Page 1

‫ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗرم‬

‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ‬ ‫ﻟﻠﺟروب اﻟرﺳﻣﻰ ﻟﻠﻔرﻗﺔ اﻻوﻟﻰ‬ ‫ﺑﻛﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﺎدات‬ ‫ﺻوت طﻼب اﻟﺳﺎدات‬ ‫‪www.s-sadat.com‬‬ ‫‪1‬‬


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19

مراجعة النهائية فى المحاسبة  
مراجعة النهائية فى المحاسبة  

مراجعة نهائية محاسبة فى اقل من 20 صفحة مع تحيات الجروب الرسمى للفرقة الاولى تجارة السادات

Advertisement