33 plus Januar 2017

Page 36

Jakob Sveistrup med Band Portalen, Greve den 03.11 Tekst Mads Kornum, Foto Brian Selander

Som vi tidligere har omtalt er Jakob Sveistrup i gang med en ny start som rendyrket Soulman, og det med et stærkt hold om musikere omkring sig – som også har sin gang hos f.eks. Select Captain og Chasing Grace. Der er udsendt et meget vellykket album ”All In/All Out” – og nu er arbejdet i gang med at overbevise det gamle ”grand prix” publikum om at den nye musik bare er for lækker, og det nye publikum om at den gamle musikstil virkelig er fortid. Til den udsolgte koncert var det tydeligt at kvinderne stadig har en 36 | 3 3 P L U S

forkærlighed for Sveistrup – og det egentligt ganske forståeligt – for han har fynsk charme, selvtillid og en veludviklet sans for at ramme stemningen hos publikum, og få dem med fra starten. Der blev lagt godt ud med den fine ”Make Me An Offer” – der straks viste at det altså ikke bare var et tilfældigt hold hyrede musikere, han havde med som et band, men derimod et band med musikere som Sveistrup nyder at spille med, og


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.