Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

.1 21 4

о Ст

Ціна договірна www.zppravda.info

ор Ст

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ 2018 РОКУ № 25 (23812)

р.

15

z ЖНИВА2018

Збіжжя у коморі зважимо по осені У Запорізькій області повним ходом йде збиральна кампанія ранніх зернових, зернобобових та технічних культур. У поточному році у всіх категоріях господарств області належить зібрати ранні зернові на площі майже 862 тис. га, з них: озимих зернових 678,3 тис. га, зокрема: пшениці 634,8 тис. га, ячменю 42, 8 тис. га, ранніх ярих зернових і зернобобових 183,3 тис. га. Крім цього, потрібно зібрати 40,8 тис. га озимого та ярого ріпаку. Сільгосппідприємствами Василівського (90%), Великобілозерського (93%) і Веселівського (87%) районів області завершується збирання озимого ячменю. На звітну дату найвищу врожайність озимого ячменю отримали у Великобілозерському районі, а саме 43,1 ц/га і в Якимівському 41,8 ц/га. Подробиці збиральної кампанії у наступному випуску.

ФРАЗА ТИЖНЯ: Хочеш їсти калачі, не сиди на печі


2

офіційно

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

РІШЕННЯМИ ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАТВЕРДЖЕНІ НАСТУПНІ СТАВКИ ПОДАТКІВ ТА ПІЛЬГИ НА 2019 РІК РІШЕННЯ 27 червня 2018 року

№4 с. Широке Про затвердження Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на 2019 рік Відповідно до статті 7, статті 284 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Широківська сільська рада Запорізького району Запорізь@ кої області ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати пла@ ти за землю на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2019 рік згідно з додатком 1. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб@сайті Широківсь@ кої сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та бюджету, соціально@економічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. РІШЕННЯ 27 червня 2018 року

№5 с. Широке Про затвердження положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік Відповідно до статті 7, пункту статті 266 Податкового кодексу Ук@ раїни, пункту 24 статті 26 Закону України "Про місцеве самовряду@ вання в Україні", Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати по@ датку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на тери@ торії Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, на 2019 рік згідно з додатком 1. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб@сайті Широківсь@ кої сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та бюджету, соціально@економічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. №6

с. Широке Про затвердження положень про обчислення та сплату місцевих податків і зборів на 2019 рік Відповідно до статті 7, статті 267, статті 268, статті 2681, статтей 291@300, Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Широківська сіль@ ська рада Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати єди@ ного податку на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2019 рік згідно з додатком 1. 2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати тран@ спортного податку на території Широківської сільської ради Запо@ різького району Запорізької області на 2019 рік згідно з додатком 2. 3. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати ту@ ристичного збору на території Широківської сільської ради Запо@ різького району Запорізької області на 2019 рік згідно з додатком 3. 4. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати збо@ ру за місця для паркування транспортних засобів на території Ши@ роківської сільської ради Запорізького району Запорізької області згідно з додатком 4. 5. Оприлюднити це рішення на офіційному веб@сайті Широківсь@ кої сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та бюджету, соціально@економічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 7. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. РІШЕННЯ 27 червня 2018 року №7 с. Широке Про встановлення ставок єдиного податку на 2019 рік Відповідно до пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статтей 291@300 Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Широ@ ківська сільська рада Запорізького району Запорізької області ВИ@ РІШИЛА: 1. Встановити ставки єдиного податку на території Широківської сільської ради Запорізького райноу Запорізької області на 2019 рік згідно з додатком 1. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб@сайті Широківсь@ кої сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та бюджету, соціально@економічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 4. Рішення набирає чинності з 01січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. Ставки єдиного податку на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2019 рік Ставки єдиного податку для фізичних осіб@підприємців, які здій@ снюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць становлять: @ для першої групи платників єдиного податку @ 10 відсотків роз@ міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2019 року; @ для другої групи платників єдиного податку @ 20 відсотків розмі@ ру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2019 року. РІШЕННЯ 27 червня 2018 року

Ставки збору за місця для паркування транспортних засо/ бів на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2019 рік Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на території Широківської сільської ради Запорізького району Запо@ різької області на 2019 рік встановлюються за кожний день провад@ ження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для ор@ ганізації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2019 року. РІШЕННЯ 27 червня 2018 року

№9 с. Широке Про встановлення ставки туристичного збору на 2019 рік Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Широківська сіль@ ська рада Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Встановити ставку туристичного збору на території Широківсь@ кої сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2019 рік згідно з додатком 1. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб@сайті Широківсь@ кої сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та бюджету, соціально@економічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. Ставки туристичного збору на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2019 рік Ставка туристичного збору на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2019 рік стано@ вить 1 відсоток до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України. РІШЕННЯ

РІШЕННЯ 27 червня 2018 року

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Широківська сіль@ ська рада Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Встановити на території Широківської сільської ради Запорізь@ кого району Запорізької області ставки збору за місця для парку@ вання транспортних засобів на 2019 рік згідно з додатком 1. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб@сайті Широківсь@ кої сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та бюджету, соціально@економічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року.

№8 с. Широке Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2019 рік Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 2681 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону

27 червня 2018 року

№ 10 с. Широке Про встановлення ставки транспортного податку на 2019 рік Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Широківська сіль@ ська рада Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Встановити ставки транспортного податку на 2019 рік на тери@ торії Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області згідно з додатком 1. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб@сайті Широківсь@ кої сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та бюджету, соціально@економічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. Ставки транспортного податку на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2019 рік Об'єкт оподаткування Ставка податку встановлена з розрахунку на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування, у грн. Легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньо@ ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2019 року. 25 000 РІШЕННЯ 27 червня 2018 року № 11 с. Широке Про встановлення розмірів орендної плати за землю на 2019 рік Керуючись статnею 288 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовряду@ вання в Україні", Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Установити на території Широківської сільської ради розміри орендної плати за землю згідно з додатком 1. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб@сайті Широківсь@ кої сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Привести відповідно до установлених згідно з додатком 1 роз@ мірів орендної плати розміри, встановлені у чинних договорах оренди землі. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко@ місію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, еко@ логії, житлово@комунального господарства та комунальної власності. 5. Рішення набирає чинності 01.01.2019 року і діє до 31.12.2019 року. РОЗМІРИ орендної плати за землю Ввводяться в дію з 01 січня 2019 року.

* Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифіка@ цією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. ** Орендар має право на зменшення розміру орендної плати на поточ@ ний календарний рік, якщо станом на 1 січня поточного року він зареєс@ трований, фактично розташований та здійснює діяльність на території Широківської сільської ради та має 5 і більше постійних працівників, тру@ дові відносини з якими оформлені відповідно до чинного законодавства та які одержують заробітну плату не нижче встановленого законодавс@ твом мінімального розміру. Для цього йому необхідно подати відповідне клопотання до сільської ради та представити копії завірених документів, що підтверджують право на зменшення розміру орендної плати. РІШЕННЯ 27 червня 2018 року

№ 13 с. Широке Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 По@ даткового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької облас@ ті ВИРІШИЛА: 1. Установити на території Широківської сільської ради Запорізь@ кого району Запорізької області: 1) ставки земельного податку згідно з додатком 1; 2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб@сайті Широківсь@ кої сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та бюджету, соціально@економіч@ ного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, тран спорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики.


офіційно 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. СТАВКИ земельного податку1 Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року. Адміністративнотериторіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

3

їни і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десят ковими знаками після коми. 4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільня ються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281283 Податкового кодексу України. ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1 Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року. Адміністративнотериторіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративнотериторіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

РІШЕННЯ 27 червня 2018 року

__________ 1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населе них пунктів адміністративнотериторіальної одиниці, за кожним населеним пун ктом ставки затверджуються окремими додатками. 2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією ви дів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу Укра

№ 14 с. Широке Про встановлення додаткових пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податко вого кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону Ук раїни "Про місцеве самоврядування в Україні", Широківська сільська ра да Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Установити на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області додаткові пільги для юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати за землю, за переліком згідно з додатком 1. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Широківської сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з пи тань фінансів та бюджету, соціальноекономічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. ПЕРЕЛІК додаткових пільг для юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1 Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року. Адміністративнотериторіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:


4

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

офіційно

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу Ук раїни. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населе них пунктів адміністративнотериторіальної одиниці, за кожним населе ним пунктом пільги затверджуються окремо.

РІШЕННЯ 27 червня 2018 року

№ 15 с. Широке Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 час тини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Ук раїні", Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької об ласті ВИРІШИЛА: 1. Установити на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: 1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1; 2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпун кту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за пе реліком згідно з додатком 2. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Широківської сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з пи тань фінансів та бюджету, соціальноекономічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року. Адміністративнотериторіальні одиниці або населені пункти, або тери торії об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішен ня ради:

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративнотериторіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками. 2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018 2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі "1 зона". 5 Об'єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом,


грані звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 1 січня 2019 року. Адміністративно#територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно#територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

РІШЕННЯ 27 червня 2018 року

№ 16 с. Широке Про встановлення додаткових пільг зі сплати податку на неру& хоме майно,відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області ВИРІШИЛА: 1. Установити на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області додаткові пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 По# даткового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, від# мінне від земельної ділянки, за переліком згідно з додатком 1. 2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб#сайті Широківської сільської ради та в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та бюджету, соціально#економічного розвитку, з пи# тань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг та регуляторної політики. 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31.12.2019 року. ПЕРЕЛІК додаткових пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 1 січня 2019 року. Адміністративно#територіальні одиниці або населені пункти, або те# риторії об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рі# шення ради:

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

5

z ПОЛІТИЧНИЙ РАКУРС У "Відродженні" вимагають від Міноборони провести службове розслідування закупівлі житла для військових Депутатська група "Партія "Відродження" ви магає заслухати в парламенті Міністра оборо ни України з приводу ситуації із забезпечен ням житлом військовослужбовців. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив співголова депутатської групи "Партія "Відрод# ження" Віктор Бондар. Він наголосив, що нещо# давно був оприлюдне# ний звіт Рахункової па# лати про результати аудиту ефективності ви# користання бюджетних коштів на закупівлю та бу# дівництво житла для військовиків. У звіті зафіксовані численні порушення та злов# живання # як у процесі будівництва, так і під час закупівлі житла # на суму понад 600 млн грн. "Це майже половина коштів, виділених у 2016# 2017 роках на ці цілі. Якщо планувалося придбати 2200 квартир для родин українських військовослужбовців, то Міністерству оборони вдалося купити лише 1083. Це жахливі дані, тому що в звіті прямо говориться про те, що Міноборо# ни під час закупівлі підписувало недостовірні ак# ти, збільшувало вартість незавершеного будів#

ництва за рік у межах майже 100 млн грн. Почина# ли з 550 млн грн, а закінчили 650 млн грн! Це в той час, коли в Україні вартість нерухомості пада# ла, і можна було спокійно купувати житло за ви# гіднішими цінами і більш прагматично", # наголо# сив народний депутат. Він додав, що нині без житла в Україні залишається майже 46 тисяч сі# мей військовослужбовців. Віктор Бондар закли# кав Міністра оборони відреагувати на звіт Рахун# кової палати та провести службове розслідуван# ня цієї ситуації. "Востаннє масове забезпечення житлом військовиків відбулося більше 10 років тому # тоді майже 4,5 тис. військовослужбовців отримали квартири. В усі інші періоди Україна видавала від 85 квартир до щонайбільше 2000 квартир у рік. На жаль, це ганебні цифри. Під час війни уряд і Міністерство оборони мали б переглянути свою стратегію у цьому напрямі. Тому ми вимагаємо від Міноборони перевірити використання цих коштів. Також ми хочемо заслухати в п'ятницю звіт Міністра оборони, його коментар стосовно того, що він думає про звіт Рахункової палати. За# безпечення житлом українських воїнів, які сьо# годні життя віддають за Україну та її майбутнє, # це престиж служби в армії і це стимул захищати свою державу", # прокоментував Віктор Бондар. Віктор СИВИЙ

z ПОДІЇ На фасаді спорткомплексу "ЗТР" встановлено й урочис то відкрито меморіальну дошку пам'яті легендарного запорізького легкоатлета, ре кордсмена світу та Європи зі стрибків у висоту Володими ра Ященка. Його ім'я добре знайоме землякам і шанувальни кам спорту цілого світу. А у червні цього року якраз виповнилося 40 років від часу встановлення Володими ром світового рекорду. Дошка споруджена з ініціативи небайдужих шану вальників спортивних чеснот видатного Героя спорту за підтримки між народної корпорації "Кераміст" та ПАТ "ЗТР" за сприяння Запорізького відділення Олімпійського Комітету і місцевих органів влади. Володимир Ященко це легенда вітчизняного спорту і слава запорізької землі і України, відзначив генеральний директор міжнародної корпора ції "Кераміст", відомий меценат Дмитро Зусманович, який спеціально прибув до Запоріжжя, щоб узяти особисту участь у цих урочистостях. Вшановуючи його пам'ять, ми спонукаємо молодь рівнятися на такі, як він, видатні особистості. Олександр МАКСИМОВ

z МІСЯЧНИЙ

Чимало запоріжців відгукну лись на заклик ініціативної групи із числа місцевих волонтерів і взяли участь в акції на підтримку політично го в'язня Кремля відомого українського режисера Олега Сенцова. Захід пройшов на пл. Маяковського в обласному центрі. Олег став символом героїчного спротиву українського народу сва віллю російських загарбників і окупантів. Серед тих, хто прийшов на мітинг, було багато місцевих активістів, людей з активною громадянською позиці єю. Серед них запорізькі медійники. Звернувшись до всіх лю дей доброї волі, журналіст запорізького радіо Костянтин Мо роз, головний редактор газети "Запорізька правда", член секре таріату і правління Запорізької обласної організації НСЖУ На таля Зворигіна, координатор волонтерської групи "Надійні" "Волонтерські вареники ZP" Надія Мороз закликали вірити у перемогу і повернення додому з Росії всіх політичних бранців.

УВАГА! ПРЯМА ЛІНІЯ!

КАЛЕНДАР ІЗ 5 ПО 12 ЛИПНЯ

05.07. 21&ша (до 0.25), 22&га місяч& на доба. Спадаючий Місяць у Рибах (день листа), із 7.50 # в Овні (день плода). Не слід нічого садити й пересаджувати. Займіться підготовкою ґрунту під посів, знищенням шкідників, прополюванням і мульчуванням. Зберіть урожай коренеп# лодів, фруктів, ягід, лікарських й ефіров# місних культур. Займіться сушінням ово# чів і фруктів. 06.07. 22&га (до 0.47), 23&тя місячна доба. Спадаючий Місяць в Овні. День плода # неродючий. Скористайтеся пора# дами 5 липня. 07.07. 23&тя (до 1.10), 24&та місячна доба. Спадаючий Місяць в Овні (день плода), із 15.52 # у Тельці (день кореня). Із 15.52 можна садити всі скороспілі ко# ренеплоди, бульбові й цибулинні культу# ри. Посійте огірки, цвітну капусту, кріп, петрушку. Можна висаджувати будь#яку розсаду. Фрукти, ягоди та овочі, зібрані цього дня, придатні для створення зимо# вих запасів. 8.07. 24&та (до 1.34), 25&та місячна доба. Спадаючий Місяць у Тельці. День кореня. Скористайтеся порадами 7 лип# ня. 9.07. 25&та (до 2.02), 26&та місячна

доба. Спадаючий Місяць у Тельці (день кореня), із 19.59 # у Близнюках (день квіт# ки). Скористайтеся порадами 7 липня. Не забудьте викопати цибулини тюльпанів та нарцисів для пересаджування. 10.07. 26&та (до 2.36), 27&ма місяч& на доба. Спадаючий Місяць у Близню# ках. День квітки. Сприятливий день для збирання лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід. Рекомендується зібрати часник, призначений для довготривалого зберігання. Сприятливий час для садіння полуниці, суниці, інших витких рослин. Ефективними будуть видалення зайвих пагонів, косовиця, прополювання, куль# тивація, мульчування. 11.07. 27&ма (до 3.18), 28&ма місяч& на доба. Спадаючий Місяць у Близнюках (день квітки), із 20.59 # у Раку (день лис# та). Скористайтеся порадами 10 липня. 12.07. 28&ма (до 4.11), 29&та місяч& на доба. Спадаючий Місяць у Раку. День листа. Сприятливий день для сівби й са# діння овочевих культур, не призначених для тривалого зберігання, зрізання й за# готівлі лікарських трав, створення зимо# вих запасів, консервації та маринування. Можна посіяти огірки, цвітну капусту, ви# садити розсаду, посіяти кріп.

У вівторок, 10 липня 2018 ро& ку, відбудеться пряма телефон& на лінія, під час якої на запитан& ня громадян відповідатиме зас& тупник голови Запорізької об& ласної державної адміністрації, Олександр Олександрович Ба& банін. Звертатись з 10.00 до 11.00 за телефоном: 0&800&503&508. Всі дзвінки безкоштовні.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 & 30,86 грн (на місяць) індекс 21708 & 26,53 грн (на місяць пільговий) ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 787&54&21 або на сайті: http://www.zp&pravda.info

ПОГОДА Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно#територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 1

Четвер 5 липня

П’ятниця 6 липня

Субота 7 липня

Неділя 8 липня

Понеділок 9 липня

Вівторок 10 липня

Середа 11 липня

Четвер 12 липня

П’ятниця 13 липня


телепрограма

6

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

9 липня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 14.20, 15.10, 20.10, 2.00, 4.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвичайні культури» 12.00 Д/ц «Смачні історії» 12.25 Д/ц «Смаки культур» 13.10 :РадіоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55 Перша шпальта 14.30 :Радіо. День 15.35 Т/с «Гранд готель» 16.50, 22.40 Т/с «За службовим обов’язком» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Розважальна програма з Майклом Щуром 19.40, 2.30 До справи 20.15 Війна і мир 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Як працюють міста» 23.50, 4.05 #МузLove з Любою Морозовою 1.10 Світло 2.05 Складна розмова 3.40 Тема дня 4.30 Фолькmusic 5.35 Д/ц «Гордість світу»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.30 ТСН 9.30 «Чотири весілля» 10.45 «Сім’я» 12.20 «Одруження наосліп» 13.40, 15.10 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Моє чуже життя» 19.20, 5.10 «Секретні матеріали» 20.15, 21.15 Т/с «Життя після життя» 22.15 «Гроші 2018»

23.30 Х/ф «Досить слів» 1.20 Х/ф «Фальшиві заручини»

ІНТЕР 5.30, 20.00, 1.50, 5.15 «Подробиці» 6.00 «Мультфільм» 6.15, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.20 Х/ф «Випадковий запис» 12.25 Т/с «Фатальна пісня» 16.10 «Чекай на мене. Україна» 18.00, 19.00 Токшоу «Стосується кожного» 20.40 Х/ф «Ідеальне вбивство» 23.50 Т/с «Наліт 4» 2.30 «Орел і Решка. Шопінг» 3.55 «Скептик» 4.20 «Код доступу» 4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні! 9.00 Профілактика 14.00 «АЛЕКСінформ. Дайджест» 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 15.00 «Доктор online» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00, 20.45 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСафіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 18.50, 21.50 «АЛЕКСспорт» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС погода» 19.00 «Я люблю англійську» 19.15 «Лабораторія дизайну» 19.30, 21.30 «АЛЕКСінформ» 20.05 «Смачного!» 21.00 «Спорт. Підсумки» 22.10 Т/с «Пані покоївка» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.20 «Повідомляємо» 5.35 «Живе багатство України» 5.55, 12.05, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.00 «Казка Домовуші» 6.20, 12.15, 21.10 «Моя правда» 7.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 8.00 «Ранок з TV5» 9.15 «Кіноnews» 9.20 «Податковий вісник» 9.25 «Домобуд» 9.55 «Неповторна природа» 10.25 «Паралельний світ» 11.15 «Містичні історії»

13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.45 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.20 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 «Іду на Ти» 15.55 «Приховані королівства» 16.45 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 17.25 «Дикий Індокитай» 18.20 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 19.45 «Хочу у відпустку» 20.15 «Ексклюзив. «Перлина» Приморськ» 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 22.50 Х/ф «Останній поворот» 0.30 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 «Енеїда». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40 «Рефрен» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Еderа» 16.10, 19.50 Документальний фільм 17.10 «В Україні» 17.35 «Схеми. Корупція в деталях» 18.00 «Хто в домі хазяїн?» 18.30 Д/с «Смаки культур» 19.20 «Тема дня»

ICTV 5.35, 19.20 Надзвичайні новини 6.30 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.10 Спорт 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.15 Антизомбі 11.25 Стоп5 12.35, 13.20 Х/ф «Бездоганна репутація» 12.45, 15.45 Факти. День 15.15, 16.20 Х/ф «Каратепацан» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 БагачБідняк. Реалітішоу 21.25 Т/с «Менталіст» 22.45 Свобода слова 1.00 Т/с «Операція «Горгона» 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

E

ОВЕН. Овнам цього тижня зірки сприятимуть у сімейних справах радять приділити макси мум уваги вирішенню питань, пов'язаних із житлом, і стосункам у родині. Це вдалий час для примирення з родичами, навіть якщо у вас із ними напружені стосун ки вже багато років. Ремонт, розпочатий в цей час, пройде швидко і без зайвих фінансових витрат. Це пе ріод підвищення життєвої енергії та фізичної актив ності за винятком випадків, коли є хронічні хвороби. У такі дні економно витрачайте свої сили, вживайте ві таміни. ТЕЛЕЦЬ. У Тельців зросте сила й упевненість у собі, а також прагнення до успіху й поваги, але для цього доведеться чимало попрацювати й на віть ризикувати, здійснюючи сміливі вчинки. Утримай теся від того, щоб повчати інших, давати поради, діли тися знаннями, якщо це не ваші робочі обов'язки. Це сприятливий тиждень для здобування нових знань, знайомств із новими людьми. БЛИЗНЮКИ. Перша половина тижня у Близню ків буде пов'язана з фінансами та рухомим майном. Цей час може бути досить прибутковим, особливо при роботі із закордонними партнерами. Але є ризик і великих втрат, головне не беріть гроші в борг. Друга половина тижня обіцяє нові знайомства й обмін корисною у вашій справі інформацією, а також короткочасні ділові поїздки. РАК. Цього тижня Раки можуть здійснити якісний стрибок у своєму особистісному роз витку. Молоді представники знаку саме в цей період можуть вирушити в першу самостійну подорож й від чути п'янкий вітер свободи. Раки легко знайомити муться, зав'язуватимуть малозначущі романи. Самот ні представники знаку прагнутимуть створити сім'ю. Тим часом зірки радять контролювати своє харчуван ня є ризик швидко набрати зайву вагу. ЛЕВ. Цього тижня доведеться більше уваги приділяти грошовим і майновим питанням, за доволенню своїх матеріальних потреб. Лише працею ви зможете досягти цього, можуть навіть з'явитися додаткові можливості для заробляння грошей. Може також виникнути схильність і можливість заощаджува ти. Перша половина вдала для великих покупок. Д І В А . Діви цього тижня перебуватимуть на емоційному підйомі. Посилиться прагнення до пошуку однодумців. Вам удасться розширити коло свого спілкування. Це прекрасний час для мрій і пла нування свого майбутнього. Але можуть виникнути проблеми зі здоров'ям важливо збалансувати харчу вання і стежити за емоційнопсихічним станом. Ко рисно частіше бувати на природі.

F

G

H

I J

СТБ 5.50, 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 7.45 За живе! 9.00 Х/ф «Тільки не відпускай мене» 13.15 Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок 17.30, 22.00 ВікнаНовини 18.00 Х/ф «Провідниця» 19.55 Хата на тата 22.45 Х/ф «Я тебе кохаю» 0.55 Х/ф «Коли цвіте бузок»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 4.10 Абзац 6.00 Т/с «Кобра» 7.59, 9.09 Kids Time 8.00 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 9.10 М/с «Кухня» 11.20 М/ф «Монстри на канікулах 2» 13.00 Х/ф «Громобій» 15.10 Х/ф «Містер Крутий» 17.00 Х/ф «Обладунки Бога. У пошуках скарбів» 19.00 Ревізор 21.50 Страсті за ревізором 0.10 Т/с «Клініка» 2.05 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.15 Сьогодні 9.30, 3.00 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар 2» 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Забудь і пригадай» 23.30 Х/ф «Цар скорпіонів 2: Сходження воїна» 1.45 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.05, 9.00, 11.55 Погода 7.30 Дзвони православ’я 7.50 Мульттайм 8.10 Садові питання 8.20 КіноnewsKIDS 8.30, 19.30 Ваше здоров’я 9.10, 0.00 Хроніка подій 9.40 Паралельний світ 10.30 Велике переселення 11.20 Подорожуємо Україною 11.40 Ландшафтний бум 12.00 Брама часу 13.00 Скептик 14.00, 1.30 Правда життя 15.00 Великі тирани 16.00, 21.40 Річкові монстри

16.50 Пригоди Остіна Стівенса 17.50 Найбільша печера на Землі 18.40, 20.30, 22.40, 1.20 Погодаспорт 18.45 Моя правда 20.00 Домовуша 20.15 Кіноnews 20.20, 1.10 Спортогляд 20.50 Речовий доказ 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 0.20 Містичні історії 4.20 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.25 «Нове Шалене відео поукраїнськи» 9.30, 18.15 «Спецкор» 10.10, 18.50 «ДжеДАІ» 10.50 Т/с «Опер за викликом» 14.40 Х/ф «Маска ніндзя» 16.20 Х/ф «Морська пригода» 19.25 Т/с «Одинак» 21.35 Т/с «Касл3» 23.10 Х/ф «Мега Піранья» 1.00 Х/ф «Акуляче торнадо: Ажіотаж» 3.15 «Облом. UA»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.30 Фінансовий тиждень 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Про військо 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції сусп.політичних подій 13.05 Час 14.10 Кендзьор 15.30, 16.10 Інформ/день 17.10, 18.20, 19.40 Інформ. вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 БлогПост 23.40 Агрокраїна 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА

K

ТЕРЕЗИ. Це час реалізації матеріальних й ес тетичних потреб, гармонізації особистого простору. Ви можете проявити на практиці вродже ний хист і навіть отримати матеріальну користь від цього. Зашкодити можуть надмірно великі амбіції і владолюбство. Ви можете багато чого досягти своєю працею, але схильність до примусу інших працювати на ваші цілі може бути покарана. СКОРПІОН. Саме час обзавестися знайомс твами, корисними в подальших справах. Поча ток тижня є сприятливим періодом для ділової актив ності й прояву організаторських здібностей. Друга по ловина тижня буде більше пов'язана з родиною і до машніми справами. Остерігайтесь конфліктів із на чальством направте надлишок вашої енергії в більш конструктивне русло (творчість, спорт). СТРІЛЕЦЬ. В особистих зв'язках важливе спіл кування, розмови на різні теми. Це дозволяє краще зрозуміти один одного, особливо якщо це нові стосунки. У коханні в цей час як ніколи сильна магія слова, тому не мовчіть про свої почуття, розповідайте про себе й свої інтереси є велика ймовірність, що вам дадуть відповідь взаємністю і розділять ваші захоплен ня. Але слідкуйте за словами обманювати й принижу вати словесно інших у цей час дуже небезпечно. КОЗЕРІГ. Допитливість, цікавість до того, що відбувається навколо, можуть бути корисни ми й у матеріальному плані, особливо якщо ви пись менник або журналіст. Може зрости енергійність, іні ціативність і підприємливість, що допоможе у ба гатьох справах. Але не виключено, що ви розпорошу ватимете сили, намагаючись отримати успіх і вигоду одразу від декількох занять або проектів. У реалізації професійних планів можуть допомогти друзі. ВОДОЛІЙ. Водоліям цей тиждень запам'ята ється успіхами в професійній діяльності. Ви зможете успішно завершити поточні проекти й, можли во, отримати підвищення за посадою. Тим, хто шукає роботу, може знайти підходящу для себе вакансію. По мітно покращиться стан здоров'я. Якщо ви страждаєте від хронічних захворювань, зараз можна почати курс лі кування. Якщо питання зайвої ваги є для вас гострим, постарайтеся в ці дні обмежувати себе в харчуванні, інакше швидко наберете непотрібні кілограми. РИБИ. Велике значення набуває спілкування. У вас може посилитися потреба ділитись із коле гами й друзями своїми ідеями й надихати на спільні справи. Є можливість стати лідером у своєму оточен ні, але остерігайтесь егоцентризму, нестриманості й імпульсивності, щоб не зіткнутись із несподіваними проблемами й конфліктами. У вас буде можливість щось змінити в своєму житті, помінявши оточення.

L

M

N

O

P

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 112 Україна Live 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 3.40 Вечірній прайм 0.30 Очевидець 112

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 14.00, 1.30 Правда життя 8.20 Сироти дикої природи 9.20 Таємнича Латинська Америка 10.20 Місця сили 11.10 Скарб. UA 12.00 Брама часу 13.00 Скептик 15.00 Великі тирани 16.00, 21.40 Річкові монстри 16.50 Пригоди Остіна Стівенса 17.50 Найбільша печера Землі 18.40 Їжа богів 20.40 Речовий доказ 22.40 Земні катаклізми 23.40 Смертельний двобій 0.40 Як будували замки 4.20 Містична Україна

Z 05.55 06.00 07.50 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.15 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.05 14.35 14.40 14.45 15.00

06.50 10.25 Погода 07.00 Х/с «Білявка» Студія Вашингтон Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Частайм ТОП Територія освітніх перспектив Д/с “Жива природа” КіноNews TVMALL КіноNewsKids Кіноархів Д/с «Квест» 14.00 Новини Глобал 3000 КіноNews Маленькі дорослі Д/c «Спогади» КіноNewsKids Веселі саморобки Життя в цифрі 17.00 Новини

15.05 Д/с «ТОП 10» 15.35 Студія Вашингтон 15.45 Д/с “Портрети дикої планети” 16.10 20.10 Х/с «Містер та місіс Медер» 17.10 21.25 Погода 17.15 «Середовище Z» 17.30 У фокусі Європа 18.00 21.00 Новини 18.15 19.05 Х/с «Білявка» 19.55 Частайм 21.30 Наші дом.улюбленці 22.00 «Здоров’Я» 22.20 Д/с «Неймовірні винаходи» 22.45 Студія Вашингтон 22.55 Наша позиція 23.10 TVMALL 23.30 Новини 23.55 Погода 00.00 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Невідома версія. За двома зайцями» 9.30 «Зіркове життя» 10.20, 0.25 «Моя правда» 11.10 Х/ф «Відданий друг» 12.50 Х/ф «Командос» 15.30 Х/ф «В останню чергу» 17.10 Х/ф «Висота» 19.00, 2.05 Х/с «Архів Шерлока Холмса» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «Міцний горішок» 1.15 «Позаочі» 3.45 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий янгол» 9.10, 0.50 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2» 14.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.00 Х/ф «Академія вампірів» 1.45 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.15, 7.00, 9.30 Велоспорт 2й е. 6.00, 8.00, 14.00, 18.45 Легка атлетика. Угорщина 11.00, 11.30 «Анатомія спорту» 12.00 Олімпійські ігри. Топ10. 13.00, 13.30, «Живі легенди» 15.05, 23.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд дня 16.00 «Головний з футболу». 16.05, 18.30 Велоспорт 16.10, 0.45 Велоспорт. 3й е. 20.30 Легка атлетика. Люцерн 0.35 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00 Наймасштабніший у світі ремонт 6.50 Зона будівництва 7.15 Наукові дурниці 7.40 Приголомшливий доктор Пол 8.30, 10.05, 10.50, 14.45, 15.35, 17.10, 21.10, 2.45, 3.30 Авто SOS 9.15 Пограбування поегипетськи 11.40, 2.00 Золото Юкону 12.25, 20.25 Інстинкт виживання 13.15 Неймовірний доктор Пол 14.00 Дикий тунець 16.20, 23.35 Геній: Пікассо 17.55, 18.45, 22.00, 22.45, 1.10, 4.15 Невідома планета Земля 19.35, 0.25 Розслідування авіакатастроф 5.05 Найскладніший у світі ремонт 2

VIASAT HISTORY 8.50 «Як клімат змінив хід історії» 9.50 Найбільші містифікації в історії 10.40, 18.30, 0.55, 5.35 «Заборонена історія» 11.30, 12.35 Російська імперія 13.40, 7.45 «Мао в кольорі» 14.30 «Полювання на Клауса Барбі» 15.30 «Заборонена історія» 16.20, 1.45, 3.50, 4.20, 6.25 «Неймовірні винаходи» 16.50, 23.10 «Перша світова війна в цифрах» 17.40, 3.05, 4.50, 7.00 «Музейні таємниці» 19.20 «Злочинність воєнного часу» 20.10 «Вісім днів, які створили Рим» 21.00 «Безмежна Римська імперія» 22.05 «Історія Єгипту» 0.00 «Проект «Наці».

Диявольський задум» 2.15 «Міфи і чудовиська»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф «Канікули Петрова і Васечкіна. Звичайні та неймовірні» 1.10, 7.10, 13.10 М/ф «Про буку» 1.20, 7.20, 13.20 М/ф «Про любов і муху» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Хто одержить приз?» 1.40, 7.40, 13.40 М/ф «Летіли два верблюди» 1.50, 7.50, 13.50 М/ф «М’ячик і хлопчик» 2.00, 8.00, 14.00 М/ф «На лісовій стежці» 2.05, 8.05, 14.05 М/ф «Наша нянька» 2.15, 8.15, 14.15 М/ф «Нітрохи не страшно» 2.25, 8.25, 14.25 М/ф «Мавпочки в опері» 2.35, 8.35, 14.35 М/ф «Огіркова конячка» 2.45, 8.45, 14.45 М/ф «Обережно, мавпочки!» 4.05, 10.05 М/ф «Попався, який кусався» 4.15, 10.15 М/ф «Пригоди Чичикова. Манілов» 4.30, 10.30 М/ф «У тридесятому столітті» 4.45, 10.45 М/ф «Хто сказав Няв?» 5.00, 11.00 М/ф «Незвичайний друг» 5.15, 11.15 М/ф «Порося в колючій шубці» 5.30, 11.30 М/ф «Чинк» 5.40, 11.40 М/ф «Дзеркало часу» 5.50, 11.50 М/ф «Полювання» 15.00, 18.00, 21.00 Х/ф «Пригоди Петрова і Васечкіна. Звичайні та неймовірні» 16.05, 22.05 М/ф «Дядько Федір, пес і кіт. Матроскін і Шарик» 16.20, 22.20 М/ф «Куди йде слоненя?» 16.30, 22.30 М/ф «Продєлкін у школі» 16.40, 22.40 М/ф «Пряник» 16.50, 22.50 М/ф «Пудель» 17.00, 23.00 М/ф «Солдатський каптан» 17.10, 23.10 М/ф «Добриня Микитич» 17.30, 23.30 М/ф «Ненаглядний посібник» 17.40, 23.40 М/ф «Поні бігає колом» 17.50, 23.50 М/ф «Останнє полювання» 19.10 М/ф «Боцман і папуга» 19.20 М/ф «Боцман і папуга» 19.30 М/ф «Пригоди чарівного глобуса, або Витівки відьми» 20.35 М/ф «Авто кота Леопольда» 20.45 М/ф «День народження кота Леопольда»

10 липня ВІВТОРОК UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 14.20, 2.00, 4.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвичайні культури» 12.00 Д/ц «Смачні історії» 12.25 Д/ц «Смаки культур» 13.10 :РадіоДень 13.40, 15.10 Лайфхак українською 13.55, 2.05 Складна розмова 14.30 :Радіо. День 15.20 Т/с «Гранд готель» 16.50, 22.40 Т/с «За службовим обов’язком» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Перший на селі 19.25 Д/с «Африка. Небезпечна реальність» 20.30 Наші гроші 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.45 Д/с «Як працюють машини» 23.50, 4.05 #KіноWALL з Сергієм Тримбачем 1.10 Світло 2.30 До справи 3.40 Тема дня 4.30 Фолькmusic 5.35 Д/ц «Гордість світу»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН 9.30 «Чотири весілля» 10.45 «Сім’я» 12.20 «Одруження наосліп» 13.40, 15.10 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Моє чуже життя» 19.20 «Секретні матеріали»


телепрограма 20.15, 21.15 Т/с «Життя після життя» 22.15, 4.05 Х/ф «Санктум» 0.20 Х/ф «Інша земля»

ІНТЕР 5.55 «Мультфільм» 6.10, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.15 Т/с «Спокуса» 12.30 Х/ф «Міський романс» 14.40, 14.50, 16.40 «Речдок» 18.00, 19.00 Ток%шоу «Стосується кожного» 20.00, 1.50, 5.15 «Подробиці» 20.50 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». 1/2 фіналу 23.55 Т/с «Наліт 4» 2.30 «Орел і Решка. Шопінг» 3.55 «Скептик» 4.20 «Код доступу» 4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день % сьогодні! 9.00 «Доктор online» 10.00, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Спорт.Підсумки» 12.00 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «Хіт%парад» 13.30 «Лінія стилю» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС% інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС% спорт» 15.00 «Смачного!» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС%афіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС% погода» 19.15 «Герої землі запорізької» 20.05 «Комуналка» 20.30 «Експонат» 21.00 «Швидкість» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.40 «Повідомляємо» 5.55, 12.05, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.05 «Казка Домовуши» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 Відверто з М. Єфросініною 8.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews» 9.25 «Дзвони православ’я» 9.45 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 10.00 «Неповторна природа» 10.25 «Паралельний світ» 11.15 «Містичні історії» 12.15, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.50 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 14.55, 16.50, 18.45, 22.40, 0.40 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 Д/ф «Великі міграції» 17.25, 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 18.15 «Спільноті тварин» 18.40 «Ексклюзив. «Перлина» Приморськ» 19.45 «Ваше здоров’я» 20.15 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 22.45 Х/ф «Керол» 0.45 Нічний канал 1.30 Профілактика технічних засобів

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «Яструб і голубка». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Wise Cow» 16.10, 19.50 Д/с «Незвідані шляхи» 17.10 «До справи» 17.35 «Енеїда» 18.30 Д/с «Смаки культур»

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45, 4.30 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Багач%Бідняк. Реаліті%шоу 11.10, 13.20 Стоп%5 12.45, 15.45 Факти. День 14.00, 16.20 Х/ф «Сонна лощина» 16.40 Скетч%шоу «На трьох» 17.30, 21.30 Т/с «Менталіст» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 22.50, 3.05 Т/с «Винищувачі»

0.40 Т/с «Невиправні» 2.25 Т/с «Морська поліція. Новий Орлеан» 4.05 Скарб нації 4.10 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 5.40, 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 7.35 За живе! 8.55 Х/ф «Жереб долі» 13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок 17.30, 22.00 Вікна%Новини 18.00 Х/ф «Провідниця» 20.00 Слідство ведуть екстрасенси 22.45 Х/ф «Я тебе кохаю» 0.55 Х/ф «Zolushka. ru»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.50 Зона ночі 3.50 Абзац 5.30 Т/с «Кобра» 7.29, 8.49 Kids Time 7.30 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 8.50 М/с «Кухня» 10.50 Кохання на виживання 12.40 Заробітчани 19.00 Європа за копійки 22.10 Х/ф «Гроші вирішують все» 0.00 Т/с «Клініка»

