Page 1

ПЕНСІЯ:

Чому будуть перераховувати пенсії та що це дасть? Стор. 24 25

ЗДОРОВ'Я:

Які зміни відбуваються у медицині і хто за це заплатить? Стор. 28 29

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" Стор. 13

ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Четвер, 14 вересня 2017 року № 37 (23772)

Ціна договірна

Рік виходу 100 й

АСТРОНАВТИ І АСТРОНОМИ

Вересень час подій космічного масштабу для Чернігівки, Запоріжжя й України Стор. 26 27 У вересні 2006 року розпочався космічний політ астронавтки NASA, українки Хайдемарі СтефанишинПайпер

ФРАЗА ТИЖНЯ:

Позбавити громадянства опонента гуманніше, ніж вбити його


2

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z ПОЗИЦІЯ

z РЕЗОНАНС

"ЗА СЕБЕ, ЗА ЗАГИБЛИХ ПОБРАТИМІВ ТА ЗА ТИХ ХЛОПЦІВ, ЯКІ ЗАРАЗ НА ПЕРЕДОВІЙ"

БОРОТЬБА ЗА ЗАлК ТРИВАЄ

Валерія ЄВГЕНЬЄВА

АТОвці блокували ГУ Держгеокадастру у Запо різькій області за свою землю. Кілька десятків ветеранів АТО зранку 11 вересня заб локували будівлю ГУ Держгеокадастру в Запорізькій об ласті. В числі мітингувальників представники міста За поріжжя і районів нашої області. Вони вимагали звіль нення очільниці ГУ Держгеокадастру в Запорізькій об ласті Яни Дикобаєвої, перевірки, кому роздані земельні ділянки, та прискорення процесу їхньої видачі, адже деякі бійці та родини загиблих чекають на обіцяну землю вже третій рік. Учасники акції принесли шини, запаслися на метами і карематами і заявили, що акція буде безстро ковою та триватиме доти, поки їх вимоги не будуть задо волені. Вони наголошували, що відстоюють інтереси побратимів. "Ми стоїмо за себе, за загиблих побратимів та за тих, хлопців, які зараз на передовій", підтвердили учасники акції. Керівниця Запорізького Держгеокадастру Яна Дикоба єва запевняє, що нинішня акція АТОвців провокація, бо, мовляв, обласна організація учасників АТО задово лена роботою ввіреного їй підрозділу. Адже із 5 тисяч за яв, що були подані до Запорізького Держгеокадастру, вже на 3 900 отримали дозволи. А 700 людей вже про йшли процедуру оформлення і отримали свої земельні ділянки. Наразі Держгеокадастр України офіційно повідомив, що принаймні за тиждень напередодні акції АТОвців, з 1 до 8 вересня, головними управліннями Держгеокадас тру в областях прийнято 141 наказ про виділення зе мельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих во їнів. Накази про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної влас ності прийняті головними управліннями Держгеокадас тру у Вінницькій 52, Львівській 42, Чернігівській 30 та Миколаївській 13, областях. А Запорізька область у цьому переліку не значиться.

Шановні колеги, дорогі ветерани! Прийміть щирі вітання і найкращі побажання з нагоди відзначення професійного свята ДНЯ РЯТІВНИКА! Відзначення цього свята є державним визнанням неоці ненного внеску аварійно рятувальних служб, пожежно рятувальних підрозділів, інших спеціальних формувань, а також громадян у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. Тож, у цей святковий день бажаю вам міцного козацького здоров'я, сімейного затишку та благополуччя, побільше життєвих благ і якомога менше тривожних хвилин. Нехай мир і злагода панують у вашій домівці, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. З повагою, начальник ГУ ДСНС України у Запорізькій області генералмайор служби цивільного захисту О. М. ЛЕПСЬКИЙ

Також за тиждень головними управліннями Держгеока дастру в областях надано у власність учасникам АТО 1917 земельних ділянок загальною площею 2852,6 гек тара. Найбільше ділянок із земель сільськогосподарсь кого призначення державної власності надано у Чер каській 250, Хмельницькій 220, Полтавській 165 та Сумській 143, областях. Інформація про Запорізьку об ласть також відсутня. Вочевидь, претензії запорізьких АТОвців не безпід ставні. До того ж, нагадаємо, що ветерани АТО в районах області також виходили на акції протесту проти затягування рішень про видачу дозволів на земельні ділянки. Із мітингувальниками зустрівся очільник Запорізької ОДА Костянтин Бриль. На зустрічі у ЗОДА було досягну то домовленості, що упродовж двох тижнів дозволи на земельні ділянки отримають усі АТОвці, що подали від повідні документи. За результатами перемовин з Костянтином Брилем АТОвці розблокували будівлю Держгеокадастру і розій шлися. Втім, запевняють, якщо питання не буде розв'язане в указаний термін, вони ладні знову зібрати ся під Геокадастром і наполягати на виконанні своїх за конних вимог.

У понеділок, 11 вересня, під стінами об ласної поліції мітингували працівники Запорізького алюмінієвого комбінату. Близько двох сотень заводчан зібралися просто неба на акцію протесту проти ді яльності поліціянтів, які, за твердженням мітингувальників, не дають комбінату працювати. Зокрема, за їхніми словами, поліція блокує вантажівки з сировиною, через що постачальники відмовилися співпрацювати із ЗАлКом і розірвали уго ди. Аналогічна ситуація і з вивезенням готової продукції замовникам: поліцей ські машини блокують вантажівки і не дають їм виїхати з території заводу. До мітингувальників вийшов начальник об ласної поліції Олег Золотоноша, а згодом в ак товій залі будівлі поліції з ними провів зустріч прокурор області Валерій Романов. Правоохо ронці стверджують, що злочинці намагаються розібрати завод на металобрухт, і поліція бло кує виключно автомобілі з ломом. Нагадаємо, що СБУ нещодавно висунула звинувачення по садовим особам комбінату у руйнуванні під приємства на користь російських конкурентів. У даній справі відкрито кримінальні провад ження.

z СТО РОКІВ ІЗ «ЗАПОРІЗЬКОЮ ПРАВДОЮ»

РОГИ І КОПИТА… НЕ ВІД ІЛЬФА ТА ПЕТРОВА Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Частина газетного аркуша ві дірвана, на згинах літери зов сім стерлися дуже важко чи тати №277 "Известий" ("Запо різької правди") від 16 жовтня 1921 року… Але тим цікавіше "розшифрувати" його загадки. Приміром, знайшлося продов ження матеріалу "Боротьба з природою", про який згадува лося в попередньому випуску "Сто років із "Запорізькою правдою". Автор описує "гран діозну греблю", яка настільки підійме рівень Дніпра, що "по ховає Хортицю"! Далі автор А.Середа пише: "Питання електрифікації Дніпра для За поріжжя дуже цікаве… Споді ваюся, товариші інженери у найближчому номері журналу "Економічне життя Запоріжжя" надрукують популярну допо відь…" Майбутні перетворення він змальовує із захопленням. На першій же шпальті вже тради ційно тема голоду. Повідомля ється про трагічні події у Сара товській губернії, зокрема, в Пу рубському районі Пугачевського повіту, де за першу половину ве ресня від голоду захворіло 300 осіб, а 16 померло. "Найбільший процент смертності припадає на Холявинську волость. У Ками

шинському повіті зареєстровано близько 50 смертних випадків від голоду". Поруч у газеті довга ко лонка цифр: пуди зерна та борош на, овочів та цукру, що їх зібрали у Запорізькій губернії на допомогу голодуючим Поволжя. Подібна ко лонка восени 1921го з'являлася в кожному номері газети. З нею перегукується публікація на другій шпальті: "Обов'язкова постанова (бувають і необов'язко ві? В.М.) Запорізького губвикон

кому". Йдеться про охорону зібраного продовольчого податку "від пограбування бандитами". У постанові вказується, що в "районах, охоплених бандитизмом", заготовчі пункти мають пе ребувати під охороною не лише міліції, а й військових. Війна скінчилася, та в нашо му краї ще довго було не спокійно… Під тією ж рубрикою "Офі ційний відділ" наказ губви конкому №108 про створен ня губернського відділу зов нішньої торгівлі. Чим же тор гувала Запорізька губернія із закордонням? У наказі наве дений список експортних то варів: "1. Шкіра. 2. Вовна. 3. Щетина. 4. Кінське волосся. 5. Копита. 6. Роги. 7. Смушки. 8. Заячі шкірки. 9. Козячі шкір ки. 10. Кишки. 11. Пенька. 12. Конопля. 13. Лікарські росли ни". Я завжди думала, що І.Ільф і Є.Петров вигадали назву контори "Рога і копита" заради сміху. А вияв ляється насправді! Що ж до ко нопель, то в наш час за такий "ек спортний товар" швидко загримиш за грати.

Від редакції. Дякуємо за допо могу в підготовці серії матеріалів обласному краєзнавчому музею й особисто старшому науковому співробітнику Нелі Горбуновій.


3

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

z ТОЧКА ЗОРУ

МЕДИЧНА РЕФОРМА – ЦЕ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Володимир МАРЧУК

Запропонована владою реформа системи охорони здоров'я є геноцидом української нації і може призвести до суттєвого зменшення населення України. Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Голова фракції звернула увагу на те, що за дорученням спікера А.Па рубія відповідний законопроект до розгляду готував не профільний Комітет парламенту з питань медицини, а Комітет з питань соціальної політики. Адже в професійних медичних колах запропоновану владою "реформу" жорстко критикують. Юлія Тимошенко нагадала, що в Україні, за оцінками ООН, 60% людей перебувають за межею бідності і нездатні будуть оплачувати медичні пос луги за європейськими розцінками, адже гарантований державою пакет безоплатної допомоги буде мінімальним. "Необхідно спочатку запровадити стовідсоткову страхову медицину, де страховку сплачує роботодавець або держава, а вже потім впроваджува ти медичні послуги за світовими цінами", переконана Юлія Тимошенко. Парламентар також заявила, що наслідком так званої медичної ре форми може стати тотальне скорочення медичних працівників і мере жі медичних закладів, як це уже відбувається зі школами. Тому усій ук раїнській нації необхідно об'єднатися і не допустити ухвалення Вер ховною Радою цієї реформи.

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

Ніщо так не мотивує виїхати, як підписка про невиїзд

z СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРЕСА – ЄДИНЕ МЕДІА, ДЕ У 2017 РОЦІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДОВІРА ДО ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ За результатами національного дослідження "Ставлення насе лення до ЗМІ та споживання різ них типів ЗМІ в Україні (2017 р.)" єдиним медіаканалом, спожи вання інформації в якому збіль шилось у 2017 році, стали друко вані ЗМІ. Це також єдине ЗМІ щодо якого аудиторія не скар жилася на однобокість висвіт лення, засилля реклами, тира жування неправдивої інформа ції, поверхневість та суб'єкти візм на відміну від решти медіа каналів, від телебачення та радіо до сайтів новин та соцмереж. Більш ніж половина українських чи тачів і глядачів знають, що у ЗМІ з'яв ляються "оплачені матеріали" (роз мовне "джинса"), але їм все легше вдається розпізнавати такі матері али. Це стало відомо завдяки опиту ванню під назвою "Ставлення насе лення до ЗМІ та споживання різних типів ЗМІ у 2017 р.", яке було опри люднене сьогодні. Як з'ясувалося, про існування "джинси" знають 55% опитаних, з них 63% заявили, що мо жуть розрізнити "оплачену новину" це на 16% більше, ніж минулого року. Дослідження щодо ставлення насе лення до ЗМІ у 2017 році було вико нане соціологічною компанією InMind на замовлення Міжнародної гро мадської організації Internews, що ре алізує програму "Український медій ний проект", або "Проект УМедіа", за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета дослідження вивчити звички українців, що стосуються спо живання ЗМІ, а також їхню довіру до ЗМІ, оцінити рівень медіаграмотності

та обізнаність населення щодо впро вадження реформ в Україні. У травні червні цього року представники In Mind опитали 4048 респондентів. "Ми представляємо результати за останні три роки, але в рамках "Про екту УМедіа" такі дослідження про водяться вже шість років. Ми вважа ємо, що результати досліджень мо жуть допомогти нашим партнерам, в першу чергу, медійним НУО і журна лістам, формувати майбутнє укра їнського медіапростору в такий спо сіб, щоб українці отримували висо коякісну інформацію, яка їм потрібна і на яку вони заслуговують" гово рить Вайн Шарп, директор Internews в Україні. Дослідження також показало падін ня популярності і довіри як до теле бачення, так і до інтернету хоч вони й залишаються найулюбленішими засобами отримання інформації. Це стосується ЗМІ як загальнодержав ного, так і місцевого рівнів. Українці активно користуються ме режею інтернет 77% бувають он лайн щодня. Цей показник досить рівномірно розподілений по облас

СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ЗМІ У 2017 р.: українці ставляться до ЗМІ критичніше, вимагають від журналістів матеріалів вищої якості та достовірності

тях країни він дещо нижчий лише у північних регіонах (73%). Найчастіше користуються інтернетом люди у віці 1835 років (9598%). Новини часті ше шукають на сайтахагрегаторах на зразок ukr.net. Ця тенденція ста більно спостерігається впродовж ос танніх трьох років. Нове опитування показало, що кіль кість користувачів Facebook в Україні за останній рік зросла на 7%. Це мож на пояснити тим, що у травні цього року популярні російські платформи соціальних медіа "Вконтакте" та "Одноклассники" були заборонені в Україні в рамках санкцій та інших за ходів, спрямованих проти Росії. Переважна більшість опитаних вва жає, що "чесність і достовірність" найважливіші показники, що визна чають довіру населення до ЗМІ. Крім того, дослідження показало, що понад 50% читачів в усіх областях надають перевагу місцевій регі ональній пресі (над загальнодержав ною) це стабільна преференція. Ви явилося, що місцеві газети єдиний канал інформації, що користується більшою популярністю, ніж загально національні. За результатами опитування, кіль кість українців, що споживають ро сійські ЗМІ (усіх видів) знижується це

постійна тенденція за останні три ро ки. Цього року лише 1% респондентів відповіли, що споживають російські ЗМІ (цей показник знизився у порів нянні з минулорічними 4%). Іншими словами, зараз кількість українців, які дивляться і читають російські ЗМІ, рекордно низька. Втім, результати дослідження також показали, що саме серед тих, хто продовжує споживати російські ЗМІ, довіра до них зросла. І нарешті, дослідження показало, що понад 50% респондентів вва жають інформацію, яку отримують про реалізацію ключових реформ у країні, "недостатньою". Загалом, чи тачі і глядачі у віковій групі 4665 ро ків більш схильні вважати себе "поін формованими" про реформи, ніж у віковій групі 1835 років.

ПРО INTERNEWS В УКРАЇНІ Internews міжнародна громадська організація, що займається розвит ком незалежних ЗМІ. Адміністративні центри знаходяться у Каліфорнії, Ва шингтоні та Лондоні. Наша місія по лягає в тому, щоб шляхом зміцнення місцевих засобів масової інформації по всьому світу, дати людям новини та інформацію, яких вони потре бують, створити можливості залу чення ресурсів та громадян для того, щоб їхні голоси були почуті. Починаючи з 1993 року, Представ ництво Internews працює в Україні з журналістами, представниками вла ди та активістами задля підвищення якості та зміцнення успішних неза лежних засобів масової інформації. Консультанти Internews працюють безпосередньо із журналістами та громадськими медійними організа ціями з метою поліпшити якість й ді євість ЗМІ в Україні. Internews допо магає українським медійним органі заціям розвивати їхні лідерські якості та професійну майстерність, нада ючи технічну допомогу завдяки фі нансовій підтримці міжнародних донорських організацій. http://bit.ly/2iUSUzA


4

влада і територія ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z НА ЧАСІ

БУДІВНИЦТВО КОРПУСУ ОНКОДИСПАНСЕРУ В МЕЛІТОПОЛІ ЙДЕ ЗА ПЛАНОМ Анна РУБЕЛЬ

З ходом виконання буді вельних робіт у комуналь ній установі "Мелітопольсь кий онкологічний диспан сер" Запорізької обласної ради ознайомився перший заступник голови облради Єгор Семенков. Головний лікар диспансеру Олександр Рябіков відзначив, що у корпусівставці №3 онко диспансеру, будівництво якого розпочато більше 20 років тому, відновили будівельні роботи після майже 10річної перерви минулого року, коли була відко ригована проектнокошторис на документація проекту. Од нією з головних проблем сьо годні є приєднання електроус тановок до електричних мереж ВАТ "Запоріжжяобленерго", яку планується вирішити цього ро ку. Також важливим питанням є живлення підстанції для роботи корпусувставки №3. На 2017 рік з обласного бюджету виді лено майже 5 млн грн. Станом на перше серпня, освоєно тро хи менше 1,5 млн грн. За сло вами виконроба підрядної орга нізації Юрія Горбенка, всі робо ти виконуються в строк й до кін ця жовтня планується виконати роботи з прокладання кабель ної лінії, встановлення вузлів обліку виконання пусконала годжувальних робіт, обладнан ня обліку електроенергії, вико нання монтажних робіт тран сформаторної підстанції. Єгор Семенков наголосив, що депутати обласної ради, які були

обрані від Мелітополя, розу міють, що корпусвставку №3 можливо добудувати за 2 роки й готові докласти до цього зусиль. Наразі потрібно приєднати підстанцію до електроенергії й тільки після цього можливо пере ходити до наступних етапів, адже без живлення проводити інші не обхідні роботи неможливо. Сьо годні біло наголошено, що депу тати від різних фракцій підтри

мують реалізацію цього проекту, зазначив Єгор Семенков. Депутати обласної ради Олег Буряк та Іван Федоров також оз найомлювалися з ходом вико нання робіт в онкодиспансері. Іван Федоров запевнив, що у де путатів облради та керівництва облдержадміністрації спільний погляд на проблему Мелітополь ського онкодиспансеру будів ництво потрібно завершувати.

 Цього року буде зроблений один етап під'єднання комуні кацій. І я сподіваюся, що нам, депутатам від Мелітополя, вдасться відстояти фінансуван ня на наступний рік для продов ження будівництва, сказав Іван Федоров. Олег Буряк наголосив на вза єморозумінні з даного питання обласної та міської влади. Ми повністю єдині у погляді на необхідність завершення бу дівництва тут немає політики. Лікарні необхідні місту, його мешканцям, тим паче, з огляду на те, що у літній сезон через місто проїжджає багато турис тів й навантаження посилюєть ся на "швидкі" та лікарні, зокре ма, Мелітополя. У депутатів є розуміння, що медичну галузь у Мелітополі необхідно добудо вувати, наповнювати та розви вати, сказав Олег Буряк. Під час робочої поїздки до Ме літополя Єгор Семенков також провів особистий прийом гро мадян та побував на локаціях, де вже в жовтні будуть встанов лені дитячі та спортивні май данчики, придбані за рахунок його "депутатського фонду". Майданчики встановлять не в центрі, вони будуть розташовані по місту, зокрема, й на околицях для зручності мам з колясками, дітей, дорослих, які бажають займатися спортом. Ефектив ність програми "депутатського фонду" наступного року, її геог рафію та напрямки для Меліто поля будемо розширювати, запевнив Єгор Семенков.

z НОВІ ВИДАННЯ

В ЯКИМІВЦІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ УНІКАЛЬНУ КНИГУ ПРО ЗАПОРІЗЬКИХ ГЕРОЇВ АТО Анна РУБЕЛЬ

За сприяння депутата За порізької обласної ради Людмили Любім в Якимівці Якимівського району пре зентовано унікальну книгу "Журавлі летять у вирій". Її автором є добре відомий краєзнавець, директор Яки мівського районного істо рикокраєзнавчого музею Віктор Гнєдашев. Книга це зворушлива розпо відь про історію 23го окремого мотопіхотного батальйону, про його командирів і бійців, про за пеклі бої і повсякденне життя військовослужбовців. За слова

ми автора, хоча книга була за думана як літопис про якимівсь ких хлопців, які загинули у боях на Сході України, та доля розпо рядилась інакше. В процесі ро боти над виданням надійшла пропозиція розширити інфор мацію про сучасних захисників Вітчизни всієї Запорізької об ласті. В документальній книзі "Журавлі летять у вирій" перед читачем постають захисники рідної землі, різні за віком, але об'єднані участю в Антитеро ристичній операції на Сході кра їни. Про війну писати складно. Перш за все, це емоції. Це ро бота на нервовому зламі. І ос

тання крапка в роботі була пок ладена через очі. Очі тих, хто загинув. Вони дивляться і че кають. І відмовити не можна. Книга про людей. Тому й ви йшла вона людяною. Зібрано ба гато фотографій. Вони підкрес люють своїми емоціями емоції авторського тексту, зазначив автор книги Віктор Гнєдашев. А на презентації емоції виплес кувались назовні. Депутат За порізької обласної ради Людми ла Любім, земляки відважних якимівців дякували батькам за гиблих синів, дружинам загиб лих чоловіків, іншим родичам за їхнє терпіння, за виховання, за допомогу і за високий патрі

отичний дух. Під час виступів гостей, у більшості це герої книги, у самого автора та навіть у бійців, які пройшли цю війну, бриніли сльози. Книга Віктора Гнєдашева це нове слово у висвітленні і сучас ної історії України, і сучасної іс торії Запорізького краю, за значила Людмила Любім. Наприкінці презентації Віктор Гнєдашев подарував сигналь ний варіант книги родинам за гиблих бійців 23го окремого мотопіхотного батальйону, дру жинам бійців батальйону та комбатам. Видання книги заплановане на 14 жовтня цього року.


депутатська трибуна ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

5

z ОФІЦІЙНО

ПРО СКЛИКАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ від 08.09.2017 № 79$р Керуючись статтями 43 та 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 1. Скликати чотирнадцяту сесію Запорізької об% ласної ради сьомого скликання 19 вересня 2017 року об 11%ій годині у сесійній залі обласної ради. 2. Внести до порядку денного сесії такі питання: 1) "Про звільнення Бехтера О.П., директора ко% мунального закладу "Чернігівська загальноосвіт% ня школа%інтернат І%ІІІ ступенів" Запорізької об% ласної ради"; 2) "Про звільнення Візиренка В.І., директора ко% мунального закладу "Василівська спеціальна за% гальноосвітня школа%інтернат" Запорізької об% ласної ради"; 3) "Про звільнення Гогунської А.В., директора комунального закладу "Преславська спеціальна загальноосвітня школа%інтернат" Запорізької об% ласної ради"; 4) "Про звільнення Єршової В.О., директора ко% мунального закладу "Запорізька спеціалізована школа%інтернат ІІ%ІІІ ступенів "Січовий колегіум" Запорізької обласної ради"; 5) "Про звільнення Лисенко С.В., завідувача ко% мунального підприємства "Приазовська районна аптека" Запорізької обласної ради"; 6) "Про звільнення Овсієнко Я.М., директора комунального закладу "Малобілозерська спеці% алізована естетична школа%інтернат ІІ%ІІІ ступенів "Дивосвіт" Запорізької обласної ради"; 7) "Про звільнення Панченко Г.В., директора комунального закладу "Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа%інтернат" Запорізької об% ласної ради"; 8) "Про звільнення Ярової Л.Д., директора ко% мунального закладу "Запорізька спеціальна за% гальноосвітня школа%інтернат № 1" Запорізької обласної ради"; 9) "Про звільнення Добренької І.М., генераль% ного директора комунального підприємства "Ап% течне об'єднання "Фармація" Запорізької облас% ної ради"; 10) "Про звільнення Мироненко Т.М., викону% ючої обов'язки головного лікаря комунального закладу "Обласний дитячий багатопрофільний санаторій" Запорізької обласної ради"; 11) "Про призначення Стойчева В.М. директо% ром комунального закладу "Василівський істори% ко%архітектурний музей%заповідник "Садиба По% пова" Запорізької обласної ради"; 12) "Про призначення Середіна А.М. директо% ром комунального закладу "Запорізький облас% ний центр охорони культурної спадщини" Запо% різької обласної ради"; 13) "Про призначення Богданова С.М. директо% ром комунального закладу "Запорізький облас% ний центр науково%технічної творчості учнівської молоді "Грані" Запорізької обласної ради"; 14) "Про звільнення Еделя М.Г., виконуючого обов'язки директора комунального закладу "За% порізький обласний центр науково%технічної творчості учнівської молоді "Грані" Запорізької обласної ради"; 15) "Про порушення клопотання щодо нагород% ження Грамотою Верховної Ради України Процен% ко О.В."; 16) "Про порушення клопотання щодо нагород% ження Грамотою Верховної Ради України колек% тиву Таврійського державного агротехнологічно% го університету"; 17) "Про порушення клопотання щодо нагород% ження Почесною грамотою Верховної Ради Укра% їни Знаменської Р.А."; 18) "Про порушення клопотання щодо нагород% ження Почесною грамотою Верховної Ради Укра% їни Точілової Н.І."; 19) "Про присвоєння звання "Почесний грома%

дянин Запорізької області" Похвальському В.В."; 20) "Про присвоєння звання "Почесний грома% дянин Запорізької області" Білоусенку О.Ф."; 21) "Про нагороди та відзнаки Запорізької об% ласної ради"; 22) "Про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу на баланс"; 23) "Про затвердження нової редакції положен% ня комунальної установи "Любицький психонев% рологічний інтернат" Запорізької обласної ради"; 24) "Про затвердження нової редакції положен% ня комунальної установи "Орловський психонев% рологічний інтернат" Запорізької обласної ради"; 25) "Про затвердження нової редакції положен% ня комунальної установи "Веселівський психо% неврологічний інтернат" Запорізької обласної ра% ди"; 26) "Про затвердження нової редакції положен% ня комунальної установи "Михайлівський психо% неврологічний інтернат" Запорізької обласної ра% ди"; 27) "Про затвердження нової редакції положен% ня комунальної установи Любомирівський психо% неврологічний інтернат" Запорізької обласної ра% ди"; 28) "Про затвердження нової редакції статуту комунальної установи "Обласний клінічний нар% кологічний диспансер" Запорізької обласної ра% ди"; 29) "Про нормативно%правові документи з пи% тань розпорядження майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області"; 30) "Про надання дозволу на списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу на ба% ланс об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області"; 31) "Про надання дозволу на списання майна спільної власності територіальних громад сіл, се% лищ, міст Запорізької області шляхом ліквідації"; 32) "Про передачу в оренду бюджетній установі об'єкта нерухомого майна, що є спільною влас% ністю територіальних громад сіл, селищ, міст За% порізької області"; 33) "Про передачу в оренду об'єктів нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області"; 34) "Про надання в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, се% лищ, міст Запорізької області"; 35) "Про врегулювання Запорізькою обласною радою правових відносин щодо об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області"; 36) "Про надання згоди на передачу введеного в експлуатацію об'єкта соціальної інфраструктури (с. Пролетарське)"; 37) "Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізь% кої області"; 38) "Про надання згоди на передачу введеного в експлуатацію об'єкта соціальної інфраструктури (с. Любимівка)"; 39) "Про надання згоди на передачу введених в експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури"; 40) "Про надання згоди на передачу введеного в експлуатацію об'єкта соціальної інфраструкту% ри"; 41) "Про надання мисливських угідь у користу% вання державному підприємству "Пологівське лі% сомисливське господарство"; 42) "Про оголошення території в адміністратив% них межах Новопрокопівської сільської ради Ток% мацького району Запорізької області ландшаф% тним заказником місцевого значення"; 43) "Про оголошення території в адміністратив%

них межах Виноградненської сільської ради Ток% мацького району Запорізької області ландшаф% тним заказником місцевого значення"; 44) "Про звіт щодо виконання обласної Програ% ми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011%2016 роки, затвердженої рішенням Запо% різької обласної ради від 23.12.2010 № 12 (зі змі% нами)"; 45) "Про звіт щодо виконання Комплексної об% ласної програми з оздоровлення та відпочинку ді% тей, підтримки сім'ї, молоді, ґендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012%2016 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ра% ди від 24.11.2011 № 8"; 46) "Про хід виконання обласної цільової прог% рами національно%патріотичного виховання мо% лоді на 2017%2021 роки (за І півріччя 2017 року), затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 64"; 47) "Про хід виконання Програми правової осві% ти населення Запорізької області на 2017%2021 роки (за І півріччя 2017 року), затвердженої рі% шенням обласної ради від 06.04.2017 № 53"; 48) "Про хід виконання у 2016 році заходів об% ласної програми "Молодій запорізькій родині % доступне житло" на 2013 % 2017 роки, затвердже% ної рішенням обласної ради від 22.11.2012 № 16 (зі змінами)"; 49) "Про хід виконання Програми з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016%2020 роки, затвердженої рішенням облас% ної ради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами), за під% сумками 2016 року"; 50) "Про Програму соціально%економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2017 рік"; 51) "Про Програму впровадження елементів електронного урядування в Запорізькій області на 2017 % 2019 роки"; 52) "Про Програму оздоровлення території За% порізької області від сказу на 2017%2021 роки"; 53) "Про внесення змін та доповнень до Перелі% ку заходів, спрямованих на охорону та раціональ% не використання природних ресурсів, які фінан% суються за рахунок фондів охорони навколиш% нього природного середовища місцевих бюдже% тів у 2017 році, затвердженого рішенням облас% ної ради від 22.12.2016 № 53, зі змінами та до% повненнями"; 54) "Про внесення змін та доповнень до Прог% рами розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2017 рік, затвердженої рішенням Запорізької обласної ра% ди від 06.04.2017 № 60"; 55) "Про внесення змін та доповнень до Прог% рами з підвищення рівня енергоефективності За% порізької області на 2016%2020 роки, затвердже% ної рішенням обласної ради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами)"; 56) "Про внесення змін до регіональної цільової програми "Питна вода Запорізької області" на 2012 % 2020 роки, затвердженої рішенням облас% ної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)"; 57) "Про внесення змін до обласної Програми сприяння розвитку матеріально%технічної бази, соціальної, інформаційної та організаційної під% тримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної при% кордонної служби України, які дислокуються на території Запорізької області на 2017%2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ра% ди від 06.04.2017 № 59"; 58) "Про внесення змін до рішення обласної ра% ди від 22.11.2012 № 11 "Про Програму розвитку освіти Запорізької області на 2013%2017 роки" (зі змінами та доповненнями)";

z ОФІЦІЙНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації 30.08.2017

№ 460 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 04 вересня 2017 р. за № 58/1854 Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на компенсацію витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва, пов'язаних із здійсненням марке. тингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон'юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки* Керуючись статтею 22 Бюджетного кодексу України, статтею 19 Зако% ну України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", на виконання заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017 % 2018 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06 квітня 2017 року № 33, з метою забезпечення розвитку малого і

59) "Про внесення змін до рішення обласної ра% ди від 31.03.2016 № 3 "Про Програму подальшо% го нарощування регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків над% звичайних ситуацій на 2016%2020 роки", зі зміна% ми"; 60) "Про внесення змін до обласної Програми виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 22.11.2012 № 18, зі змінами"; 61) "Про внесення змін до Порядку та умов на% дання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, депутатами Запорізької обласної ради, затвер% дженого рішенням обласної ради від 15.12.2016 № 46"; 62) "Про внесення змін до Положення про опла% ту праці керівників, фахівців (спеціалістів) та ін% ших працівників комунальної установи "Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового бу% дівництва на селі" Запорізької обласної ради, затвердженого рішенням Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 62"; 63) "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 26.01.2017 № 59 "Про облас% ний бюджет на 2017 рік" (зі змінами та доповнен% нями)"; 64) "Про внесення змін до рішення обласної ра% ди від 31.03.2016 № 33 "Про внесення змін до де% яких рішень обласної ради та врегулювання окре% мих процедурних питань"; 65) "Про внесення змін до рішення обласної ра% ди від 26.01.2017 № 60 "Про утворення Президії Запорізької обласної ради"; 66) "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 18.12.2015 № 6 "Про обрання постійних комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами) стосовно депутатів Антоненка В.В., Бат% рака І.І., Коротенка Д.О."; 67) "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 18.12.2015 № 6 "Про обрання постійних комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами) стосовно депутата Марича Г.В."; 68) "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 18.12.2015 № 6 "Про обрання постійних комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами) стосовно депутата Фукса Г.Г."; 69) "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 18.12.2015 № 6 "Про обрання постійних комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами) стосовно депутата Чередніченка С.В."; 70) "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 18.12.2015 № 6 "Про обрання постійних комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами) стосовно депутата Шалєєва В.В."; 71) "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 18.12.2015 № 6 "Про обрання постійних комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами)"; 72) "Про внесення змін до додатка до рішення обласної ради від 31.03.2016 № 26 "Про закріп% лення депутатів Запорізької обласної ради сьо% мого скликання за містами обласного значення, районами м. Запоріжжя та районами області"; 73) "Про внесення змін до рішення обласної ра% ди від 31.03.2016 № 26 "Про закріплення депута% тів Запорізької обласної ради сьомого скликання за містами обласного значення, районами м. За% поріжжя та районами області" (зі змінами)"; 74) "Про внесення змін до рішення обласної ра% ди від 31.03.2016 № 26 "Про закріплення депута% тів Запорізької обласної ради сьомого скликання за містами обласного значення, районами м. За% поріжжя та районами області" (зі змінами)"; 75) "Про депутатські запити"; 76) "Різне". 3. Рекомендувати головам постійних комісій розглянути питання, внесені на чотирнадцяту се% сію обласної ради, на засіданнях постійних комі% сій з 11 по 15 вересня 2017 року. 4. Оприлюднити це розпорядження на веб%сай% ті Запорізької обласної ради. Голова ради Г.В.Самардак

z УВАГА! «ПРЯМА ЛІНІЯ» середнього підприємництва в Запорізькій області: 1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, ви% ділених на компенсацію витрат суб'єктів малого і середнього підприєм% ництва, пов'язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовніш% ньому ринку, вивченням кон'юнктури зовнішнього ринку, пошуком пар% тнерів, просуванням товарів на нові ринки (додається). 2. Запропонувати Запорізькій торгово%промисловій палаті для вико% нання заходів з відстеження результативності дії цього розпорядження щороку до 01 грудня забезпечити надання до Департаменту економіч% ного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації ін% формації про результати використання бюджетних коштів, виділених на сприяння суб'єктам малого і середнього підприємництва, які прова% дять експортну діяльність на території Запорізької області. 3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Голова Запорізької обласної державної адміністрації К.І. Бриль *Повний текст – на офіційному сайті облдержадміністрації: www.zoda.gov.ua

У середу, 20 вересня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме депутат Запорізької обласної ради, член постійної комісії з питань бюджету Микола Михайлович Пастушенко. Звертатись з 10:00 до 11:00 за телефоном: 0.800.503.508. Всі дзвінки безкоштовні.


6

ділові новини ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z ЗАПОРІЖЖЯ МОЄ МІСТО

ПАЛАЦ СПОРТУ "ЮНІСТЬ" РЕКОНСТРУЮЮТЬ ВДВІЧІ ШВИДШЕ, НІЖ ПЛАНУВАЛИ Лариса ДУДЕК, Ярослав БОНДАРЕНКО (фото)

Минулого року підприємство "Мотор Січ" викупило в міста на півзруйнований Палац спорту "Юність", узявши зобов'язання відновити цей соціально значу щий об'єкт і реконструювати його, щоб наші сучасники, як ко лись їхні батьки й діди, пишали ся запорізькою спортивною аре ною, а умови для проведення міжнародних змагань відповіда ли європейським нормам. Безу мовно, це була ідея президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богус лаєва. Питання гостро стояло і для міста, і для заводської ганд больної команди "Мотор" ба гаторазового чемпіона України й учасника Ліги чемпіонів. Про хід реконструкції розповів дирек тор з будівництва та соціального роз витку АТ "Мотор Січ" Михайло Бере зовський. За його словами, сьогодні йдуть роботи на території всього об'єк та. Перед входом працює техніка, ук ладають тротуарну плитку. Планується зробити прохід шириною вісім метрів до центрального входу, по обидва бо ки від якого розташують лавки для від починку й озеленять територію. При вертає увагу красиве оформлення фа саду будівлі з назвою "Палац спорту "Юність". У готовому вигляді назва бу де білого кольору й світитиметься. Михайло Наумович звернув увагу на дизайн фасаду в кольорах авіації, що притаманні "Мотор Січі", та строгі лі нії у вигляді латинської V по центру, що символізують перемогу, без віри в яку немає сенсу виходити на спортивний майданчик. В обидва бо ки від них ідуть смуги, що нагадують крила літака, і якщо дивитися на бу дівлю здалеку, на синьомалиновому тлі проглядається лайнер, що злітає. Одночасно з оздоблювальними ро ботами виконується монтаж зливної каналізації. Зробили гідроізоляцію, щоб вода не потрапляла в підвальні

приміщення (безпосередньо під го ловним входом розташували тир). Підходи до дверей укладають граніт ними плитами, що пройшли спеціаль ну обробку, щоб люди не послизну лися в сиру погоду. Гранітом облицю ють і фасад. Усі ці роботи будівельни ки планують завершити в жовтні. Для зручності гостей передбачена стоян ка автотранспорту. Під час спортив них змагань наповнюваність Палацу спорту близько 3500 осіб, а культур ні заходи зможуть відвідати до 5500. Чисельність уболівальників, якість звуку й телерепортажу, умови для учасників та глядачів усе відповідає європейським нормам, підкреслив Михайло Березовський, зазначивши, що в Палаці спорту проходитимуть не лише матчі за участю Моторівської ко манди, а й усі міжнародні турніри з різних ігрових видів спорту, а також міські, обласні змагання, навіть зма гання команд із інших міст можуть бу ти організовані й проведені тут на найвищому рівні. Не дарма в залі ви конують пошаровий монтаж підлоги, яку можна змінити протягом трьохчо тирьох годин під будьякий із видів спорту. Уже уклали льодове поле це 21 кілометр труб, які створюватимуть холод. Однак "запускати" лід в "Юнос ті" поки не планується задоволення це не з дешевих, а реальних претен дентів у нас немає. Якщо будуть в Ук

раїні хокейні команди й потрібно буде провести змагання, льодове поле в Палаці спорту можна буде легко орга нізувати. Для різних спортивних бата лій передбачені й різні температурні режими, що забезпечить автоматич на система кондиціонування й венти ляції. У всіх внутрішніх приміщеннях зараз ідуть оздоблювальні роботи, а це дуже трудомісткий і тривалий про цес. Михайло Наумович показав кім нати для команд, гардеробні, санвуз ли всюди кипить робота, і це вже "останні мазки". Наприклад, у туале тах встановили кабінки, монтують ру комийники, завершують оздоблення, вже в готовому вигляді стіни, підлога. В ігровому залі встановили крісла. Монтують звукопоглинаючі мати на стелі. Щодо переваг у використанні бу дівельних матеріалів, застосовують найкращі з точки зору функціональнос ті та якості. Моторобудівники не поспі шають "відбити" гроші, запустивши для початку якусь частину споруди, наприк лад, зал, щоб здавати його в оренду. Існують норми й вимоги техніки безпеки. Ми не станемо запрошувати людей, не зробивши пожежну, охо ронну сигналізацію тощо. Я цього ні коли не допущу, запевнив Михайло Наумович. Немає сумнівів, що буде дійсно так, адже при великому скупченні народу дуже важливо заздалегідь вжити не

обхідних заходів, щоб уникнути не щасного випадку. Михайло Бере зовський, за плечима якого коло сальний досвід організації та прове дення будівельних робіт, це добре розуміє. Попереду ще дуже відповідальні етапи монтаж світла, звукозапису ючої й передавальної апаратури, не обхідної техніки для шоу й телебачен ня, спортивних табло. Усе імпортно го виробництва й вимагає особливо го підходу. Треба розвести сотні кіло метрів проводів, а налагодження й запуск апаратури це ще кілька міся ців роботи. Я поки не називав термін закінчен ня реконструкції і сьогодні не готовий це зробити, але впевнений, що про ведемо її вдвічі швидше, ніж передба чено в плані приватизації й за норма ми для таких об'єктів, заявив дирек тор з будівництва й соціального роз витку підприємства. За його слова ми, половину робіт вже виконали. Михайла Наумовича підтримав і ди ректор зі зв'язків із громадськістю АТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш: Ми реалісти й розуміємо, що вико ристовувані технологічні процеси ви магають певного часу, а порушувати технології не в наших правилах. Па лац спорту "Юність" отримає нове життя й уже через кілька місяців відчи нить двері для запоріжців. "Мотор Січ" завжди приділяв велику увагу соці альним питанням, у тому числі роз витку спорту. У нас є гарний спортив ний комплекс із басейном олімпійсь кого резерву, хороше футбольне по ле, легкоатлетичний манеж... Маємо гандбольну команду, яка входить у число 12 найсильніших команд Євро пи. Ми зобов'язані створити їй умови, які вимагає європейська федерація гандболу, щоб команді не доводило ся проводити домашні зустрічі в Ки єві, Харкові чи Броварах, позбавля ючи при цьому запорізьких уболіваль ників можливості "вживу" подивитися гру й отримати задоволення. Це буде найкращий Палац спорту в Україні!

z ДОСЯГНЕННЯ

"ЗАПОРІЖСТАЛЬ" ПІДБИВ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ У першому півріччі "Запо ріжсталь" виконав усі 122 заходи, передбачені ко лективною угодою на 2017 рік. Загальна сума фінансу вання соціальних зо бов'язань колдоговору склала понад 180 мільйонів гривень. 6 вересня на комбінаті відбу лася конференція трудового ко лективу, на якій підбили підсум ки виконання колективного до говору за шість місяців. У її ро боті взяли участь генеральний

директор ПАТ "Запоріжсталь" Ростислав Шурма, голова профспілкового комітету Леонід Анісімов, голова Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників України Ва лерій Сєдов, делегати від струк турних підрозділів підприємс тва. "У наших спільних успіхах є внесок кожного запоріжсталів ця. За останні роки ми в рекор дно короткий термін модерні зували комбінат, інвестувавши близько шести мільярдів гри

вень, реконструювали ДП №3 найбільший інвестиційний про ект цього року й практично за вершили повну екологічну ре конструкцію аглофабрики. Завдяки всьому цьому ми до сягли більшої ефективності й зберегли всі соціальні програ ми. Для нас важливий кожен співробітник комбінату, ми завжди йтимемо назустріч лю дям", відзначив Ростислав Шурма під час підбиття підсум ків виконання колективного до говору.


7

ділові новини ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z ПЕРСПЕКТИВИ

z У ЗАСІКИ

КИТАЙСЬКИЙ КОНЦЕРН "GOLDSKY" ЗАВЕРШИВ СЕРТИФІКАЦІЮ ТОВАРІВ ЗТМК

НА ЗАПОРІЖЖІ АГРАРІЇ ЗАВЕРШУЮТЬ ЗБІР ЗЕРНА

Кирило БІЛИЙ

На початку вересня Запорізький титаномагнієвий комбінат, що входить у титанову бізнес Group DF, пройшов сертифікацію в од ного з найбільших китайських споживачів титанової губки компанії "GoldSky". Право пос тавляти титанову губку китайсь кій компанії ЗТМК отримав після завершення комплексного ауди ту, проведеного уповноважени ми фахівцями "GoldSky". Цей концерн є титановим підрозді лом китайської державної фі нансовопромислової групи XiangTou Holding Group. Компанія працює на ринку більше десяти років і входить у TOP5 най більших споживачів титанової губки в Китаї з активами в май же 700 мільйонів доларів. Під приємство спеціалізується на ви робництві титанових злитків і ти танового прокату різноманітної номенклатури. Крім поставок ве ликим світовим споживачам, "GoldSky" є одним із небагатьох постачальників титанового про кату для китайської державної авіаційної корпорації AVIC. Спеціальна сертифікація ЗТМК складалася з декількох етапів: на першому продукція пройшла якіс ний аудит у лабораторіях концерну "GoldSky" в Китаї, після чого уповно важені фахівці концерну особисто відвідали ЗТМК і провели комплек сний аудит роботи всіх підрозділів комбінату, включаючи виконання підприємством міжнародних вимог із екології та безпеки. "Ми зацікавилися українським під приємством ще кілька років тому, щойно продукція ЗТМК пройшла міжнародну сертифікацію в Bureau Veritas. Але у нас дуже високі вимоги до якості продукту, тому ми кілька разів запитували зразки титанової губки ЗТМК на пробу, щоб протесту вати її безпосередньо в лабораторіях Китаю. За результатами досліджень ми переконалися, що за якістю укра їнська губка ЗТМК не поступається продукції світових лідерів і повністю відповідає нашим вимогам", проко ментував Лерой Ванг, директор із закупівель концерну "GoldSky". За словами директора ЗТМК Воло

Станом на 7 вересня в області скошено й обмолочено 903,3 тис. га зернових та зернобобових культур, або 96%, намолочено 2,8 млн тонн зерна при середній урожайності 31,5 ц/га, повідом ляє пресслужба Запорізької ОДА.

димира Сивака, "GoldSky" не пер ший серйозний світовий гравець, із яким починає працювати Запорізь кий титаномагнієвий комбінат. "Із 2015 року ЗТМК вийшов в абсо лютно нову нішу. Підприємство роз почало поставки титанової губки най більшим споживачам із США, Європи й Китаю для подальшого її викорис тання в аерокосмічній галузі. Співпра ця з цими компаніями стала можли вою після того, як на підприємство прийшов приватний інвестор і провів модернізацію потужностей комбінату, прокоментував директор ЗТМК Володимир Сивак. Усього за кілька ро ків ми закупили сучасне обладнання, на лагодили контроль якості продукції, пов ністю змінили систему управління і біз неспроцеси. Як наслідок підприємс тво почало виробляти продукцію, що повністю відповідає міжнародним стан дартам і за якістю може конкурувати з продукцією великих світових гігантів". Проходження сертифікації най більших міжнародних покупців тита нової продукції є частиною Програми розширення ринків збуту ЗТМК. Програму розробили в 2013 році піс ля входження в число засновників комбінату інвестора компанії "То лексіс Трейдинг Лімітед", що входить в титановий бізнес Group DF. Аудити великих глобальних покуп ців титанової продукції стали можли

вими після успішної сертифікації ЗТМК з боку Bureau Veritas й отри мання сертифіката відповідності (стандарту EN 9100: 2009. "Серія аерокосмічних стандартів. Системи управління якістю. Вимоги"). Це доз волило ЗТМК зареєструватись у спе ціальній базі постачальників аеро космічної продукції OASIS (Online Aerospace Supplier Information Sys tem). Після цього глобальні компанії почали звертатися до ЗТМК для про ведення своєї сертифікації та укла дання контрактів на поставку. Міжна родні компанії перевіряють своїх пос тачальників за власними внутрішніми регламентами й процедурами. Завдяки виходу ЗТМК на міжнарод ний ринок в України тепер є всі шан си стати потужним гравцем у так зва ному "титановому клубі", в який вхо дять Китай, Японія, Америка, Росія і Казахстан. За оцінками Group DF, глобальний ринок титанової продукції споживає 160170 тисяч тонн титанової губки на рік. За прогнозами аналітиків, ри нок титанової губки продовжує роз ширятись до 2025 року зростання споживання складе близько 40 від сотків. Найбільше титану потребува тиме аерокосмічна галузь, яка згідно з прогнозами експертів за неповні десять років збільшить споживання цього металу на 60%.

Наразі на полях збирають пізні зер нові культури. Так, обмолочено 1,1 тис. га гречки, або 83% від плану, 4,5 тис. га проса, що становить 66% від збиральної площі. Середня врожай ність гречки на сьогодні становить 7,4 ц/га, проса 14,1 ц/га. Кукурудза на зерно зібрана на площі 1,98 тис. га, отримано 5 тис. тонн зерна при врожайності 25,4 ц/га. Крім зернових культур, триває зби рання соняшнику. Його зібрано з площі 29,9 тис. га та намолочено 37,4 тис. тонн при врожайності 12,5 ц/га. Зазначається, що відсутність опа дів, дефіцит ґрунтової вологи, спе котна погода та суховійні явища мали негативний вплив на умови вегетації пізніх сільгоспкультур. Внаслідок довготривалого дефіци ту опадів упродовж вегетаційного пе ріоду, особливо у липні та серпні, створилися вкрай несприятливі умо ви для сівби озимих культур під уро жай 2018 року. В районах, де спостерігались ефек тивні опади в останній день серпня (за добу 22 мм) та на початку верес ня, з’явилася тенденція до покра щення умов вологозабезпеченості лише верхніх шарів ґрунту. У таких погодних умовах аграрії здійснюють підготовку ґрунту для сівби озимих зернових культур під урожай 2018 року. Станом на звітну дату ґрунт підготовлено на площі 617 тис. га, або 94% до прогнозу. Під майбутній урожай підприємс твами області планується посіяти озимі колосові на площі 629,3 тис. га та озимий ріпак на 27,1 тис. га. Для проведення осінньопольових робіт сільгосппідприємства області забезпечені: насінням у повному об сязі, протруйниками на 100 % та мі неральними добривами на 99%.

КОЛЕКТИВНОЇ УГОДИ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ Представники колективів відзна чили факти, що свідчать про не ухильне надання всіх соціальних пільг і гарантій згідно з колдогово ром: продовження програми "Ро бочий побут", оздоровлення пра цівників, підтримки ветеранів під приємства, розвитку культури й підтримки спорту, виплати всіх ви дів матеріальної допомоги співро бітникам і ветеранам комбінату, надання адресної допомоги соці ально незахищеним категоріям на селення, пов'язаним із підприємс твом.

Відзначили зростання заробітної плати на підприємстві в першому півріччі в середньому на 20 відсот ків. Також у рамках мотиваційних проектів сума щомісячних премій працівникам авторам кращих ідей щодо підвищення ефективності ви робництва наближається до поз начки два мільйони гривень. На забезпечення якісного медич ного обслуговування й страхуван ня співробітників і ветеранів під приємства комбінат спрямував 12 мільйонів гривень, на літню оздо ровчу кампанію понад 2500 запо

ріжсталівців та їхніх дітей понад п'ять мільйонів. Особливу увагу на підприємстві приділяють соціальній підтримці молоді (тут працює понад п'ять ти сяч молодих працівників). У пер шому півріччі 170 працівників під приємства отримали безвідсотко ві молодіжні позики на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень. Для молоді системно проводять соціальнокультурні заходи: кон ференції, огляди, конкурси, а та кож тренінги, мотиваційні проекти, спрямовані на розкриття профе

сійного й особистісного потенціалу. Нагадаємо, за підсумками 2016 року колективна угода комбінату визнана кращою серед підпри ємств Запорізької області чисель ністю понад десять тисяч співро бітників. Крім того, колективний договір "Запоріжсталі" тричі здо бував перші місця в усеукраїнсько му рейтингуконкурсі на кращий колективний договір серед підпри ємств гірничометалургійного ком плексу України. Пресцентр ПАТ "Запоріжсталь"


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

Водій 26 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Запорізькій області з охоро ни об'єктів прапорщик служби цивільного захисту Андрій Би ковченко на службі вже 23 ро ки. Скромний, сильний чоловік та дуже різностороння людина. У віль ний від роботи час займається рибо ловлею, мисливством, грає на біль ярді та дресирує домашнього улюб ленця собаку породи дратхар. Кан дидат у майстри спорту із самбо і дзюдо, кілька останніх років зай мається легкою атлетикою. Має багато подяк і грамот по службі. А нещодавно ще й злодія допоміг упіймати. Сталося це саме у віль ний від роботи час. Коли завершив тренування і виходив зі спорт залу в Шевченківському районі м. Запоріжжя, до нього звернувся хлопчик років 12ти і попрохав допомогти спіймати злодія, що ві дібрав гроші у його друга. Андрій Биковченко затримав злочинця і передав його поліціянтам, що прибули на місце за викликом. "Не буває маленької біди, вважає рятувальник, ми допомага ємо у будьякій ситуації. Лунає сигнал тривоги і мчимо на виклик, не турбуючись про власну безпеку, не відчуваючи страху. Головне, прибути вчасно, запобігти великій біді, врятувати людей та їхнє майно. Завжди хотів допомагати людям. Робота моє друге я, а колеги друга родина".

ЛЮДИ, ЯКІ НАС 101й день народжен ня відзначила меш канка Мелітополя Ма рія Шепілова. Жінка прожила цікаве, хоча й складне життя. На війні вона втратила чоловіка, але змогла виховати двох дочок, а тепер з радістю ростить вже й правнуків. Марія Шепілова родом з Нововасилівки. Там вона пере жила німецьку окупацію, а після війни переїхала разом з дочками у Мелітополь. Працювала довгожителька на це гельному заводі і плодоовочевій базі. Через важку роботу у неї тепер не працюють пальці на обох руках. Зараз про жінку трепетно піклується її дочка, з якою вона живе. До слова, сім'я Марії Василівни велика, а бабуся в ній загаль на улюблениця.

Волонтери з групи "Angels" доклали мак симум зусиль і твор чого натхнення, щоб влаштувати справжнє свято для маленьких пацієнтів обласної клі нічної дитячої лікарні організували для дітей справжнє шоу! Свято в лікарні проходило у фор маті цікавих ігрових уроків за участю "вчителя" музи ки, мови, фізкультури, логіки і ритміки. Діти відразу ж включилися в цю за хоплюючу рольову гру, дружно і з великим задоволенням співали пісні, а та нець, в який залучила дітей волонтерська група, перетворився на справжній ве селий святковооздоровчий флешмоб! І дітей, і їхніх батьків захопила оригі нальна розважальна програма: веселі конкурси, інтелектуальні вікторини, за пальні пісні, "хімічне" шоу і багатобагато іншого. Не відставали від маленьких пацієнтів і їхні батьки. Вони підтримували дітей у всіх конкурсах і допомагали малюкам, як тільки могли. Це було справжнє свято, яке допомогло дітям за бути про хвороби і подарувало їм багато неймовірних емоцій і найдобріших спогадів.

У День Міжнародної солідарності журналістів у СвятоПокровсь кому соборі Запоріжжя відбувся молебень за журналістами, за гиблими під час виконання своїх професійних обов'язків. Серед інших згадували і члена нашої обласної журналістської організації Ва силя Сергієнка Героя України, героя Небесної сотні, якого жорстоко закату вали бандити під час Революції Гідності. Його ім'ям названо одну з вулиць Запоріжжя. У молебні взяли участь і молодь, і ветерани Запорізької облас ної організації НСЖУ. У Запоріжжі тради ційно відзначили День фізичної культури і спорту ранковою заряд кою біля будівлі облдержадмініс трації. Держслужбовці разом з майстрами спорту, чемпіонами Паралім пійських і Олімпійських ігор відзначали свято. На площі зібралися сотні чиновників і спортсменів у костюмах, які під звуки ритмічної музики повторювали вправи за тренерами.

Бердянець за народженням, фіналіст шоу "ХФактор", талановитий співак Олег Верд дав за пальний кон церт на голов ній сцені рід ного міста. Пісні артиста можна почути на відомих радіостанціях країни. Він зібрав справжній аншлаг і подарував своїм шанувальникам на сичену концертну програму. На концерт прийшли не тільки шанувальники співака, а і його добрі друзі, твор чий наставник, керівник естрадного колективу "Шанс" Ок сана Черкез, яка колись відкрила талант Олега.

ПОДІЇ, ЩО НАС Керуючий Запорізькою єпархією митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука передав дитячим відділенням лікарень міста Запоріж жя дороговартісне медичне обладнання. Устат кування було придбане на кошти, зібрані в благодійній акції "Любов милосердствує". Він особисто відвідав дитячу обласну клінічну лікарню, де передав офталь мологічному відділенню комплекс функціонального біоуправління і мікрополяризації "РеамедА", необхід ний для лікування хвороб порушення зору. Цього ж дня митрополит Лука передав дитячому відділенню Запо різької багатопрофільної клінічної лікарні №5 біохіміч ний фотоаналізатор "Солар", який знаходитиметься у реанімаційному відділенні для більш точного встановлення діагнозу дітям, що перебувають у важкому стані. Також єпархія передала допомогу у вигляді нового датчика для ультразвукової діагностики дитячому облас ному туберкульозному диспансеру. У Бердянську пройшла Друга Полонійна на рада польських організацій Східної України, присвячена розвитку освітньої інфраструк тури регіону. Задля участі у заході до Бердянська завітали почесні гості: Генеральний Консул Польщі Януш Яблонський, консули Ян Здановський та Аґ нєшка ВуйцікМокшицька, сенатори Польщі Артур Важох, Ґжеґож Печкіс, представники Міністерства закордонних справ Польщі, Польської Академії наук та громадськість. Їх радо привітала заступник місь кого голови Бердянська Юлія Дойнова. Для гостей діти польського товариства підготували творчі вис тупи. Після урочистої зустрічі генеральний консул Польщі Януш Яблонський разом із заступником міського голови Юлією Дойновою та іншими представниками польської делегації поклали квіти до пам'ятної дошки польській піаністці Марії Тужанській, що на будинку місцевої дитячої музичної школи. Учасники семінарутренінгу "Впровад ження ґендерно орієнтованого бюд жетування в місцевих бюджетах. Ґен дерний аналіз бюджетних програм", який організував Запорізький благодійний фонд "Єдність" за майбутнє" в рамках про екту "Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам" у парт нерстві з Національним Демократичним Інститутом, за підтримки уряду Великої Бри танії, дізналися, як ефективніше розподіляти кошти завдяки впровадженню ґендерно орієнтованого бюджетування, як здійснювати ґендерний аналіз міс цевих програм. У семінарітренінгу взяли участь представниці та представники 11 місцевих рад Запорізької області: міжфракційних депутатських груп "Рівні можливості", економісти, бухгалтери, представниці фінансових відділів. Учасники заходу дізналися про етапи ґендерно орієнтованого бюджетування, самостійно ознайомилися з методом гендерного бюджетного аналізу у Німеччині, Швеції, Македонії та зробили власні висновки щодо необхідності проведення таких аналізів в Україні. 9 вересня Дніпро яскраво відсвяткував своє найбільше свято День міста. Най більшою подією свята була карнавальна, костю мована хода, в якій взяли участь близько семи тисяч осіб. Вулицями міста маршували духові оркестри, проїхали байкери, пройшли колони молоді, спортивні і громадські організації. Свято відбувалось у різних локаціях, майже по всьому центру міста. У запоріжців є в кого брати прик лад, як треба святкувати.


справи небайдужих ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

НАДИХАЮТЬ Воїн-захисник України - 42-річний доброволець Олег Динька, позивний "Єгер", загинув у районі Донецька 6 вересня, підірвавшись на розтяжці. Побратими розповіли, він отримав по4 ранення від вибуху гранати Ф41, несумісні з життям, і в лікарні Селидове помер. Олег Динька стояв у пер4 ших лавах повсталих українців під часів Революції Гідності. 2014 року він прийшов до Самооборони За4 поріжжя, в лютому 2015 року Олег був призваний в ЗСУ, де рік служив в 14й танковій бригаді. У 2016 ро4 ці після демобілізації боєць намагався знову потра4 пити в армію, але за станом здоров'я в ЗСУ його не взяли. Але жага бути на пе4 редовій все одно перемогла. Виходець із запорізької Самооборони Майдану 15 серпня 2016 року перейшов до ДУК ПС, де був бійцем першої штурмової роти, і за словами товаришів по службі, частенько ходив на "ту сторону". 8 вересня в с. Григорівка, що в Запорізькому районі, попрощалися із загиблим напередодні добровольцем. Олег Динька раніше був нагороджений державною нагородою "За захист Авдіївки", а в 2014 році був нагороджений патріархом Філаретом орденом за "Жeртовність та любов до Украіни".

У Києві відбувся конкурс "Міс Україна2017", де запоріжан4 ка Ксенія Чифа от4 римала почесний титул "Miss Ukraine International 2017". Тепер 244річна модель відправиться на конкурс "Miss International 2017", де представ4 лятиме Україну. У цьому році конкурс пройде в Японії під пат4 ронатом UNICEF.

ЗАХОПЛЮЮТЬ У селі Українка Михайлівського району багатодітна мама Юлія Клех з сімома дітьми обживаються на другому поверсі "Щасливого дому" благодійного фонду "Щаслива дитина". На другому поверсі будинку 4 в семи кімнатах 4 для них зробили якісний ремонт. Тут проведена кана4 лізація, є душ, гаряча і холодна вода, а також окрема кухня. Масштабна реконструкція на другому поверсі була проведена завдяки гранту, отриманому за перемогу в конкурсі соціальних ініціатив ПАТ "Запоріжсталь" "Ми 4 це місто". У квітні пані Юлія пройшла курси прийомних батьків, а в серпні усиновила чотирьох дітей, які між собою рідні брати і сестри. Зараз у неї вже семеро дітей 4 троє біологічно рідних і четверо прийом4 них. Четверо дітей, яких усиновила Юлія, раніше перебували в Оріхівському інтернаті і сьогодні вони щасливі жити в такому будинку. Діти між собою вже подружилися і раді розширенню сімейства. У них є спільні інтереси, тому що навіть їхній вік збігається: Соні і Андрію по 5 років, Тоні і Глібу 4 по 9, Єгору 4 12, Денису 4 14, а найстаршій помічниці Вікторії 4 16 років. У фонду "Щаслива дитина" поки два будинки, в яких мешкають багатодітні сім'ї з прийомними дітьми. Всього в рамках проекту діють вже п'ять будинків, розрахованих на шість сімей. На ставку "Лагуна-2" (с. Нижня Хортиця, Запорізький р-н) пройшов V всеукраїнський дитячий фестиваль "Рибальські канікули". За першість у фестивалі змагалися понад 100 хлопчиків та дівчаток віком від 7 до 15 років. Згідно з умовами конкурсу, юні рибал4 ки допускалися до змагань тільки в супроводі батьків. Змагання прохо4 дили під девізом "СПІЙМАВ4відпустив". Вся спіймана риба після зважу4 вання була випущена у водойму. Організатори змагання 4 БФ "Життя України" і газета "Рибальський вісник". В рамках фестивалю для дітей провели іхтіологічний урок на тему "Видова різноманітність риб наших водойм", а також підготували майстер4класи від професійних спортсме4 нів. Також організатори фестивалю провели лотерею (головний приз 4 човен "Шторм"). На зібрані кошти в кінці осені заплановано зариблення паркового ставка "Дубовий гай". Протягом вихідних у Запоріжжі на каскаді фонтанів "Райдуга" пройшов фестиваль вуличної їжі "Пікнік". Запо4 ріжці 4 дорослі і діти, сім'ями прийшли на фестиваль захоплююче провести час, спробувати нові страви, презентовані ресторанами і кафе. Крім того, тут працювало безліч цікавих локацій 4 Kids zone (організовані розвиваючі майстер4класи, ігри, флешмоби з дітьми під проводом професійних аніматорів), Shopping zone на "Пікнік" (представлені роботи майстрів hand made і модні луки від україн4 ських брендів). Цього року захід проходив увосьме і за традицією зібрав сотні відвідувачів. У фестивалі взяли участь не тільки місце4 ві кухарі, а й гості з Харкова, Одеси, Києва. Вони пропонували не тільки традиційні бургери і роли, але морепро4 дукти, пончики, всілякі круасани, морозиво і шоколадний мед. Представники міської влади Запоріжжя припустили, що фестиваль стане не тільки повноцінним загальноміським заходом, а й набуде всеукраїнських масштабів. 9 вересня християни Мелітополя взяли участь в автопробігу, присвяченому 500-річчю Реформації в усій Україні. Колона з 60 автомобілів вирушила від церкви Нове покоління до центральної площі міста. Автомобілі були прикрашені прапорами України і церкви. На площі Перемоги, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, учасники автопробігу зустрілися з депутатами, передали їм книги про Реформацію. Потім, виконавши християнський гімн, колона виїхала до північного виїзду з міста. Частина учасників відпра4 вилася до Запоріжжя, щоб передати естафету в обласний центр. Даний автопробіг проходив по всій Україні. Його учас4 ники хотіли показати, що як і 500 років тому Україна потребує реформування. Завершиться автопробіг 16 вересня. 4 Наше місто заснували християни, і ми підтримуємо традиції, які були закладені раніше, і ті традиції, які були закладені в Європі. Ми віримо і сподіваємося на те, що і Україна буде процвітати як Європа, 4 зазначив депутат обласної ради Євген Дем'яненко.

9

ІДЕЇ, ЯКІ НАС ОКРИЛЯЮТЬ Новий сучасний стадіон з'явився в школі №7, що в Комунарському районі Запоріжжя. Крім оновленого футбольного поля з покриттям зі штучної трави, тут по всьому периметру встановлено огорожу і освітлення з сонячними батареями. Також на спортмайданчику є поля для волейболу, баскетболу та футболу з поліуретановим покриттям. Обладнана зона для стрибків і здачі забігів на 100 метрів. Для малюків встановили дитячий майданчик, а для силових тренувань тут вже є тренажери і майданчик для воркаута. Аналогічні стадіони вже цієї осені з'являться в семи районах Запоріжжя. Вартість проекту близько 65 млн грн. Рішення про виділення бюджетних коштів було ухвалене на сесії міськради ще 31 травня. Також до міського бюджету 2018 року закладаються гроші на утримання і обслуговування нових стадіонів. Адже для охорони майданчиків будуть потрібні фахівці, а також установка відеокамер спостереження. А запоріжці зможуть займатися на цих стадіонах абсолютно безкоштовно. В "Укрпошті" ухвалили рішення для зручності клієнтів перейти на подовжений робочий графік з 2 жовтня 2017 по 9 січня 2018. Крім того, на цей період поштові відділення відмовляться від обідньої перерви. Повідомляється, що таке рішення обґрунтоване підвищеним попитом на послуги пошти в осінньо4 зимовий період. У Запоріжжі й інших містах у відділеннях на три і більше вікон графік роботи буде таким: понеділок 4 п'ятниця 4 з 08:00 до 20:00, субота 4 з 10:00 до 17:00, неділя 4 вихідний. У цих відділеннях з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 09:00 і після 18:00 до завершення робочого дня завжди будуть одночасно працювати мінімум два операційних вікна, звернувшись до яких, клієнт зможе скористатися всім спектром послуг. Міські відділення з одним операційним вікном працюватимуть у звичайному режимі, інші 4 за мінімальним графіком: з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 16:00, вихідні 4 субота і неділя. У четвер, 21 вересня, в Запоріжжі стартує VI Відкритий фестиваль Альтернативного українського театру "Золота Хортиця 2017". Фестиваль триватиме до 30 вересня на базі муніципального театру4лабораторії "Ві". Урочиста церемонія відкриття "Золотої Хортиці" відбудеться на площі Маяковського у день відкриття фесту. Жителів і гостей міста чекає багато сюрпризів. Під час відкриття фестивалю працюватимуть різні інтерактивні локації, присвячені театральному мистецтву: "грим4майстерня", "фото4 зона", "театральна бібліотека", "музична локація". Вперше муніципальний театр4лабораторія "Ві" представить запоріжцям і гостям міста вуличну виставу "Кольоровий сон. Птаха". Підбито підсумки обласного конкурсу "Батько року", який нині вперше проводився в Запорізькій області. У ньому взяли участь 133 чоловіки, які подали заявки в 17 номінаціях. Конкурс, приурочений до Всенародного дня батька, проводився з метою підвищення ролі батька у вихованні та розвитку дитини, популяризації сімейних цінностей. Його учасниками стали чоловіки, які своєю діяльністю здійснюють значний внесок у розвиток держави, економіки, освіти, культури, спорту, є лідерами в різних галузях, впливають на громадське життя області. Найбільше учасників у номінації "Батько 4 працівник освіти і науки" 4 20 чоловіків, в ТОП4 3 також номінації "Батько 4 військовослужбовець, працівник ЗСУ" і "Батько 4 керівник підприємства" 4 по 13 учасників. У конкурсі є й інші номінації. Нагородження переможців відбудеться в суботу, 16 вересня, в ЦПКіВ "Дубовий гай", початок о 14.00.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


10

так живемо... ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z ВІД НАШОГО ГОЛОВНОГО КОРЕСПОНДЕНТА

"Подяка випускників" Валентина Шевченко, бібліотекар середньої школи №2 с.Покровське

Вийшла в світ друга книга віршів колишнього учня Олега Ріттера. Удвічі при ємно, що в такий складний час він знаходить можли вість для творчості і не за буває свою альмаматер. Другу свою книгу "Кон трольна для малюків", призначену для молодшо го шкільного віку, автор традиційно презентував

гато ілюстрацій, це заціка вить малюків і зробить чи тання віршів більш ціка вим. Адже в такому віці ві зуальний ряд грає важли ву роль, що і врахував ав тор при складанні книги.

середнім школам №1, №2, № 5, №6 та бібліотекам міста, а також бібліотеці с.Покровське. У книзі ба

Книга також передана в педі атричне відділення і в фізіоте рапевтичний кабінет з надан ня медичної допомоги дитячо му населенню. Крім цього, презентована Запорізькій на ціональній навчальнореабілі таційній академії. Хочеться висловити подяку

автору за барвисте офор млення книги, що послужить позитивним стимулом не тіль ки для видужуючих малюків, а й для учнів молодших класів, ознайомить їх з деякими дики ми і домашніми тваринами, а також екзотичними екземпля рами хижаків, представлених в зоопарках нашої країни. Щиро бажаємо автору твор чого натхнення та успіхів у його починаннях!

"Вона вчила нас жити..." Дві третини свого життя Ніна Афанасіївна Несте ренко пропрацювала в То полинській ЗОШ Василівсь кого району Запорізької області вчителем матема тики. Її люблять діти, по важають батьки і колеги по роботі. Це чуйна, добра людина. Вчитель від Бога. Вона і зараз ще б працювала з дітьми, якби важка хвороба не підкосила її. Хороша мама двох синів, вір ний друг, добрий наставник. Вона ніколи нікому не відмов ляє у допомозі. Завжди чужу біду переживає як свою.

Ніна Афанасіївна завжди ко ристувалась великою любов'ю і повагою серед учнів і їхніх батьків. Була добрим настав ником для молодих учителів, повністю віддавалась роботі. Вчитель вищої категорії, стар ший вчитель, має багато гра

мот і нагород за добросовісну працю. Її учні багато разів посідали призові місця на ра йонних та обласних олімпі адах і конкурсах. Головна риса характеру Ніни Афанасіївни любов до учнів, доброта, го товність завжди прийти на до помогу. А зараз у зв'язку з важкою хворобою вона потре бує нашої підтримки і допомо ги, зокрема і матеріальної. Просимо всіх небайдужих, хто знає, любить і пам’ятає свою добру вчительку і колегу Ніну Афанасіївну Нестеренко надати матеріальну допомогу на ліку вання онкологічної хвороби. Во на вже перенесла операцію

(видалення внутрішньомозкової пухлини) і потребує подальшого лікування. Давайте не залишимо хоро шу людину наодинці зі своєю бідою і підтримаємо її. Роз крийте свої серця і простягніть руку допомоги Ніні Афанасіїв ні Нестеренко, яка мужньо бо реться за життя. Наша підтримка їй дуже пот рібна. Кошти на лікування можна перерахувати на її особистий рахунок картка Приватбанку № 5168 7426 0702 7632 на ім’я Нестеренко Н.А. Випускники Тополинської ЗОШ

z САМ СОБІ ГОСПОДАР

УРЯД СХВАЛИВ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО НАДАННЯ ОТГ ПОВНОВАЖЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Наталія ФЕДОРОВА

6 вересня на засіданні Уряду схвалено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень орга нів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин». Позицію Асоціації міст України на засідан ні Кабміну представляв Виконавчий дирек тор АМУ Олександр Слобожан. Проект закону підготовлено Мінрегіоном на основі розробленого Асоціацією міст Ук раїни в рамках Проекту ПУЛЬС законопро екту «Про внесення змін до деяких законо давчих актів України щодо надання повно важень об’єднаним територіальним грома дам розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів та передачу даних земель до комунальної власності». Нагадаємо, Асоціація міст України 10 сер пня передала Кабінету Міністрів законо проект «Про внесення змін до деяких зако

нодавчих актів України щодо надання пов новажень об’єднаним територіальним гро мадам розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів та передачу даних земель до комунальної власності» з відповідними супровідними документами, який Глава Уряду доручив Мінрегіону врахувати при підготовці відпо відного проекту. Законопроект передбачає розширення

повноважень органів місцевого самовряду вання у галузі земельних відносин, наділен ня сільських, селищних, міських рад ОТГ повноваженнями розпоряджатися землями державної власності в межах території від повідних територіальних громад. На засіданні Уряду Прем’єрміністр Укра їни Володимир Гройсман сказав: «Сьогод ні ми внесемо його (законопроект) у пар ламент і будемо просити парламент роз глянути його наступного пленарного тиж ня. Це потрібно, аби громади мали повне право розпоряджатися землями поза ме жами своїх населених пунктів. Законо проект очікують давно». Також Глава Уря ду попросив АМУ публічно підтримати схвалення цього законопроекту. Асоціація міст України вітає схвалення проекту закону, який надасть можливість збільшити фінансову спроможність терито ріальних громад, чітко і прозоро управляти земельним фондом ОТГ та сприятиме роз витку місцевого самоврядування.


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

телепрограма: 16 ефірних+6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ ОВЕН. Зірки радять цього тижня про E явити економність і стриманість у ба жаннях, що вимагатимуть грошових витрат. У роботі слід дотримуватися чіткого плану, склав ши його заздалегідь у першій половині тижня ви ще зможете діяти швидко й ефективно, але в другій можливі помилки внаслідок забудьку ватості й неуважності. Наполегливість у досяг ненні мети й уважність до деталей допоможе вам зберегти матеріальну стабільність. ТЕЛЕЦЬ. Увага багатьох Тельців буде спрямована на сферу стосунків, спів праці. Дехто зможе переконатися, що в основі стосунків із партнером існує відданість і справ жня дружба. Зустрічі з друзями й однодумцями здатні принести радість і задоволення. Серед ваших нових друзів можуть виявитися творчі особистості або іноземці. Уникайте авантюрних проектів, особливо якщо вони загрожують проблемами юридичного характеру. БЛИЗНЮКИ. Це гарний час для того, щоб купити щось для дому, зайнятися будів ництвом. 20 вересня утвориться опозиція дружніх планет, що посилить вашу інтуїцію ви за версту відчуватимете брехню та інтриги, що вбереже вас від участі в сумнівних заходах і від контактів із шахраями. Утомлені від міської су єти, ви можете відправитись у далеку подорож, що принесе вам натхнення й довгоочікуваний відпочинок. Самопочуття в цей час може погір шитися. Імунітет і серцевосудинна система ризикують стати найбільш уразливими. Тому не нехтуйте допомогою лікаря! РАК. Судові процеси, заплановані на 1520 вересня, з високою часткою ймо вірності закінчаться на вашу користь. Роботи буде багато, а часу на її виконання мало. Усе за лежатиме від вашого настрою. Дайте собі уста новку: "Я виконаю роботу якісно і вчасно" не одмінно так і буде. Витрати будуть, але будуть і солідні грошові надходження з різних джерел. Емоційнопсихічні фактори впливатимуть на стан судинної системи й загальну працездат ність, можливі стрибки артеріального тиску, пе репади настрою. ЛЕВ. Зірки створять сприятливі можли вості, пов'язані з кар'єрою і поліпшен ням матеріального стану, але їх треба вчасно помітити й встигнути скористатися, бо ситуація може швидко змінитися на прямо протилежну. Друга половина тижня сприятлива для занять, що вимагають посидючості й аналітичних здіб ностей. Не слід у цей час змінювати роботу, але повертатися до старих справ можна: це прине се матеріальну користь. ДІВА. Ви будете красиво говорити, а тому, якщо знадобиться представити ко лектив на семінарі, висувайте свою кандидату ру. У вас будуть всі ресурси, щоб дати старт проекту, про який ви давно мріяли. Узагалі ж це психологічно складний період можливе різке

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

загострення захворювань через занадто сильну реакцію на зовнішні подразники. Енергія швид ко витрачатиметься, особливо якщо вам дове деться контактувати з великою кількістю людей. У тиші й самоті ви швидше відновите сили. ТЕРЕЗИ. У вас цього тижня буде можли вість завоювати симпатії й популярність, привернути увагу до своєї персони. Але робіть це стримано: ваші таємні недоброзичливці й конкуренти стежать за вами! Щонайменша по милка може стати зброєю в їхніх руках. Це хоро ший період для навчання, проходження курсів, педагогічної діяльності. Якщо ви плануєте виру шити в подорож, то зараз відповідний час. СКОРПІОН. Зірки радять не проявляти активність у роботі й грошовій сфері, особливо в другій половині тижня. Час неспри ятливий для збагачення і може швидше погір шити матеріальний стан, а не збільшити дохо ди. Вам можуть надати допомогу доброзичливо налаштовані до вас люди, але тільки, якщо ви ведете себе стримано й не демонструєте свою перевагу в будьчому. СТРІЛЕЦЬ. Цього тижня ви відчуватимете підвищену енергійність, буде велика здатність до відновлення сил. Але періодично відчуватимете роздратування й нетерпіння, а імпульсивні вчинки збільшують ризик травм. Можливі гострі болі в ділянці голови або серця, проблеми з очима. Тож економно витрачайте сили, ставтеся до всього спокійніше. КОЗЕРІГ. Увага багатьох Козерогів буде спрямована на вирішення фінансових питань. Старанність і працьовитість можуть при нести добрі плоди. Це вдалий період для того, щоб купити щось для дому, зняти або здати в оренду нерухомість. Тим, хто планує будівниц тво або ремонт, рекомендується активно зай нятися цим саме цього тижня. Однак, заглибив шись у вирішення домашніх питань, постарай теся не провокувати розбіжності з родичами. Іс нує велика ймовірність сімейних конфліктів. ВОДОЛІЙ. Цього тижня ви привертатиме те увагу до своєї персони, що створюва тиме сприятливі ситуації для просування в кар'єрі й стабілізації матеріального стану. Але будь те обережними, щоб не зіткнутись із заздрістю й таємними інтригами. Усі питання, пов'язані з ма теріальною сферою, краще вирішувати без залу чення в свої плани зайвих людей. Друга половина тижня несприятлива для ділових починань. РИБИ. 1921 вересня на роботі можливі розбіжності. Спокійно вислухайте заува ження і не подавайте виду, що вони вас зачепили. Розчарувавшись у вашій реакції, колега повер неться до виконання обов'язків, а про вас забуде. Більше уваги приділіть здоров'ю. Запишіться на профілактичний огляд. Особливу увагу приділіть їжі: в цей період іде накопичення енергії. Але над лишок їжі може призвести до зайвої ваги. Більше рухайтесь й уникайте нервової напруги!

K

L

M

N

O

P

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту!

КАЛЕНДАР ІЗ 15 ПО 21 ВЕРЕСНЯ

15.09. 24 та (до 0.41), 25 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Раку (остання чверть). Реко мендується заготівля зелених і лікарських трав, що потребують особливо ефективного сушіння. У ці дні збирають усе, що не підлягає тривалому зберіган ню. Вдалими будуть консервація й соління. 16.09. 25 та (до 1.45), 26 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Раку (остання чверть), із 4.10 у Леві. Не слід сіяти й пересаджувати садовогород ні культури. Рекомендується збирання та сушіння фруктів і коренеплодів, особливо збирання врожаю картоплі. Сприятливий день для підготовки грядок до майбутнього використання, мульчування ґрунту, для боротьби зі шкідниками, обрізання дерев, зби рання насіння соняшнику та заготівлі лікарських трав. 17.09. 26 та (до 2.56), 27 ма місячна доба. Спадаючий Місяць у Леві (остання чверть). Продов жуйте робити все, чим займалися 16 вересня. 18.09. 27 ма (до 4.08), 28 ма місячна доба. Спадаючий Місяць у Леві (остання чверть), із 7.53 у

Діві. Не рекомендується сівба й пересаджування рослин. Займіться розпушуванням ґрунту, культива цією, підгортанням, мульчуванням ґрунту дерев. 19.09. 28 ма (до 5.21), 29 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Діві (остання чверть). Цього дня не варто нічого сіяти, садити й пересаджувати. Зай міться розпушуванням ґрунту, мульчуванням, об робкою рослин та дерев проти шкідників і хвороб, підготовкою ґрунту до майбутніх посівів, ремонтом садового інвентарю й теплиці, прибиранням садо вого сміття. 20.09. 29 та (до 6.33), 30 та, перша місячна доба. Молодик (8.30) у Діві, із 13.07 у Терезах. Не слід нічого сіяти й пересаджувати. 21.09. Перша (до 7.44), друга місячна доба. Зростаючий Місяць у Терезах (перша чверть). Реко мендується закладка бульб і насіння на зберігання. Можна садити кісточкові фруктові дерева. Прекрас на пора для зрізання квітів, створення газонних ор наментів, догляду за кімнатними рослинами.

П’ятниця 15 вересня

Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна

йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за

хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер 14 вересня

Дорогі наші друзі передплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

Субота 16 вересня

Неділя 17 вересня

Понеділок 18 вересня

Вівторок 19 вересня

Середа 20 вересня

Четвер 21 вересня

П’ятниця 22 вересня

Індекс Індекс

21707 30,34 грн 21708 26,01 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
12 18 вересня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Оре гонський путівник” 6.30 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 16.30, 18.00 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.15 М/ф “Книга джунглів” 9.05 Д/с “Супервідчуття” 9.30 Д/ф “Блюз. Мартін Скорсезе представляє” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 13.15, 23.00 Перша шпальта 14.00 Розсекречена історія 15.20 Д/с “Аболіціоністи” 16.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 17.10 М/с “Легенда про Білосніжку” 17.40, 2.45 Вікно в Америку 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 22.45, 2.10 Тема дня 19.00, 2.25 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 21.30, 1.50 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Дівчата війни” 23.30 Д/с “Увесь цей джаз” 3.10 Теніс. Кубок Девіса

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля” 10.50, 12.20 “Міняю жінку” 13.50, 14.55 Т/с “Свати3” 16.00 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Догори дриґом” 22.00 “Гроші” 23.15, 0.10 “Танці з зірками” 1.50 “Мольфар”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.20, 13.30, 22.40 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20, 12.25 Т/с “Джерело щастя” 15.15 “Жди меня” 18.00, 19.00, 4.20 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 2.00, 5.00 “Подробиці” 20.40 Т/с “Подаруй мені неділю” 0.30 Х/ф “Тільки повернись” 2.30 “Скептик” 3.00 “уДачний проект” 3.40 “Готуємо разом”

телепрограма ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ ТРК АЛЕКС

tv5

6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Культпросвіт” 10.00, 22.10 Д/с “Невідоме про відоме” 11.30, 13.15 “Хітпарад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Чарівниця” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Не кожний знає” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музволна” 21.00 “Спорт.Підсумки” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55, 16.30, 23.50 Ці кумедні звірі 0.05 Легенди Запоріжжя 0.30 Європейський вимір 0.45 “Я й це” 1.10, 10.10 Літературний монолог 1.20 Файнарт 2.10 Фабрика ідей 2.25, 13.50 Від мелодії до мелодії 2.35, 10.25 Запоріжжя туристичне 2.55 Д/ф 3.15 6 соток 3.30 Час змін 4.00 Герої серед нас 4.10 Полігон 4.25 Літпросвіт 4.50 Мандруємо разом 4.55 Енергоманія 5.20 На світанку 5.45 Як це було 6.15 “Ми українські” 6.40 “Шовкова косиця” 7.00 Гімн України 7.05, 9.30 Час, події, країна 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.55 У майстерні художника 10.15 Сам собі хазяїн 10.40, 10.40 Загублені в часі 11.10 Д/ф “Приватний лист світу” 11.50 Д/ф “Раїса Кириченко” 12.35 Д/ф “Ольга Кобилянська” 13.05 Урок… для батьків 13.30 У світі захоплень 14.15 Ти молодий 14.40 Іноземна для дітей 14.50 Я знаю 15.15 Д/ф “Василь Макух” 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 16.10 Animals 16.15 Повір у себе 16.35 Муз. хвилинка 16.45 Рефрен 17.00 Книголюб 17.50 Артзона 18.05 “Краєзнавча подорож” 18.30 Будинок. Сад. Город 19.30 Диван 20.25 Служба “101” 20.35 Зелений бум 21.00 Вечірня казка 21.15 Будьякий каприз 21.25 Зауваження до влади 22.35 Клуб700 23.00 Частайм 23.15 Етикет 23.30 Один з нас

5.00 “Повідомляємо” 5.15 “Щоденник шопоголіка” 5.20, 9.00 “Казка Домовуші” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNewsKIDS” 9.30 “Податковий вісник” 9.40 “Дзвони православ’я” 9.55 “Домобуд” 10.25 “Павутиння” 10.55 “Союзи звірів” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 17.15 “Велотревел” 17.45 “Ексклюзив” 17.50, 22.50 “Хочу у відпустку” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Маю право” 20.15 “Ексклюзив. ЗНУ:коледж” 20.20 “Моя правда” 21.10 Т/c “Райське місце” 23.20 Х/ф “Леді” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.40, 19.20 Надзвичайні новини 6.25 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.10 Спорт 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.05 Антизомбі 11.05 Секретний фронт. Дайджест 12.30, 13.20 Х/ф “Історія лицаря” 12.45, 15.45 Факти. День 16.15 Х/ф “Хеллбой2. Золота армія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с “Штрафбат” 22.25 Свобода слова 0.50 Х/ф “Мементо” 2.45, 4.45 Дивитись усім! 3.35 Провокатор 4.25 Факти

СТБ 5.35, 15.25 “Все буде добре!” 7.35 “Все буде смачно!” 9.30 Х/ф “Кохання Надії” 13.25, 1.55 “Слідство ведуть екстрасенси” 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.45 “Хата на тата” 2.55 “Найкраще на ТБ”

НОВИЙ КАНАЛ 3.15, 2.00 Зона ночі 5.00 Абзац 5.55, 7.49 Kids Time 6.00 М/ф “Втеча з планети Земля” 7.50 Х/ф “Загублені в космосі” 10.20 Х/ф “Небесні гінці” 12.20 Х/ф “Зоряні війни: Пробудження сили” 15.15 Т/с “Не народися вродливою” 19.00 Заробітчани 21.00 Дешево і сердито 22.00 Х/ф “Не жартуйте із Зоханом” 0.10 Х/ф “Йогануті” 1.55 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.05 Сьогодні 9.15, 4.00 Зірковий шлях 10.45 Реальна містика

11.45, 15.30 Т/с “Зимовий вальс” 16.00, 5.20 Т/с “Адвокат” 18.00 Т/с “Жіночий лікар3” 19.45, 3.00 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Вікно життя2” 23.30 Х/ф “Форсаж6”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.15, 8.50, 10.15, 18.00 Погода 7.20, 19.00 Велотревел 7.45, 18.40 Хроніка подій 8.00 Тижденьcпорт 8.15 КіноNewsKIDS 8.20, 18.10 Ваше здоров’я 9.00 Вінегрет 9.30 Соцпатруль 10.20 Крилаті мавпи ШангріЛа 11.20 У пошуках краси 12.10 Таємний код зламано 13.10 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби з горища 17.00 Найнебезпечніші тварини 19.30 Інтриги і таємниці ЛосАнджелеса 20.00 Домовуша 20.30 Спортогляд 20.40, 22.40, 0.25 Погода спорт 21.40 Мистецтво виживання 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про риболовлю всерйоз 0.00 Торнадо 0.30 Паранормальний світ 1.20 Ліліпути 2.10 Єврорабині 3.00 Гордість України

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 10.55 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДЖЕДАІ” 13.15 Х/ф “Великий солдат” 15.10 Х/ф “12 раундів” 17.15 “Загублений світ” 19.10 “Бандерлоги” 19.30, 20.25 Т/с “Ментів ські війни. Одеса2” 21.20 Х/ф “Шпигун по сусідству” 23.10 Х/ф “Усім потрібна Кет” 1.10 Т/с “Легенди2” 2.00 Х/ф “Страчені світанки” 3.15 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 19.00 Бандитська Одеса 7.20, 13.10 Правила життя 8.20 Правда життя 9.20, 21.40 Мистецтво виживання 10.20 Крилаті мавпи ШангріЛа 11.20 У пошуках краси 12.10, 19.50 Таємний код зламаний 14.10 Містична Україна 15.10 Великі танкові битви 16.00, 20.50 Скарби з горища 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.00, 22.40 Квест 23.40 Повітряні бої 0.30 Паранормальний світ 1.20 Ліліпути 2.10 Єврорабині 3.00 Гордість України

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 9.40 10.00 10.20 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 12.30 12.55 13.00 13.28 13.30 13.45 14.00 14.05 15.00 15.05 16.25 16.30 17.00 17.10 17.30 17.58 18.00 18.25 18.30 19.20 19.30 20.15 20.30 21.00 21.19 21.20 21.43 21.45 22.00 22.15 22.30 23.00 23.22 23.24 23.25 1.10

Бізнес на продаж «Zаписник» Погода Жива природа Життя в цифрі Середовище Z Діло ТОП Територія освітніх перспектив TVMALL Кіноархів «Здоров’Я» Д/с «Кольори» Запитання депутату Приватні новини Глобал 3000 ТОП 10. Таємниці і загадки Студія Вашингтон Ваша свобода Купити, відновити, продати КіноNews Сили природи «Zаписник» Час Тайм Маленькі дорослі Новини Довідник дикої природи Новини Кіноархів КіноNewsKids Квест Новини «Здоров’Я» У фокусі Європи «Zаписник» Новини КіноNews Акценти Запитання депутату Д /с “Мисливці за нацистами” Яхтові мандри Наші домашні улюбленці Новини Погода Приватні новини «Zаписник» Час Тайм TVMALL Наша позиція ТОП 10. Таємниці і загадки Новини «Zаписник» Погода Кіноархів Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ

5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 9.30 Х/ф “Казка про загублений час” 11.05 Х/ф “Пригоди принца Флоризеля” 14.40 Х/ф “Небесні ластівки” 17.15 Х/ф “Троє в човні, не рахуючи собаки” 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 21.30, 1.45 Х/с “Розслі дування Мердока” 23.30 “Моя правда” 0.20 “Вальчині вітрила” 3.25 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.15 “Файна Юкрайна” 10.10 “Орел і Решка. Шопінг. Невидане” 12.10 “Орел і Решка” 13.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 14.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 15.00 Т/с “Беверлі Хілс, 90210” 17.00 “Навколо М” 18.00 “Їже, я люблю тебе!” 19.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 20.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 21.00 “Вірю не Вірю” 22.00 Х/ф “Банди НьюЙорка” 1.15 Х/ф “Тиха гавань” 3.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 9.00 Ралі. ERC. Італія. Огляд 5.00 Суперспорт. Етап чемпіонату світу 5.30, 23.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу 6.00, 1.45 Велоспорт. “Гранпрі Імпаніс Ван Петегем” 7.00, 7.30, 14.30, 22.00, 2.30 Велоспорт (шосе). Чемпіонат світу. Норвегія 9.30 Настільний теніс. Командний чемпіонат Європи 10.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Дивні моменти” 11.00 Олімпійські ігри. Те лежурнал “Олім пійський антураж” 11.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Герої майбутнього” 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Технічна гонка” 12.30 Олімпійські ігри. Сідней2000. Футбол 13.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал Слави. Сідней2000”. 19.00, 0.45 Снукер. World Open. Перший день 21.30 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 23.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 0.05 Тележурнал WATTS 0.15 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.30 Дивна Друга світова

1.15 Комета століття 2.00 Всередині кілець Сатурна 2.50 Вторгнення на Землю 3.35, 16.30, 19.30 Розслідування авіакатастроф 4.20, 4.45, 5.10, 5.35, 14.10, 14.35, 22.50 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 6.50, 7.15, 13.25, 13.50, 17.15, 17.35, 20.15, 20.35 Ігри розуму 7.40 Зроби або помри 8.05, 10.20, 14.55 Мегазаводи 8.50 Крижаний шлях 9.35 Астана: місто майбутнього 11.05 Крижаний шлях 11.50 Авто SOS 12.40 Початок 15.45 Фідель Кастро: Втрачені Плівки 18.00, 21.00 Суперспору ди Третього рейху 18.45 80ті: десятиліття, яке створило нас 21.45 Наймасштабніші трагедії 22.30 Код небезпеки 23.15 Паранормальне

VIASAT HISTORY 8.45 “Біля джерел двадцятого століття” 9.40, 14.50, 17.40, 2.35 “Музейні таємниці” 10.30, 4.35 “Змова” 11.20, 12.10, 13.00 “Аме риканські принцеси на мільйон доларів” 13.50, 1.40 “Мушкетери” 15.35, 5.25 “Заборонена історія” 16.20, 3.20 “Неймовірні винаходи” 16.50, 7.10 “Мисливець за зброєю” 18.30, 22.00 “Бойові кораблі” 19.20 “Шість королев Генріха VIII” 20.10 “Заборонена історія” 21.00 “Від Світової війни до Холодної війни” 22.50 “Катастрофа євро пейського єврейства” 23.50 “Шифрувальники” 0.45 “Мисливці за міфами” 3.45 “Тіні середньовіччя” 6.10 “Таємниці царствених убивств” 7.55 “Погода, яка змінила хід історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Академія пана Ляпки”, м/ф “Пропала грамота”, “Апельсин” 5.00, 11.00 М/ф “Летючий корабель”, м/ф “Жаб камандрівниця”, “Перший урок” 6.00, 12.00 М/ф “Пригоди Буратіно”, м/ф “Три банани”, “Салют, Олімпіадо!” 7.30, 13.30 М/ф “Про джме лів і королів”, “Каз ка”, “Солдатський каптан” 8.00, 14.00 М/c “Зима в Простоквашино”, м/ф “Одного разу...”, “Спадщина чарівника Бахрама”, “Птахолов”, “Срібне копитце” 15.00 Х/ф “Дитинство Тьоми”, м/ф “Життя і страждання Івана Семенова” 17.00 М/ф “Прометей”, м/ф “Півник Золотий гребінець” 18.00 Х/ф “Пригоди Толі Клюквіна”, м/ф “Країна Оркестрія” 19.30 М/ф “Куплю приви да”, “Слоненя”, “Бувай здоровий, зелений ліс!” 20.00 М/c “Наш друг Пишичитай”, м/ф “Грибоктеремок”, “Блакитне цуценя”

z ФЕСТИВАЛЬ "МАМА + Я" ДОПОМОЖЕ ЗНЕДОЛЕНИМ ДІТЯМ РОЗКРИТИ СВОЇ ТАЛАНТИ Олександра ВОРОНЦОВА

"Запорізька правда" стала інформацій ним партнером благодійного фестивалю творчості дітейсиріт "Мама + Я", органі зованого однойменним благодійним фондом (м.Дніпропетровськ) на чолі з директором Наталією Сивак. Захід 25 ве ресня 2017 року відбудеться у Запоріжжі на території ЦПКіВ"Дубовий гай". Нагадаємо, торік аналогічним фестивалем творчості знедолених дітлахів "Талановиті діти України" наша газета розпочала свій мистець кий марафон "Назустріч 100річчю газети "За порізька правда", який триває вже рік, охоплю ючи різноманітні сфери і галузі культурного життя в області, і завершиться 3 листопада ни нішнього року в ознаменування видатної дати нашого видання. Нинішній захід організує фонд, який має ус пішний 10річний досвід проведення такого масштабного проекту в Дніпрі і Дніпропетров ській області. Проект здобув підтримку місце вої влади, а також меценатів ПАТ "Запоріж сталь", ТОВ "ЗТМК", підприємство "Градоліт", готель "Інтурист", ресторанноготельний ком плекс "Сан райз", спортивний клуб "Формат1".

Свою підтримку заходу надає і Запорізька обласна організація національної спілки жур налістів України, голова Наталя Кузьменко.

Цей фестиваль єдиний проект і свято в Ук раїні для дітейсиріт, що має такий масштаб! Його учасники це діти з притулків, дитячих будинків, інтернатів, прийомних сімей та дитя чих будинків сімейного типу з усіх куточків За порізької області. Наше спільне завдання підтримати сиріт, дати можливість дітям проявити свої таланти в творчості, в ужитковому народному мистецтві і отримати безцінну можливість спілкування із зовнішнім світом, зрозуміти, що вони не відді лені від соціуму, а отримують підтримку і лю бов оточуючих, запевняє директор благодій ного фонду Наталя Сивак. Традиційно у фестивалі також беруть учать професійні артисти, співаки, спортсмени, представники творчої інтелігенції, які в подаль шому допомагають дітям реалізувати себе. Зокрема, за ініціативою "Запорізької правди" свою підтримку фестивалю надає і друг запо різьких журналістів творчий колектив Запо різького музичного училища ім.П.Майбороди. Як і торік,на фестивалі "Талановиті діти Укра їни", нині директор музучилища, заслужений працівник культури України, володар Гранпрі, дипломант і лауреат багатьох міжнародних конкурсів Сергій Пелюк забезпечить для пере

можців творчих музичних змагань сертифікати на вступ до підпорядкованого йому закладу ос віти. Такий сертифікат забезпечить творчо об дарованим дітлахам можливість вчитися без коштовно, отримувати стипендію, забезпечить місце у гуртожитку училища. Це хороший життєвий старт для дітей, поз бавлених батьківської опіки, говорить Сергій Олександрович. За чотири роки навчання у нашому училищі випускники отримають дип лом, а разом з ним і робоче місце, а значить надійні орієнтири і підтримку у житті. Прграма фестивалю насичена різноманітни ми творчими подіями. Організаторам допома гатимуть волонтери, які проводитимуть май стеркласи для учасників заходу. Впродовж ці лого дня на центральній естраді фестивалю відбудуться три концертних заходи за участю дітей сиріт (о10.30, 12.00,14.00). У рамках фестивалю соціальним установам і ДБСТ буде надана гуманітарна допомога для вирішення потреб і розвитку здібностей дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу вання. Крім того, проект активно і результатив но допомагає в напрямку усиновлення дітей. Давайте разом подаруємо нашим дітям свя то і море позитивних емоцій!


13

телепрограма ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 18.00 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.15 М/ф “Книга джунглів” 9.05, 16.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 9.30 Т/с “Гранд*готель” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 13.15, 23.00 Д/ф “Левко Лук’яненко. Йти за совістю” 14.00 Розсекречена історія 15.20 Фольк*music 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 22.45, 2.10 Тема дня 19.00, 2.25 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 Наші гроші 21.30, 1.50 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Дівчата війни” 23.30, 2.45 Д/с “Увесь цей джаз” 3.45 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30, 10.55 “Чотири весілля” 12.20 “Міняю жінку “ 13.45 Т/с “Пончик Люся” 14.40 Т/с “Свати*3” 15.45 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Догори дриґом” 22.00 “Життя без обману 2017” 23.15, 0.10 Х/ф “Наїзниці та янголи” 1.25 “Мольфар”

ІНТЕР 5.45 “Мультфільм” 6.20, 13.30, 22.40 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.15, 12.25, 20.40 Т/с “Подаруй мені неділю” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток*шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.00, 5.15 “Подробиці” 0.30 Х/ф “Так буває” 2.45 “Скептик” 3.10 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день * сьогодні!” 9.00 Д/с “Природа сьогодні” 10.00, 22.10 Д/с “Невідоме про відоме” 11.30 “КіноKIDS” 11.35 “Спорт.Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 13.15 “Хіт*парад” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС*інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС*спорт” 15.00 “Смачного!” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС* афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС*погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Герої землі запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Роби бізнес” 21.10 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Між миром і війною

0.10 Один з нас 0.20 Зауваження до влади 0.45, 11.15 Енергоманія 1.10 Зелений бум 1.35 Полігон 1.50, 5.05 Мандруємо разом 2.00 Посміхнися! 2.10 В.Гуцал. Ювілейний концерт 4.20 Д/ф “Яків Новицький” 4.40, 13.30 Від мелодії до мелодії 4.55 “Смакота” 5.10 Так було 5.35 “Мистецька толока” 6.30 Файн*арт 6.55, 23.50 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 Служба “101” 10.05 “Козацька звитяга” 10.15 Запоріжжя туристичне 10.30, 22.55 Муз. хвилинка 10.35 “Мандри Великим Лугом” 10.45 Урок… для батьків 11.40 Д/ф “Сергій Параджанов” 12.05 Д/ф “Гоголь між Богом і дияволом” 12.45 Д/ф “Формула життя Олександра Палладіна” 13.05, 17.30 Чудесний канал 14.00 Ти молодий 14.25 Іноземна для дітей 14.35 А чому? 15.00 Д/ф “Промені темного простору” 15.35 Д/ф “Символи нашої волі” 16.10 Зупинись і здивуйся! 16.20 Повір у себе 16.35 “Я й це” 17.00 Мультзал 17.15 Степовики 17.55 “Краєзнавча подорож” 18.20 Літературний монолог 18.25 Як це було 19.30 По суті 21.00 Вечірня казка 21.15 Запорізький вектор 21.25 “Шовкова косиця” 21.40 У майстерні художника 22.35 180 градусів 23.00 Час*тайм 23.15 Арт*зона 23.30 “Ми * Запоріжжя! Ми* Україна” 23.45 Обличчя української історії

tv5 5.25 “Дзвони православ’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNews*KIDS” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “Хроніка подій” 10.15 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.30 “Маю право” 11.00 “Живе багатство України” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.10 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 17.15, 21.10 Т/c “Райське місце” 18.00, 20.20 “Моя правда” 19.45 “Давайте розберемося” 20.15 “Ексклюзив. ЗНУ:коледж” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Чоловік, якого занадто сильно любили” 1.20 Нічний канал

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.05 Більше, ніж правда 11.00, 13.20 Х/ф “Історія лицаря” 12.45, 15.45 Факти. День 14.20, 16.10 Т/с “Спецзагін “Шторм” 16.50, 22.25 Т/с “Винищувачі” 17.45, 21.25 Т/с “Штрафбат” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 23.25 Х/ф “Полювання на звіра” 1.25 Т/с “Молодий Вовкодав” 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Дивитись усім!

СТБ 6.10, 15.25 “Все буде добре!”

8.10 Х/ф “Мріяти не шкідливо” 10.10 “МастерШеф*5” 17.30, 22.00 “Вiкна* Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.45 “МастерШеф* 7” 0.00 “Один за всіх” 1.15 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.00 Зона ночі 3.50 Т/с “Татусеві дочки” 4.40 Абзац 5.39, 6.59 Kids Time 5.40 М/с “Губка Боб Прямокутні Штани” 7.00 Т/с “Щасливі разом” 11.00 Т/с “Моя прекрасна нянька” 15.15 Т/с “Не народися вродливою” 19.00 Половинки 21.00 Київ вдень та вночі 22.00 Зірки під гіпнозом 0.00 Х/ф “Небесні гінці”

УКРАЇНА 6.00, 16.00 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 4.15 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.00 Зірковий шлях 10.40 Свекруха або невістка 11.40, 5.20 Реальна містика 13.40, 15.30 Т/с “Черговий лікар*3” 18.00 Т/с “Жіночий лікар*3” 19.45 Ток*шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Вікно життя*2” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус” 2.10 Х/ф “Форсаж*6”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.15, 9.45, 10.15, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода* спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ*5 8.20 КіноNews*KIDS 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.00 Донбас сьогодні 9.30, 20.30, 0.30 Спортогляд 9.50 Екологія життя 10.20 Смугасте життя 11.20 У пошуках краси 12.10 Таємний код зламано 13.10 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Повітряні бої 16.00, 20.50 Скарби з горища 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.10 Паралельний світ 19.00 Хочу у відпустку 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 21.40 Мистецтво виживання 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.50 Паранормальний світ 1.20 Війна всередині нас 2.40 Правда життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДЖЕДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 11.25, 17.15 “Загублений світ” 13.10 Х/ф “Облога” 15.25 Т/с “Команда” 19.30, 20.30 Т/с “Ментівські війни. Одеса*2” 21.30 Х/ф “Бандитки” 23.20 Х/ф “Божевільні вчителі” 1.05 Т/с “Легенди*2” 1.55 Х/ф “Лісова пісня” 3.25 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час*Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси19 вересня

6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

17.00 17.10 17.30 17.58 18.00 18.25 18.30 19.20 19.30 20.15 20.30 20.45 21.00 21.19 21.20 21.43 21.45 22.00 22.15 22.30 23.00 23.22 23.24 23.25 1.05

Новини «Здоров’Я» Глобал 3000 «Zаписник» Новини КіноNews Акценти Запитання депутату Д /с “Мисливці за нацистами” Яхтові мандри Діло ТОП * Територія освітніх перспектив Новини Погода Приватні новини «Zаписник» Час * Тайм TV*MALL Символи Запоріжжя ТОП 10. Таємниці і загадки Новини «Zаписник» Погода Кіноархів Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 10.30, 23.20 “Моя правда” 11.20 Х/ф “Старий Хоттабич” 13.05 Х/ф “Вусатий нянь” 14.25 Х/ф “Повернення “Святого Луки” 16.15 Х/ф “Чорний принц” 18.05 Х/ф “Версія полковника Зоріна” 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 21.30, 1.40 Х/с “Розслі* дування Мердока” 0.10 Х/ф “Дівчинка з міста” 3.20 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

МЕГА

К1

6.00 Бандитський Київ 7.20, 13.10 Правила життя 8.20, 2.40 Правда життя 9.20, 21.40 Мистецтво виживання 10.20 Смугасте життя 11.20 У пошуках краси 12.10, 19.50 Таємний код зламаний 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Повітряні бої 16.00, 20.50 Скарби з горища 17.00 Найнебезпечніші тварини 18.00, 22.40 Квест 19.00 Бандитська Одеса 0.30 Паранормальний світ 1.20 Війна всередині нас

5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.10, 15.00 Т/с “Беверлі* Хілс, 90210” 11.10, 19.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 12.00, 20.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 13.00, 18.00 “Їже, я люблю тебе!” 14.00, 21.00 “Вірю не Вірю” 17.00, 22.00 Т/с “Секс у великому місті” 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 2.15 “Нічне життя”

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00 8.00 8.15 9.40 10.00 10.20 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 12.30 12.55 13.00 13.28 13.30 13.45 14.00 14.05 15.00 15.05 16.25 16.30

Акценти «Zаписник» Погода Жива природа Д /с “Мисливці за нацистами” TV*MALL Кіноархів «Здоров’Я» Новини Запитання депутату Приватні новини Завтра*Сьогодні ТОП 10. Таємниці і загадки Студія Вашингтон Ваша свобода Купити, відновити, продати КіноNews Сили природи «Zаписник» Час * Тайм СпортМаркет Новини Довідник дикої природи Новини Кіноархів КіноNewsKids Квест

EUROSPORT 4.00 Снукер. World Open. Перший день 6.00, 20.00, 2.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 6.30, 17.30, 21.45 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Португалія. Перша гонка 7.00, 18.30, 22.15 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Португалія. Друга гонка 7.30, 12.30, 19.15, 2.30 Велоспорт (шосе). Чемпіонат світу. Норвегія 9.00 Футбол: Чемпіонат MLS. Огляд 9.30, 14.30, 20.30 Снукер. World Open. Другий день 18.00 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Португалія 22.45 Автоперегони. World Endurance. Остін. Огляд

23.15 Мотоперегони. EWC. Тележурнал “All Access” 23.45 Ралі. ERC. Італія. Огляд 0.15 Авто* і мотоспорт: Тележурнал “Тест драйв” 0.30 Автоперегони. Серія Blancpain. Нюрбургринг. Огляд 1.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 29*й тур. “Атланта Юнайтед” * “Орландо Сіті”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.00, 2.20, 16.30, 19.30 Розслідування авіакатастроф 0.45, 3.55, 9.35 Суперспоруди Третього рейху 1.30, 4.45, 21.45 90*ті: десятиліття, яке нас об’єднало 3.10, 23.15 Паранормальне 5.35, 14.10, 14.35, 22.55 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 6.50, 7.15, 13.25, 13.45, 17.15, 17.35, 20.15, 20.35 Ігри розуму 7.40 Зроби або помри 8.05, 10.20, 14.55 Мегазаводи 8.50 Крижаний шлях 11.05 Крижаний шлях 11.50 Авто * SOS 12.35 Початок 15.40 Джон Ф. Кеннеді: Зникла куля 18.00, 18.20, 21.00, 21.20 Наукові дурниці 4 18.45 Наймасштабніші трагедії 22.30 Код небезпеки

VIASAT HISTORY 8.20 “Біля джерел двадцятого століття” 9.15, 14.35, 17.30, 2.40 “Музейні таємниці” 10.05, 4.35 “Змова” 10.55 “Генріх VII: король зими” 12.00, 12.50 “Генріх і Ганна: коханці, що змінили історію” 13.40, 1.45 “Мушкетери” 15.20, 20.10 “Заборонена історія” 16.10, 3.25 “Неймовірні винаходи” 16.40, 7.10 “Мисливець за зброєю” 18.20 “Від Світової війни до Холодної війни”

19.20 “Шість королев Генріха VIII” 21.00 “Історії з королівського гардероба” 22.00 “Приховані загрози за доби Тюдорів” 23.05 “Плантагенети: кривава династія Британії” 23.55 “Машини смерті” 0.50 “Мисливці за міфами” 3.50 “Тіні середньовіччя” 5.20, 7.55 “Заборонена історія” 6.10 “Вікінги”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Дитинство Тьоми”, м/ф “Життя і страждання Івана Семенова”, “Край, в якому ти живеш”, “Казка за казкою” 5.00, 11.00 М/ф “Прометей”, м/ф “Півник*Золотий гребінець”, “Метеор на ринзі”, “Диво* замок”, “Ялинка для всіх” 6.00, 12.00 Х/ф “Пригоди Толі Клюквіна”, м/ф “Країна Оркестрія”, “М’ячик і хлопчик” 7.30, 13.30 М/ф “Куплю привида”, “Слоненя”, “Бувай здоровий, зелений ліс!” 8.00, 14.00 М/c “Наш друг Пишичитай”, м/ф “Грибок*теремок”, “Блакитне цуценя”, “А що ти вмієш?”, “Як Ниночка царицею стала” 15.00 Х/ф “Дитинство Тьо* ми”, м/ф “Сіндбад* мореплавець”, “Терь* охіна тарадайка”, “Хлопчик як хлопчик” 17.00 М/ф “Фаетон * син Сонця”, м/ф “Лісові мандрівники”, “Казка про Ємелю”, “Весела карусель” 18.00 Х/ф “Дружок”, м/ф “Хлопчик*Мізинчик”, “Раз*горох, два* горох...” 19.30 М/ф “Комаров”, “Полкан і Шавка”, “Каченя, яке не вмі* ло грати у футбол” 20.00 М/c “Наш друг Пишичитай”, м/ф “Куди летиш, Вітаре?”, “Вітерець”, “Танюша, Тявка, Топ і Нюша”, “Морожені пісні”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен* ня від приватних осіб у розділи: проE дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо* шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого* лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14 20 вересня СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 10.55, 18.00 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.15 М/ф “Книга джунглів” 9.05, 16.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 9.30 Т/с “Гранд*готель” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 13.15, 23.00 Наші гроші 14.00 Розсекречена історія 15.20 Д/с “Нью*Йорк” 17.15 Хочу бути 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 22.45, 2.10 Тема дня 19.00, 2.25 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 Слідство. Інфо 21.30, 1.50 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Дівчата війни” 22.40 Мегалот 23.30, 2.45 Д/с “Увесь цей джаз” 3.45 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30, 10.45 “Чотири весілля” 12.20 “Міняю жінку” 13.50 Т/с “Пончик Люся” 14.45 Т/с “Свати*3” 15.45 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Догори дриґом” 22.00, 23.15, 0.10 “Міняю жінку*12” 1.00 “Мольфар”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.30, 22.40 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.15, 12.25, 20.40 Т/с “Подаруй мені неділю” 15.50, 16.45 “Речдок”

телепрограма ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ 18.00, 19.00, 4.30 Ток* шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.15, 5.15 “Подробиці” 0.30 Х/ф “Якби я тебе кохав...” 3.00 “Скептик” 3.20 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день * сьогодні!” 9.00 Д/с “Природа сьогодні” 9.40 “Швидкість” 10.00, 22.15 Д/с “Невідоме про відоме” 11.30 “КіноKIDS” 12.40, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “У гостях у Дмитра Гордона” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС*інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС*спорт” 15.00 “Моє улюблене місто” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС* афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС*погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 21.10 “Експонат” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Один з нас 0.20 Стоп корупції 0.50 Діловий ритм 1.15 Степовики 1.25 Повір у себе 1.40 Герої 1.55 Кавовий клуб 2.55, 11.50 Від мелодії до мелодії 3.05 Фабрика ідей 3.20 Урок… для батьків 3.45 На світанку 4.10 Мандруємо разом 4.20 Д/ф 4.45 Файн*арт 5.35 Кіносеанс+ 5.55 Енергоманія 6.25, 14.25 Незвідане Закарпаття 6.50, 23.50 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 “Моє ТБ * моя батьківщина” 10.00 Світло віри 10.25 “Парадьошка” 11.05, 17.00 Сам собі хазяїн 11.25 Арт і шок 12.15 Д/ф “Гнат Юра” 13.00 Муз. хвилинка 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 Ти молодий 14.05 Віконечко 14.50 Зелений бум 15.20 Д/ф “Мандрівна зірка Ісаака Бабеля” 16.15, 21.30 Зупинись і здивуйся! 16.25 “Козацька звитяга” 16.35 Час змін 17.15 Мультзал

17.50 Бесіди з лікарем 18.10 Д/ф “Григір Тютюнник” 19.30 Відкрита студія 21.00 Вечірня казка 21.15 Будь*який каприз 21.25 Профмозаїка 21.35 Європейський вимір 22.35 Клуб*700 23.00 Час*тайм 23.15 У майстерні художника 23.30 Живі сторінки

tv5 5.15 “Про риболовлю всерйоз” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNews*KIDS” 9.30 “Гордість світу” 9.55 “Ваше здоров’я” 10.25 “Давайте розберемося” 10.55 “Союзи звірів” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.15 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 17.15, 21.10 Т/c “Райське місце” 18.00 “Моя правда” 19.45 “Іду на Ти” 20.35 “Велотревел” 21.05 “Ексклюзив. ЗНУ:коледж” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 Х/ф “Бери від життя все” 1.25 Нічний канал

ICTV 5.35, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.10, 13.20 Х/ф “Полювання на звіра” 12.45, 15.45 Факти. День 13.40 Скетч*шоу “На трьох” 14.15, 16.10 Т/с “Спецзагін “Шторм” 16.45, 22.30 Т/с “Винищувачі” 17.45, 21.25 Т/с “Штрафбат” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 23.30 Х/ф “В ім’я правосуддя” 1.30 Т/с “Молодий Вовкодав” 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Дивитись усім!

