Page 1

August 2019

Velkomstgruppen - Videreudvikling af integrationen Multihuset Fyn - Sommer og vel overstået festival Mænds Mødesteder - I X-Huset og ude i naturen Tour de Vester Hæsinge - Tour’en kører igen


Nyttige numre 3. Halvleg

Udgives af Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd. Birkevej 15B

Broby IF Hanne Duus

www.vesterhaesinge.dk

Brobyskolerne Søren Peder Birch Jensen

3. Halvleg udkommer 4

FC Broby Fodbold Kurt Hansen

gratis til alle husstande i om-

Forsamlingshuset Sandholt Lyndelse Sara Emilie Aagaard

hentes i X-Huset.

Kaptajngården Ulrik Klitgaard Tofte

Alle borgere, foreninger og

Lokalhistorisk forening Marie Kallehauge

til at få indlæg i 3. Halvleg.

Menighedsrådet Ellen Pedersen

5672 Broby

gange årligt og distribueres rådet. Bladet kan desuden

organisationer er velkomne

Multihuset Højgård Poul Bengt

Redaktion og annoncer

60 19 67 85 formandbrobyif@outlook.dk 64 65 33 92 soerj@fmk.dk 62 64 12 19 kh.kphansen@gmail.com 22 72 74 10 sh.huset@gmail.com 23 29 27 82 ub@foodsafe.dk 62 68 12 58 mariekallehauge@hotmail.dk 62 63 17 06 emp@digpost.dk 21 23 46 21 poulbengt@gmail.com

Helle Rosenkilde Thygesen

Mænds Mødesteder Bjarne F. Knudsen

Telefon 61 41 67 77

Pensionistforeningen Lilly Rasmussen

29 82 16 14 lilly.rasmus1@gmail.com

Annoncepriser 2019

Udviklingsrådet Hans Christian Balle

42 25 34 04 hans.balle@hotmail.com

1/4 side kr. 250

Vester Hæsinge Jagtforening Erik Stage Jørgensen

40 83 37 69

1/1 side kr. 700

Vester Hæsinge Petanque Ib Nielsen

23 42 97 24

Priserne er ekskl. moms

X-Huset, udlejning Helle Rosenkilde Thygesen

61 41 67 77 driftsleder@x-huset.dk

driftsleder@x-huset.dk

1/8 side kr. 150 1/2 side kr. 400

www.vesterhaesinge.dk

Næste nummer: 2. november Deadline: 11. oktober

Forsidefoto: Leif Henningsen

men inkl. annonce på

51 88 34 31 bjarnefknudsen@gmail.com

Mangler din forening ovenfor, så tøv ikke med at kontakte redaktionen.

2


Leder Behovet for at samle kræfterne lokalt stiger i takt med, at udviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune på en række områder fokuserer på de områder af kommunen, der ligger tæt på Odense og motorvejen samt Faaborg by. Af Hans Christian Balle

D

Vi ønsker med hjemmesiden at styrke alle gode aktiviteter i hele Broby-klyngen ved at give alle aktive folk mulighed for at komme ud til en større og måske mere målrettet brugerflade.

erfor har Udviklingsrådet sammen med lokalrådene i Brobyværk og Nr. Broby genstartet samarbejdet i Broby-klyngen. I første omgang har Lokalrådene fra Brobyværk, Vester Hæsinge og Nr. Broby med hjælp fra DGI udarbejdet en plan for en tættere kommunikation mellem borgerne i de 3 lokalområder. Det mest synlige resultat heraf er beslutningen om at købe en fælles hjemmesideløsning, som er udviklet af DGI og har været undervejs og på gaden i de sidste 12 år.

Vi ønsker også, at hjemmesiden skal fungere som en indgangsportal til vores fællesområde for dem, der udefra måtte have interesse i området - f.eks. potentielle tilflyttere. Vi håber, at hjemmesiden vil give et godt overblik over, hvad vores område indeholder af muligheder.

Udviklingsrådet arbejder i øjeblikket ihærdigt på, at få hjemmesiden gjort klar, så vi en gang efter sommerferien kan indbyde alle foreninger og grupper i lokalområderne til et informationsarrangement, hvor vi folder mulighederne med hjemmesiden ud.

3


Velkomstgruppen Videreudvikling af integrationen Faaborg-Midtfyn Kommune har en udviklingsstrategi. I den er der en overordnet målsætning, der går ud på, at der skal være 3.000 flere borgere i kommunen i 2030. Af Inge Christensen

D

ekstern foredragsholder, der vil kunne lokke alle gode idéer og forslag frem, så vi i fællesskab kan videreudvikle integration og fastholdelse af tilflyttere i vort lokalområde.

et er dog ikke nok bare at tiltrække nye borgere til kommunen – de skal også fastholdes. Hvordan gør man så det?

Og YES - vi har fået et ja til vores ansøgning!

Der er stor fokus på, hvordan integrationen af tilflyttere kan styrkes og gøres bedre ude i lokalområderne rundt om i kommunen. Derfor har Faaborg-Midtfyn kommune søgt Landdistriktspuljen/Fynsland om penge til denne videreudvikling. Det har man fået, og der er oprettet en pulje.

Så når tiden nærmer sig, vil I alle høre nærmere om arrangementet via Nyhedsbrevet. Nytilflyttere vil få en personlig invitation uddelt. Der vil være plads til max. 100 personer denne aften, så tilmeldingen bliver efter ”først til mølle”-princippet.

Vi har ansøgt denne pulje om økonomiske midler til at kunne afholde et arrangement her i vores lokalområde den 21. november.

I hele november måned vil der hænge billeder i X-huset, som er malet af Karsten Auerbach. Billedserien omhandler: Integration af tilflyttere og mødet med det lokale fællesskab.

Et arrangement, hvor tilflyttere og etablerede borgere mødes i et socialt fælleskab med gratis spisning og efterfølgende workshop med en

4


Karsten Auerbach billede fra serien Integration og mødet med det lokale fællesskab

VELKOMSTGRUPPEN: Gurli Rindebæk Telefon: 22 61 37 05 Mail: rindebaekgurli@gmail.com

Eva Ladefoged Telefon: 62 63 10 09 Mail: evl@km.dk

Inge Christensen Telefon: 51 23 24 59 Mail: christenseninge@mail.dk

Bjarne Brøndgaard Telefon: 23 62 96 03 Mail: broendgaard@gmail.com

Bodil Pedersen Telefon: 51 72 05 05 Mail: bodil.peder.p@gmail.com

Claus Hansen Telefon: 20 99 12 14 Mail: claushansen@smilemail.dk

5


Kaptajngården Sommeren er kommet To nye grise er flyttet ind sammen med ti moskusænder. Dog gik det sådan, at løbeænder og moskusænder ikke er så gode sammen – derfor er de to løbeænder (andefar og andemor) blevet lukket ud af folden, hvor de meget hurtigt har opdaget smuthuller ud til hele matriklen – men den er altså god nok, de må godt være der. Af Allan Rørdahl Borgstrøm

H

enover sommermånederne starter der en del nye børn, så vi er fra den 16. august 49 børn. Vi bliver lidt flere børn end sidste år, og vi har derfor ansat Michael, som er pædagog, fra den 1. august.

Vigtigst af alt er, at børnene med stor glæde og lyst viser hele deres børnehave frem, alt imens der summer af liv med små aktiviteter i løbet af formiddagen. I år ville vejrguderne (og Beredskabet) lade os lave bål, så den traditionsrige brændenældesuppe var atter til smagsprøve ved bålpladsen. I pavillonen blev der malet, tegnet, dekoreret og

BEDSTEFORÆLDREDAG Siden sidst har vi afholdt bedsteforældredag med deltagelse af næsten 80 (!) olde- og bedsteforældre (for nogen er det en onkel, tante, nabo eller lignende).

God stemning på en velbesøgt Bedsteforældredag

6


Grisene nyder deres nye hjem på Kaptajngården

ganske hyggelig dag, hvor vi havde medbragt vores popcornmaskine og forskellige ingredienser til ”bygselv-lagkage”. Vi er ligeledes at finde til Tour de Vester Hæsinge, med forskellige aktiviteter for de mindste.

designet de flotteste sten til pynt omkring på gården og endelig i vores store bålhus, blev der bygget et foderbræt, som står flot ud for vinduet, hvor vi spiser morgenmad, så vi rigtigt kan se fuglene spise. Frokosten bestod af ænder, vi selv havde slagtet, lammebov, mørbrad og pølser. Hertil blev serveret flûte, kartoffelsalat, nye kogte kartofler og to salater. Til eftermiddagskaffen kunne nydes et stykke ”Sofies hemmelighed”. Tak til alle jer der kom denne dag sammen med jeres børnebørn - børnene havde med stor forventning og arbejdsiver set frem til dagen. DELTAGELSE I LOPPEMARKED I pinsen deltog vi på loppemarkedet ved X-huset. En blæsende, men

SOMMERÅBNING I ugerne 28, 29 og 30 har der på trods af feriens start alligevel været mange børn på Kaptajngården. Igen i år har vi i disse uger fælles åbent med SFO-en fra Pontoppidan. Ved at slå os sammen kan vi begge steder tilbyde at holde åbent hele sommeren. Mange børn vender disse uger tilbage til den gamle gård – og på trods af at alderen er højere, end da de forlod os, er det vist ganske til den gode side at komme tilbage på besøg.

7


EFTERÅRETS PROJEKTER Allerede nu kender vi mange af efterårets kommende aktiviteter, som der er et par stykker af, både de traditionsrige med kartoffelfest og julemarked - sidstnævnte er som altid første lørdag i december, som i år er den 7. Efteråret byder dog ligeledes på et større byggeprojekt. Vi har søgt – og fået bevilliget – en pose penge fra Friluftsrådet til en shelter og udetoilet, som skal laves nede ved bålpladsen i forbindelse med udekøkkenet. Madklubben kommer vi også til at deltage i, men den dag bliver det på Kaptajngården – meget mere herom senere på året.

Engagerede køkkenhjælpere laver brændenældesuppe

Tilbage er blot at ønske alle en god sommer. En stor tak til alle der lægger vejen forbi os i ny og næ – om det er for at sige ”hej” eller tilbyde agurker og tomater – så er det noget, vi sætter enorm stor pris på. Kærligst Kaptajngårdsdamerne og mand (snart mænd)

8


VHE Invest VH Pizza i den gamle Brugs Af Jørn Bertelsen og Haris

O

mbygningen af den gamle Der skal ikke bruges spalteplads Brugs-bygning er her i 3. Halvleg til at ved at være så langt, beskrive, hvor fint det at vi nu kan glæde hele er blevet. Kom På åbningsdagen os til åbningen af hellere selv og se på det nye pizzaria. herlighederne, når og resten af weekenden At vi er nået så dørene bliver slået FRIT VALG BLANDT langt skyldes op, hvilket sker ALLE PIZZAER udelukkende den fredag, den fantastiske indsats, 9.august de frivillige, der har været ind over, igen har Hold øje med VH Pizzas ydet. opslag på Facebook-siden: www.facebook.com/vhbutikken/

50 kr

9Ombygning fra Dagli’Brugs til pizzaria er ved at være klar


Multihuset Fyn Sommer og vel overstået festival Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig. Snart kolde farver i sky og vand, snart nøgne piger ved hver en strand. Mer, mer, mer jeg dog dig elsker, hver gang du ler. Af Poul Bengt, formand

