Page 1

Український паспорт – уже пропуск у 40 країн світу

Стор. 24 25

КУДИ

чоловіки йдуть щоранку?

Стор. 31

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" Стор. 13

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Четвер, 13 квітня 2017 року № 15 (23750)

Ціна договірна

Рік виходу 100 й

Змінено ціни на передплату індекс 21707 30,34 грн (на місяць) індекс 21708 26,01 грн (на місяць пільговий)

ТАЇНСТВО НА ОСТРОВІ ХОРТИЦЯ

z ГОТУЄМОСЬ ДО СВЯТА Олександр МАКСИМОВ (текст і фото)

В історико культурному комплексі "Запорозь

ка Січ" Національного заповідника "Хортиця" відбувся майстер клас із розписування пасхаль

них яєць за старовинною українською техноло

гією з використанням природних фарб і воску. Його провела член Національної спілки майс

трів народного мистецтва України Ганна Селя

віна. Майстер класи на Хортиці проходять що

року і вже стали традиційними. Та нинішній був особливим. Бо цього разу уважними учнями майстрині стали хлопці з печальними очима, котрі недавно були бійцями АТО.

Правильна писанка має бути білого, жовтого, червоного і чорного кольорів, наставляла їх Ганна Селявіна у секретах таїнства. І розпису

вати її слід обов'язково у Великий піст. Та, що не в піст розписана то не писанка, а сувенір.


2

зі святом! ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

Дорогі запоріжці!

Шановні земляки!

Вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням! З великим святом свободи, звільнення духу, віри, онов лення. Українці сильний, волелюбний народ. Ми мужньо подолаємо труднощі, що випали на долю країни, з ві рою в торжество правди і справедливості. У нас дос татньо сил і бажання зробити Україну міцною, процві таючою державою. У день Світлого Вели кодня об'єднаємо наші добрі думки про мир і спокій на рідній землі, помолимося за захисників української землі, за здоров'я і щастя наших рідних і близьких, наших спів вітчизників. Бажаю всім творити добро і, я впевнений, воно воздасться українцям сторицею. Кожному з вас, дорогі земляки, благопо луччя, гармонії, миру та взаєморозуміння! Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак

Від усієї душі вітаю всіх вірян зі світлим святом Ве ликодня! У цей день чистими серцями ми зустрічаємо ра дісну звістку: Христос воскрес! До Великодня ми готувалися впродовж семи тижнів Великого посту. Тож цей день є символом очищення та оновлення наших душ. Сьогодні наші серця сповнені світлом, духовною силою та благословенням. Нехай Божа ласка наповнить усіх нас прагненням єднання та порозу міння, а сам Великдень стане початком відліку миру та злагоди на на шій українській землі. Здоров'я, щастя та доброї долі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль

Шановні земляки!

Дорогі запоріжці!

Із наближенням Великодня ми віримо, що все неможливе може стати можливим. Тому спо діваємось, що здійсняться всі наші мрії, що зці ляться всі наші близькі, що на рідній землі за панує мир. Нехай чудодійна сила і наші щирі молитви наблизять ту мить, коли наша кра їна стане посправжньому заможною і само достатньою. Але для цього, крім душевної ві ри, необхідна і фізична праця. Тому запорізькі вогнетривники, металурги, енергетики наро щуватимуть об'єми виробництва, здійснюватимуть прогресивний поступ вперед і наближатимуть соціальне і економічне благополуччя Запоріжжя і України! Ясних, добрих сподівань! Усмішок, радості, любові і віри у краще! Щасливої Пасхи!

Від усього серця вітаю вас зі світлим святом Вос кресіння Христового! Вже понад два тисячоліття людство зустрічає це свято з вірою в те, що ХристосСпаситель принесе нам мир та спокій, злагоду та добробут. Традиційно напередодні Великодня ми прибираємо свої домівки та подвір'я, готуємо святкові страви для родини та гостей. Великдень приходить до нас, аби поєднати близьких людей, дати їм нагоду пробачити образи і сказані зопалу слова. Цей день гуртує всіх нас навколо вічних християн ських цінностей: доброти, терпимості, милосердя, любові до ближнього. У цей святковий радісний день бажаю вам чудового весняного нас трою, душевного спокою та родинного затишку. Нехай Великдень стане святом духовного очищення і добра! Не хай воскресне у ваших душах усе най краще на землі непохитна віра, щира відданість і вічна любов. Миру вашим оселям, здоров'я вашим рідним, а дітям великої світлої долі. Христос Воскрес! З повагою, Володимир Сосуновський, голова Балабинської селищної ради

Генеральний директор ПрАТ "Запоріжвогнетрив" Віктор Бусько

z ДІЛОВІ НОВИНИ

ЗАПОРІЗЬКА ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ВІДКРИВАЄ НОВІ Під таким гаслом відбулося засідан ня Ради Запорізької торговопромис лової палати, в ході якого керівники промислових компаній регіону, мало го та середнього підприємництва, представники влади, громадськості обговорили актуальні інструменти розвитку бізнесу і, зокрема, нещодав но презентований проект Експортної стратегії України, у розробці якого брала участь і ТПП України. До обго ворення долучився експерт з екс портних питань, віцепрезидент торговопромислової палати України Сергій Свистіль.

Враховуючи регіональні особливості тор говоекономічної активності, Запорізька

ТПП традиційно бере активну участь у стра тегічному плануванні та реалізації ключових обласних програм. За словами президента Запорізької тор говопромислової палати Володимира Шамілова, реалізується цілий ряд заходів, спрямованих на підвищення економічної ефективності регіону, організація працює над питаннями виходу запорізьких компа ній на світові ринки, підвищенням конку рентоспроможності, розвитку кооперації, обізнаності в питаннях законодавства та технічних вимог до продукції. Серед наймасштабніших проектів мину лого року перший міжнародний форум


зі святом! ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ інтеграції та кооперації "InCo Forum2016", що став логіч ним продовженням серії наці ональних форумів з підтрим ки експорту в регіонах Укра їни. А вже сьогодні триває ак тивна підготовка до Міжна родного екологічного форуму "ЕкоФорум2017". Робота з супроводження зовнішньоекономічної діяль ності заснована на співпраці з провідними світовими бізнес асоціаціями. Партнери ЗТПП є в Європі та в країнах Близь

кого Сходу, в Азії та в Латин ській Америці діє більше 60 двосторонніх угод про спів працю. До Запорізької торговопро мислової палати входить близько п'ятиста компаній ре гіону, що представляють прак тично всі галузі економіки. Традиційно під час засідання Ради відбудалася церемонія урочистого прийому до лав Запорізької ТПП та ТППУ но вих членів співдружності. Вл. інф.

z УВАГА!

3

«ПРЯМА ЛІНІЯ»

У вівторок, 18 квітня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме депутат Запорізької обласної ради, член постійної комісії з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної полі тики та підприємництва Вадим Миколайович СУХІНА. Звертатися з 11.00 до 12.00 за телефоном: 0#800#503#508. Всі дзвінки безкоштовні. * * * У четвер, 20 квітня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме керуючий справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимир Володимирович ПОДОРОЖКО. Звертатися з 11.00 до 12.00 за телефоном: 0#800#503#508. Всі дзвінки безкоштовні.


*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *Церозпорядженнят ак ожоприлюднено10. 04. 2017рок увелек т ронні йверсі їг азет и" Запорі зьк аправда"


інвестиції ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

"НІБУЛОН": КОРОТКІ ТЕРМІНИ, ВИСОКА ЯКІСТЬ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Віктор КОНОНЕНКО

Очисні споруди в селі Білень кому намагалися збудувати довгих 25 років, а "НІБУЛОН" збудував за 25 днів. 7 квітня відбулася урочиста передача об'єкта місцевій громаді для його постійної експлуатації. Як уже писала "Запорізька правда", один із найбільших вітчизняних сіль госпвиробників компанія "НІБУЛОН" веде в селі Біленьке будівниц тво річкового перевантажувального терміналу на річці Дніпро. Терміни дуже стислі, сучасне потужне під приємство планується здати в екс плуатацію 1 червня поточного року. Це заради того, щоб місцеві фер мери вже в цьому році могли виван тажувати та експортувати зерно на більш вигідних для себе умовах, щоб з доріг зняти десятки тисяч вантажівок та зберегти місцеві ав тошляхи, адже зерно транспортува тимуть водою. "Це буде для людей і для громади позитивний стрес. Ми дамо роботу всім, у кого буде бажання. Крім то го, завдання нашого об'єкта зняти з автомобільних шляхів до 300 000 тонн зерна. Адже тільки з околиць цього району, за 450 км (!) аж у Ми колаїв щороку привозять понад 40 тисяч тонн зерна. Один мільйон тонн зерна, перевезений по воді, дає змогу заощадити майже вісім сот мільйонів державних коштів на ремонт доріг! А "НІБУЛОН" уже найближчим часом має наміри збільшити об`єми річкових переве зень до 4 млн тонн у рік", відзначив Олексій Вадатурський. "Темпи будівництва в нашій ком панії дійсно дуже високі, продов жує очільник "НІБУЛОНу" Олексій Вадатурський. Такі об'єкти, як цей річковий термінал, ми зводимо за сто днів. При тому, що це сучасний, якісний об'єкт з високотехнологіч ним обладнанням від провідних сві тових виробників. Двадцять п'ять подібних об'єктів ми вже побудува ли, це двадцять шостий. На будів ництві терміналу вже задіяні 14 бу дівельних організацій із Запорізької області. Маючи під боком такий термінал, кожен місцевий сільгосп виробник може стати експорте ром своєї продукції, ми йому в цьо му допоможемо... І якщо вже гово рити про допомогу, то я, в свою чергу, хочу подякувати голові Запо різької обласної державної адмініс трації Костянтину Брилю за сприян ня в реалізації нашого проекту. Як би не він, ми б іще років п'ять шука ли, де і як будувати термінал. Бю рократична машина дозвільна, по годжувальна в країні ще дуже важ ка, потрібно було пряме втручання голови ОДА, щоб швидко і без втрат обійти бюрократичні перепони". "Ми раді такому справедливому і чесному інвестору, заявив на спільній виробничій нараді в штабі будівництва Костянтин Бриль. Кредит Євросоюзу, який отримав "НІБУЛОН" на реалізацію даного проекту, показник високої довіри до приватної компанії західних парт нерів. І я бачу тільки позитивні ас пекти в нашій співпраці. За най скромнішими підрахунками новий об'єкт дасть додатково чотири п`ять мільйонів гривень податкових

Огляд будівельного майданчика

Новий комплекс очисних споруд

Будівельний майданчик

відрахувань на рік до місцевого та обласного бюджетів. Наші сільгосп виробники отримають в особі "НІБУЛОНу" надійного партнера, який робить привабливим саме чесний бізнес. Не є таємницею, що третина зернового ринку в області перебу ває зараз у тіні. І я впевнений, що присутність на нашій території такої великої компанії зі світовим ім'ям покаже перевагу "білого" бізнесу, і змусить вийти з тіні дрібних вироб ників. Зі свого боку, з боку виконав чої влади я гарантую повне сприян ня такому чесному бізнесу. Що сто сується бюрократичних чи інших перепон, то вони будуть припиняти ся. З приводу оздоровлення тери торії, а саме введення в експлу атацію комплексу очисних споруд,

то в цьому питанні ми з Олексієм Опанасовичем швидко порозуміли ся. Ні у кого не виникло і тіні сумніву в тому, що треба було терміново виправляти огріхи минулого нед байливого господарювання. Зали шається додати, що наша співпраця виявляється плідною. Такі компанії як "НІБУЛОН" це і є Україна". Епопея будівництва очисних спо руд у селі Біленьке тривала з 1992 року, коли був розроблений проект "Станція біологічного очищення стічних вод продуктивністю 1000 ку бометрів на добу". Гроші на проект витратили, і розроблений проект на 10 років ліг у стіл. У 2002 році на замовлення Управ ління капітального будівництва За порізької ОДА проект був відкори

5 гований, і почалося будівництво споруд. Будівництво тривало 12 років. У ході нього проект коригувався ще три рази в 2005, в 2011 та в 2014 роках. Зрештою, очисні побудува ли, але в експлуатацію так і не вве ли. Практично готова станція біоло гічного очищення чомусь виявилася нікому не потрібною. Безгосподар ність призвела до того, що матері али та обладнання зі станції були розкрадені, про що свідчить відкри та в 2014 році кримінальна справа. Безгосподарність ще призвела до того, що щорічно близько 67000 ку бометрів нечистот безпосередньо скидалися в річку Дніпро (2040 ку бометрів дитсадок, 2054 школа, 6740 лікарня, 56000 виправний заклад). По суті в цьому місці була закладена екологічна бомба упо вільненої дії в будьякий момент могла спалахнути інфекція. Тому важко переоцінити соціальну значу щість введених в експлуатацію очисних споруд як для громади, так і для річки Дніпро. Отже, 7 квітня Станція біологічної очистки потужністю 1000 кубомет рів на добу була урочисто передана місцевій громаді. Компанія "НІБУЛОН" також взяла на себе забезпе чення санітарнопобутових умов персоналу станції обладнані кабі нети, гардеробні, санітарногігі єнічні кімнати, майстерня з інстру ментами, лабораторія із сучасним лабораторним обладнанням, для благоустрою території закуплено і висаджено 100 саджанців дерев і кущів. Слід додати, що для потреб свого перевантажувального терміналу "НІБУЛОН" будує окремі очисні спо руди. "У нас була велика і багаторічна проблема з очисними спорудами, каже сільський голова Світлана За чепило. Перший крок співпраці місцевої громади з компанією "НІБУЛОН" компанія вирішила проблему громади. Не стану прихо вувати, ми дуже раді, що до нас, на територію сільради, увійшли такі ін вестори небайдужі. Вони купили обладнання для дитячого садка, обіцяють обладнати в школі комп'ютерний клас та побудувати новий шкільний стадіон. І я не сум ніваюся, що так буде, тому що це люди слова і люди діла!" За словами Костянтина Бриля, най ближчим часом компанія "НІБУЛОН" і Запорізька ОДА мають наміри ре алізувати ще один проект реаніму вати покинутий елеватор у Токмаку і перетворити його на сучасний зерновий термінал. "У комплексі три проекти "НІБУЛОНу" в Білень кому, Кам`янціДніпровській і Токмаку дадуть можливість нашим аграріям зекономити від 4 до 6 доларів на кожній тонні зерна тільки за рахунок покращення логістики. Крім розвантаження доріг, ми також будемо спільно з "НІБУЛОНом" від слідковувати порушення в переван таженні транспортних засобів", підкреслив очільник області. "Коли є будівництво, коли реалізу ються такі проекти видно, що в країні є життя. А якщо такі складні проекти реалізуються під час війни можна однозначно говорити про непереможність нашої країни. Якби у нас було більше таких компаній як "НІБУЛОН", то Україна була б попе реду всіх країн Європи", підкрес лив голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль.


6

У цей радісний день Пасхи Хрис тової знову і знову щиро бажаю всім вам, дорогі мої, всеукріплю ючої Божественної благодаті! Не хай в світлі Світлого Воскресіння на нашій українській землі зникне тьма ворожнечі і неприязні, заз дрості і злоби і запанує Божий мир і злагода, і так живе в наших душах і серцях Воскреслий Христос Гос подь! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! Божою милістю, смиренний Лука, митрополит Запорізький і Мелітопольський

духовна скарбниця ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

ХРИСТОС ВОСКРЕС Сьогодні Православна церква святкує Свято над Святами, Торжество над Торжествами Світле Христове Воскресіння. Це особливе свято кожної людини, яка сповідує Ісуса Хрис та своїм особистим Спасителем, і в Його Вос кресінні відчуває власне воскресіння для пра ведного життя. Гріх, який увійшов у світ через людину, приніс за собою смерть, але Бог зі Своєї Любові посилає людству Спасителя Свого улюбленого Єдинородного Сина, який на хресті розірвав рукописання гріхів, а своїм Воскресінням оживив усіх нас. Із цим великим святом Воскресіння Христо вого щиросердно вітаю духовенство, облас ну, міську та районну владу Запорізької об ласті, військовослужбовців, які захищають ці лісність та незалежність нашої держави, пра цівників правоохоронних органів, всі політич ні, громадські та козацькі організації, а також усіх мешканців та гостей козацького Запо різького краю. ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС! Фотій, єпископ Запорізький і Мелітопольський

Хочу від усього серця привітати всіх жителів Запоріжжя та області правос лавних, католиків, протестантів, які шу кають Бога, невіруючих з Пасхою Христовою. Всі ми діти Бога, всіх Отець Небесний хоче поблагословити. За всіх нас помер і для нас воскрес Ісус щоб ми відчува ли себе братами і сестрами у Христі. Бажаю, щоб якомога швидше ми до чекалися закінчення війни, щоб в Укра їні знову запанував мир і, щоб стало так, як було раніше, коли ми багато ро ків раділи світу. Думаю, Воскреслий Господь поверне нам той душевний стан, в якому ми колись перебували. Христос Воскрес! Ян Собіло, єпископ'помічник Харківсько' Запорізької дієцезії РКЦ

Цей провіщений і святий день, перший по суботі, царський і Господній, свято над святами і торжество всіх торжеств, в цей день прославляймо Христа навіки (Ірмос Пасхальної Утрені)

Прийміть найщиріші вітання з на годи найбільшого християнського свята Воскресіння Христового! Нехай Воскреслий Господь зішле вам пасхальну радість і любов, а нашій Україні довгоочікуваний мир та духовне відродження. Світлих великодніх свят! Єпископ Степан (Меньок), екзарх Донецький УГКЦ

z ДОПОМАГАЙ!

z СВЯТИНІ

ВЛАСНОРУЧ ВІДНОВИТИ КРАСУ

СВЯЩЕННІ ХОРУГВИ КОЗАЦЬКІЙ ЦЕРКВІ ПЕРЕДАЛИ ЗІ ЛЬВОВА

Місцеві жителі, працівники Олександрівської район ної адміністрації у місті Запоріжжі, робітники Запорізь кого вогнетривного заводу, священнослужителі та при хожани СвятоПокровського храму у сквері поблизу святині прибирали сміття, щоб запоріжці могли відпо чити тут на великодні свята в чистоті. Оскільки сквер перебуває під опікою Запорізької єпархії, в суботнику взяв участь митрополит Запорізький і Мелітополь ський Лука. Разом з усіма він власноруч висаджував верби і берізки брався за лопату і копав землю. Своїм власним прикладом ми хочемо закликати всіх: не шукайте винних, а беріть участь у вирішенні проблем, які є в нашому міс ті. А якщо ми всі ра зом будемо вирішувати їх, то наше місто буде радувати око всіх жи телів і гос тей, наго лосив мит рополит.

Релігійні прапори із зображеннями обра зів Ісуса Христа, Бого родиці, святих, над виготовленням яких працювали кращі ви шивальниці і худож ники Львова, делега ція львів'янок на чолі із головою громадсь кої організації "Союз українок" Ориславою Хомик привезла для козацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці, яка зна ходиться в комплексі "Запорозька Січ" на о.Хортиця. Крім хо ругв, жінки привезли нам ще одну святиню землю з батьківщи ни великого гетьмана Петра Сагайдачного села Кульчиці, а та

кож три дубочки і 5 кущів калини для за початкування Алеї Героїв. Після урочистої зустрічі, в якій взяли участь гене ральний директор Наці онального заповідника "Хортиця" Тетяна Лисен ко та Запорізький осере док "Союзу українок" на чолі з Оксаною Яценко і

небайдужі запоріжці, а та кож прославлений ан самбль народної пісні та побутового танцю "Окса мит" під керівництвом заслуженого діяча культу ри України Лариси Куп чинської, львів'яни та за поріжці висадили дубки і калину. Під кожне висад жене деревце і кущ Орис лава Хомик висипала купку землі з Кульчиць.

z ПРИЧЕТНИЙ ДО ВІЧНОСТІ

СТАНІСЛАВ ПАДЕВСЬКИЙ УПОКОЇВСЯ У ЗАПОРІЖЖІ У Запорізькому Санктуарії Бога Отця Милосердного у пе редостанні дні Великого посту упокоївся перший єпископ ХарківськоЗапорізької дієце зії Римокатолицької церкви 84річний Станіслав Падевсь кий. З допомогою Лицарів Колумба труну з прахом єпископа Станісла ва покладено до крипту Санкту арію. Крипт служить для поховання та виставлення для вшанування

мощей святих і мучеників. Його спеціально обладнали у нижньому храмі, розташованому під вівтар ною частиною Санктуарію. У молебні взяли участь Львівський митрополит архієпископ Мечислав Мокшицький, єпископординарій ХарківськоЗапорізької дієцезії Станіслав Широкорадюк, єпископ помічник ХарківськоЗапорізької дієцезії Ян Собіло, Генеральний консул Республіки Польща у Харко ві пан Януш Яблонський та віце консули, директор Департаменту

культури, туризму, національнос тей та релігій Запорізької облдерж адміністрації Владислав Мороко. Пам'ять єпископа Станіслава Па девського вшанували священики Української грекокатолицької цер кви, представники чернечих орде нів, запоріжці та гості міста. Станіслав Падевський керував єпархією в 20022009 роках. з 2009 року єпископсеньор перебу вав на пенсії, з 2012 року жив у Польщі, в монастирі капуцинів, де за ним доглядали брати. Він дуже

любив Запоріжжя і мріяв приїхати сюди, щоб провести літургію. На жаль, вік та хвороби не надали йому такої можливості. 29 січня цього року єпископаченця не ста ло. Враховуючи любов Станіслава Падевського до Запоріжжя і було прийняте рішення поховати його в нашому обласному центрі. На завершення святої літургії та церемонії поховання всі бажаючі могли попрощатися з єпископом, якого запорізькі католики дуже лю били і шанували. Доступ до крипту відкритий усім віруючим.


духовна скарбниця ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

Дорогі співгромадяни! Щиро вітаємо вас зі світлим Христо вим Воскресінням! Його воскресіння це доказ Божої лю бові та виявлення Його особливої ми лості до кожного з нас. "Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх". (Івана 15:13). Через Його славне Воскресіння ми ма ємо прощення гріхів, радість спасіння та вічне життя. Радості, миру та злагоди бажаємо вам, молимося за вас і благословляємо у чудове ім'я Воскреслого Царя! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! З повагою, Василь Гедаревич, єпископ, старший пресвітер Об'єд$ нання церков християн віри єван$ гельської Запорізької області

Христос Воскрес і це нове життя, що в світ не се прозріння, щастя, волю! Творець спасіння дав землі, і небеса відкрив для всіх, хто був в гріха неволі. Хрис тос Воістину Воскрес ра діймо всі! Сергій Гащенко, старший пастор, єпископ по Запорізькій області Християнської харизма$ тичної Церкви "Джерело життя"

Щиро вітаю вас зі святом Пасхи Гос подньої, Світлого Христова Воскресін ня! Бог поклав покарання за провини людей на Ісуса Христа. Він страждав за кожну людину, щоб гнів Бога оминув нас, та ми мали б мир з Богом. Великдень це день Божого милосер дя та прощення людських гріхів! Споді ваюсь та бажаю, що Пасха для вас на буде справжнього змісту, і ваше життя наповниться вірою, любов`ю, вдячністю до Христа. Христос сказав: "Я прийшов, щоб ви мали життя, і з достатком, щоб мали" (Від Івана 10:10) Зі Святом Пасхи! Христос Воскрес Воістину Воскрес! Андрій Ярмохін, пастор християнської церкви "СІОН"

Християни всіх конфесій єднаються! 16 квітня $ урочиста хода головним проспектом Запоріжжя. Збір $ о 16.30 біля ПК "Дніпроспецсталь", з 17.00 до 18.00 $ святкова хода пройде проспектом Соборним до пл. (Фестивальної) Героїв Майдану, де відбудеться спільна молитва та концерт.

z ДОБРА СПРАВА ХРИСТИЯНИ ВПОРЯДКУВАЛИ ПАРК ПУШКІНА Всеукраїнська акція "Чисте сер це чисте місто" зібрала у запо різькому парку ім. Пушкіна сотні активістів. Це один із проектів, який реалізують запорізькі християни за ініціативою пред ставників протестантських цер ков з нагоди святкування 500річ

чя Реформації в Україні. В акції взя ли участь місцеві протестантські церкви: "Відродження", "Слово Життя", "Воскресіння Христове", ад вентистів сьомого дня, євангельських християнбаптистів. А також за порізькі католики, прихожани храму Бога Отця Милосердного.

За кілька годин злагодженої роботи учасники акції зібрали десятки вели чезних мішків сміття, обрізали сухі гілки на деревах і кущах, і територія стала чистою. Навіть погода змінила ся, зза темних хмар вийшло сонце. Організатори акції підтверджують, що все хороше починається з чистоти нашого серця.

z ТУРБОТА ПРЕДСТАВНИКІВ "ЗОЛОТОГО ВІКУ" ВШАНУВАЛИ У ЦЕРКВІ "СІОН"

Третій рік поспіль прихожани церкви "СІОН" у Запоріжжі опіку ються запорізькими ветеранами людьми "золотого віку", чий життєвий шлях перевалив за від мітку 70 90 років. Ми не називаємо їх людьми похи лого віку, а "золотого" і ставимося до них з усією повагою, розповіла пас тор церкви Тетяна Ярмохіна. Органі зували для них клуб "Золотий вік" і проводимо волонтерське служіння допомагаємо у домашніх справах, розраджуємо. За порами року органі зовуємо зустрічі, запрошуємо до вис тупів творчі колективи. До нас на такі зустрічі з'їжджаються ветерани з усьо го міста. Переважна більшість з них не є прихожанами нашої церкви, та й

взагалі чимало з них не вірують. Але ми відчуваємо свою відповідальність за всіх наших стареньких, тому праг немо подарувати їм бодай хоч неве личку радість спілкування. Нині на таку зустріч під гаслом "Лю бов понад усе на землі" керівник клу бу почесний ветеран міста Запоріж жя Ніна Михайлівна Жалніна зібрала понад 70 гостей. Серед них була і по чесний ветеран України Олена Григо рівна Коцур. Олена Григорівна свого часу працювала керівником на місце вих молокозаводах. Днями вона від святкувала своє 90річчя(!). Втім, та кий поважний вік не заважає їй вес ти активне громадське життя. Сьогод ні вона є взірцем для наслідування молоді. А концертну програму відкрив само

діяльний хор "Золотий вік" із гімном клубу, який написала сама його ке рівниця та ідейний натхненник Ніна Жалніна. До речі, Ніна Михайлівна прекрасна поетеса і вже видала збір ку власних віршів. У програмі також виступили учасни ки народного вокального ансамблю "Ручей" ради ветеранів Запорізького казенного підприємства "Іскра". Та кож усіх гостей зустрічі залучили до участі у пісенній вікторині і нагороди ли солодкими призами, а також пода рунками від газети "Запорізька правда". Традиційно на завершення зустрічі виступив пастор церкви Андрій Ярмо хін. У своїй проповіді він зосередив увагу на величі вселенської любові, яку дарує всім людям Ісус.

7 Великодні заходи Української православної церкви у Запоріжжі за участі митрополита Луки 13 квітня, Чистий четвер 8.00 Божественна літургія у СвятоАн дріївському кафедральному соборі (вул. Моторобудівників, 50) 16.00 Утреня з читанням Страсних Євангелій у СвятоПокровському архі єрейському соборі (пр. Соборний, 37) 14 квітня, Страсна п'ятниця 11.00 винос Плащаниці у храмі на честь Святителя Миколая (вул. Піщана, 8) 16.00 Утреня з чином поховання Пла щаниці (загальна) у СвятоПокровсько му архієрейському соборі (пр. Собор ний, 37) 15 квітня, Велика субота 23.30 Полунощна у СвятоПокровсько му архієрейському соборі (пр.Собор ний, 37) 16 квітня, неділя Світлого Воскресіння Христового 00.00 Великоднє богослужіння у Свято Покровському архієрейському соборі (пр. Соборний, 37) 17.00 Велика вечірня (загальна) у Свя тоПокровському архієрейському собо рі (пр. Соборний, 37) Української православної церкви Київського патріархату у Запоріжжі 13 квітня, Чистий четвер 830 Вечірня з літургією святого Васи лія Великого 1700 Утреня з читанням 12 страсних Євангелій. 14 квітня, Страсна п'ятниця 900 Царські часи 1630 Вечірня з виносом плащаниці та Утрення з чином поховання плащаниці Спасителя. 15 квітня, Велика субота 800 Вечірня з читанням паремій та лі тургією святого Василія Великого 2100 Читання діянь святих апостолів 2330 Пасхальна полунощниця 0000 Хресна хода, Пасхальна утреня, Божественна літургія. Освячення пасок біля собору Святої Трійці 15 квітня, з 1600 до 2200 16 квітня, з 400 до 1600 На острові Хортиця в музейному ком плексі "Запорозька Січ" 16 квітня, з 1200 до 1300 На площі Фестивальній (біля хреста) 16 квітня з 600 до 1200 По вулиці Ладозькій, 26 (Бородінський мкрн., біля магазину АТБ) 16 квітня, з 600 до 1200 У Шевченківському рні., по вул. Бочаро ва, в парковій зоні 16 квітня, з 600 до 1200 Римо$католицької церкви 13 квітня, Чистий четвер 18.00 у Храмі Бога Отця Милосердного у Запоріжжі (вул. Заводська, 21А) Літур гія Таємної Вечері. Перед службою єпис коп проведе церемонію омивання ніг 12 священнослужителям на вшанування пам'яті про те, як Ісус Христос омив но ги своїм апостолам. Після Літургії відбу деться перенесення Пресвятих Дарів у темницю, де пройдуть нічні чування до 24.00. 14 квітня, Страсна п'ятниця 17.30 навколо Храму Бога Отця Мило сердного відбудеться Хресна хода 18.00 молебень Страстей Господніх. Після нього віруючі можуть молитися у капличці та у кам'яному гробі, який зроб лено на взірець Ієрусалимського Гробу Господнього, відбуватиметься безпе рервна молитва цілу ніч та весь суботній день. 15 квітня, Велика субота 19.30 Великодня літургія розпочнеться з освячення вогню і запалення Великод ньої свічки. Після Літургії відбудеться освячення ве ликодньої їжі. 16 квітня неділя Світлого Воскресіння Христового 7.00 православний молебень Утреня. Після молебню Хресна хода від Гробу Господнього 8.00 Літургія Східного обряду, яку очо лить екзарх ГКЦ Степан 11.00 та 18.00 Літургії римокатолиць кого обряду. Після кожної служби освячення вели кодньої їжі. Української греко$католицької церкви 13 квітня, Чистий четвер 8.00 Вечірня з Літургією св. Василія Ве ликого 18.00 Утреня Страстей Христових (Страсті) 14 квітня, Страсна п'ятниця 8.00 Великі Царські часи Вечірня з виставленням плащаниці 18.00 Єрусалимська Утреня перед пла щаницею 15 квітня, Велика субота 16.00 Вечірня з літургією св. Василія Великого 16 квітня, неділя Світле Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа (СЛУЖБИ В РИМОКАТОЛИЦЬКОМУ ХРАМІ БОГАОТЦЯ МИЛОСЕРДНОГО)


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ 27 річний мешканець Запоріж

жя Володимир Філатов підко

рив слухачів передачі "Караоке на Майдані" у відбірковому турі, який пройшов в Одесі. Хлопець заспівав пісню "Ніно" Олега Винника. Виконання так захопило слухачів, що його відразу ж визнали переможцем. Володимир пройшов у фінал конкурсу, який відбудеться в кінці року. Ефір шоу презентують 23 квітня о 10:00 на каналі СТБ

Директор Запорізького музею історії музичних інструментів БарабанЗа Денис Васильєв пода рував Марині Порошен ко мольфарську дрим бу. Подія відбулася на фестивалі "Арсенал ідей" у київській "Май стерні музики". Він роз повів першій леді, що вболіває за виробництво народних музичних інструментів в Україні, і просив її перейнятися цим питанням.

ЛЮДИ, ЯКІ НАС Ветеран моряк Микола Макси

мович Марочко зі Смирнового відзначив по

важний ювілей

90 річчя з дня народження. Служив він на території Прибалтики. Спочатку був червоноармійцем, потім червонофлотцем. Тільки у 1954 році повернувся у рідне Смирнове. Свого часу Микола Максимович завідував клубом, а потім багато років Олексіївською сільською бібліотекою. І на пенсії ветеран брав активну участь у громадському житті села, тривалий час був головою виборчої комісії. Та й зараз Микола Максимович такий же невтомний як у молодості, клопочеться домашніми справами, підготував (а його син Віктор видав) книгу "Моє село", де згадав, яким було його рідне Смирнове у довоєнні роки. Книга цікава, повчальна для молодого покоління.

У Запоріжжі фільм "Процес" про справу Олега Сенцова

українського режисера, якого затримали в Криму і звинуватили в плануванні теракту, презентувала його сестра Наталя Каплан. Вона повідомила, що всі суди у справі Сенцова програні. Його справу передали до Європейського суду з прав людини. З Олегом сестра останній раз спілкувалася телефоном близько місяця тому: Він зараз активно пише сценарії, вже п`ять готові. Я знаю сюжет тільки одного. Але зараз він не хоче розповідати, говорить, що вони вийдуть на свободу разом з ним. Наталя каже, що Олег не любить жалості і просить не говорити йому таких слів як "тримайся" або "ну, ти ж тільки не здавайся".

ПОДІЇ, ЩО НАС Підрозділи 9 го полку опе

ративного призначення НГУ повернулися із зони прове

дення АТО до місця своєї дислокації у Запоріжжі. Нацгвардійців урочисто зустріча ли із духовим оркестром товари ші по службі, рідні та друзі. Серед тих, хто повернувся, були і жінкивійськовослужбовці. Для них товариші по службі приготували букети троянд.

На Вербну неділю знову зібрались на проспекті Маяковського волонтери 55 ої артбригади, щоб пригостити запоріжців смачними варениками та продовжити збір коштів на потреби наших славних захисників Батьківщини. Ну, а оскільки неділя Вербна, то без вербових гілочок неможливо було обійтись. Після виступу духового оркестру і пастирського слова гілочки освятив священик отець Петро. Ну, а потім були танці, під чудову українську пісню. У Мелітополі пройшли дві масштабні акції: в міському парку "Том Сойєр Fest" і в півден

ній частині міста "Пі

щанський струмок в гостях у Тома Сойєра". Фестиваль соціального мистецтва проходить у Мелітополі вдруге. Близь ко 1000 осіб навели поря док у парку ім. Горького. Дружною командою вони прибрали торішнє листя і пофарбували лавки та атракці они. Колективи 48 організацій, установ і підприємств вдалося підняти на добру спра ву організаторам заходу волонтерській групі "Патріот". Активісти Мелітополя, в то му числі студенти та викладачі двох факультетів МДПУ ім. Б.Хмельницького, пред ставники екологонатуралістичного центру, єврейської громади, а також місцеві жи телі привели в порядок територію на вул. Лесі Українки, неподалік від південного ви їзду з міста. Так пустир перетворився в затишне місце для відпочинку. Тут були висад жені молоді дуби, клени, вишні і каштани. Ось так спільними зусиллями медове міс то поступово стає затишним і комфортним.

