Page 1

Το τελευταίο ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΣ 1ο

ΦΥΛΛΟ 1ο

θρανίο ΑΠΡΙΛΗΣ 2013

∆ιαβάστε Συνεντεύξεις - Χαιρετισµοί

Σελ. 2

Ενδοσχολική βία

Σελ. 3

Οικονοµική κρίση Σελ. 4

Περιβάλλον

∆ιαγωνισµός Γαλλοφωνίας Παιδικό βιβλίο

Σελ. 5

Πλανητάριο-Τσίλλερ

Σελ. 6

Εκδηλωσεις

Σελ. 7,8

Μνήµες Σµύρνης

Σελ. 9

Σινεµάνια

Σελ. 9

Steve Jobs, Ζωρζ Σαρρή, Ρατσισµός

Σελ. 10

Πάσχα

Σελ. 11

Περιβαλλοντικές Οµάδες Σελ. 12,13 Σελ. 13

Μεθώνη, Κορώνη Παρακολούθηση υγείας

Σελ. 14

εφήβου Σταυρόλεξα, Ανέκδοτα, Αινίγµατα

Σελ. 14,15

Ο

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ

∆ιευθυντής, ο Σύλλογος των καθηγητών, το 15µελές µαθητικό συµβούλιο, η συντακτική επιτροπή και οι µαθητές του 2ου Γυµνασίου Πύργου σας καλωσορίζουµε στις σελίδες του Τελευταίου Θρανίου». «Τ Η έκδοση του πρώτου φύλλου της εφηµερίδας µας είναι µια συλλογική απόφαση που υπαγορεύτηκε από την ανάγκη µας να ενηµερώσουµε την τοπική κοινωνία για τις δράσεις και τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο σχολείο µας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013, στο σχολείο µας σηµειώθηκαν ποικίλες δράσεις, στις οποίες συµµετείχαµε µε ενθουσιασµό µαθητές και καθηγητές. Μας δόθηκε έτσι η ευκαιρία να διοχετεύσουµε τις δυνάµεις µας του στη συλλογική προσπάθεια, να αναπτύξουµε να αναδείξουµε τις ιδέες µας και να προβάλλουµε τα ταλέντα µας. Με την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση των καθηγητών µας, αποκοµίσαµε ποικίλα οφέλη: εµπειρίες, παραστάσεις και βιώµατα, ενίσχυση της συλλογικότητας, αισθητική καλλιέργεια, ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέµατα, αποδοχήανάδειξη και επιβράβευση. Όλα αυτά, µέσα στα πλαίσια της σχολικής δράσης που ξεφεύγει από τα στενά όρια της διδακτέας ύλης και

του ωρολογίου προγράµµατος, που αναδεικνύει µια νέα αντίληψη για ένα σχολείο-παράθυρο στον κόσµο, µε µαθητές ενεργούς και πρωταγωνιστές στη σχολική ζωή. Εξάλλου, η έντυπη εφηµερίδα αποτελεί συνέχεια της ηλεκτρονικής πύλης του σχολείου µας, στη διεύθυνση: http://2gym-pyrgou.ilei.sch.gr. Αυτήν ακριβώς την αντίληψη υπηρετεί και η προσπάθειά µας να εκδώσουµε µια σχολική εφηµερίδα. Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η ιδέα για έκδοση σχολικής εφηµερίδας έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό στο σχολείο µας. Αναλάβαµε πρωτοβουλίες, συνεργαστήκαµε, δράσαµε ως δηµοσιογράφοι και αποδειξαµε ότι η νέα γενιά αντιστέκεται µε τον δικό της τρόπο στη σκληρή πραγµατικότητα των καιρών µας. Το αποτέλεσµα της πρώτης εκδοτικής µας απόπειρας, ελπίζουµε ότι θα βρει την ανάλογη ανταπόκριση στους κόλπους της τοπικής κοινωνίας, ώστε να συνεχίσουµε την προσπάθειά µας και στο µέλλον. Τέλος, ευχαριστούµε θερµά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου Γυµνασίου Πύργου, για την οικονοµική ενίσχυση της εφηµερίδας.

Από το 2ο Γυµνάσιο Πύργου

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ DOODLE 4 GOOGLE

Τ

ο σχολείο µας πήρε ,φέτος, µέρος στον πρωτότυπο διαγωνισµό της Google, “Doodle 4 Google” στον οποίο µαθητές από όλη την Ελλάδα καλούνται να χρησιµοποιήσουν τη δηµιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν το λογότυπο της Google. (Τα doodles είναι ξεχωριστές εκδόσεις του λογοτύπου της Google στην αρχική της σελίδα).Το θέµα του φετινού διαγωνισµού είναι «Η Ελλάδα µου» και θα πρέπει το doodle το οποίο θα σχεδιάσουν

οι µαθητές να αντικατοπτρίζει την δική τους άποψη για την Ελλάδα. Ο διαγωνισµός ξεκίνησε στις 26 Φεβρουάριου 2013 και η υποβολή των doodles έληξε στις 29 Μαρτίου 2013. Κάθε σχολείο είχε δικαίωµα υποβολής µέχρι 6 doodles. Η συµµετοχή των µαθητών ήταν αρκετά µεγάλη και τα doodles που διακρίθηκαν στο σχολείο µας για να σταλούν στο διαγωνισµό φαίνονται παρακάτω. Οι µαθητές που τα σχεδίασαν (µε αλφαβητική σειρά) είναι:

Ασηµακοπούλου Μαρία Βασιλονικολιδάκη Νεφέλη Καρρά Ελένη Κυριακοπούλου Νίκη Σιγούρου Άλκιστη Υµέρι Ενέα

Ασηµακοπούλου Μαρία, Β1


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

2

Τ

Συνέντευξη από τον διευθυντή της Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας κύριο Βένδρα Γεώργιο

ην Πέµπτη 11 Απριλιου 2013 η συντακτική οµάδα της εφηµερίδας µας επισκέφτηκε τον προιστάµενο της Β/θµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ηλείας και αφού τον ενηµέρωσε για την εκδοτική µας προσπάθεια , του υπέβαλε µια σειρά επίκαιρων ερωτήσεων.

-Τι γνώµη έχετε για τις µαθητικές πρωτοβουλίες σχετι κά µε την έκδοση σχολικών εντύπων ; Η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νοµού Ηλείας επικροτεί και ενθαρρύνει κάθε τέτοια εκδήλωση και προσπάθεια των µαθητών µας . Για ανάλογες προσπάθειες µαθητές σχολείων του νοµού µας έχουν πάρει σηµαντικά βραβεία και αυτό είναι αποτέλεσµα του ενδιαφέροντος που έδειξαν .

-Ποιο χαρακτήρα νοµίζετε ότι πρέπει να έχει µια σχολική εφηµερίδα , για να προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη ; Η θεµατολογία της να είναι στα όρια των σχολικών δραστηριοτήτων και να αναφέρεται στη λει-

του παρελθόντος . Ακόµη θα πρέπει να υπερασπίζεται την ελληνική κουλτούρα και την ελληνικό πολιτισµό , που τον θεωρώ αξεπέραστο , χωρίς να υποτιµάω κανένα άλλο λαό .

-Αλλάζει η συµπεριφορά των Ελλήνων µέσα στην κρίση ; Η φτώχεια φέρνει γκρίνια και αµφισβήτηση στους θεσµούς και στα όργανα διοίκησης η οποία είναι ορατή. Το δυσκολότερο µέρος της κρίσης είναι ότι έχουν καταρρεύσει όλες οι αξίες , εποµένως για να βγούµε από την κρίση , θα πρέπει να επιστρέψουµε σε αυτές.

τουργία και στις υποδοµές του σχολείου , στην υγεία , στο περιβάλλον και στον αθλητισµό. -Εσείς προσωπικά διαβάζετε στον ελεύθερο χρόνο σας ; Ενηµερώνοµαι από εφηµερίδες και κάποιες άλλες φορές οταν έχω

χρόνο , ξεφυλλίζω διάφορα ηλεκτρονικά έντυπα .Επίσης , διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία , παιδαγωγικού και θρησκευτικού περιεχοµένου . -Πώς ονειρεύεστε το σχολείο του µέλλοντος Ονειρεύοµαι ένα σχολείο που να

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Κ. ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η κα Αντζουλή δήλωσε ότι επικροτεί κάθε προσπάθεια έκδοσης µαθητικών εντύπων, γιατί σε αυτά οι µαθητές καταγράφουν τις απόψεις τους επί διαφόρων θεµάτων και κατ’ αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα µελέτης, ενηµέρωσης, συνεργασίας και γενικά εµπλουτισµού των γνώσεών τους.Τόνισε δε, ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν για τους µαθητές βήµα δηµιουργικής έκφρασης και προβληµατισµού καθώς εντάσσονται στα πλαίσια ενός σχολείου σύγχρονου, ανοιχτού στην κοινωνία και τα προβλήµατά της.

το αγαπάνε τα παιδιά και να τους δίνει χαρά, χωρίς να περιορίζει την εκπαίδευσή τους , ένα σχολείο µε χώρους ανοικτούς και γεµάτους πράσινο . Επίσης η σύγχρονη εκπαίδευση δεν θα πρέπει να στηρίζεται µόνο στην τεχνολογία , αλλά και στην γνώση της ιστορίας και

-Πιστεύετε πως µπορούµε να βγούµε α πό την κρίση και µε τη συµβολή της παιδείας; Απόλυτα! Πιστεύω πως θα βγούµε από την κρίση . Στην Ηλεία συγκεκριµένα βρίσκονται σε εξέλιξη αξιόλογες µαθητικές εκδηλώσεις, που δείχνουν τον ενθουσιασµό των παιδιών και ανοίγουν τον δρόµο προς ένα αισιόδοξο µέλλον.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ

Μια ηµέρα µπήκε ένας µαθητής στο γραφείο µου και µου είπε. -Κε ∆ιευθυντά, µια οµάδα µαθητών έχουµε τη διάθεση να εκδώσουµε εφηµερίδα στο σχολείο µας και θέλουµε τη βοηθειά σας. Ήταν µια ευχάριστη έκπληξη για ’µένα η πρόταση των µαθητών και δείγµα της ποιότητας του σχολείου του οποίου µόλις είχα αναλάβει την ∆ιεύθυνση. Το ανακοίνωσα στους καθηγητές. Αντιµετώπισα την ίδια προθυµία και ορίστηκε µια επιτροπή από 3 καθηγήτριες, η οποία θα αναλάµβανε την επιµέλεια και τον συντονισµό των µαθητών. Μετά από πολλή προσπάθεια µαθητών και καθηγητών, το πρώτο φύλλο της σχολικής µας εφηµερίδας είναι στα χέρια σας, µαζί µε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουµε την έκδοση και θα προσπαθήσουµε να κάνουµε την εφηµερίδα µας γέφυρα επικοινωνίας των µαθητών µεταξύ τους, καθώς και του σχολείου µε την πόλη µας. Θέλω να συγχαρώ τους µαθητές της συντακτικής επιτροπής, να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες Ανδριοπούλου Παναγιώτα, Λογοθέτη Νατάσσα και Χέλη Κων/να που είχαν τον συντονισµό, καθώς και όλο το Σύλλογο των Καθηγητών που βοήθησε. Καλοτάξιδο το «Τελευταίο θρανίο» στα άγνωστα νερά της έντυπης επικοινωνίας! Ο ∆ιευθυντής του 2ου Γυµνασίου Πύργου Φωτεινόπουλος Γιώργος Μαθηµατικός


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

Ό

3

Βία, bullying και ξανά βία…

λοι οι µαθητές, σε όλο τον κόσµο γινόµαστε καθηµερινά σχεδόν, θύµατα, θύτες ή και µάρτυρες ακόµα περιστατικών ενδοσχολικής βίας, γνωστής στο διεθνές κοινό ως bullying. Η ενδοσχολική βία είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που απασχολεί σήµερα όλες τις σχολικές κοινότητες ανά τον κόσµο και δικαιολογηµένα. Τα νούµερα, που προκαλούν ίλιγγο, µιλούν από µόνα τους. Σύµφωνα µε έρευνα του «Χαµόγελου του παιδιού, στην Ελλάδα 31,98% των µαθητών έχει πέσει θύµα ενδοσχολικής βίας, ενώ 35,98% των µαθητών δήλωσε πως τέτοιου είδους φαινόµενα εµφανίζονται εντός και εκτός του σχολείου. Οι κατά σειρά «συνηθέστερες» µορφές ενδοσχολικής βίας είναι οι εξής: 1. πειράγµατα και κοροϊδίες (60,69%) 2. χτυπήµατα (45,39%) 3. πειράγµατα λόγω της εξωτερικής εµφάνισης (36,3%). Ας µην ξεχνάµε όµως και την βία η οποία χρησιµοποιεί ως δίαυλο τις νέες τεχνολογίες (τη λεγόµενη «cyber bullying») η οποία καταλαµβάνει ποσοστό 20,93%. Καλό θα ήταν σε αυτό το σηµείο να φέρουµε στο µυαλό µας µία διδαχή

Τ

του µεγάλου Αριστοτέλη, ότι δηλαδή για να καταλάβουµε εις βάθος κάτι πρέπει να αναζητήσουµε την αρχή του. Για να πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά λοιπόν… Κατά αρχάς, τι είναι βία; Βία χαρακτηρίζεται γενικότερα η κατάχρηση της κάθε είδους δύναµης από ένα άτοµο µε απώτερο σκοπό την επιβολή της θελήσεως του θύτη και µε αποτέλεσµατα πάντα καταστροφικά για το θύµα. Με απλά λόγια, βία ξεσπά όταν κάποιος για διάφορους λόγους, θέλει να βλάψει το συνάνθρωπό του. Τα αποτελέσµατα της βίας µερικές φορές φαίνονται σε βάθος χρόνου, γεγονός που την κάνει µία πανούργα και άκρως επικίνδυνη µέθοδο επιβολής. Τι είναι η ενδοσχολική βία; Ενδοσχολική βία είναι η κατάσταση στην οποία µαθητές προκαλούν εσκεµµένα σε συµµαθητές τους πόνο, ψυχικό ή σωµατικό, σε συχνή βάση. Λαµβάνει χώρα εντός και εκτός σχολείου. Παράγοντες που προκαλούν την ενδοσχολική βία ποιοί είναι; Βασικός παράγοντας ο οποίος προκαλεί έντονα µάλιστα το φαινό-

νών τις οποίες εκπέµπουν τα ΜΜΕ. ∆ιαλέγουµε και παίρνουµε...

Ποια είναι τα συνήθη αποτελέσµατα τα βίας; Τα αποτελέσµατα της βίας είναι ποικίλα. Σε επίπεδο ατόµου είναι είτε ψυχολογικά ή σωµατικά και σε επίπεδο κοινωνίας την διαταράσσουν και ραγίζουν τη συνοχή της. Κοινός παρονοµαστής στα προηγούµενα είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος υποβιβάζεται και αναγκάζεται να βιώνει δυσάρεστες εµπειρίες, µε δυσµενείς συνέπειες στον ψυχικό του κόσµο. µενο της βίας είναι η προσπάθεια των θυτών να επιβληθούν πάνω στα θύµατα. Παίρνουν έτσι µία δόση ευχαρίστησης και µία αίσθηση κοινωνικής αναγνώρισης. Επίσης, µπορεί σε άλλο τόπο και χρόνο οι θύτες να ήταν ή και να είναι ακόµα θύµατα είτε οικογενειακής βίας είτε αναγκάζονται να ανεχτούν τη βίαιη συµπεριφορά συνοµήλικών τους. Αν και φαίνεται πως διαθέτουν την άνεση και τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου ο οποίος αποκαλείται µάγκας στον µαθητόκοσµο δεν παύει να είναι µία ανθρώπινη ψυχή η οποία χρει-

άζεται τη βοήθεια όλων κυρίως της οικογένειας και του σχολείου. Ένας άλλος παράγοντας που κατέχει έναν σηµαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή φαινοµένων ενδοσχολικής βίας είναι η οικονοµική κρίση. Οι µαθητές έχοντας βιώσει τις δυσµενέστατες συνθήκες διαβίωσης αυτής της καταραµένης συγκυρίας έχουν ως µονόδροµο την εκτόνωση σε βίαιες και απορριπτέες συµπεριφορές. Τελικά ένας άλλος παράγοντας ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πρόβληµα της ενδοσχολικής βίας είναι η θέαση από τα παιδιά βίαιων σκη-

Τελικά Πίσω από τα νούµερα και τις κοινωνικές θεωρίες υπάρχει ο άνθρωπος και στην περίπτωσή µας, το παιδί. Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας πρέπει να δράσουµε όλοι. Πρέπει να αγκαλιάσουµε µε την ίδια στοργή θύµα και θύτη, να ακούσουµε τις ιστορίες που θα έχουν και οι δύο να πουν και µε πνεύµα αλληλεγγύης να εξαφανίσουµε αυτήν την πραγµατικότητα που φέρει το εξωφρενικό όνοµα «ενδοσχολική βία»!!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

6η Μαρτίου 2013- ηµέρα κατά της σχολικής βίας

Αποτελέσµατα έρευνας στο σχολείο µας

ώρα θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα από την έρευνα που έγινε στο σχολείο µας για την ενδοσχολική βία. Την προηγούµενη Παρασκευή, δόθηκαν ερωτηµατολόγια σε όλα τα τµήµατα και από τιε απαντήσεις των µαθητών προέκυψαν κάποια συµπεράσµατα. Σε όλα τα παρακάτω θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι κάποιοι µαθητές ίσως να µη µπορούν να διακρίνουν τα όρια µεταξύ ενός ευκαιριακού τσακωµού από τον συστηµατικό εκφοβισµό στον οποίο αναφερόµαστε. Στο ερώτηµα ΠΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΕΧΩ ΥΠΟΣΤΕΙ, φάνηκε ότι και στα αγόρια και στα κορίτσια η πιο συνηθισµένη µορφή βίας είναι κατά προτεραιότητα η ΛΕΚΤΙΚΗ και έπειτα η ΣΩΜΑΤΙΚΗ. Πρέπει να σηµειώσουµε βέβαια ότι γενικά τα ποσοστά είναι χαµηλά και αφορούν µόνο όσους έχουν υποστεί βία έστω και µία φορά. Αναφερόµενοι συγκεκριµένα στη ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ, βλέπουµε ότι τα ποσοστά όσων έχουν υποστεί βρισιές, απειλές και γενικότερα εκφοβισµούς είναι σχετικά χαµηλά και στα αγόρια και στα κορίτσια. ΠΟΤΕ απάντησε το (38%) των κοριτσιών και το (28%) των αγοριών ενώ ΣΠΑΝΙΑ το (28%) των κοριτσιών και το (28%) των αγοριών. Τα ίδια συµπεράσµατα βγαίνουν και για τη ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ. ΠΟΤΕ απάντησε το (41%) των κοριτσιών και το (31%) των αγοριών ενώ ΣΠΑΝΙΑ το (31%) των κοριτσιών και το (38%) των αγοριών. Στο ερώτηµα της ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

τα ποσοστά της έρευνας είναι ακόµα καλύτερα. Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών δεν φαίνεται να έχει υποστεί τέτοια µορφή. ΠΟΤΕ απάντησε το (66%) των κοριτσιών και το (88%) των αγοριών ενώ ΣΠΑΝΙΑ το (19%) των κοριτσιών.

Παροµοίως πολύ καλά είναι τα συµπεράσµατα όσο αφορά την ύπαρξη ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ Ή ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Ή ΦΥΛΛΟΥ. Οι περισσότεροι µαθητές µας αποφεύγουν τους χαρακτηρισµούς που αποµονώνουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και µειώνουν την προσωπικότητα των άλλων. Είναι πολύ θετικό για το σχολείο µας να αντιστέκεται στη γενικότερη τάση αύξησης ρατσιστικών φαινοµένων. ΠΟΤΕ απάντησε το (69%) των κοριτσιών και το (72%) των αγοριών. Χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής τα ποσοστά του φαινοµένου της ΚΛΟΠΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΡΟΥΧΩΝ Κ.Τ.Λ) κάτι βέβαια που δεν έχει να κάνει αποκλειστικά µε την ενδοσχολική βία, παρότι αναφέρεται ως χαρακτηριστικό στοιχείο της. ΠΟΤΕ απάντησε το (66%) των κοριτσιών και το (59%) των αγοριών ενώ ΣΠΑΝΙΑ το (22%) των κοριτσιών και το (16%) των αγοριών. Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί και το ότι οι µαθητές του σχολείου µας παρότι κάνουν συχνή χρήση των νέων τεχνολογιών, πολύ λίγοι από αυτούς έχουν δεχτεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΠΟΤΕ απάντησε το (75%) των κοριτσιών και το (81%) των

είναι τα συµπεράσµατα για τις διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΙΑ. Όπως είναι αναµενόµενο καταφεύγουν αρχικά στους γονείς τους Έπειτα στη παρέα τους Τέλος στους καθηγητές και στο ∆ιευθυντή Το θετικό σε όλα αυτά είναι ότι οι πιο πολλοί µαθητές εκφράζουν κάπου τον πόνο τους. Παρατηρούµε ότι οι µαθητές που σιωπούν είναι πολύ λίγοι.

αγοριών ενώ ΣΠΑΝΙΑ το (6%) των κοριτσιών και το (13%) των αγοριών. Όµως θα πρέπει να προσέξουµε ότι ενώ στα αγόρια η µορφή αυτή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη(3%), στα κορίτσια παρουσιάζεται µε ένα βέβαια πολύ µικρό ποσοστό (16%).

ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΘΑ ∆ΟΥΜΕ ΠΩΣ ΒΙΩΝΕΤΑΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ. Στο ερώτηµα, κατά πόσο πιστεύουν ότι είναι ∆ΙΚΑΙΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΛΛΩΝ σε όσους έχουν υποστεί βία, ένα µεγάλο ποσοστό δείχνει ικανοποιηµένο από τη σχέση τους µε τους καθηγητές. Τελικά οι µαθητές φαίνεται ότι εµπιστεύονται τους δασκάλους τους παρόλο που γκρινιάζουν. Επίσης θετικά

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ (ΕΧΩ ΑΣΚΗΣΕΙ ΒΙΑ). Τελικά φαίνεται ότι λίγοι από όσους έχουν ασκήσει βία ικανοποιούνται (16%) στα κορίτσια Βέβαια τα αγόρια φαίνεται να έχουν µεγαλύτερη δίψα για εκδίκηση (31%) στα αγόρια. ΕΧΩ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΝΟΧΗΣ Τα παραπάνω καταγράφονται και στο συναίσθηµα ενοχής (80%) στα κορίτσια ενώ µόλις (58%) στα αγόρια.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΑΣ Φαίνεται ότι το προαύλιο είναι ο χώρος στον οποίο πρέπει να στρέψουµε την προσοχή µας (29%), έπειτα στις αίθουσες (15%), και τέλος στους διαδρόµους (14%) και στις τουαλέτες (14%).


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

4

ΠΕΝΤΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Η κρίση µας έχει επηρεάσει µε ότι η ζωή όλους, όµως ποτέ δεν πρέπει να ξεχνά ουν φουρείναι ένα µακρύ ταξίδι και πάντοτε θα υπάρχ Για αυτό το τούνες που θα πρέπει να τις ξεπερνάµε. υλές για να λόγο, έχω να σας δώσω κάποιες συµβο βγείτε από αυτή την φουρτούνα: ε κανέναν 1) Θετική σκέψη. Άλλωστε, ποτέ δεν έβλαψ έδασης. Τι κα2) Βρες εναλλακτικούς τρόπους διασκ τή σου λύτερο από ένα home cinema µε την κολλη και την πίτσα της µαµάς; ουν πλέον χρή3) Κάνε την δική σου µόδα. ∆εν υπάρχ λοιπόν για µατα για σπατάλη. Αντί να γκρινιάζεις ίς να αγοράτην πανάκριβη µπλούζα που δεν µπορε ένα συνσεις, άνοιξε την ντουλάπα σου και κάνε δυασµό µε αυτά που έχεις ήδη χέρι και γρή4) Ξέχνα τις καφετέριες! Σοκολάτα στο για γορα µε την φίλη σου στην οδό Κατακόλου ζεσαι και περπάτηµα. Με αυτό τον τρόπο γυµνά περνάς ωραία… α! Κάλεσε γνω5) Καιρός να ξεσκονίσεις τα επιτραπέζι από το στούς και φίλους στο σπίτι σου , γύρω τζάκι, για µια παρτίδα ΜΟΝΟΠΟΛΗ νε στην 6) Ξέχνα τη βαβούρα της πόλης και πήγαι να της εξοχή για να χαλαρώσεις από την ρουτί ζωής σου υλές, τότε η Εάν ακολουθήσετε όλες αυτές τις συµβο ερινό πρόκρίση θα σας φανεί σαν ένα µικρό καθηµ βληµα, που λύνεται αµέσως!… Γωγώ Ζάρκου, Β2

Άγχος των µαθητών για τις σχολικές εξετάσεις Τι είναι «άγχος»; Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήµα “άγχω” που σηµαίνει σφίγγω, πνίγω. Πρόκειται για µια κατάσταση στην οποία το άτοµο αισθάνεται φόβο, αγωνία, και ανασφάλεια, είτε παροδική είτε επίµονη και έχει συµπτώµατα σωµατικά αλλά και στη συµπεριφορά του ατόµου. Το άγχος αυτό εκδηλώνεται αρκετές φορές µε την αδυναµία των µαθητών να κοιµηθούν, ακόµη και να διατηρήσουν τη σωµατική τους ηρεµία. Επιπλέον, συχνό είναι το φαινόµενο να έρχονται σε συνεχείς ρήξεις µε τους γονείς τους, ακόµη και για τα πιο ασήµαντα θέµατα. Παράλληλα, διαφαίνεται σε αυτούς µια γενική έλλειψη διάθεσης, για ασχολίες όπως αθλητισµός, οι βόλτες µε φίλους ή και το φαγητό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αποµόνωση των µαθητών και το «κλείσιµο» στον εαυτό τους. Τέλος, συχνά συµπτώµατα είναι ο πονοκέφαλος ή και ο πόνος στο στοµάχι και την καρδιά. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριµένοι παράγοντες που ευθύνονται για το άγχος των µαθητών και τις συνέπειές του. Πρωταρχικά, καθοριστικό αίτιο αποτελούν τα πολλά µαθήµατα και ο αυξηµένος όγκος της ύλης στην οποία πρέπει να εξεταστούν, αλλά και το µικρό χρονικό διάστηµα που έχουν για να προετοιµαστούν. Επίσης, η υποχρέωση των αριστούχων µαθητών προς τον οικογενειακό τους περίγυρο για µια υψηλή βαθµολογία, τους προξενεί εξίσου άγχος και ψυχική ένταση για το αν θα καταφέρουν να ικανοποιήσουν την οικογένειά τους! Επιπροσθέτως, σηµαντικό παράγοντα συνιστούν οι αυξηµένες πλέον εξωσχολικές δραστηριότητες, που απαιτούν και αυτές µε την σειρά τους κόπο και χρόνο. Παράλληλα, η συχνά µειωµένη αυτοπεποίθηση των εξεταζόµενων µαθητών, οδηγεί στο άγχος και την αµφιβολία για το αν θα καταφέρουν ν’ ανταπεξέλθουν. Ως µαθητές, πιστεύουµε ότι το άγχος µπορεί να µην είναι δυνατό να εκλείψει τελείως, αλλά µπορεί να περιοριστεί. Αξίζει λοιπόν να προσπαθήσουµε µε κάποιες απλές τεχνικές: Μελέτη καθ’ όλη την σχολική χρονιά Σωστή οργάνωση χρόνου Σταδιακό και καταµερισµένο διάβασµα Ενασχόληση µε δραστηριότητες που µας ηρεµούν Σωστή διατροφή Επαρκής ύπνος Και να θυµάστε ότι οι εξετάσεις είναι µία µάχη, δεν είναι ο πόλεµος…!!! Σπύρος Χρυσάφης,Γ3

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Π

ολλοί άνθρωποι µένουν χωρίς δουλειά. Κλείνουν πολλά καταστήµατα αλλά και εταιρίες βγαίνουν στο σφυρί, ενώ συγχρόνως άλλοι χρωστάνε σε τράπεζες ,και άλλοι φτάνουν στην εξαθλίωση καθηµερινά. Γιατί; Γιατί δεν µπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους λόγω των περικοπών που γίνονται στους µισθούς... Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην αυτοκτονία αλλά και σε εξαθλιωτικά επίπεδα .Μια προσωπική µαρτυρία : έχω δει ανθρώπους να κοιµούνται στα πεζοδρόµια , στα παγκάκια ακόµη και µέσα σε χαρτόκουτα. Αυτοί δεν έχουν τόπο κατοικίας; ∆εν έχουν. ∆υστυχώς έχει τύχει να δω και παιδιά στην ηλικία µου, σε πιο µεγάλες πόλεις από τον Πύργο να ανοίγουν τους σκουπιδοτενεκέδες και να ψάχνουν τα σκουπίδια για να βρουν φαγητό, ρούχα και ο,τιδήποτε άλλο για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους... Για µένα η οικονοµική κρίση είναι δύσκολο νααντιµετωπιστεί, αφού υπάρχουν άνθρωποιπου δεν έχουν σπίτι και φαγητό να φάνε. Σήµερα, αυτό βιώνει αρκετός κόσµος. Έχουµε πολλούς άνεργους και ανθρώπους που ζητούν βοήθεια.Πολύς κόσµος είναι στους δρόµους και επικρατεί αλλοφροσύνη . Υπάρχουν άνθρωποι εκεί γύρω που έχουν τις δυνατότητες και τα πτυχία αλλά είναι άνεργοι! Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν οικογένεια και δεν µπορούν να την συντηρήσουν, µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν σε άλλες λύσεις . Άλλοι αναγκάζονται να αφήνουν τα σπίτια τους και να επιστρέφουν στα χωριά τους µε κίνητρο τη δυνατότητα καλλιέργιας της γης, που τόσα χρόνια έµενε

αναξιοποίητη! Η οικονοµική κρίση πιστεύω πως δεν έχει φέρει αλλαγές στη ζωή µου πιο µεγάλες από τις «ανόητες» συζητήσεις µε τους γονείς µου για την οικονοµία. Πέρα από αυτό και µια µικρή µείωση στο χαρτζιλίκι µου. Σε µένα ως παιδί δεν υπήρχαν µεγάλες αλλαγές όπως σε άλλους ανθρώπους. Για παράδειγµα πολλοί έχασαν τη δουλειά τους, αλλά εγώ δεν δουλεύω, ή πολλοί σταµάτησαν να πληρώνονται, αλλά εγώ δεν βγάζω λεφτά. Μπορεί πολλοί να ζουν έντονα την κρίση αλλά εγώ δεν χρειάζοµαι πολλά πράγµατα και δεν τη ζω έντονα. Το µόνο πράγµα που µε έχει ενοχλήσει είναι η καθηµερινή παρακολούθηση ειδήσεων στην τηλεόραση 24 ώρες το 24ωρο και τα µικρά χαζά αστειάκια για τους Γερµανούς και την Μέρκελ... Προσωπικά η οικονοµική κρίση πιστεύω πως µας έχει αγγίξει όλους. Κάθε µέρα βλέπουµε πως όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Τόσο θλιβερό το θέαµα, που ακόµα και στο άκουσµα αυτής της κατάστασης ανατριχιάζεις και αναρωτιέσαι πώς φτάσαµε ως εδώ(αναπάντητο ερώτηµα) . Στα περισσότερα σπίτια κυριαρχεί η εξοικονόµηση ενέργειας και η οικονοµία στο νερό, στο ρεύµα και γενικά στις υπερβολές και τα περιττά έξοδα, αφού ο καθένας ανησυχεί για το ποσό πληρωµής. Άραγε πότε θα ξεφύγουµε από αυτήν την κατάντια; Πολλές οικογένειες έχουν νιώσει πολύ λίγο την κρίση µε µικρές µειώσεις µισθών ή και καθόλου. Άλλες πάλι έχουν

Μέσα από τα µάτια των µαθητών

φτάσει σε σηµείο να είναι άνεργοι και οι δύο γονείς. Με την κρίση πιστεύω ότι οι άνθρωποι στεναχωριούνται και απογοητεύονται διότι δεν µπορούν να προσφέρουν όσα θέλουν στα παιδιά τους. Όµως υπάρχουν και τα καλά, όπως για παράδειγµα οι οικογενειακές σχέσεις συσφίγγονται. Μερικοί άνθρωποι φεύγουν, πάνε σε άλλες χώρες µήπως και µπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο µέλλον, µήπως µπορέσουν να βρουν µια δουλειά, γιατί πλέον στην Ελλάδα δουλειές δεν υπάρχουν!... Η οικονοµική κρίση για µένα σηµαίνει ότι όλα πρέπει να τα δούµε µε ένα διαφορετικό µάτι, να τα δούµε σαν “gaδιασκέδαση και να ming”, εκµεταλλευόµαστε την κάθε στιγµή για πλάκες, αστεία και βλακείες, ώστε όλα αυτά να είναι ένας τρόπος να ξεφεύγουµε απ’ την ρουτίνα και την καθηµερινότητα. Τον τελευταίο χρόνο οι µισθοί έχουν πέσει πολύ και εγώ δεν µπορώ να καταλάβω γιατί! Θα µπορούσαν να κόψουν από αλλού αυτά τα χρήµατα και να µην τα παίρνουν από τον απλό κόσµο.

Άλλοι δεν έχουν να φάνε και από άλλους περισσεύουν, γιατί να µην πάρουν από αυτούς λεφτά, γιατί; Τέλος, άµα ήµασταν αισιόδοξοι και είχαµε Θετικό πνεύµα, όλα θα µπορούσαν να γίνουν καλύτερα! Το συµπέρασµα είναι ότι το µόνο που µας λείπει και πρέπει να βρούµε είναι σοβαρούς πολιτικούς συµµάχους που να αγαπούν την Ελλάδα… Ηλίας Χριστόπουλος, Γ5

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

εν χρειάζονται µεγάλες θυσίες. Φτάνει να αλλάξουµε κάποιες απλές και καθηµερινές συνήθειες µε φροντίδα, αγάπη, λογική και ευαισθησία.

