Page 1

Nieuwbouwwoningen in Made

Achter de Dreef


Verknocht aan Made 2


Het centrum van Made heeft een warm plekje in haar hart, misschien voor u. Het plan ‘Achter de Dreef’ is genoemd naar de weg die leidt naar de nieuwe woningen en het bestaat uit 12 prachtige semibungalows. Pure luxe, in een mooie, ruime jas. Op een plek waar het dorpse leven van Made aan uw voeten ligt en de natuur lonkt op enkele fietsminuten. Laat u veroveren door ‘Achter de Dreef’. Middelpunt van uw wereld

Geschenk van moeder natuur

Made is absoluut een dorp, maar dan wel een dorp met stadse trekjes. Er is van alles te doen op het gebied van sport en cultuur en het verenigingsleven bloeit volop. Er zijn fijne winkels, leuke kroegjes en goede restaurants. Made is echt compleet wonen zonder de stadse drukte. Die kunt u overigens naar hartelust opzoeken in Oosterhout, Breda en Raamsdonksveer. Wilt u nog een stapje verder dan zijn ook Rotterdam en Antwerpen binnen bereik. Daarna weer lekker terug naar de rust van Made ‘Achter de Dreef’.

Wonen in Made betekent dat u rustig woont in een veelzijdig dorp, met alle voorzieningen die passen bij eigentijds wonen. In Made hoort de natuur daar nadrukkelijk bij. Het rijke Brabantse polderlandschap loopt ongeveer tot in uw achtertuin. Weilanden, water en wolken tot aan de Biesbosch, misschien wel het mooiste stuk natuur van Nederland. Ongerept, stil en een perfecte omgeving om na een drukke week terug te keren op aarde. Het is allemaal onlos­makelijk verbonden met wonen in Made. Twaalf prachtwoningen voor gezinnen of senioren die een verstandige ‘move’ willen maken.

.

Lage zwaluwe

Raamsdonksveer Drimmelen

Geertruidenberg

Hooge zwaluwe

7

Made

A27

Zevenbergschen hoek Wagenberg A16

A59 Oosterhout Terheijden

Bu rge

ra a

t

me

oe m

st

Breda

en Roz

bl

Dreef

es ter

va n

Ca

mp

en ho

uts tr

aat

f Dree

Schoolst raa

t

3


Het plan Een warm plekje in het hart van Made ‘Achter de Dreef’ is gelegen tegen het centrum van Made aan en bestaat uit 12 bijzondere, zeg maar gerust luxe woningen. 6 Eigenwijze vrijstaande dorpsvilla’s en 6 geschakelde. De woningen kenmerken zich door hun uitgekiende combinatie van indelingsvrijheid, comfort en ruimte. In basis zijn er twee typen; vrijstaand en geschakeld. De woningen zijn in principe gelijk van vorm en indeling, maar u hebt daarin nog een belangrijke stem. Zo zijn er standaard een slaapkamer en badkamer op de begane grond ingetekend. Hiermee is de woning voor senioren toekomstbestendig. Gezinnen met kinderen kunnen op hun beurt op de verdieping twee slaapkamers creëren. Alle woningen zijn voorzien van een carport en een garage en de riante privacy biedende tuin maakt het plaatje compleet. In ‘Achter de Dreef’ komen uw woonwensen uit.

.

A 12

4


N W

O Z

A 1

B 2

B 3

A 4 B 5

B 6

A 11 B 10

B 9

A 8

A 7

Eigen keuzes 5


Type A

VOORGEVEL

6 vrijstaande woningen

RECHTERZIJGEVEL

Zes prachtige vrijstaande woningen die u alle ruimte geven om uw woonwensen persoonlijk in te vullen. Een heerlijke plek om thuis te komen, een prachtige uitvalsbasis om te genieten van het omringende natuurschoon. Leven en genieten in weelde.


ACHTERGEVEL

LINKERZIJGEVEL

7


Type A

6 vrijstaande woningen

Begane grond

3.100

4.780

1.800

B

3.100

6.260

5.600

3.170

2.2

2600 +

4.460

3.300

6.817

2300 +

3.940

3.940

2.2

7.000

BEGANE

1e VERDIEPING

GROND

Indeling

Woonoppervlakte

114,6 m2

Inhoud woning

496,3 m3

Inhoud garage 73,6 m3

Slaapkamers

standaard 1 slaapkamer op begane grond 14,9 m2 op verdieping onbenoemde ruimte 26,8 m2 met mogelijkheid tot 2 slaapkamers, zie meerwerkoptie

Ligging achtertuin

deze is per woning verschillend, zie situatietekening

8

B


1ste verdieping B

2.227

2.220

2600 +

6.817

2300 +

3.940

2.220

7.000

1e VERDIEPING

B

9


Type B

VOORGEVEL

6 geschakelde woningen

RECHTERZIJGEVEL

Zes geschakelde prachtwoningen die garant staan voor rust, ruimte en comfort. Een heerlijke woonplek waar je het leven naar je hand kunt zetten, je eigen ruimte, je eigen ideeën. ‘Achter de Dreef’ is de plek voor een aangenaam dynamisch leven.


LINKERZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

11


Type B

6 geschakelde woningen

3.100 4.780

1.800

3.100

1.800

Begane grond

4.780

3.100

6.260 3.170

3.100

5.600

7.760

3.170

5.600

6.260

7.760

3.300

4.270

3.300

3.940

BEGANE

Indeling

GROND

Woonoppervlakte

114,6 m2

Inhoud woning

496,3 m3

Inhoud garage 73,6 m3

Slaapkamers

standaard 1 slaapkamer op begane grond 14,9 m2 op verdieping onbenoemde ruimte 26,8 m2 met mogelijkheid tot 2 slaapkamers, zie meerwerkoptie

Ligging achtertuin

deze is per woning verschillend, zie situatietekening

12


2.220

2.220

2600 +

6.817

8.460

VERBLIJFSRUIMTE

3.940

1e VERDIEPING

13

6.817

2.227

2300 +

2.227

1ste verdieping


Technische omschrijving 1. Voorrang bepalingen Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden altijd de voorwaarden uit de koop- en/of aannemingsovereenkomst. Als iets in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar of nadeliger is voor de koper, dan gelden de voorwaarden uit de koop- en/of aannemingsovereenkomst. 2. Bouwbesluit Bij het samenstellen van deze omschrijving is uitgegaan van de eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Om de informatie voor u, als eventueel niet-bouwkundige, leesbaar te maken, hebben wij ervoor gekozen om niet de termen uit het Bouwbesluit in de tekst te gebruiken. Op deze wijze zijn de teksten voor u goed leesbaar. Om u toch volledig te informeren geven wij u hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd. • entree verkeersruimte • toilet toiletruimte • meterkast meterruimte • woonkamer/keuken verblijfsruimte • slaapkamer 1 verblijfsruimte • badkamer douche/badruimte • garage bergruimte/stallings- ruimte voor het stallen van motorvoertuigen • overloop verkeersruimte • slaapkamer 2 verblijfsruimte • berging/cv-ruimte onbenoemde ruimte De verblijfsgebieden van de woning worden gevormd door de gezamenlijke verblijfsruimten. 3. Peil van de woning Het peil P waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente. 4. Grondwerk Ten behoeve van funderingen, vloeren en leidingen worden de nodige grondwerken verricht. De tuinen worden afgewerkt met een laag grond afkomstig uit ontgravingen. De tuinen worden niet gespit. 5. Rioleringswerken De riolering wordt uitgevoerd volgens voorschriften en op aanwijzing van de gemeente. Er wordt een gescheiden systeem toegepast, lozing hemelwater door middel van infiltratie in openbaar gebied. De kunststof buizen en hulpstukken worden voorzien van Komo-keur. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden aangesloten op Komo-keur grijs pvc met stankafsluiter etc. De riolering wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Afvoeren van lozingstoestellen worden aangesloten op het rioolstelsel van de gemeente. De kosten voor het aanleggen en aansluiten van de riolering zijn in de koop- en/ of aanneemsom inbegrepen. 6. Bestratingen Naar de voordeur wordt een pad aangebracht met betontegels van 40 x 60 cm. en de daarvoor benodigde grondwerken. De bestrating naar de garage wordt uitgevoerd met twee rijen betontegels van 40 x 60 cm. 7. Terreininventaris De erf-afscheidingen worden aangegeven d.m.v. perkoenpaaltjes. 8. Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek wordt een fundering aangelegd. Conform het advies van de constructeur zal de fundering worden uitgevoerd als een in het werk gestorte fundering. Fundering op staal/vaste grond, waar nodig voorzien van wapening.

