Page 1


2

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

Дбаємо про гарний Cтан організаційнотехнологічного, фінансового та ресурсного забезпечення проведення комплексу веснянопольових робіт у Київській області під урожай 2013 року — одне з найактуальніших питань, яке впливатиме на виконання у цьому році завдань з нарощування виробництва зерна та інших культур, а також безпосередньо пов’язане з подальшим розвитком усього агропромислового комплексу Київської області. Необхідні конкретні дії! Це питання і стало головним порядку денного наради, яка відбулася 12 березня у Білоцерківському національному агро­університеті за участю радника Президента України Віктора Слаути, першого заступника голови Київської ОДА Олександра Зайця, заступника міністра аграрної політики і продовольства України Олександра Сеня, керівників районних державних адміністрацій, голів районних, сільських і селищних рад, представників наукових установ, громадських організацій, сільськогосподарських товаровиробників і фермерських господарств. Всього були присутні майже 500 осіб, які заслухали доповідь начальника головного управління агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації Олександра Шевченка. Такі наради є зараз дуже актуальними, адже окреслюють конкретні дії, які повинні здійснити районні державні адміністрацій і, безперечно, сільськогосподарські підприємства щодо проведення посівної в цьому році. На цьому неодноразово наголошував Прем’єр-міністр Украї-

ни Микола Азаров на засіданнях Кабінету Міністрів. Він, зокрема, зауважив: — Ми повинні максимально врахувати всі плюси і мінуси попереднього року, закріпити позитиви і зробити висновки з помилок. Важливо максимально сконцентрувати адресну матеріальну підтримку на тих напрямах, де ми хочемо досягти максимальної ефективності. Як свідчить багаторічний досвід — прогаяний навесні день призводить до недобору майже 1 ц зерна з гектара. Під урожай 2013 року на Київщині заклали добру базу. Засіяно 279,5 тис. га озимих культур, в тому числі озимих на зерно — 229 тис. га (114% до прогнозу), що на 15,8 тис. га більше, ніж у 2012 році (або 107,3 % ), в тому числі: пшениці — 199 тис. га або 103,6 % до м. р.; ячменю — 7,1 тис. га або 169 %; жита — 22,9 тис. га або 133,1%. Крім того, озимий ріпак посіяний на площі 46,8 тис. га, що становить 148,1% до 2011 року. Значно збільшили обсяги посіву озимої пшениці господарства Васильківського (156%), Бородянського (147%) та Макарівського (125%) районів. Посів озимих в основному проведено

в оптимальні науково-обґрунтовані терміни. Сільськогосподарські підприємства для посіву озимих зернових використали 100 відсотків насіння високих репродукцій, у тому числі оригінального — 0,3 тис. тонн, елітного — 5,2 тис. тонн, репродукційного — 37,7 тис. тонн, це, безумовно, є надійним підґрунтям для отримання доброго врожаю. Варто відзначити, найкраще в минулому році з виробництва та реалізації насіння озимих культур спрацювало Сквирське ТОВ «Агрофірма «Колос» під керівництвом Леоніда Васильовича Центила. Утворена обласна комісія з обстеження посівів озимих. Результати її роботи свідчать, що станом на 11 березня цього року отримано сходів озимих на зерно на площі 229 тис. га або 100 % до посіяних, з них у доброму та задовільному стані знаходяться 225,4 тис. га або 98,4%, у слабкому та зрідженому стані — 3,9 тис. га або 1,7%. В області вже підживлено 57,3 тис. га озимих зернових, з них 52,3 тис. га озимої пшениці, 2,8 тис. га озимого жита, 2,2 тис. га озимого ячменю, та крім того 14,6 тис. га озимого ріпаку. За попередніми даними вся посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств області під урожай 2013 року очікується на рівні 1161,1 тис. га, що на 7,1 тис. га більше до рівня 2012 року, або на 101%. Зернові культури в усіх категоріях господарств прогнозується посіяти на площі 636,6 тис. га, що на 3,3 тис. га більше до 2012 року. Посів ярих зернових і зернобобових культур прогнозується на площі 408 тис. га. або 35,1 відсотків в структурі посівних площ, (у минулому році — 434 тис. га), у т. ч. посіяти кукурудзи на зерно 277,8 тис. га (в минулому році — 277,7 тис. га), ярого ячменю — 85,2 тис. га (в минулому році — 96,1 тис. га), зернобобових — 4,9 тис. га (в минулому році — 5,1 тис. га).


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 3

врожай 2013 року

Крім цього, необхідно забезпечити посів 292,1 тис. га під технічні культу­ ри, в тому числі: 82,7 тис. га соняшника (було 86,9 тис. га) та майже 139 тис. га сої (+0,7 тис. га до минулого року), карто­ пля та овочі займатимуть 124,6 тис. га, кормові культури 107,8 тис. га. Для ви­ конання цих завдань вже підготовлений ґрунт. Зяблеву оранку проведено на площі 469,9 тис. га, що становить 101 відсотка до минулого року. Вживаються заходи щодо недо­ пущення різкого зменшення посівів цукрових буряків, у зв’язку з перена­ сиченням внутрішнього ринку цукру у 2012/2013 маркетинговому році. 6 березня в облдерж­адміністрації була проведена нарада з власниками та керів­ никами цукрових заводів з цього питан­ ня, адже значні обсяги весняних робіт вимагають відповідного рівня ресурсно­ го забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Відповідно до інформації держсільгосп­ інспекції, станом на 11 березня 2013 року у сільськогосподарських підприємствах засипано 33,22 тис. тонн насіння або 123% до потреби, з яких до посівних кондицій доведено 30,72 тис. тонн або 114% на­ сіння. В області є можливість задоволь­ нити попит у насінні всіх суб’єктів в усіх районах максимально перспективними сортами і гібридами сільськогосподар­ ських культур. У 2013 році заплановано внести під ярі культури понад 49 тис. тонн (у поживних речовинах) мінеральних добрив. За да­ ними районів станом на 11 березня 2013 р. заготовлено 47,5 тис. тонн поживних речовин (+ 6,9 тис. тонн більше до м. р.), або 105 відсотків до потреби. Наявної кількості азотних добрив вже сьогодні достатньо для здійснення першо­ го підживлення слабких та зріджених посівів в межах технологічної потреби (30—60 кг поживних речовин на 1 га).

Технічне переоснащення та фінансові ресурси Наступне питання — питання тех­ ніки. Технічне переоснащення села відбувається все більшими темпами. В минулому році сільгосптоваровиробни­ ками Київської області придбано 557 од. техніки на суму 193,2 млн. грн., з них: тракторів 134 од. на суму 59,9 млн. грн.;зернозбиральних комбайнів — 28 од. на суму 27,5 млн. гривень. У весняно-польовій кампанії буде за­ діяно 9 тис. тракторів та 12,4 тис. од. ґрунтообробних і посівних агрегатів, майже 3,9 тис. одиниць автотранспорту. Весняно-польові роботи передбачається провести за 16 робочих днів. У господарствах області залишилось біля 1% сільськогосподарської техніки та тракторів, що підлягають ремонту та технологічній наладці. Потреба у паль­ но-мастильних матеріалах на веснянопольові роботи — майже 25,0 тис. тонн дизельного пального (заготовлено 23,76 тис. тонн, що становить 95%.) і 6,6 тис. тонн бензину (заготовлено 5,92 тис. тонн, що становить 90%). Було обраховано вартість комплексу весняно-польових робіт. За даними, які узгоджені з районами, це цифра 1 863 млн. гривень. При цьому матеріальні витрати становлять 1400 млн. грн. (75%), що на 156 млн. грн. більше порівняно з попе­ реднім роком. Найбільшу питому вагу займають витрати на мінеральні добрива — 368 млн. грн. (20%), пально-мастильні матеріали — 321 млн. грн. (17%) та на­ сіння і посадковий матеріал — 320 млн. грн. (17%). Власними коштами сільськогосподар­ ські підприємства забезпечені на 90% від потреби (1685 млн. грн., або на 123 млн. грн. більше, ніж в 2012 році). Для проведення посівної необхідно залучити 103 млн. гривень. Господарства розраховують на кредити, залучені за

пільговими схемами, а також на інші програми фінансової підтримки, які пе­ редбачені в державному бюджеті, а саме: 1) державна підтримка галузі тва­ ринництва; 2) надання кредитів фермерським господарствам; 3) фінансова підтримка заходів в агро­ промисловому комплексі на умовах фінансового лізингу; 4) оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу; 5) підготовка, перепідготовка та підви­ щення кваліфікації робітничих ка­ дрів агропромислового комплексу; 6) фінансова підтримка заходів в агро­ промисловому комплексі. Важливим фінансовим ресурсом є фор­ вардні закупівлі. На сьогоднішній день під урожай 2013 року укладено форвардних біржових контрактів на загальну суму 110,5 млн. грн. на поставку продоволь­ чого зерна в кількості 63,339 тис. тонн, з них отримано авансового платежу 55,23 млн. грн. Враховуючи, що з осені закладено непогану основу урожаю зернових куль­ тур, зростаючий рівень впровадження інтенсивних технологій, диверсифікацію структури посівних площ, є підстави про­ гнозувати, що валове виробництво зерна у 2013 році буде становити в межах 3 млн. 200 тис. тонн. Ці показники є абсолютно реальними. А відповідно до прогнозів ННЦ «Інституту землеробства НААНУ» та УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого НАНУ на землях сто­ личного регіону є всі можливості досягти урожайності зернових культур — понад 55 ц/га. У доповіді Олександра Шевченка, у виступах учасників наради було зосеред­ жено увагу на проблемних питаннях, які існують в галузі. Це перш за все необхід­ ність надання допомоги особистим селян­ ським господарствам. Через сільських голів їм необхідно допомогти насінням, технікою та вирішити інші питання. Особливу увагу слід приділити ство­ ренню кооперативів різних напрямів через реалізацію ініціативи «Рідне село». На Київщині є можливість вже в цьому році організувати більше, ніж 200 сільсько­ господарських кооперативів. Не вирішеною залишається проблема з включенням до бази нарахування фік­ сованого сільськогосподарського податку земельних площ, договори оренди яких з технічних причин ще не зареєстровані. З метою розв’язання цієї проблеми на законодавчому рівні голова Київської облдержадміністрації А. Й. Присяжнюк звернувся до Прем’єр-міністра М. Я. Аза­ рова з конкретними пропозиціями з цього питання, який доручив опрацювати їх відповідним центральним органам ви­ конавчої влади.


44

ЗОРЯ Аграрна

20 áåðåçíÿ 2013 ð.

Âèçíà÷èòè ñòðàòåã³þ Ñàìå öå âçÿëè ñîá³ çà ìåòó ñ³ëüãîñïâèðîáíèêè òà êåð³âíèêè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ é ïðîô³ëüíèé äåïàðòàìåíò àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó òà ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. ² âèïðàâäàíî, áî ïî÷àòîê íîâîãî õë³áîðîáñüêîãî ñåçîíó êîí÷å ïîòðåáóâàâ îö³íêè ïîïåðåäí³õ ðåçóëüòàò³â òà êîðèãóâàííÿ ä³é àãðàð³¿â ç âðàõóâàííÿì ïîðàä íàóêîâö³â, áî æ êë³ìàòè÷í³ êîë³ç³¿ îñòàíí³õ ðîê³â ÿñíî ïîêàçàëè — ïîòð³áí³ çì³íè â óñòàëåíèõ ìåòîäàõ ãîñïîäàðþâàííÿ. À êð³ì òîãî, íàãðîìàäèëèñÿ é ³íø³ ïðîáëåìè, ÿê³ äóæå õâèëþâàëè ñåëÿí é ïîòðåáóâàëè ðîç’ÿñíåíü òà âòðó÷àííÿ âëàäíèõ ñòðóêòóð.

Тож напередодні весня нопольових робіт, роз повів заступник губерна тора Вадим Нестеренко, за ініціативи обласної дер жавної адміністрації від булася наукова конферен ція, та губернатором Дмит ром Колєсніковим прове дена колегія; обидва захо ди присвячувались саме веснянопольовому сезо ну. В них взяли участь ке рівники та фахівці про фільного департаменту агропромислового комп лексу та розвитку сіль ських територій облдерж адміністрації, провідні на уковці, аграрії. Обговорити було що.

Зокрема, на конференції йшлося про особливості нинішньої весни. Так, пе рерослі посіви озимої пше ниці (всього в області під урожай цього року закла дено понад 670 тисяч гек тарів озимого клину, з них — понад 590 тисяч засіяно озимою пшеницею) потре бували коригування у підживленні та обробітку; а літня спека зробила стан дартне підживлення куку рудзи замість корисного шкідливим. Тож у великій пригоді практикам стали рекомендації науковців щодо правильного догляду за посівами, а також досвід виробників, котрі уже сти

калися з подібними яви щами й разом з фахівцями Дніпропетровського дер жавного аграрного універ ситету та Інституту сіль ського господарства степо вої зони НААН України знайшли способи їх подо лання. Слід відзначити, що співпраця з науковця ми має не сезонний, як може здатися на перший погляд, характер, навпаки — вона постійна й обо пільно корисна, бо нові тнім науковим досвідом збагачуються не тільки трударіпрактики, а й вче ні мають змогу закладати дослідні ділянки безпосе редньо в господарствах,

апробовувати нові гібриди, сорти, впроваджувати нові технології й робити це, зокрема, з огляду саме на наші, місцеві грунти та кліматичні умови, що потім позитивно позна чається на врожайності культур та витратах на їх вирощування. Величезну користь при несла й колегія облдерж адміністрації, яку прово див губернатор Дмитро Ко лєсніков. Найперше слово надали виробникам, й вони ділилися наболілим. Слід відзначити, що претензій стосовно матері альнотехнічного забезпе чення не було: аграрії


ЗОРЯ Аграрна 5

20 áåðåçíÿ 2013 ð.

ðîçâèòêó ñåëà набули досвіду хазяйну вання у ринкових умовах, зокрема відносин з банка ми та іншими комерційни ми структурами. А от про те, що невро жай через посуху минуло го року завдав неабиякої шкоди оборотним кош там, говорилося багато. На це влада мала що за пропонувати людям: до даткове фінансування, яке б допомогло вирішити нагальні проблеми, про понували й регіональні сільськогосподарські про грами, й Аграрний фонд, й Державна продовольча зернова компанія. Хвилюють селян і но вації з укладанням земель них договорів, й масовий перехід землі від легаль них сільгоспвиробників до тих, хто працює за тіньо вими схемами. Хвилює це й владу, адже внаслідок цього втрачає кошти бюд жет, погіршується й кон курентна складова, коли нечесний господартіньо вик має змогу в обхід зако ну платити людям більше. Тимто на колегії обгово рювалися пропозиції щодо виправлення становища, відповідним структурам було вказано на не обхідність тісніше співпра цювати з власниками землі, роз’яснювати незро зуміле щодо укладання зе

мельних договорів, позбу ватись у цім питанні тяга нини. Нікого не залишив бай дужим і новий Закон зем лекористування та пов’я зані з ним проблеми, зокре ма щодо сівозмін та руху земельних угідь. Все висловлене аграрія ми влада почула й сприй няла як визначення того, над чим потрібно зосереди ти роботу останнім часом. Та коли певні питання цілком можливо вирішити на обласному рівні (зокре ма, щодо нарікань на обл енерго, яке доймає аграріїв штрафами за перебір або ж недобір лімітів; тим часом хлібороб — не заводчанин, він хазяйнує не в цеху, а в полі просто неба, й один тільки Бог знає, коли та в яких умовах розпочнуться сівба або жнива, тож ці особливості в обленерго мусять враховувати, на що й було недвозначно вказа но), то є й проблеми, для розв’язання яких на місце вому рівні все підготовле но, але ж потрібні коригу вання або й прийняття відповідних законодавчих актів у Верховній Раді, а там, на жаль, не поспіша ють починати роботу, кон че потрібну країні... Й надалі співпраця аг раріїв та облдержадмініст рації триватиме: найближ

чим часом відбудуться ку щові наради по районах — що зроблено після колегії, що ще потребує уваги та втручання влади. — Усі проблеми ми знаємо й не пускаємо їх вирішення на самоплив, — говорить заступник губер натора Вадим Нестеренко. — Механізми вирішення існують, вони непрості, але їх можна застосовувати, й вони застосовуються. Результати такого ви важеного співробітництва навіч. Виробництво валової продукції в усіх категоріях господарств області на по чатку нинішнього року по рівняно з роком попе реднім становило 101,3 відсотка. До проведення весняно польових робіт агроформу вання області при потребі 57,9 тисячі тонн насіння ярих зернових культур за сипали 59,9 тисячі тонн. В окремих районах — Апос толівському, Криворізько му, Павлоградському, Со фіївському, Широківсько му, Юр’ївському — розпо чато сівбу ранніх ярих зер нових. Відчутно поліпшився стан справ у тваринництві. Завдяки співпраці обл держадміністрації та обл ради, а також всілякій під тримці, що вони надають

тваринникам, вдалося не тільки стабілізувати кіль кість поголів’я великої ро гатої худоби, а й домогтися її зростання. Так, станом на початок березня цього року в усіх категоріях гос подарств утримується на 3,3 відсотка голів великої рогатої худоби більше, ніж торік, у тім числі й корів — на 0,7 відсотка більше. Люди потроху перекону ються, що тримати худобу стає вигідно. Протягом січнялютого цього року вироблено 50 тисяч тонн м’яса в живій вазі — на 4,6 відсотка більше, ніж за цей же пе ріод минулого року. На 7,7 відсотка надоєно більше молока. Харчова та переробна промисловість порівняно з відповідним періодом ми нулого року збільшила ви робництво м’яса, ковбас, тваринного масла, жирних сирів, кисломолочних про дуктів, олії рафінованої та борошна. Звісно, й проблем вис тачає. Так, уваги потребу ють свинарство та птахів ництво, де темпи розвитку дещо знизилися, інші га лузі господарювання. Та міцна запорука того, що всі проблеми буде виріше но, — тісна співпраця та взаєморозуміння аграріїв і влади.


66

ЗОРЯ Аграрна

20 áåðåçíÿ 2013 ð.

Ó ï³ñíÿõ îñï³âàíå ñåëî Äí³ïðîïåòðîâùèíà — îäèí ç ïðîâ³äíèõ ðåã³îí³â êðà¿íè, ÿêèé äîì³ãñÿ âàãîìèõ ðåçóëüòàò³â ó áàãàòüîõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè Óêðà¿íè, çîêðåìà é ó àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³. Ïîïðè âèïðîáóâàííÿ, çóìîâëåí³ êðèçîþ òà êë³ìàòè÷íèìè íåãàðàçäàìè, àãðà𳿠îáëàñò³ íå êèâàþòü íà îá’ºêòèâí³ îáñòàâèíè, à øóêàþòü ³ çíàõîäÿòü øëÿõè ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â.

Досягти позитивних результатів вдається не тільки завдяки високому професіоналізму аграріїв, величезну роль відіграє ще й тісна співпраця з об! ласною радою та її пос! тійними комісіями, тери! торіальними громадами на місцях. Стан справ в аграрній галузі завжди під пильною увагою голо! ви обласної ради Євгена Удода, його заступника Олександра Любовича, членів відповідної пос! тійної комісії та депу! татського корпусу. В ре! зультаті цієї співпраці в області розроблені й пос! тійно працюють затвер! джені облрадою програ! ми, спрямовані на зміц! нення аграрного сектора.

Це, наприклад, Програма розвитку земельних відно! син і охорони земель у Дніпропетровській області на 2011—2018 роки, Про! грама розвитку молочного скотарства на період до 2015 року, Програма фор! мування регіональних ре! сурсів продовольчого зер! на на 2011—2014 на мар! кетинговий рік у Дніпро! петровській області, Про! грама відновлення зрошу! вального землеробства на 2013—2021 роки та інші. Вивченню ситуації ба! гато в чому сприяє систе! матичне проведення «кру! глих столів» за участю провідних фахівців та нау! ковців, котрі працюють у галузі. Так, нещодавно два такі заходи за участю голо!

ви облради Євгена Удода, заступника голови облра! ди Олександра Любовича та заступника голови об! ласної державної адміні! страції Вадима Нестерен! ка присвячувались підви! щенню конкурентоспро! можності молочних та м’ясних продуктів, науко! вого та технічного забезпе! чення їх виробництва (в засіданні взяли участь і керівники наукових та на! вчальних закладів, м’ясо! та молокопереробних під! приємств й агроформу! вань), а також питанням забезпечення населення області, в тім числі бюд! жетних організацій, якіс! ною плодоовочевою про! дукцією й картоплею. А в рамках програми

розвитку молочного ско! тарства постійно обгово! рюється стан справ у га! лузі та подальші шляхи її розвитку. В області остан! нім часом чимало зробле! но для відтворення пого! лів’я не тільки великої ро! гатої худоби, а й свиней. Щодо свинарства Дніпро! петровщина завжди була серед кращих в Україні, а от становище з утриман! ням великої рогатої худо! би вселяло тривогу (тим! то й було розроблено спе! ціальну програму). Саме на вирішення наболілих проблем спрямували зу! силля аграрії при дійовій підтримці обласної ради та територіальних громад. Визначились два напрями розвитку галузі: сприяння


ЗОРЯ Аграрна 7

20 áåðåçíÿ 2013 ð.

çàìîæíèì é ãàðíèì ùîá áóëî великотоварним тварин ницьким комплексам та всіляка підтримка сімей них ферм й кооперативів. Останні активно створю ються при підтримці Між народного фонду «Добро бут громади» та обласної ради. Й життя довело, що шлях цей правильний, особливо щодо віддалених районів, як, скажімо, По кровський або Апостолі вський, де є проблеми із зайнятістю населення. Причому, якість молока, пропонованого фермера ми та кооператорами спо живачам, висока. Зараз на селі працюють 29 коопера тивів, 14 з них — моло чарські. Нещодавно на Покров щині відкрито ферму на сто двадцять голів великої рогатої худоби, незабаром запрацює кооператив у Златоустівці Криворізь кого району. Одне слово, потрібна й корисна робота при дійовій підтримці влади триває. Заохочують селян до відгодівлі великої рогатої худоби й дотації, які вла да виділяє спеціально для утримання молодняку. Ще одне питання, кот ре повсякчас хвилює се лян, — земельна реформа. Формування ринку зе мель сільськогосподар ського призначення в Ук

раїні неминуче. Це розу міють усі. Але дуже багато громадян сумніваються й побоюються, що це може призвести до того, що вони втратять свої земельні ділянки і не зможуть ко ристуватися землями гро мадського фонду. Як на слідок — люди виступа ють проти скасування мо раторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Які дії можуть допо могти зробити реформу ефективною, перетвори ти з непопулярної на популярну — ці питання хвилюють обласну раду, постійну комісію, терито ріальні громади, представ ників інших зацікавлених сторін. Спільно вони шу кають шляхи вирішення проблеми. Так, на Дніпро петровщині визначили, що для цього потрібно за лучити представників усіх зацікавлених сторін до мо ніторингу впровадження земельної реформи в об ласті відповідальними органами влади. Це має забезпечити захист прав та інтересів усіх груп. З ініціативою створення Громадської платформи виступили Дніпропет ровська асоціація органів місцевого самоврядування та ряд громадських орга нізацій.

Цю роботу активно підтримує обласна влада. Спільна мета — об’єднати у громадській платформі прихильників та против ників земельної реформи, які розуміють, що вона невідворотна, і прагнуть спільно створити ефек тивний механізм міні мізації ризиків для різних груп населення під час проведення реформи. Упродовж останнього часу в обласному центрі відбулося кілька так зва них «мозкових штурмів» — заходів, під час яких розглядаються численні пропозиції, та, зрештою, викристалізувалися кон цепція платформи й склад ініціативної групи. Створено також дві мобільні групи у складі за ступника голови облдерж адміністрації, начальника головного управління Держкомзему у Дніпро петровській області, нау кових фахівців та спіке рів, які виїздили в райони на зустрічі з керівниками господарств, фермерами та власниками паїв, роз’ яснювали все незрозумі ле стосовно земельної ре форми. Зрештою Дніпропет ровська обласна рада та представники ініціатив ної групи по створенню громадської платформи

підписали меморандум. Громадська платформа до поможе сконцентрувати актуальні зауваження та пропозиції зацікавлених сторін, детально проана лізувати всю інформацію, залучити міжнародний досвід у цій сфері. Ката лізатором процесу стане послідовний моніторинг ходу перетворень з боку громадськості та влади й оперативне реагування владних структур на ускладнення. Все це дозволить об рати оптимальний шлях втілення земельної ре форми, яка забезпечить захист прав власників земельних ділянок та врахує інтереси як селян — власників землі, так і інших громадян, котрі землі не мають, але хо тіли б. Заплановані етапи зе мельної реформи на Дні пропетровщині відбува ються згідно з затвер дженою обласною радою на 2011—2018 роки Про грамою розвитку земель них відносин та охорони земель в області. Така постійна й голов не — дійова увага прино сить незаперечну користь розвиткові аграрного сек тора, вселяє в людей надію на краще, спонукає їх до плідної праці.


