Page 1

BELGIUM BRIDGE

Juli-aug 2012

DE GROTE SPIRITUELE FRAUDE

DE PIJNAPPELKLIER

VATICAAN EN NAZISME

SATAN’S MYTHE

Onooglijk klein en toch zo belangrijk voor spirituele bewustwording. Lang verborgen kennis die ons een stap dichter brengt bij wie we zijn?

Men zegt niet voor niks: “Alle wegen leiden naar Rome”.Het Vaticaan heeft het Nazisme altijd gesteund. Waarom?

Er wordt veel zin en onzin verspreid over occulte aangelegenheden. En andere perceptie op de mythe van Satan.

Lees het op pagina 26

Lees het op pagina 14

1

Lees het op pagina 9


INHOUDSTABEL

OOK IN DIT NUMMER Goldman Sachs

De grote spirituele fraude

Als Europa de Titanic is dan zijn Goldman Sachs de onzichtbare kapiteins die Europa zullen doen kapseisen op enorme schuldenbergen. Is het kalf verdronken?

Susan Joy Rennison De pijnappelklier Ron L.Hubbard De mythe van Satan

Ron L.Hubbard

Metanoia door Jan Foudraine

was een productieve en controversiële Amerikaanse schrijver en oprichter van Scientology. Naast boeken over filosofie, zelfontplooiing en management, schreef hij ook science fiction.

De Titanic van Europa: Goldman Sachs Het Vatican en de Nazi’s Colofon. Volgende auteurs verleenden hun bijdragen: Peter van Montfoort

In mei 1950 publiceerde Hubbard een boek over zelfverbetering, Dianetics, daarmee introduceerde Hubbard het concept dat hij "auditing" noemde: een proces dat hij tijdens een TV-interview uit die tijd omschreef als "onthypnotiseren"; een therapie gebaseerd op het neutraliseren van destructieve kracht van in het geheugen opgeslagen registratie van traumatische gebeurtenissen.

Guido Jonkers Micky René Klever Arjan Plantinga Jonathan Petropoulos Rudy Van Damme Vertaalwerk: Jan Smith William Ledent

Susan Joy Rennisson

Peter van Montfoort

Door haar baanbrekend onderzoek krijgen we een

Arjan Plantinga

beter beeld van wat er in de ruimte rond ons echt aan het gebeuren is !

Lees aub de disclaimer op de laatste bladzijde!

2


DE PIJNAPPELKLIER Echte verborgen kennis of new age wishful thinking?

3


De Pijnappelklier is gemaakt om je te controleren? De pijnappelklier, veel is er gezegd en geschreven over dit onderwerp. Vrijwel altijd wordt positief over dit orgaan verslag gedaan. Vandaag een keertje niet. Vandaag de waarheid over dit orgaan, en de reden waarom altijd positief over dit orgaan gesproken wordt, door zowel ouderwetse als de new age kerken.

Ik geloof niet echt in toeval. Maar

‘toevallig’ hebben alle instituten die wij verachten (of aanbidden) allemaal de pijnappel als symbool van verlichting. Samengevat hebben alle stromingen waartegen de new age tekeer gaat , zowel de ‘duisteren’ als de ‘oude garde’, als ook ‘die domme gelovigen’, dus de pijnappelklier hoog in het vaandel staan. De new age kerk daarintegen, die dus een totaal ander iets zou vertegenwoordigen, heeft de pijnappelklier als grootste pijler in haar campagne… Snappen jullie het nog? Sorry maar dat is voor mij geen toeval meer. Het is met een reden zo bedacht en uitgevoerd. De pijnappelklier is HET instrument wat ons onder controle houdt. De pijnappelklier zit namelijk in je hersenen.

“Bijna alles draait om controle! Bijna

alles wat bedacht is op deze wereld draait uiteindelijk om controle te krijgen of te behouden. “ We zijn het inmiddels binnen de alternatieve media gelukkig allemaal wel eens dat de ouderwetse kerken, moskeeën, synagogen, stoepa’s, tempels, kloosters, en ga zo maar door enkel en alleen dienen om de mensheid onder controle te houden. We weten allemaal wel dat het Vaticaan een van de grootste boosdoeners is als het gaat om misbruik, oorlogen, controle en onderdrukking. Tenminste daar ga ik van uit bij het schrijven van dit artikel. Ik vind het om bovenstaande nogal vreemd, op zijn zachtst gezegd, dat er nooit kritisch naar een van de grootste pijlers achter de new age wordt gekeken: de pijnappelklier. Dit orgaan wordt tot mijn grote ergernis in vrijwel elk new age stukje wel naar voren gehaald. De ene keer is het de Galactische Federatie die het promoot, de andere keer een of andere geascendeerde meesteres, en dan weer gewoon door David Wilcock. Ze zijn het er allemaal over eens: De pijnappelklier is onze redding. Ik kon dat al nooit zo rijmen eigenlijk… Want ik ken ook onderstaande afbeeldingen bijvoorbeeld. Wat doen al die vereringen van de pijnappelklier in het Vaticaan en bij de Paus?

De pijnappelklier zit niet voor niets in je hersenen. Je hersenen (de mind) wordt bestuurd vanuit de Matrix. Het is een bio-elektronische-magnetische ontvanger, en is het instrument wat jouw inplugt in de Matrix. Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk uit je mind te blijven. Leven vanuit je Hart-Ego in plaats van je Mind-Ego is jouw grootste uitdaging. Je mind is onderhevig aan allerlei soorten mindcontrol. En nee dat gebeurt niet alleen via de TV, WiFi, HAARP, je eten, of via satellieten (of zomaar wat dingen te noemen). Maar dat gebeurt minstens zoveel keer via je pijnappelklier. Dat wil zeggen: Totdat je daar bewust van wordt.

En niet alleen het Vaticaan gebruikt de pijnappel als symbool, ook het boeddhisme is er verzot op!

Het heeft alles te maken met het binnenhalen van informatie, licht, of wat dan ook wat buiten jeZELF ligt. De pijnappelklier is een biologisch implantaat, wat origineel niet aanwezig is bij de mens.

Osiris, de Egyptische ‘god’ had ook al iets met dit orgaan alsook de Sumeriërs en de Romeinen ook al een lichtelijke fascinatie? En als laatste voorbeeld (geloof me ik kan nog wel even doorgaan..) eentje afkomstig van de vrijmetselarij 4


Kunstmatig gefabriceerd door diegenen die wij als het ware ingehuurd hebben om te blokkeren in het worden van Universeel schepper van Licht af te houden: ik noem ze hier de Orion groep. Zij zijn het die al op de kleitabletten lieten schetsen, dat zij de makers van het menselijk ras zijn. En zij zijn diegenen die al op diezelfde kleitabletten lieten kerven dat de pijnappelklier het instrument tot verlichting zou zijn… We hebben allemaal wel een vermoeden dat de bijbel opgeschreven is door mensen die het totale omgekeerde beweren van wat Jezus daadwerkelijk kwam doen en zeggen. Maar bijna niemand stelt vragen bij het ontcijferen van de kleitabletten?

Waarom zouden die ‘goden’ nu opeens wel het ‘goede’ met ons voorhebben? Zou het niet zo kunnen zijn dat die kleitabletten hetzelfde doel hebben als de bijbel en al die andere valse geschriften hebben? Namelijk het totale omgekeerde zeggen dan wat de waarheid is? Terwijl in werkelijkheid wij allemaal oneindig zijn, en dus niemand boven ons kunnen hebben?

Wat ziet U echt?

chakralichaam onderverdeelt je lichaam in 7 chakra’s. En de belangrijkste chakra is je pijnappelklier, ook wel kruinchakra genoemd. Ze hebben daar nog allemaal mooie kleurtjes voor bedacht die zouden corresponderen met je aura, en nog meer van die zweverige new age bedenksels. En als je helemaal de violette indigo master bent, volgens de new age dan, dan heb je het zevende chakra geactiveerd. De kruinchakra dus. Om de hele new age even in het heel kort samen te vatten kan je stellen dat dit hele geloof draait om het activeren van je pijnappelklier welke je kruinchakra wordt genoemd. Men is dus constant bezig om dat orgaan te proberen te activeren. Dat het al wagenwijd openstaat bij elke gelovige dat ‘vergeet’ men erbij te vertellen. En dus doordat men stelt dat het chakralichaam heilig is, zal elke new age gelovige constant bezig zijn om de pijnappelklier nog wijder open te zetten dan deze al stond. Daardoor wordt de controle die ‘men’ (lees: de Orion groep) groter en groter over zo’n iemand.

vrijWILLIG -zonder wil maar door puur besef, inzicht.

“Het chakralichaam wordt dus bestuurd en gecontroleerd. En wel op Ook het chakralichaam is een hele vernuftige iets waarover je bijna nooit manier...” een kritische noot hoort. Door de Saturnus energie. Elke Zou het niet allemaal bedoeld zijn En ook dat is niet zo maar. planeet in ons zonnestelsel heeft om ons onder controle te een ziel, een functie, en een rol te houden? Geloof je niet in de god Het chakralichaam is spelen in het geheel. Saturnus zijn namelijk een overlapping van het christendom, dan geloof ziel is de Jehova energie, de je wel in de ‘bron’ van de new van je lichaam, het is een energie die dus aan de top van de age… Voor elk bewustzijnsniveau Orion groep piramide bivakkeert. optie. is er wel een val gemaakt. Die god en die bron zijn één en hetzelfde namelijk. We zijn wel ergens in gelopen -wellicht gedeeltelijk vrijwillig, en daar kan wel een einde aan komen, wellicht ook

Het chakralichaam, een optie, maar niet de mijne.

Het is nog steeds gefragmenteerd, en dus beïnvloedbaar, en bij lange na niet de manier om daadwerkelijk met Moeder Aarde te acenderen naar 5d en daarboven. Het

5

De functie van Saturnus is die van controle, en de rol die deze zware jongen speelt is immens. Immens omdat wij hem dat gevraagd hebben bij aanvang van dit project. En Saturnus doet dat met verve, dat moet gezegd worden.


De 7 ringen van Saturnus zijn kunstmatig. De laatste ring is pas in de vorige eeuw af gemaakt zelfs… En de 7 ringen, ook wel AB-C-D-E-F-G ringen genoemd besturen de 7 chakra’s van het menselijke chakralichaam. Dit gebeurt op een harmonische manier, het werkt net als een muziekinstrument. De Jehova energie is verantwoordelijk voor de 7de chakra, de kruinchakra, oftewel de pijnappelklier. Nu is Jehova door de jaren heen in verschillende vormen op Aarde geweest. Dus daarom vereerden de Katholieken, als ook de Romeinen, de Sumeriers, de Egyptenaren, de Grieken, de vrijmetselaars allemaal de pijnappelklier. Het werd aan hen verteld door hun zogenaamde ‘goden’. En nu doet de New Age hetzelfde. Juist ja, omdat hun ‘goden’ hen dat vertellen… Alleen nu heten dat geen goden opeens meer. Nee nu zijn dat engelen, geascendeerde meesters, galactische federatie leden, of spirituele goeroes geworden. Het is maar net wat voor naam je het beestje geeft.

innerlijke licht, zal je merken dat je als vanzelf weer contact (of steeds meer contact) krijgt met jeZELF. Een term welke ik gebruik voor mijn Hogere Zelf. En die versie van jezelf die is al in de vijfde tot en met de zevende dimensie. En deze weet wat goed voor je is. Wat ik eigenlijk wil zeggen met dit verhaaltje is: Gebruik het chakralichaam eventueel als stepping stone, gebruik het als optie, maar maak het niet het einddoel.

Ascentie van en met moeder Aarde betekend weer in contact staan met jeZELF, en de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is het chakralichaam vaarwel te zeggen, en naar je innerlijk licht te gaan leven en luisteren.

controleren. En dat doet deze energie niet voor niets. Uiteraard niet. Wie nu nog geloofd dat meer dan 1500 jaar religieuze waanzin voor niets heeft plaatsgevonden op deze planeet, die loopt als je het mij vraagt in ontkenning rond.

We naderen met rasse schreden de ascentie van moeder Aarde. Ook de Jehova energie weet dit. En het is dus ook niet voor niets dat alle geloven, ook de new age, het over een ‘eindtijd’ hebben. Die tijd is namelijk nu aangebroken. Het boek van openbaringen zal, zo is mijn gevoel, volledig uitgespeeld “Maar het is niet alleen worden de komende maanden. kommer en kwel. Zoals De ‘goden’, ‘engelen’, gelukkig steeds meer ‘geascendeerde meesters’, en andere sprookjesfiguren komen mensen zich herinneren, overkomen, en dat klopt, want in echt naar de Aarde toe. Natuurlijk. is er één manier om onder de nabije toekomst is het van Waarom zou men zoveel moeite deze controle uit te komen. belang dat je naar je hart gaat doen om massa’s mensen onder luisteren, en uit dat chakra verhaal controle van religie te houden? En dat is leven vanuit je stapt. In onderstaand hoofdstuk Om te oogsten dus. hart.” zal ik vertellen waarom.. En dat wordt de grote test Luisteren naar je gevoel. En dat zit Meer dan 1500 jaar religieuze allemaal in je innerlijke licht. Wij de komende tijd. Luister je propaganda is er niet voor niets hebben het hele universum al in geweest. naar jeZELF en weet je dat ons zitten namelijk. Maar dat zit Als je het mij vraagt dan heeft de je oneindig bent, dan niet in ons hoofd. Nee dat zit in pijnappelklier een grote rol ons innerlijke licht. En dat zit in geloof je dus niet in iets gespeeld, en nog te spelen in alle het midden van je borst. Focus je wat zich buiten jezelf geloven die ooit op deze planeet daar op, en er gaat een wereld hebben bestaan en nog steeds bevind. Je weet dan ook voor je open. Alles wat je wilt bestaan. De pijnappelklier is het weten, weet je al. Het zit dat niets of niemand jou instrument waarmee de Jehova opgeslagen in dat innerlijke licht. ‘geschapen’ heeft. Je hebt energie de mensheid probeert te Eenmaal weer in contact met je Dit hele artikel kan nogal stellig

6


geen leiding meer nodig want je bent je eigen leider. En dus slaag je met vlag en wimpel voor de test. Alles wat straks uit de kast gehaald gaat worden leidt uiteindelijk allemaal tot het religieuze plaatje. Dat wordt de grote show op Aarde. En dan heb ik het dus over sprookjesfiguren. Letterlijk. Want wij zijn niets minder dat die lui. Sterker nog, wij zijn veel meer dan die lui, wij hebben het hele universum al in ons. Zij niet. Zij blijven beperkt tot maximaal de vierde dimensie. Totdat ze ook het lef krijgen om te incarneren op een planeet met een densiteit zoals hier op Aarde ervaren. ‘Zij’ weten dit ook, en zijn zo jaloers als het maar zijn kan op ons. Want wij kunnen binnenkort iets worden, waar zij tot nu toe het lef niet voor gehad hebben om eraan deel te nemen: Universele scheppers van Licht. Het laatste wat ik wil meegeven planten als je even in je mind zit. Merk je dit? Praat dan in je mind terug tegen ze. Ze pakken je via de Matrix, dan kan jij ze ook via diezelfde Matrix terugpakken als je dat wilt. Ik tenminste wel, en ze zijn er allergisch voor. Op zo’n moment flikflooien ze met je mind. Ze horen dus hetgeen je terug zegt, en dat hoeft niet hardop. Gewoon zachtjes in je hoofd iets zeggen als: “Ik weet wat jullie doen, ik weet wie jullie zijn, en ik weet wat jullie willen bereiken. Ik heb jullie door. En als jullie echt grote jongens zijn, kom dan eens in levende lijve langs als je durft in plaats van zo laf zonder jezelf te laten zien. Bedankt voor alle ervaringen, ik hou van jullie, en wie weet krijgen is om je niet bang te laten maken jullie ook een keer het lef om hier door dit ‘gespuis’. Mocht je net te incarneren. Dan hoef je niet als mij ‘lastig’ gevallen worden meer zo jaloers te zijn. Maar val door deze jaloerse energieën en mij niet meer lastig met dat entiteiten, probeer ze dan eens droevige gedoe. Bedankt voor de neer te zetten voor hetgeen ze aandacht”. Je kan de tekst naar zijn: Lafaards van het ergste soort. hartelust aanpassen, als de In de meeste gevallen dan. Lastig boodschap maar ongeveer vallen doen ze je door hetzelfde is. Dit helpt ook ‘s bijvoorbeeld gedachten in te

7

nachts vlak voor het slapen bijvoorbeeld, of wanneer dan ook als je gevoel hebt dat er extern wordt geprobeerd je van je pad te krijgen. Wees niet bang voor ze, ze zijn juist bang voor jou. Jij hebt alle potentie in je om een universeel schepper van Licht te worden, jij bent oneindig, en jij bent diegene die hier alle kracht in zich heeft. Die kracht zit dus niet in je hoofd , maar in het midden van je borst! (Micky) Bron: Indigorevolution.nl


DE GROTE SPIRITUELE FRAUDE We leven in de tijd van de New Age, de Nieuwe Tijd, op de drempel van de Nieuwe Aarde, zo zien veel mensen het tegenwoordig. We praten over ascentie, over spirituele ontwikkeling, over het terugkrijgen van onze vermogens, over telepathie, energie, engelen, verlichte meesters, galactische federatie noem maar op, dat maakt allemaal deel uit van de New Age. De New Age lijkt ontstaan te zijn in de zestiger jaren, tijdens de hippietijd, en is ons aangebracht via de hele cultuur van die tijd. De musical Hair is een prachtig voorbeeld, lees de teksten maar eens, het verwoordt bijna alles van de New Age. Ook het zien van films als Easy Rider, en het luisteren naar al die prachtige zestiger jaren muziek heeft veel losgemaakt in de mensen.

Is de NEW AGE het zoveelste massapsychologie experiment?

Astrologie, meditatie, boeddhisme, allerlei vormen van healing en yoga zijn over ons heen gespoeld en velen zijn actief met een of andere vorm van healing aan het werk gegaan. We worden bedolven onder allerlei informatie via channelingen via boeken en websites en we voelen ons daar geweldig bij. Is dit nu allemaal zo vanzelf ontstaan? Ik denk het niet. Ik denk dat het zo gepland is. Een tijdje terug heb ik al eens een artikel geplaatst over de muziek van de zestiger jaren. Hoe toevallig het was dat praktisch alle grote sterren uit de begintijd van de hippie-jaren kinderen van Amerikaanse legerofficieren waren, kinderen van de Illuminati zogezegd. En die hele

8

ARCHONS

In de creatie mythes van dit Universum duikt de naam op van Archons of Archonten. Voor de goede verstaander: we hebben het niet over de Big bang mythe of een creationisme. Volgens Wikipedia betekent de vertaling van het woord archon letterlijk “heerser” of “heer”. Daar waar o.a. archons worden gelieerd aan planeten die de aarde “overheersen” (Hebdomad) werden teksten in de Nag Hammadi documenten (kosmologisch gnosticisme) teruggevonden die archons beschrijven als buitenwereldse entiteiten dewelke, via een realiteit creërende technologie deze 3 dimensionale aarde hebben omgeturnd tot een...gevangenisplaneet. Een virtuele realiteit die zo echt lijkt dat de mens ze beschouwt als de énige realiteit! Archons worden ook omschreven als psycho-spirituele parasieten die o.a. religie hebben gebruikt (implantatie) als een manier om de mens te domineren.


spirituele wereld, die is eigenlijk honderd jaar geleden al gepland. Ik herinner me nog dat een van de eerste revolutionaire spirituele boeken waar ik mee in aanraking kwam “De Geheime Leer” was van madam Blavatski. Dat is een boek uit het begin van de twintigste eeuw, rond 1900 geschreven. Wat een zee van informatie, gewoon niet door te komen. Ik geloof dat ik nooit verder gekomen ben dan een pagina of vijftig. Deze madam Blavatski heeft ernstige banden met de Illuminati. Alles wat zij schrijft komt trouwens uit channelingen van overgegane “meesters”zoals Kuthumi en anderen. Haar werk is later voortgezet door Alice Baily die weer de grondlegger is van de Lucis (Lucifer) Trust, een satanische uitgeverij van de Illuminati. Lekker stelletje. Toch zijn zij de grondleggers van de New Age gedachten. Het verhaal van ascentie, een Nieuwe Aarde, Akasha kronieken, channelingen, spirituele ontwikkeling, het komt allemaal uit de koker van onder andere deze vrouwen.

opgroeiden werden door de hippie-hype losgeslagen uit de oorspronkelijke religies, en rechtstreeks de New Age religie in geloodst. Van de ene religie naar de andere zogezegd. Ik heb dat zelf ook ervaren. Was ik als tiener nog helemaal in het katholieke geloof gevangen, zodra ik me daarvan losmaakte stond de New Age al op mij te wachten en werd ik daar helemaal door opgeslokt. Eigenlijk is dat het verhaal van heel veel mensen van mijn generatie, religiehoppen van een “oude” religie naar de Nieuwe Tijd religie. En een religie is het zeker. In plaats van Jezus hebben we nu Sananda, en er is zelfs een variatie op Maria, Lady Nada, we hebben nog steeds de engelen, aartsengelen Michael en noem maar op, en ook nog de verlichte meesters zoals Saint Germain, Kuthumi en vele anderen. En om het allemaal nog leuker te maken hebben we ook nog de Galactische Federatie met Ashtar, SaluSa, Diana en vele anderen. En allemaal channelen ze hun boodschappen naar ons toe Voor de zestiger jaren was de via de vele open staande wereld geheel in handen van mediums waarvan er meer en de religies. De westerse wereld meer komen. We worden zelfs was in handen van het aangemoedigd om allemaal te Vaticaan via het Roomse gaan channelen. De (Romeins) Katholieke geloof of communicatie van de Nieuwe variaties daarvan, protestant of Tijd heet telepathie. hervormd. En de Oosterse wereld werd beheerst door hindoeïsme, boeddhisme en islam. En de rest van de wereld is bekeerd tot een van de genoemde religies. Alle religies hadden de touwtjes strak in handen, tot de zestiger jaren. De generaties dit toen

Wat is de boodschap van de New Age?

