Issuu on Google+

PARKETARSKI RADOVI

Miroslav Ranković 2008

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


PARKET Parket se pravi od prirodnog materijala, drveta.Lak je za održavanje, dugotrajan, otporan na habanje obnovljiv brušenjem i lakiranjem. Klasifikacija parketa prema standardu JUS.D.D5.020(1980)

E - ekstra klasa R - rustik klasa ( R1,R2 i R3) N - natur klasa VS - van standarda S - standard klasa VK - van klase

Klasifikacija parketa prema standardu JUS D.D5.020 (1980): Klasa

Beljika

Kvrzice

Kvrga do 10mm

- E - Ekstra

Ne

Svetla, ne u

Ne

Kvrga do Musicavost Pukotina Usukanost Ostale Broj gresaka 15mm Ne

zice Ne

grupi

Do

Mala

Da

3

Do 3mm

Velika

Da

Neograniceno

0.5mm

- R - Rustik - R1 - Rustik Ne na licu

Svetla,

Da,

Po jedna Ne (retko)

neograniceno

neogranièeno

na dašèici

- R2- Rustik

Da na

Svetla,

licu

neograniceno

- R3 - Rustik Da na licu

Ne

Ne

Ne (retko)

Do 3mm

Srednja

Da

Neograniceno

Svetla,

Da,

Po jedna Ne (retko)

Do 3mm

Velika

Da

Neograniceno

neograniceno

neogranièeno

na

Svetla,

Po jedna na

Do 1mm

Srednja

Da

4

neograniceno

dašèici

dašèici - S - Standard Ne na licu

Ne

Ne

- VS - Van standarda - VSo - Van standarda Orah

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Klase parketa se razlikuju po boji drveta, godovima, kvržicama i mušicama, lošija klasa parketa ne znači neujednačenost letvica i teže slaganje već isključivo vizualan izgled parketa.

Domaće vrste parketa.

Hrast, Jasen, Bukva, Parena Bukva, Javor, Orah, Trešnja,...

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Egzotični parket

Mahagoni, Tik (Teak) , Padouk, Merbau, Jatoba, Sucupira, Doussie, Iroko, Wenge, Bambus, Kempas...

KLASIČNI PARKET označava drvene daščice s perom i žlebom, debljine 21 ili 22 milimetara. Širina i dužina zavise od proizvođača.Cena zavisi i od veličine pa je veća daščica skuplja od manje.Na tržištu se mogu nabaviti daščice dužine od 250 milimetara na više i širine do 80 milimetara. Specifičnost klasičnog parketa je u tome da su daščice obrađene kao leve i desne, što omogućava polaganje prema uzorku riblje kosti. U svakom paketu polovina daščica ima pero na levoj strani, a polovina na desnoj. Žleb odnosno pero je kod klasičnog parketa približno jedan centimetar od gornje ivice, što znači da sam parket možemo obnavljati (hoblovati) više puta. Širina (mm) od do 22 32 22 32 22 32 35 48 35 48 35 48 50 110 50 110 50 110 70 110

Dužina (mm) od do 180 210 230 260 280 560 180 210 230 260 280 560 180 210 230 260 280 560 450 560

Standardne dimenzije parketnih daščica

NEOPHODNI PREDUSLOVI ZA OTPOČINJANJE PARKETARSKIH RADOVA Pre otpočinjanja radova na postavljanju parketa moraju se ispuniti sledeći preduslovi: 1. Podloga na koju se parket postavlja mora biti suva i ravna. 2. Zidovi i plafoni prostorije u kojoj se parket postavlja moraju biti potpuno gotovi. 3. Prozori moraju biti namešteni , a prostorije zatvorene. 4. U prostoriji je potrebno obezbediti adekvatan priključak za struju. 5. Temperatura prostorije mora biti minimalno 5 stepeni. Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


PRIPREMA PODLOGE ZA POSTAVLJANJE PARKETA

Parket se uglavnom polaže na cementnu košuljicu.Košuljica mora biti suva, okvirno trajanje vremena sušenja košuljice zavisi od više faktora ali iskustveno nemože biti pre

