Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

. ор

Ст

Ціна договірна www.zppravda.info

Ст

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ № 48 (23783)

ор

.6

24 25

z НЕПЕРЕМОЖНІ

Стань кіборгом, щоб захистити те, що любиш!

На вшанування подвигу легендарних лицарів Донецького аеропорту напередодні Дня ЗСУ у Запоріжжі пройшов допрем'єрний показ справжньоого чоловічого кіно про війну

Стор. 2 ФРАЗА ТИЖНЯ:

Не можеш полюбити те, про що не знаєш


2

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

події, факти, коментарі 6 грудня – День Збройних сил України

Шановні захисники Батьківщини! Прийміть привітання із Днем Збройних сил України! Українська армія змінюється, росте міць та професіоналізм українських військових. Ви гордість народу, надія на захист, запорука стабільності і безпеки держави. Щира подяка учасникам АТО, які сьогодні віддано боронять східні кордони України. Низький уклін подвигу наших земляків, які поклали життя за рідну землю. Пам'ять про героїв назавжди залишиться невимовним болем у наших серцях. Сьогодні, як ніколи, важливо зберігати єдність, підтримувати ук раїнських військових задля відновлення миру, для процвітання нашої Батьківщини. Від імені всього депутатського корпусу Запорізької обласної ра ди бажаю захисникам звитяги і сумлінності у виконанні війсь кового обов'язку, злагоди та добробуту у родинах і міцного здо ров'я. Нехай береже вас Господь, а ваші сім'ї та весь український народ відчувають себе під надійним захистом. З повагою, голова Запорізької обласної ради Григорій САМАРДАК

Шановні земляки! З 1993 року в Україні відзначається День Збройних сил України. Проте насправді народним це свято стало тоді, коли тисячі українських чоловіків, не роздумуючи, пішли захищати нашу Батьківщину від нападу агресора на Сході України. Захищати Батьківщину це обов'язок громадянина. Проте саме наші військовослужбовці довели, що це подвиг, достойний героїв. Адже не кожна держава може похвалитись таким відданим і справді патріотичним військом. Збройні сили це надійна опора державності, а також слава, гордість і міць України. Військовослужбовці, котрі, не шкодуючи сил та життя, захищають мирне населення простих батьків та ді тей, є гордістю нашої країни. Тож у цей день бажаю кожному з вас тільки головного: перемоги над ворогом, мирного неба над Україною та справжнього родин ного затишку. Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин БРИЛЬ

z НЕПЕРЕМОЖНІ

Стань кіборгом, щоб захистити те, що любиш! Олександра ВОРОНЦОВА

Напередодні Дня ЗСУ в кіно театрі ім. Маяковського у За поріжжі з аншлагом про йшов допрем'єрний показ довгоочікуваного фільму "Кі борги" режисера Ахтема Се ітаблаєва про оборону До нецького аеропорту під час сучасної війни на Донбасі. Всеукраїнська прем'єра фільму очікується у Києві, у День Збройних сил України, 6 грудня 2017 року. Першими глядачами картини у Запоріжжі стали воїнизахисни ки України, волонтери, пред ставники ветеранських та гро мадських організацій. На зус тріч із ними, а також журналіста ми прибули продюсер фільму Іванна Дядюра, режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв, сценарист фільму Наталя Ворожбит, акто ри Андрій Ісаєнко та В'ячеслав Довженко. Перед довгоочікуваним пока зом режисер картини Ахтем Се ітаблаєв трохи ближче позна йомив запорізького глядача з кі нострічкою. Ідея цього проекту була оче видною. Мені так само, як і вам не байдуже, в якій країні я живу і в якій країні будуть жити мої ді ти. Кожен на своєму місці нама гається докласти максимум зу силь і наближає той день, коли ми, нарешті, почнемо жити в тій країні, про яку мріємо. Кіно стрічка "Кіборги" присвячена

кожному бійцю, волонтеру, ма тері і дитині, розповів Ахтем Сеітаблаєв. Відомий режисер, автор і ве дучий телевізійного проекту "Хоробрі серця" додав, що в цій роботі хотів показати силу духу наших героїв і наскільки було важливе їхнє бажання вистояти в цій війні заради порятунку ци вілізації гуманістів і створення нової вільної і щасливої країни. Сценарист фільму Наталія Во рожбит розповіла, що Донець кий аеропорт це не просто об'єкт, деталь або план, а окре мий важливий персонаж у кіно стрічці. Більшість з нас не вважає де факто, що залишення аеропор ту це наша поразка. Сталася трагедія і загинули багато бій ців, проте в серці кожного заро дилася віра в те, що ми перемо жемо. Ця історія про віру і надію. Аеропорт це символ країни майбутнього, яке ми сьогодні захищаємо для себе і своїх на щадків, і ми віримо, що все бу

де добре, зазначила Наталія Ворожбит. Фільм "Кіборги" іс торія не лише про війну, а, го ловним чином, про сучасних ге роїв, які творять нашу нову Ук раїну. Незважаючи на різницю у походженні та віці, їх об'єднала одна мета захистити рідну землю від агресора. У фільмі показано силу духу наших ге роїв, їхнє бажання вистояти у цій війні заради створення нової вільної та щасливої країни. Для того, щоб передати атмосферу Донецького аеропорту, автори стрічки побудували декорації, ідентичні справжнім розмірам колишнього аеропорту. Сцена рій написаний на основі ін терв'ю та численних консульта цій з учасниками АТО. П'ятеро головних героїв це збірні обра зи, які написано з реальних кі боргів. Серед героїв фільму є представники Збройних сил та добровольчого підрозділу, юний патріот і дорослий боєць. Вікові обмеження фільму з 16 років.

z ЗА СВОЇ! Працівники ЗВА вимагають виплати заборгованих їм 12 млн грн заробітної плати У Запоріжжі на мітинг протесту вже втретє за тиждень вийшли працівники Заводу високоволь тної апаратури (ЗВА), яким влас ники підприємства заборгували понад 12 млн грн заробітної пла ти. Свої чесно зароблені гроші люди не отримують вже півтора року поспіль. А рішення суду що до виплати заборгованості із за робітної плати власник підпри ємства не виконує. На майдан Героїв люди принесе ні шини, каску і прапор України. За водчани тримали в руках плакати із закликами, адресованими місце вій владі і безпосередньо Пре зиденту України з вимогою захис тити їхні законні права. Люди споді ваються, що голова ЗОДА Костян тин Бриль спільно з прокурором області Валерієм Романовим і на чальником главку Нацполіції Оле гом Золотоношею знайдуть важелі впливу на власника ЗВА Олексан дра Вакатова і спонукають його розрахуватися із працівниками у повному обсязі.


події, факти, коментарі z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

3

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

Володимир МАРЧУК

Аналіз результатів чотирьох хвиль місцевих виборів у ОТГ у 201617 роках свідчить, що партія "Батьківщина" впевнено тримає першість у питанні підтримки ви борців. Фактично, кожен третій ук раїнець підтримує партію. Про це заявила Юлія Тимошенко, коменту ючи офіційні результати виборів в ОТГ, оголошені Центральною ви борчою комісією. Якщо просумувати дані ЦВК щодо результатів усіх виборів, які упро довж 2016 і 2017 років відбулися в новостворених об'єднаних територі альних громадах, "Батьківщина" має перше місце (28,2%) і набагато випе

реджає найближчого конкурента БПП "Солідарність" (18,2%). Юлія Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" перемогла всіх фаль сифікаторів, попри тиск з боку влади та використання брудних технологій проти висуванців від партії. Лідер партії "Батьківщина" заклика ла українців не вірити "результатам" замовних рейтингів від соціологічних агенцій, які переважно працюють за гроші. Місцеві вибори вчергове про демонстрували справжню підтримку та довіру народу. Це найточніше со ціологічне дослідження електораль них настроїв виборців напередодні наступних Президентських і парла ментських виборів.

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

"Батьківщина" перемагає на виборах в ОТГ два роки поспіль

Судячи з цін на товари й опалення, скоро в магазини ходитимемо погрітися...

z ІЗ ПЕРШИХ УСТ

"Естонія ваш добрий друг в Європейському Союзі"

Свен Міксер:

У рамках реалізації проекту з інформуван ня громадян України про Східне партнерс тво пропонуємо вашій увазі виступ Свена Міксера, міністра за кордонних справ Ес тонської Республіки, щодо результатів не щодавнього саміту Єв ропейського Союзу зі Східного партнерства, оскільки організації цього заходу допома гала й Естонія, яка в даний момент керує роботою Ради Європи. Хоча Естонія з її 1,3 міль йона жителів і є однією з найменших країнчленів Європейського Союзу, ми пишаємося тим, що в рамках нашого голову вання в поточному півріч чі ми управляємо діями всього Європейського Союзу з його більш ніж 500 мільйонами жителів і впливаємо на пріоритети цієї величезної формації. Для Естонії та для наших добрих сусідів Латвії і Литви незмінним прі оритетом є підтримка і розвиток відносин Євро пейського Союзу з наши ми східними сусідами. Тому одним із природних пріоритетів головування Естонії у другій половині 2017 року стало спілку вання зі східними партне рами і забезпечення їхньої більш тісної співпраці з

Європейським Союзом. Потрібно мати на увазі, що в контексті Європейсь кого Союзу Східне пар тнерство позначає струк туру відносин з шістьма державами на схід від Європейського Союзу Вірменією, Азербай джаном, Грузією, Молдо вою, Україною і Білорус сю. Підтримка і розвиток відносин не просто кра сива фраза. Європейсь кий Союз уже досяг хо роших результатів у ро боті з відкритими для співпраці східними пар тнерами результатів, які приносять користь пере січним жителям цих дер жав. Для багатьох людей, безсумнівно, вкрай важ ливий безвізовий режим відвідування країн Шен генської зони така мож ливість сьогодні вже дос тупна громадянам не тільки Молдови, а й Грузії та України. Менш акту альним для простих гро мадян було набуття чин ності угод про асоціацію, укладених між Євро пейським Союзом і Грузією, Молдовою та Україною. Це най прогресивніші угоди, будьколи укладені між Європейським Союзом і третіми країнами. Завдя ки угодам ці партнери стали політично й еконо

мічно ближчими до Євро пейського Союзу. Фор мула проста: партнери переймають норматив ноправову базу ЄС, і за це їм поступово відкрива ється доступ до внутріш нього ринку Євро пейського Союзу. Набут тя чинності даних угод не означає закінчення спів праці якраз навпаки. Нові зобов'язання, зок рема, здійснення ре форм, дають партнерам можливість вимагати від Європейського Союзу великих поступок у май бутньому. Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ, з лютого цього року я відвідав з візитами майже всі держави Схід ного партнерства. Тому я можу з упевненістю гово рити про те, що до Есто нії в регіоні відчувають велику довіру, наші зу силля залишають глибокі сліди, а очікування пар

тнерів з розвитку відно син у період головування Естонії залишаються ви сокими. Багато східних партне рів, як і раніше, вірять у "Європейський проект" і його животворящу силу, прагнучи стати схожими на нас. Цю віру потрібно підтримувати. Ми хоче мо, щоб у цих державах діяв демократичний, про зорий і поважаючий пра ва людини режим, який би переживав за свій на род, а не за корупційні ін тереси. Розвиток еконо мічних відносин з пар тнерськими державами дуже важливий, але при цьому наші підприємці хочуть, щоб їхні інвестиції були захищені і дотриму валися правові норми. Тому при плануванні по дальшого партнерства слід враховувати ті дії, які зміцнюють наші суспіль ства, дозволяючи їм ус пішно чинити опір пагуб

ному тиску ззовні і зсере дини. У період свого голову вання в ЄС Естонія пе реслідує дві широкі цілі розвитку Східного пар тнерства: поперше, під тримувати політичну ува гу Європейського Союзу до партнерства, і, по друге, поліпшувати пар тнерство в ході голову вання. Оскільки договірні та ін ституційні аспекти відно син між Європейським Союзом і східними пар тнерами вже проясню ються, зараз основна увага приділяється тим проектам співпаці, які відчутно поліпшують жит тя простих людей. Потрібно визнати, що, незважаючи на євроін теграцію і субсидії ЄС, пересічні громадяни цих країн можуть і не пов'язу вати підвищення свого рівня життя з Євро пейським Союзом. Такий стан справ підриває не тільки народну підтримку перетворень, а й загаль ний курс на спосіб життя, який наслідує європейсь кі цінності. Пробле мою є і недостатня поін формованість населення тут ще багато чого пот рібно поліпшити. Естонський центр Східного партнерства спеціально для "Запорізької правди"


4

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

влада і територія

z ЧАС ДІЙ

«Розвивати інфраструктуру територій і підтримувати молодь – головний пріоритет» Григорій Самардак:

Ганна КИРИЛЬЧУК

Голова Запорізької об ласної ради Григорій Самардак з робочою поїздкою побував у За порізькому районі, де оглянув об'єкти, що ре алізовуються за його ініціативи як депутата обласної ради та за фі нансування з обласно го бюджету. Як зазначив Григорій Са мардак, серед основних пріоритетів своєї роботи як депутата обласної ради та всього депутатського корпусу він виділяє саме розвиток інфраструктури територій та підтримку молоді. Коли говоримо про на ше майбутнє і наш внесок у розвиток Запорізької об ласті, я розумію його так: треба вкладати в гарну ос віту підростаючого поко ління і розвивати терито рії, аби молодь отримані знання, свої мрії втілюва ла тут, на своїй малій Батьківщині, перекона ний голова обласної ради.

У ДНЗ "Рукавичка" в Малокатеринівці тісно не буде Під час робочої поїздки Григорій Самардак відві

На будмайданчику дитячого садочка голова облради переконався: роботи ідуть за планом

дав будівництво дитячого садочка у Малокатеринів ці, проект фінансується з обласного бюджету. Під дошкільний заклад ре конструюють стару будів лю утеплюють стіни, пе ребудовують внутрішні приміщення, обладнують електричну котельню. За словами завідувачки ДНЗ Олени Діденко, се лище давно потребує но вого приміщення для ди тячого садочка, адже існу ючий розміщується у при міщенні трохи більше за 70 кв. м і символічно від повідає своїй назві "Ру кавичка". У новій будівлі передба чені актова та спортивна

зали, їдальня. Тож і для ді тей, і для вихователів, і для батьків новий дитячий садочок просто мрія, зауважила Олена Діденко. Поспілкувавшись із буді вельниками, з керівниц твом селища та завідувач кою дитячого садочка, Григорій Самардак запев нив присутніх у подальшій депутатській підтримці, аби дошкільний навчаль ний заклад відкрили вчас но і не тільки з ремонтом, але й з новими меблями.

Молодь за розвиток У Кушугумі голова облас ної ради провів особистий прийом громадян, де пос пілкувався з представни

ками молодого активу се лища. Вони звернулися до свого депутата із прохан нями підтримати акцію молодіжної ради щодо роздільного збору сміття та реконструкції футболь ного поля. Адже Кушугум відомий на всю область спортивними талантами. Побував голова обласної ради і на інших об'єктах. Нещодавно в гімназії "Ін телект" смт Кушугум зап рацював твердопаливний котел, який не тільки виру чив навчальний заклад до запуску газової котельні, а ще й дозволить суттєво зекономити кошти на опа лення закладу. Також у Ку шугумі продовжують ре конструкцію паркової зо ни. Григорій Вікторович підтримував створення парку від самого початку: за рахунок депутатського фонду висадили дерева, встановили дитячий май данчик, лавочки тощо. За кошти обласного бюджету встановили освітлення. Ця робоча поїздка була корисна тим, що нам вда лося не тільки оглянути, як виконуються роботи на проектах, які ми розпоча ли цього року, а й поспіл кувавшись з керівництвом селищ, намітити плани

для нових проектів на рік майбутній. Це особливо актуально напередодні прийняття обласного бюджету на наступний рік, прокоментував резуль тати поїздки голова облради. Всі намічені плани, за словами Григорія Самар дака, відповідають раніше означеним пріоритетам розвиток інфраструктури, підтримка ініціатив молоді та популяризація здоро вого способу життя. А завершилася робоча поїздка приємною зустріч чю з учнями Балабинської гімназії "Престиж". За ра хунок депутатського фон ду Григорія Самардака в клас біології придбали ін терактивну дошку та су часне обладнання для практичних занять. Учні дев'ятого класу проде монстрували свої напра цювання з біології та поді лилися планами на май бутнє опанувавши про фесії агронома, лікаря чи ставши вчителями з улюб леного предмета, повер нутися до рідного селища. Голова обласної ради по дякував школярам за по вагу до рідного краю та побажав успішного нав чання.

z ДОБРА СПРАВА

z ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ

Владислав Марченко приєднався до благодійної акції

Фахівці вимагають поновити державне фінансування програм з охорони лісів

Саудат УСМАНОВА

У Запорізькій обласній лікарні проходить марафон зі збору кро ві. Впродовж кількох днів кров здають робітники підприємств, по садовці та мешканці міста. Приєднався до здачі крові і заступник голови обласної ради, голова "Об'єднання "Самопоміч" Владис лав Марченко. Вважаю, що взяти участь у такій важливій справі це зав дання кожного, кому дозволяє здоров'я, роз повів Марчен ко. Радий, що мої показники дозволили зро бити внесок до банку крові і сподіваюся, що цей внесок піде комусь на користь. Заступник голови облради зазначив, що до акції вже приєдналося багато депутатів, та висловив сподівання, що до здачі крові долу читься ще більше людей. На сьогодні вже здано 150 літрів крові.

Представники трудових колективів лісогосподарських підприємств області мітингували на площі Героїв (перед будівлею Запорізької обласної ради) у За поріжжі, щоб захистити ліси південносхідного регіону України. Учасники ак ції сподіваються привернути увагу депутатів Запорізької обласної ради до проблеми відновлення фінансування державних програм з підтримки лісо господарських підприємств за рахунок коштів держбюджету. Аналогічні мі тинги пройшли по всій країні. Всеукраїнська акція лісників покликана підня ти громадськість на боротьбу за збереження лісового фонду України. Вже другий рік поспіль держава не фінансує роботи з охорони, захисту лісів і створенню нових лісових насаджень. У результаті чого більше 76 тис га лісів За порізької області перебувають практично без охорони від пожеж, без захисту від шкідників і хвороб. Також через те, що немає належного контролю з боку лісової охорони, кількість само вільних порубок деревини останнім часом значно збільшилася. Працівники лісогосподарських підпри ємств, сподіваючись, що держава зверне увагу на проблеми галузі, підписа ли звернення на ім'я голо ви обласної ради про спри яння поновленню держав ного фінансування прог рам з охорони лісів.


депутатська трибуна ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

5

z ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ Сергій Кальцев: "Наш

край" закріпить своє лідерство на виборах в ОТГ 24 грудня" 24 грудня 2017 року в Запо різькій області відбудуться чергові вибори в об'єднані те риторіальні громади. Своїх де путатів виборці оберуть у Бла говіщенській сільській ОТГ (Кам'янськоДніпровський ра йон) та Новоолексіївській сіль ській ОТГ (Приморський ра йон). Як і на всі вибори в гро мади політична партія "Наш край" піде командою кандида тів, котрі є лідерами громадсь кої думки й авторитетними людьми на місцях.

Для "Нашого краю" вибори в ОТГ є одним із головних партійних прі оритетів. У партії впевнені, що тільки передавши повноваження на місця, можна досягти стабіль ного економічного і, як наслідок, соціального розвитку територій, як у маленькому селі, так й у вели кому індустріальному місті. У свою чергу все більше виборців підтри мують ініціативи партії "Наш край", про що свідчать результати попе

редніх виборів у ОТГ Запорізької області, де загалом у ради громад обрали 115 представників полі тичної сили. Такий результат більш ніж удвічі перевищує показ ники інших політичних сил, які бра ли участь у виборах. Зокрема, від "Батьківщини" обрали 51 депута

та, від "Аграрної партії" 49, від "Опозиційного блоку" 49, від БПП 35, від партії "Укроп" 11. Минулі перевибори до рад ПетроМихай лівської сільської та Приазовської селищної ОТГ, що відбулись 19 листопада, ще більше підтвердили лідируючий статус партії "Наш край", де на трьох із чотирьох ок ругів перемогу здобули представ ники саме "Нашого краю". Усе це є доказом зростаючої довіри до партії на місцях. "Ми дуже відповідально підходи мо до виборів до рад об'єднаних територіальних громад. Проведен ня реальної децентралізації клю човий програмний тезис нашої партії. Саме тому на кожні вибори ми йдемо командою, яка представ ляє кращих людей нашого краю. Це лідери громадської думки: керівни ки підприємств, аграрії, лікарі, вчи телі ті, кому вірять люди і яким во ни готові довірити своє майбутнє. Упевнений, на виборах 24 грудня партія "Наш край" закріпить свої лі дируючі позиції в Запорізькій об

ласті", вважає голова Запорізької обласної організації політичної пар тії "Наш край" Сергій Кальцев. У партії зазначають, що команда депутатів від "Нашого краю" про довжить працювати над втіленням програмних цілей і завдань, спря мованих на реальну децентраліза цію, створення нових робочих місць та благоустрій рідного краю. Довідка: Політичну партію "Наш край" створили в липні 2015 року з ініціативи лідерів місцевого самоврядування. За результатами місцевих вибо рів усього за кілька місяців після створення "Наш край" набрав понад п'ять відсотків голосів виборців по всій Укра їні, маючи на той момент лише 10 із 26 обласних партійних організацій. "Наш край" є єди ною політичною партією, якою керує інститут із п'яти співго лів, що дозволяє колегіально приймати рішення. Нині депу татами місцевих рад Запорізь кої області є понад 600 пред ставників політичної партії "Наш край".

z ОФІЦІЙНО

Питання порядку денного 17ї сесії узгоджені Під час проведення По годжувальної ради та за сідання Президії Запо різької обласної ради представники депутатсь кого корпусу обговори ли та узгодили порядок денний сімнадцятої чер гової сесії Запорізької обласної ради, яка відбу деться у четвер, 30 лис топада.

Тож, на сесію виноситься 100 питань, серед яких 30 кадрових, 8 юридичних і 12 звернень. Планується, що майже половина питань, до проектів рішень яких не на дійшло пропозицій та за уважень, буде проголосо вана «пакетним» голосу ванням. Серед питань про понується затвердити нові програми, які діятимуть з

2018 року, сприяння ство ренню ефективного влас ника житлового фонду на 20182020 роки, розвитку освіти на 20182022 роки, розвитку автомобільних доріг загального користу вання на 2018 рік, План ді яльності Запорізької облра ди з підготовки проектів ре гуляторних актів на 2018 рік.

Проекти рішень, до яких є пропозиції від постійних ко місій облради, депутатів облради або департаментів облдержадміністрації, об говорять під час сесійного засідання. Обласна рада готується до прийняття важливих для розвитку області рішень, зокрема, обласного бюд жету на наступний рік про

коментував голова Запо різької обласної ради. – Сімнадцятій сесії переду вав період активної роботи в депутатських комісіях, бу ли опрацьовані й узгоджені всі питання порядку денно го. Впевнений, що в сесій ній залі депутати також кон солідуються і приймуть ви важені рішення в інтересах громади нашого краю, підбив риску Григорій Са мардак.

z ЗУСТРІЧІ

Олександр Романовський: "Людям потрібна

впевненість,

що реформи поліпшать життя" Олена МОРОЗОВА

У пресцентрі "Журна ліст" народний депутат України Олександр Ро мановський на зустрічі з членами правління За порізької обласної орга нізації Національної спілки журналістів Укра їни у складі керівників популярних в області га зет, радіо і телекомпа ній, інтернетвидань по дав своє бачення і прог ноз реалізації реформ у нашій державі, відповів на запитання, що стосу валися депутатської ді яльності стратегії прий няття рішень, законо проектів, депутатської етики.

Нагадаємо, Олександр Романовський член партії "Народний фронт", входить до складу Комітету Верхов ної Ради України з питань економічної політики, зас лужений працівник про мисловості України, віце президент Запорізького обласного союзу промис ловців та підприємців (ро ботодавців) "Потенціал". З

77 членів фракції Рома новський єдиний пред ставляє Запорізький ре гіон, тому вирішувати пи тання, що стосуються нашої області, досить складно. На жаль, у Верховній Ра ді дуже багато популізму, підміни реальних дій гасла ми, самопіару. Працювати в такій обстановці доволі складно ділиться думками

Олександр Володимиро вич. Багато гострих запитань прозвучало на зустрічі. Про едекларування, зняття де путатської недоторканнос ті, відродження економіки країни, нової редакції Зако ну про вибори. На думку Романовського, прийняття пенсійної, ме дичної реформ, яких сер йозно боїться народ, необ хідні. Реформи не прохо дять безболісно. Інша справа, що людям важливо бачити "світло в кінці туне лю", мати впевненість що зміни на краще настануть, і орієнтуватися в часі цих змін. Олександр Романовський

 досвідчений інженерфа хівець у галузі космічних технологій, в недавньому минулому генеральний директорголовний конс труктор ТОВ "НВП "Хар трон Юком ". Тому, відпо відаючи на запитання, пов'язані з космосом, він дав журналістам розгорну те уявлення про стан та перспективи вітчизняного ракетобудування. Олек сандр Володимирович вва жає, що розвиток космосу це напрямок, де Україна ще сильна. Є й перспективи, і партнери Канада, Іспанія. Потрібна тільки політична воля, щоб брати участь у міжнародних програмах. Супутники, ракети, старти це не тільки питання еконо міки, але і престижу країни в цілому. І все напрацьо ване раніше не можна втратити.


6 ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

ділові новини

z ІННОВАЦІЇ

"НІБУЛОН" прокладає Україні водний шлях до Європи Олександра ВОРОНЦОВА Реанімувати повноцінне транспортне сполучення Дніпром і повернути річко вим пасажиро і вантажо перевезенням в Україні належний рівень таку шляхетну місію взялася ре алізувати компанія "НІБУЛОН", що активно розвиває український флот, вітчизняне суднобу дування і судноплавство. 24 листопада компанія "НІБУЛОН" провела в реаль них умовах експериментальні роботи з поглиблення скеляс того дна на одному з порогів Дніпра в районі м. Кам'янське Дніпропетровської області. Роботи на "Дніпродзержинсь ких воротах" проводили за до помогою судна "Микола ївець", побудованого компа нією на власному суднобудів носудноремонтному заводі. За словами генерального директора ТОВ СП "НІБУЛОН", Героя України Олексія Вада турського, судновий хід у ра йоні Кам'янського один з най більш складних і небезпечних для судноплавства через ске лясті породи на дні річки. За радянських часів їх підривали динамітом, однак сьогодні та кий спосіб днопоглиблення неможливий на березі знахо диться меткомбінат, інші складні виробництва, сховища і дамби. Вибухи можуть ство рити аварійні ситуації на ви робництвах, вивести з ладу технологічні лінії. Крім того, вони негативно впливають на екологію, зокрема на фауну акваторії. "Україна взяла на себе зо бов'язання перед Європейсь ким Союзом щодо підтри мання глибини суднового ходу по водному шляху Е40 від гирла Дніпра до Києва на рівні 3,65 м. Сьогодні глибина ста новить 3,2 м, зокрема й через скелясті породи на дні в районі від Кременчука до Запоріжжя, де таких "воріт" різної глибини близько 14", зазначає зас тупник голови держпідпри ємства "Укрводшлях" Євген Бачев. Це ДП відповідає за підтримання робочих глибин суднового ходу на ключових річках країни. За словами О. Вадатурсько го, через неналежну глибину "НІБУЛОН" та інші компанії судновласники і вантажопере візники змушені нехтувати тоннажними можливостями власних суден. "Наші судна на 4 тисячі тонн недовантажені приблизно на 30 %, а це суттє ві збитки під час перевезень униз та вверх річкою, подо рожчання фрахту. А повністю судна завантажуються тільки нижче всіх порогів, за Запо ріжжям, звідки йдуть у сторону Чорного моря", зазначив О. Вадатурський. У компанії "Укрводшлях", за словами Є. Бачева, немає ні фінансування на роботи з дно поглиблення, ні власної техні ки для цього. Тому для прове дення експериментальних ро біт з днопоглиблення скельних порід і розрахунку їх реальної вартості залучили "НІБУЛОН". Вибір акваторії Кам'янського

для цих цілей символічний. Поперше, це най небезпечніше місце на річці тут не лише скелясте дно, а й поворот суднового ходу. По друге, саме тут 10 років тому, в 2007 році, отримавши про боїну, сів на мілину знесений течією круїзний лайнер "Прин цеса Дніпра" з більш ніж 200 німецькими пасажирами на борту. Десятки дозволів, які необ хідні для виконання днопог либлювальних робіт за проек том нашої компанії, ми в тісній співпраці з ДП "Укрводшлях" отримували протягом 5 років, зазначає О. Вадатурський. Спочатку планувалося знайти потрібний для цього земсна ряд в Європі або на території СНД. Проте в результаті було прийнято рішення будувати судно самостійно на власному суднобудівносудноремон тному заводі. Вартість проекту (днопоглиблювальне судно і 2 самовідвізні шаланди) склала $ 14 млн. Експеримент у Кам'янському дозволить перевірити технічні можливості нового судна і визначити реальну вартість дроблення одного кубічного метра скельних порід для ого лошення тендера компанією "Укрводшлях" на поглиблення всіх проблемних ділянок Дніп

ра. Усього "НІБУЛОН" у рамках експерименту за власні кошти поглибив ділянку шириною 15 і довжиною 50 метрів, площею 750 кв. м на глибину близько 40 см. Територію в 600 кв. м вдалося обробити протягом тижня. Усього ж виконати ком плекс днопоглиблювальних робіт на всіх 14 проблемних ділянках Дніпра можна за пів року. І тоді Дніпро від пониззя й до Києва матиме паспортні, оголошені Україною, глибини 3,65 м, підрахував О. Вада турський. "Це унікальна подія, унікаль на тому, що перше в Україні судно, побудоване з українсь кого металу, розроблене ук раїнськими конструкторами, на якому працюють українці, проводить унікальні роботи, які ніколи раніше не проводи лися на Дніпрі. Ми говоримо: не потрібно шукати іноземні компанії, китайців, бельгійців, нідерландців та інших. Ми, ук раїнці, здатні зробити це са мостійно", підкреслив О. Ва датурський. Протяжність проблемних ді лянок, де необхідно дробити скельні породи, становить близько 47 км. За оцінками "Укрводшляху" і фахівців "НІБУЛОНу", з дна потрібно підняти 20 тис. куб. м каміння. Дроблену породу відправлять

на зміцнення берегів Дніпра вздовж берегової лінії м. Кам'янське та його околиць. За оцінками О. Вадатурсько го, проведення днопоглиблю вальних робіт уже в найближчі кілька років дозволить збіль шити вантажоперевезення Дніпром: із сьогоднішніх 34 млн т до 1015 млн т на рік, а в середньостроковій перспек тиві разом з активізацією розвитку економіки і міждер жавних перевезень поверну тися на кращі показники ра дянського періоду, коли річ кою перевозили до 60 млн т вантажів на рік. Раніше компанія вже прово дила днопоглиблення на Пів денному Бузі за власні кошти й у 2018 році планує довести ро бочу глибину фарватеру до 2,4 м, що дозволить повноцін но завантажувати судна, які працюють на цій річці. Після визначення вартості днопоглиблення й за наявнос ті фінансування "Укрводшлях" планує оголосити тендер на проведення робіт на території всієї проблемної ділянки скельних порід. "НІБУЛОН" та кож планує брати участь у цьо му тендері. "Ми впевнені, що зможемо надати кращу ціну цієї послуги, оскільки нам не потрібно транспортувати флот з Європи, у нас вже є власний найсучасніший гідромолот, здатний працювати в умовах швидкої течії і з такими скель ними породами. Це не лише сучасний, а й екологічно чис тий спосіб днопоглиблення", зазначив О. Вадатурський. Втім, за його словами, в уря ді поки сприймають саму ідею проведення скельного дно поглиблення без особливого ентузіазму. "Нашим проектом щиро цікавиться тільки Прем'єрміністр Володимир Гройсман. Він був на нашому підприємстві, бачив, які техно логії ми планували застосува ти для будівництва цього уні кального судна. Він також знає про проведення нами експе риментальних робіт і підтри мує таку діяльність. Однак в ін ших міністерствах, зокрема в Мінінфраструктури, яке по винно опікуватися такими про ектами, ніякої підтримки ми не відчуваємо, а зустрічаємо ли ше протидію і навіть безпід ставні звинувачення, нібито в спробах монополізувати Дніп ро! Як можна пояснити мініс тру, що якщо днопоглиблення буде виконано "НІБУЛОНом", ми не ставитимемо шлагбаум і не будемо забороняти іншим суб'єктам господарювання ко ристуватися річкою. А хіба за поліпшення економіки фрахту вання, судна, у т.ч. й іноземні, не активізують перевезення на Дніпрі?", підкреслив ген директор "НІБУЛОНу". За його словами, на відміну від виконавчої влади в Україні, уряди інших держав жваво ці кавляться можливістю вико

ристовувати унікальний досвід і можливості "НІБУЛОНу" для вирішення аналогічних проб лем на власних внутрішніх річ ках. Зокрема, запити про ро боту "Миколаївця" вже звуча ли в урядах Білорусі, Туреччи ни, Єгипту. "Не вірте міністру інфра структури, що сьогодні річкові перевезення є вигіднішими, ніж залізничні. Інакше чому то ді на річці немає інших суб'єк тів господарювання, якщо це вигідніше", зазначає О. Ва датурський. Головною проблемою суд новласників і вантажоперевіз ників є акцизний збір, най вищий у світі. Сьогодні збір становить 139,5 євро за тонну палива і займає близько 30 % його вартості. В Європі його взагалі немає, а в США він уд вічі нижчий. На додачу до цьо го порти Херсона і Микола єва є ще й найдорожчими у світі із заходження суден. Більше того, законом "Про внутрішній водний транспорт" № 2475а, за який так агітує мі ністр інфраструктури, плану ється ще й введення річкового збору. Саме тому й немає річ кових перевезень на Дніпрі. Міністерство лякає громадсь кість техногенними катастро фами на шлюзах, відсутністю коштів на днопоглиблення і т. і., але при цьому лобіює ство рення ще однієї структури Адміністрації внутрішнього водного транспорту. "Але в цій ситуації потрібен не популізм, а реальні дії: зменшити на один долар роз мір портових зборів у Микола ївському і Херсонському пор тах. З решти суми 50 центів направити на вирішення пи тань інфраструктури Микола єва, Херсона та інших міст на Дніпрі, а 50 центів на ремонт наявних шлюзів і днопоглиб лювальні роботи. І для таких заходів зовсім не потрібен но вий закон, досить розпоряд ження КМУ", зазначив генди ректор "НІБУЛОНу". "Своїм конструктивним і ар гументованим прикладом ми підштовхуємо міністерство до конкретних дій. При цьому, не переслідуючи корпоративних інтересів, ми виступаємо за те, щоб в Україні були десятки таких компаній, як наша. Ми проти популізму чиновників. Ми за їхні конкретні справи", каже О. Вадатурський. Таким чином, виконавши ек спериментальні днопоглиб лювальні роботи на Дніпрі в реальних умовах, "НІБУЛОН" продемонстрував, що відрод ження судноплавства на Дніп рі актуальна необхідність, а наявні проблеми можна ус пішно і ефективно вирішити. Тим більше, розвиток річково го судноплавства позитивно впливає не лише на зміну транспортної карти України, а й на економіку країни в ці лому.


ділові новини ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

7

z НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ Займання локалізували власними силами 27 листопада 2017 року о 8.35 на спеціалі зованому майданчику з оброблення метало брухту ПрАТ " Запоріжкокс" при виконанні фа хівцями підрядної організації ТОВ "ТБМБуд монтаж" різання в лом раніше демонтованого газопроводу із застосуванням газорізального апарата сталося займання смолянистих від кладень. Згідно з планом виробництва робіт на місці ви конання різання металу знаходилися первинні засоби пожежегасіння два вогнегасники і по жежний рукав, підключений до гідранта цен тралізованої системи пожежегасіння підприємс тва. О 8.43 займання було локалізоване власни ми силами підприємства. Жертв і потерпілих не має. Подія не пов'язана із технологічним проце сом і не привела до збоїв у роботі підприємства. Пресцентр ПрАТ "ЗАПОРІЖКОКС"

z ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Служба зайнятості особам з інвалідністю Наталія ІВАНОВА

Правобережний районний центр зай нятості відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" та "Про ос нови соціальної захищеності інвалідів в Україні" сприяє працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостя ми на вільні та пристосовані для них ро бочі місця. З метою більшого інформування інвалідів щодо послуг, які надає служба зайнятості, в центрі зайнятості створений інформаційний куточок, де інваліди можуть самостійно або за допомогою спеціалістів ознайомитися з нормативноправовими актами з питань со ціального захисту інвалідів; відомостями про підприємства, що мають робочі місця для інвалідів, та характеристикою цих робо чих місць; адресами та телефонами місце вого органу соціального захисту населення, регіонального відділення Фонду соціально го захисту інвалідів, громадських органі зацій інвалідів тощо; навчальними заклада ми, що здійснюють професійне навчання ін валідів, центрами професійної реабілітації інвалідів, професіями та спеціальностями, за якими здійснюється навчання. 22.11.2017 року в приміщенні Правобе режного РЦЗ в рамках Всеукраїнської дека ди зайнятості для осіб з інвалідністю прове дено засідання Круглого столу з питань зай нятості, професійного навчання та реабілі тації інвалідів за участю Хортицької та Дніп ровської районних адміністрацій м. Запо ріжжя, Управління праці та соціального за хисту населення по Дніпровському та Хор тицькому районах м. Запоріжжя, регіональ ного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, на якому були розглянуті питання можливості працевлаштування осіб з інва лідністю, та ярмарок вакансій за участю 14 ринкоутворюючих підприємств Хортицького та Дніпровського районів м. Запоріжжя, в якому взяли участь 37 осіб з інвалідністю. Спеціалісти служби зайнятості, як посеред ники на ринку праці, допомагають громадя нам з обмеженою працездатністю віднайти потрібного роботодавця, а роботодавцям вирішити проблеми робочої сили інвалідів. Служба зайнятості не стоїть осторонь проб лем людей з обмеженою працездатністю. Ін валідам, які звертаються, цілеспрямовано допомагають кваліфіковані спеціалісти.

Комунальне підприємство "Запорізький обласний центр охорони праці" Запорізької обласної ради з метою зменшення випадків виробничого травматизму, підви щення рівня знань в питаннях охорони праці запрошує посадових осіб та спеціалістів підприємств м. Запоріжжя, Запорізької області пройти навчання за наступними кур сами: Загальні питання охорони праці; Пожежна безпека; Правила безпечної технічної експлуатації електроуста новок споживачів; Правила технічної експлуатації теплових установок і ме реж; Правила безпеки систем газопостачання; Правила виконання робіт підвищеної небезпеки; Практичні навички надання першої долікарської допо моги постраждалим при нещасних випадках (з викорис танням манекенів та тренажерів); Професійнотехнічне навчання та підвищення кваліфі кайії. Ефективне використання провідного потенціалу нашо го підриємства є гарантією отримання якісних і недоро гих послуг в цій сфері. Для груп слухачів заняття прово дяться з виїздом до підприємств Запорізької області. Заявки в вільній формі надсилати за факсом 623591, електронною поштою 635157@ukr.net, на сайті центру www.op.zp.ua. Довідки за телефонами: 623502, 635157, 63 3183, 624181, 0973002996, 0954706548, 0506726486, 0684637870, 0937498095

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" в зв'язку із втратою просить вважати недійсними бланки: ОСЦПВ АЕ 7506747, АЕ 9379942, АЕ 9379967, АК 757477 та спецзнаки до них АЕ 7506747, АЕ 9379942, АЕ 9379967, АК 757477, бланки серії 03/0310 № 4740 4749, 4761, 69916994, 76547659, 82418243, 8248, 8249, 82628266, 8552, 8553, 1054710559, 10566, 10567, 11026 11036, 1587415876, 2352623570, 27151, 27152, 2715427156, 27546, 27548 27550, бланки серії 02/041 № 829845 829850, 833478 833481, серії 02/044 №4121, 4122, серії 02/013 № 258194 258210, 258381 258430, 258501 258504, 258507 258550, 261059, 261064, 261065, 263366 263369, 263390 263405, 264328, 264330 264340, 270311 270400, серії 14/136 №811830, 1901 1930, 1933 1935, 1941 1950, серії 20/08/1413 №243247, 1237, 1238, 1240, 1243, 1246 1250, серії 20/05/08 №189200, 2058 2066, 20922095, 20982100, 3451 3464, 3631 3633, 10331 10340, серії 20/01/08ОМ №11011105, 1111, 11161121, 11341150, 1661 1702, 1913, 1921 1925, 1928 1930, серії 06/0301 №1326 1337, 3150, серії 21/0111 №25312600, 27052750, 55025506, 5513 5518, 55235568, 55745600, 83738451, 84648500, серії 14/0711 № 242337 242500, 243952 243960.

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" в зв'язку із втратою просить вважати недійсними бланки: спецзнаки до полісів ОСЦПВ АІ9274756, АІ9379186, АЕ 4435567, АЕ 7904490, АЕ 9381036, АЕ 9774752, АЕ9808077, АК 757533757535, АК 1336328, АК 1356683, АК 4462937, АК 5074869, бланки серії 03/0310 №2312, 2314, 2316, 2317, серії 14/0810 №18025, 18072, 18097, 18234, 18791, серії 14/0711 № 245007, 263013, УКРАССИСТ №1214944812149450, 12152545, 12152546.

Оголошення про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, Запорізька обласна рада, ого лошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження, площі, цільового використання об'єкта оренди та строку оренди за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Запорізька обласна рада. Телефон для довідок: (061) 2390620. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інформація про ого лошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда".


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

"..Щойно випов нився рік, як "дядя Міша" не з нами ... "Дядя Мі ша" полковник Михайло Логвинов був заступником Запорізького об ласного воєнко му. Справжній пол ковник, офіцер, і просто батько для багатьох сол датів. Він пішов з життя через тяжку хворобу. Його дуже не вистачає всім нам, всім хто його знав ... Я часто думаю, що б він сказав і як би він порадив вчинити. Він все одно десь поруч, як батько догля дає за всіма нами ... Він завжди на заходах мені говорив: стій поруч, нехай камери знімають і всі мужики, які ховаються, побачать, що така, як ти на війні, а вони боягузиÖ І я стояла поруч ... Те пер ви з нами поруч будьте, "дядя Міша", не від ходьте далеко, ви назавжди в нашому серці ...", Юлія Матвієнко, снайперка ЗСУ.

Люди, які нас Сергій Колмогоров стар ший солдат 79го прикор донного загону АзовоЧор номорського регіонального управління Держприкордон служби України. У 20042005му він служив в Іраку, а коли відбув ся так званий "референдум" у Криму, він прийшов у військкомат і сказав відправити його на півострів добровольцем ЗСУ. Навесні 2014 року він був зарахований до Бердянського прикордонного загону. Бер дянського прикордонника й учасника АТО Сергія Колмого рова 2014 року звинуватили в умисному вбивстві, скоєно му на блокпості Маріуполя, і засудили до 13 років позбав лення волі. Увечері 9 вересня 2014го українські прикор донники побачили, як на пагорбі в безлюдному місці авто мобіль подавав сигнали фарами у бік моря, а водій пере

мовлявся по телефону. Потім автомобіль різко зірвався з місця і натиснув на газ. Група швидкого реагування у складі 9 осіб, до якої входив і Колмогоров, отримала через рацію наказ: "будьякою ціною затримати "Шкоду Рапід" з київсь кими номерами". У той момент автомобіль уже проскочив блокпост і тікав від переслідування. Два попереджувальних постріли в повітря і жести руками не зупинили підозрілого водія. За відмову виконати наказ прикордонникам загро жувало 8 років в'язниці, тож усі відкрили вогонь на ура ження автівки. За результатами операції автомобіль було затримано, втім, жінкапасажир цього автомобіля отрима ла смертельне поранення. Громадськість не погодилася з вироком суду і домоглася перегляду справи. Вищий спеці альний суд з розгляду кримінальних та цивільних справ скасував вирок прикордоннику Сергію Колмогорову і звіль нив його зпід варти, а також ухвалив призначити новий повторний розгляд справи в суді першої інстанції.

Події, що нас

Запоріжці разом із усією Україною вшанували пам'ять загиб лих від Голодомору. Так, біля пам'ятника жертвам цієї страшної траге дії надвечір зібралися сотні запоріжців, зокрема й представники облас ної і міської влади, громадських організацій і об'єднань. Заупокійну літію відслужили священнослужителі різних конфесій. Підніжжя пам'ятника запоріжці встелили пшеничними колосками, квітами і свічками, які ще довго кидали відблиски у вечірній пітьмі і пам'яті запоріжцівÖ У літературно музичній ві тальні наукової бібліотеки ТДАТУ у Мелітополі віртуальну по дорож до Японії "Сад каменів" провели для студентів фа культету інже нерії та комп'ютерних технологій і механікотехнологічного факульте ту. Зустріч була присвячена року Японії в Україні. У заході також узяв участь доцент кафедри електротехнологій і теплових процесів Микола Стручаєв. У 1996 р. Микола Іванович працював в Японії, тож поділився зі студентами своїми враженнями про країну. Студенти також ознайоми лися з побутом та традиціями Країни Вранішнього Сонця, стародавнім звичаєм ханами (японська національна традиція милування квітами, зокрема сакурою в період її цвітіння), послухали танку і хокку. Тут також був представлений короткий огляд художньої літератури Японії і дві те матичні виставки: "Країна Сходу Сонця" та "Японська література". На виставках були представлені книги, що описують традиції, технічний і економічний розвиток цієї країни і твори великих майстрів японської ху дожньої літератури. Виставки були прикрашені ікебанами і орігамі. Активні пенсіонер ки жительки села Ланцеве Більмаць кого району педа гоги на вислузі ор ганізували ама торське об'єднання і влаштовують творчі майстеркласи: створюють різноманітні рукотворні вироби мистецтва. А головне жінки втамовують жагу у спілкуван ні, якого у віддаленому селі їм так не вистачає. На заваді не стає навіть те, що у сільському будинку культури немає опалення.

Воїн, боєць, військовослужбовець, захис ник це слова, якими пронизане наше сьо годення, жорстоко розбурхане військовою агресією. Тож нині вкрай важливим стає вихо вання молодого покоління з урахуванням реалій такого сценарію подій, і тому в навчальновихов ний процес необхідно включати живе спілкування, зустрічі з національними героями, котрі поділять ся власним досвідом, розкажуть "від першої осо би" про життя та подвиги побратимів. 21 листопада відбулася творча зустріч з прототи пами головних героїв роману Василя Шкляра "Чорне Сонце" бійців окремого загону спеціаль ного призначення Національної гвардії України "Азов" старшого лейтенанта Олександра Канібора (позивний Художник) та старшого сержанта Ігоря Медведя (позивний Єгер) з ліцеїстами Запорізького обласного ліцею з посиленою військовофі зичною підготовкою "Захисник". З першої хвилини, щойно почесних гостей було представлено, роз мова одразу стала активною, адже бійці розповідали про своє життя, захоплення, переживання, бага то жартували, співали пісні, розкривали секрети військової стратегії ліцеїстам. Аудиторія була спов нена духом патріотизму та побратимства. Почесні гості урочисто вручили ліцеїстам прапор "Азова" із побажаннями: "Не втратити себеÖ і ми Єдині". Юні захисники України щиро подякували за можливість поспілкуватися з головними героями роману, які є багатством нашого народу. Команда Запорізького обласного клубу собаківництва ТСОУ в складі Анни Кон требуц з німецькою вівчаркою Zlata fon Lanstein, Яни Марченко з німецькою вів чаркою Алукард Олександрівська знать, Настею Клименко з німецькою вівчар кою Химера Олександрівська знать взя ли участь у першому чемпіонаті України ГУ Товариства сприяння обороні України з дресирування собак. Дякую організаторам заходу, помічникам суд дів, помічникам із захисту і всім, хто доклав до цього заходу руку, щоб змагання відбулися на хоро шому професійному рівні. Спасибі нашій команді і тим, хто за нас вболівав. Ми брали участь і змогли показати те, на що були готові на той час і в тому місці. У підсумку третє місце з основ командної дресури посіла Аня Контребуц із Zlata fon Lanstein, і друге ми здобули в командному заліку. Першими стала команда Києва, третіми спортсмени з Рівного. У розділі "Собаказахисник" ми здобули командне третє місце. Хоч не все вийшло, як ми хотіли, втім, тепер знаємо, як, над чим і з ким працювати. Проведемо аналіз помилок і будемо готуватися до нових стартів. Головне, що всі отримали неоціненний досвід і знання, спілкуючись і виступаючи на таких заходах, проко ментував Євген Михайлов, керівник Запорізького клубу собаківництва ОСОУ. Про сенсаційну історичну знахідку повідомили на пресконференції у Мелітополі археологи Олег Ту больцев та Михайло Семікін. Протягом трьох років вони проводять масштабні роботи з інвентаризації та паспортизації пам'яток культури в Мелітопольському районі. Сенсаційним відкриттям стала знахідка, зроблена під час інвентаризації ба гатошарової пам'ятки "Семенівка1". Тут у неолітичному ша рі знайшли шматочок обсидіану. Завдяки сучасному аналізу мінералу стало відомо, що цей шматочок є рекордсменом за відстанню між місцем, де його видобули, і поселенням, де його використовували. Це 2200 км колосальна відстань за мірками того часу. Походить обсидіан із території нинішньої Туреччини. Тепер учені можуть підтвердити контакти населення нинішнього За порізького краю та території, де зараз розташована Туреччина, в період 6 тисячоліття до н. е. Як це відбувалося, їм ще тільки належить з'ясувати.


справи небайдужих

надихають Валерій Строкань, керівник Якимівської Центральної районної лікарні (ЦРЛ), виз наний кращим головним лікарем країни 2017 року. Свою перемогу і високе визнання він отримав у змаганні з більш ніж 200 лікаря ми з 20 областей України. Визначення пере можців відбулося в Києві, в рамках 26ї Міжна родної медичної виставки "Охорона здоров'я", що проходила у Міжнародному виставковому центрі. Захід прово дився з метою гідної оцінки і святкування роботи і досягнень видат них медичних керівників усіх областей України. Організаційний комі тет попередньо максимально об'єктивно оцінив кожного кандидата претендента на звання "Головний лікар року 2017". За офіційним запитом обласні департаменти здоров'я України провели внутрішній конкурс і надали по одному претенденту зі своєї області, серед яких уже експертна комісія заходу обирала переможця, спираючись на детальне дослідження наданої характеристики претендентів. До уваги брали особисті досягнення головних лікарів, їхній внесок у розвиток їхнього медичного закладу і галузі регіону в цілому.

За значний осо бистий внесок у розвиток агропро мислового вироб ництва, вагомі трудові досягнен ня, багаторічну самовіддану працю орденом "За заслуги" III ступеня, згідно з Указом Прези дента, нагороджено директора товариства "Виробничокомер ційна фірма "Мелітопольська черешня" Івана Гринціва. Дирек тора сільськогосподарського підпри ємства, що, зокрема, спеціалізуються на вирощуванні плодовоягідної про дукції, відзначено з нагоди Дня пра цівників сільського господарства.

захоплюють Вихованців комунальної установи "Запо різький дитячий будинокінтернат" Запо різької обласної ради відвідали студен ти Інституту журналістики і масових ко мунікацій КПУ під егідою громадської організації "Небо без кордонів". Волонте ри показали цікаву виставу "Осінні чудеса", вручили подарунки, а також провели для підо пічних закладу захоплюючі майстеркласи на осінню тематику. А напередодні вихованці бу динкуінтернату отримували подарунки від не залежних партнерів компанії "Гербалайф" м. Запоріжжя. Представники компанії презентували закладу обігрівачі, пилосос та фрукти його підопічним. Наймасштабніша донорська акція в Запорізько го регіоні "У краплі крові врятоване життя" об'єднала всю область: представників влади, ве ликих промислових підприємств, навчальних зак ладів, волонтерів та небайдужих громадян. За по передніми підрахунками, тільки за два дні старту акції кров здали понад 150 осіб, що дозволило поповнити запа си крові на більш ніж 60 літрів. Акція активно поширюєть ся і в області: до марафону приєдналися великі міста Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Енергодар. Марафон за вершується сьогодні, 30 листопада. Напередодні Дня вшанування пам'яті жертв Голодоморів в Україні на залізнич ній станції Пришиб у Михайлівському ра йоні відбулося відкриття першої в області інформаційної дошки, присвяченої народ ному спротиву сталінській колективізації наприкінці 1920х на початку 1930х ро ків. Вшанувати пам'ять борців за волю прийшли представники влади, школярі, місцеві жителі. Присутні вшанували хвилиною мовчання міль йони вбитих голодом українців, до пам'ятного знака жертвам голодоморів поклали квіти. Найближчими роками також планується встановити пам'ятні знаки, присвячені народному спротиву колективізації, у Михайлівці, Любимівці та інших населених пун ктах району, де відбувалися народні протести проти радянської влади. Фінал наймолодшого регіонального фестивалю "За порізька Ліга сміху" пройшов у Запоріжжі, в ПК "Дніпроспецсталь". За звання чемпіона боролися чотири команди: "Нет парня" (Запоріжжя), "Омерзительная четвер ка" (Мелітополь), "500" (Дніпро) і "ФіФа" (Дрогобич). Учас ники повинні були продемонструвати свої таланти в двох конкурсах "Полотно" та "Конкурс із зіркою". Темою для жартів у "Полотні" стали пори року. "ФіФа" зображали зиму, "500" осінь, "Нет парня" весну, "Омерзительной четверке" дісталося літо. Для "Конкурсу із зіркою" команди запросили Володимира Борисова ( "Лена" з серіалу "Ігор і Олена"), Єгора Калейнікова (ведучий "Орел і Решка"), Марка Куцевалова (фіналіст "Ліги сміху", учасник команд "Сахара не надо" і "Прозорий гонщик") і Вікто ра Розового (команда "Загорецька Людмила Степанівна"). За підсумками виступів у результаті тривалої боротьби перемога дісталася юмористам з Дніпра. Команда "500" візьме участь у фестивалі "Ліга сміху" в Одесі.

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

9

Ідеї, які нас окриляють З початку введення ініціативи про без коштовне забезпечення учасників АТО земельними ділянками запорізькі землевпорядники надали військово службовцям 4287 дозволів на розроб ку проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею 5 446,54 гектара. На поточний момент процедуру оформлення землі у власність завершили 1616 військовослужбов ців, які отримали: 1170 земельних ділянок загальною площею 2 200,99 га для ведення особистого фермерського господарства, 358 земельних ділянок загальною площею 36,99 га для ведення садівництва та 88 ділянок загаль ною площею 7,7 га для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських будівель. Як повідомляє пресслужба Запорізької ОДА, безпо середньо ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області видало 1446 наказів про затвердження розроблених проектів землеустрою та передачу учасникам АТО земельних наділів загальною площею 2121,65 гектара. Органи місцевого са моврядування прийняли 170 таких рішень на землі загальною площею 124 гектари. Найбільше наказів про передачу у власність учасникам АТО земель них ділянок прийнято в Запорізькому районі 304 на землі загальною пло щею 120,32 га, Мелітопольському 219 на землі загальною площею 210,79 га, Пологівському 177 на землі загальною площею 340,1 га, Вільнянському 169 на землі загальною площею 314,38 га районах Запорізької області. На засіданні Медичної ради при міському голові Мелітополя 38 провідних лікарів міста разом з керівником міського відді лу охорони здоров'я Ігорем Масловим і двома заступниками мера обговорили під ходи до формування свого госпітального округу. За задумом міськ виконкому, потрібно об'єднати в одну юридичну особу чотири лікарні міста, приєднавши до міськлікарні №1 міськлікарні №2, дитячу лікарню та інфекційну лікарню. Такий підхід, на думку чиновників, виключає скорочення ліжкового фонду та медпрацівників. Головний лікар лікарні планового лікування (раніше називалася "залізничною") Олексій Леонов запропонував у статуті майбутньої об'єднаної лікарні записати положення про Опікунську і Наглядову ради перша контролюватиме фінанси і матеріальні ресурси, а до другої увійдуть громадські діячі і лікарі, які не дадуть керівництву приймати необдумані рішення. Наразі процес створення Мелітопольського госпітального округу стартував. Наприкінці листопада, 47 років тому, з конвеєра автозаводу "Комунар" зійш ла модель ЗАЗ965, більш відома як "Запорожець". Прототипом нового вітчиз няного автомобіля став "Фіат 600", але пізні ше дизайн був змінений. У СРСР автомобіль "Запорожець" був популярні шим за своїх конкурентів "Москвича" і "Жигулів" більшою мірою через свою невисоку ціну (в середині 1970х він коштував близько 33,5 тисячі рублів). Ще однією особливістю "горбатого" була наявність модифікацій у пристрої для інвалідів з відсутніми кінцівками. На жаль, на початку 1990х, в умовах економічної кризи, ЗАЗ припинив випуск "Запорожців", проте, їх ні власники продовжують їздити на збережених автомобілях й понині. Благодійний телемарафон для наших захисників учасників АТО, присвячений Дню Збройних сил України, виходить на завер шальний етап. Підприємства, уста нови та організації, небайдужі грома дяни активно долучаються до участі в ньому. Представники обласної виконавчої влади продовжують проводити зустрічі на територіях, допомагаючи налагодити безпосередній діалог ак тивістів ветеранського руху з підприємцями. Зокрема, організаційні зустрі чі відбулися в Енергодарі, Вільнянському, Новомиколаївському, Василівсь кому та Михайлівському районах. Ресурси збираються за територіальним принципом. Усі гроші, акумульовані громадою міста чи району, залиша ються для потреб місцевих ветеранів. Благодійників просять обов'язково зазначати, для кого призначені грошові перекази. Збирати пожертвування можна також для конкретних бійців, на їхнє лікування чи післяопераційну реабілітацію. За словами члена оргкомітету, батька загиблого воїна Мико ли Говорухи, "родзинка" телемарафону його максимальна відкритість та прозорість. Усі надходження розподіляє Спостережна рада, до складу якої входять учасники АТО та волонтери, за заявами від членів родин загиб лих, інвалідів війни, поранених, демобілізованих воїнів. Найближчим ча сом організаційнометодичні наради, присвячені об'єднанню зусиль вла ди, громадськості та бізнесу в унікальному благодійному проекті, відбу дуться в Оріхові, Пологах, Мелітополі та Бердянську.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


10

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

так живемо...

z ОТАКОЇ!

Соромлива тема, або Останній аргумент Прийміть заслужені вітання з нагоди пер шого століття нашої щирої Україночки "За порізької правди"! Хай її виплеканий каркас міцності в подальшому нарощує м'язи Добра і Справедливості! А нам усім нехай пишеть ся, читається та здоровиться довгі роки і, як кажуть в Одесі, щоб ми це бачили! Шановна редакціє, в №44 від 2 листопада статтею етнографа Яни Яковенко ви започатку вали нову рубрику "Соромлива тема". На мій погляд, смілива заявка і, можливо, її неодно значно сприйме читацький загал. Але, щоб не виглядати святенником, додам: подібне "ого лення правди" вже було на перебудовчій хвилі, в контексті того, як одна журналістка дійшла вис новку, що "в Радянському Союзі сексу немає". Тому тоді в періодиці з'явилися публікації як по літичних частівок, так і побутових, сороміцьких. Певна фривольність у той час зачепила і "Запо різьку правду" доводять тодішні її підшивки. До слова, "соромлива тема" сексу завжди ці кавитиме людей. Що стосується мого досвіду: тоді я передплатив нову газету "Пан + Пані", що видавалася десь у західному регіоні України. І що ви собі думаєте (зновтаки, як кажуть в Оде

сі): після перших чисел вона почала запізнюва тись на кілька днів, а іноді приходила несповна сторінок. Я зателефонував поштарям у рай центр. І дівчата зізналися, що розбирають газе ту на сторінки та читають усім відділом комплек тації… Отакою виявилася моя "лепта" в сексу альну освіту населення Запорізької області. Під тією ж рубрикою "Відверто" я прочитав те оретичну розвідку "Як лаються справжні україн ці". Не втримаюся, щоб не процитувати автора етнографа й не додати фактаж, почутий від од носельців. Отже, в розвідці говориться: "…Об разотворчою функцією народ наділяє не rectum як такий, і не anus, а зад у широкому розумінні цього слова, насамперед обидва Musculus glu teus maximus. На доказ цього твердження мож на навести той факт, що демонстрування ого лених сідничних м'язів традиційно є найефек тивнішим ендшпільним ходом у міжсусідському конфлікті "за межу" або "за курку". Дійсно, часто в селі можна було чути голосні суперечки двох сусідок. А оскільки в ті скудні ро ки могли і дві спідниці надягнути, але без ниж ньої білизни, то повернутись задом до суперни ці, оголившись, було останнім аргументом. Не знаю, правда чи ні, але ходила нашим се

лом Мала Білозерка байка, що одна бабця, не в силах "пе рестояти" суперницю, постави ла замість себе з оголеним за дом чоловіка. А сусідка, озирнувшись в черго вий раз (чи за нею перемога?), злорадно зак ричала: Ага, достоялась, поки й гила вилізла! Позаяк видимий "сюжет", звичайно, змі нився… З повагою, Олексій ПЕРЕДЕРІЙ Василівський район, с. Мала Білозерка

До речі Принагідно згадаємо скандальний випадок на цьо горічному "Євробаченні". Під час фінального кон церту пісенного конкурсу на сцену видерся чоловік, загорнутий в австралійський прапор, і продемонс трував публіці свій зад. Хоча скандаліста швидко прибрали з очей, це неапетитне видовище встигли побачити мільйони телеглядачів. Свій вчинок він назвав "актом власної творчості". Утім, Віталій Седюк і раніше не раз пускався на епатажні витівки із "зірками": комусь ліз між ніг, когось цілував у сідниці… За це його на сучасний манер мило іменують "пранкером", хоча правиль ніше було б назвати просто дурнем і хуліганом. Седюку загрожувало до п'яти років за гратами. Та Дніпровський районний суд Києва виніс більш поблажливий вирок: понад вісім тисяч гривень штрафу.

Ветеран праці дякує за допомогу й підтримку Петро Щербак, м. Запоріжжя

У нашу редакцію надійшов лист від Петра Щербака / пенсіонера з 46/річним стажем, котрий пройшов шлях від колишнього на/ чальника обласної станції захисту рослин до завідувача відділу Інституту олійних

культур Національної академії аграрних на/ ук України. Останнім часом Петро Дмитро/ вич переніс операцію, перебував тривалий час на лікуванні, що потребувало значних коштів. Він звернувся до голови районної ра ди ветеранів праці й військової служби Віктора

Скловського та депутата обласної ради Віктора Щербини, які надали йому матеріальну допо могу на лікування. У листі Петро Дмитрович висловлює щиру по дяку за надану допомогу й підтримку в тяжкий для нього час.

z АКТУАЛЬНО

Безпечне майбутнє починається сьогодні: р я т у в а л ь н и к и провели майстерклас для запорізьких шк о л я р і в Діти майбутнє нашої країни. Саме цим прин ципом керуються ряту вальники, визначаючи основні напрямки своєї роботи. Для того, щоб майбутнє було яскравим, а головне, безпечним, фахівці Головного управ ління ДСНС України у За порізькій області прове ли майстерклас "Май бутнє починається сьогодні". Так, 22 листопада ряту вальники зустрілися з діть ми та продемонстрували їм увесь спектр своїх профе сійних умінь. Гостями май стеркласу стали понад 150 дітей з навчальновиховних закладів Запоріжжя. Окрім вогнеборців, у заході взяли участь фахівці Навчально методичного центру цивіль ного захисту та безпеки життєдіяльності, представ ники обласної організації Товариства Червоного Хреста України, фахівціви бухотехніки Науководос лідного експертнокриміна лістичного центру при ГУ НП України в Запорізькій об ласті. Під час профілактичного

блоку майстеркласу шко лярі прослухали інтерактив ні лекції про безпеку у побу ті та у навколишньому сере довищі, дії у разі виявлення вибухонебезпечних пред метів та користування пер винними засобами пожежо гасіння. Представники Навчально методичного центру цивіль ного захисту та безпеки життєдіяльності розповіли дітям про засоби індивіду ального захисту органів ди хання та шкіри. Крім цього, молодь на практиці побачи ла, як використовуються за соби захисту, та мала змогу спробувати вдягти їх на се бе. Спеціалісти Товариства Червоного Хреста розказа ли гостям, як необхідно на давати першу медичну до помогу при виникненні над звичайних ситуацій різного характеру. Спеціальним гостем май стеркласу став Кіріл Гурєєв лауреат Всеукраїнської ак ції "Геройрятувальник ро ку", який у квітні цього року врятував товариша, що впав у каналізаційний люк. Хло пець завітав на захід не тіль ки, аби повторити правила безпеки життєдіяльності, а

й щоб поспілкуватися з трьо ма хлопчаками Олексієм Коваленком, Сергієм Кваче вим та Даніїлом Худояро вим, які виявили свою не байдужість повертаючись зі школи, стали свідками по жежі і вчасно викликали Службу порятунку. Отри мавши грамоти від ГУ ДСНС області із рук юного героя рятувальника, хлопці пообі цяли, що залишаться й на далі помічниками професій них вогнеборців. Практичний блок майстер класу відкрили юні ряту вальники команда "Школа безпеки" навчальновихов ного комплексу "Запорізька Січ", які не відстають від своїх дорослих колег. По мічники вогнеборців пока зали свої навички пожежо гасіння, злагоджені дії в зоні хімічного або радіоактивно го забруднення та швидкого надання першої допомоги потерпілому. Керуючись принципом "рівний рівно му", вони продемонструва ли та розповіли, на яку не безпеку можуть наразити себе діти, якщо не будуть дотримуватись правил без пеки життєдіяльності. Для гостей майстеркласу

фахівцівибухотехніки На уководослідного експер тнокриміналістичного цен тру при ГУ НП України в За порізькій області провели "екскурс до вибухонебез печного світу". Останнім ча сом дуже часто саме діти знаходять старі вибухові прилади та стають жертва ми своєї цікавості. Фахівці вибухотехніки попередили молодь про небезпеку по рушення при виявленні ви бухонебезпечних предме тів. Крім цього, школярам продемонстрували показові виступи кінологічної групи під час пошуку імпровізова ної вибухівки. В ході майстеркласу осві тяни отримали методичну допомогу для проведення спеціальних уроків та інс труктажів серед підроста ючого покоління. "Такі заходи досить акту

альні, враховуючи усі викли ки, які нам кидає сьогоден ня. Діти сприймають всю ін формацію дуже серйозно. Наш час вимагає уважнішо го ставлення до життя та здоров'я. Діти повинні оз найомлюватися із правила ми безпеки не тільки із ек ранів комп'ютера, а й мати практичний досвід повод ження в оточуючому сере довищі, в якому на них чатує безліч небезпек. Саме тому такий вид профілактичної роботи, як сьогоднішній заклад, є дуже корисним для підростаючого покоління", зазначила начальник секто ру зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС Ук раїни у Запорізькій області підполковник служби ци вільного захисту Юлія Бари шева.


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

z ФОТОФАКТ

ОВЕН. Зміцненню матеріального стану на E початку грудня можуть сприяти нові діло K ві стосунки й знайомства, корисні для просування в кар'єрі. Попри зростаючу впевненість у собі, ді яти треба обережно й по можливості таємно за надто відверте проголошення мети може спону кати до активності таємних недоброзичливців. Актуальним може бути придбання комп'ютерної техніки. ТЕЛЕЦЬ. Тельцям у першу декаду грудня треба більше уваги приділити зміцненню організму. Не можна переохолоджуватись, але обережне загартовування не зашкодить. Добре харчуйтесь, але не переїдайте. Корисно більше рухатися, але не перенапружуватися фізично. Усе має бути в міру й приносити задоволення, а не страждання. Навчайтесь бути самоіронічними це стане вам у пригоді в багатьох ситуаціях. А ще люди дуже люблять тих, хто вміє покепкувати з себе. БЛИЗНЮКИ. Робота в цей час обіцяє бути вигідною. Ваші працьовитість, старанність і практичність можуть принести щедрі плоди. Утім, дохід можливий і від партнерських стосунків це гарний час для укладення вигідного контракту. Творчим людям рекомендується зайнятися вдос коналенням своєї майстерності. Якщо ви давно хотіли спорудити будинок або зробити невеликий ремонт, то не відкладайте справу на потім зараз дуже вдалий час для здійснення вашого плану. РАК. Зараз усі ваші помисли й активність можуть бути спрямовані на досягнення фінансового благополуччя й придбання необхід них для вашого комфорту речей переважно ве ликих за розміром і тривалого користування. Можлива купівля прикрас і предметів мистецтва не тільки з любові до прекрасного, а й щоб звер нути на себе увагу та задовольнити своє само любство. Наприкінці тижня можливі перешкоди у фінансових справах. ЛЕВ. Цей тиждень сприятливий для твор чої діяльності. Одним із джерел прибутку може стати ваше хобі. На початку грудня Левам варто побоюватися застуди вразлива дихальна система, можливі загострення хронічних хвороб від переохолодження та несприятливих екологіч них умов. Правильно й регулярно харчуйтесь. Для посилення енергетики сприятливо дивитися на відкритий вогонь. ДІВА. Загалом це вдалий тиждень, щоб знайти нові корисні зв'язки, також для ро мантичного знайомства, наприклад, під час за міської поїздки або в компанії. Проблеми можуть принести неясність і заплутаність у стосунках. На магайтеся уникати подвійних, двозначних ситу ацій. Тиждень успішний для творчих людей, на уковців або викладачів.

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

ТЕРЕЗИ. Існує можливість поліпшення фі нансового стану завдяки підвищеній ак тивності Терезів. Цього тижня доведеться не тіль ки багато працювати, а й вникати в усі справи ва шого підрозділу. Не виключено, що отримана вчасно інформація допоможе, якщо не збагатити ся, то уникнути збитків. Поліпшити доходи мож ливо лише власною працею за умови її гарної ор ганізації та врахування вимог реальності. На по чатку тижня не варто купувати техніку. СКОРПІОН. Якщо ви схильні до захворю вань серця й органів травлення, то вони можуть нагадати про себе. Загалом тиждень без печний, можливе навіть поліпшення самопочуття. Дбайте про зміцнення здоров'я із використанням народної медицини або психологічних практик. Важливо налаштувати себе на позитив, гарний настрій зробить вашу енергетику непробивною. СТРІЛЕЦЬ. Цей тиждень сприятливий для тих, хто зайнятий вирішенням поліпшення житлових і побутових умов. Також це гарний час для далекої подорожі, вивчення релігії й філосо фії, занять творчістю і наукою. Керівники швидко знаходитимуть контакт із підлеглими. Зараз від повідний період для того, щоб із головою занури тись у справи. Ви можете досягти успіхів на робо ті, зокрема й завдяки сприянню колег і партнерів. КОЗЕРІГ. Сприятливий час для операцій із нерухомістю та занять, пов'язаних із упо рядкуванням будинку й землею. Наукові дослід ження й літературна творчість можуть принести збагачення в майбутньому. Планети сприятимуть на початку тижня набуттю майстерності й успіху в мистецтві й художніх ремеслах. Будьте дуже уважні! Бо фінансові труднощі можуть бути пов'язані з неуважністю й недбалістю в поводжен ні з документами, рахунками, необачним підпи санням договорів. Помилки й прикрі непорозу міння вірогідні в середині тижня. ВОДОЛІЙ. Правильне харчування й звич ка піклуватися про своє здоров'я допомо жуть вам уникнути будьяких проблем. Важливо також дотримуватися порядку в побуті й на робо ті дискомфортна або шкідлива для здоров'я об становка може викликати спочатку психологічні, а потім і фізичні проблеми. Не перевтомлюйтесь чергуйте розумові навантаження з фізичними. РИБИ. Цього тижня ви можете закохатися, відновити старі стосунки й переконатися, що в основі союзу лежать відданість, вірність і дружба. Зараз ви можете знайти відданих друзів й однодумців, істотно розширити перспективи, пов'язані з партнерством і співпрацею. Це гарний час для тих, чия діяльність пов'язана з наукою і творчістю. Крім того, це вдалий період для публіч ної діяльності саме час звернути на себе увагу.

L

У Запоріжжі, у виставковому центрі "Козак Палац", відбувся фестиваль "Дзеркало моди", на якому можна було взяти участь у майстер!класах, побути моделлю й отримати гарний макіяж від справжніх професіоналів. Величезний зал виставкового центру розділили на безліч різноманітних локацій: для зачісок, манікюру, масажу, тощо. В рамках фестивалю краси відбулися й кілька конкурсів: з нарощування вій, створення весіль них зачісок і укладок з кучериками. Всіх учасників судило експертне журі, а переможцям вручили кубки, медалі та призи.

M

N

O

P

Дорогі наші друзіпередплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

КАЛЕНДАР ІЗ 30 ЛИСТОПАДА ПО 7 ГРУДНЯ

30.11. 12та (до 14.35), 13та місячна доба. Зростаючий Місяць в Овні, із 22.39 у Тельці. Посій те зелень для вирощування в будинку або зимовій теплиці. Рекомендується боротьба зі шкідниками кімнатних рослин. 01.12. 13та (до 15.04), 14та місячна доба. Зростаючий Місяць у Тельці. День кореня. Сприятли ві дні для замочування насіння огірків, томатів, бак лажанів в будинку або зимовій теплиці. Посадіть ко реневу петрушку на вигонку зелені, ріпчасту цибулю на перо. Займіться мінеральною підгодівлею теплич них культур, полийте їх; у саду лікуванням стовбурів дерев, заготівлею живців для зимового й весняного щеплення. 02.12. 14та (до 15.38), 15та місячна доба. Зростаючий Місяць у Тельці, із 23.22 у Близнюках. Сприятливі дні для замочування насіння томатів, бак лажанів, перцю солодкого, зелені в будинку або зи мовій теплиці. 03.12. 15та (до 16.19), 16та місячна доба. Мі сяць у Повні у Близнюках (17.47). Цього дня не слід турбувати рослини. 04.12. 16та (до 17.09), 17та місячна доба. Спадаючий Місяць у Близнюках, із 22.38 у Раку. День квітки. У теплиці, на підвіконні посійте петрушку листову, кріп. Займіться рихленням ґрунту, пропо люванням, проріджуванням сходів. Підживіть росли

ни органічними добривами. Не слід цього дня пере саджувати квіти, пікірувати розсаду. У саду проведіть боротьбу зі шкідниками й хворобами рослин. Якщо ще немає снігу, займіться мульчуванням пристов бурних кіл. 05.12. 17та (до 18.08), 18та місячна доба. Спадаючий Місяць у Раку. День листа. Сприятливий день для сівби практично всіх культур, замочування насіння в будинку або зимовій теплиці. Можна рихли ти, поливати й підгодовувати рослини органічними добривами. Це найкращий час для сівби на розсаду однорічних квітів із тривалим періодом вегетації. Не рекомендується обприскувати рослини отрутохімі катами. У саду зберіть плоди горобини, калини для заморожування. Займіться щепленням дерев, заго тівлею живців для весняного щеплення. 06.12. 18та (до 19.17), 19та місячна доба. Спадаючий Місяць у Раку, із 22.38 у Леві. Можна цьо го дня сіяти цибулю й білоголову капусту в теплиці. 07.12. 19та (до 20.30), 20та місячна доба. Спадаючий Місяць у Леві. День плоду. У теплиці чи в будинку корінню в цей час більше потрібне повітря, а не волога, тому займіться розпушуванням ґрунту, підгортанням, мульчуванням. Не рекомендується по ливання й підгодівля коріння рослин дуже вразли ве. У саду обріжте сухі та хворі гілки. Закладіть насін ня плодових культур на стратифікацію.