9. Gevels en wanden Voor de diverse wanden worden de volgende materialen toegepast: • metselwerk fundering kalkzand- of betonsteen-klinkerkwaliteit • buitengevels baksteen • binnenspouwbladen kalkzandsteen lijmelementen/blokken • woningscheidende wanden kalkzandsteen lijmelementen/blokken • lichte scheidingswanden gipsplaten/blokken

mechanische ventilatie aangesloten. Er kan dan een wasemkap met motor worden aangesloten. De afvoer van de toe te passen mechanische ventilatie wordt afgewerkt met rozetten in de kleur wit. In de overige ruimten is er voldoende mogelijkheid tot ventileren middels ventilatieroosters in de gevelkozijnen en de openingen onder de binnendeuren. 13. Materiaal- en/of uitvoeringsomschrijving 13.1 Kozijnen, metaalwerken en meterruimte De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hardhout. De binnenkozijnen worden uitgevoerd als plaatstalen fabrieksmatig afgewerkte kozijnen met een bovenlicht in blank glas. De binnenkozijnen worden uitgevoerd in de kleur wit. De binnendeuren worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgewerkte dichte opdekdeuren, in de kleur wit. Het bovenlicht van het kozijn van de meterkast wordt voorzien van een dichte beplating.

Voor de isolatie van de gevels wordt isolatiemateriaal toegepast van voldoende dikte met een totale isolatiewaarde van tenminste 3,37 m2K/W. Het voegwerk van de buitengevels wordt uitgevoerd in de kleur donker grijs volgens monster. In het buitengevelmetselwerk worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering. De glasopeningen in de buitengevels worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. De dilataties worden bepaald door de constructeur en de leverancier van de stenen/ lijmelementen. In het gevelmetselwerk worden dilataties aangebracht, de dilataties blijven onafgewerkt zichtbaar. In de binnenspouwbladen en de binnenwanden worden, op nader te bepalen plaatsen, dilataties aangebracht. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven/ worden en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat.

13.2 Hang- en sluitwerk De woning wordt voorzien van deugdelijk, inbraakveilig hang- en sluitwerk conform de eisen van het Bouwbesluit. De meerpuntsloten van de buitendeuren worden voorzien van cilindersloten met seriesluiting, zodat deze bedienbaar zijn met één exclusieve sleutel per woning. Het deurbeslag wordt uitgevoerd in blank aluminium. In de voordeur is een brievenbusklep opgenomen. De binnendeuren worden voorzien van blank aluminium deurbeslag. De deuren van het toilet en de badkamer worden voorzien van een vrij- en bezetslot, de overige deuren worden voorzien van een loopslot.

10. Vloeren De begane grondvloer, met uitzondering van de garage, wordt uitgevoerd als een vrijdragende betonvloer, volgens nadere opgave van de constructeur. Hieronder wordt een isolatielaag aangebracht met een totale isolatiewaarde van tenminste 3,5 m2K/W. De vloer van de garage wordt in het werk gestort. De vloer van de verdieping van de woning wordt uitgevoerd als een betonnen systeemvloer volgens nadere opgave van de constructeur.

