Page 1

3 VESTERBRO VILDGÆSSENE SPEJDERNE PÅ AZALEAVEJ  
 
 
 
  GRUPPERÅDSMØDE

 17
FEBRUAR
2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
  


INDHOLDSFORTEGNELSE
 
 INDHOLDSFORTEGNELSE
 DAGSORDEN
FOR
MØDET
 GRUPPELEDERNES
BERETNING
 BESTYRELSENS
BERETNING
 GRENBERETNING
 HYTTERIDDERNES
BERETNING
 REGNESKAB
 PÅTEGNING
 BUDGET
2013
 EGNE
NOTER


2
 2
 3
 4
 5
 10
 11
 14
 18
 19 DAGSORDEN
FOR
MØDET
 
 1. Godkendelse
af
indkaldelse
og
dagsorden
 2. Valg
af
dirigent
og
referent
 3. Beretning
fra
bestyrelsen
og
ledergruppen
 4. Fremlæggelse
af
årsregnskab
for
2012
samt
godkendelse
heraf
 5. Behandling
af
indkomne
forslag
 6. Gruppens
fremtidige
planer
 7. Vedtagelse
af
budget
for
2013,
herunder
fastsættelse
af
kontingent
 8. Fastsættelse
af
antal
af
bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg
af
repræsentanter
til
bestyrelsen
 10. Valg
af
revisor
og
revisorsuppleant
 11. Valg
af
to
repræsentanter
til
Korpsrådet
 12. Valg
af
fem
repræsentanter
til
Divisionsrådet
 13. Eventuellt


2


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


GRUPPELEDERNES
BERETNING

 


2012
i
3.
Vesterbro
Vildgæssene
 


Et
 dejligt
 spejderår
 er
 gået
 i
 3.
 Vesterbro
 Vildgæssene.
 Et
 år
 der
 har
 stået
 i
 ombygningens
 tegn.
 Væggen
 mod
 vores
 nabo
 udløste
 en
 større
 gennemgang
 af
 vores
 køkken,
 toilet
 og
 baggård
 og
 efterfølgende
en
større
ombygning.
Der
er
rigtig
mange
at
takke
for
det
store
arbejde
og
vi
vil
også
 gøre
 senere
 på
 året
 takke
 for
 dette.
 Der
 er
 virkelig
 mange
 der
 har
 lagt
 et
 stort
 arbejde
 i
 ombygningen
og
har
gjort
det
muligt
at
få
renoveret
så
meget
som
det
er
tilfældet.
 
 Året
 har
 også
 været
 året
 med
 den
 store
 tværkorpslige
 lejr.
 Vi
 var
 73
 deltagere
 fra
 3.
 V.
 V.
 Et
 virkelig
flot
deltagertal,
som
også
gjorde
vi
var
nødt
til
at
investere
i
sprit
nye
telte.
Igen
var
der
 hjælpsomme
 mennesker
 omkring
 os.
 Det
 hjalp
 til,
 at
 vi
 kunne
 købe
 disse
 noget
 billigere
 end
 normalt.
Desværre
har
kvaliteten
af
teltene
ikke
levet
op
til
forventningerne.,
derfor
verserer
der
 stadig
en
sag
om
reklamation
med
spejdersport.

 
 Vi
 vil
 gerne
 være
 flere
 ledere
 i
 3.
 Vesterbro
 Vildgæssene.
 Vi
 er
 derfor
 glade
 for,
 at
 Michael
 er
 blevet
 leder
 for
 Egern’erne
 i
 samarbejde
 med
 Eva,
 begge
 er
 forældre,
 der
 er
 blevet
 suget
 ind
 i
 fællesskabet
:)
Endvidere
har
vi
fået
en
ny
assistent
i
juniorgrenen.
Hun
er
lærer
på
udveksling
og
 udnytter
det
at
være
spejder
til
at
få
et
nyt
netværk
i
et
fremmed
land.

 
 Ligesom
det
giver
udfordringer
at
blive
mange
spejdere,
giver
det
nogle
udfordringer
at
være
få.
 De
ledere,
der
er
med,
hygger
sig
gevaldigt,
men
vi
er
få
om
hver
gren
og
det
betyder
bl.a.
at
der
 en
 gang
 imellem
 kan
 være
 aflysninger,
 når
 en
 leder
 bliver
 arbejdsramt
 eller
 syg.
 Vi
 har
 i
 ledergruppen
talt
en
del
om
at
være
attraktive
og
synliggøre
over
for
andre
spejdere,
at
3VV
er
et
 rart
sted
at
være
leder.
Det
har
vi
gjort
på
Spejdernes
Lejr
og
internt
med
vores
lederweekend.
Vi
 følger
 op
 på
 sidstnævnte
 ved
 at
 tage
 på
 endnu
 en
 ledertur
 i
 foråret.
 På
 denne
 vil
 vi
 invitere
 bestyrelsen
 med,
 så
vi
 kan
få
 en
 endnu
mere
sammentømret
 gruppe
af
 voksne
 kræfter
 omkring
 vores
dejlige
spejdergruppe.
 Gruppens
planer
for
2013
 


Efter
 et
 så
 indholdsrigt
 spejderår
 kunne
 man
 måske
 tage
 en
 slapper,
 men
 vi
 vil
 ikke
 hvile
 på
 laurbærene.
 Vi
 fortsætter
 som
 sagt
 med
 fokus
 på
 at
 blive
 flere
 ledere,
 der
 kan
 være
 med
 til
 at
 bidrage
til
det
gode
spejderarbejde.
Vi
har
stadig
lidt
afpudsning
af
køkkenet
og
gulvet
i
det
store
 rum
 til
 gode,
 som
 skal
 til
 for
 at
 det
 fremstår
 så
 imødekommende
 som
 muligt.
 Vi
 vil
 også
 sende
 lederne
på
kursus,
så
de
kan
blive
endnu
dygtigere
og
komme
hjem
til
gruppen
med
nye
input.

 
 Det
 kommende
 års
 helt
 store
 begivenhed
 bliver
 dog
 oprettelsen
 af
 en
 skovmandsklan.
 Vores
 ældste
tropsspejdere
er
nu
ved
at
have
en
alder,
så
de
skal
ud
og
prøve
alt
det,
som
de
 har
lært
gennem
mange
spejderår.
Det
betyder
at
de
nu
selv
skal
bestemme
alt
og
 det
er
lidt
af
en
udfordring,
da
der
ikke
er
nogen
de
skal
rykke
op
til
og
der
ikke
har
 været
 det
 i
 en
 længere
 periode.
 Derfor
 vil
 vi
 i
 ledergruppen
 sørge
 for,
 at
 der
 altid
er
støtte
at
hente.
 
 Et
spændende
år
med
mange
gode
udfordringer‐
vi
glæder
os.
 Gruppeledere
‐
Maria
Kirstine
og
Rune
 3


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


BESTYRELSENS
BERETNING

 


Bestyrelsens
 arbejde
 i
 2012
 har
 været
 stærkt
 præget
 af
 3
 store
 og
 arbejdskrævende
 opgaver.
 Vores
møder
og
tanker
har
kredset
omkring
disse
ord:
byggesagen
med
det
nye
køkken
og
varmt
 vand
i
hytten,
første
sal
i
forhuset,
indkøb
af
telte
til
.
Bestyrelsen
har
holdt
6
almindelige
møder
 og
flere
byggemøder
 


BYGGESAG
 Ved
 slutningen
 af
 2011
 har
 Frederiksberg
 Samråd
 bevilget
 gruppen
 over
 300.000
 kr.
 til
 ombygningen
af
køkkenet.
Bestyrelsen
stod
i
spidsen
for
byggesagen
og
har
med
succes
afsluttet
 arbejdet.
Men
det
har
krævet
mange
byggemøder
med
diskussioner
om
projektaftaler,
budgetter,
 byggeregnskaber
 og
 faktureringer.
 Efter
 flere
 versioner
 af
 projektbeskrivelse
 fik
 vi
 enterpriseaftalen
i
hus
og
resultatet
kan
man
se
og
beundre.
Delvis
takket
være
byggesagen
fik
vi
 samarbejde
med
vores
naboer
og
vejlauget.
Som
resultat
har
vi
stiftet
bekendtskab
med
de
af
vore
 naboer,
som
vi
ikke
før
har
talt
med.
Og
håber
på
et
fornuftigt
samarbejde
i
fremtiden.
 
 FORHUSETS
FØRSTE
SAL
 På
 grunden
 hvor
 spejderhytten
 er,
 ligger
 der
 jo
 som
 bekendt
 også
 et
 forhus.
 I
 huset
 er
 der
 2
 lejligheder,
 og
 den
 øverste
 ejes
 af
 3VV.
 Ind
 til
 foråret
 2012
 har
 lejligheden
 været
 udlejet
 til
 en
 tidligere
 3VV
 spejder.
 Lejemålet
 ophørte
 i
 år
 og
 lejligheden
 skulle
 efter
 udflytning
 renoveres
 og
 genudlejes,
og
det
har
vi
brugt
en
del
tid
på.

 
 TELTE
 På
grund
af
den
massive
tilslutning
til
Spejdernes
Lejr
har
gruppen
haft
behov
for
at
skaffe
flere
 telte
for
at
ingen
spejdere
skulle
sove
under
åben
himmel.
Bestyrelsen
har
spillet
en
vigtigt
rolle
i
 at
 fremskaffe
 penge
 til
 inkøb
 av
 telte.
 Vi
 har
 bland
 fået
 bevilget
 penge
 fra
 Tuborgfonden
 og
 koordineret
salg
af
Blå
Spejder‐lodder.
Desuden
har
bestyrelsen
skaffet
en
eftermiddags
arbejde
 til
spejderne,
hvor
spejdere
kunde
male
borde
og
bænke,
for
at
tjene
penge
til
teltene.
 
 ANDRE
OPGAVER
 Bestyrelsen
har
også
under
året
arrangeret
en
grillfest
og
en
arbejdsdag.
Vi
har
taget
beslutninger
 angående
ventelistesystemet
i
gruppen
hvor
vi
besluttede
at
give
fortrinsret
til
søskende
af
vores
 spejdere
eller
familier
der
kan
stille
op
med
nye
ledere.
Bestyrelsen
var
også
repræsenteret
ved
 Divisionsrådsmødet.
 


PLANER
FOR
2013
 Bestyrelsens
 mål
 for
 det
 kommende
 år,
 er
 at
 finde
 vores
 ben
 igen
 efter
 et
 år
 med
 få,
 men
 opslidende
opgaver.
Vi
vil
gerne
involvere
flere
forældre
der
har
lyst
til
at
engagere
sig
i
gruppens
 arbejde.
 Bestyrelsen
 har
 pt
 2
 åbninger
 –
 en
 af
 medlemmerne
 er
 i
 løbet
 af
 året
 flyttet
 året
 fra
 København
 og
 en
 anden
 har
 bedt
 om
 2
 års
 orlov
 pga
 en
 midlertidig
 flytning.
 Man
 behøver
 ikke
 spejdererfaring
 for
 at
 bidrage
 i
 bestyrelsen
 
 og
 har
 man
 lyst
 til
 at
 hjælpe
gruppen
videre
i
2013
kan
man
melde
dig
ind
i
bestyrelsen
eller
melde
sig
på
 mindre
opgaver
koblede
f.eks.
til
grillfesten
eller
arbejdsdagen.
 
 


Vores
 ambition
 er
 at
 arbejde
 videre
 med
 fondesøgning,
 ligge
 mere
 fokus
 på
 lederpleje
og
hjælpe
gruppen
til
at
blomstre.
 Gruppeformand
‐
Linda
 4


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


GRENBERETNING

 


EGERN
(mikrospejdere
6‐8
år)
 Mikrogrenen
 har
 i
 løbet
 af
 året
 haft
 lederrokade.
 Under
 foråret
 har
 Rama
 og
 Puff‐Giraf
 været
 Egernenes
ledere,
efter
sommeren
er
hvervet
som
mikroleder
overtaget
af
Grævling,
Baloo,
Noma
 og
Songo
fra
troppen.
 
 RAMAS
BERETNING
FRA
FORÅRET
 
 Slutningen
 af
 vinteren
 brugte
 vi
 på
 at
 holde
 øje
 med
 dyrene
 omkring
 os,
 vi
 var
 også
 i
 Søndermarken
for
at
se
om
vi
kunne
finde
nogle
vinterdyr.
Vi
lavede
fuglefoder
(sikke
en
omgang
 snaks)
som
vi
kom
i
grankogler
og
træstykker
med
huller
‐
så
hjem
og
hænge
dem
op
i
et
træ
så
 fuglene
kunne
nyde
vores
opskrift.


 
 Vi
arbejdede
også
med
musiktema
‐
Vi
lyttede
til
glad
og
sur
musik
og
lavede
også
selv
noget
der
 kunne
minde
om
musik.
i
hvert
fald
var
der
mange
lyde
i
Egern’ene
til
disse
møder.
Det
våde
vand
 og
den
tørre
vind
+
det
varme
bål
nåede
de
også
at
opleve.
Året
sluttede
vi
af
med
kortlege
og
en
 fantastisk
mikrosommerlejr
til
Egemose
Centeret
i
Pinsen.

 
 Sommeren
 sluttede
 med
 et
 brag
 af
 en
 lejr
 i
 Holstebro
 hvor
 5
 Egern
 fik
 en
 oplevelse
 af
 de
 helt
 store.


 
 GRÆVLINGS
BERETNING
FRA
EFTERÅRET
 
 Hver
torsdag
er
mikrospejderne
stillet
op
med
både
smil,
grin
og
underholdende
indslag
når
vi
har
 taget
fat
på
de
tre
hovedemner
vi
har
haft;
 
 •
naturen
 •
kend
dit
lokalområde
 •
verdenshjørner,
stjerner
og
himmelen
 
 Mikroerne
 har
 i
 løbet
 af
 efteråret
 været
 på
 flere
 ture,
 herunder
 Absalon
 divisionens
 mikro/minitræf
i
Arresø
Centret
og
den
årlige
juletur
i
3VV,
der
i
år
gik
til
Birkerød.
Begge
ture
har
 været
 en
 stor
 oplevelse
 både
 for
 børnene
 og
 de
 har
 på
 turene
 udviklet
 gode
 sociale
 evner,
 herunder
kammeratskab
og
andre
færdigheder
på
begge
lejre.
 
 Netop
de
sociale
evner
er
der
hovedvægt
og
fokus
på
hos
mikroerne.
Vi
har
forsøgt
‐
og
forsøger
 løbende
at
tilrettelægge
vores
programmer
således,
at
børnene
bliver
undervist
via
 leg
og
sang
samtidigt
med
at
de
lærer
at
være
en
del
af
en
stor
egernflok.
 


5


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


POLARULVE
(minispejdere
8‐10
år)


Der
er
cirka
25‐28
polarulve
der
jagter
omkring
hytten
og
Søndermarken
med
hjælp
af
Grå
Bror,
 Akela,
Addax,
og
de
mange
forældre
som
en
gang
imellem
hjælper
til
på
vores
møder.

 
 Minierne
 er
 delt
 i
 fire
 patruljer
 (Bjørne,
 Elefanter,
 Pandaer,
 Slanger),
 som
 er
 kernen
 i
 vores
 aktiviteter.
Vi
har
fokuseret
patrulje
arbejdet
over
hele
året,
så
hvert
barn
føler
sig
som
en
vigtig
 del
af
sin
patrulje.
Også
når
vi
tager
mærker
‐
så
er
det
patruljen
der
bestemmer
hvilket
forløb
de
 vil
følge.
Dvs.
at
i
år
der
var
der
nogle
minier
som
blev
dygtige
skuespillere,
andre
lavede
rigtig
god
 mad
og
andre
byggede
en
tømmerflåde.
 
 Vi
har
deltaget
i
en
masse
arrangementer
sammen
med
andre
spejdergrupper.
Minierne
legede
i
 Søndermarken
 sammen
 med
 alle
 spejderne
 fra
 Frederiksberg
 kommune,
 som
 også
 var
 vores
 naboer
 på
 Spejdernes
 lejr.
 De
 ”rejste”
 også
 til
 Kastrup
 fortet
 i
 april
 for
 at
 deltage
 i
 Pandaløbet.
 Minierne
 skulle,
 bl.a..
 bygge
 et
 telt,
 vise
 deres
 kendskab
 til
 knob
 og
 førstehjælp.
 En
 af
 vores
 patruljer
vandt
første
præmie
for
antallet
af
point
i
de
forskellige
poster.
 
 I
maj
byggede
vi
vores
Oak
City
Rally
sæbekassebiler:
vi
er
så
mange,
at
vi
deltog
med
fire
biler!
 Under
en
rigtig
dejlig
blå
himmel
kørte
vores
pølsevogn,
telt,
cornflakes‐æske,
og
fuglerede
hele
 vejen
fra
Farum
station
til
Egemose
Spejdercenter

(næsten
10
km!).
 
 I
sommer
tog
vi
til
Holstebro
for
at
opleve
den
største
spejderlejr
som
til
dato
er
den
største
som
 nogensinde
 er
 afholdt
 i
 Danmark.
 Det
 var
 en
 uge
 fuld
 med
 fantastiske
 aktiviteter:
 vi
 byggede
 vandraketter,
vi
legede
gamle
riddere
og
vi
kørte
til
Vesterhavet
for
at
fiske
krabber
(og
hoppe
i
 havet).
Det
var
en
fantastisk
oplevelse,
specielt
når
35.000
spejder
samlede
sig
på
den
store
arena
 til
åbnings‐
og
afslutningsshowet.
 
 Midt
 i
 august
 har
 minierne
 sagt
 farvel
 til
 dem
 som
 rykkede
 op
 som
 juniorer
 og
 ulveflokken
 fik
 mange
nye
friske
ulve.
Den
første
tur
efter
sommerferien
var
divisionens
mini‐træf
i
Arresø,
hvor
 minierne
 hjalp
 direktøren
 af
 Tate
 Gallery
 til
 at
 finde
 et
 stjålet
 kunstværk.
 Minierne
 hjalp
 også
 Julemanden
på
juleturen
‐
han
frøs
så
meget,
at
minierne
skulle
lære
at
tænde
bål
for
at
varme
 Julemanden
op.
 
 ULVEFLOKKENS
PLANER
FOR
2013
 
 I
løbet
af
2013
skal
ulveflokken
deltage
i
en
masse
sjove
ture.
I
starten
af
maj
vil
minierne
deltage
i
 divisionens
arrangement
sammen
 med
 alle
divisionens
minier.
Bagefter
 skal
vi
bygge
vores
 
Oak
 City
Rally
biler,
og
til
sommer
skal
vi
på
divisionens
sommerlejr.

 
 Gråbror


6


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


SPORJÆGERE
(juniorspejdere
10‐12
år)


MAGDALENAS
BERETNING
FRA
FORÅRET
OG
SOMMEREN
 
 2012
var
et
godt
år
i
juniorgrenen.
Det
var
sjov
og
ballade
men
også
mange
lærerige
møder.
Vi
fik
 også
holdt
mange
gode
turer
både
i
grenens,
gruppens
og
divisionens
regi.
 
 Vi
 startede
 2012
 med
 nogle
 gode
 møder
 ude
 i
 mørket
 –
 vi
 havde
 lommelygte‐løb
 og
 spillede
 spejderstratego
i
mørkret.
I
foråret
havde
vi
blandt
andet
et
pionerforløb
og
klar‐dig‐selv‐forløb.
 De
fleste
af
møderne
var
patruljeorienterede,
ofte
i
form
af
konkurrencer.

 
 I
marts
afholdte
vi
vores
egen
juniortur
til
Strøby
Egede
hvor
juniorerne
ikke
kun
lavede
mad
men
 også
selv
skulle
købe
ind
samt
stå
for
dele
af
programmet
og
rydde
op.
Det
var
en
dejlig
tur!
 
 Hele
tre
3.VV
patruljer
deltog
i
Divisionens
Juniorturnering
og
vi
kom
hjem
med
en
anden
og
tredje
 plads
og
med
den
gyldne
opvaskebørste.
Vi
hade
også
4
vogne
på
Oak
City
Rally
og
Geparderne
 kom
 hjem
 med
 præmie
 for
 næstbedste
 plads
 i
 kategorien
 flotteste
 juniorvogn
 for
 deres
 ”Passagerfly”.
Desuden
havde
vi
mange
deltagere
med
på
divisionens
fællesjuniormøder
og
3VV’s
 juniorer
var
i
de
“på‐tværs‐af‐grupper‐hold”
der
vandt
konkurrencer
både
i
januar
og
juni!
 
 Årets
 store
 højdepunkt
 var
 Spejdernes
 Lejr
 i
 Holstebro,
 hvor
 juniorerne
 deltog
 i
 gruppen.
 Juniorerne
 prøvede
 blandt
 andet
 sejle,
 deltog
 i
 Epic
 Adventurerace
 og
 prøvede
 fremtidens
 naturskoleaktiviteter.
 I
 august
 deltog
 vi
 på
 gruppens
 oprykningstur
 og
 sendte
 13
 venner
 samt
 Magdalena
til
tropsgrenen.
 
 RAMAS
BERETNING
FRA
EFTERÅRET
OG
VINTERN
 
 Det
var
lidt
som
at
komme
hjem
igen,
at
blive
leder
i
Sporjæger
grenen.
Sporjægerne
var
jo
mine
 gamle
Ulve.
Herligt
at
se
jer
alle
igen.
Men
selvom
jeg
godt
vidste
hvem
spejderne
var
skulle
jeg
 alligevel
 lige
 bruge
 nogle
 møder
 på
 at
 finde
 ud
 af
 hvordan
 de
 arbejder
 sammen
 og
 hvilke
 mennesker
de
havde
udviklet
sig
til
siden
jeg
slap
dem
for
3
år
siden.

 
 Det
betød
at
den
første
måned
blev
der
arbejdet
i
løse
grupper
mens
den
stod
på
kniv,
sav,
økse
 og
bål
bevis.
I
september
blev
patruljerne
fordelt,
med
den
gode
erfaring
med
at
sætte
alle
drenge
 i
en
patrulje
(de
er
kun
seks
stykker,
så
de
ville
nemt
”drukne”
i
blandede
patruljer).

 
 Juniordivisionstræf
 til
 ”Albunien”
 i
 september
 gik
 super,
 og
 Albunien
 var
 da
 også
 med
 på
 programmet
da
vi
i
november
lavede
Albunske‐græskar‐lygter.
Efteråret
var
meget
præget
af
at
vi
 ikke
 kunne
 være
 i
 vores
 egen
 Hytte,
 men
 heldigvis
 stillede
 Søndermarken
 op
 ‐
 kæmpe

TAK
for
lån
herfra.

 
 På
trods
af
de
noget
turbulente
mødesteder
så
lykkedes
det
for
Sporjægerne
 at
 finde en
 patruljekode
 og
 lave
 et
 løb
 med
 poster
 til
 hinanden.

 
 
 7


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


SPORJÆGERNES
PLANER
FOR
2013
 
 2013
 er
 startet
 ud
 med
 fokus
 på
 patruljen,
 der
 er
 startet
 en
 dagbog,
 hver
 patrulje
 har
 valgt
 en
 patrulje‐sang
 og
 en
 patrulje‐leg.
 Alt
 dette
 for
 at
 styrke
 sammenholdet
 i
 patruljen,
 skabe
 en
 ansvarsfølelse
 overfor
 ens
 patrulje,
 en
 bevidsthed
 om
 at
 hvert
 patruljemedlem
 er/kan
 noget
 specielt,
 men
 sammen
 er
 patruljen
 helt
 unik.
 Patruljesammenhold
 er
 noget
 vi
 kommer
 til
 at
 arbejde
videre
med
i
2013.
 
 Foråret
 kommer
 også
 til
 at
 byde
 på
 ”Byttemøde”
 med
 ValbyParksspejderne.
 Vi
 skal
 naturligvis
 også
 deltage
 i
 Oak
 City
 Rally.
 Og
 så
 går
 vi
 naturligvis
 efter
 at
 vinde
 havregrødsdysten
 på
 Juniordivisionsturneringen
3‐5
maj.


TROP
(storspejdere
12‐16
år)


Det
seneste
år
har
været
endnu
et
år
med
massiv
tilgang
til
troppen.
Sidste
år
kunne
vi
skrive
16
 spejdere
på
beretningen.
I
år
skal
vi
takke
juniorgrenen
for
at
rykke
rigtigt
mange
spejdere
op,
og
 vi
kan
nu
skrive
25
tropsspejdere!
På
lederfronten
stoppede
Mie
som
tropsleder
i
2012,
og
efter
 en
lille
lederrokade
fik
vi
Magdalena
fra
juniorerne
efter
sommeren.
 
 Som
vanligt
deltog
troppen
på
et
væld
af
forskellige
aktiviteter
i
løbet
af
året.
Vi
har
afholdt
både
 almindelige
 tropsmøder,
 PL/PA‐
 møder
 og
 Powermøder
 (møder
 hvor
 vi
 laver
 noget
 helt
 ekstraordinært.
Vi
har
blandt
andet
prøvet
Indoor
bouldering
og
blindebold).
Patruljerne
har
også
 afholdt
 sine
 egne
 patruljemøder,
 hvor
 de
 selv
 bestemte,
 hvad
 de
 ville
 arbejde
 med.
 F.
 eks
 arbejdede
hver
patrulje
i
efteråret
med
egne
forløb.
Det
blev
nogle
ambitiøse
emner
–
to
patruljer
 har
eksempelvis
taget
WAGGGS
”Games
go
global”‐mærke!
 
 Spejdere
har
også
deltaget
i
mange
gode
turer
og
lejre:

 
 Spejdere
deltog
i
mange
konkurrenceløb
‐
Vi
kan
grine
lidt
af
at
det
forgangne
år
–
det
blev
et
år
i
 2.
 pladsens
 navn
 ‐
 på
 Tropsdivi,
 Stabspatruljeløb
 (afløser
 til
 spejdertræf)
 og
 Dinizuli
 blev
 det
 til
 flotte
2.
pladser
til
troppen
i
3.V.V.
 
 På
 Oak
 City
 Rally
 har
 vi
 imidlertid
 vundet
 alles
 bifald
 –
 troppen
 lånte
 Clan
 MacPhersons
 kæmpestore
 vogn,
 som
 de
 ombyggede
 til
 en
 scene,
 med
 en
 mixerpult,
 hvor
 pladespilleren
 var
 rattet
der
styrede
vognen
‐
på
scenen
jammede
The
Hjort's
band,
hvor
musikkyndige
spejdere
gav
 den
gas
på
diverse
instrumenter.
 En
håndfuld
af
de
ældre
tropsspejdere
har
igen
deltaget
på
Nathejk.
 
 Troppen
har
også
deltaget
på
alle
turer
i
gruppens
regi
og
på
Spejdernes
Lejr
deltog
 16
 ud
 af
 17
 tropsspejdere,
 hvor
 vi
 bl.a.
 byggede
 en
 kæmpe
 bivuak,
 som
 fik
 øgenavnet
 "Sovemonsteret".
 I
 september
 havde
 vi
 vores
 egen
 tropstur
 til
 Arresø
Centret.
 
 Mange
 af
 os
 har
 også
 deltaget
 i
 forskellige
 kurser.
 I
 påsken
 2012
 havde
 vi
 to
 patruljer
 af
 sted
 på
 patruljekursus
 på
 Toggerbo
 Spejdercenter
 i
 Jylland.
 Vi
 8


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


havde
som
vanligt
også
en
håndfuld
spejdere
af
sted
på
PLAN
‐
mange
af
dem
for
første
gang.
Det
 blev
 igen
 bekræftet
 at
 PLAN
 er
 det
 suverænt
 bedste
 arrangement
 for
 tropsspejdere,
 når
 man
 spørger
spejderne
selv.
Så
hermed
en
opfordring
til
alle
spejderforældre
med
spejdere
på
13
år
og
 opefter:
Send
dit
barn
af
sted
på
PLAN
i
efterårsferien.

 
 Anders
 deltog
 på
 kurset
 "Anerkendende
 Ungdomsledelse
 for
 tropsledere"
 i
 foråret
 2012
 ‐
 et
 supergodt
kursus,
som
ikke
kun
gavner
Anders,
men
også
de
mange
unge
spejdere.
 
 Alt
 i
 alt
 var
 2012
 et
 rigtig
 godt
 spejderår,
 med
 massere
 af
 store
 spejderoplevelser.
 Nogle
 af
 tropsspejderne
 er
 nu
 også
 faste
 hjælpeledere
 i
 de
 andre
 grene,
 så
 troppen
 er
 repræsenteret
 overalt
i
gruppen.
 
 TROPPENS
PLANER
FOR
2013
 
 I
2013
bliver
det
store
højdepunkt
sommerlejren
i
Stavanger,
Norge,
hvor
vi
deltager
på
de
norske
 spejderes
pendant
til
"Blå
Sommer".
Det
er
ikke
gratis,
så
vi
vil
gerne
tjene
penge
for
at
finansiere
 lejren!
Derfor
er
vi
på
udkig
efter
spejderjobs
–
så
hvis
du
står
og
mangler
en
hjælpende
hånd
til
 f.eks.
en
børnefødselsdag,
oprydningsprojekt
i
haven
eller
hvis
du
har
nogle
reklameblade
der
skal
 deles
ud
‐

Send
en
email
til
os
på
tl@3vv.dk.
LEJ
EN
SPEJDERTROP!!!
 
