Page 1

17 березня — День працівників ЖКГ Шановні працівники житлово-комунальної галузі!

Шановні працівники житлово-комунального господарства!

Прийміть найщиріші вітання з професійним святом!

Щиро вітаємо вас з професійним святом!

¹21 (21452)

Своєю щоденною справою ви забезпечуєте тепло і комфорт в оселях людей. Ви працюєте за будь-якої погоди, відновлюючи системи життєзабезпечення населених пунктів. Ваша самовідданість і наполегливість викликають глибоку повагу. Майбутнє галузі — за досвідченими та професійними кадрами. Адже підвищення якості комунальних послуг — одне з ключових завдань влади, яке поставив Президент України Віктор Янукович. Держава докладатиме всіх зусиль для зростання престижу професії комунальника. Бажаємо вам здоров’я, міцності та життєвої наснаги! З повагою Олександр Вілкул, Віце-прем’єр-міністр України Геннадій ТЕМНИК, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Від вашої роботи великою мірою залежить стабільність життєзабезпечення міст і селищ. Сотні тисяч осель жителів регіону ви забезпечуєте теплом, водою та світлом, дбаєте про чистоту на вулицях та у дворах. За вашої участі відбуваються великі перетворення з благоустрою регіону. Це важлива робота, яка потребує великої відповідальності, оперативності, майстерності, досвіду. За завданням Президента України Віктора Януковича в регіоні активно реформується та модернізується житлово-комунальне господарство, впроваджуються енергозберігаючі технології, застосовуються прогресивні підходи. Нові котельні, насосні станції, реконструкція водопровідного, теплового господарства, сучасні дороги, комфортні сквери та парки створюють нову якість життя на Дніпропетровщині. Великий внесок у це роблять саме працівники сфери ЖКГ, згуртована команда професіоналів, які щодня, в будь-яку погоду, при будь-яких умовах виконують свою важливу, потрібну роботу — забезпечують функціонування систем життєзабезпечення Дніпропетровщини. Дякуємо вам за вашу працю. Щиро бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, успіхів і здобутків у необхідній і важливій для всіх роботі на благо жителів Дніпро­петровщини! З повагою Дмитро КОЛЄСНІКОВ, Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Євген УДОД, Голова Дніпропетровської обласної ради

Андрій Білоусов,

заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації:

Багато проектів реалізовано, але й багато заплановано

Ïåðøèé íîìåð âèéøîâ 17 (4) êâ³òíÿ 1917 ðîêó ï³ä íàçâîþ

15 березня 2013 ðîêó

Стор. 2

спецвипуск

ЖКГ області: час позитивних змін У області прийнята та ефективно запроваджується програма з реформування сфери ЖКГ. Це — невід’ємна частина комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на 2011—2015 роки. Відремонтовані дороги та збудовані мости, чиста вода та тепло в оселях жителів області, впорядковані парки, нові сквери та багато іншого — за всім цим стоїть самовіддана праця тисяч робітників ЖКГ Дніпропетровщини. 24 години на добу вони забезпечують для нас сучасні, з усіма зручностями умови проживання.

Зі святом вас, працівники ЖКГ! Олексій Бурік, в. о. директора департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ОСББ: досягнення та випробування

Будівництво доріг — пріоритет у роботі

Ми знаємО, що робити з житловокомунальним господарством області. І ми це робимо.

Модель ефективного управління спільним майном

В області будуються дороги, реалізуються інфраструктурні проекти

Стор.

3

Стор.

5

Стор.

6-7


2

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 ð.

з професійним святом! Андрій Білоусов:

Багато проектів реалізовано, але й багато заплановано Про те, чого вдалося досягти у сфері ЖКГ області, про новітні підходи та технології, а також про плани на цей рік ми ведемо бесіду з заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Андрієм Білоусовим. — Як ви оцінюєте роботу у сфері ЖКГ області, яка була проведена у минулому році? З того, що вдалося зробити — що було найважливішим та чому? — Я хочу зауважити, що у 2010 році була прийнята комплексна стратегія розвит­ ку Дніпропетровщини, яка в своєму змісті має розділ Розви­ ток та реформування житловокомунального господарства. Ми перші в Україні захистили програму Розвитку та рефор­ мування ЖКГ. У регіоні реалізується ре­ гіональна програма «Питна вода», а також затверджена схема оптимізації теплопос­ тачання Дніпропетровської області. Всі ці програми робляться не в сліпу, а мають план. Тобто, в нас вже чітко розписано, де є необхідність бу­ дувати котельні, де необхідно реконструювати електромере­ жі та проводити реконструк­ цію водоочисних споруд. Та­ ким чином, ми маємо наглядну картину: що вже було зробле­ но, що потрібно зробити і які кошти для цього необхідні. У минулому році ми продов­ жили реконструкцію водних фільтрів Аульського водого­ ну. За правилами ці фільтри треба реконструювати кожні 25 років. У 2011 р. проведена перша черга реконструкції, у 2012 році — друга черга, яка нині практично завершена. Ми впровадили триступеневу систему очистки преарації во­ дозабірного ковша на очисних спорудах Кривбаса, зокрема на Карачунівському водопро­ відному комплексі. Подіб­ на технологія триступеневої очистки води в Україні була застосована вперше. Ми прове­ ли реконструкцію водопроводу у м. Новомосковськ, який до реконструкції знаходився в аварійному стані. Також роз­

почато реконструкцію водо­ проводу у м. Синельникове. Це місто отримує воду через 2 водоводи, гілки яких є тупи­ ковими. Це означає, що вліт­ ку, коли водою користуються найактивніше, мешканці, які проживають у районі кінцевої частини водопроводів мають низький тиск напору води. Згідно з реконструкцією пла­ нується закільцювати водово­ ди. І проблема низького тиску та перебоїв з водопостачанням буде вирішена. Проведено ряд реконструк­ цій водоводів у сільській міс­ цевості. Це Новомосковський, Софіївський, Апостолівський та Криворізький райони. Ми продовжили реконструкцію ка­ налізації у місті Павлоград, де до цього часу 30 років взагалі ніяких робіт не проводилось, а вся система знаходилася в аварійному стані. Ми провели реконструкцію центральних колекторів у містах Вільно­ гірськ та Новомосковськ. Окремий та дуже важливий напрям роботи обласної влади — це модернізація систем те­ плозабезпечення. У місті Віль­ ногірськ планується ввести в експлуатацію 9 модульних котелень, 5 з яких уже збудо­ вано. Це котельні з німецьким та італійським обладнанням, які згодом дозволять перевести всю бюджетну сферу на таку сучасну систему опалення. Новітні технології дозволять заощаджувати до 50% елек­ троенергії та до 50% витрат на газ. Варто відзначити, що в минулому році відремонто­ вано 70 ліфтів, придбано 6 сміттєвозів, збудована друга черга Васильківського полі­ гону, побудований полігон у місті П’ятихатки, обладнано 128 перехресть світлофорами зі зворотнім відліком часу та

звуковим супроводом. Значні результати досягнуті у будів­ ництві доріг — лише минулого року на Дніпропетровщині від­ ремонтовано 1 млн. 800 тис. квадратних метрів доріг. Зве­ дений міст через ріку Вовчу в Павлограді та об’їзну дорогу в м. Вільногірськ, проведено капітальний ремонт дороги по вулиці Купріна в Криво­ му Розі, капітальний ремонт площі імені Леніна в місті Но­ вомосковськ. Для утримання доріг державного значення закуплено сучасну техніку — косарки, бензопили, кущорізи тощо. Продовжується робота зі створення об’єднання спів­ власників багатоквартирних будинків. У 2012 році створено 115 ОСББ. Отже, практично всі за­ вдання, які ми ставили перед собою за минулий рік, — були виконані вчасно. — Розкажіть про пріоритетні напрями роботи у сфері ЖКГ області на 2013 рік. — У сфері водопостачання: плануємо повністю заверши­ ти реконструкцію фільтрів Аульського водоводу, Жовто­ водського водоканалу, Орджо­ нікідзевського водоканалу. Та­ кож планується збудувати або реконструювати водопроводи у місті Синельникове, також у Васильківському, Верхньо­ дніпровському, Криворізько­ му, Солонянському, Нікополь­ ському, Синельниківському, Софіївському, Томаківському та Юріївському районах. За­ галом буде збудовано та рекон­ струйовано 91 км водопровід­ них мереж. Щодо систем водовідводу, то ми реконструюємо очисні споруди в місті Перещепино Новомосковського району, про­ довжимо реконструкцію очис­ них споруд у містах Павлоград, Синельникове, Кривий Ріг,

Дніпропетровськ, а також у Апостолівському, Томаківсько­ му та Юр’ївському районах. За умови виділення коштів з державного бюджету в цьому році планується побудувати 2 котельні у Кривому Розі. Осо­ бливістю цього міста є його до­ вжина — 130 км, через що воно опалюється здебільшого за рахунок 13 великих котелень, які були збудовані ще в 70-ті роки минулого століття. Між цими котельнями та спожи­ вачами відстань становить приблизно 10 км, тому до споживача тепло надходить неповністю. Будівництво двох нових котелень дозволить вирішити це питання та по­ кращити умови проживання мешканців потужного промис­ лового центру. В цьому році з обласного бюджету планується виділи­ ти 7 млн. грн. на ремонт ліф­ тів у містах Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Павлоград, Дні­ продзержинськ за умови спів­ фінансування із місцевими бю­ джетами за схемою 50/50 від­ сотків. Тобто така ж сума буде виділена і з місцевих бюджетів цих міст. Загалом в цьому році в області буде відремонтовано близько 100 ліфтів. Продовжиться реалізація програми зі встановлення світ­ лофорів з таймерами та звуко­ вим супроводом. Продовжимо роботи з будівництва нових га­ зопроводів. А для віддалених населених пунктів в якості пілотного проекту плануємо провести реконструкцію наяв­ них електромереж, замінивши вугільне опалення на електро­ опалення. Продовжимо комплексний ремонт та будівництво нових доріг. Це з’їзди з Кайдацького мосту, ремонт вулиці Робоча у м. Дніпропетровськ, також роз­ почнуться роботи з капіталь­

ного ремонту об’їзної дороги у місті Синельникове, запла­ новано ремонт доріг у Ново­ московську та інших містах та районах. Хочеться особливо відзна­ чити, що в цьому році буде за­ куплено велику кількість су­ часної техніки, за допомогою якої можливо навести лад на дорогах та тротуарах. На тех­ ніці можна змінювати насадки, які дозволяють прибирати як сніг, так і опале листя. — Позиції області порівняно з іншими областями у сфері ЖКГ. Чим ми відрізняємось від інших, якими досягненнями можемо пишатись? — Ми перші в Україні за­ хистили програму з Розвитку та реформування житлово-ко­ мунального господарства. У 2012 році область посіла перше місце по питомій вазі ОСББ у сфері ЖКГ. Реконструюємо очисні споруди. Також розроб­ лена та впроваджена система встановлення систем доочист­ ки води у загальноосвітніх на­ вчальних закладах. Практично всі сміттєвози нашого регіону обладнані GPS-навігаторами зі спеціальною програмою, яка дозволяє слідкувати за їх якіс­ тю роботи: де вони вивантажу­ ються, чітко збирають сміття у належних місцях. Проводиться велика робота по впроваджен­ ню енергозберігаючих техноло­ гій та інше. — Ваші побажання з нагоди професійного свята колегам. — У першу чергу бажаю терпіння і любові до своєї не­ легкої праці, розуміння того, якою поважною справою ми займаємося. Без працівників житлово-комунальної сфери наше життя не було б таким комфортним. Розмову вела Марина КОЗИНЕЦЬ


з професійним святом!

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 р.

3

Програма розвитку ЖКГ регіону у дії У Дніпропетровській області діє Програма реформування та розвитку житловокомунального господарства регіону до 2015 року. Про заходи, які заплановані в рамках цієї програми, розповідає в. о. директора департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Бурік. дення теплової санації закладів бюджетної сфери.

Пріоритети визначені У сфері житлово-комунального господарства Дніпропетровської області проваджує господарську діяльність 345 суб’єктів різних форм власності. За минулий рік підприємствами житлово-комунального господарства надано послуг на суму 3,5 млрд. грн., що становить 15% від загального обсягу наданих послуг по Україні. З метою реалізації реформ у житлово-комунальному господарстві, за дорученням тодішнього голови облдержадміністрації, нині віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула в 2010 році було створено робочу групу, до складу якої увійшли керівники органів місцевого самоврядування, підприємств житлово-комунального господарства, енергопостачальних компаній, кваліфіковані юристи, науковці та представники громадських організацій. Робочою групою було грунтовно проаналізовано роботи в усіх сферах житлово-комунального господарства, спільно з органами місцевого самоврядування роз­ роблено цільові моделі реформування по кожному місту та району, затверджено п’ятирічні плани першочергових заходів з розвитку теплового, водопровідно-каналізаційного, житлового господарств, сфери благоустрою та поводження з відходами. Ці заходи покладено в основу Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на 2011—2015 роки. Для здійснення аналізу ефективності реформування на базі обласного підприємства «Жилком» було створено інформаційно-аналітичну систему збору даних, яка об’єктивно висвітлює результати діяльності як суб’єктів господарювання на ринку послуг, так і органів місцевого самоврядування. Своєчасне визначення слабких місць у роботі галузі дозволило вирішити низку нагальних питань, а саме: у повному обсязі ліквідувати заборгованість з виплати заробітної плати на всіх підприємствах житлово-комунального господарства, зменшити темпи росту як дебіторської, так і кредиторської заборгованості, оптимізувати витрати на виробництво послуг, активізувати роботу щодо створення ОСББ, керуючих компаній та інформаційно-розрахункових центрів,

збільшити рівень збору платежів від усіх категорій споживачів за надані послуги. Ми маємо позитивну динаміку капіталовкладень у технічне переоснащення та розвиток житлово-комунального господарства: - 2010 рік — 544,7 млн. грн., - 2011-й — 887,3 млн. грн., - 2012-й — 1 млрд. 42 млн. грн. Аналіз роботи за три роки показав, що консолідований підхід та значні вкладення в модернізацію комунального господарства дозволили вдвічі зменшити кількість аварійних ситуацій, мінімізувати обсяг понаднормативних витрат та суттєво покращити якість послуг. Коротко зупинюсь на деяких напрямах. Комунальна теплоенергетика Реформування теплового господарства розпочали з аналізу роботи систем теплопостачання, який було покладено в основу програми «Модернізації системи теплопостачання Дніпропетровської області» розробленої Київським інститутом теплофізики. Всі міста області розробили оптимізовані схеми теплопостачання на основі оптимального поєднання розвитку централізованого, децентралізованого та індивідуального опалення і на даний час ці схеми вже впроваджуються. Схеми малих міст з населенням до 25 тисяч осіб передбачають перехід на індивідуальне опалення. Зараз на індивідуальне опалення переведені всі міста районного підпорядкування, місто обласного підпорядкування Синельникове та відповідна схема реалізується у Вільногірську і передбачає будівництво дев’яти модульних котелень для забезпечення теплом об’єктів соціальнокультурної сфери та переведення населення на індивідуальне опалення, для чого діє відповідна програма підтримки. Комплексна реалізація заходів дозволила за два роки на 10% зменшити питоме споживання газу підприємствами комунальної теплоенергетики області, і в цьому році ми продовжуємо цю роботу. З цією метою розроблені пілотні проекти, якими передбачено реконструкцію котелень з установкою котлів, що працюють на древесних пелетах, перехід на теплоакумуляцію та прове-