СТБ 6.40, 15.25 “Все буде добре!” 8.40 “Все буде смачно!” 9.25 “Битва екстрасенсів*16” 11.30 “МастерШеф*5” 17.30, 22.00 “Вiкна* Новини”

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві> шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте* рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре* су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.45 “МастерШеф*7” 0.05 “Один за всіх” 1.20 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.55 Зона ночі 3.30 Т/с “Татусеві дочки” 4.40 Абзац 5.39, 6.59 Kids Time 5.40 М/с “Губка Боб Прямокутні Штани” 7.00 Т/с “Щасливі разом” 11.00 Т/с “Моя прекрасна нянька” 15.15 Т/с “Не народися вродливою” 19.00 Зірки під гіпнозом 21.00 Київ вдень та вночі 22.10 Зіркові яйця 0.00 Х/ф “Палкі втікачки” 1.50 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.00, 16.00, 5.20 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.50 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.40 Зірковий шлях 10.40 Свекруха або невістка 11.40, 4.30 Реальна містика 13.40, 15.30 Т/с “Черговий лікар*3” 18.00 Т/с “Жіночий лікар*3” 19.45 Ток*шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Вікно життя* 2” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода*спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ*5 8.20 КіноNews*KIDS 8.25 Народні традиції 8.40 Моя правда 9.30, 20.30, 0.30 Спортогляд 9.50, 21.40 Мистецтво виживання 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 У пошуках краси 12.10 Таємний код зламано 13.10 Правила життя 14.10, 1.20 Містична Україна 15.10 Повітряні бої 16.00, 20.50 Скарби з горища 18.10 Лінія успіху 18.30, 0.00 Донбас сьогодні 19.00 Про риболовлю всерйоз 19.30, 23.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 0.50 Паранормальний світ 4.30 Великі українці

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДЖЕДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 11.25, 17.15 “Загублений світ” 13.45 Х/ф “Морський піхотинець” 15.25 Т/с “Команда” 19.30, 20.30 Т/с “Ментівські війни. Одеса*2” 21.30 Х/ф “Смертельний удар” 23.25 Х/ф “Облога” 1.45 Х/ф “Камінна душа” 3.20 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час* Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 19.00 Бандитська Одеса 7.20, 13.10 Правила життя 8.20 Правда життя 9.20, 21.40 Мистецтво виживання 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 У пошуках краси 12.10, 19.50 Таємний код зламаний 14.10, 1.20 Містична Україна 15.10, 23.40 Повітряні бої 16.00, 20.50 Скарби з горища 18.00, 22.40 Квест 0.30 Паранормальний світ 4.30 Великі українці

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00

Акценти «Zаписник» Погода Жива природа Д /с “Мисливці за нацистами” 8.00 TV*MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.20 Запитання депутату 10.30 Приватні новини 11.00 У фокусі Європи 11.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Студія Вашингтон 12.05 Ваша свобода 12.30 Купити, відновити, продати 12.55 КіноNews 13.00 Сили природи 13.28 «Zаписник» 13.30 Час * Тайм 13.45 Наша позиція 14.00 Новини 14.05 Довідник дикої природи 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.10 «Здоров’Я» 17.30 Євромакс 17.58 «Zаписник» 18.00 Новини 18.25 КіноNews 18.30 Акценти 19.20 Запитання депутату 19.30 Д /с “Мисливці за нацистами” 20.15 Яхтові мандри 20.30 «Середовище Z» 20.45 Життя в цифрі 21.00 Новини

21.19 21.20 21.43 21.45 22.00 22.15 22.30

Погода Приватні новини «Zаписник» Час * Тайм TV*MALL СпортМаркет ТОП 10. Таємниці і загадки 23.00 Новини 23.22 «Zаписник» 23.24 Погода 23.25 Кіноархів 1.15 Нічний ефір

6.50, 9.15, 13.50 Мегазаводи 7.40 Крижаний шлях 10.00 Крижаний шлях 10.45 Авто * SOS 11.30 Початок 12.20, 12.40, 17.15, 17.35 Ігри розуму 14.35 Діана: Втрачені кадри 18.00, 21.10 Дикий тунець 18.45 Рекорд 20.25 Людина проти Youtube 22.45 Зроби або помри

VIASAT HISTORY

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 10.20, 23.20 “Моя правда” 11.10 Х/ф “Вальчині вітрила” 12.30 Х/ф “Бездоглядність” 14.25, 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 16.15 Х/ф “Небезпечно для життя” 18.05 Х/ф “Одружений холостяк” 21.30, 1.55 Х/с “Розслідування Мердока” 0.10 Х/ф “Альошчине кохання” 3.35 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.10, 15.00 Т/с “Беверлі*Хілс, 90210” 11.10, 19.00 “Орел і Решка. Перезавантаження ” 12.00, 20.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 13.00, 18.00 “Їже, я люблю тебе!” 14.00, 21.00 “Вірю не Вірю” 17.00, 22.00 Т/с “Секс у великому місті” 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Снукер. World Open. Другий день 6.00, 12.00, 23.30 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 6.30, 12.30, 0.30 Ралі. ERC. Італія. Огляд 7.00, 13.00, 1.15 Автоперегони. World Endurance. Остін. Огляд 7.30, 13.30, 14.00, 20.30, 2.30 Велоспорт (шосе). Чемпіонат світу. Норвегія 9.00, 19.00, 22.00 Снукер. World Open. Третій день 0.05 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 1.00 Авто* і мотоспорт: Тележурнал “Тест драйв” 1.45 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.00, 2.20, 16.30, 19.40 Розслідування авіакатастроф 0.45, 1.10, 3.55, 4.20, 8.25, 8.50 Наукові дурниці 4 1.30, 4.45, 22.00 90*ті: десятиліття, яке нас об’єднало 3.05, 23.30 Паранормальне 5.35, 13.05, 13.25, 23.05 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука

8.45, 7.55 “Біля джерел двадцятого століття” 9.40, 14.45, 17.40, 2.25 “Музейні таємниці” 10.30, 4.30 “Змова” 11.20, 12.10, 13.00 “Рим: перша супердержава” 13.50, 1.30 “Мушкетери” 15.30, 20.15 “Заборонена історія” 16.20, 3.10 “Неймовірні винаходи” 16.50, 7.05 “Мисливець за зброєю” 18.30 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 19.25 “Шість королев Генріха VIII” 21.05 “Вовчий зал” 22.00 “Плантагенети: кривава династія Британії” 22.50 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 23.40 “Машини смерті” 0.35 “Мисливці за міфами” 3.40 “Тіні середньовіччя” 5.20 “Заборонена історія” 6.10 “Бойові кораблі”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Дитинство Тьоми”, м/ф “Сіндбад* мореплавець”, “Терьохіна тарадайка”, “Хлопчик як хлопчик” 5.00, 11.00 М/ф “Фаетон * син Сонця”, м/ф “Лісові мандрівники”, “Казка про Ємелю”, “Весела карусель” 6.00, 12.00 Х/ф “Дружок”, м/ф “Хлопчик* Мізинчик”, “Раз* горох, два* горох...” 7.30, 13.30 М/ф “Комаров”, “Полкан і Шавка”, “Каченя, яке не вміло грати у футбол” 8.00, 14.00 М/c “Наш друг Пишичитай”, м/ф “Куди летиш, Вітаре?”, “Вітерець”, “Танюша, Тявка, Топ і Нюша”, “Морожені пісні” 15.00 Х/ф “Москва* Кассіопея”, м/ф “Викрадачі фарб”, “Лісова хроніка”, “Вартові полів” 17.00 М/ф “Повернення з Олімпу”, м/ф “Про Сидорова Вову”, “Пригоди Чичикова. Манілов”, “Легенда про заповіт мавра” 18.00 Х/ф “Крапля в морі”, м/ф “Скарби затонулих кораблів”, “Перервочка №1” 19.30 М/ф “Кіт* рибалка”, “Кубик і Тобик”, “Чужі сліди” 20.00 М/c “Наш друг Пишичитай”, м/ф “Миша і верблюд”, “Загубилася внучка”, “Перервочка №4”, “Новорічна подорож”


15

телепрограма ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

21 вересня ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 16.35, 18.00 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.15 М/ф “Книга джунглів” 9.05, 16.40 Д/с “Розповіді про Хансік” 9.30 Т/с “Гранд*готель” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 13.15, 23.00 Слідство. Інфо 14.00 Розсекречена історія 15.20 Надвечір’я. Долі 17.15 Школа Мері Поппінс 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 22.40, 2.10 Тема дня 19.00, 2.25 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 “Схеми” з Наталією Седлецькою 21.30, 1.50 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Дівчата війни” 23.30, 2.45 Д/с “Увесь цей джаз” 3.45 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля “ 10.55 “Чотири весілля” 12.20 “Міняю жінку” 13.45 Т/с “Пончик Люся” 14.40 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Догори дриґом” 22.00 “Світ навиворіт * 9” 23.00 “Право на владу 2017” 0.40 “Гроші” 2.05 “Мольфар”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.20, 13.30, 22.40 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.15, 12.25, 20.40 Т/с “Подаруй мені неділю” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток* шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.10, 5.15 “Подробиці” 0.30 Х/ф “Танцюй” 2.50 “Скептик” 3.15 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день * сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 Д/с “Природа сьогодні” 10.00, 22.50 Д/с “Невідоме про відоме” 11.30 “КіноKIDS” 11.35, 15.00 “Хіт*парад” 11.45, 19.00 “Чарівниця”

12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “В гостях у Дмитра Гордона” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС*інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС*спорт” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС* афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС*погода” 20.05 “Доктор online” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Один з нас 0.25 Між миром і війною 0.30 Абетка здоров’я 0.55 Час змін 1.25 Фабрика ідей 1.35 Літпросвіт 2.00 Файн*арт 2.55 Повір у себе 3.05, 10.15 Від мелодії до мелодії 3.20 Д/ф “Я знаю, місто буде” 3.40 Шляхові замальовки 4.10, 6.50, 23.50 Ці кумедні звірі 4.15 Ювілейний концерт Германа Макаренко 5.30 Посміхнися! 5.40 Мій рідний край 5.55 На світанку 6.20, 16.55 Європейський вимір 6.35 Загублені в часі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 Мандруємо вдома 10.05 Чотири лапи 10.50 Етикет 11.05 “Ми * українські” 11.30 Легенди Запоріжжя 12.00 Незвідане Закарпаття 12.25 Дитячий світ 12.45 Нотатки на глобусі 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 Казки Миколаївського зоопарку 13.55 Іноземна для дітей 14.05 Д/ф “Юрій Рибчинський” 14.50 Зелений бум 15.15 Д/ф “Гнат Юра” 16.20 Animals 16.30 Як це було 17.10 Мультзал 17.55 Д/ф “Гайдамацьким шляхом” 18.20 Д/ф “Гелон * таємниче місто” 19.30 Знак запитання 21.00 Вечірня казка 21.15 Рефрен 21.25 “Самопоміч” 21.30 Зупинись і здивуйся! 21.40 Степовики 22.35 180 градусів 23.00 Час*тайм 23.15 Зібране 23.30 Скарби роду

tv5 5.15 “Хочу у відпустку” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNews*KIDS” 9.25 “Щоденник шопоголіка” 9.55 “Про рибальство всерйоз” 10.25 “Спецрепортаж” 11.00 “Ексклюзив. ЗНУ: коледж” 11.05 “Паралельний світ” 11.55, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.10 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5”

15.15 Т/c “Співачка” 17.15, 21.10 Т/c “Райське місце” 18.00, 20.20 “Моя Правда” 19.45 “Соціальний патруль” 20.15 “Ексклюзив” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Піше: Між небом і землею” 1.15 Нічний канал

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.10, 13.20 Х/ф “В ім’я правосуддя” 12.45, 15.45 Факти. День 13.40 Скетч*шоу “На трьох” 14.10, 16.10 Т/с “Спецзагін “Шторм” 16.45, 22.30 Т/с “Винищувачі” 17.40, 21.25 Т/с “Штрафбат” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.25 Х/ф “Годинниковий механізм” 1.30 Т/с “Молодий Вовкодав” 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Дивитись усім!

СТБ 6.15, 15.25 “Все буде добре!” 8.15 “Битва екстрасенсів 16” 10.10 “МастерШеф * 5” 17.30, 22.00 “Вiкна* Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.45 “Зважені та щасливі * 7” 0.00 “Один за всіх” 1.15 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.45 Зона ночі 3.30 Т/с “Татусеві дочки” 4.40 Абзац 5.39, 6.55 Kids Time 5.40 М/с “Губка Боб Прямокутні Штани” 7.00 Т/с “Щасливі разом” 11.00 Т/с “Моя прекрасна нянька” 15.15 Т/с “Не родись вродливою” 19.00 Зіркові яйця 21.00 Київ вдень та вночі 22.00 Суперінтуїція 0.00 Х/ф “Інший світ: Пробудження” 1.40 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.00, 16.00, 5.20 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.50 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.40 Зірковий шлях 10.40 Свекруха або невістка 11.40, 4.30 Реальна містика 13.40, 15.30 Т/с “Черговий лікар 3” 18.00 Т/с “Жіночий лікар 3” 19.45 Ток*шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Вікно життя 2” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.45, 18.00, 20.40, 22.40, 0.20 Погода* спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ*5 8.20 КіноNews*KIDS 8.25 Лінія успіху 8.45, 19.30 Давайте розберемося 9.15 Чоловічі захоплення 9.30, 20.30, 0.05 Спортогляд

10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 В пошуках краси 12.10 Таємний код зламано 13.10 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Повітряні бої 16.00, 20.50 Скарби з горища 18.10 Багатство України 18.30 Вінегрет 19.20 В дорозі 20.00 Домовуша 21.40 Мистецтво виживання 23.30 Кордон 0.30 Україна: забута історія 3.30 Таємниці кримінального світу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДжеДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 11.25, 17.15 “Загублений світ” 13.25 Х/ф “Смертельний удар” 15.25 Т/с “Команда” 19.30, 20.30 Т/с “Ментівські війни. Одеса * 2” 21.35 Х/ф “Політ Фенікса” 23.55 Х/ф “Морський піхотинець 2” 1.50 Х/ф “Відьма” 3.45 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час* Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 13.10 Правила життя 8.20 Правда життя 9.20, 21.40 Мистецтво виживання 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 У пошуках краси

12.10, 19.50 Таємний код зламано 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Повітряні бої 16.00, 20.50 Скарби з горища 18.00, 22.40 Квест 19.00 Бандитська Одеса 0.30 Україна: забута історія 3.30 Таємниці кримінального світу

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00

Акценти «Zаписник» Погода Жива природа Д /с “Мисливці за нацистами” 8.00 TV*MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.20 Запитання депутату 10.30 Приватні новини 11.00 Глобал 3000 11.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Студія Вашингтон 12.05 Ваша свобода 12.30 Купити, відновити, продати 12.55 КіноNews 13.00 Сили природи 13.28 «Zаписник» 13.30 Час * Тайм 13.45 Символи Запоріжжя 14.00 Новини 14.05 Довідник дикої природи 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.10 «Здоров’Я» 17.30 Завтра * Сьогодні 17.58 «Zаписник» 18.00 Новини 18.25 КіноNews 18.30 Акценти 19.20 Запитання депутату 19.30 Д /с “Мисливці за нацистами” 20.15 Яхтові мандри 20.30 Культура * це модно 20.45 Маленькі дорослі 21.00 Новини 21.19 Погода 21.20 Приватні новини 21.43 «Zаписник» 21.45 Час * Тайм 22.00 TV*MALL 22.15 Діло 22.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 23.00 Новини 23.22 «Zаписник» 23.24 Погода 23.25 Кіноархів 1.05 Нічний ефір

РОБОТА В ОХОРОНІ для чоловіків і жінок віком 18!50 р. Вахта 14/14, або 20 через 10 діб. Проживання і проїзд безкоштовні.

Тел.: (096) 183!52!60

12.00, 20.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 13.00, 18.00 “Їже, я люблю тебе!” 14.00, 21.00 “Вірю не Вірю” 17.00, 22.00 Т/с “Секс у великому місті” 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Снукер. World Open. Третій день 6.00 Ралі. ERC. Італія. Огляд 6.30 Автоперегони. World Endurance. Остін. Огляд 7.00, 12.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 7.30, 12.30, 23.00, 0.05 Велоспорт (шосе). Чемпіонат світу. Норвегія 9.00, 14.30, 22.05 Снукер. World Open. Четвертий день 14.00 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 17.30, 1.00 Теніс. Турнір ATP. Санкт* Петербург. Друге коло 2.30 Велоспорт. “Гран* прі Імпаніс * Ван Петегем”

NATIONAL GEOGRAPHIC

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 9.30, 23.20 “Моя правда” 10.20 Х/ф “Дівчинка з міста” 12.15 Х/ф “Мачуха” 14.05, 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 15.55 Х/ф “Бездоглядність” 17.50 Х/ф “Доживемо до понеділка” 21.30, 1.50 Х/с “Розслідування Мердока” 0.10 Х/ф “Звільнення на берег” 3.30 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.10, 15.00 Т/с “Беверлі* Хілс, 90210” 11.10, 19.00 “Орел і Решка. Пере* завантаження”

0.15, 2.35, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00 Розслідування авіакатастроф 1.00, 4.05, 9.35 Дикий тунець 1.50, 4.50, 18.45, 21.50 90*ті: десятиліття, яке нас об’єднало 3.20, 23.20 Паранормальне 5.35, 14.10, 14.35, 22.55 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 6.50, 7.15, 13.25, 13.50, 17.15, 17.35 Ігри розуму 7.40, 22.35 Зроби або помри 8.05, 10.25, 14.55 Мегазаводи 8.50 Крижаний шлях 11.10 Крижаний шлях 11.55 Авто * SOS 12.40 Наука майбутнього Стівена Хокінга 15.45 Сам*на*сам 20.15 Людина проти Youtube

VIASAT HISTORY 8.50, 14.35, 17.35, 2.35 “Музейні таємниці” 9.35, 4.30 “Змова” 10.25, 11.30, 12.35 “Кельти: кров’ю і залізом”

13.40, 21.00, 1.40 “Мушкетери” 15.25, 20.10 “Заборонена історія” 16.15, 3.20 “Неймовірні винаходи” 16.45, 7.00 “Мисливець за зброєю” 18.25 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 19.20 “Шість королев Генріха VIII” 22.00 “Таємниці царствених убивств” 22.50, 6.05 “Джекі без Джека” 23.50 “Машини смерті” 0.45 “Мисливці за міфами” 3.45 “Тіні середньовіччя” 5.20 “Заборонена історія” 7.50 “Біля джерел двадцятого століття”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Москва* Кассіопея”, м/ф “Викрадачі фарб”, “Лісова хроніка”, “Вартові полів” 5.00, 11.00 М/ф “Повернення з Олімпу”, м/ф “Про Сидорова Вову”, “Пригоди Чичикова. Манілов”, “Легенда про заповіт мавра” 6.00, 12.00 Х/ф “Крапля в морі”, м/ф “Скарби затонулих кораблів”, “Перервочка №1” 7.30, 13.30 М/ф “Кіт* рибалка”, “Кубик і Тобик”, “Чужі сліди” 8.00, 14.00 М/c “Наш друг Пишичитай”, м/ф “Миша і верблюд”, “Загубилася внучка”, “Перервочка №4”, “Новорічна подорож” 15.00 Х/ф “Отроки у Всесвіті”, м/ф “Два квитки до Індії”, “Велика естафета”, “Веселий город” 17.00 М/ф “Аргонавти”, м/ф “Лев і бик”, “Най, най, най, най”, “Заєць* кравець” 18.00 Х/ф “Вершник над містом”, м/ф “Цвєтік* семицвєтік” 19.30 М/ф “Мороз Іванович”, “Ми з Шерлоком Холмсом”, “Два жадібних ведмежати” 20.00 М/c “На задній парті”, м/ф “Казка дідуся Ай*По”, “Клітка”, “Можна і не можна”, “Казка про дурня Володю”


16 22 вересня П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.40, 8.15, 15.20, 16.35, 18.00, 22.50 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 Ера бізнесу 7.35 Агроера 7.40 Спорт 7.50 Від першої особи 8.15 М/ф “Книга джунглів” 9.05 Д/с “Розповіді про Хансік” 9.30 Т/с “Гранд*готель” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини 13.15, 23.00 “Схеми” з Наталією Седлецькою 14.00 Розсекречена історія 15.25 Д/с “Вагасі * японські смаколики” 16.40 Д/с “Порятунок ферми” 17.15 Хто в домі хазяїн? 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.15, 1.10 Новини. Світ 18.45, 2.10 Тема дня 19.00, 2.25 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 Борхес 21.30, 1.50 Новини. Спорт 21.50 Богатирські ігри 23.30 Д/с “Нью*Йорк” 2.45 Д/с “Увесь цей джаз” 3.45 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30, 10.55 “Чотири весілля” 12.20 “Міняю жінку * 9” 13.50 Т/с “Пончик Люся” 14.45 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.15, 22.50 “Ліга сміху 3” 1.25 “Вечірній Київ” 5.15 “Мольфар”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.20, 13.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.15, 12.25 Т/с “Подаруй мені неділю” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00 Ток*шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.30 “Подробиці тижня” 22.00 Д/п “Вони стояли на смерть. Обороні Києва присвячується” 22.40 Х/ф “У небі “Нічні відьми” 0.20 Х/ф “Полювання на єдинорога” 2.00 Д/п “Великі українці”

телепрограма ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

4.00 “Чекай на мене”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день * сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 10.00, 22.10 Д/с “Невідоме про відоме” 11.30 “КіноKIDS” 11.35, 12.30 “Хіт*парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС*інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС*спорт” 15.00 “Концертний зал” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС* афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС*погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Просто про складне” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Один з нас 0.10 Між миром і війною 0.20, 23.50 Літературний монолог 0.25 Степовики 0.35 Європейський вимір 0.50 Концерт пам’яті Назарія Яремчука” 2.35, 12.35 Від мелодії до мелодії 2.50 Посміхнися! 3.00 Д/ф “Штепсель і Тарапунька” 3.30 “Смакота” 4.00 Чотири лапи 4.25, 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 4.30 “Я й це” 4.55 Запоріжжя туристичне 5.10 Літпросвіт 5.40 Києвотека 6.00 Діловий ритм 6.25 Стоп корупції 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 Легенди Запоріжжя 10.15 Полігон 10.30 “Краєзнавча подорож” 10.55 Урок… для батьків 11.20 20 кроків до мрії 11.25 “Мандри” 11.45 Д/ф “Павло Загребельний” 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 Як це було 13.55 Спадщина 14.25 Дитячий світ 14.55 “Кошик творчих ідей” 15.15 Д/ф “Відкриття неба” 16.10 Зупинись і здивуйся! 16.20 “Мандри Великим Лугом” 16.35 Зауваження до влади 17.00 Мультзал 17.15 Герої 17.55 Д/ф “Гуцулка Ксеня” 18.25 Д/ф 19.30 Знак питання 19.55 “Мистецька толока” 20.50 Будь*який каприз 21.00 Вечірня казка 21.15 Бесіди з лікарем 21.25 Спортивний тиждень 22.35 Клуб*700 23.00 Час*тайм 23.15 Арт*зона 23.30 Етикет 23.45 Муз. хвилинка

tv5 5.15 “Домобуд” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNews*KIDS” 9.25 “Хочу у відпустку” 9.55 “Гордість світу” 10.25 “Соціальний патруль” 10.55 “Союзи звірів” 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. ЗНУ: коледж” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.10 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка 17.15 Т/c “Райське місце” 18.00 “Моя Правда” 19.45 “Павутиння” 20.20 “Ексклюзив” 20.25 Х/ф “Законник” 22.50 “Іду на Ти” 23.35 Х/ф “Кузени” 1.15 “Хроніка подій” 1.30 Нічний канал

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.10, 13.20 Х/ф “Годинниковий механізм” 12.45, 15.45 Факти. День 13.45 Скетч*шоу “На трьох” 14.15, 16.10 Т/с “Спецзагін “Шторм” 16.45 Т/с “Винищувачі” 17.40 Т/с “Штрафбат” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизель*шоу 0.00 Комік на мільйон 1.40 Т/с “Молодий Вовкодав” 3.55 Провокатор 4.40 Факти

СТБ 6.35, 23.25 Х/ф “Справжнє кохання” 8.45 Х/ф “Дружина за контрактом” 10.45 Х/ф “Дихай зі мною. Щастя в борг” 17.30, 22.00 “Вiкна* Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “Сюрприз, сюрприз!” 1.50 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Т/с “Татусеві дочки” 4.00 Абзац 4.49, 6.09 Kids Time 4.50 М/с “Губка Боб Прямокутні Штани” 6.10, 22.50 Половинки 11.50, 21.40 Київ вдень та вночі 16.15, 19.00 Топ*модель по*українськи 1.00 Х/ф “Не жартуйте з Зоханом”

УКРАЇНА 6.00, 16.00 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.25 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або невістка 11.40, 4.10 Реальна містика 13.40, 15.30 Т/с “Черговий лікар 3” 18.00 Т/с “Жіночий лікар 3” 19.45 Ток*шоу “Говорить Україна” 21.00, 0.00 Т/с “Берег надії” 23.20 Слідами 2.00 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода*спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ*5 8.20 КіноNews*KIDS 8.30 Хочу у відпустку 9.00 Щоденник шопоголіка 9.30, 20.30, 0.30 Спортогляд 9.50, 21.40 Мистецтво виживання 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 В пошуках краси 12.10 Таємний код зламано 13.10 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Повітряні бої 16.00, 20.50 Скарби з горища 18.10 Соцпатруль 18.40 Іду на Ти 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 23.30 Моя правда 0.20 Цивілізація інкогніта 0.50 Скарб.UA 3.30 Наші 5.40 Бандитський Київ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДжеДАІ” 10.55 “Бандерлоги” 11.25, 17.15 “Загублений світ” 13.15 Х/ф “12 раундів” 15.20 Т/с “Команда” 19.10 Х/ф “Бої в бронежилетах” 21.05 Х/ф “Маска ніндзя” 22.55 “Змішані єдиноборства. UFC.” 1.35 “Цілком таємно” 2.00 Х/ф “Чорна долина” 3.30 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час*Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 Інтерв’ю з Андрієм Сусленком 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції!

23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15 Машина часу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 3.35 В кабінетах 4.25, 5.25 Будемо жити 4.45 Невигадані історії 5.55 Рандеву

22.15 «Середовище Z» 22.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 23.00 Новини 23.22 «Zаписник» 23.24 Погода 23.25 Кіноархів 1.25 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 19.00 Бандитська Одеса 7.20, 13.10 Правила життя 8.20 Правда життя 9.20, 21.40 Мистецтво виживання 10.20, 17.00 Найнебезпечніші тварини 11.20 У пошуках краси 12.10, 19.50 Таємний код зламаний 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Повітряні бої 16.00, 20.50 Скарби з горища 18.00, 22.40 Квест 0.30 Скарб.UA 3.30 Наші 5.40 Бандитський Київ

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00 8.00 8.15 9.40 10.00 10.20 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 12.30 12.55 13.00 13.28 13.30 13.45 14.00 14.05 15.00 15.05 16.25 16.30 17.00 17.10 17.30 17.58 18.00 18.25 18.30 19.20 19.30 20.15 20.30 21.00 21.19 21.20 21.43 21.45 22.00

Акценти «Zаписник» Погода Жива природа Д /с “Мисливці за нацистами” TV*MALL Кіноархів «Здоров’Я» Новини Запитання депутату Приватні новини Євромакс ТОП 10. Таємниці і загадки Студія Вашингтон Ваша свобода Купити, відновити, продати КіноNews Сили природи «Zаписник» Час * Тайм Діло Новини Довідник дикої природи Новини Кіноархів КіноNewsKids Квест Новини «Здоров’Я» У фокусі Європи «Zаписник» Новини КіноNews Акценти Запитання депутату Д /с “Мисливці за нацистами” Яхтові мандри Незвичайна наука Новини Погода Приватні новини «Zаписник» Час * Тайм TV*MALL

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 10.05 “Моя правда” 10.55 Х/ф “Бережіть чоловіків!” 12.20 Х/ф “Небезпечно для життя” 14.10, 19.40 Х/с “Комісар Рекс” 16.00 Х/ф “Доживемо до понеділка” 18.05 Х/ф “Мачуха” 21.30, 2.00 Х/с “Розслі* дування Мердока” 23.20 Х/ф “Ми * ваші діти” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.10, 15.00 Т/с “Беверлі* Хілс, 90210” 11.10, 19.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 12.00, 20.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 13.00, 18.00 “Їже, я люблю тебе!” 14.00, 21.00 “Вірю не Вірю” 17.00 “Навколо М” 22.00, 0.50 “КВК на БІС” 23.00 “КВК” 1.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Снукер. World Open. Четвертий день 6.00 Теніс. Турнір ATP. Санкт*Петербург. Друге коло 7.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал Слави. Сідней*2000” 8.30, 0.30 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 9.00, 13.45, 14.30 Снукер. World Open. 1/4 фіналу 12.00, 0.00 Ралі. ERC. Італія. Огляд 12.30, 17.30, 23.00, 2.30 Велоспорт (шосе). Чемпіонат світу. Норвегія 19.00, 22.00, 1.00 Теніс. Турнір ATP. Санкт* Петербург. 1/4 фіналу

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05 Розслідування авіакатастроф 0.50, 2.25, 3.55, 9.30, 16.30, 19.30 Розслідування авіакатастроф 1.40, 4.45, 18.45, 21.45 90*ті: десятиліття, яке нас об’єднало

3.10, 23.15 Паранормальне 5.35 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 6.50, 7.10, 13.25, 13.50, 17.15, 17.35 Ігри розуму 7.35, 22.30 Зроби або помри 7.55, 14.55 Мегазаводи 8.45 Крижаний шлях 10.15 Рекорд 11.10 Крижаний шлях 11.55 Авто * SOS 12.40 Наука майбутнього Стівена Хокінга 14.10, 14.35, 22.50 Наукові дурниці 15.40 Людство із космосу 18.00, 21.00 Місія: Плутон 20.15 Людина проти Youtube

VIASAT HISTORY 8.45, 14.35, 17.30, 2.25 “Музейні таємниці” 9.35, 4.30 “Змова” 10.25, 11.30 “Секрети обладнання античних міст” 12.35 “Нові секрети Помпеї” 13.40, 1.30 “Мушкетери” 15.20, 20.20 “Заборонена історія” 16.10, 3.10 “Неймовірні винаходи” 16.40 “Мисливець за зброєю” 18.20 “Історія давньої давнини” 19.15 “Приховані загрози за доби Тюдорів” 21.10, 22.00, 22.50, 6.15 “Карти вбивства” 23.40 “Машини смерті” 0.35 “Мисливці за міфами” 3.40 “Тіні середньовіччя” 5.20 “Заборонена історія” 7.00 “Неоспівані герої” 7.35 “Друга світова війна: чого варта імперія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Отроки у Всесвіті”, м/ф “Два квитки до Індії”, “Велика естафета”, “Веселий город” 5.00, 11.00 М/ф “Аргонавти”, м/ф “Лев і бик”, “Най, най, най, най”, “Заєць*кравець” 6.00, 12.00 Х/ф “Вершник над містом”, м/ф “Цвєтік*семицвєтік” 7.30, 13.30 М/ф “Мороз Іванович”, “Ми з Шерлоком Холмсом”, “Два жадібних ведмежати” 8.00, 14.00 М/c “На задній парті”, м/ф “Казка дідуся Ай*По”, “Клітка”, “Можна і не можна”, “Казка про дурня Володю” 15.00 Х/ф “Чесне чарівне”, м/ф “Дитинство Ратібора”, “Міняйло”, “Чарівна паличка”, “Весела карусель” 17.00 М/ф “Персей”, м/ф “Жовтий лелека”, “Межа”, “Закон племені” 18.00 Х/ф “Є ідея!”, м/ф “Русалонька” 19.30 М/ф “Таємниця жовтого куща”, “Федорине горе”, “Мій друг парасолька” 20.00 М/c “На задній парті”, м/ф “Гуси* лебеді”, “Бабка і мураха”, “Бездомні домовики”, “Шановний Лісовик”

z ТВОРЧІСТЬ 1517 ВЕРЕСНЯ В БЕРДЯНСЬКУ ПРОЙДЕ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АНІМАЦІЇ "РАВЛИКФЕСТ" З 15 по 17 вересня в приміщенні розважального центру "Атлантіс" Перше Антикафе Бердянська "ЧАС Є" проведе всеукраїнський фестиваль аніма ції "Равликфест". Професіонали та шанувальники анімації з усієї України зберуться для обміну твор чими ідеями, зустрічі з професіоналами індустрії, продуктивного та веселого проведення часу. Гостей та учасників фестивалю чекає насичена три* денна програма * майстер*класи, виступи та лекції професіоналів індустрії, презентації книг і анімацій* ного серіалу, спільне створення мультфільмів, арт* об'єктів і багато іншого. На відвідувачів також чекають творчі заходи та сюр* призи від організаторів фестивалю * Перше Антикафе Бердянська "ЧАС Є".

Ми сподіваємося, що анімаційний фестиваль "Рав* лик*фест" стане постійним майданчиком для обміну креативними ідеями, передачі досвіду від професі* оналів індустрії до молодих талантів, формування творчих команд та проектів, розвитку соціально*від* повідального підходу до творчої діяльності, місцем проведення дискусій та обговорення проблем укра* їнської анімації. Фестиваль проходитиме з 15 по 17 вересня, з 11*ої до 20*ої години, в розважальному центрі "Atlantis". Вхід на фестиваль вільний за запрошеннями, які можна отримати через реєстрацію за наступною адресою https://docs.google.com/forms/d/1sCF* xIxoF7VV4FnxD*ybzeliopHhxEZiREzm5TxqgJY/ viewform.