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 4.10 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар % 2» 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар % 2» 19.45 Ток%шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Забудь і пригадай» 23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 17.50, 20.30, 22.40, 1.20 Погода%спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ%5 8.20 Кіноnews%KIDS 8.30 Про рибальство всерйоз 9.10 Історія автоперегонів 10.05 Дивовижні експерименти 10.30 Хіт%парад 11.00 Народжені вітрами 12.00, 20.20, 1.10 Спортогляд 12.20 Брама часу 13.00 Скептик 14.00 Правда життя 15.00 Великі тирани 16.00, 21.40 Річкові монстри 16.50 Диво з острова Борнео 18.00 Спільноти тварин 18.30 Паралельний світ 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 20.15 Кіноnews 20.40 Речовий доказ 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Великі завойовники 1.30 Профілактика технічних засобів 5.00 Містична Україна

0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 112 Україна Live 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 14.00 Правда життя 8.20 Сироти дикої природи 9.20 Таємнича Латинська Америка 10.20 Місця сили 11.10 Скарб. UA 12.00 Брама часу 13.00 Скептик 15.00 Великі тирани 16.00, 21.40 Річкові монстри 16.50 Диво з острова Борнео 17.50, 22.40 Земні катаклізми 18.40 Їжа богів 20.40 Речовий доказ 23.40 Смертельний двобій 0.40 Як будували замки 1.20 Таємниці крим. світу 4.30 Містична Україна

Z 05.55 06.00 07.50 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.30 10.40 10.55 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.05 14.35 14.40 14.45 15.05 15.35 15.45 16.10 17.00 17.10 17.15 17.30 18.15 19.55 21.30 21.45 22.20 22.45 22.55 23.30 00.00

06.50 10.25 Погода 07.00 Х/с «Білявка» Студія Вашингтон Говоримо українською 22.00 «Здоров’Я» 11.00 Кіноархів Час%тайм 15.00 Новини КіноNews 23.10 TV%MALL КіноNewsKids Д/с «Квест» 14.00 Новини Завтра % Сьогодні КіноNews Комунальна варта Д/c «Спогади» КіноNewsKids Веселі саморобки Життя в цифрі Д/с «ТОП 10» Студія Вашингтон Д/с “Портрети дикої планети” 20.10 Х/с «Містер та місіс Медер» 18.00 21.00 Новини 21.25 23.55 Погода Наша позиція Глобал 3000 19.05 Х/с «Білявка» Час%тайм Діло ТОП % Територія освітніх перспектив Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон Життя в цифрі Новини Нічний ефір

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 3.05 «Облом. UA» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.10 «Загублений світ» 12.55, 1.00 «Нове Шалене відео по%українськи» 15.05 Х/ф «Залишені» 19.25 Т/с «Одинак» 21.35, 23.10 Т/с «Касл%3»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час%Time 6.30 Огляд преси 6.50, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.15, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально 7.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.30 Код успіху 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.25 Агрокраїна 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно%політ. подій 13.05 БлогПост 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.40 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 Поліграф

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Невідома версія. Висота» 9.55 «Академія сміху» 10.25 «Зіркове життя» 11.15, 0.35 «Моя правда» 12.05 Х/ф «Золото апачів» 14.00 Х/ф «Міський пейзаж» 15.45 Х/ф «Дорога в пекло» 19.00 Х/с «Мемуари Шерлока Холмса» 21.00, 2.15 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «Небезпечно для життя» 1.25 «Позаочі» 3.45 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий янгол» 9.10, 1.00 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2» 14.00, 0.00 Орел і Решка. 22.00 «Вірю не Вірю» 1.50 «Нічне життя»

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

7

EUROSPORT 2.30 Футбол. Чемпіонат MLS 4.00, 7.00, 9.30 Велоспорт 6.00, 8.00, 11.00 Легка атлетика 12.15 Тележурнал WATTS 13.00, 22.00 Велосп.Огляд дня 13.55, 18.45 Велоспорт. «Тур де Франс»%екстра 14.00, 0.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 4%й етап 19.00 «Найкраще з кінного спорту» 19.30 «Дух вітрильного спорту» 20.00, 0.15 Футбол. Огляд 20.30 Супербайк. Перша гонка 21.00 Суперспорт.Мізано 21.30 Супербайк. Друга гонка 22.55 «Спорт зсередини» 23.00 Автоперегони. Прев’ю 23.35 Автоперегони. Сільверстоун 0.00 Ралі. Сан%Марино

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00 Наймасштабніший у світі ремонт 6.50 Зона будівництва 7.20 Наукові дурниці 7.45 Приголомшливий доктор Пол 8.30, 17.15, 21.10, 2.45, 3.30 Авто % SOS 9.20 Невідома планета Земля 10.10, 11.00, 12.30, 14.50, 15.35, 20.25 Інстинкт виживання 11.45, 2.00 Золото Юкону 13.15 Неймовірний доктор Пол 14.00 Дикий тунець 16.20, 23.35 Геній: Пікассо 18.00, 22.00, 1.10, 4.15 Екстремальний футбол 18.50 Осушити океан: «Титанік» 19.35, 0.25 Розслідування авіакатастроф 22.45 Бермудський трикутник 5.10 Найскладніший у світі ремонт 2

VIASAT HISTORY 8.40 «Полювання на Клауса Барбі» 9.40 «Найбільші містифікації в історії» 10.30, 15.30, 18.30, 0.25, 6.05 «Заборонена історія» 11.15 «Приховані загрози за доби Тюдорів» 12.20 «Небезпечні будинки післявоєнних років» 13.25, 14.00 «Шви часу» 14.35 «Американські принцеси на мільйон доларів» 16.20, 1.15, 3.20, 3.50, 7.00 «Неймовірні винаходи» 16.50, 22.40 «Перша світова війна в цифрах» 17.40, 2.35, 4.20, 7.25 «Музейні таємниці» 19.20 «Змова» 20.10 «Справжня гра престолів» 21.00, 5.10 «Войовниці» 21.55 «Свята інквізиція» 23.30 «Проект «Наці». Диявольський задум» 1.45 «Міфи і чудовиська»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф «Пригоди Петрова і Васечкіна. Звичайні та неймовірні» 1.10, 7.10, 13.10 М/ф «Боцман і папуга» 1.20, 7.20, 13.20 М/ф «Боцман і папуга» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Пригоди чарівного глобуса, або Витівки відьми» 2.35, 8.35, 14.35 М/ф «Авто кота Леопольда» 2.45, 8.45, 14.45 М/ф «День народження кота Леопольда» 4.05, 10.05 М/ф «Дядько Федір, пес і кіт. Матроскін і Шарик» 4.20, 10.20 М/ф «Куди йде слоненя?» 4.30, 10.30 М/ф «Продєлкін у школі» 4.40, 10.40 М/ф «Пряник» 4.50, 10.50 М/ф «Пудель» 5.00, 11.00 М/ф «Солдатський каптан» 5.10, 11.10 М/ф «Добриня Микитич» 5.30, 11.30 М/ф «Ненаглядний посібник» 5.40, 11.40 М/ф «Поні бігає колом» 5.50, 11.50 М/ф «Останнє полювання» 15.00, 18.00, 21.00 Х/ф «Дивні пригоди Дениса Корабльова» 16.05, 22.05 М/ф «Дядько Федір, пес і кіт. Мама і тато» 16.20, 22.20 М/ф «Карусельний лев» 16.30, 22.30 М/ф «Пустомеля» 16.40, 22.40 М/ф «Дозвольте погуляти з вашим собакою» 16.50, 22.50 М/ф «Руда кішка» 17.00, 23.00 М/ф «Дякую, лелеко!» 17.10, 23.10 М/ф «Стара іграшка» 17.20, 23.20 М/ф «Старий Перекотиполе» 17.30, 23.30 М/ф «Раз, два % дружно!» 17.40, 23.40 М/ф «З бору по сосонці»

19.05, 19.15, 19.20, 20.30, 20.35, 20.45 М/ф «Весела карусель» 19.30 М/ф «Джованні, Цибуліно і золота пір’їнка»

11 липня СЕРЕДА UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.50 М/с «Чорний Джек» 6.30 Д/ц «Неповторна природа» 7.15, 9.30, 14.20, 15.10, 2.00, 4.00 Погода 7.25, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 7.30 Д/ц «Двоколісні хроніки» 7.40 Д/ц «Шукачі чудес» 8.05, 12.25 Д/ц «Смаки культур» 9.05, 5.35 Д/ц «Гордість світу» 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвичайні культури» 12.00 Д/ц «Смачні історії» 13.10 :РадіоДень 13.40 Лайфхак українською 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.20 Т/с «Гранд готель» 16.50, 22.40 Т/с «За службовим обов’язком» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Д/с «Дешевий відпочинок» 19.25 Д/с «Африка. Небезпечна реальність» 20.30, 2.05 Складна розмова 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.45 Д/с «Як працюють машини» 23.50, 4.05 #БібліоFUN з Ростиславом Семківим 1.10 Світло 2.30 До справи 3.40 Тема дня 4.30 Фольк%music

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН 9.30 «Чотири весілля» 10.40, 12.20 «Одруження наосліп» 13.40, 15.10 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Моє чуже життя» 19.20, 4.50 «Секретні матеріали» 20.15, 21.15 Т/с 22.15 Х/ф «Порочні ігри» 0.10 Х/ф «Лінкольн»

ІНТЕР 5.55 «Мультфільм» 6.10, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.15, 12.25 Т/с «Спокуса» 12.40 Х/ф «Циганка Аза» 14.40, 14.50, 16.40 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.00 Ток%шоу «Стосується кожного» 20.00, 2.00, 5.15 «Подробиці» 20.50 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». 1/2 фіналу 23.55 Т/с «Наліт 4» 2.40 «Орел і Решка. Шопінг» 4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день % сьогодні! 9.00 «Доктор online»

9.40 «Швидкість» 10.00, 22.20 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Хіт%парад» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 Телекрамниця 13.10 «У гостях у Д. Гордона» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС% інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС% спорт» 15.00 «Муззум» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС%афіша» 18.30, 22.05 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС% погода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.00 «Сторінки з історії авіації» 20.30 «Коефіцієнт довіри» 21.10 «Культпросвіт» 0.00 «Нічний канал»

12.45, 15.45 Факти. День 15.00, 16.20 Х/ф «Божевільня» 17.20 Скетч%шоу «На трьох» 17.25, 21.35 Т/с «Менталіст» 18.45, 21.15 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.50, 3.00 Т/с «Винищувачі» 0.40 Т/с «Невиправні» 2.25 Т/с «Морська поліція» 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 4.55, 15.25 Містичні історії 6.50 За живе! 9.20 «Танцюють всі!» 13.10 Битва екстрасенсів. 17.30, 22.00 Вікна%Новини 18.00 Х/ф «Провідниця» 20.00 Слідство ведуть екстрасенси 22.45 Х/ф «Я тебе кохаю»

tv 5

НОВИЙ КАНАЛ

5.40 «Повідомляємо» 5.55, 12.05, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 Відверто з М. Єфросініною 8.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews» 9.25 «Ваше здоров’я» 9.55 «Неповторна природа» 10.25 «Паралельний світ» 11.15 «Містичні історії» 12.15, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.45 «Ексклюзив. «Перлина» Приморськ» 14.50, 16.50, 18.45, 22.40, 0.45 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 Д/ф «Великі міграції» 17.25, 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 18.15 «Спільноті тварин» 18.40 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 19.45 «Велотревел» 20.15 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 22.50 Х/ф «Якось в Китаї 2» 0.55 Нічний канал

3.00, 1.45 Зона ночі 3.50 Абзац 5.40 Т/с «Кобра» 7.39, 8.49 Kids Time 7.40 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 8.50 М/с «Кухня» 11.00 Кохання на виживання 13.00 Заробітчани 19.00 Європа за копійки 21.50 Х/ф «Шоу починається» 23.50 Т/с «Клініка» 1.40 Служба розшуку дітей

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «Яструб і голубка. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Wise Cow» 16.10, 19.50 Д/с «Неповторна природа» 16.35, 20.15 Д/ф: д/с «Таємниці підводного світу» 17.10 «Наші гроші» 17.35 Документальний фільм 18.30 Д/с «Смаки культур»

ICTV 5.35, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.10 Стоп%5 12.10, 13.20 Х/ф «Бездоганна репутація»

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 4.10 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар % 2» 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар % 2» 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Забудь і пригадай» 23.30, 2.00Т/с «CSI. Місце злочину» 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 17.50, 20.30, 22.40, 1.10 Погода%спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ%5 8.20 Кіноnews%KIDS 8.25 Хіт%парад 9.10 Мульт%Тайм 9.40 Дива науки 10.10 Вдалий кльов 10.40, 19.30 Хмарочоси 11.10, 0.00 Видатні особистості 12.00, 20.20, 1.00 Спортогляд 12.20 Брама часу 13.00 Скептик 14.00 Правда життя 15.00 Смертельний двобій 16.00, 21.40 Річкові монстри 16.50 Сироти дикої природи 18.00 Юридична консультація 18.10 Лінія успіху 18.30 Слава на крилах 19.00 Про рибальство всерйоз 20.00 Домовуша 20.15 Кіноnews 20.40 Речовий доказ 23.30 Спільноти тварин 0.50 Подорожуємо Україною 1.20 Містична Україна 3.10 Легендарні замки України 4.00 Там, де нас нема

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.30 «Нове Шалене відео по%українськи»


телепрограма

8

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 13.00 «Помста природи» 13.55 Х/ф «Сім хвилин» 15.25 Х/ф «Відсіч» 19.25 Т/с «Одинак» 21.35, 23.10 Т/с «Касл&3» 1.00 Х/ф «Атака на титанів» 3.20 «Облом. UA»

17.20 Х/ф «Суєта суєт» 19.00 Х/с «Мемуари Шерлока Холмса» 21.00, 2.00 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «Добре сидимо» 1.10 «Позаочі» 3.30 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

5 КАНАЛ

К1

6.00, 9.45, 21.40 Час&Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.10 Актуально 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.25 Драйв 7.30 Медекспертиза 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Топ дня 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно&політичних подій 13.05 Поліграф 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.40 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 БлогПост 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий янгел» 9.10, 1.00 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2» 14.00, 0.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не Вірю» 1.50 «Нічне життя»

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 112 Україна Live 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 14.00 Правда життя 8.20, 16.50 Сироти дикої природи 9.20 Таємнича Латинська Америка 10.20 Місця сили 11.10 Підроблена історія 12.00 Брама часу 13.00 Скептик 15.00, 23.40 Смертельний двобій 16.00, 21.40 Річкові монстри 17.50 Земні катаклізми 18.40 Їжа богів 20.40, 0.40 Речовий доказ 22.40 За межами Землі 2.10 Війна всередині нас

Z 05.55 06.00 06.50 07.50 07.55 08.00 14.00 14.05 14.35 14.40 14.45 15.00 15.05 15.35 15.45 16.10 17.00 17.10 17.15 17.30 17.45 18.15 19.55 21.30 21.45 22.00 22.20 22.45 22.55 23.10 23.30 00.00

Погода 07.00 Х/с «Білявка» Погода Студія Вашингтон Говоримо українською Профілактика Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Веселі саморобки Життя в цифрі Новини Д/с «ТОП 10. Таємниці та загадки» Студія Вашингтон Д/с “Портрети дикої планети” 20.10 Х/с «Містер та місіс Медер» 18.00 21.00 Новини 21.25 23.55 Погода Діло Життя в цифрі КіноNews 19.05 Х/с «Білявка» Час&тайм «Середовище Z» Комунальна варта «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон КіноNews TV&MALL Новини Нічний ефір

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 10.25 «Зіркове життя» 9.50 «Академія сміху» 11.15, 0.20 «Моя правда» 12.05 Х/ф «Шестеро мандрують по світу» 13.20 Х/ф «Жіноча робота з ризиком для життя» 15.50 Х/ф «Опікун»

EUROSPORT 2.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 19&й тур. «Нью&Йорк Сіті» & «Нью&Йорк Ред Буллз» 4.00, 7.00, 9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 4&й етап 6.00 Суперспорт. ЕтапЧС Мізано 6.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Мізано. Друга гонка 8.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 19&й тур. «Лос&Анджелес» & «Орландо Сіті» 10.40, 13.05 «Спорт зсередини» 10.45 Олімпійські ігри. Топ&10. 11.45 «Анатомія спорту» 12.15, 22.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд дня 13.10, 18.30 Велоспорт. «Тур де Франс»&екстра 13.15, 20.00, 0.35 Велоспорт 18.45, 23.00 Легка атлетика. EAA Meetings. Люцерн 21.00 Автоперегони. Формула E. Нью&Йорк. Прев’ю

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00 Наймасштабніший у світі ремонт 6.50 Зона будівництва 7.10 Наукові дурниці 7.35 Приголомшливий доктор Пол 8.20, 17.15, 21.10, 2.45, 3.30 Авто & SOS 9.05 Екстремальний футбол у Росії 9.55, 10.45, 14.35, 15.30 Феномени: Висхідні зірки футболу 11.40, 2.00 Золото Юкону 12.25, 20.25 Інстинкт виживання 13.10 Неймовірний доктор Пол 13.55 Дикий тунець: Північ проти Півдня 16.20, 23.35 Геній: Пікассо 18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Дикий тунець 7 18.50 Друга світова війна: осушення океану 19.35, 0.25 Розслідування авіакатастроф 22.45 Осушити океан: глибоководні таємниці 5.10 Найскладніший у світі ремонт 2

VIASAT HISTORY 8.15, 8.45 «Шви часу» 9.20 «Американські принцеси на мільйон доларів» 10.10 «Найбільші містифікації в історії» 11.00, 15.30, 18.30, 0.20, 6.00, 7.00 «Заборонена історія» 11.50, 12.45 «Історія давнього минулого» 13.40, 14.35 «Таємниці єгипетських пірамід» 16.20, 3.20, 3.50 «Неймовірні винаходи» 16.50, 22.35 «Перша світова війна в цифрах» 17.40, 2.30, 4.20, 7.50 «Музейні таємниці» 19.20 «Змова» 20.10 «Справжня гра престолів» 21.00 «Карти вбивства» 21.50 «Таємниці царствених убивств» 23.25 «Проект «Наці». Диявольський задум» 1.10 «Неймовірні винаходи» 1.40 «Міфи і чудовиська» 5.10 «Микола і Олександра: останні монархи Росії»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф «Дивні пригоди Дениса Корабльова» 1.05, 1.15, 1.20, 2.30, 2.35, 2.45, 7.05, 7.15, 7.20, 8.30, 8.35, 8.45, 13.05, 13.15, 13.20, 14.30, 14.35, 14.45 М/ф «Весела карусель» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Джованні, Чиполіно і золота пір’їнка» 4.05, 10.05 М/ф «Дядько Федір, пес і кіт. Мама і тато» 4.20, 10.20 М/ф «Карусельний лев» 4.30, 10.30 М/ф «Пустомеля» 4.40, 10.40 М/ф «Дозвольте погуляти з вашим собакою» 4.50, 10.50 М/ф «Руда кішка» 5.00, 11.00 М/ф «Дякую, лелеко!»

5.10, 11.10 М/ф «Стара іграшка» 5.20, 11.20 М/ф «Старий Перекотиполе» 5.30, 11.30М/ф «Раз, два & дружно!» 5.40, 11.40 М/ф «З бору по сосонці» 15.00, 18.00, 21.00 Х/ф «Вище райдуги» 16.10, 22.10 М/ф «Дядько Федір, пес і кіт. Митя і Мурка» 16.30, 22.30 М/ф «Сьогодні в нашому місті» 16.40, 22.40 М/ф «Сьогодні день народження» 17.00, 23.00 М/ф «Стара платівка» 17.15, 23.15 М/ф «Четверо з одного двору» 17.30, 23.30 М/ф «Слоненя турист» 17.40, 23.40 М/ф «Троє на острові» 19.15 М/ф «Тарганище» 19.30 М/ф «Піди туди & не знаю куди» 20.20 М/ф «Каштанка» 20.55 М/ф «Домашній цирк»

12 липня ЧЕТВЕР UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.50 М/с «Чорний Джек» 6.30 Д/ц «Неповторна природа» 7.25, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 7.30 Д/ц «Двоколісні хроніки» 7.40 Д/ц «Шукачі чудес» 8.05, 12.25 Д/ц «Смаки культур» 9.05 Д/ц «Гордість світу» 9.30, 14.20, 15.10, 20.20, 2.00, 4.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00, 5.30 Д/ц «Незвичайні культури» 12.00 Енеїда 13.10 :РадіоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55, 2.30 До справи 14.30 :Радіо. День 15.30 Т/с «Гранд готель» 16.50, 22.40 Т/с «За службовим обов’язком» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 #ВУКРАЇНІ 19.25 Д/с «1000 днів для планети» 20.30 Схеми. Корупція в деталях 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.45 Д/с «Як працюють машини» 23.50, 4.05 #NeoСцена з Олегом Вергелісом 1.10 Світло 2.05 Складна розмова 3.40 Тема дня 4.30 Фольк&music

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30, 5.35ТСН 9.30 «Чотири весілля» 10.45, 12.20 «Одруження наосліп» 13.40, 15.10 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Моє чуже життя» 19.20 «Секретні матеріали» 20.15, 21.15 Т/с «Життя після життя» 22.15 «Право на владу 2018» 0.10 Х/ф «Порочні ігри» 2.05 Х/ф «Інша земля»

ІНТЕР 5.55, 5.15 «Мультфільм» 6.10, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.15, 12.25 Т/с «Спокуса» 12.30 Х/ф «Поклич мене у світлу далину» 14.40, 14.50, 16.40 «Речдок» 18.00, 19.00, 4.00 Ток&шоу «Стосується кожного» 20.00, 2.05 «Подробиці» 20.40 Х/ф «Півзахисник» 23.50 Т/с «Наліт 4» 2.45 «Орел і Решка. Шопінг» 4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день & сьогодні! 8.15, 22.10 «Сфера інтересів» 9.00, 20.05 «Доктор online» 9.40 «Лабораторія дизайну» 10.00, 22.50 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35, 15.00 «Хіт&парад» 11.45, 19.00 «Я люблю англійську» 12.00 «DE JURE». З погляду закону» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «У гостях у Дмитра Гордона» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС& інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС& спорт»

15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС&афіша» 18.30, 20.45 «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС& погода» 19.15 «Герої землі запорізької» 21.10 «Good Dog» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.40 «Повідомляємо» 5.55, 12.05, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 8.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews» 9.25 «Велотревел» 9.55 «Неповторна природа» 10.25 «Паралельний світ» 11.15 «Містичні історії» 12.15, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Х/ф «Дикуни» 14.45 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 14.50, 16.50, 18.45, 22.40, 0.45 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 Д/ф «Полювання» 17.25, 20.20 Т/c «Красуня Ляля» 18.15 «Спільноті тварин» 18.40 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 19.45 «Домобуд» 20.15 «Ексклюзив. «Перлина» Приморськ» 22.50 Х/ф «Безтурботна» 0.55 Нічний канал 4.55 Т/c

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.10, 12.10, 17.50, 20.30, 22.40, 1.10 Погода&спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ&5 8.20 Кіноnews&KIDS 8.25 Ваше здоров’я 8.55 Лінія успіху 9.20 Слава на крилах 9.50, 18.10 Еко&тренди 10.15, 0.20 Невідомі мири 11.00 Подорожуємо Україною 11.10 Мисливці 12.00, 20.20, 1.00 Спортогляд 12.20 Брама часу 13.00 Скептик 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00 Скарби зі сховищ 16.50 Сироти дикої природи 18.00 Садові питання 18.40 Велике переселення 19.30 Магічні секрети 20.00 Домовуша 20.15 Кіноnews 20.40, 1.20 Речовий доказ 23.30 Моя правда 2.20 Володимир Басов. Бігун на довгі дистанції 3.00 Мериілін Монро 3.40 Квитка Цісик 4.20 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Відеобімба 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 12.55, 3.00 «Облом. UA» 15.30 Х/ф «Атака на титанів» 19.25 Т/с «Одинак» 21.35 Т/с «Касл&4» 23.10 Т/с «Касл&3» 0.05 «Нове Шалене відео по& українськи»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «Яструб і голубка». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Wise Cow» 16.10, 19.50 Д/с «Неповторна природа» 16.35, 20.15 Д/ф: д/с «Таємниці підводного світу» 17.10 «Складна розмова» 17.35 Д/с «Незвідані шляхи» 18.30 Д/с «Смаки культур»

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.15 Стоп&5 12.15, 13.25 Х/ф «Божевільня» 12.45, 15.45 Факти. День 14.45, 16.20 Х/ф «Січнева людина» 17.15 Скетч&шоу «На трьох» 17.40, 21.30 Т/с «Менталіст» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.50, 2.40 Т/с «Винищувачі» 0.40 Т/с «Невиправні» 2.25 Т/с «Морська поліція. Новий Орлеан» 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 5.00, 15.25 Містичні історії 6.55 За живе! 9.25 «Танцюють всі!» 13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок 17.30, 22.00 Вікна&Новини 18.00 Х/ф «Провідниця» 20.00 Я соромлюсь свого тіла 22.45 Х/ф «Я тебе кохаю» 0.55 Я соромлюсь свого тіла

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.15 Зона ночі 3.50 Абзац 5.30 Т/с «Кобра» 7.29, 8.49 Kids Time 7.30 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 8.50 М/с «Кухня» 10.50 Заробітчани 19.00 Європа за копійки 22.00 Х/ф «Копи на підхваті» 0.20 Т/с «Клініка» 2.10 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.15 Сьогодні 9.30, 3.00 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар & 2» 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар & 2» 19.45 Ток&шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Забудь і пригадай» 23.20 Контролер 0.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 1.45 Телемагазин

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час&Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.35 Компанія героїв 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Топ дня 9.25, 16.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно&політичних подій 13.05 БлогПост 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10 Кендзьор 18.20, 19.40 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 Історична година 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 112 Україна Live 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 14.00 Правда життя 8.20 Пригоди Остіна Стівенса 9.20 Таємнича Латинська Америка 10.20 Місця сили 11.10 Підроблена історія 12.00 Брама часу 13.00 Скептик 15.00, 23.40 Смертельний двобій 16.00, 21.40 Річкові монстри 16.50 Сироти дикої природи 17.50 Чужинці всередині нас 18.40 Їжа богів 20.40, 0.40 Речовий доказ 22.40 Найбільша печера Землі 2.20 Володимир Басов. Бігун на довгі дистанції 3.00 Мерилін Монро 3.40 Квітка Цисик 4.20 Містична Україна

Z 05.55 06.00 07.50 07.55 08.00 08.20 09.40 10.25 10.30

06.50 10.00 Погода 07.00 Х/с «Білявка» Студія Вашингтон Говоримо українською «Здоров’Я» 11.00 Кіноархів Час&тайм Погода КіноNews

10.40 10.55 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.05 14.35 14.40 14.45 15.00 15.05 15.35 15.45 16.10 17.10 17.15 17.30 18.00 18.15 19.55 20.10 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.45 22.55 00.00

23.10 TV&MALL КіноNewsKids Д/с «Квест» 14.00 Новини У фокусі Європа КіноNews Середовище Z Д/c «Спогади» КіноNewsKids Веселі саморобки Життя в цифрі 17.00 Новини Д/с «ТОП 10» Студія Вашингтон Д/с “Портрети дикої планети” Х/с «Містер та місіс Медер» Погода Комунальна варта Євромакс Новини 19.05 Х/с «Білявка» Час&тайм Х/с «Містер та місіс Медер» 23.30 Новини 23.55 Погода Культура — це модно Маленькі дорослі «Здоров’Я» Д/с «Купити, відновити, продати» Студія Вашингтон Діло Нічний ефір

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 9.45 «Зіркове життя» 10.35, 0.30 «Моя правда» 11.25 Х/ф «Пригоди Тома Сойєра» 13.10 Х/ф «Таємничий острів» 15.55 Х/ф «Добре сидимо» 17.15 Х/с «Небезпечно для життя» 19.00 Х/с «Мемуари Шерлока Холмса» 21.00, 2.10 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «Опікун» 1.20 «Позаочі» 3.40 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий янгол» 9.10, 0.50 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2» 14.00, 23.50 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не Вірю» 1.40 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30 Легка атлетика. EAA Meetings. Люцерн 4.00, 7.00, 9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 5&й етап 6.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 19&й тур. «Нью&Йорк Сіті» & «Нью&Йорк Ред Буллз» 8.00 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Мізано 8.30, 21.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Мізано. Друга гонка 9.00, 21.30 Автоперегони. Формула E. Нью&Йорк. Прев’ю 11.05, 18.50, 23.05 Футбол. Чемпіонат MLS. 20&й тур. «Нью&Йорк Сіті» & «Монреаль Імпакт» 12.30 Тележурнал «Дух вітрильного спорту» 13.00, 22.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд дня 13.55, 18.30 Велоспорт. «Тур де Франс»&екстра 14.00, 20.00, 0.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 6&й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00 Наймасштабніший у світі ремонт 6.50 Зона будівництва 7.15 Наукові дурниці 7.40 Приголомшливий доктор Пол 8.25, 17.10, 21.10, 2.45, 3.30 Авто & SOS 9.15, 10.05, 10.55, 14.45, 15.35 Дикий тунець 7 11.45, 2.00 Золото Юкону 12.30, 20.25 Інстинкт виживання 13.20 Неймовірний доктор Пол 14.00 Дикий тунець: Північ проти Півдня 16.25, 23.30 Геній: Пікассо 18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Крижаний шлях 3 18.45, 22.45 Крижаний шлях: Жахіття в дорозі!» 19.35, 0.25 Розслідування авіакатастроф 5.10 Найскладніший у світі ремонт 2

VIASAT HISTORY 8.40, 9.35 «Таємниці єгипетських пірамід» 10.30 «Найбільші містифікації в історії» 11.20, 15.30, 18.30, 6.10 «Заборонена історія» 12.10, 13.00 «Шість королев Генріха VIII» 13.50, 14.40 «Таємниці царствених убивств» 16.20, 1.30, 4.05, 7.05 «Неймовірні винаходи» 16.50, 22.50 «Перша світова війна в цифрах» 17.40, 2.45, 4.35, 7.35 «Музейні таємниці» 19.20 «Змова» 20.10 «Справжня гра престолів» 21.00 «Полювання на Клауса Барбі» 21.55 «Спецназ стародавнього світу» 23.40 «Проект «Наці». Диявольський задум» 0.40 «Заборонена історія» 2.00 «Міфи і чудовиська» 3.35 «Неймовірні винаходи» 5.20 «Могили вікінгів»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф «Вище райдуги» 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Тарганище» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Піди туди & не знаю куди» 2.20, 8.20, 14.20 М/ф «Каштанка» 2.55, 8.55, 14.55 М/ф «Домашній цирк» 4.10, 10.10 М/ф «Дядько Федір, пес і кіт. Митя і Мурка» 4.30, 10.30 М/ф «Сьогодні в нашому місті» 4.40, 10.40 М/ф «Сьогодні день народження» 5.00, 11.00 М/ф «Стара платівка» 5.15, 11.15 М/ф «Четверо з одного двору» 5.30, 11.30 М/ф «Слоненя турист» 5.40, 11.40 М/ф «Троє на острові» 15.00, 21.00 Х/ф «Біляночка і Трояндочка» 16.05, 16.20, 22.05, 22.20 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 16.30, 22.30 М/ф «Срібне копитце» 16.40, 22.40 М/ф «Казка про нерозумне мишеня» 16.50, 22.50 М/ф «Казка про колобок» 17.00, 23.00 М/ф «Стійкий олов’яний солдатик» 17.15, 23.15 М/ф «Танці ляльок» 17.30, 23.30 М/ф «Я згадую» 17.40, 23.40 М/ф «А що ти вмієш?» 17.50, 23.50 М/ф «Бабуся удава» 18.00 Х/ф «Імператор і барабанщик» 19.10, 19.20 М/ф «Весела карусель» 19.30 М/ф «Казка про царя Салтана» 20.25 М/ф «Казка про мертву царівну і про сімох богатирів»

13 липня П’ЯТНИЦЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.50 М/с «Чорний Джек» 6.30 Д/ц «Неповторна природа» 7.25, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 7.30 Д/ц «Двоколісні хроніки» 7.45 Д/ц «Шукачі чудес» 8.05, 12.25, 16.15 Д/ц «Смаки культур» 9.05, 22.50 Д/ц «Гордість світу» 9.30, 14.20, 15.10, 20.20, 22.45, 23.45, 2.00, 4.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00, 5.30 Д/ц «Незвичайні культури» 12.00 Енеїда 13.10 :РадіоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55 Схеми. Корупція в деталях 14.30 :Радіо. День 15.30 Країна на смак 16.45, 4.30 Фольк&music 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Букоголіки 19.25 Д/с «1000 днів для планети» 20.30 Перша шпальта 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Сильна доля 23.50, 4.05 Як дивитися кіно 1.10 52 вікенди 1.30 Роздягалка 2.05 Складна розмова 2.30 До справи 3.40 Тема дня

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,


телепрограма 16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 10.40, 12.20 «Одруження наосліп» 13.40, 15.10 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Моє чуже життя» 19.20 «Секретні матеріали» 20.15, 22.10 «Ліга сміху» 0.00, 4.45 «Ігри приколів» 1.00 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 5.55 «Мультфільм» 6.10, 22.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.15, 12.25 Т/с «Спокуса» 12.40 Х/ф «Не журися!» 14.40, 14.50, 16.40, 1.40, 2.25 «Речдок» 18.00 Ток0шоу «Стосується кожного» 20.00 «Подробиці тижня» 23.50 Х/ф «Стамбульський транзит» 3.50 «Код доступу» 4.15 Д/п «Лайма 0 латиською «щастя» 4.55 «Україна вражає»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день 0 сьогодні! 9.00 «Доктор online» 9.40 «Good Dog» 10.00, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Хіт0парад» 12.15 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.10 «Сфера інтересів» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС0 інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС0 спорт» 15.00 «Пенсіон» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС0афіша» 18.30 Тележурнал «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС0 погода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.05 «Я так думаю» 20.15 «Улюблене Запоріжжя» 20.45 «Караван» 21.00 «Сторінки з історії авіації» 21.10 «Просто про складне» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.40 «Повідомляємо» 5.55, 12.05, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 8.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews» 9.25 «Хочу у відпустку» 9.55 «Неповторна природа» 10.25 «Паралельний світ» 11.15 «Містичні історії» 12.15 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.10 Сімейний кінозал 14.45 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 14.50, 16.50, 18.45, 22.40, 0.30 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 Д/ф «Полювання» 17.25 Т/c «Красуня Ляля» 18.15 «Спільноті тварин» 18.40 «Ексклюзив. «Перлина» Приморськ» 19.45 «Іду на Ти» 20.15 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 20.20 Х/ф «Дублерка» 22.50 Х/ф «Код убивці» 0.35 «Хроніка подій» 0.50 Нічний канал 4.55 «Ваше здоров’я»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «Яструб і голубка». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Wise Cow» 16.10, 19.50 Д/с «Неповторна природа» 16.35, 20.15 Д/ф: д/с «Таємниці підводного світу» 17.10 «Схеми. Корупція в деталях» 17.35 «Розсекречена історія» 18.30 Д/с «Смаки культур»

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.10 Стоп05 12.10, 13.25 Х/ф «Січнева людина» 12.45, 15.45 Факти. День 14.50, 16.20 Х/ф «З життя таємних агентів» 17.15, 21.35 Скетч0шоу «На трьох» 17.25 Т/с «Менталіст» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 1.20 Т/с «Невиправні» 2.50 Факти 3.00 Т/с «Морська поліція. Новий Орлеан» 4.05 Т/с «Винищувачі»

СТБ 7.00 Х/ф «Торкнутися неба» 8.55 Х/ф «Навчаю грі на гітарі» 12.40 Х/ф «Поділись щастям своїм» 17.30, 22.00 Вiкна0Новини 18.05 Х/ф «Провідниця» 20.05 Х/ф «Найчарівніша та найпривабливіша» 22.45 Давай поговоримо про секс

суспільно0політичних подій 13.05 Історична година 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.40 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 БлогПост 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 112 Україна Live 19.20, 22.10, 0.30, 3.45 Вечірній прайм 21.10, 2.10 Голос народу 23.15, 3.00 Очевидець 112

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.25 Зона ночі 3.55 Абзац 5.40 Т/с «Кобра» 7.39, 8.49 Kids Time 7.40 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 8.50 М/с «Кухня» 11.00 Заробітчани 19.00 Європа за копійки 22.10 Х/ф «Метро» 0.30 Т/с «Клініка» 2.20 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 Сьогодні 9.30, 5.30 Зірковий шлях 10.50 Т/с «Криве дзеркало душі» 14.30, 15.30 Т/с «Моє нове життя» 19.45 Ток0шоу «Говорить Україна» 21.00, 0.00 Т/с «Забудь і пригадай» 23.20 Слідами 1.45 Телемагазин 2.15 Т/с «CSI. Місце злочину» 3.50 Реальна містика

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 8.55, 12.10, 17.50, 20.30, 22.40, 1.20 Погода0спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ05 8.20 Кіноnews0KIDS 8.25 Хочу у відпустку 9.00 Головні міста світу 9.30, 23.30 З ремонтом сам на сам 10.15 Паралельний світ 11.10 Спільноти тварин 11.40 Гордість світу 12.00, 20.20, 1.10 Спортогляд 12.20 Брама часу 13.00 Скептик 14.00 Правда життя 15.00 Смертельний двобій 16.00, 21.40 Річкові монстри 16.50 Сироти дикої природи 18.00 На фотополювання 18.30 Кіногерої 19.00 Домобуд 19.30 Суперпередача 20.00 Домовуша 20.15 Кіноnews 20.40, 1.30 Речовий доказ 0.30 Містичні історії 2.20 Бандитський Київ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 3.05 «Облом.UA.» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.10 «Загублений світ» 13.00 Х/ф «Ділянка лейтенанта Качури. Ілюзія полювання» 19.25 Х/ф «Висота» 21.10 Х/ф «Блекджек» 23.05 «Змішані єдиноборства. UFC. Найкращі бої Ромеро та Рокхольда» 1.25 «Нове Шалене відео по0 українськи»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час0Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.25, 8.15 Топ дня 7.45 Драйв 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 14.00 Правда життя 8.20 Диво з острова Борнео 9.20 Таємнича Латинська Америка 10.20 Місця сили 11.10 Підроблена історія 12.00 Брама часу 13.00 Скептик 15.00, 23.40 Смертельний двобій 16.00, 21.40 Річкові монстри 16.50 Сироти дикої природи 17.50 За межами Землі 18.40 Їжа богів 20.40, 0.40 Речовий доказ 22.40 Чужинці всередині нас 2.20 Бандитський Київ

Z 05.55 06.00 07.00 07.50 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.05 13.35 13.45 14.05 14.35 14.40 14.45 15.00 15.05 15.35 15.45 16.10 17.15 17.30 18.00 18.15 19.55 21.00 21.30 21.45 22.20 22.45 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