Водопостачання Вперше за останні 20 років здійснено перший етап реконструкції безнапірних швидкісних фільтрів на очисних спорудах КП ДОР «Аульський водовід», які відповідно до технологічного регламенту повинні оновлюватись кожні п’ять років. За рахунок обласного бюджету продовжується будівництво ІІІ черги оборотного використання промивних вод ДПП «Кривбас­ промводопостачання». Запропоноване технологічне рішення дозволить видалити з промивної води завислі речовини, каламутність; значно понизити органічні забруднення і кольоровість, забезпечити і підтримувати мікробіологічну чистоту. Зазначений проект у комплексі з заходами, які завершені в минулому році на підприємстві «Кривбаспромводопостачання», а саме преаерація водозабірного ковша та триступенева система очистки дозволить довести якість води з Карачунівського водопровідного комплексу за основними показниками до нормативних вимог. Проведено комплексне переоснащення Кайдацької насоснофільтрувальної станції МКВП «Дніпроводоканал», яке включало в себе роботи з реконструкції фільтрів виробництва 30—40 років та хлораторної насосної станції, що покращило якість питного водопостачання для мешканців Дніпропетровська. У цілому реалізовані за два останні роки проекти з технічного переоснащення водопровідних очисних споруд дозволили значно покращити якість питної води, яка споживається понад 2 мільйонами мешканців області. Згідно з Комплексною стратегією розвитку Дніпропетровської області до 2015 року заплановано провести модернізацію всіх водопровідних очисних споруд, що дозволить покращити якість питної води для всіх споживачів області, які забезпечуються водою піднятою з поверхневих джерел. Удосконалення управління житловим фондом Пріоритетним питанням реформування житлово-комунального господарства області є запровадження нових ринкових форм управління житловим фондом. Згідно з Комплексною стратегією розвитку до 2015 року в області планується створити 4 тис. 219 ОСББ. З метою сприяння діяльності вже створених об’єднань в області заснована та активно функціонує «Дніпропетровська Асоціація ОСББ та ЖБК «Наш дім», яка є асоційованим членом Всеукраїн-

ської організації «Спілка власників житла України». Щорічно проводяться конкурси «Кращий будинок ОСББ», «Кращий керуючий будинком», «Кращий двір». Робота зі зверненнями громадян З початку роботи контактцентру «Гаряча лінія губернатора» надійшло 33 076 звернень громадян, з них 13 435 звернень (41%) з питань житлово-комунального господарства, з яких 2934 (2543 звернення за 2012 рік та 391 звернення за січень 2013 року) звернення (22%) надійшло на розгляд до управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. На розгляд до управління з контакт-центру«Гаряча лінія губернатора» надійшли звернення з питань: - обслуговування та ремонту будинків — 851 (29%); - відсутності та неякісного надання послуг централізованого гарячого та холодного водопостачання — 440 (15%); - відсутності та неякісного надання послуги централізованого опалення — 1301 (44%); - обслуговування та ремонт прибудинкових територій — 264 (9%); - інші — 78 (3%). Із загальної кількості звернень, які надійшли до управління: вирішено та знято з контролю — 79%. 3% знаходяться в стадії опрацювання, на 18% були надані роз’яснення відповідно до чинного законодавства. З метою усунення недоліків стосовно неякісного надання житлово-комунальних послуг, які порушувалися у зверненнях громадян до контакт-центру «Гаряча лінія губернатора», звернення враховані при формування титульних списків капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства. В місцевих бюджетах на 2013 рік передбачено кошти: - на ремонт 107 ліфтів на суму 17,1 млн. грн. - на ремонт покрівель — 133 будинки, на загальну суму 21,6 млн. грн. - на поточний ремонт доріг передбачено 17,9 млн. грн. - на відновлення освітлення — 25,8 млн. грн. - на видалення дерев — 7,3 млн. грн. Всі питання взяті на постійний контроль до повного вирішення. Заходи щодо покращення розрахунків за спожиті послуги Зрозуміло, що основним фінансовим джерелом для забезпечення належної технічної го-

товності житлово-комунального господарства та його подальшого розвитку повинні бути власні доходи підприємств від їх основної діяльності. З метою покращення платежів населення за спожиті житлово-комунальні послуги та створення сприятливих умов оплати в усіх містах області запроваджено роботу єдиних інформаційно-розрахункових центрів та електронних інформаційно-аналітичних систем на базі мережі Інтернет, що дозволяє кожному мешканцю отримати в зручний для нього час інформацію про технічні характеристики будинку, термін проведення ремонтів, які послуги надаються і якій якості потрібні відповідати, відповідність тарифів, їх складові та куди витрачаються сплачені за послуги кошти. Ми розуміємо, що модернізація житлово-комунального господарства потребує значних фінансових вкладень і бюджетних коштів ніколи не вистачатиме, тому в області реалізуються проекти спільного впровадження в рамках Кіотського протоколу, залучаються кредитні кошти та інвестиційні ресурси в рамках механізму державно-приватного партнерства. Втілюючи в життя завдання програми економічних реформ Президента України Віктора Федоровича Януковича у сфері житлово-комунального господарства, було розпочато роботу з аналізу існуючого стану справ. Визначивши стратегічні цілі, взявши до уваги існуючі в сучасному світі технології та організаційні структури, ми, виходячи з наявних матеріальних ресурсів, розписали план дій, ув’язавши всі напрями в масштабі області. Наприклад, для того, щоб не будувати два полігони для двох суміжних населених пунктів, керівники яких вважали, що саме їм потрібен полігон, ми будуємо один, який оптимально покриває потребу обох. Ми розглядаємо область, як єдину структуру, і в співпраці з органами місцевого самоврядування знаходимо ефективні способи використання фінансових ресурсів обласного та місцевих бюджетів для вирішення важливих для мешканців питань. На виконання губернаторської стратегії розвитку області напрацьовано потужний запас сучасних інвестиційних проектів, спрямованих, у першу чергу, на оптимізацію собівартості виробництва послуг та доведення їх якості до Європейських стандартів. Ми розуміємо, що система житлово-комунального господарства через ряд обставин знаходиться у складному стані, але ми знаємо, що треба робити і ми це робимо.


4

ÇÎÐß

www.zorya.org.ua 15 áåðåçíÿ 2013 ð.

З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

Áîëüøå âíèìàíèÿ ÷åëîâåêó òðóäà Âûïîëíÿÿ ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ðàáîòíèêàìè îòðàñëè ïî çàùèòå èõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ è èíòåðåñîâ, îáëàñòíàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîâìåñòíî ñ îáëàñòíûì óïðàâëåíèåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, ÖÊ îòðàñëåâîãî ïðîôñîþçà, îáëïðîôîáúåäèíåíèåì ïðèìåíÿþò âñå ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ñîõðàíåíèå òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, îáåñïå÷åíèå ðàáîòàþùèì ñâîåâðåìåííîé îïëàòû òðóäà, êîìïëåêñà ñîöèàëüíûõ ëüãîò è ãàðàíòèé, ñîçäàíèå çäîðîâûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà. Äëÿ èõ ðåàëèçàöèè ìû íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü ê Ïðåçèäåíòó, Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ, Âåðõîâíîé Ðàäå Óêðàèíû. Íà âñåõ óðîâíÿõ ñòàðàåìñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñóãóáî îòðàñëåâûå ïðîáëåìû. Ïðåæäå âñåãî îíè íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ ïðåäîñòàâëåíèåì æèçíåííî âàæíûõ óñëóã íàñåëåíèþ, îò êà÷åñòâà êîòîðûõ çàâèñèò íàñòðîåíèå è ðàáîòîñïîñîáíîñòü òðóæåíèêîâ âñåõ îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Áîëåå òîãî, îò ðåøåíèÿ ïðîáëåì æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà âî ìíîãîì çàâèñèò ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà è ñîöèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü â ðåãèîíå è ñòðàíå.

Одно из основных направле ний, над которым работает об ластная профсоюзная организа ция совместно с областным уп равлением жилищнокомму нального хозяйства, — это по вышение уровня оплаты труда работникам отрасли. Комплекс работ в этом на правлении позволяет обеспе чить работникам достойную оплату труда, сохранить преду смотренные колдоговором льго ты, надбавки, доплаты, ком пенсационные и поощритель ные выплаты. Средняя заработ ная плата по подотраслям в 2012 г. составила от 2440 до 3068 грн. Сложные явления и процес сы в экономике страны потре бовали от областной профсоюз ной организации усиления вни мания к организации и прове дению колдоговорной работы. С этой целью организован областной смотр на лучший коллективный договор и орга низацию по его выполнению, проводится систематическая учеба профактива, чтобы кол договоры отвечали требовани ям действующего законода тельства и обеспечивали соци альноэкономическую защиту работников, разрабатываются и выдаются профсоюзным орга низациям методические мате риалы, необходимые для прове дения колдоговорной работы. На повышение эффективно сти производства и культуры обслуживания направлена ра бота по организации и проведе нию смотров среди предприя тий отрасли и рабочих ведущих профессий, предусматриваю щие моральное и материальное вознаграждение. Ежекварталь но победителями смотров выхо дят более 50 предприятий и 70 работников ведущих профес сий отрасли. Обком, горкомы профсоюза, профкомы предприятий прово дят постоянную работу по реа лизации разделов колдоговоров по охране труда, выполнению комплексных планов меропри ятий, направленных на созда ние здоровых и безопасных ус ловий труда. Этому способствуют органи зованные обкомом профсоюза: областной общественный смотр на лучшую работу по созданию здоровых и безопасных усло вий труда; общественная защи та комплексных планов по до стижению норматива безопас ности, гигиены труда, произ водственной среды, повышения существующего уровня охраны

труда; конкурс на лучшие санитарнобытовые условия. Для повышения эффектив ности работы по охране труда на предприятиях отрасли, обко мом профсоюза разработаны и внедрены рекомендации по про ведению первого, второго, тре тьего уровней оперативного контроля. Ежеквартально высшая сту пень оперативного контроля за состоянием охраны труда про водится на одном из предприя тий отрасли совместно с облас тным управлением жилищно коммунального хозяйства и территориальным управлением Госгорпромнадзора Украины по Днепропетровской области. По инициативе и при непос редственном участии област ной профсоюзной организации совместно с горкомами, облас тным управлением жилищно коммунального хозяйства и хо зяйственными руководителя ми для организации оздоровле ния и отдыха работающих и членов их семей в отрасли по строены три санаторияпрофи лактория, базы отдыха «Стан дарт» и «Юный» на Азовском и пансионат «Лазурь» на Черно морском побережье, шесть дет ских здравниц. Большая часть этих социальных объектов была построена хозяйствен ным способом. Обком профсо юза также организовал, обеспе чил финансирование и строи тельство санаторияпрофилак тория «Саксагань» и детской здравницы «Корчагинец» в Кривом Роге. Сегодня к услугам работни ков предприятий и членов их семей прекрасный пансионат «Лазурь» вблизи Севастополя, в котором ежегодно оздоравли ваются около 2000 взрослых и детей. Обком профсоюза обеспе чил строительство спальных корпусов на 160 мест, что по зволяет удовлетворить потреб ности в отдыхе практически всех желающих. Уникальную возможность в плане профилактики и преду преждения хронических забо леваний предоставляют работ никам отрасли санаторийпро филакторий «Лесной» и создан ный на его базе областной от раслевой Центр диагностики, диспансеризации и профилак тического лечения, оснащен ный новым современным обору дованием и аппаратурой, позво ляющими провести тщательное обследование и получить реко мендации для лечения взрос лым и детям, ветеранам пред

приятий. Здесь успешно лечат ся болезни нервной системы, кожи, органов дыхания, пище варения, опорнодвигательного аппарата и других заболеваний с использованием лазерной те рапии, минеральной воды «Моршинская», барокамеры, «голубой» глины, фито, водо терапии, тепло, электро, све топроцедур и лечебной физ культуры. Работники отрасли имеют возможность по доступным це нам отдыхать в пансионатах «Стандарт» и «Юный» на Азов ском побережье, на 20 загород ных базах отдыха в лесных мас сивах, у речек, на море. Все это в комплексе позволя ет ежегодно оздоровлять около 20000 работников отрасли. Но это, как говорится, коли чественный показатель. С дру гой стороны, анализ показыва ет, что там, где при наличии та кой материальной базы вопро сам оздоровления работников и их детей не уделяется должно го внимания, предприятия не сут значительные расходы по оплате больничных листов сво их работников. И, наоборот, там, где этим вопросам уделяют повседневное внимание, как, к примеру, в КП «Днепроводока нал», КП «Криворожтепло сеть», КП «Днепропетровские городские тепловые сети», управление жилищного хозяй ства г. Днепропетровска, КП «Скоростной трамвай» г. Кри вого Рога и других, заболевае мость на 100 работающих зна чительно ниже отраслевого по казателя.

В этой связи в комп лексе работы по сниже нию заболеваемости и укреплению здоровья работников отрасли и членов их семей, обком профсоюза особое вни мание уделяет вопросам оздоровления и отдыха детей и подростков на базе шести отраслевых детских здравниц, че тыре из которых нахо дятся на его балансе. Кстати, наша отрасль не потеряла за эти годы ни одной детской здрав ницы. Обком профсоюза при активной помощи Криворожского, Днеп родзержинского, Ново московского, Нико польского горкомов профсоюза, хозяйственных руководителей и профкомов предприятий КП «Днепропетровский электро транспорт», КП «Криворожтеп лосеть», КП ДОР «Аульский во довод», ООО «Аульская хлоро переливная станция», управле ния благоустройства и жилищ ной политики и отраслевого горкома профсоюза Кривого Рога, КП «Трамвай» Днепро дзержинска, КП «Днепродзер жинскводоканал», МБТИ Днепропетровска, ООО УК «КомЭнергоНовомосковск», Першотравенского жилищно коммунального предприятия и других ежегодно организуют и выполняют значительный ком плекс работ по подготовке дет ских здравниц к летней эксплу атации. Обком профсоюза постоянно обеспечивает здравницы про дуктами питания длительных сроков хранения по ценам зна чительно ниже рыночных, что позволяет организовать высо кокалорийное и качественное шестиразовое питание детей, увеличив в рационе количество свежих овощей, фруктов, ягод, мясных и рыбных деликатесов, меда, кондитерских изделий, разнообразной выпечки. В результате работы, прове денной обкомом, горкомами профсоюза, хозяйственными руководителями и профкомами предприятий, при их организа ционном и финансовом участии в санаториях, пансионатах, на базах отдыха ежегодно поправ ляют свое здоровье и отдыхают более 16 тысяч детей, в том чис

ле около 5 тысяч в отраслевых детских здравницах. Сегодня мы видим свою за дачу в том, чтобы вместе с хо зяйственными руководителями и профсоюзными организа циями изыскивать возможнос ти и средства для сохранения, укрепления и развития матери альной базы детского оздо ровления. Забота о духовном и физи ческом здоровье тружеников отрасли остается в центре вни мания обкома профсоюза, проф союзных комитетов предприя тий. Вместе с хозяйственными руководителями и профсоюз ными комитетами нам удалось сохранить объекты социально культурного назначения. К ус лугам работников отрасли клуб «Коммунальник», 6 библиотек, актовые, спортивные залы и площадки предприятий и орга низаций. Обком, горкомы профсоюза, профкомы предприятий вместе с хозяйственными руководите лями постоянное внимание уде ляют работе с ветеранами войны и труда. Ежегодно при заключе нии колдоговоров, планирова нии работы профкомами предус матриваются конкретные меры по социальной защите, улучше нию бытового, медицинского об служивания этих людей. Все стороны деятельности об ластной, городских и первич ных организаций находят свое отражение в регулярно выпус каемом информационном вест нике «Голос отраслевого проф союза», публикациях в газете профсоюзов области «Позиция». Конечно же, реализация всех наших планов во многом зависит от организаторской ра боты, деловитости и оператив ности как областной, так и го родских, и первичных профсо юзных организаций. Свою задачу мы видим в том, чтобы объединить усилия и каждодневно решать все воп росы, которые направлены на защиту социальноэкономичес ких интересов работников от расли и их детей. Í. ÁÀÁ×ÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòíèêîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ


З професійним святом!

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 р.

5

ОСМД: достижения и испытания Повышение уровня осведомленности граждан может стать первым шагом на пути увеличения эффективности работы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Что же такое ОСМД? В первую очередь это сообщество людей, которое не думает, а действует. Сообщество, которое взяло на себя ответственность и объединилось в юридическое лицо. А для чего они объединились? Чтобы принимать решения по содержанию совместного неделимого имущества. Возможно, для принятия таких решений не обязательно создавать юридическое лицо. Однако согласно Гражданскому Кодексу в таком случае необходимо 100-процентное согласие всех собственников даже для маловажных вопросов, что усложняет принятие таких решений. И вот мы научились договариваться внутри дома. И тут мы, такие воодушевленные, попадаем в реалии жизни… Поступают первые жалобы от жильцов. Приходит санстанция и штрафует ОСМД за несвоевременный разгон голубей на техэтаже и неубранные голубиные яйца… А в это же время, возможно, идет вой­на за право существования и принятие решений собственниками… Решения судов о ликвидации ОСМД и разочарование части собственников… С УПСЗНом — за право бабушек продолжать получать льготы и субсидии. И вот, счастливые, мы наконец-то в суде доказали свое право на самостоятельность. Пытаемся в силу своих уставов и законодательства спасти свои полуразрушенные дома, достроить после застройщиков и т. д. Технической документации нет. Земли нет. При этом председатель, на которого возложили ответственность представлять интересы большинства, с завидной регулярностью начинает получать «письма счастья» с напоминанием о том, кому и что он теперь должен. В бесконечной переписке председатель набивает первые шишки… но чувствует себя счастливым. Одним словом, объединиться мало, необходимо еще и принимать правильные решения, и научиться правильно оформлять эти решения. На протяжении последних лет в нашем регионе было много ситуаций, когда ОСМД оставались не в самой выгодной ситуации во взаимоотношениях с монополистами, налоговой, другими институциями. Но благодаря консолидированной позиции объединений, власти, общественности удалось урегулировать много конфликтов. А значит, еще на один шаг приблизиться к модели эффективного управления совместным имуществом. Одним из достижений 2012 года стало налаживание партнерских отношений между ОСМД области и ДТЭК «Днепро­ облэнерго». На слуху еще те ОСМД, которые всеми способами доказывали свое право иметь индивидуальные договоры с монополистом. 14 февраля 2012 года была создана рабочая группа, которая до сегодняшнего дня остается постоянно действующей и выносит решения по каждому возникающему спорному моменту. Сегодня это пример для многих монополистов в реформировании взаимоотношений с эффективным собственником. На официальном сайте монополиста создан отдельный раздел по работе с ОСМД, в котором можно найти все протоколы 36 заседаний рабочих групп. Вторым вопросом, в процессе которого

был конфликт — взаимоотношения ОСМД и ЖСК с КП «Днепроводоканал». В момент написания статьи между ОСМД и коммунальным предприятием тоже наладился диалог, и процесс идет к логической развязке — заключению индивидуальных договоров с собственниками квартир и отдельных договоров с ОСМД и ЖСК на пользование водой и водоотведением в местах общего пользования. При всех законодательных противоречиях, трудностях с монополистами ОСМД — это один из немногих способов не просто сохранить совместное имущество, но иметь возможность контроля за затратами и работами в наших домах. Хотелось бы сделать акцент на том, что ОСМД или ЖСК не являются альтернативой ЖЭКу. ОСМД — заказчик услуг, который может принять решение о заключении договора с исполнителем услуги, если исполнитель услуги в лице ЖЭКа устроит сособственников в качестве и стоимости такой услуги. ОСМД отличается и в правовом поле, и в понятийном от субъекта хозяйствования. ОСМД ведет деятельность, направленную на создание и поддержание необходимых материально-технических условий функционирования, которые могут осуществляться с участием или без участия субъектов хозяйствования, т. е. являясь хозяйственным обеспечением деятельности нехозяйствующего субъекта. Одним из важнейших событий в среде ОСМД и ЖСК в 2012 году стал конкурс мини-проектов по энергоэффективности в многоквартирных домах, организованный Днепропетровским областным советом под личным контролем Евгения Григорьевича Удода. Особенностью этого конкурса стало то, что финансирование мини-проектов проходило через казначейские счета самих ОСМД и ЖСК, и выбор подрядчиков для реализации проектов делали сами коллективы объединений и кооперативов. Еще одним плюсом можно считать тот фактор, что для реализации проекта необходимо дать гарантии в части софинансирования проекта самим ОСМД и ЖСК не менее 20% от общей стоимости проекта. Т. к. 2012 год был первым из пяти запланированных в реализации областной программы, ОСМД сталкивались с трудностями, которые достойно прошли совместно с властью и общественностью. Особенно важны, на мой взгляд, положительные, реализованные примеры, которые необходимо распространять. Среди победителей были проекты, направленные на экономию ресурсов в многоквартирных домах. Например, модернизация котельных, установка металлопластиковых окон в местах общего пользования, установка современных насосных станций,

утепление фасадных опорных конструкций и другие. Многие председатели, которые участвовали в написании проектов в 2012 году, готовы участвовать в конкурсе и 2013 года. И уже в конце двенадцатого года начали консультироваться со специалистами Ассоциации «Наш дом» о возможных работах на 2013 год. На фоне сложностей в нашей области есть и позитивные примеры развития институции эффективного собственника. Побывав с экскурсией в домах ОСМД Кривого Рога, хотелось бы отметить креативный подход местной власти и искреннее желание изменить отношение к своему жилью сособственников. На фоне нерешенного вопроса с исполнителем услуги по теплоснабжению для многоквартирных домов, порадовал решенный вопрос участия бывшего собственника в первом после передачи капитальном ремонте. В 2012 году профинансировано 100% заявок от ОСМД на выполнение работ по капремонту одного вида работ, первоочередное и практически мгновенное асфальтирование дорог, отмосток и тротуаров при создании ОСМД, оформление в аренду земельных участков, что в последующем даст возможность оформлять земельные участки в собственность. Сплоченность ОСМД и ЖСК городов Днепропетровска, Кривого Рога, Никополя, Павлограда, Новомосковска, Марганца, Верхнеднепровска позволила общественной организации «Ассоциация «Наш дом» вынести для обсуждения необходимые законодательные изменения на более высокий уровень. «Ассоциация «Наш дом» представлена в самой крупной общественной организации в сфере ЖКХ Украины «Союз собственников жилья Украины», а также в Национальном совете при Кабинете Министров Украины по вопросам создания и содействия функционирования ОСМД. За 2012 год решен вопрос отсутствия экологического налога для ОСМД и ЖСК за «хранение мусора» в мусорных баках, урегулирован вопрос по налогообложению НДС в случае ведения основной деятельности в соответствии с ЗУ «Про ОСМД» и уставами, решен вопрос прямых договоров с Облэнерго по всей стране (понятие «населенного пункта»).

Уважаемые председатели ОСМД и ЖСК, управляющие, бухгалтеры, сантехники, электрики, дворники, общественные деятели сферы ЖКХ! В связи с тем, что объединения собственников многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы являются основой реформирования жилищного сектора нашей страны, невозможно не отметить ВАС, наравне с другими виновниками торжества в их профессиональный праздник — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. С ПРАЗДНИКОМ! Екатерина ЧИЖИК, заместитель председателя Национального совета при КМУ по вопросам создания и содействия функционированию ОСМД, заместитель председателя Союза собственников жилья Украины, председатель Днепропетровской областной общественной организации «Ассоциация ОСМД и ЖСК «Наш дом»

Что мешает появлению эффективного собственника? n Несовершенство законодательства (третий форум подряд ОСМД страны говорят о необходимости нового закона об ОСМД, закона Украины о первом капитальном ремонте, внесение изменений в ЗУ «Про питьевую воду» и т. д.) n Разделение собственников в ОСМД от собственников в ЖСК. Ведь ЖСК — это прототип ОСМД, рожденный до независимости Украины. А в рамках государства и выполнения программы Президента по доступному жилью — это возможность не иметь элита-центров и других дискредитирующих инвестирование в жилье примеров… n Навязывание несвойственных функций ОСМД и ЖСК со стороны монополистов… n Невозможность взыскать с задолжеников неоплаченных сумм в ОСМД, даже при выигранных судах… n Взыскание не свойственных им налогов… — эконалог, налог за спецводопользование, налог на землю в отсутствие земли в ОСМД и ЖСК… n И другие

Решением станет: n Завершение процесса приватизации. n Решение острых и вялотекущих проблем ОСМД и ЖСК. n Системные и серьезные изменения в законодательстве с привлечением наших вузов. Т. к. перенимание зарубежного опыта не всегда отражает наш менталитет и не учитывает возможных ошибок с тотальной приватизацией квартир в многоквартирных домах. n Обучение ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, БУХГАЛТЕРОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ (не только на дневном и заочном). Необходимо финансирование краткосрочных курсов и переквалификации тех, у кого, возможно, уже есть высшее образование. Днепропетровской государственной академией строительства и архитектуры совместно с Днепропетровской ассоциацией «Наш дом» была разработана программа обучения, рассчитанная на 72 часа, но, к сожалению, мы не нашли финансирования. n Решение вопроса с первым капитальным ремонтом. Норма закона об обязательном участии есть, но денег нет… А это дискредитирует ОМС в первую очередь, т. к. они не в состоянии норму закона выполнить, не имея ресурса. n Однозначное списание с баланса коммунальной собственности домов, в которых 100% квартир приватизированы. При девяностопятипроцентной приватизации очень трудно найти дом, который был бы коммунальной собственностью, однако несвоевременное списание долей чужого имущества с баланса сегодня вносит правовой хаос в жилой сектор собственности в Украине. n Внедрение энергоэффективных мероприятий для сбережения ресурсов в МКД и в целом по государству… А тут очень важно понимать политику государства в долгосрочном периоде.


6

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 ð.

з професійним святом!

Будівництво доріг: У Дніпропетровській області під керівництвом губернатора Дмитра Колєснікова реалізуються великі інфраструктурні проекти, реконструюються та будуються дороги, мости, вокзали, колії, відкрито нові швидкісні рухи поїздів — тобто створюється сучасна дорожньо-транспортна інфраструктура. Розвиток і модернізація інфраструктури — одне з головних завдань, яке реалізує обласна влада у рамках Програми реформ нашого Президента Віктора Федоровича Януковича та Комплексної стратегії розвитку регіону. Нова сучасна інфраструктура — це комфортне і безпечне пересування, це реальний імпульс до соціально-економічного розвитку міст і районів нашого регіону та підвищення якості життя людей. Обласна влада приділяє особливу увагу розвитку промислових міст, покращенню їх благоустрою та вирішенню екологічних питань. За підтримки Президента і уряду були визначені головні інфраструктурні проекти, рішення яких область чекала протягом десятків років. Перш за все, це проект автодороги на ділянці від вулиці Кайдацький шлях до автодороги Київ — Луганськ — Ізварине, будівельною довжиною 6,4 км, загальною вартістю 1,03 млрд. грн. Міська естакада безперервного руху — Правобережні з’їзди з Кайдацького мосту, об’їзна дорога — Південний обхід Дніпропетровська — це основа нової транспортної інфраструктури Дніпропетровська і всієї нашої області. Ці ключові інфраструктурні об’єкти об’єднають транспортну систему регіону і з’єднають в одне ціле всі основні дорожні магістралі області, які розходяться від центра Дніпропетровська в напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу, Донецька, Полтави, Харкова та Києва. У рамках створення нової сучасної транспортної інфраструктури регіону за 2,5 року основ­ні в’їзди в Дніпропетровськ і голов­ ні міські магістралі капітально відремонтовані і реконструйовані. Це проспект імені Газети «Правда», Набережна Заводська, Набережна Перемоги, Запорізьке шосе, вулиця Героїв Сталінграда, завершується комплексний ремонт проспекту Кірова. Вже введена в експлуатацію перша черга Південного обходу Дніпропетровська довжиною 18 км і будується друга черга — ще 10 км. Всього протяжність об’їзної становитиме близько 70 км. Повністю вона буде побудована до 2015 року. Це дозволить вивести за межі Дніпропетровська понад 30 тисяч одиниць великовантажного транспорту щодобового транзитного потоку і вдвічі зменшити обсяги шкідливих викидів автомобілів

у атмосферу в межах міста. Завдяки цьому в Дніпропетровську підвищиться комфортність і безпека пересування особистим і громадським транспортом. Системний розвиток дорожньої інфраструктури визначений керівництвом облдержадміністрації одним з ключових напрямів роботи обласної влади. За три роки у регіоні відремонтовано переважно капітально понад 5 млн. квадратних метрів доріг. Зокрема, 2010 році відремонтовано 1,5 млн. квадратних метрів доріг, у 2011 році — 1,7 млн. квадратних метрів, у 2012 р. відремонтовано понад 1,8 млн.

Будівництво метро у Дніпропетровську відновлено У 2010—2011 роках за ініціативи губернатора, а нині Віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула за підтримки Президента України Віктора Януковича та уряду вперше за останні 15 років будівництво Дніпропетровського метро було відновлено. Отримано необхідне фінансування для завершення будівництва метро у обласному центрі. Для отримання потужного кредитного ресурсу обласною владою були залучені провідні консалтингові компанії — СкотВілсон ЛТД та «SGS Austria», які розробили техніко-економічне обгрунтування проекту. Згідно з ним вартість проекту добудови трьох нових станцій Дніпропетровського метрополітену становить 367 млн. євро (понад 4 млрд. грн.). На пропозицію обласної влади та за дорученням Президента України Віктора Януковича Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про залучення 304 млн. євро у вигляді кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку (по 152 млн. євро кожен банк). Решту коштів — 63 млн. євро — надає держава. Відтак 27 липня 2012 року між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку була підписана кредитна угода на суму 152 млн. євро. Кредит надається строком на 15 років з відстрочкою виплати тіла кредиту на 4 роки. Ставка становить Euro LIBOR+1% і є однією з найнижчих при кредитуванні інфраструктурних об’єктів на

території країн СНД. Кредитні кошти дозволять залучити потужного підрядника та повністю побудувати Дніпропетровський метрополітен за 4 роки. Після завершення будівництва метро буде повністю реконструйована історична частина обласного центру — проспект Карла Маркса, що надасть їй європейського естетичного вигляду. Проектом будівництва метро передбачено, що до існуючих на сьогодні 7 км підземки буде додано ще 4 км, які пролягатимуть під проспектом Карла Маркса. Тож заплановане розширення існуючої лінії метрополітену в центрі міста збільшить її довжину до 11 кілометрів та додасть три нові станції — «Театральна», «Центральна» та «Музейна». Введення в дію пускового комплексу від станції «Вокзальна» до станції «Центральна» дозволить підвищити майже в 5 разів рівень пасажироперевезень — з 13 млн. пасажирів на рік до 64,2 млн. пасажирів на рік, а також зробити пасажирські перевезення метрополітеном рентабельними. У перспективі метрополітен планується з’єднати з Південним вокзалом Дніпропетровська. Тож метро буде сполучене з існуючим залізничним полотном, яке можна задіяти для перевезення пасажирів рейсовими автобусами. Таким чином, буде забезпечено альтернативний пасажиропотік

між правим і лівим берегами через Мерефо-Херсонський міст. Це особливо актуально для таких лівобережних житлових масивів, як Ігрень, Північний та Сонячний. Крім ЄБРР, кредитну лінію

Дніпропетровськ був єдиним обласним центром в Україні, який до 2011 року не мав об’їзної дороги. Через Дніпропетровськ проходять сім транзитних потоків і до 30 тисяч одиниць транзитного транспорту на добу. У

У обласному центрі в рамках губернаторського проекту з покращення якості доріг Дніпропетровщини капітально відремонтована найдовша в Європі набережна. ще на 152 млн. євро відкриє Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — вже є згода ради директорів цього банку та триває підготовка до підписання кредитної угоди. У Державному бюджеті Украї­ни на 2013 рік на будівництво Дніпропетровського метрополітену передбачено близько 100 млн. грн.

Об’їзна дорога — найбільший інфраструктурний проект Продовжено реалізацію найбільшого в області інфраструктурного проекту — об’їзної дороги: будівництво Південного обходу навколо Дніпропетровська та Правобережних з’їздів з Кайдацького мосту.

2010 році розпочато реалізацію наймасштабнішого інфраструктурного проекту на Дніпропетровщині за час незалежності України — будівництво об’їзної дороги Дніпропетровська, яка включає в себе дві складові — Південний обхід Дніпропетровська та Правобережні з’їзди з Кайдацького мосту. Перша черга Південного обходу протяжністю 18 км була побудована «з нуля», вже 22 грудня 2011 року по ній відкрили рух. Дорога з’єднала два транзитних потоки — з Криворізького та Запорізького напрямків.

Новий міст у Павлограді На Дніпропетровщині створюється сучасна система логістики транспортного руху. Важливим проектом у цій системі є


з професійним святом!

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 ð.

7

пріоритет у роботі обласної влади цифра Обсяг ремонту доріг на Дніпропетровщині перевищив

5 млн. квадратних метрів

побудований у Павлограді міст через річку Вовча. Новий міст підвищив комфортність і безпеку руху транспорту як у самому Павлограді, так і міжнародним автошляхом Знам’янка — Луганськ — Ізварине, який є однією з головних транспортних артерій Дніпропетровщини й України, а також складовою транс’європейського автомобільного маршруту Е-50, що пролягає від Атлантики до Кавказу. 16 років — з 1996 р. — автомобільний рух через річку Вовча у Павлограді був обмежений через руйнування одного з двох мостів, розташованих поряд, які забезпечували двосторонній рух. У 2011 році губернатор, а нині Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул прийняв рішення демонтувати аварійний міст і побудувати на його місці новий. У жовтні минулого року рух по новозбудованому мосту відкрито, завдяки цьому вдвічі збільшено пропускну спроможність діючого мостового автопереїзду через річку Вовча у Павлограді.

Розбудова транспортної інфраструктури 1. Відкрито рух трьох швидкісних пасажирських поїздів за напрямками Дніпропетровськ — Донецьк, Дніпропетровськ

— Харків та Дніпропетровськ — Київ. Завдяки цьому добратися з Дніпропетровська до Харкова (299 км) тепер можна за 3 години 20 хвилин, з Дніпропетровська до Донецька (269 км) за 2 години 56 хвилин, з Дніпропетровська до Києва (532 км) за 5 годин. 2. На всіх перехрестях автодоріг Дніпропетровщини з найбільш інтенсивним рухом транспорту переоснащено 128 сучасних світлофорних об’єктів, обладнаних системою зворотного відліку часу та звуковим супроводом сигналу. Такі світлофори встановлені у містах Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Жовті Води. Також для утримання вулично-дорожньої мережі в належному стані у минулому році модернізовано 79 залізничних переїздів, встановлено 258 знаків «лежачий поліцейський» біля шкіл та дитячих садків, замінено 3383 дорожніх знаки. 3. Після реконструкції відкрито сучасний залізничний вокзал у Павлограді. Дніпропетровська область є ключовим транспортним вузлом міжнародного транспортного коридору Європа — Азія. Через Павлоградський залізничний вокзал щоденно проходять 110 пасажирських та 16 приміських електропоїздів. За рік послугами залізничного вокзалу користуються близько 300 тис. пасажирів. Під час реконструкції на вокзалі було виконано значні обсяги робіт з ремонту та благоустрою території, зокрема: відремонтовано покрівлю, фасад та внутрішні приміщення — квиткові каси, зал очікування, службові приміщення, хол (з заміною вікон та дверей на металопластикові). Також реконструйовано платформи 1-ї колії східної й західної сторони, платформу між 2-ю й 3-ю коліями. На привокзальній площі висаджені квітники, молоді саджанці ялинок та листяних дерев.

4. В обласному центрі в рамках губернаторського проекту з покращення якості доріг Дніпропетровщини капітально відремонтована найдовша в Європі набережна. Останній раз капітальний ремонт цієї дороги проводився майже 20 років тому — у 1994 році. Зараз обласний центр отримав нову якісну міську магістраль, яка з’єднує житлові масиви Червоний Камінь, Комунар, Парус та підприємства цих мікрорайонів з центральною частиною міста. Нагадаємо, набережна Дніпропетровська протяжністю 20 км складається з трьох частин — Набережна Заводська (від ж/м Парус до Амурського мосту), Набережна ім. Леніна (від Амурського мосту до вул. 6-ї Стрілкової дивізії), Набережна Перемоги (від вул. 6-ї Стрілкової дивізії до Південного мосту), які мають стратегічне значення для обласного центру. Ця магістраль поєднує міжміські напрямки — Донецьке та Криворізьке шосе. Щодоби цією дорогою проїжджають близько 50 тис. автомобілів. Також у минулому році в обласному центрі вперше за останні

5. Під керівництвом губернатора Дмитра Колєснікова у рамках проекту соціального партнерства «Місто без околиць» у Кривому Розі міською владою спільно з провідними промисловими підприємствами реалізується низка масштабних інфраструктурних проектів. 6. Серед об’єктів — комплексна реконструкція мікрорайону Даманський, вулиці Мусоргського, пр. Перемоги, парку ім. І. Савицького, парку ім. Комсомолу України, відкриття сучасного спортивного комплексу з двох басейнів, спортивної зони та зони відпочинку та ін. Завдяки реконструкції проспекту Південний покращено умови проживання понад 30 тисяч жителів міста, адже проспект Південний є магістральною транспортною артерією Кривого Рогу й має велике соціальне значення. На ньому розташовані найважливіші соціальні об’єкти Інгулецького району: установи медицини та освіти, органи влади, банки, об’єкти торгівлі й т. д. Під час реконструкції не про-

Загалом за останні три роки у Дніпропет­ ровську відремонтовано ключові транспортні артерії міста — Запорізьке шосе, вул. Кос­ мічна, Наб. Перемоги, пр. Петровського, вул. Героїв Сталінграда, Шмідта, пр. ім. Газе­ ти «Правда», вул. Маршала Малиновського, Дзержинського, Янтарна, пр. Гагаріна. 30 років проводився капітальний ремонт проспекту Кірова — завершено перший етап капремонту дорожнього покриття. У наступному році буде проведений комплексний благоустрій проспекту. Загалом за останні три роки у Дніпропетровську відремонтовано ключові транспортні артерії міста — Запорізьке шосе, вул. Космічна, Наб. Перемоги, пр. Петровського, вул. Героїв Сталінграда, Шмідта, пр. ім. Газети «Правда», вул. Маршала Малиновського, Дзержинського, Янтарна, пр. Гагаріна.

сто замінено дорожнє покриття на одній з головних вулиць міста, а фактично збудовано та облаштовано новий проспект. Зокрема, оновлено фасади 34 будинків, реконструйовано сквер біля виконкому Інгулецької районної у місті ради, майдан біля пам’ятника воїну-визволителю, встановлено сучасну ілюмінацію, замінено зовнішнє освітлення на сучасні світильники «ОНІКС-250», влаштовано 8 нових зупинкових павільйонів. Споруджено футбольний майданчик, майданчик для скейтборду

та танцювальний у парку ВАТ «ПівдГЗК». Уздовж проспекту розташовані куточки відпочинку з комфортними лавочками. Реконструйовані інженерні комунікації — водо-, тепло-, газо-, електропостачання та водовідведення. Відновлено більше 5 тис. кв. м асфальтобетонного покриття на проїжджій частині пр. Південного та вул. Панаса Мирного, яка з’єднує проспект із оновленим парком ім. І. Савицького, відновлено асфальтобетонне покриття на тротуарах. Також влаштовано трамвайні колії за технологією безшумного трамваю довжиною більше 2 км та повністю замінено на нову контактну мережу трамваю й тролейбуса. 7. У 2012 році у Кривому Розі обсяги з ремонту доріг у порівнянні з 2010 роком зросли у 6 разів. За 2010—2012 роки у місті відремонтовано понад 920 тис. квадратних метрів. 8. Відкриття після комплексної реконструкції однієї з ключових транспортних артерій міста Дніпродзержинська — проспекту Ювілейний, який з’єднує центральні дороги міста з його лівобережною частиною. Також він збігається з дорогою загального користування Дніпродзержинськ — Миколаївка — Солоне та з’єднує Дніпродзержинськ з обласним центром. Щодня проспектом проїжджає більше 15 тис. автомобілів — громадський транспорт, вантажні та легкові авто. Останній раз пр. Ювілейний ремонтувався 15 років тому. В результаті реконструкції на проспекті Ювілейному облаштовано нове асфальтобетонне покриття, встановлено новий бордюрний камінь, проведені роботи з озеленення та облаштування тротуарів. Загалом цього року у Дніпродзержинську відремонтовано в 3,5 раза більше дорожнього покриття, ніж минулого року. Зокрема, у 2011 році було відремонтовано 43,7 тис. кв. м, у 2012 році — близько 150 тис. кв. м доріг.


8

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 ð.

З професійним святом!