9

Wat is nu de gedachte achter de New Age, wat wordt ons nu allemaal verteld? Het is misschien teveel om allemaal te vernoemen, maar ik zal puntsgewijs de belangrijkste gedachten behandelen en

voorzien van commentaar. Al deze gedachten worden ons zoals gezegd, aangereikt via channeling.

1. Wij zijn goddelijke wezens en we zijn hier op aarde om via de wet van karma te leren en ons te ontwikkelen. Mee eens, wij zijn goddelijke wezens en zijn ooit hier op aarde gekomen om via ervaring te leren. God kan zichzelf alleen leren kennen door ervaren. Maar de wet van karma is bedrog en is ons door de


duisternis opgelegd. Op een bepaald moment in onze ontwikkeling is de duisternis gekomen en heeft deze aarde veroverd en is ons als slaven gaan overheersen. Zij hebben de wet van karma ingesteld om er zeker van te zijn dat wij nooit “afstuderen” en weg gaan van deze aarde. Zij zorgen er continu voor dat wij nooit van het karma afkomen en steeds weer nieuw karma opdoen. Wij hebben onszelf daar helemaal in verloren en zijn helemaal vergeten dat wij uit vrije wil gekomen zijn en ten allen tijde ook weer weg kunnen gaan. Maar wij, goede sullen willen eerst ons karma uitwerken!

het parasieten zijn, die leven van ons Licht. Als wij , Lichtwezens hier allemaal weggaan kan de duisternis zich hier niet meer handhaven.

overheerst worden door een buitenaards ras, kan de aanwezigheid van andere ruimteschepen alleen maar betekenen dat die bevriend zijn met onze overheersers, of 4. Wij worden overheerst misschien wel de aarde willen afpakken en zelf gaan door de duisternis. veroveren, of ons willen Echter de duisternis bevrijden? In ieder geval zeker heeft het licht gezien en niet om ons te helpen met onze zal spoedig verdwijnen. ascentie want dat zullen onze overheersers zeker niet Dit is een grove leugen. De toestaan. Die willen ons Licht duisternis heeft het licht niet en doen er alles aan om onze gezien en gaat gewoon door energie zo laag mogelijk te met het veroorzaken van houden. ellende en leed op de aarde, en zal dat altijd blijven doen. Het 6. De Aarde gaat naar wordt niet beter, alleen maar een hogere dimensie met slechter. Dit is als een wortel alle geascendeerde 2. Wij creëren onze eigen die de Lichtmensen mensen, en de rest van wereld. Al het negatieve voorgehouden wordt, het dient om ons in de wachtstand te de mensen gaat van wat wij ervaren hebben zetten, en maakt ons wijs dat deze aarde af naar wij zelf gecreëerd. wij niet hoeven te handelen. andere planeten die Dat is een groot bedrog. Wij meer met hun trilling Dit hangt samen met de wet moeten wel degelijk handelen van karma en is deel van het en als de tijd gekomen is kiezen overeenkomen. bedrog wat ons aangedaan wat we gaan doen! wordt. Door ons de schuld te Als dit zo zou zijn, dan zouden geven van al het negatieve en 5. Wij zijn bezig met onze onze overheersers ook ascentie leed en ellende die zij krijgen. Nogmaals die zijn ascentie, net als de veroorzaken zakt ons zelfbeeld duisternis en zullen er alles aan Aarde zelf, en het hele en gaan wij ons identificeren doen om de aarde in duisternis universum kijkt toe. met de duisternis. En vergeten en lage energie te houden. Ze wij helemaal dat wij Goddelijk bezitten alle technologie om de Volgens alle channelingen is de Licht zijn, Onbegrensd aarde en zijn bewoners ruimte van ons zonnestelsel Bewustzijn compleet te verwoesten en gevuld met ruimteschepen van indien nodig zullen ze dat zeker de Galactische Federatie en 3. Wij leven in een doen. Ze hebben het misschien allerlei andere planeten die ons al eerder gedaan, met Atlantis, gepolariseerde wereld. willen helpen met onze en daarna pakken ze gewoon Licht een duisternis ascentie. Vreemd dat ze niets de draad weer op en gaan ze hebben elkaar nodig. doen. Nog vreemder dat ze verder met doen wat ze nog met al hun gevorderde techniek steeds doen, ons onderdrukken Dit is een grove leugen. Het niet in staat zijn om gewoon en ons Licht stelen. Licht heeft helemaal geen met ons te communiceren en duisternis nodig. Duisternis is zich beroepen op channelen, 7. De Aarde gaat daarom het gebrek aan Licht. Het een zeer onbetrouwbaar en te door een proces van omgekeerde is wel waar, beïnvloeden manier van duisternis heeft Licht nodig om communicatie. Wetend dat wij grote verandering, en de te kunnen bestaan, aangezien

10


mensen worden tijdelijk van de Aarde afgehaald tot de grote veranderingen over zijn. Dit wordt dagelijks door de Galactische Federatie gezegd via channelingen. Worden wij hier al voorbereid op een grote herstart zoals beschreven is in het vorige punt? Het heeft er alle schijn van. Denk aan die Zaadkluis in Spitsbergen, denk aan al die ondergrondse steden die gebouwd zijn. Ze zijn zeker bezig om te zorgen dat zij na de herstart als eerste weer op de troon zitten. En alles gaat dan weer opnieuw beginnen. Erger nog, ze zijn druk bezig om ons ook nog de schuld te geven van de aarde veranderingen. Zij zijn bezig dit te veroorzaken en wij krijgen de schuld, nog wat extra karma op de toch al zo grote hoop!

Wat is het doel van al deze boodschappen? Wat is het programma voor ons? Als we eerst eens kijken naar het karma hoe dat toegepast wordt daar kunnen we al veel van leren. Het karma wordt gebruikt om ons hier te houden. De meesters van karma in de astrale wereld blijven ons maar nieuw karma geven. Als we naar boven gaan, na een leven, dan krijgen we een tunnel te zien. Aan het eind van de tunnel staan engelen, of bekenden van ons die al overgegaan zijn, wat ook maar werkt om ons die tunnel in te krijgen. Die tunnel is een

val. Als we daarin gaan dan worden we aan de andere kant opgevangen in een kunstmatige wereld, en vervolgens daar weer helemaal opnieuw geprogrammeerd in zogenaamde “scholen”. Ook wordt daar ons leven “geëvalueerd” en worden we voorzien van nieuw karma weer teruggestuurd naar de aarde voor een volgend leven in slavernij. De astrale wereld is één grote valkuil, bedoeld om ons op te vangen en te blijven controleren. Onbewuste mensen zijn makkelijk te vangen, die worden op aarde al geprogrammeerd met wat ze moeten verwachten als ze boven komen. Christenen geloven in een hemel of hel, en misschien wel in de poort met Petrus. Islamieten geloven weer in een andere hemel, hindoes en boeddhisten weer in en ander paradijs, en geloof me, dat is precies wat ze gaan zien daarboven. Ieder wordt opgevangen in de wereld van zijn eigen overtuigingen. Ik heb zelfs eens een tijdje in een groep gezeten die zijn eigen astrale steden bouwde voor de overgang. Geloof me, daar zal ik geen voet in zetten! Een ander programma is dat van de Nieuwe Aarde, of Nieuwe Wereld, niet te verwarren (of juist wel?) met de Nieuwe Wereld Orde. Het verhaal van ascentie van de mens en de Aarde vertelt ons, New Age zieltjes dat we in ons laatste leven op deze huidige Aarde zitten. En geloof me, daar zijn we allemaal heel blij mee, want wij weten dat we hier niet meer willen terugkomen. Hoe kun je een groep gevorderde zielen zoals

11

WINGMAKERS

De echte Matrix ? “De Anunnaki hebben het Menselijk Verstand Systeem gemaakt om de Soevereine Integraal – het ware Zelf dat oneindig en eeuwig is – in een netwerk van illusies en misleidingen gevangen te houden. Dus het menselijk instrument werd aangesloten op het MVS en de Soevereine Integraal werd erin geplaatst als levenskracht, datgene wat het menselijk instrument in beweging zet, animeert. Een aspect van het God-Geest-ZielComplex was het programma dat we angst voor de dood noemen, de angst voor afgescheidenheid, de angst voor het nietbestaan.” Uit Interview Project Camelot met “James” wingmakers.com


wij dan toch bewegen om hier te blijven? Heel simpel, door ze wijs te maken dat de Aarde en wij samen Licht gaan worden, gaan ascenderen dus. Dat is de wortel die ons voorgehouden wordt, en waarin wij allemaal maar al te graag willen bijten. Wij Lichtmensen willen niet meer terugkomen op een duistere Aarde, dus maken ze ons wijs dat er een Nieuwe Aarde komt. En dat willen wij maar al te graag geloven. Nu even serieus, geloof jij dat die channelingen vanuit de astrale wereld echt zijn? Dat Mattheus daar met God, de aartsengelen en de Galactische federatie in een controlekamer gezellig over ons zitten te overleggen? Het is allemaal bedrog, toegespitst op ons New Agers. Het verhaal van de Nieuwe Aarde is het allergrootste bedrog, en het wordt hoog tijd dat wij ons dat realiseren. Waarom zouden ze dat nodig hebben, als ze ons steeds individueel opvangen na het leven en om kunnen programmeren?

is het iets wat ze zelf doen met hun techniek, een wereldramp veroorzaken. Ze beheersen nu al het weer en het klimaat door hun HAARP en soortgelijke installaties op andere plaatsen in de wereld. Of het is zo dat er iets gaat gebeuren wat ze niet zelf veroorzaken. En dat lijkt mij waarschijnlijker, want het is voor hen een groot risico om ons te verliezen. Het zou iets vanuit de zon kunnen zijn, of een komeet of wat dan ook. Wij weten zo weinig van de ruimte om ons heen, daar zorgen ze wel voor. Het programma waar ze zo ontzettend fanatiek mee bezig zijn om ons mee te overspoelen is bedoeld voor een dergelijke gebeurtenis. Het probeert te bereiken dat wij blijven, dat wij hier blijven wachten op de Nieuwe Aarde. En oh ja die zal zeker komen, maar het zal er niet een zijn zoals wij die verwachten. Het wordt een Nieuwe Aarde voor hen, een nieuwe ronde van onderdrukking. Amitakh Stanford zegt trouwens dat er helemaal geen Nieuwe Aarde meer gaat komen, dat deze Ik denk dat er een moment Aarde uitdooft en dat ze nooit komt, waarop er zoveel zielen een nieuwe meer kunnen tegelijk overgaan, dat ze het opstarten. IN BEIDE niet meer bij kunnen houden. GEVALLEN, MOETEN WIJ En daar dient het programma WEG. Dat is het belangrijkste voor, wij moeten zo om te onthouden. En dat is geprogrammeerd zijn voor de waar wij lichtwerkers voor Nieuwe Aarde, dat wij als gekomen zijn. Om iedereen om vanzelf doen wat ze van ons ons heen wakker te maken uit willen. In plaats van ervandoor deze programmering. Om te gaan, te vluchten van deze iedereen los te maken uit deze verdoemde Aarde. En wanneer slavernij, uit dit hamsterwiel komt dat moment dat er zoveel waar we denken dat we nooit zielen overgaan? Misschien wel uit kunnen ontsnappen. Maar in 2012, de Illuminati houden dat kunnen we wel. Als we ervan om alles van te voren te wakker worden en ons vertellen, ze scheppen graag realiseren dat we GODDELIJK op over hun daden. Misschien en ONBEGRENSD

12

BEWUSTZIJN zijn. En dat we nooit gevangen kunnen worden. Zodra we niet meer in de gevangenis geloven bestaat hij niet meer. En dan kunnen wij gaan. Dat is het einde van de slavernij. Vrijheid. (René Klever) 2010 goto2012.nl

MAO WIST HET AL! Om het nog maar eens droog te stellen: er is geen Ascentie op komst, we gaan niet door een verandering, nu ja verandering is er constant maar niet dè Grote Verandering zoals ze steeds weer wordt vooropgesteld. Vraag het aan de Chinezen wat er is gebeurd nadat Mao zijn "Grote Sprong Voorwaarts" introduceerde. De zon gaat jouw DNA niet upgraden. Deze New Age mantra's en doctrine hebben reeds heel wat mensen misleid (en zullen ze blijven misleiden) dat er iets groots staat te gebeuren. Het is de grootste spirituele fraude ooit en vele tuinen er in. Obama maakte gebruik van hetzelfde trucje ( Change! yes we can) en recent had de nieuwe zionistische-vers van de perspresident van Frankrijk het over "Changement maintenant!" Als er iets aan het veranderen is dan is het de afbraak van de democratie en alle sociale verworvenheden. Als er iets in aantocht is, dan is het de communistische-fascistische


JEDI?

nieuwe wereldorde die via agentschappen zoals de IMF, de EU, de Bilderberg groep, de CIA de gevangenis aan het uitbouwen is.

bewustzijn, het innerlijke van de mens, individueel en collectief heeft zijn bestaansrecht verworven in dit paradigma dat "Leven op planeet Aarde" heet. En daar ligt nu net de (nietWant een open, in verwachting evidente) sleutel tot bevrijding zijnde menselijke collectieve geest op individueel vlak. Want de creëren is hetgeen waar de kippen zullen al tanden hebben manipulatoren op rekenen. Een vooraleer we de, nog steeds in verwachtingsvol, goed gekneed straatprotesten gelovende, collectief onderbewuste is waar medemens zover zullen krijgen ze al die jaren aan gewerkt zich naar binnen te laten keren en hebben via Hollywood, TV en collectief de ruggegraat te laten andere Orks genootschappen. activeren! Inclusief "trigger" woorden zoals "we are one" en symbolen zoals Dus leg die holle slogans naast je de klassieke zon die verschijnt neer en doorzie het spel. Werk achter een wereldbol, haar aan jezelf en je meesterschap "licht" (lucis) brengend over de over het nulpuntveld en verwacht mensheid. niet dat de Galactische Federatie Immers, als we ons niet of de Pleiadische familie van het emotioneel verbinden kan het ons Licht het voor jou komt doen. niet raken? Geloven in ascentie Wordt zelf een Jedi! (RVD) naar de vijfde dimensie of dat je op een blauwe maandag wakker wordt met 12 DNA strengen is OOK geloven dat Jezus terugkomt. Alsof die terug aan het kruis wil genageld worden? Maar de onzichtbare wereld heeft ook zijn rechten. De wereld van

“De Mannen die naar Geiten staarden “ is een film gebaseerd op een boek van Jon Ronson en gaat over de menselijke capaciteiten. De term Jedi wordt gebruikt , uiteraard gebaseerd op de beroemde filmseries Star Wars. Kan een mens Jedi kwaliteiten aankweken? Volgens supersoldier Duncan O’ Finnian wel. Hij bracht de geheime CIA projecten naar buiten die fictief worden beschreven in voormelde film...

De relatie tussen mens en de zon is een belangrijke sleutel tot herinnering van wie we ECHT zijn!

13


DE NAZI’S EN HET VATICAAN

Alle wegen leiden naar Rome. Het staat buiten kijf dat het geen toeval is het Vaticaan en het Nazisme sterk met elkaar verbonden zijn. Beiden zijn doodsaanbiddings cults dewelke zijn origine vindt in het satanisme. Het is geen toeval dat er zoveel doodschedels terug te vinden zijn in de iconie van de katholieke kerk en op de beruchte hoofddeksels van de SS doodseskaders. Dit in acht genomen en eenmaal we uit de trance van ontkenning zijn gekomen, kunnen we begrijpen waarom de wereld er vandaag zo verschrikkelijk aan toe is.

14


ZWITSERLAND

In dit  boek  wordt  de    rol  van   het  Va2caan  onderzocht  in  het   helpen  van  Nazi’s  om  te   ontsnappen  aan  straffen  voor   hun  misdaden.  Origineel   gepubliceerd  in  1991,  onthuld   het  boek  de  rela2e  tussen  het   Va2caan,  het  Nazi  goud  en  de   Zwitserse  banken,  alsook  de   linken  tussen  Westerse   investeerders  en  Nazi  – Duitsland.  Zo  wordt  ook   bijvoorbeeld  aangetoond  dat   de  Westerse  codebrekers  reeds   in  1941  op  de  hoogte  waren   van  de  Holocaust  maar   hierover  zwegen  tegenover  de   Westerse  pers.  Om  Allen  Dulles   (CIA  )te  beschermen  werd  ook   niet  bekend  gemaakt  dat  het   Nazi  goud  begraven  was  in   Zwitserse  banken  en  dat  ook   nog  vandaag  Australische-­‐,   Britse-­‐  en  Canadese  regeringen   er  alles  aan  doen  om  hun   burgers  te  verbergen  dat  er   nog  steeds  oorlogsmisdadigers   onder  hen  leven.

In deze turbulente tijden, waar de discussie over de oprukkende islam en de mogelijke dreigingen die daar vanuit gaan niet slechts in ons land maar ook elders in Europa en de VS soms verhit gevoerd worden, is het goed om eens te kijken naar de goede zeden van het Vaticaan, dat in het verleden, maar zeker ook in de tegenwoordige tijd niet schroomt om in de naam van het geloof zich zaken te permitteren die, zouden deze door moslims gepleegd worden, de wereld in opstand zouden brengen. Niet dat wij een lans willen breken voor de islam, maar een kijkje in de spiegel doet af en toe goed.

Velen vragen zich af,  hoe de katholieke kerk en in mindere mate  ( ook al door het kortere bestaan) de niet katholieke kerken aan hun rijkdom gekomen zijn. Het antwoord is eenvoudig, roof en afpersing, terwijl de “vrijwillig” afgedragen donaties maar een fractie voorstellen van de inkomsten van de kerk. De rijkdom van de kerk is gewoon bloedgeld en op een criminele wijze vergaard. Om te beginnen, maar dit begon al onder keizer Constantijn de 2e in het oude Rome, kreeg de kerk ( wij bedoelen de katholieke kerk als wij het in dit artikel over de kerk hebben ) een vrijstelling van belastingen die tot heden ten dage in een aantal landen van kracht is.  Door tempels van “heidenen” te onteigenen, en u moet daarbij ook denken aan Boeddhisten, Moslims enz. groeide het onroerend goed bestand van de kerk snel, temeer de wetgevers dit geen roof vonden , maar zoals gezegd onteigening, die werd goedgekeurd.

Paus PIUS XI bij de ondertekening van het concordaat

15


Voorts bediende de kerk zich tot ver in de middeleeuwen van slaven. De arbeidskrachten waren goedkoop en dat is de eerste besparing als je b.v. een

kinderen voortgekomen uit” buitenechtelijke “escapades van priesters en monniken. Voorts was de kerk ideologisch verantwoordelijk voor het

Tijdens het bewind van Karel de Grote werd het zgn. Kerktiende ingevoerd, dat inhield, dat een tiende van iemand’s inkomsten aan de kerk moesten worden afgestaan, iets dat weliswaar in mildere vorm ( Kirchensteuer) nog steeds van kracht is bij onze Oosterburen. Jaarlijks ontvangt de kerk ( kath. en niet katholiek) in Duitsland 8.5 miljard kerkbelastingen en doet de Duitse overheid er nog eens 14 miljard bij. Van 20 ton geroofd goud, werd in de kathedraal van Toledo een 3 meter hoog standbeeld bekleed. Het goud was geroofd van de Indianen en deze werden daarvoor te werk gesteld in goudmijnen. Bekende je je niet tot het katholieke geloof ( en komen wij dit ook niet in de koran tegen) dan stond daar uiteindelijk een straf op, die veelal bestond uit de brandstapel of wurging door “ongelovigen “op te hangen op een wijze dat zij nog net met de voeten op een houtstapel konden staan. deze werd dan aangestoken, het hout verbrandde en het wurgtouw zorgde voor de rest. De dood liet zo tot een uur op zich wachten. 

kerk of klooster neer wilde zetten. Op enig moment beschikte de kerk over 20.000 slaven, waarbij dankbaar gebruik gemaakt werd van de

houden van slaven en wist dit ruim 1000 jaar vol te houden. Het houden van slaven werd dus getolereerd en zelfs aangemoedigd.

16

Door middel van falsificatie van testamenten die aan mijnheer pastoor werden toevertrouwt of door hem werden geschreven, gingen kapitalen van erfenissen niet naar de rechtmatige erfgenamen, maar naar de kerk. Wilde je geld lenen bij de kerk werden er woekerrentes


berekend. Van veel kloosters is het bekend, dat zij een complete vervalsafdeling binnen de muren hadden, iets, daar er nog geen drukpersen bestonden, maar alles met de hand werd geschreven, een gemakkelijke wijze van “bijverdienen”was.

willen wij graag uw aandacht vestigen op de dood van 750.000 orthodoxe Serviërs, die in de periode 1941 – 1943 de dood vonden. De katholieke geestelijken keken net als het vaticaan even de andere kant op. De foto laat de pauselijke nuntius zien met de facistische leider Pavelic, de man die de Velen van u zullen ooit de film opdracht voor de moorden gaf. Jeanne d’Arc gezien hebben En tijdens de “ethnische en weet u wat er met je zuiveringen in Rwanda, gebeurde als je niet tot de kerk werden in 100 dagen tegen de behoorde of wilde behoren. De 800.000 mensen vermoord. De brandstapel, vierendelen, katholieke kerk die  sterk in raddraaien waren de favoriete Rwanda vertegenwoordigd is, manieren om iemand van stond er bij en keek er naar. gedachten te laten veranderen. 15.000 vluchtelingen zochten hun heil op het terrein van de Maar kijken wij naar het kerk in Kibeho, 2 dagen later recente verleden, dan zien wij waren zij allen vermoord. De witwasschandalen , de Banco moorden in de geloofsoorlog in Ambrosiano waar het ging om Ierland liggen nog fris in het 250 miljoen dollar is er een geheugen. goed voorbeeld van en nog begin dit jaar deed het Kortom, wat is er veranderd en Vaticaan het even dunnetjes wat zijn de verschillen tussen over met slechts 20 miljoen de kerk en de islam , waarbij euro. Aartsbisschop Marzinkus, het er zeker niet om gaat het die het witwassen bij de ene geloof ten opzichte van het Ambrosiano MET medeweten andere in een beter daglicht te van de paus regelde, speelt stellen. Echter durven wij wel heden ten dage rustig zijn te zeggen, dat een geloof per rondje golf in Florida, terwijl de definitie slechts onheil en baas van deze bank Roberto verderf brengt, waarbij zoals Calvi in opdracht van ?? door altijd slechts de ”gewone” man de maffia in London werd of vrouw het slachtoffer is. vermoord. “Wie met het zwaard vecht, zal door het zwaard te val komen”, zei Jezus, maar wat te denken van de 22 miljoen, u leest het goed, mensen die in opdracht van de kerk tijdens de kruistochten, inquisitie vermoord en of dat de bedoeling is geweest van die timmerman’s zoon , blijft de vraag. Maar ofschoon dit al redelijk ver achter ons ligt,

De Vaticaanse rattenroute In de laatste dagen van de oorlog, waren duizenden ontheemden, zogenaamde displaced persons, verstrooid over een door oorlog verscheurd Europa. Deze mensen waren van huis en haard verdreven, en veel van

17

hen hadden geen familie meer om naar terug te keren, omdat die hetzij dood, vermist of ook ergens elders op het continent waren verdwaald. De meesten waren slachtoffers van Nazigeweld, terwijl anderen uit handen van de oprukkende Sovjettroepen van Jozef Stalin poogden te blijven. Verscholen tussen deze menigten van displaced persons verkeerden sommige van Europa's meest beruchte oorlogsmisdadigers, individuen die het bloed van miljoenen aan de handen kleefde. Net voor het einde van de oorlog had het secretariaat voor Buitenlandse Zaken van de Heilige Stoel campagne gevoerd om deze berooide van spirituele en materiële steun te voorzien. Het Vaticaan heeft altijd consequent volgehouden dat ze zich niet bewust waren van de identiteit van degenen die hun humanitaire hulp niet verdienden. Helaas wisten een aantal hooggeplaatste priesters niet alleen wie die gezochte oorlogsmisdadigers waren, maar spoorden ze hen bewust op en gaven ze hen extra hulp en verleenden hen voordelen zoals maar weinig mensen gedurende de hele oorlog hadden ontvangen. Jaren later werd het publiek geheim dat oorlogsmisdadigers als Klaus Barbie (Gestapo chef in Lyon), Adolf Eichmann (hoofdadministrateur van de jodenvernietiging), Heinrich Meller, Franz Stangl (commandant van vernietigingskampen Sobibor en Treblinka) en een hele lijst van andere oorlogsmisdadigers


Bestuurt het Vaticaan de wereld vanuit de coulissen? En heeft zij het nazisme in het leven geroepen?

Dit Engelstalig document toont aan hoe ook het Rode Kruis in samenwerking met het Vaticaan duizenden nazi’s liet ontsnappen. Of het Rode Kruis willens nillens hieraan meewerkte of zelf bedrogen werd laten we hier in het midden. In het boek “Genesis of a new Spage Age” van John B. Leith wordt verslag gemaakt van een gigantische operatie om de topnazi’s ondergronds in de “holle aarde” onder te brengen bij hun origine broeders(!) en van een massamoord op nazi’s in een duikboot door de geallieerden door ze geen toegang tot Amerika te geven. In het nauwkeurig gedocumenteerd boek”Adolf Hitler, Kroniek van Hitlers vlucht uit Berlijn” van Robin de Ruiter over de laatste dagen van Hitler komt de schrijver tot de conclusie dat de exdictator zijn laatste dagen heeft gesleten in een Spaans klooster. Roma ( Amor omgekeerd gespeld! ) staat aan het hoofd van de “foodchain”. Via allerlei genootschappen besturen ze de wereld. Dit is de enige verklaring voor de grootscheepse vlucht van zovele oorlogsmisdadigers. (Red)

!

18


die uit het verscheurde Europa ontsnapt waren via de Katholieke Kerk. De meeste van deze mannen ontsnapten door toedoen van één man, een RK bisschop genaamd Aloïs Hudal, rector van de Pontificio Santa Maria dell Anima. Gedurende de oorlog had Hudal dienst gedaan als Commissaris voor het Episcopaat voor Duitssprekende katholieken in Italië, en tevens als biechtvader voor de Duitse gemeenschap in Rome.  Hudal koesterde antisemitische gevoelens en zijn pro-Nazi overtuiging was welbekend in de hele katholieke gemeenschap. Bisschop Hudal had tijden de regering van Hitler herhaaldelijk gesproken over de overeenstemming tussen de Katholieke Kerk en de Nazi-regering. In het boek van Gitta Sereny: 'De duisternis tegemoet' beschrijft Stangl hoe bisschop

Hudal hem verwachtte (het scheen dat hij meer dan honderd oorlogsmisdadigers verwachtte) en dat hij bezig was om papieren, paspoorten, uitreisvisa en werkvergunningen te regelen voor ZuidAmerika. Hudal regelde onderkomens en transport via auto, vliegtuig en schip en scheen een overvloed aan geld beschikbaar te hebben voor extra toelagen, omkopingen en eventuele noodgevallen.  Hij had contacten bij het Duitse Rode Kruis, het Amerikaanse Office of Strategic Services (voorloper CIA), de Britse geheime dienst, en scheen zelfs goed ingevoerd te zijn bij twee welbekende Nazi ontsnappingsorganisaties, ODESSA en DIE SPINNE. Allebei deze organisaties werden ruim gefinancierd, en waren verbonden met ex-nazi officieren die in het geheim meewerkten om nieuwe

Wie huilde met wie mee? Wie waren de echte bazen? Rechts herkent men Goebbels.

!

19


tehuizen te vinden in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en zelfs de Verenigde Staten.

vriendschap begon in 1943, en ze speciale hulp te bieden met velen geloven dat die de zegen van het Vaticaan. vriendschap voortduurde tot de De Amerikaanse geheime dood van Rauff. diensten waren op de hoogte Simon Wiesenthal heeft bij van de missie van bisschop talloze gelegenheden betoogd Na de plotselinge dood van dat iedere nazi die probeerde kardinaal Magione in augustus Hudal en hielpen niet alleen te ontsnappen, wist dat hij naar 1944 besloot Paus Pius XII niet door transport en logies aan te bieden, maar zelfs het Vaticaan moesten gaan een nieuwe secretaris voor identiteitspapieren voor Hudals voor bisschop Hudal. Buitenlandse zaken te favorieten. Meer dan 30.000 benoemen, maar nam hij nazi oorlogsmisdadigers persoonlijk verantwoording herwonnen zo hun vrijheid en voor buitenlandse zaken.  kregen een nieuw leven. Monseigneur Domenico ODESSA was slechts een amateuristische Tardini en monseigneur ontsnappingsroute in Giovani Montini werden zijn vergelijking met de Vaticaanse belangrijkste adviseurs. De laatste was een intieme vriend Rattenroute. Een groot aantal van bisschop Hudal. Toen de van deze ontsnapte criminelen waren zelfs niet eens Duitsers, oorlog eenmaal over was, duizenden waren Oosttransformeerde de bisschop zichzelf van een pro-fascist in Europese collaborateurs die vrijwillig voor de Duitsers een vurig anticommunist, die ijverig om bondgenoten zocht gemoord hadden. in zijn heilige oorlog tegen het De gehele periode 1932-1945 communisme. Hudal vormt een bedroevend overtuigde Montini ervan dat een lankmoedig beleid was gewenst ten aanzien van Wiesenthal geloofde dat mensen die katholiek en Stangl dezelfde hulp kreeg die anticommunist waren, diens twee goede vrienden, aangezien zij als waardevol Gustav Wagner, voormalig voor de komende strijd tegen plaatsvervangend het communisme werden commandant van Sobibor, en beschouwd.  Aloïs Brunner, een voormalig commandant van een mobiel Montini en Tardini wisten Zijne doodseskader in Rusland Heiligheid de Paus hiervan te hadden gekregen, toen zij aan overtuigen, en als gevolg geallieerde gerechtigheid stroomden de ex-nazi ontsnapten.  oorlogsmisdadigers Europa uit om een nieuw tehuis te vinden    Volgens verscheidene over de hele wereld. Ten slotte betrouwbare getuigen was de benoemde de Paus bisschop bisschop een intieme vriend Hudal als de officiële van Walter Rauff, een Spirituele Adviseur voor het ambitieuze SS-officier die met Duitse volk, en gaf hem verleden voor de Katholieke het toezicht belast was over opdracht alle kampen voor Kerk. Velen hebben beweerd het ontwikkelingsprogramma Duitse krijgsgevangenen te dat de Katholiek Kerk zich voor de mobiele bezoeken teneinde waardige bedreigd voelde en onder de vergassingscontainers. Hun anticommunisten te vinden en duim van een dictator

!

20


verkeerde, en dat daarom de Kerk niet bij machte was steun te verlenen aan de vijanden van het Derde Rijk. Misschien kunnen we het Vaticaan nog het voordeel van de twijfel gunnen in februari 1942, maar niet in december 1944 of maart 1945. Was de Katholieke Kerk bang voor een nazi-invasie in april 1945? Was de Kerk beducht voor de wraak door rondzwervende SS-divisies in mei 1945?

houdt deze missie van broederlijke liefde ook in dat ontsnapte moordenaars en oorlogsmisdadigers een veilig tehuis moet worden geboden? We geven toe dat liefde voor de naaste een van de basis principes van de Kerk is, maar houdt dat ook in het bedekken met de mantel der liefde van de zonden van voormalige leden van de SS, die vrijwillig zondigden tegen hun medemensen?

Nee, de Katholieke Kerk heeft niet alleen doelgericht nazi-oorlogsmisdadigers aan hun gerechtigheid helpen ontsnappen, maar ze ook nog geholpen nieuwe levens op te zetten in verre landen. Het Vaticaan heeft alle hen ten dienste staande middelen benut om oorlogsmisdadigers te assisteren, inclusief het verkleden van SS-officieren in priesterkledij, en het witwassen van honderden miljoenen in ongemunt goud door middel van Vaticaanse bankkanalen.

(Peter Van Montfoort & Jonathan Petropoulos) http://www.positief-atheisme.nl

Toegegeven, humanitaire hulp is een van de missies van de Kerk op deze aarde, maar

Deed het Vaticaan te weinig om de Nazi's te schaden, of te veel om hen te helpen? Een New York Times artikel uit 1941 levert het bewijs in een historisch dispuut

Een goed geïnformeerde Vaticaan gezinde stem uit het verleden—New York Times—bericht over een subversieve Vaticaanse politiek om Joegoslavië in het Nazi-kamp te drukken en in geval dat niet zou lukken, het land op te delen en de clericaal-fascistische Ustasha aan de macht te brengen in een in schijn onafhankelijk Kroatië.

!

21


HET VATICAAN EN HITLER

Peter Godman is geen onbekende in de Vaticaanse archieven. De hoogleraar in Latijnse Middeleeuwen en Renaissance en tevens historicus heeft al meerdere boeken op zijn naam staan die delen van de geschiedenis van het Vaticaan als onderwerp hebben. Voor zijn boek “Het Geheim van de Inquisitie” had hij als eerste onderzoeker toegang tot het geheime archief van deze machtige kerkinstelling. En nu heeft hij zich gewaagd aan een ander intrigerend vraagstuk in de geschiedenis met betrekking tot het Vaticaan, namelijk haar standpunt ten aanzien van het nazisme en het racisme in de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van documenten die Godman gevonden heeft in het archief en die niet eerder gepubliceerd zijn, probeert hij een verklaring te geven. Zijn bevindingen legt hij de lezer voor in dit boek.

Het Vaticaan is een religieuze instelling die zichzelf tot doel heeft gesteld om te waken over het zielenheil van de mensen. Deze doelstelling werd ernstig bedreigd met de opkomst van het communisme in de Sovjet-Unie en het fascisme van Mussolini. Door het Vaticaan werd besloten om in 1929 een concordaat te sluiten met Mussolini. Een concordaat is een bindende overeenkomst waarbij religieuze en kerkelijke belangen enerzijds en staatkundige belangen anderzijds duidelijk beschreven worden en waar vervolgens beide partijen zich aan dienen te houden. Deze overeenkomst leek in de praktijk redelijk goed uit te pakken. Beide partijen hielden zich hieraan. Daarom werd door Paus Pius XI besloten om in 1933 eveneens een concordaat te sluiten met Hitler die datzelfde jaar in Duitsland aan de macht was gekomen. Een aantal geestelijken binnen het Vaticaan zagen in Hitler iemand die te vertrouwen was. Maar met zijn partij had het Vaticaan niets. Als naaste medewerker van de Paus werd Eugenio Pacelli belast met het opstellen van het concordaat. Eugenio Pacelli had al twaalf jaar als pauselijke nuntius gewerkt in Duitsland. In 1930 keerde hij terug naar Rome om daar het ambt van kardinaal-staatssecretaris te aanvaarden. In die hoedanigheid raakte hij betrokken bij het concordaat met Hitler. Uiteindelijk werd het Pacelli’s overeenkomst en daarom wilde hij ook zo lang mogelijk proberen om dit concordaat in stand te houden. Ook later toen hij gekozen was tot Paus Pius XII. Andere geestelijken binnen het Vaticaan hadden zo hun twijfels en inderdaad duurde het niet lang of het concordaat werd geschonden. In Duitsland kreeg de ras- en bloedpolitiek gestalte. Een politiek waarbij alleen het Arische ras superieur was. Daarom mocht er geen bloedsvermenging plaats vinden met mensen die afkomstig waren uit wat de nazi’s kwalificeerden als inferieure rassen. Rome wilde echter vast blijven houden aan de tegenstelling tussen Hitler en de extremistische tegenstanders van de Kerk. Daarom werden de pijlen niet gericht op Hitlers “Mein Kampf”, maar op Alfred Rosenbergs “Der Mythus des 20. Jahrhunderts”. Rosenberg was de tijdelijke partijleider en later hoofd van de afdeling buitenland van de NSDAP. Zijn boek getuigt van een intense vijandigheid tegen het christendom en de katholieke kerk in het bijzonder. De belangrijkste tegenstander van Rosenberg werd Alois Hudal. Hij wilde een scheiding tussen goed en kwaad erkennen in het nationaal-socialisme. Het kwaad werd volgens hem vertegenwoordigd door Rosenberg. Aan de andere kant stond Hitler. Alois Hudal was bisschop, een Oostenrijker van oorsprong en goed op de hoogte van wat er gaande was in Duitsland. Op het moment van de totstandkoming van het concordaat was hij rector van de Santa Maria dell’Anima, de Duitse Nationale Kerk te Rome. En hij was ambitieus. Hudal zocht een weg om meer invloed hebben, zowel in Rome als bij de Duitsers. Paus Pius XI raakte !

22


vertoornd door de twist binnen de Vaticaanse muren, zodat hij opdracht gaf tot een onderzoek. Hiervoor werd de moraaltheoloog Franz Hürth, een Jezuïet, benaderd. Samen met zijn assistent Rabeneck kwam hij tot de conclusie dat het nationaal-socialisme de nadruk legde op het fysieke lichaam, waardoor geest en ziel in gevaar raakten. In de rasen bloedleer, die de nazi’s voorstonden, school volgens de beide Jezuïeten het gevaar. Het nationaal-socialisme was niet alleen een politieke overtuiging; het beheerste het totale leven van het menselijk individu en voor religie was geen plaats. Daarom luidde hun uiteindelijke conclusie dat er een veroordeling moest komen van het nationaal-socialisme alsmede van het racisme. Bisschop Hudal volgde inmiddels zijn eigen weg. Daar hij uit was op verzoening met de nazi’s werd hij milder in zijn afkeuring van het nationaal-socialisme. Dat zou ook zijn ambitie ten goede komen. Zijn opzet slaagde en hij werd zelfs benoemd tot hoftheoloog door Hitler. De Führer zag in Hudal de ideale persoon om verdeeldheid binnen het Vaticaan gaande te houden. Deze tweespalt tussen de geestelijken zou de rest van de oorlog blijven voortduren.En dat is nu precies wat Godman de lezer wil laten zien; de verdeeldheid tussen de geestelijkheid. Enerzijds was daar het communisme dat toch als een nog grotere vijand werd beschouwd dan de nazi’s. Anderzijds was er het concordaat dat Rome niet graag verbroken zag. Immers, dit zou het einde kunnen betekenen van de Katholieke Kerk in de bezette gebieden, omdat zij dan door het fascisme vernietigd zou worden. Door die verdeeldheid binnen het Vaticaan aan te tonen, geeft Godman aan dat de Paus dus niet de allesbeslissende machtsfactor is van het Vaticaan. Dat maakt het boek zo interessant, omdat bij velen toch een ander beeld bestaat over de rol van de Paus. Vanuit dit veranderde gezichtspunt trekt Godman vervolgens de conclusie dat de Paus wel degelijk een afkeurende mening was toegedaan. Pius XI ondervond echter te weinig steun om zijn kritiek ook daadwerkelijk gestalte te geven. Ook de Duitse bisschoppen verleenden niet genoeg steun. Ze protesteerden wel, maar bleven toch trouw aan Hitler. Net als de overgrote meerderheid van het Duitse volk. En in dat opzicht lijkt Godmans relaas een logisch verhaal.

Schedel symboliek= doodscultus

!

