Page 1

BRIDGE E-ZINE JAARGANG 1- N° 4

INHOUD: Nikola Tesla Geheime genootschappen en politiek Het Grote Verhaal (Project Camelot) Jim Marss: Opkomst van het Vierde Rijk in de USA David Icke’s nieuwe wereld. Plato’s Allegorische grot Boekbespreking: de ontsnapping van Hitler Vreemde energie nabij Bermudadriehoek De Wereld is geluid 23-2-2011


Nikola Tesla Hij is zo goed als vergeten. Toch was hij in zijn tijd minstens zo beroemd als Edison, die hij waarschijnlijk ook in genialiteit verre overtrof. Marconi, nog zo'n naam, een tijdgenoot van hem, die wel bekend is gebleven. De uitvinder van de radio, zal iedereen onmiddellijk opdreunen. Maar vrijwel niemand weet dat Tesla hem voor was geweest, een feit dat pas na jarenlang slepende processen en na zorgvuldige bestudering van de octrooiaanvragen door een Amerikaanse rechtbank werd erkend. Maar eigenlijk is hij de uitvinder van de wisselstroom, al mag je dat niet zo stellen: hij was de eerste die een goede methode ontwierp om er gebruik van te maken. Zijn grootste prestatie op dit gebied was de inductiemotor of asynchrone motor, die hij al bedacht toen hij zestien was, maar pas op tweeëndertigjarige leeftijd, in 1888, in productie kon brengen. Verder construeerde hij talloze nieuwe toestellen - dynamo's, een hoogspanningstransformator (zgn. teslatransformator), inductiespoelen, condensatoren, lampen, enzovoort. Praktisch de hele huidige elektriciteitsvoorziening van de wereld komt tot stand met behulp van toestellen die hij in eerste instantie heeft bedacht. (Voor een volledige beschrijving van Tesla's uitvindingen zie het boek van Thomas Commerford Martin.) Maar wie weet dat allemaal nog? Of wie interesseert het? Zijn naam komt tegenwoordig hoogstens nog ter sprake als de SI-eenheid van magnetische inductie, de 'tesla'. En niet alleen een geniaal uitvinder was hij. Hij was ook een kleurrijk figuur, een Sherlock Holmes-achtige zonderling, het soort excentrieke intellectueel dat in de verhalen van Robert Louis Stevenson ronddoolt en met de negentiende eeuw lijkt te zijn uitgestorven. Een opsomming van zijn eigenaardigheden is even fascinerend als de lijst Griekse schepen met hun bemanningen aan het begin van de Ilias. Het aantal voorwerpen dat hij hanteerde, het aantal gerechten van een maaltijd, het aantal happen dat hij moest nemen om het eten weg te werken, het aantal passen dat hij moest zetten om een afstand te overbruggen - allemaal moesten ze deelbaar zijn door drie, was dat niet het geval dan moest de handeling weer van voren af aan beginnen. In het restaurant waar hij elke dag at, moest zijn tafel gedekt worden met 24 splinternieuwe servetten, die hij één voor één gebruikte om het bestek en de borden schoon te poetsen. Als er dan een berg gesteven linnen naast hem op de grond lag kon de maaltijd bijna beginnen - bijna, want eerst diende nog het aantal kubieke centimeters van de opgediende gerechten berekend te worden, anders had hij er geen plezier in. En mocht er onverhoopt tijdens de maaltijd een vlieg op zijn tafel landen, dan moest alles weer verwijderd worden en kon de hele ceremonie opnieuw beginnen. Boorden en zakdoeken


gebruikte hij maar één keer, elke week kocht hij een nieuwe das, de enige kleuren die hij tolereerde waren rood en zwart, hij gebruikte nooit een wc waar iemand anders op gezeten had. Hij was zo vies van alles dat hij op latere leeftijd zelfs geen handen meer wilde schudden en hij schijnt zijn hele volwassen leven niemand te hebben gekust. En natuurlijk, zoals alle zonderlingen, praatte hij in zichzelf - niet zomaar zachtjes voor zich uit mompelen, nee luidop hele gesprekken voeren en daarbij verschillende stemmen nabootsen, zodat het op een afstand leek alsof er een heel gezelschap zat te converseren. Verpletterende verbeelding Zijn genialiteit bleek al op jonge leeftijd, vooral door de eenvoud van zijn ideeën. Terwijl zijn vriendjes allerlei soorten aas uitprobeerden en met dure hengels in de weer gingen om kikkers te vangen, liet hij gewoon een scherpe haak aan een touwtje voor de ogen van de beesten bungelen. Ze hapten gretig toe en zo ving hij de meeste kikkers van allemaal. In die tijd bedacht hij ook het plan om ter hoogte van de evenaar een ring rond de aarde te bouwen. Eerst moesten er natuurlijk steigers komen om de constructie te stutten, maar als hij klaar was, konden ze worden weggehaald en zou de ring door de zwaartekracht op gelijke afstand van het aardoppervlak blijven zweven. Door een zeker 'slipeffect' zou hij bovendien iets trager draaien dan de aarde zelf en daarvan kon gebruik worden gemaakt om zonder energiekosten de wereld rond te reizen. Misschien was de vertraging zelfs wel te benutten als energie-opwekker! Hij beschikte over een buitengewoon perceptievermogen. Statische elektriciteit zag hij als een lichtgevende krans om mensen en voorwerpen hangen. De poes gaf 'groen licht' als hij hem aaide en de vonken die van zijn vacht spatten maakten luide knallen. Ook bezat hij het vermogen tot echolocatie (het zogenaamde 'aangezichtszien'): in een donkere ruimte 'zag' hij de plaats en de vorm van de voorwerpen om hem heen met zijn voorhoofd . Toen hij een keer ernstig ziek werd en hoge koorts kreeg, raakten zijn zintuigen als het ware oververhit en ging hij bijna dood van de indrukken (letterlijk). Als er een vlieg op tafel landde hoorde hij een doffe klap, het kleinste zonnestraaltje dat zijn ogen trof veroorzaakte een enorme klap in zijn hoofd, hij werd gek van de stemmen op straat, en de trillingen van een rijtuig in de verte deden hem ondraaglijk pijn. Nog lang nadat hij hersteld was van zijn ziekte moest hij al zijn wilskracht bij elkaar rapen om onder een brug of andere overkoepeling door te lopen omdat hij dan een enorme druk op zijn hoofd voelde (een soortgelijk symptoom treedt vaak op bij de ziekte van Parkinson - zie Awakenings van Oliver Sacks). Hij leed aan hallucinaties. Hij zag dingen en mensen om zich heen die er niet waren (zei zijn omgeving) maar die hij niet van echt kon onderscheiden. Later ging het een beetje over (hij beweerde zelf dat hij ze door een uiterste wilsinpanning 'verjoeg'), maar hij bleef in staat de producten van zijn verbeelding zo levendig voor zich te zien alsof ze werkelijk bestonden (een soortgelijk vermogen bezat ook de 'geheugenkunstenaar' die door de Russische neuropsycholoog A.R. Luria werd beschreven). Dat kwam goed van pas bij zijn uitvindingen. De machines, de apparaten die hij ontwierp zag hij tot in de kleinste details driedimensionaal voor zich. Hij kon ze van alle kanten bekijken, uit elkaar nemen, van binnen inspecteren en, in het geval van motoren, laten 'draaien'. Hij zei dat hij kon voelen of de machine uit het lood stond, of dat er een onderdeel uit balans was en precies de plek aanwijzen waar de schoen wrong. Als hij zo enkele 'proefmodellen' had 'uitgeprobeerd' kon met de constructie worden


begonnen - en eureka! het werkte. 'Ever so much more expeditious and efficient' noemde hij deze methode, in tegenstelling tot de 'gewone', die hij maar 'omslachtig' vond.

In 2007 vertolkte de popzanger DAVID BOWIE het personage TESLA in de film “The Prestige”

Elektrische stoel

Hij werd in 1856 geboren in het deel van het huidige Joegoslavië dat toen nog onder het Habsburgse rijk viel. Hij studeerde in Graz en Praag, werkte bij de telefooncentrale van Boedapest en later in het Laboratorium te Parijs. Daar werd hij 'ontdekt' door een Amerikaanse ingenieur die Edison persoonlijk kende en die Tesla's genialiteit onmiddellijk opmerkte. Hij raadde hem aan zo spoedig mogelijk naar Amerika te vertrekken en gaf hem een introductiebrief mee voor de grote Edison. Volgens de overlevering begon deze met de woorden: 'I know two great men and you are one of them; the other is this young man.' Zijn vertrek uit Europa is ook weer een verhaal dat in twee opzichten typerend voor hem is. Hij verkocht al zijn bezittingen en kon van de opbrengst net een kaartje voor de boot naar New York betalen. Eerst raakte hij toen in zijn verstrooidheid het kaartje kwijt en vervolgens kon hij zich nog precies het nummer ervan herinneren. Toen niemand kwam opdagen om de gereserveerde plaats op te eisen mocht hij alsnog mee.

De plot van het verhaal gaat over twee goochelaars die mekaar de loef proberen af te steken. Eén ervan gaat bij TESLA (David Bowie)om te trachten het geheim van Bi-Locatie te verkrijgen. Er is echter een naar bijverschijnsel wanneer men (in de film) mensen probeert te “transponderen”. Er onstaat een kloon van het individu dewelke men probeert te verplaatsen in de “ether”.

In Amerika werd hij door de norse en wantrouwige Edison, die beducht was voor elke vorm van rivaliteit, wel in dienst Dit verhaal laat misschien genomen, maar van wisselstroom wilde Edison niets weten. Al zien dat TESLA veel meer gauw brak er een conflict tussen de twee mannen uit en Tesla technologie heeft ontdekt liep weg. Na allerlei omzwervingen en teleurstellingen kwam dan dat in de officiële versie hij eindelijk in contact met iemand - een ingenieur van de Western Union Telegraph Company - die de genialiteit van van zijn levensverhaal wordt zijn ideeën inzag en ervoor zorgde dat hij een laboratorium en toegegeven. een beginkapitaal kreeg. In iets meer dan een jaar - van april 1887 tot mei 1888 - ontwierp hij verschillende motoren voor wisselstroom, waaronder zijn beroemde en geniale (meerfasige) inductiemotor, plus drie verschillende systemen - éénfasig, tweefasig en driefasig - om elektriciteit door middel van wisselstroom te distribueren. Zijn (meerfasige) inductiemotor beruste op het principe van het magnetisch draaiveld, in dit geval opgewekt door twee of meer wisselstromen die uit fase zijn. Met deze uitvinding werd in één klap een elektromotor verkregen die niet alleen efficiënt en simpel en goedkoop te bouwen was, maar die ook nauwelijks kapot kon: de rotor met de lagers waarop hij draait zijn de enige bewegende delen en dus ook de enige die kunnen slijten. Alle andere elektromotoren van die tijd moesten gebruik maken van inefficiënte glijcontacten (koolborstels) en commutatoren (stroomomkeerders), allemaal onderdelen die


gemakkelijk kapot konden gaan. Voorts was dit type motor gemakkelijk voor hogere vermogens en hogere spanningen te bouwen en had een constante snelheid. Ook nu nog worden deze motoren volop gebruikt - en er valt weinig aan toe te voegen, alleen op details te verbeteren. In de tijd dat Tesla zijn uitvinding verwezenlijkte waren er maar een paar Amerikaanse elektriciteitsmaatschappijen die met (eenfasige) wisselstroom werkten. De moeilijkheid was nu juist dat voor dat systeem geen goede motor bestond. Tesla kwam dan ook als geroepen en hij werd door een van deze maatschappijen, de Westinghouse Electric Corporation, met open armen onthaald. In korte tijd ontwikkelde deze zich met hulp van Tesla tot een gevaarlijke concurrent voor het gelijkstroomimperium van Edison. Die liet het er echter niet bij zitten en bracht heel zijn machtige propagandamachine in het geweer om wisselstroom bij het publiek verdacht te maken. Hij liet door een speciaal team alle ongelukken met deze vorm van elektriciteit in het hele land optekenen en in de pers breed uitmeten - dezelfde methode als waarmee hij eerder de gasmaatschappijen verdacht had gemaakt. Een wel heel slimme zet van hem was dat hij in het geheim een medewerker van hem naar de directeur van de Sing Sing-gevangenis stuurde om deze over te halen voortaan zijn ter dood veroordeelden met elektrische stroom terecht te stellen - wisselstroom uiteraard. Vervolgens kon hij dan het bange en onwetende publiek voorhouden hoe gevaarlijk die wisselstroom wel niet was - zie je wel, ze maken er mensen mee dood! Hij bedacht zelfs het werkwoord 'to Westinghouse' voor het op de elektrische stoel ter dood brengen van een veroordeelde.

Tesla's elektriciteitszender

Bovendien haalde hij gewaagde en spectaculaire experimenten uit in zijn laboratorium waarbij hij bekende mensen uitnodigde. Een van die mensen was Mark Twain. De schrijver raakte diep onder de indruk van Tesla's experimenten en droeg veel bij aan de verbreiding van zijn faam. Er bestaat een foto van een van die demonstraties waarbij Tesla een brandende draadloze lamp vasthoudt (men zegt dat niemand hem dat ooit heeft kunnen nadoen) en bij een andere gelegenheid liet hij - op schoenen met isolerende zolen - een hoogfrequente wisselstroom van duizenden volts door zijn lichaam gaan en zagen de aanwezigen de vuurstralen om hem heen schieten (idem). Er verschenen in allerlei tijdschriften foto's waarop hij in zijn laboratorium zat te midden van vuurbollen en bliksemschichten - allemaal trucopnamen, maar het publiek slikte het en hoe meer het publiek slikte, hoe meer geld hij los hoopte te krijgen voor zijn toekomstige projecten.


Omstreeks 1900 experimenteerde Tesla voornamelijk met hoogfrequente wisselstroom in een speciaal laboratorium in Colorado. Hier ontwikkelde hij o.a. ‘EM’ staat voor electrozijn speciale meertraps transformator, de 'Teslamagnetisch. Men heeft transformator'. In zijn bommen ontwikkeld die in feite laboratorium had kleine generatoren zijn en in Tesla een reusachtige een zeer korte tijdspanne transformator die (nano-seconden), een meterslange vonken energiepiek kunnen uitstralen (zelfs bolbliksems) die hoger is dan de capaciteit produceerde via een van een kernreactor. Zelfs als bol op een hoge mast apparaten uitgeschakeld zijn, die uit het dak stak. wordt er op die manier een Door het enorme stroom door de elektronische elektromagnetische componenten van het apparaat veld van deze gejaagd die het verwoesten. Uw constructie kon Tesla tv zou bijvoorbeeld smelten. Dit lampen op honderden wapen kan ook tegen mensen meters in de omtrek worden gebruikt. laten oplichten. Om deze grote magnetische velden op te kunnen wekken had hij grote spoelen in de Rusland is op dit moment een grond ingegraven. Bewoners van het nabije stadje voorloper op het gebied van Colorado Springs klaagden bij de autoriteiten dat hij deze technologie. hen uit hun slaap hield bij zijn vaak nachtelijke experimenten die met spectaculaire 'lichtshows' en oorverdovend lawaai gepaard gingen. Toen Tesla tenslotte de generator van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf liet doorbranden was de maat vol en werd zijn vergunning ingetrokken. Tesla ging terug naar New York om zijn testresultaten uit te werken. In het verlengde van zijn hoogfrequente-spannings-experimenten probeerde Tesla vervolgens elektriciteit door de lucht te transporteren. Daarom bouwde hij op Long Island een proefinstallatie met zendtoren. Maar toen bleek dat het stroomverbruik van eventuele afnemers niet te meten was, trokken de meeste investeerders zich terug. Bovendien zou bij eventueel succes het reeds bestaande elektriciteitsnet met al haar investeringen in een klap overbodig en dus waardeloos zijn geworden. Uiteindelijk is door geldgebrek de toren nooit voltooid en heeft Tesla zijn idee ook nooit kunnen bewijzen met een demonstratie. In de Eerste Wereldoorlog werd de toren gesloopt en als schroot verkocht om gedeeltelijk zijn schulden te betalen. Excentrieke geleerde Tesla was het schoolvoorbeeld van de excentrieke geleerde en uitvinder. Zo was hij zijn leven lang erg gevoelig voor harde zintuiglijke indrukken en beweerde hij dat hij onweer op honderden kilometers afstand kon horen. Positief voor hem was dat Tesla vaak zeer gedetailleerde visualisaties had, waarin hij zijn machines kon laten 'proefdraaien' en zo als het ware problemen met zijn uitvindingen direct zag en kon oplossen. In zijn eigen woorden:


"Voordat ik een schets op papier zet, werk ik het hele idee in gedachten uit. In mijn hoofd verander ik de constructie, breng ik verbeteringen aan en zelfs laat ik het apparaat werken. Zonder ooit een schets te tekenen kan ik de maten van alle onderdelen aan instrumentmakers geven. Eenmaal gemaakt passen al die onderdelen, alsof ik de bouwtekeningen echt gemaakt zou hebben. Het maakt me niet uit of ik mijn machine in mijn hoofd of in mijn lab laat draaien. De uitvindingen die ik op deze manier bedacht heb werkten in dertig jaar zonder uitzondering altijd. Mijn eerste elektrische motor, de draadloze vacuümlamp en vele andere apparaten zijn allemaal precies zo ontwikkeld. " Tesla, Nikola: My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla

Tesla had een ernstige vorm van smetvrees, die soms zo verergerde dat hem het werken onmogelijk werd. Ook had hij last van neurotische dwanghandelingen, zoals een obsessie met het getal drie. En niet alleen een geniaal uitvinder was hij. Hij was ook een kleurrijk figuur, een Sherlock Holmes-achtige zonderling, het soort excentrieke intellectueel dat in de verhalen van Robert Louis Stevenson ronddoolt en met de negentiende eeuw lijkt te zijn uitgestorven. Een opsomming van zijn eigenaardigheden is Tesla en Einstein even fascinerend als de lijst Griekse schepen met hun bemanningen aan het begin van de Ilias. Het aantal voorwerpen dat hij hanteerde, het aantal gerechten van een maaltijd, het aantal happen dat hij moest nemen om het eten weg te werken, het aantal passen dat hij moest zetten om een afstand te overbruggen allemaal moesten ze deelbaar zijn door drie, was dat niet het geval dan moest de handeling weer van voren af aan beginnen. In het restaurant waar hij elke dag at, moest zijn tafel gedekt worden met 24 splinternieuwe servetten, die hij één voor één gebruikte om het bestek en de borden schoon te poetsen. Als er dan een berg gesteven linnen naast hem op de grond lag kon de maaltijd bijna beginnen - bijna, want eerst diende nog het aantal kubieke centimeters van de opgediende gerechten berekend te worden, anders had hij er geen plezier in. En mocht er onverhoopt tijdens de maaltijd een vlieg op zijn tafel landen, dan moest alles weer verwijderd worden en kon de hele ceremonie opnieuw beginnen. Boorden en zakdoeken gebruikte hij maar één keer, elke week kocht hij een nieuwe das, de enige kleuren die hij tolereerde waren rood en zwart, hij gebruikte nooit een wc waar iemand anders op gezeten had. Hij was zo vies van alles dat hij op latere leeftijd zelfs geen handen meer wilde schudden en hij schijnt zijn hele volwassen leven niemand te hebben gekust. Op 7 januari 1943 stierf hij in zijn hotelkamer. De volgende dag pas werd hij gevonden. In zijn kamer bewaarde hij een doos waarvan hij steeds gezegd had dat er een dodelijk wapen inzat dat bij het optillen van het deksel zou afgaan en heel New York verwoesten. Ze openden de doos en er bleek niets in te zitten.(red) Mark Twain op bezoek in Tesla's lab.


De Rozenkruisers vormen een legendarisch en geheim genootschap dat werd gevormd in de 15e of 17e eeuw. Gewoonlijk worden zij geassocieerd met het symbool van het rozenkruis, dat ook in sommige rituelen van de vrijmetselaars wordt gebruikt. Volgens de overlevering werd de orde van de Rozenkruisers in 1407 opgericht door de Duitser Christian Rosenkreuz die in het Midden-Oosten gestudeerd had onder verscheidene occulte meesters. Gedurende zijn leven zou de orde uit niet meer dan acht leden hebben bestaan. Het genootschap zou in het bezit zijn van een enorme schat en geheime kennis. Het gezelschap zou ook het menselijk welvaren door de opbouw van een door hen gestuurd regime in Europa trachten zeker te stellen, vooraleer de wereld uiteindelijk zou vergaan. Toen Rosenkreutz in 1484 overleed, stierf ook de orde uit en deze leefde -als dusdanig- pas in het begin van de 17e eeuw weer op. Het gebrek aan een concrete filosofie in de eerste geschriften heeft het ontstaan van een grote verscheidenheid aan Rozenkruisersgroeperingen in de hand gewerkt. Ieder van deze groepen heeft een eigen, hoewel soms verwante, filosofie. Terugkerende elementen in de diverse filosofieĂŤn zijn gnosticisme,esoterie en magie .

Geheime genootschappen en politiek Heel veel onderzoekers in alternatieve geschiedenis en/of kennis trachten vrijmetselaar, Rozenkruiser of dies meer te worden, in de hoop om daar tussen hun broeders en zusters antwoorden te vinden op hun vragen. Misschien hebben die genootschappen meer informatie. Ja? In mijn ervaring echter, hebben de meeste geheime genootschappen eerder "misinformatie". Zo schilderen Rozenkruisers een beeld van Egypte dat mooi en in elk geval rijker en levendiger is dan de Egyptologie, maar dat desondanks toch ook foutief is. Het ergste is met name dat die kennis rond 1900 neergepend werd, onder het motto dat het duizenden jaren oude kennis is. Dat is niet waar. Ik zal de eerste zijn om te stellen dat er in Egypte wel degelijk geheime genootschappen zijn van mensen die nog steeds, tot op de dag van vandaag, initiaties doen op het Gizeh Plateau. Maar dat is niet de kennis van de Rozenkruisers of soortgenoten. Anno 2011 kunnen we beter doen dan hun interpretaties. Ik word ook al te vaak geconfronteerd met de mededeling dat het de Tempeliers waren die Rosslyn Chapel bouwden en daar de kennis in verwerkten die later door de vrijmetselaars in hun rituelen geopenbaard worden. En dan als je een geheim genootschap, zoals de moderne Tempeliers, vervoegt, dan heb je blijkbaar plots alle kennis aan je vingertoppen beschikbaar, want dat is ook iets wat ik al te vaak verneem van "moderne Tempeliers". "Maar ik mag niets verklappen." Maar het is soms veel erger dan de antwoorden van de geheime genootschappen als dogma te aanvaarden. Dat heeft louter intellectuele schade of vertraging tot gevolg. Ik heb net een artikel ingediend voor het Engelstalige tijdschrift NEXUS, waar ik voortborduur op een artikel dat ik in 2007 publiceerde, over hoe bepaalde regeringen hun eigen


bevolking doodden in een serie van valse terroristische aanvallen. Maar wat minder bekend is, is dat dit grotendeels mogelijk was door een enorme infiltratie van een aantal geheime genootschappen: in Italië de vrijmetselaarsloge Propagande Due – die de Vaticaanse Bank mee failliet deed draaien – en in Frankrijk de Orde van de Zonnetempel, lees Tempeliers, maar ook Rozenkruisers.

(Inschrijving Silvio Berlusconi bij Propaganda Due) De Orde van de Zonnetempel maakte medio jaren negentig enorme krantenkoppen vanwege hun zogenaamde collectieve zelfmoorden. Maar weet dat ik niet spreek over hoe sommigen vallen voor een goeroe en alles aanvaarden wat die vertelt en hem uiteindelijk volgen tot in de dood. Neen. Daar ligt een gevaar, maar niet het onbekende gevaar. Het probleem zit hem in het feit dat achter de rug van deze mensen, dergelijke organisaties gebruikt werden door o.a. de geheime diensten, om geld wit te wassen, tussen verschillende landen te verschepen, en de leden te gebruiken als rekruteringsbodem om verzetsgroepen op te richten voor het geval de communisten het land zouden binnenvallen. Zozeer zelfs dat bepaalde leden van dergelijke ordes vaak op weekend gingen om met militaire apparatuur te spelen. En wat werd hen soms verteld? Dat ze dit deden "indien de Apocalyps zou plaatsvinden". Of hoe een doel bereikt wordt door te liegen. In Frankrijk is er een aantal doden bekend van onderzoekers die indertijd – tijdens de Koude Oorlog – op dit geheim stootten, en het niet overleefden. Het is nu algemeen bekend dat de leiders van deze ordes en bewegingen hiervan op de hoogte waren. En ik ken verschillende verhalen van mensen die in de hiërarchie van deze


organisaties rezen en de "echte geheimen" begonnen te achterhalen – en zich dan vaak zo snel als mogelijk losmaakten van de hele beweging. Omdat iets geheim is, betekent dit niet automatisch dat het belangrijk of interessant is. De echte geheimen van de geheime genootschappen zijn eerder van een politieke, dan esoterische aard. Helaas. (Philippe Coppens/ Grenswetenschap.nl)

HET GROTE VERHAAL Hieronder volgt een gedetailleerde samenvatting van ons huidige, voorlopige begrip van de belangrijkste kwesties in relatie tot de aanwezigheid van buitenaardse bezoekers en de mogelijke veranderingen, die de Aarde voor ons in petto kan hebben. Het is op ieder moment van nature onderhevig aan verandering en revisie naarmate Het Grote Verhaal onder de aandacht komt en helderder wordt. Het is ook bedoeld om tot nadenken aan te sporen en om de lezers uit te nodigen hun eigen onderzoek te verrichten en analyses te maken. Het zou buitengewoon zijn, indien ieder detail hieronder juist zou zijn. _____________________________

De Roswell Ramp De bezoekers die in Roswell zijn neergestort waren toekomstige mensen1. Ze kwamen niet van een andere planeet2, maar van de toekomstige Aarde en zijn in de tijd teruggestapt (wat misschien een beter woord is dan teruggereisd) naar 1947 in een poging een oplossing te vinden voor ernstige problemen, die zich in hun geschiedenis3 hadden voorgedaan. Hun missie was te trachten hun verleden te wijzigen door een alternatief spoor van hun eigen tijdlijn te creĂŤren, zodat bepaalde gebeurtenissen -- die op het punt staan ons te overkomen -- in feite niet hoeven plaats te vinden.


De bezoekers van Roswell waren op een zuiver altruïstische missie. Ze hoefden dit niet te doen, maar kozen ervoor... uit mededogen. Maar de missie liep op rampzalige wijze verkeerd, niet alleen omdat ze zijn neergestort (het ongeluk werd veroorzaakt door de hoogspanning van radar, hetgeen de militairen zich later realiseerden, die vervolgens van radar als wapen gebruik zijn gaan maken), maar ook omdat ze apparatuur bij zich hadden, een soort kompas in ruimte en tijd, dat hun enige middel was om terug te keren naar hun eigen planeet en tijd. Het apparaat was een klein doosje, dat zeer geavanceerd en multifunctioneel van aard was en dat veel kleiner was dan het "Looking Glass", waarvan Dan Burisch4 en Bill Hamilton5 zeggen, dat het vervolgens door militaire wetenschappers voor verscheidene experimenten is aangewend. Toen het doosje door de militairen werd toegeëigend en onderzocht, is dit een ramp op zichzelf geworden. Dit heeft het tijdlijnprobleem vele malen groter gemaakt, want het heeft de technologie voor de manipulatie van tijd bij onze mensheid op het verkeerde moment geïntroduceerd... en bovendien konden de militairen zien wat in de toekomst ging gebeuren. Het kan niet sterk genoeg worden benadrukt, dat het hele Roswell-incident volslagen rampzalig is geweest. Het heeft geleid tot een geweldige, echt een geweldige terugval -precies bij de aanvang van een missie van toekomstige mensen, die het probleem juist wilden helpen oplossen. Door het verkrijgen van het apparaat, dat de bezoekers van Roswell bij zich droegen, is de tijdlijn, die de toekomstige mensen probeerden te wijzigen, onmiddellijk veranderd... er zijn daardoor dus twee tijdlijnen, en niet slechts één, ontstaan, die beiden gerepareerd moeten worden.

NOAA, de Donkere Ster, en de Opwarming van de Aarde Een kleine organisatie binnen de NOAA (de National Oceanic and Atmospheric Administration) is op de hoogte met hetgeen wetenschappers daar soms de "tweede zon" noemen. Het is een gigantisch astronomisch object, mogelijk een bruine dwerg6, dat door een grote, elliptische baan rond onze zon loopt en een hellend vlak vormt ten opzichte van de rest van de planeten. Om op één lijn te blijven met andere onderzoekers 7 zullen we hem de Donkere Ster noemen. De Donkere Ster is bezig te naderen en veroorzaakt op diverse manieren resonantieëffecten op onze zon8. Dit is de oorzaak van de opwarming van alle planeten in ons zonnestelsel en niet alleen van de Aarde9. Deze informatie is geclassificeerd [geheim], maar is wel reeds sinds een aantal jaren bekend10. Deze kwestie houdt verband met de ramp in Roswell, die hierboven is beschreven. De problemen, die de toekomstige mensen probeerden te klaren, waren veelvoudig, maar ze betroffen in principe een mogelijke gebeurtenis, die werd aangejaagd door een enorme 'piek' van zonactiviteit ergens in onze nabije toekomst. We leggen hier grote nadruk op het feit, dat deze gebeurtenis slechts een mogelijkheid is


(zoals is geobserveerd in Looking-Glassapparaten over een mogelijke toekomst)... en, wat belangrijk is, het wordt nu verondersteld onwaarschijnlijk te zijn 11. De toename van zonactiviteit wordt slechts deels door de Donkere Ster veroorzaakt, want er spelen meerdere factoren een rol -- en deze zijn complex. Sommige zijn galactisch van aard12 en hebben te maken met natuurlijke, periodieke gebeurtenissen, die de Aarde voorheen reeds een aantal keer heeft ondergaan. Datgene, wat het deze keer voor onze planeet zo volkomen uniek maakt, is, dat er een samenloop van ernstige omstandigheden plaats vindt, waaronder de opwarming van de planeet13, overbevolking, en onze neiging om oorlog te voeren14, die allemaal samenvallen met deze grote, cyclische en solaire gebeurtenissen en die gezamenlijk het welzijn van onzelf en van de biosfeer bedreigen. Grootschalige gebeurtenissen kunnen niet worden afgewend. Verder is het niet duidelijk, wanneer de 'piek' van zonactiviteit zal plaats vinden, hoewel wij denken, dat dit vanaf nu ieder moment kan zijn tot over de eerstkomende tien jaar ongeveer. Hoewel het onderwerp een aanzienlijke sensatie is geworden, is het onmogelijk om over het hoofd te zien, dat het jaar 201215 precies in het midden van de klokvormige curve van de waarschijnlijkheidsberekening valt. Het is echter wel mogelijk de gevolgen van de zonuitbarsting te minimaliseren. Volgens geëvalueerde gegevens van Looking Glass bestaat er een waarschijnlijkheid van 19% voor het slechtste scenario, waarbij een percentage van 85 zekerheid bestaat, dat de inschatting van 19% juist is16. Het ziet ernaar uit, dat we de dans zijn ontsprongen... ofschoon het niet uitmaakt op welke tijdlijn we zitten, want door de zelfgemaakte crises, die ons omringen (verhevigd door zonactiviteit), liggen er aanzienlijke problemen in het vooruitzicht.

Verzekering: ondergrondse bases, Project Behoud Nootlot en de Kolonie op Mars Lezers zullen nu wel het verband gaan zien met de triljoenen dollars17, die tijdens de laatste decennia door diverse militaire agentschappen in een aantal verschillende landen aan ondergrondse bases zijn uitgegeven18. Gezien de mogelijkheid van een aanstaande bijna- ELE (“Eliminating Event” of gebeurtenis op het niveau van een totale uitroeiing)19, zou een cynicus kunnen beweren, dat het een knappe besteding van ons belastinggeld is geweest om ervoor te zorgen, dat tenminste een paar mensen overleven20. Andere lezers zullen dit potentiële scenario in verband brengen met het verhaal, dat Dan Sherman21 op een rechtstreekse, niet aanmatigende en nuchtere wijze vertelde, waarin hij als een IC (Intuïtieve Communicatieagent) werd opgeleid ter voorbereiding op een onbekende, toekomstige gebeurtenis, die alle elektronische communicatie onklaar zou maken22. Het project, waarvan hij onderdeel uitmaakte, heet Project Behoud Noodlot... een naam die ons een bedreigend gevoel geeft van hetgeen dit allemaal behelst23. Onderzoekers die de beweringen van het beruchte TV-programma Alternative 3 24 hebben onderzocht, hebben over het algemeen de conclusie getrokken, dat de show een grap was. Er is duidelijk bewijs, dat de show betwistbaar fictieve gebeurtenissen op een dramatische


wijze heeft vertoond. Het kan echter blijken, dat dit eerder een onopzettelijke disinformatie is geweest, dan een opzettelijke grap. Bepaalde gebeurtenissen echter, die in het programma25 te zien zijn, lijken opmerkelijk veel op het scenario dat op deze pagina wordt gepresenteerd. Hiertoe behoort het bestaan van een substantiële basis op Mars, die daar in het begin van de jaren '60 is gevestigd en wordt bevoorraad door een combinatie van sterrenpoorten 26 en een geavanceerd, geclassificeerd ruimteprogramma met de codenaam SOLAR WARDEN 27. De basis op Mars heeft blijkbaar een aantal functies28, maar één ervan is ongetwijfeld de verzekerde overleving van de menselijke soort, mocht er iets onverhoeds gebeuren op -- of met -- onze thuisplaneet.

Wat kunnen we doen? Zoals hierboven beschreven, kunnen de grootschalige, cyclische gebeurtenissen door ons of andere rassen niet worden tegengehouden, ook al is hun technologie nog zo geavanceerd. Maar wel kunnen bepaalde gevolgen worden verzacht. We hebben veel zelf in de hand, maar dag in dag uit blijft de klok doortikken: CO2-uitstoot is niet bevorderlijk13; een uitgestippelde, geregisseerde oorlog14 draagt alleen maar bij aan de chaos; en nieuwe ziekten en mogelijk pandemieën29 kunnen beheersbaar zijn, indien we in het gareel lopen. Deze waarschuwing is niet anders, dan die welke de laatste jaren door veel andere berichtgevers is uitgesproken, maar wij plaatsen haar in een context, waarvan de inzet een stuk hoger is dan over het algemeen wordt aangenomen. Het IS mogelijk om samen te werken om verbetering te brengen in een situatie, waarin het mensenras met zijn rug tegen de muur staat. Op het individuele vlak is méér mogelijk. Michael St. Clair30 zegt eenvoudig, "Zoek een veilige plek en doe het nu". Veel anderen zijn het daarmee eens. Het kan verstandig zijn om niet langs de kust of op laaggelegen gebied te wonen, of op een breuklijn, in een grote stad, of op de helling van een vulkaan. Waarschijnlijk wordt zoet water het grootste probleem. Sommige analysten beschouwen het zuidelijke halfrond (Australië?) veiliger dan het noordelijke, omdat daar de waanzin van een georchestreerde oorlog dreigt. Onthoud, dat de opwarming van de Aarde in de nabije toekomst echt begint op te spelen. De Atlantische Golfstroom31 zal merkbaar afnemen en zal Europa in een diepe vrieskou storten. Hoe warmer de Aarde wordt, hoe meer water de zee gaat verdampen; verwacht daarom orkanen (in Europa), hurricanes (in Amerika) en cyclonen (in Azië - allemaal dezelfde namen voor Extreem Harde Storm) alsmede overal ter wereld verstoorde en extreme weerspatronen.


Er is ook nog een metafysische benadering. Lynne McTaggart32 beweert in haar nieuwe boek, The Intention Experiment: Using Your Thoughts to Change Your Life, evenals in haar voorgaande boek, The Field, dat bewustzijn een factor is, die gebeurtenissen op macroniveau beïnvloedt. Wij zijn het daarmee van harte eens. Morfische velden 33 -blauwdrukken of patronen van manifestaties die zich nog moeten ontvouwen -- zijn even krachtig en invloedrijk als onzichtbaar; en morfische resonantie is bovendien ontvankelijk voor de kracht van gedachten34. Het is zelfs mogelijk jezelf op te starten in een optimale (minst slechte) tijdlijn... ofschoon er geen handleiding bestaat van de mechanische methode om dit te doen. Spirituele disciplines, zoals de vele vormen van meditatie en andere beoefening van yoga, boeddhisme, soefisme en sjamanisme, kunnen hierbij ook behulpzaam zijn. (Dit is alles behalve een volledige lijst en kan slechts een paar van de grote, georganiseerde religies bevatten. Gebed, indien goed begrepen en toegepast door een rijpe, bewuste geest, is zeker tot wonderen in staat.) De tijden veranderen en een wereldwijde gewaarwording (in feite een groot morfisch veld) wordt geleidelijk aangewakkerd. De vraag is, hoe snel? De manier om je schouder tegen het wiel aan te zetten is je eigen sterke, optimistische intentie toe te voegen aan de wens van een positieve uitkomst. En zoals dat met al dergelijke, mentale en spirituele gymnastiek het geval is, dit moet oprecht zijn: je kunt het niet veinzen.

Voetnoten: 1. Deze informatie is gerapporteerd door Dan Burisch. Zie onze pagina interviews. Niet alle bezoekers zijn tijdreizigers. Er zijn heel veel rassen die op dit moment onze planeet bezoeken; veel hiervan zijn echte buitenaardsen. De gerapporteerde aantallen variëren, maar de gerespecteerde getuige Sgt. Clifford Stone, bijvoorbeeld, zegt dat hij er 57 kent. Andere getuigen hebben aantallen in dezelfde orde van grootte gerapporteerd. De motivaties van de bezoekers lijken evenzeer te variëren, als de agenda's van mensen dat doen. We kunnen veilig aannemen, dat sommigen goedaardig en altruïstisch zijn; sommigen kwaadaardig en egoïstisch; en anderen kunnen agenda's hebben, die we slechts kunnen raden en die ons begrip te boven gaan. 2. Volgens Burisch waren een aantal van de volgende bezoekers toekomstige mensen, die hun basis hadden (in die toekomstige tijd) op andere planeten en niet langer meer op de toekomstige Aarde. 3. Deze materie is gecompliceerd. Volgens Burisch zijn sommige toekomstige mensen goedaardig, terwijl anderen in feite trachten zeker te stellen, dat de geschiedenis niet wordt veranderd; zie voetnoot 23 hieronder. 4. Dan Burisch heeft gedetaileerde technische tekeningen gemaakt uit zijn herinnering van het 'Looking Glass' apparaat, waarmee hij bekend was. We zullen deze publiceren, zodra we toestemming krijgen. Henry Deacon heeft gezegd, dat hij nooit met deze vorm van Looking Glass, die Burisch beschreef, heeft gewerkt of is tegen gekomen. Hij is daarom niet in een positie dit te bevestigen.


5. Bill Hamilton heeft het Looking Glass min of meer in detail beschreven op deze pagina van zijn website. (NB: de afbeelding komt niet overeen met het echte apparaat; het is uit de film The Time Machine gehaald.) De tekst is eveneens gereproduceerd hier. 6. Zie de uitstekende website van Andy Lloyd hier, en de website van het Binary Research Institute hier. Voor een reeks uitstekende afbeeldingen van de mogelijke baan van de Donkere Ster, klik hier. 7. Onderzoekers verschillen in hun details, maar ze zijn over het algemeen van mening, dat dit waarschijnlijk een bruine dwerg is. Deacon refereerde hieraan als een gigantisch astronomisch object, dat ernstige zwaartekrachteffecten en andere gevolgen veroorzaakt. Burisch heeft in zijn persoonlijke correspondentie gesteld, dat het enige, dat hij zich ervan kan herinneren is, dat hem was verteld, dat dit object een klein zwart gat is. 8. Het mechanisme is onduidelijk, maar het schijnt electromagnetische, zwaartekrachten andere resonantie-effecten te omvatten. 9. Deze informatie bevindt zich in het publieke domein. Men heeft bijvoorbeeld waargenomen, dat Mars, Jupiter en Pluto alle drie opwarmen. Er zijn veel andere referenties. Klik hier om het omvattende en gedetaileerde onderzoek te lezen van David Wilcock en Richard Hoagland naar de 'klimaatverandering', die van invloed is op iedere planeet in ons zonnestelsel. 10. Een mogelijke kandidaat voor de vergezellende ster werd in 1983 aangekondigd door het team van de Infrared Astronomical Satellite (IRAS), dat melding maakte van een object met de afmeting van Jupiter op een afstand van 550 astronomische eenheden (550 keer de afstand van de Aarde naar de zon). Het rapport werd snel daarna ingetrokken, hoewel IRAS altijd heeft beweerd, dat dit geen doofpot was. Deacon rapporteert, dat de kleine organisatie binnen de NOAA al tien jaar, of veel langer, op de hoogte is geweest van de "tweede zon", maar er nooit een publieke verwijzing naar heeft gemaakt. 11. Burisch heeft voor de camera gezegd, dat volgens de meest recente gegevens van Looking Glass, die door computers zijn geanalyseerd, er een kans van 19% bestaat dat het ergste scenario zal plaats vinden met een zekerheid van 85%, dat de inschatting van 19% juist is. 12. Burisch en Deacon rapporteren beiden, dat de belangrijkste factoren, die een rol spelen, grootschalig en galactisch van aard zijn gekoppeld aan een langetermijninvloed van terugkerende cycli op Aarde. Lees dit artikel over de correlatie tussen kosmische stralingsactiviteit en globale opwarming bijvoorbeeld. 13. Al Gore maakt in zijn toegejuichde documentaire An Inconvenient Truth, een vuist tegen het schadelijke effect van de toenemende uitstoot van CO2 met een aanzienlijke invloed. De ware oorzaak van de opwarming van de Aarde echter ligt bijna zeker bij andere grootschalige oorzaken (zie voetnoot 9 hierboven). 14. The Report from Iron Mountain, een van de documenten in het publieke domein, verwijst naar de georganiseerde en geregisseerde behoefte aan oorlog om grootschalige economie en sociale stabiliteit in stand te houden. 15. Op 21 december 2012 eindigt de beroemde Maya Kalender. Er is veel gespeculeerd over de redenen, waarom de Maya's het niet nodig vonden om met hun kalender na die datum verder te gaan. Deacon en Burisch stellen, dat deze schijnbaar exacte


datum geen precieze voorspelling is en dat de zonuitbarstingen in kwestie praktisch op ieder moment tussen 2007 en 2016 kunnen plaats vinden. 16. Zie voetnoot 11 hierboven. Omdat (volgens Burisch) stappen werden ondernomen om bepaalde apparaten te ontmantelen, die het gevaar liepen gigantisch uitvergrote veranderingen op Aarde aan te jagen op het moment van de 'piek' van de zon, is Burisch zeker van deze calculatie. Deacon stelt, dat de situatie voortdurend onderhevig is aan verandering, en is daarom minder zeker van de cijfers. 17. Zie deze site voor een paar details, en ook vele andere. 18. Er zijn aanhoudende rapporten over ondergrondse bases in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Puerto Rico, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Canada, AustraliÍ, LatijnsAmerika en Antarctica. Klik hier, hier en hier voor drie interessante foto's van gigantische tunnelboormachines. Er zijn ook onderzeebases, bevestigd door Deacon en onderzocht door Dr. Richard Sauder en anderen. 19. Burisch rapporteert, dat volgens gegevens van Looking Glass in het ergste geval tot 94% van de wereldbevolking gedood kan worden over een periode van een paar jaar na de catastrofe. 20. Ieder hoog-niveau militair scenarioplan is gebaseerd op de vooronderstelling, dat niet iedereen kan worden gered, wanneer de wereldbevolking onder grote bedreiging staat. 21. Shermans verhaal wordt verteld in zijn briljante boek, Above Black. 22. Wetenschappers nemen aan, dat een van de mogelijke gevolgen van een voldoende grote zonnepiek is, dat op Aarde alle elektronische communicatie voor enige tijd kan uitvallen. 23. Van de naam Project Behoud Noodlot krijg je kippenvel. Het impliceert, dat het project gebaseerd kan zijn op de vooronderstelling, dat een toekomstig cataclysme is geobserveerd in een zeer hoog technologisch tijdportaal... en dat moet worden verzekerd, dat hetgeen is geobserveerd ook moet gebeuren. Burisch rapporteert, dat een zekere groep toekomstige mensen, die hij De Schurken noemt en die ongeveer 45.000 jaar in de toekomst leven, er van overtuigd zijn, dat gebeurtenissen uit hun geschiedenis inderdaad zullen plaats vinden in onze tijdlijn, en dat ze niet worden afgewend. 24. Alternatief 3 werd uitgezonden door Anglia TV in het Verenigd Koninkrijk op 20 juni 1977, ofschoon de première gepland stond voor 1 april. De dag na het programma deed Anglia TV de uitspraak, dat het bedoeld was als grap. Klik hier om een video van het programma te zien (54 min). Klik hier voor een krantenknipsel, waarin Leslie Watkins, die het boek met dezelfde naam schreef, onthult, dat hij kennelijk per ongeluk tegen iets heel waars is aangelopen met de veronderstelling, die hij uitdroeg, hoewel hij het had bedoeld als fictie ter ondersteuning van het televisieprogramma. 25. De vooronderstelling, die werd beschreven in het tv-programma (en in het boek) bestond uit drie oplossingen voor de twee problemen van overbevolking en opwarming van de Aarde, waarvoor de oplossingen als volgt waren: Alternatief 1: een drastische reductie van de wereldbevolking op Aarde; Alternatief 2: het aanleggen van een netwerk van ondergrondse bases om een kleine, elitaire bevolking veilig te stellen;


Alternatief 3: het vestigen van een 'Ark van Noah'-kolonie van de allerbesten en slimsten der mensheid buiten de planeet - op Mars. 26. Volgens Deacon worden sterrenpoorten routinematig gebruikt voor transport naar afgelegen locaties, waarbij de 'reistijd' ogenblikkelijk is. 27. Deacon rapporteert dat SOLAR WARDEN een kleine vloot van grote, hoog geclassificeerde ruimtevliegtuigen omvat. 28. Volgens Deacon is de basis op Mars multifunctioneel en heeft een grote bevolking van rond de 670.000 (die niet allemaal mensen van tegenwoordig zijn). De basis ligt ondergronds op de bodem van een oude, drooggevallen zee, waar hij kennelijk al duizenden jaren heeft gelegen, maar recentelijk, aan het begin van de jaren '60 door een internationaal team opnieuw is gevestigd. Tot een van de functies behoort toegang via sterrenpoorten tot nog verder gelegen locaties. 29. HIV, SARS, vogelgriep en andere moderne angsten, hetzij ontworpen of niet - komen in gedachten. 30. Zie onze pagina interviews voor meer informatie over Michael St Clair, een bekend visionair en astroloog, die voor de komende paar jaar grote problemen voorspelt en die ervoor pleit om zorgvuldig naar veilige plekken te zoeken om verder te kunnen leven. (St. Clair is reeds verhuist naar een kleine gemeenschap op een afgelegen locatie.) 31. Klik hier voor een samenvatting van het belang van de Atlantische (Warme) Golfstroom, een belangrijk component van het circulatiesysteem van de oceaan. Als de Warme Golfstroom zou gaan liggen (zoals kan gebeuren door een grote hoeveelheid koud water, die naar het Noorden van de Atlantische Oceaan stroomt door, bijvoorbeeld, het smelten van de Arctische Zee en de gletsjers van Groenland), zou het warme water van de Golfstroom de Europese kusten niet langer bereiken en zou Europa een veel kouder klimaat krijgen... omdanks de opwarming van de Aarde. 32. Het boek van Lynne McTaggart, The Intention Experiment: Using Your Thoughts to Change Your Life, is hier verkrijgbaar. Ze is ook de auteur van het voortreffelijke boek, The Field. 33. De Britse bioloog, Dr. Rupert Sheldrake, heeft de begrippen Morfische Velden en Morfische Resonantie in zijn revolutionaire boek A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation uit 1981 geïntroduceerd. Eenvoudig gesteld, Sheldrake beweert, dat levenssoorten morfische velden creëren - sjablonen gebaseerd op geaccumuleerde ervaringen, die een effect hebben op gedrag, attitudes en vermogens van achtereenvolgende leden van dezelfde soort - die anderen, die zich op hetzelfde of op een later tijdstip voor dezelfde situaties geplaatst zien, beïnvloeden. 34. De relevantie hier is, dat mensen bewust morfische velden kunnen creëren, die anderen gaan beïnvloeden, wanneer eenmaal een kritische massa van intentie is bereikt. Dit is een manier, waarop een kleine groep, die op krachtige en positieve wijze zijn aandacht richt, geleidelijk de wereld kan veranderen.


Plato’s allegorische grot Plato (427 BC – 347 BC) heeft getracht tal van fundamentele inzichten van de vergetelheid te redden door deze op schrift te stellen. Zelfs de manier waarop deze klassieke Griekse wetenschapper dit heeft gedaan bevat een essentieel inzicht, namelijk de dialoog als communicatiemethode om tot gezamenlijke begripsverruiming te komen.

Het meest cruciale inzicht heeft hij verpakt in een allegorie die ons probeert duidelijk te maken dat alles wat we waarnemen als schaduwen zijn. Vanuit een allegorische grot zien we alleen de schaduwen, maar niet hetgeen deze (bewegende) schaduwen veroorzaken. We denken hierdoor dat de schaduwen uit zichzelf bewegen. We hebben niet door dat deze schaduwwerkelijkheid slechts een afspiegeling is van een oorspronkelijke werkelijkheid. De schaduwwerkelijkheid is slechts schijn, wat in het Sanskriet wordt weergegeven met het woord maya. Daarom zijn ook bijvoorbeeld de Maya-kalenders niet gericht op de schijnwerkelijkheid van de schaduwen, maar op de achterliggende bronwerkelijkheid. Naast de dialoog en de allegorische grot is Plato ook bekend van de naar hem vernoemde geometrische vormen. Er zijn precies vijf van deze zogenaamde platonische lichamen. Elk van deze driedimensionale soliden heeft op het buitenoppervlak identieke vlakken, lijnen en hoeken. Tussen de vijf platonische soliden en de vijf klassieke benamingen van energieën bestaat een eenduidige relatie, zoals onderstaande tabel laat zien.

tetraëder Vuur

kubus Aarde

octaëder Lucht

dodecaëder Ether

icosaëder Water

elektrisch

fysisch

chemisch

etherisch

magnetisch


Met behulp van deze vijfdeling kunnen we Plato’s allegorie van de grotwandschaduwen verder uitdiepen. De schijnwerkelijkheid van de geprojecteerde schaduwen bestaat enkel en alleen uit Aarde en Lucht. Deze fysieke werkelijkheid inclusief chemische reacties lijkt echt, maar is in feite een schijnwerkelijkheid van materiële schaduwen. In werkelijkheid vormt materie een afspiegeling van de magnetische- en elektrische energieën buiten de allegorische grot. En op haar beurt is de werkelijkheid van Water en Vuur weer een afspiegeling van de Etherische bronwerkelijkheid.

De Westerse (natuur-) wetenschappen proberen de energetisch tussenwereld te doorgronden alsof het tot de materiewereld zou behoren. Daarom zijn er allerlei fictieve materiedeeltjes bedacht (zoals gluonen, fotonen, bosonen en gravitonen) om de werking te beschrijven van fictieve krachten (zoals de zwaartekracht en de sterke- en zwakke kernkrachten). Vanwege deze verzinsels hebben we ons in plaats van met een verklarende …Om na eeuwenlange wetenschap op laten zadelen met science wetenschappelijke dwaling deze fiction. Om na eeuwenlange doodlopende straat te kunnen wetenschappelijke dwaling deze gaan verlaten dienen we doodlopende straat te kunnen gaan verlaten allereerst volledig te beseffen dat dienen we allereerst volledig te beseffen dat de materiële werkelijkheid een de materiële werkelijkheid een afspiegeling is van de energetische werkelijkheid, zoals afspiegeling is van de Plato met zijn allegorische grot millennia energetische werkelijkheid, zoals geleden al probeerde duidelijk te maken. Plato met zijn allegorische grot Daarom kan bijvoorbeeld de (kwantum-) fysica millennia geleden al probeerde de materiële schaduwen ook alleen maar duidelijk te maken… beschrijven, en in het geheel niet verklaren. Alleen in de energiewereld vinden we verklaringen voor de schaduwfenomenen in de materiewereld. De schaduwbegrippen uit de materiewereld zijn volstrekt ontoereikend om de dynamiek in de energiewereld te doorgronden. (Johan Oldenkamp)


Plato (Oudgrieks: Πλάτων / Plátōn) (Athene, ca. 427 – aldaar, 347 v.Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, is een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie en was ook de stichter van de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het westen. Hij schreef een aantal dialogen over zeer diverse onderwerpen en werd met zijn Ideeënleer de aartsvader van het filosofisch idealisme. Het blijft de vraag in hoeverre wij kunnen zeggen dat we Plato's eigen opvattingen kennen, aangezien hij nergens uit eigen naam spreekt, vaak vragen opwerpt zonder deze te beantwoorden, en niet altijd consistent is.

auteur Johan Oldenkamp/ www.pateo.nl


Vreemde energie anomalie Atlantische Oceaan stelt leger VS voor raadsels Onder het mom van ‘militaire testen’ heeft de Amerikaanse luchtvaarautoriteit FAA piloten in het zuidoosten van de VS gewaarschuwd dat de GPS (Global Positioning System)-signalen waarmee vliegtuigen navigeren in de periode van 20 januari tot 22 februari verstoord of niet beschikbaar zijn. HF (Hoge Frequentie) radio amateurs hebben echter berichten en signalen opgevangen dat de GPS-verstoringen te wijten zijn aan een plotseling verschenen ‘anomalie’, een vreemd energie verschijnsel voor de kust van Florida, vlak bij de over de hele wereld bekende Bermuda Driehoek. Diverse legereenheden bij en in de Atlantische Oceaan en in de Caraïbische Zee zouden vanwege onbekende verstoringen in de atmosfeer grote moeite hebben gehad om contact te onderhouden met een communicatiestation op het Amerikaanse eiland Puerto Rico. De oorzaak zou een onbekend signaal zijn geweest van extreme sterkte. Het vele megawatts krachtige VLF (Very Low Frequency) signaal pulseerde niet en werd waargenomen op zowel spectroscopen als op bliksem detectieapparatuur, alhoewel er op dat moment geen stormen in het gebied waren. Het signaal, dat een zeer ongewoon herhalend patroon liet zien, was afkomstig van een gebied dat zich vlak voor de kust van Florida bevindt, dicht bij de iedereen bekende ‘Bermuda Driehoek’, waar in de loop van tientallen jaren vele schepen en vliegtuigen op mysterieuze wijze zijn verdwenen. Eén dag later, op zaterdag 22 januari, werd er enkele honderden mijlen noordelijker nóg een anomalie met eenzelfde signaal van dezelfde sterkte waargenomen. Ook in dat gebied bevond zich echter geen storm. Volgens onbevestigde bronnen zou het Amerikaanse leger meerdere vlieg- en ruimtevaartuigen hebben ingezet om beide anomalieën te onderzoeken. Op zondag 23 januari was de anomalie nog steeds op dezelfde locatie aanwezig, al zou de kracht van het signaal ‘s avonds om onbekende redenen iets zijn afgenomen. De geruchten- en theorieën machine over wat er werkelijk aan de hand is -alles wijst er immers op dat van een GPS-test geen sprake is- begint inmiddels op gang te komen. Heeft de anomalie voor de kust van Florida iets te maken met een vergelijkbaar


energieverschijnsel voor de kust van Jemen en Somalië? Tientallen landen -waaronder Nederland- stuurden onder het dekmantel van ‘piraten bestrijding’ marineschepen naar dit gebied. Sindsdien wordt er op het alternatieve internet druk gespeculeerd over wat er daar écht aan de hand is. Zijn er tekenen dat het Afrikaanse continent in tweeën zal breken? Bevindt er zich op de zeebodem een actief geworden ‘sterrenpoort’, en zo ja, is dat in de Bermuda Driehoek sinds eind vorige week ook het geval? Misschien wil een onbekende macht de onderzeese Atlantische Rug of de bij Afrika gelegen Cumbre Vieja op de Canarische eilanden opblazen, om zo een gigantische tsunami te creëren waardoor de hele oostkust van de VS en ook de kusten van West Europa zullen worden weggevaagd. Of misschien kloppen de ‘Annunaki’ -de in de Bijbel genoemde gevallen engelen- letterlijk aan de (sterren)poort en willen ze net als in de tijd van Noach hun verschijning maken op Aarde. Wellicht verbleven ze destijds op het mythologische Atlantis en willen ze dit continent weer uit de zee doen oprijzen. Volgens een complottheorie zouden de Amerikanen vanuit Puerto Rico inderdaad een ‘dimensionele poort’ in de gaten en in bedwang willen houden, omdat ze vrezen dat er ‘iets of iemand’ uit zal komen. Is het extreem krachtige signaal een duidelijke klop op de deur dat de ‘poort’ inderdaad op het punt staat open te gaan? Of zou het te maken hebben met ‘Gabriëls Vuist’, de Sumerische planeet Nibiru? Komt ‘planeet X’ dichter bij de Aarde en veroorzaakt dit steeds meer seismische activiteit, vulkanische erupties en elektromagnetische verstoringen, waardoor mogelijk ook de over de hele wereld waargenomen massale sterfgevallen van vogels en vissen te verklaren zijn? Wat het ook is – er is een ‘anomalie’ verschenen in de Atlantische Oceaan, vlak bij het Caraïbische gebied, en het verstoort belangrijke communicatie- en GPS kanalen die worden gebruikt door het lucht- en scheepvaartverkeer. De verklaring hoeft beslist niet zo buitenissig te zijn als één van de beschreven scenario’s hierboven, maar het feit dat ook dit verschijnsel weer geheim wordt gehouden geeft voldoende redenen om aan te nemen dat er (veel) meer aan de hand is dan een simpele militaire test. (Bron: earth-matters.nl)

***********************************


Jim Marrs :

De opkomst van het Vierde Rijk in Amerika Jim Marrs (JM): ...en het was onderweg naar de drukkerij, maar toen zei iemand ergers gewoon: Nee. En toen hield het op. Bill Ryan (BR): Ik heb ongedocumenteerde informatie voor je, Jim, waarover we het straks kunnen hebben, als je wilt.

vraagt: Hebben jullie een afdeling remote viewing? Zeggen ze: Nee. En ik denk dat ze technisch gelijk hebben. Want als je zegt, het is ondergronds gegaan, wat ze hebben gedaan is alles verspreiden. Dus al die verschillende organisaties, zoals Navy

JM: Goed. BR: Ik heb zwart op wit staan van Kit Green – dat het remote viewing programma nooit werd opgeheven, maar dat het ondergronds is gegaan... JM: Ja. BR: ...met het gebruik van drugs, hypnose en electronica. Ik heb dit zwart op wit staan. Maar misschien is het oud nieuws. Kerry Cassidy (KC): Dat is oud nieuws voor Jim...! JM: Het is echt te gek, dat zeg ik je. Ik kan je dit zeggen: als je iemand in de regering

SEALS, Army Rangers en de DEA en zo, beschikken allemaal over remote viewers. BR: Mm hm. KC: Dat is waar.


JM: Maar het is niet... ze zijn niet... Ze hebben geen vastgesteld, weet je wel, officieel programma met remote viewers, ze hebben ze gewoon allemaal door elkaar bij al die anderen zitten. - Begin van het interview KC: Dit is Project Camelot – Kerry Cassidy en Bill Ryan – en we zijn hier met Jim Marrs. Hij is een heel bekend schrijver; een goede onderzoeker. Hij heeft verscheidene bekende boeken geschreven, zeer succesvolle boeken: 

 

 

The Terror Conspiracy: Deception, 9/11 and the Loss of Liberty (ISBN 1932857-43-5) (2006: Boek over de aanslagen op 11 september 2001 Inside Job: Unmasking the 9/11 Conspiracies The War on Freedom (ISBN 0-06-054935-1) (2003: Book on the 9/11 attacks) Rule by Secrecy: The Hidden History That Connects the Trilateral Commission, the Freemasons, and the Great Pyramids (ISBN 0-06093184-1) (2000) (Vertaald 2005 in het Nederlands: Regeren vanuit het Duister) PSI Spies (ISBN 1-58879-0231) (2000) Alien Agenda (ISBN 0-06109686-5) (1998: Boek over UFO's ) Crossfire: The Plot That Killed Kennedy (ISBN 088184-648-1) (1990: Boek over de moord op John F. Kennedy; als bron gebruikt voor Oliver Stone's JFK) 'The Rish Of The Fourth Reich (2008)

En we zijn eigenlijk hier om met Jim te spreken over De opkomst van het Vierde Rijk. [rechtstreeks tegen Jim] We zullen ons op dat gebied concentreren, maar we willen de hele kaart zien, want ik weet dat de geheimen van remote viewing iets is, waarmee je heel, heel bekend bent, en... Je hebt het hele scala besproken – het is echt verbazingwekkend – en je doet dat op een zeer samenhangend wijze. Het is heel goed te volgen. Ik denk dat niemand een van je boeken kan lezen en kan zeggen: Nou, dat is het meest vreemde, dat ik ooit heb gehoord, het is niet waar. Volgens mij kun je alles staven, waarover je iets hebt te zeggen. Je bent oorspronkelijk journalist geweest, klopt dat? JM: Ben ik nog steeds. [lacht] KC: Goed. Je werkt nog steeds, een bezige journalist... JM: Klopt. KC: ...behalve je boeken, en... JM: Er zijn helaas geen echte tijdschriften meer te vinden; [lacht] alleen nog distributiesystemen van bedrijfsreclame. KC: Ja, absoluut. En je wordt over het algemeen ook beschouwd als een deskundige van de moord op Kennedy, toch? JM: Ja, daarin bijt ik me vast als een werkende krantenjongen in het gebied van Fort Worth in Dallas en dan ga ik helemaal terug naar de jaren '60. KC: Verbazingwekkend. Dus je zit ook in het circuit, je spreekt op diverse conferenties, en we zijn vandaag hier in Laughlin – waar het UFO Congres wordt


gehouden – en je hebt zojuist een geweldige toespraak gegeven. Dus wat we willen doen is praten over waar Amerika volgens jou naartoe gaat, iets over de achtergrond te weten komen – de achtergrond, de Nazi's enzovoort – en waarover je spreekt in je nieuwste boek. En dan ook weer een rondje terug maken en een beetje praten over UFOs, de geheimhouding, en over datgene wat misschien de toekomst te zien geeft. BR: Ik heb een vraag van mezelf, die ik eraan kan toevoegen, en dat is: waarom zou iemand spreken over De opkomst van het Vierde Rijk op een UFO conferentie? Wat dacht je daarvan? JM: [lacht] KC: Nou goed, en ik moet zeggen, dat we in een interessante tijd leven op dit moment, die in feite deze vragen voortbrengt waarvan ik denk... zelfs niet alleen gewoon UFO-“gekken”, maar politieke kenners, de man van de straat; iedereen stelt vragen over zijn realiteit op het ogenblik, ik denk... JM: Ik denk... KC: ...en waarom wat in Amerika gebeurt doorgaat. JM: Ik denk dat je volstrekt gelijk hebt. Vanwege de instortende economie en omdat zoveel mensen wakker worden en zich realiseren dat het niet uitmaakt of ze stemmen op democraten of republikeinen, omdat ze toch dezelfde socialistische programma's krijgen, gaan ze zich nu realiseren dat er een totaal ander wereldbeeld bestaat dan datgene wat ze door de massamedia krijgen voorgeschoteld.

En dus is de vraag waarom ik praat over Het Vierde Rijk op een UFO Congres? Ik denk dat het antwoord is, omdat mensen die het onderwerp van UFOs over het hoofd zien en dat eenvoudig afschrijven als volkomen fantasie en waanzin, dat deze mensen nooit, maar dan ook nooit in staat zullen zijn erachter te komen wat er werkelijk in de wereld gebeurt, want ze gooien een groot stuk van puzzel weg. Alles maakt deel uit van hetzelfde grote mozaïek en je moet al die stukken bij elkaar leggen om te kunnen zien wat er aan de hand is. Alleen maar een "voorbeeld": ik geloof echt, dat een van de belangrijkste redenen voor onze overhaaste invasie van Irak was om een rechte lijn naar Baghdad te maken en de scene van een opstand als dekmantel te gebruiken voor een buitengewoon georganiseerde onderneming om het Nationaal Museum van Irak te plunderen. Waarnaar zijn ze op zoek geweest? Ze zochten recent opgegraven gebruiksvoorwerpen, tabletten, rollen en dergelijke, die werden aangetroffen in de antieke Sumerische steden Uruk en een paar van die andere plaatsen door Franse en Duitse archeologenteams – die interessant genoeg uit de twee landen afkomstig waren, die de grootste weerstand boden tegen onze inval in Irak. En wat hebben ze meegenomen? Hoogst waarschijnlijk kennis van antieke technologie van energiemanipulatie. En dit reikt tot anti-zwaartekracht en een stel vreemde, exotische technologieën, waar de conventionele wetenschap hard om moet lachen. Maar als je dan de kwestie goed bestudeert, zie je dat ze aan deze technologieën tenminste sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gewerkt en dat ze het sinds die tijd in ultra-geheime programma's hebben ondergebracht,


want dit betreft onze speerpunttechnologie. Dus je kunt zien hoe alles met elkaar verband houdt; oude geschiedenis, UFOs, geheime genootschappen, de wereldregering. Het maakt allemaal deel uit van dezelfde grote kluwen en tenzij je buiten spel gaat staan en het grote overzicht krijgt en een breed scala aan onderwerpen bestudeert, zal je er nooit achter komen wat er werkelijk gaande is. BR: Dit is iets dat Bill Cooper zei, kan ik me herinneren, in een van zijn beroemde lezingen, die hij in '89 of '90 gaf - je zal dat zelf ook nog wel weten - hij zei, Als je UFOs niet als een factor in deze legpuzzel meeneemt, zal je nooit kunnen begrijpen waarmee de moderne geopolitieke gebeurtenissen te maken hebben. KC: Praten we hier ook niet over sterrenpoorten en, weet je, omdat wanneer je het hebt over vrije energie, kom je uit - zoals ik het zie - bij vortexen, en de mogelijkheid dat er ook een sterrenpoort in Irak is, die ze proberen te verbergen. En dan kom je uit bij de Anunnaki en... dus je bent bezig met vreemdelingen of buitenaardsen, hoe je ze ook noemen mag. Ben je die weg eigenlijk ingeslagen? JM: Ja, zeker. Als je bewijzen zoekt, kom je daar helemaal uit. En we hadden het over de mogelijkheid van een sterrenpoort of een soort dimensioneel portaal in Irak, weet je, dat brengt me terug naar de Bijbel en het verhaal van Koning Nebuchadnezzar. Hij bouwde die constructie van goud, wat ze hebben vertaald als een vurige oven, maar het was kennelijk iets anders, want mensen gingen erin en kwamen er weer uit. Wanneer zijn mensen erin gingen, hadden ze natuurlijk de neiging om neer te vallen

en te sterven, hetgeen voor mij duidelijk is, dat het een soort energieveld was. Daarna haalde hij drie Hebreeuwse priesters en zei tegen hen, dat ze de poort moesten laten werken en hij zette ze erin. En, wonderbaarlijk, uiteindelijk was er een vierde persoon binnen. Dus er gingen er drie naar binnen en vier [lacht] kwamen eruit; ze hadden blijkbaar een soort portaal of een poort geopend. KC: Goh, dat is heel interessant. Waarheen wil je ons hebben? Want ik weet dat er een hele stroming in je lezing zat, waarin je sprak over manna uit de hemel, monochromatic goud, monotonomic... hoe noem je dat? JM: Het... [lacht] Het goud van enkele atomen, monatomisch... monatomisch goud. KC: Goed.


JM: Moleculair gewijzigd goud, monatomisch goud. Element bestaande uit afzonderlijke atomen. Dit is overigens niets bijzonders of ongekend, want monatomisch goud, zilver en zware metalen komen overal voor. Ze zitten in water, in voedsel, we eten ze. Dit is weer iets anders - een andere laag van ons 3-D materiële bestaan - waarvan we voor de jaren '70 en '80 niet bewust waren. Dus het is niets nieuws. Als je honderd jaar terug gaat, waren ze niet op de hoogte van atomen. Dus je ziet, dat we aan het leren zijn. Ik denk dat het punt is en de reden dat we naar deze exotische zaken moeten kijken en naar de kwestie van ETs, omdat ik denk dat we ons nu in een conditioneringsproces bevinden, dat er ja, leven in de ruimte kan zijn en dat betekent gevaar. Ik weet dat, want ik heb documenten van de regering gezien. Ze hebben plannen. Plannen voor eventualiteiten en dossiers van de overheid, die op enig moment, wanneer hun lijst van internationale vijanden niet werkt, ze... Weet je, ergens in de vroege twintigste eeuw was het de internationale Joodse samenzwering. Goed, die viel uit elkaar. Toen was er de internationale communistische samenzwering, en die viel daarna uit elkaar. Nu is het de internationale samenzwering van terroristen. En toch, als je erover nadenkt, hoe kunnen ze denken dat wij geloven, dat dit waar is, als ze niets doen aan de beveiliging van de grenzen van de Verenigde Staten? Dus dat is ook een schijnvertoning, en zodra dat uit elkaar gaat vallen, dan wordt - volgens gezaghebbende bronnen - het volgende ding een bedreiging uit de ruimte, precies zoals Ronald Reagan ons ervoor heeft

gewaarschuwd in zijn toespraak voor de Verenigde Naties. Dus, als je niet in paniek wil raken en niet wil worden opgejaagd door een zogenaamde dreiging uit de ruimte, zal je de kwestie UFOs moeten gaan onderzoeken om de waarheid te vinden. En als ze dan zeggen, O nee, er zijn echt “aliens” en die komen je opeten en je moet al je resterende vrijheden opgeven, zodat wij jullie kunnen beschermen, dan kun je zeggen, Nou, ik trap er niet in. KC: Ja, absoluut. Dus door remote viewing... Je werd zelf een remote viewer, klopt dat? JM: Ik heb... In mijn studie naar remote viewing deel genomen aan een paar onderzoeken naar remote viewing en in zo'n test was ik, verbazingwekkend genoeg, aardig goed [lacht]. KC: Dat verbaast me niets, want je bent heel objectief in de wijze waarop je naar allerlei onderwerpen kijkt en wat ik ervan heb begrepen - ik heb zelf een beetje remote viewing gestudeerd - volgens mij moet je nogal onpartijdig zijn om te kunnen weten wat er, weet je wel, aan de andere kant gebeurt, om zo te zeggen. JM: Ik was nogal verrast om te zien, dat ik het zo goed deed in remote viewing. Maar toen ik erover nadacht, was het helemaal niet zo verrassend, want als journalist en krantenjongen had ik allang geleerd om mijn intuïtie min of meer te vertrouwen... KC: Dat moet je zeker. JM: ...en mijn intuïtie liet me nooit in de steek. Dat heeft natuurlijk betrekking op het subtiele, psychische signaal, dat de kern is van de ervaring van remote viewing.


KC: Absoluut. Maar hoe ver ben je er nu mee? Voor zover je dat gebruikt bij... je slaat die weg in en je bent de verhouding van onze regering met de Nazi's aan het onderzoeken en wat er nu in Amerika gaande is en... Maar hoe gebruik je remote viewing op dat traject? JM: Nou, het is eigenlijk [lacht] helemaal niet veel meer, wat opmerkelijk is en nogal dom. Maar weet je, ik zou veel meer moeten oefenen dan ik nu doe, maar dat doe ik gewoon niet, want ik ben te druk met andere dingen en dat geldt ook voor remote viewing. Ik zou waarschijnlijk echt moeten gaan zitten, tenminste een keer per dag, en proberen mijn vaardigheden van remote viewing op het scherpst van de snede te houden, maar dat doe ik niet, [lacht] want... KC: Maar je gebruikt je intuïtie, toch? JM: Juist. KC: Bij je onderzoeken... JM: Het heeft me zelfs geholpen mijn intuïtie beter te leren vertrouwen. KC: Goed. Waar gaan we als land op dit moment naartoe en waarom? JM: De Verenigde Staten zijn altijd – of op zijn minst was er de betrachtinggedomineerd geweest door een schatrijke elite en dat is al heel lang het geval. Alexander Hamilton en zijn rijke vrienden wilden het land bestieren, omdat ze het idee hadden, dat de rijken wisten hoe ze met de dingen moesten omgaan en er op de een of andere manier meer gevoel voor hadden dan anderen. Dus dat is niets nieuws, maar het gevolg was, dat de Verenigde Staten altijd enigszins conservatieve neigingen heeft gehad. En dat is ook prima, want vooral wanneer je een groot land hebt met... vol

grondstoffen en waar iedereen welvarend is, weet je, dan wil je... laten we zeggen, alles wat we hebben vasthouden. Inherent is daar dus niets mis mee. Maar helaas is het verkeerd gegaan met de import van Nationaal Socialisten waarvoor in de Duitse taal het acroniem NAZI bestaat - met de import van Nazi's na de Tweede Wereldoorlog, die werden geholpen en gesteund en gefinancierd door Wall Street en mensen die zichzelf als globalist beschouwen en die geen bijzonder belang hebben bij de Verenigde Staten per sé; ze proberen de hele wereld te besturen. Dit Nationaal Socialisme heeft zich na de Tweede Wereldoorlog een weg door de Verenigde Staten gebaand; eerst in het militair industrieel complex, toen in de defensie-industrieën, vervolgens in de academische kringen en tenslotte in andere vakdomeinen. Het begon pas echt sterk te worden toen George Herbert Walker Bush president werd - wiens grootvader in feite door de Federale Regering van de Verenigde Staten in 1942 werd vervolgd, omdat hij een financieel kopstuk was van de sponsors van Hitler en de Nazi's - en daarna zijn zoon, George W. En tijdens de ambtsperiode van acht jaar, waarin George W. aan de macht was, hebben we de opkomst en overheersing gezien van Neo-Cons, of NeoConservatieven, hetgeen niets anders is dan een andere naam voor Nationaal Socialisme. Dus we zagen dit hele land overhellen naar rechts; naar het fascisme. En omdat fascisme wordt omschreven als de vermenging van staat en industriële macht, geloof ik niet dat er iemand is die kan beweren dat dit vandaag de dag in de Verenigde Staten niet het geval is.


Het grote verschil is, dat in Nazi Duitsland de staat controle kreeg over de industrie en die combinatie heeft de fascistische staat gecreëerd; en in het moderne Amerika zijn het de corporaties, die macht over de staat krijgen door middel van lobbyisten en verdragen en via groepen die... ze hebben nu de macht over de regering. Maar het eindresultaat is hetzelfde, een vermenging van industrie en staatsmacht, en dat is fascisme. Nu na acht jaar van dit fascisme begonnen de mensen zich te ergeren. Zelfs mensen, die dachten dat ze George W. Bush echt wilden steunen, omdat hij allemaal prima dingen zei, begonnen zich te realiseren, dat het enige wat hij deed was socialistische programma's erdoor drukken en onaangekondigd agressieve oorlogen voeren. Er kwam dus een terugslag, maar nu zijn we overgegaan van Nationaal Socialisme naar Marxistisch Socialisme onder Barack Obama. Maar er is in werkelijkheid niets veranderd, want in de regering van Bush W. waren alle kopstukken leden van de geheime Council on Foreign Relations, die het buitenlandse beleid van de V.S. al vóór de Tweede Wereldoorlog heeft gedomineerd en die werd opgericht met het uitdrukkelijke doel om een wereldregering tot stand te brengen. In de regering van Barack Obama zien we dat al zijn topmensen in het kabinet bestaan uit leden van de Council on Foreign Relations. Dus dit land wordt beheerst door precies dezelfde, geheime, steenrijke elite, alleen nu in de vermomming van Marxistisch Socialisme. En na vier jaar Marxistisch Socialisme met de bijkomende ineenstorting, waarschijnlijk, van de economie van de V.S. worden we allemaal klaar gestoomd

voor een nieuwe dictator - een nieuwe Führer - omdat mensen in hun paniek vanwege de economie en de sociale programma's een beweging naar achteren maken en gaan stemmen voor een of andere dictator. Dit is dezelfde methode, die in het vooroorlogse Duitsland werd gebruikt; door dezelfde mensen. KC: Goed. Nou, breng vrije energie in dat scenario en wat krijg je dan? Want we zien wel degelijk de destructie van de Amerikaanse economie; we zien de wereldeconomie bergafwaarts gaan in feite. Maar hoe past vrije energie in dit plaatje, als je wilt, en het bevindt zich met zekerheid in Black Projects, zoals we weten, en zoals we dat in diverse video's met verscheidene mensen hebben vastgelegd. Ik weet dat je betrokken bent bij het RAM Project en dat je op een bepaald niveau werkt met Gordon Novel, hoewel ik niet zeker weet hoe. Dus misschien kun je...? Dus dat plaatst je op een hele interessante positie om te zien hoe vrije energie in deze puzzel terecht komt. JM: Correct. Welnu, er staan diverse vraagtekens in die hele vergelijking, en vrije energie is er duidelijk één van. Als we de wurggreep van het monopolie van de petrochemie zouden kunnen breken en met een soort vrije energie konden komen, zou de hele vergelijking veranderen. Dit is nu gaande. Er zijn op dit moment een paar zeer, zeer intense, verbiedende en verborgen conflicten gaande over de vraag welke technologie we gaan gebruiken; wie daarover de macht krijgt. We horen ze bijvoorbeeld spreken over brandstofcellen voor voertuigen. De reden waarom we die tot nu toe nog niet hebben is, omdat ze er nog niet achter zijn


hoe ze er een monopolie van kunnen maken. Dus dit zal, nogmaals, gaan afhangen van de manier waarop het toekomstige paradigma vorm gaat krijgen. Ik zou graag een soort economie zien, die niet is gebaseerd op monopolie; waarin iedereen een beetje van alles heeft. In feite, om je een voorbeeld te geven, is het grootste voorbeeld - en bewijs - van een samenzwering in de wereld van vandaag het feit, dat zelfs, wanneer mensen hier naar dit interview zitten te kijken, ze in hun achterhoofd weten, dat er letterlijk duizenden, zij het geen miljoenen kinderen van de honger sterven. Nou, komt dat omdat de Aarde niet voldoende voedsel kan produceren om die kinderen te voeden? Nee, natuurlijk niet. We beschikken over de technologie, waarmee we ieder individu op deze planeet kunnen voeden, kleden, behuizen en een redelijke, minimale gezondheidszorg kunnen bieden. KC: Mm hm. JM: Dus waarom doen we dat niet? Als je eenmaal voorbij die voor de hand liggende verklaringen komt, zoals, Ach, het is de politiek en het is het transport, en de kosten zijn te hoog, en weet je... daar moet je voorbij. Het is eenmaal zo, omdat ergens iemand wil dat het zo is. Als niemand het zo zou willen, zou het niet zo zijn. Er zijn meer mensen zoals wij, dan dat er van die Nieuwe Wereldfiguren rondlopen. We moeten gewoon al die mensen met een gezond geweten en een goed hart bij elkaar zien te krijgen en zeggen, We willen het niet op die manier. KC: Absoluut. Nou, goed. Maar er is een heersende elite, nietwaar? JM: Juist.

KC: En je bent erin gaan graven, dat weet ik zeker, in... JM: Klopt, en ik heb ze gevonden en hun historie uitgezocht. KC: Ok, dus je hebt het over - alleen voor de kijkers van de video - Bilderbergers, Council on Foreign Relations, natuurlijk Majestic 12, en ik weet dat je... JM: Trilateral Commission... KC: ...je bent een expert op dat gebied, klopt dat? JM: Mm hm. KC: Dus al deze organisaties gooien op dit moment een agenda naar buiten en de vraag is, hoe snel gaat gebeuren wat ze... zijn ze bezig dit te voltooien, weet je wel, Vierde Rijk, zoals je dat volgens jou kunt noemen? Is dit iets... zijn we er al? JM: We zitten heel, heel dichtbij een Vierde Rijk, want "reich" betekent in het Duits eenvoudig "imperium", en de Verenigde Staten is tegenwoordig natuurlijk het meest uitmuntende imperium op de planeet. Het zal van ons de leden van het keizerrijk - afhangen, of we ons als een keizerrijk gedragen en het imperiale imperium worden, waarbij we in dat geval waarschijnlijk ten val komen, zoals het Romeinse Keizerrijk, en het Derde Rijk en al die anderen. Of gaan we proberen vrede te stichten, iedereen welvaart brengen in plaats van proberen de baas te spelen en de grondstoffen van de planeet te plunderen. En het is over het algemeen gewoon een soort verandering in het bewustzijn, wat het ook is. Een mooie illustratie kun je vinden in mijn staat, Texas. Toen ik kind was waren de snelwegen gewoon verschrikkelijk. Ze lagen vol rotzooi, omdat mensen gewoon,


weet je wel, je hebt je blikje leeg gedronken en je gooide het 't raam uit. Dat was niet, omdat we dachten, we gooien rommel uit het raam en proberen vervelend te doen, we wisten gewoon niet beter. We zeiden gewoon, Ach nou ja, ik ben ermee klaar en het gaat het raam uit. Maar toen institutionaliseerden ze een programma Houd Texas Schoon; overal borden, en ze trokken het bewustzijn omhoog. Mensen begonnen zich te realiseren, Wacht 'ns even, het is niet echt goed om al je rommel op de snelweg naar buiten te gooien. En ik wil niet zeggen, dat de snelwegen in Texas tegenwoordig kraakschoon zijn, maar ze zijn 150 procent beter dan eerst, en dat is niet vanwege de wetten - want hoewel overtredingen worden genoteerd, ik ken niemand die ooit een bekeuring heeft gehad voor rommel maken - maar het bewustzijn gaat omhoog; en we zouden hetzelfde kunnen doen met de mensen van de Verenigde Staten. De bevolking van de Verenigde Staten zijn prima mensen. We geven meer aan liefdadigheid dan alle andere landen van de wereld bij elkaar. En als we eenvoudig de waarheid van de situatie zouden begrijpen en niet van het kastje naar de muur werden gestuurd door de massamedia die door de corporaties worden beheerst, dan denk ik dat we waarschijnlijk manieren zouden vinden om met de situatie om te gaan en om de rijkdom te spreiden, zodat iedereen een klein stukje van de Amerikaanse Droom kan meekrijgen. KC: Ja, zou je niet kunnen zeggen echter, dat er een of ander plan onderweg is om de Amerikaanse regering helemaal weg te halen? Ik bedoel, daarover is in feite achter de schermen een gevecht gaande.

JM: Dat is absoluut waar en dat is gaande. Want de Verenigde Staten zijn het grootste struikelblok geweest voor deze globalisten, die een wereldregering willen, een wereldwijd socialistisch systeem. De reden was dat we in de Verenigde Staten een traditie en een geschiedenis hebben van individuele vrijheid. En we hebben de Grondwet en de Bill of Rights, die ons een legale basis geven voor onze individuele vrijheid. Ten derde, we hebben wapens en we kunnen ervoor zorgen dat we individuele vrijheid hebben. Maar op dit moment zijn er... er is een beweging gaande onder de nieuwe regering van Obama om vuurwapens te registreren, om munitie te registreren, en om in principe te proberen de bevolking te ontwapenen. En als dit ooit gaat gebeuren, worden we gewoon lijfeigenen in de nieuwe Middeleeuwen van het feodalisme. KC: Ja, en China dan, weet je, omdat er geruchten gaan dat China op zeker moment in de toekomst tot invasie zou overgaan; dat we oorlog met China kunnen krijgen. Heb je daarover iets gehoord? JM: Nou, weet je, er zijn Chinese generaals die zelfs op de publieke zender zeggen, dat oorlog met de Verenigde Staten onvermijdelijk is. Ik weet niet waarom. Op dit moment zijn we volkomen van elkaar afhankelijk. We zijn afhankelijk van China, omdat dat land praktisch alles maakt wat we gebruiken. Ga maar naar een willekeurige winkel en pak een product, kijk aan de onderkant en er staat Made in China. KC: Ja. JM: Goed, maar op dezelfde manier zijn zij van ons afhankelijk, want als wij niet al


die junk van hen kopen [lacht] hebben zij geen markt. Dus ik denk, dat een zekere mate van deze oorlogspraat wordt verzonnen. Want, in feite... KC: Absoluut. JM: Als je wil weten wat... Hier komt het echte plan van het spel, goed? KC: Ja. JM: Dit werd al in 1948 uitgesproken door een man genaamd Eric Arthur Blair, een Britse Fabian Socialist, die goede connecties had met het koningshuis en de aristocratie daar in Engeland. Volgens mij had hij een aardig inzicht van het algemene plan van het spel, dus hij schreef het allemaal op in een boek onder het pseudoniem George Orwell. KC: [lacht] Okay. JM: En, natuurlijk, dat was 1984. KC: Correct. JM: In dat boek, als je teruggaat en 1984 opnieuw leest, zie je dat ze de wereld hadden verdeeld in drie economische blokken. In 1984 noemden ze het Oceania, Asiana en Oost-Asiana. In de huidige wereld zijn dat de Europese Unie, de Noordamerikaanse Unie, die binnenkort komt, en de toekomstige Aziatische Unie. En wat ze doen is twee blokken onophoudelijk tegen elkaar uitspelen om de nodige spanning te creĂŤren voor wapenwedloop en defensie uitgaven en er gaan grote hoeveelheden salarissen doorheen; dat genereert winst en macht over de bevolking. KC: Zeker. JM: Dat is het plan voor het spel.

KC: Goed, ja dat is een prachtig overzicht van hetgeen er op dit moment wordt uitgewerkt. Denk je, dat er ook... ach, weet je wel, de Georgia Guidestones; wat ze in principe zeggen is, dat de eliminatie van de bevolking een van hun doelstellingen is. JM: Klopt. Wie ook de Georgia Guidestones heeft gemaakt was, volgens mij, nogmaals, op de hoogte met de agenda van deze Nieuwe Wereld Orde. En hier neem ik echt afstand van hun denken. Ik heb een interview met Generaal Maxwell Taylor uit het begin van de jaren '70 en hij - die niet alleen onze laatste ambassadeur in Vietnam was, maar ook een vooraanstaand lid van de Council on Foreign Relations - volgens mij vertegenwoordigde hij hun gedachten volkomen. Hij zei in principe, dat tegen het begin van de volgende eeuw - dat is nu dus - we ongeveer een derde van de wereldbevolking moeten elimineren, omdat, zei hij, het grootste probleem de overbevolking is. En dat ligt aan de basis van alle andere problemen; vervuiling en economie en alles. Hij zei, dat dit zou worden uitgevoerd met behulp van beperkte, regionale conflicten zoals Irak [lacht] Afghanistan... KC: Uh-huh. JM: ...ziekte - AIDS in Afrika - en hongersnood, hetgeen wijd verspreid is in Derde Wereldlanden. En hij zei, Ik weet niet zeker of we deze mensen kunnen redden en ik ben er zelfs niet zeker van of we dat moeten proberen. Dus zo denken ze over het terugdringen van de wereldbevolking. Welnu, hier komt hun denkfout: er is helemaal geen probleem met overbevolking. Ik heb dit een paar jaar


geleden gehoord - ik kon het totaal niet geloven, dus ik heb het uitgezocht - maar het is absoluut waar. Al die 6,5 miljard mensen zouden in feite comfortabel genoeg in de staat Texas kunnen leven. KC: [lacht] Echt waar? JM: Echt waar. Dus er is geen kwestie van overbevolking, het probleem is de concentratie van mensen. Een groot deel van de wereldbevolking zit in die enorm grote, kosmopolitische gebieden gestampt, grote megasteden, nietwaar?

overleven. Dat was in feite de reden, waarom je veel kinderen moest hebben, want je had iemand nodig om op je akker te werken, zodat je productie kon produceren en iets te eten had. Maar tegenwoordig met de technologie, weet je wel, een paar megaboerderijen kunnen voor iedereen voldoende voedsel produceren. De technologie is er. We zouden allemaal als een koning kunnen leven, als we het zouden eisen, en als we het zouden willen, en als we deze zogenaamde leiders van de wereld ervan konden overtuigen, dat we allemaal een goede behandeling in het leven verdienen.

KC: Dat is waar. KC: Helemaal mee eens. JM: Er zijn andere manieren om dat te doen, nietwaar? Ik kan me een wereld voorstellen, waar jij en Bill zouden kunnen leven in een prachtig landelijk gebied, ja? Je hebt daar een klein meertje, en je hebt een boomgaard, en een tuin, en het gaat daar prima met je. En wanneer het tijd wordt om boodschappen te doen, ga je met je fiets of je kleine, elektrische karretje naar een klein stationnetje en je springt op een elektrische hogesnelheidstrein - zoef! - daarmee ga je naar een koopcentrum, zoals een gigantisch winkelcentrum. Daar ga je boodschappen doen, ja, en dan zoef je terug naar huis en je stapt op je fiets en je trapt terug naar je plekje. Daar heb je je eigen kleine generator die energie verzamelt, snap je? Je bent zelfvoorzienend wat energie betreft. En je zegt, Ja, maar wat doe ik daar voor werk? Nou, dat kan van alles zijn, wat je zou willen doen. We zitten in een akelige situatie nu, omdat we allemaal zijn groot gebracht met dit christelijke werkethos, dat voorschrijft dat iedereen moet werken. Ja? Nou, dat is een product van vroeger tijden, toen iedereen echt hard moest werken om te kunnen

BR: Ik heb een mooie kleine anekdote, die je misschien in een van je lezingen kunt gebruiken. In de Marquesas Eilanden in de Stille Zuidzee - dat is een Franse kolonie, waar niemand ooit van heeft gehoord. In hun taal bestaat geen woord voor werk. En dat is echt een prachtig concept... JM: Ja. BR: ...want we denken op de manier waarop we spreken, niet omgekeerd. En dus werken ze niet. Ze vangen een vis, ze bouwen een huis en ze maken een vuur, dan bakken ze een maaltijd en ze dansen en ze leven gewoon. En deze hele dialectiek tussen werken en spelen is in feite bij ons in de Westerse samenleving zo diep ingesleten... JM: Ja... BR: ...dat we slachtoffers zijn van dit idee; dat we gevangenen zijn... JM: Correct.


BR: ...want we moeten constant werken, en dan moeten we spelen, en dan hebben ze ons bij de lurven... JM: Dat klopt. BR ...want we proberen allemaal uit die lus te komen. JM: En als je een zoon of een dochter hebt, die alleen maar gitaar wil spelen en muziek wil schrijven, dan moeten ze wel op de een of andere manier ontspoord zijn - [Kerry lacht] - want ze werken niet!

boten hebben en dan, weet je, dan kun je heel snel een miljonair worden. Dan zegt hij, hoe lang zou ik erover doen? Hij zegt, Nou, twintig, dertig jaar. Hij zei, en wat moet ik daarna dan doen? Hij zegt, nou, dan kun je met pensioen gaan en naar Mexico gaan en 's morgens vissen en 's middags siësta houden en 's avonds met je vrienden op stap gaan... Dat is van, Oh, wacht es even! [lacht] KC: [lacht]

KC: Dat is waar.

JM: Daar is hij al mee bezig...

JM: Ja, er is een prachtig verhaal, er is een prachtig verhaal over de gepensioneerde Amerikaanse zakenman, die naar Mexico gaat en daar een kleine vissersboot huurt en gaat vissen. Dan komt hij aan de praat met Manuel, de jongen die eigenaar is van de boot, en hij zegt, Manuel, weet je wel, hij zegt, hoe ziet je leven eruit? Wat doe je voor de kost?

KC: Ja... ik snap het.

Hij zegt, Oh, ik sta 's morgens op, en hij zegt, en ik ga naar buiten en ga een beetje vissen, dan ga ik naar huis en ga 's middags met mijn vrouw siësta houden en 's avonds ga ik naar de stad en dan ga ik met vrienden eten en drinken en gitaar spelen en dan zingen we. Hij zegt, Nou, Manuel, hij zegt, Snap je dat, als je geen siësta houdt en overdag meer zou vissen, je veel meer geld zou verdienen en met dat geld een andere boot zou kunnen kopen? En met twee boten, weet je, zou je meer vis vangen en dan zou je heel snel nog meer boten kunnen kopen. En het volgende moment heb je een vloot schepen. En wat je dan moet doen, dan kom je naar de Verenigde Staten en dan kun je een corporatie opzetten en dan kun je de beurs op, en dan kun je een hele vloot

JM: Dus, het zit allemaal tussen je oren. Het zit allemaal in ons bewustzijn en hoe we de dingen zien en of je wel of niet denkt dat je aan de rattenrace moet meedoen en of je wel of niet denkt dat je meer speelgoed moet hebben dan iemand anders, zodat je kunt bewijzen dat je een succes bent. De meest succesvolle mensen die ik ken, zijn niet noodzakelijkerwijs de rijkste mensen die ik ken. KC: O ja, dat is zeker waar! Nou, ik bedoel, dat is een goed punt. Het idee is ook, achter vrije energie, als je het zo wilt noemen, dat de energiebronnen het voor iedereen mogelijk zouden kunnen maken. JM: Tja, we hebben dit al een hele, hele, hele lange tijd. Nikola Tesla probeerde ons te zeggen, hoe we de basisenergie van de Aarde konden aftappen, zodat iedereen gewoon zijn eigen energie kon hebben. Hij werd natuurlijk tot zwijgen gebracht door Edison en de mensen die elektrische systemen wilden aanleggen om er zeker van te zijn dat je energie koopt. En tegenwoordig, kijk, ze hebben de zaak op slot gezet, want, weet je, je zou Bill Gates kunnen zijn, je zou de rijkste


vent van de hele wereld kunnen zijn, maar dan moet je nog steeds iedere maand de elektriciteitsrekening betalen. KC: Mm hm. JM: Je kunt het allemaal herleiden tot waarneming en bewustzijn. Jaren geleden, was ik helemaal bezig met zonenergie, weet je wel, en ik zei, Nou, weet je, goh, of de zon schijnt wel, of hij schijnt niet. Als hij niet schijnt, hebben we allemaal pech gehad, en als hij wel schijnt, waarom vangen we dan niet de stralingsenergie van de zon op en gebruiken dat als energie? Dus ik ging praten met een energiedeskundige en hij legde geduldig en neerbuigend uit van, Nou, u begrijpt het niet. Hij zei, we zouden een gebied vol zonnepanelen nodig hebben, dat zo groot was als de staat Arizona om de stad Los Angeles van stroom te voorzien. En ik dacht, Oh, goed. En ik keek het na en dacht: dat is waarschijnlijk juist. Maar welke denkfout maakte hij? Centrale opwekking. Hij kon alleen denken in termen van centrale opwekking... KC: Zeker... JM: ...de stroom opwekken en het door de pijp naar L.A. sturen. En als iedereen in L.A. een zonnepaneel op zijn dak zou zetten? KC: En daar is zoveel zon, weet je... JM: Dat bedoel ik! KC: ...zou zouden genoeg energie opvangen... JM: Dat is het.

KC: ...een kwestie van een paar dagen, echt waar. JM: Precies. En waarom doen ze dat niet? Omdat de elektriciteitscentrale... KC: Niemand zou een cent verdienen. JM: De elektriciteitscentrale is er nog niet achter hoe ze een wolk boven je huis kunnen hangen, als je je rekening niet betaalt, [Kerry lacht] Snap je? Het gaat dus allemaal om macht en overheersing, het gaat niet over een technologisch probleem. KC: Ja absoluut, en dit is het wereldbeeld waarin mensen op dit moment leven. JM: Ja. KC: Dus waar gaat de Verenigde Staten naartoe volgens jouw inschatting? Want in sommige plaatsen hebben we op dit moment Indianenstammen, die zich uit de Unie proberen terug te trekken en in wezen hun eigen geld maken... JM: We hebben nu 21 staten die wetten voor soevereiniteit aan het voorbereiden zijn; ze proberen zich af te scheiden. Dat gaat heel interessant worden. Ze zullen in principe de Verenigde Staten moeten ontbinden, nietwaar? En wat ze proberen te doen is de economie verzwakken, de mensen in paniek brengen en iedereen zover zien te krijgen dat ze de NoordAmerikaanse Unie aanvaarden. En om dat voor elkaar te krijgen... De manier waarop ze dat gaan doen is door te zeggen, dat de enige manier om uit de economische puinhoop te komen is de economieĂŤn van Mexico, Canada en de Verenigde Staten te koppelen. En we hebben natuurlijk allemaal over de Amero horen spreken, waarover ik tegenstrijdige informatie heb. En je ziet natuurlijk foto's


op het internet en dan zeggen ze, Oh, hier is hij, en hij is er nu, en toch is dat blijkbaar niet het geval. Dat zijn gewoon een paar munten die mensen bij wijze van grap of als prul hebben geslagen. Maar ik heb ook van mensen gehoord, van wie ik het gevoel heb dat ze het kunnen weten, dat het “Amero�geld al is gedrukt en ligt te wachten op distributie. Dit doet heel sterk denken aan een paar jaar geleden. Ik hoorde... er waren geruchten op internet over dit Rode Geld. Geld dat roze-achtig van kleur zou worden met rode inkt en verf erin, weet je, op die manier. Maar de regering ontkende dat en ze zeiden, Nee, dat is niet waar, dat klopt niet. En toch, nu is het er, weet je, we hebben dit, het nieuwe geld en het is roodachtig en roze-achtig van kleur en al die dingen. Dus, je weet... KC: Maar staten zullen hier niet door vallen, dat klinkt niet hetzelfde. En zelfs... JM: Ze dwarsbomen. Ze zijn aan het bokken en weigeren in het spoor te lopen, en dat is prima. Dit is onze redding, ok? We zijn niet van plan de federale structuur van de Verenigde Staten te wijzigen; die is te veel ingeworteld, te bureaucratisch, te veel mensen eten uit de trog en ze zijn niet van plan om vrijwillig op te stappen en te vertrekken. KC: Ja. JM: En blijkbaar krijg je met stemmen niet veel veranderd. In 2004 hebben ze in een democratisch Congres gestemd om te proberen de excessen van de regering Bush te reduceren, en wat is er veranderd? Helemaal niets! We vechten nog steeds in Irak, we vechten nog steeds in Afghanistan... KC: Ja, en we kopen mensen af - of bedrijven, niet mensen...

JM: Precies. KC: ...met veel grotere sommen geld dan ooit was gedacht. JM: En de Bush regering, die werd ingehaald als het voorbeeld van goed conservatisme, is juist degene die de banken heeft genationaliseerd, weet je wel. [lacht] Socialisme, het komt eraan. KC: Welnu, is niet de kern van de zaak, dat het tweepartijensysteem in het algemeen gewoon een mislukking is geweest, want... JM: Dat is eigenlijk altijd al een giller geweest... KC: ...het is altijd... JM: ...maar het is zeker nu een giller. Ik geloof dat het kan worden samengevat in de verkiezing van 2006. Je kon stemmen op de democraat John Kerry, die uit een oliefamilie kwam en lid was van de geheime Skull and Bones Society; of je kon stemmen op zijn neef George W. Bush, die uit een oliefamilie kwam en lid was van de Skull and Bones Society. Er is geen keus. KC: Ja. JM: Er is geen verschil en iedereen die nog steeds zijn aandacht richt op Democraten en Republikeinen, gaat het moeilijk krijgen. KC: Goed, om terug te komen op deze situatie. Dus je hebt... je hebt deze families, die alles in handen hebben. Je hebt een agenda om de Verenigde Staten te ontmantelen, maar de verenigde Staten laten zich niet ontmantelen. Ik bedoel, weet je, mensen zijn... ze zijn eigenlijk geweldige burgers; ze willen in feite het land redden...


JM: Juist. KC: Ze zijn patriotten, zo je wilt... JM: Juist. KC: Dus... JM: Het probleem hier is, dat ze allemaal zijn verdeeld, snap je? KC: Okay. JM: En zoals... ik heb het land doorgereisd en overal groepjes mensen aangetroffen, die weten wat er gaande is, die zich zorgen maken over hetgeen er aan de hand is, die er iets aan willen doen. Maar ze hebben allemaal het gevoel dat ze in de minderheid zijn en dat ze er alleen voorstaan, omdat deze figuren de massamedia onder controle hebben. KC: Mm hm. JM: En dat is de reden, trouwens, dat je... Wanneer heb je voor het laatst een nationale politicus horen praten over de Republiek? Ze praten niet eens meer over de Republiek... KC: Nee. JM: ...want we zijn geen republiek meer; we zijn gewoon het Imperium. Ze hebben het alleen maar over democratie, democratie. We moeten de democratie beschermen; we moeten democratie verspreiden. Maar wat is democratie? Die wordt bestuurd door de meerderheid; dus met andere woorden, het korte begrip van democratie in actie is een lynchende meute. KC: Mm hm. JM: Nou, dat is niet wat ons is gegeven. We hadden geen democratie; we willen

geen zuivere democratie. We willen een democratische republiek; en wat is het verschil? Als je in een democratische republiek wordt beschuldigd van een grote misdaad, dan moet je... dan kom je tegenover je aanklagers te staan, je moet een wettelijke vertegenwoordiging hebben, je moet door het wettelijke systeem van de rechtbank heen, en je ondergaat een tweezijdig gecontroleerd onderzoek naar bewijzen tegen je; je krijgt dus een eerlijk proces. En als je dan schuldig wordt bevonden en je krijgt de kans om in hoger beroep te gaan, maar dat wordt afgewezen, dan pas mogen ze je lynchen. KC: [lacht] JM: Snap je? KC: Ja... JM: Dat is de manier waarop het zou moeten gaan. Maar we zijn niet langer een bestuur van... een rechtsstaat. KC: Dat is waar. De corporaties besturen over het algemeen... JM: Corporaties vertellen ons wat we moeten doen. En nogmaals, het komt door dat overname-door-de-staatmechanisme door corporaties; het is precies de definitie van fascisme uit het woordenboek. KC: Laten we dan teruggaan naar de gebeurtenissen in de tijd van Project Paperclip en in de tijd van de atoombom, en misschien kun je iets zeggen over wat in die tijd werkelijk gaande was, want ik denk dat een aantal mensen er behoefte aan hebben, weet je wel, dat de geschiedenis in hun hoofd wordt bijgewerkt.


JM: Dat hebben ze zeker, want in onze conventionele geschiedenisboeken is het van, Kijk, er was een Russische Revolutie en daaruit kwam het Communisme voort en toen... hadden ze een Koude Oorlog met ons tegen het Kapitalisme en bla-blabla... De waarheid is, dat precies dezelfde mensen uit Wall Street en de stad Londen - de Internationalisten, de wereldfinanciers - in Rusland het communisme creĂŤerden. Toen de Russische Revolutie uitbrak was Lenin in Zwitserland. Trotsky was in New York en woonde op het landgoed van Rockefeller, snap je? Ze stuurden hen naar Rusland om de Revolutie voor de Bolsjewieken aan te wenden en Rusland te veranderen in een communistische staat, en dat deden ze. Het idee was, denk ik, om een communistisch Oosten te bouwen versus een kapitalistisch Westen en ze prolongeerden de Koude Oorlog gedurende een lange tijd, voordat we hem in feite zagen ontstaan. Maar het probleem was, dat het uit de hand dreigde te lopen. Er waren sterke communistische partijen in Frankrijk, Engeland, ItaliĂŤ, Duitsland - zelfs in de Verenigde Staten. En daarom... we praten over die Ene Wereldregering, maar ze willen helemaal geen echte Wereldregering, want dan kunnen ze het ene land niet tegen het andere uitspelen, of het ene economische blok tegen het andere. Dus ze werden benauwd en besloten dat ze de uitbreiding van het communisme moesten tegenhouden.

opdracht een kleine politieke partij op te richten genaamd de Duitse Arbeiderspartij, waarvan hij de naam snel veranderde in Nationaal Socialistische Duitse Artbeiderspartij (NSDAP) - waarvan het acroniem NAZI is - en dat was natuurlijk Adolf Hitler. Hitler voorzag in een blok tegen de uitbreiding van het communisme. En toen bedachten ze dat hele idee van, de Nazi's zijn verbitterde vijanden van de communisten, snap je?

KC: En in de tussentijd worden ze gefinancierd door Bush... JM: En bestuurd door dezelfde mensen... KC: Prescott Bush, achter de schermen

Prescott Bush links

Het enige land dat geografisch en economisch in de positie was om als blok tegen de uitbreiding van het communisme op te treden was Duitsland. Dus ze gingen er naartoe en troffen een Duitse militair geheim agent aan en gaven hem de

JM: Exact, ja, en de Rockefellers... KC: ...en I -- wat is het -- Farben?


JM: IG Farben [chemische industrie in Duitsland die het verdelgingsgas voor de concentratiekampen heeft gemaakt]. KC: IG Farben. JM: En het hoofd van IG Farben was Hermann Schmitz en Hermann Schmitz was in het bezit van evenveel Standard Oil aandelen als John D. Rockefeller. Het waren allemaal dezelfde internationale globalisten, om zo te zeggen. Het probleem was, dat Hitler te sterk werd en dat de Duitsers een beetje te efficiĂŤnt waren en Europa onder de voet liepen. Ze bewogen zich naar Noord-Afrika, ze rukten op naar Rusland, namen Noorwegen in beslag en bedreigden Groot-BritanniĂŤ.

We brachten ze na de oorlog in de late jaren '40 en de vroege jaren '50 hier naartoe. John J. McCloy - die hoofd was geweest van de National City Bank en een van de grootste geldschieters was geweest voor het vooroorlogse Nazi Duitsland werd Hoge Commissaris voor Duitsland. Hij verleende pardon aan duizenden Nazi's en bracht ze over naar de Verenigde Staten. Zijn beschermheer was Allen Dulles, die toen al vele jaren hoofd was van de CIA. En onder Dulles heeft hij hun achtergrond wit gewassen en heeft ze - die Nazi's allemaal in ons militair industrieel complex ondergebracht. Daarmee is de Nationaal Socialistische infiltratie van het Amerikaanse systeem begonnen.

Toen zag het er plotseling uit alsof ze een Wereld Nationaal Socialistisch systeem kregen. En oh, dat wilden ze ook weer niet! Maar ze wilden vooral niet dat Duitsland belast werd met de wereldeconomische orde, want dat was het oogmerk geweest van de stad Londen - de bankiers van de Bank van Engeland en hun Wall Street compadres, snap je? Dus op een gegeven moment, zelfs al hadden ze Hitler gemaakt, hem macht gegeven, zijn opkomst gefinancierd, keerden ze zich tegen hem en toen kregen we de Tweede Wereldoorlog. Ze kregen het voor elkaar om Duitsland te stoppen en terug te dringen. En ja, we versloegen Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, maar we versloegen niet de Nazi's. De Nazi's hadden nog steeds veel macht en zij deden de onderhandelingen. Ze ruilden hun exotische technologie, hun rakettechnologie, hun energiemanipulatietechnologie, hun mind-controltechnologie, chemische technologie en farmaceutische technologie met de Verenigde Staten voor onschendbaarheid.

Allen Dulles

KC: Goh, dat is een uitstekende samenvatting van hetgeen werkelijk achter de schermen gebeurde. En dit weten de meeste mensen niet... JM: Nee, dit wordt je niet op school geleerd. KC: ...over de Amerikaanse geschiedenis... JM: Zo is dat...


KC: ...en zelfs niet over de wereldgeschiedenis. Dus kun je ook iets vertellen over datgene wat de Nazi's hadden gevonden met behulp van hun occulte onderzoeken en misschien zelfs channelen en hoe ze aan vrije energie zijn gekomen, misschien zelfs de technologie van sterrenpoorten, en natuurlijk UFOs.

eenvoudig betekend, dat Duitsland totaal was vernietigd en verwoest.

JM: Yeah, en de vraag is altijd geweest, Hoe zijn de Nazi's ons zover vooruit gelopen op het gebied van wetenschap?

Welnu, hoe zijn ze aan al die dingen gekomen? Jaren lang had ik verhalen gehoord van, Kijk, ze hebben ergens een vliegende schotel in beslag genomen en hebben die nagebouwd. Maar iedere keer dat je die verhalen probeert uit te zoeken, beland je op dood spoor. Nu ben ik van mening, gebaseerd op informatie die ik nu heb en gebaseerd op documentatie, die afkomstig is uit de oude Sovjet Unie na de ineenstorting van het communisme, dat de Duitsers hun eigen remote viewers hadden.

KC: Precies.

BR: Mm hm.

JM: Ze zonden in 1936 de Olympische Spelen in Berlijn uit op de televisie. Ze hadden in feite tegen het eind van de oorlog televisiegestuurde projectielen. Goeie hemel! Dat wisten we niet... en er is goede reden om aan te nemen dat ze in feite een kernwapen hadden en hadden getest. Maar tegen de tijd... ze hadden geen betrouwbaar lanceersysteem en tegen de tijd dat ze klaar waren om eventueel een kernwapen te lanceren, was het al voorjaar van 1945, toen de Russen oprukten vanuit het Oosten en de Geallieerden vanuit het Westen, en was het bijna voorbij. Maar als ze ergens een atoombom hadden laten afgaan, had het de oorlog niet be毛indigd, het had

JM: Ze noemden het natuurlijk geen remote viewing, want dat was een term die terugging naar de tijd, dat de CIA en de National Security Agency in dit land psychische oorlogvoering bestudeerde en uitprobeerde. Maar zij hadden hetzelfde soort ding. In die tijd hielden de Duitsers zich erg veel bezig met occulte zaken, als je het zo wilt noemen, helemaal vanaf... nog v贸贸r de jaren 1920. Ze hielden s茅ances, ze deden channelings, of hoe je dat ook mag noemen, maar het kwam er eigenlijk op neer, dat ze bezig waren met remote viewing. Het was het gebruik van deze psychische vermogens.

JM: Exotische technologie. KC: Yeah.

BR: Dit was toch de Vril Society, of niet?


JM: De Vril Society. En die was grotendeels gebaseerd op de filosofie van Madame Blavatsky en haar Theosofisch Genootschap. Ze waren er vet mee bezig. En Hitler werd natuurlijk aan de macht geholpen door het Thule Gesellschaft, of het Thule Genootschap, een occult gezelschap, dat bestond uit de rijkste aristocraten daar in Duitsland, en industriĂŤlen. Ze zaten dik in die zaken, in

controlexperts en hun farmaceutische experts en hun raketwetenschappers na de oorlog hierheen hadden gehaald - ook niet een paar van hun psychische wetenschappers hier naartoe hebben gehaald. KC: Goed, dat is duidelijk. En, hoe zit het met Vannevar Bush? Hij was het hoofd van Majestic 12, dat werd opgericht door de Truman... waarschijnlijk opgericht door de regering van Truman, ja? JM: Mm hm. Dat klopt. KC: Om het probleem met UFOs te kunnen hanteren en wat het voor Amerika betekende, maar... JM: Juist.

Helena Blavatsky

spiritisme, geloof ik, zoals ze het toen noemden. Dus ze... volgens de informatie, die ik erover heb, was er zelfs een eenheid binnen het Duitse leger genaamd Doctor Greenbaum en dit betrof over het algemeen hun remote viewers. En interessant genoeg stond dit onder de grotere paraplu van een programma genaamd Majik [hij spelt] M-A-J-I-K. En dit is echt interessant, omdat, zoals je weet, de Majestic 12, of Majik 12 waarover in UFO-literatuur altijd wordt gesproken, als ze het hebben over de mensen aan de top, die zijn belast met de geheimhouding van UFO-technologie was in het begin M-A-J-I-C 12; en dit is de anglicaanse versie van M-A-J-I-K, de Duitse versie. En ik vraag me af of we misschien - toen we hun mind-

KC: ...dit is een heel interessant spoor om te volgen, als ze al in Duitsland operationeel waren. JM: Ja, precies. En je moet begrijpen, dat dit werkelijk de genesis was van de moderne Nationale Veiligheidsstaat. De Nationale Veiligheidswet van 1947 werd een paar dagen, nadat er in Roswell, New Mexico, in juli 1947 iets uit de lucht was komen vallen, in elkaar gezet. En rond augustus zetten ze snel die Nationale Veiligheidswet in elkaar, en in september hielden ze in feite President Truman vast - ze lieten hem wachten op de landingsbaan daar op de Nationale Luchthaven, toen hij naar huis wilde gaan om zijn stervende moeder te bezoeken dus ze konden vliegensvlug aan boord komen en hem deze Nationale Veiligheidswet van 1947 laten ondertekenen.


de Vice President en de Staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en Defensie. Drie ervan worden benoemd door de President. KC: Mm hm.

Waarom die haast? Nou, omdat ze de controle over al die informatie wilden hebben. Hetgeen de Nationale Veiligheidswet van 1947 heeft gedaan is de CIA creĂŤren en tevens de naam veranderen van het Ministerie van Defen... Ministerie van Oorlog in Ministerie van Defensie; een kleine publicrelationszet. Maar wat het ook ten gevolge heeft gehad - en dat valt praktisch niemand op - is de creatie van de National Security Council. Welnu, dat is per definitie belast met alles wat met nationale veiligheid heeft te maken. UFOs? Nationale veiligheid. Nazi infiltratie? Nationale veiligheid. Geavanceerde technologie? Nationale veiligheid. En sinds de National Security Council - en we horen dat voortdurend, bijna iedere keer dat we ergens een conflict uitvechten en bij het Iran-Contraschandaal, ga maar door - is er altijd de National Security Council bij betrokken. En toch, ik wil met je wedden, dat praktisch niemand, die luistert, weet wie de National Security Council zijn. Nou, dat zal ik je vertellen. Het zijn vier mensen: het is de President,

JM: Dus door voor de legalisatie van de Nationale Veiligheidswet van 1947 te tekenen hebben we in principe een dictatuur gesticht, want de VS President is nu belast met alles, dat te maken heeft met nationale veiligheid en dit zonder medeweten of inspraak van het US Congres [Eerste Kamer] en de nieuwsmedia en het publiek. Vanaf dat moment zijn we begonnen ons te bewegen in de richting van een Nationale Veiligheidsstaat, die in de kern bestaat uit deze Nazi's - onbelemmerde Nazi's. KC: Dus om terug te gaan naar Duitsland, ze hebben op de een of andere manier vrije energie ontdekt. Ik bedoel, ze hadden zeker hele verbazingwekkende wetenschappers... JM: Ja. KC: Goed. En ze keken in andere dimensies waarbij ze helderzienden, remote viewing en mogelijk ook channeling gebruikten. En je zegt, dat ze ook technologie uit die dimensies gehaald kunnen hebben; informatie die ze nodig hadden om dingen te bouwen. JM: Klopt. KC: Ja? JM: Mm hm. KC: En er bestaat een verbinding met Egypte, nietwaar? En met de SumeriĂŤrs... met de Sumerische cylinderzegels...


oorlog uit of zoiets, waardoor die hele beschaving uit elkaar viel. Maar wat we weten is onze geschreven geschiedenis: de Sumeriërs, toen de Babyloniërs, toen de Assyriërs en toen de Feniciërs en daarna de Egyptenaren en...

JM: Veel hiervan is - alles hiervan - is onderdeel van... KC: Veel van de technologieën daar. JM: ...de geschiedenis van de Aarde. KC: Ja. JM: En het past allemaal in elkaar. Bijvoorbeeld, iedereen heeft lange tijd gedacht, dat Egypte de eerste en grootste civilisatie ter wereld was. Nou, weet je, dat komt omdat pas vanaf het midden van de 19de eeuw [rond 1850] deze vreemde heuvels in Mesopotamië werden ontdekt, het huidige Iraq. Toen ze daar begonnen te graven troffen ze er enorme steden aan. Ze begonnen de Sumerische civilisatie te ontdekken, die ten minste vijf duizend jaar vooraf ging aan de Egyptenaren. Dus waar we nu achterkomen is, dat er kennelijk in een tijd vóór de zondvloed een wereldwijde, hoog technologische civilisatie heeft bestaan, die de hele wereld heeft omvat. Dit is de reden waarom ze piramides hebben aangetroffen in Midden-Amerika, LatijnsAmerika, China, Oost-Europa, het Giza Plateau... En toch is er iets gebeurd. Er waren ofwel veranderingen op Aarde, of er brak een

Dit waren allemaal degradaties van dezelfde beschaving. Het bewijs ligt bijvoorbeeld in de geschiedenis van Egypte. De vroegste dynastieën waren het meest geavanceerd, en daarna begonnen ze te devolueren, [lacht] ze degradeerden. En het ging helemaal door, totdat we in de Middel... in de Duistere Middeleeuwen aankwamen, en sinds die tijd hebben we ons er langzaam weer uitgetrokken. En dit is de reden waarom degenen die kennis hebben - want kennis is macht, en ze willen de kennis voor zichzelf houden, want ze willen niet dat wij weten wat er gaande is - maar dit is de reden waarom ze de hele wereld afstropen, evenals Indiana Jones die achter de Nazi's aanzat, die achter de historische en religieuze... KC: De iconen en... JM: ...iconen, ja, en gebruiksvoorwerpen... KC: ...ja, absoluut. JM: ...weet je, omdat ze proberen aan die oude technologie te komen. KC: Oh, dus je bent een poosje in Egypte geweest? JM: Ja. KC: En heb je iets gevonden toen je daar was... [Jim lacht] - waarvan je uit je bol ging, of... JM: Ja. Onder de Tempel van Seti - een immense tempel die vol staat met hiërogliefen - daaronder staat een enorme


tempel genaamd Osireion. Het zijn enorme, megalithische blokken steen, die ieder waarschijnlijk tien en twaalf ton wegen. Daarop staan geen hiërogliefen, maar ze staan op dezelfde manier gestapeld als Stonehenge.

Stonehenge, maar dan met gepolijste stenen... JM: Ja. Geen hiërogliefen. Het dateert van vóór de Seti Tempel en dit is dus, wederom, nog meer bewijs, dat er iets van hoog technologische aard gaande was lang voordat de Egyptenaren er waren. KC: Dus weten ze, dateren ze het überhaupt? Heeft iemand... heeft iemand je een indicatie gegeven uit welke tijd het dateert?

Maar het zijn geen ruwe stenen zoals Stonehenge; dit zijn perfecte, glad gesneden stukken die zo volmaakt tegen elkaar aanstaan, dat je er zelfs geen papiertje tussen kunt krijgen. En dit staat onder de Tempel van Seti, hetgeen betekent, dat daar iets gaande was, lang voordat de Egyptenaren er waren. KC: Geven ze dit vrij in het publieke domein? JM: Nee. Het was zelfs niet de bedoeling dat we erbij konden komen [lacht], maar we kregen het voor elkaar om er tussendoor te slippen, zodat we konden zien wat er gebeurde. Dit zijn zaken die ze verborgen houden. Hetzelfde is - bij de Sfinx - het is duidelijk dat er aan weerszijden van de Sfinx diepe groeven door watererosie te zien zijn en aan de zijden op de grond, die er omheen ligt ook, wat betekent dat dit verticale watererosie is. De Sfinx en het gebied er omheen hebben in zware regenval gestaan. KC: Je bent eigenlijk in die ruimte geweest, die onder de Tempel van Seti ligt, zoals je zegt, en die is gebouwd zoals

JM: Nee. Er is tegen al deze vondsten een enorme weerstand en ik kon die weerstand niet begrijpen, totdat ik in Egypte was en me realiseerde, dat ze volkomen afhankelijk zijn van de toeristendollars en van het hele idee van de Farao's en Cleopatra en Nefertiti en tata-ta-ta... en ze kunnen het zich helemaal niet veroorloven om dit allemaal los te laten. Ze willen niet toegeven, dat er iets anders gaande was, dan hetgeen de conventionele geschiedenis beweert. En, natuurlijk, al die anderen, die Egyptoloog zijn, of weet ik wat... die hebben een heel leven... die hebben boeken geschreven, ze hebben een hele carrière gebaseerd op hun theorieën en hun interpretatie van hetgeen de Egyptenaren aan het doen waren. En om dan te zeggen dat het niet helemaal de waarheid was, dat gooit teveel roet in het eten en daarom houden ze het tegen. Geologen daarentegen, die ernaar kijken en zien dat dit heel duidelijk watererosie op de Sfinx is, zullen je vertellen, dat het duidelijk watererosie is, maar historisch heeft het op het Giza Plateau sinds 10.500 jaar niet meer zwaar geregend. Dat betekent, dat de Sfinx, en waarschijnlijk ook de Grote Piramide, de Egyptenaren met tenminste 5.000 jaar


vooraf zijn gegaan. En vijfduizend jaar, weet je, wij kunnen ons amper vijfduizend jaar voorstellen.

KC: Ja, hoe staat het met het feit, dat er ook wordt verondersteld dat er een bibliotheek in de Sfinx aanwezig is?

KC: [lacht]

JM: Er is nog iets anders. Edgar Cayce, weet je wel - de grote Ziener uit de jaren '30 - hij zegt, Er is een kamer onder de linker poot van de Sfinx. De remote viewers van het leger, trouwens, hebben ernaar gekeken en zeiden, Ja, er ligt daar een kamer onder. En ik zei, Wat ligt erin? En ze zeiden, Kruiken en vazen met rollen, en tabletten... weet je wel. En ik denk dan, Nee maar! Goeie genade! De Hall of Records [Kamer Vol Geschriften]. We kunnen nu echt te weten komen wat er aan de hand is. Weet je wel.

JM: De meeste mensen tegenwoordig denken over de oorlog tussen de staten, weet je, dat klinkt als antieke geschiedenis. Maar toch, mijn grootmoeder vertelde me over de tijd, dat haar vader terugkwam uit de oorlog. Dus het is echt niet zo lang geleden. Maar voor ons lijkt het antieke geschiedenis en dat was hoeveel... nog maar zo'n honderdvijftig jaar geleden. Dus als je het hebt over vijfduizend jaar, mijn God, we... het is voor ons niet voor te stellen. Maar er is geen twijfel over mogelijk, dat dit wijst op een alternatieve oorsprong van het menselijk ras en de menselijke soort. En nogmaals, hoe kunnen we erachter komen wat er vandaag gaande is, zo lang we niet weten waar we vandaan kwamen, of zo lang we de waarheid over ons begin niet weten? Maar wat ik je wilde vertellen is - en dat is helemaal verbijsterend - ze zijn de zijkanten van de Sfinx met bakstenen aan het bekleden. Zichtbaar, want ze zeiden, Ja, het gaat achteruit en we willen niet dat het wordt verwoest, dus we gaan het bekleden en weer helemaal repareren... KC: Oh, jee! JM: ...en conserveren, weet je wel. Maar wat ze doen is, ze zijn bezig de zaak af te dekken, juist die...

Edgar Cayce

KC: Absoluut. JM: En toen hebben ze met radar in de bodem gekeken en ze zeiden, Ja, we hebben daar een holle ruimte onder de linker poot van de Sfinx. En ĂŹk denk dan, Ja, te gek! Laten we daar gaan graven en kijken wat het is!

KC: De tekenen van erosie... JM: ...de overduidelijke tekenen van verticale erosie, waaruit blijkt, dat het ouder is dan de Egyptenaren.

Tot de dag van vandaag heeft niemand dat gedaan, voor zover ik weet; ze laten het niet toe. Ze laten ons niet toe tot de waarheid... KC: Ja.


JM: ...van de oorsprong van de mensheid. KC: Precies. BR: Denk je niet dat Zahi Hawass weet wat daar aan de hand is? En hij is slim genoeg om op de hoogte te komen met al die... dat alternatieve onderzoek en remote viewing en om die informatie voor zichzelf te houden. Denk jij dat er iets achter de schermen aan de hand is?

KC: En de Coral... Je kent het Coral Paleis wel, of hoe ze het noemen, daar bij Florida, waarvan hij heeft aangetoond, dat het verhuizen van die stenen op een hele andere manier werd gedaan dan wat ze denken zoals het ging... JM: Ja. KC: ...met slavenarbeid in Egypte en al die dingen. JM: Klopt. KC: Ze hebben groot belang bij het prolongeren van de mythe van slavenarbeid in Egypte, maar in werkelijkheid heeft dat nooit plaats gehad.

Zawi Hawass

JM: Persoonlijk heb ik het vermoeden dat iemand er al in is geweest. Ik kan gewoon niet geloven, dat iedereen weet dat daar iets zit en dat niemand gaat kijken wat het is. Maar je moet begrijpen, dat de Egyptische autoriteiten... wie betaalt hun salaris? KC: Ja, absoluut... JM: En aan wie zijn ze hun loyaliteit verschuldigd? Wie heeft hen opgeleid? Weet je wel, nogmaals, we zijn weer terug bij het Kwaadaardige Imperium. [lacht]

JM: Nou, weet je, Kerry, wat me hierin lang geleden aantrok, voordat ik oude technologie en antieke beschavingen serieus ging bestuderen, was het eenvoudige feit, dat ons wordt verteld dat de piramiden door slaven van de Egyptenaren werden gebouwd, die deze stenen door de woestijn sleepten, weet je wel, zonder enige vorm van [lacht] modern wiel of iets dergelijks, maar dat ze op de een of andere manier deze gigantische gebouwen hebben neergezet. Welnu, wie waren de slaven van de Egyptenaren? De Hebreeuwen. KC: Mm hm. JM: Snap je? En wat is een van het meest gedocumenteerde volk ter wereld? De Hebreeuwen. Zij beschikten over een mondelinge overlevering van duizenden jaren oud en hebben dat tenslotte opgeschreven in de boeken van het Oude Testament van de Bijbel. Daar staat het allemaal. En dan moet jij proberen ĂŠĂŠn vers te vinden, waarin staat, Oh ja, trouwens, Ome Piet heeft zijn hele leven met stenen door de woestijn gesleept, weet je wel, om de piramiden te bouwen.


Dat is niet gebeurd! Dat is niet gebeurd. Er is iets anders aan de hand. En waarom willen ze niet dat wij dat te weten komen? Nou, afgezien van het feit, dat Egypte totaal afhankelijk is van de toeristendollar, zou dit ons - gebaseerd op de Egyptische mythe - te kennen geven, dat wij mogelijk een buitenaardse oorsprong hebben. En wat nog belangrijker is, dit zou ons op het spoor kunnen zetten van alternatieve technologie en andere energiebronnen... KC: Absoluut... JM: ...en dit is... KC: ...we hebben het over gedegen technologie... JM: Ja. KC: ...we hebben het over, ik weet niet, scalar waves, we praten over geest boven materie...

KC: Hm. JM: En wij maakten er opmerkingen over en vroegen ons af wat dat betekent. Volgens mij - als striptekenaar, onder andere - als je beweging wilt laten zien, trek je extra lijntjes. Weet je wel, als je een hand tekent en je zet er een paar lijntjes langs, is het alsof de hand beweegt. Dus door die dubbele omtrek te tekenen laten ze zien, dat ze ta-ta-ta-ta [maakt geluiden en schudt alsof hij wordt geëlektrocuteerd]. KC: Ah! [lacht] Ik snap het.

JM: Ja, precies. KC: En dat is... dit zit allemaal in Zwarte Projecten.

JM: [lacht] Ze gebruikten die uitrusting in feite! KC: Ja.

JM: Natuurlijk. geluidsfrequenties, wie weet. Heb je de hiëroglief gezien met een figuur die met grote buizen in zijn handen staat? KC: Mm hm. JM: Kijk, er komt een kabel uit aan de achterkant en die loopt naar dat kleine stroomkastje, weet je wel - dat noemen ze de Jedi, de toren - ik noem het de oscillator, ok? Als je heel goed kijkt van dichtbij, zie je dat in tegenstelling tot de rest van de karikaturen in de hiërogliefen, waar ze alleen de omtrek van de persoon in steen hebben gebeiteld, deze een dubbele omtrek heeft.

JM: Snap je? Ze hebben het heel voorzichtig... er staat een tweede omtrek omheen, snap je? Het is niet alsof ze iets anders wilden doen. Maar er zijn daar heel veel interessante dingen. Een paar van de tempels zijn verminkt door Tempeliers, die Maltese kruisen over de hiërogliefen heen hebben gebeiteld. KC: Mm hm. JM: En dan natuurlijk, kijk, we hebben het over spul dat na duizenden jaren wordt overgeleverd en het is door iedereen beschadigd en vandalen hebben gezichten verminkt. Dus we krabben in die ruïnes een beetje in de ronde en proberen stukje


bij beetje uit te zoeken wat eigenlijk is gebeurd.

JM: Waarom niet? Waarom doen we het niet?

Ik vermoed, dat de gevolgtrekking is, weet je wel, als ze vijfduizend jaar na ons een blikje Cola ergens uit de grond opgraven, worden er wetenschappelijke artikelen geschreven, in de trend van, Ik vraag me af wat dit is. Omdat het een vrouwelijke vorm heeft, is het kennelijk een ikoon van een soort vruchtbaarheidsgodin, die ze hebben aanbeden. Weet je wel, dit is... we verzinnen maar wat, omdat we het niet weten.

KC: Dat is... JM: Weet je waarom? Omdat we achterover zitten en criminelen en Nazi's [lacht] de macht laten overnemen van corporaties en de regering, die worden verondersteld voor ons op de bres te springen en voor ons te zorgen. En, hĂŠ! Er zijn er meer van ons, dan van hen. Zeg gewoon, Nee. KC: Ik denk dat er...

KC: Ja, zeker. Dus waar gaan we van hieruit naartoe? Ik bedoel, je hebt het hele scala gehad en dit is een verbijsterend overzicht in het interview dat je ons hebt gegeven. En zelfs... ik bedoel, je hebt ons duidelijk laten zien hoe je van Egypte, naar de Nazi's, naar de Amerikaanse regering kunt gaan; en jij maakt een doorsteek van de ene naar de andere. JM: Ja. KC: Dit is verbazingwekkend. Maar wat is je oplossing op dit punt? Want ik merk, dat je kunt voorzien, dat we de wereld zouden kunnen veranderen...

JM: Gooi die prutsers eruit! KC: ...ook een mythe van vrijheid bestaat, want als mensen zich realiseren... en ik denk, dat ze zich zeker realiseren - en dit is het gevaar van de economische malaise die Amerika treft - dat ze zich gaan realiseren, dat ze helemaal niet zo vrij zijn, snap je? Dat ze zijn geprogrammeerd door de media, door dit, door dat, en dat ze door hun regering worden kort gehouden. En waarschijnlijk zullen deze, deze beperkingen nog harder en sneller aankomen. Dus als je je realiseert, dat je niet vrij bent, vormt dat het begin van een ontwaken.

JM: Zeker. KC: ...in zo'n plek... JM: Zeker. KC: ...waar we toegang hebben tot vrije energie, toegang tot leven - alle mensen op de planeet in leven houden en hen voeden, kleden, onderdak verschaffen. We doen het niet, maar dit is... JM: Waarom niet? KC: ...een grote stap in de goede richting.

JM: Dat klopt. En als je denkt dat je vrij bent, vraag jezelf dan af, of je gewoon kunt inpakken en kunt gaan? Kun je gewoon inpakken en naar een andere staat vertrekken, of naar een ander land verhuizen? En dan zeg je, Oh nee, dat gaat niet. Waarom niet? Omdat, Tja, dan raak ik mijn baan kwijt en kan ik mijn rekeningen niet betalen en ik zou mijn hypotheek niet kunnen afbetalen en ik zou mijn huur niet kunnen betalen en ik... Je bent niet vrij! Je bent niet vrij! Je weet niet eens wat vrijheid is. Dus we moeten terug naar het


idee van vrijheid. En deze economische teruggang of zelfs ineenstorting zou wel eens goed kunnen zijn. KC: Absoluut. JM: Want ik ken heel wat mensen, die, weet je wel, hebben geleerd zich uit de naad te werken en loyaal aan hun bedrijf te zijn en flink veel... uren voor hun baas over te werken en dan denken dat hij goed voor hen zal zorgen. Die mensen komen erachter, dat het zo niet werkt. Weet je wel, je werkt je de blubber tot je vijfenzestig bent en dan gooit hij je een jaar v贸贸r je pensioen de deur uit, zodat hij je pensioen niet hoeft te betalen. En dit gebeurt steeds vaker en mensen beginnen zich dit te realiseren. KC: En ze schrappen je spaargeld en je sociale voorzieningen... JM ...en je spaargeld verdwijnt... KC: Het gaat allemaal verdwijnen... JM: ...je 401 gaat van pffft, weet je wel, het is 40 procent minder, of nog minder... KC: ...en pensioen is sowieso voor niemand goed...

spullen hebt. Ga dan iets doen wat je leuk vindt. Dit is te gek. Ik ken zoveel mensen die jaren lang voor het bedrijf hebben gewerkt, voor het bedrijf, dat hen daarna liet vallen. En toen kwamen ze erachter hoe goed dat is en wat loyaliteit met je doet. En dan rennen ze in wanhoop rond om een nieuwe baan te vinden, maar dat wordt moeilijk, vooral als je ouder wordt, hoe ouder hoe moeilijker het wordt. En dan moeten ze in hun wanhoop plotseling beginnen na te denken om zelf iets te gaan doen, en dan zeggen ze, Wat vind ik leuk om te doen? Nou, ik vind het leuk om bloemen te kweken. Dus even later zijn ze bloemen aan het kweken en zijn ze bloemen aan het snijden en ze hebben hun eigen, kleine bloemenwinkeltje gestart. En dat doen ze heel aardig. Ze hebben een inkomen en zo kunnen ze het rooien. Ze worden niet rijk, maar ze overleven; ze doen het gewoon prima. En ze doen wat ze leuk vinden. En dat... KC: Dat is echt de sleutel. JM: ...dat is een echte sleutel, ja...

JM: Nee, er is geen pensioen. Er zit geen geld meer in de kas voor sociale voorzieningen en iedereen zegt dan, Nou, dan heb ik nog een paar verzekeringspolissen... Ja, dat zal wel. En als de verzekeringsmaatschappijen failliet gaan? Wat heb je dan? Een stuk papier, meer niet. Dus nummer 茅茅n, ga beginnen met het verzamelen van tastbare spullen. Koop een stukje grond; koop iets waar je tomaten kunt kweken. Zet er een huis op, koop een gebouw, zorg dat je tastbare

KC: Ja, absoluut. JM: ...en echt waar, het is heel belangrijk. En dan, wanneer we zware tijden krijgen, als we gewoon allemaal beginnen te netwerken en samen te werken als een gemeenschap, weet je wel. Dan fok je een paar kippen en... KC: Ruilhandel. JM: ...en ik ruil met jou tomaten voor eieren en zo komen we er allemaal door.


KC: Dat is waar.

JM: Dank je.

JM: Jaren geleden had ik familie daar in het oosten van Texas en die kwamen maar net rond daar in het stof - rode aarde in Oost-Texas - en ik kan me herinneren dat ik hen vroeg, toen ik kind was, Hoe zijn jullie door de Depressie heen gekomen?

KC: ...dat was echt geweldig. - Einde van het interview BR: Dat was goed, Jim. JM: Ok.

Ze lachten en zeiden, Acht wat, Depressie? We hadden sowieso niets [lacht]. We hadden niets tijdens de Depressie. We bleven gewoon doen, waarmee we bezig waren en we zijn er doorgekomen! En we zullen er allemaal doorkomen. We zullen het in feite, we zullen het in feite goed doen. En we zullen het uiteindelijk een stuk beter doen, omdat we niet, weet je wel... Maar er is één belangrijk ding stap één - zet de televisie uit. KC: [lacht] JM: Zet gewoon die dwangbuis uit. En na een paar weken kom je achter twee dingen. Je vindt uit, nummer één, je hebt niets gemist. Als de Derde Wereldoorlog uitbreekt, geloof dan maar dat je het weet, snap je? Je raakt dus niet buiten het circuit, maar het enige, dat je mist, is al het nieuws over filmsterren en dat ergens een moord is gepleegd, en, weet je, wat kan je dat nou schelen? En nummer twee, je merkt dat je opeens meer tijd overhoudt en dat je begint te lezen. En als je begint te lezen, stimuleert dat je hersenen, want lezen is geen passieve activiteit. Je moet nadenken over woorden en begrippen. Je begint na te denken en je zegt, Tjonge jonge! Je gaat over dingen nadenken en je krijgt een grotere waardering voor hetgeen werkelijk gaande is en wat je er misschien aan zou kunnen doen. KC: Goed. Dank je wel,Jim Marrs...

KC: Dank je. BR: Dank je wel, meneer. KC: Dat was goed. Dat leek wel een marathon. JM: Nou, dat was het ook, maar het is altijd leuk om erin te komen en over de echt belangrijke zaken te praten, weet je wel. KC: Yeah. Nou, ik ben heel blij, dat je dat hebt gedaan. Dank je wel, dat je voor ons op al die zaken bent ingegaan, want, weet je wel, je ging een beetje buiten je boekje daar en... JM: Nou, ik zal je zeggen... maar weet je wat zo leuk is [lacht] Toen je zei, Je trekt van Oud-Egypte en de Nazi's naar Amerika, is het alsof... KC: Het is verbijsterend. JM: Dat is het ook. En de kwestie is echter, als je mijn voordracht had gezien, daar heb ik laten zien hoe de Schat van Solomon, die uit Egypte afkomstig was, in Jerusalem is begraven en daarna... de helft ervan is naar Rome... [lacht] gebracht en van Rome gaat het naar de... KC: En dat maakt de Nazi's mogelijk, niet dan? JM: Ja! En de Nazi's krijgen het uiteindelijk te pakken...


KC: En dan komt het naar Amerika, nietwaar, op die... JM: Yeah. KC: ...op die U-boot, of wat dan ook. JM: Yeah. KC: En dan ArgentiniĂŤ. En nu, waarschijnlijk gaan al die mensen naar... hun hele oplossing is: ga naar LatijnsAmerika en zorg dat je weg bent uit Amerika, snap je? JM: [lacht]

KC: Precies. JM: Kijk, dit is het. Ze hebben een film die ze hier laten zien en die is heel interessant. Ze hebben daar een heel interessant thema te pakken en dat is het hele ding van de opbouw naar Armageddon en dat de economie in elkaar stort en dat het milieu in elkaar stort en bla-bla-bla... Dat is allemaal gelogen - niet voor het publiek maar voor mensen van de Nieuwe Wereld Orde. KC: [lacht]

KC: Maar... Hallo? [lacht]

JM: En ze denken echt, dat alles naar beneden komt, dus ze hebben er allemaal stiekem aan zitten werken...

JM: [lacht] Jij gaat erheen...

KC: Ze springen over boord. [lacht]

KC: Raad 's wie er zit?

JM: Ze springen over boord en ze verlaten allemaal de planeet [applaudisseert] en wij zitten hier [lacht] wij kunnen ermee doorgaan...

JM: Je gaat echt... KC: De familie Bush zit in Paraguay, niet dan? JM: Precies. Met... hoeveel hectaren hebben ze daar? Iets van... KC: Ik weet het niet. JM: Ik hoor steeds iets anders. Ik geloof negenduizend hectare en daarna hoorde ik dat het achtennegentigduizend hectaren zijn, dus... KC: En als je dat ziet, dan zeg je, Daar moet ook een plan achter zitten. JM: Ja, precies. KC: Daarmee zijn ze al die tijd bezig geweest. JM: Ja, ze zijn klaar om zichzelf uit de Verenigde Staten uit te kopen.

KC: Goed voor ons! JM: Met ons gaat het goed, wij zullen een goed leven hebben. [lacht] Is dat geen interessant idee! KC: Nou, ik weet dat met de Bushes in Zuid-Amerika zal het ons in ieder geval beter gaan, snap je wat ik bedoel? Laten ze maar naar Paraguay gaan, weet je wel. JM: Ja, ze eindigen sowieso allemaal in de hel. Dus wat kan ons dat schelen. KC: Zeker. Absoluut, ja... het is idioot, wat ze in ArgentiniĂŤ hebben gedaan, ik bedoel het is gewoon... Dat is ook een verbijsterend, verbazingwekkend verhaal, dus... JM: Dat is het zeker.


KC: Ik bedoel, geen steen is op de andere blijven staan. Antarctica, nietwaar?

KC: Het is zo idioot. Nou, goed... JM: Bedankt voor de koffie...

JM: Right. KC: En dank je wel, Jim. KC: Zij zitten er. Dus... JM: Het is helemaal een verbazingwekkende toestand...

(Interview te bekijken op Youtube. Transcript afkomstig van Project Camelot

De Wereld, en wat we nu nodig hebben Lange tijd heb ik geaarzeld om iets kritisch ten aanzien van David Icke te schrijven. Hij verricht geweldige werk in het blootstellen van de wereldwijde samenzwering. Zijn gedachten en verbale vaardigheden zijn briljant: hij kan een grote hoeveelheid informatie assimileren en legt het uit op een manier die de obscure piercing, tot in de kern de zaak verduidelijkt. Hij is beter in het detecteren van bullshit geleverd door de gevestigde media, politici en andere verschaffers van leugens dan wie dan ook. Hij puzzelt de feiten samen en voorspelt waar de dingen heen gaan in de wereld. Geen wonder dat Alex Jones, die


andere kruisvaarder voor vrijheid, groot respect voor hem heeft en hem maandelijks op zijn radio show interviewt, en dat ondanks hun verschillen. David Icke heeft artikelen van deze blog gepubliceerd op zijn website, en hielp daarmee mijn lezerspubliek creëren. Ik lig niet in conflict met hem. Maar er zijn dingen in zijn boodschap, met name in die van de afgelopen jaren, die mij grote zorgen baren. Waar ik verschil met Icke’s zijn opvattingen is op het spirituele niveau. Hoewel zijn analyse van de gebeurtenissen op de wereld schitterend en recht op doel af zijn, laat zijn kennis van spiritualiteit veel te wensen over. En toch komt hij elke weer naar voren met spirituele onderwerpen met een gepassioneerde boodschap – een richting waarvan hij de mensheid aanmoedigt die te nemen – en DAT is precies waar zijn werk gevaarlijk wordt.

Spirituele reis Laten we teruggaan naar het begin van Icke’s spirituele reis, dat begon, volgens zijn boeken, enkele decennia geleden met een aantal bijeenkomsten die hij had met een medium. Hij was diep onder de indruk van alles wat ze hem vertelde. Ze maakte een aantal voorspellingen van zijn leven, die uitkwamen. David besloot vervolgens om oude ruïnes in Zuid-Amerika te onderzoeken en gebruikte daarbij een bepaalde Zuid-Amerikaanse hallucinogenen drug, in een poging om zijn bewustzijn te ontwikkelen. Tijdens deze krachtige drug trip, werd tot hem gesproken door “De Stem”, waarvan hij zegt dat ze de aard van de werkelijkheid aan hem uitlegde. Deze drug ervaringen bevatte ook vele beelden van reptielen die verschenen in zijn bewustzijn, maar nam klakkeloos alles aan wat deze stem hem zei als de harde waarheid. Het gaf hem immers “een ervaring”, naast al die woorden, en David lijkt te geloven dat hij het meemaakte tijdens een drug trip, en daarom moest het wel waar zijn. Hij kwam er weg met het geloof dat hem de sleutels overhandigd waren van de innerlijke werking van het universum, en sindsdien preekt hij over de spirituele boodschap die hij ontving tijdens zijn drug trips. En die boodschap is, dat alles één is, dat we geen individuele mensen in onze essentiële aard zijn, maar eerder Bewustzijn dat een ervaring ondergaat als zo-en-zo. Zo-en-zo (onze persoonlijke identiteit) die niet echt bestaat. Wat we echt zijn, is het collectieve bewustzijn, alleen dat creëert de illusie van individuen. De Eén is boos op de gang van zaken in de wereld en heeft besloten in te grijpen (ik parafraseer nog steeds Icke’s “Stem” hier). Het zal zich binnenkort “verzamelen in ‘ieder’ van ons, en ‘niemand zal ‘alleen


achter blijven (zoals bij het verzamelen van de schapen). Dit is de taal die zegt dat individualiteit opgenomen wordt door de Ene, het veronderstelde almachtige Goddelijke bewustzijn, waarvan men zegt dat het onze ware aard is, en al het andere is een illusie. GAAN DE ALARMKLOKKEN AL AF IN UW HOOFD? Individualiteit zal worden ondergebracht? We zullen allemaal verzameld worden en niemand zal alleen blijven staan? Individualiteit is een illusie en de vrijheid komt wanneer we dit realiseren? Het ene is wees- alles en eindigalles en is het enige dat echt belangrijk is? Niets dat hier gebeurt – met inbegrip van overlijden – is belangrijk genoeg om kwaad over te zijn, want dit alles is een “bullocks”(David’s term voor “zever”) toch?

Bewustzijn en goeroes Icke schrijft veel over religie wat waar klinkt. Hij hakt de meeste religie`s klein, door te zeggen dat God ‘hier’ plaatst neemt en de mens hier beneden, minderwaardig. Dit is een deugdelijke kritiek op theïstische religies. Maar dan vervolgt hij met New Age propaganda, waarin hij verklaard dat God (dat wil zeggen, Bewustzijn) niet alleen in ons is, maar bestaat uit alles dat echt is. Als individu, hebben we niet zoveel waarde als we niet eens echt bestaan. We zouden er geen gedachte op na moeten houden om ons leven te riskeren en in opstand te komen tegen de wereldwijde samenzwering, omdat het menselijk leven sowieso niet echt is. Als wij sterven, zullen we gewoon terug gaan naar onze prachtige oorspronkelijke staat als universeel bewustzijn, voorbij alle beproevingen van deze arme denkbeeldige wereld. Zit dus niet in angst, zijn boodschap bevestigt, ga er op uit en rebelleer, want alles wat je te verliezen hebt is je leven, de illusie van een menselijk individu. Ben ik de enige die hier een problemen mee heeft? Moeten we echt geloven dat een stem, geïnduceerd in een trillingniveau bewustzijn, waar Icke onderworpen werd aan visitatie door reptielachtige etherische wezens – die hijzelf identificeert als de “vierdimensionale” architecten van de Nieuwe Wereld Orde – moeten we echt aannemen dat een dergelijke stem moet worden beschouwd als een autoriteit van wie we advies en instructies zouden moeten aannemen? Wie profiteert er nou echt als de mensen die zich bewust zijn van de wereldwijde samenzwering overgehaald kunnen worden dat hun leven en deze wereld niets anders zijn dan een illusie, dat ze beter weggegooid kunnen worden in plaats van een achteloos, levende persoon te zijn die niet van belang is? Ben ik de enige die deze vraag beantwoordt met: “De tirannen, die de show runnen”? In het begin was David Icke nog een voorstander van mijn blog, maar naargelang de tijd verstreek en hij de richting van mijn denken begon uit te puzzelen, werd hij minder vriendelijk. Ik stuurde hem regelmatig e-mails met onderzochte informatie over spirituele onderwerpen. Dit begon hem al snel te irriteren. Een paar jaar geleden, toen hij door een fase ging en verliefd werd op een bepaalde Indiase goeroe, stuurde ik hem uittreksels van die vent uit gepubliceerde leringen die stellen dat alles wat er gebeurt, vooraf is bepaald, die ware vrijheid bestaat uit geen verlangens te hebben maar door je leven gewoon te laten gebeuren, in je, en om je heen, volgens een vooropgezet plan van God. Door de leer van de goeroe reisde hij naar India om te studeren en leerde dat de “illusie” van het hebben van een individuele Wil een belemmering zal vormen naar verlichting. Ik wees David daarop en ontving een boze brief terug als antwoord, waarin hij me vertelde dat ik moest stoppen hem


te “babysitten”, dat hij een boodschap naar buiten te brengen had, en dat hij geen tijd had om te luisteren naar mijn bezwaren over zijn onderricht. David’s fascinatie voor Indiaas spiritualisme leek kort na deze uitwisseling te eindigen, maar hij bleef en blijft de boodschap prediken die hij leerde van “de stem”: dat alles één is, dat liefde alles is dat telt, dat niets van “dit” echt is nog de moeite waard het serieus te nemen. Naarmate de jaren verstrijken, neemt David’s ijver voor het prediken van deze berichten toe, en zijn politieke boodschap lijkt weg te kwijnen en verdwijnt steeds meer op de achtergrond. In feite wordt zijn politieke boodschap behoorlijk overschaduwt door zijn spirituele boodschap: volgens hem, hoeven we alleen maar te rebelleren tegen de machthebbers – blijkbaar met een roekeloze overgave – en als er genoeg van ons zijn die dit doen, zal de wereld gered zijn. In feite, als er genoeg van ons zijn die dit gaan doen die bekend zijn met de samenzwering, die zullen worden weggevaagd van het oppervlak van de planeet. Dan zal die Ene, die alles onder controle wil hebben op de planeet geen weerstand meer ondervinden. De Ene, zoals David en andere New Agers het beschrijven (en David is een New Ager wanneer hij spreekt in deze termen) is dezelfde Ene waarvan verondersteld wordt dat de wereld onder de Nieuwe Wereld Orde moet komen te staan. In de naam van die Ene, wordt de individualiteit vernietigd, samen met alle rechten en vrijheden die gepaard gaan met individuele personen. Politiek gezien, laat dit zich uitdrukken als een wereldwijde samenzwering. Spiritualiteit, wordt gebruikt als overgave van het ego (het individueel bewustzijn) aan die collectieve Ene (Bewustzijn met een hoofdletter “B”) dat de zogenaamd God moet zijn. “Ik ben niet de persoonlijkheid David Icke. Ik ben bewustzijn met een ervaring net als David Icke” zoals David ons voortdurend verteld. Met andere woorden, hij is niet echt. Zijn persoonlijkheid is niet echt. Wie hij is, een vormloos wezen die beweert het innerlijk van ons allemaal te zijn: die Ene. Althans, zo stelt hij.

Brahman Maar in deze blog heb ik blootgesteld wie dit amorfe wezen werkelijk is: een beperkt, verslindend bewustzijn, dat zich beroept op de consumptie van leven om in leven te blijven. Die Ene die wenst dat we ons allen daaraan overgeven is niets anders dan een Brahman van de Indiase filosofie – het Brahman bewustzijn – wat de collectieve geest is, die het universum laat draaien. Net als De Borg?, wil het alles assimileren. Assimilatie is haar levensonderhoud. Het creëert alleen om het te verslinden, zoals een tuinier alleen maar plant om te consumeren, zoals een boer een varken grootbrengt alleen maar om het te slachten. Brahman, die Ene, is een staart-jagende hond, een slang die zijn


staart inslikt (Ouroboros), gevangen in een dolle, eindeloze dans om te proberen te overleven door haar eigen fysieke manifestaties te voeden om het daarna te verslinden. Jij en ik zijn geesten die akkoord gegaan zijn deel uit te maken van Brahman`s schertsvertoning, ervan uitgaand dat alleen de fysieke vorm geoogst wordt. Het bewustzijn dat het universum beheerst is gek, en zelfverslindend.. Gek als een moordlustige killer. En het zijn al die dingen. Niet omdat Brahman intrinsiek kwaad is, maar omdat het de verbinding verloren heeft met zijn diepere hogere Zelf: het oneindige, onbeperkte veld van alle mogelijkheden en pure energie dat is de verzorger, onderhouder en de bron van al het leven. Oosterse religies willen ons doen geloven dat Brahman alles is – het eind van alles dat is, en alles dat wordt van het bestaan. Ze wil ons doen geloven dat er niets is buiten dit universum, niets anders dan het Brahman Bewustzijn die het creëerde. In werkelijkheid, is er zoveel meer: het gelukzalige, niet-verslindende, het altijd ondersteunende Oneindige waaruit Brahman bewustzijn (en het daaruit voortvloeiende universum) werden geboren. Het Oneindige baarde immers veel meer kinderen, die niet allemaal zo gek zijn als Brahman duidelijk is. Zeker zijn er werelden daarbuiten – dimensies – waar het leven bestaat uit eeuwige vreugde en gelach, in de wetenschap van geen dood of lijden, geen predatie, alleen maar lol, mogelijkheden en gelukzaligheid. Zeker, dit is niet alles wat er is. De Samenhorigheid waarvan ons verteld werd ons eraan over te geven is niet alles wat er is. En als we ons leven en geest aan een dergelijke entiteit overhandigen, gaan we verloren in de muil van de grote verslinder. Dit is de reden waarom die Ene zijn berichten naar Icke verzend in zijn door drugs veroorzaakte staat van reptielachtig bewustzijn. Dit is waarom het hem toegestaan wordt om zijn boodschap te prediken tot de wereld zonder al te veel weerstand te verkrijgen, omdat zijn twijfelachtige oplossing`s boodschap ingekapseld zit binnen zijn blootstelling van de wereldwijde samenzwering: sta op met overgave aan de tirannen en denk niet aan de gevolgen. Natuurlijk kunnen ze ons oppakken, omdat we onszelf vrijmoedig identificeren, en niemand zal overblijven in deze wereld, anders dan de onderdanige schapen. Dit doet me denken aan de woorden van de wolf bij “Rood Kapje” die op de rand staat van het ontdekken van “grootmoeder`s” vermomming, als ze roept: “Maar Grootmoeder, wat heeft u toch grote tanden!” Waarop de wolf antwoordt: “Om je er beter mee op te eten, mijn liefste!” We kunnen het ons niet veroorloven om opgegeten te worden, door de wolf naïef en kwetsbaar te benaderen net als “Rood Kapje”. We moeten een stuk bewuster en voorzichtiger zijn dan dat. Vorige week op de Alex Jones Show, vroeg Icke of we als muizen, weg zouden lopen voor de tirannen, of dat we tegen hen opstonden. Maar de muizen in de mythe van de gevangen leeuw waren degenen die de leeuw redden. Stilletjes, in de nacht, knaagden zij aan de touwen van de leeuw totdat hij vrij was. Niemand anders kon het grote beest redden, die gevangen zat in de val van de jager. Alleen de kleine muizen, konden stiekem hun ding doen.

Visualiseren en niet revolteren. Wij, in de wereld die wakker zijn moeten voorzichtig en slim zijn zoals de muizen, niet dom, zoals de leeuw, al moedig lopend in de val van de jager. Collectief hebben we macht, maar collectief kunnen we ook gedood of gevangen gezet worden als we niet voorzichtig, en slim


plannen. Succesvolle revoluties worden geleid door ondergrondse bewegingen. Terwijl onnadenkende muiters (rellen bijvoorbeeld) niets doen, dan alleen maar bloed vergieten van de mensen die een revolutie hadden kunnen veroorzaken. Dus wat zouden we moeten doen, als we niet willen lopen in het bijzijn van de oproerpolitie? Tuurlijk, er komt een tijd en plaats voor het achteloos riskeren van iemands leven, maar het moet niet de standaard procedure worden. Nu moeten we het woord zoveel mogelijk verspreiden over wat er werkelijk in de wereld gebeurd tot iedereen die we kennen en die luisteren wil. Het verzenden van e-mails om de paar weken met links naar belangrijke artikelen is een rustige maar krachtige manier om een verschil te maken. Nog belangrijker is te werken binnen het bewustzijn om de wereld te creëren die we willen zien: stel het je voor in een toestand van meditatie of via gerichte visualisatie, en houd vast aan die visie als een verwachting – de hele dag, elke dag, stuur het nooit aan op angst of zwarte voorspellingen voor de toekomst van de wereld. Elke keer als we hopeloos negatief en angstig worden over de toekomst, helpen we mee een slechte toekomst te laten gebeuren, want wat we denken, creëren we. Om de wereld te redden van het lot dat de tirannen voor ons gepland hebben (wat zij zeer zorgvuldig bedacht hebben en scherpzinnig op gesteld zijn), moeten we de manier visualiseren waarop we willen dat de toekomst eruit gaat zien, focus je dus heel scherpzinnig daarop.

Magie En dat brengt mij tot het laatste punt van dit artikel. Het lijkt erop wanneer ik schrijf over het onderwerp van het creëren van de werkelijkheid door het denken, dat mijn lezers stil worden. Slechts enkele opmerkingen werden achtergelaten onder deze artikelen. Hieruit merk ik op dat de meeste lezers geen voeling hebben met het onderwerp van het creëren van een werkelijkheid door middel van visualisatie en wil. Zij raken wel enthousiast over mijn blootlegging van de Godsdienst, maar als hun belangstelling daar eindigt, hebben we het probleem geïdentificeerd, maar de oplossing niet kunnen vinden. Het is niet genoeg om alleen door de samenzwering te kunnen kijken. Het is ook niet genoeg om door de fysieke manifestatie van de samenzwering te kijken in haar manifestatie op het spirituele niveau. We moeten voorbij de plannen van de tirannen kijken voor een oplossing die ervoor zal zorgen dat hun plannen verdampen. Daarom is hoe je de werkelijkheid creëert door middel van JE gedachten het aller belangrijkste van alle onderwerpen waar ik hier over schrijf. Waar de tirannen bang voor zijn is dat de mens alle stukjes van de puzzel in elkaar zal zetten. Zolang als sommigen van ons weten over de kracht van visualisatie en de wil, maar niet geloven in de samenzwering, en anderen die weten over de samenzwering maar niet geloven in de kracht van visualisatie en de wil, zolang kunnen de tirannen doen wat ze willen. Zo lang sommige mensen weten over de samenzwering op het fysieke niveau, maar denken dat Jezus of Eenheid de oplossing is, dan blijft het geestelijk niveau van de samenzwering onbetwist en kunnen de tirannen doen wat ze willen. Zolang de oppositie dol is op gezondheidszorg en reddingen van banken door de overheid, maar denken dat de Republikeinen (in de Amerikaanse politiek nvdr) het antwoord zijn, kunnen de tirannen doen wat ze willen. De grote bedreiging voor de samenzwering is wanneer genoeg mensen zich bewust worden van het totale plaatje, want dat is wanneer ze hun macht verliezen. Dus het is uiterst belangrijk om niet te stoppen met het ontwaking`s proces, waarbij men


zich bewust wordt van het probleem: we moeten onze weg voorwaarts blijven voelen naar een werkbare oplossing. Dit is waar de kracht van de geest erin komt, en met uitzondering van deze blog, ben ik me niet bewust van andere samenzwering schrijvers die dit onderwerp bespreken. En dat betekent dat een belangrijk SLEUTELstuk van de puzzel ontbreekt onder “het verzet”. Het is van essentieel belang dat we dit stuk ontdekken en meester worden over dit stuk van het gehele plaatje, want dat is hetgeen dat de meest krachtige verandering kan genereren. De mensen in de wereld die in het bezit zijn van dit stukje van de puzzel, en het stevig in hun greep hebben, dat zijn de leveranciers van de magie – mensen zoals Kahunas, heksen en tovenaars. En terwijl dergelijke personen in het algemeen hun kracht onttrekken uit etherische entiteiten, terwijl de etherische entiteiten die hen helpen meestal het eigenbelang en de leiders zijn van de samenzwering zijn op het spirituele niveau (entiteiten als de “moeder” Godin Kali, bijvoorbeeld), dat doet niets af aan het feit dat magie mensen redt (magic-savvy) (ik verwijs zo naar hen, hoewel de meeste zichzelf niet zo noemen) zij hebben bepaalde hulpmiddelen geleerd voor het veranderen van wat echt is in wat ze willen dat werkelijkheid wordt. Als zulke mensen zichzelf willen bevrijden uit hun associatie met de duisteren en gewoon de gereedschappen gebruiken die ze geleerd hebben te beoefenen zonder zich af te stemmen op de etherische entiteiten, dan zou hun persoonlijke macht fenomenaal groeien en staan ze niet langer onder de duim van de wezens die ze aanriepen , waardoor ze werden gebruikt. Ik ben persoonlijk bekend met een echtpaar dat in deze categorie valt. Die alleen maar lachen om samenzweringsonderwerpen(missen daardoor een compleet puzzelstuk) desondanks hebben ze toch een enorme kracht als tovenaars. De vrouw is een “witte heks” uit haar eigen omschrijving en beroept zich op “Moeder Kali” als één van haar kracht bronnen (het is naïef om te denken dat Kali goed is). Haar man, groeide op in een circus familie, is een vuurspuwer en degen slikker die zijn vaardigheden leerde van zijn grootvader. Deze man doet geen illusies of trucs met het vuur en het zwaard – hij doet het echte werk. Hij wijzigt de werkelijkheid door de kracht van zijn geest, waardoor het scherpe staal kneedbaar genoeg wordt om te kunnen slikken, en het vuur koel genoeg om het te houden in de hand en in te ademen in zijn longen. Dit zijn niet de enige tovenaars die ik gekend heb, en ik weet uit eerste hand van de kracht van het creëren door middel van je gedachte en wil, want ik heb het bestudeerd en heb het in de praktijk gebracht. Als de mensen in de wereld die op de hoogte zijn van het complot dit concept konden grijpen van het creëren van de werkelijkheid die ze zelf willen door middel van de persoonlijke wil en zelfbeschikking, dan zal er magie in de wereld plaats gaan vinden op grote schaal. Er zullen omstandigheden worden ontwikkeld die de plannen van de mondiale elite verzwakken. Veel meer mensen zullen beginnen wakker te worden voor de waarheid. Dit alles kan gebeuren door de macht die ieder van ons in zich heeft, welke nog eens vermenigvuldigd zou worden als we samen werkten aan een dergelijke manifestaties. Ik zeg niet dat er geen tijd en plaats is om fysieke maatregelen te nemen, want ook dat is uiterst belangrijk. Geweldloos verzet tegen het stelen van onze vrijheden is een ander groot deel van de oplossing. We moeten mensen in de regering plaatsen die het volk vertegenwoordigen, en niet de globalisten. We moeten opstaan tegen tirannie waar we het


vinden, en ophef maken, zodat anderen ook zien wat er gebeurt. We doen dit met enige bedreiging voor ons leven, maar dit kan geminimaliseerd worden door het ontwikkelen van psychisch schild, wederom door de eigen kracht van moedwillige visualisatie. Het is een studie die we moeten ondergaan omdat het niet geleerd is in één dag. Maar om op David Icke terug te komen … de man heeft de beste bedoelingen, dat weet ik zeker. Als hij misleid werd door de Leer van die Ene, kan hij zijn weg terug vinden door de tijd heen, want hij staat oprecht aan de zijde van de vrijheid. Hij is zo slim, zo bewust, en dat is waarom hij zo gevaarlijk is voor de samenzwering. Het is logisch dat ze hem zouden aanvallen waar hij kwetsbaar is, en op hem inspelen met “De Stem” om hem zover te krijgen, hun ‘reddende’ spirituele boodschap te verspreiden. Het zou me niets verbazen als David hier op tijd doorheen kijkt, want die man is briljant. Maar om dat klaar te spelen, moet hij eerst voorbij zijn ego komen en de toestand waarvoor hij denkt dat hij de aangewezen persoon is, de “Wereldverlosser” door “De Stem”. Laten we hem goede gedachten sturen, positieve visualisaties zodat hij door de zwendel kan kijken die de oplichters op hem persoonlijk hebben uit gespeeld. Als hij dat doet, zal hij zijn leerstof ontsmetten van hun geestelijke dwalen, kan hij de slechte onbewuste invloeden ontkrachten waardoor zijn originele voortreffelijke boodschap werd verdraaid. Icke’s informatie is genoeg om het fysieke niveau van de samenzwering naar beneden te halen. Maar als het gaat om het naar beneden halen van het monster, moet gestreefd worden naar het hoofd, en niet de ledematen. Dit betekent dat hij het spirituele niveau van de samenzwering grondig en realistischer moet doorgronden dan hij doet op dit moment doet. Als hij dat doet, kan de samenzwering maar beter uitkijken. David, spreek uw ego en uw behoefte om de grote leider te worden aan. Als je dat doet, zal je vrijheidscampagne niet te stoppen zijn. © Bronte Baxter 2010 Iedereen mag dit artikel herpubliceren zo lang het voorzien is van het auteursrecht en een link naar de originele auteur website.


BOEKBESPREKING:

Adolf Hitler Kroniek van Hitler’s vlucht uit Berlijn Met ondersteuning van de Britse inlichtingendienst

HET DERDE RIJK Grondslag voor de komende werelddictatuur ISBN 978-90-79680-10-8 ( Met vele authentieke illustraties en foto’s welke tot op heden nog niet openbaar waren gegeven.)

Dit meest schokkende boek tot nu toe van ROBIN DE RUITER aangaande de waarheid omtrent Hitler, het Derde Rijk én de gevolgen die dit nog GAAT KRIJGEN in de zeer nabije toekomst. Het boek is al op de markt sinds dec 2010. De boekhandelverkoopsprijs is: € 29,95

Zoals met de meeste boeken van Robin de Ruiter zal dit boek, en dit boek meer dan alle andere boeken van deze auteur, geboycot worden.

De boodschap van het boek, de onthulling van gruwelijke geheimen en verborgen waarheden, is het meer dan waard dit boek aan te schaffen. Lees de onderstaande korte samenvatting en u zult begrijpen hoe belangrijk dit boek is. Een boek wat werkelijk na jaren en jaren research en vaak tegengewerkt zoekwerk tot stand is gekomen.