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер П’ятниця 30 1 листопада грудня

Субота 2 грудня

Неділя 3 грудня

Понеділок 4 грудня

Вівторок 5 грудня

Середа 6 грудня

Четвер 7 грудня

П’ятниця 8 грудня

Індекс Індекс

21707 30,34 грн 21708 26,01 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
12

телепрограма

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

4 грудня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с «Легенда про Білосніжку» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 11.00, 16.35, 23.20 Погода 9.40 Д/ф «Загальний зшиток» 11.10 Т/с «Дівчата війни» 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 Перша шпальта 15.15, 23.30, 2.55 Розсекречена історія 16.45 Хто в домі хазяїн? 17.20, 4.45 Вікно в Америку 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 До справи 19.30 Гумористичне шоу з Майклом Щуром 20.15 Війна і мир 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.15 Роздягалка 22.50 Д/с «Дика планета» 0.30 Д/с «Орегонський путівник» 3.50 Д/ф «Василь Стус. Феномен суток» 5.05 Д/с «Середземномор’я» 5.30 Д/с «Мистецький пульс Америки»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.20 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля « 11.00, 12.20 «Чотири весілля» 12.55 «Міняю жінку « 14.20, 21.00 Т/с «Село на мільйон2» 15.20 Х/ф «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.30 «Секретні матеріали» 22.00 «Гроші» 23.15, 0.10 «Голос. Діти4» 2.05 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.20, 22.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.30 Х/ф «Арфа для коханої» 13.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки3» 16.05 «Чекай на мене» 18.00, 19.00, 4.20 Токшоу «Стосується кожного» 20.00, 2.30, 5.10 «Подробиці» 20.40 Т/с «Той, що не спить» 0.35 Х/ф «Білоруський вокзал» 3.10 «Скептик3» 3.40 «Речдок»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Для маленької компанії» 9.30 «Культпросвіт» 10.00, 22.10 Т/с «Справа Дойлів» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS» 11.35, 13.15 «Хітпарад» 12.00 «Зі світу по факту» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську мову» 12.45, 14.30, 15.45

«Телекрамниця» 13.40 «Під покривом Богородиці» 14.00 «АЛЕКСінформ. Дайджест» 15.00 «Доктор online» 15.40 «КіноKIDS» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСафіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.50, 21.50 «АЛЕКСспорт» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС погода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 19.30, 21.30 «АЛЕКС інформ» 20.05 «Смачного!» 20.45 «Муззум» 21.00 «Спорт. Підсумки» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.00 «Повідомляємо» 5.00 Т/c «Райське місце» 5.20, 9.00 «Казка Домовуші» 5.40 «Тиждень. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «КіноnewsKIDS» 9.25 «Податковий вісник» 9.30 «Ринок праці» 9.35 «Дзвони православ’я» 9.55 «Домобуд» 10.25 «Павутиння» 11.00 «Спільноти тварин» 11.25 «Паралельний світ» 12.10, 16.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.00 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 «Іду на Ти» 17.15 «Планшет» 18.20 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 19.45 Д/ф «На краю світу» 20.20 Х/ф «Великий приз» 22.50 «Хочу у відпустку» 23.20 Х/ф «Четвертий» 1.05 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 0.05 Легенди Запоріжжя 0.30 Європейський вимір 0.45, 7.05 «Я й це» 1.10, 10.30 У майстерні художника 1.35 Києвотека 2.00 Наодинці з усіма 2.25, 10.45 Від мелодії до мелодії 2.55 Д/ф 3.35, 10.05 Час змін 4.00 Історія одного експоната 4.10 Полігон 4.25 Літпросвіт 4.50 Мандруємо разом 4.55 Запоріжжя туристичне 5.20 На світанку 5.45 Як це було 6.15 «Ми українські» 6.40 6 соток 7.00 Гімн України 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.30 Степовики 9.50, 20.10 «Лицарі небесної варти» 11.05 Кавовий клуб 11.35 Українські герої 11.50 Муз. хвилинка 11.55 Д/ф «Стефан Турчак» 12.30 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 13.05, 17.25 Чудесний канал 13.30, 16.30 Посміхнися! 13.40 Д/ф «Епоха Платона Майбороди» 14.25 Д/ф «Відкриття неба» 15.10 Д/ф «Ігуменя Йосипа Вітер» 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 16.15 Повір у себе 16.35 Д/ф «Українські голови міст у Європі» 16.45 Рефрен 17.00 А чому? 17.50 Дитячий світ 18.10 «Кошик творчих ідей» 18.25 Тема дня 19.30 Сам собі хазяїн 19.45 Стоп корупції 20.25 Служба «101» 20.35 Незвідане Закарпаття 21.00 «Казки запорозькі» 21.15 Будьякий каприз 21.25 Зауваження до влади 22.35 Клуб700

23.00 Частайм 23.15 Карта Прикарпаття 23.30 Один з нас 23.50 Літературний монолог

ICTV 5.40, 19.20 Надзвичайні новини 6.25 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.10 Спорт 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.15 Секретний фронт. Дайджест 10.30, 13.25 Х/ф «Ґранд реванш» 12.45, 15.45 Факти. День 13.35 Х/ф «Смертельна зброя» 16.15 Х/ф «Команда «А» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше, ніж правда 21.25 Т/с «Нюхач» 22.25 Свобода слова 0.55 Х/ф «Синевир» 2.20 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 3.40 Т/с «Слідчі» 4.05 Скарб нації 4.10 Еврика! 4.20 Факти 4.40 Т/с «Відділ 44»

СТБ 7.15, 15.25 «Все буде добре!» 9.15 Х/ф «Бережіть чоловіків!» 11.00 Х/ф «За сірниками» 13.00 «Битва екстрасенсів 17» 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 20.00, 22.45 «Хата на тата» 1.10 «Слідство ведуть екстрасенси» 3.06 «Найкраще на ТБ»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 4.40 Абзац 6.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі шоу» 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 М/ф «Атлантида: Загублена імперія» 10.20 Х/ф «Школа Авалон» 12.15 Х/ф «Макс Стил» 14.10 Х/ф «Людинапавук: Ворог у тіні» 17.00 Хто зверху 19.00 Ревізор 21.50 Пристрасті за Ревізором 0.20 Х/ф «На дні» 2.05 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 5.00 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.40 Х/ф «Сусіди по розлученню» 13.40, 15.30 Т/с «Теща командир» 18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Білечорне» 23.30 Х/ф «Смертельні перегони3: Інферно» 1.40 Профілактика!!! 5.30 Реальна містика

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.50, 10.15, 11.10 Погода 7.25 Мисливські байки 7.45 Хроніка подій 8.00 Тижденьcпорт 8.15 КіноnewsKIDS 8.20, 19.00 Ваше здоров’я 9.00 Класики поза законом 9.45 Соцпатруль 10.20 Галапагоси 11.20 Вомбат: таємне життя 12.20 Неймовірний риф 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Таємниці планети 17.50 Скептик 18.50, 20.40, 22.40, 1.30

Погодаспорт 19.30 Бойові мистецтва 20.00 Домовуша 20.30 Спортогляд 21.40 Мисливці за зброєю 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 0.00 Футзал. ЧУ. Перша ліга. МФК «АПРІ» (Запоріжжя) МФК «Дніпро» (Черкаси) 1.35 Дзеркало історії 2.10 Україна: забута історія 4.30 Код доступу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 11.05 «Він, вона і телевізор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДЖЕДАІ» 12.05, 17.20 «Загублений світ» 13.05 Т/с «Ментівські війни. Одеса» 19.15 Т/с «Ментівські війни. Київ» 20.15 Т/с «Балада про бомбера» 21.15 Т/с «Кістки3» 23.00 Т/с «Кістки2» 23.55 Т/с «Кістки3» 0.50 Д/п «Топ 10: Мистецтво архітектури» 1.55 Х/ф «Москальчарівник» 3.10 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30 Час можливостей 22.15 Стоп корупції! 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАїНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 18.50 Бандитська Одеса 7.20, 1.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Мисливці за зброєю 11.20 Вомбат: таємне життя 12.20 Неймовірний риф 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 16.50, 22.40 Загадки

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 ' 30,34 грн (на місяць) індекс 21708 ' 26,01 грн (на місяць пільговий)

ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp'pravda.info планети 17.50 Скептик 19.50 20 найжахливіших вбивць 0.30 Путівник неприємностей 2.10 Україна: забута історія 4.30 Код доступу

Z 6.00 6.50 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 9.40 10.00 10.25 10.30 10.40 11.05 11.35 12.05 12.10 12.35 13.00 13.25 13.30 13.45 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.25 16.30 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.55 20.05 21.00 21.25 21.30 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 00.50 00.55 01.10

Бізнес на продаж Д/c «Океан Вет» Середовище Z Діло ТОП Територія освітніх перспектив TVMALL Кіноархів «Здоров’Я» Д/с «Купити, відновити, продати» Погода Запитання депутату Приватні новини Глобал 3000 Д/с «Сироти дикої природи» Студія Вашингтон Ваша свобода Інструкція з бізнесу Сили природи КіноNewsKids Мультфільм Маленькі дорослі Новини Д/c «Природа сьогодні» Д/с «Кольори» Новини Кіноархів КіноNews Приватні новини Новини СпортМаркет Час Тайм Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Щоденники Другої світової війни» Х/с «Кубала, Морено і Мончон» Новини Погода Наші домашні улюбленці TVMALL Наша позиція «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Кіноархів КіноNews Частайм Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Зіркове життя» 9.30 Х/с «Інспектор Лосєв» 13.30 Х/ф «Апачи» 15.25 Х/ф «Вершник без голови» 17.25 Х/ф «Ключі від неба» 19.00 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 23.00 Х/с «Людина у прохідному дворі» 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 «Рецепти щастя» 5.50 «Спеція»

6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Три сестри» 9.10 «Красуні» 10.10, 16.10 Т/с «Беверлі Хілс, 90210» 12.00 Х/ф «Академія вампірів» 14.10, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 15.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 18.00 «Розсміши коміка» 19.00 «Орел і Решка. На краю світу» 22.00 «Вірю не вірю» 23.00 Х/ф «Області темряви» 1.00 «КВК» 3.30 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.00, 6.00, 20.30 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Чоловіки. Гонка переслідування 3.30 Гірські лижі. Кубок світу. БіверКрик. Чоловіки. Слаломгігант. 2 спроба 4.00, 8.15, 13.15, 19.05 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Нижній Тагіл. HS 134 5.30, 20.00 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Жінки. Гонка переслідування 6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 1.50 Зимові види спорту. Тележурнал «Sports destination». Пхенчхан 7.00 Лижні перегони. Кубок світу. Ліллехаммер. Чоловіки. Скіатлон 7.45 Лижне двоєборство. Кубок світу. Ліллехаммер. Гонка переслідування 10.00, 2.30 Велоспорт (трек). Кубок світу. Канада 11.30 Дронрейсинг. DR1 Champions 12.30 Автоперегони. «Формула E». Гонконг. Друга гонка 15.00, 21.00 Снукер. UK Championship. Йорк. Третій день 19.00 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією». Ліндсі Вонн 0.30, 2.20 Тележурнал WATTS 0.45 Фехтування. Серія Гран прі. Турін. Огляд

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 23.10, 1.30, 2.15, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 23.55, 3.00, 8.35 Осушення Алькатраса 0.45, 3.50, 20.50 90ті: десятиліття, яке нас об’єднало 4.35, 6.35 Наукові дурниці 5.00 Злом системи 5.25 Зроби або помри 5.45, 6.10 Захоплююча наука 7.05, 9.20 Мегазаводи 7.50 Шосе крізь пекло 10.10 Шосе крізь пекло

10.55, 16.10, 19.20 Авто SOS 11.40 Наука майбутнього Стівена Хокінга 12.25, 12.50, 13.10 Ігри розуму 14.00 Прорив 14.40 Суперспоруди Третього рейху 17.00, 20.05 Наукові дурниці: Водіння 17.20, 20.25 Наукові дурниці: Кішки та інші домашні тварини 17.45, 21.35 Початок 22.20 Друга світова війна: Пекло під водою

VIASAT HISTORY 7.00, 16.40, 23.45 «Бойові кораблі» 7.55 «Міць вулканів» 8.55, 17.30, 2.30 «Музейні таємниці» 9.40, 4.35 «Змова» 10.30, 11.30, 12.35, 19.10 «Таємниці шести дружин» 13.35, 1.30 «Холодний будинок» 14.30 «Музейні таємниці» 15.20, 20.10, 6.10 «Заборонена історія» 16.10, 3.15 «Неймовірні винаходи» 18.15, 22.00 «Проект «Наці». Диявольський задум» 21.00 «Люди Гітлера» 22.55 «Єва Браун: життя та смерть з фюрером» 0.35 «Приховані сліди: Гора Гітлера» 3.45 «Тіні середньовіччя» 5.25 «Східна Пруссія Гітлера»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Там, на невідомих стежках...» 3.05, 9.05 М/ф «Тир» 3.30, 9.30 М/ф «Дівчинка в цирку» 3.50, 9.50 М/ф «Про любов і муху» 4.00, 10.00 М/ф «Випадок з художником» 4.20, 10.20 М/ф «Швидка допомога» 4.30, 10.30 М/ф «Гунан Батор» 4.50, 10.50 М/ф «Тарган» 5.00, 11.00 Х/ф «Тренер» 6.20, 12.20 М/ф «Слоненя і лист» 6.30, 12.30 М/ф «Ракша» 6.50, 12.50 М/ф «Войовничі бобри» 7.00, 13.00 М/ф «Снігова королева» 14.00 Х/ф «Я купив тата» 15.15 М/ф «Сон» 15.30 М/ф «Пригода червоних краваток» 15.50 М/ф «Народження Ерота» 16.00 М/ф «Дід Мороз і Сірий вовк» 16.15 М/ф «Про Сидорова Вову» 16.30 М/ф «Про Петрушку» 16.45 М/ф «Свято» 17.00 Х/ф «Юнга Північного флоту» 18.30 М/ф «Суперники» 18.45 М/ф «Три ведмеді» 19.00 М/ф «Казка мовиться» 19.20 М/ф «Поїзд пам’яті» 19.35 М/ф «Підпис нерозбірливий» 19.55 М/ф «Рівновага страху»


телепрограма ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 М/с «Легенда про Білосніжку» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 2.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Т/с «Оповідання ХІХ століття» 11.00, 20.20, 23.20 Погода 11.10 Т/с «Дівчата війни» 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55, 22.15 Складна розмова 15.15 Фольк-music 16.45 Діти Z 17.15 М/с «Чорний Джек» 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.30 Тема дня 18.35, 1.45 Новини. Культура 19.00 Перший на селі 19.25, 0.20 Д/с «Столика Японія» 20.25 Наші гроші 21.50, 2.45 Новини. Спорт 22.50 Д/с «Дика планета» 23.30, 3.10 Розсекречена історія 0.40, 4.05 Д/с «Орегонський путівник» 4.35 Д/с «Середземномор’я» 5.30 Д/с «Мистецький пульс Америки»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.20 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30, 11.00, 12.20 «Чотири весілля» 12.50 «Міняю жінку « 14.20, 21.00 Т/с «Село на мільйон-2» 15.20 Х/ф «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.30 «Секретні матеріали» 22.00 «Модель XL» 23.45, 0.10 Х/ф «Розумник Вілл Хантінг» 4.30 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.20, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Той, що не спить» 13.50 «Життя на грані» 14.50, 3.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00, 2.40, 5.15 «Подробиці» 0.55 Х/ф «Дорога Олено Сергіївно» 3.20 «Скептик-3»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день - сьогодні!» 9.00 «Для маленької компанії» 9.30 «Життя на пенсії з Центром «Пенсіон» 10.00, 22.10 Т/с «Справа Дойлів» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS» 11.35 «Спорт Підсумки» 12.00 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську мову» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «Хіт-парад» 13.30 «Лінія стилю» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСспорт» 15.00 «Смачного!» 15.40 «КіноKIDS» 18.05 «Тонкі сфери» 18.15, 22.00 «АЛЕКС-афіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.15 «Герої землі запорізької» 20.05 «Комуналка» 20.30 «Улюблене Запоріжжя» 21.00 «Швидкість» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.00, 17.15 Т/c «Райське місце» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.00 «Казка Домовуші»

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Обереги 0.20 Стоп корупції 0.45 Урок… для батьків 1.10 Люди та долі 1.40 Полігон 1.50 Мандруємо разом 2.00, 21.40 У майстерні художника 2.15 Фестивалі, конкурси, концерти 3.10 Д/ф 4.55, 13.30 Від мелодії до мелодії 5.20 Легенди Запоріжжя 5.45 «Мистецька толока» 6.35 Кохання у житті великих українців 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50, 18.25 Тема дня 10.15 Служба «101» 10.30 Запоріжжя туристичне 10.40 «Козацька звитяга» 10.55 «Мандри Великим Лугом» 11.15 Хто в будинку хазяїн 11.30 «Звитяга» 11.55 Юні експерти 12.00 Д/ф «Світова марка патоновців» 12.30 Д/ф «Роми» 13.00, 22.55 Муз. хвилинка 13.05 Чудесний канал 13.45 Справа № 14.05 Дитячий світ 14.35 Класна екскурсія 14.55 Д/ф «Гелон - таємниче місто» 15.25 Д/ф «Промені темного простору» 16.10 Зупинися та здивуйся! 16.20 Повір у себе 16.35 «Я й це» 17.00 Мультзал 17.15 Степовики 17.30 А чому? 17.55 Як це було 19.30 По суті 21.00 «Казки запорозькі» 21.15 «Мандри» 21.30 Animals 22.35 180 градусів 23.00 Час-тайм 23.15 «Кулінарія від Андрія» 23.30 «Миі - Запоріжжя! Ми Україна» 23.45 Фреш

ICTV 5.30, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.00 Більше, ніж правда 11.00 Т/с «Нюхач-3» 12.00, 13.25 Х/ф «Смертельна зброя» 12.45, 15.45 Факти. День 14.55 Скетч-шоу «На трьох» 15.00, 16.20 Т/с «Майор і магія» 17.35, 21.25 Т/с «Нюхач» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 22.25, 1.55 Т/с «Винищувачі. Останній бій» 23.45 Х/ф «Смертельна зброя2» 3.55 Скарб нації 4.00 Еврика! 4.10 Служба розшуку дітей 4.15 Студія Вашингтон 4.20 Факти 4.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 3.45 Т/с «Татусеві дочки» 4.40 Абзац 6.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі шоу» 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 Т/с «Друзі» 11.40 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» 16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху 19.00 Кохання на виживання 21.00 Київ вдень та вночі 23.10 Вар’яти

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.30, 4.05 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Біле-чорне» 23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 1.20 Х/ф «Смертельні перегони-3: Інферно»

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 10.00, 11.10, 20.40, 22.40, 1.15 Погода-спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ-5 8.20 Кіноnews-KIDS 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.00 Планшет 10.10, 18.10 Паралельний світ 11.00, 18.00 Розмова без помилок 11.20 Вомбат: таємне життя 12.20 Мадагаскар: зелений рай 13.20 Правила життя 14.10, 2.20 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00 Скарби за копійки 16.50 Таємниці планети 17.50 Скептик 19.00 Хочу у відпустку 19.30 Спільноти тварин 20.00 Домовуша 20.30, 1.05 Спортогляд 20.50 Скарби зі смітника 21.40 Мисливці за зброєю 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Секретний архів 1.20 Дзеркало історії 4.40 Брама часу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 «Він, вона і телевізор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДЖЕДАІ» 11.05, 17.20 «Загублений світ» 15.00 Х/ф «Втеча» 19.15 Т/с «Балада про бомбера» 21.20, 23.05 Т/с «Кістки-3» 0.55 Д/п «Топ 10: Мистецтво архітектури» 2.00 Х/ф «Двійник» 3.10 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час-Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на5 грудня

6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews-KIDS» 9.30 «Про риболовлю всерйоз» 10.00 «Хроніка подій» 10.15 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 10.30 Д/ф «На краю світу» 11.00 «Спільноти тварин» 11.20 «Паралельний світ» 12.10, 16.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.50 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Селище янголів» 18.15 «Щоденник шопоголіка» 19.45 «Давайте розберемося» 20.20 Х/ф «Боротьба» 22.50 «Ваше здоров’я» 23.20 Х/ф «Лють» 0.55 Нічний канал

курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00, 18.50 Бандитський Київ 7.20, 1.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Мисливці за зброєю 11.20 Вомбат: таємне життя 12.20 Мадагаскар: зелений рай 14.10, 2.20 Містична Україна 15.10, 23.40 Смертельний двобій 16.00 Скарби за копійки 16.50, 22.40 Загадки планети 17.50 Скептик 19.50 Війна хижаків 20.50 Скарби зі звалища 0.30 Путівник неприємностей 4.40 Брама часу

Z 6.00 Акценти 6.50 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV-MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Завтра - Сьогодні 11.35 Д/с «Сироти дикої природи» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.45 Життя в цифрі 14.00 Новини 14.05 Д/c «Природа сьогодні» 14.30 Д/с «Кольори» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Приватні новини 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час - Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Д/с «Повітряні воїни» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Діло 21.45 ТОП - Територія освітніх

22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 00.50 00.55 01.10

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

перспектив TV-MALL Символи Запоріжжя «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Кіноархів КіноNews Час-тайм Нічний ефір

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 9.30 «Зіркове життя» 10.20, 0.25 «Моя правда» 11.10 Х/ф «Королева бензоколонки-2» 13.00 Х/ф «Слід сокола» 15.15 Х/ф «Ліки проти страху» 17.10 Х/ф «Я оголошую вам війну» 19.00, 2.05 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 23.00 Х/ф «Непіддатливі» 1.15 «Позаочі» 3.30 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.00 «Рецепти щастя» 5.50 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Три сестри» 9.10 «Красуні» 10.10, 16.10 Т/с «БеверліХілс, 90210» 12.00, 23.00 Т/с «Секс у великому місті» 13.10, 19.00 «Орел і Решка. На краю світу» 14.10 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 15.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 18.00 «Розсміши коміка» 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 22.00 «Вірю не Вірю» 0.10 Т/с «Доктор Хаус» 2.40 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 8.00 Снукер. UK Championship. Йорк. Третій день 5.30, 20.00, 2.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Нижній Тагіл. HS 134 7.00 Велоспорт (трек). Кубок світу. Канада 9.30, 19.05 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Жінки. Гонка переслідування 10.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 11.00, 11.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Олімпійські рекорди» 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал «Захоплюючі моменти» 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Герої майбутнього» 13.00 Олімпійські ігри. Тележурнал «Олімпійське визнання». Лассе Кьюс 13.05 Олімпійські ігри. Тележурнал «Ones to watch». Мікаела Шиффрін 13.10 Олімпійські ігри. Тележурнал «Топ-10 найвеличніших моментів». Італія 13.15 Олімпійські ігри. Тележурнал «Sports Explainers». Стрибки з

Подяка Родина Казидубів щиро дякує губернатору Запорізької області Брилю К.І., начальнику відділу звернення громадян ЗОДА Кась яненку Д.В., заст. начальника облуправління охорони здоров'я Косогору Ю.А., академіку Никоненку О.С., кардіохірургу Пономаренку А.В., завідуючому першого НО відділення ЗОКЛ Черкез О.Н., зав. нефрологією ЗОКЛ Остапенко Т.І., зав. приймальним відділен ням ЗОКЛ Морозовій С.Н., зав. кардіологією ЗОКЛ Литвиненко Е.Е., за чуйне, тепле став лення, професіоналізм і допомогу в ліку ванні наших батьків Казидуб В.Я, інваліда II групи і Казидуб А.С., ветерана праці, учас ника ВОВ, інваліда I групи. А слова особли вої подяки хотілося б сказати на адресу заст. голови обл.ВТЕК Марамухи А.А. та в.о. го ловлікаря ЗОКЛ Кулініча А.В. Низький вам уклін, шановні лікарі!

З повагою, родина КАЗИДУБІВ смт Якимівка трампліна 13.20, 13.30 Тележурнал WATTS 14.30 Футбол. Тележурнал «ФІФА» 15.00, 21.00 Снукер. UK Championship. Йорк. Четвертий день 18.30 Тележурнал «Краще з кінного спорту» 19.30 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Чоловіки. Гонка переслідування 20.50 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією». Ліндсі Вонн 0.30 Автоперегони. «Формула E». Гонконг. Огляд 1.30 Автоперегони. Серія WTCC. All Access 2.00 Лижне двоєборство. Кубок світу. Ліллехаммер. Гонка переслідування

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 23.05, 1.25, 2.10, 15.25, 18.35 Розслідування авіакатастроф 23.50, 2.55, 8.35 Наукові дурниці: Водіння 0.15, 3.20, 8.55 Наукові дурниці: Кішки та інші домашні тварини 0.40, 3.45, 20.50 90-ті: десятиліття, яке нас об’єднало 4.35, 6.40 Наукові дурниці 5.00 Злом системи 5.25 Зроби або помри 5.50, 6.15 Захоплююча наука 7.00, 9.20 Мегазаводи 7.45 Шосе крізь пекло 10.05 Шосе крізь пекло 10.50, 16.10, 19.20 Авто SOS 11.40 Наука майбутнього Стівена Хокінга 12.25, 12.45, 13.10 Ігри розуму 13.55 Спрага 14.40 Суперспоруди Третього рейху 17.00, 20.05 Дикий тунець: Північ проти півдня 17.45, 21.40 Початок 22.25 Друга світова війна: Пекло під водою

VIASAT HISTORY 7.15, 16.40, 23.50 «Бойові кораблі» 8.05 «Як клімат змінив хід історії» 9.00, 17.30, 2.30 «Музейні таємниці» 9.45, 4.35 «Змова» 10.35, 11.40 «Секрети

облаштування античних міст» 12.45, 22.00 «Нові секрети Помпеї» 13.50, 1.35 «Холодний будинок» 14.45 «Музейні таємниці» 15.30, 20.10 «Заборонена історія» 16.15, 3.15 «Неймовірні винаходи» 18.15 «Дубровницька республіка» 19.10, 21.00 «Таємниці шести дружин» 23.05, 5.25 «Таємниці британських замків» 0.40 «Приховані сліди: Перша світова війна» 19141918 3.45 «Тіні середньовіччя» 6.10 «Заборонена історія»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Я купив тата» 3.15, 9.15 М/ф «Сон» 3.30, 9.30 М/ф «Пригода червоних краваток» 3.50, 9.50 М/ф «Народження Ерота» 4.00, 10.00 М/ф «Дід Мороз і Сірий вовк» 4.15, 10.15 М/ф «Про Сидорова Вову» 4.30, 10.30 М/ф «Про Петрушку» 4.45, 10.45 М/ф «Свято» 5.00, 11.00 Х/ф «Юнга Північного флоту» 6.30, 12.30 М/ф «Суперники» 6.45, 12.45 М/ф «Три ведмеді» 7.00, 13.00 М/ф «Казка мовиться» 7.20, 13.20 М/ф «Поїзд пам’яті» 7.35, 13.35 М/ф «Підпис нерозбірливий» 7.55, 13.55 М/ф «Рівновага страху» 14.00 Х/ф «Юність Бембі» 15.05 М/ф «Серце сміливця» 15.25 М/ф «Шкідлива порада» 15.30 М/ф «Спортландія» 15.50 М/ф «Різні колеса» 16.00 М/ф «Солодка казка» 16.15 М/ф «Кролик з капустяного городу» 16.30 М/ф «Казка за казкою» 16.45 М/ф «Три мушкетери» 17.00 Х/ф «Чесне чарівне» 18.10 М/ф «Про рибалку і рибку» 18.20 М/ф «Дідусь і ріпка» 18.30 М/ф «Синьоочка» 18.45 М/ф «Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень» 19.00 М/ф «Прометей» 19.20 М/ф «Про злу мачуху..» 19.35 М/ф «Троє з Простоквашиного 19.55 М/ф «У світі байок. Допитливий»

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

СТБ 7.05, 15.25 «Все буде добре!» 9.05 «Все буде смачно!» 10.05 «Битва екстрасенсів-13» 12.25 «МастерШеф-6» 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 20.00, 22.45 «МастерШеф-7» 23.55 «Один за всіх»

13

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошення від приватних осіб у розділи: проC дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголошенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному оголошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

6 грудня СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» С6.00 М/с «Легенда про Білосніжку» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 2.10 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Д/ф «Рейд» 10.45 Д/ф «Аеропорт» 11.55 Д/ф «Дебальцеве» 13.10 Радіо. День 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.15 До справи 15.50 Твій дім 16.35, 20.20, 23.15 Погода 16.45 М/с «Чорний Джек» 17.50, 1.20 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.35, 2.35 Тема дня 18.35, 1.50 Новини. Культура 19.00 Д/ф «Митрофанови: Історія родини батька і сина» 19.05 Д/ф «19-річний командир» 19.15 Д/ф «Монгол. Історія снайпера» 19.30 Д/с «Столика Японія» 20.25 Слідство. Інфо 21.50, 2.50 Новини. Спорт 22.15 Світло 23.25 Мегалот 23.30 Футбол. Клубний Чемпіонат світу-2017. Аль-Джазіра - Окленд Сіті 3.10 Розсекречена історія 4.05 Д/с «Орегонський путівник» 4.35 Д/с «Середземномор’я» 5.30 Д/с «Мистецький пульс Америки»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0.00, 5.20ТСН:«Телевізійнаслужба новин» 9.30, 10.55, 12.20 «Чотири весілля» 12.45 «Міняю жінку « 14.15, 21.00 Т/с «Село на мільйон-2» 15.15 Х/ф «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.30 «Секретні матеріали» 22.00, 23.35, 0.10 «Міняю жінку-12» 1.45 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР 5.55 Мультфільм 6.20, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, що не спить» 13.50 «Життя на грані» 14.50, 3.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.25 Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00, 2.40, 5.15 «Подробиці» 0.55 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго» 3.20 «Скептик»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день - сьогодні!» 9.00 «Для маленької компанії» 9.30 «Швидкість» 10.00, 22.20 Т/с «Справа Дойлів» 11.00, 11.35 «Хіт-парад» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS» 12.00, 20.50 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську мову» 12.40, 13.00, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 12.50 «Комуналка» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС-інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС-спорт» 15.00 «У гостях у Дмитра Гордона» 15.40 «КіноKIDS» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСафіша» 18.30, 22.05 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС-погода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.05 «DE JURE». З погляду закону» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.00, 17.15 Т/c «Райське місце» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.00 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews-KIDS» 9.30 «Гордість світу» 9.55 «Ваше здоров’я» 10.25 «Давайте розберемося» 10.55 «Спільноти тварин» 11.20 «Паралельний світ» 12.05, 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.50 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Селище янголів» 18.00 «Моя правда» 19.45 «Іду на Ти» 20.40 Д/ф «На краю світу» 22.50 «Щоденник шопоголіка» 23.20 Х/ф «Оце так подружка» 1.00 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 4.10 Д/ф 0.10 «Парадьошка» 0.50, 3.45 Легенди Запоріжжя 1.15 Знай наших 1.25 Повір у себе 1.40 Герої 1.55 Фестивалі, конкурси, концерти 2.55, 14.00 Від мелодії до мелодії 3.20 Як це було 5.50 «Ми - Запоріжжя. Ми Україна!» 6.00 Карта Прикарпаття 6.15 Сам собі хазяїн 6.30 «Ми - українські» 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50, 18.25 Тема дня 10.15 Арт і шок 10.40, 23.30 Один з нас 11.00 Школа сміливих рішень 11.15 Разом

11.40 Казки Миколаївського зоопарку 12.00 Пряма трансляція урочистостей до Дня захисника України 14.25 Д/ф «Василь Макух» 15.50 Д/ф «Гнат Юра» 16.25 «Козацька звитяга» 16.35 Час змін 17.00 6 соток 17.15 Мультзал 17.30 Чудесний канал 17.55 «Казки з торбинки» 18.05 «Мандрівки кота Фініка» 18.15 Учнівський щоденник 19.30 Відкрита студія 21.00 «Казки запорозькі» 21.15 Будь-який каприз 21.25 Профмозаїка 21.30 Animals 21.35 Європейський вимір 22.35 Клуб-700 23.00 Час-тайм 23.15 Персона 23.55 Посміхнися!

ICTV 5.30, 10.00 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.00, 17.35, 21.30 Т/с «Нюхач» 12.00, 13.25 Х/ф «Смертельна зброя2» 12.45, 15.45 Факти. День 14.55 Скетч-шоу «На трьох» 15.00, 16.20 Т/с «Майор і магія» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.30, 2.05 Т/с «Винищувачі. Останній бій» 23.50 Х/ф «Смертельна зброя-3» 2.55 Т/с «Морська поліція. Лос-Анджелес» 4.00 Скарб нації 4.10 Еврика! 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Т/с «Відділ 44»

СТБ 7.00, 15.25 «Все буде добре!» 9.00 «Все буде смачно!» 10.00 «Битва екстрасенсів13» 12.10 «МастерШеф-6» 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 20.00, 22.45 «МастерШеф7» 0.10 «Один за всіх»

НОВИЙ КАНАЛ 3.10 Зона ночі 5.00 Абзац 6.59, 8.19 Kids Time 7.00 М/с «Том і Джеррі шоу» 8.20 Т/с «Друзі» 11.40 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» 15.50, 22.10 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху 19.00 Вар’яти 21.00 Київ вдень та вночі 23.00 Зіркові яйця 2.55 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50, 2.40 Сьогодні 9.30, 3.25 Зірковий шлях 11.30, 4.00 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікавішою, відповівши на запитання:

16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА. «Шахтар» «Манчестер Сіті» 0.10 Т/с «CSI. Місце злочину»

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 11.15, 17.50, 20.40, 22.40, 0.15 Погода-спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ-5 8.20 Кіноnews-KIDS 8.25 Моя правда 9.10 Ні пуху ні пера 9.30, 20.30, 0.00 Спортогляд 9.50 З історії кіно 10.55 Дорожній щоденник 11.20 20 найжорстокіших вбивць 12.20 Мадагаскар: зелений рай 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00 Скарби за копійки 16.50 Таємниці планети 18.00 Подорожуємо Україною 18.10 Лінія успіху 18.30, 23.30 На краю світу 19.00 Про риболовлю всерйоз 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 20.50 Скарби зі смітника 21.40 Мисливці за зброєю 0.30 Путівник неприємностей 1.20 Дзеркало історії 2.00 Місця сили 4.40 Теорія змови

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 «Він, вона і телевізор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДЖЕДАІ» 11.05, 17.20 «Загублений світ» 14.30 Х/ф «Білий шквал» 19.15 Т/с «Балада про бомбера» 21.25, 23.10 Т/с «Кістки-3» 1.00 Д/п «Топ 10: Мистецтво архітектури» 2.05 Х/ф «Лісова пісня» 3.35 «Облом.U.»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час-Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА

1. Які рубрики викликають у вас підвищений інтерес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса

7.20, 1.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Мисливці за зброєю 11.20 20 найжахливіших вбивць 12.20 Мадагаскар: зелений рай 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Смертельний двобій 16.00 Скарби за копійки 16.50, 22.40 Загадки планети 17.50 Скептик 18.50 Бандитський Київ 19.50 Війна хижаків 20.50 Скарби зі звалища 0.30 Путівник неприємностей 2.00 Місця сили 4.40 Теорія змови

Z 6.00 Акценти 6.50 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV-MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 У фокусі Європа 11.35 Д/с «Сироти дикої природи» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.45 Наша позиція 14.00 Новини 14.05 Д/c «Природа сьогодні» 14.30 Д/с «Кольори» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Приватні новини 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час - Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Д/с «Повітряні воїни» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Життя в цифрі 22.00 TV-MALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.50 КіноNews 00.55 Час-тайм 01.10 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 9.50 «Зіркове життя» 9.30 «Академія сміху» 10.30, 0.30 «Моя правда» 11.20 Х/ф «Психопатка» 13.30 Х/ф «Пуаро Агати Крісті» 15.30 Х/ф «До Чорного моря» 17.05 Х/ф «Висота» 19.00, 2.10 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 23.00 Х/ф «Не чекали-не гадали» 1.20 «Позаочі» 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.00 «Рецепти щастя» 5.50 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Три сестри» 9.10 «Красуні» 10.10, 16.10 Т/с «БеверліХілс, 90210» 12.00, 23.00 Т/с «Секс у великому місті» 13.10, 19.00 «Орел і Решка. На краю світу» 14.10, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 15.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож»

18.00 «Розсміши коміка» 22.00 «Вірю не Вірю» 0.10 Т/с «Доктор Хаус» 2.40 «Нічне життя» Eurosport 4.00, 8.00, 13.35 Снукер. UK Championship. Йорк. Четвертий день 5.30, 0.35 Тележурнал WATTS 6.30, 18.30 Лижне двоєборство. Кубок світу. Ліллехаммер. Гонка переслідування 7.00, 2.30 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Жінки. Гонка переслідування 7.30, 19.00 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Чоловіки. Гонка переслідування 9.30 Автоперегони. «Формула E». Гонконг. Огляд 10.30, 19.30, 1.30 Зимові види спорту. Тележурнал «Sports destination». Пхенчхан 11.00, 11.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Олімпійські рекорди» 12.00, 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Гонка технологій» 13.00, 1.55 Автоперегони. Серія WTCC. All Access 15.00, 21.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 фіналу 19.25 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією». Ліндсі Вонн 20.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 23.10, 1.30, 2.15, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 23.55, 3.00, 8.30 Дикий тунець: Північ проти півдня 0.45, 3.50, 20.50 90-ті: десятиліття, яке нас об’єднало 4.35, 6.35 Наукові дурниці 5.00 Злом системи 5.25 Зроби або помри 5.50, 6.10 Захоплююча наука 6.55 Справжній суперкар 7.40 Шосе крізь пекло 9.15 Мегазаводи 10.05 Шосе крізь пекло 10.50, 16.10, 19.15 Авто SOS 11.35 Наука майбутнього Стівена Хокінга 12.20, 13.05 Ігри розуму 13.50 Роки небезпечного життя 14.40 Суперспоруди Третього рейху 17.00, 20.05 Служба безпеки аеропорту: Колумбія 17.45, 21.35 Початок 22.20 Паранормальне

VIASAT HISTORY 7.00, 16.25, 23.40 «Бойові кораблі» 7.45 «Як клімат змінив хід історії»

8.40, 17.15, 2.20 «Музейні таємниці» 9.25, 4.25 «Змова» 10.15, 11.20 «Інки: володарі хмар» 12.25 «Таємниці китайських колісниць» 13.25, 1.25 «Холодний будинок» 14.20 «Музейні таємниці» 15.05, 20.10, 6.10 «Заборонена історія» 15.55, 3.05 «Неймовірні винаходи» 18.00 «Нові секрети Помпеї» 19.10 «Таємниці шести дружин» 21.00 «Спецназ стародавнього світу» 21.55, 5.15 «Войовниці» 22.50 «Найкращі вбивці стародавніх часів» 0.30 «Приховані сліди: війна у В’єтнамі» 3.35 «Тіні середньовіччя»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Юність Бембі» 3.05, 9.05 М/ф «Серце сміливця» 3.25, 9.25 М/ф «Шкідлива порада» 3.30, 9.30 М/ф «Спортландія» 3.50, 9.50 М/ф «Різні колеса» 4.00, 10.00 М/ф «Солодка казка» 4.15, 10.15 М/ф «Кролик з капустяного городу» 4.30, 10.30 М/ф «Казка за казкою» 4.45, 10.45 М/ф «Три мушкетери» 5.00, 11.00 Х/ф «Чесне чарівне» 6.10, 12.10 М/ф «Про рибалку і рибку» 6.20, 12.20 М/ф «Дідусь і ріпка» 6.30, 12.30 М/ф «Синьоочка» 6.45, 12.45 М/ф «Ворона і Лисиця. Зозуля і Півень» 7.00, 13.00 М/ф «Прометей» 7.20, 13.20 М/ф «Про злу мачуху..» 7.35, 13.35 М/ф «Троє з Простоквашиного» 7.55, 13.55 М/ф «У світі байок. Допитливий» 14.00 Х/ф «Що б ти обрав?» 15.15 М/ф «Вище голови» 15.30 М/ф «Тобі, Москва!» 15.50 М/ф «Контракт» 16.00 М/ф «Тарганище» 16.15 М/ф «Дивний птах» 16.30 М/ф «Подорож у країну велетнів» 16.45 М/ф «Пінгвіни» 17.00 Х/ф «Що з тобою відбувається?» 18.10 М/ф «Ситцева вулиця» 18.30 М/ф «Лицарський роман» 18.45 М/ф «Неслухняне кошеня» 18.55 М/ф «Порося і весна» 19.00 М/ф «Син каменю» 19.20 М/ф «Це не про мене!» 19.35 М/ф «Гордий кораблик» 19.55 М/ф «Про хлопчиків і дівчаток»