23


PRATENDE PLANTEN (John Peper) Heerlijk rustig en stil in de tuin? Vergeet het maar: ook op het veld van de Gandhi-tuin in Rotterdam wordt wat afgekletst. De Britse prins Charles werd ooit overal ter wereld uitgelachen toen hij beweerde dat hij conversaties had met de kolen in zijn moestuin. Prinses Irene doet dat met bomen. Maar op dit moment lachen zij wellicht in hun vuistje: wetenschappers hebben uitgedokterd dat planten met elkaar kunnen communiceren. Planten communiceren met elkaar door wanneer hun oppervlak wordt beschadigd een gen te wijzigen waardoor de productie van een gas getriggerd wordt. Om dat te ontdekken hebben wetenschappers het enzym luciferase, wat vuurvliegjes laat gloeien in het donker, toegevoegd aan het DNA van de plant. Zo konden ze de gasemissie registreren op de camera. Daarna sneden ze bij een kool een blad af en wat gebeurde er: de plant stootte plots het gas methyl jasmonate uit. Maar wat toen gebeurde, tart alle verbeelding. Twee kolen die in de buurt stonden van de beschadigde plant, kregen blijkbaar de boodschap dat ze zichzelf moesten beschermen. Dat deden ze door giftige chemicaliën te produceren op de bladeren, als het ware om roofdieren als rupsen af te schrikken. Verborgen taal "Het is fascinerend om te beseffen dat planten eigenlijk voortdurend aan het babbelen zouden kunnen zijn", zegt professor Iain Stewart. "Dat ze op een of andere manier voelen wat er gebeurt met de anderen, met een soort verborgen taal. De meeste mensen nemen aan dat planten een passief leven leiden, maar eigenlijk bewegen ze, voelen ze en communiceren ze. Het is bijna alsof ze een soort intelligentie tonen." Het is de eerste keer dat het proces op camera kon worden vastgelegd. Wetenschappers zeggen dat de kans ineens veel groter is dat alle planten met elkaar communiceren in een onzichtbare taal waarover we nog niets weten. De beelden zullen getoond worden in de driedelige serie 'How to Grow a Planet' op de Engelse televisie. (Bron: Earth Matters.nl)

“Het lijkt logisch en vanzelfsprekend, maar het dient gezegd te worden: de specifieke kennis die een groepje specialisten op een beperkt gebied vergaard heeft, is op zichzelf van nul en generlei waarde. Waarde krijgt ze pas in samenhang met alle overige kennis en alleen in zoverre ze in deze samenhang met alle overige kennis en alleen in zoverre ze in deze samenhang een wezenlijke bijdrage levert aan het antwoord op de vraag: ‘wie zijn we’?” Erwin Schrödinger

!

24


WIE WAS RON L.HUBBARD?

Ron L HUBBARD was schrijver, filosoof, filantroop en de Grondlegger van de Scientology religie. Hij werd geboren op 13 maart 1911 in Tilden, Nebraska, en overleed op 24 januari 1986. Zijn lange en avontuurlijke weg vol ontdekkingen begon al op jonge leeftijd. Hij werd door zijn moeder, die goed opgeleid was, onderwezen en was met het lezen van Shakespeare, de Griekse filosofie en een reeks van latere klassieke werken zijn leeftijd ver vooruit. Toch bestonden zijn kinderjaren niet alleen uit het lezen van boeken. Toen hij met zijn ouders naar Helena, Montana, verhuisde,temde hij al gauw wilde paarden, samen met de beste plaatselijke cowboys. Als nieuwsgierige knaap sloot hij, in wat toen nog het ruwe en woelige Amerikaanse Westen was, al gauw vriendschap met de inheemse Zwartvoet indianen. Van een plaatselijke medicijnman leerde hij de overgeleverde kennis en

!

gebruiken van de stam en verwierf hij zelfs de zeer zeldzame status van bloedsbroeder. Op dertienjarige leeftijd onderscheidde hij zich nog meer door de jongste Eagle Scout van het land te zijn, en mocht hij de Amerikaanse padvinders vertegenwoordigen tegenover president Calvin Coolidge van de Verenigde Staten. Maar waardoor de jonge Ron Hubbard zich het meest onderscheidde van anderen, was door zijn onverzadigbare nieuwsgierigheid in combinatie met een aangeboren verlangen om de conditie waarin de mens zich bevond, te verbeteren. Iemand die precies die kwaliteiten zag, was luitenant-kapitein ter zee Joseph C. Thompson, een leerling van Sigmund Freud en de enige Amerikaanse marineofficier die psychoanalyse in Wenen had gestudeerd. Hij introduceerde de jonge L. Ron Hubbard tot de freudiaanse theorie.

25


DE ORIGINELE SCIENTOLOGY Iedereen zal begrijpen dat hetgeen Scientology origineel naar buiten bracht een groot gevaar vormde voor het establishment en in het bijzonder de klassieke geloofsgroepen. Daarom werd de organisatie geïnfiltreerd door de CIA en werd Hubbard en de zijnen gediscrediteerd zoals nu nog steeds het geval is. Hubbard’s leven werd regelmatig bedreigd waardoor hij verplicht was om te gaan leven op een boot. Zijn zoon werd onder duistere omstandigheden vermoord. Er is een echte smeercampagne tegen het individu Hubbard ontstaan waarvan de ideeën in de jaren zestig en zeventig origineel en baanbrekend waren. Zo had hij speciale programma’s samengesteld om drugsverslaafden te helpen alsook mensen met een mentale handicap. Doorbraak van deze ideeën zouden een fameuze streep door de rekening zijn geweest van de ontluikende psychofarmacie. Allerlei ex-scientologisten doken op om te rapporteren over de bizarre persoonlijkheid van de man en zijn vermogen hen te hypnotiseren.

!

Hoewel hij van nature al sterk gefascineerd was in het doorgronden van het menselijk verstand, vertrok Ron toch met veel onbeantwoorde vragen. Toen zijn vader, die marinecommandant was, naar de Stille Zuidzee werd gezonden, begon Ron aan de eerste van zijn vele tochten naar Azië. Toen hij 19 was had hij al meer dan 350.000 km gereisd, voornamelijk door China en India. Hij was één van de weinige Amerikanen die werd toegelaten tot de befaamde Tibetaanse lamakloosters in de westelijke heuvels van China en studeerde daar zelfs bij de laatste nazaten van de koninklijke magiërs van het hof van Kublai Khan. Maar ondanks alle wonderen die hij aanschouwde, moest hij toch tot de conclusie komen dat de legendarische wijsheid van het Oosten in gebreke bleef, bij het terugdringen van de armoede en de menselijke ontberingen die overvloedig in deze overbevolkte gebieden aanwezig waren.

Uiteindelijk moest hij echter, gezien de opvattingen in de psychologiefaculteiten van de westerse samenleving, tot de conclusie komen dat ook de westerse academici geen antwoorden hadden. Zoals hij later schreef: "Het was overduidelijk dat ik te maken had met een samenleving die minder over het verstand wist, dan de meest primitieve stammen waarmee ik ooit in contact was gekomen. Omdat ik ook wist dat oosterse mensen niet zo diep in de raadselen van het verstand waren doorgedrongen als ik verwacht had, wist ik dat ik veel onderzoek te doen had."

Om toch in staat te zijn om dat onderzoek te kunnen financieren tijdens de Crisis van de jaren ´30, begon Ron Hubbard aan een literaire carrière die zich over 50 jaar zou uitstrekken. En rond 1935 was hij een van de meest gelezen auteurs in de hoogtijdagen van de Amerikaanse pulp fiction. Hij Toen hij in 1929 naar Amerika schreef ook een aantal zeer terugkeerde, hervatte Ron zijn scholing en schreef zich in op de bekende filmscripts in het gouden George Washington Universiteit. tijdperk van Hollywood. Hij wordt nog steeds geroemd vanwege zijn Hij studeerde daar wiskunde en scripts die hij voor verschillende bouwkunde en nam verder deel aan de één van de eerste colleges bekende films schreef, waaronder een film met de bekende acteur over kernfysica en moleculaire Clark Gable. verschijnselen. Hoewel dit aanvankelijk niet zijn meest Maar ondanks dat verloor hij nooit favoriete studieonderwerpen zijn belangrijkste zoektocht uit het waren, leerden ze hem onderzoeksmethoden die hij kon oog en hij zette zijn onderzoek gebruiken bij het ontrafelen van voort met expedities naar verre en de nog onbeantwoorde vragen onbekende landen. Uiteindelijk over het menselijk verstand en het bestudeerde hij 21 volkeren en leven. Sterker nog, culturen om de onderliggende L. Ron Hubbard was de eerste "gemeenschappelijke noemer van persoon die de wetenschappelijke het bestaan" te kunnen isoleren, methodologie losliet op de waarop hij een werkbare filosofie eeuwenoude vragen over wilde ontwikkelen die de mens het bestaan. vooruit zou helpen. In begin 1938 isoleerde hij die algemene Buiten zijn universiteit werd hij noemer: het was de drang om ook een van de opmerkelijkste voort te bestaan! pioniers van de Amerikaanse luchtvaart en een sensationele Het idee dat voortbestaan een stuntvlieger in het Midwesten. belangrijke drijvende kracht was

26


voor alle dingen die leven, was niet nieuw. Dat al het leven uiteindelijk en alleen maar probeerde voort te bestaan – dat was wel totaal nieuw. Ron publiceerde zijn ontdekking oorspronkelijk in een manuscript genaamd "Excalibur”. Hij besloot om het manuscript niet te publiceren omdat er geen feitelijke methode voor verbetering in werd beschreven, maar ondanks dat was het een filosofische maatstaf waarmee alle toekomstige onderzoek getoetst kon worden.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd Ron luitenant bij de Amerikaanse Marine. Oorspronkelijk deed hij in Australië dienst als een hooggeplaatste Officier bij de Amerikaanse Inlichtingendienst. Bij zijn terugkeer naar de Verenigde Staten (als eerste Amerikaanse slachtoffer van de strijd in de Zuidelijke Oceaan) werd hij onderscheiden en vervolgde hij zijn dienst in zowel de Grote Oceaan als Atlantische Oceaan, waarbij hij antionderzeeboot fregatten leidde en Als bevestiging voor zijn bemanningen trainde voor ondernomen ontdekkingsreizen amfibische landingen. Hoewel hij van die periode, werd Ron in 1940 zeer hoog onderscheiden werd toegelaten tot de beroemde voor zijn diensten in oorlogstijd, Explorers Club, waar hij raakte hij diep bedroefd door de plaatsnam tussen de bekendste daaruit voortvloeiende slachting ontdekkingsreizigers uit zijn tijd. en onmenselijkheid. Zodoende Hierna werden alle nam hij zich voor zijn verkenningstochten uitgevoerd inspanningen om de menselijke onder de vlag van de Explorers toestand te verbeteren te Club – waaronder een verdubbelen. Aldus vervolgde hij zijn onderzoek zelfs door de ontdekkingsreis naar Alaska in donkerste dagen van 1943 1940. Verder deed hij een en 1944. baanbrekende studie over de Indianenstammen die langs de kust van de Stille Oceaan leefden, Gedeeltelijk blind en lam van de verwondingen die hij in de oorlog maar hij ontwierp ook het opliep, werd luitenant L. Ron prototype van een Hubbard in 1945 navigatiesysteem dat nog voor gediagnosticeerd als permanent tientallen jaren op zee en luchtwegen gebruikt zou worden. ongeschikt en werd hij

!

27

opgenomen in het ziekenhuis in Oakland, Californië. Tegen die tijd had hij echter de eerste praktische procedures ontwikkeld voor het verlichten van trauma. Hij testte deze procedures op voormalige krijgsgevangenen die, ondanks intensieve medische behandeling, hun gezondheid niet hadden herwonnen. Door toepassing van de eerste technieken van Dianetics om “mentale barrières” weg te nemen die het reageren op medicijnen in de weg stonden, herstelden al diegenen die Ron behandelde snel (en tot ieders verbazing) na een standaard medische behandeling. Gebruikmakend van dezelfde procedures, herwon hij eveneens zijn eigen gezondheid, tot grote verbijstering van de medische onderzoekers. Nadat de vrede was hersteld begon Ron opnieuw de werkzaamheid van Dianetics te testen en wel op honderden mensen uit alle geledingen van het leven. Na verdere verfijning in dat “laboratorium van de echte wereld”, schreef hij een verhandeling waarin hij zowel de onderliggende theorie als de technieken in detail uiteenzette. Die verhandeling werd Dianetics: De Oorspronkelijke These. Exemplaren van het manuscript werden aanvankelijk verspreid in medische en wetenschappelijke kringen. In een mum van tijd werden die exemplaren echter gretig gekopieerd en doorgegeven aan anderen, totdat Ron's Oorspronkelijke These letterlijk in omloop was over de hele wereld. Om tegemoet te komen aan de waarachtige stortvloed van vragen van lezers, werd Ron vervolgens gedwongen om een definitieve tekst over het onderwerp te schrijven. Dus begon hij te werken aan Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, het eerste begrijpelijke boek dat ooit was geschreven over het menselijk verstand.


DE GEKUISTE VERSIE Veel mensen hebben vast en zeker al eens dit boek onder de neus geschoven gekregen. De titel DIANETICS verwijst naar. ..De moderne versie heeft echter niets meer te maken met de originele uitgave die verscheen in 1950.

Scientology is een van de grootste tegenstanders van farmaceutische psychiatrie Uitgebracht op 9 mei 1950 belandde het werk onmiddellijk op de New York Times bestsellerslijst en leidde het tot de vorming van zo´n 750 Dianetics groepen van kust tot kust. Het inspireerde ook de vorming van Dianetics stichtingen in zes Amerikaanse steden om te assisteren bij Ron's vooruitgang van het onderwerp. Die vooruitgang was snel, systematisch en op zijn minst net zo onthullend als hetgeen eraan voorafging. Voor de uitbreiding van het laatste hoofdstuk van Dianetics, waarin Ron schreef over de plannen om "verder onderzoek naar de levenskracht" te vervolgen, deed hij weldra onderzoek naar steeds meer bewijzen dat die levenskracht van nature spiritueel was en zich uitstrekte over meer dan één leven. Of zoals hij het formuleerde: “Naarmate zij zich ontwikkelt, lijkt Dianetics steeds meer in staat te zijn om uiteindelijk in contact te komen met de vaak gepostuleerde, maar nooit grondig waargenomen, gemeten en ervaren menselijke ziel.” De verklaring bleek helemaal juist is en, met verder onderzoek in het najaar van 1951 en 1952, kon Ron inderdaad in contact treden met de menselijke ziel en had hij een manier gevonden om deze te

!

ervaren. Aldus was de Scientology religie geboren als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, Universa en andere levensvormen”. Eind jaren vijftig bleef Ron steeds dieper graven naar de aard en het potentieel van de geest, terwijl hij de ontdekkingen vastlegde in opgenomen lezingen, technische uitgaven, artikelen en boeken. Met een evenredig groeiende gemeenschap van Scientologen, werden er Scientology Kerken geopend in de Verenigde Staten, Europa, Australië en Zuid-Afrika. Zodoende overzag hij zowel de wereldwijde groei van Scientology en werkte hij aan het systematiseren van een nauwkeurige en standaard route waarlangs individuen omhoog konden gaan naar hogere staten van bewustzijn. Aangezien Scientology het leven als geheel omvat, is er geen enkel aspect van het bestaan van de mens dat in het daaropvolgende werk van L. Ron Hubbard niet wordt behandeld. Wonende in Groot-Brittannië, daarna aan boord van een schip voor onderzoek in de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied alvorens terug te keren naar de Verenigde Staten, ontwikkelde hij uit het groter geheel van Scientology procedures een collectie technieken ten behoeve

28


van maatschappelijke verbetering. Ter illustratie: •

L. Ron Hubbard’s methode voor de rehabilitatie van drugsverslaafden worden thans toegepast in zo’n 50 landen. Die heeft bewezen vijf keer effectiever te zijn dan alle andere soortgelijke programma’s. Zijn programma voor het rehabiliteren van criminelen wordt momenteel internationaal in meer dan 2000 gevangenissen en strafinrichtingen toegepast en heeft een vermindering van recidive van 80 procent teweeggebracht. Zijn technologie voor het leren lezen en schrijven en wordt in meer dan 70 landen geleverd. L. Ron Hubbard's alom geprezen morele code en

handleiding voor een beter leven, De Weg naar een Gelukkig Leven, is nietreligieus en is uitsluitend gebaseerd op gezond verstand. Het is statistisch bewezen dat het de neerwaartse morele trends in gehele gemeenschappen kan omkeren. Er zijn inmiddels enkele honderden miljoen exemplaren verspreid in meer dan 90 talen in meer dan 150 landen.

opgenomen lezingen en films. Met meer dan 250 miljoen exemplaren van zijn werken in omloop heeft L. Ron Hubbard een beweging geïnspireerd die miljoenen sterk is en verspreid is over alle continenten. Als bewijs van de werkzaamheid van zijn nalatenschap zien we de wonderen van zijn technologie en zijn miljoenen vrienden over de hele wereld die die nalatenschap voortzetten. Beide blijven elke dag in aantal groeien en bevestigen anderzijds wat Ron verklaarde in zijn eigen essay, "Mijn filosofie":

Maar natuurlijk kan het grotere verhaal van L. Ron Hubbard alleen maar afsluiten met zijn voltooiing van zijn voornaamste onderzoek. Vóór zijn overlijden in 1986, heeft hij alle Dianetics en “Ik help graag anderen en Scientology materialen reken het tot mijn grootste gesystematiseerd voor toepassing genoegen in het leven in alle lagen van de samenleving en tot uiterste spirituele hoogten. wanneer iemand zich bevrijdt Vandaag de dag bestaan deze materialen uit tientallen miljoenen gepubliceerde woorden,

van de schaduw die zijn dagen somber maakt.

Die schaduwen lijken voor hem zo dicht te zijn en drukken zo zwaar op hem dat, zodra hij erachter komt dat het schaduwen zijn en dat hij erdoorheen kan kijken, erdoorheen kan lopen en opnieuw in de zon kan staan, hij ontzettend opgetogen is. En ik ben bang dat ik dan net zo opgetogen ben als hij.” Ron L. Hubbard

Bron: Scientology.nl Nota  redac2e: In  het  volgend  nummer  een  andere   percep8e  over  het  fenomeen   Hubbard.

!

29


GOLDMAN-SACHS HET PAARD VAN TROJE VOOR EUROPA stuitte op verzet van het congres en werd verworpen.

zullen blijven aanschaffen. Alles wordt opgeofferd aan de wensen van de schuldeisers, want waar anders zou het geld zijn dat enorme schuldenberg van de landen in de Eurozone drijvende kan houden? Er is een alternatief voor de schuldslavernij. Maar eerst kijken we even naar de nefaste onderbuik van het ESM en de stille overname van de ECB door Goldman.

In december 2011 was de president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi, voormalige vicepresident van Goldman Sachs Europa, in staat om een noodfonds van 500 miljard euro erdoor te krijgen zonder ook maar iemands toestemming te vragen. In januari 2012 werd een permanent reddingsfonds, De staatsgreep van Goldman het Europese De donkere kant van Sachs die in de VS mislukte Stabiliteitsmechanisme (ESM) is bijna succesvol afgerond het ESM er in het holst van de nacht in Europa - een permanente, doorgejast, zonder enige niet te herroepen, Het ESM is een permanent serieuze aandacht in de pers. onbetwistbare borg voor de reddingsfonds als vervanger van de tijdelijke Europese banken, verzekerd door de “...Het ESM geeft de Stabiliteitsfaciliteit belastingbetaler. toezichthouders van het Financiële en het Europese Financiële ESM een blanco cheque, Stabilisatiemechanisme vanaf In september 2008 slaagde die de Europese burgers het moment dat het is Henry Paulson, voormalige geratificeerd door staten die CEO van Goldman Sachs, erin nu zonder enige 90% van de financiële de Amerikaanse regering af te medezeggenschap van toezeggingen persen voor een bedrag van Europese politici met vertegenwoordigen, hetgeen $700 miljard. Maar om het voor een enorme schuldberg verwacht wordt in juli van dit elkaar te krijgen moest Paulson kunnen opzadelen...” jaar. In een YouTube-film van diep door het stof en dreigen afgelopen augustus met de titel met de volledige ineenstorting De staatsgreep van de banken 'The shocking truth of the van de wereldeconomie en het in Europa ging vrijwel zonder pending EU collapse!" geeft afkondigen van de staat van slag of stoot. Het ESM is wordt ons een zeer duidelijk beeld beleg. De bailout een toegejuicht door de Europese van de gevaren van het ESM. eenmalige zaak. Paulson's regeringen, door hun smeekbede om een permanent schuldeisers en door 'de noodfonds - het Troubled Asset Relief Program of TARP - markt', omdat het betekent dat investeerders staatsschulden

!

