хвостаті” 18.20 “Шлях до себе” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Відкрита студія” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Любий каприз” 21.25 “Кулінарія від Андрія” 21.35 “Європейський вимір” 22.35 “Клуб=700” 23.00 “Діловий ритм”

tv5 5.15 “Про рибальство всерйоз” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.30 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.00 “Переможний голос віруючого з К.Коуплендом” 10.00 “Хочу у відпустку” 10.30 “Іду на Ти”

11.00 “Давайте розберемося” 11.30 Д/ф “Документальний цикл “Легенди”” 12.15, 16.00 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 М/ф “Горбань із Нотр=Дама” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.05 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 17.15 Т/c “Врятувати боса” 19.45 “Павутиння” 20.20 Т/c “Детектив” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 Х/ф “Сутичка” 1.15 Нічний канал

ICTV 5.35 Дивитись усім! 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.00 Громадянська оборона 10.55, 17.45 Т/с “Котовський” 11.50, 13.20 Х/ф “Володар перснів. Хранителі персня” 12.45, 15.45 Факти. День 16.10, 21.25 Т/с “На трьох” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 23.20 Х/ф “Володар перснів. Дві вежі” 2.40 Т/с “Лас=Вегас=3” 3.20 Стоп=10 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.50 Провокатор

СТБ 6.30, 16.00 “Все буде добре!” 8.30 “МастерШеф” 18.00, 22.00 “Вікна=Новини” 18.30, 0.05 Т/с “Коли ми вдома” 20.00, 22.45 “МастерШеф Діти = 2” 1.35 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.55, 18.00 Абзац 5.50, 7.10 Kids Time 5.51 М/с “Хай живе король Джуліан” 7.11 Т/с “Клініка” 10.20 Київ вдень та вночі 12.25, 19.00 Вар`яти 14.15, 16.05 Половинки 22.20 Т/с “Гра Престолів” 1.45 Х/ф “Привиди в Коннектикуті 2”

УКРАЇНА 6.10, 16.10, 5.20 Т/c “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.50 Новини 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.40 Зірковий шлях 11.30, 4.30 Реальна містика 13.30 Т/c “Черговий лікар 2” 15.30 Т/c “Черговий лікар” 18.00 Т/c “Райське місце” 19.45 Ток=шоу “Говорить Україна” 21.00, 23.30 Т/c “Умови контракту” 0.30 Т/c “C.S.I.: Маямі”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.40, 8.10, 10.00, 17.50, 20.40, 22.40, 1.40 Погода=Спорт 6.45 Запоріжжя. Територія можливостей 7.30, 22.50 Новини ТВ=5 8.20, 19.15 Секретні території

9.10 Чоловічі розваги 9.25 Давайте розберемося 9.50, 20.30, 1.30 Спортогляд 10.20 Найнебезпечніші тварини 11.50 Дика планета 12.50 Правила життя 13.40, 1.50 Містична Україна 14.30 Секретні історії 15.20 Повітряні бої 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 17.00 Загадки планети 18.00, 23.30 Донбас сьогодні 18.30 Історія криміналістики 20.00 Домовуша 21.40 Він та вона. Бій за життя 0.00 Щоденник шопоголіка 0.30 Кулінарне шоу “Вінегрет” 1.10 Лінія успіху

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Нове Шалене відео по=українськи” 8.30, 10.55 “Облом.UA.” 8.55 “Секретні матеріали” 16.50, 23.15 Х/ф “Небез= печне мистецтво” 18.30 “Спецкор” 19.00 “ДжеДАІ” 19.30, 20.20 Т/с “Одинак” 21.15 Х/ф “Закон доблесті” 0.55 Т/с “Інспектор Алекс” (2 сезон) 1.50 Х/ф “Чорна долина”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час=Time 6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 6.20, 1.55 Огляд преси 6.25, 0.25 Хроніка дня 6.30, 18.45 Місцевий час 6.40, 0.15 Час бізнесу 6.45 Клуб LIFE 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 Інформаційний ранок 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.20, 21.25 Бізнес=час 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 20.03, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 1.30 Студія 112

19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 2.30 Вечірній прайм 0.30 “Люди. Hard Talk”

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.30, 23.20 “Криве дзеркало” 11.15 Х/ф “Як стати щасливим” 12.55 Х/ф “Поклич мене в далечінь світлу” 14.40, 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 16.30 Х/ф “Салон краси” 18.10 Х/ф “Ти = мені, я = тобі” 19.40 Х/с “Записки про Шерлока Холмса” 0.05 Х/ф “Успіх” 1.40 Х/с “Війна Фойла” 3.15 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.00 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30, 8.30 “Мультфільми” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 10.25 “Три сестри” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.20, 21.00 “Орел і решка. Навколосвітня подорож” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Орел і Решка” 19.00 “Розсміши коміка” 22.00 “КВК на БІС” 0.40 Т/с “Ти = моє життя” 2.00 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.50, 12.00, 12.50, 0.15, 1.05 Т/с “Чемпіон” 6.45, 9.20 Мультфільми 7.30 Т/с “Смерть шпигу= нам! Прихований ворог” 8.30, 20.40 Т/с “Головні ролі” 10.30 Х/ф “Учитель співу” 13.50, 14.35, 18.50, 19.40 Т/с “Копальня = 2. Золота лихоманка” 15.30, 21.30 Російський акцент 16.00, 18.00, 22.00, 2.00 Новини RTVi 16.10, 18.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 17.05, 23.10 Т/с “Смерть шпигунам! Ударна хвиля” 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 2.00, 19.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Піттсбург” = “Ванкувер” 4.45 Тележурнал WATTS 5.00, 8.45 Зимові види спорту. Огляд подій 5.45, 8.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт=Морітц. Команди 6.30, 9.30 Біатлон. Чемпі= онат світу. Хохфі= льцен. Жінки. Гонка переслідування

7.00, 11.45 Стрибки з трампліна: Кубок світу. Пхенчхан. Кваліфікація 10.00 Стрибки з трампліна: Кубок світу. Пхенчхан. Жінки 12.45, 17.00 Стрибки з трампліна: Кубок світу. Пхенчхан 14.45, 18.30, 1.00 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Жінки. Індивідуальна гонка 20.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 21.00 Снукер. Welsh Open

РЕНТВ 4.00, 8.00, 3.00 “Територія обману” 5.00 “Документальний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “Новини” 10.00 Д/п “НЛО. Друге пришестя” 11.00, 14.55, 18.00 “Інформаційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря” 13.00 Х/ф “Напролом” 16.00, 2.00 “Таємниці Чапман” 17.00, 0.00 “Найприголомшливі ші гіпотези” 19.00 Х/ф “Ромео має померти” 21.10 “Всім по котику” 22.25 Х/ф “Велика гра” 1.00 “Дивна справа”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.10, 1.25, 2.10, 10.40, 15.20, 16.05, 18.25, 22.20 Розслідування авіакатастроф 23.55, 0.20, 3.00, 3.20, 8.15, 8.40, 16.50, 17.10 Наукові дурниці 4 0.40 Космос: Простір і час 3.45, 17.35 Історія Бога з Морганом Фріменом 4.35, 5.50, 6.15 Наукові дурниці 5.00, 5.25, 12.15, 12.35, 13.00, 13.20, 19.15, 19.35 Ігри розуму 6.40, 9.55, 13.45 Мегазаводи 7.30, 14.30 Міжнародний аеропорт Дубай 9.05, 21.35 Паранормальне 11.30 Прорив 20.00 Золото Юкону 20.45 Історія Бога з Морганом Фріменом

VIASAT HISTORY 7.00 “Друга світова війна: чого варта імперія” 7.55, 18.45, 4.25 “Музейні таємниці” 8.40, 14.45, 19.30, 5.15 “Американські принцеси на мільйон доларів” 9.30, 13.50 “Видатні жінки в світовій історії” 10.20, 10.50, 18.15, 4.00 “Неймовірні винаходи” 11.20, 2.25 “Змова” 12.10, 16.30, 21.10 “Найбільші містифікації в історії” 13.00, 23.00, 3.15 “Тіні середньовіччя” 15.35, 20.20, 1.30 “Мисливці за міфами”

17.20 “Холодна війна: підводне протистояння” 22.00 “Кельти: кров’ю і залізом” 23.50 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.35 “World War II In Colour” 6.05 “Скарби Ермітажу”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Найкрасивіший кінь”, м/ф “Новели про космос”, “Спортландія”, “Метаморфоза”, “Зайченя і муха” 4.00, 10.00 М/ф “Фока = на всі руки дока”, м/ф “Головний зоряний”, “Як каченя=музикант стало футболістом”, “Привіт друзям” 5.00, 11.00 Х/ф “Стороннім вхід дозволено”, м/ф “Якось”, “Федорино горе” 6.30, 12.30 М/ф “Пригоди Чичикова. Манілов”, “Робінзон і літак”, “Про Сидорова Вову” 7.00, 13.00 М/c “Шарман, шарман!”, м/ф “Квартет”, “Стадіон Шкереберть”, “Незнайко вчиться”, “Крилатий, волохатий та маслений” 14.00 Х/ф “Сонце в кишені”, м/ф “Сарміко”, “Домашній цирк”, “Це що за птах?”, “Журавлине пір’я”, “Морожені пісні” 16.00 М/ф “Жабка= мандрівниця”, м/ф “Тигреня на соняшнику”, “Мурзилка і велетень”, “Мишеня і кішка”, “Крила дядечка Марабу” 17.00 Х/ф “Пригоди маленького тата”, м/ф “Стьопа = моряк” 18.30 М/ф “Цуценя і стара капця”, “Примхлива Юля”, “Дереза” 19.00 М/c “Шарман, шарман!”, м/ф “Петя і Червона Шапочка”, “Цапеня”, “Хочу буцатися!”, “Чиї в лісі шишки?”

НОСТАЛЬГІЯ 5.50 Х/ф “Маленька Віра” 8.00, 14.00, 20.00 “Минулі Часи” 8.40, 13.50, 19.50 “Прес= експрес” 8.45, 10.00, 13.35, 14.40, 17.50, 19.30, 20.40, 1.30, 2.45, 4.30 Музична Ностальгія 9.00, 15.00, 21.00 “Народжені в СРСР” 11.00 “Були Часи” 11.55 “Ранкова пошта” 12.25 Фільм=вистава “Алі= Баба та 40 розбійників” 16.00, 22.00 Д/ф “Діти ХХ з’їзду” 16.45 Музична Ностальгія 17.00 “Заспіваймо, друзі!” 18.00 Х/ф “Чужа рідня” 23.00 Фільм=вистава “Маленькі комедії великого будинку” 2.00 “... До 16 і старше” 3.00 Х/ф “Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо” 4.55 The Best of “СевАлогія”

z НЕ ПРОПУСТІТЬ!

…КОЛИ КВІТКА СТАЄ ЗІРКОЮ ВІТАЛІНА МОСКОВЦЕВА (ТЕКСТ І ФОТО), "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

ЕРСОНАЛЬНА виставка Інги Янко П вич, що триватиме у відділі мис тецтв обласної універсальної науко вої бібліотеки до 25 лютого, назива ється напрочуд точно: "Обереги". Ще б пак! Як краще скажеш про мереживні витинанки, сповнені тепла лялькимо танки і навіть композиції в унікальній авторській техніці, де фольклорний символ сонця хрест сплетений із ниток та трави. Директор обласного художнього музею Ін= га Янкович = відомий в нашій області мис= тецтвознавець. Але ще й = творча натура, яку полонили образи народного мистецтва. Кола, зірки, хрести, птахи = зрозумілі їй за= кодовані послання наших предків. Папір, нитки, засушені трави, ганчірки = не тривкі, зворушливо недовговічні матеріали. Але Інга Янкович перетворює їх на знаки космосу й вічності. Паперовий Івасик=Теле=

сик пливе у срібному човні місяця… Храми й дзвіниці перетворюються на промені сон= ця… Квітка стає зіркою, а поміж пелюстків прозирають людські обличчя… Доброта і мудрість нехитрих ганчір'яних ляльок = май= же абсолют… А хрести з трави = символи нескінченного життя… В обласному художньому музеї Інга Ян= кович організовує майстер=класи з на= родного мистецтва. Напередодні Нового року і Різдва, приміром, учить вирізувати з паперу янголів й інші знаки зимових свят. Кілька років тому, після такого май= стер=класу, Інга Адольфівна подарувала мені три паперові сніжинки. Щозими скот= чем прикріпляю їх до віконного скла = і кім= ната одразу сповнюється святковим нас= троєм, а вишуканий візерунок викликає захоплені вигуки гостей. Так просто = і та= ке диво! Перед Великоднем Інга Янкович прово= дить писанкові майстер=класи: мабуть, бу= дуть вони і цього року. Хоча… Кожен може навчитися вирізувати витинанки, шити ляльки=мотанки, розписувати яєчка. Та не кожен при цьому здатний створити свій Космос. А в Інги Янкович він є.


15

телепрограма ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

16 лютого ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу 6.15, 7.15, 8.15 Спорт 6.20, 8.20 АгроЕра 6.25, 7.20, 8.25, 11.35, 22.50, 23.30, 0.15 Погода 6.30, 23.00 Золотий гусак 6.45, 7.45, 8.30 Смакота 7.25, 23.35 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Україна на смак 9.25, 18.50 Що там з Євробаченням? 9.35 Д/с “Джон Фітцжеральд Кеннеді” 11.45 Орегонський путівник 12.15 Суспільний університет 12.40, 21.30, 5.35 Новини. Спорт 13.15 Слідство. Инфо 14.00 Надвечір’я. Долі 15.25, 2.10 Біатлон. Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км (чоловіки) 17.25 Т/с “Анна Піль” 18.15, 1.20 Новинний блок 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Д/ф “Гайдамацьким шляхом” 19.50 З перших вуст 19.55 “Схеми” з Наталією Седлецькою 20.20, 4.40 Про головне 21.50 Т/с “Епоха честі” 22.35 Обличчя війни 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 4.10 Уряд на зв’язку з громадянами

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілляA3” 11.00, 12.25 “Міняю жінкуA3” 12.20 Налаштування нових параметрів супутникового мовлення телеканалу 1+1 шляхом пересканування транспондера 11766 H на супутнику Astra 4A (Sirius 4) 13.00, 0.45 “Ліга сміху” 15.30 “Сказочная Русь” 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.30, 2.55 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Останній москальA2” 22.00 “Чотири весілляA6” 23.00 “Право на владу 2017”

ІНТЕР 6.00, 5.40 Мультфільм 6.20, 14.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.15, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.20, 12.25, 21.00 Т/с “Рідкісна група крові” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00 ТокAшоу “Стосується кожного” 20.00, 0.50, 5.00 “Подробиці” 23.00, 3.10 Т/с “Впізнай мене, якщо зможеш”

1.45 Х/ф “Повість про перше кохання” 4.30 Док.проект “Легенди бандитського Києва”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день A сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 “Природа сьогодні” 9.30 “Для маленької компанії” 10.00, 22.50 Т/с “Блондинка” 11.30 “Кіноkids” 11.35, 13.15, 15.00 “ХітA парад” 11.45, 19.00 “Чарівниця” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.25 “Експонат” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСAінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСAспорт” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКСA афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСAпогода” 20.00 “Доктор online” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55 Гімн України 6.57, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.00 “Ранок. Кава. Позитив” 9.20, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 “6 соток” 9.25, 13.00, 23.50 “Ці кумедні звірі” 9.30 “Наодинці з усіма” 9.55 “Галерея образів” 10.15 “Кохання в житті великих українців” 10.30 “Мандри” 10.50 “Так було” 11.05 “Ми A українські” 11.30 “Кулінарія від Андрія” 11.45 “Азбука смаку” 12.00 “Уроки історії: події та постаті” 12.25 “Мандри Кота Фініка” 12.40 “Юні експерти” 12.45 “Нотатки на глобусі” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Миколаївський зоопарк” 13.55 Д/ф “Сімдесятники. Сергій Параджанов” 15.10 “Невигадані історії” 15.15 Т/с “Таксі” 16.00, 19.00, 22.00, 23.30 “Телекур’єр” 16.20 “Смакота” 16.30 “Як це було” 16.55 “Європейський вимір” 17.10 Мультзал 17.55 “Уряд на зв’язку з громадянами” 18.20 “Чотири лапи” 18.35 “Етикет” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Рефрен” 21.25 “Зроблено в Європі” 21.40 “Степовики” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Стоп корупції”

tv5 5.15 “Хочу у відпустку” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.30 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.00 “Переможний голос віруючого з К.Коуплендом” 10.00 “Щоденник шопоголіка” 10.30 “Про риболовлю всерйоз” 11.00 “Павутиння”

11.30 Документальний цикл “Легенди” 12.15, 16.00 “Моя правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 М/ф “Горбань із НотрAДаму” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 17.15, 20.20 Т/c “Детектив” 19.45 “Соціальний патруль” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Сипучі піски” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.35 Дивитись усім! 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.55 Секретний фронт 10.50, 17.50 Т/с “Котовський” 11.50, 13.20 Х/ф “Володар перснів. Дві вежі” 12.45, 15.45 Факти. День 16.10, 21.25 Т/с “На трьох” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.25 Х/ф “Апокаліпсис наших днів” 3.00 Т/с “ЛасAВегасA3” 3.40 СтопA10 4.30 Служба розшуку дітей 4.35 Студія Вашингтон 4.40 Факти

СТБ 6.35, 16.00 “Все буде добре!” 8.20 “Все буде смачно!” 9.20 “МастерШеф” 18.00, 22.00 “ВікнаA Новини” 18.30, 1.10 Т/с “Коли ми вдома” 20.00, 22.45 “Я соромлюсь свого тілаA4” 0.00 “Один за всіх” 2.45 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.15, 2.20 Служба розшуку дітей 3.20, 2.25 Зона ночі 5.10, 18.00 Абзац 6.05, 7.55 Kids Time 6.06 М/с “Хай живе король Джуліан” 7.56 Т/с “Клініка” 10.25 Київ вдень та вночі 12.35 Вар’яти 19.00 СуперінтуїціяA2 22.20 Т/с “Гра Престолів” 0.05 Х/ф “Останній з могіканів”

УКРАЇНА 6.10, 16.10, 5.20 Т/c “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.50 Новини 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.40 Зірковий шлях 11.30, 4.30 Реальна містика 13.30 Т/c “Черговий лікарA2” 15.30 Т/c “Черговий лікар” 18.00 Т/c “Райське місце” 19.45 Футбол. Ліга Європи УЄФА. “Сельта” A “Шахтар” 22.00, 23.30 Т/c “C.S.I.: Маямі”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 10.00, 17.50, 20.40, 22.40, 1.40 ПогодаAСпорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВA5 8.20, 19.00 Щоденник шопоголіка 8.45 Генезис 9.30 Хочу у відпустку 9.50, 20.30, 1.30 Спортогляд

10.10, 21.40 Він та вона. Бій за життя 10.50 Найнебезпечніші тварини 11.50 Дика планета 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Секретні історії 15.20 Повітряні бої 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 17.00 Загадки планети 18.00 Павутиння 18.30 У пошуках торнадо 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 23.30 Про риболовлю всерйоз 0.00 Планшет 1.50 Брама часу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 10.55 “Нове Шалене відео поA українськи” 8.30 “Облом.UA.” 8.55 “Люстратор” 16.30 Х/ф “Закон доблесті” 18.30 “Спецкор” 19.00 “ДЖЕДАІ” 19.30, 20.20 Т/с “Одинак” 21.15 Х/ф “Бермудські щупальця” 23.00 Х/ф “Біжи, не озираючись” 1.10 Т/с “Інспектор Алекс” 2.05 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасA Time 6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 6.20, 1.55 Огляд преси 6.25, 0.25 Хроніка дня 6.30, 18.45 Місцевий час 6.40, 0.15 Час бізнесу 6.45 Клуб LIFE 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 Інформаційний ранок 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.20, 21.25 БізнесAчас 8.45 Драйв 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 20.03, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 1.30 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 2.30 Вечірній прайм 0.30 “Люди. Hard Talk”

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.30, 23.20 “Криве дзеркало” 11.15 Х/ф “Шанс” 12.45 Х/ф “Повернення немає” 14.35, 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 16.25 Х/ф “П’ять хвилин страху” 18.00 Х/ф “Небезпечно для життя” 19.40 Х/с “Записки про Шерлока Холмса” 0.05 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу” 2.25 Х/с “Війна Фойла” 4.05 Кіноляпи 4.45 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

К1 5.00 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30, 8.30 “Мультфільми” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 10.25 “Три сестри” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Орел і Решка” 19.00 “Розсміши коміка” 22.00 “КВК на БІС” 0.40 Т/с “Ти A моє життя” 2.15 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.50, 12.00, 12.50, 0.15, 1.05 Т/с “Чемпіон” 6.45, 9.20 Мультфільми 7.30, 17.00, 23.10 Т/с “Смерть шпигунам! Ударна хвиля” 8.30, 20.40 Т/с “Головні ролі” 10.45 Х/ф “Йшов собака по роялю” 13.50, 14.35, 18.50, 19.40 Т/с “Копальня A 2. Золота лихоманка” 15.30, 21.35 Російський акцент 16.00, 18.00, 22.00, 2.00 Новини RTVІ 16.10, 18.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 2.00, 5.00, 9.30, 19.45, 1.45 Зимові види спорту. Огляд подій 2.30 Стрибки з трампліна: Кубок світу. Пхенчхан. HS 140 4.00, 8.30 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Жінки. Індивідуальна гонка 5.30, 17.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “СанAХосе” A “Флорида” 8.15 Тележурнал WATTS 10.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктAМорітц. Команди 10.30 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктAМорітц. Жінки. СлаломA гігант. 1 спроба 11.45 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Пхенчхан. HS 140

Єдина україномовна газета у Запорізькій області "Запорізька правда" запрошує до співпраці ак? тивних, відповідальних і патрі? отично налаштованих людей для розповсюдження газети. Детальніше за телефоном: (061) 787?54?21 13.45, 18.45 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктAМорітц. Жінки. СлаломA гігант. 2 спроба 15.00, 1.00 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Чоловіки. Індивідуальна гонка 17.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 19.30 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктAМорітц. Церемонія нагородження 20.30, 21.00 Снукер. Welsh Open. Четвертий день

РЕНТВ 4.00, 3.10 “Територія обману” 5.00, 8.00 “Документальний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “Новини” 11.00, 15.00, 18.00 “Інформаційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря” 13.00 Х/ф “Ромео має померти” 16.00, 2.10 “Таємниці Чапман” 17.00, 0.10 “НайприголомA шливіші гіпотези” 19.00 Х/ф “Посейдон” 20.50 “Дивитися всім!” 22.25 Х/ф “Смертельний удар” 1.10 “Дивна справа”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.10, 1.25, 2.10, 10.45, 15.20, 16.05, 18.25, 22.30 Розслідування авіакатастроф 23.55, 2.55, 8.25, 16.50 Золото Юкону 0.40 Космос: Простір і час 3.40, 17.35 Історія Бога з Морганом Фріменом 4.35, 5.45, 6.05, 6.30 Наукові дурниці 5.00, 5.20, 12.15, 12.40, 13.00, 13.25, 19.15, 19.35 Ігри розуму 6.55, 9.55, 13.45 Мегазаводи 7.40, 14.35 Міжнародний аеропорт Дубай 9.10, 21.45 Паранормальне 11.30, 21.00 Прорив 20.00 Розслідування авіакатастроф

VIASAT HISTORY 7.00 “Друга світова війна: чого варта імперія” 7.55, 18.40, 4.30 “Музейні таємниці” 8.40, 13.00, 14.45, 19.25, 3.20, 5.15 “Тіні середньовіччя” 9.25, 13.50 “Видатні жінки в світовій історії” 10.20, 10.50, 18.15, 4.05 “Неймовірні винаходи” 11.20, 2.30 “Змова” 12.10, 16.30, 21.10 “Найбільші містифікації в історії” 15.35, 20.15, 1.35 “Мисливці за міфами” 17.20 “Холодна війна: підводне протистояння” 22.00 “Шість королев Генріха VIII”