У Запоріжжі сот

ні городян стали учасниками акції "ЕкоДень", орга

нізованої гро

мадською органі

зацією Helper За

поріжжя. Понад 300 людей озбро їлися рукавичками і сміттєвими пакета ми, щоб привести в порядок ділянку, розташовану в Південному мікрорайоні міста. ЕкоДень відбувся! Всім велике спасибі! Особливо діткам, які в суботній день прийшли допомагати дорослим наводити порядок! На нашому креатив ному суботнику побувало чимало дорослих і дітей, ми вивезли сім причепів сміття з плавневої зони Південного мікрорайону, найкращим трударям презентували 50 подарункових сертифікатів і подарунків від ГО "Helper Запоріжжя" і Наших друзів! Відкрили ми захід символічно запалили димові шашки в колір національного прапора України, тим самим додавши ще більше патріотизму в нашій добрій справі! В кінці заходу ми пригостили морозивом дітей. Також всі скуштували смачні пироги, піцу і здобу! Фіналом була барвиста розвага для всіх з фарбою "Холі"! Мені було приємно дивитися на чистоту і порядок , які ми всі разом навели, і на обличчя дорослих та дітей, які сяяли від задоволення! Ми робимо суботники, на яких люди хочуть працювати, коментує подію лідер хелперів Данило Щербаков. З нагоди всеукраїнської акції "День довкілля" в Запоріжжі і області розпочалася низка суботників, в яких взяли участь керівництво обласної влади, волонтери, активісти, молодь, місцеві жителі.


справи небайдужих ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

НАДИХАЮТЬ Державну премію в галузі науки і техніки, згідно з Указом Прези# дента України від 7 квітня, при# суджено колективу авторів за ро# боту "Створення та впровадження нового класу евтектичних компо# зиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машино# будування", зокрема докторові тех( нічних наук, професорові Запорізького національного технічного університету Леоніду Івщенку, кандидатові технічних наук, першому заступникові директора, головному конструкторові тематичного напрямку державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструк( торське бюро "Прогрес" імені академі( ка О.Г.Івченка" В'ячеславу Меркулову, заступникові технічного директора пуб( лічного акціонерного товариства "Мо( тор Січ" Віктору Коцюбі.

У художньому музеї імені І. Бродського у Бердянську відкрилася ювілейна вис# тавка Миколи Рубана під назвою "Палітра вражень". На ній представлено 28 картин місцевого художника. Роботи відносяться до різних років творчості автора, який нещодавно відзначив свій 75(річний ювілей. За словами Миколи Миколайовича, найбільше йому подобається писати пейзажі ( в природі він черпає своє натхнення. Тому в експозиції важливу роль займають полотна, присвячені красі Бердянського краю. Студентка магістратури факультету економіки і бізнесу ТДАТУ Євгенія Швігл успішно представила свій виш на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за нап# рямом "Економіка сільського госпо# дарства і АПК". Конкурс пройшов на базі Подільського державного аграрно(технічного університету. За під( сумками конкурсу Євгенія була відзначена дипломом ІІ ступеня.

ЗАХОПЛЮЮТЬ Військовослужбовці 9#го полку оперативного призна# чення Національної гвардії України, провівши у своїй частині благодійну акцію "День донора", зібрали 40 літрів рятівної крові для своїх побратимів у зоні АТО. Участь в акції взяли понад 250 гвардійців, у тому числі жінки(військовослужбовці. Взірцем для наслідування для підлеглих виступив командир полку ( полковник Олександр Хоменко. Олександр Васильович вперше здавав кров, втім, зазначив, що віднині за потреби готовий повторити цей досвід. Хлопці, дивлячись на командира, також трималися браво. Вони прагнуть допомогти у порятунку бійців, які сьогодні, утримуючи ворожу навалу зі Сходу, попадають під жорстокі обстріли ворога. Також гвардійці прагнуть долучитися до благодійної акції Запорізької єпархії Української православної церкви "Любов милосердствує" ( частину із зібраного цього дня банку крові передадуть для порятунку онкохворих дітей. У Запоріжжі фестиваль "Місто з яйцями" про# йшов одночасно на кількох локаціях. Так, на Алеї Слави відбувся флешмоб з парасольками, прис# вячений третій річниці розгону акції сепаратистів, яку ще називають "яєчною неділею". Нагадаємо, в 2014 році в Запоріжжі патріотично налаштовані жителі не дали прихильникам "рускага міра" захопити владу в місті. Тоді сепаратистів оточили та закидали яйцями і борошном. На жаль, через погодні умови запланований велоквест довелося перенести. Але в цей час у Запорізькому обласному центрі молоді запоріжців навчали мистецтву писанкарства. На зустріч прийшло багато маленьких запоріжців, які із задоволенням творили крашанки. А на площі Маяковського почався відкритий мікрофон "Гоголь(Моголь", втім через дощ його перенесли в Запорізьку обласну бібліотеку, де, крім цього, також пройшло нагородження переможців конкурсу "дряпанки" і показ мультфільму "Круті яйця". Днями відбулась визначна подія у житті стомАТОлогів #Тризубден# тал # триденний марафон у рамках виставки "Медвін:Стоматологія". Паралельно з профільними професійними революційними нарадами та круглими столами щодо реформування стоматологічної галузі та військової стоматслужби пройшов з'їзд майже всіх учасників волонтерських стомАТОлогічних проектів #Тризубдентал і #Тризуб2. До стомАТОлогів приєдналися друзі ( військовослужбовці, капелани та добровольці, відбулося урочисте нагородження найактивніших учасників проекту #Тризубдентал. Дуже приємно і послідовно, що нагороди були отримані з рук справжніх Народних Героїв. За два роки сформувалася дуже бойова #стомАТОлогічна сотня. Колеги відчули, що стала міцною добровольча спільнота, яка для багатьох ( наче СІМ'Я. Ми відкриті для всіх, хто має сміливість не бути рабами системи, цінує принципи та ідеали більше за гроші!

9

ІДЕЇ, ЯКІ НАС ОКРИЛЯЮТЬ

На сесії Запорізької обласної ради депутати розподілили 600 мільйонів, у тому числі виділили кошти на будівництво мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі. Цього разу сума досягла 50 мільйонів. Ще 250 мільйонів виділять з державного бюджету. Зауважимо, що проект "Запорізькі мости" починався з вихідним кошторисом в 1,9 млрд грн строком на п'ять років. Кошторис у 2015 році сягнув 6,6 млрд. Міський голова Бер# дянська Володимир Чепурний повідо# мив, що старт курор# тного сезону#2017 у місті буде дано 3 червня. Він зазначив, що нинішнього року сезон буде наповнений насиченою культурною програмою. Очікуються цікаві групи та виконав( ці, чимало творчих конкурсів та фестивалів. Зокрема, старт курортного сезону ознаменується виступом популярної української групи "Табула Раса". Концерт відбудеться на головній сцені міста просто неба.

"Алею закоханих" збираються зробити у центрі міста Пологи. Нині триває робота над проектом. Дерева тут збираються посадити восени. Розраховують на кошти з екологічного фонду. Кoмунальники штрафуватимуть за паління у гро# мадських міс# цях. Таке рішення ухвалив виконком Енергодарської міськради. Місію боротьби з курцями поклали на праців( ників КП "ПКС", надавши їм право складати адмінпрoтоколи. Також кoмунальників уповноважили карати городян і за ряд інших порушень. Адмінпрoтоколи працівники КП мають право складати за порушення правил користування житловими будинками, самоуправне зайняття житлового приміщення, поpушення пpавил благoустрою і користування електрoенергією і теплoм, пpавил утримання сoбак і кoтів, інших домашніх тварин, а також за паління у заборонених місцях.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


10

трибуна депутата ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

z РОЗПОДІЛ КОШТІВ

БЮДЖЕТНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ Ганна КИРИЛОВА

6 квітня депутати фракції Опо зиційного блоку в Запорізькій обласній раді підтримали проект бюджету розвитку області на 2017 рік. При цьому опозиціоне ри домоглися бюджетної спра ведливості розподілу коштів на важливі проекти для сільських територій. Всього ж депутати затвердили фінансування 100 програм на суму близько 600 млн грн. Ще на початку підготовки проекту бюджету розвитку області, фракція Опозиційного блоку відстоювала не обхідність профінансувати такі нап рямки, як водопостачання, водовід ведення та утилізація сміття. За сло вами голови фракції ОБ в облраді Володимира БАЙДИ, ці питання системно не вирішувалися роками, через що на деяких територіях скла лася просто катастрофічна ситуація. Питання водовідведення, реконс трукції каналізаційних споруд це стратегічно важливі для розвитку об ласті проекти. Але обласна влада з року в рік системно їх провалювала: кошти на ці проекти виділялися мі зерні, а ті, які виділялися, витрачали ся не в повному обсязі. Як результат десятки об'єктів по всій області ро ками "заморожувалися", що нега

тивно позначалося на поліпшенні якості життя в селах регіону, пере конаний Володимир Байда. Однак у цьому році крига скресла: фінансування з обласного бюджету цих напрямків у такому обсязі давно не було. Необхідні кошти передбачені на ка пітальний ремонт і реконструкцію водогонів у місті Бердянську, в Яки мівському, Василівському, Веселів ському, Вільнянському, Запорізькому, Оріхівському, Пологівському, При азовському районах області. Істотні суми в проекті бюджету пе редбачені на фінансування очисних споруд у Більмацькому, Василівсь кому, Вільнянському, Гуляй

пільському, Мелітопольському, Ми хайлівському, Оріхівському та Поло гівському районах. Заступник голови бюджетної комісії, депутат обласної ради від Опозиційного блоку Наталія МИХАЙСЬКА, коментуючи результати сесії, зазначила ще один важливий аспект затвердженого бюджету розвитку. А саме - збільшення коштів, передбачених для фінансування полігонів ТПВ. Ще минулого року депутати нашої фракції звертали увагу обласної вла ди на проблему з утилізацією сміття в регіоні, прокоментувала Наталія Михайська. Тому в цьому році ми відстояли збільшення фінансування програм з реконструкції і будівниц

тва полігонів, придбання необхідної техніки для утилізації сміття. Так, на умовах співфінансування з місцевими бюджетами на будівниц тво полігонів і завершення раніше початих проектів, кошти в обласному бюджеті передбачені для м.Запоріж жя, Гуляйпільського району, Кам'янськоДніпровського району. На придбання спеціалізованої техні ки (бульдозер, автогрейдер, екска ваторнавантажувач) спрямовано кошти для Мелітополя, Токмака, Ве ликобілозерського, Кам'янсько Дніпровського та Токмацького районів. Разом з тим, депутати Опозицій ного блоку наполягли на перерозпо ділі коштів обласного бюджету та за рахунок скорочення коштів, перед бачених на утримання апарату обл держадміністрації, збільшити фінан сування галузі охорони здоров'я в сільських районах. У результаті, до даткові кошти будуть спрямовані на ремонт операційних блоків у КЗ "Орі хівська центральна районна лікар ня", на заміну ліфта в ЦРЛ Кам'янсь коДніпровського району. Чернігівсь кий район отримає кошти, необхідні для реконструкції будівлі районної лі карні. Однак, на думку опозиціонерів, ма ло проголосувати за проект бюдже ту, наступним завданням стане по силення контролю за витрачанням бюджетних коштів.

z РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

"КРАЇНІ ПОТРІБНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ РОБОЧОЇ ЛЮДИНИ" ГРИГОРІЙ САМАРДАК:

Анна РУБЕЛЬ

Більше двохсот представників центральної, регіональної влади, системи профтехосвіти, експерти, аналітики, міжнародні партнери, керівники Представництва Європейського Союзу в Україні обговорили питання розвит ку та реформування професійнотехнічної освіти в Україні. За ініціативи Міністерства освіти і науки 4 квітня в Києві відбулася конференція "Професійна освіта і підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально економічному та регіонального розвитку України", в якій взяли участь Прем'єрміністр Володимир Гройсман, Міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Запорізьку область на конференції представляли голова Запорізької обласної ради Григорій Самар дак, заступник голови Запорізької ОДА Едуард Гугнін, директор Департаменту освіти і науки ОДА Тетяна Озерова і директор Департаменту соціаль ного захисту населення Ігор Міщан. Виступаючи перед учасниками зустрічі, Прем'єр міністр України окреслив плани із реформування системи профтехосвіти, підкресливши, що уряд підтримуватиме кращі практики на всіх рівнях і стимулюватиме розвиток вітчизняної професійно технічної освіти. Для Запорізького індустріальнопромислового регіону питання збереження сфери професійно технічної освіти принципово важливе. Незважа ючи на спад виробництва, потреба у квалі фікованих робітничих кадрах зберігається. Водночас, спостерігається відтік фахівців робочих спеціальностей у західні країни. Як знайти баланс між запитами ринку праці та потребами робочої люди ни? Чи зможе реформа професійнотехнічної осві ти змінити ситуацію і на який результат розрахо вує влада? Для трудового Запорізького регіону реформа професійнотехнічної освіти одна з базових, ка

же Григорій Самардак. Ми входимо до числа промислових регіонів, де формується валовий внутрішній продукт України. Так, зараз спостеріга ється спад економічного виробництва, але кризу подолаємо, і регіон не перестане бути менш про мисловим. Підприємства потребують кваліфікова ного кадрового потенціалу. Тут важливо створити умови, щоб люди отримували гідну професійно технічну освіту, були затребувані на ринку праці, а замовники (підприємства) забезпечені кваліфіко ваними фахівцями. Система профтехосвіти країні потрібна, але її потрібно реформувати під запити реального сектору економіки. Реформи це сис темні зміни різних сфер життя суспільства і голов на їх мета поліпшити якість надання послуг. Да вайте по порядку. Отже, всі влада, промисловці, бізнес згодні з тим, що в Україні потрібні профе сійні кваліфіковані робітничі кадри. Значить, пот рібно зміцнити взаємодію системи профтехосвіти, роботодавців і влади. Далі. Існуюча система ПТО громіздка і не відповідає сучасним вимогам секто ру економіки. Значить, всім зацікавленим сторо

нам разом треба вдосконалити матеріальнотех нічну базу ПТУ, процес освіти і методологію підго товки виробничих кадрів. І не менш важливо, має запрацювати механізм стимулювання робочої лю дини. Я маю на увазі право першого робочого міс ця або гарантованого робочого місця і матеріаль ний механізм стимулювання з боку замовника (підприємства). Що важливо для роботодавця? Щоб робоча людина, досягнувши високого професійного рівня, продовжувала працювати, а не прагнула піти. Це можна вирішити, наприклад, за рахунок будівництва та надання житла. Як це зробити? За допомоги банківських інструментів, іпотечного кредиту. Робочий буде задоволений, тому що він гарантовано, на період як мінімум 30 років, буде мати робоче місце, своє житло, ста більну зарплату, що дозволяє спокійно виплачува ти іпотеку з доступним відсотком за договором між банком і підприємством. Підприємство теж у вигідному становищі: воно забезпечене трудовим потенціалом, гроші вкладаються адресно у фахів ців, паралельно з житловим будівництвом розви вається соціальна інфраструктура. І в цій реформі є "підводні камені". Наприклад, завтра нам пере дадуть на баланс ПТУ, ми підготуємо за бюджетні гроші 25 тисяч осіб, з яких половина поїде на роботу в Польщу або Прибалтику. І вийде, що за гроші запорізької громади ми будемо готувати фахівців для західних країн. А ми всі хочемо, щоб гроші громади працювали на громаду, тобто, якщо вже вкладати кошти обласного бюджету, то в кад ровий потенціал регіону. Ми повинні проаналізу вати стан справ в економіці на даний момент, спрогнозувати ситуацію, зробити висновки і зна йти прийнятну для регіону форму. Ясно одне: пот рібно дати людям стимул жити і працювати у себе на Батьківщині.


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

телепрограма: 15 ефірних + 9 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

z ФЕСТИВАЛЬ ПИСАНОК

E

ОВЕН. Овнам рекомендується відволікти ся від особистого життя й переключитися на громадське. Великих змін у романтичних стосун ках не передбачається. Для тих, хто загартовується, не уникає фізичних навантажень, тиждень буде тер пимим, навіть позитивним. Цей час сприятливий для духовної роботи й відпочинку. Матеріальна сфе ра вимагає великих зусиль, сили волі й терпіння. ТЕЛЕЦЬ. Удача в сімейних стосунках суп роводжуватиме вас до кінця тижня. Емоцій нопсихічний стан впливатиме на стан серцевосу динної системи. Можливі перепади тиску, головні болі, проблеми з очима, травми голови та обличчя. Тож будьте обережні й дбайте про здоров'я. Поча ток тижня більш сприятливий для творчої й розумо вої праці. БЛИЗНЮКИ. Будьте обережні в бажаннях навіженість і спонтанність може зіграти злий жарт. Уразлива кровотворна й кісткова систе ма, зуби здебільшого це проблеми через нестачу в організмі солей кальцію і магнію. Зважте на це! У фі нансових питаннях можлива несподівана підтримка з боку старих друзів і знайомих, але на вашому ма теріальному становищі це навряд чи позначиться. РАК. Зірки протягом тижня сприятимуть підвищенню вашого авторитету в родинно му колі. Вас чекає визнання громадськості в колек тиві та серед друзів. Уразливою може бути печінка, остерігайтесь травм стегон і тазу. Дотримуйтеся помірності в їжі, надмірних фізичних навантаженнях, щоб уникнути цих неприємностей. Для розумової праці й поглиблення професійних знань час непога ний, але матеріальна віддача від цього буде дуже не скоро. ЛЕВ. Для зміцнення сімейних уз зірки ра дять відправитись у подорож або вийти на природу. Свіже повітря, яскраві враження позитив но позначаться на особистих стосунках. Обереж ність у стресових ситуаціях може послабитись, що може призвести до травм. Цього тижня можна з ко ристю вирішити питання, пов'язані зі спадком, бор гами, страховками. ДІВА. Ділова співпраця може принести гарні плоди. Зверніть увагу на дотримання самоконтролю проблеми можуть виникнути через некеровану емоційність, потурання своїм бажанням і пристрастям. Уразлива сечостатева система, нир ки. Із 20 по 23 квітня вирішити матеріальні проблеми самостійно, без допомоги інших людей майже не можливо. Слушною може бути юридична допомога чи порада знаючої людини. ТЕРЕЗИ. Тиждень сприятливий для зна йомств, у тому числі й романтичних. Неод

F

G

H

I

J

K

z МІСЯЧНИЙ

нозначний період для вашого здоров'я, коли підви щена працездатність і ніщо ніби не турбує, тому не втрачайте пильність та не навантажуйте себе над мірно, щоб тримати себе в гарному стані. Якщо ва ша діяльність передбачає часті контакти з людьми або тривале партнерство, будьте уважні, дійте вива жено, спілкуючись й обираючи співробітників і со юзників. СКОРПІОН. Тиждень сприятливий для нав чання, відвідування культурних і розва жальних заходів. Крім того, настає слушний час для романтичних стосунків або налагодження особис того життя. Під час конфліктів, бійок або занять єди ноборствами можливі травми. Матеріальний успіх у ці дні залежить не від працьовитості, дисципліни й професійної майстерності, а від уміння застосову вати творчі здібності. Або просто від удачі. СТРІЛЕЦЬ. Не всі з домашніх справ будуть вирішуватися легко можливі конфлікти в сі мейному колі, а також суєта й проблеми з дітьми. Уваги потребує серцевосудинна система й очі. Пе ренапруження може призвести до нещасних випад ків під час роботи. Будьте обережні з мріями спон танні та унікальні ідеї можуть погано відбитися на налагоджених справах і навіть призвести до матері ального збитку. КОЗЕРІГ. Сприятливий період для того, щоб завести романтичне знайомство. Ко зероги, що займаються розумовою діяльністю, цього тижня можуть відчути прилив інтелектуальної активності. Уразливою буде дихальна система, тому уникайте переохолодження, контактів із носіями ві русів, довгого перебування в задушливих примі щеннях. Вас більше хвилюватимуть не заробітки, а витрати. Можливі ситуації, коли доведеться витра чати гроші на незаплановані покупки, поїздки, роз ваги. ВОДОЛІЙ. Це період затишку й застою в комунікаційній та громадській сфері. Для здоров'я дуже важливо, щоб організм отримував усі необхідні вітаміни й мікроелементи, а психіка була стійкою. Недотримання цих вимог може призвести до проблем з обміном речовин. Дуже захочеться придбати щось дороге, але для серйозних покупок час невдалий і підступний. РИБИ. Головне проявляти цього тижня осо бисту ініціативу. Зі старшими за посадою або віком можливі суперечки. Можуть несподівано пройти старі хронічні хвороби. Особливо вразлива в цей час голова, очі, ноги, ендокринна система. У бізнесі можливі успіхи, якщо ви утримаєтеся від впровадження нововведень і дозволите собі озир нутися назад.

L

M

N

O

P

КАЛЕНДАР ІЗ 14 ПО 20 КВІТНЯ

14.04. 18 та (до 23.53), 19 та місячна доба. Спадаючий місяць у Скорпіоні (третя чверть). До 13.28 день листа сприятливий час для поливання рослин та підживлення органічними добривами. В укритті під плівкою посійте горох, боби, квасолю та сою. У відкритий ґрунт висадіть баштанні культури, гарбуз, баклажани, кабачки, патисони, кріп і пет рушку, солодкий і гіркий перець, часник, цибулю на перо, огірки й помідори, спаржу, розмарин, мелісу. Займіться щепленням рослин. Удобріть і полийте ґрунт, посійте цибулю (батун і ріпчасту), крессалат, сорти редису з круглим плодом, ріпу, хрін, зубки часнику. Дуже гарний час для садіння грибів та ку щів (чорної смородини, малини, аґрусу). Із 13.28 день плода у відкритий ґрунт посійте цибулю, сор ти редиски з круглим плодом, посадіть кореневища хрону, часник, цибулюріпку на зберігання, картоп лю. Сприятливий час для садіння дерев і кущів, а та кож відростків полуниці. 15.04. 19 та місячна доба. Місяць у Стрільці (третя чверть). День плода. У відкритий ґрунт посій те цибулю, сорти редиски з круглим плодом, поса діть кореневища хрону, часник, цибулюріпку на зберігання, картоплю. Сприятливий час для садіння дерев і кущів, а також відростків полуниці 16.04. 19 та (до 00.53), 20 та місячна доба.

Місяць у Стрільці (третя чверть). Продовжуйте роби ти цього дня все, чим займалися 15 квітня. 17.04. 20 та (до 01.48), 21 ша місячна доба. Місяць у Стрільці (третя чверть). День кореня. У від критий ґрунт посійте квасолю, ранні й середньо стиглі сорти капусти, горох і боби, цибулю (батун і ріпчасту), моркву, редиску, часник, висадіть розса ду перцю (6070 днів) й ранні сорти білокачанної (4045 днів) і брюссельської капусти. У парник на біопаливі посійте гарбуз, кабачки, патисони. Спри ятливий день для садіння картоплі, ріпи, брукви, буряка, призначених для зберігання. Посадіть цибу линні квіти. 18.04. 21 ша (до 02.37), 22 га місячна доба. Місяць у Козерозі (третя чверть). Продовжуйте ро бити цього дня все, чим займалися 17 квітня. 19.04. 22 га (до 03.19), 23 тя місячна доба. Місяць у Козерозі (третя чверть). До 13.53 продов жуйте робити все, чим займалися 17 квітня. Із 13.53 день квітки не варто нічого сіяти й садити! Зай міться вирізкою порослі й відростків полуниці. 20.04. 23 тя (до 03.55), 24 та місячна доба. Місяць у Водолії (остання чверть). День квітки. Без плідний день. Не варто нічого сіяти й садити! Зай міться вирізкою порослі й відростків полуниці.

У Запорізькому обласному центрі молоді пройшли дві обласні щорічні виставки: декоративно приклад ного мистецтва "Знай і люби свій край" і фестиваль писанок "Писанковий рай". Експонати, які посіли перше місце в своєму напрямку, від правляться на Всеукраїнську виставку конкурс декоративно прикладного та образотворчого мистецтва у Києві. Роботи, які отримають 23є місця, за згодою авторів, відправляться бій цям у зону проведення АТО в рамках благодійних акцій "З лю бов'ю до героя" і "Великодній кошик для Героя". Авторські ро боти представлені вихованцями позашкільних навчальних закладів та учнями загальноосвітніх навчальних закладів За поріжжя, Енергодара, Мелітополя; Вільнянського, Гуляй пільського, Веселівського, Оріхівського, Пологівського, При азовського, Чернігівського, Михайлівського, Великобілозер ського районів області, Дніпровського, Шевченківського, Хор тицького, Комунарського, Олександрівського та Вознесенів ського районів міста. В цілому у виставковому залі можна по бачити близько 5,5 тисячі експонатів, виконаних у всіх видах декоративноприкладного та образотворчого мистецтва: пле тіння, вишивка, вироби з тіста, шкіри, м'які і народні іграшки, розпис, живопис, графіка, батик, а також техніки прикраси пи санок: крапанки, дряпанки, мальованки, мотанки, квілінг, де купаж, трав`янки. Крім того, були представлені нові техніки, такі як Петриківський розпис на тканині, панно зі стрічок, прик раса писанок камінням Сваровські. Всі роботи, за словами ор ганізаторів, створені з екологічно чистих матеріалів.

Дорогі наші друзі передплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Бо же, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і захисник! Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівковий та безготівковий розра хунок, а також у листонош за "Каталогом місцевих видань". Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримува ти неупереджену інформацію про актуальні події з достав кою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною.

ПОГОДА Четвер 13 квітня

П’ятниця 14 квітня

Субота 15 квітня

Неділя 16 квітня

Понеділок 17 квітня

Вівторок 18 квітня

Середа 19 квітня

Четвер 20 квітня

П’ятниця 21 квітня

Індекс Індекс

Вартість видання з доставкою: 21707 30,34 грн (на місяць) 21708 26,01 грн (на місяць пільговий)

Передплачуйте "Запорізьку правду" і будьте з нами!
12 17 квітня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 23.20, 0.15 Погода 6.05, 8.05 АгроЕра 6.10, 7.10 Концерт “Музика рідного дому” 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 8.10 Світ он лайн 8.35 Паспортний сервіс 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Вечір пам’яті Назарія Яремчука 11.25 Х/ф “Вікторія і Альберт” 15.00 Фолькmusic 16.20, 18.35 Т/с “На межі. Група “Антитерор” 18.15, 18.25 КЛІП учасника Євробачення2017 18.20 Що там з Євробаченням? Блоги 20.30 Перша шпальта 21.00, 1.20, 5.30 Новини 21.30 Музична весна на Першому 22.55, 5.50 Вічне 23.00 На слуху 23.30 Від першої особи 1.40 Х/ф “Суперник” 3.55 Т/с “Травма” 4.35 Д/ф “Відлуння віків. Олександрія” 5.00 Д/ф “Світло Христового воскресіння”

1+1 7.45 Т/с “Село на мільйон” 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 20.15, 1.45 Х/ф “Шукаю жінку з дитиною” 0.00 Х/ф “Паралельні світи”

ІНТЕР 5.45 Х/ф “Невиправний брехун” 7.00 Х/ф “Опікун” 8.40 Х/ф “Одруження Бальзамінова” 10.30 Док. проект “Віцин, якого ми не знали” 11.30 Х/ф “Операція “И” та інші пригоди Шурика” 13.25 Ювілейний вечір Валерія та Костянтина Меладзе 15.20 “Чекай на мене” 17.40 Новини 18.00, 19.00, 4.30 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.45, 5.10 “Подробиці” 21.00 Т/с “Кохання за законом” 22.45 Т/с “Одного разу в Ростові” 0.35 Т/с “Територія краси” 3.45 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Культпросвіт” 9.30 Х/ф “Святий Пилип”,1c. 11.30 “Кіноkids” 11.35, 13.15, 15.00 “Хіт парад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Чарівниця” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета”

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “AVTO INCOGNITO” 19.30 “Добрі справи” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музична хвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 21.30 “Роби бізнес” 22.10 Х/ф “Святий Пилип”,2c. 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55, 23.55 “Ці смішні звірі” 0.05, 10.05, 11.45 “Легенди Запоріжжя” 0.30 “Європейський вимір” 0.45 “Я й Це” 1.10, 9.55 “У майстерні художника” 1.35 “Києвотека” 2.00 “100 шедеврів” 2.25 “Від мелодії до мелодії” 2.55, 15.15 Т/с “Таксі” 3.35 “Час змін” 4.00, 23.30 “Герої серед нас” 4.10 “Полігон” 4.25 “Літпросвіт” 4.50 “Подорожуємо разом” 4.55 “Енергоманія” 5.20 “Удосвіта” 5.45 “Як це було” 6.15 “Ми українські” 6.40 “Шовкова косиця” 7.00 Гімн України 7.02, 16.10, 18.50, 19.25, 21.55, 22.30 Реклама 7.05, 9.30 “Терекур’єр. Тиждень” 7.30 “Воістину Воскрес” 7.50, 18.55, 22.00 “Великодні переживання” 8.15, 11.05, 13.45, 15.05, 17.00, 19.30, 21.50 “Музична хвилинка” 8.20 “Віконечко” 8.45 “Неповторність” 9.00 “Сяйво віри” 10.30, 14.10 “Кошик творчих ідей” 10.55, 12.55, 14.55 “Абетка здоров’я” 11.10 “Дорога в Еммаус” 12.15 “Абетка смаку” 12.25 Мультзал 13.10 “Діловий ритм” 13.35, 23.50 “Літературний монолог” 13.50 “Зібране” 14.30 “Хочу бути” 16.00, 20.25 “Піщані історії” 16.15 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.30 Служба “101” 16.45 “Рефрен” 17.05 “Арт зона” 17.15 “Світом крокуємо разом” 17.30 “Обережи” 17.50 “Третій день” 19.35 “Зупинися і здивуйся!” 19.40 “Христос Воскрес” 20.00 “Абетка ремесел” 20.35 “Запорізький вектор” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Будьякий каприз” 21.25 “Зауваження до влади” 22.35 “Клуб700” 23.00 “Стоп корупції” 23.45 “Звичайні герої”

tv5 5.00 Д/ф “Пісні серця” 5.15 “Щоденник шопоголіка” 5.30 “Казка Домовуші” 5.50 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.15 Ретрокінозал 8.55, 9.55, 11.20, 12.55 “Погода” 9.00 М/ф “Дюймовочка” 9.25 “Хочу у відпустку” 10.00 “Домобуд” 10.30 “Іду на Ти” 11.25 “The Eaggles” 13.00 Сімейний кінозал 15.15 “Павутиння” 15.45 “Моя Правда” 17.25 Х/ф “Смертельний код” 19.10 Х/ф “Наперегони зі смертю” 20.35 Х/ф “Бешкетниці”

22.35 Х/ф “Пікап” 0.10 “Хроніка подій” 0.25 Т/c “Латинський коханець” 1.20 Нічний канал

ICTV 5.20 Служба розшуку дітей 5.25, 19.20 Надзвичайні новини 6.10 Факти тижня. 100 хвилин 8.05 Надзвичайні новини. Підсумки 9.00 Х/ф “Подорож “Єдинорога” 12.10, 13.05 Х/ф “Суперфорсаж” 12.45 Факти. День 14.20 М/ф “Іван Царевич і Сірий Вовк2” 15.50 Х/ф “Хоббіт. Пустка Смоґа” 18.45 Факти. Вечір 20.05 Х/ф “Хоббіт. Битва п’яти воїнств” 22.40 Х/ф “Робот Чаппі” 0.50 Х/ф “Снайпер5. Спадщина” 2.00 Небачене Євробачення 2.50 Стоп10 4.20 Факти 4.45 Дивитись усім!

СТБ 7.05, 16.00 “Все буде добре!” 9.05 “Все буде смачно! “ 10.00, 18.30 “За живе!” 11.30 Х/ф “Осінній вальс” 13.40 “Битва екстрасенсів 16” 18.00, 22.00 “Вiкна Новини” 20.00, 22.35, 1.30 “Слідство ведуть екстрасенси” 23.35 “Давай поговоримо про секс 3”

НОВИЙ КАНАЛ 3.15 Зона ночі 5.05 Т/с “Друзі” 6.00 Абзац 7.00, 8.50 Kids Time 7.02 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.52 М/ф “Синбад: Легенда семи морів” 10.20 Х/ф “Без почуттів” 12.10 Х/ф “Учень чарівника” 14.20 Х/ф “Джон Картер: Між двох світів” 17.00, 19.00 Ревізор Крамниці 21.00 Таємний агент 22.10 Таємний агент. Постшоу 0.00 Суперінтуїція 1.30 Небачене Євробачення 1.50 Х/ф “Не жартуйте з Зоханом”

УКРАЇНА 6.10, 2.45 Зірковий шлях 9.40, 1.35 Х/ф “Підкидьок” 11.00 Х/ф “Роман в листах” 12.50, 15.15 Т/с “Поранене серце” 15.00, 19.00, 0.50 Сьогодні 16.45, 19.40 Т/с “Люба. Любов” 21.00 Т/с “Покоївка” 23.00 Х/ф “Бібліотекар 2: Повернення до копалень царя Соломона” 4.30 Реальна містика 5.20 Агенти справедливості

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.30 Традиції народів світу 8.00 Тижденьcпорт 8.15, 18.30 Ваше здоров’я 8.45, 9.50, 18.20 Погода 8.50 Культури світу 9.20 Соціальний патруль 10.00 Таємниці Ісуса 12.30 Загадки планети 14.30 Пустелі: життя на межі 16.30 Далеко і ще далі 19.00 Іду на Ти 19.45 Домовуша

20.10, 22.50, 0.20 ПогодаСпорт 20.20 Паралельний світ 21.10 Справжнє обличчя Ісуса 23.00 Про рибальство всерйоз 23.30 Секрети стародавніх красунь 0.30 Правда життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Спецкор” 8.30 “Відеобімба” 13.55 Т/с “Загублений світ” 1112 с. 15.35 Х/ф “Шах і мат” (2) 17.20 Х/ф “В’язень” (2) 19.10 Т/с “Команда” 24 с. (2) 20.15 Т/с “Сутичка” 1 с. (2) 21.10 Х/ф “Справжнє правосуддя: Перехрестя смерті” (2) 23.00 “Він, Вона і телевізор” 1 с. 0.00 Х/ф “Стіни” (3) 2.10 Х/ф “Кам’яна душа”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час Time 6.30, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 07.00 07.15 07.30 07.45 07.59 08.00 09.30 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.30 12.00

Феєрія мандрів Середовище Z Здоров’Я Діло TVMALL Погода Кіноархів Актуальне інтерв’ю Погода Глобал 3000 Запитання депутату Погода Феєрія мандрів Незвичайна наука Ваша свобода

12.20 Студія Вашингтон 12.25 Запитання депутату 12.30 Ризикований бізнес 13.00 Сили природи 13.30 Час Тайм 13.45 Паралелі, події, люди 14.00 Тисяча днів планети 15.00 Кіноархів 16.30 Ризикований бізнес 17.00 Кіноархів 19.15 Час Тайм 19.30 Євромакс 20.00 Ваша свобода 20.20 Студія Вашингтон 20.29 Погода 20.30 Актуальне інтерв’ю 21.00 Феєрія мандрів 21.25 Запитання депутату 21.29 Погода 21.30 Незвичайна наука 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 Здоров’Я 22.45 Сили природи 23.15 Кіноархів 01.30 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 9.50 “Криве дзеркало” 10.35 Х/ф “Прекрасна мірошничка” 12.10 Х/ф “Два капітани” 20.30 Х/ф “Заморожений” 22.00 “Невідома версія. Діамантова рука” 22.55 Х/ф “Голос трави” 0.30 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу” 2.50 Кіноляпи 3.40 Саундтреки 4.45 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 10.00 “Розсміши коміка” 11.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка” 22.00 М/ф “Воруши ластами, Семмі” 23.40 Т/с “Сонна Лощина” 1.20 Х/ф “В очікуванні вічності” 2.45 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.45 Т/с “Громови” 7.30 “Таймкод” 8.30, 18.00, 3.00 Т/с “Як би не так” 9.30, 23.05 Т/с “Мандрівки та поневіряння одного кохання” 10.30 Мультфільми 12.00 Х/ф “Фантазери” 13.15, 14.05, 0.05, 0.55 Т/с “Громови. Будинок надії” 15.10, 16.05, 19.50, 20.45 Т/с “Торгаші” 17.00, 19.00, 22.00, 2.00 Новини RTVi 17.10, 19.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 21.35 Російський акцент 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 5.15 Тележурнал WATTS. Топ10

5.30, 19.30, 2.30 Хокей. НХЛ. Плейофф. Перший раунд 8.15 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Другий день 9.30 Лижні перегони. Ski Classics. Огляд 10.30, 2.15 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією” 10.35 Велоспорт. Гонка “AMSTEL GOLD” 12.00, 15.00, 16.30, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Третій день 20.30 Хокей. НХЛ. Плей офф. Огляд 1.05 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 1.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 2.00, 2.20 Тележурнал WATTS

РЕНТВ 5.00, 2.40 “Секретні території” 6.00 “Документальний проект” 7.00 “Бадьорого ранку!” 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новини” 9.00 “Військова таємниця” 11.00 Д/п “Підземні мандрівники” 12.00, 16.00, 19.00 “Інформаційна програма 112” 13.00 “Звана вечеря” 14.00 Х/ф “Піжмурки” 17.00, 3.40 “Таємниці Чапман” 18.00, 1.40 “Найприголом шливіші гіпотези” 20.00 Х/ф “Ілюзія польоту” 21.50 “Водити по російськи” 23.25 Х/ф “Сутичка” 4.40 “Територія обману”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.15, 9.10, 20.20 Початок 1.05, 1.50, 2.35 Космос: Простір і час 3.20 Прорив 4.05, 4.50 Прорив 5.35, 6.50, 7.15 Наукові дурниці 6.00, 6.25, 13.05, 13.30, 13.50, 14.15 Ігри розуму 7.40, 10.45, 14.35 Мегазаводи 8.25 Шосе крізь пекло 10.00 Вторгнення на Землю 11.30, 19.35 Розслідування авіакатастроф 12.15, 15.25, 16.15, 18.00, 21.05, 21.55 Історія Бога з Морганом Фріменом 17.05 Історія Бога з Морганом Фріменом 18.50 Наука майбутнього Стівена Хокінга 22.50 Особливо суворий режим 2: Найсуворіші в’язниці Америки 2 23.35 “Без цензури” з Майклом Вейром

VIASAT HISTORY 8.20, 9.25 “Війна царів родичів” 10.30, 11.25 “Російська кампанія 1812 року” 12.20, 3.10 “Мушкетери” 13.15, 4.05 “Приховані загрози вікторіанської доби 2” 14.20 “Таємні вбивці в післявоєнних будинках” 15.25 “Історії з королівської спальні” 16.25 “Історії з королівського гардероба”

17.30, 18.35, 19.40 “Як хвороби монархів змінили історію” 20.45, 21.50, 22.55 “Російська імперія: династія Романових” 0.00, 1.05, 2.10 “Останні королівоїни Європи” 5.05 “Приховані загрози едвардіанської доби” 6.10 “Заборонена історія” 7.05 “Еріх Мільке володар жаху”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Раз, два горе не біда!”, м/ф “Русалонька”, “Скороминущості” 5.00, 11.00 М/ф “Межа”, м/ф “Жив собі пес”, “Їжачок у тумані”, “Трапилося це взимку”, “Закон племені” 6.00, 12.00 М/ф “Казка про царя Салтана”, м/ф “Спадщина чарівника Бахрама”, “Тому, що в кузні не було цвяха”, “Кострома” 7.30, 13.30 М/ф “Заєць Коська і джерельце”, “Пантелей і лякало”, “Чужі сліди” 8.00, 14.00 М/c “Пригоди пінгвіненяти Лоло”, м/ф “Василіса Мікулішна”, “Федорине горе”, “Холодне! Холодно! Холодно!” 15.00 Х/ф “Фантазери”, м/ф “Чиполіно”, “Танюша, Тявка, Топ і Нюша” 17.00 М/ф “Солом’яний бичок”, м/ф “У гостях у літа”, “Щасливий Григорій”, “Квартет для двох солістів”, “Весела карусель” №1. 18.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 1с., м/ф “Усіх спіймав”, “Золотий хлопчик” 19.30 М/ф “М’ячик і хлопчик”, “Ялинка для всіх”, “Таємниця жовтого куща” 20.00 М/c “Гірлянда з малят”, м/ф “Подорож у країну велетнів”, “Малюнок на піску”, “Сірий Вовк енд Червона Шапочка”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00, 0.00 “До та після...” 7.05, 8.45, 17.45, 18.55, 20.35, 21.40, 23.00, 1.00, 2.40, 3.40 Музична Ностальгія 7.15 Х/ф “Міський романс” 9.00 “Були Часи” 10.00 Х/ф “Здрастуйте, я ваша тітка!” 11.40 “Новини дня. Хроніка наших днів. Салют акторам світу!” 12.00 “Акули пера” 12.50 Д/ф “Вибори96. Пристрасті за владою” 13.50 “Година Пік” 14.20 “Ми Вас любимо!” 15.30 Фільмвистава “Антоній і Клеопатра” 18.00 “СевАлогія” 19.30 Х/ф “12 стільців” 21.00, 3.00 “Минулі Часи” 22.00 “Народжені в СРСР” 1.15 Х/ф “Коли дерева були великими” 4.00 “Колба часу” 5.05 Д/ф “Старі майстри”


13

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу 6.15, 7.15, 8.15 Спорт 6.20, 8.20 АгроЕра 6.25, 7.20, 8.25, 12.05, 23.30, 0.15 Погода 6.30, 23.35 Від першої особи 6.45, 7.45, 8.30 Смакота 7.25, 23.00 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Ранок про Україну 9.35 Україна на смак 10.00 Лайфхак 10.05, 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги 10.10, 18.10, 18.55 КЛІП учасника Євробачення-2017 10.25 Т/с “Площа Берклі” 11.15 Т/с “Лінія захисту” 12.15 Суспільний університет 13.15 Уряд на зв’язку з громадянами 13.40, 21.50 Музична весна на Першому 15.30 Х/ф “Піше: між небом і землею” 17.20 Хто в домі хазяїн? 17.40 М/с “Книга джунглів” 18.15, 1.20 Новинний блок 19.00, 1.50 Новини. Культура 19.20 Д/с “Cадові скарби” 19.55 Наші гроші 20.20, 4.40 Про головне 21.30, 5.35 Новини. Спорт 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 2.05 Д/ф “Голий король” Костянтина Степанкова” 2.45 Д/ф “Іван Терещенко. Колекціонер справ благодійних” 3.10 Т/с “Травма”

1+1 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 1.10 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля - 2” 10.50, 12.20 “Міняю жінку - 7” 12.50, 13.50 “Пробач мені, моя любове” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами 6” 17.10 Т/с “Величне століття. Роксолана” 18.30, 3.50 Т/с “Кохання проти долі” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Хороший хлопець” 22.00 “На ножах” 23.35, 1.25 Х/ф “Жити”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.10, 12.25, 21.00 Т/с “Кохання за законом” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 2.40, 5.10 “Подробиці” 22.45 Т/с “Одного разу в Ростові” 0.35 Т/с “Територія краси” 3.45 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день - сьогодні!” 9.00 Д/с “Незвичайне про звичайне” 9.30 Х/ф “Святий Пилип”,2c. 11.30 “Кіноkids” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 13.15 “Хіт-парад” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 20.30 “Роби бізнес” 15.00 “Смачного!” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКСафіша” 18.30 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт”

18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС-погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Герої землі Запорізької” 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 20.05 “Комуналка” 21.00 “Швидкість” 22.10 Серіал “КММ” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Лицарі небесної варти” 0.15 “Звичайні герої” 0.20 “Зауваження до влади” 0.45, 10.55, 12.55, 14.55 “Абетка здоров’я” 1.10 “Люди і долі” 1.35 “Полігон” 1.50 “Подорожуємо разом” 2.00, 21.40 “У майстерні художника” 2.15 “Фестивалі, конкурси, концерти” 3.10 Д/ф “Село Біленьке” 3.30 Д/ф “Великі та Малі Кучугури” 3.45 Д/ф “Той, хто повернувся” 4.15, 15.15 Т/с “Таксі” 4.55, 14.10 “Від мелодії до мелодії” 5.20 “Легенди Запоріжжя” 5.45 “Художня толока” 6.35 “Кіносеанс +” 6.55, 10.05, 12.45, 23.50 “Ці смішні звірі” 7.00 Гімн України 7.02 “Шлях до себе” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.30 “Шовкова косиця” 9.50 “Козацька перемога” 10.15 “Мандри Великим лугом” 10.25 “Урок … для батьків” 11.05 “Повір у себе” 11.20 “Енергоманія” 11.45 Д/ф “Свята Софія у фокусі драми та Воскресіння” 12.15 Д/ф “Штепсель і Тарапунька. Слава на виснаження” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Стежками Мауглі і Багіри” 13.45 “А чому?” 14.30 “Іноземна для дітей” 14.45, 15.05 “Юні експерти” 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 16.10 “Зупинися і здивуйся!” 16.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.35 “Я й Це” 17.00 Мультзал 17.15 “Степовики” 17.55 “Спадщина” 18.25 “Як це було” 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “По суті” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Як це” 21.35 “Посміхнися” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Уряд на зв’язку з громадянами” 23.30 “Ми - Запоріжжя! Ми - Україна”

tv5 5.25 “Дзвони Православ’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 12.15, 16.00 “Моя Правда” 7.00 “Ранок з TV5” 9.30 “Про рибальство всерйоз” 10.00 “Хроніка подій” 10.15 “Тиждень-спорт” 10.30 “Донбас сьогодні” 11.00 “Майстер подорожей” 11.30 “Всесвіт” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Х/ф “Наш дім” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.40 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Секрети стародавніх красунь” 16.45 “Ексклюзив” 17.15 Х/ф “Четвертий” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Давайте розберемося” 20.20 Т/c “Сашка” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Одинадцять” 0.50 Нічний канал

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона

6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Антизомбі 11.05 Більше ніж правда 11.55, 13.10 Секретний фронт 12.45, 15.45 Факти. День 13.25 Х/ф “Робот Чаппі” 16.10 Х/ф “Хоббіт. Битва п’яти воїнств” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 21.25 Т/с “Пес-2” 23.15 Х/ф “Дум” 1.15 Т/с “Лас-Вегас-5” 2.35 Стоп-10 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Дивитись усім!

СТБ 7.00, 16.00 “Все буде добре!” 9.00, 18.30 “За живе!” 10.20 Х/ф “Джентльмени удачі” 12.10 “МастерШеф - 4” 18.00, 22.00 “ВiкнаНовини” 20.00, 22.45 “Мастер Шеф. Діти - 2” 23.20 Т/с “Коли ми вдома” 0.20 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.50 Служба розшуку дітей 4.00 Зона ночі 5.40, 18.00 Абзац 6.40 М/с “Історії Тома і Джеррі” 6.42, 8.00 Kids Time 8.02 Т/с “Друзі” 10.50 Т/с “Сашко Таня” 15.50, 19.00 Серця трьох 21.00 Київ вдень і вночі 22.10 Х/ф “Я номер чотири” 0.20 Х/ф “Залізна сутичка” 2.00 Х/ф “Бісів мобільник”

УКРАЇНА 6.10, 5.20 Агенти справедливості 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 4.10 Зірковий шлях 11.30, 4.30 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.10 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Покоївка” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри” 1.50 Х/ф “Бібліотекар 2: Повернення до копалень царя Соломона”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.20, 9.50, 18.00, 20.40, 22.40, 1.10 Погода-Спорт 7.30 Джерела здоров’я 8.30 Про рибальство всерйоз 9.00 Живе багатство України 9.20 Павутиння 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Левиний рейнджер 11.50 Пустелі: життя на межі 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Прихована реальність 15.20 Бойова залізниця 16.10, 20.50 Скарби зі сховищ 18.10 Кордон 18.30 Перші 19.00 Хочу у відпустку 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша18 квітня

20.30, 1.00 Спортогляд 22.50 Новини ТВ-5 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Водний вимір 1.20 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Д/п “Помста природи” 10.30 “Він, Вона і телевізор” 1 с. 11.30 “Облом.UA.” 15.10 Т/с “Мисливці за реліквіями” 53-54 с. 17.00, 0.00 Т/с “Перевізник” 8 с. (2) 18.00 “Нишпорки” 18.30 “Спецкор” 19.00 “ДжеДАІ” 19.20 Т/с “Сутичка” 1 с. (2) 20.15 Т/с “Сутичка” 2 с. (2) 21.10 Х/ф “Справжнє правосуддя: Темна помста” (2) 23.00 “Він, Вона і телевізор” 2 с. 1.00 Х/ф “Ті, що повторюють реальність” (3) 2.30 Х/ф “Чорна долина”

12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.50 16.30 17.00 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.29 20.30 20.45 21.00 21.25 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Сили природи Час - Тайм Ключі до успіху Тисяча днів планети Кіноархів Ризикований бізнес Акценти Новини Час - Тайм Глобал 3000 Ваша свобода Студія Вашингтон Погода Діло Жива природа Новини Запитання депутату Погода Незвичайна наука TV-MALL Символи Запоріжжя Здоров’Я Сили природи Акценти Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 05.40 07.59 08.00 08.15 09.45 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.30

Феєрія мандрів Погода TV-MALL Кіноархів Здоров’Я Погода Жива природа Запитання депутату Погода Феєрія мандрів Незвичайна наука

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.00, 23.20 “Криве дзеркало” 10.45, 1.35 Х/ф “Романс про закоханих” 13.10 Х/ф “Шерлок Холмс: Собака Баскервілів” 15.05 Х/ф “Непіддатливі” 16.30 Х/ф “Міцний горішок” 18.00 Х/ф “Висота” 19.40 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 0.05 Х/ф “Заморожений” 3.50 Кіноляпи 4.40 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 10.00 “Розсміши коміка” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти - моє життя” 2.15 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.50, 13.15, 14.10, 0.05, 1.00 Т/с “Громови. Будинок надії” 7.50, 10.30 Мультфільми 8.30 Т/с “Як би не так” 9.30 Т/с “Мандрівки та поневіряння одного кохання” 11.30 Х/ф “Синій птах” 15.10, 16.05 Т/с “Торгаші” 17.00, 19.00, 22.00, 2.00 Новини RTVi 17.10, 19.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 18.05, 3.00 Т/с “Азіат” 19.50, 20.35 Т/с “Золоте теля” 21.30 Російський акцент 23.05 Т/с “Щастя ти моє” 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 5.15 Тележурнал WATTS. Топ-10 5.30, 2.30 Хокей. НХЛ. Плей-офф. Перший раунд 8.15 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Третій день 9.30 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією” 9.35 Велоспорт. Гонка “AMSTEL GOLD” 10.30 Велоспорт. “Альпійський тур”. Перший етап 12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 21.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Четвертий день 20.30 Тележурнал “Найкраще з кінного спорту” 0.00 Автоспорт. Етап чемпіонату світу з перегонів на витривалість. Сільверстоун. Огляд 0.30 Мотоспорт. EWC. All Access 1.00 Автоcпорт. “Формула-3”. Сільверстоун. Огляд 1.35 Велоспорт. “Альпійський тур”. Другий етап

РЕНТВ 5.00, 4.40 “Територія обману” 6.00 “Документальний проект” 7.00 “Бадьорого ранку!” 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новини” 9.00 “Військова таємниця” 11.00 Д/п “Атланти. Чорноморський слід” 12.00, 16.00, 19.00 “Інформаційна програма 112” 13.00 “Звана вечеря” 14.00 Х/ф “Ілюзія польоту” 17.00, 3.40 “Таємниці Чапман” 18.00, 1.40, 2.00 “Найприголомшливі ші гіпотези” 20.00 Х/ф “Примарний вершник: дух помсти” 21.50 “Водити по-російськи” 23.25 Х/ф “Погана компанія” 2.40 “Секретні території”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.25, 23.25 Непокірні океани 1.15, 2.05, 2.55, 4.40, 9.10 Історія Бога з Морганом Фріменом 3.50, 12.20, 18.35, 21.45 Історія Бога з Морганом Фріменом 5.35, 6.50, 7.15 Наукові дурниці 6.00, 6.25, 14.00, 14.20, 17.50, 18.15, 20.15, 21.00, 21.20 Ігри розуму 7.40, 10.45, 14.45 Мегазаводи 8.25, 15.30 Шосе крізь пекло 10.00 Вторгнення на Землю 11.35, 16.15, 17.05, 19.25 Розслідування авіакатастроф 13.10 Початок 22.35 Особливо суворий режим 4: Найсуворіші в’язниці Америки 4

VIASAT HISTORY 8.00, 18.30, 5.10 “Музейні таємниці” 8.45, 14.05 “Ватикан і Третій Рейх” 9.40, 10.10, 17.40 “Неймовірні винаходи” 10.40, 15.55, 21.10 “Заборонена історія”

11.30 “Змова” 12.20, 3.00 “Мушкетери” 13.15, 19.20 “Американські принцеси на мільйон доларів” 15.00, 20.15, 2.10 “Мисливці за міфами” 16.45 “Еріх Мільке володар жаху” 18.05 “Погода, яка змінила хід історії” 22.00, 5.55 “Історія християнства” 23.05 “Жінки за доби Реставрації” 0.10 “Таємні вбивці в післявоєнних будинках” 1.15, 7.05 “Таємна війна” 3.55 “Тіні середньовіччя” 4.40 “Неймовірні винаходи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Фантазери”, м/ф “Чиполіно”, “Танюша, Тявка, Топ і Нюша” 5.00, 11.00 М/ф “Солом’яний бичок”, м/ф “У гостях у літа”, “Щасливий Григорій”, “Квартет для двох солістів”, “Весела карусель” №1. 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 1с., м/ф “Усіх спіймав”, “Золотий хлопчик” 7.30, 13.30 М/ф “М’ячик і хлопчик”, “Ялинка для всіх”, “Таємниця жовтого куща” 8.00, 14.00 М/c “Гірлянда з малят”, м/ф “Подорож у країну велетнів”, “Малюнок на піску”, “Сірий Вовк енд Червона Шапочка” 15.00 Х/ф “Ця тривожна зима”, м/ф “Ніч перед Різдвом” 17.00 М/ф “Жовтий лелека”, м/ф “Дівчинка в цирку”, “Мийдодир”, “Поштова рибка”, “Весела карусель” №27. 18.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 2с., м/ф “Хоробрий молодець”, “Вагончик” 19.30 М/ф “Мишеня і червоне сонечко”, “Начебто”, “Войовничі бобри” 20.00 М/c “Обережно, мавпочки!”, м/ф “Стріла летить у казку”, “Вперше на арені”, “А що ти вмієш?”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 “Акули пера” 6.50 Д/ф “Вибори-96. Пристрасті за владою” 7.50 “Година Пік” 8.20 “Ми Вас любимо!” 9.30 Фільм-вистава “Антоній і Клеопатра” 11.45, 12.55, 14.35, 15.40, 17.00, 18.55, 20.35, 21.40, 23.00, 1.05, 2.45 Музична Ностальгія 12.00 “СевАлогія” 13.30, 19.30 Х/ф “12 стільців” 15.00, 21.00 “Минулі Часи” 16.00, 22.00 “Народжені в СРСР” 18.00, 3.00 “Були Часи” 0.00 “До та після...” 1.15 Х/ф “Міський романс” 4.00 Х/ф “Здрастуйте, я ваша тітка!” 5.40 “Новини дня. Хроніка наших днів. Салют акторам світу!”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошення від приватних осіб у розділи: проD дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголошенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному оголошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14 19 квітня СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 23.30, 0.15 Погода 6.25, 23.35 Від першої особи 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 7.20, 23.00 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Ранок про Україну 9.35 Україна на смак 10.00 Лайфхак 10.05, 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги 10.10, 18.10, 18.55 КЛІП учасника Євробачення-2017 10.25 Перша шпальта 11.00 Засідання Кабінету Міністрів України 13.15 Наші гроші 14.00 На гостину до Івана Поповича 15.35, 2.30 Світло 16.15 Мистецькі історії 16.30 Т/с “Лінія захисту” 17.25 Школа Мері Поппінс 17.40 М/с “Книга джунглів” 18.15, 1.20 Новинний блок 19.00, 1.50 Новини. Культура 19.20 Історична док. драма “Доньки Єви” 19.55 Слідство. Інфо 20.20, 4.40 Про головне 21.30, 5.35 Новини. Спорт 21.50 Музична весна на Першому 22.40 Мегалот 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 2.05 Книга.ua 3.10 Т/с “Травма”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 1.10 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля - 2” 10.50, 12.20 “Міняю жінку - 7” 12.50, 13.50 “Пробач мені, моя любове” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами 6” 17.10 Т/с “Величне століття. Роксолана” 18.30, 3.50 Т/с “Кохання проти долі” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Хороший хлопець” 22.00 “Одруження наосліп 3” 23.35, 1.25 Х/ф “Розмова”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом”

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ 9.20 “Давай одружимося” 11.10, 12.25, 21.00 Т/с “Кохання за законом” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 2.40, 5.10 “Подробиці” 22.40 Т/с “Одного разу в Ростові” 0.35 Т/с “Територія краси” 3.45 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день - сьогодні!” 9.00 Д/с “Незвичайне про звичайне” 9.30 “Швидкість” 10.00, 22.10 Серіал “КММ” 11.30 “Кіноkids” 11.35 “Хіт-парад” 12.40, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “В гостях у Дмитра Гордона” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС-інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС-спорт” 15.00 “Концертний зал” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКСафіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС-погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Між миром і війною” 0.05 “Один з нас” 0.20 “Стоп корупції” 0.50 “Уряд на зв’язку з громадянами” 1.15 “Степовики” 1.25 “Повір у себе” 1.40 “Герої” 1.50 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.55, 11.30 “Від мелодії до мелодії” 3.20 “Як це було” 3.45, 12.05 “Легенди Запоріжжя” 4.10 Т/с “Таксі” 4.50 Д/ф “Герої України. Крути. Перша незалежність” 5.45 “Ми - Запоріжжя. Ми - Україна!” 6.15 “Іван Франко і Леся Українка” 6.30 “Ми - українські” 6.55, 14.55 “Ці смішні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.55, 13.55, 16.55 “Абетка здоров’я” 10.05 “Кавовий” 10.35 “4+1” 10.50 “Кома” 11.05 “Арт і Шок” 11.55 “Бесіди з лікарем +” 12.30 “Музична хвилинка” 12.40 Д/ф “Августин Волошин. Метеорит незалежності”

13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Мандрівки Кота Фініка” 14.05 “Кошик творчих ідей” 14.25 “Незвідане Закарпаття” 15.00 “Під відкритим небом” 15.15 Д/ф “Винниченко” 16.15 “Козацька перемога” 16.25 “Час змін” 17.15 Мультзал 17.55 Д/ф “На порозі історії” 18.40 “Етикет” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Відкрита студія” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Будь-який каприз” 21.25 “Українські голови міст у Європі” 21.35 “Європейський вимір” 22.35 “Клуб-700” 23.00 “Діловий ритм” 23.30 “Будинок. Сад. Город” 23.55 “Посміхнися”

tv5 5.15 “Хочу у відпустку” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Водне життя” 9.45 “Таємний код зламано” 10.30 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.50 “Давайте розберемося” 11.25 “Всесвіт” 12.15, 16.00 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.05 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 16.45 “Ексклюзив” 17.15, 20.40 Т/c “Сашка” 19.45 “Іду на Ти” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 Х/ф “Прокляття квітки” 1.15 Нічний канал

ICTV 5.35, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.05 Більше ніж правда 12.25, 13.10, 17.50 Т/с “Північний вітер” 12.45, 15.45 Факти. День 13.35 Х/ф “Цунамі: Удар із глибини” 15.30, 16.10, 21.25 Т/с “Пес-2” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 23.10 Х/ф “Обитель зла-4. Життя після смерті” 1.00 Х/ф “Дум” 2.35 Стоп-10 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Дивитись усім!

СТБ 7.00, 16.00 “Все буде добре!” 9.00 “Все буде смачно! “ 10.00, 18.30 “За живе!”

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві> шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інтерес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

11.15 “МастерШеф - 4” 18.00, 22.00 “ВiкнаНовини” 20.00, 22.45 “МастерШеф. Діти 2” 23.20 Т/с “Коли ми вдома” 0.20 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.55 Зона ночі 5.50, 18.00 Абзац 6.50, 8.10 Kids Time 6.50 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.10 Т/с “Друзі” 11.00 Т/с “Щасливі разом” 16.00, 19.00 Від пацанки до панянки 21.00 Київ вдень і вночі 22.00 Х/ф “Таймлесс: Рубінова книга” 0.20 Х/ф “Я номер чотири” 2.25 Х/ф “Небеса реальні”

УКРАЇНА 6.10, 5.20 Агенти справедливості 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях 11.30, 4.30 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.10 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Покоївка” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.50, 18.00, 20.40, 22.40, 0.25 Погода-Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ-5 8.20 Таємниці магії 8.45 Давайте розберемося 9.20 Лінія успіху 9.40, 20.30 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Левиний рейнджер 11.50 Пустелі: життя на межі 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Прихована реальність 15.20 Бойова залізниця 16.10, 20.50 Скарби зі сховищ 18.10, 23.30 Донбас сьогодні 18.40 Чоловічі захоплення 19.00 TV5 Тribute Show 20.00 Домовуша 0.00 Щоденник шопоголіка 0.30 Таємниці кримінального світу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 “Спецкор” 8.30, 19.00 “ДжеДАІ” 9.00 “Територія обману” 10.00 “Нишпорки” 10.30 “Він, Вона і телевізор” 2 с. 11.30 “Нове Шалене відео по-українськи” 15.10 Т/с “Мисливці за реліквіями” 55-56 с. 17.00, 23.55 Т/с “Перевізник” 9 с. (2) 18.00 “Цілком таємно” 19.20 Т/с “Сутичка” 2 с. (2) 20.15 Т/с “Сутичка” 3 с. (2) 21.05 Х/ф “Справжнє правосуддя: Вуличні війни” (2) 22.55 “Він, Вона і телевізор” 3 с. 0.55 Х/ф “Генії” (2) 2.25 Х/ф “Богдан-Зиновій Хмельницький”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 05.40 07.59 08.00 08.15 09.45 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.30 15.00 16.30 17.00 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.29 20.30 20.45 21.00 21.25 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Акценти Погода TV-MALL Кіноархів Здоров’Я Погода Новини Запитання депутату Погода Феєрія мандрів Незвичайна наука Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Силы природы Час - Тайм Наша позиція Актуальне інтерв’ю Наші домашні улюбленці Кіноархів Ризикований бізнес Акценти Новини Час - Тайм Євромакс Ваша свобода Студія Вашингтон Погода Середовище Z Жива природа Новини Запитання депутату Погода Незвичайна наука TV-MALL Ключі до успіху Здоров’Я Сили природи Акценти Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 11.15, 23.20 “Криве дзеркало” 12.00 Х/ф “Пропало літо” 13.25 Х/ф “Діти Дон Кіхота” 14.45 Х/ф “Шерлок Холмс: Король шантажу” 16.40 Х/ф “Небезпечно для життя” 18.20 Х/ф “Невиправний брехун” 19.40, 1.40 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 0.05 Х/ф “Ідеальний чоловік” 3.20 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 10.00 “Розсміши коміка” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти - моє життя” 2.15 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.55, 13.15, 14.05, 0.05, 0.55 Т/с “Громови. Будинок надії” 7.50, 10.20 Мультфільми 8.30, 18.00, 3.00 Т/с “Азіат” 9.30, 23.05 Т/с “Щастя ти моє” 11.50 Х/ф “Казка, яку розповіли вночі” 15.15, 16.00, 19.50, 20.35 Т/с “Золоте теля” 17.00, 19.00, 22.00, 2.00 Новини RTVi 17.10, 19.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 21.30 Російський акцент 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 5.15 Тележурнал WATTS. Топ-10 5.30, 19.30, 2.30 Хокей. НХЛ. Плей-офф. Перший раунд 8.15 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Четвертий день 9.30 Автоспорт. Етап чемпіонату світу з перегонів на витривалість. Сільверстоун. Огляд 10.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 10.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 11.00 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією” 11.05 Велоспорт. “Альпійський тур”. Другий етап 12.00, 15.00, 17.45, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. П’ятий день 15.30, 1.05 Велоспорт. Флеш Валонь 20.30 Хокей. НХЛ. Плейофф. Огляд

РЕНТВ 5.00, 4.30 “Територія обману” 6.00 “Документальний проект” 7.00 “Бадьорого ранку!” 8.30, 19.30, 23.00 “Новини” 9.00 Профілактичні роботи на каналі 17.00, 3.30 “Таємниці Чапман” 18.00, 1.30 “Найприголомшливіші гіпотези” 19.00 “Інформаційна програма 112” 20.00 Х/ф “Вікінги проти прибульців” 22.10 “Всім по котику” 23.25 Х/ф “Беовульф” 2.30 “Секретні території”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.15, 23.20 Непокірні океани 1.00, 1.25, 4.15, 4.40, 6.00, 6.25, 9.25, 9.45, 13.15, 13.40, 14.00, 14.25, 20.15 Ігри розуму 1.45, 5.05 Історія Бога з Морганом Фріменом 2.35, 3.25, 11.40, 16.15, 17.05, 19.25 Розслідування авіакатастроф 6.45, 7.10, 7.30 Наукові дурниці 7.55, 10.55, 14.45 Мегазаводи 8.40, 15.35 Шосе крізь пекло 10.10 Вторгнення на Землю 12.30, 18.40, 21.45 Наука майбутнього Стівена Хокінга

17.55, 21.00 Початок 22.30 Особливо суворий режим 4: Найсуворіші в’язниці Америки 4

VIASAT HISTORY 8.00, 18.30, 4.35, 7.55 “Музейні таємниці” 8.50, 14.05 “Російська кампанія 1812 року” 9.45, 10.10, 17.40, 4.05 “Неймовірні винаходи” 10.40, 15.55, 21.10 “Заборонена історія” 11.30 “Змова” 12.20, 2.25 “Мушкетери” 13.15, 19.20 “Американські принцеси на мільйон доларів” 15.00, 20.15, 1.35 “Мисливці за міфами” 16.45, 0.40, 7.00 “Таємна війна” 18.05 “Погода, яка змінила хід історії” 22.00 “Наполеон” 22.55 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 23.45 “Спецназ стародавнього світу” 3.20 “Тіні середньовіччя” 5.20 “Полювання на відьом: сторіччя вбивств” 6.05 “Скарби Ермітажу”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Ця тривожна зима”, м/ф “Ніч перед Різдвом” 5.00, 11.00 М/ф “Жовтий лелека”, м/ф “Дівчинка в цирку”, “Мийдодир”, “Поштова рибка”, “Весела карусель” №27. 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 2с., м/ф “Хоробрий молодець”, “Вагончик” 7.30, 13.30 М/ф “Мишеня і червоне сонечко”, “Начебто”, “Войовничі бобри” 8.00, 14.00 М/c “Обережно, мавпочки!”, м/ф “Стріла летить у казку”, “Вперше на арені”, “А що ти вмієш?” 15.00 Х/ф “Юнга Північного флоту”, м/ф “Закрепа”, “Одна конячка біла”, “Клітка” 17.00 М/ф “Незабаром задощить”, м/ф “У порту”, “Пропав Петя-Півник”, “Перервочка №6”, “Равлик” 18.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 3с., м/ф “Золочені чола”, “Подорож мурахи” 19.30 М/ф “Комаров”, “Ми з Шерлоком Холмсом”, “Ведмідь-Липова нога” 20.00 М/c “Мавпочки і грабіжники”, м/ф “Кіт у чоботах”, “Бувай здоровий, зелений ліс!”, “Академік Іванов”, “Як один мужик двох генералів нагодував”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 “СевАлогія” 6.55, 8.35, 9.40, 11.00, 12.55, 14.35, 15.40, 17.00, 18.55, 20.45, 21.40, 23.00, 5.45 Музична Ностальгія 7.30, 13.30, 19.30 Х/ф “12 стільців” 9.00, 15.00, 21.00 “Минулі Часи” 10.00, 16.00, 22.00 “Народжені в СРСР” 12.00 “Були Часи” 18.00 “Заспіваймо, друзі!” 0.00 “Акули пера” 0.50 Д/ф “Вибори-96. Пристрасті за владою” 1.50 “Година Пік” 2.20 “Ми Вас любимо!” 3.30 Фільм-вистава “Антоній і Клеопатра”


15

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

20 квітня ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу 6.15, 7.15, 8.15 Спорт 6.20, 8.20 АгроЕра 6.25, 7.20, 8.25, 23.30, 0.15 Погода 6.30, 23.35 Від першої особи 6.45, 7.45, 8.30 Смакота 7.25, 23.00 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Ранок про Україну 9.35 Україна на смак 10.00, 18.50 Що там з Євробаченням? Блоги 10.05, 18.10, 18.55 Кліп учасника Євробачення(2017 10.25 Т/с “Площа Берклі” 11.15, 16.30 Т/с “Лінія захисту” 12.05, 3.05 Д/с “Південна Корея сьогодні” 12.15 Суспільний університет 12.40, 21.30, 5.35 Новини. Спорт 13.15 Слідство. Інфо 13.55 Музична весна на Першому 15.35 Надвечір’я. Долі 17.20 Казки Лірника Сашка 17.40 М/с “Книга джунглів” 18.00 Voxcheck 18.15, 1.20 Новинний блок 19.00, 1.50 Новини. Культура 19.20 Історична докудрама “Доньки Єви” 19.55 “Схеми” з Наталією Седлецькою 20.25 Д/ф “Історія без купюр. Холмська трагедія” 21.40 Д/ф “Волинянин” 23.15 Підсумки 2.05 На гостину до Івана Поповича 3.10 Т/с “Травма” 4.40 Д/с “Традиційні свята Масурі” 5.50 Вічне

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля(2” 10.50, 12.20 “Міняю жінку(7” 12.50, 13.50 “Пробач мені, моя любове” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами(6” 17.10 Т/с “Величне століття. Роксолана” 18.30 Т/с “Кохання проти долі” 20.30, 4.15 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Хороший хлопець” 22.00 “Чотири весілля(6” 23.00 “Право на владу 2017” 0.45 Х/ф “Б’ютифул”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.10, 12.25, 21.00 Т/с “Кохання за законом” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток( шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.40, 5.10 “Подробиці” 22.45 Т/с “Одного разу в Ростові” 0.35 Т/с “Територія краси” 3.45 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день ( сьогодні!”

8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 Д/с “Незвичайне про звичайний” 10.00, 22.50 Серіал “КММ” 11.30 “Кіноkids” 11.35, 13.15, 15.00 “Хіт( парад” 11.45, 19.00 “Чарівниця” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.25 “Експонат” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС(інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС(спорт” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС( афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС(погода” 20.00 “Доктор online” 21.10 “Good Dog” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Українські герої” 0.25 “Звичайні герої” 0.30, 10.55, 12.55, 14.55 “Абетка здоров’я” 0.55 “Час змін” 1.25 “Козацька перемога” 1.35 “Літпросвіт” 2.00 “100 шедеврів” 2.30 “Любов у житті великих українців” 2.55 “Повір у себе. Ти зможеш!” 3.05, 10.25 “Від мелодії до мелодії” 3.30 Т/с “Таксі” 4.10 Д/ф “На шляху до храму” 4.30 “Фестивалі, конкурси, концерти” 5.35 “Подорожуємо разом” 5.45 “Мій рідний край” 6.00, 11.30 “Легенди Запоріжжя” 6.25, 16.55 “Європейський вимір” 6.40 “Чотири лабети” 6.55, 12.45 “Ці смішні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Наодинці з усіма” 10.15, 18.45, 23.55 “Посміхнися” 11.05 “Ми ( українські” 12.00 “Незвідане Закарпаття” 12.25 “Мандри кота Фініка” 12.40 “Юні експерти” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.35 “Казки Миколаївського зоопарку” 14.00 “Іноземна для дітей” 14.10 Д/ф “Смолоскип. Василь Макух” 15.05 “Зупинися і здивуйся!” 15.15 Д/ф “Сімдесятники. Сергій Параджанов” 16.20 “Смакота” 16.30 “Як це було” 17.10 Мультзал 17.55 Д/ф “Володимир Івасюк” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак питання” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Рефрен” 21.25 “Етикет” 21.40 “Степовики” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Стоп корупції” 23.30 “Загублені в часі”

tv5 5.10, 10.00 “Про риболовлю всерйоз” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.30 “Щоденник шопоголіка” 10.30 “Спецрепортаж” 11.00 “Майстер подорожей” 11.30 “Всесвіт” 12.15, 16.00 “Моя правда”

13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 17.15, 20.20 Т/c “Сашка” 19.45 “Соціальний патруль” 20.15 “Ексклюзив” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Втратити та знайти” 0.55 Нічний канал

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.05 Більше ніж правда 12.25, 13.10, 17.50 Т/с “Північний вітер” 12.45, 15.45 Факти. День 13.50 Х/ф “Цунамі: Удар із глибини(2” 15.35, 16.10, 21.25 Т/с “Пес(2” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.15 Х/ф “Обитель зла(5. Відплата” 0.55 Х/ф “Обитель зла(4. Життя після смерті” 2.30 Стоп(10 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Дивитись усім!