Дорожнє будIвництво: В області під керівництвом губернатора Дмитра Колєснікова створюється сучасна дорожньотранспортна інфраструктура — реалізується низка великих інфраструктурних проектів, реконструюються та будуються нові дороги, мости, вокзали, колії, відкрито новий швидкісний рух поїздів. З’їзд з Кайдацького мосту Будівництво правобережних з’їздів з Кайдацького мосту в Дніпропетровську йде відповідно до графіка робіт. Для майбутньої естакади вже встановлено 13 із 24 пар опор, для ще 11 пар опор вже забиті палі. Ведуться роботи по з’єднанню опор балками. Нині з’єднано вже три опори. Перевлаштовані низьковольтні кабельні лінії, ділянка автодороги, трамвайних колій. Ведуться роботи з влаштування насипів під нову дорогу. Проводяться земляні і бетонні роботи для влаштування залізобетонного колектора. Винесені зовнішні мережі водопроводу, електричні кабельні лінії, тривають роботи по виносу мереж зв’язку. Улаштовано земляне полотно основної дороги з транспортною розв’язкою по типу неповного «конюшинного листа» (російською — «клеверного листа») у районі вулиці Маяковського, виготовлено та змонтовано складні допоміжні системи та влаштування для металевої прогонової споруди. Загалом проект будівництва розрахований до 2015 року. Кошторисна вартість об’єкта становить 1,032 млрд. грн. Будівництво з’їздів з Кайдацького мосту та об’їзної навколо Дніпропетровська забезпечує більше 3,5 тис. робочих місць

на підприємствах будівельної галузі Дніпропетровщини. При цьому середня заробітна плата у цій галузі перевищує 3,5 тис. грн. на місяць. Проектування Кайдацького мосту через р. Дніпро у м. Дніпропетровську, а також лівобережних і правобережних підходів з виходом на зовнішні автомобільні дороги загального користування мало за мету винести транзитний вантажний автотранспорт з центральної частини міста. Завдяки цьому кількість шкідливих викидів в атмосферу зменшиться на 900 тонн на рік. Кайдацький міст був введений в експлуатацію восени 1981 року. Сьогодні на лівому березі збудований автодорожній підхід до Кайдацького мосту, який в результаті інтенсивної забудови на лівобережжі перетворився в магістральну вулицю регульованого руху — Донецьке шосе, що має безпосередній вихід на зовнішні автомобільні дороги загального користування Київ — Луганськ — Ізварине та Харків — Сімферополь — Севастополь. Автодорожнього підходу до Кайдацького мосту з безпосереднім виходом на зовнішні автомобільні дороги загального користування на правобережжі на сьогодні немає. До цього часу рух автотранспорту по правобе-

режжю здійснюється вулично-дорожньою мережею міста (вулиця Кайдацький шлях, правобережна транспортна розв’язка на вулиці Набережна Заводська, вулиця Павлова, проспект Калініна, проспект Петровського, вулиця Київська). При цьому пропускна здатність і габарити вулично-дорожньої мережі не відповідають розмірам і структурі транспортних потоків. Це викликає серйозні збої в організації дорожнього руху в місті (пробки), виводить з ладу дорожнє покриття і призводить до значного зниження маршрутної швидкості транспортних засобів, збільшення споживання ПММ і росту кількості шкідливих викидів. Проспект ім. Газети «Правда»: будівництво надземного переходу Роботи з комплексної реконструкції однієї з важливих в’їзних магістралей Дніпропетровська продовжуються — на проспекті ім. Газети «Правда» будується новий сучасний надземний перехід закритого типу у вигляді скляного мосту на перетині проспекту імені Газети «Правда» з проспектом Воронцова. — Під час першого етапу комплексної реконструкції проспекту ім. Газети «Правда» про-

ведені всі роботи з облаштування якісного дорожнього полотна та з благоустрою. Відтепер одна із головних в’їзних магістралей міста отримала нове обличчя — підвищена пропускна спроможність, знижена аварійність. Тепер наше завдання — підвищити безпеку руху для пішоходів, — сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков. Губернатор поставив завдання завершити роботи з будівництва відповідно до графіка. — Відкриття підземних та надземних пішохідних переходів — це безпека жителів Дніпропетровщини. Роботи з будівництва повинні проводитися відповідно до графіка та завершитися вже цього року, — наголосив Дмитро Колєсніков. Надземний перехід буде виконаний з металоконструкцій з алюмінієвими декоративними елементами, виготовлених виробниками Дніпропетровського регіону, а також високоякісного міцного скла типу «триплекс», яке задля сонцезахисту буде облаштоване затемнюючою плівкою. Перехід буде закритого типу, щоб виключити потрапляння всередину споруди й у механізми ескалаторів атмосферних опадів. Для підйому та спуску пішоходів запроектовані

по два ескалатори на кожному кінці мосту. Для комфортності пересування пішоходів і зменшення вібрацій пішохідні доріжки у переході будуть викладені спеціальною м’якою гумою. На випадок профілактики й ремонту ескалаторів запроектовані металеві сходи шириною 1,5 м на кожному кінці мосту. Для проходу пішоходів в нічний час передбачене освітлення всередині пішохідного мосту. Конструкція переходу передбачає необхідні умови для руху інвалідів, які пересуваються на візках. Також всередині переходу запроектовані службові приміщення для охорони та оператора обладнання. Як доповів губернатору Дмитрові Колєснікову директор ТОВ «Українсько-Польське підприємство «УПС» Тарас Палій, на об’єкті вже закінчені підготовчі роботи з перевлаштування мереж водопроводу, виносу кабелів та контактної мережі тролейбуса. Нині ведуться роботи з улаштування опорних паль. Зокрема, нині вже встановлено 12 паль. Також виготовлені металоконструкції переходу, які знаходяться на зберіганні. Загальна вартість будівництва надземного переходу становить понад 17 млн. грн. Фінансування проходить за рахунок державного та місцевого бюджетів.


З професійним святом!

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 р.

9

до теми

ключовий напрям роботи Капітальна реконструкція пр. ім. Газети «Правда» розпочалася у 2011 році. В рамках комплексної реконструкції проспекту було виконано капітальний ремонт проїжджої частини. Укладання асфальтобетонного покриття на проспекті імені Газети «Правда» здійснювалося за найсучаснішими технологіями й високими європейськими стандартами. Контроль за якістю робіт з укладання двошарового покриття також здійснювався за спеціально розробленою технологією, яка застосовується в європейських країнах. Зокрема, відповідно до зазначеної технології контролювалася температура суміші в кожному автомобілі на місці укладання. Через кожні 100 метрів покриття перевірялися висотні позначки, поперечний ухил, ширина й товщина шару, щільність і т. д. На другому етапі — в 2012 році реконструйовані три підземні переходи (в районі Юр’ївської розв’язки, вулиці Калинова та вулиці Байкальська). У ході реконструкції була повністю замінена їх гідроізоляція, електроосвітлення, сходи, відремонтовані стіни й підлога, влаштовано пандуси для пересування інвалідів-візочників та пішоходів з дитячими колясками. На входах у підземні переходи збудовані нові павільйони.

Плани на 2013-й За період з 2010 по 2012 роки на Дніпропетровщині було відремонтовано більше доріг, ніж за останні два з половиною десятиліття. У 2013 році темпи будівництва ще збільшаться — в області буде відремонтовано 2 млн. кв. м доріг проти 1,8 млн. кв. м доріг минулого року. Про це розповів губернатор Дмитро Колєсніков. — У 2011 році в Дніпропетровській області було відремонтовано 1,7 млн. кв. м покриття доріг. Це на 20% більше, ніж у 2010 році і вдвічі, ніж у 2009 році. У 2012 році область виконала найбільший за останні роки обсяг — 1,8 млн. кв. м доріг. І в цьому році ми плануємо підвищити показники до 2 млн. кв. м, — підкреслив керівник області. Губернатор наголосив, що максимальна кількість квадратних метрів повинна бути відремонтована капітально. — Після капітального ремонту дорога повинна працювати мінімум 10 років. Це наш підхід. Запорука цьому — перехід до нових технологій, використання новітніх технологічних матеріалів, — сказав Дмитро Колєсніков. Голова облдержадміністрації зазначив, що за період з 2010 по 2012 рік на ремонт доріг було виділено 1 млрд. грн. У 2013 році

заплановано залучити близько 600 млн. грн. Цей рік стане важливим етапом розвитку транспортної інфраструктури у всіх містах регіону. Наприклад, у Кривому Розі продовжиться капітальний ремонт транзитної дороги напрямку Запоріжжя—Київ. У Дніпропетровську буде завершено ремонт на проспекті Кірова, буде капітально відремонтовано ще одну важливу артерію міста — вулицю Робоча. В Марганці буде проведено капітальний ремонт шляхопроводу, який є головним в’їздом у місто. У містах Синельникове, Нікополь, Павлоград, Дніпродзержинськ та інших будуть відремонтовані центральні й найбільш напружені вулиці. За оцінками фахівців, негайного ремонту потребує 146 тис. кв. метрів доріг у регіоні. Як доповів губернатору керівник служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Микола Сироватський, нині в регіоні на дорогах загального користування працює 42 бригади, у ході аварійно-ямкового ремонту вже укладено понад 32 тис. кв. м покриття. Найбільш проблемними лишаються траси криворізького та донецького напрямків. Губернатор зазначив, що першочерговим завданням на сьо-

годні є проведення оперативного ремонту тих ділянок доріг, які найбільше постраждали під час зими. Як тільки покращаться погодні умови — температура повітря буде відповідати нормам, за яких можна проводити якісний ремонт — на Дніпропетровщині розпочнуться поточні та капітальні ремонти доріг. Дмитро Колєсніков наголосив, що приведення в порядок доріг державного значення тримає на особистому контролі Прем’єр-міністр України Микола Азаров. Цього року Дніпропетровщина отримає 183 млн. 750 тис. грн. з державного бюджету на їх ремонт та утримання. 12,4 млн. грн. вже надійшли містам та районам. Також у цьому році область отримає 174,7 млн. грн. з держбюджету на будівництво, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності. Це на 13 млн. грн. більше, ніж у минулому році (161,8 млн. грн.). У місцевих бюджетах на ці цілі передбачено 130,4 млн. грн., більшість з яких — саме на капітальні ремонти (86 млн. грн.). Дмитро Колєсніков доручив керівникам міст та районів області розглянути на найближчих сесіях можливість додаткового виділення коштів на ремонт доріг.

На Дніпропетровщині ями на дорогах ремонтують сучасним «холодним методом» У Кривому Розі, Тернівці, Нікополі та Дніпропетровську дороги ремонтують «холодним асфальтом». При цьому методі використовують минулорічний зріз асфальту, щебінь, розігрітий бітум. Ця суміш дозволяє вести роботи у будь-яку погоду, а після укладки може тривалий час забезпечувати надійне закриття ям та вибоїн. У Дніпропетровську тільки за один тиждень у лютому відремонтовано 900 кв. м уражених ямами доріг. У Нікополі зроблено чверть від запланованого, а у Тернівці комунальники стовідсотково завершили ямковий ремонт. Голова Дніпропетровської облдерж­ адміністрації Дмитро Колєсніков під час селекторної наради дав доручення відповідним службам прискорити роботу з асфальтування доріг у містах області. Як повідомлялося раніше, ямковий ремонт на Дніпропетровщині планують завершити до першого травня. А вже у травні за завданням Дмитра Колєснікова приступлять до капітального ремонту доріг.


10

ÇÎÐß

www.zorya.org.ua 15 áåðåçíÿ 2013 ð.

З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

Äîî÷èñòêó âîäè — До 2015 року в рамках Комплексної стратегії розвитку регіону системи доочистки води планується встановити в усіх школах, дитсадках і лікарнях кументація на реконструкцію 14 об’єктів каналізаційного господарства області.

Ó ðàìêàõ ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Ïèòíà âîäà Äí³ïðîïåòðîâùèíè» â óñ³õ 75 äèòñàäêàõ 6 ì³ñò îáëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ (Ìàðãàíåöü — 8, ͳêîïîëü — 18, Îðäæîí³ê³äçå — 11, Ïàâëîãðàä — 20, Ñèíåëüíèêîâå — 10, Òåðí³âêà — 8) âñòàíîâëåí³ ñèñòåìè äîî÷èñòêè âîäè.

Çáóäîâàíî ñòàíö³¿ äîî÷èñòêè Відповідно до національного проекту «Якісна вода», який ви значений Президентом України одним з пріоритетних напрямів соціальноекономічного розвит ку в області, здійснено аналіз найбільш ефективних шляхів щодо забезпечення якісною пит ною водою, в першу чергу, за кладів освіти та охорони здоро в’я, визначено населені пункти, які потребують першочергової установки станцій доочищення, розраховано орієнтовний бюд жет, способи доочищення води та вибір обладнання. З метою реалізації цих за ходів у минулому році внесено зміни до регіональної програми «Питна вода Дніпропетровщи ни» в частині будівництва ло кальних станцій доочищення питної води на діючих системах централізованого водопоста чання, насамперед для водо забезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних за кладів. На виконання регіональної програми«Питна вода Дніпро петровщини» у 2011 році за рахунок обласного бюджету ви ділені кошти у сумі 4344 тис. грн. на встановлення станцій доочистки в дошкільних закла дах міст Кривий Ріг, Дніпро петровськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води. Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становив 3,251 млн. грн. За ці кошти обладнано доочисткою 133 (76%) дитячих садків м. Дніп ропетровська, 148 (100%) м. Кривий Ріг, 12 (100%) м. Жов ті Води, 40 (100%) м. Дніпро дзержинськ. Крім того, Кривим Рогом виділено додатково 2,081 млн. грн. та встановлено в 133 (95%) школах станції доочистки. За рахунок коштів держав ного бюджету у 2011 році вста новлено 21 станцію доочистки питної води в закладах соціаль ної сфери сільських населених пунктів, у тому числі в Апосто лівському районі встановлено 2 станції доочистки (1 в дитячо му садку та 1 в школі), у Верх ньодніпровському районі — 5 станцій доочистки в дитячих садках, у Криворізькому районі — 14 станцій (7 в дитячих сад ках, 5 в школах та 2 в лікарні). У 2012 році за рахунок співфінансування з обласного та місцевих бюджетів встанов ленні фільтри доочистки пит ної води в 75 дитячих дошкіль них закладах 6ти міст області:

м. Марганець — 8 (100%); м. Нікополь — 18 (100%); м. Орджонікідзе — 11 (100%); м. Павлоград — 20 (100%); м. Синельникове — 10 (100%); м. Тернівка — 8 (100%). Таким чином, на сьогод нішній день з передбачених до облаштування станціями до очистки оснащені 45% шкіл, 76% дитячих садків, 19% ліка рень. Потребу в оснащенні станці ями доочистки мають 457 шкіл, 152 дитячі садки, 146 об’єктів закладів охорони здоров’я. У рамках реалізації заходів загальнодержавної цільової програми «Питна вода Украї ни» у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету фінансувався проект за напря мом покращення якості питної води з продовженням реалі зації заходів з реконструкції швидких безнапірних фільтрів та системи відбору освітленої води та відстійників цеху очис них споруд КП ДОР «Ауль ський водовід», що дає змогу покращити якість питної води, виробленої Аульським водово дом, для близько 1,5 млн. осіб області. Крім того, у 2012 році з дер жавного бюджету фінансува лось 11 об’єктів водопровідно го господарства: м. Павлоград (1), м. Синельникове (1), Кри ворізький район (3), Василь ківський район (1), Томаківсь кий район (1), Апостолівський район (2), Магдалинівський район (1) на загальну суму 22,91 млн. грн. Це все об’єкти водопровідного господарства області. Реалізація їх дала можливість збудувати та про вести реконструкцію 45 км водопровідних мереж та рекон струкцію 3 водонасосних стан цій, забезпечити близько 11 тис. осіб водою, які користува лись привізною чи водою, яка не відповідає санітарним нор мам якості, та близько 35 тис. осіб населення забезпечити на дійним та безперебійним водо постачанням, зменшити кіль кість звернень громадян, які отримують неякісну послугу з водопостачання. Âîäîâ³äâåäåííÿ: êóðñ íà îíîâëåííÿ ìåðåæ Якість питної води безпосе редньо залежить від стану по верхневих водойм, куди скида ються забруднені стічні води,