06.50 Погода Х/с «Білявка» Х/с «Білявка» Студія Вашингтон Говоримо українською 22.00 «Здоров’Я» Кіноархів Час0тайм 13.00 14.00 Новини 17.10 21.25 Погода КіноNews TV0MALL КіноNewsKids Кіноархів Д/с «Квест» Євромакс КіноNews Діло Д/c «Спогади» КіноNewsKids Веселі саморобки Життя в цифрі 17.00 Новини Д/с «ТОП 10» Студія Вашингтон Д/с “Портрети дикої планети” 20.10 Х/с «Містер та місіс Медер» Маленькі дорослі Завтра 0 Сьогодні Новини 19.05 Х/с «Білявка» Час0тайм Новини КіноNews Наша позиція Д/с «Купити, відновити, продати» Студія Вашингтон «Середовище Z» TV0MALL Новини Погода Нічний ефір

9.10 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2» 14.00, 23.50 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Бєдняков+1» 22.50 «Вірю не Вірю» 1.00 «Вечірній квартал» 2.25 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 8.30 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Мізано 3.00, 19.15 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Мізано. Друга гонка 3.30, 8.00, 18.45, 23.05 Автоперегони. Формула E. Нью0Йорк. Прев’ю 4.00, 7.00, 9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 60й етап 6.00, 11.05, 21.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 200й тур. «Нью0Йорк Сіті» 0 «Монреаль Імпакт» 9.00, 0.10 Тележурнал WATTS 12.00, 22.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд дня 12.55, 18.30 Велоспорт. «Тур де Франс»0екстра 13.00, 20.00, 0.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 70й етап 23.35 Автоперегони. WTCR. Віла0Реал. Огляд

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00 Наймасштабніший у світі ремонт 6.50 Зона будівництва 7.15 Наукові дурниці 7.40 Приголомшливий доктор Пол 8.30, 17.10, 21.10, 2.45, 3.30 Авто 0 SOS 9.15 Крижаний шлях 3 10.05, 10.55, 14.45, 15.35 Невідома планета Земля 11.45, 2.00 Золото Юкону 12.30, 20.20 Інстинкт виживання 13.15 Неймовірний доктор Пол 14.00 Дикий тунець: Північ проти Півдня 16.25, 23.30 Геній: Пікассо 18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Національні парки Америки 18.45, 22.45 Осушити океан: Бермудський трикутник 19.35, 0.25 Розслідування авіакатастроф 5.10 Найскладніший у світі ремонт 2

VIASAT HISTORY 8.25, 9.15 «Таємниці царствених убивств» 10.05 «Найбільші містифікації в історії» 10.55, 15.30, 0.40 «Заборонена історія» 11.45, 12.40 «Історія італійської їжі» 13.35, 14.30 «Міць вулканів» 16.20, 1.30, 3.40, 4.10, 6.30 «Неймовірні винаходи» 16.50 «Перша світова війна в цифрах» 17.40, 2.50, 4.40 «Музейні таємниці» 18.30 «Заборонена історія» 19.20 «Змова» 20.10 «Справжня гра престолів» 21.00, 21.55, 22.50 «Спецназ стародавнього світу» 23.45 «Проект «Наці». Диявольський задум» 2.00 «Міфи і чудовиська» 5.25 «Безмежна Римська імперія» 7.10 «Неймовірні винаходи» 7.40 «Заборонена історія»

ДИТЯЧИЙ СВІТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 9.50 «Зіркове життя» 10.40 «Моя правда» 11.30 Х/ф «Політ золотої мушки» 14.00 Х/ф «Слід сокола» 16.10 Х/ф «Суєта суєт» 17.40 Х/ф «У моїй смерті прошу винити Клаву К.» 19.00 Х/с «Мемуари Шерлока Холмса» 21.00, 2.10 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «За власним бажанням» 0.20 Х/ф «Невідправлений лист» 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий янгол»

0.00, 6.00, 12.00 Х/ф «Імператор і барабанщик» 1.10, 1.20, 7.10, 7.20, 13.10, 13.20, 20.25, 20.35, 20.40, 20.50 М/ф «Весела карусель» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Казка про царя Салтана» 2.25, 8.25, 14.25 М/ф «Казка про мертву царівну і про сімох богатирів» 3.00, 9.00 Х/ф «Біляночка і Трояндочка» 4.05, 4.20, 10.05, 10.20 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 4.30, 10.30 М/ф «Срібне копитце» 4.40, 10.40 М/ф «Казка про нерозумне мишеня» 4.50, 10.50 М/ф «Казка про колобок» 5.00, 11.00 М/ф «Стійкий олов’яний солдатик» 5.15, 11.15 М/ф «Танці ляльок» 5.30, 11.30 М/ф «Я згадую» 5.40, 11.40 М/ф «А що ти вмієш?» 5.50, 11.50 М/ф «Бабуся удава» 15.00, 21.00 Х/ф «Князь Удача Андрійович» 16.15, 22.15 М/ф «Прибулець у капусті»

9

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

16.30, 22.30 М/ф «Казка про чужі фарби» 16.40, 22.40 М/ф «Слоненя і лист» 16.50, 22.50 М/ф «Слоненя пішло вчитися» 17.00, 23.00 М/ф «Країна Оркестрія» 17.15, 23.15 М/ф «Терем0 теремок» 17.30, 23.30 М/ф «Баба0Яга проти» 17.40, 23.40 М/ф «Баба0Яга проти2» 17.45, 23.45 М/ф «Баба0Яга проти3» 18.00 Х/ф «Лебедине озеро» 19.30 М/ф «Ключ»

14 липня СУБОТА UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с «Чорний Джек» 6.30 Д/ц «Неповторна природа» 7.25, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 3.00 Новини 7.30 Д/с «Дешевий відпочинок» 8.05 Енеїда 9.05 Д/ц «Смаки культур» 9.30, 13.50, 16.10, 22.40, 23.20, 3.25 Погода 9.35 М/с «Гон» 9.50 Додолики 10.05 Сильна доля 11.00 Д/с «Пригоди Остіна Стівенса» 12.00 Х/ф «Незаймана королева» 14.00 Телепродаж 14.20 Д/ц «Фестивалі планети» 15.20 Д/ц «Зустріч Лувру та Забороненого міста» 16.20 Д/ц «Незвичайні культури» 16.55 Т/с «Гранд готель» 20.00 Д/с «Дивовижні міста світу» 21.25 Вечірнє шоу з Юрієм Марченком 22.05 Ювілейний концерт гурту «Піккардійська терція» 22.50 Д/ц «Спільноти тварин» 23.50 Д/ц «Гордість світу» 0.15 Д/ц «Незвідані шляхи» 1.10 Д/ф «Наївне малярство Михайла Онацька» 2.10 Д/ц «Смачні історії» 3.30 Посттравматичний синдром 4.00 Війна і мир 4.40 Розсекречена історія 5.35 Д/ц «Пліч0о0пліч»

1+1 6.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 6.45 «Гроші « 8.00 «Сніданок. Вихідний» 10.05 «Життя без обману» 11.30 «Світське життя « 13.10 «Концерт О.Пономарьова «Я люблю тебе...» 14.30 «Ліга сміху» 16.35, 21.15 «Вечірній квартал « 18.30, 5.30 «Розсміши коміка» 20.15 «Українські сенсації» 23.15 «Світське життя 2018» 0.15, 1.55 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 5.40 «Чекай мене. Україна» 6.55 «Мультфільм» 7.30 Х/ф «На золотому ґанку сиділи» 9.00 Х/ф «Солдат Іван Бровкін» 11.00 Х/ф «Іван Бровкін на цілині» 13.00 Х/ф «Весілля в Малинівці» 14.50 Х/ф «Півзахисник» 16.50 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». матч за 30тє місце 19.00 «Велика гра» 20.00, 2.45 «Подробиці» 20.30 Х/ф «Джентльмени удачі» 22.20 Х/ф «Ідеальне вбивство» 0.20 Х/ф «У Париж!» 3.15 «Код доступу» 3.40 Д/п «Вахтанг Кікабідзе: таємниці тбіліського хулігана» 4.30 Х/ф «Циганка Аза»

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день 0 сьогодні! 6.55, 7.30, 8.55, 16.55, 18.55, 20.00, 21.50, 23.10 «АЛЕКС0погода» 7.00, 14.00, 21.30 «АЛЕКС0 інформ. Дайджест» 7.20 «АЛЕКС0спорт» 7.35 «Доктор online» 8.10, 10.40 «Телегазета» 8.20, 20.25 «Назад у майбутнє» 8.30, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 9.10 «Герої землі Запорізької» 9.20 «Good Dog» 9.35, 16.35 «АЛЕКС0афіша» 9.45, 16.45 «Країна Всезнайка» 9.55 «Лабораторія дизайну» 10.10, 21.00 «Сторінки з історії авіації» 10.15 «Хіт0парад» 10.45 Тележурнал «Караван» 11.05 «Культпросвіт» 11.30, 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки» 11.40 «Муззум»

12.05, 20.35 «Лінія стилю» 12.45, 21.55 «КіноNEWS+». Підсумки» 13.05 «Смачного!» 14.20, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 16.00 «Улюблене Запоріжжя» 17.00 «Антиномія» 17.45 «Без купюр» 19.15 «Караван» 19.30 «Зі світу по факту» 20.05 «Комуналка» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.25 «Пригоди в зоопарку» 5.50 «Дивитися всім!» 6.20 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Дзвони православ’я» 7.20 «Кіноnews0KIDS» 7.30 Дитяча година 9.00 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 9.05, 9.40, 10.45, 12.15 «Погода» 9.10 «Ваше здоров’я» 9.45 «Про рибальство всерйоз» 10.15 «Ландшафтний бум» 10.30 «Добрий сад» 10.50 М/с «Лист від Фелікса» 11.05 «Ексклюзив. «Перлина» Приморськ» 11.10 «Велотревел» 11.40 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 11.45 «Іду на Ти» 12.20 Х/ф «Кумедне личко» 14.05 Сімейний кінозал 15.40 «Моя правда» 16.30 «Хочу у відпустку» 17.25 Х/ф «Виправлення» 19.00 Х/ф «Пудл Спрінгс» 20.40 Х/ф «Обдурити всіх» 22.45 «Хроніка подій» 23.00 Х/ф «Кузени» 0.40 Т/c «Ніч чорних краваток» 1.40 Нічний канал 4.55 «TV5 Тribute Show»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с «Принцеса Сіссі» 8.00 «Ранок. Запоріжжя» 9.30 «Енеїда». Технічна перерва 13.30 «Edera» 13.40 «Тема дня» 14.10 «Розсекречена історія» 15.10 РадіоДень «Книжкова лавка. ТОП 7» 16.05 «Культурна афіша здорової людини» 16.35 Художній фільм 18.05 Документальний фільм 19.00 «Телекур’єр» 19.30 «Рефрен» 20.00 Концерт

ICTV 5.00, 4.50 Скарб нації 5.10, 4.55 Еврика! 5.15 Факти 5.35 Стоп05 7.30 Я зняв! 9.30 Дизель0шоу 10.55, 11.45 Особливості національної роботи. 12.45 Факти. День 13.00 Скетч0шоу «На трьох» 16.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф «Еон Флакс» 21.55 Х/ф «Електра» 23.50 Х/ф «Судна ніч» 1.30 Т/с «Морська поліція. Новий Орлеан» 2.10 Т/с «Винищувачі» 2.55 Провокатор

СТБ 8.10 Караоке на Майдані 9.10 Все буде смачно! 10.10 Х/ф «Торкнутися неба» 12.05 Х/ф «Провідниця» 17.10 Х/ф «Найчарівніша та найпривабливіша»

19.00 Х/ф «Було у батька два сини» 22.50 Я соромлюсь свого тіла

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.00 Зона ночі 5.59, 7.59 Kids Time 6.00 М/с «Лунтик і його друзі» 8.00 Т/с «Кобра» 10.10 Хто зверху? 19.00 Х/ф «Кілери» 21.00 Х/ф «Завжди кажи «Так» 23.00 Х/ф «Чоловіки за роботою»

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Сьогодні 7.15, 4.40 Зірковий шлях 8.00 Т/с «Забудь і пригадай» 13.30, 15.20 Т/с «Зовсім інше життя» 17.45, 19.40 Т/с «Чоловік на годину» 22.10 Т/с «Якби я була цариця» 2.00 Телемагазин 3.10 Реальна містика

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.40, 10.50, 12.30, 17.30, 0.35 Погода0 спорт 7.30 Хроніка подій 8.00 Новини ТВ05 8.50, 22.30 Дивні культури 9.20, 0.20 Ландшафтний бум 9.40 Ваше здоров’я 10.10 Кіноnews0KIDS Дайджест 10.20, 18.30 Мульт0Тайм 11.00, 19.30 Іду на ти 11.30 На фотополювання 12.00, 18.05 Суперпередача 12.40 У пошуках інновацій 14.20 Дивовижна Індія 16.20 Річкові монстри 17.40 Здорово живемо 19.00 Хочу у відпустку 20.00 Літопис злодіянь 20.20 Кримінальна історія 22.00 Домобуд 23.00 Кордони 23.30 Велике переселення 0.40 Скептик

2+2 6.00 Мультфільми 8.10 «102. Поліція» 9.00 «Зброя» 10.45 «Загублений світ» 16.50 Х/ф «Блекджек» 18.45 Х/ф «Бойові свині» 20.15 Х/ф «Хороший, поганий, мертвий» 22.00 Х/ф «Придорожній заклад 2: Останній виклик» 23.45 «Нове Шалене відео по0 українськи» 3.05 «Облом. UA»

5 КАНАЛ 6.00 Час0Time 6.15 Кендзьор 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 23.10 Погода в Україні 7.15, 15.30 Сімейні зустрічі 7.50, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 0.50, 1.10 Погода на курортах 8.15 Клуб LIFE 9.15 Автопілот0новини 9.20 Укравтоконтинент 9.40 Натхнення 10.10 Історія Успіху 10.25 П’ятий поверх


10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

11.10 Майстри ремонту 11.30 Феєрія мандрів 12.10 Олімпійські історії 12.35 Брифінг речника МО України щодо ситуації на лінії зіткнення 13.10, 4.30 Відкрита церква 13.35 Навчайся з нами 14.10, 18.10, 1.15 Машина часу 15.10 Код успіху 16.10 Будемо жити 16.30 Акцент 17.10 Стоп корупції! 18.40 Про військо 19.25 Особливий погляд 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву 21.40, 3.00 Вікно в Америку 22.10 Справжній детектив 23.15 Фінансовий тиждень 23.30 Кордон держави 0.20 Хроніка тижня 3.20 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Діалоги з патріархом

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.20, 17.15, 1.20, 2.20, 4.30 112 Україна Live 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 11.10, 16.15 Як це розуміти 18.15, 22.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 23.15, 0.15 Гордон 21.15 Д/п «Трудовий десант»

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 8.20 Містична Україна 10.10 Смертельний двобій 11.50, 21.00 У пошуках інновацій 14.20 Дивовижна Індія 16.20 Річкові монстри 18.20 Прихована реальність 0.00 За межами Землі 0.40 Скептик

Z 05.55 08.50 Погода 06.00 Д/с «Світ дивовижних тварин» 06.55 Кіноархів 08.15 «Середовище Z» 08.30 «Здоров’Я» 08.55 КіноNews 09.15 17.15 TV<MALL 09.30 Комунальна варта 09.45 Маленькі дорослі 10.00 Новини 10.25 Д/с «Таємниці мумій» 11.00 Х/ф «П’ять днів у Римі» 12.35 Життя в цифрі 12.50 КіноNewsKids 13.00 «Заручники свободи» 13.30 КіноNews 13.45 Наші дом.улюбленці 14.15 Територія освітніх перспектив 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.25 Д/с «Бізнес на продаж» 17.30 Діло 17.45 Наша позиція 18.00 Культура < це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 Завтра < Сьогодні 19.05 КіноNews 19.20 Д/с «Найекстремальніший» 20.10 Глобал 3000 20.40 Д/с «Щоденники комах» 21.00 Х/ф «Колонія Дігнідад» 22.50 Д/с «Живе багатство України» 23.15 Х/ф «Діти дружбі не перешкода» 01.00 Нічний ефір

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Зіркове життя» 10.00 «Академія сміху» 10.50 «Невідома версія. Діамантова рука» 11.40 Х/с «Несамотні» 15.10 Х/ф «Гуру» 18.00 Х/с «Мемуари Шерлока Холмса» 21.00 Х/с «Тіні зникають опівдні» 2.40 «Позаочі» 3.20 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Орел і Решка. Шопінг» 11.00 «Ух ти show» 11.35 «Ух ти show 2» 12.00 М/ф «Кунг<фу Кролик» 13.50 «Орел і Решка. Перезавантаження» 0.00 Х/ф «ТайМЕР» 1.50 «Бєдняков+1» 2.30 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 6.30, 11.00, 18.00 Автоперегони 3.00, 17.00 Суперспорт. 3.30, 8.00, 17.30 Супербайк. 4.00, 7.00, 9.35 Велоспорт. 6.00, 10.30 Автоперегони. 8.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 20<й тур. «Нью<Йорк Сіті» < «Монреаль Імпакт» 11.30, 20.45 Велоспорт 12.25, 16.45 Велоспорт. «Тур де Франс»<екстра 12.30, 1.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 8<й етап 18.30, 21.45 Автоперегони. Формула E. Нью<Йорк. Кваліфікація 19.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина. Кваліфікація 19.45 Автоперегони. WTCR. Словаччина. Друга гонка 22.15 Автоперегони. Формула E. Нью<Йорк. Інтро 22.30 Автоперегони. Формула E. Нью<Йорк. Гонка 23.50 Кінний спорт. Global Champions Tour. Шантійї

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 7.10, 5.10 Авто < SOS 6.45 Зона будівництва 7.55, 11.00Неймовірний доктор Пол 8.40, 12.30 Золото Юкону 9.25 Дикий тунець 7 10.15 Приголомшливий доктор Пол 11.45, 20.25, 21.10, 0.20 Інстинкт виживання 13.15 Осушення Алькатраса 14.05 Осушити Великі озера 14.50, 15.40, 18.50, 19.40, 23.30 Феномени: Висхідні зірки футболу 16.35, 17.20, 2.00, 2.45 Дикий тунець: Північ проти Півдня 18.00, 21.55, 1.10 Гітлерюгенд 22.45 Друга світова війна: Пекло під водою 3.35 Дива інженерії 4.20 Інженерні винаходи

VIASAT HISTORY 8.30, 9.20 «Заборонена історія» 10.15 «Світ Гітлера: післявоєнні плани» 11.05, 11.50, 12.40 «Полювання за скарбами нацистів» 13.30 «Погода, що змінила хід історії» 13.55 «Погода, що змінила хід історії» 14.25 «Вулканічна одіссея» 15.15 «Інки: владики хмар» 16.20 «Таємниці царствених убивств» 17.10 «Безмежна Римська імперія» 18.20 «Загадкові злочини середньовіччя» 19.05 «Російська імперія: династія Романових» 20.05 «37 днів: шлях до Першої світової війни» 21.00 «Наша Світова війна» 22.00, 5.15 «Справжній доктор Живаго» 23.00 «Творці ХХ сторіччя» 23.50 «Спецназ стародавнього світу» 0.45 «Найкращі вбивці стародавніх часів» 1.35 «Зброярі: мистецтво війни» 2.25 «Міфи і чудовиська» 3.15, 6.15, 7.00 «Неймовірні винаходи» 3.45, 4.30, 7.30 «Музейні таємниці»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф «Лебедине озеро» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Ключ» 2.25, 2.35, 2.40, 2.50, 8.25, 8.35, 8.40, 8.50, 14.25, 14.35, 14.40, 14.50, 20.40 М/ф «Весела карусель» 3.00, 9.00 Х/ф «Князь Удача Андрійович» 4.15, 10.15 М/ф «Прибулець у капусті» 4.30, 10.30 М/ф «Казка про чужі фарби»