22.50 “Американські принцеси на мільйон доларів” 23.40 “Як хвороби монархів змінили історію” 0.40 “World War II In Colour” 6.05 “Заборонена історія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Сонце в кишені”, м/ф “Сарміко”, “Домашній цирк”, “Це що за птах?”, “Журавлине пір’я”, “Морожені пісні” 4.00, 10.00 М/ф “ЖабкаA мандрівниця”, м/ф “Тигреня на соняшнику”, “Мурзилка і велетень”, “Мишеня і кішка”, “Крила дядечка Марабу” 5.00, 11.00 Х/ф “Пригоди маленького тата”, м/ф “Стьопа A моряк” 6.30, 12.30 М/ф “Цуценя і старі капці”, “Примхлива Юля”, “Дереза” 7.00, 13.00 М/c “Шарман, шарман!”, м/ф “Петя і Червона Шапочка”, “Цапеня”, “Хочу буцатися!”, “Чиї в лісі шишки?” 14.00 Х/ф “Таємниця гірського підземелля”, м/ф “Дайте мені дорогу”, “Начебто”, “Три ведмеді”, “Старі сходи” 16.00 М/ф “Серце сміливця”, м/ф “Знову двійка”, “Четверо з одного двору”, “Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень” 17.00 Х/ф “Таємничий старий”, м/ф “Фантик” 18.30 М/ф “Невдахи”, “Лисиця і ведмідь”, “Весела карусель” 19.00 М/c “Пригоди коника Кузі”, м/ф “Перша скрипка”, “Два богатирі”, “Півник A Золотий гребінець”, “Усіх піймав”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00 “Були Часи” 5.55 “Ранкова пошта” 6.25 ФільмAвистава “АліA Баба та 40 розбійників” 7.35, 8.40, 11.50, 13.30, 14.40, 19.35, 20.40, 22.45, 2.45, 4.00 Музична Ностальгія 7.50, 13.50, 2.40 “ПресA експрес” 8.00, 14.00, 20.00, 2.00 “Минулі Часи” 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 “Народжені в СРСР” 10.00, 16.00, 22.00 Д/ф “Діти ХХ з’їзду” 10.45 Музична Ностальгія 11.00 “Заспіваймо, друзі!” 12.00 Х/ф “Чужа рідня” 17.00 ФільмAвистава “Мир будинку твоєму” 22.55 The Best of “СевАлогія” 23.50 Х/ф “Маленька Віра”


16 17 лютого П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.15 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 17.15, 23.30, 0.15 Погода 6.25 Життєлюб 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 7.20, 23.35 На слуху 8.35 Територія закону 8.40 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Світ на смак. Д/с “Легенди тофу” 9.25, 18.50 Що там з Євробаченням? 9.40 Д/ф “Кенгір. Сорок днів свободи” 11.10 Д/ф “Мій Майдан” 12.15 Суспільний університет 12.40, 21.25, 5.35 Новини. Спорт 13.15 “Схеми” з Наталією Седлецькою 14.00 Віра. Надія. Любов 15.20 Обличчя війни 15.40, 3.10 Біатлон. Чемпіонат світу. Естафета 14х6 км (жінки) 17.25 Т/с “Анна Піль” 18.15, 1.20 Новинний блок 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.25 Війна і мир 20.20, 4.40 Про головне 21.40 Розмова в студії з автором фільму “Герої не вмирають” Володимиром Чистиліним 21.55 Д/ф “Герої не вмирають” 22.55, 5.50 Вічне 23.00 Золотий гусак 23.15 Підсумки 2.10 Музичне турне

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля@3” 10.55, 12.25 “Міняю жінку@3” 12.20 Налаштування нових параметрів супутникового мовлення телеканалу 1+1 шляхом пересканування транспондера 11766 H на супутнику Astra 4A (Sirius 4) 13.00 “Ліга сміху” 15.30 “Сказочная Русь” 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.20 “Ліга сміху @3 2017” 22.25 “Вечірній квартал” 0.20 Х/ф “8 перших побачень” 1.55 Х/ф “За взаємною згодою” 5.00 “Неділя з Кварталом”

ІНТЕР 6.20, 14.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.15, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.20, 12.25 Т/с “Рідкісна група крові” 15.50, 16.45 “Речдок”

телепрограма ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

18.00 Ток@шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.00 “Подробиці” 21.00 “Чорне дзеркало” 23.00 Х/ф “Американський дідусь” 0.40 Х/ф “Миленький ти мій” 2.50 Х/ф “Для родинного вогнища” 4.15 “Чекай на мене”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день @ сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 10.00, 22.10 Т/с “Блондинка” 11.30 “Кіноkids” 11.35, 12.30 “Хіт@парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС@інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС@спорт” 15.00 “Концертний зал” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС@ афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС@погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Fashion club” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55 Гімн України 6.57, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.00 “Ранок. Кава. Позитив” 9.20, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 “6 соток” 9.25, 12.55, 23.50 “Ці кумедні звірі” 9.30 “Люди і долі” 9.55 “Повір у себе” 10.10 “Фреш” 10.25 “Рідна мова” 10.40 “Полігон” 10.55 “Файн арт” 11.20 “Кавовий клуб” 11.45 Д/ф “Сімдесятники. Гресь” 12.40 “Нотатки на глобусі” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Як це було” 13.55 “Спадщина” 14.25 “Віконечко” 14.50 “Хатинка Василинка” 15.15 Т/с “Таксі” 16.00, 19.00, 22.00, 23.30 “Телекур’єр” 16.20 “Мандри Великим Лугом” 16.35 “Зауваження до влади” 17.00 Мультзал 17.15 “Герої” 17.55 “Подорожні замальовки” 18.20 “Просто неба” 18.35 “Карта Прикарпаття” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання. Післямова” 19.55 “Мистецька толока” 20.50 “Будь@який каприз” 21.00 Вечірня казка” 21.15 “Бесіди з лікарем” 21.25 “Спортивний тиждень” 22.35 “Клуб@700” 23.00 “Абетка здоров’я”

tv5 5.15, 10.30 “Ваше здоров’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.30 “Казка Домовуші”

6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.00 “Переможний голос віруючого з К.Коуплендом” 10.00 “Водне життя” 11.00 “Соціальний патруль” 11.30 Документальний цикл “Легенди” 12.15, 16.00 “Моя правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Х/ф “Відділ мертвих листів” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 17.15 Т/c “Детектив” 19.45 “Запоріжжя. Територія можливостей” 20.30 Х/ф “Боротьба” 22.50 “Іду на Ти” 23.20 Х/ф “Зрадниці” 1.00 “Хроніка подій” 1.15 “Тиждень@спорт” 1.30 Нічний канал

ICTV 5.00 Провокатор 5.35 Дивитись усім! 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.50 Інсайдер 10.45, 17.50 Т/с “Котовський” 11.40, 13.20 Х/ф “Апокаліп@сис наших днів” 12.45, 15.45 Факти. День 16.10 Т/с “На трьох” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизель@шоу 23.25 Х/ф “Дівчина з тату дракона” 2.20 Т/с “Лас@Вегас@3” 3.40 Стоп@10 4.40 Факти

СТБ 5.40, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” 8.05 Х/ф “Ми дивно зустрілися” 9.50 Х/ф “На край світу” 18.00, 22.00 “Вiкна@ Новини” 19.55 Х/ф “Це мій собака” 22.35 Х/ф “Кохання на два полюси” 0.30 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.25 Зона ночі 4.50, 18.00 Абзац 5.50, 7.05 Kids Time 5.51 М/с “Хай живе король Джуліан” 7.06 Т/с “Клініка” 9.10 Київ вдень та вночі 11.30 Від пацанки до панянки 19.00 Пацанки. Нове життя 19.55 Варьяти 23.05 Т/с “Гра Престолів”

УКРАЇНА 6.10, 16.10 Т/c “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.50 Новини 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.10 Зірковий шлях 11.30, 3.40 Реальна містика 13.30 Т/c “Черговий лікар@ 2” 15.30 Т/c “Черговий лікар” 18.00 Т/c “Райське місце” 19.45 Ток@шоу “Говорить Україна” 21.00, 23.30 Т/c “Поцілунок долі” 1.15 Т/c “C.S.I.: Маямі”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 10.00, 17.50, 20.40, 22.40, 0.20 Погода@Спорт

7.30, 22.50 Новини ТВ@5 8.20, 18.30 Моя правда 9.10 Щоденник шопоголіка 9.35 Феномен злочинів 9.50, 20.30, 0.10 Спортогляд 10.10, 21.40 Він та вона. Бій за життя 10.50 Найнебезпечніші тварини 11.50, 17.00 Загадки планети 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Секретні історії 15.20 Повітряні бої 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 18.00 Соціальний патруль 19.15 Історія криміналістики 20.00 Домовуша 23.30 Запоріжжя. Територія можливостей 0.30 Підроблена історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Нове Шалене відео по@українськи” 8.30 “Облом.UA.” 8.55 Д/п “Помста природи” 10.55 “Супероблом.UA.” 16.45 Х/ф “Бермудські щупальця” 18.30 “Спецкор” 19.00 “ДЖЕДАІ” 19.25 Х/ф “Універсальний агент” 21.10 Х/ф “Таємний план” 23.00 “Змішані єдиноборства. UFC.” 1.35 Т/с “Інспектор Алекс” 2.30 “Секретні матеріали” 3.20 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час@ Time 6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 6.20, 1.55 Огляд преси 6.25, 0.25 Хроніка дня 6.30, 18.45 Місцевий час 6.40, 0.15 Час бізнесу 6.45 Клуб LIFE 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 Інформаційний ранок 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.20, 21.25 Бізнес@час 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 20.03, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.15 Машина часу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 3.35 У кабінетах 4.25, 5.25 Будемо жити 4.45 Невигадані історії 5.55 Рандеву

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Новини

6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 1.30 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 2.30 Вечірній прайм 0.30 “Люди. Hard Talk”

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.15 “Криве дзеркало” 11.00 Х/ф “Казка про загублений час” 12.25 Х/ф “Салон краси” 14.05 Х/ф “Романс про закоханих” 16.30 Х/ф “Ти @ мені, я @ тобі” 18.05 Х/ф “П’ять хвилин страху” 19.40 Х/с “Записки про Шерлока Холмса” 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 23.20 Х/ф “Супермозок” 1.25 Х/ф “Сніги Кіліманджаро” 3.25 Х/с “Війна Фойла” 5.05 Кіноляпи 5.15 Саундтреки 5.25 Кінотрейлери

К1 5.00 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30, 8.30 “Мультфільми” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 10.25 “Три сестри” 11.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 12.25, 2.20 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.20, 21.00 “Орел і Реш@ ка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Орел і Решка” 19.00, 1.35 “Розсміши коміка” 22.00 “КВК на БІС” 23.00 “КВК” 3.10 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.50, 12.00, 12.50, 0.15, 1.05 Т/с “Чемпіон” 6.45, 9.20 Мультфільми 7.30, 17.05, 23.10 Т/с “Смерть шпигунам! Ударна хвиля” 8.30, 20.40 Т/с “Головні ролі” 10.30 Х/ф “Дивак з п’ятого “Б” 13.50, 14.35, 18.50, 19.40 Т/с “Копальня@2. Золота лихоманка” 15.30, 21.30 Російський акцент 16.00, 18.00, 22.00 Новини RTVІ 16.10, 18.10, 22.25, 3.00 Особлива думка 2.00 “Тайм@код” 3.35, 4.05, 4.30 “Амери@ канський лікнеп”

EUROSPORT 2.30, 7.45 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт@Морітц. Жінки. Слалом@ гігант. 2 спроба 3.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Сент@Луїс” @ “Ванкувер”

5.45 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Пхенчхан. HS 140 7.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт@Морітц. Жінки. Слалом@ гігант. 1 спроба 8.30, 11.45 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Чоловіки. Індивідуальна гонка 9.30, 19.45 Зимові види спорту. Огляд подій 10.15, 13.15, 18.00, 0.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт@Морітц. Чоловіки. Слалом@ гігант. 1 спроба 12.30 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Жінки. Індивідуальна гонка 13.45, 18.45, 0.30 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт@Морітц. Чоловіки. Слалом@ гігант. 2 спроба 15.00, 1.00 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Жінки. Естафета 17.15, 1.45 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 19.30 Гірські лижі. Чемпіо@ нат світу. Санкт@ Морітц. Церемонія нагородження 20.30, 21.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 фіналу

РЕНТВ 4.00, 3.20 “Територія обману” 5.00, 8.00 “Документаль@ ний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30 “Новини” 11.00, 14.55, 18.00 “Інформаційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря” 13.00 Х/ф “Посейдон” 16.00 “Таємниці Чапман” 17.00, 2.20 “Найприголом@ шливіші гіпотези” 19.00 “Хто править світом? 20.50 “Дивитися всім!” 22.00 Х/ф “Останній самурай” 0.40 Х/ф “Небезпечне занурення”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.20, 1.50, 2.40, 10.45, 15.20, 16.05, 18.35, 22.25 Розслідування авіакатастроф 0.05, 3.30, 8.10, 16.50 Розслідування авіакатастроф 1.05 Космос: Простір і час 4.35, 5.50, 6.10 Наукові дурниці 5.00, 5.25, 12.15, 12.40, 13.00, 13.25, 19.25, 19.45 Ігри розуму 6.35, 10.00, 13.45 Мегазаводи 7.25, 14.35 Міжнародний аеропорт Дубай 9.10, 21.40 Паранормальне 11.30, 17.55, 20.55 Прорив 20.10 Друга світова війна: Пекло під водою

VIASAT HISTORY 7.00 “Друга світова війна: чого варта імперія” 7.55, 18.45, 4.35 “Музейні таємниці” 8.40, 14.45, 19.30, 23.50, 5.20 “Шість королев Генріха VIII” 9.30, 13.50 “Видатні жінки в світовій історії”

10.20, 10.50, 18.15, 4.05 “Неймовірні винаходи” 11.20, 2.30 “Змова” 12.10, 16.30, 21.10 “Найбільші містифікації в історії” 13.00, 3.20 “Тіні середньовіччя” 15.35, 20.20, 1.35 “Мисливці за міфами” 17.20 “Холодна війна: підводне протистояння” 22.00 “Мушкетери” 22.50 “Вигнанці” 0.40 “World War II In Colour” 6.05 “Походження сучасних монархій Європи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Таємниця гірського підземелля”, м/ф “Дайте мені дорогу”, “Начебто”, “Три ведмеді”, “Старі сходи” 4.00, 10.00 М/ф “Серце сміливця”, м/ф “Знову двійка”, “Четверо з одного двору”, “Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень” 5.00, 11.00 Х/ф “Таємни@ чий старий”, м/ф “Фантик” 6.30, 12.30 М/ф “Невдахи”, “Лисиця і ведмідь”, “Весела карусель” 7.00, 13.00 М/c “Пригоди коника Кузі”, м/ф “Перша скрипка”, “Два богатирі”, “Півник @ Золотий гребінець”, “Усіх піймав” 14.00 Х/ф “В одне прек@ расне дитинство”, м/ф “Таємниця далекого острова”, “Чужі сліди”, “Лиса і заєць” 16.00 М/ф “Сіра шийка”, м/ф “Жив собі пес” , “Таємниця жовтого куща”, “Музична крамничка”, “Весела карусель” 17.00 Х/ф “Колискова для брата” , м/ф “Баранкін, будь людиною!” 18.30 М/ф “Ілля Муромець”, “Ілля Муромець і Соло@ вей@Розбійник”, “Край, в якому ти живеш” 19.00 М/c “Пригоди коника Кузі”, м/ф “Вогонь”, “Раз, два @ дружно!”, “Кораб@ лик”, “Перший урок”, “Сто ґудзиків”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00 “Заспіваймо, друзі!” 5.50, 7.30, 8.40, 13.35, 14.40, 16.45, 20.40, 22.00, 1.35, 2.40 Музична Ностальгія 6.00 Х/ф “Чужа рідня” 7.50, 1.50 “Прес@експрес” 8.00, 14.00, 20.00, 2.00 “Минулі Часи” 9.00, 15.00, 3.00 “Народжені в СРСР” 10.00, 16.00, 4.00 Д/ф “Діти ХХ з’їзду” 11.00 Фільм@вистава “Мир будинку твоєму” 17.00 “До та після...” 18.25 Х/ф “Шкільний вальс” 21.00 “Колба часу” 23.00 “Були Часи” 23.55 “Ранкова пошта” 0.25 Фільм@вистава “Алі@ Баба та 40 розбійників” 4.45 Музична Ностальгія

z ПРЕМ’ЄРА

МАРІЧКА ВЛАСОВА: "І ЩОБ БУЛА ВОНА БОРОШНЯНАБОРОШНЯНА" ГАЛИНА СОЛОВЙОВА

МИНУЛІ вихідні діти побачили но У ву казку "Колобок". Її прем'єру по казав обласний театр ляльок. Про цю свою постановку розповідає молодий режисер Марічка ВЛАСОВА: @ Задум "Колобка" виник у мене несподіва@ но. Якось я вирішила зробити собі подарунок і пішла у кафе, де всю випічку готують просто на очах у відвідувачів. Надивилася там на тіс@ то, решета, скалки… Відчула, що й собі @ або пиріг спечу, або якусь цікаву виставу зроблю, щоб була вона борошняна@борошняна. Май@ нула здогадка: та це ж "Колобок"! У театрі мене підтримали @ тим більше, що нова казка розрахована на малечу, вихован@ ців дитячих садочків. Своїми фантазіями я поділилася з нашим головним художником

Людмилою Зінов'євою. Це дуже мужня жінка: завжди ведеться на мої провокації. Людмила одразу підхопила ідею про борошняний світ.

Наші головні герої @ Дід та Баба (актори Ната@ лія Сапа і Валерій Арсеній) вдягнені у чудові костюми. Ми звемо їх "парочкою Вишневий Пиріг". Вони живуть серед вареників, пиріж@ ків, пампушок. Всі наші персонажі ніби виліп@ лені з тіста: і зайчик, і вовчик, і ведмедик, і ли@ сичка. Адже в українців навіть є народна тра@ диція: ліпити обереги із солоного тіста. Можна я не розповідатиму про долю на@ шого Колобка? Нехай вона залишиться та@ ємницею для майбутніх глядачів. Запевняю: усе скінчиться добре! Наш Колобок @ не зухвалий неслух. Він добрий і наївний. Чимось схожий на мене. Колобок вирішив подивитися: куди поділася Баба? Він подався до лісу, щоб усім проспі@ вати свої хіти… Наша вистава @ майже мю@ зикл. Композитор Андрій Бесєда написав для Колобка аж шість пісеньок. Вовк співає

народний романс "Ніч яка місячна". Баба @ чарівну колискову "Колисала баба діда" @ унікальна річ! Незаїжджена, мало хто її чув. Уже тільки заради неї можна прийти на нашу виставу. А танцюють казкові герої під іще одну цікаву народну мелодію "Шевчики". Вважаю, театрові ляльок притаманна ос@ вітня й просвітницька місія @ через казкові образи, народні мелодії, танці, співи розпо@ відати про те, що є в Україні прекрасного. Звертатися до дітей на ментальному рівні. Я тяжію до поетичного театру. Нехай ка@ зочка буде веселою, але… вишуканою. Дія нашої казки відбувається навесні, тому про@ відною стала мелодія веснянки: Андрій Бе@ сєда зробив чудове аранжування й написав частину віршів. А в нашої Баби @ справжній "супертанок": ми поєднали елементи сучас@ ного танцю з народною мелодією.


17

телепрограма ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

18 лютого СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 У просторі буття 6.30, 7.00, 8.00, 23.20, 0.15 Погода 6.35 Підсумки 7.05 АгроЕра. Підсумки 7.20 Шефкухар країни 8.10 Смакота 8.35 Тепло. Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.25 М/с “Книга джунглів” 9.50 Хто в домі хазяїн? 10.10 Хочу бути 10.30 Що там з Євробаченням? 10.50 Фолькmusic 12.10 Т/с “Незнайомка з УайлдфеллХоллу” 15.10 Книга.ua 15.40, 2.20 Біатлон. Чемпіонат світу. Естафета 4х7,5 км (чоловіки) 17.15 Чоловічий клуб. Спорт 18.25 Чоловічий клуб 19.00 22.30 Національний відбір учасника від України на “Євробачення 2017” 21.30, 5.35 Новини 22.00 Мистецький пульс Америки 22.50 Мегалот 23.00 Світ on line 23.25 Життєлюб 23.50 Золотий гусак 1.20 Музичне турне 3.45 Д/с “Джон Фітцжеральд Кеннеді”

1+1 6.00 Х/ф “За взаємною згодою” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 10.00 “Гроші” 11.15, 23.10 “Світське життя” 12.15 “Одруження наосліп3” 14.00 “Голос країни7” 16.30, 21.15 “Вечірній квартал” 18.30 “Розсміши коміка” 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 20.15 “Українські сенсації” 0.10 “Ліга сміху3 2017” 2.00 Х/ф “Влада вогню” 3.35 “Неділя з Кварталом”

11.40 “Муззум” 12.05 “Fashion club” 12.45, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Т/с “Блондинка” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 16.55 “У гостях у Дмитра Гордона” 17.30 “Концертний зал” 19.15 “Караван” 19.30 “Особиста справа” 20.05 “Комуналка” 20.35 “Лінія стилю” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55 Гімн України 7.00 “Телекур’єр” 7.20 “Погода” 7.25 Д/ф “Володимир Івасюк” 8.15 “Історія одного експонату” 8.30 “Ранок на Запоріжжі” 9.25, 18.55, 21.35 “Ці кумедні звірі” 9.30 “Мистецька толока” 10.20 “Спортивний тиждень” 10.45, 20.00 “Літпросвіт” 11.15 “Лицарі небесної варти” 11.35, 14.25 Мультзал 11.45 “Стоп корупції” 12.20 “Хочу бути” 12.40 “Іноземна для дітей” 12.50 “Юні експерти” 13.05, 16.10 “Чудесний канал” 13.30, 20.55 “Будьякий каприз” 13.40 “Арт і Шок” 14.05, 19.00 “180 градусів” 14.40 “Знак запитання” 16.35 “Суботні зустрічі” 17.00 “Легенди Запоріжжя” 17.30 “Казки запорозькі з Санько Сита” 17.40 “До чистих джерел” 18.05 “Як це” 18.25 “Фаин арт” 19.15 “Твій дім” 19.30 “Я й це” 20.25, 20.40 “6 соток” 20.30 “Полігон” 20.45 “Інтерв’ю з Головою Верховної Ради України” 21.05 “Вечірня казка” 21.20 “Повір у себе” 21.40 “Ми українські” 22.05 “Стопфейк” 22.10 “Парадьожка” 23.05 “Уряд на зв’язку з громадянами” 23.35 “Удосвіта”

ІНТЕР

tv5

6.10 Мультфільм 6.40, 20.00, 1.55 “Подробиці” 7.40 Х/ф “Суєта суєт” 9.30 “Україна вражає” 10.00, 4.05 Док.проект “Юрій Богатирьов. Ідеальний виконавець” 10.50, 4.40 Х/ф “Неждано негадано” 12.20 Х/ф “Рідня” 14.20 Т/с “Генеральська невістка” 18.00, 20.30 Т/с “Знахарка” 22.20 Х/ф “Тільки повернись” 0.05 Х/ф “Палаючий острів” 2.25 Х/ф “Диво в краю забуття”

5.30 Хітпарад FMTV 5.45 “Донбас сьогодні” 6.15 “День. Підсумки на TV5” 6.55 “Дзвони православ’я” 7.10 “TV діти” 7.25 Дитяча година 8.55, 9.25, 10.25, 11.50 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “Щоденник шопоголіка” 10.30 “Іду на Ти” 11.00 “Кулінарне шоу “Вінегрет” 12.00 Х/ф “Рокко та його брати” 15.05, 15.05 М/ф “Горбань із Нотр Даму” 15.50 “Моя правда” 17.30 Х/ф “Катастрофа” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.00 Х/ф “Телефонний дзвінок” 21.35 Х/ф “Регата” 23.10 “Хроніка подій” 23.25 Т/c “Латинський коханець” 0.25 Нічний канал

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 7.00 “АЛЕКСінформ” 7.20 “АЛЕКСспорт” 7.25 “Природа сьогодні” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКС погода” 9.10 “Герої землі Запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКСафіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Хітпарад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “Кіноkids”

ICTV 5.00 Х/ф “Голдфінгер” 6.50 Дивитись усім! 7.50 М і Ж 8.45 Я зняв! 9.45 Дизельшоу. Дайджест 10.50, 11.50 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.30 Х/ф “Блакитна безодня” 16.45 Х/ф “Ягуар” 18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “Леон” 22.40 Х/ф “22 кулі. Безсмертний” 0.50 Х/ф “Імперія вовків” 2.55 Т/с “Код Костянтина” 4.35 Факти