1) Φύτεψε και εσύ ένα δέντρο. 2) Λιγότερα σκουπίδια και να θυµάστε τα τρία στοιχεία της οικολογικής συµπεριφοράς: Μειώνω , Επαναχρησιµοποιώ και Ανακυκλώνω 3) Επιλέξτε βιολογικά προϊόντα 4) Προσοχή στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σκουπίδια σας. Μην τα ρίχνετε µαζί µε τα υπόλοιπα, γιατί περιέχουν πολλές επικίνδυνες ουσίες 5 )Προτιµάτε προϊόντα µε συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον, που µπορούν να ανακυκλώνονται 6) Αντικαταστήστε τις λάµπες πυρακτώσεως µe λαµπτήρες νέας τεχνολογίας και χαµηλής κατανάλωσης 7 )Μη χρησιµοποιείτε πλαστικές σακούλες 8) Οικονοµία στο νερό 9) Ας χρησιµοποιήσουµε τα ξεχασµένα µέσα µεταφοράς που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, όπως το πο-

δήλατο ή ακόµα και τα πόδια µας 10) Τέλος, οργανωθείτε και ενηµερωθείτε για το πως µπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον που εκπέµπει SOS και προσφέρετε εθελοντική δουλειά για την ευηµερία του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Γ2


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

5

Μεγάλη επιτυχία στον ∆ιαγωνισµό Γαλλοφωνίας µε τον... Αίσωπο «Ι

Γράφει η καθηγήτρια ΠΕΟ5, Ζούνη Αικατερίνη

στορίες και Μύθοι της Ανατολής και της ∆ύσης. Λοιπόν διηγήσου» είναι το θέµα του φετινού διαγωνισµού Γαλλοφωνίας που διοργανώνει κάθε χρόνο το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στα πλαίσια της εβδοµάδας Γαλλοφωνίας και που θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 24 Μαρτίου 2013. Το θέµα του µύθου είχε εξαιρετική ανταπόκριση στους µαθητές του σχολείου µας διότι εµπεριέχει το όνειρο, την φαντασία, την συνύπαρξη της πραγµατικότητας και του φανταστικού που οδηγούν στη µαγεία της δηµιουργίας. Η συµµετοχή των µαθητών µας έγινε µε αφορµή έναν µύθο του Αισώπου «Ο ∆ίας και τα Ζώα» που τους ενέπνευσε για να µεταµορφωθούν σε πουλιά, πετώντας, χορεύοντας, τραγουδώντας και διασκεδάζοντας. Ήταν η ευκαιρία για όλους, µαθητές και εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στο κάλεσµα και στην πρόσκληση κατά τρόπο δηµιουργικό, διασκεδαστικό αλλά ταυτόχρονα ωφέλιµο και ουσιαστικό διότι έπρεπε παράλληλα να χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον 3 από τις 10 γαλλικές λέξεις atelier, bouquet, coup de foudre, équipe, unique, vis-à-vis, voilà, protéger, cachet, savoir-faire, στο δικό τους προσαρµο-

σµένο σύγχρονο µύθο. Η ιστορία άρχισε να βιντεοσκοπείται στην βιβλιοθήκη του σχολείου όπου οι µαθητές µέσα από διαλόγους στην γαλλική γλώσσα, εξηγούν τι σηµαίνει η λέξη µύθος και ποιούς µύθους γνωρίζουν και συνεχίζεται στο γυµναστήριο (θεωρητικά στο προαύλιο) µε χορευτική κίνηση, τραγούδι και συνοδεία µουσικών οργάνων για την µεταµόρφωσή τους σε πουλιά. Το τραγούδι που συνοδεύει την χορευτική κίνηση είναι του Michel Fuguain «Fais comme l’oiseau, ça vit d’air pur et d’eau fraîche un oiseau, d’un peu de chasse et de pêche un oiseau, mais jamais rien ne l’empêche l’oiseau d’aller plus haut » που τους παροτρύνει µε τον στίχο του να «κάνουν σαν το πουλί …. γιατί τίποτε δεν το εµποδίζει το πουλί να πετάξει πιο ψηλά». Το µήνυµα όλης αυτής της όµορφης περιπέτειας είναι να µην απελπίζεσαι, τίποτε δεν πάει χαµένο «Ne désespère jamais, rien n’est perdu ! ». Το όλο concept, το συνοδευτικό κείµενο, το τραγούδι, ο χορός, η δηµιουργικότητα, η φρεσκάδα, η αισιοδοξία της συµµετοχής µας αποδείχθηκαν καθοριστικά για την διάκριση του σχολείου µας στην πρώτη θέση. Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τον ∆/ντή του

2ου Γυµνασίου κ. Γεώργιο Φωτεινόπουλο για την υποστήριξή του στην προσπάθεια των µαθητών και των καθηγητριών , τον σύλλογο των καθηγητών, το καθηγητή πληροφορικής κ. Ιωάννη Τσακονίκο που βοήθησε στις λήψεις, στο montage για την παραγωγή και την αποστολή του video στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών µέσα στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια. Οι καθηγήτριες Γαλλικών είναι οι κκ. Αντωνακούδη Σωτηρία και Ζούνη Αικατερίνη. Nous vous remercions de tout cœur de nous avoir aidé à participer au concours de la Francophonie et de nous avoir permis de réaliser une jolie histoire qui efface les frontières qui séparent la réalité de l’imaginaire. C’était pour nous une expérience captivante et inoubliable. Merci à nos élèves et un grand bravo pour leur mérite. Οι µαθητές που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό είναι οι : Καλόφωνος Κων/νος Κατσίγιαννη Βάσια Καραµάνης Λεωνίδας Ανδρουτσοπούλου Νεφέλη Ζάρκου Γεωργία Κανελλοπούλου Βασιλική Καραµάνης Παντελής Καραµπίνη Χριστίνα Καρρά Ελένη

Κρουστάλη Θεοδώρα Χρυσικόπουλος Γεώργιος Γεωργιάδης Αχιλλέας Αναγνωστοπούλου Χαρά Μπακογιάννη Γεωργία Μπούρα Σοφία Μιχαλοπούλου Χαρά Παρασκευοπούλου Ευσταθία Σπυροπούλου Μαρία Τρισεύγενη Χατζοπούλου ∆ιονυσία

Σ

Η µεγάλη εκδήλωση για την ηµέρα του παιδικού βιβλίου

της 04-04-2013 και ηµέρα Τετάρτη, παρουσιάσαµε µια ξεχωριστή εκδήλωση για την ηµέρα του Παιδικού Βιβλίου σε συνεργασία µε την Κεντρική βιβλιοθήκη Πύργου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης του σχολείου µας πατέρα Χαµάλη, τις καθηγήτριές µας, κα Ζούνη Αικατερίνη , κα Παπαδοπούλου Χαρά και Θεοδωροπούλου Νίκη , καθώς και τους µαθητές της Γ΄ και Β΄ Γυµνασίου, αλλά µε την υποστήριξη του συλλόγου και κυρίως του διευθυντή του σχολείου µας κου Φωτεινόπουλου Γεώργιου. Έτσι, καταφέραµε να έχουµε το επιθυµητό και αρεστό στο κοινό µας αποτέλεσµα. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η χορωδία του σχολείου µας, καθοδηγούµενη από την καθηγήτρια µουσικής κα Σακκά Κωνσταντίνα, που άνοιξε το καλλιτεχνικό πρόγραµµα της εκδήλωσης. Από µια τέτοια εκδήλωση, δεν µπο-

ρούσε να λείπει η αναφορά στον µεγάλο Έλληνα παραµυθά Ευγένιο Τριβιζά, µε τους µαθητές να παρουσιάζουν την ζωή και το έργο του και στη συνέχεια οι µαθητές ανέβασαν το γνωστό παραµύθι του <<Το Ηλιοτρόπιο>> σαν θεατρικό έργο το όποιο κέρδισε τις εντυπώσεις από µικρούς και µεγάλους. Στο πλαίσιο αυτής τις εκδήλωσης, φιλοξενήθηκε η σχολική σύµβουλος

Αγγελική Ψαράκου, που, µέσα από τις γνώσεις της, προσπάθησε να µας µεταφέρει τις τεχνικές συγγραφής παραµυθιού. Οι µαθητές από την πλευρά τους, σε ρόλο δηµοσιογράφου, ετοίµασαν ένα βίντεο µε θέµα το παιδικό βιβλίο, την επίδρασή του στους νέους ανθρώπους και την χρήση του στη καθηµερινή τους ζωή. Επίσης, σχολιάστηκε από τους µαθη-

τές το ερώτηµα «Πώς θα ήταν η ζωή και το πνεύµα τον παιδιών µε την επίδραση του βιβλίου σε αντίθεση µε την χρήση του facebooktwitter και άλλων ηλεκτρονικών site και παιχνιδιών. Η εκδήλωση έκλεισε µε απονοµή βραβείων στα καλύτερα έργα ζωγραφικής, αφίσες και κολάζ που είχαν δηµιουργήσει οι µαθητές του σχολείου µας.

Στο Γυµναστήριο του σχολείου µας λειτούργησε έκθεση βιβλίου την οποία επιµελήθηκε η Κεντρική βιβλιοθήκη της πόλης µας. Τις επόµενες ηµέρες οι µαθητές της Α Γυµνασίου επισκέφτηκαν την βιβλιοθήκη και ο Βασίλης Σαργέντης διάβασε αποσπάσµατα από λογοτεχνικά βιβλία και συζήτησε µαζί τους. Χριστόπουλος Ηλίας, Γ5


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

6

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ «Ό

νειρο» για τους µαθητές ενός σχολείου της περιφέρειας όπως το δικό µας- ήταν η επίσκεψή µας στο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύµατος Ευγενίδου στην Αθήνα! Έτσι λοιπόν, την Τρίτη στις 9 Απριλίου του 2013, η επιθυµία των µαθητών της Α΄ και της Β΄ τάξης του Γυµνασίου µας, πραγµατοποιήθηκε! Βέβαια, αυτό το οφείλουµε και στους καθηγητές που οργάνωσαν την εκπαιδευτική µας εξόρµηση και µας συνόδευσαν ως εκεί! Για κάποιους από εµάς ήταν η πρώτη µας επίσκεψη στο χώρο και για κάποιους άλλους ίσως και η πρώτη στην Αθήνα. Μείναµε κατενθουσιασµένοι, αφού: -Παρακολουθήσαµε την ψηφιακή

Ό

παράσταση µε τίτλο «Η µεγάλη περιπέτεια» στον καταπληκτικό και σύγχρονο από άποψη τεχνολογίας Θόλο του Πλανηταρίου. Το θέµα της, η αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει το ∆ιάστηµα, να ανακαλύψει νέες επιστηµονικές γνώσεις και ίσως και άλλους ζώντες οργανισµούς µακριά από τη Γη!... -Επισκεφθήκαµε την διαδραστική έκθεση Επιστήµης και Τεχνολογίας, όπου περιεργαστήκαµε διάφορα υλικά, ανακαλύψαµε τις ιδιότητές τους παίζοντας και πειραµατιστήκαµε µε πρακτικές εφαρµογές των Φυσικών Επιστηµών στην καθηµερινότητά µας, µέσα από κατασκευές και πειράµατα µε τη βοήθεια των ειδικών επιστηµόνων της έκθεσης.

-Γνωρίσαµε από κοντά και συνοµιλήσαµε µε τον Ηλείο καθηγητή

Αστροφυσικής, κύριο ∆ιονύση Π. Σιµόπουλο, ∆ιευθυντή του Ευγενι-

δείου Πλανηταρίου, ο οποίος µε απλά και κατανοητά λόγια µας εξήγησε επιστηµονικά φαινόµενα και µας ενηµέρωσε για νέα επιστηµονικά δεδοµένα. -Τέλος, περιηγηθήκαµε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, είδαµε έστω και µέσα από το τουριστικό λεωφορείο- σηµαντικά µνηµεία της κλασικής αρχαιότητας, µεταγενέστερων ιστορικών περιόδων, αλλά και το σύγχρονο πρόσωπο της πρωτεύουσας. Λειτουργήσαµε ως παρέα µε τους συµµαθητές µας, αστειευτήκαµε, διασκεδάσαµε! Ήταν πράγµατι για όλους µας µια ωραία εµπειρία!

Αριστειδόπουλος ∆ηµήτρης,Β3

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΣΙΛΛΕΡ

λοι µας θεωρώ ότι έχουµε γνωρίσει διάφορα έργα τέχνης ενός µεγάλου αρχιτέκτονα που όµοιός του δεν πέρασε ξανά στην Ελλάδα .Αυτός ο ταλαντούχος αρχιτέκτονας είναι ο λαµπρός φιλέλληνας Ερνστ Τσιλλερ , ο όποίος έδρασε όχι µόνο στην Αθήνα αλλά ακόµη και στην µικρή µας περιοχή, τον Πύργο. Με κάποια έργα τέχνης, που τα θαυµάζουµε καθηµερινά, αλλά πάντοτε έχουµε την απορία ποιος τα έφτιαξε! Κάποια παραδείγµατα είναι το «θέατρο Απόλλων» και η ∆ηµοτική Αγορά τυ Πύργου, ένα κέντρο πολιτισµού και

κουλτούρας. Αυτός ο µεγάλος αρχιτέκτονας ήταν Γερµανός και µετά από λίγο καιρό απέκτησε Ελληνική υπηκοότητα. Γεννήθηκε στο Ράντεµβοϊλ, στις 22 Ιουνίου 1837 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 12 Νοεµβρίου 1923 . Η ΛΑΜΠΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ο Τσίλλερ γεννήθηκε σε µια οικογένεια που λειτουργούσε την κατασκευαστική εταιρία Gebrüder Ziller στο Ράντεµβοϊλ . Όλα του τα αδέλφια ακολούθησαν την εργασία του πατέρα τους! Ο πατέρας τους, τούς έδωσε και ιδιωτικά µαθήµατα στο σπίτι και τούς έστειλε και για εργασία σε οικοδοµές! Ο Moritz Ziller ανέλαβε την επιχείρηση του πατέρα και τα αδέλφια εργάστηκαν σε άλλες εταιρίες. Ο Τσίλλερ σπούδασε την αρχιτεκτονική στη Βασιλική Σχολή Οικοδ ό µ η σ η ς στη ∆ρέσδη από το

1855-58 . Έλαβε µέρος σε διαγωνισµό της Ρωσικής κυβέρνησης για την ανοικοδόµηση τις Τιφλίδας και κέρδισε, αλλα ήδη είχε ανοίξει επαφές µε τον αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν. Ο Χάνσεν τον προόριζε για την Αθήνα, αλλα δεν του το είπε αµέσως. To 1858-59 εργάστηκε για το γραφείο του Χάνσεν στη Βιέννη και τo 1861 έγινε o αντιπρόσωπος του Χάνσεν για τα έργα του στην Αθήνα. Στην αρχή ο Τσίλλερ αντιµετώπισε µεγάλα προβλήµατα µε την τοπική νοοτροπία, συµπληρωµατικά υπήρχαν διαφορές µε τον ευεργέτη του έργου της Ακαδηµίας. Έφυγε προσωρινά για Ιταλία κάνοντας διακοπές και µαζεύοντας εντυπώσεις επέστρεψε στη Βιέννη. Μόλις το 1868 επέστρεψε

στην Αθηνα µαζί µε την Ελληνίδα πιανίστρια Σοφια Ντόντου που γνώρισε στην Βιέννη. Ο Τσίλλερ µετακόµισε στην Ελλάδα, µε την βοήθεια του Χάνσεν εργάστηκε αργότερα ανεξάρτητα, και έγινε καθηγητής µεταξύ 187282 του Πολυτεχνείουστην Αθήνα. Ασχολήθηκε εντατικά µε την αρχαιολογία και ανακάλυψε πρώτος τη µη-γεωµετρική κατασκευή του Παρθενώνα. Ανακάλυψε το Παναθηναϊκό Στάδιο και παρακάλεσε τον βασιλιά για την χρηµατοδότηση τον ανασκαφών, αργότερα ανέλαβε και την ανακατασκευή του. Στον Πειραιά κατασκεύασε την συνοικία Τσίλλερ, µε τον σκοπό την πώληση των ακινήτων, αργότερα ίδρυσε και µια εταιρία κατασκευής οικοδοµικών υλικών. Κατά διαστήµατα τον βοηθούσαν τα αδέλφια

του από την Γερµανία ως πολιτικοί µηχανικοί και αρχιτέκτονες. Είναι αναµφισβήτητα ο αρχιτέκτονας που σφράγισε την αρχιτεκτονική της περιόδου του Βασιλέως Γεωργίου Α΄, επηρεάζοντας µε το έργο του την εποχή. Με αυτό το ταξίδι µας στο έργο ενός αξεπέραστου αρχιτέκτονα, ελπίζω να καταλάβατε το µεγαλείο της Ελλάδας, το οποίο ακόµη και ένας από τους σηµαντικότερους ξένους µπόρεσε να θαυµάσει και να δεχτεί τις επιδράσεις του. Αντίθετα πολλοί από εµάς, δυστυχώς, δεν έχουµε συνειδητοποιήσει το ιστορικό µας παρελθόν και το περιφρονούµε!... Για αυτό λένε ότι εκτιµάς κάτι µόνο όταν το χάσεις όµως τότε θα είναι αργά .

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ,Γ1


7 ΜΑΣ ΛΕΙΟ Ε Ο Χ Σ ΤΟ ΕΤΕΙΧ ΣΥΜΜ

Έ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ του ποίηµα µε διαφορετικό περιεχόµενο. Ορισµένα ποιήµατα αναφέρονταν στην αγάπη, στον πρώτο έρωτα καθώς και στα µεθυσµένα συναισθήµατα. Όµως υπήρξαν και ποιήµατα βασισµένα στη πατρίδα και στην άνοιξη. Το ποίηµα της Ελισάβετ είναι βασισµένο στην αξία της αγάπης και στην περιφρόνησή της από τους ανθρώπους που δεν µπόρεσαν να αγαπήσουν. Η Ερµιόνη παροµοιάζει την αγάπη µε ένα τριαντάφυλλο και ένα µονοπάτι. Ενώ το περιεχόµενο του ποιήµατος της Αγάπης είναι η γνωριµία του πρώτου έρωτα. Το ποίηµα της Ηλέκτρας αναφέρει την άνοιξη, την οποία παροµοιάζει µε µια όµορφη κοπέλα την Περσεφόνη. Η Κασσάνδρα µας παρουσιάζει ένα ονειροπόλο αγοράκι. Και ο τελευταίος ποιητής µας,

νας διαγωνισµός στον οποίο οι µαθητές παρουσίασαν τις ικανότητές τους φτιάνοντας δικά τους ποιήµατα ή διηγήµατα. Σκοπός αυτού του διαπαρακινήσει τους γωνισµού είναι να µαθητές να συµµετάσχουν ώστε αυτοί που κρύβουν µέσα τους συγγραφικό ταλέντο να το µεταβιβάσουν στα ποιήµατα τους, και στη συνέχεια να διαγωνιστούν και να κριθούν από σπουδαίους ποιητές της Ελλάδας. Από το σχολείο µας συµµετείχαν ορισµένοι µαθητές όπως οι: Ερµιόνη ο Έκτορας η Αγάπη η Ηλέκτρα η Κα σσάνδρα και η Ελισάβετ. Ο κάθε µαθητής έγραψε το δικό

Η υδραυλική µας γέφυρα…. Συνδυάζοντας Φυσική και Τεχνολογία και αφιερώνοντας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο µας, κατασκευάσαµε ένα µικρό οµοίωµα µιας γέφυρας. Η εφαρµογή του νόµου του Pascal στα ρευστά ήταν η αφορµή γι’ αυτή την κατασκευή. Με πολύ απλά υλικά, δύο έµβολα (σύριγγες τροφής), λίγο µακετόχαρτο και πολλή φαντασία …«δηµιουργήσαµε»!. Το αποτέλεσµα µας εξέπληξε! Και όχι µόνο εµάς τους δηµιουργούς του, αλλά και όσους µικρούς και µεγάλους είχαν την ευκαιρία να το δουν στο «Πανηγύρι Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστηµών» που πραγµατοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Πύργου ,στις 6 Απριλίου, µε συµµετοχές Γυµνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του νοµού. Για να δούµε , τι άλλο θα ακολουθήσει; Οι ιδέες πολλές ,η διάθεση µεγάλη. Για την επόµενη χρονιά όµως. Μην ξεχνάµε, πλησιάζουν εξετάσεις, διάβασµα, κούραση…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Μπουροπούλου Ν. Οι Μαθητές: Σκουτέρης Κ. Λαµπρόπουλος ∆.

Έρευνα για το κάπνισµα

Το 2ο Γυµνάσιο Πύργου συµµετείχε στις 29 Μαρτίου 2013, σε έρευνα για την ολέθρια συνήθεια του καπνίσµατος, που διοργάνωσε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Συγκεκριµένα οι µαθητές, απάντησαν σε σχετικό ερωτηµατολόγιο και οι απαντήσεις τους αφού αξιολογηθούν, θα αποτελέσουν αντικείµενο έρευνας, τα αποτελέσµατα της οποίας θα δηµοσιευτούν σε περιοδικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Η έρευνα υλοποιείται στη χώρα µας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το σχολείο µας επισκέφθηκαν οι Γιώργος Περήφανος και Θανάσης Μπασαγιάννης (από την Ιατρική Σχολή), για να διενεργήσουν την έρευνα. Από την Συντακτική Επιτροπή

Κ

προβάλλει στο ποίηµα του την κατάντια της Ελλάδας τα παλαιότερα χρόνια, και θυµίζει την εκδίκηση της σε όσους την έβλαψαν. Τι προσέλκυσε τους ποιητές µας για να λάβουν µέρος; Κάποιοι από αυτούς θέλησαν να βάλουν συµµετοχή διότι πιστεύουν πως έχουν συγγραφικό ταλέντο, άλλοι επειδή τους φάνηκε ενδιαφέρον να συµµετάσχουν σε ένα διαγωνισµό ποιήµατος ή διηγήµατος, και άλλοι επειδή πιστεύουν πως µέσα από αυτό το διαγωνισµό θα αποκτήσουν ένα λαµπρό µέλλον όπως και οι µεγάλοι ποιητές µας, και ίσως να µπορέσουν να πραγµατοποιήσουν το όνειρό τους, δηλαδή να γίνουν ποιητές. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γ1

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ

ατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, το σχολείο µας συµµετείχε σε πολλές εκδηλώσεις, µέσα από τις οποίες διευρύναµε τους πνευµατικούς µας ορίζοντες, αλλά και τη φαντασία µας και καταφέρα µε να ενταχθούµε καλύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, ζήσαµε µοναδικές στιγµές κα ι ανα πτύξαµε οµαδικό πνεύµα, αφού όλοι συµβάλλα µε στην υλοποίηση κάποιου έργου. Μία από τις καλύτερες εµπειρίες µας, ήταν η συµµετοχή ορισµένων µαθητών στο 8ο Φεστιβάλ Μαθητικής ∆ηµιουργικής Έκφρασης στο οποίο έλαβαν µέρος µαθητές των Γυµνασίων και Λυκείων της Ηλείας. Το Φεστιβάλ πραγµατοποιήθηκε στα Κρέστενα στις 12 Απριλίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και διήρκησε 6 ώρες γεµάτες δηµιουργικότητα και κέφι . Από το σχολείο µας είχαν την ευκαιρία να λάβουν µέρος περίπου 30 µαθητές από όλες τις τάξεις του Γυµνασίου και του Λυκείου. Συνοδοί δεν θα µπορούσαν να είναι άλλοι εκτός από την γυµνάστρια του Γυµνασίου κ. Παπαδοπούλου και την γυµνάστρια του Λυκείου κ. Παναγούλια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ Μετά από αρκετές πρόβες µε τις γυµνάστριές µας, ήµασταν πλέον έτοιµοι να δείξουµε τις χορευτικές µας ικανότητες και να κάνουµε περήφανο το σχολείο µας για ακόµα µια φορά! Αφού κανονίσαµε το σηµείο συνάντησης, δώσαµε κάποιες τελευταίες διευκρινίσεις και ρυθµίσαµε τα ξυπνητήρια µας να χτυπήσουν στις 7 , αφού έπρεπε να βρισκόµασταν στον ΟΣΕ (όπου µας περίµεναν τα λεωφορεία µε τα οποία θα µεταβαίναµε στην Κρέστενα ) στις 8, γεγονός που µας έκοψε τον ενθουσιασµό και τη µαγεία που είχε ξυπνήσει µέσα µας ! ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Την άλλη µέρα βρισκόµασταν όλοι συνεπείς στο ραντεβού µας! Μπήκαµε στο λεωφορείο, µετρηθήκα µε και οι τρέλες δεν άργησαν να αρχίσουν. Βάλαµε το CD µε τα τραγούδια που θα χορεύαµε, τρα γουδήσαµε, γελάσαµε, παίξαµε και σύντοµα η παρέα µας µεγάλωσε! Όταν φτάσαµε στο Επιτάλιο, παραλάβαµε µια οµάδα κοριτσιών του τοπικού σχολείου και πήγαµε όλοι µαζί

στον τελικό µας προορισµό.

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Στα Κρέστενα, καθίσαµε στις θέσεις µας, απολαύσαµε το πρόγραµµα, χ αρήκαµε την ηλιόλουστη µέρα, συναντήσαµε και άλλους φίλους µας και περιµέναµε µε α νυποµονησία τη δική µας σειρά! Στο µεταξύ, σε µία µικρή αίθουσα, µπορούσα µε να θαυµάσουµε τις κατασκευές πολλών παιδιών, να εµπνευστούµε και να µάθουµε πολλά πράγµατα… Μόλις ακούσαµε το όνοµα του σχολείου µας τρέξαµε στη σκηνή, πιαστήκα µε ώµο µε ώµο και αφού πήραµε µια τελευταία ανάσα, αρχίσαµε να

ΤΟ ΣΧ ΟΛΕ ΣΥΜΜ ΙΟ ΜΑΣ ΕΤΕΙΧ Ε

χορεύουµε Ικαριώτικο. Χορεύαµε γεµάτοι περηφάνια, χαρά και πατριωτικό συναίσθηµα. Στο τέλος καταχειροκροτηθήκαµε! Παρακολουθήσαµε και το τέλος του προγρά µµατος και ύστερα πήραµε το λεωφορείο του γυρισµού.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Για όλους µας αυτή η εµπειρία ήταν µοναδική και θα µας µείνει αξέχαστη. Βιώσαµε στιγµές γαλήνης και ηρεµίας και ανάµεικτα θετικά συναισθήµατα µας κατέκλυσαν. Όλα ήταν υπέροχα!!!

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΣΗ


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

8

Τ

Τι θα λέγατε για λίγο αθλητισµό;

η ∆ευτέρα 19 Φεβρουαρίου διαδραµατίστηκαν στο χώρο του κλειστού σταδίου της πόλης µας αγώνες µπάσκετ και βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών, στους οποίους πήραν µέρος µαθητές του σχολείου µας. Τόσο οι οµάδες των κοριτσιών όσο και οι οµάδες των αγοριών διακρίθηκαν και µάλιστα κατάφεραν ύστερα από έναν µεγάλο σε διάρκεια αγώνα και γεµάτο έντονο ανταγωνισµό να κερδίσουν χρυσά µετάλλια και να κάνουν το σχολείο µας περήφανο γι’ αυτούς. Οι µαθητές που έλαβαν µέρος συνεργάστηκαν άψογα κατά την διάρκεια όλου του αγώνα και χωρίς να έχουν καθόλου άγχος πέτυχαν τον επιδιωκόµενο στόχο τους, δηλαδή την εξασφάλιση της νίκης. Βέβαια, δεν πρέπει να παραλείψουµε τη σηµαντική παρουσία πολλών µαθητών κατά την παρακολούθηση του αγώνα, οι οποίοι ενθάρρυναν τις οµάδες µας συµβάλλοντας έτσι στην προσπάθειά τους.

Οι µαθητές που συµµετείχαν στο βόλεϊ αγοριών είναι οι εξής: Κοτσώρης Γ., Βαρελάς Σ. , Λυµπερόπουλος Μ. , Λυµπερόπουλος Χ. , Πέτσι Γ. , Αριστειδόπουλος Κ. , Καραµάνης Π. , Ζωζώνης Β. , Κανελόπουλος Α. , Κότσι Γ. , Μαντάς Γ. , Τόσκα Μ. Οι µαθητές που συµµετείχαν στο µπάσκετ αγοριών είναι οι εξής:

Οφείλουµε όλοι να συγχαρούµε όλους τους µαθητές του σχολείου µας για αυτή τους την αξιόλογη προσπάθεια και ελπίζουµε πως και στο µέλλον θα υπάρξουν ανάλογες διακρίσεις και σε άλλα αθλήµατα γιατί ας µη ξεχνάµε ότι ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ αποτελεί ένα αναπόσπαστο «κοµµάτι» του σχολείου µας που θα µας κάνει πάντα υπερήφανους..!!!

Η απονοµή των χρυσών µεταλλίων έγινε στις 28 Φεβρουαρίου και ηµέρα ∆ευτέρα στο χώρο του σχολείου µας…!!!

Επιµέλεια: ∆ιονύσης Τάταρης και ∆ηµήτρης Γιακουµέλος

Τσατάς Β. , Τάταρης ∆. , Κωσταρέλος Ι. , Πατσούρης ∆. , Λαµπρόπουλος ∆. , Παρασκευόπουλος Γ. , Σάτα Ε. , Ζαγκλής Κ. , Τσουκαλάς Ν. , Στούκας Β. , Σκουτέρης Κ. , Καλόφωνος Κ. , Χρυσάφης Σπ. , Καββαθάς Γ. , Οι µαθήτριες που συµµετείχαν στο βόλεϊ είναι οι εξής: Καρυανού Ε. , Καρυανού Χ. , Καρυανού Μ. , Καρυανού Ν. , Κράλλη Χ. , Κυριαζή Ε. , Σκαρτσιάρη Β. , Κάµπρα Χ. , Λαµ-

προπούλου Κ. , Άγκο Ι. , Ανδρουτσοπούλου Ν. , Κατσίγιαννη Β. , Ασηµακοπούλου Π. , Ασηµακοπούλου Κ. , Κατσιαδράµη Κ. Οι µαθήτριες που συµµετείχαν στο µπάσκετ είναι οι εξής: Μπακάλη ∆. , Μπεττόλι Α. , Εφραιµίδου Ε. , Παναγούλια ∆. , Πλαστουργού Ι. , Σταθοπούλου ∆. , Σιγούρου Α. , Καράµπελα Α. , Καλογεροπούλου Στ., Συριοπούλου Αν.

Το τσικνίσαµε… Κέφι, γλέντι, χορός, πραγµατικό ξεφάντωµα στο 2ο Γυµνάσιο Πύργου την Τσικνοπέµπτη, 7 Μαρτίου 2013. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων, εµείς οι µαθητές µαζί µε τους καθηγητές µας γιορτάσαµε µε µοναδικό τρόπο. Στήσαµε ψησταριές, χορέψαµε, τραγουδήσαµε, διασκεδάσαµε… Το προαύλιο γέµισε µυρωδιές και χαρούµενες φωνές. Κάποιοι µάλιστα ξεχώρισαν για τις πρωτότυπες εµφανίσεις τους. Ήταν πράγµατι µια µέρα ενθουσιασµού και χαράς που σφράγισε τη φετινή Αποκριά και απέδειξε ότι το σχολείο µας ξεχωρίζει σε κάθε συλλογική δράση. Ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Επιµέλεια: Χριστόπουλος Ηλίας


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

9

Η

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Θ.Ο.Π «ΣΜΥΡΝΗ ΜΝΗΜΕΣ»

Θεατρική Οµάδα Πύργου φέτος παρουσίασε µε ιδιαίτερη επιτυχία στο θέατρο Απόλλων την παράσταση ‘Σµύρνη µνήµες’ σε σκηνοθεσία Ευανθίας Στιβανάκη. Η παράσταση ήταν βασισµένη σε µαρτυρίες προσφύγων της Μ. Ασίας και του Πόντου που επέζησαν από τη Μικρασιατική καταστροφή, τη µεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε ποτέ ο Ελληνισµός. Το τελικό κείµενο που διαµορφώθηκε θεατρικά από µέλη της οµάδας µε την εποπτεία της σκηνοθέτριας είναι παρµένο από αρχειακό υλικό , αληθινές ιστορίες προσφύγων – µάλιστα ήταν και κάποιες Ηλείων-και από την ‘Ιστορία ενός αιχµαλώτου’ του Στρατή ∆ούκα.

Πώς συµπεριφέρθηκε το κοινό; Το κοινό της περιοχής µας ενθουσιάστηκε, συγκινήθηκε και χειροκρότησε θερµά την αξιόλογη προσπάθεια των µελών της ΘΟΠ όπως µας δήλωσε και ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, γεν. γραµµατέας της ΘΟΠ και υπεύθυνος του ταµείου για τις παραστάσεις. Μας είπε µάλιστα πως πολλοί κατά τη διάρκεια της παράστασης δάκρυζαν και ότι οι περισσότεροι θεατές θεώρησαν πως ήταν η καλύτερη µέχρι τώρα δουλειά της οµάδας που δραστηριοποιείται στον Πύργο πάνω από 18 χρόνια. Αυτό δείχνει και η τεράστια προσέλευση του κόσµου που ξεπέρασαν τους 2200, αριθµός ρεκόρ για επαρχιακή ερασιτεχνική οµάδα

Πώς διάλεξαν το έργο ; Τα µέλη της ΘΟΠ έφτιαξαν ένα τέτοιο έργο µετά από την ιδέα της κ. Στιβανάκη και µε αφορµή τη συµπλήρωση 90 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ήθελαν µέσα από το θέατρο να δείξουν στο κοινό της πόλης ‘τον ανείπωτο θρήνο, τον απόλυτο πόνο’ των Ελλήνων που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους, ‘για να µη µείνουµε καθηλωµένοι εκεί, για να εξελιχθούµε και να προχωρήσουµε, γιατί το χρωστάµε σε κείνων τα κόκαλα που έµειναν εκεί και σε κείνους που κατάφεραν και ήρθαν’ όπως γράφουν στο σηµείωµα της οµάδας.

Πόσο καιρό έκανα πρόβες και πώς αισθάνθηκαν για το τελικό αποτέλεσµα; Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί της ΘΟΠ δούλεψαν πάνω από 5 µήνες όλα σχεδόν τα Σαββατοκύριακα και πολλές καθηµερινές για να καταφέρουν να αποδώσουν το λόγο και τα συναισθήµατα αυτών των ανθρώπων. Πραγµατικά, όπως µας ανέφερε η κ. Ευρυδίκη Γερασιµοπούλου, πρόεδρος της ΘΟΠ, που έπαιξε το ρόλο της ∆έσποινας, αισθάνθηκαν

Τ

ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

ο 2012 υπήρξε έτος πολλών µεγάλων κινηµατογραφικών παραγωγών.