30


De ECB gevangen in de tentakels van Goldman Sachs

die Griekenland en andere schuldenlanden. Thorpe stelt een voor de hand liggende oplossing voor: Waarom leent de ECB het geld niet direct aan de Griekse Afglopen november verving regering? Of aan de Portugese voormalig GS-topman Mario regering, die momenteel moet Draghi zonder veel poeha en lenen aan 11,9%? Of aan de zonder al te veel aandacht in Hongaarse regering, die 8,53% de media de Fransman Jean- dient te betalen? Of aan de Ierse regering, die op dit Claude Trichet als baas van moment 8,51% rente betaalt? de ECB. Draghi liet er geen Of de Italiaanse regering, die gras over groeien om voor de 7,06% dient te betalen? banken te doen wat de ECB weigerde voor zijn lidstaten te Het grootste bezwaar tegen dat logische alternatief is doen: ze overgieten met geld aan uiterst lage tarieven. De artikel 123 van het Verdrag Franse blogger Simon Thorpe van Lissabon, dat de ECB daarover: verbiedt geld te lenen aan Op 21 december 'leende' de regeringen. Maar, zo stelt ECB 489 miljard euro aan de Thorpe: Europese banken, tegen het Zoals ik het begrijp is artikel zeer vrijgevige tarief van 1% 123 bedoeld te voorkomen dat over drie jaar. Ik zeg 'leende', verkozen regeringen de maar in werkelijkheid werd de centrale banken misbruiken geldpers gewoon aangezet. De door ze de opdracht te geven ECB heeft dat geld niet. Het is geld te drukken om niets anders dan kwantitatieve buitensporige uitgaven te verruiming. financieren. Ons wordt verteld Het geld werd vrijwel direct dat dat de reden is waarom de opgeslokt door in totaal 523 ECB onafhankelijk moet zijn banken. Totale gekte. De ECB van de regering. Oké. Maar wat hoopt dat de banken er iets we nu hebben is een miljoen nuttigs mee zullen doen - zoals keer erger. De ECB is volledig het geld uitlenen aan de in handen gevallen van de Grieken, die momenteel 18% banksector. "We willen een half rente over hun obligaties biljoen goedkoop geld," moeten betalen om aan geld te zeggen ze. Oké, geen geraken. Maar er zitten geen probleem. Mario is er voor om voorwaarden aan de lening. dat te regelen. En het is niet Wanneer de banken besluiten nodig iemand om toestemming bonussen te betalen van het te vragen. Tegen de tijd dat de 'geleende' geld, dan is dat ECB rapporteert wat ze prima. Of misschien hebben gedaan is het geld al verschepen ze het geld naar lang en breed verdwenen. een belastingparadijs. Tegen een rente van 18% Als de ECB tenminste zou verdubbelt een schuld in drie werken onder toezicht van de jaar. Het is deze loodzware verkozen regeringen, zou de rentelast, niet de schuld zelf, belastingbetaler in ieder geval

!

31

POPPETJES

Presidenten of acteurs? De door Bilderberg Group geratificeerde Van Rompuy werd ontvangen met een “who the hell are you?” in de EU cirkel door de ondertussen bekende Europarlementariër Nigel Farage, de luis in de pels van de Europese Raad en Commissie. Recent noemde diezelfde Farage op Fox News de tenoren van de EU “complete idiots”. Inderdaad, met de verbetenheid van Titanic kapiteins loodsen Van Rompuy en Barroso de Europese welvaart de dieperik in. Het lijkt erop dat deze heren de taal spreken van Goldman Sachs zoals de premier van Italië en Griekenland, die beiden ex-werknemers zijn van Goldman Sachs.


“In plaats van het draconische ESM-verdrag te ratificeren zouden we er met zijn beter aan doen te vechten voor het afschaffen of aanpassen van artikel 123 van het Verdrag van Lissabon. “

nog enige invloed hebben tijdens het kiezen van die regeringen. De bende die nu met hun grijpgrage vingertjes aan de instrumenten van de macht zitten lijken helemaal losgeslagen.

gedwongen onze geliefde democratie op te geven voor een bende financiële piraten. Europa is gevallen. De rest van de wereld zal snel volgen.

In plaats van het draconische ESM-verdrag te ratificeren zouden we er met zijn beter Goldman Sachs en de aan doen te vechten voor het financiële technocraten afschaffen of aanpassen van hebben het Europese artikel 123 van het Verdrag van schip gekaapt. De Lissabon. Want dan zou de democratie is overboord ECB direct geld kunnen lenen geflikkerd, allemaal om de aan de regeringen van de centrale banken lidstaten van de Eurozone. Als alternatief zouden de onafhankelijk te laten regeringen van de Eurozone blijven van het 'misbruik' hun economische door de regering. soevereiniteit weer in ere kunnen herstellen door hun Maar de regering dat zijn de burgers - zou het toch moeten eigen centrale banken nieuw leven in te blazen en ze te zijn. Een democratisch gebruiken om hun landen rente gekozen regering dient de burger te vertegenwoordigen. vrij van krediet te voorzien voor het algemeen belang van hun We zijn dus opgelicht en

“Omdat kinderen zuivere voeding verdienen en een zuivere, leefbare planeet.” Pure Food for Children Foundation vzw foodforchildren.foundation@gmail.com

32


Ex-Goldman Sachs raaf MARIO MONTI, premier van Italië laat zijn ware aard zien.

belastingbetalende burgers. Dit is helemaal geen nieuw of revolutionair idee en is in het verleden al met veel succes toegepast, onder andere door de Commonwealth Bank in Australië en in Canada via de Bank of Canada. Vandaag de dag is de uitgifte van geld het privilege geworden van parasiterende

kredietverschaffers, die dat privilege misbruiken om nationale economieën leeg te zuigen, besparingen af te dwingen en alles van waarde in het land tijdens meerdere rondes van vergaande privatiseringen voor een appel en een ei op te kopen. Dit privilege dient weer in handen van de soevereine

33

regeringen te komen. Krediet behoort tot de publieke middelen, uitgegeven en beheerd voor het algemeen belang van de bevolking. Origineel: 'The European Stabilization Mechanism, Or How the Goldman Vampire Squid Just Captured Europe' Vertaling©: Arjan Plantinga


Wie is

de boel belazerd hebben toen Griekenland toetrad tot de eurozone.

Openbare verkoop

Strauss-Kahn tegenstander privatisering.

staatseigendommen.

Dominique Strauss-Kahn, de voorzitter van het IMF, is een fel

Dat het IMF in handen is van

tegenstander van deze strategie en

private banken waaronder Goldman-Sachs wordt niet aan de

ligt al geruime tijd dwars binnen het IMF. Hij is van mening dat landen op

grote klok gehangen. Het IMF is een veel meer verantwoorde wijze voorstander van privatisering en is hun schulden zouden kunnen

Mario? Met de akkoordverklaring van de Europese Ministers van Financiën voor de benoeming van Mario Draghi als de President van de Europese Centrale Bank haalt Europa een verlengstuk van de zakenbank Goldman-Sachs in huis. Van 2002 tot 2005 was hij vice president van Goldman-Sachs voor de afdeling Europa. Tijdens deze periode heeft

wereldwijd bezig met het

aflossen door het stimuleren van

verstrekken van leningen aan landen die in financiële nood

binnenlandse economische activiteiten. Hierdoor zou weer een

verkeren. Deze leningen worden alléén verstrekt onder de strikte

florerende middenklasse ontstaan, waardoor de winsten van deze

voorwaarde dat

economische activiteiten in het land

staatseigendommen moeten worden verkocht. De kopers van

zelf blijven. Binnen het IMF is veel weerstand tegen deze opvatting van

deze staatseigendommen zijn in alle

Strauss-Kahn. Op de manier van gevallen grote multinationals, banken Dominique Strauss-Kahn kunnen de en hun onderliggende hedgefunds. landen weer op eigen benen komen De winsten die naderhand aan die overgenomen staatseigendommen

te staan en wordt hun afhankelijkheid van de banksector geminimaliseerd.

worden verdiend verdwijnen allemaal

Dit is echter niet waar de banken van het IMF op uit zijn.

in de zakken van deze conglomeraten. De banken en

multinationals hebben al volledige hij goed kennis kunnen nemen van de controle over de wapenindustrie, tactiek en werkwijze van deze de voedselindustrie, de bank.Van 1991 tot 2001 was Draghi gezondheidszorg, de directeur-generaal op het Italiaanse farmaceutische industrie, de olieministerie van Financiën, waar hij industrie en de agrarische sector. verantwoordelijk was voor de Nu hebben ze het oog laten vallen op privatisering van de de eigendommen van overheden. Als overheidsbedrijven. Zodoende was voorbeeld hebben we Griekenland. hij betrokken bij het Dit land wordt momenteel privatiseringsproces van de Italiaanse gedwongen haar staatseigendommen bedrijven, zoals Eni, IRI, Banca aan de particuliere markt te verkopen Nazionale en IMI. om met de opbrengst ervan hun

Goldman-Sachs.

Goldman-Sachs was onder andere verantwoordelijk voor het uitbreken

schulden te kunnen betalen. Dat deze schulden zijn ontstaan door

van de financiële crisis in 2008. De

toedoen van de Goldman-Sachs bank, is in de sector algemeen

Goldman-Sachs is ook verantwoordelijk voor het bijna

bekend, maar in de media verzwegen.

bankroet van Griekenland omdat zij

34

Arrestatie. Het is wel héél toevallig dat de arrestatie van Dominique StraussKahn plaatsvond toen hij op het punt stond om te vertrekken naar een van de belangrijkste besprekingen uit zijn loopbaan bij het IMF. Als het aan het IMF lag moesten deze besprekingen als resultaat hebben dat de Griekse regering gedwongen zou worden om haar goedkeuring te geven aan een uitverkoop van Griekse staatseigendommen. De aasgieren konden het zich niet veroorloven dat Strauss-Kahn dit met steekhoudende argumenten zou weten te verhinderen. (red)


JAN FOUDRAINE

Foudraine (Amsterdam, 1929) is psychotherapeut en schrijver. Hij schreef meerdere boeken maar is vooral bekend geworden als de auteur van ’Wie is van hout?’ waarin hij pleit voor het doorbreken van het medisch ziektekundig model. Foudraine verwierf bekendheid bij het grote publiek met het boek “Wie is van hout” uit 1971, waarin hij pleit voor een herwaardering van het begrip schizofrenie. Na het succes van Wie is van hout, waarvan in Nederland en Vlaanderen meer dan 200.000 exemplaren worden verkocht, verblijft hij lange tijd bij Bhagwan Sri Rajneesh (Osho)in Poona, India, van wie hij de naam Amrito ontvangt. Zijn verblijf aldaar kan enerzijds worden gezien als een reactie op de ruime publieke belangstelling die in de jaren zeventig in Nederland ontstaat voor zijn werk en persoon. Anderzijds lijkt zijn vertrek het begin te zijn van een heroriëntatie op de psychiatrie en psychotherapie, die hij sindsdien niet langer vanuit medischziektekundige maar veeleer vanuit mystiek-filosofische invalshoek benadert. Deze verandering van zienswijze culmineert met name in het boek “Metanoia” uit 2004, waarin hij pleit voor een opheffing van het dualisme dat het Westerse denken domineert.

jongs af aan is geconditioneerd, en het individu zich hiermee sterk identificeert. De fictie van de afgescheiden persoon (van De kennis en ervaring die persona, lett: masker) te Foudraine vanaf zijn vertrek naar ontdekken is als het ontwaken uit India opdoet over boeddhistische een droom. De ontwaakte en hindoeïstische mystiek, culmineren met name in het boek persoon is als een druppel teruggevloeid in de oceaan van Metanoia (klassiek Grieks, lett.: gewaarzijn ("awareness"), wat verandering van gedachte, en daarvandaan ook: berouw, tegelijk een verkrijgen van beter herinnering is van wat al was, inzicht, inkeer, namelijk eenwedergeboorte) uit zijn.Technieken die 2004. mensen bij de overgang BOEKBESPREKING naar dit al-een-zijn Het (psychisch) kunnen (maar niet lijden van mensen, hoeven) ondersteunen, zo wordt in dit boek zijn respectievelijk uiteengezet, ontstaat door psychotherapie en/of meditatie. een idee van afgescheidenheid en kan worden opgeheven door het loslaten van het ego-begrip (Freuds Ich) en het ontdekken van nondualisme of advaita (lett.: niet-tweeheid, een begrip uit de hindoeïstische filosofie). Non-dualiteit impliceert dat het onderscheid Ik vs. de Ander/het Andere slechts kunstmatig in stand wordt gehouden, maar in feite niet bestaat. Wanneer dit wordt ontdekt, is al wat overblijft, niets, of een gevoel van verlies ("a sense of bereavement"). Dit sterven van het ego binnen het psychosomatisch organisme is een ingrijpende Foudraine verwijst in dit boek gebeurtenis (het is tegelijkertijd regelmatig naar de mystici Jiddu "to be and not to be"). Krishnamurti en Tony Parsons Het kan gepaard gaan met angst, (onder anderen). aangezien de persoonlijkheid van

METANOIA

35


SUSAN JOY RENNISSON Deze vrouw is al meer dan 25 jaar als alternatief, vrijdenkend individu ‘op zoek naar de waarheid’ en heeft in die tijd een onschatbare hoeveelheid informatie weten te verzamelen over wat er eigenlijk aan de hand is in ons Universum , onze Zonnestelsel en op onze Planeet.

Susan Joy (B.Sc. Hons.) heeft een wetenschappelijke Eerste-graad in Natuurkunde en Geofysica behaald aan een Britse Universiteit en heeft vele jaren ervaring als software-analist. Tegenwoordig is zij actief als alternatief ‘practitioner’, onafhankelijk onderzoeker, auteur en spreker en woont in het Zwitserse Olten. Susan Joy Rennison, baant de weg voor beter begrip van de op handen zijnde heftige veranderingen, van 'kosmische' oorsprong. Op 24 juni 2011 publiceerde Susan Joy een essay dat oorspronkelijk was bedoeld om te worden geplaatst op de website van ‘The Millennium Group’ . In

dit essay integreert ze op unieke wijze, wetenschap, metafysica en de astronomische kennis uit voorgaande tijden die in allerlei vormen te vinden is in mythologie, kunst, architectuur én literatuur. Op basis van al deze feiten realiseerde zij zich dat er hoop gloort voor het menselijk ras en dat de mensheid zich in een proces bevindt waarin het Paradijs zal worden teruggegeven. In dit essay legt Susan Joy in toegankelijke taal, stap voor stap en zeer gefundeerd uit wat dit betekent en in welke vorm deze veranderingen gaan plaatsvinden. Zij is ervan overtuigd dat de wereld drastisch gaat veranderen op een manier die tot nu

36


toe maar weinig mensen hebben overwogen.

patronen die door planeet Aarde worden aangewend ten behoeve van het Met haar werk probeert Susan Joy Rennison ook een verwerken van informatie.

op onze dimensie hier op Aarde.

In eenvoudige metafysische bewoordingen verbeteren en belangrijk signaal af te geven Magnetars zijn relatief nieuw herprogrammeren Magnetars aan regeringsleiders, ontdekte objecten in ons de auravelden van de Aarde parlementariërs en universum. Deze zeer snel die we de ionosfeer noemen wetenschappers om goed te roterende hoogmagnetische die de planeet omgeeft – verdiepen in de vele, nog objecten zenden sterke plasmalagen waarvan onze nooit eerder vertoonde radiogolven uit die tot in alle wetenschappers niet kunnen gevolgen van de uithoeken van het universum verklaren waarom ze stralingsemissies die in deze hun uitwerking niet missen. überhaupt bestaan. Maar tijd in sneltreinvaart op de Traditioneel ingestelde toch. heliosfeer, maar ook de astronomen en Aarde afkomen. Susan Joy legt weer op pleitbezorgers voor een Het is namelijk niet alleen elektrisch universum, alsook onnavolgbare wijze verbanden die je versteld het weer op Aarde dat een vele plasma- en zullen doen staan. Veel belangrijke rol speelt in ons kwantumfysici en houden plezier bij: dagelijkse leven; ook het zg. zich al jaren bezig met dit ‘Space Weather’ wordt in fenomeen en hebben er nog toenemende mate van geen consensus over bereikt.

beslissende invloed op het leven op Aarde in al haar facetten.Het is de stellige overtuiging van Susan Joy Rennison, na het bestuderen van alle onderliggende data, dat het absoluut geen zin meer heeft ons hoofd daarvoor in het zand te steken; het is tijd voor een krachtig en indringend signaal.

Magnetars: een nieuw en raadselachtig fenomeen In dit nieuwe hoofdstuk van het essay van Susan Joy Rennison, wordt voorgesteld dat Magnetars, als meest magnetische objecten in het universum, ons voorzien van hogere dimensionale informatiecoderingen of -

Good old Albert Einstein voorspelde ooit dat deeltjes en informatie niet sneller dan het licht zouden kunnen reizen – maar de snelheid van de door magnetars uitgezonden radiogolven weerspreken deze overbekende wetenschapper echter. Het is in ieder geval een goed voorbeeld van het feit dat plasma’s en magnetische velden de conventionele wetenschappelijke theorieën ontkrachten en er naarstig gezocht wordt naar vervangende theoretische benaderingen en wetten.

Magnetars – De Galactische Boodschappendienst

Een Magnetar is, naar men aanneemt, het overblijfsel van een ster die is geïmplodeerd onder zijn eigen zwaartekracht en daarna verandert in een neutronenster, terwijl de resten van de ster worden weggeblazen in een uitbarsting van een supernova. Astronomen poneren de stelling dat dit astronomische ‘lijk’ een compacte samenballing is van neutronen en een diameter heeft van 10 tot 20 kilometer, maar een grotere dichtheid heeft dan onze Zon en een rotatieperiode van tussen 5 en 12 seconden.

De conventionele wetenschap houdt tot nu toe echter onvoldoende rekening Op een of andere manier met de manier waarop hoger worden schokgolven teweeggebracht aan het dimensionale energie inwerkt oppervlak van de Magnetar,

37


TUNING THE DIAMONDS

“De oscillaties in Magnetars (gewoonlijk pulsars genoemd) worden veroorzaakt door resonantie-effecten in elektrische circuits. De plotseling afgifte van opgeslagen elektrische energie in een ‘dubbele laag’ is Een ander idee van astronomen verantwoordelijk voor de is dat Magnetars zijn opgebouwd toevallige uitstoot van uit ‘vreemd quark materiaal’. Dit gammastraling. De uitbarsting is een zuiver hypothetische begint met een plotselinge toestand van zeer dicht materiaal energiepiek en neemt dan (anders dan normale nucleaire geleidelijk af, vergelijkbaar met materie die in neutronensterren een bliksemflits. wordt aangetroffen), omdat wetenschappers geloven dat Het lijkt er meer op dat we deze sterren uit iets ongewoons getuige zijn een reusachtige moeten zijn opgebouwd – concentratie van elektriciteit in gewone materie is namelijk niet Magnetars die samenkomt in het in staat de grote magnetische brandpunt van een of ander krachten, waarvan men het “plasma kanon.” Terwijl de bestaan heeft berekend, te stroom door de wolken van verduren die op het vaste stofvormig plasma stroomt, oppervlak worden uitgeoefend. worden krachten geconcentreerd als gevolg van het ‘Biot-SavartRobert Duncan legt dat als volgt effect’, waardoor ze uit: samentrekken en spiraalvormige Zeer gedocumenteerd boek over zones vormen met een immens “spaceweather” en alle “Wanneer een ster wordt grote compressie die bekend implicaties. geboren die snel genoeg roteert, staan als “z-spanningen” of De lezing van Susan voor de TU kunnen de gecombineerde “Bennett-spanningen.” Delft heb ik bijgewoond, die is effecten van de rotatie en hier te vinden. convectie, die allebei veldlijnen Plasmafysici bestuderen Susan belicht de wijzigingen in regelmatig dubbele lagen in hun het aardmagnetisch veld op een door de ster trekken, het gehele magnetische veld opbouwen als laboratoria. Dit zijn condensatorheel brede manier. Het stond in gevolg van een gecompliceerd achtige structuren die zich alle kranten ergens in de proces dat we kennen als de vormen op plaatsen waar stroom verslaggeving over de tsunami in Japan: de magnetische polen werking van een dynamo. Ook in door plasma vloeit en er wordt waren ook iets verschoven, wie het binnenste van de Aarde en de aangenomen dat het de leest het echt en wie ziet de Zon zijn dynamo’s werkzaam die elektrische structuur is die impact? Susan wel, de hun respectievelijke magnetisch zonnevlammen produceert. combinatie van natuurkundige, veld veroorzaken.” Wanneer kritische niveaus geofysicus en alternatieve worden bereikt kunnen ze healer staat garant voor een Natuurlijk staan de voorstanders exploderen en energie onttrekken brede open blik op de van het ‘Elektrische Universum‘ aan het gehele circuit. Zodoende gebeurtenissen anno nu. hier sceptisch tegenover. kan een dergelijke explosie dus Aanrader voor wie 2012 eens Stephen Smith zegt daarover in veel krachtiger zijn dan wordt anders wil lezen en ‘Magnetic Monsters’ in een verwacht op basis van de doorgronden. bijschrift bij de dagelijkse foto plaatselijk in de ster aanwezige van een blikseminslag: energie. waardoor grote veranderingen plaatsvinden in de ster en het magnetisch veld dat hem omgeeft en vaak aanleiding geeft tot de uitstoot van extreem krachtige gammastraling.

38


Deze redenatie is het gevolg van het feit dat objecten in de ruimte niet als elektrisch neutraal en geïsoleerd worden beschouwd. Het volgende diagram toont de energetische handtekening van Magnetar SGR 1806-20 die werd waargenomen tijdens een uitbarsting, en die overeenkomt met de karakteristieke handtekening van een elektrische ontlading.

weten is de reden waarom die impulsen zo helder zijn en zulke grote afstanden afleggen,” vertelde Singleton. “We denken dat ze op dezelfde manier uitzenden als ons machientje doet.”

