Page 1

НАБУ

розслідує справи на 85 мільярдів гривень

Стор. 31

Відлуння війни – дозвіл на

МАРОДЕРСТВО

Стор. 24 25

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" Стор. 13

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Четвер, 4 травня 2017 року № 18 (23753)

Ціна договірна

Рік виходу 100 й

Змінено ціни на передплату індекс 21707 30,34 грн (на місяць) індекс 21708 26,01 грн (на місяць пільговий)

z ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

БАЧИЛИ ОЧІ – КОГО ВИБИРАЛИ... СТВОРЕНО ЩЕ ВІСІМ ЗАПОРІЗЬКИХ ГРОМАД

30 квітня в Україні відбулися вибори в 47 об'єднаних тери торіальних громадах у 19 об ластях. У Запорізькій області вибори глав і депутатів про йшли у восьми ОТГ. СТОР. 6 7

z ВИСТАВКА

КАРТИНИ, ЩО ДИХАЮТЬ РІДНОЮ ПРИРОДОЮ Сергій СТРІЛЕЦЬ

У залі мистецтв облас ної бібліотеки (шостий поверх) відкрита вис тавка картин запорізь кого фотохудожника Олександра Максимо ва. Перше враження від виставлених тут двох десятків робіт потра пив у рідні степи, об рамлені темнозелени ми лісосмугами, ви йшов до правічного дзеркала Дніпра, зами лувався граком на пос рібленому памороззю

дереві. Одне слово всі ці картини дихають природою. Підходжу до першого фо тознімка. На передньому плані сива ковила на не займаному століттями уз вишші. Нижче пасеться худоба: корови й вівці. А закінчується все зелени ми сходами озимої пше ниці та легкими хмарками в небі. Наступна картина показує ранок над водой мами. Причому, одне із плес сіріє в тіні, а інше блакитне. А сонце тільки

но з'явилося на горизонті. Ось польова дорога, прокладена серед пагорбів автомобілями, тракторами, возами. Обіч неї смараг дове різнотрав'я. А зліва одиноке велике дерево, що манить до себе в тінь кож ного перехожого. На обрії білі хмари, за якими вгаду ються й чорні, дощові. На іншому фотознімку аж усміхаються ранкові бадьо рі соняшники. Їхні голівки ще не встигли похилитися від лютої полуденної спеки. Фотохудожник Олександр Максимов спілкується СТОР. 12 з відвідувачем виставки

ТИ ñ ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ ФРАЗА ТИЖНЯ:

Головне в децентралізації бути ближче до центру


2

зі святом ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

Дорогі земляки!

Дорогі земляки! Прийміть щирі вітання з великими святами, які мають особли ве значення для кожної української сім'ї і народів європейських країн З Днем пам'яті і примирення і з Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! У ці дні згадаємо подвиг наших дідів і прадідів, віддамо данину поваги воїнам АТО героям нової України і об'єднаємо наші думки про мир. Сьогодні Україну чекає складний шлях до відновлення терито ріальної цілісності, миру на Донбасі, повернення Криму і довіри між людьми. Дорогі запоріжці! Наші серця наповнені гордістю за покоління героїв, які зуміли відстояти свободу своєї країни. Побажаємо один одному добра і справедливості, здоров'я, щастя і трудових подвигів на благо процвітання рідної України!

Від щирого серця вітаю вас із Днем виз волення України від фашистських за гарбників. 74 роки тому антигітлерівсь ка коаліція нарешті здобула перемогу над "коричневою чумою" та визволила Україну і всю Європу від окупантів. Та страшна війна тривала багато ро ків поспіль. Для її учасників жахливим був кожен день та кожен час. І ми щиро вдячні нашим героямвизволителям за їхній подвиг. Нині на нашу землю так само підступно прийшов во рог. Свої злодіяння він намагається маскувати загадко вими виправданнями. Та світова спільнота розуміє, що посягати на чужу землю це страшний злочин. І ми від стоїмо нашу Батьківщину так само, як і наші батьки та діди. Адже саме їхній подвиг не дозволить нам пасти духом та піддатись на шантаж окупантів. Пам'ять про подвиги переможців Другої світової та вдячність нинішнім ветера нам АТО це те, що об'єднує в ці дні всіх українців. Ми вже давно насправді заслу жили на мир та спокій. Тож нехай вони панують у кож ному домі і в кожному серці! З повагою, голова облдержадмініс трації Костянтин Бриль

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!

ДОРОГІ ДРУЗІ! Я щиро вітаю тих, для кого День пам'яті і День Перемоги це свято! Десятки мільйонів загиблих солдатів, в'язнів концтаборів, дітей, які померли від голоду і бомбардувань, цей біль не можливо забути, це горе не можна викреслити з пам'яті. Скільки б років і десятиліть не пройшло з мо менту закінчення Другої світової війни на терито рії нашої країни, давайте пам'ятати гер 6оїв Перемоги, давайте шанувати загиблих і поважа ти живих фронтовиків! З Днем Перемоги! Генеральний директор ПрАТ "Запоріжвогнетрив" Віктор Бусько

Ваші мужність, життєва мудрість, ставлення до ратного і громадянського обов'язку це високий прик лад для наслідування. Наш обов'язок бути гідними ва шого безприкладного жит тєвого подвигу, усіма своїми справами утверджувати мир, злагоду та суспільну гармонію на українській землі. Щиро бажаємо вам, дорогі ветерани, міцного здоров'я, бадьорості духу, довгих років активного життя, тепла людських стосунків та родинного затишку. З ПОВАГОЮ, Твердо віримо, що цьогорічний День Перемоги слугу ВОЛОДИМИР ватиме гуртуванню та єднанню української нації, СОСУНОВСЬКИЙ, додасть нам наснаги у подальшій розбудові демок ГОЛОВА БАЛАБИНСЬКОЇ ратичної та заможної держави. СЕЛИЩНОЇ РАДИ Зі святом вас, із Днем Перемоги!

z ТЕЛЕМАРАФОН «ПАМ’ЯТЬ» ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ ГОТУЄТЬСЯ ДО ГІДНОГО ВШАНУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ ТА УЧАСНИКІВ АТО Триває 18й щорічний благодійний телемарафон «Пам’ять», який зби рає кошти на допомогу ветеранам та воїнам АТО. Передбачається, що кожен учасник бойових дій напере додні 9 травня отримає матеріальну допомогу. Грошові внески приймаються на по точний рахунок: «Запорізька обласна організація ветеранів України», розра хунковий рахунок № 26007012102758, код ЄДРПОУ 20491359, МФО 300023, ПАТ «Укрсоцбанк» м. Запоріжжя з поз начкою «Благодійний внесок у фонд те лемарафону «Пам’ять», повної назви підприємства, організації, установи,

благодійника із зазначенням міста та району. Промислові товари приймає об ласний Фонд милосердя та здоров’я: м. Запоріжжя, 69035, вул. Незалежної України (40 років Ра дянської України), 51; телефон факс: (061) 2336760. Продукти харчування приймає об ласна організація Товариства Чер воного Хреста: м. Запоріжжя, 69063, вул. Поштова (Горького), 4 а; телефонфакс: (061) 2244328; телефони: (061) 7642892; (061) 7642582; електронна адреса: red cross.vice@gmail.com.


зі святом ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

3


4

влада і територія ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

z ОФІЦІЙНО

z ПОДІЯ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА РОЗПОЧИНАЄ ПІДГОТОВКУ ДО 12ої СЕСІЇ ОБЛРАДИ

ЗАПОРІЖЦІ ВШАНУВАЛИ МАТЕРІВ, ЯКІ НАРОДИЛИ І ВИХОВАЛИ ГЕРОЇВ

Напередодні керівни ки і лідери депутатських фракцій обласної ради зібрались на Погоджу вальну раду під керів ництвом голови Запо різької облради Григо рія Самардака. Під час засідання визначились основні питання, які ви магають розгляду і прийняття рішень. Серед них – кадрові питан ня, питання освіти і медици ни. Зокрема, депутати роз глядатимуть шляхи і меха нізми прийняття з держав ної власності у спільну влас ність територіальних гро мад, сіл, селищ, міст Запо різької області цілісних май нових комплексів професій нотехнічних навчальних закладів, яких на території області налічується 35. Орієнтовно, пленарне за сідання 12ої сесії Запорізь кої облради відбудеться 1 червня. Таку пропозицію внесли депутати Запорізь кої обласної ради.

Анна КОБЕЦЬКА

У другу неділю після Вели кодня у Збройних силах Ук раїни відзначається День солдатської матері. Це свято – як данина вагомій іс торичній ролі жінкиматері у фор муванні моральних і духовних якостей захисників Вітчизни, на дія на подальший розвиток війсь кових традицій, і стимул для поси лення військовопатріотичного виховання особового складу Збройних сил та підтримка ініці ативи громадських організацій. З нагоди цього визначного свята сьогодні на території 55ої окремої артилерійської бригади пройшли урочистості, які зібрали і воїнів – за хисників України, і їхніх матерів. Слу хаючи вітання і промови та перегля даючи концертні номери, солдати і посміхалися з надією на те, що зав тра у країні запанує мир і злагода, і ніяково опускали повні сліз очі – зга давши полеглих на полі бою воїнів. Найбільше болить серце за за хисників у матерів. До них цього дня звернувся керуючий справа ми виконавчого апарату Запорізь кої обласної ради Володимир Подрожко, який від голови облас ної ради Григорія Самардака і де путатського корпусу висловив ма терям подяку за синівгероїв і по бажав сили материнським сер цям, щоб діждалися вони живих і здорових синів додому.

 Дякуємо вам за ваших синів, які загинули у нелюдських умовах. Уявити, що ваші сини, наші земляки, загинули від куль та пострілів гармат наприкінці XX початку XXI сторіччя важко. Жити з цим – ще важче. Без заперечно виконувати накази дер жави, любити рідну землю і бути го товим встати на її захист – у ДНК на ших героїв, ваших синів, яким ви вклали найвищі цінності ще з ди тинства. Вони народились, щоб за хищати Вітчизну. Вони померли, щоб Вітчизна жила у віках. Ми ж за хистимо пам'ять про них. Це – наш святий обов’язок. Афганістан чи се ло під Донецьком – місце смерті ва ших синів різниться. Але всіх вас об’єднує спільний біль – втрата рід ної людини, сказав Володимир По дорожко і запевнив, що Запорізька обласна рада завжди готова прос

тягнути руку до помоги захисни кам і їхнім роди нам. Так, облас на рада надава тиме одноразову грошову допо могу на виготов лення надгробка на могилі загиб лого учасника антитерористич ної операції, не залежно від часу смерті. На це в обласному бюд жеті передбаче но один мільйон гривень. Передба чені інші можливості підтримати тих, хто втратив найрідніших людей під час бойових дій у мирний час. За постійну підтримку воїнів і їх ніх родин, увагу і порозуміння сло ва подяки Запорізькій обласній раді і, зокрема, голові Григорію Самардаку адресувала голова ко мітету солдатських матерів Ганна Воробйова. Завдяки вашій наполегливості та вимогливості наші діти формуються справжніми патріотами, мужніми та відповідальними, говорила сол датська мама. – Нехай над вашими головами буде лише мирне небо, серця зігрівають любов і турбота близьких, а кожен день буде напов нений радісними і приємними поді ями! Нехай боронить вас Господь, як ви бороните нас!

z НА ЧАСІ

ГРИГОРІЙ САМАРДАК ЧЕКАЄ ВІД ЗАПОРІЗЬКОЇ МОЛОДІ ІНІЦІАТИВ Анна РУБЕЛЬ

 Сьогодні в нашій країні відбуваються серйозні зміни. Це історичний момент, і ми з вами в ньому живемо, пра цюємо, вчимося. Ви, як поко ління ровесників незалеж ності України, повинні бути активними, ініціативними і небайдужими. Тільки так можна змінити країну і зро бити її такою, в якій вам бу де комфортно жити і в якій ви зможете реалізувати свій потенціал, звернувся до учасників обласного моло діжного Форуму голова За порізької обласної ради Гри горій Самардак. У Запоріжжі проходить облас ний молодіжний Форум "Розви ток молодіжних центрів Запо різького краю. Кращі практики". Протягом двох днів у рамках Фо руму пройдуть зустрічі, семіна ри, тренінги, дискусії, робота в секціях, де студентська та робо ча молодь регіону обговорить

актуальні теми розвитку моло діжних ініціатив і пройде озна йомлення з різними суспільними проектами. Серед тем, обраних для панельного обговорення на Форумі: "Молодіжний працівник, кращі практики в об'єднаних те риторіальних громадах та ра йонах області", "Молодіжні ініці ативи та проекти формула успі ху", "Участь молоді в реалізації

молодіжної політики через моло діжні центри". Під час урочистого відкриття Форуму з вітальним словом до молодих людей звернулися зас тупник голови Запорізької ОДА, депутат обласної ради Едуард Гугнін, ректор ЗНТУ, депутат об ласної ради Сергій Бєліков, на чальник управління фізичної культури та спорту ОДА Наталія

Власова, представник Міністерс тва молоді та спорту України Алі на Янчук, сертифікований тренер Ради Європи Ярина Боренько. Голова Запорізької обласної ра ди зазначив, що сьогодні в складі депутатського корпусу обласно го парламенту багато молодих людей, і це позитивна тенденція розвитку демократичного сус пільства. Григорій Самардак зап ропонував учасникам громадсь кого молодіжного руху активно цікавитися і брати участь у житті регіону та в роботі обласного парламенту, бути в курсі подій. Також Григорій Самардак від іме ні обласної ради нагородив гра мотами кращих представників молодіжного руху Запорізької об ласті. Повірте, багато в розвитку За порізької області та України в ці лому залежить від вашої життє вої позиції. Одного бажання ма ло. Потрібно багато працювати, причому не перекреслюючи, а, навпаки, доповнюючи досвід по передніх поколінь. Ви живете в унікальному регіоні і в прекрасній країні. Проявляйте ініціативу що до поліпшення своєї країни. Вчіться бути сміливими і відпові дальними, побажав учасникам обласного молодіжного Форуму Григорій Самардак.


депутатська трибуна ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

5

z ЗУСТРІЧ

ГРИГОРІЙ САМАРДАК ПРО ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ З НІМЕЧЧИНОЮ:

«ВЕЛИКЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАЛОГО» Тетяна СВЕТЛИЧНА

У Запорізькій обласній раді відбулася зустріч з делегацією землі СаксоніяАнхальт Феде ративної Республіки Німеччи на. Від керівництва області гос тей вітали голова Запорізької обласної ради Григорій Самар дак, заступник голови Запо різької ОДА, депутат Запорізь кої обласної ради Едуард Гуг нін. Йшлося про практичну ре алізацію спільних програм, які два роки тому були затвердже ні і сьогодні виходять на якісно новий рівень розвитку. Також обговорювалися напрямки перспективного спільного ні мецькоукраїнського співро бітництва в Запорізькій області. З огляду на те, що 30 квітня від булися вибори в територіаль них громадах, учасники зустрі чі також обговорили питання втілення в життя реформи де централізації влади в Україні і, зокрема, на території Запо різького регіону. Голова Запорізької обласної ради підкреслив, що Україна обрала єв ропейський вектор розвитку. Запо ріжці активно вивчають і перей мають європейський досвід роз витку суспільства, економіки та ор ганізації надання послуг. У числі перших європейських держав, з якими у Запорізької області почали розвиватися найбільш перспектив ні ділові, гуманітарні, культурні зв'язки, є Німеччина. Саме з Німеччиною ми почали розвивати такі напрямки міжнарод ного співробітництва, як демокра тія, державне управління, розвиток громад, громадянське суспільство, медицина, енергетика, економіка. Є певний результат. Наприклад, в 2015 році були проведені перего

вори з Інженерною палатою Саксо ніїАнхальт. Сьогодні аналог такої Інженерної палати для реалізації спільних проектів створено і в За порізькій області. Для нас це важ ливо, тому що СаксоніяАнхальт і Запорізька область мають схожу економіку, і ваш досвід в переорі єнтації економіки і кооперації її з за хідними ринками, в технологіях по водження з побутовими відходами, в енергетиці нам цікавий, сказав Григорій Самардак. Крім того, глава обласного парла менту розповів, що сьогодні в Укра їні тривають дискусії щодо рефор ми професійнотехнічної освіти. З огляду на те, що Магдебург відо мий у всьому світі, як центр інже нерної думки і має успішний досвід розвитку аграрного сектору еконо міки, то запоріжці розраховують на консультативну допомогу німець ких партнерів у реформі профтех освіти. За словами Григорія Са мардака, влада в Україні сьогодні повинна відповісти на ряд важли вих питань у системі ПТО: яким чи ном потрібно розвивати цю систе му освіти? Як формувати принцип

замовлення фахівців? Як повинні брати участь місцеві і державний бюджети? Запоріжці готові вивчити досвід Німеччини, щоб уникнути помилок і якісно провести рефор мування системи профтехосвіти. Державний міністр землі Саксо ніяАнхальт Райнер Робра і Гене ральний консул Федеративної Рес публіки Німеччина Вольфганг Мьос сінгер подякували керівництву За порізької області за конструктив ний діалог і висловили готовність розвивати всі напрямки співпраці, в яких зацікавлений регіон: культура, наука, державне управління, охо рона здоров'я, освіта, енергозбе реження та технології поводження з твердими побутовими відходами. Що стосується інвестиційної діяль ності, то представники німецької делегації вважають, що Україна по винна вдосконалити правовий ме ханізм. Стосовно реформи проф техосвіти партнери радять взяти за основу модель функціонування ПТО Німеччини. Там налагоджено тісний зв'язок системи ПТО з ре місниками, що робить рівень підго товки досить високим, і німецька

система в усьому світі визнана, як краща модель професійного нав чання робітничих кадрів. Коли ми говоримо про співпра цю, то для нас дуже важливо, що Україна обрала європейський шлях розвитку і хоче зміцнювати співро бітництво. З нашого боку, ми готові робити все можливе для об'єднан ня людей. Навіть співпраця на рівні ОСББ має велике значення. І ми готові вам допомагати, тому як ОСББ ми розглядаємо не просто як форму управління будинком. Це як наріжний камінь розвитку країни. Якщо люди навчаться керувати своїм будинком, то вони зможуть управляти своєю країною, зазна чив Генеральний консул Федера тивної Республіки Німеччина Вольфганг Мьоссінгер. На завершення зустрічі сторони домовилися про зміцнення німець коукраїнського співробітництва на території Запорізької області. Велике починається з малого, так німецьким прислів'ям Григорій Самардак охарактеризував пар тнерські відносини землі Саксонія Анхальт Федеративної Республіки Німеччина з Запорізькою областю. В рамках візиту запланована ве лика програма. Заходи стартували з відкриття німецькоукраїнського театрального фестивалю «Місце зустрічі Запоріжжя» виставою «Вертер». У програмі також від криття виставки "Here I Stand Мартін Лютер, Реформація та її наслідки", спільна зустріч з енер гозбереження для панельної будів лі, підписання Меморандуму між Ін женерною палатою землі Саксонія Анхальт та ОСББ «Запоріжсталь 19», підписання Меморандуму з Запорізьким національним універ ситетом та Запорізьким національ ним технічним університетом.

z «ПРЯМА ЛІНІЯ»

МЕШКАНЦІ РАЙОНІВ ОБЛАСТІ ПЕРЕЙМАЮТЬСЯ ПИТАННЯМИ ОСВІТЛЕННЯ СІЛ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОБУСНОГО СПОЛУЧЕННЯ І СТВОРЕННЯ ГРОМАД Ольга КОМАР

Сьогодні на базі комунальної установи «Запорізький облас ний контактний центр» Запо різької обласної ради відбу лась пряма «гаряча» телефон на лінія за участю депутата За порізької обласної ради, чле на постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнс тва та дитинства Наталії Авра менко. Впродовж години спілкування з депутатом надійшло близько 20 те лефонних дзвінків від мешканців Запорізької області, які порушува ли, в основному, питання щодо ре формування медицини, забезпе чення лікарськими препаратами за

пільговими рецептами, щодо ство рення об’єднаних територіальних громад тощо. Найбільш активними заявниками були мешканці Оріхівського райо ну, яких турбують питання стосовно особистого ставлення депутата до створення об’єднаних територіаль них громад, щодо виборів в Орі хівській територіальній громаді та формування в ній нової влади. Непокоять заявників Оріхівського району питання якісного медичного забезпечення населення та збере ження центральної районної лікарні, освітлення вулиць, збереження і ре монту навчальних закладів грома ди, вирішення питань житловоко мунальної сфери, забезпечення во

допостачання, освітлення сіл, ре монт доріг, забезпечення автобус ного сполучення. До розгляду та вирішення проб лем кожного заявника Наталя Вік торівна підходила виважено та від повідально. У ході проведення прямої телефон ної лінії Наталя Авраменко надавала заявникам компетентні відповіді та роз’яснення у сфері охорони здо ров’я: отримання групи інваліднос ті, безкоштовного хірургічного втру чання матері учасника АТО, забез печення хворих інсуліновими пре паратами. Актуальним для мешкан ців області продовжує залишатись питання користування програмою «Доступні ліки», на що Наталя Авра

менко надала роз’яснення про те, що хворі на цукровий діабет, астму та гіпертонію можуть розраховувати на отримання медикаментів за да ною програмою. Для цього потрібно звернутись до сімейного лікаря, який має поставити хворого на від повідний облік та надати рецепт. Також надійшли подяки від меш канців Оріхівського району за допо могу та підтримку, яку надає депутат у виборчому окрузі для розвитку ос вітніх та медичних закладів, а саме: подяка від директора загальноосвіт ньої середньої школи № 2 м.Оріхів, завідуючої дошкільним навчальним закладом с.Преображенка, лікаря Преображенської амбулаторії. На більшість запитань громадя нам було надано необхідну інфор мацію та роз’яснення під час про ведення прямої телефонної лінії. Проблемні питання, вирішення яких потребує певного часу, взято Наталією Авраменко під свій осо бистий контроль.


6

децентралізація ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

БАЧИЛИ ОЧІ – КОГО ВИБИРАЛИ... СТВОРЕНО (Початок на 1 ій стор.)

Як інформує сайт Запо різької облдержадміністра ції: "У восьми новостворе них об'єднаних територі альних громадах Запорізь кої області відбулися перші вибори голів ОТГ та депута тів місцевих рад. Скориста тися своїм конституційним правом прийшли понад 39 тисяч наших земляків, се редня явка склала 43,3%. Найбільш активними були мешканці Великобілозер ського та Чернігівського районів (понад 54%), най пасивнішими виборці у Кам'янці Дніпровській. Го ловою Широківської гро мади обрали Дениса Коро тенка, Павлівської Анато лія Клименка, Гуляй пільської Сергія Ярмака, Чернігівської Віталія Ма нича, Великобілозерської Ігоря Батрака, Водянської Сергія Єрмакова, Оріхівсь кої Сергія Герасименка, Кам'янсько Дніпровської Володимира Антоненка. Абсолютна більшість пе реможців активно підтри мує курс реформ Прези дента України Петра Поро шенка, саме вони були се ред ініціаторів створення ОТГ. У складі обраних 195 депутатів представники понад 10 політичних сил. Вже найближчим часом їм належить включитися до формування нової місце вої влади, виправдати довіру громадян, які пові рили в реформу децентра лізації".

ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД Виборам передувала "Поста нова Центральної виборчої ко місії" від 24 січня 2017 року, в якій, серед іншого, сказано: "Розглянувши звернення об ласних державних адміністра цій, Центральна виборча комі сія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Поряд ку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних терито ріальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів… відповідно до Закону Ук раїни "Про добровільне об'єд нання територіальних громад", Закону України "Про місцеві ви бори", Порядку призначення перших виборів депутатів сіль ських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних гро

мад та відповідних сільських, селищних, міських голів, Закону України "Про Центральну ви борчу комісію", Центральна ви борча комісія постановляє: 1. Призначити на неділю, 30 квітня 2017 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних терито ріальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. 2. Оголосити з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депу татів сільських, селищних, місь ких рад об'єднаних територі альних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, призначених пунктом 1 цієї постанови. 3. Цю постанову надіслати Він ницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Іва ноФранківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Пол тавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Черкаській та Чер нігівській обласним державним адміністраціям для використан ня в роботі та передачі відпо відним територіальним вибор чим комісіям, а також оприлюд нити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії". Напередодні виборів у "Запо різькому медіацентрі" відбуло ся засідання "круглого столу" за участю керівників районів Запо різької області, членів виборчих комісій та експертів, залучених до впровадження цієї реформи. Консультант регіонального відділення Асоціації міст Укра їни Маргарита Трипільська заз начила такий факт: "Після вибо рів 30 квітня три райони Запо різької області будуть повністю покриті об'єднаними територі альними громадами. Тому ви никає логічне запитання щодо подальшої долі функціонування

районних рад. Адже за Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних гро мад", вся спільна власність ра йонів переходить до ОТГ, а рай ради в результаті стають "не потрібними"...

НАЙПОПУЛЯРНІША ГРОМАДА Однією з найбільших ОТГ в об ласті є Широківська ОТГ, яка включає шість сільських рад, а це 35 сіл та понад 10000 чоловік населення. Близькість до об ласного центру та солідні май нові ресурси роблять цю ОТГ привабливою для шукачів по сад. За 22 депутатських місця тут боролися 152 кандидати, з яких 128 заявили себе самовисуван цями. П'ять кандидатів бороли ся за місце голови громади. 27 квітня на телеканалі ТВ5 повинні були відбутися теледе бати між двома кандидатами на посаду глави Широківської те риторіальної громади фахів цем по сільському господарс тву Георгієм Лисенком та біз несменом, депутатом облради Денисом Коротенком. Денис Коротенко на теледебати не з'явився, що не завадило йому перемогти у виборах. Враженнями про вибори в Ши роківську ОТГ поділилася на своїй сторінці в соцмережі де путат облради Тетяна Ковиліна: "Маю великі розчарування від результатів вибору до "нашої" Широківської громади одних. Саме тих, хто вживає курячі на бори та вдягається у секонд хенд. І це зовсім не тому, що я є олігархиня або заможна люди на. Остаточно вмерла надія на краще та обнадійливі кроки мо лоді до нього. Я особисто зверталася навіть до одного з теперішніх депута

тів за допомогою, але не стало ся… Може тому, що мешкаю не в тому окрузі, де за нього голо сували? Не в цьому річ. Дуже гірко за державу та її майбутнє. Наше селище Соняч не роками занедбане селищною радою. То бунт наш минулоріч ний виходить за дарма? Бо його демократичний результат похо вали без музики та богослужін ня вчорашні вибори до Широ ківської громади. Але саме чо мусь до виборів раптом селищ на рада терміново зробила ас фальт перед п'ятиповерхівка ми державним коштом. І саме цим адмінкоштом саме тут сек ретарка селищної ради Мар ковська І.О. символ багаторіч ної корупції віднині ще й депу татка! Випадкове співпадіння? Скажіть, яким чином мешканка села Малишівка, тепер депутат ка, яка торгує молоком і була "згодна" відмовитися від депу татства аж за 5000 тисяч дола рів, посприяє добробуту нашо го Сонячного, який роками не має жодної інфраструктури? Сумно, бо на в'їзді до селища Сонячне можна сміливо тепер написати:"Малишівка2. Дни ще". Бо це ж треба було комусь примудритися об'єднати ап ріорі необ'єднуване! Ціна тако го шокуючого "результату" для одних брехня, популізм і під куп, для інших власний пофігізм і зневіра в справедли вість... але потім не скигліть та не жалійтеся на своє нікчемне життя. Існуйте мовчки. Та якби ж ті, хто продався та кого "підвезли", як тітушок , на виборчі дільниці автобусами із таємними платниками "по до говору", обирали б особисто для себе, то нехай собою на далі торгують. Але "обрані" на разі депутати мають служити й іншим мешканцям громади, їхнім дітям та онукам...Скорбот но... До болю...То ж сталася ще одна маніпулятивна фікція ви бори до громади..."

ШВИДШЕ ЗА ВСІХ Швидше за всіх публічно від звітувала про вибори на сво єму інтернетресурсі Партія "Наш край". І заявила, що "ліди рує в ряді об'єднаних територі альних громад (ОТГ) серед всіх партійних представників на ви борах, що відбулися 30 квітня. А в цілому по Україні партія увійшла до трійки лідерів серед політичних сил. Так, партія серед лідерів у За порізькій області. На виборах у Гуляйпільську міську ОТГ "Наш край" отримав 31% голосів,


децентралізація ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

7

ЩЕ ВІСІМ ЗАПОРІЗЬКИХ ГРОМАД "Опозиційний блок" 27%, Ра дикальна партія 23%, ВО "Батьківщина" 12%, УКРОП 8%. У Оріхівській міській громаді у "Опозиційного блоку" 65%, у "Нашого краю" 15%, БПП "Со лідарність" 12%. В цілому, в Запорізькій області представники "Нашого краю" отримали 34 мандати депутатів в ОТГ, що становить близько 18% від усіх депутатів, обраних 30 квітня". З Партією "Наш край" не зго ден Блок Петра Порошенка "Солідарність". І публікує трош ки інші дані. На їхню думку, за попередніми підрахунками результатів вибо рів у знову об'єднаних грома дах, переконливу більшість се ред обраних голів ОТГ це кан дидати, висунуті територіаль ними організаціями Партії "БПП "Солідарність" і кандидати, яких підтримувала Партія "БПП "Со лідарність". В цілому перемогу отримують 26 кандидатів від БПП, або більше 55 відсотків від загальної кількості обраних голів. Серед переможців 7 кан дидатів були висунуті територі альними організаціями партії, 19 кандидатів йшли за підтрим ки "БПП "Солідарність". Від "Опозиційного блоку" перемогу здобули 3 кандидати, від "Бать ківщини" 2. При цьому представники "БПП "Солідарність" перемогли в більшості регіонів, запевняє пресслужба партії. Однак комі тет виборців України (КВУ) не надто згоден з риторикою БПП. КВУ публікує дані по виборах у 9 міських громадах 6 областей. Так за цими даними "Солідар ність" набирає 25 депутатів за партійними списками і ділить третє місце з "Відродженням". А ось перше місце дістається "Нашому краю" з 42 депутата ми. "Опоблок" займає другу по зицію з 37 депутатами. За опублікованими даними з Гуляйполя, Оріхова, Кам'янки Дніпровської, результати БПП невисокі. За результатами в трьох громадах перемогу ділять "Опоблок" та "Наш край". Пресслужба "Батьківщини" теж рапортує про перше місце своєї партії на виборах. До міс цевих рад обиралися 1106 де путатів від партії. Зараз, за по передніми підрахунками партії Тимошенко, 957 обрані депута тами: з них 721 висуванці від партій, з яких 198 (27,5%) є представниками "Батьківщи ни".

ПЕРЕМОЖЦІ Новостворені територіальні громади очолили: Широківську громаду Денис Коротенко (БПП); Павлівську ОТГ Анатолій Клименко (БПП, ексглава Пав лівської сільради); Гуляйпільську ОТГ Сергій Ярмак (заступник мера Гуляй поля, безпартійний); Чернігівську ОТГ Віталій Ма нич (селищний голова Чернігів ки, "Батьківщина"); Великобілозерську ОТГ Ігор Батрак (депутат Запорізької облради від "Батьківщини"); Водянську ОТГ Сергій Єр маков (сільський голова Водя ного, безпартійний); Оріхівську ОТГ Сергій Ге расименко (мер Оріхова, "Опоблок"); Кам'янськоДніпровську ОТГ Володимир Антоненко ("Опо блок"). Комітет виборців України на водить такі дані: "На виборах до рад в міських об'єднаних громадах, які відбу лися 30 квітня, представники 16 партій здобули депутатські мандати. Всього за партійними списками вибори відбулись у 9 міських громадах 6 областей України. Загалом обиралося 242 депутати. За партійними списками на виборах в ОТГ переміг "Наш край": 42 представники партії стали депутатами (17,4% від загальної кількості). На другому місці "Опозиційний блок" (37 депутатів, 15,3%), на третьому БПП "Солідарність" (25, 10,3% вище місце через представле ність у більшій кількості рад), на четвертому "Відродження" (25, 10,3%), на п'ятому "Ради кальна партія" (23, 9,5%). З шостого по дев'яте місце розташувалися: ВО "Черкаща

ни" (21, 8,7%), ВО "Батьківщи на" (19, 7,9%), "Єдиний центр" (14, 5,8%) та УКРОП (11, 4,6%). Десятеодинадцяте місце по ділили "Самопоміч" та "Стабіль ність" (по 5 депутатів та 2% у кожної партії). Місця з 12 по 15 посіли "Воля народу" (4, 1,7%), Аграрна пар тія, "Справедливість" та "Єд ність" (по 3 депутати та 1,2%). На останньому місці партія "Си ла людей" (2 мандати, 0,8%).

ДЕКЛАРАЦІЇ ПЕРЕМОЖЦІВ Денис Коротенко: Нерухомість квартира в За поріжжі площею 48,81 кв. м. Ав то MercedesBenz Е350 (2010 року випуску). Дохід 139 945 грн від підприємницької діяль ності, ще 3600 грн він заробив за здачу майна в оренду, його дружина заробила 22 437 грн. Готівкові гроші 100 тис. дола рів, 100 тис. євро, 2 млн грн. Анатолій Клименко: Нерухомість земельна ділян ка (430 кв. м) у Вільнянську, бу динок 133 кв. м, у його дружи ни будинок у Зеленому пло щею 50 кв. м, там же ділянка 2500 кв. м. Крім того, у Юлії Клименко є будинок (28,8 кв.м) та земельна ділянка (600 кв.м) у Вільнянську. На дружину офор млено 4 авто, ще один автомо біль RENAULT DUSTER офор млений на третю особу. Дохід за минулий рік 103 184 грн, ще 118 250 грн дохід від відчужен ня рухомого майна. Сергій Ярмак: Нерухомість квартира (51,6 кв.м), яка належить батькові, ще одна квартира належить дружині. Дохід 73 790 грн, у подружжя (працює в районному військкоматі) 60 088 грн. Віталій Манич: Нерухомість квартира (26,2 кв. м) та земельна ділянка

(20 000 кв. м) в Чернігівці. Тран спорт автомобіль Богдан 211040 (2013 року випуску), мо тоцикл YAMAHA JOG. Дохід 101 924 грн, дохід подружжя (працює помічником судді в Чернігівському районному суді) 125 765 грн, ще 79 500 грн ро дина отримала від відчуження майна. Ігор Батрак: Нерухомість дві квартири в Запоріжжі площею 126 і 100,98 кв. м, будинок 30,9 кв. м в Гуляйполі, чотири земельні ді лянки в Кам'янськоДніпровсь кому районі, чотири ділянки у Великобілозерському районі, три земельні ділянки сім'я орендує. Транспорт ГАЗ 21Р 1965 року випуску. Корпоратив ні права на ТОВ "Агростиль 2011". Дохід 18 251 грн і 17 700 грн, ще 17700 грн отримала дружина. Трохи більше 30 тис. грн сім'я отримала від здачі в оренду майна і 100 тис. грн до хід від відчуження рухомого майна. Готівкові гроші 48 ти сяч доларів у нього, 45 тисяч до ларів у дружини, 180 тисяч грн зайняв у борг третім особам. Сергій Єрмаков: Нерухомість три земельні ді лянки (5100 кв. м, 2800 кв. м, 2800 кв. м), три будинки (96 кв. м, 63 кв. м, 48 кв. м), земельний пай 101800 кв. м. У подружжя земельна ділянка 250 кв. м та будинок 56 кв. м. Транспорт ДЕУ Ланос 2007 року випуску, PEUGEOT 301 2015 року випус ку і причіп ММЗ 81024. Дохід 93 695 грн, його дружина отри мала пенсію 16238 грн, також 4046 грн родині "приніс" зе мельний пай. Сергій Герасименко: Нерухомість три земельні ді лянки та будинок площею 52,9 кв. м, ще одна земельна ділянка є у подружжя. Дохід 116 965 грн, подружжя 59 093 грн, ще 7680 грн дохід від земельного паю. Володимир Антоненко: Нерухомість квартира в За поріжжі (65,76 кв. м), в Кам'ян ціДніпровській (55.7 кв.м), в Енергодарі (111,8 кв. м), житло вий будинок (135,8 кв. м) в Кам'янціДніпровській, 59 зе мельних ділянок, будівля кон сервного заводу, офіс. У под ружжя квартира (64,75 кв. м) і дві земельні ділянки. Транспорт KIA SORENTO, ВАЗ 2110, КамАЗ 6520. Корпоративні пра ва на фермерське господарс тво "АТЕЙ 1" і ТОВ "Гермес 4". Готівкові гроші 700 тис. грн. За матеріалами інтернет% видань підготував Василь МАКАРОВ


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

ЛЮДИ, ЯКІ НАС Боєць 23го окремого батальйону Сергій Богданов з Мелітополя За порізької області загинув на Донба сі 2 травня. Сержант Богданов загинув під час обстрілу позицій батальйону. Він призивався по мобілізації навесні 2015 року, служив у військкоматі, а в серпні 2015 перевівся в 23%ій омпб. Загинув Сергій Боданов у день свого 60%річчя.

У селі Новоспаське поп рощалися з 27річним бійцем Миколою Кучерко вим. Бійця 56%ої мотопіхотної бригади підстрелив під Авдіїв% кою снайпер. Пораненого військового доставили в госпі% таль, але врятувати не вдало% ся. В одному зі своїх останніх інтерв'ю військовий розповів, що пішов служити доброволь% цем, як тільки почалося про% тистояння на Сході. За роки військових дій на Донбасі Микола пройшов такі небезпечні точки, як Новобахмутівка, Авдіївка, Пер% вомайськ, Широкине, Талаківка, Сартана й інші. Повернувся на фронт після кількох місяців відпочинку в квітні 2016, мріючи, що війна скоро закінчиться.

95річний ювілей відзначив вете ран війни з Мелі тополя Іван Ва сильович Мака ров. Поруч з ним, як і раніше, його вірна дру жина Марія Ми хайлівна. Разом вони вже 76 ро ків. Познайомили% ся в далекому 1941%му, на війні. 18%річна Маша тоді була санітаркою, а Ваня % старшиною у взводі. Марія повоювати не встигла % одразу після призову після поранення повернулася додому, в рідну Єфремівку. А її майбутній чоловік відправився далі, пройшовши тисячі і тисячі кілометрів війни.

ПОДІЇ, ЩО НАС

Запорізька обласна філармонія вже третій рік бере участь у відкритті туристичного сезону на Хортиці. На травневі свята вже традиційно на оглядовому майданчику Музею історії запорозького козацтва з концертом виступив ансамбль бандуристів "Божена", давши старт туристичному се% зону в Запоріжжі та Національному заповіднику "Хортиця". Бандуристки під керу% ванням Ольги Беженар презентували гостям Хортиці годинну програму з народних пісень, класичних та сучасних творів. Над Дніпром пролунали й "буги%вуги", і мелодії з фільмів. Нагадаємо, вперше на відкритті туристичного сезону на Хортиці виступав академічний симфонічний оркестр обласної філармонії, минулого року % козацький ансамбль пісні і танцю "Запорожці", а цього року концертну естафету продовжив ансамбль "Божена".

На площі Фестивальній у Запоріжжі відбулася незвичайна подія монстрація. Кілька де% сятків людей з потужним почуттям гумору вийшли з жартівливими, однак не позбавленими злободен% ності гаслами: "З євробалконом у серці", "Мир, май, Wi%Fi", "Землю % землянам, заводи % марсіанам", "Запорожье % город, который смог", "Назаре, деруни в мікрохвильовці", "Хороший асфальт на дороге не валяется", тощо.

На центральній площі Запоріжжя мітинг, організований профспілками за права всіх трудящих, розпочався о десятій ранку, в ньому взяли участь близько двох сотень людей під прапорами профспілок працівників освіти та науки, металургів та окремих підпри ємств. Учасники вимагали гідних зарплат та своєчасної їх виплати, розвитку промисловості, захисту за% гальних прав трудящих. Ці вимоги відобразили в резолюції мітингу, яку пообіцяли направити до Прези% дента, Верховної Ради та Уряду.

Більшість запоріжців відзначають травневі свят і проводять свої очікувані вихідні у парках, на фестивалі вуличної їжі, що тривав на каскаді фонтанів "Райдуга" три дні поспіль, та на улюбленій Хортиці, причому не як свято солідарності трудящих, а як додаткові вільні деньки з чудовою погодою.

Ще кілька днів тому в Бердянську дощило і було дуже холодно. А у Запорізькій області випав сніг. Та спека раптово вдарила саме перед травневими святами. На календарі перші дні травня, а на пляжах вже є відпочивальники, і в море купаються навіть діти.


справи небайдужих ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

НАДИХАЮТЬ Учасник АТО, запоріжець Євген Олексієнко, який представлятиме Україну в Торонто в Іnvictus Games (Іграх нескорених), посів 3 є місце з пауерліфтингу в інваспорті і захистив звання майстра спорту Украіни. Іnvictus Games це міжнародні спортивні змагання для війс ьковослужбовців та ветеранів з обмеженими фізичними можливостями, набутими при виконанні службових обов'язків. Участь у змаганнях беруть країничлени НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу. Вперше Invictus Games відбулися 2014 року у Лондоні (Великобританія). Патроном Ігор є принц Гаррі Уельський. Народний депутат Ігор Артюшенко лідирує серед запорізьких нардепів за кількістю виконаних зобов'язань. Відповідний рейтинг склали журналісти порта лу "Слово і діло".У Ігоря Артюшенка вони зафіксували найбільшу кількість виконаних обіцянок у порівнянні з іншими нардепами. Раніше Артюшенко увійшов до ТОП5 ре форматорів України (за даними незалежної Платформи VoxUkraine).Також він посів перше місце у рейтингу активності нардепів від Запорізької області (рейтинг складали експерти ОПОРИ).

ЗАХОПЛЮЮТЬ На відкриття байкерського сезону до Бердянська при

їхали любителі мотоциклів не тільки із Запорізької об

ласті. На фестиваль зібралися представники Дніпровської, До нецької та Харківської областей багато давніх друзів. Зустрівшись у районі парку ім. П.Шмідта, байкери колоною вирушили на Бердянську косу. Трохи раніше чимало з них взяли участь у від критті мотосезону у Мелітополі. На базі навчального полі

гону військової частини 3029 пройшли практичні стрільби з бійцями зеніт

ної батареї за темою: прикриття підрозділів ар

тилерії на марші, заняття вогневих позицій з ходу, робота постів спостере

ження та відбиття ударів повітряного противника. У ході проведення занять осо бовий склад виконав вогневу задачу зі знищення легкої броньованої техніки, відпра цював елементи злагодження бойових обслуг у складі взво ду та заступив у цілодобове чергування із захисту повітряного простору. Протягом 10 годин бійці зенітної батареї поліпшували свої професійні здібності та здобували нових навичок для підвищення рівня бойової підготовки. "Подібні інтенсивні заняття дійсно надають змогу відпрацювати свої теоретичні знання на практиці до рівня автоматизму, зазначив навідник 1го зе нітного взводу молодший сержант Сергій Боровський. Сьогодні ми гарно попрацювали над запланованими нор мативами та досягли поставленої мети". У с. Мирне Оріхівського району урочисто відкрили пам'ятник загиблому воїну

афганцю Сергію Падалці. У 1980 році Сергій закінчив місцеву школу, навпроти якої і встановили пам'ятний бюст бійцеві. Після при зову до лав Радянської Армії потра пив на службу до Афганістану, де в 1983 році і загинув у віці 19 років. Воїн нагороджений орденом Червоної зірки посмертно. До речі, Мирненська школа вже третій рік носить ім'я Сергія Падалки. Ініціатива встановити ще і пам'ятник належала місцевим жителям.

9

ІДЕЇ, ЯКІ НАС ОКРИЛЯЮТЬ У Мелітополі діти сироти та діти, позбавлені батьківсь

кого піклування, можуть встати в чергу на отриман

ня житла. Гроші на купівлю квартири для даної категорії ви ділили вперше за довгі роки, як із міського, так і з обласного бюджетів. На даний момент у Мелітополі формується черга з претендентів на подібні квартири. Тому відділ обліку, розподілу житла та по роботі з уповноваженими в мікро районах міста звертається до даної категорії городян, які бажають отри мати соціальне житло, з проханням прибути до виконкому (каб. 20). Де тальну інформацію можна отримати за тел.: 63590. На житло можуть претендувати особи, позбавлені батьківського піклування, або дітиси роти у віці від 18 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку. Дізнатися про цук

ровий діабет біль

ше і перевіритися на його наявність можна буде на Дні діабету, який від

будеться в Бер

дянському медко

леджі 5 травня. За інформацією заступ ника міського голови Юлії Дойнової, у курортному містечку налічується 3 705 бердянців, хворих на цукровий діабет, з них 19 це діти. 615 осіб при цьому є інсулінозалежними. І з кожним роком виявляють все нові і нові випадки цього небезпечного захворювання. Тож поспішайте до медколеджу в п'ятницю, 5 травня, з 9.00 до 12.00. У рамках акції про ведуть всім бажаючим безкоштовне тестування на наявність цукрового діабету, крім того, прочитають лекції, присвячені профілактиці цього захворювання. На територіях Кирилівської сільради від

ремонтують до

роги у рекре

аційних зонах, що ведуть на коси. З місцево го бюджету виді лено 300 тис. грн на ремонтні робо ти на косах Федотова і Пересип, а також на центральній вулиці в селищі Азовському. Ще 300 тис. грн буде профінансовано безпосередньо облавтодором. Роботи почнуться найближчим часом. За домовленістю з райавтодором незабаром стартує ремонт асфальтового покриття і на вулицях селища Кирилівка, зокрема, на вулицях Дружби та Соборній. Кабінет Міністрів зат

вердив порядок плат

ної атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо володіння дер

жавною мовою. Згідно з постановою №301 від 26 квітня, платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення про віль не володіння українською можуть видаватися вищими навчальними зак ладами, які здійснюють підготовку в сфері публічного управління й ад міністрування. Атестація складається з письмової (тест та переказ тексту, який стосується публічного управління) частини тривалістю 60 хвилин і усної (ділова розмова на заданий сценарій і повідомленняпрезентація на певну тему) тривалістю до 45 хвилин. Вільне володіння державною мовою без фактичної здачі письмової та усної частин атестації можна безкоштовно підтвердити шкільним атестатом з оцінкою 5 (або 10, якщо атестат отримано після 2000 року) за вивчення української мови, дипло мом про вищу освіту з оцінкою "відмінно" за українську мову або за спеціальністю філологія. Посвідчення про володіння державною мовою діє безстроково.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


10

у читальні ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

z КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

ПОВІСТЬ ПРО СПРАВЖНЬОГО СОЛДАТА Віталіна МОСКОВЦЕВА

П'ятого березня виповнилося 95 років від дня народження нашого легендарного земляка Василя Петрова. Уродженця села Дмитрівка Приазовського району Запорізької області. Випускника Нововасилівської середньої школи. Двічі Героя Радянського Союзу. Єдиного в світі воїна, який продовжував воювати… без обох рук. І не просто в діючій армії - безпосередньо на полі бою! Він став калікою в 21 рік. Але як не підходить йому слово "каліка". Мо лодий чоловік продовжував на пов ну силу воювати. А після війни на повну силу жити: Василь Петров дослужився до генералполковни ка, захистив дисертацію, одружив ся, виховав синів, залишив дві кни ги спогадів… Та головне всетаки не це. Про це головне у своїй книзі "Три подвига Василия Петрова" розпо відає мелітопольський письмен ник, член Національної спілки жур налістів України Сергій Авдєєнко. Вона читається, наче захоплюючий історичний роман тим більше, що написана в документальнохудож ньому жанрі. У 197779 роках ви йшло два томи спогадів Петрова "Прошлое с нами". Він не міг бути

до кінця відвертим: інакше в той час спогади не допустили б до друку. Нариси про нашого земляка не перерахувати. Але "Три подвига Василия Петрова" єдина поки що книга про нього. Повість тим більш цікава, що ав тор з нової точки зору подає істо ричне тло і поновому оцінює події життя Василя Петрова. Наприклад, чесно висвітлює дві версії, чому батька героя Степана Софронови ча наприкінці 1920х років заареш тували чекісти, не обминає увагою жахіття Голодомору й тогочасні, далекі від ідеальних, армійські по рядки. "Чому книга називається "Три под

вига Василия Петрова"? запитує у передмові читачів Сергій Авдєєнко і сам же відповідає: На його рахунку багато подвигів, але головних три. Перший свій подвиг він здійснив у вересні 1943 року, коли зі своїм ар тилерійським полком під шквальним вогнем супротивника форсував Дніпро і в запеклих боях відстояв за хоплений плацдарм. Тут він був важ ко поранений і підібраний на полі бою без свідомості. Однополчани порятували Петрова, коли його вже приготувалися поховати у братській могилі. У госпіталі через гангрену у нього ампутували обидві руки. Василь Петров не лише вижив, а й довів, що відсутність рук не є переш кодою для продовження воїнської служби. Він повертається на фронт і командує полком майже до самої Перемоги. На фронті здійснює свій другий подвиг. За форсування ріки Одер удостоюється другої Зірки Ге роя Радянського Союзу… А потім починається третій, най головніший, подвиг Василя Петро ва. Понад шістдесят років він про служив у Збройних силах, зумівши довести собі й іншим, що відсут ність рук означає лише певний фі зичний недолік, але аж ніяк не людську неповноцінність". Наприкінці своєї повісті Сергій Ав дєєнко розповідає про те, чого не знайдеш у жодних спогадах і нари

сах: про останні дні Василя Петро ва, коли важко хворий й осліплий генерал все ж намагався приховати від рідних свій важкий стан. Василь Петров помер 15 квітня 2003 року. Його поховали на Бай ковому цвинтарі у Києві. Тодішній голова ради Організації ветеранів України Іван Герасимов звернувся до Леоніда Кучми з пропозицією створити в будинку героя на тери торії санаторію "ПущаВодиця" му зей. Але відповіді на лист не доче кався. Потім оселю пограбували (на території урядового об'єкта, що перебуває під охороною!). Винесли не лише телевізор, а й особисті ре чі Петрова. А коли рідні хотіли заб рати рештки, на місці будинку по бачили купу будівельного сміття… "Час усе розставить на свої місця. Не зараз, так пізніше. Буде колись в Україні музей справжнього Солдата, який рятував країну від загарбників. А от імена тих, хто наживався і гра бував цю країну, люди позабудуть", такими пророчими словами завер шує свою книгу Сергій Авдєєнко. У додатках до книги, яку випустив Видавничий дім Мелітопольської міської друкарні, розповідь друга однополчанина, полковника Васи ля Рябцева і добірка фотографій. На одній із них відкриття пам'ят ника герою на території 55ї арти лерійської бригади імені генерал полковника Василя Петрова 30 грудня 2016 року в Запоріжжі.

z У БІБЛІОТЕЦІ

ВЕСНЯНА ПОДОРОЖ КРІЗЬ ПРОСТІР І ЧАС Тамара КУРОЧКІНА (текст і фото) м.Оріхів

Близько тисячі юних читачів взяли участь у тижні дитячої та юнацької книги в Оріхівській гімназії №1 "Сузір'я". Тиждень пройшов під гаслом "Крізь простір і час книга запрошує в подорож нас". До речі, в гімназії не звичайна бібліотека, а бібліотечно-інформаційний центр. Ним завідує Любов Білодід - невтомний організатор різноманітних заходів: від традиційних - до неповторнооригінальних. Цього разу гостями учнів сьомих дев'ятих класів стали поети Запо різького краю Михайло Буряк, Віра Коваль, Любов Чесняк, авторка "Пісні про гімназію" Ольга Ліщук. Відвідали бібліотечноінформа ційний центр і молодші школярі першихп'ятих класів. Біля незви чайної виставкиінсталяції "Від мишки до книжки" відбулося читан ня уголос казки, яка переконує: ду же важливо так розподіляти час, щоб його вистачало і для роботи на комп'ютері, і для читання книжок. А 41 активного юного читача нагоро дили грамотами. Неабиякий інтерес викликав біблі отечний майстерклас "Дива влас норуч": він складався з кількох

лиз, а Єгор Чайка і Вікторія Ткачен ко отримали заохочувальні призи. Учень 11А класу Владислав Ян ковський до тижня дитячої та юнацької книги підготував цікаву персональну фотовиставку. А сороковини від дня смерті ди ректора гімназії, заслуженого вчи теля України Володимира Галича у гімназії відзначили хвилиною пам'яті у кожному класі та презен тацією книг, надрукованих з ініці ативи Володимира Івановича: "Лі топис Оріхівської гімназії №1 "Су зір'я", "Славимо гімназію, храм наш науки", "Пам'ять сердець", "До вер шин педагогічної майстерності".

z ВІД РЕДАКЦІЇ Любов Білодід з поетами гостями гімназії

"уроків", які провела з шестиклас никами викладач образотворчого мистецтва Запорізької школи мис тецтв № 3 Світлана Пєшикова. Під її керівництвом школярі розфарбову вали гіпсові фігурки, а потім із цих виробів влаштували виставку "Вес няні талісмани". Учні третіхчетвертих класів від значили 130річчя від дня народ ження українського байкаря Леоні да Глібова веселими інсценізаці ями, іграми та флешмобом під час театрального калейдоскопу "У бай ках і ліриці живе його душа". В інформаційнобібліотечному

В інформаційнобібліотечному центрі гімназії "Сузір'я": з Гаррі Поттером кра ще зустрічатись на сторінках книг, ніж на екрані: у фільмі все вже вигадали кіношники, а читаючи ніби "дивишся" власне кіно, і воно набагато цікавіше

центрі відбувся перший тур Всеук раїнського конкурсу "Книгоманія 2017" серед шестикласників. Кра щим читачем визнали Дарину Су

Ми з радістю друкуємо цю замітку: адже в ній ідеться про вірного друга "Запорізької правди" Любов Білодід. Бібліотечно-інформаційний центр Оріхівської гімназії №1 "Сузір'я" вже не перший рік одержує нашу газету. Любов Іванівна особисто залучає школярів до конкурсів "Запорізької правди", спонукає писати нам і тим самим розширює коло читачів. Ми вдячні їй за співпрацю та за відданість українському слову. А всім нагадуємо: нашим передплатникам - "зелена вулиця" на газетних шпальтах!


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

телепрограма: 15 ефірних + 9 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

E

ОВЕН. Знадобляться вміння Овнів прий мати рішення й не відступати перед труднощами. У службових справах все складеть ся непогано, але бажано частіше знаходити ком проміс, особливо в спілкуванні з діловими парт нерами. Можливі відрядження, важливі зустрічі, угоди з впливовими людьми. Дипломатія стане в пригоді в спілкуванні з домочадцями, які мріють провести вихідні з вами. ТЕЛЕЦЬ. Цього тижня ви наполегливо ру хатиметеся без перешкод до мети. Звер ніть увагу на захоплення своїх колег, щоб і самим відволіктися від справ і перепочити. Із грошима си туація стабільна, до кінця тижня ви навіть зможете накопичити солідну суму для великого придбання домочадці будуть раді побігати по магазинах у по шуках необхідного для квартири. У вихідні можли вий відпочинок у санаторії з коханою людиною. БЛИЗНЮКИ. Тиждень загалом буде непо ганий, але копіткий. Бос несподівано зга дає, що ви надзвичайно працьовиті, й завалить важливими завданнями. Ви все встигнете, допо можуть у разі потреби колеги, яких і ви частенько виручали. Зірки пророкують море зустрічей, угод і ділових переговорів. Не забудьте приділяти ува гу близьким людям знайдіть час для романтики. РАК. Раки цього тижня легко сходити муться з людьми від прибиральниці до боса. Скористайтеся своєю чарівністю й обзаве діться корисними зв'язками ділові партнери теж люблять поговорити по душах і відволіктися від роботи. Впливові знайомства знадобляться в майбутньому, проте не забувайте піклуватися про близьких і рідних людей. Частіше влаштовуй те спільні прогулянки, грайте з дітьми, виявляйте чуйність до старших родичів. Вихідні проведіть із коханою людиною. ЛЕВ. Ви зможете досягти гарних результа тів, якщо не скаржитиметеся на долю й візьметеся за справу з ентузіазмом. Ініціатива не буде зайвою у вирішенні службових питань, при укладанні угод із діловими партнерами. Але не де монструйте свої переваги рухайтеся до мети спокійно й упевнено. Особисте життя подарує ба гато цікавих сюрпризів. Щоб недовірливий обра нець не ревнував, побалуйте половинку романтич ною вечерею. Вихідні можна провести з друзями. ДІВА. Фортуна супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Зірки обіцяють ці кавий підробіток, можливі знайомства з впливо вими людьми. Ведіть себе природно щирість допоможе й у ділових відносинах, і в особистому житті. Знайдіть час для домашніх справ, для спіл кування з далекими родичами. На любовному не босхилі трохи хмарно, але до вихідних ситуація покращиться.

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

K

ТЕРЕЗИ. Тиждень буде стабільний й від носно спокійний. Проте завантаженість буде велика. Бажано знаходити час для само вдосконалення навчання, книжок. Вкладати гроші зірки радять із обережністю консультуй тесь із юристом. На любовному фронті особли вих змін зірки не обіцяють, але якщо вам раптом стане нудно, поновіть гардероб. СКОРПІОН. Тиждень сприятливий для творчих справ і вирішення нагальних зав дань. Але спочатку складіть чіткий план дій і не лі нуйтесь. Зірки обіцяють кілька цікавих та вигідних угод. Удача супроводжуватиме вас й у сфері лю бовноособистих стосунків, але попрацювати над своїм характером все ж доведеться. Нама гайтеся не критикувати родичів і не шукайте проблем там, де їх немає. Бувайте частіше на природі, відвідайте старших родичів. СТРІЛЕЦЬ. У Стрільців виникатимуть вдалі моменти скористайтеся підтрим кою Фортуни й прислухайтеся до порад внут рішнього голосу. Вітається колективна діяль ність. Уникайте стресів, тримайтесь осторонь конфліктів. На любовному фронті ситуація непо гана, більше спілкуйтеся. Вихідні бажано про вести вдома приділіть увагу родичам, прибе ріть у квартирі. КОЗЕРІГ. Тиждень не обіцяє особливих змін і потрясінь. Службові справи пора дують стабільністю. Якщо й будуть якісь складно щі, то ви миттю з ними розберетеся. Обговоріть із компаньйонами умови спільної діяльності, але активно висловлюйте свою думку. У декого буде можливість для додаткового заробітку: але про грандіозні покупки мрійте лише після того, як от римаєте гроші. У вихідні буде змога розслаби тись у приємній компанії рідних або друзів. ВОДОЛІЙ. Увесь тиждень буде досить сприятливим. Ви відчуєте надзвичайний підйом. Але таланти краще застосувати в твор чості, адже натхнення не залишатиме вас навіть на хвилину. Поліпшення очікуються у фінансовій сфері багато справ зрушаться з мертвої точки, й ви задумаєтесь про власний бізнес. Але не поспі шайте поговоріть із друзями й фахівцями. Коли всі справи будуть виконані, ви зможете розсла битись у вихідні. РИБИ. Зірки радять частіше згадувати про те, де зазвичай буває безкоштовний сир не купуйтеся на красиві обіцянки й не вірте тим, хто обіцяє золоті гори за красиві очі. Справи зага лом складатимуться непогано. Хоча їх буде бага то, втоми ви не помітите. У сфері особистих сто сунків ситуація трохи напружена друзі нервува тимуть, родичі вередуватимуть через те, що у вас справи на дачі. Кличте їх із собою.

L

M

N

O

P

КАЛЕНДАР ІЗ 5 ПО 11 ТРАВНЯ

5.05. Дев'ята (до 14.53), десята місяч на доба. Місяць у Діві (друга чверть). День кореня сприятливий для сівби однорічних квітів,садіння розсади гвоздики Шабо (у віці 110 днів), духмяного горошку (30 днів). Зай міться розподілом кореневищ півоній, іри сів, флоксів, хризантем і подібних багаторіч ників. 6.05. Десята (до 16.04), 11та місячна доба. Місяць у Діві (друга чверть). День ко реня. Продовжуйте робити все, чим зай малися 5 травня. 7.05. 11та (до 17.14), 12та місячна доба. Місяць у Терезах (друга чверть). День квітки. Сприятливий час для садіння у від критий ґрунт розсади ранніх і пізньостиглих сортів білоголової капусти (3540 днів), цвіт ної капусти, розсади томатів й огірків, сівби квасолі. Посійте дворічні гвоздику турець ку, мальви. Посадіть розсаду хризантем (че рез 4045 днів після посіву), флоксів (5565 днів). Можна садити й пересаджувати пло дові й декоративні дерева й кущі.

8.05. 12та (до 18.23), 13та місячна доба. Місяць у Терезах (друга чверть). День квітки. Продовжуйте робити все, чим зай малися 7 травня. 9.05. 13та (до 19.32), 14та місячна доба. Місяць у Скорпіоні (друга чверть). День листа. Посійте огірки й квасолю, поса діть розсаду томатів, огірків, капусти, пер цю, баклажанів. Сприятливий час для садін ня картоплі, розсади гарбуза, кабачків, па тисонів, садіння й пересаджування дерев і кущів, а також живців для вкорінення. При сипте відводки кущів землею. Посадіть будьяку зелень, цибулю, кореневища хро ну. Займіться грибами. 10.05. 14та (до 20.39), 15та місячна доба. Місяць у Скорпіоні (друга чверть). День листа. Продовжуйте робити все, чим займалися 9 травня. 11.05. 15та (до 21.44), 16та місячна доба. Повний місяць (00.44) у Скорпіоні. День листа. Продовжуйте робити все, чим займалися 9 травня.

П’ятниця 5 травня

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер 4 травня

Дорогі наші друзіпередплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

Субота 6 травня

Неділя 7 травня

Понеділок 8 травня

Вівторок 9 травня

Середа 10 травня

Четвер 11 травня

П’ятниця 12 травня

Індекс Індекс

21707 30,34 грн 21708 26,01 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

Передплачуйте "Запорізьку правду" і будьте з нами!
12 8 травня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.45, 21.35, 23.30, 1.15 Погода 6.05, 8.05 АгроЕра 6.10, 8.45 Світ он лайн 6.25, 8.15, 23.35 Від першої особи 6.50, 7.45, 8.10 Смакота 7.05, 23.00 На слуху 8.35 Паспортний сервіс 9.00 Д/ф “Дніпровська балада” 9.55, 12.01 Х/ф “Повернення” 12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНА ЛЬНА ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 14.00 День Пам’яті та Примирення. Офіційні заходи 14.35 Д/ф “Загальний зшиток” 15.35 Д/ф “Нульовий рубіж” 16.40 Д/ф “49” 17.50 Х/ф “Штиль” 19.40 Д/ф “Голод до правди” 21.00 Новини 21.45 Акція “Перша Хвилина Миру” 0.00 Концерт Міли Нітіч 1.20 Телесеріал “Час збирати каміння” 2.35 Д/ф “Київ. Початок війни” 3.30 Д/ф “Кузьма Дерев’янко. Генерал Перемоги” 4.20 Т/с “Травма”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 Х/ф “Летять журавлі” 11.35, 1.25 Х/ф “Холодне літо 53го” 13.35 Х/ф “Атибати, йшли солдати” 15.20 Х/ф “Повстання планети мавп” 17.30 Х/ф “В бій ідуть тільки старі” 20.15 Д/ф “Діти Перемоги” 23.00 Х/ф “Місто 44” 4.50 “Ескімоска 2: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 5.30, 20.00, 1.35, 4.50 “Подробиці” 6.00 М/ф “Легенда про старий маяк” 6.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.30 Х/ф “Балада про солдата” 9.20 Х/ф “Щит і меч” 16.00 “Чекай на мене” 18.00 Токшоу “Сто сується кожного” 20.30 Т/с “Спокуса” 22.50 Т/с “Я повернуся” 2.05 Х/ф “Дот” 3.30 Х/ф “Жіночі радощі та печалі”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 Д/ф “Леонід Биков” 10.15 Х/ф “Хлопець з нашого міста”

телепрограма ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ 11.40 “Ми обертаємо землю” 12.00 “Хвилина мовчання” 12.15 “Зі світу по факту” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15, 21.30 “Пісні війни” 13.50 “Експонат. Пам’ятник” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 18.00, 19.30 “Герої землі Запорізької” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.50 “Мій дідгерой!” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “AVTO INCOGNITO” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музична хвиля” 21.00 Д/ф “А зорі тут тихі” 22.10 Х/ф “Небесний тихохід” 23.25 “Родом з України” 23.55 “Кіноnews” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.05 Легенди Запоріжжя 0.30 Європейський вимір 0.45 “Я й це” 1.10, 9.55 У майстерні художника 1.35, 23.30 Києвотека 2.00, 8.20 100 шедеврів 2.25 Зал слави 2.55 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 3.35 Час змін 4.00 “Лицарі небесної варти” 4.10 Полігон 4.25 Літпросвіт 4.50 Мандруємо разом 4.55 Енергоманія 5.20 На світанку 5.50, 16.00 Як це було 6.15 “Ми українські” 6.40, 13.55 Люди та долі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30 Час, події, країна 7.30 Остання барикада 8.35 Обличчя історії 9.00 Історія однієї картини 10.10 Д/ф “Листи з війни” 10.55, 17.50 Ретро кінозал 13.40 Зібране 13.50, 15.15 Так було 14.15 А чому? 14.40 Зупинися і здивуйся! 14.50 Віконечко 15.30 Історія про історію 16.15 Повір у себе 16.30 Служба “101” 16.45 Рефрен 17.00 Я знаю 17.30 Галерея образів 19.00 Слава мого краю 19.30 Київські імена 19.50 Д/ф “Загадка з Омельного” 20.25 6 соток 20.35 Запорізький вектор 21.00 Вечірня казка 21.15 Будьякий каприз 21.25 Зауваження до влади 22.00 Сам собі хазяїн 22.35 Клуб700 23.00 Стоп корупції

tv5 5.20 “Щоденник шопоголіка” 5.45 “Казка Домовуші” 6.05 “Соціальний патруль” 6.35 Д/ф “Карпатська Україна” 7.30 Х/ф “Штиль” 9.00, 10.25, 11.00, 11.55 “Погода” 9.05 М/ф “Легенда про Камелот” 10.00 “Дзвони Православ’я” 10.30 “Павутиння” 11.05 “Мисливці за нацистами” 12.00 Д/ф “Документальний цикл “Легенди”” 12.45 Сімейний кінозал

14.55 “Водоспад Ігуасу” 15.50 Х/ф “Таємничий острів” 17.20 Х/ф “Блокувальник” 19.00 “Донбас сьогодні” 19.30 Х/ф “Сестри війни” 21.10 Х/ф “Полювання за тінню” 23.05 “Хроніка подій” 23.20 Х/ф “Планета страху” 1.05 Нічний канал

ICTV 5.55 Служба розшуку дітей 6.00, 19.20 Надзвичайні новини 6.50, 4.15 Факти 7.20 Надзвичайні новини. Підсумки 8.15 Антизомбі 9.10 Х/ф “Ворог біля воріт” 11.40 Х/ф “Врятування рядового Райана” 14.50 Х/ф “300 спартанців” 16.50 Х/ф “300 спартанців2. Відродження імперії” 18.45 Факти. Вечір 20.10 Х/ф “Конвой” 23.50 Х/ф “Крейсер” 2.05 Небачене Євробачення 2.20 Х/ф “Відчайдушний” 4.45 Дивитись усім!