телепрограма 7 грудня ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 М/с «Легенда про Білосніжку» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 2.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30 Т/с «Оповідання ХІХ століття» 11.00, 16.35, 20.20, 23.20 Погода 11.10 Т/с «Дівчата війни» 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 Слідство. Інфо 15.15 Надвечір’я. Долі 16.45 М/с «Чорний Джек» 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.30 Тема дня 18.35, 1.45 Новини. Культура 19.00 ВУКРАЇНІ . «Розкіш Нижньої Апші» 19.25, 0.20 Д/с «Столика Японія» 20.25 «Схеми» з Наталією Седлецькою 21.50, 2.45 Новини. Спорт 22.15 Книга.ua 22.50 Д/с «Дика планета» 23.30, 3.10 Розсекречена історія 4.05 Д/с «Орегонський путівник» 4.35 Д/с «Середземномор’я» 5.30 Д/с «Мистецький пульс Америки»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 5.20 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30, 10.50, 12.20 «Чотири весілля» 12.30 «Міняю жінку « 14.00, 21.00 Т/с «Село на мільйон 2» 15.00 Х/ф «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.30 «Секретні матеріали» 22.00 «Світ навиворіт > 9» 23.00 «Право на владу 2017» 0.40 Х/ф «Невдаха з Каунт> Каунті» 4.30 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР 5.55 Мультфільм 6.20, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, що не спить» 13.50 «Життя на грані» 14.50, 3.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.30 Ток>шоу «Стосується кожного» 20.00, 2.40, 5.15 «Подробиці» 0.55 Х/ф «Дві стріли» 3.20 «Скептик»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день > сьогодні!» 8.15, 22.10 «Сфера інтересів» 9.00 «Для маленької компанії» 9.30, 21.10 «Good Dog» 10.00, 22.50 Т/с «Справа Дойлів» 11.00, 15.00 «Хіт>парад» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS» 11.45, 19.00 «Я люблю англійську мову» 12.00 «DE JURE». З погляду закону» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «В гостях у Дмитра Гордона» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС>інформ» 14.20, 18.50, 21.50

«АЛЕКС>спорт» 15.40 «КіноKIDS» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС> афіша» 18.30, 20.45 «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС>погода» 19.15 «Автомісто» 20.05 «Моє улюблене місто» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.00, 17.15 Т/c «Райське місце» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.00 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews>KIDS» 9.25 «Щоденник шопоголіка» 9.55 «Велотревел» 10.25 «Спецрепортаж» 10.55 «Спільноти тварин» 11.20 «Паралельний світ» 12.10, 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.35 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Селище ангелів» 18.00 «Моя Правда» 19.45 «Соціальний патруль» 20.20 Х/ф «Дрібна рибка» 22.50 «Домобуд» 23.20 Х/ф «Басейн» 1.40 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Fіne art 0.25 Подорожуємо вдома 0.40, 3.05 Д/ф 1.05 Час змін 1.30 «Козацька звитяга» 1.45 Літпросвіт 2.10 Краяни 2.30 Повір у себе 2.40, 10.25 Від мелодії до мелодії 4.40 Фестивалі, конкурси, концерти 5.45 Мандруємо разом 5.55 Мій рідний край 6.10, 12.00 Легенди Запоріжжя 6.35, 16.55 Європейський вимір 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50, 18.25 Тема дня 10.15, 23.55 Посміхнися! 10.50 Бастіони 11.15 Один з нас 11.35 «Ми > українські» 12.25 «Кошик творчих ідей» 12.40 Дитячий світ 13.05 Чудесний канал 13.30 Пілігрим 13.50 Д/ф «Блукаюча зірка Ісаака Бабеля» 14.30 Д/ф «Доля. Григір Тютюнник» 15.10 Д/ф «Приватного листа світові» 16.20 6 соток 16.30 Як це було 17.10 Мультзал 17.30 Я знаю 18.00 Arteфакти 19.30 Знак питання 21.00 «Казки запорозькі» 21.15 Сила громад 21.30 Рефрен 21.40 Степовики 22.35 180 градусів 23.00 Час>тайм 23.15 Майстерня професій 23.30 Усяка всячина

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.55 Секретний фронт 10.55, 17.35, 21.25 Т/с «Нюхач» 11.55, 13.25 Х/ф «Смертельна зброя> 3» 12.45, 15.45 Факти. День 14.55 Скетч>шоу «На трьох» 15.00, 16.20 Т/с «Майор і магія» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер

22.30, 2.05 Т/с «Винищувачі. Останній бій» 23.45 Х/ф «Смертельна зброя>4» 3.00 Т/с «Морська поліція. Лос>Анджелес» 3.55 Скарб нації 4.00 Еврика! 4.10 Служба розшуку дітей 4.15 Студія Вашингтон 4.20 Факти 4.40 Т/с «Відділ 44»

СТБ 7.05, 15.25 «Все буде добре!» 9.05 «Все буде смачно!» 10.05 «Битва екстрасенсів 13» 12.20 «МастерШеф > 6» 17.30, 22.00 «Вiкна> Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 20.00, 22.45 «Зважені та щасливі > 7» 0.00 «Один за всіх»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.50 Зона ночі 4.40 Абзац 6.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі шоу» 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 Т/с «Друзі» 11.40 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» 16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху 19.00 Зіркові яйця 21.00 Київ вдень та вночі 23.10 Суперінтуїція 2.45 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 0.00, 2.50 Сьогодні 9.30, 3.40 Зірковий шлях 11.30, 4.00 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 19.45 Ток>шоу «Говорить Україна» 21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА. «Зоря» > «Атлетік» 0.15 Т/с «CSI. Місце злочину»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час>Time 6.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 8.20, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.35 Капітал 8.45 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 18.15 ПроУкраїнське 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

ТВ5 СПОРТ

МЕГА

6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.40, 11.10, 17.50, 20.40, 22.40, 1.10 Погода> спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ>5 8.20 Кіноnews>KIDS 8.25 Лінія успіху 8.45, 19.30 Давайте розберемося 9.15 Чоловічі захоплення 9.30, 20.30, 1.00 Спортогляд 9.50, 18.30 Секретний архів 10.40 Хіт>парад ФМ>ТБ 11.20 Війна хижаків 12.20 Мадагаскар: зелений рай 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Таємниці планети 18.00 Цікаві винаходи 18.10 Велотревел 19.20 В дорозі 20.00 Домовуша 21.40 Мисливці за зброєю 23.30 Щоденник шопоголіка 0.00 Планшет 1.20 Дзеркало історії 2.10 Гордість України 4.40 Потойбічне. Сни 5.10 Запрограмовані долі

6.00, 18.50 Бандитський Київ 7.20, 1.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Мисливці за зброєю 11.20 Війна хижаків 12.20 Мадагаскар: зелений рай 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Смертельний двобій 16.00 Скарби зі звалища 16.50, 22.40 Загадки планети 17.50 Скептик 19.50 Сила тварин 20.50 Скарби за копійки 0.30 Путівник неприємностей 2.10 Гордість України 4.40 Потойбіччя. Сни 5.10 Запрограмовані долі

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 «Він, Вона і телевізор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДжеДАІ» 11.05, 17.20 «Загублений світ» 14.30 Х/ф «Конан>варвар» 19.15 Т/с «Балада про бомбера» 21.25, 23.10 Т/с «Кістки 3» 1.00 «Помста природи» 2.00 Х/ф «Ярослав Мудрий» 3.10 «Облом.UA.»

Z 6.00 Акценти 6.50 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV>MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Глобал 3000 11.35 Д/с «Сироти дикої природи» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.45 Символи Запоріжжя 14.00 Новини 14.05 Д/c «Природа сьогодні» 14.30 Д/с «Кольори» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews

16.30 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.55 20.05 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 00.50 00.55 01.10

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

15

Персона Новини СпортМаркет Час > Тайм Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Щоденники Другої світової війни» Д/с «Повітряні воїни» Новини Погода Культура > це модно Маленькі дорослі TV>MALL Діло «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Кіноархів КіноNews Час>тайм Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 3.00, 10.00, 13.00 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Чоловіки. Гонка переслідування 3.30 Лижне двоєборство. Кубок світу. Ліллехаммер. Гонка переслідування 4.00, 8.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 фіналу 5.30 Лижні перегони. Кубок світу. Ліллехаммер. Чоловіки. Скіатлон 6.30 Тележурнал WATTS. 7.30, 19.00 Футбол. Тележурнал «ФІФА» 9.30 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією». Ліндсі Вонн 9.35, 19.30 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Жінки. Гонка переслідування 10.30, 0.35 Дрон>рейсинг. DR1 Champions 11.30 Автоогонки. «Формула E». Гонконг. Огляд 12.30 Зимові види спорту. Тележурнал «Sports destination». Пхенчхан 13.30, 18.30 Стрибки з трампліна. Тележурнал «Нерозказана історія». Каміль Стох 19.25, 1.35 Тележурнал «Історії спортсменів» 1.40 Тележурнал WATTS 2.30 Автоспорт. Серія WTCC. All Access

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 23.05, 1.20, 2.10, 15.25, 18.35 Розслідування авіакатастроф 23.50, 2.55, 8.30 Служба безпеки аеропорту: Колумбія 0.35, 3.45, 20.50 90>ті: десятиліття, яке нас об’єднало 4.35 Наукові дурниці 5.00, 13.05, 13.30 Злом Системи 5.25 Зроби або помри 5.50, 6.15 Захоплююча наука 6.35 Наукові дурниці 6.55 Справжній суперкар 7.45 Шосе крізь пекло 9.15 Мегазаводи 10.05 Шосе крізь пекло 10.50, 16.10, 19.20 Авто > SOS 11.35, 17.45, 21.35 Початок 12.20 Ігри розуму 13.50 Роки небезпечного життя 14.40 Суперспоруди Третього рейху 17.00, 20.05 Панорама 360° 22.25 Паранормальне

VIASAT HISTORY 7.10, 16.35, 23.35 «Бойові кораблі»

8.00 «Загадка зникнення неандертальців» 8.55 «Найбільші містифікації в історії» 9.45, 17.25, 2.10 «Музейні таємниці» 10.30, 4.15 «Змова» 11.20, 12.05, 12.50 «Таємниці британських замків» 13.35, 1.15 «Холодний будинок» 14.30 «Музейні таємниці» 15.15, 20.10, 5.55 «Заборонена історія» 16.05, 2.55 «Неймовірні винаходи» 18.15 «Войовниці» 19.10 «Генії стародавнього світу» 21.00 «Карти вбивства» 21.50, 5.05 «Американські принцеси на мільйон доларів» 22.40 «Проект «Наці». Диявольський задум» 0.20 «Приховані сліди: Ватерлоо» 3.25 «Тіні середньовіччя»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Що б ти вибрав?» 3.15, 9.15 М/ф «Вище голови» 3.30, 9.30 М/ф «Тобі, Москва!» 3.45, 9.50 М/ф «Контракт» 4.00, 10.00 М/ф «Тарганище» 4.15, 10.15 М/ф «Дивний

птах» 4.30, 10.30 М/ф «Подорож у країну велетнів» 4.45, 10.45 М/ф «Пінгвіни» 5.00, 11.00 Х/ф «Що з тобою відбувається?» 6.10, 12.10 М/ф «Ситцева вулиця» 6.30, 12.30 М/ф «Лицарський роман» 6.45, 12.45 М/ф «Неслухняне кошеня» 6.55, 12.55 М/ф «Порося і весна» 7.00, 13.00 М/ф «Син каменю» 7.20, 13.20 М/ф «Це не про мене!» 7.35, 13.35 М/ф «Гордий кораблик» 7.55, 13.55 М/ф «Про хлопчиків і дівчаток» 14.00 Х/ф «Де ваш син?» 15.20 М/ф «Снігові доріжки» 15.30 М/ф «На дачі» 15.50 М/ф «Лавочка» 16.00 М/ф «Новорічний вітер» 16.15 М/ф «Три жабеняти» 16.30 М/ф «Колись ми були птахами» 16.45 М/ф «Ну, постривай. Випуск 17» 17.00 Х/ф «Не болить голова в дятла» 18.15 М/ф «Грибок» 18.30 М/ф «Півень і фарби» 18.45 М/ф «Чиї в лісі шишки?» 19.00 М/ф «Казка про солдата» 19.20 М/ф «Садко>багатий» 19.35 М/ф «Вперед, час!»

z УВАГА, «ПРЯМА» ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ 5 грудня 2017 року в редакції газети "Запорізька правда" відбудеться пряма телефонна лінія, яку проводить начальник управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко. Громадяни можуть отримати роз'яснення стосовно компетенції і стану реалізації повноважень Держаудитслужби, а також повідомити про можливі порушення діючого законодавства при витрачанні бюджет> них коштів, використанні державного чи комунального майна на підприємс> твах, організаціях і закладах регіону. З 11;ої до 12;ої години на прямому зв'язку з громадянами за номером: (061) 787;54;09 спілкуватиметься начальник управління Східного офісу Держ; аудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко, відповідати на ваші запитання. Чекаємо на ваші дзвінки. Прес;служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

8 грудня П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00, 17.15 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30 Т/с «Оповідання ХІХ століття» 11.00, 16.50 Погода 11.10 Д/ф «Золотий вересень» 12.25, 2.55 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. Спринт 10 км. Чоловіки 13.55 «Схеми» з Наталією Седлецькою 14.30 Радіо. День 15.10, 4.15 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. Спринт 7,5 км. Жінки 16.35 Біатлон. Кубок світу. Яскраві моменти 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 Твій дім 19.25 Д/с «Дикі тварини» 20.25 Перша шпальта 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.15 ЧереЩур (Late night show) 22.50 Як дивитися кіно 23.20 Х/ф «Хайтарма» 0.45 Д/с «Столика Японія» 5.30 Д/с «Мистецький пульс Америки»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30, 10.50, 12.20 «Чотири весілля « 12.30 «Міняю жінку « 14.00 Т/с «Село на мільйон 2» 15.00 Х/ф «Я знову тебе кохаю» 17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 20.15 «Ліга сміху» 22.20 «Вечірній Київ 2017» 0.15 Х/ф «Фейкові копи» 2.10 Х/ф «Невдаха з КаунтF Каунті» 5.25 Мульфільми

4.30 Х/ф «Дівчина без адреси»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день F сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 10.00, 22.10 Т/с «Справа Дойлів» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS» 11.35, 15.00 «ХітFпарад» 12.15 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську мову» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.10 «Сфера інтересів» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСFінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСFспорт» 15.10 «Життя на пенсії з Центром «Пенсіон» 15.40 «КіноKIDS» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСF афіша» 18.30 Тележурнал «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСFпогода» 19.15 «Добро поскаржитися» 20.05 «Я так думаю» 20.15 «Улюблене Запоріжжя» 20.45 «Караван» 21.00 «Депутатська година» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.20 «Ваше здоров’я» 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.00 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «КіноnewsFKIDS» 9.25 «Хочу у відпустку» 9.55 «Гордість світу» 10.25 «Соціальний патруль» 10.55 «Спільноти тварин» 11.20 «Паралельний світ» 12.10, 16.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Селище ангелів» 17.15 Т/c «Райське місце» 18.00 «Моя Правда» 19.45 «Павутиння» 20.20 Х/ф «Земля F повітря» 22.50 «Іду на Ти» 23.35 Х/ф «Ціна солі» 2.30 Нічний канал

ІНТЕР

ЗАПОРІЖЖЯ

5.55 Мультфільм 6.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.05, 12.25 Т/с «Той, що не спить» 13.50 «Життя на грані» 14.50 «Речдок» 18.00 ТокFшоу «Стосується кожного» 20.00, 2.50 «Подробиці тижня» 22.00 Т/с «Бюро легенд» 1.20 Х/ф «Про нього»

0.00 Краяни 0.15 Запоріжжя туристичне 0.30, 23.55 Посміхнися! 0.35 Степовики 0.45 Європейський вимір 1.00 «Краєзнавча подорож» 1.25 Легенди Запоріжжя 1.50 Д/ф 2.05 Кохання у житті великих українців 2.35, 23.15 Від мелодії до мелодії 3.00 Д/ф «На порозі історії» 3.45 Д/ф «Гнат Юра» 4.30, 19.30 «Я й це» 4.55 «Це Смачно» 5.10 Літпросвіт 5.35 Arteфакти 6.00 Спадщина

6.25 Стоп корупції 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50, 18.25 Тема дня 10.15 Як це було 10.40 Бастіони 11.10 «Ті, що в мені» 11.25, 17.55 Муз. хвилинка 11.30 Абетка смаку 11.40 Д/ф «Раїса Кириченко» 12.20 Д/ф «Василь Макух» 13.05 Разом 13.30 Animals 13.45 Один з нас 13.55 Під небом 14.05 «Хатинка Василинка» 14.35 А чому? 15.00 Д/ф «Відкриття неба» 15.30 Д/ф «Театральний роман» 16.10 Зупинися та здивуйся! 16.20 «Мандри Великим Лугом» 16.35 Зауваження до влади 17.00 Мультзал 17.15 Герої 17.30 Чудесний канал 18.00 Файн арт 19.55 «Мистецька толока» 20.50 БудьFякий каприз 21.00 «Казки запорозькі» 21.15 Бесіди з доктором 21.25 Спортивний тиждень 22.35 КлубF700 23.00 ЧасFтайм 23.30 Фреш 23.50 Новий день

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.55 Інсайдер 10.55, 17.35 Т/с «Нюхач» 11.55, 13.25 Х/ф «Смертельна зброяF 4» 12.45, 15.45 Факти. День 15.00, 16.20 Т/с «Майор і магія» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 ДизельFшоу 0.25 Комік на мільйон 2.20 Факти 2.40 Т/с «Морська поліція. ЛосFАнджелес» 4.05 Т/с «Слідчі»

СТБ 7.35 Х/ф «Шкільний вальс» 9.30 Х/ф «Пізнє каяття» 17.30, 22.00 «ВiкнаF Новини» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 20.00, 22.35 Х/ф «Добігти до себе»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.35 Зона ночі 4.40 Абзац 6.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі шоу» 6.59, 7.59 Kids Time 8.00, 22.40 Кохання на виживання 12.00, 21.40 Київ вдень та вночі 16.40, 19.00 ТопFмодель поFукраїнськи 0.40 Х/ф «Знівечений» 2.30 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з

z АНОНС "Пернач" запрошує на побачення Прославлений ансамбль Запорізької поліції "Пер нач" запрошує шану вальників народної пісні на благодійний концерт, який відбудеться 10 грудня у Палаці куль тури "Титан". Початок о 14.00. Вхід вільний. У програмі прозвучать 27 творів (в їхньому чис лі 20 нових) авторсь кі на слова запорізьких авторів Пилипа Юрика, Григорія Вербицько го, і народні українські, польські, болгарські, білоруські пісні, аранжовані Наталією Костюк та Павлом Налівкіним.

Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 5.40 Зірковий шлях 11.30, 4.05 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 19.45 ТокFшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «БілеFчорне» 23.20 Слідами 0.00 Т/с «CSI. Місце злочину»

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 11.10, 17.50, 20.40, 22.40, 0.20 ПогодаF спорт 7.30, 22.50 Новини ТВF5 8.20 КіноnewsFKIDS 8.30 Хочу у відпустку 9.00 Щоденник шопоголіка 9.30, 20.30, 0.10 Спортогляд 9.50 На краю світу 10.20, 23.30 Моя правда 11.20 Коала: таємне життя 12.20 Неймовірний риф 13.20 Правила життя 14.10, 1.20 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Таємниці планети 18.00 Погляд на історію 18.10 Соцпатруль 18.40 Іду на Ти 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 21.40 Зброя: сімейна справа 0.30 Дзеркало історії 3.40 Там, де нас нема

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 «Він, Вона і телевізор» 10.00, 18.15 «Спецкор» 10.35, 18.40 «ДжеДАІ» 11.05, 17.20 «Загублений світ» 15.05 Х/ф «Запеклі шахраї» 19.15 Х/ф «Ліга видатних джентльменів» 21.20 Х/ф «Бейтаун поза законом» 23.15 «Змішані єдиноборства. UFC» 2.00 Х/ф «Ярослав Мудрий» 3.15 «Облом.UA.»

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасFTime 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 ЕнергоНезалежність 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 «За Чай.com» 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу «112 хвилин» 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 0.30, 3.00 Вечірній прайм 21.10, 2.10, 5.30 Голос народу

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 0.30 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Мисливці за зброєю 11.20 Війна хижаків 12.20 Повернення додому 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Смертельний двобій 16.00 Скарби зі звалища 16.50, 22.40 Загадки планети 17.50 Прихована реальність 18.50, 1.20 Бандитський Київ 19.50 Сила тварин 20.50 Скарби за копійки 4.30 Україна: забута історія

Z 6.00 Акценти 6.50 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TVFMALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Євромакс 11.35 Д/с «Сироти дикої природи» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.45 Діло 14.00 Новини 14.05 Д/c «Природа сьогодні» 14.30 Д/с «Кольори» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Приватні новини 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час F Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Д/с «Повітряні воїни» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Д/ф «Незвичайна наука» 22.00 TVFMALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.50 КіноNews 00.55 ЧасFтайм 01.10 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 10.05 «Зіркове життя» 9.30 «Академія сміху» 10.55 «Моя правда» 11.45 Х/ф «Убивство в зимовій Ялті» 13.30, 21.00 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 15.30 Х/ф «Я оголошую вам війну» 17.20 Х/ф «Де 0F42?» 19.00, 2.05 Х/с «Комісар Рекс» 23.00 Х/ф «Перше побачення» 0.35 Х/ф «За власним бажанням» 3.35 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

Подяка Мешканці селища Чкалове висловлюють величезну подяку всьому депутатському корпусу ПАТ "Мотор Січ" і особисто депутату обласної ради Віктору Юрійовичу Коцюбі, голові районної адміністрації Федору Миколайовичу Маєру, юристу Ларисі Анатоліївні Онищенко за допомогу у відкритті дитячого майданчика у селищі Чкалове. Бажаємо міцного здоров'я та успіхів у праці. К1 5.10 «Рецепти щастя. Нова історія» 5.50 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Три сестри» 9.10 «Красуні» 10.10, 16.10 Т/с «БеверліF Хілс, 90210» 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» 13.10, 19.00 «Орел і Решка. На краю світу» 14.10, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 15.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 18.00 «Розсміши коміка» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 3.10 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.00 Лижне двоєборство. Кубок світу. Ліллехаммер. Гонка переслідування 3.30, 6.30 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Чоловіки. Гонка переслідування 4.00, 8.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 фіналу 5.30 Футбол. Тележурнал «ФІФА» 6.00 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Жінки. Гонка переслідування 7.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Нижній Тагіл. HS 134 9.30, 16.30, 1.00 Стрибки з трампліна. Тележурнал «Нерозказана історія». Каміль Стох 10.00 Фрірайдинг. White session 10.15 Тележурнал WATTS 10.40 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією». Ліндсі Вонн 10.45, 18.00 Гірські лижі. Кубок світу. СанктF Мориц. Жінки. Комбінація. Супергігант 12.30, 19.00, 2.30 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Чоловіки. Спринт 13.45, 18.30, 0.30 Гірські лижі. Кубок світу. СанктFМориц. Жінки. Комбінація. Слалом 15.00, 20.00 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Жінки. Спринт 17.00, 1.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ньюштадт. HS 142. Кваліфікація 21.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/4 фіналу

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 23.10, 1.25, 2.15, 20.55, 21.40 Розслідування авіакатастроф 23.55, 3.00 Панорама 360° 0.40, 3.45 90Fті: десятиліття, яке нас об’єднало 4.30, 6.40 Наукові дурниці 5.00, 5.25, 5.50, 12.25, 12.50, 16.15, 16.35 Ігри розуму 6.15 Наукові дурниці Спорт 7.00, 8.35 Мегазаводи 7.50, 14.00 Авто F SOS 9.20 Скануючи час

10.05 Дика погода з Річардом Хаммондом 10.50 Мільйон років потому 11.40, 12.00 Захоплююча наука 13.10 Осушення Алькатраса 14.45 Крижаний шлях 15.30 Шосе крізь пекло 17.00, 20.05 Даян Фоссі: Секрети в тумані 17.45 Довга дорога додому 18.35 Друга світова війна: Пекло під водою 19.20 Наука майбутнього Стівена Хокінга 22.25 Дослідник

VIASAT HISTORY 7.15, 16.50, 23.45 «Бойові кораблі» 8.05 «Загадка зникнення неандертальців» 9.00, 17.35, 2.20 «Музейні таємниці» 9.50, 16.20, 3.05 «Неймовірні винаходи» 10.20, 4.25 «Змова» 11.10, 12.05, 12.55, 18.20 «Вибухова Земля» 13.45, 1.25 «Холодний будинок» 14.40 «Музейні таємниці» 15.30, 20.10, 6.05 «Заборонена історія» 19.10 «Генії стародавнього світу» 21.00, 21.55, 22.50 «Спецназ стародавнього світу» 0.30 «Олімпійська мрія: нацистські ігри 1936» 3.35 «Тіні середньовіччя» 5.15 «Нерозгадані таємниці Великої Китайської стіни»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Де ваш син?» 3.20, 9.20 М/ф «Снігові доріжки» 3.30, 9.30 М/ф «На дачі» 3.45, 9.45 М/ф «Лавочка» 4.00, 10.00 М/ф «Новорічний вітер» 4.15, 10.15 М/ф «Три жабеняти» 4.30, 10.30 М/ф «Колись ми були птахами» 4.45, 10.45 М/ф «Ну, постривай. Випуск 17» 5.00, 11.00 Х/ф «Не болить голова в дятла» 6.15, 12.15 М/ф «Грибок» 6.30, 12.30 М/ф «Півень і фарби» 6.45, 12.45 М/ф «Чиї в лісі шишки ?» 7.00, 13.00 М/ф «Казка про солдата» 7.20, 13.20 М/ф «СадкоF багатий» 7.35, 13.35 М/ф «Вперед, час!» 14.00 Х/ф «Гросмейстер» 15.30 М/ф «Про бегемота, який боявся щеплень» 15.50 М/ф «Двері» 16.00 М/ф «Три банани» 16.15 М/ф «Людина у повітрі» 16.30 М/ф «Три зяті» 16.45 М/ф «Двобій» 17.00 Х/ф «І ось прийшов Бумбо...» 18.15 М/ф «Дід Мазай та інші» 18.30 М/ф «Лисиця і Дрізд» 18.45 М/ф «Три лісоруби» 19.00 М/ф «Фантазери з села Угори» 19.20 М/ф «Розповіді старого моряка. Серія 1» 19.35 М/ф «Остання наречена Змія Горинича»


телепрограма 9 грудня СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго ранку, Країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.45 Новини 9.30, 12.55 Погода 9.40 М/с «Легенда про Білосніжку» 10.30 Діти Z 11.00 Фольк'music. Діти 11.50 Лайфхак українською 12.05 Хто в домі хазяїн? 13.10, 3.15 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки 14.25 Д/с «Столика Японія» 14.45 Д/с «Смак Дзяннаня» 15.40 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. Гонка переслідування 10км. Жінки 16.30, 23.30 Футбол. Клубний чемпіонат світу'2017. Пачука ' Відад 18.25 Футбол. Клубний чемпіонат світу' 2017.1/4 фіналу (Winner M1 vs AFC) 20.25 Роздягалка 21.35 Розсекречена історія 22.35 Війна і мир 23.25 Мегалот 1.10 Футбол. Клубний чемпіонат світу' 2017.1/4 фіналу 4.05 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. Гонка переслідування 10 км. Жінки 4.55 Д/с «Мистецький пульс Америки»

1+1 6.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 6.45 «Гроші» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 9.45, 23.15 «Світське життя» 10.55, 2.05 «Голос. Діти 4» 13.30 Т/с «Село на мільйон 2» 16.30 «Вечірній квартал №2 2017» 18.30 «Розсміши коміка 2017» 20.15 «Українські сенсації» 21.15 «Вечірній квартал 2017» 0.15 «Модель XL»

ІНТЕР 5.55 Мультфільм 6.25 «Чекай на мене» 8.00 Х/ф «Осінній марафон» 9.50 Х/ф «Солодка жінка» 11.50 Х/ф «Зимова вишня» 13.30 Х/ф «Доторкнутися до неба» 15.25 Х/ф «Бебі'бум» 17.25 Концерт Олега Винника «Я не забуду» 20.00, 4.30 «Подробиці» 20.30 «Час будувати» 22.35 Т/с «Диван для самотнього чоловіка» 2.25 Док. проект «Віцин, якого ми не знали» 3.20 Х/ф «Невиправний брехун» 5.00 Великий бокс. Василь Ломаченко ' Гільєрмо Рігондо

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день ' сьогодні!» 7.00 «АЛЕКС'інформ» 7.20 «АЛЕКС'спорт» 7.30 «Доктор online» 8.10, 10.40 «Телегазета» 8.20 «Добро поскаржитися» 8.30, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 «АЛЕКС'погода» 9.10 «Герої землі Запорізької» 9.20 «Good Dog» 9.35, 16.35, 21.55 «АЛЕКС'афіша» 9.45, 16.45 «Країна Всезнайка» 9.55 «Лабораторія

дизайну» 10.10 «Просто про складне» 10.15 «Хіт'парад» 10.45 Тележурнал «Караван» 11.05 «Культпросвіт» 11.30, 19.00 «КіноKIDS» 11.40 «Автомісто» 11.50 «Муззум» 12.45, 21.00 «КіноNEWS». Підсумки 13.05 «Смачного!» 14.00, 21.30 «АЛЕКС' інформ. Дайджест» 14.20, 22.10 Т/с «Справа Дойлів» 16.00 «Улюблене Запоріжжя» 17.00 «В гостях у Дмитра Гордона» 17.40, 0.00 «Без купюр» 18.25 «Моє улюблене місто» 19.15 «Караван» 19.30 «Особиста справа» 20.05 «Комуналка» 20.35 «Лінія стилю» 1.20 «Нічний канал»

tv5 5.20 «Маю право» 5.50 Д/ф «На краю світу» 6.20 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Дзвони Православ’я» 7.20 «Кіноnews'KIDS» 7.30 Дитяча година 8.55, 9.30, 10.55, 12.20 «Погода» 9.00 «Ваше здоров’я» 9.35 «Про рибальство всерйоз» 10.05 «Живе багатство України» 10.25 М/с «Лист від Фелікса» 11.00 «Іду на Ти» 11.50 «Щоденник шопоголіка» 12.25 Х/ф «Шопен. Бажання любові» 14.30 Сімейний кінозал 16.00 «Павутиння» 16.30 «Моя Правда» 17.15 Х/ф «Елеонора, таємнича месниця» 19.00 «Тиждень. Підсумки на TV5» 20.20 Д/ф «Секрети фінського дива: погляд з боку» 21.20 Х/ф «Золота Сьюзі» 22.45 Х/ф «Спритні руки» 0.20 Т/c «Ніч чорних краваток» 1.20 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Краяни 0.30, 18.30 Час змін 0.55 Фестивалі, конкурси, концерти 1.55 «Козацька звитяга» 2.05 Герої серед нас 2.20, 17.00 «Ми ' українські» 2.45 Історія одного експоната 2.55, 8.30, 17.40 Від мелодії до мелодії 3.20 Д/ф 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30 Телекур’єр 7.35 Віконечко 8.00 А чому? 8.20 Історія в капелюсі 8.35 Ранок на Запоріжжя 9.50 Тема дня 10.15, 20.00 Літпросвіт 10.40 Сила громад 10.55 «Мистецька толока» 11.50 Абетка смаку 12.00 Спортивний тиждень 12.30, 14.25 Мультзал 12.40 «Стежками Мауглі та Багіри» 12.55 Казки Миколаївського зоопарку 13.05 Чудесний канал 13.30, 20.55 Будь'який каприз 13.40 Арт і шок 14.05 180 градусів 14.40 Знак запитання 16.10 Я знаю 16.35 Суботні зустрічі 17.30 «Казки запорозькі» 18.00 Чотири лапи 18.15 Загублені в часі 19.00 Стоп корупції 19.30 «Я й це» 20.30 Полігон 20.45 Шляхові замальовки 21.05 «Казки Лірника Сашка» 21.20 Повір у себе 21.35 Легенди Запоріжжя 22.00 Зібране 22.15 Знай наших 22.25 Служба «101» 22.40 Києвотека 23.35 Скарби роду 23.55 Посміхнися!

ICTV 5.00, 4.30 Скарб нації 5.10, 4.40 Еврика! 5.15, 4.45 Факти 5.35 Більше ніж правда 7.15 Я зняв! 9.15, 14.15 Дизель'шоу 10.45 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Скетч'шоу «На трьох» 16.50 Х/ф «Васабі» 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф «Механік'2. Воскресіння» 22.05 Х/ф «Перевізник'3» 0.05 Х/ф «Священик» 1.50 Реальне життя

СТБ 6.00 Х/ф «Медовий місяць» 7.55 «Караоке на Майдані» 8.55 «Все буде смачно!» 9.55 Х/ф «Добігти до себе» 13.50 «Зважені та щасливі ' 7» 17.00 «Хата на тата» 19.00 «Х'Фактор ' 8» 21.25, 23.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 22.35 «Х'Фактор ' 8. Підсумки голосування»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.50 Зона ночі 5.10, 6.10 Kids Time 5.15 М/с «Лунтик і його друзі» 6.15 Дешево і сердито 7.40 Київ вдень та вночі 9.00 Ревізор 11.50 Страсті за Ревізором 14.20 Вар`яти 16.20 Зіркові яйця 18.15 Х/ф «Нова людина' павук» 21.00 Х/ф «Нова людина' павук 2: Висока напруга» 0.00 Х/ф «БайБайМен»

УКРАїНА 7.00, 15.00, 19.00, 3.10 Сьогодні 7.15, 5.50 Зірковий шлях 9.40, 15.20 Т/с «Біле' чорне» 16.20, 19.40 Т/с «Рідні серця» 21.00 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 23.00 Т/с «Герократія» 0.20 Реальна містика 3.50 Т/с «CSI. Місце злочину»

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 7.55, 10.30, 12.20, 18.10, 19.45, 23.45 Погода 7.25, 23.30 Хроніка подій 7.45 Спортогляд 8.00 Новини ТВ'5 8.40, 19.50 Павутиння 9.10 Ваше здоров’я 9.40 Кіноnews'KIDS Дайджест 9.50, 19.20 Мульт'Тайм 10.15, 18.35 Тиждень' cпорт 10.40, 22.00 Баскетбол. Суперліга Парі' Матч. БК «Політехнік» (Харків) ' «Запоріжжя'ZOG» 12.30 Мисливці на динозаврів 14.20 Сила тварин 15.20 Мадагаскар: зелений рай 16.10 Дика Канада 18.15 Герої фобій 18.50 Соцпатруль 20.20 Кримінальна історія 23.50 Путівник неприємностей 0.30 Скептик 3.40 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 9.15 «Цілком таємно» 11.10 «Загублений світ» 13.10 Т/с «Ментівські війни. Одеса» 17.15 Х/ф «Конан'варвар» 19.55 Х/ф «Стукач» 22.00 Х/ф «Глибинна бомба» Черв. Круг 23.50 «Помста природи» 1.50 Х/ф «Захар Беркут» 3.25 «Облом.UA.»

