Page 1

PR K D E T

D A N S K E

S p e j d e r n e

S P E J D E R K O R P S p å

A z a l e av e j

’EN

Gr up p ebl a d f or 3 . Ve s t er br o Vi l d g æ s sen e - Sp ej d er n e på A za l e av ej

Blå Sommer 2009

Gruppen var selvfølgelig afsted sammen med de andre 18000 spejdere i de 9 dage som lejren varede. Adskillige fra klanen deltog også i forskellige hjælperroller. Å r g a n g

9 8

|

w r. 3 3v v|. dS ke p t e m b e r n u w m w m e

2 0 0 9

1


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Et par ord fra

Redaktionen S

å er sommeren overstået og med den endnu en storslået Blå sommer ved Kliplev i Sønderjylland. Læs om lejren 2 steder i bladet. Luca og Rune oplevet lejren på 2 forskellige måder. I skrivende stund er der Valby Kulturdage, hvor vi igen i år har en bod, hvorfra vi vil kapre flere til den verdensomspændende ”sekt” kaldet spejder:-) - Vi vil bla. gøre reklame for vores store ”Spejder For En Dag” arrangement den 19. september, hvor alle er velkommen til at melde sig til at give en hånd. Vores nye hjemmeside gover også en masse opmærksomhed, hvilket igen giver os flere medlemmer. Vores nyopstartede mikrogren vokser og minierne nærmer sig 20 med hastige skridt. De andre grene vokser også. Det er fantastisk, så håber vi de bliver længe og får mange gode spejderoplevelser. Alt i alt går det stille og roligt frem mod vores store, ambitiøse mål om at være 100 medlemmer når gruppen fylder 100 i januar 2011! Husk ris/ros mht PRIK’en og hjemmesiden er velkomment, for vi kan altid blive lidt bedre;-) Spejderhilsnen Redaktionen

PRIK’en Udgives af: 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Det Danske Spejderkorps Redaktion: Rune (KL), Anders TL) og Maria(GL) Indlæg skal sendes til: Rune Lyhne Jydeholmen 35B, 3 2720 Vanløse Email: prik@3vv.dk Tryk: PRIK-tryk Oplag: Ca 100 stk. 4 gange årligt Forsendelse & retur: Lyhne Frederiksvej 27, 2.th. 2000 Frederikberg Stof fra bladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

Næste

Deadline:

17. oktober

Deadlines i 2009: 18. april (maj, juni, juli, august)

15. august

(september, oktober)

17. oktober

(november, december, januar)

2

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

Gruppen har nu opstartet en MIKRO gren for første gang nogenside!! - der er møde torsdage 17-18.30.

tip: Månedenosrmer,

Gamle unif må gerne . c t e r, e lt bæ uppen. gives til gr i for at Så sørger v et videre formidle d ejdere. p s e y n e d til

Troppen arbej mangler d tjene e for at p udlan enge til d til tl@ stur - skri v 3 du ha vv.dk hvi s r noge /kender t t der i kan g l dem ive m at tje ulighed fo ne pe r nge.

p å

A z a l e av e j

en til m m o Velk leder y n Julie roerne ik hos M

September måneds favoritlink:

Find din uniform på

www.guloggratis.dk

Næste kontig e opkræ ntv er okt ning ober

Der er Jamboree i Kenya i 2010!!!

Spejderhjælpen har 50 års junilæum. Spørg din leder!

ejder.dk p s e y n t De line!! er nu on u!

Rikki, Rasmus og Anders fik en 3. plads på Solaris!

w w w. 3 v v. d k

t Tjeck de

ud n

3


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Egernsiden Hej Egern Velkommen tilbage fra sommerferie. Efter sommerferien havde vi oprykning. Vi sagde farvel til Isabel, Freja og Malik. De er nu polarulve. Stort velkommen til alle de nye. Vi er ti egern nu. Også velkommen til Julie, som er vores nye leder. Chikai er taget til Italien og Thorkild skal gå i gymnasiet. Her i efteråret skal vi lege en masse med natur. Vi har allerede kigget på insekter og træer i Søndermarken. Vi har også alle sammen fået spejdernavne efter dyrene i naturen. Senere skal vi bygge en vejrstation. Vi skal også lave bestikposer, så vi er klar til at tage af sted på lejr. Spejderhilsen Julie og Maria P.S. Der er efterårsferie i uge 42. Husk: - Altid tøj til at være ude - At melde afbud, hvis du er blevet syg

