Page 36

UPPSPÅRAT

HÄR SAMLAR VI STORT OCH SMÅTT KRING SPÅR, F ­ ORDON, ­TRAFIK OCH RESOR

Vd har ordet

HÄNDELSRIKT 2017 SKA BLI STABILT 2018

B Hugo Oljemark

Så här kan ett tåg av typen DOSTO se ut om Tåg i Bergslagen får möjligheten att ersätta dagens äldsta fordon.

RORAS OCH BILLIGARE RESOR. Det har gått ett år sedan SJ tog över Tåg i Bergslagen-trafiken och det har varit ett händelsefyllt år. Vi har haft ett bra samarbete med SJ, som reducerat den generella prisnivån för tågbiljetterna så att det för de allra flesta har blivit billigare att resa med våra tåg. Vi har fått en direktförbindelse mellan Mora och Mjölby som möjliggör resor mellan Dalarna och Skåne/ Danmark med endast ett byte. Vi har kunnat validera länskortbiljetterna med vår mobilapplösning, vilket gjort biljettkontrollerna ombord snabba och enkla. DESSVÄRRE HAR TRAFIKEN STÖRTS av två stora olyckor i Ludvika, ett broras och en tågurspårning, vilket medfört att vi totalt fått sätta in 1300 ersättningsbussturer runt Ludvika. Under hösten har vi även haft problem med att det saknats fordon och har därför tvingats ställa in vissa turer. Ett långdraget banarbete mellan Ludvika och Västerås medförde en hel del förseningar under hösten, men nu är det arbetet klart.

WIFI. Tillsammans med Transitio genomfördes en upphandling av wifi ombord på tågen, men på grund av en segdragen överklagandeprocess kommer wifi troligtvis först till sommaren 2018 i stället för sommaren 2017 som planerat var. STABILARE TRAFIK. Till 2018 ser vi fram emot en stabil och robust trafik utan större incidenter (vi slipper ­gärna 2 x Ludvika!) så att vi kan minska förseningarna och reducera antalet inställda tåg. Vi förtätar trafiken mellan Falun och Gävle samt mellan Fagersta och ­Västerås så att det går ett tåg i halvtimmen när ­pendlingen är som störst på morgonen och efter­ middagen. NYA OCH BÄTTRE TÅG. Tillsammans med våra ägare a­ rbetar vi med en plan att ersätta våra äldre X14-tåg till nya trevagnars DOSTO fordon (samma typ som ­Mälab köper in till Mälardalen) och vår förhoppning är att TiB:s ägare avropar nya fordon under 2018 för leverans till 2022.

Väl mött i tågtrafiken! Hugo Oljemark Vd, Tåg i Bergslagen

Tätare trafik morgon och kväll NY TIDTABELL. I vanlig ordning innebär julmånaden inte bara glögg och lussekatter, utan även nya tidtabeller för Sveriges järnvägar. Den 10 december börjar Tåg i Bergslagens nya tidtabell gälla. För Bergslagspendeln innebär det en del för­ ändringar, bland annat att tågen ”byter halvtimme” och avgår en halvtimme tidigare på vardagar. Dessutom blir det halvtimmestrafik mellan Fagersta och Västerås på morgon och eftermiddag. Ett extra tåg sätts in 6:50 från Fagersta, och på eftermiddagen blir det ett nytt tåg 16:05 från Västerås. Det här tåget går till/från Skinnskatteberg,

36

 5 // 2017 5 2017

och gör alltså det möjligt att ta sig mellan Skinnskatteberg och Västerås utan byte. Även mellan Borlänge och Gävle blir det halvtimmestrafik på morgonen, tack vare ett extra tåg som avgår 6:31 från Bor­ länge. En tråkigare tidtabellnyhet är att direkttåget från Ludvika till Stockholm försvinner p g a fordonsbrist hos SJ. En tröst kan vara att omläggningen av Bergslagspendelns tidtabell gör att väntetiden i Västerås förkortas med 20 minuter för resenärer som ska vidare mot Stockholm.

Hit&Dit nr5 2017  

Upplev din del av Sverige! Tema: Vinter Magasinet ligger ombord på Tåg i Bergslagens och Tågabs tåg som trafikerar nio län i Sverige

Hit&Dit nr5 2017  

Upplev din del av Sverige! Tema: Vinter Magasinet ligger ombord på Tåg i Bergslagens och Tågabs tåg som trafikerar nio län i Sverige