13.50 Загадки планети 14.50 Дивовижний Ізраїль 15.50 Дика Канада 19.00 Світ військової техніки 19.50 Податковий вісник 20.00 Домовуша 20.25, 22.40, 23.45 ПогодаСпорт 20.30 Біографії 21.20 Д/ф “В’єтнам” 23.20 Про рибальство всерйоз 0.50 Легенди карного розшуку

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Спецкор” 8.30 “ДжеДАІ” 9.00 Д/п “Помста природи” 11.35 Д/п “Страшне завтра” 15.10 Х/ф “40 днів та ночей” 16.50 Х/ф “Дніпровський рубіж” 19.20, 20.10 Т/с “Схватка” 21.00 Х/ф “Справжнє правосуддя 2: Сховище” 22.50 Х/ф “Halo 4: Йдучи до світанку” 0.20 “Територія обману” 2.10 Х/ф “Вишневі ночі”

СТБ

5 КАНАЛ

6.40, 16.00 “Все буде добре!” 8.40 “Все буде смачно!” 10.35, 18.30 “За живе!” 11.50 Х/ф “Молода дружина” 13.50 “Битва екстрасенсів 13” 18.00, 22.00 “Вiкна Новини” 20.00, 22.35, 2.30 “Слідство ведуть екстрасенси” 0.35 “Давай поговоримо про секс 3”

6.00, 21.40, 3.00 Час Time 6.30, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.00 Зона ночі 4.40 Абзац 5.35, 7.25 Kids Time 5.40 М/ф “Оз: Повернення в Смарагдове місто” 7.30 Х/ф “Місто Ембер” 9.20 Х/ф “Патріот” 12.30 Х/ф “Віднесені вітром” 17.00, 19.00 Ревізор Крамниці 21.00 Таємний агент 22.15 Таємний агент. Постшоу 0.00 Суперінтуїція 1.35 Небачене Євробачення 1.50 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.50 Події тижня з Олегом Панютою 7.50, 2.20 Зірковий шлях 8.50 Х/ф “Подружки” 10.45 Х/ф “Райський куточок” 12.40, 15.20 Т/с “Моє нове життя” 15.00, 19.00, 2.50 Сьогодні 16.40, 19.50, 3.30 Т/с “Незламна” 21.00 Т/с “Штрафник” 0.00 Х/ф “12 мавп”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.45, 10.10, 17.30 Погода 7.30, 17.40 Мисливці за нацистами 8.00 Тижденьcпорт 8.15, 18.30 Ваше здоров’я 8.50, 22.50 Дні, що змінили світ 9.20 Соціальний патруль 9.50, 22.20 Дорожній щоденник 10.20 Мисливці на нацистів 12.50, 23.50 Анатомія бою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 Акценти 06.29 Погода 06.30 Євромакс

06.56 Щоденники Другої світової війни 08.00 Глобал 3000 08.29 Погода 08.30 Феєрія мандрів 09.15 Ключі до успіху 09.30 TVMALL 09.45 Життя в цифрі 10.00 Тисяча днів планети 10.50 Жива природа 11.00 «Здоров’Я» 11.15 Паралелі, події, люди 11.30 Д /ф «Через тернії до зірок» 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.30 Океан Вет 13.00 Дика планета 13.30 Завтра Сьогодні 14.00 Феєрія мандрів 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 Символи Запоріжжя 17.15 TVMALL 17.30 Діло 17.45 Здоров’Я 18.00 Культура – це модно 18.15 Середовище Z 18.30 Актуальне інтерв’ю 18.59 Погода 19.00 Феєрія мандрів 20.00 Сили природи 20.29 Погода 20.30 Суботнє інтерв’ю 21.00 Огляд світових подій 21.30 Тисяча днів планети 22.20 Нові технології війни 23.15 Бізнес на продажу 00.05 Кіноархів 01.45 Нічний ефір

4.45, 8.15 Теніс. Турнір ATP. Ешторіл. Фінал 5.30, 15.45, 16.45, 21.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Третій етап 7.00, 12.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 10 й тур. “НьюЙорк Сіті” “Атланта Юнайтед” 9.30, 23.45 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд подій 10.30 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. Німеччина Сербія 13.30, 18.00, 0.50 Хокей. НХЛ. Плейофф. Другий раунд. “Едмонтон” “Анахайм” 14.30, 19.15, 1.30 Хокей. НХЛ. Плейофф. Другий раунд. “Нешвілл” “Сент Луїс” 15.30, 20.45 Хокей. НХЛ. Плейофф. Огляд 22.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 23.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 23.30 Тележурнал WATTS 0.45 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією” 2.30 Хокей. НХЛ. Плей офф. Другий раунд. “Піттсбург” “Вашингтон”

EНTEРФІЛЬМ

5.00 “Найпри голомшливіші гіпотези” 6.30 Т/с “Краповий берет” 10.00 “День “Військової таємниці” 0.00 “Рандеву з Лаймою” 2.50 “Документальний проект” 3.50 “Територія обману”

EUROSPORT

РЕНТВ

5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.40 Х/ф “Перш, ніж розстатися” 12.10 Х/ф “Людина і прохідному дворі” 17.00 Х/ф “Зворотної дороги немає” 20.55 Х/ф “Пам’ятай ім’я своє” 22.45 Х/ф “Сімнадцятий трансатлантичний” 0.20 Х/ф “Вершники” 2.35 Кіноляпи 3.35 Саундтреки 4.35 Кінотрейлери

К1 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 9.20, 2.00 “Орел і Решка” 22.00 Х/ф “Вік Аделайн” 0.00 Х/ф “Один день” 3.25 “Нічне життя”

RTVІ 5.45, 6.35, 13.00, 13.50, 0.05, 0.55 Т/с “Подруга банкіра” 7.30 “Таймкод” 8.30, 17.50, 3.05 Т/с “Копальня2. Золота лихоманка” 9.30, 23.05 Т/с “Моє нове життя” 10.25 Мультфільми 11.40 Х/ф “Золоті роги” 14.45, 15.30 Т/с “Смерть шпигунам! Лисяча нора” 16.35, 18.35, 21.35 Російський акцент 17.00, 19.00, 22.00, 2.00 Новини RTVi 17.10, 19.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 19.50, 20.40 Т/с “Смерть шпигунам! Прихований ворог” 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.15 Дослідник 1.05, 1.50, 2.45 Останні таємниці Третього рейху 3.30 Напад нацистів на США 4.20 Прослушка армії Гітлера 5.10 Доісторичні чудовиська Гітлера 6.00, 6.25, 13.25, 13.45, 14.05, 14.30 Ігри розуму 6.45, 7.10, 7.35 Наукові дурниці 4 7.55, 14.55 Міжнародний аеропорт Дубай 8.40, 11.05, 15.40 Крижаний шлях 9.25 Геній 10.20 Евакуація Землі 11.50, 16.25, 17.10, 19.35, 23.35 Розслідування авіакатастроф 12.35, 18.45, 20.20, 21.55 Початок 17.55, 21.05 Історія Бога з Морганом Фріменом 22.45 Геній

VIASAT HISTORY 8.45, 14.25, 16.45, 0.45 “Наполеон: Єгипетська кампанія” 9.40 “Секрети будівництва античних міст” 10.40 “Заборонена історія” 11.30 “Найбільші містифікації в історії” 12.20, 2.35 “Мушкетери” 13.20, 19.05 “Генії стародавнього світу” 15.25, 20.05, 1.40 “Мисливці за міфами”

16.20 “Погода, яка змінила хід історії” 17.40 “Неймовірні винаходи” 18.10, 5.10 “Біля джерел двадцятого століття” 21.00 “Таємні суспільства” 22.00 “Спецназ стародавнього світу” 22.55 “Війна, яка змінила світ” 23.50 “Друга світова війна: чого варта імперія” 3.30 “Тіні середньовіччя” 4.20 “Музейні таємниці” 6.05 “Американські принцеси на мільйон доларів” 7.05 “Російська кампанія 1812 року”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Казка про закоханого маляра”, м/ф “Ювілей”, “Кіт, який умів співати”, “Гра” 5.00, 11.00 М/ф “Синій птах”, м/ф “Потрійна юшка” 6.00, 12.00 М/ф “Піди туди не знаю куди”, “Чудесний дзвіночок”, “Блазень Балакірєв” 7.30, 13.30 М/ф “Руда кішка”, “Терем теремок”, “Іванушко” 8.00, 14.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Чуффик”, “Сліди на асфальті”, “Украдений місяць”, “Мої бабусі та я” 15.00 Х/ф “Золотий ключик”, м/ф “Пригоди червоних краваток”, “Чому ослик затявся?”, “Хочу бути відважним”, “Дурний кінь” 17.00 М/ф “Риб’яча запряжка”, м/ф “Орлине перо”, “Легенда про старий маяк”, “Містер Уолк”, “Де обідав горобець?” 18.00 Х/ф “Єгорка”, м/ф “ Про рибалку і рибку”, “Новорічна подорож” 19.30 М/ф “Дозвольте погуляти з вашим собакою”, “Ах, ці піжмурки”, “Перший автограф” 20.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Пиріжок”, “Пригоди Мурзилки”, “Три мушкетери”, “Веселка”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00, 23.45 “До та після...” 7.25, 0.55 “Пісня 79” 8.25 “Це було недавно, це було давно...” 8.50, 11.30, 17.40, 20.15, 21.40, 23.00, 3.40, 5.00 Музична Ностальгія 9.00 “Були Часи” 10.00 Х/ф “Живе такий хлопець” 12.00 Х/ф “Будинок, який побудував Свіфт” 14.20 Концерт “Машина часу” 15.25 Х/ф “Нічні забави” 18.00, 19.05 Х/ф “Місце зустрічі змінити не можна” 21.00, 3.00 “Минулі Часи” 22.00 “Народжені в СРСР” 1.50 Х/ф “Пригоди Петрова і Васєчкіна” 4.00 “Колба часу”

z ВИСТАВКА

КАРТИНИ, ЩО ДИХАЮТЬ РІДНОЮ ПРИРОДОЮ (Початок на 1ій стор.) Поруч із цією картиною на високогір'ї, ук вітчаному трав'янистими рослинами, пастух розмовляє з темночервоним бичком. І підо пічна тварина уважно слухає повчання свого "наставника". Зумів "піймати" фотохудожник і Державний ук раїнський прапор, створений самою природою.

На тлі синього неба квітучий ріпак, що ніби пог линув яскравожовте сонячне проміння. Зайвими можуть здаватися тут тільки гайворони над план тацією. Але таке життя: оті крукистерв'ятники, мабуть, уособлюють загарбників та бандитів яничарів на Сході України... Цікава добірка й зимових картин. Тут і Дніпрові скелі в снігу, й круті береги його.

Засніжені села, городи й поля чекають відли ги. А ось і сонце пробивається крізь гілки, покриті памороззю... Таким чином, і любителі фотомистецтва, й люди, закохані в рідну природу, не пошкоду ють, відвідавши вернісаж фотокартин Олек сандра Максимова. Триватиме виставка до 28 травня.


13

телепрограма ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 0.30, 1.15 Погода 6.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу 6.10, 8.10 АгроЕра 6.15, 7.10, 8.15 День Янгола. Співоча Ескадрилья 6.50, 7.45, 8.10 Смакота 8.55 Паспорт.Ua 9.00 Д/ф “Загальний зшиток” 10.00 Урочистості з нагоди річниці Перемоги над фашизмом у Європі 10.55 Акція “Перша Хвилина Миру” 12.15 Д/ф “Рустам Хамраєв” 13.10 Х/ф “Штиль” 15.05 Д/ф “Олександра Шулежко. Доля праведниці” 15.50 Д/ф “Легіон” 16.45 Д/ф “Срібна Земля” 18.15 Д/ф “Золотий вересень” 19.05 Х/ф “Жива” 21.00 Новини 21.30 За крок до Євробачення 22.00 Пісенний конкурс Євробачення 2017. Перший півфінал 0.10 На слуху 0.40 Від першої особи 1.20 Телесеріал “Час збирати каміння” 3.45 Д/ф “Каїнова печать” 4.20 Т/с “Травма”

1+1 6.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45 Х/ф “Летять журавлі” 8.40 Х/ф “Ати>бати, йшли солдати” 10.25 Х/ф “Велика різниця” 12.10 Х/ф “Трава під снігом” 16.05 Х/ф “Дачна поїздка сержанта Цибулі” 17.40 Х/ф “Джентльмени удачі” 20.15 Т/с “Родичі” 0.40 Х/ф “Місто 44” 4.40 “Ескімоска > 2: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 5.20, 2.20 Х/ф “Доля людини” 7.00 Марафон “Наша Перемога” 13.00 Х/ф “В бій ідуть тільки “старі”” 14.20 Т/с “Завдання особливої важливості. Операція “Тайфун”” 17.10 Т/с “Танкіст” 20.00 “Подробиці” 20.30 Концерт “Перемога. Одна на всіх” 22.45 Док.проект “Люди перемоги. Будемо жити!” 23.30 Т/с “Я повернуся” 3.50 Ток>шоу “Стосується кожного”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день > сьогодні!” 9.00 “Ми обертаємо землю” 9.35 Д/ф “А зорі тут тихі” 10.00 Х/ф “Два бійці” 11.15, 13.15, 19.15 “Герої землі Запорізької” 11.30 “Кіноkids” 11.35 “Експонат. Мотори Перемоги” 12.00 “Хвилина мовчання” 12.01, 14.20, 19.05 “Мій дід>герой!” 12.10, 20.30 “Пісні війни” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.30 “Лінія стилю” 14.00 “Експонат Т>34” 15.00 “Смачного!” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС> афіша” 18.30 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС>погода” 19.00 “Щоб пам’ятали” 19.30, 21.30 “АЛЕКС> інформ” 20.05 “Комуналка”

21.00 “Швидкість” 22.10 Х/ф “Чекай на мене” 23.35 “Родом з України” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Українські герої 0.20 Зауваження до влади 0.45 Абетка здоров’я 1.10 Люди та долі 1.35 Полігон 1.50 Мандруємо разом 2.00, 21.40 У майстерні художника 2.15 Фестивалі, конкурси, концерти 3.10 Д/ф “Світова марка патонівців” 3.40 Д/ф “Сімдесятники. Дахно” 4.10 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 4.55 Зал слави 5.20 Легенди Запоріжжя 5.45 “Мистецька толока” 7.00 Гімн України 7.05 Д/ф “Чотириногі герої війни” 7.30, 11.40, 14.30, 18.50, 19.55 Ретро>кінозал 9.30 Д/ф “Тернопільська весна 1944 р.” 9.50 “Козацька звитяга” 10.05, 16.20 Повір у себе 10.20 “Мандри Великим Лугом” 10.35 Так було 12.00 Телемарафон “Пам’ять” 14.05, 17.30 Чудесний канал 16.35 “Я й це” 17.00 Мультзал 17.15 Степовики 17.55 Шлягер року 18.25 Як це було 21.00 Вечірня казка 21.15 “Музична весна на Першому” 22.00, 23.00 Концерт “Музика гідності” 22.35 180 градусів 23.00 Уряд на зв’язку з громадянами 23.30 “Ми > Запоріжжя! Ми > Україна” 23.45 Зупинися і здивуйся!

tv5 5.45, 9.40 “Казка Домовуші” 6.05 “Мисливці за нацистами” 7.00 Концерт 7.35 Ретрокінозал 9.05, 10.25, 11.10, 12.15 “Погода” 9.10 “Ваше здоров’я” 10.00 “Про рибальство всерйоз” 10.30 “Донбас сьогодні” 11.00, 16.20 Мультфільм 11.15 “Запорізька Ліга сміху” 15.30 Т/c “Співачка” 16.40 “Моя Правда” 17.30 Х/ф “Небесні бандити” 19.00 “Спецрепортаж. Новини на TV5” 19.30 Х/ф “Умілець” 21.30 Х/ф “Бери від життя все” 23.25 Т/c “Латинський коханець” 0.25 Нічний канал 4.30 “Дзвони Православ’я”

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Х/ф “Крейсер” 12.45 Х/ф “Ворог біля воріт” 15.00 Х/ф “Конвой” 18.45 Факти. Вечір 20.10 Х/ф “Лють” 22.40 Д/ф “Вони закінчили війну” 0.30 Х/ф “Список Шиндлера” 3.30 Стоп>10 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.30 Зона ночі 4.30 Абзац 5.25, 6.45 Kids Time 5.30 М/с “Сімейка Крудс” 6.50 М/с “Кухня” 17.00 Хто зверху? 22.50 Х/ф “Училка” 0.40 Х/ф “Коледж”

УКРАЇНА 6.20, 15.00, 19.00, 1.40 Сьогодні 7.00 Х/ф “Весна на Зарічній вулиці” 8.50, 15.20, 20.00 Т/с “Офіцерські дружини” 21.00 Т/с “Штрафник” 0.00 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри” 2.20 Х/ф “12 мавп” 4.20 Зірковий шлях 5.20 Агенти справедливості

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.20, 9.50, 17.30, 20.30, 22.30, 23.40 Погода> Спорт 7.30 Світ військової техніки 8.30 Про рибальство всерйоз 9.00, 17.40 Живе багатство України 9.20 Павутиння 10.20, 23.50 Мисливці на нацистів 12.50 Анатомія бою 13.50 Загадки планети 14.50 Дивовижний Ізраїль 18.00 TV5 Тribute Show 19.00 Хочу у відпустку 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 20.40 Легенди світової музики 22.00 Іду на Ти 22.40 Домобуд 23.10 Ваше здоров’я 0.50 Наші 5.30 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Д/п “Помста природи” 11.05 Х/ф “Дніпровський рубіж” 13.40 Т/с “Сліди апостолів” 17.40 Т/с “Гвардія” 21.00 Х/ф “Справжнє правосуддя 2: Один постріл > одне життя” 22.50 “Він, Вона і телевізор” 23.50 Т/с “Інспектор Алекс” (4 сезон) 0.40 Т/с “Інспектор Алекс” (5 сезон) 1.30 “Шалений світ спорту” 2.00 Х/ф “Чотири листи фанери”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час> Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні9 травня

8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 06.29 06.30 06.56 08.00 08.14 08.15 09.44 09.45 10.00 10.25 10.30 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.50 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.20 18.40 18.45 19.15 20.25 20.30 20.45 21.00 21.25 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Дика планета Погода Євромакс Щоденники Другої світової війни TV>MALL Погода Кіноархів Погода Здоров’Я Океан Вет Погода Феєрія мандрів Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Ризикований бізнес Сили природи Час > Тайм Ключі до успіху Тисяча днів планети Кіноархів Інструкція з бізнесу Жива природа Час > Тайм Глобал 3000 Феєрія мандрів Ваша свобода Студія Вашингтон Океан Вет Щоденники Другої світової війни Погода Діло Жива природа Дика планета Погода Квест TV>MALL Символи Запоріжжя Здоров’Я Сили природи Кіноархів Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 9.30 Х/ф “Ключі від неба” 10.55 Х/ф “Вантаж без маркування”

12.30 Х/ф “Вождь Віннету: Золото апачів” 14.20 Х/ф “Вождь Віннету: син Інчу>Чуна” 16.00 Х/ф “Вірна рука > друг індіанців” 17.45 Х/ф “Серед шулік” 19.30 Х/ф “Скарб Срібного озера” 21.25 Х/ф “Корпус гене> рала Шубникова” 23.05 Х/ф “Алегро з вогнем” 0.45 Х/ф “Море нашої надії” 2.15 Х/ф “Сімнадцятий трансатлантичний” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 9.30 “Розсміши коміка” 10.30 “Орел і Решка. На краю світу” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.20 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка. Курортний сезон” 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти > моє життя” 2.10 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.50, 13.00, 13.50, 0.05, 0.55 Т/с “Подруга банкіра” 7.45, 10.25 Мультфільми 8.30, 17.50, 3.05 Т/с “Копальня>2. Золота лихоманка” 9.30, 23.05 Т/с “Моє нове життя” 11.40 Х/ф “Дитинство Тьоми” 14.45, 15.35, 19.50, 20.40 Т/с “Смерть шпигунам! Прихований ворог” 16.35, 18.35, 21.35 Російський акцент 17.00, 19.00, 22.00, 2.00 Новини RTVi 17.10, 19.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 5.15 Тележурнал WATTS 5.30, 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Третій етап 7.00, 11.00, 1.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 7.30, 11.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 8.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 10>й тур. “Нью>Йорк Сіті” > “Атланта Юнайтед” 10.55, 21.55 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією” 12.00 Теніс. Турнір ATP. Ешторіл. Фінал 13.00, 22.00, 0.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд подій 14.00, 18.15 Велоспорт. “Джиро>Екстра” 14.15 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Четвертий етап 18.30 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. Іспанія > Хорватія

19.30 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. Франція > Шотландія 20.30 Тележурнал “Краще з кінного спорту” 21.00 Хокей. НХЛ. Плей> офф. Другий раунд. “Піттсбург” > “Вашингтон” 23.00 Автоперегони. Етап чемпіонату світу з перегонів на витри> валість. Спа. Огляд 23.30 Ралі. ERC. Огляд 0.00 Автоперегони. Серія Blancpain. Брендс Хетч. Огляд 2.00 Хокей. НХЛ. Плей> офф. Другий раунд. “Рейнджерс” > “Оттава”

РЕНТВ 5.00 “Територія обману” 7.20 М/ф “Фортеця: щитом і мечем” 8.45 М/ф “Альоша Попо> вич і Тугарин Змій” 10.15 М/ф “Ілля Муромець і Соловей>Розбійник” 11.45 М/ф “Добриня Микитич і Змій Горинич” 13.00 М/ф “Іван Царевич і Сірий Вовк” 14.40 М/ф “Іван Царевич і Сірий Вовк 2” 16.00 М/ф “Іван Царевич і Сірий Вовк 3” 17.30 М/ф “Три богатирі і Морський цар” 18.55 “Світлої пам’яті полеглих у боротьбі проти фашизму”. Хвилина мовчання 19.00 М/ф “Три богатирі і Шамаханська цариця” 20.30 М/ф “Три богатирі на далеких берегах” 21.50 М/ф “Три богатирі: Хід конем” 23.15 Концерт “Розумом Росію ніколи...” М.Задорнова 1.00 “Військова таємниця”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.25, 2.50, 3.35 Розслідування авіакатастроф 1.10, 4.20 Історія Бога з Морганом Фріменом 2.00, 5.10 Початок 6.00, 6.25 Наукові дурниці 3 6.55, 7.20, 7.45 Наукові дурниці 4 8.10, 8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 11.55 Суперспоруди Третього рейху 12.40 Напад нацистів на США 13.25, 14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 17.15 Друга світова війна: Пекло під водою 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00 Апокаліпсис: Друга світова війна 22.50 Прослушка армії Гітлера 23.35 Геній

VIASAT HISTORY 8.00, 4.30, 7.55 “Музейні таємниці” 8.50, 14.25 “Дубров> ницька республіка” 9.40 “Секрети будівництва античних міст” 10.40, 6.10 “Заборонена історія” 11.30 “Найбільші місти> фікації в історії” 12.20, 2.45 “Мушкетери” 13.20, 19.05 “Генії стародавнього світу”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Золотий ключик”, м/ф “Пригоди червоних краваток”, “Чому ослик затявся?”, “Прагну бути відважним”, “Дурний кінь” 5.00, 11.00 М/ф “Риб’яча запряжка”, м/ф “Орлине перо”, “Легенда про старий маяк”, “Містер Уолк”, “Де обідав горобець?” 6.00, 12.00 Х/ф “Єгорка”, м/ф “ Про рибалку і рибку”, “Новорічна подорож” 7.30, 13.30 М/ф “Дозвольте погуляти з вашим собакою”, “Ах, ці піжмурки”, “Перший автограф” 8.00, 14.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Пиріжок”, “Пригоди Мурзилки”, “Три мушкетери”, “Веселка” 15.00 Х/ф “Маленький утікач”, м/ф “Пісня про дружбу” 17.00 М/ф “Чарівний скарб”, м/ф “Мисливець і його син”, “Дівчинка і слон”, “Зникач” 18.00 Х/ф “Засекречене місто”, м/ф “Висока гірка” 19.30 М/ф “Пустомеля”, “Муха>Цокотуха”, “Чужий голос” 20.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Слоненя>турист”, “Футбольні зірки”, “Їжачок плюс чере> паха”, “Образа”, “Сила слова”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 Х/ф “Будинок, який побудував Свіфт” 8.20 Концерт “Машина часу” 9.25 Х/ф “Нічні забави” 11.40, 14.15, 15.40, 17.00, 20.45, 21.40, 2.50, 5.30 Музична Ностальгія 12.00, 13.05, 19.40 Х/ф “Місце зустрічі змінити не можна” 15.00, 21.00 “Минулі Часи” 16.00, 22.00 “Народжені в СРСР” 23.00 “Пісня > 80” 0.00 “До та після...” 1.25 “Пісня > 79” 2.25 “Це було недавно, це було давно...” 3.00 “Були Часи” 4.00 Х/ф “Живе такий хлопець”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

СТБ 6.55, 16.00 “Все буде добре!” 8.55, 18.30 “За живе!” 10.15 Х/ф “Рідна кров” 12.05 Х/ф “А зорі тут тихі” 18.00, 22.00 “Вiкна> Новини” 20.00, 22.45 “МастерШеф Діти > 2” 23.25 Т/с “Коли ми вдома” 0.20 “Слідство ведуть екстрасенси”

15.20, 20.10, 1.50 “Мисливці за міфами” 16.15 “Погода, яка змінила хід історії” 16.45, 0.55 “Наполеон: Єгипетська кампанія” 17.40 “Неймовірні винаходи” 18.10, 5.15 “Біля джерел двадцятого століття” 21.05 “Таємні суспільства” 22.00 “Історія християнства” 23.05 “Історії з королівського гардероба” 0.05 “Плантагенети: кривава династія Британії” 3.40 “Тіні середньовіччя” 7.00 “Скарби Ермітажу”

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен> ня від приватних осіб у розділи: проD дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо> шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого> лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14 10 травня СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 22.35, 23.20, 0.15, 1.15 Погода 6.25, 0.25 Від першої особи 7.20, 23.25 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45 Світ он лайн 9.00 Пісенний конкурс Євробачення 2017. Перший півфінал 11.10 Засідання Кабінету Міністрів України 13.30 Х/ф “Ціна солі” 1с. 15.30 “Героям слава!”. Концерт до Дня української армії 17.10, 2.30 Хокей. Чемпіонат світу 2017 (Швейцарія 8 Білорусь) 19.30 Обличчя війни 19.55 Слідство. Інфо 20.20 Д/ф “Межа туманів” 21.30 Д/ф “Ампутація” 22.45 Мегалот 22.55, 5.50 Вічне 23.00, 0.00, 1.00 Підсумки 1.20 Телесеріал “Час збирати каміння” 4.20 Т/с “Травма”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ 8 3 10.55 “Міняю жінку 8 11” 12.20, 20.15 Т/с “Родичі” 17.10 Т/с “Величне століття. Роксолана” 22.20, 2.10 Х/ф “Операція “Валькірія” 0.40 Х/ф “Джентльмени удачі”

ІНТЕР 5.30, 20.00, 2.10 “Подробиці” 5.55 Мультфільм 6.20, 13.20 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.00, 12.25, 20.30 Т/с “Спокуса” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.45 Ток8 шоу “Стосується кожного” 23.20 Т/с “Я повернуся” 2.40 Х/ф “Балада про солдата” 4.05 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 8 сьогодні!” 9.00 Д/с “Незвичайне про звичайне” 9.30 “Швидкість”

телепрограма ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ 10.00, 22.10 Т/с “КММ” 11.30 “Кіноkids” 11.35 “Для маленької компанії” 12.40, 13.00, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 12.50 “Комуналка” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС8інформ” 15.00 “В гостях у Дмитра Гордона” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС8афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКС8 спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС8погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.00 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Українські герої 0.15 Між миром і війною 0.20 Стоп корупції 0.45 Уряд на зв’язку з громадянами 1.15 Степовики 1.25 Повір у себе 1.40 Герої 1.50 Фестивалі, конкурси, концерти 2.55 Зал слави 3.20 Як це було 3.45, 9.55 Легенди Запоріжжя 4.10 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 4.45 Д/ф “Несподіване побачення” 5.10 Д/ф “Євген Патон” 5.35 Зупинися і здивуйся! 5.45 “Ми 8 Запоріжжя. Ми 8 Україна!” 6.15 Записки на глобусі 6.30 “Ми 8 українські” 6.55 Ці забавні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 23.30 “Як це” 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.30 Наодинці з усіма 10.25 Карта Прикарпаття 10.40 Галерея образів 10.55 Офлайн 11.25 Арт і Шок 11.50 Вершки 12.05 Від мелодії до мелодії 12.30 Д/ф “Сімдесятники. Леонід Биков” 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 4+1 13.45 “Мандрики” 14.05 Хочу бути 14.25 Незвідане Закарпаття 14.50 Фреш 15.05 “Смакота” 15.15 Д/ф “Сімдесятники. Сергій Параджанов” 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 16.25 “Козацька звитяга” 16.35 Час змін 17.00 6 соток 17.15 Мультзал 17.55 Д/ф “Карпатська Україна” 19.30 Відкрита студія 21.00 Вечірня казка 21.15 Будь8який каприз 21.25 Зроблене в Європі 21.35 Європейський вимір 22.35 Клуб8700 23.00 Діловий ритм 23.55 Посміхнися!

tv5 5.15 “Хочу у відпустку” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші”

6.30 “Спецрепортаж. Новини на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Водне життя” 9.45 “Таємний код зламано” 10.30 “Домобуд” 11.00 “Сили природи” 11.30 “НЛО: секретний архів” 12.15, 16.00 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 17.15, 20.40 Т/c “Сашка” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Іду на Ти” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 Д/ф “Українські шерифи” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.35, 10.00 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.00 Більше ніж правда 11.55, 13.20 Х/ф “Врятувати рядового Райана” 12.45, 15.45 Факти. День 16.10 Х/ф “Лють” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 21.25 Т/с “Пес82” 22.25 Х/ф “Викуп” 0.50 Т/с “Лас8Вегас” 2.15 Стоп810 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Дивитись усім!

СТБ 7.00, 16.00 “Все буде добре!” 9.00 “Все буде смачно!” 10.50, 18.30 “За живе!” 12.10 “МастерШеф 8 4” 18.00, 22.00 “Вiкна8 Новини” 20.00, 23.00 “МастерШеф Діти 8 2” 22.25 “Небачене Євробачення” 23.40 Т/с “Коли ми вдома” 0.50 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.20, 18.00 Абзац 6.10, 8.05 Kids Time 6.15 М/с “Сімейка Крудс” 7.10 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.10 Т/с “Друзі” 12.10 Х/ф “Тварина” 13.50 Х/ф “Великий Стен” 16.00, 19.00 Від пацанки до панянки 21.00 Київ вдень та вночі 23.20 Х/ф “Відпадний препод” 1.30 Х/ф “Училка”

УКРАЇНА 6.10, 5.20 Агенти справедливості 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві> шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте8 рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре8 су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

11.30, 4.30 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.10 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток8шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Штрафник” 23.30 Т/с “Закон і поря8 док: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.50, 17.50, 20.40, 22.40, 0.25 Погода8Спорт 7.30 Загадкові світи 8.20 Дні, що змінили світ 8.45 Давайте розберемося 9.20 Зіркові історії 9.40 Податковий вісник 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 16.50 Мисливець і жертва 11.40 Дивовижний Ізраїль 12.30 Правила життя 13.20 Містична Україна 14.10 Таємниці радянського дефіциту 15.00 Вирішальні бої 2 світової 15.50, 20.50 Скарби зі сховищ 18.00, 23.30 Донбас сьогодні 18.30, 0.00 Щоденник шопоголіка 19.00 Кордон 19.30 Перші 20.00 Домовуша 20.30 Спортогляд 22.50 Новини ТВ85 0.30 Скарб.uа 5.30 Бандитський Київ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 11.00 “Нове Шалене відео по8 українськи” 9.00 “Територія обману” 15.55 Т/с “Загублений світ” 17.35 Т/с “Перевізник 2 “ 18.30 “Спецкор” 19.00 “ДжеДАІ” 19.20, 20.10 Т/с “Схватка” 21.05 Х/ф “Бермудські щупальці” 22.50 “Він, Вона і телевізор” 23.50 Т/с “Інспектор Алекс” (5 сезон) 1.30 “Шалений світ спорту” 2.00 Х/ф “Дорога на Січ”

6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 06.29 06.30 06.56 08.00 08.14 08.15 09.44 09.45 10.00 10.29 10.30 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.30 15.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.15 18.20 18.40 18.45 19.00 19.15 20.20 20.25 20.30 20.45 20.59 21.00 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 23.50 01.30

Дика планета Погода Глобал 3000 Щоденники Другої світової війни TV8MALL Погода Кноархів Погода Здоров’Я У фокусі Європи Погода Феєрія мандрів Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Ризикований бізнес Сили природи Час 8 Тайм Наша позиція Актуальне інтерв’ю Наші домашні улюбленці Кіноархів Інструкція з бізнесу Новини Час – Тайм Євромакс Новини Погода Ваша свобода Студія Вашингтон Жива природа Новини Щоденники Другої світової війни Запитання депутату Погода Середовище Z Життя в цифрі Погода Акценти Квест TV8MALL Ключі до успіху Здоров’Я Сили природи Акценти Кіноархів Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час8 Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.35 Х/ф “Зворотної дороги немає” 14.25, 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 16.15 Х/ф “Пам’ятай ім’я своє” 18.05 Х/ф “Корпус генерала Шубникова” 19.40 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.20 “Криве дзеркало” 0.05 Х/ф “Смуга перешкод” 1.35 Х/с “Запороги” 3.15 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 10.00 “Розсміши коміка” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка. Курортний сезон” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти 8 моє життя” 2.15 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.50, 13.00, 13.50, 0.05, 0.55 Т/с “Подруга банкіра” 7.45, 10.25 Мультфільми 8.30, 17.50, 3.05 Т/с “Копальня82. Золота лихоманка” 9.30 Т/с “Моє нове життя” 11.40 Х/ф “Дитинство Тьоми” 14.45, 15.35 Т/с “Смерть шпигунам! Прихований ворог” 16.35, 18.35, 21.35 Російський акцент 17.00, 19.00, 22.00, 2.00 Новини RTVi 17.10, 19.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 19.50, 20.35 Т/с “Смерть шпигунам! Ударна хвиля” 23.05 Т/с “Cекунда до...” 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 4.45 Хокей. НХЛ. Плей8 офф. Другий раунд. “Сент8Луїс” 8 “Нешвілл” 5.45, 9.35 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Четвертий етап 7.00, 11.30 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. Франція 8 Шотландія 8.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 9.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 9.30 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією” 11.00 Ралі. ERC. Огляд 12.45, 18.30, 23.00 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. Німеччина 8 Ірландія 14.45, 18.15 Велоспорт. “Джиро8Екстра” 15.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. П’ятий етап 20.00 Хокей. НХЛ. Плей8 офф. Другий раунд. “Рейнджерс” 8 “Оттава” 21.45, 1.45 Хокей. НХЛ. Плей8офф. Огляд 22.00, 0.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд подій 1.30 Тележурнал WATTS 2.00 Хокей. НХЛ. Плей8 офф. Другий раунд. “Вашингтон” 8 “Піттсбург”

РЕНТВ 5.00 “Дивна справа” 6.00 “Документальний проект” 7.00 “Бадьорого ранку!” 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новини” 9.00 “Військова таємниця” 11.00 Д/п “За планом Всесвіту” 12.00, 16.00, 19.00 “Інформаційна програма 112” 13.00 “Звана вечеря” 14.00 Х/ф “V Центурія. В пошуках зачарованих скарбів” 17.00, 3.00 “Таємниці Чапман” 18.00, 2.00 “Найприголомшливі ші гіпотези” 20.00 Х/ф “Наймані вбивці” 22.30 “Всім по котику” 23.30 Х/ф “Рятувальник” 4.00 “Територія обману”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.25, 2.45, 3.30, 11.50, 16.25, 17.10, 19.30, 23.20 Розслідування авіакатастроф 1.10, 1.35, 6.00, 6.25, 13.25, 14.10, 14.30 Ігри розуму 2.00, 5.10, 12.40, 18.40, 20.15, 21.45 Початок 4.15 Геній 6.50, 7.10, 7.35 Наукові дурниці 4 7.55, 14.55 Міжнародний аеропорт Дубай

8.45, 11.05, 15.40 Крижаний шлях 9.30 Геній 10.20, 22.30 Евакуація Землі 18.00, 21.00 Інстинкт виживання

VIASAT HISTORY 8.45, 14.25, 7.05 “Наполеон: Єгипетська кампанія” 9.45 “Розквіт прадавніх цивілізацій” 10.40 “Заборонена історія” 11.30 “Найбільші містифікації в історії” 12.20, 2.35 “Мушкетери” 13.20, 19.05 “Генії стародавнього світу” 15.25, 20.10, 1.40 “Мисливці за міфами” 16.20 “Погода, яка змінила хід історії” 16.45, 0.40 “Скарби Ермітажу” 17.40 “Неймовірні винаходи” 18.10, 5.10 “Біля джерел двадцятого століття” 21.05 “Таємні суспільства” 22.00 “Дубровницька республіка” 22.55 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 23.45 “Спецназ стародавнього світу” 3.35 “Тіні середньовіччя” 4.25 “Музейні таємниці” 6.05 “Плантагенети: кривава династія Британії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Маленький утікач”, м/ф “Пісня про дружбу” 5.00, 11.00 М/ф “Чарівний скарб”, м/ф “Мисливець і його син”, “Дівчинка і слон”, “Зникач” 6.00, 12.00 Х/ф “Засекречене місто”, м/ф “Висока гірка” 7.30, 13.30 М/ф “Пустомеля”, “Муха8Цокотуха”, “Чужий голос” 8.00, 14.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Слоненя8турист”, “Футбольні зірки”, “Їжачок плюс черепаха”, “Образа”, “Сила слова” 15.00 Х/ф “В одне прекрасне дитинство”, м/ф “Як лисиця зайця доганяла”, “Пісенька радості”, “Лиса, Заєць і Півень”, “Весела карусель” 17.00 М/ф “Пес і кіт”, м/ф “Рівно о 3815...”, “Слоненя занедужало”, “Крадене сонце” 18.00 Х/ф “Міняю собаку на паровоз”, м/ф “Лебеді Непрядви” 19.30 М/ф “Паровозик з Ромашкова”, “Оце так тигр!”, “Подарунок для найслабкішого” 20.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Трубка і ведмідь”, “Бібігон”, “Хто поїде на виставку?”, “Лікування Василя”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00, 7.05, 13.40, 19.20 Х/ф “Місце зустрічі змінити не можна” 8.15, 9.40, 11.00, 14.45, 15.40, 19.05, 20.30, 21.40, 5.40 Музична Ностальгія 9.00, 15.00, 21.00 “Минулі Часи” 10.00, 16.00, 22.00 “Народжені в СРСР” 17.00, 23.00 “Пісня 8 80” 18.00 “Були Часи” 0.00 Х/ф “Будинок, який побудував Свіфт” 2.20 Концерт “Машина часу” 3.25 Х/ф “Нічні забави”


15

телепрограма ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

11 травня ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу 6.15, 7.15, 8.15 Спорт 6.20, 8.20 АгроЕра 6.25, 7.20, 8.25, 10.50, 0.15, 1.15 Погода 6.30, 0.50 Від першої особи 6.45, 7.45, 8.30 Смакота 7.25, 0.20 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45 Світ он лайн 9.00 Х/ф “Одержимість” 11.00 Х/ф “Кохання. Це слово із семи букв” 12.30 Д/ф “Євробачення. Дихай глибше” 13.30 Х/ф “Ціна солі” 15.35 Надвечір’я. Долі 16.35 Д/ф “Межа туманів” 17.10, 2.30 Хокей. Чемпіонат світу 2017 (Чехія 4 Норвегія) 19.30 Обличчя війни 19.55 “Схеми” з Наталією Седлецькою 20.20 Д/ф “Неоголошена війна. Поверни мені ім’я” 21.30 За крок до Євробачення 22.00 Пісенний конкурс Євробачення 2017. Другий півфінал 0.10 Підсумки 1.20 Телесеріал “Час збирати каміння” 4.20 Т/с “Травма”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля43” 11.00 “Міняю жінку411” 12.20, 20.15 Т/с “Родичі” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами46” 17.10 Т/с “Величне століття. Роксолана” 22.20, 2.10 Х/ф “Ред42” 0.45 Х/ф “Дачна поїздка сержанта Цибулі”

ІНТЕР 5.30, 20.00, 2.10 “Подробиці” 6.00 Мультфільм 6.20, 14.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.00, 12.25, 20.30 Т/с “Спокуса” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.45 Ток4 шоу “Стосується кожного” 23.20 Т/с “Я повернуся” 2.40 Х/ф “У бій ідуть тільки “старики” 4.05 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 4 сьогодні!” 9.00 Д/с “Незвичайне про звичайне” 10.00, 22.10 Т/с “КММ” 11.30 “Кіноkids” 11.35, 13.15, 15.00 “Хіт4 парад” 11.45, 19.00 “Чарівниця” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС4інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС4спорт” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС4 афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС4погода” 20.00 “Моє улюблене місто” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Воїни миру 0.30 Абетка здоров’я 0.55 Час змін 1.20 “Козацька звитяга” 1.35 Літпросвіт 2.00 100 шедеврів 2.25 Любов у житті великих українців 2.55 Повір у себе 3.05 Зал слави 3.30 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 4.15 Д/ф “Голодомор 193241933. Постгеноцидний синдром” 4.30 Фестивалі, конкурси, концерти 5.35 Мандруємо разом 5.45 Мій рідний край 6.00, 11.30 Легенди Запоріжжя 6.25, 16.55 Європейський вимір 6.40 Чотири лабети 6.55 Ці забавні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 Діалог 10.15, 23.55 Посміхнися! 10.25 Від мелодії до мелодії 10.50 “Мандри” 11.05 “Ми 4 українські” 12.00 Незвідане Закарпаття 12.25 “Мандрівки кота Фініка” 12.40 Юні експерти 12.45 Записки на глобусі 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 Миколаївський зоопарк 13.45 Історія в капелюсі 13.55 Іноземна для дітей 14.05 Д/ф “Мі 4 українці” 14.30 Д/ф “Сімдесятники. Іван Миколайчук” 15.05 Зупинися і здивуйся! 15.15 Д/ф “Ю.Рибчинський. Музика слів” 16.20 “Смакота” 16.30 Як це було 17.10 Мультзал 17.55 Д/ф “Жити довго, жити вічно” 19.30 Знак питання 21.00 Вечірня казка 21.15 Рефрен 21.25 Д/ф “Єлисаветградськи й книговір” 21.40 Степовики 22.35 180 градусів 23.00 Стоп корупції 23.30 Так було

tv5 5.15, 9.45 “Про риболовлю всерйоз” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Щоденник шопоголіка” 10.15 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.30 “Спецрепортаж” 11.00 “Сили природи” 11.30 “НЛО: секретний архів” 12.15, 16.00 “Моя правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 17.15, 20.20 Т/c “Сашка” 19.45 “Соціальний патруль” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Четвертий янгол” 1.05 Нічний канал

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.50 Секретний фронт 10.45, 13.15 Х/ф “Викуп” 12.45, 15.45 Факти. День 13.30, 16.10 Т/с “Ніконов і Ко” 17.40, 21.25 Т/с “Пес42” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.25 Х/ф “Орлиний зір (На ґачку)” 0.45 Т/с “Лас4Вегас”

2.10 Стоп410 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Дивитись усім!

СТБ 6.55, 16.00 “Все буде добре!” 8.55 “Все буде смачно!” 10.50, 18.30 “За живе!” 12.05 “МастерШеф Діти” 18.00, 22.00 “Вiкна4 Новини” 20.00, 22.45 “Я соромлюсь свого тіла44” 0.00 “Один за всіх” 1.10 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.15, 2.20 Служба розшуку дітей 3.20, 2.25 Зона ночі 5.10, 18.00 Абзац 6.05, 7.55 Kids Time 6.10 М/с “Сімейка Крудс” 7.05 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.00 Т/с “Друзі” 9.00 Х/ф “Одинадцать друзів Оушена” 11.10 Х/ф “Дванадцять друзів Оушена” 13.45 Х/ф “Тринадцять друзів Оушена” 16.00, 19.00 Хто зверху? 21.00 Київ вдень та вночі 22.00 Х/ф “Чого хоче дівчина” 0.10 Х/ф “Відпадний препод”

УКРАЇНА 6.10, 5.20 Агенти справедливості 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях 11.30, 4.30 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.10 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток4шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Штрафник” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.55, 17.50, 20.40, 22.40, 1.20 Погода4Спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ45 8.20 Лінія успіху 8.45, 19.00 Щоденник шопоголіка 9.15 Хочу у відпустку 9.45, 20.30, 0.00 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 16.50 Мисливець і жертва 11.40 Дивовижний Ізраїль 12.30 Правила життя 13.20 Містична Україна 14.10 Таємниці радянського дефіциту 15.00 Вирішальні бої Другої світової 15.50, 20.50 Скарби зі сховищ 18.00 Іду на Ти 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 23.30 Про риболовлю всерйоз 0.15 TV5 Тribute Show 1.15 Податковий вісник 1.30 Правда життя

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 06.29 06.30 06.56 08.00 08.15 09.44 09.45 10.00 10.29 10.30 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.25 13.30 13.45 14.00 14.50 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.15 18.20 18.40 18.45 19.00 19.15 20.20 20.25 20.30

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 “Спецкор” 8.30, 19.00 “ДЖЕДАІ” 9.00, 23.55 “Територія обману” 11.00 “Відеобімба” 15.55 Т/с “Загублений світ” 17.35 Т/с “Перевізник42” 19.20, 20.15 Т/с “Схватка” 21.10 Х/ф “Болотна акула” 22.55 “Він, вона і телевізор” 1.40 “Шалений світ спорту” 2.10 Х/ф “Лісова пісня”

20.45 21.00 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 23.50 01.30

Акценти Погода У фокусі Європи Щоденники Другої світової війни TV4MALL Кіноархів Погода Здоров’Я Акценти Погода Феєрія мандрів Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Сили природи Запитання депутату Час 4 Тайм Символи Запоріжжя Тисяча днів планети Кіноархів Інструкція з бізнесу Новини Час 4 Тайм Завтра – Сьогодні Новини Погода Ваша свобода Студія Вашингтон Паралелі, події, люди Новини Щоденники Другої світової війни Запитання депутату Погода Культура 4 це модно Жива природа Акценти Погода Квест TV4MALL Діло Здоров’Я Сили природи Акценти Кіноархів Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час4 Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop”

11.15, 23.20 “Криве дзеркало” 12.00 Х/ф “Не було б щастя” 13.10 Х/ф “Ключі від неба” 14.40, 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 16.30 Х/ф “Сім старих і одна дівчина” 18.00 Х/ф “За вітриною універмагу” 19.40 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 0.05 Х/ф “Успіх” 1.45 Х/с “Запороги” 3.15 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.45 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 10.00 “Розсміши коміка” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка. Курортний сезон” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти 4 моє життя” 2.10 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.50 Т/с “Подруга банкіра” 7.45, 10.30 Мультфільми 8.30, 17.50, 3.05 Т/с “Копальня42. Золота лихоманка” 9.30, 23.05 Т/с “Cекунда до...” 12.00 Т/с “Розумні речі” 13.10, 13.55, 0.00, 0.45 Т/с “Крапля світла” 14.45, 15.30, 19.50, 20.35 Т/с “Смерть шпигунам! Ударна хвиля” 16.35, 18.35, 21.35, 1.35 Російський акцент 17.00, 19.00, 22.00, 2.00 Новини RTVІ 17.10, 19.10, 22.25, 2.25 Особлива думка 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 4.45 Тележурнал WATTS 5.00 Хокей. НХЛ. Плей4 офф. Другий раунд. “Анахайм” 4 “Едмонтон” 7.45, 11.30 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. Німеччина 4 Ірландія 8.30 Ралі. ERC. Огляд 9.00 Автоперегони. Етап чемпіонату світу з перегонів на витривалість. Спа. Огляд 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. П’ятий етап 11.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 13.00, 22.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд подій 14.00, 18.15 Велоспорт. “Джиро4Екстра”

14.15 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Шостий етап 18.30, 23.00, 0.30, 1.30 Футбол. Чемпіонат Європи серед дівчат (до 17 років). Чехія 20.40 Хокей. НХЛ. Плей4 офф. Другий раунд. “Вашингтон” 4 “Піттсбург” 21.30 Автоперегони. TCR. Бельгія 0.15 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією” 2.30 Хокей. НХЛ. Плей4 офф. Другий раунд. “Оттава” 4 “Рейнджерс”

18.05, 5.15 “Біля джерел двадцятого століття” 21.00 “Таємні суспільства” 22.00 “Плантагенети: кривава династія Британії” 22.50 “Американські принцеси на мільйон доларів” 23.40 “Історії з королівського гардероба” 0.40 “Приховані загрози за доби Тюдорів” 3.40 “Тіні середньовіччя” 6.10 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 7.00 “Наполеон: Єгипетська кампанія”

РЕНТВ

ДИТЯЧИЙ СВІТ

5.00, 4.10 “Територія обману” 6.00 “Документальний проект” 7.00 “Бадьорого ранку!” 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новини” 9.00 “Військова таємниця” 11.00 Д/п “Рецепт стародавніх богів” 12.00, 16.05, 19.00 “Інформаційна програма 112” 13.00 “Звана вечеря” 14.00 Х/ф “Наймані вбивці” 17.00, 3.10 “Таємниці Чапман” 18.00, 1.10 “Найприголомшливі ші гіпотези” 20.00 Х/ф “Метро” 22.15 “Дивитися всім!” 23.30 Х/ф “Бронежилет” 2.10 “Секретні території”

3.00, 9.00 Х/ф “В одне прекрасне дитинство”, м/ф “Як лисиця зайця доганяла”, “Пісенька радості”, “Лиса, Заєць і Півень”, “Весела карусель” 5.00, 11.00 М/ф “Пес і кіт”, м/ф “Рівно о 34 15...”, “Слоненя занедужало”, “Крадене сонце” 6.00, 12.00 Х/ф “Міняю собаку на паровоз”, м/ф “Лебеді Непрядви” 7.30, 13.30 М/ф “Паровозик з Ромашкова”, “Оце так тигр!”, “Подарунок для найслабкішого” 8.00, 14.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Трубка і ведмідь”, “Бібігон”, “Хто поїде на виставку?”, “Лікування Василя” 15.00 Х/ф “Про що не довідаються трибуни”, м/ф “Лев і заєць”, “Великий підземний бал”, “Телефон” 17.00 М/ф “Бурштиновий замок”, м/ф “Суниця під снігом”, “Слово про хліб”, “Дядько Стьопа 4 міліціонер” 18.00 Х/ф “Пригоди маленького тата”, м/ф “Ціль”, “Сивий ведмідь” 19.30 М/ф “Спогади”, “Ведмежа на дорозі”, “Слідопит” 20.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Комедіант”, “Контакт”, “Казка про попа і про наймита його Балду”, “Мишеня і кішка”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05, 2.20, 3.05, 11.50, 16.25, 17.10, 19.30, 23.15 Розслідування авіакатастроф 0.50, 3.55 Інстинкт виживання 1.35, 4.45, 12.35, 18.40, 20.15, 21.45 Початок 5.35, 6.45 Наукові дурниці 3 6.00, 6.20, 13.25, 14.10, 14.30 Ігри розуму 7.05, 7.30, 7.50 Наукові дурниці 4 8.15, 14.55 Міжнародний аеропорт Дубай 9.00, 11.05, 15.40 Шосе крізь пекло 9.45 Вода та енергія: пограбування по4 каліфорнійськи 18.00, 21.00 Авто 4 SOS 22.30 Евакуація Землі

VIASAT HISTORY 8.00, 4.30, 7.55 “Музейні таємниці” 8.50, 14.25 “Вузда влади” 9.45 “Розквіт прадавніх цивілізацій” 10.40 “Заборонена історія” 11.30 “Найбільші містифікації в історії” 12.20, 2.40 “Мушкетери” 13.20, 19.00 “Генії сучасного світу” 15.20, 20.05, 1.45 “Мисливці за міфами” 16.15 “Погода, що змінила хід історії” 16.40 “Російська кампанія 1812 року” 17.35 “Неймовірні винаходи”

НОСТАЛЬГІЯ 7.40, 13.20, 19.20, 0.00, 1.05 Х/ф “Місце зустрічі змінити не можна” 8.45, 9.40, 13.05, 14.30, 15.40, 18.50, 20.40, 21.40, 23.00, 2.15, 3.40, 5.00 Музична Ностальгія 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 “Минулі Часи” 10.00, 16.00, 22.00, 4.00 “Народжені в СРСР” 11.00, 17.00 “Пісня 4 80” 12.00 “Були Часи” 18.00 “Ялинова субмарина”


16 12 травня П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 22.45, 23.20, 0.15, 1.15 Погода 6.25 Життєлюб 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 7.20, 23.25 На слуху 8.35 Територія закону 8.40 Паспорт.Ua 8.45 Світ он лайн 9.00 Пісенний конкурс Євробачення 2017. Другий півфінал 11.25 “Євробачення. Еволюція” 13.15, 15.20 Д/с “Мисливці на нацистів” 17.10, 2.30 Хокей. Чемпіонат світу 2017 (Швеція Італія) 19.40 Богатирські ігри 20.30 Обличчя війни 21.30 Д/ф “Вбивство Павла” 22.55, 5.50 Вічне 23.00, 0.00, 1.00 Підсумки 0.25 Від першої особи 1.20 Музичне турне 4.20 Т/с “Травма”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля-3” 10.55 “Міняю жінку-11” 12.20 Т/с “Родичі” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами-6” 17.10 Т/с “Величне століття. Роксолана” 20.15 “Розсміши коміка. Діти-2” 22.00 “Вечірній квартал” 0.00 “Вечірній Київ” 3.00 Д/ф “Діти Перемоги”

ІНТЕР 5.30 “Подробиці” 6.00 Мультфільм 6.20, 14.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.00, 12.25 Т/с “Спокуса” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00 Ток-шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.45 “Подробиці тижня” 22.00 Т/с “Завдання особливої важливості. Операція “Тайфун” 1.30 Х/ф “Місяць травень” 4.25 “Чекай на мене”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день - сьогодні!” 9.00 Прем’єра соціального проекту “Моє улюблене місто” 10.00, 22.10 Т/с “КММ” 11.30 “Кіноkids” 11.35, 12.30, 15.00 “Хітпарад” 12.15 “Культпросвіт” 12.45, 14.30 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС-інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС-спорт” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКСафіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews”

телепрограма ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС-погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Fashion club” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Лицарі небесної варти” 0.10 Між миром і війною 0.20, 23.55 Посміхнися! 0.25 Степовики 0.40 Європейський вимір 0.50 Сніданок туриста 1.15, 9.50 Легенди Запоріжжя 1.40 “Плекайте мову” 1.55, 16.10 Зупинися і здивуйся! 2.05 Любов у житті великих українців 2.35 Зал слави 3.00 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 3.40 Д/ф “Доля. Григір Тютюнник” 4.30 “Я й це” 4.55 “Шовкова косиця” 5.10 Літпросвіт 5.35 Києвотека 6.00 Уряд на зв’язку з громадянами 6.25 Стоп корупції 6.55 Ці забавні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 10.15 Повір у себе 10.30 “Рідна мова” 10.45 Полігон 10.55 Файн-Арт 11.20 Справа № 11.45 Д/ф “Ігуменя Іосіфа Вітер” 12.35 Від мелодії до мелодії 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 Як це було 13.55 Діалог 14.25 Віконечко 14.50 “Хатинка Василинка” 15.15 Д/ф “Василь Макух” 16.20 “Мандри Великим Лугом” 16.35 Зауваження до влади 17.00 Мультзал 17.15 Герої 17.55 Д/ф “Августин Волошин” 19.30 Знак питання 19.55 “Мистецька толока” 20.50 Будь-який каприз 21.00 Вечірня казка 21.15 6 соток 21.25 Спортивний тиждень 22.35 Клуб-700 23.00 Абетка здоров’я 23.30 Смачно і корисно 23.50 Літературний монолог

tv5 5.10, 10.00 “Ваше здоров’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.30 “Хочу у відпустку” 10.30 “Соціальний патруль” 11.00 “НЛО: секретний архів” 12.00 “TV5 Тribute Show” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.10 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 16.00 “Моя правда” 17.15, 20.20 Т/c “Сашка” 19.45 “Павутиння” 22.50 “Іду на Ти” 23.35 Х/ф “Ледітермінатор” 1.20 Нічний канал

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.50 Інсайдер

10.45, 13.15 Х/ф “Орлиний зір (На ґачку)” 12.45, 15.45 Факти. День 13.30, 16.10 Т/с “Ніконов і Ко” 17.40 Т/с “Пес-2” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизель-шоу 23.45 Х/ф “Мисливці на гангстерів” 1.40 Т/с “Лас-Вегас” 3.05 Стоп-10

СТБ 6.25 Х/ф “Мама мимоволі” 9.05 Х/ф “Вербна неділя” 18.00, 22.00 “ВiкнаНовини” 18.30 Т/с “Коли ми вдома” 20.00, 23.00 “Холостяк-7” 22.25 “Небачене Євробачення” 1.20 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.15 Зона ночі 4.10 Т/с “Татусеві дочки” 5.10, 18.00 Абзац 5.55, 7.55 Kids Time 6.00 М/с “Сімейка Крудс” 7.00 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.00 Т/с “Друзі” 11.40, 20.45 Київ вдень та вночі 16.15, 19.00 Суперінтуїція 22.10 Х/ф “Однокласники2” 0.10 Х/ф “Чого хоче дівчина” 2.10 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.10 Агенти справедливості 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.20 Зірковий шлях 11.30, 3.45 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.10 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Штрафник” 23.20 Слідами “горіхової мафії”. Спеціальний репортаж 0.00 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.50, 17.50, 20.40, 22.40, 0.20 Погода-Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ-5 8.20, 18.30 Біографії 9.10 Щоденник шопоголіка 9.40, 20.30, 0.10 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 16.50 Мисливець і жертва 11.40 У пошуках краси 12.30 Правила життя 13.20 Містична Україна 14.10 Таємниці радянського дефіциту 15.00 Втеча із замка Колдіц 15.50, 20.50 Скарби зі сховищ 18.00 Соціальний патруль 19.15, 23.30 Автозвалище 20.00 Домовуша 0.30 Бандитський Київ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 “Спецкор” 8.30, 19.00 “ДЖЕДАІ” 9.00, 1.20 “Територія обману” 10.00 “Роби бізнес” 10.35 “Нове Шалене відео по-українськи” 15.10 Т/с “Загублений світ” 16.50 Х/ф “Астероїд проти Землі” 19.20 Х/ф “Атака Юрського періоду” 21.00 Х/ф “Відплата” 23.00 “Змішані єдиноборства. UFC” 2.20 Х/ф “Камінна душа”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime

6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 Інтерв’ю з Андрієм Сусленком 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15 Машина часу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 3.35 У кабінетах 4.25, 5.25 Будемо жити 4.45 Невигадані історії 5.55 Рандеву

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 Акценти 06.29 Погода 06.30 Завтра – Сьогодні 06.56 Щоденники Другої світової війни 08.00 TV-MALL 08.15 Кіноархів 09.45 Здоров’Я 09.59 Погода 10.00 Акценти 10.29 Погода 10.30 Євромакс 11.00 Наші домашні улюбленці 11.30 Квест 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.25 Запитання депутату 12.30 Ризикований бізнес 13.00 Сили природи 13.25 Запитання депутату 13.30 Час - Тайм 13.45 Діло 14.00 Тисяча днів планети 14.50 Кіноархів 16.30 Інструкція з бізнесу 17.00 Новини 17.15 Час - Тайм 17.30 У фокусі Європи 18.00 Новини 18.15 Погода 18.20 Ваша свобода 18.40 Студія Вашингтон 18.45 Жива природа 19.00 Новини 19.15 Щоденники Другої світової війни 20.20 Запитання депутату 20.25 Погода 20.30 Актуальне інтерв’ю 21.00 Акценти 21.29 Погода 21.30 Квест 22.00 TV-MALL 22.15 Середовище Z 22.30 Здоров’Я 22.45 Сили природи 23.15 Акценти 23.50 Кіноархів 01.30 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 9.30 Х/ф “Сім старих і одна дівчина” 11.00 Х/ф “За вітриною універмагу” 12.40 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен” 15.15 Х/ф “Принцеса цирку” 18.05 Х/ф “Одруження Бальзамінова” 19.40 Х/с “Пуаро Агати Кристі” 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 23.20 Х/ф “Супермозок” 1.25 Х/ф “Туз” 3.05 Х/с “Запороги” 4.35 Кіноляпи 5.00 Саундтреки 5.20 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 10.00, 1.40 “Розсміши коміка” 11.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 12.25, 2.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Звана вечеря” 22.00 “КВК на БІС” 23.00 “КВК” 3.15 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.45, 13.10, 13.55, 0.00, 0.45 Т/с “Крапля світла” 7.35, 10.30 Мультфільми 8.30 Т/с “Копальня-2. Золота лихоманка” 9.30, 23.05 Т/с “Cекунда до...” 12.00 Т/с “Розумні речі” 14.45, 15.35 Т/с “Смерть шпигунам! Ударна хвиля” 16.30, 18.35, 21.35, 1.35 Російський акцент 17.00, 19.00, 22.00 Новини RTVІ 17.10, 19.10, 22.25, 3.00 Особлива думка 17.50, 3.40 Т/с “Заповідник страху” 19.50, 20.40 Т/с “Літо вовків” 2.00 “Тайм-код” 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 5.15, 7.00, 1.30 Тележурнал WATTS 5.30, 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Шостий етап 8.00, 12.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 8.30 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. Німеччина - Ірландія 11.00 Футбол. Чемпіонат Європи серед дівчат (до 17 років). Чехія 12.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 13.00, 22.00, 0.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд подій 14.00, 18.15 Велоспорт. “Джиро-Екстра” 14.15, 2.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Сьомий етап 18.30, 23.00 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. 1/4 фіналу 20.25 Хокей. НХЛ. Плейофф. Другий раунд. “Оттава” “Рейнджерс”

РЕНТВ 5.00, 9.00 “Територія обману” 6.00 “Документальний проект” 7.00 “Бадьорого ранку!” 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новини” 11.00 Д/п “Масони. На варті космічних таємниць” 12.00, 16.00, 19.00 “Інформаційна програма 112” 13.00 “Звана вечеря” 14.00 Х/ф “Метро” 17.00 “Таємниці Чапман” 18.00 “Найприголомшливіші гіпотези” 20.00 Д/п “Російський характер” 21.50 “Дивитися всім!” 23.00 Х/ф “Нічна варта” 1.15 Х/ф “Денна варта” 3.50 Х/ф “Паранормальне явище”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05, 2.20, 3.10, 11.50, 16.25, 17.10, 19.30, 23.25 Розслідування авіакатастроф 0.50, 4.00, 9.30 Авто SOS 1.35, 4.45, 12.35, 18.45, 20.15, 21.50 Початок 5.35 Наукові дурниці 3 6.00, 6.25, 13.20, 14.10, 14.30 Ігри розуму 6.50, 7.15, 7.35 Наукові дурниці 4 8.00, 14.55 Міжнародний аеропорт Дубай 8.45, 11.05, 15.40 Шосе крізь пекло 10.15 Лінії Наска: розшифровка 18.00, 21.00 Спрага 22.40 Паранормальне

VIASAT HISTORY 8.40, 14.25 “Історія християнства” 9.45 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 10.40 “Заборонена історія” 11.30 “Найбільші містифікації в історії” 12.20, 2.20 “Мушкетери” 13.20, 19.05 “Генії сучасного миру” 15.25, 20.10, 1.30 “Мисливці за міфами” 16.20, 7.05 “Погода, що змінила хід історії” 16.45 “Російська кампанія 1812 року” 17.40, 6.35 “Неймовірні винаходи” 18.10, 4.50 “Біля джерел двадцятого століття” 21.05 “Дубровницька республіка” 22.00, 22.50, 23.40 “Найкращі вбивці стародавніх часів”

0.30 “Темна сторона шляху самурая” 3.15 “Тіні середньовіччя” 4.05 “Музейні таємниці” 5.40 “Таємні суспільства” 7.35 “Друга світова війна: чого варта імперія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Про що не довідаються трибуни”, м/ф “Лев і заєць”, “Великий підземний бал”, “Телефон” 5.00, 11.00 М/ф “Бурштиновий замок”, м/ф “Суниця під снігом”, “Слово про хліб”, “Дядько СтьопаМіліціонер” 6.00, 12.00 Х/ф “Пригоди маленького тата”, м/ф “Ціль”, “Сивий ведмідь” 7.30, 13.30 М/ф “Спогади”, “Ведмежа на дорозі”, “Слідопит” 8.00, 14.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Комедіант”, “Контакт”, “Казка про попа і про наймита його Балду”, “Мишеня і кішка” 15.00 Х/ф “Коли я стану велетнем”, м/ф “Мійдодир”, “У страху очі великі”, “Петер - веселий шахрай” 17.00 М/ф “Дочка Сонця”, м/ф “Двобій”, “Де ж ведмежа?”, “Чарівне кільце” 18.00 Х/ф “Колискова для брата”, м/ф “Зай і Чик”, “Весела карусель” 19.30 М/ф “Пряник”, “Жирафа й окуляри”, “Казка про чужі фарби” 20.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Біла шкурка”, “Хоробре оленя”, “Де я його бачив?”, “Пташка Тарі”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 “Були Часи” 7.05, 8.30, 9.40, 12.50, 14.40, 15.40, 17.00, 19.05, 20.40, 21.40, 23.00, 2.45, 3.40 Музична Ностальгія 7.20, 13.20, 1.40 Х/ф “Місце зустрічі змінити не можна” 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 “Минулі Часи” 10.00, 16.00, 4.00 “Народжені в СРСР” 11.00, 5.00 “Пісня - 80” 12.00 “Ялинова субмарина” 18.00 “До та після...” 19.25 Фільм-вистава “Удовиний пароплав” 22.00 “Колба часу”


17

телепрограма ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

13 травня СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 У просторі буття 6.30, 7.00, 8.00 Погода 6.35 Підсумки 7.05 АгроЕра. Підсумки 7.20 Шефкухар країни 8.05 Смакота 8.30 Золотий гусак 8.45 Телемагазин 9.00 М/с “Книга джунглів” 9.55 Хто в домі хазяїн? 10.20 Хочу бути 11.00 Фолькmusic. Діти 11.50 “Незабутня Квітка”. Телеверсія 14.25 Чоловічий клуб. Спорт 15.40 Чоловічий клуб 16.20 Богатирські ігри 17.10, 4.00 Хокей. Чемпіонат світу 2017 (Словенія Білорусь) 19.40, 21.30 За крок до Євробачення 21.00 Новини 22.00 Пісенний конкурс Євробачення 2017. Фінал 1.30 Євробачення 2017. Післямова 2.00 Мегалот 2.15 Х/ф “Одержимість”

1+1 6.05, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.00, 23.10 “Світське життя” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 10.00 Х/ф “Кардіограма любові” 12.00 Х/ф “Абонент тимчасово недосяжний” 16.30, 21.15 “Вечірній квартал” 18.30 “Розсміши коміка 2017” 20.15 “Українські сенсації” 0.10 “Ліга сміху “ 4.25 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 6.10 Х/ф “Казка про загублений час” 7.50 Х/ф “Кохана жінка механіка Гаврилова” 9.30 “Україна вражає” 10.00 Т/с “Доярка із Хацапетівки” 13.40 Т/с “Доярка із Хацапетівки2” 18.00, 3.50 “Лобановський назавжди” 20.00, 2.15 “Подробиці” 20.30 “Команда, без якої нам не жити” 23.20 “Кращий футболіст Європи” 0.20 Х/ф “Така вона, гра” 2.45 Х/ф “Місяць травень”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 7.00 “АЛЕКСінформ” 7.25 “АЛЕКСспорт” 7.30 Д/с “Незвичайне про звичайне” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКСпогода” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКСафіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Хітпарад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “Кіноkids” 11.40 “Муззум” 12.05 “Fashion club” 12.45, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Т/с “КММ” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 17.40 “Концертний зал” 19.15 “Караван” 19.30 “Добрі справи” 20.05 “Комуналка” 20.35 “Лінія стилю”

23.55 “Кіноnews” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Невигадані історії 0.30 Зауваження до влади 0.55 Фестивалі, конкурси, концерти 1.50 “Козацька звитяга” 2.15, 17.00 “Ми українські” 2.40 “Смакота” 2.55 Зал слави 3.20 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 3.50 Д/ф “Театральний роман” 4.20 Д/ф “Сімдесятники. Денисенко” 4.50 Д/ф “Слідчий історії” 5.20 Д/ф “Воскові крила Ікара” 5.40 Д/ф “Скіфи” 6.00 Д/ф “Володимир Івасюк” 6.55 Ці забавні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 “Мистецька толока” 10.40 Спортивний тиждень 11.10 Літпросвіт 11.30, 14.20 Мультзал 11.45 Подіум 12.15 Зібране 12.55, 16.10 Чудесний канал 13.25, 20.55 Будьякий каприз 13.30 Арт і Шок 13.55 180 градусів 14.30 Знак питання 16.35 Суботні зустрічі 17.30 “Казки запорозькі” 17.40 Від мелодії до мелодії 18.00 У колі домашніх турбот 18.15 Обережи 18.30 Зірковий коктейль 18.45 Зупинися і здивуйся! 19.30 “Я й це” 20.00 Дачний сезон 20.30 Полігон 20.45 Служба “101” 21.05 Вечірня казка 21.20 Легенди Запоріжжя 22.35 Світ особистості 23.30 Жіночий клуб 23.55 Посміхнися!

tv5 5.30 “Домобуд” 5.45 “Донбас сьогодні” 6.15 “День. Підсумки на TV5” 6.55 “Дзвони православ’я” 7.10 “TV діти” 7.30 Дитяча година 8.55, 9.30, 10.35, 12.15 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.05 “Щоденник шопоголіка” 10.40 “Іду на Ти” 11.30 “Секрети стродавніх красунь” 12.20 Х/ф “Клятва кохання” 15.05 Мультфільм 15.25 “Павутиння” 15.55 “Моя правда” 17.25 Х/ф “Хранитель часу” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 “TV5 Тribute Show” 21.20 Х/ф “Чуваки” 23.00 “Хроніка подій” 23.15 “Тижденьспорт” 23.30 Т/c “Латинський коханець” 0.30 Нічний канал

ICTV 5.10, 4.15 Факти 5.30 Т/с “Відділ 44” 7.00 Дивитись усім! 7.55 М і Ж 8.55 Я зняв! 9.50 Дизельшоу. Дайджест 10.55, 11.50 Відпустка за обміном 12.45 Факти. День 13.00 Т/с “На трьох” 13.10 Х/ф “Наскрізні поранення” 15.00 Х/ф “Мисливці на гангстерів” 17.00 Х/ф “Розбірки у Бронксі” 18.45 Факти. Вечір 19.15 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “Шерлок Холмс” 22.30 Х/ф “Шерлок Холмс2. Гра тіней” 0.50 Т/с “ЛасВегас” 2.15 Х/ф “Принцеса на бобах” 4.40 Т/с “Слідчі”

СТБ 5.45 “ВусоЛапоХвіст” 7.55 “Караоке на Майдані” 8.55 “Все буде смачно!”

