Page 7

E

en ander voorbeeld: in het verleden waren er al

Centraal in alle verhalen staan de termen

drie ‘win-winbeurzen’: een platform voor de lokale

‘samenbrengen, ontmoeten, gemeenschapsgevoel

culturele verenigingen om te ‘matchen’ met andere

opbrengen’. Waar vroeger de grote koepels - en dus ook

verenigingen of organisaties, telkens met een andere

de bijhorende ideologie - een grote rol speelden, gaan

insteek.

leden nu vooral af op hun eigen interesse en de locatie waar activiteiten en vergaderingen plaatsvinden.

Een eerste keer werden verenigingen in de mogelijkheid gesteld contacten te leggen met bedrijven door middel

Op onze eerste Abdijdag hebben we getracht om diverse kunsten (tekenen, schilderen, zang, poëzie,…) samen te brengen in de adbij van Vlierbeek om de kunsten te promoten. Dit om de abdij in het voetlicht te stellen: het is hier aangenaam om elkaar te ontmoeten! Na afloop is meteen besloten om dit ieder jaar te herhalen omdat er meer dan 200 bezoekers waren. Dit jaar willen we, wegens het succes, alle verenigingen uitnodigen. Kom in de abdij onder begeleiding van tekenleraars schilderijtjes en tekeningen maken van de abdij. Drievoudig doel: verenigingen samen-brengen, een creatieve hobby promoten én de abdij van Vlierbeek leren kennen!”

van een soort ‘speeddating’. Telkens werd nagegaan

— Hugo, Davidsfonds Vlierbeek

specialiteiten met een shoppingronde door Leuven op

wat men voor elkaar kon betekenen. Eén voorbeeld wat hieruit kwam: de cultuurvereniging SPQR (bezig met alles wat ‘Romeinse cultuur’ is) organiseerde een pizzaevent voor een bedrijf dat in ruil gratis een website opzette. Zo werden er tientallen ‘win-win contracten’ opgestart, die niets kosten maar veel helpen en kosten

7

besparen. Een andere keer werd dit ook georganiseerd tussen verenigingen met een andere etnische oorsprong. Opnieuw met tientallen kruisbestuivingen. Femma Leuven werkt nu bijvoorbeeld samen met de Chinese vereniging NiHao Leuven, en beiden versterken zo hun werking. Ze genoten ook van elkaars culinaire zoek naar de juiste ingrediënten. Deze vormen van vernieuwing en kruisbestuiving werken inspirerend. Er werd dan ook besloten in Leuven om de twee jaar een ‘win-winbeurs’ op te starten, maar steeds te zoeken naar

© Roselinde Bon

© Jan Mennens

een ander ‘thema’.

Profile for 30CC Leuven

landschapstekening Vorming 20170614  

landschapstekening Vorming 20170614  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded