__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 217

194

31. 32.

30.

22. 24. 27. 28. 29.

7. 8. 9. 21.

1. 2. 3. 4–6.

Mukharäé Kusuma-sarovara Närada-kuëòa Ratna-siàhäsana Çyäma-kuöé & Gväla-pokhara Killola-kuëòa Pälei Mänasé-gaìgä Päräsaulé, Candra-sarovara Paiöhä-gräma Änyora-gaon Govinda-kuëòa Püïcharé Apsarä-kuëòa & Navala-kuëòa Räghava Paëòita’s Cave Çyäma-òhäka Surabhi-kuëòa

Govardhana

Némagaon

canal

To Varsänä

38

Parikramä Path

Navä-gräma

9

40 4-6

2

Rädhäkuëòa

3

7

1

To Våndävana

To Mathurä

8

see map of Govardhana Town

Çyämakuëòa

Çré v raja-maëòala parikramä

Profile for Visnujana das

Sri Vrajmandala parikrama - Part 1  

This book is a beautiful exposition of the confidential places of Sri Krsna's sweet pastimes in Vraja. The sincere devotee who has a deep th...

Sri Vrajmandala parikrama - Part 1  

This book is a beautiful exposition of the confidential places of Sri Krsna's sweet pastimes in Vraja. The sincere devotee who has a deep th...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded