Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ № 8 (23795)

ор .6

о Ст

Ст

Ціна договірна www.zppravda.info

р.

21

z ЗАПОРІЖАНКИ

Богині: берегині, захисниці, миротвориці

Старший солдат Яна Воло$ шина, діловод автомобіль$ ної служби. Серед захоп$ лень $ заняття з живопису. Перед тим, як пов'язати життя з армією, Яна Воло$ шина займалася психоло$ гією: на всеукраїнському рівні були відзначені її на$ укові публікації з психології

Старший солдат Анжела Криніна, радіотелеграфіст взводу управління протитанкового артилерійського дивізіону, учасниця АТО. Захоплю$ ється вивченням іноземних мов $ англійської, польської, німецької

ОЛЕКСАНДР ПРИЛЄПА (ФОТО)

Військово

службовиці Запорізької 55 ої артбригади стали учасницями фотоконкурсу "Miss Military fantasy", який до Міжнародного жіночого дня організувало Головне управління морально

психологічного забезпечення Збройних cил України. Підхопивши ініціативу військовиків, "Запорізька правда" представляє своїм читачам й інших прекрасних запоріжанок. Стор. 4 5

Старший солдат Тетяна Бі$ лоусова, діловод. У вільний від служби час захоплюєть$ ся спортом, полюбляє фіт$ нес, танці, йогу

Солдат Вікторія Шушмінце$ ва, телефоніст $ лінійний наглядач взводу зв'язку батальйону охорони. Мріє цього року вступити до Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Займається спортом, полюбляє волейбол

ФРАЗА ТИЖНЯ: Шикарна жінка це співвідношення інтелекту і почуття гумору, помножене на почуття власної гідності


2

зі святом!

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

Любі жінки, берегині Запорізького краю! Прийміть найщиріші привітання з весня ним святом жіночності, краси та добра Днем 8 Березня! Починаючи від княгині Ольги, роль жінки в історії Української держави та культури нашої країни посідає поважне місце. Опа новуючи вершини науки, мистецтва, біз несу, політики чи громадської діяльності, ви вдало поєднуєте роль матері, берегині сімейного затишку, добра та любові. Від імені депутатського корпусу Запорізької обласної ради, зичу вам успіхів у справах, надійної під тримки та добробуту. Нехай весна надихає на нові звершен ня, а у родинах панують любов та злаго да. Міцного здоров'я, віри й надії, гар монії та краси.

Зі святом! З повагою, голова Запорізької об& ласної ради Григорій Самардак

z УВАГА! «ПРЯМА» ЛІНІЯ У четвер, 15 березня 2018 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лі нія, під час якої на запитання громадян відповідатиме керівник апарату Запо різької обласної державної адміністрації, Зінаїда Михайлівна Бойко. Звертатись з 11.00 до 12.00 за телефоном: 0&800&503&508. Всі дзвінки безкоштовні.

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

Влада має терміново переглянути ціну на газ Володимир МАРЧУК Після виграшу Ук раїни у Стокголь мському арбітражі щодо транзиту газу уряд має терміново переглянути ціну на газ і повернути лю дям те, що вони пе реплатили, сплачу ючи за завищеними тарифами. Таку дум ку висловив заступ

ник Голови партії "Батьківщина" Іван Крулько під час спільного ефіру на телеканалі "News One" та радіо "Ера FM". На думку Батьківщи ни", уряду треба перег лянути питання тариф ної політики в країні, змінити ганебну ситу ацію із субсидуванням і надати людям можли

вість із зароблених ни ми грошей платити чесну та доступну ціну за енергоносії, як це було при уряді Юлії Ти мошенко. "Рішення Стокголь мського арбітражу сто сувалось якраз тран зитного контракту, під писаного Юлією Тимо шенко. Нинішні поса довці, зокрема Прези дент Порошенко, які за

раз присуджують собі чужі лаври, перше, що мали б зробити після виграшу в суді, це ви бачитись перед нею за всі ці роки цькування, брехні і міфів про те, що Тимошенко нібито вин на в усьому", сказав народний депутат. Наразі ж треба доби ватись виконання рі шення Стокгольмсько го арбітражу, вважає

Крулько, бо очевидно, що Росія не платитиме присудженого судом штрафу. Зокрема, має йтися про арешт майна "Газпрому", яке є за кордоном у багатьох країнах та про посилен ня санкцій від євро пейських партнерів. То му що політика Кремля ставить під загрозу енергетичну безпеку Європи.


зі святом!

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

3

ЛЮБІ ЖІНКИ! Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята 8 Березня! Все найсвітліше, що є у нашому житті весна, радість, щастя, кохання, пов'язане з Жінкою берегинею роду людського. Бажаю Вам міцного здоров'я, великого жіночого щастя, добра, любові. Нехай у Вашому домі будуть спокій та добробут, а Ваші серця будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких.

Зі святом Весни, вас! З повагою, голова Балабинської селищної ради Володимир Сосуновський

Вітаємо з головним весняним святом! Милих, чарівних, талановитих жінокжурналістів правління Запорізька обласна організація НСЖУ щиро вітає з головним весняним святом! Вам прекрасним, незрівнянним, Наче сонечко весняне, Наш букет вітань, Що підібраний з любов'ю: Щастя! Радості! Здоров'я! Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий, Наче зорі, сяють очі, Усмішка цвіте, Бо у Вас душа прекрасна, Серце золоте!

Правління ЗОО НСЖУ


4

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

Запоріжжя це, напевне, десь за Пари

жем. Так, вочевидь, гадають ті, хто впер

ше знайомиться із прекрасними запорі

жанками. "Запоріжанки, я милуюся вами. Я в уста вас цілую своїми піснями", вітає запо

різьке жіноцтво наш видатний земляк

заслужений діяч естрадного мистецтва України Анатолій Сердюк. Його нещодав

ній, 5 березня, "Весняний концерт" у ПК "Титан" в обласному центрі, присвячений Міжнародному жіночому дню, попри не

весняну холоднечу, ожеледь та замети, традиційно зібрав справжній аншлаг. Бо на такі щирі і натхненні музичні освідчен

ня у коханні майстра, окрім нашого "золо

того голосу" Запорізького краю Анатолія Сердюка, годі й шукати. Тож дівчата і мо

лодиці, та й навіть бабусі намагалися про

битися до концертної зали, щоб його почу

ти і побачити його чудове шоу за участю народного артиста України Юрія Бакума, співачки Ірини Соболєвої, скрипаля Ана

толія Собокаря та учасників клубу спор

тивного бального танцю "Горизонт". Втім, слід затямити, що запоріжанки не просто красиві жінки. Вони козацького роду, а отже, знають собі ціну, мають влас

ну гідність і вміють нарівні з чоловіками виконувати найскладніші завдання і най

відповідальнішу роботу. Нагадаємо, що за свої рівні права із чо

ловіками жінки світу вперше почали від

крито і масово боротися ще у позаминуло

му столітті. Офіційним моментом відліку історії цієї боротьби став страйк амери

канських текстильних робітників у 1857

58 роках. Жінки, які брали участь у де

монстрації, 8 березня 1857 року, в Нью

Йорку, виступили з вимогами рівної з чо

ловіками зарплати, поліпшення умов пра

ці, 10 годинного робочого дня (відомий як "марш порожніх каструль"). З 1857 року жінки боролися за право на участь у виборах, можливість обіймати ке

рівні посади, зменшення робочого дня, оп

лачувані відпустки під час вагітності, зар

платню на тому ж рівні, що отримували чо

запоріжанки

Богині: берегині, ловіки. Що здобули повною мірою жінки в Україні? Тільки оплачувані відпустки під час вагітності. Право на участь у виборах, але право бути обраними, виконується частково: 12% народних депутатів, 1 жін

ка губернатор, жодної жінки немає серед міських голів обласних центрів, 5% жінок

міністрів за всі роки Незалежності. За ін

формацією, оприлюдненою на Першому Українському Жіночому конгресі, жінка в Україні працює на 1 годину довше, ніж чо

ловік, але отримує меншу заробітну плату. Міжнародний жіночий день щорічне свято, що відзначається 8 березня, впер

ше святкувалося 1909 року в США з ініці

ативи Соціалістичної партії Америки. За

початковане було як пролетарське фемі

ністське свято Міжнародний день жінок

робітниць. Починалось як соціалістичне політичне свято. Протягом XX століття від

значалося в СРСР та країнах соцтабору як державне свято. З 1977 року отримало статус міжнародного дня рішенням Орга

нізації Об'єднаних Націй день називається (повна назва): Міжнародний день бороть

би за права жінок і міжнародний мир. День став символом фемінізму й антисек

сизму. Феміністки (борчині за рівні права жінок і чоловіків) вважають, що цей день повинен привернути увагу до статевої рів

ності. Запоріжанки, позиціонуючи себе жінка

ми з активною громадянською позицією, відкрито, з цілковитою підставою і по пра

ву святкують свій день. Відтак "Запорізь

ка правда" представляє своїм читачам прекрасних запоріжанок із цієї натхнен

ної когорти справжніх богинь. Бо саме во

ни наші берегині, захисниці, миротвори

ці. Публікації підготовлено за сприяння За

порізького благодійного фонду "Єдність" за майбутнє":

z ПОСТАТІ

Надія Бутко, майор поліції, старша дільнична, офіцерка поліції Заводського районно

го відділення Дніпровського відділу поліції ГУ НП у Запо

різькій області. В обласному конкурсі "Господиня свого краю 2018" виборола най

вищу першу позицію рей

тингу у номінації "жінка пра

воохоронець". За свою від

мінну службу відмічена висо

кими відзнаками поліції, її портрет представлений на Дошці пошани у главку, на

городжена Почесною грамо

тою Запорізької обласної держадміністрації. За ваго

мий внесок у справу успішної євроінтеграції Національної поліції України удостоєна Подяки Європейської асоці

ації поліцейських.

Прагнула реалізувати се

бе у правоохоронних орга

нах ще зі школи. Вже у пер

шому класі напевне знала, що, коли виросту, піду слу

жити у поліцію. Правда, тоді вона називалася міліцією,

згадує пані Надія. Так, врешті, і сталося. Хоча спер

шу я вивчилася на ветерина

ра у Харківській вет

академії, і тільки згодом пот

рапила на правоохоронну службу. Розпочинала рядо

вою у взводі кавалеристів 8 ої роти, що базувався на Хортиці. Тоді стала у нагоді моя ветеринарна освіта. Згодом вивчилася на юриста у Харківській юридичній ака

демії, і вже 17 років працюю дільничною. З них 10 стар

шою дільничною. Головним у своїй роботі вважаю допома

гати людям зберегти і за

хистити їхню людську гід

ність. Ірина Осипенко, пере

можниця обласного конкур

су "Господиня свого краю

2018" у номінації "жінка

військовослужбовець та пра

цівник Збройних сил Укра

їни", майор служби цивіль

ного захисту. Пані Ірина пройшла довгий кар'єрний шлях від рядової і не з чуток

Від Скіфської баби Жінка в Україні поняття святе. У всі часи у наших предків було поважне ставлення до матерів, дружин. Що цьому пере

дувало, ми поцікавилися в етнографа, знавця ко

зацьких традицій, голо

ви Всеукраїнської феде

рації "Спас" Олександра Притули. Мої вчителі характерники навчили мене такого пра

вила: "Все, що народила жінка, буде жити. Щоб жило все, що зробив чоловік, потрібна допомога жінки". Тому жінка це "фунда

мент" нашого національно

го становлення. Я більш ніж упевнений, що у наших предків, зокрема племені

сарматів, був матріархат. Звідси в нашому коді не мо

же не бути поваги і любові до жінки. Спочатку у всіх на слуху скіфська баба. Але ця назва швидше народна. "Баба" в перекладі з тюркської звучить як "Бать

ко". Тому те, що ми з пода

чі деяких істориків назива

ємо скіфськими кам'яними бабами, не зовсім жіночий образ. Проте більшість кам'яних баб мали яскраво виражені чоловічі органи. Жіночі скульптури почали виготовляти половці в XI XI

II ст. нашої ери. Так кажуть учені. У козацтві ці статуї називали "Мамаями" або "Богатирями". Скіфи ж ви

користовували кам'яних баб більше в поминальних ритуалах. Коли помирав багатий скіф, його ховали, іноді навіть з дружиною за

живо, створюючи могилою курган. І кожен з однопле

мінників повинен був пок

ласти на могилу три шапки землі. Відповідно, чим більше була відома за жит

тя людина, тим більше на

роду приходило на її похо

рон і тим вищою була її мо

гила. І ось на цей курган виставлялися скіфські "ба

би". Оскільки в традиції на

ших предків духовні речі часто виконували і практич

ну роль. І виходячи з того, що кургани були найвищою точкою в степу, "баби" на них були якимись маяками. Ставилися вони завжди об

личчям на схід. І служили своєрідним компасом для кочових скіфів. Навіть від

стані від могили до могили були прообразами сучас

них доріг. Ставлення до жінки за ча

сів козацтва відрізнялося від інших країн середньо

віччя. Існує стереотип, що на Січі не було жінок, тоді виникає запитання: звідки бралися козачата? Спочат

ку сам образ жінки козак уособлював з предметами і явищами, які його оточува

ли. Саму Запорозьку Січ називали мамою. Сама пресвята Богородиця була покровителькою козацтва. Давали жіночі назви своїй зброї. Шабелька жіночка або сестричка. А те, що нав'язується деякими істо

риками, нібито на Січ жінок не пускали, було лише ідеологічною боротьбою і пропагандою. Правите

лям сусідніх держав ніколи не подобався волелюбний спосіб життя на Січі. Ос

новним законом якої був "Звичай", тобто те, про що домовилися на народному Віче, то і було обов'язково для виконання всіма. А з цим не могла змиритися ні середньовічна феодальна Європа, ні Московія, ні Ту

реччина. У цих країнах дер

жавний лад будувався на пригніченні одного класу ін

шим. На відміну від військової демократії на

ших предків, у яких єдиних


запоріжанки

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

5

захисниці, миротвориці

знає, як важко поєднувати залізний характер та вит римку офіцера із вразли вою та ніжною жіночою на турою. Втім, труднощі тіль ки загартовують справжню жінку, а тим паче ту, яка з самого дитинства мріяла стояти на захисті безпеки громадян. Я очолюю Навчальний пункт аварійнорятуваль ного загону. У сферу моєї компетенції входить підго товка та перепідготовка спеціалістів для Головного управління: рятувальників, пожежнихрятувальників, телефоністів, машиністів насосних установ для пот реб ГУ. Також ми проводи мо курси цільового призна чення з охорони праці, пер шої домедичної допомоги для спеціалістів ДСНС та

багато іншого. Виконати покладені на наш Пункт завдання складно, проте, заручившись підтримкою колективу та керівного складу будьякі труднощі можна подолати спільно. Для того, хто сильно чогось бажає немає нездій сненного. Головне, вірити в міцну підтримку колег та надійний тил вдома, під тверджує пані Ірина. Го ловне, ніколи не зупиняти ся у постановці цілей та завдань перед собою. Як тільки їх досягаєш одразу визначаєш для себе нас тупні пріоритети. Це дозво ляє відкривати нові гори зонти, розвиватися як про фесійно, так і особистісно. Від цього ми й отримуємо задоволення від життя і від роботи зокрема. Зараз я майор, а на пенсію вийду мінімум полковником. Світлана Алексєєва, переможниця обласного конкурсу "Господиня свого краю2018" в номінації "громадський діяч", коор динатор Мелітопольської громадської організації "Побратим". Мелітопольські ветера ни АТО стануть наставника

ми для дітей, які перебу вають у конфлікті із зако ном. Громадська організа ція "Побратим" уклала до говір про співпрацю з сек тором ювенальної пробації, повідомила пані Світлана. Ми передбачаємо не просто разове спілкування, а спільні походи, різні куль турні заходи і багато іншого цікавого. Олена КучерТополя, більш відома під псевдоні мом Alyosha, прославила наш Запорізький край як популярна українська спі вачка та композитор. Пані Олена представила Укра

їну на пісенному конкурсі Євробачення навесні 2010 року в місті Осло (Норвегія) і увійшла до ТОП10 кращих виконавців Європи. На не щодавньому концерті у рід ному Запоріжжі виконави ця заспівала свій популяр ний сингл "Моє серце" із альбому "Точка на карті". Ми так звикли чинити за канонами і правилами, і так рідко прислухаємося до се бе. Та з весною прийшов час "включати" серця. Зро біть це під пісню "Моє сер це", яку ми даруємо з лю бов'ю! поділилася Alyosha. Альбом" Точка на карті " наш подарунок усім пред ставницям прекрасної статі до Міжнародного жіночого дня. Це альбом про любов, він дихає музикою і почут тями, в нього вкладено ду шу. Олександра Журавель, хореограф, засновниця студії сучасної хореографії "Devace" у Запоріжжі. За раз дівчина веде чотири танцювальні групи з дітьми різного віку та вже близько двох років посідає зі своїми вихованцями призові місця на всеукраїнських фестива лях. Це свідчить про висо

ку якість викладання і непе ресічні здібності молодого тренера. Навесні відкри ється нова філія студії в Бо родінському мікрорайоні Запоріжжя, де також буде чотири групи. Мені було років сім, коли мама привела мене в сту дію одну з найсильніших у Запоріжжі студію сучасної хореографії "Модерн данс стиль". Я прийшла, і те, що побачила там, це було щось неймовірне, згадує Олександра. У підсумку я прийшла в студію і протан цювала там близько десяти років. Іноді бувало, я прихо дила і казала мамі я біль ше туди не піду. Але все од но поверталася. І якби не ті танці, я б тут не була і не бу ла б тренером з такою кіль кістю успішних дітей.

Підготувала Валерія ЮСТИНЮК

до Жінки ... на той час не було монар хів. Тому і прагнули зроби ти з козаків одностатевих ізгоїв. Щоб уникнути підри ву власної державності. Жінки на Січі були, їхній ста тус був великий. Вивчаючи факти часів козацтва, ми натикалися на низку ле генд: за однією з них, жінка козачка перемогла в бою 13 татар, за іншою, дружи на козацького полковника організувала охорону хуто ра, на який напали вороги. По тому ж "Звичаєвому" праву, якщо козакові нарі зали земельну частку, то записували її на вінчану дружину, тому що сам ко зак міг загинути в бою. Хо ча відомі випадки, що і ко зачки разом із чоловіками брали участь у військових походах. Це були так звані знахарки, які стежили за здоров'ям козаків, аналог сучасних медсестер. І не менш важливо, що за часів

Січі козачки володіли пи семністю, були грамотни ми. Серед артефактів того часу були знайдені берес тяні таблички з письмена ми. Це були рецепти, яки ми ділилася одна киянка з жінкою з Нижнього Новго рода. Отже, повага у коза ків до жінок була і залиша ється неймовірною, навіть було таке прислів'я в ті ча си: "Поганий той козак, якого дружина не б'є". Сьо годні ми науковим відділом Всеукраїнської федерації "Спас" провели деякі дос лідження. І виявилося, що в нашому виді рукопашного бою найнижчий відсоток травматизму. Я це пов'язую з тим, що висту паємо ми у вишиванках, створених нашими майс тринямижінками, що і є оберегом. Оскільки всі ві зерунки на сорочках і руш никах несуть величезну енергетику. Не кажучи вже

про те, що в традиціях "Спаса" до семи років ма ленького козака навчає і виховує мама. Вкладаючи в нього любов і духовність, одні з основних якостей майбутнього козака.

z ДО СЛОВА Санько Сито, етнограф: Чув я, що за старих часів українські дівчата козачки не тільки добре управляли ся по господарству, але і були непоганими воїнами. Разом з чоловіками україн ки боролися проти числен них ворогів країни. Под ружнє життя козака було досить умовним: чоловік постійно був у походах, ча сом багаторічних, з яких міг взагалі не повернутися. То му жінці доводилося брати багато обов'язків на себе. Козачка була не рабинею, а людиною, яка повинна була приймати рішення. У неї просто не було іншого ви ходу. Навіть землю, худобу і подвір'я переписували не на козака, а на козачку. То му цих жінок вчили писати і

читати. Вчили їх і на конях скакати, і стріляти, і рубати ся, тому що свій хутір ча сом доводилося захищати! Про самостійність українок згадував шведський посол Конрад Гільдебрант, який подорожував по Україні в 16561657 роках. Він пи сав: "Їхні жінки (козацькі) теж такі відважні", а також, що дружини гетьмана і ге неральського писаря були присутні на переговорах з іноземними послами. От же, українські жінки ні в чо му не поступалися чолові кам козакам! Костянтин Рижов, кошо вий отаман Запорозько го Війська Низового "За порізька Січ": Історія часів козацтва знає чимало прикладів ге роїчних жінок. Хоча деякі історики і вважали, що жі нок на Січі не було. Наприк лад, у 1638 році був такий сотник Семен Мотора, який в одному з боїв віддав на каз своїй дружині Варварі стріляти по важливих пер сонах у стані ворога. Дав

ши їй на допомогу шістьох козаків, які лише заряджа ли рушниці і подавали ко зачці, тому що вона дуже влучно стріляла. Якщо го ворити сучасною мовою, Варвара була одним із пер ших снайперів. Відомий подвиг у період війни Б.Хмельницького з Річчю Посполитою в 1649 р. сес три полковника Івана Донця Соломії. В одній із битв з поляками вона героїчно вступила в рукопашний бій з ворогами чоловіками. Та кож історія згадує про об логу Бушанського замку в 1654 р., під час якої поляки перебили весь козацький загін. І командування на себе взяла дружина сотни ка Марія Завісна. Вона, щоб не діставалося нічого ворогові, підірвала себе в пороховому складі разом з противниками. Це лише кілька героїчних історій ко зачок, які свідчать про їхню сміливість і безстрашність на рівні з чоловіками коза ками. Записав Олег ЛОКТЄВ


6

так живемо... ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

z ВІДВЕРТО

"Мама – це сонечко" Єгорці доля не дала того, що від народжен ня дає іншим дітям. Він "особлива дити на". А його мама в бук вальному розумінні слова живе заради си на. Вона знає, як воно коли твій най дорожчий у світі ма люк народжується особливим… Проблеми таких батьків та їхніх дітей "Запорізька правда" порушила в №№3535 від 31 серпня і 7 ве ресня 2017 року. Ми писали про систему допомоги дітям з інва лідністю та дітям із груп біологічного й со ціального ризику ві ком до чотирьох років, що діє в США та Євро пі, а тепер впроваджу ється і в Україні. Запо різькі сім'ї приєдну ються до громадсько го руху "Батьки за ран нє втручання". Наша газета опублікувала відверті розповіді ма терів, які виховують особливих дітей. Сьо годні ми познайомимо читачів із ще однією такою мамою запорі жанкою Оленою Ма лишевою.

Мій маленький інопланетянин У мене прекрасна ро

дина. Чудовий чоловік. І найчарівніша у світі ди

тина! У три роки Єгорушці поставили діагноз: "аутизм". "Що далі, Ле

но?" спитав чоловік. Я відповіла: "Знаєш, нам не дається задач, які ми не здатні розв'язати. Треба з цим справляти

ся". Доти я не мала уявлен

ня, що таке аутизм. На

віть американський фільм "Людина дощу" не дивилася. Рано, у рік і сім місяців, віддала сина в дитячий садок. Він не розмовляв і я думала, що спілкування з дітьми допоможе його розвит

ку. Але звичайні дитячі іг

ри, кінетичний пісок, фарби нічого не цікави

ло Єгорушку. Я розуміла: щось не те. Дитина не повинна так поводитися.