4.40, 10.40 М/ф «Слоненя і лист» 4.50, 10.50 М/ф «Слоненя пішло вчитися» 5.00, 11.00 М/ф «Країна Оркестрія» 5.15, 11.15 М/ф «Терем<теремок» 5.30, 11.30 М/ф «Баба<Яга проти» 5.40, 11.40 М/ф «Баба<Яга проти» 5.45, 11.45 М/ф «Баба<Яга проти» 15.00, 21.00 Х/ф «Літаючий млин» 16.10, 22.10 М/ф «Про Сидорова Вову» 16.30, 22.30 М/ф «Випадок з бегемотом» 16.40, 22.40 М/ф «Трапилося це взимку» 16.50, 22.50 М/ф «Снігурка» 17.00, 23.00 М/ф «Чудеса в решеті» 17.10, 23.10 М/ф «Опудало< Мяучело» 17.20, 23.20 М/ф «Будинок, який побудував Джек» 17.30, 23.30 М/ф «Бабусина парасолька» 17.40, 23.40 М/ф «Банальна історія» 17.50, 23.50 М/ф «Бешкетники» 18.00 Х/ф «Маленька принцеса» 19.30, 19.40, 19.50 М/ф «Аліса в Дивосвіті» 20.00, 20.10, 20.20, 20.30 М/ф «Аліса в Задзеркаллі» 20.50 М/ф «Бобик ву гостях у Барбоса»

15 липня НЕДІЛЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с «Чорний Джек» 6.30, 16.25, 21.25 Д/ц «Неповторна природа» 7.25, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 3.00 Новини 7.30, 11.25 Д/с «Дешевий відпочинок» 8.05, 12.40 Енеїда 9.05 Д/ц «Смаки культур» 9.30, 12.00, 19.50, 23.20, 1.00, 3.25 Погода 9.40 Х/ф «Незаймана королева» 12.10 Перший на селі 13.35, 23.55 Д/ц «Китайський живопис» 14.00 Телепродаж 14.20 Фольк<music 15.25 Д/ц «Незвичайні культури» 17.00 Т/с «Гранд готель» 19.55 Д/с «Дивовижні міста світу» 22.15, 1.35 Букоголіки 22.45 Вечірнє шоу з Юрієм Марченком 0.15 Д/ц «Зустріч Лувру та Забороненого міста» 1.10 Культурна афіша здорової людини 2.10 Д/ц «Смачні історії» 3.30 Посттравматичний синдром 4.00 Війна і мир 4.40 Розсекречена історія 5.35 Д/ц «Пліч<о<пліч

1+1 6.10 ТСН 7.05, 4.15 «Українські сенсації» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 9.00 «Лото<Забава» 9.45 М/ф «Маша і Ведмідь» 10.15, 11.20, 12.30 «Світ навиворіт < 8» 13.40 Х/ф «Артистка» 17.30, 21.00 Х/ф «Танець метелика» 19.30, 5.00 «ТСН<тиждень» 23.00 «Ліга сміху» 0.50 «Аргумент кiно» 1.30 «Світське життя»

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.25 Х/ф «Вусатий нянь» 8.00 «Удачний проект» 9.00 «Готуємо разом» 10.00 Орел і Решка. Морський сезон 11.00 «Орел і Решка. Перезаванта< ження. Америка» 13.00 Х/ф «Приборкання норовливого» 14.50 Х/ф «Джентльмени удачі» 16.40, 20.40 «Велика Гра» 17.30 «ЧС з футболу FIFA 2018. Церемонія закриття» 17.50 «ЧС з футболу FIFA 2018». Фінал 21.30 «Подробиці» 22.00 Х/ф «Візьми мене штурмом» 0.10 «Речдок» 2.45 Подробиці

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день < сьогодні! 6.55, 8.10, 9.55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.50, 21.50 «АЛЕКС<погода»

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА Конституція має бути суспільним договором, який зруйнує монополізм олігархів Володимир МАРЧУК Нова Конституція це головна умова для побудови спра ведливої та сильної України. Про це 28 червня заявила на пресконференції лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

7.00, 14.00, 19.30 «АЛЕКС< інформ. Дайджест» 7.20, 9.30, 17.35 «Муззум» 7.45, 12.30, 16.50 «Телекрамниця» 8.00, 17.30, 21.55 «АЛЕКС<афіша» 8.15 «DE JURE». З погляду закону» 9.00 «Сторінки з історії авіації» 9.15 «Good Dog» 10.00 «Лінія стилю» 10.25 «Швидкість» 11.00 «Улюблене Запоріжжя» 11.30, 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки 11.40 «Сфера інтересів» 12.45, 18.35 Тележурнал «Караван» 12.55, 21.00 КіноNEWS+». Підсумки 13.15 «Назад у майбутнє» 13.25 «Під покривом Богородиці» 13.45 «Країна Всезнайка» 14.20, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 16.00 «Концертний зал» 18.05 «Комуналка» 19.10 «Я так думаю» 20.00 «Зі світу по факту» 20.25 «Герої землі запорізької» 20.35 «Лабораторія дизайну» 21.20 «Антиномія» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.55 «Друга світова: Апокаліпсис» 6.50, 1.35, 4.50 «Хроніка подій» 7.05 «Кіноnews<KIDS» 7.15 Ретрокінозал 8.50 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 8.55, 9.30, 10.35, 12.15 «Погода» 9.00 «Зміни свій світ» 9.35 «Про рибальство всерйоз» 10.05 «Дивитися всім!» 10.40 Мультфільм 11.00 «Життя, сповнене радості» 11.30 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 11.35 «Під іншим кутом» 12.10 «Ексклюзив. «Перлина» Приморськ» 12.20 Т/c «Безсмертник» 15.50 «Домобуд» 16.35 «Моя Правда» 17.25 Х/ф «Справи» 18.55Х/ф «Поліцейський за наймом» 20.35 Х/ф «Осінь» 22.25 Х/ф «Керівництво» 0.00 Х/ф «Книга почуттів» 1.50 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с «Принцеса Сіссі» 8.00 «Школа Мері Поппінс» 8.30 «Ранок. Запоріжжя» 9.30 «Енеїда». Технічна перерва 13.30 «Edera» 13.40 «Рефрен» 14.10, 19.00 «Розсекречена історія» 15.10 «Букоголики» 15.35 Концерт 16.40 «Фольк<music. Діти» 17.20 «Хто в домі хазяїн?» 17.45 «Киновол» 18.05 Д/с «Неповторна природа» 18.30 Д/с «Таємниці підводного світу» 19.50 «Візитівки Карпат» 20.00 Д/с «Незвідані шляхи»

ICTV 5.05 Факти 5.30 Стоп<5 7.25 Т/с «Невиправні» 9.20 Т/с «Відділ 44» 12.15 Скетч<шоу «На трьох» 12.45 Факти. День 13.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 15.00 Х/ф «Електра» 16.55 Х/ф «Еон Флакс» 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф «Еквілібріум» 22.50 Х/ф «Зелений шершень» 1.05 Х/ф «Судна ніч» 2.35 Т/с «Морська поліція. Новий Орлеан» 3.20 Т/с «Винищувачі» 4.10 Провокатор

СТБ 5.45 ВусоЛапоХвіст 7.55 Планета земля 8.55 Все буде смачно! 9.55 Караоке на Майдані 10.55 Вагітна у 16 12.00 Дочки<матері 13.05 Хата на тата 15.05 Х/ф «Було у батька два сини» 19.00 Слідство ведуть екстрасенси 23.00 Я соромлюсь свого тіла

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.05 Зона ночі 4.15 Стендап<шоу 5.10 Т/с «Кобра» 6.59, 8.19 Kids Time 7.00 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 8.20 Х/ф «Копи на підхваті» 10.50 Х/ф «Метро» 13.00 Х/ф «Гроші вирішують усе»

15.00 Х/ф «Кілери» 17.00 Х/ф «Завжди кажи «Так» 19.00 Х/ф «Тупий та ще тупіший» 21.00 Х/ф «Тупий та ще тупіший 2» 23.10 Х/ф «Пустун»

УКРАЇНА 6.30 Сьогодні 7.10 Зірковий шлях 8.00 Т/с «Забудь і пригадай» 13.25 Т/с «Чоловік на годину» 17.00, 19.40 Т/с «Даша» 19.00 Події 21.45 Т/с «Зовсім інше життя» 1.30 Телемагазин 2.00 Х/ф «Таємниця в їхніх очах» 3.50 Т/с «CSI. Місце злочину» 5.20 Реальна містика

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.30, 8.55, 10.40, 12.15, 18.20, 19.25, 0.45 Погода 6.40 Головні міста світу 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Хочу у відпустку 8.10 Про рибальство всерйоз 8.40, 19.00 Ландшафтний бум 9.00 Дзвони православ’я 9.20 Сторінки історії 9.35, 18.30 Мульт<Тайм 10.00 Кіноnews<KIDS. Дайджест 10.10 Кордони 10.45 Моя правда 11.35 Дорожній щоденник 11.55, 23.55 Хроніка подій 12.20 У пошуках інновацій 14.20 Таємнича Латинська Америка 16.20 Річкові монстри 19.30 Світло і темрява 21.00 Іду на ти 21.30 Музичний нон<стоп 0.15 Бурхлива ніч 0.50 Місця сили 4.30 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 «ДжеДАІ. Дайджест» 11.00 Т/с «Ментівські війни. Київ» 15.00 Х/ф «Бойові свині» 16.45 Х/ф «Мисливці за скарбами» 19.00 Х/ф «Висота» 20.45 Х/ф «Політ Фенікса» 22.55 «Змішані єдиноборства. UFC. Найкращі бої Ромеро та Рокхольда» 1.20 «Нове Шалене відео по< українськи» 3.00 «Облом. UA»

8.15 Д/п «Трудовий десант» 9.10, 10.10, 11.15, 12.20, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.20 112 Україна Live 12.15, 17.15 Як це розуміти 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Воєнний щоденник

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.20, 4.30 Містична Україна 10.10 Смертельний двобій 11.50, 21.00 У пошуках інновацій 14.20 Таємнича Латинська Америка 16.20 Річкові монстри 18.20 Прихована реальність 20.00 Запрограмовані долі 0.00 Чужинці всередині нас 0.50 Місця сили

Z 05.55 06.00 06.55 08.15 08.30 08.55 09.15 09.30 10.00 10.25 11.00 13.00 13.30 13.45 14.00 14.50 15.00 16.30 18.20 18.30 19.05 19.20 20.10 20.40 21.00 22.50 23.25 01.05

08.50 Погода Д/с «Як працюють міста» Кіноархів Наша позиція 18.00 «Здоров’Я» 12.45 КіноNews 23.10 TV<MALL Наші дом.улюбленці Д/с «Кольори» Д/с «Таємниці мумій» Х/ф «Елеонора, таємнича месниця» Д/с «Заручники свободи» Життя в цифрі Культура < це модно Д/с «Бізнес на продаж» КіноNewsKids Кіноархів Х/ф «Смак романтики» КіноNewsKids Євромакс КіноNews Д/с «Найекстре< мальніший» У фокусі Європа Д/с «Щоденники комах» Х/ф «Летючий загін Скотланд Ярду» Д/с «Живе багатство України» Х/ф «Королі рулетки» Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.30, 0.25 Акцент 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 Погода в Україні 7.15, 4.20 Феєрія мандрів 7.50, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 0.15, 1.10 Погода на курортах 8.15 Клуб LIFE 8.40 Натхнення 9.10 Мотор<ТВ 9.15 Автопілот<Тест 9.20 Драйв 10.05 Сімейні зустрічі 10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 11.05 Кордон держави 11.20 Будемо жити 11.30 Гра інтересів 12.15, 23.15 Про військо 12.35 Брифінг речника МО України щодо ситуації на лінії зіткнення 13.05 Медекспертиза 13.25 Діалоги з патріархом 14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 15.20 П’ятий поверх 16.10 Агрокраїна 16.20 Фінансовий тиждень 17.05 Особливий погляд 17.25 Компанія героїв 18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 19.10 Стоп корупції! 21.40, 3.00 Час<Time 22.10 Справжній детектив 2.55 Огляд преси

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон

За її словами, чинна Конституція 1996 року виконала головне завдання < закріпила державність, але водночас має низку вад. По<перше, вона зцементувала кланово<олігархічн і домовле< ності, через які український народ був позбавлений права бути єдиним джерелом влади. Друга вада чинної Конституції поля< гає в тому, що всі гілки влади є безконтрольними, а тому абсо< лютно безвідповідальними.Третьою проблемою чинного кон< ституційного ладу є недовіра українців до чинної судової системи. Юлія Тимошенко переконана, що нині суспільство має ство< рити потужну концепцію нового суспільного договору < проект нової Конституції, який стане чітким ультиматумом для всіх кандидатів у президенти та який новий президент повинен ви<

21.45 Автоперегони. Формула E. Нью<Йорк. Інтро 1.00 Футбол. Ч MLS. 20<й тур. «Лос< Анджелес» < «Портленд Тімберс»

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 7.15, 5.15 Авто < SOS 6.45 Зона будівництва 8.00, 11.10, 15.00, 15.45 Неймовірний доктор Пол 8.50, 12.40 Золото Юкону 9.35 Дикий тунець 7 10.20 Приголомшливий доктор Пол 11.55 Сила племені 13.25, 1.55 Феномени: Висхідні зірки футболу 14.10, 18.45 Екстремальний футбол у Росії 16.30, 17.15 Дикий тунець: Північ проти Півдня 18.00, 22.00, 1.10 Хранителі скарбів Єгипту 19.35, 2.45 Марадона 20.25, 21.10, 0.20 Інстинкт виживання 22.45, 23.35 Невідома планета Земля 3.35 Дива інженерії 4.20 Інженерні винаходи

VIASAT HISTORY 8.15, 3.35, 4.20 «Музейні таємниці» 9.00 «Село» 10.00 «37 днів: шлях до Першої світової війни» 10.55, 11.45, 1.20 «Змова» 12.35, 13.25 «Найбільші містифікації в історії» 14.15, 15.05, 15.55, 22.50, 23.40 «Заборонена історія» 16.45, 17.30, 18.20, 19.05 «Справжня гра престолів» 19.55 «Війна царів<родичів» 21.00 «Наша Світова війна» 22.00, 22.25 «Записки юного лікаря» 0.30 «Таємниці царствених убивств» 2.15 «Міфи і чудовиська» 3.05, 7.00 «Неймовірні винаходи» 5.05 «Генріх і Ганна: коханці, які змінили історію» 5.55 «Таємниці китайських колісниць» 7.25 «Міць вулканів»

ДИТЯЧИЙ СВІТ

ENTER ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Зіркове життя» 9.30 «Невідома версія. Джентльмени удачі» 10.25Х/ф «Сини Великої Ведмедиці» 12.10 Х/ф «Слід сокола» 14.20 Х/ф «Приходьте завтра» 16.10 Х/ф «Весна на Зарічній вулиці» 18.00 Х/ф «Здрастуй, вам!» 20.00 Х/ф «Сім днів до весілля» 22.00 Х/с «Тіні зникають опівдні» 2.30 Кіноляпи 3.30 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Орел і Решка. Шопінг» 10.00 «Ух ти show 2» 10.35 М/ф «Кунг<фу Кролик» 12.15 «Орел і Решка. Перезавантаження» 0.15 «Вечірній квартал» 1.50 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 11.45 Автоперегони. WTCR. Словаччина. Друга гонка 3.15, 6.00, 8.00, 11.00, 17.30, 22.00 Автоперегони. 4.00, 7.00, 9.30 Велоспорт 6.45 Тележурнал WATTS 8.45 Супербайк. Друга гонка 12.15, 19.00, 23.15 Автоперегони 13.25, 17.15 Велоспорт. «Тур де Франс»<екстра 13.30, 23.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 9<й етап 18.00, 21.05 Автоперегони. Формула E. Нью<Йорк. Кваліфікація 20.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд дня

0.00, 6.00, 12.00 Х/ф «Маленька принцеса» 1.30, 1.40, 1.50, 7.30, 7.40, 7.50, 13.30, 13.40, 13.50 М/ф «Аліса в Дивосвіті» 2.00, 2.10, 2.20, 2.30, 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30 М/ф «Аліса в Задзеркаллі» 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Весела карусель» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Бобик ву гостях у Барбоса» 3.00, 9.00 Х/ф «Літаючий млин» 4.10, 10.10 М/ф «Про Сидорова Вову» 4.30, 10.30 М/ф «Випадок з бегемотом» 4.40, 10.40 М/ф «Трапилося це взимку» 4.50, 10.50 М/ф «Снігурка» 5.00, 11.00 М/ф «Чудеса в решеті» 5.10, 11.10 М/ф «Опудало< Мяучело» 5.20, 11.20 М/ф «Будинок, який побудував Джек» 5.30, 11.30 М/ф «Бабусина парасолька» 5.40, 11.40 М/ф «Банальна історія» 5.50, 11.50 М/ф «Бешкетники» 15.00, 21.00 Х/ф «Чарівник Смарагдового міста» 16.05, 22.05 М/ф «Про джмелів і королів» 16.15, 22.15 М/ф «Про щеня» 16.30, 22.30 М/ф «Скарби затонулих кораблів» 16.45, 22.45 М/ф «Солдат і рис» 17.00, 23.00 М/ф «Справа №» 17.15, 23.15 М/ф «Муха< Цокотуха» 17.30, 23.30 М/ф «Без цього не можна» 17.40, 23.40 М/ф «Велика естафета» 17.50, 23.50 М/ф «Боцман і папуга» 18.00 Х/ф «Златовласка» 19.30 М/ф «Тільки не зараз» 20.05 М/ф «Три товстуни» 20.40 М/ф «Як козлик землю тримав» 20.50 М/ф «Як ми весну робили»

нести на Всенародний референдум. "Я як кандидат у президенти і команда партії "Батьківщина" < однодумці з українським суспільством щодо "перезаснування держави" на основі нового суспільного договору. Ми будемо учасниками і партнерами українського суспільства, щоб у но< вій Конституції була започаткована сильна система управління державою, якою є парламентська форма правління. Ми ма< ємо забезпечити систему безпеки і оборони, яка не дозволить більше жодному агресору вломитися в нашу країну та вбивати українців", < наголосила вона. Як підсумувала Юлія Тимошенко, саме новий суспільний договір стане основою сильної України.


