Page 1

TRANSHUMANISME

BELGIUM BRIDGE

December 2012

テ傍ZI, DE MYSTERIEUZE JAGER

PROMETHEUS:

HET ANDERE

meer dan een film

DNA


OOK IN DIT NUMMER GLADIO, de bewakers van de angst!

INHOUDSTABEL

Junky DNA is funky!.........................................................................03 Vamachara..........................................................................................07 De werkelijkheid als constructie................................................ 09 Transhumanisme...............................................................................12 Gladio, de bewakers van de angst.................................................18 Epigenetica..........................................................................................28 Otzi, de jager...................................................................................... 38 Wil de echte Prometheus opstaan?...............................................42 9/11, een occult vuurritueel............................................................53 De werkelijkheid COLOFON...............................................................................................63 als

constructie

Benjamin ADAMAH Hij wordt ook wel eens de Indiana Jones genoemd van

Volgende auteurs verleenden hun bijdragen: Ton BIESEMAAT Aat Lambert DE KWANT Benjamin ADAMAH Neil HAGUE Paul PARKER Piet VERGUNST Hans Zevenboom Gerwen Siebe van der heide Vertaalwerk: Het Vertalerscollectief William Ledent

occult en spiritueel onderzoek. Zijn opus magnum heet VAMACHARA !

Lees aub de disclaimer in de COLOFON


Ons DNA blijkt de grot van Ali Baba te zijn

JUNKY DNA IS FUNKY DNA


Ontdekkingen in Rusland omtrent DNA zijn opzienbarend! U staat op het punt een van de meest vernieuwende en fascinerende samenvattingen te lezen over recent DNAonderzoek, dat ooit op het wereldwijde web is gezet. Auteurs Grazyna Fosar en Franz Bludorf hebben een zeer nuttig softwareprogramma ontwikkeld, dat zij wilden verkopen aan hen die hun werk wilde steunen, maar geen enkele website die hun artikel overnam plaatste een link naar de schrijvers en hun softwareprogramma. De naam van het softwareprogramma is Hyper2000, het berekent voor u de beste tijden om te mediteren of aan bewustzijn onderzoek te doen, gebaseerd op uw positie ten opzichte van het galactische centrum, de activiteit van het wereldwijde grid en de fasen van de maan. Wij hebben harde gegevens die het nut van deze indicatoren bevestigen. Van oudsher hebben esoterische leraren verkondigd dat ons lichaam door onze gedachten, overtuigingen en woorden wordt beïnvloed. Nu is dit wetenschappelijk bewezen en verklaard. We kunnen menselijk DNA zien als een biologische versie van het internet, het is er bovendien vele malen superieur aan.  Met het nieuwe Russische wetenschappelijke onderzoek kan men fenomenen verklaren als helderziendheid, intuïtie, genezing op afstand, affirmaties, lichte aura's rond mensen (geestelijke meesters), de invloed van de geest op het weer en veel meer. Bovendien is er bewijs gevonden voor een heel nieuw soort geneeskunde waarin DNA kan worden beïnvloed door woorden, lichten geluidsfrequenties, zonder dat er genen worden verwijderd, vervangen of weggesneden. Het DNA in de celkern bevat genen, die coderen voor alle eiwitten die in een lichaam nodig zijn. Niet alle genen worden voortdurend vertaald in alle eiwitten, slechts 10%. Het is deze 10% van

het DNA die door Westerse onderzoekers wordt onderzocht. De andere 90% beschouwt men als ‘junk DNA’ (‘troep DNA oftewel niet-gecodeerde informatie). Russische onderzoekers zijn van mening dat de natuur geen domme fouten maakt. Ze hebben genetici in de arm genomen om die 90% aan zogenaamd nutteloze DNA te onderzoeken. 

Hun bevindingen zijn revolutionair te noemen. Ons DNA blijkt niet alleen verantwoordelijk te zijn voor de opbouw van de grote complexe eiwitmoleculen, die het werk doen in de cellen of functioneren als bouwstenen. Ons DNA speelt ook een essentiële rol als communicatiemiddel over grote afstand en in de opslag van informatie. Russische taalkundigen hebben ontdekt dat de genetische code dezelfde grammaticale regels volgt als onze taal. Ze vergeleken de regels van syntaxis (de opbouw en structuur van zinnen), semantiek (de betekenis van woorden) en de basisregels van grammatica. Zij ontdekten dat de basenparen van ons DNA net zo werken als grammatica. Onze taal blijkt een weerspiegeling te zijn van ons DNA.   Russisch moleculair bioloog Pjotr Garjajev en zijn collega’s hebben de trillingen van ons DNA onderzocht. Levende chromosomen lijken te functioneren als biologische holografische computers. Indien men een laserfrequentie richt op het DNA, verandert de genetische informatie.


Omdat DNA bestaat uit prachtige kristallen die zich basenparen en de structuur van vormen. het junk-DNA overeen komt met onze taal is junk-DNA ontcijferen helemaal niet nodig. Men kan gewoonweg woorden gebruiken! Vele experimenten hebben dit bewezen. Levend DNA weefsel reageert op lasergolven die door taal gemoduleerd zijn. DNA reageert ook op radiogolven met de juiste golflengte, of lichtgolven. Dit is eindelijk een bewijs waarom zaken als affirmaties, autogene training en hypnose een sterk effect kunnen hebben op het lichaam en de geest van Wat ziet U echt? de mens. Terwijl Westerse onderzoekers bezig waren stukjes DNA te knippen en verplaatsen, werkten de Russen aan apparaten die het cellulair metabolisme konden We werden hierop gewezen veranderen of genezen door door het werk van Dr. Cleve geluids- en lichtgolven. Backster van www.primaryperception.com, Het blijft een probleem hoe die 40 jaar lang baanbrekend bewezen kan worden dat de onderzoek heeft verricht met effecten alleen een gevolg van veranderde licht-, geluidsgolven planten. Zijn werk wordt in de film CONVERGENCE getoond. of taal zijn. Het effect van de geest, de verwachting en focus Hij was de wetenschapper die van de waarnemer kan moeilijk planten in zijn huis vastmaakte aan een leugendetector en worden uitgesloten. Wij weten ontdekte dat planten konden dat de waarnemer effect kan “gillen” wanneer ze werden hebben op DNA door het werk bedreigd met vuur. Hier is de van Dr. Glen Rein. Hij ontdekte dat negatieve emoties het DNA tabel van de originele observatie uit 1966:  deed samentrekken en positieve emoties DNA liet afwikkelen,  een vereiste voor genezing. 

Masuro Emoto kent hetzelfde probleem met zijn waterexperimenten. We hebben nog nergens bewijs kunnen zien dat de persoon die de microscoop bedient of de woorden “ik hou van jou” of “dankbaarheid” schrijft op de watercontainers niet mentaal verantwoordelijk is voor de

DNA beïnvloeden Wetenschappers in Rusland hebben apparaten gebouwd die met geluids- en lichtgolven cellulaire metabolisme kunnen beïnvloeden, veranderen en genezen. Ze hebben door frequenties te gebruiken informatiepatronen van de ene cel overgebracht naar de andere cel. Zo werd het genoom, het geheel van

erfelijke informatie, van de oorspronkelijk cel overschreven met nieuwe informatie. Embryo’s van kikkers werden aldus getransformeerd in embryo’s van salamanders!

Mensen kunnen hun eigen DNA ook veranderen wanneer ze de juiste frequentie raken. Mensen moeten door zelfonderzoek en bewustzijnontwikkeling een innerlijke verbinding leren maken met hun DNA, hun DNA als het ware activeren. Dan zijn apparaten die geluid en lichtgolven gebruiken niet eens nodig. De wetenschappers in Rusland hebben ook ontdekt dat ons DNA onzichtbare gestructureerde patronen kan creëren in het vacuüm van de ruimte. Doctoren Pjotr Garjajev en Vladimir Poponin noemen dit het "het fantoomeffect van DNA." Ze hebben laser gebruikt om stukjes DNA te bestralen. Op een scherm werd een bepaald patroon zichtbaar dat ook wanneer men het stukje DNA weghaalde bleef bestaan.  De Russische wetenschappers kwamen er ook achter dat ons DNA magnetische wormgaten kunnen voortbrengen. Wormgaten zijn de microscopische equivalenten van de zogenaamde 'EinsteinRosen' bruggen, tunnelverbindingen tussen volledig verschillende gebieden in het heelal waardoor de


informatie buiten ruimte en tijd kan worden doorgegeven. DNA trekt informatie aan en geeft het door aan ons bewustzijn. We kunnen het een soort van hypercommunicatie noemen. Bij hypercommunicatie wordt informatie inter-dimensionaal doorgegeven. Het is alsof het DNA opereert als een sterrenpoort tussen deze dimensie en andere dimensies. Deze vorm van telepathie of channeling werkt het best wanneer we ontspannen zijn. Stress werkt averechts.   

“..De natuur gebruikt al miljoenen jaren hypercommunicatie, om bijvoorbeeld het insectenleven te structureren. Denk hierbij ook aan de morphische velden van Rupert Sheldrake. Hij heeft het concept morfisch veld verder ontwikkeld, gebaseerd op het oudere begrip morfogenetische velden..”   Informatie kan dus worden doorgegeven tussen individuen wiens DNA geactiveerd is. Dit helpt te verklaren waarom vele van de helderziende indigo kinderen complexe concepten kunnen uitwisselen met elkaar via een onzichtbaar web. Dit DNA communiceert over enorme afstanden.  Wij weten nu dat precies als via internet, DNA zijn eigen informatie aan het netwerk kan voeden, data van het netwerk

kan ophalen en contact kan leggen met andere deelnemers van het netwerk. Ook wij kunnen allemaal gebruik leren maken van hypercommunicatie. Op een onbewuste manier kennen wij mensen dit al en noemen het intuïtie of inspiratie.

term om de nieuwe gave van de collectieve mensheid te beschrijven.

Weerpatronen kunnen nauwelijks gestuurd worden door een enkel individu. Een groep kan dat wel (geen nieuw verhaal voor natuurvolken). Een groep bewuste mensen die hun Grazyna Gosar en Franz Bludorf aandacht bewust focust kan problemen met het milieu en leggen in hun boek “Vernetzte energie oplossen. Dit wordt ook Intelligenz” (netwerk van wel het ‘Maharishi effect’ intelligentie) uit hoe dit werkt. genoemd. Groepsmeditatie kan Ze leggen uit dat mensen invloed hebben op de hele vroeger, net als in de dierenwereld, met elkaar waren maatschappij. Eenheid binnen het veld van bewustzijn door verbonden via een groepsbewustzijn. Om individu collectieve meditatie kan effectief de werkelijkheid kan te worden moesten we veranderen, misdaad en sociale hypercommunicatie blijkbaar stress neutraliseren. Dit tijdelijk verliezen. maatschappijbrede effect  is bevestigd door meer dan 50 onderzoeken, vele zijn gepubliceerd in vooraanstaande peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften.

Nu we min of meer stabiele individuele bewust geworden mensen zijn kunnen we weer een groepsbewustzijn vormen. We kunnen via ons DNA activeren en contact maken met alle informatie van het netwerk, zonder dat we beïnvloed worden in wat we met deze informatie zullen doen. Mensen die hun individuatie proces hebben doorlopen en kunnen inloggen op het netwerk van hypercommunicatie zullen zorgen voor ‘ascension’, zoals het genoemd wordt op www.DivineCosmos.com, een

Er zijn vele anomalieën die verklaard kunnen worden met de magnetische wormgaten, de tunnels met vacuüm velden. De zwaartekrachtwetten gelden bijvoorbeeld niet in Rocca di Papa, ten zuiden van Rome: water stroomt er naar boven, dingen rollen een helling op i.p.v. af. Dit wordt een gravitatieanomalie genoemd. Kijk voor meer voorbeelden op http://www.fosar-bludorf.com/ artikel.htm We hebben met deze nieuwe wetenschappelijke onderzoeken uit Rusland een grote stap voorwaarts gemaakt in het begrijpen van onze realiteit. (oorspronkelijk verschenen op www.wordenwijwakker.nl)


Heilige Seks, Liefde, de hoogste Magie en VAMACHARA door Benjamin Adamah

versmelting geeft de hoogste erotiek, de hoogste extase en laat seks en spiritualiteit één worden in hun omhelzingen. Sitra Achra de donkere, vuile astrale energie die mensenlevens teistert en ontstond toen de synergie tussen yin en yang werd vernield door de grote monotheïstische religies, hun leugenprofeten, stichtelijke boeken en domme gefrustreerde aanhang van gelovigen, zendt dan wezens om deze liefde tussen man en vrouw in de hoogste graad, waar deze met het ware goddelijke en “godinnelijke” vervloeid, te verhinderen of stuk te maken. De gemeenschap tussen een virya en die schedels zijn geen doodskoppen maar afgeworpen flut ideeën en concepties over de realiteit of religie of whatever, die alleen maar ballast zijn en dwaling veroorzaken. Zijn partner kan zich indien de energie wordt gericht namelijk uiten als de hoogste vorm van magie. Als de wil van beiden vlak voor het orgasme gefocust wordt op een positief beeld veroorzaakt dit een sterk “steen in de vijver” effect, vooral indien het tantrisch”full body of cidrupini-kundalini-”orgasme wordt bereikt en alle chakras tegelijk vibreren en het slangenvuur verticaal pulseert. Qefitzat haderech, het verkorten van de weg, oftewel de totaalcontractie van het tijd/ruimte/ bewustzijn continuüm vind op dat moment plaats en op het punt van deze contractie wordt de focus van beide lovers een commando dat alle echelons van de realiteit beslaat en als een goddelijk bevel uitwerkt in de actualiteit. Tijdens het orgasme dient het onderwerp

Brahma Vishnu Maheshwara and Shakti. De quintessence van deze vier Godheden, is pure Grace. Iets dat zich in het Nederlands niet exact laat vertalen.

van de focus abrupt te worden losgelaten en vergeten.

Linker pad spiritualiteit.

Wanneer de man echt man wordt als hij Nirguna doorloopt waarbij Kali-Shakti alle schillen om zijn atman, zijn zonne- of Vuurkern verast en verpulvert, alle stupide ideeën waar hij zich aan ophing, religieus, politiek, filosofisch, subjectief, traditioneel etc., en hij zelfs emotioneel “Jehnseits von Gut und Böse” is, is hij Jivanmukti (verlicht terwijl nog geïncarneerd op aarde) klaar om een kaula of virya te worden. Dat wordt hij door de laatste test van Vamachara te doorstaan en bewust voor het goede, menselijke en tedere te kiezen. Hij wordt dan identiek met de liefdevolle Shiva zelf. Pas dan kan de vrouw volledig opgaan in Brahma-Shakti, de liefdevolle scheppende voedende Godin en zich volledig in veiligheid, echtheid, intimiteit en vertrouwen openen voor de man. De zuivere Vuur – Water

De mone en dyade. Om deze reden is er zo weinig liefde in de wereld. Om deze reden zit de zogenaamde spirituele wereld vol met doortrapte oplichters als


Christus, Boeddha, Moses, de Dalai Lama etc. die anders niets doen dan de in Plotinus en Aristoteles

eindelijk de mensen worden op wie we altijd gewacht hebben.

blunder van de ene oorzaak der dingen, definitief uitgekristalliseerde valse gefrustreerde conceptie van spiritualiteit verkondigen, arbitrair en los van goedheid.

Raw spirituality

Om deze reden werd de Godin van de God geamputeerd. Om deze reden snapt niemand dat

Benjamin Adamah, bracht onlangs het boek VAMACHARA uit,

opgaan in het Ene, een boobytrap is, want het Ene is de

wat het best kan worden omschreven als occult

zijn Opus Magnum, in het veld van zijn jarenlange research op

Mone, en de Mone is het mannelijk beginsel en maar de helft van God. De Dyade, de veelheid is Shakti, de

psychologisch onderzoek naar de wortels van de identiteit van

Godin, het vrouwelijk beginsel.

raw spirituality puristen als paganisten, tantristen, wiccans en

En om die reden waarschuwden de Upanishads al voor meditatie. Om deze reden verspreidde men onder de

mystics en sjamanen, maar voor alle spiritueel

sukkels van deze wereld het idee dat de Aarde slechts een leerschool is en dat de materie slecht is.

verruilen voor het direct en intens beleven van het Goddelijke

Als je ervan uit gaat dat de Aarde slecht is dan creëert bijna iedereen volgens het Secret-mechanisme onbewust ook deze Aarde als verloren tranendal waarop men wacht op een IKEA-Armageddon, bullshit

ons autonoom spiritueel wezen. Een leidraad, niet alleen voor

ontdekkingsreizigers. Zij dit het wachten op God, durven te in ons zelf. Zonder schaamte, weer via de opwekking van het slangenvuur (kundalini) het mannelijk en het vrouwelijk Godprincipe en hun mystieke dans, herstellen en met elkaar in verbinding brengen. Adamah, is auteur, kunstenaar en astroloog met een ongeëvenaarde kennis in de wereld van de occulte, mystieke, esoterische en holistische leren, zoals de klassieke kabballah maar ook de kwantum fysica, waarmee

fotonengordel, ingrijpen door de Galactic Federation, Ascentie of whatever. Om deze reden werden we slaaf

zijn haast archeologische manier van onderzoek op dit gebied,

van de ratrace. Om deze reden heeft onze prachtige ooit groenblauwe planeet nog maar 10 jaar te gaan. Om

van de paranormale wereld en ons spiritueel erfgoed.

deze reden protesteert Warchild niet tegen

en Nulpunt Psychologie. VAMACHARA is een uitgave van

wapenfabrikanten. Om deze reden zijn alle tientallen miljoenen slachtoffers van godsdienstoorlogen unaniem

Frontier Publishers. Meer info:

slachtoffers van de Rechter Pad religies waarvan de guru’s het Linker pad Vamachara demoniseren. Om deze reden waren de laatste woorden van Richard Wagner voor hij stierf: “Einmal im tausend Jahr gelingt es…”(bedoelende: eens in de duizend jaar lukt het een man en een vrouw om elkaar echt te vinden en hemel op aarde te beleven.) Om deze reden censureert Facebook mijn Tantrische teksten, want de hele negatieve wereldeconomie waaruit FB haar sponsors betrekt drijft op liefdeloosheid en godinneloosheid. Om deze reden werd  Samael, de engel die ooit één was met Metatron en hoeder van de enige weg naar echte liefde gestigmatiseerd tot Duivel en vervangen door Christus met zijn PR-functie voor het complete bullshit concept van de erfzonde. Er is geen erfzonde maar een erfdomheid, een erfblindheid, een erflafheid, een erf-passiviteit, een erf-burgertruttigheid en een erfsheeple-heid. Laten we kappen met 2000 jaar kolder….Laten we conform de Hopi-antiprofetie

hem nog het beste zouden omschrijven als de Indiana Jones Eerdere titels die Benjamin uitbracht zijn: Nulpunt Revolutie

http://frontierworld.nl/2493.html/ http://www.luxnoxhex.nl


De werkelijkheid als constructie Onderstaand stuk gaat over de limieten van de waarheid. De limiet wordt niet bepaald door het niveau van technisch gereedschap maar door ons zelf. Ons geloof houdt ons gevangen en beperkt het zicht op een wijder perspectief. Emoties blijken een heel grote grip op de constructie van de werkelijkheid te hebben en houden ons in de schaduw. Als we durven kijken naar de vruchten van de wetenschap dan blijkt in elk vakgebied dat de meest voor de hand liggende zaken niet uitgelegd kunnen worden. Gedurende mijn studie wijsbegeerte begreep ik het gezegde dat ‘de filosofie de moeder van alle wetenschappen’ is in haar volle omvang pas toen ik me ging verdiepen in verschillende wetenschapsgebieden. In mijn geval theoretische natuurkunde en neurowetenschappen. Ik werd toentertijd gedreven door metafysische en kentheoretische vraagstellingen. Wat is de wereld? En hoe kunnen wij haar kennen? Wat is de constructie ‘weten van de waarheid’ voor een ding en hoe doen we dat? Hoe kunnen we leren en veranderen? In de praktijk kwam ik er echter achter dat dit proces niet zo zuiver verloopt. We kunnen op veel vragen geen antwoord geven omdat ze te groot en te complex zijn, tenminste zo lijkt het. We zijn daarom de grote vragen gaan opdelen in kleinere vragen. En omdat we te ongeduldig zijn hebben we de bewijslast omgedraaid. Dat wat er onderzocht wordt is de houdbaarheid van een stelling. De vooronderstelling, de aanname, is waar tot het tegendeel wordt bewezen. Dus de wetenschap bedenkt een antwoord en gaat dit vervolgens controleren op waarheid. Maar in de praktijk blijkt ‘ongeveer’ goed genoeg. Er zijn uitkomsten van serieus onderzoek die de te bewijzen aanname niet ondersteunen. Deze worden of weggegooid, of niet meegeteld, toegewezen aan meetfouten of geweten aan de onmogelijkheid beter te kunnen meten, of geparkeerd als iets wat ‘later’ wel ingepast zal kunnen worden.


Wat eerst een zuiver zakelijk proces lijkt, blijkt in de praktijk een emotioneel proces van overtuigingen en deze zo lang mogelijk verdedigen. Ik noem een paar voorbeelden. In de biologie heerst het geloof dat DNA het leven bestuurd. In de natuurkunde heerst de overtuiging dat er niets sneller dan het licht kan. In de psychologie heerst de gedachten dat ons bewustzijn de werking van onze hersenen is. Velen zijn overtuigd dat graancirkels door aliens zijn gemaakt, dat de oorlog tegen terrorisme echt is en dat er global warming is.

De wetenschap, als antwoordmachine op de oorspronkelijke vragen uit de filosofie, zou zich moeten ontdoen van alle theorieën en modellen waar inmiddels genoeg ‘tegenbewijs’ voor is, en zich gaan richten op de openstaande vragen. Daar ook eerlijk en nadrukkelijker over zijn. Kijk zelf maar eens naar de ontnuchterende lijst van onbeantwoorde vragen, waarvan de suggestie uitging dat ze al beantwoord waren. Ik som de meest opmerkelijke hieronder opI.

Hoe sterker de overtuiging is, hoe emotioneler de verbinding met vooral het ego is, hoe moeilijker het wordt om kritisch te blijven. Overtuigingen gaan ons dan gevangen houden, maken dat wij ons gevangen voelen of maken de gedachte dat wij slachtoffer zijn onvermijdelijk. Het is, als voorbeeld, zoals Bruce LiptonIII zegt. Als we uitgaan van de overtuiging dat DNA ons leven stuurt, en ik mijn DNA van mijn ouders heb overgeërfd, op het moment dat er kanker in de familie blijkt te zitten, dan ben ik bang dat ik ook kanker krijg. Als mij daarom iets overkomt, kan ik daar helemaal niks aan doen, want ik heb mijn DNA gekregen en niet zelf kunnen kiezen. Gelukkig bestuurd DNA het leven helemaal niet, en is deze overtuiging niet correct. En de bewijzen stapelen zich op. Maar de overtuiging is zo groot, dat het nog niet is doorgedrongen.

De zwaartekracht theorie is geformuleerd door Einstein en is onverenigbaar met de regels van de kwantum mechanica. Het heet “voorlopig, en proberen”. Wetenschappers hopen op een ingeving om een kwantum versie van de zwaartekracht. We weten dus voorlopig niet wat zwaartekracht is. We zijn niet veel verder dan de appel van Newton, of het water uit onze kraan. Het valt naar beneden.

Zwaartekracht.

kosten. Als alle eigenschapen, gedrag en functies van de mens vertaald zouden moeten worden in genen, dan moeten we er dertig keer zoveel hebben. En vervolgens bleek ook dat we er niet eens alles van gebruiken, veel is rommel. De gehele reproductie en productie, van DNA en RNA, maakt gebruik van de interactie van eiwitten. Hoe deze mekaar vinden is een raadsel. En dan de vertaling van DNA naar eigenschappen van ons wezen. Hoe hebben we dezelfde beenlengte? Hoe weten organen wanneer ze moeten stoppen met groeien? Dit zijn geen nieuwe vragen bovenop het bestaande model. Het zijn vragen en antwoorden die niet passen bij de huidige overtuiging.

Tijd en torsie.

Het heeft, is de gangbare verklaring, honderden jaren geduurd voordat wetenschappers zich realiseerde dat tijd een dimensie is. Net zoals de 3 ruimtelijke dimensies lijkt tijd hiermee intrinsiek verbonden. DNA, eiwitten en de cel(wand). De wiskundige vergelijkingen Het is een feit dat hierover ondersteunen deze centrosomes, die helpen bij het optie, maar kunnen niet uit elkaar trekken van de uitleggen waarom we alleen chromosomen tijdens deling een ‘nu’ waarnemen en van de cel, en andere waarom de tijd maar één kant organellen zichzelf op gaat. Tegelijkertijd zijn vermeerderen op hun eigen wetenschappers als Aspect tijd, zonder DNA besturing. bezig geweest met de Vele andere mysteries, die zogenaamde verstrengeling te plaatsvinden in onze cellen, zijn bewijzen, deze bewijzen op te sommen die niet passen komen niet overeen met het bij de huidige modellen. model van de tijd als dimensie. Proteïnen vouwen zich in Kozyrev en vele anderen tienden van microseconden op vinden steeds meer bewijs dat de juiste wijze, dezelfde taak tijd (toch) een substantie is. zou een computer 30 jaar Vervolgens stapelen de


aanwijzingen zich op. Elektronen in superconductors reizen in paren, dit is al twintig jaar bekend, maar niemand weet wat ze samenhoudt. Doordat de huidige natuurkunde niet kan uitleggen wat velden (zwaartekracht-, magneet- en torsievelden) zijn, heeft ze ze verbannen uit de modellen. Dit onzichtbare drijfzand is de basis van de gehele fysica. Water. Het meest ‘gewone’ spul op deze planeet, kon nog wel eens het meest ‘bijzondere’ spul zijn, als we het zouden willen weten. Hoeveel we ook van water weten II onderzoekers blijven discussiëren over het aantal verbindingen dat elk H2O molecuul maakt met zijn buren. Gek genoeg komt dit niet tot een voor de hand liggende conclusie. Homeopathie en de sneeuwvlokken van Emoto worden vooralsnog niet opgenomen in de lijst van eigenschappen ondanks alle aanwijzingen. Bewustzijn, slaap, dromen, leren. Waarom en hoe we slapen en dromen is nog steeds onbekend. Hoe bijvoorbeeld kinderen zo gemakkelijk een taal leren en ouderen niet is onbekend. Hoe we leren blijkt in het algemeen onduidelijk. En omdat we niet weten waar het geheugen zit kunnen we het niet bestuderen. Zo weten we niet wat bewustzijn is, of waar het zit. Weten we niet hoe het komt dat we bij een operatie onder algehele verdoving ons bewustzijn verliezen. Weten niet wat de biologische basis is voor verslaving. En we weten niet of ons geweten en onze persoonlijkheid in onze hersenen zitten dan wel in onze genen. Het vakgebied van de psychologie is piepjong, maar zit volkomen vast in modellen die moleculen als centrale aanname hebben. Ons lichaam een machine en ons brein een computer. Evolutie. En het gekke van de evolutietheorie is dat, ondanks dat het steeds minder grond heeft, het zo hardnekkig blijft bestaan. Wie was Luca. Hoe kan de trilobite al zo complex zijn? En wat te denken van Darwin’s mysterie, de evolutie van bloemen. Ze lijken te ontstaan in cicade en coniferen, maar verder zit het in de mist. Hoe maken planten hun celwand? Lijkt triviaal, maar daar komt wel onze brandstof vandaan. We hebben geen idee. En dan planten en genen? Wat controleert de groei van

planten, redwoods van honderden meters en arctische wilgen van nauwelijks10 centimeter? En dan een, voor mij, weerkerende grap. Er waren idioot grote dinosaurussen, sommige bereiken die grootte in 20 jaar. Maar hoe kon de langnek Sauropod, bijvoorbeeld, genoeg eten om wel 100 ton te worden, zonder zijn omgeving kaal te eten? Hoe konden ze überhaupt lopen en een bloedcirculatie hebben? En dan de leap of faith, van de gevonden botten tot en met complete paringsrituelen van dinosauriërs. Het is moeilijk om je lachen in te houden. Vrije wil. De vraag is natuurlijk of we die hebben. Tot nu toe heerst de overtuiging dat wij een vrije keuze hebben als mens, topstuk van de evolutie op aarde. Het verhaal gaat dat onze hersenen en zintuigen op een niet deterministische wijze reageren op de ons omliggende natuur. Wij, mensen, hebben een opmerkelijke vaardigheid ontwikkeld in het maken van beslissingen, om onze acties te plannen, en over ons lot te beschikken. Maar we hebben ondertussen geen flauw benul hoe dat zo is gekomen, of het zo is, en waarom dat zo is. De aanname is overigens losjes gebaseerd op van alles en nog wat uit andere vakgebieden. Dit model, als zo velen, vind alleen bevestiging in zichzelf. Noten: I. Klik hier voor 100 vragen: http://www.sciencemag.org/content/ 309/5731/78.2.full En nog meer problemen: http://www.jupiterscientific.org/sciinfo/ gusp.html II. (zie de hoofdgedachten http://en.wikipedia.org/wiki/Water) III. Bruce Lipton, de biologie van de overtuiging. Ankh Hermes, 9789020284515

Auteur: Piet Vergunst www.jouwkoers.com


TRANS

HUMANISME: De Robotmens Is de mens van de toekomst een hybride biochemische robot?

Het Humanity 2045 Project streeft ernaar om in 2045 de menselijke geest in een computer in een robotlichaam te kunnen uploaden. Hiermee zou de mens onsterfelijk worden. Volgens NWO-critici is het project een complot om de elite te veranderen in een ras van onsterfelijke goden en de rest van de mensheid uit te roeien of te veranderen in slaven. Consumentisme doodlopend spoor De mensen achter Humanity 2045,

de Russische oprichter Dimitri Itskov en medestanders zoals de Dalai Lama, stellen in hun manifest dat de mensheid op een dood spoor zit. Gevangen in consumentisme, is de focus gericht op het laten groeien van de economie en het aanpassen van onze omgeving. Onzin, stellen Itskov en de zijnen. Consumentisme vervult namelijk niet de diepste wensen van de mens: gezondheid, zingeving. De vele problemen waar we nu mee zitten zijn alleen op te lossen als de we mens zelf verbeteren. De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045

Structurele oplossing: “upgrade” de mens!

Als je er over doordenkt, realiseer je je dat Itskov een punt heeft. We gebruiken bijvoorbeeld ongeveer de helft van het landoppervlak en een groot deel van de zee om in ons voedsel te voorzien. De reden is dat we in een biologisch lichaam zitten en dat voeden met hopeloos inefficiënte biologische zonnecollectoren, planten genaamd. Of erger nog, deze voeren aan dieren die we vervolgens weer opeten. Als we de hoeveelheid energie die ons lichaam dagelijks verbruikt, naar schatting rond de 2500 kilocalorie, dus tien megajoule

De aanhangers van deze filosofie noemen zich 'transhumanisten' en beweren dat de mens is beland in het post-Darwin tijdperk en zijn evolutie in eigen hand kan gaan nemen. Transhumanisten onderschrijven over het algemeen de standpunten van het traditionele humanisme maar beogen wel het tot de uiterste grens te verkennen en zelfs te overstijgen. Zij propageren dat de mens zich fysiek zal en moet verbeteren of, naar analogie met computers en software, upgraden met technieken als nanotechnologie, genetische manipulatie en vergaande integratie van computertechniek in het menselijk lichaam. Het doel waar transhumanisten naar streven is om posthumanisten te worden. Transhumanisten willen hun huidige lichaam upgraden met nieuwe technieken, zodat het niet meer veroudert en meer zou presteren dan "natuurlijk" is, bijvoorbeeld door een verbinding van hersenen en computer voor meer intelligentie, zodat de mens een cyborg wordt en evolueert tot posthuman. Volgens hen zijn de huidige prothesen zoals brillen, hoorapparaten en kunstledematen, die tegenwoordig steeds verbeterd worden, al voorlopers van deze ontwikkeling. Recentelijk (2004) is men er al in geslaagd om een verlamd persoon via een sensorimplantaat in zijn hersenen een computer te laten besturen. Hierdoor kan hij met zijn gedachten pc-spelletjes spelen en e-mail openen. In september 2005 kwam het bericht in de media dat nu zonder hersenimplantatie, maar met een soort helm op het hoofd met zeer gevoelige sensors, hetzelfde mogelijk is. Er werd zelfs een demonstratie gegeven hoe een getraind persoon zich in een virtual realityomgeving naar wens in elke richting kon bewegen door


of 2,6 kWh, door zonnepanelen op zouden laten wekken, zouden we per mens maar enkele vierkante meters landoppervlakte nodig hebben, wellicht alleen de lichaamsoppervlakte van een mens zelf, waardoor de natuurlijke vegetatie weer terug zou kunnen keren op verreweg het grootste deel van de planeet. Het broeikaseffect zou hiermee snel tot het verleden behoren. Ook zouden we niet meer geplaagd worden door ziekte en dood. Wel door computervirussen, maar goed. Een backup lost het probleem dan op.

te lezen en een werkende simulatie van het brein in een computer te draaien. Je zou dan kunnen doorgaan met denken, maar je brein is dan een

De transhumanistische beweging is even uitgesproken als omstreden. Het ultieme doel van de transhumanisten, ook bekend als de H+ beweging, is de mens te laten uitgroeien tot een wezen met bovenmenselijke eigenschappen, vrij van ziekte, dood en aftakeling. Dit komt transhumanisten op felle kritiek te staan van bijvoorbeeld christenen, neoluddieten en pro-nature groepen.

De vier fases Wat Humanity 2045 voorstelt, is om onze hulpbronnen niet langer te verkwisten aan het oplossen van triviale kortetermijn problemen maar hiermee gericht te proberen deze visie werkelijkheid te laten worden. De organisatie wil dit bereiken in vier fases. In de eerste fase, Avatar A gedoopt, zal een mens met zijn gedachten een avatar kunnen besturen. Dit stadium is voor een deel al bereikt, zie dit artikel. De schatting van Humanity dat dit in 2015-2020 realiteit zal worden lijkt dus realistisch. De tweede fase, Avatar B, houdt in dat een menselijk brein geen lichaam meer nodig heeft en in een life support systeem in leven gehouden kan worden en een robot kan aansturen,bijvoorbeeld een robot waarin het brein zich bevindt. Voor Hawking is het dan te laat, maar voor mensen die net als hij zwaar verlamd zijn kan dit een uitkomst zijn. Ook bereidt deze fase de volgende stap voor. De geplande tijd, 2020-2025, is wat optimistisch. De derde fase, Avatar C, maakt de mens werkelijk onsterfelijk. Wordt dit stadium bereikt, dan zijn we namelijk in staat een brein af

Of, wellicht, in een dolfijnachtige avatar langs schitterende koraalriffen zwemmen. Ook in en uit virtuele werelden stappen zal een fluitje van een cent zijn. Dit stadium zal rond 2045 aanbreken. Ook de geest van de mens moet veranderen, vinden de initiatiefnemers. Op dit moment zijn we nogal hebzuchtige en agressieve lieden.

programma in een computer. Dit stadium zal volgens Humanity in 2030-2035 bereikt worden. “De

laatste stap, Avatar D, zal de mens godachtige eigenschappen geven. Een mens kan zich dan in een willekeurig lichaam naar wens uploaden en downloaden. Je zou dan bijvoorbeeld in een avatarlichaam kunnen zwemmen in de methaanmeren op Titan, skydiven op Venus, douchen in een stikstofgeiser op Triton of wandelen op de maan.”

Een kort transhumanistisch manifest is onder meer hier te lezen. Ik persoonlijk denk dat de missie van het transhumanisme de vervulling van de bestemming van de mensheid is en ook overeenkomst met bijvoorbeeld het principe in het christendom dat we onze talenten maximaal moeten benutten. Het lijkt er steeds meer op of de mens erop uit is zijn eigen soort te perfectioneren en in de toekomst misschien zelfs te overstijgen. Het uiteindelijke doel van deze ontwikkeling is iets transhumaans, ‘bovenmenselijks’ te creëren: een mens met perfecte ogen, immuun voor allerlei ziekten en voor de wetten van dood en verval. Op het eerste gezicht een nobel streven, utopisch haast, maar ik heb iets tegen utopieën en de geschiedenis geeft me gelijk. Een stukje deze keer, dat begint in mineur maar eindigt in majeur!


Is de Übermensch in aantocht? In zijn op DVD verkrijgbare documentaire Technocalyps laat filmmaker Frank Theys ons kennis maken met wetenschappers die ervan overtuigd zijn dat we een tijdperk naderen waarin de mens, zoals we die nu kennen, niet meer het meest intelligente wezen op aarde zal zijn. Technocalyps gaat over de verstrekkende gevolgen die de aankomende ontwikkelingen voor het menselijk ras met zich meebrengen. Voor- en tegenstanders worden aan het woord gelaten over dit intrigerende, maar ook onheilspellende toekomstbeeld. TechnoCalyps is in drie delen opgedeeld. Deel een gaat over alles wat met klonen, genetische manipulatie en de maakbare mens te maken heeft. Nanotechnologie, de herschikking van afzonderlijke atomen, is een van de centrale technologieën. Bedoeling van die technologie is het creëren van een posthumaan: dat zou een superwezen kunnen zijn met een onbeperkte levensduur. Deel twee

gaat in op de gevolgen van de technologische revolutie. Wat gebeurt er als de mens die door kunstmatige intelligentie gemaakte transhumanen niet meer onder controle kan houden. In dit deel komen de critici van de technologische revolutie uitvoerig aan het woord. Het laatste deel gaat over religie en wetenschap. Hier worden yoga en andere met het bewustzijn verbonden religies belicht.

onvolmaakte lichaam met behulp van microchips en genetische manipulatie moet het mogelijk zijn een superieure mens te maken. Wanneer hebben we dat meer gehoord? Op naar het tijdperk van de posthumane mens? Hoop het niet mee te maken!

“Ook hier weer wordt de nadruk gelegd op het ontstaan van een superwezen dat niet meer verbonden is met het goddelijke, maar dat zelf God wil worden.” “De Übermensch” van Nietzsche en de Nazi’s is coming, wat God verhoedde. In de film wordt er weliswaar op los gespeculeerd maar het gegeven dat wetenschappers e.d. zich hiermee bezig houden is veelzeggend! Uitgangspunt is de maakbare übermens-mens. Waarom zouden we geen 300 jaar kunnen worden? Met wat sleutelen en prutsen aan ons

Microsoftman en miljonair Bill Gates is er kennelijk heel enthousiast over en steunt de onderzoeksactiviteiten van Ray Kurzweil, een van de meest vooraanstaande Joodse futurologen en uitvinders ter wereld. Was adviseur van enkele Amerikaanse presidenten en is adviseur van het Pentagon en de Nasa en wordt gezien als een


toonaangevend wetenschapper op het gebied van de toekomstige robottechnologie en kunstmatige intelligentie. Hij is van mening dat de huidige mens vervangen zal worden door de robotmens, de ‘posthumane mens’, de ‘transhumane mens’. In Kurzweils boek “The Singularity is near” bespreken Kurzweil en Gates op quasi-religieuze wijze de ontwikkeling naar de ‘transhumane mens’ en het plan van Kurzweil om ‘de materie en de energie in het universum met intelligentie te doordringen’, waardoor het universum zal ‘ontwaken, bewust worden en ongelooflijk intelligent zal zijn’. Een ‘soort charismatisch besturingssysteem’, dat volgens Kurzweil ‘dicht in de buurt van God komt’. Marcel Messing wijst er terecht op dat Kurzweil er kennelijk niet van op de hoogte is dat alle grote wijzen, mystici en gnostici weet hebben van een altijd aanwezige kosmische intelligentie, bewustzijn zonder begin of einde, waarin licht en liefde de hoogste kwaliteiten zijn. Maar ten koste van wat en wie gaat deze ontwikkeling naar die transhumane mens, naar Utopia? Een vraag die mij al op jonge leeftijd bezig hield. In 1982 stelde

ik daarom op mijn initiatief het door L.J. Veen uitgegeven boek “Keergang” samen. Een boek waarin politici en journalisten

MARCEL MESSING In zijn indrukwekkende lezing, “De Transhumane Mens, bevrijding of duivels complot?”, toont Marcel de grote gevaren aan van het introduceren van de transhumane mens die de imperfecte mens moet vervangen. Met behulp van nanotechnologie, biotechnologie, robottechnologie, genetica en hersenwetenschap trachten topwetenschappers deze transhumane mens te introduceren. Door deze technologie zullen wij volgens de door Nietzsche geïnspireerde transhumanisten niet meer ziek worden, maar sterker zijn: wij zullen een übermensch zijn. Maar Marcel wijst ons erop dat de zielenkracht en geesteskracht van de mens hiermee uitgeschakeld zullen worden. De spirituele evolutie van de mens zal worden geblokkeerd en de mens zal tot slaaf gemaakt worden. Marcel geeft ons talloze voorbeelden van transhumanisme in onze huidige wereld. Professor Kurzweil bijvoorbeeld meent dat over maximaal 30 jaar de mens al niet meer zal bestaan en de biologische evolutie afgelopen zal zijn. Er zal een mens gemaakt worden waarbij het mogelijk is om zijn mind op cd-rom te zetten, zijn hersenen in te scannen en zijn geest te kunnen uploaden en downloaden. Ja, de transhumanisten willen robots van ons maken. Inmiddels heeft neurochirurg professor White tijdens een succesvol experiment een apenhoofd getransplanteerd op een ander apenlichaam. Ook heeft deze professor naar verluid Stephen Hawking aangeboden eenzelfde soort operatie uit te voeren… Inmiddels heeft DARPA (het Amerikaanse instituut dat militaire technologie ontwikkelt) een “Scorpio robot” ontworpen. Deze robot ziet eruit als een schorpioen, kan bewaken en kan zelfs praten. Is het toeval dat in het Gilgamesh epos het hof van Eden bewaakt wordt door reuzenschorpioenen die kunnen praten en bewaken?… Herhaalt de tijd zich?


door het vertellen van een verhaal laten zien hoe maatschappelijke verschijnselen en ideeën van nu zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen. Zelf schreef ik ook een verhaal. Je zou het science fiction kunnen noemen, maar dan van het serieuze sociologische/ maatschappelijke genre. Ik zag met mijn mede-auteurs toen al ontwikkelingen in de samenleving die mij niet vrolijk stemden. Maatschappelijke science fiction is een subgenre van sciencefiction waarbij meer de nadruk wordt gelegd op de sociologische aspecten van een beschaving en minder op technologie en avontuur. In dit genre vallen ook door een breder publiek gelezen boeken, waarvan George Orwells “1984” het bekendste voorbeeld is. Een van de eerste sciencefiction schrijvers die sociologische thema’s aansneed was de Brit H.G. Wells in De Tijdmachine uit 1895. Hij schrijft hierin over een tijdreiziger die in de verre toekomst twee volken op aarde aantreft: de sierlijke Eloi en de monsterlijke Morlocks, die beide uit de mensheid zijn ontstaan. In de Verenigde Staten begon deze stroming in de jaren 40 met schrijvers als Robert Heinlein en Isaac Asimov. De laatste poneerde voor dit subgenre de term “Social Science Fiction”. Dystopische en utopische verhalen vallen ook vaak in het genre van maatschappelijke sciencefiction:

“Wij” van Jevgeni Zamjatin, “Brave New World “van Aldous Huxley, het al genoemde “1984” en Ray Bradbury’s “Fahrenheit 451” dat ook is verfilmd. In de jaren ‘60 begon het moderne tijdperk van de sciencefiction. Schrijvers van maatschappelijke sciencefiction uit die tijd zijn Harlan Ellison, Brian Aldiss, Ursula Le Guin, Kurt Vonnegut en Robert Heinlein. Ellison schrijft vooral

anti-militaristische romans, Le Guin over antropologische, feministische en sociologische problemen in afgelegen beschavingen en Vonnegut vooral over ethische vraagstukken. In zijn boek “De Grote Pianola” wordt in een klein stadje in de Verenigde Staten na de Grote Oorlog alle handenarbeid vervangen door machines. De mens is verdrongen door een computer en zijn ponsband. Wat rest is eindeloze verveling, Slechts een kleine elite vindt nog emplooi.


CONTEXT Psychologisch humanisme. Deze legt erg de nadruk op eigen creativiteit. Als je die combineert met die van anderen, voldoe je aan de eerste voorwaarde van geestelijke gezondheid. Sociaal humanisme. Deze stroming ziet de mens, de natuur en de gemeenschap als 1 geheel. Belangrijk is dat er ook goede samenwerking tussen deze drie bestaat. Marxistisch humanisme. Deze gaat uit van menselijke vervreemding. Zij denken dat persoonlijke gevoelens en maatschappelijke werkelijkheid samen zullen smelten. Wetenschappelijk humanisme. Het wetenschappelijk humanisme vertrouwt op de ontwikkelingsmogelijkheden van de mens, dat weer is gebaseerd op de resultaten in de wetenschap. Transhumanisme valt behoorlijk buiten de boot vergeleken met deze stromingen: Transhumanisme gaat ervan uit dat de mens zich zo zal ontwikkelen dat ze de geest onder controle zullen krijgen dmv software-stukken in de hersenen te planten. Het transhumanisme verschilt dus sterk van de eerste 3 voorbeelden, en heeft in de verte nog wel iets weg van wetenschappelijk humanisme. Het verschil is alleen, dat transhumanisme denkt dat we het leven zullen beheersen (wetenschappelijke manier), en dat wetenschappelijk humanisme vermoedt dat we ons zullen ontwikkelen (natuurlijke manier) op basis van de wetenschap.

Het boek bevat een aantal ontwikkelingen geven weinig treffende beschrijvingen van reden tot hoop. huidige en mogelijke toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen, en een aantal even interessante misverstanden daaromtrent. Het was overigens Isaac Asimov die met zijn bundel “I, Robot” in de jaren ´40 voor filosofen de toon zette om eens stevig na te denken over robots. Met zijn drie wetten bedacht de science-fiction schrijver een manier om de mensheid te behoeden voor kwade daden van de mechanische wezens. Hoe valt de vergelijking met Asimov’s werk en échte robotica uit? De film I, Robot uit 2004 blies de drie wetten nieuw leven in, met het nodige Hollywoodgeweld Auteurs: natuurlijk. Aat Lambèrt De Kwant (Is de Je zou zeggen, een Ubermensch in aantocht) gewaarschuwd mensheid telt voor twee, schreef ik in mijn inleiding in http://www.ohmnet.nl/ het genoemde boek “Keergang” waarin ook collega’s en exGermen van Visionair.nl bewindsman Wil Albeda hun (Humanity 2045 Project) verontrusting over de toekomst uitspraken, maar de geschetste

Met wat sleutelen en prutsen aan ons onvolmaakte lichaam met behulp van microchips en genetische manipulatie moet het mogelijk zijn een superieure mens te maken?


GLADIO: DE BEWAKERS VAN DE ANGST Meer dan veertig jaarlang hebben de Gladio-netwerken, die opgericht werden op initiatief van de CIA en gecoordineerd werden vanuit een commandocentrum bij de Navo, in heel West-Europa intensief hebben samengewerkt met gevaarlijke extreem-rechtse organisaties...


TE LEZEN

In “Crapule de Luxe” onthult voormalig luchtmachtpiloot Walter Baeyens de verhalen die de politieke en militaire wereld liefst verborgen houdt. Het boek stelt de officiële versie van onze recente geschiedenis ter discussie, en is een aanklacht tegen een nietsontziend kapitalisme. Dit boekt helpt je de grotere context te zien waarin organisaties als Gladio kunnen gedijen. Bayens draagt tevens ook de nodige bewijzen aan van het bestaan van een machtselite die nietsontziend te werk gaat in het beschermen van haar belangen via moord, corruptie en manipulatie! Niks nieuw onder de zon dus.(red)

deze netwerken opgericht en georganiseerd met in het achterhoofd de Onder de noemer verzetsnetwerken in de Tweede “Gladio” (de letterlijke Wereldoorlog, in het door de betekenis is “zwaard”) Duitsers bezette Europa. Na de spelen al sinds eind jaren Blitzkrieg van mei en juni 1940 veertig een aantal affaires die de Beneluxlanden en Frankrijk bezette bleek dat er tot op de dag van geen georganiseerd vandaag. Strikt genomen verzetsnetwerk was is Gladio alleen maar een achtergebleven om inlichtingen affaire geweest in het over de Duitse bezetters te verzamelen en om politiek chaotische Italië van begin jaren negentig. sabotagedaden te plegen tegen de Duitse legers en de Toen de, zelf tot het infrastructuur waar de Gladio-netwerk Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine en diverse behorende, premier Andreotti na journalistieke politiediensten van gebruik maakten. In een moeizaam onthullingen zich proces moest dat in de oorlog genoodzaakt zag het worden opgebouwd waarbij veel bestaan van een nodeloze slachtoffers vielen en zogenaamd 'stay behind'- zoals bijvoorbeeld in Nederland het daadwerkelijke verzetswerk netwerk te openbaren. nooit echt intensief of Gladio was de naam van professioneel werd toegepast. het Italiaanse 'stay De motor achter de opbouw van behind'-netwerk. Echter een verzetsorganisatie in WestEuropa waren de Britse geheime Andreotti onthulde ook dat elk Westeuropees land diensten. Er werd zelfs een speciale dienst voor opgericht een dergelijke geheime om zoals Churchill het zo organisatie had. In kernachtig zei “to set Europe Nederland ging Gladio ablaze”. Dat werd de dienst SOE (Special Operations Executive). officieel door het leven Na de nederlaag van het Derde onder de noemer O&I Rijk werden de Westelijke (Operaties en Geallieerden (Engeland, Inlichtingen). Verenigde Staten en hun Westeuropese De motor door Ton bondgenoten, die achter de opbouw Biesemaat later de NAVO van een zouden vormen) verzetsorganisatie in Wat waren (en geconfronteerd met West-Europa waren de zijn?) nu een nieuwe dreiging. Britse geheime eigenlijk de aard Het machtige, diensten. en doelstellingen stalinistischvan 'stay behind'communistische Rusland netwerken die we onder stond met zijn enorme de gemeenschappelijke noemer troepenmacht aan de oevers van Gladio indelen? Wederom de Elbe en de Donau. De officieel geredeneerd werden politieke, economische en

Gladio en de Oranjes


militaire strategen hielden rekening met een Sovjetbezetting van West-Europa. Om de situatie te voorkomen zoals die was ontstaan in de Tweede Wereldoorlog begon men 'stay behind' netwerken op te richten die in geval van een Russische bezetting georganiseerd, getraind en uitgerust waren (wapens, valse papieren en radiozenders) om weerstand te bieden via spionage, sabotage en propaganda (psychologische oorlogvoering). Deze Gladionetwerken ontstaan op het eerste hoogtepunt van de Koude Oorlog, eind jaren veertig.

actief was of zelfs nog steeds wellicht aanwezig is? “...De Gladio-onthulling

van de Italiaanse premier Andreotti zorgde voor ophef omdat terreuraanslagen in Italië met grote mate van zekerheid gekoppeld konden worden aan het Gladio-netwerk..”

Dit waren terreuraanslagen van hoofdzakelijk neofascistische Gladio-agenten (bij het woord agent kan het handelen om een persoon die ongewild niet eens weet dat hij indirect gemanipuleerd werd door Gladio) gericht tegen de burgerbevolking en/of officiële politiediensten. Wat nimmer officieel is toegegeven is dat Gladio-netwerken meer streden tegen de democratisch gekozen communistische en extreem-linkse partijen van West-Europa dan zich voor te bereiden op een In de openbare bronnen wordt Sovjetbezetting. Een beproefde vaak een beeld geschetst dat methodiek is om met terreur de Gladio-netwerken pas in als bomaanslagen en het 1990 werden onthuld. Dit is vermoorden van politici (zie echter eigenlijk onzin. Ook in Aldo Moro in Italië) de de Koude Oorlog openbaarde spanning en angst in een de pers telkens aanwijzingen maatschappij op te voeren. Bij dat een dergelijk netwerk actief deze 'false flag' operaties was. Mede kwam dat door de werden er opzettelijk vondst van geheime aanwijzingen achtergelaten dat wapenopslagplaatsen van de terreuraanslagen waren Gladio. Zelfs de eigenlijke uitgevoerd door extreem-linkse vijand van Gladio: de terreurgroepen zoals in Italië de Sovjetunie en haar 'Rode Brigades' of in België satellietstaten in Oost-Europa waren met grote zekerheid via de CCC (Cellules spionage op de hoogte van het Communistes Combattantes). Inmiddels is overtuigend bestaan van het Gladioaangetoond dat dergelijke netwerk. Dan rijst de vraag waarom een eigenlijk helemaal terreuraanslagen het werk niet zo geheim netwerk zo lang waren van Gladio-netwerken.

Een belangrijk onderdeel van de Gladio-stay behind netwerken was psychologische oorlogvoering. Bij de acties om de spanning in de maatschappij te verhogen kon Gladio terugvallen op personen met een invloedrijke positie binnen de media om zo ook via een propaganda-offensief de terreur in de schoenen te schuiven van de linkse tegenstander en de invloed van machtige communistische partijen in bijvoorbeeld Italië en Frankrijk terug te dringen. Een aardig voorbeeld in het ogenschijnlijk zo brave Nederland was dat binnen O&I mr. Ton Herstel voormalig voorzitter van de NCRV en voorzitter van de Raad voor de Journalistiek belast was met psychologische oorlogvoering. De uitspraak van journalist Frenk van der Linden dat elke redactie wel een AIVDinformant kent lijkt met het voorbeeld van mr. Ton Herstel niet eens een doorgeslagen reactie! “...Gladio ontspoorde met

haar terreuraanslagen in Italië en België. Daarmee opereerden de netwerken tegen de democratische rechtsorde...” Er is echter ook overstelpend bewijsmateriaal dat de Gladiocellen of -personen zich bezig hielden met vrij ordinaire criminele activiteiten. In Nederland hadden leden van het Gladio-netwerk een zogenaamde 'groene kaart'. Bij Gladio-oefeningen waarbij agenten door de politie per


ongeluk werden opgepakt moest de politie naar een speciaal nummer van de marechaussee bellen waarna de Gladio-agent werd vrijgelaten. Het ging hier bijvoorbeeld om Gladioagenten die gewapend werden opgepakt bij een gesimuleerde aanslag op de Nederlandse infrastructuur. Hierdoor werd een psychologisch klimaat geschapen waarbij Gladioagenten zich onaantastbaar waanden. In Nederland kwam dat naar voren bij een afpersingszaak van twee voormalige Gladio-leden tegen het voedingsmiddelenconcern Nutricia. Nadat premier Lubbers in 1992 officieel O&I had opgeheven probeerde het tweetal via dreigementen om potjes kindervoeding te vergiftigen geld te bemachtigen van Nutricia. Daarnaast is er in Nederland bekend geworden dat wapens uit geheime Gladio-opslagplaatsen (maar wat is werkelijk geheim binnen Gladio gezien al de kennis van de Russen over Gladio!) terecht zijn gekomen in het criminele circuit van drugs, vastgoed en liquidaties. De namen van zulke bekend geworden criminelen als Sam Klepper, John Mieremet en Mink Kok zingen daarbij rond. Er zijn tevens genoeg aanwijzingen dat Gladio (net als de CIA) zich bezig hield met drugs- en wapenhandel en het witwassen van die verdiensten. Gladio is te onderscheiden als een dier met drie koppen: een officiële CIA/NAVO-kop als stay behind-organisatie in geval van een Russische bezetting, een tweede sluwe kop als manipulator om via 'false flag' operaties, terreur en

propaganda de maatschappij te manipuleren en te destabiliseren. En dan een derde gemene kop die via ogenschijnlijk onaantastbare criminele activiteiten zich zelf financiert of ontspoorde agenten op jacht laat gaan naar het grote geld. Een dier met drie koppen dat minder geheim was dan algemeen aangenomen. Een huisdier van de schaduwmachten en poppenspelers die onze maatschappij beheersen en bespelen (geheime diensten, invloedrijke families, multinationals en geheime genootschappen)? Officieel is na het einde van de Koude Oorlog en de daar opvolgende onthullingen van de Italiaanse premier Andreotti het Gladio-netwerk opgeheven. Maar ook daar kan aan getwijfeld worden zoals research van het KRO TVprogramma Reporter aantoonde. Na de officiële O&I opheffing werd er in het kielzog van het einde van Gladio in Nederland een stichting opgericht. We citeren de website van Reporter: “... stichting Quia Opportet (Latijn voor: voor het geval dat). In de beschrijving van die staatsgeheime -documenten

lezen we dat er sprake is van “een financiële voorziening voor de activering van de

dienst” Volgens alle officiële geschiedenissen van Gladio zijn het door de staat georganiseerde netwerken die ook door diezelfde staat gefinancierd werden. “...In de beginfase van

Gladio, eind jaren veertig, zijn er genoeg aanwijzingen dat ook het grote bedrijfsleven in Nederland Gladio financierde en dus daarmee een flinke vinger in de Gladio-pap had...” Vooral de naam Philips valt dan. Niet zo gek omdat al voor de Tweede Wereldoorlog Philips haar contactpersonen had binnen de Nederlandse geheime dienst GSIII. Na de oorlog werkten Philipsdirecteuren als Ir. Tromp en Frits Philips nauw samen met prins Bernhard en BVD-chef Louis Einthoven. Zelfs de voor Gladio kenmerkende psychologische oorlogvoering via de media vinden we terug in de jaren zeventig. Bijvoorbeeld in het door Philips gefinancierde weekblad Accent dat vaak via onthullingen uit de Tweede Wereldoorlog de politiek probeerde te beïnvloeden. De wisselwerking tussen geheime diensten en het multinationale bedrijfsleven is er natuurlijk ook nog heden ten dage. Binnen de Koninklijke Shell worden officieren van de marechaussee en leden van de recherche aangenomen voor beveiligingsfucties. De Gasunie recruteerde BVD-afdelingschef


DE BENDE VAN NIJVEL Afpersing Waarom was de warenhuisketen Delhaize zo vaak het toneel van de bloedige overvallen van de Bende van Nijvel? Volgens sommige moet het motief van de Bende gezocht worden in financiële kringen. De warenhuisketen werd gechanteerd door de maffia of een andere organisatie. 'Betaal en wij stoppen met de aanslagen, betaal niet en we zullen alleen maar harder toeslaan.' Het is een theorie die veel vragen zou kunnen beantwoorden maar, zoals iedere theorie, niet alle vragen. Was heel de Delhaize het doelwit van chantage of enkel een aantal leden van het bestuur? Heeft de warenhuisketen betaald en zijn daarom de overvallen gestopt? Roze Balletten Volgens de tweede Bendecommissie hebben de zogenaamde Roze Balletten wel degelijk bestaan, maar in het eindverslag kan men lezen dat 'er geen minderjarigen bij betrokken waren' en er dus ook geen strafbare feiten werden gepleegd. Is het mogelijk dat bepaalde personen werden vermoord omdat ze te veel wisten over deze Roze Balletten? Hebben bekende politici - zoals oud-premier Paul Vanden Boeynants - magistraten en zakenlui meegedaan aan deze seksfuiven? Wou het echtpaar Fourez-Dewit een videotape van een seksfeest aan Charlie De Pauw verkopen voor 150 miljoen frank? Is dat de reden waarom het koppel moest sterven? Veel vragen maar heel weinig antwoorden. Er is veel geschreven en verteld over de Roze Balletten en het dossier Pinon, een dossier dat Paul Latinus in zijn bezit zou hebben. En er zijn aanwijzingen om te denken dat de Bende van Nijvel een gevolg was van deze seks- en drugsfuiven. En toen Regina Louf in de nadagen van de zaak Dutroux over haar vertelde over haar verleden onder de schuilnaam X1, had ze het dan eigenlijk over deze Roze Balletten? Strategie van de Spanning De Koude Oorlog. Er is maar één vijand, het internationale Communisme. Voor vele de uit te roeien vijand en om dat doel te bereiken zijn alle middelen geoorloofd. Eén van die middelen is de zogenaamde Strategie van de Spanning, een van oorsprong Amerikaanse tactiek die verder werd uitgewerkt in Italië en Portugal. Maar waarschijnlijk over heel West-Europa bekend was. Het doel? Angst zaaien onder de bevolking door middel van aanslagen zodat de mensen een sterker regime willen. Is het toeval dat in de jaren '80 de CCC en de Bende van Nijvel in dezelfde periode terreur zaaiden? "Men zegt dat de CCC van oorsprong extreem-links zijn. Dat is fout. Het zijn rechtse extremisten die in de strategie van de spanning hun eerste vuurproef hebben doorstaan onder de dekmantel van de Bende van Nijvel."

Op 2 juli 1990 zendt de staatstelevisie RAI een interview uit met Richard Brenneke, een gewezen agent van de CIA. De man zegt dat P2, de spin in het web, gefinancierd werd door de CIA met de expliciete bedoeling terroristische aanslagen te organiseren in Italië via Gladio terreurcellen. P2 kreeg daarvoor 1-tot een keer- zelfs 10 miljoen dollar per maand. De RAI roept de journalist die het interview afnam op het matje, de CIA spant een proces in tegen Brenneke. Maar de informatie van Brenneke is erg gedetailleerd. Bij verificatie blijkt de man gelijk te hebben. Ook hier volgden de Amerikanen het scenario van terreur tegen de bevolking om een politiek doel te bereiken.


Frits Hoekstra. Dagblad De Telegraaf deed hetzelfde door begin jaren zeventig BVDonderdirecteur Van Kleef aan te nemen die zich enkele jaren later dood tegen een boom reed (en zo al weer een complot in het leven riep?). Daarnaast leveren particuliere maatschappijen tegenwoordig vaak dezelfde diensten en expertise aan multinationals als geheime diensten aan staten. Een goed voorbeeld is Control Risks, waar bijvoorbeeld de voormalige ster in de oplossing van de Heineken-ontvoering Kees Sietsma werkte. Sietsma die door de staat ingeschakeld werd bij het onderzoek naar de persoonsbeveiliging van Pim Fortuyn en na zijn Amsterdamse politietijd ook nog werkzaam was voor Philips. Doordat multinationals net als staten behoefte hebben aan veiligheid en informatie

hanteren ze dezelfde methodes als staten. Het geweldsmonopolie van staten dan? Daarop kunnen deze bedrijven invloed uitoefenen via hun economische macht. Echter achter staatsdiensten zoals Gladio, geheime diensten en grote bedrijven zitten families en dus personen met veel macht en daarmee veel vermogen.

TE LEZEN...

“...De macht die Gladio

en bedrijven aanstuurt lijkt vaak te bestaan uit anonieme en ongrijpbare structuren. Maar niets is minder waar...” Ook de geheime schaduwmacht bestaat uit mensen van vlees en bloed. Wie zijn die personen? Een exacte en alomvattende lijst van personen die tot de elite en/of Gladio behoren is

Twee baanbrekende boeken

Was Breivik een geactiveerde Gladio-agent?

Van Ton Biesemaat verscheen buiten “Bernhard Gate” ook “Geheimen van Oranje” Daniel Ganser haalde de publiciteit met “Nato’s Secret Armies” Hoeven wij erbij te zeggen dat deze boeken door de algemene mediakanalen zijn genegeerd? Deze bekwame onderzoekers worden zelden uitgenodigd voor een interview op bijvoorbeeld “Terzake” of een praatje bij “Nova”.


door het mysterieuze en geheime karakter uiteraard niet mogelijk. Het moge duidelijk zijn dat er geen openbaar archief is met lijsten van personen die in Gladio opereerden of op de achtergrond aan de touwtjes

trokken. Zo gezegd 'the nature of game...'

Maar bijvoorbeeld binnen dagblad De Telegraaf vinden we Gladio-sporen. Zoals de invloed begin jaren zeventig van de VVD minister van Defensie De Koster die via zijn familie grootaandeelhouder van het dagblad was, via zijn verzetskringen en als boezemvriend van prins Bernhard (peetvader van Gladio) op de hoogte was van O&I alias Gladio. In dezelfde tijd dat De Koster invloed uitoefende op De Telegraaf was de adjunct-hoofdredacteur Heitink, zoals beschreven in mijn boek “Bernhardgate”, agent voor de Franse geheime dienst. Het hoofd beveiliging van deze krant in de jaren zeventig was zoals we al memoreerden een onderdirecteur van de BVD geweest. Als schaduwmacht die Gladio financierde wordt ook wel de naam 'gefluisterd' van Bib van Lanschot. Dat was een boezemvriend van Prins Bernhard en stammend uit rechtsWas de “zelfmoordactie” van de killer van Luik het werk van een gestoorde? Verre van. De actie heeft alle kenmerken van een door CIA aangestuurd terreurdrama. Het waren de dagen waarbij België een nieuwe socialistische regering had gekregen. Het was duidelijk een verwittiging richting nieuwe machthebbers dat ze binnen de lijnen bleven kleuren zoals die werden uitgestippeld door de fascistische, zionistische machtsclub. Op de foto’s(boven) gepubliceerd door het magazine Paris Match van 22 december 2011 is duidelijk te merken dat het wapen waarmee de moordenaar zich in het hoofd schoot op meer dan 3 meter van het lijk ligt(!)Op andere foto’s is datzelfde wapen niet meer te zien. Het lijkt te bewijzen dat Amrani zichzelf niet kan hebben omgebracht!Om het scenario van een wild om zich heen schietend beest nog beter in de verf te laten komen werd een verkrachting geënsceneerd van een poetsvrouw,daarna professioneel geliquideerd met een kogel in het hoofd. Het magazine maakt gewag van een anonieme getuige die beweert dat Nordine Amrani trainde met wapens in para-militaire kringen, gefinancierd door een Vlaamse “sauna eigenaar” die op zijn beurt gesitueerd werd in rechts-extreme kringen.

Het Franse magazine Paris Match maakte gewag van een getuige dewelke beweert dat de killer Nordine Amrani trainde met wapens in para-militaire kringen gefinancierd door een Vlaamse “sauna uitbater”, die op zijn beurt gesitueerd werd in rechts-extreme kringen...”


‘bezoeker’ getransporteerd. Te voet, te paard of met de auto, van netwerk naar netwerk, tot hij aankomt in Kristiansand aan de zuidkust van Noorwegen. Daar wordt hij opgepikt door een visser die met de filière samenwerkt en hem overbrengt naar Alborg, waar het Deense netwerk hem overneemt. Op die manier gaat het verder, door Nederland, België en Frankrijk, om op een mooie ochtend te arriveren in het Italiaanse Friuli.

conservatieve verzetskringen. Hij was de man van bijvoorbeeld de BNMO (Bond Nederlandse Militaire Oorlogslachtoffers). Vanuit het BNMO gingen miljoenen naar rechts-extreme of zeer conservatieve doelen die ingeschaald kunnen worden bij de Gladio-doelstellingen. Bib van Lanschot was inderdaad telg van het sjieke Bossche bankiershuis Van Lanschot. (lees

dienst spioneerde maar in elk geval ook op de hoogte was van Gladio. Het Nederlandse Gladio-netwerk moet dus haast wel bekend zijn geweest bij de Russen. O&I werd gecoördineerd door het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Defensie. Zo waren daarmee de premiers en ministers van Defensie op de hoogte van het bestaan van Gladio.

verder blz 24)

De reis heeft een maand geduurd en de ‘bezoeker’ heeft al die tijd geen enkele controle van douane "In zijn vorig jaar verschenen boek “Nato’s Secret Armies” of politie ondergaan, wat een van de bedoelingen van de oefening schildert de Zwitserse was. Deze oefening werd onderzoeker Daniele Ganser beschreven door Michel Van een onthullend portret van Ussel, codenaam Georges 723, Gladio. Het clandestiene onderbureauchef bij de NMBS en netwerk was van na de Tweede gewezen burgeragent van SDRA-8, de militaire tak van het Wereldoorlog tot eind jaren tachtig in heel West-Europa en voormalige Belgische stay behind netwerk, beter bekend als Gladio. dus ook in België actief. Een organisatie die over dergelijke middelen beschikt, heeft een “...Het doel? De formidabel clandestien instrument in handen en is in staat om gelijk linkerzijde in diskrediet welke nationale politiedienst of brengen en, zo schrijft gerechtelijk apparaat een neus te zetten en het nakijken te geven. Ganser, ‘de indruk

Binnen de Nederlandse Gladio maakten officieren van de cavalerie vaak de dienst uit. Gladio-leider baron van Lynden was een zeer goede bekende van prins Bernhard en had met hem zelfs het plan de bank Rhodius Koenigs , die voor de Duitse militaire spionagedienst Abwehr werkte, op te kopen. Een andere intimus van het Nederlandse Gladio-netwerk was BVD-chef Louis Einthoven (een familielid van de Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Einthoven). Louis Einthoven was, als andere Gladio-peetvaders (prins Bernhard, kolonel Somers, generaal Hasselman), eigenlijk aangeschoten wild voor de Russen. Deze mensen hadden, zoals beschreven in het boek “Bernhardgate”, een dubieus oorlogsverleden waarmee ze gechanteerd konden worden. Inzake Hasselman, de latere opperbevelhebber van het Nederlandse leger in de jaren vijftig, bestaan er door een onderzoek van de voormalige politie-inlichtingendienst man Anne Snippe aanwijzingen dat hij voor de communistische Tsjechoslowaakse geheime

wekken dat het comfortabele en weldoorvoede koninkrijk België op de rand van een rode revolutie stond’..."

Wapens voor de CCC

In zijn zopas verschenen boek Nato’s Secret Armies geeft de Zwitserse onderzoeker Daniele Ganser, senior researcher aan het Center for Security Studies en het Federal Institute of Technology in Op een maanloze nacht duikt een Zürich, tientallen voorbeelden van Britse onderzeeër op, ergens voor dergelijke clandestiene operaties, de kust van Noorwegen. Met een waarbij Gladio-agenten van het rubberbootje wordt een man ene land actief waren in een ander discreet aan wal gebracht, land. Zwitserse ‘Gladiatoren’, die gegidst door de lichtsignalen van hun opleiding kregen in Grooteen agent van het lokale netwerk Brittannië, werden bijvoorbeeld op het strand. Terwijl de ingezet voor operaties in Noordrubberboot terugkeert naar de Ierland tegen het Ira. duikboot, wordt de ‘bezoeker’ ondervraagd en volgens de regels “...De Zwitserse Gladiovan de kunst gefouilleerd, om instructeur Alois zeker te zijn dat het wel degelijk om de aangekondigde persoon Hürlimann vertelde bijna gaat. Vervolgens wordt de achteloos hoe hij in mei


1984 geheime trainingen had gevolgd in Engeland. Een onderdeel daarvan bleek een echte, niet-gesimuleerde aanval op een Ira-wapendepot waarbij minstens één Ira-lid werd gedood...” Dichter bij huis was er de raadselachtige overval op de kazerne van de Ardeense Jagers in Vielsalm, eveneens in 1984, die uitgebreid in het boek van Ganser ter sprake komt. Tijdens deze operatie, die de codenaam Oesling (naar een dorpje in Luxemburg) droeg, vertrok een groep van twaalf Amerikaanse mariniers van de special forces vanop een vliegveld ten noorden van Londen. Ze werden gedropt boven een vooraf aangeduide zone in de buurt van Houffalize, waar ze werden opgevangen en gegidst door Belgische paracommando’s en Gladio-agenten. Twee dagen lang leefden ze ondergedoken in de bossen. Bij de verrassingsaanval op de legerkazerne werd een Belgische onderofficier doodgeschoten en verloor een Amerikaanse marinier een oog. Nog dezelfde nacht werden de Amerikaanse militairen halsoverkop met een helikopter, die vanuit een Amerikaanse basis in Duitsland kwam overgevlogen, naar Bitburg in Duitsland geëvacueerd. Ze konden bijgevolg nooit door

“Prins” Bernhard, peetvader van Gladio

Jaren na het incident verklaarde Lucien Dislaire, een Belgische ex-paracommando en gewezen huurling, hoe hij de Amerikanen naar de omgeving van de kazerne had gebracht. Daar hadden ze zich verscholen in afwachting van de nachtelijke raid. De volgende ochtend bleken de Amerikanen verdwenen en kon Dislaire ook geen radiocontact met hen meer krijgen. Volgens Dislaire kon het niet anders dan dat de Amerikanen de daders van de overval waren. Nog mooier: de overvallers van de kazerne in Vielsalm gingen aan de haal met een grote partij wapens, onder meer twintig automatische FAL-geweren, drie Lee Ensfieldgeweren en vijf Vigneron-mitrailleurs. Vreemd genoeg werden een aantal van die wapens later teruggevonden bij de extreem- linkse terreurgroepen CCC (Cellules Communistes Combattantes) en Action Directe. De eerste vondst, in een appartement van de CCC in Ukkel, dateerde van 1985 (toen de terreurorganisatie volop bomaanslagen pleegde) en gaf zuurstof aan de hypothese dat de overval in Vielsalm wel eens het werk zou kunnen geweest zijn van de Belgische terreurgroep. Had een van de CCC kopstukken, Bernard Sassoye, kort voordien zijn legerdienst niet gedaan bij de Ardeense Jagers in Vielsalm?

De allereerste ‘linkse’ aanslag de Belgische justitie ondervraagd worden.

Een tweede, nog grotere vondst van wapens volgde in 1998, toen de CCC’ers al lang achter de


tralies zaten. In een garagebox in Ukkel, die werd gehuurd door de groep, ontdekte het gerecht vijf FAL-geweren die volgens de serienummers afkomstig waren uit de kazerne van Vielsalm. Geen toeval, meent Ganser, want de geheime anticommunistische stay behind-groepen waren gespecialiseerd in zogenaamde false flag-operaties: het plegen van terreurdaden die in de schoenen geschoven werden van extreem-links, om de linkerzijde op die manier in diskrediet te brengen. Het is een tactiek die ook veelvuldig in Italië werd toegepast. “Het doel van de Oesling-oefening was tweevoudig”, citeert Ganser een Britse journalist. “De lokale Belgische politie in een hogere graad van alertheid brengen en, niet minder belangrijk, bij brede lagen van de bevolking de indruk wekken dat het comfortabele en weldoorvoede koninkrijk België op de rand van een rode revolutie stond.” Tussen neus en lippen wijst Ganser er ook op dat Marc De Laever, een van de belangrijkste luitenanten van CCC-leider Pierre Carette, van de ene dag op de andere overstapte van extreemlinks naar extreem-rechts en lid werd van een Duitse neonazigroep. De Laever was in de jaren zeventig samen met Carette en advocaat Michel Graindorge een van de initiatiefnemers geweest van de steuncomités voor de gevangen leden van de Rote Armee Fraktion (RAF) in Duitsland. Er bestonden zware vermoedens dat De Laever meer wist van de mislukte aanslag op de Amerikaanse generaal en toenmalige Navoopperbevelhebber Alexander Haig. Die aanslag, de allereerste ‘linkse’ terreuraanslag in België, had plaats op 25 juni 1979 in de omgeving van Bergen. Datzelfde jaar werden Carette en De Laever trouwens gearresteerd in Zwitserland wegens een wapentransactie, maar ze gingen vreemd genoeg vrijuit.

De aanslag op Haig werd opgeëist door de Brigade Julien Lahaut, een groepering waar niemand ooit van had gehoord. De naam verwees naar de door Gladio-achtige figuren vermoorde leider van de Belgische communistische partij, die ‘Vive la république!’ geroepen had bij de eedaflegging van koning Boudewijn. ‘De opeising werd toegeschreven aan De Laever, die kort daarop de wijk neemt naar Parijs, waar hij onderduikt aan de Boulevard Magenta’, schreef Jos Vander Velpen in zijn boek over de CCC. ‘Sindsdien zoekt het parket van Bergen hem ‘onverpoosd’ in verband met de aanslag op Haig. Carette versierde zijn kamer lang met een levensgrote foto van de aanslag, maar in tegenstelling tot De Laever wordt hij niet verdacht. Hij wordt niet eens aan de tand gevoeld. Insiders hebben wel eens het vermoeden geuit dat De Laever met zijn opeising de justitie en politie uit hun egelstellingen wilde lokken en op het spoor van advocaat Graindorge zetten.’

parlementaire democratie en de rechtstaat. Na de onthullingen over het bestaan van Gladio, eerst in Italië in 1990 en later in de andere landen, werd de organisatie officieel opgedoekt. Maar in het licht van de nieuwe oorlog, dit keer tegen het moslimterrorisme, blijft de geschiedenis van Gladio wel bijzonder leerzaam en relevant. Bron: De Morgen, 14 mei 2005 Nato’s secret armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe van Daniele Ganser. Uitgegeven bij Frank Cass, 315 pagina’s, 41,85 euro 'Netwerk Gladio' door Hugo Gijsels, 'Dossier Gladio' onder redactie van Jan Willems, 'Gladio – das Erbe des Kalten Krieges' door Leo A. Müller en 'NATO's Secret Armies – Operation Gladio and Terrorism in Western Europe' door Daniele Ganser.