Kennelijk was Singleton er niet zeker van hoe zijn uitvinding en de specifiek belangrijke implicaties ervan door de astronomische gemeenschap zouden worden ontvangen. Singleton legde Recent zijn de uit dat Einstein astronomen tot Dit is een goed had voorspeld nieuwe dat deeltjes voorbeeld van hoe inzichten en informatie plasma’s en magnetische aangaande niet sneller de geheimen velden de conventionele dan het licht van het wetenschappelijke zouden universum theorieën ontkrachten.. kunnen reizen gekomen en – maar het overwegen een verschijnsel van aantal nieuwe radiogolven dan? Dat natuurkundige wetten. is een compleet ander verhaal! In januari 2008 presenteerden wetenschapper John Singleton, staflid aan het ´Los Dit is een goed voorbeeld van Alamos National Laboratory´ en hoe plasma’s en magnetische velden de conventionele zijn collega Mario Perez, hun wetenschappelijke theorieën werk op het congres van de ontkrachten. Een ander ´American Astronomical voorbeeld is de combinatie van Society´ dat in Austin, Texas, plasma’s en een sterk werd gehouden. magnetisch veld, die meer energie afgeeft dan er Singleton had een speeltje oorspronkelijk werd ingestopt, uitgevonden dat hij een een verschijnsel waarvan wordt ‘polarisatie synchrotron’ aangenomen dat het slechts noemde, dat radiogolven alleen optreedt in nucleaire combineert met een snel reacties. draaiend magnetisch veld, waardoor de radiogolven sneller gaan bewegen dan de lichtsnelheid. Er werd verslag gedaan van het volgende: “Pulsars zijn snel draaiende neutronensterren die pulserende radiogolven uitzenden, maar wat we niet

Op dit ogenblik hebben de wetenschappers nog geen verklaring voor de alomtegenwoordigheid van magnetisme in het universum en zij leiden daaruit af dat het moet zijn ontstaan op het moment van de Oerknal.

39

ZONNEVLAM

Een zonnevlam (flare) is een explosie op het oppervlak van de zon die ontstaat door het plotseling vrijkomen van de energie die wordt vastgehouden in de magnetische velden.Er ontstaat straling over het hele gebied van het elektromagnetisch spectrum. Zonnevlammen worden ingedeeld in drie hoofdklassen: Klasse X. Dit zijn uitbarstingen die op de aarde voor het uitvallen van radioverbindingen en van elektriciteitscentrales kunnen zorgen. Klasse M. Dit zijn matige uitbarstingen, die rond de polen korte perioden van uitval van de radioverbindingen kunnen veroorzaken. Klasse C. Kleine uitbarstingen die nauwelijks invloed hebben op de aarde.


Dus ondanks wat wij weten over de manier waarop magnetische velden worden geproduceerd, geloven kosmologen dat een deel van het magnetisme intrinsiek – op zichzelf staand – is en niet wordt opgewekt door elektrische stromen. Dit leidt ons naar de uitleg dat, in termen van de populaire kosmologische theorie, standaard objecten met afwijkende zwaartekracht en magnetisme derhalve in aanmerking komen als bronnen van donkere materie.

houdende hiërarchische structuur van elektrische stromen.

In dat opzicht heeft ons eigen Galactische Centrum een magnetische veldsterkte die ongeveer tien maal zo groot is Susan Joy Rennisson dan de rest van het Melkwegstelsel, maar aangezien de Galactische computerstructuur die het veldsterkte 1/50.000 van Universele bewustzijn De geleerden verklaren dat de sterkte van het zwaartekrachtvelden en aardmagnetisch veld bedraagt, voorstelt. (Het mag misschien een beetje vreemd klinken, magnetische velden die niet lijken de theorieën die maar de theorie raakt toch aan zijn terug te voeren op materie, suggereren dat onze de waarheid waarover een het indirecte bewijs vormen veranderende oriëntatie ten aantal van de grootste mystici voor donkere onzichtbare opzichte van het galactische magnetisch veld er de oorzaak in de wereld het eens zijn. Ook materie. In een zichtbaar universum dat voor 99,999% van is dat het aardmagnetisch al omdat de rol van de Heilige veld onstabiel aan het worden Geometrie sterk wordt uit plasma bestaat, kunnen is, ons hiervoor geen afdoende geassocieerd met esoterische we slechts aannemen dat verklaring meer te verschaffen. overtuigingen waarvan donkere materie is tegenwoordig voorbeelden te samengesteld uit donker Vergeleken hiermee vormt het over zijn). plasma, d.w.z. opgebouwd feit dat onze planeet wordt uit subatomaire deeltjes met gebombardeerd door Het klinkt misschien vreemd, hoge energie en trilling, Magnetars die een de theorie raakt toch aan de eigenschappen die niet door magnetische veldsterkte waarheid waarover de onze huidige instrumenten hebben die een miljard (10.000 grootste mystici in de wereld kunnen worden miljoen) maal sterker is dan die het eens zijn. van de Aarde een veel meer gedetecteerd. voor de hand liggende Ook omdat de rol van de De 'Laser Guide Star' van de verklaring te zijn. Heilige Geometrie sterk VLT (Very Large Telescope) wordt geassocieerd met Onorthodox Geloof & wijzend op het Galactisch esoterische overtuigingen.. Centrum. Wetenschappelijke Realiteit In het boek, ‘Reality Revealed: In deze theorie bestaat het Deze overweging moet worden The Theory of Multidimensional magnetisme in de tweede meegenomen met het gegeven Reality’ (1978), poneren de dimensie en doet het dienst als dat wetenschappers die in hun schrijvers Douglas Vogt en schakel voor de uitwisseling laboratoria en in de Gary Sultan een uitdagende van informatie tussen de eerste interplanetaire ruimte het theorie. Ze gaan ervan uit dat dimensie en andere plasma bestuderen, verklaren alles in het universum is bestaansdimensies. Voor dat er een hiërarchie bestaat opgebouwd uit informatie die diegenen die niet zo van magnetische velden met wordt opgeslagen in de eerste gecharmeerd zijn van het een daarmee verband dimensie, een geometrische concept van dimensies, wordt

40


het een stuk eenvoudiger te denken aan onopvallende banden van energie; de eerste dimensie verkeert daarbij in de hoogst mogelijke staat in het universum, die uitsluitend energetische sjablonen of patronen vasthoudt. Binnen bepaalde spirituele tradities wordt dit aangeduid als gedachte-energie.

nu precies voorstelt. In dit stadium wordt voorgesteld dat Magnetars, als zijnde de meest magnetische objecten in het universum, ons voorzien van hogere dimensionale informatiecoderingen of patronen die door planeet Aarde worden aangewend ten behoeve van het verwerken van informatie.

Magnetisme is nog steeds één van de grote raadsels; ook onze Aarde blijkt 'n groot magnetisch veld.

Vogt en Sultan opperen dat het aardmagnetisch veld wordt veroorzaakt door een dichte en super opgewarmde plasmakern die enorm veel vermogen produceert, en ze voeren daarbij het Omdat magnetisme een ander verschijnsel is gedrag van seismische golven van waarover de orthodoxe wetenschap nogal vaag aardschokken als bewijs aan. Vele anderen met doet, hebben wetenschappers in het verleden alternatieve ideeën over hoe het voorzichtig toegegeven dat magnetisme – zoals aardmagnetisch veld wordt opgewekt brengen, licht – afkomstig is vanuit de vijfde dimensie en overigens om heel andere redenen, ook een beschouwd wordt als een verborgen plasmakern ter sprake. component van ruimte-tijd. Het magnetisch veld is aanwezig zonder de Met behulp van de kwantummechanica en behoefte aan de aanwezigheid van welke andere huidige theorieën kan geen verklaring fysieke materie dan ook. gegeven worden voor een aantal belangrijke verschijnselen van magnetisme, terwijl Enkele wetenschappers denken dat de sommigen gewoon accepteren dat de huidige theorie over elektromagnetisme energiebron van het magnetisme een compleet tekortschiet. mysterie is. Omdat de Aarde een ingewikkeld systeem is, is De actuele aanname is nu simpelweg dat de de aardkern het modulatiepunt van veel oorsprong van het magnetisme ligt in de baan verschillende frequenties; sommige frequenties en de draaiende beweging van elektronen en vormen de verschillende aspecten voor het de manier waarop die elektronen met elkaar aanmaken van de elementen en andere bestaan reageren. We zullen de rol van elektronen nader als uurwerken, synchroniserende en onder de loep nemen, omdat de Aarde wordt herschikkende frequenties, en hun functie gaat gebombardeerd door ‘exotische’ hooghet menselijk begrip te boven; deze frequenties energetische elektronen en van veel van de controleren echter het vermogen in het energieën die we nu ervaren wordt centrum. Het magnetisch veld is aanwezig aangenomen dat ze verband houden met zonder de behoefte aan de aanwezigheid van elektronen, ondanks dat wetenschappers welke fysieke materie dan ook, zo is de opnieuw erg vaag doen over wat een elektron overtuiging van enkele wetenschappers die

41


TORSIEVELDEN ZIJN PURE INFORMATIE...

“Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met 'Het Veld' aantoont..”

De Aarde wordt gebombardeerd door “exotische” energetische elektronen.. denken dat de huidige theorie over elektromagnetisme tekortschiet. De rol van magnetisme als informatiedrager is inmiddels wel erkend door een aantal vooraanstaande geleerden. (We hoeven natuurlijk alleen maar te kijken naar onze éigen wijze van data-opslag via magneetvelden! vert.) We kunnen het voorbeeld aanhalen van het bestaan van scalaire en torsievelden (die onderling enigszins verschillen als gevolg van het hoekmoment en de draaiende beweging).

zwaartekracht, die op haar beurt weer zo’n 40 ordegroottes zwakker is dan de elektromagnetische kracht! Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met 'Het Veld' aantoont..

Omdat dit wetenschappelijk gegeven elders wordt uitgelegd, zullen we het hier niet nog eens herhalen, behalve dan op te merken dat de ‘Morfogenetisch Velden’ van bioloog Rupert Fundamenteel zijn deze velden pure Sheldrake een populaire theorie is over velden informatievelden die normaal gesproken als met een scalair karakter. Gewaardeerd fysicus verborgen component deel uitmaken van het Dr. David Bohm, die bondgenoot was van elektromagnetische veld. De torsieveldtheorie Einstein en auteur van het bejubelde boek werd in 1913 ontwikkeld door Albert Einstein en ‘Wholeness and the Implicate Order’ (1970), is Elie Cartan en naarmate hun concept aan een van ’s werelds meest vooraanstaande belangrijkheid en acceptatie won, zijn er vele theoretisch natuurkundigen en heeft veel duizenden onderzoeksrapporten over klassieke werken over de kwantumtheorie en opgesteld. relativiteitstheorie op zijn naam staan. De theorie stelt dat torsievelden in orde van grootte zo’n 30 keer zwakker zijn dan de

Deze briljante wetenschapper plaatste een aantal vraagtekens bij de meest fundamentele

42


zaken van de klassieke kwantummechanica en ondanks zijn succes heeft het nog vele tientallen jaren geduurd voordat een paar van zijn theorieën serieus genomen werden. In 1952 stelde Bohm voor dat het kwantum eigenlijk een deeltje en een golf was dat echter verbonden was met een nieuw veld dat bestond uit een hoofdgolf die de beweging van de deeltjes stuurt. Deze hoofdgolf bevatte omgevingsinformatie en wanneer er iets in de omgeving veranderde, werd die informatie aan het deeltje doorgegeven waarop dat zijn positie en momentum aanpaste. De hoofdgolf hield als kwantumpotentieel meer informatie vast dan energie of massa. Heden ten dage vragen natuurkundigen zich af waarom die theorie over de hoofdgolf eigenlijk al die tijd is genegeerd. Hierop kan eenvoudig worden geantwoord dat het te maken heeft met het patroon van de systematisch weigering door het wetenschappelijk establishment om te begrijpen wat magnetisme in werkelijkheid vertegenwoordigt. Om die reden komen, zoals gewoonlijk, echter belangrijkere inzichten beschikbaar voor hen die bereid zijn zich af te wenden van de orthodoxe benadering. Het Universum zoals we dat kennen kan wetenschappelijk worden omschreven als de interactie van licht, frequentie,

magnetisme, geluid en geometrie. Traditioneel heeft de wetenschap zich altijd gericht op drie dimensies plus de tijd en uitsluitend getracht de hoofdbrekende en ‘afwijkende’ verschijnselen toe te schrijven aan hogere dimensionale realiteiten, wanneer zij niet verklaard konden worden met behulp van populaire theorieën en de ons bekende natuurkundige wetten. Wetenschappers realiseren zich dat veel theorieën in principe de beste ideeën zijn die worden aangeboden, maar het niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen altijd bij het rechte eind hoeven te hebben. Als gevolg van de consensus in de wetenschappelijke wereld worden sommige theorieën echter onderwezen als zijnde de enige waarheid, maar op de achtergrond worden veel basisconcepten steeds weer opnieuw bekeken en op hun merites beoordeeld, omdat door nieuwere en betere experimentele waarnemingen wordt aangetoond dat we geen duidelijke greep hebben op vele fundamentele zaken.

kunnen verhogen en in licht kunnen veranderen (vijfde of nog hogere dimensie) en daarna, wanneer ze hun frequentie zelfs nog verder verhogen, kunnen terugschieten naar onze dimensie in de vorm van materie die we röntgen- , gamma- , of kosmische stralen noemen. Om deze fundamenteel kromme redenering te verklaren, moeten we begrijpen waarom de conventionele wetenschap niet voldoende rekening houdt met de manier waarop hogere dimensionale energie inwerkt op onze dimensie. De reden voor onze interesse is eenvoudig. Wanneer onze planeet wordt bestookt door de meest extreme magnetisch objecten in het Universum, met een hevigheid die onze astronomen nog steeds versteld doet staan, moeten we begrijpen dat het volgens het Universele Plan is, dat de beschikbare energie van de planeet wordt verhoogd. In eenvoudige metafysische bewoordingen verbeteren en herprogrammeren Magnetars de auravelden van de Aarde die we de ionosfeer noemen die de planeet omgeeft, plasmalagen waarvan onze wetenschappers niet kunnen verklaren waarom ze überhaupt bestaan.

Elektromagnetisme is een groot en duister gebied en wetenschapper Tom Bearden stelt dat er op dit moment tenminste 34 discrepanties bestaan in de conventionele elektromagnetische theorie. Zelfs de basistheorie over het elektromagnetisch spectrum is : Jan Smith . Bron: verdacht, omdat ons verteld is Vertaling Wanttoknow.nl (Guido Jonkers) dat wanneer we hoger in het elektromagnetisch spectrum opschuiven de golfdeeltjes die op verschillende frequenties trillen, van radiogolven tot microgolven, hun trilling

43


DE MYTHE VAN SATAN Eerste deel van een onderzoek naar occulte waarheden en nonsens! "De mens is vrij geboren en toch ligt hij overal in ketenen." - Jean-Jacques Rousseau

In aanvang van een Nieuwe Wereld Orde in de maak, en de vele websites en boeken die spreken van een 'Satanic conspiracy', is deze weblog toch iets anders van aard. Zoals eerder werd gesteld in het introductie artikel, is dit geen Christelijke of religieuze website. In ieder geval niet in die zin, dat er van een monotheïstische en fundamentalistische aard gesproken kan worden. Ook is dit geen politieke website, of een site die zichzelf volledig profileert op het maatschappelijke vlak en vorming van een NWO. Het doel van deze website is waarheid te vinden, deze te benaderen en te vertellen. Zoals de titel van dit artikel al zegt, is dit een inleiding tot de 'Satans-Mythe'. Deze 'inleiding tot de Satans-mythe' is erop gebaseerd kennis te nemen, van hoe een kliek die streeft naar een New World Order, eveneens het concept voor het bestaan van de 'duivel' toepast voor haar eigen agenda. Op te veel websites wordt het concept van de 'duivel' te letterlijk genomen, en wordt er verwezen naar de 'Satanische doelen van de Gnostieken', worden de oude Katharen weer uit de kast gehaald en bovendien afgedaan als een 'duivelse groep' die vooral het 'Christelijke fundament' probeerden te ondermijnen. Vaak wordt er verwezen naar de 'eindtijd' en de komst van de 'Antichrist', en worden vooral

Paganistische/Pantheïstische groeperingen onterecht aangewezen als het 'broedsel van de duivel'. We zien vaak op dergelijke keurig verzorgde anti-Illuminati websites dat ook de Wicca beweging het te verduren krijgt enz. Te vaak lezen we dat bijvoorbeeld Helena Petrovna Blavatsky een 'duivel-aanbidster' was, de Theosofie en de (Hebreeuwse) Kaballah een 'Duivelse leer', en zien we dat citaten van vrijmetselaars gebruikt worden om 'aan te tonen' dat de vrijmetselarij de 'duivel' aanbid in de vele vormen van de 'duivelse Baphomet' enz. We zien citaten opduiken, die veel lijken te zeggen over dit occulte gehalte, maar in feite in een context geplaatst worden die niet strookt met de uitleg van de auteur. Te vaak zien we dat veel soorten aan symbolisme op een manier worden 'uitgelegd' om vervolgens tot de 'slot-conclusie' te komen dat de Vrijmetselaars in feite 'duivel aanbidders' zijn, en worden om het even wat voor occulte symbolen, occulte werken en geschriften tot 'duivelse werken' verklaard. Natuurlijk zaten er Kabbalisten in de Beierse Illuminati, en is het een leer van de hoogste broederschappen van vandaag de dag. Maar dat maakt deze leer nog niet tot een 'duivelse leer, of beter; een 'kwade leer'. In het geval van de verhalen over de Beierse Illuminati, kennen we veel van de historicus Nesta Helen Webster, waar eveneens Winston Churchill eens uit citeerde. Zoals we begrijpen, is de Nesta Helen Webster versie over de Illuminati, met citaten uit het boek van John Robison maar één enkele kant van het verhaal

44


waarin zij het vooral heeft over de 'ondermijning' van het Christelijk bestel. Ook haar werk is enigszins en zeker op dat vlak - te bekritiseren. Wat wel een voordeel is, is dat we met het werk van Nesta H. Webster op dit moment ook andere feiten kunnen inzien, en dat dergelijke 'Joodse Illuminaten' (als we hier van zouden mogen spreken) ook niet gevrijwaard blijven wanneer we het hebben over een 'NWO'. De zogenaamde 'Ex-Illuminaten'   Zoals gezegd, word de Theosofie, het Kabbalisme en dergelijke 'heidense stromingen' vaak op één hoop gegooid wanneer men het heeft over een 'Satanic Conspiracy'. Veel symbolisme idem dito. Vaak wordt deze leer als zodanig uitgelegd door zogenaamde 'ex-Illuminaten' zoals Doc Marquis en Bill Schnoebelen. Bill Schnoebelen noemt zichzelf een 'voormalige Heks', wat hij voor 16 jaar geweest zou zijn alvorens hij 'ontdekte' dat dit het 'kwaad' was waar hij zichzelf mee 'inliet'. Hij claimt ook een voormalig vrijmetselaar geweest te zijn, en dat hij toetrad tot de 'Palladium Masonry' een

organisatie die niet bestaat. Daarnaast zou Bill Schnoebelen toe zijn getreden tot de Church of Satan waar hij zeven jaren lid van zou zijn geweest, en eveneens zou hij een 'meester' vrijmetselaar zijn geworden. Dit zijn zeer ongelofelijke verhalen, en wanneer wij zijn leven bestuderen komen deze zaken zeer zeker NIET overeen met wat hij zegt. Hij is dus NIET degene die hij ZEGT dat hij is. Het stukje hieronder zegt dus wat hij allemaal 'geweest' zou zijn', iets dat gewoon een grote Fabel is;

GETUIGEN?

Exposing The Illuminati from Within Bill Schnoebelen was a Satanic and Voodoo High Priest, 2nd degree Church of Satan, New Age guru, occultist, channeler, 90th degree Mason, Knight Templar, and a member of the Illuminati. Bill shows how the conspiracy works and how it uses the Lodge and the highest echelons of power and technology from secret "black project" operations to form a world government. Two, 2 hr. DVD's or VHS's. Zelf heb ik eens een lezing van hem gezien (video), en wanneer we een

Ex-Illumintatie insiders

Het Alziende oog als symbool voor het Derde Oog!