13.3 Metaalwerken Ten behoeve van de opvang van vloer- en gevelconstructies worden, daar waar nodig, liggers aangebracht, een en ander volgens opgave van de constructeur. 13.4 Trappen en (af)timmerwerk De trap naar de verdieping wordt uitgevoerd als een dichte vurenhouten trap, de stootborden van deze trap worden uitgevoerd in plaatmateriaal. Langs de open zijde van het trapgat wordt een houten traphek geplaatst en aan de muurzijde van de trap wordt een houten leuning aangebracht. In het werk worden de nodige aftimmeringen en vloerplinten aangebracht.

11. Daken De prefab kapconstructie heeft een totale isolatiewaarde van tenminste 5,0 m2K/W. De binnenzijde van de kapconstructie met bijbehorende hulpprofielen blijven in het zicht. Op de kapconstructie worden pannen aangebracht, kleur nader door de architect te bepalen. De dakoverstek wordt afgewerkt met plaatmateriaal. In en op de dakvlakken worden voorzieningen aangebracht ten behoeve van de mechanische ventilatie, rioolbeluchting en de beluchting en rookgasafvoer van de centrale verwarmingsketel. Het dak van de garage van een houten balklaag voorzien van ongeïsoleerde dakplaten en kunststof dakbedekking.

13.5 Goten en hemelwaterafvoeren De schuine daken worden voorzien van metalen goten. De hemelwaterafvoeren van de woning worden uitgevoerd in kunststof in de kleur grijs. 14. Plafond-, wand- en vloerafwerking 14.1 Plafondafwerking De plafonds van de begane grond worden voorzien van structuurspuitverf. De zichtbare naden tussen de vloerelementen worden niet gedicht. Het plafond van de meterkast blijft onafgewerkt. Op de verdieping blijft de onderzijde van de dakelementen in het zicht.

12. Ventilatievoorzieningen Ten behoeve van de ventilatie van de woning is gekozen voor een mechanisch ventilatiesysteem. Het ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatieunit op de verdieping die bedienbaar is door middel van een driestanden schakelaar in de keuken. In de navolgende ruimten worden afvoerpunten voor de mechanische ventilatie aangebracht: • keuken/woonkamer (hoge stand) 125 m3/uur • badkamer (hoge stand) 50 m3/uur • toilet (hoge stand) 25 m3/uur • wasmachine-opstelplaats (hoge stand) 50 m3/uur Daar waar het kooktoestel komt, wordt een aansluiting op de mechanische ventilatie aangebracht. Hierop kan een motorloze wasemkap worden aangesloten. Indien de afzuiging door de voorgevel wordt uitgevoerd, wordt de wasemkap niet op de

14.2 Wandafwerking Op de wand boven de wandtegels van het toilet komt structuurspuitverf. De wanden van de entree en de overloop worden voorzien van glasvliesbehang en gesausd. Alle overige binnenwanden, met uitzondering van de wanden waarop tegelwerk komt, worden dun gefilmd, hierna te noemen ‘behangklaar’. Het dichten van gaatjes en het glad schuren van de wanden wat nodig is als ondergrond voor behangwerk, wordt niet gedaan.