СТБ 6.45, 16.00 “Все буде добре!” 8.45 “Все буде смачно! “ 9.40, 18.30 “За живе!” 11.00 “МастерШеф(4” 18.00, 22.00 “Вiкна( Новини” 20.00, 22.45 “Я соромлюсь свого тіла(4” 0.00 “Один за всіх” 1.40 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Зона ночі 6.00, 18.00 Абзац 6.50, 8.10 Kids Time 6.52 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.12 Т/с “Друзі” 11.00 Т/с “Щасливі разом” 16.05, 19.00 Хто зверху? 21.00 Київ днем і вночі 22.00 Х/ф “Таймлесс 2: Сапфірова книга” 0.15 Х/ф “Коли твоя дівчина ( зомбі” 2.00 Х/ф “Коледж

УКРАЇНА 6.10, 5.20 Агенти справедливості 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях 11.30, 4.30 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.10 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток(шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Покоївка” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.55, 18.00, 20.40, 22.40, 1.15 Погода(Спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ(5 8.20, 19.00 Щоденник шопоголіка 8.45 Зоряні історії 9.15 Хочу у відпустку 9.45, 20.30, 0.00 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50 20 найжахливіших убивць 11.50 Пустелі: життя на межі 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Прихована реальність 15.20 Щоденники другої світової війни 16.10, 20.50 Скарби зі сховищ 17.00 Левиний рейнджер 18.10 Іду на Ти 19.30 Домобуд

20.00 Домовуша 23.30 Про риболовлю всерйоз 0.15 TV5 Тribute Show 1.30 У пошуках істини 3.30 Майор “Вихор” 4.20 Ліліпути 5.10 Шосте відчуття. Дарунок або прокляття?

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 “Спецкор” 8.30, 19.00 “ДЖЕДАІ” 9.00 “Територія обману” 10.05 “Цілком таємно” 10.35 “Він, Вона і телевізор” 11.35 “Відеобімба” 15.10 Т/с “Мисливці за реліквіями” 17.00, 23.50 Т/с “Перевізник” 18.00 “Секретні матеріали” 19.20 20.10 Т/с “Сутичка” 21.00 Х/ф “Справжнє правосуддя: Смертельне правосуддя” 22.50 “Він, Вона і телевізор”. 0.50 Х/ф “1408” 2.50 Х/ф “Гетьманські клейноди”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час( Time 6.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 05.40 07.59 08.00 08.15 09.45 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.50 16.30 17.00 19.00 19.15 19.30 20.00

Акценти Погода TV(MALL Кіноархів Здоров’Я Погода Новини Запитання депутату Погода Феєрія мандрів Незвичайна наука Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Сили природи Час ( Тайм Символи Запоріжжя Тисяча днів планети Кіноархів Ризикований бізнес Акценти Новини Час ( Тайм Завтра ( Сьогодні Ваша свобода

20.20 20.29 20.30 20.45 21.00 21.25 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Студія Вашингтон Погода Культура ( це модно Жива природа Новини Запитання депутату Погода Незвичайна наука TV(MALL Діло Здоров’Я Сили природи Акценти Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 11.10, 23.20 “Криве дзеркало” 11.55 Х/ф “За власним бажанням” 13.15 Х/ф “Вас очікує громадянка Ніканорова” 14.50, 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 16.40 Х/ф “Діти Дон Кіхота” 18.00 Х/ф “Небезпечно для життя” 19.40, 1.30 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 0.05 Х/ф “Пропало літо” 3.10 Кіноляпи 4.00 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 10.00 “Розсміши коміка” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти ( моє життя” 2.15 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.50, 13.20, 14.10, 0.05, 0.55 Т/с “Громови. Будинок надії” 7.50, 10.20 Мультфільми 8.30 Т/с “Азіат” 9.30, 23.05 Т/с “Щастя ти моє” 12.00 Х/ф “Червоненька квіточка” 15.15, 16.00, 19.50, 20.35 Т/с “Золоте теля” 17.00, 19.00, 22.00, 2.00 Новини RTVІ 17.10, 19.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 18.05, 3.00 Т/с “Копальня” 21.30 Російський акцент 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 5.15 Тележурнал WATTS. Топ(10

5.30, 19.00, 2.30 Хокей. НХЛ. Плей(офф. Перший раунд 8.15 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. П’ятий день 9.30 Велоспорт. “Тур Фландрії” 11.00 Велоспорт. “Альпійський тур”. Третій етап 12.00 Велоспорт. “Тур Хорватії”. Другий етап 13.00 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією” 13.05 Велоспорт. Флеш Валонь 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Шостий день 20.00 Хокей. НХЛ. Плей( офф. Огляд 20.30 Автоперегони. TCR. Бахрейн 1.05 Велоспорт. “Альпійський тур”. Четвертий етап 2.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд

РЕНТВ 5.00, 4.20 “Територія обману” 6.00, 9.00 “Документальний проект” 7.00 “Бадьорого ранку!” 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новини” 12.00, 16.00, 19.00 “Інформаційна програма 112” 13.00 “Звана вечеря” 14.00 Х/ф “Вікінги проти прибульців” 17.00, 3.20 “Таємниці Чапман” 18.00, 1.20 “Найприголомшливі ші гіпотези” 20.00 Х/ф “Гнів титанів” 21.50 “Дивитися всім!” 23.25 Х/ф “Нічого втрачати” 2.20 “Секретні території”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.10, 23.30 Непокірні океани 1.00, 4.05, 9.25, 12.35, 18.45, 21.50 Початок 1.45, 4.50 Наука майбутнього Стівена Хокінга 2.30, 3.20, 11.45, 16.25, 17.10, 19.30 Розслідування авіакатастроф 5.35, 6.45, 7.05, 7.30 Наукові дурниці 6.00, 6.20, 13.20, 13.45, 14.10, 14.30, 20.15 Ігри розуму 7.50, 11.00, 14.55 Мегазаводи 8.40, 15.40 Шосе крізь пекло 10.10 Вторгнення на Землю 17.55, 21.05 Авто ( SOS 22.40 Особливо суворий режим(4: Найсуворіші в’язниці Америки(4

VIASAT HISTORY 8.40, 14.05, 0.00 “Жінки за доби Реставрації” 9.45, 17.40 “Неймовірні винаходи” 10.10, 4.30, 5.00 “Неймовірні винаходи”

10.40, 16.00, 21.10 “Заборонена історія” 11.30 “Змова” 12.20, 2.50 “Мушкетери” 13.15, 19.20, 23.05 “Американські принцеси на мільйон доларів” 15.05, 20.15, 2.00 “Мисливці за міфами” 16.45, 1.05, 7.00 “Таємна війна” 18.05 “Погода, яка змінила хід історії” 18.30, 5.25, 7.55 “Музейні таємниці” 22.00 “Таємні вбивці в післявоєнних будинках” 3.45 “Тіні середньовіччя” 6.10 “Найкращі вбивці стародавніх часів”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Юнга Північного флоту”, м/ф “Закрепа”, “Одна конячка біла”, “Клітка” 5.00, 11.00 М/ф “Незабаром задощить”, м/ф “У порту”, “Пропав Петя(Півник”, “Перервочка №6”, “Равлик” 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього”, м/ф “Золочені чола”, “Подорож мурахи” 7.30, 13.30 М/ф “Комаров”, “Ми з Шерлоком Холм( сом”, “Ведмідь( Липова нога” 8.00, 14.00 М/c “Мавпочки і грабіжники”, м/ф “Кіт у чоботах”, “Бувай здоровий, зелений ліс!”, “Академік Іванов”, “Як один мужик двох генералів нагодував” 15.00 Х/ф “Ох, уже ця Настя!”, м/ф “Казки для велих і малень( ких”, “Жив у бабусі козел” , “Аврора” 17.00 М/ф “У яранзі горить вогонь”, м/ф “Кіт(рибалка”, “Можна і не можна”, “Поні бігає колом” 18.00 Т/с “Гостя з майбутнього”, м/ф “Країна Оркестрія”, “Велетень(егоїст” 19.30 М/ф “Мороз Іванович”, “Жили собі дід і баба”, “Весела карусель” 20.00 М/c “Як мавпочки обідали”, м/ф “Три банани”, “Лисичка( сестричка”, “У тридесятому столітті”, “Крила дядечка Марабу”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 “Були Часи” 6.55, 8.35, 9.40, 11.00, 12.55, 14.45, 15.40, 17.00, 18.50, 20.45, 21.40, 23.00, 0.55, 2.35, 3.40, 5.00 Музична Ностальгія 7.30, 13.30, 19.30, 1.30 Х/ф “12 стільців” 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 “Минулі Часи” 10.00, 16.00, 22.00, 4.00 “Народжені в СРСР” 12.00 “Заспіваймо, друзі!” 18.00 “Ялинова субмарина” 0.00 “СевАлогія”


16 21 квітня П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 23.30, 0.15 Погода 6.25 Життєлюб 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 7.20, 23.00 На слуху 8.35 Територія закону 8.40 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Ранок про Україну 9.35 Світ на смак. Д/с “Розповіді про Хансік” 10.00 Що там з Євробаченням? Блоги 10.05, 18.10, 18.55 Кліп учасника Євробачення+2017 10.25, 16.30 Т/с “Лінія захисту” 12.05, 3.05 Д/с “Південна Корея сьогодні” 12.15 Суспільний університет 12.35 Voxcheck 12.40, 21.30, 5.35 Новини. Спорт 13.15 Схеми 13.55 Музична весна на Першому 15.35 Віра. Надія. Любов 17.20 Казки Лірника Сашка 17.40 М/с “Книга джунглів” 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 Що там з Євробаченням? 19.00, 1.50 Новини. Культура 19.20 Циркове водно+ вогняне шоу 21.50 Богатирські ігри 22.50 З перших вуст 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 23.35 Від першої особи 2.05 Музичне турне 3.10 Т/с “Травма” 4.40 Уряд на зв’язку з громадянами

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля+6” 10.50, 12.20 “Міняю жінку+7” 12.50, 13.50 “Пробач мені, моя любове” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами+6” 17.10 Т/с “Величне століття. Роксолана” 18.30 Т/с “Кохання проти долі” 20.15, 5.30 “Розсміши коміка. Діти 2” 22.00 “Ліга сміху+3 2017” 0.45 “Вечірній Київ “ 4.45 “Ескімоска+2: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.10, 12.25 Т/с “Кохання за законом” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00 Ток+шоу “Стосується кожного” 20.00, 5.10 “Подробиці” 21.00 Х/ф “Секретний фарватер” 2.10 Х/ф “Між високих хлібів” 3.25 “Чекай на мене”

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день + сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 10.00, 22.10 Серіал “КММ” 11.30 “Кіноkids” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 1.35 “Хіт+парад” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС+інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС+спорт” 15.00 “Концертний зал” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС+ афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС+погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Просто про складне” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Герої серед нас” 0.15 “Звичайні герої” 0.20, 4.20, 23.55 “Посміхнися” 0.25 “Степовики” 0.35 “Європейський вимір” 0.50 “Сніданок туриста” 1.15, 9.50 “Легенди Запоріжжя” 1.45 “Плекайте мову” 1.55, 16.10 “Зупинися і здивуйся!” 2.05 “Любов у житті великих українців” 2.35, 12.25 “Від мелодії до мелодії” 3.00 Т/с “Таксі” 4.30 “Я й Це” 4.55 “Шовкова косиця” 5.10 “Літпросвіт” 5.35 “Києвотека” 6.00 “Уряд на зв’язку з громадянами” 6.25 “Стоп корупції” 6.55, 15.05, 18.45, 23.45 “Ці смішні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 10.15 “Повір у себе” 10.30 “100 шедеврів” 10.40 “Полігон” 10.55 “Бесіди з лікарем +” 11.05 “Файн Арт” 11.35 Д/ф “Ми + українці. Символи нашої волі” 12.00 Д/ф “Роми. Коріння, кров і душа” 12.55, 14.55, 23.00 “Абетка здоров’я” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Як це було” 14.25 “Віконечко” 14.50 “Хатинка Василинка” 15.15 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 16.20 “Мандри Великим Лугом” 16.35 “Зауваження до влади” 17.00 Мультзал 17.15 “Герої” 17.55 Д/ф “Іван Драч. У пошуках Маройки” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання. Післямова” 19.55 “Художня толока” 20.50 “Будь+який каприз” 21.00 Вечірня казка” 21.15 “ВетПорада” 21.25 “Спортивний тиждень”

22.35 “Клуб+700” 23.30 “Фреш” 23.50 “Літературний монолог”

tv5 5.15, 10.00 “Ваше здоров’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.30 “Хочу у відпустку” 10.30 “Соціальний патруль” 11.00 “Всесвіт” 12.00 “TV5 Тribute Show” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.10 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 16.00 “Моя правда” 16.45 “Ексклюзив” 17.15, 20.20 Т/c “Сашка” 19.45 “Павутиння” 22.50 “Іду на ти” 23.35 Х/ф “Недотепи” 1.20 “Хроніка подій” 1.35 Нічний канал

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.05 Більше ніж правда 12.15, 13.10 Т/с “Північний вітер” 12.45, 15.45 Факти. День 13.30 Х/ф “Універсальний солдат” 15.35, 16.10 Т/с “Пес+2” 17.50 Т/с “Острів непотрібних людей” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизель+шоу 23.45 Х/ф “Ультрафіолет” 1.15 Х/ф “Обитель зла+5. Відплата” 2.40 Стоп+10

СТБ 5.55, 18.30, 0.15 Т/с “Коли ми вдома” 7.45 Х/ф “Не можу сказати “прощавай” 9.35 Х/ф “Наречений” 18.00, 22.00 “Вiкна+ Новини” 20.00, 22.55 “Холостяк+7” 22.30 “Небачене Євробачення” 1.45 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.50, 1.40 Служба розшуку дітей 3.55, 1.45 Зона ночі 5.45, 18.00 Абзац 6.40, 8.00 Kids Time 6.42 М/с “Сімейка Крудс” 7.00 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.02 Т/с “Друзі” 9.50, 20.50 Київ днем і вночі 14.10 Серця трьох 16.15, 19.00 Суперінтуїція 21.50 Х/ф “Таймлесс+3: Смарагдова книга” 0.00 Х/ф “Вірус кохання”

УКРАЇНА 6.10 Агенти справедливості 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.20 Зірковий шлях 11.30, 3.45 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.10 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток+шоу “Говорить Україна”

21.00 Х/ф “Я його зліпила” 23.20 Слідами львівського сміття. Спеціальний репортаж 0.00 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.50, 18.00, 20.40, 22.40, 0.20 Погода+Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ+5 8.20, 18.40 Біографії 9.10 Щоденник шопоголіка 9.40, 20.30, 0.10 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50 Левиний рейнджер 11.50 Пустелі: життя на межі 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Прихована реальність 15.20 Щоденники другої світової війни 16.10, 20.50 Скарби зі сховищ 17.00 20 найжахливіших убивць 18.10 Соціальний патруль 19.15, 23.30 Автозвалище 20.00 Домовуша 0.30 Наші

2+2 6.00 Мульти. Мультфільми 8.00, 18.30 “Спецкор” 8.30, 19.00 “ДЖЕДАІ” 9.00 “Секретні матеріали” 9.55 “Роби бізнес” 10.30 “Він, Вона і телевізор” 11.25 “Нове Шалене відео по+українськи” 14.55 Т/с “Мисливці за реліквіями” 16.45 Х/ф “Сонячний удар” 19.40 26+ий тур ЧУ з футболу: “Динамо” + “Шахтар” 21.55 Д/ф “Шовковський. Завжди перший” 23.00 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.20 “Територія обману” 2.20 Х/ф “Лісова пісня”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час+ Time 6.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 Інтерв’ю з Андрієм Сусленком 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15 Машина часу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 3.35 У кабінетах 4.25, 5.25 Будемо жити 4.45 Невигадані історії 5.55 Рандеву

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини

6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 05.40 07.59 08.00 08.15 09.45 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.50 16.30 17.00 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.29 20.30 21.00 21.25 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Акценти Погода TV+MALL Кіноархів Здоров’Я Погода Новини Запитання депутату Погода Євромакс Наші домашні улюбленці Незвичайна наука Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Сили природи Час + Тайм Діло Тисяча днів планети Кіноархів Ризикований бізнес Акценти Новини Час + Тайм У фокусі Європи Ваша свобода Студія Вашингтон Погода Актуальне інтерв’ю Новини Запитання депутату Погода Незвичайна наука TV+MALL Середовище Z Здоров’Я Сили природи Акценти Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.00 “Криве дзеркало” 10.45 Х/ф “Чорна стріла” 12.20 Х/ф “Ідеальний чоловік” 14.00 Х/ф “Принцеса цирку” 16.50 Х/ф “Невиправний брехун” 18.10 Х/ф “Вас очікує громадянка Ніканорова” 19.40, 2.15 Х/с “Пуаро Агати Кристі” 20.35 Х/с “Розслідування Мердока” 22.25 Х/ф “Операція “Святий Януарій” 0.20 Х/ф “Історія любові та ножів” 3.45 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 10.00, 1.40 “Розсміши коміка” 11.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 12.25, 2.20 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 18.00 “Звана вечеря”

19.00 “Орел і Решка” 22.00 “КВК на БІС” 23.00 “КВК” 3.10 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.50, 13.15, 14.05, 0.05, 0.55 Т/с “Громови. Будинок надії” 7.50, 10.20 Мультфільми 8.30, 18.05, 3.00 Т/с “Копальня” 9.30, 23.05 Т/с “Щастя ти моє” 11.50 Х/ф “Після дощичку в четвер” 15.15, 16.00, 19.50, 20.35 Т/с “Золоте теля” 17.00, 19.00, 22.00 Новини RTVІ 17.10, 19.10, 22.25 Особлива думка 21.30 Російський акцент 2.00 “Тайм+код” 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 5.15 Тележурнал WATTS. Топ+10 5.30, 2.00 Хокей. НХЛ. Плей+офф. Перший раунд 8.15 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Шостий день 9.30 Велоспорт. Париж + Рубе 11.00 Велоспорт. “Альпійський тур”. Четвертий етап 12.00 Футбол: Чемпіонат MLS. Огляд 12.30 Футбол. Ліга Чемпіонів. Жеребкування 13.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 13.30 Футбол. Ліга Європи. Жеребкування 13.45, 15.00, 16.30, 19.30, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Сьомий день 1.05 Велоспорт. “Альпійський тур”. П’ятий етап

РЕНТВ 5.00 “Територія обману” 6.00, 9.00 “Документальний проект” 7.00 “Бадьорого ранку!” 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новини” 12.00, 15.55, 19.00 “Інформаційна програма 112” 13.00 “Звана вечеря” 14.00 Х/ф “Гнів титанів” 17.00 “Таємниці Чапман” 18.00, 3.50 “Найприголомшливі ші гіпотези” 20.00 Д/п “Арії. Сліди білих богів” 21.50 “Дивитися всім!” 23.00 Х/ф “Матриця” 1.30 Х/ф “Матриця: Революція”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.15, 23.20 Непокірні океани 1.05, 4.15, 9.20 Авто + SOS 1.55, 5.00, 12.25, 18.40, 21.45 Початок 2.40, 3.30, 11.40, 16.15, 17.05, 19.25 Розслідування авіакатастроф 5.50, 6.55, 7.20 Наукові дурниці 6.00, 6.25, 13.10, 13.35, 14.00, 14.20, 20.15 Ігри розуму 7.45, 10.50, 14.45 Мегазаводи 8.35, 15.30 Шосе крізь пекло 10.05 Вторгнення на Землю 17.50, 21.00 Mарс 22.35 Особливо суворий режим+4: Найсуворіші в’язниці Америки+4

VIASAT HISTORY 8.40, 14.05 “Історія християнства”

9.45, 10.10, 17.45, 4.15, 4.45 “Неймовірні винаходи” 10.40, 16.05, 21.10 “Заборонена історія” 11.30 “Змова” 12.20, 2.30 “Мушкетери” 13.15, 19.20 “Американські принцеси на мільйон доларів” 15.10, 20.15, 1.35 “Мисливці за міфами” 16.50, 0.40 “Таємна війна” 18.10, 7.00 “Погода, що змінила хід історії” 18.35, 5.10 “Музейні таємниці” 22.00, 22.55, 23.50 “Видатні жінки в світовій історії” 3.25 “Тіні середньовіччя” 5.55 “Ватикан і Третій рейх” 7.25 “Друга світова війна: чого варта імперія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Ох, уже ця Настя!”, м/ф “Казки для великих і маленьких”, “Жив у бабусі козел”, “Аврора” 5.00, 11.00 М/ф “У яранзі горить вогонь”, м/ф “Кіт+ рибалка”, “Можна і не можна”, “Поні бігає колом” 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього”, м/ф “Країна Оркестрія”, “Велетень+егоїст” 7.30, 13.30 М/ф “Мороз Іванович”, “Жили собі дід і баба”, “Весела карусель” 8.00, 14.00 М/c “Як мавпочки обідали”, м/ф “Три банани”, “Лисичка+ сестричка”, “У тридесятому столітті”, “Крила дядечка Марабу” 15.00 Х/ф “Завтра, третього квітня...”, м/ф “Чарівна паличка”, “Терьохіна тарадайка”, “Двоє в будинку”, “Весела карусель” 17.00 М/ф “Золота пір’їнка”, м/ф “Дзеркальце”, “Наргіс”, “Лошарик” 18.00 Т/с “Гостя з майбутнього”, м/ф “Обережно, щука!”, “Як щеня вчилося плавати” 19.30 М/ф “Алим і його віслюк”, “Шматочок”, “Куплю привида” 20.00 М/c “Мавпочки, уперед!”, м/ф “Пастушка і сажотрус”, “Чудо+ замок”, “Вовк і семеро козенят”, “Весела карусель”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 “Заспіваймо, друзі!” 6.55, 8.45, 9.40, 11.00, 12.50, 14.45, 15.40, 17.00, 21.40, 23.00, 0.55, 2.35, 3.40, 5.00 Музична Ностальгія 7.30, 13.30, 1.30 Х/ф “12 стільців” 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 “Минулі Часи” 10.00, 16.00, 4.00 “Народжені в СРСР” 12.00 “Ялинова субмарина” 18.00 “До та після...” 19.15 Д/ф “Чесний фотограф” 19.30 “Як важливо бути серйозним” 22.00 “Колба часу” 0.00 “Були Часи”


17

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

22 квітня СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 У просторі буття 6.30, 7.00, 8.00, 23.20, 0.15 Погода 6.35 Підсумки 7.05 АгроЕра. Підсумки 7.20 Шефкухар країни 8.05 Смакота 8.30, 0.00 Золотий гусак 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 М/с “Книга джунглів” 9.50 Хто в домі хазяїн? 10.15 Хочу бути 10.45 Що там з Євробаченням? Блоги 10.50 Кліп учасника Євробачення2017 11.00 Фолькmusic. Діти 11.50 Т/с “Доньки Єви” 13.20, 2.20 Хокей з шайбою серед чоловіків. Чемпіонат світу. Україна Угорщина 16.05 Чоловічий клуб 16.30 Чоловічий клуб. Спорт 17.30 Богатирські ігри 18.30 Д/ф “Дмитро Гнатюк. Моя Україна” 19.00 Х/ф “Насмішка” 21.00, 5.35 Новини 21.30 За крок до Євробачення 22.15 Рік Японії в Україні. Д/с “Традиційні свята Масурі” 22.45 Мегалот 23.00 Світ on line 23.25 Життєлюб 1.20 Музичне турне 4.20 Д/ф “Доля бібліотеки Ярослава Мудрого” 4.40 Надвечір’я. Долі

1+1 7.05, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 10.00, 23.05 “Світське життя” 11.00 “Одруження наосліп3” 12.35 “Голос країни7” 16.30 “Вечірній квартал “ 18.30 “Розсміши коміка 2017” 20.15 “Українські сенсації” 21.15 “Вечірній квартал” 0.05 “Ліга сміху3 2017” 3.50 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.15 Х/ф “Дачна поїздка сержанта Цибулі” 7.50 Х/ф “Альошчине кохання” 9.30 “Україна вражає” 10.00 Док.проект “Леонід Биков. “Будемо жити!” 11.00 Х/ф “Атибати, йшли солдати...” 12.50 Х/ф “Максим Перепелиця” 14.40 Т/с “Поверни моє кохання” 20.00, 4.30 “Подробиці” 20.30 Х/ф “Час збирати каміння” 22.30 “Великий бокс на Інтері” 5.00 “Великий бокс. Максим Бурсак Хільберто Рамірес”. Прямий єфір

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 7.00 “АЛЕКСінформ” 7.25 “АЛЕКСспорт” 7.30 Д/с “Незвичайна наука” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКСпогода” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКСафіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Просто про складне” 10.15 “Хітпарад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “Кіноkids” 11.40 “Муззум”

12.05 “Fashion club” 12.45, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Серіал “КММ” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “Концертний зал” 19.15 “Караван” 19.30 “Добрі справи” 20.05 “Комуналка” 20.35 “Лінія стилю” 23.55 “Кіноnews” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Невигадані історії” 0.30 “Зауваження до влади” 0.55 “Фестивалі, конкурси, концерти” 1.55 “Козацька перемога” 2.05 “Звичайні герої” 2.15, 17.00 “Ми українські” 2.40 “Смакота” 2.55, 7.25, 17.40 “Від мелодії до мелодії” 3.20 Т/с “Таксі” 4.40 Д/ф “Епоха Платона Майбороди” 5.25 Д/ф “Київ. Початок війни” 6.10 Д/ф “Раїса Кириченко” 6.55 “Ці смішні звірі” 7.00 Гімн України 7.02 “Погода” 7.05, 9.30 “Телекур’єр” 7.35 “Хатинка Василинка” 8.00 “Кошик творчих ідей” 8.20 “Історія в капелюсі” 8.25 “Загублені в часі” 8.35 “Ранок на Запоріжжя” 9.50 “Художня толока” 10.40 “Спортивний тиждень” 11.10, 20.00 “Літпросвіт” 11.35 “Воїни миру” 12.00, 14.25 Мультзал 12.15 “Стоп корупції” 12.40 “Мандри кота Фініка” 12.55 “Іноземна для дітей” 13.05, 16.10 “Чудесний канал” 13.30, 20.55 “Будьякий каприз” 13.40 “Арт і Шок” 14.05, 18.00 “180 градусів” 14.40 “Знак питання” 16.35 “Суботні зустрічі” 17.30 “Казки запорізькі із Санько Сита” 18.15 “Обережи” 18.30 “Час змін” 19.00, 22.00 “Час, події, країна” 19.30 “Я й Це” 20.25, 20.40 Реклама 20.30 “Полігон” 20.45 Служба “101” 21.05 “Вечірня казка” 21.20 “Повір у себе” 21.35 “Легенди Запоріжжя” 22.35 “Світ особистості” 23.30 “Народна скарбниця” 23.55 “Посміхнися”

tv5 5.30 “Домобуд” 5.45 “Донбас сьогодні” 6.15 “День. Підсумки на TV5” 6.55 “Дзвони православ’я” 7.15 “TV діти” 7.25 Дитяча година 8.55, 9.30, 10.40, 12.15 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.05 “Щоденник шопоголіка” 10.35 “Ексклюзив” 10.45 “Іду на ти” 11.30 “Секрети старо давніх красунь” 12.20 Сімейний кінозал 15.35 “Павутиння” 16.05 “Моя правда” 17.10 Х/ф “Іди швидко” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 “TV5 Тribute Show” 21.10 Х/ф “Пекло на колесах” 22.35 “Хроніка подій” 22.50 Т/c “Латинський коханець” 23.50 Нічний канал

ICTV 5.15 Факти 5.35, 4.05 Х/ф “Архіме ди” 7.05 Дивитись усім! 8.00 М і Ж 9.00 Я зняв! 9.55 Дизельшоу. Дайджест 10.55, 11.50 Відпустка за обміном 12.45 Факти. День

13.00 Т/с “На трьох” 13.15 Х/ф “Ультрафіолет” 14.55 Х/ф “Громобій” 16.55 Х/ф “Люди у чорному” 18.45 Факти. Вечір 19.15 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “Люди у чорному2” 21.40 Х/ф “Люди у чорному3” 23.35 Х/ф “Універсальний солдат” 1.25 Т/с “ЛасВегас5” 2.45 Т/с “Слідчі”

СТБ 5.50 “ВусоЛапоХвіст” 8.00 “Караоке на Майдані” 9.00 “Все буде смачно! “ 10.55 “Холостяк7” 13.15 “МастерШеф. Діти2” 19.00 “Україна має талант!. Діти” 22.05 Т/с “Коли ми вдома” 23.35 “Давай поговоримо про секс3” 1.20 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.10 Т/с “Друзі” 5.43, 7.40 Kids Time 5.45 М/с “Сімейка Крудс” 7.42 Ревізор. Крамниці 9.35 Таємний агент 10.50 Таємний агент. Постшоу 12.35 Від пацанки до панянки 14.30 Хто зверху? 16.25 М/ф “Кіт у чоботях” 18.00 Х/ф “Гаррі Поттер та напівкровний принц” 21.00 Х/ф “Гаррі Поттер і Дари Смерті” 23.50 Х/ф “Ватиканські записи” 1.50 Х/ф “Коли твоя дівчина зомбі”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 1.45 Сьогодні 7.15, 5.30 Зірковий шлях 9.00, 15.20 Т/с “Покоївка” 17.20, 19.40 Т/с “Протистояння” 22.00 Х/ф “Що приховує любов” 23.50 Реальна містика 2.25 Історія одного злочину

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.10 Спортогляд 7.20, 10.30, 17.40, 19.30, 23.40 Погода 7.25 Зміни свій світ 7.50 Новини ТВ5 8.30 Ваше здоров’я 9.00 Домобуд 9.30, 18.45 Тиждень cпорт 9.45, 18.30 Хроніка подій 10.00 Святкове меню 10.35 Щоденники Другої світової війни 11.20 Земля: останні дні 13.50 Загадки планети 15.40 Пустелі: життя на межі 16.50 Африка: хижий світ 17.50 Подорож гурмана 19.00 TV діти 19.35 Водне життя 20.00 Американський детектив 21.40 Павутиння 22.20 Теорії та відкриття 23.00 Хітпарад FMTV 23.50 Скарб.UA 5.10 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 10.00 “Бушидо” 11.40 “Зброя” 13.10, 3.30 “нишпорки” 13.40, 3.05 “Цілком таємно” 14.10 “Українські сенсації” 16.35 Х/ф “Філадельфій ський експеримент” 18.15 Х/ф “Андроїд поліцейський” 20.00 Х/ф “Президент Лін кольн: Мисливець на вампірів” 22.00 “Угон понашому” 23.30 Х/ф “Фунт плоті” 1.25 Х/ф “Влада переконань” 3.55 Х/ф “Ярослав Мудрий”

7.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55 Погода на курортах 7.30 Суперкнига 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 23.50 Погода в Україні 8.20 Не перший погляд 8.50 Солодко з Іскрою 9.15 Мотор 9.20 Автопілотновини 9.30 Укравтоконтинент 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Пресконференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up LIFE 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.10 Відкрита церква 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10 “За Чай.com” 18.15, 2.35 Фактор безпеки 19.25, 23.25 Машина часу 21.00, 1.30 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 Документальний проект “Відділ кадрів” 1.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.15 У кабінетах 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00 Вечірній прайм 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Новини 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 22.50, 2.50, 4.20 Студія 112 19.20, 23.20 Гордон 20.15, 0.15 Чиста політика 21.15, 1.15, 5.15 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.20, 2.20 Народна прокуратура

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 06.15 08.29 08.30 09.15 09.30 09.44 09.45 10.00 10.50 11.00 11.15 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.30 14.00 15.00 16.30 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.59 18.30 19.00 20.00 20.29 20.30 21.00 21.30 22.20 23.15 00.05 01.45

Час Тайм Акценти Погода Феєрія мандрів Ключі до успіху TVMALL Погода Життя в цифрі Тисяча днів планети Жива природа Здоров’Я Паралелі, події, люди Незвичайна наука Ваша свобода Студія Вашингтон Океан Вет Дика планета Завтра Сьогодні Феєрія мандрів Кіноархів Наші домашні улюбленці Символи Запоріжжя TVMALL Діло Здоров’Я Культура – це модно Середовище Z Погода Актуальне інтерв’ю Феєрія мандрів Сили природи Погода Суботнє інтерв’ю Огляд світових новин Тисяча днів планети Нові технології війни Бізнес на продажу Кіноархів Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00 Частайм 6.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.35 “Криве дзеркало”

11.20 “Невідома версія. За двома зайцями” 12.10 Х/ф “Секретний фарватер” 17.25 Х/ф “Морський характер” 19.15 Х/ф “У квадраті 45” 20.30 Х/ф “Випадок у квадраті 3680” 21.55 “Невідома версія. Іван Васильович змінює професію” 22.50 Х/ф “Вінчання зі смертю” 0.15 Х/ф “Благі наміри” 1.40 Х/ф “Партитура на могильному камені” 3.20 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 10.00, 1.40 Х/ф “Пригоди Бейлі: Загублене цуценя” 11.45 Т/с “H2O: Просто додай води” 13.10 М/ф “Воруши ластами2” 15.00, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 18.00 “Навколо М” 0.00 Т/с “Сонна Лощина” 3.00 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.30 Російський акцент 7.00, 7.30, 5.30 “Американський лікнеп” 8.00 Х/ф “Казка, яку розповіли вночі” 9.15 Х/ф “Синій птах” 10.55 Мультфільми 11.20 Х/ф “Кіндер Вілейський привид” 13.00 Х/ф “Трамвай у Париж” 14.45 Х/ф “Білий паровоз” 16.10 Х/ф “Бульварні поневіряння” 18.00 “У НьюЙорку з В.Топаллером” 19.00 “Таймкод” 20.00 Новини RTVІ 20.15 Особлива думка 21.00 “Ізраїль за тиждень” 22.00, 1.50 Х/ф “Три дні в Одесі” 0.05, 3.50 Х/ф “Бідний, бідний Павло”

EUROSPORT 4.45, 1.30 Тележурнал WATTS 5.30, 2.30 Хокей. НХЛ. Плейофф. Перший раунд 8.15 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Сьомий день 9.30 Кінний спорт. Конкур. Антверпен 10.00 Велоспорт. Гонка “AMSTEL GOLD” 11.00 Велоспорт. “Альпійський тур”. П’ятий етап 12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Восьмий день 1.05 Футбол. Тележурнал “ФІФА”

РЕНТВ 5.00, 17.00 “Територія обману” 8.20 М/ф “Вовки та вівці: Меега перетворення” 9.55 “Мінтранс” 10.40 “Ремонт почесному” 11.20 “Найкорисніша програма” 12.25, 12.35, 16.35 “Військова таємниця” 12.30, 16.30 “Новини” 19.00 Д/п “Засекречені списки. Містичні таємниці революції” 21.00 Х/ф “Смертельна зброя” 23.00 Х/ф “Смертельна зброя2” 1.15 Х/ф “Смертельна зброя3” 3.30 Х/ф “Смертельна зброя4”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.10, 23.30 Непокірні океани 1.00, 4.20 Mарс 1.45, 5.10, 11.45, 12.35, 18.00, 18.50, 21.00, 21.45 Початок 2.40, 3.30 Розслідування авіакатастроф 6.00, 6.25 Ігри розуму 6.50, 7.10, 7.35 Наукові дурниці 8.00, 8.45, 9.30, 10.15, 11.00 Людина проти Youtube 13.20 Шляхи еволюції 14.10 Діноманія 14.55 Смертельна битва динозаврів 15.40 Більший за тиранозавра 16.30 Секретні матеріали Юрського періоду: таємниці динозаврів 17.15 Найвеличезніші тварини всіх часів 19.40, 22.35 Історія Бога з Морганом Фріменом 20.30 Реальність або фантастика?