45

Van boven naar onder: Bill Schnoebelen, Doc Marquis en John Todd. In tegenstelling tot de twee anderen leeft Todd niet meer ten gevolge van zijn confessies.


beetje nuchter blijven kijken, en de juiste vragen stellen, blijft er weinig over van hetgeen Bill Schnoebelen allemaal beweert. Ik ben nooit zo happig geweest op die zogenaamde Ex-Illuminaten, daar iemand die echt in het allerhoogste bestel zou hebben gezeten, nooit of te nimmer een lezing zou kunnen geven met gegronde informatie die tegen dat hoogste bestel zou kunnen werken. Het zou in dit opzicht zijn dood kunnen betekenen. We hoeven enkel maar een paar vrijmetselaarsreglementen en 'broederschapsregels' in te zien, en we begrijpen dat iemand die beweerd een 'exIlluminaat' te zijn, simpelweg liegt dat ie barst. Daarbij geven deze zogenaamde 'ex-illuminaten' een 'uitleg' van de symboliek, die op haar beurt zo simpel is, dat het in feite niet eens onder het begrip 'uitlegging' geschoven zou mogen worden. We kunnen ons echt gaan afvragen 'wie' deze mensen nu eigenlijk ECHT zijn. Wanneer men op dergelijke buitenlandse forums over de 'Illuminati' citaten van Vrijmetselaars bespreekt, wordt er qua uitleg maar al te vaak verwezen naar dit soort 'Ex-Illuminaten', waarvan hun 'kwaadaardige verleden' alvorens zij 'bekeerd' werden tot het geloof in 'Jezus', op grote fictie berust, en nog duisterder is dan dat van de hoge vrijmetselaar in het algemeen. Ikzelf zie de aanschaf van dergelijke boeken en lezingen die deze 'exilluminaten' op hun naam hebben staan, dan ook als weggegooid geld. Net als de aanschaf van het boek 'Trance Formation of America' van het zogenaamde 'mindcontrol slachtoffer' Cathy O Brien, en de zogenaamde ex-mindcontrol programmeur Dr. Mark Phillips. Er lopen in de wereld van de Vrijmetselarij heel wat (uit ons oogpunt gezien) vreemde mensen rond, maar wanneer we naar het wereldje kijken van de zogenaamde 'Anti-Masons' vinden we nog veel vreemdere mensen.

Disinformatie

Verder worden dergelijke occulte citaten op zeer kwakkelende manier

uitgelegd door fundamentalistische Christenen en vooral door Protestanten, maar eveneens door andere mensen die deze citaten en de daarop volgende 'uitleg' klakkeloos aannemen, zonder dat zij echter beseffen dat de Bijbel eveneens door de hoogste broederschappen werd samengesteld, en inderdaad - naast de vele aanpassingen door de laatste eeuwen heen - op een manier uitgelegd, zodat de grote 'massa' deze zaken per definitie letterlijk moest nemen. De beheerders en de diep ingewijden wisten wel degelijk hoe zij dit boekwerk moesten interpreteren, en ook wisten zij 'hoe' dergelijke overleveringen samengesteld moesten worden tot één verhaal, een verhaal voor de 'massa'. Het zijn dezelfde mensen, afkomstig van dezelfde bloedlijnen. Daarbij zijn vele geschriften tot 'verboden geschriften' verklaard, en wel degelijk de schriften die in feite na bestudering ervan, de kunstmatige samenstelling der bijbelboeken als het 'juiste verhaal' sterk in diskrediet brengen. De Bijbelboeken zijn in letterlijke zin een leugen. Natuurlijk zijn andere zaken binnen de Bijbel voor letterlijk aan te nemen, maar bijvoorbeeld niet onder de namen die gegeven werden voor de twaalf discipelen, en niet onder de begrippen die de doorsnee Christen geleerd zijn. Niet onder de namen Jezus, Johannes, enz. We spreken hier over fictieve personages, samengesteld uit veel oudere teksten, en uit een enorme dosis verborgen astrologische kennis. Elke keer als een Christen ter goede trouw aankomt met 'dit is duivels' want 'kijk hier staat het in de Bijbel', en dit relateert aan het NWO verhaal, lacht de elite zichzelf een kriek. De auteur Texe Marrs is hier een zeer goed voorbeeld van, ook al kloppen zijn stellingen over de vorming van een NWO zeker voor het grootste gedeelte; de symboliek wordt zonder pardon naar 'duivels', 'anti-god' en 'anti-kerk' geredeneerd, en zeker niet uitgelegd als datgene wat het werkelijk betekent, en er wordt zelfs geen poging hierin ondernomen. Symboliek uitleggen is een zeer moeilijke zaak te noemen, en ook ik heb daar in bepaalde gevallen aardig

46

veel moeite mee, maar wanneer men een poging onderneemt, dan moet men het wel in de richting proberen uit te leggen zoals het is, zonder overhaaste voorbarige conclusies te trekken. We moeten er niet bang door worden gemaakt, maar we zouden er van moeten leren. Niets anders. Zo hebben we natuurlijk ook mensen die zo gezegd de 'duivel aanhangen', en enkele zogenaamde 'serieuze' kandidaten hiervan, zien wij ondermeer in de Heavy Metal wereld. Vaak spreken zij van een 'dark force' of 'The Black Flame' en begrijpen niet dat er feitelijk helemaal niets 'duister of zwart' aan is, omdat het enkel 'duister' is voor diegenen die het niet zien of begrijpen. Daarnaast worden termen als 'Neo-Paganisme', 'Heksen', 'duivelaanbidders' en 'Satanisten' door teveel mensen onder hetzelfde labeltje geplakt. En zeer zeker ten onrechte. Een goede en vooral scherpe uitspraak dat in het documentatie boek 'Heksen en Demonen' (Uitgeverij Helmond) bij de inleiding werd gedaan, kwam van Hans Holzer in Juni 1974;

"Ik ben bevriend geraakt met tientallen georganiseerde Wiccakringen en andere Heidense gemeenschappen in de Verenigde Staten en Engeland, ik nam deel aan rituelen en werd verscheidene keren ingewijd. Ik heb niets van horen zeggen, en vermeld ook niets wat anderen reeds voor mij hebben geschreven. Mijn opvattingen over heksen en andere heidense voorgangers komen voort uit eigen ervaringen. In al deze jaren ben ik nog nooit een heks tegengekomen die iemand kwaad deed, ik heb nog nooit een heks ontmoet die de duivel aanbidt of de Zwarte Mis bediende. En zo moet het ook zijn: Wicca erkent het bestaan van geen van beiden. De duivelaanbidders die zichzelf satanisten noemde zijn de afgescheidenen die de buitenkant van de oude Religie overnemen, nee, stelen en die voor hun eigen negatieve doeleinden perverteren. Satanisten aanbidden de duivel in de mens, die zich manifesteert als hebzucht, egoïsme, trots en materialisme. Geen van de mensen die zichzelf openlijk satanisten


noemen zijn echte duivelaanbidders, want het wat duisterder soort moet het daglicht wel schuwen, omdat zij misdaden plegen als deel van hun geperverteerde filosofie. Maar een heks respecteert alle leven, ook dat van dieren, en de Grote Moedergodin, opperste godheid van de Wicca, vraagt geen offers van enigerlei aard. Wat tegenwoordig voor een Zwarte Mis doorgaat is niets anders dan een psychotisch getint exces van sensatiezoekers: het omkeren van het kruis en het achterstevoren zeggen van een Mis betekent niets voor een religie die al bloeide, duizenden jaren voordat Jezus op aarde wandelde." Verderop in het verhaal stelde hij zeer scherp;

middenoosten, en zijn zelfs met precies dezelfde soort overleveringen (uitgaande van de oudste Bijbelversies) vanuit Egypte terug te voeren naar de overleveringen uit het oude Soemerië, vanuit.... Ierland!! Dit is de conclusie die de zeer goede onderzoeker en auteur Michael Tsarion doet, en het is niet mis wat voor feiten hij hier voor aandraagt.

dat de vaak aangehaalde citaten die men als 'bewijs' ziet om Vrijmetselende en Theosofische groepen te betichten van 'Duivelaanbidding', bijvoorbeeld iets heel anders vertellen wanneer ze in de rest van de tekst worden terug geplaatst, en op die eenvoudige manier, maar al te vaak worden veroordeeld door mensen die in feite nog nooit van hun leven (op uitzondering van de geknipte citaten zelf) deze boeken hebben gelezen, of deze zonder vooroordeel serieus hebben Albert Pike was een 33ste graads bestudeerd. Naar mijn bescheiden Vrijmetselaar, en weldegelijk mening, hebben veel van deze verbonden met de Beierse Illuminati. mensen daarom vaak niet begrepen Albert Pike was volgens meerdere wat er feitelijk mee bedoeld wordt. bronnen één van de oprichters van Omdat men de term 'Lucifer' noemt de Ku Klux Klan, en andere bronnen in bijvoorbeeld de werken van Albert zoals het niet onbekende Lyndon La Pike en Manly Palmer Hall, zien we Rouche vertellen ons dat de dat de fundamentalisten meteen uit   Zionistische B'nai B'rith/ADL de KKK hun vel springen, bijna van vreugde "Wie zoekt naar de duivels en in het verleden langs slinkse wijze omdat ze denken dat ze iets demonen uit het boek en de van gelden heeft voorzien.... allemaal 'gevonden' hebben dat verwijst naar gelijknamige film, The Exorcist, zal handelingen gedaan via de hand van de 'duivel'. De term 'Lucifer' of deze nergens vinden, in heden noch het kwaad, en zeer zeker Diabolisch 'Luciferius' is geen 'naam' voor een verleden, behalve dan de 'duivel van 'Engel' zoals zovelen het opvatten, de goedgelovigheid', die veel geld in te noemen.... maar het boek Morals and Dogma van Albert Pike kan maar is een Latijnse term voor het laatje brengt, maar die niemand absoluut niet gezien worden als een 'lichtdrager'. Het verwijst naar Venus, verlichting brengt." Veel gelovigen zien eveneens in deze 'Duivels boekwerk', en zeker niet voor en zeer zeker naar de Venus van de Romeinen - de moedergodin! Zoals groepen weer de 'bevestiging' dat er diegenen die begrijpen wat dit boek te zeggen heeft. Wel heeft de we zullen gaan begrijpen in het zoiets als een 'duivel' bestaat die volgende artikel over de God Pan, is 'tegen de kerk' of tegen 'God' ageert. vrijmetselarij veel bloed aan de Het is de productie van het beeld van handen, en het is zeker geen lieve en deze 'Godin' niets meer dan een vrome beweging die zichzelf langs personificatie van het licht - een een 'duivel' of het 'kwaad' naast de 'sfeer', een onderdeel van een kracht 'kerk' en naast dit 'systeem' dat deze vredelievende weg voor de 'mensheid' inzet. Integendeel! We dus. Over het algemeen leven NWO in de maak extreem veel zien de werking ervan door het Christenen bij het woord van de voordelen heeft gegeven; de globale NWO netwerk zeer zeker als Bijbelversie die zij hebben, en zullen verspreiding van een leugen. een manipulatieve kracht, die evenals dan ook niet de oudste versies anderen, voor zeer weinig terug raadplegen om de vroegste teksten Dit geldt evenwel voor de Islam en deinst. Hierover kunnen we heel veel te bestuderen. Deze Bijbelteksten zijn het Jodendom. Hierbij zeg ik vaak geheel anders dan dat ze natuurlijk niet dat er geen waarheden informatie op het internet terug vinden die absoluut klopt. Zoals de vandaag de dag zijn. Daarbij is de in de Bijbelse geschriften aanwezig vrijmetselarij geen vredelievende doorsnee Christen geen etymoloog, zijn, want die zijn er absoluut. Maar organisatie betreft, zo is eveneens de en probeert het dus ook niet om niet zoals de grote massa aan andere kant van het (spirituele) dergelijke woorden (in het Hebreeuws gelovigen het begrijpt. Het waren plaatje - 'het vredelievende Tibet' of Grieks) in de juiste oude context te oude bloedlijnen die ze hebben een valse te noemen. Ook zij hebben lezen, en de oorsprong ervan te gefabriceerd, en deze stammen niet een geschiedenis van bloed en strijd achterhalen. En dit is zeer belangrijk, af van Jezus, zoals de bekende net zoals elke andere cultuur. en zeker om dergelijke woorden auteurs Sir Laurence Gardner en Gerechtvaardigd of niet; het waren binnen de geschriften te kunnen Michael Baigent dit weldegelijk absoluut strijders van de eerste orde, interpreteren. Verder vinden we op lijken te menen. Voor we gaan begrijpen wie Jezus was, moeten we net zoals de vrijmetselaars dit in feite veel anti-Illuminati websites occulte in verdekte vorm zijn. citaten die uit twee of meerdere hoe dan ook de oorsprong van de stukken tekst bestaan en vanuit één Bijbelboeken kennen (maar vooral de Ten eerste zie ik het symbolisme der grote lap tekst simpelweg bij elkaar oorsprong van het Christendom). vrijmetselaars niet als 'het kwaad' gevoegd zijn als één citaat, uit het Deze lijken voor de meest zuivere maar als een vorm van verband getrokken zijn, of niet eens oorsprong te liggen in het 'communicatie'. Daarnaast weet ik, met de auteur zelf overeenstemmen.

Vrijmetselarij

47


ALBERT PIKE Het kruis met drie armen zou als een symbool voor Baphomet gelden. Ook sommige bisschoppen dragen een kruis met drie armen. Het kruis van Lotharingen of kruis van Anjou zou daar een afgeleide van zijn. Het kruis van Anjou was het symbolisch antwoord van Franse verzetsstrijders de swastika.

Lucifer verwijst naar de planeet Venus en betekent “lichtdrager”... Een zeer goed voorbeeld van een citaat dat niet met de manier zoals het dus word gebracht lijkt het dus ook nog woorden van de auteur zelf overeenkomt, maar wat eens, dat Manly Palmer Hall dit stukje tekst als een 'pact inderdaad onder zijn eigen naam op zeer goed met de duivel' ondertekende met zijn eigen bloed, verzorgde anti-Illuminati websites is te vinden, iets wat absoluut onzin is. Er bestaan nu is het volgende stukje tekst geciteerd uit het eenmaal mensen die de vrijmetselarij zo enorm boek 'The Secret Teachings of all haten, dat ze zoveel mogelijk onzin het Ages' (auteur: Manly Palmer Hall - 32ste gr. publiek in willen gooien om de vrijmetselarij De god Pan als in een zeer kwaad daglicht te stellen. 'Een Vrijmetselaar) personificatie van goede zaak' zouden we denken, maar   het Licht... wanneer iets niet op waarheid is berust, dan "I hereby promise the Great Spirit Lucifuge, slaan we de spijker natuurlijk behoorlijk mis Prince of Demons, that each year I will bring en zijn wij eveneens de bewuste verspreiders unto him a human soul to do with as as it may van desinformatie. Mensen zoals Albert Pike, please him, and in return Lucifuge promises to Manly Palmer Hall en bijvoorbeeld Eliphas Levi, bestow upon me the treasures of the earth and fulfil waren in de eerste plaats filosofen. Daarbij reken ik my every desire for the length of my natural life. If I fail to mijzelf niet tot de zogenaamde 'anti-masons'. Het boek bring him each year the offering specified above, then my 'The Secret Teachings of all Ages' van Manly P. Hall, raad own soul shall be forfeit to him. Signed....."   ik dan ook iedereen aan om te lezen, en liefst zonder   vooroordelen en met een 'open mind'.   Deze zeer extreme quote staat inderdaad in het boek van Manly Palmer Hall (32ste graads), maar is een behandeling van een oud obscuur magisch manuscript waarvan het origineel in het Britse Museum ligt. En dit is absoluut na te lezen in dit boek op dezelfde bladzijde. Dit zijn dus NIET de woorden van Manly P. Hall! Vaak zet men achter het laatste woordje 'Signed' van deze tekst, de woorden; 'With his own blood...'. terwijl er duidelijk staat; 'Invocant signs pact with his own blood'. Op de

De tekst van het bovenste geciteerde stukje zelf, doet eerder denken aan het boek 'The Book of Ceremonial Magic' van Arthur Edward Waite, een personage dat voor een zeer groot gedeelte verbonden was met de Rooms Katholieke kerk. Zoals we in het artikel 'De Grote God Pan' zullen lezen, is Arthur Edward Waite een zeer interessant personage, die naast andere occulte werken die veelal in het Britse museum te bezichtigen zijn, zoals

48


THEOSOFIE

de Key of Solomon, de Grimorium Verum en de Lemegeton en meerdere vrij obscure werken, de werken van Eliphas Levi bestudeerde. Boven alles zijn deze mensen niet de auteurs van de vrij obscure magische geschriften die zij in hun boeken behandelen. Veel van deze behandelingen die zij deden, waren vertalingen gedaan door Jezuïten, waarvan de vertaling zeer zeker werd goedgekeurd door de Kerk zelf. Andere obscure geschriften - in dezelfde soort stijl - werden voor de Roomse archieven geschreven als een soort 'bewijsmateriaal' dat bepaalde lieden de 'duivel' aanhingen en dergelijke misdaden hiervoor zouden hebben begaan. Eliphas Levi geeft hier zeer zeker voorbeelden van in zijn uitstekende werk 'Leer en Ritueel der Hoogere Magie'. Ook Eliphas Levi was voor een groot deel van zijn leven gerelateerd aan de kerk, en werd vanwege zijn occulte schrijfwerken in de ban gedaan. Van Eliphas Levi kennen we de tekening van het Baphomet symbool, en van de Italiaanse edelman Stanislas de Guaïta kennen we het 'gedraaide pentagram' met het geitenhoofd erin. We zullen in het artikel over de grote god Pan, gaan begrijpen wie de

De Sluier van Isis “Het is dan ook logisch te noemen dat de 'bewakers van de kennis', hun 'politieagenten' hebben, die ons vertellen dat dezelfde symboliek 'duivels is' en 'slecht', om ons er zover mogelijk bij vandaan te houden, omdat zij ons 'ongeschikt' vinden voor deze zaken.”

“Duivelaanbidster” Helena Blavatsky

49

ontwerpers waren van deze symboliek, maar ook wat het daadwerkelijk betekent en wat hier zonder gegronde aanwijzingen over werd gezegd door dezelfde auteurs. Deze Baphomet en de 'Geit van Mendes in het gedraaide pentagram' worden ons binnen deze NWO maatschappij als absolute 'Duivelse symboliek' via de grote brede - en gecontroleerde - mainstream media om de oren gesmeten. Naast het gebruik ervan om het 'kwaad' aan te duiden in veel boeken en films, zien we deze symboliek in al haar obscuriteit opduiken in de wereld van de extremere heavy metal, waardoor dergelijke symboliek absoluut in een verkeerde context gezet en gebruikt wordt. Er zijn heel veel officiële stukken in encyclopedieën te vinden die het grote publiek rechtstreeks inzage verschaffen, en dergelijke symboliek meteen naar 'dat van de duivel' verwijst. Evenals extreem veel documentatie boeken dit doen. Mindcontrol doet haar haar werk erg goed dus. Ingewijden weten wel beter, en zij weten dan ook heel erg goed dat de werkelijke kracht voor een kandidaat voor een plaats in een


broederschap, enkel en alleen vanuit de kandidaat zelf komt. Diegene vormt de aangewezen persoon omdat hij of zijn vanuit zichzelf een 'spirituele, esoterische en occulte' zoektocht begint, en uiteindelijk bij zo'n soort vereniging zal uitkomen. Diegene heeft een 'open mind' en trekt zich weinig aan van hetgeen anderen met hun lagere doctrines zeggen. Deze laatste vormen namelijk een belemmering voor die persoon om de absolute waarheden te kunnen vinden, iets wat hij vanuit zijn eigen natuur simpelweg weet. Natuurlijk zal iemand dan op een gegeven moment een uitnodiging krijgen - ook in het hoogste bestel - maar het is de eenling die uit eigen streven bewijst dat hij een geschikte kandidaat zal zijn, waardoor hij/zij benaderd word. Broederschappen etc. zoeken de eenling niet op: de eenling komt op een gegeven moment tot hen (simpel uitgelegd). Dit bepaald namelijk meteen het karakter van uitverkorene.

wanneer er teveel mensen van 'verschillende aard' zichzelf ermee zouden gaan bemoeien. De rest kunnen we op lezen in een volgende uitgave van dit magazine in het artikel 'De Grote God Pan'.

tot 'heilige' verklaart, verre van dat. Zo lezen wij bijvoorbeeld in verschillende citaten over haar leven;

"Ze was om te beginnen zo dapper, om geheel alleen zo ver te reizen. Ze was zo briljant dat ze zich taal na taal eigen maakte om te weten te komen wat plaatselijke wijzen wisten. En ze   was zo edelmoedig, waarbij ze bijna niets voor zichzelf wilde. . . . En ze Vaak wordt Helena Petrovna was doodsbang dat ongetrainde, Blavatsky afgedaan als 'racistisch, onwaardige personen zouden knoeien anti-semitisch', of als een 'Duivel met magie en de boel op stelten aanbidster'. De twee voorgaande termen zijn enkel aan hen besteed die zouden zetten. Ze maakte in Amerika vijanden door te zeggen dat mediums geen woord hebben begrepen van afschuwelijke risico’s namen met wat zij feitelijk bedoelde in haar krachten die ze niet begrepen. geheime leer betreft de 'wortelrassen'. De laatste term echter,   is aan hen besteed die geheel uit Hindoes en boeddhisten in India en verkeerde interpretatie, of Ceylon eerden haar, omdat ze hun fundamentalistische doctrine naar gevoel van eigenwaarde herstelde, dat door koloniale arrogantie was beschadigd. Vele spiritisten mochten haar niet, want ze herinnerde hen eraan dat ze zelf geesten waren en dat er Niettemin, de daarom geen rest van de noodzaak was menigte moet om te gaan met ver weg blijven de zogenaamde van de echte geesten van de occulte werken doden. Als ze en de werkelijke nu zou leven, interpretaties zou ze de van symboliek. mediums van Diegene die deze tijd vanuit eigen hekelen, die kracht naar de ‘channelers’ waarheid streven zullen zichzelf niets termen en citaten refereren waar zij worden genoemd, met haar favoriete aantrekken van dit alles. Het is dan weinig of geheel niets van afweten. spotnaam ‘kletskousen’." ook logisch te noemen dat de Blavatsky was geen 'heilige' in die   'bewakers van de kennis', hun zin, zoals ze zichzelf profileerde; ze Met recht mogen we de Theosofie 'politie-agenten' hebben, die ons rookte veel sigaretten en stond rekenen tot een leidraad voor de vertellen dat dezelfde symboliek bekend om haar van tijd tot tijd grove heropleving van het gnosticisme, en 'duivels is' en 'slecht', om ons er uitspattingen. Toch was zij zeer vanuit dit kader gezien als een zover mogelijk bij vandaan te houden, bijzonder. Het is dan ook zeker niet voortzetting in deze tijd van het omdat zij ons 'ongeschikt' vinden voor te stellen dat Helena Petrovna aloude esoterische Christendom. In voor deze zaken. Ongeschikt, omdat Blavatsky een 'duivel aanbidster' zou haar werken valt zij inderdaad het er enerzijds te veel mensen zijn die zijn geweest, of het 'kwaad' Christendom aan, maar dan met nooit hoger zouden komen dan de verheerlijkte; dit blijkt niet uit haar name het Theologische Christendom, inwijding van de onderste graad (of werken, en dit blijkt ook uit het feit de diep afgedwaalde en corrupte leer nog minder), en anderzijds, omdat de dat zij enorm gekant was tegen der kerkstelsels en nimmer de oude macht der broederschappen bijvoorbeeld het Spiritisme. H.P. kompleet zou kunnen instorten, Blavatsky heeft zichzelf dan ook nooit

Blavatsky

50


(gnostische) wijsheid-leer die door Jezus onderwezen werd. 'Omgedraaide symboliek'

precies het geval met zoveel andere oude symboliek, zoals kruizen, het hexagram (ook bekend als de Davidster), pentagrammen enz.

Vaak komen we de beweringen tegen dat 'Satanisten' hun symboliek 'omdraaien'. We zien dit in het omdraaien van kruizen bijvoorbeeld. Een goed voorbeeld van zo'n bewering, is dat de Nationaal Socialisten van het Derde Rijk, de Swastika - het Heiligste symbool bij de Tibetanen en de Hindoes van India - 'spiegelde', om het 'negatieve' te benadrukken (David Icke kwam eens met die bewering). Hier slaat men de spijker weer finaal mis. De Swastika, zoals het Derde Rijk het symbool in haar vaandels droeg, vinden we namelijk in precies dezelfde draaiende vorm terug bij de Tibetanen en de Hindoe's van India zowel in het verre verleden als vandaag de dag. Swastika's en Sauvastika's (de 'gespiegelde' versie) zien we bovendien in vrijwel elke cultuur terug, werden en worden nog altijd vereerd als een zeer positief symbool. Het symbool zelf is al zo vreselijk oud, en wanneer we deze zaken niet zouden erkennen, dan zouden we zelfs heiligschennis plegen ten opzichte van de Hindoes, en de waarheid simpelweg opnieuw verloochenen.

Ik sta zoals eerder werd gezegd geheel anders tegenover de symboliek der vrijmetselaars en haar geschriften die in feite maar door een aantal mensen gekend zijn (in verhouding tot de wereld bevolking). Ik sta eveneens geheel anders tegenover vele andere soorten van oeroude symboliek en Heilige Geometrie.

De verborgen waarheid (het occulte) is de waarheid!

geschriften en teksten van Vrijmetselaars inzien - en dit vanuit hun eigen archieven. Veel loges hebben dergelijke archieven gewoon beschikbaar, met boeken die online te lezen zijn, geschreven door de hoogste vrijmetselaars graden. Dat er andere zaken zijn, die men niet aan de grote klok hangt, mag duidelijk zijn. Maar hun leer is geen valsheid, en we mogen ronduit aannemen dat de hoogste vrijmetselaars binnen ons systeem veel bewuster zijn van de oudste Bijbelboeken, en een veel scherper beeld hebben van 'God' dan dat de doorsnee fundamentalistische Christen ervan heeft. Ik ben diep geïnteresseerd in het Hermetisme en de Theosofie. Het is niet alleen mijn interesse of fascinatie die hier gewekt wordt, maar eveneens ben ik een enorm voorstander van hetgeen deze werken ons feitelijk leren. Nu zullen bepaalde lezers wel een beetje teleurgesteld zijn na deze 'openbaringen', maar het belangrijkste punt wat ik hier wil maken, is dat ik erg gesteld ben op diepere inzichten en vooral vooroordelen en koude doctrine tegen wil gaan. Zoals ik al in mijn eerste pleidooi aan u vertelde, ben ik geen 'Christen'. Ik zie bijvoorbeeld de Rooms Katholieke kerk als minder 'Christelijk' dan de spiritualist in India, die ik in veel gevallen als zodanig beschouw [hier buiten gesloten, de ascetische culten]. Eveneens zie ik het Orthodox Protestantisme als minder Christelijk dan de Gnostici onder ons, die enkel met het 'hart spreken'. En deze mensen die met het 'hart' spreken, hoeven natuurlijk niet direct de gnostische leer te volgen, of er simpelweg van overtuigd te zijn dat zijzelf gnostici zijn, maar kunnen eveneens uit dezelfde Protestantse en Roomse stromingen komen, evenals welke stroming dan ook (Islam, Judaïsme enz.). Men behoefd dus ook niet binnen de 'New Age' kringen te vertoeven (net als ik niet binnen die kringen vertoef), om deze mening te delen.

Des te hoger men in de hiërarchie klimt, en zeker qua publicaties, des te meer 'licht' (waarheid, openbaringen, en 'Goddelijk' intellect in dit geval), waar men juist van zou moeten leren. Het is niet de hogere leer die men per definitie moet bekritiseren of zou moeten veroordelen als een 'valsheid', maar de hoogste machthebbers, die dergelijke kennis niet binnen de mainstream gooien zodat het zodanig gekend wordt maar puur voor eigen doeleinden aanwenden, en welzeker te vaak in het negatieve. Het is juist in veel       gevallen de 'kliek' die we moeten  Er zijn zelfs Swastika's gevonden in bekritiseren, die deze kennis oude Islamitische gebedshuizen, doelbewust binnen haar eigen perken maar ook in oude Joodse houdt, om macht uit te kunnen blijven Synagogen, en bij de Indianen enz. oefenen over de onwetenden, en Overal ter wereld vind men ze terug, enorm veel zaken vervalsen en en overal ter wereld eerde men het verdoezelen door ze te symbool als de grondslag van al het 'mythologiseren' (zoals de Bijbel). Dit goede en werd het als Talisman heeft ze gedaan door ondermeer de gedragen. En dit was niet toevallig. monotheïstische wereldreligies te De historie en het spirituele karakter maken tot wat ze waren en tot wat van de Swastika zijn dan ook niet ervan is geworden. Dit heeft ze zomaar iets, en is na de gedaan door de 'heilige schriften' verschrikkingen van de Tweede samen te stellen en het tot massa Wereldoorlog dan ook in een zeer religies te maken van enkel en alleen duister kader komen te staan. dat woord. Dit 'Theïsme' is te vaak Swastika's of Sauvastika's zijn overal tegenover elkaar uitgespeeld, en om ons heen aanwezig en vooral in tegenover dit Theïsme' staat weer de de oosterse wereld. Het symbool zelf vorm atheïsme, eveneens gecreëerd is een natuurlijke vormgeving van door dezelfde soort kliek. In dit geval zeer veel zaken. We vinden ze zelfs in kunnen we de Vrijmetselarij daar niet de zichtbare vorming van de voor aanwijzen als een schuldige. sterrenstelsels! Overal is deze Toch kan men via het internet heel Daarnaast ben ik van mening dat de symboliek aanwezig. Maar dit is veel bronmateriaal nagaan, en oude doorsnee Christen in de eerste

51


instantie voor zichzelf zou moeten leren denken, en vervolgens niet alles klakkeloos zou moeten aannemen, en natuurlijk wel op een manier die hem zelf in 'overeenstemming' brengt met zijn eigen vorm van geloofsovertuiging. Diegene zou zelfs de moed moeten verzamelen om ook zijn/haar eigen religieuze achtergrond te bekritiseren. Dit geldt overigens voor een ieder die de NWO onderzoekt. Wanneer we ons beginnen te wagen in het wereldje dat spreekt over een 'totale samenzwering' [wat niet geheel een goede term is te noemen] komen we naast gegronde informatie, zeer veel desinformatie tegen en verkeerd geïnterpreteerde zaken. Ook ik probeer mezelf hier een weg door te banen, en dit kost tijd en zeer veel geduld. Dit zijn natuurlijk vooral mijn eigen meningen, die u absoluut niet hoeft te delen. Opvallend zijn in ieder geval de boeken van Dan Brown over de Illuminati en over de Da Vinci code, die middels dezelfde mainstream media grote bekendheid verkregen, en waar zelfs een film over is uitgebracht die voor het grote publiek te bekijken is. Dit soort 'Templar Conspiracy' is vandaag de dag weer een hot topic. Ook de

uitzendingen over 9/11 zijn opmerkelijk waarin men het officiële verhaal voor een zeer groot publiek in twijfel trok . Heel veel mensen hebben dan ook op dit moment het 'duidelijke vermoeden', dat er een groep mensen met occulte bedoelingen vanachter de schermen werkt, en deze maatschappij 'manipuleert' en.... 'afbreekt'. En bij dit laatste zit de adder onder het gras, want de ware 'Illuminati' breekt alleen de onderste stromingen af om voor zichzelf verder te bouwen. En dat is wat zij zijn; Bouwers! Geen 'Afbrekers'. Al eerder werden er films gemaakt en reportages uitgezonden die voor het grote publiek massaal te bekijken waren. Zo werd bijvoorbeeld de film 'The Skulls' uitgebracht, die bijna de nadruk probeert te leggen op de Order of Skull&Bones waar verschillende grotere Amerikaanse uitzendingen, en eveneens een korte Nederlandse uitzending aan werd gewijdt. Het is een feit; Skull&Bones bestaat, maar de 'macht' die men de orde zelf toekent, is naar mijn bescheiden mening helemaal niet van zo'n omvang als men in zoveel documentaires beweerd. De grote mainstream media vertelt ons 'waarheden', maar het is vooral een

MANO CORNUTO?

“Ik ben lid van de Club”

Symbool gehoornde goden In de Wicca (Georgische traditie) is het een integraal onderdeel voor de eerstegraads initiatie, en wordt gebruikt in aanroeping van de Godheid, en wordt gedaan voor dat de kandidaat binnen de cirkel wordt toegelaten.

52


ingewikkelde zaak te noemen voor de doorsnee burger, om uit te zoeken wat niet als manipulatief wordt ingezet voor de samenleving onder deze branche. Veel stromingen vertellen waarheden, maar zijn op zichzelf gecreëerd om andere stromingen weer tegen te hangen, overeenkomsten te sluiten enz. Op het vlak van een NWO zijn er veel zaken die nu eenmaal werken zoals ze uit worden gelegd, maar er zijn ook zaken die lijken op datgene wat ze feitelijk niet zijn.

De gehoornde hand (Mano Cornuto) Wanneer we naar de foto's kijken van George Bush met de 'gehoornde hand', dan ben ik van mening dat de foto die op deze site staat afgebeeld een originele is. Natuurlijk zijn de foto's van Bush bij de Longhorns ook echt, het Football Team waar hij in feite helemaal niet zo'n fan van blijkt te zijn, maar waar hij op dat moment het handgebaar expres vol in de camera maakte.

een integraal onderdeel voor de eerstegraads initiatie, en wordt gebruikt in aanroeping van de Godheid. Wordt getoond voor dat de kandidaat binnen de cirkel wordt toegelaten. En let wel; De Wicca word afgedaan als een 'duivelse' organisatie door ondermeer Christelijke fundamentalisten zoals Texe Marrs en David J. Stewart .Iets wat de Wicca-beweging absoluut niet is. De Manu Cornuto zou worden gegeven met de wijsvinger en pink omhoog en de duim onder de middel en ringvinger, als het symbool of aanroeping van de gehoornde God. In het werk Le Diable Amoureux (1772) van J. Gazotte komt eenzelfde handgebaar ook naar voren, en we zien eenzelfde

Ook de foto's van president Clinton en Prince William zijn naar mijn mening origineel, en ook die van voormalig vice-president Dan Quayle. Ik geloof dat de rest niet authentiek is (Fotoshop), of in feite handgebaren zijn die niet op die manier bedoeld zijn en moment opnames zijn waarbij men dit gebaar automatisch maakte. Eveneens zijn diezelfde foto's van Saddam en Berlusconi naar mijn mening niet origineel. Ook de bronnen van die foto's zijn niet echt te achterhalen, iets wat mij dubbel skeptisch maakt.

soort handgebaar eveneens op oude De originele foto van Bush op de Yale schilderijen van het Britse vorstenhuis, ofschoon het bij deze University die op deze site staat, werd notabene door het grote media schilderijen niet duidelijk is of de agentschap 'Reuters' verspreid, iets duim onder de vingers zou zitten of er boven. Met de duim over de middel wat ik heel erg verdacht vind. en ringvinger zou het een 'teken' zijn Het handgebaar heeft inderdaad een voor andere ingewijden, dat iemand zichzelf binnen occulte kringen occulte bedoeling, en zeer zeker onder de naam Mano Cornuto. Maar bevind, naast het feit dat het in andere culturen een teken voor geluk is het een 'duivels' symbool, of een is. Het handgebaar zien we symbool dat staat voor de 'duivel'? Naar mijn bescheiden mening niet. In bijvoorbeeld ook in het Oosten, op de Wicca (Georgische traditie) is het afbeeldingen van dergelijke Goden

53

(India). In het documentatie boek 'Duistere Sekten en Zwarte Kunst' (in de boekenserie 'grote mysteries' uitgaande van Lecturama), worden voorbeelden gegeven van dergelijke handgebaren waaronder ook de 'gehoornde hand'. In dit boek - dat in veel opzichten juist (ten onrechte) een 'duivels' beeld neerzet van zeer veel Heidens georiënteerde groepen - wordt dit handgebaar samen met drie andere handgebaren onder de noemer Witte Magie gezet. Het boek zegt het volgende over deze handgebaren (waaronder de 'gehoornde hand');

Men geloofde vroeger dat die gebaren bescherming boden tegen het kwade. De derde hand van bovenaf verwijdert symbolisch de tong van een godslasteraar (niet de gehoornde hand!!). Dergelijke gebaren zijn een vorm van witte magie die overeenkomt met de amuletten die witte heksen gebruiken om het kwaad te bestrijden." Ook zien we dit handgebaar extreem vaak binnen de Heavy Metal wereld opduiken, en zeer zeker bij bands zoals King Diamond/Mercyful Fate, Judas Priest en Ozzy Osbourne. Vaak dus ook in de zogeheten 'Death Metal' en 'Black Metal' scene. Ik moet u bekennen, dat ik niet vies ben van Heavy Metal, en zeker niet van de hier opgenoemde bands, maar ook geef ik u te kennen dat men in de Heavy Metal wereld de ware oorsprong van de 'gehoornde hand' veelal niet kent. Zoals het verhaal de ronde doet, was het de bekende band Dio die dit handgebaar als eerste op het podium deed. De vele soorten aan 'gehoornde' handgebaren die we op de foto's zien, zijn niet gelijk aan elkaar. Vaak wordt dit handgebaar gedaan met de duim over de middel en ringvinger, maar nooit met de duim onder de middel en ringvinger. President Clinton deed een dergelijk gebaar zelfs met ringvinger en middelvinger naar beneden gericht, waarbij de duim zichzelf niet over, of onder deze


vingers bevond, maar juist vrij naar buiten stak (net als bij John Lennon en Prince William. Deze laatste lijkt dit gebaar eerder te doen vanuit eenzelfde soort 'stoere houding' als dat er in heavy metal kringen wordt gegeven, alleen met de duim naar buiten gericht). En dit is zeer belangrijk, want hier bemerken we een overduidelijk verschil. Binnen de occulte wereld maakt zo'n verschil enorm veel uit. Natuurlijk komt de officiële 'uitleg' van dit 'hand symbool' weer uit Christelijk fundamentalistische kringen, die met deze verschillen geen rekening lijken te houden en door journalisten zoals Alex Jones in hun dure documentaires en op hun dure websites naar voren wordt gebracht als een 'bewijs' dat zij 'de duivel' aanhangen. Over de verschillen in de handgebaren wordt niets toegelicht, en bij de bronnen die Alex Jones bijvoorbeeld geeft, lezen we weer; Christelijk fundamentalisme, zoals bovengenoemde heren. De 'gehoornde hand' wordt door veel Christenen gezien als het 'teken van de duivel', terwijl het handgebaar zelf, in feite eerder overeen komt met de oude Paganistische godheid Cernunnos, of Pan. Mozes wordt eveneens op vele zeer oude afbeeldingen met horens op het hoofd getoond, maar daar horen we van diezelfde fundamentalisten helemaal niets over, want Mozes is natuurlijk 'heilig'. Deze Pan werd voor het grote publiek tot de duivel gemaakt door de monotheïstische doctrine van de kerk, en eveneens kreeg de Christelijke kerk (eerder het grote publiek) hier een geweldige 'bevestiging' van, door de oprichting van de Church of Satan van Anton Szandor La Vey, die het symbool van de Baphomet en de Godheid Pan binnen haar lijst van duivels en demonen opnam. Dat wat de Christelijke kerk voor het grote publiek afdeed als namen van de 'duivel', werd door deze ''Satans kerk' binnen haar pantheon opgenomen en vereerd onder diezelfde namen van die 'duivel'. Ook het symbool van de 'gehoornde hand' kwam met deze Church of Satan voor het grote publiek in een wel heel vreemd daglicht te staan,

namelijk; een 'demonische'. Daarbij werd een dergelijk handgebaar in vroegere tijden juist gemaakt om het 'kwaad' af te wenden. Hier een citaat over dit handgebaar van de website van 'The Satanic Reds';

Deel 2 in de volgende uitgave van BELGIUMBRIDGE Bron: Sion’s Burcht

"That same horned hand shows up in many cultures, including Slavic and Polynesian, and it means "Good Luck." In fact, Catholics even wore the horned hand as a symbol of good luck! The same horned hand shows up in Tantra as the "mudra" for enchantment. That gesture, the horned hand, is associated with Satan, in the minds of both Christians and "Satanists." -- Bron: http://www.geocities.com/ satanicreds/gen-sat.html

Hier heeft de auteur van de zogenaamde 'satanic reds' naar mijn mening volledig gelijk. Waarom Bush dit handgebaar maakte op de Yale University is niet echt bekend. Het is in ieder geval niet geloofwaardig dat hij dit deed om iemand 'geluk te wensen', en ook niet omdat hij een fan is van de 'Longhorns'. Naar mijn overtuiging heeft de auteur van het artikel "Satanism and Witchcraft before La Vey: He didn't start anything, he ruïned it", van de zogenaamde 'Satanic Reds' het bij het rechte eind wanneer hij het volgende over Anton Szandor La Vey en de Church of Satan zegt;

COLOFON BELGIUM BRIDGE is een uitgave van HumaniaCratia ebvba E-mail: Bridge.redactie@gmail.com Hoofdredacteur: R.VAN DAMME Medewerkers: William LEDENT M.TROCH

"Anton did NOT bring Satanism out Verschijnt zeswekelijks in into the open at all. Maybe you think digitale vorm that because they have claimed this Abonnement is KOSTELOOS enough times and because everyone ELSE gives you the backlash - they DENY any connection; and definitely Website: because you never were in a city, or www.belgiumbridge.com part of a tradition where it WAS in the open already. He DESTROYED it; he made it into something dictatorial Disclaimer: de redactie is het demanding that ALL pagans/Wiccans niet noodzakelijk eens met de accept Satan just like Christians inhoud van dit magazine met demand that you accept Jesus. It was AWFUL." uitzondering van de bijdragen van de redactie zelf. Zij kan dan ook We moeten natuurlijk begrijpen dat niet verantwoordelijk gesteld de term 'Satan' afstamt van het Chaldeeuwse 'Sheitan', dat niets worden voor bijdragen door anders betekent dan 'tegenstander', derden. en geen 'duivel' (Diabolos=Lasteraar, beschuldiger) of 'demoon' (geest).

54

Belgium Bridge Juli-Aug 2012  

Onafhankelijk digitaal magazine voor andersdenkenden.