насамперед від незадовільно працюючих систем каналізації. Каналізаційними споруда ми міст, селищ та сільських на селених пунктів області щоріч но відводиться у природні во дойми близько 468 млн. куб. м стічних вод. Із 49 каналізаційних очис них споруд, що функціонують на території області, 36 споруд або 70% на початок 2010 року потребували комплексної ре конструкції. Згідно з Комплексною стра тегією розвитку області до 2015 року заплановано прове сти реконструкцію всіх очис них споруд, які здійснюють скид у відкриті водойми, за мінити 250 км залізобетонних колекторів, побудованих ще в 70х роках, та оснастити най більш потужні насосні станції автоматизованими системами управління. Завдяки введенню в експлу атацію новітніх каналізаційно насосних станцій на житловому масиві Придніпровський, ву лиці Маршала Малиновського, а також Південної станції аера ції міста Дніпропетровська зменшено обсяг скиду забруд нюючих стоків у басейн річки Дніпро на 70%. Розпочато будівництво та реконструкцію систем обо ротного використання про

мивних вод на очисних спо рудах Кривбаспромводопос тачання, одного з найбільш потужних виробників питної води області. За два роки здійснено замі ну 60 км найбільш ветхих за лізобетонних колекторів, або 25% від запланованого до 2015 року. З метою оптимізації со бівартості послуг з водовідве дення 40% найбільш енерго витратних каналізаційнона сосних станцій вже оснащені системами автоматизованого управління, що дозволило вдвічі скоротити витрати на електроенергію і значно збіль шити термін експлуатації основного обладнання. У 2012 році виконані роботи з реконструкції:  каналізаційного колектора у Новомосковську,  каналізаційного колектора та каналізаційної насосної станції у Вільногірську. Розпочато роботи з рекон струкції каналізаційних очис них споруд у м. Синельникове та смт Юр’ївка. Продовжується реконструкція очисних споруд м. Павлоград, що була розпоча та у 2011 році. Також у минулому році за рахунок коштів обласного при родоохоронного фонду виготов лено проектнокошторисна до

Àóëè: ðåêîíñòðóêö³ÿ òðèâàòèìå У 2013 році роботи з рекон струкції Аульського водоводу будуть продовжені. — Забезпечення споживачів питною водою належної якості є одним з головних завдань, які ставить перед собою влада ре гіону. З цією метою завдяки підтримці уряду та нашого Пре зидента Віктора Федоровича Януковича проводиться мас штабна реконструкція техніч них потужностей Аульського во доводу. У 2013 році роботи з ре конструкції Аульського водово ду будуть продовжені, — сказав голова Дніпропетровської облас ної державної адміністрації Дмитро Колєсніков. Вже проведено перший етап реконструкції фільтрів та систе ми відбору освітленої води цеху очисних споруд. Це дозволило підвищити якість очистки води, отримати економію електро енергії та вдвічі зменшити ски ди промивних вод в акваторію ріки Дніпро. У рамках другої черги передбачена заміна заста рілої дренажнорозподільчої си стеми з полімербетонних плит на сучасну трубчату дренажнороз подільчу систему з склопласти кових труб. Це сучасна техноло гія, адже такі труби менше за бруднюються, що дозволяє змен шити частоту промивки фільтрів і в свою чергу економити воду (до 4,2 млн. м3 води/рік), яка вико ристовується для промивки. Та кож за рахунок високоякісної фільтрації для підготовки води використовується менше хіміч них реагентів. Зараз роботи на об’єкті ве дуться згідно з установленим графіком. Виведено з експлу атації фільтри №9, №10 другої черги, №№13—16 першої чер ги фільтрів та відстійників. З фільтрів вивантажено піщано вугільне завантаження, на трьох фільтрах виконано ли цювання стін та монтаж нової дренажнорозподільчої систе ми. Проводяться роботи з ли цювання трьох фільтрів, бу ріння отворів під дренажно розподільчу систему та мон таж склопластикових труб си стеми. За технологічними вимога ми для виробництва питної води, що відповідає санітарним нормам, необхідно проводити перезавантаження фільтрів один раз на 5 років. За останні два десятиріччя, протягом яких ремонт обладнання не проводився, накопичилося чи мало проблем. Відповідно по гіршилася якість води. Завдя ки ініціативі Олександра Віл кула це питання зрушило з місця. І, як показує час, воно буде вирішуватись й надалі.


З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

ÇÎÐß

www.zorya.org.ua 15 áåðåçíÿ 2013 ð.

11

øêîëàì ³ ë³êàðíÿì

Íîâîìîñêîâñüê: áóäóºòüñÿ íîâèé âîäîïðîâ³ä Завдяки першій черзі робіт був прокладений новий трубопровід довжиною близь ко 1,1 км. Водопровід у м. Новомос ковськ довжиною майже 2,9 км від пров. Новомосковського до вул. Шевченка був побудований у 1988 році. За майже 25 років експлуатації через зношеність водопровідних мереж мали місце втрати води, що призво дило до постійних перебоїв у во допостачанні, особливо у літній період. За ініціативи тодішнього губернатора, а нині віцепре м’єрміністра Олександра Віл кула у 2011 році у Новомос ковську розпочалось будівниц тво нового водопроводу. Зараз проведено перепідключення найбільш зношеної ділянки водогону на новий водопровід довжиною 1,1 км. Будівництво водопроводу у Новомосковську реалізується у рамках комплексної програми з підвищення якості водопоста чання у регіоні «Питна вода Дніпропетровщини». Це дасть змогу збільшити тиск та змен шити понаднормові витоки пит ної води. Завдяки будівництву водопроводу понад 30 тис. жи телів Новомосковська будуть забезпечені стабільним водо постачанням.

Друга черга будівництва буде реалізована у 2013 році. У Новомосковську системно реалізуються проекти з підви щення якості питної води. Так, у липні 2012 року введено в ек сплуатацію автоматизовану си стему частотного регулювання на водонасосній станції Ново московського водоканалу. Ав томатизована система управ ління насосною станцією забез печила безперебійну роботу її енергетичного обладнання, усу нула можливість виникнення гідравлічних ударів у мережах водопостачання, що дозволило мінімізувати кількість аварій них ситуацій. Êðèâîð³çüêèé ðàéîí: íîâèé âîäîã³í çàáåçïå÷èâ âîäîþ 16 ñ³ë У Криворізькому районі модернізується та створюється низка інфраструктурних об’єктів водопостачання. Зокрема, проводена комп лексна реконструкція найбіль шого магістрального водоводу Криворізького району Кривий Ріг — Валове протяжністю по над 21 км. Він забезпечить якісною водою та стабільним водопостачанням 7 тисяч жи телів 16 сіл району. У Криворізькому районі вже відкрито найбільший магі стральний водовід Кривий Ріг — с. Валове, який забезпечив

якісною питною водою 6,6 тис. жителів району. Водогін Кривий Ріг — село Валове має протяжність 21,6 км. У травні 2012 року було відкрито першу чергу цього во догону довжиною 17,1 км. До кінця року буде завершено ре конструкцію останнього від різка магістрального водогону на ділянці Кіровка — Гейків ка довжиною 4,5 км, який за безпечить якісне водопоста чання 1,7 тис. жителів сіл Гей ківка, Кривбас, Ранній Ранок, Новий Кременчук Криворізь кого району. По завершенню останньої ділянки буде відкри то весь магістральний водогін Кривий Ріг — с. Валове. Він забезпечить понад 6,6 тис. мешканців 16 сіл Криворізько го району водою. — У Криворізькому районі реалізуються комплексні про екти з підвищення якості пит ної води. Зокрема, проведена реконструкція очисних споруд та впроваджена триступенева система очистки води на Кара чунівському водосховищі, що забезпечує водою понад 250 ти сяч жителів Кривого Рогу та Криворізького району, — зазна чив голова Криворізької рай держадміністрації Олексій По зивайло. Ñèíåëüíèêîâå: ðåêîíñòðóêö³ÿ òà ðîçáóäîâà ìåðåæ У Синельниковому продов жується реконструкція водо провідних мереж. Будівництво нового водопроводу протяж ністю близько 5 км дозволить забезпечити стабільним водо постачанням усіх жителів міста Синельникове — понад 30 ти сяч людей. Загальна вартість об’єкта становить близько 10 млн. грн. Зокрема, для проведення рекон струкції водогону з державного бюджету передбачено фінансу вання у розмірі 3,6 млн. грн. У 2011 році введена в експ луатацію система водовідведен ня побутових стічних вод та си стема захисту від підтоплення та затоплення територій міста, проведена реконструкція ста діону дитячої юнацькоспортив

ної школи. У 10 дитсадках вста новлено системи доочистки питної води. Система, яка існувала у місті до цього, складалася з розгалужених ліній водопоста чання, які мали тупикові ділянки. У разі аварійної ситу ації, мережа водопроводу, роз ташована після аварійної ділянки, залишалася без води. Через це у місті, особливо влітку, виникали перебої з водопостачанням. Для надання стабільного во допостачання було вирішено з’єднати систему водопроводу міста у єдину (закільцьовану) мережу. Це дозволить зменши ти втрати води та вирівняти тиск в мережах для забезпечен ня стабільним водопостачан ням жителів міста. — Завдяки будівництву нової водопровідної мережі пи тання стабільного водопоста чання в м. Синельникове буде вирішено, — зазначив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Дмитро Ко лєсніков. У рамках першої черги зараз завершено будівництво водо проводу від насосної станції №3 ДМП ВКГ «Дніпро — За хідний Донбас» до вул. Чехова та будівництво водопроводу на ділянці вул. Ватутіна до вул. Куйбишева. У 2013 році роботи з будів ництва будуть продовжені. У рамках другої черги буде збудо вано водопровід від вул. Чехо ва до вул. Терешкова (3,43 км), що дозволить завершити ство рення кільцевої водопровідної мережі та забезпечити жителів міста якісним та стабільним водопостачанням. Ñîëîíÿíñüêèé ðàéîí: î÷èñí³ ñïîðóäè ðåêîíñòðóþþòü äî òðàâíÿ Після проведення ремонт них робіт із застосуванням су часних технологічних рішень каналізаційні споруди забезпе чуватимуть найвищий ступінь очищення стоків перед скидан ням у річку Мокра Сура. Зараз роботи виконано на 95%. Каналізаційна мережа вій ськового містечка села Апосто

лівка обслуговує близько 3 тис. осіб. Вона була збудована в 70— 80 роках минулого століття і за час експлуатації жодного разу не ремонтувалася. Також не прово дилася заміна технологічного об ладнання. Каналізаційні спору ди не забезпечували необхідного ступеня очищення стоків вій ськового містечка, що скидають ся у річку Мокра Сура. Тому ви никла необхідність проведення докорінної реконструкції кана лізаційних очисних споруд із за стосуванням сучасних техноло гічних рішень. У серпні 2011 року за спри яння обласної влади розпочали ся будівельні роботи на об’єкті очисних споруд каналізації військового містечка с. Аполо нівка. Проект реконструкції пе редбачає будівництво каналіза ційнонасосної станції, напірно го трубопроводу неочищених стічних вод, станції біологічної очистки стічних вод з пропуск ною здатністю 400 м3 на добу та відвідного каналу очищених стічних вод. Зараз роботи вико нані на 95%. — Ці споруди гарантують якісне очищення стічних вод, що потрапляють до річки, а значить забезпечують екологічну безпеку для мешканців навколишніх на селених пунктів. Після завер шення ремонту, у квітні на об’єкті розпочнеться налаго дження обладнання. Оновлені ка налізаційні споруди будуть вве дені в експлуатацію до травня цього року, — сказав заступник голови Дніпропетровської обл держадміністрації Андрій Біло усов. Отже, до літа цього року жи телі Солонянського району мо жуть розраховувати на модерні зовану, сучасну очисну систему.

ЦИФРА

21,6 êì — ïðîòÿæí³ñòü çáóäîâàíîãî âîäîâîäó Êðèâèé г㠗 ñ. Âàëîâå


12

ÇÎÐß

www.zorya.org.ua 15 áåðåçíÿ 2013 ð.

З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

×èñòó âîäó — ó êîæíó îñåëþ! Забезпечення жителів області якісною водою — один з найголовніших напрямів роботи комунальників. Задля цієї мети на Дніпропетровщині реалізується низка проектів і програм, які стосуються водопостачання та водовідведення Àïîñòîë³âñüêèé ðàéîí: çáóäîâàí³ íîâ³ âîäîïðîâîäè  Àïîñòîë³âñüêîìó ðàéîí³ ó ñåë³ Âåëèêà Êîñòðîìêà áóâ ïðîêëàäåíèé íîâèé âîäîïðîâ³ä, à òàêîæ çáóäîâàíèé íîâèé ï³äâ³äíèé âîäîïðîâ³ä äî ñ³ë Óêðà¿íêà òà Íîâîìàð’ÿí³âêà. Çàâäÿêè öüîìó ìàéæå 17 òèñ. ìåøêàíö³â Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó áóäóòü çàáåçïå÷åí³ ñòàá³ëüíèì âîäîïîñòà÷àííÿì. Старий водопровід у селі Ве лика Костромка та старий підвідний водопровід до сіл Ук раїнка і Новомар’янівка були побудовані ще на початку 1980х років. За 30 років екс плуатації ступінь зношеності водопровідних мереж склав 80%, що призводило до постій них перебоїв у водопостачанні, особливо у літній період. У 2012 році у селі Велика Костромка збудовано новий водопровід довжиною понад 1,2 км. Крім того, в Апостолів ському районі був прокладений новий підвідний водопровід від м. Зеленодольська до сіл Укра їнка та Новомар’янівка довжи ною майже 6,8 км. Ці об’єкти побудовані у рамках комплек сної регіональної програми з підвищення якості водопоста чання «Питна вода Дніпропет ровщини». Тепер майже 17 тис. жи телів Апостолівського району будуть забезпечені якісною питною водою та стабільним водопостачанням. Нові водо проводи в Апостолівському районі дозволять раціонально використовувати водні ресур си, зменшити споживання електроенергії та уникнути по наднормових втрат води. Крім того, в Апостолівському районі за підтримки обласної вла ди на чолі з Дмитром Колєсніко вим реалізується ряд важливих інфраструктурних та соціальних проектів. Так, обсяг введеної в ек сплуатацію площі житла збіль шився на 3,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відремонтовано 232 кв. м доріг, здійснено ремонт Центру первинної медикосанітарної до