S

åledes beskrev den navnkundige Thøger Larsen – redaktøren fra Lemvig – den danske sommer i ”Sommervise”, der udkom første gang i digtsamlingen Vejr og Vinger fra 1923. Digtet er også kendt som sangen ”Du danske Sommer, jeg elsker dig” melodi af Otto Mortensen. Thøger Larsen boede hele livet i Lemvig, og vi befinder os da også ofte i det danske landskab, men hans digtning skuer også i høj grad ud i verdensrummet og kredser ikke mindst om den livgivende sol, hvilket blandt andet bliver tydeligt i hans digte om den danske sommer. Indtil videre har vi jo set alle sider af dansk sommervejr og håber stadig på, at det bliver en god sommer. Hvad er en god sommer, ja det er jo lidt afhængig af, hvem man er – er det landmanden, er det noget med

passende vandmængder på rette tid og sted, god vækst i afgrøderne og så en god høst, så er han tilfreds. Er man turist, er det noget med oplevelsesvejr – ikke for varmt og ikke for koldt. Er man barn, er det sol, badevejr og mange is. Er man et musisk menneske, er det oplevelser i billede og lyd – det er jo her Multihusets klientel kommer på scenen. VEL OVERSTÅET FESTIVAL Vi har i forbindelse med pinsen afviklet vores årlige Musik & Jam festival, som har været omtalt her tidligere – og det var i blandet vejr, som Thøger Larsen beskriver det. På trods af eller uanset vejret blev det en fantastisk oplevelse for alle deltagere fra ind og udland og for de mange lokale, der valgte at deltage.

10


Jam i Multihusets gĂĽrd

11

Tangoundervisning i Multihuset


I år havde vi valgt Tango som tema, og i et forbilledligt samarbejde mellem Kirken, Multihuset og de udøvende kunstnere fik vi en fantastisk oplevelse specielt ved dobbeltkoncerten i Kirken og i Multihuset. Alle sejl var sat til, og alle ydede deres bedste, hvilket gav en fantastisk oplevelse. Det var jo ikke blot dobbeltkoncerten, der skabte succesen, men også alle de samspilssituationer, der opstår i forbindelse med sådan en event.

Der bliver spillet på kryds og tværs og i buske og hegn til fælles glæde og i det fælles sprog ”musikken”. Det var ikke kun øret, der blev fyldt, men også for øjet var der sublime indtryk. Vores maleriske venner havde taget temaet ”Tango” med i deres malerkunst, hvilket gav nogle meget sanselige indtryk i dansens verden foreviget på lærred – herligt. Vores kunstnere havde også taget andre af deres billeder med, så vi fik et indtryk af deres kunst.

12


Artisterne ved dobbeltkoncertens 1. del i Kirken

Der var workshops med forskellige kreative fag som fremstilling af smykker, arbejde med glas og fremstilling af rygeost, hvor deltagerne fik mulighed for selv at afprøve sine færdigheder. Vi kan kun sige, at det var glade gæster, hvis øjne og øren der fyldt med oplevelser tog afsked efter et vellykket arrangement mandag 2. Pinsedag.

Vi vil ønske jer alle en fantastisk sommer og glæde os til at se jer til vores generalforsamling og efterfølgende fredagsarrangement med åben scene. Husk tilmelding hvis i vil spise sammen med os.

13


X-HUSET OG DE LOKALE VINAVLERE I VESTER HÆSINGE OG OMEGN INVITERER TIL

VINSMAGNING & LÆKKER TAPASBUFFET

Fredag, den 6. september 2019 kl. 18.30-21.30 i X-HUSET, Vester Hæsinge Vidste du, at få steder i Danmark har så mange vinavlere på så lille et geografisk område som Vester Hæsinge og omegn? Nu har du en unik mulighed for at smage deres allerbedste vine og få en god snak med dem, mens du nyder en lækker tapasbuffet.

VINSMAGNING & LÆKKER TAPASBUFFET

Kun 250 kr.

(begrænset antal pladser) 14 billet på www.x-huset.dk/events Læs mere og bestil allerede nu din


15


Tour de Vester Hæsinge Tour’en kører igen Efter nogle års fravær vender Tour de Vester Hæsinge tilbage. I år tager vi det gamle koncept op, hvor man cykler solo - her er plads til alle aldre, og der kåres vindere i forskellige aldersklasser. Af Laurits Knudsen

H

Formålet er at skaffe økonomi til fortsat understøttelse af mangfoldige aktiviteter i X-Huset til glæde for lokalområdet samt andre brugere af huset. N.B. Alle børn der deltager i cykelløbet skal bruge cykelhjelm – hvis voksne cykler uden, er det på eget ansvar.

ensigten er, at hver deltager finder en eller flere sponsorer, som vil give et beløb pr. kørt km eller et fast beløb. Så køres der så langt, man kan på en rundstrækning fra X-Huset Sandholtvej Gl. Stenderupvej Birkevej på 1 time. Derefter regnes der ud, hvor mange penge der har indkørt.

LØRDAG

31. AUGUST 2019 FRA KL. 9.00

HVEM KAN VÆRE SPONSOR? ALLE kan være sponsor - bedsteforældre, forældre, naboer, venner, forretninger, firmaer eller man kan være sin egen sponsor. Firmaer kan ligeledes sponsorere medarbejdere. Vi håber, at rigtig mange vil tage udfordringen op og finder en eller flere sponsorer, således at der kan blive et overskud til glæde for børn, unge og ældre i Vester Hæsinge og omegn.

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED TOUR’EN For at skaffe det bedst mulige udgangspunkt for aktiviteterne i X-huset har vi prøvet at kombinere forskellige ideer.

16

• Børneaktiviteter: Der vil være flere spændende aktiviteter for børnene, som i år bliver ledet af Kaptajngården. Der vil være forskellige cykeludfordringer tilpasset det enkelte barns alder. Desuden vil der være en


hoppepude. Mød frem og prøv de enkelte ting. • Petanque: De lokale helte dyster mod andre fra 5672-området. • Spinning: På hovedtrappen ind til X-Huset vil en af årets nye aktiviteter finde sted. Der vil være holddyster, men man kan også få lov at prøve spinning under kyndig ledelse. • Tombola: Der vil være en spændende tombola, hvor vores mange fine sponsorgaver kan vindes. • Sundhedstelt: På pladsen vil der være et telt med fokus på sundhed. Det endelige program ligger ikke fast endnu men vil blive offentliggjort på hjemmesiden/ Facebook i dagene op til Tour’en. • Grillgris: Der serveres grillgris, som er opvokset her i lokalområdet. • Nøglekonkurrencer: Der bliver mulighed for at købe nøgler, som man kan prøve lørdag kl. 12.45.

I løbet af august vil der blive solgt nøgler ved nogle af de lokale butikker. Der er allerede solgt halvdelen af nøglerne, så måske skal man være hurtig, når der udbydes nøgler. • Rafling: En nyhed i år er rafling. Her forsøges at genskabe tidligere tiders festlige stemning. Spillet ledes af Bo Møller, så der helt er styr på de lokale regler.

Hvis gode ideer opstår, kan det let tænkes, at der er flere aktiviteter på pladsen.

Der vil være brug for indlevende tilskuere, så mød frem og deltag og få en hyggelig dag for hele familien.

17


Lokalhistorisk Arkiv Fæstebonden Niels på Palleshave - del 2 I sidste nummer af 3. Halvleg forlod vi i 1798 Niels Nielsen i Palleshave, men nu følger vi igen ham og hans efterkommere.

Af Marie Kallehauge

N

iels er ude at pløje langs vejen fra Vester Hæsinge mod Tørringe. Tænk, at vejen er rettet ud, så den er helt lige, for at han og hans nabo på den anden side af vejen kan få nogle regulære marker. Det er fantastisk, men Niels savner de andre naboer at tage beslutninger sammen med. Fællesskabet er gået fløjten, nu er enhver sig selv nærmest. Nu konkurrerer man nærmest om, hvem der først får tilsået og høstet. Der var nu meget, der var bedre i de gode gamle dage. Niels er kun 54 år, da han og Marie går på aftægt. De bliver boende hos deres søn og svigerdatter, som skik og brug er. Marie dør i 1827 og Niels i 1833. De bliver begge 73 år.

fra Svanninge. De bliver gift samme efterår og får efterhånden fem børn. Hans Nielsen driver gården som hans far i sin tid, dog skal han med tiden ikke længere gøre hoveri (gå på arbejde) på Sandholt, men i stedet betale en pengeafgift. Det er en stor lettelse, at han eller hans tjenestefolk ikke skal stille på Sandholt og gøre markarbejde eller høste, lige netop når hans eget korn er tjenligt. Hans Nielsen beholder sin fæstegård, indtil han er 72 år, om han ikke har den store tillid til sin søn Mads, skal ikke kunne siges, men da Mads er 33 år, overtager han endelig fæstegården i 1857, samme år som han bliver gift med pigen Kirsten Hansen på 19 år.

FÆSTEBONDE HANS NIELSEN I 1814 fæster Niels Nielsens næstældste søn gården af Sandholt. Det er Hans, som er 29 år og har en søn med tjenestepigen på Stokkebrogaarden, Marie Nielsdatter

GÅRDEJER MADS HANSEN Mads og Kirsten får seks børn, og som tiden går, ønsker Mads at blive selvstændig. I 1869 frikøber han gården som den første af Sandholts bønder i Vester Hæsinge.

18


Det er muligt, at han har genbrugt nogle af bygningerne fra Palleshave til driftsbygningerne, da de er med bindingsværk og stråtag. Mads mister sin kone Kirsten i 1885. Hun blev kun 49 år. Mads klarer de daglige gøremål med sin søn Laurits og datteren Karen Marie til hjælp. I 1895, da Mads er blevet 72 år, sælger han gården til sin ugifte søn Laurits. I de år er det opgangstider i landbruget, andelstanken har vundet indpas og den animalske produktion vokser, og der er gode penge at hente, men åbenbart ikke for Laurits.

Det er dyrt at blive selvejer, og Nicoline von Sperling giver sit samtykke til, at Mads må udstykke og frasælge ikke mindre end 18 parceller. Han skal indfri gæld til Sandholt for hver parcel, han sælger, så det er begrænset, hvor mange penge han får ud af det. De største lodder, han sælger, er hans skov-, sand- og moseparceller, og her opstår tre husmandssteder: Toftevej 2, Jordløsevej 30 og Tørvegyden 6. Små husmandssteder køber tillægsjord, og andre - især håndværkere - køber byggegrunde. I de følgende år frastykkes yderlige parceller, og tilbage ved gården i Palleshave er efterhånden kun 17 ha. I 1877 beslutter Mads at flytte sin gård fra Palleshave og over på den anden side af vejen, hvor han har det meste af sin jord (Birkevej 68). Mads bygger et stort grundmuret stuehus med tegltag og tre skorstene, trods stort frasalg skal det kunne ses, at han er en driftig gårdejer.

HUSMAND LAURITS HANSEN Året efter at Laurits har overtaget gården, frastykker han jorden i Palleshave, den jord hvor hans fødehjem lå i sin tid. Denne parcel får matr. 9y. Derefter sælger han den stærkt reducerede gård til Niels Peder Nielsen (Krogh) fra Diernæs. Laurits blev således femte og sidste slægtled i lige linje, siden hans tipoldefar overtog fæstegården i

Højgaard 1939. Omtrent sådan har gården set ud, da Mads Hansen var færdig med at bygge den i 1877.

19


Palleshave i 1758. Laurits bygger et husmandssted på den frastykkede parcel i Palleshave (Vestergade 5). Han opfører bygningerne tæt på vejen, og dette stuehus bliver naturligvis mindre, end det han kommer fra, men dog større og flottere end et stuehus til en ejendom på 5ha almindeligvis var. Der blev naturligvis indrettet et værelse til hans far, som var på aftægt, men det var nok ikke lige sådan Mads havde tænkt, at det skulle ende, da han i sin tid blev selvejer og efterfølgende flyttede sin gård fra Palleshave og over på den anden side af vejen. Nu var han så tilbage igen. I følge kirkebogen i Vester Hæsinge dør Mads i 1912. Da var han blevet 89 år. Han ses ikke hos søn og svigerdatter i folketællingerne fra 1906 og 1911. Hvor han så har opholdt sig, fortaber sig i det uvisse.

KROGHSGAARD/HØJGAARD Kirsten og Niels Peder Nielsen Krogh var unge, da de købte gården af Laurits i 1896 og kaldte den Kroghsgaard. De boede her indtil 1915, hvor de solgte til Niels Nielsen Bonde fra Møllegaard (Vestergade 11). Allerede i 1918 blev gården handlet igen. Det var tidligere kusk på Sandholt, Martin Rasmussen, der åbenbart havde en drøm om at blive landmand, men allerede efter et halvt år solgte han den igen og fik atter arbejde på Sandholt. En Christian Hansen overtog gården og solgte den igen i 1920 til Karl Peder Andersen, der året efter videresolgte den til Anders Christian Hansen fra Dømmestrup. Anders døde i 1922 kun 48 år gammel. I 1924 overtog Hans Rasmussen gården, han var enkemand og født i Nr. Broby. I 1934 skiftede gården igen hænder, nu var det en Christen

Her ses Vestergade 5 omkring 1940. Læg mærke til alle ”søjlerne” med kugler på toppen, som flankerer indkørslen til ejendommen og indkørslen til marken. Laurits vidste godt, hvad der skulle til for at markere, at her boede i hvert fald ingen simpel husmandsfamilie.

20


Omkring 1906. Komsammen i haven på Kroghsgaard (Højgaard). Niels Peder Krogh står ved siden af sin kone Kirsten, der sidder på en stol iført hvidt forklæde. Forrest sidder deres børn Anna og Peder i græsset. De øvrige personer kendes ikke.

Jensen, der prøvede lykken. I 1939 skiftede skødet igen hænder, da overtog Laurits Jørgensen gården. I 1948 prøvede Ingvard Høj Larsen lykken. Måske var det ham, der kaldte den Højgaard, selvom han dårligt kunne nå det, da han solgte den igen året efter til Aksel Christensen. Aksel boede her til 1971, hvor Poul Haue overtog Højgaard.

FAKTA Lokalhistorisk arkiv er vores historiske arkiv med et væld af fotos, dokumenter, avisudklip, genstande og meget mere. Du er altid velkommen til at aflægges os et besøg. VI HAR ÅBENT hver torsdag eftermiddag fra kl. 14.00 til 17.30 OBS: Vi holder ekstra åbent i forbindelse med Tour de Vester Hæsinge den 31. 21august

Poul Haue sælger Højgaard til AnneLise og Benny Mack i 1983, og nu kommer der ro på. Efter 13 ejere siden 1895 var det også på tide. AnneLise og Benny har frasolgt jorden, og i dag genlyder gården af musik i ”Multihuset Fyn”. Her arrangeres koncerter året rundt med såvel amatører som professionelle fra ind- og udland.


Skovsøgruppen Sommerhilsener fra Skovsøgruppen Midsommer og dermed tid til afholdelse af midsommerfest – Sankt Hans fest. Traditionen tro var det os i ”Søgruppen”, der skulle stå for arrangementet. Af Karen Møller

V

i besluttede at slå to fluer med et smæk, ud over det traditionelle bål med heks, omhyggeligt lavet af små kreative hænder på Kaptajngården, ville vi også benytte aftenen til officielt at indvie skovsøområdet, som nu næsten står færdigt. Lidt royal har man lov at være, så Mette drog til Åstrup Mølle for at købe det røde bånd, Jørn Bertelsen beredvilligt havde indvilliget i at klippe over, med en til formålet anskaffet (næsten) gylden saks. Om formiddagen den 23 juni blev græsset slået (Ivan og Jørn kørte nærmest om kap på plæneklipperne). Alt blev trimmet og klar til festen, blomster doneret af Steen og Svend Kurt sat på bordene. Flaget blev hejst - denne dag af ”vikaren”. Bent Brugs, som har været så rar at tage tjansen med at hejse flaget ved søen på flagdage, var desværre ikke hjemme. Grillpølserne, 200 stk. af Stefans de bedste, var indkøbt, det samme var

”champagnen” til en fællesskål. Popcornmaskinen fra Kaptajngården var i hus, sangene trykt, Anstina var booket til at holde båltalen og bålet, ja en masse store grene, var bugseret på plads og klar til at futte af. Alt var i den skønneste orden. Og sidst - men ikke mindst - solen skinnede fra en skyfri himmel, aftenen var lun, og alt var lige efter den store midsommerbog. Det store spørgsmål var, ” Hvor mange mon der kommer?”, ”Har vi nok pølser, vin, vand, øl, mm.?” Det havde vi! Også selvom der kom mange flere, end vi havde turde håbe på. En sjælden flot aften blev det, midsommervisen blev sunget, som det sig hør og bør, tak til Eva Møller som altid siger ja til at synge for, også det er en god tradition. Nye tilflyttere mødte ”de indfødte”, børn i barnevogne, der skulle se deres første Sankt Hans bål, kom trillende med både bedsteforældre

22


Fiskeri fra platformen i skovsøen

Jørn Bertelsen klipper snoren ved indvielsen

og forældre. Herligt var det at se, at folk fra nabobyerne også lagde vejen om Vester Hæsinge for at deltage i festlighederne. Omkring 150-200 små og store glade festdeltagere kom og bakkede op om arrangementet – i ”Søgruppen” var vi så glade for den store deltagelse, ja vi var så glade, at vi besluttede at gentage festlighederne næste år. Måske skal vi starte lidt tidligere for børnenes skyld, vi fik nemlig flere hint om, at det nok ville være en god idé. Måske skal vi have et børnebål med snobrød, mm., måske skal vi grille andet end pølser. Vi får at se.