Мама йому була не пот

рібна. Ніхто не потрібен. Такий собі маленький інопланетянин… До трьох років я не зна

ла: що з сином? Як ви

тягти дитину з цього ста

ну? Обколювали його ноотропами їх пропису

вали, щоб викликати мовлення. Психологи, неврологи, психіатри не могли сказати нічого певного… Я щось зрозу

міла лише коли психолог у дитячому садку дала мені книжку запоріжанки Ольги Доленко "Ранній аутизм. Відверта розмо

ва". Читаючи історії ді

тей аутистів, я ніби ба

чила свого Єгорушку. Ми з моїм чоловіком Владом свідомі батьки. Ми народили дитину і ко

го хотіли? Кращого учня! Та раптом виявилося, що наш чудовий син

особливий. Як іноді ка

жуть, "ментальний інва

лід". Отак брутально… Я пережила все. Гнів: мовляв, як космос міг так зі мною вчинити? За що?! Заперечення: не може бути, щоб у мене, цілеспрямованої, кому

нікативної жінки отака дитина! Час… Так, потрібен час, щоб усе це прийняти. Та якби мені раніше підка

зали, що в дитини аутизм, я б раніше при

йшла до розуміння, як мені з цим жити. І як жи

ти зі мною моїй дитині. Я навантажувала сина, хо

ча в якийсь момент слід було відпустити віжки. Просто прислухатися… до нього самого. Тому надзвичайно важ

ливо, щоб в Україні і, зок

рема, в нашій області запрацювала програма раннього втручання. У Запоріжжі досі офіційно не існує навіть професії АВА терапіста (фахівця з прикладного аналізу по

ведінки) єдиного, хто може допомогти дітям з аутизмом. Наших малю

ків просто так за стіл не посадиш. Щоб працюва

ти з ними, потрібні спеці

алісти, тому вкрай пот

рібна державна програ

ма! У Запоріжжі є люди, котрі хочуть займатися цією справою. Вони зму

шені на свій страх і ризик за шалені гроші закінчу

вати курси, а потім пра

цювати приватно. Звіс

но, не безкоштовно. Хо

ча спасибі й на тому…

Я радію за сина Нашому АВА терапісту я одразу сказала: "Ви з нами на все життя". Кож

на дитина індивідуаль

ність, і її слід оцінювати, порівнюючи не з іншими дітьми, а з тим, якою во

на була місяць тому… Півроку… Рік… Мені важко і радісно. Батькам нормотипових дітей цього, мабуть, не зрозуміти. Я радію за свого сина! Елементар

но від того, що навчив

ся самостійно вдягатися та їсти. Що в чотири ро

ки, нарешті, заговорив. А в сім років пішов у шко

лу. Так, його прийняли! Він у мене трудівничок, маленький розумник! Читає, пише, ліпить, ма

лює, вирізує… Єгорушка на індивіду

альному навчанні, але клас теж відвідує. Діти спочатку сміялися з нього. Тепер бачу, що його полюбили. Досить було, щоб однокласники усвідомили: особливий хлопчик житиме серед них, це їхній товариш. А ще ми з Єгорушкою ходимо в музичну школу. Єдину в Запоріжжі, де приймають вихованців з аутизмом. Це круто: діти співають, висловлюють емоції. Їх навчають твор

чості.

В особливих дітей особливі батьки Є мами, котрі більше думають про себе. Я їх не засуджую. Адже ми, матусі, теж не залізні. В Україні існує програ

ма реабілітації дітей та дорослих з аутизмом, затверджена Міністерс

твом охорони здоров'я. Але цього "протоколу" ніхто не дотримується. Щоб він діяв, треба су

дитися… Та хто буде?! Ми в Запоріжжі наче першовікривачі. Вва

жаю, допомагаючи собі, ми допомагаємо й ін

шим. Необхідно працю

вати не лише з дітьми з батьками теж. Бо це важ

ко: знати, що у твоєї ди

тини аутизм, і розуміти: це назавжди. Батьки від

чайдушно шукають ін

формацію я її вже маю і можу поділитися влас

ним досвідом. Тому ми створили групу підтрим

ки батьків таких же особ

ливих дітей, як наші. Зазвичай людина наче деревце: ростуть гілки, а листики це інформація, яка надходить від ото

чення. А Єгорушці цю ін

формацію даю я. Так, його свідомість розвива

ється. Але особливим чином: як я навчу так і буде. Іноді не витри

муєш, зриваєшся… По

тім кажеш собі: "Стоп! Проблема не в тому, що він тебе не розуміє. А в тому, що ти не розумієш його!" І ще… Коли я дізналася, що в дитини аутизм, на

самперед фахівець мене попередила: "Мамо, го

туйте гроші". Це правда. Усі види терапії дорого коштують. Приміром, дельфінотерапія. Я знаю дівчинку, яка теж була "інопланетяночкою", ні

би "літала" у просторі. Навіть на сходинку не могла зійти. Після курсу дельфінотерапії вона "включилась" і навіть за

говорила… Але за це її батькам довелося чима

ло заплатити. Ось чому ми мало бачи

мо нашого тата. Він пра

цює. Заробляє для нас гроші. Але якщо не докладати цих зусиль нічого не бу

де. Ніхто за нас це не зробить. Бо це наша дитина! Добре, якщо цю відповідальність вдаєть

ся розділити… хоча б із сусідами. Я думала: на

віщо? Мовляв, он яка я сильна, все можу сама. Та ніхто не може все сам! Треба ділитися. Це дуже приємно, коли ти допо

магаєш і тобі допома

гають. Та й дитині корис

но.

Він учиться любити! Мені не подобається весь час сидіти в чо

тирьох стінах. Змалечку возила сина у цирк, у ляльковий театр, у зо

опарк. Деякі аутисти бо

яться їздити в транспор

ті. А мій Єгорушка не бо

їться він звик. Аутисти не вміють звер

татися до іншої людини. Уявіть, яка то мука: хоті

ти щось сказати і не знати як. З аутистами вона все життя. Але вони можуть навчитися. І ми можемо їх зрозуміти. А головне прийняти. Їм складно конструюва

ти фрази більше, ніж із трьох слів. Я вчу сина пи

сати на комп'ютері у програмі Word. Він читає і видає: ми прийшли до

дому, я помив ручки, я кушаю борщик… Люди з аутизмом не ро

зуміють, що таке любов, образа, горе. Емоціям теж треба їх навчати. "Мамо, я тебе люблю"

це чи не перша фраза, якої я навчила Єгорушку, коли він заговорив. У на

ших дітей проблема з мотивацією. Щоб вони щось зробили, треба, аби дуже цього хотіли. І от якось сиджу на кухні, а син підбігає і каже: "Ма

мо, я тебе люблю". Сам сказав! За власною ініці

ативою! Якби я раніше розумі

ла, про що йдеться

припустимо, коли Єго

рушці був рік я би до

билася більшого. Бо будь яку маленьку лю

дину, мов паросток, треба "підживлювати", "підгортати", "полива

ти"… Зігрівати! А со

нечко це мама. Мій Єгорушка чудова ди

тина. Особлива. І саме він робить мене єди

ною в світі, особливою мамою. Підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

7 ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

z ПОДІЯ

ОВЕН. Цього тижня дисциплінованість бу E де в ціні у Овнів. У понеділок доведеться набратися терпіння дехто з колег мріє зіпсувати вашу репутацію. Події середи змусять похвилюва тися вашими доходами можуть зацікавитися кон тролюючі органи. Складнощів зірки не обіцяють, але пам'ятайте гроші не люблять шуму. Друга по ловина тижня пройде яскраво й насичено. Неділь ний день краще провести в родині. ТЕЛЕЦЬ. Не шукайте неприємностей там, де їх немає тиждень буде сповнений сюр призів, Тельці перебуватимуть у постійній напрузі. Жодних закулісних ігор не передбачається у вів торок ви в цьому переконаєтеся. Але в середу за будьте про сентименти треба буде вирішити кіль ка фінансових питань. З'явиться таємничий покро витель, і важливо не упустити момент. Зірки ра дять приділити час творчій діяльності. Ідеї п'ятниці будуть вельми цікавими й перспективними. Не за бувайте про особисте життя. БЛИЗНЮКИ. Попит на ваші таланти зросте, але й вимоги стануть жорсткішими пам'ятайте про це, і тиждень позначиться знаком плюс. У понеділок на Близнюків чекають зустрічі з партнерами по бізнесу не соромтеся висловлю вати свою думку, від помилок ви, звичайно, не зас траховані, але компаньйони оцінять і натиск, і впертість. Середа стане днем компромісу набе ріться терпіння й вислухайте претензії інших. Сто сунки з друзями пройдуть перевірку на міцність. Любовні справи порадують стабільністю. РАК. Цього березневого тижня у вас буде багато цікавих занять. У понеділок Ракам вдасться укласти кілька вигідних угод, а у вівторок вони познайомляться із приємною й солідною лю диною. Але не квапте події й приймайте лише об думані рішення. Конкуренти ще в сплячці, тож ви легко розберетесь із проблемами. У четвер ситу ація на любовному фронті буде заплутаною. Зірки радять не втрачати оптимізму й використовувати чарівність на повну котушку. Субота ідеальна для сімейного походу по магазинах. ЛЕВ. Не бійтеся братися за складні й зап лутані справи цього тижня більшість Левів сяятимуть від щастя. Але від активних дій зірки ра дять утриматися, бо вашими успіхами зацікавлять ся конкуренти. Особливої шкоди заздрісники не принесуть, але для надійності заручіться підтрим кою впливових знайомих. Фінансові позиції стійкі, грошові надходження будуть досить регулярними. У вихідні на Левів чекає кілька знайомств, можливі й романтичні зустрічі, тому поновіть гардероб. ДІВА. Цього весняного тижня Діви від чують занепокоєння не переживайте, ко леги й ділові партнери чудово вас розуміють. Але не відволікайтеся від службових проблем вівто рок і середа стануть особливо напруженими, вам доведеться забути про особисті потреби й розва ги. У четвер ситуація може змінитись, і багато ва ших ідей втіляться в життя. Деякі Діви серйозно за думаються про зміну діяльності потерпіть до п'ят ниці. Вихідні бажано провести подалі від дому. ТЕРЕЗИ. Проблеми цього тижня можна здолати, але Терезам доведеться пустити в хід всі свої дипломатичні прийоми. На початку тижня можливе поліпшення в сфері фінансів, про

F

G

H

I

J

K

z МІСЯЧНИЙ

те планувати грандіозні покупки ще рано. Вівторок і четвер підходять для великих вкладень, можливі вигідні угоди з давніми й перевіреними партнера ми. Для подорожей і розваг краще обрати п'ятни цю. Найбільш везучими стануть Терезижінки мо жете здійснити екскурсію в ювелірний магазин й облюбувати каблучку. Побутові клопоти ляжуть на всіх Терезів у вихідні вам доведеться займатися вирішенням сімейних питань, причому самостійно. СКОРПІОН. Будьте обачнішими у виборі слухачів вашими ідеями цікавляться не лише партнери, а й конкуренти. У вівторок Скорпі онів можуть втягнути у вирішення чужих проблем, ваша репутація опиниться під загрозою скорис тайтеся підказками інтуїції і нічого не бійтеся. У четвер деякі представники знаку отримають до сить перспективні пропозиції від керівництва не витрачайте час на з'ясування стосунків з колегами й зосередьтеся на поточних справах. Вихідні бажа но провести поруч із обранцем, але друзі також потребують вашої підтримки. СТРІЛЕЦЬ. Весь тиждень ви будете в цен трі уваги доведеться побувати на важли вих ділових заходах і на світських тусовках. У поне ділок остерігайтеся пліток інтриганів довкола вистачає. У середу зірки пророкують високий при буток нещодавно укладені угоди будуть вдалими. Не втрачайте голову й економте кошти відкласти гроші на непередбачені витрати не завадить. На вихідні нічого не плануйте домочадці все вирі шать за вас. КОЗЕРІГ. Розширюйте кругозір і знаходьте час для творчості зірки радять позбутися сором'язливості й висувати ідеї. Козероги досяг нуть своєї мети, головне, не лінуватись і не відмов лятися від вигідних пропозицій. Середа принесе фінансові бонуси багато представників знаку, на решті, розберуться з боргами й накреслять план виходу з кризи. У сфері особистих стосунків ситу ація непроста, але любовна лихоманка Козерогам не загрожує. У вихідні Козероги можуть стати сен тиментальними зустрічі й побачення не розча рують. ВОДОЛІЙ. Цей весняний тиждень налаш тує вас на позитивний лад, багато проблем вирішуватимуться самі собою підтримку фортуни відчують всі Водолії. Початок тижня підходить для співпраці з діловими партнерами, можливо, вас відправлять в далеке й тривале відрядження. У се реду в поїздку бажано не вирушати, а ось четвер ніби створений для подорожей. У п'ятницю Водолії зуміють налагодити стосунки з літніми родичами. Ці березневі дні не дуже підходять для романтич них забав і пригод, але субота стане винятком по бачення буде незабутнім. РИБИ. Ви так серйозно й ґрунтовно підходи те до вирішення службових питань, що вас можуть заохотити премією. Поліпшення у фінансо вій сфері не привід розкидатися грошима. Від ве ликих покупок бажано утриматися. У середу вашої допомоги потребуватимуть приятелі. Можете до помогти, але не забувайте про страховку розпис ка дружбі не перешкода. У четвер Риби візьмуть участь у рекламних акціях можете залучити до процесу впливових знайомих. У сфері любовних стосунків від шанувальників не буде відбою.

L

M

N

O

11.03. 23 тя (до 3.01), 24 та місячна доба. Спа даючий місяць у Козерозі. День кореня. Скористай теся порадами 910 березня. 12.03. 24 та (до 3.47), 25 та місячна доба. Спа даючий місяць у Козерозі. День кореня. Сприятливий день для сівби овочевих культур на розсаду, садіння картоплі, ріпи, брукви, буряку, також цибулинних кві тів. Можна пересаджувати й висаджувати декоратив ні й фруктовоягідні дерева й кущі. 13.03. 25 та (до 4.28), 26 та місячна доба. Спа даючий місяць у Козерозі, із 0.45 у Водолії. День квітки. Безплідний день! Краще нічого не сіяти й не садити. Можна провести обприскування й обкурю вання дерев і кущів, проріджування розсади. 14.03. 26 та (до 5.03), 27 ма місячна доба. Спадаючий місяць у Водолії. День квітки. Скористай теся порадами 13 березня. 15.03. 27 ма (до 5.33), 28 ма місячна доба. Спадаючий місяць у Водолії, із 12.13 у Рибах. День квітки, із 13.13 день листа. Полийте й підгодуйте рослини. Садити нічого не варто.

ПОГОДА Четвер 8 березня

П’ятниця 9 березня

Субота 10 березня

Неділя 11 березня

Дорогі наші друзі передплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті вже 100 років, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

P

КАЛЕНДАР ІЗ 8 ПО 15 БЕРЕЗНЯ

08.03. 20 та (до 0.09), 21 ша місячна доба. Спадаючий місяць у Скорпіоні, із 0.04 у Стрільці. День плода. Можна сіяти квіткові й лікарські рос лини, цибулю на ріпку, редис, часник, цикорій, кардамон, також зайнятися культивацією ґрунту, прополюванням, знищенням шкідників, очищен ням садової ділянки, дезінфекцією й ремонтом теплиці. 09.03. 21 ша (до 1.11), 22 га місячна доба. Спадаючий місяць у Стрільці (остання чверть о 13.20). День плода. Будьте обережними при прове денні садовогородніх робіт можна зайнятися куль тивацію ґрунту, прополюванням, знищенням шкідни ків, дезінфекцією і ремонтом теплиці. Посійте цибу лю на ріпку, редис, часник, цикорій, кардамон. 10.03. 22 га (до 2.09), 23 тя місячна доба. Спа даючий місяць у Стрільці, із 11.53 у Козерозі. День плода. Із 12.53 день кореня. Займіться обрізанням молодих пагонів і непотрібних гілок. Можна посадити картоплю, ріпу, брукву, буряк, цибулюріпку (на збе рігання), топінамбур, а також цибулинні квіти.

Екстремали на подекуди скутому льодом Дніпрі провели змагання Bayda Ice Challenge 2018, у ході яких учасники виборюва ли звання найшвидшого і вмілого гребця на бай дарках і каяках. У рамках змагань гребці мали пройти на "літньому" виді водного транспорту дистанцію в 12 км обійти о. Байда і повернутися на старт. Переможцями стали ті, хто швидше за всіх подолав цю відстань.

Понеділок 12 березня

Вівторок 13 березня

Середа 14 березня

Четвер 15 березня

П’ятниця 16 березня

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у при годі як добрий порадник і захисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівковий та безготівко вий розрахунок, а також у листонош за "Каталогом міс цевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отриму вати неупереджену інформацію про актуальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. У зв'язку з подорожчанням вартості послуг друку, ми змушені підвищити передплатні тарифи на нашу газету. Тож вартість видання з доставкою з 1 квітня 2018 року становитиме: Індекс 21707 35, 50 грн (на місяць) Індекс 21708 (пільговий) 30,50 грн (на місяць) Сподіваємось, що це не завадить нашому подальшому плідному спілкуванню.

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
8

телепрограма

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

12 березня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

UA: ПЕРШИЙ 6.00, 12.15 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні гонки. Чоловіки 20 км/ жінки 15 км, стоячи/ з порушеннями зору 6.45 XII Паралімпійські зимові ігри. Сноуборд крос. Чоловіки / жінки Всі класи 12.05, 5.05 Щоденник Паралімпіади 16.25 XII Паралімпійські зимові ігри. Сноуборд крос. Чоловіки /жінки. Всі класи 17.50 Новини. Світ 18.05, 21.00 Новини 18.20 Тема дня 18.35 Новини. Культура 19.00 Розважальна програма з Майклом Щуром 19.40 До справи 20.15 Війна і мир 21.30 Студія Паралімпійських ігор 22.40 XII Паралімпійські зимові ігри. Сноуборд крос. Чоловіки / жінки. Всі класи 3.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. жінки 10 км/чоловіки 12,5 км, сидячи 5.20 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. жінки 10 км,чоловіки 12,5 км, стоячи/з порушеннями зору

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.40 “Одруження наосліп3” 12.20, 13.35, 15.00 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “За три дні до кохання” 22.00 “Гроші 2018” 23.15, 0.25 “Голос країни8” 1.40 Х/ф “Стати зіркою”

ІНТЕР 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.00 Х/ф “Бебібум” 12.25 Х/ф “Живіть в радості” 14.00 Т/с “Ганна Герман” 16.10 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 3.45 Токшоу “Стосується кожного”

20.00, 2.20, 4.30 “Подробиці” 20.40 Т/с “Запитайте в осені” 0.25 Х/ф “Я боязкий, але я лікуюся” 3.00 “Речдок” 5.10 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Швидкість” 9.30 “Культпросвіт” 10.00, 22.10 Т/с “Пригоди Остіна Стівенса” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 13.15 “Хітпарад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Податки і бізнес” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музволна” 21.00 “Спорт. Підсумки” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.40, 9.00 “Казка Домовушіи” 6.00, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 6.10, 16.05, 21.10 “Моя пПравда” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноnewsKIDS” 9.25 “Податковий вісник” 9.30 “Подорож Галичиною” 9.40 “Дзвони православ’я” 10.10 “Домобуд” 10.40 Д/ф “Ой, не говоріть мені про кохання...” 11.20 “Паралельний світ” 12.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 0.40 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 17.15 Д/ф “Галапогоси. Острови, які змінили життя” 18.15 “Ексклюзив. Смартум” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 Д/ф “На краю світу” 20.15 “Ексклюзив. Артдизайн” 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 22.50 “Хочу у відпустку” 23.20 Х/ф “Крокоробот” 0.45 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Роксолана”

10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40 “Шлях до себе” 14.10 “Фольк м’юзік” 15.10 “Надвечір’я. Долі” 16.00 РадіоДень “Життя+” 16.20 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 Документальні фільми 17.50 “Дивосвіт” 18.05 “Кома” 18.20 “Я й це” 18.45 “Школа сміливих рішень” 19.20 “Тема дня” 19.50 “Час змін” 20.05 “Зауваження до влади”

ICTV 5.45, 19.20 Надзвичайні новини 6.35 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 11.10 Секретний фронт. Дайджест 12.30, 13.20, 16.20 Х/ф “Олександр” 12.45, 15.45 Факти. День 16.55 Х/ф “300 спартанців. Відродження імперії” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Більше, ніж правда 21.30 Т/с “Менталіст” 22.30 Свобода слова 0.45 Т/с “Морська поліція. ЛосАнджелес” 2.15 Х/ф “Загін особливого призначення” 3.30 Труба містера Сосиски 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.25 Факти 4.45 Т/с “Відділ 44”

СТБ 7.00, 15.30 “Все буде добре!” 8.55 “Все буде смачно!” 11.05 Х/ф “Діамантова рука” 13.05 “Битва екстрасенсів 18” 17.30, 22.00 “Вiкна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.40 “Слідство ведуть екстрасенси” 23.35 “Один за всіх” 2.55 “Найкраще на ТБ”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 3.40 Абзац 5.30, 7.00 М/с “Том і Джеррі в дитинстві” 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 Х/ф “Війна наречених” 10.10 Х/ф “Битва року” 12.40 Х/ф “Брудні танці” 14.40 Х/ф “Крок уперед: Все або нічого” 16.50 Х/ф “Фокус” 19.00 Ревізор. Крамниці 21.00 Таємний агент 22.10 Таємний агент. Пост шоу 0.00 Х/ф “Зникла”

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.40 Сьогодні 9.30, 4.20 Зірковий шлях 11.20, 4.45 Реальна містика

z ФОТОФАКТ Бердянськ вітає жінок Першими привітання отримали представ ниці міської вете ранської організації. Для них відбувся неве личкий, але душевний концерт, який підготува ли чоловіки клубу "Сучас ник".Прийшли на свято і гості: секретар міської ради Олексій Холод та депутат Володимир Без верхий. Вони привітали ветеранів з початком весни та наступаючим святом, а також відзначили: скільки не було б жінці років, вона назавжди збері гає свою чарівність, тож заслуговує на квіти, подарунки та компліменти. Цього на святі було вдосталь без уваги не залишилась жодна пані.

13.20, 15.30 Т/с “Біжи, не оглядаючись” 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Х/ф “Виховання та вигул собак і чоловіків” 23.30 Х/ф “Кінг Конг” 2.00 Телемагазин 5.30 Агенти справедливості2

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 ) 35,50 грн (на місяць) індекс 21708 ) 30,50 грн (на місяць пільговий)

ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 11.15 Погода 7.30 Дзвони православ’я 7.50, 12.15 Тижденьcпорт 8.20 КіноnewsKIDS 8.30, 19.30 Ваше здоров’я 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20 Неймовірні факти 9.45, 18.00 Запорізька ліга сміху 11.20 Іду на ти 12.40 Скарб.UA. 13.20 Брама часу 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибумонстра 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Сироти дикої природи 17.50, 20.30, 22.40, 0.15 Погодаспорт 20.00 Домовуша 20.20, 0.00 Спортогляд 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про риболовлю всерйоз 0.30 Паранормальний світ 1.20 Підроблена історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 1.30 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 10.30 Х/ф “Операція “Удар” 12.50 Т/с “Команда” 16.25 Х/ф “Перевізник” 18.15 “Спецкор” 18.45 “ДЖЕДАІ” 19.20 Т/с “Опер за викликом” 21.00, 22.50 Т/с “Кістки8” 0.35 Т/с “Вуличне правосуддя” 2.20 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 7.30 Фінансовий тиждень 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні 8.15 Про військо 8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 23.10 Акцент 23.30 Агрокраїна 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp)pravda.info

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00, 16.50 Сироти дикої природи 10.00 Африка: стихія води 10.40 Там, де нас нема 11.30 Ризиковане життя 12.30 Скарб.UA 13.20 Брама часу 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибумонстра 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 У пошуках інновацій 18.50 Битва цивілізацій 23.40 Вирішальні битви Другої світової 0.30 Паранормальний світ 1.20 Підроблена історія

Z 06.00 06.30 06.50 07.55 08.00 08.15 09.40 10.00 10.15 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.05 12.10 12.50 13.00 13.05

13.35 13.40 13.45 14.00 14.05 14.25 15.00 15.05 16.30 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 18.55 20.00 21.00 21.25 21.30 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 23.35 01.10

Євромакс Життя в цифрі Д/с «Вердикт історії» Позивний «Доброволець» TVMALL Кіноархів Д/с «Живе багатство України» ТОП Територія освітніх перспектив Діло Запитання депутату «Здоров’Я» Глобал 3000 Д/c «Заклинач акул» Студія Вашингтон КіноNews Х/с «Королева півдня» Позивний «Доброволець» Новини Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» КіноNewsKids Мультфільм Маленькі дорослі Новини Д/c «Калейдоскоп дикої природи» Д/с «Порятунок ферми» Новини Кіноархів Ваша свобода Новини Позивний «Доброволець» У фокусі Європа Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Вердикт історії» Про головне Новини Погода Наші домашні улюбленці TVMALL Наша позиція «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Позивний «Доброволець» Кіноархів Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 3.40 Вечірній прайм 0.30 Очевидець

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Карнавальна ніч” 10.05 “Академія сміху” 10.45, 0.20 “Моя правда”

11.40 Х/ф “Соляний принц” 13.25 Х/с “Ледарі” 16.10 Х/ф “Добре сидимо” 17.30 Х/ф “Раз на раз не випадає” 19.00, 2.10 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Місс Марпл Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Будні карного розшуку” 1.15 “Зіркове життя” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 9.40 “Навколо М” 11.30, 18.15 “Орел і Решка” 16.30 Т/с “БеверліХілс, 90210” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вірю” 23.00 Х/ф “Шалене весілля” 0.50 Х/ф “7 днів і ночей з Mерилін” 2.25 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00, 8.00, 13.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Осло. Чоловіки. HS 134 4.00 Велоспорт. Париж Ніцца. 8й етап 4.45, 14.00 Велоспорт. Тіррено Адріатіко. 5й етап 6.15, 23.00 Снукер. Gibraltar Open. Фінал 9.35, 17.30, 19.30, 1.05 Біатлон. Кубок світу. Контіолахті. Чоловіки. Масстарт 10.00 Біатлон. Кубок світу. Контіолахті. Жінки. Масстарт 10.30 Гірські лижі. Кубок світу. Квитфьель. Чоловіки. Супергігант 11.30 Ковзанярський спорт. Чемпіонат світу в класичнім багатоборстві. Амстердам 14.30, 21.05, 1.30 Велоспорт. Тіррено Адріатіко. 6й етап 18.15, 22.00, 2.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ліллехаммер. Чоловіки. HS 138. Кваліфікація 20.00 Лижні перегони. Кубок світу. Осло. Жінки. Масстарт. 30 км. Вільний стиль 0.50 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 5.00 Суперспоруди 5.45, 6.10, 4.40 Наукові дурниці 6.35, 12.15 Неймовірний доктор Пол 7.25, 10.45, 15.25, 16.15, 19.20, 20.10 Авто SOS 8.15 Початок 9.05, 13.05 Міжнародний аеропорт Дубай 9.55, 13.50 Наймасштабніший у світі ремонт 11.30 Більше, ніж тиранозавр 14.40, 18.35, 23.15, 2.20, 3.10 Розслідування авіакатастроф

17.00, 21.00, 0.00 Титанік: заключне слово з Джеймсом Кемероном 22.30 Дивна Друга світова 1.35 80ті: десятиліття, яке створило нас 3.55 Евакуація Землі

VIASAT HISTORY 7.05, 9.15, 16.20, 3.20, 6.25 “Неймовірні винаходи” 7.35 “Найбільші містифікації в історії” 8.25 “Бойові кораблі” 9.45, 15.35, 17.45 “Музейні таємниці” 10.30, 18.30 “Заборонена історія” 11.20, 12.10 “Єва Браун: життя та смерть з фюрером” 13.00, 13.50, 22.00, 0.50 “Злочинність воєнного часу” 14.40, 1.40 “Жанна д’Арк” 16.50, 22.50, 23.50, 5.25 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 19.20 “Карти вбивства” 20.10 “Приватне життя коронованих осіб” 21.00 “Олімпійська мрія: нацистські ігри 1936” 2.35 “Музейні таємниці” 3.45 “Тіні середньовіччя” 4.35 “Змова”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф “Чарівний голос Джельсоміно” 3.05, 9.05 М/ф “Метеор на ринзі” 3.30, 9.30 М/ф “Фільм, фільм, фільм” 3.50, 9.50 М/ф “Подружка” 4.00, 10.00 М/ф “МуМу” 4.20, 10.20 М/ф “Лютий Бамбр” 4.30, 10.30 М/ф “Це не про мене!” 4.50, 10.50 М/ф “Пастка для Бамбра” 6.05, 12.05 М/ф “Країна сліпих” 6.20, 12.20 М/ф “Про сопілочку і пташку” 6.30, 12.30 М/ф “Хоробрий кравець” 7.00, 13.00 М/ф “Казка казок” 7.30, 13.30 М/ф “Весела карусель №28” 7.45, 13.45 М/ф “Свято” 14.00, 17.00 Х/ф “Пригоди Буратіно” 15.05 М/ф “Від дощу до дощу” 15.15 М/ф “Парадокси в стилі року” 15.30 М/ф “Ванюша і велетень” 15.40 М/ф “Влюблива ворона” 15.50 М/ф “Усіх спіймав” 16.00 М/ф “Кубик і Тобік” 16.10 М/ф “Лисиця і ведмідь” 16.20 М/ф “Шматочок” 16.30 М/ф “Поштова рибка” 16.40 М/ф “Прекрасна Маргарет і Черрі Флей” 16.50 М/ф “Пригоди Хоми” 18.10 М/ф “Перетворення” 18.20 М/ф “Прекрасна Пері” 18.30, 18.40, 18.50, 19.00, 19.10 М/ф “Кошеня на ім’я Гав” 19.15 М/ф “Викрутаси” 19.25 М/ф “Вище голову!” 19.35 М/ф “Гора динозаврів” 19.45 М/ф “Жовтик”


телепрограма ВІВТОРОК UA: ПЕРШИЙ 6.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. жінки 10 км/ чоловіки 12,5 км, стоячи/ з порушеннями зору 8.40, 15.20 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. жінки 10 км/чоловіки 12,5 км, сидячи 11.00, 4.40 Щоденник Паралімпіади 11.10, 22.40 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. жінки 10 км/чоловіки 12,5 км, стоячи/з порушеннями зору 14.50, 2.30 XII Паралімпійські зимові ігри. Яскраві моменти 17.50 Новини. Світ 18.05, 21.00 Новини 18.20 Тема дня 18.35 Новини. Культура 19.00, 2.05 Перший на селі 19.25 Посттравматичний синдром 20.25 Наші гроші 21.30 Студія Паралімпійських ігор 3.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Спринт. Жінки/чоловіки, всі класи, кваліфікація 4.50 Погода 5.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Спринт. Жінки/чоловіки, всі класи, фінали

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Одруження наосліп-3” 12.50, 14.05 “Міняю жінку” 15.45, 21.00 Т/с “За три дні до кохання” 17.10 Т/с “Мама” 20.30 “Секретні матеріали” 22.00 “100 днів над прірвою” 0.25, 2.00 Х/ф “Зовсім не бабій”

ІНТЕР 5.40 “Мультфільм” 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Запитайте в осені” 12.00 “Новини” 12.30 Т/с “Ганна Герман” 14.50, 15.45, 16.45, 3.25 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.45, 5.20 “Подробиці” 0.25 Х/ф “Серцеїдки” 4.50 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день - сьогодні!” 9.00 “Антиномія” 9.40 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон” 10.00, 22.10 Т/с “Пригоди Остіна Стівенса” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “Хіт-парад” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС-інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС-спорт” 15.00 “Смачного!” 15.40 “КіноKIDS+” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС-афіша” 18.30 “Караван”

18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС-погода” 19.15 “Герої землі запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Мотор” - комбінація успіху” 21.00 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews-KIDS” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.10 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.25 “Тиждень-спорт” 10.40 Д/ф “На краю світу” 11.10 “Подорож Галичиною” 11.20 “Паралельний світ” 12.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Артдизайн” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 16.05, 21.10 “Моя правда” 17.15, 20.20 Т/c “Красуня Ляля” 18.15 “Щоденник шопоголіка” 19.45 “Давайте розберемося” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Поліцейський за наймом” 0.55 Нічний канал 1.30 Профілактика технічних засобів

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Роксолана” 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 “Фольк м’юзік” 15.10 “Надвечір’я. Долі” 16.00 РадіоДень “Життя+” 16.20 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 “До справи” 17.40 “Літпросвіт” 18.05 “Казки запорозькі від Санька Сита” 18.20 “Зауваження до влади” 18.45 “Час змін” 19.50 “Повір у себе. Ти зможеш!” 20.15 “Козацька звитяга”

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45, 4.35 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Більше, ніж правда 11.15, 16.40, 21.30 Т/с “Менталіст” 12.10, 13.20 Х/ф “Загін “Морські котики” 12.45, 15.45 Факти. День 15.05, 16.25 Т/с “Володимирська, 15” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 22.30 Скетч-шоу “На трьох” 23.45 Х/ф “Іграшкові солдатики” 1.40 Т/с “Морська поліція. Лос-Анджелес” 2.25 Труба містера Сосиски 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.25 Служба розшуку дітей 4.30 Студія Вашингтон 4.55 Т/с “Відділ 44”

22.45 “Давай поговоримо про секс” 0.40 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Служба розшуку дітей 3.05, 2.00 Зона ночі 5.00 Абзац 6.49, 8.09 Kids Time 6.50 М/с “Том і Джеррі в дитинстві” 8.10 Т/с “Мерлін” 11.00 Т/с “Друзі” 12.20 Т/с “Статус відносин - все складно” 17.00, 19.00 Дешево та сердито 20.50 Аферисти в мережах 21.50 Від пацанки до панянки 23.50 Х/ф “Битва року”

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50, 2.25 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.20 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості-2 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна” 21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА. “Рома” - “Шахтар” 0.10 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.55 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.00, 17.50, 20.30, 22.40, 1.10 Погода-спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ-5 8.20 Кіноnews-KIDS 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20 Тропічні таємниці 10.15 Хіт-парад 10.50 Земля Дощу 11.50 Дні, які змінили світ 12.20, 20.20, 1.00 Спортогляд 12.40 Скарб.UA 13.20 Брама часу 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу-монстра 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Сироти дикої природи 18.00 Говоримо без помилок 18.10 Паралельний світ 19.00 Донбас сьогодні 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Дивовижні експерименти 1.30 ПРОФІЛАКТИКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 5.00 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Т/с “Атлантида” 8.55, 2.30 “Облом.UA” 9.45, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.45 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 12.55 “Помста природи” 15.30 Х/ф “Битва драконів” 19.20, 20.15 Т/с “Опер за викликом” 21.10, 23.00 Т/с “Кістки-8”13 березня

0.45 Т/с “Вуличне правосуддя” 1.35 “Нове Шалене відео по-українськи”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час-Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.15, 8.15, 23.15 Топ дня 7.40 Агрокраїна 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 БАЦМАН

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 8.00 Правда життя 9.00, 16.50 Сироти дикої природи 10.00 Африка: стихія води 10.40 Там, де нас нема 11.30 Ризиковане життя 12.30 Скарб.UA. 13.20 Брама часу 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу-монстра 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 У пошуках інновацій 18.50 Битва цивілізацій 23.40 Вирішальні битви Другої світової 0.30 Паранормальний світ 1.20 Бандитська Одеса

Z 06.00 Акценти 06.50 Д/с «Вердикт історії» 07.55 Позивний «Доброволець» 08.00 TV-MALL 08.15 Про головне 09.15 Життя в цифрі 09.40 Д/с «Живе багатство України» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Завтра - Сьогодні

11.30 12.00 12.05 12.10 12.50 13.00 13.05

13.35 13.40 13.45 14.00 14.05 14.25 15.00 15.05 16.30 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 18.55 20.00 20.15 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 23.35 01.10

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

Д/c «Заклинач акул» Студія Вашингтон КіноNews Х/с «Королева півдня» Позивний «Доброволець» Новини Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» КіноNewsKids Мультфільм Комунальна варта Новини Д/c «Калейдоскоп дикої природи» Д/с «Порятунок ферми» Новини Кіноархів Ваша свобода Новини Позивний «Доброволець» Глобал 3000 Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Вердикт історії» Час-тайм Х/с «Королева півдня» Новини Погода Діло ТОП - Територія освітніх перспектив TV-MALL Життя в цифрі «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Позивний «Доброволець» Кіноархів Нічний ефір

EUROSPORT 3.30, 9.00 Біатлон. Кубок світу. Контіолахті. Чоловіки. Мас-старт 4.00, 9.30, 2.30 Снукер. Gibraltar Open. Фінал 5.30, 14.00 Велоспорт. Тіррено - Адріатіко. 6-й етап 7.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ліллехаммер. Чоловіки. HS 138. Кваліфікація 8.00 Лижні перегони. Кубок світу. Осло. Жінки. Мас-старт. 30 км. Вільний стиль 8.30, 0.00 Біатлон. Кубок світу. Контіолахті. Жінки. Мас-старт 11.00 Настільний теніс: Світовий тур. Катар 12.00, 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Перегони технологій” 13.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Пхенчхан2018 14.30, 21.05, 1.30 Велоспорт. Тіррено Адріатіко. 7-й етап 17.30, 22.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ліллехаммер. Чоловіки. HS 138 19.45 Тележурнал WATTS 20.00, 0.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 20.30, 1.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 23.15 Авто- і мотоспорт. Тележурнал “Тестдрайв” 23.30 Автоперегони. Формула E. Пунтадель-Есте. Прев’ю

NATIONAL GEOGRAPHIC EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Бережись автомобіля” 9.50 “Академія сміху” 10.20, 0.10 “Моя правда” 11.10 Х/ф “Принцсамозванець” 13.00 Х/с “Ледарі” 15.45 Х/ф “Небезпечно для життя” 17.20 Х/ф “Ти - мені, я тобі” 19.00, 2.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Місс Марпл Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Невиправний брехун” 1.05 “Зіркове життя” 3.30 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 10.00, 16.30 Т/с “БеверліХілс, 90210” 11.50, 18.15 “Орел і Решка” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вірю” 0.00 Т/с “Секс у великому місті” 2.00 “Нічне життя”

5.00 Суперспоруди 5.50, 6.15, 17.00, 17.25, 21.00, 21.20, 0.05, 0.25, 3.20, 3.45 Наукові дурниці 6.40, 12.20 Неймовірний доктор Пол 7.30, 10.40, 15.30, 16.15, 19.20, 20.10 Авто SOS 8.15 Титанік: заключне слово з Джеймсом Кемероном 9.50, 13.55 Наймасштабніший у світі ремонт 11.30 Пастка для динозаврів 13.05 Міжнародний аеропорт Дубай 14.40, 18.35, 23.20, 1.40, 2.30 Розслідування авіакатастроф 17.50, 21.45, 0.50 80-ті: десятиліття, яке створило нас 22.30 Дивна Друга світова 4.10 Евакуація Землі

VIASAT HISTORY 7.00 “Неймовірні винаходи” 7.30 “Найбільші містифікації в історії” 8.15 “Бойові кораблі” 9.00, 16.20, 3.20, 6.30 “Неймовірні винаходи” 9.30, 15.35, 17.45 “Музейні таємниці” 10.15, 18.30 “Заборонена історія” 11.05, 12.00 “Наполеон” 12.55, 13.50 “Войовниці” 14.40, 1.40 “Єлизавета I” 16.50, 23.55 “Проект “Наці”. Диявольський задум”

19.20 “Карти вбивства” 20.10 “Приватне життя коронованих осіб” 21.05 “Таємниці єгипетських пірамід” 22.00 “Вісім днів, які створили Рим” 22.50, 5.30 “Російська імперія: династія Романових” 0.50 “Злочинність воєнного часу” 2.35 “Музейні таємниці” 3.50 “Тіні середньовіччя” 4.40 “Змова”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф “Пригоди Буратіно” 3.05, 9.05 М/ф “Від дощу до дощу” 3.15, 9.15 М/ф “Парадокси в стилі року” 3.30, 9.30 М/ф “Ванюша і велетень” 3.40, 9.40 М/ф “Влюблива ворона” 3.50, 9.50 М/ф “Усіх спіймав” 4.00, 10.00 М/ф “Кубик і Тобік” 4.10, 10.10 М/ф “Лисиця і ведмідь” 4.20, 10.20 М/ф “Шматочок” 4.30, 10.30 М/ф “Поштова рибка” 4.40, 10.40 М/ф “Прекрасна Маргарет і Черрі Флей” 4.50, 10.50 М/ф “Пригоди Хоми” 6.10, 12.10 М/ф “Перетворення” 6.20, 12.20 М/ф “Прекрасна Пері” 6.30, 6.40, 6.50, 7.00, 7.10, 12.30, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10 М/ф “Кошеня на ім’я Гав” 7.15, 13.15 М/ф “Викрутаси” 7.25, 13.25 М/ф “Вище голову!” 7.35, 13.35 М/ф “Гора динозаврів” 7.45, 13.45 М/ф “Жовтик” 14.00, 17.00 Х/ф “Проданий сміх” 15.00 М/ф “Паровозик з Ромашкова” 15.10 М/ф “Перервочка №2” 15.20 М/ф “Перервочка №3” 15.30 М/ф “Гірлянда з малюків” 15.40 М/ф “Будинок, який побудували всі” 15.45 М/ф “Дочка велетня” 16.00 М/ф “Жабеня шукає тата” 16.10 М/ф “Маша більше не ледарка” 16.20 М/ф “Маша і чарівне варення” 16.30, 16.40 М/ф “Пригоди коника Кузі” 16.50 М/ф “Приходь на ковзанку” 18.10 М/ф “Премудрий піскар” 18.20 М/ф “Привіт мавпі!” 18.30, 18.40, 18.50, 19.00 М/ф “На останній парті” 19.10 М/ф “Дарую тобі зірку” 19.15 М/ф “Дора-Дора помідора” 19.25 М/ф “Дорожня казка” 19.35 М/ф “Жива іграшка” 19.45 М/ф “Жив собі Козявін”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

СТБ 7.25, 15.30 “Все буде добре!” 9.20 “Все буде смачно!” 10.15 “МастерШе-7” 13.45 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00 “Наречена для тата”

9

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошення від приватних осіб у розділи: про@ дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголошенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному оголошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

14 березня СЕРЕДА UA: ПЕРШИЙ 6.00, 0.30 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Спринт. Жінки/чоловіки, всі класи, фінали 7.45 XII Паралімпійські зимові ігри. Гірськолижний спорт. Слалом. Чоловіки. Всі класи (заїзд1) 11.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Гірськолижний спорт. Слалом. Чоловіки. Всі класи (заїзд2) 13.00, 2.10 Щоденник Паралімпіади 13.10 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Спринт. Жінки/чоловіки. Всі класи, кваліфікація 15.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Спринт. Жінки/чоловіки. Всі класи, фінали 17.50 Новини. Світ 18.05, 21.00 Новини 18.20 Тема дня 18.35 Новини. Культура 19.00 “Митрофанови: Історія родини військових батька й сина” 19.05 Д/ф “194річний командир” 19.15 Д/ф “Монгол. Історія снайпера” 19.35 Д/с “Спільноти тварин” 20.25 Складна розмова 21.30 Студія Паралімпійських ігор 22.40 XII Паралімпійські зимові ігри. Гірськолижний спорт. Слалом. Всі класи (заїзд2) 2.20 XII Паралімпійські зимові ігри. Яскраві моменти 2.30 XII Паралімпійські зи4 мові ігри. Гірсько4 лижний спорт. Слалом. Жінки. Всі класи (заїзд1) 4.05 XII Паралімпійські зи4 мові ігри. Хайлайти 5.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Хокей на візках. Півфінал 1

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ТСН: “Телеві4 зійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.45, 12.20 “Одруження наосліп43” 12.45, 13.55 “Міняю жінку” 15.45, 21.00 Т/с “За три дні до кохання” 17.10 Т/с “Мама” 20.30 “Секретні матеріали” 22.00 “Одруження наосліп44” 23.35, 0.25, 1.45 Х/ф “Обережно! предки в хаті”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським”

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Запитайте в осені” 12.30 Т/с “Ганна Герман” 14.50, 15.45, 16.45, 3.10 “Речдок” 18.00, 19.00, 3.50 Ток4шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.30, 4.35 “Подробиці” 0.25 Х/ф “Життя як цирк” 5.15 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 4 сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Швидкість” 10.00 Т/с “Пригоди Остіна Стівенса” 11.00, 11.35 “Хіт4парад” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45 “Комуналка” 13.00, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.30 “Мотор” 4 комбінація успіху” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС4інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС4спорт” 15.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС4 афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС4погода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Таланти твої, “Мотор Січ!” 22.20 Т/с “Довідник дикої природи” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.15 “Дзвони православ’я” 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews4KIDS” 9.30 “Гордість світу” 10.10 “Ваше здоров’я” 10.40 “Давайте розберемося” 11.10 “Подорож Галичиною” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.05 “Ексклюзив. Смартум” 18.10 “Пригоди в зоопарку” 19.45 “Павутиння” 20.15 “Ексклюзив. Артдизайн” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 “Запорізька Ліга сміху”

0.20 Х/ф “Той, кого замовили” 1.45 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Роксолана” 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 “Фольк м’юзік” 15.10 “Надвечір’я. Долі” 16.00 РадіоДень “Життя+” 16.20 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 “Наші гроші” 17.40 “Сам собі господар” 18.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 18.45 “Дивосвіт” 19.50 “Герої” 20.05 “Легенди Запоріжжя”

ICTV 5.40, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.15, 13.20, 17.35, 21.30 Т/с “Менталіст” 12.45, 15.45 Факти. День 13.50, 16.25 Х/ф “Іграшкові солдатики” 16.40 Т/с “Ніконов і Ко” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.35 Скетч4шоу “На трьох” 23.45 Х/ф “Загін “Морські котики” 1.50 Т/с “Морська поліція. Лос4Анджелес” 2.35 Труба містера Сосиски 4.10 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.45, 15.30 “Все буде добре!” 8.40 “Все буде смачно!” 9.35 “МастерШеф47” 12.55 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “Вiкна4 Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.40 “МастерШеф. Кулінарний випускний” 0.05 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.15 Зона ночі 3.30 Абзац 5.30, 6.20 М/с “Том і Джеррі в дитинстві” 6.19, 7.39 Kids Time 7.40 Т/с “Мерлін” 10.30 Т/с “Друзі” 12.30 Т/с “Статус відносин 4 все складно” 17.00, 19.00 Від пацанки до панянки 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Суперінтуїція 0.00 Х/ф “Дзеркала” 2.10 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.50 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.00 Агенти справедливості42

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікавішою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте4 рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре4 су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Ток4шоу “Говорить Україна” 21.00 Х/ф “Блискуча кар’єра” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 17.50, 20.30, 22.40, 0.15 Погода4 спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ45 8.20 Кіноnews4KIDS 8.25 Хіт4парад 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20 Щоденник шопоголіка 9.35 З історії кіно 10.35 Запорізька ліга сміху 12.20, 20.20, 0.00 Спортогляд 12.40 Теорія змови 13.20 Запрограмовані долі 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу4монстра 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Сироти дикої природи 18.00 Лінія успіху 18.30 Давайте розберемося 19.00 Про риболовлю всерйоз 19.30 Дивовижні експерименти 20.00 Домовуша 23.30 Донбас сьогодні 0.30 Паранормальний світ 1.20 Професія 4 альфонс 2.10 Ліліпути 3.00 Органи на експорт 3.50 Прокляття скіфських курганів 4.30 Таємниці пірамід 5.10 Потойбічне. Сни

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Т/с “Атлантида” 8.55, 12.55, 1.40 “Нове Шалене відео по4 українськи” 9.45, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.45 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 15.30 Х/ф “Робінзон Крузо” 19.20, 20.15 Т/с “Опер за викликом” 21.10, 23.00 Т/с “Кістки48” 0.45 Т/с “Вуличне правосуддя” 2.30 “Облом.UA”

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00, 16.50 Сироти дикої природи 10.00 Невідомий океан 10.40 Наші 11.30 Ризиковане життя 12.30 Теорія змови 13.20 Запрограмовані долі 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу4монстра 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 У пошуках інновацій 18.50 Битва цивілізацій 23.40 Вирішальні битви Другої світової 0.30 Паранормальний світ 1.20 Професія 4 альфонс 2.10 Ліліпути 3.00 Органи на експорт 3.50 Прокляття скіфських курганів 4.30 Таємниці пірамід 5.10 Потойбіччя. Сни