5 КАНАЛ 6.00 Час'тайм 6.15, 20.10, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 7.30 Невигадані історії 7.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.10 Путівник прочанина 8.20 Не перший погляд 9.15 Мотор 9.20 Автопілот'новини 9.30 Укравтоконтинент 9.45 Натхнення 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Прес'конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.10, 2.15 Відкрита церква 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10, 1.15 «За Чай.com» 18.10 Про військо 18.25 Фактор безпеки 19.15 Рекрут 19.25 Машина часу 21.00, 0.15 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 Документальний проект 23.25 Національний актив 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.35 Будемо жити 4.35 Час інтерв’ю

17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 19.00 19.50 20.00 20.25 20.30 21.00 21.30 23.00 23.45 1.45

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

TV'MALL Діло Наша позиція Культура ' це модно «Середовище Z» Персона Д/с «Земні катаклізми» Жива природа Д/c «Ризикований бізнес» Погода Суботнє інтерв’ю Євромакс Х/ф «Марія' Антуанетта» Бізнес на продаж Кіноархів Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 22.50, 2.50, 5.00 Студія 112 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 18.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 23.20, 0.20 Гордон 21.10, 1.20 Кеш'тест 22.20, 2.20, 4.30 Народна прокуратура

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40 Таємниці пірамід 8.40, 19.10 Таємний код зламаний 10.40 Смертельний двобій 12.30, 21.00 Мисливці на динозаврів 14.20 Сила тварин 15.20 Мадагаскар: зелений рай 16.10 Дика Канада 18.10 Там, де нас нема 22.40 Сперма: секрет життя 23.40 Путівник неприємностей 0.30 Скептик 3.40 Містична Україна

Z 6.00 6.50

8.00 8.20 8.25 8.30 9.15 9.30 9.45 10.00 10.45 11.15 11.30 13.00 13.30 14.00 14.30 14.50 15.00 16.30 17.00

Акценти Д /с «Щоденники Другої світової війни» «Здоров’Я» Студія Вашингтон Погода Д/с «Левовий рик» TV'MALL Щоденники комах Маленькі дорослі 1000 днів для планети У фокусі Європа КіноNews Х/ф «Його мати та я» Д/с «Дикі тварини» Завтра — Сьогодні Весілля «Здоров’Я» КіноNewsKids Кіноархів Наші домашні улюбленці Символи Запоріжжя

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Моя правда» 9.30 «Академія сміху» 10.20 «Невідома версія. Висота» 11.10 Х/с «Зворотної дороги немає» 15.15 Х/ф «Смертельна помилка» 17.15 Х/ф «Северино» 19.00 Х/ф «Вождь Біле Перо» 21.00 Х/ф «Вантаж без маркування» 22.50 Х/ф «Особливо важливе завдання» 1.20 Х/с «Викуп» 2.50 «Своя роль» 3.30 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

10.15 Гірські лижі. Кубок світу. Валь'Д’изер. Чоловіки. Слалом' гігант. 1 спроба 11.30 Гірські лижі. Кубок світу. Санкт'Мориц. Жінки. Супергігант 13.15, 18.45, 2.30 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Чоловіки. Гонка переслідування 14.00 Гірські лижі. Кубок світу. Валь'д’Ізер. Чоловіки. Слалом' гігант. 2 спроба 14.30 Лижні перегони. Кубок світу. Давос. Спринт. Чоловіки й жінки 15.45, 19.30, 2.00 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Жінки. Гонка переслідування 16.30, 1.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ньюштадт. HS 142. Командні змагання 20.00, 0.30 Зимові види спорту. Тележурнал «Sports destination». Пхенчхан 20.30, 21.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/2 фіналу

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

EUROSPORT

23.15, 0.00 Піймати контрабандиста: Аеропорт Кеннеді 0.45 Друга світова війна: Пекло під водою 1.30, 2.15, 20.55, 21.40 Розслідування авіакатастроф 3.00 Початок 3.50 Наука майбутнього Стівена Хокінга 4.35, 6.40 Наукові дурниці 5.00, 5.25, 5.50, 12.25, 12.45 Ігри розуму 6.15 Наукові дурниці Спорт 7.00 Мегазаводи 7.50 Авто ' SOS 8.35, 15.25 Шосе крізь пекло 9.20 Скануючи час 10.05, 13.55 Сьомий континент 10.50 Мільйон років потому 11.40, 12.00 Захоплююча наука 13.10 Даян Фоссі: Секрети в тумані 14.40 Крижаний шлях 16.10, 17.00, 19.15, 20.05, 22.25 Довга дорога додому 17.50, 18.30 Своїх не кидаємо

3.15, 7.15 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Жінки. Спринт 4.00, 8.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/4 фіналу 5.30 Стрибки з трампліна: Кубок світу. Ньюштадт: HS 142. Чоловіки. Кваліфікація 6.30, 9.30 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Чоловіки. Спринт

7.00, 2.55 «Неймовірні винаходи» 7.25 «Друга світова: забута війна Китаю» 8.20, 9.15 «Війна, яка змінила світ» 10.10, 11.05 «Правда про Перл'Харбор» 12.00, 13.00 «Єва Браун: життя та смерть з фюрером»

К1 5.10 «Рецепти щастя. Нова історія» 5.50 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.10 «Мультфільми» 9.10 М/ф «Оллі та скарби піратів» 10.50 М/ф «Кунг'фу Кролик» 12.45 «Ух ти show» 13.50 «Орел і Решка. Перезавантаження» 16.45 «Орел і Решка. Рай та пекло» 22.00 «Їже, я люблю тебе!» 0.00 Х/ф «Дівчина мого найкращого друга» 2.00 «Нічне життя»

VIASAT HISTORY

17

14.00 «Як клімат змінив хід історії» 14.55 «Міць вулканів» 15.55 «Велика залізнична подорож Європою» 17.00 «Розбійники, пірати і бандити» 18.05 «Інки: володарі хмар» 19.10, 20.05, 21.00 «Войовниці» 21.55 «Жінки'самураї» 22.50 «Проект «Наці». Диявольський задум» 23.45 «Спецназ стародавнього світу» 0.35 «Найкращі вбивці стародавніх часів» 1.20 «Історія таємних суспільств» 2.10 «Музейні таємниці» 3.25 «Тіні середньовіччя» 4.15 «Змова» 5.05 «Друга світова війна: чого варта імперія» 6.00 «Заборонена історія»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Гросмейстер» 3.30, 9.30 М/ф «Про бегемота, який боявся щеплень» 3.50, 9.50 М/ф «Двері» 4.00, 10.00 М/ф «Три банани» 4.15, 10.15 М/ф «Людина у повітрі» 4.30, 10.30 М/ф «Три зяті» 4.45, 10.45 М/ф «Двобій» 5.00, 11.00 Х/ф «І ось прийшов Бумбо...» 6.15, 12.15 М/ф «Дід Мазай та інші» 6.30, 12.30 М/ф «Лисиця і Дрізд» 6.45, 12.45 М/ф «Три лісоруби» 7.00, 13.00 М/ф «Фантазери з села Угори» 7.20, 13.20 М/ф «Розповіді старого моряка. Серія 1» 7.35, 13.35 М/ф «Остання наречена Змія Горинича» 14.00 Х/ф «Іван да Мар’я» 15.25 М/ф «Чому в лева велика грива?» 15.30 М/ф «Стійкий олив’яний солдатик» 15.50 М/ф «Випадок» 16.00 М/ф «Сліди на асфальті» 16.15 М/ф «Шакаленя і верблюденя» 16.30 М/ф «Притча про мишу» 16.45 М/ф «Сестриця Оленка і братик Іванко» 17.00 Х/ф «Як Іванко' дурник по диво ходив» 18.30 М/ф «Країна Оркестрія» 18.45 М/ф «Вперше на арені» 19.00 М/ф «Петя і Червона Шапочка» 19.20 М/ф «Дядько Стьопа» 19.35 М/ф «Чудеса серед білого дня» 19.55 М/ф «Диво'замок»


18

телепрограма

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

10 грудня НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК «ЕРА» 6.00 М/с «Легенда про Білосніжку» 6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго ранку, Країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини 9.30, 23.20 Погода 9.45 Д/с «Смак Дзяннаня» 10.40 Перший на селі 11.10 Фольк(music. Діти 12.25 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки 14.05 Фольк(music 15.05 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. Естафета 4х6 км. Жінки 16.55 Т/с «Серце океану» 21.35 Гумористичне шоу з Майклом Щуром 22.15 ЧереЩур (Late night show) 22.40 Лайфхак українською 22.50 Книга.ua 23.30 Богатирські ігри 0.15 Роздягалка 0.40 Д/с «Орегонський путівник» 1.35 Д/с «Столика Японія» 2.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!!

1+1 6.05 ТСН: «Телевізійна служба новин» 7.00 «Українські сенсації» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 9.00 «Лото(забава» 9.40 М/ф «Маша і ведмідь» 9.50 «Розсміши коміка» 10.50 «Світ навиворіт ( 9» 11.55 «Світ навиворіт ( 6» 12.55 Т/с «Слуга народу» 17.05 «Ліга сміху» 19.30, 5.00 «ТСН( Тиждень» 21.00 «Голос. Діти 4» 23.10 «Вечірній Київ 2017» 1.05 «Аргумент кiно» 1.45 «Світське життя» 4.35 Мульфільми

ІНТЕР 8.00 «уДачний проект» 9.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел і решка. Рай і пекло» 11.00 «Орел і решка. Перезавантаження» 12.05 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 13.00, 4.30 Х/ф «Людина( оркестр» 14.50 «Місце зустрічі» 16.20 «Час будувати» 18.20, 20.30 Т/с «Східні солодощі» 20.00, 2.45 «Подробиці» 23.05 Х/ф «Гувернантка» 1.05 Х/ф «Навіщо ти пішов» 3.15 Х/ф «Тридцять три»

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день ( сьогодні!» 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 «АЛЕКС(погода» 7.00, 14.00, 19.30 «АЛЕКС(інформ. Дайджест» 7.20 «Хіт(парад» 7.45, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 8.00, 17.30, 21.55 «АЛЕКС(афіша» 8.15 «DE JURE». З погляду закону» 9.00 «Я люблю англійську мову» 9.15, 17.00 «Муззум» 10.00 «Лінія стилю» 10.25 «Швидкість» 11.00 «Улюблене Запоріжжя» 11.25 «Good Dog» 11.30, 19.00 «КіноKIDS» 11.40 «Сфера інтересів» 12.45, 21.00 «КіноNEWS». Підсумки

13.15 «Тонкі сфери» 13.25 «Під покривом Богородиці» 13.45 «Країна Всезнайка» 14.20, 22.10 Т/с «Справа Дойлів» 16.00 «Депутатська година» 16.35 «Особиста справа» 17.35 «Концертний зал» 18.05 «Комуналка» 18.35 Тележурнал «Караван» 19.20 «Я так думаю» 20.00 «Зі світу по факту» 20.25 «Герої землі Запорізької» 20.35 «Лабораторія дизайну» 21.20 «Моє улюблене місто» 0.00 «Нічний канал» 5.30 «Життя на пенсії з Центром «Пенсіон»

tv5 6.00 «Соціальний патруль» 6.30, 22.55 «Хроніка подій» 7.00 «Кіноnews(KIDS» 7.10 Ретрокінозал 8.55, 9.25, 10.25, 12.20 «Погода» 9.00 «Блага звістка з Ріком Реннером» 9.30 «Про рибальство всерйоз» 10.00 «Велотревел» 10.30 «Хочу у відпустку» 11.00 «Життя, сповнене радості з Джойс Маєр» 11.30 Д/ф «Народжені мусонами» 12.25 Т/c «Селище ангелів» 15.40 «Домобуд» 16.10 «Моя Правда» 17.00 Х/ф «Зрада» 19.00 «Тиждень. Підсумки на TV5» 20.20 Д/ф «Секрети фінського бізнесу: погляд зсередини» 21.20 Х/ф «Довірся чоловікові» 23.10 Х/ф «Бруд» 0.45 Нічний канал 4.30 «Павутиння»

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Поза форматом 0.30, 9.00 Суботні зустрічі 0.55 Кавовий клуб 1.25 Фестивалі, конкурси, концерти 2.25 Посміхнися! 2.30, 18.30 Арт і шок 2.55 Д/ф 5.30 Муз. телевечори 5.50, 21.50 Від мелодії до мелодії 6.15, 22.25 Легенди Запоріжжя 6.40 «Ми ( Запоріжжя. Ми ( Україна» 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.02 «Я й це» 7.30 Шляхові замальовки 7.55 Абетка здоров’я 8.25 У майстерні художника 8.35 «Казки запорозькі» 8.50 Ветеринарні поради 9.25, 22.50 Муз. хвилинка 9.30 Уряд на зв’язку з громадянами 9.55 Відкрита студія 11.25, 17.10 Літпросвіт 12.00 Я знаю 12.25 Загублені в часі 12.35 «Ми ( українські» 13.05 Віконечко 13.35 Клуб(700 14.00 «Громадське ТБ. Запоріжжя» 14.20 «Мандрівки кота Фініка» 14.35 Час змін 15.00, 22.15 Полігон 15.15 По суті 16.45 Чудесний канал 17.35 «Мандри Великим Лугом» 17.50 Мультзал 18.15 Фреш 18.55 Трансляція свят до Дня Захисника України 20.55 Будь(який каприз 21.05 «Казки Лірника Сашка»

21.20 Повір у себе 21.30 «Козацька звитяга» 22.00 Герої 23.00 Час(тайм 23.15 Степовики 23.30 «Лицарі небесної варти» 23.40 Зроблено в Європі

ICTV 5.15 Більше ніж правда 7.00 Т/с «Слідчі» 8.30 Мене вбили 9.25 Т/с «Відділ 44» 11.20, 13.00 Скетч(шоу «На трьох» 12.45 Факти. День 14.45 Х/ф «Перевізник(3» 16.45 Х/ф «Механік(2. Воскресіння» 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф «Падіння Лондона» 22.45 Х/ф «Падіння Олімпу» 0.55 Х/ф «Синевир» 2.25 Провокатор

СТБ 6.20 «Хата на тата» 9.00 «Все буде смачно!» 10.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 11.15 «Караоке на Майдані» 12.10 «МастерШеф ( 7» 19.00 «Битва екстрасенсів 17» 21.15 «Один за всіх» 22.30 «Х(Фактор ( 8»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.10 Зона ночі 5.00 Т/с «Татусеві дочки» 6.50 Топ(модель по( українськи 9.29, 11.19 Kids Time 9.30 М/ф «Веселі ніжки» 11.20 Х/ф «Кінозірка в погонах» 13.20 Х/ф «Нова людина( павук» 16.10 Х/ф «Нова людина( павук 2: Висока напруга» 19.00 Х/ф «Подорож до центру землі» 21.00 Х/ф «Подорож 2: Таємничий острів» 22.50 Х/ф «Вертикальний рубіж» 2.00 Профілактика

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45 Зірковий шлях 9.00 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 11.00 Т/с «Рідні серця» 15.15 Х/ф «Забудь мене, мамо» 17.15, 21.00 Т/с «Подаруй мені життя» 19.00, 3.45 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.10 Т/с «Спадкоємиця» 2.45 Історія одного злочину 4.45 Агенти справедливості

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.40, 7.55, 10.35 Погода( спорт 6.45, 18.30 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 18.15 Погляд на історію 8.00 Дзвони Православ’я 8.15 Кіноnews(KIDS Дайджест 8.25 Про рибальство всерйоз 8.55 Хочу у відпустку 9.25 Іду на Ти 10.10 Торнадо 10.40 Смертельний двобій 12.30 Мисливці на динозаврів 14.20 Сила тварин 15.20 Повернення додому 18.10, 19.25, 0.25 Погода 19.00 Мульт(Тайм 19.30 Відчайдушні предки 20.10 Битва за життя 21.00 Музичні легенди 22.20 Велотревел 22.45 На вершині

блаженства 0.30 Підроблена історія 3.40 Прихована реальність

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 10.00 «ДжеДАІ» 10.35 «Бандерлоги» 11.35 «Помста природи» 13.00 Х/ф «Крадіжка в музеї» 14.50 Х/ф «Стукач» 17.00 Х/ф «Ліга видатних джентльменів» 19.20 19(й тур ЧУ з футболу. «Зоря»( «Шахтар» 21.25 ПРОФУТБОЛ 23.15 «Змішані єдиноборства. UFC» 2.00 Х/ф «Вишневі ночі» 3.25 «Облом.UA.»

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.15 Автопілот(тест 8.20 Технопарк 8.25, 3.15 Феєрія мандрів 8.45 Натхнення 9.10 Гра інтересів 10.05 Кордон держави 10.20 Будемо жити 10.30 Драйв 10.35 Капітал 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес(конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Модне здоров’я 13.25 ЕнергоНезалежність 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з Патріархом 15.15 П’ятий поверх 15.30 Національний актив 16.05 В кабінетах 16.30 Акцент 17.10 «За Чай.com» 19.15 Рекрут 19.25, 0.20, 1.15 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.40, 3.00 Час(Time 22.30 Документальний проект 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАїНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 «Воєнний щоденник»

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40 Прокляття скіфських курганів 8.40, 19.10 Таємний код зламаний 10.40 Смертельний двобій 12.30, 21.00 Мисливці на динозаврів 14.20 Сила тварин 15.20 Повернення додому 18.10 Там, де нас нема 22.40 Путівник неприємностей 0.30 Підроблена історія 3.40 Прихована реальність

Z Кіноархів КіноNewsKids «Здоров’Я» Жива природа Яхтові мандри Погода Символи Запоріжжя TV(MALL Наші домашні улюбленці 10.00 1000 днів для планети 10.45 Персона 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Повний газ!» 13.00 Д/с «Дикі тварини» 13.30 ТОП ( Територія освітніх перспектив 13.45 Культура ( це модно 14.00 Д/с «Божевільний світ» 15.00 Кіноархів 16.45 КіноNews 17.00 Скарби та смертельні таємниці морів 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.30 Глобал 3000 19.00 Д/с «Земні катаклізми» 19.50 Жива природа 20.00 Д/c «Ризикований бізнес» 20.25 Погода 20.30 Д/с «Океан Вет» 20.55 КіноNews 21.00 Завтра ( Сьогодні 21.30 Х/ф «Штиль» 23.10 TV(MALL 23.25 Кіноархів 1.05 Нічний ефір

6.00 7.45 8.00 8.20 8.30 8.55 9.00 9.15 9.30

ENTERФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Моя правда» 9.30 «Академія сміху» 10.10 «Невідома версія. Вечора на хуторі біля Диканьки» 11.00 Х/ф «Мар`я( Майстриня» 12.25 Х/ф «Безіменна зірка» 15.10 Х/ф «Сім днів до весілля» 17.10 Х/ф «Здрастуйте, Вам!» 19.05 Х/ф «Чорна сукня» 21.00 Х/ф «П’ять хвилин страху» 22.50 Х/с «Чорний трикутник» 2.35 «Своя роль» 3.15 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 «Рецепти щастя. Нова історія» 5.50 «Спеція» 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.10 «Мультфільми» 9.20 «Ух ти show» 10.25 М/ф «Оллі та скарби піратів» 12.10 М/ф «Кунг(фу Кролик» 14.00 Х/ф «Танцюй звідси!» 16.00 «Орел і Решка.

Перезавантаження» 18.50 «Орел і Решка. Рай та пекло» 0.00 «КВК» 2.00 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.00 Лижні перегони: Кубок світу. Давос 3.30, 5.30, 20.00 Зимові види спорту. Тележурнал «Sports destination». Пхенчхан 4.00, 8.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/2 фіналу 6.00, 9.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ньюштадт. HS 142. Командні змагання 7.00, 14.30 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Жінки. Гонка переслідування 7.30, 11.30 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Чоловіки. Гонка переслідування 10.15 Гірські лижі. Кубок світу. Валь(д’Ізер. Чоловіки. Слалом. 1 спроба 12.15, 18.15, 1.45 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Чоловіки. Естафета 14.00 Гірські лижі. Кубок світу. Валь(д’Ізер. Чоловіки. Слалом. 2 спроба 15.00, 19.15 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Жінки. Естафета 16.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ньюштадт. HS 142 20.30, 21.00 Снукер. UK Championship. Йорк. Фінал 0.10 Тележурнал WATTS 0.20 Футбол. Чемпіонат MLS. Плей(офф. Фінал

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 23.15, 3.25, 4.10, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 0.05 Поневіряння за кордоном 0.55, 2.35 Друга світова війна: Пекло під водою 1.45 Довга дорога додому 5.00, 5.25, 5.50, 6.15 Захоплююча наука 6.40 Наукові дурниці 7.05 Справжній суперкар 7.50 Крижаний шлях 8.35 Панорама 360° 9.20 Мегазаводи 10.05 Шосе крізь пекло 10.50, 16.10, 19.20 Авто ( SOS 11.35 Початок 12.25 Ігри розуму 13.10, 13.30 Злом Системи 13.55 Сьомий континент 14.40 Суперспоруди Третього рейху 16.55, 20.05 «Титанік»: 20 років потому» з Джеймсом Кемероном 17.45 Мільйон років потому 20.50 Зіркова розмова 2 21.30 Космос: Простір і час 22.15 Паранормальне

VIASAT HISTORY 7.00, 8.00, 8.55, 9.50 «Холодний будинок» 10.45 «Російська кампанія 1812 року» 11.40, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10 «Таємниці британських замків» 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 6.00 «Заборонена історія» 18.55, 19.55, 21.00 «Російська імперія: династія Романових» 22.00, 22.25 «Нотатки юного лікаря» 22.50 «Дубровницька республіка» 23.40 «Спецназ стародавнього світу» 0.35 «Машини смерті» 1.25 «Історія таємних суспільств» 2.15 «Музейні таємниці» 3.00 «Неймовірні винаходи» 3.30 «Тіні середньовіччя» 4.15 «Змова» 5.05 «Друга світова війна: чого варта імперія»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф «Іван да Мар’я» 3.25, 9.25 М/ф «Чому в лева велика грива?» 3.30, 9.30 М/ф «Стійкий олив’яний солдатик» 3.45, 9.45 М/ф «Випадок» 4.00, 10.00 М/ф «Сліди на асфальті» 4.15, 10.15 М/ф «Шакаленя і верблюденя» 4.30, 10.30 М/ф «Притча про мишу» 4.45, 10.45 М/ф «Сестриця Оленка і братик Іванко» 5.00, 11.00 Х/ф «Як Іванко(дурник по диво ходив» 6.30, 12.30 М/ф «Країна Оркестрія» 6.45, 12.45 М/ф «Вперше на арені» 7.00, 13.00 М/ф «Петя і Червона Шапочка» 7.20, 13.20 М/ф «Дядько Стьопа» 7.35, 13.35, 19.35 М/ф «Чудеса серед білого дня» 7.55, 13.55 М/ф «Диво( замок» 14.00 Х/ф «Як стати чоловіком?» 15.05 М/ф «Ні богу, ні бісу» 15.25 М/ф «Жертва стандарту «Калейдоскоп(70» 15.30 М/ф «Сивий ведмідь» 15.50 М/ф «Лютий Бамбр» 16.00 М/ф «Скарбниця затонулих кораблів» 16.15 М/ф «Повернення» 16.30 М/ф «Пригоди Чичикова. Ноздрьов» 16.45 М/ф «Ну, постривай. Випуск 18» 17.00 Х/ф «Кільця Альманзора» 18.00 М/ф «Казка про старий кедр» 18.20 М/ф «Тигреня на соняшнику» 18.30 М/ф «Пригоди коми і крапки» 18.45 М/ф «Перервочка №3» 19.00 М/ф «Можна і не можна» 19.20 М/ф «Легенда про Сальєрі» 19.55 М/ф «Гру закінчено»


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відповідача Лаврова Дениса Андрійовича у цивільній справі № 331/7523/17 за позовом Лаврової Тетяни Петрівни про усу! нення перешкод у користуванні власністю шляхом визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен! ням. Слухання справи відбудеться 6 грудня 2017 року о 14:00 у приміщенні суду за адре! сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, зала судового засідання каб. 25. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутності. Суддя Світлицька В.М. z Жовтневий районний суд м. Запо" ріжжя у зв'язку з розглядом цивільної спра! ви 331/7735/17 за позовом Толубяк Оксани Йосипівни до Рохаса Роблеса Хав'єра Аль! фонсо про розірвання шлюбу викликає до суду Рохаса Роблеса Хав'єра Альфонсо, 01 серпня 1987 року народження, відомості про реєстрацію відсутні, останнє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Виш! нева, буд. 41, для участі у судовому засідан! ня у цивільній справі в якості відповідача до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, який знаходиться за адресою: м. Запоріж! жя, вул. Олександрівська (Дзержинського) , 6, на 5 грудня 2017 року о 9:20. У разі неяв! ки відповідача цивільна справа розглядати! меться за його відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України. Суддя Жукова О.Є. z Заводський районний суд м. Запоріж" жя (адреса суду: 69009, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Л. Чайкіної, 65) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі! дання, яке відбудеться: 05.12.2017 о 10:00 до Одарюк Ганни Анатоліївни (останнє відо! ме місце реєстрації: 69106, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Посадочна, буд. 2, кв. 2) справа № 332/2941/17, суддя Яцун О.С. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неяв! ки справа буде розглянута за його відсут! ності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від! повідач у справі вважається належним чи! ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Запорізький районний суд Запорізь" кої обл. (адреса суду: 69089, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10) викли! кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват! банк, про стягнення заборгованості, у судо! ве засідання, яке відбудеться 04.12.2017 об 11:00 до Гаврилюк Людмили Миколаївни (останнє відоме місце реєстрації: 70424, Запорізька обл., Запорізький р!н, с. Розу! мівка, вул. Степова, буд. 27!А) справа № 317/1870/17, суддя Ачкасов О. М. У разі не! явки відповідача у призначений час або не! повідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за на! явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошен! ня відповідач у справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Комунарський районний суд м. Запо" ріжжя викликає у судове засідання відпові! дача Пономарьову Ларису Леонідівну, яка проживає за адресою: м. Запоріжжя, вул. Комарова, буд. 13, кв. 22; у зв'язку з розгля! дом цивільної справи №333/4201/17 (2/333/2085/17) за позовом Пономарьова Валерія Миколайовича до Пономарьової Ла! риси Леонідівни, Кривої Галини Петрівни, третя особа, що не заявляє самостійних ви! мог ! приватний нотаріус Запорізького місь! кого нотаріального округу Запорізької об! ласті Кардаш Яни Олександрівни про виз! нання договору купівлі!продажу недійсним, визнання спільною сумісною власністю та визнання права власності на нерухоме май! но та зустрічним позовом Кривої Галини Петрівни до Пономарьова Валерія Микола! йовича, Пономарьова Дениса Валерійовича про виселення. Судове засідання відбудеть! ся 21.12.2017 р. о 09:00 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Мали! новського, буд. 7, каб. 24. У разі неявки від! повідача у судове засідання справа розгля! датиметься за наявними у ній доказами.

z Комунарський районний суд м. За" поріжжя викликає у судове засідання від! повідача Бучакчийського Івана Степанови! ча, останнє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 116, кв. 98 у зв'язку з розглядом цивільної справи № 333/4721/17 за позовом Бучакчийської Те! тяни Сергіївни до Бучакчийського Івана Сте! пановича про стягнення аліментів. Судове засідання у справі відбудеться 13 грудня 2017 року о 15:30 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Європейська, 7, каб. № 11. У разі неявки відповідача у су! дове засідання справа розглядатиметься за його відсутності. Суддя Фунжий О.А. z Комунарський районний суд м. Запо" ріжжя (вул. Європейська, буд. 7, каб. № 15) викликає у судове засідання, яке відбудеться 13.12.2017 року о 12:30, каб. № 15 відповіда! ча Загайнову Олександру Анатоліївну у ци! вільній справі № 333/5874/17 за позовом Филипчук Вікторії Анатоліївни до відповідача 1: Загайнової Олександри Анатоліївни, від! повідача 2: Загайнова Андрія Олександрови! ча про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщен! ня. У разі неявки у судове засідання справа розглядатиметься за їхньої відсутності за на! явними у ній доказами. Суддя Круглікова А.В. z Комунарський районний суд м. За" поріжжя викликає у судове засідання від! повідача Литвинюка Владислава Анатолі! йовича, який проживає за адресою: м. За! поріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 20, кв. 8 у зв'язку з розглядом цивільної справи № 333/4485/17 (2/333/2186/17) за позовом Соловйової Анастасії Миколаївни до Литви! нюка Владислава Анатолійовича, третя осо! ба ! відділ по Хортицькому району служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради, Хортицький районний у місті Запоріжжі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіально! го управління юстиції у Запорізькій області про позбавлення батьківських прав. Судове засідання відбудеться 6.12.2017 року о 10:00 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Малиновського, б. 7, каб. 24. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за на! явними у ній доказами. Суддя Варнавська Л.О. z Хортицький районний суд м. Запо" ріжжя викликає в якості відповідача Шишо! ва Євгена Валерійовича за позовом Віниць! кої Наталії Петрівни до Шишова Євгена Ва! лерійовича, треті особи ! служба у справах дітей Хортицької районної адміністрації За! порізької міської ради, служба у справах ді! тей Дніпровської районної адміністрації За! порізької міської ради про позбавлення батьківських прав. Слухання справи № 337/3393/17 призначене на 18.12.2017 року о 09:00, каб. № 5 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33. Суддя Гнатик Г.Є. У разі неявки відповідача справа розглядатиметь! ся за його відсутності. z Хортицький районний суд м. Запо" ріжжя викликає в якості відповідача Дігтяр Андрія Івановича за позовом Новік Тетяни Миколаївни у цивільній справі № 337/3666/17 про визнання особи такою, що втратила право користування житлом. Су! дове засідання призначене на 13.12.2017 року о 13:00 за адресою Хортицького ра! йонного суду: м. Запоріжжя, пр!т Ювілей! ний, 33, зала судового засідання, каб. 3. Суддя Бондаренко І.В. У разі неявки відпо! відача в судове засідання справа буде роз! глянута за наявними в ній матеріалами. z Хортицький районний суд м. Запо" ріжжя викликає в якості відповідача Зай! цева Сергія Геннадійовича у цивільній справі за позовом Волкової Ірини Вікторів! ни про розірвання шлюбу. Судове засідан! ня призначене на 13.12.2017 року о 09:45 за адресою Хортицького районного суду: м. Запоріжжя, пр!т Ювілейний, 33. Суддя Гнатик Г.Є. У разі неявки відповідача в су! дове засідання справа буде розглянута за наявними в ній доказами. z Шевченківський районний суд м. За" поріжжя викликає в судове засідання у ци!

вільній справі № 333/5821/17!ц в якості від! повідачів Сільвеструк Віктора Вікторовича, Сільвеструк Наталю Миколаївну за позовом Зайцевої Юлії Вікторівни про усунення пе! решкод у користуванні житловою власністю. Судове засідання відбудеться 12.12.2017 року о 16:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117!А. Суддя Галущенко Ю.А. У ра! зі неявки відповідачів справа розглядати! меться за наявними в ній матеріалами. z Шевченківський районний суд м. За" поріжжя викликає в судове засідання у ци! вільній справі в якості відповідача Репко Ігоря Вікторовича у зв'язку з розглядом ци! вільної справи за № 336/5536/17 за позо! вом Медвецького Сергія Анатолійовича до Репко Ігоря Вікторовича про усунення пе! решкод у здійсненні права користування та розпорядження будинком. Судове засідан! ня відбудеться 15 грудня о 9:00 у залі при! міщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117!А. Суддя Зарютін П.В. У разі неявки в судове засідання та непові! домлення суду про поважу причину неявки, позов розглядатиметься на підставі доку! ментів, наявних у матеріалах суду. z Шевченківський районний суд м. За" поріжжя викликає Дяченка Валерія Мико! лайовича, 10.11.1969 року народження, в якості відповідача у цивільній справі за по! зовом Єрмакової Юлії Анатоліївни, третя особа без самостійних вимог на предмет спору ! Дяченко Вероніка Валеріївна, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Слухання справи відбудеться 5 грудня 2017 року о 13:45 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117!А, каб. № 26!27. Суддя Дацюк О.І. z У провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/7061/17 за позовом Мордовцевої Раїси Гнатіївни до Орляк Андрія Леонідови! ча, Орляк Марини Леонідівни про визнання осіб такими, що втратили право користуван! ня житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 08.12.2017 року о 13:00 у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.502. Суд викликає як відповідачів Орляк Андрія Леонідовича, Орляк Марину Леонідівну. У разі неявки відповідачів справа буде роз! глянута за наявними в ній матеріалами. z У провадженні Бердянського міськ" районного суду Запорізької області зна! ходиться цивільна справа № 310/6485/17 за позовом приватного акціонерного това! риства "Бердянське підприємство теплових мереж" до Фейганова Віктора Сафіровича про стягнення грошових коштів. Розгляд справи призначено на 05.12.2017 року о 13:00 у приміщенні Бердянського міськрай! онного суду за адресою: Запорізька об! ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зала судового засідання 411. Суд викликає Фейганова Віктора Сафіровича в якості від! повідача. Суддя Полянчук Б.І. z Василівський районний суд Запо" різької області викликає у якості відповіда! ча Герман Олександра Васильовича на су! дове засідання, яке відбудеться 13.12.2017 року об 11:00 за адресою: Запорізька об! ласть, м. Василівка, вул. Державна, буд. 2, у цивільній справі №311/2185/17 за позовом Сафронової Любові Федорівни до Герман Олександра Васильовича про стягнення боргу. У разі неявки відповідача суд розгля! не справу на підставі доказів, що маються в матеріалах справи. Суддя Степаненко Ю.А. z Василівський районний суд Запо" різької області (адреса суду: 71600, Запо! різька область, м. Василівка, вул. Держав! на, 2) викликає відповідача Огарь Людмилу Олександрівну за позовом УСЗН Василівсь! кої РДА Запорізької області, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від! будеться 11.12.2017 року о 9:00 (останнє місце реєстрації: м. Дніпрорудне вул. Цен! тральна, 3/65) справа № 2/311/973/2017 суддя Пушкарьова С.П. У разі неявки відпо! відача у призначений час або неповідом! лення про причини неявки справа розгля! датиметься за його відсутності за наявни! ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра! їни. З опублікуванням цього оголошення

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

19

відповідач у справі вважатиметься належ! ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Великобілозерський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71401, За! порізька обл., смт Велика Білозерка, вул. Пархоменка, 193) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен! ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 05.12.2017 о 14:00 до Залюбівської Люд! мили Леонідівни (останнє відоме місце ре! єстрації: 71401, Запорізька обл., Великобі! лозерський р!н, с. Велика Білозерка, вул. Пархоменка, буд. 141) справа № 312/313/17, суддя Яцун О. О. 05.12.2017 о 13:30 до Кривошея Сергія Григоровича (останнє відоме місце реєс! трації: 71402, Запорізька обл., смт Велика Білозерка, вул. Чонгарська. буд. 114) спра! ва № 312/14/17, суддя Яцун О. О. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголо! шення відповідач у справі вважається на! лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Енергодарський міський суд Запо" різької області викликає в якості відпові! дача Іванову Ольгу Геннадіївну у справі № 316/1406/17!ц за позовом Забора Володи! мира Петровича про стягнення заборгова! ності за договором позики. Явка відповіда! ча є обов'язковою. Розгляд справи призна! чений на 21.12.2017 р. о 08:20 у приміщен! ні суду за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Будівельників 17. Суддя Вільямовська Н.О. z Енергодарський міський суд Запо" різької області викликає в якості відпові! дача Фатєєва Євгена Івановича у справі № 316/1476/17 про стягнення аліментів на ут! римання повнолітньої дитини, яка продов! жує навчання. Явка відповідача є обов'яз! ковою . Розгляд справи призначений на 14.12.2017 р. о 9.00 в залі судового засідан! ня №1 в приміщенні суду за адресою ! м. Енергодар, Запорізька область, пр. Буді! вельників 17. Суддя Вільямовська Н.О. z Енергодарський міський суд Запо" різької області, що розташований за ад! ресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр!т Будівельників, 17, викликає 01.12.2017 року о 08:15 в якості відповіда! чів Балух Володимира Віталійовича, Балух Олену Віталіївну, Балух Дмитра Володими! ровича, у цивільній справі 316/1487/17 за позовом Ворона Тетяни Григорівни про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Суддя Вільямовська Н.О. У разі неявки від! повідачів та неповідомлення про причину неявку справу буде розглянуто за наявни! ми у матеріалах справи доказами. z Енергодарський міський суд Запо" різької області викликає в якості відпові! дача Болквадзе Зураба у справі № 316/1312/17!ц за позовом Болквадзе Світ! лани Олександрівни про розірвання шлю! бу. Явка відповідача є обов'язковою. Роз! гляд справи призначений на 04.12.2017 ро! ку о 8:30 у приміщенні суду за адресою: За! порізька область, м. Енергодар, пр. Буді! вельників, 17. Суддя Вільямовська Н.О. z Кам`янсько"Дніпровський районний суд Запорізької області викликає у якості відповідача Гостіщева Артема Вікторовича у судове засідання, яке відбудеться 21.12.2017 року о 08:30 за адресою: Запо! різька область, м. Кам`янка! Дніпровська, вул. Щаслива, буд. 95, кабінет № 11 у ци! вільній справі №318/2400/17 за позовною заявою Гостіщевої Л.О., в інтересах якої діє адвокат Шипілова С.В до Гостіщева А.В, третя особа без самостійних вимог: вико! навчий комітет Водянської сільської ради Кам`янсько!Дніпровського району Запо! різької області про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням у зв'язку з відсутністю більше ніж один рік без поважних причин. У разі неявки відповідача суд розгляне справу на підставі доказів, що маються в матеріалах справи. Суддя Васильченко В.В. (Закінчення на 21"ій стор.)


20

реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

Колектив енергетиків ДП "НЕК Укренерго" Дніпровської ЕС Запорізького ремонтноексплуатаційного центру звертає увагу населення міста, сіл, селищ Запорізької області про небезпеку проведення будьяких робіт в охоронній зоні по вітряних ліній електропередачі напругою 330 750 кВ. Основними причинами порушення роботи об'єднаної енергосистеми України в цілому, травмування людей та заг розою їхньому життю є: наближення на недопустиму відстань до струмопровідних частин сторонніх предметів; наближення до струмопровідних частин при спробі кра діжки металевих кутників з опор повітряних ліній електропе редачі; травмування людей опорами та проводами при спробі їх розкрадання та пошкодження; виконання вантажнорозвантажувальних робіт під прово дами ПЛ 330750 кВ; розпалювання вогнищ під проводами та спалювання рос линності в охоронних зонах повітряних ліній. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об'єкта державної власності Назва об'єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 кв. м та № 2 площею 32,7 кв. м двоповерхової адміністративної будівлі "А", приміщення № 1924 підвалу "під А" та сходова клітина ІІІ, за гальною площею 132,3 кв. м, підземне приміщення "Б" площею 96,16 кв. м. Місцезнаходження: 71140, Запорізька область, Бердянський район, смт Андріївка, вул. Нова, 4а. Зберігач: ТОВ "Вітьок", код ЄДРПОУ 35215538, м. Запоріжжя, вул. Возз'єднання України, б. 15, кв. 8. Відомості про об'єкт: Коридори, приміщення підвалу та сходова клітина вбудовані в двоповерхову адміністративну будівлю (літера А). Теплопостачання будівлі відключено від центральної мережі. Рік побудови 1979. Ін женерне забезпечення тільки електропостачання. Підземне примі щення "Б" не має природного освітлення. Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ 113601,00 грн., ПДВ 22720,20 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ 136321,20 грн. Умови продажу об'єкта: сплатити ціну продажу об'єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу; питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання договору купівліпродажу відповідно до вимог чинного законодавства. Засоби платежу грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об'єкта. Грошові кошти у розмірі 13632,12 грн., що становить 10 % почат

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на право оренди майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Дніпрорудне Комунальне унітарне підприємство "Наш дім" Дніпроруд ненської міської ради Василівського району Запорізької об ласті оголошує конкурс на право оренди майна, що є кому нальною власністю територіальної громади м. Дніпроруд не. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропону вав найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов використання майна: назва та площа, місцезнаходження об'єкта оренди: вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення площею 230. 2 кв. м, розташоване за адресою: 71630, За порізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 20, приміщення 127 орендодавець: КУП "Наш дім" ДМР юридична адреса: 71630, Запорізька область, Васи лівський район, м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11 час роботи: понеділок п'ятниця з 7:30 до 16:00, перерва з 12:00 до 12:30 контактний телефон: (06175) 61065 вартість об'єкта оренди за незалежною оцінкою: 3260670.2 грн. (три мільйони двісті шістдесят тисяч шістсот сімдесят гривень 20 копійок) без ПДВ початковий розмір орендної плати за перший місяць оренди: 28014.59 грн.(двадцять вісім тисяч чотирнадцять гривень 59 копійок) без урахування ПДВ (33617.51 грн. (тридцять три тисячі шістсот сімнадцять гривень 51 копійка) з ураху ванням ПДВ) дата, час і місце проведення конкурсу: 21 грудня 2017 року, початок о 10:00 71630, Запорізька область, Василівський район, м. Дніп рорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, зала засідань Дніпро рудненської міської ради місце і кінцевий строк прийняття пропозицій від пре& тендентів: 71630, Запорізька область, Василівський район, м. Дніп рорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, КУП "Наш дім" ДМР Прийняття заяв на участь у конкурсі здійснюється з дня публікації оголошення про його проведення Кінцевий термін прийняття заяв за 5 робочих днів до да ти проведення конкурсу

Найбільшу загрозу металевим опорам несе розкрадан ня їх елементів, в результаті чого порушується несуча здат ність опори, знижується її проектна стійкість, що призводить до падіння опори. Згідно зі ст.194 Кримінального кодексу України, умисне знищення, пошкодження майна, що заподіяло шкоду у вели ких розмірах або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років. У випадку виявлення крадіжки металевих кутників з металоконструкцій опор ПЛ 330 & 750 кВ повідомляти до Запорізького РЕЦ за телефонами: ( 061) 258& 44&52, 258&36&57 (диспетчер); (061) 258&32&46 (група ліній); (061) 258&36&19, 258&36&30 (відділ охорони) Бережіть та цінуйте своє життя!

кової ціни об'єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, одержувач Ре гіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подання за яви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придба ний об'єкт вносяться на р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач Регі ональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 18.12.2017 до 1700. Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універ сальною біржею 22.12.2017, час початку внесення цінових пропози цій (початок аукціону) 1000, час закінчення внесення цінових про позицій (закінчення аукціону) 1200. Адреса вебсайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універ сальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Адреса Запо різької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 900 до 1700, обідня перерва з 1300 до 1400, тел. (061) 2200226). Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні з 1000 до 1500 за місцем його розташування. Додаткову інформацію про об'єкт можна отримати на сайті http://www.spfu.gov.ua/ua/saleobj/116 та в Регіональному відді ленні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запо ріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40, з 800 до 1600, п'ятниця з 800 до 1500, обідня перерва з 1200 до 1245, тел.: (061) 226 07 75, 226 07 76.

термін договору оренди: тридцять п'ять місяців основні вимоги до умов експлуатації та використан& ня об'єкта: комерційне використання без провадження виробництва з мінімальною орендною процентною ставкою за викорис тання комунального майна 7% сума застави: 8661.53 грн. (вісім тисяч шістсот шістде сят одна гривна 53 копійки) розрахунковий рахунок орендодавця: 26008055717990 ОКПО 33000065 МФО 313399 ЗАП РУ ПАТ КБ "Приватбанк" Учасникам конкурсу, які не стали переможцями конкурсу, сума застави повертається. Для участі у конкурсі фізичні та юридичні особи на& дають наступні документи: Для юридичних осіб: заява про оренду на ім'я керівника орендодавця із заз наченням місцезнаходження, площі комунального майна, мети взяття в оренду належним чином посвідчені копії установчих документів належним чином посвідчена копія витягу з ЄДР доручення, видане представнику юридичної особи платіжне доручення з відміткою банківської установи про перерахування суми застави належним чином посвідчена копія свідоцтва, що під тверджує обрану систему оподаткування належним чином посвідчена копія документа про повно важення особи, яка буде підписувати договір оренди Для фізичних осіб: заява про оренду на ім'я керівника орендодавця з зазна ченням місцезнаходження, площі комунального майна, ме ти взяття в оренду належним чином посвідчені копія паспорта, копія іден тифікаційного коду належним чином посвідчена копія свідоцтва про дер жавну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія витягу з ЄДР належним чином посвідчена копія документа, що пос відчує особу учасника конкурсу або належним чином офор млене доручення, видане представнику фізичної особи декларація про доходи за останній встановлений звіт ний період платіжне доручення з відміткою банківської установи про перерахування суми застави

ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення елек тронних торгів з продажу предмета іпотеки: 1. Нежитлове приміщення підвалу (літ. А5) заг. пл. 52,5 кв. м, за адресою: м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 26, прим. 104. Дата торгів: 22.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №250362; 2. Двокімнатна квартира заг. пл. 44,53 кв. м за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, буд. 26, кв. 20. Дата торгів: 22.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №249795; 3. Нежитлове приміщення підвалу та 1го по верху (літ. А10, А') заг. пл. 757,8 кв. м за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна (Чер воногвардійська), буд. 2, прим. 117. Дата тор гів: 26.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №251309; 4. Кімнати №№ 13,14,15,16,17,18 в адмін. бу дівлі (літ. А) пл. 87,0 кв.м, ганок до літ. А, скла ди (літ. О) пл. 370,2 кв. м, ворота №8, паркан №9 за адресою: Запорізька обл., Приморський рн, м. Приморськ, вул. Єчіна, буд. 9а. Дата торгів: 26.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №251463; 5. Комплекс будівель, заг. пл. 935,4 кв. м, за адресою: Запорізька обл., Розівський рн, смт Розівка, вул. Вокзальна, 42. Дата торгів: 27.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №251737.

Інші умови, визначені конкурсною комісією: ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням з можливістю передачі його в суборенду (за рішенням власника) без зміни цільового призначення, зап ропонованого переможцем конкурсу та визначеного в до говорі оренди врегулювання питання щодо користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт оренди (включаючи зе мельну ділянку під вхід до об'єкту оренди) протягом місяця після укладання договору оренди надання ескізного проекта об'єкта оренди (внутрішній та зовнішній вигляди) виконання внутрішніх і зовнішніх ремонтновідновлю вальних робіт та приведення до відповідного естетичного стану зовнішнього фасаду об'єкта оренди виконання необхідних поточних ремонтів внутрішніх та зовнішніх комунікацій забезпечення збереження орендованого майна додержання Правил благоустрою міста Дніпрорудне: ут римання в належному санітарному стані прилеглої терито рії та її благоустрій забезпечення дотримання протипожежних норм екс плуатації об'єкта дотримання санітарноекологічних норм експлуатації об'єкта створення робочих місць та безпечних і нешкідливих умов праці відшкодування витрат власника на утримання орендова ного нерухомого майна і наданих комунальних послуг забезпечення страхування орендованого майна протя гом місяця після укладання договору оренди надання письмових зобов'язань (пропозицій) щодо ви конання умов конкурсу основним критерієм визначення переможця є най більша орендна плата при обов'язковому забезпеченні ви конання зазначених умов конкурсу. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу учасники подають у конвертах з написом "На конкурс", за печатаних печаткою учасника конкурсу або скріплених осо бистим підписом фізичної особизаявника. Пропозиції не можуть бути гіршими, ніж початкові умови, запропоновані комісією. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, комісія не не се відповідальності за неправильне або передчасне від криття пропозиції. Довідки за телефонами: (06175) 61065; (06175) 63837.


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ (Початок на 19'ій стор.) z Кам'янсько'Дніпровський районний суд Запорізької області за адресою: 71304, Запорізька обл., м. Кам'янка)Дніп) ровська, вул. Щаслива, 93 викликає Чер) ниш Катерину Іванівну, Скакун Світлану Анатоліївну, яка діє за себе особисто та як законний представник неповнолітнього Скакун Андрія Валерійовича, 07.04.2005 р.н., останнє відоме місце проживання в Україні ) Запорізька обл., Кам'янсько)Дніп) ровський р)н, с. Водяне, вул. Дружби (ко) лишня назва ) Кірова), буд. 31, як відповіда) чів за позовом Ногань Зінаїди Володими) рівни про усунення перешкод прав власни) ка та визнання такими, що втратили право ко) ристування житловим приміщенням на 12 грудня 2017 року на 08 годину 05 хвилин. У ра) зі неявки відповідачів справа розглядатиметь) ся за їхньої відсутності. Суддя Васильченко В.В. z Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. (адреса суду: 72309, За) порізька обл., м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 04.12.2017 о 09:45 до Яневич Ганни Сер) гіївни (останнє відоме місце реєстрації: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Харківська, буд. 118) справа № 320/4179/17, суддя Горбачова Ю. В. 04.12.2017 о 09:30 до Міщенко Світлани Павлівни (останнє відоме місце реєстрації: 72301, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Свердлова, буд. 41, гурт.) справа № 320/3518/17, суддя Горбачова Ю. В. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголо) шення відповідач у справі вважається на) лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Михайлівський районний суд Запо' різької обл. (адреса суду: 72000, Запо) різька обл., смт Михайлівка, вул. Артезіансь)

ка, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова) ності, у судове засідання, яке відбудеться 04.12.2017 о 10:00 до Лупандіної Олени Ан) дріївни (останнє відоме місце реєстрації: 72011, Запорізька обл., Михайлівський р)н, с. Любимівка, вул. Леніна, буд. 133) справа № 321/1283/17, суддя Березніков О.В. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутнос) ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого) лошення відповідач у справі вважається на) лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Михайлівський районний суд повідом) ляє Спаського Юрія Олексійовича, останнє відоме місце проживання за адресою: Запо) різька область, м. Оріхів, вул. Героїв АТО, 29 про те що 06 грудня 2017 року о 10:00 відбу) деться слухання цивільної справи за позовом Спасського Віталія Юрійовича до Спасського Юрія Олексійовича про стягнення аліментів на утримання повнолітнього сина, який про) довжує навчання. З опублікуванням оголо) шення про виклик відповідач у вказаній спра) ві, Спасський Юрій Олексійович, вважається повідомленим про час та місце розгляду ци) вільної справи. У разі неявки справа підлягає розгляду за його відсутності. z Оріхівський районний суд Запорізь' кої області, що розташований за адресою: 70500, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викли) кає Кривченка Віталія Юрійовича, Каферу Діну Юріївну в якості відповідачів за позо) вом Пирікової Лідії Іванівни до Кривченка Віталія Юрійовича, Кафери Діни Юріївни про визнання договорів купівлі)продажу дійсними, в судове засідання на 13.12.2017 року о 09:00. У разі неявки в судове засі) дання справа буде розглянута за їхньої від) сутності за наявними у справах доказами. Суддя Щербань Л.С. z Пологівський районний суд Запо' різької обл. (адреса суду: 70600, Запо)

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12017080000000349, за фактом ДТП, передбаченого ч.2 ст.286 КК України. Обставини події: 25.11.2017, приблизно о 19)ій годині 45 хвилин, водій автомобіля "ЗАЗ)110307", реєстраційний номер АР3552ВМ, рухаючись по вул. І. Сікорського в м. Запоріжжя, на перехресті з вул. Авраменка скоїв наїзд на пішохода ) чоловіка, який перетинав проїжджу частину справа наліво по ходу руху автомобіля. В результаті ДТП пішохід загинув на місці пригоди. Прохання очевидців вищевказаної дорожньо)транспортної пригоди звернутися до СУ ГУНП у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 726 (будівля ГУВС обл.) або за телефоном: 239)24)70.

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

різька обл., м. Пологи, вул. Єдності, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 08.12.2017 о 09:00 до Пругло Ольги Сте) панівни (останнє відоме місце реєстрації: 70606, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Тургенєва, буд. 4) справа № 324/1500/17, суддя Іванченко М.В. 15.12.2017 о 08:30 до Вельчук Андрія Фе) доровича (останнє відоме місце реєстрації: 70651, Запорізька обл., Пологівський р)н, с. Кінські Роздори, вул. Жовтнева буд. 74) справа № 324/1496/17, суддя Іванченко М.В. 18.12.2017 о 08:30 до Шапран Віти Вікто) рівни (останнє відоме місце реєстрації: 70640, Запорізька обл.,Пологівський р)н, с.Тарасівка, вул.Леніна, буд. 147) справа № 324/1495/17, суддя Іванченко М.В. 08.12.2017 о 08:30 до Омесь Світлани Анатоліївни (останнє відоме місце реєстра) ції: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Цілинна, буд. 6) справа № 324/1512/17, суддя Іванченко М.В. 15.12.2017 о 11:00 до Бровко Вадима Анатолійовича (останнє відоме місце реєс) трації: 70623, Запорізька обл., Пологівсь) кий р)н, с. Балочки, ) справа № 324/1106/17, суддя Каретник Ю.М. 15.12.2017 о 09:30 до Кузнєцової Олени Михайлівни (останнє відоме місце реєс) трації: 70605, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Жовтнева, буд. 34, кв. 35) справа № 324/868/17, суддя Іванченко М.В. 15.12.2017 о 09:00 до Бакута Івана Івано) вича (останнє відоме місце реєстрації: 70633, Запорізька обл., Пологівський р)н, с. Вербове, вул. Червоної Зірки, буд. 3) спра) ва № 324/1491/17, суддя Іванченко М.В. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголо) шення відповідач у справі вважається на) лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Надточиєва Юлія Сергіївна, місце реєс) трації якої: Запорізька область, Пологівсь) кий район, с Шевченка, вул. Іжикова, 69, викликається у судове засідання до Поло' гівського районного суду Запорізької

Адмінколегією Запорізького обласного територіального відділення АКУ прийнято рішення від 21.09.2017 №25)рш у справі №02/20)17 про визнання дій ТОВ "Інститут ефективних технологій" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції України у вигляді неподання інформації територіальному відділенню у встановлений головою територіального відділення строк та накладено на ТОВ "Інститут ефективних технологій" (69041, м. Запоріжжя, вул. С. Синенка, буд. 65, кв. 55, код за ЄДРПОУ 32780095) штраф у розмірі 41300 грн.

21

області як відповідач у цивільній справі № 324/1413/17 за позовом ПАТ КБ "Приват) Банк" до Надточиєвої Юлії Сергіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 11 грудня 2017 року о 8:15 (резервна дата 19 грудня 2017 року о 8:15) у приміщенні Пологівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Єдності. 28. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за її відсутності за наявними доказами з вине) сенням заочного рішення в порядку ст. 169 УПК України. Суддя Кацаренко І.О. z Кавун Віталій Анатолійович, місце реєс) трації якого: Запорізька область, місто По) логи, вул. Кобзаря (колишня назва Арте) ма), 79 викликається у судове засідання до Пологівського районного суду Запо' різької області як відповідач у цивільній справі № 324/1545/17 за позовом Кавун Ві) ти Вікторівни до Кавуна Віталія Анатолі) йовича про розірвання шлюбу, яке відбу) деться 4 грудня 2017 року о 8:15 (резервна дата 11 грудня 2017 року о 8:15) у примі) щенні Пологівського районного суду за ад) ресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Єдності, 28. У разі неявки відповідача спра) ва розглядатиметься за його відсутності за наявними доказами з винесенням заочного рішення відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК Ук) раїни. Суддя Кацаренко І.О. z Якимівський районний суд Запо' різької області повідомляє Бондарєва Ва) лерія Михайловича про те, що в провад) женні Якимівського районного суду Запо) різької області знаходиться цивільна спра) ва № 2/330/740/2017 за позовом Коваль Сергія Валентиновича до Бондарєва Вале) рія Миколайовича, третя особа: Коваль Олена Михайлівна про визнання особи та) кою, що втратила право користування жит) ловим приміщенням. Суд викликає Бонда) рєва Валерія Михайловича як відповідача у відкрите судове засідання зазначеної спра) ви, яке призначене на 06.12.2017 року о 09:00 у приміщенні Якимівського районно) го суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 25 смт Якимівка Запорізької області. Суддя Гусарова В.В. Явка до суду є обов'язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Адмінколегією Запорізького обласного територіаль) ного відділення АКУ прийнято рішення від 21.09.2017 №24)рш у справі №02/19)17 про визнання дій ТОВ "Інститут ефективних технологій)Сателіт" порушен) ням законодавства про захист економічної конкуренції України у вигляді неподання інформації територіаль) ному відділенню у встановлений головою територі) ального відділення строк та накладено на ТОВ "Інсти) тут ефективних технологій)Сателіт" (69041, м. Запо) ріжжя, вул. С. Синенка, буд. 65, кв. 55, код за ЄДРПОУ 40285214) штраф у розмірі 28900 грн.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 4)к. кв., 110 м2, 2/5, р)н вул. Миру. Т.: 068)188)57)11 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 050)564)26)30 9 Холод, мороз, печі, пральн. маш. б/к у Німеччині. Т.: 068)365)75)69 9 Скло лобове на Москвич 412, 100 грн. Т.: 066)928)10)53 9 Лапки сапожна, двостороння. Т.: 066)928)10)53 КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будь) якому стані або на запчастини. Т.: 099)717)10)87, 701)22)54 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будь)якому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 099)772)00)50, 063)309)41)56, 098)177)60)50

9 Нероб. холод., пральн. маш. Т.: 220)17)43, 050)237)05)35 ЗНІМУ 9 Квартиру. Т.: 067)853)16)43 ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно непра)

цюючій пенсіонерці за допомогу по до) му. Т.: 063)503)83)80 РОБОТА 9 Перспективна робота педагогам в офісі. Т.: 063)653)82)29 9 Потрібен співробітник для адмініс) тративно)кадрової роботи в офісі. Т.: 068)672)79)82 9 Газета "Запорізька правда" зап' рошує до співпраці активних та ці' леспрямованих рекламних агентів, які завжди досягають поставлених завдань і цілей. Детальніше за теле' фоном: (061) 787'54'21

ПОСЛУГИ 9 Пам'ятники. Т.: 097)504)74)63 9 Пиляю дерева. Т.: 097)268)95)60 9 Рем. ТВ, терміново. Т.: 220)18)84, 095)040)51)02, 097)318)08)46 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12 мес. Т.: 270)50)40, 271)67)50, 270)42)34 9 Рем. холод., пральн. маш. Т.: 220)17)43, 097)167)47)79 9 Вікна, відкоси. Т.: 707)50)26, 067)967)09)40, 063)949)65)67

9 Балкони під ключ. Т.: 707)50)26, 067)967)09)40, 063)949)65)67 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 701)67)30 9 Ант. супутникові, установка, рем. Т.: 220)76)16 9 Ант. супунт., рем., встановлення. Т.: 220)33)17 9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 220)28)55, 066)710)24)50 9 Електрик. Усі види послуг. Ава) рійно)цілодобово. Т.: 099)626)49)86, 096)635)30)55

9 Антени супутн., прошивка, Т2. Т.: 050)421)06)22 9 Ант. супутн., рем, встановлення. Т.: 270)81)90 РІЗНЕ 9 Шукаю свідків ДТП, яка сталася 21.11.2017 року о 17:20 на вул. Пере) моги, 87 в районі Вознесенівського ринку. Т.: 050)48)451)47 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачену трудову книжку на ім'я Супрунова Максима Петровича 9 Втрачений договір купівлі)продажу нерухомості № 471, зареєстрований на

Запорізькій будівельній товарній біржі 14.08.1996 р. на квартиру за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 7, кв. 75, власник Котенко Олена Яківна 9 Втрачене пенсійне посвідчення "Ве) теран праці", видане УПСЗН Запорізь) кої міської ради по Заводському району за № 891445 на ім'я Зеленіної А.Д. 9 Втрачену залікову книжку № 03144090, видану ЗНТУ на ім'я Скуба Владислав Сергійович 9 Втрачене свідоцтво про право влас) ності № 231 від 19.06.13, Новікова Л.П. і Новіков М.Д. 9 Втрачений атестат про повну се) редню освіту на Чайка Дмитро Євгено) вич, серія АР № 36225175 від 25 червня 2009 р. 9 Втрачений договір купівлі)продажу квартири № 78 в будинку № 85 по вул. Перемоги в м. Запоріжжя, посвідчений Швецовою О.С., приватним нотаріусом ЗМНО 25.05.2015 року за реєстровим № 843 та технічний паспорт 9 Втрачений державний акт на право власності на землю кад. номер 2322187900:01:005:0004, виданий на ім'я Черкун Ольга Сергіївна, держ. акт № 011026000609 від 31.03.2010 року, серія ЯЖ 894295 ОСК "Будівельник)7", діл. № 5.


22

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

духовна скарбниця

z СТАЛОСЯ

Католицьке Різдво визнали офіційно святом Верховна Рада підтримала за конопроект про введення вихід ного дня на католицьке Різдво. Тепер 25 грудня буде вихідним. За законопроект проголосували 238 депутатів. Згідно з ним бу дуть внесені зміни до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів. Єпископ ХарківськоЗапорізької діє цезії Римокатолицької церкви в Укра їні Ян Собіло так коментує цю подію: "У день спомину Матері Божої Ос тробрамської Верховна Рада Укра їни прийняла дуже важливе рішення! Визнання 25 грудня святковим днем це, передусім, величезний крок до єдності християн України і світу. І йдеться не лише про католиків і про тестантів. Тому що серед 16 правос лавних патріархій 12 святкують Різ дво 25 грудня за Григоріанським ка лендарем. Цікава річ, що святкувати 7 січня поки що залишаються ті цер кви, які мають залежність від Мос кви. Про це нагадали навіть укра їнські депутати під час ранкового обговорення в парламенті. Вже цього року матимемо у неділю і понеділок святкові різдвяні дні. Коли кожен може прийти до храму на Пас тирку, і грекокатолики, і протестан ти, і православні, адже маємо єдино го Господа, і можемо молитися всі разом. Вночі кожен може подивитись трансляцію Святої Меси у Ватикані. Наступного дня стежити за благосло

венням від Папи Франциска для "Міс та і Світу" з площі Святого Петра, і ма ти законний святковий день! Тож, це велика справа, коли ра зом зі світовим християнством ми всі зможемо святкувати День На родження нашого Бога. І я дуже ра дий, що разом із цим рішенням Верховної Ради ми маємо початок великої справи в Україні! Я сьогодні уважно слідкував за об говоренням у Верховній Раді, це дуже пізнавально, і бачу, що Гос подь може через депутатів і політи ків зробити важливу справу для об'єднання християн, і деякі рішен ня наших депутатів, як сьогодніш нє, є більш світлими і Богонатхнен ними, ніж думки певних релігійних діячів, які принципово не хотіли ро бити 25 грудня святковим днем. Але наш народ є дуже мудрим! І також за реакцією людей, навіть ще до прийняття цього рішення, ми по бачили, що український народ, і особливо християни, дуже очікують цієї єдності. І тому так важливо те, що відбулось сьогодні у Верховній Раді України, це дія Духу Святого,

яка наближає нас до повної єдності. Вдячний Богові, який діє через на ших політиків, депутатів. Хочу вис ловити подяку всім, хто вірив у те, що сьогодні сталось, всім, хто мо лився, і всім, хто сьогодні радіє ра зом з католиками і протестантами. Я дякую за велику активність про тестантам! І дуже радію, що ми приймаємо багато вітань і від на ших братів грекокатоликів, і від православних, і ще раз підкрес люю, що це вже сьогодні є доброю новиною для всіх, хто живе і за Гри горіанським, і за Юліанським ка лендарем. Не так давно наші журналісти ро били опитування і з'ясували, що все більше людей починають відзначати Різдво 25 грудня. Знаю, що у Запо ріжжі і всій Україні дуже багато лю дей приходить на святкування до римокатолицьких храмів 25 грудня. І православні, і грекокатолики в Ук раїні все частіше говорять, що почи нають ментально святкувати 25 грудня, солідарно з християнами за межами України, особливо всі ті, хто має родичів, знайомих, друзів у За хідній Європі або Америці. Діти і батьки, які живуть у різних кра їнах, хочуть об'єднуватись у святку ванні. Численні групи українців сту денти, заробітчани в країнах Західної Європи вже ментально перебувають у цій культурі і живуть повноцінно за Григоріанським календарем і шкоду ють, що провід Української держави і деяких церков не може зважитись на зміни. Тепер це нарешті починає від буватись! Богу подяка за це!"

z ЗАПОРІЖЖЯ ХРИСТИЯНСЬКЕ Тепле Різдво відбудеться у Запоріжжі Ініціативи громади підтримали помісні церкви Олена ГУЛА Духовна Рада християнських церков Запорізької області, яка була присвя чена підготовці святкування Різдва Христового, ухвалила рішення про проведення релігійними громадами разом з Департаментом культури, ту ризму, нацiональностей та релiгiй За порiзької ОДА Запорізького обласно го новорічноріздвяного фестивалю з 19 грудня 2017 р. по 7 січня 2018 р. Запоріжців та гостей міста очікують цікава святкова програма, духовні бе сіди та чаювання разом з єпископами, пасторами та священиками різних конфесій. ТЕТЯНА ЯРМОХІНА, модератор між$ конфесійних зустрічей: Цього року вперше в історії України християни західного обряду святкувати муть Різдво у вихідний день 25 грудня. Традиційно вихідним залишається Різдво за східним календарем 7 січня. Ми радо вітаємо дане рішення Верховної Ради, яке, сподіваємося, об'єднає громаду. Та кож є важливим, що у 2017 році запоріжці християни різних церков долучилися до миротворення. Ми провели спільні за ходи: кількатисячний Міжконфесійний Великодній марш, разом прибирали міс то, продовжуємо проводити Молитовний майданчик щонеділі на Майдані Героїв бі ля Запорізької ОДА. До речі, 7 січня 2018 року звершиться вже двохсота молитва за нашу державу, яку християни Запоріж жя тримають з моменту анексії Криму та бойових дій на Донбасі. Ми запрошуємо усіх небайдужих до спільної молитви 7 січня о 18.00 на Майдані Героїв.

z СЕРДЕЧНО

Людям "золотого віку" подарували "Квітучу осінь" Валерія ЮСТИНЮК

У залі, де зазвичай мо ляться прихожани цер кви протестантського спрямування "Христос є відповідь" у Запоріжжі, нині було вельми багато людно. Тут зібралось чи мало дорослих і дітей, але не для проведення традиційних релігійних дійств. Сьогодні тут ша нували запоріжців "золо того віку" сивочолих ве теранів, яких дуже пова жають, незважаючи на їхню прихильність до тієї чи іншої релігійної спіль ноти та певні релігійні уподобання. Одним із найважливіших напрямків соціального слу жіння у нашій церкві ми вбачаємо турботу про лю дей похилого віку, розпо вів пастор церкви "Христос є відповідь" Андрій Лисен ко. У цьому напрямку ми ведемо величезну роботу опікуємося тими, хто пот ребує сторонньої допомо ги, підтримуємо тих, до ко го не доходять державні со ціальні служби. Але окрім

того, намагаємося огорну ти наших стареньких теп лом своїх сердець. Прагне мо поділитися тією лю бов'ю, якою наділив нас Господь. Тому щороку про водимо для них у нашій церкві свято "Квітуча осінь". Вийшовши на заслуже ний відпочинок, люди випа дають із звичного для себе життя, обмежують свої кон такти, замикаються у чо тирьох стінах. Ми ж прагне мо подарувати їм свято спілкування і свою любов, пояснює керівник жіночого служіння церкви "Христос є відповідь" дружина пастора Андрія пані Ольга Лисенко. Тому на таке свято всі на ші прихожани запрошують до нас своїх стареньких су сідів, родичів, знайомих, без огляду на їхню релігійну приналежність. Спільними зусиллями прихожани церкви підготу вали для дорогих гостей прекрасну концертну прог раму. Її відкрив вокальний ансамбль церкви виконан ням гімнів на славу Божу. Гості заходу повставали зі своїх місць і дружно підспі вували виконавцям. Кон

церт продовжили сестра Валентина Вербицька із по пулярною піснею "У приро ди немає поганої погоди" із кінофільму "Службовий ро ман" і сестра Ірина Поно маренко піснею із реперту ару Алли Пугачової "Осіннє листя". Дітлахи із недільної школи, що діє при церкві, подарували учасникам за ходу свої вірші і танці, а представники молодіжного служіння підготували справжню мінівиставу ак туального тематичного спрямування "Материнське серце" про те, що любов і молитва матері з Божою допомогою творять дива. А

також виконали пісню Сосо Павліашвілі "Помолимось за батьків". В рамках заходу гості поспілкувалися із паралім пійським чемпіоном з нас тільного тенісу, вірним цер кви "Христос є відповідь" Максимом Ніколенком і го ловним реактором газети "Запорізька правда" Ната лею Зворигіною, яка хоч і не є послідовницею даного християнського спрямуван ня, втім з повагою і розу мінням ставиться до відпо відного вибору віруючих людей і щиро підтримує добрі справи всіх релігійних спільнот.

За доброю традицією по завершенні концертної програми пастор Андрій провів молитву подяки і молитву зцілення та запро сив всіх учасників заходу до святкового столу. У су сідньому залі всіх приго щали різноманітними сма коликами та розважали іг рами, конкурсами і віктори нами. Кожний отримав по дарунок на згадку про цей чудовий вечір. Мені дуже приємно опи нитися у такій теплій і по родинному дружній атмос фері, не стримує пози тивних емоцій учасниця за ходу, яка представилася Іриною Петрівною. Мені вже 78 років. Я все своє життя працювала. Було скрутно. Але тепер нам, пенсіонерам, не легше. Ледве виживаю на свою мі зерну пенсію. Які в мене ра дощі життя? Коли завітають у гості діти чи онуки. Але це так рідко буває. Тут, на свя ті, я відчула, що про мене піклуються, що у мене є друзі і рідні люди. Дякую за таку радість!


духовна скарбниця

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

23

z ВОЛОНТЕРСЬКІ СПРАВИ

Запорізький Молитовний майдан підтримує воїнівзахисників України Щонеділі за будьякої погоди молитва Господу Ісусу Христу за мир, злагоду та порозуміння в Україні збирає на Майдані Героїв у Запоріжжі сотні людей Тетяна ЯРМОХІНА

Перша молитва відбулася в су боту, 15 березня 2014 року, на передодні "референдуму в Кри му". З того часу кожну неділю з 18:00 до 19:00 і під палючим сонцем, і в дощ, і у заметіль Запоріжжя молиться на Майдані Героїв біля будинку облради. 7 січня 2018 року відбудеться ювілейна 200та молитва. Хоча основна наша мета це мо литва, як сказано в Святому Письмі (Біблії) 2 Хронік 7:14 "І впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім'я Моє, і помоляться і будуть шукати Ім'я Мого і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прошу їхній гріх, та й вилікую їх ній Край", однак Молитовний майдан здійснив також і чимало добрих справ. За благодійні кошти, зібрані на майдані за пе ріод з березня 2014 р. по гру день 2017 р., та за коштипо

жертвування від прочан різних християнських конфесій і дено мінацій учасниками Молитовно го майдану зроблено багато. Так, у 2014 році це споряд ження воїнів на суму понад 12 ти сяч гривень, доплата за теплові зори та кровоспинні засоби. Доп лата на облаштування, закупів лю обладнання, ремонт Запо різького військового госпіталю. Було придбано гласперленовий стерилізатор, три прасувальних преси, голкознищувачі, бактери цидні лампи, сепаратори для крові на суму понад 35 тисяч гри вень. На блокпости були розвезені "буржуйки". Плідно працювали з майданом волонтери Олена Волкова, Діана Бабова, Надія Мороз, Наталія Овчаренко, які на передову для 93ї бригади, 72ї бригади, 8го батальйону 24ї бригади, батальйону "Скіф", 55ї бригади, 56ї бригади військової частини 1890 від правляли і смаколики, і одяг, і

ліки для солдат, пили для заго тівлі дров, інше устаткування і навіть…отруту для мишей на су му понад 30 тисяч гривень. За допомогою Молитовного май дану на передову їздять капелани Міжконфесійного батальйону ка пеланів: Юрій Федоренко, Стас

Ляхович, Василь Меньшенін, Во лодимир Даценко, Костянтин Ярін, сума допомоги на паливо та дарунки для солдат, передані че рез капеланів, склала понад 20 тисяч гривень. У серпні та вересні 2015 року Молитовний майдан зібрав до помогу на сухі пайки для 80 бій ців Об'єднаного загону Запо різької міліції для відправки їх під Маріуполь на суму понад 10 ти сяч гривень. У період з червня 2015 року по липень 2016 року за кошти, зібра ні на Молитовному майдані, понад 40 тисяч гривень, прочани христи янських церков безкоштовно готу вали обіди для бійців, що проходи ли лікування в Запорізькій облас ній лікарні. А також прочани Молитовного майдану беруть активну участь у Дні милосердя, надають адрес ну допомогу на лікування бій ців… Майдан молиться і творить доб ро: … "А роблячи добре, не знема гаймо, бо часу свого пожнемо, ко ли не ослабнемо" (Біблія, до Га латів 6:9).

z ТВОРЧІСТЬ БЕЗ КОРДОНІВ

У Запоріжжі відкрилася нова каплиця УГКЦ 21 листопада у Запоріж жі відбулося освячення нової церкви каплиці Св. Володимира Велико го Української грекока толицької церкви. Нова каплиця знаходиться на пр. Металургів, у парку за ПК ЗАлК. У майбутньому тут планується звести ве ликий храм УГКЦ. Освячення каплиці прове ли в день св. Архангела Ми

z ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ!

хаїла, адже запорізька пара фія носить ім'я цього свято го. Урочисту літургію очолив екзарх Донецький Українсь кої грекокатолицької цер кви владика Степан, йому співслужили єпископ Хар ківськоЗапорізької дієцезії римокатолицької церкви Ян Собіло та священики УГКЦ. Також на літургії були присутні представники чер нечих орденів та різних кон фесій.

Настоятель Запорізької парафії Архангела Божого Михаїла Української греко католицької церкви отець Андрій Бухвак окропив свя тою водою усю каплицю ззовні. Як розповіли місцеві меш канці, відтепер весь цей промисловий район індус тріального міста Запоріжжя отримає духовну підтримку, а парк надійне впорядку вання.

Про загиблих героїв шепотітимуть троянди Олена САРБАШ

Благочинний Меліто польського районного благочиння ігумен Ма карій (Шадрін) разом з викладачами, батьками та учнями недільної школи "Виноград" при храмі на честь ікони Ка занської Пресвятої Бо городиці Української православної церкви в с. Костянтинівка взяв участь у висадці декора

тивних дерев на лінії оборони "Вотан" в с. Мордвинівка Меліто польського району. Долучитися до цієї акції священика та його парафі ян запросив отаман Мелі топольського районного курінного полку Олександр Литвин. У заході також взя ли участь керівники куре нів і старші козачата Мор двинівської і ДанилоІва нівської шкіл.

Парафіянин і садівник Олександр Гаркуша надав для висадки декоративні дерева і троянди. Попра цювали всі добре дорослі копали лунки для дерев, ді ти поливали і тримали стовбури під час висадки. На лінії оборони "Вотан" відтепер роститимуть де коративні дерева в пам'ять про загиблих во їнів, які захищали нашу Віт чизну.


24

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

тема номера: на іншому боці війни

z КОБЗАР НА ПЕРЕДОВІЙ

З бандурою напереваги Тарас Гривул, військо вий кобзар, історик за освітою, в свої 38 років кандидат історичних на ук. Кандидатську захис тив за фахом "військова історія", тема "Військо вополітична діяльність ОУН у 19391941 рр.". За мобілізацією 2014го потрапив у військо. Службу ніс чесно, від куль не ховався. Разом із своєю бандурою підні мав бойовий дух захис ників України. У мирний час я працю вав викладачем гумані тарного профілю у Львівському університеті ветеринарної медицини. Брав активну участь в громадському русі. Бага то років я належу до органі зації українських скаутів "Пласт". Також був учас ником студентського братства, Національної спілки кобзарів. Моя сім'я завжди була му зичною. Я відвідував дитя чий хор і студію з акорде ону. Знав, звичайно, і про бандуру, і трохи про її ле гендарність. Але шлях до кобзарства почався для ме не в 4му класі, коли до нас прийшла перша викладачка з бандури з агітаційним ві зитом. Завдяки моїм пер шим викладачам з львівсь кого центру "Погулянка" та музичної школи цей інстру мент і став для мене моїм музичним супутником на все життя. Суть їх педаго гічних здобутків у чому? То ді в музичних школах або студіях головний упор в навчанні робився в першу чергу на інструментальну техніку, академічне вико нання. А спів, який був ко лись основою кобзарства, викладався окремо. Крім того, в шкільних ансамблях бандуристів діти, як прави ло, вивчають тільки свою музичну партію. Але не мо жуть з нею виступити, нап риклад, самостійно, із власною концертною прог рамою. В результаті вини кає образлива ситуація: ді ти вчаться грати на важко му інструменті, але не мо жуть похвалитися своїми досягненнями. Після закін чення школи бандура хова ється за шафу. Мої вчителі за часів почат ку національного відрод ження 1990х погоджували ся разом із своїми вихован цями брати участь у висту пах до Дня Шевченка, Дня

матері, заходах, присвяче них Січовим Стрільцям. Всетаки фабрична банду ра не надто легкий інстру мент, транспортне сполу чення, костюми ... Але вони не тільки витрачали час і супроводжували учнів, а й виступали самі теж. Зна єте, таке трепетне і відпові дальне ставлення до висту пів, як у моїх вчителів, і було прикладом відповідальнос ті перед вищими обов'язка ми. Зміцнився я в розумінні ролі кобзарства після зна йомства з кобзарем Богда ном Жеплинським. Він нав чався ще у представників старого кобзарського цеху у Львові. Він вчив мене і мо го брата, який теж грав на бандурі, основним принци пам ставлення до інстру мента, до виступів, до своєї поведінки як кобзаря. Від нього я почув про таємну кобзарську мову і про "Ус тинські книги" правила кобзарів. Крім того, посту пово, з кожним виступом я став усвідомлювати силу тексту, а не тільки техніч ність виступу. У підсумку опинився в рядах "Наці ональної спілки кобзарів". Пізніше були виступи на ву лицях і в залах, перед до рослими і дітьми ... 15 серпня 2014 р. був мобілізований. Коли по вістка прийшла, я банду ру спершу не брав з со бою всетаки побоював ся за стан інструмента. Життя в бліндажі через во логість і буржуйки для бан дури і струн небезпечне на віть більше, ніж осколки і кулі. Але навесні 2015го вже зрозумів, що не зможу більше обходитися без та кої значної частини свого життя. І бандуру доправили мені на волонтерському транспорті.

З появою бандури я не став військовослужбовцем бандуристом, з кобзарсь кими конкретними зо бов'язаннями. І взагалі я виступаю сам ініціатором такого "дозвілля" у вільну хвилину. Але і особисто ме ні стало легше для душев ної рівноваги, і друзям після такого сеансу "психотера пії" веселіше. Розумієте, народні істо ричні пісні розповідають про війни і битви, про честь і про походи, про мету і про смерть. Все це дуже спів звучно з нинішньою ситу ацією, в якій опинилися військовослужбовці труд нощі, вороги, смерть поб ратима, який щойно був поруч. Виходить такий дуже чуттєвий зв'язок поколінь "ми нащадки славних ді дів". І це значить, що ми дійсно захищаємо свою землю. І що немає нічого страшного адже така си туація зустрічалася і 100, і 500 років тому. І наші пред ки, які жили тоді, нас розу міють навіть краще, ніж на ші сучасники тепер в мир них містах. А взагаліто в піснях нам залишили хороші поради для багатьох життєвих си туацій ... Крім змістовного наванта ження, власне, участь в процесі співу виконує роль такої своєрідної медитації, настроювання. І не важли во, що розуміння "пісні пе ред боєм" було характерно для воїнів минулого. І зараз воно не втратило свого значення. Хоча зараз прог рама візитів (дуже рідкіс них, до речі) співаків більше зорієнтована на розвагу, підтримку, поліпшення нас трою. Цього не достатньо. Дійсно, я не один раз відчу вав позитивний результат кобзарювання серед воїнів.

Просто можливість засто сування таких "ліків" визна чається сприятливими можливостями. Але в цій сфері важко виміряти ре зультат числовими показ никами. У питаннях, пов'язаних з кобзарством і просто спі вом, є ще один аспект іде ологічний. Людина без му зики не може жити. Зна чить, музика буде, але чу жа. Можливо, музика, те матика і виконавці ворога. І тоді вибудовується логіч ний ряд: значить, ми схожі, ми однакові, ми повинні бу ти разом "братніми народа ми" ... Тобто ми те, що ми співаємо! Про романтику і містич ні історії. Мене в деяких підрозділах, куди я приїж джав для невеликого висту пу, солдати перед висту пом спочатку сприймали як снайпера. Справа в тому, що інструмент сам вели кий, чохол для бандури чорного кольору. Тут приїж джає якийсь представник ззовні з дивним чохольчи ком. Висновок у солдатів однозначний якийсь спе цифічний снайпер або, на худий кінець, представник підрозділу РЕБ (радіоелек тронної боротьби). Відпо відно, зверталися з пропо зиціями "попрацювати" з надто безтурботним воро гом або "послухати" їхні пе реговори. Ще один випадок був, ко ли при мінусовій темпера турі переїжджали на нове місце, чи не встигали при готувати нові бліндажі, і до велося ночувати в гранич ній тісноті при 0 градусів. Ледве вистачало місця для людей, всі речі були на мо розі. Для будьякого інстру мента така ситуація небез печна. Тому довелося бан дуру ховати в спальник і спати в обнімку, зігріваючи своїм теплом. Дуже роман тично! І таке ставлення до інструмента взагаліто ха рактерно в кобзарстві, ад же бандура це супутниця життя. Але посправжньому міс тична ситуація трапилася зі мною не в нашому баталь йоні. Одного разу я заїхав до підрозділу, де служать

знайомі. Було це досить да леко від передової, в базо вому таборі. Увечері ми зіб ралися біля вогнища з піс нями така собі "ватра". Звичайно, в кожному ко лективі на пам'ять прихо дять абсолютно різні пісні, з різним настроєм. Народні, авторські, популярні... Очевидно, це залежить від відчуття настрою людей, які зібралися тебе слухати. Але одним із способів допомог ти людям "включитися" є замовлення кожним улюб леної пісні або декількох, які воїн зможе підспівувати. Так ось, в тій групі настрій був дуже позитивний, доб розичливий. І в ході такої "ватри" я відчув прямотаки фізичне небажання співати своєрідне замовлення од ного молодого кулеметни ка. Ніби як відчуття, що не той настрій у нього, даром він витрачає час. Навіть сказав між іншим щось на кшталт "тобі зараз потрібні інші мелодії", але сам теж не зважив на такі слова. Ви їхавши, я дізнався через де який час, що цей хлопець через три дні загинув в бою. І аж тоді я зрозумів, чому мені так хотілося після його пісень "перемкнути" на історичну тематику, на трагічну. Важке було відчут тя, з таким явищем я зіт кнувся вперше. Не знаю, може і передчуття, а може і збіг. Щодо планів на майбут нє їх безліч. Поперше, я не завершив підготовку на укової монографії з історії. Подруге, триває навчаль ний рік, значить, треба по силено готуватися до лек цій! У музичному напрямку назріла необхідність запи сати деякі твори. Причому тематика військової пісні зараз особливо актуалізу валася. Також мені вже на віть були перші дзвінки з політичних структур на міс цеві вибори в обласну ра ду. Але це менш важливо. А ще я впевнений, що надов го з цими областями не прощаюся з висоти свого досвіду проводитиму во лонтерську діяльність. Тож планів на цілий рік виста чить. Записав Олег ЛОКТЄВ


тема номера: на іншому боці війни

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

25

z ВСТУПАЮТЬ ЛІТАВРИ Олег КАРІК, фото автора

В будьякій армії світу в мирний, і особливо у во єнний час найголовніше високий бойовий дух солдата. Задля цього мо білізуються всі творчі си ли нації. Особлива місія у цій царині у війсь кових оркестрів. Про значимість таких твор чих колективів сьогодні, про їхній репертуар, про війну і мир нам розповів військовий диригент, на чальник оркестру 55ої Запорізької артилерій ської бригади майор Іван Солошенко. Іване Петровичу, яка роль військового оркес тру в нинішніх реаліях? Взагалі, військовий ор кестр це така структура, що необхідна як в мирний, так і у воєнний час. Укріп лення воїнського духу важ ливо забезпечити як в роз ташуванні частини на ши куванні, зборах, врученні нагород, так і на бойових позиціях дислокації наших військ. В принципі функції одні і ті ж, за винятком того, що у воєнний час збільшу ється кількість поховань, на жаль. Та й репертуар через сьогоднішню ситуацію в країні нам довелося істотно змінити. Якщо до сьогод нішніх трагічних подій ми грали різнопланові твори різних авторів, незалежно від політики держав, грома дянами яких вони є, то сьо годні ми відмовилися від виконання пісень і маршів радянської і, тим більше, російської тематики. При цьому цензури практично немає, але на сьогоднішній день пріоритети в суспіль стві підказують нам, музи кантам, що краще грати в даній ситуації, а від вико нання яких творів потрібно відмовитися. Тому що бува ли в нашій практиці такі ви падки, коли ми починали грати мелодії радянської епохи, а деяким людям це категорично не подобало ся. Причому як військовим, так і цивільним. А працю ємо ми і для цивільних, то му що є єдиним оркестром Міністерства оборони на території Запорізької об ласті. Тож наш оркестр ба жаний гість на міських святкуваннях, вшануванні працівників на підприємс твах тощо. Відповідно і ре пертуар ми підбираємо в залежності від специфіки майбутнього виступу. Наше завдання полягає в тому, щоб вселити надію у світле майбутнє наших громадян. Є музика, яка веде за со бою, є заспокійлива музи

ВОЮВАТИ – ТАК З МУЗИКОЮ

військовій формі. Аншлаги концертам забезпечували як військові, так і цивільне місцеве населення. Най частіше просять на біс ви конати "Гімн України", іноді "Смуглянку". Оскільки диск з нашою програмою поки у виробництві, солдати не рідко записують концерти на диктофони, потім пе реслуховують. Ви здобули свою осві ту в Москві, столиці дер жави, з якою ми зараз по різні боки. Як Ви як творча людина пережи ваєте це перетворення?

А. Артемíєв прапорщик, старшина оркестру

ка, а є така, яка дає надію людям, надихає, спонукає мислити. І від нас, музикан тів, залежить, як ми зможе мо донести потрібну інфор мацію до слухача. Те, що військовий оркестр важ ливий підрозділ у воєнний час, доводять наші неодно разові візити до лінії фрон ту. Воїни з величезним не терпінням чекають нашого приїзду і з задоволенням слухають наші виступи. Всупереч деяким суджен ням, що нібито ми пороху не нюхали, а вони кожен день під кулями, ми є одне ціле з нашими бійцями. Тим більше, живемо ми з ними в однакових умовах, в тих же наметах, харчуємося тією ж їжею, користуємося тими ж санвузлами, що і вони. Як що говорити про наш "рай дер" (перелік вимог, в тому числі і побутових, які вису вають артисти організато рам своїх виступів авт.), то він складається з одного пункту: наявність електро мережі із 220 вольт. Оркестрова служба на багато відрізняється від служби простого солда та? Оркестр, яким він є за раз, існує з січня 2015 року. У розпал військових дій ке рівництво Збройних сил, зрозумівши необхідність в нас, видало указ про від новлення оркестру, затвер дивши штат на 21го ор кестранта. І в терміновому порядку ми взялися за створення колективу. Ос кільки ідею поїздок на пере дову я виношував давно, то як тільки колектив зібрався і репертуар сформувався, тут же звернувся до коман дира частини з проханням відрядити нас в зону АТО. Командир схвалив. І отри мавши згоду від Міністерс тва оборони, ми вирушили на "гастролі". Приїхавши на передову, нас зустріли хлопці, з якими ми ще кіль

Дует Діана Крутько та Максим Чайка

ка місяців тому жили в одній казармі. Радість від зустрічі була непідробна, так як солдати знали, що оркестр є, але дуже давно його не чули. Чого гріха таїти, існує думка як серед військових, так і серед цивільних, що військові музиканти це не роби, які в армії нічого не роблять. Але для того, щоб підготувати один твір, щоб музика звучала злагодже но, всьому оркестру потріб но витратити не один день репетицій. У нашого під розділу специфічні завдан ня і, крім загальних репети цій, кожен музикант пови нен займатися на своєму інструменті не менше трьох годин на день. Свої виступи ми починаємо з "візитівки оркестру" це якесь попурі з шести різнопланових тво рів (фанфари, марш, вальс, танго, диксиленд і знову фанфари). Єдине, на що у нас табу, це "гімн Росії". Ще директор Департамен ту культури і туризму Запо різької облдержадміністра ції Владислав Мороко забо ронив нам виконувати "Прощання слов'янки", хоча багато хто слухав цей твір із задоволенням. І так озбро ївшись інструментами, но тами і сухим пайком, ми ви рушаємо у відрядження в один з секторів. Тут нас зустрічають провідники і доставляють до місцевості, де концерт безпечно про водити. Орієнтування на цій самій місцевості вже наша турбота. За узгодженням з командуванням даної час тини сцени доводилося ос воювати різні: це і занедба ні шахти, свинарники, і просто в лісі на галявині, всюди, куди можна дотяг нути електрику для мікро фона, щоб підсилити вока ліста, оскільки духові інс трументи здатні "заглуши ти" найгучнішого виконав ця. Останнє таке турне ми дали п'ять концертів за три дні у польових умовах. А це

неможливо без морально фізичної підготовки військового музиканта. Це розуміли і налаштовували ся на все. Адже оркестр єдиний організм, якщо хтось із нього випадає, він не зазвучить. На сьогод нішній день лише 4 людини з колективу живуть в казар мі, підтримують розпоря док дня, інші працюють над собою самостійно. Най старшому з нас 60, а най молодшому 19 років. Є в нашому колективі і одна дівчинавиконавець Діана Крутько, яку солдати охрес тили "Талісманом оркес тру". Вона не приймає ні яких поблажок. Коли наші хлопці намагаються зроби ти її побут більш привіле йованим, вона тільки обра жається. Всі тяготи і зли годні служби на рівні з усі ма героїчно переносить. Під кулями доводилося виступати? Збираючись в такі, скажі мо прямо, небезпечні "гас тролі", ми були готові до всього. Аж до того, що до ведеться стріляти. Тут пот рібно уточнити, що музи кант військового оркестру як і солдат може бути під нятий по тривозі в будь який час. І зобов'язаний ви конати будьякі завдання, отримавши відповідь на питання "Куди їдемо і що беремо?" У кожного з нас є свій речовий мішок, плащ намет і у військовому квит ку записано номер автома та. Тож якщо потрібно, бу демо стріляти, але при цьо му співати. Але, слава Бо гу, на цей раз все обій шлося. Більш того, приєм но здивувало в цьому від рядженні, що цивільні лю ди, жителі регіонів, звільне них недавно і контрольова них сьогодні нашими війсь ками, де доводилося висту пати, дуже радісно вітали нас. Діти вибігали на вули цю, побачивши музикантів у

 Сьогоднішня політична ситуація для мене особис то дуже болюча. Я, почина ючи з 1987 року, був учас ником семи парадів на Красній площі в Москві. Навчався у Військовому зичному училищі та Мос ковській консерваторії на диригентському факульте ті. Чимало моїх однокур сників зараз живуть і слу жать в Росії. Останнім ча сом рідко з кимось із них спілкуюся, тому що багато хто з них зайве політизова ний тамтешньою пропаган дою. А щось пояснити їм, переконати неможливо, тому що вони просто не хо чуть слухати і чути. Коли мої колишні товариші по службі запитують: "Ну, як там у вас бандери по вули цях ходять?". "Так!", від повідаю я. "Так само, як і ведмеді по Червоній площі, я коли марширував ба чив!". Я сьогодні маю важ ливе завдання довести, що духова музика потрібна всім! Починаючи від ма ленької дитини, яку зачаро вують блискучі інструменти і ритмічні звуки барабана, до сивочолого дідуся, у якого ностальгія за духо вим оркестром, під звуки якого проходила його мо лодість на танцях, в парках. Духовий оркестр сьогодні може служити певним ді алогом поколінь, що збли жує батьків і дітей. І наші люди не залишаються бай дужими до нас. Якось ми виступали на випускному в сільськогосподарському коледжі міста Оріхова. Піс ля виступу вирушили назад в казарму. На трасі зупини лися ненадовго. Раптом, побачивши нас у військовій формі на дорозі, різко за гальмував поруч УАЗик. Водій вийшов з машини, взяв два відра і люб'язно презентував нам кілька кі лограмів свіжого меду. Від разу промайнула думка "Буде що взяти з собою хлопцям в АТО". Певен, з такою підтримкою перемо га буде за нами!


26

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

театральне життя

z КЛАСИКА ЖАНРУ

Репресії у театрі імені Магара: тут знищують творчу атмосферу і позбавляють запоріжців якісного театрального продукту Валерія ЮСТИНЮК Темі кризи, що виникла у ко лись одному із найкращих у країні Запорізькому обласно му АКАДЕМІЧНОМУ(!) музич нодраматичному театрі імені Володимира Магара, наша га зета присвятила чимало шпальт. Тож немає потреби деталізувати перебіг подій, які передували тепер уже у судо вому порядку визнаному неза конним призначенню нині ді ючого директора Володимира Панькіна. Лишень уточнимо, що за позовом громадської організації "Запорізьке теат ральне товариство" (ГО "ЗТТ") Запорізький окружний адмі ністративний суд ухвалив рі шення на користь ГО "ЗТТ", Дніпропетровський окружний апеляційний суд залишив рі шення без змін про визнання протиправним і скасування розпорядження Запорізької обласної ради про затвер дження складу конкурсної ко місії, яка обирала Володими ра Панькіна "на царство". Згід но з чинним законодавством, всі акти, що є наслідком діяль ності визнаної незаконною ко місії, мають бути скасовані. А, отже, очікуваний наслідок оголошення нового конкурсу з чітким дотриманням закону. Натомість, виконання рішення суду не відбулося, а призначений "на царювання" Володимир Пань кін вдався до непритаманних творчій людині заходів занурив театр в атмосферу репресій і з особливим цинізмом розправля ється з неугодними творчими працівниками людьми, які мали честь і сміливість протистояти кричущому свавіллю безталанних. Так, саме БЕЗТАЛАННЯ з вини ни нішнього директора стало сьогодні синонімом творчого жевріння у те атрі. Храм мистецтва "заслуженими діячами мистецтв" виставлений на посміховисько на теренах всієї Ук раїни. Ознайомтесь хоча б із нещо давньою рецензією у центральному виданні про театральне життя країни авторства авторитетного українсь кого культуролога і театрального критика Інги Естеркіної "За двома зайцями погналися. Жодного не спіймали…", опубліковану також за порізьким щотижневиком "МИГ", присвячену черговій прем'єрі у ць ому сумнозвісному театрі. Тож про цю БІДУ говорять не тільки на Запоріжжі, але й інших регіонах, і в столиці. Як дітлахів "бабаєм", у інших театрах моло дих несумлінних і недолугих ар тистів лякають "Панькіним", мов ляв, прийде і забере… І якщо раніше про жахи переслі дувань у театрі ім.Магара говори ли між собою і пошепки. То нині, вочевидь, терпець у людей увір вався. З метою оприлюднити факти переслідувань творчих працівників з боку директора те атру ім.Магара Володимира Панькіна, закликати громадсь кість не бути осторонь гострих проблем культури в області, при вернути увагу владних структур до кричущої сваволі з боку керів ника комунального закладу твор чі допоки ще працівники театру вийшли на пресконференцію. Денис Астаф'єв, колишній ак# тор театру ім. Магара, режисер, член Національної спілки теат# ральних діячів України, ГО "Запо# різьке театральне товариство": Оскільки в суді я свідчив щодо адміністративного тиску на колек тив з боку директора В.Панькіна, автоматично потрапив до числа "неугодних". 31 травня 2017 р. було

складено акт на мене за нібито від сутність у театрі 27.05.2017, у день, коли саме і відбувався суд, і я надав офіційний документ повістку, якою мене викликали; та все ж мені було виголошено догану. 1 червня я звернувся до профспілкової орга нізації із проханням захистити мене від тиску з боку дирекції театру. Розпочався процес розгляду проб леми. У серпні, після відпустки, претензії посилилися. Щодня зву чали вимоги писати пояснювальні: де перебував, чи був присутній у те атрі, хоча робота всіх артистів зав жди фіксується у щоденному роз кладі на інформаційній дошці із заз наченням часу, місця, виду роботи, тож не потребує додаткового звіту вання. Я був змушений написати заяву про звільнення за власним бажанням 17 серпня 2017, бо біль ше не хотів розпорошувати свої творчі сили на безглуздя.(Нині Де нис Астафьєв є провідним режисе ром ТЮГу у м.Дніпро. Авт.) Максим Ігнатьєв, актор теат# ру ім.Магара, голова профкому театру, член Національної спіл# ки театральних діячів України: 5 жовтня 2017 року директор те атру ім.Магара Панькін В.М. напра вив до Запорізької обласної органі зації професійної спілки працівників культури України подання із прохан ням "надати згоду на звільнення ар тиста драми вищої категорії Ігнать єва М.Ю." на підставі того, що я ні бито "був відсутній на робочому місці 01.10.2017 більше, ніж три го дини". 17 жовтня Запорізька облас на організація профспілки надала лист і витяг з постанови Президії про те, що такої згоди не надає. Тож 27 жовтня мені була оголошена необґрунтована і безпідставна до гана (Наказ № 72К). При оголо шенні догани не було враховано ні моїх професійних здобутків, ні від сутності будьяких порушень дис ципліни за всі 16 років роботи в те атрі, ні ступеня тяжкості цього так званого "порушення", як це перед бачає стаття 149 КЗпП. Догана, акт від 03.10.2017 та подання щодо звільнення ніщо інше, як цілеспря мований тиск із чіткою метою поз бутися голови первинного осередку профспілкової організації, який ак тивно відстоює права працівників та висловлює незалежну творчу і гро мадянську позицію. При цьому пе решкоджання роботі профспілкової організації театру чиниться дирек тором Панькіним В.М. з 2014 року. У жовтні 2016 року, при переході на контрактну систему роботи, дирек тор одноосібно вирішив, що проф спілковий комітет театру не є дій сним, а профспілкова організація працівників культури не потрібна в контрактній системі, та закликав ро бітників виходити із профспілки. Віктор Попов, заслужений діяч мистецтв України, режисер#пос# тановник театру ім. Магара, член Національної спілки театральних діячів України, ГО "Запорізьке те# атральне товариство": 6 жовтня 2017 року була оголо шена необґрунтована та безпід ставна догана (Наказ № 57К) за нібито "порушення трудової дис ципліни (невиконання пп. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 наказу від 26.09.2017 № 130ОД "Про підготовку та випуск вистави "Дон Кіхот" (автор І.Франко)" та невиконання істот них умов контракту)". Мої службо ві записки від 29.09.2017 та 30.09.2017, пояснювальна від 04.10.2017 враховані не були, як і факт завчасного виконання пун ктів 3.1. і 3.2 Наказу № 130ОД. При оголошенні догани не було враховано ні моєї професійної ре путації, численних успішних прем'єр, не було враховано пись мових пояснень і ступеня тяжкості порушення, як це передбачає

стаття 149 КЗпП. А "тяжкість по рушення" взагалі неймовірна: я просив, щоб спершу заслухали мій режисерський задум, а тоді вже призначали дату прем'єри, постановочну групу і затверджу вали графік роботи. Обвинува чення в "істотному порушенні умов контракту" не тільки бездо казове і голослівне, але й абсур дне. Процес роботи над виставою тривав у жовтні й листопаді, всі істотні (та неістотні) обов'язки, зазначені в моєму контракті, я ви конав. Прем'єра вистави відбула ся 11.11.2017, тобто в зазначений у наказі №130ОД неприпустимо короткий для творчості термін. Судячи з відгуків глядачів і журна лістів, вистава вдалася. То за що ж мені оголошено догану? За те, що не підтримав кандидатури Панькіна В.М., що входжу до ГО "Запорізьке театральне товарис тво", яка виграла судовий позов щодо протиправності конкурсної комісії з добору керівника театру, що висловлюю власну точку зору на творчий процес. Наталія Ігнатьєва, керівник лі# тературно#драматургічної час# тини театру ім.Магара, член Національної спілки театраль# них діячів України, ГО "Запо# різьке театральне товариство": 1 листопада 2017 року мені, ке рівнику літературнодраматургіч ної частини, було вручено попе редження про звільнення у зв'язку зі скороченням посади. Посада "керівник літературнодраматур гічної частини" входить до реєстру творчих посад у театрі (Постанова КМ України від 23.02.2006 № 208) та примірного штатного розкладу театрів (Наказ Міністерства куль тури України від 27.07.2012 № 798). Це фахівець, який редагує і пише тексти для сцени, стежить за правильністю мовлення акторів, шукає драматургію до постановки, аналізує вистави, вивчає та збері гає історію театру тощо. Скоро чення цієї посади потягне за со бою зниження якості основної ді яльності театру. У даному випадку скорочення посади це спосіб позбутися працівника, який має високий рівень кваліфікації, аналі тичні здібності та незалежну твор чу і громадянську позицію, є чле ном ГО "Запорізьке театральне то вариство". Загалом у 20142017 рр. звільнилися "за власним ба жанням" і були звільнені понад 40 осіб, зокрема головний режисер, два головних диригенти, низка ак торів, музикантів, рекламіст і фо тограф, звукорежисери, працівни ки цехів, адміністрації. Дисциплі нарні стягнення і штатні скорочен ня застосовуються директором

Панькіним В.М. як спосіб розправи над працівниками за свободу сло ва, свободу творчості і свободу гро мадської діяльності. При цьому в штатному розкладі з'являються нові посади, котрі посідають роди чі та близькі люди директора Пань кіна В.М. (у 2014 р. введено посаду "начальник рекламноінформацій ного відділу" для дружини дирек тора Панькіної І.А.; у 2017 р. ство рено необов'язкову в обласному театрі посаду "директоррозпо рядник" для протеже директора Редько І.О.; на вивільнену посаду головного режисера взято люди ну, яка не має повної вищої освіти (магістр або спеціаліст), досвіду роботи на посаді режисерпоста новник 3 роки, та вистави якої фа хівці оцінюють як низькоякісні і вульгарні, образливі для українсь кої культури (стенограми "Січес лавна2015", "Січеславна2017"). Серед інших фактів неприпусти мих дій та бездіяльності з боку ди ректора театру Панькіна В.М. та його команди: 1) втручання в ро боту громадських організацій (профспілка, Національна спілка театральних діячів України, Запо різьке театральне товариство); 2) скасування конкурсу на вакансію "режисерпостановник" на друго му етапі проведення; скорочення цієї посади; 3) зволікання з оголо шенням конкурсів на творчі поса ди (за законом конкурс оголошу ється негайно); 4) відсутність пла нування творчої роботи та ство рення "авральних" ситуацій у творчій роботі та у виробничих цехах (наприклад, протягом усьо го жовтня 2017 р. у театрі йшли репетиції лише однієї нової виста ви за участю 4 акторів, решта творчого складу понад 100 осіб у нових роботах зайняті не були; в прокаті йдуть вистави, на які досі не дошито повний склад костюмів тощо); 5) перекладання відпові дальності за виробничі травми на самих працівників і цькування тих працівників, котрі перебувають на лікуванні; 6) скасування всіх імід жевих творчих проектів театру, що існували раніше, без упровад ження будьякої заміни; 7) ігнору вання відвертих порушень дис ципліни з боку тих працівників, які підтримали кандидатуру Панькіна В.М. під час конкурсу на посаду (доповідні про спізнення на вихід під час вистави, про неявку на ви хід під час вистави залишаються без уваги); 8) стеження за праців никами й неетична поведінка (ди ректор і його команда дозволяють собі не вітатися з працівниками, ображати гідність працівників, погрожувати їм тощо) На жаль, бездіяльність поса

довців і їхнє зволікання із вико нанням рішення суду, сприяють тому, що обраний протиправною комісією директор впроваджує режим терору в театрі ім. Магара і влаштовує персональну вендету всім працівникам, які посміли за хищати законність у культурі та не підтримали його кандидатуру під час проведення конкурсу, ко ментує ситуацію Надія Петренко, голова ГО "Запорізьке театральне товариство", заступник голови Дніпропетровського міжобласно го відділення Національної спілки театральних діячів України. Спо діваюсь, що громадськість, заці кавлена у споживанні якісного те атрального продукту, застосує важелі впливу на владу і спонукає змінити ситуацію на краще. Адже владі достатньо лише, дотриму ючись чинного законодавства, виконати рішення суду. Щоб у читача склалося правиль не враження від поданої інформа ції і не було сумнівів щодо об'єк тивності оцінки того, що відбува ється у театрі ім. Магара, ми звернулись за коментарем до визнаного авторитету у театраль ній галузі України і без перебіль шення можна сказати Європи видатного українського актора, генерального директора Наці онального академічного драма тичного театру імені Івана Фран ка, народного артиста України (2004), членакореспондента Академії мистецтв України, докто ра філософії, професора Михай ла Васильовича Захаревича. Нагадаємо, що з 1972 по 1981 рік Михайло Васильович був актором нашого театру, а у період з 1984 по 1992 був його директором. Циту ємо Майстра без купюр: "Коли люди, які наділені влад ним повноваженнями, не дотри муються законів і підзаконних ак тів, це свідчить про те, що від кривається шлях до диктату та узурпації повноважень. А коли керівники театру або ж театрів не мають фаху, то вони приводять колектив до рівня свого розуміння творчої довершеності. Як правило, такі керівники розва люють систему управління в теат рі, і в кінцевому результаті, знищу ють театр як творчу інстанцію. Я мав честь піднімати із занепа ду творчі прагнення колективу За порізького музичнодраматично го театр ( тоді ще ім.Щорса). Він став першим в Україні завдяки визначеним та узгодженим пріорите там колективу і керівництва театру. І я дякую за те всім творчим, і взагалі, всім працівникам най кращого на ті часи театру України. Звертаюсь до очільників із про ханням: зверніть увагу на ситу ацію в театрі, де формується, в тому числі, не тільки духовність моїх запоріжців, а й майбутнього всієї України. Мої дорогі колеги, "магарівці", любити свій театр це любити своє творче майбутнє і знаходити найкоротший шлях до мети. Раби не впливають і не вирішують. Майбутнє досягається свободою і демократією. Я вірю у Вас і люблю Вас. Пере мога у Ваших діях. Шанобливо, М.Захаревич, народний артист України, членко респондент Академії мистецтв Укра їни, доктор філософії, професор". Друзі! У мене все. Тут нічого додати. Разом із театральною спільнотою Запорізького краю сподіваюсь на те, що очільники таки ж проведуть "розбір поль отів" і виконають свою законодав чо врегульовану місію. Тож далі буде!


театральне життя

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

27

z ЗУПИНИТИСЯ, ОЗИРНУТИСЯ... Надія ПЕТРЕНКО, керівник лі

тературно драматургічної час

тини Театру молоді Недавно Запорізький ака демічний Театр молоді (ТЮГ) відзначив 38й день народження і 30річчя Ма лої сцени. Ці дати збіглися не просто так: три десяти ліття тому першу виставу на Малій сцені свідомо приз начили на 20 листопада. Відтоді дві найвизначніші події в історії нашого театру ми святкуємо разом. У Театрі vолоді було три малі сцени. Перша на бульварі Центральному, 4, де тоді роз

міщувалася адміністрація, це

хи й репетиційні зали. Її, в бук

вальному розумінні слова, власноруч створювали актори, режисери, співробітники теат

ру: у вільний час перебудову

вали репетиційний зал, фарбу

вали, шили, прибирали… 20 листопада 1987 року Мала сцена відкрилася виставою "Я стою біля ресторану" в поста

новці заслуженого діяча мис

тецтв України Євгена Голова

тюка й у виконанні акторів Лю

бові Фріган і Віктора Кошеля. Прем'єра спричинила небува

лий для Запоріжжя театраль

ний бум: квитки були розпро

дані на кілька місяців уперед, чергу в касу займали з шостої ранку… Неймовірно! Адже це відбувалося в місті, яке доти вважалося "нетеатральним". Невеликий простір Малої сцени, з одного боку, пере

вірка майстерності акторів, їх

нього уміння бути гранично правдивими, точними, органіч

ними. На ній нічого не прихо

ваєш від очей глядачів, які си

дять на відстані витягнутої ру

ки. З іншого боку, вона дає змогу акторам заявити про се

бе в новій якості, незвичних ро

лях, а режисерам експери

На відстані витягнутої руки

Віктор Кошель і Любов Фріган у виставі "Я стою біля ресторану" ментувати, випробовуючи нові форми, пропонуючи акторам новий спосіб існування на сце

ні, а публіці несподівану трак

товку відомих п'єс. Зокрема, у 1988 році режи

сер Віталій Денисенко поста

вив на Малій сцені сувору й ла

конічну "Електру" за Софоклом і небувалого за формою "Езо

па" Г.Фігейредо. А згодом тут з успіхом ішли моновистави Олександра Виженка "Записки божевільного" і "13 ножів у спину революції"; Наталі Во

щилової "Едіт Піаф", "Я Жан

на", "У війни не жіноче облич

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

За що ви любите театр? Олександр Єрмолаєв, веб!розробник:

Хоч був у театрі дуже давно, але театр мені подобається. Захоплює спостерігати за грою акторів, розвитком сюжету, занурюватись у духовний світ героїв. Це дає можливість отримати зовсім нові почуття. Анастасія Міцкевич, Інтернет!маркетолог:

Не можу вважати себе театралкою. Була колись у Театрі юного глядача. Вистава сподобалася тим, що це була не класика, а дещо нове, незвичне за формою та змістом. Мабуть, саме це і захоплювало. Микола Головань, тимчасово не працює:

У театрі був дуже давно, ще в 90 і роки. Пам'ятаю виставу "Езоп", дуже яскрава, емоційна, вражаюча. Мабуть, саме за емоційність і можна любити театр.

Євген Приходько, відеооператор, м. Київ:

Театр має якість захоплювати під час вистави, відчути життя героїв вистави, немов своє. Потім ці враження залишаються в душі надовго і народжують власні нові думки. Віктор Стадник, програміст:

Театральна вистава це майже завжди яскраве, красиве й емоційне видовище. Це те, чого нам завжди не вистачає у повсякденному житті. А ще театр дає нагоду зануритись у світ душі персонажів, акторів, автора та режисера. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

чя", "Міф про Монро" й інші; Надії Стадниченко "Маруся Чурай"; Віктора Гончарова

"Страх"… По новому постали класичні твори: "Гроза" О.Ос

тровського (це був режисерсь

кий дебют В.Кошеля) і комедія Д.Фонвізіна "Бригадир" (під назвою "Російські парижанці, або Кумир душі моєї"). У 1996 році на Малій сцені за

поріжці побачили трагікомедію "Месьє Амількар", що захопи

ла атмосферою таємниці і пси

хологічною точністю. Це була одна з перших постановок ни

нішнього художнього керівника

Запорізького театру молоді, заслуженого діяча мистецтв України Геннадія Фортуса. А невдовзі публіці представили його ж дотепну виставу "Гене

рали у спідницях". У 1998 році Театр молоді пе

реїхав у колишній Будинок по

літпросвіти (вул.Патріотич

на,49), що влада обіцяла ре

конструювати під його потре

би. На другому поверсі силами театру облаштували нову Малу сцену, яка на вісім років стала для Театру молоді… основною. Великою подією виявився спектакль "Вальс випадку", у 2001 році поставлений тут Ген

надієм Фортусом. Не випадко

во ця вистава досі лишається в репертуарі Театру молоді. А ще Геннадій Фортус здійснив цікаву постановку "Двоє у чов

ні, не рахуючи дружини" й від

крив двері Малої сцени для ді

тей мюзиклом на вірші К.Чу

ковського "Пригоди у країні МДД". А в 2005 році Геннадій Вади

мович представив оригінальне прочитання шекспірівської трагедії "Не лише про Гамле

та". Цією виставою він дав старт молодим акторам своїм учням. Постійні глядачі, без сумніву, пам'ятають на другій Малій сцені постановки Віталія Дени

сенка: "Благі наміри", "Свя

щенні потвори", "Пат, або Гра королів", "Публіці дивитися за

бороняється". У той же час виник дивовиж

ний поетичний театр Тетяни Єрентюк: витончені моновис

тави про А.Ахматову, Б.Пас

тернака. Граючи на власній малій сце

ні, Театр молоді водночас виїж

джав на великі сцени палаців культури. Екстремальні умови існування сприяли формуван

ню особливих якостей акторів і режисерів, шліфували їхню майстерність, гнучкість, бага

тогранність. Нині Запорізький театр Мо

лоді має власну будівлю на вул. Незалежної України, 55 А (біля цирку). 10 квітня 2016 року, на радість прихильникам театру, тут відкрилася третя Мала сце

на. Її історія почалася з комедії "Останній палкий закоханий". В ній актор Сергій Цевельов не лише зіграв головну роль, а й дебютував як режисер. А для Валерії Лютинської ролі трьох абсолютно різних жінок стали, по суті, бенефісом. Успіх Малої сцени упевнено закріпила щедра на емоції пос

тановка Геннадія Фортуса "Двоє на гойдалках" У.Гібсона. А от щодо "Оскара і Рожевої дами" за романом Е. Е.Шмідта спочатку виника

ли сумніви: чи сприйме глядач такий складний матеріал? Але моноспектакль, поставлений Наталією Вощиловою і зво

рушливо втілений актрисою Наталією Середою, швидко знайшов шлях до сердець гля

дачів. "Останнього палкого закоха

ного" відзначили на міжнарод

ному фестивалі "Мельпомена Таврії". Спектакль "Оскар і Ро

жева дама" здобув визнання фестивалю моно і камерних вистав "Віват, акторе!" "Двоє на гойдалках" лауреат фести

валю конкурсу на вищу теат

ральну нагороду Придніпров'я "Січеславна"… Вдалий проект Запорізького театру молоді

Мала сцена живе і талановито розвивається!

z ВИЗНАННЯ

Дмитро Зусманович:

"Театр це духовна кафедра суспільства" Високої відзнаки Європейсь кої Ліги Співдружностей ме далі "За заслуги в культурі і мистецтві" відомий запорізь кий бізнесмен і меценат Дмитро Зусманович удосто єний за свій визначний вне сок, зокрема, у розвиток віт чизняного театрального мис тецтва сприяння створенню і всебічну підтримку унікаль ного творчого колективу у За поріжжя Нового театру. Нагадаємо, нагороду видат

ному запоріжцю вручили на нещодавньому Санкт Петер

бурзькому міжнародному культурному форумі, в роботі якого він узяв участь.

Театр це храм мистецтва, взагалі, наукова лабораторія з дослідження людських душ, моральна, духовна кафедра суспільства. Ми бачимо в те

атрі спосіб і шлях духовного розвитку людини. Театр син

тез усіх існуючих можливос

тей самовдосконалення лю

дини і розвиток його трьох іпостасей: тіла, душі і духу. А наш Новий театр це ще й свято. Міжнародна творча спільнота визнала наші досяг

нення у цій царині. Саме так я оцінюю цю високу відзнаку,

коментує подію Дмитро Зус

манович. Аналізуючи досягнення теат

ральної галузі, Дмитро Марко

вич переконує, що сучасний театр має поступово звільня

тися від досвіду перебування в єдиній традиції, а повинен збагатитися новими знання

ми, новою естетикою. Мова театру повинна стати багат

шою і різноманітнішою.

Сьогодні театр у своїх кра

щих прикладах прагне до син

тезу нових віянь мистецтва в інтелектуальній прозі, філосо

фії, поезії, запозичує у своїй внутрішній роботі величезний духовний досвід людства. Мо

же спиратися не тільки на існу

ючі системи знань визнаних театральних майстрів: К. Ста

ніславського і М. Чехова, В. Мейерхольда і Л. Курбаса, Е. Гротовського і А. Василь

єва, а й на стародавні духовні знання і практики Сходу і хрис

тиянства. Це потребує від те

атральних діячів визначних знань у цій царині і видатного таланту. На щастя, керівник Нового театру Владислав Ле

бедєв наділений цими досто

їнствами повною мірою. Ос

нову нашого театру складуть актори з вищою театральною освітою, яких об'єднує любов до театру, мистецтва, до твор

чої реалізації здібностей. Щоб переконатися в цьому, запрошуємо наших читачів на вистави Нового театру.


28

вітер мандрів

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

З а м а х н а символ, або

Сараєво: західне місто зі східним колоритом Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото) Одна з найбідніших країн Європи з надзвичайно ви соким (аж 43 відсотка!) рів нем безробіття так фахів ці оцінюють нинішню еко номічну ситуацію в Боснії та Герцеговині. А ще її на зивають "мусульманською країною". Хоча це не зов сім справедливо: за дани ми перепису 2013 року ли ше трохи більше 50 відсот ків її громадян мусульма ни, близько 31 відсотка православні і ще 15 із га ком відсотків католики. Для більшості з нас Бос нія і Герцеговина справ жня terra incognita. Хоча ця слов'янська держава існує на південному сході Євро пи ще з ХХІ століть. Спо чатку в ній переважали ка толики, але в 1463 році ці землі захопили турки: ото діто слов'янське населен ня покірно і досить швидко прийняло іслам. За територією та кількіс тю громадян Боснія і Гер цеговина лише удвічі біль ша за Запорізьку область. Але, на відміну від нашого степового краю, це майже повністю гірська держава. У тому ми переконалися, коли наш автобус долав карколомні серпантини над проваллями…

Гаврило уже не герой Спочатку Боснія справила сумне враження. Ми перетну ли кордон із Сербією і поба чили напівзруйновані халупи зі слідами від куль та снарядів на стінах. Але чим далі на пів день тим гарнішими ставали оселі (усюди практично без огорож), тим краще була упо рядкована територія навколо них, тим менше сміття валя лося на узбіччях. У горах ми спостерігали засніжені села та стада овець. У столиці країни Сара єво того жовтневого дня було плюс три і дощило. А на Гер цеговині нас щедро обігріло сонце. І це при тому, що мак симальна протяжність усієї країни тільки 280 кілометрів. Але кліматичні контрасти не єдине тутешнє диво. Навіть уряд держави незвичайний. Його очолює президія, що складається із трьох осіб. Ко жен з її членів представляє один із найчисельніших наро дів держави: босняків (їх, за переписом, 80 відсотків), сер бів чи хорватів. Хоча президію обирають на чотири роки, та її голову змінюють кожні вісім місяців. Таким чином пред ставники всіх трьох народів мають змогу верховодити. Вони ніколи не досягають згоди, завжди один виступає проти двох, сміється наш гід.

z ФОТОФАКТ

У відділі мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки журналіст "Запорізької правди" Віталіна Московцева зустрі+ лась із читачами і розповіла про свою подорож вісьмома бал+ канськими країнами. Їхнім культурним традиціям було присвя+ чене засідання клубу цікавих зустрічей "Міста і музеї світу". Співробітники відділу мистецтв підготували виставку книг і періодики "Культурна спадщина Балкан". А ще читачі ознайо+ милися з першою публікацією Віталіни Московцевої в №46 "Запорізької правди" від 16 листопада цього року "Безневин+ ними бувають лише жертви, або Хмарне небо над Белградом". Сьогодні ми вміщуємо другий нарис із цього циклу. Попереду + ще шість країн.

