Page 1

‫العني السخنة‬ ‫فهدق جاز لًتل فًهًض ريسورت‬ ‫املصتىى ‪ 4‬جنىم‬ ‫ثالثه ايام – ‪ 2‬لًله‬ ‫من ‪ 11/04‬الى ‪12/23‬‬ ‫من ‪ 01/02‬الى ‪01/16‬‬

‫من ‪ 12/24‬من ‪12/29‬‬ ‫الى ‪ 12/28‬الى ‪01/01‬‬

‫من ‪01/17‬‬ ‫الى ‪02/02‬‬

‫من ‪ 02/03‬الى ‪04/30‬‬ ‫سعر الفرد فى الغرفو المزدوجو‬

‫‪840‬‬

‫‪1200‬‬

‫‪1650‬‬

‫‪1020‬‬

‫سعر الغرفو المفرده‬

‫‪1265‬‬

‫‪1805‬‬

‫‪2480‬‬

‫‪1535‬‬

‫يضاف بنهايو االسبىع للفرد فى الغرفو المزدوجو‬ ‫فى الليلو (الخميس اوالجمعو)‬

‫‪90‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪90‬‬

‫نصف اقامه ( افطار – عشاء )‬ ‫حفله راط الصهه اختًارى ‪ 400‬جهًها للفرد – حفله راط الصهه اجبارى ‪ 720‬جهًها للفرد – االطفال مو ‪ 03‬اىل ‪ 12‬شهه ‪%50‬‬ ‫االطفال ‪ :‬الطفل االول حتى ‪ 12‬شهه جمانا – الطفل الجانى مو ‪ 06‬اىل ‪ 12‬شهه ‪ 150‬جهًها فى اللًله الىاحده‬

el sokhna  

jaz little venice

el sokhna  

jaz little venice

Advertisement