9.50 “Холостяк7” 13.20 “МастерШеф Діти 2” 19.00 “Україна має талант! Діти2” 21.50 Т/с “Коли ми вдома” 22.50 “Україна має талант! Діти2”. Підсумки голосування 23.20 “Давай поговоримо про секс3” 1.15 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.15 Зона ночі 5.00 Т/с “Татусеві дочки” 5.55, 8.10 Kids Time 6.00 М/с “Сімейка Крудс” 6.50 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.15 Ревізор Крамниці 10.10 Таємний агент 11.30 Таємний агент. Постшоу 13.10 Від пацанки до панянки 15.10 Хто зверху? 17.10 М/ф “Рататуй” 19.10 М/ф “Микита Кожум’яка” 21.00 Х/ф “Відьмина гора” 23.00 Х/ф “Неймовірний блокбастер” 0.20 Х/ф “Місто Ембер”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 1.10 Сьогодні 7.15, 5.00 Зірковий шлях 8.40 Т/с “Штрафник” 15.20 Х/ф “Везуча” 17.15, 19.40 Т/с “Півкроку до сім’ї” 21.20 Х/ф “Доля Марії” 23.15 Х/ф “Весна на Зарічній вулиці” 2.00 Історія одного злочину 3.30 Реальна містика

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.10 Спортогляд 7.20, 9.55, 17.40, 19.30, 23.30 Погода 7.25 Зміни свій світ 7.50 Новини ТВ5 8.30 Ваше здоров’я 9.00 Домобуд 9.30, 18.45 Тиждень cпорт 9.45, 18.30 Хроніка подій 10.00 Повітряні воїни 11.10 Паранормальный світ 13.00 Скарби за копійки 13.50 Загадки планети 14.50 У пошуках краси 17.50 Подорож гурмана 19.00 TV діти 19.35 Водне життя 20.00 Американський детектив 21.40 Павутиння 22.20 Теорії та відкриття 23.00 Хітпарад FMTV 23.40 Таємниці кримінального світу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 9.00 “Бушидо” 11.00 “Зброя” 12.30, 2.30 “Цілком таємно” 13.00, 2.55 “Нишпорки” 13.30 “Люстратор 7.62. Прокляття системи” 14.05 “Секретні матеріали” 15.05 Х/ф “Астероїд проти Землі” 16.50 29ий тур ЧУ з футболу: “Зоря” “Олександрія” 19.00 “Шалений світ спорту” 19.20 29ий тур ЧУ з фут болу: “Чорномо рець” “Шахтар” 21.25 Х/ф “Невловимі” 23.10 Х/ф “Динокрок проти динозавра” Черв. Круг 0.50 Х/ф “Месник” 3.20 Х/ф “Все перемагає любов” 4.30 “Облом.UA.” 5.00 Змішані єдиноборства. UFC. Пряма трансляція.

5 КАНАЛ 6.00 Частайм 6.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55 Погода на курортах

7.30, 14.10 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 23.50 Погода в Україні 8.20 Не перший погляд 9.15 Мотор 9.20 Автопілотновини 9.30 Укравтоконтинент 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Пресконференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up LIFE 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10 “За Чай.com” 18.15, 2.35 Фактор безпеки 19.25, 23.25 Машина часу 21.00, 1.30 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 “Відділ кадрів” 1.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.15 У кабінетах 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00 Вечірній прайм 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Новини 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 22.50, 2.50, 4.20 Студія 112 19.20, 23.20 Гордон 20.15, 0.15 Чиста політика 21.15, 1.15, 5.15 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.20, 2.20 Народна прокуратура

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 06.30 07.00 07.15 07.30 07.44 07.45 08.00 08.29 09.30 10.00 10.29 10.30 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.25 13.30 13.45 14.00 14.50 15.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.15 18.20 18.40 18.45 19.00 19.15 20.20 20.25 20.30 21.00 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 23.50 01.30

Акценти Глобал 3000 Середовище Z Здоров’Я Діло Погода TVMALL Кіноархів Погода Актуальне інтерв’ю Акценти Погода Феєрія мандрів Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Сили природи Запитання депутату Час Тайм Паралелі, події, люди Тисяча днів планети Студія Вашингтон Кіноархів Інструкція з бізнесу Новини Час Тайм Євромакс Новини Погода Ваша свобода Студія Вашингтон Жива природа Новини Щоденники Другої світової війни Запитання депутату Погода Актуальне інтерв’ю Акценти Погода Квест TVMALL Наша позиція Здоров’Я Сили природи Акценти Кіноархів Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.05 “Вечір з Максимом Галкіним”

11.50 Х/ф “Туз” 13.30 Х/ф “Небезпечний поворот” 17.10 Х/ф “Принцеса цирку” 20.00 Х/ф “Шукайте жінку” 22.50 Х/ф “Пастка для самотнього чоловіка” 0.25 Х/ф “Вечір напередодні Івана Купала” 1.50 Х/ф “Тримайся, козаче!” 3.25 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 11.45 Т/с “H2O: Просто додай води” 13.10 Х/ф “Перший пес держави” 15.00, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 18.00 “Навколо М” 0.10 “КВК” 2.45 “Нічне життя”

RTVІ 6.00, 6.30 Російський акцент 7.00, 7.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп” 8.00, 9.20 Х/ф “Дитинство Тьоми” 10.40 Х/ф “Сестричка” 12.15 Мультфільми 12.40 Х/ф “Дике поле” 14.30 Х/ф “Рік Золотої рибки” 16.20 Х/ф “Криза Віри” 18.00 “У НьюЙорку з В.Топаллером” 19.00 “Таймкод” 20.00 Новини RTVІ 20.15 Особлива думка 21.00 “Ізраїль за тиждень” 22.00, 1.30 Х/ф “О, щасливчик!” 23.40, 3.10 Х/ф “Дві історії про кохання”

EUROSPORT 4.00, 2.30 Хокей. НХЛ. Плейофф 6.45, 8.30, 12.15 Тележурнал WATTS 7.00, 1.30 Футбол. Чемпіонат Європи серед дівчат (до 17 років). Чехія 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Сьомий етап 11.00, 21.25 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 11.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Італія. Суперпоул 13.00, 22.00, 0.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд подій 14.00, 18.15 Велоспорт. “ДжироЕкстра” 14.15 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Восьмий етап 18.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Італія. Перша гонка 19.15 Футбол. Чемпіонат Англії. Чемпіоншип. 1/2 фіналу. Перший матч

23.00 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. 1/4 фіналу

РЕНТВ 5.00 Х/ф “Паранормальне явище” 5.30, 17.00, 4.00 “Територія обману” 7.10 “Найпри голомшливіші гіпотези” 8.10 Х/ф “Випадковий шпигун” 9.55 “Мінтранс” 10.40 “Ремонт по чесному” 11.20 “Найкорисніша програма” 12.25, 12.35, 16.35 “Військова таємниця” 12.30, 16.30 “Новини” 19.00 Д/п “Засекречені списки. 10 речей, які нас знищать” 21.00 Т/с “Спецназ”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.10, 2.40, 3.30 Розслідування авіакатастроф 0.55, 4.15 Спрага 1.45, 5.10, 13.25, 18.00, 21.00 Початок 6.00, 6.25, 19.25 Ігри розуму 6.50, 7.15, 7.45 Наукові дурниці 4 8.10 Наступне мегацунамі 8.55 Погляд зсередини: Мегаторнадо 9.40 Небезпечний лід 10.25 Найгірша погода в історії? 11.10, 21.55 Вода та енергія: пограбування по каліфорнійськи 12.30 Історія Бога з Морганом Фріменом 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Наука майбутнього Стівена Хокінга 18.40 Космос: Простір і час 20.10 Геній 23.20 Дослідник

VIASAT HISTORY 8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.15 “Друга світова війна: чого варта імперія” 14.15 “Вигнанці” 15.10, 23.05 “Дубровницька республіка” 16.05 “Приховані загрози за доби Тюдорів” 17.10, 18.05 “Найбільші містифікації в історії” 18.55, 4.50, 7.00, 7.50 “Біля джерел двадцятого століття” 19.50 “Генії сучасного миру” 20.55 “Безмежна Римська імперія” 22.00 “Історії з королівського гардероба”

0.00 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.50 “Спецназ стародавнього світу” 1.45 “Зброя, що змінила світ” 2.35 “Мисливці за міфами” 3.30 “Тіні середньовіччя” 4.20 “Неймовірні винаходи” 5.45 “Свята інквізиція” 6.35 “Погода, що змінила хід історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Коли я стану велетнем”, м/ф “Мійдодир”, “У страху очі великі”, “Петер веселий шахрай” 5.00, 11.00 М/ф “Дочка Сонця”, м/ф “Двобій”, “Де ж ведмежа?”, “Чарівне кільце” 6.00, 12.00 Х/ф “Колискова для брата”, м/ф “Зай і Чик”, “Весела карусель” 7.30, 13.30 М/ф “Пряник”, “Жирафа і окуляри”, “Казка про чужі фарби” 8.00, 14.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Біла шкурка”, “Хоробре оленя”, “Де я його бачив?”, “Пташка Тарі” 15.00 Х/ф “Горбоконик”, м/ф “Червоненька квіточка”, “І я б зміг...” 17.00 М/ф “Хоробрий Пак”, м/ф “Сестриця Оленка і братик Іванко”, “Бридке каченя”, “Я згадую” 18.00 Х/ф “Подарунок чорного чаклуна”, м/ф “Кицькін дім” 19.30 М/ф “Пудель”, “Заячий хвостик”, “Бешкетники” 20.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Каштанка”, “Небачена, нечувана”, “Лісовий концерт”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00 “Ялинова субмарина” 6.50, 8.40, 9.40, 11.00, 13.05, 14.40, 15.40, 17.00, 19.00, 20.30, 23.50, 1.05, 2.30, 3.40 Музична Ностальгія 7.20, 1.20 Х/ф “Місце зустрічі змінити не можна” 9.00, 15.00, 3.00 “Минулі Часи” 10.00, 4.00 “Народжені в СРСР” 12.00, 18.00 “До та після...” 13.25, 19.25 Фільм вистава “Удовиний пароплав” 16.00 “Колба часу” 21.00, 0.00 “Були Часи” 22.00 Телевистава “Шалені гроші” 5.00 “Пісня 80”


18 14 травня НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Світ православ’я 6.30, 7.00, 8.05, 22.50, 23.20, 0.00, 1.15 Погода 6.35 На слуху 7.05 Золотий гусак 7.25, 23.40 Життєлюб 8.10 Смакота 8.35 Паспортний сервіс 8.45 Телемагазин 9.00 Пісенний конкурс Євро" бачення 2017. Фінал 12.50 Євробачення. Післямова 13.20 Фольк"music. Діти 14.25 Фольк"music 15.50 Перший на селі 16.25 Д/с “Садові скарби” 17.10, 2.25 Хокей. Чемпіонат світу 2017 (Франція " Чехія) 19.45, 5.15 Д/ф “Олександра Шулежко. Доля праведниці” 20.30 Перша шпальта 21.00 Новини 21.30 Рік Японії в Україні. Д/с “Традиційні свята Мацурі” 22.25 Д/с “Розповіді про Хансік” 23.00 Світ on line 23.25 Територія закону 0.05 На слуху. Підсумки 0.40 Від першої особи. Підсумки 1.20 Музичне турне 4.15 Театральні сезони 4.45 Книга.ua

1+1 6.10 Х/ф “Кардіограма любові” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото"Забава” 9.40 М/ф “Маша і Ведмідь” 10.10 “Розсміши коміка 2017” 11.05 “Розсміши коміка. Діти"2” 12.55, 14.00, 15.05, 16.05, 17.10 “Світ навиворіт"2: Індія” 18.30 “Українські сенсації” 19.30, 5.15 “ТСН"Тиждень” 21.00 Х/ф “Службовий роман” 0.00 Концерт Джамали “I believe in U” 1.50 “Аргумент кiно” 3.35 “Світське життя”

ІНТЕР 5.30, 20.00 “Подробиці” 6.00 М/ф “Незвичайний матч” 6.20 Х/ф “Кохана жінка механіка Гаврилова” 8.00 “уДачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і Решка. Рай і пекло” 11.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 12.00, 4.05 Х/ф “Анонімні романтики” 13.20 “Люди Перемоги. Будемо жити!” 14.15 Т/с “Танкіст” 17.40 Концерт “Победа. Одна на всех” 20.30 Х/ф “Я буду чекати тебе завжди” 0.00 Х/ф “Хрещений батько”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день " сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКС" погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС" інформ. Дайджест” 7.20 “Хіт"парад” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця”

телепрограма ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС" афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Чарівниця” 9.15, 16.35 “Муззум” 9.30 “Fashion club” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30, 19.00 “Кіноkids” 11.40 Д/с “Незвичайне про звичайне” 12.50, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Т/с “КММ” 17.35 “Концертний зал” 18.05 “Комуналка” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.10 “AVTO INCOGNITO” 19.20 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “У гостях у Дмитра Гордона” 23.55 “Кіноnews” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Діловий ритм 0.30, 9.00 Суботні зустрічі 0.55 Кавовий клуб 1.25 Фестивалі, конкурси, концерти 2.25 Посміхнися! 2.30, 18.30 Арт і Шок 2.55, 2.55 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 4.55 Зелений БУМ 5.20 Зібране 5.50 Зал слави 6.15, 22.25 Легенди Запоріжжя 6.40 “Ми " Запоріжжя. Ми " Україна” 6.55, 23.55 Ці забавні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30 Телекур’єр 7.30 Культурний простір 8.25 У майстерні художника 8.35 “Казки запорозькі” 8.50 Зупинися і здивуйся! 9.50 Ранок у Запоріжжі 10.40 Відкрита студія 12.20 Дитячий майданчик 12.45 Піскові історії 12.55 “Ми " українські” 13.25, 17.05 Чудесний канал 13.55 Клуб"700 14.20 “Громадське ТБ. Запоріжжя” 14.40 “Стежками Мауглі і Багіри” 14.55 Мультзал 15.20 Полігон 15.35 4+1 15.45 “Звитяга” 16.15 Д/ф “Незламні духом” 17.30, 22.00 Час, події, країна 17.55 “Мандри Великим Лугом” 18.15 Історія однієї картини 19.00, 23.20 Телекур’єр. Тиждень 19.30 Невигадані історії 20.00 Літпросвіт 20.30 Герої 20.45 Майстерня професій 20.55 Будь"який каприз 21.05 Вечірня казка 21.20 Повір у себе 21.30 “Козацька звитяга” 21.50 Від мелодії до мелодії 22.50 Знак питання

tv5 6.00 “Соціальний патруль” 6.30 “Хроніка подій” 6.45 “Маю право” 7.00 “TV діти” 7.15 Ретрокінозал 8.55, 9.25, 10.30, 12.15 “Погода” 9.00 “Блага звістка з Ріком Реннером”

z ЗНАЙ НАШИХ!

9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “П’ятий вимір” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.30 “Секрети стародавніх красунь” 12.20 Т/c “Співачка” 16.00 “Домобуд” 16.30 “Моя правда” 17.20 Х/ф “Стильна штучка” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Той, хто іде” 21.45 Х/ф “Елементарні частинки” 23.45 “TV5 Тribute Show” 0.45 Нічний канал 4.35 “НЛО: секретний архів”

11.10 Паранормальний світ 13.00 Скарби за копійки 13.50 Загадки планети 14.50 У пошуках краси 17.50 Поле крізь час 18.45 Чоловічі захоплення 19.00 TV діти 19.30 Лицар духу 20.25 Захоплюючі пригоди 22.00 Хроніка подій 23.00 Загадки цивілізацій 23.40 Шосте відчуття 0.30 Секти 1.10 Полювання на НЛО 2.00 Зворотний бік Місяця 2.40 Академік Корольов 3.30 Дракула та інші 4.20 Хелловін у кожному з нас 5.30 Бандитська Одеса

ICTV

6.00 Змішані єдиноборства. UFC. Пряма трансляція. 8.30 “Роби бізнес” 9.00 “Нове Шалене відео по" українськи” 9.50 “Він, Вона і телевізор” 13.50 Х/ф “Нижче нуля” 15.20 Х/ф “Невловимі” 17.05 Х/ф “Відплата” 19.20 29"ий тур ЧУ з футболу: “Дніпро” " “Карпати” 21.25 ПРОФУТБОЛ 23.10 Змішані єдиноборства. UFC. Повтор трансляції 1.30 “Територія обману” 2.30 Х/ф “Богдан"Зиновій Хмельницький”

6.35 Т/с “Відділ 44” 10.10 Х/ф “Наскрізні поранення” 12.00, 13.00 Х/ф “Розбірки у Бронксі” 12.45 Факти. День 14.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 16.15 Х/ф “Шерлок Холмс"2. Гра тіней” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Х/ф “Гладіатор” 23.40 Х/ф “Вікінги проти прибульців” 1.40 Т/с “Лас"Вегас” 3.05 Т/с “Слідчі”

2+2

СТБ

5 КАНАЛ

5.50 “Все буде добре!” 7.45 “Холостяк"7” 9.00 “Все буде смачно!” 9.50 “Караоке на Майдані” 11.00 “Україна має талант! Діти"2” 14.15 Х/ф “Неймовірні пригоди італійців в Росії” 16.10, 23.25 “Я соромлюсь свого тіла"4” 18.05, 22.30, 0.35 “Слідство ведуть екстрасенси” 20.55 “Один за всіх” 22.00 “Небачене Євробачення”

6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20, 10.55 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.10 Гра інтересів 8.30, 3.15 Феєрія мандрів 9.20 Автопілот"тест 9.25 Технопарк 10.10 Кордон держави 10.25 Будемо жити 10.40 Драйв 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес"конференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up BUSINESS 13.10 Модне здоров’я 13.30 Час інтерв’ю 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з патріархом 15.15 П’ятий поверх 16.05 У кабінетах 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 19.25, 0.20 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.00, 1.15 Час: підсумки тижня з В. Гайдукевичем 21.40, 3.00 Час"Time 22.30 “Відділ кадрів” 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.50 Зона ночі 5.00 Т/с “Татусеві дочки” 5.55, 9.45 Kids Time 6.00 М/с “Сімейка Крудс” 6.50 М/с “Історії Тома і Джеррі” 7.50 М/ф “Губка Боб. Життя на суші” 9.40 Х/ф “Коти проти собак” 11.10 М/ф “Рататуй” 13.15 М/ф “Микита Кожум’яка” 15.00 Х/ф “Відьмина гора” 17.00 Х/ф “Похмілля у Вегасі” 19.00 Х/ф “Похмілля у Вегасі: Із Вегаса в Банкок” 21.00 Х/ф “Похмілля у Пегасі"3” 23.00 Х/ф “Стерво” 1.00 Х/ф “Коледж”

УКРАЇНА 6.30 Сьогодні 7.10 Зірковий шлях 8.00 Т/с “Штрафник” 14.15 Т/с “Півкроку до сім’ї” 17.50, 20.00 Т/с “Зведена сестра” 19.00, 5.50 Події тижня з Олегом Панютою 22.30 Х/ф “Везуча” 0.20 Реальна містика 3.30 Т/с “Райське місце”

ТВ5 СПОРТ 6.40 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 22.15 Тиждень"cпорт 7.55, 11.00, 17.40, 19.25, 23.35 Погода 8.00 Дзвони православ’я 8.20 Про риболовлю всерйоз 8.50 Хочу у відпустку 9.20 Іду на Ти 10.10, 18.20 Традиції народів світу 10.35, 22.30 Зіркові історії

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини

6.15 Чиста політика 7.15, 19.20, 23.20, 5.20 Гордон 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 20.00, 0.10, 3.10 “Хто кому Рабінович” 21.10, 1.10, 4.10 Донбас.Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.00, 2.00 Вечірнє шоу “ТижДЕНЬ. MADE IN UA”.

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 07.44 07.45 08.00 09.00 09.15 09.30 09.59 10.00 10.50 11.15 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 15.00 17.30 18.00 18.15 18.30 18.59 19.00 20.00 20.30 21.00 21.29 21.30 22.15 23.10 23.25 23.40 01.30

Кіноархів Погода Жива природа Феєрія мандрів Символи Запоріжжя Здоров’Я Наші домашні улюбленці Погода Тисяча днів планети Суботнє інтерв’ю TV"MALL Квест Огляд світових подій Дикая планета Євромакс Життя в цифрі Культура – це модно Феєрія мандрів Кіноархів У фокусі Європи Здоров’Я Жива природа Глобал 3000 Погода Земні катаклізми Огляд світових подій Феєрія мандрів Завтра – Сьогодні Погода Тисяча днів планети Нові технології війни TV"MALL Паралелі, події, люди Кіноархів Нічній ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 11.05 “Петросян запрошує...” 11.45 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен” 14.20 Х/ф “Одруження Бальзамінова” 16.00 Х/ф “Чорний трикутник” 19.40 Х/ф “П’ять хвилин страху” 21.15 Х/ф “Раз на раз не випадає” 22.45 Х/ф “Таємниця записної книжки” 0.10 Х/ф “Тримайся, козаче!” 1.25 Х/ф “Вечір напередодні Івана Купала” 2.55 Кіноляпи 4.00 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.15 “Рецепти щастя. Нова історія” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.30 “Мультфільми” 9.45 Т/с “H2O: Просто додай води” 11.10 Х/ф “Перший пес держави” 13.00 “Навколо М” 14.00 “Орел і Решка. На краю світу”

RTVІ 6.00, 6.30 Російський акцент 7.00 “Ізраїль за тиждень” 8.00 Особлива думка 8.40, 9.50 Т/с “Розумні речі” 11.00 Х/ф “Золоті роги” 12.15 Мультфільми 12.50 Х/ф “Безневинні створіння” 14.10 Х/ф “О, щасливчик!” 15.50 Х/ф “Торкнутися неба” 17.25 Х/ф “Нерозумна зірка” 19.00 “У Нью"Йорку з В.Топаллером” 20.00 Новини RTVІ 20.30 Непрямий ефір 21.00, 0.15 Х/ф “Вовки” 22.50, 2.05 Х/ф “Я чекаю на Вас...” 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 5.15, 13.30 Тележурнал WATTS 5.30, 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Восьмий етап 7.00 Футбол. Юнацький чемпіонат Європи (до 17 років). Хорватія. 1/4 фіналу 8.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Італія. Суперпоул 9.00, 11.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Італія. Перша гонка 12.30 Автоперегони. Супер" кубок Porsche. Бар" селона. Друга гонка 13.45 Футбол. Чемпіонат Англії. Чемпіоншип. 1/2 фіналу. Перший матч 16.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Дев’ятий етап 18.15 Велоспорт. “Джиро" Екстра” 18.30, 23.30 Автоспорт. Серія WTCC. Хунга" рорінг. Основна гонка 19.15 Футбол. Чемпіонат Європи серед дівчат (до 17 років). Чехія 21.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Італія. Друга гонка 22.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд подій 23.00 Автоспорт. Серія WTCC. Хунгарорінг. Перша гонка 0.00, 2.45 Хокей. НХЛ. Плей" офф

РЕНТВ 5.00 “Територія обману” 7.30 Х/ф “Висота 89” 9.40 Т/с “Літо вовків” 16.00 Т/с “Спецназ” 23.00 “Добров в ефірі” 0.00 “Сіль” 1.30 “Військова таємниця”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05, 23.30 “Без цензури” з Майклом Вейром 0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 4.00, 4.45 Паранормальне 5.35 Наукові дурниці 3 6.00, 6.20 Ігри розуму 6.45, 7.10, 7.30 Наукові дурниці 4 7.55 Найгірша погода в історії? 8.40, 9.25, 10.10 Дика погода з Річардом Хаммондом 10.55 Порятунок планети 12.35 Початок 13.20 Геній 14.10, 14.55, 15.40, 16.30 Суперспоруди Третього рейху

17.15 Напад нацистів на США 18.00, 21.00 Геній 18.55 Таємні історії 19.20, 20.10 Апокаліпсис: Друга світова війна 21.50, 22.35 Останні таємниці Третього рейху

VIASAT HISTORY 8.45, 9.40, 10.30, 11.20, 4.30 “Біля джерел двадцятого століття” 12.15, 13.00, 13.50, 14.40 “Найбільші містифікації в історії” 15.30, 16.35, 17.40 “Генії стародавнього світу” 18.45, 19.50 “Прадавній Єгипет: життя і смерть у Доліні Царів” 21.00 “Вигнанці” 22.00 “Дубровницька республіка” 22.55 “Історія таємних суспільств” 23.45, 5.25 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.35 “Спецназ стародавнього світу” 1.30 “Зброя, що змінила світ” 2.20 “Мисливці за міфами” 3.10 “Тіні середньовіччя” 4.00 “Неймовірні винаходи” 6.15 “Заборонена історія” 7.00 “Російська кампанія 1812 року” 7.55 “Музейні таємниці”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Горбоконик”, м/ф “Червоненька квіточка”, “І я б зміг...” 5.00, 11.00 М/ф “Хоробрий Пак”, м/ф “Сестриця Оленка і братик Іванко”, “Бридке каченя”, “Я згадую” 6.00, 12.00 Х/ф “Подарунок чорного чаклуна”, м/ф “Кицькін дім” 7.30, 13.30 М/ф “Пудель”, “Заячий хвостик”, “Бешкетники” 8.00, 14.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Каштанка”, “Небачена, нечувана”, “Лісовий концерт” 15.00 Х/ф “Осляча шкіра”, м/ф “Царівна"жабка” 17.00 М/ф “Золота антилопа”, м/ф “Фільм, фільм, фільм”, “Королівський бутерброд” 18.00 М/ф “Підводні берети”, “Королівська гра”, “Старий будинок” 19.30 М/ф “Дощ”, “Казка про дуже високу людину”, “Про Йоржа Йоржовича” 20.00 М/c “Ну, постривай!”, м/ф “Королівські зайці”, “Як ми весну створювали”, “Новорічний вітер”, “Небилиці в обличчях”

НОСТАЛЬГІЯ 6.00, 12.00 “До та після...” 7.05, 8.40, 9.40, 11.00, 13.00, 14.30, 17.50, 23.25, 0.50, 2.40, 3.40, 5.00 Музична Ностальгія 7.25, 13.25 Фільм"вистава “Удовиний пароплав” 9.00, 3.00 “Минулі Часи” 10.00 “Колба часу” 15.00 “Були Часи” 16.00 Телевистава “Шалені гроші” 18.00 “Дванадцятий поверх” 19.30 “Програма А” 21.05 Х/ф “Майже смішна історія” 0.00 “Ялинова субмарина” 1.20 Х/ф “Місце зустрічі змінити не можна” 4.00 “Народжені в СРСР”

СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ – ЗАПОРІЗЬКІ "СОНЯЧНІ ЗАЙЧИКИ" Наприкінці квітня в Сумах відбувся ХХІХ Між народний фестиваль авторської пісні та співа ної поезії "Булат" один із найбільш потужних і представницьких конкурсів авторської пісні в Україні.

Михайло Равич, Дар'я Суровикіна

22.00 Х/ф “Геймер” 23.45 Х/ф “2199: Космічна Одіссея” 2.10 “Нічне життя”

Із запоріжців ще на початку 90"х років минулого століття звання лауреата в номінації "Виконавець" отримала Олена Алексєєва. Потім у різні роки в кон" курсах брали участь її учні " театр поетичної пісні, студія авторської пісні ЗДУ (ЗНУ), гурток авторської пісні Запорізького міського палацу дитячої та юнаць" кої творчості. Зокрема, переможцями були Анна Гайдук, Жан Селезенєв, Кирило Алексєєв, Віталій Кобзар, Герман Лумпов. Два роки тому на "Булаті" висадився молодіжний "десант" нового покоління українських бардів. Тоді вперше фестиваль "Булат" приймав майстерню ав" торської пісні "Сонячний зайчик". Відтоді в конкур" сному концерті все впевненіше заявляє про себе юне покоління, виховане на традиціях Всеукраїнсь" кого фестивалю"майстерні авторської пісні "Соняч"

ний зайчик", що проходить у Запоріжжі. Ця юнь принципово відрізняється від інших конкурсантів, найперше, професійним ставленням до своєї спра" ви, широтою кругозору й глибиною розуміння тво" рів. Цього року "сонячні зайчики" склали майже всю конкурсну частину програми. Запоріжжя представ" ляли вихованці гуртка авторської пісні міського па" лацу дитячої та юнацької творчості Дар'я Суровикіна й Михайло Равич. Михайло отримав звання лауре" ата в номінації "Виконавець" " складна пісня Жоржа Брассенса "La mauvaise herbe" в перекладі Бориса Рисєва в його інтерпретації отримала нове дихання й заграла свіжими барвами. Дует Михайла й Даші здобув звання дипломанта в номінації "Ансамблі та дуети" за пісню Новели Матвєєвої "Пензель худож" ника". Голова міжнародного журі, культовий автор" виконавець Григорій Данський відзначив вишука" ний смак у підборі репертуару й філігранну обробку сценічного втілення пісень запорізькими конкурсан" тами. Вітаємо переможців!


реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Кохана Ва силя Васильовича, 16 січня 1978 р.н., проживає за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Володарського, 40, як відповідача у цивільній спра ві № 2/331/880/2017 за позовом Кохан Маріанни Миколаївни до Ко хана Василя Васильовича про на дання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди батька та дозволу на оформлення доку ментів. Слухання справи відбу деться 05.05.2017 р. о 10:30 за ад ресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 6. У разі не явки відповідача справа буде роз глянута за його відсутності на під ставі наявних у ній матеріалів та доказів. Суддя Світлицька В.М. z Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Кохана Ва силя Васильовича, 16 січня 1978 р.н., проживає за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Володарського, 40, як відповідача у цивільній спра ві № 2/331/881/2017 за позовом Кохан Маріанни Миколаївни до Ко хана Василя Васильовича про ро зірвання шлюбу. Слухання справи відбудеться 05.05.2017 р. о 10:00 за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 6. У ра зі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній матеріалів та доказів. Суддя Світлицька В.М. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 69071, Запорізька обл., м. Запо ріжжя, вул. Чарівна, 117А) викли кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення забор гованості у судове засідання, яке відбудеться: 04.05.2017 о 09:10 до Бушмакіна Євгена Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: 69000, За порізька обл., м. Запоріжжя, вул. Аваліані, буд. 1а, кв. 12) справа № 336/1334/17, суддя Щаслива О. В. 05.05.2017 о 09:10 до Деопік Пав ла Миколайовича (останнє відоме місце реєстрації: 69032, Запорізь ка обл., м. Запоріжжя, вул. Авра менка, буд. 16, кв. 214) справа № 336/176/17, суддя Щаслива О. В. У разі неявки відповідача у приз начений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголо шення відповідач по справі вважа ється належним чином повідомле ним про час, день та місце прове дення судового засідання. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Цурган Михайла Андрійовича у судове за сідання на 19.05.2017 року о 9:30 в якості відповідача за позовом Біло ног Олега Леонтійовича про стяг нення боргу за договором позики у цивільній справі № 336/1673/17, розгляд якої відбудеться за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А, кабінет № 48. Суддя Жупа нова І.Б. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості від повідача Банделюка Сергія Васильо вича за позовом Банделюк Меланії Іванівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Розгляд

справи № 336/1181/17ц відбудеть ся 30.05.2017 року о 14:00 за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А, каб. 17. Суддя Галущенко Ю.А. z Василівським районним су дом Запорізької області розгляда ється справа № 2/311/447/17 за позовом Дніпрорудненської місь кої ради Василівського району За порізької області до Кобозева Олександра Івановича, 07.01.1967 р.н., третя особа на стороні пози вача КУП "Наш дім" Дніпроруд ненської міської ради, про визнан ня особи такою, що втратила право користування житловим примі щенням. Судове засідання відбу деться 15.05.2017 року о 8:30 у Ва силівському районному суді Запо різької області за адресою: 71600, Запорізька область, м. Василівка, вул. Державна, 2, суддя Степа ненко Ю.А. z Василівським районним су дом Запорізької області розгляда ється справа № 2/311/448/17 за по зовом Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запо різької області до Скрипника Олек сія Олександровича, 01.11.1991 р.н., третя особа на стороні позива ча КУП "Наш дім" Дніпрорудненсь кої міської ради, про визнання особи такою, що втратила право користу вання житловим приміщенням. Су дове засідання відбудеться 25.05.2017 року о 9:00 у Василівсь кому районному суді Запорізької об ласті за адресою: 71600, Запорізька область, м. Василівка, вул. Держав на, 2, суддя Носик М.А. z Василівський районний суд Запорізької області викликає в су дове засідання Мацак Людмилу Ві таліївну в якості відповідача у ци вільній справі № 2/311/388/2017 (311/346/17) за позовом публічно го акціонерного товариства "Дель таБанк" до Мацак Людмили Віталі ївни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 18 травня 2017 року о 8:30 у примі щенні Василівського районного су ду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. Державна, 2. Суддя Пушка рьова С.П. z Енергодарський міський суд Запорізької області викликає в якості відповідача Горбунова Олек сандра Олександровича за позо вом Горбунової (Харченко) Ксенії Вадимівни про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини. Явка відповідача обов'язкова. Роз гляд справи призначено на 12.05.2017 р. о 08:00 у приміщенні суду за адресою: Запорізька об ласть, м. Енергодар, вул. Будівель ників, 17, судова зала № 1. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи ни неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. Суддя Вільямовська Н.О. z Енергодарський міський суд Запорізької області, що розташо ваний за адресою: м. Енергодар, прт Будівельників, 17, викликає у судове засідання в якості відпові дача Хрістенко Оксану Володими рівну у справі № 316/434/17ц за позовом Гончарука Андрія Мико лайовича про розірвання шлюбу. Явка відповідача є обов'язковою.

