Page 1

AUGUST 2012

Formanden har ordet Kære læsere. Sommerferien er ved at synge på sidste vers og dagligdagen er ved at indtræffe, med de udfordringer – store som små – der følger med. Jeg håber meget, at alle har nydt ferien og er klar til at rykke! ErhvervsNetværk 9220 starter hårdt ud med det første arrangement allerede den 30. august, hvor der er rundvisning i det nye Kvarter- og sundhedshus i Aalborg Øst. Det er et spændende hus med mange fine faciliteter og spændende indretninger der alt sammen medvirker til at gøre huset til ét af områdets omdrejningspunkter. Skynd dig at tilmelde dig arrangementet, hvor der også vil blive rig mulighed for at møde såvel kendte som nye samarbejdspartnere. Allerede til oktober fortsætter arrangementerne, denne gang på Fragtmandscentralen. Også her vil der være rundvisning og oplæg omkring de mange forskellige faciliteter, Fragtmandcentralen kan tilbyde. Der arbejdes på flere arrangementer og det vil derfor være en god idé at opdatere sig på hjemmesiden.

Alt sammen skal dette medvirke til, at vores erhvervsområde kan udvikle sig til at være førende i Nordjylland.

Vær også opmærksom på de eksterne arrangementer der opslås. Det er jo sådan, at alle vores medlemmer kan benytte sig af at reklamere for egne arrangementer på hjemmesiden. Kontakt vores sekretariat som vil være behjælpelig. ErhvervsNetværk 9220 har i løbet af foråret/sommeren haft dialog med Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling i forbindelse med flere tiltag. Bl.a. kan nævnes en ”ajourføring” af skiltningen i erhvervsområdet, som bestemt ikke er Up To date samt en undersøgelse af erhvervsområdets udfordringer nu og i årene frem. Helt konkret vil der blive foretaget en rundspørge ved områdets virksomheder og på baggrund af svarene kan vi udarbejde et ”tendensbarometer” for årene der kommer. Alt sammen skal dette medvirke til, at vores erhvervsområde kan udvikle sig til at være førende i Nordjylland hvad angår samarbejdsflader internt som eksternt. Velkommen til et spændende efterår i regi af ErhvervsNetværk 9220. Morten Christensen, Formand, ErhvervsNetværk 9220

FORENINGENS FORMÅL ER AT SAMLE ERHVERVSVIRKSOMHEDER I 9220 OG MEDVIRKE TIL AT DANNE SAMARBEJDE MED RELEVANTE ERHVERVSFORA OG MYNDIGHEDER


AUGUST 2012

Netværksmøde på det nye kvarters- og sundhedshus For at starte godt op efter en god sommerferie, er der planlagt et netværksmøde, for medlemmer og ikkemedlemmer, den 30. august 2012 kl. 16:00 inkl. en rundvisning på bydelens nye kvarters- og sundhedshus, der er opført af Himmerland Boligforening. Meld dig derfor til netværksmødet på: sek@nv9220.dk – og husk mødet er åbent for alle i din virksomhed, hvis du er forhindret så send en kollega eller to afsted.

Program for netværksmødet 16:00 – Velkomst ved Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening 16:05 – Præsentation af medlemsvirksomhed: El-Protec ved Jens Nygaard Johansen 16:15 – Udvikling af det østlige Aalborg, Kildeparken 2020, ved Ole Nielsen 16:45 – Networking – pause 17:00 – Rundvisning ved Sven Buch, Udviklingschef, Himmerland Boligforening 17:30 – Networking 18:00 – Farvel og på gensyn, ved Morten Christensen, Formand, ErhvervsNetværk 9220

Fokusgruppemøder i den nære fremtid Fokusgrupperne for energi og miljø, branding, samt uddannelse og rekruttering har alle planlagt møder indenfor den næste månedstid. Hvis du synes du kan bidrage til eller blive inspireret af en eller flere af grupperne skal du ikke tøve med at kontakte tovholderen for gruppen eller sekretariatet for, at høre mere om deres arbejde. Se mere på www.nv9220.dk under fokusgrupper. Brandinggruppen har lagt op til et møde med tovholdere for alle fokusgrupper, hvor branding af grupperne og netværket som helhed er på agendaen. Mødet finder sted den 3. september ved Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling. Energi og miljø-gruppen mødes i august måned på Aalborg Havn. Mødedato kan ses på netværkets hjemmeside så snart det er fastlagt. Uddannelse og rekrutteringsgruppen har haft møde den 14. august. Referat fra sidste møde kan ses på hjemmesiden. Gruppen har været i gang med, at udforme et spørgeskema målrettet virksomhederne i 9220. Det overordnede tema for spørgeskemaet er: Hvordan kan vi gøre samarbejdet bedre mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder i området. Kender

FORENINGENS FORMÅL ER AT SAMLE ERHVERVSVIRKSOMHEDER I 9220 OG MEDVIRKE TIL AT DANNE SAMARBEJDE MED RELEVANTE ERHVERVSFORA OG MYNDIGHEDER


AUGUST 2012

virksomhederne til de mange ydelser som findes i uddannelsesmiljøet? Har virksomhederne råd til ikke, at have en praktikant eller en elev? Såfremt du har ideer til nye fokusgrupper, så tøv ikke med at kontakte sekretariatet og få en snak om mulighederne fremadrettet.

Corporate Social Responsibility Netværksmedlemmet, Væksthus Nordjylland, vil gerne gøre opmærksom på et program som de har kørende og som kan være med til, at øge indtjeningen for din virksomhed. Det handler om CSR – Corporate Social Responsibility – og Væksthus Nordjylland vil gerne give din virksomhed følgende tilbud: ” Væksthus Nordjylland kan tilbyde en CSR screening, som et gratis og uforpligtende tilbud, som kan give overblik over virksomhedens mulighed og udfordringer i forhold til CSR. Kortlægningen foregår ved en dialog med udgangspunkt i ISO standarden. Efterfølgende vil virksomheden modtage en lille rapport som grundlag for det videre arbejde.” Hvis du finder det interessant, så kontakt projektleder Birte Roest. Mail: biro@vhnordjylland.dk / telefon: 3170 4402.

Virksomhedsprofil til nv9220.dk Vi er så småt i gang med, at indsamle virksomhedsprofiler til netværkets hjemmeside. Vi har et format, en skabelon klar til udlevering og en hjemmeside der bare mangler dit input. Kontakt derfor sekretariatet på sek@nv9220.dk / tlf.: 3137 9220 for, at få udleveret skabelonen og en snak om hvordan den lige skal grejes. Vi ser frem til dit input ellers vil sekretariatet kontakte alle virksomheder i løbet af efteråret med henblik på virksomhedsprofil til netværkets hjemmeside. Med venlig hilsen ErhvervsNetværk 9220

FORENINGENS FORMÅL ER AT SAMLE ERHVERVSVIRKSOMHEDER I 9220 OG MEDVIRKE TIL AT DANNE SAMARBEJDE MED RELEVANTE ERHVERVSFORA OG MYNDIGHEDER

nv9220  

nyhedsbrev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you