Page 1

August 2018

Sidste nyt fra Skovsøfolket

Trente Mølle i fordums tid

Status på gravearbejdet i Vester Hæsinge

Nyt fra foreningerne


Nyttige numre 3. Halvleg

Udgives af Vester Hæsinge-

Broby IF Hanne Duus

60 19 67 85 formandbrobyif@outlook.dk

Birkevej 15B

Brobyskolerne Per Kristensen

62 69 10 24 klintebjerg2001@gmail.com

www.vesterhaesinge.dk

FC Broby Fodbold Kurt Hansen

3. Halvleg udkommer 4

Forsamlingshuset Sandholt Lyndelse Sara Emilie Aagaard

gratis til alle husstande i om-

Kaptajngården Ulrik Klitgaard Tofte

hentes i X-Huset.

Lokalhistorisk forening Marie Kallehauge

Alle borgere, foreninger og

Menighedsrådet Ellen Pedersen

til at få indlæg i 3. Halvleg.

Multihuset Højgård Anne-Lise Maack

Redaktion og annoncer

Mænds Mødesteder Bjarne F. Knudsen

driftsleder@x-huset.dk

Pensionistforeningen Lilly Rasmussen

29 82 16 14 lilly.rasmus1@gmail.com

Udviklingsrådet Hans Christian Balle

42 25 34 04 hans.balle@hotmail.com

egnens Udviklingsråd. 5672 Broby

gange årligt og distribueres rådet. Bladet kan desuden

organisationer er velkomne

Helle Rosenkilde Thygesen Telefon 61 41 67 77

Annoncepriser 2018

62 64 12 19 kh.kphansen@gmail.com 22 72 74 10 sh.huset@gmail.com 23 29 27 82 ub@foodsafe.dk 62 68 12 58 mariekallehauge@hotmail.dk 62 63 17 06 emp@digpost.dk 62 63 24 48 multihuset@mail.dk 26 39 09 77 bjarnefknudsen@gmail.com

1/4 side kr. 250

Vester Hæsinge Jagtforening Erik Stage Jørgensen

40 83 37 69

1/1 side kr. 700

Vester Hæsinge Petanque Ib Nielsen

23 42 97 24

Priserne er ekskl. moms

X-Huset, bestyrelse Jørgen Brink

www.vesterhaesinge.dk

X-Huset, udlejning Helle Rosenkilde Thygesen

1/8 side kr. 150 1/2 side kr. 400

Forsidefoto: Leif Henningsen

men inkl. annonce på

40 40 41 30 formand@x-huset.dk 61 41 67 77 driftsleder@x-huset.dk

Mangler din forening ovenfor, så tøv ikke med at kontakte redaktionen.

2


Leder Det er aldrig sjovt at befinde sig på samfundets skyggeside, men lige nu er det bogstaveligt talt nok det bedste sted at befinde sig. Her i slutningen af århundreders mest solrige sommer, vil varmen ikke slippe sit tag. For nogen har det været forrygende - for andre har det været forbundet med store tab og mange spekulationer. Ferien er for de fleste slut nu, og hverdagen godt igang. Inden længe går lokalområdets forskellige aktiviteter i gang igen, og den del af det sociale liv, som hører til disse aktiviteter, bliver genoptaget. Opmærksomheden bliver igen rettet på vores fællesskab, temperaturen bliver målt - nye ideer til fælles aktiviteter bliver født, og så er vi igang.

Ved sidste møde i Udviklingsrådet meddelte Leif Henningsen sin afgang fra rådet. Tusind tak til Leif for hans arbejde i rådet. Leif er fortsat engageret omkring kunst i X-huset og fotografering, når opgaver byder sig. Vi har dog brug for nye kræfter, og lige nu mangler vi 2 borgere fra området, som vil kaste deres energi og idéer ind i arbejdet for vores lokalområde.

Kort før ferien afholdt Trafikgruppen borgermøde, hvor der blandt andet fra FFV blev informeret om den forestående forbedring af kloakeringen i Vester Hæsinge. Man er nu gået fra en 2-strengsløsning (regnvand og spildevand adskilles) til en 1-strenget løsning, hvor udvalgte rørføringer skal forbedres. Dette indebærer en del forstyrrelser, bl.a. spærring for trafik i Vester Hæsinge ved Birkevej ud for Kirken/ præstegården. Der vil blive informeret herom.

Til slut vil jeg gerne komme med en opfordring til alle, som går med ønsker og idéer, som kan være med til at skabe liv og aktivitet til gavn for fællesskabet, om at henvende sig til Udviklingsrådet. Vil vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe initiativerne på vej. Kom blot frem. Mange sensommerhilsner fra Hans Christian Balle Formand for Udviklingsrådet

3


Skovsøgruppen Sidste nyt fra ”Skovsøfolket” Som alle måske ved, er skovsøområdet i konstant udvikling. Nogen kunne mene, at det går vel langsomt, men økonomien og frivillige hænders travlhed sætter grænser for etablering af nye faciliteter. Af Karen Møller

Vi skal i gang med platformen i søen og forhåbentlig have sat vandhane op, kreeret flere legeredskaber til børnene, luget ved syrener (igen, igen) m.m. – Hold øje med hjemmesiden hvor vi annoncerer datoen for arbejdsdagen i september.

Vi må hele tiden prioritere og sikre at de specifikke ting, fondene har ydet økonomisk støtte til, bliver realiseret, så vi kan få pengene ”hjem”. Vi må også være meget opsøgende i forhold til at finde fonde, så vi kan få realiseret de mange planer, vi har.

I løbet af foråret og sommeren har vores sheltere være flot besøgt, de har været udlejet ca. 10 gange og er, som bålhuset, blevet flittigt brugt i dagtimerne af skovsøens gæster.

Øverst på ønskelisten står en ny gynge og en sandkasse. Hvis nogen har gode ideer til evt. fonde, der kan finansiere legeredskaber til børn, må I endelig sige til.

Det er så dejligt at se, at mange mennesker benytter sig af området – cykelfolket holder en velfortjent pause, der bliver drukket kaffe, fisket, leget, og lige indtil vi fik afbrændingsforbud, var der rigtig mange, der grillede og lavede bål. Vi oplever, at næsten alle brugere af området rydder op efter sig, det er vi er meget taknemmelige for - det betyder nemlig, at man har lyst til at

Sommeren og dermed ferietiden er ved at være slut, og det betyder, at alle, der vil give en hånd med, inden længe forhåbentlig kan samles og forskønne området ved skovsøen. Så kære alle arbejdsomme mennesker - vi håber, at I vil komme og hjælpe, når vi engang i september måned afholder arbejdsdag ved søen.

4


Gang i Skt. Hans bålet ved Skovsøen

5


komme igen, når man ikke skal fjerne div. affald, før man kan sætte sig ved bordene og nyde sin kaffe eller medbragte mad – så tak for det.

indiansk ordsprog lyder – ”Der skal en hel landsby til at opdrage et barn” Vi kan sige – ”Der skal en hel landsby til at passe på vores fælles områder”.

En gruppe ferierende franskmænd havde en sen aften tændt bål på bålstedet ved shelterne, intetanende at der var afbrændingsforbud i Danmark. En opmærksom borger (B.B. læs: Bendt ”Brugs”) fik trådt i karakter, kontaktede Inge Christensen (skovsømedlem), som på sit bedste ”fransk/engelske kropssprog” fik forklaret gruppen tingenes tilstand, hvorefter de med mange undskyldninger i hast fik slukket bålet. Et flot eksempel på, at der bliver passet godt på skovsøområdet og vores by. Et

Og så skal der lyde en stor tak til alle jer, der på trods af kulde og ganske uvidende om, at afbrændingsforbuddet til Sankt Hans var ophævet, alligevel lagde vejen forbi skovsøen Sankt Hans aften. Det blev en god aften og tak til Jørn B. og co., der hurtigt fik fikset materiale, så vi kunne tænde bålet, holde varmen og få sunget midsommervisen, alt imens heksen fløj derhen, hvor hekse nu flyver. Tak også til Kaptajngården, som havde lavet den flotte heks, der

6


om forskellige lege, vi får se…

futtede af i bedste stil, og tak fordi I donerede popcornmaskine og popcorn til glæde for de yngste Sankt Hans gæster.

Tak til jer der gav en hånd med, da heksen var taget af sted, bålet brændt ned og der skulle ryddes op.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til Dan for, ikke kun en rigtig god, morsom og tankevækkende båltale, men også for en flot malet heks, der stod ved vejen og lokkede Sankt Hans gæsterne til.

Husk hvis I gerne vil hjælpe til med praktiske ting i fremtiden, må I meget gerne give lyd, evt. til Karen på tlf. 61282529. Det er så godt at have nogen at trække på, når der bl.a. skal bæres tunge ting frem og tilbage – læs: øl, vand, vin, popcornmaskine, lyskæder, stole og borde - osv. osv.

Det lykkedes - ca. 100 gæster deltog. Det blev en aften, hvor nye som gamle borgere fik hilst på hinanden og ønsket god sommer.

Rigtig god sensommer til alle. Sommervarme hilsner fra ”Skovsøens” folk

Næste år gentager vi succesen og har planer om også at lægge pølser på grillen og måske have flere tilbud

Der synges midsommervise

7


Invitation til foredraget

“Hvad betyder et ubehandlet høretab for dit helbred?” Bliv klogere på din hørelse! Tilmeld dig foredraget ”Hvad betyder et ubehandlet høretab for dit helbred?” Foredraget finder sted i X-Huset, Birkevej 15B, Vester Hæsinge, 5672 Broby. Tirsdag d. 18. september kl. 13.00 - 16.00. Der vil være kaffe kaffe og kage samt mulighed for at stille spørgsmål og få råd og vejledning. Det vil også være muligt at få lavet en høretest. Vi glæder os til at se dig.

Tilmeld dig på tlf.: 70 400 200

Arrangementet er GRATIS

Klerkegade 8, 5600 Fåborg • 70 400 200 Læs mere på www.audika.dk Ny kunst fra Dan Hansen

8


VH Pensionistforening Efterårets program Efter en dejlig varm sommer med masser af sol, hvor vores batterier er blevet genopladet, er vi klar til at starte igen.

Af Lilly Rasmussen

Foredraget starter ca. kl. 14.00. Bindene tilmelding senest den 15. oktober til Ib på telefon 23429724.

Efterårets program ser således ud: Fredag den 31. august kl. 12.30 Afgang fra pladsen ved Brugsen.

Bestyrelsen håber på god tilslutning, da det har været et ønske at få besøg af Niels Peter Holm.

En halvdagstur med Erik H. Lunds Turistbusser rundt på Østfyn, hvor vi vil se på herregårde. Der vil være en guide med til at fortælle, hvad vi ser. Der vil blive serveret kaffe og kage. Vi er hjemme ca. kl. 18.00.  

Hvis der er nogen, som ikke er medlem af foreningen, og som kunne tænke sig at deltage, vil prisen blive 125 kr.

30653 / 2018.07.04

Prisen er 200 kr. Foreningen giver et tilskud til turen. Bindende tilmelding senest den 22. august til Ib på telefon 23429724.

Når 3. Halvleg udkommer i november måned, vil der komme information om aktiviteter for resten af året.

Torsdag den 27. september kl. 14.00 Banko i X-Huset. Mandag den 22. oktober kl. 12.00 i X-Huset Spisning og foredrag ved Nils-Peter Holm, den morsomme bedemand fra Kerteminde. Der vil blive serveret 2 snitter + en ostemad. Drikkelse for egen regning. Kaffe og kage i pausen.

9

Nils-Peter Holm


Velkomstgruppen Vi vil rigtig gerne vide, hvis du har fået en ny nabo eller har kendskab til nogen, der lige er flyttet til området.

Kontakt en fra Velkomstgruppen, og vi tager på besøg med en velkomstmappe. Du kan gå ind på: www.vesterhaesinge.dk – klik på ”Flyt ud til os” og vælg ”Vi byder velkommen”. Der står vores telefonnumre. Eller du kan skrive til os via ”Tip os en tilflytter”, og vi får beskeden.

Er der nu en nytilflytter, der sidder og læser det her indlæg og tænker – jamen jeg har da ikke fået et velkomstbesøg og en velkomstmappe! Okay - så kontakt blot en af os – og vi kommer og hilser på. Vi håber, at I alle vil hjælpe os fortsat – på forhånd tak.

KONTAKTOPLYSNINGER Gurli Rindebæk Telefon: 22 61 37 05 Mail: rindebaekgurli@gmail.com

Eva Ladefoged Telefon: 62 63 10 09 Mail: evl@km.dk

Inge Christensen Telefon: 51 23 24 59 Mail: christenseninge@mail.dk

Bjarne Brøndgaard Telefon: 23 62 96 03 Mail: broendgaard@gmail.com

Lene Wallentin Telefon: 72 53 69 80 Mail: lenewk@gmail.com

Claus Hansen Telefon: 20 99 12 14 Mail: claushansen@smilemail.dk

10


DIN LOKALE ENTREPRENØR - lige ved hånden... • Kloak- og anlægsarbejde • Betonarbejde mv. • Spildevandsløsninger i det åbne land • Belægningsarbejde Aut. kloakmester med godkendt kvalitetsstyringssystem

Nyhed:dling han e Alg be og flisebeaf tage gninger læ

Kontakt Hans på tlf. 40180230 og fået godt tilbud på din næste opgave.

VH Entreprenør ApS v/ Hans-Aksel Nielsen

Rolighedsvej 20 A · 5672 Broby · Tlf. 40 18 02 30 · Mail: vhe@forum.dk

11


Lokalhistorisk Arkiv Trente Mølle i fordums tid På arkivet har vi en hel del erindringer, så der er nok at tage af. Denne gang har jeg valgt at gengive en lille del af Christen Trentemøllers erindringer, som antagelig er skrevet omkring 1930-1940. Af Marie Kallehauge

Christen er født i 1878 og voksede op på Trente Mølle. Hans forældre var Petrine Larsen Lund, født på Knabegården og den fremsynede og driftige Christen Rasmussen Trentemøller, der drev Trente Mølle efter de mest moderne metoder. Han havde overtaget gården efter sine forældre i 1863. Ægteparret fik seks børn, og Christen var nummer fem i flokken. Ubelejlig barsel Nu lader vi Christen Trentemøller selv fortælle: Jeg har fået fortalt, at da mor ventede sit sidste barn i høsten 1880, var det meget ubelejligt, at veerne havde meldt deres ankomst. Fader kunne umuligt undvære et par heste for at hente jordemoderen, for det så ud til, at der ville komme omslag i vejret, og den sidste havre skulle reddes i hus, inden regnen kom. Enden på dilemmaet blev, at storebror Rasmus skulle gå efter

jordemoderen. Han var en knægt på 16-17 år og ikke stolt af situationen. Der var ca. en halv mil til Sandholt, i nærheden af hvor jordemoderen boede, og samme dame var kendt som ualmindelig skrap. I vore dage ville en søn, der var blevet opfordret til et sådant foretagende, naturligvis være fremkommet med en eller anden næbbet bemærkning og til slut fået sine forældre overbevist om, at man nødvendigvis ved sådan en lejlighed måtte være flot kørende. Fars ordre var imidlertid lov, som erfaringen havde belært Rasmus om skulle adlydes uden nogen slags indvendinger, og han traskede derfor af sted. Da Rasmus nåede over til jordemoderen og fortalte om sit ærinde, og at de skulle gå til Trente Mølle, nægtede hun pure at gå med. Hun skældte ud og brugte mund, men det endte naturligvis med, at hun alligevel gik med, men næsten

12


Omkring 1905. Møllerkuskene er klar til at køre ud til landmændene med deres malede korn og til højre holder brødvognen klar til dagens rute. Fjerkræet passer uforstyrret deres egen næringsvej.

hele vejen skældte hun ud og brugte mund. Rasmus, der i forvejen var bange for, hvordan det skulle gå med hans moder, var helt ude af sig selv, og da jordemoderen bemærkede det, slog hun om og begyndte at trøste ham med, at det nok skulle gå osv. Hun vidste også, at Trente Mølle var et sted, hun ikke ville komme til at gå tomhændet fra, og da de kom til Møllen, var hun helt formildet. Fødslen blev godt overstået, ligesom det sidste læs korn svingede ind gennem porten. Denne dreng fik navnet Marius og blev som voksen en stor mand i Nakskov. Mirakelkur Som lille fik Marius engelsk syge,

og i lang tid så det ikke ud til, at han kunne leve. Lægen blev naturligvis tilkaldt, men man kunne jo ikke være forsigtig nok, så Marius blev Sankt Hans nat kørt til den hellige kilde ved Stenløse og overhældt med vand derfra. Det var nu på en måde at gå over åen efter vand, for på Trente Mølle var der netop en hellig kilde, som man skulle tro kunne gøre samme nytte. Måske var det sagnet om, at denne kilde havde tabt sin hellighed ved at et skabet øg engang uforvarende var kommet til at drikke af den, der gjorde den uegnet. Om det nu var dette kildebesøg, doktor Nommels lægekunst eller drengens sande natur, der gjorde udslaget, får stå hen i det uvisse,

13


men han kom sig og blev en hel ”baser”, hvilket man den dag i dag kan overbevise sig om ved at besøge Nakskov, hvor selv de høje skatter ikke kan tage pippet fra ham. Trente Vindmølle Min far fik i 1860’erne vandmøllen ombygget, bækken blev uddybet og en dampmaskine fra Allerup Maskinforretning i Odense blev installeret, så nu kunne hestemøllen nedlægges. I 1872 købte min far en stor bakke af Hans Nielsen i Gl. Stenderup. Herpå opførte han en hollandsk vindmølle med 30 alen vindfang og jernaksel med regulerende sejlsystem. Det blev taget til efterligning af mange og endnu brugeligt på de fleste møller på Fyn, hvor det system anvendes. Møllen lå højt og kunne udnytte selv

de svageste vinde, og den blev brugt nat og dag til sin yderste ydeevne. Det var ikke sådan at bønderne kom til Trente Mølle og fik malet deres korn, nej mølleren hentede kornet hos bønderne og leverede det malede korn tilbage igen. I og for sig var Trente Mølles beliggenhed ikke gunstig for større drift af mølleri, da hele den nærmeste omegn havde dårlig jord og som følge deraf var spredt bebygget, ligesom det bakkede terræn lagde store hindringer i vejen for møllekørslen. Der var 80 tønder land jord til gården og en stor kobesætning med mejeri og stor forædling af produkterne. Far spekulerede på at starte et mejeri, især for bønderne i Ny- og Gl. Stenderup, der jo ligger ret langt fra V. Hæsinge. Der blev afholdt nogle møder, hvor de interesserede

Trente vand- og vindmølle omkring 1920. Læg mærke til landevejen, der på den tid gik syd om vindmøllen. I dag er den blot en markvej.