реклама та оголошення

11

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

Заява про наміри публікується відповідно до Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. № 771. 1. Інвестор (замовник) ТОВ СП "НІБУЛОН", поштова та електронна адреса 54002 м. Мико3 лаїв, Заводський р3н, вул. Каботажний спуск,1 2. Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти) 3 будівництво об'єкта транспортної інфраструктури перевантажуваль3 ного терміналу з відвантаження зернових та олій3 них культур на річковий транспорт ТОВ СП "НІБУ3 ЛОН" за адресою: Запорізька обл, Вільнянський р3н, с.Тернівка. 3. Характеристика діяльності (об'єкта) 3 на підставі завдання на проектування передбача3 ється будівництво перевантажувального терміна3 лу з річною програмою 200,0 тис. т. зерна. Відпо3 відно до постанови КМУ від 28.08.2013 р. № 808, об'єкт відноситься до видів діяльності, що ста3 новлять підвищену екологічну небезпеку. Тран3 скордонний вплив відсутній. Технічні і технологічні дані 3 складська єм3 ність 3 76 тис. тонн зернових та олійних куль3 тур,виробнича програма 3 200 тис. тонн на рік; водопостачання з власної артсвердловини дебі3 том 3 10м3/год; довжина причалу 3130 м; проек3 тна відмітка дна біля причалу 3 3,95 м 4. Соціальноекономічна необхідність пла нованої діяльності 3 використання високотехно3 логічного обладнання для транспортної ін3 фраструктури перевантажувального терміналу. 5. Потреба в ресурсах при будівництві і екс плуатації: земельних 3 8,8177 га , в тому числі 0,4507 га 3 площа території в межах прибережних замельних смуг. сировинних 3 при будівництві: суміші бетонні готові важкі, розчин цементний важкий, суміш ас3 фальтно3бетонна, металоконструкції; при екс3 плуатації: 200 тис. тонн зернових та олійних куль3 тур, які закуповуються у місцевих сільгоспвироб3 ників. енергетичних (паливо, електроенергія, теп ло): при будівництві: від існуючих інженерних мереж 3 загальна потреба в електропостачанні становить відповідно ТУ; при експлуатації: 3 па3 ливо (газ) 3 2409,84 тис. нм3, теплопродуктив3 ність 3 9,0 МВт; водних: при будівництві 3 відповідно до ПОБ; при експлуатації:3 6090,550 м3/рік питної якості з артезіанської свердловини, яка проектується; 20590,4 м3/рік технічної якості з поверхневого во3 дозабору. трудових: при будівництві забезпечуватиметь3 ся силами українських будівельних і монтажних організацій; при експлуатації 3 100 люд. 6. Транспортне забезпечення (при будів ництві й експлуатації) 3 під час будівництва: бу3 дівельна техніка підрядних організацій; під час експлуатації: власний та орендований транспорт. 7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами.

3 розмір СЗЗ 100 (для портових об'єктів IV класу згідно з ДСанПін 7.7.4.3046399); 3 значення ГДК забруднюючих речовин в атмос3 ферному повітрі, водному середовищі, грунті, нормативні розриви між будівлями та спорудами; 3 способи утилізації та місця складування відхо3 дів повинні відповідати нормативним вимогам та дозвільним документам; 3 фоновий вміст забруднюючих речовин в ат3 мосферному повітрі; 3 акустичні впливи не перевищують нормативи відповідно до ДБН В.1.1331:2013 "Захист від шу3 му". 8. Необхідна екологоінженерна підготовка і захист території за варіантами топографічна підоснова М1:500, зняття родючого шару грунту, вертикальне планування території. 9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навко лишнє середовище: клімат і мікроклімат 3 відсутність впливу. повітряне 3 викиди забруднюючих речовин. водне під час експлуатації: водоспоживання, водовідведення, при улаштуванні акваторії: над3 ходження зважених речовин в поверхневі води р. Плоска Осокорівка. грунт 3 тимчасове зберігання будівельних та виробничих відходів, земляні, бурові роботи, розробка грунту при улаштуванні авкаторії та водного підходу. рослинний і тваринний світ, заповідні об'єк ти 3 при будівництві: благоустрій та озеленення території; при улаштуванні акваторії та водного підходу: на флору та фауну р. Плоска Осокорівка каламутністю води, знищення кормової бази на площі ведення робіт. навколишнє соціальне середовище (насе лення) створення нових робочих місць, поліп3 шення умов праці та виробничої санітарії. навколишнє техногенне середовище 3 від3 сутність впливу. 10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знеш кодження або безпечного захоронення: відхо3 ди експлуатації, що передаються на утилізацію лі3 цензованим організаціям: відходи автотранспор3 ту (відпрацьовані автошини, акумулятори, масла, фільтра масляні та паливні, шлам масловловлю3 вача); що розміщуються на місцевому сміттєзва3 лищі: відходи зернові мертві, комунальні міські змішані, у тому числі з урн та дворовий змет; шлам від очищення вод стічних дощових; вико3 ристання зернових відходів з вмістом зерна від 2% до 50% в якості сировини для виготовлен3 ня паливних брикетів. 12. Обсяги виконання ОВНС 3 відповідно ДБН А.2.23132003 13. Участь громадськості 3 м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 9б с 800 до 1700 тел.: (0512) 58304328 публікація заяви про наміри в місцевій газеті.

Запорізький об'єднаний міський військовий комісаріат оголошує набір громадян віком від 18 до 60 ро ків, до Збройних сил України, на військову службу за контрактом. Запрошуємо СОЛДАТІВ, СЕРЖАНТІВ та ОФІ ЦЕРІВ запасу. Грошове забезпечення (від 8500 грн 3 солдати, сержанти, офіцери від 11000 грн ) Доплата за участь в ООС 3 перша лінія 10000 грн, друга лінія 4500 грн, додаткові грошові виплати та винагороди, можливість отри3 мання заочної вищої освіти під час служби за рахунок Міністерства оборони, щорічна відпустка від 30 днів, безкош3 товне харчування, право на отримання безкоштовного житла. За більш детальною інформацією звертайтесь за ад3 ресою: м. Запоріжжя, вул. Одеська 2, або за тел.: 2364725 , 0961334141, 0964645397.

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

Інформація Департаменту комунальної власнос ті та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з від бору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення не залежної оцінки наступних об'єктів права комунальної власності м. Запо ріжжя: Здійснити конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для визначення вар3 тості об'єктів права комунальної власнос3 ті м. Запоріжжя: 1) Назва об'єкта: мазутонасосна (літ. П. інв. № 0310016) площею 352,90 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Товариська, 47. Балансоутримувач: КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ". Орендар, покупець: ТОВ "ЕНЕР3 ГОСПЕЦІНВЕСТ КОМФОРТ". Замовник, платник робіт з оцінки: де3 партамент комунальної власності та при3 ватизації Запорізької міської ради. Електронна адреса замовника: dkvp@meriazp.gov.ua, телефон: (0612) 33399348. Мета оцінки: визначення ринкової вар3 тості об'єкта з метою приватизації шля3 хом викупу. Запланована дата оцінки 3 30.06.2018. 2) Назва об'єкта: нежитлове приміщен3 ня № 23 першого поверху (літ. А33) пло3 щею 209,7 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: 69067, м. Запоріжжя, вул. Республіканська, 76. Балансоутримувач: КП "Наше місто" За3 порізької міської ради. Орендар, покупець: фізична особа Кос3 тін В.В. Замовник, платник робіт з оцінки: де3 партамент комунальної власності та при3 ватизації Запорізької міської ради. Електронна адреса замовника: dkvp@meriazp.gov.ua, телефон: (0612) 33399348. Мета оцінки: визначення ринкової вар3 тості об'єкта з метою приватизації шля3 хом викупу. Запланована дата оцінки 3 30.06.2018. 3) Назва об'єкта: нежитлове приміщен3 ня № 26 першого поверху (літ. А34) пло3 щею 173,4 кв. м та нежитлове приміщен3 ня № 27 першого поверху (літ. А34) пло3 щею 55,9 кв.м. Місцезнаходження об'єкта: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 40. Балансоутримувач: КП "Наше місто" За3 порізької міської ради. Орендар, покупець: фізична особа Зай3 ченко Л.В. Замовник, платник робіт з оцінки: де3 партамент комунальної власності та при3 ватизації Запорізької міської ради. Електронна адреса замовника: dkvp@meriazp.gov.ua, телефон: (0612) 33399348. Мета оцінки: визначення ринкової вар3 тості об'єкта з метою приватизації шля3 хом викупу. Запланована дата оцінки 3 30.06.2018. Вищенаведені об'єкти комунальної власності не містять державну таємницю. Відповідно до листа ФДМУ від 17.04.2018

№1035937987 рекомендована максималь3 на ціна надання послуг з оцінки нерухомого майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця 3 2000,00 грн для нежитлових приміщень та 3000,00 грн для окремої будівлі. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності буде здій3 снюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяль3 ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мі3 ністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі 3 Положення). Подібними об'єктами до об'єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: об'єкта № 1 3 окремої будівлі (виробнича нерухомість), об'єктів №№ 2, 3 3 примі3 щення (нерухомість для розміщення об'єктів торгівлі, побутових послуг тощо). До участі в конкурсі допускаються пре3 тенденти, які діють на підставі чинних сер3 тифікатів суб'єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практич3 ної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізацією в межах цього напряму "Оцінка нерухомих речей (неру3 хомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них". Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, офор3 млення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбо3 ру суб'єктів оціночної діяльності, інформа3 ція щодо досвіду претендента та оцінюва3 чів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об'єкта оцінки об'єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 3 5 до Положення формами. Конкурсна пропозиція претендентів по3 дається в запечатаному конверті з опи3 сом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції щодо ціни вико3 нання робіт, калькуляції витрат, пов'яза3 них з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об'єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку "На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності". Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації За3 порізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 603б, каб. № 107 до 15 45 13 липня 2018 року включно, телефон для довідок: (061) 213324396. Конкурс відбудеться 19 липня 2018 року о 103тій годині у приміщенні департамен3 ту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної Ук3 раїни, 603б, каб. 105, телефон для дові3 док: (061) 213324396.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 0503564326330 9 Малина 3 ягода сірникова коробка, ама3 рант лікує 100 захворювань. Т.: 0973544325379 9 Лапка сапожна, двох3сор. литво, дріт мідн. нікелір. 0,5 1,2 кг. Т.: 0663928310353 9 З/ч Москвич 412: перемикач світла, скло лоб., напіввісь, диск зчеплення на задній міст, стремянка 3 4 шт., термостат. Т.: 0663928310353 9 Велосипеди б/к для дітей та підлітків. Т.: 0993728357386 9 Патрон токарн. 33кулач. Д 100 мм. Т.: 0663928310353 9 Одяг та взуття для хлопчиків 10315 років. Т.: 0993728357386 9 Підігрівачі бджолосімей комп. 16 шт., паровий бак 5 л. Т.: 0663928310353 9 Бджолярський круг. Т.: 0663928310353 9 Холод. мороз, печі, пральн. маш. б/в у Німеччині. Т.: 0993556309321

9 Журнали: Бджолярський круг 20073 2015, український пасічник 200032014, пасіка 199932007, пчеловодство 198831993. Т.: 0663928310353

9 Надам житло безкоштовно непрацюючій пенсіонерці за допомогу по дому. Т.: 0633 503383380

КУПЛЮ

ЗНІМУ

9 Книгу В. Успенського "Таємний радник вождя" Т.: 0663777378351 9 Пухперо, старі пір'їни і подушки, самовивіз. Т.: 0954110598 9 На запчастини мультиварку Rotex RMC3 5053в. Т.: 0663777378351 9 Книгу Олеся Гончара "Людина і зброя" Т.: 0663777378351

9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будь3якому стані або на запчасти3 ни. Т.: 0993717310387, 701322354 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славу3 ту у будь3якому стані або на запчас3 тини, швидко, дорого. Т.: 0993772300350, 0633309341356, 0983177360350

ЗДАМ

9 Зніму квартиру. Т.: 0673853316343 ПОСЛУГИ 9 Пам'ятники, граніт, бетон, мозаїка. Т.: (050) (067) 749374356 9 Пам'ятники, недорого. Т.: 09735043743 63, 0503222397352 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ. Чесні ціни Спиця С.Є. Т.: 701367330

9 Електрик. Усі види послуг. Аварійно3цілодобово. Т.: 0993626349386, 0963635330355 9 Рем. холод., пральн. маш. Т.: 220317343, 0973167347379 9 Рем. холодильників, пральн. маш. Т.: 0663710324350, 220328355

9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12 мес. Т.: 270350340, 2713 67350, 277382307 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений договір купівлі3продажу квартири, посвідчений Лучко Н.Г., приват3 ним нотаріусом Запорізького міського но3 таріального округу 02.11.1999 р. № 2139 9 Втрачене свідоцтво про право на спад3 щину за заповітом, видане Першою Запо3 різькою державною нотаріальною конторою 07.06.2006 року за р. № 43534 9 Втрачений студентський квиток АР 11173655 на Душкіну Ірину Юріївну, вида3 ний Запорізьким професійним училищем "Моди і Стилю" 9 Втрачену картку фізичної особи платни3 ка податків 3485009039, видану ДПІ у Кому3 нарському районі м. Запоріжжя на ім'я Сні3 гірьова Віктора Сергійовича 9 Втрачений паспорт, серія СЮ 228427 на ім'я Снігірьова Віктора Сергійовича, вида3 ний Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій обласні 27 лип3 ня 2011 р. 9 Втрачену залікову книжку та студентсь3 кий квиток ВРИВ398з (980061), видані ЗДІА на ім'я Пономарьової Юлії Володимирівни


12

реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на між! міських і приміських автобусних маршрутах загального корис! тування, які не виходять за межі території Запорізької області Запорізька обласна державна адміністра ція (далі Організатор) оголошує конкурси з перевезення пасажирів на міжміських і при міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі тери торії Запорізької області (далі конкурси). Конкурси проводяться відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний тран спорт", Порядку проведення конкурсу з пе ревезення пасажирів на автобусному мар шруті загального користування, затвердже ного постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, розпорядження голо ви облдержадміністрації від 07.05.2012 № 207 "Про проведення конкурсу з перевезен ня пасажирів на автобусному маршруті за гального користування", яке зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 23 травня 2012 року за № 26/1551, розпорядження голови облдержадміністрації від 26.06.2018 № 331 "Про проведення кон курсів з перевезення пасажирів на міжмісь ких і приміських автобусних маршрутах за гального користування, які не виходять за межі території Запорізької області". Перелік об'єктів конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських і приміських авто бусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області, із зазначенням порядкових номерів та основних характеристик додається. Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських авто бусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (далі Умови), затверджені розпо рядженням голови облдержадміністрації від 07.05.2012 № 207 "Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", яке за реєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 23 травня 2012 року за № 26/1551. Ці Умови є обов'язковими для Організатора та членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на маршрутах загального користування, які не виходять за межі тери торії Запорізької області, та перевізників претендентів. На конкурс виносяться маршрути (рейси), які входять до затвердженої Організатором мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не ви ходять за межі території Запорізької області. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального ко ристування, має відповідати таким критеріям: 1) Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутріш ньообласних автобусних маршрутах згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за ви дами сполучень та режимами руху, затвер дженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, на міжміських маршрутах протяжністю до 150 км допуска ється використання автобусів категорій М2 (повна маса не більше ніж 5 т) та М3 (повна

маса понад 5 т), а на маршрутах протяжністю більше 150 км автобусів тільки категорії М3, на приміських маршрутах автобусів катего рій М2 та М3. Клас автобусів: на міжміських маршрутах до 150 км А, В, ІІ, ІІІ; понад 150 км В, ІІ, ІІІ; на приміських маршрутах А, В, І, ІІ, ІІІ. 2) Рухомий склад, що пропонується пере візникомпретендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за техніч ними та екологічними показниками, пасажи ромісткістю відповідати вимогам чинного за конодавства у сфері автомобільного тран спорту. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соці альних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення. Для участі у конкурсі з перевезення паса жирів на міжміських та приміських автобус них маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької об ласті, перевізникпретендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів, не обхідних для виконання перевезень, та дос татню кількість резервних транспортних за собів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання переве зень. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізникамипретендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками кате горії, класу, комфортності основних ав тотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту. До додаткових Умов належить обладнання перевізником в термін до трьох років з мо менту укладання договору про організацію перевезень пасажирів на міжміських та при міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі терито рії Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах), транспортних засобів, працю ючих на зазначеному у договорі маршруті (маршрутах), GPSсистемами для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків ру ху пасажирського транспорту. Перевізники претенденти мають забезпечити диспет черський контроль та управління перевезен нями самостійно або із залученням підпри ємства автобусних станцій (за договором). На кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські внутрішньообласні автобусні мар шрути загального користування, забезпечу ється робота транспортних засобів, присто сованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів. Транспортні засоби, пристосовані для пе ревезення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно рухового апарату, а також передбачати мож ливість встановлення зовнішніх звукових ін форматорів номера і кінцевих зупинок мар шруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. До участі в конкурсі не допускаються авто

мобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з переве зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081. Перевізники зобов'язані здійснювати піль гові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством. Необхідну інформацію про об'єкти конкур сів можна одержати за телефонами: 2399250, 2399244, або електронною поштою (звер татися за електронною адресою: dpri_transport@zoda.gov.ua). Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсах до 1700 26.07.2018. Документи на конкурси подаються до обл держадміністрації за адресою: 69107, м. За поріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 507, каб. 550. Режим роботи: з понеділка по четвер з 800 до 1700, п'ятниця з 800 до 1545. Пе рерва на обід з 1200 до 1245. Перелік документів для участі у конкурсах визначений статтею 46 Закону України "Про ав томобільний транспорт" та пунктом 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користу вання, затвердженого постановою Кабінету Мі ністрів України від 03.12.2008 № 1081. Для участі у конкурсі перевізникпретен дент подає окремо щодо кожного об'єкта конкурсу такі документи: заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту за гального користування, на якому має намір працювати претендент; відомості за підписом суб'єкта господа рювання про автобуси, які будуть використо вуватися на автобусному маршруті, із зазна ченням підстав для їх використання перевіз ником; відомості про додаткові умови обслугову вання маршруту; інформацію довільної форми про те, що пе ревізникомпретендентом (вказати най менування перевізника) не вносилася плата за участь у конкурсі у зв`язку з відсутністю та кої вимоги в оголошенні облдержадміністра ції про проведення конкурсів, розміщеному у _____ (назва та номер друкованого видання); анкету до заяви про участь у конкурсі з пе ревезення пасажирів; копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь плат ників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал. У разі подання автобусів, за які можуть бу ти нараховані бали за системою оцінки про позицій автомобільних перевізниківпретен дентів, разом з відомостями про автобуси також рекомендується подавати копії серти фікатів відповідності, екологічності. Також з метою визначення переможців кон курсів на міжміських автобусних маршрутах (у разі рівних пропозицій претендентів) реко мендується разом з документами для участі у конкурсах подавати свідоцтва відповідності автобусів параметрам комфортності. З метою вірного нарахування балів за авто буси за системою оцінки пропозицій автомо більних перевізниківпретендентів під час проведення конкурсів та подальшого визна чення предмета договорів про перевезення пасажирів пропонується разом з документа ми для участі у конкурсах подавати перелік автобусів, які будуть використовуватися на

об'єкті конкурсу, із зазначенням державного реєстраційного номера транспортного засо бу, статусу автобуса (основний, резервний), номера маршруту (рейсу), на якому працю ватиме відповідний автобус. Вказаний доку мент подається в конверті (пакеті) з познач кою "№ 2". Відповідно до пункту 28 Порядку прове дення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користу вання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, на об'єкти конкурсів, в які входять міжміські ав тобусні маршрути, рекомендується подавати автобуси з кількістю зірочок 14 за парамет рами комфортності (для роботи на маршру тах протяжністю до 150 км включно), та з кількістю зірочок 24 за параметрами ком фортності (для роботи на маршрутах про тяжністю понад 150 км). Перевірку поданих документів на відповід ність обов'язковим і додатковим умовам кон курсу та наявності усіх документів проводить Організатор. Документи, подані перевізникомпретен дентом для участі в конкурсі, пронумерову ються, прошнуровуються, підписуються ав томобільним перевізником або уповноваже ною особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи для участі в конкурсі подаються перевізникомпретендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, від кривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи пе ревізникпретендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету. У разі подання перевізникомпретенден том документів для участі в кількох конкур сах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвер тах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити прина лежність їх одне одному. Якщо перевізникпретендент бере участь на кількох об'єктах конкурсу на внутрішньо обласних автобусних маршрутах, які прово дяться на одному засіданні конкурсного ко мітету, а поданих ним пропозицій достатньо для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в пункті 1 заяви на участь у конкурсі. У разі визнання перевізникапретендента переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. У разі відсутності в перевізниківпретен дентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у кон курсі та документи, що містять характерис тику наявних автобусів, які перевізникпре тендент пропонує використовувати на дано му маршруті, а також інвестиційний проект зобов'язання щодо оновлення парку автобу сів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років. У разі відсутності перевізниківпретен дентів, які мають автобуси, що відповідають

умовам конкурсу, конкурс проводиться се ред претендентів, які пропонують викорис товувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не від повідають умовам конкурсу за класом, па сажиромісткістю, параметрами комфор тності, з урахуванням поданих інвестицій них проектівзобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відпо відати всім вимогам, у термін до п'яти років. Організатор укладає з переможцем кон курсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності в нього автотран спортних засобів, що відповідають Умовам на 1 рік. Строк дії договору подовжується один раз на п'ять років за рішенням Організатора за наявності заяви автомобільного перевізника переможця попереднього конкурсу, форма якої передбачена в додатку 7 Порядку прове дення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користу вання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, в якій, зокрема, зазначається інформація про підтверджене інвестування коштів на прид бання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовували ся автомобільним перевізником на об'єкті конкурсу, та наявності підстав вважати заз наченого автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршру том протягом попереднього періоду без по рушення умов укладеного попереднього до говору. Видача бланків документів для участі в кон курсах здійснюється за адресою: м. Запоріж жя, пр. Соборний, 164, каб. 550, каб. 507, у час, визначений для прийому документів на конкурси, до кінцевого строку прийняття до кументів. Перевізникипретенденти можуть використовувати бланки документів для участі в конкурсах, що затверджені Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажи рів на автобусному маршруті загального ко ристування, затвердженим постановою Кабі нету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081. Місце проведення конкурсів (засідання конкурсного комітету з визначення автомо більних перевізників): м. Запоріжжя, пр. Со борний, 164. Початок конкурсів об 1100 16.08.2018. У разі відсутності керівника перевізника претендента на конкурсі з перевезення паса жирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевіз никомпретендентом. Плата за участь у конкурсах не стягується. Для довідок з питань проведення конкурсів звертатися за телефонами: 2399250, 2399244 або електронною поштою (звер татися за електронною адресою: dpri_transport@zoda.gov.ua). Також оголошення про проведення 16.08.2018 конкурсів з перевезення пасажи рів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької об ласті, буде розміщено на офіційному веб сайті Запорізької облдержадміністрації (www.zoda.gov.ua) не пізніше 3 робочих днів з дня публікації його в друкованому засобі масової інформації. Додаток

ПЕРЕЛІК об`єктів конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області

(Продовження на 13!ій стор.)


