Page 1


Spis Treści Arrus — 6 Kolumna Trajana — 10 Arrusa vs Trajan — 12 Prezentacja fontu — 14 Richard Lipton — 18


Arrus Zaczynając swoją pracę nad Arrusem, Richard Lipton stanął przed problemem połączenia subtelności gestu z literą klasyczną. Zafascynował się kaligrafią, która pozwalała na wielką swobodę w wyrażaniu emocji jednocześnie zawierając w sobie ład i harmonię. Ponadto kaligrafia zawsze prezentowała się okazale i czerpała swój kształt z doskonałego posługiwania się danym narzędziem. Z drugiej strony tworząc skomplikowaną bazę poszczególnych liter, Lipton chciał aby całość udało się zmieścić w ramy litery klasycznej. Jego praca miała na celu skuteczne połączenie logiki antykwy z gestem ręki, poczuciem narzędzia oraz charakteru litery. Arrus jest więc poączeniem uniwersalnych cech liter antycznych, ich doniosłego, patetycznego charakteru, dwuelementowości i szeryfów z harmonijnym ruchem doskonale opanowanego narzędzia oraz z wyczuciem odpowiedniego gestu.

Poszczególne litery Richard Lipton oparł częściowo na pędzlu, a częściowo na twardszym piórku. Pierwsze narzędzie dawało mu większą swobodę tworzenia i odnajdywania w geście charakteru litery. Z kolei twardsze piórko pozwalało uzyskać większą precyzję działania i dostosować niefrasobliwy gest do standardu litery antycznej.

6 | Arrus


Połączenie różnych środków pozwoliło autorowi stworzyć font oparty jednocześnie na niebanalnych szeryfach, jak i koncepcji litery klasycznej rodem z Kolumny Trajana. Zgrubione piony i wąskie łuki są wynikiem ręcznej, analogowej pracy nad kształtem liter. Działania te determinują ich ostateczny kształt będący wytworem wielu tygodni żmudnej pracy i badań nad zachowaniem odpowiednich ksztatów. Elegancja fontu spotkała się z entuzjazmem wielu wypografów. Dziś jednak Arrus zdobi najczęściej kamienne tablice grobowców. Może dlatego, że każdy odbiorca widzi w charakterze litery patos, mimowolnie dopasowując ją do sacrum?

O Arrusie | 9


Kolumna Trajana Richard Lipton poświęcił studiowaniu Kolumny Trajana dużo uwagi i wyciągnął z doświadczeń prekursorów pisma wiele cennej wiedzy. Dzięki swoim obserwacją zdołał zawrzeć w Arrusie ponadczasowość kapituły rzymskiej zawartej na cokole Kolumny Trajana. Budowla ta została wzniesiona w 113 r. w Rzymie na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstwa nad Dakami. Zaprojektowana prawdopodobnie przez Appolodorosa z Damaszku. Uroczystego poświęcenia kolumny oraz otwarcia Forum Trajana dokonano 18 maja tegoż roku. Kolumna ustawiona jest na cokole, w którego wnętrzu zostały pochowane urny z prochami Trajana i Plotiny. Zabytek przetrwał burzliwe czasy, wielokrotnie modyfikowany i niszczony przez chrześcijan. W efekcie dziś kolumnę wieńczy nie pomnik Trajana, a świętego Piotra.


Kolumna uważana jest za wzór istniejących do dziś krojów pism. Zaprojektowania wieki temu zawiera w sobie instrukcję postępowania przy tworzeniu harmonijnej i doskonałej litery. Rysowanej na planie kwadratu z łukami opartymi na kole. Konsekwentnie dwuelementowa z rytmem pionów i poziomów. Klasyczny i harmonijny wzór powstały wiele wieków temu, a wciąż aktualny i używany przy najlepszych grafikach.


