Page 1

Mikel Makazagari elkarrizketa Arrasatear gazte honek 28 urte ditu eta

zientzia politikoetan

lizentziatua da, horretaz gain, Arrasateko bake epaile ere bada. Euskal Herrian Euskaraz elkartean parte hartu izan du azken hamaika urteetan eta tartetxo bat eskaini digu bere esperientzia gurekin partekatu eta gure galderei erantzuteko.

JARDUERA

SOZIOKULTURALAK.

PROIEKTUEN KUDEAKETA

“16

urterekin gazteok

jada gure jakin mina eta gogoak azaleratzen hasten gara eta hor ikusi

nuen

euskarak

zenbait hutsune zituela eta

hutsune

horiek

betetzeko hasi nintzen militantzian. “

Gorka Eraña eta Kepa Gruceta


1. Nola ikusten duzu Euskararen

erabilera oso baxua izan dela

egoera E.H-an? Eta Arrasaten?

esango nuke; izan ere, nahiz eta

Euskararen

Euskal

jendeak euskara jakin badakien,

Herrian gaur egun oso eskasa da.

biztanleriaren %58-60-ak. Beraz,

Alde batetik, hiru administrazio

balorazioa ez da hain positiboa

ezberdinek osatzen dute gaur

Arrasaten;

egun guk Euskal Herria bezala

Herriko beste toki batzuetan

ulertzen

baino hobea izan.

egoera

dugun

lurraldea;

eta

nahiz

eta

Euskal

testuinguru bakoitzean euskararen egoera diferentea da. Ondorioz, euskara batu bat ez egoteak euskararentzat galbidea dakar.

3. Ildo beretik jarraituz, badakigu Euskal

Herrian

Euskararen 2. Zu Arrasatekoa izanda, nola ikusten

duzu

konkretuki

bertako egoera? Arrasate

normalizazioa

bermatzeko lanean ari dela, nola definituko zenuke zuk erakundearen lana?

herriari

dagokionez, euskararen

Euskaraz

“Euskal egoera

Euskal Herriko beste toki batzuetan baino hobea dela esango nuke; hala ere, horrek

Herrian Euskaraz 1975-1980an sortu zen; honen helburua euskararen normalizazioa izanik�

Nola? Bada protesta eginez eta ekintzatalde bat bihurtuz; ekintzak

beti

baketsuak baina

izanik, ikuspuntu

zirikatzaile batetik.

ez du esan nahi oso ona denik. Alde batetik, gazteen

4. Ikusten

dugu

jada

aditua

artean, euskararen erabilera ez da

zarela horretan. Noiztik zara

iristen %33ra; eta bestetik, oro

bertako kide? Zergatik?

%22

16 urterekin hasi nintzen;

bitartean hitz egiten du euskaraz.

eta gaur egun 28 urte dauzkat.

Hau kontuan izanik, euskararen

Beraz, eta orain dela sei hilabete

har,

Arrasaten

%19tik


utzi

dudala

kontuan

izanik,

bestetik,

berriz,

erakundean 11 urte inguru egin

lehentasunezkoa

ditudala ondoriozta dezaket.

nahitaezkoa da.

euskara izatea

16 urterekin gazteok jada gure jakin mina eta gogoak azaleratzen hasten gara eta hor ikusi

nuen

euskarak

zenbait

hutsune zituela eta hutsune horiek betetzeko

hasi

nintzen

“garrantzitsua ikusten dut militantzia

eta

jendearen

inplikazioa; ez euskararen arloan bakarrik, baita beste gai sozial guztietan ere.�

militantzian. 5. Garrantzitsua ikusten al duzu boluntariotza lana sustatzea herriko

ekintzak

aurrera

eramateko? Bada bai, argi dago. Gaur egun komentatzen den krisia baloreena den krisi bat da; eta ondorioz, baita ekonomikoa ere. Orduan, geroz eta jende gutxiagok militatu, geroz eta jende gutxiago inplikatu herriko gaietan, krisia areagotu egiten da. Gauzak horrela,

zenuke

dela

erakundearen helburua? Euskal

Herrian

Euskaraz-en

helburua Euskal Herri euskalduna lortzea da; eta horretarako, alde batetik,

ezinbestekoa

arte,

zertan

aldatu

da

erakundea? Militante ezberdinak pasatu dira erakundetik; eta, oro har, Euskal Herrian

Euskaraz-en

gehien

aldatu dena taldera jende gehiago edo jende anitzago batu dela izan da. Honez gain, egoera politiko berriak ere, nolabait, beste profil batzuk ekarri ditu taldeetara.

6. Erakundearekin jarraituz, zein esango

7. Zu sartu zinenetik gaur egun

da

ofizialtasuna; hau da, legeetan euskara bermatua egotea. Eta

8. Zuk aipatu berri duzun profil hori zein eratako kideen profila izango litzateke? Jende gazteak osatzen du edo osatu izan dugu Euskal Herrian Euskaraz eta asko edo gehienak, beharbada, neskak izan dira; nahiz eta

taldetik

ezberdintasunak egon.

taldera


9. Nolakoa

zen

erakundeko

11. Nolakoak ziren erakundearen

kideen arteko harremana?

jarduerak

Harremana

antolaketak?

finean,

ona

zen.

militantzian

Azken elkartzen

Lehen,

edo

garai

barne-

batean,

barne

diren pertsonen helburuak ez dira

antolaketa honela defini genezake:

helburu pertsonalak, kolektibora

Gaur egun, berriz, eskualdean

bideratutako helburu kolektiboak

Arrasaten bakarrik dago taldea;

baizik. Hori dela eta, helburuak

hau kontuan izanik, eskualdeko

beti

bilerak ez dira egiten, baina

izaten

dira

onak

eta

harremanak ere oso estuak; beraz,

horrela osatzen da.

orokorrean, harreman Egia

sanoak.

esan,

12. Zer

bertan

aurkitu dudan jendea pena merezi duen jendea da. 10. Laguntzarik

eragina

“herria, eskualdea, Gipuzkoa eta, azkenik, Euskal Herria, hurrenez hurren.�

Euskal Herrian Euskaraz. Euskal berak

autogestionatzen dituen txosna, egitasmo eta ekintzetatik bizi da. Egia esan, ez da diru asko behar duen erakunde bat; hala ere, materiala erosteko eta lokaleko gastuak ordaintzeko ezinbestekoa da diru kopuru minimoa da eta diru hori beti, nolabait, egin diren ekintzetatik lortu da.

herrian? Euskal

Herrian

Euskaraz

beti izan

da beste

erakunde batzuekin;

Ez, diru-laguntzetatik ez da bizi Euskaraz

erakundeak

politikako

erakunde

batzuetatik? (Politikoak)

Herrian

du

nahastu

jasotzen al zenuten beste

nolako

baina, aipatu beharra dago, Euskal Herrian Euskaraz, ez dela partidu politikoekin lotzen. Hala eta guztiz ere, kontziente gara ez dugula beste eragile sozial batzuek duten indarra manifestazioak

deitzeko

edo

konbokatutako protestetara joateko. Hala ere, nik uste azkeneko urteetan nahiko talde indartsua izan dela gurea; egin diren ekintzek oihartzun handia izan baitute herrian eta presio-talde nahiko handia bilakatu gara.


“Hala ere, nire ametsa beti izan da Euskal Herrian Euskaraz-en beharrik ez egotea; izan ere, euskara ofiziala izatea, euskara onartua dela, lehentasunezkoa dela eta Euskal Herriko hizkuntza bilakatu dela suposatuko luke horrek. Orduan, zoritxarrez, paradoxikoki, etorkizuna ikusten diot oraindik taldeari.� 13. Zein oztopo izan ohi ditu

edukiko duelakoan nago. Hala

horrelako erakunde batek?

ere, nire ametsa beti izan da

Oztopo

Euskal

handienak

euskararen

Herrian

Euskaraz-en

etsaiarenak izaten dira beti. Etsai

beharrik ez egotea; izan ere,

hauek

euskara ofiziala izatea, euskara

zeintzuk

diren?

Bada,

euskara onartzen ez duten eragile

onartua

dela,

lehentasunezkoa

guzti horiek eta euskara bigarren

dela eta Euskal Herriko hizkuntza

plano baten jartzen duten eragile

bilakatu dela suposatuko luke

guztiak. Azken finean, horiek dira

horrek.

etsaiak.

paradoxikoki, etorkizuna ikusten

Orduan,

diot oraindik taldeari. 14. Zuk

zenbateko

garrantzia

ematen diozu lan-talde horri? Dena. Talde osasuntsu batek gauza

handiak

egin

ditzake

herrian; horretarako, taldea asko formatu

behar

da;

hau

ezinbestekoa baita herriko talde batentzat.

Horrek,

ziurrenik,

Arrasaten eta herri bakoitzean ekintza “potenteak� antolatzea eta burutzea ekarriko du. 15. Amaitzeko, nola ikusten duzu erakundearen etorkizuna? Bada, ez dakit. Euskal Herrian talde guztiek dutela jarraitzaileren bat demostratu da beti; batzuk utzi eta beste batzuk sartzen baitira.

Orduan,

etorkizuna

zoritxarrez,

Elkarrizketa  
Elkarrizketa  
Advertisement