3. Halvleg - Februar 2021

Page 1

Februar 2021

Indhold 2 Leder 6

Kaptajngården - Nyt år, nye børn, nye oplevelser

14

Skovsøen - Beretning fra Skovsøudvalget

10 18 22 24 27 28

Mænds Mødesteder - Rewinding

Lokalhistorisk Arkiv - Kampen om pladserne i Vester Hæsinge Kirke Information fra foreninger

Multihuset - Lyset forude og tid til forandring Broby if - Nyhed: Kropsanalyse VH Clax - Nyt tiltag i X-Huset


Leder Af Hans Christian Balle formand for Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-Huset

3. Halvleg

Udgives af Vester Hæsinge-

Stilhed er nok det ord, der bedst beskriver den

egnens Udviklingsråd.

tilstand, som foreningslivet lige nu befinder sig i.

Birkevej 15B, 5672 Broby

Den aktivitet, som plejer at præge lokalområdet

www.vesterhaesinge.dk

specielt hen over vinteren, er gået i stå, og alle forholder sig afventende. Mange følger med i

3. Halvleg udkommer

nøgletallene for Coronaens udvikling og venter

4 gange årligt og distribueres

spændt på det øjeblik, hvor vi igen går mod en

gratis til alle husstande i

genoptagelse af de sociale aktiviteter.

området. Bladet kan desuden

I

hentes i X-Huset.

Alle borgere, foreninger og

Midtfyn kommune (FMK) omkring ansvaret for

til at få indlæg i 3. Halvleg.

pasningen af græsarealerne ved Skovsøen. Vi

ønsker at rette fokus ind på hvilke opgaver, der

Redaktion og annoncer

skal løftes af de frivillige kræfter, og hvilke opgaver

driftsleder@x-huset.dk

FMK kan hjælpe os med, for at frivilligheden bruges

Telefon 61 41 67 77

der, hvor det skaber gode rammer og udvikling i lokalområdet.

Layout

Helle Rosenkilde Thygesen

Vi har behov for hjælp til pasningen af Skovsøen,

fordi det er en krævende opgave for frivillige at holde

Annoncepriser 2020

området, og fordi vi mener, at FMK her kan bidrage til

1/8 side kr. 150

opretholdelsen af et rekreativt område, som har rigtigt

1/4 side kr. 250

mange brugere.

1/2 side kr. 400 1/1 side kr. 700

www.vesterhaesinge.dk Næste nummer: 7. maj 2021 Deadline: 19. april 2021

X-Huset står i skrivende stund og venter på bedre tider. I overensstemmelse med regeringens Forsidefoto: Karen Møller

men inkl. annonce på

benytte ventetiden til at holde butikken kørende.

Lige nu forsøger vi at skabe dialog med Faaborg-

organisationer er velkomne

Priserne er ekskl. moms

kke desto mindre forsøger Udviklingsrådet at

restriktioner er huset lige nu helt lukket ned. Men alt er klar til en genåbning. Vi håber, at det bliver

muligt at afholde generalforsamling i Udviklingsrådet tirsdag den 9. marts (se opslag på omstående side). Vi opfordrer til, at man møder op. Vi har brug for

manges bidrag og deltagelse i arbejdet for vores lokalområde. 2


INDKALDELSE til ordinær generalforsamling

i den selvejende institution Vester Hæsinge-egnens Udviklingsråd/X-Huset Generalforsamlingen afholdes i X-Husets store sal

tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00

Alle borgere på Vester Hæsinge-egnen kan deltage og har stemmeret. Vester

Hæsinge-egnen dækker Vester Hæsinge, Sandholt Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup.

Dagsorden:

1. Velkomst v. formand Hans Christian H. Balle 2. Valg af dirigent og referent.

3. Valg af stemmetællere - 2 stk.

4. Beretning v. formand Hans Christian H. Balle

5. Regnskab 2020 og Budget 2021 v. kasserer Jørgen Brink 6. Indkomne forslag

(Jf. §6, Stk. 4. Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal

være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse, og formanden skal videresende til de øvrige rådsmedlemmer senest 4 dage før.

Jf. §7, Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

7. Præsentation af “Principper for anvendelse af Hans Jensens Arv” 8. Udnævnelse af “Årets Ildsjæl”.

9. Valg til Udviklingsrådet - jf. §4 - Udviklingsrådets medlemmer. 10. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant. 11. Eventuelt

Udviklingsrådet er vært for en kop kaffe/te og kage. Vel mødt!

3


Nyttige numre Broby IF Hanne R. Gustafsson

27 73 84 35 formandbrobyif@outlook.dk

Brobyskolerne Anja Thorup Vinther

72 53 31 44 thorup_1982@hotmail.com

FC Broby Fodbold Kurt Hansen

62 64 12 19 kh.kphansen@gmail.com

Forsamlingshuset Sandholt Lyndelse Anja Leach

22 72 74 10 sh.huset@gmail.com

Kaptajngården Michael Ingerslev

40 93 05 87 ingerslevs-hereford@mail.dk

Lokalhistorisk Arkiv Marie Kallehauge

22 39 95 38 mariekallehauge@hotmail.dk

Madklubben VH og omegn Eva Andresen

20 66 02 00 eva@vhm.as

Menighedsrådet Lina McQuillan

40 23 22 75 lina@mcquillan.dk

Foreningen Multihuset Fyn Anne-Lise Maack

20 32 99 73 multihuset@mail.dk

Mænds Mødesteder Bjarne F. Knudsen

51 88 34 31 bjarnefknudsen@gmail.com

Ny Stenderup Beboerforening Bjarne Brøndgaard

23 62 96 03 broendgaard@mail.com

Pensionistforeningen Lilly Rasmussen

29 82 16 14 lilly.rasmus1@gmail.com

Udviklingsrådet Hans Christian Balle

42 25 34 04 hans.balle@hotmail.com

Vester Hæsinge Jagtforening Erik Stage Jørgensen

40 83 37 69

Vester Hæsinge Petanque Ib Nielsen

23 42 97 24

X-Huset, udlejning

61 41 67 77 driftsleder@x-huset.dk

4


Velkomstgruppen Tip en tilflytter Gruppen består af 4 frivillige borgere i Ny

Kontakt derfor venligst Gurli Rindebæk

og Vester Hæsinge, der har påtaget

rindebaekkgurli@gmail.com

-og Gl. Stenderup, Sandholts Lyndelse

på tlf. 22613705, eller på mailadressen:

sig den opgave at byde velkommen til lokalområderne og udlevere en

Det gør ikke spor, hvis jeg får den samme

Velkomstmappe.

adresse flere gange, da jeg sørger for, at mapperne kommer ud til velkomst-

Gruppen har brug for, at der er borgere,

ambassadørerne.

der giver et tip om, at der er kommet nye naboer til.

På gruppens vegne

Karen Boman og Gurli Rindebæk

5


Kaptajngården Nyt år - nye børn - nye oplevelser Så er 2021 for alvor startet, og vi byder vores nye familier og børn velkomne på Kaptajngården! Vi har pr. 1. januar hele 57 børn på gården.

Af Stine Boysen

V

i vil først og fremmest sige mange

er også blevet produceret af børn og

tak for den store opbakning omkring

voksne på gården til stor glæde for

vores julebod! Det var mere end vi

forældre, bedsteforældre og vores

kunne drømme om. Vores traditionsrige

fantastiske lokalsamfund, som støtter op

julemarked blev desværre aflyst, så vi

om disse ting ved at købe lidt godter fra

er glade for, at mange i stedet kom forbi

boden. Tak for det!

juleboden i løbet af december.

Julebodens indtjening og det aflyste

Alle børn og voksne har i hele november

julemarked giver en bonus til børnene på

og december julet igennem med bl.a.

Kaptajngården. Vi planlægger at købe lidt

bolche- og slikkepindeproduktion.

nyt og spændende legetøj. F.eks. nyt til

Masser af julegodter, marmelade,

vognparken udenfor, nye dukker og nye

rugbrød, syltede rødbeder og leverpostej

Fem små kokke i gang i køkkenet

legetøjsdyr. Vi har vasket og vasket hen

6


Der findes ikke dårligt vejr... men godt regntøj er vigtigt

over efterår og vinter, og nu trænger det

Der skulle ikke mangle noget, og alle

frisk udskiftning.

omgang. Det blev en rigtig glædelig jul på

efterhånden farveforladte legetøj til en

børn var glade og mætte efter sådan en Kaptajngården.

I december skrev kaptajngårdsnissen hver dag om sine oplevelser

Nu er det tid til at se fremad.

lille by og alle de mange

næste tid bringer. Vi har

om det at være nisse i en

Vi ved ikke helt, hvad den

muligheder, det giver for

dog nogle store børn, som

besøg ved de forskellige

er meget klar til forårs-SFO

erhversdrivende - f.eks.

den 1. april. Hvis forholdende

kirken. Men også bussen

tillader det, så skal skolerne

til Brobyværks plejehjem

selvfølgelig besøges. Vi

benytter nissefamilien sig åbenbart af.

krydser fingre, vi håber, vi afventer, vi ser!

ÅRETS STORE JULEMIDDAG

Én ting er sikkert: Det bliver endnu

det overdådige julebord bestående af

Kaptajngården.

Vi fik sagt god jul til hinanden med

et fantastisk år for alle børn på

medister, flæskesteg fra egne grise og andesteg. Der var selvfølgelig også

Husk at følge med på vores Facebook

franske-, hvide- og brunede kartofler,

hjemmelavet rødkål og masser af sovs.

og Instagram, hvor der løbende kommer

7

flere billeder og gode historier.


BYGADEN 10 HÅSTRUP 5600 FAABORG TELEFON 62 68 10 85

GODE TILBUD HVER UGE Benyt vores BUSKØRSEL Fra Vester Hæsinge HVER FREDAG FRA KL. 10.00 Ring til os angående stoppesteder

Ind- og udlevering af pakker Fra POSTNORD, GLS, DAO Fra kl. 07.00-20.00 HVER DAG

Vi bringer varer ud HVER ONSDAG Vi kører i HELE SOGNET Det koster 30 kr. Ring mandag eller tirsdag formiddag

Skal du holde fest og bruge DRIKKEVARER, leverer vi gerne. Vi tager alt RETUR, som ikke er brugt Vi har en stor VINAFDELING, Så vi er din LOKALE vinhandler

HUSK AT HANDLE LOKALT

PÅ GENSYN HOS8 ANNE OG KENT


Det første tegn på forår

9


Mænds Mødesteder Rewilding

Hvorfor nu den overskrift, og hvad betyder det? Frit oversat ”vild natur”. Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden, dvs., at der bliver mindre og mindre natur - især vild natur. Lige nu står verden inkl. Danmark midt i den sjette masseudryddelse af arter, og det er dér, begrebet ”Rewilding” kommer ind i billedet. Af Leif Henningsen

H

vis mennesket vil overleve, er det en

Det var lidt om Rewilding. Nu til noget

forudsætning, at vi bevarer diverse

andet – og dog - tingende hænger

insekter/bier/sommerfugles levesteder.

sammen. Velværet ved at bevæge sig

En fantastisk måde at gøre det på er at

ude i naturen. Undersøgelser har vist,

skabe levedygtige betingelser for, at disse

at jo længere væk du bor fra grønne

arter kan komme tilbage til naturen.

områder, jo dårligere er dit helbred.

Kan du forstille dig store pattedyr som

Nogle forskere mener, at stigningen i

vildsvin, vildheste, elge, bisonokser,

f.eks. allergier og autoimmune lidelser

elefanter og ulve gå frit i den danske

kan skyldes, at man i mindre grad er

natur? Nej, ikke helt vel? Nogle af dyrene

blevet udsat for naturens sunde

har vi dog i lukkede indhegninger, og

bakterier. Forskning har også vist, at

det er rigtig godt, for der, hvor de er,

antallet af de gode dræberceller i

skaber de forudsætninger for insekters

kvinders immunforsvar steg med 37

tilbagevenden med alt, hvad det betyder

procent, efter at de havde opholdt sig et

for menneskets overlevelse.

par timer i skoven.

10


Foto: Leif Henningsen

MÆNDS MØDESTEDER KONTAKTINFORMATION

Men mon ikke det samme gør sig gældende for mænd, især ældre mænd?

Troels Kildegaard

(formand) Telefon: 40 36 56 86 Mail: troelskirsten@os.dk

I Mænds Mødesteder er det nærmest

blev et must at komme ud i naturen. Nu er vi så heldige at bo nær Svanninge Bakker/Bjerge, hvor der også er

Bjarne F. Knudsen (næstformand) Telefon: 51 88 34 31 Mail: bjarnefknudsen@gmail.com

Rewilding, dog i mindre omfang. Der er kreaturer, der går ude hele året, og

som laver masser af lort til stor glæde for insekter, og derved gør naturen

Ole Bach (værkstedsansvarlig) Telefon: 26 60 15 97 Mail: olebach@galnet.dk

mere varieret og mangfoldig.

11


LOKALE NYHEDER

Nyhedsbrev fra Vester Hæsinge og omegn Der sker rigtig meget på vores egn, og ind imellem kan det være svært at følge med. Du kan hjælpe dig selv ved at tilmelde dig nyhedsbrevet fra Vester Hæsinge og omegn. Det gør du på hjemmesiden www.vesterhaesinge.dk, hvor du udfylder formularen med din e-mail adresse. Nyhedsbrevet vil så lande i din indbakke hver gang, der er nyt.

Kvalitet betaler sig... AutoGaarden

Sh. Lyndelse Sinaivej 5 - 5672 Broby Tlf. 6263 2560 Mobil 2033 1560

Service og reparation af alle bilmærker og selvfølgelig bevarer du bilens nyvognsgaranti ! 12

- bare bedre bilværksted


Vi ønsker Broby fri- og Efterskole tillykke med de 100 år. En lokal samarbejdspartner i alt indenfor murer og entreprenørarbejde

Brdr. Møller

Murer & Entreprenører ApS Aut. kloakmester Gl. Stenderupvej 7 - 5672 Broby Tlf. 62 68 12 44 Fax 62 68 21 44 Bil 20 15 18 41

13


Skovsøen Beretning fra Skovsøudvalget Nytårsaften var der to unge herrer, der benyttede vores shelters til at fejre årsskiftet. Denne fejring kendetegnede faktisk hele året.Området blev brugt i al slags vejr og til mange formål. Fødselsdagsfester, navngivningsfest, barnedåb m.m er blevet afholdt. Selvfølgelig afpasset i antal af forsamlingstørrelsen. Af Mette Henningsen

Der har været 69 shelterbookinger,

brændeskur.

overnattet. Vi mener, at de mange

materialeskur, hvor vi kan stå oprejst.

hvor 180 personer fra hele landet har

Det åbne skur skal lukkes, så vi kan få et

overnatninger skyldes en kombination af

Dette afhænger selvfølgelig af, at de

en større interesse for at færdes i naturen

trofaste frivillige stadig møder op.

og coronatiden, hvor kroer samt hoteller

Vi krydser fingre.

har lukket. Folk har fundet alternative

ferieformer. Dejligt at stedet bliver brugt,

Som noget nyt er shelterne blevet

vejen.

at man har en for sig selv.

og vi har fået mange rosende ord med på

nummereret , så man ved bookinger ved,

AFLYSNINGER HAR DER DESVÆRRE VÆRET EN DEL AF I 2020

Shelterne ved X-Huset benyttes sjældent.

Arbejdsdage er heller ikke blevet afholdt.

område tæt ved stien.

Derfor har vi drøftet muligheden for at flytte en eller to af dem til Skovsøen,

Skt. Hansfesten blev aflyst pga. Corona.

eventuelt med placering på det grønne

Vi havde også planlagt noget juletamtam

- dette kunne så heller ikke gennemføres.

Vi har haft en ordning med kommunen

i 2021.

og græsslåning. Det er desværre

Håber disse arrangementer bliver til noget

angående. tømning af skraldespande ophørt. Læs mere i ”Åbent brev til

På en kommende arbejdsdag skal der

Kommunalbestyrelsen” på Vester

opsættes nye skilte på området.

Hæsinges hjemmeside:

Mere brænde skal kløves og lægges i

(vesterhaesinge.dk)

14


Op til jul pyntede Kaptajngården fint

tyvstjålet - øv øv. Ordensmagten blev sat

Dejligt, at de gerne vil samarbejde og

desværre uden resultat. Igen trådte lokale

op i bålhytten med nisser og hjerter.

på opgaven med at opspore den, men

benytte området til leg og fiskeri. Den

borgere til og fik en ny kæde sat op.Tak

flotte lyskæde kom også op i bålhytten

for det.

og spejlede sig smukt i søen - lige til en

GODT NYTÅR FRA SKOVSØGRUPPEN

morgen, hvor den var pist væk, og det

var ikke nisserne, der var på spil, den var

15

Flot fangst i Skovsøen - Foto: Karen Møller


VH Hjertestarter

16


TELEFON: 22 11 63 10 VI STØTTER LOKALT DE LOKALE STØTTER OS

17


Lokalhistorisk Arkiv Kampen om pladserne i Vester Hæsinge Kirke I Hvedholms godsarkiv har vi på landsarkivet i Odense for mange år siden fundet en hel del oplysninger om Vester Hæsinge Kirke fra 1800-tallet. Kirken var på det tidspunkt ejet af grevskabet Brahesminde og blev administreret fra Hvedholm. Af Marie Kallehauge

V

i købte kopier til arkivet, for det var

henholdsvis sværd- og spindeside.

interessant læsning. For eksempel er

Hvad i alverden skulle det lige pludselig

der et dokument, hvor vi kan se, hvordan

til for? Siden Middelalderen havde

kirkegængerne skulle sidde i kirken i det

det været skik og brug, at mænd og

Herrens år 1802. Da kunne man ikke

kvinder sad adskilte. Mændene kom ind

som i dag bare komme dryssende, mænd

gennem våbenhuset, der dengang lå

og kvinder i et syndigt virvar, og slå sig

på kirkens sydside, medens kvinderne

ned på en tilfældig plads ved siden af en

havde indgang fra nordsiden. Det har

hvilken som helst person, nej, da var der

sikkert også været almindeligt, at de

anderledes styr på tingene. Dog skal det

sad i rangorden. Nu skulle der åbenbart

siges, at mange stadig sidder omtrent det

af en eller anden grund laves om på

samme sted hver gang, eller i hvert fald i

rækkefølgen.

den samme side af kirken. Til gengæld er der absolut ikke prestige i at sidde på de

DE ØVERSTE MANDFOLKESTOLE

tilbagetrukket i kirken.

Christian Nielsen fra Mosegaarden

Det undrer mig ikke, at sognefogeden,

øverste bænke, folk vil hellere sidde lidt

i Vester Hæsinge, fik sin plads på

DOKUMENTET

den første bænk, han var jo sognets

På det første folioark står følgende:

politibetjent. Derefter lægdsmand Hans

Fortegnelse over Stolestadernes

Lindegaard, også fra Vester Hæsinge,

Inddeling i Vesterhæsinge Kirke, forfattet i

han var ansvarlig for egnens skatteligning

Godsejerens, Fuldmægtigens og samtlige

og skattebetaling m. m.. Det er også en

Sognemænds Overværelse. Den 27.

betydningsfuld mand. På bænk nr. 1 skal

november 1802. Derefter følger flere sider

også Mads Pedersen fra Haugstedgaard

med angivelse af, hvor de forskellige

og Jørgen Pedersen fra Stenderupgaard

medlemmer af menigheden skal sidde i

sidde, og på de to næste bænke skal

18


Vester Hæsinge Kirke i 1870'erne

de øvrige syv gårdmænd fra Stenderup

Hvedholm er blevet indblandet og har

og jeg er ét stort spørgsmålstegn. Hvad

eftertragtede pladser øverst i kirken løst.

have deres faste pladser. Det undrer mig,

måttet tage affære for at få striden om de

sker der lige her, det var vel naturligt, at

Samtlige 32 gårdmænd i sognet

gårdmændene i Vester Hæsinge skulle

var fæstere, en slags forpagtere af

sidde først? Hvad kan grunden mon

deres respektive gårde. Ejerne var

være? Det har jeg de seneste dage

de omkringliggende godser, først og

gransket og grundet i for at finde en mulig

fremmest Sandholt med 16 gårde, Søbo

forklaring på.

med 10 og Arreskov/Brobygaard med 6 gårde. I 1894 var Stenderup blevet

MADS PEDERSEN

udskiftet, og de tre gårde Albrechtslund,

Det er gårdmand Mads Pedersen fra

Holmegaard og Haugstedgaard var

Haugstedgaard i Øvre Stenderup,

blevet flyttet syd for byen, til det man så

der skal sidde som den første efter

kaldte Øvre Stenderup (i dag Horseballe).

lægdsmanden, og jeg har ham mistænkt

Godsejeren på Søbo var i økonomiske

for at være ophavsmand til balladen,

vanskeligheder og begyndte derfor at

der er endt med, at godsejeren på

sælge sine gårde, og som den første

19


i kirkesognet købte Mads Pedersen

vides ikke, men det kan ikke være efter,

Pedersen var nu blevet gårdejer, og

gårde ved udskiftningen i 1899 var blevet

sin gård til selveje netop i 1802. Mads

hvor stort deres jordtilliggende er, idet alle

derfor har han følt sig som en ganske

gjort lige med hver omkring syv tønder

betydelig person. Nu var han ikke blot

hartkorn. Mon de så er blevet placeret

gårdmand men gårdejer så det måtte

efter, hvilket gods de var fæstere under?