14


landmænd var samlet på Trente Mølle. Der var imidlertid ikke tilstrækkelig interesse for sagen, men det var jo en kærkommen anledning for egnens folk til at komme sammen og drøfte sagerne.

den hellige kilde i haven og derfra lagde saltglaserede rør med indlagte haner i stuebygningen, mælkestuen og stalden. Et anlæg, der dengang i 1870’erne var ret enestående på landet.

Nyt stuehus med bageri I 1886 blev der bygget nyt stuehus med bageri på Trente Mølle. Bageriet startede 1. maj 1887 og har i årenes løb udviklet sig til et stort bageri. Det blev indrettet således, at man fra vandmøllen kunne trække brødæltemaskiner, centrifuge, smørkærne, tærskemaskine, hakkelsesmaskine og rundsav m.m. Det gik godt for ”Trente Mølles Maskinbageri og Conditori”. Det var ikke usædvanligt at der blev malet 60 tønder rugmel og 15 sække hvedemel ugentlig alene til bageriet. To brødvogne kørte daglig rundt til kunderne, ligesom der var bageriudsalg på møllen, hvor bageriet var placeret i kælderen under stuehuset. Der var noget storslået ved far. Ved nyanskaffelse og udvidelser var det bedste der kunne skaffes ikke for godt. Endvidere havde han en ganske særlig lyst og evne til at skabe noget smukt og godt, hvilket mange ting ved Trente Mølle vidner om den dag i dag. Et anlæg, som vakte megen opsigt, var da min far støbte en cementbeholder ved

Forældrenes sidste år Far blev i sine sidste år stærkt plaget af stensmerter og tog til sidst, da smerterne blev uudholdelige, til Frederiks Hospital i København, hvor professor Bloch ville foretage en operation. Det blev imidlertid ikke til noget, idet far døde under bedøvelsen den 6. september 1898, kun 62 år gammel. Trods dette fik mor en sådan tillid til den kendte professor, at hun et par år senere, da hun var kommet til at lide af underlivskræft, lod sig indlægge på Frederiks Hospital og blev opereret af professoren. Det var dog for stærkt fremskredent til at helbredelse kunne opnås, og den 12. oktober 1900 døde hun på Trente Mølle. Min ældste bror Rasmus overtog Trente Mølle. Men han kom efterhånden i vanskeligheder og solgte i 1906 ejendommen til sine søskende. I 1916 var Trentemøllernes tid forbi på Trente Mølle, og gården gik på fremmede hænder. Elektriciteten var kommet til egnen, og der var ikke længere det store behov for at få malet korn på møllen.

15


Kaptajngården Nye liv og traditioner Varmen er så sandelig kommet til Danmark og til Vester Hæsinge.

Af Allan Rørdahl Borgstrøm

Det har betydet en skøn sommer, hvor Kaptajngården igen i år har haft fælles pasning i samarbejde med SFO’en på Pontoppidan. Det er skønt at gense ”gamle” børn og at se, hvor hurtigt de falder til igen. Nye liv på gården Lam… rigtig mange lam, fik vi langt om længe i juni måned. Alle får fik to lam hver – et var dog dødfødt. Den snak det fører med sig med et dødt lam og mange andre der ”bræ’er”

efter deres mor, giver børnene en forståelse for liv og død. Af andet nyt liv på gården kommer en høne pludselig spankulerende rundt på gårdspladsen med en eller måske fem kyllinger spænende efter sig. I slutningen af august skal vi igen have ænder på gården – juleænder om man vil – de skal slagtes inden vores julemiddag for børnene i december måned.

16

De nye lam beundres


Bedsteforældredag

Mad og drikke skal der også til. Så med fare for gentagelse var der, traditionen tro, et fantastisk veldækket ta’ selv bord med forskellige salater, kartoffelsalat, mørbrad, flæskesteg og grillpølser. Dagen blev afsluttet med kaffe og kage.

Apropos jul – så husk at sætte ”x” i kalenderen den 1. december, hvor vi for 28. gang afholder julemarked på Kaptajngården. Studerende på besøg I slutningen af maj havde vi over to dage besøg af studerende fra pædagogseminariet i Jelling. De har ikke mulighed for at finde et lignende sted at besøge tættere på, derfor er det et samarbejde, der er kommet for at blive.

Et spændende efterår står for døren, hvor vi skal afholde kartoffelfest og julemarked på gården. Vi får besøg af de forskellige skoler i området, og vi skal have endnu en arbejdslørdag.

Tradioner I juni afholdt vi også bedsteforældredag. Det var en skøn dag, hvor vejret sandelig også var med os. Traditionen tro var der små smagsprøver af vores brændenældesuppe, der dog på grund af vejret, blev lavet på bålfad. Der blev også plantet, sået, ordnet, sømmet og hamret, så der nu står fire kasser bugnende af krydderurter og blomster ude foran huset.

Nyt tiltag Efteråret byder ligeledes på flere beskrivelser af vores forberedelser på etablering af vuggestuepladser på Kaptajngården. Her får vi med al sandsynlighed brug for jeres hjælp og støtte – I hører nærmere! Med ønsket om en glædelig sensommer. Mange gårdhilsener Kaptajngården

17


Trafikgruppen Status på gravearbejde Til Borgermødet den 26. juni blev det lovet, at Reryhaneh Hosseinis referat ville blive trykt i 3. Halvleg, men da det fylder hele 4 stk. A4-sider, er det fysisk umuligt. Af Inge Christensen

Der henvises derfor til dette link på Vester Hæsinge og omegns hjemmeside: www.vesterhaesinge.dk/ borgermoede-referat hvor man kan læse hele referatet.

Er der nogen, der ikke har eller bruger pc, så vil man kunne læse referatet i X-huset, hvor der hænger et eksemplar på opslagstavlen. Referatet kan også bestilles på mail christenseninge@mail.dk

18


Borgerbudget 2019 Der er afsat ca. 23.000 kr. til projekter i Vester Hæsinge, Sandholt Lyndelse, Gl. Stenderup og Ny Stenderup.

Af Peter Brøjtenborg Larsen

På kommunens hjemmeside kan der læses om kriterierne for at søge. Søg under borgerbudget. Frist for indsendelse af projektbeskrivelse er 10. oktober 2018

Ansøgning sendes til: broejtenborg@yahoo.dk Yderligere oplysninger: Peter Brøjtenborg Larsen Telefon 51 53 08 13

19


Multihuset Fyn Åben Scene Fredag d. 5. oktober Lille reception 18.00 – 18.30 Baren åbner 18.00 Buffet 18.45 Musik 19.45 Indledere: Faze´n´mir spiller egne kompositioner. Duoen har høstet stor anerkendelse for dens tankevækkende univers. Stilen er Sing and songwriter, Folk, Blues. Mir Bredberg Weber, Sang, piano. Henrik´Faze`Nybo, sang, guitarer.

Tilmelding

Ny leverandør af mad, nye vilkår:

Ønskes spisning, indbetales beløbet på forhånd senest tirsdag før på forenings konto: regnr. 6852 - kontonr. 1015922

Sandstorm er et spillemandsorkester fra Vestfyn der spiller fornøjelig folkedansemusik, både meget gamle melodier som f.eks. efter Rasmus Storm, men også nykomponeret musik. Sandstorm består af: Jakob, tværfløjte og sækkepibe. Hertha, violin. Dorte, violin. Lene, harmonika. Curt, guitar. Morten basguitar, violin, klaver. Orkesteret spiller op til dans!

Buffet: 120 Kr Indgang: 20 Kr. Medlemsskab: 200 kr. Årligt

Gæster er meget velkomne ! Både publikum og udøvende.

Åben Scene i Multisalen

Efter indledende gæsteoptræden er der intet planlagt program, da alle kan skrive sig på tavlen til optræden med max. 3 numre ad gangen. Galleriet og Baren er åben for samspil og hygge. Oplev lidt af hvert Haves: Lydanlæg, lydmand samt trommer og klaver. Scenen styres af toastmaster. Kreationer: Alt kan ske!

Foreningen Multihuset Fyn Birkevej 68, 5672 Broby Multihuset: 20 32 99 73 Formand Poul Bengt: 21 23 46 21

www.multihusetfyn.dk info@multihusetfyn.dk

20


Nyhed Formandsskifte i Multihuset Efter 23 års massivt arbejde for Foreningen Multihuset Fyn havde Anne-Lise Maack et ønske om at blive aflastet i arbejdet og aftræde som formand. Forståeligt, da udviklingsarbejdet har været en stor opgave. Den er blevet løst med succes - men i takt med udviklingen er opgaven også blevet stadig større. Anne-Lise vil fortsat være en aktiv del af bestyrelsen og bl. a. bidrage med den erfaring og de kontakter, der er skabt gennem årene, så intet går tabt. Jeg blev forespurgt, om jeg ville tage over og prøve at løfte arven – et heftigt spørgsmål – men jeg behøvede ikke megen betænkningstid, før jeg ydmygt sagde ja til opgaven. Jeg havde tidligere stiftet bekendtskab med foreningen og deltaget i vinterens arrangementer, kulminerende i ”Musik og Jam Festivalen” i pinsen i år. Hvem er så den nye formand? Det er såmænd en jyde, der er havnet på Fyn, og som elsker det musiske samspil mellem mennesker på tværs. Jeg købte for mine konfirmationspenge en kontrabas, som så har fulgt mig siden – Det var i 1966, og vi har mange gode oplevelser sammen. Der har været perioder, hvor der ikke blev spillet meget på grund af job og familie, og det hele skulle jo hænge sammen. Som værende udenfor arbejdsmarkedet har jeg nu tiden til at deltage i det, jeg gerne vil. Jeg valgte derfor at sige ja til udfordringen med formandsposten i Foreningen Multihuset Foreningen Fynat kunne bidrage med fra mit virke på Fyn, bl.a. fordi jeg mener at Multihuset have en del erfaring arbejdsmarkedet samt de tillidshverv, jeg har bestridt i mit arbejdsliv. Jeg har gennem Birkevej 68,fra 5672 Broby tiden været involveret i bl.a. Håndværker– og Borgerforening, Turistforening, Skole www.multihusetfyn.dk bestyrelse og brancheforening Genvindingsindustrien og har herigennem erhvervet en del multihuset@mail.dk erfaring med organisationsarbejde, idegenerering, turn arounds, udvikling, markedsføring mv. Jeg mener, at jeg 32med 99 denne 73 baggrund kan bidrage med nye tiltag i foreningen uden tlf. 20 at tilsidesætte idegrundlaget for foreningen. Jeg ønsker ikke at træde noget under fode, men at udvikle og forny foreningen og dets aktiviteter. Jeg prioriterer højt, at dette sker med base i det lokale og i samspil med andre af de aktiviteter, der findes i lokalområdet, og vi sammen kan løfte og trække til, fra et stort opland, så vi fortsat kan have succes. Stafetten er givet videre, og jeg vil glæde mig til at se jer til arrangementer i Foreningen Multihuset og i lokalområdet. Poul Bengt

Reception

21

Den officielle overrækkelse af ”stafetten” markeres/ fejres med en lille reception ved fredagstræffet d. 5. oktober, hvor alle er velkomne. Vi håber, at I vil komme og give en cadeau til den afgående formands indsats og fortsatte virke i bestyrelsen samt Jeres anerkendelse/ velkomst til den nye formand og indgyde ham vind i sejlene, motivation og kampgejst som det samlende led og ny ”styrmand” for Multihuset.


Vester Hæsinge Hjertestarter Den 28. maj fik X-Huset leveret en hjertestarter fra Tryg Fonden. I samme anledning var 6 hjerteløbere på førstehjælps- og hjertestarterkursus.

Den 16. oktober 2018 er det International Hjertestarterdag, og i den anledning arrangerer foreningen endnu et hjertestarterkursus på 4 timer. Der vil komme mere infomation om kurset på Vester Hæsinge hjemmesiden.

Er du interesseret i at deltage i kurset, så er der bindende tilmelding til undertegnede nu. De bedste hilsner Gurli Rindebæk rindebaekkgurli@gmail.com Tlf. 2261 3705

Overrækkelse af hjertestarter og undervisning i brugen 22


BYGADEN 10 HÅSTRUP 5600 FAABORG TELEFON 62 68 10 85

GODE TILBUD HVER UGE Benyt vores BUSKØRSEL Fra Vester Hæsinge HVER FREDAG FRA KL. 11.00 Ring til os angående stoppesteder

Ind- og udlevering af pakker Fra POSTNORD, GLS, DAO Fra kl. 07.00-20.00 HVER DAG

Vi bringer varer ud HVER ONSDAG Vi kører i HELE SOGNET Det koster 30 kr. Ring mandag eller tirsdag formiddag

Skal du holde fest og bruge DRIKKEVARER, leverer vi gerne. Vi tager alt RETUR, som ikke er brugt Vi har en stor VINAFDELING, Så vi er din LOKALE vinhandler

HUSK AT HANDLE LOKALT

PÅ GENSYN HOS 23ANNE OG KENT


24


Kvalitet betaler sig... AutoGaarden

Sh. Lyndelse Sinaivej 5 - 5672 Broby Tlf. 6263 2560 Mobil 2033 1560

Service og reparation af alle bilmærker og selvfølgelig bevarer du bilens nyvognsgaranti !

- bare bedre bilværksted

TELEFON: 22 11 63 10 VI STØTTER LOKALT DE LOKALE STØTTER OS 25


X-Hus-Flid Æskekursus for begyndere Lær at fremstille en æske efter mål firkantet eller rund. Æskerne beklædes med stof og papir. Hvis du har noget stof/papir, du kunne tænke dig at bruge, kan du tage det med - ellers har vi alle materialer til rimelige priser. Tid og sted: Den 15.+16. september kl. 9-16 i X-Huset Kursuspris: 200 kr. Fællesudgifter: 50 kr. Tilmelding til Signe senest den 7. september på telefon 30568022 eller mail signe.knus@gmail.com Vi glæder os til at se dig Signe og Anne-Grethe

26


AKTIVITETS DAG I Brobyværkhallen, Pontoppidansvej 9, 5672 Broby Søndag d 19.8.2018 - Kl. 13.00 – 18.30

Brobyværk Handels- og håndværkerforening er, i samarbejde med Brobyværkhallens bestyrelse samt følgende foreninger: Brobyværk tennisklub, - Broby idrætsforening, - Lokalrådet, Madklubben, Pensionistforeningen blevet enige om, at sætte fokus på de aktiviteter vi kan tilbyde i vores skønne område. Arrangementet bliver afholdt med omdrejningspunkt i hallen, og der vil også være mulighed for, at prøve kræfter med tennis i tennis klubben.

Arrangementet er for alle, så mød talstærkt op !!!!! Program:

Kl. 13.00 – 14.00 Brobyværkhallen Hans Møller viser rundt og fortæller om hallens forvandling og nye muligheder KL. 14.00 – 16.30 Brobyværk Tennisklub Tennisklubben er åben, og der vil være mulighed for at prøve kræfter med tennis Kl. 14.00 – 16.30 Broby idrætsforening Idrætsforeningen står klar i hallen, hvor du kan prøve de mange aktiviteter, der er for både børn og voksne Kl. 14.00 – 16.30 Pensionistforeningen Pensionistforeningen vil være tilstede , for en uforpligtende snak samt petanque KL. 16.30 – 18.30 Helstegt Pattegris Mulighed for køb af helstegt pattegris med tilbehør, samt køb af drikkelse. Spisebillet voksne kr. 75,-. Spisebillet Børn kr. 25,-.

Ved nytegnelse af abonnement enten i Broby idrætsforening og Tennis klubben, vil der blive givet en madbillet pr. nytegnet medlemskab Vi ses og27 på gensyn!


28


Bierfest i Broby Fredag d. 2. november 2018 Kl. 17.00 – 01.00 i Nr. Broby hallen Kom og oplev den fantastiske stemning, som ved en ægte Oktoberfest. Vi har pyntet hallen, sørget for musikken og selvfølgelig også en ”Wienersnitzel mit Alles”. TOP SEVEN spiller non stop! Køb billetter på www.billetten.dk til kr. 350,-, eller kontakt centerleder Ann Baunbæk Hansen på tlf. 62 63 13 55

Arrangeret af Broby Fritidscentre, Broby IF og FC Broby.

29


Sandholt – Lyndelse Tømrerforretning ApS Sandholtvej 37 • 5672 Broby Tlf. 62 64 15 24

www.shltoemrer.dk Vi ønsker Broby friog Efterskole E-mail: mc@decratag.dk tillykke med de 100 år.

En lokal samarbejdspartner i alt indenfor murer og entreprenørarbejde

Brdr. Møller

Murer & Entreprenører ApS Aut. kloakmester Gl. Stenderupvej 7 - 5672 Broby Tlf. 62 68 12 44 Fax 62 68 21 44 Bil 20 15 18 41

30


Bøgebjergvej 56, 5672 Broby Telefon 62 63 22 90 - www.dit.as

31


Kalender Dato Tid 19. august 15.00 20. august 09.00 21. august 17.00 26. august 09.00 9. september 14.00 11. september 14.00 11. september 19.00 12. september 19.00 15.+16. sept. 09.00 23. september 10.30 27. september 14.00 27. september 19.30 7. oktober 10.30 11. oktober 19.30 22. oktober 12.00 26. oktober 16.00 4. november 16.00 8. november 14.00 8. november 19.30

Sted - Arrangør X-Huset – Café X X-Huset – Mænds Mødesteder Ny Stenderup (Horseballevej) – Kirken V. Hæsinge Kirke - Kirken V. Hæsinge Kirke – Kirken Præstegården – Kirken V. Hæsinge Kirke – Kirken Præstegården X-Huset – X-Hus-Flid V. Hæsinge Kirke - Kirken X-Huset – Pensionistforeningen V. Hæsinge Kirke - Kirken V. Hæsinge Kirke – Kirken V. Hæsinge Kirke – Kirken X-Huset – Pensionistforeningen Præstegården V. Hæsinge Kirke – Kirken X-Huset – Pensionistforeningen V. Hæsinge Kirke - Kirken

32

Arrangement Første søndagscafé efter sommerferien Første møde efter sommerferien Petanquegudstjeneste Gudstjeneste og morgenkaffe i præstegården Dåbstræf Foredrag ved historiker Henning Frandsen Velkommen til nye konfirmander Første læsekreds efter sommerferien Æskekursus for begyndere Høstgudstjeneste og frokost i præstegården Banko Musikgudstjeneste Høstgudstjeneste med juniorkonfirmanderne Aftengudstjeneste – prædiken v. Karen Møller Spisning og foredrag med Nils-Peter Holm Foredrag ved forfatter Esther Rützou Aller Helgen med musikledsagelse Banko Aftengudstjeneste – prædiken v. Dan Hansen

August 2018  

Bladet for idræt, foreninger, kirker og alle beboere i Vester Hæsinge, Sandholts Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup

August 2018  

Bladet for idræt, foreninger, kirker og alle beboere i Vester Hæsinge, Sandholts Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup

Advertisement