Z 06.00 Акценти 06.50 Д/с «Вердикт історії» 07.55 Позивний «Доброволець» 08.00 Профілактика до 14.00 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Д/с «Порятунок ферми» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Позивний «Доброволець» 17.15 Завтра 4 Сьогодні 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Вердикт історії» 20.00 Час4тайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Комунальна варта 22.00 TV4MALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Позивний «Доброволець» 23.35 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час4Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.30 Медекспертиза 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні 8.15, 23.15 Топ дня 8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 1.15 “Зіркове життя” 10.00 “Академія сміху” 10.35, 0.20 “Моя правда” 11.30 Х/ф “Принц за сьома морями” 13.10 Х/с “Ледарі” 15.55 Х/ф “Хід конем” 17.20 Х/ф “Суєта суєт” 19.00, 2.10 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Місс Марпл Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Без сина не приходь!” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі4 Хілс, 90210” 11.50, 18.15 “Орел і Решка” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вВірю” 0.00 Т/с “Секс у великому місті” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 8.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ліллехаммер. Чоловіки. HS 138 5.30 Велоспорт. Тіррено 4 Адріатіко. 74й етап 7.00 Біатлон. Кубок світу. Контіолахті. Чоловіки. Мас4старт

7.30, 9.30 Біатлон. Кубок світу. Контіолахті. Жінки. Мас4старт 10.00, 14.15, 22.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Пхенчхан4 2018 11.00, 15.15, 19.35 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Швидкісний спуск 12.45, 20.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. Швидкісний спуск 16.00, 1.45 Велоспорт. Нокере 4 Керсе 18.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 18.15, 21.30, 2.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Тронхейм. Чоловіки. HS 140. Кваліфікація 23.30, 0.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Перегони технологій” 0.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Захоплюючі моменти” 1.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Герої майбутнього” 1.35 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 5.00 Суперспоруди 5.50, 6.15, 8.20, 8.45, 4.40 Наукові дурниці 6.40, 12.20 Неймовірний доктор Пол 7.30, 10.45, 15.30, 16.15, 19.25, 20.10 Авто 4 SOS 9.05, 13.05 Міжнародний аеропорт Дубай 9.55, 13.55 Наймасштабніший у світі ремонт 11.30 Мільйон років потому 14.40, 18.35, 23.15, 1.35, 2.20 Розслідування авіакатастроф 17.00, 21.00, 0.05, 3.10 Екстремальний експрес 17.45, 21.45, 0.50 804ті: десятиліття, яке створило нас 22.30 Дивна Друга світова 3.55 Вторгнення на Землю

VIASAT HISTORY 7.00 “Неймовірні винаходи” 7.30 “Найбільші містифікації в історії” 8.15 “Бойові кораблі” 9.05, 16.20, 3.05 “Неймо4 вірні винаходи” 9.35, 15.35, 17.45 “Музейні таємниці” 10.20, 18.30, 6.10 “Заборонена історія” 11.10 “Єлизавета I” 12.05, 1.25 “Катерина Велика” 13.00, 13.50, 20.10 “Приватне життя коронованих осіб” 14.40 “Клеопатра” 16.50 “Проект “Наці”. Дия4 вольський задум” 19.20 “Карти вбивства” 21.00 “Звичка та обладунки”

22.00 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 22.50, 5.20 “Плантагенети: кривава династія Британії” 23.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.35 “Злочинність воєнного часу” 2.20 “Музейні таємниці” 3.35 “Тіні середньовіччя” 4.25 “Змова”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф “Проданий сміх” 3.00, 9.00 М/ф “Паровозик з Ромашкова” 3.10, 9.10 М/ф “Перервочка №2” 3.20, 9.20 М/ф “Перервочка №3” 3.30, 9.30 М/ф “Гірлянда з малюків” 3.40, 9.40 М/ф “Будинок, який побудували всі” 3.45, 9.45 М/ф “Дочка велетня” 4.00, 10.00 М/ф “Жабеня шукає тата” 4.10, 10.10 М/ф “Маша більше не ледарка” 4.20, 10.20 М/ф “Маша і чарівне варення” 4.30, 4.40, 10.30, 10.40 М/ф “Пригоди коника Кузі” 4.50, 10.50 М/ф “Приходь на ковзанку” 6.10, 12.10 М/ф “Премудрий піскар” 6.20, 12.20 М/ф “Привіт, мавпі!” 6.30, 6.40, 6.50, 7.00, 12.30, 12.40, 12.50, 13.00 М/ф “На останній парті” 7.10, 13.10 М/ф “Дарую тобі зірку” 7.15, 13.15 М/ф “Дора4 Дора помідора” 7.25, 13.25 М/ф “Дорожня казка” 7.35, 13.35 М/ф “Жива іграшка” 7.45, 13.45 М/ф “Жив собі Козявін” 14.00, 17.00 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фіна” 15.15 М/ф “Перервочка №5” 15.20 М/ф “А раптом вийде” 15.30 М/ф “Дим коромислом” 15.40 М/ф “Ялинка для всіх” 15.50 М/ф “Завтра буде завтра” 16.00 М/ф “Міс Новий рік” 16.10 М/ф “Мій зелений крокодил” 16.20 М/ф “Ми йдемо шукати!” 16.30 М/ф “Про Йоржа Йоржовича” 16.40 М/ф “Про мамонтеня” 16.50 М/ф “Пташка Тарі” 18.05 М/ф “Пригода на плоті” 18.15 М/ф “Пригоди огірочка” 18.30, 18.40, 18.50, 19.00, 19.10, 19.20, 19.30, 19.40 М/ф “Світлячок” 19.45 М/ф “Зарядка для хвоста”


телепрограма 15 березня ЧЕТВЕР UA: ПЕРШИЙ 6.00, 10.35 XII Паралімпійські зимові ігри. Хокей на візках. Півфінал 1 7.05, 22.40 XII Паралім пійські зимові ігри. Гірськолижний спорт. Слалом. Жінки. Всі класи (заїзд2) 8.20 XII Паралімпійські зи мові ігри. Гірсь колижний спорт. Слалом. Жінки. Всі класи (заїзд1) 10.00, 0.00 Щоденник Паралімпіади 10.10, 4.45 XII Паралімпій ські зимові ігри. Яскраві моменти 12.55 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Спринт 7.5км. Жінки 14.20 XII Паралімпійські зимові ігри. Хокей на візках. Півфінал 2 15.40 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Спринт 10км. Чоловіки 17.10 XII Паралімпійські зимові ігри. Хайлайти дня 17.50 Новини. Світ 18.05, 21.00 Новини 18.20 Тема дня 18.35 Новини. Культура 19.00 Д/ф “Зона відчуження Донбас” 19.45, 0.10 Погода 19.55 Д/с “Спільноти тварин” 20.25 “Схеми” з Наталією Седлецькою 21.30 Студія Паралімпійських ігор 0.20 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Спринт. жінки 7.5 км 1.40 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Спринт. чоловіки 10 км 3.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. Жінки 12,5 км/чоловіки 15 км, сидячи 5.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. Жінки 12,5 км/чоловіки 15 км, стоячи/з порушеннями зору

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.15 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.35, 12.20 “Одруження наосліп3” 12.45, 14.00 “Міняю жінку” 15.45, 21.00 Т/с “За три дні до кохання” 17.10 Т/с “Мама” 20.30, 4.55 “Секретні матеріали” 22.00 “Міняю жінку13” 23.00, 0.20 “Право на владу 2018” 0.45 Х/ф “На узбіччі”

ІНТЕР 5.45 Мультфільм 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Запитайте в осені” 12.30 Т/с “Ганна Герман” 14.50, 15.45, 16.45, 3.20 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.00 Токшоу “Стосується кожного”

20.00, 2.10, 5.15 “Подробиці” 0.25 Х/ф “Стамбульський транзит” 2.50 “Скептик3” 4.45 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00, 20.05 “Доктор online” 9.30 “Лабораторія дизайну” 10.00, 22.50 Т/с “Довідник дикої природи” 11.00, 15.00 “Хітпарад” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.45, 19.00 “Я люблю англійську” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “Таланти твої, “Мотор Січ!” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у будуще” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Герої землі запорізької” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуши” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “КіноnewsKIDS” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.10 “Спецрепортаж” 10.40 “Павутиння” 11.10 “Подорож Галичиною” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.35 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.05 “Ексклюзив. Артдизайн” 18.10 “П’ятий вимір” 19.45 “Соціальний патруль” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Обмінятися дружинами” 0.40 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Роксолана” 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 “Фольк м’юзік” 15.10 “Надвечір’я. Долі” 16.00 РадіоДень “Життя+” 16.20 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 “Складна розмова” 17.40 “Ми українські” 18.20 “Легенди Запоріжжя” 18.45 “Герої” 19.50 “Як це було” 20.15 “Один з нас”

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.00 Секретний фронт 10.55, 17.35, 21.30 Т/с “Менталіст” 11.55, 13.20 Х/ф “Хто я?” 12.45, 15.45 Факти. День 15.05, 16.25 Т/с “Ніконов і Ко” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.30 Скетчшоу “На трьох” 23.40 Х/ф “Широко крокуючи” 1.05 Т/с “Морська поліція. ЛосАнджелес” 1.50 Труба містера Сосиски 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 7.15, 15.30 “Все буде добре!” 9.05 “Все буде смачно!” 10.05 “МастерШеф7” 13.30 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.40, 23.00 “Я соромлюсь свого тіла5” 0.00 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 3.50 Абзац 5.44, 6.59 Kids Time 5.45 М/с “Том і Джеррі в дитинстві” 7.00 Т/с “Мерлін” 9.50 Т/с “Друзі” 12.10 Т/с “Статус відносин все складно” 17.00, 19.00 Хто зверху 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Вар’яти 0.00 Х/ф “Кладовище домашніх тварин” 2.05 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 4.00 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості3 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Футбол. Ліга Європи УЄФА. “Динамо” “Лаціо” 22.00, 0.00, 2.25 Т/с “Трава під снігом” 23.20 Контролер 1.55 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.00, 18.20, 20.30, 22.40, 0.25 Погодаспорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25, 12.20, 20.20, 0.15 Спортогляд 8.40 Лінія успіху 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20 Давайте розберемося 9.40 Запорізька ліга сміху 11.10 Звірині секрети 11.40, 19.00 Біографії 12.40 Теорія змови 13.20 Прокляття відьом 14.10 Містична Україна 15.00 Полювання на рибу монстра 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Сироти дикої природи 18.30 Павутиння 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 21.40 Річкові монстри

23.30 Ремонт за годину 0.30 Паранормальний світ 1.20 Правда життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Т/с “Атлантида” 8.55, 12.55, 2.25 “Облом.UA.” 9.45, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.45 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 15.30 Х/ф “Без надії на спокуту” 19.20, 20.15 Т/с “Опер за викликом” 21.10 Т/с “Кістки9” 23.00 Т/с “Кістки8” 0.45 Т/с “Вуличне правосуддя” 1.35 “Нове Шалене відео поукраїнськи”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.15, 8.15, 23.15 Топ дня 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

10.00 10.25 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.05 12.10 12.50 13.00 13.05

13.35 13.40 13.45 14.00 14.05 14.25 15.00 15.05 16.30 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 18.55 20.00 20.15 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 23.35 01.10

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

Новини Погода Запитання депутату «Здоров’Я» Глобал 3000 Д/c «Заклинач акул» Студія Вашингтон КіноNews Х/с «Королева півдня» Позивний «Доброволець» Новини Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» КіноNewsKids Мультфільм Середовище Z Новини Д/c «Калейдоскоп дикої природи» Д/с «Порятунок ферми» Новини Кіноархів Ваша свобода Новини Позивний «Доброволець» Євромакс Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Вердикт історії» Частайм Х/с «Королева півдня» Новини Погода Культура це модно Маленькі дорослі TVMALL Діло «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Позивний «Доброволець» Кіноархів Нічний ефір

112 УКРАЇНА

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 1.00 “Зіркове життя” 10.30 “Академія сміху” 11.30, 0.05 “Моя правда” 12.25 Х/ф “Сісі заколотна імператриця” 14.20 Х/ф “Без сина не приходь!” 16.00 Х/ф “Невиправний брехун” 17.20 Х/ф “Хід конем” 19.00, 1.55 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Місс Марпл Агати Кріисті” 22.50 Х/ф “Червоненька квіточка” 3.25 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 8.00, 1.20 Правда життя 9.00, 16.50 Сироти дикої природи 10.00 Невідомий океан 10.40 Наші 11.30 Ризиковане життя 12.30 Теорія змови 13.20 Прокляття відьом 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибумонстра 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 У пошуках інновацій 18.50 Битва цивілізацій 23.40 Вирішальні битви Другої світової 0.30 Паранормальний світ

Z 06.00 Акценти 06.50 Д/с «Вердикт історії» 07.55 Позивний «Доброволець» 08.00 TVMALL 08.15 Кіноархів 09.40 Д/с «Живе багатство України»

До уваги людей, які шукають роботу!!!!! Пропонуємо спробувати себе в охороні. Житло і форму надамо безкоштовно. Вахта 30/15 днів.

066%423%56%00 096%432%87%65 5.30, 9.45 Велоспорт. Нокере Керсе 7.00 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Швидкісний спуск 7.45, 10.15 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. Швидкісний спуск 9.30 Авто і мотоспорт. Тележурнал “Тест драйв” 11.15, 2.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. Супергігант 12.30, 19.45, 23.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Спринт 14.15 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Супергігант 15.15, 20.45, 23.45 Біат лон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Спринт 17.45, 21.45, 0.35 Стриб ки з трампліна. Ку бок світу. Тронхейм. Чоловіки. HS 140

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 БАЦМАН

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі Хілс, 90210” 11.50, 18.15 “Орел і Решка” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вірю” 0.00 Т/с “Секс у великому місті” 2.20 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.30, 5.00, 2.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 4.00, 8.30, 17.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Тронхейм. Чоловіки. HS 140. Кваліфікація

11

5.00 Суперспоруди 5.50, 6.15, 4.40 Наукові дурниці 6.40, 12.20 Неймовірний доктор Пол 7.30, 10.45, 15.30, 16.15, 19.25, 20.10 Авто SOS 8.20 Екстремальний експрес 9.05, 13.10 Міжнародний аеропорт Дубай 9.55 Наймасштабніший у світі ремонт 11.30 Мільйон років потому 13.55 Найскладніший у світі ремонт 2 14.45, 17.00, 18.35, 21.00, 23.15, 0.00, 1.35, 2.20, 3.10 Розслідування авіакатастроф 17.50, 21.45 90і: десятиліття, яке нас об’єднало 22.30 Евакуація Землі 0.50 80ті: десятиліття, яке створило нас 3.55 Вторгнення на Землю

VIASAT HISTORY 7.00 “Неймовірні винаходи” 7.25 “Найбільші містифікації в історії” 8.15 “Бойові кораблі” 9.05, 16.20, 3.00 “Неймо вірні винаходи” 9.35, 15.35, 17.45 “Музейні таємниці” 10.20, 18.30, 6.05 “Заборонена історія” 11.10, 12.05 “Як клімат змінив хід історії” 13.00, 13.50 “Вісім днів, які створили Рим” 14.40, 1.20 “Королева Луїза” 16.50 “Проект “Наці”. Дия вольський задум” 19.20 “Карти вбивства” 20.10 “Приватне життя коронованих осіб” 21.00 “Карти вбивства”

21.50, 5.10 “ДНК мертвих знаменитостей” 22.45, 0.30 “Злочинність воєнного часу” 23.35 “Друга світова війна: чого варта імперія” 2.15 “Музейні таємниці” 3.30 “Тіні середньовіччя” 4.20 “Змова”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00, Х/ф “Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фіна” 3.15, 9.15 М/ф “Перервочка №5” 3.20, 9.20 М/ф “А раптом вийде” 3.30, 9.30 М/ф “Дим коромислом” 3.40, 9.40 М/ф “Ялинка для всіх” 3.50, 9.50 М/ф “Завтра буде завтра” 4.00, 10.00 М/ф “Міс Новий рік” 4.10, 10.10 М/ф “Мій зелений крокодил” 4.20, 10.20 М/ф “Ми йдемо шукати!” 4.30, 10.30 М/ф “Про Йоржа Йоржовича” 4.40, 10.40 М/ф “Про мамонтеня” 4.50, 10.50 М/ф “Пташка Тарі” 6.05, 12.05 М/ф “Пригода на плоті” 6.15, 12.15 М/ф “Пригоди огірочка” 6.30, 6.40, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 12.30, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20 М/ф “Світлячок” 7.45, 13.45 М/ф “Зарядка для хвоста” 15.05 М/ф “Пісенька мишеняти” 15.15 М/ф “Петя і вовк” 15.25 М/ф “Весела карусель №21” 15.30 М/ф “Заєць, який любив давати ради” 15.40 М/ф “Змій на горищі” 15.45 М/ф “Іванко” 16.00 М/ф “Ми, з Шерлоком Холмсом” 16.10 М/ф “На воді” 16.15 М/ф “Наш добрий майстер” 16.30 М/ф “Робінзон і літак” 16.40 М/ф “Найменший гном 1” 16.50 М/ф “Наймолодший дощик” 17.00 Х/ф “Денискіни розповіді” 18.05 М/ф “Притча про мишу” 18.20 М/ф “Прибулець Ванюша” 18.30 М/ф “Ванюша і космічний пірат” 18.40 М/ф “Ваня і Крокодил” 18.50 М/ф “Велике закриття” 19.00 М/ф “Вірний засіб” 19.10 М/ф “Повернення блудного папуги” 19.15 М/ф “Чарівні ліхтарики” 19.25 М/ф “Оце так тигр” 19.35 М/ф “Заячий хвостик” 19.45 М/ф “Як лікувати удава”

z КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

З ПОЕТИЧНОГО ОЛІМПУ Олена МУХА За сприяння Запорізької облдержадмініс трації та депутатського корпусу обласної ради, у рамках 50річчя Запорізької облас ної організації Національної спілки пись менників України у видавництві "Дике по ле" вийшли у світ десять книг поезій запо різьких авторів. Сьогоднішню розмову ми поведемо про одну із цікавих особистостей нашого часу, поетесу, члена НСПУ Любов Геньбу та її нову книгу "На гостинах у долі". У перший день весни з творчим візитом вона відвідала Запорізький обласний ліцей з поси леною військовофізичною підготовкою "За хисник", бо і в тексті, і контексті слова Любов

Геньба виходить за межі свого особистого на орбіту, ім'я якій Вітчизна. ЇЇ інформаційний простір настільки насиче ний озоном українського, щоб навіть уві сні ми не змогли зрадити Україні. "Сину, моє дитя! Боже святий, відпускаю… Бо Україна одна В серці із краю до краю". П'ять розділів обрамляють складову збірки "На гостинах у долі". Як говорить поетеса: "Кожна книжка то звіт за минуле і новий стрибок, затамувавши по дих, у майбутнє…" Патріотична, громадянська лірика, філо софські роздуми про життям і вічність лей тмотив творчого доробку мисткині.

Читач неодноразово знайомився з поетич ним складом авторки. Ми знаємо її як ошатну і чуттєву жінку. Отже, розділ "На гойдалці почут тів" має свій неповторний присмак принади та жіночності. "Приїзди до мене на борщ, Будем ніч колисать потроху, Під вікном бубонітиме дощ У литаври самого Бога…" А далі… "А нам з тобою вже ніяк тепер, Бо неділимі ми, як Україна, Я жду тебе у п'ятницю, четвер, В усі віки, які чекать повинна…" Не менш привабливою постала і проза. Так написала про Любов Геньбу відома українська письменниця Віра Марущак: "ЇЇ простота пись ма притаманна лише маститим авторам, а перо з любові, як у жарптиці…" Такою побачили її ліцеїсти. Затамувавши по дих, вони вдивлялися в обличчя і душу поете

си, яка своїм рядком примушувала і мислити, і сміятися, і плакати. Бо Любов Геньба має не лише талант літератора, а й акторські дані. Тож літературномузичні композиції поперемінно змінювали одна одну, відеоряд манив у простір часу і степу, а її тендітний "Весняний вальс" закружляв ліцеїстів у бажанні бути не лише во їнами, а і справжніми чоловіками. На зустрічі з військовими зі вступним словом виступила професор, доцент кафедри україн ської літератури Запорізького національного університету Валентина Кравченко, яка одна з перших відкрила золоті поклади таланту Любо ві Геньби і віддала у руки науковців заради процвітання українського слова на теренах За порізького краю. У переддень жіночого свята приємною нес подіванкою запам'ятається зустріч із жінкою на ім'я Любов. І найкраща чоловіча когорта сус пільства стала званими гостями на гостинах її долі.


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

16 березня П’ЯТНИЦЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. Жінки. 12,5 км/чоловіки 15 км, стоячи/ з порушеннями зору 9.15 XII Паралімпійські зимові ігри. Сноуборд. Слалом. Жінки/чоловіки. Всі класи. (ч.1) 11.15 Щоденник Паралімпіади 11.30 XII Паралімпійські зимові ігри. Сноуборд. Слалом. Жінки/чоловіки. Всі класи. (ч.2) 15.45 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. Жінки. 12,5 км/чоловіки 15 км, сидячи 17.50 Новини. Світ 18.05, 21.00 Новини 18.20 Тема дня 18.35 Новини. Культура 19.00 Твій дім 19.30 Д/с “Спільноти тварин” 20.25 Перша шпальта 21.30 Студія Паралімпійських ігор 22.40 XII Паралімпійські зимові ігри. Біатлон. Жінки 12,5км/чоловіки 15 км, стоячи/з порушеннями зору 3.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Чоловіки 10 км/ жінки 7,5км, стоячи/ з порушеннями зору 5.30 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Чоловіки 7,5 км/ жінки 5км, на візках

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.40, 12.20 “Одруження наосліп33” 12.45, 14.00 “Міняю жінку” 15.45 Т/с “За три дні до кохання” 17.10 Т/с “Мама” 20.15 “Ліга сміху 2018” 22.20 “Ігри приколів 2018” 23.20, 0.15, 5.00 “Розсміши коміка” 1.10 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 5.55 Мультфільм 6.10, 22.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25 Т/с “Запитайте в осені” 12.30 Т/с “Ганна Герман” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00 Ток3шоу “Стосується кожного” 20.00, 3.25 “Подробиці тижня” 23.50 Х/ф “База” 1.50 Х/ф “Життя як цирк” 5.00 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 3 сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Good Dog” 10.00, 22.10 Т/с “Довідник дикої природи” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Хіт3парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС3інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС3спорт” 15.00 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє”

18.15, 22.00 “АЛЕКС3 афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС3погода” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Просто про складне” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews3KIDS” 10.10 “Хочу у відпустку” 10.40 “Соціальний патруль” 11.10 “Подорож Галичиною” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 1.15 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15 Т/c “Красуня Ляля” 18.05 “Пригоди в зоопарку” 18.35 “Ексклюзив. Артдизайн” 19.45, 1.20 “Хроніка подій” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 20.20 Х/ф “Робін Гуд” 22.50 “Іду на Ти” 23.40 Х/ф “Подвійна підстава” 1.45 Нічний канал 4.55 “Про риболовлю всерйоз”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок. Запоріжжя” 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Роксолана” 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 “ТакаШотам суспільне” 14.20 “Фольк м’юзік” 15.20 “Надвечір’я. Долі” 16.10 РадіоДень “Життя+” 16.30 “Суспільний університет” 16.50, 20.50 “Чудесний канал” 17.10 “Схеми” 17.40 “Я й це” 18.05 “Шовкова косиця” 18.20 “Як це було” 18.45 “Козацька звитяга” 19.50 “Школа сміливих рішень” 20.05 “Спортивний тиждень”

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.15, 17.35 Т/с “Менталіст” 12.15, 13.20 Х/ф “Широко крокуючи” 12.45, 15.45 Факти. День 14.15 Скетч3шоу “На трьох” 15.10, 16.25 Т/с “Ніконов і Ко” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.30, 22.45 Дизель3шоу 0.10 Комік на мільйон. Найкраще 1.10 Факти 1.30 Т/с “Морська поліція. Лос3Анджелес” 2.55 Труба містера Сосиски

СТБ 6.10 “Моя правда” 8.05 Х/ф “Міміно” 10.05 Х/ф “Провідниця” 17.30, 22.00 “Вiкна3Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.40 “Холостяк38” 23.55 “Холостяк38. Як вийти заміж” 0.55 “Небачене Євробачення 2018”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.05 Зона ночі 4.00 Абзац