помоги Апостолівського району, дитячого садка «Малятко» у с. Мар’янське. Облаштовано ди тячі спортивні майданчики в Апостоловому, у селах Вільне і Велика Костромка. Для м. Апос толове придбано спецтехніку для вивезення сміття та насосне і технологічне обладнання для каналізаційної насосної станції с. Нива Трудова. Íîâèé âîäîã³í Ìàðãàíåöü — Òîìàê³âêà Ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ âîäîã³í Ìàðãàíåöü — Òîìàê³âêà, áóä³âíèöòâî ÿêîãî ðîçïî÷àëîñÿ ó 2011 ðîö³. Ðîáîòà âîäîãîíó çàáåçïå÷èëà áåçïåðåá³éíèì ÿê³ñíèì âîäîïîñòà÷àííÿì ïîíàä 15 òèñ. æèòåë³â Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó òà íà 30% çìåíøèòü âòðàòè âîäè ïðè òðàíñïîðòóâàíí³ äî ñïîæèâà÷³â. Cтарий магістральний во догін у Томаківському районі був введений в експлуатацію у 1989 році. Через велике наван таження пропускна здатність труб не забезпечувала необхід ну потребу у воді мешканців се лища Томаківка та прилеглих до нього сіл. Через зношеність мереж втрати води становили близько 30%, мали місце часті прориви, що призводило до по стійних перебоїв у водопоста чанні, особливо у літній період. У 2011 році розпочалось бу дівництво нового магістрально го водогону Марганець — Тома ківка. Була прокладена нова нитка водогону довжиною понад 10 км. Вирішена найважливіша проблема Томаківського району — відкрито новий магістраль ний водогін Марганець — Тома ківка. Проект реалізований у рамках комплексної програми з підвищення якості водопоста чання у регіоні «Питна вода Дніпропетровщини». І тепер понад 15 тис. жителів Томаків ського району забезпечені якіс ною питною водою та стабільним водопостачанням. Новий во догін не лише покращив послу ги з водопостачання, а й забезпе чив економію електроенергії,

раціональне використання вод них ресурсів та дозволив уник нути втрат води до 30%. Ìàãäàëèí³âñüêèé ðàéîí: âîäîçàá³ð ðåêîíñòðóéîâàíî! Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî Êîëºñí³êîâ â³äêðèâ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñèñòåìó âîäîçàáîðó ó ñåë³ Îëåí³âêà Ìàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. Äëÿ öüîãî áóëà ïðîáóðåíà íîâà ñâåðäëîâèíà òà ïîáóäîâàíà âîäîíàï³ðíà áàøòà. Ðîáîòà íîâîãî âîäîçàáîðó çàáåçïå÷èëà ñòàá³ëüíèì âîäîïîñòà÷àííÿì áëèçüêî îäí³º¿ òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â. Новий рік обласна влада роз починала з відкриття най важливіших об’єктів життєза безпечення села — газо та водо постачання. Адже головною пе редумовою для розвитку села та аграрного сектора є якість жит тя, яка обумовлена, в том числі, і його комфортністю.

У селі Оленівка Магдалині вського району мешкає близько 1400 жителів. Питну воду меш канці цього населеного пункту отримують з двох незалежних систем централізованого водо постачання. Через застарілість систем водозабору однієї зі свер дловин виникали перебої з водо постачанням. Зокрема, вода у старій свердловині була замуле на. Доведення її до належних санітарних норм вимагало бага то часу та ресурсів. Саме цим і були викликані перебої з водо постачанням, що спричиняло незручності для близько 1 ти сячі жителів 7 вулиць села та дитячого садка. Враховуючи ці факти, облас ною та місцевою владою було прийняте рішення провести ре конструкцію системи водозабору села Оленівка. Реконструкція систем водопостачання розпоча лася у 2012 році — пробурена нова свердловина глибиною

52 метри, зведено водонапірну башту, встановлено нове облад нання, прокладено 162 м водого ну. Нова система водозабору підключена до діючих мереж центрального водопостачання. Вода, яку відсьогодні спожива ють жителі села Оленівка, відпо відає вимогам санітарних норм та правил 2.2.417110 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначе ної для споживання людиною».

ЦИФРА

15 òèñ. æèòåë³â Òîìàê³âñüêîãî ðàéîíó çàáåçïå÷åí³ ÿê³ñíîþ âîäîþ çàâäÿêè çáóäîâàíîìó íîâîìó âîäîãîíó «Ìàðãàíåöü — Òîìàê³âêà»


з професійним святом!

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 р.

13

Утилізація ТПВ: запровадження сучасних технологій Запроваджена система керування побутовими відходами Дніпропетровської області, перед якою стоїть завдання вирішити проблеми побутових відходів

Збереження екологічної безпеки для мешканців області та створення комплексної системи вивозу і утилізації побутових відходів є одним з пріоритетних напрямів стратегії розвитку Дніпропетровської області. В області розроблено систему керування відходами, реалізація якої дозволяє помітно покращити якість послуг у сфері поводження з твердо-побутовими відходами, забезпечити належний санітарний стан населених пунктів та, головне, чітко дає відповідь на питання: скільки необхідно будувати полігонів і де, скільки полігонів потребують рекультивації, визначає потребу в спецавтотехніці та найбільш ефективні шляхи збору, вивозу та утилізації сміття. За два роки здійснено будівництво та реконструкцію 4 полігонів, що відповідають європейським стандартам, придбано понад 5 тисяч нових контейнерів. За рахунок коштів обласного бюджету придбано 75 одиниць спецтехніки, що дало можливість суттєво поліпшити питання забезпечення сміттєвозами всіх міст районного значення та оновити парк сміттєвозів в усіх містах обласного підпорядкування та районах області. Оптимізується робота з вивезення відходів. з цією метою оснащено системою GPS всі сміттєвози в містах області зі спеціальною комп’ютерною програмою, яка дозволяє контролювати в режимі он-лайн схему руху техніки, час її виходу на маршрут, перебування на контейнерних майданчиках, розвантаження на полігоні.

За 2 роки здійснено будівництво та реконструкцію 4 полігонів, що відповідають європейським стандартам, придбано понад 5 тисяч нових контейнерів. грами поводження з твердими побутовими відходами» у містах та районах розроблені місцеві програми поводження з твердими побутовими відходами. Рішенням обласної ради від 22 березня 2006 року №767-33/ IV затверджена обласна комплексна програма поводження з відходами на 2006—2015 роки. Заходами щодо реалізації цієї програми передбачається будівництво нових полігонів для твердих побутових відходів та приведення діючих у відповідність до вимог природоохоронного законодавства, придбання та спорудження установок для утилізації відходів, обладнання та машин для збирання, транспортування, утилізації, складування та знешкодження відходів, у тому числі твердих побутових. У 2009 році профінансовано

13 300,089 тис. грн. (50,1% до плану) по 17 об’єктах. Здійснено будівельно-монтажні роботи з облаштування полігону ТПВ та часткового придбання обладнання у м. Жовті Води (1 612,904 тис. грн.) Будівельно-монтажні роботи з облаштування полігону ТПВ в смт Широке та придбано обладнання для лінії сортування та сміттєспалювальня (4436,275 тис. грн). Придбано 1 сміттєвоз для м. Першотравенська (475,0 тис. грн.). Придбано 145 контейнерів для сміття для смт Кринички (194,0 тис. грн.). Виконані проекти полігонів ТПВ у м. Вільногірськ та смт Васильківка, Кринички. У 2010 році профінансовано будівництво полігону в смт Юр’ївка (1049,317 тис. грн.),

Обласна комплексна програма Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України №265 «Про затвердження Про-

Довідка Норми накопичення ТПВ для мешканців міст та селищ Дніпропетровської області коливаються від 1,3 м 3/чол. за рік (281 кг/чол. за рік) до 2,4 м 3/чол. за рік (580 кг/чол. за рік) при середній розрахунковій щільності від 216 кг/м 3 до 384 кг/м 3. Щорічно в області утворюють близько 4 млн. м3 побутових відходів, які в основному розміщують

на полігонах і звалищах, сміттєспалювальному заводі. У Дніпропетровській області 360 сміттєзвалищ, які займають територію близько 800 га. З них паспортизованих — 17. У сфері поводження з твердими побутовими відходами в містах та населених пунктах області працює 64 підприємства усіх форм власності, експлуатується 363 сміттєвози.

виділено кошти на ПКД Магдалинівському, Петропалівському районах, придбано 13 сміттєвозів на суму 5229,8 тис. грн. На фінансування проведення робіт з поводження з твердими побутовими відходами у 2011 році. було виділено понад 60 млн. грн. Зокрема, на розробку проектнокошторисної документації полігонів ТПВ у смт Магдалинівка — 170 тис. грн., смт Ілларіонове — 210 тис. грн., та будівництво у м. П’ятихатки — 3107,8 тис. грн. , Жовті Води — 2907,3 тис. грн., Васильківському районі — 5500 тис. грн., смт Широке на завершення будівництва полігону з лінією сортування та переробки ТПВ — 1044 тис. грн. За рахунок всіх бюджетів та приватних фірм придбано 47 сміттєвозів та 1938 контейнерів. Також придбано: - 2 сміттєвоза (по одному в Павлограді та у Царичанському

районі) сумарною вартістю – 1,3 млн. гривень; - 400 євроконтейнерів (у м. Павлоград) на суму 1,2 млн. грн. - спеціалізованої техніки: Кривий Ріг — 3 одиниці (2700,0 тис. грн.); Жовті Води — 4 одиниці (1898,7 тис. грн.). Основні завдання, що вирішуються після реалізації обласної комплексної програми повинні покращити екологічну ситуацію в області і природно не стають новим джерелом забруднення навколишнього середовища. Введення в експлуатацію нових полігонів дозволить ліквідувати в містах та районах стихійні звалища. Важливою складовою створюваної комплексної регіональної системи збору, вивозу та утилізації ТПВ є впровадження в містах області роздільного збору твердих побутових відходів.

Введено в експлуатацію першу чергу муніципального полігону У грудні 2012 року у Дніпропетровську введено в експлуатацію першу чергу регіонального сміттєпереробного комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». Полігон знаходиться в районі балки «Птичьей» на території сел. Новоолександрівка Дніпропетровського району. Він розрахований на 3—5 років прийому побутових відходів. Будівництво нового муніципального полігону обійшлося у 8 мільйонів гривень, з них 2 мільйони гривень виділено з міського бюджету. Зокрема, за проектом будівництва муніципального полігону були проведені земляні та гідротехнічні роботи, виконаний дренаж, а також облаштовані спеціальні майданчики, у тому числі і для зважування відходів. Окремі майданчики приймають тверді побутові відходи та будівельні відходи. На новий полігон вивозиться сміття з правого берега міста, яке раніше вивозилося на Кулебівський погін, що на лівому березі. Це досить зручно для перевізників, які економлять час, а значить можуть вивезти більше сміття. Підготовчі роботи з будівництва 2-ї черги сміттєпереробного комплексу вже розпочались. Поки що на новому полігоні відходи лише захоронятимуться, а з повним завершенням будівництва сміттєпереробного комплексу уся захоронена сировина буде утилізовуватись і перероблятись. Зараз фактично створюється сировинна база для безперебійної роботи майбутнього сміттєпереробного комплексу. Загалом мова йде про реалізацію проекту по створенню так званого «Індустріального парку», суть якого полягає у тому, щоб в одному місці зберігати і утилізовувати усі побутові відходи, у тому числі шкідливі. Сміттєпереробний комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» планується збудувати до 2015 року.


14

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 р.

з професійним святом!

Проекти з теплоенергетики: В області триває реформування теплового господарства. Проблеми у цій сфері, що накопичувались роками, почали вирішуватись комплексно при підтримці керівництва облдержадміністрації та обласної ради. Бо реформа – це не тільки реконструкція та будівництво нових котелень та мереж, а й запровадження сучасних підходів до комунального теплопостачання в цілому.

На виконання доручення Мінрегіону, в минулому році всі вихідні мережі котелень в області було стовідсотково оснащено засобами обліку відпуску теплової енергії. У містах, джерелом теплопостачання яких є неефективні котельні великих промислових підприємств, взято курс на децентралізацію. Завдяки будівництву сучасних локальних котелень виведено з експлуатації 50 км магістральних теплових мереж та ліквідовано залежність споживачів Дніпропетровська від покупного тепла заводу «Дніпрошина» та споживачів Марганця від покупного тепла Марганецького гірничо-збагачувального комбінату. Відповідно до затвердженого плану за два роки в області здійснено реконструкцію найбільш потужних котелень, що опалюють більшість споживачів міст Дніпродзержинська, Нікополя, Орджонікідзе та Жовтих Вод. За рахунок консолідації державного та місцевих бюджетів на базі міста Павлограда реалізується пілотний проект децентралізації системи теплопостачання окремо взятих мікрорайонів, який передбачає будівництво локальних котелень, реконструкцію розподільчих мереж, капітальний ремонт житлових будинків з тепловою санацією фасадів та покрівлі, запровадження повного обліку наданих послуг. Завдяки спільному фінансуванню з обласного та державного бюджетів вже є практичний досвід ефективного використання бюджетних коштів на прикладі реконструкції котельні по вул. Колеусівська в Дніпродзержинську, де за рахунок модернізації та автоматизації діючого технологічного обладнання досягнута економія природного газу та електроенергії на рівні 30% та реконструкцію котельні Петриківської районної лікарні з впровадженням першої в області системи когенерації, що дало змогу на 40% зменшити загальновиробничі витрати виробництва теплової енергії. Завдяки реалізації цих заходів значно покращилась якість послуг з теплопостачання. Крім того, практично на всіх котельнях обласного підприємства «Дніпротеплоенерго», більшості котелень «Павлоградтеплоенерго», «Дніпропетровських теплових мереж» запроваджено новітню технологію струменево-

нишових пальників, які додатково забезпечують до 10% економії природного газу. З метою залучення інвестицій для реалізації проектів з впровадження енергоефективних технологій та використання альтернативних і відновлювальних джерел енергії із застосуванням механізмів Кіотського протоколу, Дніпропетровською облдержадміністрацією підготовлені проектні пропозиції щодо потенційних проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій на загальну суму 66,9 млн. євро. Потенційні проекти по містах Дніпродзержинську, Павлограду, Тернівці було презентовано та попередньо погоджено на засіданні Міжвідомчої робочої групи (м. Київ) за участю працівників японських компаній, технології яких щодо встановлення теплових насосів планується запровадити в Україні. Павлоград: будівництво локальних котелень У 2013 році у Павлограді буде продовжена реалізація проектів з модернізації житлово-комунального господарства, розвитку транспортної інфраструктури та охорони навколишнього сере­ довища. Особлива увага — реформуванню теплопостачальної сфери. Під час зустрічі з активом громади Павлограда голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, зокрема, наголосив, що на сьогодні обласною владою подано пропозиції щодо фінансування ряду об’єктів Павлограда з державного бюджету на 2013 рік. Ці проекти стосуються реконструкції: • системи теплопостачання мікрорайонів Північний, Захід-