 Det
bliver
også
helt
spændende
efter
sommeren.
For
første
gang
har
vi
også
en
hel
flok
bestående
 af
9
storspejdere,
der
skal
rykke
op
som
seniorer,
og
danne
deres
egen
Skovmandsklan.
Og
så
er
 der
igen
udsigt
til
at
over
15
juniorer
rykker
op
efter
sommeren.
Potentielt
står
vi
altså
med
over
 30
spejdere
efter
sommerferien,
og
derfor
bliver
den
store
udfordring
for
troppen
i
2013,
at
skaffe
 flere
ledere.
 
 Anders
og
Magdalena


CLAN
MACPHERSONS
BERETNING
(seniorer
17
‐
???)


Året
startede
med
Nytårskuren
i
divisionen,
herefter
har
vi
deltaget
i
Sværdkamp,
Oak
City
Rally
 med
SuperSenior
bil
(gennemførte
igen
på
under
1
time).
Vi
deltog
også
på
årets
Område2
Skovtur
 i
dyrehaven/Bakken.
 
 På
Spejdernes
Lejr
2012,
deltog
mange
af
os,
spredt
ud
over
lejren,
herunder
især
leder/hjælper
 caféen
 "The
 Wild
 Rover”,
 men
 også
 i
 lejrhospitalet,
 Godthåb
 Revyen
 mm.
 Efteråret
 bød
 på
 Sølvøkseløbet
og
året
sluttede
med
den
årlige
klanjulefrokost.
 
 Herudover
 er
 klanens
 medlemmer
 aktive
 i
 andre
 spejdersammenhænge.
 Bl.a.
 planlægning
 af
 kurser
 og
 div.
 spejderløb.
 Kan
 fortælle
 at
 4
 ud
 af
 9
 i
 Divisionsledelsen
er
fra
Clan
MacPherson
+
en
som
webmaster.
Og
så
har
vi
pt.
 også
2
ansat
på
korpskontoret:‐)
 
 Generelt
 er
 vi
 mange
 travle
 familiemennesker,
 der
 giver
 den
 tid
 de
 kan
 overskue,
om
det
så
bare
er
på
hyggeniveau.

 9


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
  KLANENS
PLANER
FOR
2013
 
 Fejring
 af
 vores
 50
 års
 jubilæum
 (det
 var
 i
 2012),
 5Kamp,
 Sværdkamp,
 Oak
 City
 Rally,
 Divisionssommerlejren
 2013,
 hvor
 klanlederen
 bl.a.
 står
 for
 ledercafeen
 og
 flere
 af
 klanmedlemmer
deltager
på
forskellige
poster.

 
 Bonus
info:
4
fra
klanen
deltager
under
navnet
"Team
MacPherson"
i
Nordic
Race
‐
The
Warrior
:‐)
 (Nordicrace.dk) HYTTERIDDERNES
BERETNING


Der
er
sket
meget
i
2012.
Materialerummet
er
lavet
lidt,
men
der
er
stadig
meget
der
skal
gøres.
 Klanlokalet
er
mere
eller
mindre
færdigt.
 
 Der
er
blevet
lavet
6
patruljekasser
med
lås
på
og
de
kan
bruges
af
grenene,
ved
henvendelse
til
 hytteridderne.
Der
er
kommer
mere
kontrol
med
kasserne,
så
der
altid
er
styr
på
indholdet.
Sådan
 bliver
det
med
tiden
også
med
telte
og
andet
udstyr.
 
 Den
største
ting
der
er
sket
i
hytten
i
2012
er
ombygningen
med
køkkenet
mm.
Der
er
kommet
ny
 vandvarmer
 i
 forhuset,
 og
 derfra
 har
 vi
 fået
 varmt
 vand
 lagt
 direkte
 ind
 i
 baghuset.
 Toilettet
 er
 blevet
totalt
renoveret.
Det
gamle
(og
meget
lille)
køkken
er
væk,
og
hele
bagvæggen
i
det
store
 lokale
udgør
nu
en
del
af
de
nye
køkken.
 
 Der
er
kommet
radiatorer
(igen)
i
gangen
på
1.
sal
og
i
baggården
(bag
baghuset),
er
der
kommet
 en
platform
hvor
der
er
indstaleret
udendørsvask
med
både
varmt
og
koldt
vand.
Døren
derud
er
 desuden
blevet
skiftet
til
en
ny
dør
med
stort
vindue,
så
der
kommer
masser
af
lys
ind
til
det
nye
 køkken.
Døren
er
iøvrigt
sponsoreret
af
BBB
VVS,
der
har
lavet
køkkenet
mm.
 
 I
skrivende
stund
er
Hytteridderne
i
gang
med
de
afsluttende
finish
i
køkkenområdet.
 
 PLANER
FOR
2013
 
 Få
styr
på
materialerummet
og
materialerne.
Få
afslebet
og
lakeret
gulvet
i
det
store
lokale.
Lys
i
 gården.
Kigget
på
vinduerne.
Evt.
gøre
noget
ved
loftet
på
1.
sal.
Generel
vedligeholdelse
o.lign..
 
 


10


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


REGNESKAB
 


RESULTATOPGØRELSE
FOR
KALENDERÅRET
2012
 


Note
  Indtægter 
 
 
 
 
 
 


Kontingenter,
aktive
u/25
år
 Kontingenter,
aktive
o/25
år
 Deltagerbetaling
,ture
og
lejre
u/25år
 Deltagerbetaling
,ture
og
lejre
o/25år
 
 FK
Lokaletilskud
 FK
Aktivitetstilskud
 
 Lodsedler
 Anden
Indtægt
 Anden
Støtte

 
 Indtægter
ialt


92.696
 25.953
 108.980
 0
 
 66.780
 36.855
 
 10.863
 11.755
 356.000
 
 
 709.882 
 
 


Udgifter
 
 Udgifter
til
arbejdet
 Hytte‐
og
lejrgrundsudgifter
 Overført
underskud
,
forhus
 Overført
underskud
,
baghus
 Tab
på
tilgodehavende
 Nyt
Køkken‐projekt
 
 Udgifter
ialt
 
 Resultat
før
renter
 Renteindtægter
 Renteudgifter
&
Gebyrer 
 ‐336.644
 ‐17.458
 ‐41.710
 ‐86.268
 ‐5.857
 ‐440.006
 
 
 ‐927.943
 
 ‐218.061
 236
 ‐3.602


Årets
nettoresultat


‐221.427 
 
 
 
   
 1
 
 2
 3
 
 
 


11

Real.2012
 
 


Budget2012
 


Real.
2011
 


100.000
 5.000
 35.000
 10.000
 
 65.000
 35.000
 


302.000


112.455
 5.400
 56.020
 1.270
 
 53.570
 21.600
 
 0
 4.817
 480
 
 250.568 
 ‐198.000
 ‐65.000
 8.000
 ‐47.000
 0 
 ‐151.300
 ‐28.675
 ‐7.984
 ‐36.945
 0 


50.000
 2.000
 
  ‐302.000
 
 0
 
 
 


0
   ‐208.936
 
 46.676
 302
 ‐27
 


46.9513
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


BALANCE
31.
DECEMBER
2012  Aktiver
 
 Omsætningsaktiver
 
 Kassebeholdning
 Lederbeholdning
 Giro
542‐5808
 Bank
495‐26‐57254
 Giro
705‐8594
 Bank
762‐01‐20027
 Bank
762‐56‐10251
 Bank
Egenbetalingskonto
 Tilgodehavende

 Varmeregnskab

 Periodeafgrænsningsposter
 Mellemregning,forhus
stuen
 
 Omsætningsaktiver
i
alt
 
 Anlægsaktiver
 
 Ejendommen
,
matr.
Nr
28
an
Frederiksberg,
Azaleavej
26
 Ejendomsværdi,
ideel
ejerandel
55%
(af
5.850.000)
 
 Anlægsaktiver
i
alt
 
 Aktiver
i
alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


12


 


2012
  


0
 0
 11.779
 13.139
 3.463
 20.616
 46.994
 1.417
 0
 ‐1.632
 606
 14.624
 
 111.005
 
 
 
 
 
 3.217.500
 
 3.217.500
 
 3.328.505
 
 
 
 
 


2011
 
 0
 4.514
 15.148
 20.542
 1.751
 5.076
 226.759
 
 5.857
 4.590
 578
 9.145
 
 293.960
 
 
 
 
 
 2.365.000
 
 2.365.000
 
 2.658.960
 3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


BALANCE
31.
DECEMBER
2012
 
 
 
 Passiver
 
 Kortfristet
gæld
 Selskabsskat
 Anden
kortfristet
gæld.
 Kortfristet
gæld
ialt
 
 Anden
gæld
 Vedr.
Lejemål,
1.sal
Forhus
 Depositum,
3
mdrs.Leje

 Forudbetalt
1
mds.
Leje
 
 Anden
gæld
i
alt
 
 
 Gæld
i
alt
 
 Egenkapital
 Egenkapital
01.01.2012
 Opskrivning
af
ejendom
til
værdi
 Årets
nettoresultat
 
 Egenkapital
i
alt
 
 Passiver
i
alt
 
 
 
 
 
 
 ’
 


13


 
 


2012
 


2011
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  0
 13.471
 13.471
 
 
 
 22.950
 7.650
 
 30.600
  0
 5.600
 5.600
 
 
 
 
 
 
 0
  
 
 
 
 
 
 
 
 


44.071
 
 
 2.653.360
 852.500
 ‐221.427
 
 3.284.433
 
 3.328.505


5.600
 
 
 3.101.409
 ‐495.000
 46.951
 
 2.653.360
 
 2.658.9603
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


PÅTEGNING
 
 Årsregnskabet
for
DDS
3.
Vesterbro
Vildgæssene
for
2012
udviser
et
resultat
på
 Kr.
‐221.426,77
og
en
egenkapital
på
kr.
3.284.433,23.
 
 Årsregnskabet
indeholder
efter
gruppestyrelsens
opfattelse
de
nødvendige
oplysninger
til
 bedømmelse
af
gruppens
resultat
og
økonomiske
stilling
pr.

31.12.2012.
 
 Frederiksberg
,
den


17
.
februar

2013
 
 
 Maria
Husum
 Linda
Kyllesbech
 Carsten
Brix
Iversen
 Gruppeleder
 Gruppestyrelsesformand
 Gruppekasserer
 
 
 
 
 Leder
 Forældrerepræsentant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Godkendt
på
grupperådsmøde
den
17.februar
2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dirigent
 
 Revisionspåtegning
 Undertegnede
revisor,
der
er
valgt
af
grupperådet,
har
revideret
resultatopgørelse
og
balance.
 I
forbindelse
med
min
revision
har
jeg
gennemgået
gruppens
bogføring,
ligesom
jeg
har
 kontrolleret,
at
kasse‐,
bank‐
og
girobeholdningerne
er
til
stede,
og
at
den
opførte
gæld
til
 pengeinstitut
og
kreditforening
er
opført
i
overensstemmelse
med
oplysninger
fra
disse.
 
 Min
revision
er
i
øvrigt
foregået
i
henhold
til
Det
Danske
Spejderkorps
 revisionsinstruks.
 