8

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

По результатам конференции В Киеве прошла девятая международная конференция «Овощи и фрукты Украины-2012. Экзамен для профессионалов» Мероприятие проходило в конференцзале Международного выставочного центра в рамках второй международной выставки «FreshProduceUkraine». В конференции приняли участие более 220 делегатов из 18 стран мира. Первые два дня были посвящены пленарной части события, во время которой был озвучен прогноз цен на основные виды овощей и фруктов в Украине, России и Польше на вторую половину текущего сезона, а также перспективы производства и цен в сезоне-2013/14. В первый день конференции, который был посвящен тематике «Философия, стратегия, рынок, инвестиции», приняли участие эксперты овощного рынка, а также крупные плодоовощные производители. Руководитель Проекта «Ассоциация Украинский чеснок», директор ООО «Полистройинвест» М. П. Сорока выступил с результатами первого фундаментального исследования рынка чеснока в Украине, проведенного специалистами АПК-ИНФОРМ на тему «Эффективность производства чеснока в Украине». Характеризуя исследования, можно отметить производство чеснока в Украине как обособленную отрасль, которая пытается развиваться самостоятельно. Это связано с небольшим количеством производителей как посадочного материала, так и товарного чеснока, которые организовывают свою работу с учетом анализа ошибок,

тотальным образом совершаемых производителями других овощных групп, что приводит к бесконтрольному, регулярному перепроизводству с вытекающими негативными последствиями. Также производители отечественного чеснока в первую очередь берут на вооружение принципы консолидации и кооперации. Результатами такого подхода к работе за несколько последних лет является уверенный рост объемов производства, в первую очередь посадочного материала отечественной селекции, и постепенное и уверенное вытеснение с рынка продукции сомнительного качества азиатского и европейского происхождения. Положительным фактором является организация постоянно действующих научно-практических конференций на базе Львовского аграрного университета с участием признанных в Украине и во всем мире селекционеров и специ-

алистов в этой отрасли. За последние два года конференция приобрела формат «научной международной площадки», на которой ведется научная работа, дискуссии, обмен опытом, презентации новых технологий и т. д. География международной научной кооперации широка. Свои работы презентуют ученые Украины, стран Балтии, Белоруссии, России, Польши, Германии, Канады. В Украине существует несколько крупных предприятий по производству посадочного материала, которые не ограничиваются производством и реализацией продукции, а включили в свою работу обучение и подготовку агрономов по специализации «Чеснок». Безусловный лидер в этом направлении ООО «Полистройинвест», которое в свою очередь является основным подрядчиком Проекта «Ассоциация Украинский Чеснок». На базе ООО проводятся еженедель-

Руководитель Проекта «Украинский чеснок», директор ООО «Полибудинвест» Сорока Михаил Петрович Контактные данные Ассоциации «Украинский чеснок» и ООО «Полибудинвест»: 71701, Запорожская область, г. Токмак, ул. Ленина, 356, т. +38 067 6185009 (руководитель — Сорока Михаил Петрович) т. +38 098 0513020 (отдел продаж — Кононенко Виктория Викторовна) E-mail: polibudinvest@gmail.com Веб-сайт: www.ukrchesnok.com Режим работы компании — с 8.00 до 17.00 (понедельник—пятница) Обращайтесь, всегда рады помочь вам!

ные обучающие семинары, основная тематика которых — промышленное производство чеснока при поддержке Канадского Проекта MEDA. Отдельной задачей ставится активное информирование через СМИ промышленных потребителей чеснока и населения о преимуществах отечественного продукта перед импортным, который по потребительским качествам на голову выше своих конкурентов. Импортный чеснок зачастую сомнительного качества, а иногда несет прямой вред здоровью населения. С февраля 2013 года планируется проведение еженедельных семинаров, на которые приглашаются все желающие. Основная тематика мероприятий — промышленное производство чеснока яровым способом. Семинары проводятся по адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Ленина, 33. Заявки на участие по телефону: 0980513020.


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 9

ООО «АГРОЮГКОМПЛЕКТ» n C 1997 года успешно работает на рынке Украины. n С 2001 года является официальным дилером ОАО «З-д им. Фрунзе».

n С 2009 официальный дилер завода «Воронежсельмаш». n C 2010 года официальный дилер завода ООО «НПФ Аэромех».

специализируется: на производстве оборудования, запасных частей и узлов: n к зерноочистительным машинам: ОВС-25, УЗК-25/50, СМ-4, МС-4.5, ЗВС-20А, Петкус-531, Петкус-527/547. n к зернопогрузочной технике: ЗМ-60/60А, ЗМ-60С, КШП-6, ЗПС-100, нории. n к кормодробилкам: КДУ-2, ДЗМ-0,8. n к протравителям семян: ПС-10А, ПК-20, ПНШ-3,ПНШ-5.

на строительстве и реконструкции ЗАВ, установке и ремонте зерноочистительного оборудования к ЗАВ-20/40

Предприятие ООО «АГРОЮГКОМПЛЕКТ» занимает прочные позиции на украинском рынке строительства и реконструкции ЗАВ, КЗС, предлагает современные комплексные решения в послеуборочной обработке зерна. Благодаря богатому опыту и накопленным знаниям, широкой географии работ, собственному производству полного цикла, внедрению новых тенденций в области сельскохозяйственного машиностроения, заказчик всегда может рассчитывать на наш профессионализм и надежность в партнерстве.

на реализации пробивных решет (З-д им. Фрунзе) ООО «АГРОЮГКОМПЕКТ» реализует пробивные решета для зерноочистительных машин, кормодробилок, крупорушек, пищевой, перерабатывающей, комбикормовой промышленности. Для всех стадий переработки зерна: очистка, сепарация, калибровка, сортировка, шелушение, дробление, сушка, хранение.

на изготовлении норий различной производительности Нория зерновая однопоточная (двухпоточная) предназначена для вертикального транспортирования исходного и обработанного зернового материала в составе технологических линий и зерноочистительносушильных комплексов, а также для подачи зерна в склады в закрытых помещениях.

на реализации влагомеров зерна Wille 55, Wille 65 Влагомер представляет собой микропроцессорный электронный прибор, обеспечивающий непосредственный вывод процентного содержания влаги на электронный цифровой дисплей.

ООО «Агроюгкомплект» приглашает к сотрудничеству торгующие организации и сельскохозяйственные предприятия с целью налаживания долгосрочных деловых контактов и плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.

Тел/факс: (0552) 32-37-55; Тел.: (0552) 39-71-38; (050) 106-36-86; (096) 374-52-41; (094) 979-01-38

e-mail: zmovs@i.ua

www.zernotok.com


ЗОРЯ Аграрна

10

20 березня 2013 ð.

ТОПЛИВО И ТЕХНИКА ПОД КОНТРОЛЕМ ШВЕЙЦАРСКИЕ СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА СИСТЕМЫ GPS-СЛЕЖЕНИЯ - учет отработанных гектаров - расход топлива - место положения СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ ЗАМЕР ПОЛЕЙ И КАРТОГРАФИЯ ООО СИБ-АГРО г. Кривой Рог, Косиора, 70, офис 112 (0564) 71-71-15, (097) 400-33-55

«ХЕРСОНПРОММОНТАЖ» СТРОИТЕЛЬСТВО

- складов, зернохранилищ, овощехранилищ из быстросборных конструкций (БСК) - животноводческих комплексов Предоставление проектно-сметной, разрешительной документации, под ключ.

ПРЕИМУЩЕСТВА БСК: - низкая стоимость при высоком качестве - многофункциональность - разнообразие вариантов облицовки каркаса - простота и высокая скорость монтажа Таблица расчета стоимости склада Размеры здания

Площадь здания, кв.м

Стоимость здания на готовый фундамент Грн, общая Грн. За 1 м2 784 512 908

Стоимость здания с фундаментом Грн, Грн. общая За 1 м2 874 368 1 012

Ширина, м 18

Длина, м 48

24

60

1 440

1 199 520

833

1 357 920

36

72

2 592

1 550 016

598

1 822 176

864

943 703

Устройство фундамента Кол-во бетона, м3 60

Кол-во металла, т 5,4

66

6

181,4

16,3

ВНИМАНИЕ! Инвестиционный агрокредит на приобретение (монтаж) сборных конструкций складского назначения «Херсонпроммонтаж». Сумма кредита не превышает 5 млн. грн. Обеспечение: комбинация различных видов ликвидного обеспечения (транспортные средства, машины и оборудование, недвижимое имущество, товар в обороте, скот, имущественные права на депозитные договоры в Райффайзен Банке Аваль). Процентная ставка — 22%. Срок кредита до 36 месяцев. Валюта кредита — гривня. 73001, Украина, г. Херсон, ул. Макарова, 5 +38 050 582 68 81 +38 066 949 28 21 (0552) 33-44-14 office@hpm.com.ua www.hpm.com.ua


20 березня 2013 р.

ЗОРЯ Аграрна 11


12

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

тов Агрозоосвіт спільне підприємство Україна-Німеччина ВИРОБНИЦТВО: високоякісні та екологічно чисті повнораціонні гранульовані корми та концентрати для тваринництва, замінники незбираного молока; ПРОДАЖ: природні кормові добавки, премікси, зернові, олійні та продукти їх переробки, годівниці, напувалки; ІМПОРТ: інкубаційні яйця і добовий молодняк птиці з Європи, добавки для кормовиробництва і годівлі; ЗАКУПІВЛЯ: зернові, жмихи, шроти, інша сировина для кормовиробництва.

Якість вища за вартість! Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 42а тел.факс (05549) 7-12-86, моб.тел.: (050) 536 66 34, (098) 341 69 23 e-mail:agrozoosvit@i.ua, www.agrozoosvit.com.ua, www.agrozoosvit.all.biz

Кассеты для рассады • • • • • • • •

Кассеты на 54 ячейки Кассеты на 54/2 ячейки Кассеты на 77 ячеек Кассеты на 84 ячейки Кассеты на 96 ячеек Кассеты на 160 ячеек Кассеты на 260 ячеек Поддоны под кассеты для рассады

Рекомендуемые овощные культуры: капуста ранняя, капуста среднепоздняя, огурец, перец, салат, томат, цукини

г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 158 тел. +38 (056) 763-90-50, моб. +38 (096) 207-78-81, тел. +38 (056) 763-05-25, моб. +38 (066) 488-33-14, formula.kasseta@vega.com.ua, www.tpg-formula.com.ua/kasseti/


ЗОРЯ Аграрна 13

20 березня 2013 ð.

Структура департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації з/п

Назва структурного підрозділу та посад

1

2

ПІБ

Телефони

3 4 Керівництво 1. В.О. директора департаменту Удовицький 732-15-50 Вадим Олексійович 2. Заступник директора департаменту Носик 732-15-52 Сергій Олексійович Управління економічного аналізу, прогнозу, фінансів та соціально-трудових відносин 3 Заступник директора департаменту Юрченко начальник управління Галина Валеріївна Відділ аграрної економіки, зведеного планування та соціально-трудових відносин 4 Начальник відділу Засікан 732-15-46 Олена Анатоліївна 5 Головний спеціаліст Сілевич 732-15-47 Віта Миколаївна 6 Головний спеціаліст Пилипенко Юрій Олександрович 7 Головний спеціаліст Кошелева 732-15-48 Людмила Єгорівна 8 Старший інспектор Щербина 732-15-57 Дмитро Миколайович Відділ фінансового та кредитного забезпечення 9 Заступник начальника управління – Гордієнко начальник відділу Іван Олексійович 10. Головний спеціаліст Майор Вікторія Іванівна 11. Старший інспектор Попова 732-15-65 Валентина Анатоліївна

1

2 3 4 Управління розвитку агропромислового виробництва Відділ організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва 12. Заступник начальника управління – Максимова 732-15-38 начальник відділу Майя Станіславівна 13. Головний спеціаліст Гапон 732-15-39 Людмила Дмитрівна 14. Головний спеціаліст Білоцька 732-15-39 Валентина Іванівна 15. Головний спеціаліст (Охременко) декрет 16. Старший інспектор Решеткова 732-15-40 Тетяна Герасимівна Відділ організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва, насінництва 17. Головний спеціаліст Пугач 732-15-36 Оксана Григорівна 18. Головний спеціаліст Руденко 732-15-36 Дмитро Євгенович 19. Старший інспектор Мельников Вадим Євгенович


14

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

1

2 3 4 Управління розвитку агропромислового виробництва Відділ організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва 12. Заступник начальника управління – Максимова 732-15-38 начальник відділу Майя Станіславівна 13. Головний спеціаліст Гапон 732-15-39 Людмила Дмитрівна 14. Головний спеціаліст Білоцька 732-15-39 Валентина Іванівна 15. Головний спеціаліст (Охременко) декрет 16. Старший інспектор Решеткова 732-15-40 Тетяна Герасимівна Відділ організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва, насінництва 17. Головний спеціаліст Пугач 732-15-36 Оксана Григорівна 18. Головний спеціаліст Руденко 732-15-36 Дмитро Євгенович 19. Старший інспектор Мельников Вадим Євгенович Управління з розвитку харчової і переробної промисловості, функціонування аграрного ринку, врегулювання відносин власності Відділ маркетингу, стратегії розвитку харчової і переробної промисловості 20. Начальник відділу Гогулінський 732-15-61 Анатолій Іванович 21. Головний спеціаліст (Тумашева) декрет Відділ функціонування аграрного ринку, врегулювання відносин власності 22. Заступник начальника управління – Гладка 732-15-58 начальник відділу Маргарита Вікторівна 23. Головний спеціаліст Трофименко 732-15-57 Олена Анатоліївна 24. Головний спеціаліст Кобихно 732-15-57 Олександр Вікторович 25. Головний спеціаліст Макаренко 732-15-49 Леонід Іванович 26. Оператор комп’ютерного набору Курочкіна 732-15-66 Світлана Петрівна 1

