Page 1

PR K D E T

D A N S K E

S p e j d e r n e

S P E J D E R K O R P S p å

A z a l e av e j

’EN

Gr up p ebl a d f or 3 . Ve s t er br o Vi l d g æ s sen e - Sp ej d er n e på A za l e av ej

Spejder for en Dag - september 09

Den 19. september holdt vi spejder for en dag. 3000 flyere og 40 plakater var blevet omdelt til skoler og der var ca. 20 børn med deres forældre til en hyggeligt dag, med aktiveteter i både på Azaleavej og i Søndermarken. se billeder fra dagen på 3vv.dk. Å r g a n g

9 8

|

. 3 4 v v |. dNk o v e m b e r n uw mw mw e r

2 0 0 9

1


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Et par ord fra

Redaktionen D

et er med stor glæde at vi sender Prik’en i trykken denne gang. For det første er der mange flere læsere end der har været længe og for det andet har vi denne gang en læserkonkurrence i bladet. Og der er præmie! Velkommen til gruppens tre nye ledere: tropsassistent Mie, miniassistent Johan og mikroassistent Kylling. Vi glæder os til at opleve en masse sammen. På vores hjemmeside kan du se billederne fra Spejder for en Dag. Det var en dejlig dag med solskin og masser af glade spejdere og ikke spejdere. Og vi er da også blevet lidt flere siden da:-) Hytten undergår stadig en forvandling, efter den store renovering af det store rum, som stadig mangler et par småting. Lige nu arbejder Hytteridderen og hans assistent på materialerummet, hvor der kommer grenhylder med plads til patruljekassen nedenunder. På sigt er det planen også at udnytte baggården bag hytten mere fornuftigt, og det er der sat de første spæde tiltag i gang til at finde ud af, hvad vi må og ikke må og evt søge dispentation til. Spejderhilsnen Redaktionen

PRIK’en Udgives af: 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Det Danske Spejderkorps Redaktion: Rune (KL), Anders TL) og Maria(GL) Indlæg skal sendes til: Rune Lyhne Jydeholmen 35B, 3 2720 Vanløse Email: prik@3vv.dk Tryk: PRIK-tryk Oplag: Ca 100 stk. 4 gange årligt Forsendelse & retur: Lyhne Frederiksvej 27, 2.th. 2000 Frederikberg Stof fra bladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

Næste

Deadline:

16. januar

Deadlines i 2010: 17. april (maj, juni, juli, august)

14. august

(september, oktober)

16. oktober

(november, december, januar)

2

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

Få 10% rabat i Spejdersport og Friliftsland med rabatkort. Spørg din leder!

tip: Månedenosrmer,

Gamle unif må gerne . c t e r, e lt bæ uppen. gives til gr i for at Så sørger v et videre formidle d ejdere. p s e y n e d til

r Unde mødet top r Klima ejderlej r sp e d ads. l r P e o øjbr på H ! g hils o i b for Kom

p å

A z a l e av e j

Klanen har nu to nanospejde re :)

November måneds favoritlink:

www.dds.dk/klima Kom t il træstæ julen d. 28/ ding 11 Rådhu på Frb. s kl. 1 5

Spejderhjælpen har 50 års junilæum. Spørg din leder!

Ny projektlederuddannelse hos DDS! Se mere på dds.dk

w w w. 3 v v. d k

Der er Jamboree i Kenya i 2010!!!

Skriv altid gerne noget til Prik’en og send til prik@3vv.dk

ar tjent h e n r e i n Mi r. til 968,50 k ælpen j h r e d j e Sp

3


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Egernsiden Hej Egern Velkommen tilbage efter efterårsferien. Efter ferien er vejret blevet koldt og gråt, men det afskrækker ikke os egern, der selvfølgelig skal i Søndermarken på eventyr alligevel. Så husk at have nok tøj på til at kunne gå på opdagelse i alt slags vejr. Vi har selvfølge allerede været i Søndermarken mange gange nu. Vi fangede f.eks. rigtig mange insekter i de insektfælder vi gravede ned. Lige nu er vi i gang med at lave bestikposer, som vi har pyntet med kartoffeltryk. Efter Spejder for en dag er vi blevet flere egern, så nu er vi 15 næsten hver gang vi holder møde. Det er altid dejligt at der kommer nye egern i vores gruppe. Den første torsdag i hver måned er alle der gerne vil prøve at være egern i 3vv velkomne til at komme til vores møde. Den torsdag man kommer første gang, er det helt okay at tage sine forældre med. I uge 44 skal vi sige velkommen til vores nye leder Kylling. Hende glæder vi os alle sammen til at møde og lære at kende. Mange spejderhilsner fra Maria, Kylling og Julie (Giraf). Husk: - Altid tøj til at være ude - At melde afbud, hvis du er blevet syg

4

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

GRO-dag

søndag den 6.september 2009

Vi var en meget lille flok, som i år mødtes til vores GRO-dag. Kun 4 var vi – desværre. Men vi havde besluttet, at vi alligevel ville mødes, til et lidt kortere arrangement. Da dagen faldt sammen med gruppens deltagelse i Valby-dagene mødtes vi på Azaleavej. Her startede vi med at lave sandwich til de ledere og spejdere som deltog oppe i Valby. Efter at have været oppe og aflevere maden og have gået lidt rundt og set på de forskellige boder og frokostmuligheder, besluttede vi, at tage ind til den ret nyåbnede cafe’ inde i Landbohøjskolens Have. Efter at have gået en runde i haven efterfulgt af en dejlig frokost skiltes vi med håbet om, at vi vil være betydelig flere til vores GRO-dag i 2010, som vi satser på bliver : LØRDAG DEN 4. SEPTEMBER 2010 GRO-hilsen Hanne

w w w. 3 v v. d k

5


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Polar Ulvene LYT O’ ULVE

Lyt Oh Tapre Ulve Nu er efteråret og snart vinteren ved at få et godt greb i os alle, og vi kan glæde os hyggestunder indendørs med stearinlys og varm kakao. Men selvom det bliver koldere og mørkere skal vi stadig være ude så husk altid at have tøj på efter vejret. Alle har nu enten knivbevis el. savbevis og det betyder at I alle gerne må have kniv med til mødet, men det er ikke på alle møder vi skal bruge den. Vi er nu blevet en herlig stor ulveflok og har 3 store patruljer; elefanterne, bjørnene og panterne. Vi skal i løbet af vinteren have lavet patruljestandere til de tre nye patruljer. Inden juleturen skal vi også have lavet nogle bestikposer, vi skal bruge naturen til at farve stoffet, og lave mønstre med blade og grene. Sidst men ikke mindst skal vi også prøve kræfter med at morse og se om det ikke kan lykkedes os at sende beskeder til hinanden ved hjælp af morsekoder. Vi håber at I alle er lige så spændte for et super efterår/vinter som os 4 ”voksen” Ulve. Ulvehyl Bagheera, Gråbror, Johan og Rama ml@3vv.dk

6

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

Program (Med forbehold for ændringer)

November 2 Hvilke farver er der i naturen? 9 kan blade bruges som stempler? 16 Posen sys sammen 20-22 JULETUR 23 Hvem var ham Morse? 30 Hemmelig besked med morse

7 14

December Flagermus- lygte- tur i Søndermarken Juleafslutning med forældre – invitation kommer

7 11 18 25

Januar Oprygningsmøde HUSK det er en torsdag Klar dig selv Klar dig selv sammen med patruljen Hvad skal vi klare?

HUSK: At have uniformslommen i orden til hvert møde. At melde afbud, hvis du ikke kan komme. At dit tørklæde sidder pænt! At at man får sit spejdernavn, når man har fået uniform.

Spejder -

det er noget man

ER,

ikke noget man går til!!

w w w. 3 v v. d k

7


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Sporjægerne Hej Juniorer!

Vi har, skulle lærer en del navne af kende siden jul. Der har næsten været nogen nye til hvert anden eller 3 møde. Det har faktisk været rigtig hyggeligt at der har været så stor interesse for at være juniorspejder nede hos os. Det er dog ikke kun hos os der har været stor interesse. Hele gruppen har fået en del nye medlemmer siden i sommers. Interessen har medført at der er blevet meldt 4 nye, som også har fået deres eget spejdernavne. Keego, Addax, Gemse og Kaksi siger vi alle velkommen til. Der er dog flere som stadig prøver at se hvordan det er at være spejder. Vi håber derfor at vi kan skrive om flere junior næste gang. Der er altid plads til en til, i skal derfor ikke være bange for at tage en ven, hvis i selv og vennen har lyst. Her i starten af oktober var vi på fælles junior og mini træf. Dog ikke mere fælles at der var særskilt program for de 2 grene. Det var noget af en oplevelse. Der var ikke mindst vejret, som ikke altid viste sig fra den bedste side. Vi må alle sende en stakkels græsplæne, der nok ikke bliver en græsplæne igen foreløbigt. I viste alle den rette spejderånd. Der var ikke meget der kunne ødelægge jeres humør i længere tid af gangen, og selv et lidt vådt telt var ikke noget problem, når man først have lagt en plan. I noget at oplevet et spøgelseloft og i var ude på halloween eventyr. I mødte forhåbentlig også et par junior fra nogle andre grupper, som i kan komme til at møde igen. De næste par måneder, skal vi hele tiden arbejde vores nye junior ind i vores flok. Vi skal have jer til at arbejde i patruljer, så vi skal have delt jer lidt op. Vi skal også komme på nogle gode navne til jeres nye patruljer. Der er et par stykker af jer, der har set frem til at vi skal lære at betjene på økse, sav og kniv, så i alle kan hjælpe til med at lave bål. Der er det første skridt til at lære at lave mad over bål. Ja det er korrekt. Det er jer, der laver maden når i er på tur normalt vis, ikke lederne. Til sidst vil jeg lige minde om at vores sidste møde inden jul bliver et fællesmøde, hvor forældrene også er velkomne. Det går lidt efter den ide, at alle medbringer lidt hygge til et fællesbord, om det er vådt, sødt, lækker, godt eller det alt sammen. Vel mødt hver onsdag. Spejderhilsner Magdalena og Henrik 8

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

Sporjægerne Symboler  Vigtigt at du er med!!!  Du vil få mere at vide  Ikke normal mødetid/dag  Udenfor hele mødet  Overnatning  Junior’ka’de’

Dato

Oktober 28/10 November 4/11 11/11 18/11 20-22/11 25/11 December 2/12 9/12 16/12

Mødetema

Kommentar

Halloween værksted Patruljeliv Mad over bål Spejdere i sammenarbejde Juletur Besnørning Lommelygteløb Julmandens værksted Julehygge med forældrene

w w w. 3 v v. d k

Spis ikke hjemmefra ~ 2 ã À Weekend

Q À Møde med forældre

9


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Fra patruljeleder til erhvervschef Af: Arne Simonsen