GENERAAL ALEXANDER HAIG (+)

PIERRE CARETTE

ALDO MORO (+) Een uitgebreide kennisbibliotheek aangaande Gladio kan u terugvinden op een link van The Full Wiki: http://toptopics.thefullwiki.org/ Operation_Gladio


EPIGENETICA DNA & Genen

‘Nieuw onderzoek in de epigenetica werpt een ander licht op de rol van de genen. Er is veel meer dat uw gezondheid bepaalt!’ ‘Nieuwe ontdekkingen in de epigenetica zetten het idee dat ziekte voortkomt uit lotsbestemming – goede of slechte genen – in een ander daglicht’. ‘Voer voor artsen, neurowetenschappers, psychologen en psychiaters’. Hans Zevenboom


Samenvatting 1.Ons lichaam reageert met een complex arsenaal van veranderingen op alles wat we denken en voelen. Iedere gedachte en elk gevoel geeft de stoot tot genetische veranderingen in onze lichaamscellen. Eén van de factoren die invloed hebben op welke genen actief zijn, is onze ervaring. Alles wat je denkt, voelt en gelooft verandert van moment tot moment je genexpressie en de chemische samenstelling van je lichaam. Als jij beseft, dat jij bij iedere gedachte en elk gevoel op elk moment van de dag bezig bent met het epigenetisch manipuleren van je lichaamscellen, dan beschik je plotseling over een mate van controle op je gezondheid en geluk dat een doorslaggevend verschil maakt.

Door zelf je overtuigingen, gevoelens en andere epigenetische invloeden die je gezondheid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele epigenetische gezondheidscyclus creëren. Via zo’ n gezondheidscyclus grijp je bewust in met positieve emoties, gedachten en meditaties.  Wat optimale gezondheid is, verschilt natuurlijk van mens tot mens. Het heeft daarom weinig zin om je eigen gezondheidspiek te vergelijken met die van iemand anders. Echter, hoe gezond of ziek we op dit moment ook mogen zijn altijd hebben we het vermogen zelf de aard van onze gedachten en gevoelens te bepalen en te kiezen voor die (genees)wijze welke ons kan helpen onze gezondheidspiek te bereiken. 2. Eén van de factoren die invloed hebben op welke genen actief zijn, is bijvoorbeeld onze ervaring, onze omgeving of onze voedingsgewoonten. 3. Onze

gedachten kunnen sets van genen aan- of uitzetten.

4. Genezing via genexpressie wordt bewerkstelligd door stamcellen in de hersenen (incl. hersenschors, de hippocampus, de hypothalamus, de huid, de spieren, het darmepitheel, het beenmerg, de lever en het hart). 5. Ervaringsafhankelijke genen stimuleren stamcellen tot de vorming van nieuwe hersencellen – en niet alleen bij jonge mensen maar bij mensen van alle leeftijden. Ervaringen leiden tot het ontstaan van nieuwe neuronencircuits. 6. Als we onze nieuwe ervaringen door middel van herhaling versterken, versterken we tevens de neurale circuits die ze ondersteunen; als we dat niet doen, komt het nieuwe neurale netwerk al gauw tot verval. Dit impliceert dat

nieuwe gedachten, handelingen en gewoonten voortdurend moeten worden geactualiseerd om ‘wortel te schieten’. 7.Wat je gelooft, beïnvloed je gedrag; wat je gelooft, leidt tot chemische reacties; wat je gelooft, kan jouw realiteit worden.


Inleiding

hun gedrag, dus ook ziekte en gedrag stoornissen bepalen. Genen (klein stukje DNA dat de code bevat voor één eigenschap) worden zelf gezien als oorzaak van kanker, alcoholisme en criminaliteit. Dit wordt ‘genetische ’ genoemd.

Wetenschappers willen beter begrijpen waarom sommige mensen meestal diegene die ouder zijn, overgewicht hebben of obesitas, een stofwisseling syndroom ontwikkelen, een aandoening die gekenmerkt wordt door een groep van risicofactoren, waaronder hoge bloeddruk, glucose, een hoog cholesterol, insuline resistentie, een vervetting van de lever en toegenomen buikvet. Deze toestand verhoogt het risico op hartziekte, diabetes type 2 en andere ziekten waaronder kanker.

Later, toen men inzicht had verkregen in hoe erfelijkheid werkt op moleculair niveau, ontstond het ‘centrale dogma’, volgens welke de informatiestroom in biologische organismen loopt van DNA naar RNA (een kopie van DNA) en vervolgens naar de eiwitten, die voor de bouw en functie van het lichaam zorgen. Deze opvattingen houden in, dat de celkern het ‘brein’ van de cel is. Dit zou betekenen, dat een onmiddellijke dood zou ingaan als men zijn ‘brein’ (de celkern) zou verwijderen of ‘verliest’. Niets is minder waar! Onderzoekers van het UMC Utrecht (juli 2008) hebben ontdekt hoe cellen weer kunnen gaan delen, nadat het DNA is beschadigd door kanker. “Cellen

waaruit de kern bijvoorbeeld is verwijderd, blijven tenminste nog twee maanden leven. De kern met zijn DNA kan dus niet het ‘brein’ van de cel zijn. “ Welk onderdeel van de cel is dit dan wel? Eiwitten zijn de bouwstenen die ons lichaam nodig heeft voor iedere functie die het vervult. Eiwitten reguleren de reacties van ons immuunsysteem, vormen de ‘steigers’ die de structuur van iedere cel ondersteunen, leveren de enzymen die als katalysator voor chemische reacties werken en dragen informatie vanuit de ene cel naar de andere over. Waar het DNA als blauwdruk kan worden gezien, vertegenwoordigt het RNA de werktekeningen die nodig zijn voor de bouw, terwijl de eiwitten de bouwmaterialen zijn. RNA is een kopie van een De moderne geneeskunde gaat uit van het denkbeeld dat je gezondheid nauwelijks te beïnvloeden is. De meeste artsen en biologen schrijven het lichamelijk functioneren en de gezondheid van een organisme toe aan het DNA. Het DNA wordt beschouwd als de architect, de bouwmeester én het centrale krachtstation van het lichaam, waarin de blauwdruk van de eiwitten en aminozuren van het lichaam zit. ‘DNA is de drager van het erfelijk materiaal volgens vele universitaire wetenschappelijke onderzoeken! Het DNA bevat de code waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd, zoals je bloedgroep, de kleur van je ogen en haar, kans op bepaalde erfelijke ziekten ………….’ Sinds de ontdekking van het DNA (1953) in de celkernen gaat de wetenschap ervan uit dat dit de centrale commandopost is van de cel en dus van het hele lichaam. De genen (codes in het DNA) van mensen zouden zowel de bouw en functie van hun lichaam als

klein stukje DNA dat uit de celkern kan worden gebracht, waardoor andere eiwitten deze instructies kunnen lezen en nieuwe eiwitten kunnen maken. Het grootste verschil tussen DNA en RNA is dat RNA uit één enkele spiraal bestaat, die veel korter is dan het DNA-molecuul. Genen spelen de hoofdrol in de erfelijkheid, zij bevatten de informatie voor alle erfelijke eigenschappen. Een gen is een stukje van het DNA. Genen liggen verspreid op de chromosomen In normale gevallen draagt een RNAmolecuul de informatie van één gen.

Beïnvloeding van genen: epigenetica Vaak horen we zeggen: ’Zo zijn we geboren’, ‘Ze is een geboren atlete’ of ‘Ze heeft goede genen’, allemaal voor de verklaringen voor het één of andere gedragsaspect van iemand. Het dogma van genetische bepaaldheid heeft zich vanuit het laboratorium zo wijd verspreid dat


het diep is ingesleten in onze publieke cultuur.

BRUCE LIPTON: “De biologie van de overtuiging”

‘Een gen voor dit, een gen voor dat’. ‘Een nieuw (DGKK-)gen voor aangeboren afwijking van geslachtsorgaan’ – UMC St. Radboud Nijmegen, nov. 2010. ‘Wetenschappers hebben een gen MKP-1 ontdekt, dat een belangrijke rol speelt bij een depressie’. [18 okt. 2010, De Pers] Maar wij zijn wezens die zowel uit materie als uit energie bestaan. “..Alle

leven is doortrokken van elektromagnetisme...”

Lipton beweert dat genen het leven niet kunnen beheersen, omdat ze zich niet kunnen aanen uitzetten. Dat gebeurt door signalen uit de cellulaire omgeving. Epigenetica, de studie van de moleculaire mechanismen door middel waarvan de omgeving de activiteit van de genen bepaalt, is tegenwoordig een gebied van intensief wetenschappelijk onderzoek. Omgevingsinvloeden, zoals voeding, stress en emoties, kunnen genen wijzigen, zonder dat hun basis-blauwdruk verandert, en deze wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Slechts de helft van de inhoud van de chromosomen bestaat uit DNA; de andere helft omvat regulerende eiwitten, die in de erfelijkheid een even cruciale rol blijken te spelen als DNA. Uit studies van de eiwitsynthese blijkt dat epigenetische factoren 2000 of meer verschillende eiwitten kunnen doen ontstaan op basis van dezelfde genetische blauwdruk. http://www.theosofie.net/impuls/ 2010/biologie.html

Uit talrijke onderzoeken is nu gebleken, dat vrijwel elk biologisch proces hand in hand gaat met elektromagnetische veranderingen. ‘De energie die neuronen instroomt, ze weer verlaat en ze omgeeft, onderhoudt een constante (energie-)wisselwerking met de uiterlijke omgeving. Genen zijn het medium waarin organismen informatie opslaan; de energie is het medium waarmee ze informatie overdragen’. Onderzoekers komen steeds meer aan de weet over het proces dat genen aan- en uitzet én door welke invloeden dat gebeurt. Eén van de factoren die invloed hebben op welke genen actief zijn, is bijvoorbeeld onze ervaring, onze omgeving of onze voedingsgewoonten. We nemen feiten en ervaringen in ons op en kennen er betekenissen aan toe.

“..elke betekenissen we er mentaal, emotioneel of spiritueel aan toekennen, is vaak even belangrijk voor de activering van genen als de feiten op zich. Met als gevolg dat onze gedachten sets van genen aan of uitzetten..” Onze emoties en gedragingen beïnvloeden de (innerlijke) structuur van onze hersenen door het creëren

van neurale circuits die bestaande patronen versterken of nieuwe doen ontstaan, te bevorderen. Net zoals we wegen verbreden, omdat de verkeersstroom dichter is geworden, neemt het aantal neuronen dat ons lichaam nodig heeft voor het verwerken van de ‘dichtere’ informatiestroom vanwege een intensivering van ons denken over een onderwerp, sterk toe. Net zoals onze spieren in omvang toenemen naarmate we meer fysieke inspanning leveren. Op deze manier vergroten de gedachten (informatiestroom=energievorm) die we denken de informatiestroom langs de neurale snelwegen. Met als gevolg: ‘Alles wat je gelooft of denkt, wordt biologie’, in onze hormoonstelsel, neurale netwerken, genetische sets en elektromagnetische systemen, compleet met de complexe wisselwerking daartussen.

Stappen in genetische expressie ‘Hoe wij onze omgeving waarnemen, bepaalt direct de activiteit van onze genen!’ ‘Wat een cel uniek maakt, is de informatie die het membraan binnenlaat’. Hoe het proces door middel van een gen een resultaat in het lichaam bewerkstelligt, is goed in kaart gebracht. Het celmembraan heeft honderdduizenden schakelaars in de vorm van eiwitreceptoren, die de functie van de cel kunnen reguleren door een bepaald gen in- of uit te schakelen. Maar die inschakeling of uitschakeling wordt bepaald door een signaal uit de omgeving! De activering van een gen wordt dus in feite bepaald door één van de vele invloeden uit de omgeving van het lichaam. Op zijn beurt heeft dat weer invloed op de chemische coating (methylering) van de dubbele DNAhelix. Signalen dringen door het membraan van iedere lichaamscel en bereiken daar de celkern. Dáár dringen ze het chromosoom binnen en activeren er een specifiek DNA-streng. Iedere DNA-streng is omgeven door een ‘eiwitmantel’. Deze eiwitmantel fungeert als een barrière tussen de in


de DNA-streng opgeslagen informatie en de rest van de intracellulaire omgeving. De blauwdruk in het DNA kan alleen worden ‘gelezen’, nadat de eiwitmantel is afgewikkeld. Zolang ze is beschermd, verkeert de blauwdruk in het DNA in een sluimer toestand. Bij de aankomst van een signaal wordt de eiwitmantel rondom de DNA-streng afgewikkeld en zal het DNAmolecuul met behulp van het RNA een matrix-molecuul repliceren dat als medium fungeert. Nu pas kan het signaal doordringen in de blauwdruk. Dit is wat de wetenschappers bedoelen als ze zeggen dat een gen tot expressie komt!

“...En juist dit toegankelijk maken van de DNA-blauwdruk in de eiwitmantel vormt de grondslag voor de cellulaire constructie. Net zoals de blauwdruk van de architect de informatie voor de bouw van een gebouw bevat, bevatten de chromosomen de blauwdrukken vol informatie over het construeren van moleculaire samenstellingen...” Zolang de blauwdrukken van de architect niet uit de kokers zijn gehaald en niet plat uitgerold op de tafel van de aannemer liggen, zijn ze slechts een ‘sluimerend’ potentieel. Ook de blauwdrukken in onze genen zijn sluimerende potentiëlen, totdat de genen tot expressie komen en gebruikt kunnen worden als richtlijnen voor de samenstelling van de eiwitten die de constructieve taken van het leven uitvoeren.

Hierdoor wordt bijvoorbeeld een wondgenezing verstoord. Epigenetica onderzoekt dus de signaalbronnen buiten het DNA die de genexpressie reguleren. Het is dus het onderzoek naar de signalen die de genen aanen uitzetten. Sommige signalen zijn van chemische aard; andere hebben een elektromagnetisch karakter. Sommigen komen van binnen het lichaam; andere zijn de reacties van ons lichaam op signalen van buiten het lichaam. Maar onthoudt, dat de activering van genen nauw samenhangt met genezing en de werkzaamheid van het immuunsysteem!

Signalen van buiten de cel

Je lichaam ‘leest je geest’

Velen ervaren het leven als zeer stressvol. Maar wat er in feit gebeurt, is dat het regelmatig circuleren van Stamcellen zijn ongedifferentieerde stresshormonen door je lichaam cellen: ‘basiscellen’, die het lichaam uiteindelijk afbreuk zal doen aan je kan specialiseren tot een spiercel, immuunsysteem. Het verzwakt een botcel, een huidcel, een hartcel uiteindelijk je organen en je wordt of alle andere soorten cellen die het vroeg oud. De tot stress leidende lichaam nodig heeft. Als je je in je gedachten die tot de afscheiding van vinger snijdt en je lichaam moet de het op stress reagerende hormoon snee repareren, stuurt het wondje een noradrenaline leiden, doen afbreuk signaal naar de genen die een rol aan het natuurlijke genezend spelen bij wondgenezing. Deze vermogen van de mens. Waar de genen komen tot expressie en vecht-of-vluchtreactie tienduizend stimuleren stamcellen ertoe zich te jaar geleden nog iets toevoegde, toen specialiseren tot gezonde, volledig moeder Natuur je nog bleef functionele huidcellen. De genezing aanmoedigen, zegt nu: ’Stop! Je via genexpressie wordt schaadt je lichaam’. bewerkstelligd door stamcellen in de hersenen (incl. de hersenschors, de “We proberen nu op vele hippocampus, en de hypothalamus, de huid, de spieren, het manieren onze darmepitheel, het beenmerg, de lever stressverslavingspatronen en het hart). te doorbreken. Maar Als dit signaal wordt verstoord, kan de boodschap niet helder biochemisch gesproken is doordringen tot de stamcellen. Je je lichaam niet in staat het zou kunnen zeggen: ‘Er wordt niet verschil te registreren genoeg klei tot nuttige vormen gekneed, of het kneedproces duurt te tussen de chemische lang voordat de vitale energie van het stoffen die in je lichaam lichaam wordt weggeleid voor de vorming van de biochemische stoffen vrijkomen vanwege een van de vecht-of-vlucht-respons, objectief gevaar – als uitgelokt door de negatieve emoties’.


“...Het heeft de wetenschap veel tijd gekost om te ontdekken dat zoiets immaterieels als een overtuiging een fysieke aanwezigheid kan hebben in de vorm van positieve of negatieve veranderingen in onze lichaamscellen...” iemand met een speer op je afkomt rennen – of vanwege een subjectief gevaar, zoals de woede uitbarsting van je baas, je buurvrouw of je partner.”

Laten we enkele voorbeelden bekijken die de balans in ons voordeel kunnen doen omslaan. Ze zijn stuk voor stuk gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en bevatten lessen die we vanaf vandaag in de praktijk kunnen brengen.

Wat je lichaam betreft, zijn de biochemische en genetische effecten hetzelfde. Je lichaam kan niet bepalen of de ene ervaring een fysieke realiteit is, en de andere slechts het rondmalen van een abstract idee in je geest. Ze creëren allebei een chemische omgeving rond je cellen die massa’s signalen op je genen afvuurt. En er zijn diverse categorieën van genen die de eiwitten activeren welke verband houden met stress!

Je overtuigingen en je biochemie

‘Het inzicht dat veel van onze genetische activiteit beïnvloed door factoren buiten de cel, is een radicale omkering van het dogma van genetische bepaaldheid’. In de genenshow ben jij de regisseur Natuurlijk we weten allemaal, dat er bepaalde factoren zijn in iemands leven die groot verschil maken voor zijn of haar gezondheid en levensduur. Zo dragen een dieet dat rijk is aan groeten en fruit, dagelijkse aerobic lichaamsbewegingen en niet roken en niet te veel alcohol drinken allemaal bij aan het bereiken van een hoge leeftijd. Dit zijn gedragingen die voor iedereen zichtbaar zijn. Metafysische factoren zijn niet zichtbaar, zoals bewust en intentioneel leven (tot uiting komend in onze overtuigingen, gevoelens, gebeden, geesteshouding en ons optreden tegenover anderen), maar ze vervullen een belangrijke rol in de epigenetische controle van onze genen. Simpel door onze gemoedstoestand te verbeteren en stress te verminderen! Het heeft de wetenschap veel tijd gekost om te ontdekken dat zoiets immaterieels als een overtuiging een fysieke aanwezigheid kan hebben in de vorm van positieve of negatieve veranderingen in onze lichaamscellen! Nu is vast komen te staan, dat deze factoren een ingrijpende invloed hebben op onze gezondheid en levensduur. Met deze wetenschap hebben we de balans van onze gezondheid in eigen hand, want alles wat je denkt, voelt en gelooft verandert van moment tot moment je genexpressie en de chemische samenstelling van je lichaam.

Dr. Gall Ironson – hoogleraar psychologie en psychiatrie wijst op een correlatie tussen onze gezondheid en onze overtuigingen. Ze heeft bewezen, dat er een verband bestaat tussen bepaalde overtuigingen en specifieke veranderingen in het immuunsysteem. Gedurende 4 jaar mat dr. Ironson diverse indicatoren van de gezondheidstoestand van HIV-patiënten. Eén van die indicatoren was hun viraal gehalte – de hoeveelheid aidsvirus in een bloedmonster. Ook telde zij de concentratie van de zgn. positieve T-lymfocyten (CD4cellen), witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het onschadelijk maken van lichaamsvreemde microorganismen. Dr. Ironson stuitte tijdens haar onderzoek op twee bijzondere indicatoren voor de snelheid waarmee het HIV zich in het lichaam verspreidde. De eerste was hun persoonlijke kijk op God. Zo schrijft zij: ‘Bij mensen die God zien als een veroordelende God, loopt het aantal CD4 (T-helpercellen) twee keer zo snel terug als bij hen die God niet als een veroordelende God zien!’. Zo verklaarde een patiënt: ‘Ooit zal God streng over mij oordelen’. Een tweede factor is de persoonlijke relatie van de deelnemer met God. Het onderzoek wees uit, dat patiënten die niet geloven dat God van hen houdt, ‘drie keer zo snel T-cellen verloren als zij die wel geloofden dat God van hen houdt’. Uit dit onderzoek blijkt een enorme sterke associaties tussen spiritualiteit en de progressie van HIV’s. Let wel, dat veel Amerikanen (31%) geloven in een God van Hel en Verdoemenis. Slechts 23 % van de Amerikaanse bevolking gelooft in een goedertieren God; 16% gelooft in een kritische God; 24% gelooft in een afstandelijke God en 5% is atheïst.

Psychologie wordt fysiologie Onderzoekers rekruteerden 48 schoonmaaksters die in een hotel werkten. De ene groep kreeg te horen, dat ze hun werk moesten zien als een gezonde lichaamsbeweging. De andere groep kreeg niets te horen. Na 30 dagen bleek er significante veranderingen in het lichaam van de vrouwen van de 1e groep te zijn opgetreden: één kilo lichaamsgewicht verloren, hun


bloeddruk was gemiddeld 10% gedaald en het vetpercentage was afgenomen. Deze fysiologische veranderingen voltrokken zich binnen slechts 30 dagen. Stel je nu voor wat de uitwerking is van een ‘achtergrondmuziek’ in ons hoofd, waarmee we ons zelf vele uren per dag beïnvloeden.

Meditatie Een vergelijking van de resultaten bereikt door onervaren meditatiebeoefenaars met die van zeer ervaren beoefenaren als Tibetaanse-boeddhistische

monniken, wees uit dat er bij de monniken een sterkere toename van de gammagolven optrad; het type dat een rol speelt bij aandachtsconcentratie, herinneringsvermogen en leervermogen. Ook bleek, dat hun hersenactiviteit toenam in die gebieden die actief zijn bij positieve emoties als geluk. Bij monniken die het grootst aantal jaren meditatie hadden beoefend, waren de veranderingen in de hersenen het meest blijvend. Dit impliceert, dat we de delen van ons hersenen die onze geluksgevoelens reguleren, kunnen versterken.

Epigenetische visualisatie

In de jaren 70 werd door dr. Somonton visualisatietechnieken toegepast om kankerpatiënten te helpen zich beter tegen hun ziekte te verdedigen. Nancy had baarmoederkanker, IVe stadium met uitzaaiingen, maar wilde niets weten van de conventionele therapieën. Onder het motto: ’Mijn lijf heeft de ziekte gecreëerd, dus heeft het ook het vermogen om die ongedaan te maken’. Ze bedacht een visualisatie, waarin ze zag dat er minuscule sterretjes door haar lichaam bewogen. Steeds als er een scherpe punt van zo’ n sterretje een kankercel raakte, stelde ze zich voor dat de

kankercel ‘lek werd geprikt’ en als een ballon verschrompelde. Ze concentreerde zich op wat ze at, hoe ver ze kon wandelen, op haar baden en de sterren. Daarna begon ze te visualiseren, hoe haar leven er over jaren uit zou zien.

dezelfde chemische voorlopers als DHEA (dehydro-epi-drosteron), een hormoon dat een rol speelt bij veel heilzame lichaamsfuncties en een lang leven. Dit is het meest voorkomende hormoon in ons lichaam en is verantwoordelijk voor het repareren van de lichaamscellen. Beide hormonen worden geproduceerd door de bijnierschors. Als de bijnierschors de voorlopers (de grondstoffen) van DHEA gebruikt voor de aanmaak van Cortisol, vermindert de productie van DHEA. Bij een lage cortisol-bloedspiegel daarentegen komen deze grondstoffen vrij en kan er meer van het belangrijke, gezonde DHEAhormoon worden geproduceerd. De reactie van je lichaam op stress omvat veel meer dan alleen het stoppen van de DHEA-productie voor de aanmaak van cortisol. Als gevolg van stressprikkels vinden er meer dan 1400 chemische reacties plaats en veranderen de waarden van ruim 30 verschillende hormonen en neurotransmitters. Wanneer we onszelf bevrijden van stress met gebruikmaking van de juiste geesteshouding, overtuiging,

koestering, auto-suggesties en bidden of mediteren, beginnen we zelf te bepalen welke instrumenten

van ons genetisch symfonieorkest zich duidelijk mogen laten horen. Drie maanden na de diagnose ging ze Deze kennis ontsluit een panorama terug naar haar behandelend arts. Ze voor zelfgenezing, dat ieder dag tot je had gewacht met het maken van een beschikking staat. Want ……. als jij beseft dat jij bij iedere gedachte en afspraak, totdat ze er innerlijk van overtuigd was dat de kanker volledig elk gevoel op elk moment van de dag bezig bent met het epigenetisch was verdwenen …….. en dat was manipuleren van je lichaamscellen, ook zo! Dit detail wijst op de beschik je plotseling over een mate preventieve mogelijkheden van van controle op je gezondheid en epigenetische geneeskunde. geluk.

Waarom stress pijn veroorzaakt Het stresshormoon Cortisol heeft

Door zelf je overtuigingen, gevoelens en andere epigenetische invloeden die je gezond-heid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele


epigenetische gezondheidscyclus creëren. In deze gezondheidscyclus kiezen we steeds voor positieve overtuigingen, gebeden en visualisaties die ten goede komen aan onze gezondheid. Zo zorgen we bewust, dat er goede signalen naar onze cellen en genen gaan. Zulke signalen verminderen stress en zijn bevorderlijk voor de synthese van heilzame hormonen als DHEA en duizenden andere stoffen die onze gezondheid ten goede komen.

“...Praat positief tegen jezelf (autosuggesties of affirmaties), positieve overtuigingen, een positieve geesteshouding, bidden, mediteren en menslievende activiteiten voegen de ene baksteen na de andere toe aan de goede kant van de balans...” Besef, dat er maar heel weinig processen in het menselijke lichaam die door één enkel gen wordt gestart of gestopt! In de meeste gevallen komen daar veel genen aan te pas. Het is een misvatting dat er één gen is voor dit, één gen voor dat.

Primair reagerende genen

stress, enz. komen diverse gen-patronen tot expressie. Omdat de desbetreffende genen verband houden met onze gedragingen, worden ze gedragsafhankelijke genen genoemd. Zij vormen een interface tussen onze gedachten en ons lichaam. Daarom vormen ze een belangrijk deel van de verklaring van het raadsel hoe psychische toestanden ons lichaam beïnvloeden, hoe psychotherapie, bidden, devotie en sociale rituelen positieve invloed op ons lichamelijk welzijn kunnen hebben. Zij verschaffen ons een weg waarlangs we zelf positieve invloed op onze lichamelijke gezondheid kunnen uitoefenen door onszelf toe te leggen op gedragingen die de gezondheid bevorderen en gedragingen te vermijden die ons kunnen schaden. Ervaringsafhankelijke genen zijn genen die door zowel leren als veranderingen (nieuwe ervaringen) worden geactiveerd. Deze klasse van genen genereert de synthese van proteïnen die benodigd zijn om stamcellen hun instructies te geven, zodat ze in de weefsels van onze spieren en organen gekwetste of beschadigde cellen kunnen ver-vangen. Dit is de basis van alle groei en genezing! Want, ervaringsafhankelijke genen stimuleren stamcellen tot de vorming van nieuwe hersencellen – en niet alleen bij jonge mensen maar bij mensen van alle leeftijden. De ervaring die we opdoen, veranderen daadwerkelijk de structuur (‘de bedrading’) van onze hersenen. Ervaringen leiden tot het ontstaan van neuronencircuits. Als iemand pas heeft geleerd hoe je op de juiste manier een tennisracket zwaait, zal hij of zij sterk moeten concentreren om zich de juiste instructies te herinneren. Op een gegeven moment, na genoeg herhalingen, zijn de neurale synapsen die bij de zwaaibeweging betrokken zijn zo goed ontwikkeld, dat de leerling zich er niet langer op hoeft te concentreren. De zenuw-verbinding die bij het op de juiste manier zwaaien van het racket in actie komen, zijn  dan zo overvloedig in aantal dat hij of zij de prestatie ook zonder bewuste aandacht kan leveren. Het idee dat je ‘een oude hond geen nieuwe kunstjes kunt leren’ blijkt dus onjuist te zijn. Onze hersens blijven gedurende héél ons leven nieuwe neuronencircuits vormen, zolang ze daartoe gestimuleerd worden! Dit proces wordt neurogenese genoemd.

Primair reagerende genen reageren binnen enkele minuten op prikkels uit onze omgeving en gebeurtenissen in ons leven. Ze vormt een interface tussen de omgeving en de neuro-chemische processen in het lichaam. Als deze genen worden geactiveerd, activeren ze andere genen, die coderen voor de proteïnen welke bepalend zijn voor het aanpassingsvermogen van onze lichaamscellen. Primair reagerende genen bereiken hun expressie-piek binnen een uur, secundaire genen binnen ongeveer twee uur. Een categorie van primair reagerende genen reguleert de waak- en slaaptoestanden van ons lichaam. Het zijn zgn. chrono-biologische genen, ook wel ‘klokgenen’ genoemd. Primair reagerende genen kunnen worden geactiveerd door cognitieve veranderingen in de persoon, alsmede door prikkels van buitenaf, zoals gevaren, voedsel of seksuele prikkels. Onthoud, dat de primair reagerende genen van cruciaal belang zijn voor het functioneren van ons immuunsysteem, maar ook van invloed kunnen zijn op de “..Leerervaringen ontwikkeling van de foetus!

Genen die reageren op gedragingen en ervaringen.

en andere bewustzijnstoestanden met sterke concentratie geven de stoot tot het tot expressie komen van genen...”

Genen die de vorming van nieuwe neuronen stimuleren. We weten dat de groei van onze organen al tegen het Er zijn maar heel weinig processen in het menselijk einde van onze tienerjaren tot staan komen; onze lichaam die door één enkel gen worden gestart of hersenen daarentegen – dankzij de voortgaande stimuli gestopt! In de meeste gevallen komen daar veel genen aan te pas. De door de massamedia verbreide idee dat er van nieuwe gedragingen, ontdekkingen, lichaamsbeweging, een nieuwe omgeving en nieuwe één gen is voor dit, en één gen voor dat, is een ervaringen – blijven ons leven lang een dynamisch misvatting! Bij mensen met een hartkwaal spelen circa zeshonderd genen met een andere genexpressie een rol. centrum van creativiteit. Eén van de vormen van die creativiteit kan bestaan uit het creëren van gezondheid waar eerst ziekte bestond! Vele wonderbaarlijke Gedurende uiteenlopende bewustzijnstoestanden, zoals genezingen zijn hiervan een direct gevolg! slapen en waken, emotionele opwinding, dis- en eu-


Je geheugen herprogrammeren voor genezing en je eigen designerbrein creëren

insulaire en cingulaire regio’s van de hersenen, waar ze een bemiddelende rol vervullen in cognitieve en gedragsmatige processen. Secundaire signaalmoleculen binnen de cel dragen extracellulaire prikkels uit de omgeving (met inbegrip van psychosociale impulsen) over naar de celkern, waar ze genexpressie Het proces dat kortetermijnherinneringen omzet in lange- initiëren’. Bij één van zijn termijnherinneringen staat centraal in experimenten (Eric Kandel, 2000 Nobelprijs voor geneeskunde) het proces van neurogenese. Het ontdekte hij, dat als er nieuwe kortetermijngeheugen maakt alleen herinneringen ontstonden het aantal gebruik van bestaande circuits van moleculaire communicatie tussen de synaptische connecties in de geprikkelde zintuigelijke neuronen zenuwcellen. Daarentegen worden van 1300 naar 2600 sprong; een lange-termijnherinneringen verwerkt door het deel van de hersenen dat de verdubbeling van het aantal connecties. Dit aantal nam echter hippocampus (gelegen in de zgn. binnen drie weken af tot het ‘middenhersenen’) wordt genoemd. oorspronkelijke aantal van 1300, Bij het coderen van langetenzij de ervaring werd versterkt. termijnherinneringen stimuleert de Dus, als we onze nieuwe ervaringen hippocampus ervarings-afhankelijke genexpressie. Het is vooral een gen, door middel van herhaling versterken, dat bekend is als zif-268. Dit leidt tot versterken we tevens de neurale circuits die ze ondersteunen; als we de groei van nieuwe synapsen en dat niet doen, komt het nieuwe nieuwe neurale circuits in de neurale netwerk al gauw tot verval – hersenen. niet na verloop van jaren, maar in minder dan één maand! Dit impliceert Recente onderzoekingen hebben dat nieuwe gedachten, handelingen geleid tot inzicht in de rol van de en gewoonten voortdurend moeten genen in de psycho-somatische worden geactualiseerd om ‘wortel te netwerk. Zo is de hypothalamus een schieten’! structuur in de hersenen die de activiteit van de frontale hersenkwabben transformeert tot hormonale signaalmoleculen. Deze communiceren met de endocriene klieren, hetgeen weer invloed heeft op andere systemen, zoals het immuunsysteem, het spijsverteringsstelsel en het hele stelsel van spieren en botten. Delen van de hypothalamus maken een hormoon aan dat CRH (corticotropinreleasing hormone) wordt genoemd; dit hormoon stimuleert de productie van een stuk of twaalf andere signaalmoleculen die invloed hebben op stress en ontspanning. Het gen dat de stoot geeft tot de productie van CRH ligt op chromosoom 8. Dit chromosoom is van zo’ n essentieel belang voor ons functioneren, dat het gedurende duizenden jaren niet of nauwelijks is veranderd! ‘De grootste dichtheid van CRH-synthetiserende en – Ook inzicht verandert de hersenen. uitscheidende neuronen wordt Eén onderzoek naar de effecten van aangetroffen […] in de prefrontale, momenten van inzicht zag mbv. MRi

en EEG-technologie abrupt optredende uitbarstingen van hoogfrequente gammagolven (40Hz) in de hersenen. Deze uitbarstingen deden zich steeds vlak voor een moment van nieuw inzicht voor. Het vermoeden bestaat dat er op een moment van inzicht een complex geheel van nieuwe verbindingen in de hersenen wordt gevormd en het aantal nieuwe synaptische connecties tussen de neuronen worden verdubbeld zodra de ervaringsafhankelijke genen zijn geactiveerd. Eén van de manieren waarop codering van herinneringen gebeurt, doet zich voor als we in gedachten een bepaalde scene herhalen!

“..Het gen dat de stoot geeft tot de productie van CRH ligt op chromosoom 8. Dit chromosoom is van zo’ n essentieel belang voor ons functioneren, dat het gedurende duizenden jaren niet of nauwelijks is veranderd!..” Vroeger dachten we dat herinneringen in de loop van de tijd veranderden. Inmiddels weten we dat we oud-herinneringsmateriaal combineren met informatie-bits uit onze actuele omgeving. Vergelijk het met het uitprinten van een foto op de dichtstbijzijnde printer, waarbij je de afdruk in-scant in de computer die je op dat moment toevallig gebruikt: zo’ n foto wordt op subtiele wijze opnieuw opgebouwd. Zo gaat het ook met herinneringen telkens als ze in ons opkomen. Als we echter de nieuwe connecties die we bij neurogenese ontwikkelen niet gebruiken, raken we ze ook weer kwijt. Het werk van Kandel heeft aangetoond, dat als nieuwe leerervaringen niet worden versterkt, het basisaantal van 1300 synaptische connecties tot wel 800 kan dalen. Kortom: de hersenen werken ongeveer als een elektricien die de bedrading van een huis renoveert. Met dit verschil dat waar de


elektrische stroom het vaakst vloeit, zullen de hersenen de bedrading vanzelf versterken om te voorzien in de nodige capaciteit. Het materiaal voor de nieuwe bedrading wordt verkregen door de oude, ongebruikte circuits te ontmantelen.

“..Nieuwe ervaringen leiden

niet alleen tot de groei van nieuw hersenweefsel, ze houden ook verband met ons psychisch welzijn!..” Er bestaat een relatie tussen klinische depressie en ….. een gebrek aan nieuwe celgroei in de hersenen.

“...Dit verklaart waarom de hippocampus in de hersenen van lijders van depressie op den duur wel 15 procent kan krimpen, want di-stress en sociale trauma´s resulteren in prikkels uit de omgeving die het tot expressie komen van ervaringsafhankelijke genen remmen...” De hippocampus is betrokken bij het oproepen van herinneringen. Het herhaaldelijk ´afspelen´ staat centraal in het proces dat het ontstaan van duurzame herinneringen op de lange termijn leidt! De hippocampus bevat ook stamcellen, de nog niet gespecialiseerde cellen die zich pas zullen specialiseren als ze door een epigenetisch signaal uit de omgeving daartoe worden aangezet. Dit houdt in, dat ook een verouderd stel hersenen kan regenereren! Neurale stamcellen worden ook aangetroffen in andere delen van de hersenen en het ruggenmerg, wat inhoudt dat ons lichaam tot op het laatste moment van ons leven blijft generen. Een enorm verschil met het oude, statische beeld van de hersenen en

hun ontwikkeling.De veranderlijke aard van het herinneringsvermogen als gevolg van het ontstaan van nieuwe neurale circuits, en de ontmanteling van ongebruikte, impliceert dat herinneringen kunnen worden versterkt of kunnen vervagen. Psychotherapie is het streven om pijnlijke herinneringen naar de oppervlakte van het bewustzijn te halen, om ze vervolgens te veranderen. Echter wat we nu weten, is iedere keer als we een oude herinnering naar boven halen, zullen we haar wellicht onbewust herprogrammeren. Ook al denken we dat we het ons ‘alleen maar herinneren’. Dit onbewust her-programmeren van verankerde herinneringen kan het heel-wordingsproces niet ten goede komen.

“..Nieuwe therapievormen als EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, desensibilisering via snelle oogbewegingen en herverwerking) reactiveren eveneens oude pijnlijke trauma’s die vervolgens worden verrijkt met positieve beelden en gevoelens...” Ook cognitieve therapieën richten zich op de patiënt door alternatieve


inzichten met een positieve lading aan te reiken.

Je eigen designerbrein creëren Leren is veeleisend. Ons bewustzijn wordt verruimd doordat we nieuwe taken ondernemen, zoals het volgen van een cursus over een onderwerp dat geen raakvlak heeft met ons bestaande expertise, je open stellen voor nieuwe vriendschappen, het verwerken van een nieuwe artistieke vaardigheid of het leren mediteren. Deze positieve belastingen maken deel uit van het proces waarmee we de capaciteit van onze hersenen kunnen vergroten. Maar wat blijkt nu: uit experimenten is gebleken, dat onvoorspelbaarheid en noviteit eveneens cruciale aspecten van het leerproces zijn.

“..De relatie tussen een prikkel en een reactie brengt het leerproces niet verder dan de eerste stap. Prikkels moeten juist onvoorspelbaar zijn om de reacties te continueren en zo de ervaringsafhankelijke genen aan te blijven spreken..” Als we de versterking van een bepaalde reactie verwachten, dan neemt de noviteitswaarde van die versterking al snel af en houdt het leren op. Deze noviteitopenbaring-neurogenese-effect kun je zien als een kerndynamische factor in de psychologie. ‘Het integreert bewustzijnservaringen met biologische processen; genexpressie, eiwitsynthese, neurogenese, genezing etc. etc.’. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

‘Wat je gelooft, beïnvloedt je gedrag’ Een experiment met 180 Britse studenten die werden bediend in een pub. Alles was reëel in de pub: de flessen, de glazen, de inrichting, decoratie en de geuren. Wat de groep studenten niet wisten, was dat er één ding aan ontbrak, nl. de alcohol. De onderzoekers hadden de alcohol vervangen door doodgewone tonic. De barmannen en vrouwen mixten de cocktails alsof ze de echte drankjes brouwden, en de proefpersonen raakten aangeschoten. Hun gedrag verschilde niet veel van dat van de controlegroep die wel de echte drankjes kregen. Het lichaam van de proefpersonen genereerde de neurale prikkels en neurochemische substanties die tot lichte dronkenschap leidden, enkel en alleen omdat deze studenten geloofden dat zij alcoholische drankjes dronken. Toen de studenten na afloop de ware aard van het experiment te horen kregen, konden velen van hen nauwelijks geloven dat ze slechts tonic ipv. alcohol

kregen. ‘Zij hielden vol, dat ze zich op dat moment aangeschoten hadden gevoeld’, aldus het commentaar van de onderzoekers. Conclusie: ‘Er bleek uit dat drinken, zelfs als je alleen maar denkt dat je alcohol hebt gedronken, je gedrag beïnvloedt’. Kortom: wat je gelooft, beïnvloedt je gedrag.

‘Wat je gelooft, leidt tot chemische reacties’ Studenten die onderweg naar een laboratorium waren, stuitten op de gang op een laboratorium-assistent die een stel boeken en een kop koffie in de hand had. De overbeladen assistent vroeg de student de koffie even voor hem vast te houden. Het betrof een kop gloeiend hete koffie of een kop ijskoffie. Eenmaal in het laboratorium moesten de studenten over een denkbeeldige persoon lezen en hun oordeel over hem geven. Zij die de ijskoffie hadden vastgehouden, beoordeelden de betrokken als killer, egoïstischer en sociaal minder aangepast. “In plaats van dat wie en Het oordeel wat we zijn, zou worden bepaald van de studenten door onze genen is het in die de hete werkelijkheid zó dat we de koffie expressie van onze genen iedere hadden

seconde herschrijven.”

vastgehouden, luidde precies het tegendeel. Het lijkt ongelooflijk, maar zelf zulke minieme verschillen kunnen onze percepties én ons gedrag beïnvloeden. Uit andere onderzoeken is bekend dat ons lichaam in reactie op een placebo endorfine – geluksgevoel – produceert. Kortom: wat je gelooft, leidt tot chemische reacties.

‘Wat je gelooft, kan jouw realiteit creëren. De processen in onze hersenen kunnen datgene wat er

zich in ons lichaam afspeelt verdringen. Onder hypnose kan iemand ertoe worden gebracht dingen

te ‘zien’ die er niet zijn. Of iemand kan erop worden getraind naar normale alledaagse woorden te kijken en ze waar te nemen als volslagen onzinnig. Een aantal hersenonderzoeken mbv. fMRI wijst op soortgelijke onderdrukkende mechanismen in de hersenen. ‘We zijn geneigd te denken, dat beelden, geluiden en aanrakingen in de wereld buiten ons de werkelijkheid belichamen. De hersenen echter construeren datgene wat ze waarnemen op basis van vroegere ervaringen!’


Kortom: wat je gelooft, kan jouw realiteit creëren.

duur de mooie wereld die we ons voorstellen, werkelijk kunnen zien!’

ons scherp bewust van de ingrediënten die we in de stoofpot laten vallen. Dan kunnen we als een meester-kok onze cellen voeden met alleen heilzame gedachten en gevoelens. Ook worden we ons dan beter bewust van de emoties die we In plaats van dat wie en wat we zijn, koesteren. Dan nemen we emoties zou worden bepaald door onze niet langer klakkeloos aan als de genen is het in werkelijkheid zó dat vrucht van ervaringen die ons we de expressie van onze genen met overkomen, maar ervaren ze als iedere seconde herschrijven. Dat aspecten van onze doen we door te kiezen wat we doen, omgevingscocktail. zeggen en denken! Deze keuzen, die we met ons bewustzijn (de geest) We weten dat optimisme, maken, worden iedere dag genetisch menslievendheid, het gebed, in onze hersenstructuur gecodeerd meditatie, spiritualiteit, sociale en bij ‘herhaling’ verankerd! verbondenheid, dankbaarheid, goede

‘Alles wat we  Zo kom je tot gewaarworden is tot levensgeluk op zekere hoogte een illusie’ Een onderzoeksteam van Yale kwam tot het opzienbarend besef dat  …..   ‘De landkaart van de cortex (hersenschors) een afspiegeling is van onze percepties en niet van ons stoffelijk lichaam’. Het team voegt er aan toe, dat ……….. ’ De hersenen weerspiegelen wat we voelen, zelfs als dat niet overeenkomt met wat er werkelijk is gebeurd. Wij denken te weten wat er in de stoffelijke wereld gebeurt, maar het is allemaal door onze hersenen geïnterpreteerd!’

Maar er is meer dan alleen dit axioma van ‘gebruik het of je verliest het’. Activiteits-afhankelijke genetisch expressie maakt ons duidelijk dat we het ‘zowel ervaren als (zelf) creëren’ door doelbewust nieuwe Het vermogen van onze hersenen om signaalpaden in onze hersenen te onze zintuigen te overstemmen, vormen. Dit gegeven helpt ons eraan wordt wellicht verklaard door de herinneren, dat wij veel van de ontdekking dat de bundels bedieningsorganen van het heelzenuwcellen die zich vanuit onze wordingsproces in eigen handen hersenen vertakken naar onze hebben. zintuigen, numeriek in de meerderheid zijn tov. de bundels in omgekeerde richting; een verhouding “...Het maakt ons ervan van 10:1! Anders gezegd: voor iedere bewust dat ziekte of bundel van zenuwcellen die prikkels gezondheid niet wordt vanuit onze zintuigen doorgeven aan bepaald door artsen, onze hersenen, zijn er ruwweg tien psychiaters, ziekenhuizen, bundels die signalen vanuit de hersenen doorgeven aan de acupuncturisten, zintuigen! Er is dus een veel grotere bandbreedte voor signalen vanuit de chiropractoren of andere mensen die in de hersenen dan voor signalen naar de hersenen toe! gezondheidszorg ‘Het idee dat percepties kunnen werkzaam zijn...” worden gemanipuleerd door onze verwachtingen is een fundamenteel Als individu creëert ieder van ons uitgangspunt voor verder onderzoek een groot deel van onze emotionele naar het kenvermogen’, aldus een en mentale omgeving, waarbij genen neurowetenschapper van de in onze cellen ‘aan’ of ‘uit’ worden universiteit van Oregon. ‘Aangezien gezet. Dit ontsluit boeiende en wij deze neurale signaalpaden met immense mogelijkheden. We hoeven iedere gedachte en elk gevoel niet op honderden nog komende creëren, zijn we in de gelegenheid onderzoeken wachten om onze eigen een neuraal netwerk te creëren dat volledig gefocust is op de overdracht gezondheid te verbeteren. We kunnen de epigenetische hendels van van positieve, heilzame en vreugde brengende impulsen door beheersing gezondheid in de handen nemen en ze onmiddellijk in de juiste stand te verwerven over de aard van onze zetten. Zodra we doorkrijgen dat we gedachten en gevoelens. Door deze zelf enig bewuste controle hebben mentale en emotionele toestanden bewust te cultiveren zullen we op den over de biochemische omgeving waarin onze cellen baden, worden we

intenties en energietherapie invloed hebben op onze gezondheid en kansen op een lang leven. Nu beginnen we te begrijpen dat ons bewustzijn onze genexpressie conditioneert, van moment tot moment. Dit inzicht stelt ons in staat bewustzijnsveranderingen te benutten als een instrument voor heel-wording.

Slot Bewust ontspannen door meditatie heeft een positief effect op de gezondheid. Meditatie helpt je te ontspannen waardoor je prestaties, welzijn en gezondheid verbeteren. Meditatie is ‘afstemmen’ op je innerlijke Zelf; je ware zuivere gevoel(ens) en dat is waar het leven omdraait. Verander je gedachten en je verandert je lichaam. Breng lichaam en geest weer samen en vind jezelf opnieuw uit! Hans Zevenboom. Stichting Millennium-Visie www.millennium-visie.org www.hetnieuweinzicht.nl Literatuurverwijzing: Artikel is geschreven nav. het boek ‘Je geniale genen’ van Dawson Church – ISBN 978-90-202-0345-5. Een aanrader: Deepak Chopra – ‘Herontdek je lichaam, hervind je ziel’ - ISBN 978-90-215-4620-9


ÖTZI, DE JAGER Een mummie met een verhaal

In 1991 werd in de Italiaanse Alpen een lijk gevonden. Niet zomaar een lijk, het was het door de natuur geconserveerde lichaam van de man die velen nu als Ötzi kennen... Ötzi was een jager uit de tijdsperiode het Neolithicum, ook wel Late Steentijd genoemd, en is ongeveer 5300 jaar geleden gestorven. Bij zijn lichaam werden, al was het pas een jaar later dat de vindplaats grondig onderzocht werd, ook nog nagels en haar gevonden tezamen met kleding en diverse andere gebruiksvoorwerpen. De ouderdom van Ötzi is uitzonderlijk... Hij is niet alleen een van de oudste mummies, hij is ook tot zover de enige mens uit de steentijd die gevonden is met al zijn kleding en gebruiksvoorwerpen nog bij

zich, andere restanten uit hetzelfde tijdperk zijn vaak in slechte staat, helemaal niet eens gemummificeerd of heel vaak begraven met allerlei toevoegingen wat niet altijd een goed beeld gaf van hoe men toen leefde. In het geval van Ötzi gaat dit niet op, alsof hij de ene dag nog aan het werk was op het land, de volgende dag was hij diepgevroren, zo direct is hij uit het leven gegrepen. En dat voor een man die leefde voordat Stonehenge gebouwd werd, en zelfs nog voor de Egyptenaren piramides begonnen te renoveren. Er is echter nog een opmerkelijk iets met het door weer en wind geconserveerde lichaam van Ötzi, want hij beschikt namelijk over diverse tatoeages, 58 in totaal, bestaande uit simpele lijnen, kruisjes en stippen.

helemaal, de vroegere bewoners van St. Lawrence Island in de Beringstraat kregen vergelijkbare tatoeages als ze hun eerste ijsbeer of walvis doodden, deze tatoeages werden opvallend genoeg geplaatst op gewrichten en zenuwknooppunten en moesten beschermen tegen kwade geesten, ook is het bekend dat er in Azie meerdere culturen waren die bepaalde punten op de huid koppelden aan kwade krachten of juist genezing en tegelijkertijd zijn er Egyptische tempelschilderingen die vergelijkbare stippen en strepen bij tempeldanseressen laten zien, de betekenis hiervan is echter niet bekend...

We zien nu een paar dingen, simpele tatoeages, in meerdere gevallen op dezelfde plaatsen en meerdere culturen die duizenden jaren geleden deze Geen schaars geklede dames, tatoeages al gebruikten als religie, door kwade geesten en of een "thorned rose", alleen goede krachten aan deze maar simpele basisvormen, niets meer en niets minder. En tatoeages te verbinden. het lijkt niet op te houden voor Opvallend is dat de tatoeages Ötzi. Ook hier heeft hij weer het telkens op dezelfde plaatsen zitten, zou hier een reden voor record, want op dit moment kunnen zijn? zijn het de oudste tatoeages bekend. Het lijkt erop dat die reden er is: een paar jaar geleden was Uniek zijn de tatoeages niet een wetenschapper bezig Ötzi


geboren...

te onderzoeken, en ontdekte dus deze tatoeages. De beste man begon alles in kaart te brengen en hing een poster van een mens op, waarop hij alle lijnen en punten markeerde. De tatoeages zaten duidelijk in een patroon, alleen begreep hij niet waarom, tot op een dag een collega zijn werkkamer binnen kwam lopen en vroeg; "wat doe jij met een acupunctuurposter aan je muur?" De man reageert verbaasd, hij wist niet eens iets van acupunctuur, maar zoekt het verder uit en na wat navraag komt hij tot de conclusie dat zijn collega wel degelijk gelijk had, zijn tekening komt exact overeen met een standaard acupunctuurkaart, met daarop de meest voorkomende "contactpunten", de theorie dat de tatoeages acupunctuurpunten zijn is

Even een korte geschiedenis over acupunctuur; het woord betekent, heel diepgaand, "steken met naald" als je het een beetje vrij vertaalt, Het is volgens wikipedia al meer dan 2000 jaar oud en gaat uit van energiestromen door het lichaam, meridianen genoemd. Een verstoring hierin zou ziektes kunnen veroorzaken, die dan met acupunctuur behandeld kunnen worden... Volgens de ene arts is het pure hokus-pokus en dus kwakzalverij. Als je de wat meer openstaande experts vraagt dan krijg je toch ook nog wel eens een ander antwoord. Één ding is in ieder geval zeker, complete onzin kan het niet zijn. Het is in China redelijk normaal is om een acupunctuur-verdoving te krijgen bij een operatie. De manier waarop acupunctuur wordt gebruikt is door naalden

Acupunctuur is een behandelmethode die al duizenden jaren wordt toegepast. Het is één van de pijlers, naast de kruiden (fytotherapie), massage (Tui Na), voeding- en bewegingsadviezen (Qi Gong) van de Chinese geneeskunde. Zowel emotionele, psychische als lichamelijke klachten kunnen met acupunctuur behandeld worden. Van alle mogelijkheden van de Chinese geneeskunde heeft met name de acupunctuur zich in de jaren zeventig van de vorige eeuw verspreid naar Europa en de Verenigde Staten. Volgens de Chinese denkwijze is een mens gezond als de energie onbelemmerd in de daarvoor bestemde banen (meridianen) kan stromen. De meerderheid van deze banen loopt vlak onder de huid en heeft interne vertakkingen naar de organen. Dit geeft de mogelijkheid om klachten van de organen via de meridianen te behandelen. In de meridianen stroomt Qi. Voor het gemak vertaal ik dat met energie, hoewel er veel meer schuil gaat in het begrip Qi. Voldoende Qi en een vrije beweging van Qi is noodzakelijk om vitaliteit te ervaren. De Qi bestaat uit verschillende aspecten die alle onderhevig zijn aan de dualiteit van Yin en Yang. Acupunctuur heeft tot doel evenwicht te herstellen. Hierdoor wordt ook het zelfherstellende vermogen van het lichaam versterkt. De stroom van de Qi en het evenwicht van Yin en Yang kunnen door verschillende oorzaken verstoord raken zoals bij angst, stress, boosheid, verdriet, weersomstandigheden, voeding, erfelijke factoren, infecties, vergiftigingen en trauma’s. Dit kan

leiden tot ziekte. Tijdig het evenwicht herstellen voorkomt ziekte.


in bepaalde plaatsen van het lichaam te steken, doet men dit op de juiste manier dan kan men hiermee de meest uiteenlopende kwalen genezen.

In feite steekt men de naalden in de energiestromen van het lichaam om die energiestromen te beïnvloeden, dit kan weer puur door de naald zelf, of door elektriciteit door de naalden heen te sturen, zelfs de arts die de naalden vasthoudt zou nog wat energie over kunnen brengen door de naald heen de patiënt in, maar het belangrijkste is

gaat een reis door de Alpen maken. Hij gaat alleen en zal een hele tijd weg zijn. Anderen kunnen hem niet helpen mocht hij te lang wegblijven en hij kon niemand bellen in geval van nood. Wat doe je dan? Dan

de juiste positie... Op dit punt komen we weer terug bij Ötzi, want Ötzi heeft dit, en wel over zijn hele lichaam heen in de vorm van tatoeages. Het schijnt zelfs dat Ötzi gevonden is met een setje naalden bij zich, wat de suggestie wekt dat Ötzi een "iedereen-kan-prikken" zelfhulppakketje bij zich had. Stel je voor, een man in de 40

neem je de EHBO"koffer" mee! We hebben hier de oudst bekende tatoeages ter wereld die overeenkomen met standaard acupunctuurkaarten van deze tijd en een setje naalden. We hebben meerdere volken uit dezelfde en latere

“Omdat kinderen zuivere voeding verdienen en een zuivere, leefbare planeet.” Pure Food for Children Foundation vzw foodforchildren.foundation@gmail.com

42


tijden die vergelijkbare tatoeages gebruikten. In meerdere gevallen zijn deze

waar die punten zitten, als je dit aangeeft met een tatoeage dan scheelt dit veel zoeken en op de gok prikken..”

jaar oud? Ötzi is maar liefst 5300 jaar geleden gestorven. Hoe dan ook stelt het vragen bij de uitleg dat pas rond het jaar 100 de eerste gevallen van acupunctuur uit China bekend werden, want Ötzi is veel ouder, lag in de Alpen en lijkt geen Aziatische afkomst te hebben... Vragen te over, lijkt mij, nu rest mij nog één echte vraag: Waar komen tatoeages en acupunctuur echt vandaan, en hoe oud is acupunctuur in werkelijkheid?

Reconstructie hoofd van Ötzi

tatoeages gekoppeld aan kwade geesten of ziekten, wat voor natuurvolken vaak één en hetzelfde was. En we zien dat tatoeages toen amper als versiering konden dienen, puur door de eenvoud ervan.

“..Zou het kunnen dat tatoeages helemaal niet als versiering bedoeld zijn, maar als manier om vaste posities op het lichaam aan te geven? Niet ieder mens kan acupunctuur aanvoelen en het is ook niet voor elk mens precies gelijk

Is er een kans dat de huidige tatoeages die voornamelijk als versiering dienen, gebaseerd zijn op deze geneeskundige toepassing van tatoeages, en dat de natuurvolken geloven dat bepaalde tatoeages bepaalde kwade krachten of geesten afweren, omdat er nog wat kennis overgebleven was over de echte betekenis van de tatoeages. En dan de hamvraag: Is de 2000 jaar oude kunst van acupunctuur meer dan 5000

43

Oorspronkelijk artikel is verschenen op Grenswetenschap.nl

Auteur: Siegbert vander Heide


WIL DE ECHTE PROMETHEUS OPSTAAN? Hollywood vertelt ons al decennia verhalen die worden gelabeld als fictie. De vraag is of deze verhalen ontsproten zijn uit het brein van een creatieve geest, al dan niet geholpen door mythische verhalen of is het non-fictie in een nieuw, geest uitdagend jasje? Een film die onze bijzondere aandacht trok was “Prometheus” van Ridley Scott. veel verder gaan dan de typische prequel en maakt sommige thema’s over realiteit geloofwaardig, niet alleen science fiction. De blog is in 2 delen en heel lang.

‘In de eerste van die gemelde dromen zag Nabuna’id de planeet Venus, de planeet Saturnus, de planeet Ab - Hal, de glanzende planeet en de Grote Ster, de grote getuigen aan de hemel. Hij maakte (in de droom) wijzigingen in ze...’  Uit de dromen van Nabuna’id (de Chaldeeuwse koningpriester)

Als voorloper van de beruchte “Alien” films, begint het verhaal in het verre verleden als een ruimteschip met geavanceerde mensachtige buitenaardse wezens (‘genetisch ingenieurs’) op Aarde aankomt.

Grote dingen beginnen klein

De buitenaardse bezoeker drinkt een ‘donkere vloeistof’ waardoor zijn lichaam uiteenvalt en in een waterval in de buurt valt, als symbolische hint naar het ‘zaaien van nieuw leven op Aarde’. De essentie van het leven wordt op deze manier vrij grafisch visueel overgebracht als infectieuze codes (de bouwstenen van het leven) in bloed en DNA van alle leven op Aarde. Later in de film zijn we getuige van de impact van de bemoeizuchtige

In de recente film “Prometheus” geregisseerd en geproduceerd door de ‘vader van de film’ Ridley Scott vinden we veel links naar literatuur en gemeenschappelijke thema’s die spreken van 'scheppergoden' die op Aarde komen in de oude wereld. Er zijn ook veel andere verbanden met symboliek die

44


wetenschappers die naar de plaats van herkomst gaan en een alien ruimte in gaan op een verre maan (planeet).

te maken. Dat klinkt als de Gevallene waar religieuzen het over hebben. Volgens de Griekse mythologie hoorde Prometheus tot de oude orde van goden (de Titanen) en kwam uit De film stelt niet teleur en dekt de bloedlijn van Iapetus (ook maan van Saturnus) en Uranus, zijn veel thema’s met heldere legende verhaalt dat hij het vuur verbanden van steelt van Zeus en het aan de piramidestructuren, ondergrondse baarkamers tot mensen gaf. Het Vuur dat Prometheus stal werd beschouwd als buitenaardse reptielachtigen en de kern van het leven en dit ‘licht’ dat het subtiele symbolisme in ‘het leven zelf’ is, vinden we terug in talloze andere films en boeken, de boeken van Genesis, Henoch, en over enkele ga ik het nog Ezekiels visioenen, Sumerische hebben. kleitabletten en in de Griekse mythologie. In de Griekse mythologie is Prometheus een ‘scheppende god’ en net als de Elohim in Genesis die geacht werden Adam te hebben geschapen, zijn handelingen werden beschouwd als ‘rebels’ en symbolisch voor de geest van de gevallene! Lucifer wordt ook de ‘Brenger van Licht’ genoemd.

Het beeld van Prometheus dat voor het General Electric Building staat uitkijkend over de ijsbaan in Rockefeller Center in New York, (van de hand van Paul Howard

Manship zijn goede connecties),

Deel 1: Mystiek

belichaamt de 'elite' als de tegenwoordige ‘goden’ op Aarde!

De race van de Titanen

Mythes van over de hele wereld spreken over de 'goden', reuzen en titanen die vechten tegen en heersen over de mensheid, en dat vind je vrij veel als je wat dieper op dit onderwerp ingaat. Over de hele wereld geloofden veel oude beschavingen dat ze in contact stonden met goden uit de hemel. De ‘Val van de Mensheid’ uitgewerkt in veel oude geschriften, kunst en mythen zijn ook verbonden met deze legenden over ‘hemelmensen’ die op Aarde neerdalen.

Lucifer

De Rockefellers zijn net als de Rothschilds families die ‘zichzelf zien’ als ‘bloedlijn royalty’ verbonden met de ‘echte goden' (de Bijbelse scheppers van de mensheid) zoals de film Prometheus suggereert. Het General Electric Building (onder) eert ook Saturnus ‘vader van de Titanen’ genaamd Urizen genoemd door William Blake in zijn beeld van hetzelfde ontwerp genaamd The Ancient of Days (middenonder). Deze figuur is ook de Elohim, Yahweh of de Demiurge, de (meervoud, geen enkelvoud) goden die over het algemeen ‘producent’ betekenen en eventueel ‘schepper’. Atlas, een andere Titaan en  broer van Prometheus (rechtsonder) krijgt ook een bezoekje. De elite weet alles over ons (en hun) ‘begin’.

De goden uit de hemel waar oude teksten vaak over spreken De legende van Prometheus vertelt over deze Titaan die besluit dat hij ongehoorzaam gaat zijn aan de goden en de mensen zelf tot 'goden'

Het werk van William Blake

45


ALIEN

Goden uit de oudheid De Maya’s uit Midden-Amerika zeggen dat ze ‘geavanceerde kennis’ kregen van de wezens van de gevederde slang, hun reddende god Quetzalcoatl. Deze god (wezen) werd ook Balam-Quitze genoemd of de glimlachende Jaguar. In Egypte werd hetzelfde gezegd over hun god Osiris (waarover ik het later nog heb) die op grote afstand kon zien zonder zich te verplaatsen. Volgens de Popol Vuh, het heilige boek van de oude Quiché en Maya’s van Mexico, waren de goden en/of de eerste mensen:

bekend als Nefilim, Rephiam, Emim en Anakim, een reuzenras dat in rotsschilderingen overal ter wereld is afgebeeld.

De Viracochas De oude Inca traditie vertelde van een mysterieus ras wezens genaamd de Viracochas (linksonder) die de Nazca lijnen in Peru hadden gecreëerd en ze werden ook beschreven als Kaukasische (meestal bebaarde) ’supergoden’. Interessant zijn de uitgehakte koppen achter op sommige mysterieuze beelden op Paaseiland, die op bebaarde mensen lijken. Waar waren die kunstenaars?

‘begiftigd met intelligentie; ze zagen en konden direct ver zien; ze slaagden erin te zien; ze slaagden erin alles te weten wat er in de wereld was.....Groot was hun wijsheid; hun zicht reikte tot de wouden, de rotsen, de meren, de zeeën, de bergen en de dalen.’

Alien is een Britse sciencefiction/horrorfilm uit 1979. De film werd geregisseerd door Ridley Scott, ook bekend van Blade Runner (1982) en Gladiator (2000). De filmtitel refereert aan de antagonist van de film, een monsterlijk buitenaards wezen. De hoofdrollen worden vertolkt door Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm en Yaphet Kotto. De film won een Oscar voor de speciale effecten, waaronder het buitenaardse wezen (de alien) die werd ontworpen door de Zwitserse kunstenaar H.R. Giger. In 2003 kwam er een Director's cut in de bioscoop, met enkele extra scènes. Prometheus is de “prequel” van Alien.

In Sumerië, Egypte en Midden-Amerika waren de goden de ‘beschavers’ van de wereld en werden aanbeden om hun ‘bovenmenselijke’ eigenschappen. Van deze goden wordt ook gezegd dat ze openlijk tussen de mensen leefden vóór het tijdperk Kreeft 10,800 tot 3113 v.C. Na een ‘universele’ rampzalige zondvloed die in veel beschavingen wordt genoemd, gingen deze goden ondergronds in catacomben waarvan werd gezegd dat ze over grote afstanden in de Aarde lopen. In de kunst en de orale traditie worden deze goden afgeschilderd als een slangenras, of de Itzamma (hagedis) goden, die over de ‘onderwereld’ zouden heersen, de schuilplaats tijdens de rampzalige veranderingen op het aardoppervlak. In de Maya kunst en beelden worden dezelfde goden vaak afgebeeld als grote slangen die hun nakomelingen uitspuwen, ze werden de koningen die over de bevolking van de Aarde zouden heersen. De Sumerische kleitabletten tonen ook gedetailleerde beschrijvingen hoe de zogenoemde Anunnaki goden kruisten met menselijke vrouwen om een hybride ras te vormen, een fusie van menselijke genen. Hun nakomelingen stonden

46

Het woord Viracochas wordt geïnterpreteerd als de ‘Witte meesters uit de hemel’ die beloofden terug te komen. Wanneer ze zouden terugkomen valt te bezien maar films zoals Prometheus zinspelen op een tijd in de verre toekomst? Gezegd wordt dat de Viracochas de astronomie, bouwkunst, de hemelkalender en heel veel meer aan de Inca’s hebben gegeven. Ze zouden de oude ruïnes van Tiahuanacu in een dag hebben gebouwd met een tovertrompet! Ik ben in Tiahuanacu geweest en daar zijn zeker een paar verbazende staaltjes van steenhouwerij en bouwkunde te zien. De lijnen van Nazca in Peru die door de mensen in de oudheid zouden zijn gemaakt door wegschrapen van de toplaag van de grond tot op een lichtere ondergrond, zijn afkomstig van de Viracochas. Veel tekeningen stellen een godinachtige figuur voor, een reuzenspin, een aap en een kolibrie


naast

allang vergeten is.

In veel verhalen zouden de Viracocha hemelvuur hebben “...suggereert ook de gebruikt (hetzelfde vuur dat mogelijkheid dat het Prometheus stal?) dat menselijk bewustzijn, (onze gigantische steenblokken kon optillen. Veel mysterieuze prehistorische voorouders) daden werden in verband een enorme neurologische en gebracht met deze biologische verandering heldenfiguren (goden) die onderging circa 40,000 volgens sommige legendes van de planeet Mars kwamen. De jaar geleden...” auteur David Talbott identificeert Mars als een vroeg astronomisch archetype van de krijgersheld, in zowel zijn glorieuze als zijn afbeeldingen van verschrikkelijke kanten. Het gezicht andere dieren, vogels, landingsbanen, zigzag en spiralen die met diepe littekens van de Azteken god Xipe is bijna een weerspiegeling duidelijk van bovenaf van het oppervlak van Mars.

RIDLEY SCOTT

Zich afvragen of Ridley Scott een vrijmetselaar is betekent ook dat je hoofd breekt over het feit dat Lance Armstrong een dopingzondaar is. Sterker, elke moesten worden. Op de omliggende heuvels zijn veel andere vreemde mensachtige wezens te zien, symbolische afbeeldingen van reuzen, scheppergoden en, volgens sommige onderzoekers, zouden er echte aarde diagrammen zijn van bepaalde sterrenbeelden. Sommige van deze afbeeldingen zien er inderdaad uit als sterrenbeelden als Orion, Tweelingen en Kreeft. De film Prometheus duidt op de visuele verbanden met de lijnen van Nazca (onder); als het ruimtevaartuig Prometheus landt op de maan LV-223, we zien landingsbanen en geometrische startbanen die leiden naar een massieve piramide met een ronde top! In andere mythes uit de hele wereld zijn deze Viracochas de mysterieuze ‘Martiaanse goden’ die het lang verloren Gouden Tijdperk weer terug brachten door ‘wonderen te verrichten’ en een oude wetenschap te onderwijzen die nu zogenaamd

regisseur die mega budgetten krijgt toegestopt door de Alle attributen toegeschreven aan een mysterieuze Kaukasische god met blauwe ogen en een baard uit de prehistorische wereld werden aan de reddende goden toegeschreven die veel later op plaatsen als MiddenAmerika (Quetzacoatl), Fenicië (Baal), Babylon (Thammuz) en Rome (Mithra) verschenen; al deze goden werden beschouwd als 'meesters van de tijd’. Tijd is ook de belichaming van de Dwergster Saturnus en Saturnus is natuurlijk de Donkere Zon die aanbeden wordt door de elite in geheime genootschappen. In Noord-Amerika spreken Blackfoot Teton mythes ook over ‘oude man van de tijd’ die net als de Maya versie van de Viracochas One Hunahpu (de poolgod) heette, die reisde van zuid naar noord en het (scheppende) leven droomde ‘uit’ de ‘melkrivier’(waarschijnlijk de Melkweg).

47

Hollywood keizers maakt deel uit van de club. Elk mega Hollywood product heeft dan ook een dubbele intentie: veel geld genereren en via allerhande massapsychologie methodes een boodschap verkopen. Een van de meest geliefde tactieken van de manipulators is een omgekeerde boodschap verkopen zoals om vrede te bereiken dien je oorlog te voeren en om vrij te zijn is er meer controle nodig (lees opsluiting).


One Hunabku is de wereldas, verbonden met de levensboom Zijn heldentweeling (Noord en Zuid) zijn symbolisch voor de elektromagnetische levenskrachten gebruikt om ‘een planeet te maken’. De verhalen over de goden waren universeel, omdat de goden wereldwijde genetische ingenieurs waren die door de ruimte en de tijd reisden – volgens de film dan.

Deel 2: De film De Alien Genetic Engineers in Ridley Scotts film zijn 'reuzen' (onder) en natuurlijk ‘tijdreizigers’ en Scotts werk zou min of meer geïnspireerd zijn op oude kennis van de goden.

Dergelijke attributen zijn ook toegeschreven aan de Egyptische scheppergod Khnemu die geacht werd de menselijke vorm te hebben gemaakt en leven ingeblazen. Ik heb de afgelopen jaren nagedacht over het begrip van een ‘genetisch gemodificeerde mens’, vandaar de visuele thema’s in bepaalde kunst van mijn hand. Misschien was ergens in onze holle Maan (een van de satellieten van Saturnus) het laboratorium van ‘Khnemu’, een plaats genaamd 'Eden'. Misschien was de Maan de 'Ark' en was de verzameling ‘paartjes van elke soort’ op Aarde waar de dubbele helix van ‘Adam en Eva' werd gevormd? Hoe meer ik echter de onderwerpen van alien visitatie (in dergelijke films) en het verband tussen symbolisme en mythologische vertellingen bekijk, hoe meer het erop lijkt dat een streng van onze oorspronkelijke voorvaderen, de Neanderthalers,

plotseling verdween. Terwijl Homo Sapiens leek uit te bloeien tot de dominerende soort. Was Homo Sapiens het werk van geavanceerde genetische ingenieurs en streden diezelfde ingenieurs met een slangenras in de Tuin der Aardse Lusten? Ik weet zeker dat er verband is tussen de 'missing link' Neanderthalers en wat Bigfoot werd genoemd.

Kryten uit “Red Dwarf”

De sterren verbinden

verschillende kunstvoorwerpen zijn een ‘uitnodiging'.

In de film Prometheus ontdekken wetenschappers grotschilderingen wat suggereert dat onze ‘scheppers’ eerder op Aarde waren geweest dan andere artefacts suggereren. Veel onderzoek naar grotschilderingen door historici en neurobiologen suggereert ook de mogelijkheid dat het menselijk bewustzijn, (onze prehistorische voorouders) een enorme neurologische en biologische verandering onderging circa 40,000 jaar geleden, en dat is ongeveer de periode waarin de Neanderthalers begonnen te verdwijnen. Je zou kunnen zeggen dat de ‘hersenen’ van onze voorouders werden geüpgraded, (als bij toverslag), om wat sommige wetenschappers een ’hogere bewustheid' noemen, te faciliteren. In de mythologie en orale tradities over de hele wereld werd dit ‘nieuwe vermogen’ van een ‘nieuw aardras’ beschreven als de 'goden' die kennis gaven aan de eerste mensen.

Dr. Shaw aan het werk in het ruimteschip

In afgelopen jaren zijn vreemde cilindrische objecten gefotografeerd in de ringen van Saturnus. Wat zijn dat? Zijn het ‘moederschepen’ vol Transformers die reparaties verrichten aan de kunstringen? Er valt veel meer te weten over Saturnus en hoe die planeet feitelijk’ van invloed’ is op de realiteit van onze wereld. Met bovenstaande in het achterhoofd en met de toename van 'transhumanisme' en cyborg technologie, was het geen schok dat Scott voor een ‘androïde’ koos in de plot.

In de film is zijn naam is 'David' (Michael Fassbender) die De film begint met het ruimteschip wakker blijft in de besturingskamer Prometheus (in 2093) dat in de baan om de reis te begeleiden. Later in de rond LV-223 komt, nadat het een planeet passeert die lijkt op Saturnus. film werkt de androïde zijn eigen agenda af, die de gevaren suggereert Vandaar het verband met de maan van trans-humanisme, niet in het van Saturnus 'Prometheus' en de Maan waar ze uiteindelijk op landen, minst de abominaties en genetische genaamd LV-223. De reden achter de mutaties die door de ‘scheppergoden' werden veroorzaakt, missie is zoals hoofdwetenschapper mogelijk vanaf de veronderstelde tijd Shaw zegt: de bij elkaar passende van Atlantis tot de duivelse sterrenkaarten gevonden op experimenten die de Nazi’s op

48


mensen deden. Interessant is dat androïde David me herinnerde aan de vergelijkbare thema’s in de Britse komedie Red Dwarf, geschreven door Rob Grant en Doug Naylor. De androïde in Red Dwarf heet Kryten, samen met de laatst overgebleven mens, Arnold Rimmer, en een hologram van Lister’s dode hutgenoot die Kryten blijft bedienen. De episodes waren hilarisch, vooral de episode die heel toepasselijk DNA heet als Kryten kort wordt veranderd in een mens.

Illustratie uit de 19de eeuw door schrijver/ tekenaar Grandville, waar Saturnus via een brug met de aarde verbonden is In de film beheerst David oude talen en zijn vermogen hiëroglyfen te lezen (die natuurlijk buitenaards zijn!), waardoor hij de sterrenkaarten die gecodeerd zijn door het ras van alien ingenieurs kan ontsluieren. Serieuzer gesproken kunnen de verbanden met een door technologie geobsedeerde 'transhumanistische agenda‘ ons tegenwoordig allemaal inloggen op een robotachtige realiteit. Holograms worden meer dan ooit gebruikt, met Elvis die op het podium gaat verschijnen in 2013, dankzij Digital Domain.

Het Red Dwarf logo (boven) zelf duidt ook op een verband met 'Saturnus' en zoals ik heb uitgelegd in andere blogs is Saturnus een 'bewustheid' die het 'control grid' mechanisme op Aarde lijkt te symboliseren. Het is ook een ‘Dwergster’, (vandaar de naam), die na wat nadenken het idee dat sommige van de vele manen planeten zijn geloofwaardig maakt. In de afgelopen jaren was de maan Phoebe, bijvoorbeeld, volgens de NASA, een van de vroege bouwstenen van het zonnestelsel, of planetesimals en veel verder in het zonnestelsel werd gevormd in de ijslichamen van de nu bekende Kuipergordel voorbij Neptunus. De ringen van Saturnus beïnvloeden onze realiteit (het zonnestelsel) veel meer dan de NASA ons wil doen geloven.

49


MEESTERS VAN HET UNIVERSUM...

In de oude Romeinse religie en mythologie is Janus de god van begin en overgang (New Orders) en de god van poorten, deuren, doorgangen, einden en tijd.

De “illuminati “bloedlijnen zijn de koningen van de biotech, nano-technologie en kernsplitsing

Titanen van vandaag Peter Weyland (Guy Pearce), de oude oprichter en CEO van de Weyland Corporation, sponsort de creatie van het wetenschappelijke diepruimtelijke onderzoek dat de Prometheus missie wordt. De Weyland Corporation (in de film) is alles wat de ‘universele elite’ tegenwoordig is. Peter Weyland zegt in zijn speech, ‘We kunnen cybernetische individuen maken, wij zijn nu de goden… ‘  Hij zegt ook, ‘van de Titaan Prometheus onze eerste echte stukje technologie – vuur’ De illuminati bloedlijnen zijn de koningen van de biotech, nano-technologie en kernsplitsing en de film wijst hierop met de elitaire Weyland Corporation. De elite doet dit allemaal via genetische engineering van gewassen, DNAdatabases, testtube soorten, brave new worlds van mutante robotische levensvormen. Roep maar wat, ze doen het tegenwoordig allemaal!

En toen was er licht! Het sterrenbeeld in de ontdekkingen van de wetenschappers in het begin van de film lijkt heel erg op

de Orion nevel. Ik zeg niet dat het zo is, het is maar een idee. In de Orion nevel is een heldere ster, Alnitak (Ori),een emissienevel in het sterrenbeeld Orion en een van het trio van Orion’s gordelsterren. Het is de meest oostelijk ster in de Gordel van Orion en schijnt energetisch ultraviolet licht in de nevel, dit stuwt volgens wetenschappers elektronen weg van de grote wolken waterstofgas die zich daar bevinden. De verbanden tussen Jupiter (de dwergster), Zeus, Osiris, Amun en Orion zijn een voortdurende thema in de mythologie en ik vroeg me af of de ‘Titaan’ Prometheus het ‘levensvuur’ (de kennis leven in te blazen) van de emissienevel van Orion? Orion wordt in de kunst en mythologie vaak afgebeeld met een hond of honden en in de film Prometheus wordt Peter Weyland (de nu oude miljardair weldoener) begeleid door zijn hond op het ruimteschip om zich aan te sluiten bij zijn genetische meesters van de ‘sterren’. Onder links, de kruisster: Orion (de jager) en zijn honden afgebeeld op de Tigrane tombes 2de eeuw naChr. Midden onder zie je Peter Weyland als een oude ruimtevaarder in Prometeus. Rechtsbeneden een renaissance schilderij uit de school van Lippi die naast Maria een ruimtevaartuig laat zien. Recht zie je details met ook de man en zijn hond (symbool voor de Sterrenkijker en/of jager), zij gaan hun 'schepper' ontmoeten.

50


Orion speelt een hemelse rol in mythen en legenden, ook Aboriginal mythes spreken van scheppergoden en ik vraag me af in hoeverre de legenden van de Titaan Prometheus verband houden met Orion? Oude tempels en geloofsovertuigingen, niet in het minst de piramides van Gizeh, lijken ook te correleren met het Orion sterrensysteem. Net als Zulu kunstvoorwerpen zoals de Necklace of Mysteries.

Visachtige sterrenmensen De focus op sterrenbeelden als Sirius, Pleiades en Arcturus vinden we ook terug in veel oude culturen en geheime genootschappen. Volgens de Dogons van Mali, bijvoorbeeld, waren de wezens die van het sterrenstelsel Sirius kwam amfibie- of visachtig. Vishnu, een van de drie Indiase goden, werd geboren uit een vis (een zonnevisgod). En hier hebben we weer de kennis van de herkomst van de mens met de Tikaalik (een kruising tussen een reptiel en een vis) en het genetisch verband met ons DNA. Veel ‘goden’ hebben een slangachtig voorkomen in oude kunst. Cecrops was de oprichter en de eerste koning van Athene zelf, hoewel zijn voorganger in de streek de op aarde geboren koning was (niet een die uit de zee kwam). Dezelfde legenden spreken van de doos van Athena waarin een slang zat gewikkeld om een kind of een kind dat half mens, half slang was! En uiteindelijk verschijnt er in Prometheus de film een zeeslangachtig wezen in de plot.

dalen en er zijn een aantal impactkraters van circa 20 km diameter zichtbaar, maar er zijn minder kraters dan op de manen in de buurt, Pandora, Epimetheus en Janus (zie kader vorige bladzijde) Zijn de manen Prometeus, Janus en Pandora holle lichamen? Janus is genoemd naar de Romeinse god met de twee gezichten, favoriet bij Illuminati.(zie afb.vorige pagina) In de oude Romeinse religie en mythologie is Janus de god van begin en overgang (New Orders) en de god van poorten, deuren, doorgangen, einden en tijd. Hij heeft vaak twee gezichten omdat hij naar de toekomst en het verleden kijkt, net zoals wij geconditioneerd zijn door het geloof. Hier is een verband met doorgangen, verborgen kamers en ‘grote hoofden’ uit oude kunst en literatuur. Ook in andere films en romans, zie Harry Potter en de Geheime Kamer. Dat verwijst ook naar een ‘slangencultus’ en een ‘zwarte magie’ die een einde maakt aan de wereld van de Dreuzels (gewone mensen) in JK Rowlings boeken. De afbeeldingen onder brengen de boodschap visueel, hoewel er geen literair verband is.

Hammerpedes (hierboven) dat lijkt op de facehuggers in Scotts eerdere alien films.  Het symbool van éénogigheid is weer aanwezig en houdt verband met de eenogige zuidpool van Saturnus… (je denkt aan broekslangen). De Hammerpedes en wat ze in het leven roepen houden verband met de slang/vis-achtige Alien wezens in oude mythen die mooi worden afgebeeld door HR Giger voor Ridley Scotts films. 

Giger’s nachtmerrie-achtige, monochrome kunst is 'energetisch' zo duister en legt die bijna 'off world' demonische levenskracht vast die je zou verwachten op Saturnus, of dichter bij huis in de Troonkamer als alle toeristen het Vaticaan hebben verlaten

Necronom IV, Gigers surrealistische voorstelling van de Alien vormde de basis voor de gelijknamige film.

Hoofden, kamers en herdermanen Prometheus is niet zomaar een ruimteschip! Het is ook een binnen satelliet van Saturnus en een kleine maan die zeer uitgerekt is en circa 136 x 79 x 59 km zou meten. Hij heeft verscheidene bergkammen en

Natuurlijk is in Ridley Scotts films de Alien soort een hybride ‘predator’ die geboren is uit de combinatie van de alien genetische ingenieurs (de goden - in de film Prometheus) en een albino reptiel genaamd 51

De Mayadeksel en de tekening van giger van een ruimtereiziger. De interessante visuele verbanden voor mij zijn dat er een


Maya astronauten... Degene die ze de Engineer of 'Space Jockey' noemen (rechtsboven) in de film Prometheus (vooral als hij gekleed is) lijkt op de oude beelden van 'Stermannen' op stèles in de Maya ruïnes. Natuurlijk werden deze ‘verbanden’ die wezen op een geavanceerd ras, of oude astronauten die duizenden jaren geleden op Aarde kwamen heel bekend door boeken van Eric Von Daniken.

gemeenschappelijk thema lijkt te zijn van reptielachtige minstens 30.000 tot 40.000 jaar b.c en hij leerde dit, zegt aliens die 'samenvallen' met een menselijke alien-god Gurdjieff, van rotstekeningen in de Kaukasus. Uit mijn soort, mogelijk gebaseerd op de legenden van de Shem- eigen onderzoek en geïnspireerde kunst heb ik de indruk Su-Hor en Viracocha in oude teksten. Degene die ze de dat er veel buitenaardse rassen de genetische diversiteit Engineer of 'Space Jockey' noemen (rechtsboven) in de hebben gemaakt die we leven op Aarde film Prometheus (vooral als hij gekleed is) lijkt op de noemen, niet slechts een enkele, oude beelden van 'Stermannen' op stèles in de (zoals in de film Prometheus). Maya ruïnes. Sommige van deze wezens die Het Komen ze snel terug dan? ooit dominante soorten op Aarde vrijmetselaarssymbool van het kompas en Natuurlijk werden deze ‘verbanden’ die wezen waren, zoals de dinosaurus, zijn driehoek houdt verband op een geavanceerd ras, of oude astronauten beslist sterk betrokken bij dit met dit huwelijk van de die duizenden jaren geleden op Aarde kwamen proces. Ze gewoon niet noemen goden op genetisch heel bekend door boeken van Eric Von Daniken. in de heilige boeken is een grote niveau met het menselijke DNA! onthulling. De sjamanengenootschappen en geheime genootschappen zijn de 'bewaarders van het vuur', van de kennis die vertelt van de mens die een experiment van de goden is. Het vrijmetselaarssymbool van de kompas en driehoek houdt verband met dit huwelijk van de goden, genetisch met menselijke DNA. De Mercuriusstaf is nog In verband met het Prometheus ‘gen’ en de coterieën die een symbool dat verwijst naar de kennis achter de deze informatie op Aarde verzamelen, zijn ook sporen creatie van de dubbele helix DNA. van geheime genootschappen te ontdekken in de resten van veel Aboriginal culturen. T H Huxley‘s X club van de jaren 1880’s, een elite groep van negen mannen (X mannen) die geloofden dat de De Maya en Quichés van Zuid-Amerika en de reeds mensheid ‘op Aarde was gezaaid’ door geavanceerde genoemde Sumerische beschaving zijn maar een paar. In wezen uit de ruimte, is nog zo’n verband. De families zijn boek The Masters of Wisdom schrijft J.G. Bennett Huxley, Darwin en Wedgewood trouwden allemaal ook over hoe de Russische mysticus Gregori Gurdjieff onderling (zoals koninklijke families) om hun ideeën van hem vertelde dat de mysterie scholen teruggaan tot een super mensenras en hun verband met de sterren

Geheime genootschappen en het huwelijk van Hemel en Aarde (DNA)

52


naar voren te brengen. En Sir Fred Hoyle de auteur van Life from Space zei: ‘De waarschijnlijkheid van het ontstaan van leven uit onbezielde stof wordt uitgedrukt in een getal met 40.000 nullen.... Het is groot genoeg om Darwin en de hele evolutietheorie te begraven. Er was geen primitieve soep, niet op deze planeet en niet op een andere, en als het begin van leven niet toevallig was, moet het dus een product zijn geweest van doelgerichte intelligentie.’ Het boek Genesis zegt: En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens. Genesis 3:24 'Hij' (de goden), de 'alien genetische ingenieurs' en het 'vlammig zwaard' lijken symbolisch voor de DNA als een 'licht' (sabel), een laser en een 'zender en ontvanger' van frequentie. Het is ook een symbolische code voor 'ga daar niet heen', tenzij je de juiste codes hebt.

Paul Davies artikel in de New Scientist Magazine suggereert ook dat ons DNA het antwoord kan zijn op zogeheten buitenaardse levensvormen. Het artikel verklaarde ook hoe een DNA-segment meer dan een miljoen basisparen bevat – Hij zei, ‘genoeg voor een flinke roman of korte samenvatting van de geschiedenis van de opkomst en het verval van de alien beschaving.’ Eerder de opkomst en het verval van de onze?

Supergoden en de kinderen van de zondvloed Naast de mythen en legenden van de bovenmenselijk Kaukasische goden leek er nog een serie goden te zijn, die werden aanbeden en omschreven als de Watchers in teksten als het Boek van Enoch en de Dode Zee-rollen. Dezelfde goden waren ook bekend als de Anunnaki van de Sumerische geschiedenis en er is mogelijk verband met de Nagas in het oude India. Volgens de Azteken leefde er een reuzenras op Aarde in de tijd van de Eerste Zon (tijdperk) die werd vernietigd door het water en een 'nieuwe Aarde' achterlieten voor de 'goden' om een nieuwe beschaving op te bouwen. Sf boeken en stripverhalen van de afgelopen 150 jaar stonden natuurlijk vol thema’s die links legden tussen die ‘alien leven’ en de legenden van de zondvloed. De twee tijdschriftcovers van Startling Stories en Wonder Stories duiden op dat soort links. Hieruit zou je een geweldig plot voor een film kunnen maken, afgezien van de Alien films. Een ras van titanen, reuzen en goden (de Prometheus lijn) waarvan meldingen te vinden zijn in de prehistorie, waarschuwden de mensheid voor de komende Zondvloed. De alien engineer aan het begin van Prometheus valt in het water en deze scène duidde op het 'begin van het einde van de mensheid’. De zogenoemde New Age gaat natuurlijk meer over het bevrijden van de predator van binnen. Zo boven zo onder, zo binnen zo buiten. Het verhaal van Deucalion en Pyrrha is de Griekse versie van Noach en de zondvloed. Bouwde Deucalion, gewaarschuwd door zijn vader Prometheus, een ark (een schip) om de komende zondvloed te overleven die Zeus (de schepper) stuurde om de mensheid te straffen?

Een meteoriet gevonden in Antarctica in 1995 genaamd CR2 Grave Nunataks 59229, toont volgens Professor Sandra Pizzarello van de National Academy of Sciences, aan dat de bouwstenen van het leven waarschijnlijk uit de ruimte kwamen. Zelfs Francis Crick begreep dat het menselijke genoom niet ‘natuurlijk’ was en moet zijn ge-engineered.

53

Een van Jupiter’s andere 'straffen' was de Godin Pandora (een vrouw gemaakt in de Hemel) te sturen in de veronderstelling dat Prometheus zijn vuur had gestolen. Haar naam betekent Pan (alles) en dora (geschenken) en de Doos van Pandora en Epimetheus kruik vol giftige ‘plagen’ is een ander thema dat door de hele film Prometheus voorkomt. In dit geval zijn zij geen plaag maar alien DNA dat een eind wil maken aan al het leven. Als de ampul-achtige artefacts de alien kamer in 'lekken', stuurt androïde David heimelijk een ampul terug naar het schip. Vanuit deze cilinder begint de mutatie die uiteindelijk de Doos van Pandora opent, die natuurlijk helpt het ‘Alien Predator' soort genetisch te produceren.


DE ONTMOETING MET ONZE VOORVADEREN?

En Sir Fred Hoyle de auteur van Life from Space zei: ‘De waarschijnlijkheid van het ontstaan van leven uit onbezielde stof wordt uitgedrukt in een getal met 40.000 nullen.... Het is groot genoeg om Darwin en de hele evolutietheorie te begraven. Er was geen primitieve soep, niet op deze planeet en niet op een andere, en als het begin van leven niet toevallig was, moet het dus een product zijn geweest van doelgerichte intelligentie.’

Kunst is een half uitgevlakte herinnering van een hogere staat waaruit we zijn gevallen sinds het Hof van Eden’. Hildegard Von Bingen Een wezen dat begint in de baarmoeder van de mensvrouw, symbool voor Eva, (Dr Shaw) en uiteindelijk in het lichaam komt van de ‘alien Engineer' en de ultieme ‘reptielachtige’ alien wordt die we allemaal kennen leuk vinden. Een klein gedeelte van de ampullen die zich in het buitenaards ruimteschip bevinden zijn klaar om naar de Aarde terug gebracht te worden. ‘Kunst is een half uitgevlakte herinnering van een hogere staat waaruit we zijn gevallen sinds het Hof van Eden’. Hildegard Von Bingen

Meer informative over Ridley Scott's Prometheus: http:// www.prometheus-movie.com/ Door Neil Hague (Vertaald door het Vertalers Collectief van wordenwijwakker.org) Bron: http://throughancienteyes.blogspot.co.uk/2012/06/ prometheus-movie.html   En: http://youtu.be/3UdxZt2XEIA

54


9/11 : HET OCCULTE VUURRITUEEL Een alternatief onderzoek naar occulte waarheden en nonsens! In het vorige artikel deel 15 (*) lezen we dat de Illuminati een vuuroffer in het Pentagon wilden ontsteken. De aanslag op het Pentagon houdt ook in verband met het getal 11. Het zogenaamde vliegtuig dat een Granitraket op het Pentagon had afgevuurd, was United Airlines vlucht 77 of 7 x 11. Volgens de officiĂŤle en vervalste lezing zou het vliegtuig vlucht 77 op het Pentagon neergestort zijn, terwijl het in werkelijkheid niet zo was. Dat hebben verschillende ooggetuigen bevestigd. De aanslag op 9/11 heeft uiteraard veel te maken met het getal 11. Het is vrij onmogelijk dat de islamitische terroristen het geheim van het getal 11 kennen en ook precisiewerk verrichten. Want de aanslag op 9/11 was zo goed als

zeker een precisie-werk. Deze aanslagen waren jarenlang tot in de kleine details voorbereid en gepland. Zeker niet door Osama bin Laden. Osama bin Laden was gewoon een schaakpion en een stroman. Als u vraagt of de islam ook getallen kent, zou ik eerlijk ja zeggen. Net zoals de Tien Geboden het Jodendom vormgeven, heeft de islam vijf (let goed op het getal 5) zuilen. De vijf zuilen van de islam zijn geloofsbelijdenis (shahada), gebed (salat), aalmoezen geven (zakat), vasten (saum) en pelgrimstocht (haddj). Samen vormen ze de vijf zuilen van de islam. Het blijkt dat de vijf zuilen in werkelijkheid het verborgen pentagram zijn, zonder dat de moslims zich ervan gerealiseerd hebben! Er zijn grote overeenkomsten tussen het roomskatholicisme, de islam en de vrijmetselarij, omdat ze allemaal afkomstig zijn van de Babylonische mysteriereligie. (zie Openbaring 17:5) Toch is het uitgesloten dat de islamitische terroristen de aanslagen op het WTC en het

55


Pentagon hadden gepleegd. Gezien het feit beschikken ze niet over middelen en kennis van de verborgenheden van het getal 11. Er zijn twee zeer invloedrijke en machtige groepen, die wel over grondig kennis van numerologie, getallensymboliek en kabbala beschikken; de vrijmetselaars en de Jezuïeten. Beide genootschappen zijn hiërarchisch en occult en werken met geografie, meetkunde, grafische en visuele beelden, numerologie en wiskunde. Ze doen ook precisie-werk. Het Pentagon en de Twin Towers waren ook het werk van de vrijmetselaars geweest. Het is een volstaand feit dat Washington D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten, geheel ontworpen en opgericht was door vrijmetselaars. De gehele plattegrond en het netwerk van straten getuigen van de

geheime en verborgen symboliek van de vrijmetselarij. Bekijk drie afbeeldingen hieronder dan ziet u het pentagram op de plattegrond van Washington D.C.

JACHIN & BOAZ

En de luchtfoto laat ons het pentagram op de plattegrond van de

De eerste president van de Verenigde Staten van Amerika, George Washington, was ook een vrijmetselaar. Veel

WOI eindigde op 11/11 om 11.00H

Twee pilaren, twee getallen

56


Amerikaanse presidenten waren ook vrijmetselaars. De vrijmetselaars hebben grote invloed uitgeoefend op de Amerikaanse politiek. Aantal vrijmetselaars hebben ook hoge posities in de Amerikaanse politiek bekleed!

Jeruzalem gebouwd waren en het gruwelijke afgodsbeeld van Astarte in de Tempel geplaatst werd. (II Koningen 21:2-7) Er bestaat ook een islamitische vrijmetselarij. Hoge islamitische geestelijken blijken ook leden van de vrijmetselarij te zijn. De oprichter van de Ik wil ook twee opmerkingen Moslim Broederschap, Hasan doen: ten eerste zijn al Bana, was ook een prominente Amerikaanse vrijmetselaar. Ten tweede kerkleiders en evangelisten opmerking: Veel vrijmetselaars leden van de vrijmetselarij. van lage graden weten Norman Vincent Peale nauwelijks van het doen en (1898-1993), een bekend handelen van hun leiding en Amerikaanse dominee blijven onkundig van de en auteur van het satanische eredienst in de boek "De Kracht van het vrijmetselarij dat in de hogere Positief Denken", was ook kringen beoefend wordt. Ik wil een vrijmetselaar. Het positief ook erop wijzen dat als een denken is niet bepaald christen een lid van de christelijk, maar eigenlijk vrijmetselarij wil worden, dan occult. David Wilkerson had moet hij ernstig en goed jaren geleden ernstig erover nadenken wat de gewaarschuwd voor het gevolgen voor hem zullen zijn, positief denken. Er zijn als hij tot de vrijmetselarij hardnekkige geruchten dat de toegetreden wordt. Want in de bekende evangelist Billy vrijmetselarij mag de naam Graham een vrijmetselaar zou van Jezus Christus absoluut zijn. Ik moet ook denken aan niet beleden worden dan alleen de waarschuwing van mijn de namen van Jahweh, Baäl, vaderlijke vriend en mentor, dr. Allah, Boeddha en Krishna! Rudolf Bär (de vader van Voor een christen die bisschop Bär), toen hij tegen een vrijmetselaar wil worden, mij zei dat een dominee, wordt een moeilijke en gekleed in zwarte toga, die aan zware keuze gesteld welke van de kansel van een kerk staat, de twee heren hij moet dienen: een geheim agent van satan is. satan of Jezus. Niemand kan Dat had hij nog gelijk ook! Hij twee heren dienen! Nu gaan we wist heel goed dat de Roomse terug naar het getal 11. Jezuïeten in de protestantse Het getal 11 speelt een zeer kerken geïnfiltreerd waren. Toevallig omarmen een aantal grote rol in de vrijmetselarij en protestantse kerkleiders in ons ook in andere occulte groepen land (Nederland nvdr) de islam als de Jezuïeten en de en halen de god van de Rozenkruizers. Uit aantal moslims in hun kerken binnen, Illuminati-kaarten is het precies hetzelfde zoals altaren gebleken dat de vrijmetselaars, voor Baäl en de afgoden in de de Rozenkruizers en de Jezuïeten nauw samengewerkt Tempel des Heren in hebben, zonder dat we ervan

57

geweten hebben!!! Maar volgens wijlen en voormalige Jezuïet Alberto Rivera zijn de Jezuïeten de grote hoofdrolspelers. Ze nemen het voortouw in de Nieuwe Wereld Orde. In de numerologie en de getallenleer zou het getal 11 'meester' en 'kracht' betekenen. Op de occulte tarotkaart nummer 11 is 'kracht' ook afgebeeld. Zie de afbeelding van de Tarot kaart hieronder links. Dan ziet u een vrouw de muil van de leeuw uiteenscheuren. 

Tarot kaart “de Kracht”

Het doet ons wel denken aan het Bijbelse verhaal over Simson. Een jonge leeuw kwam Simson brullend tegemoet. Maar de Geest des Heren (de Heilige Geest) greep Simson aan, zodat hij de muil van de leeuw met gemak kon uiteenscheuren, zonder dat hij iets in de hand had. (Richteren 14:5-6) Maar met de tarotkaart, waarop de vrouw met de leeuw staat afgebeeld, is het omgekeerd. In plaats van Simson scheurt de vrouw de


muil van de leeuw open, alsof ze bovenmenselijke kracht heeft. Niet voor niets stelt de tarotkaart de kracht voor met het getal 11. De Romeinse cijfers XI staan voor 11. Echter is de voorstelling van de tarot kaart "De Kracht", waarop de vrouw de muil van de leeuw opent alsof ze de vrouwelijke Simson is, een vorm van godslastering! Het Tarot kaartspel, de Vrijmetselarij, het Roomskatholicisme, de Kabbala, de islam en alle vormen van het occultisme staan vol van godslasterlijke namen en symbolen, precies zoals het staat beschreven in het Bijbelboek Openbaring. (Openbaring 17:3) Ook zijn namen en symbolen in de occulte wereld helemaal omgekeerd. Vaak zijn namen en woorden achterstevoren geschreven en gesproken. Dat leerde de twintigste eeuwse Britse occultist Aleister Crowley ook. Volgens de occultisten, numerologen en kabbalisten vertegenwoordigt het getal 11 idealisme, ideeën, intuïtie, genialiteit, vernieuwing, roem, visionaire beelden, enz. In de oudheid wordt het getal 11 toegeschreven aan mystieke krachten. In de numerologie en de Kaballa is 11, een meestergetal, van grote waarde alsmede de van 11 afgeleide getallen 22, 33, 66, 77, 88 en 99. Vooral het getal 33 speelt een grote rol in de vrijmetselarij. Volgens ds. Mike Hoggard is het getal 33 (3x11) een zeer belangrijk getal, omdat het woord "Beest" 33 keer in de King James Bijbel vertaling genoemd wordt. Ook was het

letters. Omdat het getal 11 in relatie met gek, dwaas, zot en nar wordt gebracht, speelt het een belangrijke rol tijdens het carnaval. Op 11 november, de Sint Maartensdag, vergadert een Raad van elf jaarlijks. De vergadering wordt op elfde dag in de elfde maand november om 11.11 uur (s'avonds) gehouden. De Raad van elf, die carnaval organiseert en begeleidt, is een gezelschap van elf mannen met een vorst (of adjudant) aan het hoofd. De vorst of president wordt prins carnaval genoemd. Denk maar aan de duivelse benamingen "prins der duisternis" en "overste dezer wereld." (Johannes 12:31, De mens heeft 33 wervels in de 14:30, Efeziërs 2:2) rug. Het interessantste is dat De carnavalskreet 'alaaf!' is de leeftijd van Jezus ook 33 een verbastering van elf. was, toen Hij aan het kruis Het bizarre, duistere en occulte stierf, uit de dood opstond en ten hemel opvoer. Echter wordt getal 11 heeft inderdaad een enorme rol gespeeld in de de 33 jarige leeftijd van Jezus aanslagen op 11 september misbruikt voor occulte en religieuze doeleinden. Hoewel 2001. Aantal feiten zijn op 'n rijtje gezet: het getal 11 volgens de occultisten, kabbalisten en * Het niet bestaande 'gekaapte' vrijmetselaars een vliegtuig dat als de eerste meestergetal is, heeft deze getal voor de Joden echter een tegen de Twin Towers andere betekenis. Het getal 11 aanvloog, was American staat in het Jodendom voor de Airlines vlucht 11. overtreding van de Thora, * Aan boord zouden negen rebellie, oorlog, zonde, stewardessen en twee piloten tovenarij, hekserij en dwaasheid. Het klopt ook wel, als de voltallige bemaning gezeten hebben: 9+1+1=11. omdat het getal elf ook het dwazen - (of gekken) getal * De maand september heeft genoemd wordt. Deze negen letters en 2 cijfers. gekkengetal is 1 minder dan September is ook de negende het volmaakte getal 12. Met 11 maand en 11 is de elfde dag zou je dus helemaal niet van deze maand. Samen perfect zijn. Let wel goed op, worden ze opgeteld: 9+1+1=11 het woord gekkengetal heeft precies elf letters! Ook het * 11 september is de 254ste dwazengetal (ook narrengetal, dag van het jaar: 2+5+4=11 zottengetal) heeft 11 33e woord dat tegen Eva gesproken was; 'oog.' Het herinnert ons aan het bekende symbool van de vrijmetselarij, het Alziend Oog. (1) De Schotse Rite van de vrijmetselarij heeft 33 graden.

58


OCCULTISME Links: Alan WATT, bekend van zijn website “Cutting trough the Matrix” vat het samen in zijn citaat: “We leven in een occulte samenleving met een exoterische realiteit” Onder: De controversiële Aleister CROWLEY. Volgens de ene, een briljante onderzoeker, volgens anderen een dorpsgek met psychopatische trekjes.

Lucifer verwijst naar de planeet Venus en betekent “lichtdrager”... * Zes maanden na de aanslagen schenen 88 * 11-7-2006: De aanslagen op treinen in (8x11) krachtige lampen op 11 maart 2002 Mumbai (Bombay), India op de plaats van de WTC in de lucht om * 11-3-2011: Zeebeving bij de aanslagen te herdenken. De Het bizarre, volgende dag werden de stoffelijke Sundaï, Fukushima-Japan. duistere en occulte overschotten van 11 getal 11 heeft inderdaad In de vorige delen had u de brandweerlieden op 'Ground Zero' een enorme rol gespeeld uitspraak van de ontwerper van gevonden. in de aanslagen op 11 de Twin Towers, Minaru * Pas na 99 dagen (9x11) verklaarde september 2001. Yamasaki, gelezen. Misschien de brandweer dat de branden van het had u hem niet gelezen. Dan zal ik WTC helemaal geblust en gedoofd waren. nog even herhalen. Toen werd aan Dat was op 19 december 2001. Minaru Yamasaki gevraagd waarom hij niet meer dan 220 verdiepingen voorgesteld had. * Het definitieve dodental van de aanslagen Zijn eigenaardige antwoord was:"Het moet wel werd vastgesteld op 2801 slachtoffers: binnen de menselijke maat der dingen blijven." 2+8+0+1=11. Volgens Wikipedia zou het Tot de dag van vandaag hebben we nooit dodental op 2974 vastgesteld zijn. Soms begrepen wat hij met de "menselijke maat der spreken de bronnen elkaar tegen. dingen" bedoelde. De Twin Towers hadden elk 110 verdiepingen: 1+1+0=11. De 22 letters van Daarnaast hebben twee latere grote aanslagen de twee torens zijn World Trade Center Towers: en een natuurramp eveneens te maken met het 2x11. Omdat het getal 22 van 11 afgeleid is. getal 11: Ook is het getal 2 voor de vrijmetselaars van groot belang. In de Bijbel speelt het getal 2 ook * 11-3-2004: De aanslagen op treinen in Madrid

59


THEOSOFIE

een grote rol. Denk maar aan twee cherubs die boven het verzoendeksel van de Ark des Verbonds staan, twee getuigen die de antichrist en de valse profeet moeten bestrijden, twee engelen die Lot en zijn gezin van de verwoesting van Sodom redden, twee stenen tafelen, waarop de tien geboden staan, enz. Het menselijke echtpaar, man en vrouw, heeft ook het getal 2. Is het u niet opgevallen dat het menselijke lichaam die door God naar Zijn beeld is ontworpen en geschapen, twee hersenhelften, twee oren, twee ogen, twee neusgaten, twee armen, twee benen, twee longen en twee nieren, twee handen en twee voeten heeft!? Toen koning Salomo de Tempel in Jeruzalem voor de Here God moest bouwen, kreeg de Tempel twee pilaren. Deze twee hoofdpilaren waren Jachin en Boaz genoemd. (I

Van boven naar onder: Dominee Mike Hoggard, De Ark des Verbonds en de Tempel van Salomo. Wat deze laatste betreft is de tempel een metafoor voor het menselijk lichaam volgens onderzoeker Santos Bonnaci. De Ark zou volgens meerdere auteurs een buitenaards (radioactief) gevaarlijk tuig hebben bevat “in staat om hele legers te vernietigen”

Ds. Mike Hoggard ontdekte dat de twee pilaren in de symboliek van de vrijmetselarij de chromosomen (DNA)van de mens voorstellen.

60

Koningen 7:21) In de Tempel van Salomo woonde God. Vanuit het Woord van God kunt u herleiden dat de Tempel van God het menselijke lichaam voorstelt. In I Corinthiërs 3:16-17 en 6:19 lezen we dat het lichaam van de gelovige een tempel is van God. Echter komen we twee pilaren in de symboliek van de vrijmetselarij tegen. Ds. Mike Hoggard ontdekte dat de twee pilaren in de symboliek van de vrijmetselarij de chromosomen van de mens voorstellen. Elke pilaar is voorzien van 23 cannelures (groeven) welke dus de 23 chromosomen van de mens aanduiden. In relatie staan de Twin Towers ook voor twee pilaren Boaz en Jachin. (1) Nu begrijpen we wat Minaru Yamasaki met "de menselijke maat der dingen" precies bedoeld had!! Ik wil u nog iets bijzonder tonen. Een Tarot kaart stelt een vrouw die


tussen twee pilaren zit. Op deze Tarot kaart heten twee pilaren ook Boaz en Jachin.

Tarot kaart de hogepriesteres

En let goed op de Romeinse cijfers II. De Romeinse cijfers II staan voor 2 vandaar het getal 2. Bij het WTC in New York stonden er ook twee torens, die de pilaren Boaz en Jachin moesten voorstellen. In het midden van de afbeelding op de occulte kaart zien we een vrouw zitten en de halve maan staat aan haar voeten. Op haar borst staat het kruis. In feite is ze de Roomse maagd Maria. In werkelijkheid is ze de Kanaänitische godin Astarte die identiek hetzelfde is als Artemis, Hekate, Aphrodithe, Isis. De halve maan was in het oude Midden-Oosten het symbool van Astarte, net zoals de halve maan het symbool was van de Griekse godin Artemis. De halve maan is niet alleen het symbool van de islam, maar komt ook veel voor in de vrijmetselarij, de Kabbala, het Rooms-katholicisme en het paganisme. Zeker ook in de heksenmagie Wicca. In de

Tarot kaart wordt de vrouw wel hogepriesteres genoemd. In de Vrijmetselarij staat het altaar tussen de twee pilaren Boaz en Jachin. Het altaar stelt de troon van God voor, precies zoals het menselijke hart in de borstkas tussen twee armen staat. In het hart van de gelovige woont God, zegt de Bijbel. Bij de Vrijmetselarij en de Kabbala doet men echter omgekeerd. Het altaar staat niet meer voor de troon van de God van Israël, maar voor de godin Astarte, de heidense en onbijbelse Maagd Maria. In Openbaring 2:13 lezen we dat in Pergamum was de troon van satan gevestigd. Uit de archeologische vondst blijkt dat de troon van satan het altaar van Zeus was. Het altaar van Zeus is vandaag nog steeds te bezichtigen in een museum in Berlijn.

“...In de Vrijmetselarij stelt het altaar inderdaad het menselijke hart voor. Daarnaast staan de twee pilaren Boaz en Jachin, die de stamcellen in twee series van 23 moeten voorstellen... “

61

Maçonnieke pilaren Boaz en Jachin

Op de bovenstaande twee foto's ziet u twee pilaren in een vrijmetselaarsloge. Daarboven op de linkerpilaar het universum en op de rechterpilaar de aardbol. Volgens ds. Mike Hoggard bereiken ze elkaar in een grote boog (The Royal Arc of Freemasonry) bij de sluitsteen. Wanneer die sluitsteen geformeerd is, zal het goddelijke bereikt zijn, en dat is de godheid in de mensen op aarde. Onthoud één ding goed: in de Vrijmetselarij wordt er geen plaats gemaakt voor de God van Israël. In plaats van de ware God zal de mens een god worden! In de Vrijmetselarij is het altaar, het menselijke hart, niet meer bewoond door God, maar door satan. De satan wil alleen maar als god worden aangebeden. Heel veel vrijmetselaren schijnen zich dit niet gerealiseerd te hebben. Dat de twee pilaren, Boaz en Jachin, in de Bijbel de menselijke chromosomen voorstellen, weten vrijmetselaren van hoge graden


zeer goed. Blijkbaar weten ze veel meer dan de meeste christenen!! Heel interessant is de Rosslyn Chapel, die gelegen is in Roslin, zo'n tien kilometer ten zuiden van Edinburgh, Schotland. De Rosslyn Chapel is een van de mooiste en bezienswaardige monumenten en mag tot de zeven wereldwonderen worden gerekend! De prachtige kapel werd in 1446 gebouwd door sir William St Clair, baron van Rosslyn en prins van Orkney.

Deze zuil is echter rijkelijker versierd dan de andere, inclusief de Mason Pillar's; zo zijn er stenen guirlandes als het ware om de zuil heen gewonden. Het voetstuk bestaat uit acht draken die elkaar vasthouden. Deze houdt verband met de Noorse mythologie en Ygdrassil. In de Noorse mythologie lagen acht draken van Niflheim aan de voet van Yggdrasil, de boom die hemel, aarde en hel met elkaar verbond. (2) Yggdrasil was ook de levensboom. De boom des levens komt als symbool in de Joodse Kabbala Het interieur van deze fraaie veel voor en staat bekend als kapel is rijkelijk voorzien van Mason's Pillar (Pilaar van de de mystieke Tree of Life of stenen decoraties. Veel ervan Metselaar), volgens de Sefirot. In het Bijbelboek beelden Bijbelse taferelen uit. onderzoekers het werk van een Genesis wordt ook gesproken Het tongewelf van het koor is meestermetselaar. over twee bomen: de boom verdeeld in vijf des levens en de boom van Het is een rijk versierde, rechte compartimenten, die kennis van goed en kwaad. respectievelijk versierd zijn met zuil. Tegenover bij de trap naar Tijdens de zondeval verdreef de sacristie bevindt zich de madeliefjes, lelies, bloemen, God Adam en Eva uit de hof Apprentice Pillar (Pilaar van de rozen en sterren. Het koor is van Eden, omdat Hij niet wilde Leerling). 14,6 meter lang, 5,5 meter dat de mens zijn hand zou breed en 13,4 meter hoog. Het uitsteken om de vrucht van de koor heeft dertien pilaren die boom des levens te nemen en samen een arcade van twaalf te eten, opdat hij in eeuwigheid bogen: vijf bogen aan elk kant zou leven. (Genesis 3:22-24) In en twee achter het altaar. (2) het occultisme geloven de mensen dat de symboliek van de boom des levens, Yggdrasil of Tree of Life of Sefirot is dat de mens via paden naar de verschillende stadia kan gaan om zo uiteindelijk "verlichting", transformatie en zelfs eeuwig leven te kunnen bereiken. Het ultieme doel van de kabbalisten, alchemisten, vrijmetselaren en andere Rosslyn Chapel in Schotland occultisten is dan ook de top te bereiken van deze boom des Twee van de dertien pilaren zijn levens! Het is opmerkelijk dat heel bijzonder. Richting de de draak die aan de voet van Apprentice Pillar sacristie bevindt zich de de Yggdrasil ligt, in de Bijbel Net als de andere pilaren in de een andere naam is voor de kapel is de zuil 2,4 meter hoog. duivel. De duivel wordt ook de

62


oude slang en de draak genoemd. (Openbaring 12:9, 20:2) Dat er acht draken in de Noorse mythologie voorkomen is geen toeval, deze symboliseren het getal acht: de oneindigheid! Het getal acht speelt ook een grote rol in de gnostiek, de Kabbala, de Islam en de Vrijmetselarij. Waarom de bijzondere zuil Apprentice Pillar genoemd werd, vertelt een legende die in de achttiende eeuw is ontstaan; het verhaal van een meestermetselaar die het ontwerp van de stichter van de kapel kreeg voor een prachtige zuil. De meestermetselaar durfde echter de pilaar niet te maken totdat hij in Rome het origineel had gezien. In zijn afwezigheid maakte zijn leerling echter de pilaar af.

trots te zijn op zijn leerling ontstak de jaloerse meestermetselaar in een vlaag van woede en nam hij zijn hamer. Hij sloeg met zijn hamer op het hoofd van zijn leerling en doodde hem. Als straf voor zijn misdaad werd het gezicht van de meestermetselaar gesneden in de tegenoverliggende hoek om voor altijd zijn leerling's pilaar te aanschouwen. Of deze overlevering waar gebeurd zou zijn, zullen we nooit weten. De Apprentice Pillar is ook zo bijzonder, omdat deze pilaar een merkwaardige overeenkomst toont met de DNA-strengen. De pilaar en het DNA zijn allebei spiraalvormig. Bekijk de bovenstaande afbeelding goed, dan ziet u inderdaad de grote overeenkomst tussen de pilaar en het menselijk DNA

YGDRASSIL

Bij zijn terugkomst zag de meestermetselaar dat de pilaar De overeenkomst is voltooid was. In plaats van verbazingwekkend, juist omdat

De overeenkomst van de “Leerling Pilaar “en de DNA strengen

De Levensboom werd in verscheidene tradities symbolisch uitgebeeld en impliceert evolutie van bewustzijn...

63


de Rosslyn Chapel door velen geassocieerd is met de Orde van de Tempeliers en/of de Vrijmetselarij. De kapel wordt soms ook genoemd als een mogelijke locatie van de Heilige Graal. Echter werd Rosslyn Chapel pas gebouwd in 1446, toen de Orde der Tempelieren in 1312 op bevel van de Franse koning Philips IV ontbonden en nagenoeg verdwenen was. Ondanks vele speculaties en theorieën is er geen geschreven historische bewijs, die een verband tussen de Tempeliers en Rosslyn Chapel kan leggen. Er was geen enkele referentie naar de Tempeliers of Vrijmetselarij gemaakt. Pater Richard Augustine Hay (1661-1736) die over de documenten van de familie St Clair beschikte, vermeldde helemaal niets over de link met de Tempeliers en de Vrijmetselarij. Want de eerste Vrijmetselaarsloge werd op 14 juni 1717 opgericht in Londen. Maar...er zijn wel verbanden te vinden tussen de familie St Clair die de kapel had gebouwd, en de Tempeliers. Hugues de Paynes, medeoprichter en eerste grootmeester van de Orde der Tempeliers was gehuwd met Katherine St Clair. Verder waren twee leden van de familie St Clair grootmeester van de Tempeliers in de dertiende en veertiende eeuw. Aan het begin van de veertiende eeuw waren enkele tempeliers naar Schotland gevlucht om aan de vervolging te ontkomen. (2) Ofschoon er nog geen enkele bewijs is geleverd dat de Tempeliers banden hadden met de bouw van Rosslyn Chapel,

blijft de Apprentice Pillar een raadsel. Want er bestaat geen toeval. Iemand die de bijzondere pilaar had gebouwd, moest een bijzondere kennis bezitten en kende ook de ware betekenis van de boom des levens! In die Middeleeuwse tijd bestond er nog GEEN kennis van DNA! Ook was de persoon zeer goed op de hoogte geweest van de Noorse mythologie. Het is vrijwel zeker dat de kennis van de Tempeliers was doorgegeven aan de bouwers van Rosslyn Chapel, gezien het feit dat de opdrachtgever sir William St Clair afstamde van de Tempeliers. Bovendien vertonen de twee pilaren van Rosslyn Chapel, Mason's Pillar en Apprentice Pillar grote overeenkomsten met de twee pilaren van de Vrijmetselarij, Boaz en Jachin.

de bovenstaande afbeelding zien we 22 paar autosome chromosomen en één paar geslachtschromosomen, die zijn of haar geslacht bepalen. Het X-chromosoom is één van de twee (let goed op het getal 2) geslachtschromosomen in de mens. De tegenhanger van het X-chromosoom is het Ychromosoom. Wanneer iemand één X-chromosoom en één Ychromosoom heeft, is hij van het mannelijk geslacht. Een vrouw heeft twee Xchromosomen. Dat de maçonnieke pilaren de chromosomen van de mens inderdaad voorstellen, zien we de onderstaande afbeeldingen ook heel duidelijk:

In de symboliek van de Vrijmetselarij betekenen deze pilaren de chromosomen van de mens. Elke pilaar is voorzien van 23 cannelures (groeven) welke dus de 23 chromosomen van de mens aanduiden. Let goed op de onderstaande afbeelding van 23 chromosomen.

23 chromosomen

Het woord chromosoom is afgeleid van het Grieks voor chroma (kleur) en soma (lichaam). U ziet de bovenstaande afbeelding dat er 23 chromosomen zijn. Gewoonlijk heeft een mens 46 chromosomen (23 paar). Aan

64

De pilaren, Boaz en Jachin, staan ook in relatie met de Twin Towers. Vandaar de bijnaam van de Twin Towers, Boaz en Jachin! Volgens de symboliek van de Vrijmetselarij moesten deze twee torens omvallen, omdat uit hun puin een nieuwe toren op zou gaan rijzen. De destructieve doelstelling van de Vrijmetselarij is het herbouwen van de tempel.


Vanuit het Woord van God kunnen we herleiden dat de tempel van God het menselijk lichaam is, zoals we in I Corinthiërs 6:19 en 3:17 lezen.

chemicus Friedrich Miescher is het onderzoek in stroomversnelling gegaan. Pas in 1944 bleek de grote betekenis van deze mysterieuze stof. In diezelfde “ Het grote geheim van jaar publiceerden geleerden van het Rockefeller Instituut de Vrijmetselarij is dus (u leest goed: ROCKEFELLER het verbouwen van het instituut!!) in New York een menselijk lichaam. “ opzienbarend artikel, waarin zij meldden dat DNA-molecuul Volgens ds Mike Hoggard ligt het antwoord in de genetische van de ene bacterie kunnen binnendringen in een andere manipulatie. In Genesis bacterie en daarvan de 1:26-27 lezen we dat God de eigenschappen kunnen mens naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. De veranderen. Deze verandering, zoals we mutatie noemen, zet HEERE God had de eerste zich dan voort in het mens uit het stof der aarde nageslacht en is dus erfelijk. geformeerd en de adem des Hieruit bleek dat DNA de levens in zijn neusgaten drager is van erfelijke factoren. geblazen. (Genesis 2:7) Zo werd de mens een levende ziel. In 1953 ontrafelden wetenschappers Watson en In psalm 139:13-16 lezen we Crick de structuur van het over het vormeloze begin van DNA-molecuul en nu werd de menselijke embyro. Vanuit duidelijk hoe een gen psalm 139:16 kan worden afdrukken van zichzelf kan herleid dat met 'het boek' bedoelt wordt het DNA van de maken en deze kopieën kan mens, geschreven door God. doorgeven aan nieuwe cellen. In de daaropvolgende jaren "Uw ogen hebben mij ongevormde klomp werd in biochemische gezien: en al deze dingen waren in Uw laboratoria ontdekt hoe boek geschreven, de dagen als zij levende cellen de informatie geformeerd zouden worden, toen nog die is opgeslagen in DNA, geen van die was." kunnen aflezen en deze Psalm 139:16 (Statenvertaling) informatie kunnen gebruiken om eiwitten te maken, die In Openbaring 20:12 en 22:19 nodig zijn om er nieuwe cellen komen we 'het Boek des mee op te bouwen. DNALevens' ook tegen. Ds. Mike moleculen zijn lange Hoggard vergelijkt de spiraalvormige ketens die menselijke cel met daarin de vergelijken kunnen worden nucleus, waarin zich de 23 met kralenkettingen. Er zijn chromosomen zich bevinden, vier bouwstenen van de DNA, waarin ons DNA staat die worden aangeduid met de geschreven, met de tabernakel letters A, T, G en C, hetgeen met daarin het Heilige der de beginletters zijn van hun Heiligen, waarin God woonde chemische benaming. Let met de Ark als zijn woonplaats. goed op het getal 4. (3) (1) Sinds de ontdekking van Precies zoals we ook het getal DNA door de Zwitserse 4 in de Bijbel tegenkomen. Het

65

menselijke hart heeft ook vier kamers. Het is heel interessant om te weten hoe de kralen van het DNA zijn gerangschikt, die de erfelijke informatie weergeven. Een DNA-molecuul is wat dit betreft te vergelijken MET EEN ZIN IN EEN BOEK die informatie levert, MAAR in plaats van dat er gewerkt wordt met de zesentwintig letters van het Nederlandse alfabet, wordt in het genetische alfabet gebruik gemaakt van maar...vier letters! Zoals een zin in een boek onderverdeeld is in woorden, is het DNA onderverdeeld in 'codons' van telkens drie kralen zoals ATT,

COLOFON BELGIUM BRIDGE is een uitgave van HumaniaCratia ebvba E-mail: Bridge.redactie@gmail.com Hoofdredacteur: R.VAN DAMME Medewerkers: William LEDENT M.TROCH Verschijnt zeswekelijks in digitale vorm Abonnement is KOSTELOOS

Website: www.belgiumbridge.com Disclaimer: de redactie is het niet noodzakelijk eens met de inhoud van dit magazine met uitzondering van de bijdragen van de redactie zelf. Zij kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor bijdragen door derden.


DNA

CGT, GTA, AAA, enzovoorts. Wanneer nu door een toevallige mutatie één van deze kralen verdwijnt of van vorm verandert, krijgt het codon, waarvan de kraal deel uitmaakt, een andere betekenis. De cel gaat dan een eiwit maken met een wat gewijzigde structuur en dit kan weer de eigenschappen van het organisme doen veranderen. Niet voor niets wordt DNA 'het boek des levens' in de Bijbelse zin genoemd! De wetenschappers noemen DNA de blauwdruk des levens. DNA, 'het boek des levens' en 'de blauwdruk des levens' In 1927 schreef de beroemde mathematicus Erwin Schrödinger:"Het zijn deze chromosomen die in een of andere codetaal het hele patroon van iemands

Op 11 september 2011 gaf Obama een opmerkelijke speech op de plaats van de omgevallen Twin Towers. Zelfs de Obama fans van het eerste uur namen aanstoot aan deze “religieus” getinte toespraak. Hij haalde hierbij Psalm 46 aan dat volgens een paar bloggers impliciet over DNA (46 Chromosomen) en de constitutie van de mens gaat. Bemerk de twee vlaggen achter hem als symbolen van Boaz en Jachin. De datum 11-9-11 geeft ook een spiegeleffect weer. Toevallig? Psalm 46 spreekt over de “God in het midden” en een wijdvertakte rivier, wat op het bloedvatenstelsel zou kunnen wijzen.Er is ook sprake van de god van Jacob.De Jacobsladder is verwijzing naar de ruggengraat(...) (red)

De opmerkelijke Obama speech op 11 september 2011: Psalm 46

66

toekomstige ontwikkeling bevatten. Elke complete chromosomen set bevat de volledige code." Op 27 juni 2000 werd het nieuws wereldkundig gemaakt dat de wetenschappers erin geslaagd waren het codegeheim van het DNA voor 97 procent gekraakt te hebben. De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton sprak van 'een historische dag.' Hij zei bij de viering van de afsluiting van de eerste fase van het Human Genome Project in 2000 op een persconferentie:"We leren nu de taal waarin God leven heeft geschapen." Clinton maakte ook vergelijkingen met de ontdekkingen van Galileï en de splitsing van het atoom. (5) De toenmalige Britse premier Tony Blair zei via een satellietverbinding opgetogen:"We zijn vandaag


VUURRITUELEN IN MANHATTAN De torens werden geofferd voor één grote Toren. De Toren van de Ene... getuige van een revolutie in de medische wetenschap, met grote implicaties dan de uitvinding van de antibiotica: de eerste geweldige triomf van de 21ste eeuw." Gevreesd wordt dat het ontrafelen van het DNA tot misbruik zou leiden. De religieuze groeperingen wijzen er op dat DNA gemanipuleerd kan worden. "We mogen God niet tarten,"klinkt hun ernstige waarschuwing. De hoogleraar Dupuis van de universiteit Leiden deed de waarschuwing af als "ongegrond" en "onzin." "Er blijft in het menselijk leven zo veel wonderlijks zitten dat mensen die daar graag een sturende hand in zien, daar rustig mee door kunnen gaan,"zei de hoogleraar. (5) Maar er loeren wel enorme gevaren. Aan 'het boek des levens' valt er veel geld te verdienen, schreef Marcel aan de Burgh, redacteur van NRC Handelsblad in zijn artikel. ' Als u vraagt wat de genetische manipulatie er met de aanslagen op Twin Towers te maken hebben, moet u goed

begrijpen dat de Twin Towers de maçonnieke pilaren Boaz en Jachin symboliseren. U moet goed De Twin begrijpen wat de Towers werkelijke symboliseren de doelstelling is pilaren Boaz en van de Jachin Vrijmetselarij. In de en deel 15, had u gelezen geheime symboliek dat met de aanslag op de van de Vrijmetselarij Twin Towers werden demonen moeten deze twee torens opgeroepen en het vuur moest omvallen, zodat er een nieuwe in het 'hart' van het Pentagon toren uit de as zou verrijzen. onstoken worden, zoals de Het gebeurde ook inderdaad, vijfpuntige ster op 'n rituele toen de Twin Towers van de wijze in vlammen opgaat. Zo aardbodem weggevaagd ging het met de Twin Towers. werden, verrees er een nieuwe De twee torens die de mens toren uit de smeulende as. In symboliseren, moesten plaats van twee wordt er omvallen waardoor een nieuwe momenteel een nieuwe toren zou verrijzen: de nieuwe wolkenkrabber gebouwd. mens. De aanslagen waren eigenlijk symbolisch en U ziet op de bovenstaande foto kondigden niet alleen de dat er maar één toren in Nieuwe Wereld Orde aan, maar aanbouw is en de nieuwe toren ook de renaissance: de de naam 'One World Trade wedergeboorte van de mens! Center' krijgt. Auteur: Paul Parker De aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon zijn in werkelijkheid VUURRITUELEN. In de vorige artikelen, deel 14

Disclaimer

complotdenkers en aanhangers van

ook instellingen zoals geheime

complottheorieën wel doen in hun

diensten en 's werelds machtige

Er is één ding dat u echt moet weten:

ongegronde beschuldigingen. Net

organisaties betrokken bij de

zoals de negentiende-eeuwse

aanslagen op 9/11.

niet alle vrijmetselaars, jezuïeten en rozenkruizers hebben te maken met de aanslagen op 9/11. De meesten weten helemaal niets en zijn totaal onkundig. Ze kunnen hun betrokkenheid in de aanslagen ontkennen. U mag hen absoluut niet vals beschuldigen van hun zogenaamde betrokkenheid, zoals de

vrijmetselaar Albert Pike zegt, zijn de vrijmetselaars en de jezuïeten van lage graden gewoon misleid en bedrogen. Alleen de vrijmetselaars en jezuïeten van hoge graden en hoge rangen zijn volledig op de hoogte van de ware toedracht van de aanslagen en zitten achter de aanslagen. Er zijn

67

Paul Parker

BelgiumBRIDGE December 2012  

Kosteloos digitaal magazine. "Een andere kijk op de werkelijkheid"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you