14

14.3 Vloerafwerking In de gehele woning komen cementgebonden dekvloeren met uitzondering van de meterkast en de ruimten waarin vloertegels worden aangebracht. In de garage blijft de betonvloer in het zicht. 14.4 Tegelwerken Vloertegels In het toilet en de badkamer (incl. douchehoek) worden vloertegels aangebracht van circa 20 x 20 cm, in de kleuren volgens monster. De vloertegels van het toilet en de badkamer worden ingewassen met grijze voegmortel. Wandtegels In het toilet worden rondom wandtegels van circa 20 x 25 centimeter aangebracht tot circa 150 cm + vloerpeil, in de kleuren volgens monster. In de badkamer worden wandtegels van circa 20 x 25 centimeter tot het plafond aangebracht, in de kleuren volgens monster. In de keuken worden wandtegels van circa 15 x 15 cm aangebracht volgens afwerkstaat in de kleuren volgens monster. De koper kan kiezen tussen wandtegels ingewassen met witte of grijze voegmortel. 14.5 Overige voorzieningen Onder de raamkozijnen die niet tot de vloer doorlopen, worden aan de binnenzijde vensterbanken van kunststeen aangebracht, kleur volgens afwerkstaat. Daar waar de deuren van het toilet en de badkamer komen, wordt een binnendeurdorpel aangebracht in een standaard kleur grijs. Aan de buitenzijde worden onder de kozijnen kunststenen lekdorpels aangebracht. Onder de puien op de begane grond wordt aan de buitenzijde een kunststenen onderdorpel of een betonnen kantplank aangebracht. 15. Keukeninrichting De keukeninrichting wordt aangebracht volgens tekening, inclusief keukenmengkraan Grohe Costa. Indien u de keukeninrichting wilt laten vervallen en naar eigen keuze een keuken wilt uitzoeken dan ontvangt u een stelpost van € 5000,- incl. BTW. 16. Beglazing en schilderwerk 16.1 Beglazing De buitenkozijnen worden voorzien van blank isolatieglas ten minste van de kwaliteit HR++. De bovenlichten van de binnendeurkozijnen met uitzondering van de kozijnen met een dicht bovenpaneel, worden voorzien van enkel blank glas. 16.2 Schilderwerk De toe te passen kleuren zijn conform een nog door de architect op te stellen kleurenschema. Alle gevelkozijnen en de houten onderdelen in de woning die niet anders omschreven zijn en in het zicht blijven, worden dekkend geschilderd. De houten trap naar de verdieping, het traphek en bijbehorende aftimmeringen, met uitzondering van de treden en de stootborden, worden dekkend geschilderd. De onderzijde van de trap wordt niet afgewerkt, maar alleen voorzien van grondverf. De muurleuning van de verdiepingstrap wordt transparant geschilderd. De plinten worden fabrieksmatig transparant geschilderd. De betimmeringen van kozijnen en trapgaten worden dekkend geschilderd. De overige betimmeringen blijven onbehandeld. De binnendeuren en kozijnen zijn fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit. Op de verdieping wordt geen schilderwerk toegepast. De in het zicht blijvende stalen water-, cv- en gasleidingen worden niet geschilderd, met uitzondering van het toilet en badkamer.


Ruimte afwerkstaat Garage vloer afgewerkte ruwe betonvloer wanden schoonmetselwerk, gevoegd plafond houten balken en houten dakplaten, niet nader afgewerkt

Toilet vloer vloertegels wanden wandtegels tot ca. 150 cm - vloerpeil boven tegelwerk structuurspuitverf plafond structuurspuitverf

Woonkamer/keuken vloer cementgebonden dekvloer wanden boven het aanrechtblok en ter plaatse van de opstelplaats voor het kooktoestel, wandtegels tot ca. 150 cm + vloerpeil, de overige wandvlakken behangklaar afgewerkt, verder onbehandeld plafond structuurspuitverf voorzieningen loze leiding ten behoeve van vaatwasser of boiler, loze leiding t.b.v. koken

Meterkast vloer cementgebonden dekvloer wanden niet nader afgewerkt plafond niet nader afgewerkt

Slaapkamer 1 vloer cementgebonden dekvloer wanden behangklaar afgewerkt, verder onbehandeld plafond structuurspuitverf

vloer wanden plafond

Badkamer vloer vloertegels (inclusief douchehoek) wanden wandtegels tot plafond plafond structuurspuitverf

Berging/cv-ruimte vloer cementgebonden dekvloer wanden behangklaar afgewerkt, verder onbehandeld plafond fabrieksmatig afgewerkte dakelementen voorzieningen bedrade leiding t.b.v. wasmachine, loze leiding t.b.v. droger