naturligvis berettige til en plads øverst i

Det kan tænkes. På bænk nr. 4 viser det

kirken, hvilket han så åbenbart fik held til

sig, at der skal sidde fem gårdmænd, alle

at få gennemført. Det er alene min egen

fæstere under Søbo. På bænk nr. 5, 6 og

mening om den sag, og der kan sikkert

7 skal sidde i alt 10 gårdmænd, fæstere

findes andre forklaringer. Den gode

under Sandholt, men så begynder det

Mads fik for øvrigt ikke endeligt skøde på

at knibe, og på bænkene 8 og 9 har

gården før i 1813, og da havde han solgt

Brobygaards fæstere fået plads sammen

en stor part af jorden fra.

med nogle fæstere under Sandholt og Søbo.

SVÆRDSIDEN

Nu var alle gårdmænd placeret, og

På bænk nr. 4 til og med nr. 9 får

derefter blev husmænd og håndværkere

gårdmændene i Vester Hæsinge deres

tilgodeset. De skal for mig at se sidde

pladser. Hvordan de er blevet rangdelt

Mads Pedersens gård ca 1920

sammenblandet på bænkene fra nr.

20


10 til og med bænk

FAKTA

nr. 18, men der er

uden tvivl en mening med hver placering.

De står alle sammen

med navns nævnelse, og det drejer sig om snedkere, tømrere,

bødkere, hjulmænd, skræddere, murere, smede, vævere og

Lokalhistorisk Arkiv

er vores historiske arkiv med et væld af fotos,

dokumenter, avisudklip,

genstande og meget mere.

Du er altid velkommen til at aflægges os et besøg.

træskomænd. Bænkene fra nr. 19 til og med

nr. 26 var forbeholdt

VI HAR ÅBENT

hver torsdag eftermiddag

karlene, naturligvis

med sognefogedens

og lægmandens karle i spidsen. Karlenes

pladser var i samme

fra kl. 14.00 til 17.30 Åbningstiden er dog tilsidesat i løbet af

corona-nedlukningen

orden, som var bestemt

degn havde altså en

fortrinsstilling fremfor de andre tjenestefolk, som sad nederst i kirken. I

hele denne side får vi

ingen navne oplyst, her er det Rasmus Bondes

kone, Mads Pedersens kone, Johan Smeds

kone og så fremdeles. Tjenestepigerne sad i

samme rangorden, som bestemt for konerne.

I fruentimmernes side blev der fire rækker

tilbage til indsiddere. Dokumentet afsluttes med ordene:

Vesterhæsinge

for mændene. De to

datum ut Supra. På

nederste bænke blev anvist indsidderne

Kirkepatronens Hr. Greve Bille Brahes

i sognet (folk der boede til leje). Degnen/

Vegne. C. Jensen.

skolelæreren er ikke nævnt. Det skyldes

at han havde sin egen stol, da han skulle

Skikken med at mænd og kvinder sad

være parat til at hjælpe præsten.

adskilt i kirken, og at enhver havde sin egen plads, gik for efterhånden 100

SPINDESIDEN

år siden langsomt af mode, men hvis

I fruentimmerstolene i venstre side af

I kommer i Kirke på Lyø, så husk at

kirken var rangordenen den samme

mændene sidder i den sydlige side og

som for mændenes vedkommende.

kvinderne i den nordlige. De holder

Gårdmændenes koner fra Stenderup

nemlig stadig den gamle skik i hævd. De

sad først, og helt nede på bænk 7

har også deres egen plads, og nogen

skulle præstekonen med familie og

har endda en pude liggende på pladsen.

tjenestepiger sidde, degnekonen med

Det er ganske vist, for det siger Eva

tjenestepige havde plads på bænk

Ladefoged, der som bekendt også er

nr. 8. Tjenestepigerne hos præst og

præst på Lyø.

21


VESTER HÆSINGE PENSIONISTFORENING En lille hilsen fra Vester Hæsinge Pensionistforening.