VIASAT HISTORY 8.20, 9.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50 “Друга світова війна: чого варта імперія” 14.45, 15.35 “Шість королев Генріха VIII” 16.25 “Приховані погрози доби Тюдорів” 17.30, 18.20 “Заборонена історія” 19.10 “Еріх Мільке володар жаху” 20.10 “Карпов проти Каспарова. Вічний двобій 21.10 “Рим: перша супердержава” 22.00 “Жінки за доби Реставрації” 23.05 “Наполеон” 0.00 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.50 “Спецназ стародавнього світу” 1.45 “Зброя, що змінила світ” 2.35 “Мисливці за міфами” 3.30 “Тіні середньовіччя”

4.20, 7.00, 7.50 “Неймовірні винаходи” 4.50 “Музейні таємниці” 5.35 “Таємні вбивці в післявоєнних будинках” 6.35 “Погода, що змінила хід історії” 7.25 “Неймовірні винаходи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Завтра, третього квітня...” , м/ф “Чарівна паличка”, “Терьохіна тарадайка”, “Двоє в будинку”, “Весела карусель” 5.00, 11.00 М/ф “Золота пір’їнка”, м/ф “Дзеркальце”, “Наргіс”, “Лошарик” 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього”, м/ф “Обережно, щука!”, “Як щеня вчилося плавати” 7.30, 13.30 М/ф “Алим і його віслюк”, “Шматочок”, “Куплю привида” 8.00, 14.00 М/c “Мавпочки, уперед!”, м/ф “Пастушка і сажотрус”, “Чудо замок”, “Вовк і семеро козенят”, “Весела карусель” 15.00 Х/ф “Варвара Врода, довга коса”, м/ф “Дитячий альбом”, “Бездомні домовики”, “Вовк і теля” 17.00 М/ф “Брати Лю”, м/ф “Лисиця і дрізд”, “Скарби затонулих кораблів” 18.00 Х/ф “Учень лікаря”, м/ф “Пес у чоботах, “Хто пасеться на лузі?” 19.30 М/ф “Ваня і крокодил”, “Випадок з бегемотом”, “Ара, Бара, Пух!” 20.00 М/c “Мавпочки в опері”, м/ф “Дюймовочка”, “Мартинко”, “Подружка”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 “Ялинова субмарина” 6.50, 8.45, 9.40, 11.00, 15.40, 17.00, 19.00, 20.40, 0.55, 2.45, 3.40, 5.00 Музична Ностальгія 7.30, 1.30 Х/ф “12 стільців” 9.00, 15.00, 3.00 “Минулі Часи” 10.00, 4.00 “Народжені в СРСР” 12.00, 18.00 “До та після...” 13.15 Д/ф “Чесний фотограф” 13.30 Телевистава “Як важливо бути серйозним” 16.00 “Колба часу” 19.20 Телевистава “Ліка” 21.00 “Були Часи” 22.00 Фільмвистава “Прийшов чоловік до жінки” 0.00 “Заспіваймо, друзі!”


18 23 квітня НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Світ православ’я 6.30, 7.00, 8.05, 22.50, 23.15, 0.15 Погода 6.35 Док фільм “Великдень” 7.25 Життєлюб 8.10 Смакота 8.35 Паспортний сервіс 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Поза часом. Телевис" тава “Фараони” 10.40 Д/ф “Дмитро Гнатюк. Моя Україна” 11.30 Спогади 12.00 Театральні сезони 12.30 Мистецькі історії 12.45 Фольк"music. Діти 13.50 Фольк"music 14.55 Перший на селі 15.25 Твій дім"2 15.45 Х/ф “Марко Поло” 18.55 Д/с “Традиційні свята Масурі” 19.30 Перша шпальта 20.00, 5.45 Новини 20.20, 2.20 Хокей з шайбою серед чоловіків. Чемпіонат світу. Польща " Україна 23.00 Світ on line 23.20 Територія закону 23.30 Золотий гусак 1.20 Музичне турне 4.15 Д/ф “Між минулим і нинішнім. Бібліотека НАУКМА” 4.50 Віра. Надія. Любов

1+1 6.20 “На ножах” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото"забава” 9.40 М/ф “Маша і ведмідь” 10.10 “Розсміши коміка 2017” 11.10 “Світ навиворіт " 4: В’єтнам” 15.10 Т/с “Хороший хлопець” 18.30 “Українські сенсації” 19.30, 5.15 “ТСН"Тиждень” 21.00 “Голос країни"7” 0.10 Х/ф “Нащадки” 3.20 “Аргумент кiно” 4.50 “Ескімоска"2: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 8.00 “уДачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і решка. Рай і пекло” 11.00 “Орел і решка. Перезавантаження” 12.00, 1.00 Х/ф “Велика маленька Я” 13.45 Х/ф “Час збирати каміння” 15.40, 21.30 Т/с “Поверни моє кохання” 20.00 “Подробиці тижня” 23.20 Х/ф “Сповідь Дон Жуана”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день " сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКС" погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС" інформ. Дайджест” 7.20 “Хіт"парад” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС" афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Чарівниця”

телепрограма ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ 9.15, 16.35 “Муззум” 9.30 “Fashion club” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30, 19.00 “Кіноkids” 11.40 “Сфера інтересів” 12.50, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Серіал “КММ” 17.35 “Концертний зал” 18.05 “Комуналка” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.10 “AVTO INCOGNITO” 19.20 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “У гостях у Дмитра Гордона” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

7.00 “TV діти” 7.30 Ретрокінозал 8.55, 9.25, 10.25, 12.15 “Погода” 9.00 “Блага звістка” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “Пригоди в зоопарку” 10.30 “Хочу у відпустку” 10.55 “Ексклюзив” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.30 “Секрети стародавніх красунь” 12.20 Т/c “Поцілунок” 16.00 “Домобуд” 16.30 “Моя правда” 17.20 Х/ф “Дорога пастка” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 “Запорізька Ліга сміху” 21.20 Х/ф “Останній шанс” 23.45 “TV5 Тribute Show” 0.35 Х/ф “Мільйон доларів” 2.30 Нічний канал 4.35 Д/ф “Портрет, написаний глибиною”

ЗАПОРІЖЖЯ

5.30 Факти 6.00 Х/ф “Життя і неймовірні пригоди Робінзона Крузо” 7.30 Т/с “Відділ 44” 11.05, 13.00 Х/ф “Громобій” 12.45 Факти. День 13.25 Х/ф “Люди у чорному” 15.10 Х/ф “Люди у чорному"2” 16.50 Х/ф “Люди у чорному"3” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Х/ф “Примарний патруль” 22.15 Х/ф “Призначення” 0.00 Х/ф “Судна ніч” 1.30 Т/с “Лас"Вегас"5” 3.25 Т/с “Слідчі”

0.00 “Діловий ритм” 0.30, 9.00 “Суботні зустрічі” 0.55 “Кавовий клуб” 1.25 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.25, 20.20 “Посміхнися” 2.30, 18.30 “Арт і Шок” 2.55 Т/с “Таксі” 3.35 Д/ф “Єлисеївський кар’єр” 3.45 Д/ф “Володимир Івасюк” 4.55 “Зелений БУМ” 5.25 “Зібране” 5.50, 21.50 “Від мелодії до мелодії” 6.15, 22.25 “Легенди Запоріжжя” 6.40 “Ми " Запоріжжя. Ми " Україна” 6.55, 20.15, 23.25 “Ці смішні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 9.30 “Час, події, країна” 7.30 “Уряд на зв’язку з громадянами” 7.55 “Знай наших” 8.25 “У майстерні художника” 8.35 “Казки запорізькі із Санько Сита” 8.50 “ВетПорада” 9.25, 23.20 “Музична хвилинка” 9.55 “Відкрита студія” 11.25, 17.10 “Літпросвіт” 12.00 “Дитячий світ” 12.20 “Юні експерти” 12.25 “Піщані історії” 12.35 “Ми " українські” 13.05, 16.45 “Чудесний канал” 13.30 “Зупинися і здивуйся!” 13.40 “Клуб"700” 14.00 “Суспільне ТБ. Запоріжжя” 14.20 “Стежками Мауглі і Багіри” 14.35 Мультзал 15.00 “Полігон” 15.15 “По суті” 17.35 “Мандри Великим Лугом” 17.50 “6 соток” 18.00 “Струни душ людських” 18.15 “Історія однієї картини” 19.00, 22.00 “Терекур’єр. Тиждень” 19.30 Д/ф “Бути самою собі метою. Ольга Кобилянська” 19.55 Д/ф “Марко Вовчок " таємнича зірка” 20.30 “Герої” 20.45 “Енімалз” 20.55 “Будь"який каприз” 21.05 “Вечірня казка” 21.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 21.30 “Козацька перемога” 21.45 Реклама 22.50 “Знак запитання. Післямова” 23.30 “Файн Арт”

tv5 6.00 “Соціальний патруль” 6.30 “Хроніка подій” 6.45 “Тиждень"спорт”

ICTV

СТБ 5.50 “Все буде добре!” 7.45 “Холостяк"7” 9.00 “Все буде смачно! “ 9.55 “Караоке на Майдані” 11.00 “Україна має талант! Діти” 14.05 Х/ф “Іван Васильович змінює професію” 16.00, 23.10 “Я соромлюсь свого тіла"4” 18.00, 22.10, 0.25 “Слідство ведуть екстрасенси” 21.00 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.25, 2.20 Зона ночі 6.00 Т/с “Друзі” 7.00, 8.50 Kids Time 7.02 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.52 М/ф “Дублери” 11.05 М/ф “Кіт у чоботях” 12.50 Х/ф “Гаррі Поттер та напівкровний принц” 15.50 18.30 Х/ф “Гаррі Поттер і Дари Смерті” 21.00 Х/ф “Час відьом” 22.50 Х/ф “Окулус” 1.00 Х/ф “Вірус кохання”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.40, 5.20 Зірковий шлях 9.10 Х/ф “Що приховує любов” 11.00 Т/с “Протистояння” 15.00 Х/ф “Я його зліпила” 17.00, 20.00 Т/с “Чорна квітка” 19.00, 5.50 Події тижня з Олегом Панютою 21.50 Х/ф “Павутинка бабиного літа” 23.45 Реальна містика 2.20 Т/с “Райське місце”

ТВ5 СПОРТ 6.40 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 22.15 Тиждень"cпорт 7.55, 10.10, 17.40, 19.25, 23.45 Погода

8.00 Дзвони православ’я 8.20 Про риболовлю всерйоз 8.50 Хочу у відпустку 9.20 Іду на Ти 11.20 Земля: останні дні 13.50 Загадки планети 15.40 Africa: хижий світ 17.50, 22.30 Зоряні історії 18.20 Традиції народів світу 18.45 Чоловічі захоплення 19.00 TV діти 19.30 Лицар духу 20.25 Захоплюючі пригоди 22.00 Хроніка подій 23.00 Загадки цивілізацій 23.50 Легенди карного розшуку

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Нове Шалене відео по" українськи” 8.30 “Роби бізнес” 9.00 “Він, Вона і телевізор” 13.10 Х/ф “Американський ніндзя"5” 15.30 Х/ф “Президент Лінкольн: Мисливець на вампірів” 17.30 Х/ф “Балістика: Екс проти Сівер” 19.20 26"ий тур ЧУ з футболу: “Зоря” " “Чорноморець” 21.25 ПРОФУТБОЛ 23.10 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.30 “Територія обману” 2.50 Х/ф “Ярослав Мудрий”

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20, 10.55 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Суперкнига 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.10 Гра інтересів 8.30, 3.15 Феєрія мандрів 8.50 Солодко з Іскрою 9.20 Автопілот"тест 9.25 Технопарк 10.10 Кордон держави 10.25 Будемо жити 10.40 Драйв 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес"конференція що" до ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up BUSINESS 13.10 Модне здоров’я 13.30 Час інтерв’ю 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з патріархом 15.15 П’ятий поверх 16.05 У кабінетах 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 19.25, 0.20 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.00, 1.15 Час: підсумки тиж" ня з В. Гайдукевичем 21.40, 3.00 Час"Time 22.30 “Відділ кадрів” 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини

6.15 Чиста політика 7.15, 19.20, 23.20, 5.20 Гордон 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 20.00, 0.10, 3.10 “Хто кому Рабинович” 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112. “Воєнний щоденник” 22.00, 2.00 “ТижДЕНЬ. MADE IN UA”

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 07.44 07.45 08.00 09.00 09.15 09.30 09.59 10.00 10.50 11.15 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 15.00 17.30 18.00 18.15 18.30 18.59 19.00 20.00 20.30 21.00 21.29 21.30 22.15 23.10 23.25 23.40 01.30

Кіноархів Погода Жива природа Феєрія мандрів Символи Запоріжжя Здоров’Я Наші домашні улюбленці Погода Тисяча днів планети Суботнє інтерв’ю TV"MALL Незвичайна наука Огляд світових новин Дикая планета Євромакс Життя в цифрі Культура – це модно Феєрія мандрів Кіноархів У фокусі Європи Здоров’Я Жива природа Глобал 3000 Погода Земні катаклізми Огляд світових новин Феєрія мандрів Завтра – Сьогодні Погода Тисяча днів планети Нові технології війни TV"MALL Паралелі, події, люди Кіноархів Нічній ефір

13.50 “Орел і Решка. На краю світу” 20.00 М/ф “Астерікс і Обелікс: Велика бійка” 21.40 М/ф “Астерікс і Обелікс підкорюють Америку” 23.00 “КВК” 1.50 Х/ф “Недоторкані” 3.20 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.30 Російський акцент 7.00 “Ізраїль за тиждень” 8.00 Особлива думка 8.40 Х/ф “Після дощичку в четвер” 10.00 Х/ф “Червоненька квіточка” 11.15 Мультфільми 11.55 Х/ф “Господарка “Білих ночей” 13.40 Х/ф “Три дні в Одесі” 15.45 Х/ф “Мама напрокат” 17.20 Х/ф “Тато напрокат” 19.00 “У Нью"Йорку з В.Топаллером” 20.00 Новини RTVІ 20.30 Непрямий ефір 21.00, 0.40 Х/ф “Юр’єв день” 23.20, 3.00 Х/ф “Три дні з недоумком” 4.30, 5.00, 5.30 “Амери" канський лікнеп”

EUROSPORT 5.15 Тележурнал WATTS 5.30, 2.30 Хокей. НХЛ. Плей" офф. Перший раунд 8.15 Снукер. Чемпіонат світу. Шеффілд. Восьмий день 9.30, 14.45 Велоспорт. Флеш Валонь 10.50 Легка атлетика. Марафон. Лондон 14.15 Хокей. НХЛ. Плей"офф. Огляд 15.15, 19.30, 1.05 Велоспорт. Льєж " Бастонь " Льєж 18.00, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шеф" філд. Дев’ятий день

РЕНТВ 5.00 Х/ф “Смертельна зброя"4” 5.45 Х/ф “Смертельна зброя” 7.50 Х/ф “Смертельна зброя"2” 10.00 Х/ф “Смертельна зброя"3” 12.20 Т/с “Батьки” 23.00 “Добров в ефірі” 0.00 “Сіль” 1.45 “Військова таємниця”

NATIONAL GEOGRAPHIC

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.05 “Криве дзеркало” 10.50 “Невідома версія. Іван Васильович змінює професію” 11.45 Х/ф “Принцеса цирку” 14.30 Х/ф “Відпустка за власний рахунок” 17.00 Х/ф “Повернення “Святого Луки” 18.40 Х/ф “Чорний принц” 20.25 Х/ф “Версія полковника Зоріна” 22.05 “Невідома версія. За двома зайцями” 22.55 Х/ф “Благі наміри” 0.20 Х/ф “Вінчання зі смертю” 1.50 Х/ф “Вир” 3.15 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 9.40 Т/с “H2O: Просто додай води” 11.00 М/ф “Воруши ластами"2” 12.50 “Навколо М”

0.15, 1.05 Непокірні океани 1.55, 2.40, 3.30, 4.20, 5.10 Прорив"2 6.00 Ігри розуму 6.30, 6.55, 7.20, 7.45 Наукові дурниці 8.10, 8.55 Мегазаводи 9.45, 10.30, 11.15, 12.05 Суперспоруди 12.50 Суперспоруди: апгрейд мегатанкера 13.35, 14.20, 15.10, 15.55, 16.40, 17.25 Супер" споруди Третього рейху 18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 21.55 Друга світова війна: Пекло під водою 22.45 Дивна Друга світова 23.30 “Без цензури” з Майклом Вейром

VIASAT HISTORY 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.15 “Неймовірні винаходи” 10.40, 11.30, 12.20, 13.10, 14.00 “Заборонена історія” 14.50 “Ватикан і Третій рейх” 15.50 “Погляд зсередини: убивство Джона Кеннеді”

16.45, 17.45, 18.50 “Російська імперія: династія Романових” 19.55 “Приховані загрози вікторіанської доби"2” 21.00 “Шість королев Генріха VIII” 21.50 “Плантагенети: кривава династія Британії” 22.40 “Історія таємних суспільств” 23.30, 5.25 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.20 “Спецназ стародавнього світу” 1.15 “Зброя, що змінила світ” 2.10 “Мисливці за міфами” 3.00 “Тіні середньовіччя” 3.50 “Найбільші містифікації в історії” 4.40 “Музейні таємниці” 6.10, 7.55 “Музейні таємниці” 7.00 “Таємна війна”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Варвара" краса, довга коса”, м/ф “Дитячий альбом”, “Бездомні домовики”, “Вовк і теля” 5.00, 11.00 М/ф “Брати Лю”, м/ф “Лисиця і дрізд”, “Скарби затонулих кораблів” 6.00, 12.00 Х/ф “Учень лікаря”, м/ф “Пес у чоботах”, “Хто пасеться на лузі?” 7.30, 13.30 М/ф “Ваня і крокодил”, “Випадок з бегемотом”, “Ара, Бара, Пух!” 8.00, 14.00 М/c “Мавпочки в опері”, м/ф “Дюймовочка”, “Мартинко”, “Подружка” 15.00 Х/ф “Осінні дзвони”, м/ф “Врода ненаглядна”, “Чудо” 17.00 М/ф “Алі"Баба і сорок розбійників”, м/ф “Гордий кораблик”, “Грибок"Теремок”, “Клоун” 18.00 М/ф “Горбоконик”, м/ф “Куди летиш, Вітаре?” 19.30 М/ф “Довірливий дракон”, “Пригоди Хоми”, “ Без цього не можна” 20.00 М/c “Кошеня на ім’я Гав”, м/ф “Мільйон у мішку”, “Маленький Мук”, “Весела карусель”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00, 12.00 “До та після...” 7.15 Д/ф “Чесний фотограф” 7.30 Телевистава “Як важливо бути серйозним” 9.00, 3.00 “Минулі Часи” 9.40, 11.00, 13.00, 14.40, 23.10, 0.50, 2.45, 3.40, 5.00 Музична Ностальгія 10.00 “Колба часу” 13.20 Телевистава “Ліка” 15.00 “Були Часи” 16.00 Фільм"вистава “Прийшов чоловік до жінки” 18.00 Фільм"концерт “Концерт гурту “Аліса” 19.05 “Рок"н"рол ТБ” 19.50 “Рок"н"рол " це “Pushking” 21.00 Програма “ТЕМА” 22.00 Х/ф “Запобіжний захід” 0.00 “Ялинова субмарина” 1.30 Х/ф “12 стільців” 4.00 “Народжені в СРСР”

z ДУХОВНІСТЬ

ЯК ДОСЯГТИ ПЕРШОГО ВОСКРЕСІННЯ ВИПРАВДАННЯ? "Від влади пекла Я викуплю їх, від смерті врятую їх. Смерть! де твоє жало? Пекло! де твоя перемога? Жалкування про те не буде у Мене "(Ос.13: 14). Дорогі християни, вітаю Вас з Воскресін" ням Ісуса Христа, Сина Божого! Нехай ця велика обітниця, яку залишив нам Господь, завжди втішає і підбадьорює нас серед усіх утисків і переживань. Пам'ятайте, що і віру" ючих в Ісуса Христа Бог приведе з Ним! Слово Біблії говорить, що буде два вос" кресіння. Перше " воскресіння виправдан" ня, друге " воскресіння для засудження. До першого потрібно прагнути, друге ж спіткає навіть тих, хто ніколи не хотів би воскреса" ти. Але Бог воскресить їх і приведе на Свій праведний суд. Як нам досягти першого воскресіння? Апостол Павло говорить: "Подвигом добрим я подвизався, протя" гом закінчив, віру зберіг; Наостанку мені призначається вінок праведності, якого ме" ні того дня дасть Господь, праведний Суд" дя, в той день "(2Тим.4: 7"8). Перш за все необхідно мати віру, без якої догодити Бо" гові неможливо; віру в те, що Бог є, і тим, хто шукає Його віддає (Євр. 11: 6). Коли є віра в праведну відплату, тоді є сенс у здійсненні християнського подвигу. Віра веде людину до покаяння, і перш за

все покаяння за те, що не вірить. Багато лю" дей вірять, що є Бог, але коли йдеться про воскресіння, то далі, ніж до могили, їх віри не вистачає. Для цього треба вірити словам Христа, Який сказав, що віруючий у Сина Божого, якщо й помре, то оживе. Але ди" явол посилає сумніви: "Моє тіло, котре згнило і розсипалося, " воскресне? Так ніх" то звідти ще не повертався ... Від початку створення світу все залишається так само ". Навіть праведник Іов задавався спочатку питанням: "Як помре чоловік, то чи буде він знову жити?" (Іов. 14:14). Але Христос ска" зав, що віруючий в Того, Хто послав Його переходить від смерті в життя (Иоан.5: 24). Світ, що лежить у злі, цьому не вірить, та й не хоче воскресати зі своїми злими ділами, які йдуть слідом за ним. Віра перемагає світ: "Бо кожен, хто родився від Бога, пере" магає світ; А оце перемога, що світ пере" могла, віра наша "(1Ів. 5: 4) Через віру приходить страх Божий, який попереджає зло, тому що буде розплата. Блажен, вмираючий в Господі, який жив та служив Богу, творив добро в ім'я Ісуса Христа. Блажен, хто помер для гріха і ожив для Бо" га, який відав себе в жертву живу на діла святі, які Бог наперед приготував, щоб ми їх робили. "Та не є Бог несправедливий, щоб забути

діло ваше та працю любові, яку показали ви в Ім'я Його, що святим послужили та служи" те" (Євр.6: 10). Отже, аби досягнути воскресіння першого, потрібні покаяння, віра і посвячення на слу" жіння Господу. Треба померти для гріха і зно" ву народитися з висоти від Слова Божого і Ду" ха Святого. І цьому народженому немовляті необхідно зрости в міру зросту Христового і бути наповненим Духа Святого. Павло пише: "... для Нього я відмовився від всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Хрис" та" (Філ.3: 8). Іван свідчить: "Хто має Сина Божого, той має вічне життя; хто не має Си" на Божого не має життя " (1Ін.5: 12). Коли ми маємо Сина Божого? Коли Він живе в нас як в Своєму храмі. Ми маємо обітницю від Нього: "... вселюсь в них і буду ходити в них; і буду їм Богом, а вони будуть Моїм народом "(2Кор.6: 16); "... хто любить Мене, той сло" во Моє берегтиме, і Отець Мій полюбить його, і Ми прийдемо до нього, і оселю в нього створемо "(Ів. 14:23). Павло від усього відмовився, щоб придба" ти Христа, тому що в Ньому " життя з над" лишком, в Ньому Сила воскресіння. Апос" тол прагнув досягти Його, пізнати Його і Си" лу воскресіння Його, погодившись смерті Його: чи не досягну я, як досяг мене Хрис" тос Ісус "(Філ.3: 12).

Хай допоможе нам Господь боротись доб" рим подвигом віри: бачачи невидиме, бути твердими в своєму сподіванні; забуваючи заднє, простиратися вперед, пам'ятаючи, що ми " мандрівники і прибульці на цій зем" лі. "Бо знаємо, що, коли земний наш дім, ця хатина, зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний" (2Кор_5: 1). На це саме й створив нас Бог і дав нам завдаток Духа Святого. Єнох ходив перед Богом, і Бог переселив його. Але перше ніж до переселення свого він отримав свідоцтво, що він догодив Богові. Христос, входячи в світ. говорив: "... ось іду, щоб виконати волю Твою, Боже" (Євр.10: 9). І Він виконав її, ставши Агнцем пасхальним, скуштувавши смерть за нас, простив нам гріхи наші. Перед смертю Своєю Ісус говорив: "... бо йде князь світу цього, а в Мені не має нічого" (Ів. 14:30). Тому смерть і не могла утримати Його. Він пере" міг пекло, відібравши ключі смерті, і вос" крес, щоб і нас воскресити. Хай допоможе нам Господь ревно намага" тись, щоб догодити Богові, виконувати во" лю Його і отримати обіцяне! Досягайте першого воскресіння, і ви буде" те щасливі з Воскрешим Христом! Георгій БАБІЙ " начальницький єпископ ОЦХВЄ України


реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає Балог Марі ана, 27 листопада 1988 р.н., останнє відоме місце проживання за адре сою: 69100, м. Запоріжжя, вул. Ва сильєва, 55, як відповідача у цивіль ній справі 333/1833/17 за позовом Зеленської Оксани Олександрівни до Балог Маріана про розірвання шлюбу. Слухання справи відбудеть ся 21.04.2017 р. о 09:00 за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Європей ська (Малиновського), буд. 7. У разі неявки відповідача справа розгляда тиметься за його відсутності на під ставі наявних у ній матеріалів та до казів. Суддя Боровікова А.І. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає Бичкова Єв гена Геннадійовича, 10 квітня 1986 р.н., останнє відоме місце прожи вання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Польова, 4, як відповідача у ци вільній справі 333/1839/17 за позо вом Поваляєвої Юлії Едуардівни до Бичкова Євгена Геннадійовича про розірвання шлюбу. Слухання справи відбудеться 21.04.2017 р. о 09:15 за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Європейська (Малиновського), буд. 7. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутнос ті на підставі наявних у ній матеріалів та доказів. Суддя Боровікова А.І. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засі дання відповідача Давиденка Рома на Володимировича у зв'язку з роз глядом цивільної справи за позовом Давиденко Ганни Олександрівни до Давиденка Романа Володимировича про розірвання шлюбу. Судове засі дання відбудеться 24 квітня 2017 ро ку об 11:30 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Євро пейська, буд. 7, каб. 12. У разі неяв ки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за наявни ми у ній доказами. Суддя Гераси менко С.Г. z Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості від повідачів Корєневу Тетяну Максимів ну, Солдатову Юлію Андріївну, Ма лішкевич Наталію Іванівну, в якості третьої особи Запорізьку міську ра ду, у цивільній справі № 334/8930/16ц за позовом Крюкова Олександра Бо рисовича про поділ житлового бу динку по вул. Інструментальній, 36 в натурі. Слухання справи відбудеться 27.04.2017 року о 12:30 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної Укра їни, 1/2, зала судового засідання № 3. Явка до суду є обов'язковою. У разі неявки справа розглядатиметь ся за їхньої відсутності за наявними у ній доказами. Суддя Добрєв М.В. z Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засі дання відповідача Дипнер Олексія Андрійовича у зв'язку з розглядом цивільної справи № 334/7691/16ц за позовом Назаренка Олександра Вікторовича до Дипнер Олексія Ан дрійовича про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом виз нання особи такою, що втратила право користування житловим при міщенням. Судове засідання відбу деться 1.06.2017 року о 9:30 у залі приміщення суду за адресою: м. За поріжжя, вул. Незалежної України, 1/2, зала судового засідання 3. У ра зі неявки відповідача в судове засі дання справа розглядатиметься за наявними у ній доказами. Суддя Добрєв М.В. z Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засі дання відповідача Щетиніна Євгена Леонідовича у цивільній справі № 334/5809/16ц за позовом Щетиніна Леоніда Федоровича, треті особи Щетініна Світлана Іванівна, Щетініна Єкатерина Леонідівна, про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщен

ням. Слухання справи відбудеться 19.04.2017 року об 11:00 у примі щенні суду за адресою: м. Запоріж жя, вул. Незалежної України, 1/2, за ла судового засідання № 3. У разі не явки відповідача справа розглядати меться за його відсутності. Суддя Добрєв М.В. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засідання відповідачів у справі №335/2689/17, призначене на 3.05.2017 року о 14:00. Суддя Во робйов А.В., каб. 22, за позовом Ку лєшової Тетяни Ігорівни до Текін Ок сани Володимирівни, Юніної Анаста сії Сергіївни, третя особа без самос тійних вимог на предмет спору Де партамент реєстраційних послуг За порізької міської ради, про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщен ням. z Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засі дання відповідача Жученка Ігоря Во лодимировича у зв'язку з розглядом цивільної справи № 337/692/17 (провадження 2/337/594/2017) за позовом Богданова Володимира Анатолійовича до Жученка Ігоря Во лодимировича про визнання догово ру купівліпродажу недійсним. Судо ве засідання відбудеться 25.04.2017 року о 14:00 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Юві лейний, 33, зала судового засідання 3. У разі неявки відповідача в судове засідання справа розглядатиметься за наявними у ній доказами. Суддя Бондаренко І.В. z Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засі дання відповідача Стеценко Катери ну Дмитрівну у зв'язку з розглядом цивільної справи № 337/683/17, про вадження 2/337/590/2017, за позо вом Малюченко Алли Анатоліївни до Стеценко Катерини Дмитрівни про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом визнання особи такою, що втратила право користу вання житловим приміщенням. Су дове засідання відбудеться 26.04.2017 року о 13:00 у залі примі щення суду за адресою: м. Запоріж жя, пр. Ювілейний, 33, зала судового засідання 3. У разі неявки відповіда ча в судове засідання справа розгля датиметься за наявними у ній дока зами. Суддя Бондаренко І.В. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Шевченка Ростислава Вікторовича в якості від повідача у цивільній справі № 336/657/17 пр. 2/336/940/2017 за позовом Шевченко В.Ю. до Шевчен ка Р.В. про розірвання шлюбу. Слу хання справи відбудеться 20 квітня 2017 року о 9:00 в залі судового за сідання № 32 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарів на, буд. 117А, каб. № 32. У разі не явки справа розглядатиметься за відсутності відповідача. Суддя Щас лива О.В. z Бердянський міськрайонний суд Запорізької області викликає в якості відповідача Драганова Макси ма Петровича у цивільній справі № 310/864/17 за позовом Глазкової Валентини Олексіївни до Драганова Максима Петровича, третя особа приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Запо різької області Романченко Віталій Володимирович, про визнання дого вору купівліпродажу недійсним. Слухання справи відбудеться 18.04.2017 року о 14:00 у приміщен ні суду за адресою: Запорізька об ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 410. У разі неявки відповіда ча справа розглядатиметься за його відсутності. Суддя Полянчук Б.І. z У провадженні судді Бердянсь& кого міськрайонного суду Чертко вої Н.І. знаходиться цивільна справа

№ 310/1012/17 за позовом Подстав кіна Олександра Володимировича до Бойка Василя Тимофійовича, тре тя особа Державна міграційна служба України, про визнання особи такою, що втратила право користу вання житловим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем прожи вання. Розгляд справи призначено на 20.04.2017 року о 10:00 у примі щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об ласть, м. Бердянськ, вул. Консульсь ка, 64, каб. 502. Суд викликає як від повідача Бойка Василя Тимофійови ча. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у ній доказами. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 17 травня 2017 року об 11:00 розгля датиметься цивільна справа за позо вом публічного акціонерного това риства "Дельта Банк" до Мащенко Тетяни Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним дого вором. У судове засідання виклика ється відповідач Мащенко Т.В. У разі неявки відповідача справа розгляда тиметься за наявними у ній матері алами. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 16 травня 2017 року о 13:30 розгляда тиметься цивільна справа за позовом публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Горячо вої Тетяни Геннадіївни, Горячової Ді ни Сергіївни, треті особи орган опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міскької ради, ОСМД "Приазовський", Бердянський міськ районний відділ державної виконав чої служби Головного територіально го управління юстиції у Запорізькій області, про визнання осіб такими, що втратили право користування житло вим приміщенням, зняття з реєстрації місця проживання. У судове засідан ня викликаються відповідачі Горячова Т.Г., Горячова Д.С. У разі неявки від повідачів справа розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z 18.04.2017 року о 9:30 у примі щенні Вільнянського районного суду Запорізької області відбудеть ся засідання за позовом Мяснікова Валентина Івановича до Мяснікової Валентини Євгенівни, Мяснікова Во лодимира Вячеславовича, Мясніко ва Сергія Вячеславовича у справі про припинення права власності. z Василівський районний суд Запорізької області викликає в судо ве засідання Тюпу Олександру Олек сандрівну у цивільній справі № 311/3338/16ц за позовом Публічно го акціонерного товариства "ЕНЕР ГОБАНК" до Тюпи Олександри Олек сандрівни про стягнення заборгова ності. Розгляд справи відбудеться у приміщенні Василівського районно го суду Запорізької області (71600, Запорізька область, м. Василівка, вул. Державна, 2) 3.05.2017 року о 15:00. У разі неявки справу буде роз глянуто без присутності Тюпи О. О. Суддя Носик М. А. z Мелітопольський міськрайон& ний суд Запорізької області викли кає відповідача за позовом ПАТ КБ “ПриватБанк”, про стягнення забор гованості у судове засідання, яке від будеться 19.04.2017 о 10:00, до Єр макової Світлани Григорівни (остан нє відоме місце реєстрації: 72341, Запорізька обл., Мелітопольський рн, с. Орлове, вул. Культурна, буд. 26), справа № 320/7487/16ц, суддя Сметаніна А. В. 19.04.2017 о 10:00 до Суханова Вік тора Юрійовича (останнє відоме міс це реєстрації: 72300, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Луначарсь кого, буд. 59, кв. 1), справа № 320/92/17ц, суддя Сметаніна А. В. У разі неявки відповідача у призначе ний час або неповідомлення про

19 причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук раїни. З опублікуванням цього ого лошення відповідач у справі вважа ється належним чином повідомле ним про час, день та місце прове дення судового засідання. z Оріхівський районний суд За порізької області викликає відповіда ча Павленка Олександра Васильови ча, який був зареєстрований за ад ресою: вул. Василя Жуковського, буд. 46, с. Преображенка, Оріхівсь кий район, Запорізька область, у су дове засідання у цивільній справі № 323/696/17 (провадження № 2/323/329/17) за позовом Публічно го акціонерного товариства Комер ційний банк "ПриватБанк" до Пав ленка Олександра Васильовича про стягнення заборгованості за кредит ним договором. Судове засідання відбудеться 26.04.2017 року о 10:00 у приміщенні суду за адресою: Запо різька область, м. Оріхів, вул. Йогана Янцена, 27а, під головуванням судді Гуцал О.П. З опублікуванням оголо шення про виклик відповідач вважа ється повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки до су ду справа може бути розглянута за його відсутності. z Розівський районний суд Запо різької області (70300, Запорізька об ласть, смт Розівка, вул. Новобудови, 23) розглядає цивільну справу за по зовом Самохова Миколи Петровича до Моруги Олександра Володими ровича про стягнення заборгованос ті. Відповідач у справі №327/68/17 Моруга Олександр Володимирович, 26 січня 1979 року народження, вик ликається до суду 21 квітня 2017 ро ку о 09:30 для участі у розгляді спра ви по суті. Відповідно до ч.9 ст.74 ЦІ1К України з опублікуванням ого лошення про виклик відповідач вва жається повідомленим про час і міс це розгляду справи. Відповідачу пропонується надати свої запере чення проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та не повідомлення суду про поважну при чину неявки позов буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами. Суддя Антіпова Т.А. z Якимівський районний суд За порізької області повідомляє Жмуро ва Василя Павловича про те, що у провадженні Якимівського районно го суду Запорізької області знахо диться цивільна справа № 2/330/268/2017 за позовом Матяжо вої Валентини Василівни до Жмуро ва Василя Павловича про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю в порядку ст. 344 УК України. Суд викликає Жмурова Василя Павловича як від повідача у відкрите судове засідання зазначеної справи, призначене на 14.04.2017 року о 10:00 у приміщен ні Якимівського районного суду За порізької області за адресою: Запо різька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25. Суддя Гусарова В.В. z Токмацький районний суд За порізької обл. (адреса суду: 71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Ле ніна, 28) викликає відповідача за по зовом ПАТ КБ "ПриватБанк" про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 20.04.2017 о 16:00, до Пясецького Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце реєстрації: 87525, За порізька обл., Токмацький рн, с. Трудове, вул. Миру, буд. 4а), спра ва № 328/587/17, суддя Андрущенко О.Ю. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен ня про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за на явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач у спра ві вважається належним чином пові домленим про час, день та місце проведення судового засідання.