Entree vloer cementgebonden dekvloer wanden glasvliesbehang, incl. sauswerk plafond structuurspuitverf

17. Behangwerken De wanden van de entree en de overloop worden voorzien van glasvliesbehang en gesausd. 18. Water- en gasinstallatie De kosten voor het aanleggen en aansluiten van gas en water zijn in de koop- en/of aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van gas en water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. 18.1 Waterleidingen De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. De volgende koudwatertappunten worden aangesloten: • gootsteen in de keuken • de spoelinrichting van het closet in het toilet • de fonteincombinatie in het toilet • de spoelinrichting van het closet in de badkamer • de wastafel in de badkamer • de douchecombinatie in de badkamer • de badcombinatie in de badkamer • de wasmachineaansluiting volgens tekening • het vulpunt van de c.v.-combiketel volgens tekening De warmwaterleiding wordt aangesloten op de c.v.-combiketel. De volgende warmwater tappunten worden aangesloten: • gootsteen in de keuken • de wastafel in de badkamer • de douchecombinatie in de badkamer • de badcombinatie in de badkamer 18.2 Gasleidingen De gasleidingen worden vanaf de gasmeter naar het kooktoestel (afgedopt) en naar de c.v.-ketel aangelegd. 19. Sanitair In de woning wordt het navolgende sanitair aangebracht, fabricaat Keramag. Toilet closetcombinatie: • vrijhangend keramisch closet in de kleur wit met inbouwreservoir • closetzitting met deksel, kleur wit fonteincombinatie: • keramisch fontein in de kleur wit

• verchroomde Grohe fonteinkraan • chroom bekersifon met muurbuis

Overloop vloer cementgebonden dekvloer wanden glasvliesbehang, incl. sauswerk plafond fabrieksmatig afgewerkte dakelementen

centimeter boven de afgewerkte vloer met uitzondering van de keuken. De wandcontactdozen, voor zover gecombineerd met een schakelaar, worden volledig inbouw uitgevoerd op dezelfde hoogte als de schakelaar. Uitzondering hierop is de elektrische installatie in de berging/c.v.-ruimte. Deze wordt ter plaatse van de wasmachine en cv-ketel uitgevoerd als opbouw. De kleur van de schakelaars en wandcontactdozen is wit.

Badkamer douchecombinatie: • kunststof doucheputje met roestvast stalen deksel • verchroomde Grohe thermosstatische douchemengkraan • Grohe handdouche met glijstang badcombinatie: • bad, voorzien van een verchroomde Grohe thermosstatische mengkraan

Zwakstroominstallatie De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop nabij de voordeur, een beltrafo in de meterkast en een schel in de hal.

closetcombinatie: • vrijhangend keramisch closet in de kleur wit met inbouwreservoir • closetzitting met deksel, kleur wit wastafelcombinatie: • enkele keramische wastafel in de kleur wit • verchroomde Grohe eenhendelmengkraan • chroom bekersifon met muurbuis

20.1 Telecommunicatievoorzieningen De woningen zijn voorzien van een bedrade buis voor telefoon alsmede een bedrade buis met een inbouwdoos voor het Centraal Antenne Inrichting (CAI) systeem, beide vanuit de meterkast tot in de woonkamer. In slaapkamer 1 is vanuit de meterkast een loze leiding voor een eventuele telecommunicatievoorziening aangebracht. Signaal op de telefooninstallatie en centrale antenne-installatie dient u zelf te regelen. De eventuele hieraan verbonden kosten zijn niet in de koop-/aanneemsom inbegrepen.