4

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

Vi, 3.V.V. inviterer til

Spejder For En Dag Her har du mulighed for at invitere alle dine venner til at se nogle af alle de sjove ting, vi laver som spejdere. Vi skal blandt andet på løb i Søndermarken og selvfølgelig også poppe popcorn over bål. Det foregår fra kl. 10-15 på Azaleavej. KOM GLAD!! w w w. 3 v v. d k

5


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Polar Ulvene LYT O’ ULVE

Så er sommerferien slut og vi skal i gang med et efterårsprogram, der vil være præget af masser af naturoplevelser. Så længe solen tillader det vil vi tage i Søndermarken, så sørg endelig for at have tøj nok med til at være udenfor. Vi havde en rigtig god oprykning, hvor vi har fået tre nye minier, som vi er rigtigt glade for. Vi har også måtte sige farvel til otte minier, som er rykket op til juniorerne, men som vi jo ser igen til en masse gruppearrangementer. Vi har også måtte sige farvel til vores ene leder Hathi, og i stedet for har Luca sagt ja til at komme og være leder. Han har selvfølgelig sit eget spejdernavn med fra Italien, og han går under navnet Gråbror. Hathi kommer I stadig til at se en gang i mellem, når han kommer ned i hytten og arbejder sammen med Jamse, og selvfølgelig når han skal hjælpe os med at bygge nogle flotte Oak City biler til foråret. Allerede nu kan I godt forberede jer på efterårets forskellige ture. Til oktober skal vi på minitræf sammen med resten af Absalon division og til november har vi vores årlige juletur sammen med resten af gruppen. Vi har også en en-dags-tur sidst i oktober, hvor vi skal ud og opleve efteråret. Vi glæder os rigtigt meget til at lære jer alle sammen godt at kende og til at lære naturen at kende sammen med jer. Spejderhilsen Bagheera, Rama og Gråbror

6

ml@3vv.dk

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

Program (Med forbehold for ændringer)

September 7 14 21 28

Møde Møde Møde Møde

2-4 5 12 19 26

Oktober Mini-Mikro Træf i Absalondivision Møde Møde Møde Møde

HUSK: At have uniformslommen i orden til hvert møde. At melde afbud, hvis du ikke kan komme. At dit tørklæde sidder pænt! At at man får sit spejdernavn, når man har fået uniform.

Spejder -

det er noget man

ER,

ikke noget man går til!!

w w w. 3 v v. d k

7


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Sporjægerne Hej Juniorer!

Hej og velkommen tilbage efter sommerferien. Har I alle haft en god sommerferie? Mange af jer var med på Blå Sommer i Sønderjylland. Var det ikke bare en fed oplevelse at rende rundt mellem 18.000 andre spejdere? Vi regner med at I alle deltager næste gang om 5 år. I deltager ikke som junior næste gang, men det gør ikke oplevelsen mindre sjov. Det bliver bare dobbelte så sjov, I må mere og kan meget mere. Til jer stakkels forældre som må undvære jeres børn, kan jeg oplyse, at næste gang vil der også være brug for hjælper når korpset holder landslejre. Har I tid og lyst kan man komme med og give en hånd til at lave fede spejder oplevelser for jeres og andre børn. De næste par måneder skal vi lærer hinanden bedre at kende, efter at vi har fået rykket 7 op fra minierne og har sendt 4 op til troppen. Vi får forhåbentlig også nogen nye junior på besøg her efter sommerferien. Gruppen holder spejder-for-en-dag den 19. september, hvilket måske også giver nogen nye junior. Har i nogen venner, der er interesseret i at være spejder, skal de være velkommen til at komme ned og prøve. Jo flere jo sjovere. Vi starter stille og roligt op her efter sommerferien. Vi har holdt oprykningsmøde for hele gruppen og vi har holdt picknik møde så forældre kan lære os at kende. Generelt har vi brugt august på at lære jer kende og omvendt.. I september skal vi se, om vi kan lære at finde rundt med kort og kompas, samt lære at se om vi en gang i mellem kan finde verdenshjørnerne uden at bruge et kompas. Som førnævnt er det også i september, at der er spejder-for-en-dag. Nærmere information kommer når vi kommer tættere på. I oktober skal i selvfølgelig alle med til juniortræf i første weekend i oktober. Hvor vi møder en masse andre i junior fra divisionen. Bare tænkt, det kunne være, i finder nogen venner som i kommer til at møde i resten af jeres tid som spejder. I november øver vi vores spejder færdigheder. Vi skal lære at bruge sav, kniv og økse. Derudover øver vi os i at lave mad over bål. Forhåbentlig kan vi uddele nogen øksebeviser til dem der ikke har samt nogen knivbeviser til nye spejder. Husk også at sidste weekend i november tager vi på Juletur. Vi håber alle skal med!!! Hele vores program frem til nytår kan ses på næste side. I dette spejderår ser vi frem til I virkelig tager fat og husker at melde afbud når I ikke kan komme. Dette kan gøres på flere måder. Man kan skrive en mail til jl@3vv.dk eller man kan smide en sms til Magdalena på 3158 8181. Alle afbud bør tilstræbes at være afsendt senest 2 timer før mødet starter, men ved I det først et kvart før, så smid en sms alligevel.

Spejderhilsner Magdalena og Henrik

8

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

Sporjægerne Symboler  Vigtigt at du er med!!!  Du vil få mere at vide  Ikke normal mødetid/dag  Udenfor hele mødet  Overnatning  Junior’ka’de’

Dato

Mødetema

August 13/8 Oprykning 19/8 Picnic i Søndermarken 26/8 Vdlarmstmøed September 2/9 Verdenshjørnerne 4-6/9 Valby kulturdage 9/9 Kaptajn Knivs sørøverskat 16/9 Jorden er rund, kortet er fladt 19/9 Spejder for en dag 23/9 Ludoløb i Søndermarken 30/9 Orienteringsløb Oktober 2-4/10 Divisionens Juniortræff 7/10 Patruljeliv 14/10 Intet møde 21/10 Halloween værksted 28/10 Halloween November 4/11 Kniv, sav & økse 11/11 Mad over bål 18/11 Spejdere i sammenarbejde 25/11 Besnørning 27-29/11 Juletur December 2/12 Lommelygteløb 9/12 Julmandens værksted 16/12 Julehygge med forældrene w w w. 3 v v. d k

Kommentar  Torsdag   Møde med forældre    Weekend    Lørdag       Weekend

Spis ikke hjemmefra     Weekend

9


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Rikki, Rasmus og undertegnede deltog i årets Solarisløb. Det var det hårdeste, største og måske nok bedste spejderløb vi har deltaget i. Vi tilbagelagde over 60 kilometer på halvandet døgn, fik lige knap 2 timers søvn, sejlede i kano midt om natten, slukkede ildebrand i et tog, dykkede i storebælt, var til kæmpe technofest og meget meget mere. Hele historien kan du finde som kommentare til fotoalbummet - se det på www.3vv.dk/solaris - her er kommentarene fra den første del af albummet: Her startede Solarisløbet 2009 - det er i et industrikvarter på Odense havn. Der var 43 hold - 214 deltagere. Vejret var skønt og humøret højt. Vi, Rasmus, Rikki og Anders, havde tilmeldt os som Absalons Disciple, kaldte os selv Absalon Old Boys fra starten af (vi var de ældste deltagere), men blev kaldt Bonusrunden det meste af løbet - det stod på vores stregkoder, som man checkede ind og ud med på posterne og som sku’ klistres på ting der skulle afleveres. Scenariet for løbet: En række unge er de seneste par år blevet kidnappet til flash-mobs (en slags spontane fester der arrangeres over internettet eller via kæde sms’er). Politiet er løbet tør for rescourcer - vi må hjælpe... Løbet er i gang. Politimænd står rundt omkring på havnen forklædt som fiskere. De briefer os om at der er lavet en flashmob, som i dette tilfælde er en technofest i en gammel industribygning, der skal lokke kidnapperne til - vi skal deltage i flashmob’en og observere ‘mærkelige ting’. Specifikt skal vi forhøre os hos festens gæster om der er ‘en vildere fest’ eller lign. som vi kan komme til (det er kidnappernes fremgangsmåde - se http://solaris.dk/scarfstaff/articles/bevismateriale.html koden er 0401891032). Det var helt vildt - over 250 mennesker til fest, med bar, DJ, lasershow og techno for fuld udblæsning! Vi fandt en person til festen der gerne ville have os med til en afterparty - vi fik gule glowsticks som adgangs-/kendetegn - vi skulle følge med når vi så noget gult i luften. Det gule i luften var denne pind med balloner - der var væsentligt flere på lidt tidligere :) Ballonerne og et par meget festglade mennesker ledte os gennem byen til stationen, hvor et tog ventede på os. I toget var der gang i den, der blev broadcastet musik over højtalerne fra togkonduktørenes rum (kan afsløre at højtalerne i toget ikke er gearet særlig godt til det...). Disse piger fra Odense lærte vi at lodde senere på løbet. I toget kunne man finde spillekort med clue’s til hvor afterpartyen var - et sted i korsør havn. I Korsør... studere kortet på stationen og så afsted til havnen - ca. 3 kilometer fra stationen. I kø til indgangen ved afterpartyen - endnu engang var der technofest for fulde drøn. Denne gang forsvandt folk lidt efter lidt - man blev kontaktet, hevet til

10

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

side, ledt om bag en indhegning, og før man vidste af det, var man kidnappet... på vej til Polen. Under festen opdagede vi en lampe der blinkede morsekode ovre fra den anden side af havnen... senere fandt vi ud af at det var til en anden post - og der havde vi så fået løst koden - det tog os omkring en halv time sammenlagt - på posten havde man 10 minutter. Vi var vidst det eneste hold der fik løst koden stort set korrekt - prøv at se om du kan løse den ! :) Inde bag hegnet blev man heldigvis kontaktet af en politimand der havde infiltreret kidnapperne, man fik redskaber til at lave en bombe der kunne sættes af ved at ringe til en mobil der blev koblet til, og dermed slippe væk ... Kabooom!!! og væk løb vi, og derefter kom vi til førnævnte morsepost, hvor politiet havde fundet ud af at kidnapperne sendte besked til hindanden via morse - men politiet kunne ikke afkode det - så det skulle vi gøre. Koden sagde, at der var leveret en vareprøve i bunden af ceres bugten. Politiet/postmandskabet var i øvrigt ved at falde bagover, da vi fortalte dem hvad der blev morset - først troede vi at vi havde fået det helt galt, men det var altså fordi vi havde fået det stort set rigtigt - og det havde ingen andre - der var vi heldige ;-) “Vareprøven” var en pige - desværre var hun druknet og drevet i land. Hun skulle ha’ nogle informationer på sig, som vi kunne bruge for at finde kidnapperne/de kidnapede, men de var gået tabt ude i vandet. Derfor skulle vi lave en vandtæt dykkerlampe, og derefter sende en ud i det frådende hav for at finde papirene. Efter en snak med lederen af eftersøgningen, blev vi sendt videre ud i natten på den overordnede mission: Politiet droppede midlertidigt sagen pga. rescourcemangel - de overdrog opgaven til os at finde de kidnappede, samt at finde og afsløre bagmændende. Der var helt klart tale om trafficking. Her er vi efter en kilometers trav i vandkandten ankommet til vores bagage, der er blevet droppet her - indtil nu har vi kun haft en turrygsæk med os. Nu var det på med bagagen og så skal vi forresten lige lave denne her dims undervejs. Det er en gennemgående opgave. Den skal bruges om lidt over 24 timer. Den kan bruges til at løfte ruder med. Det næste der skete var at vi kom forbi et bordel! Resten af historien kan du som sagt finde som kommentare til billederne på www.3vv.dk/solaris Jeg må hellere huske at sige at det hele endte med at vi fik en 3. plads! Skynd dig på internettet og få hele historien. Det kan på det kraftigste anbefales alle spejdere på 14 år og over at deltage næste år - både storspejdere og seniore! Solarishilsen /Anders:)

w w w. 3 v v. d k

11


2009

KALENDER

3 .

12

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Rettelser, tilføjelser o.lign. bedes sendt til prik@3vv.dk

9-13 18 20 22 23 25 26

Januar Divisionens Nytårskur PRIK-deadline Gruppen fylder 98 år Divi-TL møde Divi-ML weekend Februar Divi-ML weekend GruppeRådsmøde Divi-GL møde Tænkedag Divi-TL aften Marts Fastelavnstur Divi-Stormøde Apokalypseløbet Leder KICK-OFF - BS09 møde April Divi-vandretur PRIK-deadline Divisionsrådsmøde Divi-TL møde Sgt. Georgsdag Spejder-For-En-Dag Pandaløb

1-3 8-10 24

Maj Spejder Divisionsturnering Sværdkamp Oak City Rally

16 18 24 27 31 1 ?? 4 22 26 6-8 17 20-22 28

S e p t e m b e r

Senior/Leder

Leder Leder Leder Forældre/Leder Leder Leder Hele Gruppen Senior/Leder Trop/Senior Leder Senior Senior/Leder Leder Hele Gruppen Mini/Junior Trop Senior Hele Gruppen

O k t o b e r


S p e j d e r n e

5-7 12 12-13 14 19 19 15-23 15 18 28 4-6 5 6 13 18-20 18-20 25-27 1 2-4 12-18 17 21 22 23-25 30-1 3 6-8 14-15 13-15 27-29 4 12 12

p å

A z a l e av e j

Juni Junior Divisionsturnering Divi-TL grillmøde 5-kamp Divi-GL heldagsmøde Divi-JL grillmøde Grillaften på Azaleavej Juli Blå Sommer August PRIK-deadline Divi-ML møde Bøfaften September Valby Kulturdage GRO-lørdag Divisions arrangement Divi-Stormøde (Senior/lederdag) Nathejk Sølvøkseløb LIGHT JuniorTræf Oktober Divi-TL møde Divi-Mini Træf PLAN PRIK-deadline Divi-GL møde Divi-ML møde Sølvøkseløb SpejderTræf November Forkorpsrådsmøde SeniorTræf på Egemosen Korpsrådsmøde KVÆK tur Juletur December Divi-TL møde Jule... fest hos 4. Absalon Klanjulefrokost

Junior Leder Senior/Leder Leder Leder Hele Gruppen Hele Gruppen

Leder Senior/Leder Hele Gruppen GRO Hele Gruppen Senior/Leder Trop/Senior Trop/Senior Junior Leder Mini Troppen Leder Leder Senior/Leder Trop Leder/Bestyrelse Senior Leder/Bestyrelse Senior/Leder/Fædre Hele Gruppen Leder Senior Senior

w w w. 3 v v. d k

13


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

PLETSKUD fra

14

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

p 책

A z a l e av e j

w w w. 3 v v. d k

15


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Jan Randklev Jensen, tidligere leder og gruppehjælper, er gået bort i en alt for tidlig alder efter kort tids sygdom. Han var i mange år, efter han stoppede som aktiv leder, en stor hjælp ved gruppeture som den, der sørgede for indkøb, kørsel af udstyr mm. Jan var også en del af KVÆK-bevægelsen og nåede også at få gruppens hædertegn, Guld-Prik’en. Æret være hans minde.

Køb den før din leder!! - Muleposen alle vil have. kraftig kvalitet og med et flot tryk!

Køb den af din leder for kun

50,-

PS: Stærkt begrænset antal.

16

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

Kære Forældre – både nye og gamle Til nye forældre skal lyde et stort VELKOMMEN i vores spejdergruppe 3.V.V. Og til både nye forældre og til jer, der har været med i længere tid velkommen til (endnu) et efterår fyldt med mange og gode oplevelser. Vi er glade for at kunne fortælle, at vores spejdergruppe er i hastig vækst. Vi bliver flere måned for måned, og det gør det kun sjovere at planlægge møder og ture. Det giver også helt andre muligheder for at arbejde med patruljesamarbejde, når der er mere end én patrulje. Måske ved I det allerede, måske er det ny viden, når jeg nu skriver, at en spejdergruppe er en forening, der drives udelukkende af frivillige hænder, gode ideer og en stor bunke engagement. Og vi er meget heldige i vores gruppe at have en stor gruppe gode, erfarne ledere, som kan lide spejderlivet. Der er også plads til jer - på flere måder. Vi mangler næsten altid nogle, der vil stå på post, eller arrangere frokost. Der er meget at holde styr på ved næsten alle vores arrangementer – og det er en stor hjælp, selv små ting, som fx at en af jer tilbyder at bage en kage. Tak for det. Når jeg nævner, at vi er en forening, er det, fordi alle foreninger skal have en bestyrelse for at eksistere. Vores består af spejderledere, ungdomsrepræsentanter (spejdere) og forældrerepræsentanter. Blandt forældrerepræsentanterne skal vælges en formand og en kasserer. I begyndelsen af det nye år holder vi generalforsamling. Vi kalder den: Grupperådsmøde og både kassereren og formanden er på valg. Det er vigtigt, at I kommer – også selvom, I ikke ønsker disse poster. Som spejderleder tolker man nemlig jeres tilstedeværelse som et signal om at I sætter på pris på det, vi laver og at vi godt kan lide nogle af de samme ting. Derfor igen: Velkommmen til jer allesammen i 3.V.V. På vegne af lederne, Maria , GL

w w w. 3 v v. d k

17


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

TROPPEN Hej Storspejdere ! For to år siden genopstartede vi troppen i 3.V.V., den havde ikke eksisteret i nogle år. Vi var tre storspejdere og en tropsleder. To år senere efter den nyeligt afholdte oprykning, kan vi fejre at vi er 12 storsejdere i troppen og to ledere! 10 nye storspejdere på kun to år! Det er vist noget vi må fejre! I år kan vi sige velkommen til Chill, Bekko, Kim og Songo. Velkommen til troppen! Dette efterår begynder vi med patruljesærpræg, orientering og et endnu ukendt patruljeforløb. Der er også en masse ture, og forhåbentligt når vi at deltage i de fleste af dem. Husk at holde godt øje med mail og kalenderen, og meld tilbage på møderne, mail eller sms om i kan deltage eller ej. Troppen skal som tidligere skrevet til Kandersteg i Svejts næste år – det bliver i uge 31, og vi holder et informationsmøde i løbet af efteråret for forældre og spejdere. Vi arbejder også på at tage videre til Jamboree i Østrig ugen efter – vi er blevet inviteret af Østrigerne, dem vi lå sammen med på Blå Sommer. Det er dog ikke sikkert at vi også kan komme til Østrig – så vi lover ikke noget, men vi arbejder på det. Indtil videre tager vi blot til Svejts. Det hele afhænger af flere faktore – bl. a. budget. Vi kan allerede nu se at prisen kommer til at ligge på omkring 3000 kroner pr. spejder, alt inklusive, for en uge på Kandersteg (vi er afsted fra Danmark i 9 dage: fredag-søndag). Hvis nogen har/får/får øje på et lille job, som en flok storspejdere kan udføre og tjene nogle penge på, så sig til! Vi vil meget gerne ud og tjene penge til turen så vi ikke skal slippe 3000 kroner hver. Det var alt for nu. Vi ses på torsdag! /Jamse og Anders:)

18

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

p 책

A z a l e av e j

TROPPEN 책 p d e t s f A

w w w. 3 v v. d k

19


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

15. juli - 23. juli Blå Sommer i nøgleord

- udvalgt af Luca, 3vv’s egen italienske kok o.m.a. Fantastisk, uforglemmelig, magisk…er der et ord, man kan bruge til at beskrive Blå Sommer?...næh, det er umuligt. Blå Sommer er så stor, at 19000 ord er ikke nok til at fortælle en enkel dag, ud af de ni som vores spejdergruppe tilbragte ved Stevninghus....men hvad betød Blå sommer i virkelighed? BÅL, som man brugte til at lave morgenmad (hvis brændet var ikke for vådt), eller til at lave en god varm chokolade, som smager dejlig efter et løb i regnvejr..altså et bål til at hygge sig om aftenen, når mørket sænkede sig over lejren... og røg, masse røg: når man er spejder, så skal ens tøj lugte af røg! LEJREN var stor, lejren var kæmpestor. 19000 spejder havde brug for masser plads til sine telte, bål, køkkener, portaler, toiletter (ja...de var meget vigtige!). Lejren var så stor, at minierne gik halv time, før de kom til den anden side af Blå Sommer! ÅRHUNDREDE: hundrede års spejderliv i Danmark. Hvor mange kilometre har spejdere gået siden 1909? Og hvor mange skumfiduser har blevet spist?... SOLEN var så sød at besoge os da vi slog lejren op. Der var mennesker som gik rundt med masse solcreme til at smøre på. Midt i lejren kom skyer, vind og regn, men de ikke stoppede os! Med regntøj of gummistovler på, oplevede vi fantastiske ture i mudderet.

20

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

ORANGE er farven af vores telte, hvor vi sover og slappe af. Nogle gange prøvede vinden at flå dem af, og at bruge dem som store drager. Regn prøvede også at komme ind i vores soveposer, men der er kun lederene der fik deres fod våde!

MENNESKER, mange mennesker, fra hele Danmarks og verdenshjørne, mødte vi i ni dage. Forskellige traditioner, forskellige uniformer, forskellige flag, men alle havde et farvet torklæde på, et stort smil og masse af entusiasme! MAD var rigtig speciel hos 3VV. De var grupper som havde flotte køkkener, grupper som ikke vidste hvordan skal leverpostej spises (men de var var fordi de kom fra Østrig). Men der var ingen gruppe, som havde sin egen Italienske kok! ”Mmmm....lækker!” var udtrykken, som ofte kunne man høre i vores lejr. EVENTYR oplevede vi, da vi reddede Blå Sommer fra ”Den Onde Enehersker” og hans ”Ligeland” project. Sammen med en pølser, en kraftig mariehøne og en drømmende dreng, der er ingen som kan stoppe os! RAFTER var ben af vores lille by. Med rafter byggede vi vores køkkener, hvor vi spiste og slappede af. Med rafter byggede vi vores Big Ben adgangsportal, så kunne vi finde vej til vores hjem. Uden rafter, hvordan kan man have et varmt brusebad? Eller en bænk til at hvile benene? Og juniorene godt lærte at bruge økse, så fik vi et varmt bål! w w w. 3 v v. d k

