Page 31

HIT & DIT

Tågtrafiken är nödvändig för framtiden STEFAN ÖSTBLOM ÄR EN AV MÅNGA som åker med Tåg i Bergslagen till jobbet. Idag pendlar var tredje svensk över en kommungräns för att komma till arbetet.

Bra utbyte. Kontakten med människor är det bästa med Stefans jobb.

– Fritidsverksamheten är det bästa med Torsåker. Båda grabbarna spelar fotboll och jag är engagerad som ledare. Jag har kommit in i samhället i det samman­hanget och föreningen betyder otroligt mycket för min del. Fotboll, mataffär, bensinstation, bank, förskola och skola. I Torsåker finns den viktigaste servicen, här finns prisvärt boende, det är fridfullt och nära till naturen. Förutsättningarna för en bra tillvaro är med andra ord goda. – Det absolut nödvändigaste finns här. Och man vet ju förutsättningarna när man bor på landet, man förväntar sig inte att ALLT ska finnas. En fördel med att jobba i Gävle är att jag kan göra ärenden meddels språngmarsch på lunchen eller ta ett senare tåg hem, säger Stefan Östblom. FLERA JÄRNVÄGAR I JÄRNRIKET Torsåker ligger i Hofors kommun, i gränslandet mellan Gästrikland och Dalarna. Bygden har djupa rötter i järnhanteringen och kallas ibland för Järnriket. Av de knappt 10000 kommuninvånarna bor 3000 i Torsåkers socken. För den som åker tåg finns flera möjligheter att ta sig hit. Till och från Hofors (Robertsholm) går tåg mot Falun/Borlänge/Örebro och Gävle. Till och från järnvägsstationen i Torsåker går tåg mot Avesta/Fagersta/Örebro och Gävle.

Vi ringde till Henrik Strömberg, strateg på X-Trafik i Gävleborg och expert på regional Henrik Strömberg, ­kollektivtrafik, för att fråga varför det är så strateg på X-Trafik ­viktigt med väl fungerande tågtrafik? – Tåg är ett snabbt sätt att förflytta sig. Vi bor i en region med rätt långa avstånd, men genom att förflytta oss snabbt kan vi minska tidsavståndet. – Arbetslöshet och utbildningsnivå är en stor utmaning i Gävleborg, i Dalarna och i hela Bergslagen. Matchningen kompetens/arbetstillfällen är därför en mycket viktig fråga. Vi måste ge människor förutsättningar att resa till och från studier för att skaffa sig kompetens och sedan möjligheten att resa till och från arbetstillfällen. Både arbetsgivare och arbetstagare vinner jättemycket på fungerande kollektivtrafik. Det är fullständigt nödvändigt för företag som kräver en viss kompetens om de ska kunna stanna kvar på orten. – Sedan är det förstås bra om människor kan resa på fritiden också; att man på relativt kort tid kan ta sig till kultur och idrottsevenemang som ligger en bit bort.

Både arbetsgivare och ­arbetstagare vinner mycket på funge­ rande kollektivtrafik.

Även om många väljer att pendla med tåg, så det ännu fler som pendlar med bil. Hur ska man få fler människor att åka kollektivt? – Vi bor i ett relativt glesbefolkat län där det är svårt att klara sig utan bil. Men för att få fler att resa kollektivt arbetar vi med attityd- och prova-på-kampanjer som ska hjälpa människor att ändra beteende. Det krävs att vi har en bra produkt att erbjuda: ett bra utbud av antal tågavgångar på rätt tider, att man får plats på tåget, att komforten är bra och att det är prisvärt. Tillsammans med trafikoperatören jobbar vi på X-trafik också med service och bemötande, så att resenärerna känner sig välkomna ombord. – En stor utmaning är att få till tätare trafik på järnvägen. För det krävs fler fordon, bättre spårkapacitet och så ska trafiken finansieras. Om du blickar 15-20 år framåt i tiden, vilket är drömscenariot ­ för tågtrafiken i din region? – Drömscenariot är dubbelspår på ostkustbanan och delar av norra stambanan. Vi kör tågen i halvtimmestrafik och har knutit ihop Gävleborg med Sundsvall, Falun/Borlänge och Uppsala till en enda stor arbetsmarknad. – Jag tror att det finns goda utsikter att det kommer att bli så också. Det är inte bara en dröm, utan en sådan utveckling är kanske helt nödvändig för att den här delen av Sverige ska överleva och utvecklas. 5 / 2017

Hit&Dit nr5 2017  

Upplev din del av Sverige! Tema: Vinter Magasinet ligger ombord på Tåg i Bergslagens och Tågabs tåg som trafikerar nio län i Sverige

Hit&Dit nr5 2017  

Upplev din del av Sverige! Tema: Vinter Magasinet ligger ombord på Tåg i Bergslagens och Tågabs tåg som trafikerar nio län i Sverige