Судове засідання відбудеться 17.05.2017 року о 08:00. Суддя Вільямовська Н.О. z Кам'янськоДніпровський районний суд Запорізької області за адресою: 71304, Запорізька обл., м. Кам'янкаДніпровська, вул. Щас лива, 93 викликає Пенькова Олега Анатолійовича, останнє відоме міс це проживання в Україні: Запорізька обл., Кам'янськоДніпровський рн, с. Іванівка, пров. Молдавський, буд. 9, кв. 7, як відповідача за позовом Овчар Катерини Олександрівни про позбавлення батьківських прав на 20 липня 2017 року о 08:30. У разі неявки відповідача справа розгля датиметься за його відсутності. Суддя Комишня Н.І. z Енергодарський міський суд Запорізької області за адресою: 71503, м. Енергодар, Запорізька обл., прт. Будівельників, 17 викли кає Морковкіна Олексія Дмитрови ча, останнє відоме місце прожи вання в Україні: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська (теперішня назва Молодіжна), буд. 51, кв. 88, як відповідача за позовом Морковкіної Галини Воло димирівни про визнання особи та кою, що втратила право користу вання житловим приміщенням у зв'язку з відсутністю в ньому біль ше року. Судове засідання призна чене на 07.06.2017 року о 8:30. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсут ності. Суддя Вільямовська Н.О. z Кам'янськоДніпровський районний суд Запорізької області викликає в якості третьої особи Ко лодчак Андрія Романовича за позо вом Товариства з обмеженою від повідальністю "Кредитні ініціативи" до Носенко Інни Радимівни, Даді кян Ельміри Геворгівни, Носенка Ві талія Віталійовича, Дадікян Давида Арайовича, Дадікян Ари Мігранови ча про звернення стягнення іпотеки та виселення з житлового примі щення. Явка обов'язкова. Розгляд справи призначено на 12.05.2017 р. о 09:30 у приміщенні суду за адре сою: Запорізька область, м. Ка м'янкаДніпровська, вул. Щаслива (Йожикова), 93, судова зала № 4. Суддя Комишня Н.І. z Кам`янськоДніпровський районний суд Запорізької області викликає у якості відповідачів: Ро манову Надію Василівну, Романова Данила Дмитровича, Романова Ми киту Дмитровича на судове засідан ня, яке відбудеться 16.05.2017 року о 09:00 за адресою: Запорізька об ласть, м. Кам`янкаДніпровська, вул. Щаслива, буд. 93, кабінет №11 у цивільній справі № 318/401/17ц за позовом Ямських Г.М., в інтере сах якої діє адвокат Шипілова С.В., до Романової Н.В., Романова Д.Д., Романова М.Д. про визнання особи такою, що втратила право користу вання житловим приміщенням у зв'язку з відсутністю без поважних причин понад шість місяців. z Оріхівський районний суд За порізької області викликає Гоман Наталію Григорівну, ІПН 2075222924, яка проживає за адре сою: Запорізька область, Оріхівсь кий район, с. Лугове, вул. Леніна, буд. 33, у судове засідання у цивіль ній справі № 323/645/17ц (2/323/317/17) за позовом Това риства з обмеженою відповідальніс тю "ОТП Факторинг Україна" до Го ман Наталії Григорівни про стягнен ня заборгованості за кредитним до говором. Судове засідання відбу

19 деться 11 травня 2017 року о 9:00 у приміщенні суду за адресою: Запо різька область, м. Оріхів, вул. Трав нева, 23. Суддя Смокович Михайло Васильович, кабінет № 9. З опублі куванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомле ним про час та місце розгляду спра ви. У разі неявки до суду справа мо же бути розглянута за її відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішен ня) на підставі с. 169 ЦПК України. z Кейда Валентин Васильович, місце реєстрації якого: Запорізька область, м. Пологи, вул. Червона, 150, викликається у судове засідан ня до Пологівського районного су ду Запорізької області як відповідач у цивільній справі № 324/501/17ц за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Кейди Валентина Васильовича про стягнення заборгованості, яке від будеться 10 травня 2017 року о 9:30 (резервна дата 18 травня 2017 року о 9:45) у приміщенні Пологівського районного суду за адресою: Запо різька область, м. Пологи, вул. Єд ності, 28. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутності за наявними доказами з винесенням заочного рішення від повідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України. Суддя Кацаренко І.О. z Розівський районний суд За порізької області (70300, Запорізь ка область, смт Розівка, вул.Ново будови, 23) розглядає цивільну справу за позовом Шупер Надії Миколаївни до Шупер Руслана Ва сильовича про розірвання шлюбу. Відповідач по справі №327/76/17 Шупер Руслан Васильович, 29 сер пня 1989 року народження, викли кається до суду на 15 травня 2017 року о 14:00 для участі у розгляді справи по суті. Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України, з опублікуван ням оголошення про виклик відпо відач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки відповідача в судове засі дання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов бу де розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами. Суддя Антіпова Т.А. z Токмацький районний суд За порізької обл. (адреса суду: 71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Ле ніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ ПриватБанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться: 04.05.2017 о 10:00 до Очич Оле ни Вячеславівни (останнє відоме місце реєстрації: 71760, Запорізь ка обл., Токмацький рн, с. Доли на, вул. Радянська, буд. 78), спра ва № 328/566/17, суддя Андру щенко О. Ю. 12.05.2017 о 08:10 до Ніконова Сергія Геннадійовича (останнє відо ме місце реєстрації: 71724, Запо різька обл., Токмацький рн, с. Нове, вул. Поштова, буд. 11), справа № 328/584/17, суддя Погрібна О. М. У разі неявки відповідача у приз начений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголо шення відповідач по справі вважа ється належним чином повідомле ним про час, день та місце прове дення судового засідання.


реклама та оголошення

20

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

Інформація КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради для розміщення в засобах масової інформації "До відома споживачів КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради

Денис, ты наш незаменимый помощник, магнат своего дела, от всей души хотим Поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе Жизни со вкусом, удачи в руках, легких решений в трудных делах счастливых моментов, друзей самых верных быть всегда лучшим, успешным и первым! Коллектив РА А Групп

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України" оголошує конкурс на заміщення посад: декана факультету загальної практикисімейної медицини (до конкурсу допускаються особи, які мають науковий ступінь кандидата медичних наук і вчене звання доцента); завідувача кафедри онкології (до конкурсу допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора медичних наук і вчене звання професо ра). Заяви та всі необхідні документи надсилати на ім'я ректора за адресою: 69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20, ДЗ "Запорізька медична акаде мія післядипломної освіти МОЗ України". Строк подання заяв та документів на конкурс становить 1 місяць з першо го дня публікації. Телефон для довідок: 289580583 (відділ кадрів).

З 02.08.2016 на підприємстві діють тарифи на пос луги з водопостачання та водовідведення, затвер дженні Постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1238, на рівні за 1 м3 з ПДВ: на централізоване водопостачання: для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водо відведення 5,58 грн; для споживачів, які не є суб'єктами господарю вання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 9,588 грн; на централізоване водовідведення 12,756 грн. За час дії тарифів зросли найбільш вагомі складові собівартоті, а саме: мінімальна заробітна плата (3200,0 грн) та вартість електроенергії. Діючі тарифи на послуги з водопостачання та водо відведення покривають витрати на виробництво цих послуг лише на 71 % (в т.ч. вода 83%; стоки 43 %). Це призводить до значних балансових збитків і ста вить під загрозу діяльність підприємства. Збитки під приємства від реалізації послуг за діючими тарифа ми складають понад 2,0 млн грн у місяць. КП "Облводоканал" ЗОР як ліцензіат (суб'єкт госпо дарювання), що здійснює господарську діяльність у сферах централізованого водопостачання та водо відведення, діяльність якого регулює Національная комісія, надав розрахунки відкоригованих тарифів на перевірку та затвердження до НКРЕКП. За попередніми розрахунками планується зростан ня з об'єктивних причин статтей собівартості, а саме: заробітна плата з нарахуваннями (44% собівар тості). Зростання склало 20,6 % (мінімальна заробіт на плата в діючих тарифах 1378,00 грн, середньо

ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення електронних торгів з продажу предме та іпотеки: 1. Двокімнатна квартира №7, за адресою: Запорізька обл., Вільнянський рн, с. Михайлівка, вул. Слободчикова, буд. 124. Дата торгів: 26.05.2017 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №213212; 2. Чотирикімнатна квартира за адресою: м. Запоріжжя, вул. Медвєдєва, буд. 10, кв. 10. Дата торгів: 29.05.2017 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №211812.

9 Вікна за 3 дні. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567 9 Балкони під ключ. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Малина, ягода сірникова коробка. Лікарський амарант лікує 100 хвороб, Т.:0975442579 9 Chevrolet Aveo 2016 р.в. Т.: 0688813942 9 Сhery Tiggo 2016 р.в., комплектація Comfort. Т.: 0661061417

РОБОТА 9 Потрібні помічники керівника офісу, дохід до 15000 грн. Т.: 0636538229 9 Потрібен співробітник в офіс, склад. Т.: 0681831396 9 Робота. Офіс. Приймання дзвінків. Т.: 0956497710

КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будьякому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254

9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 099 7720050, 0633094156, 0981776050 9 Трал причіпний. Вантажопідйомність 2030 т.. Для перевезення сільгосптехні ки. Т.: 0684533239 9 Нероб. холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0971674779 ЗНІМУ 9 Квру, будьякий рн. Т.: 0678531643

ПОСЛУГИ 9 Зливна яма, 950 грн, водопровід. Т.: 0989198241 9 Пам'ятники, граніт, мозаїка, бетон. Т.: 2868723, 0677497456 9 Пам'ятники недорого, огорожі, плит ка. Т.: 2709720 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони. Гарантія 12 місяців. Т.: 2705040, 2716750, 654051 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Сантехнік швидко + якість. Т.: 0673690728 9 Дом. майстер. Т.: 0671999504 9 ПИЛЯЮ, ОБРІЗКА ДЕРЕВ. Т.: 0689061298 9 Слюсар, електрик. Т.: 7013090 9 Двері металеві під замовлення з ре шіт. Т.: 0685595594, 0637373557

Інформація Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року Обласний бюджет Запорізької області за ре зультатами І кварталу 2017 року виконано по доходах загального та спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) у обсязі 443 859,9 тис. грн, що у 1,2 раза більше затвер дженого плану. Надходження доходів за І квартал 2017 року зменшилися на 54 712,6 тис. грн (на 11 %) у порівнянні з відповідним періодом 2016 року. Перевиконання затвердженого на І квартал 2017 року плану доходів загального фонду становить 9 727,1 тис. грн (2,8 %), що забез печено переважно за рахунок перевиконання показників по податку та збору на доходи фі зичних осіб на 7 622 тис. грн (3,5 %), частини чистого прибутку (доходу) державних або ко мунальних унітарних підприємств та їх об'єд нань, що вилучається до відповідного бюдже ту, дивідендів, нарахованих на акції госпо дарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність на 178,7 тис. грн (у 3,2 раза), адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності на 556,6 тис. грн (4,7 %), доходів від операцій з капіталом на 1,7 тис. грн (у 2 рази). Водночас склалося недови конання планових показників по податку на прибуток підприємств на 1 252,8 (2,1 %), рен

зважений прожитковий мінімум на 2017 рік 1662,50 грн), збільшена чисельність працюючих на 158 од. у порівнянні з чисельністю в діючих тарифах з причини продовження договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Дніпрудне до 31.12.2017. Коригування статті "Електроенергія" (31,0 % собі вартості) пов'язане зі зростанням загальновиробни чих норм питомих витрат електричної енергії підпри ємства на 2017 рік. Зростання склало 0,0455 кВт/год/м3, або 5,6% на послуги з водопостачання та 0,2925 кВт/год/м3 (або 12,5%) на послуги з водовід ведення. Розрахунковий рівень тарифів на 2017 рік за 1м3 з ПДВ складає: на централізоване водопостачання: для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водо відведення 6,00 грн (зростання склало 0,42 грн, або 7,5%); для споживачів, які не є суб'єктами господарю вання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 15,07 грн (зростання склало 5,48 грн, або 57,0%); на централізоване водовідведення 23,04 грн (зростання склало 10,28 грн. або 80,6%). Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів з моменту публікації цього ого лошення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а, тел. 2330013. В.о. генерального директора КП "Облводоканал" ЗОР Б.С. Поп’юк

тній платі за спеціальне використання води на 3 134,8 тис. грн (9,1 %). Перевиконання доходів спеціального фонду обласного бюджету (без міжбюджетних тран сфертів та власних надходжень бюджетних ус танов) становить 24 398,5 тис. грн, або у 2,5 ра за (у порівнянні з планом І кварталу поточного року), це забезпечено переважно за рахунок перевиконання екологічного податку на 24 010,9 тис. грн (у 2,4 раза), інших надходжень на 387,9 тис. грн (у 7 разів). Власні надходжен ня бюджетних установ надійшли до спеціально го фонду обласного бюджету в обсязі 49 727,7 тис. грн, що становить 37,8 % до річного плану. У січні березні 2017 року з державного бюджету отримано 2 225 884,6 тис. грн дота цій та цільових субвенцій (96,6 % до затвер джених у бюджеті), що на 913 108,8 тис. грн (69,6 %) більше у порівнянні з 2016 роком. Видаткова частина загального фонду облас ного бюджету, без урахування цільових субвен цій з державного бюджету, перерахованих тери торіям області, виконана в сумі 674 720,6 тис. грн, або на 82,6 % до плану І кварталу 2016 року. Обсяг здійснених видатків із загального фонду обласного бюджету у І кварталі 2017 року склав на 214 560,6 тис. грн, або на 46,6 % більше у по рівнянні з відповідним періодом 2016 року.

9 Електрик. Усі види послуг. Аварій ноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055 9 Рем. ТВ, гарантія. Т.: 2708560 9 Рем. устан. пральних машин, водо нагрів., витяжок, СВЧ. Виклик безкош товно. Т.: 7010471, 0668284611, 0671312584 9 Рем. холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450 9 Рем. ТВ, терміново. Т.: 2201884, 0950405102, 0973180846 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачену довідку № 2859/2243, вида ну військовозобов'язаному запасу Кузнє цовій Юлії Олександрівні замість вій ськового квитка 9 Втрачений апарат електронний кон трольнокасовий МINIТ 400МЕ, заводсь кий № ПБ4101221020, належить ФОП Афанасьєва Наталія Ростиславівна Заробітна плата працівникам установ соці альнокультурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1го тарифного розряду єдиної та рифної сітки розрядів і коефіцієнтів. Видатки на оплату праці працівників бюд жетних установ та нарахування на неї здій снені у сумі 466 791,3 тис. грн, що на 175 132,9 тис. грн, або на 60 % більше відповідного пері оду 2016 року; видатки на соціальне забезпе чення (допомоги, стипендії, інші виплати на селенню) 21 321,4 тис. грн, що на 6 612,7 тис. грн, або на 45 % більше показника січня березня 2017 року. Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування за загальним фондом проведено у сумі 61 042,3 тис. грн, що на 18 158,7 тис. грн, або на 42,3 % більше показника 2016 року. На оплату комунальних послуг та енергоно сіїв використано 55 857,1 тис. грн, що на 7 581,5 тис. грн, або на 15,7 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Видатки на охорону та раціональне викорис тання природних ресурсів, здійснені зі спеці ального фонду обласного бюджету в обсязі 1 150 тис. грн., що на 100 % більше у порівнян ні з відповідним періодом 2016 року. На придбання обладнання і предметів дов гострокового користування для бюджетних установ зі спеціального фонду обласного

Довіреність №12 від 03.01.17 р. від імені Приватного Акціонер ного Товариства "Запорізький електровозоремонтний завод", видану на ім'я Грачова Олек сандра Юрійовича, скасовуєть ся з 27.04.17 р.

9 Втрачене свідоцтво № 82 про право власності на житло, видане виконавчим комітетом Ленінської районної ради на родних депутатів 02.08.1994 р. на ім'я Носкової Н.І., Носкова М.В., Носкової О.В. 9 Втрачену залікову книжку на ім'я Па лєнкова Артема Олександровича, видану ЗНТУ, група М122 9 Втрачений диплом з середньої спеці альної освіти № 003307 на ім'я Басенко Олексія Сергійовича, виданий Запорізь ким професійним будівельним ліцеєм 9 Втрачений диплом ЗН № 005631 від 28.02.1994 р., реєстраційний номер 1553 на ім'я Сетракян Рамелі Аркадіївни, виданий Запорізьким медичним учили щем 9 Втрачене свідоцтво № 382 про право приватної власності на житловий буди нок, видане міськжитлоуправлінням ви конкому Запорізької міської ради народ них депутатів 30.06.1993 року на 6/25 час тини житлового будинку по вул. Молочній, 81 у м. Запоріжжя на ім'я Кучеренка Олек сія Володимировича 9 Втрачені документи на право власнос ті квартири за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 25, кв. 2 на ім'я Полякової Ганни Петрівни 9 Втрачені документи на право влас ності квартири за адресою: м. Запоріж жя, вулиця Перемоги, буд. 105А, кв. 16 на ім'я Полякова Геннадія Олександро вича бюджету спрямовано 1 256 тис. грн, на капі тальне будівництво, капітальні ремонти бюд жетних установ, реконструкцію та реставра цію об'єктів спрямовано 1 491,1 тис. грн, що на 100 % більше відповідного показника 2016 року. Протягом І кварталу 2017 року на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення за раху нок субвенцій з державного бюджету на вип лати допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпе ченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітямін валідам, тимчасової державної допомоги ді тям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу спрямо вано 500 397 тис. грн; на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошо вого забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 7 946,9 тис. грн; на надання пільг та житлових субсидій населенню на оп лату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення та інших житловокомунальних послуг спрямова но 1 248,2 тис. грн, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапле ного газу 11 544,6 тис. грн. Директор Департаменту фінансів

С.М. Медвідь


захисник Вітчизни ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

21

z МОБІЛІЗАЦІЯ

АЗОВ ОБИРАЮТЬ НАЙКРАЩІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВАГОМИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ Аби стати професіоналом у будьякій сфері, слід навчатися. В АЗОВі тебе навчатимуть тієї військової професії, яку ти обереш сам. У підсумку ти здобудеш не просто роботу. Бо не можна нази# вати захист Батьківщини роботою # це покликання, це доля, це велич# ні звання # Воїн, Захисник. Наразі професія військового є однією із найпопулярніших, адже поєднує роботу інтелектуальну, фізичну та таку, що надає життю сенс. Бути добровольцем це твій вибір, а не примус. І це головне. Адже ти сам вирі# шуєш # піти до полку, обрати Шлях Воїна чи лишатися пасивним спос# терігачем за подіями в твоїй країні. Ставши людиною дії, ти змінишся зсередини, почнеш діяти, а не просто говорити. Це # рішення піти в АЗОВ # стане твоїм першим кроком на шляху боротьби за власне май# бутнє та майбутнє свого народу. Навчання теоретичне і навчання на практиці. Аби навчитися чогось, слід здо# бувати знання як у теорії, так і на практиці. Тож ти розвиватимешся розумово, відвідуючи не тільки військові лекції, а й заняття з таких дисциплін, як історія, українська та англійська мови. До того ж, навчатимуть цих предметів вик# ладачі провідних українських ви# шів, професіонали своєї справи. А паралельно # фізичний розви# ток, адже справжній український націоналіст повинен мати як міц# ний дух, так і сильне тіло та пра# цювати над якостями, що знадоб# ляться у військовій професії. В АЗОВі можна досконало ово лодіти безліччю військових професій, обравши якусь до душі. Тож сам визначишся, хто ти: пі# хотинець, розвідник, оператор БПЛА, зв'язківець, снайпер, інже# нер#сапер, водій#механік, медик, артилерист, танкіст, спеціаліст із логістики, спеціаліст із тило# вого забезпечення, спеціаліст із

ремонту техніки та озброєння. Спочатку ти будеш готуватись на тренувальній базі, потім на тебе че# катиме виїзд на одну із баз АЗОВу та полігон. Тож ти матимеш час та змо# гу зважити все й обрати спеціаль# ність собі до душі. Те, чим надалі дій# сно матимеш бажання займатися. Не від фізичного розвитку за лежить можливість потрапити до АЗОВу, а від твоїх прагнень та патріотизму. Адже в лавах АЗОВу знаходять себе працівники різних професій із цивільного життя, і досвід кож# ної може знадобитися згодом на

передовій. Цей полк відрізняється саме індивідуальним підходом до кожного бійця # його вмінь і талан# тів. Такий підхід дозволяє виявити твої кращі риси та дати тобі змогу займатися улюбленою справою на користь державі. Зміниться в АЗОВі також і твоє світосприйняття. Адже саме тут ти зрозумієш важли# вість такого поняття, як побратимс# тво. Це значно більше, аніж дружба. Це здобуття нової родини, що буде поруч протягом усього життя, де б ти не перебував згодом, який би шлях не обрав надалі. Побратими допо#

z ДОБРА СПРАВА

ПАРАФІЯНИ ПЕРЕДАЛИ ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК СОЛДАТАМ АТО У рамках благодійної акції "Великодній кошик солдату", благочинний Кам'янсько Дніпровського церковного округу, прото ієрей Олег Чіквашвілі передав зібрані свя щениками і парафіянами благочиння ве ликодні продукти на передову АТО. Про це повідомили в пресслужбі Запорізької єпархії УПЦ. Отець Олег передав також вітальну адресу всім солдатам від митрополита Запорізького і

Мелітопольського Луки. Батюшка зазначив, що церква розділяє не тільки пасхальну радість з військовими, але розділяє і стурбованість і сму# ток, які стосуються останніх подій на українській землі. В обителях і храмах Запорізької єпархії звучить молитовне прохання за мир, спокій і збереження цілісності Богом дарованої нам землі. Запорізький волонтер Любов Леонова осо# бисто доставила подарунки і смаколики нашим захисникам в зону АТО.

магатимуть тобі, як і ти їм, у найс# крутніших життєвих обставинах. І цього не виміряти грошима. Ти нав# чишся цінувати справді важливі по# няття та відсіювати другорядне. В АЗОВі ти побачиш новий формат армії. Армії, що нічим не поступається військовим формуванням передо# вих країн світу. Тут і система підго# товки, і військові стратегії вража# тимуть своєю якістю. Ти навчишся і згодом матимеш змогу вчити ін# ших, тих, хто прийде після. Азовці приділяють стільки часу навчанню не просто так. Ми вважаємо це ос# новою, міцним фундаментом для держави загалом. Адже тільки ма# ючи могутню професійну армію, ми можемо бути незалежною кра# їною і не боятися ворогів. Імениті азовські інструктори, які пройшли безліч бойових завдань в Україні та за її межа ми, підготують тебе. АЗОВ # це не той підрозділ, який відправляє непідготовлених вій# ськових у бій. Це школа підготов# ки до бойових, аби нищити воро# га, але жити самому та згодом відбудовувати свою країну. Полк АЗОВ вкладає у своїх бійців все можливе, турбується про кож# ного Захисника Нації на кожному етапі, починаючи з гарного харчу# вання, якісного військового одягу, обмундирування та закінчуючи позитивним емоційним станом Оборонців. Цьому сприяють місця для активного відпочинку, облад# нані на базах, # басейни, трена# жерні зали, більярдні тощо. У полку будуть створені всі умо# ви для твого комфортного прожи# вання та щоденних тренувань, аби близькі люди не хвилювались за твоє самопочуття. Ставлення до тебе як до рів ного, як до побратима. Це також ще одна якісна та пози# тивна відмінність АЗОВу. Так, тут є командування, але головне все#та# ки # побратимство, азовське това# риство. До тебе будуть гідно стави# тись, адже ти # доброволець, а це звання варте найбільшої поваги.


22

Весела Січ ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

z ІРОНІЧНЕ

Анатолій ГОРПИНИЧ

ТАЛАНТ Олександр ТКАЧЕНКО Дуже люблю читати свої вірші в п'яній компанії. Ніх то тебе не слухає, а якщо й слухає, то майже нічого не сприймає, бо на умі в них зовсім інше: А цікаво, скільки ще пляшок за лишилось і по скільки ж це вийде на брата? сушить голову один. Бач, зарази, на тому кінці сто лу ще стільки ковбаси стоїть, а тут як корова язиком злизала! бідкається про себе другий. Де ж його сьогодні ночувати? скиглить подумки третій. Як що вдома то що жінці казати, а якщо не вдома то де? А ти, закотивши під лоба очі, з підвиванням і безглуздими жес тами читаєш свої безсмертні і, звичайно ж, найкращі в світі вір ші, а думка твоя лине кудись да лекодалеко… А цікаво, скільки ще пляшок… тьху ти, Господи!

І знову розмахуєш руками та підвиваєш… Ось дзеленькнула виделка об тарілку. Ковбасу кінчають, паразити, поки ти тут патякаєш… Закруг лятися треба… Закруглився. Хтось помітив це і плеснув у долоні, не випускаючи виделки з рук. Шматочок домаш ньої ковбаси, зірвавшись з вістря, описав, як бумеранг, незбагненну криву і булькнув у чиюсь тарілку. Ляпнуло. Буває, що і в декольте влучить. В обох випадках почуєть ся зойк і тоді як греблю прорве: Талант! Геній! Та за ним Спілка плаче! На Нобеля його! На Нобеля! Видавати пора! Куди тому Сосюрі! А самі жують, жують, гикають, та все на ковбасу тиснуть, на ковбасу… Але не буду брехати, завжди поруч виявиться чуйний сусід, готовий чесно поділитися

z ПЕРЛЮКІЗМИ Олександр ПЕРЛЮК 9 Хотіли свободи слова? Затуляйте вуха! 9 Оптимісти сподіваються, що багато до чого вони прос

то не доживуть. 9 У справжнього чоловіка на першому плані жінка і лише потім жінки. 9 Той, хто відкладає все на завтра, не думає про завтраш ній день. 9 Чому б не відмовитися від старих догм, якщо з'явилися нові! 9 Того, хто тупцює на місці, жодні перешкоди не зупинять. 9 Найважче змусити себе зробити те, що можуть зробити й інші. 9 Не біда, що вас засудили, важливо, що ви ні в чому не винні. 9 Через каяття до нових перемог! 9 Усе, що сходить тобі з рук, обов'язково колинебудь звалиться на твою голову. 9 Найчастіше хочуть зігнути того, хто на голову вищий від інших. 9 У світі ніщо не вічне, навіть тимчасові труднощі. 9 Навіщо порушувати правило, коли можна зробити з нього виняток? 9 Якщо вас дуже просять висловити свою думку, це оз начає, що вона вже відома. 9 Якщо жінка мовчить це перша ознака того, що зараз вона щось скаже. 9 Розумного одразу видно, дурного одразу чутно. 9 Холостяк це мужчина, замучений щастям. 9 Ми б так багато не говорили, якби нас не чекало стільки справ. 9 Щоб зрозуміти, чого людина домагається, досить діз натися, про що вона промовчала. 9 Щоб жити мало крутитися, треба знати навколо кого. 9 Коли все зрозуміло не знаєш, що й робити. 9 Любіть сусідів джерело знань! 9 Над усе хочеться жити, коли є за що вмерти. 9 Як добре, що ми зробили не все, що могли! 9 Тих, кого не можна не любити, як правило, недолюблюють! 9 Не намагайтеся жити добре: вам же гірше буде! 9 Декому слід вичавлювати із себе не раба, а рабовласника. 9 Легше зробити щасливим народ, аніж жінку. 9 Чим багатший внутрішній світ людини, тим вона бідніша. 9 Такими грандіозними труднощами могла б пишатися будьяка нація! 9 Чим важче зітхнеш, тим легше стає. 9 Скільки народ обіцянками не годуй йому все мало. 9 Сьогодні кожен може мати власну думку: все одно вона нікого не цікавить. 9 Якщо хочеш бути щасливим не бажай так багато!

***

Весна! Весна!

лунає спів Мартина,

О, як тебе чекав я, дорогу! Тепер не буде бідкатись дружина, Що п'яний десь замерзну у снігу... останнім, що залишилося в чар ці. Він старанно розділить оті сім крапель на двох і скаже: Ну ти, блін, вопше… Давай жах немо за поезію і за твій талант! Потім гукне до когось: А що то за вареник у вас там завалявся? Давайте його сюди! Чоловікові закусити треба! І подадуть! Ще й прикладуть якусь холодну картоплину гу ляй, душа! Жуєш ту картоплину, а душа співає, бо талант! Іноді промайне думка: Де ж його сьогодні ночувати?.. Але то дрібниці. Коли вже са мого Сосюру переплюнув, то навіщо зациклюватися на таких прозаїчних питаннях? Якось та буде. У будьякому випадку не під тином заснеш, бо таланти на вулиці не валяються!

Віктор ЄВТУШЕНКО

НАЙРОЗУМНІШИЙ

*** Приїхав Гриць до матері в село, У нього діток двійко там було. Зраділи: "Тату, тату!" і на руки. На неньку глянув, зморщивши чоло:

Які у вас невиховані внуки! ***

В твоїх очах бездонна глибина,

Колись коханій Гнат казав на ґанку. Та лиш тепер повірила вона, Бо сльози з них течуть безперестанку.

КИЦЯ Дорікала чоловіку слізно молодиця:

Он сусід дружину Віку називає Киця. Не вжива, як ти, слова: жіночка та баба.

То за те так назива, Що вона йому, бува, Все лице пошкряба...

Досить, досить, молодець!

В дитсадку питає вчитель:

Прошу всіх відповісти, Хто із вас лічити вміє, Ну, хоча б до десяти?

Далі нам полічить Вася!.. Й раптом мовить карапуз:

Знаю, знаю! Далі буде: Валет, дама, король, туз!

Повно рук здійнялись вгору, Всі навчились рахувать…

Починай но ти, Маринко!

Лаз, два, тли, цотили, п'ять!..

ВЕЛИКА ЦІННІСТЬ

А тепер Максим продовжить! Й відповів малий знавець:

Шість, сім, вісім, дев'ять, десять!..

Як почув ціну на нирки І на весь його живіт, То збагнув, що дійсно має Внутрішній багатий світ.

БЕЗТАЛАННИЙ ФАНТАЗЕР Діти всі як діти в школі, Лиш немає Васі... Аж на третьому уроці Він з'явився в класі.

Де ти бродиш?

запитала Класна керівниця.

По мені, хлопчисько мовить,

Бахкали з рушниці! Я тікав од трьох бандитів, Та вони догнали І мої домашні вправи Все таки украли!

z ЛІТЕРАТУРНІ ПАРОДІЇ Сергій КОВАЛЬ

ПРОЩАННЯ З ВЕЛИКИМИ... Літо, в якому ішли і торкалися ліктем. Вже геометрію ліній розмила безбар

вна імла. От і настала пора прощання з Евклідом... Віктор Терен Пригадаю, як прощався літом З мудрим та розважливим Евклідом. Цілувався, наче з рідним братом, З іронічним, в'їдливим Сократом. А як осінь парки вкрила листом, Стрівся із якимось пародистом, Що шукає ґанджі, недотепа, У поета, діяча, нардепа...

ДАЄШ ВІРШОПИСАЛЬНУ СЛУЖБУ! Знов рими круг мене рояться, і серце видзвонює в передчутті. Та служба немов негодована паця, у неї одне на меті. Казенні очиська насупить і цідить: "Обов'язки найпередніш!"

Злякалися рими товчуть воду в ступі, тікає іще ненароджений вірш... Наталка Поклад Не знаю за що вже хапаться: черговий папір чи блокнот... Ще й служба нахабна, як паця, уперта, немов бегемот, жвендить, що найперше робота, робота, мовляв, найпервіш! І рими з'їдає гризота, втіка ненаписаний вірш... Тож мрію: мене щоб по блату на службу таку запросили, де доста пристойну зарплату за віршописання платили...


23

світлиця ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

СТЕП

НАПИС НА САРКОФАЗI

Юрій ЄРШОВХОЛОДНИЙ

Юрій КНУРЕНКО

В груди степу, наче у залізо, Б'ють копитьми сонця табуни. Тільки море пари грає знизу, Тільки тупіт чути з далини.

Тривож мій сон і завтра, і сьогодні. Прийди вночі. Хай знову ожива мовчання, а зістарені слова камінчиками падають в безодню. Сміється сфінкс. Зоря з корони Ра Зірвалася в червоні води Нілу. Припасував колись покірний раб ту посмішку до лев'ячого тіла. Встає міраж. Тебе ж давно нема. Я віддаю піскам тремтячий слід. Тебе не я, каміння обійма, каміння цих безглуздих Пірамід.

Батьківщина волі і відваги. Десь за часом голоси ячать Та курганів древніх саркофаги Полинами вічними димлять... Iз Миколай&Поля у Солоне, Як чабан, в небесній вишині Дикий степ овечі хмари гоне, Бо уже охляв на дичині. Стрінуться Волохи і Тритузне Й чумаки із сіллю на возах... Там ночами небо в зорях грузне I лягає на чумацький шлях, Мов отерплу випроставши спину, Степ угору зводиться, росте, Чи то крізь відкриту пуповину З вічності народжується степ? Як ріка в ріку & перетікає Час і простір, міниться, гуде... Степ і небо & без кінця і краю... I немає сталості ніде...

ОТI ЛIТА Василь МОРУГА

Оті літа, що я тобі віддав, & Розкуті, незатінені, бурхливі, & Пройшли і зникли, як по добрій зливі Зникає неприкаяна вода. А по заплавах вечорових трав,

СОНЯЧНИЙ ОСТРIВ Олександр СТЕШЕНКО

Втомилося літо. На стернях сухих Згорати йому до віхол. Розхристаний батько По хмарах самих Гарбою у двір заїхав. Соломою сонячно двір заблищав... I в шурхоті жовтого степу Ламались мільйони

Розмивши наших пожадань причали, Назустріч їм розбурхано промчали Літа, які я в тебе відібрав. Їм злитись би у море, ніжне й тепле, Та трішки розминулись, далебі, Оті літа, що я забрав у тебе, I ті літа, котрі віддав тобі.

ХЛIБ Геннадій ЛІТНЕВСЬКИЙ Ну от і все. Зробили все, як треба. Тепер нехай погода хоч яка: То падають серпневі зорі з неба, А не зерно у полі з колоска.

Легких вудлищат, Мільйони пахучих стебел. А батько всміхався, В долоні плював, Й, неначе граючись силою, Розтрушені промені скиртував Дзвінкими, як липень, вилами.

Ще трохи є роботи скиртоправам, Iще двигун комбайна не прочах, I втома ще & важка, неначе слава, & Лежить у комбайнера на плечах. А на долоні на помічниковій Лежать зернини, наче відкриття, Підкреслюючи лінію любові, Продовжуючи лінію життя.

В захопленні ми відкривали роти & Стояли здивовані осторонь... А він у розтопленім сонці ходив, Гойдавсь На солом'янім острові.

z ХУДОЖНЯ ПРОЗА

ЧОРНИЙ ВОРОН (Уривок з роману) Василь ШКЛЯР Прокіп Пономаренко на пріз висько Квочка, який тоді уцілів, казав, що Василів передсмер тний крик докотився аж до Мотриного монастиря: Живиии!!! на весь голос зак ричав Чучупака, і не знати було, до кого звертався він в останню хвили ну чи до брата, чи до свого гай дамацького полку, чи, може, до Ук раїни. Але Чорний Ворон міг покласти голову під копито своєму Мудеєві, що все це було не так. Василя Чучу паку не могла занапастити кобила. Так, того квітневого дня вона, його Зірка, справді поводилася норовис то. Василь їхав до хутора Кресельці в лісництво на раду отаманів, його супроводжували ще брат Петро Чу чупака, боровицький отаман Павло Солонько, Гриб, Квочка, Юрко За лізняк. Усі були в гуморі раділи першому, вже посправжньому теп лому сонцю і сміялися з найменшої абищиці. Сміялися і з отаманової

кобили Зірки, яка, зачувши весняну теплінь, втратила сором і терлася об Солонькового жеребця, поки сід лом розірвала штани самому Со лонькові. Той скипів: "Здай, Васи лю, її на мило, бо наберешся біди!" "Я на Зірці ще увійду до Києва, засміявся отаман. А штани ми тобі залатаємо, скидай хоч зараз". "Я б уже краще на козі їздив", плюнув спересердя Павло Солонько. А в хаті лісника Гречаного вже пах ло упрілим борщем, однак до столу не сідали мали надійти ще хлопці. Поки їх піджидали, сіли грати в під кидного, і Василь Чучупака до дра них штанів ще й навішав Солонькові погонів. Той геть похнюпився, пе рестав із Василем і балакати. Коли це раптом бахнув постріл вартово го, всі повискакували надвір і поба чили, що лісництво оточила ворожа кіннота. Наші хлопці теж кинулися до коней, та не всі встигли. До того ж, схарапуджені коні, прив'язані до ти ну, намертво позашморгували вузли на поводах, і Василь Чучупака шаб лею розрубав того вузла, аби мер щій відв'язати Зірку. Він першим ви

хопився на пагорб і за мить уже міг розчинитися в лісі, але озирнувся й побачив, як скручуютьв'яжуть його рідного брата і Павла Солонька… А тепер стійно, хлопці, знімімо шапки і добре подумаймо своїми твердими головами, як сказала б Євдося. Тепер нехай хтось пояс нить мені ось яку штуку: якби хтива англоарабка Зірка сама розверну лася на тому пагорбі й помчала на іржання чужого жеребця, то чи не зміг би Василь Чучупака вчасно зіс кочити з неї або й угатити кулю ко билі у вухо? Зміг би, ще й як! Але ж він побачив, як в'яжуть його брата, та хай би навіть не брата, в'яжуть боровицького отамана Павла Солонька, який щойно журився за розірваними штаньми, сердився, що Василь навішав йому погонів, а тепер прощався з життям. І якби ж то тільки з життям! Попереду були катування в чекістських мордовнях, де, перш ніж стратити, тобі виколють очі й відрі жуть язик. Василь це знав, може, кра ще за інших. Знав. І, йдучи на свій рі шенець, не вагався ані секунди. Тож хай там знатурилася чи не знатурилась англоарабка, але він сам розвернув її наопач і помчав на зад, щоб розсіяти ворожу лаву зі

свого вірного "люйса" і визволити Петра й Павла. Я навіть перекона ний, що Зірка несла його рівно і лег ко, бо добрий кінь завжди відчуває свого вершника, добрий кінь, повір те мені, уміє відчути запал і радість боротьби. А коли не вдалося розсі яти лаву, коли на другому кружку захлинувся розпечений "люйс" і Ва силь опинився в тісному кільці кін ноти, то підніс до скроні бельгій ського бравнінга, і покотилася дов га луна від яру до яру, від хутора Кресельці аж до Мотриного монас тиря: Живиии! І тоді до нього, вже мертвого, пі дійшов вислозадий командир ес кадрону Митрюха Ґєрасімов, піді йшов із жалем великим, що не вда лося живцем захопити отамана, але спершу він здивувався, бо замість страшного бандита побачив хлопця років двадцяти п'яти з білявим во лоссям і блакитними очима, які ди вилися у квітневе небо і всміхалися першому, вже посправжньому теп лому сонцю. Митрюха Ґєрасімов не витримав, ударив мертвого чобо том, тоді вихопив у когось гвинтівку і кольбою став гамселити в усміхне не, нестерпно красиве лице.