Місто перетинає річка Міляц ка із численними мостами. Бі ля одного з них (але не на мос ту, як дехто вважає!) 28 червня 1914 року Гаврило Принсип здійснив замах на спадкоємця австроугорського престолу Франца Фердинанда і його дружину Софію це стало при водом для Першої світової вій ни. Саме приводом, а не при чиною. Цей замах вписав Са раєво у новітню історію. На місці вбивства в непо казному провулку висить меморіальна дошка. Наш гід розповіла, що за довгі роки вивчила напам'ять текст, де з піднесеними інтонаціями іш лося про "подвиг" терориста. Не так давно, проводячи чер гову екскурсію, процитувала його, не дивлячись, але ту ристи заперечили: "Там напи сано зовсім інше!" Виявилося, що дошку замінили. Тепер на ній нейтральний напис, а Гав рило Принсип уже не вважа ється боснійським героєм… Якби ж люди уміли вирішу вати свої проблеми миром! Сараєвці розуміють це, ма буть, краще за інших: у місті зараз 275 тисяч населення, хоча до югославської війни 199195 років було удвічі більше. Розбрат не приніс Боснії та Герцеговині нічого хорошого як не приніс доб ра Сербії чи Хорватії, з якими вона ворогувала. Може, тому витрати на оборону в 2014 році тут відносно невеликі 0,98 відсотка від скромного валового внутрішнього про дукту (для порівняння: в США 3,3 відсотка, а в Росії 5,3). У тому ж Сараєво ми пере коналися, що проблеми мож на чудово вирішувати не тіль ки силою. Нам показали ко лишню ратушу, збудовану в 1896 році. Раніше на її місці стояла хатина. Коли прийняли рішення про будівництво ра туші, попросили господаря продати ділянку. Але він кате горично відмовився. Мабуть, можна було примусити його силоміць. Та знайшли інший вихід: по каменю перенесли хату на протилежний берег Міляцки, де вона стоїть досі.

християнства. На Старому ринку пахне смаженою бара ниною. Мідники на очах у ту ристів виготовляють декора тивні тарелі та сервізи. Дві дів чинки років п'ятивосьми не в лад співають на вузенькій ву личці, а мати зпоза кута по дає їм знаки. А зовсім непода лік квартали з європейською архітектурою без найменших слідів східного колориту. У місцевих ресторанчиках із національною кухнею я бачи ла посхідному запнутих жі нок, які сиділи за столом із чоловіками або заходили по їсти взагалі без чоловічого супроводу (хоча це порушен ня мусульманських канонів). Під екзотичною назвою одно го із закладів "Колобара хан" я прочитала знайоме: "Піца". З двох боків від входу до го ловної мечеті Газі Хусревбе га розміщуються застелені килимами тераси з міхраба ми (нішами, що вказують нап рямок на Мекку). Одна тераса для жінок, інша для чолові ків. Я спостерігала, як молоді жінки у хустках і просторому одязі, скинувши черевики, молилися на колінах, поклав ши поруч… модні сумочки. До речі, будівництво мечеті завершилося в 1531 році, а за рік до того біля неї відкрили перший у Сараєво безкош товний громадський туалет (він діє досі!). Неподалік від мечеті пра вославний та католицький храми і старовинна синагога ХVІ століття (євреїв у місті ко лись було багато, та після югославської війни лишилося

менше 700 осіб). Подібних мечетей і храмів старих та нових у Сараєво чимало. П'ять разів на день муедзини виспівують з мінаретів "О, Ал лах!", а в святкові дні над міс том дзвенять дзвони…

Стрибок у крижану воду Боснійське Сараєво пос траждало від сербської армії. А старовинне місто Мостар у Герцеговині від хорватської. Під час його облоги хорвати в 1993 році підірвали пішохід ний Старий міст через річку Неретву, який дав назву місту ("мостар" означає "страж мосту"), і який порівнюють із райдугою. То був замах не на військовий об'єкт, а на сим вол зв'язку культур та єдності народів. Кажуть, вандали бурхливо раділи, коли він об валився… Міст спроектував молодий на той час зодчий Мімар Хай реддін, учень знаменитого османського архітектора Сі нана. Султан особисто віддав наказ і пригрозив: якщо не впорається, залишиться без голови. Люди не вірили, що одноарковий міст висотою близько 30 метрів може бути надійним. Боялися навіть сту пити на нього. Тоді османсь ких солдатів примусили три дні поспіль бігати та марши рувати через міст. Зрештою, цей аргумент подіяв. Міст у Мостарі простояв 427 років. Він увійшов у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А знищили його просто так, зі злості та мстивості…

Молодята фотографуються на Старому ринку, біля крамнички мідника

Трохи боснійського колориту Головний шарм Сараєва химерна суміш східних і захід них традицій, мусульманства і

Міхраб для жінок у мечеті Газі Хусрев!бега


вітер мандрів

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

29

Слов'янська terra inc o g n i t a Тепер Старий міст знову ви сочіє над Неретвою. Не всі з 456 вапнякових блоків уцілі ли: частину замінили новими, в точності такими ж. Відверто кажучи, ходити Старим мос том не дуже зручно: він надто крутий, а ноги численних пе рехожих відполірували плити, наче ковзанку. Та хіба можна обминути таку пам'ятку? Ще одна традиція, яка ви никла одразу після будівниц тва мосту (у документах про неї вперше згадується в 1664 році): з найвищої точки, з ви соти десятиповерхового бу динку, місцеві хлопці за 25 єв ро стрибають у Неретву. Хоча річка неширока, але навіть в засуху її глибина не менше восьми метрів. Та небезпека стрибків не лише у запамо рочливій висоті. Влітку тем пература повітря в Мостарі сягає 40 градусів, а вода у Неретві не прогрівається ви ще 13. Після спеки вона зда ється крижаною. Організм стрибуна може не витримати такого стресу. На жаль, екскурсія Моста ром проходила увечері, коли поосінньому рано стемніло. Тому мені не вдалося як слід роздивитися старовинний район міста. Але на хаммам турецьку баню першої поло вини ХVІ століття я все ж звернула увагу. І не тому, що невеликий купол і глухі стіни з вапняку вражають архітектур ними красотами. Але за сло вами гіда, хаммам відвідува ли не тільки чоловіки. Бували тут і "жіночі дні". Причому, жінки приходили в баню, наче у клуб: із солодощами і, ма буть, кавою (адже Боснія і Герцеговина входить у десят ку країн світу, де споживають найбільше кави на душу насе лення). Дивно: як же суворі чоловікимусульмани відпус кали дружин у хаммам? Вияв ляється, існувало щось на кшталт закону: якщо чоловік раз на тиждень не давав з

цією метою "вихідний" своїй жінці, вона могла… вимагати розлучення!

Про що попросив дервіш Наступного дня ми поїхали в містечко Благай, щоб відвіда ти текію. Що це таке? Місце, подібне до готелю для дерві шів. На відміну від християн ських монахів, дервіші не жи вуть у монастирях, а подоро жують і проповідують іслам. Щоб їм було, де зупинитися, створюються текії. На Бал канському півострові лиши лося сімнадцять діючих текій. Одна з них у Благаї. Вона іс нує з 1520 року, а будинок для прочан тут уперше звели у 1664му. За легендою, в цьому краї оселився драконненажера. Він, як годиться, вимагав собі на обід дівчат. Одного разу жереб випав на красунюдоч ку герцога Стефана. Її поряту вав молодий дервіш, який сім днів і ночей бився з драко ном. А далі в до болю зна йомому сюжеті несподіваний поворот: дервіш… відмовив ся одружитися з красунею! Натомість попросив князя об лаштувати текію. Адже текія це не будівля, а місце. Створювали їх не де заманеться. Обов'язково пот рібні бути сім сутностей: ске ля, печера, вода текуча, вода спокійна, будинок, сходи і могила. У Благаї все це в на явності. Таємнича темна пе чера, куди можна заплисти на човні (здається, отот звідти з'явиться дракон). Дзеркало затону. Каскад водоспадиків. Височенна скеля… У благайській текії, просто в приміщенні, дві гробниці: в одній похований колишній шейх, а другий гроб порожній він призначений для загад кового СаріСултука, який в різних місцях має сім похо вань, але в жодному з них не

лежить його тіло. Кімнати застелені килима ми: заходити всередину мож на тільки босоніж або в спеці альних капцях. Є приміщення для уславлення Аллаха з Ко раном на вікні, оберненому до Мекки. Є щось на зразок конференцзалу, де дервіші досі збираються, аби обгово рювати богословські питан ня. Є навіть "одиночна каме ра" для усамітнення: там дер віш міг провести кілька міся ців, не бачачи жодної людини (коли йому приносили їжу, він старанно відвертається). До речі, до неї прибудований ціл ком пристойний санвузол. Є в будинку і хаммам (банька) зі стелею в кольорових зірках…

Скеля, печера, будинок, тихий затонÖ Текія у Благаї

"Щаслива машина" із самогонним апаратом Природа Боснії та Герцего вини тішить найвибагливіший погляд. У цьому ми перекона лися, побувавши біля водос паду Кравіце. Його висота 2628 метрів (він майже удвічі нижчий за Ніагарський), а ширина амфітеатру 120 метрів. Така собі європейсь ка Ніагара. "Я не бачив у Бос нії та Герцеговині нічого кра сивішого", зізнався один ту рист. На жаль, восени у водоспаді Кравіце мало води, і він не так вражає, як навесні, коли та нуть сніги. Але все рівно ми були в захопленні. А дехто за хопився ще й різноманітними наливками домашнього ви робництва, які продавалися по дорозі до водоспаду по 5 євро за півлітра. Гранатові, лимонні, мандаринові… Ре цепт усіх наливок простий: на 1 літр ракії 1 кг ягід або фруктів та 0,5 кг цукру. Біль ше нічого! Здогадуєтеся, що таке ра кія? Місцевий самогон. Наш гід Олена розповіла, що в Герцеговині всі, у кого є сади, "печуть" (саме так!) ракію.

Водоспад Кравіце: висота 2628 м, ширина амфітеатру 120 м Коли брага готова, запрошу ють фахівця зі "щасливою ма шиною". На причепі в неї об ладнання. Посеред села роз палюють вогнище, ставлять на нього котел і пішла робо та! З листопада по грудень фахівець "не просихає": адже він повинен постійно дегусту вати продукт. А ще Герцеговина похваля ється винами, що виготовляє, однак, лише для власного споживання. Цього року на міжнародному конкурсі в Лондоні герцеговинське вино врожаю 2015 року (дуже вда лий для місцевих винограда рів рік) здобуло золоту і дві платинові медалі. "А босняки розбавляють вино мінерал кою, жартівливопрезирли во заявляють жителі Герцего вини. Страшні люди!" Чимдалі на південь тим

реклама та оголошення Інформація Широківської сільської ради про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для про. ведення незалежної оцінки комунального майна 1. Найменування об'єкта: Будівля сільської ради літ А1 загальною площею 157 кв.м, розташована на земельній ділянці комунальної власності розміром 962 кв. м, що знаходиться за адресою: Запо різька область, Запорізький район, с. Лукашеве, вулиця Централь на, будинок 7А Орендодавець: Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області Відомості про об'єкт оцінки: Приміщення будівлі сільської ради літ А1 загальною площею 134,8 кв. м Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості об'єктів оренди для розрахунків орендної плати з метою укладення догово рів оренди нерухомого майна Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.11.2017р. Строк виконання робіт не більше 3 календарних днів 2. Найменування об'єкта: столярний цех літ А, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., Запорізький рн, с. Володимирівське, вул. Ювілейна, буд. 6 Орендодавець: Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області Відомості про об'єкт оцінки: Столярний цех літ. А площею 238,7 кв. м, розташований на зе мельній ділянці комунальної власності розміром 866 кв. м Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості об'єктів оренди для розрахунків орендної плати з метою укладення догово рів оренди нерухомого майна Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.11.2017р. Строк виконання робіт не більше 3 календарних днів

більше садів і виноградників. От і пальми вже з'явилися. І нарешті 20кілометровий "коридор" до узбережжя Ад ріатичного моря. Долина з пальмами і мандариновими деревцями, що геть усипані плодами. Я придбала манда рини у туристичній крамниці на оглядовому майданчику край дороги. Не дуже показ ні: зеленкуваті і, порівняно з турецькими, дрібні. Але яки ми вони виявилися солодки ми та смачними! Здогаду юся, що один євро за кілог рам "спеціальна ціна для ту ристів", а насправді вони тут дешевші. Ні, ми не позаздри ли жителям засніженої гірсь кої Боснії, але трішечки заз дрощів відчули до жителів райської (принаймні, на виг ляд) "мандаринової доли ни"…

тел./факс: 7875421, email: zp.reklama@ukr.net 3. Найменування об'єкта: виробнича будівля літ. А загальною пло щею 155,8 кв. м, розташована за адресою: Запорізька область, За порізький район, с. Володимирівське, вул. Стадіонна, буд.14 Орендодавець: Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області Відомості про об'єкт оцінки: виробнича будівля літ. А загальною площею 155,8 кв. м, розташо вана на земельній ділянці комунальної власності розміром 1433 кв. м Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості об'єктів оренди для розрахунків орендної плати з метою укладення догово рів оренди нерухомого майна Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.11.2017р. Строк виконання робіт не більше 3 календарних днів Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до відділу жит ловокомунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: конкурсну документацію за кожним окремо об'єктом оцінки в запечатаному конверті, яка складається із: підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у кален дарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання аналогічних робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, за встановленою формою (додаток № 2 "По ложення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності", зат вердженого рішенням виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 13.11.2017 №100 (далі Положення) До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (до датку № 2 Положення); копії документів про наявність в оцінювачів,

які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додат ково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття квалі фікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об'єд наннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода керівника суб'єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяль ності, пов'язаної з державною таємницею, і залучається претенден том (у разі необхідності); інформація про претендента за формою додатка 4 положення, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності", зареєстрованого в Мінюсті України 15 січня 2016 р. за № 60/28190 Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 положення, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оці ночної діяльності", зареєстрованого в Мінюсті України 15 січня 2016 р. за № 60/28190 та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу ін формацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (ква ліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оці нювачів тощо). Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інфор мації в газеті "Запорізька правда" за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Героїв 37го батальйону, будинок 137, телефон: 0612793137 Конкурсна документація подається до відділу житловокомуналь ного господарства та благоустрою нарочно за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно, в останній день до кументи приймаються до кінця робочого часу 17.30) за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Героїв 37го батальйону, будинок 137. Те лефон робочої групи: 0612793137.


30

спорт

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

z БАСКЕТБОЛ. КУБОК УКРАЇНИ

z КОРОТКО

"ЗапоріжжяZOG" п е р е м о ж е ц ь п е р ш о г о е т а п у LAVINA Суперліга 3 х 3 У Києві відбувся перший етап офіційного чемпі онату України з баскетбо лу 3х3, у якому взяли участь професійні гравці. Чемпіонат має назву Lavi na Суперліга 3х3. Формат змагань передбачає 3 етапи у різних містах Ук раїни і заключний фі нальний турнір, до якого потраплять по 16 най кращих чоловічих та жі ночих команд. На попе редні турніри можуть за являтися будьякі коман ди, статус гравця, профе сіонал він чи аматор, не має жодного значення. Існує лише віковий ценз, адже у Суперлізі 3х3 гра тимуть тільки ті баскетбо лісти, яким на початок змагань уже виповнилося 17 років. Кожна команда може заявити на сезон 6 гравців + 2. У чоловічій частині першого етапу LAVINA Суперліга 3х3 змагалися 15 колективів. Шість команд представ ляють клуби Суперліги ПаріМатч (не беруть участь у турнірі Будівель ник і Дніпро). Вищу і Пер шу ліги представляють по одному колективу це Ди намоОдеса і Крама торськ відповідно. Кольори БК "Запоріжжя ZOG" захищали Андрій Ко жем'якін, Богдан Ясиненко та Ернесто Ткачук. Переміг ши всіх своїх суперників на попередньому етапі змагань

та у груповому турнірі, ко лектив "ЗапоріжжяZOG" вийшов у плейоф. У чверть фіналі та півфіналі запорізькі гравці здолали супротив двох одеських колективів ДинамоОдеса (21:16) та БІ ПУ (18:16). У фіналі суперни ком "ЗапоріжжяZOG" були беззаперечні фаворити зма гань "Черкаські Мавпи", у складі яких грають призери чемпіонату Європи з баскет болу 3х3 гравці збірної Укра їни Олександр Кобець та Дмитро Липовцев. Але запо різькі гравці виявили у цій грі справжню жагу до перемоги вони відчайдушно бороли ся у захисті, забивали склад ні кидки в атаці, самовіддано билися за кожний м'яч і всі ці чинники дозволили їм свят кувати перемогу 21:19, і це, незважаючи на те, що всю турнірну дистанцію вони пройшли втрьох, тоді як у всіх суперників був гравець на заміні. Таким чином, Андрій Ко жем'якін, Богдан Ясиненко та Ернесто Ткачук стали пе реможцями першого етапу в

z ГАНДБОЛ Переконливий реванш "Металург" (Скоп'є, Македонія) ! "Мотор" (Запоріжжя, Україна) ! 22:30 (11:16). Ліга чемпіонів. Група D. 9!й тур. Після обміну голами на першій хвилині гри чемпіон України не став відкладати вирішення питання переможця у довгий ящик. Результа тивні атаки Шинкеля, Денисова і Бабичева зро били рахунок 5:1 на 6ій хвилині гри. Господа рям вдалося трохи скоротити рахунок до двох голів (6та хвилина). Та надалі запоріжці доміну вали на паркеті. Перша половина 16:11 на на шу користь. Другу половину сміливо можна назвати "вип робуванням штрафними кидками": для "Мото ра" призначили 6 пенальті, для "Металурга" 2. Македонці свої можливості реалізували, а флаг ман українського гандболу не цілком (Артем Козакевич двічі був точний, один раз схибив, по тім Айденас Малашинскас двічі пробив ворота ря супротивника, один раз припустився прома ху). За 10 хвилин до закінчення матчу 18:26. Ці вісім пунктів відставання залишилися максиму

історії офіційних чемпіонатів України з баскетболу 3х3, а Ернесто Ткачука було визна но найкращим гравцем тур ніру.

Підтримай команду! Афіша Останнього дня листопада у рамках чемпіонату Супер ліги ПаріМатч запорізькі баскетболісти прий матимуть БК "БІПАОДЕСА", а 2 грудня діючого віце чемпіона южненський "Хі мік". В першому колі коман да Валерія Плеханова оде ситам поступилася з рахун ком 77:84, "Хіміку" 78:105. В обох матчах настрій запо ріжцям добряче попсували американські легіонери: у складі одеського клубу Ефіанаї Танкслі, котрий при ніс у командну скарбничку 20 очок, здійснивши 6 під бирань, а серед "хіміків" кращими були Ерієнс Остін (23 пункти) і Деррік Колтер (16 + 6 передач). До речі, ос танній і нині є лідером юж ненської команди у цих но мінаціях.

Баскетбол Після довгої перерви в палаці спорту "Запоріжалюмін буд" знову відбулася гра жіночих баскетбольних ко манд. Відроджений запорізький клуб "КОЗАЧКАКПУ" дебютував в Кубку України серед жіночих команд. Су перником команди Олени і Андрія Жержерунових на стадії 1/8 стала львівська команда "ЛДУФКСКІФ СПАРТАК". Перша чверть зустрічі лідерів вищої ліги групи "А" та "Б" пройшла в рівній боротьбі, в якій вперед вдалося вирватися "Козачці" 10:8. Друга партія стала визна чальною в цій зустрічі, її "КОЗАЧКАКПУ" виграла 16:5. Після перерви гра вирівнялася, та другу половину запо ріжанки виграли 30:25.Остаточний результат зустрічі 56:38. 19 очок принесла запоріжанкам Світлана Маляр, яка стала найрезультативнішим гравцем зустрічі. Повторний матч 1/8 команди провели у Львові. Запо різька "КОЗАЧКАКПУ" поступилася у Львові тамтешньо му СКІФСПАРТАК 62:68. Але вдома трьома днями ра ніше "козачки" виграли +18. Тож за сумою двох матчів вони пройшли до чвертьфіналу.

Дзюдо У Дніпрі вдруге про вели Всеукраїнський турнір з дзюдо серед дівчат "Україночка". За медалі змагалися виключно дівчата в трьох вікових катего ріях: 20022003, 2004 2005, 20062007 р.н. Серед запорізьких спортсменок 20022003 р.н. перші місця посіли Кристина Гавловсь ка (52 кг) і Анастасія Зинкевич (70 кг). "Срібло" заво ювала Карина Гавловська (48 кг). У змаганнях дівчаток 20062007 р.н. "золото" заробила Агнеса Курносова (57 кг), "бронзу" Валерія Охрименко (48 кг). П'яте міс це завоювала Яна Куксова (32 кг).

Тхеквондо Китай приймав один з найсильніших турнірів з тхек вондо серії G 1 Season 20172018 WT Grand Slam & Olympic Wild Card Games. Участь в змаганнях взяли і спортсмени СК "МоторСіч" під керівництвом Андрія Яковлєва. Бронзову нагороду у ваговій категорії до 54 кг серед чоловіків зумів завоювати Тарас Мальченко. У кроці від третього місця була Дарина Яковлєва, яка у ваговій категорії до 62 кг серед жінок в поєдинку за ме даль з рівним рахунком 77 (до балу 00) поступилася представниці Китаю і посіла 5 місце.

мом, якого за час, що залишився, добився "Ме талург". 22:30 після кидка Халила Яганьяца на 28ій хвилині другого тайму стали підсумковим рахунком гри. Так, "Мотор" узяв реванш у македонського су перника за невиразну нічию у Харкові і додав ще 2 очки в командну скарбничку на груповому ета пі VELUX EHF Champions League 2017/18.

Без сюрпризів Чемпіонат України. Суперліга. 9!й тур. "Енергетик!НАЕК" (Нетішин) ! "ZTR" (Запо! ріжжя) ! 15:54 (8:28). Цей матч повинен був відбутися ще 15 листо пада в Нетішині. Проте, через низку обставин він був перенесений на пізніший термін. Але ось команди домовилися зіграти його в Запоріжжі на майданчику "ZTR". Як і очікувалося, запоріжці перемогли з більш ніж розгромним рахунком. * * * Чемпіонат України. Суперліга. 15!й тур. "КДЮСШ ім. Ю. Кутенко ! ЛГУФК!Політех! нік" (Львів) ! "ZTR" (Запоріжжя) ! 10:50 (4:19).

Двома днями пізніше "ЗТР" приїхав до Льво ва. Окрім лікування Кирила Корелова, що про ходить курс, із Запоріжжя з різних причин не приїхали Олексій Ганчев, Руслан Гончаров і Євген Константинов. В принципі, "ZTR" легко в цьому матчі обійшовся одинадцятьма грав цями. Початок зустрічі вийшов якось тягучим. Впродовж п'яти хвилин команди не могли здійснити узяття воріт суперника. Навіть, коли на 4ій хвилині господарі отримали право зро бити семиметровий штрафний кидок, Ілля Ручко не зміг уразити ціль. За перші 25 хвилин гри "Політехнік" зміг забити тільки один м'яч, відзначився вихованець СДЮШОР "ЗТР" Вік тор Плєчищев. Гості за цей же час забили 16 голів. У другому таймі у гостей вистрілив лівий край ній Дмитро Артеменко, який за відсутності Кон стантинова грав на своїй позиції, практично, без замін. 17 разів після його кидків м'яч досягав мети. І ще один гол був в першому таймі. Цього сезону ще ніхто в чемпіонаті України не забивав 18 голів. У складі гостей голи забивали усі польо ві гравці, а ось воротарям відзначитися не вда лося. Підготував Віктор СИВИЙ


секрети творчості

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

31

Три портрети митців на тлі вис т а в о к і п л е н е р і в Віра СЕРЕДА (текст і фото)

Кінець літа й середина осені чарували запоріж ців не лише барвами в природі, а й різноманіт тям виставок, у яких гід но представили свій до робок троє наших героїв молоді митці Запорізь кої організації Наці ональної спілки художни ків України. Їхній стаж у Спілці ще невеликий, але активність дає позитивні результати. Це Наталя Дерев'янко (28.04.1976, член НСХУ з 2012), Віра Устянська (27.09.1988, член НСХУ з 2013) і Вла дислав Баранник (04.04.1972, член НСХУ з 2015). Усі троє корінні запоріжці, захоплені жи вописом, постійні учас ники виставок ЗО НСХУ, зокрема, й нещодавніх "Осінній салон" і "Мис тецька осінь" у виставко вій залі ЗО НСХУ та "Ча рівна сила кольору" в За порізькому художньому салоні.

Пленери запорука успіху й майстерності Владислав Баранник і Віра Устянська буквально увір вались у мистецький прос тір Запоріжжя 2015 року під час роботи Міжнародного мистецького пленеру "Хор тиця крізь віки", предста вивши на його звітну вис тавку мальовничі пейзажі промислової тематики й по лонивши любителів живо пису. Уперше побувавши в мартенівському цеху мета лургійного комбінату "Запо ріжсталь", вони перенесли на свої полотна сяйво гаря чого металу. Непросто пе редати енергію металу, що ллється й світить як сонце це треба обов'язково поба чити й відчути. Цього ж року вони винесли на суд глядачів нові твори натюрморти й пейзажі, створені протягом півтора року, зокрема, й під час пленерів. Цей рік у мене багатий на мистецькі події, розповів Владислав Баранник, я по

бував на п'яти пленерах. Плідним був пленер у Сед неві, що під Черніговом, ку ди я поїхав приватним чи ном ранньою весною. Там розташована академічна дача НСХУ її будувала Те тяна Яблонська. Усі серйоз ні художники України про йшли через цю творчу куз ню. Там я написав зо три десятки полотен. Деякі з них експонувались улітку на моїй персональній виставці у виставковій залі. Ще один пленер для українських ху дожників організувало Ки ївське відділення НСХУ я теж у ньому взяв участь. За пам'яталися також міжна родний пленер у Тростянці й досить серйозний, як на мене, в Конотопі. Віра Устянська набула но вого позитивного досвіду, побувавши на двох міжна родних пленерах у Польщі й Литві. Звичайно, це впли нуло на її роботи в плані дизайну, підходу до компо зиції. Її велика персональна виставка натюрморту відбу лася 2015 року у виставко вій залі ЗО НСХУ. Художниця наголосила, що, чим би зараз не зай малася, головне для неї живопис: Це така залежність, що коли почнеш, то вже будеш торувати цей шлях до кінця. У кожної картини своє зав дання. Малюючи одну, на магаюсь осягнути для себе якісь деталі, в іншій певні кольорові плями, знайти композиційне рішення. Ко ли творю серйозні компози ції, тут у мене має бути від повідний тонус, як у спорт смена чи піаніста. Полюб ляю писати олійними фар бами ще коли вступила до академії, відчула, що це моє. Відчуваю себе впевне но саме в цій техніці.

Мрія Владислава Віра Устянська отримала ґрунтовну освіту спочатку в Запорізькій дитячий ху дожній школі й Запорізько му центрі професійнотех нічної освіти (спеціальність "Дизайн"), відтак у Хар ківській державній академії дизайну та мистецтв (спе

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

ціальність "Станковий жи вопис"). Владислав представник іншої школи: закінчив Пав ловське художнє училище (Нижегородська область, Росія). Неабияку роль у його становленні зіграв дідусь по маминій лінії Степан Мар кович Дорошенко. Хоча мрія діда стати художником за лишилася нездійсненною через війну й розруху (як аматор писав картини вже будучи на пенсії).

Наталя Дерев'янко біля експозиції своїх робіт Владислав Баранник і Віра Устянська учасники Міжна родного пленеру "Хортиця крізь віки" (2015)

 Саме він привів мене в художню студію будинку культури "Запоріжсталь", зауважив Владислав, й підтримував, виховував лю бов, адекватне ставлення до життя, творчості. Завдя ки йому я пішов розвива тись у правильному нап рямку. Батько Анатолій Пет рович родом із Приморсь кого району професійний рибалка, до живопису трохи пасивний, бо більше зай мався чоловічими справа ми. Проте мама Алла Сте панівна гарно вишиває, ду же цікавиться мистецтвом. Сподіваюся, що ми колись зробимо і її виставку, а ще мрію написати картину з козаком, узявши за основу типаж батька, змалювавши його статуру, вуса.

Наталя Дерев'янко: "Захотілося імпресіонізму в творчості" Наталя Дерев'янко вже досвідчена художниця, представниця львівської школи живопису. Закінчив

Email: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

ши Львівський коледж деко ративного й ужиткового мистецтва імені Івана Тру ша, відкрила для себе світ іконопису. Тож у подальшо му обрала факультет сак рального мистецтва Львівсь кої національної академії мистецтв, яку закінчила 2001 року. Із того часу зай мається живописом, іконо писом, ілюстрацією, web дизайном; із 2006го вик ладає у запорізьких вишах (нині в КВНЗ "Хортицька національна академія" За порізької обласної ради). Зараз Наталя творить ілюстрації для книги за тво рами Михайла Коцюбинсь кого. Працюючи над кож ним новим виданням, ху дожниця ретельно зважує свої можливості. Прочитав ши його зміст, ділиться з редактором своїм творчим задумом. Буває, що й не по годжується виконати за мовлення. Була ситуація, що наші з редактором підходи не співпали, розповіла ху дожниця, замовник хотів не втілення мого творчого

задуму, а повторення ілюстрацій, що були в по передніх виданнях. Відмо вилася. Творчість мисткині в ба гатьох асоціюється із каз ковими героями дитячих книжок, автором яких вона є. Із виставкових творів за пам'ятався "Козаки із дов гими ложками" з гуморис тичним забарвленням. На виставці "Чарівна сила кольору" вразили твори ін ших жанрів пейзаж і на тюрморт, до того ж напи сані олійними фарбами. Пояснила вона це дуже просто: Напевне, тому, що діти підросли: синові вже чотири роки, а дочка другоклас ниця. На творчість впли вають періоди мого життя. Дуже хотіла мати дітей (дов го їх не було), тож малювала маленьких діточок героїв книжок. Потім, коли діти на родились і підросли, почала рухатися в іншому напрямку захотілося імпресіонізму в творчості, якоїсь миттєвості зупинитись і побачити щось інше. Свої твори ос таннім часом презентувала на запорізьких виставках, зокрема, й книжкової графі ки в Запорізькому худож ньому музеї. Ідей у наших митців дуже багато, єдина проблема не вистачає часу. Тож по бажаймо їм гарного твор чого настрою у здійсненні цікавих задумів!

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061)7875409 (факс).

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою

Відділи: регіональної політики та новин – (061)7875410; соціальноекономічних проблем – (061)7875423; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061)7875415. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 0617875421 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702048


32

ЧЕТВЕР, 30 ЛИСТОПАДА

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

на дозвіллі z КОЛИСЬ БУЛО... 30

листопада

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

1763 року гетьман Кирило Розумовський своїм Уні версалом запровадив суди земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних). Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією гетьман дозволяв полковим канцеляріям та прохачамчолобитникам звертатися безпосередньо до суду, що зменшило кількість судо вих інструкцій. Спроби гетьмана відродити колишню систему судочинства Речі Посполитої свідчили про його прагнення перетворити Гетьманщину на цивіль ну шляхетську державу. 1867 року на території сучасної України в Одесі розпочав роботу перший електричний маяк на ньо му встановили два локомобілі й два магнітоелектрич них генератори змінного струму, а також електроду гові лампи Фуко й Соррена. На той час це був четвер тий електричний маяк у світі.

У грудні ми заповнимо останні сторінки у фотоальбомі "Запорізької правди". Цей проект нашої газети наближа ється до завершення. Але ви ще маєте шанс потрапити в історію на її шпальтах. Поспішайте, надсилайте нам світ лини дітлахів або себе у дитинстві! До однієї із зустрічей випускників1973 Дніпрорудненської середньої школи №1 (нині гімназія "Софія") однокласники підготували цілий фотофільм про шкільне (і не тільки) жит тя. Редакція "Запорізької правди" отримала цей унікальний матеріал. На жаль, ми не можемо вмістити усі знімки, що так яскраво відбивають дух часу. Сьогодні пропонуємо читачам один із них (хоча, можливо, невдовзі повернемось і до решти). Зараз, звісно, теж існують дитячі організації приміром, скаути. Але, на відміну від них, за радянських часів дитячі ор ганізації були "тотальними". Усіх поспіль першачків прий мали в жовтенята і навішували їм на шкільну форму значки з кучерявим Володею Ульяновим. Починаючи з 910 років, діти мали перебувати в піонерській організації та на заклик: "До боротьби за справу Комуністичної партії Радянського Союзу будь готовий!" слухняно рапортувати: "Завжди готовий!" Уявіть, у 1970 році Всесоюзна піонерська організація імені В.І.Леніна налічувала 23 мільйони піонерів! А чотирнадцятирічні підлітки могли розраховувати вступи ти у комсомол але туди брали хоч і більшість, та уже не всіх. Нас приймали в піонери у третьому класі, згадує запорі жанка, котра передала в редакцію ці світлини. Кілька моїх однокласників стали піонерами ще восени. Я була молодша за них, дев'яти років ще не виповнилося, тому довелося че кати. Як я заздрила їхнім червоним краваткам! Та ось, на решті, дійшла черга і до мене. Приймати в піонери нас по винні були 22 квітня у день народження Володимира Лені на. Але за тиждень до цієї події у мене страшенно розболів ся корінний зуб. Батьки повели мене до стоматолога, та я так несамовито пручалася, що не дала його вирвати. Зуб болів, щока страшенно розпухла, піднялася температура, я плакала, не спала ночами, не могла ходити у школу… Бать ки спокушали мене цукерками, котрі зможу з'їсти, коли зуб вирвуть. Цукерок хотілося, але я надто боялася щипців зуб ного лікаря. Друга спроба теж виявилася марною: я знову не дала торкнутися нещасного зуба. Стоматолог, в якого доб ряче зацідила ногою, відбиваючись, надалі відмовився мати зі мною справу. Нарешті батьки вдалися до жахливої погро зи: "Якщо тобі не вирвуть зуб тебе не приймуть в піонери". Подіяло. Тато повіз мене в сусіднє село Балки і тримав, по ки стоматолог робив "операцію" (якої я навіть не помітила). 22 квітня мене прийняли в піонери. Безмежне щастя: я пов'язала жадану червону краватку! Якої, до речі, через рік не знала, як позбутися так вона набридла. Але ходити в школу без краваток піонерам заборонялося… Знімки й листи направляйте до редакції "Запорізької правди" на адресу: 69600, м.Запоріжжя, МСП, пр.Собор ний, 152 або на електронну пошту: vitalina.zp@ukr.net

1939 року нападом Радянського Союзу на Фінлян дію розпочалась Радянськофінська війна, що отри мала назву "зимової". Радянська авіація бомбардува ла Гельсінкі, а Червона Армія здійснила наступ від Балтійського до Баренцового моря. Війна закінчилась 12 березня 1940 року підписанням мирного догово ру, за яким Фінляндія втратила 11 відсотків своєї те риторії. 1954 року в містечку Силакога, що в штаті Алабама (США), випав метеоритний дощ із тіл вагою до чо тирьох кілограмів і діаметром до 15 сантиметрів. Де кілька з них пробили покрівлю одного з будинків і по ранили мешканку Елізабет Ходжес. На щастя, вона відбулась лише синцями спини й ніг. 1968 року в Києві урочисто відкрили Республі канський будинок композиторів. 1996 року створили Державну митну службу Укра їни.

2013 року в Києві міліцейський спецпідрозділ "Беркут" розігнав близько 400 протестувальників на Майдані Незалежності. Жорстокість, свавілля право охоронців із застосуванням невиправданої фізичної сили щодо протестувальників та журналістів, які вис вітлювали події, викликали осуд з боку великої части ни суспільства й надали наступним протестам нового змісту, змістивши акцент із проєвропейського про тесту на антиурядовий, додавши їм масовості. Запорізькі ювілеї тижня 3 грудня 100 років від дня народження Героя Радянського Союзу Петра Сильвестровича Середи (03.12.1917 07.12.1984). Петро Середа уродженець міста Мелі тополя, де навчавсь у школі ФЗУ та аероклубі. Відтак працював токарем на заводі та інструктором в аеро клубі. Під час війни виконав близько 500 бойових вильо тів, збив вісім літаків противника особисто й шість у групі. Ще два літаки спалив, штурмуючи ворожі аеродроми. Після війни закінчив Вищі академічні кур си при Вищій воєнній академії СРСР (1955). Із 1963 року генералмайор авіації в запасі. 4 грудня 145 років (1872) від дня заснування Олексан дрівської міської думи та управи як органу самовряду вання. 115 років від дня народження члена Національної спілки художників України Миколи Васильовича Крю кова (1902 1974) запорізького художника, графіка за фахом. Митець працював у техніці акварелі та ри сунку, провідними були жанр портрету та натюрмор ту. Твори художника зберігаються в Запорізькому обласному художньому музеї.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

Міняю зуб – на краватку!

1922 року в Туріні (Італія) 78річна легенда фран цузького кіно й театру Сара Бернар востаннє вийшла на сцену.

2006 року опублікували офіційний реліз про вихід на полиці магазинів нової операційної системи Windows Vista й пакету програм Office 2007 від корпо рації "Microsoft".

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 23 ЛИСТОПАДА По горизонталі: Контакт. Трон. Генетика. Пролог. Патети ка. Коала. Оракул. Акан. Нерв. Самарканд. Одра. Сір. Нонет. АМО. Олово. Екіпаж. Порада. Гас. Літо. Якуб. Макака.

По вертикалі: Тупик. Ром. Оренда. Ворота. Кок. Лавсан. Гопак. Окоп. Ген. Омега. Армен. Оса. Тон. Екер. Сем. Тре нер. Кріт. Каа. Тар. Лід. Ляк. Критик. Каса. Пасіка. Кум. Нім фа. Тук. Шакал. Ядро. Жалоба.

30 11 17  
30 11 17  
Advertisement