7dana/1cm debljine košuljice-estriha.Vlaga glazure pri kojoj je

sigurno postavljanje i lakiranje parketa je 1.5-2 % . Vlagu merimo prenosnim vlagomerima. Vlaga parketa treba da iznosi 8-10 %.Pre izvođenja radova na polaganju potrebno je utvrditi horizontalnost podloge. To se utvrđuje polaganjem aluminijumske ravnjače na površinu .Ukoliko su neravnine u granicama do 2 mm postoje odgovarajuće brzosušeće mase (olvo masa) kojima pristupamo nivelisanju i ravnanju kompletne košuljice ili njenih delova.Ukoliko vlaga košuljice iznosi do 4.5% postoji mogućnost polaganja parketa s prethodnom izradom tzv. protiv-vlažne membrane.Brzina izvođenja parketarskih radova je odlučujući faktor kod većine današnjih investitora , pa ukoliko želimo sanirati stare drvene podove ili cementne košuljice, pristupamo polaganju OSB ploča i sl.. Nakon polaganja ploča moguće je odmah pristupiti polaganju parketa.

Prenosivi vlagometar

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


POLAGANJE ( POSTAVLJANJE ) PARKETA Različiti načini slaganja , vrste parketa i podloga zahtevaju različite lepkove.Na tržištu se nalaze sledeće vrste lepkova:

Lepkovi za parket na bazi vodenih emulzija koje koristimo za lepljenje lamel parketa, drvenih lamela i mozaika, odnosno lepljenje parketa manjih dimenzija koji nisu osjetljivi na vlagu. Brzovezujuće lepkove za parket na bazi sintetičkih polimera u vodenoj disperziji za polaganje parketa i drvenih obloga na upijajuće podloge, kao što su cementne košuljice, mase za izravnavanje za drvene obloge, drvo, iverica i drvene vlaknaste ploče u unutrašnjim prostorima.Područje primene: Lepljenje lamel, daščanog parketa (22 mm) manjih dimenzija (osim bukve, javora i tropskih vrsta drveta), gotovog parketa (dvoslojni, troslojni i višeslojni, u trakama i pločama do 60 cm.

Lepak u vodenoj disperziji s niskim sadržajem vode za lepljenje drvenih podnih obloga. Lepljenje lamel parketa, drvenog mozaika, lepljenje svih vrsta drvenih lamela kao i onih manjih dimenzija koje nisu preterano osjetljive na vlagu. Lepak na osnovi sintetičke smole u alkoholu za lepljenje lamel parketa, drvenog mozaika, lepljenje svih vrsta drvenih lamela i blokova, kao i gotovih drvenih podnih obloga manjih dimenzija .

Dvokomponentni poliuretanski lepak bez sadržaja organskih rastvarača, za polaganje svih vrsta parketa, drvenih i laminat obloga na sve vrste podloga u unutrašnjim prostorima. Lepljenje svih vrsta parketa, drvenih i laminat obloga. Posebno primereno za lepljenje parketa i drvenih obloga većih dimenzija s visokom osetljivošću na vlagu, i za brze sanacione radove.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Dvokomponentni, epoksi-poliuretanski lepak za lepljenje svih vrsta obloga od drveta i laminata. Lepljenje svih vrsta obloga od drveta u unutrašnjim prostorima, kao što su: lamel parket, lam parket, klasični parket, masivni parket i višeslojni gotovi parket.Lepljenje svih vrsta laminatnih obloga. Jednokomponentni, elastični, poliuretanski lepak bez sadržaja organskih rastvarača za lepljenje svih vrsta obloga od drveta i laminata.Lepljenje svih vrsta obloga od drveta u unutrašnjim prostorima kao što su: lamelni parket, lam parket, klasični parket, masivni parket, višeslojni gotovi parket.Lepljenje svih vrsta laminatnih obloga, i za lepljenje drvenih ivičnih lajsni .

NANOŠENJE LEPKA-LEPLJENJE

Kako bi se izvršilo ispravno nanošenje lepka na različite vrste podloga i osigurala dobra veza podloge i obloge, neophodno je poznavanje sledećih stručnih termina. •

vreme isparavanja lepka - vreme koje je potrebno da iz nanešenog lepka ispari višak rastvarača, što je posebno važno kod disperzionih lepkova. Ovo vreme zavisi od klimatskih uslova u prostoru, odnosno odnosu vlažnosti i temperature. Obično se uzima temperatura od 20 °C kao normalan predu slov za rad;

otvoreno vreme lepljenja - vreme koje protekne od nanošenja lepka na podlogu do kontakta sa oblogom. Uključuje i vreme isparavanja kao i vreme polaganja. Ukoliko se ovo vreme prekorači lepak gubi moć lepljenja.

vreme polaganja - vreme u kome se obloga mora položiti na nanešen lepak. Uključuje takođe i vreme isparavanja lepka.

vreme vezivanja lepka - vreme u kome se postiže konačna čvrstoća zalepljene završne podne obloge.

reakciono vreme lepka - vreme u kome se lepak stvrdne, što je posebno važno kod reakcionih dvokomponentnih lepkova, kod kojih je potrebno pomešati A i B komponente.

početna prionljivost lepka "tack time" - stvaranje početnih veza (vlakna lepka) još u tečnom stanju.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


potrošnja lepka - količina nanetog lepka, obično g/m2 površine.

adhezija - veza između različitih materijala, npr. između lepka i obloge.

kohezija - veza između istih materijala, veze u samom lepku

Lepljenje parketa

POLAGANJE PARKETA U ASFALTU PREKO BETONSKOG PODA Do skoro se koristila i ova tehnologija za polaganje parketa u kojoj se umesto lepka koristila asfaltna masa

, odnosno topljeni bitumen.Tokom čitavog vremena rada

bitumen je zagrevan u posebnim pećima loženim drvima ili plinom.Njih je neprekidno morao da kontroliše , loži, meša sadržaj koji se topi i dodaje nove količine bitumena radnik – asfalter.Osobine topljenog bitumena su nalagale da se na betonsku podlogu razlije količina preko koje je moguće položiti parketne daščice u narednih 5 minuta.Prilikom postavljanja daščica potrebno je da topljeni bitumen ispuni sve žlebove a da svaka dašica bude maksimalno pritisnuta na podlogu.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


MODELI ZA POLAGANJE PARKETA

lastin rep

pleter 1

Паркетарски радови

kocka

pleter 2

Мирослав Ранковић


POLAGANJE PARKETA ZAKUCAVANJEM-PRIBIJANJEM NA PODLOGU

Način polaganja parketa zakucavanjem-pribijanjem moguć je kod parketa s perom i žlebom, a pre svega se koristi za veće parkete (klasični parket se zbog manjeg formata većinom lepi na podlogu) i u na podlogama posebno pripremljenim za takvo

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


postavljanje ( daščana podloga – slepi pod ). Parket pribijamo ručno ili mašinski,ekserima kroz žleb za daščanu podlogu – slepi pod pod uglom od 45 stepeni

PLIVAJUĆE POLAGANJE

Za plivajuće polaganje parketa pogodna je bilo kakva podloga, otporna na statička i dinamička opterećenja, koja je predviđena da služi kao pod. To može biti estrih, OSB ploče i dr.Parket se obično polaže na sloj zvučne izolacije, obično napravljen od sloja ekspanzionog materijala ili filca, debljine približno 2,5 milimetra, koji ga odvaja od vlage podloge. On se na ivicama savija tako, da one budu određene visine i da ih je lako moguće prekriti završnim lajsnama.

TEHNIKE POLAGANJA PARKETA

Radi se o uzorcima koji se mogu postići različitim polaganjem parketnih daščica na položenom parketu. Kako

uzorak zavisi od niza razloga, kao što su, na primer -

dimenzije parketnih daščica, brojne su mogućnosti sastavljanja i kombinovanja dizajna parketa i bordura.Predtavljene su osnovne tehnike:

- riblja kost - simetrično brodsko polaganje - slobodan pomak (asimetrično brodsko polaganje) - ivica i ivični pojas - mozaik

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


a) riblja kost

Pojedinačne daščice polažemo u uporednim nizovima pod uglom od 90 stepeni, tako da se čelo jedne parketne daščice dodiruje sa stranicom druge. Kod klasičnog parketa s perom i žlebom

zato i imamo "leve" i " desne" daščice, to jest one koje

pero imaju na levoj, i one koje ga imaju

na desnoj strani. U jedan se paket pakuje

polovina od svake vrste. Na riblju kost možemo, naravno, polagati i parket bez pera i žleba, na primer

Postoji više opcija uzorka riblje kosti: - s obzirom na smer polaganja, uzorak može biti ravan ili dijagonalan, - s obzirom na oblik, riblja kost može biti jednostruka, dvostruka ili trostruka.