Φέτος, προβλέπεται µια σειρά ωραίων ταινιών µε τις παραγωγές της Marvel να προκαλούν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού. Εκείνη που θα προβληθεί, έστω και καθυστερηµένα και αναµένεται να ξεχωρίσει ιδιαιτέρως είναι η πολυαναµενόµενη συνέχεια των δύο προηγούµενων επιτυχιών, «Iron Man 3», καθώς και η επιστροφή του Σούπερµαν στη µεγάλη οθόνη µετά από πολλά χρόνια, µε την ταινία «Man Of Steel». Επιπλέον, το τρίτο και τελευταίο µέρος της ξεκαρδιστικής κωµωδίας «The Hangover», η αποκαλυπτική ταινία «Zero Dark Thirty», αλλά και η ελληνική παραγωγή «Ακάλυπτος», µε τον Πέτρο Φιλιππίδη, είναι µερικές από τις ταινίες που προβλέπεται να έχουν πολυψήφιο αριθµό προβολών στους ελληνικούς αλλά και τους ξένους κινηµατογράφους. Όµως, ας ρίξουµε µια λίγο πιο προσεκτική µατιά στις ταινίες που θα προβάλλονται τις τελευταίες εβδοµάδες στη χώρα µας…

Τζακ: Ο Κυνηγός Γιγάντων

Η παλιά κόντρα µεταξύ ανθρώπων και γιγάντων βγαίνει και πάλι στην επιφάνεια, όταν ο νεαρός αγρότης, Τζακ, ανοίγει κατά λάθος την πύλη που χωρίζει τους δύο κόσµους. Με το που ξαναπατούν το πόδι τους στη γη, µετά από αιώνες, οι γίγαντες διεκδικούν εκ νέου όσα κάποτε ήταν δικά τους,

συµπάθεια για τα βάσανα που τράβηξαν οι Έλληνες της Μ. Ασίας αλλά και µεγάλη λύπη, γιατί έφυγαν από τον πλούτο της

Σµύρνης και βρέθηκαν ζητιάνοι σε µια νέα πατρίδα που τους έλεγαν «ξενοµερίτες και τουρκόσπορους».

αναγκάζοντας τον Τζακ να παλέψει µέχρι τέλους για να τους σταµατήσει. Ο Τζακ πολεµάει για το βασίλειο και τους ανθρώπους του, αλλά και για την καρδιά µίας γενναίας πριγκίπισσας. Και έτσι έρχεται αντιµέτωπος µε γιγαντιαίους πολεµιστές, µπαίνοντας σε µία µάχη που θα κάνει και τον ίδιο, θρύλο! Σκηνοθεσία: Μπράιαν Σίνγκερ Πρωταγωνιστές: Νίκολας Χουλτ, Στάνλεϊ Τούτσι, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ Βαθµολογία: 7,2/10

χέρια του εχθρού του, ξεκινά µια επώδυνη αναζήτηση µε σκοπό να βρει τους υπαίτιους. Αυτό το ταξίδι, κάθε στιγµή, θα δοκιµάσει τις ικανότητές του. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Σταρκ αφήνεται να επιβιώσει µε τις δικές του συσκευές, επικαλούµενος την εφευρετικότητα και το ένστικτό του για να προστατεύσει εκείνους που βρίσκονται κοντά του. Καθώς παλεύει για το δρόµο της επιστροφής, ο Σταρκ ανακαλύπτει την απάντηση στο µυστικό ερώτηµα που τον στοιχειώνει: ο άνθρωπος κάνει το κοστούµι ή το κοστούµι τον άνθρωπο;… Σκηνοθεσία: Σέιν Μπλακ Πρωταγωνιστές: Ρόµπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Γκάι Πιρς, Γκουίνεθ Πάλτροου Βαθµολογία: 8,7/10

Η Marvel, µετά την περσινή παγκόσµια επιτυχία της, «Οι Εκδικητές», ευελπιστεί σε µια ακόµη ταινία που θα κόψει πολλά εισιτήρια και µας παρουσιάζει την τρίτη συνέχεια του «Iron Man». Το «Iron Man 3», λοιπόν, τοποθετεί τον παράτολµο µεγιστάνα της πολεµικής βιοµηχανίας, Τόνυ Σταρκ, εναντίον ενός εχθρού που δεν γνωρίζει όρια. Όταν ο Σταρκ βρίσκει τον προσωπικό του κόσµο κατεστραµµένο από τα

Mια τολµηρή περιπέτεια, µε κεντρικό πρόσωπο τον Μάικ Μπάνινγκ, έναν µυστικό πράκτορα της προεδρικής φρουράς, ο οποίος καταφέρνει να σώσει τον Αµερικανό Πρόεδρο, όταν η λιµουζίνα που τον µεταφέρει πέφτει από µια γέφυρα και σκοτώνεται η «Πρώτη Κυρία». Καθώς όµως τα γεγονότα ξετυλίγονται, η ζωή του Προέδρου βρίσκεται για ακόµη µια φορά στα χέρια του Μάικ. Όταν ο Λευκός Οίκος δέχε-

Iron Man 3

Ο Όλυµπος Έπεσε

Αν θα µπορούσε η παράσταση να φιλοξενηθεί στο σχολείο µας, τι θα πρόσφερε σε κάθε µαθητή; Μετά απ’ αυτά είναι σίγουρο πως αυτή η παράσταση πρόσφερε πολλά και στα παιδιά που την παρακολούθησαν, ιδιαίτερα στους µαθητές της γ’ γυµνασίου που διδάσκονται τη νεότερη ιστορία. Και αν παιζόταν σ’ ένα σχολείο στο πλαίσιο του µαθήµατος της Ιστορίας( η ΘΟΠ θα εκδώσει σύντοµα µε το έργο σε DVD , το οποίο θα µπορούσαµε να αποκτήσουµε), θα δηµιουργούσε στους µαθητές έντονα συναισθήµατα και θα πρόσφερε σηµαντική γνώση για τα γεγονότα του Μικρασιατικού πολέµου που απουσιάζει από τα σχολικά βιβλία, αφού, όπως µας είπε και ο κ. Αγγελόπουλος ως φιλόλογος, τα γεγονότα αυτά καλύπτουν µόνο λίγες σελίδες του βιβλίου, παρόλο που οι Έλληνες της Μ. Ασίας και του Πόντου που ήρθαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα πρόσφεραν πολλά στην ανάπτυξη της χώρας σε όλους τους τοµείς. Επιµέλεια: ∆ιονύσης Τάταρης

ται τροµοκρατική επίθεση από µια οµάδα Νοτιοκορεατών και ο Πρόεδρος πέφτει θύµα απαγωγής, οι Aµερικανικές ειδικές δυνάµεις προσπαθούν µε κάθε τρόπο να επέµβουν. Εν τω µεταξύ, ο Μάικ, ο οποίος είναι εγκλωβισµένος στο κτίριο, προσπαθεί απεγνωσµένα να σώσει τον Πρόεδρο και να αποτρέψει µια από τις µεγαλύτερες καταστροφές… Μια ταινία µε πολλή δράση και µεγάλους αστέρες του κινηµατογράφου σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά Πρωταγωνιστές: Τζέραρντ Μπάτλερ, Άαρον Έκχαρτ, Μόργκαν Φρήµαν Βαθµολογία: 8,1/10

ΠΟΣΤΕΡ ΤΑΙΝΙΩΝ 2013

Man Of Steel

Ακάλυπτος

The Hangover: Part iii

Οι Κρουντς

Zero Dark Thirty

Το Σώµα

Αθανασούλης Χρήστος, Γ΄2


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

10

Steve Jobs (1955-2011)

ΖΩΡΖ ΣΑΡΗ

Ο άνθρωπος που έφερε την τεχνολογία στην καθηµερινότητά µας

Μια συγραφέας για τα παιδιά

Οραµατιστής, καινοτόµος, πρωτοπόρος είναι µερικοί µόνο χαρακτηρισµοί που αποδόθηκαν κατά καιρούς στον Steve Jobs, συνιδρυτή, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Apple. Η είδηση του θανάτου του στις 5 Οκτωβρίου 2011 προκάλεσε παγκόσµια συγκίνηση καθώς υπήρξε µια από τις πιο φηµισµένες και εµβληµατικές προσωπικότητες στο χώρο της τεχνολογίας. Γεννηµένος το 1955, ο Steven Paul Jobs, όπως είναι ολόκληρο το όνοµά του, δίνει δείγµατα της εφευρετικότητάς του από πολύ νωρίς. Το 1974 βρίσκει δουλειά ως τεχνικός στην εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Atari. ∆υο χρόνια αργότερα κάνει το µεγάλο βήµα και µαζί µε τους Steve Wozniac και Ronald Wayne στήνει και εδραιώνει, ουσιαστικά, την Apple, κάνοντας πραγµατικότητα τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές Apple Ι και ΙΙ στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το 1984 ακολουθούν οι υπολογιστές Macintosh – γνωστοί ως Mac- οι οποίοι έχουν µεγάλη επιτυχία σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φοιτητές. Η εργατικότητα, το πείσµα και το επιχειρηµατικό πνεύµα της οµάδας οδηγούν στην επέκταση της εταιρείας και τη στελέχωσή της µε ικανό και δυναµικό προσωπικό. Η συνεργασία, ωστόσο, αποδεικνύεται προβληµατική, κι έτσι, το 1985 ο Jobs, έπειτα από διαµάχη που έχει µε στελέχη, αποµακρύνεται από την Apple. Στο τέλος του 1996 η Apple ανακοινώνει την εξαγορά της NeXT. Η επιστροφή του Jobs στην εταιρεία το 1997 είναι γεγονός και ο ίδιος κατορθώνει κυριολεκτικά να την αναγεννήσει. Μέσα από διαρθρωτικές κινήσεις εξασφαλίζει χρηµατοδότηση πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων. Η δηµιουργικότητα

Ρ

και η ευφυΐα του γίνονται εµφανείς για ακόµη µια φορά µε µια σειρά καινοτόµων συσκευών που κατακλύζουν την παγκόσµια αγορά: Το 1998 κάνει την εµφάνισή του ο υπολογιστής γραφείου iMac, το 2001 η φορητή µουσική συσκευή, τύπου jukebox, γνωστή ως iPod. Ακολουθούν: το 2007 το iPhone, κινητό τηλέφωνο µε πρόγραµµα αναπαραγωγής πολυµέσων, φωτογραφική µηχανή, βιντεοκάµερα και ασύρµατη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και το 2010 το iPad, ένας υπολογιστής βασισµένος στην οθόνη αφής. Τον Αύγουστο του 2011 ο Jobs παραιτείται από την Apple, εµφανώς καταβεβληµένος από την επάρατη νόσο. Η διάγνωση ότι πάσχει από καρκίνο του παγκρέατος γίνεται το 2003 ενώ υποβάλλεται σε µεταµόσχευση το 2009. Στις 5 Οκτωβρίου 2011, µια ηµέρα µετά την παρουσίαση του iPhone 4, µετεξέλιξη του IPhone, ανακοινώνεται ο θάνατός του.«Η Apple έχασε έναν οραµατιστή και µια δηµιουργική ιδιοφυΐα και ο κόσµος έχασε έναν εξαίρετο άνθρωπο. Ο Steve αφήνει πίσω του µια εταιρεία που µόνο εκείνος θα µπορούσε να είχε ιδρύσει και το πνεύµα του θα παραµείνει για πάντα το θεµέλιο της Apple». Με αυτό το µήνυµα στην επίσηµη ιστοσελίδα της η εταιρεία Apple αποχαιρετά τον Jobs.Αν ισχύει η ρήση «ουδείς αναντικατάστατος», στην περίπτωση του Jobs είναι σίγουρο πως ο «αντικαταστάτης» του θα αργήσει να βρεθεί, και όταν βρεθεί, θα έχει να επιτελέσει ένα πολύ δύσκολο έργο.

Συντάκτης:Ηλίας Χριστόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Γεννήθηκε το 1925 στην Αθήνα από Μικρασιάτη πατέρα και Γαλλίδα µητέρα και πέθανε το 2012. Άρχισε από πολύ µικρή να ασχολείται µε το θέατρο, µε δάσκαλο το Βασίλη Ρώτα. Μεγαλύτερη, στα χρόνια της Κατοχής, φοίτησε στη ∆ραµατική Σχολή του Ροντήρη, παίρνοντας µέρος και στην Αντίσταση, ενώ αργότερα συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι, στη σχολή του Σαρλ Νιτλέν. Το 1962 επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να εµφανίζεται στο θέατρο και τον κινηµατογράφο µέχρι το 1967, όπου, µε την κήρυξη της χούντας, έµεινε άνεργη και στράφηκε στο γράψιµο. Πρωτοεµφανίστηκε ως συγγραφέας το 1969, µε το «Θησαυρό της Βαγίας», που έγινε µεγάλη επιτυχία και αργότερα µεταφέρθηκε και στην τηλεόραση. Συνέχισε γράφοντας πολλά βιβλία κυρίως για µικρά παιδιά και νέους, όπως επίσης και θεατρικά έργα. Η θεµατολογία της αρκετές φορές περιστρέφεται γύρω από σηµαντικές στιγµές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπως το δίπτυχο «Όταν ο Ήλιος...» και «Οι Νικητές», που αναφέρονται στην Κατοχή και τον Εµφύλιο, ή το µυθιστόρηµα «Τα γενέθλια», που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της Χούντας. Μαζί µε την Άλκη Ζέη, καθιέρωσε ένα νέο στυλ στο νεανικό µυθιστόρηµα, τόσο από την άποψη του ζωντανού, αυτοβιογραφικού ύφους, όσο και της εισαγωγής του πολιτικού, κοινωνικού και ιστορικού στοιχείου στο είδος. Το 1994, βραβεύτηκε µε το Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου για το µυθιστόρηµα «Νινέτ». Το 1995 και το 1999, βραβεύτηκε από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Το 1988, προτάθηκε για το βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ως ηθοποιός, έχει βραβευτεί το 1960 µε το βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. ΒΙΒΛΙΑ • Ο Θησαυρός Της Βαγίας (1969) • Το Ψέµα (1970) • Όταν ο Ήλιος… (1971)

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ατσισµός είναι να θεωρούµε κάποια άλλη οµάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόµη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. Αιτία του ρατσισµού είναι συνήθως ένα µίγµα υπεροψίας και φόβου. ∆ηλαδή, από τη µια πλευρά αισθανόµαστε ότι η δική µας φυλή είναι ανώτερη - πιο καλλιεργηµένη, πιο έξυπνη, πιο πολιτισµένη κτλ. - ενώ από την άλλη αισθανόµαστε ότι η άλλη φυλή µε κάποιο τρόπο µας απειλεί. Το αποτέλεσµα, µέσα µας, είναι να βλέπουµε µια ολόκληρη οµάδα ανθρώπων µε εχθρότητα και προκατάληψη. Ο ρατσισµός έχει πάντοτε το στοιχείο της λανθασµένης όρασης. ∆ηλαδή στους εαυτούς µας, βλέπουµε µόνο καλά, µόνο αρετές, µόνο µεγαλείο. Αν κατά σύµπτωση προσέξουµε κάποιο ελάττωµα, εύκολα το δικαιολογούµε. Στους άλλους όµως βλέπουµε µόνο πάθη, µόνο πονηριά, µόνο µικρότητα. Αν κατά σύµπτωση προσέξουµε κάποια καλοσύνη, εύκολα την προσπερνάµε. Ο κάθε λαός βρίσκει τα δικά του προσχήµατα όταν θέλει να στραφεί προς το ρατσισµό. Η ναζιστική Γερµανία είχε προφασιστεί τη γενετική καθαρότητα. Η Αγγλία της αποικιοκρατίας προφασίστηκε την πολιτιστική ανωτερότητα. Εµείς εδώ στην Ελλάδα, όταν έχουµε κρούσµατα ρατσισµού, συνήθως αναζητούµε πρόσχηµα στην εθνική µας καταγωγή, στην ελληνικότητά µας και στην ένδοξη ιστορία µας. Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι αρχαίοι πρόγονοί µας συνεισέφεραν πολλά στoν πανανθρώπινο πολιτισµό, ίσως και περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο λαό της εποχής εκείνης. Το έκαναν όµως αυτό καλλιεργώντας τη δηµοκρατία και το σεβασµό προς τον κάθε άνθρωπο, προς το ανθρώπινο πρόσωπο αυτό καθ’ εαυτό. Αν τώρα εµείς ( εν ονόµατι των αρχαίων ) περιφρονούµε κάποιους εκ των συνανθρώπων

µας, τότε το µόνο που κάνουµε είναι να φανερώνουµε ότι δεν είµαστε γνήσια παιδιά τους. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούµε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την παιδεία που έλαβε και από τον πολιτισµό στον οποίο ανατράφηκε, έχει µέσα του την ίδια φλόγα της ανθρώπινης φύσης που έχουµε κι εµείς: Έχει δηλαδή την ικανότητα να αγαπά, να δηµιουργεί, να ζει σε κοινωνία, να σκέπτεται, να χαίρεται, να θαυµάζει. Ίσως σε κάποια εξωτερικά ιδιώµατα ή σε κάποιες συνήθειες να διαφέρει από εµάς, αλλά αυτό θα έπρεπε να ξυπνούσε το ενδιαφέρον µας µάλλον - πώς να γνωριστούµε καλύτερα παρά το φόβο, την κατάκριση, την περιφρόνηση. Η καλύτερη ισορροπία είναι να αποδεχόµαστε τον άλλο γι’