KÅRING AF ÆRESBORGER Vi slog faktisk tre fluer med ét smæk, udviklingsrådet havde nemlig bedt os om at offentliggøre valget af æresborgeren for Vester Hæsinge og omegn, da det ikke som planlagt var blevet gjort Grundlovsdag grundet folketingsvalget samme dag. Det var svært for os, da Inge Christensen, som sidder i Søgruppen, var den der skulle kåres til æresborger, og hun måtte ingenting vide, så vi måtte sno os og holde hemmelige møder, hvor vi planlagde hvordan og hvornår på aftenen, det skulle foregå. Det gik, og Inge blev æresborger - stort tillykke, det er så velfortjent. Inge arbejder med et fantastisk engagement i

23


mange grupper, for fællesskabet og udvikling af vores lokalområde. ARBEJDSDAG VED SØEN I foråret havde vi - ikke at forglemme - nemlig den 11. maj arbejdsdag ved søen. Tak til alle jer, der troligt mødte op og fik klaret en masse ting. I Søgruppen er vi så privilegerede at have en lille gruppe af trofaste borgere, der beredvilligt stiller op, hver gang vi har arbejdsdag. Uden dem ville området ikke fremstå så pænt og indbydende, som det gør. Men vi kan sagtens bruge flere hænder på de fremtidige arbejdsdage. Vi savner børnefamilierne på disse dage, så

Hygge og fællessang hører til en rigtig Skt. Hans aften

kom og vær med i den tid, I nu kan. HUSK, børnene kan sagtens være med, det er jo også deres værested, hvor de kan få mange gode, sjove og spændende oplevelser. Naturoplevelser kan under tiden godt slå diverse spil på en i-Pad, tablet, computer eller telefon! Det handler bare om at komme derud, og allerbedst er det sammen med mor og far. Vi vil så gerne have, at skovsøområdet bruges af børnene og deres forældre. Det var så et lille opråb! HVAD ER DER ELLERS SKET? • Gyngen er nu blevet sat op. Firmaet hvor den er købt har opsat

24

Årets båltaler var Anstina Krogh


den efter gældende lovkrav, og faldunderlaget lever ligeledes op til gældende regler. Mon der er en, der kan hejse den ene af gyngerne lidt højere op, så det også er muligt for alle over 6 år at benytte gyngen? • Vandhanen og elforsyningen til denne er også klaret, så nu behøver man ikke længere at tage vand med hjemmefra, når man vil en tur til Skovsøen. Tak til Broby El, som fiksede det. • Flagstangen er atter sat op, nu på den anden side af søen, det var noget af en proces, der efter lidt asen og masen lykkedes. • Den sidste halvdel af de store stykker fra Jørgen Brinks kastanjetræ er hentet, denne gang i Bomans traktor og af mænd med muskler. Den anden halvdel blev tidligere hentet i Karens Panda med trailer! Nu ligger det godt og tørt oppe under ”Brugsen”. Desværre var vi ved at miste det hele, da et par (sikkert forfrosne) mænd var ved at snuppe det en tidlig morgen. Men heldigvis var Kim på pletten og sørgede for, at de ikke fik held med det. • Vi forsøger at bevare vores gamle træskulpturer, de har fået en god omgang Gori, så håber vi de holder lidt endnu.

• Preben har lavet en kæde til vores grillrist i bålhuset, så denne kan hænges op, når der skal grilles. Tak for det. • Bent har skænket en grill til området, den er som skabt til området - robust og tung, så den er der ingen, der kan løbe med. Tak for den. • Døren ved det lille skur imellem shelterne har også været brækket op et par gange. At det har været af folk uden interesse for at botanisere, fiske eller lave mad på bål er ganske vist, da der ikke var blevet fjernet nogen af vores materialer. Også her var Kim vaks og fik sendt et par ”vandaler” væk, da han opdagede, at de var ved at brække døren op. Hvis nogen skulle tænke, at opkørselsrampen ved platformen til søen ikke er helt ok, og at brædderne ligger lidt løst hist og pist, så er vi klar over det og arbejder på sagen. Shelterne er booket en del her i sommer, vi håber at vores gæster får dejlige dage og en god nats søvn i shelterne. EN SIDSTE BØN ELLER TO Til alle, der gæster skovsøen – hvis I ser nogen løbe på taget af shelterne, så bed dem om at lade være, taget bliver ødelagt, og det kræver både tid og penge at reparere det. Vi kan

25


godt forstå, at det er dejligt for børn at komme i højder, så hvis nogen har en god ide til et legeredskab, der tilgodeser det, er I meget velkomne. Husk også at alle er mere end velkomne til at sejle på tømmerflåden, men det er altid på eget ansvar. Så pas godt på børnene, der sejler på den. HVAD SKAL DER MERE SKE VED SKOVSØEN? Vi er næsten i mål med projektet, dog mangler vi græsarmeringen fra broen og hen til sheltere og platformen ved søen. Vi håber at få den etableret i løbet af efteråret.

...vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde...

Derefter har vi ikke ”sat flere skibe i søen”. Vi håber, at flere vil hjælpe os med at holde området attraktivt og velholdt i fremtiden, så er der nogen derude, der brænder for at være med, så giv endelig lyd. Hvis nogen skulle have for meget tørt brænde, er vi aftagere. Der bliver brugt en del, når der er overnattende gæster, og på den måde kan vi forhåbentlig få lidt kroner i kassen til eksempelvis betaling for vand. Rigtig god sensommer til alle. De kjærligste hilsner fra ”søens folk” Mette, Peter, Rita, Per, Inge og Karen

26


ESTHER JENSEN ENKE PÅ HARLEY Esther Jensen tog i en alder af 55 år kørekort til motorcykel og har gennem de sidste 13 år kørt 225.000 km på motorcykel i 52 lande på 6 kontinenter, herudover i 11 stater i USA.

X-Huset

Billetter 150 kr

Birkevej 15B, Vester Hæsinge 5672 Broby

inkl. kaffe/kage købes på x-huset.dk/aktiviteter

TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER KL. 19.30

TELEFON: 22 11 63 10 VI STØTTER LOKALT DE LOKALE STØTTER OS 27


Mænds Mødesteder i X-Huset og ude i naturen I ugen efter pinse startede årets tema ”Mænds Sundhed i Fællesskaber og Naturen”, hvor vi for Mænds Mødesteder i Faaborg-Midtfyn indledte med et program med mange aktiviteter. Af Bjarne Knudsen

D

og giver retning til de mange initiativer, vi har i Mænds Mødesteder til at ØGE LIVSKVALITETEN.