Foreningsaktive unge lærer at planlægge, samarbejde og lede – kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Nu har Det Danske Spejderkorps lavet en formel projektlederuddannelse. Da DDS i juli afholdt landslejr i Sønderjylland med 19.000 spejdere, lå der to års planlægning forud. Op mod 1.000 frivillige var med til at idéudvikle aktiviteter – for eksempel dragebygning, forhindringsbaner og orienteringsløb – og opbygge lejren med strøm, kloakering, pressecenter og kantiner. ”Spejderledere er fantastisk gode til at planlægge, samarbejde og lede projekter. Det kan erhvervslivet i høj grad bruge, men vi mangler at sætte ord på de kompetencer, som de unge opnår,” siger lejrchef Inger Christensen. Projektlederuddannelse Derfor har Det Danske Spejderkorps oprettet en projektlederuddannelse i samarbejde med International Business College. Siden februar 2009 har 73 spejdere i alderen 18-23 år således taget en diplomuddannelse. Spejderne bliver undervist i ledelsesteori, men prøver også kræfter med konkrete projekter. På landslejren har de udviklet aktiviteter, hvor spejdere har bygget sæbekassebiler, en danseplatform og et GPS-løb. ”Som spejder ligger det på rygmarven, hvordan man laver et projekt. Men i projektlederuddannelsen er det lidt mere erhvervsorienteret. Vi går til eksamen og får et bevis, som erhvervslivet kan forstå,” siger 22-årige Eva Nissen, der var projektleder på en aktivitet, hvor spejdere skulle udsmykke et kantinetelt til 250 hjælpere. Foreningsarbejde gavner karrieren Og hvis man er spejderleder, så er jorden gødet for at blive erhvervschef. Foreningsarbejde gavner nemlig karrieren, fastslår en Gallup-undersøgelse fra foråret 2009: To ud af tre danske erhvervsledere har været aktive i foreningslivet. Og 75 procent af cheferne mener, at foreningsarbejdet har gavnet deres karriere. Og langt de fleste er overbeviste om, at foreningslivet har gjort dem til bedre ledere. Gallup-undersøgelsen blandt 200 danske erhvervsledere viser samtidig, at cheferne i høj grad skeler til ansøgernes fritidserfaringer, når de ansætter nye medarbejdere. (Dette er en redigeret version. Hele artiklen kan læses på DUF.dk)

10

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

BEMÆ

RK DA TO - ænd

ret we

ekend

!!

Juletur 2009 20-22. November tager hele gruppen på en fantastisk rejse til Tirgwag, alle nissers hemmelige skjulested som de tager til med deres venner når de har brug for lidt ferie. Det bliver super spændende eftersom almindelige mennesker forvandles til overnaturlige væsner når de sover i Tirgwag! Det er et eventyr du ikke må gå glip af! Alle spejdere får snart en seddel med alle informationer om turen, men sæt allerede nu et kæmpe kryds i din kalender! w w w. 3 v v. d k

11


2010

KALENDER

3 .

12

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Rettelser, tilføjelser o.lign. bedes sendt til prik@3vv.dk

8 16 24 29-31 6-7 22 26-28 28 19-21 1-5 17 15 23 ?? 30-2 7-9 7-9 13 30 11-12 ?? 11-17

N o v e m b e r

Januar Divisionens Nytårskur PRIK-deadline Gruppen fylder 98 år Dinizuli Februar Alligatorløb Tænkedag Fastelavnstur GruppeRådsmøde Marts Apokalypseløbet April LPT PRIK-deadline Divisionsrådsmøde Sgt. Georgsdag Pandaløb Maj Sværdkamp Spejder Divisionsturnering Junior Divisionsturnering Senior Skovtur Oak City Rally Juni 5-kamp Grillaften på Azaleavej Juli Senior Sommerlejr - Egemosen

d e c e m b e r

Senior/Leder

Trop/Senior Senior Hele Gruppen Forældre/Leder Trop/Senior Trop/Senior Senior/Leder Mini/Junior Senior Trop Junior Senior Hele Gruppen Senior/Leder Hele Gruppen Senior

J a n u a r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

August 14 21-22 22 27 27-29

PRIK-deadline Mølleå Sejllads Absalon Rundt Bøfaften Solaris løb

September 3-5 (??) Valby Kulturdage 3-5 GLBDT ?? GRO-lørdag 10-12 Sølvøkseløb LIGHT 17-19 Nathejk 24-25 JuniorTræf Oktober 1-3 Divi-Mini Træf 8-10 Absalon Seniorsommerhus 11-17 PLAN 16 PRIK-deadline 29-31 Sølvøkseløb November 2 Forkorpsrådsmøde 5-7 SeniorTræf på Egemosen 6-7 Korpsrådsmøde 12-14 SpejderTræf ?? KVÆK tur 26-28 Juletur December 11 Jule... fest hos 4. Absalon 11 Klanjulefrokost

Senior Hele Gruppen Senior/Leder Trop/Senior Hele Gruppen Leder/Bestyrelse GRO Trop/Senior Trop/Senior Junior Mini Senior Troppen Senior/Leder Leder/Bestyrelse Senior Leder/Bestyrelse Trop Senior/Leder/Fædre Hele Gruppen Senior Senior

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ting der ikke er kommet med. - Så følg med i hvert nummer af PRIK’en eller på 3vv.dk

w w w. 3 v v. d k

13


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

Sæt kryds i kalenderen…..!!! Søndag d. 28.febr. 2010

Alle forældre inviteres og nuværende bestyrelsesmedlemmer inviteres hermed til grupperådsmøde. Mødet bliver denne gang afholdt i forbindelse med vores årlige fastelavnstur. Spejderne er på tur fra fredag og forældre og søskende kommer til grupperådsmøde, tøndeslagning og varm kakao søndag. Nærmere info følger….

Vores glemmekasse er ved at bugne over, og det er selvom hytteridderen har skaffet os en ny glemmekasse, der er over dobbelt så stor, som den vi havde før. For nylig er der glemt mange ting og sager på JuniorTræf, og vi har stadig mange ting fra Blå Sommer. Da vi ikke kan ligge inde med alle de glemte sager for evigt, vil glemte sager fra SpejderTræf og Blå Sommer blive solgt på Troppens Loppemarked, hvis de ikke er afhentet inden. Så kig lige i den næste gang du er i hytten.

Den står under trappen. 14

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

KLIMA LEJR PÅ HØJBRO PLADS Under klimatopmødet i December bygger DDS en lejrplads på Højbro plads. Der vil være spejdere, der overnatter i telte, der vil blive lavet fladbrød over bål, forbipasserende kan være spejder for en time eller prøve en af de mange aktiviteter af, som kan være at bygge en vindmølle, lave dit eget drivhus eller oplade en mobil ved at cykle. Som symbol for hele lejren og aktiviteterne opsætter Solaris ‘spiren’, som var vartegnet på Blå Sommer. Lejrpladsen vil være der fra d. 7. til d. 12. december. Kom forbi, prøv og se aktiviteterne – og tag dine venner med :-) w w w. 3 v v. d k

15


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

KONTINGENT – OPKRÆVNINGER Der opkræves kontingent to gange årligt 1. april og 1.oktober. I bedes tilmelde jer betalingsservice, når I modtager første opkrævning. Det er lettest for begge parter.

Juletræstænding

på Frederiksberg Rådhus Plads

d. 28/11 kl. 15

Når vi alligevel er i julestemning efter juleturen, kan vi ligeså godt sprede den gode stemning til andre. Vi deltager derfor med en bod ved juletræstændingen på Frederiksberg Rådhus Plads. Kig gerne forbi med din familie. Der er godteposer efter borgmesterens tale.

Køb den før din leder!! - Muleposen alle vil have. kraftig kvalitet og med et flot tryk!

Køb den af din leder for kun

50,-

PS: Stærkt begrænset antal.

16

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

Glemmekassen

fra Mini- og Juniortræf!

I weekenden den 2. - 4. oktober var minier og juniorer på tur sammen med alle de andre spejdere i divisionen. Vi var cirka 105 spejdere og 25 ledere i alt. Minier tog på jagt efter kykkeligokkendekokopyfanten! Juniorer tog af sted til et kongerige, hvor Halloween starter en måned tidligere og varer 33 dage og skulle redde landet fra den onde heks! Efter to dages strabadser lykkedes alle med sine missioner. Vi håber at alle spejdere har haft en ligeså sjov tur som vi ledere har haft. Det ser dog ud til at der er nogle, der har moret sig så meget, at en ting eller to er forsvundet under arrangementet. Jeg har fået samlet en liste og taget et billede af de glemte sager - http://picasaweb.google.com/ mcieszynska/Juniortur09Glommekassen Hvis der er noget, der ser bekendt ud, skriv til mig – magdalena@3vv.dk TING SOM EFTERLYSES 1. en sort regnjakke “north field” mærket LIVA 2. et par grønne Tretorn Strong - gummistøvler langskaftet - str. 38

w w w. 3 v v. d k

17


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

TROPPEN Hej Storspejdere ! Nu det jul igen og nu det... næsten i hvert fald :-) De store nyheder først: Vi har fået en ny leder i troppen, hun hedder Mie, er smaddersød og sej og hendes datter er lige startet som mini i gruppen. Mie har, ligesom både Jamse og Anders, selv været tropsspejder engang :) Velkommen til Mie! Siden sidst har nogle været på Spejder5kamp, andre har været på Nathejk og Hjalte har været på PLAN. Patruljerne har også valgt navn og lavet standere. For dem der ikke lige er i troppen og ikke lige ved det, så hedder de to patruljer “Bob” og “Lakridsrødderne.” Programmet for det næste stykke tid ser således ud: Hver patrulje skal vælge et emne, som de skal arbejde med frem til Jul, men det er bestemt ikke det eneste vi skal lave inden jul: Vi skal være med til juletræstænding på Frederiksbergs Rådhusplads, Vi skal holde tropsmøde på Højbro plads og vi skal planlægge juleturen! Yep det er rigtigt. I år planlægger troppen juleturen. Jeres ledere hjælper lidt, men det er jer der skal komme med idéerne, emne, etc. På højbro plads skal vi holde et klimavenligt patruljemøde i forbindelse med klimatopmødet i December. Spiren fra blå sommer vil blive rejst derinde, og så kan det være, at vi får en special assignment på pladsen. Der skal nemlig rejses en “1 ton mindre”-ballon på pladsen. Måske har i set den på Blå Sommer, eller på Rådhuspladsen, det er en stor orange bold, som kan rumme hvad der svare til et ton CO2. Den opgave får vi formentlig, og som belønning for vi et tilskud til vores tur til Kandersteg! Efter jul venter januar – 2010. Der skal vi bl.a. lave tilmeldingsopgave til Dinizuli. Vi glæder os meget til alle de ting vi skal lave. Vi ses på torsdag! /Mie, Jamse og Anders:)

18

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

Troppen skal til Schweiz i sommeren 2010, og vil derfor afholde Loppemarked i starten af 2010 for at tjene lidt penge til turen. Hvis du eller din familie ligger inde med ting og sager i gerne vil af med/donere til loppemarkedet, så tag dem med til Spejderhuset. På forhånd tusind tak fra Troppen i 3.V.V.

isio

SPØ

HVO RG -

R

RE AND

T IE R

foregå

r

is se tropsv

G: BRIN styr MEDrnatningsusdser til Ove j som pa og tø lde vejr! o det k

NDE kERE CHOPRIS!! LAV

nest d

en 23.

DING

EL

TILM

on Div

Absal

jder n | Spe

dk

ivision.

salond

09 | ab

/11 20

0 - 01

/1 Træf 30

oktobe

ra@a r til lau

bsalon

divisio

n.dk

Troppen var ved redaktionens slutning på SpejderTræf, hvor de skulle opleve livet som henholdsvis hjemløs og jetsetter i København. Meldingerne der tikkede ind tydede på det er en sjov og stor oplevelse:-)

S S E L E M O H ETSET TO J IN CPH

ter n kos som n ende Week pr. perso komst n r. 50 k les ved a beta

Emoded MOnD

Til venstre ses invitationen og nedenunder de penge, de kunne tjene og som skulle bruges på casino lørdag aften. Håber at kunne læse om deres oplevelser i næste nummer af PRIK’en.

DAN HVOR ? N OG DE BYLIV RBYE EN I STO PULSER 0/10 S Ø ML ET den 3 ovedE f D J I H ræ R H rT E ETTE VÆR pejde ret på T AT AVL JETS å til S Under U 12. E p D re ER TR g kl. kloge nder DAN E EN blive der og e ted sønda r! HVOR T AT VÆR n n du s n fø re ka s liv begy samme E ER D n et me er t de eg bye slutt hvor t og m og vi Alt de Vi mødes g kl. 18, ig a . aldr 01/11 ården fred u d g bane om

har

se

n, s e n bye s til dposema leve 5 tipid p te o s l at bev ig ti Glæ

d d

w w w. 3 v v. d k

19


3 .

OSS

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

O p ly s n in g til Spejdere og Sa m f u nd

Da vi nu nærmer os den kære Juletid, er det meget vigtigt altid at have Kaloriereglerne i erindring: Kalorieregler for Julen og andre Højtider (kan hænges op på køleskabsdøren)

1. Hvis du spiser et eller andet og ingen ser det, så har det ingen kalorier 2. Hvis du drikker en light-limonade (cola etc.) og dertil spiser en plade chokolade, så bliver kalorierne altid ødelagt af din light-drik 3. Hvis og når du spiser sammen med andre, er det kun de kalorier, du spiser mere end de andre der tæller 4. Mad, som indtages i forbindelse med medicinske formål, f.eks. varm chokolade, rødvin, cognac, tæller ALDRIG 5. Jo mere du omgås fyldige personer i din hverdag, desto slankere virker du selv. 6. Mad, som bliver indtaget i forbindelse med underholdning, (popcorn, jordnødder, limonade, chokolade eller kandis (sukkerknald)) f.eks. når du ser video eller hører musik, indeholder ingen kalorier, da det ikke spises og opfattes som næring, men som en del af underholdningen 7. Kagestykker og andet bagværk indeholder ingen kalorier, hvis man brækker små stykker af og spiser det styk for styk, fordi fedtet fordamper hvis kagen brækkes 8. Alt, hvad der kommer fra knive og af gryder og fra gafler som slikkes, under og i forbindelse med madlavningen, indeholder ingen kalorier, da det jo er en del af madlavningsprocessen. 9. Mad, der har den samme farve har også det samme kalorieindhold (f.eks. tomater og jordbær­marmelade, Svampe og hvid chokolade) 10. Mad, der er frosset, indeholder ingen kalorier, da Kalorier er en varmeenhed

Sådan er det bare !!!!!!! Kalorier er ganske små dyr, som bor i klædeskabet og om natten syr dit tøj om i mindre udgave

20

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

p 책

A z a l e av e j

Spejder for en Dag 19. september 2009

w w w. 3 v v. d k

21


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

LÆSER KONKURRENCE Ulvene har siden sommerferien overordnet arbejdet med NATUREN i mange forskellige afskygninger. Og naturen er selvfølgelig også en naturlig del af spejderarbejdet i alle de andre grene. Som en afstikker fra dette emne er der i denne udgave af Prik’en en lille naturkonkurrence. Rundt om i bladet vil du kunne finde 5 billeder af forskellige blade. Du skal skrive hvilket træ bladet kommer fra, og på hvilken side du finder bladet. Alle spejdere kan deltage i konkurrencen, men man kan kun aflevere en seddel pr. person. Du skal aflevere dit svar til din leder senest d. 4.12.2009. Præmien er et lille gavekort til Spejder Sport. Der er 1 præmie i hver gren. Der vil blive trukket lod mellem de rigtige besvarelser d. 12.12.2009. Svar seddel: Klip------klip------klip------klip------klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip Spejder navn/almindelige navn :____________________________________ Sæt X: Ulv____ Sporjæger____

Storspejder____ Senior____

Hvilket træ kommer bladet fra?

Hvilken side er det fundet på?

1: 2: 3: 4: 5:

22

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r


S p e j d e r n e

p å

A z a l e av e j

LYT O’ SENIORER - jeres leder taler

Efteråret har bl.a. budt på et vådt Sølvøkseløbet 23-25/10. Håber at SeniorTræf holder tørt selv om det sikkert bliver koldt. Vi have et rigtig godt møde hos Rikki med pizza og kage, hvor vi fik lavet et program for det kommende halve år og det tegner lovende. Vi er jo en stor klan og har senest fået flere nye medlemmer, der er nu 26 på klanmaillisten, heraf er flere inaktive i klanarbejdet grundet udlandsophold, familie etc. og flere knap så aktive, men en større del er klar på sjov og aktivitet. Så nu står der ting som Deluxe Klankasse, Oak City Bil, LPT-LandsPatruljeTurnering (hjælpertjans), Dinizuli (hjælpertjans), på programmet, men også virksomhedsbesøg, klatring, træne basale spejderfærdigheder er ting vi vil beskærtige os med. Desuden vil vi se nærmere på fonde o.lign. der kan støtte os og gruppen med ting og penge til ture og materiel. Efter nytår forsøger vi os med møder om tirsdagen fra kl 19, dermed har vi bedre tid til at få lavet noget effektivtg på møderne. Til slut kan det nævnes at der bliver planlagt at holde Nytårsaften i hytten for hele klanen, men det kommer der mere om på senere tidspunkt:-) Håber at se en masse af jer på møderne:-) KlanHilsner Rune -Og husk så at...... Gi’ øl til jeres søde rare smukke klanleder;-) (På den anden side.. - jeg giver hvis man kommer på besøg...)

w w w. 3 v v. d k

23


3 .

V e s t e r b r o

V i l d g æ s s e n e

EGERN 6-8 år MIKL Maria Kirstine Husum

POLARULVE 8-10 år

ML Helene Schiermer ML Marianne Bergstrøm

Tycho Brahes Allé 17, 4.tv., 2300 København S

27 20 73 56

Grønjordskollegiet 4423, 2300 København S Lyngholmvej 13A, st, 2720 Vanløse

22 95 40 62 22 89 81 26

SPORJÆGERNE Juniorpatruljen 10-12 år JL Magdalena A. Cieszynska Henrik Rungs Gade 1, 2tv 2200 København K 35 35 01 35 31 58 81 81 JL Henrik Museth Frederiksborgvej 89, 3.th, 2400 København NV 20 86 67 48

SPEJDERTROPPEN 12-16 år TL Anders Iversen TA Jakob Fausbøl

Frankrigsgade 50, 302, 2300 København S Beatevej 24, 1.mf.tv, 2500 Valby

31 20 91 20 26 28 55 12

HJORTENE Spejderpatruljen 12-16 år PL Anders Brandt-Jakobsen Frederiksberg Allé 38, 3., 1820 Frederiksberg C

33 22 82 72

23 43 10 60

SENIORER 16+ år Clan MacPherson KL Rune Lyhne

www.macpherson.dk Jydeholmen 35B, 3, 2720 Vanløse

20 87 03 39

Tycho Brahes Allé 17, 4.tv., 2300 København S

27 20 73 56

GRUPPELEDER GL Maria Kirstine Husum

GRUPPESTYRELSESFORMAND Lis Borre Christensen

Vodroffs Tværgade 4, st.tv., 1909 Frederiksberg C

33 22 32 64 26 18 34 56

Frederiksvej 27, 2th., 2000 Frederiksberg

36 17 31 91

KASSERER Poul West

GRO - Støttegruppe af mødre og tidligere kvindelige ledere Hanne Lyhne

Frederiksvej 27, 2th., 2000 Frederiksberg

36 17 31 91

KVÆK - Støttegruppe af fædre og tidligere mandlige ledere Kvæk-hjemmeside Præsident Tom Bruun ”Sika” Generalsekretær Niels Kirkegaard Vicegeneralsekretær Jørgen Krogdal

www.kvaek.3vv.dk Kystvejen 376, 4671 Strøby

56 57 74 19

“Slottet” Hovevej 63, 3670 Veksø

47 17 18 36

Katrinedalsvej 35 A, 2720 Vanløse

38 74 03 15

PRIK-redaktionen

Jydeholmen 35B, 3, 2720 Vanløse

20 87 03 39

SPEJDERHUSET

Azaleavej 26, baghuset, 2000 Frederiksberg

HYTTERIDDER Jakob Fausbøl

Beatevej 24, 1.mf.tv, 2500 Valby

GRUPPENS HJEMMESIDE

24

www.3vv.dk

N o v e m b e r

d e c e m b e r

J a n u a r

26 28 55 12

http://www.3vv.dk/prikting/prik_nov09  

http://www.3vv.dk/prikting/prik_nov09.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you