Foråret er på vej, så vi må være

Vi håber på, at alle er kommet godt

til bage til normale tilstande igen, det ville

optimister og tro på, at vaccinen kan

gøre underværker, og landet kan vende

ind i det nye år. Corona-situationen

være dejligt.

afslutningen af 2020, så bestyrelsen

På bestyrelsens vegne

er desværre den samme som ved

beklager meget, at vi ikke kan få lavet et

Lilly Rasmussen

nyt program, som vi kan overholde.

VESTER HÆSINGE HJERTESTARTER Ved to ekstraordinære generalforsamlinger den 17. november 2020 blev foreningen nedlagt den 31. december 2020.

X-Huset har oprettet en selvstændig

Fadderskaberne blev overdraget til

Man bedes kontakte mig, hvis

Udviklingsråd/X-Huset og V.H.E. Invest

eller andet, da jeg har ansvaret for

konto til driften af hjertestarteren.

Inge Christensen og jeg vil fortsat tjekke hjertestarterne.

henholdsvis Vester Hæsinge Egnens

hjertestarterne har været i brug, alarmeret

ApS.

pasningen.

Formuen på 15.895,44 kr. overflyttes

Bedste hilsner

formuen vil kunne dække udgifterne til

rindebaekkgurli@gmail.com

til deling mellem de to faddere, og

Gurli Rindebæk

hjertestarterne i ca. 8 år.

Tlf. 2261 3705 og 6261 9005.

22


23


Multihuset Lyset forude og tid til forandring Vi er mange, der er vågnet op til bevidstheden om, at Naturen ér Direktøren, og Mennesket er en underordnet medarbejder, der kan afskediges, hvis opgaven ikke varetages i forhold til universets bedste. I Multihuset har krisen betydet: Tid til selvransagelse og forandring. Af Anne-Lise Maach

MULTIHUSET ER NU KLAR MED PROJEKT ”LYSET FORUDE”

Hovedparten af de optrædende vil være

som er ment som en opmuntring og ikke

egne rækker, og resten er supportere

Kickstarter, til en nystart af det frivillige

kontakter. Detalje-program vil udkomme

samarbejde og kulturliv. Vi kan mere

de enkelte, udmeldte datoer.

PLAN B

ALLE 4 KULTURFESTER KRÆVER FORHÅNDSTILMELDING

de 4 kulturfester må aflyses på datoen

begrænsning i forhold til antal deltagere.

sommeren.

Ønsker du at deltage, hvad vi håber,

PROJEKT ”LYSET FORUDE”

formand Anne-Lise Maack på telefon

glade amatører eller semi-

Vi håber, I vil tage godt imod initiativet,

professionelle musikere fra foreningens

mindst som en medvirkende inspirator og

fra foreningens netværk af musiske

foreningsarbejde samt tværgående lokale

efterhånden, som tiden nærmer sig

sammen - end vi før troede!

Der vil være Corona-adgangs-

Skulle det vise sig, at én eller flere af

- pga. Corona - flyttes de til nye datoer i

så skal du reservere plads/ armbånd hos

Projektet består af 4 Corona-tilpassede

20 32 99 73 - bedst efter kl. 16:00. Først

med skiftende og varieret optræden

tilmelding, når det tilrådelige/ anbefalede

Folkelige Kulturfester - hver gang

til Mølle-princippet gælder. Der lukkes for

på friluftsscenen samt med forskellige

deltagerantal er nået.

Lys- Musik & Natur-temaet vil være den

Med venlig hilsen

Events, der vil variere fra gang til gang.

Foreningen Multihuet Fyn

gennemgående røde tråd.

i Vester Hæsinge

24


Nytårslys - kalender

med hovedoverskrifter til ny form for Multihus-arrangementer Foreningen siger tak til Naturen for Corona-indspark til skærpet bevidsthed, respekt og nytænkning Foråret i Multihuset rykker udenfor og byder dig velkommen til en sammenhængende række af nyskabende, offentlige frilufts-kultur-fester i samvær med naturen:

Lørdag 20. marts Vandreklitten a 45 min. - Optræden af 5 x tilmeldte grupper el. solister a 20 min. - Mad over ild v. ”Anja og Lasses udekøkken” - Kl. 17.30 Jævndøgns ildceremoni v. Marcelo Arroyo Rios

Lørdag 17. april NightRiders-ride on a 45 min. - Optræden af 5 x tilmeldte grupper el. solister a 20 min. - Mad over ild v. ”Anja og Lasses udekøkken”

Lørdag 15. maj - Optræden af 4 x tilmeldte grupper el. solister a 20 min.