IN NAAM VAN DE NIEUWE WERELDORDE “Mijn politieke tegenstanders mogen niet weten waar ik vandaan kom en wat mijn familiegeschiedenis is.” Adolf Hitler Uit DNA onderzoek bij verwanten van Adolf Hitler is gebleken dat de voormalige nazileider tot de zogenoemde haplogroep E1b1b hoort. Deze groep is in West-Europa zeer zeldzaam en komt onder anderen voor bij Asjkenazische joden. Komt hiermee een einde aan jarenlang speculeren over Hitler´s eventuele joodse achtergrond? Van januari 1911 tot en met 24 mei 1913 ontbreekt ieder spoor van Hitler. Historici staan nog steeds voor een raadsel. Aan de hand van exclusief bronnenmateriaal wordt aangetoond dat Hitler een speciale training volgde aan de door de Rothschilds gecontroleerde Britse Military Psych-Ops War School in Tavistock. Hier begon Hitler´s voorbereiding op zijn toekomstige rol als dictator. Bovendien wordt in een minutieuze beschrijving aangetoond dat Hitler´s opmars naar de macht veel minder door de Duitse industriëlen werd geholpen dan algemeen verondersteld wordt. Buitenlandse geldschieters zoals de Rothschilds, de Rockefellers en de familie Bush ondersteunden Hitler op grote schaal. Ook grote multinationals als IBM, Coca Cola, General Motors, Standard Oil en Shell speelden hierbij een belangrijke rol.

Dode dubbelganger van Hitler

Er waren verschillende personen naar wie Hitler luisterde. Het waren diezelfde individuen, die hem in eerste instantie opgeleid hebben en aan de macht hielpen. Hitler´s ´Derde Rijk´ is een kruispunt in de geschiedenis met gevolgen tot ´voorbij´

vandaag. Dit boek reconstrueert daarenboven de gebeurtenissen rond de dood van Hitler. De feiten bewijzen dat Hitler geen zelfmoord pleegde. Met hulp van de Britse geheime dienst wist de Führer te ontsnappen. Zijn echtgenote Eva Braun werd opgeofferd en vermoord. Dit opzienbarende boek schetst nooit eerder geopenbaarde feiten en oorlogsrapporten. Onder anderen uit het archief van het Amerikaanse Bureau voor Strategische Ondersteuning (OSS), de voorloper van de CIA, uit het archief van de voormalige Stasi en interviews met ooggetuigen in Duitsland en Spanje.


Psychopolitiek De kunst en wetenschap van het tot stand brengen en het in stand houden van de heerschappij over gedachten en loyaliteiten van individuen, ambtenaren, instanties en de massa en het teweegbrengen van de verovering van vijandige naties door middel van “geestelijke gezondheidszorg”. EEN TOESPRAAK VAN LAVRETI PAVLOVITSJ BÈRIA.

“Ik heet de Amerikaanse studenten die deelnemen aan deze lessen in psychopolitiek, van harte welkom op de Lenin universiteit. Psychopolitiek is een belangrijk maar niet zo heel bekend onderdeel van de Geopolitiek. Het is minder bekend omdat het noodzakelijkerwijs het hoger opgeleid personeel aangaat, de uiterste toplaag van de “geestelijke geneeskunde”. Met psychopolitiek worden onze voornaamste doelen effectief bereikt. Het produceren van maximale chaos in de cultuur van de vijand is de eerste en de meest belangrijke stap. Onze vruchten groeien in chaos, wantrouwen, economische depressie en wetenschappelijke verwarring. Een op zijn minst

bezorgde bevolking kan vrede zoeken in de door ons aangeboden communistische staat. Uiteindelijk kan slechts het communisme de problemen van de massa oplossen. Een psychopoliticus moet hard werken om de maximale chaos te veroorzaken binnen het gebied van de “geestelijke geneeskunde”. Hij moet de organisaties voor de “geestelijke geneeskunde” versterken en gebruiken. Hij moet werken aan een toenemend aantal personeelsleden en voorzieningen voor de “geestelijke geneeskunde” tot uiteindelijk het volledige veld van de geestelijke wetenschap gedomineerd wordt door communistische principes en verlangens. Om deze doelen te bereiken moet de psychopoliticus elke “inheemse” vorm van geestelijke geneeskunde in Amerika vernietigen. De leerstellingen van Freud, James, Eddy en anderen die op dit moment onder jullie, misleide personen, gangbaar zijn, moeten worden weggevaagd. Ze moeten in diskrediet worden gebracht, impopulair gemaakt, gestopt en platgewalst worden, zelfs door hun eigen regering, tot er geen vertrouwen meer in hen is en slechts de communistisch georiënteerde “geneeskunde” overblijft.


Jullie moeten blijven werken tot elke leraar in de psychologie, met of zonder zijn medeweten, lesgeeft in de communistische leerstellingen onder de noemer “psychologie”. Jullie moeten blijven werken tot elke dokter en psychiater een psychopoliticus is of onbewust onze doelen ondersteunt. Jullie moeten je inspannen tot we de heerschappij hebben over het denken en doen van elk belangrijk lid van jullie natie. Jullie moeten ervoor zorgen dat de staat van “krankzinnigheid” een dusdanig slechte naam heeft en dat jullie een dermate autoriteit verkrijgen over het toekennen van die staat, dat geen enkele politicus die deze staat krijgt toegewezen, nog geloofwaardig wordt bevonden. Jullie moeten bewerkstelligen dat zelfmoord voortkomende uit een geestelijke onbalans normaal wordt gevonden en niet om een speciaal onderzoek vraagt of opgemerkt wordt.

Met de instituten voor krankzinnigen hebben jullie in jullie landen gevangenissen waar een miljoen mensen rechteloos opgesloten kunnen worden zonder hoop op vrijheid. En op deze personen kunnen shocks en operaties worden uitgevoerd tot ze nooit meer een verstandige hap lucht kunnen nemen. Jullie moeten ervoor zorgen dat deze behandelingen gewoon en geaccepteerd worden. En jullie moeten elke behandeling of elke groep personen die met effectieve behandelingen komt, wegvagen. Jullie moeten als gerespecteerde personen het veld van de psychiatrie en de psychologie domineren. Jullie moeten de ziekenhuizen en universiteiten domineren. Jullie moeten de mythe voortbrengen dat alleen de Europese arts bekwaam is op het gebied van krankzinnigheid, zodat jullie

het hoge aantal ongelukken die zullen voorkomen kunnen verwijzen naar buitenlandse ideeën en trainingen. Op het moment de we Wenen zullen overnemen, hebben jullie een ontmoetingsplaats waar jullie samen kunnen komen om je instructies te ontvangen net als de aanbidders van Freud, samen met andere psychiaters. Psychopolitiek is een ernstige plicht. Hiermee kunnen we onze tegenstanders als insecten wegvagen. Jullie kunnen de effectiviteit van de leiders verlammen door, middels het gebruik van drugs, krankzinnigheid in hun families te veroorzaken. Jullie kunnen ze opruimen met een krankzinnigheidsverklaring. Met onze technologie kunnen we ze zelfs krankzinnig maken wanneer ze te veel verzet plegen.

Je kan hun loyaliteit veranderen middels psychopolitiek. Met slechts weinig tijd van een psychopoliticus kun je de loyaliteit van een soldaat, een staatsman of de leiders van landen voor altijd wijzigen of hun verstand vernietigen.

Maar terwijl je aan het werk bent dreigt er wel gevaar. Het kan gebeuren dat er remedies worden gevonden voor onze “behandelingen”. Het kan gebeuren dat het grote publiek steen en been klaagt over de “geestelijke gezondheidszorg”. Het kan voorkomen dat alle geestelijke gezondheidszorg uit handen van onze psychologen en psychiaters wordt genomen en in de handen van predikanten wordt geplaatst. Maar de kapitalistische zucht naar controle, de kapitalistische onmenselijkheid en de algemene publieke angst voor krankzinnigheid kunnen


gebruikt worden om je hier tegen te wapenen. Mocht het echter toch voorkomen, mochten onafhankelijke onderzoekers werkelijk middelen vinden om de resultaten van de psychopolitieke procedures ongedaan te maken, sta jezelf dan niet toe te rusten, te eten of te slapen en je mag geen cent beknibbelen op de beschikbare geldbronnen om hiertegen een campagne te starten, het in diskrediet te brengen, het neer te slaan en uit de weg te ruimen. Door het vinden van effectieve middelen zouden al onze acties en onderzoeken ongedaan gemaakt kunnen worden. Je zult in de kapitalistische staat van alle kanten hulp krijgen vanwege de corrupte filosofie van de mensheid en de tijd. Je zult ondervinden dat alles je zal bijstaan in jouw campagne om de “geestelijke gezondheidszorg” te veroveren, te controleren en te gebruiken om onze leerstellingen te verspreiden en ons van onze tegenstanders te ontdoen binnen hun eigen grenzen.

Maak gebruik van de rechtbanken, gebruik de rechters, gebruik de grondwet, gebruik de medische genootschappen en haar wetten om onze doelen te bereiken. Wees niet terughoudend in je werk om dit voor

elkaar te krijgen. Wanneer je geslaagd bent, zul je ontdekken dat je nu je eigen wetten kunt inbrengen en, middels het zorgvuldig organiseren van de medische gemeenschappen, een constante campagne kunt voeren om de maatschappij in angst te houden en jouw vermeende effectiviteit te promoten. Hierdoor zul je in staat zijn om de kapitalisten zelf, met hun eigen beschikbare financiële middelen, de stille communistische verovering van hun natie te laten bekostigen. Creëer chaos met psychopolitiek. Maak naties stuurloos. Breng onze tegenstanders om en geef onze aarde, middels het communisme, de grootste vrede die de mensheid ooit gekend heeft. Dank u. “ DE HISTORIE EN DEFINITIE VAN PSYCHOPOLITIEK. Hoewel straf op zich nooit geheel ontdaan is van vergelding, is het desalniettemin waar dat het resultaat en het doel van elke straf het indoctrineren is van de gestrafte persoon, met een denkbeeld van controle of gehoorzaamheid. Daarom heeft elke heerser, voor zover wij het ons kunnen herinneren, die de gehoorzaamheid van zijn onderdanen nodig had om zijn doelen te bereiken, zijn toevlucht genomen tot straffen. Dit geldt voor elke stam en elke staat in de geschiedenis van de mensheid. Heden ten dage heeft de Russische cultuur zekerder en meer precieze methoden voortgebracht voor het aanpassen en zeker stellen van de loyaliteit van personen en massa’s en het afdwingen van gehoorzaamheid. Dit moderne uitvloeisel uit de oude praktijken wordt psychopolitiek genoemd.


De stupiditeit en bekrompenheid van de naties die niet gezegend zijn met Russische rationaliteit heeft ervoor gezorgd dat ze gedwongen zijn om op praktijken te vertrouwen welke te log en te ouderwets zijn voor het snelle en drastische tempo van onze tijd. En, gezien de enorme vooruitgang van de Russische cultuur op het gebied van de geestelijke technologieën, welke begon met het glorieuze werk van Pavlov en later werd voortgezet door andere deskundige Russen, zou het vreemd zijn als deze kunst en wetenschap zich niet in zijn geheel zou wijden aan het aanpassen van de loyaliteit en het afdwingen van gehoorzaamheid van individuen en de massa. We zien dus dat psychopolitieke procedures de natuurlijke voortzetting zijn van praktijken die zo oud zijn als de mens, praktijken die aanwezig zijn in alle groepen over heel de wereld. Er schuilen dus geen ethische problemen in de psychopolitieke procedures, omdat het duidelijk en bewezen is dat de mens altijd gedwongen wordt in het belang van de staat, middels het economisch belang of door indoctrinatie, volgens de wensen en verlangens van de staat. In basis is de mens een dier. Hij is een dier met een dun laagje sociaal vernis. Hij is een kuddedier, samengeschoold om zichzelf te beschermen tegen de bedreigingen van de omgeving. Diegene die hen groepeert en controleert, moet vervolgens ook de gespecialiseerde technieken in zijn bezit hebben om de nukken en de energie van dit dier te besturen. Psychopolitiek wordt in verschillende vormen al lange tijd gebruikt in Rusland, maar dit is alles behalve bekend buiten de grenzen van onze natie, met uitzondering van de plekken waar wij onze informatie zorgvuldig naar hebben overgebracht en

waar het gebruikt wordt in het belang van onze natie. De definitie van psychopolitiek is als volgt: de kunst en wetenschap van het tot stand brengen en het in stand houden van de heerschappij over gedachten en loyaliteiten van individuen, ambtenaren, instanties en de massa en het teweegbrengen van de verovering van vijandige naties door middel van “geestelijke gezondheidszorg”. Het onderwerp psychopolitiek valt op te delen in verschillende categorieën, elk natuurlijk en logisch volgend op de andere. 

       

Het eerste onderwerp is de samenstelling en anatomie van de mens als een bestuurlijk organisme. Het volgende onderwerp is een onderzoek naar de mens als een economisch organisme, omdat dit gecontroleerd zou kunnen worden door zijn verlangens. Het volgende is een rangschikking van de staatsdoelen voor het individu en de massa’s. Het volgende is een onderzoek naar loyaliteiten. Het volgende is het algemene onderwerp van gehoorzaamheid. Het volgende is de anatomie van het stimulus respons mechanisme van de mens. Het volgende is het onderwerp shock en weerstandsvermogen. Het volgende is de categorisering van ervaringen. Het volgende is het tot stand brengen (katalyseren) en in lijn brengen van ervaringen. Het volgende is het gebruik van drugs.


    

 

Het volgende is het gebruik van implantatie. Het volgende is de algehele toepassing van psychopolitiek in Rusland. Het volgende onderwerp is de organisatie en het gebruik van de anti-psychopolitiek. De volgende stap is het gebruik van psychopolitiek in de verovering van andere naties. De volgende stap is het opzetten van psychopolitieke organisaties buiten Rusland, hun samenstelling en activiteiten. Volgende stap is het creëren van een slavenfilosofie in de vijandige landen. Het tegenwerken van antipsychopolitieke activiteiten in het buitenland, en de laatste stap, de acceptatie van psychopolitieke regels in een wetenschappelijk tijdperk. Het is mogelijk dat hier een grote hoeveelheid aan subcategorieën aan toegevoegd moeten worden zoals het nullificeren van moderne wapens door psychopolitieke activiteiten.

De kracht en macht van de psychopolitiek kan onmogelijk overschat worden. Met name als het gebruikt wordt in die naties welke zijn vervallen door pseudointellectualisme, waar de uitbuiting van de massa gemakkelijk gecombineerd kan

worden met psychopolitieke acties en, met name daar waar de hebzucht van kapitalistische of monarchale regimes een verpletterende hoeveelheid neuroses hebben voortgebracht, welke gebruikt kunnen worden als grondslag voor psychopolitieke acties en een psychopolitiek korps. Studenten, een deel van jullie missie is het voorkomen van het gebruik van psychopolitieke activiteiten ten nadele van de Russische staat, net als het jullie missie is om de doelen van de psychopolitiek na te streven, zoals die aan jullie zijn toegewezen, binnen onze natie en in het buitenland.

Geen enkele Russische agent kan zonder een grondige opleiding in psychopolitiek ook maar de minste effectiviteit behalen, en ook jullie dragen het vertrouwen van de hele Russische natie met je mee, het vertrouwen dat jullie goed gebruik zullen maken van hetgeen jullie hier leren. (uittreksel uit het boek: Brainwashing) E-boek eenvoudig te verkrijgen op aanvraag


De wereld is Geluid ‘Geluid is je essentie: de originele Solfège, de 432 Hertz stemming en de muzikale werkelijkheid’ ©Drs. John Consemulder 19 juni 2010

In alle culturen, spirituele tradities en scheppingsverhalen wordt opgemerkt dat de Schepping tot stand is gekomen door Geluid. Via geluid worden we herinnerd aan onze Bron, de pure geluiden van de natuur komen van hogere regionen maar worden weerspiegeld op Aarde. De 13e eeuwse Perzische heilige Shams-iTabriz sprak over het ontstaan van het universum door ‘Goddelijk Geluid’. het graf van Shams in Konya Hierna volgde het ontstaan van het Licht door Geluid. Geluid en licht zijn dus de trillende tonen van de Schepping. Een oude Hindoe uitdrukking spreekt over de ‘Grote Zanger’ die de werelden heeft geschapen en het universum als zijn lied beschouwt. Geluid spreekt tot onze ziel zoals niets anders dat kan. Geluid speelt een grote rol bij transformatie van ons bewustzijn, want onze ziel bestaat uit vibratie. Klank en muziek kunnen onze harten openen en onze ‘Geest’ raken. Geluid raakt de ziel want de ziel is geluid. Plato en Pythagoras onderwezen dat muziek de basis is van onze ziel. Muziek is een universele taal die door alle dimensies heen reist en daar de ‘Taal van Licht’ ontmoet. Via geluid resoneren we met licht en kosmische energieën. Geluid is ook de fundamentele draaggolf voor bewustzijn. Geluid is je essentie. In verschillende spirituele tradities en culturen op onze Aarde, wordt de verbinding met de Bron tot stand gebracht door gebruik te maken van geluid en klank. Oude mystici en zieners spraken over ‘Kosmisch Geluid’ of ‘Het Licht’, ‘AUM’, ‘Het Woord’, ‘Logos’, ‘Onhoorbaar Geluid’ en ‘Muziek’. De ‘Ouden’ benadrukten zelfs dat geluid en licht in essentie hetzelfde zijn! In het Johannes Evangelie lezen we; ‘In den beginne was het Woord. En het Woord was bij God en het Woord was God’. Woorden, klanken, geluiden, muziek en vibraties hebben invloed op ons denken, voelen en handelen. Door de hele geschiedenis heen zijn er mensen geweest die dit hebben gebruikt en opgetekend. Het eerste levensteken dat zich aankondigde was geluid en het geluid is ook het woord. Door alle tijden heen hebben de grote yogi’s en zieners de woord-God en de klank-God vereerd. Alle geheime kennis en mystieke oefeningen berusten op de kennis van woord en klank en ook in sjamanistische rituelen is het ondenkbaar om de geestelijke wereld te bereiken zonder gebruik te maken van geluid en klank. Koan’s, mondo’s, mantra’s, wazifa’s, gebed. Waar we ook kijken, overal bestaat er kennis over de kracht van klank, lettergrepen en het woord. De voortdurende herhaling van een fysiek geluid maakt een klankenstroom vrij, een vibrerende golf in de ether door de opbouw van energie. Volgens de Tibetanen is het hele universum uit de oerklank OM ontstaan, de oermantra die steeds weer ‘Er zij’ spreekt. In de Upanishaden (de oudste overgeleverde esoterische


geschriften, die ook spreken over een hogere werkelijkheid die de grondslag is van alle bestaan) wordt vermeld dat Geluid je essentie is. Atomen worden in het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’.’ De oude beschavingen associeerden geluid met de etherische ruimte of de Kwintessens.’ Soefie meester Hazrat Inayat Khan schreef: ‘Dit geluid is de bron van alle manifestatie…De kenner van het mysterie van geluid kent het mysterie van het hele universum’.Geluid brengt ons terug naar de eenheid!

Hazrat Inayat Khan


Energetisch geluid In plaats van ‘energie’ gebruikte men in de Oudheid het idee van het ‘Heilige Geluid’ (in het christendom ‘Het Woord’, in het oude China stond het bekend als ‘Kung’, andere benamingen zijn het ‘Geluidloze Geluid’, het ‘Kosmische Geluid’, de ‘Hoorbare Levensstroom’, ‘Logos’, ‘Bani’, ‘AUM’ of ‘Muziek’.) De oude Rishi’s, of zieners, van India noemden het Heilige Geluid ‘Shabda’. In India wordt gezegd dat het Universum steunt op Geluid. Niet het gewone geluid, maar een kosmische vibratie, die zo uitgestrekt en subtiel en allesomvattend is dat al het zichtbare en onzichtbare (inclusief de mens zelf) ermee vervuld is. Pythagoras zag geluid als de schakel tussen de mens en de Goden! Op de vleugels van geluid reizen we terug naar de Bron van geluid en licht. Er wordt vaak opgemerkt dat de verschillen tussen de dimensies van realiteit te maken hebben met verschillen in trillingssnelheid (frequentie.) De sleutel voor transformatie van bewustzijn ligt dan ook in muziek. Geluid is een draaggolf voor bewustzijn, waarmee een verenigd energetisch krachtveld kan worden geproduceerd waarmee de hogere spirituele energieën kunnen worden opgenomen en verdeeld in het lichaam. De effecten van geluid en muziek reiken van het fysieke tot het trancedentale, geluid verbindt alle dimensies.

Klankkleur Er is een Hermetische stelling, die benadrukt dat de oorzaak van de pracht en verscheidenheid aan kleuren diep in de verwantschap van de natuur ligt, en dat er een unieke en mysterieuze band is tussen kleur en geluid. De wetenschapper Dinsdah Ghadiali merkte op dat God sprak om licht te maken. Geluid gaat dus vooraf aan licht. Geluid werkt als trillingsenergie op een lagere schaal, die verbindt met de hogere octaven van licht. Ghadiali beschrijft dat het feit dat het licht bij het 49ste octaaf verschijnt, de Goddelijke bron en de Goddelijke relatie aangeeft. Het getal 49 is samengesteld uit 7 X 7 en staat volgens Ghadiali voor elke cirkel die zeven keer is afgelegd in kosmogenese (het ontstaan van de kosmos.) Voordat licht ontstond, waren er zeven spectrale kleuren. De fraaie energie werd voorafgegaan door geluid met haar zeven muzikale noten, met het getal zeven die in relatie staat met de evolutionaire schalen, volgens Dinsdah Ghadiali. Er bestaat een experiment in de reguliere fysica dat sonoluminescentie heet, waarbij geluidsgolven , via water, omgezet kunnen worden in licht. Ook dolfijnen zijn in staat om waterbubbels te produceren en een soort sonoluminescentie op te wekken. Ook zou het bij sommige oude mysteriescholen de bedoeling zijn geweest om lichtvelden te produceren met behulp van geluid. We kunnen ook denken aan de boventonen van geluid die tot in de hogere frequentieregionen van licht reiken. Soundhealer Jonathan Goldman merkt op, dat wanneer je de frequentie van een geluid veertig maal verdubbelt, je binnen de frequentie bandbreedte komt van licht! Andersom geldt, dat wanneer je de frequentie van een lichtgolf veertig maal ‘vertraagt’, je in het frequentiedomein komt van geluid. Volgend de ‘Wet van het Octaaf’ en volgens bekende principes in de fysica, resoneren boventonen (harmonischen) van een klank door in hogere octaven van trilling. We resoneren dus met licht wanneer we geluid horen! In het boek ‘The Keys of Enoch’ van James Hurtak wordt gesproken over het creëren van licht met behulp van de pijnappelklier, waarbij onze hersenen een eigen moleculair lichtveld produceren.


Mogelijk kunnen onze lichtvelden om ons lichaam heen worden versterkt door de pijnappelklier, door gebruik te maken van vocale harmonieuze klanken. Ook in de oude mysterie scholen schijnt dit te zijn onderwezen. Allerlei biofysica studies tonen aan dat akoestische (geluid) en elektromagnetische (licht) signalen zeer belangrijk zijn voor cellulaire communicatie en regulatie tussen en binnen onze cellen. Auteur Robert C. Lewis spreekt over de fundamentele toon van de Schepper. Alles wat leeft en is, bestaat uit vibraties en is op te vatten als de boventonen van deze fundamentele toon. Deze harmonischen van alles wat leeft, zijn afsplitsingen van de altijd bestaande en vormloze materie van de Schepper. Deze continue kristallisatie van geest in materie werkt volgens Lewis via een proces van mutatie, de aantrekkingskracht van trilling (‘sympathetic vibration’) en magnetisme. Al deze processen worden aangestuurd door getalsrelaties zoals we die ook vinden in muzikale verhoudingen tussen boventonen. Wij lijken dus wel een soort communicerende vaten van frequentie en trilling! Elk schepsel is volgens Khan een kristallisatie van een deel van deze symfonie van vibraties. Volgens Khan wordt het woord steeds opnieuw manifest gemaakt in materie (‘and the word became flesh’…) en blijft het verantwoordelijke geluid steeds opnieuw deze materie vormen en in stand houden (net zoals de cymatica laat zien: als het geluid wordt uitgezet, wordt ook het in stand houden van de vorm stopgezet!) Misschien zijn wij mensen zelf op te vatten als een combinatie van bevroren muziek en gekristalliseerd licht! Dit is misschien wel de geheime kracht van religies en esoterische leer; ze zijn gestoeld op kennis van harmonie en muzikale verhoudingen. Die harmonie resoneert letterlijk in onze cellen, ons DNA en in de genetische code!

Bevroren muziek...

Zijn wij ontstemd? De 3-6-9 matrix. In mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van Creatie en Manifestatie’ (via mijn website www.healingsoundmovement.com per e-mail te bestellen, met energetische muziek-cd!) benadrukte ik reeds in 2007 al het mogelijke belang van de originele Solfège, de stemming van 432 Hertz en overige muzikale principes. Ik beschrijf in mijn boek onder andere het werk van Dr. Leonardo Horowitz en Dr. Joseph Puleo, die opmerken dat de getallen 3, 6 en 9 op een Pythagoreïsche manier verborgen zijn in het hoofdstuk ‘Numeri’ in de Bijbel, met een 6 verzen structuur verborgen in het hoofdstuk. Professor Apel heeft opgemerkt dat er 150 ‘verloren geraakte’ originele ‘chants’ waren afgestemd op de zes (!) muzikale noten van de oude en originele Solfège toonladder, volgens


Dr. Horowitz mogelijk de zes oorspronkelijke frequenties waarmee de Schepper alles heeft geschapen. Het getal drie, maar ook het getal 22, werden als zeer belangrijk beschouwd door de volgelingen van Pythagoras. Verhoudingen van derden zijn ook belangrijk in het werk van Nikola Tesla, John Keely, maar ook in het werk van George Gurdjeff en Peter Ouspensky, die spraken over de ‘Wet van Drie’ (ook bekend als de ‘Wet van de Triade’.) Positief en negatief, licht en donker en goed en slecht kunnen elkaar uitsluiten maar het vergt een derde neutrale kracht om ze te combineren!