17

телепрограма ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

23 вересня СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.55, 8.00, 8.15, 8.50, 13.40, 20.45 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.30 На слуху 8.25 М/с “Чорний пірат” 9.00 Д/с “Розповіді про Хансік” 9.30 М/с “Легенда про Білосніжку” 10.45 Хто в домі хазяїн? 11.10 Хочу бути 11.30 Школа Мері Поппінс 11.45 Фольк-music 13.10, 1.30 Театральні сезони 13.50 Т/с “Дівчата війни” 17.45 Богатирські ігри 18.50 Х/ф “Милий друг” 21.00, 1.10 Новини 21.30 Д/с “Скарби та смертельні таємниці морів” 22.20 Книга.ua 22.45 Мегалот 23.00 Борхес 23.30 Д/с “Аболіціоністи” 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 2.05 Надвечір’я. Долі 3.05 Т/с “Таксі”

1+1 6.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.55 “Гроші” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 10.00, 23.25 “Світське життя” 11.00 “Життя без обману 2017” 12.30 Т/с “Догори дриґом” 16.20, 21.15 “Вечірній квартал 2017” 18.30 “Розсміши коміка 2017” 20.15 “Українські сенсації” 0.25, 4.35 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 5.50 “Мультфільм” 6.20, 2.30 Х/ф “Приборкувачка тигрів” 8.20, 4.00 Х/ф “Сім няньок” 10.00, 5.15 Д/п “Весілля в Малинівці. Невигадані історії” 11.10 Х/ф “Весілля в Малинівці” 13.00 Т/с “Кохання за законом”. Другий сезон 20.00, 2.00 “Подробиці” 20.30 “Творчий вечір Ігоря Николаєва” 0.10 Х/ф “Влітку я надаю перевагу весіллю”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 7.00 “АЛЕКС-інформ” 7.20 “АЛЕКС-спорт” 7.30 Д/с “Природа сьогодні” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКСпогода” 9.10 “Герої землі Запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКС-афіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Просто про складне” 10.15 “Хіт-парад” 10.45 “Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “КіноKIDS” 11.40 “Муззум” 12.05 “Fashion club” 12.45, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКСінформ. Дайджест”

14.20, 22.10 Д/с “Невідоме про відоме” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “Концертний зал” 18.25 “Моє улюблене місто” 19.15 “Караван” 19.30 “Добрі справи” 20.05 “Комуналка” 20.25 “Музхвиля” 20.35 “Лінія стилю” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Краєзнавча подорож” 0.25, 6.50, 23.45 Ці кумедні звірі 0.30 Зауваження до влади 0.55 Д/ф “Лебедін” 2.05 “Козацька звитяга” 2.15 Звичайні герої 2.25, 13.30 Арт-зона 2.40 Енергоманія 3.05, 23.35 Загублені в часі 3.15, 23.55 Посміхнися! 3.20, 7.25, 17.40, 22.25 Від мелодії до мелодії 3.30 Д/ф “Василь Попадюк. Papa Duke Band” 4.40 Д/ф “Легенда Китай гори” 5.00 Урок… для батьків 5.30 На світанку 5.55 Фабрика ідей 6.05, 11.35 “Звитяга” 6.35 Карта Прикарпаття 7.00 Гімн України 7.05, 9.30 Телекур’єр 7.35 Книголюб 8.30 Д/ф 9.50 “Мистецька толока” 10.40 Спортивний тиждень 11.10, 20.00 Літпросвіт 12.00, 14.25 Мультзал 12.15 Стоп корупції 12.40 А чому? 13.05, 16.10 Чудесний канал 13.30, 20.55 Будь-який каприз 13.40 Арт і шок 14.05 180 градусів 14.40 Знак питання 16.35 Суботні зустрічі 17.00 “Ми - українські” 17.30 “Казки запорозькі” 18.00 Забуті смаки Луцька 18.15 Зібране 18.30 Час змін 19.00, 22.00 Телекур’єр. Тиждень 19.30 “Я й це” 20.30 Полігон 21.05 Вечірня казка 21.20 Повір у себе 21.35 Легенди Запоріжжя 22.35 Д/ф “Сімдесятники. Гресь” 23.30 Літературний монолог

tv5 5.40, 5.40 “Маю право” 6.05 “День. Підсумки на TV5” 6.45 “Дзвони Православ’я” 7.05 “КіноNews-KIDS” 7.15 Дитяча година 8.55, 9.30, 10.35, 12.25 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.35 “Про рибальство всерйоз” 10.05 “Щоденник шопоголіка” 10.40 “Ексклюзив” 10.45 М/с “Лис Микита” 11.00 “Велотревел” 11.30 “Іду на Ти” 12.20 “Ексклюзив. ЗНУ: коледж” 12.30 Х/ф “Вікторія і Альберт” 15.45 “Павутиння” 16.15 “Моя Правда” 17.05 Х/ф “Смерть біля води” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.25 Х/ф “Оце так подружка” 21.50 Х/ф “Смертельний код” 23.35 Т/c “Ніч чорних краваток” 0.05 “Хроніка подій” 0.20 Нічний канал

ICTV 5.00 Т/с “Відділ 44” 6.30 Дивитись усім! 7.25 Без гальм 8.25 М і Ж 9.25 Дизель-шоу 10.45, 11.45 Особливості національної роботи

12.45 Факти. День 13.00 Скетч-шоу “На трьох” 14.15 Комік на мільйон 16.05 Х/ф “Привид” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “Джі Ай Джо. Атака кобри” 22.35 Х/ф “Джі Ай Джо. Атака кобри-2” 0.40 Х/ф “Без компромісів” 2.20 Т/с “Морська поліція. ЛосАнджелес” 3.00 Провокатор 4.35 Факти

СТБ 6.05 Х/ф “Домробітниця” 8.00 “Караоке на Майдані” 9.00 “Все буде смачно!” 10.15 “Зважені та щасливі - 7” 13.45 “Сюрприз, сюрприз!” 16.20 “Хата на тата” 19.00 “Х-Фактор - 8” 21.30 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія”

НОВИЙ КАНАЛ 3.10 Служба розшуку дітей 3.15, 2.10 Зона ночі 5.59, 7.19 Kids Time 6.00 М/с “Губка Боб Прямокутні Штани” 7.20 Т/с “Татусеві дочки” 10.50 Заробітчани 12.40 Дешево і сердито 13.45 Зірки під гіпнозом 15.50 Зіркові яйця 17.50 М/ф “Іван Царевич і Сірий Вовк” 19.40 М/ф “Іван Царевич і Сірий Вовк 2” 21.00 Х/ф “Хоббіт: Несподівана подорож” 0.15 Х/ф “Плетена людина”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 3.10 Сьогодні 7.15, 5.50 Зірковий шлях 8.40, 15.20 Т/с “Вікно життя 2” 17.00, 19.40 Т/с “Відчайдушний господар” 22.00 Х/ф “Карусель” 0.00 Т/с “Герократія” 1.20 Реальна містика 3.50 Т/с “Закон і порядок: Спеціальний корпус”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.00, 7.40, 10.50, 18.20, 19.25, 23.35 Погода 7.10 Хроніка подій 7.30 Спортогляд 7.50 Новини ТВ-5 8.30 Ваше здоров’я 9.00 Домобуд 9.30 КіноNews-KIDS Дайджест 9.40 Мультфільм 10.00 Тиждень спорт 10.20, 19.30 Павутиння 11.00 Людство: наша історія 14.20 Найнебезпечніші тварини 15.20 В пошуках краси 17.30 Африка: стихія води 18.30 Соцпатруль 19.00 Мульт-Тайм 20.00 Кримінальна історія 21.40 Слідчіекстрасенси 22.10 Хіт-парад FM-TV 22.45 Іду на Ти 23.40 Паранормальний світ 0.30 Аджимушкай 1.30 Місто, якому змінили 2.10 Містична Україна 5.30 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Бандерлоги” 9.00, 11.30 “Загублений світ” 11.00 “Цілком таємно” 13.45 Х/ф “Політ Фенікса” 15.50 Х/ф “Маска ніндзя” 17.40 Х/ф “Самоволка72 “ 19.20 10 тур ЧУ з футболу “Динамо” - “Верес”

21.25 Х/ф “Боксер” 23.15 Бокс. Пряма трансляція з Манчестера. Двобій за чемпіонський титул за версією WBO: Джозеф Паркер vs Г’ю Ф’юрі 1.15 “Територія обману” 2.15 Х/ф “Захар Беркут” 3.50 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00 Час-тайм 6.15, 20.10, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 7.30, 14.10, 2.15 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.10 Путівник прочанина 8.20 Не перший погляд 9.15 Мотор 9.20 Автопілот-новини 9.30 Укравтоконтинент 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Прес-конференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up LIFE 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10, 1.15 “За Чай.com” 18.10 Про військо 18.25 Фактор безпеки 19.25 Машина часу 21.00, 0.15 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 Документальний проект “Відділ кадрів” 23.25 Національний актив 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.35 Будемо жити 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00 Вечірній прайм 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Новини 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 22.50, 2.50, 4.20 Студія 112 19.20, 23.20 Гордон 20.15, 0.15 Чиста політика 21.15, 1.15, 5.15 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.20, 2.20 Народна прокуратура

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 2.10 Містична Україна 8.10, 18.20 У пошуках істини 10.00 Повітряні бої 11.40, 21.00 Людство: наша історія 14.20 Найнебезпечніші тварини 15.20 У пошуках краси 17.30 Африка: стихія води 23.40 Паранормальний світ 0.30 Аджимушкай 1.30 Місто, яке зрадили 5.30 Бандитська Одеса

Z 6.00 6.47 6.49 6.50 7.00

Акценти «Zаписник» Погода Жива природа Д /с “Мисливці за нацистами” 7.45 Життя в цифрі 8.00 «Здоров’Я» 8.27 «Zаписник» 8.29 Погода 8.30 Д/с «Левовий рик» 9.15 TV-MALL 9.30 Щоденники комах 9.45 Маленькі дорослі 10.00 1000 днів для планети 10.45 Весілля 11.15 СпортМаркет 11.30 Д/с «Супер почуття» 12.00 Незвичайна наука 12.30 Океан Вет 13.00 Дика планета 13.28 «Zаписник» 13.30 Завтра - Сьогодні 14.00 Весілля 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 Символи Запоріжжя 17.15 TV-MALL 17.30 Діло 17.45 КіноNews 18.00 Культура - це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 Кольори 18.57 «Zаписник» 18.59 Погода 19.00 Д/с «Повітряні воїни» 20.00 Сили природи 20.30 Суботнє інтерв’ю 20.57 «Zаписник» 20.59 Погода 21.00 Євромакс 21.30 1000 днів для планети 22.20 Нові технології війни 23.15 Бізнес на продаж 0.00 Кіноархів 1.45 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.45 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Леонід Биков. Зустрічна смуга” 9.30 “Невідома версія. Іван Васильович міняє професію” 10.20 Х/ф “І на каменях ростуть дерева” 13.05 Х/ф “Золота річка” 15.00 Х/с “Угрюм-ріка” 20.15 Х/ф “Кар’єра Дмитра Горіна” 22.15 “Невідома версія. Операція “И” 23.10 Х/ф “Пізня зустріч” 0.40 Х/ф “Ніхто не замінить тебе” 2.00 “Вахтанг Кікабідзе: таємниці тбіліського хулігана” 2.50 Кіноляпи

3.40 Саундтреки 4.35 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.45 М/ф “Жирафа” 11.10 Х/ф “Король повітря” 13.00 “Ух ти show” 14.10 Х/ф “Нареченавтікачка” 16.25 “Орел і Решка. На краю світу” 0.00 Х/ф “Наречений напрокат” 2.00 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Снукер. World Open. 1/4 фіналу 6.00 Теніс. Турнір ATP. Санкт-Петербург. 1/4 фіналу 7.30, 12.30, 22.00, 2.30 Велоспорт (шосе). Чемпіонат світу. Норвегія 9.00, 14.00, 14.30, 18.00, 23.45 Снукер. World Open. 1/2 фіналу 18.30 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 19.00, 1.00 Теніс. Турнір ATP. СанктПетербург. 1/2 фіналу 20.45 Кінний спорт. Global Champions Tour. Рим

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.00, 2.15 Розслідування авіакатастроф 0.45, 3.55 Місія: Плутон 1.30, 4.45 90-ті: десятиліття, яке нас об’єднало 3.05 Паранормальне 5.30 Наукові дурниці 6.00 Захоплююча наука 6.20, 7.10, 7.55 Найскладніший у світі ремонт 2 8.45 Китайська мегагробниця 10.15 Всередині кілець Сатурна 11.00, 11.25, 11.45, 12.10 Ігри розуму 12.30, 12.55 Популярна наука 13.15, 13.40 Наукові дурниці 4 14.00 Авто - SOS 14.45 Шосе крізь пекло 15.30 Крижаний шлях 16.15, 20.40 Геній 17.25 Рекорд 18.20, 21.45 Прорив 19.05 Наука майбутнього Стівена Хокінга 19.50 Початок 22.35 Вторгнення на Землю 23.20 Непокірні океани

VIASAT HISTORY 8.30, 9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05 “Друга світова війна: чого варта імперія” 14.00 “Історія давньої давнини” 15.00 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 15.55, 16.50 “Біля джерел двадцятого століття” 17.45, 18.35 “Шпигунство за монархами” 19.30, 20.15 “Східна Пруссія Гітлера” 21.05, 22.00 “Від Світової війни до Холодної війни” 22.55 “Бойові кораблі” 23.45 “Машини смерті” 0.40 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 1.30 “Мисливці за міфами” 2.25 “Музейні таємниці” 3.15, 5.25 “Неймовірні винаходи” 3.45 “Тіні середньовіччя” 4.35 “Змова” 5.55 “Приховані сліди” 7.00, 7.55 “Холодний будинок”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Чесне чарівне”, м/ф “Дитинство Ратібора”, “Міняйло”, “Чарівна паличка”, “Весела карусель” 5.00, 11.00 М/ф “Персей”, м/ф “Жовтий лелека”, “Межа”, “Закон племені” 6.00, 12.00 Х/ф “Є ідея!”, м/ф “Русалонька” 7.30, 13.30 М/ф “Таємниця жовтого куща”, “Федорине горе”, “Мій друг парасолька” 8.00, 14.00 М/c “На задній парті”, м/ф “Гуси-лебеді”, “Бабка і мураха”, “Бездомні домовики”, “Шановний Лісовик” 15.00 Х/ф “Подорожі пана Ляпки” 1с., м/ф “Чудо-млин”, “Лошарик”, “Земле моя” 17.00 М/ф “Геракл у Адмета”, м/ф “Розлучені”, “Пригоди Хоми”, “Диво” 18.00 Х/ф “Новорічні пригоди Маші та Віті”, м/ф “Лисиця і дрізд”, “Страшна історія” 19.30 М/ф “Нітрохи не страшно”, “Алім та його віслюк”, “Метелик” 20.00 М/c “На задній парті”, м/ф “Вовк і Теля”, “Василіса Мікулішна”, “Теремок”, “Синьоочка”


18

телепрограма ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

24 вересня НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 Анонс дня 6.35, 7.30, 7.30, 7.45, 8.15, 8.50, 22.55 Світ он лайн 6.40 М/с “Піп відкриває світ” 7.50 Смакота 8.25 М/с “Чорний пірат” 9.00 Д/с “Розповіді про Хансік” 9.30 Х/ф “Милий друг” 11.45, 1.30 Театральні сезони 12.15 Мистецькі історії 12.30 Фольк'music 13.35 Перший на селі 14.25 Т/с “Гранд'готель” 20.30 Перша шпальта 21.00, 1.10 Новини 21.30 Д/с “Супервідчуття” 22.00 Д/с “Вагасі ' японські смаколики” 23.00 Книга.ua 23.30 Богатирські ігри 0.20 Д/с “Південна Корея сьогодні” 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 1.55 Д/ф “Блюз. Мартін Скорсезе представляє” 3.15 Т/с “Таксі”

1+1 6.05 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.00 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото'забава” 9.40 М/ф “Маша і ведмідь” 10.20 “Розсміши коміка 2017” 11.20 “Світ навиворіт ' 9” 12.20, 13.40 Т/с “Свати ' 3” 14.45, 15.45 Т/с “Свати ' 4” 16.50, 23.20 “Ліга сміху 3” 19.30, 5.15 “ТСН'Тиждень” 21.00 “Танці з зірками” 1.55 “Аргумент кiно” 4.30 “Світське життя”

ІНТЕР 6.10 Х/ф “Весілля в Малинівці” 8.00 “уДачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і Решка. Рай і пекло” 11.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 12.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 13.00 “Творчий вечір Ігоря Николаєва” 16.40 Х/ф “Це моя собака” 18.30 “Круче за всіх” 20.00, 2.30 “Подробиці” 20.30 Х/ф “Мінливість долі” 22.30 Т/с “Рідкісна група крові”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день ' сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКС'погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС'інформ. Дайджест” 7.20, 9.15, 17.35 “Муззум” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС'афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону”

9.00 “Чарівниця” 9.30 “Fashion club” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30, 19.00 “КіноKIDS” 11.40 “Сфера інтересів” 12.45, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Д/с “Неві' доме про відоме” 16.35 “Хіт'парад” 18.05 “Комуналка” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.10 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі Запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “Моє улюблене місто” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Діловий ритм 0.30, 9.00 Суботні зустрічі 0.55 Посміхнися! 1.05 Кавовий клуб 1.45 “Скрябін”. Концерт пам’яті 2.30, 18.30 Арт і шок 2.55 “Цирк Кобзов” 3.45 Абетка здоров’я 4.10 “Парадьошка” 4.55 Зелений бум 5.20 Д/ф “Постгеноцидний синдром” 5.50, 21.50 Від мелодії до мелодії 6.00 Сам собі хазяїн 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.02, 9.30 Телекур’єр. Тиждень 7.30 Диван 8.25 У майстерні художника 8.35, 21.05 “Казки запорозькі” 8.50 Бесіди з лікарем 9.25, 11.50, 22.50 Муз. хвилинка 9.55 Відкрита студія 11.25, 17.10 Літпросвіт 12.00 Я знаю 12.25 Літературний монолог 12.35 “Ми ' українські” 13.05, 16.45 Чудесний канал 13.40 Клуб'700 14.00 “Громадське ТБ. Запоріжжя” 14.20 “Мандрики” 14.35 Мультзал 15.00 Полігон 15.15 По суті 17.35 “Мандри Великим Лугом” 17.50 Д/ф “Григір Тютюнник” 19.00, 22.00 Час, події, країна 19.30 Д/ф “Театральний роман” 20.00 Д/ф “Над океаном часу” 20.30 Герої 20.45 Зупинись і здивуйся! 20.55 Будь'який каприз 21.20 Повір у себе 21.30 “Козацька звитяга” 22.25 Легенди Запоріжжя 23.00 Час'тайм 23.15 Знак запитання 23.40 Фабрика ідей

9.30 “Про рибальство всерйоз” 10.00 “Велотревел” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості з Джойс Маєр” 11.30 “Кулінарне шоу “Вінегрет” 12.20 “Ексклюзив. ЗНУ: коледж” 12.25 Т/c “Співачка” 15.40 “Домобуд” 16.10 “Ексклюзив” 16.25 “Моя Правда” 17.20 Х/ф “Побачення наосліп” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.25 Х/ф “Ласий шматочок” 21.55 Х/ф “Розклади” 23.35 Х/ф “Кармо” 1.10 Нічний канал 4.30 “Павутиння”

ICTV 5.00 Т/с “Слідчі” 7.40 Т/с “Відділ 44” 11.45, 13.00 Х/ф “Джі Ай Джо. Атака кобри” 12.45 Факти. День 14.15 Х/ф “Джі Ай Джо. Атака кобри'2” 16.20 Дизель'шоу 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Комік на мільйон 22.15 Х/ф “Кур’єр” 0.30 Х/ф “Без компромісів” 2.10 Т/с “Морська поліція. Лос'Анджелес” 2.50 Провокатор

СТБ 6.20 “Хата на тата” 9.00 “Все буде смачно!” 11.15 “Караоке на Майдані” 12.15 “МастерШеф ' 7” 19.00, 1.55 “Слідство ведуть екстрасенси” 21.00 “Один за всіх” 22.10 “Invictus ' Ігри нескорених” 23.10 “Х'Фактор ' 8”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.19, 6.09 Kids Time 5.20 М/с “Губка Боб Прямокутні Штани” 6.10 Х/ф “Дублери” 8.20 Топ'модель по' українськи 11.10 М/ф “Іван Царевич і Сірий Вовк” 13.00 М/ф “Іван Царевич і Сірий Вовк 2” 14.30 Х/ф “Хоббіт: Неспо' дівана подорож” 17.45 Х/ф “Хоббіт: Пустка Смога” 21.00 Х/ф “Хоббіт: Битва п’яти армій” 23.50 Х/ф “Заплати привиду” 1.50 Х/ф “Плетена людина”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.40 Свекруха або невістка 9.40 Х/ф “Карусель” 11.40 Т/с “Берег надії” 15.40, 20.00 Т/с “Ключі від минулого” 19.00, 4.15 Події тижня з Олегом Панютою 0.10 Реальна містика 2.45, 5.00 Т/с “Жіночий лікар 3”

tv5

ТВ5 СПОРТ

6.00 “Соціальний патруль” 6.30 “Хроніка подій” 6.45 “Тиждень'спорт” 7.00 “КіноNews'KIDS” 7.40 Ретрокінозал 8.55, 9.25, 10.30, 12.15 “Погода” 9.00 “Блага звістка з Ріком Реннером”

6.00 Бандитська Одеса 6.40 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Чоловічі захоплення 7.55, 10.45, 18.20, 19.25, 22.35 Погода 8.00 Дзвони Православ’я 8.20 КіноNews'KIDS Дайджест

8.30 Про рибальство всерйоз 9.00 Хочу у відпустку 9.30 Іду на Ти 10.20 Велотревел 10.50 Повітряні бої 11.40 Людство: наша історія 14.20 Найнебезпечніші тварини 15.20 В пошуках краси 18.30 Хіт'парад FM'TV 19.00 Мульт'Тайм 19.30 Готові на все 21.10 Людина з нізвідки 22.40 Паранормальний світ 0.30 Бандитський Київ 2.40 Україна: забута історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Бандерлоги” 10.10 “Він, Вона і телевізор” 13.45 Х/ф “Самоволка'72 “ 15.10 Х/ф “Бої в бронежилетах” 17.05 Х/ф “Фантастична четвірка” 19.20 10 тур ЧУ з футболу “Карпати” ' “Чорноморець” 21.25 ПРОФУТБОЛ 23.15 Трансляція з Токіо (Японія). Fight Night 116: Маурісіо Руа проти Овінса Сент' Прю 2.00 Х/ф “Вишневі ночі” 3.25 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20, 10.55 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.15 Мотор 8.20 Автопілот'тест 8.25 Технопарк 8.30, 3.15 Феєрія мандрів 9.10 Гра інтересів 10.10 Кордон держави 10.25 Будемо жити 10.40 Драйв 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес'конференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up BUSINESS 13.10 ПРОукраїнське 13.30 Час інтерв’ю 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з Патріархом 15.15 П’ятий поверх 15.30 Національний актив 16.05 В кабінетах 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 19.25, 0.20, 1.15 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.40, 3.00 Час'Time 22.30 Документальний проект “Відділ кадрів” 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Будинок смт Кушугум, площа 42 кв. м, 8 соток землі, не газифікований, зуп. Школа. Т.: 098'183'318 9 Вугілля, торфобрикети опт та роз' дріб. Доставка Запоріжжя та область. Т.: 097'991'01'02, 093'991'48'30 9 Саджанці великоплідної малини. Т.: : 068'980'03'03 9 Дитячі велосипеди б/к. Т.: 099'728'57'86 9 Дитячі речі та взуття для хлопчиків 10'15 років. Т.: 099'728'57'86 9 Холод., мороз., печі, пральні маш., б/у з Німеччини. Т.: 099'556'09'21 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 050'564'26'30 9 2'к. кв., Рельєфна, 8'а, 53 кв. м, меб., диз. інтер'єру, 45 тис. у.о. Т.: 068'695'40'19 КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будь'якому стані або на запчастини. Т.: 099'717'10'87, 701'22'54

9 Книгу В. Успенського "Тайный советник вождя" 4,5,6 томи. Т.: 066'77'77'851 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будь'якому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 099'772'00'50, 063'309'41'56, 098'177'60'50 ЗНІМУ 9 Квартиру. Т.: 067'853'16'43 ЗДАМ 9 Житло безкоштовно порядній жінці за допомогу в господарстві. Т.: 063'503'83'80 РОБОТА 9 Газета "Запорізька правда" запрошує до співпраці активних та цілеспрямованих рекламних агентів, які завжди досягають поставлених завдань і цілей. ДеG тальніше за телефоном: (061) 787G54G21

3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15 Чиста політика 7.15, 19.20, 23.20, 5.20 Гордон 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 20.00, 0.10, 3.10 “Хто кому Рабінович” 21.10, 1.10, 4.10 Донбас.Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.00, 2.00 Завтра

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20 Містична Україна 8.10, 18.20 У пошуках істини 10.00 Повітряні бої 11.40, 21.00 Людство: наша історія 14.20 Найнебезпечніші тварини 15.20 У пошуках краси 22.40, 23.40 Паранормальний світ 0.30 Бандитський Київ 2.40 Україна: забута історія

Z 6.00 7.42 7.44 7.45 8.00 8.27 8.29 8.30 9.00 9.15 9.30 10.00 10.45 11.15 11.30 12.00 12.30 13.00 13.28 13.30 13.45 14.00 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 18.57 18.59 19.00 20.00 20.30 20.57 20.59 21.00 21.30 22.15 23.10 23.25 23.40 1.30

Кіноархів «Zаписник» Погода КіноNews «Здоров’Я» «Zаписник» Погода Океан Вет Символи Запоріжжя TV'MALL Наші домашні улюбленці 1000 днів для планети Весілля СпортМаркет Д/с «Супер почуття» Євромакс Океан Вет Дика планета «Zаписник» ТОП ' Територія освітніх перспектив Культура ' це модно Весілля Кіноархів КіноNewsKids «Здоров’Я» Жива природа Глобал 3000 «Zаписник» Погода Д/с «Земні катаклізми» У фокусі Європи Незвичайна наука «Zаписник» Погода Завтра ' Сьогодні 1000 днів для планети Нові технології війни TV'MALL КіноNews Кіноархів Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.50 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Вахтанг Кікабідзе: таємниці тбіліського хулігана” 9.30 “Невідома версія. Операція “И” 10.20 Х/ф “Затока щастя” 12.00 Х/с “Два капітани” 20.30 Х/ф “Баламут” 22.15 “Невідома версія. Іван Васильович міняє професію” 23.05 Х/ф “Ніхто не замінить тебе” 0.20 Х/ф “Пізня зустріч” 1.55 “Леонід Биков. Зустрічна смуга” 2.40 Кіноляпи 3.40 Саундтреки 4.35 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.00 “Ух ти show” 10.10 Х/ф “Король повітря” 12.00 М/ф “Жирафа” 13.25 “Орел і Решка. На краю світу” 20.00 М/ф “Астерікс і Обелікс: Велика бійка” 21.30 М/ф “Астерікс і Обелікс підкорюють Америку” 23.10 Х/ф “Наречена' втікачка” 1.25 “КВК” 3.00 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.30, 9.00, 9.30, 11.00, 20.15, 2.30 Велоспорт (шосе). Чемпіонат світу. Норвегія 4.00, 8.00 Снукер. World Open. 1/2 фіналу 6.00 Теніс. Турнір ATP. Санкт'Петербург. 1/2 фіналу 18.15 Снукер. World Open. Фінал 21.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 30'й тур. “Спортінг Канзас' Сіті” ' “Лос' Анджелес Гелаксі” 23.00 Теніс. Турнір ATP. Санкт'Петербург. Фінал 0.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 30'й тур. “Атланта Юнайтед” ' “Монреаль Імпакт” 2.00 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05 У пошуках правди: Атлантида 0.55 Прорив 1.40, 11.50, 19.30, 20.15 Початок 2.30, 22.30 Вторгнення на Землю 3.15 Розслідування авіакатастроф

4.00, 4.25, 4.45, 5.10, 5.35, 6.50, 7.15, 14.05, 14.30 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Захоплююча наука 7.40, 8.30, 9.20 Дива інженерії 10.10 В кільці 10.55 Рекорд 12.35, 13.00 Ігри розуму 13.20, 13.45 Популярна наука 14.50 Авто ' SOS 15.35 Шосе крізь пекло 16.20 Крижаний шлях 17.05 Евакуація Землі 17.55, 21.00 Місія: Плутон 18.35 Всередині кілець Сатурна 21.45 Космічна подорож “Хаббла” 23.15 Дивна Друга світова

VIASAT HISTORY 8.50 “Холодний будинок” 9.45 “Погода, яка змінила хід історії” 10.10, 11.05, 15.25, 16.20, 17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.00 “Вовчий зал” 12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 4.25 “Змова” 21.55, 22.45 “Найбільші містифікації в історії” 23.35 “Машини смерті” 0.30, 6.05 “Бойові кораблі” 1.20 “Мисливці за міфами” 2.15 “Музейні таємниці” 3.05 “Неймовірні винаходи” 3.35 “Тіні середньовіччя” 5.15, 7.45 “Заборонена історія” 7.00 “Мисливець за зброєю”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Подорожі пана Ляпки” 1с., м/ф “Чудо'млин”, “Лошарик”, “Земле моя” 5.00, 11.00 М/ф “Геракл у Адмета”, м/ф “Розлучені”, “Пригоди Хоми”, “Диво” 6.00, 12.00 Х/ф “Новорічні пригоди Маші та Віті”, м/ф “Лисиця і дрізд”, “Страшна історія” 7.30, 13.30 М/ф “Нітрохи не страшно”, “Алім та його віслюк”, “Метелик” 8.00, 14.00 М/c “На задній парті”, м/ф “Вовк і Теля”, “Василіса Мікулішна”, “Теремок”, “Синьоочка” 15.00 Х/ф “Подорожі пана Ляпки” 2с., м/ф “Чарівна крамничка”, “Соло для Місяця і вовка”, “Хто сказав “Няв”?” 17.00 М/ф “Лабіринт. Подвиги Тесея”, м/ф “Мартинко”, “Мільйон у мішку” 18.00 М/ф “Підводні берети”, “Обережно, щука!”, “Консервна банка” 19.30 М/ф “Загубився Петя'Півник”, “Чинк”, “Квартет для двох солістів” 20.00 М/c “На задній парті”, м/ф “Три мішки хитрощів”, “У деякім царстві...”, “Три пінгвіни”

9 Потрібна доярка, житло надається. Т.: 067'706'77'70, 099'712'90'77

9 Вікна, відкоси. Т.: 707'50'26, 067'967'09'40, 063'949'65'67

9 Керівник Ольга Олександрівна візьме особистого помічника з в/о. 7500 грн. Т.: 067'55'77'600, 099'44'233'77

9 Електрик. Усі види послуг. Ава' рійно'цілодобово. Т.: 099'626'49'86, 096'635'30'55

9 Потрібен помічник, який швидко навчається, для керівника. Т.: 063'653'82'29, 068'672'79'82 ПОСЛУГИ 9 Кошу траву, пиляю дерева. Т.: 068'906'12'98 9 Зливна яма, 800 грн., водопровід. Т.: 098'919'82'41 9 Пам'ятники. Т.: 097'504'74'63 9 Мет. двері, решітки. Т.: 068'959'55'94, 220'76'03 9 Балкони під ключ. Т.: 707'50'26, 067'967'09'40, 063'949'65'67 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони. Гарант 1 рік. Т.: 270'50'40, 271'67'50, 65'40'51 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 701'67'30

9 Рем. холодильників, пральн. маш. Т.: 220'28'55, 066'710'24'50 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений договір купівлі'продажу на Кірєєву Любов Миколаївну, 1950 р., договір № 406, виданий Тетрушенко Т.І. 9 Втрачений студентський квиток, номер АР 11003531 на ім'я Педай Ро' ман Олегович, виданий коледжем ра' діоелектроніки 9 Втрачений студентський квиток на ім'я Чернова Олександра Костянтино' вича, виданий ЗДІА, БУД 16 1 Б 9 Втрачене реєстраційне посвідчен' ня РРО № 3000101503, видане Шев' ченківським ДПІ у Запорізькій обл. 28.04.2015 р. на ім'я Чечель Анатолій Анатолійович


реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Заводський районний суд міс та Запоріжжя (вул. Л. Чайкіної, 65, каб. № 8) викликає Нещадім Ірину Федорівну, Нещадіма Максима Во лодимировича в якості відповідачів у цивільній справі № 332/2050/17 (провадження № 2/332/966/17) за позовом комунального підприємс тва "Наше місто" до Нещадім Ірини Федорівни, Нещадіма Максима Во лодимировича, треті особи Депар тамент реєстраційних послуг Запо різької міської ради, Департамент з управління житловокомунальним господарством Запорізької міської ради про визнання осіб такими, що втратили право користування житло вим приміщенням. Слухання справи відбудеться 21.09.2017 року о 10:00. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа розглядатиметься за їхньої відсутності за наявними у ній доказами. Суддя Яцун О.С. z Запорізький районний суд За порізької області викликає Долотій Олександру Єгорівну в якості відпо відача у справі № 317/1252/17 за по зовом Толстокорого Віктора Дмит ровича до Долотій Олександри Єго рівни про визнання права власності на майно в порядку спадкування за законом. Судове засідання відбу деться 09.10.2017 року о 9:00 у при міщенні суду за адресою: м. Запо ріжжя, вул. Істоміна, 10, зала № 1. Суддя Сакоян Д.І. У разі неявки у су дове засідання відповідача та непо відомлення суду про поважну причи ну неявки позов розглядатиметься на підставі наявних у матеріалах справи документів. z Запорізький районний суд За порізької області викликає в якості відповідача Манохова Андрія Воло димировича у судове засідання, яке відбудеться 26.09.2017 року об 11:20 у цивільній справі № 317/1810/17 за позовом Загоровсь кого Геннадія Анатолійовича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим при міщенням. Розгляд справи відбу деться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10. Суддя Ачкасов О.М. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засі дання відповідача Лобань Еллен Аарнівну, останнє відоме місце про живання: м. Запоріжжя, вул. Бари кадна, буд. 279, у зв'язку з розгля дом цивільної справи № 333/3107/17 за позовом Лобань Андрія Володи мировича до Лобань Еллен Аарнівни про визнання майна спільною суміс ною власністю та його поділ. Судове засідання у справі відбудеться 12 жовтня 2017 року о 10:00 у залі при міщення суду за адресою: м. Запо ріжжя, вул. Європейська, 7, каб. 11. У разі неявки відповідача у судове за сідання справа розглядатиметься за її відсутності. Суддя Фунжий О.А. z Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відпо відачів Ширшова Михайла Олексі йовича, Ширшову Ганну Михайлівну у цивільній справі №334/1090/17 за позовом Ширшової Марини Іванівни про визнання осіб такими, що втра тили право користування житловим приміщенням. Слухання справи від будеться 19.10.2017 року о 9:00 у приміщенні Ленінського районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. За поріжжя, вул. Незалежної України, 1/2, зала судового засідання № 3. У разі неявки відповідачів справа роз глядатиметься за їхньої відсутності. Суддя Добрєв М.В.

z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Горб Та мару, 01.04.1960 року народження (адреса: м. Запоріжжя, вул. Неза лежної України, б. 72, кв. 145) у су дове засідання в якості відповідача у справі № 335/7880/17 за позовною заявою Горб Олега Петровича до Горб Тамари про розірвання шлюбу на 28.09.2017 року о 10:30 і відбу деться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, кабінет № 8. У разі неявки у судове засідання та не повідомлення суду про поважну причину неявки позов розглядати меться на підставі документів, наяв них у матеріалах справи. Суддя Ша лагінова А.В. z Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відпо відача Булавіна Віталія Васильовича у цивільній справі № 337/2585/17 за позовом Шалімової Наталії Олексіїв ни до Булавіна Віталія Васильовича про визнання особи такою, що втра тила право користування житловим приміщенням. Слухання справи від будеться 09.10.2017 року о 9:30 у приміщенні суду за адресою: м. За поріжжя, пр. Ювілейний, 33. У разі неявки відповідача справа розгляда тиметься за його відсутності. Суддя Бондаренко І.В. z Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає в якості від повідача Зубач (Головко) Оксану Вік торівну в цивільній справі № 337/1869/17 за позовом Головко Іго ря Борисовича про визнання особи такою, що втратила право користу вання житловим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем прожи вання. Слухання справи відбудеться 26.09.2017 року о 14:30 у приміщен ні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд. 33, зала судово го засідання № 3. У разі неявки від повідача у судове засідання справа розглядатиметься за її відсутності. Суддя Бондаренко І.В. z Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає в якості від повідача Губрій Оксану Олександрів ну в цивільній справі № 337/2271/17 за позовом Губрій Сергія Івановича, третя особа Орган опіки та піклу вання районної адміністрації Запо різької міської ради по Хортицькому району про визначення місця прожи вання дитини. Слухання справи від будеться 05.10.2017 року о 14:00 у приміщенні суду за адресою: м. За поріжжя, пр. Ювілейний, 33, зала су дового засідання № 3. У разі неявки відповідача справа розглядатиметь ся за її відсутності. Суддя Бондарен ко І.В. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає як відповіда ча у судове засідання Васильєву Іри ну Петрівну у справі № 336/3630/17 за позовом кредитної спілки "Славу тичКредит" про стягнення заборго ваності на 02 жовтня 2017 року о 15:30 за адресою: 69071, м. Запо ріжжя, вул. Чарівна, 117А. Суддя Ка рабак Л.Г. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя (69000, м. Запоріжжя, вулиця Чарівна, буд. 117А) викликає у судове засідання на 21.09.2017 ро ку о 13:45 відповідача у справі № 336/3038/17 за позовом Нестеренко Марії Михайлівни до Іванюченко Іри ни Георгіївни про визнання особи та кою, що втратила право користуван ня житловим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання. У разі неявки відповідача справа роз

глядатиметься за її відсутності. Суд дя Дацюк О.І. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Козела Ми хайла Сергійовича, 04.06.1989 року народження, та Козела Артема Сер гійовича, 17.01.1993 року народжен ня, в якості відповідачів у цивільній справі за позовом Козела Михайла Павловича до Козела Михайла Сер гійовича, Козела Артема Сергійови ча про визнання осіб такими, що втратили право користування житло вим приміщенням. Слухання справи відбудеться 22 вересня 2017 року о 9:45 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А, каб. 2627. Суддя Дацюк О.І. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Гудименка Андрія Олексійовича, 14.09.1977 ро ку народження, в якості відповідача у цивільній справі за позовом Сіннік Юлії Володимирівни до Гудименка Андрія Олексійовича, третя особа без самостійних вимог на предмет спору: Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою. Слу хання справи відбудеться 22 вересня 2017 року о 09:30 в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ча рівна, буд. 117А, каб. 2627. Суддя Дацюк О.І. z У провадженні судді Бердянсь( кого міськрайонного суду Чертко вої Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/3644/17 за позовом Бунталик Любові Анатоліївни до Вологіної Лю бові Миколаївни, третя особа Бун талик Олександр Іванович, Бунталик Наталія Іванівна, яка є законним представником Яковенко Вікторії Олександрівни про визнання особи такою, що втратила право користу вання житловим приміщенням. Роз гляд справи призначено на 10.10.2017 року о 14:00 у приміщен ні Бердянського міськрайонного су ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 502. Суд викликає як відпові дача Вологіну Любов Миколаївну. У разі неявки відповідача справа роз глядатиметься за наявними матері алами. z Василівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71600, Запорізька обл., м. Василів ка, вул. Радянська, 2) викликає від повідача за позовом ПАТ КБ Приват банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 20.09.2017 о 09:00 до Писаренко Наталії Олексіївни (останнє відоме місце реєстрації: 71613, Запорізька обл., Василівський рн, с. Плавні, вул. Набережна, буд. 16, кв. 7) спра ва № 311/1931/17, суддя Пушкарьо ва С.П. 20.09.2017 о 08:10 до Рудик Олени Григорівни (останнє відоме місце реєстрації: 71653, Запорізька обл., Василівський рн, с. Переможне, вул. Леніна, буд. 29) справа № 311/1929/17, суддя Степаненко Ю.А. 20.09.2017 о 08:00 до Тимощук Лідії Юріївни (останнє відоме місце реєс трації: 71650, Запорізька обл., Васи лівський рн, с. Широке, вул. Чапа єва, буд. 12) справа № 311/1932/17, суддя Степаненко Ю.А. 20.09.2017 о 08:05 до Соломахи Наталії Іванівни (останнє відоме міс це реєстрації: 71697, Запорізька обл., Василівський рн, с. Улянівка, вул. Шевченка, буд. 32) справа № 311/1928/17, суддя Степаненко Ю.А. 25.09.2017 о 09:00 до Поліканової Анни Володимирівни (останнє відо ме місце реєстрації: 71601, Запо різька обл., м. Василівка, вул. Теат

19 ральна, буд. 8, кв. 18) справа № 311/1923/17, суддя Пушкарьова С.П. 26.09.2017 о 08:30 до Дашевської Людмили Вiкторiвни (останнє відоме місце реєстрації: 71630, Запорiзька обл., Василівський рн, м. Днiпро рудне, пр. Ентузiастiв, буд.27/2, кв.36) справа № 311/656/17, суддя Степаненко Ю.А. 02.10.2017 о 08:30 до Ященко Рус лана Павловича (останнє відоме міс це реєстрації: 71635, Запорізька обл., Василівський рн, с. Балки, вул. Миру, буд. 189) справа № 311/2166/17, суддя Степаненко Ю.А. У разі неявки відповідача у призна чений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук раїни. З опублікуванням цього ого лошення відповідач у справі вважа ється належним чином повідомле ним про час, день та місце прове дення судового засідання. z Енергодарський міський суд Запорізької області викликає Брика Олесю Федорівну як відповідача у цивільній справі за позовом Наза ренко Ігоря Васильовича, до Брика Олесі Федорівни, третя особа Вико навчий комітет Енергодарської місь кої ради як орган опіки та піклування в особі служби у справах дітей Енер годарської міської ради Запорізької області про позбавлення батьківсь кий прав та стягнення аліментів на ут римання неповнолітньої дитини. Су дове засідання відбудеться 28.09.2017 року о 13:40 у приміщенні Енергодарського міського суду За порізької області за адресою: 71503, Запорізька область, м. Енергодар, пр. Будівельників, 17 (2й поверх, приймальня суду). Відповідач Брика Олеся Федорівна викликається для участі у судовому розгляді справи по суті. У разі неявки відповідача в судо ве засідання справа буде розгляда тись за її відсутності за наявними у ній доказами. Крім того, суд роз'яснює відповідачеві її обов'язок повідомити про причини неявки в судове засі дання. Суддя Енергодарського місь кого суду Запорізької області Капус тинський М.В. z Енергодарський міський суд Запорізької області викликає Щер бакова Віктора Петровича 1971 р.н. (останнє відоме місце проживання: м. Енергодар, вул. Лісова, б. 1, корп. 1, кв. 44) як відповідача за позовною заявою КП "ПКВ" ЕМР про визнання особи такою, що втратила право ко ристування житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться 20.09.2017 р. о 10:00 у приміщенні Енергодарського міського суду За порізької області за адресою: м. Енергодар, просп. Будівельни ків,17, приймальня. У разі неявки відповідача справа буде розглядати ся за його відсутності. Суддя Капус тинський М.В. z Енергодарський міський суд За порізької області викликає Стьопкіну Валерію Анатоліївну, 1985 р.н. (остан нє відоме місце проживання: м. Енер годар, вул. Молодіжна, б.5, корп. 3, кв. 312) як відповідача за позовною заявою КП "ПКВ" ЕМР про визнання особи такою, що втратила право ко ристування житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться 20.09.2017 р. о 09:30 у приміщенні Енергодарського міського суду Запо різької області за адресою: м. Енерго дар, просп. Будівельників, 17, прий мальня. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися за його від сутності. Суддя Капустинський М.В. (Продовження на 21(ій стор.)


реклама та оголошення

20

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Дані про плановану діяльність, цілі та шляхи її здійснення. Ділянка реконструкції розташовується на території ПС 330 кВ "ДніпроДонбас". Ре конструйована ПС 330 кВ "ДніпроДонбас" розташована в м. Запоріжжя, вул. Автодо рожня 3А. ПС 330/150/35 кВ "ДніпроДон бас" діюча. Входить до складу Дніпровської ЕС, ДП НЕК "Укренерго". На даний час на підстанції встановлено три силових автотрансформатори АТ2, АТ3, АТ4 типу АТДЦТН250000/330/15076 напругою 330/158/38,5 кВ і потужністю 250/250/100 МВА. схема електричних з'єднань 330 кВ подібна до "дві робочі і обхідна системи шин", де об хідна система шин складається з 2х частин. Одна в сторону лінійних приєднань, друга в сторону автотрансформаторів. Перша систе ма шин складається з двох систем шин, з'єд наних двома перемичками у комірках №1 та №8. перша і друга системи шин з'єднуються між собою шиноз'єднувальним вимикачем. кількість ПЛ330 кВ 5. живлення власних потреб підстанції здій снюється від двох трансформарів власних пот реб типу ТМ1000, напругою 35/0,4 кВ, потуж ністю 1000 кВА. кабелі на ВРП 330 кВ прокладені в кабельних каналах глибиною від 0,4м до 1,0м. Нове обладнання ВРП 330 кВ вибране з ура хуванням вимог, викладених в технічному зав данні, затверджено ДП НЕК "Укренерго" та по годжено ВП "Дніпровська ЕС". Проектом передбачена заміна всього елек тротехнічного обладнання ВРП 330 кВ на нове, а саме: елегазові вимикачі і трансформатори стру му та напруги; високовольтні роз'єднувачі; опорні шинні, натяжні та підвісні ізолятори напругою 330 кВ; ОПН; силові та контрольні кабелі низької напруги, що не розповсюджують горіння; шафи вторинних з'єднань; електронні пристрої релейного захисту і ав томатики. На північ від підстанції "ДніпроДонбас" на відстані від 500 м розташовані приватні будин ки (12поверхові), на схід територія гаражно го кооперативу "Експрес" і "ДД" і близько 300 м до найближчих гаражів, на південь те риторія садового товариства "Зоря 2" і на захід територія гаражногобудівельного коопера тиву "Енерго" і промислового складу, який на лежить Запорізькій Східній енергомережі ТОВ "Запоріжжя Обленерго". ПС "ДніпроДонбас" знаходиться в 34 км від найбільшого металургійного комбінату "Запо ріжсталь".

2. Перелік найбільш значних впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх якісної і кількісної оцінки. При оцінці впливу на навколишнє середови ще розглядалися наступні можливі дії: На повітряне середовище. Реконструйована ПС 330 кВ "ДніпроДонбас" матиме 33 додаткових неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. z Джерела 60016033 Елегазові вимикачі типу GL315. Всього при експлуатації в атмосферу буде ви кидатися 0,003 т/рік (0,0002 г/с) забруднюючих речовин, всього 1 інгредієнт: гексафторид сір ки. Згідно з таблицею доцільності 4.8 видно, що розрахунок розсіювання в приземному шарі ат мосфери недоцільно проводити для жодної ре човини як при експлуатації реконструйованого обладнання, так і на період його реконструкції. Згідно з "Державними санітарними пра вилами планування та забудови населених пун ктів", Київ, (ДСП96), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я людини від 19 червня 1996р. №173, санітарнозахисна зона для обладнання та джерел викидів такого типу не встановлюється. Обладнання, що підлягає реконструкції, не є джерелом шуму. Для обладнання, що підлягає реконструкції, не може бути встановлений розмір санітарно захисної зони та охоронної зони лінії електро передач, тому що для цього необхідно оцінюва ти об'єкт взагалі. Розглянутий об'єкт не здійснює негативного впливу на атмосферне повітря. На водне середовище. При реконструкції ВРП 330 кВ на ПС 330 кВ "ДніпроДонбас" не передбачається жодного впливу на поверхневі та підземні води. Терито рія ВРП 330 кВ ПС 330 кВ "ДніпроДонбас" не межує з водними об'єктами і безпосередній скид у природні водоймища або водотоки об'єктом реконструкції не здійснюється. В процесі реконструкції проектом не перед бачається заміна або будьякий інший вплив на існуючі мережі водопостачання та водовідве дення. Отже, негативний вплив на водне середови ще в процесі реконструкції та подальшої екс плуатації об'єкта відсутні. На геологічне середовище і грунт. Об'єкт будівництва (реконструкції) існуюча трансформаторна підстанція ПС 330 кВ "Дніп роДонбас" знаходиться в межах міста Запо ріжжя. При реконструкції проектом передбачається заміна силових кабельних ліній. Заміні підлягають кабелі, що майже вичерпа ли свій ресурс, на кабелі, що є більш надійними і виключають можливість потрапляння будь

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про продаж на аукціоні в електронній формі об'єкта державної власності групи А (ЄМК) Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс ДЕРЖАВНОГО ПІД ПРИЄМСТВА "ЗАВОД АЛЮМІНІЄВОЇ ФОЛЬГИ" (ДП "ЗАФ"). Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15. КОД ЄДРПОУ 33210902. Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких кольорових металів, 38.32 відновлення відсор тованих відходів, 41.20 будівництво житлових і нежитлових буді вель, 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в .і. у. Відомості про об'єкт: На балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення) не облі ковуються. Право власності, оренди, користування тощо земельними ділян ками у підприємства відсутнє. На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кіль кості 85517 одиниць, з них 85513 одиниць незавершені капіталь ні інвестиції (технологічне обладнання не змонтоване та не введе не в експлуатацію), 4 одиниці основні засоби. Основні показники діяльності підприємства: Підприємство не здійснює виробничу діяльність з моменту утво рення у 2004 році. Викиди та скиди забруднюючих речовин у нав колишнє природне середовище на підприємстві відсутні. Показники фінансовомайнового стану підприємства:

яких шкідливих речовин у зовнішнє середови ще. Крім того, нові кабельні лінії будуть прокла дені в надземних бетонних лотках, що також га рантує надійність. Таким чином, реконструкція та експлуатація досліджуваного об'єкта не буде здійснювати негативного впливу на геологічне середовище та ґрунти. На ділянці майбутньої реконструкції відсутні підприємства, що потребують санітарноза хисних зон, і ті, що виділяють шкідливі речови ни в грунт. На рослинний і тваринний світ. Ділянка, в межах якої відбувається реконс трукція, розташована на території ПС "Дніпро Донбас" і знаходиться в межах міста Запоріжжя. На території ПС "ДніпроДонбас" зелені на садження відсутні. Поза межами станції проростає степова трав'яна рослинність. У зоні впливу проектованої діяльності відсутні природнозаповідний фонд, території, пер спективні для заповідників, шляхи міграції пта хів і тварин. У зоні розташування ділянки, що розглядається, господарська діяльність ве деться досить тривалий час, тому птахи і твари ни пристосувалися до діяльності людини. Реконструкція та експлуатація об'єкта не буде чинити негативного впливу на рослинний і тва ринний світ. На соціальне середовище. В результаті реалізації даного проекту буде задо волена потреба в постачанні електроенергії, яка необхідна при роботі ПС 330 кВ "ДніпроДонбас". Проект розроблений в обсязі вимог ПУЕ і ПТБ в будівництві, вимоги яких враховують умови без пеки праці, попередження виробничого травма тизму, професійних захворювань, пожеж. Об'єкт не здійснить негативного впливу на соціальне середовище. На техногенне середовище. Як було зазначено раніше, об'єкт реконструк ції знаходиться на балансі ПС "ДніпроДонбас". На території, що оточує ПС, відсутні інші про мислові об'єкти. Реконструкція позитивно вплине на техноген не середовище, тому що об'єкт реконструкції є єдиним джерелом електроенергії для електро приймачів на території ПС "ДніпроДонбас". Реконструкція не здійснить негативного впливу на виробничу діяльність компресорної станції, а навпаки, буде сприяти безперебій ному електропостачанню і забезпечувати ро боту електроприймачів ПС. Об'єкти техногенного середовища, які могли б негативно впливати на об'єкт реконструкції, відсутні. Відходи, які утворюються в процесі екс? плуатації об'єкта. Оскільки в даному проекті розглядається ре конструкція здебільшого електричних пристро їв та вузлів підстанції, то можна зробити висно вок, що реконструкція ВРВ 330 кВ ПС 330 кВ "ДніпроДонбас" ніяк не вплине на кількість від ходів, а також не сприятиме утворенню нових видів відходів в процесі експлуатації.

Кількість та склад робочих місць 2, у т. ч.: директор, головний бухгалтер. Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ 486 647 646,00 грн. Нарахований ПДВ 97 329 529,20 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ 583 977 175,20 грн. Умови продажу та експлуатації об'єкта: 1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу за конів про працю України) працівників приватизованого підпри ємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним ор гану протягом 6 місяців від дня переходу до нього права влас ності. 2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта пе редачі об'єкта погашення боргів із заробітної плати та перед бюд жетом, кредиторської заборгованості підприємства, що склалась станом на 30.06.2017, а саме: поточної кредиторської заборгова ності за товари, роботи, послуги 502,00 тис. грн., поточної креди торської заборгованості за розрахунками з бюджетом 36,00 тис. грн., поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 49,00 тис. грн., поточної кредиторської заборгова ності за розрахунками з оплати праці 157,00 тис. грн. 3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта пе редачі об'єкта погашення боргів із заробітної плати та перед бюд жетом, кредиторської заборгованості підприємства, що виникли за період з 30.06.2017 до дати підписання акта передачі об'єкта приватизації. 4. Умови подальшої експлуатації об'єкта покупець визначає са мостійно. 5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотри мання санітарних та екологічних норм. 6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта пе редачі припинення юридичної особи ДП "ЗАФ" шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про її припинення на підставі правонаступниц тва прав і обов'язків приватизованого підприємства. 7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпро дажу об'єкта приватизації здійснюватиметься органом приватиза ції протягом 5 років. Засоби платежу грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону, у розмірі 1 % від початкової ціни об'єкта приватизації. Грошові кошти в розмірі 58 397 717,52 грн., що становить 10% початкової ціни об'єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Дер жавна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, одержу вач Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280.

3. Перелік заходів, що забезпечують нормативний стан довкілля. При реконструкції об'єкта передбачені нас тупні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, екологічної безпеки та енергозбереження: z після введення в експлуатацію технологіч ного обладнання, уточнення кількісних показ ників викидів ЗР, проведення інструментальних замірів, в тому випадку, якщо об'єкт буде відне сений до об'єктів другої групи, передбачається здійснення контролю за дотриманням встанов лених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, а також постановка на державний облік; z зберігання відходів у спеціально відведених місцях, відповідно до вимог санітарних норм; z вивезення та утилізація всіх відходів, що ут ворюються на території об'єкта, повинні здій снюватися згідно з договорами зі спеціалізова ними підприємствами; z здійснення регулярного контролю над дот риманням правил зберігання відходів і виве зенням відходів; z своєчасне подання статистичної звітності за формами: №1 "Відходи"; організувати облік утворення відходів за типовою формою пер винної облікової документації № 1ВТ "Облік відходів" згідно з інструкцією по її заповненню, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища Укра їни від 07.07.2008 р. № 34. 4. Залишкові впливи на довкілля: 9 на атмосферне повітря: сумарний викид ЗР, що викидаються (без урахування викиду при аваріях) 0,003т/рік. Реконструкція ВРП 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніп роДонбас", яка розташовується в межах міста Запоріжжя і відповідає всім нормам і вимогам Законів України "Про охорону атмосферного по вітря" та "Про охорону навколишнього природ ного середовища", а також ДСП17396 "Плану вання і забудова населених пунктів", є екологічно безпечною і не зробить негативних залишкових впливів на навколишнє природне середовище. 5. Зобов'язання замовника щодо здій? снення проектних рішень. Реконструкція та подальша експлуатація об'єкта буде здійснюватися відповідно до роз робленої проектом і цим розділом ОВНС. Замовник ДП "НЕК "Укренерго" зобов'язу ється: здійснювати проектні рішення відповідно до чинних норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта пла нованої діяльності; забезпечити виконання комплексу природо охоронних і організаційнотехнічних заходів, вимог і правил надійності виробництва; своє часно ліквідувати наслідки забруднення навко лишнього середовища; виконати всі рішення екологічної та санітар ногігієнічної експертиз.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подання за яви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придба ний об'єкт вносяться на р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач Регі ональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 09.10.2017 до 1700. Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універ сальною біржею 13.10.2017, час початку внесення цінових пропо зицій (початок аукціону) 1000, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 1200. Адреса вебсайту Органі затора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої привати зації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвер дженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на елек тронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов'язані направити на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 900 до 1700, обідня перерва з 1300 до 1400, тел. (061) 2200226) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також дока зи надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про вклю чення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра їни від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні з 1000 до 1500 за місцем його розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукці оні. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відді ленні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріж жя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40, з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 800 до 1500, обідня перерва з 12:00 до 12:45, тел.: (061) 2260775, 2260776.


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

Інформація для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Запорізьке ЛВУМГ Запорізький промисловий майданчик ГРС"3 м. Запоріжжя Газорозподільна станція (ГРС) призна чена для забезпечення газом промисло вих, комунальнопобутових підприємств і населення, а також власних потреб під приємств газонафтового комплексу. Запорізький промисловий майданчик ГРС3 м. Запоріжжя та основний пром майданчик знаходиться Комунарський рн, м. Запоріжжя, має форму багатокут ника та межує: Виробничий майданчик: Північ частково гаражі, частково заводи; Південь пустир; Схід пустир, чагарник; Захід траса, лісосмуга. Найближча житлова забудова знахо диться на відстані 180 м на південь від крайнього джерела викидів №31. Будинок оператора: Північ житлова забудова на відстані 30 м від джерел №№3336; Південь чагарник; Схід дерева; Захід траса, АЗС. Найближча житлова забудова знахо диться на відстані 30 м м на північ від крайніх джерел викидів №№ 3336. Основними джерелами викидів на під приємстві є: мультициклонний пиловлов лювач; ємність збору конденсату; котел "Данко12С"; свіча скидання газу після проведення ППР; свіча скидання газу з лінії редукування; одоризатор; ПТПГ30 №1, №2; свічі продувки РД; свічі продувки бло ку розпалення; ХАЛ; ШРУ; Котли "ВК 32"(1), (2); верстати: токарний, заточний, свердлильний; плити ПГ4; електродухов ка; пательні електричні; мийки; витяжна шафа лабораторії; приймальнорозподіль ча камера; склад піску; пост зварювання; дизельгенератор "ДГА100"; пост зарядки акумуляторів; вулканізаційний прес; пост пайки; ТО автомобілів; ванна мийки дета лей; склад аварійного запасу палива; котел "Данко12"; котел "Beretta 11і"; лінійна час тина газопроводу. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: окси

ди азоту (оксид та діоксид азоту) в пере рахунку на діоксид азоту 0,35235 т/рік; вуглецю оксид 0,51112 т/рік; метан 10,92077 т/рік; ртуть та її сполуки (у пере рахунку на ртуть) 4,5Е07 т/рік; одорант СМП 4,8Е07 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро частинки та волокна) 9,64Е02 т/рік; сульфатна кислота (Н2S04)[сірчана кис лота] 9,5Е03 т/рік; кремнiю дiоксид аморфний (аеросил175) 0,00024 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид) в пе рерахунку на діоксид сірки 0,00051 т/рік; сірководень 0,0014 т/рік; фтористий во день 0,000302 т/рік; фториди погано розчинні 0,0024 т/рік; залізо та його спо луки 0,003576 т/рік; манган та його спо луки 0,000262 т/рік; натрію гідроксид 0,005772 т/рік; етилмеркаптан 0,000001 т/рік; свинець і його неорганічні сполуки 1Е08 т/рік; 2метилбутадієн1,3 (ізопрен) 0,000102 т/рік; бенз(а)пірен 2,52Е08 т/рік; акролеїн 0,002505 т/рік; метил меркаптан 0,0000014 т/рік; бензин 0,046980 т/рік; каніфоль талова 8,4Е11 т/рік; гас 0,000011 т/рік; НМЛОС (вугле водні С12С19) 0,013935 т/рік; аміак 0,013692 т/рік; вуглецю діоксид 267,04495 т/рік; азоту(І) оксид 0,011108 т/рік. Валовий викид забруднюючих речовин складатиме 279,035699 т/рік. Вплив роботи підприємства на оточуючу атмосферу визначається на підставі аналі зу результату розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у приземному ша рі атмосферного повітря, який показав, що перевищень ГДК на межах житлових забу дов та на межах СЗЗ за вмістом забрудню ючих речовин немає. Скарги та пропозиції надавати до Запо різької обласної державної адміністрації: 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164 тел.: (061) 233 11 91 факс: (061) 224 61 23 email: adm@zoda.gov.ua За додатковою інформацією звертатися за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1 Строк подання зауважень один місяць з дня опублікування.

ВИКЛИКИ ДО СУДУ (Початок на 19"ій стор.) z Енергодарський міський суд Запорізької області викликає Мидло вець Анжелу Сергіївну, 1968 р.н. (ос таннє відоме місце проживання: м. Енергодар, вул. Центральна, б. 2, корп. 2, кв. 48) як відповідача за по зовною заявою КП "ПКВ" ЕМР про визнання особи такою, що втратила право користування житловим при міщенням. Судове засідання відбу деться 22.09.2017 р. о 08:30 у примі щенні Енергодарського міського су ду Запорізької області за адресою: м. Енергодар, просп. Будівельників, 17, приймальня. У разі неявки відпо відача справа буде розглядатися за його відсутності. Суддя Вільямовсь ка Н.О. z Енергодарський міський суд Запорізької області викликає Кат ренко Андрія Анатолійовича, 1973 р.н. (останнє відоме місце прожи вання: м. Енергодар, вул. Молодіж на, б. 5, корп. 3, кв. 508) як відповіда ча за позовною заявою КП "ПКВ" ЕМР про визнання особи такою, що втратила право користування житло вим приміщенням. Судове засідання відбудеться 21.09.2017 р. о 08:20 у приміщенні Енергодарського місько го суду Запорізької області за адре сою: м. Енергодар, просп. Будівель ників,17, приймальня. У разі неявки відповідача справа буде розглядати

ся за його відсутності. Суддя Віль ямовська Н.О. z Мелітопольський міськрайон" ний суд Запорізької обл. (адреса су ду: 72309, Запорізька обл., м. Мелі тополь, вул. Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При ватбанк, про стягнення заборгова ності, у судове засідання, яке відбу деться: 30.10.2017 о 09:30 до Калініної Анастасії Володимірівни (останнє ві доме місце реєстрації: 72364, Запо різька обл., Мелітопольський рн, с.Костянтинівка, вул. Щорса, буд. 92) справа № 320/1832/17ц, суддя Купавська Н.М. 28.09.2017 о 08:30 до Ісаєвої Марії Володимирівни (останнє відоме міс це реєстрації: 72364, Запорізька обл., Мелітопольський рн, с. Кос тянтинівка, вул. Фрунзе, буд. 158) справа № 320/4641/17, суддя Коло діна Л.В. У разі неявки відповідача у призна чений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук раїни. З опублікуванням цього оголо шення відповідач у справі вважаєть ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Оріхівський районний суд За порізької області (70500, Запорізька

21

Інформація для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Запорізьке ЛВУМГ Запорізький промисловий майданчик ГРС"2 м. Запоріжжя Газорозподільна станція (ГРС) приз начена для забезпечення газом про мислових, комунальнопобутових під приємств і населення, а також власних потреб підприємств газонафтового комплексу. Запорізький промисловий май данчик ГРС2 м. Запоріжжя знаходить ся вул. Целінна, 40, земля знаходиться на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької об ласті, має форму багатокутника та межує: на півночі, сході, півдні чагарники; на заході частково чагарники, час тково рілля. Найближчі житлові будинки знахо дяться на відстані 302 м на сході від крайнього джерела викидів забрудню ючих речовин (дж.№ 3). Основними джерелами викидів на під приємстві є: мультициклонний пилов ловлювач; ємність збору конденсату; котел "КС35"; свіча скидання газу після проведення ППР; свічі з лінії редукуван ня; одоризатор; котел "Данко12"; ШРУ; лінійна частина газопроводу. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: ок сиди азоту (оксид та діоксид азоту) в пе

рерахунку на діоксид азоту 0,02863 т/рік; вуглецю оксид 0,03578 т/рік; ме тан 16,26186 т/рік; ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 7,00Е08 т/рік; одорант СМП 1,6Е08 т/рік; бензин 0,001752 т/рік; вуглецю діоксид 38,0078 т/рік; азоту(І) оксид 0,001581 т/рік. Валовий викид забруднюючих речо вин складатиме 54,337349 т/рік. Вплив роботи підприємства на оточу ючу атмосферу визначається на підставі аналізу результату розрахунку розсіюван ня забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря, який пока зав, що перевищень ГДК на межах житло вих забудов та на межах СЗЗ за вмістом забруднюючих речовин немає. Скарги та пропозиції надавати до За порізької районної державної адмініс трації: 69089, м. Запоріжжя, вул. Істоміна буд. №8, тел.: (061) 2785564, факс: (061) 2785013, mail: zpadm@zrda.gov.ua За додатковою інформацією звер татися за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1 Строк подання зауважень один мі сяць з дня опублікування.

До уваги педагогів, організаторів позакласної роботи! Обласний Центр НТТУМ "Грані" з 4 до 22 вересня проводить екскурсії для уч нів у межах Днів відкритих дверей за адресою пр. Маяковського. 14 Заявки на екскурсії за телефонами 2331126, 2333126 14 вересня на подвір'ї Центру "Грані" о 13.30 розпочнуться показові виступи юних моделістів Центру, конкурси, розваги, які присвячені початку нового нав чального року. Запрошуємо школярів, учнівську молодь, батьків, ycix бажаючих. Наша адреса: проспект Маяковського, 14.

Спадкоємці, котрі мають право на спадщину після померлої 06.08.2015 р. Ка закової Діни Фомінічни, повинні з'явитися до нотаріуса Ракитянської Т.Г до 4.10.17 р. за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 23, прим. 2. Довідки за тел.: 0662067273.

область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23) викликає в судове засідання, яке від будеться 26.09.2017 року о 13:00, Бочарь Сергія Анатолійовича, Бо чарь Руслана Анатолійовича, Бочарь Дмитра Анатолійовича, Бочар Тетяну Анатоліївну, як відповідачів у цивільній справі №323/1387/17 за позовом Да виденка Василя Івановича про захист його права на спадщину Бочарь Ва лентини Василівни. У разі неявки від повідачів справа розглядатиметься за їхньої відсутності за наявними у справі доказами. Суддя Смокович М.В. z Тютюник Валерій Олександрович та Тютюник Тетяна Степанівна, ос таннє відоме місце реєстрації яких: с. Пологи Пологівського району За порізької області, пров. Зелений, буд. 5, викликаються в судове засі дання до Пологівського районного суду Запорізької області як відпові дачі у цивільній справі №324/1122/17 за позовом Тютюник Раїси Савични до Тютюника Валерія Олександровича та Тютюник Тетяни Степанівни про усунення перешкод у користуванні правом власності та визнання осіб такими, що втратили право користування житловим при міщенням, яке відбудеться 28 верес ня 2017 року о 16:00 у приміщенні Пологівського районного суду за ад ресою: м. Пологи Запорізької облас ті, вул. Єдності (М.Горького), 28. Суддя Каретник Ю.М. z Трусов Геннадій Федорович, ос таннє відоме місце реєстрації якого: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності, 14/9, викликається в судове

засідання до Пологівського район" ного суду Запорізької області як від повідач у цивільній справі №324/1125/17ц за позовом Яки менка Ігоря Владиславовича до Тру сова Геннадія Федоровича про виз нання особи такою, що втратила право користування житловим при міщенням, яке відбудеться 28 верес ня 2017 року о 08:00 (резервна дата 05 жовтня 2017 року о 13:00) у примі щенні Пологівського районного суду за адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності, 28. У разі неяв ки відповідача справа розглядати меться за його відсутності за наявни ми доказами з винесенням заочного рішення відповідно до ст.169 ч.4 ЦПК України. Суддя Кацаренко І.О. z Слідчий відділ Управління СБ Ук раїни в Запорізькій області викликає Іванця Сергія Анатолійовича, 14.10.1980 р.н., уродженця с. Кам'янське Василівського району Запорізької області, зареєстровано го за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, прт Будівельників, б. 17 А, кв. 66 Б, для повідомлення про підозру та надання доступу для оз найомлення з матеріалами кри мінального провадження №22017080000000002 від 30.01.2017 року, за підозрою у вчи ненні кримінального правопорушен ня (злочину), передбаченого ч.1 ст. 2583 КК України, на 18.09.2017 року о 10:00, до кабінету №115 слідчого відділу Управління СБ України в За порізькій області, за адресою: м. За поріжжя, вул. Олександрівська, 62.


22

у світі захоплень ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

ЧИМ ТУПОТІТИ НОГАМИ ВІД Пригадується фільм "Джинджер і Фред". А ще "Зимовий вечір у Гаграх". А ще шок від побачено го по телевізору ірландського шоу… Хто б міг подумати, що те пер той самий карколомний стептанець розвивається у Запо ріжжі! Більше того, наші танцю ристи мають шанси вписати свої імена у світовий топлист. І навіть уже зробили до цього перші кро ки (чи, англійською, "степи"?). Фраза, що її я винесла у назву, належить американському акто ру і танцюристу Фреду Астеру. Інститут кіномистецтва США наз вав його п'ятим у списку най більших зірок в історії Голлівуду. Рудольф Нурєєв, Михайло Ба ришніков, Джордж Баланчин і Майкл Джексон зізнавалися, що на їхню творчість вплинув танець Астера… Тобто степ! А у Запоріжжі перша і поки що єдина студія ірландського й американського стептанцю "Tap Art Dance" існує лише чотири з половиною роки. Її створив… кандидат технічних наук у галузі матеріалознавства, доцент Запо різької державної інженерної академії Дмитро Кругляк. Після таких титулів уявляєш собі солідного дядечка в костюмі й окулярах. Насправді Діма (так його любовно називають "учні" віком за 50) худорлявий, жва вий, щедрий на усмішки.

або ніколи! Буквально перші ж трену вання перевершили всі мої сподівання. І розминка цікава, і сам танець. До того ж, Діма хороший учитель. Він відчуває, що треба дати початківцям. Та головне: ти потрапляєш в інший світ. Поперше, рух це життя. Подруге, степ задіє не лише ноги, а й голову: треба прислуха тися, запам'ятовувати. Немає часу по думки "пережовувати" свої проблеми. На півтори години ти повністю звільня єшся від них. Чудовий відпочинок! Мої батьки, чоловік усі підтримують моє захоплення. А діти схвально заува жують: "О, мама пішла на танці!"

УСПІХ ПЕРЕВЕРШИВ ОЧІКУВАННЯ

Дмитро Кругляк показує своє тату листок ірландської конюшини і сліди "степо вок" навколо назви студії: "Дімо, чи надовго це у тебе?" "На все життя!"

СТОВП СВІТЛА У ТЕМРЯВІ У великому залі ПК "Орбіта" ані про мінця. Тиша. Лише звук кроків у темря ві. І раптом "там, там, тадатам!" на сцені спалахує стовп світла. Постать у чорному відбиває ногами ритм. Новий стовп світла й інший танцюрист вклю чається у химерний ритмічний візеру нок, домальовуючи його посвоєму. І ще… І ще… Танцюристів уже четверо… П'ятеро… Жодного акомпанементу лише стукіт, від якого кров швидше бі жить по жилах… Це новий номер студії "Tap Art Dance", прем'єру якого запорізькі глядачі побачили тиждень тому. Для мене степ не стільки танець, скільки музика, яку я створюю своїми ногами, зізнається Дмитро Кругляк. Я чую звук і можу додати ще один удар. Передбачаю, що буде далі. Це справжня творчість! Діма займався народними танцями у ПК "Дніпроспецсталь" із шести років. Але зі степом "звів знайомство", лише коли в народному ансамблі "Хортиця" з'явився новий керівник Віктор Кор нюшин, котрий чи не півсвіту об'їздив із професійним танцювальним колекти вом. Саме Віктор Володимирович по казав запорізьким хлопцям і дівчатам основи степу. Навіть підготував із ними джазовий номер. Захоплення степом жевріло, наче іс кра під попелом. І раптом спалахнуло з такою силою, що змінило все життя Дмитра. З товаришем Данилом Шульгою вони розпочали досліджу вати стептанець за матеріалами в Інтернеті, за відеозаписами, які прок ручували в уповільненому режимі. У 2012 році Дмитро поїхав до СанктПе тербурга на майстерклас багато кратного чемпіона світу з ірландсько го танцю Брендана де Галлі. Відвідав

Недавно запорізька студія взяла участь у другому "Odessa Tap Dance Festival", у рамках якого 26 серпня відбувся чемпіонат України зі степ танцю. Подія була феєричною. На фестиваль приїхали учасники з 17 країн світу: Бразилії, Польщі, Німеч чини, Великобританії… Майстер класи проводили найтитулованіші танцюристи світу: Деніел Борак зі Швейцарії, Мішель Дорранс і Мод Арнольд із США, Рубен Санчез із Іс панії, одесит Олександр Останін… Із Запоріжжя на фестиваль поїхали п'ятеро юних степістів віком 1011 років, дует Дмитра Кругляка й Олега Дудузова та 75річний Василь Єрмо лін. Діти відвідали десять майстер класів, а я чотирнадцять, розпові дає Дмитро Кругляк. Щодня ми тан цювали по шістьсім годин! Запоріжці взяли участь у чемпіонаті України зі стептанцю. Успіх перевер шив усі сподівання. У категорії "Мала форма" дитячий ансамбль посів пер ше місце. Дмитро й Олег вибороли друге місце серед дуетів. А Василь Єрмолін став третім у категорії "Сеньйори".

ЧОМУ ВОНИ "СТУКОТЯТЬ"?

Перед об'єктивом дитяча група, семирічна Софійка з власної ініціативи підня ла великий палець: мовляв, степ це класно! два заняття по півтори години. Що вони тобі дали? Надію, усміхається Діма. І додає: Поштовх. Напрямок, в якому треба рухатися.

МАМА ПІШЛА НА ТАНЦІ Заняття студії "Tap Art Dance" прохо дять у ПК "Орбіта" і ПК металургів. Є група для початківців. Є дитяча група. Окремо проходять тренування основ ного складу. А хобіклас відвідують, здебільшого, вже не зовсім молоді люди. Крім того, Дмитро займається з вихованцями Матвіївської школиін тернату. Заняття безкоштовні. Але члени сту дії, якщо мають змогу, все ж роблять внески в її фонд: без них, на жаль, не обійтися. Одяг для тренувань звичай

ний спортивний. Та щоб "стукотіти", треба мати взуття з металевими на бійками "степовки". Вони коштують недешево: від тисячі гривень. Улюблені черевики Дмитра Кругляка на товстій підошві: за його словами, вона "робить стукіт більш щільним і шляхетним". Вони коштували 120 єв ро. А ціна степовок від Рубена Санче за (відомого в усьому світі виконавця степу і бізнесмена, який випускає спеціальне взуття) доходить аж до 350 євро… Але що значать гроші, коли людина палає бажанням творити! Жителька Запоріжжя Наталія Пілія прийшла до хобікласу не випадково: Я хотіла займатися саме степом. Інші танці більш вимогливі до ваги, до віку. А степом може займатися будьяка лю дина, в котрої є почуття ритму. Настав момент, коли я зрозуміла: або зараз,

Я спостерігала, як тренуються 911річ ні хлопчики і дівчатка у хореографіч ному залі ПК "Орбіта". Обличчя серй озні, зосереджені. Та чи подобається їм? До кінця репетиції дві хвилини. За кінчуємо, сказав Дмитро Кругляк, глянувши на годинник. А можна іще? озвалася рудувата дівчинка. Там, там, тадатам… П'ятка, носок, "укол"… Після цього вже не було сенсу запитувати в них, чи подобається їм степ. Та вони весь час стукотять! смі ються батьки юних танцюристів. Удома, на вулиці, в магазині! Семирічній Софійці поки що не да ється складний ритмічний малюнок, та вона усе ж ходить до групи стар ших за неї дітей. Займатися з почат ківцями Софійка не може: не підхо дить час занять. А дівчинку так захоп лює степ! Я навмисно нікого не примушую. Якщо немає бажання навіщо? Люди на має займатися тим, що їй подоба ється, переконаний Дмитро Кругляк. Дімо, ти стільки віддаєш стептан цю. А наука? Так є ж іще ніч! сміється тридця тирічний вчений. Що для тебе важливіше: наука чи танець? Дмитро Кругляк замислюється хіба що на мить: Зараз степ!


23

у світі захоплень ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

ЗЛОСТІ, КРАЩЕ НАВЧИСЯ СТЕПУ! z ТЕТ А ТЕТ

"СЕНЬЙОР" ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ рішив використати ці гроші на поїз дку до Одеси. Як бачите, не марно! Хто ви за професією? Водій. Маю 43 роки загального трудового стажу, в тому числі 38 за кермом. Виконував далекі ван тажні перевезення, траплялося, по місяцю не бував удома. Тоді у мене ніякого хобі не було і не могло бу ти. Не вистачало часу навіть на сім'ю. Отже, життя у вас почалося тільки на пенсії?

Василь Данилович Єрмолін мене простотаки вразив. Йому 75 років. Шість років тому (зауважте: лише шість!) він розпочав займатися… стрибка ми у воду. Відтоді Василь Да нилович не раз ставав призе ром чемпіонату Європи серед ветеранів на одно і триметро вому трамплінах, а з чемпіона ту світу2015 наш земляк при віз срібну та бронзову медалі у своїй віковій категорії! Мало того, півтора року тому у пенсіонера з'явилося нове захоп лення степ. Наприкінці серпня на чемпіонаті України він посів третє місце в категорії "Сеньйори". У сту дії Дмитра Кругляка він най старший. Усі інші танцюристи гово рять про Василя Даниловича зі щи рою повагою та навіть захоплен ням. Так, незвичайна людина, кот ра все життя була… звичайною. І тільки тепер, на пенсії, розкрила свій унікальний потенціал. Коли ви уперше зацікавилися степом? То була мрія дитинства. Мені ду же подобався цей танець. Але нав читися його танцювати не було жодної можливості. У Радянському Союзі степ не вітали, вважаючи його "буржуазним". Як сталося, що тепер ви усе таки зайнялися степом? Пішли чутки, що закривається басейн "Стріла", де я тренуюся зі стрибків у воду. На щастя, обі йшлося. Але у той час я став підшу кувати собі нове заняття. У ПК ме талургів зустрівся із Дімою Кругля ком. Він запросив мене на трену вання. Побачивши мою зацікавле ність, віддав свої степовки я прик ріпив їх на власні черевики і почав освоювати танець. Досить успішно.

 Можна сказати і так (сміється). Саме тоді я почав жити за законами природи а це пречудово! Позбув ся болячок. 35 років мене мучив шлунок: я потерпав від виразки. Були проблеми із меніском. Та ще й, крім того, мав пахову грижу. Те пер про всі ці хвороби і не згадую. Та ви подивіться, яким я був рані ше! Єрмолін дістає фото похмурого огрядного чоловіка. "Не схожий?" запитує лукаво. Справді не схо жий. Та головна різниця (думаю про себе) очі. У чоловіка на фото вони тьмяні та суворі. А у ниніш нього Василя Єрмоліна світяться!

z VOX POPULI ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Який танець вам найбільше до вподоби і чому? Андрій Колесніков, лаборант, м.Токмак: Наше життя змінюється швидко, тому останнім часом танцювати доводиться те, що називається "танці з бубном", тобто шукати якісь шляхи, не завжди звичні, як для мене, так і для оточуючих, щоб заробити на життя та забезпечити себе та близьких. Мабуть, це не та відповідь, на яку ви від мене чекали, але інших танців в мене зараз не буває. Катерина Якшина, учениця 7"го класу, м. Дніпро: Мій улюблений танець хіпхоп. Його я інколи танцюю на шкільних заходах. Він найбільш сучасний, має багато рухів і є можливість показати себе, як ти вмієш рухатися, розкрити себе повною мірою.

Тоді Діма подарував мені свої чере вики для степу. Сам би я купити їх не зміг. Пенсія моя… нікуди не го диться. Василю Даниловичу, на які ж тоді кошти ви їздили на "Odessa Tap Dance Festival" і на чемпі онат України? Вступний внесок, майстеркласи, дорога, прожи вання все це недешево… Міська влада виділила допомогу на поїздку до Будапешта на чемпі онат світу2017 зі стрибків у воду. Але коштів виявилося замало, до того ж, виникли труднощі з візою… Поїхати до Угорщини я не зміг. Ви

Ігор Марченко, художник, м. Дніпро: Зараз, мабуть, у моєму житті немає місця для танців. Але в юності танцював брейкданс. Тоді це було стильно і модно у вісімдесяті роки. Я художник, тому можна уявити, що танцюю пензликом. Аліса Каплевська, флорист, м. Запоріжжя: Взагалі, майже не танцюю, але колись довелося танцювати український народний танець "Мотузочка". Ось він мені подобається, тому що він енергійний і запальний. Олександр Бабич, фотограф, м.Запоріжжя: Для мене саме життя є танець. Якщо людина проживає і власну долю, то все її життя є елементами танцю. Життя складається як танець. І людина має від цього задоволення, повагу до себе, і їй потім не так болісно вмирати. Опитування і фото Олександра МАКСИМОВА

z ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ...

ЩО ТАКЕ СТЕП? Ні, не широкі трав'янисті рівнини, харак терні для нашого краю, а танець, який інакше називають "чечітка" (від цигансько го "чачьо" "так", що цигани вигукують, відбиваючи ритм). А от слово "степ" похо дить з англійської й означає "крок". Фахів ці застосовують його до досить великої групи танців, де виконавці зосереджують увагу на роботі ніг. Тобто, слово "степ", як його вживаємо ми, не зовсім правильне. Той танець, де танцівники ногами відби вають ритм, англійською називається "теп" "стукотіти", "легкий стукіт". Степ (чи то теп) виконують у черевиках, підби тих металевими пластинами. Професіонали на зивають їх степовками (з наголосом на "о"). Та засновники жанру ними не користувалися: об ходилися твердою підошвою і дубовою підло гою.

Степ (чи, точніше, теп) характерна ри са ірландського і де яких інших народних танців. Та що там! Ще давньоєгипетські жерці бога Ра відби вали ритм ногами на величезних бараба нах і таким чином досягали релігійного трансу. Але світової попу лярності танець на був завдяки американцям. У Сполучених Шта тах "сплавилися" традиції ірландських іммігран тів й африканських рабів. Саме там теп пород нився із джазом і в 1828 році уперше "вийшов на сцену". У 1907 році темношкірі співаки й тан цюристи з Америки приїхали до СанктПетер бурга: тоді незвичайним танцем захопилася ро сійська публіка. А в 193040х роках теп став

шалено популярним в усьому світі. Цікавість пі дігріли голлівудські кіномюзикли. Імена Фреда Астера, Рея Болджера, Пола Дрейпера загримі ли по всіх усюдах. "Друге пришестя" степу відбулося у 1970х ро ках, зновтаки в США. А 30 квітня 1994 року в антракті "Євробачення" глядачі побачили тан цювальне шоу "Riverdance" із чемпіонами світу з ірландських танців Джин Батлер і Майклом Флетлі. Шоу йшло під музику Білла Уїлана у суп роводі кельтського хору. Ефект був подібний до вибуху: ірландський теп із "якогось там народ ного танцю" за один вечір став надзвичайно модним. Шоу "Riverdance" існує досі. У 2017 році його головним солістом виступає Падраїк Мойлес. Цікаво, що на гастролі вони возять "власну сце ну": підлогу, сходинки, сет для оркестру. Усе це розміщують зверху сценічного майданчика, що надають господарі. Чому "Riverdance" іде на та кі витрати й зусилля, зрозуміло: справжні про фесіонали вболівають за якість свого "стукоту".

Підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)


24

тема номера:пенсійна реформа 2017 ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

ПРОСТО ПРО

Прості відповіді на складні запитання "Запорізька правда" підготувала спільно з експертами Українського кризового медіацентру Навіщо потрібна реформа? Що не так? Нинішня система пенсійного забезпечення фактично мертва. Вже дуже скоро кожен працю ючий буде годувати двох пенсі онерів. Дефіцит Пенсійного фон ду в 2016 році склав 145 мільяр дів гривень, в 2017 очікується на рівні 141 мільярда. Це гроші з податків, а не пенсій них виплат працюючих. Їх "витя гують" з інших бюджетних прог рам і дають Пенсійному фонду, щоб 12 мільйонів пенсіонерів могли отримувати гроші. Систему потрібно змінювати, і спроби це зробити регулярно відбуваються з 1999 року. Сьогоднішній проект реформи розробив уряд Володимира Гройсмана, він затверджений урядом і отот потрапить до Пар ламенту. Вимога проведення реформи записана і в меморандумі МВФ, від цього залежить виділення чергового траншу. Втім, теперіш ня реформа лише півсправи. Вона торкається способу обра хунку пенсій, але не чіпає систе му. Система залишається ста рою, "солідарною", коли працю ючі платять за пенсіонерів. У роз винутих країнах давно працює "накопичувальна" система, коли кожен відкладає для себе. Її впровадження питання часу. Ек сперти вважають, що повноцінної реформи не уникнути. Чи підвищує уряд вік виходу на пенсію?

"Шлях виходу із замкненого пенсійного кола запровадження накопичувальних пенсій них систем на базі індивідуальних пенсійних рахунків громадян та кардинальне змен шення, а іноді і ліквідація пенсійного забез печення перерозподільних елементів солі дарної системи. Не йдеться про ліквідацію солідарної системи, а йдеться про перехід до умовно накопичувальної системи, як це зробили поляки чи шведи". Віталій Мельничук, віцепрезидент "КІНТО", експерт РПР

 Ні. І трохи "так" (як це часто бу ває в Україні) . Підвищити вік ви ходу на пенсію рано чи пізно до ведеться в Україні він най нижчий у Європі. Вже зараз 10 працюючих та самозайнятих ук раїнців утримують 9 пенсіонерів, і населення України все більше старішає. Як інакше врятувати бюджет? Про підвищення податків гово рити ніхто не хоче, пам'ятаючи наскільки активними є підприєм ці у відстоюванні своїх прав. Спо дівань на детінізацію економіки, про яку говорять не перший рік, мало. Міжнародні кредитори вка зують на очевидне рішення під вищення пенсійного віку. Але в українському уряді придумали гібридний варіант. Прямого підвищення пенсійного віку не буде, стверджують Прем'єрміністр Володимир Гройсман та Міністр соціальної політики Андрій Рева. Це зроб лять, встановивши нові обов'яз кові вимоги щодо трудового ста жу що менший стаж, то пізніший вихід на пенсію.

Вимоги до пенсійного стажу бу дуть поступово підвищувати: в 2028, аби вийти на пенсію в 60 років, потрібно буде 35+ років трудового стажу, в 63 роки 2535 років трудового стажу. Мі німальний стаж не зростатиме і залишиться на рівні 15 років. Чи можна буде купити стаж, якого не вистачає? Громадяни, яким не вистачає мінімального страхового стажу, можуть компенсувати недостачу. Для цього їм потрібно буде сплатити річний розмір єдиного соціального внеску, помножений на відповідний коефіцієнт: 2 при купівлі одного року, 1,8 при купівлі двох років, 1,6 при купівлі трьох років, 1,4 при купівлі 4 років, 1,2 при купівлі 5 років.

Якщо в 2017 докуповувати один рік стажу, за це доведеться зап латити: 704 грн (місячний розмір ЄСВ) * 12 місяців* коефіцієнт 2 = 16 896 грн. Якщо докуповувати три роки стажу, за це доведеться заплати ти: 704 грн (місячний розмір ЄСВ) * 12 місяців * 3 роки *коефіцієнт 1,6 = 40 550 грн. Якщо докуповувати 5 років ста жу, за це доведеться заплатити: 704 грн (місячний розмір ЄСВ) * 12 місяців * 5 років *коефіцієнт 1,2 = 50 688 грн. Хто перестане отримувати гроші з Пенсійного фонду? Чверть бюджету Пенсійного фонду України сьогодні йде на виплати, за якими не здій снювалися страхові внески. Це пенсії, закладені в різних законах та зобов'язаннях. Це звична уже практика, але вона суперечить завданням, покладеним на Пен сійний фонд, який "здійснює ке рівництво та управління солідар ною системою загальнообов'яз кового державного пенсійного страхування". Уряд планує забрати в Пенсій ного фонду всі виплати, які не за безпечені страховими внесками. Після цього кошти ЄСВ йтимуть на виплату тільки страхових пен сій, що дозволить збалансувати

25 років і більше вихід на пенсію в 60 років 1525 років вихід на пенсію в 63 роки 15 років (мінімальний стаж) вихід на пенсію в 65 років Той, хто не має мінімально необхідного стажу, отримуватиме не пенсію, а соціальну допомогу. Але теж тільки після 65 років.

z ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ

ПРО ПЕНСІЮ ПОДБАЙ ЗМОЛОДУ Микола БОРДЮЖА, Юрій ЗЕЛІНСЬКИЙ (фото)

На пресконференції, що відбулася у За поріжжі для місцевих та дніпропетровських журналістів, йшлося про актуальні питання щодо пенсійного реформування. Директор Департаменту пенсійного забезпе чення Міністерства соціальної політики України Валентина Кудін поінформувала присутніх про су часний стан пенсійної системи та презентувала урядові пропозиції щодо її змін. Ірина Ковпашко, представник цього ж Міністерства, розповіла про фінансовий стан пенсійної системи, окреслила проблеми та шляхи їх вирішення. Про стан справ з пенсійного забезпечення у нашому регіоні допо віла в.о. начальника Головного управління Пенсій ного фонду України у Запорізькій області Світлана Жмурко. На пресконференції, зокрема, було зазначе но, що більшість пенсіонерів нашої країни пере бувають за межею бідності. З 12 млн людей пенсійного віку 8 млн отримують тільки міні мальну пенсію 1312 грн, яка становить лише близько 50 відсотків вартості "споживчого ко

шика", фактично прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Середній роз мір пенсії в Україні складає 1888 грн. Що ж пропонують урядовці, аби вийти з такого становища та стабілізувати ситуацію? Насамперед, передбачено реформування системи оплати праці та соціальнотрудових відносин, виведення з "тіні" заробітних плат та робочих місць (у тому числі через посилення мотивації сплачувати внески до системи пенсійного страхування), запровадження принципів соціальної справедливості у нарахування пенсійних виплат (в залежності від тривалості страхового ста жу та заробітку), а також розширення охоплення пенсійним страхуванням зайнятого населення. Все це стане можливим, підкреслювалося на

журналістському зібранні, якщо наш "бойовий" парламент ухвалить відповідний закон та внесе суттєві зміни до вже існуючих законодавчих ак тів, що стосуються пенсійної реформи. В цілому ж з 1 жовтня ц.р. пенсії мають підвищити 5,6 млн особам завдяки осучасненню зарплатної бази, а загалом підвищення пенсій торкнеться 9 млн осіб через збільшення прожиткового мінімуму та відповідного підвищення мінімальної пенсії. Осучаснення пенсій для "старих" пенсіонерів має здійснитися із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764,40 гривні. Цей показник буде використовуватися для обчислення пенсій, що призначаються у 2017 році, як середній розмір заробітної плати за 2014, 2015 та 2016 роки. Пропонується також визначити на законодавчому рівні механізм що річної індексації пенсій для захисту від інфляції: із урахуванням фінансових можливостей солі дарної системи, але не менш ніж на 50 відсотків росту середньомісячних зарплат за три роки та на 50 відсотків індексу споживчих цін. Організатори пресконференції відповіли на численні запитання журналістів. Один з виснов ків, зроблених на цьому заході, такий, що на державу сподівайся, але про свою майбутню пенсію дбай сам і чим раніше, тим безпечніше та надійніше.


тема номера:пенсійна реформа 2017 ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

25

СКЛАДНЕ бюджет фонду. Безпосередньо з бюджету бу дуть фінансуватися: Виплати цільової грошової до помоги на прожиття інвалідам війни та УБД; Відшкодування єдиного внеску за працюючих інвалідів на під приємствах УТОГ, УТОС; Фінансування пільгових пенсій у зв'язку із заміною механізму фі нансування пільгових пенсій; Пенсії за вислугу років (для тих, хто вже перебуває на пенсії); Відшкодування доплат до про житкового мінімуму. Зниження навантаження на Пенсійний фонд дозволить зро бити його бездефіцитним до 2024 року. Що буде із "спецпенсіями"? За даними урядового порталу, на початку 2017 року "спецпенсії" отримували майже 977 тисяч ук раїнців. Середній розмір спец пенсії склав 2 946 гривень. А це 2,9 мільярда гривень щомісяця, або 34,5 мільярда на рік. Збіль шувати цю цифру уряд не планує. Законопроект, розроблений урядом, скасовує спеціальні пен сії. Але лише для тих, хто виходи тиме на пенсію після прийняття закону. Вже існуючі спеціальні пенсії уряд відміняти не буде. З 1 січня 2018 року право на призначення пенсій за вислугу років матимуть тільки війсь ковослужбовці. Для решти кате горій таку можливість скасують. Чому перераховуватимуть пенсії та що це дасть? При розрахунку пенсії ключо вими є три показники: зарплата, трудовий стаж і показник серед ньої зарплати за останні три ро ки. І оскільки зарплата зростає щорічно, то й пенсії мають регу лярно перераховувати. Але вос таннє це робили ще в 2012 році. Через це люди, які вийшли на пенсію з ідентичними показника ми, але з різницею в 10 років, мо

жуть отримувати суми, які різ няться в рази. Майже 12 мільярдів гривень уряд витратить на "осучаснення" пенсій, яке заплановане на 1 жов тня 2017 року. Під перерахунок, при якому за основу братиметься показник середньої зарплати за 20142016 роки, потраплять п'ять з половиною мільйонів пенсіоне рів, пенсії яких зростуть від 200 до більше як 1000 гривень. Це було популярне рішення. А непопулярне рішення зни ження коефіцієнта трудового ста жу з нинішніх 1,35% до 1%. На практиці це дасть зниження пен сій на чверть. Наприклад: Пенсія при чинному коефіці єнті (1,35%) і стажі 40 років = 3764,4 *1*0,54 = 2032,78 грн. Пенсія при оновленому ко ефіцієнті (1%) і стажі 40 років = 3764,4 *1*0,4 = 1505,76 грн. При перерахунку пенсій це не буде помітно, оскільки суттєво вища середня зарплата перекриє зниження коефіцієнта, але ті, хто буде виходити на пенсію після "осучаснення", відчують на собі нововведення. Що зміниться для працівни ків із шкідливими умовами праці? За нинішнім законодавством виплачувати компенсації за шкід ливі умови роботи при виході на пенсію повинні працедавці. Од нак на практиці мало хто це ро бить. Окремі підприємства про водять реструктуризацію, аби уникнути великих виплат. На сьо годні заборгованість підпри ємств із шкідливими умовами праці перед Пенсійним фондом 10 мільярдів гривень. Працівники, які працюють на підприємствах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, будуть коштувати працедавцеві дорожче. До стандартної ставки ЄСВ в 22% він буде доплачувати

"У нас умови праці на окремих виробництвах це промисловість, особливо добувна про мисловість не є хорошими, і в результаті чоловіки помирають рано. Знову ж таки, що робити з тим, щоб чоловіки жили довше і вік життя чоловіків був вищим? Поліпшити умови роботи для працівників. Як це зробити? От як раз тут ми говоримо про те, що треба зміню вати наше загальнообов'язкове соціальне державне страхування на випадок нещасних випадків на виробниц тві і професійних захворювань". Олександра Бетлій, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

ще 15%. За всіх інших працівни ків, які мають право на достроко вий вихід на пенсію через шкідли ві умови праці, додатково сплачу ватиметься 7% ЄСВ. З одного боку таке збільшення соціального внеску зменшить де фіцит Пенсійного фонду, оскіль ки гроші переводитимуться що місяця, а не під час виходу пра цівника на пенсію. З іншого це стимул для модернізації підпри ємства, оскільки підвищення без пеки праці знизить податкове на вантаження. Чи будуть оподатковувати ся пенсії працюючих пенсі онерів? Уряд вже третій рік продовжує дію закону, за яким працюючим пенсіонерам виплачується 85% пенсії, якщо вона не менша, ніж півтора розміру прожиткового мі німуму. Під дію цієї норми, яка економить бюджету 2,4 мільярда гривень, підпадає майже півміль йона українців. Прем'єрміністр Володимир Гройсман під час презентації пенсійної реформи заявив, що працюючим пенсіонерам з 1 жов тня відновлять виплати пенсій в повному обсязі. Коли запустять індивіду альні пенсійні рахунки? Уряд недарма регулярно зус трічається з незалежними ек спертами та обіцяє "дорожню карту" запровадження накопичу

вальної системи. Накопичуваль на система це коли громадяни не платять "за когось", а відкла дають собі на майбутнє. І в ста рості отримують дивіденди з від кладених грошей. У принципі во ни можуть це робити і зараз. Добровільно і додатково до чин ної солідарної пенсійної системи. Але на Заході вже давно відмови лися від "солідарної" системи, яка не працює в демографічних умовах країн, що старіють. Про запровадження обов'язко вих накопичувальних індивіду альних рахунків говорив ще Ле онід Кучма в 2003 році. Однак до сі це питання не вирішене. Міністр соціальної політики Ан дрій Рева вважає введення нако пичувальної системи недореч ним, поки солідарна система не стане бездефіцитною. "Першою умовою для введення обов'язко вої накопичувальної системи є бездефіцитність солідарної сис теми. Не можна при 50% дефіци ту солідарної системи вводити накопичувальну, сказав міністр. У своїй презентації уряд обіцяє, що Пенсійний фонд стане безде фіцитним в 2024 році. До того ча су багато чого зміниться, тому уряд може спокійно обговорюва ти з експертами їхні улюблені "дорожні карти". Український кризовий медіацентр

z САМ СОБІ РЕЖИСЕР

ПОРАХУЙ СВОЮ ПЕНСІЮ Міністр соцполітики Андрій Рева презен тував формулу, по якій кожен українець зможе визначити розмір своєї пенсії. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соцполітики. Формула, за якою розраховуватимуть пенсії, не складна, проте потрібно знати складові цієї формули кількість років страхового стажу і по казник, пов'язаний з індивідуальною заробіт ною платою, які досить просто підставити у формулу і отримати в результаті розмір своєї пенсії, прокоментував Рева. Як правило, з визначенням страхового стажу не виникає труднощів. А ось з коефіцієнтом за

ВЛАСНОРУЧ

робітної плати навпаки, оскільки розмір зар плати людини і середньої зарплати по країні постійно змінювалися. Наприклад, для людей, які працювали до і піс ля 2000 року, існує різне обчислення індивіду ального коефіцієнта заробітку, адже навіть гро шові одиниці були різні. Тому порівнюється заробітна плата по кож ному місяцю із середньою заробітною платою в ті місяці по країні. Таким чином виводиться ко ефіцієнт, який є унікальним для кожного грома дянина, підкреслив міністр соцполітики. Для обчислення цього коефіцієнта потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Там містяться відповідні дані для кожного українця.

Після проведення пенсійної реформи формула розрахунку пенсії буде виглядати наступним чином: Розмір пенсії = Сз х ІКЗ х Кс Сз розмір середньої заробітної плати в Укра їні за 3 роки перед зверненням за призначен ням пенсії. ІКЗ індивідуальний коефіцієнт заробітної пла ти (співвідношення розміру отримуваної зар плати до середньої зарплати, з якої сплачували ся внески цю інформацію кожен може отрима ти в будьякому відділенні Пенсійного фонду) Кс коефіцієнт страхового стажу, визначаєть ся як множник тривалості років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхо вого стажу. Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ук раїні планують підвищити мінімалку.


26

до зірок ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z ЗОРЯНІ «МАНДРИ»

ЧЕРНІГІВСЬКІ ЮНІ АСТРОНОМИ ДАЮТЬ Лишень уявіть: у віддаленій сільській глибинці працює ас трономічний клуб, досліджен ня вихованців якого публі кують серйозні світові астроно мічні спеціалізовані наукові видання! Із незвичайною, самовідда ною, закоханою у свою "зоря ну" справу людиною керівни ком астроклубу "Вега", вчите лем астрономії Чернігівської ЗОШ IIII ступенів "Надія", вчи телемметодистом, заслуже ним учителем України Воло димиром Григоровичем Мор милем ми зустрілися, щоб від значити визначну дату 45 років діяльності клубу. І наша розмова вийшла не менш за хоплюючою, аніж спостере ження за зірками! Володимире Григоровичу, звідки у простого сільського хлопця таке невичерпне захоп лення астрономічною наукою? Родом я з нашої Чернігівки географічного центру Південно Східної України. Моя мама та бать кофронтовик все життя працюва ли в колгоспі. Астрономією захо пився, ще навчаючись у 8му касі Чернігівської середньої школи. До закінчення школи самотужки опа нував курс астрономії за підручни ком "Астрономія" для 10го класу автора Б.О.ВоронцоваВельяміно ва. Самостійно вивчав зоряне не бо, майстрував саморобні телеско пи, проводив різноманітні спосте реження. Після здобуття педагогічної осві ти, почавши працювати в школі, просто не міг обмежитися лише рамками шкільної програми так виникла ідея створення астроно мічного гуртка, якому пізніше дали назву "Вега". Це був вересень 1972 року. Який внесок в астрономію можуть зробити аматоригур тківці?

Спостереження транзиту Меркурія 07.05.2003 р.

Іван Прокопенко переможець ХV Всеукраїнській конференції конкур

сі науково дослідницьких робіт шко

лярів "Зоряний шлях"

 Майже всі визначні досягнення в астрономії здійснюють професійні вчені. Але більшість із них своїми успіхами завдячують своєму юнацькому захопленню небом. До того ж, існують розділи в астроно мії, де аматори можуть надати ве лику допомогу професіоналам. Це пошуки й спостереження комет, спостереження й відкриття змінних зірок, спостереження метеорних потоків, спостереження і фотогра фування сріблястих хмар.

За багаторічну історію нашого ас троклубу сформовано три напрям ки роботи, а саме: астроприладо будування, астрофотографія, спос тереження астрономічних об'єктів та явищ. Зокрема, спостереження небес них об'єктів та явищ ми ведемо з початку заснування астрономічно го гуртка. І як результат і винагоро да за спостереження, 29 серпня 1975 року ми самостійно від інших відкривачів планети відкрили Нову Лебедя. Вподовж декількох років гуртківці спостерігали за метеорами, пород женими кометою Галлея: Травне вими Акваринами та Оріонідами. Спостерігали також за іншими ме теорними потоками. Змінні зорі у колі нашої уваги з 1997 року. За кометами ведуться спостере ження вже три десятиріччя. У різні роки ми спостерігали комети Кого утека, Колєра, Бредфілда, Остин, ІрасАракіОлкок, ДжакобініЦин нер, Кроммеліна, ЛевіРуденко, Галлея, Вільсон, Ліллєр, Брордзен Меткоф, ОкадзакіЛевіРуденко, Тіл, Хіакутаке, ХейлаБоппа, Лінеар,

ІкейяЖанг та інших. Гуртківці були в кометних експедиціях на Кримсь кій астрофізичній обсерваторії, на спеціальній ПівнічноКавказькій АО. За 45річну історію члени астро номічного клубу побували в різних куточках колишнього СРСР, потім СНД, близького й далекого зару біжжя: на спостереженні повного сонячного затемнення 31 липня 1981 року в районі міста Новоси бірська, у 1990 році в районі міста Біломорська (Карелія, Росія), 11 серпня 1999 року в Болгарії та Ру мунії, 29 березня 2006 року у Ту реччині,1 серпня 2008 року у Но восибірській області (Росія) на спостереженні повних сонячних за темнень; в кометних експедиціях на Північному Кавказі, КРАО, м. Москва тощо.

 Хто протягом усіх цих років надає підтримку астроклубу? При виготовленні різних астро номічних приладів завжди треба було виконати певні токарні робо ти. Ми співпрацюємо з першоклас ним токарем, справжнім майстром своєї справи Кириченком В.В. Але не всі токарні роботи у нас викона ти реально. Приміром, при заміні труби 130 мм рефрактора Цейса потрібно було розточити всередині трубу діаметром 165 мм і довжи ною 2 м. Ми звернулися до депута та Запорізької обласної ради Ярос лава Криля. Працює Ярослав Ми колайович на комбінаті "Запоріж сталь", де є механічний цех. У ре зультаті, у 130 міліметрового реф рактора Цейса з'явилася нова тру ба тубус. Така дієва підтримка нас надихає. А багато що робимо влас ним коштом. А в творчому плані? Звичайно, багатьох спостере жень у нашому астрономічному клубі не було б, якби не допомога і підтримка найстаршого аматора астрономії м. Запоріжжя В.М.

z НАШОГО ЦВІТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

ПЕРША УКРАЇНКА, ЯКА ВИЙШЛА У ВІДКРИТИЙ КОСМОС 9 вересня 2006 року розпочався космічний по літ астронавтки NASA, українки Хайдемарі Сте фанишинПайпер. У всіх своїх публічних виступах астронавтка завжди підкреслювала, що вона українка, і пишалася своїм походженням. Саме через це її можна вважати пер шою жінкоюастронавтом українського походження, яка, до того ж, підкорила космос уже за часів неза лежності України. Хайдемарі добре знає українську мову (її батько родом зі Львівщини), пече на Велик день паски і розмальовує крашанки. Бувала в Україні. У вереснї 2006 року відбувся перший її космічний політ. STS115 (корабель багаторазового викорис тання "Атлантіс") була першою космічною місією до Міжнародної космічної станції (МКС) після загибелі корабля "Колумбія". У рамах місії планували доставити і встановити на МКС нові сонячні батареї. За встановлення відпові дала саме СтефанишинПайпер, яка стала восьмою жінкою астронавтом NASA, що здійснила вихід у від

критий космос, загальна тривалість якого склала 12 години 8 хвилин. Другий політ, який три вав 14 діб, відбувся 15 листопада 2008. В рам ках місії STS126 запус тили американський шаттл Endeavour. Україн ка увійшла до складу екі пажу з семи астронавтів. У програму польоту вхо дило проведення на зов нішній поверхні станції робіт з обслуговування і дооснащення. 30 листопада шаттл успішно здійснив посадку на базі BGC "Едвардс" у штаті Каліфорнія. Після завершення своїх космічних подорожей капітан СтефанишинПайпер стала командиром дивізії морських сил Кардерок у Меріленді і про довжила свою кар'єру у військовій справі.

У 20132015 роках астронавтка стала старшим офі цером у ПівденноЗахідному регіональному центрі тех нічного обслуговування Військовоморського флоту США. Мала під своїм командуванням понад 1500 війсь кових, а в розпорядженні мільярд доларів для обслу говування і поліпшення кораблів Тихоокеанського фло ту. Була відзначена як один з найефективніших керів ників, під час її роботи всі показники були покращені. З червня 2016 року стала радником Міністерства науки кафедри трибології і масел (трибологія наука, розділ фізики, що займається дослідженням і описом контактної взаємодії твердих тіл, що деформуються при їх відносному переміщенні, ред.). Хайдемарі нагороджена медаллю Navy Commenda tion Medal ( "За заслуги", двічі), медаллю Navy Achievement Medal ( "За досягнення", двічі), Meritorious Service Medal ( "За видатну службу"), Орденом Княги ні Ольги III ступеня ( "За мужність і відвагу, проявлені в освоєнні космічного простору, зміцнення дружби між українським і американським народами").


27

до зірок ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

ПЛАНЕТАМ ГУЧНІ ІМЕНА Чернова, вченого секретаря Запо різького відділення ВАГТ В.Н.Гладкого, лектора Запорізько го товариства "Знання" Кіріченка В.М., координатора СОПРОГ К.І.Чурюмова, астронома В.О.Го лубєва, спостерігача змінних зірок О.Р. Баранського та інших колег астрономів і товаришів. Але особливо хотілося б відзна чити нашу співпрацю з українським астрономом, відкривачем комети Чурюмова Герасименко (1969 р.) і Чурюмова Солодовнікова (1986 р.), членом кореспондентом На ціональної академії наук України, дійсним членом Нью Йоркської академії наук, директором Київсь кого планетарію, професором Ки ївського національного універси тету ім. Тараса Шевченка Климом Івановичем Чурюмовим, яка поча лася з 1975 року. Він регулярно надсилав "Кометний циркуляр", методичні рекомендації зі спосте реження комет, ефемериди комет. А ми регулярно вели спостере ження. Це може слугувати прикла дом плідної співпраці професіона лів та аматорів астрономії. Під впливом авторитету Клима Івановича один з наших гуртківців, С.В. Харчук, закінчив Київський на ціональний університет, із любите ля став уже професійним астроно

мом і зараз працює у ГАО (головна астрономічна обсерваторія під Ки євом). Він кандидат фізико мате матичних наук. Його теж, як і Кли ма Івановича, цікавлять комети ... Вихованка астроклубу Дарина Редченко також випускниця КНУ за спеціальністю "Астрономія". Навчаючись в університеті, вона зробила навіть наукове відкриття про пульсації на Сонці. Іван Абра мов закінчив Одеський національ ний університет ім. Мечникова, теж за спеціальністю "астрономія". До речі, наші гуртківці брали

Матеріали досліджень астроклубу "Вега" опубліковані у понад 20 різних вітчизняних і закордонних виданнях, зокрема, наукових, спе ціалізованих, серед яких "Кометний циркуляр" видавництва астро номічної обсерваторії КНУ ім. Т.Г.Шевченка, "Ассоциация наблюда телей комет" журнал видавництва м. Нижній Новгород (Ро сія),"Земля и Вселенная" журнал, м. Москва, "Астрономический вес тник" журнал, м. Москва, Журнал "Наше Небо" м. Київ,"Бердян ский астрономический календарь" книга видана в м. Бердянськ, "Солнечное затмение 31.07.1981 года" збірник праць ВАГО м. Мос ква, " AFOEV" журнал, Франція, " AAVSO" журнал США, "Internati onal comet quarterly" журнал, США, Праці Першої міжнародної кон ференції КОММАК 99 книга, збірник, м. Вінниця, Журнал "Сузір'я" м. Київ, "The Astronomer", журнал Великобританія, я є також авто ром брошури про вечірні спостереження з астрономії.

участь майже у всіх обласних, Все союзних, Всеукраїнських конфе ренціях і астрофестивалях, семіна рах, зльотах юних астрономів впродовж усіх 45 років, а також, до останніх трагічних подій у міжна родних конференціях у м.Керч (АРК). Гуртківці були учасниками і пере можцями багатьох зльотів юних астрономів і космонавтів, облас них, регіональних, Всеукраїнських та міжнародних астрономічних олімпіад, змагань, конкурсів і семі нарів. В арсеналі астроклубу понад 200 дипломів, Почесних гра мот, нагород. Останній диплом, до речі, отри маний у травні цього року членом астроклубу "Вега", учнем 10 го класу Іваном Прокопенком за І місце на ХV Всеукраїнській конфе ренції конкурсі науково дослід ницьких робіт школярів "Зоряний шлях" (м. Дніпро) в секції "Технічна творчість та ракетно космічне мо делювання". Хто допомагає вам з підго товкою публікацій для англо мовних видань?

Звісно ж, ніяк би не обійшлося без моєї вірної супутниці життя, дру жини, помічниці, друга, співавтора, учасниці багатьох експедицій, вчи теля англійської мови нашої школи Олександри Михайлівни Мормиль, яка також гідна найкращих слів по дяки за самовідданість, взаєморо зуміння та підтримку в усіх починан нях. Для багатьох гуртківців вона стала другою мамою… Яке досягнення своїх вихо ванців вважаєте найзначущим? Астроклуб "Вега" був ініціато ром присвоєння одному з астеро їдів імені Запорізького аматора ас трономії. Йдеться про присвоєння астероїду 19082 імені Вікчернов. У 2003 р. Комісія з найменування малих планет Сонячної системи Міжнародного Астрономічного Со юзу на чолі з її головою, професо ром Брайєном Марсденом, за про позицією відомого відкривача ко мет та астероїдів доктора фізико математичних наук, співробітника Кримської Астрофізичної обсерва торії Миколи Степановича Черни ха, за ініціативи астроклубу спеці алізованої школи "Надія" смт Чер нігівка Запорізької області малій планеті № 19082 присвоїла ім'я Вікчернов на честь видатного за порізького аматора астрономії Вік тора Михайловича Чернова за ви датний внесок у вивчення природи змінних зірок та розкриття причин різної яскравості та кольору, місяч них затемнень. Текст про малу планету Вікчернов надрукований в Циркулярі малих планет, виданому в Смітсонівській астрофізичній об серваторії (м. Кембридж, США) за № 49675 від 10 вересня 2003 р. Ми не стоїмо на місці, розвива ємося. Астрономічний клуб Черні гівської спеціалізованої школи І ІІІ ступенів "Надія" має свій кабінет з комп'ютером і виходом у всесвітню мережу "Інтернет". Інтерв'ю вела Вікторія МАРЧЕНКО, член НСЖУ

z ІДИ ТА ДИВИСЬ ЗАПОРІЗЬКИЙ ПЛАНЕТАРІЙ ВІДКРИВАЄ НЕБЕСНІ ТАЄМНИЦІ Валерія ЄВГЕНЬЄВА, Олександр МАКСИМОВ (фото)

У вересні в Запоріжжі, в міському центрі дитячої та юнацької творчості (пл. Запо різька, 1), урочисто відкрили планетарій і відновили роботу астрономічного гуртка. Його очолив керівник авторитетного запо різького астроклубу "Альтаїр" Євген Пет риченко. Відродженню досліджень космічних глибин у Запоріжжі багато в чому посприяв комбінат "За поріжсталь". У рамках започаткованого мета лургами конкурсу соціальних ініціатив "Ми це місто" придбано необхідне обладнання: DLP проектор Optoma EH 500, сферичне дзеркало і

сферичні пізна вальні фільми. Те пер у планетарію є чотири півгодинні стрічки про космос і світобудову. Це фільми Чилійської обсервато рії, з якою плідно співпрацює "Альтаїр", які пе реклали вже тут, у Запоріжжі, силами означе ного астроклубу. На стінах приміщення планетарію представ лені фотографії членів запорізького астроклу бу "Альтаїр". Серед них є і ті фото поверхні Міся ця, які перемогли в конкурсі NASA. У планетарії проводитимуть екскурсії для шко лярів, але і запоріжці, які не підпадають під цю категорію, також зможуть безкоштовно потра

пити на показ і лекцію за попереднім записом. Втім, як зазначили організатори, благодійні внески вітаються гроші потрібні і на розвиток планетарію, і на закупівлю нових фільмів.


28

ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z КОМПЕТЕНТНО

ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА УКРАЇНСЬКУ МЕДИЦИНУ І Ексклюзивне інтерв'ю Міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун спеціально для "Запорізької правди" Кажуть, життя насправді ру хається не по колу, а по спіралі. Визвольний рух в Україні 193040х років зазнав пораз ки, тому її предки змушені бу ли виїхати до Америки. Зараз вона повернулася на Батьків щину і веде свою "війну" за впровадження в Україні світо вих стандартів медицини. Онука політичних емігрантів стала міністром у тій самій, але тепер уже вільній країні. Рівно рік тому Президент призначив Уляну Супрун на посаду Мініс тра охорони здоров'я України. Пані Уляно, Ви українка, але народились у Сполучених Штатах, де зробили успішну кар'єру лікаря. Коли і чому вирі шили повернутися на рідну землю своїх предків? Історія моєї родини нерозривно пов'язана з боротьбою за вільну Україну. У 3040х роках минулого століття мої бабусі та діди брали участь у партизанській війні проти німців і совєтської влади. Тому бу ли змушені виїхати в еміграцію. Я зростала в українському сере довищі: ходила до української шко ли й церкви, мала друзівукраїнців. Мій дід навіть казав, що він грома дянин України. А коли пропонували йому американське чи інше якесь громадянство відмовлявся. Він отримав посвідчення особи без громадянства, бо в ті часи Україна не була незалежною. Уперше я приїхала в Україну в одинадцять років, це було за часів Брежнєва. Коли я побачила, що та ке Совєтський Союз, то зрозуміла: Україна не повинна залишатися в його складі! Відтоді я стала полі тично активною. Ми влаштовували мітинги, акції протесту перед по сольством СРСР на захист диси дентів та політв'язнів. Зі своїм чоловіком я зустрілась у студентському таборі. І коли ми одружились до речі це сталось у 1991му, у рік проголошення Неза лежності України то прийняли рі шення згодом оселитись на укра їнській землі. Ми часто приїжджали сюди у 19902000х роках. А влітку 2013го вирішили переїхати остаточно. 29 листопада, у той самий день, коли побили студентів на Майдані, ми приїхали в Україну. Від того мо менту й залишилися тут. Брали участь у подіях на Майдані, а потім почали працювати з війсь ковими. З часом Президент надав нам українське громадянство. Коли і як Ви отримали про позицію очолити Міністерство охорони здоров'я? Це сталося влітку 2016го. У ме не відбулася розмова із Прем'єр міністром Володимиром Грой сманом щодо того, як можна допо могти реформувати систему охо

Уляна Супрун людина активна, енергійна і налаштована на реформи

рони здоров'я. На той момент я вже мала деякі пропозиції, бо спів працювала з групою експертів із цього питання. Ми подали наш план й окреслили шляхи його вті лення. З початку серпня 2016 року мене призначили виконуючою обов'язки Міністра охорони здо ров'я. Тобто, Ви були готові до та ких серйозних викликів? Ми до того часу встигли змінити систему тактичної медицини і сис тему надання медичної допомоги військовим. А щодо реформування усієї системи охорони здоров'я, була розроблена стратегія, але не було кадрів, які б мали її втілювати. Це дуже важливо, бо двадцять шість років в українській медицині майже нічого не змінювалося. Ми почали з того, що відмінили так званий 33й наказ, згідно з яким кількість працівників лікарень визначалась у Києві. Тепер лікарня сама визначає, які фахівці їй пот рібні, і сама їх призначає. Ми, ра зом із Урядом, почали програму "Доступні ліки", за якою пацієнти безкоштовно або з маленькою доплатою отримують ліки від сер цевосудинних захворювань, цук рового діабету 2го типу та бронхі альної астми. Наприклад, у Запо різькій області на реалізацію заз наченої програми у 2017 році пе редбачено майже 22 з половиною мільйони гривень. За липень паці єнти запорізького регіону отрима ли ліки більше ніж за 62 тисячами рецептів, а вартість ліків була від шкодована аптекам державою. Програма "Доступні ліки" на дала українцям можливість не економити на життєво важли вих ліках. А як можна наблизи

ти медичну допомогу у най віддаленіші куточки? Іде робота над впровадженням системи госпітальних округів. Ска жімо, зараз у багатьох областях магнітнорезонансні або комп'ютерні томографи є лише в обласних лікарнях. Згодом в кож ному окрузі буде високоспеціалі зована лікарня, де будуть ці апара ти і можна буде отримувати такі послуги. Замість того, щоб їхати 34 години в обласний центр лю дина зможе поїхати до свого госпі тального центру не далі як за 60 кілометрів, тобто витратить на до рогу 60 хвилин. Послуга буде наб лижена до пацієнта. Це означає, що більше заку повуватимуть обладнання в ре гіони? Ми покращуватимемо мережу лікарень й амбулаторій. Міністерс тво охорони здоров'я разом із Каб міном розробили стандарти для госпітальних округів. А місцева влада сама вирішує, як ці округи мають виглядати. В окрузі повинна бути багатопрофільна лікарня тобто лікарня другого рівня. І має бути планова лікарня першого рів ня. Та деякі інші інституції. Ідея по лягає в тому, що замість того, щоб розпорошувати інвестування у п'ятнадцять районних лікарень, де є 1020 відсотків від необхідного обладнання, посилювати ті цен тральні лікарні госпітальних окру гів, де буде все необхідне. Інші лі карні будуть перепрофільовані. Зокрема, нам зараз дуже потрібні хоспіси, реабілітаційні центри та центри цілодобової невідкладної допомоги, амбулаторії для літніх людей та людей із хронічними зах ворюваннями.

 Скільки таких округів буде по Україні? Місцева влада пропонує, а ми погоджуємо. Дивимося, чи їхні пропозиції відповідають наявним критеріям: розміру території, кіль кості населення. Припускаємо, що по всій Україні буде приблизно сто госпітальних округів. Можливо, трохи більше або трохи менше. За раз Кабміном затверджені 60 окру гів у 15 областях та Києві. Зокрема, в Запорізькій області п'ять госпі тальних округів. Давайте поговоримо про Ва шу діяльність на посаді Мініс тра. Власне, у серпні виповнив ся рік із моменту Вашого приз начення… Думаю, вже можна відповісти на питання чи ефективно працюємо. Змінюється внутрішнє адміністру вання медичних закладів, які бу дуть звільнені від комунальної та рифної сітки. Вони зможуть тоді сплачувати своїм працівникам лі карям та медсестрам гідні зар плати. Ті зміни, які вже відбулись у медицині, і ті зміни, які українці по бачать з першого січня 2018 року, є революційними. Нарешті гроші "ходитимуть" за пацієнтом, а не витрачатимуться на підтримку сис теми. Українці дійсно отримають можливість самостійно обирати лікарів? Дійсно, так. На первинній ланці це буде сімейний лікар: або лікар педіатр, або лікар загальної прак тики. Пацієнт зможе вільно обира ти будьякого лікаря з числа заре єстрованих у державі, які мають контракт із Національною службою здоров'я. Яким чином це відбувати меться на практиці? Реєстри лікарів будуть у відкри тому доступі на сайті Міністерства охорони здоров'я та на сайтах на ших департаментів на місцях. Як що вам порадять хорошого фахів ця, ви зможете укласти декларацію з ним. Її буде зареєстровано в електронній системі Національної служби здоров'я державної структури, яка оплачуватиме пос луги лікаря. Ви як пацієнт не по винні будете платити нічого. Де візьмете таку велику кіль кість сімейних лікарів? У нас вже є чотирнадцять з по ловиною тисяч лікарів. Але це не лише сімейні лікарі. Це також ліка ріпедіатри, лікарі загальної прак тики, які можуть працювати сімей ними лікарями. Буде вимога: ко жен лікар має вести не менше 500 і не більше 2000 пацієнтів. Але в нас також є питання до сіль ської медицини. У маленьких селах мешкає в середньому півтори ти сячі осіб. Це недостатнє наванта ження на лікаря. У багатьох селах взагалі лікарів немає. Але у селах існують фельдшерськоакушерські пункти. Або медсестринські пун кти. Вони залишаться, але будуть прив'язані до лікаря. Скажімо, лікар


ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

29

z ЛІКАРІ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ

ХТО ЗА ВСЕ ЦЕ ПЛАТИТИМЕ? ЛЕТЮЧИЙ

НЕВИДИМКА У Запорізькій області нагадало про себе ще одне неприємне вірусне захворювання: кір. З початку 2017 року в Україні ним захворіло близько 800 осіб. У нашій області теж зафіксу вали один випадок кору. Думаєте, немає під став бити на сполох?

"Активуй здоров'я!" Уляна Супрун серед киян на Майдані Незалежності

візьме три або чотири села, у кожному з тих сіл мешкає 5006001000 людей. Це не означає, що жителі не зможуть вибрати ін шого лікаря, якого вони хочуть. Але фельд шерський пункт буде закріплений за тим лікарем, який куруватиме ці села. І він при їжджатиме раз на тиждень у кожне село на плановий прийом. Або за викликом у ви падку невідкладних станів. Разом із Адміністрацією Президента та Міністерством регіонального розвитку ма ємо програму щодо сільської медицини. Є 4 мільярди гривень на покращення її ста ну. Це будуть нові амбулаторії, це буде те лемедицина. Фельдшери й лікарі мати муть доступ до Інтернету, щоби спілкува тися між собою. Ми також хотіли б інвесту вати у санітарні машини для лікарів. Аби вони могли доїжджати до сіл і до всіх своїх пацієнтів. А що як пацієнт захоче піти до при ватної клініки? Будуть єдині тарифи на послуги в Україні для комунальних закладів. Приватні можуть мати свої тарифи. Скажімо, консультація кардіолога коштуватиме 50 гривень. Але як би ви хотіли: піти до приватного кардіолога, який бере 60 гривень, або до кардіолога у комунальний заклад, де держава сплачує 50 гривень, а ви за рахунок страховки або з власної кишені доплачуєте різницю? Ба гато з приватних закладів, можливо, знижу ватимуть вартість послуг, аби залучити па цієнтів. Це здорова конкуренція. Коли запрацює нова система? Пацієнти зможуть підписувати деклара ції із сімейними лікарями вже з 2018 року. Одночасно ми почнемо реформи на рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. А з 2020 року повніс тю перейдемо на нову систему фінансу вання та завершимо роботу по формуван ню медичних округів. Поступовість необ хідна, аби звикли і пацієнти, і лікарі. А як буде потрібна особливо складна операція: пересадка серця, нирки або з приводу ра ку то ми маємо наші високоспеціалізова ні лікарні, які визначені Міністерством охо рони здоров'я. Зокрема, Інститут раку, ди тяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ", Інститут серця і центр дитячої кардіології та хірургії Іллі Ємця надають ці послуги. Для них завжди буде виділятися додатко ве фінансування від держави. Чи знищить запропонована Вами реформа сумнозвісну традицію вдяч ності лікарю в конвертах? Лікар укладатиме контракт з Національ ною службою здоров'я України (НСЗУ). Як

що на нього будуть скарги проводити меться розслідування, може бути накла дений штраф. А у разі повторного пору шення контракт із тим лікарем або з ме дичним закладом може бути розірваний. Контролювати якість надання послуг та кож буде НСЗУ. І ми маємо дуже цікаву ідею. Що не лише НСЗУ отримуватиме пе релік послуг та ліків, наданих медичним закладом у Національну службу здоров'я, а й пацієнт. Аби він міг звірити: чи все від повідає дійсності. Скільки виділятиметься на лікуван ня одного пацієнта? Наскільки ця циф ра відрізняється від нинішніх витрат на утримання одного ліжкомісця? Хочу сказати, що Кабінет Міністрів пе реходить на трирічне формування бюдже ту. Не на один рік, а на три. То ми вже ма ємо від Мінфіну обрахування, наскільки підвищуватиметься фінансування охорони здоров'я в наступні роки. На цей рік у бюджеті передбачено 55 мільярдів гривень, з яких на Запорізьку область піде 2 мільярди 846 мільйонів гри вень. А в 2020 році на медицину в держав ному бюджеті буде закладено вже 81 міль ярд. Витрати поступово збільшуватимуть ся на 25,7 мільярда гривень. Уже наступ ного року очікується збільшення на 10 мільярдів. Ви задекларували майже чотири мільйони доларів статків. Зрозуміло, що ці гроші зароблені переважно не в Україні. А чи Ваші реформи, якщо вони будуть успішно впроваджені, призве дуть до того, що лікарі в Україні зароб лятимуть так же багато, як в Америці? Я б дуже хотіла побачити, щоб лікарі, які працюють якісно, підвищують свою квалі фікацію, стали більш незалежними в об ранні місця роботи й отримували належну зарплатню. Ми завжди говоримо про відповідаль ність перед пацієнтами щодо якісного на дання медичних послуг. Не меншою є і від повідальність перед нашими медичними працівниками, які потребують гідних умов праці й гідної її оплати, співвідносної осві ті, стажу роботи, якості надання послуг. На жаль, сьогодні замість того, аби дума ти, як допомагати людям, лікарі стурбовані матеріальними питаннями. Ми перенап равляємо їхню увагу на пацієнта, на на дання медичної допомоги. Плата за кож ного пацієнта стане мотивацією для удос коналення роботи. З Міністром розмовляв Руслан КОЛОМЄЙЦЕВ

Але віруси кору дуже "летючі". Їх швидко розносить потік повітря. "Підхопити" віруси можна, просто пе ребуваючи в одному приміщенні з хворим. Врахуй те: 70 відсотків тих, хто захворів цього року, діти й підлітки. Тож, із початком нового навчального року небезпека для школярів і вихованців дитячих садків значно збільшується, попереджає завідуюча відді ленням організації епідеміологічних досліджень ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України" Марина Колерова. Кором хворіють виключно люди. Його вірус швид ко гине в навколишньому середовищі, не переда ється через предмети побуту (постіль, посуд, одяг) і через осіб, котрі контактували із хворим. Один раз перенісши кір, можна бути спокійним: удруге не захворієш. Та й немовля перші півроку на кір не хво ріє: його захищає материнський імунітет. Але зго дом… Від моменту зараження до того, як хвороба себе про явить, минає від одного до трьох тижнів. Висока темпе ратура, сухий кашель, нежить перші симптоми кору. Іноді до них додаються блювота й пронос. Але остаточ но переконатися, що це саме кір, дозволяє висипання, яке з'являється на другийтретій день. Спочатку дене де виникають рожеві цяточки на шкірі й білі на слизо вій оболонці ясен, щік та губ. Потім висип густішає і червонішає, перетворюючись на суцільну пляму. Він тримається півтора тижні. Очі стають дуже чутливими до світла. На шиї набрякають лімфатичні вузли. Але найбільша небезпека кору в ускладненнях. Він може призвести до пневмонії і навіть викликати ураження головного мозку. Створити надійний імунітет проти кору можна за до помогою щеплення. В Україні застосовується комбі нована вакцина одразу від трьох хвороб: кору, епіде мічного паротиту та краснухи. Міністерство охорони здоров'я закуповує її через ЮНІСЕФ за бюджетні кошти. Та дехто з батьків відмовляється вакцинувати своїх малюків. Їхні діти усе життя залишатимуться пе ред загрозою будьякої миті захворіти на кір. Особ ливо небезпечно, коли невакцинована людина "під чепить" вірус у дорослому віці. Не випадково дорос лих із кором обов'язково госпіталізують. Лікування кору зводиться до нейтралізації симпто мів. З інфекцією організм має впоратися сам, виро бивши проти вірусів імунітет. Висипи не лікують. Поки почервоніння не зійде, хворий має лишатись у ліжку. Його слід ізолювати, а приміщення дезінфіку вати.

ДО РЕЧІ! z У 19992000 роках стався спалах кору в Ні дерландах: там зареєстрували 2961 випадок захворювання. Постраждали адепти одного з релігійних напрямків, який традиційно не прий має вакцинацію. Троє хворих загинуло. z У той же час кір розповсюдився у Північ ному Дубліні (Ірландія). Рівень імунізації в регіоні тоді становив лише 60 відсотків. У ре зультаті троє дітей померло, а деяким хворим знадобилася штучна вентиляція легень. z Восени 2016 року і взимку 2017го в Румунії захворіли на кір тисячі людей. Сімнадцять дітей загинули. Вірус "рознесло" кочове населення країни.


30

спорт ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z БАСКЕТБОЛ

"БК "ЗАПОРІЖЖЯZOG" ПОРАДУЄ СВОЇХ ШАНУВАЛЬНИКІВ У НОВОМУ СЕЗОНІ"

ВІКТОР СТЕЛЬМАКОВ:

Цього літа у прихильників українського баскетболу майже не було часу нудьгувати за улюбленим видом спорту вони мали змогу вболівати за українські юнацькі та мо лодіжні збірні на європейсь кій першості, студентську збірну на Універсіаді, збірні України в різних змаганнях з баскетболу 3х3. Наразі як тільки завершилася головна подія міжсезоння чемпіонат Європи, де чоловіча збірна України гідно протистояла збірним Старого світу, в Ук раїні вже наближається старт найцікавішого баскет больного змагання нового сезону чоловічої Суперліги ПаріМатч, де візьме участь і головна команда нашого ре гіону БК "ЗапоріжжяZOG". Як пройшла селекційна ро бота в міжсезоння та як іде підготовка до нового сезону, розповість президент БК "За поріжжяZOG" Віктор Пана сович Стельмаков. Наприкінці минулого сезону нашу команду очолив один з най кращих вітчизняних баскетболь них фахівців Валерій Микола йович Плеханов. Тому комплекта цією складу до наступного сезону ми займалися вже разом. Було вирішено продовжити співпрацю зі Станіславом Овдєєнком, Анто ном Буцом, Максимом Лук'яно вим, Юрієм Кондраковим та Мак симом Теряником. Ще в червні тренерський штаб провів перег ляд гравців, за підсумками якого наш клуб поповнили декілька ви

конавців досвідчений захисник Олексій Щепкін, відомий за вис тупами у багатьох клубах українсь кої Суперліги, центровий Вале рій Анісімов, важкий форвард Максим Нікітін та форвард Євген Ворнік, які в минулому сезоні гра ли за БК "Кривбас", форвард Богдан Ясиненко та захисник Ан дрій Кожемякін гравці сту дентської збірної України. Остан нім приєднався до тренувань ко манди розігруючий Павло Бурен ко, майстерність та бійцівські якості якого запорізькі вболіваль ники встигли оцінити належним чином у минулому сезоні. На жаль, вирішив припинити висту пи у професійному баскетболі багаторічний лідер запорізького баскетболу Олександр Рибалко. У міжсезоння майже всі клуби Суперліги ПаріМатч зуміли сут тєво підсилити свої команди, у багатьох з'явилися якісні легіоне ри та відразу три українських клуби візьмуть участь у Єврокубках. Це свідчить про те, що у цих команд з'явилися додаткові кошти. А як справи у БК "Запоріжжя" з напов ненням бюджету на цей сезон?

 Раніше у такому потужному промисловому місті як Запоріжжя кожне крупне підприємство мало за честь підтримувати професій ну команду, яка захищала честь міста на українському та євро пейському рівнях. Потім прийшли нові власники з інших регіонів чи зза кордону і позбавилися від непрофільних активів. Їм немає діла до проблем Запоріжжя, його історії, традицій їх цікавить тіль ки бізнес. Тому, намагаючись врятувати професійний баскет бол нашого міста від загибелі, ми вирішили йти іншим шляхом та створили громадську організацію БК "Запоріжжя", яка належить місту і області. Обласна влада на дала в цьому році клубу кошти, які йдуть на участь у змаганнях, оренду залу, навчальнотрену вальні збори. Ні зарплат, ні пре мій у цій цифрі немає. Ми споді ваємося, що і міська влада на наступний рік виділить нам певну суму. Це європейська практика: разом з громадою частково в житті клубу бере участь влада, тому що такі команди це прес тиж міста. Величезне спасибі Олегу Се ровському, власнику компанії "Запоріжоїлгруп" він, як і в ми нулому сезоні, відгукнувся на на ше прохання і допомагатиме на шому клубу. Але у нього немає можливості тягнути одному весь бюджет команди Суперліги. Ми провели в міжсезоння де сятки зустрічей з бізнесменами міста, відіслали безліч листів ве ликим підприємствам і фірмам міста, але позитивних відповідей

поки немає. Клуб дуже важливо зберегти, адже у нас в місті є баскетбольна дитяча спортивна школа, вихованці якої беруть участь у всеукраїнських змаган нях. Вони майбутнє БК "Запо ріжжя". Я впевнений, що, незва жаючи на всі проблеми, ми здо лаємо всі ці труднощі і ще не раз порадуємо запорізьких уболі вальників у новому сезоні. Як проходить підготовчий про цес до нового сезону? Нашому тренерському штабу, у складі Валерія Плеханова та Дмитра Болдаєва, у це міжсезон ня була довірена честь керувати студентською збірною України, яка брала участь у Всесвітній Уні версіаді. Ці змагання проходили на Тайбеї і завершилися лише наприкінці серпня. Та вже з сере дини серпня гравці розпочали тренування за програмою, роз робленою Валерієм Плехановим. А після повернення тренерського штабу та гравців клубу, які входи ли до складу студентської збір ної, тренування стали більш щіль нішими. Вони проходять два рази на день. Закладається фізична витривалість та тактична взаємо дія колективу. В рамках підготовки до нового сезону команда візьме участь у Кубку Ректора, який відбудеться у Харкові 1517 вересня. А запо різькі вболівальники матимуть змогу побачити у справі оновле ний БК "ЗапоріжжяZOG" на тра диційному Меморіалі В'ячеслава Гаврилова, який відбудеться 22 24 вересня у Палаці спорту "ЗАБ".

z ГАНДБОЛ. КУБОК ЄГФ ВІТАЛІЙ НАТ:

"НЕ ВИСТАЧАЄ НАМ МАЙСТЕРНОСТІ В АТАЦІ" ZTR (Запоріжжя, Україна) КріенсЛюцерн (Люцерна, Швейцарія) 23:21 (13:10) Віцечемпіон України "ZTR" на своєму майданчику переміг швейцарський "КріенсЛюцерн" 23:21 у повторному матчі 1го раунду кваліфікації Кубка ЄГФ. Однак для загального успіху цього результату виявилося не достатньо. "ZTR" не вдалося ві діграти різницю в чотири м'ячі, з якою вони програли на виїзді в першому матчі (20:24). За сумою двох ігор запоріжці поступилися 43:45 і вибули з турніру. У домашньому матчі запоріжці

постійно вели в рахунку. Най результативнішим у нас знову став Олексій Ганчев 6 голів. Не було в складі господарів одного з лідерів Олександра Тільте. У нап руженому завершенні ZTR не вдалося домогтися необхідної переваги. А починалося все досить добре. Швидко "ZTR" добився переваги в три м'ячі. У ці хвилини відмінно проявив себе розігруючий Денис Ісанчук, якому через хворобу Олек сандра Тільте практично увесь матч довелося грати без замін. На 19ій хвилині, після реалізованого Акименком семиметрового, раху

нок став 10:6, а через три хвилини жадані "плюс п'ять" 12:7. До пе рерви перевагу трохи розгубили. В середині другого тайму знову "плюс п'ять" 18:13. І знову дозво лили швейцарцям забити два м'ячі. А потім була невдала кінцівка. Віталій Нат, головний тренер "ZTR": На жаль, ряд об'єктивних при чин не дозволив нам зіграти так, як уміємо. Виною тому незрозу мілий вірус, який переслідуює ко манду. Сьогодні не зміг вийти на майданчик Олександр Тільте, який, попри те, що грав з темпе ратурою в Люцерні, зміг прояви

ти себе з самого кращого боку. Треба було бездоганно грати в захисті в ті моменти, коли вели "плюс п'ять" і збільшувати відрив в рахунку. Не вийшло. Не виста чає нам майстерності в атаці. До захисту претензій немає. Ми пропускаємо мало. Але і мало за биваємо. У трьох офіційних мат чах цього сезону забили всього 64 голи. Це дуже мало. Проте, я вдячний команді, що вона била ся, билася за результат. Думаю, що гра сподобалася глядачам. Розбиратимемо цю гру і робити мемо висновки. Підготував Віктор СИВИЙ


31

душі криниця ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

z ПРАЗНИКИ

ЗЕМЛЕРОБСТВО

"СЕМЕНА" Чотирнадцятого вересня є свято Преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи, а в на роді кажуть "Семена". Етнолог Олекса Воропай у книзі "Звичаї нашого народу" зазначає, що ко лись, ще в козацькій Україні, на Семена справ ляли пострижини молодих хлопців і вперше са довили їх на коней. Цей добрий звичай походив від княжих часів. Молодих княжичів теж у цей день садовили на коней та з великими церемо ніями везли до церкви, а там, після служби Бо жої, пострижини виконував сам єпископ.

Василь ГОРЛЕНКО, етнограф

Це головний вид тра диційної господарської діяльності українців нації зі стародавньою високорозвиненою землеробською культу рою. Наші предки мали значні досягнення у на родній агротехніці, ко ристувалися широким колом землеробських знарядь. На Україні бу ли розвинуті всі галузі землеробства хлібо робство, городництво, садівництво, а приса дибне садівництво яв ляло собою най характернішу рису кож ного господарства. Українські селяни здавна вміли прищеплювати дерева й вивели цим способом бага то місцевих сортів яблук, що характеризувалися ніжним смаком, високою врожай ністю, холодостійкістю тощо. Деякі сорти вражали своєю вагою до 600 грамів. Вража ла й велика кількість сортів яблук, що вирощувалися в минулому, тільки на Поділлі їх налічувалося до тисячі. Ук раїна славилася багатьма сортами чудових груш. По ділля та Полтавщина здавна відомі своїми сливовими са

дами. Не випадково низка порід садових дерев була ви везена на початку XX століття з України до Америки. Догляд за садом за тради цією був у компетенції чоло віків. Городництвом же зай малися жінки. Вони готували посівний матеріал та розса ду, засівали та висаджували городні культури, доглядали за ними. Крім традиційно східнослов'янських культур, приблизно з XVI столітті в Україні почали вирощувати кавуни (звичайно, у степу на баштанах). Особливо слави лися херсонські кавуни, які продавали не тільки в Україні та в Росії, а й вивозили за кордон. У першій половині XIX століття у південних ра йонах з'явилися помідори, що згодом поширилися по

всій території. Тоді ж поча лося культивування бакла жанів та перцю. Город укра їнської господині не можна було уявити без соняшників та кукурудзи, завезених до Європи з Америки. Та все ж провідною галуз зю землеробства в Україні було хліборобство, яке ще за часів Київської Русі набу ло високорозвиненого ха рактеру. Українці знали кілька його систем. Най більш стародавньою була вирубновогнева система, пов'язана з вирубкою та спаленням ділянок у лісі. Ін шою системою, що в XIX столітті також існувала як пережиток, була перелого ва. Найбільш поширеною на XIX початок XX століття системою було трипілля.

z ЗАСПІВАЙМО! ОЙ ЧИЙ ТО КІНЬ СТОЇТЬ Українська народна пісня Ой чий то кінь стоїть, Що сива гривонька? Сподобалась мені, Сподобалась мені Тая дівчинонька. Не так та дівчина, Як біле личенько. Подай же дівчино, Подай же гарная На коня рученьку. Дівчина підійшла, Рученьку подала. Ой, краще б я була, Ой, краще б я була

Кохання не знала.

Як сонечко зійде,

Коханнякохання З вечора до рання.

Як сонечко зійде Кохання відійде.

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

У ніч проти "Семена" було колись ще й базарне київське свято "Весілля свічки", або "Свято свіч ки" з лялькою на людську подобу. Це був своєрід ний карнавал вогнів на київських базарах. У цей день в Україні починалися вечорниці. Колись у старій Україні від цього дня ткачі вста новлювали свої верстати й починали ткати кили ми, тканини. Бралися за роботу й усі інші сільські майстри: столярі, стельмахи, ковалі. Увечері цьо го дня майстри збиралися в шинок і "засиджували вечір" із горілкою. Такі "засиджени" відбувалися цілий тиждень: від Семена до Другої Пречистої.

"ДРУГА ПРЕЧИСТА" Двадцять першого вересня за новим стилем є свято Різдва Пресвятої Богородиці, або, як кажуть у народі, "Друга Пречиста". Із цим свя том в'яжеться язичницький день Рожениць, коли жінки, в яких немає дітей, справляють обід і запрошують бідних, "щоби молилися Богородиці за її дітей". Такі жінки наймають службу Божу в церкві, а після богослужіння запрошують людей до себе на обід. У ці дні настає осіннє рівнодення (ніч і день за ча сом майже однакові). Євреї святкують Новий рік. Постає питання: чому предки українців у давнину святкували Новий рік на весняне рівнодення (в березні), а євреї восени? Справа в тому, що УкраїнаРусь розташована зовсім в іншому кліма ті. І в березні люди тут раділи приходу весни, яс кравості сонця, яке вже минуло зиму й дає життя рослинному світу. Для ізраїльтян сонце в цей час уже палюче, від нього там усі намагаються захо ватися. А у вересні євреї святкують зменшення дня та сонячних потоків, які не будуть випалювати все навколо, дадуть змогу краще розвиватися сільськогосподарським культурам.

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року. Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702037


32

на дозвіллі

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

z КОЛИСЬ БУЛО... 14

вересня

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

Вдумайтеся: цій світлині майже 75 років! У редакцію "За порізької правди" її приніс наш вірний автор, краєзна вець Віталій Іванович Шевченко. На фотографії на трико лісному велосипеді якраз і сидить маленький Віталик. Серйозне обличчя, не подитячому сумовитий, тривож ний погляд… Таке враження, що акуратно вдягнений хлопчик із бантом на грудях чогось напружено очікує. У той час йому було лише три з половиною. Ішов 1943 рік… Наша родина мешкала в місті Крижополі Вінницької області. Будинок був великий, просторий. Але в 1937 році його в нашої сім'ї відібрали. Відтоді мої батьки поневірялися по чужих осе лях, винаймаючи то тут, то там квартири. А от під час окупації, коли в 1941 році Крижопіль зайняли німці, дідівський будинок повернули. Щоправда, всетаки довелося потіснитися: взяти на постій німецьких військовослужбовців. У 1944 році в Крижопіль прийшли наші. Не забарилися: тут же знову вигнали всю мою родину на вулицю. Пізніше в нашому бу динку розмістили райвідділ міліції. Тато недовго витримав: вирішив виїхати з міста. І справа не лише в тому, що нам ніде було жити. Батько опинився нібито в опалі. Знайомі, побачивши його на вулиці, переходили на інший бік… У тричотири або п'ять років Віталик Шевченко навряд чи усві домлював, що відбувається навколо нього. Він був усього лише дитиною і жив своїм дитячим життям. Можливо, навіть щасли вим. Жодних ознак воєнного часу не помітно на цій старій світ лині. То звідки ж той сум в очах Віталика? Дійсно, він не розумів достеменно, що таке війна і смерть. Не знав, від яких проблем так сильно потерпають його тато й ма ма. Але все ж ловив уривки дорослих розмов. Але все ж сер цем відчував батьківську тривогу та відчай. Маленька дитина на триколісному велосипедику в жорнах великої історії…

Редакція "Запорізької правди" чекає на нові світлини дітлахів. Пригадайте власне дитинство зі старим знім ком… Або надішліть нинішні фото ваших дітей чи онуків щоб закарбувати скороминучі дні їхнього дитинства. Під літки, які захоплюються фотографією, теж можуть пропо нувати до нашого альбому "селфі" або знімки ровесників. До світлин додайте короткий коментар. Найкращим юним авторам і маленьким героям найоригінальніших знімків ми подаруємо квитки до цирку. Дарунок! Читачі "Запорізької правди" можуть отримати електронний варіант опублікованої в газеті світлини, яку вони уподобали. Робіть заявки і ми надішлемо фото вам на еmail. Знімки й листи направляйте до редакції "Запорізької правди" на адресу: 69600, м.Запоріжжя, МСП, пр.Собор ний, 152 або на електронну пошту: ira_zp@ua.fm

суванням справжньої атомної зброї відпрацьовували можливості прориву оборони супротивника. За деякими да ними, це мало трагічні наслідки для де сяти тисяч мирних жителів навколишніх сіл і 43 тисяч військових, котрі брали участь у навчаннях. 1957 року ООН прийняла резолюцію, в якій засудила введення радянських військ в Угорщину. 1984 року відставний американський військовий льотчик Джо Кіттинджер пер шим у світі перелетів Атлантичний океан на повітряній кулі. 1995 року в Брюсселі відбулась офі ційна церемонія прийняття Індивідуаль ної програми співробітництва між Укра їною й НАТО. 2003 року Естонія приєдналася до Єв ропейського союзу. 2010 року сенат Франції схвалив зако нопроект, що заборонив жінкам носити паранджу, чадру й нікаб у публічних міс цях. Запорізькі ювілеї тижня 17 вересня 60 років (17.09.1957) виповнюється Віктору Кошелю, уродженцю села Робо тине Токмацького району, заслуженому артисту України (1987), члену Наці ональної спілки кінематографістів Укра їни (2004). У 1992 році він працював ре жисером у Запорізькому театрі молоді.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ХЛОПЧИК ІЗ ТРИВОЖНИМИ ОЧИМА

1812 року через тиждень після крива вої перемоги над росіянами у битві біля Бородіно армія Наполеона увійшла в за лишену військами Москву опівночі роз почалася велика пожежа, що знищила три чверті міста й позбавила французів шансів пережити в Москві прийдешню зиму. 1867 року в Німеччині тиражем тисяча примірників вийшов із друку перший том "Капіталу" Карла Маркса. 1929 року на стадіоні "Червоний" у Ки єві футбольна команда "Динамо" прове ла свій перший міжнародний матч із ро бітничою командою Нижньої Австрії "Дойч Ваграм", поступившись з рахун ком 3:4. 1939 року в США український конс труктор Ігор Сікорський особисто на кілька метрів підняв у повітря свій пер ший вертоліт "ВоутСікорський" VS300 (S46) номер 300 відбивав не лише прийняту на фірмі "Чанc Воут" тризначну нумерацію проектів, а й зафіксував тре тій побудований Сікорським вертоліт (із урахуванням двох українських, побудо ваних у 19091910 роках, коли він жив у Києві, але жоден із них не був дієздат ним). Вертоліт піднявся у повітря, але перекинувся і зазнав аварії. 1954 року на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) під керів ництвом маршала Жукова провели війсь кові навчання Радянської армії із засто

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 7 ВЕРЕСНЯ По горизонталі: Том. Ша. Арабеска. Отаман. Гонолулу. Верні саж. Корато. Ковно. Арк. Були. Рівно. Яша. Тип. Панда. Адам. Но ватор. "Свати". Фа. Патока. Огірок. Ураза. Ева. Ратуша. Ерот. Віз. Евора. Увага. Тореро. Ожиш. Нон.

По вертикалі: Мадагаскар. Пурпур. Еталон. Квевен. Статор. Лоб. Тойон. Диво. Метал. Робота. Акушер. Муха. Тараво. Шквал. Таляпати. Каа. Нувориш. Озеро. Адан. Гараж. Мощі. Ретуш. Азов. Каван. Коф. Іго. Рамазан.

14 09 17  
Advertisement