• Κόκκινη κλωστή δεµένη… (1974) • Τα Γενέθλια (1977) • Τα Στενά Παπούτσια (1979) • Οι Νικητές (1983) • Τα Χέγια (1987) • Το Παραράδιασµα (1989) • Κρίµα κι άδικο (1990) • Nινέτ (1993) • Zoυµ (1994) • Ε.Π. (1995) • Μια αγάπη για δύο (µε την Αργυρώ Κοκορέλη, 1996) • Ο Χορός της ζωής (1998) • Σοφία (2000) • Κλειστά Χαρτιά (µε την Μελίνα Καρακώστα, 2001) • Ο Κύριός µου (2002) • Τότε... (2004) • Γράµµα από την Οδησσό (2005) • Το προτελευταίο σκαλοπάτι (2009) ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ • Το τελευταίο ψέµµα (1958) • Ο άνθρωπος του τραίνου (1958) • Έγκληµα στα παρασκήνια (1960) • Φεύγω µε πίκρα στα ξένα (1964) • Προδοσία (1964) • Το µπλόκο (1965) • Το νησί της Αφροδίτης (1969) • Χάππυ νταίη [Happy day] (1976) • Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1927 (1980) • Γενέθλια πόλη (1987)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ

αυτό που είναι, γιατί έτσι σεβόµαστε και τον εαυτό µας γι’ αυτό που είναι και γι’ αυτό που έχει. ∆εχόµαστε τους άλλους µε την ιδιαιτερότητά τους ,τη διαφορά τους µε τα ελαττώµατα και τα προτερήµατά τους . Ο πραγµατικά µεγάλος άνθρωπος, ο πραγµατικά µεγάλος λαός, είναι αυτός που ξέρει να µαθαίνει από τα προτερήµατα των άλλων ενώ ταυτόχρονα διατηρεί γνήσια τη δική του ταυτότητα , τη δική του ιστορία . Αυτό ήταν το ποίηµα που προτάθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη ως το καλύτερο του 2006. Για τους περισσότερους Άγνωστο. Όµως η διαχρονική του αξία ενάντια στο ρατσισµό τεράστια! Γραµµένο από ένα παιδί από την Αφρική… ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Όταν γεννιέµαι, είµαι µαύρος Όταν µεγαλώσω, είµαι µαύρος Όταν κάθοµαι στον ήλιο, είµαι µαύρος Όταν φοβάµαι, είµαι µαύρος Όταν αρρωσταίνω, είµαι µαύρος Κι όταν πεθαίνω, ακόµα είµαι µαύρος Κι εσύ λευκέ άνθρωπε... Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ Όταν µεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος Όταν κρυώνεις, γίνεσαι µπλε Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι

Αναδηµοσίευση από το internet


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

Τ

11

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ο Πάσχα είναι η µεγαλύτερη γιορτή της ορθοδοξίας, όπου γιορτάζεται η ανάσταση του Ιησού Χριστού, µετά από την µεγάλη εβδοµάδα των παθών. Τα έθιµα του Πάσχα είναι από τα πιο ωραία έθιµα της Ελλάδας. Τα κόκκινα αυγά που σπάµε το µεγάλο Σάββατο, το κάψιµο του Ιούδα, οι λαµπάδες που µεταφέρουν το Άγιο φως από την εκκλησία στο σπίτι, η περιφορά του Επιταφίου στους δρόµους και τα βαρελότα που χαιρετίζουν την ανάσταση είναι µερικά από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιµα. Υπάρχουν και άλλα έθιµα του Πάσχα που δεν είναι και τόσο γνωστά, όπως το µυστήριο του ευχέλαιου όπου οι γυναίκες παίρνουν λίγο αλεύρι µαζί τους στην εκκλησία το οποίο µετά τη λειτουργία το κάνουν πρόσφορο. Ακόµα πιο άγνωστο είναι το έθιµο της Μεγάλης Παρασκευής όπου κανείς δεν στρώνει το κρεβάτι του πριν την εκκλησία, ώστε να µην στρωθεί κρεβάτι πριν στρωθεί το κρεβάτι του Χριστού. Στα άγνωστα έθιµα του Πάσχα περιλαµβάνεται το τσουρούφλισµα των ζώων που δεν γεννάνε µε το Άγιο Φώς, ώστε να καρποφορήσουν καθώς και η φύλαξη µιας από τις κουλούρες του Πάσχα για να καταναλωθεί την πρωτοµαγιά. Τέλος, ένα έθιµο του Πάσχα που έρχεται από τα αρχαία χρόνια πριν την γέννηση του χριστού είναι το διάβασµα της “κουτάλας” του αρ-

νιού που λεγόταν παλιά ότι µπορεί να προβλέψει το µέλλον. Πιο συγκεκριµένα στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας εκτελούνται διάφορα έθιµα: Στην Κέρκυρα Στην Κέρκυρα, ο εορτασµός του Πάσχα ξεχωρίζει. Οι επιρροές από τον ∆υτικοευρωπαϊκό Πολιτισµό είναι εµφανέστατες ακόµα και σ΄ αυτήν την καθαρά Ορθόδοξη εορτή. Οι Κερκυραίοι την ονοµάζουν «Λαµπρή» ή «Λαµπριά» για να εκφράσουν τη λαµπρότητα της ηµέρας. Ύστερα από περίοδο επτά εβδοµάδων αυστηρής νηστείας και αποχής από κάθε είδους γλέντι, έρχεται η Λαµπριά, ηµέρα χαράς, ηµέρα απολαύσεων. Το Μεγά λο Σάββατο το πρωί στις 6.00, η πραγµατοποίηση του εθίµου του τεχνητού σεισµού αποτελεί παράδοση για τον Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων. Γίνεται µετά το τέλος του ‘Αποστόλου’ και αποτελεί αναπαράσταση του σεισµού που περιγράφεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, σαν επακόλουθο θριαµβικό γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Στις 9.00 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται κατανυκτικά η περιφορά του Επιταφίου της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος. Στις 11.00 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ο κόσµος περιµένει τη λεγόµενη Πρώτη Ανάσταση. Όταν τελειώσει η Ακολουθία στη Μητρόπολη χτυπούν χαρµόσυνα οι καµπάνες

χειµερινό λήθαργο και οι καρποί συλλέγονται σε νέα δοχεία, ενώ τα παλιά πετιούνται. Μετά το σπάσιµο των κανατιών οι Φιλαρµονικές ξεχύνονται στους δρόµους της πόλης παίζοντας το αλέγρο µαρς “Μην φοβάστε Γραικοί”.

και από τα παράθυρα των σπιτιών πέφτουν κατά χιλιάδες οι “µπότηδες: (πήλινα κανάτια) στους δρόµους, γεµάτα νερό για να κάνουν µεγαλύτερο κρότο. Το έθιµο αυτό, που συνδέεται µε το Ευαγγελικό χορείο “Συ δε Κύριε Ανάστησόν µε ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραµέως”, είναι επιρροή από τους Ενετούς, που συνήθιζαν την Πρωτοχρονιά να πετούν από τα παράθυρά τους παλιά αντικείµενα για να τους φέρει ο νέος χρόνος καινούργια. Οι Κερκυραίοι οικειοποιήθηκαν το έθιµο αυτό και το πραγµατοποιούσαν στη µεγαλύτερη Ελληνική γιορτή, το Πάσχα. Τα παλιά αντικείµενα αντικαταστάθηκαν από πήλινα κανάτια (µπότηδες). Μια άλλη εκδοχή δίνει στο έθιµο ειδωλολατρική προέλευση. Το Πάσχα βρίσκεται στην αρχή της νέας βλαστικής χρονιάς, η φύση ξυπνάει από το

Στην Αργολίδα Οι προετοιµασίες για το Πάσχα, ή τη Λαµπρή, ξεκινούσαν µε το άσπρισµα στις αυλές και στις µάντρες των σπιτιών. Οι νοικοκυρές, πριν αλλά και στη διάρκεια της Μεγάλης εβδοµάδας µέχρι την Μεγάλη Τετάρτη αγόραζαν ασβέστη (χωρή) και άσπριζαν τα σπίτια µέσα και έξω. Ένα έθιµο πού επικρατεί και σώζεται ακόµη µέχρι σήµερα είναι το κάψιµο του Ιούδα, το Πάσχα. Την Μεγάλη Παρασκευή ή το Μεγάλο Σάββατο µια οµάδα από νέους της Ασίνης µαζεύονται και κατασκευάζουν ένα αχυρένιο οµοίωµα του Ιούδα Ισκαριώτη. Μόλις το κατασκευάσουν το βάζουν επάνω σ’ ένα καρότσι και το γυρίζουν σ’ όλο το χωριό. Το απόγευµα της Κυριακής του Πάσχα µετά τη Θεία Λειτουργία της Αγάπης, γύρω στις 4.00, τοποθετούσαν τον Ιούδα πάνω σε ένα Ικρίωµα (κρεµάλα) όπου και το έκαιγαν. Μπακάλη ∆ήµητρα & Καρυανού Νικολία

Το Πάσχα ψήνουµε

Είµαστε στην Σαρακοστή και έχουν αρχίσει οι προετοιµασίες για να εορτάσουµε τις µέρες του Πάσχα. Σας έχουµε ετοιµάσει µια συνταγή για νηστίσιµο κέϊκ µε σταφίδες και άλλη µια για νόστιµα µυρωδάτα κουλούρια.

Κέϊκ µε σταφίδες

1 ποτήρι λάδι 1 ½ ποτήρι πορτοκάλι ½ κιλό αλεύρι που φουσκώνει µόνο του 1 κουτάλι σούπας κανελογαρίφαλο 1 ποτήρι ζάχαρη Τα ανακατέβουµε όλα τα υλικά µαζί. Ρίχνουµε το µίγµα σε ταψί νούµερο 32 και το ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 180 βαθµούς για µια ώρα περίπου. Είναι εύκολο γρήγορο και νόστιµο

Πασχαλινά κουλούρια

1 κιλό αλεύρι ½ κιλό ζάχαρη 240 γρ. βούτυρο γάλακτος 2 βανίλιες 1 φλιτζάνι γάλα 1 δόση αµµωνία 8 αυγά Χτυπάµε τα ασπράδια των αυγών χωριστά. Κατόπιν τους κρόκους µε την ζάχαρη Χτυπάµε το βούτυρο µόνο του. Στην συνέχεια ρίχνουµε την αµµωνία σε ζεστό γάλα. Αναµιγνύουµε όλα τα υλικά µαζί , τα ζυµώνουµε καλά και δίνουµε ότι σχήµα θέλουµε πλάθοντας τα κουλούρια . ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! ταση της φωτιάς.

Α ρν ί στη σ ούβλα

Τι χρειαζόµαστε: 1 αρνί, περίπου 11 – 13 κιλά 1 φλιτζάνι αλατοπίπερο 2 µεταλλικές πιάστρες για σούβλα Σύρµα & πένσα για το δέσιµο του αρνιού πάνω στη σούβλα Σπάγκος & χοντρή βελόνα για το ράψιµο του αρνιού 10 – 13 κιλά κάρβουνο Πώς το κάνουµε:

1) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Πρώτη µας δουλειά να περάσουµε την σούβλα στο αρνί µας. Βάζουµε την σούβλα µε φορά από τα πίσω πόδια προς το κεφάλι, µέσα από την κοιλιά, θώρακα λαιµό και το κεφάλι.

2) Το δύσκολο είναι το τρύπηµα του κεφαλιού, στο οποίο θα χρειαστείτε βοήθεια, ένας κρατάει το κεφάλι κόντρα και ένας σπρώχνει και περιστρέφει ταυτόχρονα τη σούβλα, µέχρι να τρυπήσει το κρανίο του αρνιού.

3) Ακολουθεί το δέσιµο, αφού πρώτα κάνουµε µια δοκιµή πάνω στο χώρο που θα το ψήσουµε ώστε να προσδιορίσουµε την σωστή θέση πάνω στη σούβλα για το δέσιµο του αρνιού. Ξεκινάµε λοιπόν µε τα µπούτια, τα οποία τα πιάνουµε σταυρωτά πάνω στη σούβλα και τα δένουµε µε σύρµα. Τη διχάλα που

έχει η σούβλα µας, την µπήγουµε στα µπούτια και την σταθεροποιούµε πάνω στη σούβλα µε την βίδα που έχει.

4) Κάνουµε άλλα δύο δεσίµατα στην σπονδυλική στήλη του αρνιού, ένα χαµηλά στο ύψος της κοιλιάς και άλλο ένα στο ύψος του στήθους. Χρησιµοποιούµε για αυτά τις µεταλλικές πιάστρες (σαν αυτές που χρησιµοποιούµε για στερέωση κονταριού της κεραίας) ή σύρµα, οι πιάστρες όµως είναι πολύ πιο πρακτικές!

5) Τέλος δένουµε σφιχτά µε σύρµα το λαιµό του αρνιού. 6) ∆οκιµάζουµε την αποτελεσµατικότητα του δεσίµατος που κάναµε κουνώντας δυνατά πάνω – κάτω τη σούβλα. Το καλό δέσιµο είναι σηµαντικό, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος την ώρα του ψησίµατος να γυρίζει η σούβλα αλλά όχι το αρνί!!!

7) Συνεχίζουµε µε το αλατοπίπερο. Απλώνουµε πολύ καλά σε όλο το εσωτερικό του αρνιού µας. Από την εσωτερική πλευρά κάνουµε µαχαιριές στα µπούτια και τα ¨χεράκια¨, προσεκτικά όµως να µην τρυπή-

σουµε εξωτερικά, και πιέζοντας µε το δάκτυλο, βάζουµε και εκεί αλατοπίπερο. 8) Ράβουµε την κοιλιά του αρνιού µε την κλωστή, µε τρόπο τέτοιο ώστε να κλείνει ερµητικά. Σκοπός µας είναι να µην έχουµε τρυπήσει σε κανένα σηµείο το αρνί µας (εκτός φυσικά από τα σηµεία δεσίµατος) …

9) …και να είναι καλά ραµµένη η κοιλιά, ώστε όπως θα ψήνετε το αρνί, να κρατά στο εσωτερικό του τα υγρά του και να ψήνεται µε αυτά. Αυτό βοηθά ώστε να µην υπάρχει το ανεπιθύµητο αίµα στα χοντρά κοµµάτια του αρνιού και στα κόκκαλα, να είναι καλοψηµένο και ζουµερό. 10) Αλατοπιπερώνουµε και εξωτερικά και ράβουµε την µπόλια πάνω στο αρνί, ώστε να µην φύγει στο

ψήσιµο. Η µπόλια κατά τη διάρκεια του ψησίµατος λιώνει, λιπαίνει το αρνί εξωτερικά και δεν το αφήνει να ξεραθεί – καεί. 11) ΨΗΣΙΜΟ: Για το ψήσιµο θα χρειαστούµε κάρβουνα περίπου τόσα όσο και το βάρος του αρνιού µας. Ανάβουµε την φωτιά µας τουλάχιστον 1 ώρα πριν ξεκινήσουµε το ψήσιµο και αφού τα κάρβουνα γίνουν τα αφήνουµε αρκετή ώρα να ¨πέσουν¨. Αφού σταχτώσουν, τα απλώνουµε, βάζοντας τα περισσότερα κάτω από τα µπούτια και τα ¨χεράκια¨ και αφήνουµε ελάχιστα κάτω από την κοιλιά. 12) Τοποθετούµε το αρνί µας πάνω στη φωτιά, σε µεγάλη απόσταση από αυτήν (περίπου 40 – 50 cm) και γυρνάµε µε το χέρι σε γρήγορη ταχύτητα για 1 ώρα τουλάχιστον ή και περισσότερο, ανάλογα µε την έν-

13) Προσέχουµε να µην µας αρπάξει στην αρχή, όπου η φωτιά είναι πιο δυνατή, γι’ αυτό άλλωστε και η γρήγορη ταχύτητα στο γύρισµα. Μετά από την 1 – 1½ ώρα γυρνάµε αργά (µπορούµε να βάλουµε µοτεράκι) και ανάλογα την ένταση της φωτιάς και την πορεία του ψησίµατος χαµηλώνουµε την σούβλα.

14) Ο απαιτούµενος χρόνος ψησίµατος είναι περίπου 3 µε 3½ ώρες. Όταν γίνει, βάζουµε τη σούβλα όρθια πάνω από ένα µεγάλο ταψί, κόβουµε τα σύρµατα, ξεβιδώνουµε τις πιάστρες και το αρνάκι µας πέφτει στο ταψί! Είναι έτοιµο για κόψιµο και κατανάλωση!! Λίγα µυστικά ακόµα Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι και τρόποι για το σούβλισµα του αρνιού, τον τρόπο δεσίµατος, τα χρησιµοποιούµενα µπαχαρικά, διάφορες γεµίσεις ή τρόποι για το ψήσιµο. Από όσα έχω δοκιµάσει όµως, το παραπάνω είναι το πιο νόστιµο. Αλάτι και πιπέρι µόνο, και προσεκτικό ψήσιµο. Το αρνί είναι αρκετά λιπαρό και δεν χρειάζεται άλλη λιπαρή ουσία για να ψηθεί ή να πάρει γεύση. Αλλά αυτά είναι και θέµα γούστου – συνήθειας. Καλή επιτυχία σε όσους το δοκιµάσουν & καλό Πάσχα!


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

Το σπίτι µας, η φύση!