21


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

The Wild Rover

Stedet hvor hjælpere, ledere og seniorer mødtes på Blå Sommer ’09. - Engang i januar fandt jeg endelig ud af hvad jeg ville lave på BS09, efter jeg havde meldt ud, at jeg ikke ville være leder i gruppen på lejren. Der skulle ske noget nyt! Jeg så en annonce på blå sommers hjemmeside, hvor de efterlyste Café bestyrere til Paradiset, et café og bar område med en masse forskellige steder at bruge sine penge. Og lige pludselig stod mit navn på bestyrer af en ølbar med specialøl på over 200 kvm med åbningstider fra 18-01 under hele lejren! Sammen med 2 andre begyndte vi at designe og indrette på papiret, samt skaffe ”crew” til baren. Vore ambition var det skulle være STEDET, hvor folk mødtes efter dagens arbejde og spejderne var sendt i seng:-) En del af crewet blev hvervet i klanen og ialt var vi 9, heraf en på ”deltid”. Sponsorer blev skaffet, da vores indretningsbudget var ret lavt, og en hjemmeside blev lavet (thewildrover.dk) for at promoverer os før lejren. Derudover fik vi lavet lækre polo-shirts (Tak SpejderGEAR.dk ;-) ) og egne tørklæder (Tak, Laura) og stofmærker til uniformen med vores logo. Som en gæst bød 200,- kr for, men vi sagde nej:-) Vi fik lavet et rigtigt ”pub-skilt” og så afsted på forlejr weekenden før Blå Sommer, hvor vi startede opbygningen i et stort tomt telt... Med film-plakat væg, dart, ”slåsøm-i-huggeblok” og bar pakket ind i rafter, samt en stor indgangsportal. Det var sjovt at være på forlejren, og se hvordan hele lejren voksede op fra ingenting og et virvar af hjælpere og store køretøjer var over det hele Dagen før alle spejderne kom åbnede vi, og vi havde fuldt hus! - Teltet på den anden side af vejen med en anden café, var tom. De havde tilgengæld fuldt hus på deres åbningsdag aftenen før. Vi fortsatte med at have masser af glade gæster, der tog for sig af vores ”specialøls-sortiment” - der desværre begrænsede sig til 5 varianter, Somersby Cider samt vore specialitet, Snakebite, som faktisk var ret populært. (½ øl + ½ cider + sjat solbærsaft) Vores hyggelige stemning fik en stor del af ”skylden” for vores succes. Teltet var kun oplyst af fyrfadslys, samt flagermuslygter. Dog var der en lille lampe over dartskiven:-) Søndag var besøgsdagen hvor der kom op mod 20000 forældre etc. på besøg. Vi fik tjansen - når nu vi ”havde fri” i dagtimerne, at stå for at grille og sælge 12000(!) ringridderpølser (der var vist en der havde forregnet sig højere oppe i systemet..) Vi hyggede og havde det sjovt, solgte en MASSE pølser, dog ikke helt godt nok, så vi blev sendt ud på SeniorDøgnet om mandagen, hvor 2500 seniorer måske kunne tænke sig en pølse eller 2. Det kunne de og vi havde endnu en gang travlt med at lange pølser over disken. Alt i alt stod solgte vi henover begge dage ca. 1500 pølser, så gæt hvad der stod på menuen i hjælperkantinen dagene efter;-) At være hjælper på en så stor lejr, er noget helt andet end af være deltager. Man laver ikke selv mad, man får varmt bad næsten hver dag, man lugtede ikke af bål hele tiden! Absolut anderledes, men absolut noget der skal prøves igen:-)