5.49, 7.19 Kids Time 5.50 М/с “Том і Джеррі в дитинстві” 7.20 Т/с “Мерлін” 10.10 Т/с “Друзі” 12.10 Т/с “Статус відносин 3 все складно” 17.00, 19.00 Суперінтуїція 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Хто зверху 0.00 Х/ф “Кладовище домашніх тварин32” 2.00 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 5.40 Зірковий шлях 10.30 Свекруха або невістка 11.20, 4.00 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості33 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Каблучка з рубіном” 19.45 Ток3шоу “Говорить Україна” 21.00, 0.00 Т/с “З надією на щастя” 23.20 Слідами 2.00 Телемагазин 2.30 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 17.50, 20.30, 22.40, 1.30 Погода3спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ35 8.20 Кіноnews3KIDS 8.25 Хочу у відпустку 9.10, 12.30, 20.40 Телемагазин 9.20 Павутиння 9.45 Ремонт за годину 10.30 Паралельний світ 11.20, 18.00 Таємниці стихій 11.50 Культури на смак 12.20, 20.20, 1.20 Спортогляд 12.40 Теорія змови 13.20 Таємниці пірамід 14.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу3монстра 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Сироти дикої природи 18.30 Соцпатруль 19.00 Домобуд 19.30 Кіногерої 20.00 Домовуша 23.30 Щоденник шопоголіка 0.00 Запорізька ліга сміху 1.40 Україна: забута історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.55 “Відеобімба” 9.45, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.45 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 15.30 Х/ф “Озеро акул” 19.20 Х/ф “Атлантичний рубіж” 21.00 Х/ф “Гарячі голови32” 22.45 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.20 “Нове Шалене відео по3українськи” 2.10 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час3Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 18.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.15, 8.15, 23.15 Топ дня 7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.15, 17.45 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 18.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 16.55, 22.55, 23.55 Погода 19.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня

1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 22.10, 0.30, 3.00 Вечірній прайм 21.10, 2.10, 5.30 Голос народу 23.15 Очевидець

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00, 16.50 Сироти дикої природи 10.00 Невідомий океан 10.40 Наші 11.30 Ризиковане життя 12.30 Теорія змови 13.20 Таємниці пірамід 14.10, 0.30 Містична Україна 15.00, 21.40 Полювання на рибу3монстра 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 У пошуках інновацій 18.50 Битва цивілізацій 23.40 Вирішальні битви Другої світової 1.20 Україна: забута історія

Z 06.00 Акценти 06.50 Д/с «Вердикт історії» 07.55 Позивний «Доброволець» 08.00 TV3MALL 08.15 Кіноархів 09.40 Д/с «Живе багатство України» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Євромакс 11.30 Д/c «Заклинач акул» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 12.50 Позивний «Доброволець» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Діло 14.00 Новини 14.05 Д/c «Калейдоскоп дикої природи» 14.25 Д/с «Порятунок ферми» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Позивний «Доброволець» 17.15 Завтра 3 Сьогодні 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Вердикт історії» 20.00 Час3тайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Обережно, діти!» 22.00 TV3MALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Позивний «Доброволець» 23.35 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop”

7.50 “Зіркове життя” 10.15 “Академія сміху” 10.55 “Моя правда” 11.50 Х/ф “Глузування” 13.50 Х/ф “Приходьте завтра” 15.40 Х/ф “Суєта суєт” 17.10 Х/ф “Солодка жінка” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Місс Марпл Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Було в батька три сини” 1.20 Х/ф “Конфліктна ситуація” 3.35 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Три сестри” 9.20 “Красуні” 10.10, 16.30 Т/с “Беверлі3 Хілс, 90210” 12.00, 18.15 “Орел і Решка” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не вірю” 23.50 “КВК на БІС” 1.30 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.15, 9.30, 11.45, 15.45 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Супергігант 4.00, 10.15 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Тронхейм. Чоловіки. HS 140 5.30, 19.35, 22.15, 1.45 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Спринт 7.00, 2.30 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Спринт 8.30, 15.00 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. Супергігант 12.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 13.00 Футбол. Ліга Чемпіонів. Жеребкування 13.30, 1.15 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 14.00 Футбол. Ліга Європи. Жеребкування 14.30 Автоперегони. Формула E. Пунта3 дель3Есте. Прев’ю 16.45, 20.35, 23.00 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Команди 18.30, 21.30, 0.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вікерсунд. Чоловіки. HS 225. Кваліфікація

NATIONAL GEOGRAPHIC 5.00 Суперспоруди 5.50, 6.15 Наукові дурниці 6.40, 12.20 Неймовірний доктор Пол 7.30, 10.45, 15.30, 16.15, 19.25, 20.10 Авто 3 SOS 8.20, 14.45, 18.35, 23.15, 1.40, 2.30 Розслідування авіакатастроф 9.05, 13.05 Міжнародний аеропорт Дубай 9.55 Наймасштабніший у світі ремонт 11.30 Мільйон років потому 13.55 Найскладніший у світі ремонт 2 17.00, 21.00, 0.05, 3.20 Панорама 360° Об’єкт світової спадщини 17.50, 21.45, 0.55 903і: десятиліття, яке нас об’єднало 22.30 Евакуація Землі 4.10 Вторгнення на Землю

VIASAT HISTORY 7.00, 10.35, 18.30 “Заборонена історія” 7.45 “Найбільші містифікації в історії” 8.35 “Бойові кораблі” 9.20, 16.25, 2.55 “Неймовірні винаходи” 9.50, 15.35, 17.45 “Музейні таємниці” 11.25, 12.10, 3.25 “Тіні середньовіччя” 13.00, 13.50 “Карти вбивства” 14.40, 1.15 “Софі Шолль” 16.55, 0.25 “Злочинність воєнного часу” 19.20 “Карти вбивства”

20.10 “Приватне життя коронованих осіб” 21.00, 21.50, 22.40 “Вісім днів, які створили Рим” 23.30 “Друга світова війна: чого варта імперія” 2.10 “Музейні таємниці” 4.15 “Змова” 5.05 “Революція в Росії” 5.55 “Приховані загрози за доби Тюдорів”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фіна” 3.05, 9.05 М/ф “Пісенька мишеняти” 3.15, 9.15 М/ф “Петя і Вовк” 3.25, 9.25 М/ф “Весела карусель №21” 3.30, 9.30 М/ф “Заєць, який любив давати поради” 3.40, 9.40 М/ф “Змій на горищі” 3.45, 9.45 М/ф “Іванко” 4.00, 10.00 М/ф “Ми, з Шерлоком Холмсом” 4.10, 10.10 М/ф “На воді” 4.15, 10.15 М/ф “Наш добрий майстер” 4.30, 10.30 М/ф “Робінзон і літак” 4.40, 10.40 М/ф “Най3 менший гном 3 1” 4.50, 10.50 М/ф “Наймолодший дощик” 5.00, 11.00 Х/ф “Денискіни розповіді” 6.05, 12.05 М/ф “Притча про мишу” 6.20, 12.20 М/ф “При3 булець Ванюша” 6.30, 12.30 М/ф “Ванюша і космічний пірат” 6.40, 12.40 М/ф “Ваня і Крокодил” 6.50, 12.50 М/ф “Велике закриття”

7.00, 13.00 М/ф “Вірний засіб” 7.10, 13.10 М/ф “Повернення блудного папуги” 7.15, 13.15 М/ф “Чарівні ліхтарики” 7.25, 13.25 М/ф “Оце так тигр” 7.35, 13.35 М/ф “Заячий хвостик” 7.45, 13.45 М/ф “Як лікувати удава” 14.00, 17.00 Х/ф “Казки старого чарівника” 15.10 М/ф “Пігулка” 15.20 М/ф “Пластиліновий їжачок” 15.30 М/ф “Як лисиця зайця доганяла” 15.40 М/ф “Як левеня й черепаха співали пісню” 15.50 М/ф “Як мавпочки обідали” 16.00 М/ф “Мавпочки, вперед!” 16.10 М/ф “Ох і Ах” 16.15 М/ф “Пантелій і лякало” 16.30 М/ф “Найменший гном 3 4” 16.40 М/ф “Казка” 16.50 М/ф “Казка про дурного чоловіка” 18.05 М/ф “Пригоди Чичикова. Ноздрьов” 18.20 М/ф “Подорож мурахи” 18.30 М/ф “Повернення блудного папуги 3 3” 18.40 М/ф “Друге Я” 18.50 М/ф “Дід Мороз і Сірий вовк” 19.05 М/ф “Як це трапилося?” 19.15 М/ф “Калейдоскоп 3 70” 19.25 М/ф “Квартира з сиру” 19.35 М/ф “Ковбой у місті” 19.45 М/ф “Коли пісок зійде”


телепрограма 17 березня СУБОТА UA: ПЕРШИЙ 6.00, 22.40 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Чоловіки 7,5 км/ жінки 5 км, на візках 7.10 XII Паралімпійські зимові ігри. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Всі класи (заїзд 1) 9.45 XII Паралімпійські зи мові ігри. Гірськолиж ний спорт. Чоловіки. Всі класи (заїзд 2) 11.30 Щоденник Паралімпіади 11.40, 0.20 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Чоловіки 10 км/ жінки 7,5км, стоячи/ з порушеннями зору 13.25 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Естафета 4*6км. Жінки 15.00 Концертна програма Марії Бурмаки & Gypsy lyre 16.00, 19.20 Погода 16.10 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Гонка переслідування 12,5км. Чоловіки 17.05 Д/с “Останній шанс побачити” 19.30 “Гордість світу” 21.00 Новини 21.30 Студія Паралімпійських ігор 2.50 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Змішана естафета. Всі класи 3.50 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Відкрита естафета. Всі класи 5.20 XII Паралімпійські зимові ігри. Хокей на візках. Золотий матч

1+1 6.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45 “Гроші 2018” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.45 “Життя без обману “ 11.15 “Інспектор. Міста” 13.05, 23.15 “Світське життя 2018” 14.10 “Голос країни8” 16.35 “Вечірній квартал” 18.30 “Розсміши коміка. Діти 2018” 20.15 “Українські сенсації” 21.15 “Вечірній квартал 2018” 0.15, 4.15 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 5.30 Х/ф “Любочка” 7.00 “Мультфільм” 8.00 “Чекай на мене” 9.30 “Подорожі в часі” 10.00, 2.50 Х/ф “Чотири нуль на користь Тетянки” 11.50 Х/ф “Гостя з майбутнього” 18.00 Х/ф “Діамантова рука” 20.00, 4.15 “Подробиці” 20.30 Т/с “Що робить твоя дружина?” 0.50 Х/ф “Бідна Liz” 2.25 Подробиці 4.45 “Top Shop” 5.15 “Великий Бокс. Олександр Гвоздик Мехді Амар”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 6.55, 7.30, 8.55, 16.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКСпогода” 7.00 “АЛЕКСінформ” 7.20 “АЛЕКСспорт” 7.35 “Доктор online” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКСафіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка”

9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Просто про складне” 10.15 “Хітпарад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30 “КіноKIDS+” 11.40 “Мотор”комбінація успіху” 11.50 “Муззум” 12.45, 21.00 “КіноNEWS+”. Підсумки 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Т/с “Пригоди Остіна Стівенса” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 17.40 “Концертний зал” 18.25 “Феєрія мандрів” 19.00 “КіноKIDS+”. Підсумки 19.15 “Караван” 19.30 “Особиста справа” 20.05 “Комуналка” 20.35 “Лінія стилю” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.30 “Живе багатство України” 5.50 Д/ф “На краю світу” 6.20 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Дзвони православ’я” 7.20 “КіноnewsKIDS” 7.30 Дитяча година 8.55, 9.30, 10.35, 12.15 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.05, 0.50 “Хроніка подій” 10.40 “Ексклюзив. Смартум” 10.45 М/с “Лист від Фелікса” 11.00 “Іду на Ти” 11.50 “Щоденник шопоголіка” 12.20 Сімейний кінозал 15.55 “Ексклюзив. Медпрайм. Весна і здоров’я” 16.00, 4.30 “Павутиння” 16.30 “Моя правда” 17.20 Х/ф “Нічиє життя” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Повний газ!” 21.50 Х/ф “Хороший рік” 23.50 Т/c “Життя на вершині” 1.20 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 “Школа МП” 7.30 “Хочу бути” 7.45 “Хто в домі хазяїн” 7.55 “Юні есперти” 8.00 “Ранок. Запоріжжя” 9.45 “Мистецькі історії” 10.00 Технічна перерва 13.30, 18.05 “Чудесний канал” 13.40, 19.30 “Тема дня” 14.10 Т/с “Роксолана” 17.10 “Спортивний тиждень” 17.35 “Шлях до себе” 18.15 “Козацька звитяга” 18.35 “Літпросвіт” 19.00 “Телекур’єр” 20.00 “Розсекречена історія”

ICTV 5.05, 4.35 Скарб нації 5.15, 4.45 Еврика! 5.25, 4.55 Факти 5.45 Більше, ніж правда 7.30 Я зняв! 9.25 Дизельшоу 10.45, 11.45 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Скетчшоу “На трьох” 16.15 Х/ф “Хто я?” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “ДжіАй Джо: Атака кобри” 22.15 Х/ф “ДжіАй Джо: Атака кобри2” 0.30 Т/с “Морська поліція. ЛосАнджелес” 1.55 Провокатор

СТБ 6.10 “Караоке на Майдані” 7.10 “Хата на тата” 9.00 “Все буде смачно!” 10.40 “МастерШеф. Кулінарний випускний” 14.00 “Холостяк8” 17.15 Х/ф “Джентльмени удачі” 19.00 “Світами за скарбами”

22.30 “Вечір з Наталею Гаріповою. Павло Костіцин” 23.30 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 0.30 “Давай поговоримо про секс”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.50 Зона ночі 5.10 М/с “Лунтік і його друзі” 6.59, 8.59 Kids Time 7.00 М/с “Том і Джеррі в дитинстві” 9.00 Ревізор. Крамниці 11.00 Таємний агент 12.10 Таємний агент. Пост шоу 14.10 Х/ф “Перстень Нібелунгів” 17.45 М/ф “Шрек2” 19.40 М/ф “Три богатирі та Шамаханська цариця” 21.00 Х/ф “Гаррі Поттер та філософський камінь” 0.05 Х/ф “Інкарнація”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 3.10 Сьогодні 7.15, 5.40 Зірковий шлях 7.45 Т/с “Трава під снігом” 11.30, 15.20 Т/с “З надією на щастя” 15.50, 19.40 Т/с “Потрібен чоловік” 21.00 Шоу Братів Шумахеров 23.00, 2.20 Т/с “Умови контракту2” 1.50 Телемагазин 4.00 Реальна містика

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.40, 8.40, 10.50, 18.10, 23.45 Погодаспорт 7.45, 22.00 Хроніка подій 8.50, 22.30 Соцпатруль 9.20, 23.00 Тижденьcпорт 9.40 Ваше здоров’я 10.10 КіноnewsKIDS Дайджест 10.20, 19.00 МультТайм 11.00 Вирішальні бої Другої світової 12.30 Літаки, які змінили світ 15.20 Невідомий океан 17.10 Таємнича Латинська Америка 18.15 Поговори про мене 18.30 Хітпарад 19.30 Іду на ти 20.20 Кримінальна історія 23.15 Природний відбір 23.50 Паранормальний світ 0.40 Таємниці кримінального світу 5.20 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 9.00, 0.25 “Зловмисники” 10.00 “ДЖЕДАІ. Дайджест” 12.00 Т/с “Безсмертний” 13.45 Т/с “Команда” 18.55, 18.55 Х/ф “Атлантичний рубіж” 20.30 Х/ф “Атлантичний рубіж2” 22.05 Д/п “Україна. 100 днів над прірвою” 1.50 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 2.40 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 6.30 Акцент 7.10, 8.10, 13.55, 17.55 Погода 7.15, 11.30 Феєрія мандрів 7.55, 8.55, 22.00, 0.10 Час бізнесу 8.15 Нові Герої Донбасу 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 Час новин 9.15 Автопілотновини 9.20 Укравтоконтинент 9.40 Натхнення 10.10 Історія Успіху 10.25 П’ятий поверх 10.55, 11.55, 16.55, 0.50 Погода на курортах 11.10 Майстри ремонту 12.20 Невигадані історії 12.35 Пресконференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 4.30 Відкрита церква 13.35 Сучасний фермер

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

15

14.10, 1.10 Машина часу 15.15 Сімейні зустрічі 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 16.05 ЕнергоНезалежність 16.25 Фактор безпеки 17.10 Стоп корупції! 18.00, 0.15 Велика політика 18.40 Про військо 19.25 Особливий погляд 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву 21.40, 3.00 Вікно в Америку 22.10 Справжній детектив 23.15 Фінансовий тиждень 23.40 Кордон держави 3.20 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Діалоги з патріархом

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 21.10, 1.20, 2.20, 4.30 Студія 112 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 18.15, 22.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 23.15, 0.15 Гордон

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40, 5.20 Містична Україна 8.40, 18.20 У пошуках істини 10.30 Вирішальні битви Другої світової 12.30 Літаки, що змінили світ 15.20 Невідомий океан 17.10 Таємнича Латинська Америка 21.00 Ера Хаббла 22.00 Всесвіт Хаббла 23.00 Місяць зблизька 23.50 Паранормальний світ 0.40 Таємниці кримінального світу

Z 06.00 Акценти 07.00 КіноNews 07.10 1000 днів для планети 08.00 «Здоров’Я» 08.20 Еврика 08.25 Погода 08.30 Глобал 3000 09.00 КіноNewsKids 09.10 Мультфільм 09.15 TVMALL 09.30 Комунальна варта 09.45 Маленькі дорослі 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Д/с «Порятунок ферми» 11.00 Життя в цифрі 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Пощастить у коханні» 13.00 Д/c «Заклинач акул» 13.30 Завтра Сьогодні 14.00 Портрети дикої природи 14.20 Евріка 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 ТОП Територія освітніх перспектив 17.15 TVMALL 17.30 Діло 17.45 Наша позиция 18.00 Культура це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 У фокусі Європа 19.00 Д/с «Людиназдобич» 19.50 Д/с «Останній шанс побачити» 21.00 Суботнє інтерв’ю 21.30 Х/ф «Сестри війни» 23.10 Глобал 3000 23.40 Кіноархів 01.45 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop”

7.50, 2.35 “Своя роль” 9.30 “Академія сміху” 10.20 “Невідома версія. Іван Васильович змінює професію” 11.15 Х/ф “Ялинка, кролик і папуга” 13.00 Х/ф “Маша і море” 14.50 Х/ф “Танцюй, танцюй” 17.20 Х/с “Місс Марпл Агати Кріисті” 21.00 Х/ф “П’ять хвилин страху” 22.35 Х/с “Інспектор Лосєв” 3.15 Кіноляпи 4.00 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Ух ти show” 11.10 Х/ф “Бунтарка” 13.10 “Орел і Решка. Шопінг” 15.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00, 1.10 “Їже, я люблю тебе!” 23.00 Х/ф “Серцеїдки” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.15, 5.00, 8.45 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Команди 4.00, 8.00, 16.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вікерсунд. Чоловіки. HS 225. Кваліфікація 6.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Спринт 7.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Спринт 9.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. Супергігант 10.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Слаломгігант. 1 спроба 11.30 Гірські лижі: Кубок світу. гірськолижний курорт Аре (Швеція): Слалом. Жінки. 1 спроба 12.30 Лижні перегони. Кубок світу. Фалун. Жінки. 10 км. Класика 13.30, 2.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Слалом гігант. 2 спроба 14.15 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. Слалом. 2 спроба 15.15 Лижне двоєборство. Кубок світу. Клігенталь. Команди 15.45, 2.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Гонка переслідування 17.00, 0.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вікерсунд. Чоловіки. HS 225 19.00 Велоспорт. Милан СанРемо

20.05 Автоперегони. Формула E. Пунта дельЕсте. Інтро 20.15 Автоперегони. Формула E. Пунта дельЕсте. Кваліфікація 21.00 Автоперегони. Формула E. Пунта дельЕсте. Гонка 22.15 Кінний спорт. Saut Hermes. Париж 23.30 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Естафета

NATIONAL GEOGRAPHIC 5.00 Неймовірні машини 5.50, 6.15 Наукові дурниці 6.40, 12.10 Неймовірний доктор Пол 7.25 Даян Фоссі: Секрети в тумані 8.15 Авто SOS 9.05 Невразливі конструкції 9.50 Мегазаводи 10.35 Наука майбутнього Стівена Хокінга 11.25, 4.10 Відомий Всесвіт 12.55 Діноманія 13.45, 14.35 Шляхи еволюції 15.20, 18.30 Людина мавпа 16.10, 19.20 Початок 17.00, 21.00 Джейн 20.10, 0.05 Розвиток людства 22.30 Історія про нас 23.20 Поневіряння за кордоном 0.55 Паранормальне 1.45 Інстинкт виживання 2.30, 3.20 Розслідування авіакатастроф

VIASAT HISTORY 7.05, 3.15 “Неймовірні винаходи” 7.40, 8.30, 9.20, 10.10 “Злочинність воєнного часу” 11.00, 12.00, 13.00, 22.00 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 13.55 “Погода, що змінила хід історії” 14.20, 14.45 “Погода, що змінила хід історії” 15.10, 16.10 “Звичка та обладунки” 17.05 “Інки: владики хмар” 18.10 “Вісім днів, які створили Рим” 19.00 “Історія давньої давнини” 20.00 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 21.00 “Революція в Росії” 23.00 “Захоплююча історія криміналістики” 23.55 “Спецназ стародавнього світу” 0.45 “Бойові кораблі” 1.35, 6.10 “Заборонена історія” 2.25 “Музейні таємниці” 3.45 “Тіні середньовіччя” 4.35 “Змова” 5.25 “Міфи та чудовиська”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф “Казки старого чарівника” 3.10, 9.10 М/ф “Пігулка” 3.20, 9.20 М/ф “Пластиліновий їжачок” 3.30, 9.30 М/ф “Як лисиця зайця доганяла” 3.40, 9.40 М/ф “Як левеня й черепаха співали пісню” 3.50, 9.50 М/ф “Як мавпочки обідали” 4.00, 10.00 М/ф “Мавпочки, вперед!” 4.10, 10.10 М/ф “Ох і Ах” 4.15, 10.15 М/ф “Пантелій і лякало” 4.30, 10.30 М/ф “Найменший гном 4” 4.40, 10.40 М/ф “Казка” 4.50, 10.50 М/ф “Казка про дурного чоловіка” 6.05, 12.05 М/ф “Пригоди Чичикова. Ноздрьов” 6.20, 12.20 М/ф “Подорож мурахи” 6.30, 12.30 М/ф “Повернення блудного папуги 3” 6.40, 12.40 М/ф “Друге Я” 6.50, 12.50 М/ф “Дід Мороз і сірий вовк” 7.05, 13.05 М/ф “Як це трапилося?” 7.15, 13.15 М/ф “Калейдоскоп 70” 7.25, 13.25 М/ф “Квартира з сиру” 7.35, 13.35 М/ф “Ковбой у місті” 7.45, 13.45 М/ф “Коли пісок зійде” 14.00, 17.00 Х/ф “Таємниця Снігової королеви” 15.10 М/ф “Місячною стежкою” 15.15 М/ф “Подарунок для найслабкішого” 15.30 М/ф “Як прекрасно світить сьогодні Місяць” 15.40 М/ф “Як старий квочкою був” 15.45 М/ф “Каша з сокири” 16.00 М/ф “Перервочка №6” 16.10 М/ф “Лист” 16.15 М/ф “За власним бажанням” 16.30 М/ф “Казка про лінь” 16.40 М/ф “Страшна історія” 16.45 М/ф “Ранок папуги Кеші” 18.10 М/ф “Про бегемота, який боявся щеплень” 18.30 М/ф “Кошеня з вулиці Лизюкова” 18.40 М/ф “Куплю привида” 18.50 М/ф “Марійка” 19.00 М/ф “На дачі” 19.15 М/ф “Невдахи” 19.25 М/ф “Нові великі неприємності” 19.35 М/ф “Мавпочки і грабіжники” 19.40 М/ф “Він попався!” 19.50 М/ф “Ай, ай, ай!”


