Page 1

DE DAG VAN DE PIRAMIDE 27 april 2014 Sint Niklaas, Belgium

1

Info: bridge.redactie@gmail.com


Beste mensen,

CENTRALE THEMABOODSCHAP

H

et was een dag zoals een ander in

We zijn  in  een  sterk  veranderende   maatschappij  beland  waaruit  een  nieuw   bewustzijn  aan  het  ontstaan  is  en  dit  o.a.   door  internet.  

december 2013 toen het idee pardoes uit de hemel viel en ons hardnekkig bleef achtervolgen. En zoals ooit Met als  gevolg  een  regelrechte evoluIe   iemand schreef zijn ideeën sterker dan op  gebied  van  kennis  over  de  oorsprong   kanonnen. van  de  mens  en  de  geschiedenis  van  de   Er is al zoveel geschreven en verteld aarde  is  op  gang  gekomen,  in  het   over één van de zeven bijzonder  de  wetenschap  rond  de   wereldwonderen: de piramide van piramides.   Cheops. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer piramides op deze planeet. De  herontdekking  van  de  kennis  rondom   Wie ze gebouwd heeft en voor welke piramides  zou  wel  eens  een  oplossing   reden zijn een paar vragen die nog kunnen  zijn  voor  de  klimaatopwarming  en   steeds veel mensen wereldwijd bezig vele  gezondheid-­‐  en  andere  problemen   houdt. waarmee  de  mensheid  op  dit  moment   Op deze dag proberen we daar een worstelt. antwoord op te vinden via een aantal lezingen door experts die telkens andere piramides en bijhorende technologieën belichten. We vertrekken Rudy Van van een centrale boodschap die u Damme hieronder leest. Organisator Dit is een première voor het Nederlandstalig landsgebied. Wij hopen u dan ook te mogen verwelkomen als toehoorder ter gelegenheid van deze uitzonderlijke dag

®

Magdalena Troch CoOrganisator

2

Info: bridge.redactie@gmail.com


Programma 9.00H Deuren openregistratie

13.00H Lezing RenĂŠ Van Diest

10.00H Verwelkoming door de organisator

14.15H Interview Robert Bauval(*)

10.15H Lezing Marc Daelemans

15.15H Pauze 15.30H Panelgesprek

11.00H Lezing Raoul De Haan

16.45H Eindconclusie

12.15H Pauze (lunch)

17.00H Einde

(*)onder voorbehoud

3

Info: bridge.redactie@gmail.com


SPREKERS Marc Daelemans

RENE VAN DIEST Piramidetechnologiedeskundige. Onderzoekt de BosniĂŤ piramides.

Onderzoek van relatie tussen piramides en landbouw

ROBERT BAUVAL RAOUL DEHAAN Kenner van de Mayapiramides en cultuur. Auteur

Internationale auteur van bestsellers. expert in de egypte -piramides

4

Info: bridge.redactie@gmail.com


PROMOTIEPLAN 1.WEBSITE EEN WEBSITE ZAL WORDEN gelanceerd onder de naam “DE DAG VAN DE PIRAMIDE” op Dag-60.

2.SOCIAL MEDIA Gedurende de periode voorafgaand aan het evenement zal een Facebook / Google + pagina worden opgericht onder de naam: “DE DAG VAN DE PIRAMIDE.”

3. ALTERNATIVE MEDIA Banners op websites in de alternatieve pers

4. PRESS Kleine artikels in de aanloop naar het evenement in alternatieve hardcopy pers.

5. VIDEOPROMO Productie van een promovideo van 3 min. wordt gelanceerd D-45

5

Info: bridge.redactie@gmail.com


LOCATIE

Kasteel Walburg is een fraai kasteel in het hartje van SintNiklaas. Het ligt in het weelderige De Vidtspark, aan de rand van de prachtige vijver tussen het groen. Dit kasteel werd gebouwd in 1550. Het De Vidtspark waarin dit kasteel huist, is absoluut een bezoek waard. De Engelse en Franse tuin, de grote vijver, de conciĂŤrgewoning en de mooie ingangspoort maken van dit park een Venetiaanse plek waar je even aan de drukte van de stad kunt ontsnappen. De bekende Grote Markt van Sint-Niklaas met ondergrondse parking, is immers maar vijfhonderd meter verderop gelegen. Treinstation op 20 minuten loopafstand.


Belgium Bridge BELGIUMBRIDGE is het DIGITALE maandblad voor Evolutionairen & Cultural Creatives en andere mensen die buiten de oude paradigma’s durven denken en doen. Een platform voor evolutie van bewustzijn, kennis en technologie, zowel materieel als immaterieel met als algemene intentie het verbeteren van de levenskwaliteit van alle levende wezens op planeet Gaïa. BELGIUMBRIDGE verschijnt driemaandelijks en is volledig kosteloos. BELGIUMBRIDGE is een uitgave van uitgeverij Accordia bvba.

http://belgiumbridge.webs.com


ORGANISATIE “De Dag van de Piramide “ wordt georganiseerd door RVD Marketing Projects, Stokthoekstraat 10-A te B-940 Temse, België. Telefoon: ++32486759033 E-mail: bridge.redactie@gmail.com IBAN BE50 0003 6013 3718 BIC BPOT BE B1 Toegangsprijs : 24,00 euro Studenten krijgen 10% korting Reservatie van deelname door 24,00 euro te storten(*) als toegangsprijs op rekeningnummer IBAN BE50 0003 6013 3718 met vermelding van voornaam, naam en woonplaats. (*) Gestorte bedragen in het kader van reservatie deelname worden niet terugbetaald. De betaalde toegangsprijs kan in geval van verhindering om deel te nemen worden overgedragen op een andere persoon. In geval van annulatie van het evenement door eender welke reden, uitgezonderd in geval van heirkracht zoals storm, en/of brand, worden de gestorte bedragen terug betaald.

Dagvdpiramide info  

Programma & locatie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you