СТБ 5.50 “ВусоЛапоХвіст” 8.00 “Караоке на Майдані” 9.00 “Все буде смачно!” 10.15 Х/ф “Це мій собака” 12.15 “МастерШеф Діти 2” 19.00 “Євробачення 2017” 21.25 Т/с “Коли ми вдома” 22.40 “Євробачення 2017. Підсумки голосування” 23.45 “Давай поговоримо про секс3” 1.40 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.45 Зона ночі 5.40, 6.50 Kids Time 5.41 М/с “Хай живе король Джуліан” 6.51 Пацанки. Нове життя 7.50 Половинки 9.40 Ревізор 12.40 Пристрасті за ревізором 15.05 Х/ф “Зубна фея” 17.10 М/ф “Геркулес” 18.55 Х/ф “Геракл” 21.00 Х/ф “У пастці часу” 23.05 Х/ф “Привиди в Коннектикуті” 1.05 Х/ф “Супергеройське кіно”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Новини 7.10, 4.50 Зірковий шлях 9.00, 15.20 Т/c “Умови контракту” 17.20, 19.40 Т/c “Перехрестя Олександра Вербова” 22.00 Х/ф “Мільйонер” 0.00 Реальна містика 2.40 Т/c “C.S.I.: Маямі”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Планшет 7.10 Спортогляд 7.20, 10.00, 16.30, 19.30, 23.30 Погода 7.25 Зміни свій світ 7.50 Новини ТВ5 8.30 Ваше здоров’я 9.00 Домобуд 9.30 Тижденьcпорт 9.45, 16.40 Хроніка подій 10.10, 17.30 Баскетбол. Суперліга Парі Матч. БК “Запоріжжя” БК “Волиньбаскет” (Луцьк) 11.40 Повітряні бої 12.30 Людина розумна 14.30 Загадки планети 16.55, 22.20 Незвичайна наука 19.00 TV діти 19.35 Водне життя 20.00 Мисливці за головами 21.40 Павутиння 22.55 Хітпарад FMTV 23.40 Секретні історії 0.30 Бандитський Київ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 8.30 “Облом.UA.” 9.50 Х/ф “Місце аварії: Сім’я в небезпеці” 11.35 “Top Gear” 12.40 Х/ф “Ураган 500 миль на годину” 14.10 Х/ф “Подвійний дракон” 16.00 Х/ф “Втеча” 18.10 Х/ф “Таємний план” 20.00 Х/ф “Міцний горішок3: Відплата” 22.20 Х/ф “Транзит” 0.00 Х/ф “Код убивці” 1.55 “Секретні матеріали” 2.45 Х/ф “Чорна долина”

5 КАНАЛ 6.00 Частайм 6.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 6.55, 10.55, 17.55 Погода в світі

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55 Погода на курортах 7.30 Суперкнига 7.50, 8.55, 22.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 23.55 Погода в Україні 8.20 Не перший погляд 8.45 Солодко з Іскрою 9.15 Мотор 9.20 Автопілотновини 9.30 Укравтоконтинент 10.10 Модне здоров’я 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Пресконференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up LIFE 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30 Історія успіху 13.40 Сучасний фермер 14.10 Відкрита церква 14.30 Навчайся з нами 15.15, 4.15 Феєрія мандрів 16.10 Фінансовий тиждень 16.30 Особливий погляд 17.10 “За Чай.com” 18.15, 2.35 Фактор безпеки 19.25, 23.30 Машина часу 21.00, 1.30 Велика політика 21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 22.30 Документальний проект 0.15 Бізнесчас 2.15 У кабінетах 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 7.15 Вечірній прайм 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 22.50, 2.50, 3.20, 4.20 Студія 112 19.20, 23.20 “Люди. Hard Talk. LIVE” 20.15, 0.15 Студія 112 “Чиста політика” 21.15, 1.15, 5.15 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.20, 2.20 Народна прокуратура

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.30, 23.10 “Зимовий жарт з...” 11.20 Х/ф “Казка про загублений час” 12.50 Х/ф “Сім старих і одна дівчина” 14.20 Х/ф “Небезпечно для життя” 16.00 Х/ф “Чорний трикутник” 19.45 Х/ф “Скринька Марії Медичі” 21.25 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздів” 23.45 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу” 2.05 Кіноляпи 3.05 Саундтреки 4.35 Кінотрейлери

К1 5.00 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30, 8.30 “Мультфільми” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 12.00 Т/с “H2O: Просто додай води”

13.20 М/ф “Мухнемо на Місяць” 15.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 16.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 0.00 Т/с “Сонна Лощина” 1.50 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп” 6.00, 6.30 Російський акцент 7.00 Х/ф “Дивак з п’ятого “Б” 8.30 Х/ф “Йшов собака по роялю” 9.45 Мультфільми 10.50 Х/ф “Прикор донний пес Алий” 12.00 Х/ф “Чаклун і Румба” 13.30 Х/ф “Чорна сукня” 15.15 Х/ф “Ти завжди будеш зі мною” 17.00 “У НьюЙорку з В.Топаллером” 18.00 “Таймкод” 19.00 Новини RTVІ 19.15 Особлива думка 20.00 “Ізраїль за тиждень” 21.00, 0.30 Х/ф “Про любов у будьяку погоду” 22.45, 2.15 Х/ф “Дрібнота”

EUROSPORT 2.00, 17.15 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Коламбус” “Піттсбург” 4.45 Тележурнал WATTS 5.00, 9.30, 19.45 Зимові види спорту. Огляд подій 5.45, 8.30 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Жінки. Естафета 7.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктМорітц. Чоловіки. Слалом гігант. 1 спроба 7.45 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктМорітц. Чоловіки. Слалом гігант. 2 спроба 10.15, 0.30 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктМорітц. Жінки. Слалом. 1 спроба 11.45, 1.30 Лижні перегони. Кубок світу. Отепя. Чоловіки і жінки. Спринт 13.30, 18.45, 1.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктМорітц. Жінки. Слалом. 2 спроба 15.00 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Чоловіки. Естафета 18.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 19.30 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктМорітц. Церемонія нагородження 20.45 Снукер. Welsh Open. 1/2 фіналу

РЕНТВ 4.00, 16.00, 1.20 “Територія обману” 7.00 Х/ф “Оскар” 8.55 “Мінтранс” 9.40 “Ремонт почесному” 10.20 “Найкорисніша програма” 11.25, 11.35, 15.35 “Військова таємниця” 11.30, 15.30 “Новини” 18.00 Х/ф “Останній мис ливець на відьом” 20.00 Х/ф “Володар пер снів: Дві фортеці” 23.20 Х/ф “Королева проклятих”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.10, 1.30, 2.15 Розслідування авіакатастроф 23.55, 3.00 Друга світова війна: Пекло під водою 0.45, 3.50 Прорив 4.35, 5.45, 6.10, 6.35 Наукові дурниці 5.00, 5.25 Ігри розуму 6.55 В пошуках правди: Атлантида 7.40 Зона 51: Секретні файли ЦРУ 8.30 Лінії Наска: розшифровка 9.15 Російські секретні матеріали 10.05 У пошуках Атлантиди 10.50 Порятунок найстарішої піраміди Єгипту 11.40 Загибель вікінгів 12.25 Таємниці давнини: Невідомі китайські піраміди 13.10, 14.00, 14.45, 15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35 Паранормальне

VIASAT HISTORY 7.00 “Друга світова війна: чого варта імперія” 7.50 “Таємна війна” 8.45 “Великий подвиг шахтарів у Першій світовій війні” 9.35, 10.35, 11.30, 12.25 “Нерозкриті таємниці Другої світової війни” 13.20 “Вікінги” 14.15, 15.05, 15.55, 3.10 “Тіні середньовіччя” 16.45, 17.34, 6.10 “Заборонена історія” 18.20, 19.15 “Мушкетери” 20.10, 5.10 “Як хвороби монархів змінили історію” 21.10 “Американські принцеси на мільйон доларів” 22.00 “Шість королев Генріха VIII” 22.50 “Захоплююча історія криміналістики” 23.40 “Killing Machines” 0.30 “Спецназ старо давнього світу” 1.20 “Секретні операції”

2.15 “Мисливці за міфами” 3.55 “Неймовірні винаходи” 4.25 “Музейні таємниці”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “В одне прекрасне дитинство”, м/ф “Таємниця далекого острова”, “Чужі сліди”, “Лиса і заєць” 4.00, 10.00 М/ф “Сіра шийка”, м/ф “Жив собі пес”, “Таємниця жовтого куща”, “Музична крамничка”, “Весела карусель” 5.00, 11.00 Х/ф “Колискова для брата”, м/ф “Баранкін, будь людиною!” 6.30, 12.30 М/ф “Ілля Муромець”, “Ілля Муромець і Соловей Розбійник”, “Край, в якому ти живеш” 7.00, 13.00 М/c “Пригоди коника Кузі”, м/ф “Вогонь”, “Раз, два дружно!”, “Кораблик”, “Перший урок”, “Сто ґудзиків” 14.00 Х/ф “Після дощику, в четвер...” , м/ф “Тільки не зараз”, “ Про те, як гном покинув дім і...” 16.00 М/ф “Три товстуни”, м/ф “Незвичайний друг”, “Дивлячись, як подивитися” 17.00 Х/ф “ФіністЯсний Сокіл”, м/ф “Вітамін росту”, “Збільшувальне скло” 18.30 М/ф “Кострома”, “Вартові полів”, “Чуридило” 19.00 М/c “Шайбу! Шайбу!”, м/ф “Як Ніночка царицею стала”, “Найголовніший”, “У світі байок”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00 Фільмвистава “Мир будинку твоєму” 7.35, 8.40, 10.45, 14.40, 16.00, 18.55, 22.30, 23.50, 1.30, 2.40 Музична Ностальгія 8.00, 14.00, 2.00 “Минулі Часи” 9.00, 3.00 “Народжені в СРСР” 10.00, 4.00 Д/ф “Діти ХХ з’їзду” 11.00, 17.00 “До та після...” 12.25 Х/ф “Шкільний вальс” 15.00 “Колба часу” 20.00 “Були Часи” 21.00 Х/ф “Живе такий хлопець” 23.00 “Заспіваймо, друзі!” 0.00 Х/ф “Чужа рідня” 1.50 “Пресекспрес”


18 19 лютого НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Світ православ’я 6.30, 7.00, 8.10, 22.55, 23.15, 0.15 Погода 6.35 На слуху 7.05, 23.30 Золотий гусак 7.25 Життєлюб 8.15 Смакота 8.35 Паспортний сервіс 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Національний відбір учасника від України на “Євробачення' 2017” 12.25 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас'старт 12,5 км (жінки) 13.30 Спогади 13.55 Мистецькі історії 14.10 Фольк'music 15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас'старт 15 км (чоловіки) 16.40 Твій дім'2 17.00 Т/с “Епоха честі” 20.30 Перша шпальта 21.00, 5.35 Новини 21.30 Д/ф “Небо падає” 22.20 Китайський вікенд. Д/с “Легенди тофу” ф.5 23.00 Світ on line 23.20 Територія закону 1.20 Д/ф “Кенгір. Сорок днів свободи” 2.40 Д/ф “Мій Майдан” 3.45 Віра. Надія. Любов 4.40 Д/ф “Коли я мовчу”

1+1 6.00 Х/ф “Влада вогню” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото'забава” 9.40 М/ф “Маша і Ведмідь” 10.05 “Українські сенсації” 11.00 “Світ навиворіт'3: Танзанія” 12.10 “На ножах” 13.55 Т/с “Останній москаль” 17.45 Х/ф “8 перших побачень” 19.30, 5.15 “ТСН' Тиждень” 21.00 “Голос країни'7” 23.15, 2.00 Х/ф “Погана компанія” 1.25 “Аргумент кiно”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.35 “Подробиці” 7.00 Х/ф “Рідня” 9.00 “Готовимо разом” 10.00 “Орел і Решка. Рай і пекло” 11.00 “Орел і Решка. Шопінг” 12.00 Т/с “Знахарка” 16.00 Т/с “Своя правда” 20.00 “Подробиці тижня” 21.30 Т/с “Генеральська невістка” 1.15 Х/ф “Для родинного вогнища”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день ' сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКС'погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС'інформ. Дайджест” 7.20 “Хіт'парад” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 16.55, 21.55 “АЛЕКС'афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Чарівниця” 9.15 “Під покривом Богородиці” 9.30 “Fashion club” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя”

телепрограма ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО 11.30, 19.00 “Кіноkids” 11.40 “Сфера інтересів” 12.45, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.15 “Тонкі сфери” 13.30 “Муззум” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Т/с “Блондинка” 16.35 “Особиста справа” 17.00 “Концертний зал” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.20 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “У гостях у Дмитра Гордона” 2.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55 Гімн України 6.57, 17.10 “Літпросвіт” 7.25, 9.25, 13.00, 22.55 “Ці кумедні звірі” 7.30 “Українські голови міст в Європі” 7.45 “Загублені в часі” 8.00 “Егей Європо” 8.20 “Запорізький вектор” 8.50 “Бесіди з лікарем” 9.00 “Суботні зустрічі” 9.30 “У майстерні митця” 9.45 “Відкрита студія” 11.15 “Казки запорозькі з Санько Сита” 11.25 “Книгочей” 12.25 “Піщані історії” 12.35 “Ми ' українські” 13.05, 16.45 “Чудесний канал” 13.30, 20.55 “Будь'який каприз” 13.40 “Клуб'700” 14.05 “Громадське ТБ. Запоріжжя” 14.25 “Історія Поділля в іменах” 14.35 Мультзал 15.00 “Полігон” 15.15 “По суті” 17.35 “Мандри Великим Лугом” 17.50 “Герої” 18.00 “101” 18.10 “Обереги” 18.25 “Азбука ремесел” 19.00 “Час, події, країна” 19.30 “Уряд на зв’язку з громадянами” 19.55 “Кіно і час” 20.10 “Смакота” 20.30, 20.30, 21.45 “6 соток” 20.40 “Інтерв’ю з Прем’єр'міністром України” 21.05 “Вечірня казка” 21.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 21.30 “Козацька звитяга” 21.50 “Фабрика ідей” 22.00 “Знак запитання. Післямова” 22.25 “Легенди Запоріжжя” 23.00 “Імена” 23.55 “Києвотека”

tv5 5.00 “Павутиння” 6.00 “Соціальний патруль” 6.30, 0.45 “Хроніка подій” 6.45 “Маю право” 7.00 “TV діти” 7.25 Ретрокінозал 8.45 М/ф “Жив'був пес” 8.55, 9.25, 10.30, 12.15 “Погода” 9.00 “Блага звістка з Ріком Реннером” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “Домобуд” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості з Джойс Маєр” 11.30 “Кулінарне шоу “Вінегрет” 12.20 Т/c “Поцілунок”

15.20 Мультфільм 15.50 “Моя правда” 17.25 Х/ф “У зоні небезпеки” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.00 Х/ф “Як спокушати важкодоступних жінок” 21.35 Х/ф “Розрив” 23.20 Х/ф “Загублені” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.05 Х/ф “Куляста блискавка” 7.15 Т/с “Відділ 44” 10.55, 11.50, 13.00 Стоп'5 12.45 Факти. День 13.55 Х/ф “22 кулі. Безсмертний” 16.05 Х/ф “Леон” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Х/ф “Повітряний маршал” 22.30 Х/ф “Викрадена'2” 0.15 Х/ф “Дівчина з тату дракона” 3.00 Т/с “Код Костянтина”

СТБ 5.55 “ВусоЛапоХвіст” 7.00 “Все буде добре!” 9.00 “Все буде смачно!” 11.00 “Караоке на Майдані” 12.15 “Євробачення 2017” 16.00, 23.10 “Я соромлюсь свого тіла'4” 18.00, 22.10, 0.25 “Слідство ведуть екстрасенси” 21.00 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.20, 6.40 Kids Time 5.25 М/с “Хай живе король Джуліан” 6.45 Т/с “Якось у казці” 10.10 Х/ф “Готель для собак” 12.05 Х/ф “Зубна фея” 14.05 Х/ф “Геракл” 16.10 Х/ф “У пастці часу” 18.15 Х/ф “Зоряний десант” 21.00 Х/ф “Робокоп” 23.20 Х/ф “Привиди в Коннектикуті'2” 1.25 Х/ф “Останній з могіканів”

УКРАЇНА 6.50 Новини 7.40 Зірковий шлях 9.15 Т/c “Поцілунок долі” 13.00 Т/c “Перехрестя Олександра Вербова” 16.50, 20.00 Т/c “Пощастить у коханні” 19.00, 5.50 Події тижня з Олегом Панютою 21.25 Х/ф “Мамина любов” 23.15 Реальна містика 2.10 Т/c “Райське місце”

ТВ5 СПОРТ 6.00, 0.00 Кулінарне шоу “Вінегрет” 6.45 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 1.20 Тиждень' cпорт 7.55, 9.40, 17.30, 19.25, 1.35 Погода 8.00 Дзвони православ’я 8.20 Про риболовлю всерйоз 8.50 Хочу у відпустку 9.10 Іду на Ти 9.50 Повітряні бої 12.30 Дослідження часу 14.30 Загадки планети 16.30 Дика планета 17.40 Павутиння 18.10 Моя правда 19.00 TV діти 19.30 Розслідування 20.25 Детективи 22.10 Хроніка подій 22.25 Планшет 0.45 Всесвіт

1.40 Гордість України

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Нове Шалене відео по'українськи” 8.30 “Роби бізнес” 9.00 Бушидо 10.05 Х/ф “Подвійний дракон” 11.55 Х/ф “Втеча” 14.05 Х/ф “Універсальний агент” 15.50 Х/ф “Міцний горішок'3: Відплата” 18.10 Х/ф “Загнаний” 20.00 Х/ф “Відплата” 22.10 Х/ф “Ідеальні канікули” 23.55 “Змішані єдиноборства. UFC.” 2.25 Х/ф “Вишневі ночі”

5 КАНАЛ 6.00, 6.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 6.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки тижня з В. Гайдукевичем 6.20, 10.55 Погода в світі 6.25, 18.10, 0.20 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Суперкнига 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.10 Гра інтересів 8.30, 3.15 Феєрія мандрів 8.45 Солодко з Іскрою 9.20 Автопілот'тест 9.25 Технопарк 10.10 Кордон держави 10.25 Будемо жити 10.40 Драйв 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес'конференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up BUSINESS 13.10 Модне здоров’я 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з патріархом 15.15 П’ятий поверх 16.05 У кабінетах 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 19.25 Невигадані історії 20.00, 2.15, 5.15 Машина часу 21.40, 3.00 Час'Time 22.30 “Серпнева війна” 23.20 Фінансовий тиждень 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15 Студія 112 “Чиста політика” 7.15, 19.20 “Люди. Hard Talk. LIVE” 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 20.00, 0.10, 3.10 “Хто кому Рабінович”

21.10, 1.10, 4.10 Донбас.Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.00, 2.00 Вечірнє шоу “ТижДЕНЬ. MADE IN UA”. 23.20, 5.20 HARD TALK Live

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 9.40, 23.00 “Зимовий жарт з...” 10.15 Х/ф “Перше побачення” 11.50 Х/ф “Романс про закоханих” 14.20 Х/с “Катерина” 21.30 “Бенефіс Олени Воробей” 23.50 Х/ф “Абітурієнтка” 1.15 “Білий, червоний і...” 2.55 Кіноляпи 4.00 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.00 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30, 8.30 “Мультфільми” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 10.00 Т/с “H2O: Просто додай води” 11.25 М/ф “Мухнемо на Місяць” 13.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 20.00 Х/ф “Хатіко: Найвірніший друг” 21.50 “Вечірній квартал” 23.30 Х/ф “Остання любов на Землі” 1.10 “Скептик'2” 1.45 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.30 Російський акцент 6.00 “Ізраїль за тиждень” 7.00 Особлива думка 7.35 Х/ф “Учитель співу” 9.00 Х/ф “Коли я стану велетнем” 10.30 Мультфільми 11.20 Х/ф “Пригоди жовтої валізки” 12.45 Х/ф “Про любов у будь'яку погоду” 14.30 Х/ф “Ніколи не забуду тебе!” 16.10 Х/ф “Украсти Бельмондо” 18.00 “У Нью'Йорку з В.Топаллером” 19.00 Новини RTVІ 19.30 Непрямий ефір 20.00, 23.30 Х/ф “Будинок на узбіччі” 21.45, 3.05 Х/ф “Поки ми живі” 1.20, 1.55, 2.30 “Американ'ський лікнеп”

EUROSPORT 2.00, 16.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Чикаго” ' “Едмонтон” 4.45 Тележурнал WATTS 5.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Лос'Анджелес” ' “Флорида” 7.45 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт'Морітц. Жінки. Слалом. 2 спроба 8.30 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Чоловіки. Естафета

Газета "Запорізька правда" зап$ рошує до співпраці активних та ці$ леспрямованих рекламних агентів, які завжди досягають поставлених завдань і цілей. Детальніше за телефоном: (061) 787$54$21 9.30, 20.00, 1.30 Зимові види спорту. Огляд подій 10.30, 18.00, 0.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт'Морітц. Чоловіки. Слалом. 1 спроба 11.45 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Жінки. Мас'старт 13.15, 18.45, 0.30 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт'Морітц. Слалом. Чоловіки. 2 спроба 15.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт'Морітц. Церемонія нагородження 15.15, 1.00 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен. Чоловіки. Мас' старт 17.15 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 19.30 Зимові види спорту. Тележурнал “За мотивами історії” 21.00 Снукер. Welsh Open. Фінал

РЕНТВ 4.00 “Територія обману” 5.00 Х/ф “Останній самурай” 7.30 Х/ф “Володар перснів: Дві фортеці” 11.00 Т/с “Боєць” 22.00 “Добров в ефірі” 23.00 “Сіль” 0.30 “Військова таємниця”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.20, 0.10, 0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 Паранормальне 5.00, 5.25 Ігри розуму 5.50, 6.10, 6.35 Наукові дурниці 7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.50, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 18.30, 19.15, 21.30, 22.15 Суперспоруди Третього рейху 17.00, 20.00 Папа проти Гітлера

VIASAT HISTORY 7.00 “Друга світова війна: чого варта імперія” 7.55 “Погода, що змінила хід історії” 8.20 “Неймовірні винаходи” 8.45, 9.50 “Розпачливі дегустатори відправляються...” 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 22.55 “Найбільші містифікації в історії” 15.00, 21.05, 22.00 “Мушкетери” 16.00 “Забуті цариці Єгипту” 17.00 “Нові секрети Помпеї” 18.35, 19.25, 20.15 “Загублений світ Олександра Великого” 23.45 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.30 “Спецназ стародавнього світу”

1.20 “Зброя, що змінила світ” 2.10 “Мисливці за міфами” 3.05 “Тіні середньовіччя” 3.55 “Неймовірні винаходи” 4.25 “Музейні таємниці” 5.10 “Killing Machines” 6.10 “Заборонена історія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Після дощику, в четвер...”, м/ф “Тільки не зараз”, “Про те, як гном покинув будинок і...” 4.00, 10.00 М/ф “Три товстуни”, м/ф “Незвичайний друг”, “Дивлячись, як подивитися” 5.00, 11.00 Х/ф “Фініст' Ясний Сокіл”, м/ф “Вітамін росту”, “Збільшувальне скло” 6.30, 12.30 М/ф “Кострома”, “Вартові полів”, “Чуридило” 7.00, 13.00 М/c “Шайбу! Шайбу!”, м/ф “Як Ніночка царицею стала”, “Найголовніший”, “У світі байок” 14.00 Х/ф “Кам’яна квітка”, м/ф “Спадщина чарівника Бахрама”, “Одна конячка біла”, “Дзеркало часу”, “Вагончик” 16.00 М/ф “Розлучені”, м/ф “Заповітна мрія”, “Казка про дурня Володю”, “Казка за казкою” 17.00 М/ф “Дикі лебеді”, м/ф “З бору по сосонці”, “Міс Новий рік” , “Жовтий слон” 18.30 М/ф “Машенька”, “Солдатський каптан”, “Весела карусель” 19.00 М/c “Матч' реванш”, м/ф “Острів помилок”, “Зелений коник”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00, 11.00 “До та після...” 6.25 Х/ф “Шкільний вальс” 8.00, 2.00 “Минулі Часи” 8.40, 10.00, 12.55, 16.30, 19.25, 21.20, 1.35, 2.40, 4.45 Музична Ностальгія 9.00 “Колба часу” 14.00 “Були Часи” 15.00 Х/ф “Живе такий хлопець” 17.00 Фільм'вистава “Вдовиний пароплав” 19.50 Концерт гурту “Пушкінг” 21.00 “Година Пік” 21.30 Х/ф “Ідучи ' йди” 23.00 Фільм'вистава “Мир будинку твоєму” 3.00 “Народжені в СРСР” 4.00 Д/ф “Діти ХХ з’їзду”


реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Жовтневий районний суд м. Запо ріжжя (69063, м. Запоріжжя, вул. Олек сандрівська, 6, кабінет № 24) викликає в судове засідання, яке відбудеться 15.02.2017 року о 15:00, Климову Тетяну Геннадіївну, яка діє в своїх інтересах та інтересах малолітньої Климової Катери ни Дмитрівни, як відповідача у цивільній справі № 331/7968/16ц за позовом Рез ніченко Ірини Олександрівни про зняття з реєстраційного обліку. У разі неявки від повідача справа розглядатиметься за її відсутності за наявними у ній доказами. Суддя Смолка І.О. z Заводський районний суд м. Запо ріжжя (вул. Л. Чайкіної, буд. 65, каб. № 1) викликає Яриш Олену Євгенівну в якості відповідача у цивільній справі № 332/4259/16ц за позовом Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району до Ярош Олени Євгенівни про стягнення коштів надміру виплаченої до помоги при народженні дитини на 14.02.2017 року о 12:00. Суддя Федо ренко О.І. z Комунарський районний суд м. За поріжжя викликає у судове засідання від повідача Бабаєва Едуарда Ілліча у зв'язку з розглядом цивільної справи № 333/6889/16ц за позовом Данченко Ма рії Миколаївни до Бабаєва Едуарда Іллі ча, третя особа районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарсь кому району, про позбавлення батьківсь ких прав та стягнення аліментів. Судове засідання у справі відбудеться 3 березня 2017 року о 12:00 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Євро пейська, 7, каб. № 21. У разі неявки від повідача у судове засідання справа роз глядатиметься за наявними у ній доказа ми. Суддя Фунжий О.А. z Ленінський районний суд м. Запо ріжжя, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 1/2, викликає в попереднє судове засідання в якості відповідача Гапоненка Олексія Олександровича у цивільній справі № 334/7520/16ц за позовом На заренко Оксани Григорівни про стягнен ня суми боргу. Судове засідання призна чене на 10.03.2017 р. о 12:30, кабінет № 6. Суддя Дубина Л.А. Наслідки нез'яв лення в судове засідання передбачені ст. 169 ЦПК України та ст. 1853 КупАП. z 16.02.2017 року о 12:45 в каб. № 6 суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя Дубиною Л.А. розглядати меться цивільна справа № 2/334/3452/16 за позовом Недождій Ганни Сергіївни до Прокопенка Валерія Яковича про визнання особи такою, що втратила право користування житлом. У разі неявки відповідача справа розгляда тиметься за його відсутності. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Борисова Ан дрія Миколайовича в якості відповідача у цивільній справі за позовом Гавриленко Крістіни Олегівни в інтересах малолітніх дітей Демченка Тимура Андрійовича, Демченка Нікіти Андрійовича до Демчен ка Андрія Анатолійовича, Борисова Ан дрія Миколайовича, треті особи орган опіки на піклування Запорізької міської ради по Вознесенівському району, при ватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Буцикіна Лілія Олександрівна, про визнаня договору купівліпродажу недійсним. Судове засі дання у справі № 335/583/17 призначене на 07.03.2017 року о 16:30 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Пе ремоги, 51. Суддя Шалагінова А.В. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за його відсут ності за наявними у ній доказами. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідан ня відповідача Куксову Наталію Ніловну в зв'язку з розглядом цивільної справи за

позовом Школової Зої Олександрівни до Куксової Наталії Ніловни та Школової Зої Пантеліївни, треті особи Школовий Рус лан Володимирович та Вознесенівський відділ державної виконавчої служби міс та Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, про зняття арешту з нерухомого майна. Засідання відбудеться 16 лютого 2017 року о 9:30 у приміщенні суду за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, каб. № 7. Суддя Шалагінова А.В. У разі неявки відповідача у судове засідання та неповідомлення суду про поважну при чину неявки справа розглядатиметься за її відсутності. z Хортицький районний суд м. Запо ріжжя викликає Шемет Сергія Леонідо вича як відповідача у судове засідання у справі № 337/27/17 за позовом Шемет Ніни Павлівни до Шемет Сергія Леонідо вича про визнання особи такою, що втратила право користування житловою площею, яке відбудеться 17.02.2017 ро ку о 10:30 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33, каб. № 8. Суддя Салтан Л.Г. У разі неявки у судове засідання Шемет С.Л. та непові домлення суду про поважну причину не явки позов розглядатиметься на підставі документів, які є у матеріалах справи, за його відсутності. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відпові дача Радченка Олександра Олексан дровича у цивільній справі № 336/7360/16ц пр. № 2/336/525/17 за позовом Радченко Ганни Юріївни до Радченка Олександра Олександровича про стягнення аліментів. Слухання справи відбудеться 24.02.2017 року о 14:30 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А, каб. № 49. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за його відсутності за наявними у ній дока зами. Суддя Жупанова І.Б. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Фурсенко Ірину Володимирівну в якості відповідача у ци вільній справі № 336/7473/16ц пр. 2/336/546/2017 за позовом Саприкіної О.Г. до Фурсенко І.В. про стягнення суми боргу. Слухання справи відбудеться 6 березня 2017 року о 9:30 у залі судово го засідання № 32 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А, каб. № 32. У разі неявки справа розглядатиметься за відсутності відпові дача. Суддя Щаслива О.В. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Умерову Шефку Медатівну, 23.06.1972 року народження, та Умерова Сервера Медатовича, 27.03.1989 року народження, в якості відповідачів у цивільній справі за позо вом Павленка Олега Володимировича про визнання осіб такими, що втратили право користування будинком. Слухання справи відбудеться 14 лютого 2017 року о 9:00 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А, каб. 2627. Суддя Дацюк О.І. z У провадженні судді Бердянського міськрайонного суду знаходиться ци вільна справа № 310/8403/16ц за позо вом Бахчіванжи Ольги Андріївни в інтере сах малолітнього Кущ Данила Івановича до Кущ Івана Миколайовича, третя особа служба у справах дітей виконавчого ко мітету Бердянської міської ради, про позбавлення батьківських прав. Розгляд справи призначено на 14.02.2017 року об 11:00 у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо різька область, м. Бердянськ, вул. Кон сульська, б. 64, каб. 502. Суддя Черткова Н.І. Суд викликає як відповідача Кущ Іва на Миколайовича. У разі неявки відпові дача справа розглядатиметься за наяв ними у ній матеріалами. z Бердянський міськрайонний суд За порізької області викликає Нахлє Лілію Фе

дорівну, 7 серпня 1974 р.н., місце прожи вання: Запорізька область, 7100, м. Бер дянськ, вул. Пушкіна, буд. 1, кв. 3, як відпо відача у цивільній справі 310/8448/16ц провадження 2/310/729/17 за позовом Нахлє Хассан Алі до Нахлє Лілії Федорівни про розірвання шлюбу. Слухання справи відбудеться 17.02.2017 р. о 13:30 за адре сою: 71118, м. Бердянськ, вул. Консульсь ка, 64. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних у ній матеріалів та доказів. Суддя Черткова Наталія Іванівна. z У провадженні Бердянського міськ( районного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/6932/16ц за позовом Савченка О.А. до Савченко Н.Ю., Савченко М.О., третя особа Шульженко О.А., про виз нання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 14.02.2017 року о 14:00 у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер дянськ, вул. Консульська, 64, зала судо вого засідання № 411. Суд викликає Савченко Марію Олександрівну в якості відповідача. Явка до суду є обов'язко вою. У разі неявки у судове засідання справа розглядатиметься за наявними матеріалами. Суддя Полянчук Б.І. z Бердянським міськрайонним су( дом Запорізької області (суддя Прінь І.П, за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль ська, 64, каб. № 302) 14 березня 2017 року о 13:30 розглядатиметься цивільна справа за позовом Палєнкової Ірини Ва леріївни до Палєнкова Олександра Іва новича, третя особа служба у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради, про позбавлення батьківсь ких прав та стягнення аліментів на дити ну. У судове засідання викликається По лєнков О.І. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z Бердянським міськрайонним су( дом Запорізької області (суддя Прінь І.П, за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль ська, 64, каб. № 302) 01 березня 2017 року об 11:00 розглядатиметься цивіль на справа за позовом публічного акці онерного товариства "АкцентБанк" до Андросової В.Д. про стягнення заборго ваності за кредитним договором. У судо ве засідання викликається відповідач Ан дросова В.Д. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z У провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/7209/16ц за позовом ПАТ КБ "При ватБанк" до Волицької Олени Сергіївни, яка діє в своїх інтересах та інтересах не повнолітнього Фоменка Дмитра Васильо вича, третя особа Кара Євген Анатолі йович, служба у справах дітей Бердянсь кої міської ради, про визнання дій щодо реєстрації у предмет іпотеки третіх осіб неправомірними, анулювання реєстрації та виселення неправомірно зареєстро ваних осіб. Розгляд справи призначено на 15.02.2017 року о 09:00 у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульсь ка, 64, каб.502, Запорізької області. Суд викликає як відповідача Волицьку Олену Сергіївну. У разі неявки відповідача спра ва розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z У провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/7745/16ц за позовом Псар Тетяни Сергіївни до Лебідь Сергія Сергійовича, третя особа служба у справах дітей Ви конавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області, про позбав лення батьківських прав та стягнення алі ментів. Розгляд справи призначено на 22.02.2017 року об 11:00 у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер дянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 502. Суд викликає як відповідача Лебідь Сер

19 гія Сергійовича. У разі неявки відповіда ча справа розглядатиметься за наявни ми у ній матеріалами. z Бердянським міськрайонним су( дом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон сульська, 64, каб. № 302) 15 березня 2017 року о 9:00 розглядатиметься ци вільна справа за позовом Рева Надії Ти хонівни до Волкотруб Дмитра Вікторови ча про стягнення майнової шкоди, запо діяної адміністративним правопорушен ням. У судове засідання викликається відповідач Волкотруб Д.В. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у ній доказами. z У провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/8555/16ц за позовом Хлепітько Ді ни Дмитрівни до Хлепітько Олени Вікто рівни, третя особа орган опіки та піклу вання при виконавчому комітеті Бер дянської міської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Розгляд справи призначено на 02.03.2017 року о 9:00 у приміщенні Бер дянського міськрайонного суду за адре сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502. Суд вик ликає як відповідача Хлепітько Олену Вік торівну. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у ній ма теріалами. z Василівський районний суд Запо різької області викликає у судове засі дання, яке відбудеться 24 лютого 2017 року о 08:30 у приміщенні Василівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Васи лівка, вул. Державна, 2, Кандибка Лілію Анатоліївну (останнє відоме місце реєс трації: Запорізька обл., Василівський рн, смт Степногірськ, вул. Молодіжна, буд. 3, кв. 34) в якості відповідача у ци вільній справі № 311/3247/16ц за позо вом ПАТ "АкцентБанк" до Кандибка Лілії Анатоліївни про стягнення заборгова ності. Суддя Степаненко Ю.А. z Василівський районний суд Запо різької області викликає у судове засі дання, яке відбудеться 17 лютого 2017 року о 08:30 у приміщенні Василівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Васи лівка, вул. Державна, 2, Говорову Тетяну Володимирівну (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., Василівсь кий рн, смт Степногірськ, вул. Молодіж на, буд. 3б, кв. 106) в якості відповідача у цивільній справі № 311/3500/16ц за по зовом ПАТ "АкцентБанк" до Говорової Тетяни Володимирівни про стягнення за боргованості. Суддя Степаненко Ю.А. z Василівський районний суд Запо різької області викликає у судове засі дання, яке відбудеться 20 лютого 2017 року о 08:30 у приміщенні Василівського районного суду Запорізької області за адресою: 71600, Запорізька область, м. Василівка, вул. Державна, 2, Шакір дзянова Ріната Рашидовича (останнє ві доме місце реєстрації: Запорізька обл., м. Василівка, вул. Єсеніна, буд. 3) в якос ті відповідача у цивільній справі № 311/3091/16ц за позовом ПАТ "Ак центБанк" до Шакірдзянова Ріната Ра шидовича про стягнення заборгованості. Суддя Степаненко Ю.А. z Василівський районний суд Запо різької області викликає в якості відпові дача Коцило Віталія Вікторовича, 11.03.1969 р.н., у судове засідання у ци вільній справі № 2/311/43/2017 за позо вом Коцило Лідії Іванівни до Коцило Віта лія Вікторовича за участю третьої особи у справі Державної міграційної служби в Запорізькій області, про визнання особи такою, що втратили право користування житловим приміщенням. Слухання заз наченої цивільної справи відбудеться 22.02.2017 року о 8:00 у приміщенні Ва силівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. Державна, 2. Суддя Степаненко Ю.А. (Продовження на 20(ій стор.)


20

реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

ВИКЛИКИ ДО СУДУ (Початок на 19ій стор.) z Василівський районний суд Запо різької області, що знаходиться за адре сою: Запорізька обл., м. Василівка, вул. Радянська, буд. 2, викликає у судове за сідання відповідача Гаврилюка Андрія Олександровича у зв'язку з розглядом цивільної справи № 2/311/105/17 за по зовом Нечет Яни Яківни до Гаврилюка Андрія Олександровича про стягнення аліментів. Судове засідання у справі від будеться 17 лютого 2017 року об 11:00. Суддя Степаненко Ю.А. z Енергодарський міський суд Запо різької області викликає Агалакова Ан дрія Михайловича як відповідача у ци вільній справі за позовом Макєєвої (Ага лакової) Юлії Валентинівни до Агалакова Андрія Михайловича, третя особа орган опіки та піклування виконавчого комітету Енергодарської міської ради Запорізької області в особі служби у справах дітей Енергодарської міської ради, про позбав лення батьківських прав. Судове засідан ня відбудеться 20.02.2017 року о 08:00 у приміщенні Енергодарського міського суду Запорізької області за адресою: 71503, Запорізька область, м. Енерго дар, пр. Будівельників, 17 (2й поверх, приймальня суду). Відповідач Агалаков Андрій Михайлович викликається для участі у судовому розгляді справи по су ті. У разі неявки відповідача в судове за сідання справа розглядатиметься за його відсутності за наявними у ній дока зами. Крім того, суд роз'яснює відповіда чу його обов'язок повідомити про причи ни неявки в судове засідання. Суддя Енергодарського міського суду Запо різької області Вільямовська Н.О. z Енергодарський міський суд Запо різької області викликає Осипенка Сергія Вікторовича як відповідача у цивільній справі за позовом Осипенко Іванни Іва нівни до Осипенка Сергія Вікторовича, третя особа сектор реєстрації Енерго дарської міської ради Запорізької облас ті; КП "ПКВ", про визнання особи такою, що втратила право користування житло вим приміщенням у зв'язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поваж них причин. Судове засідання відбудеть ся 16.02.2017 року о 09:15 у приміщенні Енергодарського міського суду Запо

різької області за адресою: 71503, Запо різька область, м. Енергодар, пр. Буді вельників, 17 (2й поверх, приймальня суду). Відповідач Осипенко Сергій Вікто рович викликається для участі у судово му розгляді справи по суті. У разі неявки відповідача в судове засідання справа розглядатиметься за його відсутності за наявними у ній доказами. Крім того, суд роз'яснює відповідачу його обов'язок по відомити про причини неявки в судове засідання. Суддя Енергодарського місь кого суду Запорізької області Капустин ський М.В. z Енергодарський міський суд Запо різької області викликає у судове засідан ня, яке відбудеться 15 лютого 2017 року о 09:00 у приміщенні Енергодарського місь кого суду Запорізької обл. за адресою: 71503, Запорізька обл., м. Енергодар, прт Будівельників, 17, Іванова Дмитра Мико лайовича (останнє відоме місце реєстра ції: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Енергетиків, буд. 5, кв. 106) в якості відпо відача у цивільній справі № 316/1935/16ц за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Івано ва Дмитра Миколайовича про стягнення заборгованості. Суддя Вільямовська Н.О. z Кам'янськоДніпровський район ний суд Запорізької області викликає в якості відповідача Бондаренка Якова Яковича у цивільній справі за позовом Бондаренко Ліни Леонідівни про визнан ня особи такою, що втратила право на користування житловою площею. Слу хання справи відбудеться 20.02.2017 ро ку о 13:15 у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Кам'янкаДніп ровська, вул. Щаслива, 93, каб. № 10. z 13 лютого 2017 року о 13:30 у примі щенні Мелітопольського міськрайон ного суду Запорізької обл. за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Шмідта,11 слухатиметься цивільна спра ва за позовом Руднєвої Ганни Геннадіїв ни до Руднєва Максима Ігоровича про розірвання шлюбу. z Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області викликає у судо ве засідання, яке відбудеться 23 лютого 2017 року о 09:30 у приміщенні Меліто польського міськрайонного суду Запо різької області за адресою: 72309, м. Ме літополь, вул. Шмідта, 11, Филипенка

Миколу Володимировича (останнє відо ме місце реєстрації: Запорізька обл., м. Мелітополь, пров. 2й Карла Лібкнех та, буд. 68) в якості відповідача у цивіль ній справі № 320/4648/16ц за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Филипенка Ми коли Володимировича про стягнення за боргованості. Суддя Сметаніна А.В. z Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області викликає у судове засідання, яке відбудеться 23 лютого 2017 року о 09:30 у приміщенні Мелітопольсь кого міськрайонного суду Запорізької об ласті за адресою: 72309, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, Сокольникову Ірину Ва леріївну (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ко мунарів, буд. 6) в якості відповідача у ци вільній справі № 320/8295/16ц за позо вом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Сокольнико вої Ірини Валеріївни про стягнення забор гованості. Суддя Сметаніна А.В. z Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області викликає у судо ве засідання, яке відбудеться 23 лютого 2017 року о 09:30 у приміщенні Меліто польського міськрайонного суду Запо різької області за адресою: 72309, м. Ме літополь, вул. Шмідта, 11, Білого Юрія Сергійовича (останнє відоме місце реєс трації: Запорізька обл., с. Мирне, вул. Південна, буд. 1, кв. 16) в якості відпові дача у цивільній справі № 320/8289/16ц за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Бі лого Юрія Сергійовича про стягнення за боргованості. Суддя Сметаніна А.В. z Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє Жей нова Євгена Олександровича (останнє ві доме місце проживання: Запорізька об ласть, м. Мелітополь, бул. 30річчя Пере моги, 40/1, кв. 41) про те, що 28 лютого 2017 року о 9:30 у приміщенні Меліто польського міськрайонного суду Запо різької області за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, слухатиметься цивільна справа за позовом Хромової Катерини Сергіївни до Жейнова Євгена Олексан дровича про позбавлення батьківських прав, за участю третьої особи органу опі ки та піклування виконавчого комітету Ме літопольської міської ради Запорізької об ласті. З опублікуванням оголошення про виклик Жейнов Євген Олександрович у даній справі вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа розглядатиметься за його відсутності. Суддя Сметаніна А.В.

ІНФОРМАЦІЯ Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об'єкта права комунальної власності м. Запоріжжя: Назва об'єкта оцінки: запірна арматура, труби, фітинги, кріпильні вироби, у кількості 5433,663 одиниць виміру. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69121, м. Запоріжжя, вул. Товариська, 47. Мета оцінки: визначення розміру збитків. Балансоутримувач, замовник та платник робіт з оцінки: Концерн "Міські теплові мережі". Електронна адреса замовника та платника: info@teplose ti.zp.ua, телефон (061) 2242051. Запланована дата оцінки 31.01.2017. Наявність об'єктів, що містять державну таємницю, у скла ді вищенаведеного об'єкта комунальної власності, відсутні. Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), про нумерований, скріплений підписом та печаткою суб'єкта оціночної діяльності суб'єкта господарювання, що прово див оцінку. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності буде здій снюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєс трованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі Положення). До участі в конкурсі можуть бу ти допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підста ві сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відпо відно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", якими передбаче но провадження практичної діяльності з оцінки майна за нап рямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах напрямів, що відповідають об'єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть залуче ні до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача сто совно об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними ква ліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Претендентам потрібно подати разом із супровід ним листом конкурсну документацію в запечатаному конвер ті (на конверті слід зробити відмітку "На конкурс з відбору

суб'єктів оціночної діяльності", зазначити назву, адресу об'єкта оцінки та дату проведення конкурсу). 1) Підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з від бору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою фор мою (додаток 3 до Положення), копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер жавного майна України; копії кваліфікаційних документів оці нювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залуче но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май на, копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності), інформація про пре тендента (додаток 4 до Положення); 2) Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду пре тендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (до даток 2 до Положення); 3) Конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в за печатаному окремому конверті і має містити пропозиції що до ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з ви конанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкур сі не допускається. Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60б, каб. № 105, 314, телефон для довідок: (061) 2132492. Конкурсна документація подається до адміністративного відділу Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60б, каб. № 107, до 15.45 17 лютого 2017 року включно. Конкурс відбудеться 23 лютого 2017 року о 10тій годині у приміщенні Департаменту комунальної власності та прива тизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запо ріжжя, вул. Незалежної України, 60б, каб. 105, телефон для довідок: (061) 2132492.

z Токмацький районний суд Запорізь кої області викликає в судове засідання Бі ленка Олександра Володимировича в якості відповідача у цивільній справі № 328/4256/16ц за позовом Біленко Кате рини Андріївни до Біленка Олександра Во лодимировича про розірвання шлюбу. Су дове засідання відбудеться 14.02.2017 ро ку о 8:40 у приміщенні Токмацького район ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло димирська, буд. 28. Суддя Курдюков В.М. z Токмацький районний суд Запорізь кої області викликає в судове засідання 17 лютого 2017 року о 8:30 до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Володи мирська, 28, каб. № 7) в якості відповідача Глижин Інну Василівну у справі за позовом ТОВ "ОТП Факторинг Україна" до Глижин Інни Василівни про стягнення заборгова ності. Суддя Гавілей М.М. Відповідно до статті 39 Кодексу ад міністративного судочинства України Дніпропетровський апеляційний ад міністративний суд викликає у відкрите судове засідання в якості позивача Дер жавну архітектурнобудівельну інспекцію України, в якості відповідача ТОВ "Миру 2013", в якості третіх осіб Вовченка Олександра Володимировича, Тесленка Сергія Ілліча, Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрофарма", Реєс траційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції, фізичну осо бупідприємця Куценко Катерину Юріїв ну, фізичну особупідприємця Тищенко Інну Іванівну, Товариство з обмеженою відповідальністю "Жовтнева2013" у ад міністративній справі № 804/9032/15 щодо розгляду заяви Вовченка Олексан дра Володимировича про роз'яснення ухвали Дніпропетровського апеляцій ного адміністративного суду від 17 січня 2017 року у справі № 804/9032/15 за по зовом Державної архітектурнобудівель ної інспекції України до Товариства з об меженою відповідальністю "Миру2013" про зобов'язання вчинити дії, яке відбу деться 28 лютого 2017 року об 11:30 у приміщенні Дніпропетровського апеля ційного адміністративного суду за адре сою: м. Дніпропетровськ, пр. Слобо жанський, 29. Головуючий суддя Шлай А.В. Зала судового засідання № 10. У ра зі неприбуття сторін у судове засідання справа розглядатиметься за їхньої від сутності на підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Умови проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом стано вить від 18 до 60 років, для жінок 50 років. Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за кон трактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу строком на 3 роки; з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і стар шинського складу строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної по сади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сер жантського та старшинського складу становить від 7000 до 8500 грн. Один раз на рік надається: матеріальна допомога для вирішення соціальнопобутових питань від 4500 грн. грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки від 4500 грн. Винагорода військовослужбовцям за безпосередню участь в АТО, а саме: якщо військовослужбовець перебуває на лінії бойового зіткнення на глибині опорних пунктів рот лінії першого ешелону, то розмір винагороди становить 6000 грн. із розрахунку на місяць. при перебуванні військовослужбовця в інших місцях дислокації в межах певного району військового конфлікту (АТО) 2400 грн. із розрахунку на місяць. Щорічна основна відпустка із збереженням грошового забезпечення від 30 діб, а також інші види соціальних відпусток згідно з діючим законодавством. За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, збе рігаються місце роботи, посада і середній заробіток за попереднім міс цем роботи (ст.119 "Кодексу законів про працю України") У 2017 році, з метою подальшого вдосконалення системи навчання війсь ковослужбовців та приведення її до стандартів НАТО кожен військо вослужбовець обов'язково направляється військовим комісаріатом до од ного з навчальних центрів Збройних сил України, де проходить підготовку за фахом від 3 до 5 місяців, після чого буде направлятися до військових час тин, у тому числі в район проведення антитерористичної операції. Звертатися: Заводський РВК, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкі ної, 65а, Тел.: (061)2365033, 0668169909, 0677523330.


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

Комунальний заклад "Запорізький облас ний інститут післядипломної педагогічної ос віти Запорізької обласної ради оголошує конкурс на заміщення наступних ва кантних посад: завідувач кафедри інформатики та інформацій них технологій в освіті 1 ставка; завідувач кафедри менеджменту освіти та пси хології 1 ставка; доцент кафедри дидактики та методик навчання природничоматематичних дисциплін 1 ставка; старший викладач кафедри дидактики та мето дик навчання природничоматематичних дисцип лін 1 ставка; старший викладач кафедри початкової освіти 1 ставка; старший викладач кафедри теорії та методики виховання 1 ставка; старший викладач кафедри філософії та сус пільногуманітарних дисциплін 1 ставка. Кваліфікаційні вимоги Завідувач кафедри: повна вища педагогічна освіта. Науковий ступінь та/або вчене звання від повідно до профілю кафедри. Стаж науковопеда гогічної діяльності не менше 5 років. Знання За конів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та ін. нормативних документів у галузі освіти. Організа ційні та управлінські здібності. Доцент кафедри: повна вища освіта, науковий ступінь кандидата наук (педагогічних наук бажа

но), вчене звання доцента. Стаж науковопедаго гічної діяльності не менше 3 років. Старший викладач кафедри дидактики та методик навчання природничоматематичних дисциплін: повна вища освіта за профілем ка федри. Стаж педагогічної, науковопедагогічної роботи не менше 3 років. Старший викладач кафедри початкової осві ти: повна вища освіта за профілем кафедри. Стаж педагогічної, науковопедагогічної роботи не менше 3 років. Старший викладач кафедри теорії та мето дики виховання: повна вища освіта. Стаж педа гогічної, науковопедагогічної роботи не менше 3 років. Досвід викладання дисципліни "Трудове навчання" та курсу "Технологія". Старший викладач кафедри філософії та суспільногуманітарних дисциплін: повна вища освіта за спеціальністю "Англійська мова". Стаж педагогічної, науковопедагогічної роботи не менше 3 років. Заяви на участь у конкурсі подавати протягом мі сяця з дня надрукування оголошення за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57А, загальний відділ (2й поверх). До заяви додати список наукових праць, особо вий листок з обліку кадрів, автобіографію, копію паспорта, документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання. Довідки за телефоном: 2360252.

Загальні збори членів КС "СлавутичКредит" відбудуться 17 березня 2017 року о 17:10 за адресою: м. За поріжжя, вул. Червона, 23а Порядок денний: 1. Звіти органів управління (спостережної ради, ревізійної ко місії, кредитного комітету, правління). 2. Розгляд аудиторського висновку щодо звітності та звітних даних за 2016 рік. 3. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС "СлавутичКредит" за 2017 фінансовий рік. 4. Розгляд бюджету КС "СлавутичКредит"на 2017 фінансо вий рік. 5. Затвердження змін до статуту КС "СлавутичКредит". 6. Рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків КС "СлавутичКредит" за 2016 рік. 7. Про обрання членів спостережної Ради КС "СлавутичКредит". 8. Про обрання членів ревізійної комісії КС "СлавутичКредит". 9. Різне.

Підготовка до весняного призову на строкову військову службу до ЗС України у 2017 році В Україні з лютого 2017 року розпочалася під готовка до проведення весняного призову гро мадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Призов громадян Ук раїни на строкову військову службу включає проходження ними медичної і районної призов ної комісій, відбір найбільш підготовленої, при датної за станом здоров'я молоді та відправ лення призовників до військових частин. Усі юнаки 1990 1999 років народження, які мешкають або зареєстровані на території За водського району м. Запоріжжя, викликаються до військового комісаріату для проходження медичної комісії і уточнення облікових даних, починаючи з 01 лютого цього року, часи при йому: щоденно з 08:00 до 17:00, крім вихідних та святкових днів.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Будинок в с. Біленьке, Т.: 0988282703 9 Холод., мороз, печі, прал. маш. б/у з Німеччини, Т.: 0995560921 9 Стінку 3 "Коперник", Польща, темн., прихожа 1,95 світла. Т.: 0972091193 9 Кіз. Т.: 0506328454 КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будьякому ста ні або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 099 7720050, 063 3094156, 0981776050 9 ТВ, іноз. у будьякому стані. Т.: 7087007 ЗНІМУ 9 Квартиру будьякий 0678531643

район,

Т.:

РОБОТА 9 Робота, підробіток. Т.: 0505272328, 0934773045

Котли опалювальні твердопаливні піролізного типу "ПІОНЕР"(сер тифікація, встановлення, гарантія 3 роки, обслуговування, потужність 15250кВт (площа опалення 1002000 м2), довготривале горіння).

Брикети паливні з лушпиння соняшнику (діаметр 5,0 см, довжина 15 25 см, фасування у мішках по 50 кг (+, 2 кг), діаметр 7,5 см, довжина 15 30 см, фасування у мішках по 50 кг (+, 2 кг) Пелети (гранули) паливні з лушпиння соняшнику. Гранули у мішках 1200 грн/т Гранули насипом 1000 грн/т Брикети 1600 грн/т Вартість доставки договірна Мінімальна партія покупки 3 т Запорізька область, Михайлівський район, смт Михайлівка, пров. Новоселів, 29. Відділ збуту: 0997798111, 0679767211 Телефонуйте нам!!!

ПАТ "Укрграфіт" 16.02.2017 р. проводить тендер на закупівлю (постачання) коксу нафто вого з наступними показниками: вміст сірки, не більше 1,5%, зольність, не більше 0,6%, леткі, не більше 11,0%, вміст вологи, не більше 3,0%, масова частка коксу з розміром шматка біль ше 8 мм, не менше 45%. Кількість до 5 000 тн. Термін постачання впродовж 2017 р. згідно з графіком постачання. Оплата за фактом постачання, інші умови поста чання згідно з угодою. Пропозиції направляти до 13.02.2017 р.: на електронну пошту: tender@ukrgrafit.com.ua; факс + 38 061 289 29 29; поштою "Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20, ПАТ "Укрграфіт". Комісія із за купівель".

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про результати конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності Обласна рада інформує, що за результатами засі дання постійно діючої конкурсної комісії з відбору суб'єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до здійснення незалежної оцінки нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, се лищ, міст Запорізької області, щодо якого надана заява про намір взяти майно в оренду загальною площею 5 091,8 кв. м (нежитлові приміщення будівлі Літ. А5, інв. № 603: І поверх 805,5 кв. м, ІІ поверх 1 006,1 кв. м, ІІІ поверх 1 000,1 кв. м, ІV поверх 1 131,6 кв. м, V поверх 1 120,8 кв. м, та будівля га ражу Літ. В інв. № 605 27,7 кв. м), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162, та знаходиться на балансі комунального підприємства "Універс" Запорізької обласної ради, переможцем конкурсу визначено ФОП Гончар О.В.

9 Візьму освічену людину у команду тру доголіків. Прибуток до 3000 грн./тиж. Т.: 0509302196 9 До офісускладу співробітники (при йом дзвінків). Т.: 0980316117 ПОСЛУГИ 9 Зливна яма, 900 грн., водопровід. Т.: 0989198241 9 Ремонт, перетягування м'яких меблів, пенсіонерам знижки. Т.: 2207671, 7013307, 0672848720 9 Електрик. Усі види послуг. Т.: 0996264986, 0966353055 9 Сантехнік, швидко та якісно. Т.: 0673690728 9 Сантехнік. Т.: 0671999504 9 Сантехнік. Т.: 0967205129 9 Майстер додому. Т.: 7013090 9 Пам'ятники, граніт, мозаїка. Т.: 2868723, 0677497456 9 Пам'ятники. Т.: 2709720 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони. Гарантія 12 місяців. Т.: 2705040, 2716750, 654051 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Ремонт пральних машин. Т.: 0664588190 9 ПИЛЯЮ, ОБРІЗКА ДЕРЕВ. Т. 0689061298

21

Загальні збори членів КС "Взаємний кредит" відбудуться 24 березня 2017 року о 15.00 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 129, кв. 26 Порядок денний: 1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради 2. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету 3. Заслуховування та затвердження звіту правління кре дитної спілки 4. Заслуховування та затвердження звіту ревізійної комісії 5. Затвердження річної звітності та результату діяльності кредитної спілки за звітний рік 6. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2017 фінансовий рік 7. Про виключення із членів кредитної спілки 8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності за 2017 фінансовий рік 9. Інше Правління КС "Взаємний кредит"

ТОВ "АВТО МАТАДОР" (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 11, код ЄДРПОУ 38069446) повідомляє, що загальними зборами учасни ків прийнято рішення про припинення ТОВ "АВТО МАТАДОР" шляхом його ліквідації у добровільному порядку. Відповідно до протоколу №15/16 від 15 вересня 2016 року головою лік відаційної комісії призначено Ременюка Ігоря Вікторовича. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня пуб лікації цього оголошення за адресою: 69037, м. Запоріжжя, а/с №83.

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє: Розпорядженням адміністративної колегії територіального відділення від 23.11.2016 № 89р розпочато розгляд спра ви № 03/1816 за ознаками порушення ФОП Крот А.В. законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у конкурсному відборі суб'єк тів оціночної діяльності, проведеному Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області у березні 2016 року.

9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450 9 Рем. ТВ, гарантія. Т.: 2708560 9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2201743, 0971674779 ОБМІН 9 Міняю 1кімнатну квартиру 5/9, м. Енергодар, 37/20/9, на м. Запоріжжя, т.: 0957457753 РІЗНЕ 9 Прошу відгукнутися можливого свідка ДТП, яке трапилось 25.01.2017 р. о 16:30 у м. Запоріжжя на перехресті пр. Собор ного, 175 та вул. Верхньої. Приходько Денис Сергійович, 0986528806, 0667863463 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачену книгу № 44 обліку доходів та витрат, яку ведуть громадянисуб'єкти підприємницької діяльності, Невілько Ган ни Володимирівни ІПН 2421613260 9 Втрачений оригінал договору дару вання квартири, посвідчений 4ю держ нотконторою 20.09.1994 року за реєстро вим № 33004, на ім'я Блохіної Любові Ва силівни 9 Втрачений оригінал договору купівлі продажу будинку, посвідчений Нарохою О.В., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 09.02.2000

року за р. № 286 на ім'я Ходак Віталія Мико лайовича за адресою: вул. Культурна, 210 9 Втрачену залікову книжку № 1409 на ім'я Александров Іван ЕПК ЗНУ 9 Втрачений військовий квиток на ім'я Бурдейний Артур Володимирович, вида ний Жовтневим РВК 9 Втрачене свідоцтво про право влас ності на житло за № 5527 від 20 лютого 2009 р. та за № 1259 від 1 липня 2015 р. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автоза водська, буд. 8Б, кв. 37 на ім'я Шеховцо ва Ігоря Вячеславовича 9 Втрачений студентський квиток АР 09679134 на ім'я Погорілої Анни Вячесла вівни, виданий ЕПК ЗНУ 9 Втрачене свідоцтво платника єдиного податку, серія А № 335253, видане на ім'я Кобцева Лідія Анатоліївна, видане ОДПІ м. Запоріжжя 9 Втрачений оригінал свідоцтва про право на спадщину від 5ої державної но таріальної контори від 07.12.1989 за р. № 35545 9 Втрачений атестат про повну загальну середню освіту АР № 33888864 від 30 червня 2008 р. на ім'я Пустовалова Євге на Вікторовича, виданий Запорізьким професійним торговокулінарним ліцеєм 9 Втрачені студентський квиток і заліко ву книжку, видані ЗДІА на ім'я Заряєва Де ниса Валерійовича 9 Втрачені студентський квиток і заліко ву книжку, видані ЗДІА на ім'я Заряєвої Дар'ї Михайлівни


22

В’ячеславу Похвальському 70! ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

КОЛИШНІЙ ПАРТАПАРАТНИК?! ХАЙ ДОЛЯ ДАРУЄ ВАМ СВІТЛЕ І ЩАСЛИВЕ ДОВГОЛІТТЯ! ШАНОВНИЙ В'ЯЧЕСЛАВЕ ВОЛОДИМИРОВИЧУ! На ваших дорогах стрічалися сотні, тисячі людей. Із їхніх життів складається ваше життя, сповнене людської вдячності і мудрості. А головне ви першим ступили на шлях розвитку Запоріжжя як регіону незалежної України. Очо ливши Запорізьку область у перші роки української незалежності, ви навічно увійшли до книги історії славного козацького і волелюбного краю. А ваша робота на дипломатичній ниві сприяла енергійному розвитку плідних та взаємо вигідних торговоекономічних та громадських відносин між європейськими та азіатськими країнами та Україною, зокрема, Запорізькою областю. Сьогодні, з висоти багатьох років потому, ви продовжуєте брати участь у його життєдіяльнос ті, займаючи активну громадянську позицію і всім серцем вболіваючи за розвиток рідного краю. Бо ж мала Батьківщина у вашому серці стала найбільшою величиною виміру всього ва шого життя. Сьогодні, у світлий день вашого ювілею, ми від імені всіх запоріжців доземно вклоняємося вам за мудрість і людяність, високий патріотизм і вірність землі, на якій почало битися ваше небай дуже серце. Для нас ваш життєвий і професійний досвід неоціненний, а мудрість фундамен тальна для вірних і мудрих рішень. І тільки разом ми зробимо наш народ щасливим, а майбутнє гідним. Хай же доля дарує вам світле і щасливе довголіття, а на шляху стрічаються тільки добрі люди! Злагоди вам у домі і на душі! З роси й води на добру сотню літ! ГОЛОВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ШАНОВНИЙ В'ЯЧЕСЛАВЕ ВОЛОДИМИРОВИЧУ! Від імені Запорізької облдержадміністрації і від мене особисто прийміть найщиріші вітання з ювілеєм! Ваші професійні та людські якості, невтом не прагнення досягти найвищих результатів задля добробуту України здобули вам авто ритет та глибоку повагу серед колег, друзів, всіх, хто має честь бути з вами знайомим. Запоріжці й досі пам'ятають ваші справи на посаді керівника області та щиро вдячні вам за активну допомогу у вирішенні ряду регіональних проблем. Завдяки вашим найкращим якостям працьовитості, високій професійності, організаторському таланту, державному підхо ду до справи, чуйності до людей ваші роки сповнені щедрим урожаєм добрих справ. Від усього серця зичу вам на довгі роки козацького здоров'я, родинного щастя, злагоди, добра, наснаги для нових здобут ків заради розквіту нашого краю і держави!

ГРИГОРІЙ САМАРДАК

З ПОВАГОЮ, ГОЛОВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ КОСТЯНТИН БРИЛЬ

КОСТЬ СЕРГІЙЧУК, НАТАЛЯ ЗВОРИГІНА (ФОТО), "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

А

БИ ПЕРЕКОНАТИСЬ у ве личі людини, достатньо одного цікавого епізоду. Про В'ячеслава Похвальсь кого свого часу автор цих рядків чув ледь не однома нітні характеристики. Мов ляв, компартійний функці онер і не більше. Виходило, як написав знаменитий класик: "Я комуніст! І цим усе сказав". Це означало, що він людина старого гарту, ретроград і тому по дібне. Але випадок, коли про нього подумав інакше, таки стався... Делегацію Республіки Бол гарія приймали керівники Запорізької області: голова обласної держадміністра ції, голова облради, їхні всі заступники, голови депу татських комісій, інші чи новники. Усі зібралися в овальній залі. В'ячеслав Похвальський був присутній там як колишній Надзви чайний і Повноважний По сол України в Болгарії. Сто рони обмінялися завченими вітаннями, потім надали слово керівникові делегації. Перекладала жінкаболгар ка. Поки говорилося все, що було підготовлене для до повіді, вона з аркуша непо гано читала переклад ро сійською. А як почали обмі нюватися думками щодо співпраці нашої області з їхніми регіонами, стало зрозуміло перекладач во лодіє російською не краще, ніж Арсен Аваков українсь кою. І тоді виручив усіх В'ячеслав Володимирович.

В'ячеслав Похвальський ñ людина епоха ñ відзначає свій 70річний ювілей

ЗНАННЯ ПЛЮС ЛЮДЯНІСТЬ

ДАВАЙТЕ, я перекла датиму, запропону вав він. Промови болгарських друзів дипломат перекладав українсь кою, а наших посадовців бол гарською. Причому, в його пе рекладах не сталося жодної за минки. Було не важко перекона тися, що знає він болгарську мову прекрасно. Звичайно, піс ля такого випадку думка автора цих рядків про "колишнього партапаратника" змінилася. Розповів це своєму колезі й почув: Коли в мене трапився ін сульт, саме Похвальський зате лефонував у Київ і домовився, щоб мене лікували в Інституті нейрохірургії. Тому я завдячую багатьом, хто рятував мене то ді, і йому також... А інший приятель, котрий ви йшов із КПРС ще 1989го, за два роки до Незалежності, повідав таке. Якось зайшов він тоді до

В'ячеслава Похвальського в об ласну раду, розговорилися, й посадовець зізнався: Знаєш, я також, як і ти, й за раз вийшов би з партії вона мені набридла, мов гірка редь ка. Але тоді довелося б піти й з роботи. І тепер, коли з того часу мину ло понад чверть століття, а ми з вами всі набралися мудрості, заявляю відверто: правильно робив пан В'ячеслав, що не по кинув компартію й роботу (пра цював тоді він заступником го лови обласної ради). Чому? Бо він набагато більше користі приніс як області, так й Україні, ніж якби повернувся в журналіс тику. "Запорізька правда", яку він до цього очолював, програ ла, а область і держава виграли.

ВІД УЧИТЕЛЯ – ДО ІНСТРУКТОРА ОБКОМУ

...П

ЕРЕЛОМНИХ мо ментів у його житті було чимало. Сільський хло

пець, котрий виріс у сім'ї кол госпників (село Тернувате Но вомиколаївського району), міг почати трудову діяльність на землі. Адже ще в школі здобув спеціальність механізатора третього класу, навчивсь орати, сіяти, доглядати за посівами, збирати врожай. Але став спо чатку вчителем математики (зазначимо з середньою осві тою!), потім методистом районного будинку культури. Перше журналістське місце роботи редакція Новомикола ївської районної газети відділ радіомовлення. Він кореспон дент, а з ним на ставці в 20 кар бованців дикторжінка. Двічі на тиждень готували 15хвилин ні передачі районного радіо. Вступив тоді пан В'ячеслав за очно на факультет журналістики Київського державного універ ситету імені Тараса Шевченка. Згодом Дмитро Герасименко, редактор газети, запропонував очолити сільськогосподарський відділ. Пізніше В'ячеслав Пох вальський стає відповідальним секретарем редакції. Одне сло во, відбувалося звичайне зрос тання на посадах у райгазеті. Був членом бюро райкому ком сомолу. І коли перший секретар пішов за віком на іншу роботу В'ячеслава Володимировича комсомольці району обрали на цю посаду. Але він як журналіст не пори вав зв'язків із обласними газе тами, радіо й телебаченням. Комсомольський вік його закін чувався, треба було йти на іншу роботу. Запропонували очоли ти в Запоріжжі обласне телеба чення. Керував 29літній фахі вець досвідченими журналіста ми. Колектив невеликий, тому важкувато було. Готували що тижня 17 сюжетів, які передава


В’ячеславу Похвальському 70! ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

23

ПОБІЛЬШЕ Б ТАКИХ! лися в Київ і транслювалися по першому каналу УТ (тоді було лише два телеканали: УТ та все союзне). Запросили на посаду інс труктора в сектор преси, теле бачення й радіомовлення обко му компартії, згадує В'ячеслав Похвальський. Але засобами масової пропаганди й агітації (так тоді називалися ЗМІ) зай мався мало. Найбільше часу витрачав на підготовку допові дей для секретарів обкому. Приємно було працювати з першим секретарем обкому Михайлом Всеволозьким. Він чітко ставив завдання щодо майбутньої доповіді, спілкував ся на рівних. Не було в нього менторства, снобізму. Часто ці кавився моєю думкою. Ця робота давала багато знань. Адже щоразу доводило ся перегортати десятки газет, читати чимало публікацій, ви шукувати потрібні дані в спеці альній літературі. Скажімо, на факультеті журналістики всього по 15 годин вивчали економіку сільського господарства й про мисловості. А в доповіді треба було все дати конкретно, з циф рами, зі знанням справи. Ще любив Всеволозький гарні зво роти, метафори й порівняння, що викликали б пожвавлення в залі. Одне слово, це була гарна творча школа аналітики.

РЕДАКТОР "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

А

ЛЕ, як буває в житті, хо роша справа швидко за кінчується. Помінявся керівник обкому. А з новим спільної мови знайти пану В'ячеславу не вда лося. Тоді поїхав він до Києва до свого знайомого в ЦК завіду вача відділу пропаганди й агіта ції Леоніда Кравчука. Той пора див очолити газету. Тоді В'ячес лав Похвальський поставив пе ред ним питання про вихід дру кованого засобу інформації зпід партійного крила. Тобто, засновником повинна залиши тися обласна рада та її викон ком. Кравчук сказав, що не про ти такої ініціативи, заручився й підтримкою другого секретаря ЦК Олексія Титаренка. І затвердили його редактором "Запорізької правди". Спадщи на, за його словами, дісталася хороша. Працювали тут знані журналісти, майстри слова: Ми кола Лиходід, Іван Науменко. Ці двоє були найвибагливіші щодо

нас тоді, згадує В'ячеслав Во лодимирович, мовляв, як так? Не маєте права! Були й погро зи. Але захист наш спрацював адже діяли посадовці, обрані всім населенням територій. Ле онід Кучма нічого вдіяти не міг.

НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Б Президент Болгарії Г. Пирванов вручає В. Похвальському орден ´Стара планітаª I ступеня ñ найвищий орден Болгарії

вживання літературної лексики. Саме Іван Якимович очолював партійну організацію редакції. Але з його боку не було втру чань у журналістський процес. Леонід Натанзон знавець те атру й літератури. Микола Шу милов відповідав за гумор і са тиру. Працювали гарно Ганна Кліковка, Микола Гапонов, Лідія Платонова та інші журналісти. Головне для редактора було створити атмосферу товарись кості, підтримки. І він цього до мігся. Удалося йому таки з допомо гою Леоніда Кравчука "відчепи ти" від співзасновництва обком партії. Кравчук тоді сказав: "Пи шіть правду й не бійтеся нікого. Я вас захищу то мої пробле ми". Після цього в газеті був надрукований репортаж із засі дання бюро обкому КПУ. У ньо му критикувалася позиція двох секретарів обласного комітету такого раніше ніхто собі не доз воляв.

КЕРІВНИК РАДИ ТА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1990

го його доля робить різкий поворот. Прийшов на сесію обл ради, щоб дати потім у газету звіт, а його покликали в кабінет до Григорія Харченка, першого секретаря обкому. Тоді якраз сесія Верховної Ради СРСР від мінила шосту статтю Конститу ції Союзу про керівну роль КПРС. І щоб не втратити вплив партії, комуністам треба було своїх людей спрямувати в ради. В'ячеслава Похвальського ре комендували заступником го лови ради. Подумати не дали треба було вирішувати тут же. Погодився. Навіть опозиція

підтримала його як одного із засновників "Просвіти". Керував він і штабом прове дення референдуму. Відсоток голосування за незалежність України перевершив усі споді вання був на рівні Західних об ластей. Пан В'ячеслав першим привітав Леоніда Макаровича по телефону з президентством. Відтак відбулись альтернатив ні вибори голови ради 1992 року він обійняв цю посаду, наб равши найбільше голосів у дру гому турі. Пізніше очолював од ночасно облвиконком, а потім був і головою обласної держад міністрації. За його ініціативою сесійні засідання транслювали в радіоефірі. Таким чином при пинялися всілякі закулісні ігри. У вересні 1995 року в Запоріжжі за ініціативою В'ячеслава Пох вальського провели раду регі онів. Зібралися тут усі голови обласних рад, обговорили сто сунки центру та областей. Саме тоді, за його задумом, мали про вести адміністративнотерито ріальну реформу. Передбачало ся створити перший в Україні ре гіон із чотирьох областей: Запо різької, Дніпропетровської, До нецької та Луганської. Звичайно, можна тепер воро жити на кавовій гущі. Але, ма буть, якби тоді відбулася така реформа, регіони отримали більше повноважень задля са моврядування не трапилося б сепаратизму й нинішньої війни. Та в той час підтримки Києва не отримали, а деякі керівники су сідніх областей не бажали пе редавати владу, відмовилися від такої ідеї. Область визначила потреби забезпечення території Держ бюджет у той час формувався через обласні ради. "Побили"

УЛО й перше представ ництво України в Конгре сі місцевих і регіональних влад у Європі. Намагались ос мислити європейську децен тралізацію всю строкатість у залежності від країн і їхнього розвитку. Поталанило пану В'ячеславу познайомитися з керівником Конгресу світових українців Петром Яциком. Коли був на підвищенні кваліфікації урядов ців у Канаді, поїхали до Торон то. Пан Яцик запросив на гости ни. В'ячеслава Похвальського вразила його виваженість, спо кійність і розсудливість: Він капіталіст, мабуть, не мав би справ із колишнім кому ністом. Але ні. Жодних натяків на це я не почув. Його цікавили люди, які могли робити добрі справи для України. А родина Петра Яцика була вся проукра їнська, хоча невістка з Естонії, зять зі Словенії. Потім В'ячеслав Володимиро вич був Надзвичайним і Повно важним Послом України в Рес публіці Болгарія і в Республіці Македонія (за сумісництвом). Далі Надзвичайним і Повно важним Послом України в Рес публіці Узбекистан і в Республі ці Таджикистан (за сумісниц твом). Має він і низку нагород: орден "Знак Пошани", Почесна від знака Президента України, По чесна грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Кабі нету Міністрів України, медалі "За доблесну працю", "Двад цять років Незалежності Укра їни", "Ветеран праці", а також найвищий орден Болгарії "Ста ра планіна" І ступеня. Наостанок нашої розмови В'ячеслав Похвальський поба жав "Запорізькій правді" вели ких тиражів, а також у недалеко му майбутньому знову видава ти її п'ять разів на тиждень, як колись. Йому подобається, що нині газета поновлює репутацію видання для душі, відходить від гасельності, перекладає офі ціоз мовою журналіста публіциста.


