Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

.2 6

. ор

ор Ст

Ціна договірна www.zppravda.info

Ст

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ 2017 РОКУ № 49 (23784)

27

28

29

z НЕПЕРЕМОЖНІ

Пройшли Іловайськ, вистояли в Д е б а л ь ц е в о м у, з а х и с т и л и А в д і ї в к у

Колишній добробат "Дніпро2", а нині батальйон охорони 55ої окремої Запорізької артилерійської бригади, який за мужність і героїзм вороги охрестили "спецназом", щойно повернувшись на реабілітацію, вже готується до виконання нових бойових завдань.

Стор. 2425 ФРАЗА ТИЖНЯ:

Головне правило реальності не заплутатися в своїх ілюзіях


2

події, факти, коментарі

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ, ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Шановні депутати та працівники органів місцевого самоврядування!

7 грудня в України відзначають День місцевого самоврядування. Принципи народовладдя в нашій державі мають давні історичні корені. Ще за часів козацтва право очолювати військо надавалося шляхом вільного вибору. Продовжуючи традиції предків, самоврядування в Україні крокує шляхом реформ, збільшуючи повноваження громад, утверджуючи їхнє Конституційне право на місцеве управління. Основою для розбудови сильної, процвітаючої України стають нові об'єднані територіальні громади, які, отримуючи повноваження та фінансування своїх територій, усвідомлюють і свою відповідальність за подальший розвиток громад і всієї держави. Система місцевого самоврядування має відповідати потребам громадянського суспільства. А сильні, спроможні громади становити запоруку збереження цілісності суверенної України. Звертаючись до представників місцевої влади Запорізької області, сільських, селищних, міських голів та депутатів усіх рівнів, до працівників апаратів місцевих рад, хочу підкреслити вашу високу відповідальність перед громадою. Адже ваш обов'язок - служіння народу, щоденна копітка праця в інтересах жителів нашого регіону. Давайте об'єднувати зусилля заради розвитку Запорізької області та процвітання України!

Цей день об'єднує всіх людей, які мають активну громадянську позицію. Ви є лідерами українців, які за покликом працюють на благо нашої держави. Саме ви найбільш наближені до людей. Ви щоденно переймаєтеся розвитком територій, жителі яких довірили вам своє майбутнє. Звичайно, це вимагає не тільки певних навичок, а і чималої відповідальності. Сьогодні увага всієї України прикута до голів об'єднаних територіальних громад. Адже, завдяки проголошеній Петром Порошенком реформі децентралізації влади, саме представники влади на місцях отримали дієвий інструментарій для розвитку власних територій. Впевнений, завдяки людям, які вірять у майбутнє нашої держави та щирим патріотам своєї землі Україна процвітатиме. І пишатись державою та тими, хто її розбудовує, будуть наші діти. З нагоди професійного свята я бажаю всім, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, а також народним обранцям віри в майбутнє України та здійснення всіх планів на благо нашої держави.

З повагою, голова Запорізької обласної ради Григорій САМАРДАК

З повагою, голова облдержадміністрації Костянтин БРИЛЬ

Від щирого серця вітаю вас із професійним святом!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем місцевого самоврядування! Місцеве самоврядування є важливим інститутом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів громадян. Саме органам місцевого самоврядування уготована висока честь і відповідальна місія об'єднувати громадян різного віку, політичних уподобань у спільному прагненні зробити нашу Україну щасливою і багатою. Від щирого серця, дорогі друзі і соратники, прийміть запевнення у повазі і вдячності за вашу нелегку, але таку потрібну суспільству діяльність, патріотизм і відданість інтересам громади. Щастя вам і здоров'я, добра і сімейного благополуччя, радості від світлої долі ваших дітей і онуків, здійснення задумів і планів задля загального гаразду! Голова Балабинської селищної ради, помічник народного депутата В.В.Кривохатька В.С.СОСУНОВСЬКИЙ

z СТО РОКІВ ІЗ «ЗАПОРІЗЬКОЮ ПРАВДОЮ»

Пишіть доноси, щоб позбутися "чужих елементів" Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Третього листопада "Запорізь кій правді" виповнилося сто ро ків. Ювілей залишився позаду, а наша подорож у часі триває. Минуле на пожовклих газетних сторінках постає посправж ньому хвилюючим це дово дять відгуки читачів "Запорізь кої правди". Отже, у жовтні 1921 року наша газета була "Известиями", а в листопаді отримала іншу, досить таки символічну назву "Новь". Можливо, цю зміну приурочили до четвертої річниці видання? По дібно до того, як нинішня "Запо різька правда" до свого століт нього ювілею кардинально помі няла дизайн першої шпальти… Утім, у 1921 році зі зміною назви видавці газети, її формат і зовніш ній вигляд (за винятком заголов ку) не змінили. Ось тільки за мість туманного підпису "Редак ційна колегія", тепер наприкінці другої шпальти з'явилося кон кретне: "Редактор Ол. (Олек сандр? Олексій? В.М.) Марков". Зросла вартість одного номера: замість 750 рублів у жовтні 1000

(така ціна вказана в №312 від 27 листопада 1921 року). А в №319 від 6 грудня вона уже диферен ційована: у Запоріжжі 1000 руб лів, в інших містах 1100. Наприкінці осені й на початку зи ми газета все тривожніше пише про голод. Хоча домінує тема ін тенсивної допомоги Поволжю й необхідності повністю зібрати продовольчий податок, у номері від 27 листопада усе ж наводиться цифра: в Запорізькій губернії вже 200 тисяч голодуючих. Але то був тільки початок… Стає моторошно від замітки на другій шпальті: "Не встигли похо вати… тов. Качалова і Резакова, як ворогибандити у нас в 265му стрілецькому полку вирвали двох

кращих працівників т.т. Добригіна і Канісева, які цілковито присвяти ли себе служінню пролетарській справі. Після відправки допомоги голодуючим Поволжя вони повер талися зі ст. Лозової у свій полк, та ледь проїхали пів дороги, як бан дити, котрі рискали по балках і ху торах, зі злобною радістю сміливо кинулися на них. У результаті два голих трупи з відрубаними паль цями та п'ятками і виколотими очима, з рознесеними ущент че репами…" Замітка за підписом К.Клепацького завершується зак ликом: "Смерть усім бандитам". Жорстокий час… Хоча про "офі ційні вбивства" розстріли й реп ресії опозиціонерів і "ворожих елементів" газета мовчала. Про них ми можемо дізнаватися лише опосередковано. Приміром, із публікацій про чистку міліції та Ко муністичної партії України (КПУ), вміщених у номері від 27 листо пада. "До всіх громадян Запорізької гу бернії. Запорізька губернська комі сія із чистки й оздоровлення лав міліції… вдруге звертається… з га рячим проханням повідомляти письмово, у вигляді заяви… всі до води й відводи, які порочать того

чи іншого міліціонера, співробітни ка і командира у лавах робітничо селянської міліції". Гадаєте, населення просять вик ривати негідну поведінку силови ків? Якби ж так! Ні, людям пропо нують писати доноси на "чужі еле менти, які пролізли в лави міліції з певними тенденціями" й обіцяють "позбутися такого сміття". Цікаво: просто звільнивши їх чи мається на увазі щось більш серйозне? На цій же сторінці список вик лючених із КПУ. Понад 20 пріз вищ: Фішман, Цейтлін, Григор'єв, Очаркін, Семилєтов, Шестопа лов, Браславський, Проценко, Колодуб, Уєдкева… Привертають увагу посади (до яких акуратно додано "колишній"): секретар губчека, комендант базарів, по мічник начальника міської міліції, завгосп губздраву, заступник го лови губернського ревтрибуналу, особливий народний слідчий, ді ловод губрозподілу… Отже, всіх ще до затвердження рішення про виключення з партії зняли з по сад. Яка доля їх спіткала? Може мо тільки гадати… Від редакції. Дякуємо за допо могу в підготовці серії матері алів обласному краєзнавчому музею й особисто старшому науковому співробітнику Нелі Горбуновій.


події, факти, коментарі

Володимир МАРЧУК

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Ти мошенко закликала українців об'єд натися і змусити владу подовжити мораторій на продаж сільськогоспо дарської землі. Інакше чорноземи скуплять олігархи, а ціни на продук ти стануть недоступними. "Якщо правильно організувати роботу аграрного комплексу, то за 34 роки ми зможемо отримати на переробці сиро вини і торгівлі готовою продукцією 300 млрд євро доходів. Це втричі більше за те, що сьогодні виробляє Україна в усіх галузях!" наголосила політик. Окрім того, лідер "Батьківщини" звер нула увагу на те, що земля це ціна на продукти харчування. Якщо її розкуплять

олігархи, то одразу підвищать ціни на харчі і вони стануть недоступними для людей. Ю.Тимошенко також нагадала, що ще рік тому вона внесла до парла менту законопроект, яким передбачало ся введення мораторію на 5 років. Якщо ж люди хочуть продати земельний пай, то тільки держава може викупити його за реальною ринковою ціною від 30 тис. до 70 тис. євро за гектар, як у Європі. "З вівторка наша фракція блокуватиме трибуну парламенту, доки мораторій не буде подовжено. А у четвер ми заклика ємо аграріїв і всіх українців вийти до стін парламенту на акцію протесту. Ми ма ємо об'єднатися та змусити Президен та і Верховну Раду подовжити морато рій", заявила Юлія Тимошенко.

z ІЗ ПЕРШИХ УСТ Події довкола НАБУ ! не "міжвідомча війна", а спроби зупинити антикорупційну реформу в Україні, – Артем Ситник Обшуки у НАБУ та співробітників НАБУ протягом останніх двох днів листопада були цілеспрямованими спробами Генеральної прокуратури та Служби безпеки України зірвати операцію щодо високопосадовця Державної міграційної служби, зір вати операції, які здійснюють офіце ри НАБУ під прикриттям, розкрити агентурну мережу НАБУ та залякати працівників. Перші дві мети досяг нути вдалося, останні дві ні, за явив директор НАБУ Артем Ситник на пресбрифінгу в Українському кризовому медіацентрі. "Ці атаки не зупинять роботу, яку ми робили. Це був болючий удар, але нічого критичного не сталося", заявив Ар тем Ситник. Нагадаємо, 2930 листопада у двох конспіративних приміщеннях НАБУ провели обшуки. Формальною підста вою для таких дій стала заява першого заступника голови Державної мігра ційної служби України про те, що її про вокують дати хабар. Артем Ситник заз начив, що станом на цей час жоден працівник НАБУ не затриманий, від носно жодного працівника НАБУ не об рано запобіжного заходу. За словами Артема Ситника, своїми діями силовики зірвали операцію щодо посадовців ДМСУ та ще чотири опера ції під прикриттям. Операція у ДМСУ готувалася ще з квітня. Директор НАБУ заявив, що офіційне пояснення ГПУ щодо обшуків виглядає необгрунтова ним. "Мені трохи незрозуміла позиція Генеральної прокуратури, коли опера ція щодо бурштинової справи назива ється "ідеальною", і така ж операція із використанням тих же способів і мето дів (і, до речі, і одна і друга проводили ся спільно з Федеральним бюро роз слідування США, можливо тільки ле гендування було трохи змінене), нази вається "провокацією", наголосив директор НАБУ. Я говорив і ще раз повторюю: перший заступник голови ДМСУ не була фігурантом, на затри мання якого ми розраховували, ми

розраховували розкрити масштабну корупційну схему саме у Міграційній службі", пояснив він. Він також підкреслив, що не погоджу ється із критикою високопосадовців, які називають ситуацію "міжвідомчою війною". "Іде не "міжвідомча війна", а вжиття всіх можливих заходів, щоб зу пинити антикорупційну реформу в Ук раїні. Є амбіції конкретних керівників окремих правоохоронних органів і держави зупинити те, що відбулося зараз: створено незалежний антико рупційний орган, який отримує значну порцію критики, але показав те, чого раніше не було в Україні […], ми мак симально наблизилися до створення антикорупційного суду. Всі ці атаки від відчуття, що покарання вже нас тільки близько, що, якщо не зупиняти антикорупційну реформу, це стане ре альністю найближчим часом", заявив Артем Ситник. Він наголосив, що ситу ація із переслідуванням антикорупцій них органів може мати серйозні нас лідки для іміджу України на міжнарод ній арені. Артем Ситник наголосив, що основна причина зриву операції неможливість НАБУ самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку. Для того, щоб антико рупційні органи могли працювати ефек тивно, їм критично важливо надати пра во знімати інформацію самостійно. "Як що не буде автономного зняття інфор мації з каналів зв'язку ризики будуть завжди […] Яка б не була секретна опе рація на жаль, дані про те, з яких кана лів зв'язку знімається інформація, щодо яких осіб ця інформація є у наших ко лег у СБУ. І ця інформація була викорис тана, щоб завербувати цього фігуранта, і використавши формальну заяву з при воду міфічної провокації хабаря, зірвати цю операцію", пояснив він. "У прий няття такого закону у найближчій пер спективі я не вірю, але зупиняти роботу у цьому напрямку ми не будемо", до дав Артем Ситник.

3

Щиро вітаю всіх військовослужбовців із Днем Збройних сил України та бажаю вам усім незламної волі в подоланні труднощів військового буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань. Голова Балабинської селищної ради, помічник народного депутата В.В.Кривохатька В.С.СОСУНОВСЬКИЙ

z ОТАКОЇ! Запорізьким АТОвцям виділили земельні ділянки на цвинтарі Чотирьом ветеранам АТО після довгої тяганини виділи ли землю для ведення осо бистого селянського госпо дарства прямо на… цвинтарі та у санітарнозахисній зоні навколо нього. Нагадаємо, на початку вересня у Запоріжжі АТОвці мітингували перед Держгеокадастром через проблеми із виділенням землі. Факт виділення бійцям землі на кладовищі підтвердили в про

куратурі Запорізької області. "Виділені земельні ділянки розташовані на території Дру желюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізь кої області в межах цвинтаря та санітарнозахисної зони", по відомили у відомстві. Правоохоронці відкрили за да ним фактом кримінальне провад ження за ст. 367 (службова нед балість) КК України. Нині триває досудове розслідування.

z ТОП ХАБАРНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

У рейтингу ! посадовці різного калібру Управління захисту еконо міки Запорізької області під било підсумки роботи за 11 місяців 2017 року. За цей час удалося виявити 29 ха барників. Найбільше на хаба рі попадалися співробітники податкової 6 разів. Найбільший хабар отримав на чальник відділу Токмацької рай держадміністрації, який просив 480 тисяч гривень за вирішення земельного питання. Чиновника затримали під час отримання першої частини в розмірі 240 тисяч гривень. Суд у цій справі відбудеться 11 грудня. Другий за розміром хабар 60

тис гривень, вимагав спеціаліст Головного управління економіч ного розвитку і фінансів Мініс терства культури. Чиновника визнано винним, на нього накла дено штраф у сумі 25,5 тис. грн. Третє місце в рейтингу голов них хабарників посів заступник начальника управління Запо різької облдержадміністрації. Його затримали в момент отри мання 52 тис. грн. У цій справі чекають суду. Найменший зафіксований правоохоронцями хабар 1500 гривень отримав від студента доцент кафедри запорізького вишу за здачу іспиту.

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА Маємо змусити владу подовжити мораторій на продаж землі

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

Якщо ви в оточенні щурів, значить, корабель ще пливе


4

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

депутатська трибуна

z ТОЧКА ЗОРУ

Про бюджет. Реформи та місцеве самоврядування на місцеві бюджети в ни нішніх економічних умовах це виклик для органів міс цевого самоврядування. Скажімо, з наступного року, згідно з проектом держав ного бюджету, на місця пе редається фінансування коледжів. В нашій області таких 20. Тож треба шука ти джерела для забезпе чення їхнього фінансуван ня. Гадаю, наступний рік стане для області роком не легким, але й роком нових можливостей і нових кре ативних підходів.

Олена ГУДИМА

7 грудня своє професій не свято відзначають представники органів місцевого самовряду вання в Україні. Про те, з яким настроєм і якими здобутками зустрічають професійне свято в Запо різькій обласній раді, ми поговорили з очільником обласного парламенту Григорієм Самардаком. Григорію Вікторовичу, не очікуючи на прийняття Державного бюджету, де путати обласної ради ух валили бюджет області на наступний рік, власне, напередодні професій ного свята. Чому не стали чекати на рішення Вер ховної Ради? Ми не могли допустити, аби область розпочинала новий рік без бюджету. А та кий ризик був, якщо б ми че кали прийняття державного. Тож, аби забезпечити вчас ну виплату заробітної плати, сплати комунальних плате жів бюджетними установа ми з 1 січня, ми прийняли бюджет, в якому врахували базові показники. А вже на початку наступного року ми знову повернемося до бюд жетного процесу. До слова, цього року обласна рада ра зом з обласною державною адміністрацією почала під готовку до прийняття бюд жету ще влітку, 1 листопада проект бюджету було опри

Бюджет 2018 в цифрах: Загальний фінансовий ресурс в обласному бюджеті 10,08 млрд грн. На 34% більше за попередній рік Резервний фонд 52 млн грн; Екофонд 185,6 млн грн. Основні видатки загального та спеціального фондів на: zохорону здоров'я 1 млрд 647,4 млн грн (16,5% від за гального обсягу фінансового ресурсу); zосвіту 1 млрд. 315,1 млн грн (13,1% від загального обсягу фінансового ресурсу); zсоціальний захист 303,8 млн грн (3,04% від загаль ного обсягу фінансового ресурсу).

люднено на сайті обласної ради. Депутати вчасно оп рацювали документ і внесли свої правки. Тож і робота в залі парламенту на 17й се сії була продуктивною. Це показовий приклад пози тивної роботи. Які основні показники бюджету області були зат верджені депутатами? По відношенню до цього річних показників бюджет області виріс на 34%, він

становить понад 10 млрд грн. Його можна вважати соціальноорієнтованим, адже збільшені видатки на освіту, медицину, соціальні програми. Нарешті, у нас з'явилася обласна програ ма розвитку доріг, прий нято програму з розвитку освіти з урахуванням впро вадження реформи, інші важливі для розвитку Запо різького краю програми. Але треба сказати, що зростання навантаження

 Цього року було збіль шено депутатський фонд до 700 тис. грн, це вели ка сума для більшості об ласних рад в Україні. Чи виправдане таке рі шення? Депутати беруть на себе відповідальність за розви ток ввірених їм територій і це добре, адже завдяки ре алізації програми "Депу татський фонд", додатково з обласного бюджету нап равлені понад 61 млн грн на ремонт доріг, освітлення сіл, реконструкцію водо гонів, оснащення закладів освіти та медицини, вста новлення дитячих май данчиків. Люди на місцях краще розуміють свої пот реби, а через свого депу тата вони можуть звернути ся до обласної ради за під тримкою. Тож, це хоро ший показник взаємодії об

ласної ради з громадою. Два роки роботи облас ного парламенту цього скликання спливли в грудні. Як оцінюєте свою роботу і колегдепутатів? Можу сказати, навіть за результатами роботи над бюджетом відповідаль ність депутатів дуже висо ка. Звичайно, градус полі тичних настроїв не став меншим, але він перестав бути основним чинником у депутатській роботі. На мою думку, місцеве само врядування сьогодні є ру шійною силою глобальних перетворень в усіх сферах функціонування держави, суспільство покладає на нас великі надії. Ви поди віться, збільшуються пов новаження місцевої влади, створюються об'єднані те риторіальні громади, люди відчувають свою значи мість. Тож і система місце вого самоврядування має відповідати викликам часу. Тому я бажаю своїм коле гамдепутатам обласної ради та депутатам усіх рів нів, представникам місце вої влади успіху на ниві служіння інтересам грома ди. Будьте креативними, відповідальними. Давайте об'єднувати зусилля зара ди розвитку Запорізької області та добробуту гро мадян!

z ДОБРА СПРАВА

Марина Порошенко зустрілась із вихованцями ліцею "Захисник" та директорами дев'яти інклюзивних шкіл Дружина Президента України Марина Поро шенко відвідала Запо різьку область із робо чою поїздкою. У Запо різькому обласному лі цеїінтернаті з посиле ною військовофізичною підготовкою "Захисник" вона зустрілась із ліцеїс тами. Разом із головою облдержадміністрації Костянтином Брилем во ни привітали майбутніх воїнів із днем Збройних сил України. Незважаючи на юний вік, ви прийняли рішення прис вятити життя службі в Збройних силах України, зазначила Марина Поро шенко. Це надзвичайно відповідальний і почесний вибір, що свідчить, що ви рішучі, сміливі й патріотич

ні, сильні волею та незламні духом. Вона підкреслила, що три з половиною роки тому, ко ли російський агресор розв'язав війну на Сході Ук раїни та ганебно вторгнувсь у Крим, саме такі риси ук раїнських захисників допо могли зберегти нашу неза лежність та відстояти право на самостійне життя. Із на годи свята гостя подарува ла вихованцям ліцею теле візор. Костянтин Бриль побажав ліцеїстам із честю пронести через життя звання укра їнського офіцера. Марина Порошенко й Кос тянтин Бриль зустрілись та кож із директорами дев'яти інклюзивних шкіл, які є учасниками освітнього про екту Благодійного фонду Порошенка, й вручила уні

версальні сходові гусеничні підйомники. За словами першої леді України, питання архітек турної доступності нав чальних закладів є важли вим елементом для роз витку інклюзивної освіти. На жаль, більшість гро мадських приміщень кра їни ще залишаються не доступними для маломо більних верств населен ня, а діючі нині пандуси часто не відповідають

державним будівельним нормам. У рамках соціальної програми Фонду Порошен ка "Інклюзивна освіта рі вень свідомості нації" ми разом із місцевою владою Запорізької області ініці ювали придбання універ сальних сходових гусенич них підйомників. Саме вони зможуть забезпечити дос тупність кожної дитини з особливими освітніми пот ребами не лише до першо го поверху, а й до всіх при міщень своєї школи, наго лосила пані Порошенко. Костянтин Бриль подяку вав Марині Порошенко й зауважив, що на наступний рік Уряд України запланував збільшення фінансування освіти на 20 відсотків до 219 мільярдів гривень. Діти з особливими потребами

зможуть здобувати освіту разом із іншими дітьми в пристосованих для цього школах, де отримуватимуть якісну повноцінну освіту. У проекті бюджету2018 на фінансування інклюзивної освіти передбачено пів мільярда гривень. Під час перебування в За порізькій області дружина Президента України разом із заступником Міністра ос віти і науки України Павлом Хобзеєм також ознайоми лась із презентацією інте рактивної карти інклюзив них шкіл регіону, створеної на сервісі Google. Адже За порізька область перша в Україні, де створили таку карту. Саме в нашій області започаткували пілотний проект щодо втілення ін клюзивної освіти. Близько 400 дітей отримують її пос луги. Департамент інформа ційної діяльності та кому нікацій з громадськістю


влада і територія ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

5

z ВЛАСНИМ ПРИКЛАДОМ

Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль узяв участь в офіційному завершенні обласного донорського марафону Як наголосив очільник регіону, нині до донорсь кого марафону «В краплі крові – врятоване жит тя» приєдналися всі не байдужі запоріжці. Зок рема, мери великих міст, народні депутати України Сергій Валенти ров та Микола Фролов, заступники голови та ке рівники управлінь і де партаментів облдержад міністрації, очільники великих підприємств ре гіону. Загалом під час марафо ну зібрано 349 літрів крові від 816 людей. У перерахунку на врятовані життя це майже 2,5 тисячі людей. Це дуже важливо для Запорізького краю. Адже ледь не щодня до нашої обласної лікарні звертаються не лише меш

канці регіону, а й військо вослужбовці, поранені в зоні АТО. Хочу подякувати колек тиву обласної лікарні за їхню щоденну непросту роботу, яка рятує людські життя. Сьогодні ми передаємо ес тафету донорського мара фону до Одеської області. Вірю, що приклад добрих вчинків знайде відгук у сер цях багатьох українців, заз начив голова облдержадмі ністрації Костянтин Бриль. Разом із керівником об ласної влади до акції приєд нався Мелітопольський міський голова Сергій Мінь ко. Він зазначив, що Мелі тополь, як і інші великі міста Запорізької області, також активно брав участь у мара фоні. Безпосередньо у Ме літополі налічується близь ко 200 почесних донорів.

У свою чергу, головний лі кар Запорізької обласної клінічної лікарні Ігор Шишка нагадав, що масштабний регіональний соціальний проект марафон донорів «В краплі крові врятоване життя!» стартував 20 лис топада за ініціативою Запо різької обласної клінічної лі

карні. Розмах марафону перевершив усі най сміливіші очікування: до ньо го долучилися представни ки влади, співробітники екстрених служб міста, священнослужителі, пред ставники великих промис лових підприємств, студен ти, медики, активісти

z ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

z УВАГА! «ПРЯМА ЛІНІЯ»

З ініціативи партії "Наш край" Запорізька облрада звернулася за підтримкою до депутатів усіх регіонів України Владислав СЕЛЕЗНЬОВ Запорізька обласна рада на засіданні 30 листопада підтримала ініціативу пар тії "Наш край" звернутися до рад інших областей Ук раїни, щоб разом домогти ся повернення державного регулювання цін на основ ні продукти харчування. Нагадаємо, в червні цього року Кабінет Міністрів Ук раїни прийняв Постанову №394, яка скасовує держрегулювання цін на продукти харчування. Таким чином уряд свідомо від мовився від захисту прав соці ально незахищених громадян. Раніше на державному рівні ді яли обмеження на зростання вартості найважливіших това рів: борошна, хліба, макарон них виробів, круп, цукру, м'яса та ковбас, молока, сметани, масла вершкового, сиру, яєць. Експерти прогнозували, що наслідком прийнятої постано ви стане стрімке зростання цін на ці товари, й мали рацію на віть за офіційними даними Держстату, з початку року продукти харчування подо рожчали в середньому на 15 відсотків, м'ясо майже на 30%, молочні продукти на 11 13%. Ситуація стала настільки

та громадські діячі. Завдяки колосальній під тримці суспільства та ЗМІ до гуманної справи приєд налися не тільки містяни, але й жителі області. За ко роткий час громаду вдалося сколихнути, відволікти від повсякденних справ і об'єд нати задля спільного блага. На завершення учасники марафону закликали сус пільство активно здавати кров та зробити цю соці альну ініціативу безстроко вою. Костянтин Бриль передав естафету донорського ма рафону «В краплі крові – врятоване життя» Одеській області. Департамент інформа' ційної діяльності та комунікацій з громадськістю

тупиковою, що 14 листопада навіть голова Ради Національ ного банку України Богдан Да нилишин виступив на підтрим ку держрегулювання вартості продуктів харчування. У партії "Наш край" послідов но виступають за скасування Постанови №394 і вважають, що без держрегулювання зростання цін на харчові про дукти може досягти катастро фічних розмірів. У таких умовах останнє збільшення пенсій, іні ційоване Кабміном у рамках пенсійної реформи, це прос то як знущання над власним народом. Обіцяне владою "осучаснення" пенсій не пок риває навіть індекс інфляції. Варто зазначити, що у вересні з ініціативи партії "Наш край" Запорізька обласна рада нап равила звернення до Кабінету Міністрів України з вимогою

скасувати Постанову №394 і повернутися до державного ре гулювання цін на ключові про дукти харчування. Але в партії "Наш край" вважають, що цього недостатньо, щоб змусити Каб мін відновити соціальні права громадян. Тому наступним кро ком стало звернення до облас них рад усіх регіонів України з пропозицією прийняти анало гічні звернення до уряду. "Скасування держрегулюван ня цін на продукти харчування першої необхідності було абсо лютним табу для всіх без ви нятку урядів незалежної Укра їни, тому що воно захищало со ціально незахищені верстви на селення. Але нинішній уряд ви рішив переступити навіть через непорушні моральні принципи. На минулій сесії наші обласні депутати підтримали звернен ня партії "Наш край" до уряду з вимогою скасувати це рішення. Тепер ми вирішили звернутися до наших колег із інших облас тей із проханням підтримати нас. Упевнений, це в інтересах не лише мешканців Запорізької області, а й усієї країни. Споді ваюся, спільними зусиллями ми зможемо захистити соці альні права українців", заува жив голова Запорізької облас ної організації політичної партії "Наш край" Сергій Кальцев.

З метою проведення інформаційнороз'яснюваль ної роботи з питань соціального захисту населення у п'ятницю, 8 грудня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме виконуюча обов'язки директора Департаменту соціального захисту насе лення Запорізької обласної державної адміністрації Катерина Юріївна Кривошей. Звертатись з 10:00 до 11:00 за телефоном: 0'800'503'508. Всі дзвінки безкоштовні. * * * У понеділок, 11 грудня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії з гуманітарних питань Володимир Миколайович Кюрчев. Звертатись з 11:00 до 12:00 за телефоном: 0'800'503'508. Всі дзвінки безкоштовні. * * * У вівторок, 12 грудня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме народний депутат України Олександр Володимирович Романовський. Звертатись з 11:00 до 12:00 за телефоном: 0'800'503'508. Всі дзвінки безкоштовні. * * * З метою консультування громадян щодо актуальних питань охорони здоров'я у середу, 13 грудня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія. На запитання громадян відповідатиме директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації Вікторія Іванівна Клименко. Звертатись з 12:00 до 13:00 за телефоном: 0'800'503'508. Всі дзвінки безкоштовні. * * * У четвер, 14 грудня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на за питання громадян відповідатиме голова Запорізької обласної ради Григорій Вікторович Самардак. Звертатись з 12.00 до 13.00 за телефоном 0'800'503'508. Всі дзвінки безкоштовні.


6 ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

ділові новини

z НА ПОЛЯХ ОБЛАСТІ

Завершили зяблеву оранку Пилип ЮРИК

За повідомленням фахівців Департамен ту агропромислового розвитку ЗОДА, тру дівники села заплану вали посіяти цього ро ку озимі культури на площі 659,2 тисячі гектарів. На 6 грудня вже засіяли 638,6 ти сячі гектарів (97 від сотків). Озима пшени ця зайняла площу 651,9 тисячі (99 від сотків), озимий ячмінь на 38,5 тисячі (86 від сотків), озимий ріпак на 30,2 тисячі гекта рів (103 відсотки, тоб то, сівбу цієї культури завершили). Жито по сіяли повністю, воно зайняло площу 815 гектарів. Закінчили сівбу озимих механі затори десяти ра йонів. Сівба завершу ється. На 1 грудня, повідом ляє zoda.gov.ua, озимі зернові зійшли на площі 592,2 тисячі гектарів, що становить 97 відсотків від посіяного. У доброму й задовільному стані пе ребувають посіви на площі 399,7 тис. га (67,5% від тих, що зі йшли), озимі зернові на

площі 192,5 тис. га (32,5%) у слабкому й зрідженому стані. У доброму й задовіль ному стані перебуває й переважна більшість площ озимого ріпаку 18,7 тис. га (70,6%), у слабкому та зрідженому 7,78 тис. га (29,4%). Цьому сприяла тепла погода, яка переважала в листопаді. Середня температура повітря за місяць була на один гра

дус вищою за норму й становила 360 тепла. Найбільш теплою була друга декада місяця, максимальна темпера тура повітря у цей період сягала 14200. Мінімаль на температура повітря у третій декаді місяця зни жувалась до 311 граду сів морозу. Опадів за мі сяць випало від 15 до 47 міліметрів, що відпові дає 36109% місячної норми. Середня віднос

на вологість повітря за місяць була в межах норми. Зернову кукурудзу хлі бороби обмолотили на площі 43,1 тисячі гекта рів (100 відсотків). Отри мали сільські трудівники 139,1 тисячі тонн її зерна при врожайності 32,3 центнера з гектара. Гречку наші аграрії зіб рали на 1256 гектарах (100 відсотків). Отрима ли 876 тонн її насіння при

врожайності сім центне рів з гектара. Обмолоти ли просо на 6650 гекта рах (100 відсотків). Одержали 8,6 тисячі тонн зерна (урожайність 13 центнерів на круг). Зібрано також сорго (на 2,9 тисячі гектарів). На молотили аграрії 6,8 ти сячі тонн його зерна при врожайності 22,9 цен тнера з гектара. Наші механізатори за кінчили збирання соняш нику (на площі 562,5 ти сячі гектарів). Отримали 840,2 тисячі тонн насіння при врожайності 14,9 центнера з гектара (в сільгосппідприємствах 17,2). Найвища врожай ність цієї культури в По логівському районі 21,7 центнера на круг. Закінчили збирання сої (на площі 15,1 тисячі гек тарів). Намолотили 40,6 тисячі тонн зерна при врожайності 26,9 цен тнера на круг. Найвища врожайність сої у Вели кобілозерському районі 40,2 центнера з гек тара. Разом із землями насе лення оранку зябу пот рібно було провести на площі 840,7 тисячі гекта рів. Цей агрозахід прове ли на 100 відсотків.

z РИБІНСПЕКЦІЯ ІНФОРМУЄ

На зимувальних ямах лов заборонений У Запорізькій облас ті з 1 листопада всту пає в силу осінньози мова заборона на лов риби та інших водних біоресурсів на зимувальних ямах у водоймах. Зиму вальні ями це місця масових скупчень ри би в зимовий період. Щороку на водоймах вводиться заборона на любительський і промисловий лов ри би та раків на зиму вальних ямах, що триватиме до почат ку веснянолітньої нерестової заборони 2018 року.

На сайті zoda.gov.ua виставлене повідомлен ня запорізьких рибоохо ронців та перелік зиму вальних ям на Запорізь кому й Каховському во досховищах, де рибали ти заборонено. Рибалкамлюбителям слід пам'ятати, що по рушники правил ри бальства можуть бути притягнуті до адмініс тративної відповідаль ності відповідно до стат ті 85 Кодексу України про адміністративні пра вопорушення. Крім цьо го, за кожен незаконно виловлений екземпляр риби на зимувальних ямах передбачається

відшкодування завданих природі збитків залеж но від виду риби, але незалежно від її розміру: за карася 17 гривень, плітку 85, ляща 170, судака 510 гривень. За останні шість місяців інспектори рибоохорони провели 156 рейдів, у ході яких виявлено 1009 порушень природоохо ронного законодавства у сфері водних біоресур сів. За незаконний про мисел порушникам на рахували відшкодування за заподіяну шкоду в су мі 275 тисяч 133 гривні та наклали штрафи на суму 114 тисяч 409 гри вень. Із водойм області

вилучено 1476 заборо нених знарядь лову, в основному це сітки без бірок, "павуки", "доріж ки" тощо. Із незаконного

обігу вилучено три тонни 251 кілограм риби. До рішення суду затримали 26 транспортних засо бів.


ділові новини ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

z БЕЗ КОЛІС

z ВИРОБНИЦТВО

В Україні припиняють виробництво автівок марки Lanos

Мелітопольський завод нарощує виробництво високоолеїнової олії

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод більше не вироблятиме автомобілів моделі Lanos. Потужності ЗАЗ затребувані на авторинку лише на 1015%. Попит на автомобіль Lanos знизився, а кількість ввезених не розмитнених дешевих "євроблях" збільшилась. Отже, виробництво авто цієї моделі зупинили. Надалі Запорізький автомобілебудівний завод планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки, повідомили в пресслужбі корпорації "УкрАВТО". Довідка "ЗП": Запорізький автомобілебудівний за вод найбільше автомобілебудівне підприємство Укра їни із повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбу ванням, складанням. Підприємство входить до корпо раціїю "УкрАВТО". Корпорація є генеральним імпорте ром та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного вироб ництва, а також є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ". До структури корпорації входять більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.

Мелітопольський олій ноекстракційний завод (ОЕЗ) збільшив частку ви робництва високоолеїно вої олії до 25%. Про це журналу The Ukrainian Farmer повідомив дирек тор підприємства Сергій Рудченко. "Наша стратегія постійно бути присутніми на цьому ринку, тому частка виробництва такої олії щороку зростає на 1015%, надалі зупинятися не збираємося", зазна чив він. Високоолеїнову олію підприємство експортує до США, Іспанії, Китаю, Сінгапуру та інших країн. "В Україні її залишається незначна кількість. Причина вітчизняний споживач не володіє інформацією про корисні властивості високооле їнової олії, тому цей продукт ще не

7

має великого попиту", під креслив Сергій Рудченко. За його словами, Меліто польський ОЕЗ закуповує сировину в фермерів. Кож на вантажівка з насінням, що прибуває на завод, пе ревіряється на вміст оле їнової кислоти, після чого відвозиться на окремий склад. Після того, як підприємство наби рає промислову кількість високо олеїнового соняшнику, воно зупиняє виробництво, повністю вичищає об ладнання і тільки тоді береться за перероблення. "До речі, аграрій, вирішивши виро щувати високоолеїновий соняшник, нічим не ризикує, оскільки техноло гія його вирощування така ж сама, як звичайного", додав директор Мелі топольського олійноекстракційного заводу.

z ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

CБУ запобігла спробі російських спецслужб здобути українське військове обладнання Силовики зупинили спробу країниагресора отримати висо котехнологічне військове устат кування заводу "Перетворю вач", повідомила пресслужба СБУ.

z ВІТАЄМО!

"Запоріжавтотранс" святкує 20річний ювілей З нагоди 20річчя колектив ПрАТ "Запоріжав тотранс" приймав вітання. Автомобільний сегмент транспортного ринку відно ситься до найбільш мобільного, динамічного та ринково орієнтованого. У структурі підприємства налічується 29 автобусних станцій, розташованих у всіх районних цен трах Запорізької області, через які обслуговуються близько 557 маршрутів приміського, міжміського та міжнародного сполучення. У товаристві працює 249 осіб, із яких 102 мають стаж роботи понад 15 років. З автостанцій Запорізької області перевезено 1,623 млн пасажирів, зокрема пільгових категорій. Щоденно з ав тостанцій товариства відправляється близько 3 тисячі автобусів приміського, міжміського та міжнародного сполучень. Не так давно у Запоріжжі побудована й атес тована ще одна автостанція № 4 для розвантаження па сажиропотоків у Оріхівському напрямку, яка буде від крита найближчим часом. Після урочистостей артисти Муніципального театру танцю подарували іменинникам прекрасну концертну програму.

Як розповіли у відомстві, право охоронці встановили, що в умовах запроваджених Україною санкцій для забезпечення потреб Збройних сил РФ військовою продукцією, ро сійські спецслужби розробили не легальний механізм закупок товарів. Оперативники спецслужби задоку ментували, що у 2016 році через ук раїнські комерційні структури, під контрольні громадянам РФ, органі затори планували налагодити пос

тачання до Росії високотехнологіч ного обладнання вітчизняного ви робництва в обхід санкцій. "Ділки збиралися легально прид бати товари подвійного призначен ня на фірмирезиденти та перепра вити продукцію до країниагресора. За висновками профільних експер тів, обладнання запорізького заво ду, зокрема, може бути використане у військовій промисловості", йдеться у повідомленні. Під час обшуків на підприємстві та у фігурантів справи вилучені зразки обладнання подвійного призначен ня, яке направлене на експертизу. Наразі проводяться першочергові слідчооперативні дії.

z РЕЗУЛЬТАТ

"Мотор Січ" звітує За підсумками виробничої ді яльності підприємства "Мотор Січ" за дев'ять місяців 2017 року, чистий дохід від реалізації про дукції зріс у порівнянні з аналогіч ним періодом минулого року з 7,536 млрд грн (292 млн дол.) до 9,108 млрд грн (343 млн дол.), при цьому чистий прибуток під приємства також зріс з 1,884 млрд грн (73,02 млн дол.) до 2,576 млрд грн (97,13 млн дол.). Серійних авіадвигунів випущено на 3,332 млрд грн (реалізовано на 3,178 млрд грн), що склало 37,1% (36,9%) від усієї продукції. Ремонтних двигунів, відповідно, на 1,016 млрд грн (реалізовано на 91 3,9 млн грн.), що склало 11,3% (10,6%) від усієї продукції. За матеріалами wartime.org.ua


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

Жителька Бердянська Надія Фоменко щойно відсвяткувала свій 101й день народження. Надія Олександрівна народилася в 1916 році в Китаї в м. Хар бін. Її батько працював на Китайській східній залізнич ній дорозі. У 1934 році при їхала до Москви і навчалася в інституті народногоспо дарського обліку. З початком війни Надія Олександрівна відмовилася від евакуації і брала участь у створенні оборонних споруд. Після цього пройшла курси медсестер і до кінця війни пропрацювала в санітарних поїздах. У 1945 році вийшла заміж за військового і довгий час проживала із чоловіком на Далекому Сході. У 1961 році Надія Фоменко переїхала до Бердянська, де мешкала її сестра. В ювілярки є дві дочки, троє онуків і двоє правнуків. Секрет довголіття Надії Олександрівни оп тимізм та любов до дітей. У Запоріжжі на перехресті проспекту Со борного та ву лиці Верхньої у сквері урочис то відкрили пам'ятний знак "Червона стріч ка". Захід присвя чено Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Його ор ганізували Благо дійна організація "Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя", Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України та інші гро мадські організації з метою донести до кожного українця, що ВІЛ не безпечний, тільки поки люди не мають інформації

В останній день осені у Бердянсь кому художньому музеї відбувся бал для студентів, організований спільними зусил лями міського відділу сім`ї, мо лоді та спорту та громадської організації "Сяйво надії". У заході взяли участь 9 танцювальних пар з усіх середньоспеціальних навчальних закладів міста. Окрім змагання в танцювальній майстерності, організатори під готували для учасників цілу низку цікавих конкурсів, в яких ті мали проявити не лише творчі, але й інтелектуальні здібності, кмітливість і спритність. Танцюристи відповідали на запитання осінньої вікторини, прикрашали вбрання штучним листям та демонстрували готовність допомагати один одному будь в чому від створення зачіски до спортивної гри. Для цьо го хлопцям довелось похвалитись вмінням заплітати коси, а дівчатам знанням правил футболу. По закінченні випробовувань всі учасники конкурсу отримали грамоти відділу сім'ї, молоді та спорту і подарунки від підприємства "Бердянські жниварки". Переможцями ж стали сту денти БМК ЗНТУ Ольга Власова та Данило Носков У Запоріжжі під били підсумки Всеукраїнського конкурсу молодої української поезії та авторської пісні імені Марини Бра цило "Хортицькі дзвони". Найкращих поетів та піснярів на городили грамотами і подарунками. Конкурс проводять у Запоріжжі вже четвертий рік пос піль. Цього року у ньому взяли участь понад 60 поетів із різних міст України, віком від 12 до 25 років. Тематика творчих робіт різноманітна. Усіх переможців конкурсу у двох номінаціях урочисто нагородили гра мотами і подарунками.

Люди, які нас Валентина Данішевська, яка народилася в Запоріж жі, була обрана головою Верховного Суду України. Вона вже прийняла присягу. Валентина Іванівна народилася у Запоріжжі у 1957 році. Освіту юриста здобула в Одеському державному університеті ім. І.Мечникова, який закінчила в 1983 році. У 1990ті роки прохо дила навчання в США і Німеччині. Право на заняття адвокатсь кою діяльністю отримала в 2003 році. Під час конкурсу до Вер ховного Суду Данішевська розповідала, що має різнобічний досвід в юридичній сфері і раніше працювала суддею арбіт ражного суду Запорізької області. У 2001 році вона пішла з су ду на посаду директора благодійної організації "Центр комер ційного права". У 2015 році була обрана до складу громадсь кої ради при Міністерстві юстиції України. Була суддею постій но діючого третейського суду при Асоціації українських банків. Також Данішевська займалася роз робкою одного з варіантів Господарського процесуального кодексу, який так і не був прийнятий. Має досвід законодавчої роботи.

Події, що нас Під особистим патронатом голови облдержадміністра ції Костянтина Бриля в Запо різькій області пройшов ре гіональний етап Всеукраїнсь кого конкурсу дитячої твор чості "Яскраві діти України", що проходить в рамках Між народного фестивалю "San remo junior". Протягом трьох днів діти із різних куточків регі ону змагались за Гранпрі кон курсу у Палаці культури "Дніп роспецсталь". Конкурсанти про демонстрували свій хист в ес традному, народному, джазовому та академічному співі. Судді оцінювали юних виконавців за чисто тою інтонації, красою тембру і силою голосу, динамікою звуку, артистизмом та виразністю виконання. Склад компетентного журі був представлений такими видатними особистостями, як український поет і народний артист України Юрій Рибчинський; співак, поет, композитор, заслужений діяч мистецтв України Тарас Петриненко; заслужена артистка України Римма Шаповалова; український музичний продюсер вокальних загальнонаціональних проектів "Голос України" і "Голос діти", лауреат премії "Те летріумф", співак і композитор Руслан Квінта; українська співачка, композитор, викладач ILLARIA. Саме вони і визначили переможців. Приз "Глядацьких симпатій" та Гранпрі Запорізької області здо була Олександра Книш із м. Запоріжжя. Вона і представлятиме наш регіон на національному відборі "Sanremo junior", який відбудеться 15 березня 2018 року в Національному палаці мистецтв "Україна". У Запорізькому палаці культури "Ти тан" обласний конкурс фольклорних колективів "Запорізька спадщина" зібрав понад 20 учасників з міст За поріжжя, Мелітополя, Енергодара, Токмака, а також Вільнянського, Ва силівського, Запорізького, Меліто польського, Михайлівського, Кам'янськоДніпровського, Оріхівсь кого, Приморського, Пологівського та Якимівського районів. В їхньому числі були носії "Степового розспіву Запорізького краю" елементу нематеріальної культурної спадщини Запорізької області, що просувається до Національного реєстру України та міжнародних списків ЮНЕСКО. Це народний фольклорний колектив "Надвечір'я" (керівник Ганна Трошина) з Кам'янськоДніпровського району, ансамбль "Веснянка" (керівник Тетяна Сергєєва) Данилоіванівсь кого сільського будинку культури Мелітопольського району та колектив "Токмачаночка" (керівник Ганна Левченко) Малотокмачанського сільського будинку культури Токмачанської ОТГ Оріхівського району. Бердянські моржі закрили літній і відкрили зи мовий купальний сезон. Суботнього ранку на пер шому пляжі члени клубу любителів бігу та плавання "Екс трим" здійснили перший зимовий масовий заплив. Впер ше бердянські екстремали відкривали зимовий сезон в 2001 році і з тих пір не змінюють традиції. З кожним ро ком число бердянців, бажаючих скупатися в крижаній во ді, збільшується. Наймолодшою учасницею нинішнього заходу стала 12річна дівчинка.


справи небайдужих

надихають Петро Хаселєв, який наро дився і виріс в Запоріжжі, а кілька років тому пере їхав до Києва, організував власний "Жигулі"тур" і про їхав півЄвропи на авто 1979 року. "Двійка" дісталася хлопцю від дідуся. Разом із своєю дівчиною Петро проїхав через 15 країн, зокрема, побував у Боснії і Герцеговині, Португалії, і завершив подорож в Марокко. Європейські країни мандрівники відвідували завдяки безвізу тільки з біометричними паспортами, віза потрібна була тільки для в'їзду в Марокко. З документів та кож необхідно було оформити страховку на автомобіль, зелену карту і в техпаспорті газову установку. Автомандрівники вибрали бюджетний варіант подорожі і ночували в наметі або в машині. Їжу готували самі з продуктів, куплених в супермаркеті.

Директор Департа менту осві ти і науки Запорізької ОДА Тетяна Озерова удостоєна почесного звання "Заслуже ний працівник освіти України" згідно з Указом Президента про від значення державними нагородами України з нагоди 26ї річниці під твердження всеукраїнським рефе рендумом Акта проголошення неза лежності України 1 грудня 1991 року.

захоплюють У Запоріжжі у кіноконцертному залі імені Довженка відбувся перший Між народний фестиваль фільмів ZIFF. Захід новий для Запоріжжя, однак уже ним зацікави лися сотні авторів зі 107 країн світу. 1899 са ме стільки кінострічок було подано на запо різький кінофестиваль. У фінал увійшли понад 30 короткометражок документальних, аніма ційних, ігрових, які в ці дні були показані на екранах кінотеатру. У день відкриття фестивалю було багатолюдно. Учасники охоче спілкувалися з усіма бажаючими, журналістами, пройшлися по символiчнiй червонiй дорiжцi. Варто зазна чити, що членами журі виступили провідні ре жисери, продюсери, сценаристи, актори, кінокритики, депутати міської ради. Представники кіноіндустрії не тільки оцінювали роботи учасників, а й провели тематичні майстеркласи. У день відкриття відбувся показ французького фільму про родоначальників кінематографа "Люм'єри". На урочистостях з нагоди закриття кінофестивалю були нагороджені переможці і відбувся показ української кінострічки "DZIDZIO Контрабас". У селі Костянтинівка Мелітопольсь кого району відбувся районний фес тиваль "Степова симфонія відрод ження" У ньому взяли участь вокальні аматорські колективи з різних населених пунктів, які представили свою творчість в номінаціях: ансамблі народної пісні та ду ети. На сцені місцевого будинку культури звучали пісні про кохання, що виконувались акапельно і під народні інструменти. Особ ливу увагу публіки викликав виступ вокаль ноінструментального ансамблю "Горьков чаночка" з села Відродження, колектив був створений в цьому році. Напередодні Міжнародного дня вшанування людей з обмеженими фізичними можливостя ми у Семенівському БК Мелітопольського району відбулася благодійна акція "Осели доб ро в своєму серці". Цей захід проходить в Семенів ці сьомий рік поспіль, і в цьому році на нього з'їхало ся більше сотні інвалідів з Семенівки, Мирного, Ново пилипівки, Костянтинівки та Терпіння. Допомогли з організацією святкового обіду спонсори та благодій ники: величезні пироги надав Микола Бандура, а торти директор фірми "Фантазія" Віктор Проскурня. Цу керки, печиво і посуд передав благодійний фонд "Фенікс". Напої закупила сільрада, а ось яблука "Ме літопольська черешня". 82 кіло меду передало Мелітопольське товариство бджолярів. Перед концер том для інвалідів були організовані послуги чотирьох перукарів, а також консультації працівників уп равлінь праці та соцзахисту, управління Пенсійного фонду. Працювала для інвалідів прямо в фойє БК і амбулаторія, працівники якої робили електрокардіограму, а також перевіряли артеріальний тиск, про водили консультації та надавали інші послуги. А потім був чудовий концерт, організований колектива ми Семенівського БК. У ньому взяли участь зразковий ансамбль танцю "Цвіт", дитяча вокальна група, жіночий вокальний ансамбль "Івушки" і народний аматорський вокальний ансамбль "Калинонька" з Вознесенки.

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

9

Ідеї, які нас окриляють Питання готовності до можливих складних погодних умов знаходяться на постійному контролі облдержадмі ністрації. Комплексний план підготовчих заходів з попередження виникнення надзви чайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Запорізької області в осінньозимовий період 2016/17 років виконано. Проведено уточнення картсхем зон можливого виникнення на території області надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі сні говими заметами та ожеледицею, визначено 85 ділянок автомобільних до ріг державного та регіонального значення загальною протяжністю 160,1 км, на яких найбільш імовірні утворення транспортних заторів унаслідок снігових заметів та ожеледиці; 20 місць відстою важковантажної автомо більної техніки у період сильних снігових заметів та ожеледиці, на яких бу дуть розгорнуті пункти обігріву та харчування; 317 найуразливіших об'єк тів забезпечення життєдіяльності населення і соціальнопобутової сфери, на яких вжито додаткових заходів щодо забезпечення їх безаварійної робо ти, зокрема це 40 навчальних закладів, 86 установ охорони здоров'я, в яких цілодобово перебувають люди, 68 об'єктів водопостачання і водовід ведення, 45 об'єктів теплопостачання і 78 об'єктів енергопостачання. За попередньою інформацією, в містах і районах області в період пониження температури планується розгорнути 257 стаціонарних пунктів обігріву. Для попередження загибелі людей від переохолодження планується створити 137 груп соціальних патрулів. Загалом по області може бути орієнтовно залучено 2331 одиниця техніки та обладнання, а також 4645 осіб, у тому числі на чергуванні 1179 осіб. У Мелітополі відкрили ще один гуртожи ток для переселенців. Ключі від нового житла по вул. Гвардійській отримали 27 людей. Нагадаємо, перший соціальний гурто житок теж в Мелітополі відкрили в серпні цього року. Нині там проживають 12 мешканців. Обидва гуртожитки відре монтовані Українським фондом соціальних інвестицій за рахунок німецького уряду. Меблі для гуртожитку закуплені за кошти місцевого бюджету. Свідоцтво про народження дитини спів робітники Бердянського відділу ДРАЦС оформляють прямо в пологовому бу динку. А ще в рамках реалізації нового пілот ного проекту, який розпочато Міністерством юстиції України, тепер прописати дитину також можна, не виходячи з палати лікарні. Батьки немовлят із задоволенням ско ристаються цією можливістю, бо така послуга суттєво скоротить їм час та по легшить оформлення документів. Вони мають надати лише заяву, оригінали та копії паспортів, свідоцтва про народження, свідоцтво про шлюб, ідентифі каційні коди. Прописку оформляють співробітники відділу ДРАЦС, а забира ють документи батьки самостійно в центрі надання адміністративних послуг щопонеділка з 13ої до 15ої години. Якщо батьки прописані за однією адре сою, то заповнити документи може один з них. При реєстрації за різними ад ресами необхідна письмова згода того з них, в кого дитина не буде прописа на, а також його присутність при заповненні документів. До речі, прописати дитину можна, як і раніше, в центрі надання адміністративних послуг або за новою програмою у відділі ДРАЦС по місту Бердянську. До списку захворювань в програмі "Доступні ліки" додали ліки від ще трьох груп захворювань виразки і хронічних гастроентерологічних пато логій, депресивних станів і анемії ва гітних в першому триместрі. Крім цього, прийнято рішення додати для пацієнтів, які страждають серцевосудинними зах ворюваннями і діабетом 2го типу, препарати "Лозартан" і "Глібенкламід". Прог рама "Доступні ліки" була впроваджена ще в квітні цього року. В рамках даної програми жителі України, які страждають від серцевосудинних захворювань, ді абету або астми, можуть на безоплатній основі або зі значною знижкою отриму вати в аптеках необхідні медикаменти. Фінансування на дану програму вдалося виділити з державного бюджету, де на медикаменти закладено 750 млн грн. В останню декаду листопада у Запорізь кій області пройшов наймасштабніший марафон зі здачі донорської крові. Бер дянську станцію переливання крові відвідало біль ше 130 містян. Завдяки їм вдалося заготовити 67 літрів консервованої крові. Вона зберігатиметься на станції переливання крові і стане порятунком для постраждалих, яких госпіталізуватимуть у Бердянське ТМО.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


10

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

щоб пам’ятали

z МАЄМО ЗНАТИ!

Про українську армію: що відбулося 6 грудня 1919 року Коли мова заходить про початок новітньої українсь кої армії 6 грудня 1991 ро ку ("День Збройних сил Ук раїни"), люди з радянською історичною ерудицією люб лять іронічно згадувати про 6 грудня 1240го (взяття Ки єва Батиєм), кажучи, що це відзначення поразки. Але сучасний українець має знати, що є ще 6 грудня 1919 року початок однієї із славетних сторінок україн ської армії Першого зимо вого походу, стверджує іс торик, керівник військово історичного клубу "Повста нець" Андрій Мацьків. У 1917 році постає Українсь ка держава спочатку, як ав тономія у складі Росії, а зго дом і як повністю незалежна Українська Народна Респуб ліка. Активні військові дії біль шовиків проти молодої дер жави і перша окупація значної частини України московськи ми військами показали гос тру необхідність у створенні боєздатної армії, яка здатна забезпечити територіальну недоторканність і суверенітет перед північним агресором. Військо формувалось на на ціональних засадах і традиці ях, рядові називались козака ми, а командири підстаршина ми й старшинами. Було введе но окремі ранги (військові звання), відмінні від інозем них, якот ройовий, чотовий, бунчужний, хорунжий, сотник. Офіційною була назва "Війсь ко і Флот УНР" (через відсут ність флоту, як окремого виду збройних сил, частіше вжива ли скорочену назву "Військо УНР"), а також у наказах вжи валась назва "Армія УНР"; її бойове ядро, яке брало пос тійну участь у військових діях, називалось "Дієва армія УНР" скорочено ДА УНР (аналог німецької "Фельдтруппен" чи французької "Армі актів"). Після важких поразок у 1919 році в зіткненнях з російськими більшовиками і білогвардій цями, а також викошена епіде мією тифу, Армія УНР разом з Головним Отаманом Симоном Петлюрою відійшла на західні землі в тодішню Волинську гу бернію УНР, де у НовоградВо линському повіті опинилась у

Командарм Михайло Омелянович Павленко на листівці в честь 5ї річниці початку Першого зимового походу

"трикутнику смерті": між біль шовиками з північного сходу, поляками з північного заходу і білогвардійцями з півдня. 4 грудня у Новій Чорториї поблизу Любара Головний Отаман зібрав військову нара ду, на якій були присутні ко мандарм полковник Василь Тютюнник та начальник штабу полковник Євген Мєшковсь кий, а також начальники п'яти збірних дивізій. Обговорюва ли можливість припинення відкритої боротьби і перехід до партизанської боротьби в ти лах противника. 4 грудня так і не вдалось виробити спільно го рішення. 5 грудня С. Петлю ра призначив командувачем ДА УНР замість смертельно хворого Василя Тютюнника (помер через два тижні) на чальника Запорізької збірної дивізії полковника Михайла ОмеляновичаПавленка, а йо го заступником начальника Київської збірної дивізії пол ковника Юрка Тютюнника. 6 грудня відбулась друга нара да, на якій головував прем'єр міністр Ісаак Мазепа (Петлюра напередодні відбув у Варшаву домовлятись про спільний фронт з Військом Польським проти більшовиків). Після дов гих дискусій і суперечок було прийнято одноголосне рішен ня ліквідувати фронт, а боє здатні частини відправити у рейд по тилах противника з метою зберегти дієздатний кістяк армії, організувати вза ємодію з повстанськими заго нами для спільної боротьби, завдати окупанту втрат і зни щити, де це можливо, його окупаційний апарат й інфра структуру. За такий рейд актив но виступали командарм Оме ляновичПавленко і його зас тупник Тютюнник, що і вплину ло на остаточне рішення. 6 грудня 1919 року козаки і

старшини реорганізованої Дієвої армії УНР, які залиши лись у строю і не бажали пе реходити на чиюсь зі сторін, під командою Михайла Оме ляновичаПавленка (який був підвищений у "рангу" генера ла) вирушили в рейд по тилах противника, який згодом наз вали Першим зимовим похо дом. Перший, бо у 1921 році був ще й Другий похід під за гальним командуванням Юр ка Тютюнника, а зимовий бо почався з початком зими і протривав всю зиму, закін чившись 6 травня. У Перший зимовий похід виступило за різними оцінка ми від 5 до 10 тисяч, як тоді називали, шабель (кіннота) і багнетів (піхота) з артиле рією. Оцінки відрізняються че рез те, що протягом цих п'яти місяців тривали постійні бої і сутички, у яких армія несла втрати, і так само армія по повнювалась за рахунок ко заків, які опинились в парти занських загонах у тилу біль шовиків, а потім знову вли лись в ДА УНР. Саме бойове ядро складало близько тисячі шабель і дві тисячі багнетів при чотирнадцяти гарматах. Історичне і стратегічне зна чення 3000кілометрового Пер шого зимового походу ДА УНР, який почався 6 грудня, важко переоцінити. Наявність армії, яка продовжує боротьбу проти "червоного" окупанта (в грудні 1919го січні 1920го біло гвардійські війська були майже повністю витіснені з України більшовиками і закріпились ли ше в Криму, 16 грудня більшо вики взяли Київ), давала підста ви Симону Петлюрі говорити з начальником Польської держа ви і її війська Юзефом Пілсудсь ким про спільний фронт проти більшовиків і саме про допомо гу поляків у звільненні України, а не про заміну більшовицької окупації на польську. Ніхто б не рахувався і не звертав увагу у Варшаві на Головного Отамана, армія якого перебуває у таборах за колючим дротом і є небоє здатною, і навпаки безком промісна боротьба армії і збереження її основи давала всі підстави для розмов про підняття навесні загального повстання проти "червоного"

окупанта і відновлення фрон ту боротьби. Внутрішня ситуація в Україні була вкрай важкою, населен ня не бачило ані уряду, ані не чуло про його діяльність, і по ява армії у глибокому тилу во рога вселяла надії в українців на звільнення рідної землі. За час походу Дієва армія мала ряд успішних боїв і здобула декілька населених пунктів: 19 березня взято Умань, 5 квітня Бобринець, 16 квітня Вознесенськ, де здобули багату військову здобич, ко заки добре оділись і взулись, а головне поповнили боє комплекти. 2225 квітня армія вирушає у район Ананьїва і Балти, де надає суттєву до помогу повсталим селянам, а згодом вирушає на допомогу Галицькій Армії (у той час тимчасово перейшли на бік "червоних"), дві бригади якої виступили проти більшови ків. Загалом за час походу близько 50ти боїв. Закінчився Перший зимовий похід 6 травня 1920 року, коли частини ДА біля с. Писарівка Ямпільського повіту зустрі лись з розвідувальними роз'їздами 2ї стрілецької ди візії полковника Олександра Удовиченка, яка діяла у складі 6ї польської армії. З цього приводу в рапорті Удовиченка Петлюрі читаємо: "Повсюди лунає гучний козацький пок лик "Слава Україні і Головному Отаманові Петлюрі, слава отаману ОмеляновичуПав ленку, усій старшині і козацтву славної Дієвої армії!" Того ж дня 6 травня відділи 3ї поль ської армії увійшли в Київ, а вже 8 травня у місті відбувся спільний парад польських частин і української 6ї дивізії полковника Марка Безручка. На момент зустрічі Дієвої армії з українськими частинами, які вели наступ разом з поляка

Залізний хрест за зимовий похід і бої

Козак Дієвої армії УНР, 1919 рік, сучасна рекон струкція

ми, її чисельність складала 4 319 чоловік при 81му куле меті та 12ти гарматах. Наказом Головної команди Війська і Флоту УНР від 19 жовтня 1920 року за підписом Симона Петлюри було засно вано нагороду "Залізний хрест за зимовий похід і бої", що був єдиним бойовим ор деном Армії УНР. Цим хрес том були нагороджені всі учасники Першого зимового походу, які іменувались "Ли царями Ордена Залізного Хреста". Знак ордена №1 одержав командарм Михайло ОмеляновичПавленко (на фото у командарма на грудях саме цей орден), №2 зас тупник командарма в Зимо вому поході генерал Юрко Тютюнник, №3 командир 2ї Волинської дивізії генерал Олександр Загродський. За галом було нагороджено до 4 тисяч козаків і старшин. Ли царі ордена прийняли рішен ня відзначати 6 грудня свято відзнаки Залізного Хреста. Волею випадку чи збігом об ставин саме у дату початку Першого зимового походу в 1991 році парламент вже не залежної України прийняв за кони "Про оборону України" і "Про Збройні сили України", які мали стати продовжувача ми славних бойових традицій українського війська, зокрема і Армії УНР. У цей же день бу ло затверджено текст війсь кової присяги, яку урочисто склав у Верховній Раді пер ший міністр оборони України генералполковник Костян тин Морозов, а також денон совано союзний договір від 30 грудня 1922 року, чим, фактично, було завершено ге роїчний чин вояків Армії УНР сімдесятирічної давнини. У статті використано матеріали з книги А.О. Руккаса "Разом з польським військом: Армія УНР в 1920 році"

z ПОЗИЦІЯ "Виконайте Указ Президента – завершіть декомунізацію топонімів із вшануванням Героїв АТО!" Читач і передплатник нашої газети, 53річний Сергій Іваненко із Запо ріжжя закликає керівни ків міста і області зверну ти увагу на факти нена лежного виконання захо дів декомунізації і негай но виправити ситуацію. "У Запоріжжі, на Верхній

Хортиці, колишня вулиця Шушенська вже давно пе рейменована на вул. Героїв 37го батальйону. Але жод ним чином це не позначило ся на вказівниках, розміще них на будівлях на цій вули ці. Прикро, що навіть дер жавні й комунальні устано ви і заклади, такі, як відді лення міграційної служби,

редакція газети "Червоний промінь" та інші досі розмі щуються за старим вказів ником. Між тим, люди, які їх відвідують, мусили б знати про наших ГЕРОЇВ", певен Сергій Іваненко. Також він обурений і тим, що перевізники на гро мадському транспорті та кож не змінили вивіски на

своїх маршрутах. Зокрема, досі 43я маршрутка возить своїх пасажирів вулицею Косигіна, яка насправді но сить ім'я Героя України Бог дана Завади. "На цих вулицях потрібно встановити відповідні ін формаційні таблички, щоб люди знали, чиї імена но сять їх вулиці", пропонує Сергій Іваненко. Наш читач наводить й інші приклади нехтування захо дами декомунізації, зверта ючи увагу на факти наявнос

ті на офіційних будівлях сим волів комуністичного ладу зірки, серпа, молота тощо. "Я прошу керівників тери торій звернути увагу на всі ці моменти. Адже вони значним чином впливають на світогляд запоріжців. Маємо обов'язок перед своїми захисниками, які боронять нашу незалеж ність і наш спокій в АТО шануймо їхню високу жер товність. Не можна їм стрі ляти в спину!", закликає Сергій Іваненко.


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ ОВЕН. Багато клопоту цього тижня Овнам може ТЕРЕЗИ. Матеріальний успіх багато в чому зале% E принести нерухоме майно. Але ви здатні вирі% K жатиме від уміння налагоджувати й підтримува% шити проблеми, пов'язані з ним або з податками. Мож% ти стосунки, навіть якщо робота не дуже пов'язана зі ливі доходи від керівної роботи й від використання творчих талантів. Непоганий період для реклами, вик% ладання, спортивної діяльності. У грошових справах до% поможе інтуїція, вберігши від ризикованих вчинків, що ведуть до матеріальних збитків. Середина тижня спри% ятлива для великого бізнесу, масштабних справ. ТЕЛЕЦЬ. Ви переглянете ставлення до грошей % станете уважніше відслідковувати доходи й вит% рати, серйозніше планувати особистий бюджет. Зараз Тельцям треба більше дбати про здоров'я, оскільки життєві сили трохи знижені. Потурання шкідливим звич% кам і надмірності в задоволеннях можуть нашкодити ор% ганізму більше, ніж важка робота. Тож впорядкуйте хар% чування й спосіб життя. БЛИЗНЮКИ. Тиждень сприятливий для медичних і косметичних процедур. Якщо ви давно планува% ли похід до лікаря або косметолога, то саме зараз слушний час. Тим, хто вивчає таємні науки, осягає сек% рети й загадки, зараз відкриваються хороші можливос% ті для пізнання та самовдосконалення. Робота буде ус% пішною. Керівникам буде легше спілкуватись із підлег% лими. Може зав'язатися роман із колегою по роботі. РАК. Прагнення до збагачення може збігатись із інтересом до езотерики, цілительства та ін% ших не дуже матеріальних речей. Якщо Раки є фахівця% ми в цих професіях, то зароблять завдяки здібностям і старанням. Непогано піде робота з інформацією, в сфері послуг. У підприємництві досягти успіху допомо% же хоробрість і везіння, оскільки можливий ризик. Ро% бота з найму вимагає дипломатії й акуратності як на словах, так і на ділі. У всіх справах, пов'язаних із грішми, допоможуть порадою близькі. ЛЕВ. Тиждень буде напруженим для Левів, не% сучи підвищені фізичні та психічні навантаження, що вимагатиме постійного контролю над собою. Із 13 по 16 грудня можлива необхідність повернутися до ко% лишніх ідей, щоб доопрацювати й утілити їх у життя. Усе пройде, як задумано. Використайте тиждень для від% новлення старих зв'язків: вони будуть вельми корисни% ми й подарують нові можливості. Захворювання можуть статися через необережність і нерозсудливість, перебі% гатимуть бурхливо й швидко, часто з високою темпера% турою. Перенапруження може негативно відбитися на нервовій системі. ДІВА. Цього тижня багато Дів отримають мож% ливість розкрити свій творчий потенціал. Це сприятливий період для тих, хто займається наукою і спортом. Можливе розширення різних сфер вашого життя. Якщо у вас є можливість відправитись у подо% рож, зробіть це зараз. Вона відкриє вам нові горизонти. Також зараз ви можете знайти відданих друзів й одно% думців або зрозуміти, що ваші стосунки з коханою лю% диною побудовані на дружбі й вірності.

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

спілкуванням. Загострення стосунків із колегами може спричинити проблеми, що можуть завдати матеріаль% ного збитку. І навпаки, підтримка колективу сприятиме зміцненню матеріального становища. Судові процеси затівати небажано. СКОРПІОН. Є ризик отримати тілесні ушкоджен% ня через конфлікт або необережність у дорозі. Дбайте про здоров'я. Якщо ваш організм не ослабле% ний надмірними навантаженнями й шкідливими звичка% ми, можливе швидке відновлення сил. У середині тижня особливо шкідливе спиртне, воно може викликати проблеми з психікою та нервовою системою, погано відбитися на розумових здібностях. У цей час корисно більше опікуватись тваринами, займатися спортом. СТРІЛЕЦЬ. Цього тижня можливе невелике погір% шення здоров'я % бережіть горло, шию, вуха. Це сприятливий час для лікування % якщо ви відкладали по% хід до лікаря, то зараз дуже вдалий час для того, щоб його здійснити. Ви можете зайнятися духовними прак% тиками або вивченням "таємних" наук. Щодо роботи, то зараз у деяких Стрільців є шанс просунутися службови% ми сходами, завоювати довіру старших за посадою, знайти підтримку. Також це гарний час для влаштуван% ня на роботу. КОЗЕРІГ. Непоганий час для початку бізнесу, планування масштабних фінансових заходів, вирішення питань, пов'язаних зі спадщиною, податка% ми, страховками. Прибуток може принести діяльність у галузі астрології, езотерики, психологічного консульту% вання. Фінансові проблеми можливі через марнотратс% тво партнерів або неправильне управління спільним майном. Можливі витрати на красу, одяг, дорогі речі. На початку тижня не варто купувати техніку. ВОДОЛІЙ. Якщо раніше, ставлячи перед собою мету, ви керувалися лише особистими мірку% ваннями, то зараз рекомендується прислухатися до думки тих, кому ви довіряєте, щоб заручитися їхньою підтримкою і скоригувати подальші кроки з урахуван% ням спільних інтересів. Ви швидше отримаєте те, до чо% го прагнете, якщо будете працювати в команді. Це гар% ний період для зміцнення стосунків із колегами й пар% тнерами, буде простіше знайти спільну мову з керів% ництвом. Час травмонебезпечний % уникайте надмірних фізичних навантажень і небезпечних місць. РИБИ. Цього тижня ви зможете вирішити навіть найскладніші завдання завдяки винахідливості й інтуїції. Також допомогти Рибам можуть друзі й знайомі. Сприятливий період для встановлення дружніх зв'язків і нових знайомств. Зараз у вас може прокинутися дух дослідника. Якщо ви давно хотіли відправитись у подо% рож, то зараз % саме час. Ви можете зайнятися вивчен% ням інших культур й істотно розширити горизонти сприйняття. Продуктивний час для науки й творчості.

L

M

N

O

P

Дорогі наші друзі передплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100%й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе% редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най% виднішому місці % на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

КАЛЕНДАР ІЗ 7 ПО 14 ГРУДНЯ

07.12. 19 та (до 20.30), 20 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Леві. День плоду. У теплиці чи на підвіконні корінню рослин у цей час потрібно більше повітря, а не вологи, тому займіться розпушуванням ґрунту, підгортанням, мульчуванням. Не рекомендується поливання й підгодівля % коріння рослин дуже вразливі. У саду обріжте сухі та хворі гілки. Закладіть насіння плодових культур на стратифікацію. 08.12. 20 та (до 21.45), 21 ша місячна доба. Спадаючий Місяць у Леві. Несприятливий день для будь%яких садово%городніх робіт. 09.12. 21 ша (до 22.58), 22 га місячна доба. Спадаючий Місяць у Леві, із 01.09 % у Діві. День кореня. Рекомендуються сівба й пересаджування кімнатних рослин, розпушування ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, боротьба з ґрунтовими шкідниками. У теплиці % вдалий час для сівби коренеплодів (редиски, цибулі ріпчастої, моркви, буряка). Не рекомендується замочувати насіння овочів і квітів. У саду можна обрізати дерева сім'ячкових порід, закласти на стратифікацію насіння плодових культур. 10.12. 22 га місячна доба. Спадаючий Місяць у Діві. Остання чверть. Скористайтеся порадами 9 грудня. Це також сприятливий день для сівби зелені для вирощування в будинку чи зимовій теплиці. 11.12. 22 га (до 00.09), 23 тя місячна доба. Спадаючий Місяць у Діві, із 07.02 % у Терезах. День

квітки. Сприятливий день для сівби редиски, петрушки кореневої, моркви, садіння цибулинних квітів та пересаджування рослин у зимовій теплиці. Також можна зайнятися снігозатриманням із метою утеплення плодових, ягідних і декоративних кущів і дерев. Не слід використовувати жодні хімічні препарати. 12.12. 23 тя (до 01.18), 24 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Терезах. Продовжуйте робити все, чим займалися 11 грудня. 13.12. 24 та (до 02.25), 25 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Терезах, із 15.59 % у Скорпіоні. Сприятливий день для сівби й пересаджування кімнатних рослин. Полийте їх, підживіть, розпушіть ґрунт. Рекомендується сівба зелені й садіння цибулинних квітів для вирощування в зимовій теплиці. 14.12. 25 та (до 03.31), 26 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Скорпіоні. День листа. Сприятливий день для сівби зелені та низькорослих томатів і перцю на розсаду, садіння цибулинних квітів та пересаджування рослин для вирощування в зимовій теплиці. Не слід обрізати, пересаджувати та займатися розподілом коренів. Проведіть роботи із снігозатримання з метою утеплення плодових, ягідних і декоративних кущів і дерев. Не використовуйте жодні хімічні препарати.