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

18 березня НЕДІЛЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00 XII Паралімпійські зимові ігри. Хокей на візках. Золотий матч 8.05, 9.40 XII Паралімпійські зимові ігри. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Жінки всі класи (Заїзд 2) 10.55 Щоденник Паралімпіади 11.05 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Змішана естафета. Всі класи. 12.10 XII Паралімпійські зимові ігри. Кращі виступи українців. 12.50, 2.40 XII Паралімпійські зимові ігри. Церемонія закриття 14.40 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Гонка переслідування 10км. Жінки 15.40 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки 17.05 Д/с “Останній шанс побачити” 19.20, 4.20 Погода 19.30 “Гордість світу” 21.00 Новини 21.30 Студія Паралімпійських ігор 22.40 Т/с “Імперія” 23.25 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Естафета жінки 4*6км 0.35 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Гонка переслідування жінки 10.5 км 1.20 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. Естафета 4х7,5 км, чоловіки 4.30 XII Паралімпійські зимові ігри. Лижні перегони. Відкрита естафета. Всі класи

1+1 6.10 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.05 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “ЛотоCзабава” 9.40 М/ф “Маша і Ведмідь” 10.10 “Розсміши коміка. Діти 2018” 11.10, 12.10, 13.25, 14.50, 15.55 “Світ навиворітC3: Танзанія, Ефіопія” 17.10 “Ліга сміху 2018” 19.30, 5.00 “ТСНCТиждень” 21.00 “Голос країниC8” 23.10 “Ігри приколів 2018” 0.10 Х/ф “ДвадцятиC п’ятиборство” 1.50 “Світське життя 2018”

ІНТЕР 8.00 “Удачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і решка. Морський сезон” 11.00 “Орел і решка. Перезавантаження. Америка” 12.00 Х/ф “Оксамитові ручки” 14.00 Х/ф “Приборкання норовливого” 16.00 Х/ф “Діамантова рука” 18.00 “Крутіше всіх. Новий сезон” 20.00 “Подробиці” 20.30 Т/с “Що робить твоя дружина?” 0.50 “Великий Бокс. Олександр Гвоздик C Мехді Амар” 2.00 Х/ф “Стамбульський транзит”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день C сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.50, 21.50 “АЛЕКСCпогода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКСCінформ. Дайджест” 7.20 “ХітCпарад” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКСCафіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Я люблю англійську” 9.15, 17.00 “Муззум” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість”

11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.25 “Good Dog” 11.30, 19.00 “КіноKIDS+”. Підсумки 11.40 “Сфера інтересів” 12.45 “Караван” 12.55, 21.00 “КіноNEWS+”. Підсумки 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Т/с “Довідник дикої природи” 16.00 “Культпросвіт” 16.35 “Особиста справа” 17.35 “Концертний зал” 18.05 “Комуналка” 18.35 “Тележурнал “Караван” 19.20 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “У гостях у Дмитра Гордона” 0.00 “Нічний канал” 5.30 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон”

tv 5 5.05 “Маю право” 5.15 “Соціальний патруль” 5.45 “ТижденьCспорт” 6.00, 10.05 “Хроніка подій” 6.30 “КіноnewsCKIDS” 6.40 Ретрокінозал 8.50 “Ексклюзив. Смартум” 8.55, 9.30, 10.30, 12.20 “Погода” 9.00 “Блага звістка” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.55 “Ексклюзив. Медпрайм. Весна і здоров’я” 12.00 “Лицар “Прогресу” 12.25 Т/c “Безсмертник” 15.30 “Домобуд” 16.00 “Щоденник шопоголіка” 16.30 “Моя Правда” 17.20 Х/ф “Повний газ!” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Нічиє життя” 22.00 Х/ф “Агент прибульців” 23.25 Х/ф “Неонова плоть” 1.10 Нічний канал 4.10 “Запорізька Ліга сміху”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 “Рюкзачок” 7.30 “ А чому?” 8.00 “Кошик творчих ідей” 8.15 “Я знаю” 8.25 “Казки з торбинки” 8.35 “Віконечко” 8.50 “Дитячий світ” 9.00 “Ранок. Запоріжжя” 9.45 “Мистецькі історії” 10.00 Технічна перерва 13.30, 18.10 “Чудесний канал” 13.40 “Тема дня” 14.10 Т/с “Роксолана” 16.10 “ФолькCдіти” 17.00 “Світло” 18.20 “Ми C українські” 18.45 “Казки Запорозькі з Санько Сита” 19.00 “Роздягальня” 19.30 Документальні фільми 20.00 “Розсекречена історія”

ICTV 5.20 Інсайдер 7.00 Т/с “Код Костянтина” 9.00 Т/с “Відділ 44” 11.45, 13.00 СкетчCшоу “На трьох” 12.45 Факти. День 14.20 Х/ф “ДжіCАй Джо: Атака кобри” 16.25 Х/ф “ДжіCАй Джо: Атака кобриC2” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф “Шерлок Холмс” 23.10 Х/ф “Шерлок Холмс: Гра тіней” 1.35 Т/с “Морська поліція. ЛосCАнджелес” 3.00 Провокатор

СТБ 5.10 “Хата на тата” 7.45 “ХолостякC8” 8.50 “Все буде смачно!” 10.25 “Караоке на Майдані” 11.30 “Світами за скарбами” 15.00 “Наречена для тата” 17.00, 23.35, 23.50 “Я соромлюсь свого тілаC5” 19.00 “Битва екстрасенсівC 18” 21.20 “Один за всіх” 22.35 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.40 СтендапCШоу 5.34, 7.40 Kids Time 5.35 М/с “Том і Джеррі в дитинстві” 7.45 Х/ф “Хроніки Спайдервіка” 9.40 М/ф “КорольCЛев” 11.10 М/ф “Шрек 2” 13.00 М/ф “Три богатирі та Шамаханська цариця” 14.40 Х/ф “Гаррі Поттер та філософський камінь” 17.50 Х/ф “Гаррі Поттер і таємна кімната” 21.00 Х/ф “Останній мисливець на відьом” 23.00 Х/ф “Справа 39” 1.20 Х/ф “Кладовище домашніх тваринC2”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45 Зірковий шлях 8.40 Х/ф “Блискуча кар’єра” 10.40 Т/с “Потрібен чоловік” 14.50 Х/ф “Виховання та вигул собак і чоловіків” 17.00, 21.00 Т/с “За щучим велінням” 19.00, 3.00 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.00, 2.20 Т/с “Умови контрактуC2” 1.50 Телемагазин 3.50 Історія одного злочину

ТВ 5 СПОРТ 6.00, 5.40 Бандитська Одеса 6.30, 8.55, 10.40, 13.15, 18.10, 19.25, 0.35 Погода 6.40 Павутиння 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Хочу у відпустку 8.10 Про риболовлю всерйоз 8.40, 18.15 ТижденьCcпорт 9.00 Дзвони православ’я 9.20 Сторінки історії 9.35 МультCТайм 10.00 КіноnewsCKIDS Дайджест 10.10 Щоденник шопоголіка 10.45, 22.00 Музичний нонCстоп 12.20 Моя правда 13.20 Всесвіт Хаббла 14.20 Місяць зблизька 15.20 Невідомий океан 18.30 Домобуд 19.00 Д/ф Лицар “Прогресу” 19.30 Відчайдушні предки 21.10 Іду на ти 23.30 ХітCпарад 0.00 На вершині блаженства 0.40 Брама часу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 9.00 “Зловмисники” 9.30 “Загублений світ” 11.30 Т/с “Безсмертний” 13.15 Х/ф “Володар морів: На краю світу” 15.50 Х/ф “Гарячі головиC2” 17.15 Х/ф “Озеро акул” 19.20 24Cий тур ЧУ з футболу. “Динамо” C “Ворскла” 21.25 “ПРОФУТБОЛ” 23.20 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.50 “Нове Шалене відео поCукраїнськи” 2.40 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 6.30 Невигадані історії 7.10, 8.10, 10.55, 11.55, 17.55 Погода 7.15, 4.20 Феєрія мандрів 7.55, 22.00, 0.10 Час бізнесу 8.15 Нові Герої Донбасу 8.40 Натхнення 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 Час новин 9.15 АвтопілотCТест 9.20 Технопарк 9.25 Драйв 9.30 Вікно в Америку 10.10 Сімейні зустрічі 10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 11.10 Кордон держави 11.25 Будемо жити 11.35 Гра інтересів 12.20, 23.15 ЕнергоНезалежність

12.40 ПресCконференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Медекспертиза 13.25 Діалоги з патріархом 13.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 Машина часу 15.15 П’ятий поверх 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 16.10 Агрокраїна 16.20 Фінансовий тиждень 17.10 Особливий погляд 17.30 Акцент 18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 19.25 Стоп корупції! 21.40, 3.00 ЧасCTime 22.10 Справжній детектив 23.40 Про військо 2.55 Огляд преси

13.00 Д/c «Заклинач акул» 13.30 ТОП C Територія освітніх перспектив 13.45 Культура C це модно 14.00 Д/с «ЛюдинаC здобич» 14.45 КіноNews 15.00 Кіноархів 17.00 1000 днів для планети 17.45 Життя в цифрі 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.30 Глобал 3000 19.00 Х/ф «Святий Филип. Я вибираю рай» 22.45 Портрети дикої природи 23.10 TVCMALL 23.30 Кіноархів 01.05 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник”

МЕГА 6.00, 5.40 Бандитська Одеса 7.40 Містична Україна 8.40, 18.20 У пошуках істини 10.30 Вирішальні битви Другоїсвітової 12.30 Ера Хаббла 13.20 Всесвіт Хаббла 14.20 Місяць зблизька 15.20 Невідомий океан 21.00 Літаки, що змінили світ 23.50 Паранормальний світ 0.40 Брама часу

Z 06.00 Д/с «Останній шанс побачити» 07.05 КіноNews 07.10 1000 днів для планети 08.00 «Здоров’Я» 08.20 Евріка 08.25 Погода 08.30 У фокусі Європа 09.00 КіноNewsKids 09.10 Мультфільм 09.15 TVCMALL 09.30 Наші домашні улюбленці 10.00 Кіноархів 11.10 Життя в цифрі 11.25 Х/ф «До Парижа, як до неба пішки»

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 2.50 “Своя роль” 9.30 “Невідома версія. Королева Бензоколонки” 10.20 Х/ф “Казка про жінку та чоловіка” 12.05 Х/ф “Здрастуйте, вам!” 14.05 Х/ф “Солодка жінка” 16.00 Х/ф “Закоханий за власним бажанням” 17.45 Х/с “Місс Марпл Агати Крісті” 21.20 Х/ф “Скринька Марії Медичі” 23.05 Х/с “Чорний трикутник” 3.30 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Ух ти show” 10.15 Х/ф “Бунтарка” 12.15 “Орел і Решка. Шопінг” 14.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “Їже, я люблю тебе!” 0.00 Х/ф “Ціна пристрасті” 1.50 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00, 6.00, 10.00 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. Слалом. 2 спроба 3.30 Лижне двоєборство. Кубок світу. Клігенталь. Команди 4.00, 8.00, 17.15, 20.50, 1.15 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вікерсунд. Чоловіки. HS 225 5.30, 9.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. СлаломC гігант. 2 спроба

6.30 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. ГонC ка переслідування 7.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Естафета 10.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. СлаломCгігант. 1 спроба 11.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Слалом. 1 спроба 12.30, 20.15 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Гонка переслідування 13.45 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Жінки. СлаломCгігант. 2 спроба 14.15, 23.30 Гірські лижі. Кубок світу. Оре. Чоловіки. Слалом. 2 спроба 15.15, 19.20, 0.15 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Естафета 22.00 Кінний спорт. Saut Hermes. Париж

NATIONAL GEOGRAPHIC 5.00, 16.15 Неймовірні машини 5.45, 6.10, 6.35 Наукові дурниці 6.55, 12.25 Неймовірний доктор Пол 7.45 Космос: Простір і час 8.30 Авто C SOS 9.15 Суперспоруди 10.05 Мегазаводи 10.55 Наука майбутнього Стівена Хокінга 11.40, 18.40, 19.25, 4.10 Відомий Всесвіт 13.15 Джейн 14.45 Міжнародний аеропорт Дубай 15.30 Шосе крізь пекло 17.00, 17.50, 21.00, 21.45, 0.10, 0.55 Початок 20.10 Евакуація Землі 22.35 Історія про нас 23.20 Поневіряння за кордоном 1.45 Інстинкт виживання 2.35, 3.20 Розслідування авіакатастроф

VIASAT HISTORY 7.00, 7.55 “Мушкетери” 8.50, 9.45, 10.40, 11.35, 21.00 “Вовчий зал” 12.35, 13.25, 23.40, 1.20 “Заборонена історія” 14.15 “Заборонена історія” 15.05, 15.55, 5.10 “Міфи та чудовиська” 16.45, 17.35, 18.25 “Приватне життя коронованих осіб” 19.15 “Загублене місто гладіаторів” 20.10 “Вісім днів, які створили Рим” 22.00 “Життя Тюдорів” 22.50 “Таємниці царствених убивств” 0.30, 4.20 “Змова” 2.10 “Музейні таємниці” 3.00 “Неймовірні винаходи” 3.30 “Тіні середньовіччя” 6.00 “Заборонена історія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 Х/ф “Таємниця Снігової королеви” 3.10, 9.10 М/ф “Місячною стежкою” 3.15, 9.15 М/ф “Подарунок для найслабшого” 3.30, 9.30 М/ф “Як прекрасно світить сьогодні Місяць” 3.40, 9.40 М/ф “Як старий квочкою був” 3.45, 9.45 М/ф “Каша з сокири” 4.00, 10.00 М/ф “Перервочка №6” 4.10, 10.10 М/ф “Лист” 4.15, 10.15 М/ф “За власним бажанням” 4.30, 10.30 М/ф “Казка про лінь” 4.40, 10.40 М/ф “Страшна історія” 4.45, 10.45 М/ф “Ранок папуги Кеші” 6.10, 12.10 М/ф “Про бегемота, який боявся щеплень” 6.30, 12.30 М/ф “Кошеня з вулиці Лизюкова” 6.40, 12.40 М/ф “Куплю привида” 6.50, 12.50 М/ф “Марійка” 7.00, 13.00 М/ф “На дачі” 7.15, 13.15 М/ф “Невдахи” 7.25, 13.25 М/ф “Нові великі неприємності” 7.35, 13.35 М/ф “Мавпочки і грабіжники” 7.40, 13.40 М/ф “Він попався!” 7.50, 13.50 М/ф “Ай, ай, ай!” 14.00, 17.00 Х/ф “Канікули Петрова і Васечкіна. Звичайні й неймовірні” 15.05 М/ф “Попався, який кусався” 15.15 М/ф “Пригоди Чичикова. Манілов” 15.30 М/ф “Комунальна історія” 15.40 М/ф “Конфлікт” 15.45 М/ф “Хто сказав Няв?” 16.00 М/ф “Поліфем, Акід і Галатея” 16.15 М/ф “Порося в колючій шубці” 16.30 М/ф “Чинк” 16.40 М/ф “Шлюб” 16.50 М/ф “Брек!” 18.10 М/ф “Про буку” 18.20 М/ф “Про любов і муху” 18.30 М/ф “Хто одержить приз?” 18.40 М/ф “Летіли два верблюди” 18.50 М/ф “М’ячик і хлопчик” 19.00 М/ф “На лісовій стежці” 19.05 М/ф “Наша нянька” 19.15 М/ф “Нітрохи не лячно” 19.25 М/ф “Мавпочки в опері” 19.35 М/ф “Огіркова конячка” 19.45 М/ф “Обережно, мавпочки!”


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

Інформаційне повідомлення про оголошення про об'єкт майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди якого надійшла заява до комунального ви" щого навчального закладу "Запорізький медичний коледж" Запорізької обласної ради, про намір пе" редати в оренду нерухоме майно, загальною площею 13,7 кв.м (нежитлові приміщення № 940, № 942, та частина прокрівлі будівлі гуртожитку, дев'ятого поверху будівлі Літ. Б"9, інв. № 10320001), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 14, строком на 2 роки одинадцять мі" сяців з дня укладання договору оренди, орендодавець " комунальний вищий навчальний заклад "За" порізький медичний коледж" Запорізької обласної ради та умови подання заяв про оренду, яке було опубліковане в газеті "Запорізька правда" № 7 від 01.03.2018 р., 17"а стор., вважати недійсним.

z Алкоголізм z Паління z Зайва вага Т.: 096!901!26!46 050!285!31!81 www.galinovsky.com.ua

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження, площі, цільового використання об'єкта оренди та стро" ку оренди за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Комунарський р"н, Оріхівське шосе, 14, Комунальний вищий навчальний зак" лад "Запорізький медичний келедж" Запорізької обласної ради Телефони для довідок: (061) 216"07"13, 098" 23"85"33. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда"." жавній службі на посаді провідного спеці" аліста не менше 1 року, чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не мен" ше 3 років для головного спеціаліста; " досконале володіння державною мо" вою; " володіння комп'ютером. Для участі у конкурсі подаються доку! менти: " заява про участь у конкурсі; " особова картка форми П2"ДС з до" датком 1 та автобіографією; " копія ("ї) диплома ("ів) з додатком (ами), інших документів про освіту, пере" підготовку, підвищення кваліфікації; " електронна декларація особи, упов" новаженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за мину"

17

10 років роботи у Запоріжжі Валерій Галіновський

Оголошення про об'єкт майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди якого надійшла заява до Комунального вищого навчального закладу "Запорізький медичний коледж" Запорізької обласної ради Відповідно до ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, Комунальний вищий навчальний заклад "Запорізький медичний коледж" "Запорізької обласної ради, оголошує про намір передати в оренду не" рухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Широківська сільська рада Запорізь! кого району Запорізької області оголо! шує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого са! моврядування: " головний спеціаліст відділу бухгал" терського обліку та звітності " 1 особа " головний спеціаліст юридичного від" ділу " 1 особа " головний спеціаліст відділу фінансів, економічного розвитку, інвестицій та регу" ляторної діяльності " 1 особа Вимоги до кандидатів: " вища освіта відповідного професій" ного спрямування за освітньо"кваліфіка" ційним рівнем магістра (спеціаліста); " стаж роботи за фахом на службі в ор" ганах місцевого самоврядування або дер"

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

z Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відповідача Балахонову Інну Володимирівну у цивільній справі № 334/7286/17 за позовом Копійка Віталія Васильовича, третя особа " орган опіки та піклування районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району про позбавлення батьківських прав. Слухання справи відбудеться 17.04.2018 року о 12:10 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2, зала судового засідання № 3. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за її відсутності. Суддя Добрєв М.В. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в порядку ч. 11 ст. 128 ЦПК України в судове засідання по справі № 335/836/18 (провадження № 2/335/919/2018) відповідача Тотакура Сіта Венкат, у справі за позовною заявою Швеця Дмитра Юлійовича до Тотакура Сіта Венкат про стягнення заборгованості за договором позики, яке відбудеться 13 березня 2018 року о 16:00 за адресою м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107"Б.

лий рік, за встановленою формою, що виз" начається Національним агентством з пи" тань запобігання корупції (далі " НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб" сайті НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та роздрукована з офіційного веб"сайту у паперовому вигляді. Е"декларація запов" нюється власноруч за допомогою власно" го електронного цифрового підпису (ЕЦП), який можна отримати безкоштовно в Ак" редитованому центрі сертифікації ключів інформаційно"довідкового департаменту державної фіскальної служби; " копії паспорта та реєстраційного но" мера облікової картки платника податків; " копія військового квитка (у разі наяв" ності); " копія трудової книжки;

" одну фотокартку розміром 3х4 см. Додаткова інформація: Конкурс та відбір кандидатів на заміщен" ня зазначених вакантних посад буде про" водитись конкурсною комісією Широ" ківської сільської ради за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Героїв 37"го баталь" йону,137. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, основних функціональних обов'язків, роз" міру та умов оплати праці надається Ши" роківською радою Запорізького району Запорізької області за тел.: 286"21"26. Термін прийняття документів " протягом 30 календарних днів з дня публікації пові" домлення про оголошення конкурсу.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 050"564"26"30 9 Малина " ягода сірникова ко" робка, амарант лікує 100 захво" рювань. Т.: 097"544"25"79 9 Будинок у с. Долинське, 46 кв.м, земельна площа 0.35 га. Т.: 068!961!15!70, 050!421!22!33

9 Інкубатор. Т.: 068"906"12"98 9 Лапка сапожна двостороння, литво, дріт мідний, нікелір 0,5 мм 1,2 кг КУПЛЮ 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Сла" вуту у будь"якому стані або на зап" частини, швидко, дорого. Т.: 099"772"00"50, 063"309"41"56, 098"177"60"50

9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будь"якому стані або на запчастини. Т.: 099"717"10"87, 701"22"54

9 Книгу 4,5,6 В. Успенського "Тайный советник вождя". Т.: 066"777"78"51 9 Авто, будь"яке у будь"якому стані, дорого. Т.: 097"225"60"60, 073"225"60"60, 095"225"60"60

9 На запчастини мультиварку Rotex RMC 503В. Т.: 066"777"78"51

9 Електрик. Усі види послуг. Ава" рійно"цілодобово. Т.: 099"626"49"86, 096"635"30"55

9 Сантехнік, швидко+якісно. Т.: 067"369"07"28 9 Ант. супутн., рем, встановлен" ня. Т.: 270"81"90

ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно непрацюючій пенсіонерці за допо" могу по дому. Т.: 063"503"83"80 ЗНІМУ 9 Квартиру. Т.: 067"853"16"43 ПОСЛУГИ

9 ТВ іноз. у будь"якому стані. Т.: 708"70"07

9 Пам'ятники, граніт, мозаїка. Т.: (050) (067) (073) " 749"74"56 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 701"67"30 9 Пиляю, обр. дерева. Т.: 068"906"12"98

9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12 мес. Т.: 270"50"40, 271"67"50, 270"42"34 9 Рем. ТВ, терміново. Т.: 220"18"84, 095"040"51"02, 097"318"08"46

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачені документи свідоцтво про приватизацію квартири по ву" лиці Куйбишева, 466, кв. 49 на ім'я Ігнатенка Миколи Миколайовича, Ахінько Наталії Миколаївни та Ігна" тенко Анни Омелянівни 9 Втрачений дублікат трудової книжки, виданий на ім'я Крама" ренка С.В. 9 Втрачене свідоцтво про спад" щину за законом, видане на ім'я Маміг Юрій Іванович шостою нота"

ріальною конторою 10.02.2012 ро" ку з р. № 1"86 9 Втрачений паспорт громадя" нина Сирії на ім'я Албакар Омар 9 Втрачений атестат про повну середню освіту № 15/2014 АР № 46402649 9 Втрачений студентський кви" ток і залікову книжку, видані ЗДІА на ім'я Кожушна Т.О. 9 Втрачену тимчасову посвідку на постійне проживання на ім'я Ал" бакар Омар, видану Комунарсь" ким РВ ГУМВС 9 Втрачений державний акт ді" лянки 3 кадаст. номер 2320685500:04:010:0058, який на" лежить Землянухіну Д.М. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ! НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО!ВИРОБНИЧЕ ПІД! ПРИЄМСТВО "РІСТ" (код ЄДРПОУ 25221038) повідомляє про те, що 15 жовтня 2017 року було виявлено зникнення печат" ки товариства. Товариство при" пускає фальсифікацію докумен" тів із використанням зниклої пе" чатки.


18

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

грані

z «КРУГЛИЙ СТІЛ»

Турецькі підприємства запрошують до с п і в п р а ц і 2 березня у виставко вому центрі "КозакПа лац" відбувся турецько український "круглий стіл" з економічної спів праці та В2Вперемови ни із представниками за порізьких компаній. Поз найомитися з турецькою промисловістю можна було і на колективному стенді міста Черкезкой, що працював у рамках галузевої виставки "До мостройВесна". Вперше до Запоріжжя за вітала така представницька делегація Турецької Рес публіки: більше 70 керівни ків промислових компаній, експерти Торговопромис лової палати міста Черкез кой провели перемовини з потенційними запорізьки ми партнерами, презенту вали власні компанії.