2 3 4 Управління з розвитку інфраструктури сільської місцевості, організаційного, кадрового забезпечення та науково-технічного розвитку агропромислового комплексу 27. Начальник управління Амброзяк Олександр Станіславович Відділ з розвитку інфраструктури сільської місцевості та організаційного забезпечення 28. Заступник начальника управління – Гладир 732-15-50 начальник відділу Олег Станіславович 29. Заступник начальника відділу Невгомонний 732-15-69 Андрій Григорович 30. Головний спеціаліст Пирог Юрій Васильович 31. Головний спеціаліст Вакула 732-15-64 Ганна Олексіївна 32. Оператор комп’ютерного набору Покотило 732-15-66 Валентина Іванівна 33. Старший інспектор Кійдан 732-15-64 Тамара Олександрівна


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 15

Відділ кадрового забезпечення та науково-технічного розвитку агропромислового комплексу 34. Начальник відділу Карамушка 732-15-54 Юлія Миколаївна 35. Заступник начальника відділу Корбанюк Любов Володимирівна 36. Головний спеціаліст Гоз 732-15-54 Інна Борисівна 37. Головний спеціаліст Коломієць 732-15-56 Іван Миколайович 38. Головний спеціаліст Дудник 732-15-56 Тарас Борисович 40. Головний спеціаліст Лобко 732-15-56 Микола Миколайович 41. Старший інспектор

Харченко Клавдія Андріївна

732-15-46


16

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

СПИСОК начальників районних управлінь агропромислового розвитку Дніпропетровської області Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації

Райони Апостолівський Васильківський Верхньодніпровський Дніпропетровський Криворізький Криничанський Магдалинівський Межівський Нікопольський Новомосковський Павлоградський Петриківський Петропавлівський Покровський П’ятихатський Синельниківський Солонянський Софіївський Томаківський Царичанський Широківський Юр’ївський

ПІБ начальників упр. с/г ГОРБУНОВ Олександр Володимирович НЕЦИК Валерій Михайлович (в. о.) ГАПІЧ Василь Іванович ТКАЧ Тетяна Іванівна ФАРТУШНИЙ Ігор Іванович СТРЕЛЬЦОВ Віктор Васильович МАЗУР Анатолій Дем’янович ГРИЖЕНКО Андрій Іванович МАРЧЕНКОВ Володимир Олександрович НЕЛІПА Михайло Вікторович (в. о.) КРАСНІКОВ Дмитро Васильович (в. о.) МИРОШНИК Олександр Михайлович ТАРАНЧЕНКО Анатолій Михайлович ЯЛАНСЬКИЙ Сергій Іванович БАЛЬВАС Сергій Володимирович ЗАВАЛІЙ Тетяна Олегівна АЛЕКСЄЄНКО Анатолій Миколайович БОРИЧЕНКО Валерій Костянтинович (в. о.) КРАСНОКУТСЬКИЙ Олександр Якович ТУРСЬКИЙ Сергій Миколайович ШЕПІЛОВ Микола Васильович АНТОНОВ Микола Іванович

Телефони 0-256 9-12-46 заст. 9-16-50 т/ф. пр.; 9-13-85 дис. 0-239 9-53-65 нач. 9-53-50 пр./заст. 9-53-76 т/ф 0-258 6-00-04 т/ф 3-22-48 факс/пр. 27-90-06; 271048 факс 753-70-94; 753-90-95 бух. 0-24 77-01-37 дис. 77-02-21 т/ф 0-254 9-21-60 пр. 9-13-04 ф.; 9-27-39 бух. 0-291 2-14-56 т/ф 2-19-05 пр./ф.; 2-11-60 дис. 0-230 6-25-36 нач. 6-24-86 отд.; 6-26-71 ф/бух. 0-262 5-11-40 нач. /пр./ф. 5-11-42 пр.;5-14-61 ф/заст. 0-293 7-97-43 7-87-41 бух. 7-54-96 дис./ф. 7-95-24 ек. 0-232 6-03-91 т/ф 0-234 2-27-49 нач. 2-27-75 факс/бух. 2-27-77 пр. 0-231 3-04-52 т/ф 3-09-73 ОК; 3-04-40 нач/ф. 3-02-12 бух. 0-238 2-10-84 пр/ф 2-16-85 бух/ок 2-17-74 т/ф; 2-10-74 ф/нач. 0-251 3-06-09 факс.пр. 3-02-69 Держтехнагляд 0-263 4-23-12 нач/ф 4-21-03 заст.; 4-44-21 бух. 0-269 2-13-05 пр./ф 2-10-65 дис.; 2-17-72 ф. 0-250 2-87-78 пр. 2-90-46 к; 2-80-16 ф./бух. 0-268 2-22-79 нач. 2-21-42 пр (ф.) 2-21-35 0-290 3-14-50 нач /пр. 3-15-82 ф.; 3-13-45 заст. 0-257 2-14-31 нач. 2-18-32 пр.; 2-17-08 заст. 0-235 5-17-08 пр/ф.


ЗОРЯ Аграрна 17

20 березня 2013 ð.

Державна інспекція сільського господарства в Дніпропетровській області № п/п

1  

Назва управління, відділу, сектора, посада

ПІБ

Номер телефону

Електронна адреса

778-05-86; м. Дніпропетровськ, disg_dnepr@ukr.net ; пр. Кірова, 28а, 49101 778-05-86; Перший заступник Фененко Володимир disg_dnepr@ukr.net ; м. Дніпропетровськ, начальника інспекції Іванович пр. Кірова, 28а, 49101 778-05-86; Шеремет Геннадій Заступник начальника м. Дніпропетровськ, disg_dnepr@ukr.net ; інспекції Михайлович пр. Кірова, 28а, 49101 Управління контролю якості сільськогосподарської продукції м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, ghi_dnepr@ukrtel.net Начальник управління 52, к. 312, 49000, 742-83-89 Начальник інспекції

Мефьодова Лариса Сергіївна

Начальник відділу контролю якості та безпеки зерна і продуктів його переробки

м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 10/14, ghi_dnepr@ukrtel.net 49000, 778-36-30

м. Дніпропетровськ, Заступник начальника відділу контролю якості вул. Горького, 10/14, ghi_dnepr@ukrtel.net та безпеки зерна і продуктів його переробки 49000, 778-36-30

Заступник начальника управління — начальник відділу контролю якості сільськогосподарської продукції та декларування

2

3  

778-05-86; м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28а, 49101

injakdn@ukr.net

Управління контролю якості насіння та садивного матеріалу м. Дніпропетровськ, semanspektion@mail.ru Начальник управління пр. Кірова, 28а, 742-81-49 м. Дніпропетровськ, Заступник начальника управління насіннєвого пр. Кірова, 28а, semanspektion@mail.ru контролю — начальник відділу 742-88-13 м. Дніпропетровськ, Відділ сортової ідентифікації та багаторічних пр. Кірова, 28а, насаджень 742-88-13 Відділ аналітичної роботи та метрологічного забезпечення

м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28а, 742-88-13

semanspektion@mail.ru

Управління контролю за використанням та охороною земель 778-05-86; м. Дніпропетровськ, disg_dnepr@ukr.net Начальник управління пр. Кірова 28а, 49101 Заступник начальника управління — начальник 778-05-86; відділу оперативного контролю за дотриманням вимог м. Дніпропетровськ, земельного законодавства пр. Кірова, 28а, 49101

disg_dnepr@ukr.net


18

  4

ЗОРЯ Аграрна Заступник начальника відділу оперативного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства

20 березня 2013 ð.

778-05-86; м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28а, 49101

disg_dnepr@ukr.net

778-05-86; м. Дніпропетровськ, disg_dnepr@ukr.net пр. Кірова, 28а, 49101 778-05-86; Заступник начальника відділу координації disg_dnepr@ukr.net м. Дніпропетровськ, інспекційної діяльності пр. Кірова, 28а, 49101 Управління технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, IDTNdnipro@mail.com Начальник управління 52, к. 203,206, 49000, 742-80-11 м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, IDTNdnipro@mail.com Заступник начальника управління 52, к. 203,206, 49000, 742-80-11 м. Дніпропетровськ, Начальник відділу охорони праці та пожежної вул. Комсомольська, IDTNdnipro@mail.com безпеки 52, к. 203,206, 49000, 742-80-11 Начальник відділу координації інспекційної діяльності

Сотрудничество на крупаных всеукраинских выставках АПК, Реклама по Днепропетровской области:

(050) 237 12 53


ЗОРЯ Аграрна 19

20 березня 2013 ð.

Производитель оборудования для реконструкции свинокомплексов и ферм по содержанию КРС

Реконструкция помещений Проведем реконструкцию любой свинофермы. Размещение технологического оборудования в соответствии с действующими нормами и циклом движения стада. Весь спектр услуг от проектирования свинофермы до запуска. Поставка качественного оборудования «под ключ». Опыт и рекомендации. При новом строительстве свинофермы можем предложить готовые проектные решения (на 1500, 3000, 6000, 10000, 25000, и т. д. откормочных свиней в год).

Установка оборудования Поставляем оборудование для современных свиноферм. Все системы свинофермы «под ключ». Системы кормления, поения, навозоудаления, вентиляции, содержания. Щелевые полы из бетона и пластика. Все оборудование для свинофермы имеет сертификаты качества и гарантийные сроки. Подготовим проектную документацию для согласования площадки под свиноферму с разрешительными органами, бизнес-план под развитие деятельности.

Описание оборудования Современные технологии содержания свиней. Низкая себестоимость свинины в основном достигается за счет качественного оборудования для свиноводства, с помощью которого значительно сокращается ручной труд, а следовательно, требуется меньше обслуживающего персонала. Кормовые автоматы, самосплавная система навозоудаления, автоматическая система микроклимата — современное оборудование, производимое компанией Frait, создает все комфортные условия для успешного содержания поголовья.

г. Днепропетровск, ул. Маршала Конева, 29. Тел.: (067) 568-10-85, (095) 551-31-91. www.frait.com.ua

ТОВ «ТЕХНОСНАБТРЕЙД» — дистриб’ютор компанії Alltech в Україні!

Mікосорб — природний кормовий абсорбент, що сполучає широкий спектр мікротоксинів, для всіх видів тварин. З моменту виходу на ринок у 1993 р. швидко став бестселером компанії Оллтек у світі. Mікосорб нагороджено двома патентами, які захищають його склад і метод виробництва. Більш докладна інформація по мікотоксинах розміщена на www.KnowMycotoxins.com.

Сел-Плекс — органічний селен компанії Оллтек — єдине джерело селену, рекомендоване до використання FDA, і перше джерело, дозволене в ЄС. Дефіцит селену — це глобальна проблема, яка пов’язана з порушеннями репродуктивних якостей, швидкості росту й захисних механізмів організму. Сел-Плекс додають у готовий корм у дозі 0,1—0,3 мг/кг.

Біо-Мoс — антибактеріальний препарат, отриманий зі специфічного штаму дріжджів для поліпшення продуктивності тварин. Стан ШКТ відіграє важливу роль у годівлі тварин й підтримці високої продуктивності. Ефективність Біо-Мос науково доведена й підтверджена більш ніж 500 науковими дослідами (університетськими й практичними). Стимуляція імунітету, блокування колонізацій кишечника патогенною мікрофлорою, прискорення росту курчат та поросят.

Оллзайм ССФ — суміш ензимів, природний комплекс, який поліпшує продуктивність тварин завдяки максимальному виходу живильних речовин. Його виробляють методом твердофазної ферментації (solid-state fermentation — SSF), використовуючи ретельно відібраний штам (не ГМО) Aspergillus niger, який дозволяє гнучко підходити до розрахунку поживності раціону за рахунок енергії, кальцію й доступного фосфору. Дозування: 200 г/т комбікорму.

