Page 1

HORARI: MATÍ (4 i 6 d’agost) DE 9 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES   MATÍ (5 d’agost) i VESPRADA (4 i 6  d’agost): VISITES GUIADES    

LLOC:   CASA DE LA CULTURA – Carrer Montcada, 7 ‐ XÀTIVA   

DIES:   4, 5 i 6 d’agost de 2014   

ORGANITZA:   ULLEYE   (www.xativa‐llibres.com – www.ulleye.com)   

SECRETARIA: ulleye@ulleye.com    

COL·LABOREN:

IMPREMTA PAPIRO – XÀTIVA  TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16  ‐ XÀTIVA.   

DIRECCIÓ: ALBERT FERRER I ORTS  JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA  ANTONI LÓPEZ I ALEMANY  JOSEP‐MARÍ GÓMEZ I LOZANO ULLEYE

INSCRIPCIÓ:   Abans del 25 de juliol: 20 € .   Després 30 €   Abans del 25 de juliol: 10 € Estudiant s i aturats (Adjuntar document acreditatiu)  Ningú que no estiga inscrit podrà assistir a les conferències i visites guiades.   

DOCUMENTACIÓ: Actes de les V Jornades d’Art: muralles, palaus i retaules en el bicentenari del rector Blasco    CERTIFICATS:  Ulleye certificarà als matriculats la seua assitència.  (Assistència mínima del 80 per cent de les sessions.)   

BLOG JORNADES: 

http://www.jornadesxativa.blogspot.com.es/   WEBS:  

www.xativa‐llibres.com  ‐  www.ulleye.com 

NOTES I PINZELLADES SOBRE LA CIUTAT DELS BORJA


PONENTS  

PROGRAMA  

DILLUNS, 4 D’AGOST  Matí     9:45    Presentació de les VI Jornades d’Art i Història 10:00    La indústria del licor a Xàtiva  Josep Sanchis Martínez  11:00    Descans 11:30    Mosaics Nolla, història d’una fàbrica d’art sumptuari i popular a través  de   l’Alqueria‐Palauet  Albert Ferrer Orts  12:30  Renaixement en algeps a Sta. Mª Magdalena de Montsant. Desig i  realitat d’un ornat a la romana “de baixa gama”  Josep A. Gisbert Santonja     Vesprada  18:00  EXCURSIÓ A XÀTIVA: Els plafons ceràmics devocionals a càrrec de Josep Lluís Cebrián i Molina      DIMARTS,  5 D’AGOST Matí  12:00  EXCURSIÓ A LA FONT DE LA FIGUERA: El retaule de Joan de Joanes a  l’església parroquial,  a càrrec d’Albert Ferrer Orts      DIMECRES,  6 D’AGOST Matí  10:00  Obra del pintor Nicolau Falcó a Xàtiva Josep Lluís Cebrián i Molina  11:00  Descans 11:30  Música i músics a San Phelipe, antes Xàtiva Josep Manel Garcia Company  12:30  Llauradors que no llauren. Les famílies acomodades de l'horta de Xàtiva   a l'Edat Mitjana. Frederic Aparisi i Romero  Vesprada  18:00  EXCURSIÓ A LLUTXENT: El palau, l’ermita i el convent. a càrrec de Josep A. Gisbert  Santonja           

FREDERIC APARISI I ROMERO Llicenciat en Geografia i Història, diplomat en estudis avançats d'Hª  Medieval i membre del grup Harca  ALBERT FERRER ORTS  Doctor en Història de l’Art. Universidad Autónoma de Chile  JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA  Historiador de l’Art  JOSEP MANEL GARCIA COMPANY  Conservatori professional de música d’Ontinyent  JOSEP A. GISBERT SANTONJA   Arqueòleg. Museu Arqueològic de la ciutat de Dénia.  JOSEP SANCHIS MARTÍNEZ  Director de la Casa de la Cultura de Xàtiva      INSCRIPCIÓ:   

Nom i cognoms ……………………………………………………………………………...............................................................……    Carrer ……………………………………………………………………………………...........................................………....…………………..    Població …………………………………………................................………………… codi postal ……….…………….............…………    E‐mail ………………………………………………......................................……………… Telèfon …………….......……………………….    NIF …………………………………………… 

Preu : Fins el 25 de juliol:   20 €        Estudiants i aturats:   10 €                 Després:                     30 €                                              20 €       Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la SABADELL‐CAM a nom d’Ulleye:     0081

0324

96

0001407247

IBAN / BIC: ES39 0081 0324 9600 0140 7247 / BSAB ESBB

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció  per correu electrònic a:  ulleye@ulleye.com , o per correu postal a: Ulleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA 

Fullet VI Jornades d'Art i Història Xàtiva 2014  
Fullet VI Jornades d'Art i Història Xàtiva 2014  
Advertisement