 Frederiksberg,
den
10.
februar

2013
 
 
 
 
 Claus
Museth
 
 
 Revisor 14


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


Note
1


UDGIFTER
TIL
ARBEJDET
 


*)
 
 **)
 
 ***)
 
 


15

Udgifter
 
 Kontingent
DDS
 Kontingent
Divisionen
 Materiale
spejder
 Materiale
gruppen
 Materiale
junior
 Materialer
m.v
minier
 Materialer
m.v
mikro
 Kursusudgifter
 Ture
og
lejre
 
 Porto
 Porto,
Telefon
&
Internet
 Forsikring
 Småanskaffelser
 Omk.
møder
m.v.
 PR
&
Projekt
Gladere
Ledere
 Hytte‐
og
lejrture,
Lokaleleje

 Ekstraordinære
Omkostn.
 
 
 Udgifter
ialt
 
 
 
 
 Indeholder
betaling
af
nye
telte.


Realiseret
 2012


Budget

 2012


Budget

 2013


33.853
 10.757
 5.561
 *)
77.567
 2.400
 1.351
 1.004
 21.867
 **)
155.750
 
 102
 3.446
 4.506
 2.172
 3.954
 3.144
 17.458
 ***)
9.209


32.000
 10.000
 4.000
 *)
50.000
 4.000
 4.000
 2.000
 10.000
 **)
70.000
 
 2.500
 500
 4.500
 1.500
 1.000
 2.000
 30.000
 0


35.000
 11.000
 5.000
 20.000
 4.000
 4.000
 2.000
 10.000
 50.000
 
 0
 2.000
 5.000
 2.000
 5.000
 5.000
 20.000
 0


354.102
 
 
 
 


228.000
 
 
 
 


180.000
 
 
 
 


Indeholder
tilskud
til
begrænsning
af
egenbetalingen
i
forbindelse
med
den
fælles
 sommerlejr,
SL
2012.
 Afskrevne
kontingentopkrævninger
for
året
20123
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


FORHUSET
1.
sal
AZALEAVEJ
26
 Note
2


RESULTATOPGØRELSE
FOR
KALENDERÅRET
2012
 
 
 
 
 Indtægter
 Husleje,
1.sal
 
 Indtægter
i
alt
 
 Udgifter
 Ejendomsskatter
 Bygningskasko‐
og
brandforsikring
 Renovation
 El
og
vand
 Lejeadministration
 Vejlaug
 Forpligtelse
Kj.
Seehusen
udbetalt
 
 
 Reparation
og
vedligholdelse
 Tømrerarbejde
 VVSarbejde
 
 Diverse
Vedligehold
 
 
 
 Udgifter
i
alt
 
 Overskud
før
skat
 Skat
af
årsoverskud
 
 Overskud,
overført
til
hovedregnskab
 
 
 
 


16

Real.
2012
 
 


60.165
 
 60.165
 
 
 ‐6.721
 ‐3.961
 ‐2.279
 ‐2.444
 ‐11.875
 ‐360
 ‐45.774
 ‐73.414
 
 
 0
 ‐16.448
 ‐12.013
 
 
 
 ‐101.875
 
 ‐41.710
 0
 
 ‐41.710


Budget
2012
 tkr.
 
 


36
 
 36
 
 
 ‐4
 ‐3
 ‐2
 ‐4
 ‐2
 0
 
 ‐15
 
 
 ‐7
 ‐2
 
 
 
 
 ‐24
 
 12
 ‐4
 
 83
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


SPEJDERHYTTEN
‐
BAGHUSET
–
AZEALEAVEJ
26
 Note
3


RESULTATOPGØRELSE
FOR
KALENDERÅRET
2012
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


17


 
 Indtægter

 Udlejning
af
spejderlokaler
 Indtægter
ialt
 
 Udgifter
 Prioritetsrenter
 Ejendomsskatter
 Bygningskasko‐
og
brandforsikring
 Renovation
 Skorstensfejning
 Vejlaug
 El
og
vand
 Fjernvarme
 
 Reparation
og
vedligeholdelse
 Rep.
og
Vedligeh.
 
 
 Udgifter
ialt
 
 Underskud,
overført
til
 hovedregnskab
 


Real.
2012
 
 
 0
 0
 
 
 0
 ‐5.772
 ‐3.301
 ‐1.900
 ‐298
 ‐300
 ‐2.036
 ‐14.070
 
 
 ‐58.591
 
 
 ‐86.268
 
 ‐86.268


Budget
2012
tkr.
 
 
 0
 0
 
 
 ‐0
 ‐6
 ‐3
 ‐2
 ‐1
 ‐1
 ‐3
 ‐14
 ‐30
 
 ‐17
 
 
 ‐47
 
 ‐473
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


BUDGET
2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Indtægter
 
 Kontingenter,
aktive
u/25
år
 Kontingenter,
aktive
o/25
år
 Deltagerbetaling
,ture
og
lejre
u/25år
 Deltagerbetaling
,ture
og
lejre
o/25år
 
 Driftstilskud
lokaler
 Aktivitetstilskud
 Anden
indtægt
 Anden
Støtte
 
 Indtægter
ialt
 
 Udgifter
 
 Udgifter
til
arbejdet
 Hytte‐
og
lejrgrundsudgifter
 Overført
overskud
,
forhus
 Overført
underskud
,
baghus
 
 Udgifter
ialt
 
 Resultat

 
 
 
 
 Likviditet
påvirkning
 


18


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 100.000
 25.000
 100.000
 0
 
 105.000
 40.000
 20.000
 40.000
 430.000
 
 
 ‐180.000
 ‐25.000
 55.000
 ‐80.000
 ‐230.000
 
 200.000
 
 
 
 +200.0003
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
 


EGNE
NOTER
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19


3
VESTERBRO
VILDGÆSSENE
–
SPEJDERNE
PÅ
AZALEAVEJ
 GRUPPERÅDSMØDE
17
FEBRUAR
2013
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20

3vv%20beretning%202012  

http://www.3vv.dk/sites/default/files/3vv%20beretning%202012.pdf

3vv%20beretning%202012  

http://www.3vv.dk/sites/default/files/3vv%20beretning%202012.pdf

Advertisement