Консервант силосу та інші кормові добавки, вітаміни та амінокислоти. За докладною інформацією звертайтеся до представників ТОВ «ТЕХНОСНАБТРЕЙД» м. Дніпропетровськ. Тел.: (050) 363-25-35, (067) 329-65-56


20

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

Управління ветеринарної медицини в Дніпропетровській області № з/п

Адреса

1

Управління ветеринарної медицини в Апостолівському районі

53802, Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Комсомольська, 63

Начальник управління Сторожук Олександр Анатолійович

(05656) 9-62-77 ardlvm@mail. ru

2

Управління ветеринарної медицини в Васильківському районі

52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, сел. Васильківка, вул. Леніна, 30

Начальник управління Сівенок Володимир Миколайович

(05639) 9-12-87 alla-grjunva@ rambler.ru; wetmed_vas@ meta.ua

3

Управління ветеринарної медицини в Верхньодніпровському районі

51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Семенова, 5

В.о. начальника (05658)3-27-55 управління Покацький Анатолій Тимофійович

4

Управління ветери- 52001, Дніпропетровнарної медицини в ський р-н, м. ПідгороДніпропетровському дне, вул. Перемоги, 1 районі

Начальник управління Ткаченко Володимир Миколайович

(056) 374-58-94 v e t - m e d @ a-teleport.com

5

Управління ветеринарної медицини в Криворізькому районі

53032, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Вільне, Кіровоградське шосе

Начальник управління Зубков Вадим Миколайович

(0564) 28-38-22 l u d a w e t @ rambler.ru

6

Управління ветеринарної медицини в Криничанському районі

52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Кринички, вул. Будівельників,12

Начальник управління Чуприна Олексій Іванович

(05654) 9-21-01 m a g e r a @ a teleport.com

7

Управління ветеринарної медицини в Магдалинівському районі

51100, Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, смт Магдалинівка, вул. Радянська, 114

Начальник управління Стрижак Леонід Федорович

(05691) 2-15-52 v e t m e d 0 7 @ ukrpost.ua

8

Управління ветери- 5 2 9 0 0 , Д н і п р о п е нарної медицини в тровська обл., МежМежівському районі івський р-н, смт Ме­ жова, вул. Піонерська, 2

Начальник управління Гужва Олександр Никифорович

(05630) 6-08-28 v a m e g e v a @ ukr.net

9

Управління ветеринарної медицини в Нікопольському районі

Начальник управління Сапега Андрій Анатолійович

(05662) 5-06-83 u v m @ n i k . dp.ukrtel.net; rvm@nik. dp.ukrtel.net

53254, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Шолохове, вул. Кінна, 12

Керівник

Телефон

Електронна адреса

Район

vrglvm@ukr. net; UVMVR@ ukr.net


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 21

10

Управління ветеринарної медицини в Новомосковському районі

51263, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Спаське, вул. Комсомольська, 91

Начальник (05693) 7-32-15 p o l i s h k o @ управління ukrpost.ua Радільчук Дмитро Володимирович

11

Управління ветеринарної медицини в Павлоградському районі

45000, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Караванченко, 9

Н а ч а л ь н и к (05632) 4-70-84 raivet@ukr.net управління Мірошніченко Лідія Миколаївна

12

Управління ветеринарної медицини в Петриківському районі

51800, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт Петриківка вул. Стаханівська, 10

Начальник управління Кравець Людмила Олександрівна

(05634) 2-38-22 p e t r i k _ v e t m e d @ ukrpost.net

13

Управління ветеринарної медицини в Петропавлівському районі

52700, Дніпропет­ ровська обл., Петропавлівський р-н, смт Петропавлівка, вул. Польова, 100

Начальник управління Кожуров Олександр Семенович

(05631) 3-12-68 v e t k l i n y @ ukrpost.ua

14

Управління ветеринарної медицини в Покровському районі

53600, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Покровське, вул. Карла Маркса, 246

Начальник управління Тарасенко Зоя Іванівна

(05638) 2-13-41 pokrvet@meta. ua

15

Управління ветеринарної медицини в П'ятихатському районі

52100, Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м. П'ятихатки, вул. Комсомольська, 59

Начальник управління Пруненко Андрій Павлович

(05651) 3-11-38 vetchat@ua.fm

16

Управління ветеринарної медицини в Синельниківському районі

52500 Дніпропет­ ровська обл., Синельниківський р-н, м. Синельникове, вул. Л.Чайкіної, 83

(05663) 4-43-08 Начальник управління Безштанько Вадим Олександрович

17

Управління ветеринарної медицини в Солонянському районі

52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт Солоне, вул. Терентьєва,7

Начальник управління Субочева Ніна Андріївна

(05669) 2-13-12, s o l - v e t @ 3-02-91 yandex.ru

18

Управління ветеринарної медицини в Софіївському районі

53100, Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, смт Софіївка, пров. Больничний,10

Начальник управління Назаренко Дмитро Олексійович

(05650) 2-85-59 v e t l i k a r @ pisem.net; soflikar@mail. ru

19

Управління ветеринарної медицини в Томаківському районі

53500, Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт. Томаківка, вул. Комунальна, 14

Начальник управління Жовнірчук Тамара Станіславівна

(05668) 3-12-94, t v e t i n s p e c t @ 2-25-61 m a i l . r u ; tvetbuh@mail. ru

20

Управління ветеринарної медицини в Царичанському районі

51000, Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, пров. Першотравневий, 11

Начальник управління Семененко Олександр Прокопович

(05690) 3-14-86 opsemenen­ ko@i.ua

21

Управління ветеринарної медицини в Широківському районі

53700, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, смт Широке вул. Шеменкова, 39 а

Начальник управління Балагура Олег Миколайович

(05657) 2-16-75 s h i r v e t l e c h @ mail.ru; oleg. vet@mail. ru; oleg-vet@ yandex.ru

golvetlik@ gmail.com; gosvetm@ ukrpost.ua


22 № з/п

ЗОРЯ Аграрна Район

Адреса

Керівник

20 березня 2013 ð.

Телефон

Електронна адреса

22

Управління ветери- 51300, Дніпропетров- Назарець нарної медицини в ська обл., Юр'ївський Олександр Юр’ївському районі р-н, смт Юр’ївка, вул. Степанович Леніна 248

23

Управління ветери- 52071, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., Дніпропем. Дніпропетровськ тровський р-н, с. Дослідне, вул. Наукова, 67

В.о. начальни- (056) 765-54-01 epizootologia@ ка управління ukr.net; uvmМальцева dp@ukr.net Світлана Анатоліївна

24

Управління ветеринарної медицини в м. Дніпродзержинськ

Н а ч а л ь н и к (0569) 52-13-52, v e t m e d _ у п р а в л і н н я 56-86-20 dneprod@mail. Чорний Володиru мир Григорович

25

Управління ветери- 52205, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Жовті м. Жовті Води Води, пров. Дальній, 1а

Н а ч а л ь н и к (05652) 3-27-09 vetsam@ua.fm управління Слабко Андрій Михайлович

26

Управління ветери- 50098, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Кривий м. Кривий Ріг Ріг, вул. Широківська, 112

Н а ч а л ь н и к (0564) 26-16-73 v e t e r i n a r @ управління optima.com.ua Гудим Анатолій Георгійович

27

Управління ветери- 51200, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Новом. Новомосковськ московськ, вул. Зіни Білої, 89

Н а ч а л ь н и к (05693) 7-52-79 n g l g v m @ u k r . управління net Бровенко Сергій Сергійович

28

Управління ветери- 53400, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Маргам. Марганець нець, вул. Інтерна­ ціональна, 1а

Н а ч а л ь н и к (05665) 2-24-23 vet .marganets@ управління Беrambler.ru резіцька Ольга Миколаївна

29

Управління ветери- 53211, Дніпропетров- Н а ч а л ь н и к (05662) 5-12-01 gorvet@ukr.net; нарної медицини в ська обл., м. Нікополь управління Лаgorvet@en.net. м. Нікополь вул. Херсонська, 60 заренко Андрій ua Григорович

30

Управління ветери- 51400, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Павлом. Павлоград град, вул. Караванченка, 9

Н а ч а л ь н и к (05632) 4-22-93 управління Гордієнко Юрій Михайлович

31

Управління ветери- 53300, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Орджом. Орджонікідзе нікідзе, вул. Тітова, 1а

Н а ч а л ь н и к (05667) 6-65-19 ordvet@mail.ru; управління Феlvm@ukrpost. дюков Сергій net Іванович

32

Управління ветери- 52800, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Першом. Першотравенськ травенськ, вул. Октябирська, 8 / 2

Н а ч а л ь н и к (05633) 7-28-54 u p v e t m e d @ управління meta.ua Савченко Сергій Олексійович

33

Управління ветери- 51500, Дніпропетровнарної медицини в ській обл., м. Тернівм. Тернівка ка, вул. Дніпровська, 5 а/3

Н а ч а л ь н и к (05636) 7-53-25 t e r v e t 1 @ управління Муrambler.ru рашко Сергій Володимирович

34

Управління ветери- 51700, Дніпропет­ нарної медицини в ровька обл., м. Вільм. Вільногірськ ногірськ, вул. Ентузіастів, 8

Н а ч а л ь н и к (05653) 3-50-60 s o v a 5 1 7 0 0 @ управління Феrambler.ru тісов Валерій Алікович

51905, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Дорожня, 52

(05635) 5-15-29 j u r _ v e t @ ukrpost.ua

buhgalter. pgbvm@gmail. com; pavlograd_ VETMED@ ua.fm


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 23

Головне управління ветеринарної медицини в Дніпропетровській області Адреса: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 48 Телефон: (0562) 39-66-45 E-mail: mvm@wetmed.dp.ua Керівництво Посада

Ім'я

Начальник головного управління Короленко ветеринарної медицини — голов­ Леонід Семенович ний державний інспектор ветери­ нарної медицини Дніпропетров­ ської області

Телефон 39-66-45

E-mail korolenko@wetmed. dp.ua

Управління протиепізоотичної роботи, держветінспекції та ветсанекспертизи Посада

Ім'я

Заступник начальника головного Ільченко управління — начальник управ­ Володимир Григорович ління протиепізоотичної роботи, держветінспекції та ветсанекспер­ тизи

Телефон 39-67-50

E-mail dsi@wetmed.dp.ua

Відділ державної ветеринарної інспекції та ветсанекспертизи Посада

Ім'я

Телефон

E-mail

Начальник відділу

Молчанов Андрій Валерійович

39-67-50

inspektion@wetmed. dp.ua

Головний спеціаліст — держветінспектор

Нечепоренко Костянтин Анатолійович

39-67-50

inspektion1@wetmed. dp.ua

39-67-50

inspektion1@wetmed. dp.ua

Провідний спеціаліст — лікар Гаркуша ветеринарної медицини, держ­ Юрій Андрійович ветінспектор

Відділ протиепізоотичної роботи Посада

Ім'я

Телефон

E-mail

Заступник начальника управління Потоцький протиепізоотичної роботи, держ­ Олег Васильович ветінспекції та ветсанекспертизи — начальник відділу

39-66-16

dpw@wetmed.dp.ua

Головний спеціаліст — лікар ветмедицини

Война Вікторія Василівна

39-66-16

epizootologia@ wetmed.dp.ua

Головний спеціаліст — лікар ветмедицини

Насонов Сергій Енверович

39-66-16

epizootologia@ wetmed.dp.ua

Управління організації ветеринарної справи, фінансів та економіки Посада

Ім'я

Заступник начальника головного Сухініна управління — начальник управлін­ Ольга Борисівна ня організації ветеринарної справи, фінансів та економіки

Телефон 33-33-89

E-mail odl@wetmed.dp.ua


24

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

Відділ організації ветеринарної справи Посада

Ім'я

Телефон

E-mail

Заступник начальника управління Бовсуновська організації ветеринарної справи, Світлана Олександрівна фінансів та економіки — начальник відділу

39-66-81

dovb@wetmed.dp.ua

Головний спеціаліст — лікар вете- Шкурко ринарної медицини Юрій Вадимович

39-66-81

shkurko@wetmed. dp.ua

Головний спеціаліст — лікар вете- Жиленко ринарної медицини Олексій Олександрович

39-66-81

zhilenko@wetmed. dp.ua

Провідний спеціаліст — лікар ветеринарної медицини

Горбенко Андрій Іванович 39-66-81

dovb@wetmed.dp.ua

Відділ фінансів та економіки Посада Начальник відділу

Ім'я Мишова Лариса Олексіївна

Телефон

E-mail

31-30-72

lora@wetmed.dp.ua

Головний спеціаліст по контролю Плахотя за використанням державного Світлана Анатоліївна майна

31-30-72

sveta@wetmed.dp.ua

Провідний спеціаліст — бухгалтер Кравченко Ганна Валеріївна

31-30-72

Сектор правової та кадрової роботи Посада

Ім'я

Телефон

Завідувач сектора — юрисконсульт Безбородова Оксана Володимирівна

31-30-72

Головний спеціаліст з питань ка- Якуба Оксана Іванівна дрової роботи та державної служби

39-66-16

E-mail oksana@wetmed. dp.ua


20 áåðåçíÿ 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 25


26

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

Биоглобин — Юрий Буйненко (По материалам готовящегося к изданию книжного проекта «Виноград, неиспользованные возможности») Рост и развитие растений происходят благодаря многотысячным обменным реакциям, строго оптимизированным по очередности, месту и времени. Сбалансированность структур, механизмов и обменных реакций в растении соответствует интеллекту Создателя и при их детальном рассмотрении завораживает своей безукоризненностью. Все для своего развития растения получают из внешней среды, большую часть из почвы. Почва — это сложный и сбалансированный организм. Недостаток или избыток какого-то элемента питания в лучшем случае тормозит, а то и блокирует поступление в растение других элементов питания (закон минимума). Внесение минеральных удобрений в почву — это попытка в ручном режиме управлять почвенными механизмами, которые, к сожалению, мы до конца не представляем. А при бездумной химизации почвы на глазок мы ведем себя, как слоны в хрустальной лавке. Объективным подходом в корневом питании растений должно стать повышение общего плодородия почв. А самые рациональные механизмы достижения этой цели базируются на моделях, максимально приближенных к естественным механизмам, через органическую мульчу, сидиральные культуры, условия для интенсивного размножения червей и почвенных микроорганизмов, формирующих гумус и ризосферный симбиоз корней с почвенной флорой и фауной. Альтернативы этому подходу в корневом питании нет, особенно для растений крупных форм.