20

реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПИТАННЯМ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 20 квітня 2017 року в приміщенні За< порізької ОДА за адресою: м. Запоріж< жя, пр.Соборний, 164, о 14:00, відбу< деться Круглий стіл, присвячений пи< танням будівництва та експлуатації проектів Приморської та Приморської 2 вітрових електростанцій (ВЕС) загаль< ною встановленою потужністю 200 МВт у Запорізькій області.

"Приморська Вітроелектростанція" розро била і впроваджує План взаємодії із заці кавленими сторонами, спрямований на тісну співпрацю з місцевими громадами, а також для надання можливості різним сто ронам висловити свою думку щодо проек ту. Планується проведення круглих столів, зустрічей, консультацій з громадськістю та інше.

Круглий стіл проводиться в рамках Оцін ки впливу будівництва і експлуатації вітро електростанцій на екологічносоціальне середовище регіону. За результатами проведеної комплексної оцінки будуть роз роблені заходи, спрямовані на запобігання або / та зменшення негативних впливів, які будівництво та експлуатація ВЕС можуть чинити на навколишнє і соціальне середо вище.

Організатори Круглого столу намагати муться максимально прояснити всі аспек ти розробки та реалізації даних проектів і дати можливість зацікавленим сторонам висловити свої зауваження чи пропозиції.

З метою виявлення аспектів будівництва та експлуатації вітроелектростанцій, які більш за все цікавлять громадськість, ТОВ

Зареєструватися для участі у Круглому столі можна за телефонами : приймальня ТОВ "Приморська Вітро електростанція" +38 044 594 46 52 ТОВ "Приморська Вітроелектростанція" 7 квітня 2017 року

НФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про продаж на аукціоні в електронній формі об'єкта державної власності Назва об'єкта, його місцезнаходження, най менування балансоутримувача: районна водогрійна котельня, у складі: основне "літ. "А" з тамбурами літ. "а", "а1", загальна площа 2392,8 кв. м, насосна літ. "Б", загальна площа 16,2 кв. м, насосна літ. "В", за гальна площа 16,3 кв. м, насосна літ. "Г", загальна площа 15,7 кв. м, операторська літ. "Д", загальна площа 202,2 кв. м, диспечерська літ. "Е", загальна площа 171,2 кв. м, замощення № I, замощення № II, бордюр № 1, паркан № 2, світова опора № 3, 6 шт., ємкість № 4, 2 шт., люк № 5, 7 шт., розван. залізн. майд. № III, труба № IV, 2 шт., козирок до літ. "Д", ко зирок до літ. "Д", козирок до літ. "Е", ємкість № 6, 2 шт., ємкість № 7; об'єкти інженерної інфраструкту ри: котельна установка та допоміжне устаткування, інв. № 2002210013/23, позамайданчиковий газо провід, інв. № 3008710013/26, зовнішнє освітлення, інв. № 3008810013/27, загальномайданчикові мере жі теплопневмохолодпостач, інв. № 3009110013/28, загальномайданчикові мережі дощової каналізації, інв. № 3009810013/24, загальні електромережі, інв. № 3001210013/25, Запорізька область, м. Бер дянськ, вул. Халтуріна, 53в, балансоутримувач ТОВ "Універсальна логістична компанія 2013", (код ЄДРПОУ 38949740); трансформатор ТС ЗМ100, інв. № 20015, трансформатор ТС ЗМ100, інв. № 20016, трансформатор ТС ЗМ100, інв. № 20017,

конденсаторна установка УК5, інв. № 20003, кон денсаторна установка УК5, інв. № 20004, Запорізь ка область, м. Бердянськ, вул. Туристична (стара назва Єгорова), 1, балансоутримувач "ПрАТ "ЗА ВОД "ПРИЛИВ" (код ЄДРПОУ 14311459, правонас тупник ПАТ "Завод "Прилив"). Відомості про об'єкт: Рік побудови об`єктів неру хомості 1986. Будівлі, споруди, елементи благоус трою, передавальні пристрої розташовані на ого родженій земельній ділянці орієнтовною площею 2,9 га. Об’єкт знаходиться на околиці м. Бердянська (периферійна промислова міська зона). Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ 1329171 грн, ПДВ 265834,20 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ 1595005,20 грн. Умови продажу об'єкта: сплатити ціну продажу Об'єкта протягом 30 ка лендарних днів з моменту нотаріального посвідчен ня договору купівліпродажу; питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання договору купівліпрода жу відповідно до вимог чинного законодавства. За соби платежу грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукці ону у розмірі 1% від початкової ціни об'єкта. Грошові кошти у розмірі 159500,52 грн, що стано

Ліквідатор Загрія Роман Олегович оголошує конкурс з вибору організатора аукціону з продажу в ході ліквідаційної процедури активів Товариства з обмеженою відповідальніс тю Виробничотехнічна фірма "МКІнватруд ЛТД (код ЄДРПОУ 13627077). Вимоги до організатора аукціону: фізична або юридична особа, яка має право проводити торги; наявність досвіду проведення аукціонів з реалізації активів у процедурі банкрутства не менш як три роки; запропонована найменша сума винагороди; відсутність утримання винагороди за рахунок гарантійних внесків учасників аукціону у випадку несплати переможцем торгів коштів за придбане майно з певних причин; відсутність заінтересованості щодо боржника, кредиторів та замовника аукціону. Конкурсні пропозиції надсилати на ім'я Загрія Р.О. до 17 квітня 2017 року включно за адресою: 69037, м. Запоріжжя, а/с №2800.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області знаходиться кримінальне проваджен ня № 12017080210000354, за фактом ДТП, передбаченого ч.2 ст.286 КК України. Обставини події: 25 березня 2017 року, приблизно о 16ій годині 30 хвилин, водій авто мобіля "Volvo FM 12", з напівпричепом "Kogel Spkh 24", здійснюючи рух на 280му км +450 м автодороги ХарківСімферополь з боку м. Запоріжжя в напрямку м. Харкова, змі нив напрямок руху вліво, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "Ssang Yong Kyron", який рухався у зустрічному йому напрямку. Унаслідок вказаної дорожньотранспортної водій автомобіля "Ssang Yong Kyron", та пасажир даного автомобіля отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні, де 04.04.2017 пасажир помер. Прохання очевидців вищевказаної дорожньо<транспортної пригоди звернутися до СУ ГУНП у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 726 (будівля ГУВС обл.), або за телефоном: 239<24<70.

вить 10 % початкової ціни об'єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, одержувач Регі ональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кош ти при розрахунку за придбаний об'єкт вносяться на р/р 37189005004385, Головне управління Держав ної казначейської служби України у Запорізькій об ласті, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукці оні 11.05.2017 до 1700. Аукціон в електронній формі буде проведено Ук раїнською універсальною біржею 15.05.2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 10:00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 12:00. Адреса вебсайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться відпо відно до Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затверджено го наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змі нами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії доку

Кредитна спілка "АКТИВ" (26338914) повідомляє про проведення чергових загальних зборів членів кредитної спілки "АКТИВ", які відбудуться 18 травня 2017 р. за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Центральна, 4. Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 11.00. Початок збо рів об 11тій годині. Порядок денний: 1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів КС "АКТИВ"; 2. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ра ди, кредитного комітету, правління КС "АКТИВ"; 3. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної ко місії КС "АКТИВ"; 4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтвер джена річна звітність КС "АКТИВ"; 5. Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних даних) та результатів діяльності КС "АКТИВ" за звіт ний рік; 6. Про розподіл доходу та покриття збитків КС "АКТИВ";

7. Розгляд бюджету КС "АКТИВ" на 2017 фінансовий рік; 8. Про виключення з членів КС "АКТИВ" осіб, які порушува ли статут спілки; 9. Про обрання членів ревізійної комісії КС "АКТИВ"; 10. Про делегування спостережній раді КС "АКТИВ" права визначення аудиторської фірми КС "АКТИВ". Строк для подачі пропозицій щодо питань порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки < до 03 травня 2017 року. Більш детальну інформацію та повні звіти або ознайомлен ня з документами, пов'язаними з порядком денним загаль них зборів, можна отримати в офісі кредитної спілки "Актив" за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Цен тральна, 4 або у відділеннях спілки вказаних на сайті: www.ksa.com.ua.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про результати конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності Обласна рада інформує, що, за результатами засідання постійно діючої конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо якого на дані заяви про намір взяти майно в оренду, виз начені такі переможці: по об'єкту оцінки нежитлове приміщення № 95 14,7 кв. м та частина коридору № 96 5,3 кв. м, загальною площею 20,0 кв. м другого поверху будівлі Літ. А5, інв. № 1, які розташовані за адре сою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, та знаходяться на балансі комунального підпри ємства "Запоріжжя" Запорізької обласної ради, переможцем конкурсу визначено ФОП Гончар О.В.; по об'єкту оцінки нежитлове приміщення № 107 12,5 кв. м та частина коридору № 96 4,4 кв. м другого поверху будівлі Літ. А5, інв. № 1, загальною площею 16,9 кв. м, які розташовані за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, та знаходяться на балансі комунального під приємства "Запоріжжя" Запорізької обласної ра

ди, переможцем конкурсу визначено ПП "Дан< ко"; по об'єкту оцінки нежитлові приміщення, за гальною площею 19,9 кв. м: нежитлове примі щення № 136 14,8 кв. м та частина коридору № 96 5,1 кв. м другого поверху будівлі Літ. А5, інв. № 1, які розташовані за адресою: 69600, м. За поріжжя, пр. Соборний, 152, та знаходяться на балансі комунального підприємства "Запоріжжя" Запорізької обласної ради, переможцем конкур су визначено ПП "Данко"; по об'єкту оцінки нежитлові приміщення № 141142 26,5 кв. м та частина коридору № 96 7,9 кв. м другого поверху будівлі Літ. А5, інв. № 1, загальною площею 34,4 кв. м, які розташова ні за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Собор ний, 152, та знаходяться на балансі комунально го підприємства "Запоріжжя" Запорізької облас ної ради, переможцем конкурсу визначено ФОП Таран М.А.; по об'єкту оцінки нежитлові приміщення № 7 11,7 кв. м, № 8 13,8 кв. м, № 9 11,3 кв. м, № 10 12,6 кв. м, № 11 17,4 кв. м та частина коридо ру № 4 26,5 кв. м третього поверху будівлі Літ.

ментів, що є додатками до заяв, подаються в елек тронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учас ники аукціону зобов'язані направити на адресу За порізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9:00 до 17:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00, тел.: (061) 2200226) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належ ним чином засвідчені копії документів, що є додат ками до заяви, а також докази надсилання цих доку ментів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єк тів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власнос ті груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами. Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні, з 10:00 до 15:00, за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регі ональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40, з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 15:00, обідня перерва з 12:00 до 12:45, тел.: (061) 226 07 75, 226 07 76.

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної ос< віти МОЗ України" оголошує конкурс на заміщення по< сад: завідувача кафедри інфекційних хвороб (до конкурсу до пускаються особи, які мають науковий ступінь доктора ме дичних наук і вчене звання доцента); завідувача кафедри клінічної лабораторної діагностики (до конкурсу допускаються особи, які мають науковий ступінь док тора медичних наук і вчене звання професора); завідувача кафедри лабораторної діагностики і загальної патології (до конкурсу допускаються особи, які мають науко вий ступінь доктора медичних наук і вчене звання доцента). Заяви та всі необхідні документи надсилати на ім'я ректора за адресою: 69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20, ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України". Строк подання заяв та документів на конкурс стано< вить 1 місяць з першого дня публікації. Телефон для довідок: 289<80<83 (відділ кадрів).

А5, інв. № 1, загальною площею 93,3 кв. м, які розташовані за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, та знаходяться на балансі ко мунального підприємства "Запоріжжя" Запорізь кої обласної ради, переможцем конкурсу визна чено ПП "Данко"; по об'єкту оцінки частина нежитлового примі щення № 3 18,7 кв. м першого поверху будівлі Літ. К9, інв. № 10310028, загальною площею 18,7 кв. м, яке розташоване за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10, та знаходить ся на балансі комунальної установи "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради, переможцем конкурсу визначено ФОП Та< ран М.А.; по об'єкту оцінки нежитлове приміщення № 47 третього поверху будівлі Літ. А5, загальною пло щею 19,6 кв. м, яке розташоване за адресою: 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 145, та знахо диться на балансі комунального закладу "Запо різький обласний інститут післядипломної педа гогічної освіти" Запорізької обласної ради, пере можцем конкурсу визначено ФОП Добрун А.П.; по об'єкту оцінки нежитлові приміщення № 6, 7, 9 першого поверху будівлі Літ. Зз, інв. № 10310007, загальною площею 45,6 кв. м, які розташовані за адресою: 72145, Запорізька обл., Приморський рн, с. Преслав, вул. Цен

тральна (Комінтерна), буд. 137 а, та знаходяться на балансі комунальної установи "Преславський психоневрологічний інтернат" Запорізької об ласної ради, переможцем конкурсу визначено ФОП Таран М.А.; по об'єкту оцінки нежитлові приміщення № 104 12,0 кв. м, № 105 7,7 кв. м, № 106 2,8 кв. м, № 107 4,4 кв. м, № 108 21,7 кв. м, № 109 1,4 кв. м, № 110 2,6 кв. м першого поверху будівлі Літ. А, загальною площею 52,6 кв. м, які розта шовані за адресою: 71112, м. Бердянськ, вул. Консульська, 23є (вул. Комунарів, 23є), та зна ходяться на балансі комунального закладу "Бер дянський медичний коледж" Запорізької облас ної ради, переможцем конкурсу визначено ТОВ "Національна експертно<правова група"; по об'єкту оцінки 47/100 нежитлових примі щень № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 17 пер шого поверху будівлі літ. Б, інв. № 10 та нежитло ві приміщення будівлі літ. В, інв. № 5: № 1 під вального поверху, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 першого поверху, загальною площею 664,3 кв. м, які розташовані за адресою: 69014, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 20, та зна ходяться на балансі комунального сільськогос подарського підприємства "Запоріжзеленгосп" Запорізької обласної ради, переможцем конкур су визначено ФОП Таран М.А.


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Рем. холодильників, прал.маш. Т.: 220 28 55, 066 710 24 50

ПРОДАМ 9 Малина, ягода сірникова коробка. Лі карський амарант лікує 100 хвороб, Т.: 097 544 25 79 9 Дачу, Великий Луг (7 й інтернат), 7 со ток, у домі питна вода, світло, інтернет. Ціна 10 000 у.о., торг. Т.: 099 542 55 03 9 Продам житловий будинок (с. Велика Криниця), загальна площа 60 кв. м, житлова площа 35 кв. м, літня кухня, газ, полив, 20 соток землі, вартість 350 000 грн. Т.: 097 221 69 81

ЗНІМУ 9 Кв ру, будь який р н. Т.: 067 853 16 43

9 Рем. ТВ, терміново. Т.: 220 18 84, 095 040 51 02, 097 318 08 46

РОБОТА 9 Потрібні помічники керівника офісу, до хід до 15000 грн. Т.: 063 653 8229 9 Шукаю управлінця. Т.: 066 468 23 79 9 Потрібні співробітники на склад. Т.: 068 183 13 96

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/2 частини квартири за адресою: вул. Будьоного, буд. 18, кв. 2, посвідченого ДНК № 8, 24.10.2009 р. за реєстровим номером № 1 1834 на ім'я Бі біка Павла Івановича 9 Втрачене свідоцтво про право власності на житло № 16482, видане Хортицькою ра йонною адміністрацією 14.02.2006 р. за ад ресою: вул. Будьоного, б. 18, кв. 2, на ім'я Бі біка Павла Івановича 1/2 та Бибика Івана Павловича 1/2 9 Втрачене посвідчення по інвалідності ААБ 256049 від 04.01.2011 на ім'я Салової Юлії Анатоліївни 9 Втрачений диплом АР № 24140127, вид. ЗЕТК на ім'я Сухіної Юлії Сергіївни 9 Втрачений студентський квиток, вида ний ЗДМУ на ім'я Банінасер Ахмед 9 Втрачене свідоцтво про право на спад щину за законом, видане шостою Запорізь кою державною нотаріальною конторою 29.05.2002 р. за № 3 1253, видане на 1/2 частку житлового будинку та на 1/2 частку права на земельну частку (пай) 9 Втрачений технічний паспорт на кварти ру 69 буд. 41 по вул. Чумаченка, на ім'я Євсе єва, А.М., від 10.09.12 р., довідка ЖСК

КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будь якому стані або на зап частини. Т.: 099 717 10 87, 701 22 54 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будь якому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 099 772 00 50, 063 309 41 56, 098 177 60 50 9 ТВ, іноз. у будь якому стані. Т.: 708 70 07 9 Нероб. холод., пральн. маш. Т.: 220 17 43, 050 237 05 35 9 Організація купує брухт, металоконс трукції, ємкості під порізку. Ріжемо, вивози мо. Т.: 067 631 48 89, 050 482 48 89

ПОСЛУГИ 9 Зливна яма, 950 грн., водопровід. Т.: 098 919 82 41 9 Пам'ятники, граніт, мозаїка, бетон. Т.: 286 87 23, 067 749 74 56 9 Пам'ятники недорого, огранки, плитка. Т.: 270 97 20, 097 504 74 63 9 Ремонт холодильників на дому. Всі ра йони. Гарантія 12 місяців. Т.: 270 50 40, 271 67 50, 65 40 51 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 701 67 30 9 ПИЛЯЮ, ОБРІЗКА ДЕРЕВ. Т. 068 906 12 98 9 Ремонт холодильників, пральн. маш. авт. Т.: 220 17 43, 097 167 47 79 9 Електрик. Усі види послуг. Аварійно ці лодобово. Т.: 099 626 49 86, 096 635 30 55 9 Рем. ТВ, гарантія. Т.: 270 85 60

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (пло@ щею 24,5 кв. м), що закріплене на праві оперативного управління за комунальною ус@ тановою "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради, та орендо@ давцем якого виступає комунальна установа "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради Організатор конкурсу: комунальна установа "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізь кої обласної ради (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 142) згідно з п. 2.3 Положення про порядок та умови проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, затвердженого рішен ням обласної ради від 24.11.2011 № 27 (далі Положення). Назва об'єкта та його місцезнаходження: нерухоме майно загальною площею 24,5 кв.м (приміщення № 1, площею 6,9 м2 та приміщення № 2, площею 17,6 м2), інв. № 10310007, термі ном на 2 роки 364 дні, для розміщення аптеки, що реалізує готові ліки. Умовами конкурсу є: початковий (стартовий) розмір орендної плати; ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням: 24,5 кв.м. розміщення аптеки, що реалізує го тові ліки; строк оренди: на 2 роки 364 дні. дотримання вимог експлуатації об'єктів; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки об'єктів оренди, опублікуванням у газеті "Запо різька правда" оголошення про конкурс та про результати конкурсу;

утримання об'єктів оренди в порядку, перед баченому правилами та положеннями про без печну та надійну експлуатацію будівель, споруд, приміщень, їх технічне обслуговування разом з інженерними комунікаціями, електричними пристроями, обладнанням та елементами зов нішнього благоустрою; забезпечення пожежної безпеки орендованого майна у відповідності з вимогами Правил пожеж ної безпеки в Україні; недопущення будь яких дій, які можуть приз вести до перевищення встановлених санітарни ми нормами і правилами допустимих рівнів (норм) шуму, вібрації, електромагнітного випро мінювання ультразвуку та інфразвуку, забруд нення повітря тощо на орендованих площах; страхування орендованого майна на користь орендодавця на суму не меншу ніж його балан сова вартість; дотримання екологічних норм експлуатації об'єктів оренди; у разі необхідності проведення за рахунок орендаря благоустрою прилеглої до об'єкта оренди території, визначеної пропорційно орен дованим площам; укладення з дати підписання договору оренди з орендодавцем договору про відшкодування вит рат на утримання орендованого нерухомого май на та надання комунальних послуг орендарю.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки об'єктів оренди, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області 1. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлові приміщення № 98 11,6 кв. м, № 99 11,7 кв. м та частина коридору № 96 9,1 кв. м друго го поверху будівлі Літ. А 5, інв. № 1 Загальна площа: 32,4 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Запо ріжжя" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріж жя, пр. Соборний, 152 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. За поріжжя, пр. Соборний, 152 2. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлове приміщення № 126 10,7 кв. м та частина коридору № 133 3,6 кв. м другого поверху бу дівлі Літ. А 5, інв. № 1 Загальна площа: 14,3 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Запо ріжжя" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріж жя, пр. Соборний, 152 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. За поріжжя, пр. Соборний, 152 3. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлові приміщення № 10 15,0 кв. м, № 12 4,9 кв. м, № 321 4,6 кв. м, № 322 6,6 кв. м, частина нежитлового приміщення № 32 8,82 кв. м підвального поверху будівлі Літ. А2 3, А3 3, інв. № 10310002 Загальна площа: 39,92 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальна установа "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69063, м. Запоріж жя, пр. Соборний/ вул. Дніпровська/ вул. Олександрів ська, № 70/21/47 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69063, м. За поріжжя, пр. Соборний/ вул. Дніпровська/ вул. Олек сандрівська, № 70/21/47 4. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлові приміщення № 9 95,2 кв. м, № 10 39,6 кв. м, № 11 5,6 кв. м, № 12 4,6 кв. м підвального поверху будівлі Літ. А 4 Загальна площа: 145,0 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада.

Балансоутримувач: комунальне підприємство "Запо різький обласний центр охорони праці" Запорізької об ласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69095, м. Запоріж жя, вул. Українська, 50 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69095, м. За поріжжя, вул. Українська, 50 5. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: частина нежитлового приміщення складу літ. Г, інв. № 826 Загальна площа: 324,0 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Уні верс" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69032, м. Запоріж жя, вул. Верхня, 4 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69107, м. За поріжжя, пр. Соборний, 164 6. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлове приміщення склад літ. Н, інв. № 830 Загальна площа: 76,2 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Уні верс" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69032, м. Запоріж жя, вул. Верхня, 4 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69107, м. За поріжжя, пр. Соборний, 164 7. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: частина нежитлового приміщення складу мо дулю № 2 літ. В1, інв. № 834 Загальна площа: 158,4 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Уні верс" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69032, м. Запоріж жя, вул. Верхня, 4 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69107, м. За поріжжя, пр. Соборний, 164 8. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлові приміщення: склад літ. О, площею 69,2 кв. м, інв. № 831; склад літ. А 2, площею 26,7 кв. м (номер БТІ 9), склад літ. А 2, площею 21,8 кв. м (БТІ 3), склад літ. А 2, площею 39,6 кв. м (номер БТІ 5), склад літ. А 2, площею 27,5 кв. м (номер БТІ 8), інв. № 818

21 "Радіоприлад" від 05.08.93 № 39, заключен ня про реєстрацію кв. 69, буд. 41, вул. Чума ченка від 20.11.93 9 Втрачений договір дарування на ім'я Де нисевич Вікторії Сергіївни від 16 грудня 2008 р. 9 Втрачений диплом спеціаліста, виданий КПУ, факультет "Туристичне обслуговуван ня" на ім'я Матвієнко Тетяни Володимирівни 9 Втрачений військовий квиток на ім'я Тка ліч Я.І. 9 Втрачене посвідчення дитини із малоза безпеченої родини на ім'я Софіюк Діани Олександрівни, 19.02.2006 р.н. 9 Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане Шевченківською районною адміністрацією 30.08.2001 р., № 12681, Харьковській Любові Петрівні за адресою: вул. Полякова, буд. 3 А, кв. 141 9 Втрачений витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно під номером 21596715, 19.01.2009 р. , реєстраційний но мер 25020044, тип об'єкта: квартира, адре са: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд. 19 Б, кв. 65 9 Втрачене свідоцтво про право власності на житло № 6840 за адресою: 330097, м. За поріжжя, пр. Ювілейний, буд. 19Б, кв. 65, на ім'я Саєнко Н.П., В.Ф., Денисевич В.С., Н.В., видане Хортицьким районним адміністра тивним органом 9 Втрачений диплом Донецького держав ного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган Барановського на ім'я Беженар Олени Валентинівни НК № 21365226 від 12 лютого 2003 р. та додаток до диплома А № 236131

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання умов конкурсу та Положення. Початковий (стартовий) розмір орендної плати щодо об'єкта оренди загальною площею 24,5 кв. м. (приміщення № 1, площею 6,9 м2 та приміщення № 2, площею 17,6 м2), інв. № 10310007, терміном на 2 роки 364 дні, для розміщення аптеки, що ре алізує готові ліки, станом на 10.04.2017 стано вить 3 000,00 грн. за місяць (без ПДВ, компенса ції комунальних послуг та ін.), помножений на ін декс інфляції квітня 2017 року. Конкурс буде проведено 04.05.2017 року за адресою: 69091, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 328. Умови участі в конкурсі: До участі у конкурсі допускаються учасники, які своєчасно подали свої конкурсні пропозиції. Претендент подає до конкурсної комісії доку менти згідно з п. 3.3 Положення: 1. заяву на участь у конкурсі (заява про оренду) із зазначенням найменування, місцезнаходження, місця проживання (для фізичних осіб, фізичних осіб підприємців) та платіжних реквізитів заявника. 2. відомості про учасника конкурсу: а) що є юридичними особами: належним чином оформлену довіреність, ви дану представнику юридичної особи (у разі якщо нижчезазначені документи підписуються не ке рівником юридичної особи); нотаріально засвідчені копії установчих доку ментів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; завірену належним чином копію звіту про фі нансові результати претендента з урахуванням

дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; баланс за встановленою формою; довідку від претендента про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство; б) що є фізичними особами, фізичними особа ми підприємцями: копію паспорта; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридич них осіб та фізичних осіб підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємниц тва фізичної особи платника єдиного податку за попередній рік; копію довідки про присвоєння ідентифікацій ного номера. 3. пропозиції щодо умов конкурсу (у тому числі: розмір місячної орендної плати у гривнях з ураху ванням індексів інфляції, зобов'язання щодо по дальшої експлуатації об'єкта оренди тощо). Документи та пропозиції щодо виконання умов конкурсу подаються учасниками у письмовій формі разом з їх описом в запечатаному конвер ті з написом "на конкурс" з відбитком печатки претендента. Розкриття конкурсних пропозицій відбувається наступного дня після закінчення строку їх подання. Конкурсні пропозиції, надані з порушенням по рядку їх подання, не розкриваються і поверта ються учасникам, що їх подали. Останній день прийняття заяв та докумен@ тів @ 03.05.2017 року, до 16 год. 00 хв. Заяви приймаються за адресою: 69091, м. За поріжжя, бул. Гвардійський, 142, бухгалтерія. Додаткову інформацію можна отримати за те лефонами: (061) 224 07 79, (061) 224 33 37.

Загальна площа: 184,8 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Уні верс" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69032, м. Запоріж жя, вул. Верхня, 4 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69107, м. За поріжжя, пр. Соборний, 164 Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин кової вартості об'єктів оренди для розрахунків орендної плати з метою укладення договорів оренди нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області. Претенденти подають до комісії конкурсну докумен тацію (нарочним). Конкурсна пропозиція оформлюється окремо по кож ному об'єкту оцінки та подається в запечатаному кон верті з написом "Конкурсна пропозиція на конкурс", опечатаному печаткою учасника конкурсу. Підтвердні документи подаються окремо в запечата ному конверті з написом "Підтвердні документи на кон курс" з описом вкладених документів. До дати проведення конкурсу конверти з конкурсни ми документами зберігаються у секретаря комісії. Перелік підтвердних документів: заява на участь у конкурсі за встановленою формою (Додаток); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра цюють у штатному складі і яких буде залучено до прове дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під писами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, вида ного претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів подається в за печатаному конверті і має містити пропозицію щодо ці ни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з ви конанням робіт, а також строк виконання робіт (в кален дарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається учасником кон курсу не пізніше ніж за один робочий день до оголоше ної дати проведення конкурсу (включно). Конкурсна документація, подана після встановленого терміну, не приймається. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії. Конкурсна документація подається за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. № 332 5. Строк виконання робіт 3 календарних дні. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними ква ліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви даними відповідно до чинного законодавства України; досвід суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки по дібного майна; письмова згода оцінювачів, які додатково будуть за лучені суб'єктом оціночної діяльності до виконання ро біт з оцінки майна. Контактні телефони: відділ юридичного забезпечення з питань власності територіальних громад управління юри дичного забезпечення діяльності ради виконавчого апара ту Запорізької обласної ради (061) 239 06 20, 239 06 21, Конкурс буде проведено 19.04.2017 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 328. Кінцевий термін подання документів 18.04.2017, до 17 год. 00 хв. Додаток ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності


22

зупинитися, озирнутися... ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

"КОСМІЧНИЙ ВІДГОЛОС" СЕРГІЄНКА: КНИГА, ДО ЯКОЇ АВТОР НЕ ДОЖИВ Олена МАРЧИК

4 квітня в КорсуньШев ченківському будинку культури відбулася пре зентація книги Василя Сергієнка "Космічний від голос". Василь Сергієнко журналіст, поет, деякий час жив і працював у Запоріжжі. Повернувся до рід ного КорсуняШевченківського доглядати за хворою матер’ю. Активний учасник Євромай дану. 4 квітня 2014 року Ва силя Сергієнка викрали з дому, вбили і закопали в лісосмузі (злочин досі не розкрито). Пос мертно йому присвоєне звання Героя України. Рік тому "Запо різька правда" писала про Сер гіенка. Тепер, завдяки зусил лям його друзів, світ побачила його книга. Зі сцени районного будинку культури звучали спомини, заклики, витесані з серця одкровення рідних і друзів Сергієнка. То була і скорботна зустрічреквієм, і світла подія народження нової, особливої книги. Книгипідсумку. Книги боротьби. "Космічний відголос" це збір ки поезій Сергієнка "Дякую за зустріч, життя" та "Гостини у найкращої планети"; вірші з його архівів неопублікованого, недописаного; наукове дисер таційне дослідження автора, його публіцистика, а також спо гади про Сергієнка з газетних шпальт та з вуст рідних і близь ких. У день пам'яті вшанувати по леглого Героя України прибули гості з Черкас, Запоріжжя, Ки єва, а також численна міська громадськість. Вела захід Світ лана Кас'яненко поетесапіс няр, очільниця мобільної кон цертної волонтерської групи "Вольниця". Виступиспогади присутніх вона помережала власними музичними вкрап леннями авторськими піснями про українців, молитву, солда тів… Дитячими голосами зазву чали вірші Сергієнка у виконан ні вихованців студії "Музична казка" РЦДЮТ (керівник Алла Іваненко). А пісня "Мрія про Ук раїну" розсікла тишу зали емо ційнонадривним, глибоким во калом Сергія Калініченка (слова В.Сергієнка, музика А.Харен ка). Історію значимих сторінок біо

графії Василя Миколайовича вималював фільм "Через терни до небес", знятий Сергієм Мо шенським. На багатьох світли нах, вмонтованих у відеоряд, Сергієнко кремезний, міцний, як дуб, поруч зі своєю тендіт ною дружиною Валентиною. Весела й безтурботна, плічо пліч із Василем на знімках, те пер вона, після втрати такої по тужної опори, виглядала, вис тупаючи на сцені, якось особ ливо самотньо… Проте стиска ла в руках "Космічний відго лос" і запевняла переповнену залу, що книга зігріває їй душу. "І не тільки мені, додавала, підбадьорюючи саму себе, всі, хто брав до рук цю книгу, говорили, що вона випромінює тепло. Це тому, що колектив однодумців, які створювали її, вкладали в неї часточку душі". Подякувала Валентина Заха рівна керівнику проекту ство рення книги І.Майдаченко, від повідальному за випуск В.Гав ришенку, всім побратимам і друзям В.Сергієнка, а також В.Зуєнку, який кошти, призна чені для виконання власних де путатських повноважень, спря мував на видавництво "Косміч ного відголосу". Організаторам презентації, активістам вручав грамоти від Черкаської ОДА начальник об ласного управління культури та взаємозв'язків з громадсь кістю Олег Островський. Під час церемонії вручення від знак ветеран АТО Олег Соб

ченко відмовився прийняти грамоту від ЧОДА і свою пози цію висловив зі сцени в това ристві ветерана полку "Азов", керівника черкаського осе редку "Національного корпу су" Дмитра Кухарчука. При сутність Дмитра, за словами Олега Собченка, на заході реквіємі більш доречна, ніж обласного чиновника, оскіль ки ветеран АТО, на відміну від представників влади, добива ється покарання замовників вбивства Сергієнка. Активісти тримали в руках аркуші папе ру, на яких були слова з тега ми: "#Справа Сергієнка" та "#Вимагаємо Покарати За мовника". Вони наголошува ли, що розслідування вбивс тва Василя Сергієнка блоку ється, наводили зібрані аргу менти та закликали громадсь кість долучатися до судового процесу, тиснути на владу і на слідство. В очах молодих бор ців відчайдушшя, невтомний супротив системі… Ці сильні почуття були частими гостями і у Василевих поезіях: "Чи легко прокидатись, коли біль Не відліта у ніч із дивоснами, Коли і потойбіч, і посейбіч Обтятий олігаршими панами? Коли зростають касти зпоміж каст І на кублові чортиться кубло? Лише насниться може той гаразд, Щоб чортівню цю чимсь кудись змело…"

Своє слово про книгу сказали голова Всеукраїнського об'єд нання "Свобода" Олег Тягни бок, депутат обласної ради, очільниця обласної організації "Народний Рух України", пись менниця Валентина Ковален ко, начальник відділу внутріш ньої політики Запорізької ОДА Олександр Зубченко, поетеса Людмила БистроваДробот, Сергієнкові товариші Петро Жежеян, Олександр Ушинсь кий, Володимир Зуєнко, Ана толій Безуглий та інші. Донька Сергієнка Вікторія присвятила татові власний вірш. Простий, дещо наївний, без складних неповторних словосплетінь, притаманних поезії її батька, та все ж такий щирий… Так са мо просто, подомашньому звучала пісня під гітару Анато лія Романюка й Геннадія Єго рова, та хлопці, перш ніж заспі вати, сказали: "Василь любив, як ми йому співаєм". Розчули ла до щему в душі "Чорна квіт ка" в емоційному виконанні корсунчанки Валентини Гри нюк. За життя Сергієнка не всі його знайомі та навіть друзі знали, що він пише незвичайні картини, готує дисертацію із соціології, яку завершити йому так і не дали… Перебуває в од вічних пошуках змісту й сенсу буття, створює поезії. "Як хочу вірить в монополію добра! Хоч точно знаю: світ несправедливий…" Ці рядки датуються 1984 ро ком. Надалі на нього чекало ба гато життєвих випробувань. Та він продовжував вірити в добро, в людей, у їхнє національне й духовне пробудження. Вірив до останнього подиху. Аж поки во ни ж, люди, яких так хотів зміни ти, негідникивбивці не зра дили його віри. "Оставлю світу лиш одне лиш душу, Що наче кров'ю вилилась в рядках, Які до світу вилити я мушу В поперек горла зболених словах. Оставлю світу лише надлюбов, Як спосіб дії, мислі і бажання, В яких себе насамперед боров Во ім'я всеприродного єднання…" (із вірша "Оставлю світу", 2008 р.)


зупинитися, озирнутися... ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

23

z ЩО ДУМАЮТЬ НАШІ ЧИТАЧІ?

Олексія Передерія цікавлять "білі плями" Наші читачі небайдужі до історії Запорізького краю. Це не здогадка, а факт. Не раз із нами ділилися своєю заці кавленістю люди різного віку й різних професій. Ось що, приміром, відповів на запи тання редакційної анкети наш постійний передплатник Олексій ПЕРЕДЕРІЙ із села

Мала Білозерка Василівсько го району: Нецікавих рубрик у "Запорізь кій правді" я не стрічав. Всі вони ніби "змагаються" одна з одною. Але все ж виділив би "Тему номе ра", "На часі", "Події, факти, ко ментарі", на десерт "Веселу Січ". А от якщо говорити, чого га зеті бракує, то я розширив би іс

торичний "лікнеп". В історії нашої козацької області досить "білих плям" і "чорних сторінок". Моя порада: уникайте панічних, не достовірних публікацій з чужого голосу. В "Запорізькій правді" стояло і стоїть на сторожі оте Шевченкове Слово! Многая літа йому, і не лише в ювілейний для газети рік!

Прислухаючись до побажання Олексія Передерія, ми частіше подаватимемо "Історичний ракурс". А читачам нагадуємо: на стор. 23 вміщено невеличку анкету. Ми просимо вас відповісти на її запитання. Давайте разом зробимо "Запорізьку правду" кращою!

z МАШИНА ЧАСУ

ДНІ І… НОЧІ ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО Віталіна МОСКОВЦЕВА

У середині травня обласний краєзнавчий му зей запросить відвідувачів на ніч. В усякому ра зі, саме так називатиметься акція, до якої тут готуються вже зараз. "Ніч" приурочать до Між народного дня музеїв 18 травня. А її темою ста не "Музей і суперечлива історія: розповідаючи про замовчуване". Які таємниці розкриються перед нами? Які донедавна приховувані секре ти? Дізнаємося через місяць… Та ще до того нас усіх очікує інша подія, в організа ції якої активно беруть участь наші працівники, пові домив директор обласного краєзнавчого музею Ми хайло Мордовськой. Я маю на увазі Другий турис тичний фестиваль, що проходитиме в Запоріжжі, на "Райдузі", через тиждень після Великодня.

ЧИТАЙТЕ "МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК" №16 Те, про що ми розмовляли з Михайлом Мордовсь ким лише частка бурхливого життя, яке вирує за му зейними стінами. Наприкінці минулого року облас ний краєзнавчий музей відзначив 95річчя. "Музей ний вісник" №16, присвячений цій даті та 100річчю від дня народження видатного археолога Олексан дра Бодянського, побачив світ тільки в лютому. Його презентація стала для любителів історії справжнім відкриттям. Секрети формування музейної колекції розкрила у своїй статті Зоя Попандопуло до того ж, вона щедро проілюстрована чудовими кольоровими знімками. В цьому випуску аж три публікації про Олександра Бодянського. Цікаву статтю "Перший класичний поворот запорізької архітектури" написав Павло Кравчук. Він доводить, що колишня будівля земської управи, де зараз міститься обласний крає знавчий музей, переша й… остання в Олексан дрівську, де витримано канони класичного стилю. Цілий тиждень тривала "Масляна в музеї". Вона ду же порадувала дошкільнят і молодших школярів. Ще б пак! Діти не лише побували на захоплюючій екскур сії, а ще й власноруч виготовляли лялькимотанки і навіть взяли участь у… музейному чаюванні!

ВІДКРИВСЯ "НАПІВКРУГЛИЙ ЗАЛ" А скільки подій приніс із собою березень! До Дня ук раїнського добровольця в музеї підготували виставку "Українські добровольчі батальйони". Щоб зробити її повнішою, кинули клич у засобах масової інформації та соціальних мережах Інтернету. І добровольці радо відгукнулися. Вони поповнили виставку численними експонатами: від світлин до форми й нагород. Час тина цих речей лишилася потім у музейній колекції. Того ж дня відбулася презентація четвертого тому "Історії російськоукраїнської війни", до якого вхо дять інтерв'ю з її учасниками. А в ошатному круглому залі з малиновими стінами та білою ліпниною для добровольців влаштували святковий концерт. До ре чі, в березні музей презентував також і щойно відре монтований "напівкруглий зал" відтепер його вико ристовуватимуть як виставковий.

АМЕРИКАНСЬКИЙ ФЛОТОВОДЕЦЬ БУВ… КОЗАКОМ? У середині березня в краєзнавчому музеї презенту вали книгу "Історія на шпангоутах", яку створив ко лектив авторів під керівництвом завідувача відділу

Гаррі Руфф. Лютеранський кафедральний собор в Одесі охорони пам'ятників й археології національного запо відника "Хортиця", відомого в Україні "підводного ар хеолога" Дмитра Кобалії. У книзі, зокрема, розпові дається про реставрацію традиційних для України ко раблів: дубельшлюпки ХVIII століття і байдака ХІХ століття. Фрагменти дубельшлюпки (такі судна дов жиною до 20 метрів і шириною до чотирьох колись називали просто "дуб") знайшли на дні Дніпра побли зу Хортиці. А байдак виявили після паводку на березі Десни на Київщині. Але деснянська знахідка не випадково опинилася саме в Запоріжжі. Адже дослідження підводної спад щини унікальний проект, який вже добрих півстоліт тя здійснюють запорізькі історики. Він був започатко ваний ще в 1960ті роки під керівництвом Георгія Ша повалова. Нині цей проект не має аналогів ані в Укра їні, ані деінде на пострадянському просторі. Його ав тори й учасники мріють про створення на Хортиці масштабного музею підводної археології. А тим ча сом готують для нього рідкісні експонати. Між іншим, до реставрації дубельшлюпки і байдака долучилися… американці. Розповідають, що 1788 року, під час російськотурецької війни, засновник американського флоту Джон Пол Джонс брав участь у Лиманській битві разом із запорозькими козаками, котрі матросами воювали на імператорському флоті. Їхні запанібратські стосунки з водною стихією спра вили на нього велике враження. Американець на віть… пройшов посвячення у козаки! Тож, не дивно, що тепер земляки видатного флотоводця фінансово підтримують унікальний проект.

ЗАПОРІЖЦІ ПОБАЧИЛИ "КІРХИ УКРАЇНИ" Ще одна недавня подія в обласному краєзнавчому музеї виставка до 500річчя Реформації. Нагада ємо: за переказами, 31 жовтня 1517 року доктор бо гослів'я Віттенбергського університету (Німеччина) Мартін Лютер прибив до дверей церкви свій рукопис "95 тез", де виступав проти зловживань католицької церкви. Так народився протестантизм, який вплинув на долю всієї Західної та Центральної Європи. Але виставка, що відбулася в напівкруглому залі За порізького краєзнавчого музею, стала явищем, ско ріше, художнім, ніж історичним. Глядачі побачили графіку Галини Невінчаної з Білої Церкви, присвячену менонітській тематиці, і живописні полотна заслуже ного художника України Гаррі Руффа з циклу "Кірхи України". Німець за походженням, 86річний Гаррі Руфф понад півстоліття працював у Макіївці, але че рез події на Сході України, змушений був перебрати

Колишня земська управа, а нині обласний краєзнав! чий музей ! єдина будівля Запоріжжя у чисто кла! сичному стилі ся до Одеси. Художник завжди любив подорожувати Україною, з цих мандрівок він привозив свої "Кірхи". Одна з його картин, зокрема, зображує кірху в Бер дянську.

КНИГА НА ЗАМОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ Не можна не згадати про ще одну презентацію, що відбулася в березні в обласному краєзнавчому музеї. Тут представили читачам книгу "Українська револю ція 191721 років", створену запорізькими історика ми. Це їхній колективний труд. Але досить сказати, що редакційну колегію очолював доктор історичних наук Федір Турченко, щоб обізнані читачі зрозуміли рівень видання. Цікаво, що збірку створили на прохання… війсь кових. Одного разу командир військової частини, розташованої в Запоріжжі, обмовився, що вони дуже потребують книги, за якою могли б розповідати про історію Української армії молодим солдатам. Адже "українська революція" це зовсім не те, що "Велика Жовтнева"! У цій книзі викладені недавно виявлені іс ториками факти. Вона, в повному розумінні слова, "розкриває читачам очі" на білі плями нашої історії й на те, що відбувалося в ті буремні чотири роки (в то му числі на Запоріжжі). Дуже цікаво! І хоча цю книгу призначили для військових, але, певне, чимало на ших читачів почитали б її з цікавістю.

ГЕТЬ ПАСИВНІСТЬ! А от презентація збірки "Культ чи культура: розви ток учасницьких практик у музеї", здавалося б, подія для вузького кола фахівців. Але це не так! Йдеться про те, що відвідувачі не повинні пасивно проходити музеєм, "споживаючи" те, що їм розповідає екскур совод. Їх слід залучати, зокрема, до формування кон цепції виставок або до поповнення фондів. Ми брали участь у серії тренінгів і семінарів (один із них пройшов у нашій області), розповідає дирек тор обласного краєзнавчого музею Михайло Мор довськой. Потім було навчання у Харкові. За його результатами музеї підготували грантові проекти. Зокрема, грант отримав Мелітопольський краєзнав чий музей. За підсумками видана книга, де викладе ний цикл лекцій та короткі резюме здійснених проектів. Приклад "учасницької практики" співробітництво з меценатом Дмитром Пірклом. 7 квітня він подарував обласному краєзнавчому музею три офорти 1945 року з серії Олександра Пащенка "Відбудова Дніп рогесу".


24

тема номера ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ Ось позбавляємося звички жити за "залізною заві сою"... вже майже зовсім позбулися, і слава Богу. Молоде покоління дивить ся на світ іншими очима, перед ним відкриті всі до роги, в будьяку країну сві ту, щоб вони були здорові. Нехай їдуть подорожу ють, навчаються, працю ють. Батьківщину можна любити і на відстані, бать ківщині і славу можна при носити поза батьківщиною, нічого в цьому поганого немає. Нічого так не під креслює людську свободу, як свобода пересування.

ЄВРОПА СТАНЕ ЩЕ ДОСТУПНІШОЮ 6 квітня Європарламент 521 голосом "за" (при 75 "проти" та 36 що утрима лися) проголосував за лібе ралізацію візового режиму для громадян України. "За новим законодавством, укра їнці, які є власниками біомет ричних паспортів, зможуть в'їхати в ЄС без віз на 90 днів у період кожних 180 днів з ме тою туризму, відвідування ро дичів або друзів, з метою біз несу, але не для роботи. Звіль нення (скасування) стосувати меться всіх країн ЄС (за винят ком Ірландії та Великобрита нії), а також Ісландії, Ліхтен штейну, Норвегії та Швей царії", йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті Євро парламенту. Так що ті, хто "розгорнув гу бу", що ось зараз вони рвонуть до Європи на заробітки, мо жуть її "закатати" назад. На за робітки треба відкривати ро бочу візу, мати запрошення від роботодавця. Що стосується Великобританії та Ірландії, то, кому цікаво, ці країни себе іс торично величають "морськи ми державами", тому і раніше, маючи морський паспорт (пос відчення особи моряка), мож на було перетинати їхні кордо ни без відкриття візи. Прихильники України в Європі вважають, що прагнучи до без візу, українська влада провела ряд реформ і навіть "перевико нала" деякі показники, против ники вважають, що в Україні відчутний вплив радикалів, олі гархів, а також високий рівень корупції і тиску на журналістів та свободу слова.

Це ще не фінал епопеї. Відпо відно до встановлених проце дур, після голосування в Євро парламенті рішення про безвіз повинна буде затвердити Ра да Євросоюзу на рівні мініс трів. До всього, одночасно з лібералізацією візового режи му для громадян України був посилений механізм припи нення безвізового режиму, згідно з яким Євросоюз зможе знову ввести візи в будьякий момент як реакцію на надзви чайну ситуацію (різке зростан ня неконтрольованої міграції, зростання безпідставних заяв на отримання притулку, загро за безпеці європейських дер жав та ін.). Цікаві дані щорічного Звіту Єврокомісії про видачу шен генських віз у країнах світу. Згідно з цими даними українці не можуть скаржитися на об меження їхніх прав у пересу ванні. Так, за 2016 рік українці подавали документи на "шен ген" 1,5 мільйона разів і лише в 3,2% випадків отримували від мову, що, погодьтеся, дуже маленький показник, особливо для країни, в якій ведуться бойові дії.

ДЕЩО ПРО БЕЗВІЗ За найнесприятливішим прогнозом у 2018 році гро мадяни України вже змо жуть їздити до держав учасниць Шенгенської уго ди без віз. Безвізовий режим буде доз воляти українцям перебувати в країнах Євросоюзу терміном до 90 днів один раз на півроку. Якщо з якихось причин україн цеві треба затриматися в ЄС довше зазначеного періоду, він просто відкриває собі візу в країні, в якій знаходиться.

Головне, що необхідно мати на увазі, безвізовий режим не дає права на проживання, пра цевлаштування, навчання в країнах ЄС. Прерогатива гос ті та туризм. Для того щоб скористатися правом безвізових поїздок до Шенгенської зони, потріб но оформити біометричний "закордонний паспорт". Оформлення біометричного паспорта в Україні здій снюється підрозділами Дер жавної міграційної служби України, а за кордоном дип ломатичними установами Ук раїни. Але це не означає, що треба викинути старий за кордонний паспорт і терміно во робити біометричний. Так само можна буде їздити і з закордонним паспортом ста рого зразка до кінця терміну його дії. Для поїздки в безвізовому ре жимі громадянин України по винен бути готовим надати службовцям прикордонних служб європейських країн ін формацію, в тому числі доку ментально підтверджену про мету поїздки, наявність місця проживання, достатні фінансо ві кошти на планований період перебування, а також підтвер дження наміру повернутися до України (наприклад, зворотний квиток). Найпоширеніший ва ріант вимог до фінансового стану вояжера на його бан ківському рахунку має бути не менше 100 американських до ларів на день перебування плюс сума, якої вистачає на придбання квитків в обидва кінця. Громадянам України також необхідно буде придбати поліс медичного страхування, а в ра зі подорожі на автомобілі та кож поліс страхування цивіль

ної відповідальності власника транспортного засобу. При всьому, безвізовий ре жим все одно не дає стовід соткову гарантію того, що можна буде запросто перети нати кордон Шенгенської зо ни. Прикордонні служби мо жуть відмовити у в'їзді на те риторію відповідної країни у випадку, якщо громадянин України не зможе надати їм інформацію про мету візиту, а так само в разі відсутності у нього фінансових коштів. Ну, і якщо громадянин раніше був включений у список осіб, яким заборонений в'їзд у кра їну ЄС. Досвід запровадження безві зового режиму з Молдовою показав, що через порушення умов безвізового режиму гро мадянами Молдови не рідкісні випадки відмов у в'їзді в Шен генську зону. У разі відсутності документів, які належним чином підтвер джують мету поїздки, прикор донні служби можуть зажадати додаткові документи. Бюрок ратична машина, як правило, не робить збоїв, тому до виїзду за кордон все одно треба буде підходити відповідально. Введення безвізового режи му для короткострокових по їздок громадян України не вплине на порядок поїздок, який застосовується в рамках угод про малий прикордон ний рух. Угоди про малий прикордон ний рух, укладені з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, будуть застосовува тися і в подальшому.

ШЕНГЕНСЬКА ЗОНА "Шенген", "Шенгенська ві за", "Шенгенська зона"... Для початку, що представ ляє собою Шенгенська зона і Євросоюз. До яких країн відкриваються безвізові двері для українців. Шенгенська зона включає в себе 26 європейських держав, що приєдналися до одной менної угоди, підписаної в міс ті Шенген (Люксембург) у 1987 році. У плані міжнарод них подорожей Шенгенська зона діє подібно до єдиної держави з прикордонним кон тролем на зовнішньому кордо ні при в'їзді та виїзді із зони, але без прикордонного кон тролю на внутрішніх рубежах держав, що входять у цю зону.


25

тема номера ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

УСЕ БІЛЬШ СПРИЯТЛИВИЙ Входять в ЄС, але не входять до Шенгенської зони: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтен штейн, але й ці країни вводять безвіз для України. Також де факто "шенген" включає ще три європейські мікродержа ви: Монако, СанМарино та Ватикан, які також не є члена ми ЄС. Ще чотири країни ЄС Руму нія, Болгарія, Кіпр та Хорватія поки не входять до Шенгенсь кої зони, але зобов`язані це зробити. Ще нюанс. З боку Андорри відсутній прикордонний кон троль на кордонах з Іспанією й Францією. Проте з боку Фран ції та Іспанії вибірковий кон троль залишається, а інозем ці, що в'їхали до Франції чи Іс панії за одноразовою шен генською візою, не мають ле гальної можливості відвідува ти Андорру. Країни Шенгенської зони: Австрія, Бельгія, Великобрита нія, Греція, Данія, Ірландія, Іс панія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Поль ща, Португалія, СанМарино, Словаччина, Словенія, Угор щина, Фінляндія, Франція, Че хія, Швеція, Естонія. Європа всього лише части на світу. Причому невелика його частина. Існує безліч кра їн, куди українець може від правитися вже зараз без зай вого візового клопоту, було б бажання.

БЕЗ ВІЗИ Країни, куди українець мо же відправитися без візи, але із закордонним паспор том: Азербайджан Албанія Антигуа і Барбуда Аргентина (до 90 днів) Боснія і Герцеговина (до 30 днів) Бразилія (до 90 днів) Бруней (до 30 днів) Вірменія Гватемала Туніс (до 30 днів, з туристич ним ваучером) Туреччина (до 60 днів) Гонконг (до 14 днів) Гренада (тільки для туристів з ваучерами) Грузія (до 365 днів) Панама (до 90 днів) Парагвай (до 90 днів) Перу (до 183 днів за наявнос ті документів про туристичну мету подорожі)

Піткерн (на 14 днів у разі при буття і відплиття на одному судні) Західна Сахара Ізраїль (до 90 днів) Казахстан (до 90 днів) Киргизія (до 90 днів) Малайзія (до 30 днів) Македонія Мікронезія (тільки для турис тів з ваучерами) Молдавія Монголія Острови Кука Сальвадор (до 90 днів) Самоа (до 60 днів) Свазіленд Сейшельські острови (до 30 днів) Сербія (до 30 днів) Намібія (до 90 днів) Нікарагуа Ніуе (до 30 днів) Таджикистан (до 90 днів) Узбекистан Чорногорія (до 90 днів) Чилі Шпіцберген Еквадор (до 90 днів туристам) Ямайка (до 30 днів)

З ВІЗОЮ – ЯК ІЗ КВИТКОМ Країни, в яких українець може отримати візу по прильоту в аеропорту: Аоминь (Макао) Барбадос Болівія (в аеропорту) БуркінаФасо (на кордоні) Бурунді (бажано відкривати в посольстві) Східний Тимор Маврикій Мадагаскар Малаві Мальдіви Гаїті Гамбія Того Тонга Тувалу Уганда Фіджі Джібуті Домініка Домініканська республіка Єгипет (можна отримати без коштовну Синайську візу) Замбія Йорданія КабоВерде Кенія Коморські острови Лаос Ліван Непал СентВінсент і Гренадіни Північний Кіпр Танзанія

Таїланд (туристична віза на 15 днів оформлюється на кордоні)

З ЕЛЕКТРОННОЮ ВІЗОЮ Країни, візу в які можна от римати через Інтернет або поштою без відвідування посольства: Австралія (дозвіл на отриман ня візи в аеропорту прибуття оформлюється через Інтер нет). Катар Кіпр Кувейт Бахрейн (візу ставлять в аеропорту). Ботсвана Бутан Вануату СанТоме і Прінсіпі Сенегал СентКітс і Невіс СентЛюсія Сінгапур (оформлення через авіакомпанію або готель) Сирія Суринам В'єтнам (віза ставиться у будь якому аеропорту, проте потріб но мати листзапрошення). Гана Іран Індія (віза проставляється в аеропорту, проте потрібно заздалегідь оформити запро шення онлайн). Камбоджа Маршаллові острови Мексика ОАЕ Папуа Нова Гвінея Руанда ШріЛанка Південний Судан

ВІЗА В США Антиміграційний указ пре зидента США Дональда Трампа ускладнив процеду ру отримання віз для грома дян України. Згідно з текстом указу, підписаного 27 січня, особи, які звертаються за пов торним одержанням неімміг раційних віз, термін дії попе редніх віз яких закінчився біль ше 12 місяців назад, тепер не можуть скористатися проце дурою поновлення візи без особистої співбесіди. "Всім заявникам, які не відповідають усім вимогам процедури по новлення візи поштою, повин ні призначати співбесіду для звернення за неімміграційною візою", йдеться в указі. Це означає, що за кожною візою, як за новою з повним ком

плектом документів під пах вою на співбесіду до посоль ства США.

ВІЗА В КАНАДУ Виникаючі періодично чут ки про надання Україні без візового режиму Канадою... скажімо так не відповіда ють дійсності. Так що проце дура така ж сама, що і з амери канською візою доводь у по сольстві, що ти не потенційний емігрант. В уряді Канади підкреслили, що поки Україна не відповідає критеріям для скасування віз: "Політичні рішення Канади щодо віз приймаються на ос нові окремої оцінки кожної з країн. Департамент по імміг рації, біженців та громадянс тва уряду Канади продовжує моніторити ситуацію в Україні, однак зараз Україна не відпо відає критеріям для скасуван ня віз. Ми продовжуємо роз вивати послуги, які допомо жуть українцям подорожувати до Канади з багаторазовими візами". Чутки про "канадський без віз" народилися в минулому році. На з'їзді Ліберальної партії Канади, яка зараз є правлячою в країні, прозвуча ла пропозиція надати україн цям можливість безвізових короткострокових поїздок. Відповідна пропозиція була внесена відділенням Лібе ральної партії в провінції Сас качеван. І це все. Маленький комплімент в нашу сторону: в посольстві Канади в Україні вважають, що сам факт появи документів в уряді щодо ска сування віз для українців вже є досягненням. Підготував Микола МИХАЙЛОВ Потрібна будівельна бригада для будівництва будинку. Звертатися за тел.: 0672787151


26

мистецькі обрії ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

z НА СЦЕНІ І ЗА ЛАШТУНКАМИ

ШОУБАЛЕТ "ФОРС": МРІЯ З "РОЗМАХОМ" Віталіна ДОРОШЕНКО

Той, хто бачив "барабан щиць": дівчат у ківерах, черво них чобітках і коротких білих спідничках, котрі браво витан цьовують, відбиваючи ритм на барабанах, навряд чи їх забу де. Так вони і закарбуються в пам'яті як "барабанщиці з Віль нянська". Хоча насправді йдеться про народний аматор ський шоубалет "Форс" при Вільнянському районному бу динку культури та дозвілля. Аматорський хоча танцівниці прагнуть сягнути статусу про фесійного. Народний хоча місцева влада досі не спромог лася забезпечити колектив усім, до чого зобов'язує таке ви соке звання. І все ж "Форс": у танцювальній практиці це сло во означає "розгін" або "роз мах" перед виконанням склад ного елементу. Вільнянські тан цівниці дійсно можуть високо злетіти якщо знайдуть бодай якусь підтримку, переконана керівник "Форсу", балетмей стер Валентина Соловйова.

Балетмейстер постановник, керівник шоу балету "Форс" Валентина Соловйова

на власному досвіді. Після школи вона вступила до Мелітопольського учили& ща культури на відділення "Народна хореографія". Серед її вчителів був ві& домий у нашому краї хореограф Вік& тор Анатолійович Чміль. Досить ска& зати, що одна з його учениць стала солісткою легендарного кабаре "Му& лен&Руж" у Парижі… Валентина Со& ловйова теж пройшла танцювальну школу Чміля, закінчивши училище з дипломом із відзнакою. Й одразу вступила до Київського національного університету культури та мистецтв на кафедру сучасної хореографії. Сесії на заочному відділенні були довгими: по півтора місяця. У цей час Валя жадібно "сьорбала" столичну культуру. Зокрема, відвідувала за& няття у репетитора Національного театру опери та балету Ганни Подко& пай. Бувала на концертах, займалася йогою, залюбки ходила на імпровіза&

ПРОВІНЦІЯ – ЦЕ СПОСІБ МИСЛЕННЯ? Уперше Валюша вийшла на сцену, коли їй було… п'ять років. Нічого дивного: адже мама дівчинки була хореографом. Та й зараз Ірина Вік& торівна Юнацька очолює зразковий танцювальний ансамбль "Фортуна" при Вільнянській гімназії "Світоч". Свій перший танець Валя Солов& йова поставила у дванадцять років. І знов&таки з легкої руки мами, кот& ра всіляко спонукала дочку до твор& чості. Як багато в нашому житті залежить від батьків! І як прикро, коли стика& єшся із зовсім іншим ставленням до обдарованих молодих людей… Шоу&балет "Форс" запросили вис& тупити з трьома концертами за кор& доном. Організатори обіцяли за& безпечити вільнянських артисток житлом, харчуванням, влаштувати для них екскурсії. Батьки мали тіль& ки купити квитки на літак. Але: "На& шим дітям ця поїздка ні до чого. По вулицях не вештаються & і годі", & такою була реакція деяких тат і мам. Але ж це аксіома: таланту попер& вах потрібна підтримка. До речі, в танцях теж існує такий термін. Скільки різних видів "підтримок" ви& гадали хореографи! А батьки поде& куди не хочуть навіть поміркувати бодай про одну для рідної дитини. Вільнянськ & мала батьківщина Ва& лентини Соловйової. З усіх рай& центрів це місто найближче до За& поріжжя. Але все ж & "глибинка". Принаймні, за ставленням до мис& тецтва. Вільнянські хлопці, примі& ром, вважають, що танцювати для чоловіка… сором. Мовляв, ознака нездорових схильностей. Тому шоу&балет "Форс" змушений обме& жуватися дівочим складом. Важко знайти спонсорів (а тим

шоу&балет був "безхатченком", іноді доводилося репетирувати навіть на орендованій квартирі. Та з 2010 року він здобув постійну "прописку" в районному будинку культури та доз& вілля. На жаль, його керівництво і відділ культури й туризму Вільнянсь& кої райдержадміністрації не схильні балувати колектив: через це шоу& балет три роки не міг отримати зван& ня народного. Та й керівник "Форсу" жодного разу не одержувала навіть скромної премії. Хоча, приміром, то& рік до Дня танцю Валентина Солов& йова й Ірина Юнацька підготували ве& личезну програму, якою міг би пи& шатися будь&який запорізький палац культури. Навіть гостей запросили: популярних в області співаків Жанну Вім і Сергія Соловйова & й супрово& дили їхні виступи спеціально постав& леними підтанцьовками, що вигля& дають як окремі номери. Зрештою, Валентина Соловйова зрозуміла: повноцінно працювати в театрі (щодня їздити до Запоріжжя) й водночас серйозно займатися шоу&балетом & нереально. Як ви га& даєте, що вона обрала, коли у груд& ні минулого року "Форсу" присвоїли звання народного? Так, власну спра& ву. Пожертвувала і високою зарпла& тою, і престижем. А в рідному районі досі не спромоглися встановити їй ставку керівника народного колекти& ву. Не виділили і другу ставку & для балетмейстера або акомпаніатора.

ПСИХОЛОГІЯ У… РУХАХ

"Барабанщиці" з Вільнянська на Першому туристичному фестивалі у Запоріжжі

"Вогненні ко нячки" крупним планом

більше & меценатів). Важко переко& нати батьків, що їхні діти можуть ба& гато чого досягти, якщо не поскупи& тися на допомогу (не обов'язково фінансову, хоча без певних матері& альних витрат теж не обійтися). Мимоволі переконуєшся, що про& вінція, "глибинка" & не точка на мапі, а спосіб мислення. У селі можна бу& ти сучасним та, як&то кажуть, "про& сунутим". У столиці & відсталим…

ВАЖКИЙ ВИБІР Валентина Соловйова добре розу& міє, що таке & жертви заради цілі. Знає

ційні танцювальні "джеми"… В університеті культури та мистецтв молода танцівниця здобула звання магістра хореографії. У 2005 році во& на стала артисткою балету першої ка& тегорії Запорізького театру імені В.Магара. Академічного & це значить: висока заробітна плата, престиж, участь у виставах. Паралельно Ва& лентина працювала в театрі&кабаре "Олександрівський повіт". Словом, пливи за течією, і все буде чудово. Але у 2008 році Валентина Солов& йова створила "Форс". Спочатку

"У хореографа Соловйової свій по& черк", & констатують фахівці, які ба& чили виступи шоу&балету. Дівчат за& любки запрошують на концерти й фестивалі до Запоріжжя. Приміром, саме "барабанщиці" відкривали програму Першого туристичного фестивалю в травні минулого року. Сучасна хореографія, що спираєть& ся на народні традиції & це стиль Со& ловйової. Зараз у репертуарі "Фор& су" близько сорока (!) оригінальних номерів. Від майже унікальних "Ба& рабанщиць" & до спірних, тривожних "Троянд Донбасу". Від психологіч& ного перфомансу "Фурії" & до слов'янського трайблу (сучасний ім& провізаційний жанр) "Конопелька". Зараз у шоу&балеті танцює вже третій склад. З 2008 року, коли ви& ник колектив, лишилися тільки Те& тяна Буцька (вона працює секрета& рем) й Анастасія Шимановська (вмілий майстер&перукар, котра пе& ред кожним виступом усіх дівчат робить красунями). Вже й весілля "барабанщиці" святкували, і четве& ро дітей встигли народити. "Танцю& ристом може бути не кожен, але ко& жен зобов'язаний бути людиною", & погодьтеся, для шоу&балету девіз досить незвичайний. Сама Валя ладна заради "Форсу" і на жертви, і на працю до сьомого по& ту. Навіть костюми шиє власноруч. & Я хочу, щоб через творчість ми зростали духовно, & формулює своє кредо Валентина Соловйова. & Хочу займатися психологією танцю. Для мене важливо, аби на сцені дівчата не брехали. Все & починаючи від руху і закінчуючи внутрішнім станом & має бути правдивим. Дівчата мене нади& хають. Вся моя душа & там, у танці!


27

мистецькі обрії ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

z ПРЕМ’ЄРА

z НЕ ПРОПУСТІТЬ!

"МОЯ ДІАНА – НАЧЕ МОРЕ"… Стривайте, та чи не застаріло усе це? Високородна дама, ба гата вдова, котра ніяк не нава житься "спуститися" до рівня простолюдина… Яке нам до неї діло? Ми ж бо не граф'я то чому ця давня, ще на початку ХVII століття вигадана іспансь ким драматургом Лопе де Ве га, історія має нас бентежити? Але бентежить! Ми співчуваємо персонажам "Собаки на сіні" і смі ємося з них. Саме таку реакцію викликала у глядачів прем'єра ко медії "Собака на сіні" запорізького Нового театру. А ще почуття ра дісного піднесення. Бо краса! Бо кохання! Що ж до графів і графинь… Амбіції не дивина і в наші дні. Бізнесмен вважає, що син простого робітника не гідний його дочечки: цей сюжет зовсім недавно ми спостерігали в іншій комедії Нового театру "Ялин ки на восьмому поверсі". І взагалі: як народжується кохан ня? Чи можуть спричинити його… ревнощі? Питання, на яке чотири століття тому шукав відповідь вели кий іспанець… Але її не знайшлося досі. Вистава Нового театру "Собака на сіні" ніби "двоповерхова". Нагорі 

z ДО РЕЧІ Прем'єра комедії "Собака на сіні" завершилася сюрпризом: Почесні грамоти Міністерства культури Ук раїни отримали директор театру (за сумісництвом режисер і актор) Владислав Лебедєв, режисер і ак триса Світлана Лебедєва та заступ ник директора театру, актор Дмит ро Московцев. Приємну місію вручити нагороди виконав депу тат обласної ради Микола Барзіон. Моє враження від вистави? Від мінно! так оцінив побачене Мико ла Олексійович. Викликає повагу, що запорізький меценат Дмитро Зусманович підтримує подібні мис тецькі проекти. У наш важкий час потрібні такі театри і такі вистави. Кажуть, під час Другої світової війни Уїнстону Черчиллю запропонували в бюджеті країни урізати витрати на мистецтво й культуру. "Заради чого ми тоді воюємо?!" відповів прем'єрміністр Великобританії.

Зваблива графиня Діана Світлана Лебедєва

Розумника Теодоро (Владислав Лебедєв) залишають байдужими ласки вітрогонки Марсели (Діана Фролова)

складні стосунки між Діаною (Світ лана Лебедєва) і Теодоро (Владис лав Лебедєв), що подекуди ме жують із психологічною драмою. Там усе не на жарт. Ну… майже не на жарт. Внизу решта персонажів, котрі відверто "купаються" в стихії фар су. Хіба що Тристан (вірний друг слуга Теодоро у виконанні Дмитра Московцева) і Марсела (покинута коханка, яку грає Діана Фролова) виступають сполучними ланками між двома поверхами. Дмитро Московцев бо час від часу відсто роняється від ролі хитрунаприс лужника і зі щирим співчуттям спостерігає за головними героями. А героїня Діани Фролової хоч і вер тихвістка, та все ж симпатична по кинута дівчина, якій неможливо не співчувати. Біла ажурна конструкція на чорно му тлі нагадує мереживо. Такі ж ме реживні, напрочуд гарні костюми головної героїні. То чорні, то білі 

залежно від її настрою. А у фіналі, мов компроміс між двома кольора ми, з'являється розкішна сріб ляста сукня. Іншим персонажам ху дожниця Наталя Ступакова теж, відповідно до їхніх характерів, вига

Енергодар. 21 квітня, о 18.00, Новий театр покаже комедію "Собака на сіні" на сцені ПК "Сучасник". Мелітополь. 22 квітня, о 18.00, мелітопольців запрошують на прем'єру в ПК імені Т.Шевченка. Запоріжжя. 29 квітня, о 18.00, ко медію "Собака на сіні" можна буде побачити на сцені ПК "Орбіта". "Собака на сіні" стала дев'ятнадця тою виставою Нового театру за п'ять років його існування. А попереду в цьому сезоні ще одна прем'єра: ко медія "Що приховують французи?" за п'єсою Жан Жака Брікера і Моріса Ла сега на сцені ПК ЗАЗ.