OM BAGGRUNDEN Der sker rigtig meget godt for mænds sundhed på græsrodsplan i disse år. MEN alt for mange af dem har været midlertidige og sporadiske, fordi der ikke har været nogen særlig opbakning på politisk plan. Derfor havde vi i Mænds Mødesteder i Faaborg-Midtfyn lavet vores egen kampagne for uge 24 og for resten af året. Det er målet med temaet ”Mænds Sundhed i Fællesskaber og Naturen” at alle med interesse for at gøre en forskel for mænds sundhed laver sammenhængende og systematiske strategier for bedre sundhed for mænd, som inkluderer

EFTERÅRETS SUNDHEDSPROGRAM • Hver mandag fra den 19. august kan mænd i alderen fra 18 år og op deltage kl. 9-12, hvor vi gennem samtaler og foredrag fokuserer på dagens emne. Om aftenen kl. 19 vil der være ”Åbent hus”, hvor der gives råd og vejledninger om sundheds- og sygdomsemner så som: • Livskvalitets selvhjælp • Fællesskab for at opbygge mental styrke og forebygge ensomhed • Sundhed – vi kan ikke være sunde alene • Hvornår skal jeg søge læge? • Egen behandling og Selvmedicinering; Risikoadfærd og livsstilssygdomme • Diabetes – type-2 ”gammelmandssukkersyge”

et drejede sig om sundhedstestninger for sygdomsforebyggelse ved målinger af blodsukker, blodtryk, lungefunktions- og konditest. Kursus i meditation, selvmedicinering og type2 sukkersyge samt traveture i naturen ved Trente Mølle og Ringe Sø.

28


På natur-tur med Mænds Mødesteder

• Prostata forsnævringer • Mave/tarm og fordøjelses problemer • Luftvejsproblemer • Immunforsvar – kampen i kroppen • Hjerte/kar problemer • Svigtende hukommelse, svimmelhed og andet kognitivt • Ledsmerter • Snorken og søvnapnø • Selvmord og Livsafslutningen.

KONTAKTOPLYSNINGER Troels Kildegaard (formand) Telefon: 40 36 56 86 Mail: troelskirsten@os.dk Bjarne F. Knudsen (næstformand) Telefon: 51 88 34 31 Mail: bjarnefknudsen@gmail.com Ole Bach (værkstedsansvarlig) Telefon: 26 60 15 97 Mail: olebach@galnet.dk

HVOR FINDER DET STED? Mænds Mødesteder Faaborg-Midtfyn X-Huset, Birkevej 15, Vester Hæsinge, 5672 Broby og naturen i nærområdet

29


VH Pensionistforening Lidt om Fur og info om næste sæson Den 27. maj havde vi en dejlig udflugt til øen Fur med en rigtig god tilslutning - vi var 53 deltagere.

Af Lilly Rasmussen

V

ejret var desværre ikke med os, men alle mødte op med godt humør, og der var en god stemning i bussen. På turen rundt på Fur var John med som guide. John var en god fortæller, og han kendte øen ud og ind. Han fortalte, at han var blevet blind som 20-årig, så det var noget af en overraskelse for os, at guiden, som skulle fortælle os, hvad vi så, var blind. Han var en meget spændende person og dygtig til sit arbejde. Ja, så må man være glad for, at man har alle sine sanser i behold og være tilfreds med livet.   PROGRAM FOR NÆSTE SÆSON Mandag den 2. september: Halvdagstur til Olsens Paradis i Bramming nær Esbjerg. En fantastisk have i konstant forandring med mange sjældne planter. Afgang fra VH gamle Brugs kl. 12.00 med hjemkomst ca. kl. 18.00. Det er Sanne, der kører turen.

Da foreningen giver et tilskud på 150 kr., vil din pris kun være 100 kr. inkl. bus, entre og kaffe/kage. Bindende tilmelding senest den 25. august til Ib Nielsen på telefon 23429724. Torsdag den 3. oktober kl. 14.00: Bankospil i X-Huset Torsdag den 14. november kl. 14.00: Bankospil i X-Huset

Når 3. Halvleg udkommer i november måned, vil der være information om vores julefrokost mandag den 2. december.

30


Turen gĂĽr til Olsens Paradis den 2. september

31


AKTIVITETSDAG

BROBYVÆRKHALLEN Tag hele familien med til en dag fyldt med spændende aktiviteter og indslag

LØRDAG DEN 17. AUGUST 2019 KLOKKEN 13.00-17.00

AKTIVITETER OG UDSTILLINGER KLOKKEN 18.00-23.00 FAMILIEHYGGE MED

SPISNING, MUSIK OG BIO Arrangeret af: Broby IF Brobyværk Lokalråd Brobyværk Handelsog Håndværkerforening

SPISEB I Voksen LLET : 10 Børn: 5 0 kr. 0 kr. købes s enest den 12 . augu st p www.b roby-if å .dk 32

Brobyværkhallen Pontoppidansvej 9 Brobyværk 5672 Broby


Broby IF Op med pulsen I Broby IF er der ingen undskyldning for ikke at få pulsen op. Kig op i Brobyværkhallen og få en snak med en af instruktørerne. Du kan finde kontaktoplysninger og information om datoer for holdstart her: www.broby-if.dk CIRKELTRÆNING Cirkeltræning er enkel og effektiv træning tilmed for alle, ung som gammel. De 12 maskiner i træningscirklen sørger for, at du får trænet alle kroppens store muskelgrupper igennem.

DAG Mandag Mandag Mandag Tirsdag (første tirsdag hver måned) Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Fredag

TID 18.00-19.00 17.45-18.45 19.00-20.00 18.0019.00-20.00 16.30-17.45 18.30-19.45 20.00.21.00 15.00-16.00

MOTIONSCENTER Vi giver dig sved på panden året rundt – og du har godt af det! INDOOR CYCLING Indoor Cycling er for dig, der tænder på power og høj puls. Fuld gas til god musik, og der er mange hold at vælge imellem - tjek broby-if.dk

HOLD Løb Ryghold +Piger Madklub Gymnastik M/K Yoga Line Dance Hockey 33 FloorBall

INSTRUKTØR Lenny Pia Pia Ellen Inge Marie Lisbet Per Klaus

STED Brobyværkhallen Brobyværkhallen Brobyværkhallen Skolens SFO Brobyværkhallen Brobyværkhallen Brobyværkhallen Brobyværkhallen Brobyværkhallen


Broby IF WE WALK - Hele Danmark går Det er naturligt for Broby IF at sætte fokus på, at det er sundt for både krop og sjæl at gå – så gå sammen eller alene.