24

тема номера: переселенці ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

z КОМПЕТЕНТНО

"ДЕРЖАВА ДОПОМАГАЄ ВСІМ, ХТО З НЕЮ ЧЕСНИЙ"

НАТАЛІЯ ТОКМАНЬ: ЄВГЕН КАВУН

ДНИМ із сумних підсумків О третього року збройного конфлікту на Сході України стало майже два мільйони внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Із них у Бердянську влаштувалося більше 16 тисяч. Як міське управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) справляється із напли3 вом прибулих із гарячих точок людей, про адресні виплати пе3 реселенцям, напади на соці3 альних інспекторів, "пенсійний туризм" і погляд на ситуацію зсередини ми поговорили з на3 чальницею УПСЗН у Бердянську Наталією Токмань. 3 У зв'язку з подіями на Сході Ук3 раїни два роки тому Бердянськ зіштовхнувся з великим напли3 вом переселенців. Як справи із цим зараз? Якщо порівнювати з 2014 роком, зараз людей значно менше. Хоча в порівнянні з минулим роком потік не зменшився. За адресною допомо гою до нас досі звертаються сотні людей. Зокрема щодо виплат, які мають обмежений термін. Ось чому переселенці, котрі проживають у Бер дянську, оформлюють заяву на приз начення адресної допомоги кожні пів року. Можливо, це й на краще. 3 Яка ситуація з адресною допо3 могою? Досить складна, оскільки рішен

ня про призначення і відновлення всіх соціальних виплат переселен цям приймається на підставі акта перевірки матеріальнопобутових умов проживання та рішення відпо відної комісії. Законодавчі органи зобов'язують нас, тобто органи со ціального забезпечення, перевіряти фактичне місце проживання раз на півроку. Однак із урахуванням кіль кості переселенців і недостатньої чисельності наших працівників це викликає труднощі, суттєво збіль шуючи обсяг роботи. 3 Як ви вирішили цю проблему? Останнім часом Бердянський міськвиконком збільшив штат нашо го управління на сім працівників. П'ятеро задіяні на прийомі докумен тів і призначенні субсидій. Решта як раз направлені на перевірку фактич ного місця проживання. Вона прово диться спільно з представниками Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, Пенсійного фонду та Територіального центру, а останнім

часом сюди також увійшли працівни ки поліції. З них і формується група, яка займається актами обстеження переселенців за місцем проживання. 3 Які функції поліцейських під час таких перевірок? Із поліцейськими спокійніше. По перше, вони добре знають район і розташування будинків, що приско рює процес. Подруге, і це, напевне, головне: до появи поліцейських бу ли неодноразові напади на соціаль них працівників. Згадаю один із них людина, вірогідно, була в неадек ватному стані і виявилася дуже агре сивною. Того разу наших інспекто рів врятувала втеча. Саме тоді соц працівники отримали установку: як що є хоч найменша загроза життю не тільки не проводити перевірку, але навіть не входити до будинку. 3 Хочу повернутися до теми пере3 селенців: істинних та уявних. Є явище, яке отримало назву "пен3 сійного туризму". Що ви може розказати про це? Дійсно, люди, які постійно про живають на територіях т.зв. "ДНР" і "ЛНР", часто приїжджають до нас на деньдва. Вони хочуть не просто оформити українську пенсію, але й отримати допомогу як переселенці. Це, звісно, обман, а головне це ля гає додатковим тягарем на україн ський бюджет. У зв'язку з такими випадками між нами виникають не розуміння, які посилюються в силу загострених емоцій. Не слід забува ти ці люди бачили війну. Існує ще одна проблема міграція

переселенців, які в інших районах отримати пенсію не змогли. Приїж джаючи до нас, вони сподіваються стати на облік, щоб відновити отри мання виплат. 3 Відомі випадки, коли одноден3 ні "переселенці" вказують не3 правдиві адреси. Доходить до абсурду. Серед них значаться не3 житлові і відсутні будинки, а та3 кож адреси заводів, шкіл. Як бо3 ротися із цим? В основному, переселенці пові домляють правдиву інформацію, оскільки знають, що все підлягає перевірці. Тепер про "пенсійних ту ристів". У разі викриття такі люди автоматично знімаються з обліку. Ще один аспект: Міністерство фі нансів проводить верифікацію. 3 Поясніть для наших читачів, що ви маєте на увазі під верифіка3 цією? Верифікація це порівняння всіх баз даних по Україні. Верховна Рада надала Міністерству фінансів доступ до банківської таємниці. Це ж стосу ється всіх соціальних виплат, у тому числі внутрішньо переміщеним осо бам. Тож Мінфін проводить верифі кацію одержувачів усіх видів допомо ги, зокрема ВПО, і випадки, коли во ни надають недостовірну інформацію про наявність житла та депозитів, на жаль, зустрічаються нерідко. Матеріал підготовлений у рам" ках спеціального медіа"проекту "Інформація для свідомих дій: почуй голос постраждалих внас" лідок конфлікту на Сході Укра" їни", що впроваджується Ресур" сним центром ГУРТ за фінансо" вої підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні

z ІСТОРІЇ УСПІХУ

ПЕРЕМАГАЄ ТОЙ, ХТО ВІРИТЬ У СЕБЕ І В ЛЮДЕЙ МИКОЛА ПАПіРОВСЬКИЙ

И ПРОДОВЖУЄМО ділити3 М ся з нашими читачами іс3 торіями успіху переселенців, які надихають не здаватися і шукати нові шляхи для реаліза3 ції в житті. НАТАЛЯ, ЗАПОРІЖЖЯ Наталя Суво рова приїхала з чоловіком і двома дітьми з Донецька в жовтні 2014 року. До війни вона працюва ла в банку еко номістом. Ще в Донецьку дівчина почала вчитися шити ходила на курси крою та шиття. Шляхом нехитрих підрахун ків з'ясувала, що шити дешевше, ніж купувати готове. Згодом сім'ї вдалося придбати швейну машин ку, щоб пошити танцювальні штанці для свого старшого сина. Коли пер ший власноруч виготовлений виріб вдався на славу, Наталя зрозуміла, що шиття це саме те, що їй потріб не. Тому, перебуваючи в декреті,

вирішила повністю змінити свою професію. Краса бальних танців завжди ме не приваблювала. З дитинства хоті ла ними займатися, але батьки ме не так і не відвели на танці, тому я відвела туди свою дитину, посмі хається Наталя. А коли почала ши ти костюми, зрозуміла, що мені це дуже подобається. Спочатку було зовсім небагато за мовлень, проте дівчина не впадала у відчай і продовжувала йти до мрії. У вересні минулого року завдяки про екту працевлаштування благодій ного фонду #КарітасЗапоріжжя во на отримала грант для навчання на курсах закрійниць, що дало їй змогу відчути себе більш впевненою, от римати нові знання і домогтися, щоб її справа почала процвітати. ОЛЕНА, ЗАПОРІЖЖЯ У 2014 році Олена зі своєю родиною пере їхала з Горлів ки, що на До неччині. Спо чатку перебу вали в Дніпрі, а потім у Запо

ріжжі. Пережили за цей час чимало: потрібно було знайти житло і влаш тувати дітей в освітні заклади. У рідному місті жінка працювала фахівцем з оцінювання нерухомос ті. У Запоріжжі з роботою почалися складнощі велика конкуренція, відсутність зв`язків та певні юри дичні проблеми, які унеможливлю вали подальшу роботу. Олена звернулася по допомогу в благодійний фонд "КарітасЗапо ріжжя", де працівники проекту пра цевлаштування порадили їй взяти участь у заході "Успішна мама" для жінок з числа внутрішньо переміще них осіб, що тимчасово не мають роботи. Метою заходу було допо могти таким жінкам психологічно адаптуватися, відчувати себе більш впевнено під час пошуку роботи. Також Олена пройшла профтест, який допоміг їй відкрити в собі нові якості, ресурси, визначитися з век тором пошуку роботи. Раніше моя діяльність була пов`язана з розрахунками, техніч ною документацією, пояснює жін ка. А профтест показав, що в мене є потенціал для роботи з людьми, у

команді і я зможу працювати адмі ністратором або соцпрацівником. Тому я вирішила спробувати себе в цьому напрямку. Зараз Олена працює адміністра тором Соціального бізнесцентру, що діє в рамках проекту GMFA3 "Забезпечення основних потреб постраждалих від конфлікту на Схо ді України" благодійного фонду #КарітасЗапоріжжя. Окрім того, вона допомагає на "гарячій лінії" фонду. Ця робота мені дуже подобаєть ся, я відчуваю себе як риба в воді, ділиться вона враженнями. Метою нашого центру є підтримка пересе ленців у розвитку або започаткуван ні своєї справи. Ми надаємо їм без коштовні юридичні та бухгалтерські консультації. Також, відповідаючи на дзвінки "гарячої лінії", координу ємо людину, відповідно до її проб леми направляємо до конкретного спеціаліста. Фонд "КарітасЗапоріжжя" бажає Олені успіхів у роботі та розкритті свого внутрішнього потенціалу. Ві римо, що в неї обов`язково все вийде!


тема номера: переселенці ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

25

z ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ БІБЛІОТЕКИ СТАЛИ ЦЕНТРАМИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОНСУЛЬТАТИВНОЇ ПІДТРИМКИ ВПО НАТАЛІЯ НЕСТЕРЕНКО

ПОЧАТКУ збройного кон Зто Мелітополь флікту на Сході України міс Запорізької об ласті приймає осіб, які були змушені покинути свої домівки та шукати прихистку в інших регіонах країни. Молодіжне місто, що кожного року попов нюється новими мешканцями, які вступають до ВНЗ Мелітопо ля, стало прихистком і для тих, кого не обійшло стороною ли хо, закодоване в абревіатурі АТО. Громада міста за час кон флікту стала новою родиною для понад 10 тисяч громадян (за неофіційними даними). З нагоди відкриття інформаційно контактного центру для внутрішньо переміщених осіб та місцевого на селення міста Мелітополя у Цен тральній міській дитячій бібліотеці ім. А. Гайдара, директор Централі зованої бібліотечної системи Мелі топольської міської ради Інна Єфи менко розповіла про те, яким чином міські бібліотеки допомагають но вим мелітопольцям адаптуватися та стати частиною громади. Внутрішньо переміщені особи від початку свого проживання у Меліто полі почали відвідувати центральну бібліотеку міста (Центральна міська бібліотека ім. М.Ю. Лермонтова) та користуватися всіма доступними послугами. "Саме тоді у колективу бібліотеки виникла ідея створити контактні центри для ВПО, яку під тримала місцева влада, розпові дає Інна Єфименко. Спочатку мета проекту полягала у тому, аби допо могти людям, які були змушені поки нути свої домівки, знайти родичів в Україні та за її межами за допомогою наявних ресурсів. Пізніше працівни ки бібліотеки надавали індивідуальні послуги не лише з пошуку рідних, а й з пошуку житла та підготовки доку ментів для виготовлення пропусків у зону проведення АТО. Також ми розробили карти Мелітополя, щоб нові мешканці могли краще орієнту ватися та швидше адаптуватися до нового міста". У зв'язку з тим, що людей, які пот ребують допомоги у зв'язку зі змі ною місця проживання, стає дедалі

більше, виникла потреба організу вати постійні контактні центри на базі бібліотек Мелітополя. Саме то му колектив Централізованої біблі отечної системи міста взяв участь у конкурсі проектних заявок у рамках Ініціативи інфраструктурної програ ми для України від Німецького това риства міжнародного співробітниц тва "GIZ", у результаті чого вдалося реалізувати проект "Надання інфор маційно консультативної підтримки внутрішньо переміщеним особам у місті Мелітополі Запорізької області через систему публічних бібліотек". Результати впровадження проекту вже доступні громадянам. Вони пов ністю відповідають його меті, яка по лягає у сприянні соціальній адаптації та ресоціалізації внутрішньо перемі щених осіб, котрі тимчасово перебу вають у Мелітополі, шляхом відкрит тя мережі інформаційно контактних центрів для громади на базі публіч них бібліотек міста. "На базі бібліотек міста відкрито п'ять інформаційно консультатив них центрів, повідомила пані Інна. Кожний центр оснащений п'ятьма робочими місцями для вільного дос тупу до Інтернету, а також комплек том обладнання та меблів для про ведення навчальних тренінгів. Крім цього, у Центральній дитячій біблі отеці ім. А. Гайдара, окрім створено го центру, обладнаний спеціальний дитячий куточок, де під наглядом можуть перебувати діти відвідувачів, у той час, як їхні батьки користують ся послугами інформаційно контак тного центру. Ці центри працюють у штатному режимі бібліотек". З роз кладом їх роботи можна ознайоми

тись на сайті Централізованої біблі отечної системи міста. Громада Мелітополя зустріла і до цього часу приймає нових мешкан ців, які вже стали її частиною й актив но беруть участь у заходах, що про водить міська влада та громадські активісти. Інна Сергіївна зазначає: "Окрім місцевої влади, під час влас не реалізації проекту нам допомага ли і самі внутрішньо переміщені осо би, які завжди беруть участь у захо дах, що проводить бібліотечна сис тема. Здебільшого це тренінги, зок рема "Комп'ютерна грамотність" та "Працевлаштування ВПО", що про водяться спільно з Мелітопольським міським центром зайнятості та гро мадськими організаціями міста". Аби якомога більше людей дізна

лися про послуги, які надають мелі топольські бібліотеки, пані Інна пос тійно спілкується з місцевими ЗМІ, поширює інформацію та анонси про проекти та заплановані події на сто рінках у соцмережах та на сайті. Інна Єфименко підкреслює: "Звер татися до цих центрів може будь який громадянин, котрий має при собі паспорт або довідку, що під тверджує особу, незалежно від того, мешкає цей громадянин на території Донецької, Луганської області, Кри му чи на будь якій іншій території". Тож, якщо вам необхідна консульта ція з питань, що вказані нижче, ви можете стати читачем бібліотеки Мелітополя і, не соромлячись, звер татися до персоналу за допомогою.

Перелік безкоштовних послуг для внутрішньо переміщених осіб: 1. Оформлення електронних перепусток для перетину лінії розмежування у зоні проведення Антитерористичної операції через сервіс Служби безпеки Ук раїни (консультації та навчання) 2. Пошук роботи у мережі Інтернет (консультації, індивідуальні та групові нав чання) 3. Пошук інформації в мережі Інтернет (консультації, індивідуальні та групові навчання) 4. Пошук втрачених контактів з родичами та друзями (консультації та нав чання) 5. Спілкування з родичами та друзями у соціальних мережах шляхом відео конференцій (консультації та навчання) 6. Створення або приєднання до існуючих електронних петицій Президенту Укра їни, Кабінету Міністрів України, Запорізькій обласній державній адміністрації, Ме літопольській міській раді (консультації та навчання) 7. Відправка електронного звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування через сервіс Урядового контактного центру (кон сультації та навчання) 8. Допомога в оформленні житлових субсидій через сервіс "Все про житлові субсидії" Міністерства соціальної політики України (консультації та навчання) 9. Оплата суспільно значимих послуг через системи Інтернет банкінгу: комунальні послуги, придбання транспортних квитків тощо (консультації та навчання) 10. Пошук офіційної публічної інформації через сервіс "Законодавство Укра їни" Верховної Ради України (консультації та навчання) 11. Замовлення та отримання 184 державних онлайн послуг через сервіс "Портал державних послуг" (консультації та навчання) 12. Отримання документів з державних реєстрів Міністерства юстиції України в режимі онлайн, здійснення реєстраційних дій у державних реєстрах України в електронному вигляді, пошук інформації у державних реєстрах України через сервіс "Кабінет електронних послуг" Міністерства юстиції України (консульта ції та навчання) 13. Проведення навчальних тренінгів із комп'ютерної грамотності; 14. Проведення тренінгів із працевлаштування у партнерстві з міським цен тром зайнятості та громадськими організаціями. Матеріал підготовлений у рамках спеціального медіапроекту "Інфор мація для свідомих дій: почуй голос постраждалих внаслідок конфлікту на Сході України", що впроваджується Ресурсним центром ГУРТ за фінансової підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні

z ДО УВАГИ!

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ БІЗНЕСГРАНТУ У рамках проекту GMFA 3 "Забез печення основних потреб постраж далих від конфлікту на Сході Укра їни" благодійного фонду #Карітас Запоріжжя триває розгляд заяв на участь у конкурсі для отримання бізнес гранту з метою розвитку бізнес діяльності. Зареєструвати ся на участь у конкурсі можна за по силанням: goo.gl/cEqj9p

Також надається можливість от римати індивідуальний грант для перенавчання або підвищення ква

ліфікації вимушеним переселен цям, які мешкають у Запоріжжі та Бердянську. Можливість навчання надається за наступними напрям ками: отримання кваліфікації майстра манікюру, педикюру, перукаря, косметолога та візажиста; бухгалтерський облік, 1С бухгал терія, кадрове діловиробництво і підбір персоналу;

IT технології; робочі спеціальності; кухар, кондитер, офіціант, бар мен; масаж; підвищення водійської категорії; курси фотомайстерності. Проводяться профорієнтаційні за ходи. Звертатися за телефоном: 0503041014 (Валентин)


26

болить ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

ГРА У СМЕРТЬ, або "МИ ВІЗЬМЕМОСЯ лишити "посмертний пост" в Ін тернеті, зрештою, зняти верхній одяг. Саме так слухняно скину ла курточку юна Вілена…

ОЛЕНА СТАХОВА

ІЛЕНА піднялася на три В надцятий поверх. Покла ла сумку з підручниками. Зняла куртку. Поправила на вушники. Стиснула у пальцях мобільний телефон. І стриб нула… Дівчина навчалась у колед жі, вважалась благополуч ною студенткою, відмінни цею, добре малювала. Дити на нового тисячоліття, вона народилась у 2000 році, а 7 грудня 2016го її життя обірвалось. "Завтра я помру", такий малюнок дівчина виставила на своїй сторінці "Вконтакте" за день до смерті. "Ти поки нув мене. Як і всі…", до цих слів рановранці, о 4.58, вона додала власне фото з ножем біля горла. Відповіді не доче калась. Об 11.24 виклала зні мок двора згори, з того само го поверху, з якого потім пір нула в небуття: "Квест прой дений. Лишився один крок…". Решітка, брудний асфальт, якісь покручені металеві конструкції, жалюгідноголі віти дерева… Об 11.54 немов скрик відчаю: "Мені страшно, я боюся…" А через 20 хвилин, о 12.14 жодних записів. Кі нець. Дівчина підпала під вплив однієї з "груп смерті", що ос таннім часом з'явилися в со ціальних мережах. "Друзі" й "наставник", яким вона пові ряла через Інтернет свої біди й біль, підштовхнули юну сту дентку, фактично ще дитину, до фатального кроку.

ДЕ КОРІНЬ ЗЛА

С

Цей знімок, зроблений з 13го поверху, Вілена виставила в Інтернеті за 50 хвилин до загибелі

РУКА НАД ПОЛУМ'ЯМ

Д

ВА місяці тому трагедія в Маріуполі стала шоком для українців і набула знач( ного резонансу. Але це далеко не перший випадок, коли підліт ки здійснюють самогубства під впливом "модних" співтова риств у соціальних мережах. У травні минулого року російська "Новая газета" опублікувала розслідування оглядача Галини Мурсалієвої. Авторка описува ла "секту" в популярній мережі "Вконтакте", що нібито причет на до суїцидів близько 130 ро сійських підлітків. Гнітюча "потойбічна" музика. Фотографії або навіть відео са могубств (насправді, здебіль шого, інсценізованих). Бризки крові, вищання, стогін. Несамо виті зізнання й істеричні вигуки про "безвихідь" і марність життя. Таємничі знаки. Весь світ вик лючно у чорному кольорі… Від такого "контенту" не тільки підлі ток з нестійкою ще психікою і дорослий "з'їде з котушок". До трагічного фіналу крок за

Таємничий знак (насправді перероблений з бренду одягу) став для підлітків сим волом смерті

кроком веде інтригуюча гра. Спо чатку учасникам присвоюють но мери. Потім пропонують ланцюг завдань. Починаючи, на перший погляд, з досить безневинних. Приміром, розв'язати містичну головоломку. Вийти на зв'язок о 4.20 ранку (кажуть, ця година вважається символічним "часом наркоманів"). Намалювати китів (бо вони "від відчаю" здійснюють "самогубства", викидаючись на берег) чи метеликів (бо їхнє жит тя таке тендітне й швидкоплинне, триває лише один день). Можли во, навіть вишкрябати ці зобра ження на руці.

Далі більше. Як вам таке зав дання: вбити тварину і зняти вбивство на відео? Або покалі чити себе? Дівчина з Маріуполя на одному з етапів мала трима ти руку над полум'ям свічки, а потім ще й проштрикнути обпа лену шкіру голкою. Стрибок з тринадцятого поверху став її останнім завданням. Кожен крок, як і цей фінал, мо дератори "груп смерті" обстав ляють певними обрядами. Ма буть, щоб відволікти увагу й не дати можливості замислитись? Треба сфотографувати місце своєї майбутньої загибелі, за

ТАТТЯ Галини Мурсалі( євої, яку я згадувала ви( ще, хоча й викликала полемі( ку (дехто вважає її надума( ною і непослідовною), та все ж спонукала російські право( охоронні органи розпочати карну справу за ознаками злочину "доведення до са( могубства". У листопаді мину лого року вони затримали у Солнечногорську (Московська область) модератора кількох співтовариств 21річного Пили па Будейкіна, який ніде не пра цював і жив на утриманні у ма тері. Те, як він пояснює свої дії, саме по собі виглядає марен ням божевільного. Він ствер джує, що страждає "біполярним розладом", оскільки в дитинстві його жорстоко били. А мета ор ганізованих ним "груп смерті", буцімто, дуже позитивна: звіль нити суспільство від "біосміт тя", усіляких там сектантів і са танистів. Зі своїми "підопічни ми" Будейкін спілкувався не тільки письмово, а й у прямих розмовах через Skype. За його словами, він "за власною мето дикою вводив їх у транс", щоб з'ясувати, чим вони займалися раніше. Припускають, що на його совісті близько 30 життів. Для Росії тема підліткових са могубств надзвичайно болісна: якщо вірити "Вікіпедії", за їхнім відсотком ця країна лідирує у світі. Але на сайті одного з ро сійських телеканалів я натрапи ла на замітку під заголовком "Групами самогубців у соцме режах керують з України". Такою "достовірною" інформа цією з тележурналістами поді лився "співрозмовник", чиє ім'я та посада не називаються. Зате висновки, до яких під штовхують глядачів телеканалу й читачів сайту, цілком прозорі: он він де корінь зла! Не у влас ному суспільстві, а в підступних сусідахукраїнцях, котрі безжа лісно знищують російських під літків. Щоправда, серед IPад рес, звідки адмініструються су їцидальні групи, телеканал також назвав Білорусь, Казах стан, Естонію. Але побіжно. У заголовку виділили тільки Укра їну. Хіба не блюзнірство: навіть смерть дітей використовувати як зброю в інформаційній війні? Ніхто, звісно, не стверджує, що серед модераторів "груп смерті" не може бути жителів України. Ма ніяки і потвори є усюди, в тому числі у нас. Ще в 2015 році вияви ли чоловіка, який підбурював дів


27

болить ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

ЗА РУКИ І СТУПИМО ЗА КРАЙ" чат до самогубства. Великий сю жет про це показав тоді Наці ональний канал (він є в Інтернеті). Доведено, що на совісті молодого інженера із… Запоріжжя дев'ять смертей: чотири дівчини з Росії, п'ятеро з України. Він написав покаянний лист, у нього взяли під писку про невиїзд, але невдовзі він зник десь за межами країни. Насправді Інтернет не має кордонів. Українських підлітків так само затягують у смертель ну гру, як і російських. Велике благо: доступність інформації, вільне спілкування через сотні й тисячі кілометрів раптом обертається великим злом.

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ КИТІВ!

Н

А ПОЧАТКУ лютого про майнула інформація, що серед запорізьких дітей 1017 років теж стрімко входять у мо ду квести, які обіцяють "кра щий світ" після смерті. Про це повідомила налякана мама, котра виявила у своєї дитини атрибути гри й інформацію про неї. Навряд чи можна запропонувати якісь особливі рецепти для бать ків, щоб можна було на всі сто від сотків убезпечитися від ймовірної біди. Психологи стверджують: людину, навіть зовсім юну, без причини (чи схильності) на само губство не штовхнеш. А значить треба бути надзвичайно уважни ми до дітей, більше спілкуватися з ними, викликати на довірливі розмови, серйозно ставитися до їхніх слів, думок, переживань. А ще знайти для них цікаві, змістовні заняття, аби якомога менше часу лишалося на без цільне блукання в соціальних мережах. Просто, але… як на ділі важко! Часом діти хочуть "помстити ся" тим, хто їх образив (тим же батькам): "Вони ще пошкоду ють!" Можуть вкоротити собі життя у відповідь на певні забо рони або відмови (чи чули ви про випадок, коли дівчинка нак лала на себе руки, бо батьки не купили їй шалено дорогі чере вички, що були їм не по кише ні?). Але й тут треба бути дуже обережними: в Запоріжжі не давно повісився 13річний хлопчик, бо батьки заборонили користуватися комп'ютером. Можливо, теж запозичив ідею у "груп смерті"? До самогубства може приз вести гостре відчуття самот ності. Та й нещасне кохання (навіть вигадане) в юному віці ввижається настільки непо правним горем, що неможливо його пережити. Тривожні ознаки коли на тілі дитини з'являються підозрілі подряпини, опіки, надрізи. Коли вона починає малювати китів

Малюнки китів і підписи до них, що ними тішаться юні самогубці

z ПРОСТО ЦИТАТА

«

РОБЕРТ ЛЬЮЇС СТІВЕНСОН, "КЛУБ САМОГУБЦІВ", 1878 РІК:

0 Що це за чортівня 0 клуб самогубців? 0 спитав принц. 0 А от послухайте, 0 відказав молодий чоловік. 0 Наше століття 0 вік усіляких пристосувань та зручностей… Серед них не вистачає тільки однієї: немає пристойного і м'якого шляху, щоб зійти з життєвого поприща; немає сходів, які ведуть до свободи; немає особливого ходу в житло смерті. Цей недолік, люб'язні мої спів0 товариші0бідолахи, надолужується клубом самогубців… Якщо вам дійсно набридло життя, я можу сьогодні ж вночі відвести вас на зібрання в клуб, і якщо не цієї ж ночі, то найбільше протягом тижня ви будете позбавлені тяжкості існування… З вашого дозво0 лу, я вийду, поки ви порадитесь… Як тільки вони лишилися удвох, принц Флорізель сказав: 0 …Мені хочеться подивитися, чим все це може скінчитися. 0 Ваша високість, 0 відповів зблідлий Джеральдін, 0 дозвольте вам зауважити, що ваше життя має значення не тільки для ваших друзів, а й для всього суспільства… 0 Мені хочеться подивитися, чим все це може скінчитися, 0 пов0 торив принц найрішучішим тоном».