Ε

ίµαστε µια οµάδα από 26 µαθητές της Γ΄ τάξης του 2ου Γυµνασίου Πύργου και δράσαµε στα πλαίσια του προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που έχει εισαχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα τα τελευταία χρόνια. Βρισκόµαστε µια φορά την εβδοµάδα και συγκεκριµένα κάθε Παρασκευή. Το πρόγραµµα αυτό, όπως είναι φυσικό, έχει να κάνει µε διάφορα θέµατα που αφορούν το περιβάλλον. Προκύπτει η ανάγκη των επικοινωνιακών, βιωµατικών δράσεων κάτι που για µας ήταν µια ευχάριστη έκπληξη. Πιο συγκεκριµένα, ασχοληθήκαµε µε το κλίµα, µετρώντας τις βασικές µετεωρολογικές παραµέτρους που το επηρεάζουν, όπως τη θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία, έχοντας την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου για να αποσπούµε πληροφορίες αλλά και να διασαφηνίζουµε απορίες. Επίσης, ασχοληθήκαµε µε την επίδραση του πρασίνου στο µικροκλίµα και της πηγές ρύπανσης στη πόλη µας. ∆ιοργανώσαµε και εκπαιδευτικές εκδροµές, οι οποίες µας χαροποίησαν ιδιαίτερα, όχι µόνο γιατί ξεφύγαµε από τους πίνακες και τα θρανία, αλλά και γιατί βρεθήκαµε κοντά στην φύση, που ως γνωστόν, αποτελεί τον καλύτερο χώρο χαλάρωσης. Για όλα αυτά καθοριστική υπήρξε η πρόθυµη συνεργασία των καθηγητών µαζί µας (υπεύθυνη κα Ανδρουτσοπούλου, µε συνεργάτες, τους κο Ασµή και

κο Τσακονίκο) αλλά και η µεταξύ µας διάθεση για επικοινωνία και γνώση. Οι εκδροµές που πραγµατοποιήθηκαν ήταν δύο, στην Ανδραβίδα και τη Στυλίδα. Ο σκοπός του πρώτου µας προορισµού ήταν να επισκεφθούµε τον Μετεωρολογικό Σταθµό της 117 πτέρυγας Μάχης και η ενηµέρωσή µας από τους Μετεωρολόγους για τα σύγχρονα συστήµατα πρόγνωσης καιρού και ανάγνωσης χαρτών. Αποτέλεσµα ήταν να µάθουµε τον τρόπο από τον οποίο προκύπτει η δική µας γνώση για το «τι καιρό θα κάνει» αλλά και πόσοι άνθρωποι συνεργάζονται για να επιτευχθεί αυτό. Η δεύτερη εκδροµή πραγµατοποιήθηκε στο πολύ αξιόλογο ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, όπου µας έγινε παρουσίαση σχετική µε το θέµα που ασχολούµασταν και είδαµε πραγµατικά απολιθώµατα ζώων, κάποια από τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Επιπλέον, εκεί είχαµε την δυνατότητα να παρατηρήσουµε µε την βοήθεια µικροσκοπίων- την επίδραση του κλίµατος σε κάποια φυτά ενώ σε καµία περίπτωση δεν φανταζόµασταν τι µπορεί να «κρύβεται» στα πέταλα µιας µαργαρίτας. Μια τέτοιου είδους παρατήρηση και µελέτη, µας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς η χώρα µας υστερεί σε περιβαλλοντικά κέντρα παρόµοιου αντικειµένου. Ακόµη, επισκεφθήκαµε τον Γοργοπόταµο, περιοχή στην οποία, όπως ξέρουµε, έγινε περίφηµη ανατίναξη της γέφυρας. Καθ’ όλη

την διάρκεια της περιήγησής µας, ήταν πολύ σηµαντική η παρουσία του ξεναγού, ο οποίος µας εξηγούσε µε λεπτοµέρεια τι ακριβώς έγινε στον τόπο αυτό. Η διαδροµή µας συνεχίστηκε στο ιστορικό µέρος των Θερµοπυλών, όπου πλη-

ροφορηθήκαµε για την ηρωική στάση των Σπαρτιατών απέναντι στους Πέρσες, µε αρχηγό τον Λεωνίδα. Η ξενάγησή µας έλαβε τέλος µε την επίσκεψή µας στο µουσείο έξω από τις Θερµοπύλες, όπου παρακολουθήσαµε σε τρισ-

διάστατη µορφή την µάχη των Σπαρτιατών, µε µεγάλο ενδιαφέρον… Τελειώνοντας λοιπόν, η εµπειρία αυτού του περιβαλλοντικού «ταξιδιού» µας γέµισε, ως επί το πλείστον, γνώσεις αλλά και αγάπη για την φύση. Περπατήσαµε µονοπάτια πρωτόγνωρα, γνωρίσαµε άλλους κόσµους, αυτού του τεράστιου οικοσυστήµατος και εκτιµήσαµε το φυσικό µεγαλείο που µας προσφέρει απλόχερα τη ζωή. Η οικολογική συνείδηση έγινε για εµάς τρόπος ζωής και ευχαριστούµε όλους αυτούς που συνέβαλλαν σ’ αυτό. Σας ευχαριστούµε!

Ευφροσύνη Στεφανοπούλου και Βαρβάρα Σκαρτσιάρη

«Νέοι δηµοσιογράφοι για το περιβάλλον»

Τ

ο 2ο Γυµνάσιο Πύργου φέτος, δεν έχει απλά άλλη µια συνηθισµένη περιβαλλοντική οµάδα. Έχει τους Νέους ∆ηµοσιογράφους Για Το Περιβάλλον, έτοιµους για δράση! Πρόκειται για την οµάδα µε υπεύθυνες καθηγήτριες τις κ. ∆ηλάρη Αρετή και Σακκά Κωστούλα, η οποία απαρτίζεται από 39 παιδιά του Γυµνασίου. Θέµα της οµάδας είναι “Παρεµβαίνοντας στο χώρο και το χρόνο“ .Από τον Ιανουάριο έχουν αρχίσει σοβαρή δουλειά. Ψάχνουν για τον τόπο µας τον Πύργο, συγκρίνουν, προβληµατίζονται, κινητοποιούνται. ∆ίνουν διέξοδο στις ανησυχίες τους και µελετούν το παρελθόν και το παρόν της περιοχής µας. Ερευνούν, µαθαίνουν και γίνονται πραγµατικοί δηµοσιογράφοι του περιβάλλοντος! Χάρη στις καθηγήτριες τους µάλιστα ήρθαν σε επαφή µε ανθρώπους που τους βοήθησαν ιδιαίτερα πολύ µε το θέµα τους. Πολύτιµη ήταν µάλιστα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

η βοήθεια του κ. Σπύρου Γιακουµέλου που µας µίλησε για τη σταφίδα και την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµώ ν. Η οµάδα αυτή ήδη έχει κάποιες δράσεις. Το Σάββατο 6/4/13 γεµάτη κέφι περιπλανήθηκε στα σοκάκια του Πύργου . Παρατήρησαν τον Πύργο, έµαθαν λεπτοµέρειες για κάθε σηµαντικό κτήριο και για κάθε κακως κείµενο της ιστορίας του. Έπειτα απο αυτήν του την περιήγηση κατέληξαν στο Επαρχείο. ∆εν τελειώνουν

όµως εκεί οι δράσεις τους. Στις 18/4 αναχωρεί απο τον Πύργο , µε κύριο προορισµό την ‘Εδεσσα, Καστοριά , Φλώρινα και τα Ιωάννινα .Εκεί τα µέλη θα έχουν όχι µόνο την ευκαιρία να βρεθούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας όπου και θα παρακολουθήσουν συγκεκριµένο πρόγραµµα ,αλλά θα µπορέσουν να συγκρίνουν και τον τόπο τους µε τις περιοχές που θα επισκεφτούν. Πέρα όµως απο την ευαισθητο-

ποίηση των παιδιών στόχος είναι να δοθούν ευκαιρίες! Σκοπός της οµάδας αυτής είναι να µάθουν εκτός του να σέβονται το περιβάλλον στο οποίο ζούνε να µάθουν να σέβονται και τους άλλους. Οι υπεύθυνοι της οµάδας ευελπιστούν ότι τα παιδιά θα καταλάβουν πόσο σηµαντικό είναι να µάθουνε να λειτουργούν ως ΟΜΑ∆Α και όχι ως ΜΟΝΑ∆Α , να µάθουν να σέβονται τον οµιλούντα καθώς και να µάθουν να έχουν

ήθος, κριτική σκέψη καθώς και κίνητρα να παλεύουν για κάτι καλύτερο. Οι νέοι αυτοί ρεπόρτερ για το περιβάλλον είναι µια οµάδα µε µέλλον, που θα αφήσουν ιστορία στο 2ο Γυµνάσιο Πύργου και θα εκπλήξουν µε τις ιδέες τους, ενώ για το τέλος του σχολικού έτους δίνουν µεγάλες υποσχέσεις...

Γεωργία-Μαρία Ζάρκου


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: «ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΦΥΤΡΩΝΕ ΦΛΙΣΚΟΥΝΙ ΚΙ ΑΓΡΙΑ ΜΕΝΤΑ»

Η Περιβαλλοντική µας εκπαίδευση µε θέµα «Το παράκτιο οικοσύστηµα του νοµού Ηλείας» υπό την επίβλεψη και τις γνώσεις των συντονιστών καθηγητών π. Θεόδωρο Χαµάλη και τις κας Παπαδοπούλου Κων/νας, εργάζεται µε συγκεκριµένο στόχο, που είναι η επαφή µας µε το περιβάλλον και η απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων πάνω σε αυτό. Επίσης, στοχεύει στο να µας ευαισθητοποιήσει ώστε να αναλάβουµε σαν µαθητές την ευθύνη που µας αναλογεί για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας του πλανήτη µας. Για µια τέτοια περιβαλλοντική προσπάθεια, η συνέπεια και η συνεργασία των µελών της είναι αναγκαία. Έτσι, οι συναντήσεις µας γίνονται κάθε Παρασκευή από τις 13:15 έως τις 14:00 σε µια αίθουσα

του σχολείου µας. Εκεί γνωριζόµαστε καλύτερα, ετοιµάζουµε εργαγελάµε και περνάµε σίες, δηµιουργικά και ευχάριστα. Επίσης αναζητούµε πληροφορίες σε βιβλία, βιβλιοθήκες, διαδίκτυο κ.ά. Φυσικά, δεν µπορούσαν να λείπουν και οι δράσεις µας. Η βασικό-

τερη από αυτές ήταν στις 7/2/2013, όταν επισκευθήκαµε το ΚΠΕ Κρεστένων και τη λίµνη Καϊάφα. Πιο συγκεκριµένα, επισκεφθήκαµε την παραλία, τα Λουτρά, τη λίµνη και το νησί της Αγίας Αικατερίνης, όπου φωτογραφήσαµε και βιντεοσκοπήσαµε το τοπίο. Στο

µυαλό µας, αποτυπώθηκαν όµορφες εικόνες όπως η χελώνα καρέττα-καρέττα, µπάλιζες, κρινάκια θαλάσσης και χαλέπιο πεύκη. Παράλληλα, µελετήσαµε και τον υδρότοπο Κοτυχίου-Στροφυλλίας Ηλείας. Θα είµαστε πάντα εδώ µε

αστείρευτη διάθεση για νέες εργασίες και δράσεις, ώστε να ευαισθητοποιήσουµε και να αφυπνήσουµε την κοινή γνώµη, αλλά και όλους τους αρµόδιους φορείς, για τη φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος. Χρήστος Κουφός

Ε

ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ: ∆υο επίγειοι παράδεισοι

ίναι γεγονός πως ο τόπος µας είναι γνωστός για πολλά, όπως η µακραίωνη ιστορία του, η φιλοξενία των κατοίκων του και τα αρχαιολογικά του ευρήµατα. Λίγες πόλεις διαθέτουν προνόµια σαν αυτά, αλλά η Μεθώνη και η Κορώνη έχουν να µας επιδείξουν πολλά περισσότερα από τα παραπάνω… Όπως ήδη θα γνωρίζετε, η Κορώνη είναι φηµισµένη για το µοναδικό Βενετσιάνικο κάστρο της, που δεσπόζει επιβλητικά στο ψηλότερο σηµείο της. Μέσα σε αυτό, έχουν βρεθεί λαξευµένοι τάφοι, ένα τούρκικο χαµάµ και φυσικά οι περίφηµοι θόλοι. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών, τα οποία είναι πολύχρωµα, µε κεραµοσκεπές και ξύλινα µπαλκόνια, µαρτυρούν τον χαρακτήρα των κατοίκων της. Όσον αφορά την Μεθώνη, και αυτή είναι µια περιοχή γεµάτη αρχαία µνηµεία, ιδιαίτερα µε βυζαντινά, βενετσιάνικα και τούρκικα, όπως τζαµιά, εκκλησιές και οχυρώσεις. Αυτό όµως που την κάνει να ξεχωρίζει, είναι το κάστρο της, το οποίο κατασκευάστηκε από τους

Ενετούς. Τέλος, πολλά από αρχοντικά της διατηρούν τα χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής. Στον τοµέα του τουρισµού, και οι δύο πόλεις σηµειώνουν µεγάλη ανάπτυξη, αφού αποτελούν πόλο έλξης για τουρίστες από όλο τον κόσµο, ειδικά κατά την διάρκεια των εορτών. Εφόσον βρίσκονται στον Μεσσηνιακό κόλπο, είναι προικισµένες µε αρκετά µικρότερα κολπάκια για µπάνιο. Επίσης, η περιοχή προσφέρει στον ταξιδιώτη πληθώρα

ΓΝΩΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσική: Πώς θα ήταν άραγε η ζωή µας χωρίς αυτήν; Μας συνοδεύει σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής µας, αγγίζει όλα τα συναισθήµατα, οµορφαίνει ολόκληρη την ύπαρξή µας. Να τι έχουν πει γι’ αυτήν κάποιοι καταξιωµένοι:

ΠΛΑΤΩΝ ¬Μουσική: Η γλώσσα της ψυχής. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ¬Η µουσική φέρνει την ανακούφιση και τη λύτρωση του πνεύµατος. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ¬Η σύνθεση της ουσίας του

κόσµου οφείλεται στη µουσική. ΓΚΑΪΤΕ ¬Όπου ακούς να τραγουδούν πλησίασε µε εµπιστοσύνη. Οι κακοί άνθρωποι δεν τραγουδούν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ¬Μόνο η µουσική µπορεί να ελευθερώνει την ψυχή και να την κάνει να φιλοσοφεί. ΛΟΥΘΗΡΟΣ ¬Η µουσική είναι ένα από τα πιο λαµπρά δώρα του Θεού. ΣΑΙΞΠΗΡ ¬Ο άνθρωπος εκείνος που δε συγκινείται από µουσική είναι ικανός για κάθε είδους κακία. ΣΑΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ταβερνών και εστιατορίων µε παραδοσιακές και τοπικές γεύσεις, αλλά φροντίζει και για τη διαµονή του σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόµενα δωµάτια που παρέχονται στην περιοχή. Από τα παραπάνω, καταλαβαίνουµε πως η Μεθώνη και η Κορώνη ξεχωρίζουν τόσο για τον φυσικό, όσο και για τον ιστορικό πλούτο που διαθέτουν. Και επειδή οι µέρες για τις

γιορτές του Πάσχα πλησιάζουν, καλό θα ήταν να τις βάλουµε στη λίστα των προορισµών, αφού αποτελούν ιδανικά µέρη χαλάρωσης και ψυχαγωγίας, ειδικά για αυτή την οικογενειακή και θρησκευτική πανηγυρική γιορτή.

Αλεξάνδρα ∆ρακοπούλου


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

14

Παρακολούθηση της υγείας κατά την εφηβική ηλικία

Τ

ο θέµα της επιτήρησης της υγείας κατά την εφηβική ηλικία έχει ιδιαίτερο κοινωνικό βάρος - όχι µόνο για τους σηµερινούς εφήβους και τις οικογένειές τους- αλλά και για την υγεία των ενηλίκων του µέλλοντος.

Η προτεινόµενη συχνότητα προληπτικών επισκέψεων κατά την εφηβική ηλικία είναι µία επίσκεψη ετησίως. Οι στόχοι της ετήσιας προληπτικής εξέτασης των εφήβων είναι η έγκαιρη ανίχνευση σωµατικών ή ψυχικών διαταραχών, ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς παρέµβασης, καθώς και η συµβουλευτική των εφήβων σε θέµατα πρόληψης και αποφυγής συµπεριφορών υψηλού κινδύνου.