Почва и корни оптимизируют минеральное питание, поступающее в растение. С внекорневой подкормкой дело обстоит несколько иначе. Непосредственный контакт удобрительной смеси с листьями разбалансирует структуру флоэмного потока как по составу веществ, так и по его кислотности. Значит, по большому счету внекорневой подкормкой наносится вред растению. И чем больше вводим через листья чужеродные вещества, тем больший дисбаланс вносим в совершенную структуру водных растворов растения. Конечно, растение справится с этим вызовом, но на это потребуется драгоценное время вегетации, в течение которого развитие растения затормозится. Количество минеральных элементов, адсорбируемых листьями растений, зависит от размера молекул наносимых веществ, оводненности листьев, времени нахождения раствора на листьях в жидком состоянии, плотности покрытия листового полога действующим веществом подкормки и сухости воздуха. Для развития растений нужно значительно меньше так называемых основных минеральных элементов и микроэлементов, чем нам это внушили. NPK и микроэлементы составляют только 4% биомассы растений. Я всегда ратовал за уменьшение концентрации растворов внекорневых подкормок. Мне иногда оппонировали, мол, производитель лучше знает, какая должна быть концентрация растворов. Не могу добиться фамилии технолога, который с позиции биологии растений

(метаболизма) обоснует рекомендуемые производителем концентрации растворов. Я-то знаю, что на современном уровне развития науки это априори невозможно. Когда мы в совершеннейшую паутину причинно-следственных связей растений вклиняемся своими бульдозерными представлениями, добра не жди. Поэтому и считаю, что внекорневые подкормки не должны делаться шаблонно, иначе можно получить не тот результат, на который рассчитываешь. Это относится не только к внутренним механизмам растения. Например, садоводы и огородники внекорневыми обработками иногда ожигают листья, полагая, что это происходит из-за повышенной концентрации растворов. А отсюда и интерес к этому вопросу. Когда растворы испаряются с поверхности листьев, их концентрация за считанные минуты увеличивается в сотни раз. Так что причина повреждения вегетативных органов другая. Листья ожигают кислоты и щелочь. Нужно всего лишь следить, чтобы реакция растворов для внекорневой подкормки была нейтральной (Рн-7). Лучшего результата от внекорневых подкормок можно добиться, если представлять общую картину их влияния на развитие растений. Мне думается, что суть внекорневых подкормок не столько в пополнении веществ для строительства тканей, сколько в стимулировании скорости прохождения биохимических реакций. Джордж Билл и Эдвард Таттум в средине прошлого века выдвинули гипотезу,

получившую впоследствии широкое признание — «один ген — один фермент — одна реакция». Согласно этой теории каждая биохимическая реакция в процессе жизнедеятельности организма обеспечивается особым ферментом. А этот фермент, в свою очередь, контролируется единичным геном (или участком единичных генов). Мы знаем, что ферменты являются катализаторами биохимических реакций, ускоряющие их в сотни и более раз, а так как биохимических реакций в растении множество (по некоторым данным около 4 тысяч), значит, для ускоренного развития растений должны создаваться условия для постоянного формирования необходимого комплекса ферментов. Ферменты состоят из глобул белка (соединение нескольких молекул белка) и микроэлементов. Значит, для действительно ускоренного развития растений по условиям этого фактора растению целесообразно помочь при строительстве как белка, так и ферментов. Источник для синтеза белка — аминокислоты. На мой взгляд, лучшим способом оптимизации ростовых процессов и плодоношения (кроме фитогормонов) является продуманное применение препаратов, включающих аминокислоты и белки в разном структурировании. Таким препаратом является украинский бионормализатор биоглобин, в состав которого входят полипептиды (белковые цепочки) и набор аминокислот (всего 20). На мой взгляд, это тип лучшего стимулятора развития растений для внекорневых подкормок,


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 27

не проходите мимо созданного из природных компонентов. Вообще-то по своим достоинствам биоглобин заслуживает того, чтобы о нем рассказать подробнее. Еще Сталин, а затем и последующие руководители советской республики и других стран того времени уделяли пристальное внимание созданию эликсира молодости. В РСФСР было создано несколько научных центров, работающих в разных направлениях над реализацией этой идеи. Именно в рамках этого проекта был организован и институт переливания крови (тогда еще не знали даже о резусе), который в дальнейшем принес огромную пользу при лечении людей, особенно раненных во время ВОВ. В 20—30 годах прошлого столетия для оздоровления и омоложения были популярны несколько способов, например, пересадка яичек молодого шимпанзе или употребление вытяжки из мочи беременных женщин. Были работы и в других направлениях. Так ученый Сараев изобрел эффективный препарат ФАМ, но, к сожалению, его формулу, никому не открыл. Разработчики биоглобина обратили внимание на плаценту плода. Плацента это перл природы, она концентрирует в себе все биологически активные вещества и строительный материал, необходимый для развития живого организма. Самки хищников и травоядных после рождения детенышей съедают послед для восстановления жизненных сил. Такой порядок, а природа ничего не делает себе во вред. В технологическом процессе изготовления биоглобина ткани плаценты расщепляют до составляющих, единых частиц для всего биологического мира — белка и аминокислот. Это и определило высокую

биосовместимость и биодоступность биоглобина для человека, животных и… в том числе для растений, что впоследствии подтвердилось отличными результатами при практических испытаниях на фермах и полях. Пептиды биоглобина дополнительно аккумулируют в себе энергию солнца и увеличивают в растении транспортные потоки на клеточном уровне, а через ферменты ускоряют обменные реакции. В состав ферментов также входят микроэлементы, значит, биоглобин наиболее эффективно работает при хорошем обеспечении растений минеральным питанием и особенно микроэлементами. Непревзойденным базовым удобрением для внекорневой подкормки считаю вытяжку из золы или из зеленой биомассы тех растений, которые стимулирую. Биоглобин с комплексным минеральным питанием позволяет не только нормализовать синтез всех необходимых для развития растений белков, но и ускоряет биохимические реакции в клетке в тысячи раз (И. Б. Магид), а значит, при хорошем агрофоне (обеспечении энергией, влагой и питанием) биоглобин способствует быстрому росту и развитию растений. После применения биоглобина усвоение растениями основных минеральных элементов NPK из почвы увеличивается по данным исследований авторов биоглобина примерно в четыре раза (за счет резкого нарастания корневой системы). Но универсальность биоглобина и его главное преимущество в сравнении с другими стимуляторами, не связанными с аминокислотами и белком, заключается в том, что он на любом этапе развития растений (начиная от проклевывания семян)

помогает решать ту задачу, над которой трудится растение. Стимуляторы и регуляторы роста других типов возбуждают действие одного или нескольких механизмов в растении и за счет этого ускоряют определенные процессы. Однако такой принцип стимулирования противоестественный для растения, он разбалансирует их слаженные механизмы, и растение стремится восстановить гармонию метаболизма и разрушает стимулятор. С биоглобином все иначе. То, что растение должно было само произвести в трудах праведных (аминокислоты и белки), ему через внекорневую подкормку может поставить биоглобин. У биоглобина есть еще одна полезная для растений особенность. При построении пептидной цепочки две аминокислоты, соединяясь друг с другом, выделяют молекулу воды. Хотя количество биоглобина для приготовления рабочего раствора небольшое — 1—3 чайные ложки на ведро воды, но количество в этом объеме аминокислот, выделяющих молекулу воды, исчисляется секстиллионами. Именно такое количество молекул воды выделяется внутри растения. Одна обработка биоглобином при нормальной вегетации перерабатывается растением около двух недель, и все это время происходит как бы внутренний полив, да такой, что это можно заметить, как говорится, невооруженным глазом, например, на влаголюбивых огурцах во время засухи. Сейчас в СМИ много агрессивной и недобросовестной рекламы, и у читателя может сложиться впечатление, что я рекламирую биоглобин, это принципиально неверно. При рекламе нас грузят на эмоциональном уровне, не раскрывая сути преимущества продукта. Рекламу

делают в интересах производителя, популяризируют — в интересах потребителя. Человек должен принимать осознанные решения. Именно поэтому даже в рамках небольшой статьи я попытался довести, почему биоглобин ускоряет развитие растений. Конечно, хорошее дело, особенно у нас, может загубить человеческий фактор (при производстве и последующих этапах распространения продукта), но идея с аминокислотами и белками, заложенная в биоглобине и других подобных препаратах, — это одно из направлений наиболее оптимального стимулирования развития растений на все времена. Вот под этим я подписываюсь. Более глубоко о биоглобине, схемах и дозировках его применения можно узнать в Интернете и в великолепной книге И. Б. Магида «Квантовая биология». Такого раздела науки еще нет. Это книга новаторских взглядов на развитие биологических объектов, источник знаний для осознанного и высокопродуктивного выращивания растений. Скажу больше, я глубоко удовлетворен, что судьба позволила мне своим скромным вкладом быть причастным к созданию этой новаторской книги. Открытие и разработка технологии получения биоглобина профессором Г. Г. Шитовым является весомым инструментом увеличения урожайности любых сельскохозяйственных культур и заслуживает повсеместного использования биоглобина в приусадебном и фермерском хозяйстве. На мой взгляд, применение биоглобина или других препаратов, имеющих в своем составе аминокислоты и белки, должно стать настолько привычным делом в нашем обиходе, как лопата на подворье.


28

ЗОРЯ Аграрна

20 áåðåçíÿ 2013 ð.

ÓÔ èçëó÷åíèÿ äëÿ ñàíèòàðíîé îáðàáîòêè ïòè÷íèêîâ è æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ


20 áåðåçíÿ 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 29


30

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013ð.

8 àðãóìåíò³â äëÿ ïîêóïêè êîðìîçì³øóâà÷à «ÄÅ̲-̲ÊÑ» 1. Якісні комплектуючі, європейські параметри Всі кормозмішувачі комплектуються якісними складовими, які використовують у виробництві відомі європейські виробники, а саме, редуктор від фірми Комер Індустрі (Італія). Редуктор має закритий підшипник, що не потребує періодичного змащування. Вагова система від фірми ПТМ (Італія). Вагова система дає змогу зважувати корм до кілограма і програмувати 15 рецептів. Якісні комплектуючі дають можливість експлуатувати кормозмішувач багато років. Кормозмішувач відповідає всім європейським параметрам: дно на 9 кубовому має товщину 20 мм, а стінки бункера — 8 мм. 2. Ціна Ціна кормозмішувача майже на 40 відсотків дешевша від аналога імпортного, а це в свою чергу економія досить значних коштів, що могли б піти на оплату праці працівників, або на здешевлення інвестиційних коштів. Ми також на свою продукцію даємо відстрочку платежу, яка може досягати до 6 місяців. Перший платіж може складати 50 відсотків. Тим самим кормозмішувач може себе уже за сезон частково окупити. Ми також запроваджуємо акційний продаж кормозмішувачів, де можна купити їх за зниженими цінами в залежності від умов оплати. Досить приємно чути від клієнтів, що ми на ринку кормозмішувачів даємо найкращі умови для покупки кормозмішувача. 3. Технічні особливості та простота конструкцій Із багатим, як європейським так і українським, досвідом виробництва кормозмішувачів, ми наблизили нашу модель кормозмішувача до реаліїв українського села. А саме із 2012 року всі кормозмішувачі випускатимуться із здвоєними колесами. Ці колеса ми перейняли із вантажного автомобіля, що в народі називають «Бичок». Здвоєні колеса «Бич-

ка» ширші за інші. Загальна ширина колії складає один метр. Кормозмішувач найстійкіший, і не так тисне на неасфальтовану дорогу, яка є в більшості ферм України. Ймовірність застрягнути у болоті також зменшується. Європейські виробники ставлять здвоєні колеса лише на кормозмішувачі великої

вачі в Україні, для вирішення якихось проблем потрібно декілька днів для затвердження рішення керівництва, то тут рішення приймаються відразу. Тим самим клієнти хвалять за оперативність. Фірма має одну спеціалізацію — кормозмішувачі. Тим самим ми дотримуємося професіо-

кубатури. Також не потрібно тримати додаткове колесо на складі про запас. Запасне колесо завжди на кормозмішувачі. При псуванні одного із коліс, кормозмішувач зможе працювати ще на одному, до заміни свого здвоєного «сусіда». Також у нас встановлена «кишеня» для внесення комбікорму у мішках. Цього в європейських кормозмішувачах не побачиш. Кормозмішувач має досить надійну будову і без проблем кидає корм у годівниці висотою 70 см. 4. Організована структура фірми Стратегія нашої фірми направлена на принцип — працювати на клієнта, а саме, відповідати за продану техніку. Директор фірми має диплом Німецької школи сільського господарства Weihenstephan, за спеціальністю менеджмент у сільському господарстві, де він навчався майже три роки. Також працював майже рік у цій країні на фірмі, яка виробляла кормозмішувачі. Здобуті знання менеджменту в європейських країнах він застосовує і у своїй діяльності, а саме, у виробництві кормозмішувачів і їх обслуговуванні. Якщо в конкурентів, які виробляють кормозмішу-

налізму у цій вузькій галузі сільського господарства. 5. Наявність усіх запчастин за помірними цінами Кормозмішувачі, які ми продаємо, мають всі запчастини в Україні і можуть бути поставлені в короткий термін, бо ці запчастини ми використовуємо у виробництві. При покупці нового кормозмішувача потрібно також дивитися, за якими цінами фірма постачає запчастини, щоб не було так, що кормозмішувач купили, а на нього запчастини досить дорогі. Деякі фірми, користуючись монопольним становищем, ставлять ціну на запчастини, яка у 2-3 рази вища за їх собівартість. Ми цього не робимо, і тому до нас багато хто звертається. Потрібно дивитися, щоб ножі на кормозмішувач вам продавали не по 1 тис. грн. і щоб колеса не постачали по 5—6 тис. грн. за штуку.