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна

йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за

хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко% вий та безготівковий розрахунок, а також у лис% тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак% туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер 7 грудня

П’ятниця 8 грудня

Субота 9 грудня

Неділя 10 грудня

Понеділок 11 грудня

Вівторок 12 грудня

Середа 13 грудня

Четвер 14 грудня

П’ятниця 15 грудня

Індекс Індекс

21707 30,34 грн 21708 26,01 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
12

11 грудня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 ПРОФІЛАКТИКА!!! 14.00 Перша шпальта 14.30 Радіо. День 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 15.15, 23.30 Розсекречена історія 16.35, 23.20 Погода 16.45 Хто в домі хазяїн? 17.20, 5.40 Вікно в Америку 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 До справи 19.30 Розважальна програма з Майклом Щуром 20.15 Війна і мир 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.15 Роздягалка 22.50 Д/с “Дика планета” 0.30 Д/с “Орегонський путівник” 2.50 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки 4.20 Біатлон. Кубок світу. ІI етап. Естафета 4х6 км. Жінки

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.20 ТСН: “Телевізій на служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.40, 12.20 “Міняю жінку” 13.50 Т/с “Слуга народу” 15.45 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Діагноз” 22.50 “Гроші” 0.10 “Голос. Діти 4” 4.30 Т/с “Сила кохання Феріхи”

9.30 “Культпросвіт” 10.00, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 13.15 “Хітпарад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музхвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.00, 1.15 “Повідомляємо” 5.00 Т/c “Райське місце” 5.20, 9.00 “Казка Домовуші” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноnewsKIDS” 9.25 “Подорож Галичиною” 9.30 “Податковий вісник” 9.35 “Дзвони Православ’я” 9.55 “Домобуд” 10.25 “Павутиння” 11.00 “Спільноти тварин” 11.25 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45, 18.15, 20.15 “Ексклюзив” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.10 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 17.15 “Планшет” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 Д/ф “На краю світу” 20.20 Х/ф “Вдале викрадення” 22.50 “Хочу у відпустку” 23.20 Х/ф “Клуб” 1.30 Профілактика технічних засобів

ІНТЕР

ЗАПОРІЖЖЯ

5.50 “Мультфільм” 6.20, 23.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.00 Х/ф “Зимова вишня” 11.50 Х/ф “Торкнутися неба” 14.10 Х/ф “Бебібум” 16.10 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 4.30 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 2.45, 5.15 “Подробиці” 20.40 Т/с “Той, хто не спить” 0.50 Х/ф “Гувернантка” 3.20 “Скептик” 3.50 “Речдок”

0.00, 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 0.05 Легенди Запоріжжя 0.30 Європейський вимір 0.45, 15.35 “Я й це” 1.10, 7.15 У майстерні художника 1.35 Імена 2.00 Fіne art 2.25, 14.05 Від мелодії до мелодії 2.55 Д/ф “Ігор Білозір” 3.35, 14.55 Час змін 4.00, 16.35 6 соток 4.10 Полігон 4.25 Літпросвіт 4.50 Мандруємо разом 4.55 Запоріжжя туристичне 5.20 На світанку 5.45 Як це було 6.15 “Ми українські” 6.40 Обереги 7.00 Гімн України 7.05 Струни душ людських 7.30 Фестивалі, конкурси, концерти

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії”

z АНОНС

телепрограма

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

9.30 Подих слова 10.00 “Лицарі небесної варти” 10.15 Муз. хвилинка 10.20 Д/ф “Українська мрія” 11.30, 16.30 Посміхнись! 11.40 Д/ф “Блукаюча зірка Ісаака Бабеля” 12.20 Д/ф “Штепсель і Тарапунька” 12.50 Д/ф “Той, що повернувся” 13.20 Д/ф “Юрій Рибчинський” 14.30, 17.25 Чудесний канал 15.20 Степовики 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 16.15 Повір у себе 16.45 Рефрен 17.00 “Кошик творчих ідей” 17.50 Віконечко 18.15 Іноземна для дітей 18.25 Тема дня 19.30 Вухаті та хвостаті 19.45 Стоп корупції 20.10, 23.45 Звичайні герої 20.25 Служба “101” 20.35 Зелений Бум 21.00 “Казки запорізькі” 21.15 Будьякий каприз 21.25 Зауваження до влади 22.35 Клуб700 23.00 Частайм 23.15 Сам собі хазяїн 23.30 Щоденник волонтера 23.50 Літературний монолог

ICTV 5.40, 19.20 Надзвичайні новини 6.25 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.10 Спорт 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.15 Антизомбі 10.15, 13.25 Секретний фронт. Дайджест 12.45, 15.45 Факти. День 13.50, 16.15 Х/ф “Падіння Олімпу” 16.30 Х/ф “Падіння Лондона” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с “Нюхач” 22.25 Свобода слова 0.55 Х/ф “Священик” 2.25 Т/с “Морська поліція. ЛосАнджелес” 3.05 Т/с “Слідчі” 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Факти 4.40 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.00 “ВусоЛапоХвіст” 7.05, 15.25 “Все буде добре!” 9.05 Х/ф “Шкільний вальс” 11.05 Х/ф “Медовий місяць” 13.00 “Битва екстрасенсів 17” 17.30, 22.00 “Вiкна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “Хата на тата” 2.30 “Найкраще на ТБ”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Профілактика 6.00 Абзац 6.59, 8.44 Kids Time 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 8.45 М/ф “Веселі ніжки” 10.50 Х/ф “Вертикальна межа” 13.10 Х/ф “Подорож до центру землі” 15.10 Х/ф “Подорож 2: Таємничий острів” 17.00 Хто зверху 19.00 Ревізор 21.20 Страсті за Ревізором 23.45 Х/ф “Епідемія”

Увага! Увага! В суботу, 9 грудня, в БО "БФ "Карітас Запоріжжя" проводи тиметься шаховий турнір "Битва поко лінь". Діти, які займаються шахами з волонте ром "Центру підтримки сім'ї" Оленою Агінською, запросили дідусів з Громадсь кої організації "Міжнародного фонду "Взаєморозуміння та Толерантність" та воїнів АТО на шаховий турнір. За розповідями дітей, вони цілковито готові показати свої вміння та застосува ти отримані знання у поєдинках з сильни ми та поважними суперниками. А голов не, ближче познайомитись з гостями і послухати розповіді про їхні хобі і, звичайно, розповісти про себе та їхній клуб. Запрошуємо батьків підтримати своїх дітей у суботу о 14.00, каб. 14. Для перемоги необхідна підтримка сім'ї!

1.45 Служба розшуку дітей 1.50 Зона ночі

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 1.30 Сьогодні 9.30, 2.20 Зірковий шлях 11.00 Х/ф “Забудь мене, мамо” 13.00, 15.30 Т/с “Подаруй мені життя” 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Квіти дощу” 23.30 Х/ф “Примарний патруль” 3.15 Реальна містика 4.45 Агенти справедливості

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.50, 11.10 Погода 7.25 Мисливські байки 7.45 Хроніка подій 8.00 Тижденьcпорт 8.15 КіноnewsKIDS 8.20, 19.00 Ваше здоров’я 9.00 Соцпатруль 9.30, 0.00 Футзал. Кубок України. МФК “АРПІ” (Запоріжжя) МФК “ДКМ” (Дніпро) 11.20 Дикі птахи Австралії 12.20 Повернення додому 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби за копійки 16.50 Таємниці планети 17.50 Прихована реальність 18.50, 19.30, 20.40, 22.40 Погодаспорт 19.35 Бойові мистецтва 20.00 Домовуша 20.30 Спортогляд 21.40 Мисливці за зброєю 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 1.30 ПРОФІЛАКТИКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 5.00 Ризиковане життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 11.05 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.45 “ДжеДАІ” 12.00, 17.15 “Загублений світ” 13.00 Т/с “Ментівські війни. Одеса” 19.20 Т/с “Балада про бомбера” 21.30, 23.15 Т/с “Кістки 3” 1.05 Х/ф “Свята Варвара” 3.10 Х/ф “Чорна долина” 4.40 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30 Час можливостей 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин”

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 + 30,34 грн (на місяць) індекс 21708 + 26,01 грн (на місяць пільговий)

ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp+pravda.info 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 1.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20 Мистецтво виживання 11.20 Дикі птахи Австралії 12.20 Повернення додому 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби за копійки 16.50, 22.40 Загадки планети 17.50 Прихована реальність 18.50 Бандитський Київ 19.50 Акули Фіджі 21.40 Мисливці за зброєю 0.30 Сперма: секрет життя 2.10 Скарб.UA 4.30 Ризиковане життя

Z 6.00 6.50 7.15 7.30 7.45 8.00 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.25 16.30 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.55 20.05 21.00 21.25 21.30 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 00.50 00.55 01.10 02.00

Бізнес на продаж Д/c «Океан Вет» Середовище Z Діло ТОП Територія освітніх перспектив Профілактика Новини Д/c «Природа сьогодні» Д/с «Кольори» Новини Кіноархів КіноNews Приватні новини Новини СпортМаркет Час Тайм Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Щоденники Другої світової війни» Х/с «Ставка більша за життя» Новини Погода Наші домашні улюбленці TVMALL Наша позиція «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Кіноархів КіноNews Частайм НЛО. Секретний архів Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Висота” 9.30 Х/ф “Зворотної дороги немає” 13.30 Х/ф “Смертельна помилка” 15.30 Х/ф “Обвинувачується весілля” 17.10 Х/ф “Вантаж без маркування” 19.00, 2.45 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.00 Х/ф “Чорний трикутник” 3.30 Кіноляпи

4.15 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К 1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Три сестри” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі Хілс, 90210” 12.10 Х/ф “Танцюй звідси!” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 22.00 “Вірю не Вірю” 23.00 Х/ф “Дівчина мого найкращого друга” 1.00 “КВК” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.30, 9.30 Зимові види спорту. Тележурнал “Sports destination”. Пхенчхан 4.00, 8.00 Снукер. UK Championship. Йорк. Фінал 5.30, 10.00, 19.00, 2.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ньюштадт. HS 142 6.30, 1.15 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Чоловіки. Естафета 7.15 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Жінки. Естафета 11.30 Велоспорт (трек). Кубок світу. Сантьяго 13.00 Футбол. Ліга чемпіонів. Жеребкування 13.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 14.00 Футбол. Ліга Європи. Жеребкування 14.30, 1.00 Тележурнал WATTS 14.45, 20.45 Снукер. Scottish Open. Перший день 19.45 Кінний спорт. Rolex Grand Slam. Женева

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05, 1.20, 2.10, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 23.50, 3.00, 8.30 “Титанік”: 20 років потому” з Джеймсом Кемероном 0.35, 3.50, 20.50 Зоряна розмова 4.35, 6.35, 17.00, 17.20, 20.05, 20.25 Наукові дурниці 5.00, 5.25, 5.45, 6.10 Захоплююча наука 7.00 Справжній суперкар 7.45 Крижаний шлях 9.20 Мегазаводи 10.05 Шосе крізь пекло 10.50, 16.10, 19.20 Авто SOS 11.35 Початок 12.25 Ігри розуму 13.10, 13.30 Злом Системи 13.55 Спрага 14.40 Суперспоруди Третього рейху 17.45 Мільйон років потому 21.35 Космос: Простір і час 22.20 Паранормальне

VIASAT HISTORY 7.00, 16.35, 23.45 “Бойові кораблі” 7.50 “Інки: владики хмар” 8.55, 17.25, 2.30 “Музейні таємниці” 9.40, 4.40 “Змова”

10.30, 11.30, 12.35 “Російська імперія: династія Романових” 13.35, 1.30 “Холодний будинок” 14.30 “Музейні таємниці” 15.20, 20.10 “Заборонена історія” 16.10, 3.20, 6.15 “Неймовірні винаходи” 18.10, 22.00 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 19.05 “Генії стародавнього світу” 21.00 “Олімпійська мрія: нацистські ігри 1936” 22.55 “Єва Браун: життя та смерть з фюрером” 0.35 “Машини смерті” 3.50 “Тіні середньовіччя” 5.30 “Східна Пруссія Гітлера”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Як стати чоловіком?” 3.05, 9.05 М/ф “Ні богу, ні бісу” 3.25, 9.25 М/ф “Жертва стандарту “Калейдоскоп70” 3.30, 9.30 М/ф “Сивий ведмідь” 3.50, 9.50 М/ф “Лютий Бамбр” 4.00, 10.00 М/ф “Скарби затонулих кораблів” 4.15, 10.15 М/ф “Повернення” 4.30, 10.30 М/ф “Пригоди Чичикова. Ноздрьов” 4.45, 10.45 М/ф “Ну, постривай. Випуск 18” 5.00, 11.00 Х/ф “Кільця Альманзора” 6.00, 12.00 М/ф “Казка про старий кедр” 6.20, 12.20 М/ф “Тигреня на соняшнику” 6.30, 12.30 М/ф “Пригоди коми і крапки” 6.45, 12.45 М/ф “Перервочка №3” 7.00, 13.00 М/ф “Можна і не можна” 7.20, 13.20 М/ф “Легенда про Сальєрі” 7.35, 13.35 М/ф “Дива серед білого дня” 7.55, 13.55 М/ф “Гру закінчено” 14.00 Х/ф “Недопесок Наполеон III” 15.00 М/ф “Викрадачі ялинок” 15.15 М/ф “Брек!” 15.25 М/ф “Соло для місяця і вовка” 15.30 М/ф “Перший урок” 15.40 М/ф “Небезпечна витівка” 15.50 М/ф “Чуня” 16.00 М/ф “Старий перекотиполе” 16.10 М/ф “Руда кішка” 16.20 М/ф “Премудрий піскар” 16.30 М/ф “Заєць Коська і джерельце” 16.40 М/ф “Нові великі неприємності” 16.50 М/ф “Талант і шанувальники” 17.00 Х/ф “Ні слова про футбол” 18.10 М/ф “Випадок на болоті” 18.15 М/ф “Сьогодні, у нашому місті” 18.30 М/ф “Прекрасна Пері” 18.40 М/ф “Марійка” 18.50 М/ф “Різдвяна фантазія” 19.00 М/ф “Перервочка №2” 19.10 М/ф “Обережно, мавпочки!” 19.20 М/ф “Куплю привида” 19.30 М/ф “Вірний засіб” 19.40 М/ф “Подорож мурахи” 19.45 М/ф “Подарунок для найслабкішого” 19.55 М/ф “Про черепаху”


телепрограма ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 4.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30 Т/с “Оповідання ХІХ століття” 11.00, 23.20 Погода 11.10 Т/с “Дівчата війни” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55, 22.15 Складна розмова 15.15 Фольк+music 16.45 Діти Z 17.15 М/с “Чорний Джек” 17.50, 3.15 Новини. Світ 18.20, 21.30, 3.30, 4.45 Тема дня 18.35, 3.45 Новини. Культура 19.00 Перший на селі 19.25 Д/с “Столика Японія” 20.25 Наші гроші 21.50, 4.25 Новини. Спорт 22.50 Д/с “Дика планета” 23.30 Футбол. Клубний чемпіонат світу+2017. Півфінал 1.20 Футбол. Клубний чемпіонат світу+2017. Матч за 5+те 5.05 Д/с “Середземно+ мор’я”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.20 ТСН: “Телевізій+ на служба новин” 9.30, 10.55, 12.20 “Чотири весілля” 12.45 “Міняю жінку “ 14.20 Т/с “Слуга народу” 15.25 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Діагноз” 22.00 “Модель XL” 23.45, 0.10 Х/ф “Фейкові копи” 2.05 Т/с “Сила кохання Феріхи”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 23.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.00, 12.25, 20.40 Т/с “Той, хто не спить” 12.50 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 13.50 “Життя на межі” 14.50, 3.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток+шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.35, 5.15 “Подробиці” 0.50 Х/ф “Ти + мені, я + тобі” 3.20 “Скептик”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день + сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Просто про складне” 10.00, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “Хіт+парад” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС+інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС+спорт” 15.00 “Смачного!” 15.40 “КіноKIDS+” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС+ афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС+погода” 19.15 “Герої землі Запорізької” 20.05 “Комуналка”

20.30 “Депутатська година” 21.10 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.00, 17.15 Т/c “Райське місце” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews+KIDS” 9.30 “Про рибальство всерйоз” 10.00 “Хроніка подій” 10.15 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.30 Д/ф “На краю світу” 11.00 “Спільноти тварин” 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Селище ангелів” 18.05, 20.15 “Ексклюзив” 18.15 “Щоденник шопоголіка” 19.45 “Давайте розберемося” 20.20 Х/ф “Кармо” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Провінціалка” 0.55 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 3.10 Д/ф 0.20 Стоп корупції 0.45 Урок … для батьків 1.10 Люди та долі 1.40 Полігон 1.50 Мандруємо разом 2.00, 21.40 У майстерні художника 2.15 Фестивалі, конкурси, концерти 4.55, 13.30 Від мелодії до мелодії 5.20 Легенди Запоріжжя 5.45 “Мистецька толока” 6.35 Подих слова 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50, 18.25 Тема дня 10.15 Служба “101” 10.30 Запоріжжя туристичне 10.40 “Козацька звитяга” 10.55 “Мандри Великим Лугом” 11.15 “Кулінарія від Андрія” 11.30 “Звитяга” 11.55 Юні експерти 12.00 Д/ф “Світова марка патонівців” 12.30 Д/ф “Крах чорних селекціонерів” 13.00, 22.55 Муз. хвилинка 13.05 Чудесний канал 13.45 Обереги 14.05 Класна екскурсія 14.35 Дитячий світ 14.55 Д/ф “Партитура долі” 15.30 Д/ф “Роми” 16.15, 23.45 Обличчя української історії 16.20 Повір у себе 16.35 “Я й це” 17.00 Мультзал 17.15 Степовики 17.30 “Стежками Мауглі та Багіри” 17.55 Як це було 19.30 По суті 21.00 Запорізький вектор 21.10 “Казки запорізькі” 21.25 Д/ф “Українські голови міст у Європі” 22.35 180 градусів 23.00 Час+тайм 23.15 Так було 23.30 “Ми + Запоріжжя! Ми + Україна”

ICTV 5.30, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Більше, ніж правда 11.10, 17.30, 21.25 Т/с “Нюхач” 12.10, 13.25 Х/ф “Васабі” 12.45, 15.45 Факти. День 14.45 Скетч+шоу “На трьох” 14.55, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 22.30, 2.05 Т/с “Винищувачі. Останній бій” 23.45 Х/ф “Блейд” 2.55 Т/с “Морська поліція. Лос+Анджелес” 3.35 Т/с “Слідчі” 4.00 Скарб нації 4.10 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон

4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.35, 15.25 “Все буде добре!” 8.35 “Все буде смачно!” 10.25 “Битва екстрасенсів 13” 12.50 “МастерШеф + 6” 17.30, 22.00 “Вiкна+ Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “МастерШеф + 7” 23.20 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.00 Зона ночі 3.45 Т/с “Татусеві дочки” 4.40 Абзац 6.40, 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 Т/с “Друзі” 11.40 Т/с “Відчайдушні домогосподарки” 16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху 19.00 Кохання на виживання 22.00 Вар’яти

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.00, 3.15 Реальна містика 13.10, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток+шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Квіти дощу” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.20 Х/ф “Примарний патруль”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 10.00, 11.10, 17.50, 20.40, 22.40, 2.10 Погода+спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ+5 8.20 Кіноnews+KIDS 8.30 Про рибальство всерйоз 9.00 Планшет 10.10, 18.10 Паралельний світ 11.00, 18.00 Розмова без помилок 11.20 Дикі птахи Австралії 12.20 Повернення додому 13.20 Правила життя 14.10, 3.40 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби за копійки 16.50 Таємниці планети 19.00 Хочу у відпустку 19.30 Спільноти тварин 20.00 Домовуша 20.30, 2.00 Спортогляд 21.40 Мисливці за зброєю 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Баскетбол. Суперліга Парі+Матч. БК “Дніпро” (Дніпро) + “Запоріжжя ZOG” 2.20 Великі українці

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.45 “ДжеДАІ” 11.05, 17.15 “Загублений світ” 15.25 Х/ф “Крадіжка в музеї” 19.20 Т/с “Балада про бомбера” 21.30 Т/с “Кістки 4” 23.15 Т/с “Кістки 3” 1.05 Х/ф “Святий Авґустин”12 грудня

2.50 Х/ф “Чотири листи фанери” 4.10 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час+Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

13.30 Мультфільм 13.45 Життя в цифрі 14.00 Новини 14.05 Д/c «Природа сьогодні» 14.30 Д/с «Кольори» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Приватні новини 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час + Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Ставка більша за життя» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Діло 21.45 ТОП + Територія освітніх перспектив 22.00 TV+MALL 22.15 Символи Запоріжжя 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.50 КіноNews 00.55 Час+тайм 01.10 НЛО. Секретний архів 02.00 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00, 18.50 Бандитський Київ 7.20, 1.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20 Мистецтво виживання 11.20, 19.50 Дикі птахи Австралії 12.20 Повернення додому 14.10, 3.40 Містична Україна 15.10, 23.40 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби за копійки 16.50, 22.40 Загадки планети 17.50 Прихована реальність 21.40 Мисливці за зброєю 0.30 Путівник неприємностей 2.20 Великі українці

Z 6.00 Акценти 6.50 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV+MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Завтра+Сьогодні 11.35 Д/с «Сироти дикої природи» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Вечори на хуторі біля Диканьки” 10.00 “Академія сміху” 10.50 “Зіркове життя” 11.40, 0.25 “Моя правда” 12.20 Х/ф “Сім днів до весілля” 14.10 Х/ф “Северино” 15.35 Х/ф “Діти Дон Кіхота” 17.10 Х/ф “П’ять хвилин страху” 19.00, 2.05 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.00 Х/ф “Обвинувачується весілля” 1.15 “Позаочі” 3.35 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Три сестри” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі+ Хілс, 90210” 12.00, 23.00 Т/с “Секс у великому місті” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.10 Т/с “Доктор Хаус” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 8.00 Снукер. Scottish Open. Перший день

5.30, 2.30 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Жінки. Естафета 6.30 Велоспорт (трек). Кубок світу. Сантьяго 9.30 Фехтування. Серія Гран+прі. Доха 10.35, 14.00 Зимові види спорту. Тележурнал “Sports destination”. Пхенчхан 11.00 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Чоловіки. Естафета 11.55 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 12.00 Фігурне катання. Фі+ нал Гран+прі. Огляд 14.30, 19.00, 20.55, 21.15 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 14.45, 0.00 Снукер. Scottish Open. Другий день 19.30 Кінний спорт. Кубок світу. Ла+Корунья 20.30 Тележурнал “Найкраще з кінного спорту” 21.45 Футбол. Кубок Італії. 1/8 фіналу 1.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ньюштадт. HS 142

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05, 1.20, 2.10, 15.25, 18.35 Розслідування авіакатастроф 23.50, 0.15, 2.55, 3.20, 4.30, 6.35, 8.30, 8.55 Наукові дурниці 0.35, 3.45, 20.50 Зоряна розмова 5.00, 5.25, 5.50, 6.15 Захоплююча наука 7.00 Справжній суперкар 7.45 Крижаний шлях 9.15 Мегазаводи 10.00 Шосе крізь пекло 10.45, 16.10, 19.20 Авто + SOS 11.30 Початок 12.20 Ігри розуму 13.05 Порятунок планети 14.40 Суперспоруди Третього рейху 17.00, 20.05 Дикий тунець 17.45 Мільйон років потому 21.35 Космос: Простір і час 22.20 Паранормальне

VIASAT HISTORY 7.10, 16.40, 23.50 “Бойові кораблі” 8.00 “Інки: владики хмар” 9.00, 17.30, 2.30 “Музейні таємниці” 9.45, 4.35 “Змова” 10.35 “Погода, яка змінила хід історії” 11.05, 12.00, 12.55 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 13.50 “Холодний будинок” 14.45 “Музейні таємниці” 15.30, 20.10, 6.10 “Заборонена історія” 16.15, 3.15 “Неймовірні винаходи” 18.15 “Дубровницька республіка” 19.05 “Секрети облашту+ вання античних міст” 21.00 “Таємниці шести дружин” 22.00 “Забуті цариці Єгипту” 23.05, 5.25 “Таємниці британських замків” 0.40 “Машини смерті”

13

1.35 “Великі сподівання” 3.45 “Тіні середньовіччя”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Недопесок Наполеон III” 3.00, 9.00 М/ф “Викрадачі ялинок” 3.15, 9.15 М/ф “Брек!” 3.25, 9.25 М/ф “Соло для місяця і вовка” 3.30, 9.30 М/ф “Перший урок” 3.40, 9.40 М/ф “Небезпечна витівка” 3.50, 9.50 М/ф “Чуня” 4.00, 10.00 М/ф “Старий перекотиполе” 4.10, 10.10 М/ф “Руда кішка” 4.20, 10.20 М/ф “Премудрий піскар” 4.30, 10.30 М/ф “Заєць Коська і джерельце” 4.40, 10.40 М/ф “Нові великі неприємності” 4.50, 10.50 М/ф “Талант і шанувальники” 5.00, 11.00 Х/ф “Ні слова про футбол” 6.10, 12.10 М/ф “Випадок на болоті” 6.20, 12.15 М/ф “Сьогодні, у нашому місті” 6.30, 12.30 М/ф “Прекрасна Пері” 6.40, 12.40 М/ф “Марійка” 6.50, 12.50 М/ф “Різдвяна фантазія” 7.00, 13.00 М/ф “Перервочка №2” 7.10, 13.10 М/ф “Обе+ режно, мавпочки!” 7.20, 13.20 М/ф “Куплю привида” 7.30, 13.30 М/ф “Вірний засіб” 7.40, 13.40 М/ф “Подорож мурахи” 7.45, 13.45 М/ф “Подарунок для найслабкішого” 7.55, 13.55 М/ф “Про черепаху” 14.00 Х/ф “Новорічні пригоди Маші та Віті” 15.05 М/ф “Великі неприємності” 15.15 М/ф “Четверо з одного двору” 15.25 М/ф “Ключик” 15.30 М/ф “Дорожня казка” 15.40 М/ф “Дора+Дора помідора” 15.50 М/ф “Найбільший друг” 16.00 М/ф “Стара іграшка” 16.10 М/ф “Пудель” 16.20 М/ф “Полігон” 16.30 М/ф “Чарівні ліхтарики” 16.40 М/ф “Петя і вовк” 16.50 М/ф “Солдатський каптан” 17.00 Х/ф “Нові пригоди Кота у чоботях” 18.25 М/ф “Віслюк і соловей” 18.30 М/ф “Пригоди Чичикова. Манілов” 18.40 М/ф “Зарядка для хвоста” 18.50 М/ф “Прибулець у капусті” 19.00 М/ф “Він попався!” 19.10 М/ф “Півень і боярин” 19.20 М/ф “Нітрохи не страшно” 19.30 М/ф “Кошеня з вулиці Лизюкова” 19.35 М/ф “Випадок з бегемотом” 19.45 М/ф “Привіт мавпі!” 19.55 М/ф “Мишеня і кішка”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен+ ня від приватних осіб у розділи: проB дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо+ шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого+ лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

13 грудня СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 2.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30 Т/с “Оповідання ХІХ століття” 11.00, 16.35, 23.15 Погода 11.10 Т/с “Дівчата війни” 13.10 Радіо. День 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.15 До справи 15.50 Твій дім 16.45 М/с “Чорний Джек” 17.50, 1.15 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.30, 2.30 Тема дня 18.35, 1.45 Новини. Культура 19.00, 23.30 Футбол. Клубний чемпіонат світу-2017. Півфінал 21.50, 2.45 Новини. Спорт 22.15, 3.05 Світло 23.25 Мегалот 4.10 Розсекречена історія 5.05 Д/с “Середземномор’я”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30, 11.00, 12.20 “Чотири весілля” 12.50 “Міняю жінку “ 14.20 Т/с “Слуга народу” 15.20 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Діагноз” 22.00, 23.35, 0.10 “Міняю жінку - 12” 1.45 Т/с “Сила кохання Феріхи”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 23.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.00, 12.25, 20.40 Т/с “Той, хто не спить” 12.50 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 13.50 “Життя на межі” 14.50, 3.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.35, 5.15 “Подробиці” 0.50 Х/ф “Грачі” 3.20 “Скептик”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день - сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Просто про складне” 9.40 “Швидкість” 10.00, 22.20 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+”

11.35 “Хіт-парад” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.40, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “В гостях у Дмитра Гордона” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС-інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС-спорт” 15.00 “Моє улюблене місто” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКСафіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС-погода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 21.10 “Експонат” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.00, 17.15 Т/c “Райське місце” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews-KIDS” 9.30 “Гордість світу” 9.55 “Ваше здоров’я” 10.25 “Давайте розберемося” 10.55 “Спільноти тварин” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45, 20.30 “Ексклюзив” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Селище ангелів” 18.00 “Моя Правда” 19.45 “Іду на Ти” 20.35 Х/ф “Альтернативний маршрут” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 Х/ф “Шукаю друга на кінець світу” 1.00 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Парадьошка” 0.50, 3.45 Легенди Запоріжжя 1.15, 10.40 Струни душ людських 1.25 Повір у себе 1.40 Герої 1.55 Фестивалі, конкурси, концерти 2.55, 12.25 Від мелодії до мелодії 3.20 Як це було 4.10 Д/ф 5.50 “Ми - Запоріжжя. Ми Україна!” 6.00 Почерк долі 6.30 “Ми - українські” 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50, 18.25 Тема дня 10.15 Діловий ритм 11.00 Світ особистості 12.00 Арт і шок 12.50 Я знаю 13.20 Класна екскурсія 13.50 Д/ф “Стефан Турчак” 14.25 Д/ф “Платон Костюк” 14.50 Д/ф “Постгеноцидний синдром” 15.20 Д/ф “Доля. Григір Тютюнник” 16.25 “Козацька звитяга” 16.35 Час змін 17.00 Вухаті та хвостаті 17.15 Мультзал 17.30 Чудесний канал

17.55 Д/ф “Українські голови міст у Європі” 18.05 “Кошик творчих ідей” 19.30 Відкрита студія 21.00 “Казки запорізькі” 21.15 Будь-який каприз 21.30 Обличчя української історії 21.35 Європейський вимір 22.35 Клуб-700 23.00 Час-тайм 23.15 Києвотека 23.30 “Лицарі небесної варти” 23.40 Один з нас 23.55 Посміхнись!