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

(Продовження на 14ій стор.)

13


14

реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

(Продовження. Початок на 13ій стор.)

78


вітер мандрів

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

15

Аромат в'янучої троянди (Закінчення. Початок в №№23 24 від 21 і 28 чер

вня 2018 р.) Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Болгарський менталітет Чи знаєте ви, яке місто вва жається найстародавнішим в Європі? Ні, не Рим і навіть не Афіни, а… Пловдив. Друге за кількістю населення бол гарське місто, столиця ле гендарної Фракії (нині її те риторія поділена між Гре цією і Туреччиною, але най більша частина всетаки на лежить Болгарії). Якщо віри ти давньогрецькому історику Амміану Марцелліну, ще за 1200 років до нашої ери тут існувало фракійське посе лення Евмолпія. Отже, Плов диву щонайменше понад 3200 років! Згадала я про це місто, щоб показати, яка древня цивілізація на болгарських землях. Недарма ж саме на території Болгарії знайдено найдавніший скарб у світі: йому до шести тисяч років. За кількістю пам'яток, що оберігаються ЮНЕСКО, ця країна на третьому місці піс ля Італії та Іспанії. У Болгарії росте біла ялиця, якій півто ри тисячі років. А на кораблі "Вояжер" у космос послали болгарську народну пісню: її обрали, щоб презентувати земну цивілізацію іноплане тянам… Знаючи ці факти, як не хвилюватися, ступаючи на болгарську землю! Маршрут нашої мандрівки проліг до ВеликоТирново колишньої столиці Другого Болгарського царства. А всього тих царств було аж три, між ними візантійський та османський періоди, потім соціалістична Народна Рес публіка Болгарія і, нарешті, з 1990 року просто Республі ка Болгарія… Перше Болгарське царство виникло у 681 році відтоді країна жодного разу не міня ла назву, завжди лишаючись Болгарією. А після того, як болгари приблизно у 865 ро ці першими зі слов'ян прий няли християнство, вони жодного разу не зраджували своїй релігії. Схоже, постій ність у болгарському мен талітеті. А ще стійкість і вмін ня міцно триматися за тра

У старій частині ВеликоТирнова

Болгарська архітектура: картинка для туристів диції. Будьщо! Символічно, що коли болгари хочуть за перечити, вони… кивають. А коли хитають головою з боку в бік це означає згоду. Все у них посвоєму!

Картинка не для туристів Нині у ВеликоТирнові близько 67 тисяч жителів. Та недарма в його назві присут нє слово "велике" у ХІІХІV століттях, коли воно було столицею Болгарії, його на зивали "другим після Кон стантинополя". З тих часів на пагорбі Царевець, з трьох боків оточеному річкою Ян трою, височіє старовинна фортеця. Гарний пейзаж незмінно вабить туристів. Але у фортецю я не пішла. Хотілося відвідати квартали, куди туристи зазвичай не за зирають. Іти до них довелося не далеко, а… високо. Коли здаля дивишся на стару час тину ВеликоТирнова, зда ється, що будинки стоять один на одному. Замість ву лиці я піднялася на пагорб сходами. Однодвоповерхо ві будинки ліпляться один до одного, як стільники, зали шаючи зовсім мало місця для зелені. Червоні черепич ні дахи поблякли від часу. Денеде черепиця так не рівно покладена і така бита, що, певне, протікає під час злив. Мов павутинням, все обплутано електропровода ми: цю проводку давно слід осучаснити… Навіть не віриться, що зов сім поруч "вилизані" квар тали, така собі гарна картин ка для туристів. ВеликоТир

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

ново одне з чотирьох бол гарських міст, де кількість жителів рік у рік зростає. Не в останню чергу завдяки ту ристичній галузі, для обслу говування якої треба все більше робочих рук.

Тонна рожевих пелюсток Готуючись до подорожі, я запланувала придбати в Болгарії шалено популярну свого часу в СРСР космети ку, про яку останнім часом чомусь не чути. Фахівці стверджують, що країна по сідає перше місце у світі за виробництвом високоякісної рожевої олії, яку виготов ляють із казанлицької троян ди наступниці славнозвісної дамаської. Повідомляється, що плантації троянд зараз займають понад 4 тисячі гек тарів, і їхня площа зростає. Стримує виробництво… нес тача збиральників троянд. Ще б пак! Адже лише для од ного кілограма рожевої олії треба переробити від однієї до трьох тонн (!) пелюсток троянд. 95 відсотків олії іде на експорт: у Францію (для парфумів), у Німеччину (для медикаментів), в Японію… Неважко вирахувати, що в самій Болгарії залишається тільки 5 відсотків олії. У сувенірних крамницях я бачила креми, шампуні й інші косметичні засоби з рожевою олією. Ось тільки їхня ціна… від трьох євро (понад 90 гри вень) за малий тюбик крему для рук і вище. У косметич ному супермаркеті (на кшталт нашої "Єви") вітчизня ній косметиці відвели один

E mail: zp.reklama@ukr.net

Вид на пагорб Царевець і старовинну фортецю зовсім скромний стелаж решту магазину захопили ті ж бренди, що у великій кількос ті можна побачити в Запоріж жі. В цьому магазині засоби з рожевою олією були дешев шими, ніж у сувенірних крам ницях, тому я все ж придбала креми для рук собі та в дару нок подрузі.

Смак бози Хотіла ще купити фірмове тирнівське печиво з джемом, але у сувенірних крамницях воно надто дороге, а звичай них продуктових магазинів у туристичному центрі міста не знайшлося. Я навіть замис лилася: чи куштують печиво самі тирнівці? Чи воно теж, як і олія, на сувеніри й на ек спорт? І все ж, порівняно з іншими європейськими країнами, ці ни в Болгарії помірні. При наймні, мені вистачило гро шей на обід у кафе "Страти лат". Замовила "євро пейські" страви, бо до суто болгарської кухні ще з попе реднього візиту в країну ставлюся обережно. Коли я тоді вперше купила 200гра

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21. Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

мову пляшечку бози й сіла з нею за столик поруч із облав ком, то помітила на собі заці кавлений погляд продавця. Зробила перший ковток… Ой, лишенько! Мабуть, до та кого смаку треба довго зви кати. Та не хотілося обража ти болгарина, який так уваж но спостерігав за мною: я мужньо допила пляшечку до денця. А суп "таратор", що я скуш тувала в Созополі, являв со бою приправлений спеціями кефір, розбавлений міне ральною водою, зі шматоч ками огірків і вивареної до повної м'якості свинячої шкі ри (тактак, саме шкіри). Спробуйтено уявити цей невимовний смак! З іншого боку, в Болгарії печуть напрочуд смачні "ба ниці" (булочки з пісного тіста з начинкою із сиру або шин ки). А якщо комусь не до смаку боза це його особис та справа. Так, мені здаєть ся, розмірковують болгари. І хоча країна зараз не процві тає, я переконана, що цей упертий народ знайде свій шлях. Як завжди…

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802025


16

дозвілля

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

z

VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

З якими дивними явищами вам доводилося зустрітися у житті?

Мабуть, окрім нашого звичного світу, який можна бачити та відчути, існує інший, таємний та дивовижний, про який розповідають народні легенди. Виявляється, інколи його може побачити фотоапарат. Саме так і сталося нещодавно під час святкування купальської ночі в одному із сіл Вільнянського району. Святкування було чудове, з піснями, запальними танцями, віночками та стрибками через купальське вогнище. Але дивовижне явище, яке сталося у цей час, побачив лише мій фотоапарат. Це сталося, коли згідно із народним звичаєм у купальське вогнище кинули опудало Марени. Саме тоді у диму і полум'ї миттєво з'явилися риси усміхненого обличчя прекрасної дівчини. Хто вона така була, і який сенс цього явища ми, на жаль, не знаємо. Можливо, це знаєте ви? Олександр МАКСИМОВ (текст і фото)

Слова H перлини мови, Людської спільності основи. Тож маючи дещицю хисту,

Збираю дороге намисто. Те, що зібрав H дарую вам, Моїм шановним читачам

Цього разу доводимо до ладу смислові іменні анаграми. Треба з виділеного слова зробити анаграму і речення стане смисловим. Наприклад: Зрадив Агапон ***. Переставляємо букви у слові "Агапон" і маємо анаграму "Гапона". Виходить речення: Зрадив Агапон Гапона. Спробуйте теж саме зробити з наступним завданням: 1. Усе розповів Адріан ***. 2. Не брав Артем ***. 3. Викликав Артемон ***. 4. Сказала Берта: "***!". 5. Зробив Владик ***. 6. Не має Дарина ***. 7. Збирає Ераст ***. 8. Ловить Лука ***. 9. Звик Микита ***. 10. Заздрить Надія ***. 11. Наталя, *** ***! 12. Добралася Одарка *** ***. 13. Бачив Олег *** поле. 14. Орест ***. 15. Павло *** кашу. 16. Спіймав Сила ***. 17. Слава ***. 18. Тамара ***. 19. Віддає перевагу Улас ***. Відповіді:1. нараді. 2. метра. 3. монтера. 4. Треба. 5. вклади. 6. динара. 7. старе. 8. акул. 9. микати. 10. наяді. 11. я талан. 12. до рака. 13. голе. 14. росте. 15. лопав. 16. лиса. 17. Власа. 18. Марата. 19. салу.

Для тих, хто хоче визначити в собі почуття гумору, надаємо ЖАРТІВЛИВІ АНАГРАМИ Переставивши букви у виділених словах ви знайдете відповіді. 1. Політик, для якого І ГРА РАЙ. 2. Юрист, який має ДВА КОТА 3. Порядок, який може статися в ЖАРУ. 4. Кажуть, що у ЗОТА немає ні кольору, ні запаху. 5. В його діяльності допомагає не РІГ достатку, А ТАТО. 6. Погано, коли до носоглотки ЇДЕ АНОД. 7. Ягода, яку любить ГУСАР. 8. Працівники цієї служби запрошували живописця ГЕ НА РАУТ. 9. Він відповідає за ТОВАР. 10. Станція, де КОЗА залізла В АВТОЛ. 11. На цю виставку купила ТАЛОН СОВА. Відповіді:1. АГРАРІЙ. 2. АДВОКАТ. 4. АЖУР. 4. АЗОТ. 5. АГІТАТОР. 6. АДЕНОЇД. 7. АҐРУС. 8. АГЕНТУРА. 9. АВТОР. 10. АВТОВОКЗАЛ. 11. АВТОСАЛОН.

Підготував Данило Кармінський

Євген Приходько, відеооператор, м. Київ: Дивні явища? Та я ж непитущий! Мабуть, найдивніші явища в житті це, коли загубиш якусь дуже потрібну річ, перешукаєш її скрізь, купиш іншу, а тут стара річ знайдеться, виявляється, лежала весь час перед очима. Віктор, студент: Мабуть, найдивніше явище в житті це кохання, ще хвилину тому про нього і не думав, а тут виникає миттєво, і весь світ змінюється. Олена, вихователька: Коли була трохи молодшою, то мріяла зустріти щось надзвичайне, дивне. А зараз буденне життя дім і робота, мене цілком влаштовує. Не хочу нічого надзвичайного. Сергій, приватний підприємець: Мені здається, що я бачив НЛО вночі. Їхав в авто трасою і бачив яскраву кулю в небі, яка поволі оберталася. Звичайно, я не певен у цьому. Тетяна, менеджер: У надзвичайні і дивні явища я не вірю, ба сама матеріалістка. Щоб бачити щось дивне, то, мабуть, треба бути ідеалістом або взагалі містиком. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

По горизонталі: 1. … дерева ростуть і шелестять не під віконечком, а над *** узголов'ячком, і дитинка небачена, колисана узяла на себе лик прудкого, змореного хлопчика, а та, що його колисала, лик молодої, ставної, задумливої козачки,… 5. І довго лилися сльози перед Кармелем, наче *** було їй перед ним своє горе виплакати. 9. Правда, *** хтосьдесь щось, нібито бачили молоду Кармелиху з малою дочкою у хуторі далекому, глухому, де вона заробляла; друга знов віда така була, що вона у місті ходила на поденщину. 13. Хто бував і знає, той нехай згадає, а хто не бував і не знає, той нехай собі уявить, що там скрізь білі хати у вишневих садках, і весною там *** гарно, як усі садочки зацвітуть і усі соловейки защебечуть. 14. Говорить Кармель до своєї неньки: *** я, нене, одружитися, хочу взяти за себе наймичку Марусю! 15. Оступили її коляску, возниць, її слуг, убік. говорять до неї: "Пані, гроші віддавай!" А пані страшно закричала та несамовито на весь гай темний і учепилась руками, *** заліз ними кігтями, у своє добро не дає. 16. Вбогі люди ніби здоровіш зробилися на виду, й не один попадавсь тоді бідак, який, одежиною драний, такий постаттю багатий, не в одного тоді на обличчі, що його зсушила журба, скрушила нужда, *** усміх завзятий, блискали очі жваво та хупаво. 20. З якими ти людьми, сину, подругуєш? пита мати. Мої друзі *** бідолахи, говорить Кармель, от мої друзі! 21. І найшлися поміж людьми люди, що *** на сей клич і зупинялися, чигаючи наче доброго спасенного суду, несподіваного. жаданого визволення. 22. Ніколи не бачили, щоб ця дівчинка гралася, або пустувала, або опинилася на вулиці прилеглій і де, видко було, спродавалися ласощі й ***, ніколи! По вертикалі: 1. Була навіть така чутка, що багато

z КОЛИСЬ БУЛО... 1687 року опублікували 5 "Математичні лип ня початки нату ральної філосо фії" Ісака Ньютона. 1841 року англієць Томас Кук відкрив перше турис тичне агентство. 1946 року на показі мод у басейні Молітор Пул у Па рижі вперше модель Міше лін Бернардіні продемонс трувала бікіні модельєра Луї Ріерда. 1954 року вийшов пер ший випуск телевізійних но вин БіБіСі. 1954 року на студії Sun Records у Мемфісі (штат Те нессі, США) Елвіс Преслі за писав свій перший сингл із піснею "That's All Right (Ma ma)". 2012 року в Лондоні офі ційно відкрили найвищу в Європі будівлю 72повер ховий хмарочос Шард (309 метрів) італійського архітек тора Ренцо Піано. Запорізькі ювілеї тижня 10 липня 25 років (1993) від дня заснування грецької ради Запорізької області "Елла да" .

шукачів і *** його у руці держали вже, та пускали оманені, а потім вже довіку не були годилися на свою службу. 2. Уувійшов Кармель у хату, оглянувсь по хаті, не зобачив неньку і *** коло віконця. 3. Вона стояла на хатньому порозі й дожидала й виглядала його, стріла й пригорнулася, начеб запиталася: чи не треба її життя або смерті, її *** чи розкоші? 4.Сонечко вже закотилось, і зорі *** у хатнє віконце, здалека заносилися дівочі голоси … 5. Страх її і жах минувсь увесь, і такий спокій обійняв її, що хоч жити, хоч помирати зараз усе те зарівно. Вона склала руки, дивилася та ***. 6. Знов ідуть *** за днями і часи за часами, і що день, що година, то більше усе вісток, більш та більш чуток про розбійників у Чорному лісі. 7. Може, не *** наймит гіркий, котрий, поганяючи чужу худобу та співаючи свою давню гірку пісню, "що немає гірше так нікому, як бурлаці молодому",почувши Кармелеву пісню, вмовкнув і повернувсь до хазяйської хати задуманий,… 8. У одній хатці, що вкрай стояла, к полю, жила удова, а у *** був син, дитина єдина, і звали того сина Іван, а на прозвання Кармель. 9. От люди лихі! От недобрі, Марусечко! От *** який на мого Кармеля, от позлодійка яка на мою кохану дитину! 10. І знов йому темниця темна, суд угніваний, важчі та кріпші *** і зсилка дальша та скрутніша; знов його стріла й провела людська зграя купами, гомонячи, жалкуючи. 11. Якщо візьму в багатого, я *** даю, І, так гроші поділивши, я гріха не знаю. 12. Минув *** по тому. Стара мати, як пообіцяла хутенько вмерти, так і вмерла, і навесні її могилка вже травою заросла густо й високо. 17. Скрізь дивляться тії ***, Що меркнуть від муки, Скрізь, усюди потомлені Простягують руки,… 18. Болить *** головонька, Оченьками мружу; Сам не знаю, не відаю, За чим же я тужу! 19. Усі вони знали, який *** буде, і тільки дожидали того дня, коли скінчиться. СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ЛІНА КОСТЕНКО», НАДРУКОВАНИЙ 28 ЧЕРВНЯ По вертикалі: 1. Взялись. 2. Дві. 3. Коругов. 4. По горизонталі: 2. Доказом. 5. Перебороти. 8. Стане. 13. Полем. 15. Люди. 16. Разі. 17. Брови. 18. Мовчить. 5. Прелюто. 6. Бо. 7. Одмінну. 8. Старшин. День. 22. Військового. 23. Упевневшись. 24. Мав. 25. 9. Горбань. 10. Впливом. 11. Свідків. 12. Хай. 13. По вісма. 14. Мовчали. 19. Нам. 20. Нас. 21. Що. Сказали.

05.07.18  
05.07.18  
Advertisement