6. Довговічність

Щоб довести цей аргумент у нас немає конкретних доводів, але вони будуть із роками. Ми тільки почали працювати. Якщо через декілька років експлуатації, коли вже зноситься метал, ми зможемо замінити шнек, або бункер, і він зможе ще пропрацювати такий термін,

то при покупці імпортного кормозмішувача, цього не можна буде зробити, або ж це буде досить дорого коштувати. На нашому кормозмішувачі залізо зноситься, його ми замінимо, і кормозмішувач буде працювати і працювати. Ціна нашого кормозмішувача — це ціна кормозмішувача б/в із Європи. Але купувати б/в техніку — це купувати «кота в мішку». Б/в кормозмішувач буде працювати, але питання довговічності буде сумнівом. Деякі фірми заявляють, що вони роблять повністю реконструкцію б/в кормозмішувача під мікроскопом, то це не зовсім вірно. Ручна праця у Європі досить дорого коштує, і займатися досконало б/в технікою не має сенсу виробнику, якщо підприємство більше зможе заробити на новому кормозмішувачі. Ми даємо гарантію обслуговування протягом всього терміну експлуатації кормозмішувача. 7. Гарні відгуки клієнтів За два роки виробництва і виходу на український ринок ми продали 10 кормозмішувачів різних об’ємів. Для початку це досить непогано. Кормозмішувачі працюють у шести областях України. На яке б ви не поїхали підприємство, ви отримаєте гарні відгуки про наші кормозмішувачі. На даний момент кормозмішувачі працюють в Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській областях. Найкращий аргумент для покупки кормозмішувача — це порада тих, хто ними користується. Нам добре чути від клієнтів, які купили кормозмішувач, що із часом вони у нас ще будуть купувати. 8. Гарний та стильний вигляд Наші кормозмішувачі мають гарний вигляд і сучасний дизайн. Здвоєні колеса придають йому вигляду потужності та міцності. Кормозмішувачі шліфують перед фарбуванням і фарбують автомобільною фарбою, що блищить на сонці. «ДЕМІ-МІКС» — це не тільки кормозмішувач — це новий стиль, нова технологія змішування.


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 31

Як правильно підготувати кондиціонер кабіни до зими Закінчуються жнива, незабаром час готувати техніку до зимового міжсезоння. І чим ретельніше це буде зроблено, тим легшою буде підготовка до роботи в наступному році. Комбайни, трактори, обприскувачі та інша техніка складається з великої кількості систем, які вимагають спеціального догляду та обслуговування перед консервацією. Не виключенням є і СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ КАБІНИ. Про її консервування та обслуговування перед тривалою стоянкою ми розповімо. Головне, що треба зробити (в першу чергу це стосується зерно­ збиральних комбайнів) — очистити хладонопровід (шланг) низько­ го тиску від товстого шару пилу, що осідає на ньому під час роботи комбайна через наявний під час роботи кондиціонера на його по­ верхні конденсат. Ця процедура виконується з метою запобігання пошкодження гризунами цього шланга під час зберігання, бо вони дуже полюбляють поласувати пил­ ком з зерновим запахом (30% всіх шлангів низького тиску на конди­ ціонерах комбайнів виходить з ладу саме через пошкодження гризунами взимку. Погодьтесь, не мало, якщо врахувати значну вартість даного хладонопроводу). Далі не зайвим буде очистити й інші частини кондиціонеру та про­ вести мийку конденсатора (радіатора кондиціонера) зовні, по можливості очистити теплообмінник випарника та замінити фільтр салону, особливо слід акцентувати увагу на очищенні металевих частин хладонопроводів, конденсаторів та випаровувачів на самохідних обприскувачах, де, як

правило, внаслідок дії залишків хімії навесні система вже не герме­ тична (найбільш активно кородують з добривами алюмінієві частини кондиціонерів.) Наступним кроком є зняття або послаблення ременя приводу комп­ ресора, це робиться з метою усунен­ ня можливого потрапляння вологи в підшипник шківа компресора через односторонній перекос, що завжди має місце при натягнутому ремені. Також не зайвим буде і очистити притискну пласту компресора від пилу та бруду, це робиться для за­ побігання накопичення вологи між шківом та притискною пластиною, що в подальшому може призвести до корозії і збільшення робочого зазору, а як наслідок буксування при роботі. Для систем з верхнім розташуван­ ням конденсатора, або для моноблоч­ них систем необхідно унеможливити утворення бурульок або твердого снігового шару в зоні електровенти­ лятора. Для цього досить накрити його зверху плівкою. Ну і нарешті сам кондиціонер повинен бути відвакуумований і

заправлений хладоном, або якщо герметичність системи під питанням — азотом (азотом у системі створю­ ється тиск 6—8 Бар та обов’язково необхідно зняти клему підключення компресора). Це дасть можливість у майбут­ ньому оцінити герметичність сис­ теми, а найголовніше не дозволить утворитись у середині системи кислоті, що буквально за декілька тижнів призведе до повного виходу з ладу клапанного вузла компре­ сора, терморегулюючого вентиля, датчика аварійного тиску та до обов’язкової заміни фільтра осу­ шувача. Навіть замотані клейкою стрічкою виходи компресора чи фітинги не в змозі гарантувати збе­ реження системи від потрапляння незначної кількості вологи, якої буде достатньо для руйнування елементів системи. Ну і ще один важливий нюанс — під час тривалого зберігання необхідно один-два рази на місяць провернути вал компресора 15—20 разів для запобігання стікання оливи з зони сальника вала компресора, в наслідок чого значно збільшується технічна втрата фреону з системи (на старих системах можлива повна втрата хладону) під час зберігання. Провертаючи компресор, в середині олива перемішується і потрапляє на вал в зоні сальникового ущільнення, тим самим забезпечує більшу герме­ тичність ущільнення. Правильно провівши вищезгадані процедури, кондиціонер зустріне вас приємною прохолодою в наступному сезоні. М. В. Зубок (www.zubok.com.ua)

Особливо слід акцентувати увагу на очищенні металевих частин хладонопроводів, конденсаторів та випаровувачів на самохідних обприскувачах, де, як правило, внаслідок дії залишків хімії навесні система вже не герметична (найбільш активно кородують з добривами алюмінієві частини кондиціонерів)


32

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 33


34

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

Оборудование для зернотока — Производство зерна в сельском хозяйстве завершается послеуборочной обработкой, заключающейся в его очистке и сушке. Послеуборочная обработка — один из наиболее трудоёмких процессов производства зерна. Поэтому перед работниками сельского хозяйства поставлена задача так организовать поточную обработку зерновой части урожая, чтобы резко повысить производительность труда при выполнении этих работ. В хозяйствах всё большее распространение получает поточный метод послеуборочной обработки зерна, осуществляемый на механизированных зерноочистительных и зерноочистительно-сушильных пунктах, агрегатах и комплексах. Пункты для послеуборочной обработки зерна представляют собой индустриальные предприятия нового типа в сельском хозяйстве. В их состав входит зерноочистительное, сушильное, погрузочно-разгрузочное, тран­ спортное и другое оборудование для выполнения всех операций, связанных с очисткой, сортировкой, сушкой и хранением зерна. Поточный метод послеуборочной обработки зерна определяет основное направление в конструировании зерноочистительных машин. «АГРОЛЮКС-Житомир» производит надежные высокопроизводительные: n зернометатели модернизированные ЗМ-60АМ, ЗМ-90М и зернопогрузчики ЗПС-110, специально разработанные для скоростной погрузки современных автомобилей с высоким бортом и погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах.

NEW

n элеваторы (нории) вертикальные ковшовые зерновые одно- и двухпоточные, различной производительности.

n запчасти и комплектующие к зернометателям и зерноочистительным машинам, оказывает услуги по плазменному раскрою металла, высокоточной гибке. Для производства погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах используют различные средства механизации. Самым распространенным является зернопогрузчик ЗМ-60АМ. Специалисты нашего предприятия разработали новый усовершенствованный ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЗМ-60АМ, выпуск 2013 года. С учетом пожеланий ЗАКАЗЧИКОВ (сельхозпроизводителей) идет постоянный процесс модернизации над усовершенствованием НОВИНКИ. Отличительной особенностью данного погрузчика является: n установка после редуктора хода дифференциала, который служит для передачи крутящего момента от редуктора на ведущие колеса, благодаря чему повышается маневренность погрузчика и уменьшается износ шестерен редуктора хода; n подъем триммера вверх относительно стандартного варианта и установка шевронной ленты обеспечивают загрузку грузовых машин с наращенными бортами (высота загрузки не менее 4,6 м), увеличение дальности полета зерна от точки выброса как зерновых, так и масляничных культур (дальность полета от 18 м), а также

увеличение производительности при погрузке (70—90т/ч); n поворот триммера метателя на 135 градусов в обе стороны от продольной оси рамы увеличивает маневренность при погрузке зерна, удобство и упрощает применение зернометателя, обеспечивая тем самым перемещение зерна на одну и другую сторону от продольной оси и ссыпает зерно позади себя;

n отсутствие полумуфт колес упрощает эксплуатацию зернометателя; n применение усиленных цепей на транспортерах увеличивает их срок службы. Высокое качество, надежность и ресурс работы наших изделий обусловлены современным техническим уровнем производства, постоянным контролем качества и внедрением новых конструктивных решений.


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 35

зернопогрузчики, зернометатели, нории Для вертикального транспортирования зернового сыпучего материала в различных технологических линиях, для загрузки зерноочистительных машин, зерносушилок, бункеров, транспортеров и других технологических элементов используют одно- и двухпоточные НОРИИ. Транспортируемый материал поступает через загрузочный носок в ковши или выбирается ковшами со дна башмака и перемещается транспортируемым органом к верхней головке, где происходит разгрузка ковшом в разгрузочный патрубок в направлении верхней части нории.

Достоинства НОРИЙ: n отсутствие дробления и минимальное травмирование зерна; n надежность и долговечность норий; n минимальное энергопотребление; n возможность работы на перемещение кусковых материалов (жмых и т. д.); n двухпоточные нории могут раздельно транспортировать различные материалы, не смешивая фракции. По желанию заказчика нория комплектуется металлическими или пластиковыми ковшами. При приобретении зерновой ленточной нории вы можете заказать ее установку на вашем объекте. Наша компания начала серийное производство погрузчиков и транспортеров для горизонтального и полого-наклонного транспортирования зерна и продуктов его переработки на зерноперерабатывающих предприятиях. Конвейеры реверсивные, то есть могут транспортировать груз в обе стороны. Конвейеры могут применяться в других отраслях промышленности для транспортирования насыпных грузов.

Качество нашего оборудования, гарантийное и сервисное обслуживание, индивидуальный подход к потребностям каждого заказчика, а также гибкая ценовая политика нашего предприятия будут гарантией нашего с Вами плодотворного сотрудничества.

Мы гордимся своими клиентами и их достижениями: ООО СП «НИБУЛОН» ЧАТ «Печановский комбинат хлебопродуктов» ООО «Ковельагроспецпостач» ООО «Хрещатик-Агро» ООО «Агро-Овен» ООО «Крижопольский элеватор» ООО «Калушский комбинат хлебопродуктов» Мы предлагаем Вашему вниманию полный набор оборудования для транспортировки сыпучих грузов (зерна и продуктов его переработки): ленточные, шнековые, цепные транспортеры, нории. Наше оборудование обладает рядом отличительных особенностей, которые повышают его надежность и упрощают техническое обслуживание или же позволяют применить его там, где какое-либо другое технологическое решение неудобно, невыгодно или вообще невозможно.