ICTV 5.30, 10.05 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.05, 17.25, 21.30 Т/с “Нюхач” 12.05, 13.25 Х/ф “Американські дракони” 12.45, 15.45 Факти. День 14.50 Скетч-шоу “На трьох” 14.55, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.30, 2.05 Т/с “Винищувачі. Останній бій” 23.55 Х/ф “Блейд-2” 3.00 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 3.35 Т/с “Слідчі” 4.00 Скарб нації 4.10 Еврика! 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Т/с “Відділ 44”

СТБ 7.05, 15.25 “Все буде добре!” 9.05 “Все буде смачно!” 10.05 “Битва екстрасенсів 13” 12.25 “МастерШеф - 6” 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “МастерШеф - 7” 23.55 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.45 Зона ночі 3.45 Т/с “Татусеві дочки” 4.40 Абзац 6.40, 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 Т/с “Друзі” 11.40 Т/с “Відчайдушні домогосподарки” 16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху 19.00 Вар’яти 22.00 Зіркові яйця 1.40 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.10 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.00, 3.10 Реальна містика 13.10, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Квіти дощу” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 11.20, 17.50, 20.40, 22.40, 0.15 Погода-спорт

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві= шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інтерес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

7.30, 22.50 Новини ТВ-5 8.20 Кіноnews-KIDS 8.25 Моя правда 9.10 Ні пуху, ні пера 9.30, 20.30, 0.00 Спортогляд 9.50 Баскетбол. Суперліга Парі-Матч. БК “Дніпро” (Дніпро) “Запоріжжя ZOG” 11.30 Дикі птахи Австралії 12.20 Дивовижна Замбія 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби за копійки 16.50 Таємниці планети 18.00 Подорожуємо Україною 18.10 Лінія успіху 18.30, 23.30 Донбас сьогодні 19.00 Про рибальство всерйоз 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 21.40 Мистецтво виживання 0.30 Дзеркало історії 1.20 Україна: забута історія 3.40 Таємниці кримінального світу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.45 “ДжеДАІ” 11.05, 17.15 “Загублений світ” 15.05 Х/ф “Ліга видатних джентльменів” 19.20 Т/с “Балада про бомбера” 21.25 Т/с “Кістки 4” 23.10 Т/с “Кістки 3” 1.00 Х/ф “Святий Авґустин” 2.50 Х/ф “Камінна душа” 4.25 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час-Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 0.30 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Мистецтво виживання 11.20, 19.50 Дикі птахи Австралії 12.20 Дивовижна Замбія 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби за копійки 16.50, 22.40 Загадки планети 17.50 Прихована реальність

18.50 Бандитський Київ 1.20 Україна: забута історія 3.40 Таємниці кримінального світу

Z 6.00 Акценти 6.50 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV-MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 У фокусі Європа 11.35 Д/с «Сироти дикої природи» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.45 Наша позиція 14.00 Новини 14.05 Д/c «Природа сьогодні» 14.30 Д/с «Кольори» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Приватні новини 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час - Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Ставка більша за життя» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Життя в цифрі 22.00 TV-MALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.50 КіноNews 00.55 Час-тайм 01.10 НЛО. Секретний архів 02.00 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Зіркове життя” 9.30, 0.25 “Моя правда” 10.25 Х/ф “Здрастуйте, Вам!” 12.30, 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 14.30 Х/ф “Безіменна зірка” 17.15 Х/ф “Недільний тато” 19.00, 2.05 Х/с “Комісар Рекс” 23.00 Х/ф “Діти Дон Кіхота” 1.15 “Позаочі” 3.35 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Три сестри” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “БеверліХілс, 90210” 12.00, 23.00 Т/с “Секс у великому місті” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.10 Т/с “Доктор Хаус” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.15, 7.15 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Чоловіки. Естафета 4.00, 8.00 Снукер. Scottish Open. Другий день 5.30 Велоспорт (трек). Кубок світу. Сантьяго 6.30 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Жінки. Естафета 9.30, 2.00 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Жінки. Гонка переслідування

10.00, 1.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 11.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал Слави”. Сочі-2014. Хокей. Фінал 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Перегони технологій” 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Герої майбутнього” 13.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олімпійське визнання”. Свен Ханнавальд 13.05 Олімпійські ігри. Тележурнал “Ones to watch”. Софія Годжа 13.10 Олімпійські ігри. Тележурнал “Топ-10 найвеличніших моментів”. Німеччина 13.15 Олімпійські ігри. Тележурнал “Sports Explainers”. Біатлон 13.20 Сноуборд. Кубок світу. Валь Торанс. Крос 15.00, 0.00 Снукер. Scottish Open. Третій день 20.05, 2.30 Біатлон. Кубок світу. Хохфільцен. Чоловіки. Гонка переслідування 20.40, 21.45 Футбол. Кубок Італії. 1/8 фіналу

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05, 1.20, 2.05, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 23.50, 2.55, 8.35 Дикий тунець 0.40, 3.45, 20.50 Зоряна розмова 4.30, 5.50, 6.15, 6.40 Наукові дурниці 5.00, 5.25 Захоплююча наука 7.05 Справжній суперкар 7.50 Крижаний шлях 9.20 Мегазаводи 10.05 Шосе крізь пекло 10.50, 16.10, 19.20 Авто SOS 11.35 Початок 12.25 Ігри розуму 13.10, 13.30 Злом Системи 14.00 Фото-Ковчег 14.40 Суперспоруди Третього рейху 17.00, 20.05 Служба безпеки аеропорту: Колумбія 17.45 Мільйон років потому 21.30 Космос: Простір і час 22.15 Паранормальне

VIASAT HISTORY 7.00, 16.25, 23.40 “Бойові кораблі” 7.40 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 8.35, 17.15, 2.20 “Музейні таємниці” 9.20, 15.55 “Неймовірні винаходи” 9.45, 4.25 “Змова” 10.35, 11.30, 12.25 “Історія давньої давнини” 13.20, 1.25“Великі сподівання” 14.15 “Музейні таємниці” 15.05, 20.10, 6.10 “Заборонена історія” 18.05 “Таємниці китайських колісниць” 19.05 “Секрети облаштування античних міст”

21.00 “Загублене місто гладіаторів” 21.55, 5.15 “Войовниці” 22.50 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.30 “Машини смерті” 3.05 “Неймовірні винаходи” 3.35 “Тіні середньовіччя”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Новорічні пригоди Маші та Віті” 3.05, 9.05 М/ф “Великі неприємності” 3.15, 9.15 М/ф “Четверо з одного двору” 3.25, 9.25 М/ф “Ключик” 3.30, 9.30 М/ф “Дорожня казка” 3.40, 9.40 М/ф “Дора-Дора помідора” 3.50, 9.50 М/ф “Найбільший друг” 4.00, 10.00 М/ф “Стара іграшка” 4.10, 10.10 М/ф “Пудель” 4.20, 10.20 М/ф “Полігон” 4.30, 10.30 М/ф “Чарівні ліхтарики” 4.40, 10.40 М/ф “Петя і вовк” 4.50, 10.50 М/ф “Солдатський каптан” 5.00, 11.00 Х/ф “Нові пригоди Кота у чоботях” 6.25, 12.25 М/ф “Віслюк і соловей” 6.30, 12.30 М/ф “Пригоди Чичикова. Манілов” 6.40, 12.40 М/ф “Зарядка для хвоста” 6.50, 12.50 М/ф “Прибулець у капусті” 7.00, 13.00 М/ф “Він попався!” 7.10, 13.10 М/ф “Півень і боярин” 7.20, 13.20 М/ф “Нітрохи не страшно” 7.30, 13.30 М/ф “Кошеня з вулиці Лизюкова” 7.35, 13.35 М/ф “Випадок з бегемотом” 7.45, 13.45 М/ф “Привіт мавпі!” 7.55, 13.55 М/ф “Мишеня і кішка” 14.00 Х/ф “Нові пригоди капітана Врунгеля” 15.15 М/ф “Терьохіна тарадайка” 15.30 М/ф “Ласкаво просимо!” 15.40 М/ф “Слідами Бамбра” 15.50 М/ф “Так зійде” 16.00 М/ф “Снігурка” 16.10 М/ф “Пряник” 16.20 М/ф “Пігулка” 16.30 М/ф “Повернення блудного папуги” 16.40 М/ф “Пригоди огірочка” 16.50 М/ф “Трапилося це взимку” 17.00 Х/ф “Осінні дзвони” 18.15 М/ф “Дозвольте погуляти з Вашим собакою” 18.25 М/ф “Теремок” 18.30 М/ф “Загубився птах у небі” 18.40 М/ф “Дядько Миша” 18.50 М/ф “Пригоди на плоті” 19.00 М/ф “Мавпа з острова Саругасима” 19.10 М/ф “Танці ляльок” 19.20 М/ф “Ведмідь-Липова нога” 19.30 М/ф “Коли пісок зійде” 19.35 М/ф “Дякую, лелека!” 19.45 М/ф “Острів” 19.55 М/ф “Змагання”


телепрограма 14 грудня ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 17.15 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Т/с “Оповідання ХІХ століття” 11.00, 23.20 Погода 11.10 Т/с “Дівчата війни” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 Слідство. Інфо 15.10, 2.50 Біатлон. Кубок світу. ІII етап. Спринт 7,5 км. Жінки 16.35 Біатлон. Кубок світу. Яскраві моменти 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 #ВУКРАЇНІ 19.25, 0.25 Д/с “Столика Японія” 20.25 “Схеми” з Наталією Седлецькою 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.15 Книга.ua 22.50 Культурна афіша здорової людини 23.30, 4.10 Розсекречена історія 5.05 Д/с “Середземномор’я” 5.30 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.45 “Чотири весілля” 12.20, 13.50 “Міняю жінку” 15.20 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Діагноз” 22.00 “Світ навиворіт?9” 23.00 “Право на владу 2017” 0.40 Х/ф “У ритмі беззаконня” 4.30 Т/с “Сила кохання Феріхи”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 23.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.00, 12.25, 20.40 Т/с “Той, хто не спить” 12.50 “Орел і Решка. Навко? лосвітня подорож” 13.50 “Життя на межі” 14.50, 3.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток?шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.35, 5.15 “Подробиці” 0.50 Х/ф “Чаша терпіння” 3.20 “Скептик”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день ? сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Екоcity” 9.45 “Просто про складне” 10.00, 22.50 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 15.00 “Хіт?парад” 11.45, 19.00 “Я люблю англійську” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “У гостях у Дмитра Гордона” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС?інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС?спорт” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС?афіша” 18.30, 20.45 “Караван”

18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС?погода” 19.15 “Автомісто” 20.00 “Моє улюблене місто” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.00, 17.15 Т/c “Райське місце” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews?KIDS” 9.25 “Щоденник шопоголіка” 9.55 “Велотревел” 10.25 “Спецрепортаж” 10.55 “Спільноти тварин” 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45, 20.15 “Ексклюзив” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.05 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Селище янголів” 18.00 “Моя правда” 19.45 “Соціальний патруль” 20.20 Х/ф “Поза грою” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Краса по? англійськи” 1.10 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Fіne art 0.25 Чотири лапи 0.40, 3.05 Д/ф 1.05 Час змін 1.30 “Козацька звитяга” 1.45 Літпросвіт 2.10 Обереги 2.30 Повір у себе 2.40, 10.25 Від мелодії до мелодії 4.40 Фестивалі, конкурси, концерти 5.45 Мандруємо разом 5.55 Мій рідний край 6.10 Легенди Запоріжжя 6.35, 16.55 Європейський вимір 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50, 18.25 Тема дня 10.15 Посміхнись! 10.50 “Лицарі небесної варти” 11.10 Звичайні герої 11.15 “Життя ? як воно є” 11.35 “Ми ? українські” 12.00 Люди та долі 12.25 Класна екскурсія 12.55 Юні експерти 13.00 Чудесний канал 13.25 Класна робота 13.50 Д/ф “Ігуменя Йосипа Вітер” 14.35 Д/ф “Київська старовина” 15.10 Д/ф “Василь Макух” 16.20 Жива історія 16.30 Як це було 17.10 Мультзал 17.30 А чому? 18.00 Файн арт 19.30 Знак питання 21.00 “Казки запорізькі” 21.15 Сила громад 21.30 Рефрен 21.40 Степовики 22.35 180 градусів 23.00 Час?тайм 23.15 Звичайне диво 23.30 “Шовкова косиця” 23.45 Обличчя української історії 23.55 Літературний монолог

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.05 Секретний фронт 11.05, 17.20, 21.25 Т/с “Нюхач” 12.10, 13.25 Х/ф “Клуб шпигунів” 12.45, 15.45 Факти. День 14.45 Скетч?шоу “На трьох” 14.50, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.30, 1.50 Т/с “Винищувачі. Останній бій” 23.45 Х/ф “Блейд?3. Трійця” 2.45 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 3.20 Т/с “Слідчі” 3.55 Скарб нації 4.05 Еврика! 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.50, 15.25 “Все буде добре!” 8.50 “Все буде смачно!” 9.50 “Битва екстрасенсів? 13” 12.00 “МастерШеф?6” 17.30, 22.00 “Вiкна? Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “Зважені та щасливі?7” 0.00 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.35 Зона ночі 3.15 Т/с “Татусеві дочки” 4.40 Абзац 6.40, 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 Т/с “Друзі” 11.40 Т/с “Відчайдушні домогосподарки” 16.00, 20.50 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху 19.00 Зіркові яйця 21.50 Кохання на виживання 23.45 Суперінтуїція 1.30 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.10 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.00, 3.10 Реальна містика 13.10, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток?шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Квіти дощу” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.40, 11.10, 17.50, 20.40, 22.40, 1.10 Погода?спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ?5 8.20 Кіноnews?KIDS 8.25 Лінія успіху 8.45, 19.30 Давайте розберемося 9.15 Чоловічі захоплення 9.30, 20.30, 1.00 Спортогляд 9.50, 18.30 Секретний архів 10.40 Хіт?парад ФМ?ТБ 11.20 Дикі птахи Австралії 12.20 Дивовижна Замбія 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00, 20.50 Скарби за копійки 16.50 Таємниці планети 18.00 Цікаві винаходи 18.10 Велотревел 19.20 У дорозі 20.00 Домовуша 21.40 Мистецтво виживання 23.30 Щоденник шопоголіка 0.00 Планшет 1.20 Там, де нас немає 3.40 Війна усередині нас

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.45 “ДЖЕДАІ” 11.05, 17.15 “Загублений світ” 15.30 Х/ф “Небезпечне мистецтво” 19.20 Т/с “Балада про бомбера” 21.25 Т/с “Кістки?4” 23.10 Т/с “Кістки?3” 1.00 Т/с “Атлантида?2” 1.55 Х/ф “Страчені світанки” 3.25 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час?Time 6.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 8.20, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.35 Капітал 8.45 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 18.15 Про Українське 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

15

ОГОЛОШЕННЯ про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, Запо? різька обласна рада, оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в 16.00, газеті "Запорізька правда". 17.00, Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження, площі, цільового використання 18.00, об'єкта оренди та строку оренди за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Запорізька об? 19.00, ласна рада. Телефон для довідок: (061) 239?06?20. 21.00, У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його 22.00, оренди. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого май? 23.00, 0.00 на буде опублікована в газеті "Запорізька правда". Новини 6.10, 7.10 Ранкове 13.00 Кінний спорт. Rolex 00.55 Час?тайм шоу “112 хвилин” ДИТЯЧИЙ СВІТ 01.10 НЛО. Секретний Grand Slam. Женева 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 2.00, 8.00 Х/ф “Нові архів 14.00 Біатлон. Кубок світу. 12.15, 13.15, 14.15, пригоди капітана 02.00 Нічний ефір Хохфільцен. Жінки. 15.15, 16.15, 17.15, Врунгеля” 18.15, 3.00 Студія Естафета 3.15, 9.15 М/ф “Терьохіна 112 15.00, 19.30, 1.05 Біатлон. тарадайка” 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, Кубок світу. Анси. 3.30, 9.30 М/ф “Ласкаво 4.30 Вечірній прайм Жінки. Спринт просимо!” 21.10, 0.30 Бацман 19.00, 2.00 Стрибки з 3.40, 9.40 М/ф “Слідами трампліна. Бамбра” МЕГА Тележурнал 3.50, 9.50 М/ф “Так зійде” 6.00, 18.50 Бандитський “Нерозказана 4.00, 10.00 М/ф “Снігурка” Київ історія”. Каміль Стох 4.10, 10.10 М/ф “Пряник” 7.20, 0.30 Дзеркало історії 4.20, 10.20 М/ф “Пігулка” 20.45 Снукер. Scottish Open. 8.20, 13.20 Правила життя EНTEР ФІЛЬМ 4.30, 10.30 М/ф Четвертий день 9.20 Правда життя 5.45, 7.40, 8.40 “Повернення 10.20 Мисливці за зброєю Мультфільми NATIONAL блудного папуги” 11.20, 19.50 Дикі птахи 7.10, 9.00 “Top Shop” 4.40, 10.40 М/ф “Пригоди GEOGRAPHIC Австралії 7.50, 9.30 “Зіркове життя” огірочка” 23.00, 1.15, 2.05, 15.30, 12.20 Дивовижна Замбія 10.25, 0.35 “Моя правда” 4.50, 10.50 М/ф “Трапилося 14.10 Містична Україна 18.35 Розслідування 11.20 Х/ф “Чорна сукня” це взимку” 15.10, 23.40 Смертельний авіакатастроф 13.15, 21.00 Х/с “Пуаро 5.00, 11.00 Х/ф “Осінні двобій 23.45, 2.55, 8.40 Служба Агати Крісті” дзвони” 16.00, 20.50 Скарби за безпеки аеропорту: 15.15 Х/ф “Недільний тато” 6.15, 12.15 М/ф “Дозвольте копійки 17.00 Х/ф “Це було в Колумбія погуляти з вашим 16.50, 22.40 Загадки Пенькові” 0.30, 3.45 Зоряна розмова собакою” планети 19.00, 2.15 Х/с “Комісар 4.35, 5.50, 6.15, 6.45 6.25, 12.25 М/ф “Теремок” 17.50 Прихована реальність Рекс” Наукові дурниці 6.30, 12.30 М/ф “Загубився 21.40 Мистецтво виживання 23.00 Х/ф “Непідсудний” 5.00, 5.25 Захоплююча птах у небі” 1.20 Там, де нас нема 1.25 “Позаочі” наука 6.40, 12.40 М/ф “Дядько 3.40 Війна всередині нас 3.45 Кіноляпи 7.10 Справжній суперкар Миша” 4.25 Саундтреки 7.55 Крижаний шлях Z 6.50, 12.50 М/ф “Пригоди 5.05 Кінотрейлери 9.25 Мегазаводи на плоті” 6.00 Акценти 10.10 Шосе крізь пекло 7.00, 13.00 М/ф “Мавпа з 6.50 Д/с «Щоденники К 1 10.55, 16.15, 19.20 Авто ? острова Саругасима” Другої світової війни» 5.15 “Рецепти щастя. Нова 7.10, 13.10 М/ф “Танці SOS 8.00 TV?MALL історія” ляльок” 11.40 Початок 8.15 Кіноархів 5.50 “Спеція” 7.20, 13.20 М/ф “Ведмідь ? 9.40 «Здоров’Я» 12.30 Ігри розуму 6.30 “TOP SHOP” Липова нога” 10.00 Новини 13.15, 13.35 Злом системи 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 7.30, 13.30 М/ф “Коли пісок 10.25 Погода 8.15 “Три сестри” 14.00 Фото?Ковчег зійде” 10.30 Запитання депутату 9.10 “Красуні” 14.45 Суперспоруди 7.35, 13.35 М/ф “Дякую, 10.40 Приватні новини 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі? Третього рейху лелека!” 11.05 Глобал 3000 Хілс, 90210” 17.00, 20.10 Панорама 360° 7.45, 13.45 М/ф “Острів” 11.35 Д/с «Сироти дикої 12.00, 23.00 Т/с “Секс у 17.50 Мільйон років потому 7.55, 13.55 М/ф “Змагання” природи» великому місті” 20.55 Діана: втрачені кадри 14.00 Х/ф “Сенсація” 12.05 Студія Вашингтон 13.10, 19.00 “Орел і Решка. 22.50 Паранормальне 15.25 М/ф “Випадок на 12.10 Ваша свобода На краю світу” болоті” 12.35 Інструкція з бізнесу 14.10, 20.00 “Орел і Решка. VIASAT HISTORY 15.30 М/ф “Шлях у вічність” 13.00 Сили природи Ювілейний сезон” 7.10, 16.50, 23.35 “Бойові 15.40 М/ф “Перетворення” 13.25 КіноNewsKids 15.10, 21.00 “Орел і Решка. кораблі” 15.50 М/ф “Пісня летить по 13.30 Мультфільм Навколосвітня 8.00 “Розквіт стародавніх світу” 13.45 Символи Запоріжжя подорож” цивілізацій” 16.00 М/ф “Солодке 14.00 Новини 18.00 “Розсміши коміка” 8.55 “Найбільші містифікації джерело” 14.05 Д/c «Природа 22.00 “Вірю не вірю” в історії” 16.10 М/ф “Пропав Петя? сьогодні» 0.10 Т/с “Доктор Хаус” 9.45, 14.45, 17.40, 2.10 14.30 Д/с «Кольори» Півник” 2.40 “Нічне життя” 15.00 Новини “Музейні таємниці” 16.20 М/ф “Перервочка EUROSPORT 15.05 Кіноархів №5” 10.30, 4.15 “Змова” 3.00, 5.30, 10.05, 17.30, 16.25 КіноNews 16.30 М/ф “Чуффик” 11.20, 12.05, 12.55 2.30 Сноуборд. 16.30 Приватні новини 16.40 М/ф “Пустомеля” “Таємниці Кубок світу. Валь 17.00 Новини 16.50 М/ф “Як це сталося?” британських замків” Торанс. Крос 17.15 СпортМаркет 17.00 М/ф “Соловей” 13.45, 1.15 “Великі 4.00, 8.00 Снукер. Scottish 17.30 Час ? Тайм 18.20 М/ф “Петер ? веселий сподівання” Open. Третій день 17.45 Запитання депутату шахрай” 15.30, 20.10 “Заборонена 6.30, 16.35 Стрибки з 18.00 Новини 18.30 М/ф “Перший історія” трампліна. Кубок 18.15 Акценти автограф” 16.20 “Неймовірні світу. Ньюштадт. HS 18.55 Д/с «Щоденники 18.40 М/ф “Оце так тигр” винаходи” 142 Другої світової війни» 18.50 М/ф “Пригоди 18.30 “Войовниці” 9.30 Біатлон. Кубок світу. 20.05 Х/с «Ставка більша за Мюнхгаузена. 19.25 “Міфи та чудовиська” Хохфільцен. життя» Влучний постріл” 21.00 “Карти вбивства” Чоловіки. Гонка 21.00 Новини 19.00 М/ф “Наша 21.50, 5.05 “Американські переслідування 21.25 Погода нянька” принцеси на мільйон 10.00, 16.30 Зимові види 21.30 Культура ? це модно 19.10 М/ф “Друге Я” доларів” спорту. Тележурнал 21.45 Маленькі дорослі 19.20 М/ф “Квартира із 22.40 “Проект “Наці”. “У гонитві за 22.00 TV?MALL сиру” Диявольський історією”. Ліндсі 22.15 Діло 19.30 М/ф “Паровозик з задум” Вонн 22.30 «Здоров’Я» Ромашкового” 0.20 “Машини смерті” 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 22.50 Запитання депутату 19.35 М/ф “Опудало? 2.55 “Неймовірні Олімпійські ігри. 23.00 Новини Мяучело” Тележурнал 23.25 Погода винаходи” 19.45 М/ф “Мавпочки в “Захоплюючі 23.30 Кіноархів 3.25 “Тіні середньовіччя” опері” моменти” 00.50 КіноNews 19.55 М/ф “Сто пудовист” 5.55 “Мисливці за міфами”


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

15 грудня П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 17.15 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Т/с “Оповідання ХІХ століття” 11.00 Погода 11.10 Т/с “Дівчата війни” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 “Схеми” з Наталією Седлецькою 15.10, 2.50 Біатлон. Кубок світу. ІII етап. Спринт 10 км. Чоловіки 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 Твій дім 19.25 Д/с “Дикі тварини” 20.25 Перша шпальта 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.15 ЧереЩур (Late night show) 22.50 Як дивитися кіно 23.20 Д/ф “Присмерк” 0.30 Д/с “Орегонський путівник” 4.15 Розсекречена історія 5.05 Надвечір’я. Долі

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.45 “Чотири весілля” 12.20, 13.50 “Міняю жінку;10” 15.20 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.15 “Ліга сміху 2017” 22.20 “Вечірній Київ 2017” 0.15 Х/ф “Ми купили зоопарк” 4.25 Х/ф “У ритмі беззаконня”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.00, 12.25 Т/с “Той, хто не спить” 12.50 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 13.50 “Життя на межі” 14.50 “Речдок” 18.00 Ток;шоу “Сто; сується кожного” 20.00, 4.10 “Подробиці тижня” 22.00 Т/с “Бюро легенд” 2.25 Х/ф “Платон Ангел”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день ; сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Good Dog” 10.00 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 12.30, 15.00 “Хіт; парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС;інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС;спорт” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС; афіша” 18.30 “Тележурнал “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС;погода”

19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Просто про складне” 22.10 Т/с “Здобич; людина” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.20 “Ваше здоров’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews;KIDS” 9.25 “Хочу у відпустку” 9.55 “Гордість світу” 10.25 “Соціальний патруль” 10.55 “Спільноти тварин” 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45, 20.15 “Ексклюзив” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.15 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Селище ангелів” 17.15 Т/c “Райське місце” 18.00 “Моя правда” 19.45 “Павутиння” 20.20 Х/ф “Шоколадні поцілунки” 22.50 “Іду на Ти” 23.35 Х/ф “Подвоєний” 1.25 “Хроніка подій” 1.40 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 11.30 Абетка смаку 0.15 Запоріжжя туристичне 0.30, 23.55 Посміхнись! 0.35 Степовики 0.45 Європейський вимір 1.00 “Ми; українські” 1.25 Легенди Запоріжжя 1.50 Мій рідний край 2.05 Муз. телевечеря 2.35, 23.15 Від мелодії до мелодії 3.00 Д/ф 4.30 “Я й це” 4.55 Історичні етюди 5.10 Літпросвіт 5.35 На життєвих перехрестях 6.00 “Краєзнавча подорож” 6.25 Стоп корупції 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50, 18.25 Тема дня 10.15 Як це було 10.40, 19.30 Діловий ритм 11.10 Персона 11.25, 17.55 Муз. хвилинка 11.40 Д/ф “Іван Терещенко” 12.00 Д/ф “Євген Патон” 12.25 Д/ф “У полоні пристрасті” 13.05 А чому? 13.30 “Шовкова косиця” 13.45 Один з нас 13.55 Д/ф “Мальовнича Сіверія” 14.05 Я знаю 14.35 “Мандрівки кота Фініка” 15.00 Д/ф “Слідчий історії” 15.25 Д/ф “Стефан Турчак” 16.10 Д/ф “Українські голови міст у Європі” 16.20 “Мандри Великим Лугом” 16.35 Зауваження до влади 17.00 Мультзал 17.15 Герої 17.30 Чудесний канал 18.00 Файн арт 19.55 “Мистецька толока” 20.50 Будь;який каприз 21.00 “Казки запорізькі” 21.15 Бесіди з лікарем 21.25 Спортивний тиждень 22.35 Клуб;700 23.00 Час;тайм 23.30 Краяни 23.50 Літературний монолог

ICTV

5 КАНАЛ

5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.05 Інсайдер 11.05, 17.25 Т/с “Нюхач” 12.10, 13.25 Х/ф “Машина часу” 12.45, 15.45 Факти. День 14.50, 0.10 Скетч;шоу “На трьох” 14.55, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизель;шоу 0.45 Х/ф “Блейд” 2.50 Факти 3.10 Х/ф “Клуб шпигунів” 4.35 Т/с “Слідчі”

6.00, 21.40, 3.00 Час; Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 Енерго; Незалежність 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

СТБ 7.35 Х/ф “Любов і голуби” 9.40 Х/ф “Пізнє каяття” 17.30, 22.00 “Вiкна; Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.35 Х/ф “Щастя за угодою”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 3.15 Абзац 5.09, 6.05 Kids Time 5.10 М/с “Том і Джеррі шоу” 6.10, 21.40 Кохання на виживання 8.10 Пацанки. Нове життя 16.30, 19.00 Топ;модель по;українськи 23.30 Х/ф “Кінозірка в погонах” 1.30 Х/ф “Байбаймен”

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 5.40 Зірковий шлях 11.00, 4.05 Реальна містика 13.10, 15.30 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток;шоу “Говорить Україна” 21.00, 0.00 Т/с “Ще один шанс” 23.20 Слідами 1.50 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 12.10, 17.50, 20.40, 22.40, 1.10 Погода;спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ;5 8.20 Кіноnews;KIDS 8.30 Хочу у відпустку 9.00 Щоденник шопоголіка 9.30, 20.30, 1.00 Спортогляд 9.50 Донбас сьогодні 10.20, 23.30 Баскетбол. Кубок України. БК “Запоріжжя” ; БК “Дніпро” 11.50, 18.00 Погляд на історію 12.20 Дивовижна Замбія 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Смертельний двобій 16.00 Скарби за копійки 16.50 Таємниці планети 18.10 Соцпатруль 18.40 Іду на Ти 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 20.50 Скарби зі сховищ 21.40 Мистецтво виживання

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.45 “ДЖЕДАІ” 11.05, 17.15 “Загублений світ” 15.20 Х/ф “Пітфайтер” 19.20 Х/ф “Наввиперед; ки з часом” 21.05 Х/ф “Обман” 22.55 “Змішані єдино; борства. UFC” 1.40 “Помста природи” 2.05 Х/ф “Захар Беркут” 3.40 “Облом.UA”

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 0.30, 3.00 Вечірній прайм 21.10, 2.10, 5.30 Голос народу

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 0.30 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20, 3.40 Правда життя 10.20 Мисливці за зброєю 11.20 Акули Фіджі 12.20 Дивовижна Замбія 14.10, 1.20 Містична Україна 15.10, 23.40 Смертельний двобій 16.00 Скарби за копійки 16.50, 22.40 Загадки планети 17.50 Прихована реальність 18.50 Бандитський Київ 19.50 Дикі птахи Австралії 20.50 Скарби зі сховищ 21.40 Мистецтво виживання

Z Акценти Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV;MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Євромакс 11.35 Д/с «Сироти дикої природи» 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Мультфільм 13.45 Діло 14.00 Новини

6.00 6.50

14.05 Д/c «Природа сьогодні» 14.30 Д/с «Кольори» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Приватні новини 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час ; Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 18.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Ставка більша за життя» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Д/ф «Незвичайна наука» 22.00 TV;MALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.50 КіноNews 00.55 Час;тайм 01.10 НЛО. Секретний архів 02.00 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 9.30 “Зіркове життя” 10.20 “Моя правда” 11.15 Х/ф “Небилиці про Івана” 12.55, 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 14.55 Х/ф “Це було в Пенькові” 16.55 Х/ф “Доживемо до понеділка” 19.00, 2.25 Х/с “Комісар Рекс” 23.00 Х/ф “Старомодна комедія” 0.40 Х/ф “Призначення” 3.55 Кіноляпи 4.30 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Три сестри” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Бевер; лі;Хілс, 90210” 12.10 “Орел і Решка. Шопінг” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколо; світня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не вірю” 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 2.25 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00, 5.30, 10.30 Біат; лон. Кубок світу. Жінки. Спринт 4.00, 8.00 Снукер. Scottish Open. Четвертий день 6.30 Сноуборд. Кубок світу. Валь Торанс. Крос 7.30, 18.00 Стрибки з трампліна. Теле; журнал “Нерозка; зана історія”. Каміль Стох 9.35 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Ньюштадт. HS 142 11.25, 19.15 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 11.30, 2.30 Фрістайл. Кубок світу. Монтафон. Крос 13.00, 19.20 Гірські лижі. Кубок світу. Валь Гардена. Чоловіки. Супергігант

14.45, 18.30, 1.00 Біат; лон. Кубок світу. Ансі. Чоловіки. Спринт 16.30, 20.00, 0.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Енгельберг. HS 137. Кваліфікація 20.45 Снукер. Scottish Open. 1/4 фіналу 2.00 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05, 22.20 Служба безпеки аеропор; ту: Колумбія 23.35, 3.00, 20.50, 21.35 Розслідування авіакатастроф 0.20, 3.45 Панорама 360° 1.05 Діана: втрачені кадри 4.30, 6.40 Наукові дурниці 5.00, 5.25, 5.50, 12.25, 12.50, 16.15, 16.35 Ігри розуму 6.15 Наукові дурниці 7.05 Осушення Алькатраса 7.55, 14.00 Авто ; SOS 8.40, 15.30 Шосе крізь пекло 9.25, 14.45 Крижаний шлях 10.10 Сьомий континент 10.55 Мільйон років потому 11.40, 12.05 Захоплююча наука 13.10 “Титанік”: 20 років потому” 17.00, 20.00 Даян Фоссі: секрети в тумані 17.45 Своїх не кидаємо 18.30 Друга світова війна: пекло під водою 19.15 Наука майбутнього Стівена Хокінга

VIASAT HISTORY 7.00, 16.50, 23.45 “Бойові кораблі” 7.50 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 8.45 “Найбільші містифікації в історії” 9.30, 14.40, 19.25 “Міфи та чудовиська” 10.20, 4.30 “Змова” 11.10, 12.00 “Історія римського Колізею” 12.50 “Код Гауді” 13.45 “Великі сподівання” 15.30, 20.10, 6.10 “Заборонена історія” 16.20 “Неймовірні винаходи” 17.40, 2.25 “Музейні таємниці” 18.30, 22.50 “Загублене місто гладіаторів” 21.00, 21.55 “Спецназ стародавнього світу” 0.35 “Машини смерті” 1.30 “Єлизавета I” 3.10 “Неймовірні винаходи” 3.40 “Тіні середньовіччя” 5.20 “Скарби нефритової імперії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Сенсація” 3.25, 9.25 М/ф “Випадок на болоті” 3.30, 9.30 М/ф “Шлях у вічність” 3.40, 9.40 М/ф “Перетворення” 3.50, 9.50 М/ф “Пісня летить по світу” 4.00, 10.00 М/ф “Солодке джерело” 4.10, 10.10 М/ф “Пропав Петя;Півник” 4.20, 10.20 М/ф “Перервочка №5” 4.30, 10.30 М/ф “Чуффик” 4.40, 10.40 М/ф “Пустомеля” 4.50, 10.50 М/ф “Як це сталося?” 5.00, 11.00 Х/ф “Соловей” 6.20, 12.20 М/ф “Петер ; веселий шахрай” 6.30, 12.30 М/ф “Пер; ший автограф” 6.40, 12.40 М/ф “Оце так тигр” 6.50, 12.50 М/ф “При; годи Мюнхгаузена. Влучний постріл” 7.00, 13.00 М/ф “Наша нянька” 7.10, 13.10 М/ф “Друге Я” 7.20, 13.20 М/ф “Квартира із сиру” 7.30, 13.30 М/ф “Паровозик з Ромашкового” 7.35, 13.35 М/ф “Опу; дало;Мяучело” 7.45, 13.45 М/ф “Мавпочки в опері” 7.55, 13.55 М/ф “Сто пудовист” 14.00 Х/ф “Власна тінь” 15.20 М/ф “Солдат і рис” 15.30 М/ф “Парадокси в стилі рок” 15.40 М/ф “Іван Іванович занедужав” 15.50 М/ф “Викрутаси” 16.00 М/ф “Казка про колобок” 16.10 М/ф “Продєлкін у школі” 16.20 М/ф “Перервочка №4” 16.30 М/ф “Чудеса в решеті” 16.40 М/ф “Срібне копитце” 16.50 М/ф “Дідусев бінокль” 17.00 Х/ф “Яке воно, море?” 18.15 М/ф “Про буку” 18.25 М/ф “Хто перший?” 18.30 М/ф “Від дощу до дощу” 18.40 М/ф “Спогад” 18.50 М/ф “Чому пішло кошеня?” 19.00 М/ф “Летіли два верблюди” 19.10 М/ф “Жовтик” 19.20 М/ф “Як лікувати удава” 19.30 М/ф “Попався, який кусався” 19.35 М/ф “Гора динозаврів” 19.45 М/ф “На лісовій стежці” 19.55 М/ф “Де обідав горобець?”


телепрограма 16 грудня СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини 9.30, 15.25 Погода 9.40 М/с “Легенда про Білосніжку” 10.25 Діти Z 11.00 Фолькmusic. Діти 11.45 Лайфхак українською 11.55 Хто в домі хазяїн? 12.40, 3.05 Біатлон. Ку бок світу. ІII етап. Гонка пересліду вання 10 км. Жінки 14.00 Д/с “Дика планета” 15.40, 3.45 Біатлон. Кубок світу. ІII етап. Гонка пересліду вання 12.5 км Чоловіки 16.40, 23.30 Футбол. Клубний Чемпіонат світу2017. Матч за третє місце 18.20 Роздягалка 18.55, 1.10 Футбол. Клубний Чемпіонат світу2017. Фінал 20.50, 3.00 Яскраві мо менти чемпіонату 21.35, 4.35 Розсекре чена історія 22.35 Війна і мир 23.25 Мегалот 5.30 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.00, 23.25 “Світське життя” 6.45 “Гроші” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.45 “Голос. Діти4” 12.00 Т/с “Діагноз” 16.30, 21.15 “Вечірній квартал 2017” 18.30 “Розсміши коміка 2017” 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 20.15 “Українські сенсації” 0.25 “Модель XL” 2.15 Х/ф “Ми купили зоопарк”

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.20 “Чекай на мене” 7.55 Х/ф “Сім няньок” 9.20, 3.30 Х/ф “Покров ські ворота” 12.10 Х/ф “Закоханий за власним бажанням” 14.00 Х/ф “Альпініст” 16.00 Х/ф “Гроші для дочки” 17.45 Концерт “Таїсія Повалій. Україна. Голос. Душа” 20.00, 2.10 “Подробиці” 20.30 “Час будувати” 22.30 “Великий бокс. Денис Беринчик Аллан Валлеспин, Олег Малиновсь кий Девід Берна” 2.40 Х/ф “Наречений з того світу”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 7.00 “АЛЕКСінформ” 7.20 “АЛЕКСспорт” 7.30 “Доктор online” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКС погода” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКСафіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Просто про складне” 10.15 “Хітпарад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “Кіно KIDS+”. Підсумки” 11.40 “Автомісто” 11.50 “Муззум” 12.05 “Fashion club” 12.45, 21.00 “Кіно NEWS+”. Підсумки 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 16.00 “Улюблене Запоріжжя”

17.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 17.40, 0.00 “Без купюр” 18.25 “Моє улюблене місто” 19.15 “Караван” 19.30 “Добрі справи” 20.05 “Комуналка” 20.25 “Музволна” 20.35 “Лінія стилю” 1.20 “Нічний канал”

tv 5 5.40 “Маю право” 5.50 Д/ф “На краю світу” 6.20 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Дзвони православ’я” 7.20 “КіноnewsKIDS” 7.30 Дитяча година 8.55, 9.30, 10.25, 12.15 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.05 “Живе багатство України” 10.20, 10.55 “Ексклюзив” 10.30 М/с “Лист від Фелікса” 11.00 “Іду на Ти” 11.50 “Щоденник шопоголіка” 12.20 Х/ф “Всі вони сміялися” 14.20 Сімейний кінозал 15.30 “Павутиння” 16.00 Запорізька Ліга сміху 17.10 Х/ф “Тільки після” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Вимога” 22.05 Х/ф “Викрадачі” 23.40 “Хроніка подій” 23.55 Т/c “Ніч чорних краваток” 0.55 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Краяни 0.30, 18.30 Час змін 0.55, 22.40 Фестивалі, конкурси, концерти 1.55 “Козацька звитяга” 2.05 Герої серед нас 2.20, 17.00 “Ми українські” 2.45, 11.50 6 соток 2.55, 8.30, 17.40 Від мелодії до мелодії 3.20 Д/ф 6.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30 Телекур’єр 7.35 “Кошик творчих ідей” 8.00, 16.10 А чому? 8.25 Профмозаїка 8.35 Ранок на Запоріжжі 9.50 Тема дня 10.15, 20.00 Літпросвіт 10.40 Сила громад 10.55 “Мистецька толока” 12.00 Спортивний тиждень 12.30, 14.25 Мультзал 12.40 Класна екскурсія 13.05 Чудесний канал 13.30, 20.55 Будьякий каприз 13.40 Арт і шок 14.05 180 градусів 14.40 Знак питання 16.35 Суботні зустрічі 17.30 “Казки запорізькі” 18.00 Слава мого краю 19.00 Стоп корупції 19.30 “Я й це” 20.30 Полігон 20.45 Карта Прикарпаття 21.05 “Казки Лірника Сашка” 21.20 Повір у себе 21.35 Легенди Запоріжжя 22.00 “Кулінарія від Андрія” 22.15 Струни душ людських 22.25 Служба “101” 23.35 Обереги 23.55 Посміхнись!

ICTV 5.00, 4.40 Скарб нації 5.10, 4.45 Еврика! 5.20, 4.55 Факти 5.40 Більше, ніж правда 7.25 Я зняв! 9.15, 14.05 Дизельшоу 10.45 Особливості націо нальної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Скетчшоу “На трьох” 16.50 Х/ф “Машина часу” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “На межі майбутнього” 22.30 Х/ф “У пастці часу” 0.40 Х/ф “Блейд2” 2.40 Провокатор

СТБ 6.20 Х/ф “Непоправний брехун, або Казка з хорошим кінцем” 8.00 “Караоке на Майдані” 9.00 “Все буде смачно!”

10.15 Х/ф “Щастя за угодою” 14.10 “Зважені та щасливі7” 17.00 “Хата на тата” 19.00 “ХФактор8” 21.10, 23.25 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 22.20 “ХФактор8. Підсумки голосування”

НОВИЙ КАНАЛ 3.25 Служба розшуку дітей 3.30 Зона ночі 6.00, 7.00 М/с “Лунтик і його друзі” 6.59, 8.39 Kids Time 8.40 Дешево та сердито 10.00 Ревізор 12.20 Пристрасті за Ревізором 14.30 Вар’яти 16.30 Зіркові яйця 18.20 Х/ф “Скарб нації” 21.00 Х/ф “Скарб нації2: Книга таємниць” 23.20 Х/ф “Хто я” 1.30 Х/ф “Епідемія”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 3.10 Сьогодні 7.15, 5.50 Зірковий шлях 8.10, 15.20 Т/с “Квіти дощу” 16.10, 19.40 Т/с “Перехрестя” 21.00 Х/ф “Будинок для двох” 23.00 Т/с “Герократія” 0.20 Реальна містика 3.50 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 7.55, 10.30, 18.10, 19.45, 23.35 Погода 7.25, 23.00 Хроніка подій 7.45 Спортогляд 8.00 Новини ТВ5 8.40, 19.50 Павутиння 9.10 Ваше здоров’я 9.40 КіноnewsKIDS. Дайджест 9.50, 19.20 МультТайм 10.15, 18.35 Тиждень cпорт 10.40 Смертельний двобій 11.20 НЛО: розсекречені матеріали 14.20 Невідомі пінгвіни 15.20 Дивовижна Замбія 18.15 Герої фобій 18.50 Соцпатруль 20.20 Кримінальна історія 22.00 З історії кіно 23.15 Хроніки злочинів 23.40 Путівник неприємностей 3.40 Смартшоу 5.20 Теорія змови

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 9.00 “Цілком таємно” 11.00 “Загублений світ” 13.00 Т/с “Ментівські війни. Одеса2” 17.05 Х/ф “Обман” 18.55 Х/ф “100 000 000 до н.е.” 20.30 Х/ф “Некерований” 22.20 Х/ф “Ігри на виживання” 0.15 “Помста природи” 1.55 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу” 3.00 “Змішані єдиноборства: UFC Fight Night. Роббі Лоулер Рафаель Дос Анжос”. Пряма трансляція з Вінніпега (Канада) 5.00 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00 Частайм 6.15, 20.10, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 7.30 Невигадані історії 7.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.10 Путівник прочанина 8.20 Не перший погляд 9.15 Мотор 9.20 Автопілотновини 9.30 Укравтоконтинент 9.45 Натхнення 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

17

12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Пресконференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.10, 2.15 Відкрита церква 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10, 1.15 “За Чай.com” 18.10 Про військо 18.25 Фактор безпеки 19.15 Рекрут 19.25 Машина часу 21.00, 0.15 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 Документальний проект 23.25 Національний актив 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.35 Будемо жити 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 21.10, 22.50, 1.20, 2.50, 5.00 Студія 112 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 18.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 23.20, 0.20 Гордон 22.20, 2.20, 4.30 Народ на прокуратура

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40 Телеформат 9.30 Смертельний двобій 11.20, 21.00 НЛО: розсекречені матеріали 14.20 Невідомі пінгвіни 15.20 Дивовижна Замбія 18.10 Ілюзії сучасності 23.40 Путівник неприємностей 0.00 Бандитська Одеса 3.40 Смартшоу 5.20 Теорія змови

Z Акценти Д /с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 «Здоров’Я» 8.20 Студія Вашингтон 8.25 Погода 8.30 Д/с «Левовий рик» 9.15 TVMALL 9.30 Щоденники комах 9.45 Маленькі дорослі 10.00 1000 днів для планети 10.45 Весілля 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Синьйор Робінзон» 13.15 Мультфільм 13.30 Завтра — Сьогодні 14.00 Д/с «Незвичайна наука» 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 Символи Запоріжжя 17.15 TVMALL 17.30 Діло 17.45 Наша позиция 18.00 Культура це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 У фокусі Європа 19.00 Д/с «Земні катаклізми» 19.50 Жива природа 20.00 Д/c «Ризикований бізнес» 20.25 Погода 20.30 Суботнє інтерв’ю 21.00 Євромакс 21.30 Х/ф «Кохання живе три роки» 23.00 Бізнес на продаж 23.45 Кіноархів 1.45 Нічний ефір 6.00 6.50

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop”

7.50 “Невідома версія. Бережись автомобіля” 10.00 Х/ф “Приходьте завтра” 12.00 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен” 14.50 Х/ф “Сини Великої Ведмедиці” 16.40 Х/ф “Оцеола” 18.50 Х/ф “Текумзе” 21.00 Х/ф “Пригоди принца Флоризеля” 1.00 Х/ф “Королівство кривих дзеркал” 2.25 Х/ф “Своя роль” 3.05 Кіноляпи 3.55 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К 1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.00 М/ф “Гніздо Дракона” 10.50 Х/ф “Джек та бобове стебло” 12.45 “Ух ти show” 13.50 “Орел і Решка. Перезавантаження ” 16.50 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.10 “Їже, я люблю тебе!” 0.10 Х/ф “Король вечірок2” 2.00 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.30 Стрибки з трампліна. Тележурнал “Нерозказана історія”. Каміль Стох 4.00, 8.00 Снукер. Scottish Open. 1/4 фіналу 5.30, 9.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Енгельберг. HS 137. Кваліфікація 6.30, 10.30 Біатлон. Кубок світу. Ансі. Чоловіки. Спринт 7.30 Фрістайл. Кубок світу. Монтафон. Крос 11.15 Гірські лижі. Кубок світу. Валь д’Ізер. Жінки. Швидкісний спуск 12.45, 2.30 Біатлон. Кубок світу. Ансі. Жінки. Гонка переслідування 13.30 Гірські лижі. Кубок світу. Валь Гардена. Чоловіки. Швидкісний спуск 14.45 Лижні перегони. Кубок світу. Тоблах. Чоловіки. 15 км. Класика 15.45 Біатлон. Кубок світу. Ансі. Чоловіки. Гонка переслідування 16.30, 1.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Енгельберг. HS 137 18.45 Лижне двоєборство. Кубок світу. Рамзау. Гонка переслідування

19.15 Лижні перегони. Кубок світу. Тоблах. Жінки. 10 км. Вільний стиль 20.00, 0.30 Зимові види спорту. Тележурнал “Sports destina tion”. Пхенчхан 20.30 Снукер. Scottish Open. 1/2 фіналу

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.50 Служба безпеки аеропорту: Колумбія 0.35 Дивна Друга світова 1.20, 2.05, 20.55, 21.40 Розслідування авіакатастроф 2.55, 9.55 Початок 3.45 Наука майбутнього Стівена Хокінга 4.30, 6.30 Наукові дурниці 5.00, 5.20, 5.45, 12.20 Ігри розуму 6.10 Наукові дурниці 6.55 “Титанік”: 20 років потому” 7.40 Авто SOS 8.30, 15.20 Шосе крізь пекло 9.10, 14.35 Крижаний шлях 10.45 Мільйон років потому 11.35, 11.55 Захоплююча наука 13.05 Даян Фоссі: секрети в тумані 13.50 Сьомий континент 16.05, 17.00, 19.15, 20.05, 22.25 Довга дорога додому 17.45, 18.30 Своїх не кидаємо

VIASAT HISTORY 7.00 “Друга світова: забута війна Китаю” 7.50, 8.40 “Загадкові авіакатастрофи ВВВ” 9.30 “Загадкові авіакатастрофи ВВВ” 10.20 “Приховані сліди: Перша світова війна” 19141918 11.20 “Приховані сліди: Гора Гітлера” 12.15 “Приховані сліди: Війна у В’єтнамі” 13.10 “Приховані сліди: Ватерлоо” 14.10 “Як клімат змінив хід історії” 15.10, 15.35 “Погода, що змінила хід історії” 16.05 “Велика залізнична подорож Європою” 17.10 “Нерозгадані таємниці Великої Китайської стіни” 18.05 “Інки: владики хмар” 19.10 “Войовниці” 20.05 “Олімпійська мрія: нацистські ігри 1936” 21.00, 21.55, 22.50 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 23.45 “Спецназ старо давнього світу” 0.40 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 1.30 “Історія таємних суспільств”

2.20 “Музейні таємниці” 3.05 “Неймовірні винаходи” 3.30 “Тіні середньовіччя” 4.15 “Змова” 5.05 “Друга світова війна: чого варта імперія” 6.00 “Заборонена історія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00 Х/ф “Власна тінь” 3.20, 9.20 М/ф “Солдат і рис” 3.30, 9.30 М/ф “Парадокси в стилі рок” 3.40, 9.40 М/ф “Іван Іванович занедужав” 3.50, 9.50 М/ф “Викрутаси” 4.00, 10.00 М/ф “Казка про колобок” 4.10, 10.10 М/ф “Продєлкін у школі” 4.20, 10.20 М/ф “Перервочка №4” 4.30, 10.30 М/ф “Чудеса в решеті” 4.40, 10.40 М/ф “Срібне копитце” 4.50, 10.50 М/ф “Дідусев бінокль” 5.00, 11.00 М/ф “Яке воно, море?” 6.15, 12.15 М/ф “Про буку” 6.25, 12.25 М/ф “Хто перший?” 6.30, 12.30 М/ф “Від дощу до дощу” 6.40, 12.40 М/ф “Спогад” 6.50, 12.50 М/ф “Чому пішло кошеня?” 7.00, 13.00 М/ф “Летіли два верблюди” 7.10, 13.10 М/ф “Жовтик” 7.20, 13.20 М/ф “Як лікувати удава” 7.30, 13.30 М/ф “Попався, який кусався” 7.35, 13.35 М/ф “Гора динозаврів” 7.45, 13.45 М/ф “На лісовій стежці” 7.55, 13.55 М/ф “Де обідав горобець?” 8.00 М/ф “Власна тінь” 14.00 М/ф “Серце Ведмедиці” 16.05 М/ф “Про щеня” 16.15 М/ф “Ковбой у місті” 16.25 М/ф “Равлик” 16.30 М/ф “Син каменю і велетень” 16.40 М/ф “Казка про снігурку” 16.50 М/ф “Повернення блудного папуги3” 17.00 М/ф “Шкільний вальс” 18.30 М/ф “Невдахи” 18.40 М/ф “Ваня і крокодил” 18.50 М/ф “Вартові полів” 19.00 М/ф “Лісова історія” 19.10 М/ф “Жива іграшка” 19.20 М/ф “Заячий хвостик” 19.30 М/ф “Прогулянка” 19.35 М/ф “Коміно” 19.45 М/ф “Ведмежа на дорозі” 19.55 М/ф “Що сталося з крокодилом?”


18

телепрограма

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

17 грудня НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини 9.30, 11.35, 23.20 Погода 9.40 Х/ф “Маленька Фадетта” 12.10 Перший на селі 12.40, 1.35 Біатлон. Кубок світу. ІII етап. Мас% старт 12,5 км. Жінки 13.35 Фольк%music. Діти 14.20 Фольк%music 15.25, 2.20 Біатлон. Кубок світу. ІII етап. Мас% стар 15 км. Чоловіки 16.50 Т/с “Серце океану” 19.05 Х/ф “Насмішка” 21.35 Розважальна програма з Майклом Щуром 22.15 ЧереЩур (Late night show) 22.40 Лайфхак українською 22.50 Книга.ua 23.30 Богатирські ігри 0.10 Роздягальня 0.40 Д/с “Орегонський путівник” 3.15 Надвечір’я. Долі 4.05 Розсекречена історія 5.05 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.05 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.00 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото%забава” 9.40 М/ф “Маша і Ведмідь” 9.50 “Розсміши коміка” 10.50 “Світ навиворіт%9” 11.55 “Світ навиворіт%6” 13.00 Т/с “Слуга народу” 17.10 “Ліга сміху” 19.30, 5.00 “ТСН%Тиждень” 21.00 “Голос. Діти%4” 23.30 “Вечірній Київ 2017” 1.25 “Аргумент кiно” 2.05 “Світське життя”

ІНТЕР 5.35, 20.00 “Подробиці” 6.00 Мультфільм 6.30 Х/ф “Кухарка” 8.00 “Удалий проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і Решка. Зірки” 11.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 12.00 “Орел і Решка. Ювілейний “ 13.00 Х/ф “Туз” 14.50 “Місце зустрічі” 16.20 “Час будувати” 18.20, 20.30 Т/с “Східні солодощі” 23.10 Х/ф “Навіщо ти пішов” 1.05 Х/ф “Двоє під дощем”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день % сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКС%погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС% інформ. Дайджест” 7.20, 17.35 “Муззум” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС% афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Я люблю англійську” 9.15 “Good Dog” 9.30 “Fashion club” 10.00 “Лінія стилю”

10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30, 19.00 “КіноKIDS+”. Підсумки 11.40 “Сфера інтересів” 12.45, 21.00 “КіноNEWS+”. Підсумки 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 16.35 “Хіт%парад” 18.05 “Комуналка” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.10 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “Моє улюблене місто” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 6.00 “Соціальний патруль” 6.30 “Хроніка подій” 7.00 “Кіноnews%KIDS” 7.10 Ретрокінозал 8.55, 10.30, 12.30 “Погода” 9.00 “Блага звістка” 9.30, 15.00 “Ексклюзив” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.05 “Велотревел” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.05 “Життя, сповнене радості” 11.35 Д/ф “Народжені мусонами” 12.35 Т/c “Аристократи” 15.05 Мультфільм 15.30 “Домобуд” 16.00 “Запорізька Ліга сміху” 17.25 Х/ф “Контроль” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Свідок” 21.50 Х/ф “Страшно гарний” 23.20 Х/ф “Скеля розбитих сердець” 0.55 Нічний канал 4.30 “Павутиння”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Поза форматом 0.30, 9.00 Суботні зустрічі 0.55 Подих слова 1.25 Фестивалі, конкурси, концерти 2.25 Посміхнись! 2.30, 18.30 Арт і шок 2.55 Д/ф 5.30 На життєвих перехрестях 5.50, 21.50 Від мелодії до мелодії 6.15, 22.25 Легенди Запоріжжя 6.40 “Ми % Запоріжжя. Ми % Україна” 6.55, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.02 “Я й це” 7.30 Зелений Бум 7.55, 9.30 Абетка здоров’я 8.25 У майстерні художника 8.35 “Казки запорізькі” 8.50 Бесіди з лікарем 9.25, 22.50 Муз. хвилинка 9.55 Відкрита студія 11.25, 17.10 Літпросвіт 12.00 А чому? 12.25 Обличчя української історії 12.35 “Ми % українські” 13.05 “Кошик творчих ідей” 13.40 Клуб%700 14.00 “Громадське ТБ. Запоріжжя” 14.20 Учнівський щоденник 14.30 Юні експерти 14.35 Час змін 15.00, 22.15 Полігон 15.15 По суті 16.45 Чудесний канал 17.35 “Мандри Великим Лугом” 17.50 Мультзал 18.15 “Кулінарія від Андрія” 19.00 “Звитяга” 19.30 Д/ф “Вектор визначено” 20.30 Герої

20.45, 23.45 Д/ф “Українські голови міст у Європі” 20.55 Будь%який каприз 21.05 “Казки Лірника Сашка” 21.20 Повір у себе 21.30 “Козацька звитяга” 22.00 Струни душ людських 23.00 Час%тайм 23.15 Степовики 23.30 Історія однієї картини

ICTV 5.20 Більше, ніж правда 7.00 Т/с “Слідчі” 8.30 Т/с “Відділ 44” 11.25, 13.00 Скетч%шоу “На трьох” 12.45 Факти. День 14.10 Х/ф “У пастці часу” 16.35 Х/ф “На межі майбутнього” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф “Примарний гонщик” 22.55 Х/ф “Примарний гонщик%2. Дух помсти” 0.45 Х/ф “Блейд%3. Трійця” 2.40 Провокатор

СТБ 5.55 “Хата на тата” 9.00 “Все буде смачно!” 10.20 “Караоке на Майдані” 11.15 Х/ф “Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика” 13.00 “МастерШеф%7” 19.00 “Битва екстрасенсів%17” 21.15 “Один за всіх” 22.30 “Х%Фактор%8” 0.50 “Х%Фактор%8. Підсумки голосування”

НОВИЙ КАНАЛ 3.25 Зона ночі 6.20 Топ%модель по% українськи 9.09, 10.59 Kids Time 9.10 М/ф “Веселі ніжки%2” 11.00 Х/ф “Медальйон” 13.00 Х/ф “Скарб нації” 15.40 Х/ф “Скарб нації%2: Книга таємниць” 18.00 Х/ф “Код да Вінчі” 21.00 Х/ф “Янголи і демони” 23.50 Х/ф “Ватиканські записи” 1.40 Х/ф “Хто я”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45 Зірковий шлях 9.40 Т/с “Перехрестя” 13.30 Т/с “Ще один шанс” 17.00, 21.00 Т/с “Все ще буде” 19.00, 3.45 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.20 Т/с “Анютине щастя” 3.00 Реальна містика 4.45 Історія одного злочину

ТВ 5 СПОРТ 6.00, 5.40 Бандитська Одеса 6.40, 7.55, 10.35 Погода% спорт 6.45, 18.30 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 18.15 Погляд на історію 8.00 Дзвони православ’я 8.15 Кіноnews%KIDS. Дайджест 8.25 Про риболовлю всерйоз 8.55 Хочу у відпустку 9.25 Іду на Ти 10.10 Торнадо 10.40 Смертельний двобій 11.20 НЛО: розсекречені матеріали 14.20 Крилаті мавпи Шангрі%Ла 15.20 Дивовижна Замбія 18.10, 19.25, 0.35 Погода 19.00 Мульт%Тайм 19.30 Відчайдушні предки 20.10 Битва за життя 21.00 Музичні легенди 22.20 Велотревел 22.45 На вершині блаженства

0.20 Хроніка подій 0.40 Скептик 3.40 Україна: забута історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 10.00 “ДЖЕДАІ” 10.35 “Бандерлоги” 11.35, 1.00 “Помста природи” 15.45 Х/ф “Наввипередки з часом” 17.15 Х/ф “Некерований” 19.10 Х/ф “Великий переполох у малому Китаї” 21.10 Х/ф “Морська пригода” 23.00 “Змішані єдиноборства: UFC Fight Night. Роббі Лоулер % Рафаель Дос Анжос”. Трансляція з Вінніпега (Канада) 2.00 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу” 3.10 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.15 Автопілот%тест 8.20 Технопарк 8.25, 3.15 Феєрія мандрів 8.45 Натхнення 9.10 Гра інтересів 10.05 Кордон держави 10.20 Будемо жити 10.30 Драйв 10.35 Капітал 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес%конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Модне здоров’я 13.25 ЕнергоНезалежність 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з патріархом 15.15 П’ятий поверх 15.30 Національний актив 16.05 У кабінетах 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 19.15 Рекрут 19.25, 0.20, 1.15 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.40, 3.00 Час%Time 22.30 Документальний проект 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович

21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник”

МЕГА 6.00, 5.40 Бандитська Одеса 7.40 Телеформат 9.30 Смертельний двобій 11.20, 21.00 НЛО: розсе% кречені матеріали 14.20 Крилаті мавпи Шангрі%Ла 15.20 Дивовижна Замбія 18.10 Ілюзії сучасності 0.00 Путівник неприємностей 0.40 Скептик 3.40 Україна: забута історія

Z 6.00 Кіноархів 7.45 КіноNews 8.00 «Здоров’Я» 8.20 Живая природа 8.30 Яхтові мандри 8.55 Погода 9.00 Символи Запоріжжя 9.15 TV%MALL 9.30 Наші домашні улюбленці 10.00 1000 днів для планети 10.45 Весілля 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Сара Бернар» 13.00 Д/с «Дикі тварини» 13.30 ТОП % Територія освітніх перспектив 13.45 Культура % це модно 14.00 Д/с «Божевільний світ» 15.00 Кіноархів 16.45 КіноNews 17.00 Скарби та смертельні таємниці морів 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.30 Глобал 3000 19.00 Д/с «Земні катаклізми» 19.50 Жива природа 20.00 Д/c «Ризикований бізнес» 20.25 Погода 20.30 Д/с «Океан Вет» 20.55 КіноNews 21.00 Завтра % Сьогодні 21.30 Х/ф «Мрійники» 23.10 TV%MALL 23.25 Кіноархів 1.05 Нічний ефір

EUROSPORT 3.00, 17.45 Лижне двоєборство. Кубок світу. Рамзау. Гонка переслідування 3.30, 7.30, 19.45, 0.00 Зимові види спорту. Тележурнал “Sports destination”. Пхенчхан 4.00, 8.00 Снукер. Scottish Open. 1/2 фіналу 5.30, 14.30, 19.15, 0.35 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Енгельберг. HS 137 7.00 Біатлон. Кубок світу. Ансі. Жінки. Гонка переслідування 9.30 Гірські лижі. Кубок світу. Валь Гардена. Чоловіки. Швидкісний спуск 10.15 Гірські лижі. Кубок світу. Альта Бадіа. Чоловіки. Слалом% гігант. 1 спроба 11.30 Гірські лижі. Кубок світу. Валь д’Ізер. Жінки. Супергігант 12.45, 17.15 Біатлон. Кубок світу. Ансі. Жінки. Мас%старт 13.15 Гірські лижі. Кубок світу. Альта Бадіа. Чоловіки. Слалом% гігант. 2 спроба 16.45 Біатлон. Кубок світу. Ансі. Чоловіки. Мас% старт 18.15 Лижні перегони. Кубок світу. Тоблах. Жінки. 10 км. Класика 18.45 Лижні перегони. Кубок світу. Тоблах. Чолові% ки. 15 км. Класика 20.15, 20.45 Снукер. Scottish Open. Фінал

NATIONAL GEOGRAPHIC EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 9.30 “Академія сміху” 10.00 “Невідома версія. Діамантова рука” 10.50 Х/ф “Правдива історія про Червоні вітрила” 14.45 Х/ф “Привид замка Моррисвіль” 16.40 Х/ф “Операція “Святий Януарій” 18.45 Х/ф “Емігрант” 21.00 Х/ф “Золоте теля” 0.10 Х/ф “Зірка шерифа” 2.20 Х/ф “Своя роль” 3.00 Кіноляпи 3.55 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К 1 5.15 “Рецепти щастя. Нова історія” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.00 “Ух ти show” 10.30 М/ф “Гніздо Дракона” 12.20 Х/ф “Джек та бобове стебло” 14.15 Х/ф “Траса 60” 16.45 “Орел і Решка. Перезавантаження” 18.50 “Орел і Решка. Рай та пекло” 0.00 “КВК” 2.40 “Нічне життя”

23.15, 3.05, 3.50, 15.30, 18.35 Розслідування авіакатастроф 0.00 Поневіряння за кордоном 0.45 Дивна Друга світова 1.30, 14.35 Довга дорога додому 2.20 Друга світова війна: Пекло під водою 4.35, 5.50, 6.15, 6.35 Наукові дурниці 5.00, 5.25 Захоплююча наука 7.00 Справжній суперкар 7.45 Крижаний шлях 8.30 Панорама 360° 9.15 Мегазаводи 10.05 Шосе крізь пекло 10.45, 16.15, 19.20 Авто % SOS 11.30, 17.45 Мільйон років потому 12.20, 12.40, 13.05, 13.25 Злом системи 14.00 Фото%Ковчег 17.00, 20.05 Фатальна пожежа на Титаніку 20.50 80%ті: десятиліття, яке створило нас 21.35 Космос: Простір і час 22.20 Паранормальне

VIASAT HISTORY 7.00 “Єлизавета I” 8.00, 8.55, 9.50 “Великі сподівання” 10.45, 20.10, 21.05 “Російська кампанія 1812 року” 11.45, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25 “Таємниці британських замків”

12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 6.00 “Заборонена історія” 19.15 “Загублене місто гладіаторів” 22.00, 22.25 “Нотатки юного лікаря” 22.50 “Дубровницька республіка” 23.40 “Спецназ стародавнього світу” 0.35 “Машини смерті” 1.25 “Історія таємних суспільств” 2.15 “Музейні таємниці” 3.00 “Неймовірні винаходи” 3.30 “Тіні середньовіччя” 4.15 “Змова” 5.05 “Друга світова війна: чого варта імперія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00 М/ф “Серце Ведмедиці” 4.05, 10.05 М/ф “Про щеня” 4.15, 10.15 М/ф “Ковбой у місті” 4.25, 10.25 М/ф “Равлик” 4.30, 10.30 М/ф “Син каменю і велетень” 4.40, 10.40 М/ф “Казка про Снігурку” 4.50, 10.50 М/ф “Повернення блудного папуги%3” 5.00, 11.00 М/ф “Шкільний вальс” 6.30, 12.30 М/ф “Невдахи” 6.40, 12.40 М/ф “Ваня і крокодил” 6.50, 12.50 М/ф “Вартові полів” 7.00, 13.00 М/ф “Лісова історія” 7.10, 13.10 М/ф “Жива іграшка” 7.20, 13.20 М/ф “Заячий хвостик” 7.30, 13.30 М/ф “Прогулянка” 7.35, 13.35 М/ф “Коміно” 7.45, 13.45 М/ф “Ведмежа на дорозі” 7.55, 13.55 М/ф “Що стало% ся з крокодилом?” 8.00 Х/ф “Серце Ведмедиці” 14.00 Х/ф “Врятуйте потопаючого” 15.05 М/ф “Пластиліновий їжачок” 15.15 М/ф “Пиріжок” 15.25 М/ф “Руда ворона” 15.30 М/ф “Ванятко і космічний пірат” 15.40 М/ф “Шлюб” 15.50 М/ф “Чапля і журавель” 16.00 М/ф “Казка про нерозумне мишеня” 16.10 М/ф “Про джмелів і королів” 16.20 М/ф “Калейдоскоп %70” 16.30 М/ф “Слоненя пішло вчитися” 16.40 М/ф “Казка про чужі фарби” 16.50 М/ф “Терем%Теремок” 17.00 Х/ф “Царевич Проша” 18.25 М/ф “Диво%дерево” 18.30 М/ф “М’ячик і хлопчик” 18.40 М/ф “Сторінки календаря” 18.50 М/ф “Пісенька мишеняти” 19.00 М/ф “Лев і 9 гієн” 19.10 М/ф “Жив собі Козявін” 19.20 М/ф “Вовчище сірий хвостище” 19.30 М/ф “Три пінгвіни” 19.35 М/ф “Хто одержить приз?” 19.45 М/ф “Марійчин концерт” 19.55 М/ф “Дівиця Бігелоу”

z НЕ ПРОПУСТІТЬ!

"Пернач" запрошує на свято української пісні Народний ансамбль запорізької поліції "Пернач" запро шує шанувальників української пісні на концерт, який відбудеться 10 грудня у Палаці культури "Титан". Поча ток о 14.00. Вхід вільний. % У програмі концерту прозвучать 27 творів, з них 20 % но% ві, % розповів напередодні під час прес%конференції у прес% центрі "Журналіст" художній керівник колективу, підполков% ник поліції Олександр Мацкевич. % Концерт пройде з техніч% ним оформленням, яке народні колективи ще не використо% вували % це буде нове слово у презентації народних пісень. Колектив "Пернач" вже 27 років дарує радість від спілкуван% ня з музикою та піснями своїм шанувальникам. %Ансамбль створено 10 листопада 1989 року полковником міліції Гри% горієм Вербицьким, який на той момент був заступником начальника обласного управління ДАІ. Довгі роки Григорій Митрофанович був художнім керівником колективу, писав для ансамблю пісні, ми їх співаємо і зараз. У репертуарі ан% самблю % до 200 народних та авторських пісень. Про попу%

лярність ансамблю свідчить той факт, що нам подарували три пісні, написані про "Пернач" Зараз у складі колективу % 30 учасників, серед яких % ветерани міліції. Ансамбль висту%

пає для бійців АТО, для дітей в інтернатах, на святах для за% поріжців. Народний ансамбль запорізької поліції "Пернач" добре знають у Запорізькій області, у всій Україні, колектив брав участь у фестивалях у Польщі, Болгарії, Білорусі. Відома "род% зинка" колективу % театралізація пісенних номерів. У реперту% арі ансамблю "Пернач" як народні % українські, польські, бол% гарські, білоруські пісні, так і твори сучасних авторів. "Пернач" виконує також пісні на слова запорізьких авторів Пилипа Юри% ка, Григорія Лютого та інших. Аранжування виконують музи% канти колективу % музичний керівник Павло Налівкін та мульти% інструменталіст Наталія Костюк. У концерті 10 грудня також прозвучать вірші учасників колективу. Учасники "Пернача" під% готували для своїх шанувальників ще чимало сюрпризів і обі% цяють вразити новими гранями талантів. Докладно історію колективу "Пернач" викладено на сайті http://www.pisni.org.ua/persons/3146.html Відео виступів "Пернача" можна подивитися на каналі YouTube.


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z 26 грудня 2017 року о 09:00 запро шується Хмаров Артем Ігорович в якості відповідача до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя для розгляду цивільної справи за позов ною заявою Романець Віктора Петро вича про стягнення заборгованості за договором позики. Суддя Жукова О.Є. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач у справі Хмаров А.І. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неяв ки в судове засідання справа розгля датиметься за його відсутності. z Жовтневий районний суд м. За поріжжя викликає в якості відповідача Дрозд Наталію Миколаївну у цивільній справі за позовом Дрозд Віталія Вікто ровича про визнання особи такою, що втратила право на користування жит ловим приміщенням. Слухання справи відбудеться 13.12.2017 р. о 10:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан дрівська, 6, зала судового засідання каб. 25. Суддя Світлицька В.М. z Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул. Л.Чайкіної, 65 каб. №8) викликає Мелешину Тетяну Ана толіївну, Вельможко Тетяну Сергіївну в якості відповідачів у цивільній справі за № 332/3173/17 (провадження № 2/332/1302/17) за позовом Барише вої Алевтини Василівни до Мелешиної Тетяни Анатоліївни, Вельможко Тетя ни Сергіївни, третя особа Департа мент реєстраційних послуг Запорізь кої міської ради, про усунення переш код в користуванні власністю на 14.12.2017 року о 12:00. У разі неявки відповідачів у судове засідання спра ву буде розглянуто за їхньої відсут ності за наявними у справі доказами. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засі дання відповідача Россовицьку Ната лію Георгіївну у зв'язку з розглядом цивільної справи за позовом Груздова С.В. до Россовицької Н.Г. про стяг нення грошової компенсації вартості частки спільної власності на квартиру. Судове засідання відбудеться 23 січня 2018 року об 11:00 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Європейська, буд. 7, каб. № 16. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за наявни ми у ній доказами. Суддя Герасимен ко С.Г. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засі дання відповідача Шапошникову Вік торію В'ячеславівну, останнє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Стешенка, буд. 18, у зв'язку з розгля дом цивільної справи № 333/6597/17 за позовом Шапошникова Миколи Олександровича до Шапошникової Вікторії В'ячеславівни про розірвання шлюбу. Судове засідання у справі від будеться 22 грудня 2017 року о 9:30 у залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Європейська, 7, каб. № 11. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядати меться за наявними у ній доказами. Суддя Фунжий О.А. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 69104, За порізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ма линовського, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове за сідання, яке відбудеться: 12.12.2017 о 10:40 до Бондаренка Андрія Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Європейська (Малиновського), буд. 12, кв. 114), справа № 333/6452/17, суддя Круглі кова А. В. 12.12.2017 о 10:30 до Селезньова Євгена Борисовича (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 40 років Пе ремоги, буд 25а, кв. 58), справа № 333/6446/17, суддя Круглікова А. В. У разі неявки відповідача у призна чений час або неповідомлення про

причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук раїни. З опублікуванням цього оголо шення відповідач у справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо вого засідання. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Закараіа Бадрі (адреса: м. Запоріжжя, вул. Панфіловців, б. 11, кв. 48) в судове за сідання в якості відповідача у справі № 335/10797/17 за позовною заявою Чхапелія Моніки Зурабіївни до Зака раіа Бадрі про розірвання шлюбу. Слухання справи відбудеться 18.12.2017 року о 9:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, кабі нет № 8. У разі неявки у судове засі дання та неповідомлення суду про по важну причину неявки позов розгля датиметься на підставі документів, наявних у матеріалах справи. Суддя Шалагінова А.В. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Катаі Му рада, 24.02.1985 року народження, у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 335/9292/17 за по зовом Слуту Наталі Юріївни до Катаі Мурада про розірвання шлюбу, приз начене на 17.01.2018 року о 9:00, яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 55, кабінет № 21. Суддя Рибалко Н.І. У разі неявки у су дове засідання та неповідомлення су ду про поважну причину неявки позов розглядатиметься на підставі доку ментів, наявних у матеріалах справи. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Прокопенко Оксану Миколаївну в якості відповіда ча у справі за позовом Рибакової Т.Я. до Прокопенко О.М. про спонукання до виконання мирової угоди (стягнен ня заборгованості невиконанням ми рової угоди) у судове засідання, приз начене на 12.12.2017 року о 14:00 та яке відбудеться за адресою: м. Запо ріжжя, вул. Чарівна, 117 А, зала судо вого засідання 32. У разі неявки спра ва розглядатиметься у відповідності до ст.ст.169,170 ЦПК України. Суддя Щаслива О.В. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Фролова Ан дрія Сергійовича, 18.08.1979 року на родження, в якості відповідача у ци вільній справі за позовом Фролової Людмили Валеріївни про позбавлення батьківських прав. Слухання справи відбудеться 21 грудня 2017 року о 9:15 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 А, каб. № 26 27. Суддя Дацюк О.І. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Крещенецько го Сергія Васильовича у цивільній справі за позовом Крещенецької Марії Дмитріївни до Крещенецького Сергія Васильовича, третя особа Креще нецька Тетяна Миколаївна, про виз нання особи такою, що втратила пра во користування житловим приміщен ням, на 11 січня 2018 року о 14:00, яке відбудеться у приміщенні суду за ад ресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 А, каб. № 17. Суддя Галущенко Ю.А. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутності за наявними у ній доказами. z Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64) викликає відпові дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судо ве засідання, яке відбудеться: 14.12.2017 о 14:30 до Карвацької Те тяни Марківни (останнє відоме місце реєстрації: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд. 41), справа № 310/7868/17, суддя Прінь І.П. 19.12.2017 о 09:00 до Скворцової Наталі Миколаївни (останнє відоме місце реєстрації: 71128, Запорізька

обл., Бердянський р н, с. Шовкове, вул. Південна, буд. 4, кв. 6), справа № 310/7844/17, суддя Прінь І.П. 26.12.2017 о 09:30 до Мустафаєва Мурада Сарраф огли (останнє відоме місце реєстрації: 71140, Запорізька обл., Бердянський р н, с. Андріївка, вул. Миру, буд. 133), справа № 310/7097/17, суддя Прінь І.П. У разі неявки відповідача у призна чений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук раїни. З опублікуванням цього оголо шення відповідач у справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо вого засідання. z У провадженні судді Бердянсько го міськрайонного суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/6437/17 за позовом Вершняк Вік тора Івановича до Лугової Наталі Іва нівни про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною дав ністю. Розгляд справи призначено на 20.12.2017 року о 13:00 у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер дянськ, вул. Консульська, 64, каб.502. Суд викликає як відповідача Лугову Наталю Іванівну. У разі неявки відпові дача справа буде розглянута за наяв ними у ній матеріалами. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 15 січня 2018 року о 9:00 розглядати меться цивільна справа за позовом Нунушян Наталі Іванівни до Нунушян Спартака Іларіоновича про визнання особи такою, що втратила право ко ристування житловим приміщенням. У судове засідання викликається відпо відач Нунушян С.І. У разі неявки відпо відача справа розглядатиметься за наявними у справі матеріалами. z Василівський районний суд За порізької області викликає відповіда ча Холодій Станіслава Петровича в су дове засідання у цивільній справі № 2/311/1266/2017 за позовом Холодій Валерія Петровича до Холодій Станіс лава Петровича, яке призначене на 14.12.2017 року о 08:00 і відбудеться за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. Державна, буд. 2, під головуванням судді Задорожко Д.А. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по відомленим про день, час та місце розгляду справи. У разі неявки до су ду справа може бути розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі даних та доказів. z Василівський районний суд За порізької обл. (адреса суду: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Ра дянська, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг нення заборгованості у судове засі дання, яке відбудеться: 19.12.2017 о 08:30 до Більдіної Окса ни Олександрівни (останнє відоме місце реєстрації: 71620, Запорізька обл., Василівський р н, с. Лугове, вул. Гагаріна, буд. 141), справа № 311/1927/17, суддя Пушкарьова С. П. 14.12.2017 о 08:30 до Губа Віталія Ві талійовича (останнє відоме місце реєс трації: 71601, Запорізька обл., м. Васи лівка, пров. Тихий, буд. 3), справа № 311/2487/17, суддя Степаненко Ю. А. 19.12.2017 о 09:30 до Левченко Ра їси Валентинівни (останнє відоме міс це реєстрації: 71654, Запорізька обл., Василівський р н, с. Зелений Гай, вул. Миру, буд. 29), справа № 311/2215/17, суддя Носик М.А. У разі неявки відповідача у призна чений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук раїни. З опублікуванням цього оголо шення відповідач у справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо вого засідання.