Alberte Winding & Andreas Fuglebæk

Lørdag 19. juni - Vandring og Naturvejledning - Spillemænd og Fuglesang i Håstrup Bjerge m. udsigt over øhavet - Akustisk folkemusik m. bakkerne som Scene - af skiftende grupper. Slutter af på STORM Folke- og Naturgård. Arr. Foreningen Storm i Håstrup og Foreningen Multihuset i V. Hæsinge Med venlig hilsen Bestyrelsen og Foreningen Multihuset Fyn Søg løbende info: www.multihusetfyn.dk – Se nærmere program efterhånden

25


En af dansk musiks mest elskede og

Markør og fyrtårn for ”Lyset Forude”

varme sangstemmer - Alberte Winding, er bestemt ikke blevet mindre aktuel

under krisen, hvor specielt sangen ”Lyse Nætter” har fået stor betydning for rigtigt mange danskere. Alberte Winding

akkompagneres af sin mand Andreas

Præsentation af intimkoncert med Alberte Winding & Andreas Fuglebæk

Fuglebæk på guitar.

Makkerparret Alberte Winding og

Andreas Fuglebæk har med de sidste mange års koncerter fundet frem til et repertoire, der strækker sig fra Lyse

Nætter, tænder på et kys, Hej Frede, Kys din kæreste og hen til de nye numre fra udgivelsen Marthas Vineyard.

”Vi har forsøgt at samle noget melodiøst og sangbart, gamle hits og numre, der kan søsætte en god anekdote. Vi vil

allerhelst prøve at få folk til at smile,

og håber at deres egne historier kan spejle sig gennem sættet. For det er

sange skrevet ud fra perioder med små børn, og med store, med ny kærlighed og alt det lys, der kommer gennem

sprækkerne. Men allermest prøver vi at

få lyden ud der, hvor Covid-trætte hjerter trænger til det.”

Priser er søgt holdt nede via puljer og fonde, så de fleste kan deltage. Pris 20. marts og 17. april:

100 kr. inkl. mad og armbånd. Pris 15. maj:

100 kr. inkl. koncert og armbånd.

26

Pris 19. juni: Gratis entré.


NYHED I BROBY IF Broby IF har nu mulighed for at tilbyde kropsanalyse på vores nye vægt fra InBody. Uanset om du ønsker at se fremgang i din træning, om du ønsker at tabe dig, eller du generelt bare vil vide hvilken sundhedsmæssig tilstand din krop er i, vil en kropsanalyse vise et billede af, hvordan din krop har det. Udover din vægt vil analysen bl.a. vise: • BMI • Muskelmasse • Fedtprocent • Total sundhedsscore • BMR1 • Hvor på kroppen musklerne er placeret • Hvor på kroppen fedtet er placeret • Hofte/talje ratio2 1

Hvor mange kalorier din krop forbrænder i hviletilstand Afspejler intraabdominal fedme – altså om man har ”farligt” fedt på maven.

2

Vægten vil huske dig, hvis du får lavet flere målinger, og vil derfor vise din udvikling, siden du var på vægten sidst. Prisen for en vejning er 50 kr. for medlemmer i Broby IF og 100 kr. for ikke-medlemmer. Information om hvordan man booker en vejning vil fremgå på broby-if.dk snarest.

27


VH Clax Et nyt tiltag i X-Huset V.H. Clax er en lille keramikforening, der holder til i kælderen under X-Huset Af Hanne Knudsen

Trods corona og de deraf følgende

Og når vi mødes igen, byder vi alle nye

amatører, der hver onsdag mødes for

restriktioner er der en lille gruppe glade

som gamle medlemmer velkommen.

at arbejde med ler og formgivning. Vi er

Vi har store planer for 2021 og håber, at

i vores spæde start og er ved at lære,

vi kan få igangsat flere af de gode ideer,

og vi bliver dygtigere, hver gang vi får et

vi har liggende, men til den tid vil det

tilfredsstillende resultat.

blive annonceret på X-Husets og Clax’

Facebook-sider.

Lige nu er vores lokaler lukket, men

derfor arbejdes der videre hjemmefra,

og vi ser frem til at vi atter kan mødes.

28