Page 1

ALL FOR WATER

www.in-eko.cz

OBJEVTE ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI IN-EKO TEAM


ALL FOR WATER


O SPOLEČNOSTI Společnost IN-EKO TEAM s.r.o. byla založena v roce 1995. Od svého založení je firma zaměřena na speciální zařízení z nerezavějící oceli, zejména pro čistírny odpadních vod.

Naše firma vyrábí vodohospodářská zařízení, která se používají nejen v komunálních čistírnách odpadních vod, ale i v mnoha odvětvích průmyslu. Základem našeho podnikání je důraz na vysoce kvalitní práci, inovační procesy a komplexní poprodejní služby.

Společnost IN-EKO TEAM je firmou s celosvětovou působností a je jedním z nejvýznamnějších výrobců zařízení pro mikrofiltraci na trzích střední a východní Evropy. Všechna nabízená zařízení jsou vlastní výrobky, které si sami navrhujeme a vyvíjíme. Veškeré naše poznatky a zkušenosti z oboru filtrace vody využíváme k vývoji efektivních a inovačních technologií a s hrdostí Vám představujeme toto portfolio výrobků.


NAŠE POSLÁNÍ

NÁŠ OBOR PODNIKÁNÍ

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

Věnovat se výzkumu a investovat do dalšího rozvoje technologií filtrace vody.

IN-EKO TEAM přináší zkušenosti a moderní technologie pro řešení problematiky související s dostupností a kvalitou vody, ke zvýšení produktivity, ke snižování nákladů a za účelem dodržování přísných ekologických předpisů.

–– Skvělé výrobky, skvělé technologie, skvělí zaměstnanci

Být lídrem v oblasti mikrofiltrace a předčištění odpadních vod a neustále pracovat na inovacích a zlepšování za účelem co nejvyšší hodnoty výrobků pro zákazníka. Našim zákazníkům poskytovat dokonalou podporu a servis, odpovědně a s nadšením budovat vzájemnou spolupráci a důvěru.

–– Pevné vztahy se zákazníky –– Globální konkurenceschopnost –– Důraz na pomoc zákazníkům a jejich podporu


RATING

AAA – EXCELENT

ČEKIA Stability Award 2013

ISO 9001 + ISO 9014

NAŠE PRODUKTY >


FD / DISKOVÝ FILTR POUŽITÍ –– Ideální řešení pro filtraci vody z čistíren odpadních vod –– Nacházejí uplatnění i při filtraci vody z papírenského či chemického průmyslu, elektráren, tepláren, rybích farem, zoologických zahrad a mnoha dalších provozů –– Znovuzískání cenných materiálů zpět do procesu, šetří provozní náklady –– Filtrace od 5 mikronů!

Vlastnosti –– velká filtrační plocha na malém zástavbovém prostoru –– provedení do betonového kanálu, nebo nerezové vany –– odstranění NL, CHSK, BSK5 a částečně P z odpadních vod –– na proplach tkaniny je použita přefiltrovaná voda

–– abrazi-odolné těsnění bubnu filtru –– odtah kalu gravitačně nebo čerpadlem –– jednoduchá výměna segmentů s inovativním systémem –– patentované konstrukční řešení


FB / MIKROSÍTOVÝ BUBNOVÝ FILTR POUŽITÍ –– Ideální řešením pro filtraci vody z čistíren odpadních vod –– Nacházejí uplatnění i při filtraci vody z papírenského či chemického průmyslu, elektráren, tepláren, rybích farem, zoologických zahrad a mnoha dalších provozů –– Filtrace od 20 mikronů

SYSTÉM „CLI-CLO“ PRO SNADNOU VÝMĚNU FILTRAČNÍ TKANINY Principem je jednotná filtrační mřížka pro všechny velikosti filtrů. Montáž filtrační mřížky lze uskutečnit velmi rychle bez připevňovacích elementů a nářadí. ––

Vlastnosti –– provedení do betonového kanálu, nebo nerezové vany –– odstranění NL, CHSK, BSK5 a částečně P z odpadních vod –– na proplach tkaniny je použita přefiltrovaná voda

–– abrazi-odolné těsnění bubnu filtru –– odtah kalu gravitačně nebo čerpadlem –– CLI-CLO šetří náklady při výměně poškozené tkaniny


MZ / MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ POUŽITÍ –– –– –– –– ––

Kombinované předčištění odpadních vod Pro malé i velké aplikace Čerpaný i gravitační nátok Pro průtoky 5–250 l/s Průlina česlí 3 nebo 6 mm

Vlastnosti –– odstraňuje jinak obtížně oddělitelné materiály (vlasy, vlákna, textilie, atd.) –– možnost čerpaného i gravitačního nátoku –– integruje všechny funkce hrubého předčištění –– vyžaduje velmi malý prostor k instalaci –– značná redukce investičních nákladů

–– jednoduchost a vysoká účinnost –– možná integrace doplňků dle potřeby ČOV –– snadná obsluha a jednoduchý servis


FUNKCE ZÁKLADNÍ –– –– –– –– ––

Lapání sedimentů (písek, štěrk) Zachytávání nečistot na česlích Doprava zachycených materiálů do kontejneru Integrovaný obtok Promývání shrabků

FUNKCE DOPLŇKOVÉ –– Odvodnění shrabků –– Praní písku –– Lapání tuků

Přehled typů –– MZ_I Nejjednodušší typ zařízení. Shrabky z česlí i sedimenty s těžkými podíly jsou dopravovány do jednoho společného kontejneru.

–– MZ_II Určen pro čistírny, kde je požadována separace shrabků do jednoho kontejneru a sedimentů (štěrk a písek) do druhého kontejneru.

–– MZ_průtok [l/s] Multifunkční zařízení „velké řady“ je stavebnicovým způsobem sestaveno z jednotlivých komponent, podobných běžným zařízením IN-EKO.


CKP / ČESLE KRUHOVÉ PRUTOVÉ – „BROUK“ POUŽITÍ –– Pro předčištění komunálních a jiných odpadních vod –– Vhodné na malé až střední aplikace s čerpaným nátokem –– Odstraňují tuhé nečistoty větší než 3 mm nebo 6 mm. Nečistoty jsou odstraňovány až do velikosti 50 mm. –– Průtoková řada Qmax 10 l/s, 20 l/s, 30 l/s a 40 l/s

Vlastnosti

Integrovaný lis

–– přítomnost integrovaného havarijního přepadu –– vyžaduje pouze malý prostor k instalaci –– snadný servis a dlouhá životnost –– vysoká účinnost –– mimořádně odolné proti zanášení tukem a jinými látkami, především vlákny –– možnost integrovaného lisu

–– integrovaný lis dopravuje shrabky z prostoru výsypky česlí do popelnice v odvodněném stavu


CP / ČESLE PÁSOVÉ POUŽITÍ –– Pro předčištění komunálních a jiných odpadních vod zejména z průmyslu –– Vhodné pro šířky kanálů 400–1600 mm, hloubky 600–10000 mm –– Vhodné na malé až velké aplikace s čerpaným nebo gravitačním nátokem –– Odstraňují tuhé nečistoty větší než 3 mm až 100 mm –– Volba mezi sklonem 60° nebo 75°

Vlastnosti –– instalace do betonového kanálu nebo v ocelové vaně s připojením na potrubí –– ochrana proti přetížení –– volba rozměrů a průliny dle požadavků

–– snadný servis a dlouhá životnost –– vysoká účinnost –– možnost integrovaného lisu


CSP / ČESLE ŠROUBOVÉ PŘÍMÉ POUŽITÍ –– Pro předčištění komunálních a jiných odpadních vod –– Vhodné na malé až střední aplikace s gravitačním nebo čerpaným nátokem –– Odstraňují tuhé nečistoty větší než 3 mm nebo 6 mm –– Velikostní řada dle šířek kanálů 300, 400, 500 a 600 mm

Vlastnosti –– separace, propláchnutí a odvodnění shrabků v jednom procesu –– filtrace pomocí odolného nerezového síta –– jednoduchá instalace

–– vyklopení česlí umožňuje snadnou údržbu –– integrovaná přepadová hrana –– variabilita instalací


CSK / ČESLE ŠROUBOVÉ KOLMÉ POUŽITÍ –– Pro předčištění komunálních a jiných odpadních vod –– Vhodné na malé až střední aplikace –– Velice vhodné na čerpacích stanicích jako ochrana čerpadel –– Odstraňují tuhé nečistoty větší než 3 mm nebo 6 mm

Vlastnosti –– zachytávání a doprava shrabků na nejmenší možné zástavbové ploše –– značná variabilita způsobů napojení –– integrovaný havarijní přepad

–– integrovaný lis –– plná automatizace provozu


CLS / ČESLE LAMELOVÉ ŠROUBOVÉ POUŽITÍ –– Pro předčištění komunálních a jiných odpadních vod –– Vhodné pro instalace s malým prostorem –– Vhodné na střední až velké aplikace s čerpaným nebo gravitačním nátokem –– Odstraňují tuhé nečistoty větší než 3 mm, 6 mm, 8 mm, nebo 10 mm –– Mimořádná filtrační kapacita při malých rozměrech: 40–2300 l/s

Vlastnosti –– instalace do betonového kanálu nebo v ocelové vaně s připojením na potrubí –– přítomnost integrovaného havarijního přepadu –– vyžaduje pouze malý prostor k instalaci –– snadný servis a dlouhá životnost –– vysoká účinnost

–– intenzivní automatické čištění filtračních průlin –– možnost integrovaného lisu –– patentované konstrukční řešení


SP / SEPARÁTOR PÍSKU POUŽITÍ –– Separace písku a těžkých podílů z odpadní vody –– Využití na komunálních čistírnách, v papírnách a jiných industriálních aplikacích –– Průtoková řada 5, 10 a 15 l/s

Vlastnosti –– v závislosti na nátoku lze odstranit písková zrna od velikosti 0,2mm –– hydraulicky vyvážená konstrukce předchází tvorbě zkratových proudů

–– integrované praní písku –– plně automatický chod –– slouží jako ochrana strojního vybavení ČOV


CH / ČESLE HRUBÉ POUŽITÍ –– Hrubé předčištění komunálních a jiných odpadních vod –– Vhodné na střední až velké aplikace s gravitačním nebo čerpaným nátokem –– Odstraňují tuhé nečistoty větší než 30–100 mm –– Šířka kanálu 0,5–2 m –– Hloubka kanálu až 6 m –– Maximální výška česlic 2 m

Vlastnosti –– –– –– –– ––

inovativní systém konstrukce nízká výšková ztráta jednoduchá instalace variabilita instalací patentované konstrukční řešení


CHM / ČESLE HRUBÉ MECHANICKÉ – „ALIEN“ POUŽITÍ –– –– –– –– ––

Hrubé předčištění komunálních a jiných odpadních vod Vhodné na malé až střední aplikace Odstraňují tuhé nečistoty větší než 15–80 mm Šířka kanálu 0,4–0,8 m Hloubka kanálu až 1 m

Vlastnosti –– –– –– –– ––

inovativní systém konstrukce nízká výšková ztráta jednoduchá instalace vyžaduje malý prostor k instalaci variabilita instalací


FT / FLOTAČNÍ JEDNOTKA POUŽITÍ –– Odstranění většího množství nerozpuštěných látek z odpadních vod –– Nachází uplatnění v komunálních čistírnách odpadních vod, papírnách, nebo v různých typech průmyslových aplikací

Vlastnosti –– Kruhový tvar flotátoru má lepší hydraulické vlastnosti než flotátory obdélníkového tvaru –– Propracovaný systém sycení –– Plná automatizace provozu


FBS / FILTR BUBNOVÝ ŠROUBOVÝ POUŽITÍ –– Filtrace odpadních vod pomocí síta s otvory 0,1–3 mm –– Průmyslové aplikace – petrochemický průmysl, plasty, chovy hospodářských zvířat, ZOO –– Velikostní řada dle průměru bubnu 800 a 1200 mm

Vlastnosti –– robustní konstrukce pro velmi znečištěné vody i s příměsí abrazivních částic –– filtrace pomocí odolného nerezového síta –– doprava shrabků pomocí šroubového dopravníku s možností volby délky

–– provedení do ocelové vany nebo betonového kanálu –– možnost integrovaného lisu –– možnost v zatepleném provedení –– proplach možný i horkou vodou


LS / LIS ŠROUBOVÝ POUŽITÍ –– Doprava a lisování shrabků z česlí –– Výkon až 2,5 m3/h

Vlastnosti –– –– –– ––

značná redukce objemu shrabků značný stupeň odvodnění shrabků variabilita designu (počet násypek, délka výsypky,...) praní shrabků


DS / DOPRAVNÍK ŠROUBOVÝ POUŽITÍ –– –– –– –– ––

Dopravuje shrabky z česlí Dopravuje odvodněný kal z odstředivky Maximální délka 12 m Volitelný sklon 0–30° Standardní průměr šnekovnice 250 mm

Vlastnosti –– značná variabilita designu (počet násypek, otočný systém,...) –– možnost integrovaného odvodnění shrabků –– abrazi-odolná výstelka dopravníků


KONTAKT

CENTRÁLA IN-EKO TEAM s.r.o. Trnec 1734, 666 03 Tišnov Česká republika Tel. +420 549 415 234 Fax +420 549 412 382 E-mail info@in-eko.cz Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.in-eko.cz


WWW.IN-EKO.CZ


ALL FOR WATER

IN-EKO TEAM s.r.o. Trnec 1734 666 03 Tišnov Česká republika

www.in-eko.cz

THE BEST SOLUTION, IF YOU THINK ABOUT CLEAN WATER

+420 517 070 606 +420 549 415 234 info@in-eko.cz www.in-eko.cz

Ineko cs  
Ineko cs  
Advertisement