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

19

z Василівський районний суд За порізької обл. (адреса суду: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Ра дянська, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг нення заборгованості у судове засі дання, яке відбудеться: 22.12.2017 о 08:30 до Лисенка Олек сія Сергійовича (останнє відоме місце реєстрації: 71670, Запорізька обл., Ва силівський р н, с.Мала Білозерка, вул. Свердлова, буд. 61, кв.6), справа № 311/2164/17, суддя Пушкарьова С.П. У разі неявки відповідача у призна чений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук раїни. З опублікуванням цього оголо шення відповідач у справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо вого засідання. z Василівський районний суд За порізької області викликає в якості відповідача у цивільній справі за позо вом Кізілова Олександра Дмитровича до Дніпрорудненської міської ради Василівського району, Кізілова Вале рія Дмитровича, третя особа Васи лівська державна нотаріальна конто ра, про визнання права власності на спадкове майно за законом. Слухання справи відбудеться 26 грудня 2017 року о 8:30. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його від сутності. Суддя Степаненко Ю.А. z Великобілозерський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71401, Запорізька обл., смт Велика Білозерка, вул. Пархоменка, 193) вик ликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова ності у судове засідання, яке відбу деться: 12.12.2017 о 09:00 до Десятник Юлії Олександрівни (останнє відоме місце реєстрації: 71400, Запорізька обл., смт Велика Білозерка, вул. Миру, буд. 2а), справа № 312/352/17, суддя Ро гоза А. Ю. 12.12.2017 о 10:00 до Джурко Гали ни Володимирівни (останнє відоме місце реєстрації: 71400, Запорізька обл., с. Велика Білозерка, вул. Цен тральна, буд. 343), справа № 312/354/17, суддя Рогоза А. Ю. 12.12.2017 о 10:30 до Кузьменок Олександра Миколайовича (останнє відоме місце реєстрації: 71402, Запо різька обл., смт Велика Білозерка, вул. Центральна, буд. 68), справа № 312/357/17, суддя Рогоза А. Ю. 12.12.2017 об 11:00 до Ганзин Ганни Миколаївни (останнє відоме місце реєс трації: 71503, Запорізька обл., с. Велика Білозерка, вул. Трудова. буд. 74), спра ва № 312/358/17, суддя Рогоза А.Ю. У разі неявки відповідача у призна чений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук раїни. З опублікуванням цього оголо шення відповідач у справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо вого засідання. z Вільнянський районний суд За порізької обл. (адреса суду: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг нення заборгованості у судове засі дання, яке відбудеться: 26.12.2017 о 12:00 до Солодкого Олексія Вікторо вича (останнє відоме місце реєстра ції: 70043, Запорізька обл., Вільнянсь кий р н, с. Миролюбівка, вул. Смірно ва, буд. 19), справа № 314/3511/17, суддя Капітонов Є.М. У разі неявки відповідача у призна чений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук раїни. З опублікуванням цього оголо шення відповідач у справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо вого засідання. (Продовження на 20ій стор.)


20

реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ (Початок на 19-ій стор.) z Викликається до Гуляйпільського районного суду Запорізької області в якості відповідача Горпинич Віра Іва нівна у цивільній справі №315/1252/17 за позовом Горпинича Анатолія Мико лайовича про розірвання шлюбу. Су дове засідання призначене на 15.12.2017 року о 09:30 і відбудеться у приміщенні Гуляйпільського районно го суду Запорізької області за адре сою: Запорізька обл,. м. Гуляйполе, вул. Велика, 31. З опублікуванням ого лошення про виклик відповідач у спра ві Горпинич В.І. важається повідомле ною про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа розглядатиметь ся за її відсутності. z Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 70200, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Велика, 33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг нення заборгованості у судове засі дання, яке відбудеться: 12.12.2017 о 09:00 до Дробної Ліни Пав лівни (останнє відоме місце реєстрації: 70232, Запорізька обл., Гуляйпільський рн, с. Гуляйпільське (Комсомольське), вул. Лавренкова, буд. 53), справа № 315/1312/17, суддя Романько О.О. У разі неявки відповідача у призначе ний час або неповідомлення про при чини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними дока зами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач у справі вважається належ ним чином повідомленим про час,

день та місце проведення судового засідання. z Кам'янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області викли кає Хатунцеву Наталію Семенівну, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, Кам'янськоДніпровський район, село Благовіщенка, вул. Воло димирська, буд. 194, як відповідача у цивільній справі № 318/2112/17 за по зовом Чорної Тетяни Іванівни про усу нення перешкод у користуванні жит лом та визнання особи такою, що втра тила право користування житловим приміщенням. Судове засідання відбу деться 19 грудня 2017 року о 10:30 у приміщенні Кам'янськоДніпровського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Кам'ян каДніпровська, вул. Щаслива, буд. 93, (каб. 10). У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за її відсут ності. Суддя Комишня Н.І. z Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Пєтухову Ганну Сергі ївну, яка була зареєстрована за адре сою: м. Мелітополь, вул. Б. Хмель ницького, 56, про те, що 25 січня 2018 року о 9:30 у приміщенні Мелітополь ського міськрайонного суду за адре сою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, слухатиметься цивільна справа за по зовом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Пєту хової Г.С. про стягнення заборгова ності. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач у справі Пєтухо ва Г.С. вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. У разі неявки справа розглядатиметься

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 4кімн. кв., 110 м2, 2/5, рн вул. Ми ру. Т.: 0681885711 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Продаж товарів Секонд Хенд оптом, великий асортимент, безкоштовна доставка на НП. Т.: 0955863366, 0961045095

9 Нероб. холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0502370535 9 Електроніку СРСР: ТВ, магнітофони, програвачі, посилювачі, колонки, радіо прилади, плити, радіодеталі, свинець, олово та інш. Т.: 0665700074

9 Будинок у с. Долинське, 46 кв.м, земельна площа 0.35 га. Т.: 068-961-15-70, 050-421-22-33

ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно непра цюючій пенсіонерці за допомогу по до му. Т.: 0635038380

КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будь якому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050

ЗНІМУ 9 Квартиру. Т.: 0678531643

РОБОТА 9 Активний співробітник до офісу на прийом дзвінків, документацію. Т.: 0636538229 9 Продавцям перспективна робота у офісі. Т.: 0686727982 ПОСЛУГИ 9 Рем. ТВ, терміново. Т.: 2201884, 0950405102, 0973180846 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12 міс. Т.: 2705040, 2716750, 2704234

за її відсутності. Суддя Міщенко Т.М. z Михайлівський районний суд Запорізької області (адреса суду: 72000, Запорізька обл., смт Михай лівка, вул. Артезіанська, 6А) повідом ляє Шестакова Олександра Петрови ча, останнє відоме місце (реєстрації): 72000, Запорізька область, Михай лівський район, смт Михайлівка, вул. Пушкіна, 28, кв. 2; місце проживання: 72000, Запорізька область, Михай лівський район, смт Михайлівка, вул. Пушкіна, 98, про те, що 19 грудня 2017 року об 11:00 відбудеться слухання цивільної справи за позовом Шестако вої Тамари Леонідівни до Шестакова Олександра Петровича про розірван ня шлюбу. Суддя Березніков О.В. З опублікуванням оголошення про вик лик відповідача у вказаній справі Шес таков Олександр Петрович вважається повідомленим про час та місце роз гляду справи. У разі неявки справа розглядатиметься за його відсутності. z Михайлівський районний суд Запорізької області повідомляє Маг лаперідзе Наргізу Аквсентіївну, остан нє відоме місце (реєстрації) прожи вання за адресою: 72000, Запорізька область, Михайлівський район, смт Пришиб, вул. 70річчя Радянської Влади, 5, про те, що 8 грудня 2017 ро ку о 9:00 слухатиметься цивільна справа за позовом Публічного акці онерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" до Маглаперідзе Наргізи Аквсентіївни про стягнення заборгованості, за адресою: 72002, смт Михайлівка, вул. Артезіанська, 6А. Суддя Березніков О.В. z Оріхівський районний суд За порізької області, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає Чепанова

Петра Петровича в якості відповідача за позовом Михайлова Вячеслава Олександровича до Чепанова Петра Петровича про стягнення заборгова ності за невиконане зобов'язання в судове засідання на 18.12.2017 року о 10.00. У разі неявки у судове засідан ня справа розглядатиметься за його відсутності за наявними у ній доказа ми. Суддя Щербань Л.С. z Пологівський районний суд За порізької обл. (адреса суду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Єд ності, 28) викликає відповідача за по зовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг нення заборгованості у судове засі дання, яке відбудеться: 12.12.2017 о 08:15 до Плетінь Ольги Олегівни (ос таннє відоме місце реєстрації: 70602, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Жов тнева, буд.23), справа № 324/1498/17, суддя Кацаренко І. О. У разі неявки відповідача у призначе ний час або неповідомлення про при чини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними дока зами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається на лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Жовтневий районний суд м. За поріжжя викликає в якості відповідача Секретт Володимира Максимовича у цивільній справі за позовом Солошен ко Лідії Іванівни про визнання особи такою, що втратила право на користу вання житловим приміщенням. Слухання справи відбудеться 14.12.2017 р. о 14:30 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, зала судового засідання каб. 25. Суд дя Світлицька В.М.

9 Рем. холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0971674779 9 Вікна, відкоси. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567 9 Балкони під ключ. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Ант. супутникові, рем. Т.: 2207616 9 Антени супутн., прошивка, Т2. Т.: 0504210622 9 Ант. супутн., рем, встановлення. Т.: 2708190

9 Втраченний диплом та додаток с15 № 011767 на ім'я Стеценко Володимир Олександрович, виданий ЗДМУ 9 Втрачений студентський квиток АР №11438357, виданий 1 вересня 2016 р. Запорізьким державним медичним уні верситетом на ім’я Сокол Ольги Кос тянтинівни, вважати недійсним 9 Втрачений оригінал договору купів ліпродажу квартири, посвідчений Ні колаєвською Л.Б., приватним нотарі усом Запорізького міського нотаріаль ного округу 13.06.2005 року за реєс тровим № 731 на ім'я Майбога Аліни Вікторівни 9 Втрачений військовий квиток, серія ГР № 150963, виданий 20.05.1998 р. Комунарським РВК на ім'я Лагода Олександр Володимирович 9 Втрачене посвідчення на пільги ЮА № 034839, вид. Запорізьким об'єдна ним міським військовим комісаріатом Клемпарському Євгену Георгійовичу 9 Втрачений військовий квиток № 4317273, виданий Лисенку Олексію Ва лерійовичу Орджонікідзевським РВК 9 Втрачений договір купівліпродажу на нежитлове приміщення за адресою: вул. Добролюбова, 1А, на ТОВ Аптека 132, посвідчений нотаріусом Остренко Л.В.

Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450 9 Електрик. Усі види послуг. Ава рійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений студентський квиток, ви даний ЗДІА на ім'я Дерчак В'ячеслав Олександрович 9 Втрачений диплом молод. спеці аліста юриста на Педенка Андрія Пет ровича серія НТ № 750319 від 22 сер пня 1992 р.

ОГОЛОШЕННЯ про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, Запорізька обласна рада, оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження, площі, цільового використання об'єкта оренди та строку оренди за адре сою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Запорізька обласна рада. Телефон для довідок: (061) 239-06-20. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інформація про оголошення кон курсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда".

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України" оголошує конкурс на заміщення посади: - завідувача кафедри хірургії і проктології (до конкурсу допускаються особи, які мають наукову ступінь доктора медичних наук і вчене звання професора). Заяви та всі необхідні документи надси лати на ім'я ректора за адресою: 69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20, ДЗ "Запорізька медична академія післядип ломної освіти МОЗ України". Строк подання заяв та документів на конкурс становить 1 місяць з першого дня публікації. Телефон для довідок: 289-80-83 (відділ кадрів).

Оголошення про проведення конкурсу на право оренди майна, що є комуналь ною власністю територіальної громади м. Дніпрорудне, вважати недійсним. Виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради


так живемо...

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

21

z ВІД НАШОГО ГОЛОВНОГО КОРЕСПОНДЕНТА

Бажаю лікарям здоров'я! Лідія БАБИЧ, с. Таврійське, Оріхівський район Запорізький обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, що на Великому Лузі, славиться місцем свого розташування. Поруч " ріка Дніпро, територія утопає в зелені. Працюють у госпіталі лікарі"професіонали.

Лікар неврологічного відділення Наталя Пав лівна Полковникова заслуговує подяки. Вона шанобливо ставиться до пацієнтів: із кожним хворим поговорить, дасть слушну пораду щодо його лікування. Це лікар від Бога, справжній професіонал. За це я їй безмежно вдячна. Також хочу подякувати медичним сестрам

Олені Леонідівні Кошолкиній і Світлані Миколаївні Лучко, які з любов'ю ставляться до хво рих і своєчасно виконують приз начення лікарів. Бажаю їм щастя, здоров'я і любові. А ще я вдячна працівникам газети "Запорізька правда" за цікаві публікації, також за те, що під тримуєте зв'язок із читачами й публікуєте їхні листи. Здоров'я вам, щастя й любові!

z МИСТЕЦЬКИЙ ОЛІМП

Акварельне життя Лариси Є р м а к Віра СЕРЕДА

Пам'ятними та сповнени" ми гарних подій і здобут" ків стали два останніх ро" ки для художниці Лариси Єрмак. Цими днями надій" шла приємна новина: журі Міжнародного конкурсу акварелі у Фабріано (Іта" лія) визначило перемож" ців і сформувало список учасників фестивалю 2018 року. Серед пере" можців " запорізька аква" релістка Лариса Єрмак, яка увійшла до складу ук" раїнської делегації, а її робота братиме участь у виставці й буде включена до каталогу фестивалю. Це вже третя перемога ху" дожниці в цьому конкурсі. 2016 року Україну прий" няли в Міжнародне аква" рельне товариство ("Inter" national Watercolour Soci" ety" " IWS), тоді й Лариса стала його членом. Цього ж року напередод" ні Дня художника Ларису Єрмак разом із запоріж" цем Олександром Курно" совим і мелітопольцем Ва" лерієм Прохіним прий" няли в члени Національної спілки художників Укра" їни. Напередодні в Києві, в центральному будинку ху" дожника, відбулася персо" нальна виставка Лариси, а її твори " постійно в експо" зиції вернісажів запорізь" ких художників. Щонеділі вона творить у студії ри" сунка Запорізької органі" зації НСХУ. Усе це " у віль" ний від основної роботи час, бо щоб вижити й упев" неніше триматись у наш непростий час, багатьом творчим особистостям треба ще й працювати (іноді за іншим фахом), ад" же не завжди є гарантія, що твою картину куплять. Про долю художника ми говорили з Ларисою Єр" мак у редакції "Запорізь" кої правди".

Виставку в Києві на 2018й уже запланували " Пані Ларисо! У вересні відбулась ваша персо"

Віктор Михайличенко й Лариса Єрмак після відкриття персональної виставки акварелі в Центральному будинку художника НСХУ (Київ)

нальна виставка в Києві. Розкажіть про неї. Другий рік поспіль це вже стало традицією ми спільно з художником із Сум Вікто ром Михайличенком органі зовуємо в столиці України ве ресневий вернісаж акварелі. Виставка мала успіх, тож уже й на 2018й запланували. " Чому саме з цим мит" цем? Віктор Костянтинович знаний майстер, аквареліст міжнародного рівня. У нього є чому повчитися. Але ми трохи різні за технікою. Його роботи більш швидкі за ча сом виконання. Я ж люблю звернути увагу на деталі, нюанси.

Перемога в конкурсі, що відкриває браму Фабріано " Вітаю вас із черговою пе" ремогою в конкурсі акваре" лі у Фабріано. Що підштов" хнуло до участі в ньому? Соціальні мережі допома гають розвиватися. Саме там я вперше побачила по ложення про конкурс, надіс лала свої роботи й уже втре тє перемогла. Уперше Укра їна взяла участь у цьому фестивалі 2016 року, адже в нас є не просто цікаві творці, а своєрідні акварельні шко ли. Організовує мистецький захід Міжнародне акварель не співтовариство (IWS), його представництво в Італії та фабріанський Музей па перу. 2016го я не змогла

поїхати, бо треба було зро бити чималий грошовий внесок, але моя акварель брала участь у виставці. А вже 2017 року поїхала на фестиваль. " Де відбувалася вистав" ка робіт переможців? Скрізь по місту Фабріано (а це невелике старовинне місто) були дуже цікаві лока ції. Заходиш у залу й бачиш роботи старих майстрів ХІІІ століття на стінах, а внизу виставка акварелі певної країни. Каталог "Fabriano in Acquarello" (2017), учасни ками якого стали 1050 ху дожників із понад 60 країн світу, важив близько 3,5 кі лограма. Українська делега ція цього року була числен ною понад 15 чоловік із різ них міст. Акварельний живо пис у світі зараз на підйомі. " Розкажіть про цікаві за" ходи у Фабріано. Місто Фабріано відоме в Італії й світі виробництвом паперу ще з ХІІІ століття. У перші дні роботи фестива лю відкрили величезні па вільйони з папером і фарба ми відомої італійської фаб рики Фабріано. Можна було відвідати майстерклас із виготовлення паперу "Lo renzo Santoni", навіть спро бувати самому його вигото вити із водяними знаками та штампом виробника й отримати зразок на пам'ять. Хочу зауважити, й це дуже важливо, що зараз якісний рівень паперу для акварелі дуже високий, він навіть

Українські художники (зліва направо) Лариса Єрмак, Віктор Михайличенко, Ігор Юрченко й Михайло Ричков на фестивалі у Фабріано (2017)

кращий у плані збереження, ніж творів на полотні, напи саних олією. Це моя думка як реставратора за фахом й одна з причин мого захоп лення аквареллю. Протягом п'яти днів ми жили у Фабрі ано. Щодня була нова прог рама з низки пленерних ек скурсій, також майстеркла си з 12.00 до 24.00. Ми по бували в Урбіно на батьків щині Рафаеля. " У програмі фестивалю був і пленер? Так. Протягом п'яти днів ми творили в Сперлонзі одній із перлин узбережжя Лаціо, що за 110 кілометрів від Рима. Здійснили також екскурсію в Соренто.

акварелі. Ми навчалися працювати з темперою, що передбачає ґрунтовне вив чення акварелі уже з першо го курсу, відтак перейшли на олію. Але я акварель не покинула, паралельно й постійно писала в цій техні ці. Мені дуже хотілося бути живописцем, а реставрація живопису вивчає її основи. Щоб реставрувати, треба вміти відчути й бачити колір і відтворити його так, щоб не відрізнити від авторсько го шару. " Ваші нові твори написа" ні переважно в техніці ак" варель " саме вони викли" кають найбільше захоп" лення.

 Я малювала з раннього дитинства, мріяла стати ху дожником. Батьки сприяли цьому Запорізьку художню школу закінчила з відзна кою.

 Лише аквареллю я зай маюся два роки. Щодня, ко ли є можливість, працюю над цим. Ставлю певні зав дання для себе або на кон трасті зробити роботу, або на зближених тонах чи в од ній якійсь гамі. Пишу натюр морти, на етюдах пейзажі. А реставрація для мене хо бі: цікавлюся, читаю статті, слідкую за виставками.

" Де здобували професій" ну освіту?

" Чи готуєтеся до нових конкурсів?

 У 17 років поїхала в Суз даль (Росія). До цього була невдала спроба після вось мого класу вступити до До нецького художнього учили ща. Тож за порадою одно класниці після десятого кла су вступила до Суздальсь кого художньореставрацій ного училища.

 Зараз мені прийшло зап рошення на участь у дуже престижному конкурсі в Ма лайзії. Участь безкоштовна, але компетентне журі ви могливе у відборі конкур сних робіт.

Донецьк не прийняв поїхала в Суздаль " Ларисо! Коли вперше взяли пензлик до рук?

" Розкажіть, будь ласка, про суздальську школу. Там дуже потужна школа

" Дякую за розмову! Ба" жаю вам, пані Ларисо, но" вих творчих успіхів і здій" снення задуманого! (Фото $ із архіву художниці)


22

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

постаті

z ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ Таміла ТАРАСЕНКО, Юрій ЗЕЛІНСЬКИЙ (фото)

У Запорізькому наці ональному університе ті відбулася зустріч Ге роя України, видатно го українського поета, перекладача, літера турного критика та громадськополітично го діяча Дмитра Пав личка зі студентами, викладачами ЗНУ й громадськістю міста. Організували її співак і композитор, заслу жений артист естрад ного мистецтва Укра їни, член НСЖУ Анато лій Сердюк і член Наці ональної спілки пись менників України Оль га Стадниченко за сприяння народного депутата України, рек тора цього вишу Мико ли Фролова. Спочатку була зустріч зі студентами й викладача ми. А потім Дмитро Ва сильович виступив і пе ред патріотичною гро мадськістю міста. При сутні в залі зустріли по ета стоячи й оплесками. Він розповів про власну творчість, зокрема, спів працю із запорізьким співаком Анатолієм Сер дюком, який далекого 1991 року написав музи ку до вірша поета "Вста вай, Україно!". Координатор заходу завідувач кафедри укра їнознавства філологічно го факультету, доцент Ольга Стадниченко на гадала присутнім про важливий внесок Дмит ра Павличка не лише в літературу і в культурне життя України, але й у становлення її як держа ви. Зокрема, вона наго лосила на тому, що Дмитро Васильович один із авторів Акта про голошення незалежності України. Тож науковець підкреслила, що зустріч із почесним гостем вишу знакова подія для всіх представників ЗНУ й за поріжців. У свою чергу, Дмитро Павличко подякував усім присутнім. Вони перши ми почули новий поетич ний твір митця, написа ний за день до приїзду в Запоріжжя. Саме славою міста як історичної ко лиски козацтва надих нувся Дмитро Васильо

Автор "Двох кольорів" побував у Запоріжжі

вич при створенні поезії "Святослав". Цей вірш присвячений історичній місії відомого князя Ки ївської Русі, який, за од нією з версій науковців, був убитий печенігами саме на острові Хортиця. Крім того, пролунали в авторському виконанні кращі зразки його гро мадянської та інтимної лірики. Останні він прис вятив присутній на захо ді своїй дружині Богдані. Дмитро Павличко роз повів аудиторії про один із найважливіших епізо дів у новітній історії Укра їни Акт проголошення незалежності України. Він окреслив передумо ви створення цього важ ливого документа, його значення для становлен ня держави та наслідки його ухвалення. Звісно, під час заходу пролунала найвідоміша пісня на слова митця "Два кольори" у вико нанні доброго друга й співавтора Дмитра Ва сильовича запорізько го композитора й співака Анатолія Сердюка. При цьому Дмитро Павличко розповів про історію створення твору (разом із композитором Олек сандром Білашем), який давно вже вважається народною піснею. Зок рема, він наголосив, що

у його рідному карпатсь кому селі головними кольорами вишиванок були коричневий і зеле ний. А червоним і чор ним вишивали сорочки на Полтавщині й у ко зацькому краї, на Пів денному Сході України. Цю ж традицію підхопи ли й воїни Української повстанської армії, в якій кілька місяців шістнадця тирічним юнаком, у 1945 році, перебував і сам Дмитро Павличко. Тому пісню радянська влада боялася випускати в ефір. І всетаки вона ви жила, незважаючи на жодні утиски. Крім того, Анатолій Сердюк виконав ще одну знакову пісню на слова Дмитра Павличка "Вста вай, Україно!". У 1991 ро ці він створив на цей текст музику й успішно виступив на фестивалі "Червона рута", отри мавши в подарунок від В'ячеслава Чорновола годинник. І тепер, у ЗНУ, його виступ аудиторія винагородила гучними оплесками. Анатолій же показав усім годинник голови Народного руху. Під час зустрічі гість уні верситету відповів на за питання студентів, яких, зокрема, цікавило, кого із сучасних письменників він би порекомендував читати, та його думку про історичне коріння зародження української державності. Сам Дмит ро Павличко закликав присутніх долучитися до важливого соціального проекту, якому митець зараз віддає всі сили: триває збір коштів на

монументальний пам'ят ник Івану Франку в Києві. Саме завдяки невтомній багатогранній діяльності Івана Франка, на думку Дмитра Павличка, укра їнська нація вийшла на європейський культур ний простір. Тож він мріє про народний пам'ятник на вшанування Великого Каменяра та заснування будинку Франка у столи ці, де були б зібрані всі його твори, а також літе ратурознавчі праці з усього світу, присвячені життю й творчості цього письменника, науковця й громадського діяча. Під час заходу Дмитро Васильович передав у дар науковій бібліотеці ЗНУ свої книги, зокрема, тритомне зібрання по езій та спогадів. Окремо він подарував координа тору зустрічі Ользі Стад ниченко збірку своєї лю бовної лірики, яка нещо давно вийшла у видав ництві "АБабаГала мага" Івана Малковича. Представники наукової бібліотеки вишу підготу вали тематичну вистав ку, присвячену творчості Дмитра Павличка. Нап рикінці заходу декан фі лологічного факультету Тамара Хом'як подякува ла шановному гостю уні верситету за те, що він знайшов час зустрітися зі студентською молод дю. Вона наголосила, що Дмитро Васильович зро бив дуже багато для ста новлення України як не залежної суверенної де мократичної держави, закликала студентів взя ти за взірець несхитну громадянську позицію й

активність митця і в май бутньому сприяти по дальшому процвітанню України. Тамара Володимирівна подарувала гостю на згадку про перебування в ЗНУ пам'ятні сувеніри, зокрема, книгу світлої пам'яті академіка, про фесора філологічного факультету, відомого вченоголітературознав ця і лінгвіста Віктора Ча баненка "Із глибин пам'яті. Автобіографічні спогади", у якій науко вець згадував і про зус трічі з Дмитром Павлич ком. Крім того, профе сор кафедри української літератури Віталій Шев ченко передав поету примірник газети "Віс ник ЗНУ", у якому розмі щена його стаття, прис вячена аналізу поетич них творів Дмитра Ва сильовича. Студенти щирими оп лесками подякували гос тю за цікаву розмову. Вони скористалися на годою отримати автог раф митця, поставити йому запитання та сфо тографуватися з ним на згадку. На зустрічі з громадсь кістю виступили, окрім самого поета, народний депутат України першого скликання Олександр Бі лоусенко, просвітянин Костянтин Лямцев та ін ші. Олександр Федоро вич розповів про роботу у Верховній Раді, коли приймалися Закон про мови, Декларація про незалежність, а згодом й Акт про державний суве ренітет України. Працю вав він тоді плічопліч із Дмитром Васильовичем, якого вважав своїм учи телем і наставником. Письменник, колишній працівник "Запорізької правди" Пилип Юрик пе редав поету пісню "Вес на", написану колись світлої пам'яті запорізь ким композитором Ана толієм Загрудним на слова Дмитра Павличка. Анатолій Сердюк вико нав також пісню про Хор тицю, слова якої йому подарував Дмитро Ва сильович, коли приїж джав у Запоріжжя мину лого разу. А наостанок присутні в залі сфотографувалися на пам'ять із видатним поетом.


постаті

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

23

z ПРОСТРЕЛЕНІ ДОЛІ

Їхній слід на землі – чесний і щирий, прямодушний навіть у своїх помилках Олена ЧЕКАН

Запорізьке музичне училище з честю носить ім'я видатного українсь кого митця Платона Май бороди. Ким він був і чим увічнив себе в українсь кій культурі? Про це діз найтесь із нашої публі кації. Брати Георгій та Платон Майбороди, здається, все життя прожили разом. Один за одним навчалися в класі українського класика Льва Миколайовича Ре$ вуцького, автора безсмер$ тної Другої симфонії та хо$ рової поеми "Хустина". Ра$ зом воювали, разом пот$ рапляли у полон, видирали$ ся з концтабору. Майже од$ ночасно викладали в кон$ серваторії, з невеличким відривом отримували виз$ нання і урядові нагороди. Та й народилися вони обоє з різницею рівно у п'ять років $ 1 грудня, на од$ ному полтавському хуторі Пелехівщина, у співучій сім'ї, де прадід був чума$ ком, батько з матір'ю співа$ ли в церковному хорі, а дядько сам виготовляв му$ зичні інструменти. І тепер, відійшовши у вічність, при$ речені разом відзначати свої посмертні ювілеї. Так, вже наступного, 2018 року, 115 років виповнилося б Георгію Іларіоновичу і 110 $ Платонові Іларіоновичу. Зовні подібні між собою, схожі на свою матір, $ круг$ ле обличчя, міцна статура, кучеряве волосся, що ляга$ ло на українській голові бетховенською "гривою", з якою тільки і шлях був один $ до Києва! До консервато$ рії! Водночас такі несхожі за обдаруванням $ старший тяжів до монументальних форм, оперних, симфоніч$ них, молодший же охочіше писав пісні; музику ж до кі$ нофільмів, до театральних вистав створювали обоє $ бо то був заробіток, бо то була ознака професіона$ лізму, який здобули в alma mater. ...З консерваторією, утім, довелося трохи зачекати $ і старшому, який повчився ще в Кременчуцькому ін$ дустріальному технікумі, і молодшому, що й нот тол$ ком не знав. З гумором про це згадував Платон: "Я міг вільно вказати "до" або "фа" на клавіатурі фортепі$

ано, вільно зіграти (звичай$ но, по слуху) вальс "Осінній сон" і половину моцартівсь$ кого "Турецького маршу". Знав, що на світі були Бет$ ховен з його "Героїчною симфонією" та Глінка з "Русланом і Людмилою...". Та вища освіта усе ж таки відбулася, і вже 1948 року на Першому з'їзді радянсь$ ких композиторів Андрій Штогаренко, тоді Перший секретар спілки українсь$ ких радянських композито$

на мотлох, і шлях, здається, один $ до Смітника Історії... А жаль. Історію час від ча$ су потрібно переглядати, долаючи стереотипи; що ж, зачекаємо тих часів, коли можна буде обережно пе$ реглянути накопичене в ра$ дянський час. Відсіявши лушпиння. Залишивши перлини. Вибачивши над$ мірну заполітизованість $ а чи можна було інакше? "Деякі з українських ком$ позиторів відірвані від жи$

вул. Софіївська, 16/16 у Києві, у цьому будинку в 1957 1989 р.р. жив і працював відомий український композитор Платон Майборода. Пам`ятна дошка відкрита у 1992; бронза; горельєф виконаний скульптором М.І.Біликом та архітектором О.І.Чемерисом

рів, відзначить: "Зросла об$ дарована композиторська молодь: Рождественський, Жуковський, Філіпенко, Ге$ оргій Майборода, Коломі$ єць, Рожавська, Дремлю$ га...". Уточнить $ Георгій; Платона у списку ще немає. Може, це й на краще; страшний був час, і на пов$ ну силу складалися списки "формалістів", "антинарод$ них композиторів", "космо$ політів"... У 1962 році започаткували Шевченківську премію, до$ нині найвищу нагороду ук$ раїнських митців. Серед перших лауреатів $ Олесь Гончар, Павло Тичина і Пла$ тон Майборода $ за свої лі$ ричні пісні. Зараз у списку немає Георгія; через рік премію за одну з чотирьох опер присудять йому. Ще на початку 80$х дві опери Г.Майбороди $ "Ар$ сенал" (про повстання ро$ бітників у Києві) та "Мила$ на" (про возз'єднання За$ хідної та Східної України) ще йшли, здається, в Наці$ ональній опері. Нині ж, зро$ зуміло, через свою політич$ ну неактуальність $ забуті. Як і багато інших. Забува$ ються і Платонові пісні, як і весь пласт масової радянсь$ кої пісні. Все перетворене

вої радянської дійсності і не відчувають її пульсації, ві$ дображуючи у своїй твор$ чості вузенький світ суб'єк$ тивних образів, почуттів та настроїв", $ ось воно, ди$ хання післявоєнних років. Еге, попалися, ренегати, $ і звісно ж, Платон напише на слова Олекси Ющенка не що інше, як "Пісні про Геро$ їв Соціалістичної праці". Та вже через кілька років ви$ никнуть справжні, небляк$ нучі перлини: "Білі кашта$ ни" (1953), "Київський вальс" (1954), "Ми підем, де трави похилі" (1955), "Рушничок" (1959), "Вчи$ телько моя" (1967) $ усі на вірші Андрія Малишка. В Універсальному слов$ никові$енциклопедії (УСЕ, 1999 р.) надибуємо глибо$ кодумні рядки: "Вірші Ма$ лишка сповнені внутрішньо$ го конфлікту між політич$ ною заангажованістю і лі$ ричним талантом". Ій$бо так, причому стосується сказане не тільки Малишка, а й інших поетів; а що тоді говорити про композито$ рів, служителів най$ ліричнішого з мистецтв? Музику взагалі не пояснити словами; чи не тому з пріс$ нопам'ятних часів тягнеться нездоланний стереотип:

музика повинна відобража$ ти соціальні структури, ви$ ражати ідеї, отже, $ форму$ вати ідеологію. Поставимо$ ся до цього з розумінням $ адже саме звідти ми отри$ мали такий непересічний феномен, як масова пісня. Бо як не крути $ а доводить$ ся визнати її музичну вар$ тість, дивний засіб знай$ дення шляхів до сердець. Російське телебачення, до речі, сповна використовує ідею everygreen ("Старые песни о главном"); хотілося б, аби до цього додумалися й наші ЗМІ. Та українська лірична піс$ ня заслуговує на особливу увагу: називаючись "масо$ вою", вона, власне, ніколи нею не була, і чи не виручи$ ло нас тут одвічне "хуто$ рянство", на відміну від руської "соборності"? Ма$ совість $ феномен не вико$ нання, а сприйняття музич$ ного твору, в даному ви$ падку $ пісні; щоправда $ теж відносний, зважаючи на нинішні нав'язливі роз$

Меморіальна дошка в честь композитора Георгія Май бороди на фасаді будинку по вулиці Михайла Грушевського, 16. Київ

крутки, та не про них зараз мова... ...Нинішня підготовка до ювілеїв братів$композито$ рів Георгія та Платона Май$ бородів $ чудовий привід для рефлексій над музич$ ною спадщиною недавніх часів. І найперше, над піс$ нею $ феноменом, що й ни$ ні приваблює якоюсь особ$ ливою мелодійною повно$ кровністю, насиченістю, що вимагає, у свою чергу, ве$ ликих естрадних голосів, зрілих, статних, "фактур$ них" співаків. Ніде правди діти: стриманість часом ме$ жувала зі скутістю, а сценіч$

ність $ із ходульністю; шля$ хетність переходила у бун$ дючність, а цнотливість $ у манірність. Щось у цьому було $ від початку трохи старомодне, трохи перезрі$ ле; та водночас $ міцно вко$ рінене, людяне й щире. І була Музика $ настояна на ліричних романсових ін$ тонаціях, на рельєфності оперного аріозо, на упізна$ ваному сплаві, щоправда, суто радянському, $ осо$ бистого й надособистого, гімнічного й лірично$інтим$ ного (що вдієш $ було!), з гарно продуманою кульмі$ нацією: з підвищенням ви$ соти й гучності, з ущільнен$ ням супроводу ("І на тім рушничко$ові$і..."). Вона говорила без слів, щоправда, використовуючи вербальний потенціал (сло$ ва ж угадувалися!). Вона була традиційна, чесна й щира, вона нічого не прихо$ вувала, навіть своєї радянсь$ кості, й цим була особливо трагічна, і цим хвилювала. Щемливі романсові оспіву$ вання, насичені акорди суп$ роводу вкупі з бадьорими висхідними зачинами типу гімнів і козацьких похідних $ зворушливі мітки "етапав бальшова путі". Компози$ торам випало творити саме тоді; але ж нині ми завдячу$ ємо їм безліччю якісних творів у цьому жанрі (ні, не повертається язик назива$ ти його "радянською масо$ вою піснею"). Бо лишилися Білашеві "Ясени" та "Леле$ ченьки", "Києве мій" Ігоря Шамо, "Летять, ніби чайки" Юдифі Рожавської, "Очі во$ лошкові" Степана Сабада$ ша і "Пісня про рушничок" Платона Майбороди... Ос$ танній, між іншим, подобав$ ся не всім $ говорили, ніби$ то в діаспорі деякі газети визнавали його "більшо$ вицьким опієм" $ а, не дай Боже, сподобається! Проте, в Георгія Май$ бороди, крім згаданих опер, є ще дві $ "Тарас Шевченко" та "Ярослав Мудрий"; а ще $ п'ять сим$ фоній, хорова музика. Є ще один "твір" $ син Роман Ге$ оргійович, один із кращих українських баритонів, теж лауреат Шевченківської премії. Є дві сотні Платоно$ вих пісень. І є головне в цій сім'ї $ рівно простелені рушники композиторських доль. Слід на землі, слід чесний і щирий, прямодуш$ ний навіть у своїх помилках. І тому $ вшануймо їх сьогод$ ні. А відповідають нехай ті, хто ці помилки примушував робити.