Keuken • verchroomde eenhendelmengkraan Grohe Costa (valt onder stelpost keuken) • kunststof bekersifon met muur/vloerbuis Verdieping/cv-ruimte • verchroomde vulkraan c.v. met slangwartel • overloopcombinatie t.b.v. de cv-ketel • verchroomde wasmachinekraan met terugslagklep • kunststof afvoer uitgevoerd als vloerbuis met zwanenhals t.b.v. de wasmachine

21. Verwarmings-/warmwaterinstallatie De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot de verwarmingsinstallatie zijn in de koopen/of aanneemsom inbegrepen. Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen, conform de uitgave van de ISSO publicatie 51, zekerheidsklasse A, die op dit werk van toepassing zijn. Als warmtebron wordt er op de verdieping c.q. cv-ruimte een c.v.-combiketel fabricaat Remeha Avanta 28C van voldoende capaciteit aangebracht. Ten behoeve van de warmwatervoorziening is er gekozen voor een c.v.-combitoestel. Ten behoeve van de ruimteverwarming worden op de begane grond vloerverwarming en op de verdieping radiatoren aangebracht welke fabrieksmatig zijn afgewerkt met radiatorverf. De leidingen ten behoeve van de verwarming worden deels ingestort in de dekvloeren. De stijgleidingen blijven in het zicht. Op de verdieping, ter plaatse van stijgleidingen en ter

20. Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten voor 230 volt zijn in de koop- en/of aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over het vereiste aantal groepen naar de diverse aansluitpunten. De aansluitpunten per ruimte zijn aangegeven op de plattegrondtekeningen. In diverse ruimten worden op het elektriciteitsnet aangesloten rookmelders gemonteerd. De schakelaars worden aangebracht op ongeveer 105 centimeter boven de afgewerkte vloer zoals op de tekening aangegeven. De wandcontactdozen en de aansluitpunten KPN/CAI worden, voor zover niet anders omschreven, uitgevoerd in een kunststof inbouwmodel, aangebracht op ongeveer 30

15

Slaapkamer 2 cementgebonden dekvloer behangklaar afgewerkt, verder onbehandeld fabrieksmatig afgewerkte dakelementen

plaatse van de verdelers blijven deze leidingen in het zicht. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat, aangebracht in de woonkamer. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten waarin verwarming is geïnstalleerd. Hierbij geldt dat in de woning de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en gebaseerd op gelijktijdige verwarming van alle ruimten. • entree 15°C • woonkamer/keuken 20°C • toilet 15°C • overloop 15°C • badkamer 22°C • slaapkamers 20°C • berging/cv-ruimte onverwarmd 22. Schoonmaken en oplevering Voor oplevering wordt de hele woning ‘bezemschoon’ gemaakt, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden gewassen en stickers worden verwijderd. Bouwvuil op het terrein dat bij de woning behoort, worden weggehaald. 23. Wijzigingen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Bouwbedrijf A. Pals is echter gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan, gekozen materialen en afwerkingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning of algemene ruimten. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van meer- of minderkosten. Ook moet de ondernemer een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Perspectieftekeningen (artist-impressions), omgevingsschetsen en indelingsvoorstellen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De terreininrichting (wegen, paden, verlichting, groen, parkeerplaatsen, e.d.) buiten de eigendomsgrenzen van uw woning, is op bijgaande situatietekening indicatief aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van de ondernemer.


Colofon Opdrachtgever Pals Beheer BV Brieltjenspolder 38 4921 PJ Made Tel. (0162) 68 33 85

Aannemer

Bouwbedrijf A. Pals bv Brieltjenspolder 38 4921 PJ Made Tel. (0162) 68 33 85 www.bouwbedrijfapals.nl

Quadrant architecten BNA Markt 24 4761 CE Zevenbergen Tel. (0168) 32 82 55 www.qarch.nl

Makelaar Van Dongen Makelaardij bv Den Deel 1 4921 JH Made Tel. (0162) 68 34 50 www.vandongenmakelaardij.nl

Financiering Rabobank Amerstreek Postbus 56 4900 AB Oosterhout Tel. (0162) 58 81 00 www.rabobank.nl/amerstreek

Concept & realisatie: 2d studio in vorm, Kaatsheuvel

Architect

Achter de Dreef  

Brochure van Pals Beheer met nieuwbouwwoningen in Made

Advertisement