24

тема номера ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

z БІЛІ ПЛЯМИ МИНУЛОГО дером. Червоноармійці відправля ли додому п'ять кілограмів "сувені рів", а "високоморальна" радянсь ка держава вивозила з німецької території цілі підприємства (якот, приміром, ті інструменти, що я ви давав робітникам на військовій ба зі). Суцільний "шмон", що чинили у повоєнні роки так звані "трофейні війська", немов мітлою, підмітав у Німеччині все цінне. Випадковим свідком результатів їхньої "само відданої праці" я став у юності.

ТРОФЕЇ ПЕРЕМОЖЦЯМ НЕ ДОПОМОГЛИ… Віталій ШЕВЧЕНКО

Із цими фактами я вперше зіткнувся у далекому тепер 1957 році, коли після школи влаштувався працювати на військову базу, розташовану в нашому селі. Офіційну назву вона мала в/ч 124 ОСТРБ # са# ме так зазначено в моїй трудо# вій книжці, яку на цій же базі мені виписала секретарка Коз# лова.

ЗАБУЛИ – БО ХОТІЛИ ЗАБУТИ

Взагаліто на базу я потрапив то му, що там працювали друзі й ко лишні підлеглі мого батька, хоча він на той час уже з неї звільнився. Влаштували мене інструменталь ником. Тобто, день у день я мав ви давати робітникам різний інстру мент. Справа проста, хоча нудна. Але ось що мене вразило, коли я опи нився в інструментальні. Вся доку ментація була німецькою мовою! А що ти дивуєшся, відказав ме ні токар Степанов, один із найбільш досвідчених працівників бази. Ус таткування привезли з Німеччини. Все завантажили до останнього свердла і відтарабанили сюди, у наше село. Помітивши мій превеликий подив, додав: Після війни це була звичайна практика.

ЩО НАКАЗАВ НАРКОМ? Тож, коли я недавно натрапив на ці документи, згадалися слова Сте панова. Виявляється, правду гово рив токар! Наводжу в перекладі українською мовою фрагмент із наказу наркома оборони СРСР №0409 від 26 груд ня 1944 року про організацію при йому й доставки посилок від черво ноармійців, сержантів, офіцерів і генералів діючих фронтів у тил кра їни: "Державний Комітет Оборони пос тановами за №7054 від 1 грудня 1944 року і за №7192 від 23 грудня 1944 року дозволив червоноармій цям, особам сержантського й офі церського складів, які добре вико нують службу, а також генералам ді ючих фронтів відправку особистих посилок додому. Відправка посилок може проводи тися не частіше одного разу на місяць у розмірах: для рядового і сер жантського складів 5 кілограмів, для офіцерського 10 кілограмів і для ге нералів 16 кілограмів. Перевезення воїнських посилок із фронтових поштовосортувальних пунктів для здачі органам Наркомату зв'язку проводити спеціальними військовопоштовими поїздами. На чальнику Головного управління зв'язку і начальнику тилу Червоної Армії, спільно з НКШС, сформувати й матеріально забезпечити по одно му поїзду для 1го і 2го Прибалтій ських, 1го, 2го і 3го Білоруських,

Перемо жець і перемо женіÖ

Червоно армійці поверта ються з війни зі здобиччю

1го, 2го, 3го і 4го Українських фронтів у складі 15 критих вагонів й одного людського вагона для обслу говуючого персоналу та військової охорони загальною кількістю до 25 осіб. Сформовані військовопоштові по їзди підпорядкувати начальникам зв'язку фронтів. При накопиченні на фронтових військовопоштових сор тувальних пунктах великої кількості посилок військовим радам фронтів надавати заявки в НКШС на додат кову кількість вагонів у склад військовопоштових поїздів".

Гадаєте, автори цього наказу не знали, звідки візьмуться оті 51016 кілограмів цінностей, які червоно армійці, офіцери та генерали щомі сяця відправлятимуть додому? Не будемо наївними все вони чудово розуміли, знали й навіть заохочува ли таким чином до мародерства. Нам вбивали в голови, що німці безжалісно грабували нашу країну (і це правда), але замовчували, як наші війська у свою чергу не менш активно грабували Німеччину. Хоча солдатимародери дрібна рибка порівняно з державоюмаро

z ТІЛЬКИ ЦИФРИ Ці дані # з дослідження Михайла Павлова "Трофеи Маршала" ("Ветхие страницы" від 24 серпня 2013 року). Він виявив документи, які свідчать, що тільки за 1945 рік спеціально створені для пограбування Німеччини та союзних із нею країн "трофейні війська" відправили в СРСР: z 21 тисячу 834 вагони речового й обозногосподарчого майна; z 73 тисячі 493 вагони будівельних матеріалів і квартирного майна, у тому чис лі: 60 тисяч 149 роялів, піаніно й фісгармоній, 458 тисяч 612 радіоприймачів, 188 тисяч 71 килим, 841 тисячу 605 предметів умеблювання, 264 тисячі 441 штуку настінних та настільних годинників; z 6 тисяч 970 вагонів паперу; z 588 вагонів посуду; z 3 мільйони 338 тисяч 648 пар цивільного взуття, 1 мільйон 203 тисячі 169 жі ночих і чоловічих пальто, 2 мільйони 546 тисяч 919 суконь, 4 мільйони 618 ти сяч 631 предмет білизни, 1 мільйон 53 тисячі 503 головних уборів; z 154 вагони хутра, тканин і вовни; z 18 тисяч 217 вагонів із сільськогосподарським обладнанням у кількості 260 тисяч 68 одиниць. Загалом за той переможний рік у СРСР було відправлено понад 400 тисяч ва гонів. Демонтовано 4 тисячі 389 промислових підприємств. Причому, не тільки в Німеччині: у Польщі 1137 (вивозили обладнання з розтерзаної Польщі, яка у тій війні протистояла фашистам і вже була ними пограбована!), в Австрії 206, в Маньчжурії 96, в Чехословаччині 54, в Угорщині 11.

Коли я вже працював у музеї на острові Хортиця і збирав експонати для його експозиції, випадково познайомився на Правому березі з полковником у відставці Серафи мом Дмитрієнком гарною і доб рою людиною. Уперше потрапивши до його оселі на вулиці Дніпропет ровське шосе, звернув увагу, що на стінах висять картини німецьких майстрів. Так, помітивши мою зацікавле ність, підтвердив Серафим Михай лович. Після війни я був комен дантом Трептоврайону міста Бер ліна. Це при мені почалося будів ництво знаменитого на весь світ Трептовпарку… За радянських часів він не міг від верто розповісти мені про все, що бачив у Німеччині під час війни і піс ля неї. Може, й соромився зізнати ся, як до нього потрапили ці ні мецькі полотна. А може, вважав це апріорі нормальним адже "збира ти трофеї" заохочувала держава… Тепер уже мало хто може розпо вісти про ті події як очевидець. За були бо хотіли забути. А якщо хтось із учасників війни ще пам'ятає про цей її ганебний бік воліє не згадувати. Мусимо спиратися на опосередковані свідчення якот розповідь запоріжця Андрія Доро шенка: У 1963 році мою маму, якій тоді було сім років, віддали у перший клас музичної школи. Купити форте піано в той час було непросто. Інс трумент придбали аж у Києві. Краєм вуха мама почула слова "трофейне піаніно". Звук у нього досі чудовий. Хоча, коли я почав займатися музи кою, його довелося капітально ре монтувати. Майстри зацікавилися незвичайним інструментом і за но мером, написами та медалями на кришці виявили, що він значиться у світовому (!) реєстрі фортепіано й виготовлений німецькою фірмою у 1921 році. Чий він був і хто його при віз в Україну невідомо. Тільки й застрягли в пам'яті маленької дів чинки, якою тоді була моя мама, слова "трофейне піаніно"… Пограбування переможеної країни тривало до 1948 року. Тепер, коли спостерігаєш, як жи вуть німці, а як ми, розумієш, що усе те добро нам не допомогло, бо у державних злодіїв, за визначен ням, не може бути ніякого порядку.


тема номера ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

25

НЕПОТРІБНА ПРАВДА ПРО ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙНУ Вадим ДЕРУЖИНСЬКИЙ "Аналітична газета "Секретні дослідження" Вадим Володимирович Деружинський (народився 1965) з 1998 року по сьогодні головний редактор і співвидавець "Аналітичної газети "Секретні дослід ження", м. Мінськ, Білорусь). Автор книг на теми непізнаного й альтернативної історії "Енциклопедія аномальних явищ" (2008), "Теорія змови" (2009), "Таємниці білоруської історії" (2009) та інших.

Вся Вітчизняна війна в 1942 1944 роках це тільки ВИП РАВЛЕННЯ жахливою ціною чиїхось помилок, скоєних влітку 1941 року. Винуватець трагедії 1941 року давно відомий це начальник Ген штабу Г. К. Жуков. Жоден полково дець світу не мав таких ганебних поразок, як Жуков влітку 1941 року. Вся чудово підготовлена Червона Армія була через Жукова розгром лена в перші місяці війни. У 1941 році Червона Армія втра тила: 6,3 мільйона солдатів і офіцерів. З них 1 мільйон військових були розстріляні органами НКВС або посаджені в ГУЛАГ за відмову во ювати. 1,3 мільйона були вбиті в бойових діях. І 4 мільйони здалися німцям (здалися німецькій 3,5 (!)мільйонній армії), здебільшого добровільно, не бажаючи воювати за режим СРСР. Була розгромлена вся передвоєнна кадрова армія (ВІЖ. 1992. №2. С. 23). 6.290.000 одиниць стрілецької зброї, більша частина якої дістала ся німцям у вигляді трофеїв у перші дні війни, оскільки була складована на кордоні (ВІЖ. 1991. №4). Цієї зброї достатньо, щоб озброїти всю Німеччину. 20.500 танків із 27 тисяч перед воєнних. З них у перші ж дні війни Жуков подарував Гітлеру 6,5 тисячі радянських танків (у тому числі Т34, КВ1 і КВ2), які потім і наступа ли на Смоленськ і Москву з хреста ми на бортах. Гітлер починав війну тільки з 3582 танками, але в перші ж дні війни заволодів ще 6,5 тися чами танків. Причому, радянські танки були значно кращими ні мецьких (близько половини ні мецьких танків становили двомісні танкетки TII з протипульовою бро нею, озброєні тільки кулеметами). Таким чином, Гітлер наступав на Мінськ, Смоленськ і Москву танко вими арміями, в яких німецькі тан ки становили лише третину, а дві третини це радянські танки. 101.100 гармат і мінометів, з яких 7 тисяч були захоплені нім цями вже вранці 22 червня на кордоні. 10.300 літаків (в 2 з гаком рази більше всього числа німецьких лі таків), з яких майже всі були спале ні на землі, жодного разу не злетів ши в повітря. Причому, більша час тина була знищена на аеродромах німецькими танками. величезні запаси авіаційного бензину і масла, величезні запаси провізії, величезні запаси снарядів і бомб, які вивалювали в кінці трав ня і в червні за наказом Жукова прямо на грунт на прикордонних станціях. І в тому числі більше

мільйона ялових чобіт, які там були звалені величезними купами, в них Жуков хотів перевзути наших сол датів перед "визвольним походом на Захід" щоб "визволителі" не ганьбилися в кирзових чоботях. Знаменитий штурм німцями Брестської фортеці проходив на тлі цих багатометрових "пірамід" з ялових чобіт, звалених уздовж всьо го залізничного полотна. За цими горами чобіт ховалися наші солда ти, відстрілюючись від німців. Чому так вийшло? Як писав гене раллейтенант Н.Р. Павленко у "Військовоісторичному журналі" (1988, №11, с. 21), "Про стратегіч ну оборону, яка була нам нав'язана противником влітку 1941 року, на ше керівництво і не думало". Генштаб на чолі із Жуковим, як це стало відомо з розкритих архівів, займався підготовкою нападу на Німеччину. Це визнав теперішній Генштаб Російської Федерації, та тільки його зізнання 1992 року нас тільки не "вписалося" в струмінь міфічних дутих уявлень про війну, що пройшло непоміченим. Ось факти. 23 грудня 1940 року в Москві відкрилася нарада вищого командування РСЧА, де брали участь 276 маршалів, генералів і адміралів СРСР. Вона тривала 9 днів і завершилася ввечері 31 груд ня. Відтак, за результатами нара ди, протягом двох тижнів тривали штабні ігри, де розігрувався наступ на Німеччину та її союзників. У пер шій грі генерали Білоруського і Прибалтійського військових окру гів воювали проти генералів Укра їнського військового округу (во ювали за Німеччину), а в другій навпаки. У першій Павлов гнав Жу кова на 120 кілометрів в Пруссію, а в другій уже Жуков гнав команду вачів Білоруського і Прибалтійсь кого округів у Румунію та Угорщи

ну, де гра закінчилася на Будапеш ті. Так Жуков ще в 1941 році взяв Будапешт. Сама гра була визначена тим, що болота Полісся поділяють навпіл стратегічну карту. Де наступати з півдня боліт чи з півночі? Сталін і Політбюро за результатами ігор вирішили, що наступати в 1941 ро ці на Німеччину треба з України. Терміни війни липень 1941. Текст цієї наради і зміст штабних ігор були засекречені до 1992 року, але в 1992 році Генштаб РФ їх роз секретив і офіційно опублікував ок ремою книжкою в 1993 році. І правда не тільки і не стільки в то му, що Сталін дійсно змусив Гітле ра розпочати превентивну агресію. А в тому, що через підготовку до нападу на Німеччину радянські війська й опинилися в най дурнішому безвихідному станови щі, яке спричинило жахливі жертви і поразки СРСР, так і весь най тяжчий сценарій із можливого роз витку цієї Катастрофи. А наш народ героїчно долав у роки війни зовсім не агресора, а наслідки дурниці Жукова і Сталіна воював фактич но не з німцями, а з помилками своєї неконтрольованої ВЛАДИ. Аналіз Катастрофи 1941 року призводить до парадоксальних висновків: якби в тих умовах ми мали б значно меншу армію й оз броєння, то й ступінь наших пора зок був би на порядки нижчим. Справа в тому, що для оборони держави від агресора є певні спів відношення сил, які відомі в воєн ній стратегічній науці. Нападаючий на підготовлені до оборони позиції завжди несе втрати, що в кілька разів перевищують число оборон ців. Прекрасний тому приклад ра дянськофінська війна, де СРСР виставив проти Фінляндії 11.266 гармат і мінометів, 2998 танків,

3253 бойових літаки й армію чи сельністю близько мільйона сол датів і офіцерів. На боці фінів воюва ло всього кілька десятків танків і лі таків. У нас загинуло близько 75 тисяч і 17 тисяч зникли безвісти. Більше 200.000 поранені та обмо рожені. А втрати фінів склали 23 тисячі убитих і зниклих безвісти і 44 тисячі поранених. СРСР напав на Фінляндію, виставивши проти неї майже стільки ж танків, скільки Ні меччина виставила при нападі на СРСР 22 червня 1941 року три ти сячі. Більшу частину фіни знищили. Причому танки СРСР були значно страшнішими німецьких чого вартував один КВ1, який стріляв 150мм гаубичними снарядами: такого танка ніде в світі тоді взага лі ні в кого не було. І проти цієї ар мади танків, майже рівній всій тан ковій могутності Німеччини на літо 1941 року, фіни з їхніми трьома де сятками допотопних танків не тіль ки вистояли, але фактично розгро мили агресора. Вся справа в підготовленості фі нів до оборони, створеної ними "Лінії Маннергейма". Порівняємо тепер сили наступа ючої Німеччини з нашими. Для про дуктивної оборони від агресора, згідно з підручниками військової стратегії, нам знадобилося б проти 3,5 тисячі німецьких танків виста вити тисячу з невеликим. Ми їх ма ли в 1941 році 27 тисяч. А ще в ра зи більше літаків та артилерії, а ар мію вдвічі більшу німецької разом з її союзниками. З такими силами безглуздо готу ватися до оборони. Тому що сили створені свідомо надлишкові. Як що такі сили поставити в оборону, то, звичайно, жоден ворог такої оборони не подолає і ні міліметра нашої землі не візьме. Але в тому і проблема, що, володіючи такими силами, некеровані народом вер хи їх починають вважати інстру ментом зовнішньої політики, а не для оборони. Країна перетворю ється на потенційного агресора, а те, що народ створював для своєї оборони, стає знаряддям агресії в руках політиків. І, як завжди, вияв ляється, надлишок створеної на родом для оборони зброї оберта ється для самого ж народу вели чезними проблемами, своєю кров'ю. Бо цей надлишок треба ку дись дівати, і його політики вико ристовують вже не для оборони країни, а для бряцання зброєю й агресією. Немає підстав вважати, що наш народ не зміг відбити прямо на кордоні німецьку агресію, якщо б наша влада займалися захистом Батьківщини. Про що ніхто тоді, на жаль, не думав. А головне джерело Катастрофи 1941 року, як і головна причина та кого важкого і кривавого ходу Ве ликої Вітчизняної війни, полягає у нашій головній хворобі: це рабська покірність народу і вседозволе ність верхів. Ось у чому головний урок Великої Вітчизняної війни не сотвори собі кумира, вождя. Поз бавивши свій народ народовладдя і вважаючи себе розумнішими за всіх нас, верхи в СРСР зробили безглузді і жахливі помилки, за які кров'ю довелося розплачуватися всьому народу.


26

із блокнота журналіста ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ війна була громадянською. Із зов нішнім ворогом швейцарці не стика лися більше двохсот років з часів Наполеона. Але всі чоловіки в Швей царії військовозобов'язані та щоро ку проходять навчання. Про всяк ви падок вони мають зберігати вдома зброю і військову форму. У разі вій ни обладнаних бункерів вистачить на все населення. А тунелі й автоба ни, що ведуть у країну, підготовлені до того, аби будьякої миті їх підір вати. Ось вам і "мирні" швейцарці...

Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Ніколи б не подумала, що най дорожче місто у світі… Гаміль тон адміністративний центр Бермудських островів, де лише 1256 жителів. А от сумнівна честь займати другий, третій і четвертий рядки в рейтингу на лежить швейцарським містам Женеві, Базелю й Цюріху. Ек сперти дійшли такого висновку, дослідивши вартість нерухо мості, тарифи на комунальні послуги, ціни на продукти хар чування й одяг. У Гамільтоні я ніколи не була і, на жаль, нав ряд чи побуваю. А от Швей царію недавно відвідала…

ФОТО НА ФОНІ БАНКА

Вид на Цюріх і ріку Ліммат з ´Липового пагорбаª

МІШОК "ЗОЛОТИХ" ФРАНКІВ Під час туристичних поїздок у кож ному новому місті купую кераміч ний магнітик з його назвою. Прик ріплюю трофеї на кришці газової плити: за ними у хронологічному порядку можна простежити геогра фію моїх мандрів. Зазвичай магніти коштують 34 євро, іноді 5. Але зі Швейцарії я спромоглася привезти лише один маленький магнітик за 8 євро (230 гривень). У подарунок друзям купила шоко лад популярних марок "Тоблерон" і "Мілка", хоча точнісінько такий можна знайти у запорізьких супер маркетах. У нас він коштує не до рожче, ніж у Швейцарії. До того ж, обидві марки тепер належать аме риканській фірмі, й експерти сумні ваються, що в них справді викорис товується свіже альпійське молоко. А щодо смаку… Вибачте, львівсь кий та інший український чорний шоколад мені більше до вподоби, а молочний не люблю взагалі. Жодних інших покупок у Швей царії я не зробила. На справжні швейцарські годинники у вітринах тільки витріщилася (ціна най дешевших і найпростіших сто єв ро і вище). Надто дорогий сир купу вати теж не стала (тим більше, що не розбираюся в його сортах). Знаю, що в країні ходять швей царські франки, але за два дні, що там була, місцевої валюти в руках не тримала розплачувалася грив невою банківською карткою. Хоча монети всетаки бачила, але… шо коладні в золотій фользі. Купила ці лий мішечок, щоб удома дарувати солодкі швейцарські "франки" знайомим. У цюріхській забігайлівці (кіоск і столики просто на вулиці) з мене узяли 9,5 євро за салат (картопля з майонезом) і 4 євро за каву. Ра зом… близько 400 гривень. У Лю церні я дозволила собі пообідати. Гід порадила кафе самообслугову вання (простіше кажучи, їдальню) на п'ятому поверсі торгового цен тру на кшталт запорізької "України".

Швейцарські пенсіонери аж ніяк не виглядають ´бідолашними старенькимиª

Салат, шніцель з гарніром, сто гра мів сухого білого вина і кава обій шлися майже у 850 гривень. І це, за їхніми мірками, дешево?!

ГРОШІ НА ШАРУ ЇМ НЕ ПОТРІБНІ Торік у Швейцарії провели рефе рендум: чи треба ввести в країні га рантований мінімальний дохід? Пропонувалося кожному громадя нину працює він чи ні виплачува ти щомісяця 2500 франків (що приблизно дорівнює тій же сумі у доларах). Прибічники проекту стверджували: так менше стражда тимуть безробітні й більше цінува тиметься неоплачувана робота (наприклад, у домашньому госпо дарстві, по догляду за хворими й престарілими, громадська). Супро тивники ж наголошували: якщо до хід буде гарантованим, молодь втрачатиме відповідальність й ініці ативу, а в умовах відкритого ринку робочої сили в країну хлинуть міль йони охочих до легкого життя. Як ви гадаєте, за що проголосува ли б українці? Запитання майже ри торичне. А швейцарці переважною більшістю (приблизно 80 відсотків голосів) відхилили спокусливу про позицію.

МИРУ МИР, АЛЕ У ШАФІ ЗБРОЯ Дивна країна… За площею півто ри Запорізьких області. Населення, звісно, побільше учетверо з гаком: вісім мільйонів. 94 відсотки жителів за національністю швейцарці. Проте не існує спільної для всіх "швейцарської мови". 65 відсотків розмовляють німецькою, 18 фран цузькою, 10 італійською, один від соток ретороманською. Всі чотири мови офіційні й рівні. Швейцарію наводять як приклад "мирного спів існування людей, які розмовляють різними мовами. Більшість знає і ні мецьку, і французьку. Але стосунки між швейцарськими "німцями" та "французами" усетаки далекі від ідеальних. Ще один цікавий нюанс політич ного життя країни: кожен громадя нин Швейцарії може запропонува ти зміни в конституцію. Якщо за пів тора роки під його пропозицією збереться сто тисяч підписів, обов'язково проведуть референ дум і приймуть рішення. Швейцарія не входить ані до Євро пейського Союзу, ані до НАТО. Її за лізобетонний нейтралітет притча во язицех в усьому світі. Востаннє країна воювала 1848 року. Причому,

Пам'ятаю, як ми наївно мріяли, що Україна стане "другою Швей царією". Ігноруючи "крихітну" різ ницю: ніхто при повному розумі не бомбуватиме швейцарський банк, де зберігаються його власні гроші. У нас подібного захисту, на жаль, немає. Коли я збиралась у туристичну по їздку, чоловік жартома попросив, аби сфотографувалася на тлі швей царського банку. Чому б ні? Знімок я зробила в Цюріху визнаному банківському та діловому центрі Швейцарії. І навіть на тлі одразу двох знаменитих банків. "UBS" сі ра п'ятиповерхова глиба з більма ми замість вікон. Поруч більш приваблива з архітектурної точки зору будівля "Credit Suisse". Саме "UBS" вважається найкрупнішим швейцарським банком. Та й "Credit Suisse", що існує з 1856 року, мало чим йому поступається. Подей кують, під цими банками спорудже ні грандіозні підземні сховища з незліченними скарбами (нібито їх охороняють гноми). Шкода: скільки біля швейцарських банків не фо тографуйся на їхню клієнтку я аніт рохи не схожа!

МОНБЛАН КРІЗЬ ЗАВІСУ ДОЩУ Найбільшим розчаруванням для мене стали… гори. Я очікувала по бачити засніжені вершини, альпій ські луги і стада вгодованих корівок. Де там! Із тунелів луги не розди вишся. Поруч з огородженими ав тобанами випестувана екологічно чиста худоба не пасеться. Цюріх, Люцерн та Женева мало чим відріз няються від рівнинних міст. Вони розташовані на берегах озер. Гори на обрії немов декорація. З мрією погуляти в аутентичних Альпах до велося розпрощатися. До речі, найвища точка Швейцарії пік Дюфур висотою 4634 метри. А славнозвісний Монблан (4810 мет рів) розташований на кордоні між Італією та Францією. Можна сказа ти, що я бачила його і… не бачила. Наш туристичний автобус проїхав під горою тунелем, довжина якого 11,6 кілометра. Коли ми під'їжджа ли до Монблану, почалася стра шенна злива: крізь водяну завісу ледь проглядали схили з білими


із блокнота журналіста ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

27

БЕЗ РЕТУШІ плямами снігу, вершину закривала хмара. А коли автобус виїхав на протилежному боці, уже стемніло.

РОСІЙСЬКИЙ "ФЮРЕР" І КАБАРЕ "ВОЛЬТЕР" Зате ми обстежили неабияку ко лекцію швейцарських визначних пам'яток. У Люцерні пройшлися по гарному 205метровому Капель брюкке найстарішому дерев'яно му критому мосту у світі, збудова ному ще 1365 року і ґрунтовно від реставрованому після пожежі 1993го… У Женеві бачили знаме нитий фонтан: струмінь води здій мається посеред озера на висоту 147 метрів (оригінально, але не сказала б, що дуже красиво)… На цюріхській вуличці я сфотогра фувала дві меморіальні дошки, які висять майже навпроти. Одна зас відчує, що "тут з 21 лютого 1916 року по 2 квітня 1917 жив Ле нін, фюрер російської революції" (у тексті німецькою мовою вжито са ме слово "фюрер" "вождь"). А друга табличка повідомляє: "У цьому будинку 5 лютого відкрилося кабаре "Вольтер", де виник дада їзм" (авангардистська течія в літе ратурі, образотворчому мистецтві, театрі й кіно). Одночасно: тут Ле нін, там історичне кабаре… Утім, російський "фюрер" жив небагато: помешкання наймав у трикімнатній квартирі чоботаря. Подейкують, в одному зі швейцарських банків на віть зберігся рахунок на ім'я Воло димира Ульянова. У 1917 році на ньому лишалося 5 франків, зараз набігли проценти... Бачили ми в Цюріху і скульптуру, що ніби складена з уламків решти пам'ятників міста. Видовище оригі нальне, та доситьтаки моторошне. А от у Люцерні помилувалися "най сумнішим пам'ятником у світі" (так про нього відгукнувся Марк Твен) за ескізом Бертеля Торвальдсена. У ніші над ставом лежить лев. Король звірів помирає, опустивши голову на щит і спис. Це пам'ятник 1110 швейцарським гвардійцям. Коли під час Великої Французької рево люції 10 серпня 1792 року бунтівни ки оточили королівський палац, вір ність Людовику зберіг лише швей царський гвардійський полк. Гвар дійці захищали палац до останньо го. Під час штурму 600 із них загину ли, 60 були тут же страчені, 200 потрапили в полон і теж назавжди зникли у кривавому вирі. Із 1110 гвардійців уціліло 350… До речі, на дійних воїнів із "мирної" Швейцарії завжди охоче брали на службу в різ них країнах. А Ватикан і зараз охо роняє найстаріша армія у світі так звана "швейцарська гвардія".

ТАНГО НА БЮРКЛІПЛАЦ Цюріх, Люцерн, Женева напро чуд різні міста. Зовні це не дуже по мітно: усюди однаково гарно, чис

то, акуратно. Але їхній дух напрочуд різний. Найбільше нам сподобався ошатний і невимушений католиць кий Люцерн. Натомість Цюріх міс то протестантів. У ньому рано ляга ють спати і рано встають (подекуди робочий день починається з 5.30). "Молитись і трудитись" заповідь, якій тут слідують досі. Колись в Цю ріху під забороною була будьяка розкіш. Розповідають, що одного разу купців, котрі з'їли забагато пи ріжків, на кілька днів відправили у в'язницю. А коли багата дама з'яви лася на людях у шикарній сукні, до ганебного стовпа прикували її саму та її швачку (іноді, коли бачиш дек ларації наших можновладців, хо четься вчинити так же). Домівки, одяг, прикраси, їжа все мало бути скромним. А щоб люди бачили, як ти живеш, заборонялося завішува ти вікна. Ці традиції певною мірою збереглися дотепер. Хоча Цюріх найбагатше місто Швейцарії, але його багатство не напоказ. "Танго на Бюркліплац" на аркуші, прикріпленому клейкою стрічкою до стіни великої альтанки, я прочи тала розклад танцювальних вечо рів, які проводяться тут раз на мі сяць, з травня по вересень, по неді лях із 15.00 до 20.00. В альтанці як раз танцювали. Без жодної посміш ки. Вразила серйозність і стрима ність танцюючих пар. Отак розва жаються у Цюріху… А в Люцерні регочуть та бешкету ють кумедні монстри. На початку Великого посту п'ять днів тут три ває шалений карнавал. Важко на віть уявити подібне "неподобство" в Цюріху. Але виряджених у Люцерні можна побачити не лише під час карнава лу. На набережній ми зустріли пов ну дівчину в чорній сукні та білій фа ті у супроводі почту дівчат. В руках вона тримала прикрашений банти ками кошик. А пишні груди прикра шала біла стрічка з написом: "Bride to be" (у буквальному перекладі з

Озеро, на якому розташований Люцерн, оточують Альпи, але... рукою до них не дістанеш

На відміну від німецького за своїм характером Цюріха в Женеві відчуваєш близькість Франції

англійської "Нареченою бути"). Уся компанія дружно реготала. Ми так і не здогадалися, що означає цей маскарад...

ПРАПОР УКРАЇНИ ПЕРЕД ПАЛАЦОМ НАЦІЙ Інша справа Женева. Її жителі розмовляють, здебільшого, фран цузькою, та й взагалі до волелюб ної Франції звідси рукою подати. Тут час відміряє знаменитий "квіт ковий годинник" (найдивніше в ньому що він працює акуратно і

z ПРИГОТУЙТЕ САМІ! ДЕШЕВИЙ ШВЕЙЦАРСЬКИЙ РЕЦЕПТ Рьошті вважається однією з небагатьох (нарівні з фондю) національних швейцарських страв. Подейкують, селяни кантону Берн готували її на сніда" нок. Щоправда, страва "з німецьким акцентом". Недарма у Швейцарії існує вираз "рів рьошті": межа між німецькомовною і франкомовною частинами країни. Пересічному українцю не дужето по кишені фондю розплавлений твердий сир із бі лим вином, в який умочають шматочки хліба. А рьошті, навпаки, обійдеться дешево. Картоплю відварюють у мундирах до напівготовності, дають охолонути мінімум дві три години, натирають на крупній терці (можна навіть не очищуючи), змішують із роз плавленим вершковим маслом і тертим сиром. Ніяких яєць або борошна додавати не треба! Суміш викладають на сковороду шаром товщиною 23 сантиметри і смажать на олії до утворення золотистої шкоринки. Потім перевертають (зазвичай над рако виною за допомогою тарілки) і підсмажують з другого боку. Але це в теорії. Насправді перевернути рьошті надзвичайно важко: корж миттю роз сипається. Мабуть, на такий подвиг спроможні лише непідробні швейцарські господи ні. Тому, готуючи рьошті у себе вдома, я формувала порційні "котлеткикоржики". Рьошті можна подати як окрему гарячу страву або як гарнір. При бажанні полити соусом або сметаною. Досить часто зверху кладуть яєчню. Зрештою, сир у терту кар топлю можна й не додавати, хоча іноді туди домішують навіть шинку та горіхи... На 600 грамів картоплі треба приблизно 75 грамів вершкового масла і 100 грамів твердого сиру (найкраще підходить копчений ковбасний) погодьтеся, страва до ситьтаки "бюджетна".

правильно, ніколи не зупиняючись ні на хвилину, а квіти щороку висад жують нові й розташовують поно вому). Тут вулицями їздять еколо гічно чисті електроавтобуси (розмі ром із наші "Богдани"). Але неможливо позбутися офіцій ного нальоту в місті, де розташова на штабквартира Організації Об'єднаних Націй. Ми були перед Палацом Націй. Бачили 12метро вий стілець без ніжки символ про тесту проти бомбових касет і про типіхотних мін. Звернули увагу на флагштоки з прапорами усіх країн членів ООН. Біля самісіньких воріт, на край ньому флагштоку прапор України. Поруч прапор США. Нічого дивно го: обидві їхні назви починаються з латинської літери U. Ви звідки? поцікавився перехо жий на женевській вулиці. З України. О, Україна! чоловік радісно кіль ка разів повторив російською: Я вас люблю! а потім додав: Але мало… Що він мав на увазі? Що любить менше, ніж ми заслуговуємо? Чи навпаки що наша країна йому не до душі? Хто їх зрозуміє, тих швей царців… А хочеться, щоб нас люби ли без усяких "але". Любили й по важали. Чи доб'ємося цього ко лись?!


28 ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення обласної ради від 06.04.2017 № 24 Методика розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області та пропорції її розподілу 1. Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територі' альних громад сіл, селищ, міст Запорізької області та пропорції її розподілу (да' лі ' Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно'економіч' ного механізму справляння та використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, а саме: цілісного майнового комплексу комунального підприємства та його структур' них підрозділів (філії, цеху, дільниці) (далі ' цілісного майнового комплексу), не' рухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, закріп' леного на балансах бюджетних закладів (установ) на праві оперативного управ' ління та комунальних підприємств ' на праві господарського відання. 2. Розмір орендної плати розраховується відповідно до цієї Методики і встановлюється договором оренди між Орендодавцем та Орендарем, а та' кож за результатами конкурсу або за домовленістю сторін. У разі коли Орендодавцем нерухомого майна є комунальне підприємство або бюджетний заклад (установа), розмір орендної плати погоджується з уп' равлінням юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розра' хована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бу' ти збільшено за результатами такого визначення. 3. До плати за оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати Орендарю комунальні підприємства, бюджетні заклади (установи), на балансі яких перебуває це майно. Порядок компенсації зазначених витрат визначається окремим договором за типовою формою, затвердженою нака' зом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774. Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою викорис' тання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за ра' хунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначаєть' ся Мінсоцполітики України та Мінфіном України. 4. Орендна плата за оренду цілісного майнового комплексу, іншого окре' мого індивідуально визначеного майна, нерухомого майна за цією Методи' кою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати; на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати ' останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди; з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розрахову' ється розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди шляхом кори' гування (множення) попередньої орендної плати на поточний індекс інфляції. У разі коли термін оренди становить декілька діб або декілька годин, на ос' нові розміру місячної орендної плати розраховується добова, а на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується Орендодав' цем. 5. Розмір річної орендної плати за цілісний майновий комплекс визначаєть' ся за формулою: (Воз + Внм) х Сор.ц Опл = , 100 де Опл ' розмір річної орендної плати, грн.; Воз ' вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, грн.; Внм ' вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцін' ки об'єкта оренди, грн.; Сор.ц ' орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів ко' мунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, визначена згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу". Орендна плата, встановлена за цією Методикою, застосовується як стар' това під час визначення Орендаря на конкурсних засадах. 6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуаль' но визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, за результатами незалежної оцінки. А у разі, коли Орендарем є суб'єкт малого підприємниц' тва, ' не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки. Незалежна оцінка об'єкта оренди здійснюється суб'єктами оціночної діяль' ності ' юридичними особами (експертами), які мають угоду з Фондом дер' жавного майна України на право проведення незалежної оцінки майна. Ек' сперт несе цивільно'правову відповідальність за обґрунтовування висновків щодо незалежної оцінки майна. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її про' ведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. Витрати зі сплати за незалежну оцінку майна, а також рецензію на неї, що є предметом договору оренди, несе Орендар (або особа, що бажає взяти майно в оренду). 7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна визначається за формулою: Вп x Сор Опл = , 100 де Вп ' вартість орендованого нерухомого майна, визначена шляхом про' ведення незалежної оцінки, грн.; Сор ' орендна ставка за використання нерухомого майна спільної власнос' ті територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики, відсотків. Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його міс' цезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосе' редковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: Вп = Вб : Пб x Пп., де Вп ' вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (спору' ди), грн.; Вб ' вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних примі' щень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), визначена шляхом прове' дення незалежної оцінки, грн.; Пб ' площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, як' що вони не експлуатуються Орендарем), кв. м; Пп. ' площа орендованого приміщення, кв. м. 8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами (установами), які фінансуються за рахунок коштів обласного бюд' жету, органами державної виконавчої влади (структурні підрозділи обласної державної адміністрації), а також інвалідами з метою використання під гара' жі для спеціальних засобів пересування, становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами (установами), які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та відповідних міських бюджетів, розраховується згідно з цією Ме' тодикою з урахуванням орендних ставок відповідно до мети використання орендованого нерухомого майна. 9. У разі проведення Орендарем (за згодою Орендодавця та обласної ра' ди) капітального ремонту або реконструкції орендованих будинків, споруд, приміщень за рахунок власних коштів (без компенсації) орендна плата спла' чується Орендарем за ставкою 1,0 грн. за 1 кв. м на місяць (без врахування індексу інфляції) на період про' ведення вказаних робіт, що обумовлюється додатковою угодою. 10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за формулою: Опл. Опл. міс = x І д.о. x Ім., 12 де Опл. міс. ' розмір місячної орендної плати, грн.; Опл. ' річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

офіційно ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ І д.о. ' індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандар' тизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім. ' індекс інфляції за перший місяць оренди. Передача в оренду нерухомого майна здійснюється за договором оренди за формою, визначеною Примірним договором оренди, затвердженим цим рішенням, а цілісних майнових комплексів та іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) ' із застосуванням типових договорів оренди, форма яких затверджена наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 930/5151. Більший розмір орендної плати за нерухоме майно може встановлюватись за домовленістю сторін або за результатами проведення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна, здійсненого відповідно до порядку, затвердженого рішенням обласної ради. Якщо за домовленістю сторін або за результатами проведеного конкурсу встановлений більший розмір орендної плати за нерухоме майно, то здійснюється розрахунок роз' міру орендної плати, а під ним, з посиланням на домовленість сторін або протокол засідання конкурсної комісії, зазначається встановлений розмір орендної плати за нерухоме майно. У разі використання Орендарем нерухомого майна за кількома цільовими призначеннями для визначення орендної плати застосовується зонування об'єкта оренди (визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності Орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орен' дних ставок і фіксування площ зон у договорі оренди. При використанні тієї самої площі з різною метою може враховуватись вне' сок кожного виду діяльності у річну виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Орендаря, з подальшим застосуванням для кожного виду ді' яльності відповідних орендних ставок. 11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шля' хом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на ін' декс інфляції за поточний місяць. 12. У разі використання нерухомого майна погодинно встановлюється по' годинна орендна плата, яка розраховується шляхом ділення відповідної до' бової орендної плати на 24 години та перемножується на кількість годин ро' боти об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном. До розміру погодинної орендної плати не включаються податок на додану вартість та компенсації за: видатки на землю, витрати на комунальні послу' ги, обслуговування будинку і прибудинкової території, витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу тощо. Вищезазначені витрати підлягають компенсації Орендарем Орендодавцю у порядку, встановленому договором на компенсацію цих витрат. Нарахування податку на додану вартість здій' снюється відповідно до чинного законодавства України. 13. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком Орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними за' лежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло' і водопостачання, каналізації за спеціальними розрахунками, а в неподільній частині ' пропорційно розміру зайнятої загальної площі. 14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. 15. Платіжні документи на перерахування до обласного бюджету або кому' нальним підприємствам, бюджетним закладам (установам) орендних плате' жів та витрат, які підлягають компенсації Балансоутримувачу згідно з укладе' ним договором, подаються платниками установам банку до настання термі' ну платежу. 16. Суми орендної плати, зайво перераховані до обласного бюджету або на рахунки комунальних підприємств чи на спецрахунки бюджетних закладів (установ), зараховуються в рахунок наступних платежів. 17. Розподіл та перерахування орендної плати здійснюється Орендарем самостійно. У разі коли Орендодавцем майна є обласна рада, орендна плата спрямо' вується: за цілісні майнові комплекси та нерухоме майно, що не обліковується на балансах комунальних підприємств, бюджетних закладів (установ), ' 100 від' сотків орендної плати до обласного бюджету; за нерухоме майно, що перебуває на балансі комунального підприємства, бюджетного закладу (установи), загальна площа якого становить 200 кв. м і більше, ' 30 відсотків орендної плати комунальному підприємству, 70 відсот' ків ' до обласного бюджету. У разі коли Орендодавцем нерухомого майна є комунальне підприємство, бюджетний заклад (установа) (у тому числі з частковим самофінансуванням, а також з частковим фінансуванням з обласного бюджету), орендна плата спрямовується: за інше окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) ' кому' нальному підприємству, бюджетному закладу (установі); за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу комунального під' приємства ' 70 відсотків орендної плати комунальному підприємству, бюд' жетному закладу (установі); 30 відсотків ' до обласного бюджету; за нерухоме майно, що перебуває на балансі комунального підприємства, бюджетного закладу (установи), загальна площа якого не перевищує 200 кв. м, ' 70 відсотків орендної плати комунальному підприємству, бюджетному закладу (установі); 30 відсотків ' до обласного бюджету; за передачу нерухомого майна строком оренди менш ніж місяць, на корот' кий строк (не більш як п'ять днів та без права продовження строку дії догово' ру оренди) та за нерухоме майно, передане в оренду суб'єктам виборчого процесу на період виборів, ' 100 відсотків комунальному підприємству, бюд' жетному закладу (установі), на балансі якого перебуває орендоване майно. Орендар самостійно розподіляє кожний черговий платіж за оренду майна і спрямовує відповідні частини орендної плати безпосередньо комунальному підприємству, бюджетному закладу (установі) та до обласного бюджету (без урахування ПДВ). Відповідальність за правильність нарахування орендної плати несуть кому' нальне підприємство, бюджетний заклад (установа). 18. Орендар має право передавати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання, транспортні засоби, нежитлові приміщення тощо), якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди. Плата за суборенду нерухомого майна розраховується згідно з цією Мето' дикою та не повинна перевищувати орендної плати Орендаря за майно, що передається в суборенду. Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отри' мує Орендар, спрямовується до обласного бюджету. Орендар, що виступає Орендодавцем відповідно до договору суборенди, перераховує 100 відсотків розміру орендної плати від суборенди нерухомо' го майна Орендодавцю відповідно до договору оренди, в установленому по' рядку, у рахунок плати за оренду. Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в су' боренду) до обласного бюджету покладається на Орендодавців. 19. Комунальні підприємства, бюджетні заклади (установи) мають право використовувати орендну плату, одержану від переданого ними в оренду майна (крім нерухомого), на фінансування капіталовкладень та на поповнен' ня власних обігових коштів. Орендна плата, отримана комунальними підприємствами, бюджетними закладами (установами) за передане в оренду нерухоме майно, спрямову' ється на погашення заборгованості із заробітної плати працівників комуналь' них підприємств, а за відсутності заборгованості із заробітної плати ' на оп' лату за житлово'комунальні послуги, насамперед за енергоносії, а також на фінансування заходів щодо збереження нерухомого майна спільної власнос' ті територіальних громад області, закріпленого за ними на праві господарс' ького відання або оперативного управління. 20. Стягнення заборгованості з орендної плати проводиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. Перелік документів, на підставі яких здійснюється стягнення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172 "Про затвердження переліку докумен' тів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів". 21. Департамент фінансів обласної державної адміністрації веде облік фак' тичних надходжень до обласного бюджету орендної плати та повідомляє що' місячно облікові дані виконавчому апарату обласної ради. Контроль за своєчасною сплатою відповідних відсотків орендної плати до обласного бюджету здійснює Орендодавець. Орендар надає Орендодавцю щомісячно до 15 числа місяця, наступного за тим, що підлягає оплаті, копії платіжних документів, що підтверджують сплату орендних платежів за орен' ду майна до обласного бюджету.

Орендодавець (крім випадків, коли Орендодавцем є обласна рада) щомі' сячно до 20 числа місяця, наступного за звітним, надає до виконавчого апара' ту обласної ради інформацію щодо нарахування та сплати орендних платежів. У разі допущення Орендарями заборгованості з орендних платежів кому' нальні підприємства, бюджетні заклади (установи) надають інформацію про претензійно'позовну роботу з її погашення, яка ними проводиться. Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати відповідних від' сотків орендної плати до обласного бюджету. 22. Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на виконавчий апарат обласної ради та Балансоутримувача орендованого майна. Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють Орендодавці цього майна. Начальник управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради Є.О. МОРОЗ Додаток до Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області та пропорції її розподілу РІЧНІ ОРЕНДНІ СТАВКИ за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області


29

офіційно ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних жит лових умов і здійснення господарської діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з вимогами чинного законодавства про користу вання будівлями. Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати встановлюються цим Договором. Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової терито рії, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житловоексплуатаційними, ре монтнобудівельними організаціями та іншими суб'єктами господарюван ня, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансо утримувача. 2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими розцінками і та рифами. 2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання Будівлі і та рифу на послуги. 2.2. Орендар зобов'язується: 2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування Будівлею та Приміщеннями за цим Договором. 2.2.2. Своєчасно інформувати Балансоутримувача або організацію, яка обслуговує Будівлю, про виявлені неполадки елементів Будівлі, Примі щення. 2.2.3. Не пізніше __________ числа місяця, наступного за звітним місяцем, вносити плату на рахунок Балансоутримувача Будівлі або організації, що об слуговує Будівлю, за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень Будівлі, технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщень, на ремонт відповідно до відновної вартості Приміщень, а також за комунальні послуги. При несвоєчасному внесенні плати сплачувати пеню із розрахунку __________ облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за ко жен день прострочки. 2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час, входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або пра цівникам організацій, що обслуговують Будівлю, для проведення огля ду конструкцій та технічного обладнання Приміщень і усунення непола док. 2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від пошкоджен ня елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним пра цюють. 3. Права Сторін

Примітка. Орендні ставки для орендарів вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосову ються з коефіцієнтом 0,7. ЗАТВЕРДЖЕНО

3.1. Балансоутримувач Будівлі має право: 3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкоджен ня елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працю ють. 3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Договору. 3.1.3. Припинити надання комунальних послуг та послуг з обслуговування Будівлі у разі несплати Орендарем рахунків за надання цих послуг протягом двох місяців. 3.2. Орендар має право: 3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою виявлення стану конструкцій і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому. 3.2.2. У разі незабезпечення виконання вимог пункту 2.1.1 і неприйняття необхідних заходів щодо підприємств, що обслуговують Будівлю, припинити внесення платежів за обслуговування та ремонт Будівлі до усунення виявле них недоліків. 3.2.3. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад нормативні строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встанов леним чинним законодавством. 3.2.4. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води, тепла, електроенергії) строком більш як на одну добу, що підтверджуються відпо відними документами (актом, записом в журналі заяв і т. п.), зменшити мі сячну плату за таким видом послуг на ____ %. 3.2.5. Вимагати від Балансоутримувача відшкодування збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов'язків за цим Договором, в судовому порядку. 3.2.6. Інші умови: _________________________________________.

Рішення обласної ради від 06.04.2017 № 24 Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю ____________ (назва міста)

4. Відповідальність і вирішення спорів 4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Догово ром сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством Укра їни. 4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не виріше ні шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

___________________ (число, місяць, рік)

______________________________________________________________________ (повна назва Балансоутримувача орендованого майна) (надалі Балансоутримувач), в особі___________________________________, (посада, прізвище, ім'я та по батькові) що діє на підставі _______________________________________________, (назва документа, № наказу) з одного боку, та ________________________________________________ (повна назва особи Орендаря) (надалі Орендар), в особі _______________________________________, (посада, прізвище, ім'я та по батькові) зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізич них осібпідприємців, що підтверджується випискою від "____"_______20__ року №____, з іншого боку, уклали цей Договір про нижче зазначене: 1. Предмет Договору Балансоутримувач ________________________________________ (повна назва) забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знахо диться за адресою: __________________, _______ (надалі Будівля), загальною площею _____кв. м, а також утримання прибудинкової території, а Орендар __________________________________________________ бере участь у витратах Балансоутримувача на виконання вказаних робіт: за наявності приладів обліку відповідно до фактично отриманих послуг; за відсутності приладів обліку: за теплопостачання пропорційно до займаної ним загальної площі примі щень у загальній площі всієї будівлі; за електроенергію за кількістю джерел електрообладнання, їх потужністю та фактичним часом їх використання в місяць; за водопостачання та водовідведення пропорційно до чисельності пра цівників орендаря в загальній чисельності працівників, які працюють у примі щенні; за користування місцями загального користування (холи, коридори, сходи, санітарні вузли тощо) пропорційно до займаної загальної площі приміщень у загальній площі всієї будівлі; за послуги зв'язку (у разі якщо орендарем не укладений договір безпосе редньо з оператором зв'язку) відповідно до рахунків постачальників послуг зв'язку. Орендар користується приміщеннями, які складаються з _________________________________________________________________________, (перелік і вид елементів приміщення відповідно до техпаспорту будівлі) загальною площею _____кв. м, розміщені на _____ поверсі(ах) будівлі Літе ра _____, вартістю (залишковою, експертною) ___________грн. (надалі орен довані Приміщення) відповідно до плану розміщення приміщень, що дода ється до договору. Орендовані Приміщення використовується для цілей_____________ _______________________________________________________________. (цільове використання за договором оренди) 2. Обов'язки Сторін 2.1. Балансоутримувач Будівлі зобов'язується забезпечити: 2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов'язаних з обслуговуванням та

5. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору 5.1. Цей Договір укладено строком на _______________, що діє з "___" _______________ 20___ р. по "___" _____________ 20___ р. включно. 5.2. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядають ся протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною. 5.3. За ініціативою однієї зі сторін цей Договір може бути розірвано рішен ням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 5.4. У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які бу ли передбачені цим Договором. 5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря або перехід права власності на Приміщення чи Будівлю до інших осіб не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цим Договором або чинним законодавством. 5.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: закінчення строку, на який його було укладено; загибелі орендованого майна; достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 5.7. Відносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чин ним законодавством України. 5.8. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має одна кову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін. 6. Платіжні та поштові реквізити Сторін Балансоутримувач _____________________________________ Орендар ____________________________________________ 7. Додатки Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються: 7.1. План розміщення Приміщення. 7.2. Перелік робіт щодо утримання та ремонту Будівлі. 7.3. Розрахунок щомісячних платежів за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача. Балансоутримувач ______________________ ______________________ ______________________ Керівник _______________ (П.І.Б.) М. П. Начальник управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради

Орендар ______________________ ______________________ ______________________ Керівник _______________ (П.І.Б.) М. П.

Є.О.МОРОЗ


30

спорт ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

z БАЙДАРКИ ТА КАНОЕ

z ПЛАВАННЯ

"ПОВІР У СЕБЕ"

смен посів перші місця на дистанціях 50 і 100 м вільним стилем і 50 м на спині. Дарина Ханіна завоювала дві золоті медалі 100 м на спині і 100 м вільним стилем, а також срібло 50 м на спині.

Кристина Белецька стала переможницею на 100мет рівці на спині, і виборола срібні медалі на дистанції 50 м вільним стилем та 50 м на спині. Повний комплект нагород зібрав Єгор Котовий. Спорт смен став чемпіоном на дис танції 100 метрів на спині, здобув срібло на 50метрівці вільним стилем та прийшов третім у фіналі 50 м на спині. Особливо відзначимо вис туп Миколи Нижниковського, який вперше брав участь у змаганнях такого рівня. У хлопчика немає обох ніг і правої руки в 2015 році в зо ні АТО він підірвався на міні. В Кам'янському Микола про явив міцний характер і волю до перемоги, завоював сріб ну медаль на дистанції 50 м брасом та був третім на дис танціях 50 м на спині і 50 м вільним стилем. Чималу роль в успіхах хлоп ців зіграв навчальнотрену вальний збір, який вони про вели за підтримки комбінату "Запоріжсталь" напередодні змагань в Енергодарі. Під приємство не уперше надає підтримку вихованцям "Ін васпорту". Цього сезону вже двічі фінансували виїзні нав чальнотренувальні збори плавців. І як зазначають тре нери, після таких виїздів ре зультати хлопців помітно покращуються, що у черго вий раз підтвердили змаган ня у Кам'янському .

ричного середньовічного бою (ІСБ) "Битва націй", розбивши у фіналі росіян. Уперше за вісім років на чемпіонаті світу з ІСБ у рам ках "Битви націй", що прохо див у Барселоні, у фінально

му бою за перше місце 21 на 21 перемогла збірна України. Відрадно, що повержена бу ла команда росіян. Варто відзначити, що честь країни захищав спортсмен із Запоріжжя Олег Тесля.

Під такою назвою Кам'янське приймало XXIV Всеукраїнську спар такіаду з плавання серед дітей з обмеженими можливостями. Запорізьку область пред ставили п'ять хлопців з пору шенням опорнорухового апарату і один плавець з по рушенням зору під керівниц твом тренерської бригади у складі Наталії Самородиної і Ірини Павельєвої. Всі шестеро хлопців повер нулися додому з медалями. Кожному вдалося побувати на п'єдесталі пошани тричі. А всього в активі запорізької команди 18 нагород 10 зо лотих, 5 срібних і 3 бронзові. Три золота приніс команді і Володимир Шпак. Спорт

z КОРОТКО ФУТБОЛ Матч 27го туру чемпіона ту України серед команд другої ліги запорізький "Металург" проводив удо ма, приймаючи "Енергію" з Нової Каховки. У першому таймі гості роз писалися у воротах запоріж ців тричі. Справжній розгром на господарів поля чекав у другому таймі, в якому "Енергія" забила ще десять голів! Матч завершився ре кордним розгромом "Мета лурга" 1:13. Єдиний "гол престижу" записав в актив запоріжців Сергій Керно жицький на 90ій хвилині. Наступну зустріч "Металург" знову проведе удома проти Маріупольського "Іллічівця 2". Гра відбудеться сьогодні, 4 травня, на Великому Лузі.

БИТВА НАЦІЙ Збірна України перемогла в чемпіонаті світу з істо

ВІДБІР ПРОЙШОВ У ДНІПРІ У Дніпрі завершився Кубок України з веслування на бай дарках та каное пам'яті олім пійської чемпіонки Юлії Ряб чинської. У змаганнях дорослих Людмила Бабак завоювала дві медалі сріб ло в каноеодиночці на дистанції 500 м і бронзу в каноеодиночці на дистанції 200 м. Денис Давидов у змаганнях чо ловіків став бронзовим призером у каноеодиночці на дистанції 5000 м, а також був четвертим у складі каноечетвірки на дистанції 500 м. Дмитро Кряж у змаганнях юніорів завоював срібло в каноеодиночці на дистанції 1000 м і став бронзо вим призером на дистанції 500 м у цьому ж класі. Усі спортсмени ро дом з Енергодара, тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Сергія Снежка та представ ляють ЗО ШВСМ. У змаганнях юнаків 20012002 р.н., які були першим етапом відбо ру до Європейського Олімпійського фестивалю, переможцем на каное одиночці (дистанції 200 м та 500 м) став Лев Кірпік. Єлизавета Саражина у байдарці одиночці на дистанції 500 м вибо рола третє місце. Лев Кірпік про йшов перший етап відбору на Єв ропейський Олімпійський юнаць кий фестиваль і найближчим часом візьме участь у централізо ваному зборі національної коман ди України. Обидва спортсмени представляють ДЮСШ "Локо мотив".

Підготував Віктор СИВИЙ


думки вголос

31

УКРАЇНУ ВРЯТУЄ ПРИНЦИП КУАН Ю? ЧИ СУД КАМБІСА?

точно знаєте за що, і вони знають за що". Сінга пурське диво полягало не тільки в небувалому зростанні економіки, але і в небувалому падінні корупції в середовищі чиновників з 90% до 3%. Центральною ланкою в боротьбі з корупцією є постійно діючий спеціалізований орган Бюро з розслідування випадків корупції, яке має полі тичну та функціональну самостійність. Цей неза лежний орган розслідує і прагне запобігати ви падкам корупції в державному та приватному секторі економіки. Головна ідея антикорупційної політики Сінгапуру полягає в "прагненні мінімі зувати або виключити умови, що створюють як стимул, так і можливість відміни особистості до вчинення корумпованих дій" і включає в себе "ліквідацію зайвих адміністративних бар'єрів для розвитку економіки" та "велику строгість у справах про корупцію саме стосовно високопо садовців для підтримки морального авторитету непідкупних політичних лідерів". Антикорупційне бюро у нас вже є. Залишилося ввести "велику строгість"? Та десь знайти непід купних політичних лідерів...

ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

Микола МИХАЙЛОВ

5 квітня на офіційному сайті компанії EY, яка займається міжнародним аудитом, бу ли опубліковані результати дослідження рівня хабарництва та корупції в 41 країні з розвиненими економіками та такими, що розвиваються, куди входить і Україна. Ре зультати виявилися для нас сумними, за два роки за рівнем корупції Україна піднялася з сьомого місця на перше, і безвізовий режим на цьому тлі, за який проголосував Євросоюз, великий політичний аванс для нашої кра їни. Аванс, який, якщо щось не так, дове деться повернути на першу вимогу. Кількість вітчизняних респондентів, які вва жають, що у нас широко поширені хабарництво та корупція, складає 88%. У пресрелізі компанії EY йдеться, що "відсутність економічного зростання і поліпшення бізнесклімату в нашій країні, в поєд нанні з відсутністю ефективної системи покаран ня, може підштовхнути бізнесменів до порушення етичних норм. Так, щоб допомогти бізнесу вижи ти, принаймні 37% респондентів готові запропо нувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту. Регуляторні норми справили позитивний вплив на етичні стандарти тільки в 12% опитаних компаній. При цьому майже третина респондентів вірить у те, що притягнення до кримінальної відповідальності окремих співро бітників сприятиме запобіганню шахрайства, ха барництва та корупції серед керівництва". Ось з чим у нас туго, так це з притягненням до кримінальної відповідальності. З каральними органами, які уповноважені боротися з коруп цією та хабарництвом, добре: поліція, прокура тура, СБУ, навіть окремо створене для корупці онерів Національне антикорупційне бюро, а ось із залученням погано. НАБУ нещодавно відзвітувало, що його детек тиви (станом на 31 березня 2017 року) здій снюють досудове розслідування у 319 кримі нальних процесах. Сукупний грошовий розмір злочинів, які розслідуються, перевищує 85 млрд гривень. 85 мільярдів! При бюджеті країни на цей рік у 720 млрд. Тобто, більше 10% бюджету просто розкрадається. І це тільки видима части на айсберга. Не думаю, що НАБУ відомо про всі схеми виведення грошей з бюджету. До речі, приємно, що в цих 85 млрд гривень беруть участь і 4 млн запорізьких гривень. "Директора одного з департаментів Запорізької обласної держадміністрації підозрюють у розкраданні 4 млн грн з держбюджету при закупівлі робіт з утилізації небезпечних відходів", повідомляють інформагентства. Прізвище директора, правда, не називають. А раптом він виявиться невин ним? Вийде під заставу в 100 млн гривень, як Насіров? Втече з країни, як Онищенко? Є думка, що корупцію перемогти не можна. Що вона вічна, як сифіліс, проказа та неслухняні ді ти. Але боротися з нею треба найжорстокішим

чином є й така думка. Десь же її контролюють? Якісь країни займають останні місця в ганебно му рейтингу? Як це було у них? Класичним прикладом боротьби з корупцією є історія перського царя Камбіса. Дізнався Кам біс, що його суддя Сісамн за хабар виніс нес праведливий вирок. Цар наказав стратити суд дю, зняти з нього шкіру, і цієї шкірою оббити суддівське крісло. Суддею Камбіс призначив си на Сісамна. І той розглядав судові справи, сидя чи в кріслі, оббитому шкірою його батькахапуги. Кажуть, син Сісамна був справедливим суддею. У Бельгії вчинили гуманніше: в 1498 році влада міста Брюгге замовила художнику Давиду Же рару картину "Суд Камбіса". Готове полотно по вісили в залі ратуші, де проходили засідання як судові, так і магістрату, щоб чиновники бачили та пам'ятали... У Китаї антикорупційне законодавство вважа ється одним із найжорсткіших у світі. Нечистих на руку чиновників чекає суворе покарання аж до смертної кари. Хабарникам відрубують руки. Починаючи з 2003 року було публічно розстріля но понад 10 тисяч чиновників, чия вина в коруп ції була доведена, ще 130 тисяч отримали по 10 20 років ув'язнення. І незважаючи на такі жор стокі закони, повністю перемогти корупцію в Ки таї не вдалося. Здається, китайські чиновники дуже відважні люди, якщо при такому законо давстві беруть хабарі. Один із найнижчих рівнів корупції в Нідерлан дах. Там введена багаторівнева (громадська, журналістська, державна) жорстка система кон тролю за діяльністю чиновників. Крім криміналь ної відповідальності, мірою покарання за коруп цію служить втрата всіх соціальних пільг. Втра та, а не придбання у вигляді почесного виходу на персональну пенсію!.. Ще, коли говорять про корупцію, згадують сін гапурського лідера Лі Куан Ю і його знамениту фразу: "Щоб побороти корупцію, почніть з того, що надішліть до в'язниці трьох своїх друзів. Ви

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (менеджер із зв’язків з гро мадськістю), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Політична арена", "Кроки влади", "Українські реалії" можуть публікуватись на правах реклами.

Хабарництво/корупція широко поширені у діловій практиці в країні Таблиця показує відсоток респондентів, які відповіли ствердно Рейтинг 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Країна

% 2017 % 2015 Рейтинг L4L * Україна 88 80 1 Кіпр 82 N/A N/A Греція 81 69 2 Словаччина 81 78 3 Хорватія 79 92 4 Кенія 79 90 5 Південна Африка 79 78 6 Угорщина 78 73 7 Індія 78 80 8 Єгипет 75 64 9 Словенія 74 87 10 Нігерія 73 72 11 Італія 71 67 12 Болгарія 68 N/A N/A Туреччина 67 63 13 Росія 66 60 14 Іспанія 64 69 15 Чеська Республіка 63 61 16 Португалія 60 82 17 Сербія 57 84 18 Йордан 53 N/A N/A Латвія 51 55 19 Ірландія 47 50 20 Литва 47 45 21 Німеччина 43 26 22 Саудівська Аравія 43 44 23 Польща 38 43 24 Бельгія 36 34 25 Австрія 32 42 26 Естонія 32 21 27 Румунія 31 39 28 Франція 28 29 29 ОАЕ 27 24 30 Великобританія 25 27 31 Нідерланди 23 13 32 Оман 19 36 33 Швеція 18 10 34 Швейцарія 18 12 35 Фінляндія 16 11 36 Норвегія 10 21 37 Данія 6 4 38

Рейтинг 2015 7 N/A 12 8 1 2 9 10 6 15 3 11 14 N/A 16 18 13 17 5 4 N/A 19 20 21 30 22 23 27 24 33 25 28 31 29 34 26 37 35 36 32 38

* Середня кількість респондентів: 2017 51% 2017 L4L, 2015 51% (L4L = Like for Like країни, які брали участь у дослід женні як у 2015 році, так і в 2017).

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року. Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702018


32

на дозвіллі ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

z КОЛИСЬ БУЛО... 4 травня

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

НЕЗРІВНЯННА РАДІСТЬ ВІД… "КАТОРГИ" Цю світлину запропонував професійний фотохудожник Олександр Максимов. Він зняв юних музикантів під час недавнього Всеукраїнського конкурсу "Баянне коло на Запоріжжі". Важко повірити, що ці юні бешкетники уміють грати склад ні музичні твори, зізнається Олександр Максимов. Але ж уміють! Їм по плечу навіть класика. На галаконцерті баянно акордеонного конкурсу, коли я спостерігав за отакими жва вими хлопчаками, мені й на думку не спало, що вони нібито замучені, прикуті до інструментів, немов каторжники до гирі. Олександр правий: учені довели позитивний вплив класич ної музики на розвиток дітей. Твори Моцарта, приміром, ак тивізують, полегшують сприйняття нового, поліпшують пам'ять. Щоб заспокоїти дитину, радять музику Бетховена, Брамса, Шуберта. Щоб підняти настрій Чайковського. Щоб зняти відчуття непевності та тривоги вальси Штрауса і Ру бінштейна, твори Шопена. Але чи треба віддавати дитину в музичну школу? Чи потріб но їй брати участь у різних конкурсах? Фахівці переконують: так! Музична школа розвиває естетичний смак й уміння ба чити красу. Дитина вчиться спілкуватися, уловлювати най тонші інтонації в розмові, зміни настрою співбесідника. За няття музикою виховує посидючість, терплячість, звичку до систематичної праці. І дарує незрівнянну радість, яка робить дитинство ще яскравішим!

1715 року в Парижі англієць Джонс Хенвей, мандрівник і завзятий винахід ник, сконструював парасольку, що скла дається (перші парасолі призначалися для захисту від сонця). 1838 року українського поета Тараса Шевченка визволили з кріпацтва: україн ці маляр Іван Сошенко з Черкащини, письменник Євген Гребінка з Пирятина та його земляк, мистецтвознавець Ва силь Григорович, живописець Олексій Венеціанов (син грека з Ніжина й україн ки), поетромантик Василь Жуковський (позашлюбний син туркеніполонянки та російського поміщика Опанаса Буніна) й художник Карл Брюллов (нащадок фран цузівгугенотів). 1878 року американський вчений і ви нахідник Томас Алва Едісон у будівлі оперного театру вперше продемонстру вав винайдений ним пристрій для меха нічного запису й відтворення звуку фо нограф. 1904 року в Манчестері (Англія), в рес торані невеликого готелю, вперше зус трілися Чарльз Роллс і Генри Ройс за годину вирішили, що діятимуть разом, створюючи кращі двигуни, та розпочали

виробництво автомобілів під назвою "РоллсРойс". 1961 року в СPСР прийняли указ про посилення боротьби з дармоїдством. Його ратифікувала Верховна Рада СРСР, розробивши заходи по боротьбі з яви щем трудової незайнятості громадян і антигромадським способом життя. Дар моїдами автоматично ставали всі, хто не працював чотири місяці на рік. За це бу ла передбачена кримінальна відпові дальність. 1966 року в Турині міністр автопро мисловості СPСР Олександр Тарасов підписав протокол про участь італійської фірми "ФІАТ" у спорудженні в СРСР (Тольятті) промислового комплексу з ви робництва легкових авто. 1979 року Маргарет Тетчер стала прем'єрміністром Великобританії пер шою і поки єдиною жінкоюпрем'єром Великобританії. 1988 року компанія "Пепсікола" стала першою західною фірмою, що купила рекламний час на Центральному радян ському телебаченні, розмістивши рек ламний ролик.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

Редакція "Запорізької правди" чекає на нові світлини дітлахів. Пригадайте власне дитинство ) зі старим знім) ком… Або надішліть нинішні фото ваших дітей чи онуків ) щоб закарбувати скороминучі дні їхнього дитинства. Підлітки, які захоплюються фотографією, теж можуть запропонувати до нашого альбому "селфі" або знімки ровесників. До світлин додавайте короткий коментар. Найкращим юним авторам і маленьким героям най) оригінальніших знімків ми подаруємо квитки до цирку. Увага! Новина! У дарунок читачі "Запорізької правди" можуть отримати електронний варіант опублікованої в газеті фотографії, яку вони уподобали. Робіть заявки ) і ми надішлемо ці світлини вам на е)mail. Знімки й листи направляйте до редакції "Запорізької правди" на адресу: 69600, м.Запоріжжя, МСП, пр.Собор) ний, 152 або на електронну пошту: vitalina.zp@ukr.net

z НА ЧОРНОБІЛИХ ПОЛЯХ Діаграма 1.

Мат за 2 ходи.

Діаграма 2.

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

Білі починають і виграють.

Перевірте відповіді на завдання минулого випуску. Діаграма 1. 1.Крс1. Діаграма 2. 1.ef6 g:e5 2.gh5 h:f4 3.fg3 f:h2 4.de3 d:f2 5.cb4 a:c3 6.b:g1x. ПІДГОТУВАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 27 КВІТНЯ

По горизонталі: Скіпетр. Степ. Панорама. Квебек. Ра діатор. Метро. Влтава. Янка. Пірс. Тосканіні. Вовк. Кап. Абака. Ера. Балка. Апетит. Касета. Зад. Атом. Лава. Бре лок.

По вертикалі: "Секам". Або. Епізод. Регент. Зло. Ряс тка. Перон. Брак. Зір. Клака. Каска. Ага. Два. Квас. Дуб. Пробіл. Каша. Пес. Ата. Сет. Але. Тратта. Піке. Тантал. Ови. Нарди. Ово. Сайра. Ріпа. Токмак.

04 05 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you