24

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

тема номера: захисники Вітчизни

z НЕПЕРЕМОЖНІ

Пройшли Іловайськ, вистояли Олександра ВОРОНЦОВА, Олександр МАКСИМОВ (фото)

Колишній добробат 39ий батальйон терито ріальної оборони "Дніп ро2", а нині батальйон охорони 55ої окремої Запорізької артилерійсь кої бригади, який за мужність і героїзм воро ги охрестили "спецна зом", щойно повернув шись на реабілітацію, вже готується до вико нання нових бойових завдань. На полігоні у розташуванні 55ої артбригади хлопці розмістилися у похідних на метах. А це означає: бути напоготові у будьякий момент може надійти команда виступати на пе редову. Вони артилерійс ька піхота, загартовані вог нем у найгарячіших точках визвольної війни на Сході,

три роки провели в окопах без змін і ротації. Трохи перепочинемо і до роботи, підтверджує ком бат підполковник Володи мир Гуляк. З цим батальйоном він з першого дня його форму вання 10 травня 2014го. У цьому підрозділі був спочат ку начальником штабу, а зго дом став командиром. Во лодимир Миколайович кад

z ЗНАЙ! "Голос війни": ветерани АТО презентують власну художню збірку Запорізький журналіст і воїн захисник ветеран АТО Гер ман Дубінін став одним з авто рів цього унікального видання і візьме участь у його презен тації. Сьгодоні у Києві, о 19:00, в просторі MediaHub учасники бойо вих дій на Сході України пред ставлять збірку оповідань "Голос війни: історії ветеранів". Художня книга стала результатом соціального проекту "Голос війни: школа публіцистики для ветеранів АТО", де протягом двох місяців писемної майстерності ветеранів навчали відомі українські письменники, блоґери та журна лісти. Зокрема, Сергій Жадан, Євген Положій, Катерина Бабкіна, Роман Вінтонів, Богдан Кутєпов, Роман Зіненко та інші. Так народилося три десятки унікальних текстівспогадів про війну. Вік наймолодшої авторки 22 роки, най старшого 55 років. Серед учасників Школи чоловіки та жінки різних професій: піаніст, вчителька початкових кла сів, дизайнер, маркетолог, журналіст, військовий капелан, викладачі та волонтери. Проект "Голос війни: школа публіцистики для ветеранів АТО" реалізується ГО "ІнтерньюзУкраїна" та Міжнарод ною організацією Internews за фінансової підтримки Уряду Канади через Міністерство міжнародних справ Канади та Міжнародного фонду "Відродження". "Якщо на війні зв'язок це рація, то в мирному житті за мість рації це книга. Текст за текстом ветерани налашто вують систему координат. Через контексти спогадів поз начають позиції сенсу життя, який вони пізнали. Діляться ключами до розуміння тих речей, про які зазвичай мов чать", говорить модератор Школи, боєць батальйону "Айдар" Дмитро Лавренчук. Участь у презентації збірки візьмуть: 22 автори проекту, учасники бойових дій на Сході України, організатори та іні ціатори проекту (ГО "ІнтерньюзУкраїна", Міжнародна ор ганізація Internews, Міжнародний фонд "Відродження"), представники ветеранських організацій ("Побратими", "Повернись живим") та медіа.

ровий військовий, але з 2008 року на заслуженому відпо чинку у статусі військового пенсіонера. Виховав двох ді тей сина і дочку, навіть ді дом встиг стати підро стають два онуки. Та коли окупанти прийшли на нашу землю, пішов на фронт, щоб захистити тих, кого любить і ким найбільше дорожить. Відпочинок і реабілітація то дуже умовно, адже побу

тові умови для особового складу практично не зміни лися. Сплять у наметах, обіг ріваються "буржуйками", проводять тактичні навчан ня, тощо. Єдине, тут можна не очікувати ані кулі снай пера, ані "прильоту" градів чи мін. А ще взяти відпустку, щоб зустрітися із рідними. І це, вважають хлопці, най краща реабілітація. У першій лінії оборони не курорт. Нам випадало бути там, де найгарячіше. Наш батальйон поніс тяжкі втрати. Маємо загиблих і чимало поранених, згаду ючи своїх побратимів, Во лодимир Миколайович притискає руку до серця болить. Першу втрату ма ли 11 червня 2014 року. Ко ли займали блокпост, при летіла куля ворожого снай пера просто в голову нашо му солдату. Мені власноруч довелося витягати хлопця із бліндажа, в який потра

пив кумулятивний снаряд. Виймали по шматках. Прикро, що були випадки не прямого влучення а від рикошету. Ми розташува лися у лісі, з одного боку, це добре, є де сховатися, але… дурна куля рикоше том від дерева вразила хлопця. Там, у цьому лісі, залишили хрести, щоб не забути про своїх загиблих побратимів. Всі загиблі навічно вписані у лави особового складу батальйону. Командир під тримує зв'язок з їхніми ро динами. Коли має нагоду вирватися у відпустку або їде у військових справах повз їхні домівки, обов'яз ково зустрічається з бать ками, дружинами, разом відвідують їхні могилки. А родини загиблих бійців, ставши волонтерами, до помагають батальйону. Про бойовий шлях свого підрозділу підполковник

z ГЕРОЯМ СЛАВА!

Книга пам'яті % данина синам України, які склали голови за територіальну цілісність Батьківщини У Національному військовоісторично му музеї України пройшла презентація другого тому "Книги пам'яті війсь ковослужбовців Збройних сил Укра їни, які загинули, захищаючи територі альну цілісність та недоторканність Ук раїни". Роботу з пошуку та збору матеріалів для цього видання Міністерство оборони Укра їни розпочало восени 2015 року. Метою створення книги стали героїзація подвигів та вшанування пам'яті військовослужбовців ЗСУ, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час про ведення АТО, популяризації їхніх подвигів в українському суспільстві. Цю книгу, яка донедавна не мала анало гів, було видано за ініціативою Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака. Над упорядкуванням книги працювали співробітники Національ ного військовоісторичного музею України та волонтери проекту Книга пам'яті полег лих за Україну. За первинними задумами заплановано три томи видання, однак у ході роботи з огляду на значний обсяг матеріалів, кількість томів "Книги пам'яті" збільшена до чотирьох. Перший том "Книги" видано влітку 2016 року, презентація видання відбулася у Ки єві напередодні Дня Незалежності України. До книги було включено фотографії та ко роткі біографічні довідки про понад 830 по леглих захисників нашої Батьківщини уродженців Вінницької, Волинської, Дніп ропетровської, Донецької, Житомирської та Закарпатської областей, які загинули в період з 2014 по 1 травня 2016 року. У вступному слові до видання Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак зазначив: "Герої не вми рають, вони живуть, допоки жива народна пам'ять про них. Ми ніколи не забудемо тих

Героїв, котрі склали свої голови на полі бою, боронячи рідну землю та відстоюючи нашу Незалежність. Завдяки їхній відвазі та мужності ми зупинили ворога на Ссході Ук раїни та стримуємо, не даючи можливості просуватися вглиб країни. Аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув за нашу державу, ми видаємо "Книгу пам'яті військовослужбовців Збройних сил Укра їни". Слава Україні! Героям Слава!". До першого тому вписане, зокрема, ім'я Сергія Цимбала, розвідника 25го баталь йону територіальної оборони "Київська Русь", уродженця смт Ставище на Київщи ні. Герой України. Він поклав своє життя за Україну восени 2014 року, прикриваючи відхід групи побратимів під час запеклого бою неподалік маловідомого тоді більшос ті з нас міста Дебальцеве. Один із тисяч полеглих, чиї імена та чиї подвиги ми не маємо права забувати. Один з 872 військовослужбовців, чиє ім'я вписане до другого тому "Книги пам'яті Збройних сил України", його знає вся Україна, знає весь світ Ігор Брановицький, киянин. На жаль, навіть формат друкованого ви дання не дозволяє розмістити бодай неве личку частинку спогадів про життя, війсь кову службу та загибель Героя України, то му ми хоча б трохи доповнимо розміщену там інформацію уривком із нарису Валерії Кротченко "Янгол з ДАПу": " Він просто як янголохоронець з'явився в моєму житті у найбільш потрібний момент, згадує Станіслав Стовбан, який бачив Іго ря останнім. У тому, що я живий левова частка його заслуги. Ігор всю ніч зупиняв у мене артеріальну кровотечу. Якби не він, я б стік кров'ю за кілька хвилин. Носив мені во ду, поки була, потім колотий лід. Та голов не, що він зі мною просто говорив. Від цього чомусь ставало легше. І так він допомагав не лише мені, а й усім пораненим".


тема номера: захисники Вітчизни

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

25

в Дебальцевому, захистили Авдіївку Володимир Гуляк згадує з гордістю, адже не осороми ли військову честь, і разом з тим із глибоким сумом. Насправді, у нашому під розділі кадрових військових небагато. Здебільшого, звичайні хлопцідоброволь ці. Але ж ворог охрестив нас "спецназом"! Володимир Миколайович не дивується, він певен, ввірені йому війсь ковослужбовці гідні най вищої оцінки. Це саме вони, понісши найболючіші втрати в Іло вайську, вийшли таки до своїх, на єдиній БРДМ, що залишилася після обстрілів градами, вивезли своїх по ранених. Це саме їхній нач фін Сергій Добренький у кишенях від пластин броне

жилета по тилах ворога проніс зарплату бійців, не втративши жодної копійки, і видав всім згідно з відо мостями вже на "великій землі". Це саме вони утри мували свої позиції за 100 метрів від ворога, стійко переносячи ворожі і психо логічні, і вогневі атаки. А тапер ці героїчні хлопці відпочивають. Фактично їх вперше вивели із зони АТО. У 55ці їм влаштували уро чистий прийом. З цієї наго ди військовий оркестр 55ї окремої артилерійської бригади провів святковий концерт для особового складу батальйону. Коро вай, спеціально для зустрічі приготовлений запорізьки ми волонтерами, вручив

бійцям начальник оркестру, військовий диригент, майор Іван Солошенко. Ну, а концертна програма, що включала попурі з творів світової музичної класики та українські пісні, виклика ла у загартованих бійців ці лу бурю емоцій! Привітав піхотинців з по верненням додому член ра ди ветеранів 55ї окремої артилерійської бригади, ко лишній командир 23го ба тальйону територіальної оборони, полковник Юрій Могилевець. "Пам`ятайте: незважаючи на складнощі та випробування військової служби, ви творите новітню історію України. І від вас за лежить, якою Україна буде в майбутньому", підкреслив Юрій Євгенович.

На проблемні питання військовослужбовців ба тальйону відповів заступник командира 55ї окремої ар тилерійської бригади з мо ральнопсихологічного за безпечення, підполковник Ігор Немінський. Він також вручив відзнаку "За оборо ну Авдіївки" гранатометнику батальйону охорони, сол дату Олександру Мазоха. За словами хлопця, йому подобається служити саме в цьому підрозділі, і він у майбутньому бачить себе офіцером рідного "бату". Я працював пожежником у Запоріжжі, а у 2016му пі шов на контрактну службу до лав Збройних сил Укра їни. Служив у 17му окре мому мотопіхотному ба тальйоні 57ї окремої мото

піхотної бригади. Потім пе ревівся до батальйону охо рони 55ї окремої артиле рійської бригади. В Авдіївці, звідки ми тільки поверну лись, був гранатометни ком, як і в 57й бригаді. Вдало "загасив" ворожу ЗУшку, за що й отримав відзнаку "За оборону Авді ївки". Оскільки в пожежній частині я був лейтенантом, сподіваюсь, що і в лавах Збройних сил отримаю офіцерське звання. Подо бається мені в армії, пос міхається 28річний Сашко. Від редакції. У День во лонтера, напередодні Дня ЗСУ, ми відвідали війсь ковослужбовців батальйо ну передали хлопцям щирі вітання і сердечну подяку від наших читачів, а також ліки і листи подяки від сту дентів ветеринарного фа культету Київського наці онального університету біо ресурсів і природокорис тування України, білизну, пошиту власноруч студента ми Запорізького вищого професійного училища мо ди і стилю із тканини, зібра ної працівниками редакції, теплі вовняні шкарпетки, власноруч сплетені жінка мипатріотками, які пра цюють на Запорізькому тита номагнієвому комбінаті.

z РІВНІ

Тендітні, але незламні Жінки в Збройних силах держав світу США z У Збройних силах США жінкагенерал Лорі Робінсон вперше стала Командувачем Об'єднаного командування збройних сил Сполучених Штатів Північне командуван ня (USNORTHCOM) та Командування повіт рянокосмічної оборони Північної Америки (NORAD). До цього була чотиризірковим генералом. z Серед чотиризіркових генералів 25% жінок три жінки Енн Данвуді, Жанет Вольфенбаргер, Мішель Ховард (в армії США може бути лише 12 чотиризіркових генералів). Ці звання жінки стали отриму вати з 2008 року. z В армії США на дійсній військовій службі близько 60 жінокгенералів. z Перша жінкагенерал була призначена в 1970 р. z Жінки складають близько 14% амери канських військовослужбовців. Оборонна міць держави для України є пріоритетом. Актуальне питання рівних прав і можливостей жінок у військовій сфері обговорю вали на Першому Українсь кому Жіночому Конгресі 22 23 листопада в Києві Мі ністр оборони Степан Пол торак, бригадна генералка Збройних сил США Дон Дескінс, генералбрига

z Жінкивійськові мають змогу обирати, коли народжувати дітей та повертатися до роботи. Європа z У Норвегії в 2009 році призначили пер шу жінкугенерала Крістін Лунд, на початку 2017 року Військовоповітряні сили Норве гії очолила жінка генерал Тоньє Скіннар ланд. z У Швеції з 2012 і в Німеччині з 2013 року міністри оборони жінки, у Норвегії попе редній і діючий міністри оборони жінки. z В армії Чехії в 2017 році жінка вперше стала генералом. Україна z В Україні немає жінокгенералів. z Жінки складають менше 10% військо вослужбовців Збройних сил України. z Лише з 2016 року жінки отримали мож ливість офіційно працювати на 63 військо вих спеціальностях, раніше заборонених, а це, в першу чергу, соціальний захист.

дирка, начальниця штабу армії Норвегії Інґрід Ґ'єрде, Євгенія Гілмартін, полков ниця Американських сухо путних військ, перша жінка миротворець в Україні, Тре тя Секретарка Оборонної Секції Місії України при НАТО Валерія Парада. Між народні гості відзначили, що після розширення мож ливостей для жінок служити

в армії багато жінок підпи сали контракт зі Збройни ми силами, мають можли вість самореалізуватися, отримувати підвищення по службі, зміцнювати обо ронну здатність країни. Перше питання, яке пос тавили на Конгресі Степану Полтораку коли в Україні буде жінкагенерал? У на шій державі ґендерні сте

Дон Дескінс, бригадна генералка Збройних сил США

реотипи заважають жінкам служити в армії, а особливо підвищенню по службі. Зок рема, Валерія Парада, пер ша жінкамиротворець в Україні із 20річним війсь ковим досвідом у Лівані, Іраці, Косово, зоні АТО, ма ла отримати звання "пол ковник" ще рік тому. Після привернення уваги до проблеми просування жі нок на військовій службі Степан Полторак одразу ж на Конгресі заявив, що він підготує наказ щодо прис воєння їй чергового звання "полковник". В українській армії є жінки, гідні стати ге нералами. Але їхні заслуги не помічають, не сприяють

підвищенню по службі. Допоки риторичним зали шається питання, якби в ук раїнській армії серед гене ралів були жінки, чи були б такі гострі проблеми з війсь ковою амуніцією та техні кою, харчуванням, медич ним обслуговуванням? Ґендерний моніторинг бу ло здійснено в рамках про екту "Просування участі жі нок у політиці та протидія ґендерним стереотипам", який Запорізький благодій ний фонд "Єдність" за май бутнє" реалізує в партнерс тві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективно го врядування.


26

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

відверто

z КЛАСИКА ЖАНРУ

Лялька мотанка – дзеркало жіночої душі.

Олег ЛОКТЄВ

Психолог із Запоріж жя розгадала секрет лялькимотанки й ус пішно використовує цей древній символ як терапію. Одразу хочу застерег ти: жодного споживаць кого ставлення до мо танки в Олени Назарен ко, майстрині, яка тво рить під псевдонім LM, що означає LenkaMo tanka, немає. Більше то го, вони не просто стали частиною її життя, а на повнили його до краю. Іноді Олені навіть зда ється, що не вона зна йшла мотанку, а мотанка її. У всі часи й у всіх наро дів були ляльки. Відріз нялися вони матеріала ми, з яких їх виготовляли (глина, дерево, камінь, кістка, тканина). Лялька мотанка, безперечно, слов'янський архітипо вий символ, якому понад п'ять тисяч років, що не дуже відрізняється в культурі й побуті різних народів. У нас, наприк лад, є лялька "Ярило" з трьома сонячними дис ками в узголів'ї, що сим волізують схід, зеніт і за хід. Російський аналог "Спиридон сонцеворот" тримає в руках колесо. Ці ляльки вважають чо ловічим оберегом. Їхня суть однакова й полягає в тому, що молоді люди, повернувши колесо, мо жуть змінити свою долю. Але різнять їх назви й об рази, що пов'язані з язичницькими кореня ми, властивими будь якій міфології.

КОД НАЦІЇ "Кодом нації" українців можна вважати Трипіль ську мотанку. Її руки зіг нуті як підкова. Особисто мені не відомо, щоб в ін ших країнах такі робили.

Саме таку знайшли в Трипіллі, а цю епоху вва жають культурним роз квітом у розвитку Укра їни. В Україні мотанки різняться залежно від області у кожній була своя техніка намотуван ня хреста. А хрест це основа будьякої ляльки мотанки. Навіть вико ристання ниток і порядок намотування різнилися, не кажучи вже про вбрання, що передавало особливості побуту того чи іншого регіону. Але в будьякому випадку із упевненістю можна ска зати, що лялькамотанка невід'ємна частина культури України.

ТЕТ А ТЕТ З ЛЯЛЬКОЮ Якщо говорити про мої особисті взаємини з мотанками, розповіла Олена Назаренко. Ляль ка це моє життя. Ляль камотанка сама мене знайшла. Останнім ча сом на яке б інформацій не джерело я не натра пила (радіо, телебачен ня, Інтернет), звідусіль вихлюпувались повідом лення, репортажі про мотанки. Я довго не опи ралася цьому пересліду ванню й півроку тому, в свої 33 роки, здалась у полон цього прекрасно го світу. Повністю зану рилася у нього на "Фес тивалі Доброти", в прог рамі якого був майстер клас із виготовлення мо танок. Сім потів зійшло з мене, поки я накрутила першу свою ляльку. Але задоволення, що отри мала від процесу, не можливо передати. Як що до того моменту лялька шукала мене, то потім уже я сама шукала все про мотанки. При йшли перші результати. Із улюбленого хобі пос

тупово це переросло в роботу, навіть у засіб психотерапії. Адже я психолог за освітою. Ляльки споконвіку роби ли жінки, передаючи свій внутрішній світ. Не важ ливо, робилася вона як оберіг для себе або ко ханої людини. Рукодільні посиденьки наших пра бабусь, на яких народжу валися мотанки, це та кий собі прототип ниніш ніх груп довіри, семіна рів, тренінгів тощо. Жін ки збиралися, ділилися проблемами, радилися так що лялькамотанка це, можна сказати, й особистий лікар самої майстрині. По тому, що жінка говорить, які оби рає тканини за кольором і структурою, товщину нитки, як працює над де талями (із задоволенням чи ні), можна визначити внутрішній стан людини на той момент. Відтак,

знайти шляхи вирішення її проблем. Наприклад, якщо у готової ляльки не повністю покрита голова волоссям, це говорить, що у її творця були якісь проблеми, непорозумін ня з батьком або він по кинув сім'ю ще до народ ження дочки. Руки сим волізують нашу адапто ваність, комунікабель ність у соціумі. Ліва рука це наше минуле, права майбутнє. По тому, якої довжини руки, наскільки різняться ліва й права, можна зрозуміти ком фортніше жінці було в минулому чи зараз, або які в неї надії на май бутнє. Найголовніше, ко ли жінка робить ляльку, вона сама себе запитує і, як правило, відверто відповідає, занурюючи таким чином себе в про цес самолікування, са мозаспокоєння. Роблячи ляльку, ви мимоволі ди

витеся на себе в най правдивіше дзеркало. Тут важливо знати міру порівняння себе з ляль кою. Усі лялькимотанки безликі. Це не випадко во. Наші предки вважа ли, що обличчя в ляльки не повинно бути, щоб вона не нагадувала ко гось із живих. Бо деякі обрядові ляльки під час різних ритуалів спалюва ли, пускали на воду. Щоб жоден негатив не впли нув на людину, подіб ність із якою мала ляль ка, максимум, що могло бути на обличчі це хрест. Очей на мотанках ви не знайдете, тому що їх вважали провідником у потойбічний світ, звідки можна викликати різних духів, які можуть, м'яко кажучи, нашкодити. Тут напрошуються паралелі з відомими нам лялька ми Вуду. Але різниця в тому, що мотанки були і є винятково оберегами. Їхня функція полягає ли ше в добрих намірах, ні чого злого ні творцеві, ні власнику вони не несуть. Безсумнівно, щоб ляль ка вийшла доброю, нес ла якомога більше пози тиву, потрібен позитив ний настрій. Енергію для створення ляльки майс трині отримували від землі. Тому спідниці в них завжди торкалися землі. Так само, як і в ляльок, що додає їм си ли. Про це я й кажу своїм ученицям під час курсів із виготовлення ляльки мотанки. Хоча на дрес коді не наполягаю. Не рідко ми починаємо на шу роботу з молитви. Ра ніше це ремесло пере давалось у спадок із вуст в уста, нині ланцюжок втрачений. Але бажання наших сучасників дотор кнутися до заняття на

Жіноча суть

Берегиня

Завдання цієї ляль киоберега повер нути жінці здатність до зачаття (завагітні ти й виносити дити ну). Вважають, що лялька здатна при манювати душу дити ни своєю довгою ко сою.

Це лялькаоберіг, що виконує різні функції, залежно від бажання її творця: оберіг від не доброзичливих гостей, для гармонійних сто сунків у родині між по коліннями, добробут усіх мешканців бу динку.


відверто

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

27

І оберіг для сильних чоловіків ших предків є й сьогодні. Але не кожна людина здатна опанувати це ре месло. Причому не че рез свою бездарність. Як відомо, православна ре лігія була накладена на язичництво. Відповідно лялькамотанка може сприйматися християна ми як елемент язичниц тва. Тут виникає певний поріг. Наймолодшій моїй уче ниці вісім років, най старшій далеко за 50.

ОБЕРЕГИ На мій погляд, попри розвиток різних сучас них технологій комуніка цій неможливо навчити ся створювати ляльки через Інтернет через те, що існують змотана лялька і лялькамотанка. Тут важлива енергетика, що передається від лю дини до людини. Кожна лялька має своє призна чення. Виготовлена без душі лялька перетворю ється на звичайний суве нір. Купуючи їх, ви нав ряд чи знайдете оберіг, що і є основним призна ченням лялькимотанки. Єдине зауваження ляльку "На заміжжя" тре ба тільки купувати, або робити її має мати або сестра майбутньої наре ченої. Коли ж вам пощас тило придбати "живу" мотанку, ставитися до неї треба з особливим пієтетом. Зберігають їх, як правило, біля ікон або ж на видному, сонячному місці (підвіконні, навіть даху будинку). Місце за лежить від призначення ляльки. "Масляну", нап риклад, виставляли на дах, вона зустрічала сва тів. Якщо ж була дівчина на виданні, лялька вигля дала нареченого з підві коння. Ляльку "Жіноча суть" намагаються при ховати від сторонніх очей, "Подорожницю" взагалі не можна нікому чіпати, крім того, хто її зробив. Жінка може по дарувати її своєму чоло вікові як оберіг. А він по винен берегти її як зіни цю ока вона може збе регти життя воїну, що ду же актуально сьогодні.

Мотанки для оберегу житла ставили навпроти вхідних дверей, щоб за хистити від непрошених гостей і людей зі злими намірами. Лялька "Не розлучники", що має спільні руки, повинна бу ти поруч із молодятами. Її завжди робили в яс кравих червоних шатах і садили в день весілля на віз із нареченими. Була лялька "Богиня Макош", за допомогою якої наші предки намагалися вплинути на сили приро ди, наприклад, виклика ти дощ або сонечко. Вік ляльки залежить від її призначення та участі в тому чи іншому обряді (обрядові ляльки). Обе реговим лялькам щасти

мотанням ляльки. Про її колишнє існування свід чать лише вони. Попри те, що виготов лення мотанок досить консервативне ремесло, так чи інакше доводить ся дотримуватися кано нів, що дійшли до нас крізь століття. Для мене це творчий процес. Пра цюючи над одним і тим же персонажем, намага юся щоразу внести щось нове. Нещодавно роби ла "Сватанки" для дочки вони повинні бути з покритою головою. Але в мене не піднялася рука надіти на неї хустку, і я дозволили собі "нагоро дити" її пишним волос сям. Вшановуючи тради ції, варто все ж прислу

Берегиня трипільська Це символ жіночої енергії, родючості, продовження роду. Руки її зігнуті як підкова % це додатковий захист, що йде від засновника роду через усі покоління. Спочатку такі ляльки робили з трави або соломи, згодом % із тканини й прядива. Походження Берегині сягає глибин Трипільської культури, тому така лялька % одна з найсильніших за своїми "магічними властивостями". ло більше вони переда вались із покоління в по коління. Коли вони зов сім втрачали свій вигляд, їх ховали в скриню від чу жих очей. Найкоротший вік у ляльки "Десятируч ки", яку робили на вико нання бажань щойно її виготовили, задумали бажання, одразу треба спалити, щоб бажання справдилися. Дев'ять бажань символізують дев'ять стрічок, які зв'язуються одночасно з

хатися до себе, тоді про цес виходить не нудним і результат радує. Одна з моїх улюблених ляльок мені дуже нагадала мою прабабусю. Хоча ляль кам не дають власні іме на, вирішила назвати "Лізою". Ще одна лялька "Трудівниця" завжди по руч зі мною в процесі ви робництва надає мені сил і задоволення в ро боті. Вирішила створити кілька інтернаціональних

Травниця Це оберіг на здоров'я, від нездужання й хво% роб. Лялька стежить за тим, щоб хвороба не проникала в оселю. Її можна підвішувати над ліжечком дитини, на% віть давати їй погра% тись, можна залишити біля ліжка хворого. Це своєрідний варіант аромаподушечок, що дійшов до нас з глибини століть. мотанок (японської, до свят "Хелловін", "День святого Валентина"). Хотілося б передати свою майстерність доч ці, яка із задоволенням мотає ляльок. Може, не так часто, як я, але до сить захоплена цим ре меслом. Крім традиційних курсів із виготовлення ляльки мотанки, я періодично влаштовую майстер класи серед цільових аудиторій (для вагітних або хто бажає завагітні ти). Перед Новим роком ми мотали ляльокянго лів, яких передали діт кам в один із дитячих бу динків області. А в одно му з інтернатів уже дітки самі робили ляльок, яких волонтери передали на шим бійцям в АТО.

ДОСЬЄ Олена Назаренко ін тегральний психолог, керівник клубу гармоній ного розвитку "Твій ви бір", майстер зі створен ня ляльокмотанок. За раз підвищує свою квалі фікацію, навчаючись у сертифікованих фахівців Східноукраїнської асоці ації АРТтерапії. Зай мається питаннями, пов'язаними із розкрит тям творчих здібностей і

самоавтентичністю пе реважно засобами арт терапії, особливе місце серед яких займає ме тод лялькотерапії. Професійне кредо: "У кожній людині є сонце, тільки дозвольте йому світити". Захоплення ляльками мотанками виникло в Олени спонтанно, але посіло нині досить вели ке місце в житті й роботі. Зараз в її особистій ко лекції понад 30 авторсь ких ляльок, виготовле них як особисті обереги або оберегиподарунки. Вона проводила індиві дуальногрупові та ко лективні майстеркласи по місту й області із зас тосуванням різних технік виготовлення ляльок. Лялькимотанки нині не тільки сувенір, вико наний в народних тради ціях, а й ефективний за сіб, що допомагає вста новлювати контакт зі своїм внутрішнім "я", гармонізувати свій стан, виходити на ресурси, приховані в нас. Тому для Олени мотанки дій сно є оберегами душі, помічниками в реалізації найпотаємніших бажань і досягненні поставлених цілей.

На вагітність Десятиручка Виготовляють її на Покрову, 14 жовтня, щоб у господинь "на все вистачало рук", щоб усе встигати по госпо% дарству. Також потужна техніка на мобілізацію енергії зі здійснення ба% жань і намірів.

Це образ вагітної жін% ки. Ляльку роблять, ко% ли довго не можуть за% вагітніти, суворо дотри% муючись при цьому певних правил. Ця лялька дуже сильна, то% му робити її може лише жінка, яка бажає зава% гітніти. Готову ляльку нікому не дають у руки, особливо чоловікам.


28

соціальний ракурс

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

z ПОРАХУЙМО!

На що вистачає прожиткового мінімуму? В Україні підвищили прожитковий мінімум. Цього року його загалом збільшили на 76 гривень. Для дітей до 6 років про житковий мінімум на місяць складатиме 1492 гривні, ді тям від 6 до 18 років 1860 гривень, працездатним особам 1762 гривні, для людей, які втратили працез датність 1373 гривні. Закон України "Про прожит ковий мінімум" доручає Кабі нету Міністрів скласти спи сок продуктів харчування першої необхідності, непро довольчих товарів і послуг, необхідних людині для життя. А також порахувати, скільки і чого середньостатистична людина повинна споживати в місяць, щоб вистачило для "збереження здоров'я і під тримки життєдіяльності ор ганізму". Сам список покла дається оновлювати не рід ше одного разу на 5 років. Ці ни підлягають коригуванню частіше, оскільки вони по винні бути актуальними. Кабмінівський список про дуктів, товарів і послуг дійсно скромний. Так, одній дитині до 6 років, за розрахунками Кабміну, досить в день з'їда ти 30 г крупи, дорослому 20 г. М'яса дорослому належить 115 г у день, пенсіонеру 80 г.

Фруктів дошкільнику потріб но 150 г у день, дорослому близько 165 г, а пенсіонеру 65 г. Норма чаю, згідно з про житковим мінімумом, півпа кетика в день, кави для до рослих 12 чашки в тиж день. Правда, норми хліба і картоплі досить високі. Так, у добу на дорослого припадає майже 107 г чорного хліба і 170 г білого. А картоплі можна з'їсти аж 250 г. Норми одягу ще "веселіші": для чоловіків одні джинси на три роки, для жінок на чоти ри. Светр і для жінок, і для чоловіків теж один на три роки. А от дітям "дозволено" мати 2 светри в рік. Туфлі чо ловікові можна міняти раз в 2,5 року, жінці раз в 2 роки. Перераховувати, що со бою являє "межа виживан ня", можна довго. Але, вияв ляється, основна проблема прожиткового мінімуму не в нормах продуктів і послуг, а в цінах на них. Пропонуємо усереднене денне меню для вище озна чених осіб без врахування витрат на комунальні платежі.

Діти до 6 років 49 гри вень 73 копійок: Молоко (1л) 19 грн; ячка 1 грн 89 коп.; кот лета куряча 10 грн 40 коп.; банан 4 грн 25 коп.; дитячий сирок 10 грн 69 коп.; печиво (50 гр) 2 грн 50 коп.; хліб 1 грн. Діти від 6 до 18 років 62 гривні: Кефір (400 гр) 11 грн 70 коп.; сік (200) 5 грн; гречка 2 грн; сар дельки (2 шт) 18 грн; яйця (2 шт) 4 грн 80 коп.; плавлений сирок 10 грн 50 коп.; яблуко 3 грн 50 коп.; мандарин 3 грн; хліб 1 грн; печиво (50 гр) 2 грн 50 коп. Працездатні особи 58 гривень 73 копійок: Моло ко (1л) 19 грн; курка 11 грн 33 коп.; картопля 1 грн 50 коп.; гречка 2 грн; плав лений сирок 10 грн 50 коп.; яблуко 3 грн 50 коп.; яйця

З 1 грудня в Україні підвищується рівень прожиткового міні муму до 1700 грн. Розмір соціальної допомоги теж зросте. Реальна зарплата в Україні у жовтні 2017 року зросла на 19,9% порівняно з жовтнем 2016 року. Середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій склала 7377 грн.

(2 шт) 4 грн 80 коп.; пе чиво (50 гр) 2 грн 50 коп.; чай (2 п) 1 грн 60 коп.; хліб 2 грн. Особи, які втратили пра цездатність, 45 гривень 76 копійок: Кефір 11 грн 70 коп.; рис 2 грн 76 коп.; кар топля 1 грн 50 коп.; котлета

куряча 10 грн 40 коп.; плав лений сирок 10 грн 50 коп.; яйце (2 шт) 4 грн 80 коп.; печиво (50 гр) 2 грн 50 коп.; чай (2 п) 1 грн 60 коп. Нагадаємо, що у прожит ковий мінімум мають вхо дити не лише продукти хар чування, а й одяг, білизна, взуття, предмети загально сімейного користування, лі карські засоби, предмети санітарії та гігієни, житлово комунальні, транспортні та побутові послуги.

z У ТЕМУ В Україні зросла максимальна допомога по безробіттю "Відповідно до Закону України про Державний бюджет на 2017 рік з 1 грудня розмір прожиткового мінімуму для пра цездатних осіб збільшено до 1 тис. 762 грн. Відповідно рі вень максимальної допомоги по безробіттю від сьогодні ста новить 7 тис. 48 грн", повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості. Зазначається, що востаннє прожитковий мінімум підвищува ли 1 травня. Тоді він становив 1 тис. 684 грн, а максимальна до помога по безробіттю становила 6 тис. 736 грн. Разом із тим у відомстві не розповіли, на скільки зросла мінімальна виплата допомоги по безробіттю. У Службі зайнятості нагадали, що у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму збільшуються й всі соціальні виплати від держави. Отже, зросте розмір допомоги для дітей, трохи більше отри муватимуть одинокі матері, малозабезпечені родини, а також люди з інвалідністю. Також зросте мінімальний обсяг допомоги під час вагітності та пологів до 440,5 грн на місяць. Цей показник розраховують як 100% середньомісячного доходу жінки, але він повинен бути не меншим за 25% від обсягу прожиткового мінімуму для працез датної особи. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/vukray inimaksimalniyrozmirdopomogipobezrobittyuvirisdoponad 7tisgrn1053690.html

z VOX POPULI ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

z ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Яких заходів треба вжити, щоб зупинити процес зубожіння населення?