Kod ravnog uzorka treba nacrtati liniju sredine prostorije i započeti polaganje od sredine, i to u smeru od vrata prema izvoru svetlosti. Uporedno s prvim redom polažu se redovi prvo prema jednoj, a zatim prema drugoj strani.Kod dijagonalnog uzorka započinje se polaganjem u levom ili desnom uglu i nastavlja prema suprotnom uglu. I ovde se polaže u smeru izvora svetlosti. Jednostruka, dvostruka ili trostruka riblja kost znači, da se jedna, dve ili tri daščice čeono dodiruju sa stranicom samo jedne daščice.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


b) simetrično brodsko polaganje

Daščice se polažu po dužini, tako da su čeoni delovi svakog drugog reda uvek na istom mestu.Dužina daščica mora biti jednaka, pa se kraće daščice upotrebljavaju samo na početku i na kraju reda.Moguće ih je polagati uporedo sa zidom, ili ukošeno. Kod uporednog polaganja je preporuč eno da daščice leže poprečno na glavni izvor svetlosti, jer će tako čeoni spojevi biti manje vidljivi Sa radom se počinje od udaljenijeg zida u prostoru, onog koji je najbliži izlazu.

c) Slobodan pomak Kod slobodnog pomaka dužina daščica je različita, ali su čeoni delovi neravnomerno raspoređ eni po prostoru.Parketne daščice polažemo kao kod simetričnog brodskog polaganja, a to znači uporedno ili poprečno na udaljeniji zid prostorije.

d) ivica i ivični pojas Ovaj uzorak uglavnom predstavlja dve različite tehnike polaganja u jednom prostoru: glavni deo je položen po jednom, a ivični pojas po drugom uzorku. Deli ih ivica koja je izrađena od jednog reda uzdužno položenih

parketnih daščica.

e) mozaik

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Uzorak nazvan mozaikom je osnovni oblik koji se dobija polaganjem lamelodnosno

mozaičnog parketa. Radi se o kvadratima uzdužno i poprečno položenih

daščica. Ako na takav način polaženi lam-parket moraju se odabrati dimenzije koje su međusobno deljive, na primer 300 x 60 milimetara. I kvadrate je moguće polagati ravno ili dijagonalno. f) medaljoni

Uzorak nazvan medaljonom osnovni je oblik oko koga se postavlja klasičan ili egzotični parket.Vrlo često se medaljoni izrađuju tehnikom intarzija za čiju izradu se koristi laser

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Za sečenje parketnih daščica koriste se parketarski cirkulari koji su podesivi po napadnim uglovima testere u hori zontalnoj ravni.

BRUŠENJE – HOBLOVANJE PARKETA

Brušenje parketa se izvodi mašinski skoro bez prašine.Brušenje parketa se izvodi zavisno od vrste parketa različitim mašinama za brušenje-hoblovanje Klindex ( na slici ) brusi parket s tri diska na koje se pričvršćuje brusni papir s granulacijama prema potrebi.Prednosti klindexa u odnosu na druge mašine za brušenje parketa je; brusi parket do 1cm od zida što olakšava i ubrzava brušenje parketa jer

nije potrebno dodatno brušenje ivica koje podiže prašinu.Brušenje

parketa klindexom duplo je brže u odnosu na klasićne mašine.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Pored

Klindexa

postoje

i

ugaone

i

tračne

brusilice-hoblerice

različitih

proizvođača.Kod tračnih mašina brusni papir se nalazi na valjku , obloženom gumom, balansiranom i postavljenom na horizontalnu osu paralelnu sa podlogom koja se brusi-hobluje.Valjak je pogonjen monofaznim ili trofaznim elektromotorom koji paralelno pokreće i sklop za usisavanje prašine i nečistoća.Vek mašine je praktično neograničen.Neophodan resovan servis podrazumeva eventualnu zamenu četkica na elektro-motoru i povremenu kontrolu balansiranosti valjka.Mašinom se upravlja lako.Prilikom brušenja otrebno je obratiti pažnju na brzinu brušenja i pritisak valjka na podlogu kojim se upravlja preko poluge smeštene na rukohvatu.U zavisnosti od proizvođača različiti su i oblici mašina a i težana. Kod ugaonih mašina za brušenje – hoblovanje brusni papir se postavlja na brusni disk koji je paralelan sa površinom koja se brusi.Pokreće je monofazni elektro motor koji istovremeno pokreće i sklop za usisavanje prašine i ostalih nečistoća. Parket se brusi pomoću brusnih papira. To su papiri granulacija 40, 60,80(100), 150 i finije. Pri brušenju potrebno je kontrolisati smer brušenja i paziti da se površina parketa izravna(izjednači). Tako brušeni parket jednolično će reflektovati svetlo što bitno utiče na konačan izgled lakirane površine.Brušeni parket se temeljno usisava i zatim se lakira.

POLIRANJE PARKETA Razlikuju se dve vrste poliranja, poliranje parketa nakon završnog brušenja finim papirom i poliranje parketa pre završnog sloja lakiranja.

Poliranje parketa nakon brušenja se izvodi zbog uklanjanja eventualnih crta koje nam je ostavio brusni papir ili valjak mašine za brušenje.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Poliranja parketa pre završnog lakiranja se izvodi gotovo uvek, ovim poliranjem ujednačavamo debljinu laka prethodnih slojeva, brusimo lak da završni sloj bolje prima prethodnu podlogu, vadimo prašinu i sitno nečistoće iz laka.

LAKIRANJE PARKETA

Lakiranje se izvodi nakon brušenje ili poliranja parketa. Lakovi za lakiranje parketa se razlikuju po njihovom završnom izgledu koji može biti mat, polusjajni i sjajni. Sve učestalije se primjenjuju vodeni-akrilni lakovi koji su gotovo potpuno bez mirisa, i s njima je moguće završiti troslojno lakiranje u jednom danu.Lakiranje parketa se vrši zavisno od laka : prvi sloj odgovarajuća osnova, zatim dvoslojno ili troslojno lakiranje završnim lakom za parket.Na tržištu Republike Srbije još uvek su uobičajeni lakovi na nitro bazi poput DUGA laka i ER laka.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


LAJSNE ZA PARKET

Lajsne se proizvode od svih vrsta drveta kao i parket.Ivične letvice i lajsne imaju estetsku i funkcionalnu ulogu. Razlikuju se klasične lajsne koje su dimenzija 30x30mm i sokl lajsne-podnožja koje se izrađuju u visinama od 4-15 cm i raznim širinama od 10mm do 29mm.Pored sokl lajsne obično se na parket postavlja profilisana lajsna – vinerlajsna koja može biti različitih oblika ( kružnog, elipsastog i sl.). Lajsne se postavljaju uz sam zid prostorije, pričvršćuju se ekserima ili zavrnjevima.Spojevi lasni na uglovima se uvek vrše sečenjem na poziciji polovine ugla prostorije.Spojevi lajsni na pravcu vrše zasecanjem pod uglom od 45 stepeni.Ovakav način obezbeđuje da i nakon eventualnog rasušivanja lajsne posmatrač na mestu spoja ne ugleda

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


OSTALE PODNE OBLOGE KLIK-KLAK LAMINAT

Pero i žleb laminata su izrađeni tako, da kod montaže ulaze jedan u drugi stvarajući čvrsti spoj, mada se pritom ne koristi nikakav lepak. Ovde praktično nema ni pukotina, koje se mogu pojaviti kod montaže laminata koji se lepi na spojevima.

Velika prednost klik-klak laminata je u tome, da se po ovom podu moguće hodati odmah nakon polaganja.Samo polaganje je brže, a i čišće, jer se ne koristi lepak.

Laminatni pod je idealno rešenje kod obnavljanja stanova. Može se polagati na sve vrste estriha, na već postojeće podove ( kamen, keramiku, drvo, PVC, gumu, tekstilne podne obloge i dr.), a prikladan je i za podno grejanje.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Dekorativni sloj laminata karakterističan je i razlikuje se od proizvođača do proizvođača, ali im je zajednička dobra otpornost na habanje, udarce, svetlost, fleke, opuške cigareta, pucanje i vlagu.

xp GOTOVI KLIK PARKET

Ono što jasno određuje i razlikuje ovaj parket od onoga tradicionalnog je pre svega višeslojni sastav parketne daščice. Daščica je sastavljena od najmanje četiri sloja, a postoje i oni sastavljeni od sedam ili osam slojeva raznih

materijala, koji

zajednički moraju dati kvalitet i trajnost parketa. Četiri glavna sloja su: noseći, vezni (lepak), plemeniti (drvo) i završni (lak).

Gotovi parketi se polažu po takozvanom »klik-klak« sistemu, koji je poznat kod laminatnih podnih obloga. To znači da se dodirne tačke ne lepe međusobno pa polaganje postaje vrlo jednostavno. Proizvođači su u gotovim »klik-klak« parketima spojili jednostavno i brzo polaganje, koje odlikuje i laminatne podne obloge, sa lepotom prirodnog drveta.

Pero i žleb su izrađeni tako da se kod montaže treba utaći i ostvariti besprekoran spoj, iako se pritom ne koristi lepak. Ovde gotovo da i nema pukotina i razlika u visini, koje inače mogu nastati kod običnog gotovog parketa. Polaganje je zato Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


jednostavno, a završni rezultat – bez ikakvih primedbi.

Velika prednost je i u tome da se po takvom podu može hodati – odmah nakon polaganja. Nameštanje obloge je brzo i čisto, jer se ne koriste lepkovi. Oblik pera i žleba pomaže i pojačava otpornost parketa na vlagu.. UZDIGNUTI PODOVI (kompjuterski podovi)

Trajnost i jednostavnost konstrukcije uzdignutih podova čine ih nezamenjivim pri upotrebi u bankama, poslovnim, prostorijama, i drugim prostorima sa povećanim potrebama za izvođenje instalacija. Uzdignuti pod - sistem, koji se sastoji od panela. Svaki panel se montira na nožice, izdignute iz gotovog poda, i može biti otvoren u cilju pristupa prostoru ispod poda. Osim elektroinstalacija ispod uzdignutog poda mogu takođe biti postavljene vodovod kanalizacione cevi.

RESTAURACIJA – OBNAVLJANJE STARIH PARKETA Obnavljanje starih parketa razlikujemo po sledećim karakterističnim slučajevima:

1. Kada je parket rasušen a spojnice između parketnih dašica vidno razmaknute i kada je deo parketnih daščica odlepljen od podloge. 2. Kada spojnice između parketnih daščica nisu razmaknute

U slučaju rasušenog parketa razlikujemo dva karakteristična slučaja: a) Kada su parketne daščice vidno i nesimetrično razmaknute.U ovom slučaju potrebno je skidanje parketnih daščica sa podloge, njihovo čišćenje od lepka i ostalih nečistoća i ponovno polaganje.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


b)Kada su parketne daščice minimalno i simetrično razmaknute.U ovom slučaju uz saglasnost naručioca moguće je isfugovati spojeve namenskom masom.Fugovanje se obavlja pre brušenja parketa a da masa nebi prodrla u strukturu koja se brusi.Nakon brušenja obavlja se lakiranje ili ukoliko investitor želi bajcovanjetoniranje parketa a zatim lakiranje.

NORMATIVI I STANDARDI ZA IZVOĐENJE PARKETARSKIH RADOVA Normativi i Standardi rada u građevinarstvu razmatraju deo radnih operacija za parketarske radove u delu posvećenom Podopolagačkim radovima.Norma vrednosti se odnosi na za rad u prostorijama od 6 -30 m2.Sve površine stubova i izbočina do 0.45m2 i eventualne površine pokrivene pećima do 0.75m2 se ne odbijaju. Klasični parket Normativ

GN-691-205 280307

vremena (h/m2) Postavljanje i prenos u vidu brod.poda bez friza

280308

Postavljanje i prenos u vidu brod.poda sa frizom

KV

0,980

NK

0,250

KV

1,240

NK

0,219

Parket(m2)

Lepak(kg)

1,23

1,015

0,80

1,46

1,015

0,80

Lamel parket Normativ vremena

GN-691-205 280401

(h/m2)

Postavljanje i

KV

0,40

prenos

NK

0,20

Паркетарски радови

0,60

Parket(m2)

Lepak(kg)

1,05

0,80

Мирослав Ранковић


GN-691-207

Normativ vremena (h/m2)

Šmirgla(m2)

Hoblovanje 280502

novog

KV

0,24

0,24

0,025

KV

0,50

0,50

0,025

Hoblovanje 280503

starog

GN-691-209

Normativ vremena (h/m2)

Lak(kg)

Lakiranje u dva 280510

sloja

KV

0,60

0,60

0,262

KV

0,85

0,85

0,262

Lakiranje u tri 280503

sloja

GN-691-212 280702

Napominjem

Normativ vremena (h/m1)

Postavljanje i lakiranje lajsne

da

Normativima

KV

nisu

0,12

0,12

obuhvaćene

Lajsne(m1)

Ekser(kg)

Lak(kg)

1,1

0,003

0,05

pojedine

aktivnosti

poput

postavljanja klasičnog parketa lepljenjem.Kod obuhvaćenih aktivnosti vezanih za postavljanje klasičnog parketa nisu uzete u obzir različite dimenzije parketnih daščica te se stoga izvođač mora osloniti na iskustvene normative.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Prilog 1

Ravnotežni odnosi između atmosferske vlage, vlage u drvetu i vlage u košuljici Atmosf. vlaga %

Vlaga drveta %

Vlaga košulj. %

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

4,7 5,4 6,4 7,1 7,8 8,6 9,5 10,3 11,1 12 13,3 14,2 16 18 21 24 30

0,64 0,8 0,93 1,12 1,33 1,63 1,70 1,87 2,04 2,26 2,41 2,58 2,74 2,87 3 3,13 3,3

Prilog 2

Vlaga u košuljici i rizičnost ugradnje parketa Vlaga u estrihu (Težinski) %

Rizičnost ugradnje parketa prema uputstvima GANN-a

1,5 do 2

Stabilno suvo / sigurna ugradnja parketa i lakiranje

2,1 do 2,5

Suvo / ugradnja parketa i lakiranje moguće

2,6 do 3

Vlažno / područje visokog rizika ugradnje,lakiranje nije dozvoljeno

više od 3

Mokro / ugradnja parketa nije dozvoljena

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


PARKETARSKI RADOVI NA DASKAMA KOJE ŽIVOT ZNAČE

Januara 2007. Autor ovih redova imao je izazov da na Fakultetu Dramskih Umetnosti u Beogradu izvede parketarske radove na sceni.Cilj izvođenja ovih radova je bio da fokus sa scene ( koja je bila obojena bezbojnim lakom) preusmeri na glumca tako što će kompletnu površinu scene – pozornice prefarbati u mat crno i lakirati.U čitavoj Srbiji jedino je do tada , nekoliko meseci pre, na ovaj način urađena scena Ateljea 212 .

Shodno tehnološkom uputstvu dobijenom od tehničara primene , Preduzeća Duga izveli smo radove bojenja i lakiranja scene. 1. Izvedeni su radovi na hoblovanju scene u cilju uklanjanja svih predhodnih slojeva laka i maksimalno mogućeg izravnavanja površine.

Hoblovanje površi kamerne scene

2. Nanet je osnovni premaz „Uni prajmer-om” koji je predhodno razređen shodno proizvođačkoj deklaraciji i tehnološkom uputstvu.Prilikom izvođenja radova pokazalo se da je potrošnja u skladu sa deklarisanom u tehnčkoj specifikaciji sa nalepnice proizvoda što je za skoro 3 puta više od količine koja je prvobitno nabavljena po preporuci teničara primene Preduzeća Duga.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Nanošenje osnovnog premaza- „Uni prajmer-a

3. Naneta su dva sloja „Palas” fasadne boje uz predhodnu pripremu podloge striktno po tehnološkim uputsvima sa deklaracije proizvoda.Celokupna potrebna količina pomešana je u velikom sudu i razređena shodno uputstvu.Obzirom da se bojio brodski plivajući pod na kome investitor nije želeo da zapuni spojnice nastale od sušenja drveta u oba sloja četkom su predhodno bojeni svi tragovi osnovne boje koji su se nalazili u fugama, a nakon toga valjkom kompletna površina.Pokazalo se da je potrošnja „Palas” fasadne boje veća od preporučene od tehničara primene Preduzeća duga (za oko 50%) i manja od deklarisane u tehničkoj specifikaciji.

Priprema fasadne boje

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Nanošenje 1. Sloja fasadne boje

Nanošenje 2. Sloja fasadne boje

Nakon sušenja dobijena je idealno obojena površ. 4.