Наш адрес: 10007, ã. Æèòîìèð, óë. Áóãàé÷åíêо, 58 Å-mail: zhitomiragrolux@rambler.ru http://agroluxzhitomir.ucoz.ru/ — Ïðàéñ-ëèñòû, ñòàòüè, íîâèíêè. http://agroluxzhitomir.ucoz.ua/ — Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàøèí, îïèñàíèå ðàáîòû, íîâîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Òåë.: (0412) 44-64-03, 55-12-02, 55-07-04 Ôàêñ:  (0412) 42-73-28 (êðóãëîñóòî÷íî â àâòîìàòå). Ìîá.ò. 067-3887823 Ìîá.ò. 097-3819198  Ìîá.ò. 097-3819199 Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

Íèêîëàé Ìå÷èñëàâîâè÷


36

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 р.

Добриво МочевИн-К — МОЧЕВИН-К Новітній клас супердобрив третього тисячоліття, в тому числі: n Мочевин-К6 для інкрустації насіння, 1л/1т. n Мочевин-К1 застосовується у фазі від 3—5 листків, 1л/га. n Мочевин-К2 застосовується у всіх фазах, 1л/га. Зовсім різні за структурою ці препарати не однаково діють на рослини. Так, К1 можна не тільки обприскувати рослини, але і поливати 0,1—1% водним розчином, в тому числі і при краплинному зрошенні. К2 поливати рослини не можна! Він обпікає кореневу систему. У той же час К1 застосовують у звичайних погодних умовах — по волозі і температурі. К2 при недостачі вологи в ґрунті, а також у бакових сумішах з гербіцидами, фунгіцидами піретроїдами. При запалі цей препарат майже вдвічі скорочує потребу рослин у воді. Даючи потужну прибавку врожаю, значно покращує якість зерна по крохмалю, білку, ІДК і клейковині, а коренеплодів, овочів і фруктів по вуглеводах. За рахунок поліпшення фотосинтезу рослин в 5—10 разів зменшує наявність нітратів в овочах і плодах. Основу добрива класу Мочевин-К складають досконало підібрані кислоти трикарбонового циклу, тому вони не витягують рослини як стимулятори, а потовщують стебла і активізують ріст кореневої системи. Ці препарати не мають нічого спільного з різними наборами мікроелементів, біопрепаратів і мікродобрив, а обприскуючи рослини в баковій суміші з ними чи окремо, в нормі 1 л/га, дають свою надбавку врожаю по зерновим 4—7 ц/га, а по овочевим, ягідним і фруктовим 4—7 т/га, часто рятуючи врожай від запалу, а при надлишку або недостачі вологи — якість продукції. Зазначене підтверджено як на практиці фермерами, які залишали контроль, так і численними звітами інститутів, університетів і наукових організацій, викладених на Інтернет-сайті: http://www. agronauk.narod.ru. (Можна набрати «AGRONAUK»)

Цінова політика:

Сільгоспвиробникам України добрива класу Мочевин-К, в тому числі К1, К2 і К6 відпускаються за собівартістю їх виробництва — 43 грн. 20 коп. за літр (без ПДВ). За кордон продаються за ціною 10 $ або 10 євро за літр, залежно від країни, в яку вони поставляються.

Дилером у Дніпропетровській області є

ТОВ ПВК «Сплав» Контактні телефони:

(067) 565-89-49, (050) 453-48-24 Васильєв Олексій

Засновник НВО «Агронауковец» Олександр Капелюш успішно провів переговори з головою фермерських кооперативів долини «Темза» на предмет поставки добрив Мочевин-К в Англію

1 При живленні добривом Мочевин-К1 в

фазі змикання листів в рядках приріст урожайності коренеплодів цукрового буряку становив 57 ц/га та цукристості 0,4%. Позакореневе застосування Мочевин-К сприяє інтенсифікації процесів синтезу і відтоку вуглеводів із листків в коренеплоди. Звіт інституту цукрових буряків, м. Київ, 2002 р.

2 Найбільший вміст білка в зерні ячменю — 19,18% та його збір 7,79 ц/га забезпечив Мочевин-К1. При цьому на кожну додатково вкладену в вирощування ячменю гривню одержано 5,1—6,3 гривні прибутку. Звіт ІЗПР, затверджений ученою радою 18 листопада 2002 р. №15.

3 Застосування мікродобрива

Мочевин-К1 в нормі 1,2 л/га при вирощуванні смородини чорної за 2009— 2011 роки дало середню прибавку врожаю 36 ц/га та можливість отримати чистий прибуток від 22100 до 45560 грн./га. Звіт Житомирського національного агроекологічного університету, кафедра захисту рослин, 2011 рік.

4 На варіанті з внесенням Мочевин-К

рослини озимої пшениці краще, ніж на інших варіантах досліду (Ріверм, Ростконцетрат, Фітоцид-Р) споживали азот, калій, цинк, марганець і мідь. Вміст цинку в рослинах озимої пшениці у фазі колосіння на варіантах з


20 березня 2013 р.

ЗОРЯ Аграрна 37

ефективний помічник! Добрива класу Мочевин-К (К1, К2 та К6) в нормі 1л/га (43 грн. 20 коп.) забезпечують покращення родючості грунтів, якості продукції та сприяють значному збереженню (добавки) врожаю, що підтверджується не тільки багаточисленними подяками сільгоспвиробників, а й також нижченаведеними витягами із звітів наукових дослідних установ, інститутів та університетів. Мочевин-К наближався до оптимального — 17,7мг/кг сухої речовини, порівняно з іншими варіантами досліду, в т. ч. Ростконцентрат — 4,3; Ріверм — 10,6; контроль — 11,9 мг/кг. Звіт №4 Одеського центру «Облдержродючість» від 18.09.2011 р.

5 Найкращим показником структури урожаю ячменю ярого та рівнем урожайності зерна вирізнявся варіант за обробки посівів Мочевин-К2. Приріст урожаю становив до контролю 49,7%, або 7,8 ц/га. Звіт Миколаївського національного університету за 2011—2012 рр., виконавець д. с. н., професор В. В. Гамаюнова.

6 Обприскування пшениці озимої в фазі колосіння добривом Мочевин-К2 в нормі 1л/га при нормі витрати робочого розчину 60 л/га дало прибавку по валовому намолоту — 7,6 ц/га, в тому числі по продовольчому зерну 10,5 ц/га. (Коментар: тобто покращено якість зерна — фуражного менше, а продовольчого більше).

11 Підвищення дози Мочевин-К6 до 2 л/т

і обприскування ним посівів у фазі кущення в нормі 1 л/га сприяло покращенню забезпеченості ґрунтів рухомим фосфором на 8 мг/кг, обмінним калієм — на 59,13 мг/кг, марганцем — на 6,36 мг/кг, гумусу — на 0,08%. Мета досліджень — виявити ефективність використання біопрепаратів і органо-мінеральних добрив з метою зниження хімічного навантаження на чорноземи та підвищення їх родючості.

19 Беручи до уваги норми витрат орга-

посівів МК1 та МК2 в період вегетації дають прибавку врожаю насіння гірчиці 12,6 ц/га. Звіт ІЗПР про науково-дослідну роботу за УДК 63:51,636,04:631,6 (833)

13 Обробка насіння добривом Мочевин-К1

в нормі 1 л/га, та Мочевин-К2 дало прибавку врожаю відповідно пшениці 45,5%, гороху 30,6% та коріандру 50,6%.

14 Обробка бульб картоплі перед са­дін­ням

озимої пшениці та ячменю добривом Мочевин-К2 достовірні надбавки врожаю отримані в середньому для озимої пшениці — 3,2, ячменю 5,6 ц/га. Звіт інституту цукрових бур’янів, 2002 р.

9 При вирощуванні кукурудзи гібрид

ДКС-2960 ефективною виявилась доза добрива Мочевин-К1 1,0л/га. Вона забезпечила одержання врожаю зерна на рівні 98,7 ц/га, що на 25,7% вище неудобреного контролю. Звіт Житомирського агроекономічного університету, 2011 р.

10 Обробка насіння Мочевин-К6 мала по-

зитивний вплив на схожість гірчиці. Густота рослин на оброблених посівах становила 270—293 шт. проти 198 шт./ м2 без обробки насіння. Звіт ІЗПР, 2006 р.

воздействием на рост микроводорослей, очевидно за счет увеличения концентрации питательных веществ.

12 Обробка насіння препаратом МК4 та

7 При додаванні в бакову суміш до гер-

8 При позакореневому підживлені

18 Мочевин-К1 обладает стимулирующим

Отчет института гидробиологии НАН Украины Киев – 2002 год.

Звіт Одеського центру Облдержродючість за №15-05/1-348 від 20.08.2012 р.

Інститут захисту рослин, м. Київ, 2012 р. автореферат: УДК 577,4+581,5:632+633,16.

Отчет Института гидробиологии НАН Украины Киев — 2001 год.

Одеський центр Держродючість звіт №15-05/184 від 18.09.2011 р.

Звіт інституту рису м. Скадовськ.

біциду Гранстар ПРО Мочевин-К2 покращена дія гербіциду на 20% та разом дають прибавку врожаю. Порівняно з контролем збережений врожай становив 9,2 ц/га. Рівень рентабельності при цьому 98,7%.

На основании анализа цитологических и других показателей он относится к практически нетоксичным веществам для рыб и водной екосистемы и его можно использовать в сельском хозяйстве.

та її посівів композиціями Мочевин-К сприяє підвищеною врожайності та рентабельності агроприйому на 1689 — 1775%. Звіт лабораторії біотехнології картоплі ІЗПР затверджений ученою радою ІЗПР протоколом №10 від 01.11.2001 р.

15 Застосування препарату Мочевин-К1

для дворазової обробки вегетуючих рослин при вирощуванні озимої м’якої пшениці «Золотокоса» в нормі 1 л/га при кожній обробці забезпечило збільшення врожаю до 80,3 ц/га (24%) і підвищило на 25% виносу фосфору. Значно підвищуючи урожай зерна, препарат позитивно вплинув на якість борошна, підвищивши його на 37 та 34 од. ал. відносно до контролю. Звіт Науково-інженерного центру «АКСО» НАН України за 2008—2010 рік.

16 У варіанті з обробкою насіння сорізу

препаратом Мочевин-К6 сходи були більш дружними, менш зрідженими і з’явились на три дні раніше інших варіантів. Звіт ІЗПР від 17 грудня 2001 р. Деклараційний патент А01379/00 №17218.

17 Препарат Мочевин-К2 обладает способностью к значительной стимуляции популяции водорослей.

но-мінерального добрива Мочевин-К1 в польових умовах (1л/га), його адсорбцію на листах (Anon 1989) та рівномірний розподіл в ґрунті (Kokta, 1992) можна зробити висновки, що концентрації препарату, які використовуються для обробок на 2—3 порядки нижче тих, які токсичні для земляних черв’яків. Звіт біологічного факультету університету ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ, 2003 р.

20 Найвищу врожайність зеленої маси

— 470 ц/га, або 65,4 ц сухої речовини і 27,1 ц/га насіння одержаного при застосуванні препарату Мочевин-К6. Приріст урожаю зеленої маси становив 46,0 ц або 4,0 ц/га сухої речовини і 5,6 ц/га насіння в порівнянні з контролем. Зимостійкість рослин ріпаку під впливом Мочевин-К6 збільшувалась на 37 — 43%. ІЗПР. Звіт (заключний) по дослідженню різних композицій препарату Мочевин-К на продуктивність озимого ріпаку. (Виконавець: науковий співробітник В. В. Шаталова)

21 Мочевин-К1 в концентрации 0,01 гр/л

оказывал стимулирующее действие на созревание рачков и несколько усиливал показатели плодовитости (на 12%) и не сказывался на продолжительности жизни рачков. Такую концентрацию можно отнести к недействующей. Удобрение Мочевин-К1 может быть отнесено к классу веществ с относительно слабой токсичностью. Отчет института гидробиологии, г. Киев, 2002 г.

Витяги із звітів достовірні А. М. Неделько, начальник управління розвитку рослинництва Херсонської обласної держадміністрації


38

ЗОРЯ Аграрна

Сохраним зерно вместе Зерносушилки, нории, элеваторы, реконструкция ЗАВ и КЗС, шнеки, зерносклады

http://www.zavagrotech.com.ua 0503050598, 0997502492, (057) 731-51-35, 731-30-35

20 березня 2013ð.


20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 39

Народна газета Дніпропетровщини Засновник Видавець

— Дніпропетровська обласна рада — Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради “Редакція газети “Зоря”

Видається з 17 (4) квiтня 1917 року. Свiдоцтво про реєстрацiю ДП № 1811—549 ПР вiд 8.11.2011 р. Головний редактор Світлана КОЛЕСНИКОВА. Керівник проекту Ольга ЧЕСНОКОВА.

Вiддiл реклами: (0562) 38  83  53; 38  83  28 НАША АДРЕСА: газета “Зоря”, вул. Журналiс­­тiв, 7, Днi­про­­­петровськ, 49051. еmail: zorya@ezorya.dp.ua; ria@ezorya.dp.ua Тираж 10000. © «Зоря» Друк ПП «СТПРЕС», 50025, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 12. Офсетний друк. Зам. № 290


40

ЗОРЯ Аграрна

20 березня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрная  
ЗОРЯ Аграрная  

Издание газеты "Зоря"

Advertisement