У Стратегії інтеграції ВПО до 2020 року врахували інтереси і переселенців, і приймаючих громад, # експерти

Олексій Скрипка, електромеханік: Треба неухильно продовжувати розпочаті економічні реформи. Їх не треба боятися, хоч і на даному етапі нам дуже важко. У нас війна, у нас зруйнована частина країни, у нас відіб рали території. Треба, щоб економіка країни через прийняття потрібних законів підій малася. На жаль, це дуже поступовий рух. Вважаю, що по зитивні зміни зможуть відчути наші онуки. Володимир Златокрилець, пенсіонер: Для того, щоб зупинити зубожіння, треба, поперше, роззброїти народ, повернутися до демократії, тоді можна буде про щось роз мовляти. В країні у людей зараз стільки зброї на руках, що будьякі питання вирішити мож ливо лише бандитським способом. Любов Головко, пенсіонер: Треба, щоб мир був у країні, щоб скінчила ся війна на Донбасі. Треба, щоб було взаємо розуміння поміж владою та громадянами. Треба, щоб люди жили в єдності, щоб еконо міка зростала. Алла Михальцова, медична сестра: Я не дуже розуміюсь на економіці. Але ось мені підвищили пенсію і я дуже радію з цього. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

Уряд схвалив нову Стра тегію інтеграції внутрі шньо переміщених осіб та впровадження довгостро кових рішень щодо внут рішньо переміщених осіб на період до 2020 року. "Метою стратегії та її ключо вими цілями є забезпечення для ВПО права на житло, пра ва власності, пенсійне та со ціальне забезпечення, конку ренції на ринку праці, права на освіту, медичне обслугову вання, виборчі права, а також підтримка об'єднаних громад у процесі інтеграції внутрі шньо переміщених осіб. […] Ми намагалися враховувати не лише потреби внутрішньо пе реміщених осіб, але й прий маючих громад", розповіла Ірина Калупаха, начальник Управління з питань внутрі шньо переміщених осіб та гу манітарного співробітництва Міністерства з питань тимча сово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), під час прес брифінгу в Українському кри зовому медіацентрі.

Аналіз за жовтеньлистопад 2017 року показав, що най більшими проблемами для ВПО залишається відсутність постійного місця проживан ня. Без прописки переселен ці не можуть бути занесені до єдиного реєстру мешканців об'єднаних територіальних громад і, відповідно, отриму вати державні субвенції на медицину та освіту. Ще одна проблема виплати пільг та субсидій. "Ми розглядали бюджет на наступний рік. Що нас занепокоїло це спроба перекласти на місцеві бюд жети виплату пільг та субси дій. ВПО є отримувачами пільг та субсидій, і ми не впевнені, що всі ОТГ за влас ний рахунок зможуть покрити ці витрати. Це може створити додаткову суспільну напругу серед ВПО", розповіла Оль га Аверіна, радниця з питань внутрішньо переміщених осіб у Харківській області програ ми "Радник з питань ВПО". Ольга Аверіна звернула увагу, що зараз закон Укра їни, який регламентує діяль

ність об'єднаних територі альних громад, не містить жодних положень про внут рішньо переміщених осіб. "Досі ніхто не переймався тим, який ресурс ВПО несуть для приймаючих громад, а він є дуже значним. Для залу чення ВПО як ресурсу об'єд наних територіальних гро мад необхідні термінові змі ни та доповнення до законів України "Про місцеве само врядування", "Про добро вільне об'єднання територі альних громад", "Про співро бітництво територіальних громад", зазначила вона. Ці та інші проблемні питан ня врахують у Плані заходів з реалізації стратегії. Основою для фінального документа стануть напрацювання прог рами програмою "Радник з питань ВПО", розповіла Анастасія Одінцова, радниця з питань ВПО Міністерства з питань тимчасово окупова них територій та ВПО України програми "Радник з питань внутрішньо переміщених осіб".


соціальний ракурс

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

29

z МАЮТЬ ПРАВО

z БЕЗ ГРОШЕЙ

Запорізькі сироти з інвалідністю просять Президента змінити їхнє життя на краще

Роботодавці заборгували запоріжцям понад 114 млн грн У Запорізькій області в жовтні загальна сума за боргованості із заробіт ної плати зросла на 8 млн грн, або на 7,5%, і станом на 1 листопада становила 114,2 млн грн. Обумовле но це, перш за все, суттє вим збільшенням боргів у ВАТ "Запоріжжяобленер го", де на 1 листопада їх сума складає 66,3 млн грн, тобто більше полови ни всієї заборгованості по області.

Група активістів із Запо різької області, серед яких були діти і молоді люди з гли бокими ураженнями нерво вої системи, 1 грудня звер нулися до Президента Укра їни із проханням перегляну ти деякі законодавчі акти. Зокрема, вони вимагають внести зміни до постанови КМУ від 26.04.2002 № 564 (про дитячі будинки сімейного типу) п. 18 і № 565 (про прийомну сім'ю) п. 14, щоб діти з глибокими ура женнями нервової системи, які не становлять загрози для ото чуючих, могли бути влаштовани ми в прийомні сім'ї або дитячі бу динки сімейного типу. Також ак тивісти наголошують на необхід ності дозволити проживання ви хованців, які мають важкі форми інвалідності, в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу до 25 років, із збереженням

фінансування в тому ж розмірі, як і для вихованців до 18 років. А ще вони просять сприяти розробці законодавства щодо будинків підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, і підтримати організації, які створюють такі бу динки. Для привернення уваги широкої громадськості органі

затори заходу "побудували" сим волічний "Щасливий будинок", в якому повинні жити сиротиінва ліди зі своїми прийомними бать ками, братами і сестрами. Після виступу на Майдані активісти пе рейшли до Адміністрації Прези дента та передали Главі держави офіційний листзвернення.

z БУДЬ У КУРСІ!

ТОП3 змін у законодавстві для учасників АТО Інформаційноресурсний центр "Правовий простір" ви окремив ТОП3 актуальних змін, про які мають знати військовослужбовці. 1. Пільги сім'ям загиблих війсь кових: тепер дохід не враховується 1 липня набрав чинності Закон № 2014VIII, яким скасовується вимога про врахування доходу при отриманні пільг сім'ями за гиблих військових. Якщо раніше враховувався розмір середньо місячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за по передні шість місяців не більше ніж 1930 гривень, то з 1 липня члени сімей загиблих отримува тимуть пільги, передбачені Зако ном "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", без урахування середньомісяч ного сукупного доходу сім'ї. Посилання на закон: http://za kon3.rada.gov.ua/laws/show/ 201419 2. Отримання статусу учасника війни для працівників організа цій, які залучалися до АТО: уточ нено перелік документів Постановою "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 739" від 14 червня 2017 р. № 414 уточнено перелік документів, необхідних для вста новлення статусу учасника війни працівникам підприємств, уста нов та організацій, які залучалися та брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосе редньо в районах її проведення. Раніше вимагалися: документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерорис тичного центру при Службі без пеки України); документи про направлення (прибуття) у відрядження для без посередньої участі в антитерорис тичній операції в районах її прове

дення (витяги з наказів, розпоряд жень, посвідчень про відряджен ня, книг нарядів, матеріалів спеці альних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень). На сьогодні ж такими докумен тами є: z документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерорис тичного центру при Службі безпе ки або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступни ка керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки про залучення до забезпечення про ведення антитерористичної опе рації, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, його заступників або керівників секторів (командирів оператив нотактичних угруповань) про під порядкування керівнику опера тивного штабу з управління анти терористичною операцією в районах її проведення); z інші документи, видані дер жавними органами, підприємс твами, установами, організаці ями, що містять відомості про безпосередню участь працівни ка в забезпеченні виконання зав дань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів і розпоряджень, посвід чень про відрядження, книг наря дів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень). Посилання на закон: http://za kon3.rada.gov.ua/laws/show/ 201419 3. Підвищені виплати військовим та членам сімей за гиблих учасників АТО Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких за конів України щодо підвищення рівня соціального захисту війсь ковослужбовців та членів їх сімей" та Закону України "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гаран

тії їх соціального захисту" щодо на дання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячно го сукупного доходу сім'ї" підвище но виплати військовим та членам сімей загиблих учасників АТО. Раніше сім'ям загиблих учасни ків АТО виплачувалась допомога у розмірі 500кратного прожитково го мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня ка лендарного року (772000 грн), а учасникам АТО, яким встановлено інвалідність І групи в розмірі 250кратного прожиткового мініму му, ІІ група 200кратного прожит кового мінімуму, ІІІ група 150 кратного прожиткового мінімуму, коментує Анастасія Площинська. Після внесення змін до законо давства суми відповідно збільши лись, сім'ям загиблих учасників АТО виплачуватиметься допомога у розмірі 750кратного прожитко вого мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня кален дарного року (а у випадках, перед бачених законом, 500кратного розміру), а учасникам АТО, яким встановлено інвалідність І групи в розмірі 400кратного прожитково го мінімуму, ІІ група 300кратного прожиткового мінімуму, ІІІ група 250кратного прожиткового міні муму. Більш детально про виплати ви можете дізнатися у законах: h t t p : / / z a k o n 3 . r a da.gov.ua/laws/show/2004viii h t t p : / / z a k o n 3 . r a da.gov.ua/laws/show/201419 Нагадаємо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 грудня 2017 року становив 1700 гривень. Матеріал опублікований у рам& ках спеціального медіа&проекту "Інформація для свідомих дій: по& чуй голос постраждалих внаслідок конфлікту на Сході України", що впроваджується Ресурсним цен& тром ГУРТ за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіцій& ною позицією уряду США

Загалом борги економічно активних підприємств збіль шилися на 8,2 млн грн, або на 10,8% і складають 84,1 млн

грн. Також динаміка погашен ня боргів із заробітної плати в області продовжує визнача тися ситуацією на 46 підпри ємствах державного сектору економіки, де борги станом на 01.11.2017 складають 93,1 млн грн, що становить 81,5% від загальної суми заборго ваності по області. На підприємства приватної форми власності припадає 18,8 млн грн, або 16,5%, ко мунальної власності 2,3 млн грн, або 2% від загальної суми боргів. Заборгованість з вип лати заробітної плати праців никам бюджетної сфери ста новить 2 млн грн., або 1,7% від загальної суми боргів.

z ПЕНСІЙНА РЕФОРМА Добровільне страхування: що зміниться з січня 2018 року? Добровільна участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні передбаче на статтею 12 Закону Ук раїни "Про загально обов'язкове державне пенсійне страхування" (далі Закон 1058) та впроваджена з 1 січня 2004 року. Людина, яка не належала до категорії застрахованих осіб (не працювала на тери торії України або працювала неофіційно, а страховий стаж зараховується лише за умови сплати страхових внесків), має можливість ук ласти договір про добро вільну участь у соціальному страхуванні. Правові норми, що регулюють обставини укладання та виконання від повідного договору перед бачені статтею 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загаль нообов'язкове державне соціальне страхування" (да лі Закон 2464). Повнова ження щодо укладання до говору покладені на органи доходів і зборів (органи державної фіскальної служ би). Законом 2464 передбаче но два види договорів про добровільну участь у систе мі загальнообов'язкового державного соціального страхування: І. Частиною другою статті 10 визначено, що особи бе руть у ній участь протягом строку, визначеного у дого ворі про добровільну участь, але не менше одного року. Це страхування на майбутні періоди. ІІ. Частиною п'ятою цієї ж статті передбачена можли вість одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загаль нообов'язковому держав ному соціальному страху ванню (починаючи з 1 січня

2004 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого пе ріоду не може бути мен шою за мінімальний стра ховий внесок і більшою за суму єдиного внеску, об численого з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановле них на дату укладання до говору. Тобто, до кінця по точного року розмір міні мального страхового внес ку становить 704,00 грн у місяць. Щодо змін з січня 2018 ро ку. Законом України "Про вне сення змін до деяких зако нодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (прий нятий 3.10.2017 року) до частини 5 статті 10 Закону 2464 внесені зміни, згідно з якими, починаючи з 01.01.2018 року сума спла ченого єдиного соціального внеску за договором про одноразову сплату за кожен місяць такого періоду не мо же бути меншою за міні мальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2. Отже, з 1 січня 2018 року при мінімальній заробітній платі 3200,00 грн розмір мі німального внеску станови тиме 1408,00 грн у місяць. Таким чином, до кінця 2017 року залишається можли вість "докупити" страховий стаж за періоди, коли особа не належала до категорії застрахованих осіб, за нор мами закону, що діє на те перішній час, тобто без під вищуючого (вдвічі) коефіці єнта. Звертаємо ще раз ува гу, що це можуть здійснити лише особи, які на сьогодні не є застрахованими особа ми (офіційно не працюють) та не є пенсіонерами. За матеріалами Головного управління Пенсійного фонду України


30

спорт

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

z БАСКЕТБОЛ. ПАРІ МАТЧ

z КОРОТКО

ПАУЗА НЕ П І Ш Л А Н А К О Р И С Т Ь БК "ЗАПОРІЖЖЯZOG" БК "БІПАОДЕСА". 59:67 (16:18, 12:20, 9:11, 22:18). Дев'ятнадцятиденна перерва в чемпіонаті Суперліги Парі Матч, здається, не пішла на ко ристь підопічним Валерія Пле ханова. У всякому разі, на таку думку налаштовує побачене у Палаці спорту ПАТ "ЗАБ" остан нього листопадового дня. Що правда, треба зважити на те, що за станом здоров'я того ве чора не могли допомогти своїм одноклубникам два провідних гравці задньої лінії атаки Пав ло Буренко та Юрій Кондраков. Гру активніше розпочали гос ті. Рахунок уже на першій хви лині відкрив Максим Луценко, і, хоча невдовзі його запорізь кий тезка Нікітін встановив рів новагу, до середини стартової чверті перевага одеської ко манди зусиллями того ж Лу ценка, Артамонова та Кривцо ва досягла 8 пунктів (12:4). Ли ше під завісу 10хвилинки гос подарям вдалося скоротити відставання до 2 очок. Додавав оптимізму фанам за порізького клубу і початок дру гої чверті: на другій хвилині на табло світилися дві двадцятки. Однак надалі хід зустрічі прохо див під диктовку команди Ва дима Пудзирея. На велику пе рерву суперники пішли за ра хунку 38:28 на користь гостей. У третій чверті господарям вдалося скоротити відставання до п'яти пунктів (35:40). До ос танньої перерви перевага гос тей знову зросла до 12 очок 49:37. Йшла 34а хвилина зустрічі, табло засвідчувало 10очкову перевагу гостей, тож запоріж

Футзал 4 грудня на базі Запорізького національного університету стартував розіграш Кубка з футза лу пам'яті колишнього ректора цього навчаль ного закладу професора В'ячеслава Толока. Цього року у змаганнях візьмуть участь вісім команд. Це виші ЗНУ, ЗДІА, ЗНТУ, ЗДМУ та КПУ. А також три коледжі гідротехнічний, мета лургійний та економікоправничий коледж ЗНУ.

Волейбол

цям залишався певний шанс перевести гру хоча б в овер тайм. Їм пощастило знову ско ротити відставання до 5 пунктів (59:64), а на більше не виста чило ані часу, ані сил, а, голов не, бракувало майстерності та вольових якостей. *** БК "ЗАПОРІЖЖЯZOG" БК "ХІМІК" (Южне). 58:78 (15:24, 16:12, 10:15, 17:27). Як і в попередньому матчі, стан здоров'я не дозволив взя ти участь у грі Павлу Буренку та Юрію Кондракову, а перебу вання Богдана Ясиненка на паркеті лише після великої перерви обмежилося 7 хви линами 24 секундами та… красномовними "нулями" у всіх стовпчиках підсумкового протоколу. В першій десятихвилинці таб ло чотири рази фіксувало рів новагу. І лише під завісу чверті "Хімік" зусиллями ексгравця запорізького клубу Віталія Мальчевського, а також Олек сандра Антіпова та капітана ко манди Олександра Рябчука зу

мів оформити відрив у дев'ять пунктів. До середини другої чверті господарям вдалося скороти ти відставання до двох очок (28:30), головним чином, зав дяки активності Олексія Щепкі на, який протягом перших 20 хвилин зустрічі набрав 16 очок. Однак на велику перерву ко манди пішли за п'ятиочкової переваги южненців 36:31. Вже в середині третьої чверті "Хімік" зробив свою перевагу двозначною (33:45). І лише пе ред останньою перервою Ста ніславу Овдєєнку та Олексію Щепкіну вдалося повернути ін тригу. Однак 10 очок переваги, які мали підопічні Віталія Сте пановського, додали їм неаби якої впевненості. Южненці вмі ло наростили відрив у четвер тому періоді до 20 пунктів. Запорізькій команді, в якої, сподіваюся, є характер, треба розібратися з причинами двох домашніх невдач і з подвійною енергією готуватися до виїзних випробувань: 8 грудня у Хар кові, 10 в Дніпрі.

z ГАНДБОЛ. ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

У п'ятому турі жіночої волейбольної Суперліги України відбулась зустріч запорізької команди "ОрбітаЗНУ" із командою "Хімік". Обидва матчі пройшли у напруженій боротьбі. Перша зустріч між командами "ОрбітаЗНУ" та "Хімік" завершилася 2:3 (18:25, 25:21, 22:25, 25:23, 11:15). Наступного дня запоріжанки зно ву поступилися 0:3 (17:25, 15:25, 16:25). Наразі дівчата активно тренуються під керів ництвом тренерів Володимира Бузаєва та Ірини Комісарової, щоб достойно зіграти у наступних етапах змагань. Зараз запоріжанки посідають четверту позицію в турнірній таблиці. Незаба ром на волейболісток команди "ОрбітаЗНУ" чекають ігри з командами "БілозгарМедунівер ситет" та "ВолиньУніверситетОДЮСШ".

Спортсмен року Троє представників Запорізької області потра пили в номінацію українського "спортивного Оскара". У номінації "Краща команда року" претендує на перемогу жіноча збірна України з баскетболу 3х3, капітаном якої є бердянська спортсменка Ганна Зарицька. Цього року дівчата завоювали бронзові медалі чемпіонату світу. Також в командній номінації відмічений запо різький стрибун у воду Максим Долгов, який в парі з Олександром Горшковозовим став чемпі оном Європи в синхронних стрибках з вишки 10 м на континентальній першості, яка проходи ла у Києві. У категорії "Олімпійська надія України" на перемогу претендує метальник молота із За поріжжя Михайло Кохан. Влітку 2017 року спортсмен став чемпіоном світу з легкої атлети ки серед юнаків і виграв золото літнього Європейського юнацького олімпійського фес тивалю.

z ФУТЗАЛ. ЗОНА: «СХІД». 3 Й ТУР

Патрік Ромбель: "Ми виконали завдання АРПІ йде у лідерах "АРПІ Запоріжжя" "Дніпро" (Черкаси) 6:2 (2:2). на груповий турнір" "МОТОР" (Запоріжжя, Україна) "Монпельє" (Монпельє, Франція) 31:30 (14:12). "Мотор" поставив ефектну точку в гру повому раунді VELUX EHF Champions League 2017/18, добувши шосту пере могу в групі D. Цей матч нічого не вирішував з точки зо ру зайнятого місця у групі. Заздалегідь команда оформила для себе вихід до ра унду плейофф. Та запоріжці, які зазнали єдиної поразки як раз від французів, хотіли ре ваншу. Матч виявився дуже яскравим та драматичним. На 28й хвилині другого тайму "Мотор" вів 3 м'ячі (30:27) та розгубив перевагу. Воротаря Геннадія Комка по черзі обіг рали Від Кавтичник (двічі) і Мікаель Гігу (один раз). Настала остання, найдраматичніша, хвилина матчу. За рахунку 30:30 Патрік Ромбель узяв таймаут. "СуперБоря" (Борис Пу ховський) на останніх секундах бездоганно виконав вирішальний кидок. 31:30 на ко ристь українського чемпіона. У стиковому раунді плейофф Ліги чемпіонів "Мотор" зіграє з данським "Скьєрном". Матчі відбудуться у кінці лютого і на початку березня 2018 року. "Мотор" перемагав "Скьєрн" два роки тому, але зараз нова історія, і запоріжці починають придивлятися до суперника, у складі якого є олімпійський чемпіон, чемпіони Європи, переможець Ліги чемпіонів, кращий лінійний чемпіонату світу.

"АРПІ Запоріжжя" продовжило серію перемог і, як і рані ше, очолює турнірну таблицю своєї зони. У ще одному по єдинку третього туру, який відбувся другого грудня, одесь кий колектив "МКВ" удома мінімально поступився "СумДУ" 3:4. Олег Зозуля, головний тренер "АРПІ Запоріжжя": "Переду сім хочу подякувати уболівальникам, які сьогодні прийшли нас підтримати! Відверто кажучи, я давно не бачив такого справжнього шоу, якщо говорити про цілісну організацію поєдинку. Все сподобалося, адже багатьом командам зали шається тільки мріяти про таку підтримку. Хочу подякувати своїй команді, оскільки перший пропущений гол не зламав хлопців. Я припускав, що перший тайм буде таким склад ним. Втім, надалі ми змогли дожати суперника, а наші грав ці показали, що вони справжні бійці і футзалісти з великої лі тери. Попереду нас чекає важкий кубковий поєдинок проти "ДКМ", де нам доведеться відіграватися після виїзної пораз ки. Кубкові зустрічі це завжди відмінний досвід, який обов'язково згодиться й надалі. Сьогодні наша команда зробила хороший подарунок для своїх уболівальників, яким тепер, напевно, захочеться прийти на наступний матч за участю нашої команди". Підготував Віктор СИВИЙ


душі криниця z ПРАЗНИКИ

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

31

Грудневі святкування пов'язані з Сонцем

Грудень відрізняється від інших місяців чи не найбільшою кількістю свят. Окрім таких релігійних як Катерини, Сави чи Варвари, є прадавні народні, що корінням сягають не запам'ятної давнини. Пов'язані вони із зи мовим Сонцем. Скажімо, християнське свято Андрія Первозваного (13 грудня) на родне свято Калити (Калати). Справді на

родним став і християнський празник свя того Миколая (19 грудня). Цей персонаж уже замінив у багатьох країнах Діда Мороза. Святкувати Різдво в Україні розпочи нають 22 грудня. Цього дня ніч перестає зростати, починається зимове сонцестоян ня. І неоязичники (рунвістисиленкияни, рідновіри) відзначають Різдво Світла Даж

божого, а напередодні Святий вечір. 25 грудня Різдво Христове святкують римокато лики та Різдво Коляди українські язичники. А далі настане Новий рік за григоріансь ким календарем. Зустрічати його почи нають 31 грудня. Саме про ці свята і йтиметься на цій сто рінці.

Калита, калита наче сонце, золота! Слово "кала" в давнину означа ло "коло". Ним називали й сон це. І свято Калити (Калати) при урочується саме до "старого" сонця, яке стає в ці дні все мен шим, а ночі сягають апогею. То му кусання самого коржа й зна менує цей процес. Увечері на свято Андрія (13 груд ня), як зазначає етнограф Олекса Воропай у книзі "Звичаї нашого на роду", сходяться хлопці й дівчата до просторої хати щоб було де розбігтися для кусання калити. Калита це великий корж із білого борошна. Печуть її дівчата. Місять тісто всі по черзі, починаючи від найстаршої дівки й кінчаючи най меншою. Тісто солодке, з медом. Зверху оздоблюють калиту сухими вишнями чи родзинками "щоб гарна була". Печуть у печі й запі кають на сухар. Посередині дірка. У дірку всувають червону стрічку й підвішують калиту до сволока посе ред хати. Підвішують високо, щоби

парубок міг дістати зубами калиту тільки тоді, як добре підстрибне. Крім того, один кінець стрічки (іноді звичайного мотузка) довший і спущений донизу так, щоб можна було за нього смикнути тоді кали та підстрибне вгору. Біля калити стає вартовий "Пан Калитинський". Це повинен бути веселий, жартівливий парубок, "душа вечора". Він бере в руки квач, вмочений у масну сажу, стає під калитою й запрошує гостя: Я, пан Калитинський, прощу па на Коцюбинського калиту кусати! "Пан Коцюбинський" (ним може бути кожний учасник гри) бере ко цюбу (кочергу) поміж ноги, ніби сі дає верхи на коня, та їде калиту ку сати. Під'їде до вартового й каже: Добрий вечір, пане Калитинсь кий! Доброго здоров'я, пане Коцю бинський! Куди їдете? Їду калиту кусати! А я буду по зубах писати! А я вкушу!

 А я впишу! Ця суперечка проходить із жарта ми й сміхом. Завдання Калитинсь кого розсмішити Коцюбинського. Існує правило, що Коцюбинський може кусати калиту тільки тоді, ко ли він "витримає" всі жарти Кали тинського й не посміхнеться. Це не так легко, бо Калитинський сам сміється, розповідає веселі приго ди, може й співати, й танцювати все, щоб тільки розсмішити гостя і все присутнє товариство. Усі смі ються, тільки "гість" стоїть із коцю бою в руках і намагається стримати сміх. Та якщо йому і вдасться вит римати всі жарти Калитинського, то й тоді він калити не вкусить, бо тільки підстрибне, Калитинський смикає мотузок і калита летить угору. Якщо ж Коцюбинський посміх неться, то Калитинський його по обличчю квачем мазне, і він уже му сить іти геть, бо програв своє пра во кусати калиту. На його місце стає інший учасник гри, новий "Ко

цюбинський". Якщо трапиться доб рий Калитинський, то за весь вечір ніхто до калити не приступить. За кінчується тим, що калиту знімають зі сволока й ділять поміж учасника ми гри. Причому дівчатам порції ка лити роздаються задурно, а хлопці платять гріш дівкам на стрічки за те, що калиту місили. Після цього всі сідають за стіл і по чинається вечеря... Тут може бути багато страв, але першими на стіл подаються вареники з капустою, бо ж піст. Вечерю готують дівчата, а хлопці купують горілку "дівкам на могорич за те, що калита була солодка".

Новий рік

Святий Миколай тотожний Велесу У народній і церковній традиції в цей день поминають Миколу Зимового або Чудотворця. Про християнське свято Ми колая в нашій газеті буде публікація на передодні 19 грудня. А в глибоку давни ну, як стверджують етнографи, Микола був тотожний Велесу й Діду Морозу, він у червоному одязі із торбинкою дарунків мандрував від оселі до оселі, пригоща ючи малечу. У давніх слов'ян, зокрема, й праукраїнців, Велес був Богом таємничих знань, музики, поезії, матеріальних благ, покровителем тварин. За переказами, саме Велес навчив слов'ян землю орати й сіяти зерно, а також усілякому ремеслу. Слово "скот" у давнину мало значення "багатство", "гроші". Скот вважався основним багатством племені, родини. Тому "скотій Бог" Велес є Богом багатства. І саме він, добрий Бог, як тепер Дід Мороз чи святий Миколай, підкладав слухняним дітям подарунки під подушку або під ялинку.

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

У давнину наші предки свят кували його під час весняного рівнодення. Звідси засівання (розпочинається весняна по сівна кампанія), якщо весна дуже тепла можуть прилетіти й ластівки. Звідси й "сіювію, посіваю", й "щедрикщедрик, щедрівочка, прилетіла ласті вочка", й десятки інших посі валок і щедрівок, що славлять настання весни.

Різдво свято нового Сонця Різдво Світла Дажбожого, Різдво Коляди ці празники приурочені саме до народження Сонця. Наші давні предки вірили, що "старе" Сонце помирає 21 грудня, натомість народжується нове. Християни святкують народження Ісуса Христа. Відзначати починають на Святий вечір. Готують 12 пісних страв (кількість місяців у році та 12 апостолів Спасителя). А другого дня, на Різдво, колядують славлять Сонце, Божича Коляду, Христа Спасите ля. Ідуть вертепом, несуть велику зірку (не менш ніж восьмикутну), колядуючи, бажають щастя, здоров'я, миру й достатку. Нині 25 грудня державне свято. До речі, переважна більшість христи янських церков хоче, аби Різдво Христове святкувалося саме цього дня. Проти цього тільки російська, тобто, Московський патріархат.

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

Із приходом християнства Но вий рік перемістився спочатку на вересень, а пізніше на січень. І тепер переважна більшість укра їнців святкує його саме 1 січня. Обряди збереглися з неза пам'ятних часів: щедрування, по сівання. Багато хто тепер, щед руючи або посіваючи, не задуму ється, чому повинна прилетіти ластівочка, чому в 20градусний мороз треба сіяти. Але роблять це, бажаючи господарям здо ров'я, врожаю, довголіття.

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702049


32

на дозвіллі

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

Татова донечка, або "Ти будеш вільною" Ми підготували читачам не абиякий сюрприз. Чергову сторінку нашого фотоальбому зайняв не знімок, а… карти на. З неї на нас серйозно і тро хи запитально дивиться дів чинка в зеленому пальто і ша почці із синьою облямівкою. Це "Портрет дочки" знамени того запорізького живописця Володимира Коробова (1924 2001). На сайті артгалереї "Nostalgie" читаємо: "Володимир Ан дрійович багато чому навчив молоде покоління художників. Го ловним і найулюбленішим учнем була дочка відома українська художниця Наталія Володимирівна Коробова". Цей Наталчин портрет батько написав у 1961 році. Дівчинка не хо0 тіла позувати. Скаржилася: "Довго, нудно". Та все ж терпіла. Не то0 му, що була такою слухняною. Навпаки. Але тато був для неї най0 більшим авторитетом і другом. Йому вона не могла відмовити. Володимир Андрійович знав незалежний, непокірливий характер своєї дочки. Він не переконував Наталку обов'язково обрати профе0 сію художника. Але мимохіть спонукав до творчості. 0 Тато малював усе, і мене до цього привчив, 0 розповідає Наталя Коробова. Хоча спочатку вона пробувала ліпити. Та якось (Наталка тоді нав0 чалась у шостому класі) батьки поїхали у відпустку. А коли поверну0 лися, квартира була завалена її малюнками. 0 У дитинстві я певний час мріяла стати актрисою, відвідувала те0 атральний гурток, 0 зізнається Наталя Коробова. 0 Однак тато ска0 зав: "Не з твоїм характером залежати від режисера. Ти не зможеш". І ще: "Перевага бути художником одна 0 ти будеш вільною. Це те, що тобі треба". Після восьмого класу Наталку прийняли у Київську художню школу для обдарованих дітей. Із Запоріжжя юна дівчина 0 сама0самісінька! 0 поїхала у столичний інтернат. Не кожні батьки відпустили б дити0 ну… Але Володимир Андрійович довіряв дочці. Наталка стала художницею. Оригінальною, не схожою на батька, зі своїм романтичним стилем. І все ж… Є в їхній творчості щось спільне. Може, ота сама свобода?

z КОЛИСЬ БУЛО... 7

грудня

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

1678 року вперше європейська людина 0 католиць0 кий священик і францисканський місіонер, дослідник нетрів Північної Америки Луї Еннепін 0 побачила Ні0 агарський водоспад, відкривши найпотужнішу в Пів0 нічній Америці систему водоспадів. 1732 року п'єсою Вільяма Конгріва "Шлях Світу" у Лондоні відкрили Королівський театр 0 більш відомий як "Ковент0Гарден" (за назвою району, в якому він розташований). Організатором став відомий теат0 ральний діяч й актор Джон Річ. 1808 року театр знищи0 ла пожежа, й на його місці 1809 року за проектом Ро0 берта Смерка спорудили нове приміщення. 1931 року з конвеєра заводу Форда в Детройті (США) зійшла остання машина марки Model A, що ви0 пускали з 1927 року. На березень 1928 року продали чотири мільйони 849 тисяч 340 авто в чотирьох моде0 лях за ціною від 500 до 1200 доларів. 1972 року із космічного центру Кеннеді, що у Фло0 риді (США), запустили космічний корабель "Аполлон0 17" із трьома астронавтами на борту. Це був шостий і останній пілотований політ до Місяця й остання висад0 ка людини на його поверхні. Екіпаж привіз на Землю 110 кілограмів зразків скельних порід і місячного ґрун0 ту (реґоліту) 0 це більше, ніж вдавалося зібрати під час попередніх місячних експедицій. 1988 року о 120ій годині 41 хвилині за місцевим ча0 сом на північному заході Вірменської РСР відбувся ка0 тастрофічний землетрус силою 7,2 бала. Він охопив близько 40 відсотків території Вірменії, зруйнував пов0 ністю місто Спітак (за 30 секунд!) і понад 300 населе0 них пунктів, у яких загинули щонайменше 25 тисяч чо0 ловік, 15 тисяч були поранені, понад 500 тисяч зали0 шились без даху над головою. 1991 року у Вікулях (Біловезька пуща, Білорусь) ви0 щі посадові особи трьох союзних республік першозас0 новників СРСР 0 Борис Єльцин (Росія), Леонід Кравчук (Україна) й Станіслав Шушкевич (Білорусія) 0 підписа0 ли угоду про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД), що означало припинення існування Со0 юзу Радянських Соціалістичних Республік як суб'єкта міжнародного права. 10 грудня Біловезькі угоди рати0 фікували Білорусія й Україна, а 12 грудня 0 Росія. 1994 року 180річний форвард київського "Динамо" Андрій Шевченко забив свій перший гол у єврокубках. На 380й хвилині групового матчу Ліги чемпіонів УЄФА в

Києві він вразив ворота мюнхенської "Баварії". Закін0 чився матч перемогою гостей із рахунком 1:4. 1995 року після більш ніж шести років польоту авто0 матичний космічний апарат НАСА "Галілео" вийшов на орбіту Юпітера, скинувши на планету дослідницький зонд, і працював до 2003 року. 2008 року космічний корабель "Прогрес М065" після успішно виконаного завдання затопили в Тихому океані. Запорізькі ювілеї тижня 10 грудня 110 років (1907) від дня заснування ПАТ "Мотор Січ". Спочатку завод виготовляв сільськогосподарські меха0 нізми та інструментарій для обробки землі, робив від0 ливки з міді та чавуну, виконував різні види механічної обробки. Із 1915 року почав змінюватися його виробни0 чий профіль. 1916 року випустили перший шестицилін0 дровий мотор, а також різні види поршневих двигунів. Нині підприємство належить до найпотужніших вироб0 ників авіадвигунів світу, реалізовуючи повний виробни0 чий цикл 0 від винаходу до виготовлення та експлуата0 ційного сервісу 70 типів модифікацій двигунів до літаків та гвинтокрилів різної потужності та призначення. 110 років від дня народження Героя Радянського Со0 юзу Антона Гурійовича Якуби (10.12.1907 0 10.05.1985), уродженця села Мала Білозерка (Василівський район). У діючій армії воював із вересня 1943 року, брав участь у боях на Дніпрі, визволенні Півдня України, форсував Дністер, на території Румунії та Угорщини. За зразкове виконання бойового завдання командування за форсу0 вання річки Тиси на території Угорщини й утримання плацдарму, проявлені при цьому мужність і відвагу йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. У липні 1945 року в складі 530ї армії Якуба воював у скла0 ді військ Забайкальського фронту в Монголії 0 армія брала участь у розгромі японських військ під час Хінга0 но0Мугденської операції. 1946 року повернувся в рідне село, де тривалий час працював на відродженні сільсь0 когосподарського виробництва. 11 грудня 65 років (1952) від дня відкриття Палацу культури Запорізького алюмінієвого комбінату. У зв'язку з важ0 ким економічним становищем на ЗАлК, до якого нале0 жить ПК, із 10 січня по 23 квітня 2009 року палац не працював. Із 1 квітня 2009 року Палац культури пере0 дали в оренду інвестиційній компанії з Дніпра.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

"Запорізька правда" чекає на нові світлини дітей. Знімки й листи направляйте до редакції на адресу: 69600, м.Запоріж жя, МСП, пр.Соборний, 152 або на електронну пошту: vitalina.zp@ukr.net

Діаграма 1.

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

z НА ЧОРНОБІЛИХ ПОЛЯХ Діаграма 2.

Мат за 2 ходи. Білі починають і виграють. Діаграма 1.1.Cc8. Діаграма 2. 1.cb2 a:c3 2.fe5 d:d3 (2…d:f6 3.b:d8x) 3.fe3 d:f4 (3… d:h4 4.b:c1x) 4.g:e5 d:f6 5.b:d8x. ПІДГОТУВАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 30 ЛИСТОПАДА По горизонталі: Оперета. Кліматизер. Драп. Скакалочка. Ділок. Любов. Ана. Блават. Арсен. Віл. Естет. "Лада". Аматор. Анемія. Ескіз. Скала. Яма. Тло. Торак. Кропива. Ярд. Оцет. "Добряна". Екс. Бакеліт. Ронсар. Скат. Кір. Ракета. Еполети. Апа. Оратор. Той.

По вертикалі: Касабланка. Кадирова. Тіпала. Атрато. Нора. Кювет. Опорос. Ап. Нахаба. Цариця. Арка. Лотерея. Авенір. Вилов. Оката. "СТО". Атака. Бекар. Корені. Орда. Стезя. Катет. По. Адан. Іса. Лахор. Рєпін. Ляк. Лава. Аут. Етикет. Таро. Рік. Іто. Кола. Акорд. Скорий.

07 12 17  
07 12 17  
Advertisement