або метеликів ("Мій кит", з гордістю написав про дівчину з Маріуполя модератор "групи смерті", до якої вона належала). Навіть надмірне захоплення психоделічною музикою сим птом, який може свідчити про хворобливий душевний стан. Певне, змалечку варто привча ти дитину не спати з мобілкою під боком. Можна домовитися, що перед сном вона лишати меться в коридорі (мотивуючи це тим, що електромагнітні хвилі аж ніяк не на користь організму чиста правда, між іншим). Та й комп'ютер нехай краще стоїть не в дитячій, а в іншій кімнаті. Тоді дитина навряд чи виходитиме на зустрічі в чаті о 4.20. А ще психологи радять дуже делікатно поцікавитись, з якими співтовариствами ваш син або дочка спілкуються у соціальних мережах. Не читати чат (це вір ний шлях викликати обурення й недовіру). Просто перегляну ти адреси. Коли трапиться се ред них щось на зразок: Тихий дом F58, F57, d28, хочувигру це має насторожити. Як і будь яке обігравання слова "кит".

ЯК ЇХ ЗУПИНИТИ?

Н

А ДУМКУ радника Мініс тра інформаційної полі тики України Дмитра Золоту хіна, якою він поділився з ки ївським журналістом Мирос

лавом Лісковичем, в Україні не існує ані механізму, ані фі нансових можливостей моні торингу "груп смерті" в соці альних мережах. На держав ному рівні ніхто не збирається цим займатися. Неможливо на віть притягнути до відповідаль ності модераторів цих груп відповідних законів у нас поки що не прийняли. Золотухін вважає, що слід від ключити на території України со ціальну мережу "Вконтакте" (на її зміст надходить багато скарг): "Радикальне рішення, яке я про поную, продиктоване бажанням вберегти тих користувачів, котрі не можуть самі себе захистити", наголошує він. А ще посадо вець пропонує в початкових кла сах навчати дітей безпеці пове дінки в Інтернеті. Паралельно її правила мають освоїти і батьки. Та все ж, схоже, влада дистан ціюється від цієї біди. А що мо жуть зробити пересічні грома дяни? В Маріуполі після смерті Вілени

один школяр розповів своїй ма мі: "У нас в класі теж є такий хлопчик. Він пише в Інтернеті, що грає зі смертю і скоро пом ре". Про це повідомили класного керівника, потім із сім'єю 13річ ного підлітка поспілкувалася по ліція. Виявилося, що батьки благополучні, в цілому, люди на грані розлучення і їм стало не до сина. А той, почуваючись по кинутим, увійшов до "групи смерті". Він теж виконував зав дання квеста. Мав убити себе 12 грудня. Хлопчика вдалося зупи нити. Батьки передумали розлу чатися і зайнялися дитиною. Одного разу я витратила цілу ніч, щоб у чаті заспокоїти 16 річного хлопця, який вважав ме не ровесницею, розповідає запоріжанка Лариса О. Чи він правда хотів померти? Чи тільки грав красиву, з його точки зору, роль перед незнайомою дівчи ною? Скоріше друге. І все ж не шкодую, що попри сильне ба жання піти спати, наплювавши на істеричні заяви юного спів розмовника, перетерпіла аж до ранку. Хтозна можливо, так я врятувала цього хлопця? Навіть якщо це здається нам, дорос лим, тільки грою, але легкова жити в питаннях життя і смерті не доводиться. Ті, хто читав, що писала "Вкон такте" Вілена з Маріуполя, теж вважав, що то "тільки гра"… Ось, приміром, її роздуми від 18 жов тня минулого року за місяць і 20 днів до смерті: "Я хочу померти епічно, щоб люди запам'ятали це назавжди. Скоріш за все, я хочу померти, стрибнувши з даху. Але я не хочу стрибати сама. Я хочу стрибнути з чоловіком, якого я кохаю. Ми візьмемося за руки, ступимо за край і стрибнемо на цей холодний асфальт. Я не знаю, чи є щось після цього жит тя, але я точно знаю, що це життя мене не влаштовує, і якщо я нічо го не можу змінити в цьому світі, то мені краще піти. Я часто уявля ла собі, як це буде: ми візьмемо ся за руки і летітимемо униз, з ви соти 9поверхового будинку. Ми розіб'ємося і помремо. Але в ті миті, що ми летітимемо до землі, ми зрозуміємо, що в світі нічого не змінити, бо цей світ це зло". Бідолашна романтична дівчи на… Вона одна падала на ас фальт. Її ніхто не узяв за руку і… не утримав від істинного Зла.

z ДО РЕЧІ ХРИСТИЯНСЬКІЙ релігії, а також в іудаїзмі самовбивство У вважається одним із найстрашніших гріхів, бо поєднує в собі одразу вбивство і відчай. Лише Бог може вирішувати, кому жити, а кому помирати. Самовбивць не відспівують. Раніше їх навіть не ховали на християнських цвинтарях 0 у кращому разі, могили тих, хто наклав на себе руки, розміщували за огорожею. В ісламі інтіхар (самогубство) теж під категоричною забороною.


28

ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

z ЩОБ НАШОМУ РОДУ НЕ БУЛО ПЕРЕВОДУ

ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ – (Початок на 1#ій стор.) АЛЕНТИНА Петрівна акцен# тувала увагу, що нині меди# цина зробила величезний крок уперед і вирішує найскладніші завдання, зокрема, і щодо повер# нення жінкам, які втратили надію на материнство, радості взяти у свої обійми власну крихітку#ди# тинку. Про високі медичні техноло гії, зокрема екстракорпоральне зап ліднення (ЕКЗ), які успішно застосо вують у цьому центрі, наша газета вже розповідала своїм читачам. Хо ча, як кажуть, не гріх і повторити. Бо фахівці з комунікацій стверджують, що одну і ту саму інформацію слід повідомляти дуже багато разів, і Цитогенетик Наталія Калабухова проводить дослідження на хромосомному тільки тоді існує вірогідність, що пер аналізаторі ша людина, якій це адресоване, її по чує. Нагадаю, що в Україні діє прог раніше фахівці виявляли 1517% смертності населення складав 15,5 рама безкоштовного ЕКЗ. Про умо пар з означеною проблемою, сьо (на 10 тисяч населення), а показник ви участі у цій програмі можна дізна годні їх значно побільшало до 20%. народжуваності лише 8,7. До того тися у ЗОМЦРЛ безпосередньо під До того ж, на жаль, допоки смер ж, у порівнянні з попереднім, показ тність в Україні домінує над народ ник народжуваності суттєво зни час зустрічі із фахівцями. А проблема безпліддя сьогодні жуваністю. Зокрема, у Запорізькій зився у 2015 році він сягав 9. Утім, почасти повернути жінці ра стає все більш актуальною і потре області за статистичними даними бує нагального вирішення. Якщо на вересень 2016 року показник дість материнства можна більш при

В

родним, а не тільки через ЕКЗ, шля хом, певна Валентина Башлай. У своїй практиці спостерігаю випадки, коли безпліддя у жінок має соматич ні корені. Тож потребує не стільки медикаментозного лікування гінеко логічних проблем, скільки фахової психологічної допомоги. До кожної пацієнтки чи пацієнта, адже доведе но, що й чоловіки можуть мати певні проблеми із своїм репродуктивним здоров'ям, застосовуємо індивіду альний підхід, кожний випадок уні кальний. Для всіх універсальних ре цептів не прописуємо. Фахівці наголошують, що про реп родуктивне здоров'я слід дбати зма лечку. Саме тому у ЗОМЦРЛ пра цюють дитячі спеціалісти. І важливо, щоб батьки знайшли час і прокон сультували у них своїх дітлахів. Адже попереджений про їхні певні медич ні проблеми, значить, озброєний у боротьбі за здоров'я дитини. І консультування саме у фахівців генетиків набуває все більшого зна чення як для подальшого розвитку вже народжених дітей, так і малю

z ФОТОФАКТ

СІМЕЙНУ АМБУЛАТОРІЮ У ЧКАЛОВОМУ РОЗМІСТИЛИ У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

С

ІМЕЙНА амбулаторія в с. Чкалове (Весе лівський район) довгі роки розміщува лася в старовинній будівлі, зведеній ще у 1812 році. Взимку тут дуже мерзли, завішу вали вікна ковдрами. Нові євровікна вста вити не можна було, стіни будівлі зроблені не з цегли, а з глиняних вальків, почнеш вікно вставляти обвалиться. Але ж тут працює четверо лікарів, фельдшер, лабо рант і медсестра. Віктор Душко працює тут 37 років. За освітою педіатр, а нині вже сімейний лікар. Лікар пам'ятає часи, коли в будівлі розміщувалося 25 ліжок стаціонару, була своя їдальня. Колись у Чкаловому була дільнична лікарня, і в ній було 29 працівників лікарі, медсестри, згадує він. Сьогодні лікарня перетворена на амбулаторію. А допомогу ми надаємо в тих же обсягах, що й раніше. До нас приїжджають з Ка линівки, Новоукраїнки, Добровольчого, та й своїх рідних чкаловців, звичайно, лікуємо.

 Народжуваність у нас невелика, говорить медсестра Олена Іванів, і, тим не менш, приїж джають мами з дітками, ми повинні надавати допомогу. Ось зараз у нас восьмеро немовлят. І, щоб прийняти їх, потрібно тепле й обладнане приміщення. Сільська рада вирішила: чим витрачати гроші на ремонт старої будівлі, краще перевести ам булаторію в нове в приміщення двоповерхово го будинку культури, що розміщується в центрі села. У 2016 році в сільський бюджет заклали 90 тисяч гривень, щоб здійснити це протягом року. У минулому році на переїзд амбулаторії в нове приміщення витрачено понад 42 тис. грн з міс цевого бюджету. За ці гроші проведено ремонт у приміщенні БК. Амбулаторія займає п'ять кім нат. Вставлені вісім вікон і двоє вхідних дверей. П'ять тисяч витрачено на те, щоб поставити двоє внутрішніх дверей. У ремонті допомагали місцеві фермери Олексій Голота та Юрій Наза ренко. Отримали сільчани і допомогу 82 тис.

Медсестра Оксана Бригида працює в амбулаторії с. Чкалове вже більше 20 років

грн з держбюджету, на ці гроші встановлені простінки всередині приміщення, утеплено сті ни і стелі. Чкаловці планують у цьому році поста вити сантехніку і завершити ремонт.

z БУДЬ У КУРСІ! У КАБМІНІ РОЗПОВІЛИ, ЯК БУДУТЬ ЗНИЖУВАТИСЯ ЦІНИ НА ЛІКИ РОЦЕС зниження цін на ліки від серцевосу П динних захворювань, діабету II типу і брон хіальної астми проходитиме поступово. "Незважаючи на значний обсяг залишків ліків в ап течних мережах, уряд прийняв рішення про подов ження терміну продажу залишків ліків за старими ці нами до 1 квітня 2017 року. Нові партії лікарських пре паратів, які надійдуть в аптеки з 1 лютого, будуть про даватися за новими зниженими цінами", повідомляє Урядовий портал. У Кабінеті Міністрів пояснили, що згідно з урядови ми рішеннями, з лютого 2017 року суб'єкти господа рювання, які здійснюють виробництво, оптову та

роздрібну торгівлю лікарськими засобами від сер цевосудинних захворювань, діабету другого типу і бронхіальної астми, знизили ціни на ліки в серед ньому на 1530% . Наступний етап зниження цін на зазначені ліки відбудеться в березні. Таким чином, ціни на ліки в Україні будуть поступово приведені до рівня цін на ліки в країнахсусідах (референтних кра їнах). "Поступове зниження цін на ліки дозволить забезпе чити комфортний перехід до державного регулюван ня цін на ліки та впровадження програми відшкоду вання їхньої вартості, уникнути дефіциту ліків і незруч ностей для громадян", йдеться в повідомленні.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ mv.org.ua

Центр медичної діагностики "TOSHIBA" УЗД серця, судин, суглобів, щитовидної і молочної залоз, внутр. органів. Кардіолог, ендокринолог, уролог, алерголог, імунолог, конс. психолога. ЛАГ 602131 від 20.07.11 МОЗУ, www.medcentr.zp.ua. Тел.: 62#53#10, 62#09#89.


ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

29

ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ГЕНОФОНДУ ливих умовах. Якщо ж батьки не усві домлюють усіх ризиків, а, отже, не готові до зустрічі із крихіткою, яка з якихось причин відрізняється від ін ших немовлят, можливі невиправні наслідки. У моїй практиці були ви падки, коли породіллі просто у поло говому залі, дізнавшись, що народи ли, зокрема "сонячну" дитинку, от римували інсульти. Говорячи про те, що батьки самі приймають рішення, Ельвіра Георгі ївна має на увазі, в першу чергу, не переривання вагітності. Прагнемо, щоб пари приходили до нас на консультування напере додні того, як запланують дитинку, звертається до майбутніх батьків Ельвіра Георгіївна. Адже біду мож на упередити. Для того є різні спо соби. Якось мені довелося консуль тувати пару, в якій чоловік мав сут тєву родову проблему його брат і батько, а також дядько, брат батька, були хворі на шизофренію. Чоловіка ця доля минула, втім, він дуже пере живав, що, не будучи хворим сам, може передати її своїм нащадкам.

Але подружжя прагнуло мати дитин ку, тому майбутні батьки спільно прийняли рішення провести заплід нення із використанням матеріалу із банку сперми. Сьогодні вони щас ливі, що їхня мрія здійснилася. Утім, генетики опікуються і вже на родженими дітлахами. У всіх полого вих будинках Запорізької області про водиться відповідний тотальний ге нетичний скринінг (виконується ана ліз крові) всіх новонароджених щодо виявлення у них таких генетично де термінованих захворювань як феніл кетонурія та гіпотеріоз, які приводять до вираженої розумової відсталості. Це дуже складний аналіз, але як що вдається своєчасно встановити діагноз і відповідним чином проліку вати дитину, їй можна повернути високу якість її власного життя, але, на жаль, вона на все життя зали шиться носієм відповідної мутації певна Ельвіра Георгіївна. Так треба чи не треба проводити медикогенетичне консультування? Вирішувати вам, але фахівці Центру радять: зробіть це своєчасно!

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБСТЕЖЕННІ – ЗАПОРУКА ТОЧНОГО ДІАГНОЗУ

вас у будьякий район Запоріжжя у зручне для вас місце (додому, на да чу, в лікарню, в офіс, у санаторій і т.п.). Заявки приймаються за теле фонами: +38 061 233 43 44; +38 061 236 04 440; 0 800 500 111 (безкоштовно зі стаціонарних і мо більних телефонів), з понеділка по суботу з 8:30 до 17:00. Ціни на послуги можна уточнити і на нашому сайті www.medlifebio.com.ua. Дана послуга поширюється на всі види досліджень. Щодо загального ана лізу крові, дане дослідження викону ється один робочий день (або "ци то" за замовленням пацієнта). Чи надає "МедлайфБіо" знижки, якщо обстежитися всією сім'єю? Звичайно, в діагностичному цен трі діє обширна система знижок і соціальних програм. На постійній основі знижка надається наступним категоріям громадян: власникам карт постійного клієнта ГОЛД ДЦ "МедлайфБіо", інвалідам праці, ін валідам ВВВ, інвалідам I,II гр., інва лідам дитинства, багатодітним сім'ям, школярам та студентам, пенсіонерам за віком, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам бойовий дій та інших відповідних категорій, власникам карт постій ного клієнта, учасникам корпора тивних програм та медичним пра цівникам. Також ми йдемо назустріч, коли до нашої установи надходять звернен ня від головних лікарів державних лікувальних закладів або пацієнтів з проханням надання можливості безкоштовного діагностичного об стеження у разі неплатоспромож ності пацієнта. БЕСІДУ ВЕЛА НАТАЛІЯ ГАНЧЕВА

ків, яких дбайливі батьки тільки збираються народжувати. Наше головне завдання профе сійна оцінка ризику народження в конкретній родині дитини зі спадко вою хворобою або вродженим ка ліцтвом, пояснює головний поза штатний лікаргенетик ДОЗ ЗОДА, завідуюча відділенням медикоге нетичного консультування Ельвіра Данилова. Акцент на "професійну оцінку" не випадковість. Справа в тому, що оцінка вищезгаданого ри зику вимагає від лікаряконсультан та спеціальних знань і навичок, на явності в його розпорядженні дос татньої кількості часу, а також по тужної інформаційної бази, в ідеалі автоматизованої. Тому консультува ти сім'ю повинен тільки сертифіко ваний лікаргенетик, який працює у відповідній спеціальній медичній установі. В інших випадках не вик лючені серйозні похибки при оцінці ризику, які можуть призвести сім'ю до неправильного рішення. Ельвіра Георгіївна наголошує, що на основі відповідних досліджень,

зокрема, вивчення родоводу пацієн тів, проведення каріотипування (хромосомний аналіз венозної крові. Його виконують у нашому ЗОМЦРЛ. Авт.), низки інших досліджень мож на встановити ймовірні відхилення та мутації в організмі майбутньої ди тини ще до її зачаття, в ході вагітнос ті, завдяки УЗдослідженням та хро мосомному аналізу навколоплідних вод (такий аналіз почнуть робити тут уже з березня поточного року). З ог ляду на складність його виконання, це дослідження проводитимуть ли ше у випадках високого ризику вроджених вад плоду) з високою точністю можна підтвердити або й спростувати попередні висновки. Ми робимо певні припущення і по переджаємо подружжя про ймовірні проблеми, але жодним чином не нав'язуємо батькам конкретних рі шень, пояснює фахівець. Батьки самі вирішують, як вчинити. Головне вони попереджені і готуються до зустрічі із особливою дитиною. Тоді вагітність проходить спокійно, і ди тинка розвивається у більш сприят

z ДІАГНОСТИКА

А ЗАПИТАННЯ наших чита Н чів відповідає директор ді агностичного центру "Мед лайфБіо" Олена Осташинська. З якого лабораторного дос лідження необхідно розпочина ти обстеження людині, яка зах воріла? Найбільш затребуваним видом лабораторних досліджень є загаль ний аналіз крові. З нього і треба розпочинати оцінку загального ста ну здоров'я пацієнта, він допоможе визначитися, в якому напрямку пот рібно рухатися далі. Загальний ана ліз крові набір тестів, спрямованих на визначення кількості різних клі тин крові (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів), їхніх характеристик і співвідношення. Такий аналіз крові можуть виконати в будьякій лабо раторії, але в нашому діагностично му центрі "МедлайфБіо" його ви конують за допомогою складної аналітичної системи "Сісменс ХS 1000i" (Японія), що дозволяє визна чати 24 параметри загального ана лізу крові із диференціюванням лейкоцитів на всі п'ять підтипів ("аналізатор 5Diff"), зокрема цілий ряд додаткових характеристик клі тин. З огляду на високу цінність цього дослідження для діагносту вання широкого переліку захворю вань, виконання його на аналізаторі має низку переваг перед "ручним" дослідженням. Головні з них: аналіз великої кількості клітин: понад 10 тисяч у порівнянні з 100200 клі тинами при мікроскопії.

Сьогодні в Україні існує лише два таких аналізатори, один з яких є у нас у діагностичному центрі. Пов ністю автоматизований процес проведення дослідження і видачі результатів робить неможливим припущення помилки, а отриманий точний результат сприяє встанов ленню правильного діагнозу та ефективного лікування. Як правильно підготуватися до здачі крові? І чому це важливо? Для отримання більш точного ре зультату наші фахівці наполягають, щоб пацієнти напередодні та у день обстеження виключили куріння і прийом алкоголю, здавати біомате ріал для дослідження необхідно з 8ої до 11ої години ранку, строго натщесерце, вживання води в зви чайному режимі. Взяття біоматері алу для досліджень у лабораторії "МедлайфБіо" проводиться у пун ктах забору крові, а для максималь ного комфорту і зручності пацієнтів їх створена широка мережа. В умо

вах нашої мережі для взяття крові з вени використовуються одноразові вакуумні системи, які з безпеки від повідають всім світовим стандар там, гарантується психологічний комфорт пацієнта, а також знижен ня до мінімуму виникнення поми лок. Забір проводиться при високій строгості контролю вимог до сте рильності. Яка кров підлягає дослідженню капілярна або венозна? Кров з вени набагато "якісніша", ніж з пальця, багатша за хімічним складом, що підвищує достовір ність результатів. Венозна кров є найкращим матеріалом для лабо раторних досліджень, оскільки травматизація й активація клітин крові мінімальна. При взятті крові з пальця медична сестра повинна здавити тканини на пальчику, щоб кров потрапила в лабораторний капіляр. При цьому частина черво них кров'яних тілець руйнується. Такий стан називається гемоліз. Результати досліджень гемолізо ваної крові часто бувають недосто вірними. А чи можна зробити забір кро ві у дітей від 0 до трьох років? Так, звичайно. Висококваліфіко ваний персонал проводить проце дуру забору крові від 0 років. Пункти забору крові, куди можна звернути ся з маленькою дитиною від 0 до трьох років, позначені на нашому сайті. Також для маленьких пацієнтів та їхніх батьків служба "Медлайф Біо" пропонує послуги виїзду додо му. Зателефонуйте і ми приїдемо до


30

спорт ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

z БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛІГА ПАРІМАТЧ

КУБОК ЧОТИРЬОХ ПРОЙДЕ БЕЗ НАС "БУДІВЕЛЬНИК" (Київ) БК "ЗАПОРІЖЖЯZOG". 83:68 (26:15, 19:25, 22:17, 16:11). Київ. 3 лютого. Палац спорту. 4000 глядачів. КЩО казати про психологіч ний стан суперників, то ки яни підійшли до другого чверть фінального матчу Кубка України після 10матчевої переможної серії в Суперлізі, в той час як за поріжці зазнали сім поразок поспіль. Востаннє в цьому сезоні керував діями гостей Дмитро Щиг лінський, тож він, перш за все, прагнув зберегти перевагу в п'ять очок, досягнуту в першому матчі. У стартовій чверті рівне протисто яння спостерігалося протягом пер

Я

ших 6 хвилин, а потім господарі зу силлями головним чином Михайла Анісімова (8 очок), Руслана Отвер ченка (7) та Генрі Дугата (6) почали йти у відрив, який до першої перер ви досяг 11очкової позначки. Ста лося це не в останню чергу через програну запоріжцями боротьбу за відскоки м'яча 5:11. У другій 10хвилинці запоріжцям вдалося скоротити відставання до 5 пунктів, завдяки активності Павла Буренка, котрий у першій половині зустрічі приніс у командний залік 15 очок. З урахуванням рахунку пер шого матчу відновилася рівновага, тобто суперечка за вихід до Фіналу Чотирьох тільки розпочиналася. Можна було навіть сподіватися на

позитивний для запорізького клубу підсумок двоматчевого протисто яння, але зновтаки насторожували цифри підбирань 23:12 на користь "Будівельника". Тим не менш, приголомшливими для столичних баскетболістів були перші три хвилини третьої чверті, коли гості спромоглися вийти впе ред 47:50, це Буренко, Носков і Ри балко нагадали, що одним із кози рів запорізького клубу є влучні кид ки зза дуги. Втім, це був лише епі зод. За рахунку 52:52 Дмитро Щиг лінський вирішив замінити Макси ма Лук'янова, який ефективно грав в захисті та у підсумку став кращим у складі запоріжців за категорією "+", на Станіслава Овдєєнка, і…

наступний п'ятихвилинний відрізок запорізька команда програла з ра хунком 5:15. Одним словом, кияни, серед яких відмінною грою виділя лися Михайло Анісімов (його актив досяг 16 пунктів) і Генрі Дугат (21 очко + 6 підбирань + 8 передач), до останньої перерви створили пере вагу в 10 пунктів (67:57). Тож у чет вертій чверті довести матч до логіч ної перемоги "Будівельнику" не склало труднощів. Залишається сподіватися, що звітний матч висвітлив проблемні місця у грі запорізької команди й дав привід для міркувань новому наставникові колективу Валерію Плеханову. Адже дебютним для нього в цій якості в Запоріжжі волею календаря регулярного чемпіонату Суперліги стане матч з тим же "Будівельником" 10 лютого.

z ГАНДБОЛ

ПЕРЕМОЖНА ХОДА ТРИВАЄ Балтійська гандбольна ліга. Група "А". 9й тур "ZTR" (Запоріжжя, Україна) "Драгунас" (Клайпеда, Литва) 37:23 (19:11). ДИНЕ очко, яке втратив "ZTR" в іграх у Балтійській лі зі, припало якраз на матч першого кола в Клайпеді. У якійсь мірі це було наслідком недооцінки суперника. На пов торну гру запоріжці налаштувалися набагато краще. Третя хвилина і вже 3:0 після двох хороших голів Олексія Ганчева та одного м'яча Дмитра Артеменка. А далі впродовж шести хви лин "ZTR" не міг завершити результативно жодної атаки. Ли товці ж неспішно забивали. Дев`ята хвилина рахунок нічий ний 3:3. Далі Артеменко двічі завершив швидкі переходи. Да леко відірватися від "Драгунаса" не вийшло. В середині пер шого тайму розрив той же 8:6. А потім запоріжців прорвало. Другу половину тайму вони виграли з рахунком 11:5. Другий тайм пройшов у тому ж ключі. На його екваторі розрив у рахун ку досяг десяти м'ячів (28:18). А далі знову ривок "ZTR". Хоро ша перемога при хорошій грі команди. Можна відмітити ре зультативну гру Олексія Ганчева, який з 64 забитими голами займає друге місце в списку бомбардирів Балтійської ліги. У другому матчі в групі "А" "СкаМінськ" завдав поразки "Целтнієксу" 46:23. Останній матч групового турніру "ZTR" проведе в Мінську 4 березня.