У Запоріжжі турецьку де легацію вітали заступник голови Запорізької ОДА Ел ла Слепян, заступник місь кого голови м. Запоріжжя Валерій Еделєв, президент Запорізької торговопро мислової палати Володи мир Шамілов. У "круглому столі" взяв участь торговий атташе Ге нерального консульства Ту рецької Республіки в Одесі Четін Йилмаз: Потенціал турецькоук раїнської економічної спів праці з кожним роком зрос тає, особливо із Запорізь ким регіоном. Дуже важли во, що наші торговопро мислові палати зустріча ються, укладають договори про співпрацю, є великі біз несконтракти турецьких та українських підприємств. Президент Торговопро мислової палати міста Чер

УКРАЇНА ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧОТИРНАДЦЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ 01 березня 2018 року № 49 с. Широке Про визначення комунального підприємства "Благводсервіс Широківської громади" виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водо' відведення та встановлення тарифів на централізова' не водопостачання та водовідведення На підставі звернення від 27.02.2018 року вих. № 16 кому нального підприємства "Благводсервіс Широківської гро мади", щодо затвердження економічно обґрунтованих та рифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, та керуючись Законом України "Про жит ловокомунальні послуги", Постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдиного підходу до формуван ня тарифів на житловокомунальні послуги" №869 від 01.06.2011 року (із змінами та доповненнями), Наказом Мі ністерства регіонального розвитку, будівництва та житло вокомунального господарства України №390 від 30.07.2012 року "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житловокомунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрун туванням її необхідності та про врахування відповідної по зиції територіальних громад", Наказом Державного коміте ту з питань житловокомунального господарства "Про зат вердження порядку визначення виконавця житловокому нальних послуг" №60 від 25.04.2005 року, п. 2 статті 28 За кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ши роківська сільська рада Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Виконавцем послуг з централізованого водопостачан ня та водовідведення на території Широківської територі альної громади визначити комунальне підприємство "Благводсервіс Широківської територіальної громади". 2. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для комунального підприємства "Благ водсервіс Широківської громади" у розмірі: централізоване водопостачання 12,984 грн/м3 з ПДВ, 10,820 грн/м3 без ПДВ; централізоване водовідведення 7,584 грн/м3 з ПДВ, 6,320 грн/м3 без ПДВ. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконав чих органів ради Панова І.В. та постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, еколо гії, житловокомунального господарства та комунальної власності. Сільський голова Д.О. Коротенко

кезкой Сулейман Козува подякував за щиру зустріч у Запоріжжі та запросив за порізьку бізнесделегацію до свого рідного міста для продовження співпраці. Пан Козува також зазначив: Ми зацікавлені не тільки у розвитку економічних від носин, сфера наших інтере сів технічні питання, куль тура. Ми дуже раді перебу вати на українській землі та сподіваємося, що це тільки початок реалізації наших спільних проектів. У складі бізнесмісії ке рівники та власники компа ній у сфері будівництва, ма шинобудування, металооб робки, литва, логістики, легкої промисловості, ІТ послуг, харчової промисло вості, фінансів, загалом більше 10 галузей промис ловості.

Трохи передісторії Візит бізнесмісії Черкез коя це продовження нала годженої співпраці Запо різької області та регіонів Турецької Республіки. Під час Другого міжнарод ного форуму "InCo Forum 2017" у жовтні минулого ро ку відбулося урочисте під писання Угоди про співпра цю між Турецькоукраїнсь кою бізнес асоціацією TU ID та Запорізькою торгово промисловою палатою. Ще одна важлива для розвитку українськотурецької спів

УКРАЇНА ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧОТИРНАДЦЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ 01 березня 2018 року № 58 Про введення в дію рішення конкурсної ко' місії щодо визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Широківської сільської ради Запо' різького району Запорізької області На підставі протоколу конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відхо дів на території населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області та керуючись Законом України "Про міс цеве самоврядування в Україні", Законом Укра їни "Про житловокомунальні послуги", Законом України "Про відходи", Постановою Кабінету Мі ністрів України від 16.11.2011р. № 1173 "Питан ня надання послуг з вивезення побутових відхо дів", Широківська сільська ради Запорізького району Запорізької області УКРАЇНА ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧОТИРНАДЦЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ 01 березня 2018 року № 59 Про встановлення тарифу на послуги з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області* На підставі поданих комунальним підприємством "Благводсервіс Широківської громади" розрахунків тарифу на послуги з вивезення побутових відходів, до Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про житловокомунальні послуги", Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 "Питання надання послуг з вивезення побутових відходів", Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів", Наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житловокомунального

праці подія урочисте від криття представництва TUID у Запоріжжі. Делегації запорізьких під приємств неодноразово здійснювали ділові візити до Туреччини, а саме пре зентували Запорізький ре гіон у Коджаелі, Адані, Де нізлі, Черкезкої. У Запорізь кій торговопромисловій палаті відбулося кілька ту рецькоукраїнських коопе раційних бірж, турецькі компанії беруть участь у спеціалізованих виставках у ВЦ "КозакПалац".

ВИРІШИЛА: 1. Ввести в дію рішення конкурсної комісії по організації та проведенню відбору суб'єкта гос подарювання з надання послуг з вивезення по бутових відходів на території населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області щодо визначення пе реможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на тери торії населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області комунальне підприємство "Благводсервіс Ши роківської громади" (ЄДРПОУ 41477040). 2. Укласти з комунальним підприємством "Благводсервіс Широківської громади" (ЄДРПОУ 41477040) договір на надання послуг з вивезен ня побутових відходів на території населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, відповідно до типо вого договору, наведеного у додатку 2 Постано ви Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 "Питання надання послуг з вивезення побу тових відходів". 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяль ності виконавчих органів ради Панова І.В. Сільський голова Д.О. Коротенко господарства України від 30.07.2012 року № 390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад" Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Встановити тарифи на послуги з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області згідно з Додатком 1. 2. Комунальному підприємству "Благводсервіс Широківської громади" довести до відома споживачів інформацію про структуру тарифу на послуги з вивезення побутових відходів. 3. Ввести в дію тариф на послуги з вивезення побутових відходів після доведення до відома споживачів інформації про його структуру. 4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панова І.В. Сільський голова Д.О. Коротенко *з додатками до рішення можна ознайомитися на сайті Широківської об'єднаної територіальної громади https://shyroke.org.ua/


лінія життя

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

19

Автопортрет із чужим обличчям Віталіна МОСКОВЦЕВА

Що можна сказати про людину, усього лише зазирнувши їй в очі? Обличчя на знім ках запорізького фо тохудожника Олексан дра Максимова не мов на сповіді. Щоро ку до дня свого народ ження, 10 березня, Олександр влаштовує експозицію у вистав ковій залі Національ ної спілки фотохудож ників України (пр.Со борний, 159). Цього разу вона триватиме до 15 березня. Макси мов назвав виставку "Трудодні". Хоча нас правді на цих 80 знім ках зовсім небагато людей за роботою. Але ж усе наше життя проходить "у трудах". Найважливіший із них труд душі. Причому, не лише тих, хто пот рапив в об'єктив фото апарата, а й самого автора… Недавно довелося переглянути добірку знімків відомої артис тки. Щоб знизити гра дус гламуру, фотог раф зняв її на якихось промислових руїнах. Різний фон, різні наря ди, різні пози й до ну доти однакове солод ке обличчя. Гарна лялька… Нічого подібного немає на фото Олександра Максимова. Які прекрас ні, які живі, які "не ляль кові" й справжні обличчя його персонажів! Фотографія об'єктив на, але ця об'єктивність часто заважає, розмір ковує Олександр. Най цінніше миттєвість, що вислизає. Коли вдається закарбувати її то най прекрасніші світлини. Бо в миттєвості є риси… вічності. Отже, треба вчасно натиснути на кнопку? Хотів би я це уміти: ані секундою пізніше, ані се кундою раніше! Головне у художній фотографії не техніка, а погляд фо тохудожника. Те, що я знімаю, певною мірою можна назвати моїми ав топортретами. Вдивля ючись у людину, шукаю щось близьке. Іноді наді ляю персонажів власни ми рисами. Можливо, в

житті людина не така, яку я нафантазував. Вини кає інша реальність ре альність художнього об разу. Вона може не спів падати з "правдою жит тя". Але це не примен шує її цінності. Чи є на твоїй вистав ці "постановочні" фо то? Жодного! Коли ка жуть: "Я отак поставив модель, звелів: дивися сюди…" я втрачаю до віру до такої світлини. Постановку, на мій пог ляд, слід залишити для кіно і театру. А фотогра фія має зосередитися на спостереженні. Це теж "постановка", але того, хто сущий на небесах. Перевершити його не можливо. Андрій Тар ковський записав на диктофон розмову двох колег, прослухав і здиву вався: наскільки добре це "написано" і "зігра но", хоча насправді ніхто нічого не писав і не грав просто шматочок із жит тя. Тарковський гово рив, що у фільмах нама

гається видавати поста новку за спостереження. Може, в цьому одна з причин неповторності його картин? У спосте реженні… Ти почуваєшся спо рідненим із Тарковсь ким? Це геніальний погляд і провидіння. Інтуїтивно намагаюся його насліду вати. Не буду стверджу вати, що в мене це вихо дить… Невже ти незадово лений собою? Жахливо! Але є знім ки, що мені до вподоби. Якот "Уклінна молитва" із циклу "Сільська цер ква". Я зробив у церквах більше світлин, ніж деін де. Не знаю, чому так… На службі був тато з ма леньким хлопчиком. Під час уклінної молитви батько, як усі прихожа ни, став на коліна. А я спостерігав за хлопчи ком. Він позіхав, озирав ся, теж став на коліна й ударився лобом о підло гу… А коли помітив чужо

го дядю з фотоапара том, підійшов до тата, котрий стояв на колінах, й обійняв його за шию. Так, удвох, я їх і зняв… Інший знімок, який мені до вподоби груповий портрет нацгвардійців. Цих хлопців запросили на весілля на Хортицю. У храмі вони стояли під образами. Але, зреш тою, я вибрав варіант без образів. Мені хотіло ся показати наших за хисників. Тих, хто гото вий боротися, битися, можливо, навіть помира ти. Та вийшло трохи інакше. Не можу навіть сформулювати… А ще люблю серію "Сільська школа". Вона здається мені дуже теп лою. Бо сільські дітлахи більш відкриті, ніж міські. У тебе є улюблена фраза? Часто згадую творче резюме Костянтина Ста ніславського: "Простіше, легше, вище, веселіше!" Воно всіх стосується. Ми щось надумуємо, впа рюємо глядачеві… А

треба мислити і відчува ти легше. Щоб образ не лягав на душу тягарем, а запам'ятовувався і був цікавим. Щоб знімки просто хотілося дивити ся. Ти був фотокорес пондентом кількох га зет. Зараз працюєш для "Запорізької прав ди". Що дала тобі газет на справа? Дуже багато. Коли я уперше вийшов знімати репортаж, у мене тряс лися руки. До мене піді йшов фотокореспондент із борідкою потім ви явилося, Володя Шере мет. Привітав як свого, щось зауважив. Це мене витверезило й настро їло. Бо до роботи в газе ті я боявся знімати нез найомих людей. Не міг фотографувати очі в очі! А тепер саме це ста ло твоєю "фішкою"… Одна дівчина сказала: "А я знаю, чому він зні має людей". Усі: "Чому? Чому?" "Бо це встав ляє!" Вибачте, молодіж ний сленг… Скажу інак ше: надихає. Фотогра фуючи людей, відчуваєш задоволення першовід кривача.

Зупинитися, озирнутися… У десять років Сашку Максимову подарували першу нехитру "Зміну". Мабуть, дуже просив. Адже перед очи ма був приклад батька: той керував драматичною сту дією і щодня брав на роботу фотоапарат. Родина перед плачувала журнал "Советское фото". Відвідували й фо токлуб та лише як глядачі. Олександр Максимов закінчив Запорізький металургій ний технікум. Потім відслужив у вертолітному полку де шифрувальником. Батьки прислали сину в армію фото апарат, та знімки доводилося робити нишком. Одного ра зу він навіть потрапив за це на «губу»: фотографувати біля військової техніки суворо забороняється! Після армії, працюючи на запорізьких заводах, Олек сандр почав робити кар'єру: хоча не мав вищої освіти, його призначали на інженерні посади. "Термічна обробка металів фантастична штука! Пічки, розплавлений метал така… поезія, чи не так? Але до 30 років моя цікавість ста ла зникати, і навпаки зростав інтерес до фотоаматорс тва", зізнається Максимов. Останнє місце його роботи "МоторСіч". Співробітник фотоательє, побачивши світлини Олександра, запропону вав йому змінити професію. Начальник цеху обурено кри чав на оперативці: "Уявляєте?! Максимов сказав, що хоче бути фотографом!"

Олександр Максимов: "Фотографія має зосередитися на спос тереженні"

У 1999 році Олександр, якому вже було під 40, уперше прийшов у фотоклуб "Запоріжжя" не як глядач, а як автор. Мов у казці: новачок приніс на обговорення колекцію знім ків і його тут же одноголосно прийняли не лише у фото клуб, а й у Національну спілку фотохудожників. "Це підносило і гріло, усміхається Олександр. Але те пер я навіть не насмілююся називати себе фотохудожни ком: я просто людина, яка користується фотографією, щоб висловлювати свої думки і почуття".


20

світлиця

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

z ПОЕЗІЇ І з гостей в інший вимір крізь неї йдемо. Акробатка вода на планетній арені В колообіг річок і судин вируша... Унікальність її досі нам незбагненна: Рідина, пара, лід ! триєдина душа. У захмар'я летить, замерзає і тане, Омиває глибини і сонячну вись. Те, що є і було, все вона пам'ятає... Перш, ніж пити її ! помолись, помолись...

Марина БРАЦИЛО *** Поза межею ніжності і снів Поза притулком сумнівів і втечі Той, кого доля виткала мені Не полотном, а шляхом самозречень

Нарешті ! тут: перстеник між долонь Ще не надпита при вустах спокута Найперша втеча і тяжкий полон На мармурі не вирізьблений усміх Холодні й темні води таїни Русалці наворожена неволя Мовчать вуста: спинись або спини У водах сіллю танучи поволі Але ! не хочеш визнати вини І прочиняєш двері в темний вечір Поза межею ніжності і снів Поза притулком сумнівів і втечі. Олександр МЕДКО * * * Риби тишу п'ють ротами наче у театрі драми смерть чекають глядачі на підмостках сцени!брами пристрасті гудуть вітрами душі видуваючи. Тиша в берег підгортає хвиля тішиться гаркава сцена у безмежжя створ слава правда все лукаве порожнеча між роками з черепом в руках актор. І нікуди не впадає

Як повідомив директор видавництва "Дике поле" Олександр Лазутін, цими днями вийшли друком книжки запорізьких письменників, членів НСПУ. Видання ви бачите на знімку. Найпрезентабельнішою серед книг є "Письменники Запорізького краю кінця ХХ - початку ХХІ століть. Антологія". Усі ці видання здійснюються за обласною програмою вперше за останні десять років

річка пам'яті прадавня дно як небеса немов у театрі драму грають у погибелі на краю сенси заздрощі вино у безсмертя пливемо. Вікторія СИРОВАТКО

ВОДА Що єднає цей світ чоловічо!жіночий, Чи поділений він на твоє і моє?.. Непочата вода з четверга проти ночі

z ПРОЗА СМЕРТЬ ОРАЧА Олександр МИХАЙЛЮТА Вимкнувши телевізор, я прик! рив байковою ковдрою доньку ! вві сні вона скидає її з ніг ! і тих! цем вийшов у свою спальню. Ще не встиг прикинути, чим буду займатися завтра ! в мене відпус! тка, ! як у шибку тричі постукало. ! Хто там? Тихіше ! діти сплять. ! Колю! ! По голосу пізнаю нашу сільську листоношу Катю Карпів! ну. ! Дядько Шурко помер... ! Власович? ! Удень їздив у район зуб вири!

Проти нашої волі живою стає. І лікує вона, і втамовує спрагу. Ми говоримо з нею на "Ви" і на "ти". Як одна зі щедрот незамінного блага Наших тіл і думок наливає плоди. Дотягтися до неї і складно і просто, Як читать і не відать господнє письмо. З нею входимо в світ на хвилинку у гості,

вати очний. Вирвали. А тепер ! хлинула кров... ! А... Хотів спитати про похорон, та Катя Карпівна майнула в сусідсь! ку хвіртку, і там на подвір'ї зблиснула лампочка. Мені дядько Шурко ніхто, зов! сім не родич, просто хороша лю! дина була. Такий неписаний за! кон села: про народження, весіл! ля, смерть, повідомляти усім. Про покійника ! у будь!який час доби. Поверх майки одягаю під! жак і виходжу у затінок груші. Місячно. Серпнева ніч приколи! хала зорі, а молоденький місяць

Ігор КАЛИНИЧЕНКО * * * Не забути ті місячні ночі ! Буйний вітер в верхів'ях смерек. Срібні зорі траву колихали, Посміхались і тихо зітхали У надщерблений місяця глек. Не забути ті лагідні руки, Щирий погляд бездонних очей. Як пили солов'їні тумани Ніжний шепіт " Коханий, кохана", Що у грудях і досі пече. Не забути ті сонячні ранки, Що вривались промінням в серця. Як узявшись за руки з тобою Швидко бігли ми до водопою, Щоб змивати цілунки з лиця. Не забути вокзальне прощання, Тихий біль від непроханих сліз. І у потязі "Львів!Сімферополь" Крізь вино й цигарок сірий попіл Я все марив ! "Кохання, вернись!"

зсуває з себе хмарини, як донька моя ! ковдру. Прислухаюся. Десь далеко хри! пить гусеничний трактор. Плуг, певно, сідає на глибину. Як збігають роки. Десять літ не живу в селі, а ніби вчора прово! дила мама до кладки, їхав на вступні іспити в університет. Скільки ж минуло серпнів від! тоді, як дядько Шурко брав нас, школярську "братву", на свій трактор! Уже як оранка ! так ми й у полі. Повна кабіна... і здавало! ся: виростемо, сядемо на тракто! ри, дядькові Шуркові і робити ні! чого буде ! це поки що він по дві

Василь ДІДЕНКО *** Пам'яті брата Iвана Весна шуміла водами, Як тисяча приток... В ярочку за городами Робили ми ставок.

Гукали: "Гулі!гуленьки", Співали до ладу. І роки нам зозуленька Лічила у саду. Нелегко з явориною Вітрам було густи... Над брата домовиною? Схилялися брати. ...Я думами стольотними Нові стрічаю дні. Яскравими полотнами Минуле у мені. Олександр СТЕШЕНКО

СОНЯЧНИЙ ОСТРIВ Втомилося літо. На стернях сухих Згорати йому до віхол. Розхристаний батько По хмарах самих Гарбою у двір заїхав. Соломою сонячно двір заблищав... I в шурхоті жовтого степу Ламались мільйони Легких вудлищат, Мільйони пахучих стебел. А батько всміхався, В долоні плював, Й, неначе граючись силою, Розтрушені промені скиртував Дзвінкими, як липень, вилами. В захопленні ми відкривали роти ! Стояли здивовані осторонь... А він у розтопленім сонці ходив, Гойдавсь На солом'янім острові.

зміни підряд за важелями. Та ви! росли ми, у місто мерщій, а дядько Шурко ! на тракторі та й на тракторі. Щодня... I ось він помер. "Сотку" його спишуть ! стара машина, не рів! ня "Кіровцям", не рівня. Спи! шуть, можна не сумніватися. Ех, закурити б оце, так зумисне не купив, щоб надихатися домаш! нього повітря. Уявляю, як мама накаже в день мого від'їзду: "Переказуй нашим ! дядька Шурка вже ж нема..." Як рідко ми бігали у поле до дядька... Не наоралися.


душі криниця

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

21

Наші празники У березні багато релігій них і народних свят. Трап ляються й такі, що чис ляться як християнські, а насправді люди відзна чають їх як язичницькі (народні). Звичайно, хрис тиянський священик роз повість про того чи іншо го святого так, як пише Біблія. Ми ж зупинимося на народних віруваннях і прикметах, які притаман ні саме Запорізькому краю.

Обретіння Свято знайдення голови Івана Хрестителя або "обретіння" (9 березня) стало в народі святом "обертіння". У цей день, пише в книзі "Звичаї нашого народу" етнолог Олекса Воропай, "чо ловік до жінки обертається, і птахи обертаються з вирію". "Обертаються до нас головами, збираються летіти до нас". "Ді ти до хліба, а птахи до гнізд". "На обретіння прилітають з ви рію птахи; це святий Іван чудом своєї голови повертає їх назад додому". У цей час і справді відбуваєть ся масовий приліт пернатих гостей. Першим прилітає жай воронок справжній благовіс

ник весни на Запоріжжі, як і в Україні. Він з'являється на на ших полях тоді, як сніг ще ле жить на горбках і долинах, але весна вже з кожним днем, з кожною годиною все певніше перемагає зиму. ...За народним віруванням господарство, в якому є гніздо чорногуза, щасливе й забез печене від пожежі: "Чорногуз хату від лиха береже", кажуть у селі Омельник на Оріхівщині. Руйнувати гніздо цього птаха великий гріх, та й небезпечно, бо "хто зруйнує його гніздо, в того хата згорить", кажуть тут. Якщо дівчина побачить упер ше на весні бусла літаючим, то це знак, що вона буде все літо веселитись; якщо побачить, що бусел ходить або стоїть на но гах, то не матиме великого ус піху в своєму дівуванні ціле лі то. Найгіршою прикметою для дівчини є те, якщо вона поба чить уперше навесні сидячого бусла: "сидітиме ще довго в дівках".

Явдохи 14 березня це день препо добної мучениці Євдокії або, як селяни кажуть, "Явдохи". Згідно з народною традицією це пер ший день весни (за старим сти лем), коли бабак прокидається від зимової сплячки, виходить "на світ" і свище три рази. Свис нувши, він знову ховається в свою нірку, лягає на другий бік і буде спати аж до Благовіщення. А ховрашок тільки перевернеть ся на другий бік. У цей день так вірили наші се ляни повертаються з вирію ластівки. "Якщо побачиш лас тівку, повчала колись мати

свого малолітнього сина, то візьми жменю землі, кинь за нею і скажи: "На тобі, ластівко, на гніздо!" це щоб швидше весна приходила. Ластівка на своїх крилах нам весну з вирію несе".

Сорок Святих У день сорока Святих Мучени ків (22 березня) сорока кладе на своє гніздо сорок прутиків, прилітає з вирію сорок жай воронків, тому господині печуть сорок кренделів із медом у формі птичок і роздають їх дітям "щоби птиця водилася". Зви чай такий зберігся в усіх етніч них українських селах нашої об ласті. "На Сорок Святих сорока іме нинниця", кажуть наші селяни. Скажемо і ми кілька слів про цю іменинницю. Сорока своїм виг лядом і своїм характером уже давно звернула на себе увагу селян. Вони нагородили її епіте том "хитра" і створили про неї багато казок, прислів'їв, припо відок і загадок. Живе сорока у близькому сусідстві з людьми. Своє велике, міцно збудоване з дрібного гілля гніздо в'є на ви соких деревах, що ростуть ок ремо в садах, гаях та парках. Великих лісів вона не любить, не любить і голого степу; але охоче гніздиться у вузьких лісо вих смугах наших південних степів. Одна з особливостей сороки це її пристрасть до блискучих речей і схильність красти ці ре чі. Звідси й прислів'я: "Гляди, бо сороки вкрадуть!" Так ка жуть тій особі, що забагато че пуриться. Про бідність у господарстві приповідка каже: "На голу кістку

й сорока не впаде!" Трапляєть ся, що сорока краде кістку у пса й шукає в ній поживи; звідси приповідка: "Заглядає, як соро ка в кістку".

Теплий Олекса Теплий Олекса так понарод ному називається день святого Олексія (30 березня), чоловіка Божого. У цей день пасічники Новомиколаївського району виставлять бджоли на пасіку. Вони вважають, що саме цей день найкращий для виносу бджолосімей зі схованки. Якщо весна пізня і в цей день ще стоять морози, лежать сніги і вуликів на пасіку виносити не можна, то бджоляр іде в бджіль ник, де зимують бджоли, торкає рукою вулики й примовляє: "Ну те, ви, бджоли, готуйтеся: при йшла пора, йдіть та не лінуй теся. Приносьте густі меди, рів ні воски та часті рої".

z СВЯТКУЄМО Праукраїнський Новий рік Він святкується багатьма рідновірами 22 бе резня. Чому саме в цей день? Справа в тому, що наші пращурихлібороби вважали початок року саме на весняне рівнодення. У глибоку давнину цей день був першим березня. Про Новий рік навесні свідчать давні щедрівки та посівалки. Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка. Навряд чи прилетить вона 13 січня. А ось 21 бе резня, коли весна надто рання може з'явитися. Сіювію, посіваю, З Новим роком вас вітаю! 14 січня ніхто сіяти зерно в ґрунт не буде. А 22 березня це роблять усі селяни Запорізького краю, як і багатьох інших областей України. Отже, з нашим рідним Новим роком, друзі!