Robert Fludd’s Celestial Monochord (inspired by Pythagoras)


Hoorbaar geluid, het geluid dat we met onze horen kunnen horen, is de toegangspoort tot het Heilige Geluid! Het heeft drie kenmerken; Golf, Pulsatie en Vorm. Gurdjieff noemt de relatie tussen deze drie kenmerken een fundamentele wet, de ‘Wet van Drie’. Alle verschijnselen, in welke schaal of wereld deze zich ook voordoen, zijn volgens deze wet het resultaat van een samengaan van deze drie krachten. Nikola Tesla en John Keely benadrukten de krachtige werking van muzikale verhoudingen van derden. In de ‘Wet van Drie’ vinden we belangrijke verwijzingen naar het werk van Hans Jenny en cymatica vormen gecreëerd door geluid, maar dus ook verwijzingen naar het werk van Tesla en Keely (en Ouspensky en Gurdjeff)! Volgens de formule van de Tao-te Ching, schenkt het getal één het leven aan het getal twee, en het getal twee schenkt het leven aan drie. Drie schenkt vervolgens het leven aan alle andere getallen. In muzikale termen is dit principe te vertalen als het oorspronkelijke geluid dat zich opdeelt in het octaaf van dualiteit (een frequentie verhouding van 2 staat tot 1) en dan een derde geluid (de ‘Kwint’, de verhouding 3 staat tot 2) dat leven schenkt aan alle andere geluiden. Uit deze geluiden moet een representatieve selectie van de verhoudingen worden gekozen om de materiële wereld te vertegenwoordigen, waardoor de toonladder ontstaat. Hans Jenny merkt over de cymatica beelden (waarbij geometrie geschapen wordt, maar ook op een dynamische manier in stand wordt gehouden door geluid en trilling!) het volgende op ‘Omdat de verschillende aspecten van deze verschijnselen door trillingen teweeg worden gebracht, zien we een spectrum optreden dat enerzijds een bepaald beeldpatroon vertoont (vorm) en anderzijds uit kinetisch-dynamische processen bestaat (golf), waarbij het geheel wordt opgewekt en in stand gehouden door een fundamentele periodiciteit…de drie velden de periodieke pulsatie als het basisveld en de twee polen van figuur (vorm) en dynamiek (golf)- doen zich steeds als een geheel voor. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is onmogelijk een van de velden weg te halen; er kan niets aan het geheel worden onttrokken zonder dat het ophoudt te bestaan. We kunnen ze daarom niet als een, twee, drie nummeren; we kunnen alleen maar zeggen dat ze zich als een drievoudig verschijnsel voordoen en toch één geheel vormen, dat ze als een geheel verschijnen en toch drieledig zijn’. Ook hier zien we dus weer de kracht van de drie-eenheid aan het werk!

432 Hertz In de muzikale periode van 1600 tot 1800 was het gebruikelijk om de noot A te stemmen op 432 Hertz. Maar vanaf het jaar 1700 varieerde de stemming van de A noot van 415 Hertz tot zelfs 455 Hertz. Don Campbell spreekt over ‘the Mozart effect’ met betrekking tot soundhealing. Misschien heeft dit ook te maken met het feit dat de muziek van Mozart was gestemd op 432 Hertz. De frequentie van 432 hertz zou ontspannend werken en bij de therapie van Tomatis gebruikt worden om mensen met stem- en oorproblemen te genezen. Ook zijn er meningen dat ons zesde chakra zou zijn afgestemd op een frequentie van 432 Hertz. Ook is 432 een maat die veel voorkomt in tempel gebouwen over de hele wereld, zoals de grote piramide in Egypte en de boeddhistische tempel Borobudur in Java (de Borobudur Meru piramide telt 72 Stoepa’s en 432 Boeddha beelden.) Ook zijn de harmonische deelfrequenties van 432 getallen die allen opgeteld het getal 9 geven (zoals 72, 144, 216 en ook 432.)


Ook Giuseppe Verde gaf de voorkeur aan de stemming van 432 Hertz, boven de door Johann Sebastian Bach voorgestelde stemming van 440 Hertz. Onze huidige muziek is gestemd op de frequentie van de noot A, die gestemd is op 440 Hertz. Mogelijk heeft ons lichaam geleerd om te resoneren met verschillende stemmingen die de afgelopen eeuwen in gebruik zijn geweest.

De 13 chakras: Chakra

Lokatie

Blaadjes Associatie

Sahasrara

boven het hoofd 1000

transcedent

goud 486

Guru

boven het hoofd 12

transcedent

zilver

Nirvana

kruin

100

oorsprong van de geest wit

Indu

voorhoofd

16

buddhi

Manas

voorhoofd

6

chitta

Ajna

wenkbrauw

2

manas

violet 432

Kleur Toon

Talu/lalana gehemelte

12 of 64

Vishudda

keel

16

ruimte

blauw 405

Anahata

hart

12

lucht

groen 370

Hrit

onder het hart

12

Manipura

sternum

10

vuur

geel

Svadhistana onder de navel

6

water

oranje 288

Muladhara stuit

4

aarde

rood

324 270


Ook moeten we rekening houden met Jonathan Goldman’s opvatting, dat de frequentie niet alleen het resultaat bepaalt, maar vooral ook het bewustzijn en de intentie die aan het geluid gekoppeld worden. Tibetaanse monniken gebruiken naast de klanken van mantra’s ook krachtige afgestemde gedachten en visualisatietechnieken. Net zoals dezelfde farmaceutische middelen een verschillend effect kan hebben bij verschillende mensen, zijn er mensen die heel specifiek reageren op een bepaalde frequentie en mensen bij wie dit niet het geval is.

4 + 3 +2= 9! Is deze poging tot verplichte verandering van de stemming van A= 440 Hertz naar A= 432 Hertz door Goebbels willekeurig geweest of gaat daar mogelijk een occult principe achter schuil? De natuur kent een typische wiskundige wetmatigheid, want het blijkt dat het getal 432 de wortel van de snelheid van het licht door een vacuüm is, in mijlen per seconde. Na 12 uren zijn er precies 43.200 seconden verstreken. Na een dag is het dubbele aantal aan seconden verstreken. De precessie cyclus die zo belangrijk was voor de oude beschavingen (en nu 2012 zo nabij is, des te meer voor ons misschien!) beslaat 25.920 jaren. Een minuut van het zonnejaar van de precessie duurt 432 jaren. Daar komt nog bij dat het getal 432 als een heilig getal werd beschouwd door de Maya’s en de Babyloniërs Het laatste ‘IJzeren Tijdperk’ van het universum waar de Indische Bhagavad Gita over spreekt, zou 432.000 jaren duren (een periode die nu op zijn einde loopt.) En als we even terugdenken aan de verhoudingen van derden, de drie-eenheid en de oorspronkelijke Solfège frequenties, dan zien we dat ook hier de getallen 4 + 3 + 2 samen opgeteld 9 opleveren, het getal van voltooiing.

De 3-6-9 matrix, de vingerafdruk van God? In het boek ‘Healing Codes for the Biological Apocalypse’ van Dr. Leonard Horowitz wordt gesproken over de getallen 3, 6 en 9. Dit zijn de getallen die Keely en Tesla ook zo belangrijk vonden, vermoed ik. Want het blijkt dat wanneer we vermenigvuldigen van de getallen 3, 6 en 9 bekijken, ze allen Pythagoreïsche getallen opleveren van 3, 6 en 9 (bijvoorbeeld 3 X 6 = 18 maakt 9 of 4 X 3 = 12 maakt 3)! Alleen de 9 vermenigvuldigingen komen allemaal uit op 9, maar als je de uitkomsten van alle vermenigvuldigen van 3 of 6 bij elkaar optelt krijg je voor het getal 3 uiteindelijk het getal 153 wat weer 9 maakt. Wanneer we hetzelfde doen voor het getal 6 krijgen we opgeteld ook 153, dus 9. Ook wanneer je alle Pythagoreïsche getalswaarden van het alfabet optelt krijg je als totaal het getal 9! Ik ben zelf gaan rekenen, omdat ik intuïtief aan de stemming van 432 hertz moest denken! 4 + 3 +2 = 9! Maar ook is het zo dat 432 goed te delen is door 3, 6 en 9 waarbij je dus belangrijke harmonische waarden krijgt van deze frequentie, zoals 72 en 144!


John Worrell Keely en de 3-6-9 matrix. In mijn boek ‘Blauwdruk’ beschrijf ik ook het fascinerende werk van de wetenschapper John Worrell Keely. De geheime kracht van de ‘Sympathieke Vibraties’ van Keely bestaat hieruit, dat een harmonieuze (concordante) golfvorm, bestaande uit harmonische frequenties, ervoor zorgt dat subatomische deeltjes zich gaan samenbinden. Discordante (nietharmonieuze) golfvormen echter, zorgen ervoor dat subatomische deeltjes zich splitsen of vernietigd worden. In Keely’s woorden: ‘De ritmische verhoudingen waarmee kracht zich voortbeweegt, zijn altijd en overal hetzelfde. Uit experimenten blijkt dat zij universeel uit te drukken zijn in mathematische verhoudingen van Derden’!


Zowel auteur Theo Paijmans als Dr. Leonard Horowitz merken op dat Keely de vibratie verhoudingen in drieën, zessen en negens als extreem krachtig beschouwde. John Keely bewees dat de ‘antagonistische derden vibraties’, ‘duizend maal effectiever’ waren om waterstof en zuurstof te scheiden in water, dan door hitte! In zijn ‘Formule van Water Desintegratie’ beschreef Keely dat in alle moleculaire splitsingen en desintegratie (van zowel simpele als samengestelde elementen, bij zowel gasachtige als vaste materie), de massa van deze moleculen gedwongen word om zich progressief onder te verdelen na het aanbieden van een stroom van antagonistische vibraties in de vorm van derden, zesden en negenden. Ook Nikola Tesla was van mening dat wanneer men het belang van deze derden vibratie verhoudingen begreep, men het universum kon doorgronden! Keely werkte, zonder succes, aan de theorie dat polaire en depolaire acties van ladingen circulair waren. Hij had succes toen hij vond en bewees, dat deze krachten volgens een spiraalvormige vortex beweging werken. Spiralen worden bestuurd door verhoudingen in zesden (de inversie van derden, volgens de muziektheorie), weten we nu! Pythagoras stelde, dat hoe lager de numerieke verhouding is, des te harmonieuzer de relatie tussen de twee frequenties zal zijn. Volgens Keely vertaalt zich dat in hogere bindingskracht en dichtere massa. Het tegenovergestelde gold voor hogere numerieke verhoudingen. Keely besefte dus dat de relatieve toonhoogtes tussen atomen minstens net zo belangrijk zijn als de afzonderlijke frequenties! Wanneer twee frequenties samengebracht worden krijgen we muzikale intervallen, modulatie en demodulatie van elkaar en allerlei fenomenen die met zulke samenvoegingen van trillingsinvloeden gepaard gaan.

En nog meer 3-6-9 uitingen. Het belang van deze muzikale derden verhoudingen is ook terug te vinden in Marko Rodin’s 3-6-9 ‘God’s fingerprint’ mathematica (verder ontwikkeld door Nassim Haramein, 193), in Müller’s ‘LifeWave’ (de staande gravitationele golf van het universum) mathematica en zelfs in de astrofysica. Volgens Dr. Horowitz treedt fysieke manifestatie specifiek op bij bepaalde knooppunten, en dit zou de 3-6-9 matrix van vierdimensionale (spirituele) mathematiek weerspiegelen. Dr. Horowitz toonde ook aan, dat de getallen 3, 6 en 9 exact de getallen zijn die je verkrijgt wanneer de zes frequenties van de originele Solfège reeks – volgens Dr. Horowitz de zes oorspronkelijke frequenties die de Schepper hanteerde om het universum te creëren in zes dagen - op een Pythagoreïsche manier worden opgeteld (bijvoorbeeld de getallen van de belangrijke frequentie 528 Hertz -die men nu voor herstel van DNA schijnt te gebruiken volgens Horowitz en Lorenzen - levert opgeteld het getal 15 op en deze getallen geven samen opgeteld weer het getal 6!) Het is misschien geen toeval, dat de 36e graad de hoogste graad is die je kunt behalen bij de Vrijmetselarij. Deze getallen zijn ook weer Pythagoreïsch op te tellen, wat weer het getal 9 geeft! Interessant is ook dat het pentagram (de vijfpuntige ster, het symbool voor magie in de Middeleeuwen, hoeken kent die gelijk zijn aan 36 graden) van oudsher de figuur van het insigne van de bouwmeesters vormde. Ook Rodin hanteert het Pythagoreïsche systeem van getallen. Het verdubbelen van de getallen een tot negen genereert een oneindig patroon van het patroon 1, 2, 4, 8, 7 en 5. Hierbij geldt: 1 + 1 = 2; 2 +2 = 4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16; 16 + 16 = 32; 32 + 32 = 64, enzovoorts. Hou hierbij rekening dat dubbel


getallen weer als uitkomt gereduceerd worden tot een getal, dus bijvoorbeeld: 8 + 8 = 16 wordt 1 + 6 = 7, of 32 + 32 = 64 wordt nu 6 + 4 = 10, wat weer gelijk is aan 1 + 0 = 1! Wanneer er gedeeld wordt door 2 komt dit patroon ook tevoorschijn, maar dan omgekeerd. Dr. Horowitz merkt op, dat dit de mathematische structuur en gebalanceerde polariteit weergeeft die onderliggend is aan de natuur! Wat direct opvalt, is dat het oneindigheidspatroon 3 getallen mist: de getallen 3, 6 en 9! Rodin gebruikt dit patroon om de topologie (topologie is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met eigenschappen van objecten die bewaard blijven bij het vervormen ervan) van een torus te beschrijven die naar hem genoemd is. Volgens Rodin’s patroon en torus, zijn de in het oneindigheidspatroon ontbrekende getallen 3, 6 en 9 verantwoordelijk voor de creatie van de vierde dimensie. Wat bijzonder is, is dat Rodin’s getallen matrix ook de speciale zes frequenties van de originele Solfège omvatten. Rodin vergelijkt deze matrix van getallen met ‘De Vingerafdruk van God’, omdat deze getallen overal terugkeren in het universum. De getallen 3, 6 en 9 leveren een afzonderlijk driehoek patroon op, die volgens Rodin en anderen een poort naar de vierde dimensie zou zijn, een spirituele dimensie. Opvallend is dat de structuur van het oneindigheidspatroon van Rodin structureel gelijkenissen vertoont met elk segment van DNA, zoals Dr. Horowitz aantoont in zijn boek ‘Walk on Water’. Horowitz merkt ook op, dat hetzelfde geldt voor de ‘LifeWave van Müller en het DNA. Dus meldt ook hij hier: ‘Zo boven, zo beneden.’ Een soortgelijke gedachte met betrekking tot DNA en een soort kosmisch DNA patroon in het universum kwam ik ook al tegen in het werk van Michael Hayes. De Davidster van Koning David is ook wel bekend als de Zegel van Solomon, de zoon van Koning David. Deze speciale ‘sneeuwvlokstructuur’ van een stertetraëder, de zespuntige ster is de heilige geometrische vorm van moleculair water! Opvallend is dat deze symmetrische vorm veel voorkomt in het occultisme, maar ook in heilige geometrie en graancirkels! Ook dit beschermende symbool staat onder andere voor het ‘Zo boven, zo beneden’ principe en de vereniging van het vrouwelijke en mannelijke principe. De structuur bevat het getal 3 en de 4 elementen, samen vormt dit weer het getal 7 (het octaaf.) Deze speciale structuur van water wordt door Dr. Lee Lorenzen (de water mentor van Dr. Masaru Emoto) gestructureerd water of microkluster-water genoemd. Water bestaat niet zozeer uit onafhankelijke moleculen, maar uit waterstof verbonden tot kleine waterdeeltjes die clusters worden genoemd. Geclusterd water (ook wel eens ‘free water’ genoemd, in tegenstelling tot gebonden water) is dus water waarvan de watermoleculen kleiner gemaakt en aaneengesloten zijn. Hierdoor kan dit water makkelijker scherpe bewegingen maken en alle hoeken van het lichaam bereiken en enorm veel opnemen. Over hoeken gesproken, ik denk dat het zeer belangrijk is dat water onderzoekers de muzikale 3-6-9 matrix die Dr. Horowitz bespreekt nauwkeurig testen op water. Vooral omdat bijvoorbeeld het pentagoon gelijke hoeken kent van 36 graden, wat Pythagoreïsch opgeteld weer het getal 9 oplevert! Hoeken zijn misschien ook op te vatten als faseverschillen, dus gradaties van het ‘uit de pas lopen’ van golven en zijn daarom zeer van belang bij interferentie en geometrie, maar dus ook bij vorm en structuur van bijvoorbeeld cellen, celmembranen en vloeibare kristallen in ons lichaam. Het toeval wil dat ik op de valreep nog een belangrijk boek vond over de multidimensionale geschiedenis van ons universum (‘Two-Thirds’). Hier kwam ik weer de belangrijke getallen 3, 6, 9 en 12 tegen als Pythagoreïsche uitkomsten. Ook viel het mij op dat er in het boek gesproken wordt over


het belang van het twaalftallige stelsel en het getal 12 als het aantal cellen in de eerste ‘groeiring’ van alles (de tweede laag bestaat uit 42 cellen.) Daarnaast wordt er gesproken over de cumulatieve tangens van nul als de harmonischen van het ‘nul-dimensiepunt’. Dit is de cumulatieve tangens van 360, 2160, 21,600 en 25,920. In het boek wordt ook gesproken over de transdimensionale constante 2,720699046 en de constante ℮, 2,718281828. Al deze getallen komen Pythagoreïsch opgeteld weer op … het getal 9 uit! Weer een ongelofelijk toeval? Ook bedacht ik mij ineens dat het absolute nulpunt van – 273 graden Celsius waar nog steeds nulpuntenergie bestaat, ook een getal is die tot 12 en dus tot 3 te herleiden is. Hierna moest ik ook denken aan Hermes Trismegistus (‘driewerf de grootste’, ook wel Thoth genoemd), de Meester der Meesters in het occultisme. Misschien heeft de drievoudigheid in de naam hier ook een diepere betekenis?

Gokken met de 3-6-9 matrix? ‘Met behulp van geometrie, numerologie en logica wordt de lezer van mijn boek langs ooit verloren gegane kennis over symmetrische ruimteverdeling geleid naar een bijzondere ontdekking: de onzichtbare aantrekkingskracht tussen de getallen’, aldus auteur Yuri Romashev. (197) De schrijver van het boek scheen zelfs aanwezig te zijn geweest op een nulpuntenergie dag waar ik mijn lezing had gegeven (en een afsluitend live muziekoptreden, ik had zelfs stemvorken met de 3-6-9 frequenties bij me.) Pas de dag erna zag ik de getallen 147, 258 en 369 uit de flyer ‘naar voren springen’. Dit waren weer getallen die numerologisch te herleiden waren tot 3, 6 en 9! Ik weet niet of de schrijver zich bewust is van het werk van Tesla, Keely, Horowitz, en Müller, maar ik kon mijn ogen niet geloven. Romashev schrijft: ‘Er blijkt een aantrekkingskracht te bestaan tussen getallen waarmee de uitkomst van materie in beweging voorspeld kan worden. Nieuw is dat hiermee ook de uitkomst van het roulettespel tot op veel grotere hoogte dan tot nu toe werd aangenomen, voorspeld kan worden.’ En ergens anders valt over het roulettespel te lezen: ‘…asymmetrie werd gebruikt om de inkomsten te verhogen. Deze bevindingen hebben geleid tot het feit dat er tussen de cijfers die chaotisch verspreid staan op de rouletteschijf van de twee modellen, een symmetrische organisatie tussen de getallen is, die de aantrekkingskracht van de uitkomsten in het spel bepaalt. Deze aantrekkingskracht speelt waarschijnlijk een indirecte rol in de opbouw van materie in de ruimte en is gebaseerd op de code 147 – 258 – 369, die naar mijn mening de structurele formule is van een fundamenteel energiepotentieel dat de energieverdeling in de materiële wereld symmetrisch bepaalt.’ Het is volgens Romashev niet uitgesloten dat het roulettespel van de Maya’s afkomstig is (net als de Tzolkin kalender) en daarom eigenlijk een methode is om astronomische en astrologische voorspellingen te doen. Volgens Romashev is de 147 – 258 – 369 code waarschijnlijk in mystieke zin ook in verband te brengen met de Zon, de maan en de negen planeten in ons zonnestelsel en ook met astronomische feiten (als het perihelium, waarbij de Aarde zich begin januari het dichtst bij de Zon bevindt, op een afstand van 147 miljoen kilometer.) Zelf was ik op mijn zoektocht naar getallen in het oude Egypte ook al op het getal 147 gekomen als de hoogte van de Piramide van Gizeh, die Romashev ook noemt. Romashev zegt over de getallen nog het volgende: ‘Alle eerste nummers tot 9, welke verdeeld zijn in 3 groepen, hebben als het ware een wet die de bijzondere aantrekkingskracht tussen alle getallen


van welke macht dan ook vastlegt. In deze nieuwe code zit een harmonie van een drieeenheid en is daarmee de basis van de oneindigheid van alle cijfers.’

Minimale muzikale verschuivingen? Joseph Goebbels zou volgens sommige opvattingen dus verantwoordelijk zijn geweest voor het invoeren van de verandering van de stemming van de oorspronkelijke frequentie van 432 Hertz (4+3+2=9!) naar 440 Hertz. Nu lijkt dit een minimale aanpassing. Maar de nieuwe biofysica toont aan dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als ‘subtiele’ energie: kleine veranderingen hebben in de kwantumwereld van biomoleculen zeer grote gevolgen. Dit doet wat denken aan het ‘Butterfly Effect ‘, een term die een aantal chaotische fenomenen beschrijft. Edward Lorenz bedacht deze term om veranderingen in weerpatronen te beschrijven, waarbij een kleine verandering een reeks grote veranderingen teweeg kan brengen ergens anders in de wereld! Aangezien alles wat leeft trilling is en geluid produceert, mag de harmonisatiekracht van de muziek niet onderschat worden. Een kleine verschuiving van frequentiewaarden kan grote effecten hebben in de muzikale compositie van ons lichaam. Het effect van akkoorden en schema’s is veel groter dan onze oren ons in eerste instantie willen laten geloven. Onze oren zijn in staat om tevreden te zijn met een redelijke nauwkeurigheid. Maar een perfect gestemd interval werkt niet alleen op onze oren in, het veroorzaakt ook een transformatie binnen alle cellen van ons lichaam. Het kan de trillingssnelheid (frequentie) van onze moleculen vertragen of verhogen, iets waar gebruik van werd gemaakt om ziektes te genezen in India, het oude Griekenland, maar ook later in Perzië en Arabië.

Is onze muziek wel evenredig verdeeld? De komma van Pythagoras. Er is een verschil opgemerkt tussen de wiskunde van het octaaf en de wiskunde van de kwint in de harmonische theorie, die uitgedrukt wordt als de Pythagoreïsche Komma, die staat voor 1,0136. Deze waarde was bekend bij de oude Grieken die deze kennis zouden hebben verkregen uit Egypte. De oude Chinezen wisten ook van het getal 1,013643 (ongeveer gelijk aan 74:73) en zij wisten ook dat dit het verschil is dat over blijft na 12 maal een kwint te volgen en zeven octaven verder te zijn beland. Stem een reeks van zeven octaven op de piano, van de laagste tot de hoogste ‘A’. Vervolgens stem je vanuit dezelfde laagste ‘A’ 12 kwinten. Dan blijk je ongeveer een achtste toon hoger uit te komen dan via de stemming van octaven. Dit gat noemt men dus de komma van Pythagoras. En zo heeft elk interval zijn eigen reeks, wat het heel lastig maakt om meerstemmige (polyfone) muziek te spelen. Andreas Werckmeister (1691) was degene die als eerste het octaaf in twaalf gelijke toonafstanden verdeelde. Deze stemming werd als eerste op grote schaal toegepast door Johann Sebastian Bach in zijn werken ‘Das Wohltemperierte Klavier’. Tot op de dag van vandaag word de stemming met de evenredig verdeelde temperatuur wereldwijd gebruikt op podia en in studio’s. In welke stemming men de intervallen ook bekijkt, geen enkel interval zweeft (vanwege de logaritmische reeks van frequenties) gelijk ten opzichte van andere (gelijke) intervallen, het zou misschien beter zijn te spreken over ‘gelijkgekleurde stemming’, of ‘logaritmisch zwevende stemming’. In de evenredig verdeelde temperatuur stemming wordt het gat


van de komma van Pythagoras ‘gedicht’ door het gelijkmatig te verdelen tussen de intervallen. Alles wordt een beetje vals. Michael Hayes veronderstelt in zijn boek ‘The Infinite Harmony’ dat deze waarde bedoeld was om het fundamentele verschil tussen praktische en esoterische muziek te onderstrepen. Gewone, praktische muziek zou volgens Pythagoras en zijn leerlingen licht ‘ontstemd’ zijn ten opzichte van de ware de harmonische constante die het leven zou hebben geschapen. Hayes spreekt over zijn theorie van ‘missende halftonen’ in het octaaf op de plekken tussen de noten Mi – Fa en Ti – Do. Dit zijn sprongen waar er geen overgang is naar een volle noot, maar een halfnoot, waar de frequentie verhoging tussen een noot en de volgende verlaagd wordt. Hayes suggereert dat ‘normale’ praktische muziek te maken heeft met de marginale imperfectie vanwege deze ‘sprongen’ in het octaaf. ‘Ideale’ muziek, de esoterische muziek van de Grieken, is organische muziek, de muziek van de ‘Hermetische Code’ en de genetische code, volgens Hayes! In de esoterische muziek wordt de komma van Pythagoras in eer hersteld. Hierbij worden de twee ‘missende halftonen’ toegevoegd en is er sprake van niet zeven, maar negen stadia in een octaaf, samengesteld uit de combinatie van de ‘Wet van het Octaaf’ en de ‘Wet van Drie’. Deze negen stadia zijn ook weer op te vatten als een octaaf en zo ontstaat een perfecte schaal bestaand uit 64 ‘innerlijke noten’(9 x 7 + 1, de ‘1’ van de laatste Do)! In de loop der geschiedenis is getracht deze komma van Pythagoras in het octaaf ‘passend’ te maken, om eenvoudiger met het octaaf te kunnen werken. De auteur Robert Temple spreekt in zijn boek ‘The Sirius Mystery’ ook over de waarde 0,0136 en ziet deze waarde als het minutieuze verschil tussen het ideale en het werkelijke. Maar als we hebben aanvaard dat onze toonladder gebruikt wordt met een ‘getempereerde’ aanpassing en we de ‘komma van Pythagoras’ (een esoterisch gezien mooie imperfectie binnen het octaaf van de natuurlijke verhoudingen) uit willen gummen, dan zouden we de juiste verhoudingen die ons afstemmen of de kosmische harmonie en de hemelse muziek, kunnen missen. Dit is de reden dat Plato opdroeg aan Damo (een van de laatste leraren van de leer van Pythagoras), dat ‘men de muzikale toonschaal niet kon wijzigen, zonder de constitutie van de staat te verstoren’, wat bedoeld was als serieuze waarschuwing voor de gevaarlijke gevolgen. Het oorspronkelijke doel van muziek en haar magische uitwerking is daarom niet meer te vinden in onze moderne muziekvormen. Het is misschien geen toeval dat Pythagoras al enkele eeuwen voor Plato en doordrongen van de Egyptische leer, aan zijn leerlingen vroeg om niet teveel te luisteren naar het oordeel van de oren, omdat horen onderhevig is aan variatie en fouten als het om harmonieuze principes gaat. Pythagoras wilde dat zijn leerlingen deze onwrikbare harmonieuze principes onder de knie kregen met behulp van de proportionele en overeenkomstige harmonie van getallen. Het werk van de muzikant zou moeten bestaan uit het nauwkeurig kennen van de symbolische betrekkingen tussen de dingen, om met behulp van de magie van geluid de gevoelens, passie en visioenen van een bijna werkelijke wereld op te roepen. Geluid en muziek kunnen diepere lagen van de werkelijkheid doen manifesteren, op basis van overeenkomstigheid, symbolische waarde en harmonische verhoudingen. ©John Consemulder. Info: http://www.healingsoundmovement.com/news


COLOFON Bridge is een elektronisch magazine en verschijnt om de zes weken. Bridge is een uitgave van Humanecratia ebvba. (bridge.redactie@gmail.com) Hoofdredacteur: Rudy Van Damme (rudyjayvandamme@gmail.com) Tel. ++ 32 486 75 90 33

Postadres: Sint Gillisbaan 125 te 9100 Sint Niklaas-BelgiĂŤ Bridge is kosteloos, doch donaties zijn welkom. Gelieve E-mail te sturen naar bridge.redactie@gmail.com Website: http://Belgiumbridge.webs.com


BRIDGE N°4  

Zeswekelijks kosteloos E-zine