Є

"МОТОР" ЧАСУ НЕ ГАЯВ ОЛОВНИЙ тренер "МОТОРа" Ми кола Степанець підсумки зборів Гу Німеччині:

"Ми можемо занести собі цю серію ігор в актив. Звичайно, хотілося виграти усі мат чі. Проти найсильнішого суперника "Геп пінгена" ми грали вже практично у кінці зборів (програли 27:30 авт.). Позначи лася втома, було багато втрат м'яча, що призвело до такого результату. В остан ньому ж матчі проти "Балінгена", також

команди дуже хорошого рівня, втрат було менше і нам вдалося перемогти. Це була нелегка серія. У другій половині зборів ми провели 5 матчів за 7 днів. Хлопці зараз неабияк втомлені, є травмо вані, це Лев Целіщев та Євген Буйненко. Їх ще чекає обстеження. Одним з головних наших завдань у Ні меччині було надати ігрову практику хлоп цям, які багато часу були травмовані: Олександру Шевельову, Сергію Бурці, Льву Целіщеву. Також ми узяли чотирьох хлопців з другої команди Едуарда Крава ченка, Ігоря Ільченка, Олександра Касая, Антона Терехова. Терехов, до речі, про явив себе, зіграв на зборах досить непога но". Після двох тижнів тренувань та спарин гів у Німеччині "МОТОР" повернувся до Запоріжжя. Тут команда вже у повному складі разом з гравцями, які брали участь в чемпіонаті світу у своїх збірних, продовжить підготовку до матчів Ліги чемпіонів. 12 лютого "МОТОР" завершить груповий раунд турніру виїзним поєдин ком проти "Хольстебро", а у березні про веде ігри стикового раунду плейофф.

z ВОЛЕЙБОЛ «ОРБІТА» Б’ЄТЬСЯ 9му ТУРІ чемпіонату Укра У їни з волейболу серед жі ночих команд Суперліги запо різька "ОрбітаЗТМКЗНУ" приймала діючого чемпі она України "Хімік" з Півден ного. У минулому сезоні матчі цих команд носили принципо вий характер. У цьому запо різька команда далека від чем піонських амбіцій втративши фінансування і повністю оно вивши склад, волейбольний клуб мріє зберегти прописку в Суперлізі. Підопічні Ірини Комісарової підій шли до цих матчів з бойовим нас троєм запоріжанки давно не гра ли удома і вирішили не засмучу вати уболівальників. У перший день "Орбіта" виграла у "Хіміка" стартову партію, кілька разів вела в подальших сетах, але обійти досвідчених конкуренток не змог

ла 1:3 (25:22, 20:25, 17:25, 20:25). У повторному матчі запорізькі во лейболістки продовжували демонс трувати стійкий характер. Програв ши дві партії, зуміли відіграти у "Хі міка" третю. Але відправити гру до таймбрейку не вдалося. У четвер тій партії рівна боротьба тривала до відмітки "18". Але "свиню" запорізь кій команді підклала колишня коле га Катерина Сильченкова ексво лейболістка "Орбіти" відіграла пра во на подання, а потім, практично не сходячи з місця, вирішила ре зультат матчу, оформивши чотири ейси. Результат гри 1:3 (21:25, 23:25, 25:22, 18:25). Запорізька "Орбіта" показала ха рактер в іграх з титулованим "Хімі ком". Ігри наступного туру запоріжанки проведуть на виїзді 1718 лютого, суперником буде "Педуніверситет ШВСМ" з Чернігова.

* * * ДИНИЙ професійний волей Є больний колектив Запорізь кої області, срібний призер елітного дивізіону минулого року "Орбіта", може не догра ти до кінця поточний сезон чемпіонату жіночої волей больної Суперліги. У команді склалася складна фінансова си туація гравці і тренери місяць не отримують зарплату, клуб досі не заплатив заявочний внесок Федерації волейболу України, а найближчим часом "Орбіті" не буде за що вируша ти на виїзні матчі. Головний тренер волейбольного клубу Ірина Комісарова після не давнього матчу з южненським "Хімі ком" зазначила: В команді дуже складна фінансо ва ситуація (на 4.02.2017 авт.). По перше, в нас ще не заплачений вне

сок у Федерацію волейболу України 37 тисяч гривень. Подруге, пот рібні гроші на виїзні матчі. Бо другий круг в нас майже увесь виїзний. На проїзд, проживання, харчування ко манди, розповіла Ірина Комісаро ва, якщо ми не заплатимо внесок нас дискваліфікують, і команди мо же не бути. Анулюються усі ігри, і нас викинуть з Суперліги. Внесок заплатити треба було ще учора... Нагадаємо, на початку цього сезо ну волейбольний клуб "Орбіта" за лишився без підтримки генераль ного спонсора "Запорізького тита номагнієвого комбінату", внаслі док чого клуб покинув наставник Ігор Філіштинський й ряд провідних гравців. Цього сезону команда поки тримається в числі лідерів чемпі онату Суперліги. Після дев'яти турів запорізький клуб займає четверте місце і претендує на вихід у фінал першості. ПІДГОТУВАВ ВІКТОР СИВИЙ


31

офіційно ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ

У

ПРОДОВЖ минулого року органами прокуратури об ласті вживались скоординовані заходи до забезпечення закон ності і правопорядку в регіоні. Вжитими заходами не вдалося стримати темпи зростання зло чинності, натомість вони дали окремі позитивні результати. На 14,5% збільшилась кількість об лікованих кримінальних правопору шень (з 41 804 до 47 856), а показник їх рівня на 10 тис. населення є пер шим у державі (273). Водночас, поп ри незначне збільшення у минулому році кількості облікованих особливо тяжких злочинів (з 607 до 697), їхня питома вага у структурі злочинності, у порівнянні із позаминулим роком, залишилась незмінною (1,5%, по державі 3,2%). Кількість тяжких кримінальних правопорушень зрос ла на 16% (з 14 579 до 16906), тоді, як по державі на 20%. Питома вага тяжких злочинів є дещо меншою, ніж по країні в цілому (35% проти 36%). Так, зменшилася кількість умисних убивств (92 проти 97), менше злочи нів учинено неповнолітніми та за їх ньої участі (276 проти 398). За процесуального керівництва прокурорів органів прокуратури об ласті до суду скеровано більше 6 тис. обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, розслідуваних слід чими поліції. Знешкоджено п'ять зло чинних угруповань (6е місце у дер жаві), з яких три діяли у сфері еконо міки, зокрема одне у банківській сфері (єдине у державі), одне у кре дитнофінансовій системі (три у дер жаві), одне з корумпованими зв'яз ками. Загалом у кримінальних про вадженнях щодо злочинних угрупо вань до суду направлено п'ять обви нувальних актів стосовно 20 осіб. За результатами судового розгляду су дами постановлено вироки щодо восьми осіб, яким призначене пока рання у виді реального позбавлення волі. Приділялась увага виявленню та розслідуванню кримінальних право порушень у сфері використання зе мельних, водних і лісових ресурсів. Так, Бердянською місцевою проку ратурою наприкінці року до суду нап равлений обвинувальний акт у кри мінальному провадженні за фактом незаконного зайняття рибним про мислом, внаслідок чого державі за подіяно збитків на суму понад 3 міль йони гривень. В умовах сьогодення прокуратурою забезпечене ефективне процесуаль не керівництво досудовим розсліду ванням у кримінальних проваджен нях слідчих управління Служби без пеки України в області. До суду нап равлено низку обвинувальних актів у резонансних кримінальних провад женнях, з яких три про злочини про ти основ національної безпеки, 19 проти громадської безпеки. Проводилася робота із протидії

злочинам у сфері оподаткування, викриття тіньових схем ухилення від сплати податків та розслідування кримінальних проваджень даної ка тегорії. Як результат, торік викрито діяльність 5 конвертаційних центрів. За результатами розслідування цих кримінальних проваджень до суду направлено чотири обвинувальних акти, три з яких наразі розглянуті з ухваленням обвинувального вироку. Минулого року процесуальними керівниками органів прокуратури об ласті до суду спрямовано 19 обвину вальних актів у провадженнях слід чих поліції про корупційні криміналь ні правопорушення, за якими до від повідальності притягнуто 21 особу. Усіма піднаглядними органами слідства області минулого року про кримінальні корупційні правопору шення скеровано до суду 31 обвину вальний акт стосовно 34 осіб. З метою протидії корупції викорис товуються й адміністративноправо ві заходи впливу. Упродовж 2016 ро ку правоохоронними органами об ласті складено 78 протоколів про вчинення адміністративних правопо рушень, пов'язаних з корупцією, з яких органами прокуратури 27, На ціональної поліції 41, Управлінням служби безпеки 10. За результатами судового розгля ду до відповідальності притягнуто 43 особи. Серед них 22 депутати міс цевих рад, 10 працівників органів місцевого самоврядування, чотири з яких четвертої категорії; п'ять дер жавних службовців, у тому числі чо тири працівники районних держав них адміністрацій; два працівники пенітенціарної служби. Упродовж 2016 року викрито 18 фактів вчинення злочинів у сфері ко рупції, за результатами розслідуван ня яких до суду спрямовано 11 обви нувальних актів, частина з яких вже розглянута із постановленням обви нувальних вироків. Зокрема, за ре зультатами судового розгляду виз нано винними за ч. 3 ст. 368 КК Укра їни та призначено покарання у вигля ді п'яти років позбавлення волі з кон фіскацією майна двом інспекторам Держфінінспекції в області, які отри мали неправомірну вигоду від осіб на загальну суму більше 25 тисяч гривень за невідображення виявле них під час перевірок порушень в ак тах перевірки. Крім того, до суду спрямовано об винувальні акти у двох кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у складі організованих злочинних груп. Так, до суду спрямовано обви нувальний акт стосовно трьох меш канців міста Запоріжжя, які виготов ляли та збували на території Запо різької та суміжних областей підроб лені п'ятсотгривневі купюри. Направлено до суду два обвину вальних акти у провадженнях щодо катування та іншого жорстокого по водження з людьми з боку правоохо ронців, зокрема, за обвинуваченням інспектора Управління патрульної

поліції м. Запоріжжя, який у примі щенні одного з відділів поліції міста наніс доставленому удари, зокрема металевою вішалкою. Особливу увагу приділено належ ному розслідуванню кримінальних проваджень про злочини, вчинені стосовно учасників мирних акцій протестів. Так, фактично заново роз почато слідство у чотирьох таких кримінальних провадженнях. Загалом у 2016 році слідчим відді лом прокуратури області розслідува лось 683 кримінальних провадження, з яких 392 закінчено. За результата ми до суду направлено 29 обвину вальних актів, зокрема дев'ять з угодами. Протягом минулого року судами за участі державних обвинувачів з пос тановленням вироку розглянуто 4 281 кримінальне провадження, зокрема 636 на підставі угод, та вісім кримінальних справ, направле них до суду. Стабільно високим є рівень апеляційного реагування про курорів на вироки суду у криміналь них провадженнях (90 % проти 87% по державі). За апеляціями прокуро рів скасовано та змінено вироки стосовно 307 осіб. Здійснюючи представництво дер жави в суді, органами прокуратури області пред'явлено позовів на суму 643 мільйони гривень, усі в пріори тетних сферах. Наразі вже задоволе но 164 позови на суму 352 мільйони гривень. У сфері земельних відносин пред'явлено позовів на суму понад 641 мільйон гривень, задоволено 126 позовів на суму понад 341 міль йон гривень, попереджено незакон ну передачу та фактично повернуто державі і територіальним громадам земельні ділянки площею 2 337 га. За втручання Енергодарської міс цевої прокуратури оскаржено розпо рядження голови місцевої райдерж адміністрації та визнано недійсни ми укладені на їхній підставі угоди про продовження ТОВ "Запорізький рибокомбінат" до 2031 року оренди земельних ділянок водного фонду площею 1639 га. Судами задоволені позовні заяви прокурорів про повернення Фонду державного майна України незакон но вибулих із державної власності понад 160 об'єктів нерухомості сана торнокурортного призначення на узбережжі Азовського моря вартістю 26 мільйонів гривень. Право влас ності на частину з них вже зареєс тровано за державою. У 2016 році вже реально виконано судові рішен ня у цій сфері на суму понад десять з половиною мільйонів гривень. Завдяки прокуратурі області Мініс терству оборони України у 2016 році передано санаторій "Приморський". Вже найближчим часом воїни Збройних сил України, зокрема й учасники АТО, матимуть можливість проходити реабілітацію та лікування у вказаному закладі. Усвідомлюючи необхідність ста більного функціонування бюджетної

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (менеджер із зв’язків з гро мадськістю), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Політична арена", "Кроки влади", "Українські реалії" можуть публікуватись на правах реклами.

системи, органами прокуратури об ласті забезпечено стягнення до дер жавної скарбниці понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Зокрема, у вересні 2016 року за по зовом прокуратури області судом стягнуто з ТОВ "Центр будівельних технологій" на користь Запорізької обласної державної адміністрації за боргованість за договором про ре конструкцію приміщень обласного онкологічного диспансеру у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Відпо відна сума у листопаді у повному обсязі надійшла до бюджету. Упродовж минулого року задоволе но три позовні заяви прокуратури області про відшкодування шкоди, завданої навколишньому природно му середовищу на суму понад 2 міль йони гривень. Так, у вересні 2016 року постано вою Донецького апеляційного госпо дарського суду задоволено позов прокуратури області та з ТОВ "Лідер" стягнуто збитки у сумі понад 1 міль йон гривень, завдані державі внаслі док здійснення видобутку води з ар тезіанської свердловини без отри мання спеціального дозволу на ко ристування надрами. Завдяки активній позиції прокуро рів у справах, порушених за позова ми інших осіб, судами поновлено ін тереси держави на суму майже 42 мільйони гривень. У 2016 році за апеляційними та ка саційними скаргами органів проку ратури області вже скасовано 67 не законних судових рішень. Забезпе чено виконання судових рішень за позовами прокурорів майже на 319 мільйонів гривень. Зокрема, господарським судом об ласті у червні минулого року задово лено позовні вимоги прокуратури області в інтересах держави в особі Запорізької міської ради до ПАТ "За порізький домобудівний комбінат" про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 22 га вартістю майже 116 мільйонів гривень. Вказану земельну ділянку вже повернуто територіаль ній громаді м. Запоріжжя. На сьогодні у місцях позбавлення волі на території області утримуються 4 092 особи, з них 34 неповнолітні, 46 жінок, 50 іноземців, 140 осіб, засуд жених до довічного позбавлення волі. За результатами проведених проку рорами перевірок щодо розумних строків тримання під вартою звільне но 7 незаконно утримуваних осіб. Забезпечено належний рівень ро боти з особистого прийому та роз гляду звернень громадян. До органів прокуратури області надійшло 17 ти сяч звернень, 8 тисяч вирішено по суті. Понад 200 звернень задоволе но. На особистих прийомах праців никами прокуратури області прийня то майже 5 тисяч громадян. Керівництвом прокуратури області здійснено 66 особистих прийомів, зокрема 21 виїзний. ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року. Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702006


32

на дозвіллі ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО

НАШ ФОТОКОНКУРС: “ТОБІ ТАК ЛИЧИТЬ МОЄ КОХАННЯ

ХТО НЕ ЗНАВ ЛЮБОВІ – ВСЕ РІВНО, ЩО НЕ ЖИВ ЛОВА Жана Батиста Мольєра аж ніяк не про героїв нашого фото С конкурсу. Вони знають це прекрасне почуття. Напередодні Дня свято го Валентина "Запорізька правда" вітає зі святом усіх, в чиєму серці палає кохання! А от поставити крапку в конкурсі поки що не можемо: листи з фотографіями йдуть і йдуть. У наступному номері ми вмістимо знімок і допис, який надіслала вчителька Тетяна Катрич із села Червоне Поле Бердянського району це буде сюрприз (особливо для односельців Тетя ни Іванівни). А сьогодні, у подарунок до Дня закоханих аж три знімки!

Н

З

НІМОК із Бердянська від В.І.ШВАЧКО, на жаль, без комен таря. Ми навіть не можемо назвати імена милої пари зі старого фото. На звороті лише дата: 23 квітня 1961 ро ку. Весна, молодість, кохання…

І, нарешті, ще один лист з Оріхова, від Любові Іванівни БІЛОДІД: ОНИ покохалися на початку ХХІ століття, коли були ще одно класниками в Оріхівській гімназії №1 "Сузір'я". Мить зупинилася в обіймах Сашка й Ольги. Він такого пошукати, вона осяйна й мила. Уже 17 років во ни разом: і коли одержували атестати, і коли навчалися в Запорізькому ме дичному університеті… Разом вихо вують синочкап'ятикласника Дмит рика і донечкупершокласницю

АВІТЬ мама не знала, для кого я віночки плела", лаконічно підписала світлину Тетяна КОТЕНКО з Оріхова. На знімку сама Тетяна Во лодимирівна та її чоловік на Хортиці. Нам дуже сподобалося це фото: чудо во, коли люблячих, крім усього іншо го, поєднує… почуття гумору!

z КОЛИСЬ БУЛО... 9 лютого

Лізоньку. Мають одне прізвище Рого ви. ОлександрІванович лікаранес тезіолог, Ольга Вікторівна провізор. Тепер вони приходять у рідну гімназію як батьки. Коли зустрічаю їх, щоразу милуюся: їхні обличчя й зараз світяться тим таємничим почуттям, якому багато тисячоліть, а очі ніби промовляють: "Не можу без тебе ані хвилини…" АШ ФОТОКОНКУРС "Тобі так личить моє кохання" завер шився. Його переможці ті, чиї світлини були надруковані на шпальтах "Запорізької правди". Ми маємо можливість усіх їх на городити, як обіцяли, квитками в запорізькі театри і Концертний зал імені М.Глінки на вистави та прог рами, присвячені коханню. Тих, хто бажає скористатися цією наго родою, просимо зателефонувати 13 або 14 лютого, з 14.00 до 15.00, за номером: (061) 7875415. Дорогі читачі! Який наступний фотоконкурс ви хочете бачити на шпальтах "Запорізької правди"? Сподіваємося на вашу підказку. За тим же номером телефону чека ємо на пропозиції!

ТИМ, КОГО ОКРИЛЮЄ КОХАННЯ, НЕ БАЖАЮТЬ "НІ ПУХУ НІ ПЕРА"

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ”

ПУБЛІЛІЙ СІР

1648 року після того, як польський гарнізон вибили з Хортиці, що на Запорожжі, Богдана Хмельницького обрали гетьманом Ук раїни. 1863 року американець Елансон Крейґ запатентував вогнегас ник. 1893 року в паризькому клубі "Мулен Руж" відбувся перший у світі сеанс стриптизу. Зібралися студенти художнього учили ща, й після енної дози шампанського натурниця Мона разом із подругою заскочила на столик і почала танцювати, частково оголюючись. Поліція забрала дівчат у відділок, порушивши справу й наклавши штраф у сто франків. Обурені студенти ви йшли на паризькі вулиці. Натомість танці із роздяганням під му зику зацікавили власників ресторанів, і в березні того ж року в одному із закладів відбувся перший офіційно дозволений сеанс стриптизу. 1893 року в Мілані (Італія) відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Фальстаф", що увінчала прагнення композитора до ство рення справжньої музичної драми. 1909 року в США прийняли перший закон про заборону нарко тиків. 1918 року молоді українські дипломати підписали Брестську мирну угоду з центральними державами, які розраховували на великі природні багатства України. Німеччина, АвстроУгорщина, Туреччина й Болгарія визнали Україну самостійною державою. 1931 року співак Федір Шаляпін подав позов до Паризького ко мерційного трибуналу, вимагаючи від СРСР відшкодування йому матеріальних збитків за порушення авторських прав, і відсудив десять тисяч франків. Після цього в'їзд на батьківщину йому зак рили назавжди. 1942 року в Києві гітлерівці заарештували голову Спілки пись менників Олену Телігу та інших представників української інтелі генції, в основному членів ОУН (Мельника). 1969 року виконав свій перший політ Боїнґ74 перший у світі далекомагістральний, двопалубний, широкофюзеляжний паса жирський літак. 2014 року на Олімпійських іграх у Сочі (Росія) Віта Семеренко виграла для України першу (за останні дві зимові Олімпіади) ме даль бронзу в спринтерській гонці з біатлону.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 2 ЛЮТОГО По горизонталі: Сивуха. Бандурист. Рек тор. Бородавка. Орина. Халепа. Лико. Ар гос. Піт. Чирк. Толока. Хасан. Стан. Анапа. Тол. Сокіл. Пеле. Боти. Вольт. Бут. Орден. Тітікака. Орися. Поплавом. Алабама. Нона. По вертикалі: Бобслеїст. Тембр. Нирок. Атол. Удова. Орочон. Лестер. Курди. Нива. Анарх. Лихварка. Тяпа. Страхота. Тепе. Асонанс. Вокал. Обо. Клан. Епоха. Кол ба. Во. Хромпік. Пліть. Клон. Атака. Литва. Ма.

По горизонталі: 1. Як на нього станеш, так по жит тю й підеш. 5. Батько діда чи баби. 8. Робити теплим. 9. Вона моя прекрасна слабкість. 12. Чоловіче ім'я. 15. Затамувало віддих усе віче, стежило за князем, а той витримував урочистість миті, поклав руку на *** ме ча (Загреб.). 18. Він обіцяв побудувати цю споруду за її руку і серце. 22. Відгороджена частина подвір'я із приміщеннями для худоби. 23. Танцівниця. 24. "Звернений до минулого". 25. Так любить, як *** у оці (Номис). 26. Жіноче ім'я. 27. Ранковий або вечірній сигнал, який виконується на барабані, горні чи трубі. 29. Нечиста сила. 30. Фізичне самопочуття або нас трій. 32. Декоративний камінь. 34. Громадська орга нізація для спільного відпочинку. 36. Спасибі батькові й матері, що своє *** рано будили і добро му ділу навчили (Кв.Осн.). 38. Українська дитяча письменниця, авторка роману "Тарасові шляхи". 41. Першою бачить народжену дитину. 42. Амери

канський письменник. автор роману "Принц і злидар". По вертикалі: 2. Старовинний жіночий головний убір. 3. Переліг. 4. Жіноче ім'я. 5. Не сунь носа у чуже ***. 6. Граф де ля Фер. 7. Богиня мирного життя в дав ньогрецькій міфології. 10. Урочистий бальний танець. 11. Виконавиця ролей. 13. Видатний байкар, заснов ник жанру байки, 14. Президент США. 16. Маскуваль ний одяг. 17. Непряма, покручена лінія. 18. Видатна прославлена людина. 19. І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде ***, і будуть люде на землі (Шевченко). 20. Скликання. зустріч членів якоїсь організації. 21. Хвиля (діал.). 28. Маленька подушечка (діал.). 29. Група індіанських племен, що створили в давнину високу культуру. 31. Гуцульська шкіряна тор бина (діал.). 33, Зображення Богородиці. 35. Щоб во лосся стояло, він робить "покривало". 37. Вічнозелене дерево. 39. Римський імператор. 40. Нервова клітина. СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

09 02 2017  
Advertisement