Sh Rune

22

S e p t e m b e r

O k t o b e r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

LYT O’ SENIORER - jeres leder taler

Blå Sommer gik jo fantastisk! Godt vejr det meste af lejren, og en masse glade minder fik vi med hjem. The Wild Rover - Ølpubben i Paradiset, gik 100% over budget og der var fuldt hus næsten hver aften:-) - Læs mere om det andetssteds i bladet. Bøfaftenen den 28. august, var en succes med flere til mad end sidste år. Vi var ca. 70 betalende gæster. Folk var glade og baren fungerede en del bedre end sidste år. Dog har vi forregnet mht Somersby Cider, så hvis der er nogen der er interesserede i en ramme cider, kan den erhverves for 200,-. Det er billigere end Netto og lidt dyrere end i Tyskland:-) Vi fik også et anstændigt overskud, og så må vi se hvad vi skal bruge det på.. Jeg har oprettet et Picassa album, hvor årets billeder ligger: Sværdkamp, Oak City Rally, volleyball og bøfaften. Fremover vil klanens billeder ligge her: http://picasaweb.google.dk/klan.macpherson Efteråret byder på Sølvøkseløbet 23-25/10, SeniorTræf 6-8/11, og så vores julefrokost 12/12, efterfulgt af Pulefesten hos Svindehundene. Håber at se mange af jer til disse arrangementer, så vi endnu engang kan vise vores klantøj og gode humør frem:-) Det er ved at være lidt sløvt med aktiviteten i klanen.. Hvad kan vi gøre ved det og ikke mindst hvad vil vi egentlig lave i klanen.. - Hvad har folk lyst til, og tid til...?? Håber at se en masse af jer på møderne:-) KlanHilsner Rune -Og husk så at...... Gi’ øl til jeres søde rare smukke klanleder;-) (På den anden side.. - jeg giver hvis man kommer på besøg...)

w w w. 3 v v. d k

23


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

EGERN 6-8 år MIKL Maria Kirstine Husum

POLARULVE 8-10 år

ML Helene Schiermer ML Marianne Bergstrøm

Tycho Brahes Allé 17, 4.tv., 2300 København S

27 20 73 56

Grønjordskollegiet 4423, 2300 København S Lyngholmvej 13A, st, 2720 Vanløse

22 95 40 62 22 89 81 26

SPORJÆGERNE Juniorpatruljen 10-12 år JL Magdalena A. Cieszynska Henrik Rungs Gade 1, 2tv 2200 København K 35 35 01 35 +46 7058 18126 JL Henrik Museth Frederiksborgvej 89, 3.th, 2400 København NV 20 87 67 48

SPEJDERTROPPEN 12-16 år TL Anders Iversen TA Jakob Fausbøl

Frankrigsgade 50, 302, 2300 København S Beatevej 24, 1.mf.tv, 2500 Valby

31 20 91 20 26 28 55 12

HJORTENE Spejderpatruljen 12-16 år PL Anders Brandt-Jakobsen Frederiksberg Allé 38, 3., 1820 Frederiksberg C

33 22 82 72

23 43 10 60

SENIORER 16+ år Clan MacPherson KL Rune Lyhne

www.macpherson.dk Jydeholmen 35B, 3, 2720 Vanløse

20 87 03 39

Tycho Brahes Allé 17, 4.tv., 2300 København S

27 20 73 56

GRUPPELEDER GL Maria Kirstine Husum

GRUPPESTYRELSESFORMAND Lis Borre Christensen

Vodroffs Tværgade 4, st.tv., 1909 Frederiksberg C

33 22 32 64 26 18 34 56

Frederiksvej 27, 2th., 2000 Frederiksberg

36 17 31 91

KASSERER Poul West

GRO - Støttegruppe af mødre og tidligere kvindelige ledere Hanne Lyhne

Frederiksvej 27, 2th., 2000 Frederiksberg

36 17 31 91

KVÆK - Støttegruppe af fædre og tidligere mandlige ledere Kvæk-hjemmeside Præsident Tom Bruun ”Sika” Generalsekretær Niels Kirkegaard Vicegeneralsekretær Jørgen Krogdal

www.kvaek.3vv.dk Kystvejen 376, 4671 Strøby

56 57 74 19

“Slottet” Hovevej 63, 3670 Veksø

47 17 18 36

Katrinedalsvej 35 A, 2720 Vanløse

38 74 03 15

PRIK-redaktionen

Jydeholmen 35B, 3, 2720 Vanløse

20 87 03 39

SPEJDERHUSET

HYTTERIDDER Jakob Fausbøl

GRUPPENS HJEMMESIDE

24

Azaleavej 26, baghuset, 2000 Frederiksberg Beatevej 24, 1.mf.tv, 2500 Valby www.3vv.dk

S e p t e m b e r

O k t o b e r

26 28 55 12

http://www.3vv.dk/prikting/prik_sept09  

http://www.3vv.dk/prikting/prik_sept09.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you