A

Arrus vs Trajan Pro

12 | Por贸wnanie Arrusa do Trajan Pro


A


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Â Ã Ä Å Æ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ø ù ú û ü Ą

ą

Ć

ć

Ę

ę

Ł

ł

Ń

ń

Ś

ś

Ź

ź

Ż

ż

[ ( { / < « ‹ ! + ‘ “ © € # % & @ $ ® ” ’ ­­­– ? › » > \ } ) ] 0 "

1

2

3

4

5

' ^ ` ´ ¨ ª ¯

6 °

7

8

¹

º

9

²

³

¼

½

¾

ˆ ˇ ˘ ˙ ˚ ˜ ˝ ™

Āā ĂăĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĚěĜĝĞğĠġĢģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJijĴĵĶ ķ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀŅņ ŇňŌ ō Ŏ ŏ Ő ő ŒœŔ ŕŖ ŗŘ řŜŝŞşŠšŤť ŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ž ž Ș ș Ț ț     ¥¦§ † ‡• µ ¶ § £ ¢¡ 14 | Arrus Regular


A BCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV WXYZ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Â Ã Ä Å ÆÈÉÊËÌ Í Î ÏÒÓÔÕÖ ØÙ Ú Û Ü à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ò ó ô õ ö ø ù ú û ü Ą

ą

Ć

ć

Ę

ę

Ł

ł

Ń

ń

Ś

ś

Ź

ź

Ż

ż

[ ( { / < « ‹ ! + ‘ “ © € # % & @ $ ® ” ’ ­– ? › » > \ } ) ] 0 "

1

2

3

4

5

' ^ ` ´ ¨ ª ¯

6

7

8

9

²

³

¼

½

¾

° ¹ º ˆ ˇ ˘ ˙ ˚ ˜ ˝ ™

Ā ā Ă ăĈĉĊċČčĎď Đđ ĒēĔĕĖėĚěĜĝĞğĠġĢģ ĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶ ķ ĹĺĻļĽľ ĿŀŅņŇňŌōŎŏŐő Œ œ Ŕ ŕŖ ŗŘ ř ŜŝŞşŠšŤť ŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲų ŴŵŶŷŸŽžȘșȚț  ¥¦§† ‡•µ¶§£¢¡ Arrus Bold | 15


Richard Lipton Dorastał w Nowym Yorku, studiował sztukę i design na Harpur College gdzie został wprowadzony w świat liter. Kontynuował swoją podróż po świecie sztuki aż do 1974. Wtedy jako niezależny twórca, typograf, muralista, grafik i projektant ostatecznie założył własne studio w Cambridge w Massachusetts. W 1983, Lipton rozpoczął prace dla Bitstream przyczyniając się do ustanowienia ich biblioteki fontów jedną z bardziej rozpoznawalnych i szanowanych w branży. Zajmując stanowisko głównego grafika, Lipton rozwinął dwie oryginalne rodziny fontów, ich nazwy to: Arrus oraz Cataneo (z Jacqueline Sakwa). Od 1991, pracując we własnym, niezależnym zakresie, zaprojektował wiele oryginalnych krojów pisma jak BickhamPro dla Adobe i Sloop dla Font Bureau. W swoim studiu rozwija niestandardowe formy krojów pisma dla klientów z całego świata.

16 | Richad Lipton - Autor


Bibliografia O Arrusie: informacje przetłumaczono i przeredagowano ze strony: www.myfonts.com/newsletters/cc/201004

Kolumna Trajana: informacje zaczerpnięto z: www.wikipedia.org/wiki/Kolumna_Trajana zdjęcie: www.literabezgranic.wordpress.com

Trajan Pro: Carol Twombly 1998 na zlecenie Adobe

Richard Lipton - autor: przetłumaczono i przeredagowano na podstawie: fontbureau.com/people/RichardLipton

Katalog zaprojektowany przez Piotra Wątrobę w ramach zajęć Liternictwa i Typografii w Instutucie Sztuki przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.


Arrus - font  

Katalog fontu zrealizowany na potrzeby zajęć z projektowania wstępnego w Instytucie Sztuki przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnow...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you