Підготував Пилип ЮРИК


22

спорт

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

z БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛІГА ПАРІМАТЧ

z КОРОТКО

«Дуже засмучені, але життя триває»

Волейбол

"ЗапоріжжяZOG" "БІПА Одеса" 59:84 (21:20, 14:20, 16:19, 8:25) Команди розпочали матч до сить рівно, завершивши першу чверть з одним очком переваги господарів, які менше втрачали м'яча, але дозволили одеситам заволодіти перевагою на щи тах. У другій десятихвилинці одеситам удалося заволодіти перевагою. Артамонов дуже вдало керував діями команди, а Луценко та Тищенко були кра щими у нападі. Якщо гості ата кували більш командно, то у за поріжців лідером був Олексій Щепкін, який виділявся у складі команди Валерія Плеханова. На велику перерву команди пішли за "+5" для БІПА. У другій половині третьої чверті Ворнік двома точними триочковими зумів повернути господарів до гри, однак відпо відь одеситів була більш пере конливою. Дальні влучання Во єводи, Балабана і Тищенка, а також результативна гра Бла уса дозволили одеситам не тільки повернути перевагу, а й зробити її двозначною. У зак лючній чверті боротьби не вий шло. Одесити спіймали кураж і продовжили нарощувати пере вагу в той час, коли запоріжці остаточно розклеїлись. Потуж ний ривок у першій половині четвертої чверті довів перевагу гостей до 20 очок і фактично поставив крапку в цьому матчі. "ЗапоріжжяZOG" свій наступ ний матч у регулярному чемпі онаті зіграє вдома, 3 березня, проти Хіміка. Валерій Плеханов, голов ний тренер "Запоріжжя ZOG": Скажу коротко. Все дуже

просто. Скупі цифри: мінус 17 підбирань це раз, очки друго го шансу 023 два, 15 не заби тих штрафних на своєму май данчику три. Більше говорити нічого. "БІПАОдеса" вітаю з перемогою. Прикро, що ми розсипалися як дитячоюнаць ка команда. Прикро, що не знайшлося лідера, який в скрутну хвилину зміг на себе взяти ініціативу. Прикро, що го тувалися і знали, як "БІПАОде са" гратиме. БК "ЗАПОРІЖЖЯZOG" "ХІМІК" (Южне). 79:86 (22:19, 14:25, 27:22, 16:20). Перша чверть залишилася за запоріжцями, які скористалися втратами суперника і краще атакували з гри, традиційно швидко діючи в атаці. Поступа ючись 3 очками перед почат ком другої чверті, южненці швидко перехопили ініціативу, організувавши ривок 12:5, зав дяки якому пішли на велику пе рерву в ролі лідерів. Після великої перерви Запо ріжжя додало в атаці, не дозво ливши віцечемпіону збільшити відрив. Більше того, підопічним Валерія Плеханова вдалося максимально наблизитися до суперника перед вирішальним відрізком гри, залишивши від переваги "Хіміка" всього 3 оч ки. У заключній чверті господа рям удалося навіть ненадовго отримати очко переваги, однак розвинути камбек запоріжцям не вдалося. "Хімік" зіграв гра мотніше, реалізував свої мож ливості і дотерпів у захисті, а головним героєм кінцівки став Деррік Колтер. Американський розігруючий, окрім своїх пря мих обов'язків організації гри,

також набирав очки на будь який смак, ставши в підсумку найрезультативнішим гравцем матчу. Запоріжці програли останній домашній матч чемпіонату і за микають турнірну таблицю. Валерій Плеханов, голов ний тренер "Запоріжжя ZOG": Основна причина поразки рівень наших гравців нижчий рівня легіонерів "Хіміка". Є якісь суто баскетбольні момен ти. В черговий раз програний підбір. В черговий раз вісім штрафних не влучили. Із 21 триочкового кидка у першій чверті 12 були абсолютно вільними. 0/3 у Кондракова, 0/6 у Щепкіна. Влуч вони свої кидки, була б зовсім інша гра. Плюс знову три останні хвили ни і чотири штрафних ми не за биваємо. Просто не впоралися з Колтером ні Теряник, ні Тка чук. Зовсім нічого не змогли з ним зробити. Як тільки виходив хтось, крім Кожем'якіна, комбінації про тивнику в принципі можна було не грати. В якийсь момент просто Колтер брав м'яч і про різав нашу оборону. Таке від чуття, ніби людей там взагалі немає. Якщо виходила підстра ховка, були кидки на вільну по зицію. Люди навіть не встигали страхувати, настільки за швид кістю наші хлопці слабші. Це основні причини поразки. За самовіддачу добре, за май стерність незадовільно.

z ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. РАУНДОФФ

Прощавай, Ліго чемпіонів! "Скьєрн" "МОТОР" 33:26 (20:15) "МОТОР" другий рік поспіль не зумів пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Запоріжці заз нали поразки в двоматчевому протистоянні з данським"Скь єрном" та вибули з подальшої боротьби у Лізі чемпіонів. Підопічні Патріка Ромбеля ви рушали до Данії із запасом +2, що здобули в першому поєдинку у Харкові. Спочатку український клуб грав зі своїм суперником на рівних, іноді навіть виходячи впе ред. Проте в кінцівці першого тайму "МОТОР" дозволив "Скь єрну" піти у відрив, поступив шись у першому таймі 15:20. У другій половині запоріжці зуміли скоротити відставання до 2, проте потім данці знову

провели успішний відрізок і за безпечили собі спокійну кінців ку. Хазяї виграли 33:26 і вийш ли в раунд топ16 Ліги чемпі онів. Найрезультативнішим у складі "МОТОР" став Захар Де нисов. Лівий крайній реалізував 7 з 8 кидків. 4 голи на рахунку білоруса Максима Бабичева. У матчі "Скьєрн" "МОТОР" глядачі побачили небачене для Ліги чемпіонів і водночас сумне для вболівальників запорізької команди. Сербський воротар данців Тибор Іванишевич про тягом другого тайму відбив всі 8 (!) семиметрових, зробивши вирішальний внесок до пере моги "Скьєрна". Виконуючи семиметрові, за поріжці кидали в різні кути, з хитрощами та без, на техніку й

на силу, та Іванишевич кожного разу залишався непробивним. Забити йому з семиметрового у другому таймі не вдалося Ко закевичу (двічі), Сороці, Пу ховському (двічі), Шельменку, Малашинскасу (двічі). Сам Іванишевич був шокова ний: "Я не знаю, чому я був нас тільки успішний сьогодні при відбитті пенальті, зауважив серб. Мій виступ став резуль татом багатьох складових: моїх емоцій, атмосфери у грі, енер гії від усієї команди та вболі вальників". Ледве знаходив слова, щоб дати оцінку події і тренер "Скь єрну" Оле Нергор: "Такого я не бачив ніколи в житті. Я просто щасливий, що він [Іванишевич] грає в нашій команді".

Вирішивши не розраховувати на перемоги в зустрічах з найтитулованішим клубом країни, тренерський штаб "Орбіти" не взяв на ці матчі основний склад команди, аби поберегти дів чат напередодні вирішальних ігор за місце у чільному квартеті. Таким чином шанс прояви ти себе отримала молодь. У відповідь і тренер "Хіміка" Андрій Романович вивів на майданчик найближчий резерв. У першій зустрічі запорі жанкам удалося виграти у господарок май данчика одну партію 3:1, наступного дня "Хі мік" міцніше тримав оборону і свого не віддав 3:0, таким чином достроково оформивши собі вихід до фінального раунду чемпіонату. "Орбіті" ж ще доведеться довести своє право на місце у першому квартеті. Адже попереду зустрі чі із головними конкурентками вінницьким "Бі лозгаром" та тернопільською "Галичанкою". Ігри проти вінничанок, які торік позбавили "Орбіту" шансів поборотися за медалі, відбудуться вже цього тижня, 9 і 10 березня, у Запоріжжі.

Легка атлетика Без нагород повертається додому з Бірмінге ма, де проходив чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні, збірна України. Втім, за обох представників Запорізької області, які за хищали у Великобританії честь країни, не со ромно. Бігунка Анастасія Бризгіна у складі естафет ного квартету 4х400 зупинилася за крок до на городи, посівши четверте місце. Відзначимо, що саме Анастасії наша команда завдячує ви ходом до фіналу на стадії кваліфікацій запо ріжанка бігла заключний етап, і, обігнавши польську конкурентку, зуміла вивести українок на друге місце (3.32,06 хв.). Ще краще наші дівчата, а окрім Бризгіної естафету бігли Тетя на Мельник, Катерина Климюк та Ганна Рижи кова, пробігли у фіналі. Результат 3.31,32 став кращим у сезоні та п'ятим у загальному заліку. Згодом через дискваліфікацію ямайської команди наш квартет піднявся на четверту сходинку. Всі шанси поборотися за третю в своїй кар'єрі нагороду чемпіонату світу у приміщенні мав і багатоборець Олексій Касьянов. Після першо го дня семиборства досвідчений атлет йшов на п'ятому місці, набравши 3378 очок. Втім, уже перший вид другого змагального дня став не щасливим для Касьянова у бігу на 60 м з бар'єрами запоріжець перечепився через пе решкоду та відчув спазм стегна, через що до велося припинити участь у світовій першості.

Теніс На базі Запорізького національного універ ситету фінішував обласний етап спортивних ігор коледжів України з настільного тенісу. Участь у змаганнях взяли команди 14 навчаль них закладів регіону. Трійку призерів команди визначали, граючи між собою по колу, так само як і на груповому етапі в п'яти розрядах чоловічому, жіночому, парному чоловічому, парному жіночому та се ред змішаних пар. Статус фаворита підтвердила команда з Ме літополя, переможці двох попередніх облас них змагань і цього року впевнено долали своїх суперників. Вигравши протистояння у всіх п'яти опонентів, студенти Мелітопольсь кого промисловоекономічного коледжу втре тє стали чемпіонами регіональних змагань. Поступившись лише мелітопольцям, други ми, як і торік, стали студенти Запорізького ме талургійного коледжу ЗДІА. Почесне третє місце у команди Запорізького музичного училища. Наступним змаганням для студентів запорізьких коледжів стане плавання. Пер шість відбудеться 7 березня у басейні "Славу тич". Підготував Віктор СИВИЙ


мистецькі обрії

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

23

z ЗВУКИ МУЗИКИ

Як співає весна? Олена СТАХОВА

Ще одна прем'єра відбулася на сцені Кон цертного залу імені М.Глінки: "Лісова пісня" за п'єсою Лесі Українки. Ця виставаконцерт продовжила напрямок, який обласна філар монія розвиває останні чотири роки, створю ючи сповнені патріотизму театралізовані постановки (найяскравіші з них ландшафтне дійство "Запорожець за Дунаєм" і фолкмю зикл "Покровський ярмарок"). "Лісову пісню" Леся Українка написала за два ро ки до смерті у 1911му. Вилила її на папір бук вально на одному диханні: за 1012 днів. Тоді вона змушена була жити в Грузії через туберкульоз кіс ток і зізналась у листі матері: "Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними".

Уперше "Лісова пісня" побачила сцену 22 лис топада 1918 року в Київському драмтеатрі. Тож запорізьку прем'єру приурочили не лише до Ле синої 147ї річниці, а ще й до століття від першої постановки легендарної п'єси. Виставуконцерт представили глядачам ака демічний козацький ансамбль пісні і танцю "За порожці" та солісти філармонії під орудою ху дожнього керівника, заслуженого діяча мис тецтв України Лілії Гринь, головного хормей стера, заслуженого артиста України Сергія Чер ногора, балетмейстерапостановника Олега Кравця і музичного керівника Олега Кугаєвсько го. Цікаво, що Лукаша і Мавку втілили одразу… шість виконавців: Катерина Слатвінська і Євген Пономарьов (художнє слово), Юлія Якса та Ми кола Квєтков (вокал), Юлія Хижняк і Олег Ляшен

"Весна ще так ніколи не співала, як теперÖ Ба! Чуєш?"

ко (хореографія). Твори Г.Сковороди, М.Степо вого, М.Леонтовича й українські народні пісні органічно вплелись у поетичний текст Лесі Укра їнки. А енергії дійству додали танцювальні номе ри у виконанні не лише ансамблю "Запорожці", а й зразкового ансамблю танцю "Сузір'я" під ке рівництвом Алли Димової (Запорізька школа мистецтв №2).

z ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ

"…Їм промовляти душа моя буде" Віталій ШЕВЧЕНКО, краєзнавець

У радянські часи виро били стереотип: що і як казати про Лесю Україн ку. Віра Матушевська, вдова члена Централь ної Ради Федора Мату шевського, зауважила: "…І Пушкіну, і Шевченку, за їхніми (більшовиків В.Ш.) словами, не виста чало тільки… партбіле тів". Дата "злочинного" висловлювання зафіксо вана в документах слідс тва: 31 березня 1937 ро ку. А 11 жовтня 1937 ро ку Віру Матушевську (18741944?) заслали на десять років до виправ нотрудового табору. Намагалися "виписати партбілет" і Лесі Українці. Радянські літературознавці стверджували: "Видатна українська письменниця, яка творила під впливом ідей марксизму, була спіль ником пролетаріату в його революційній боротьбі". А що насправді? 30 сер пня 1897 року Леся Україн ка писала сестрі Ользі: "Тим часом не роблю… ні чого, от тільки половину "Kapital'а" "проштудирова ла" ("читати" його не мож на), і, знаєш, чим далі чи

таю, тим більше розчаро вуюсь: я не бачу тієї "строгої системи", про яку говорять фанатики сеї книжки, бачу багато фактів, чимало до тепних гіпотез і ще більше просто дотепів, але багато зостається для мене тем ного, невиясненого, недо говореного і в науковій те орії, і в практичних виводах з неї. Ні, видно, се novum evangelium все таки потре бує більше безпосередньої віри, ніж її у мене єсть". У "Літопису життя та твор чості Лесі Українки" йдеть ся про її зустріч у квітні 1901 року з галицьким соціал демократом Миколою Ган кевичем. Леся передала йому кілька перекладів лі тератури соціалістичного змісту. Зокрема, "Маніфес ту Комуністичної партії". Це чи не єдиний факт, що пов'язує Лесю Українку з марксизмом. А щодо Леніна… З 17 на 18 січня 1907 року в помеш канні Косачів у Києві відбув ся обшук, який тривав з пів першої ночі до шостої ран ку. Були присутні Леся Ук раїнка, її сестри Ольга й Ізи дора, брат Микола та бать ко Петро Косач. Жандарми мали ордер на арешт мате рі відомої письменниці Ольги Петрівни Косач (Оле

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

ни Пчілки), але вона якраз перебувала в Полтаві. Доч ка Ольга, котра мала такі ж ініціали, заявила поліції, що йдеться про неї. Ольгу арештували замість матері. Під час обшуку вилучили книги, серед яких були тво ри Маркса і Леніна: адже високоосвічені люди не могли не цікавитися попу лярними соціальними те оріями свого часу. Це єди ний випадок, коли Леся Ук раїнка "перетнулася" з Во лодимиром Іллічем. Але обшук й арешт Ольги Косач царськими жандар мами ніщо у порівнянні з тим, що зазнала рідня Лесі Українки за радянських ча сів. Так, у 1930 році вже че кісти вчинили трус у по мешканні Олени Пчілки і збирались її заарештувати, та позаяк мати Лесі Україн ки вже не ходила, залиши ли стару жінку помирати. У 1929 році, у справі "Со юзу визволення України", арештували Михайла Кри винюка чоловіка Лесиної сестри Ольги Косач. Його відправили у заслання, звідки він повернувся пе ред війною. А 1 вересня 1944го загинув під колеса ми потяга в Свердловську. Син не зміг навіть відшука ти батькову могилу. До ре

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

Зазвичай ми бачимо світлини молодої Лесі Українки, а тут їй 42 роки і жити залишилося зовсім обмаль, та чи лише то му "неземний погляд" поетеси сповнений такого болю?

чі, у 1905 році, коли в Ольги й Михайла народився хлоп чик, Леся вітала сестру та її чоловіка: "Дорогі мої Ліле єнько і Михалю! Поздоров ляю вас з маленьким "гро мадянином" (citoyen), що, певне, житиме при ліпших обставинах, ніж ми тепер". Не вгадала… У лютому 1933го заареш тували Климента Квітку чоловіка Лесі Українки. Піс ля допитів звільнили, та, подібно до О.Довженка, "з почестями" відірвали від Батьківщини: Квітка пере їхав до Москви, де працю вав в етнографічному відді лі консерваторії.

Чоловіка наймолодшої Ле синої сестри Ізидори Ко сачБорисової у 1930 році вислали до Вологодського краю. В 1933му він вернув ся до Києва. А у 1938му знову був заарештований. Згинув десь у сталінських таборах… Саму Ізидору заарешту вали у вересні 1937 року. Вона сиділа у Лук'янівській тюрмі в Києві. У січні 1938го оголосили вирок: вісім ро ків виправнотрудових та борів за контрреволюційну агітацію. Точніше за те, що мала власну думку. Її від правили етапом на Далеку Північ, де вона рубала ліс. Ізидорі пощастило: за неї заступилася Ольга Коби лянська, та й наближався ювілей Лесі Українки… На початку 1940 року вона по вернулася до Києва. Під час окупації сестри Ізидора й Ольга виїхали на Захід. Во ни вивезли Ольжин рукопис "Леся Українка. Хронологія життя і творчості", зберігши його від знищення. У 1971 році Ізидору єди ну Лесину близьку людину, яка ще лишалася тоді в жи вих запросили в СРСР на сторічний ювілей Лесі Укра їнки. Але Ізидора відмови лася. Сказала, що не при їде, "поки в Україні панує неволя і заарештовують не винних людей".

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс).

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою

Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802008


24

дозвілля

ЧЕТВЕР, 8 БЕРЕЗНЯ

ОЛЕКСАНДР МАКСИМОВ (ФОТО)

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

Надзвичайно великий ехінокатус виростила мешканка Запоріжжя Ганна Михальцова. Цього року йому виповнюється 48 років, тобто посаджений він був ще в 1970 році. Зріст кактуса близько 70 см, вага 15 кілограмів. Один'два рази на місяць кактус цвіте, випускаючи величезну блідо'рожеву квітку діаметром 16 см. Зазвичай квітка розкривається ввечері і милує око протягом доби, а потім опадає. Нині пенсіонерка шукає нового власника для кактуса'велетня, тому що, зважаючи на чималий розмір рослини, у неї немає місця, де його тримати. Телефон є в редакції

Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі чужі люде, Роблять лихо з вами.

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Який подарунок на 8 Березня найкращий? Наталка Ганчева, бухгалтер: Зазвичай подругам та знайомим на такі свята я дарую сертифікат магазинів "Лотос" або "Простір", наприклад, на 200 гривень. Він сам по собі виглядає привабливо, яким і має бути подарунок. І на нього можна придбати в магазині будь$що на власний смак і розсуд. Це дуже зручно. Анатолій Івченко, художник: Вважаю найкращим подарунком до 8 Березня традиційний букет весняних квітів. Квіти завжди доречні. Отримати букет у подарунок завжди приємно. Маргарита, студентка: Мабуть, найкращим буде подарунок, який зроблений власними руками, а не куплений десь у магазині. Тому що в нього вкладена частка власної душі. Михайло, керівник: Вважаю, що жінкам треба дарувати подарунки не тільки 8 Березня, та не стільки в цей день, а завжди. А найкращий подарунок жінці $ це увага до неї. Тетяна, менеджер: $ Кращі друзі дівчини $ діаманти. Чи не так? Вважаю, що найкращий подарунок жінці $ це якась ювелірна прикраса.

Вадим Тетерин, художник: Якщо вітаю жінку з 8 Березня у власній родині, то, зазвичай, дарую квіти і готую сам якусь смачну святкову страву. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

z НА ЧОРНОБІЛИХ ПОЛЯХ Діаграма 1.

Діаграма 2.

По горизонталі: 1. "…вишневий коло ха$ ти". 4. Офорт Т.Шевченка "… рада". 9. Вірш Т.Шевченка, написаний 1839 року. 10. Подруга Т.Шевченка дитячих років. 12. "Тече вода з$під… яром на долину". 13. Вірш Т.Шевченка, написаний 1845 року. 14. Вид міського транспорту. 15. "… на панщину ходили, поки лоби їм поголили". 19. Вокальне мистецтво, виконання пісень. 21. Румунський поет, перекладач, який пе$ реклав на румунську мову "Заповіт", автор рецензії на перше румунське видання "Кобзаря". 22. Дружина коменданта Ново$ петровського укріплення, яка, як і сам ко$ мендант, добре ставились до поета. 23. Місто Миколаївської області. 27. Повість Т.Шевченка. 28. Народ, нація. 29. Місто в Україні, засноване Данилом Галицьким. 32. "Тут слово з думою вінчало, Вогонь безсмертя тут …". 34. Село, де народився Т.Шевченко. 35. Український актор, вико$ навець багатьох ролей за творами Т.Шев$ ченка. 37. Поема Т.Шевченка. 38. Повість Т.Шевченка (рос. мовою). 39. "…Глава 35". 40. "А сліз, а …? напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить". По вертикалі: 1. Фарба, яку часто ви$ користовував Т.Шевченко. 2. Псевдонім Т.Шевченка. 3. Інструмент українських на$ родних співців, яких любив поет. 4. Уро$ чисте вітання холостими залпами. 5. Ук$

раїнський композитор, автор опери "На$ зар Стодоля", балету "Лілея". 6. Знайомий Т.Шевченка по Нижньому Новгороду. Тут Т.Шевченко написав його портрет і його дружини, з дарчим написом. 7. Титул пра$ вителя в Київській Русі. 8. "Думи мої, думи мої, …мої, діти". 11. Райцентр на Чернігів$ щині, де часто бував Т.Шевченко. 16. Гетьман запорозьких козаків, якому Т.Шевченко присвятив поему "Тарасова ніч". 17. Місяць року, з якого Т.Шевченко почав вести свій "Щоденник". 18. Місто під Петербургом, де Т.Шевченко часто бу$ вав, тут написав вірш "Думка". 20. Літера$ турний жанр. 24. Вірш "…$Немирівна". 25. Райцентр Київської області, де Т.Шевчен$ ко часто бував у Репніних і написав ряд портретів. 26. Український письменник, який високо оцінював творчість Т.Шевчен$ ка, автор словника української мови. 30. Райцентр Черкаської області, який згаду$ ється в поемі "Гайдамаки", у вірші "Холод$ ний яр" та інших творах. 31. Італійський живописець епохи Відродження Філіппо …. 32. Колишня прем'єр$міністр Індії. 33. Річка в Тернопільській та на межі Хмель$ ницької та Рівненської областей. 35. Укра$ їнський композитор, який на Шевченкові тексти написав дитячі хори без супроводу. 36. Родина італійських майстрів музичних інструментів. СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

Мат за 2 ходи

Білі починають і виграють

Перевірте відповіді на завдання минулого випуску. Діаграма 1. 1.Ксе4. Діаграма 2. 1.ed6 c:e5 2.ef4 g:g1 3.cb2 g:b6 4.cb4 a:c3 5.b:a5x. ПІДГОТУВАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 1 БЕРЕЗНЯ По вертикалі: Арка. Ерг. Трек. Парад. Арап. Кропива. По горизонталі: Маршрут. Мило. Екс. Булава. Акр. Оно. Орава. Ата. Ларат. Капітан. Голота. Грог. Ванга. Рахуба. "Ікарус". Аромат. Накип. Атіна. Ала. Робота. Давос. Унанга. Опара. Нон. Атос. Трюм. Етап. Едіт. Адан. Анод. Яблука. Рало. Барн. Горн. Вік. Волога. Броду. Марал. Халепа. Аро$ рут. Увага. Блават. Бора. Кадет. Атанас. Панталони. Ара. Вал. Рукав. Авокадо. Басило. Рід. Ген. Пасинкувати.

08 03 18  
08 03 18  
Advertisement