дала оригінальне вбрання: кумедні шортики слуг; перекошений піджак боязкого графа Федерико (Воло димир Вахненко); тореадорський червоний плащ довготелесого маркіза Рікардо (Олександр Ру дик); білосніжний із золотом ши карний костюм старого графа Лу довіко, готового впізнати в Теодо ро загубленого сина (заслужений артист України Віктор Гончаров)… "Діана нагадує мені море. То вона бушує, то сповнюється най ніжнішого штилю", характеризує свою героїню Світлана Лебедєва. Тож, лейтмотивом вистави Нового театру стала "Пісня про море" пор тугальської співачки Дулсе Понтеш. "У Новому театрі осучаснили "Со баку на сіні"?" спитала знайома театралка, якій не вдалося дістати квиток на прем'єру. Ні, авторам постановки не довелося нічого "осучаснювати". Вони просто ви несли цю історію за рамки часу. Не посперечаєшся: почуття то вічне.

Чисто сміх: у центрі маркіз Рікардо (Олександр Рудик), обабіч Фабіо (Олександр Литвин) і Селіо (Євген Славинський)

z ЗНАЙ НАШИХ!

У ДУЕЛІ ПЕРЕМОГЛИ… ОБОЄ Запорізький академічний обласний театр молоді (ТЮГ) став учасником IV Міжнарод ного фестивалю українського театру "Схід Захід", який з 2 по 9 квітня проходив у Кракові (Польща). У фестивалі беруть участь професійні й аматорські колективи, які працюють не лише в Україні, а й за її кордоном та на території Криму. Ми заздалегідь відправили відеозапис нашої

вистави й отримали запрошення. Лише потім дізналися, що до оргкомітету надійшло аж 300 заявок, а до фестивальної програми відібрали лише двадцять постановок, розповіла завіду юча літературнодраматургічною частиною те атру Надія Петренко. У Кракові запоріжці показали "Вальс випадку" так називається вистава за п'єсою французь кого драматурга Віктора Аїма, яку поставив зас лужений діяч мистецтв України Геннадій Фор

тус. І стали лауреатами фестивалю! "В основі нашого "Вальсу" вічна дуель чолові ка та жінки", визначають сенс постановки її творці. Ролі "дуелянтів" зіграли заслужені ар тисти України Любов Фріган і Максим Берез нер. Цього разу, мабуть, переміг чоловік адже саме йому вручили диплом лауреата в номінації "Краща чоловіча роль". Хоча… Після краковсь кого фестивалю Запорізький театр молоді от римав запрошення показати виставу "Вальс ви падку" на сцені одного з приватних театрів Вар шави. Значить, перемогли обоє акторів! Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА


28

ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

z БЕЗ ЧЕРГ

НА ПРИЙОМ ДО ТЕРАПЕВТА МОЖНА ЗАПИСАТИСЯ ПО ІНТЕРНЕТУ Олена МЕДВЕДЄВА

У Центрі первинної медико санітарної допомоги Бер дянська запущений сервіс електронної реєстратури reestratura.com. За словами головного лікаря Цен тру Олени Пулькіної, в Запорізькій області працює 32 центри "первин них організацій", але програма елек тронної реєстратури єдина в регі оні: вона працює тільки в Бердянсь ку. Зараз можна записатися на при йом до дільничного терапевта. Нас

тупні два етапи електронний запис до педіатрів і вузьких спеціалістів. Програма реєстрації до педіатрів зараз у розробці. Складність у тому, що протяжність педіатричних діль ниць більше, і вони не збігаються з ділянками, на яких обслуговують

дорослих пацієнтів. Тому скопіюва ти програму електронної реєстра тури дільничних терапевтів і засто сувати її до педіатрії не можна. Олена Пулькіна каже, сервіс, за допомогою якого можна записати ся на прийом до дільничного, гра нично простий. Головне, точно слі дувати підказкам у вікнах програми. Після реєстрації пацієнт може са мостійно роздрукувати талон на прийом. Крім того, тепер пацієн там, які записалися через Інтер нет, не доведеться стояти в черзі в реєстратуру. Медсестра, звіривши

списки пацієнтів, які отримали та лони до дільничного, попередньо візьме їхні медичні картки для те рапевта. Водночас, пацієнти, які не вміють користуватися комп'ютером, мо жуть записатися на прийом до діль ничного лікаря постарому через звичайну реєстратуру. Запуск електронної реєстратури став можливий завдяки придбанню 20 комп'ютерів. Їх закупили напри кінці 2016 року за кошти державної субвенції. Найближчим часом уже за кошти міського бюджету мають на мір придбати шість термопринтерів для друку талонів і забезпечення злагодженої роботи реєстратури.

z БУТИ ЩАСЛИВИМ

ЗЦІЛЕННЯ ВІД ТРАВМИ: ПОДЯКУЙ ЗА ДОСВІД І КРОКУЙ ДАЛІ Ведуча рубрики Олена Сила кова психолог, сексолог, зас новник Студії сексуальних практик "Бути разом", запро шує до продовження відвер тої розмови про те, як навчи тися бути щасливими. Тел.: (095)2323030, (096)9767868. www.sexseducation.in.ua

Що нам заважає бути щасливи ми? Травми. Але якщо з фізич ними травмами, порізами, уш кодженнями, ранами ми зна ємо, що робити, то психологіч ним травмам ми, часом, не на даємо належного значення. Втім, багато хто з нас стикається з пе реживаннями, які травмують: втратою близьких, принижен ням, агресією, провалом, зрадою і так далі, список можна продов жувати до нескінченності. Найчастіше така травма не про ходить безслідно, і людина зали шається сам на сам із пригнічени ми переживаннями, які проявля ються у вигляді страхів, безпричин ної тривоги, безсоння або психосо матичних захворювань. Психолог Пітер Левін у своїй книзі "Зцілення від травми" пише про те, що суспільство вчить нас боротися з переживаннями, ховати їх, "бути сильними", нас вчать "тримати об личчя", не показувати, що нам бо ляче. Хоча, пише Левін, психологіч на травма переноситься анітрохи не легше, а то і набагато важче за фізичну. Уявіть собі, що людина, яка зламала ногу тиждень тому, йде грати в футбол. Швидше за все, її вважатимуть "ненормаль ною". Але коли дівчина, котра пере живає важкий розрив з коханим, "бере себе в руки" і поводиться так, як ніби нічого не сталося, ми, нав паки, захоплюємося силою її духу. А ще, буває, радимо: та плюнь на нього, не переживай, забудь, ще зустрінеш нормального чоловіка... Уникати переживань, що трав мують, неможливо. Травми віді грають у нашому житті принципову роль: важкі випробування допома гають нам усвідомити важливі для нас речі, трансформуватися. Але

дуже важливо правильно пройти і завершити всі процеси, щоб таке переживання стало досвідом, який ми можемо взяти за основу, а не джерелом проблем і захворювань. Пітер Левін розробив програму з правильного опрацювання травми, основи якої він виклав у своїй книзі "Зцілення від травм". Його програ ма складається з восьми основних етапів. ЕТАП 1: ПОВЕРНЕННЯ ПОЧУТТЯ БЕЗПЕКИ Якщо ви пережили трагічну подію (зраду коханого, смерть близького, публічне приниження, розрив сто сунків, тощо), то перше, з чого ра дить розпочати лікар, це з віднов лення меж власного простору. Ле він пропонує спеціальні вправи, які допомагають знову відчути кордо ни, всередині яких ми в безпеці це кордони нашого тіла. Постукування по шкірі, контрастний душ допомо жуть буквально "шкірою" відчути кордон, який відокремлює і захи щає наш особистий простір від аг ресивного зовнішнього світу. Від чуйте, що ви "в будиночку", і ніхто і ніщо не можуть проникнути у ваш простір, ви в абсолютній безпеці. ЕТАП 2: НАБУТТЯ ГРУНТУ ПІД НОГАМИ Будьяка вище означена подія буквально вибиває грунт у нас зпід ніг. Нам здається, що все валиться навколо нас, все нестабільно. Левін рекомендує "заземлитися" бук вально встати голими ступнями на землю і просто відчути, що ось він грунт, і ви стоїте на ньому дуже на дійно. Немає ніякого безповітряно го простору, ви стоїте на землі дво ма ногами, і світ не руйнується нав коло вас, все стабільно. Ви не пада єте і не втрачаєте своєї рівноваги, ви на 100% контролюєте те, що від бувається, відчуйте це і дайте собі

час, щоб це відчуття закріпилося. ЕТАП 3: ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ "ПІДЖИВЛЕННЯ" Це дуже важливий етап. У нас у кожного є свої способи поповнення енергії хтось спить або перечитує улюблені книги, або дивиться старі фільми, хтось готує та їсть улюбле ну їжу, хтось займається спортом. Левін радить спробувати визначи ти, що є таким джерелом для вас згадайте, які заняття приносять вам почуття задоволення, заспоко юють? Поруч з якими людьми ви почуваєтеся в безпеці, хто піджив лює вас своєю енергією? Дуже важливо зробити все, щоб вберег ти себе по максимуму від нових пе реживань і неприємностей. ЕТАП 4: ПОШУК БЛОКІВ І ВІД СТЕЖЕННЯ ЕФЕКТУ ТРАВМИ На цьому етапі психолог вчить сте жити за відчуттями тіла, щоб зрозу міти, як саме трагічне переживання проектується на фізичні відчуття. Наприклад, коли дівчина переживає біль зради, в якому місці ця емоція проявляється фізично? І як відчува ється фізично? Біль у сонячному сплетінні? Холод у животі? Ком у горлі? Ці відчуття важливо відстежи ти і спробувати "помацати" який за розмірами цей ком? А по вазі? З якого матеріалу він складається? ЕТАП 5: АКТИВНЕ СПОСТЕРЕ ЖЕННЯ ЗА ВІДЧУТТЯМИ Як тільки ви зможете відслідковува ти фізичні прояви своїх переживань, травмоефект події почне знижува тися, тому що ви знову будете відчу вати контроль над тим, що відбува ється. На цьому етапі доктор радить дуже уважно спостерігати за собою і відчуттями тіла. Закрийте очі і пос тавте собі запитання: що я відчуваю, коли згадую про подію? Які відчуття у тілі відчуваю при думках про людину, з якою пов'язані ці переживання? Чи змінюються ці відчуття? Можливо, камінь, який ви відчуваєте в районі

сонячного сплетіння, коли думаєте про зраду коханого, стає легшим і менш щільним? Або навпаки? Спос терігайте і записуйте свої відчуття. ЕТАП 6: "КОНТАКТ З ПЕРЕЖИ ВАННЯМ" "Контакт з переживанням" необ хідний, щоб переробити негативні переживання в досвід. В якості однієї із вправ Левін радить сісти в зручну позу, закрити очі, повернутися в момент переживання, згадати свої відчуття (сором, страх, біль, тощо) і постаратися утримувати на цих відчуттях свою увагу якомога довше, до тих пір, поки вони не поч нуть видозмінюватися, і їхня інтен сивність не почне знижуватися. ЕТАП 7: ПОВЕРНЕННЯ ДО НОР МАЛЬНОГО ЖИТТЯ На цьому етапі Левін буквально радить відкрити очі й уважно вивчи ти предмети навколо себе: їхній ко лір, особливості, призначення. Що відбувається в світі? Які фільми, книги, теми обговорюються? Ціка вість, що пробуджується на цьому етапі, допомагає остаточно позбу тися наслідків травми. Бо травма не може співіснувати з енергією пізнання, що тягне нас уперед. ЕТАП 8: ЗАКРІПЛЕННЯ РЕ ЗУЛЬТАТУ І РУХ ДАЛІ Коли тяжкість травмопереживан ня піде, ви відчуєте, як до вас по вертаються сили і бажання рухати ся вперед. Іноді тут може знадоби тися зовнішня допомога. Левін пропонує промовляти афірмацію, яка насправді є давньою молитвою північноамериканських індіанців: "Я дякую за допомогу, яка я знаю вже на шляху до мене". Коли пе реживання, що травмувало, оп рацьоване, і ми позбавляємося від гніту руйнівних емоцій, нова енер гія "наповнює наші вітрила". Важ ливо щиро подякувати долі за дос від, нехай і дуже важкий, і зробити крок у щасливе майбутнє.

z ВІД РЕДАКЦІЇ Шановні читачі! Чекаємо на ваші запитання та думки, поради і досвід. Найцікавіші і найкорисніші з них ми будемо публікувати й обговорювати на сторінках нашої газети. За потреби Олена Сила кова готова спілкуватися з кожним особисто.


ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

29

z КОРИСНО ЗНАТИ

КОЛИ БІЛЬ У СУГЛОБАХ ВИМАГАЄ ЗВЕРНЕННЯ ДО ЛІКАРЯ? КОЛИ ТРЕБА ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЛІКАРЯ

Наше тіло створене для руху, і ми дійсно перебуваємо в пос# тійному русі. Але з часом суг# лоби зношуються, і тоді прихо# дить біль. Існує більше 100 різних форм ар триту і ревматизму, констатує травматолог поліклініки Запорізь кої міської лікарні №9 Олена Ніко ленко. До найбільш відомих нале жать остеоартроз, ревматоїдний артрит, інфекційний артрит, подаг ра і вовчак. При остеоартрозі відбувається порушення хряща, що покриває суглобові поверхні, зазвичай опор них суглобів коліна або стегна. Хрящ у результаті замінюється кіс тковою тканиною, що супроводжу ється мінімальним запаленням. При цьому кісткова тканина роз ростається всередині суглоба, пов ністю заміщаючи гнучкий еластич ний хрящовий прошарок. Надлиш кова рідина, що раніше вбиралася хрящовою тканиною, накопичуєть ся в суглобі, викликаючи припух лість, біль та обмеження його рух ливості. Це станеться в старості з кожним, стверджують ревматоло ги. Ревматоїдний артрит не є атрибу том тільки старості. З невідомої причини оболонка, що вистилає суглоб, починає продукувати ріди ну. Уражені суглоби опухають, стають малорухомими і болючими. В цьому випадку нормальна реакція імунної системи звертається проти сполучної тканини суглоба. Перші

При дуже сильному болі. Якщо при цьому є жар або погане самопочуття. Якщо суглоб раптово або дуже сильно опух. НАРОДНА МЕДИЦИНА ПРИ БОЛЮ У СУГЛОБАХ

ВИДИМІ ОЗНАКИ ЗАПАЛЕННЯ СУГЛОБУ: шкіра в районі суглобу зазвичай червона, гаряча на дотик, суглоб трохи опухлий і болить. ознаки з'являються на суглобах пальців рук, зап'ястя і пальців ніг. Схильність до ревматоїдного ар триту може бути спадковою, а роль пускового механізму відіграють різні фактори. Це захворювання, зазвичай, супроводжується вто мою, анемією, поганим кровообі гом і хворобами сухожиль, очей і щитовидної залози. Інфекційний артрит розвивається, коли запалення суглобів викликане бактеріальною інфекцією. Зара ження відбувається при попаданні бактерій в рану або внаслідок існу вання в організмі вогнища інфекції, наприклад при туберкульозі, гоно реї або інфекції сечових шляхів. При подагрі кристали сечової кис лоти у формі голок накопичуються в суглобах через нездатність орга

нізму утилізувати або переробляти пурини. Ця хвороба, зазвичай, ви являється у людей із зайвою вагою, які ведуть малорухливий спосіб життя. Причиною може бути і не достатня функція нирок. Часто ура жається тільки один суглоб, зазви чай, великий палець на нозі. Під час нападу відбувається почервоніння і підвищення температури шкіри на ураженому суглобі, він опухає, ви никає сильний біль. На вовчак частіше хворіють жінки, ніж чоловіки. Захворювання поля гає в тому, що лімфоцити, що вико нують захисну функцію, атакують здорові клітини. Симптоми хворо би дуже різноманітні, починаючи з болю в суглобах і виразках у роті, і закінчуючи загальною слабкістю.

z СТЕРЕЖИСЬ! У ЗАПОРІЖЖІ Зафіксовано масове отруєння людей. За минулий тиждень близько 250 горо дян звернулися за допомогою до мед установ у зв'язку з розладом травлен ня. Як повідомляє пресслужба обл СЕС, причиною більшості випадків от руєнь стали неякісні продукти. Голов ними збудниками недуги ставали мо лочна продукція, м'ясо і риба. Крім са мих продуктів, отруєння викликало і неправильне приготування або умови зберігання їжі. У РАЙОНАХ В Якимівському районі минулого тиж ня на ГРВІ захворіли 160 осіб (тижнем раніше таких було 138 осіб). Госпіталі зовано 9 осіб, причому всі вони діти

1. Мазь У 0,5 л розтопленого теплого ме ду додайте 1 ст. ложку сухої гірчиці і 3 ст. ложки топленого (краще ба ранячого ) жиру. Розітріть хворі місця й укутайте їх, залишивши так до ранку. Повторюйте протягом 2 тижнів без перерви. 2. Чай Приготуйте збір для щоденного чаю: трава шабельника, хвощ польо вий, трава споришу, цвіт липи, цвіт бузку, плоди глоду, трава ма тиймачухи, м'ята перцева, чеб рець, листя чорної смородини, кві ти суниці лісової, лист малини все по одній жменьці. Пити чай з ме дом, заварювати, як зазвичай, 12 ст. ложки чаю на чайник для зава рювання. 3. Ванна За літо насушити листя папороті і листя малини. Для приготування ванн заварюйте в каструлі збір: 2 склянки сухого збору на 5 л води. Процідіть і вилийте у ванну, додав ши до потрібної кількості води. Приймають ванну 1520 хвилин. Насухо обтертися і в ліжко. Курс 3 тижні. Відмінний ефект!

z ФОТОФАКТ (на попередньому тижні госпіталізова них було 6). А в Приазовському районі за медичною допомогою звернулося 67 осіб (тижнем раніше було 34 хворих). У Приазовському районі госпіталізовано 13 осіб (тижнем раніше таких було тільки 6), причому 11 з них діти, пові домив експерт Азовського відділення ГУ "Запорізький обласний лаборатор ний центр МОЗ України" Василь Скля ров, який відповідальний за Якимівсь кий і Приазовський райони області. Хоча грип уже випав зі зведень лікарів, але застуди через похолодання навпа ки, активізувалися. З цієї причини лікарі просять не поспішати переходити на надто вже легкий одяг, щоб переохо лодження не вклало вас у ліжко в остан ні дні перед початком потепління.

НОВЕ ОБЛАДНАННЯ БЕРДЯНСЬКОЇ КАРДІОРЕАНІМАЦІЇ ОДНЕ ІЗ НАЙКРАЩИХ В УКРАЇНІ Юлія ФРОЛОВА

z ПОРАДА РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ДЕНЬ ВІД ОЛЬГИ СУМСЬКОЇ Зірка влаштовує собі такі розвантажувальні дні час від часу. Для цього потрібно заварити ромашку, звіробій і спеціальний збір трав для жовчного міхура та підшлункової залози. Ольга переконана, що протриматися цілий день на одному чаї реально, особ ливо на роботі, оскільки вдома постійно хочеться щось пожувати. Також Сумська попередила, що, якщо у вас є проблеми зі шлунком, то такий розвантажувальний день краще не використовувати.

Днями пацієнтів перевели в нове приміщення кардіоре# анімації, обладнане інноваційною технікою. Реконструк# ція цього відділення велася з 2013 року. Реанімація обладнана сучасною системою вентиляції, яка під тримує єдину температуру і необхідний рівень вологості. За словами директора Територіального медичного об'єднання Дмитра Єгорова, Бердянськ перший в області, де встановле на така система вентиляції. В Україні налічується не більше 10 лікарень з такою системою. Біля кожного ліжка є місце для під ключення життєзабезпечувальних апаратів. Навіть, якщо у відділенні станеться збій електрики, система працюватиме ав тономно.


30

спорт ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

z ГАНДБОЛ

z КОРОТКО

"У МЕНЕ НЕМАЄ ПРЕТЕНЗІЙ ДО НАШИХ ГРАВЦІВ" ВІТАЛІЙ НАТ:

Балтійська гандбольна ліга. Фінал чо$ тирьох. Фінал. "ZTR" (Укра$ їна, Запоріжжя) $ "Riihimаen Cocks" (Фін$ ляндія) $ 18:20 (10:10). 9 квітня 2017 року. Арена "Месікара Хол". Судді: В. Мажейка і Н. Гателіс (обидва Лит$ ва). "ZTR" у Фіналі чотирьох Бал тійської ліги піс ля перемоги над естонсь ким "Пилива Сервіті"" 31:23 (14:13), зустрівся в матчі за чемпіонський титул з фінським клубом "Ri ihimаen Cocks". Перший тайм фіналу завершився внічию 10:10, а вирішаль ними стали останні хвилини поєдинку. Фінальний раху нок зафіксував перемогу

фінських гандболістів. Головний тренер "ЗТР" Віталій Нат : "У мене не має претензій до наших гравців, вони билися до останнього. На жаль, ми програли. Позначилися травми гравців перед Фі налом чотирьох. У півфі налі та в сьогоднішньому матчі отримав травму Ан

дрій Акименко, так що у результаті наша лавка бу ла занадто короткою". Запорізький клуб у пер ший рік своєї участі у Бал тійській лізі посів підсумко ве друге місце. На третій позиції білоруський СКА. Олексій Ганчев з 82 м'яча ми став кращим бомбар диром ліги.

ЗРОБИЛИ УПЕВНЕНИЙ КРОК

У першій грі наша коман да переграла "Сєверодон чанку" 3:0 (25:16, 25:22,

На базі олімпійської підготовки в Дніпрі пройшли всеукраїнські зма$ гання "Весняний приз" з веслування на байдарках і каное. Для спортсменів дорослої вікової ка тегорії це перший відбірковий старт сезону. Участь у змаганнях взяли най сильніші спортсмени країни, серед яких й учасники Олімпійських ігор у Ріо. Успішно відкрила сезон енергодарська спортсменка Людмила Бабак. Представ ниця Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності завоювала три срібні медалі в каноеодиночці на дис танціях 500 м (2.18.00), 1000 м (4.56.09) та 2000 м (9.56.34).

ВАЖКА АТЛЕТИКА

z ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

У Чернігові заверши лися ігри першого ту ру фінального етапу чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги, які спере чаються за 5 8е міс ця. У їхньому числі і запорізька "Орбіта". Вибувши з медальної гонки, наша команда ставить собі за мету стати п'ятою у поточ ному сезоні. І на да ний момент підопічні Ірини Комісарової та Сергія Попова зроби ли упевнений крок до цієї мети, вигравши усі три зустрічі в Чер нігові. З десяти зігра них партій лише одну наші волейболістки віддали конкурен ткам.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ ТА КАНОЕ

Представники Запорізької області завершили виступ у чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходив у хорватському місті Спліт. У складі збірної України дебю тували Ганна Панова і Костянтин Рева. Ганна, незважаючи на високу темпе ратуру, зуміла вибороти сьоме місце. Костянтин так само потрапив до числа європейських лідерів у ваговій катего рії 105 кг. У сумі вихованець ШВСМ і ОСДЮС ШОР "Спартак" підняв 381 кг (165 ривок + 216 поштовх), що принесло йому п'яте місце континентальної першості. Віта ємо Костянтина та його наставників з успішним дебютом на чемпіонаті Євро пи!

ЛЕГКА АТЛЕТИКА 8 квітня на стадіоні СК "Мотор$Січ" відбувся перший старт літнього лег$ коатлетичного сезону в Запорізькій області. Попри те, що погода не дуже сприяла спортивним змаганням на сві жому повітрі, на відкритті сезону зібрало ся більше двохсот представників "коро леви спорту" із Запорізької і Дніпропет ровської областей. Турнір відкриття сезону на призи СК "МоторСіч" для запорізьких спортсменів є першим етапом відбору до збірної об ласті, яка представлятиме Запорізький край на чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР наприкінці квітня у Кропив ницькому.

ФУТБОЛ

25:23). Потім "Орбіта" ро зібралася з господарками майданчика, командою "ПедуніверситетШВСМ" 3:1 (25:13, 23:25, 25:16, 25:21). В останній грі пер шого етапу запоріжанки зустрічалися з рівненсь кою "Регіною", яка перед цим так само виграла дві

свої зустрічі. "Орбіта" от римала в цій грі упевнену перемогу 3:0 (25:11, 25:21, 25:14), і за підсум ками фінального туру очо лила турнірну таблицю, набравши 9 очок. Другий етап фінального туру від будеться в Запоріжжі 2022 квітня.

Чемпіонат України. Друга ліга. "Металург" (Запоріжжя) $"Арсенал$ Київщина" $ 3:2. Запорізький "Металург" провів домашній матч чемпіонату Другої ліги. Запоріжці приймали прямого конку рента у "боротьбі за виживання" біло церківський "АрсеналКиївщину". В матчі команд, які борються за виживання, більше пощастило запоріж цям. Підготував Віктор СИВИЙ


31

думки вголос ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

КУДИ ЧОЛОВІКИ ЙДУТЬ ЩОРАНКУ? нами теплого будинку. Дове деться заплатити, не зараз, так потім, не нам, так нашим дітям. Світ став занадто маленьким. Ми прагнемо матеріального процвітання, в той час як наша земля, наші школи, наші серця перетворюються в голі пустелі. Нещодавно почула чутливу іс торію про канадського міліоне ра, який у вільний час, відпочи ваючи у парку з родиною, при бирає сміття. А на запитання, навіщо він це робить, відпові дає: "Хочу, щоб моя Канада бу ла чистою". До речі, таких лю дей по всьому світу тепер стає все більше. Вони йдуть з комер ції та держслужби, втрачаючи в зарплаті, в благодійність, при свячують себе громадській ро боті, створюють свої компанії, товариства, для яких немає особистого, немає приватного, якщо йдеться про загальне бла го. Їх об'єднує відповідальність. Не тільки перед сім'єю, але і пе ред державою, планетою, і ще чимось більш високим. Вони розуміють, що в Таїланді НЕ вистачить ченців чистити нашу карму. Просто захищати свої сім'ї вже недостатньо, вони вже стали заручниками цієї "війни". Прийшла пора не виробляти, а створювати, не працювати, а творити. Усі ці думки вголос виклала своєму чоловіку. Він довго мов чав і потім поставив мені запи тання руба: "Ти хочеш, щоб я став безробітним?". Погоджуюсь, нині не ті часи, коли можна просто так звільни тися з роботи. Втратити будь яке місце працевлаштування

Валерія ЄВГЕНЬЄВА, за матеріалами з відкритих Інтер нетджерел

Питання, куди саме мій чо ловік йде ранком, муляє ме не з того часу, як мені потра пив на очі лист дружини Раджива Ганді, італійки за походженням, Соні Ганді. "Як вдячна я тобі за те, що ти не належиш до числа тих мужів, що збирають багатство, екс плуатуючи працю інших людей. Як вдячна я за те, що мені діс тався чоловік, для якого країна і Бог дорожче ніж я", саме ці рядки з її листа змусили мене поіншому поглянути на свого чоловіка, батька моїх дітей, і на ше подружнє життя в цілому. Тут варто нагадати, ким був Раджив Ганді, старший син Інді ри Ганді і внук Джавахарлала Неру видатних політичних ді ячів Індії. Вчився у Великобри танії, прагнув не втручатися в політику. Привернутий матір'ю до політичної діяльності досить пізно, після несподіваної смерті політично ангажованого молод шого брата Санджая, у 1983 призначений генеральним сек ретарем партії Індійський наці ональний конгрес. Після вбивс тва Індіри в жовтні 1984 обра ний головою правлячої партії,

Історія цієї "ЧОЛОВІК ІДЕ ВРАНЦІ ЗА БЛАГОМ родини гідна д е т а л ь н о г о ДЛЯ СВОЄЇ СІМ'Ї, А ЧИ НЕ ВІДБИРАЄ ВІН БЛАГО У ІНШИХ РОДИН?" вивчення, втім, зараз про інше. Чому я перейнялася питання чоловік жив як усі: на благо се ми, що стосуються зайнятості бе і своєї сім'ї. Що мене хвилю вало? Розмір його зарплати та мого чоловіка? Зрозуміло, що МІЙ чоловік престиж компанії, в якій він пра вранці іде на роботу, бо він, як і цює, і його посада. А для чого більшість представників силь саме працює така компанія, хі ної статі, годувальник своєї ба те вартувало моєї уваги? сім'ї. Отже має іти, щоб заро Втім, віднедавна я стала за бити на хліб насущний і дещо мислюватися про соціальний більше, адже мені і дітям пот результат від діяльності такої рібно багато чого іще, окрім компанії: чи є він благом для провізії. Тож, яка мені, врешті людей і навколишнього середо решт різниця, куди він пішов і як вища? І чи не стає мій чоловік він заробив на наш спільний співучасником "злочинного уг добробут? Але, виявилося, різ руповання", яке в сучасному за ниця є! Стала перейматися, яку будькуватому суспільстві улес користь своєю ливо називають "потужною працею він несе корпорацією"? "У ТАЇЛАНДІ НЕ ВИСТАЧИТЬ людям і світу? Чоловіки зазвичай конкуру ЧЕНЦІВ ЧИСТИТИ НАШУ КАРМУ" Якось у соцмере ють, боряться, підкоряють, пог жах натрапила на линають і приборкують. Вони очолив уряд і одночасно до цікаву історію. На одному з ма створені творцями, втім, вияв 1988 був міністром закордон леньких островів Таїланду на них справ. Уряд Раджива Ганді прохідному місці сидів на під ляється, творять вони рідко. Як (19841989) вжив рішучих захо стилці молодий чернець. Навко що вони не створюють нового, дів для забезпечення законнос ло нього були розкладені дари: то перерозпо ті й порядку. Він проголосив ос пляшки з водою, соєве молоко, діляють, а поп "ТРЕБА ЗНАХОДИТИ ОДНОДУМЦІВ, новними завданнями внутріш апельсини. Виявилося, він тут росту крадуть РАЗОМ СТВОРЮВАТИ ньої політики подальше зміц виконував особливу місію. На у тих, хто слаб І РЕАЛІЗОВУВАТИ СПРАВУ нення єдності країни, боротьбу цьому місці недавно повісився ший. Бідні, на Місце ївні люди, діти, НА КОРИСТЬ ЛЮДЯМ І ПРИРОДІ" проти сепаратистських елемен солдатикпризовник. прохідне, і чернець сів його чис тварини, рос тів і "старих ворогів" індійського суспільства бідності, безро тити, щоб погана карма місця лини, вода, земля стають об'єк для багатьох сьогодні це ка біття, неписьменності, хвороб. не передалася перехожим. Ко тами мародерства. Виходить, за тастрофа. Втім, вихід є: треба ли його спитали, скільки він тут Під час чергової передвиборної результатами своєї праці вони знаходити однодумців, разом вже сидить і скільки ще сидіти кампанії, маючи високі шанси тягнуть у дім свою зарплату, як створювати і реалізовувати ме, у відповідь почули: "Місяць. на перемогу, загинув від рук та І сидітиму, доки не відчую, що трофеї з війни, називаючи це справу на користь людям і при мільських терористів (у резуль тут чисто". І я призадумалася, а достатком і безпекою. А ми, роді. Тож ми у пошуку… І я вірю, таті вибуху, здійсненого теро чи здатний МІЙ чоловік на такий жінки, захоплено називаємо їх що невдовзі, запитуючи свого ристкоюсмертницею недалеко вчинок піклуватися про ба здобувачами і героями. чоловіка вранці на порозі "на від Мадраса). Після його заги гатьох, а головне жити на бла Тільки ось жити на благо своєї кого ти працюєш?", кожна жінка белі на чолі партії, незважаючи го всіх живих істот? родини, великої або маленької, у відповідь почує щось оптиміс на початкову відмову, стала Що для мене особисто раніше за рахунок інших вже не вихо тичне, на кшталт: "На благо всіх вдова Раджива Соня Ганді. було важливим, так це щоб мій дить, скільки не ховайся за сті живих істот". E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (менеджер із зв’язків з гро мадськістю), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Політична арена", "Кроки влади", "Українські реалії" можуть публікуватись на правах реклами.

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року. Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702015


32

на дозвіллі

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ

z КОЛИСЬ БУЛО... 13 квітня

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

1814 року німецький математик Карл Вітте у віці 12 років, закінчивши Геттінгенський універ% ситет, здобув ступінь доктора філософії у Гіс% сенському університеті. Він володів англій% ською, німецькою, французькою, італійською, знав латину й давньогрецьку. 1870 року в США опублікували хартію про офіційне створення знаменитого Музею мис% тецтв "Метрополітен" у Нью%Йорку. 1923 року в Лондоні завершили будівництво "British Empire Exhibition Stadium" на 127 тисяч осіб, або просто "Empire Stadium" ("Імперський стадіон"), що потім перейменували на Наці%

ональний стадіон, і лише згодом він отримав назву "Уемблі". 1928 року в Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора", сюжет яко% го охопив дві тисячі років буття й багато етапів історії України: від скіфів і варягів до більшовиків та білогвардійців. Довженка "таврували" клей% мом "буржуазний націоналіст" % це був початок його особистої трагедії. "Звенигора" стала сен% сацією року, обійшла екрани Голландії, Бельгії, Аргентини, Мексики, Канади, Англії, США, Гре% ції, а два громадських перегляди в Парижі закін% чилися овацією.

"МОЯ ЛЮБА МАЛЕНЬКА… МАВПОЧКА" ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 6 КВІТНЯ

Діти завжди гарні. Навіть коли кумедні. Ось як на цій світ лині, що ми отримали з села Червоне Поле Бердянського району. Її надіслала сестра хлопчика Дарія. До знімка дівчина жартівливо додала: "Моя маленька мавпочка" І зізналася: "Люблю її дуже!" А згодом, на прохання редакції, тро% хи розповіла про свого братика: "Його звати Данило, йому сім ро% ків. Він дуже любить малювати й читати різні дитячі журнали". Виходить, хоча на знімку й "мавпочка", але в селі Червоне По% ле росте розумний хлопчик. Юний читач і художник % це ж бо чу% дово! Молодець! Нехай Данилко, як належить у його віці, поки що, віддає перевагу дитячій пресі, але ми тішимо себе надією, що коли він підросте, стане другом "Запорізької правди" і чита% тиме нашу газету та її сайт в Інтернеті. А можливо, й малювати% ме для неї оригінальні карикатури… Редакція "Запорізької правди" чекає на нові світлини дітлахів. Пригадайте власне дитинство зі старим знім ком… Або надішліть нинішні фото ваших дітей чи онуків щоб закарбувати скороминучі дні їхнього дитинства. Під літки, які захоплюються фотографією, теж можуть запро понувати до нашого альбому "селфі" або знімки ровесни ків. До світлин додавайте короткий коментар. Найкращим юним авторам і маленьким героям найоригінальніших знімків ми подаруємо квитки до цирку. Увага! Новина! У дарунок читачі "Запорізької правди" можуть отримати електронний варіант опублікованої в газеті фотографії, яку вони уподобали. Робіть заявки і ми надішлемо ці світлини вам на еmail. Знімки й листи направляйте до редакції "Запорізької правди" на адресу: 69600, м.Запоріжжя, МСП, пр.Собор ний, 152 або на електронну пошту: vitalina.zp@ukr.net. СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ФРАЗА ТИЖНЯ: А ви замислювалися, з яким почуттям чекає закінчення Великого посту свиня?

По горизонталі: Ханство. Пікап. Місто. Осуга. Батон. Бутафор. Комета. Переполох. Балатон. Шельма. Розан. Рапс. Дебіт. Мат. Саке. Афган. Баня. Маска. Смог. Атлант. Тире. Носоріг. Ковток. Амур. Ліана. Простата. Анкер. По вертикалі: Фістула. Амара. СТО. Лупак. Намисто. Камбала. Стезя. Оро. Піаф. Герат. Стопор. Іма. Торено. Когут. Атон. Ра. Кеша. Сколопендра. Матіола. Мол. Фуа. Він. Врубель. Біг. Спартак.Томмі. Арк. Оне. Папаха. Тон. Автокар.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

13 04 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you