Είναι ευνόητο ότι οι ετήσιες επισκέψεις αφορούν την πρόληψη και ότι σε περίπτωση εµφάνισης οποιουδήποτε προβλήµατος ή ύπαρξης χρόνιου νοσήµατος, πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες επισκέψεις διάγνωσης και θεραπείας. Σηµεία της εφηβικής συµπεριφοράς που θα πρέπει να θορυβήσουν τους γονείς και τον παιδίατρο είναι η απότοµη πτώση της σχολικής επίδοσης, οι µεταβολές του βάρους (απότοµη αύξηση, µεγάλη µείωση) και του ύπνου (αϋπνία ή υπερβολικός ύπνος), η κοινωνική αποµόνωση (έλλειψη φίλων και φλερτ), η αδιαφορία για την προσωπική εµφάνιση και καθαριότητα (Πίνακας 1). Η ετήσια φυσική εξέταση του εφή-

βου περιλαµβάνει µια λεπτοµερή, κατά συστήµατα, αντικειµενική εξέταση. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστούν ορισµένα σηµεία που αφορούν ιδιαίτερα την εφηβική ηλικία (Πίνακας 2): 1. Απαραίτητα είναι η µέτρηση του ύψους, του βάρους και ο υπολογισµός του δείκτη µάζας σώµατος ∆ΜΣ (βάρος / ύψος 2), καθώς και η καταγραφή τους στις σχετικές καµπύλες ανάπτυξης. Είναι σηµαντικό να ανιχνευθούν οι περιπτώσεις υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και να εφαρµοστεί η κατάλληλη παρέµβαση, καθʼ ότι η ανεύρεση παχυσαρκίας στην εφηβική ηλικία ισοδυναµεί µε περισσότερες πιθανότητες παραµονής της κατά την ενήλικο ζωή. Είναι γνωστές οι σοβαρές επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία και η συµµετοχή της σε πληθώρα νοσηρών καταστάσεων της ενηλίκου ζωής και δεν θα αναφερθούν στο παρόν κείµενο. Η οξεία και σηµαντική απώλεια βάρους µπορεί να σηµαίνει την ύπαρξη διατροφικής διαταραχής (νευρογενής ανορεξία) ή την εγκατάσταση οργανικής νόσου (κακοήθεια, φλεγµονώδης νόσος του εντέρου, παρασίτωση, ενδοκρινοπάθεια κ.λπ). Η οξεία απώλεια ή αύξηση βάρους µπορεί να αποτελούν ένδειξη καταθλιπτικού επεισοδίου ή άλλης διαταραχής του ψυχισµού ή του περιβάλλοντος του εφήβου.

2. Η εκτίµηση του σταδίου εφηβικής ανάπτυξης κατά Tanner (δηλαδή της ανάπτυξης των έξω

γεννητικών οργάνων και των χαρακτηριστικών του φύλου) , είναι απαραίτητη και σηµαντική. Η συσχέτιση των σταδίων Tanner µε τη χρονολογική ηλικία, τη σωµατική αύξηση και τους βασικούς σταθµούς της εφηβείας (όπως η αυξητική αιχµή και η εµµηνορρυσία) µπορεί να παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για την ανίχνευση γενετικών συνδρόµων, ενδοκρινολογικών και ανατοµικών διαταραχών, καθώς και διαταραχών της ανάπτυξης.

3. Η ετήσια µέτρηση της αρτηριακής πίεσης και η ανίχνευση υπέρτασης είναι σηµαντικά σηµεία. 4. Η ακµή είναι πολύ συχνή και παρουσιάζεται σε >80% των εφήβων. Όπως οτιδήποτε επηρεάζει την εξωτερική τους εµφάνιση, έχει δυσµενείς επιδράσεις στον ψυχισµό τους και πρέπει να θεραπεύεται. 5. Η ετήσια οφθαλµολογική εξέταση συνιστάται κατά την περίοδο της αύξησης. Τα οστά του κρανίου, συµπεριλαµβανοµένου και του κόγχου, αναδιαµορφώνονται κατά την περίοδο αύξησης και µπορεί να αναπτυχθούν διαθλαστικές ανωµαλίες. Η εφηβεία είναι η πιθανότερη ηλικία ανάδυσης της µυωπίας. 6. Η ετήσια επίσκεψη αποτελεί µοναδική ευκαιρία επιτήρησης της στοµατικής υγιεινής. Κατά την εφηβεία αυξάνονται οι πιθανότητες εµφάνισης τερηδόνας, ουλίτιδας και ορθοδοντικών

Τα ρεκόρ των ζώων...

1) Το πιο µεγάλο σε ηλικία χερσαίο ζώο Η γιγάντια χελώνα των νησιών Γκαλαπάγκος µπορεί να ζήσει πάνω από 150 χρόνια!

2) Το ζώο της ξηράς µε την πιο δυνατή φωνή Ο κόκκινος µυκητής, όταν φωνάζει, µπορεί να ακουστεί πολλά χιλιόµετρα µακριά! 3) Τα περισσότερα πόδια Το ζώο µε τα περισσότερα πόδια είναι η χιλιοποδαρούσα. Κάποιες έχουν έως και 750! 4) Τα περισσότερα αυγά Το φεγγαρόψαρο των ωκεανών µπορεί να γεννήσει µέχρι και 30 εκατοµµύρια αυγά σε µία µόλις φορά! Έχει επίσης το ρεκόρ του βαρύτερου ψαριού µε κόκαλα*, ζυγίζοντας κατά µέσο όρο 1.000 κιλά. 5) Το ταχύτερο ζώο της ξηράς Ο γατόπαρδος µπορεί να τρέξει µε ταχύτητα έως και 135 χµ/ώρα και έχει µεγαλύτερη επιτάχυνση από ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο! 6) Το πιο αργοκίνητο θηλαστικό στη Γη Ο τριδάκτυλος βραδύποδας της Νότιας Αµερικής κινείται στο έδαφος µε ταχύτητα 120 µ/ώρα και στα δέντρα 240 µ/ώρα!

7) Το µεγα λύτερο χερσαίο και θαλάσσιο ζώο Το µεγαλύτερο χερσαίο ζώο στον κόσµο είναι ο Αφρικανικός ελέφαντας, µε µήκος 5 µέτρα και βάρος έως και 12 τόνους. Το µεγαλύτερο θαλάσσιο ζώο είναι και το µεγαλύτερο ζώο που υπήρξε ποτέ στη Γη και είναι η γαλάζια φάλαινα. Το µήκος της µπορεί να φτάσει τα 40 µέτρα και το βάρος της τους 180 τόνους. Επιστήµονες υποστηρίζουν ότι ένας Αφρικανικός ελέφαντας µπορεί να καθίσει µε άνεση στη γλώσσα µιας γαλάζιας φάλαινας! 8) Τον πιο θανατηφόρο ζώο Τον τίτλο του πιο θανατηφόρου ζώου στη Γη κατέχει παραδόξως η µέλισσα! Οι άνθρωποι πεθαίνουν από το τσίµπηµά της, λόγω της αλλεργίας τους στο δηλητήριό της. ∆εύτερη στη λίστα έρχεται η έχιδνα του Τάπητα, η οποία τσιµπάει τουλάχιστον 100 χιλιάδες ανθρώπους το χρόνο, από τους οποίους οι 25 χιλιάδες πεθαίνουν και οι 5 χιλιάδες µένουν ανάπηροι! * Οι καρχαρίες και τα σαλάχια δεν έχουν οστά. Ο σκελετός τους αποτελείται από µαλακό, εύκαµπτο χόνδρο – το ίδιο υλικό µε τη µύτη και τα αυτιά µας. Χρήστος Αθανασούλης, Γ΄2

προβληµάτων. Θα πρέπει να υπενθυµίζονται οι βασικοί κανόνες περιορισµού της ζάχαρης, τακτικού πλυσίµατος των δοντιών και χρήσης οδοντικού νήµατος, καθώς και οι προληπτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο. 7. Ο θυρεοειδής αδένας εξετάζεται ετησίως για µεταβολές του µεγέθους, της υφής, την ύπαρξη ευαισθησίας ή την ανεύρεση ασυµµετρίας ή ψηλαφητών όζων. Η θυρεοειδοπάθεια (αυτοάνοση θυρεοειδίτις ή νόσος Graves) δεν είναι σπάνια, ειδικά στα κορίτσια. 8. Όλοι οι έφηβοι, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυξητικής αιχµής, εξετάζονται ετησίως για την ανάπτυξη σκολίωσης. Η ανεύρεση σκολίωσης σε αναπτυσσόµενο έφηβο απαιτεί παραποµπή σε ορθοπεδικό. Εάν η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί και η σκολίωση είναι ήπια, δεν θα υπάρξει εξέλιξη και δεν απαιτείται παρέµβαση ή περαιτέρω παρακολούθηση. 9. Σε όλες τις σεξουαλικά δραστήριες έφηβες συνιστάται γυναικολογική εξέταση ετησίως και τεστ Παπα νικολάου, καθώς και άλλες ανιχνευτικές εξετάσεις για σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα. 10. Στα αγόρια δεν παραλείπεται η εξέταση των όρχεων για την έγκαιρη ανίχνευση κιρσοκήλης και του σεµινώµατος, του συνηθέστερου όγκου συµπαγούς οργάνου των ανδρών 15-34 ετών (επίπτωση 1/10.000).

Πίνακας 1. Σηµεία ανησυχίας στη συµπεριφορά του εφήβου 1. Απότοµη πτώση της σχολικής επίδοσης 2. Μεταβολές του βάρους (απότοµη αύξηση ή µείωση) 3. Μεταβολές του ύπνου (αϋπνία ή υπερβολικός ύπνος) 4. Κοινωνική αποµόνωση (έλλειψη φίλων ή φλέρτ) 5. Αδιαφορία για την προσωπική εµφάνιση και καθαριότητα Πίνακας 2. Ετήσια κλινική εξέταση 1. Μέτρηση ύψους, βάρους, υπολογισµός ∆ΜΣ 2. Καθορισµός σταδίου εφηβικής ανάπτυξης κατά Tanner 3. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης 4. ∆ερµατολογική εξέταση (ακµή;) 5. Οφθαλµολογική εξέταση κατά την περίοδο ανάπτυξης 6. Επιτήρηση στοµατικής υγιεινής 7. Εξέταση θυρεοειδούς αδένα 8. Ανίχνευση σκολίωσης 9. Γυναικολογική εξέταση σε σεξουαλικά δραστήρια κορίτσια 10. Εξέταση όρχεων στα αγόρια Άρτεµις Κ.Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΕ04 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ

Η ώρα του χαχανιτού… # Σταµατάει ο τροχονόµος έναν, επειδή δεν φόραγε ζώνη. Κατεβάζει ο οδηγός το τζάµι και του λέει ο τροχονόµος: - Πρόστιµο! ∆εν φοράς ζώνη! - Τι λες ρε; Με 200 έτρεχα! Που να φανταστώ ότι θα µε προφτάσει τροχονόµος να µου δώσει πρόστιµο... Παρεµβαίνει η γυναίκα του: - Μην τον ακούτε, κύριε τροχονόµε. Έχει πιει τρία κιλά κρασί! Ταπί έχει γίνει! Ό,τι θέλει λέει! Λέει το παιδί από το πίσω κάθισµα: - Ρε φίλε, δεν γράφεις ότι πρόστιµο γουστάρεις; Κλεµµένο είναι το αµαξάκι... Και µία φωνή από το πορτµπαγκάζ: - Τι έγινε ρε παιδιά; Περάσαµε τα σύνορα; # -Γιατρέ µου, κατάπια ένα στυλό. Τι να κάνω; -Να χρησιµοποιείτε µολύβι! # -Θα παίρνεις όλα τα χάπια που σου έδωσα. Το πρωί το

κόκκινο χάπι µε ένα ποτήρι νερό, το µεσηµέρι το πράσινο χάπι µε ένα ποτήρι νερό και το βράδυ το µπλε χάπι µε ένα ποτήρι νερό. -Μα τι έχω γιατρέ µου; -∆ε πίνεις πολύ νερό! # -Ποιός χτυπάει την πόρτα; -Κάποιος που δεν φτάνει το κουδούνι! # -Πώς λέγεται ο άνδρας που τραγουδάει µπαλάντες; -Μπαλαντέρ! -Και πώς λέγεται η γυναίκα που τραγουδάει µπαλάντες; -Μπαλαντέζα!! # -Γιατρέ µου, τι έχω; -Θέλετε την αλήθεια; Λοιπόν, είστε κυρωτικός! -Ω, Θεέ µου! ∆εν µπορώ να το πιστέψω! Μπορώ να έχω και µια δεύτερη γνώµη, γιατρέ; -Βεβαίως! Είστε και άσχηµος...

Αθανασούλης Χρήστος, Γ΄Ζ


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

15

Αινίγµατα για... γερά µυαλά! 1) Στην φωλιά µου µέσα µπαίνω, µα πάλι έξω µένω. Τί είµαι;

κεφάλι ή στα πόδια; 3) Τι υπάρχει στο κέντρο της «γης»;

2) Εάν περνώντας κάτω από ένα µπαλκόνι σου ρίξουν νερό θερµοκρασίας 130 C, πού θα καείς περισσότερο: στο

4) Ποιός έχει µάτι, αλλά δεν µπορεί να δει;

5) Ποιός έχει χιλιάδες βελόνες, αλλά δεν ξέρει να ράβει; 6) Τι δεν µπορείς να δεις, αλλά είναι πάντα µπροστά σου;

νιέται. Ποιά είναι η µάνα και ποιό το παιδί; 8) Πόσες φορές µπορείς να αφαιρέσεις το 10 από το 100;

7) Από µάνα κόκκινη, µαύρο παιδί γεν-

Αθανασούλης Χρήστος, Γ΄2

ιστορικό σταυρόλεξο Οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι

ΚΑΘΕΤΑ Μονός, πρώτος και ζυγός. Πάνω µοίρα, κάτω ίσον. ∆υο τετράγωνα που γίνονται ένα.(∆υο λέξεις) Ότι και αν µου βάλεις εσύ , µια ισότητα θα είµαι πάντοτε σωστή. Και αντίστροφα αν µε βρεις , πάλι εµένα θε να δεις. Είµαι ρόµβος και ορθογώνιο µαζί. Μόνο τούτο µε κρατάει για να είµαι ζωντανή, αν και 5ο η σειρά του, πολύ έχει αυτό συζητηθεί. Να γραφώ σαν λόγος δεν µπορώ. Βλέπεις εµένα , µα πιο µικρό. Είµαι...µ’ αυτό. Όπλο είµαι παλαιό που τον κύκλο κοµµατιάζω. Αεί, ο θεός ο µέγας γεωµετρεί…. Σαν βρισκόµαστε δίπλα –δίπλα φτάνουµε το ενενήντα.(πληθ. αρ.) Έχει ο κύκλος και ο Πύργος. Ποίηση είναι αληθινή τους παράγοντες να

βρεις. Λόγο έχουν σταθερό.(∆υο λέξεις - πλ. Αρ.) Αν και είναι αντίθετοι, µε µένα πάντα ίσους θα τους βρεις.(∆υο λέξεις) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Είµαι κολλητός του STOP. Τίποτα πλέον δε θα έχεις αν µας βάλεις παρεΐτσα. Ορθή πάντα σε κοιτώ, όπου στον κύκλο και αν σταθώ. Εγώ δεν έχω εφαπτοµένη. Πάνω κάτω στη ζωή αλλά και στην αριθµητική. Τη σειρά µας και αν αλλάξεις , αλλαγή καµιά δε θα χεις. Την τοµή τους αν ζητώ ένα ……….. θα βρω. Του Φειδία το όνοµα πήρα και στα µαθηµατικά σας µπήκα.(3 λέξεις) Αν και πρώτη πάντα πάει, η ευθεία δεν την έχει.

ΕΛΕΓΧΟΣ Οριζόντια 1. Ο πολιτισµός αυτός πήρε στοιχεία από τους Έλληνες και από τους Ρωµαίους. 4. Η πρωτεύουσα των Ρωµαίων. 5. Γήπεδο για αρµατοδροµίες και γιορτές. 6. Το πολίτευµα στο οποίο αποφασίζουν οι πολλοί. 8. Ονοµάστηκε Αύγουστος. 9. Αµφιθέατρο για µονοµαχίες.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΡΥΟΛΕΞΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

10. Η γλώσσα των Ρωµαίων. 11. Σ’ αυτή οι Ρωµαίοι ξεπέρασαν τους Έλληνες.

Κάθετα 2. Έτσι ονοµάστηκε το πολίτευµα του Οκταβιανού. 3. Είδος παρέλασης µε λάφυρα και αιχµαλώτους. 7. Έτσι λέγεται αυτός που µελετά τα γεγονότα του παρελθόντος.

http://2gym-pyrgou.ilei.sch.gr

ΚΑΛΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ!! ΑΡΓΥΡΊΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ03


ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

16

Επίσκεψη Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης κου Παναγιωτόπουλου Γιώργου στο σχολείο µας

Στις 12 Φεβρουαρίου 2013 µας επισκέφτηκε ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος µαζί µε την προϊσταµένη εκπαιδευτικών θεµάτων της περιφέρειας κα Χριστοπούλουκαι ενηµέρωσε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά µε διάφορα υπηρεσιακά και εκπαιδευτικά θέµατα.

Φιλοξενήσαµε το 9ο Γυµνάσιο Λάρισας Το 9ο Γυµνάσιο Λάρισσας επισκέφτηκε το σχολείο µας κατόπιν πρόσκλησης από τον ∆ιευθυντή µας κ. Φωτεινόπουλο Γεώργιο. Μαθητές του σχολείου µας µαζί µε τους καθηγητές προετοίµασαν ένα γλυκό καλωσόρισµα όπως µπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες...

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ∆ΙΑΒΑΣΑΤΕ ΕΙΝΑΙ: Η Συντακτική Οµάδα: 1) Αθανασούλης Χρήστος 2) Γιακουµέλος ∆ηµήτρης 3) Καλόφωνος Κωνσταντίνος 4) Καρυανού Νικολία 5) Κοτσώνης Κωνσταντίνος 6) Τάταρης ∆ιονύσης 7) Τσατάς Βασίλειος 8) Χριστόπουλος Ηλίας ∆ηµιουργία λογοτύπου Χατζοπούλου ∆ιονυσία

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές:

Ο ∆ιευθυντής

1) Ανδριοπούλου Παναγιώτα 2) Λογοθέτη Αναστασία 3) Χέλη Κωνσταντίνα

Φωτεινόπουλος Γεώργιος

1ο φύλλο  
Advertisement