цифра Практично на всіх котельнях обласного підприємства «Дні­ протеплоенерго», більшості котелень «Павлоградтепло­ енерго», «Дніпропе­ тровських теплових мереж» запровадже­ но новітню техноло­ гію струменево-ни­ шових пальників, які додатково забезпечують

до 10% економії природного газу

ний і Новий та котельні №2; • системи теплопостачання Павлоградського протитуберкульозного диспансеру; • будівлі територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, у якому буде створено відділення медико-соціальної реабілітації інвалідів. Під час виїзної наради щодо модернізації систем теплопостачання Павлограда губернатор поставив завдання керівництву міста завершити роботи з будівництва першої локальної котель-

ні та ввести її в експлуатацію до початку опалювального сезону 2013 року. Загалом у рамках пілотного проекту з оптимізації схем теплопостачання буде збудовано 11 локальних котелень, що дозволить відмовитися від великих нерентабельних котелень. Локальна система теплопостачання №1 обслуговуватиме мікрорайон Північний, в якому проживає 7,5 тис. людей. Котельня забезпечить теплом 34 багатоповерхові будинки. Досі мікрорайони Північний, Західний та Новий у місті Павлограді, де проживає 30 тис. людей, — це третина міста, забезпечувала теплом велика промислова котельня «Нова» Павлоградського машинобудівного заводу. Вона побудована ще в 60-х роках і не відповідає сучасним технічним вимогам. Котельня є надмірно енерговитратною. Втрати тепла в мережах становлять 16—23%. Розумне застосування енергетичних і природних ресурсів, їх раціональне споживання, використання передових енергозберігаючих технологій — це завдання, які сьогодні поставлені перед усіма галузями економіки регіону. Дніпропетровщина відходить від застарілих та неефективних схем постачання тепла потужними котельнями, які споживають великі обсяги енергії. При занадто довгій системі тепломереж від таких котелень до споживача виникають значні втрати тепла. Тому розробка та запровадження схем оптимізації теплопостачання з урахуванням особливостей кожного міста є ефективним механізмом покращення надання житловокомунальних послуг жителям Дніпропетровщини. Нині котельня вже обладнана сучасними автоматизованими газовими водонагрівальними котлами, автоматизованою системою обліку та управління на всіх етапах виробництва і споживання тепла, яка дозволить автоматично регулювати температуру теплоносія в залежності від температури зовнішнього середовища. Така система дозволить зменшити виробничі витрати майже на 30%. Щорічна економія газу в межах цієї локальної системи становитиме майже 2 млн. кубометрів, а електроенергії — майже 1 млн. кіловат на годину. Це дозволить економити майже 2,4 млн. грн.. щорічно, і ці кошти будуть скеровані на подальшу модернізацію системи теплопостачання Павлограда. Розрахунковий термін окупності проекту — 2,5 року. Для введення котельні в експлуатацію необхідно завершити роботи з підведення мереж газо- й водопостачання, а також провести пусконалагоджувальні роботи котельного обладнання. Також цього року розпочнеться будівництво другої локальної котельні.

Вільногірськ: оптимізація системи теплопостачання триває Проектом забудови м. Вільногірська передбачена централізована система теплопостачання об’єктів соціально-культурної сфери та житлових будинків. Виробництво тепла здійснюється на обладнанні Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, яке введено в експлуатацію в 1962 році. Споживачами теплової енергії є 219 житлових будинків (9269 квартир, близько 20 тисяч жителів), 4 загальноосвітні школи (2200 тисяч учнів), 5 дитячих садків (800 дітей), пологовий будинок, дитяче та гінекологічне відділення міської лікарні, 13 об’єктів бюджетної сфери. Основне енергетичне устаткування виробило свій встановлений ресурс і є морально та фізично застарілим. Транспортування тепла від джерел виробництва до споживачів здійснюється по магістральних і розподільчих теплових мережах. Протяжність теплових мереж міста в двотрубному обчисленні становить 37,5 км. Теплові втрати в мережах перевищують нормативні та на окремих ділянках досягають 50%. Аналіз усіх складових існуючої системи централізованого теплопостачання Вільногірська показав, що технічний стан теплогенеруючого обладнання, теплових мереж і систем теплоспоживання не дозволяє забезпечити надійну та економічну роботу всієї системи теплопостачання міста. З метою забезпечення стабільного теплопостачання об’єктів соціально-культурної сфери та житлових будинків міста, створення умов для раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, стовідсоткового розрахунку населення та підприємства теплових мереж міста за спожитий природний газ у місті розроблена та затверджена «Схема теплопостачання міста Вільногірська на 2008 рік з перспективою до 2015 р.», яка в травні 2010 року погоджена Міжвідомчою комісією при міністерстві та


з професійним святом!

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 р.

15

інновації, якість, енергоефективність цифра За розрахунками, вартість реалізації першочергових заходів з оптимізації системи теплопостачання міста впродовж 4 років становить орієнтовно понад

500

млн. грн. внесена до Загальнодержавного реєстру схем теплопостачання населених пунктів України. Схемою оптимізації передбачено проведення модернізації комунальної теплоенергетики шляхом будівництва дев’яти модульних котелень для забезпечення теплопостачання об’єктів соціально-культурної сфери та застосування двоконтурних прямоточних газових котлів з закритою камерою згорання для опалення житлових будинків з поквартирним індивідуальним опаленням. За рахунок коштів міського бюджету розроблені проекти будівництва дев’яти модульних котелень та проект будівництва газорозподільних пунктів та газопроводів високого та низького тиску, на які отримано позитивний висновок Укрінвестекспертизи. В 2010 році у Вільногірську за рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету, передбачених для реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009—2014 роки, на умовах співфінансування з міським бюджетом збудовано модульну котельню №1: котельня №1: загальною вартістю 4 млн. грн., у т.ч. державний бюджет — 3 млн. грн., місцевий бюджет — 1 млн. грн., забезпечує опалення дитячого садка №8 та середньої школи №5, замовник: управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У 2011 році за рахунок фінансування державної програми соціально-економічного розвитку регіонів збудовано модульну котельню №3: котельня №3: загальною вартістю 8,5 млн. (у т.ч. державний

бюджет — 5,5 млн. грн., місцевий — 3 млн. грн.), забезпечує опалення дитячого садка №2 та №3, середньої школи №3, гуртожитків, бібліотеки, замовник: Вільногірська міська рада. У 2012 році за рахунок консолідації бюджетів усіх рівнів та на умовах державно-приватного партнерства збудовано 3 котельні: котельня №2: загальною вартістю 4 млн., за рахунок коштів місцевого бюджету забезпечує опалення дитячих садків №4 та №6, середньої школи №4, замовник: Вільногірська міська рада; котельня №6 та котельня №8: загальною вартістю 9,5 млн. грн., будуються за рахунок коштів гірничо-металургійного комбінату, забезпечують опалення 4 житлових будинків (гуртожитки), будівлі виконавчого комітету міськради, суду, будуть включені у 2013 році, у зв’язку з необхідністю проведення реконструкції систем тепло- та газопостачання; котельня №4: загальною вартістю 7,5 млн. грн., у т.ч. державний бюджет — 5 млн. грн., місцевий — 2,5 млн. грн., забезпечує опалення спортивного комплексу та будинку культури, замовник: управління капітального будівництва облдержадміністрації. Проектно-кошторисна документація по решті котелень (3) у наявності. Закінчення робіт з будівництва заплановано на 2013 рік. Очікуваний результат від реалізації заходів з оптимізації системи теплопостачання м. Вільногірська: переведення житлового фонду міста з централізованого на індивідуальне поквартирне теплопостачання та облаштування 9 сучасних модульних транспортабельних котелень для теплопостачання бюджетної сфери, гуртожитків і будівель громадського призначення дасть можливість: - зменшення газоспоживання по м. Вільногірськ на 19,2 млн. м куб/ рік, що становить 48,5%; - зменшення споживання електричної енергії при виробленні тепла і подачі його споживачам; - повне і надійне постачання тепла споживачам міста за доступними цінами; - зменшення витрат на виробництво, транспортування і споживання теплової енергії. Кривий Ріг: курс — на помірну децентралізацію Окремо необхідно виділити проблемні питання забезпечення оптимізації роботи систем тепло-

Загалом у рамках пілотного проекту з оптимізації схем теплопостачання в м. Павлограді буде збудовано 11 локальних котелень, що дозволить відмовитися від великих нерентабельних котелень. постачання міста Кривого Рогу. Аналіз існуючої системи централізованого теплопостачання м. Кривий Ріг показує, що основний обсяг теплової енергії виробляється в тринадцяти котельнях з потужністю понад 100 Гкал/ год. кожна, введених в експлуатацію в 60—80-х роках, які до цього часу експлуатуються без реконструкції та модернізації, мають 60% знос обладнання та ККД на рівні 65%. У зв’язку із значною протяжністю території міста (130 км) середня відстань від котелень до споживачів становить до 10 км, що призводить до 30% втрат теплової енергії, з яких в тарифі закладено 13%. Надмірна потужність котлів призводить до значних обсягів нереалізованої теплової енергії. Подальша експлуатація фізично і морально застарілого енергетичного устаткування може призвести до серйозних аварій, внаслідок яких можлива тривала зупинка устаткування в опалювальний період. З метою оптимізації роботи теплового господарства міста затверджена та 9 грудня 2012 року погоджена Міжвідомчою комісією при Мінрегіоні оптимізована схема системи теплопостачання міста. Оптимізованою схемою передбачається реалізувати ряд захо-

дів з помірної децентралізації з виведенням з експлуатації віддалених від споживачів потужних теплогенеруючих комплексів та магістральних мереж теплопостачання, які знаходяться у ветхому і аварійному стані, впровадження заходів з ефективного використання електричної енергії на об’єктах КПТМ «Криворіжтепломережа» та ДП «Криворізька теплоцентраль», а саме: * будівництво локальних районних котелень, з виведенням з експлуатації котельні на території «Арселор Міттал Кривий Ріг»; * будівництво нової котельні, з виведенням з експлуатації котельні «Центральна» Інгулецького ГЗК; * встановлення на котельнях ДП «Криворізька Теплоцентраль» та КП «Криворіжтепломережа» частотно-регулюючих пристроїв на тягодуттьовому обладнанні; * впровадження комплексної автоматизації системи теплопостачання; * заміна малоефективних котлів типу НИИСТУ-5 на сучасні енергоефективні конденсаційні котли; * модернізація котлів з використанням сучасних пальникових пристроїв та конвективної поверхні нагріву;

* проектування та установка турбогенератора потужністю 12 МВт на котельні №1 ДП «Криворізька Теплоцентраль». За розрахунками, вартість реалізації першочергових заходів з оптимізації системи теплопостачання міста впродовж 4 років становить орієнтовно понад 500 млн. грн. Одним з етапів впровадження схеми перспективного розвитку системи теплопостачання міста є поступове виведення з експлуатації технічно застарілої котельні, розташованої на території публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривій Ріг», з переобладнанням її в котельні теплорозподільчих пунктів та встановлення блочних котелень у мікрорайонах, де відсутнє централізоване гаряче водопостачання. Реалізація зазначених заходів дозволить здійснити якісне надання послуг із централізованого теплопостачання споживачам Дзержинського району міста, які мешкають на вулицях Орджонікідзе, Вітчизни, Тевосяна, Семашка, Вокзальній. Вже розроблений та готовий до реалізації проект будівництва двох локальних котелень по вул. Орджонікідзе та Тбіліській. Сумарно орієнтовна кошторисна вартість: до 65 млн. грн. Очікувана економія палива: близько 4,5 млн. м3 на рік. Очікувана економія електроенергії: 900 тис. кВт/рік. Вартість заощаджених енергоресурсів: до 10 млн. грн. Термін окупності проекту — 6,4 року. Економія природного газу 10—15%.

Офіційно

На Дніпропетровщині у рамках Комплексної стратегії розвитку області розроблена і активно реалізується Регіональна програма енергоефективності до 2015 року Основними напрямами реалізації програми є: - підвищення енергоефективності в промисловому виробництві і одночасна модернізація електроенергетичних компаній; - розвиток альтернативних джерел енергії (сонце, вітер), а також джерел низькопотенційного тепла (теплові насоси); - оптимізація схем теплопостачання та водопостачання населених пунктів; - максимальне використання місцевої сировини — торфу, відходів деревини та сільського

господарства для виробництва біопалива й застосування його в якості альтернативи природному газу в теплоенергетиці; - термомодернізація житлових будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень та інших громадських будівель. Установка надточних приладів обліку та регулювання споживання природного газу, електроенергії, теплової енергії і води на всіх етапах технологічного процесу виробництва товарів і послуг з можливістю автоматизованого збору даних через систему GРS.


16

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 15 березня 2013 ð.

з професійним святом!

Дніпропетровщина: там, де приємно жити В області запроваджено системний підхід в організації та виконанні заходів з благоустрою й приведення у належний санітарний стан територій міст і районів. Згідно з комплексною стратегією до 2015 року, в області планується повністю відновити роботу мережі зовнішнього освітлення, провести капітальний ремонт центральних доріг в містах та районах, здійснити комплексну реконструкцію 15 міських парків, створити 150 нових зелених зон, встановити 1220 сучасних дитячих майданчиків, модернізувати всі 320 світлофорних об’єктів, обладнавши їх звуковими пристроями і таймерами зворотного відліку часу, збудувати 6 притулків для безпритульних тварин. Щорічно голова облдержадміністрації затверджує план заходів з благоустрою, за підсумками якого відбувається обласний конкурс, в якому беруть участь усі міста та райони відповідно до категорій. За два роки в області висаджено 165 тисяч дерев, реконструйовано 5 міських парків, створено 48 нових скверів, відновлено 20 тисяч світлоточок, або 38% від кількості непрацюючих, встановлено 515 дитячих майданчиків. У 2011 році здійснено будівництво та ремонт 1,7 млн. кв. м покриття доріг, що на 20% більше, ніж у 2010 році, та вдвічі більше, ніж у 2009 році. У 2012 році область виконала найбільший за останні роки обсяг робіт — 1,8 млн. кв. м. Роботи з капітального ремонту доріг виконуються з використанням сучасної технології і матеріалів та передбачають комплекс заходів з реконструкції колекторів, трамвайних колій, бордюрів, тротуарів, освітлення та озеленення. З метою надання практичної допомоги облавтодору у забезпеченні належного санітарного стану на узбіччях доріг державного значення, з обласного природоохоронного фонду виділені кошти на придбання сучасної спеціальної техніки, механізмів та на виконання робіт з видалення сухостою, покосу тощо. Ця робота організована таким чином, що деревні відходи не спалюються вздовж узбіч, а використовуються як сировина для виробництва пілетів на опалення. З цією метою укладені відповідні договори зі спеціалізованими підприємствами.

Жкх  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you