Izvedeno je lakiranje u potpunosti prema dobijenim tehnološkim uputstvima od tehničara primene Preduzeća Duga.Lak nije razređen iako deklarisano tehnološko uputstvo zahteva razređivanje vodom.Od tehničara primene upozoreni smo da će prilikom nanošenja lak početi da beli i da će belina nestati sušenjem . Nakon sušenja nestali su svi tragovi valjka, na mestu spojeva susednih i preklopnih tragova.

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


fotografija 6 :Lakiranje

t Opis pozicije

sušenj a

kvalif.

Hoblovanje

1 poda

parketar

2

Nanošenje 2 osnovne boje

parketar

2

parketar

4,1 Sušenje 5 Lakiranje 5,1 Sušenje

12,0 2

13,0 2

14,0 2

15,0 2

16,0 2

17,0 2

18,0 2

19,0 2

2 8h

3,1 Sušenje Nanošenje fasadne boje 4 2,sloj

10,0 2

24h

2,1 Sušenje Nanošenje fasadne boje 3 1,sloj

9,0 2

parketar

2

parketar

2

8h 24h Dinamički plan izvođenja radova

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Fotografija : primljeni materijal za bojenje poda scene

Materijal

Potrošnja

Potrebno

Osnovna podloga

0,143l/m2

31

Fasadna boja 1 sloj

0,1875l/m2

Fasadna boja 2 sloj

0,1875l/m2

82,5

Lak

0,1l/m2

22

tabela: Potrebne količine materijala

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Umesto uvoda

Parket je u Srbiju davnih godina stigao iz Austrougarske a sa njim i majstori parketari.Decenijama su vredno radili ukrašavajući kuće a kasnije i stanove plemenitim drvetom i njegovim godovima.Umetali su intarzije , sami ukrajali i sekli ručnim alatima.Čak su i na primitivan , tada jedini način ručno šmirglali – brusili kompletnu površinu.Klečeći majstor bi uzeo obliukovani komad drveta oko koga bi omotao šmirgl papir i kretao u jednolične pokrete ruku napred – nazad.Posao je bio jako naporan a znoj koji bi lio sa čela zadržavan je peškirima omotanim oko namučenih glava. Krajem osamdesetih godina prošlog veka mnogi stari majstori otišli su u zaslužene penzije a novih parketara bilo je sve manje i manje.Muke sa naplatama, loš kvalitet drveta i opšta nemaština učinile su da ovaj zanat bitno izgubi na popularnosti.Bogu hvala vremena se menjaju i broj parketara sve više raste.Opremljeni su savršenim mašinama, rade bez prašine, uz njih su i materijali čiji sastav i način proizvodnje ni doktor hemije ne ume da objasni bz duboke analize. Uz Tranziciju u Srbiju su stigli i nestrpljivi investitori za koje je „vreme novac“ i koji ne žele da čekaju.To nestrpljenje izazvalo je na žalost hiljade i hiljade podignutih kvadratnih metara parketa.Jedni su tvrdili da se radi o vlažnoj cementnoj košuljici a drugi o vlažnom drvetu od koga je parket isečen.Da bi se sprečilo da se ovako nešto ponovi , t.j. da bi ovaj jako bitan deo radova bio „upravljiv“ poslednju deceniju uobičajava se da se parketarski radovi Ugovaraju u „ paketu“ sa predhodnom izradom cementne košuljice.To je uostalom i jedan od razloga za nastanak ove knjige. Želja mi je da se i investitori upoznaju sa neminovnošću prihvatanja tehnološkog procesa , a najpre sa njegovim trajanjem.Takođe mi je i želja da nove parketare koji pristižu na što bolji način upoznam sa svim aspektima ovog „biznisa“ i da im što više primaknem „volan“ kojim će upravljati kvalitetom, marketingom i nakraju sopstvenom perspektivom. Naravno ne treba zaboravti nikako ni na održivi razvoj i ovim pokušavam da zamolim da svoju kreativnost razviju na najolji mogući način, sarađujući sa arhitektama i predlažući što kvalitetniji i trajniji način izvođenja uz beskrajno strpljenje koje je „majka mudrosti“.

U Beogradu Leta 2008. Miroslav Ranković

Паркетарски радови

Мирослав Ранковић


Parketarski radovi