Af Hanne Duus

I

uge 41 (7.-13. oktober) kulminerer kampagnen WE WALK, når institutioner, virksomheder og private på stier og stræder landet over går i små og store gangfællesskaber. WE WALK er for alle og går i al sin enkelthed ud på at få danskerne ud at bevæge sig sammen med naboen, kollegaerne eller kammeraterne. Store som små, unge som gamle kan være med, når alle inviteres ind i WE WALK-fællesskabet. Broby IF bakker op om dette gode initiativ og opfordrer folk til at komme ud at gå - morgen, formiddag, eftermiddag eller aften fra Brobyværkhallen eller X-Huset. Vi vil også lave et stafet-gå-tur på 24 timer, og målet er at gå 100 km. Her skal folk melde sig til at gå et stykke med en stafet. Vi skal vide, hvor langt de vil gå og på hvilket tidspunkt. Broby IF vil så lave en plan for alle 24 timer.

34


ALLE KAN VÆRE MED Følg med på www.broby-if.dk eller www.facebook.com/Broby-IF Se også disse sider: www.facebook.com/wewalkdk www.bevaegdigforlivet.dk/wewalk

Kvalitet betaler sig... AutoGaarden

Sh. Lyndelse Sinaivej 5 - 5672 Broby Tlf. 6263 2560 Mobil 2033 1560

Service og reparation af alle bilmærker og selvfølgelig bevarer du bilens nyvognsgaranti ! 35

- bare bedre bilværksted


LOKALE NYHEDER

Nyhedsbrev fra Vester Hæsinge og omegn Der sker rigtig meget på vores egn, og ind imellem kan det være svært at følge med. Du kan hjælpe dig selv ved at tilmelde dig nyhedsbrevet fra Vester Hæsinge og omegn. Det gør du på hjemmesiden www.vesterhaesinge.dk, hvor du udfylder formularen med din e-mail adresse. Nyhedsbrevet vil så lande i din indbakke hver gang, der er nyt.

KALENDER AUGUST-NOVEMBER 2019 Dato Tid Sted

Arrangør/arrangement

7. august 20. august 27. august 31. august 10. september 10. september 22. september 26. september 3. oktober 5. oktober 10. oktober 24. oktober 29. oktober 30. oktober 3. november 7. november 13. november 13. november 28. november

Kirken – Aftensang Kirken – Petanquegudstjeneste Kirken – Sogneudflugt til ”Det nordfynske rige” Udviklingsrådet/X-Huset – Tour de Vester Hæsinge Kirken – Læsekreds X-Huset – Foredrag med Esther Jensen (Enke på Harley) Kirken – Høstgudstjeneste med korsang Kirken – Foredrag med Jesper Bugge Kold (Vintermænd – Land i datid) Pensionistforeningen – Banko X-huset – Foredrag med Nikolaj Kirk (Mad & Kunst) Kirken – Syng med aften med Karen og Erik Boman Kirken – Foredrag og musik med Carl Erik Lundgård Kirken – Gudstjeneste med lokale prædikanter (Lina McQuillan) X-Huset – Foredrag med Thomas Bjørneboe Berg (Arktis) Kirken – Aller Helgen gudstjeneste (oplæsning af navne på årets døde) X-Huset – Koncert med Faze’n’mir Kirken – Eftermiddagsmøde med Anne Jørgensen (foredrag om Lyø) X-Huset – Musikalsk foredrag med Anders Blichfeldt Kirken – Gudstjeneste med lokale prædikanter (Niels Jørgen Langkilde)

19:00 17:00 12:00 09:00 19:00 19:30 10:30 19:30 14:00 14:00 19:30 19:30 19:30 19:30 16:00 19:30 14:00 19:00 19:30

Skovsøen Ny Stenderup (Horseballevej) X-Huset Vester Hæsinge Præstegård X-Husets store sal Vester Hæsinge Kirke X-Husets store sal X-Husets lille sal X-Husets store sal Vester Hæsinge Kirke X-Husets store sal Vester Hæsinge Kirke X-Husets store sal Vester Hæsinge Kirke X-Husets store sal Vester Hæsinge Præstegård X-Husets store sal Vester Hæsinge Kirke

36


BYGADEN 10 HÅSTRUP 5600 FAABORG TELEFON 62 68 10 85

GODE TILBUD HVER UGE Benyt vores BUSKØRSEL Fra Vester Hæsinge HVER FREDAG FRA KL. 10.00 Ring til os angående stoppesteder

Ind- og udlevering af pakker Fra POSTNORD, GLS, DAO Fra kl. 07.00-20.00 HVER DAG

Vi bringer varer ud HVER ONSDAG Vi kører i HELE SOGNET Det koster 30 kr. Ring mandag eller tirsdag formiddag

Skal du holde fest og bruge DRIKKEVARER, leverer vi gerne. Vi tager alt RETUR, som ikke er brugt Vi har en stor VINAFDELING, Så vi er din LOKALE vinhandler

HUSK AT HANDLE LOKALT

PÅ GENSYN HOS 37ANNE OG KENT


38


Vi ønsker Broby fri- og Efterskole tillykke med de 100 år. En lokal samarbejdspartner i alt indenfor murer og entreprenørarbejde

Brdr. Møller

Murer & Entreprenører ApS Aut. kloakmester Gl. Stenderupvej 7 - 5672 Broby Tlf. 62 68 12 44 Fax 62 68 21 44 Bil 20 15 18 41

39


Bøgebjergvej 56, 5672 Broby Telefon 62 63 22 90 - www.dit.as

40

Profile for 3. Halvleg Vester Hæsinge

3. Halvleg - August 2019  

3. Halvleg - August 2019  

Profile for 3-halvleg
Advertisement